MUUTOKSET. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUUTOKSET. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus"

Transkriptio

1

2 MUUTOKSET Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

3 1 SISÄLTÖ ESIPUHE YLEISTÄ Lähtökohta Määritelmät ja perusteet Rata Raide Rautatieliikennepaikka Raidetunnukset Pituusmittausraide Km+m-lukemat YLLÄPIDETTÄVÄT REKISTERIT Ratatiedon tilastot ja kartat Ratatilaston perusteet Ratatilastojen laadinta Kartat Aluetiedot Rekisterin toiminta Rekisterissä ylläpidettävät perustiedot Rekisterissä ylläpidettävät muut tiedot Rataosien ominaisuusrekisteri Yleistä Rekisterissä ylläpidettävät tiedot Sivuraiderekisteri Yleistä Sivuraiteen sijainti ja tyyppi Sivuraiteen ominaisuudet Raidegeometriarekisteri Yleistä Raiteiden numerointi ja nimeäminen Raidegeometria Muita määrittelyjä Vaihderekisteri Rekisteriin tallennettavat vaihteet Vaihteiden perustiedot Vaihteen sijainti liikennepaikalla Vaihteen rakennetiedot Hallinnolliset tiedot Muut tiedot Vaihteen kuntotiedot Kiskovikarekisteri Rekisteriin kerättävät kiskovikatiedot Rekisterin sisältö Tasoristeysrekisteri Rekisteriin talletettavat tasoristeykset Ylläpidettävät tasoristeysten perustiedot Muut rekisterissä olevat tiedot... 51

4 2 2.9 Siltarekisteri Rekisteriin tallennettavat sillat Siltojen perustiedot Siltojen rakennetiedot Siltojen kuntotiedot Rumpurekisteri Rekisteriin tallennettavat rummut Rumpujen perustiedot Rumpujen rakennetiedot Rumpujen kuntotiedot Tunnelirekisteri Rekisteriin tallennettavat tunnelit Tunneleiden perustiedot Rekisteriin kerättävät muut tiedot Tunneleiden kuntotiedot Kallioleikkausrekisteri Rekisteriin tallennettavat kallioleikkaukset Kallioleikkausten perustiedot Rekisteriin kerättävät muut tiedot Kallioleikkausten kuntotiedot Routapaikkarekisteri Routapaikkailmoitus Rekisteriin tallennettavat perustiedot Rekisterin muut tiedot Pehmeikkörekisteri Rekisterissä ylläpidettävät tiedot Pehmeikköjen perustiedot Pehmeikkörekisteriin tallennettavat suunnittelutiedot Jarrupainojärjestelmän opastin- ja ratatiedot Yleistä Tietoihin talletettavat opastin- ja ratatiedot Erikoiskuljetusten estetiedot Yleistä Esteistä ylläpidettävät tiedot Kerättävät tiedot Raiteistokaaviot Yleistä Kaavioissa esitettävät asiat PIIRUSTUSARKISTOT Arkistoitavat asiakirjat Ratapiirustukset Raidepiirustukset Silta- ja rumpusuunnitelmat Rataan liittyvät erikoisrakenteet Geosuunnitelmat Turvalaitedokumentit Sähkörata- ja vahvavirtasuunnitelmat...100

5 3 3.9 Raporttiarkisto ja nopeuskaaviot Rakennusten piirustukset TIETOJEN TOIMITTAMINEN REKISTEREIHIN Yleisperiaate Suunnitteluprojekti Menettelyn yleiskuvaus Kunnossapitäjän vastuu Urakoitsijan vastuu Suunnitteluttaja vastuu Alueisännöitsijän vastuu Suunnittelijan vastuu Kolmannet osapuolet Eri rekisterien asettamat vaatimukset Rakentamisprojekti Menettelyn yleiskuvaus Kunnossapitäjän vastuu Urakoitsijan vastuu Rakennuttajan vastuu Alueisännöitsijän vastuu Suunnittelijan vastuu Kolmannet osapuolet Eri rekisterien asettamat vaatimukset Päivittäinen kunnossapito Menettelyn yleiskuvaus Kunnossapitäjän vastuu Urakoitsijan vastuu Rakennuttajakonsultin vastuu Alueisännöitsijän vastuu Suunnittelijan vastuu Kolmannet osapuolet Eri rekisterien asettamat vaatimukset PIIRUSTUSTEN JA DOKUMENTTIEN TOIMITTAMINEN ARKISTOON Toteutumapiirustukset Yleisperiaate Suunnitteluprojekti Menettelyn yleiskuvaus Kunnossapitäjän vastuu Urakoitsijan vastuu Suunnitteluttajan vastuu Alueisännöitsijän vastuu Suunnittelijan vastuu Kolmannet osapuolet Rakentamisprojekti Menettelyn yleiskuvaus Kunnossapitäjän vastuu Urakoitsijan vastuu Rakennuttajan vastuu

6 Alueisännöitsijän vastuu Suunnittelijan vastuu Kolmannet osapuolet Päivittäinen kunnossapito Menettelyn yleiskuvaus Kunnossapitäjän vastuu Urakoitsijan vastuu Rakennuttajakonsultin vastuu Alueisännöitsijän vastuu Suunnittelijan vastuu Kolmannet osapuolet Eri arkistojen asettamat vaatimukset REKISTERIN YLLÄPITÄJÄN TOIMET Tietojen vastaanotto ja päivitys rekistereihin Tiedon muodollinen tarkastus Rekisterin ylläpitäjän oma tiedonhankinta ARKISTONHOITAJAN TOIMET Suunnitelmien vastaanotto Suunnitelmien tarkastus Suunnitelmien sisällön tarkastus Arkistonhoitajan muodollinen tarkastus Suunnitelmien arkistoiminen Arkistojen ajan tasalla olevat suunnitelmat LÄHDELUETTELO...146

