MUUTOKSET. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUUTOKSET. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus"

Transkriptio

1

2 MUUTOKSET Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

3 1 SISÄLTÖ ESIPUHE YLEISTÄ Lähtökohta Määritelmät ja perusteet Rata Raide Rautatieliikennepaikka Raidetunnukset Pituusmittausraide Km+m-lukemat YLLÄPIDETTÄVÄT REKISTERIT Ratatiedon tilastot ja kartat Ratatilaston perusteet Ratatilastojen laadinta Kartat Aluetiedot Rekisterin toiminta Rekisterissä ylläpidettävät perustiedot Rekisterissä ylläpidettävät muut tiedot Rataosien ominaisuusrekisteri Yleistä Rekisterissä ylläpidettävät tiedot Sivuraiderekisteri Yleistä Sivuraiteen sijainti ja tyyppi Sivuraiteen ominaisuudet Raidegeometriarekisteri Yleistä Raiteiden numerointi ja nimeäminen Raidegeometria Muita määrittelyjä Vaihderekisteri Rekisteriin tallennettavat vaihteet Vaihteiden perustiedot Vaihteen sijainti liikennepaikalla Vaihteen rakennetiedot Hallinnolliset tiedot Muut tiedot Vaihteen kuntotiedot Kiskovikarekisteri Rekisteriin kerättävät kiskovikatiedot Rekisterin sisältö Tasoristeysrekisteri Rekisteriin talletettavat tasoristeykset Ylläpidettävät tasoristeysten perustiedot Muut rekisterissä olevat tiedot... 51

4 2 2.9 Siltarekisteri Rekisteriin tallennettavat sillat Siltojen perustiedot Siltojen rakennetiedot Siltojen kuntotiedot Rumpurekisteri Rekisteriin tallennettavat rummut Rumpujen perustiedot Rumpujen rakennetiedot Rumpujen kuntotiedot Tunnelirekisteri Rekisteriin tallennettavat tunnelit Tunneleiden perustiedot Rekisteriin kerättävät muut tiedot Tunneleiden kuntotiedot Kallioleikkausrekisteri Rekisteriin tallennettavat kallioleikkaukset Kallioleikkausten perustiedot Rekisteriin kerättävät muut tiedot Kallioleikkausten kuntotiedot Routapaikkarekisteri Routapaikkailmoitus Rekisteriin tallennettavat perustiedot Rekisterin muut tiedot Pehmeikkörekisteri Rekisterissä ylläpidettävät tiedot Pehmeikköjen perustiedot Pehmeikkörekisteriin tallennettavat suunnittelutiedot Jarrupainojärjestelmän opastin- ja ratatiedot Yleistä Tietoihin talletettavat opastin- ja ratatiedot Erikoiskuljetusten estetiedot Yleistä Esteistä ylläpidettävät tiedot Kerättävät tiedot Raiteistokaaviot Yleistä Kaavioissa esitettävät asiat PIIRUSTUSARKISTOT Arkistoitavat asiakirjat Ratapiirustukset Raidepiirustukset Silta- ja rumpusuunnitelmat Rataan liittyvät erikoisrakenteet Geosuunnitelmat Turvalaitedokumentit Sähkörata- ja vahvavirtasuunnitelmat...100

5 3 3.9 Raporttiarkisto ja nopeuskaaviot Rakennusten piirustukset TIETOJEN TOIMITTAMINEN REKISTEREIHIN Yleisperiaate Suunnitteluprojekti Menettelyn yleiskuvaus Kunnossapitäjän vastuu Urakoitsijan vastuu Suunnitteluttaja vastuu Alueisännöitsijän vastuu Suunnittelijan vastuu Kolmannet osapuolet Eri rekisterien asettamat vaatimukset Rakentamisprojekti Menettelyn yleiskuvaus Kunnossapitäjän vastuu Urakoitsijan vastuu Rakennuttajan vastuu Alueisännöitsijän vastuu Suunnittelijan vastuu Kolmannet osapuolet Eri rekisterien asettamat vaatimukset Päivittäinen kunnossapito Menettelyn yleiskuvaus Kunnossapitäjän vastuu Urakoitsijan vastuu Rakennuttajakonsultin vastuu Alueisännöitsijän vastuu Suunnittelijan vastuu Kolmannet osapuolet Eri rekisterien asettamat vaatimukset PIIRUSTUSTEN JA DOKUMENTTIEN TOIMITTAMINEN ARKISTOON Toteutumapiirustukset Yleisperiaate Suunnitteluprojekti Menettelyn yleiskuvaus Kunnossapitäjän vastuu Urakoitsijan vastuu Suunnitteluttajan vastuu Alueisännöitsijän vastuu Suunnittelijan vastuu Kolmannet osapuolet Rakentamisprojekti Menettelyn yleiskuvaus Kunnossapitäjän vastuu Urakoitsijan vastuu Rakennuttajan vastuu

6 Alueisännöitsijän vastuu Suunnittelijan vastuu Kolmannet osapuolet Päivittäinen kunnossapito Menettelyn yleiskuvaus Kunnossapitäjän vastuu Urakoitsijan vastuu Rakennuttajakonsultin vastuu Alueisännöitsijän vastuu Suunnittelijan vastuu Kolmannet osapuolet Eri arkistojen asettamat vaatimukset REKISTERIN YLLÄPITÄJÄN TOIMET Tietojen vastaanotto ja päivitys rekistereihin Tiedon muodollinen tarkastus Rekisterin ylläpitäjän oma tiedonhankinta ARKISTONHOITAJAN TOIMET Suunnitelmien vastaanotto Suunnitelmien tarkastus Suunnitelmien sisällön tarkastus Arkistonhoitajan muodollinen tarkastus Suunnitelmien arkistoiminen Arkistojen ajan tasalla olevat suunnitelmat LÄHDELUETTELO...146

7 5 LIITELUETTELO Rakennuttajan lomakkeet Liite 1 Liite 2 Hankkeen aloitusilmoitus rekisterin ylläpitäjälle Urakka-asiakirjojen liite arkisto- ja rekisterivaatimuksista Ilmoituslomakkeet Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Liite 11 Liite 12 Liite 13 Liite 14 Liite 15 Liite 16 Liite 17 Aluetietorekisterin tietolomake Rataosan ominaisuusrekisterin tietolomake Sivuraiderekisterin tietolomake Vaihderaiderekisterin tietolomake Kiskovikarekisterin tietolomake Tasoristeysrekisterin tietolomake Siltarekisterin tietolomake Rumpurekisterin tietolomake Tunnelirekisterin tietolomake Kallioleikkausrekisterin tietolomake Routapaikkarekisterin tietolomake Pehmeikkörekisterin tietolomake Jarrupainojärjestelmän tietolomake Erikoiskuljetusten estetietolomake Raiteistokaavion tietolomake

8 6 ESIPUHE Tämä ohje on laadittu kuvaamaan rautatierakenteiden rekisteri- ja arkistopalveluiden sisältö radan kunnossapitäjille, urakoitsijoille, suunnittelijoille ja alueisännöitsijöille. Ohjeen tavoitteena on, että nämä rautateillä eri tehtävissä olevat toimijat osaavat toimittaa täsmällistä ja ajantasaista tietoa virallisten rekisterien ylläpitäjille. Ratahallintokeskus on rataverkon ylläpitäjänä omaisuudenhallinnan asiantuntija. Tätä tehtävää varten on käytössä koko rataverkon kattava hallintajärjestelmä. Rekistereitä ja hallintajärjestelmiä tarvitaan, jotta investoinnit osataan kohdentaa oikein ja jotta tulevaisuuden suunnitelmia ja strategioita varten on riittävästi tietoa rakenteiden kuntotilasta. Valtakunnallisesti yhteismitallinen tieto on luotettavan omaisuudenhallinnan perusta. Rautateillä rekistereihin tallennettavan tiedon laadusta vastaavat keskitetysti asiantuntijaylläpitäjät. Tiedon tuottajina toimivat pääsääntöisesti eri toimijat. Kaikkien toimijoiden yhteinen etu on toimia aktiivisina tiedon toimittajina. Rekisterien luotettavuus on riippuvainen tietojen oikeellisuudesta sekä järjestelmästä, jolla sitä kerätään. Tämä ohje liitteineen palvelee työn loppuasiakirjojen ja tietojen käsittelyn mallina eri toimijoille. Tässä ohjeessa kuvataan: 1. Mitkä ovat rekistereiden käytön kannalta keskeiset termit 2. Mitä tietoja eri rekistereissä ylläpidetään 3. Mitkä ovat eri toimijoiden vastuut rekisteritiedon ja arkistoitavien dokumenttien toimittamisessa 4. Miten rekistereihin ja arkistoihin toimitetaan tiedot ja dokumentit 5. Mitkä ovat rekisterinpitäjien ja arkistonhoitajien omat toiminnot ja hankintavastuut. Tämän ohjeen lisäksi tulee noudattaa Ratateknisiä piirustusohjeita sekä muita soveltuvia Ratahallintokeskuksen antamia ohjeita. Julkaisun toimitustyö tehtiin Ratahallintokeskuksen tilauksesta. Ohjeen toimittaja on Janne Wuorenjuuri Oy VR-Rata Ab:stä. Työryhmään ovat lisäksi kuuluneet Marko Tuominen Ratahallintokeskuksesta sekä Reijo Taimela ja Mikael Anttonen Oy VR-Rata Ab:stä.

9 7 1 YLEISTÄ 1.1 Lähtökohta Tämä ohje on laadittu kuvaamaan rautatierakenteiden rekisteripalveluiden sisältö radan kunnossapitäjille, urakoitsijoille, suunnittelijoille ja alueisännöitsijöille. Ohjeen tavoitteena on, että nämä rautateillä eri tehtävissä olevat toimijat osaavat toimittaa täsmällistä ja ajantasaista tietoa virallisten rekisterien ylläpitäjille. Ratahallintokeskuksen rekistereillä on nimetyt vastuuylläpitäjät, jotka ylläpitävät rekistereitä palvelun toimittajina. Jokaiselle rekisterille on nimetty oma vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on valvoa, että tarpeelliset tiedot toimitetaan rekistereihin, kerätään ja käsitellään rekistereissä laadukkaasti ja tehokkaasti. Vastuuylläpitäjät ovat omien alojensa asiantuntijoita. He vastaavat siitä, että toimitettu tieto tallennetaan tasalaatuisesti ja muodollisesti korkeatasoisesti, jotta tiedoista saatava hyöty on mahdollisimman hyvin varmistettu omistajan omaisuuden hallintaa varten. Rautateillä tiedon tuottajina toimivat pääsääntöisesti eri toimijat. Yhteinen etu on toimia aktiivisina tiedon toimittajina. Rekisterien luotettavuus riippuu tietojen oikeellisuudesta sekä järjestelmästä, jolla sitä kerätään. Tässä ohjeessa kuvataan: Mitä tietoja eri rekistereissä ylläpidetään. Mitkä ovat eri toimijoiden vastuut rekisteritiedon ja arkistoitavien dokumenttien toimittamisessa. Mitkä ovat rekisterinpitäjien ja arkistonhoitajien omat toiminnot ja hankintavastuut. Tämä ohje liitteineen palvelee työn loppuasiakirjojen ja tietojen käsittelyn mallina eri toimijoille. Suuremmissa, useampaa rakennetta koskevissa projekteissa on suositeltavaa, että jo projektin alkuvaiheissa selvitetään ne menettelytavat, joilla syntyvät tiedot toimitetaan rekisteriin ja asiakirjat siirretään arkistoon. 1.2 Määritelmät ja perusteet Tässä on esitetty rekistereiden kannalta keskeisten termien määritelmät. Muut määritelmät on esitetty rekistereittäin. Rautateillä kaikkien rekistereiden rakenteet on sidottu nimettyyn pituusmittausraiteeseen jollekin kilometrilukemalle (km+m) Rata Rata (RAMOn osa 7) /1/ on rakenne, johon kuuluvat kaikki raiteet ja vaihteet tukikerroksineen, alus- ja pohjarakenteineen, sillat, rummut, kuivatusrakenteet,

10 8 rautatien tasoristeykset, turvalaitteet ja sähköistyksen vaatimat laitteet maadoituksineen Rata jakaantuu rautatieliikennepaikkaan ja niiden välisiin osuuksiin. Rataosa on kahden tärkeän rautatieliikennepaikan välinen radan osa. Rataosuus on muulla perusteella valittu radan osa. Raideosuus on raiteista ja vaihteista se osuus, joka on rajattu yhdeksi kokonaisuudeksi raide-eristyksillä tai akselinlaskijoilla (RAMOn osa 7) Raide Raide (RAMOn osa 7) /1/ on rakenne, johon kuuluvat ratakiskot, kiskonkiinnitykset, ratapölkyt ja niihin liittyvät erikoislaitteet tai -osat. Pituussuunnassa raide on vaihteiden välinen osuus tai vaihteen ja ratakiskojen päättymiskohdan välinen osuus. Kääntöpöydän tai siirtolavan reunaan ulottuva raide on ratakiskojen päättymiskohtien väli. Raiteet jaetaan pää- ja sivuraiteisiin Rautatieliikennepaikka Rautatieliikennepaikan määritelmä esitetään RAMOn osassa 7 Rautatieliikennepaikat /1/. Rautatieliikennepaikka on junaliikenteen ohjaamista tai asiakaspalvelua varten nimetty paikka. Rautatieliikennepaikka on liikennepaikka, linjavaihde tai seisake. Liikennepaikka on erikseen määrätty alue, joka on mainittu rautatieliikennepaikkarekisterissä, jota ylläpitää RHK. Liikennepaikka voi koostua liikennepaikan osista ja voi sisältää eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja raiteita. Rautatieliikennepaikat on esitetty mm. Luettelo rautatieliikennepaikoista -julkaisussa /2/. Linjavaihde on liikennepaikan ulkopuolella oleva vaihde tai vaihteita ja niihin liittyvät raiteet. Linjavaihteelle ei voi varmistaa päättymään junankulkutietä. Linjavaihteen alueen pituus on enintään 2 km. Linjavaihteet on mainittu rautatieliikennepaikkarekisterissä (ylläpitäjä RHK). Linjavaihteeseen kuuluvat vaihde tai vaihteet liikennöinnissä ja kunnossapidossa tarvittavine laitteineen. Linjavaihteeseen kuuluvat myös pääraiteen liikenteen turvaamiseen käytettävät turvalaitteet ja raiteet. Linjavaihteella ei ole kunnossapidettävää matkustajalaituria. Seisake on liikennepaikan ulkopuolella oleva rautatieliikennepaikka, jolla on kunnossapidettävä matkustajalaituri. Seisakkeella voi olla vaihde tai vaihteita, jotka on varustettu kuten linjavaihde.