7 5 LIITELUETTELO Rakennuttajan lomakkeet Liite 1 Liite 2 Hankkeen aloitusilmoitus rekisterin ylläpitäjälle Urakka-asiakirjojen liite arkisto- ja rekisterivaatimuksista Ilmoituslomakkeet Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Liite 11 Liite 12 Liite 13 Liite 14 Liite 15 Liite 16 Liite 17 Aluetietorekisterin tietolomake Rataosan ominaisuusrekisterin tietolomake Sivuraiderekisterin tietolomake Vaihderaiderekisterin tietolomake Kiskovikarekisterin tietolomake Tasoristeysrekisterin tietolomake Siltarekisterin tietolomake Rumpurekisterin tietolomake Tunnelirekisterin tietolomake Kallioleikkausrekisterin tietolomake Routapaikkarekisterin tietolomake Pehmeikkörekisterin tietolomake Jarrupainojärjestelmän tietolomake Erikoiskuljetusten estetietolomake Raiteistokaavion tietolomake

8 6 ESIPUHE Tämä ohje on laadittu kuvaamaan rautatierakenteiden rekisteri- ja arkistopalveluiden sisältö radan kunnossapitäjille, urakoitsijoille, suunnittelijoille ja alueisännöitsijöille. Ohjeen tavoitteena on, että nämä rautateillä eri tehtävissä olevat toimijat osaavat toimittaa täsmällistä ja ajantasaista tietoa virallisten rekisterien ylläpitäjille. Ratahallintokeskus on rataverkon ylläpitäjänä omaisuudenhallinnan asiantuntija. Tätä tehtävää varten on käytössä koko rataverkon kattava hallintajärjestelmä. Rekistereitä ja hallintajärjestelmiä tarvitaan, jotta investoinnit osataan kohdentaa oikein ja jotta tulevaisuuden suunnitelmia ja strategioita varten on riittävästi tietoa rakenteiden kuntotilasta. Valtakunnallisesti yhteismitallinen tieto on luotettavan omaisuudenhallinnan perusta. Rautateillä rekistereihin tallennettavan tiedon laadusta vastaavat keskitetysti asiantuntijaylläpitäjät. Tiedon tuottajina toimivat pääsääntöisesti eri toimijat. Kaikkien toimijoiden yhteinen etu on toimia aktiivisina tiedon toimittajina. Rekisterien luotettavuus on riippuvainen tietojen oikeellisuudesta sekä järjestelmästä, jolla sitä kerätään. Tämä ohje liitteineen palvelee työn loppuasiakirjojen ja tietojen käsittelyn mallina eri toimijoille. Tässä ohjeessa kuvataan: 1. Mitkä ovat rekistereiden käytön kannalta keskeiset termit 2. Mitä tietoja eri rekistereissä ylläpidetään 3. Mitkä ovat eri toimijoiden vastuut rekisteritiedon ja arkistoitavien dokumenttien toimittamisessa 4. Miten rekistereihin ja arkistoihin toimitetaan tiedot ja dokumentit 5. Mitkä ovat rekisterinpitäjien ja arkistonhoitajien omat toiminnot ja hankintavastuut. Tämän ohjeen lisäksi tulee noudattaa Ratateknisiä piirustusohjeita sekä muita soveltuvia Ratahallintokeskuksen antamia ohjeita. Julkaisun toimitustyö tehtiin Ratahallintokeskuksen tilauksesta. Ohjeen toimittaja on Janne Wuorenjuuri Oy VR-Rata Ab:stä. Työryhmään ovat lisäksi kuuluneet Marko Tuominen Ratahallintokeskuksesta sekä Reijo Taimela ja Mikael Anttonen Oy VR-Rata Ab:stä.

9 7 1 YLEISTÄ 1.1 Lähtökohta Tämä ohje on laadittu kuvaamaan rautatierakenteiden rekisteripalveluiden sisältö radan kunnossapitäjille, urakoitsijoille, suunnittelijoille ja alueisännöitsijöille. Ohjeen tavoitteena on, että nämä rautateillä eri tehtävissä olevat toimijat osaavat toimittaa täsmällistä ja ajantasaista tietoa virallisten rekisterien ylläpitäjille. Ratahallintokeskuksen rekistereillä on nimetyt vastuuylläpitäjät, jotka ylläpitävät rekistereitä palvelun toimittajina. Jokaiselle rekisterille on nimetty oma vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on valvoa, että tarpeelliset tiedot toimitetaan rekistereihin, kerätään ja käsitellään rekistereissä laadukkaasti ja tehokkaasti. Vastuuylläpitäjät ovat omien alojensa asiantuntijoita. He vastaavat siitä, että toimitettu tieto tallennetaan tasalaatuisesti ja muodollisesti korkeatasoisesti, jotta tiedoista saatava hyöty on mahdollisimman hyvin varmistettu omistajan omaisuuden hallintaa varten. Rautateillä tiedon tuottajina toimivat pääsääntöisesti eri toimijat. Yhteinen etu on toimia aktiivisina tiedon toimittajina. Rekisterien luotettavuus riippuu tietojen oikeellisuudesta sekä järjestelmästä, jolla sitä kerätään. Tässä ohjeessa kuvataan: Mitä tietoja eri rekistereissä ylläpidetään. Mitkä ovat eri toimijoiden vastuut rekisteritiedon ja arkistoitavien dokumenttien toimittamisessa. Mitkä ovat rekisterinpitäjien ja arkistonhoitajien omat toiminnot ja hankintavastuut. Tämä ohje liitteineen palvelee työn loppuasiakirjojen ja tietojen käsittelyn mallina eri toimijoille. Suuremmissa, useampaa rakennetta koskevissa projekteissa on suositeltavaa, että jo projektin alkuvaiheissa selvitetään ne menettelytavat, joilla syntyvät tiedot toimitetaan rekisteriin ja asiakirjat siirretään arkistoon. 1.2 Määritelmät ja perusteet Tässä on esitetty rekistereiden kannalta keskeisten termien määritelmät. Muut määritelmät on esitetty rekistereittäin. Rautateillä kaikkien rekistereiden rakenteet on sidottu nimettyyn pituusmittausraiteeseen jollekin kilometrilukemalle (km+m) Rata Rata (RAMOn osa 7) /1/ on rakenne, johon kuuluvat kaikki raiteet ja vaihteet tukikerroksineen, alus- ja pohjarakenteineen, sillat, rummut, kuivatusrakenteet,

10 8 rautatien tasoristeykset, turvalaitteet ja sähköistyksen vaatimat laitteet maadoituksineen Rata jakaantuu rautatieliikennepaikkaan ja niiden välisiin osuuksiin. Rataosa on kahden tärkeän rautatieliikennepaikan välinen radan osa. Rataosuus on muulla perusteella valittu radan osa. Raideosuus on raiteista ja vaihteista se osuus, joka on rajattu yhdeksi kokonaisuudeksi raide-eristyksillä tai akselinlaskijoilla (RAMOn osa 7) Raide Raide (RAMOn osa 7) /1/ on rakenne, johon kuuluvat ratakiskot, kiskonkiinnitykset, ratapölkyt ja niihin liittyvät erikoislaitteet tai -osat. Pituussuunnassa raide on vaihteiden välinen osuus tai vaihteen ja ratakiskojen päättymiskohdan välinen osuus. Kääntöpöydän tai siirtolavan reunaan ulottuva raide on ratakiskojen päättymiskohtien väli. Raiteet jaetaan pää- ja sivuraiteisiin Rautatieliikennepaikka Rautatieliikennepaikan määritelmä esitetään RAMOn osassa 7 Rautatieliikennepaikat /1/. Rautatieliikennepaikka on junaliikenteen ohjaamista tai asiakaspalvelua varten nimetty paikka. Rautatieliikennepaikka on liikennepaikka, linjavaihde tai seisake. Liikennepaikka on erikseen määrätty alue, joka on mainittu rautatieliikennepaikkarekisterissä, jota ylläpitää RHK. Liikennepaikka voi koostua liikennepaikan osista ja voi sisältää eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja raiteita. Rautatieliikennepaikat on esitetty mm. Luettelo rautatieliikennepaikoista -julkaisussa /2/. Linjavaihde on liikennepaikan ulkopuolella oleva vaihde tai vaihteita ja niihin liittyvät raiteet. Linjavaihteelle ei voi varmistaa päättymään junankulkutietä. Linjavaihteen alueen pituus on enintään 2 km. Linjavaihteet on mainittu rautatieliikennepaikkarekisterissä (ylläpitäjä RHK). Linjavaihteeseen kuuluvat vaihde tai vaihteet liikennöinnissä ja kunnossapidossa tarvittavine laitteineen. Linjavaihteeseen kuuluvat myös pääraiteen liikenteen turvaamiseen käytettävät turvalaitteet ja raiteet. Linjavaihteella ei ole kunnossapidettävää matkustajalaituria. Seisake on liikennepaikan ulkopuolella oleva rautatieliikennepaikka, jolla on kunnossapidettävä matkustajalaituri. Seisakkeella voi olla vaihde tai vaihteita, jotka on varustettu kuten linjavaihde.

11 Raidetunnukset Raiteen tunnuksena (RAMOn osa 7) /1/ on käytettävä turvalaitteissa käytettävää raideosuuden tunnusta, kun rautatieliikennepaikalla ja raiteella on raideosuus. Raiteen tunnus on määritettävä siten, että vierekkäisillä raiteilla on peräkkäiset tunnukset, kun rautatieliikennepaikalla on raideosuuksia, mutta raiteella ei ole. Tunnusten on oltava samaa kolminumeroista sarjaa kuin raideosuuksien tunnukset. Raiteen tunnus on määritettävä siten, että vierekkäisillä raiteilla on peräkkäiset tunnukset, kun rautatieliikennepaikalla ja raiteella ei ole raideosuuksia. Tunnusten määrittäminen on aloitettava pääraidetta lähimmästä reunimmaisesta raiteesta, joka ei pääty raidepuskimeen. Peräkkäisillä raiteilla voi käyttää eri numerosarjaa. Päättyvien raiteiden tunnusten numerot on määritettävä vapaaksi jääneistä numeroista. Raisun 1 rataosuustunnukset on tehty rekisterien tiedonhallintaa ja rekisterien tietojen yhteiskäyttöä varten. Suunnitelmissa tulee käyttää raiteiden virallisia nimiä ja Raisun mukaisia rataosuustunnuksia. Tunnukset pitää ottaa käyttöön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa uuden radan tai rautatieliikennepaikan suunnittelussa. Tunnukset hankitaan sivuraiderekisterin ylläpitäjältä, joka hankkii ne turvalaitesuunnittelijalta. Puretuille tai lakkautetuille radoille jää tietokantaan edelleen kunnossapidettäviä kohteita, esimerkiksi sillat ja rummut. Tunnuksia tarvitaan näiden tiedonhallintaa varten. Nämä radat näkyvät kartassa harmaalla viivalla ja raiteet säilyvät raiderekisterissä edelleen mukana nimikkeinä. Raiderekisteri on kaikkien muiden rekisterien tiedonhallinnan perusteena oleva yleinen rekisteri. Kaikki muissa rekistereissä käytettävät tunnukset on oltava kuvattuna vähintään nimikkeenä raiderekistereissä. Sinne määritellään sivuraiteiden lisäksi kaikki pääraiteet. Myös suunnitteluvaiheen tulevat raiteet ja puretut sekä lakkautetut raiteet ovat mukana rekisterissä. Eri vaiheiden raidetyypit erotellaan toisistaan raiteen tyyppikoodin avulla Pituusmittausraide Rekistereissä käytettyihin km+m-lukemiin liittyy aina pituusmittausraide. Pituusmittausraide kuvaa, minkä km-mittausjärjestelmän mukainen km+m-lukema on. Pituusmittausraide on raide, jota pitkin radan pituusmittaus tehdään. Pituusmittausraideverkosto kattaa koko rataverkon. Myös rataverkosta haarautuville 1 Raisu = tällä hetkellä käytettävä ratatietojen hallintatietokanta