11 Raidetunnukset Raiteen tunnuksena (RAMOn osa 7) /1/ on käytettävä turvalaitteissa käytettävää raideosuuden tunnusta, kun rautatieliikennepaikalla ja raiteella on raideosuus. Raiteen tunnus on määritettävä siten, että vierekkäisillä raiteilla on peräkkäiset tunnukset, kun rautatieliikennepaikalla on raideosuuksia, mutta raiteella ei ole. Tunnusten on oltava samaa kolminumeroista sarjaa kuin raideosuuksien tunnukset. Raiteen tunnus on määritettävä siten, että vierekkäisillä raiteilla on peräkkäiset tunnukset, kun rautatieliikennepaikalla ja raiteella ei ole raideosuuksia. Tunnusten määrittäminen on aloitettava pääraidetta lähimmästä reunimmaisesta raiteesta, joka ei pääty raidepuskimeen. Peräkkäisillä raiteilla voi käyttää eri numerosarjaa. Päättyvien raiteiden tunnusten numerot on määritettävä vapaaksi jääneistä numeroista. Raisun 1 rataosuustunnukset on tehty rekisterien tiedonhallintaa ja rekisterien tietojen yhteiskäyttöä varten. Suunnitelmissa tulee käyttää raiteiden virallisia nimiä ja Raisun mukaisia rataosuustunnuksia. Tunnukset pitää ottaa käyttöön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa uuden radan tai rautatieliikennepaikan suunnittelussa. Tunnukset hankitaan sivuraiderekisterin ylläpitäjältä, joka hankkii ne turvalaitesuunnittelijalta. Puretuille tai lakkautetuille radoille jää tietokantaan edelleen kunnossapidettäviä kohteita, esimerkiksi sillat ja rummut. Tunnuksia tarvitaan näiden tiedonhallintaa varten. Nämä radat näkyvät kartassa harmaalla viivalla ja raiteet säilyvät raiderekisterissä edelleen mukana nimikkeinä. Raiderekisteri on kaikkien muiden rekisterien tiedonhallinnan perusteena oleva yleinen rekisteri. Kaikki muissa rekistereissä käytettävät tunnukset on oltava kuvattuna vähintään nimikkeenä raiderekistereissä. Sinne määritellään sivuraiteiden lisäksi kaikki pääraiteet. Myös suunnitteluvaiheen tulevat raiteet ja puretut sekä lakkautetut raiteet ovat mukana rekisterissä. Eri vaiheiden raidetyypit erotellaan toisistaan raiteen tyyppikoodin avulla Pituusmittausraide Rekistereissä käytettyihin km+m-lukemiin liittyy aina pituusmittausraide. Pituusmittausraide kuvaa, minkä km-mittausjärjestelmän mukainen km+m-lukema on. Pituusmittausraide on raide, jota pitkin radan pituusmittaus tehdään. Pituusmittausraideverkosto kattaa koko rataverkon. Myös rataverkosta haarautuville 1 Raisu = tällä hetkellä käytettävä ratatietojen hallintatietokanta

12 10 erillisille raiteille, kuten puretuille raiteille ja yksityisille raiteille, määritellään pituusmittausraide. Rautatieliikennepaikan sijainti on aina mitattava pituusmittausraidetta pitkin. Rautatieliikennepaikalla, jolla on useita pituusmittausraiteita, rautatieliikennepaikan sijainti on määritettävä pienimmän kilometrilukeman antavan pituusmittausraiteen mukaan. Päärataverkko on samalla pituusmittausraideverkko. Pituusmittausraiteen tunnuksena käytetään kartan raiteen tunnuksia. Yksiraiteisen radan pituusmittausraiteen tunnus on kartassa oleva kolminumeroinen raiteen tunnus. Useampiraiteisilla radoilla jokin raide on määritelty pituusmittausraiteeksi. Pituusmittausraiteen tunnuksena käytetään näilläkin rataosilla kuitenkin kartan kolminumeroista raidetunnusta. Ainoastaan niissä tapauksissa, joissa useampiraiteisella radalla on rinnakkain useita pituusmittausraiteita, pituusmittausraiteen tunnuksena käytetään raiteen tarkemmin yksilöivää raidetunnusta. Päättyvän rataosan pituusmittausraide jatkuu sen pääraidetta pidemmälle eteenpäin aina viimeisen raiteen viimeiseen raidepuskimeen asti, koska myös tällä alueella käytetään edelleen samaa ratalinjan kilometrimittausjärjestelmää. Pääradasta haarautuvilla sivuradoilla ja sivuraiteilla, jotka erkanevat muista raiteista, on käytössä oma km+m-mittausjärjestelmä. Sen pituusmittausraiteen tunnus on sama kuin sivuradan tai sivuraiteen runkoraiteen raidetunnus. Myös nämä pituusmittausraiteet jatkuvat sen raidemäärittelyä pidemmälle eteenpäin aina viimeisen raiteen viimeiseen raidepuskimeen asti.

13 11 Kuva 1. Rekistereissä käytetyt Raisu-rataosatunnukset.

14 Km+m-lukemat Rekistereissä käytetään ratasuunnittelun km-järjestelmää, joka perustuu maastossa mitattuihin km-pylväiden paikkoihin. Yksittäisten siirrettyjen km-pylväiden kohdalla käytetään laskennallista vanhaa km-pylvään paikkaa. Järjestelmän mukaan +m-metrien mittaus tehdään aina km-pylväältä eteenpäin. Rekistereissä km+m-esitysmuoto on (km = 123, metrit = 456). Kentät täytetään oikealta alkaen ja niissä käytetään tarvittava määrä etunollia, jotta ykköset, kymmenet ja sadat tulevat oikeille kohdilleen. Ensimmäiset nollat ovat tilaa yli 999 km:lle ja 999 m:lle. Koko km+m-tieto ( ) on tietoteknisesti yhtenäinen merkkijonotieto. Näin täytetyt kilometrilukemat tulevat merkkijonolajittelussa maantieteellisesti oikeaan järjestykseen ,125 Kuva 2. Ratasuunnittelun kilometrijärjestelmässä rakenteet ja kohteet mitataan kohtisuoraan radan keskilinjaan kohti Km 56 = ,125 Kuva 3. Kilometrin pituus on kahden kilometritolpan välinen matka.