12 10 erillisille raiteille, kuten puretuille raiteille ja yksityisille raiteille, määritellään pituusmittausraide. Rautatieliikennepaikan sijainti on aina mitattava pituusmittausraidetta pitkin. Rautatieliikennepaikalla, jolla on useita pituusmittausraiteita, rautatieliikennepaikan sijainti on määritettävä pienimmän kilometrilukeman antavan pituusmittausraiteen mukaan. Päärataverkko on samalla pituusmittausraideverkko. Pituusmittausraiteen tunnuksena käytetään kartan raiteen tunnuksia. Yksiraiteisen radan pituusmittausraiteen tunnus on kartassa oleva kolminumeroinen raiteen tunnus. Useampiraiteisilla radoilla jokin raide on määritelty pituusmittausraiteeksi. Pituusmittausraiteen tunnuksena käytetään näilläkin rataosilla kuitenkin kartan kolminumeroista raidetunnusta. Ainoastaan niissä tapauksissa, joissa useampiraiteisella radalla on rinnakkain useita pituusmittausraiteita, pituusmittausraiteen tunnuksena käytetään raiteen tarkemmin yksilöivää raidetunnusta. Päättyvän rataosan pituusmittausraide jatkuu sen pääraidetta pidemmälle eteenpäin aina viimeisen raiteen viimeiseen raidepuskimeen asti, koska myös tällä alueella käytetään edelleen samaa ratalinjan kilometrimittausjärjestelmää. Pääradasta haarautuvilla sivuradoilla ja sivuraiteilla, jotka erkanevat muista raiteista, on käytössä oma km+m-mittausjärjestelmä. Sen pituusmittausraiteen tunnus on sama kuin sivuradan tai sivuraiteen runkoraiteen raidetunnus. Myös nämä pituusmittausraiteet jatkuvat sen raidemäärittelyä pidemmälle eteenpäin aina viimeisen raiteen viimeiseen raidepuskimeen asti.

13 11 Kuva 1. Rekistereissä käytetyt Raisu-rataosatunnukset.

14 Km+m-lukemat Rekistereissä käytetään ratasuunnittelun km-järjestelmää, joka perustuu maastossa mitattuihin km-pylväiden paikkoihin. Yksittäisten siirrettyjen km-pylväiden kohdalla käytetään laskennallista vanhaa km-pylvään paikkaa. Järjestelmän mukaan +m-metrien mittaus tehdään aina km-pylväältä eteenpäin. Rekistereissä km+m-esitysmuoto on (km = 123, metrit = 456). Kentät täytetään oikealta alkaen ja niissä käytetään tarvittava määrä etunollia, jotta ykköset, kymmenet ja sadat tulevat oikeille kohdilleen. Ensimmäiset nollat ovat tilaa yli 999 km:lle ja 999 m:lle. Koko km+m-tieto ( ) on tietoteknisesti yhtenäinen merkkijonotieto. Näin täytetyt kilometrilukemat tulevat merkkijonolajittelussa maantieteellisesti oikeaan järjestykseen ,125 Kuva 2. Ratasuunnittelun kilometrijärjestelmässä rakenteet ja kohteet mitataan kohtisuoraan radan keskilinjaan kohti Km 56 = ,125 Kuva 3. Kilometrin pituus on kahden kilometritolpan välinen matka.

15 km + m km + m 630 Kuva 4. Ratapihalla km+m-luku peilataan mittaraiteelle. Maastossa olevien A, B jne. erikoismerkittyjen km-pylväiden kohdalla rekisterissä käytetään ns. pitkää kilometriä, jossa nämä erikoismerkityt kmpylväät on jätetty pois. Näitä erikoiskilometrien kohtia ovat Toijala Turku km , Kouvola Kotka km , Kouvola Pieksämäki km , Kouvola Kuusankoski km ja Parkano Kihniö km