15 km + m km + m 630 Kuva 4. Ratapihalla km+m-luku peilataan mittaraiteelle. Maastossa olevien A, B jne. erikoismerkittyjen km-pylväiden kohdalla rekisterissä käytetään ns. pitkää kilometriä, jossa nämä erikoismerkityt kmpylväät on jätetty pois. Näitä erikoiskilometrien kohtia ovat Toijala Turku km , Kouvola Kotka km , Kouvola Pieksämäki km , Kouvola Kuusankoski km ja Parkano Kihniö km

16 14 2 YLLÄPIDETTÄVÄT REKISTERIT 2.1 Ratatiedon tilastot ja kartat Ratatilaston perusteet Ratatilasto palvelee Suomen virallista rautatietilastoa (1.1 Rata ja sen päällysrakenne) /3/ ja UIC:n (International Union of Railways) kansainvälistä rautatietilastoa /17/. Lisäksi ratatilasto palvelee RHK:n suunnittelu- ja tiedotustoimintaa. Keskeisten termien osalta noudatetaan UIC:n määritelmiä. UIC:n määritelmien perusteella RHK on määritellyt pääraiteen, pääradan, sivuraiteen ja sivuradan lyhyesti seuraavasti (RAMOn osa 7 /1/ ja Jtt /4/): Pääraide on raide, jolla noudatetaan RAMOssa ja Jtt:ssä pääraiteesta annettuja määräyksiä. Raiteen määrää pääraiteeksi RHK ja pääraide on esitetty raiteistokaaviossa. Raide on aina pääraide, kun raiteen suurin sallittu nopeus on vähintään 80 km/h. Päärata on rata, jolla liikenne tapahtuu pääasiallisesti säännöllisenä junaliikenteenä. Sivuraiteita ovat kaikki ne rautatieliikennepaikan raiteet, jotka eivät ole pääraiteita. Sivurata on pääradasta erkaneva teollisuus-, satama- tms. rata, jolla liikenne tapahtuu yleensä vaihtotyönä. UIC:n määritelmän mukaan sivuradat lasketaan ratapituuteen edellyttäen, että siellä on liikennepaikka, säännöllinen liikenne ja ko. osuudella peritään kuljetusmaksu. Luettelo pääradoista on esitetty Jtt:ssä /4/. Vieras rata on operaattoreiden liikennöimä, mutta muun kuin valtion omistama rata, esim. Pasila Sörnäinen. UIC:n määritelmät selvennetään vielä seuraavasti: Ratapituus on pää- ja sivuradan kokonaispituus ilman sivuraiteita. Sivuraidepituuteen lasketaan myös ns. asemien ohitusraiteet (kolmioraiteet). Yksityisraiteen pituus mitataan erkanemiskohdan vaihteen etujatkoksesta. Vaikka erkanemisvaihde liityntäkiskoineen on eri kiskopainoa kuin raide, ilmoitetaan kuitenkin nämäkin raidemetrit raiteen kiskopainon mukaisesti. Radat, joilla liikenne ei virallisesti ole lakkautettu tai joilla liikennöidään vain osa vuotta, lasketaan mukaan tilastoon. Rata katsotaan sähköistetyksi, kun se on virallisesti avattu sähköjunaliikenteelle. Sähköistettyyn raidepituuteen lasketaan sähköistetyn radan pääraiteiden pituus. (Pituus lasketaan rautatieliikennepaikan sijaintipisteeseen. Vaihto-

17 15 työtä tms. varten oleva ylimenevä osuus lasketaan sähköistetyksi sivuraiteeksi.) Sähköistetyn sivuraiteen pituuteen lasketaan niiden sähköistettyjen raiteiden pituus, joita ei oteta huomioon sähköistetyn pääraiteen pituutta laskettaessa. Suojastus-, kauko-ohjaus- ja kulunvalvonta-ratametrit mitataan kuten päärata (asemarakennuksen keskipisteeseen). Kiskomurtuman UIC määrittelee seuraavasti: Kisko pidetään murtuneena, jos se murtuu kahteen tai useampaan osaan, tai jos siitä irtoaa kappale, jonka vuoksi kiskon kulkupintaan syntyy lovi (kolo), joka on vähintään 50 mm pitkä ja 10 mm syvä. Kiskovika määritellään seuraavasti: Jos kiskossa on mikä tahansa vika, jonka vuoksi kisko tulee korjata tai poistaa raiteesta, pidetään sitä vioittuneena. Silloista käytetään RAMOn osan 8 nimityksiä /1/ Ratatilastojen laadinta Vuosittainen ratatilasto käsittää taulukkomuotoisen ja karttamuotoisen esityksen. Ratatilasto laaditaan aina vuoden vaihteen tilanteesta. Tilastoa varten aineisto kerätään eri rekistereistä ja kunnossapitäjiltä. Tilastoissa tieto jaetaan sekä pää- ja sivuraiteittain että rataosittain. Tilastosta käy ilmi myös tietojen muutokset kuluneen vuoden aikana. Rataosien ominaisuuksien määrät lasketaan asemalta asemalle UIC:n määritelmien mukaan. Rata- ja raidepituus Rata- ja raidepituustieto kerätään rataosien ominaisuusrekisteristä ja sivuraiderekisteristä. Tieto esitetään sekä rata- että raidekilometreinä. Kuva 5. Esimerkki Karjaalta, kuinka ratapituus määritellään eri rataosille.

18 16 Kuva 6. Esimerkki Karjaalta, kuinka raidepituus määritellään eri rataosille. Rataluokat Tiedot kerätään rataosien ominaisuusrekisteristä, johon niitä kerätään Jtt:stä /4/ tai sen korvaavasta sähköisestä verkkoselostuksesta /19/. Tieto esitetään sekä rata- että raidekilometreinä. Sähköistetyt radat ja raiteet Sähköistettyjen ratojen ja raiteiden pituudet kerätään rataosien ominaisuusrekisteristä ja sivuraiderekisteristä. Tieto esitetään sekä rata- että raidekilometreinä. JKV, kauko-ohjattu ja suojastettu Tiedot kerätään Jtt:stä /4/ tai sen korvaavasta sähköisestä verkkoselostuksesta /19/. Tieto esitetään ratakilometreinä. Jatkuvaksi hitsattu rata Tiedot kerätään rataosien ominaisuusrekisteristä. Tieto esitetään ratakilometreinä. Sepelöidyt, sorastetut raiteet, (raidekm) Tiedot kerätään rataosien ominaisuusrekisteristä. Tieto esitetään raidekilometreinä.

19 17 Betonipölkyt ja puupölkyt (raidekm) Tiedot kerätään rataosien ominaisuusrekisteristä. Tieto esitetään raidekilometreinä. Henkilö- ja tavaraliikennettä, vain tavaraliikennettä (ratakm) Tiedot kerätään rataosien ominaisuusrekisteristä, jossa niitä muutetaan RHK:n ilmoitusten mukaan. Yksityisraiteet (raidekm) Yksityisraiteiden tiedot kerätään sivuraiderekisteristä. Kiskopaino (raidekm) Kiskopainotieto kerätään rataosien ominaisuusrekisteristä ja sivuraiderekisteristä. Tieto esitetään raidekilometreinä. Vaihdetilasto Vaihdetilasto sisältää RHK:n ja yksityisten vaihteet eroteltuna. Tilastossa erotellaan yksinkertaiset vaihteet, kaksoisvaihteet, risteysvaihteet, raideristeykset ja sektorivaihteet kiskopainoittain (kpl). Em. tiedot esitetään vielä eriteltyinä pääraiteissa, sivuraiteissa ja sivuradoilla sekä yksityisraiteissa. Lisäksi tilastossa esitetään vaihteiden jakaantuminen kiskopainoihin koko rataverkolla, valtiolla ja yksityisraiteissa (%) Kartat Kartoissa esitettävät tiedot kattavat rautatieliikennepaikkojen pääraiteet sekä rautatieliikennepaikkojen väliset osuudet. Rataverkon kiskotuskartta Kiskotuskartta sisältää rataverkon raidepituudet eri kiskopainoin. Kartassa esitetään raiteiden kiskopainoista alku km+m ja loppu km+m. Karttatieto kattaa myös sillat, mutta ei vaihteita. Rataverkon jatkuvakiskoraidekartta Kartta sisältää jatkuvaksi hitsattujen raiteiden yhteispituuden raidekilometreinä. Kartassa esitetään näiden raideosuuksien alku km+m ja loppu km+m.

20 18 Rataverkon sepelöintikartta Kartta sisältää sepelöityjen ratojen yhteispituuden raidekilometreinä eroteltuna valmiiksi sepelöityihin raiteisiin ja vajaalla sepelillä varustettuihin raiteisiin. Kartassa esitetään näiden raideosuuksien alku km+m ja loppu km+m. Rataverkon ratapölkkyraidekartta Kartta sisältää betoni- ja puupölkkyraiteiden yhteispituudet raidekilometreinä eroteltuna betonipölkyllä ja puupölkyllä varustettuihin raiteisiin. Kartassa esitetään näiden raideosuuksien alku km+m ja loppu km+m. Kartassa ei ole otettu huomioon rakennetyyppiin vaikuttavana vaihteita eikä siltojen erikoispölkytyksiä. Kiskovikakartta Kiskovikakarttaan kerätään tiedot kiskovikarekisteristä. Kartassa esitetään murtumien tai vikojen vuoksi raiteessa poistetut tai raiteessa korjatut kiskot kappalelukumäärinä (kpl) sekä muut 1-, 2/1- ja 2-luokan havaitut viat (kpl). Tiedot eritellään kiskopainoittain, murtuma- sekä vikalukumäärinä (kpl). Pohjana käytetään vuoden alun rataverkon kiskotuskarttaa. 2.2 Aluetiedot Rekisterin toiminta Rataverkkoon liittyvät hallinnolliset tiedot kuvataan rekisterissä alueina, jotka rajoittuvat alku- ja loppu km+m-tietoon siten, että kaikista tiedoista muodostuu ehjä nauha radan tai raiteen alkupisteestä radan tai raiteen loppupisteeseen. Aluetietorekisteri pohjautuu pituusmittausraideverkostoon. Rekisterissä pituusmittausraide on jaettu raideosiin, joihin liitetään rekisterin sisältämät alueelliset ja organisaatioiden määrittelyt. Raideosien rajat määritetään yleensä hallinnollisiin rajakohtiin, kuten kuntarajoihin, kunnossapitoalue rajoihin yms. Rajoja määritellään niin paljon ja tiheästi, että ne käsittävät kaikki tarvittavat rajakohdat. Aluetietojen ylläpito mahdollistaa tietokantojen käyttöoikeuksien hallinnan. Aluetiedoilla voidaan myös hallita ratakohteiden raportointia siinä kuvatuilla tiedoilla.

21 19 Aluetietojen ylläpito poistaa myös päällekkäistä työtä, kun kaikki rekisterit pääsevät hyödyntämään rekisterin alue- ja organisaatiotietoja. Kun aluetietorekisterin alaiselle ratakohteelle on määritelty pituusmittausraidetunnus ja km+m-lukema, ratakohde voidaan yhdistää tällä tiedolla johonkin aluetietorekisterin raideosaan ja sitä kautta kaikkiin organisaatioihin, joihin tämä raideosa kuuluu. Aluetietorekisteri kattaa RHK:n päärataverkon lisäksi kaikki RHK:n sivuradat ja suljetut tai puretut radat, joiden kohteita on rekistereissä. Tavoite on, että rekisteriin tallennetaan myös kaikki muut tarvittavat yksittäiset raiteet, jotka erkanevat ja poikkeavat näistä pää- ja sivuradoista niin, että ne on määriteltävä omiksi pituusmittausraiteiksi ja raideosiksi, jotta myös niiden tiedot saadaan hallintaan. Aluetietorekisteri, pituusmittausraideverkosto ja raideosat on määriteltävä niin laajalle alueelle, että ne kattavat kaikki ne tiedot, joita rekisterillä halutaan hoitaa. Ratapihat mukana alueissa Sivuraiteet tarvittaessa omina alueina Pituusmittausraide km Raideosa 100/ / / / / / / /001 Aluetieto Alue1a Alue 1b Alue 1c Alue 2 Alue 3a Alue 3b Kunnossapitoalue KPA A KPA B RHK:n rataosa 1XXW 1XXX 1XXY 1XXZ Isännöinnitsijät Isännöitsijä A Isännöitsijä B Kunnossapitäjä Kunnossapitäjä C Kunnossapitäjä D Kunta Kunta E Kunta F Kunta F Lääni Lääni H Lääni H Tiepiiri Tiepiiri L Tiepiiri K Kuva 7. Esimerkki aluetietojen kuvausperiaatteesta. Sivuraiteiden ja muiden erillisten raidekokonaisuuksien tiedot esitetään vastaavalla tavalla tarvittaessa Rekisterissä ylläpidettävät perustiedot Rekisterin tietojen muutosilmoituksiin (liite 3) on liitettävä mukaan muutospäivämäärä ja sanallinen selitys, jossa kerrotaan, mitä on muuttumassa, muuttunut tai korjattava asia. Esimerkiksi: kunnossapitoalueen rajakohta on muuttunut. Pituusmittausraide Aluetietorekisteri pohjautuu pituusmittausraideverkostoon. Pituusmittausraideverkostotunnuksia ylläpidetään aluetietorekisterissä.

22 20 Raideosien rajojen km+m-lukemat Aluetietorekisterin raideosien rajat ilmoitetaan pituusmittausraiteen rajakohdan raiteen keskilinjan km+m-lukemina. Km+m-lukema on pituusmittausraiteen järjestelmän mukainen lukema ja se on muotoa Ratakohteiden pituusmittausraiteena ja km+m-järjestelmänä on käytettävä samaa järjestelmää, jotta ne ovat yhteensopivia aluetietorekisterin kanssa. RHK:n kunnossapitoalueiden rajat Aluetietorekisterissä käytetään RHK:n määrittämiä kunnossapitoalueiden numeroita ja niihin liittyviä ratarakenteiden kunnossapitorajoja. Päärataverkon rajakohdat tarkennetaan yhteistyössä RHK:n kanssa vietäessä niitä rekisteriin. Rataverkosta haarautuvilla erillisillä raiteilla käytetään RHK:n raiteen osalta vastaavaa RHK:n kunnossapitoalueen numeroa. Rajakohdille on määriteltävä näiden raiteiden RHK:n raide/yksityinen raide omistus- ja kunnossapitorajat. RHK tai isännöitsijät toimittavat yksityisraidesopimuksia RHK:n ja yksityisraiteiden rajojen selvittämiseksi. Myös kunnossapitäjät auttavat rajojen selvittelyssä. RHK:n rataosanumeroiden rajat Aluetietorekisterissä käytetään RHK:n määrittämiä rataosanumeroita ja niihin liittyviä ratarakenteiden rajoja. Päärataverkon rajakohdat tarkennetaan yhteistyössä RHK:n kanssa vietäessä niitä rekisteriin. Rataverkosta haarautuvilla erillisillä raiteilla käytetään RHK:n raiteen osalta vastaavaa RHK:n rataosanumeroa. Rataosanumeroiden rajat noudattavat omistusja kunnossapitorajoja (RHK:n raide/yksityinen raide). RHK:n ja yksityisten raiteiden rajat Pituusmittausraideverkosto määritetään kattamaan vähintään RHK:n raiteen ja yksityisraiteen rajakohdan. Jos on tarvetta hallita rekisterillä myös yksityisraiteistoilla olevia kohteita, määrittely on ulotettava kattamaan myös nämä raiteistot. Yksityisraiteistolle määritellään pituusmittausraiteeksi sen runkoraide. Mikäli raiteistolla on pääsuunnasta erkanevia haaroja, näille määritellään oma pituusmittausraide. Jos yksityisraiteistolla on sama omistaja, se voidaan määritellä yhdeksi raideosaksi ja rataosanumeroksi. Mikäli omistajia on useita, ne määritellään omiksi raideosiksi ja rataosanumeroiksi.