16 14 2 YLLÄPIDETTÄVÄT REKISTERIT 2.1 Ratatiedon tilastot ja kartat Ratatilaston perusteet Ratatilasto palvelee Suomen virallista rautatietilastoa (1.1 Rata ja sen päällysrakenne) /3/ ja UIC:n (International Union of Railways) kansainvälistä rautatietilastoa /17/. Lisäksi ratatilasto palvelee RHK:n suunnittelu- ja tiedotustoimintaa. Keskeisten termien osalta noudatetaan UIC:n määritelmiä. UIC:n määritelmien perusteella RHK on määritellyt pääraiteen, pääradan, sivuraiteen ja sivuradan lyhyesti seuraavasti (RAMOn osa 7 /1/ ja Jtt /4/): Pääraide on raide, jolla noudatetaan RAMOssa ja Jtt:ssä pääraiteesta annettuja määräyksiä. Raiteen määrää pääraiteeksi RHK ja pääraide on esitetty raiteistokaaviossa. Raide on aina pääraide, kun raiteen suurin sallittu nopeus on vähintään 80 km/h. Päärata on rata, jolla liikenne tapahtuu pääasiallisesti säännöllisenä junaliikenteenä. Sivuraiteita ovat kaikki ne rautatieliikennepaikan raiteet, jotka eivät ole pääraiteita. Sivurata on pääradasta erkaneva teollisuus-, satama- tms. rata, jolla liikenne tapahtuu yleensä vaihtotyönä. UIC:n määritelmän mukaan sivuradat lasketaan ratapituuteen edellyttäen, että siellä on liikennepaikka, säännöllinen liikenne ja ko. osuudella peritään kuljetusmaksu. Luettelo pääradoista on esitetty Jtt:ssä /4/. Vieras rata on operaattoreiden liikennöimä, mutta muun kuin valtion omistama rata, esim. Pasila Sörnäinen. UIC:n määritelmät selvennetään vielä seuraavasti: Ratapituus on pää- ja sivuradan kokonaispituus ilman sivuraiteita. Sivuraidepituuteen lasketaan myös ns. asemien ohitusraiteet (kolmioraiteet). Yksityisraiteen pituus mitataan erkanemiskohdan vaihteen etujatkoksesta. Vaikka erkanemisvaihde liityntäkiskoineen on eri kiskopainoa kuin raide, ilmoitetaan kuitenkin nämäkin raidemetrit raiteen kiskopainon mukaisesti. Radat, joilla liikenne ei virallisesti ole lakkautettu tai joilla liikennöidään vain osa vuotta, lasketaan mukaan tilastoon. Rata katsotaan sähköistetyksi, kun se on virallisesti avattu sähköjunaliikenteelle. Sähköistettyyn raidepituuteen lasketaan sähköistetyn radan pääraiteiden pituus. (Pituus lasketaan rautatieliikennepaikan sijaintipisteeseen. Vaihto-

17 15 työtä tms. varten oleva ylimenevä osuus lasketaan sähköistetyksi sivuraiteeksi.) Sähköistetyn sivuraiteen pituuteen lasketaan niiden sähköistettyjen raiteiden pituus, joita ei oteta huomioon sähköistetyn pääraiteen pituutta laskettaessa. Suojastus-, kauko-ohjaus- ja kulunvalvonta-ratametrit mitataan kuten päärata (asemarakennuksen keskipisteeseen). Kiskomurtuman UIC määrittelee seuraavasti: Kisko pidetään murtuneena, jos se murtuu kahteen tai useampaan osaan, tai jos siitä irtoaa kappale, jonka vuoksi kiskon kulkupintaan syntyy lovi (kolo), joka on vähintään 50 mm pitkä ja 10 mm syvä. Kiskovika määritellään seuraavasti: Jos kiskossa on mikä tahansa vika, jonka vuoksi kisko tulee korjata tai poistaa raiteesta, pidetään sitä vioittuneena. Silloista käytetään RAMOn osan 8 nimityksiä /1/ Ratatilastojen laadinta Vuosittainen ratatilasto käsittää taulukkomuotoisen ja karttamuotoisen esityksen. Ratatilasto laaditaan aina vuoden vaihteen tilanteesta. Tilastoa varten aineisto kerätään eri rekistereistä ja kunnossapitäjiltä. Tilastoissa tieto jaetaan sekä pää- ja sivuraiteittain että rataosittain. Tilastosta käy ilmi myös tietojen muutokset kuluneen vuoden aikana. Rataosien ominaisuuksien määrät lasketaan asemalta asemalle UIC:n määritelmien mukaan. Rata- ja raidepituus Rata- ja raidepituustieto kerätään rataosien ominaisuusrekisteristä ja sivuraiderekisteristä. Tieto esitetään sekä rata- että raidekilometreinä. Kuva 5. Esimerkki Karjaalta, kuinka ratapituus määritellään eri rataosille.

18 16 Kuva 6. Esimerkki Karjaalta, kuinka raidepituus määritellään eri rataosille. Rataluokat Tiedot kerätään rataosien ominaisuusrekisteristä, johon niitä kerätään Jtt:stä /4/ tai sen korvaavasta sähköisestä verkkoselostuksesta /19/. Tieto esitetään sekä rata- että raidekilometreinä. Sähköistetyt radat ja raiteet Sähköistettyjen ratojen ja raiteiden pituudet kerätään rataosien ominaisuusrekisteristä ja sivuraiderekisteristä. Tieto esitetään sekä rata- että raidekilometreinä. JKV, kauko-ohjattu ja suojastettu Tiedot kerätään Jtt:stä /4/ tai sen korvaavasta sähköisestä verkkoselostuksesta /19/. Tieto esitetään ratakilometreinä. Jatkuvaksi hitsattu rata Tiedot kerätään rataosien ominaisuusrekisteristä. Tieto esitetään ratakilometreinä. Sepelöidyt, sorastetut raiteet, (raidekm) Tiedot kerätään rataosien ominaisuusrekisteristä. Tieto esitetään raidekilometreinä.