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 2.12.2016 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4

Lisätiedot

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ratahallintokeskus on hyväksynyt :n osan 1 YLEISET PERUSTEET Ylijohtaja Ossi Niemimuukko Teknisen yksikön päällikkö Markku Nummelin Korvaa edellisen 1. osan. Voimassa

Lisätiedot

Radan merkkien ja merkintöjen selitykset. Liikenneviraston ohjeita 19/2016

Radan merkkien ja merkintöjen selitykset. Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Radan merkkien ja merkintöjen selitykset Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Liikennevirasto Helsinki 2016 Kannen kuva: Kalle Renfeldt Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

7 RAUTATIELIIKENNEPAIKAT MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 7

7 RAUTATIELIIKENNEPAIKAT MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 7 1 RAMO 7 Sisältö SISÄLTÖ 7 RAUTATIELIIKENNEPAIKAT... 7 7.1 MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 7 7.2 RAUTATIELIIKENNEPAIKKA... 17 7.2.1 Rautatieliikennepaikan alue... 18 7.2.2 Rautatieliikennepaikan sijainti...

Lisätiedot

Sisältö. Ohje 2 (2) Dnro 2209/79/

Sisältö. Ohje 2 (2) Dnro 2209/79/ Ohje 2 (2) Sisältö 1 Määritelmät... 3 2 Aikataulutyypit, aikataulujen rakenneosat ja yhteiset sisältövaatimukset kaikille aikataulutyypeille.. 3 2.1 Aikataulutyypit... 3 2.2 Aikataulujen rakenneosat...

Lisätiedot

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE 31.12.2013 Suunnitteluperusteisiin on koottu tärkeimmät tiedot raitiotien linjauksen yleissuunnittelua varten. Ohje perustuu Saksalaiseen BOStrab ohjeeseen ja sisältää

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto. Rautatiemääräys

Liikenteen turvallisuusvirasto. Rautatiemääräys Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/14473/03.04.02.00/2010 Rautatiemääräys Antopäivä: 22.10.2010 Voimassaoloaika: 1.11.2010, toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti Kumoaa: Rautatieviraston

Lisätiedot

Rataliikenneaineistojen tietosisällön kuvaus

Rataliikenneaineistojen tietosisällön kuvaus Päivityspäivämäärä Versio Päivityskohde 1.7.2016 1.0 Dokumentti julkaistu 15.9.2016 1.1 Lisätty IRROTUS_PVM kentät Rataverkko RAIDE_TEXT ALKU_M LOPPU_M LENGTH LEN_CALIB KM_TUNNUS RAIDE_NUM OMAISUUS START_KM

Lisätiedot

17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7

17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7 1 RAMO 17 Sisältö SISÄLTÖ 17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7 17.3 MERKIN SIJOITTAMINEN JA ASENTAMINEN... 9 17.3.1 Näkemävaatimukset... 9 17.3.2 Merkin sijoittaminen

Lisätiedot

Esitetään hyväksyttäväksi, RHK:n kunnossapitoyksikössä. Markku Nummelin Kunnossapitojohtaja. Hyväksytään RHK:n turvallisuusyksikössä

Esitetään hyväksyttäväksi, RHK:n kunnossapitoyksikössä. Markku Nummelin Kunnossapitojohtaja. Hyväksytään RHK:n turvallisuusyksikössä Kunnossapitoyksikkö 23.8.2001 1 (7) MATHÉE-KISKOANKKURIT Ratahallintokeskus on vahvistanut Mathée-kiskoankkureiden käyttö- ja asennusohjeet nro 1172/731/2001 voimassaoleviksi Suomen valtion rataverkolla

Lisätiedot

Ohje 2 (5) Sisältö

Ohje 2 (5) Sisältö Ohje 2 (5) Sisältö Määritelmät ja lyhenteet... 3 1 Yleistä... 3 2 Ilmoitettavat asiat... 3 3 Ennakkoilmoituksen sisältö... 4 4 Tärkeiksi luokitellut ilmoitukset... 4 5 Ennakkoilmoitusten voimassaoloaika...

Lisätiedot

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/872/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28.

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/872/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. 1(191) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.10.2009. RVI/872/410/2009 Voimassaoloaika 1.11.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. Kumoaa Rautatieviraston radan merkeistä 16.2.2009

Lisätiedot

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL 1(8) Tekninen yksikkö 5.6.1998 90/731/98 Korvaa määräykset 3.10.1997 RHK 265/731/97, 20.1.1998 RHK 91/731/98 ja 20.1.1998 RHK 90/731/98 Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön

Lisätiedot

Liisa-Maija Reiman SELVITYS RADANPITOON LIITTYVISTÄ REKISTEREISTÄ

Liisa-Maija Reiman SELVITYS RADANPITOON LIITTYVISTÄ REKISTEREISTÄ Liisa-Maija Reiman SELVITYS RADANPITOON LIITTYVISTÄ REKISTEREISTÄ SELVITYS RADANPITOON LIITTYVISTÄ REKISTEREISTÄ Liisa-Maija Reiman Opinnäytetyö Syksy 2012 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.2.2015 C(2015) 857 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, paikallisen rautatieinfrastruktuurin strategisesta merkityksestä direktiivin 2012/34/EU 2 artiklan

Lisätiedot

Ratateknisten piirustusohjeiden liitemateriaali

Ratateknisten piirustusohjeiden liitemateriaali Liikenneviraston ohjeita 14/2012 Ratatekniset piirustusohjeet Ratateknisten piirustusohjeiden liitemateriaali Ratateknisten piirustusohjeiden liitemateriaali on kokoelma dokumentteja eri tekniikka-aloilta.

Lisätiedot

Rautateiden verkkoselostus 2018

Rautateiden verkkoselostus 2018 Verkkoselostus 1 (5) Haminan terminaali Rautateiden verkkoselostus 2018 Neste Oyj, Haminan terminaali Verkkoselostus 2 (5) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Oikeudellinen merkitys... 3 1.2 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat 2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat Laskentatavat Yleistä - vaakageometrian suunnittelusta Paalu Ensimmäinen paalu Ensimmäisen paalun tartuntapiste asetetaan automaattisesti 0.0:aan. Tämä voidaan muuttaa

Lisätiedot

Korvaa voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Korvaa voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1/7 VERKKOSELOSTUS Korvaa 1.9.2016 voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS Liite 6 1 (5) KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS OHJE FACILITYINFO -TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ 1 Yleistä Tutkitusta kohteesta laaditun kirjallisen raportin lisäksi tutkimustiedot

Lisätiedot

PÄÄLLYSRAKENNETÖIDEN YLEINEN TYÖSELITYS

PÄÄLLYSRAKENNETÖIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 16 julkaisuja PÄÄLLYSRAKENNETÖIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2004 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 16

Lisätiedot

0 Yleistä...4 Sovellutusalue...4 Viranomaisluvat ja vastuut...5 Termistö...5

0 Yleistä...4 Sovellutusalue...4 Viranomaisluvat ja vastuut...5 Termistö...5 TOIMINTAOHJE 2 (42) Sisältö 0 Yleistä...4 Sovellutusalue...4 Viranomaisluvat ja vastuut...5 Termistö...5 1 Ympäristö...6 1.1 Ympäristövaikutusten arviointimenettely...6 2 Junaturvallisuus...7 2.1 Työmaakatselmus...7

Lisätiedot

LIIKENNÖINTI JA RATATYÖ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

LIIKENNÖINTI JA RATATYÖ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(19) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1092/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/148/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28.

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/148/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. 1(187) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 16.2.2009. RVI/148/410/2009 Voimassaoloaika 1.3.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. Kumoaa Rautatieviraston radan merkeistä 26.5.2008

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

Ratakapasiteetin hakeminen ja myöntäminen vaihtotyölle

Ratakapasiteetin hakeminen ja myöntäminen vaihtotyölle 1 OHJE 1 (4) Tekniikka ja ympäristö -osasto Vastaanottaja - Säädösperusta Korvaa - Ratakapasiteetin hakeminen ja myöntäminen vaihtotyölle LIVI/3315/07.01.00/2016 (1.6.2016) Kohdistuvuus Vaihtotyö valtion

Lisätiedot

Rataverkon kuvaus 1.1.2011 LIIKENNEVIRASTON VÄYLÄTIETOJA

Rataverkon kuvaus 1.1.2011 LIIKENNEVIRASTON VÄYLÄTIETOJA Rataverkon kuvaus 1.1.2011 04 2010 LIIKENNEVIRASTON VÄYLÄTIETOJA Liikenneviraston väylätietoja 4/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Simo Toikkanen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

VT-043 LIIKENNEVIRASTON JA ORIMATTILAN KAUPUNGIN (JÄLJEMPÄNÄ KAUPUNKI), VÄLINEN SOPIMUS LÄHDEMÄEN (JÄLJEMPÄNÄ HENNA) ASEMAN RAKENTAMISESTA

VT-043 LIIKENNEVIRASTON JA ORIMATTILAN KAUPUNGIN (JÄLJEMPÄNÄ KAUPUNKI), VÄLINEN SOPIMUS LÄHDEMÄEN (JÄLJEMPÄNÄ HENNA) ASEMAN RAKENTAMISESTA LIVI/1786/04.02.01/2016 VT-043 LIIKENNEVIRASTON JA ORIMATTILAN KAUPUNGIN (JÄLJEMPÄNÄ KAUPUNKI), VÄLINEN SOPIMUS LÄHDEMÄEN (JÄLJEMPÄNÄ HENNA) ASEMAN RAKENTAMISESTA 2(8) Liikenneviraston ja Kaupungin ja

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä osana kotimaista ja kansainvälistä

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

RAITEENTARKASTUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTA

RAITEENTARKASTUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTA RATAHALLINTOKESKUS BANFÖRVALTNINGSCENTRALEN RAITEENTARKASTUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTA 28.1.2005 Raiteentarkastustulokset ja niiden tulkinta 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...2 2 RADANTARKASTUSVAUNU Ttr1

Lisätiedot

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Sivu 1/5 Raahen Satama Oy Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty: 21.10.2015, Kaarlo Heikkinen, satamajohtaja Ohjeesta vastaa: Raahen Satama Oy 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä liikennemuotona niin kotimaassa

Lisätiedot

Suomen veturit ja moottorijunat 2012. Koonnut: Henri Hovi

Suomen veturit ja moottorijunat 2012. Koonnut: Henri Hovi Suomen veturit ja moottorijunat 2012 Koonnut: Henri Hovi Sisällysluettelo: 1 Sr2 2 Sr1 3 Sm6 4 Sm5 5 Sm4 6 Sm3 7 Sm2 8 Sm1 9 Dr35 10 Dr16 11 Dr14 12 Dv12 13 Dm12 14 Dieselkäyttöinen museokalusto 15 Höyrykäyttöinen

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmä Määräys 1 (91) Antopäivä: 31.12.2012 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

NOPEUSMUUTOS Tyyppi Raiteen suurimman nopeuden alentaminen Raiteen suurimman nopeuden nostaminen Pysyvä Pysyvä nopeuden muutos tai suurimman nopeuden nosto Tapahtuu Liikenneviraston päätöksellä Liikenneviraston

Lisätiedot

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Esittely Tenho Aarnikko tenho.aarnikko@sito.fi 28.11.2012 SATAKUNTAVALTUUSKUNTA 2 TYÖRYHMÄ Jäsenet: Porin kaupunki: apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, työryhmän

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

Kertauskoekysymykset

Kertauskoekysymykset Voimassa: 01.01.2013 alkaen Kertauskoekysymykset Kertauskokeessa tästä kysymyssarjasta kysytään: - 5 kysymystä opastimista - 5 kysymystä merkeistä - 10 kysymystä liikennöintimääräyksistä Teoriakokeen hyväksytyn

Lisätiedot

Säiliövaunujen suistuminen kiskoilta Akonniemen satamaraiteella Varkaudessa 29.10.1996

Säiliövaunujen suistuminen kiskoilta Akonniemen satamaraiteella Varkaudessa 29.10.1996 Tutkintaselostus C 14/1996 R Säiliövaunujen suistuminen kiskoilta Akonniemen satamaraiteella Varkaudessa 29.10.1996 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien

Lisätiedot

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liikenneviraston ohjeita 7/2014 5 RATO 6 Turvalaitteet 6 TURVALAITTEET... 9

Sisällysluettelo. Liikenneviraston ohjeita 7/2014 5 RATO 6 Turvalaitteet 6 TURVALAITTEET... 9 Liikenneviraston ohjeita 7/2014 5 Sisällysluettelo 6 TURVALAITTEET... 9 6.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 9 6.1.1 Symbolit... 21 6.1.2 Lyhenteet... 21 6.2 TURVALAITTEIDEN PERUSPERIAATTEET... 22

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: yleissuunnitteluvaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Virheellinen kulkutie Kouvolassa

Virheellinen kulkutie Kouvolassa Raportti R2015-S1-04 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Ne9sivusto INFRA KUNTOON Perussisältö: KäsiFeet Teoria: - pieni vaurio = pieni kunnossapitokustannus, - iso vaurio=

Lisätiedot

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1 VERKKOSELOSTUS (Linkki ruotsin- tai englanninkieliseen versioon) Korvaa 1.6.2016 voimaan tulleen :n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa 9. Vektorit 9.1 Skalaarit ja vektorit Skalaari on koon tai määrän mitta. Tyypillinen esimerkki skalaarista on massa. Lukumäärä on toinen hyvä esimerkki skalaarista. Vektorilla on taas suuruus ja suunta.