19 17 Betonipölkyt ja puupölkyt (raidekm) Tiedot kerätään rataosien ominaisuusrekisteristä. Tieto esitetään raidekilometreinä. Henkilö- ja tavaraliikennettä, vain tavaraliikennettä (ratakm) Tiedot kerätään rataosien ominaisuusrekisteristä, jossa niitä muutetaan RHK:n ilmoitusten mukaan. Yksityisraiteet (raidekm) Yksityisraiteiden tiedot kerätään sivuraiderekisteristä. Kiskopaino (raidekm) Kiskopainotieto kerätään rataosien ominaisuusrekisteristä ja sivuraiderekisteristä. Tieto esitetään raidekilometreinä. Vaihdetilasto Vaihdetilasto sisältää RHK:n ja yksityisten vaihteet eroteltuna. Tilastossa erotellaan yksinkertaiset vaihteet, kaksoisvaihteet, risteysvaihteet, raideristeykset ja sektorivaihteet kiskopainoittain (kpl). Em. tiedot esitetään vielä eriteltyinä pääraiteissa, sivuraiteissa ja sivuradoilla sekä yksityisraiteissa. Lisäksi tilastossa esitetään vaihteiden jakaantuminen kiskopainoihin koko rataverkolla, valtiolla ja yksityisraiteissa (%) Kartat Kartoissa esitettävät tiedot kattavat rautatieliikennepaikkojen pääraiteet sekä rautatieliikennepaikkojen väliset osuudet. Rataverkon kiskotuskartta Kiskotuskartta sisältää rataverkon raidepituudet eri kiskopainoin. Kartassa esitetään raiteiden kiskopainoista alku km+m ja loppu km+m. Karttatieto kattaa myös sillat, mutta ei vaihteita. Rataverkon jatkuvakiskoraidekartta Kartta sisältää jatkuvaksi hitsattujen raiteiden yhteispituuden raidekilometreinä. Kartassa esitetään näiden raideosuuksien alku km+m ja loppu km+m.

20 18 Rataverkon sepelöintikartta Kartta sisältää sepelöityjen ratojen yhteispituuden raidekilometreinä eroteltuna valmiiksi sepelöityihin raiteisiin ja vajaalla sepelillä varustettuihin raiteisiin. Kartassa esitetään näiden raideosuuksien alku km+m ja loppu km+m. Rataverkon ratapölkkyraidekartta Kartta sisältää betoni- ja puupölkkyraiteiden yhteispituudet raidekilometreinä eroteltuna betonipölkyllä ja puupölkyllä varustettuihin raiteisiin. Kartassa esitetään näiden raideosuuksien alku km+m ja loppu km+m. Kartassa ei ole otettu huomioon rakennetyyppiin vaikuttavana vaihteita eikä siltojen erikoispölkytyksiä. Kiskovikakartta Kiskovikakarttaan kerätään tiedot kiskovikarekisteristä. Kartassa esitetään murtumien tai vikojen vuoksi raiteessa poistetut tai raiteessa korjatut kiskot kappalelukumäärinä (kpl) sekä muut 1-, 2/1- ja 2-luokan havaitut viat (kpl). Tiedot eritellään kiskopainoittain, murtuma- sekä vikalukumäärinä (kpl). Pohjana käytetään vuoden alun rataverkon kiskotuskarttaa. 2.2 Aluetiedot Rekisterin toiminta Rataverkkoon liittyvät hallinnolliset tiedot kuvataan rekisterissä alueina, jotka rajoittuvat alku- ja loppu km+m-tietoon siten, että kaikista tiedoista muodostuu ehjä nauha radan tai raiteen alkupisteestä radan tai raiteen loppupisteeseen. Aluetietorekisteri pohjautuu pituusmittausraideverkostoon. Rekisterissä pituusmittausraide on jaettu raideosiin, joihin liitetään rekisterin sisältämät alueelliset ja organisaatioiden määrittelyt. Raideosien rajat määritetään yleensä hallinnollisiin rajakohtiin, kuten kuntarajoihin, kunnossapitoalue rajoihin yms. Rajoja määritellään niin paljon ja tiheästi, että ne käsittävät kaikki tarvittavat rajakohdat. Aluetietojen ylläpito mahdollistaa tietokantojen käyttöoikeuksien hallinnan. Aluetiedoilla voidaan myös hallita ratakohteiden raportointia siinä kuvatuilla tiedoilla.