Lisätiedot

Ratatarkastusraportti

Ratatarkastusraportti Radan tiedot Radan nimi Sipoon motocrossrata Radan omistaja / käyttäjä Sipoon moottorikerho Ry Osoite Öljytie 618 04131 Sipoo Sijainti Sipoo Puhelinnumero / fax / e-mail Tarkastusajankohta Tarkastaja 09.06.2015

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat Määräys 1 (27) Antopäivä: 29.11.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009) 25 2 momentti. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Vektorit. Kertausta 12.3.2013 Seppo Lustig (Lähde: avoinoppikirja.fi)

Vektorit. Kertausta 12.3.2013 Seppo Lustig (Lähde: avoinoppikirja.fi) Vektorit Kertausta 12.3.2013 Seppo Lustig (Lähde: avoinoppikirja.fi) Sisällys Vektorit Nimeäminen Vektorien kertolasku Vektorien yhteenlasku Suuntasopimus Esimerkki: laivan nopeus Vektorit Vektoreilla

Lisätiedot

Lieriö ja särmiö Tarkastellaan pintaa, joka syntyy, kun tasoa T leikkaava suora s liikkuu suuntansa

Lieriö ja särmiö Tarkastellaan pintaa, joka syntyy, kun tasoa T leikkaava suora s liikkuu suuntansa Lieriö ja särmiö Tarkastellaan pintaa, joka syntyy, kun tasoa T leikkaava suora s liikkuu suuntansa säilyttäen pitkin tason T suljettua käyrää (käyrä ei leikkaa itseään). Tällöin suora s piirtää avaruuteen

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 31.5.2002 894/731/00 RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ratahallintokeskus hyväksyy oheisen muutoksen, joka korvaa RAMOn osan 2 Radan geometria kohdan 2.9

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

Vaaratilanne junaliikenteessä Kirkkonummen ja Masalan asemien välillä 21.3.1996

Vaaratilanne junaliikenteessä Kirkkonummen ja Masalan asemien välillä 21.3.1996 Tutkintaselostus C 2/1996 R Vaaratilanne junaliikenteessä Kirkkonummen ja Masalan asemien välillä 21.3.1996 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

F 2/2008. Rataverkon kuvaus 1.6.2008

F 2/2008. Rataverkon kuvaus 1.6.2008 F 2/2008 Ratahallintokeskuksen julkaisuja F 2/2008 Helsinki 2008 Ratahallintokeskus Ratahallintokeskuksen julkaisuja F 2/2008 ISBN 978-952-445-228-1 (pdf) ISSN 1459-3831 Julkaisu pdf-muodossa: www.rhk.fi

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Rajauksia... 2 2 VOIMASSAOLO... 3 3 TUNNUS-TIETO LUETTELO...

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 (5) Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Julkaistu 9.12.2016 2 (5) Sisällysluettelo Yleistietoa... 3 Esittely... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus... 3 Oikeudellinen merkitys... 3 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

PITOPAIKAN REKISTERÖINTI- / MUUTOSILMOITUS (Turkiseläimet, hirvi- ja kamelieläimet)

PITOPAIKAN REKISTERÖINTI- / MUUTOSILMOITUS (Turkiseläimet, hirvi- ja kamelieläimet) 1 (8) Lue täyttöohjeet huolellisesti läpi ennen lomakkeen täyttämistä. Lomake palautetaan ilmoittajan maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan tai ilmoittajan asuinkunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Lisätiedot

InfraRYL. Infra-alan laadunohjaushanke InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Infra-nimikkeistö

InfraRYL. Infra-alan laadunohjaushanke InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Infra-nimikkeistö InfraRYL Infra-alan laadunohjaushanke InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Infra-nimikkeistö 6-5-2004 RYL-tutkimusasema/Lea Vettenranta 1 Infra-alan muutostarpeita -XONLVKDOOLQWRPXXWWXX

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

KOMMENTTITAULUKKO Määräys Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä TRAFI/22096/03.04.02.00/2012

KOMMENTTITAULUKKO Määräys Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä TRAFI/22096/03.04.02.00/2012 KOMMENTTITAULUKKO Määräys Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä TRAFI/22096/03.04.02.00/2012 Perustelumuistion liite Kohta Kommentti Lausunnon 1 Soveltamisala Ei ole huomauttamista

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET Liikennevirasto Sivu 1 / 85 Dokumentti Päiväys Nimi Sivuja 15.11.2010 SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 - TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 85 Muutoshistoria

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

Työturvallisuuskatsaus siltatekniikan päivät 27. - 28.1.2016 Vantaa. työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen, p. 0295 34 3966

Työturvallisuuskatsaus siltatekniikan päivät 27. - 28.1.2016 Vantaa. työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen, p. 0295 34 3966 Työturvallisuuskatsaus siltatekniikan päivät 27. - 28.1.2016 Vantaa työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen, p. 0295 34 3966 Turvapuistohankkeista Esittelykontti Espooseen (valmis keväällä 2016) Radanrakentamisen

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Tampereen Kansi ja areena - hanke

Tampereen Kansi ja areena - hanke Tampereen Kansi ja areena - hanke Junaliikenteeseen vaikuttavat ratatyöt Päällysrakenne Vaihteet V005, V006, V008 ja V011 siirrot ja vaihdot. Vaihteiden V191, V012, V015 ja V013 purkaminen. Raiteiden R053,R075,R096

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A152/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

PITOPAIKAN REKISTERÖINTI- / MUUTOSILMOITUS (mehiläiset ja kimalaiset)

PITOPAIKAN REKISTERÖINTI- / MUUTOSILMOITUS (mehiläiset ja kimalaiset) (Mehiläiset ja kimalaiset ) 1 (8) Lue täyttöohjeet huolellisesti läpi ennen lomakkeen täyttämistä. Lomake palautetaan ilmoittajan maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan tai ilmoittajan asuinkunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Lisätiedot

Kenguru 2006 sivu 1 Cadet-ratkaisut

Kenguru 2006 sivu 1 Cadet-ratkaisut Kenguru 2006 sivu 1 3 pistettä 1. Kenguru astuu sisään sokkeloon. Se saa käydä vain kolmion muotoisissa huoneissa. Mistä se pääsee ulos? A) a B) b C) c D) d E) e 2. Kengurukilpailu on pidetty Euroopassa

Lisätiedot

Tapahtuman järjestelyohjeet

Tapahtuman järjestelyohjeet Tampereen iltarastit Tapahtuman järjestelyohjeet Ratamestarit MUUTOSHISTORIA Päiväys Tekijä Muutokset 19.03.2007 Tuomas Fjällström Dokumentin rakenne, päivitetty ohjeet kautta 2007 varten 23.03.2007 Tuomas

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 1 Äänestys- ja vaalijärjestys 1 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 2 Hallitus määrää joka kolmas

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Poikkeustapahtumien hallinta raideliikenteessä. Tekijä: Ilkka Nieminen Toimeksiantaja: Mipro Oy

Poikkeustapahtumien hallinta raideliikenteessä. Tekijä: Ilkka Nieminen Toimeksiantaja: Mipro Oy Poikkeustapahtumien hallinta raideliikenteessä Tekijä: Ilkka Nieminen Toimeksiantaja: Mipro Oy Sisältö Toimeksiantajasta sananen Poikkeamatilanteiden hallintajärjestelmä Mitä, miksi, minkälainen Poikkeamatilanteen

Lisätiedot

JKV-järjestelmän baliisivikatilanteet

JKV-järjestelmän baliisivikatilanteet Näytöt pimennetään Käyttöjarrutus ja baliisivian nopeusrajoitus * Baliisivikaluokka Nopeusrajoituksiin liittyvä tieto poistetaan vähintään 10 s Opastimiin liittyvä tieto poistetaan seuraavallepääopastimelle

Lisätiedot