21 19 Aluetietojen ylläpito poistaa myös päällekkäistä työtä, kun kaikki rekisterit pääsevät hyödyntämään rekisterin alue- ja organisaatiotietoja. Kun aluetietorekisterin alaiselle ratakohteelle on määritelty pituusmittausraidetunnus ja km+m-lukema, ratakohde voidaan yhdistää tällä tiedolla johonkin aluetietorekisterin raideosaan ja sitä kautta kaikkiin organisaatioihin, joihin tämä raideosa kuuluu. Aluetietorekisteri kattaa RHK:n päärataverkon lisäksi kaikki RHK:n sivuradat ja suljetut tai puretut radat, joiden kohteita on rekistereissä. Tavoite on, että rekisteriin tallennetaan myös kaikki muut tarvittavat yksittäiset raiteet, jotka erkanevat ja poikkeavat näistä pää- ja sivuradoista niin, että ne on määriteltävä omiksi pituusmittausraiteiksi ja raideosiksi, jotta myös niiden tiedot saadaan hallintaan. Aluetietorekisteri, pituusmittausraideverkosto ja raideosat on määriteltävä niin laajalle alueelle, että ne kattavat kaikki ne tiedot, joita rekisterillä halutaan hoitaa. Ratapihat mukana alueissa Sivuraiteet tarvittaessa omina alueina Pituusmittausraide km Raideosa 100/ / / / / / / /001 Aluetieto Alue1a Alue 1b Alue 1c Alue 2 Alue 3a Alue 3b Kunnossapitoalue KPA A KPA B RHK:n rataosa 1XXW 1XXX 1XXY 1XXZ Isännöinnitsijät Isännöitsijä A Isännöitsijä B Kunnossapitäjä Kunnossapitäjä C Kunnossapitäjä D Kunta Kunta E Kunta F Kunta F Lääni Lääni H Lääni H Tiepiiri Tiepiiri L Tiepiiri K Kuva 7. Esimerkki aluetietojen kuvausperiaatteesta. Sivuraiteiden ja muiden erillisten raidekokonaisuuksien tiedot esitetään vastaavalla tavalla tarvittaessa Rekisterissä ylläpidettävät perustiedot Rekisterin tietojen muutosilmoituksiin (liite 3) on liitettävä mukaan muutospäivämäärä ja sanallinen selitys, jossa kerrotaan, mitä on muuttumassa, muuttunut tai korjattava asia. Esimerkiksi: kunnossapitoalueen rajakohta on muuttunut. Pituusmittausraide Aluetietorekisteri pohjautuu pituusmittausraideverkostoon. Pituusmittausraideverkostotunnuksia ylläpidetään aluetietorekisterissä.

22 20 Raideosien rajojen km+m-lukemat Aluetietorekisterin raideosien rajat ilmoitetaan pituusmittausraiteen rajakohdan raiteen keskilinjan km+m-lukemina. Km+m-lukema on pituusmittausraiteen järjestelmän mukainen lukema ja se on muotoa Ratakohteiden pituusmittausraiteena ja km+m-järjestelmänä on käytettävä samaa järjestelmää, jotta ne ovat yhteensopivia aluetietorekisterin kanssa. RHK:n kunnossapitoalueiden rajat Aluetietorekisterissä käytetään RHK:n määrittämiä kunnossapitoalueiden numeroita ja niihin liittyviä ratarakenteiden kunnossapitorajoja. Päärataverkon rajakohdat tarkennetaan yhteistyössä RHK:n kanssa vietäessä niitä rekisteriin. Rataverkosta haarautuvilla erillisillä raiteilla käytetään RHK:n raiteen osalta vastaavaa RHK:n kunnossapitoalueen numeroa. Rajakohdille on määriteltävä näiden raiteiden RHK:n raide/yksityinen raide omistus- ja kunnossapitorajat. RHK tai isännöitsijät toimittavat yksityisraidesopimuksia RHK:n ja yksityisraiteiden rajojen selvittämiseksi. Myös kunnossapitäjät auttavat rajojen selvittelyssä. RHK:n rataosanumeroiden rajat Aluetietorekisterissä käytetään RHK:n määrittämiä rataosanumeroita ja niihin liittyviä ratarakenteiden rajoja. Päärataverkon rajakohdat tarkennetaan yhteistyössä RHK:n kanssa vietäessä niitä rekisteriin. Rataverkosta haarautuvilla erillisillä raiteilla käytetään RHK:n raiteen osalta vastaavaa RHK:n rataosanumeroa. Rataosanumeroiden rajat noudattavat omistusja kunnossapitorajoja (RHK:n raide/yksityinen raide). RHK:n ja yksityisten raiteiden rajat Pituusmittausraideverkosto määritetään kattamaan vähintään RHK:n raiteen ja yksityisraiteen rajakohdan. Jos on tarvetta hallita rekisterillä myös yksityisraiteistoilla olevia kohteita, määrittely on ulotettava kattamaan myös nämä raiteistot. Yksityisraiteistolle määritellään pituusmittausraiteeksi sen runkoraide. Mikäli raiteistolla on pääsuunnasta erkanevia haaroja, näille määritellään oma pituusmittausraide. Jos yksityisraiteistolla on sama omistaja, se voidaan määritellä yhdeksi raideosaksi ja rataosanumeroksi. Mikäli omistajia on useita, ne määritellään omiksi raideosiksi ja rataosanumeroiksi.

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito 7 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito Liikenneviraston ohjeita 7/2013

Lisätiedot

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 13.7.1998 1065/731/98 RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ratahallintokeskus on hyväksynyt RAMO:n osan 19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet. Ylijohtaja Ossi

Lisätiedot

17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7

17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7 1 RATO 17 Sisältö SISÄLTÖ 17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7 17.3 MERKIN SIJOITTAMINEN JA ASENTAMINEN... 9 17.3.1 Näkemävaatimukset... 9 17.3.2 Merkin sijoittaminen

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet 7 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Liikenneviraston ohjeita 7/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva:

Lisätiedot

Digiroad. Tietolajien kuvaus. Versio 3.7

Digiroad. Tietolajien kuvaus. Versio 3.7 Digiroad Tietolajien kuvaus Versio 3.7 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 VERSIOHISTORIA 5 2 SANASTO 7 3 JOHDANTO 9 3.1 Tiedon rakenne Digiroad-tietojärjestelmässä 9 3.1.1 Liikenne-elementti, tie-elementti 10 3.1.2

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16. Sähköratamääräykset

Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16. Sähköratamääräykset Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16 Helsinki 2006 Ratahallintokeskus Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16 ISBN 952-445-135-2 (nid.) ISBN 952-445-136-0 (pdf) ISSN 1455-1204 Kannen ulkoasu: Proinno Design

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet 18 2012 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet Liikenneviraston ohjeita 18/2012 Liikennevirasto

Lisätiedot

JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä

JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä Versio: 1.0 Julkaistu: 5.12.2012 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 2 4 Termit

Lisätiedot

Ratarekisteri (RINF / NRE-FI

Ratarekisteri (RINF / NRE-FI Ratarekisteri (RINF / NRE-FI Tiedotustilaisuus 27.5.2014 Esko Sandelin / Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. RINF organisointi Trafissa Esko Sandelin RINF projektipäällikkö (järjestelmän pääkäyttäjä)

Lisätiedot

16 VÄYLÄT JA LAITURIT... 5. 16.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 16.1.1 Lyhenteet... 7 16.1.2 Symbolit... 8

16 VÄYLÄT JA LAITURIT... 5. 16.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 16.1.1 Lyhenteet... 7 16.1.2 Symbolit... 8 1 RATO 16 Sisältö SISÄLTÖ 16 VÄYLÄT JA LAITURIT... 5 16.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 16.1.1 Lyhenteet... 7 16.1.2 Symbolit... 8 16.2 MITOITUSPERUSTEITA... 9 16.2.1 Ihmiset... 9 16.2.2 Ajoneuvot... 9 16.2.2.1 Pelastusreitit...

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Sähkörataohjeet B 22

Sähkörataohjeet B 22 B 22 Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22 Helsinki 2009 Ratahallintokeskus Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22 ISSN 1455-1204 ISBN 978-952-445-272-4 Verkkojulkaisu pdf (www.rhk.fi) ISSN 1797-7002 ISBN

Lisätiedot

18 RAUTATIETUNNELIT... 5 18.1 RAUTATIETUNNELEITA KOSKEVAT OHJEET... 5

18 RAUTATIETUNNELIT... 5 18.1 RAUTATIETUNNELEITA KOSKEVAT OHJEET... 5 1 RATO 18 Sisältö SISÄLTÖ 18 RAUTATIETUNNELIT... 5 18.1 RAUTATIETUNNELEITA KOSKEVAT OHJEET... 5 18.2 MÄÄRITELMÄT... 7 18.2.1 Tunnelit... 7 18.2.2 Tunnelin rakenneosat... 8 18.2.2.1 Kantavat rakenteet...

Lisätiedot

TEKIJÄ Työryhmä. KANSIKUVA Markku Axelsson. 2. korj. painos ISBN-10: 952-213-171-7 ISBN-13: 978-952-213-171-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

TEKIJÄ Työryhmä. KANSIKUVA Markku Axelsson. 2. korj. painos ISBN-10: 952-213-171-7 ISBN-13: 978-952-213-171-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Kunnan osoitejärjestelmä Ohjeet ja suositus ISBN-10: 952-213-171-7 ISBN-13: 978-952-213-171-3 Helsinki 2006 TEKIJÄ Työryhmä KANSIKUVA Markku Axelsson 2. korj. painos ISBN-10: 952-213-171-7 ISBN-13: 978-952-213-171-3

Lisätiedot

VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset

VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset 2.6.2010 Ylva Gilbert, Jatta Aho, Riikka Lehti ja Tuomas Raivio Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 ULKOLAITEVAATIMUKSET

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 ULKOLAITEVAATIMUKSET SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 ULKOLAITEVAATIMUKSET Liikennevirasto Sivu 1 / 76 Dokumentti Päiväys Nimi Sivuja 12.3.2014 SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 - ULKOLAITEVAATIMUKSET 76 Muutoshistoria

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ 1(47) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1091/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003 Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Tämän työn tavoitteena

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu 2/93

Sisällysluettelo Sivu 2/93 KÄYTTÖOHJE Ver. 2.0 Sisällysluettelo Sivu 2/93 Sisällysluettelo 1 Alkusanat...6 2 Asennus...7 3 Jaetut asetukset...8 3.1 Yritys...8 3.2 Asiakkaat...9 3.3 Yleiset asetukset...10 3.4 Tarjouslaskenta 1 &

Lisätiedot

v.2.3.4 TISMA EKAUPPA KÄYTTÖOHJE 12.06.2012 Tisma ekauppa käyttöohje

v.2.3.4 TISMA EKAUPPA KÄYTTÖOHJE 12.06.2012 Tisma ekauppa käyttöohje Tisma ekauppa käyttöohje Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Vikasietoisuus... 3 2 Tietojen ylläpito verkkokaupan hallintapaneelissa...4 2.1 Ylläpito... 4 2.1.1 Asetukset... 4 2.1.2 Sähköpostit... 4 2.1.3

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ohje

Asiakirjahallinnon ohje Ohje 1.0 1 (10) 1892/030/2012 10.9.2012 Julkinen Liikennevirasto Asiakirjahallinnon ohje Voimassa 1.1.2010 alkaen. Kumoaa Merenkulkulaitoksen arkistosäännön (238/094/2008), Ratahallintokeskuksen asiakirjahallinnon

Lisätiedot

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Ohjelmisto 5 1.3 Kortinlukijat 6 1.3.1 Kortti- ja lukupäätyypit 6 1.3.2 Kulunvalvontalukija 7 1.3.3 Koodilukija 7 1.3.4

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97)

Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97) 1 (22) Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) soveltamisesta tilintarkastajien työhön. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimiston pyynnöstä 7

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV 8 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV Liikenneviraston ohjeita 8/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohjeen on laatinut Suomen metsäkeskuksen metsätieto- ja tarkastuspalveluiden työryhmä: Jani Leivo puheenjohtaja sekä Jarkko Partanen, Veikko Kaikkonen,

Lisätiedot