LÄMPÖÄ LEMPÄÄLÄISILLE. Lempäälän Lämpö Oy:n kolme vuosikymmentä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄMPÖÄ LEMPÄÄLÄISILLE. Lempäälän Lämpö Oy:n kolme vuosikymmentä"

Transkriptio

1 LÄMPÖÄ LEMPÄÄLÄISILLE Lempäälän Lämpö Oy:n kolme vuosikymmentä

2 LÄMPÖÄ LEMPÄÄLÄISILLE Lempäälän Lämpö Oy:n kolme vuosikymmentä Julkaisija: Lempäälän Lämpö Oy Teksti ja taitto: Ritva Mäkelä ISBN Kirjapaino: Esa Print Oy Tampere 2007

3 Saatteeksi Lempäälän kunta osoitti 1970-luvulla melkoista kaukonäköisyyttä, kun se perusti kuntaan aluelämpöä tuottavan yhtiön. Isoilla kaupungeilla toki oli siihen aikaan omat energialaitoksensa, mutta maalaiskunnassa sellainen oli vielä uutta. Alku oli vaikea. Lämpöyhtiö kohtasi suuria ennakkoluuloja, joita vain vahvistivat alkuvuosien taloudelliset vaikeudet. Lämmön ostajien määrä ei alussa kasvanut toivottuun tahtiin, sillä toiminta alkoi omakotialueella. Yksittäiset kuluttajat eivät riittäneet Lempäälän mittakaavassa suurten alkuinvestointien maksajiksi. Kunta joutui alussa usein maksumieheksi, ja se aiheutti paljon pahaa puhetta. Tilanne alkoi parantua vasta, kun Lempäälän keskusta saatiin kaukolämmön piiriin. Silloin tuli enemmän kuluttajia, mukana myös kerrostaloja ja suuria liikerakennuksia. Sen jälkeen alkoi kasvu käsi kädessä kunnan kasvun ja kehittämisen myötä. Mukaan tulivat Hakkari uusine koulukeskuksineen sekä ennen kaikkea Sääksjärvi, jonka lämmittämistä oli jo pitkään suunniteltu ja haikailtu. Seuraava merkkipaalu Lempäälän Lämpö Oy:n historiassa oli maakaasu. Lempäälä jäi Pirkanmaalle silloisesta Neuvostoliitosta vedetyn maakaasulinjan varteen, mikä tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä uuden energiamuodon käyttäjäksi. Lämpöyhtiö investoi, ja se kannatti. Maakaasusta tuli parissa vuodessa Lempäälän Lämpö Oy:n pääpolttoaine. Jotkut olivat epäluuloisia ja pelkäsivät kaasuhanojen sulkeutumista, mutta maakaasua on luotettaville maksajille jatkuvasti keskeytyksittä riittänyt. Lempäälän keskustan uusi ajanmukainen lämpökeskus valmistui vuonna minkä jälkeen Lempäälän Lämpö saattoi luottavaisesti kohdata uuden vuosituhannen haasteet. Tällä hetkellä Lempäälän Lämpö Oy on nykyaikainen ja vakavarainen lämpöä lempääläisille tuottava yhtiö, jonka toimialaan kuuluvat myös kiinteistönhoitopalvelut. Tämä kirjanen kertoo kaikesta siitä, mitä lämpöyhtiölle on sen kolmen vuosikymmenen aikana tapahtunut. Yhtiön historia on menestystarina, joka on ollut mukava merkitä muistiin. Kiitän Lempäälän Lämpö Oy:tä siitä, että se antoi historiikin kirjoittamisen minun tehtäväkseni. Samalla kiitos kaikille haastatelluille, jotka uhrasivat tälle aikaansa. Lempäälässä maaliskuussa 2007 Ritva Mäkelä

4 Sisältö Lempäälän Lämpö Oy:n vaiheet 5 Perustaminen 5 Alussa kovat synnytystuskat 6 Yhden osakkeen omistaja 7 Alkuvuosien talousvaikeudet 8 Toiminta vakiintuu 10 Kahteen otteeseen toimitusjohtajana 11 Maakaasun käyttöönotto 13 Ensimmäisestä työntekijästä maakaasualan osaajaksi 14 Toimisto Lempäälän Kympissä 16 Lämpökeskukset 17 Kiinteistöjen hoito 22 Monipuolinen tehtäväkenttä 24 Laatusertifikaatti ja kaukolämmön laatumerkki 26 Tulevaisuuden haasteita 27 Melkoisen tyytyväisiä asukkaita 29 Ensimmäiset asukkaat edelleen tyytyväisiä 29 Maakaasulla lämpiävä asuinrakennus 32 Kalevan Kukkatukku oli ensimmäinen maakaasuasiakas 34 Suurin asiakas Ideapark 35 Liitteet 37 Toiminta vuosittain 37 Liikevaihto Liitetyt rakennuskuutiot 44 Lempäälän Lämpö Oy:n hallitukset 45 Tilintarkastajat 47 Henkilökunta 48

5 Lempäälän Lämpö Oy:n vaiheet Lempäälän keskustaa 1970-luvun alkupuolella. Kuva: Ritva Mäkelä Perustaminen Lempäälässä alettiin pohtia oman lämpöyhtiön perustamista 1970-luvulla. Sysäyksen siihen antoivat toisaalta vuosikymmenen alkupuolella koettu ns. energiakriisi sekä toisaalta koko ajan lisääntynyt asuntojen rakentaminen. Aloitteen teki lokakuussa vuonna 1974 Lempäälän kunnanvaltuuston jäsen Väinö Niemi. Samoihin aikoihin lämmitysjärjestelmän vaikutuksista lainapäätöksiin oli ottanut kantaa myös Asuntohallitus. Kunnanhallitus keskusteli alue- ja kaukolämmitysjärjestelmän tarpeellisuuden selvittämisestä kesällä 1975 ja päätti tilata Yhdyskuntien energiahuoltotoimisto Ekono Oy:ltä Kankaanpään alueen aluelämpöselvityksen. Kankaanpään alueeksi kutsuttiin Hauralantien varressa sijaitsevaa asuntoaluetta, jonka rakentaminen oli juuri aluillaan. Saatuaan Ekono Oy:n selvityksen kunnanhallitus teki yksimielisen periaatepäätöksen siitä, että Lempäälän kunta pyrkii perustamaan lämmönjakamista varten osakeyhtiön. Yleisselvityksen jälkeen käydyn suunnittelukilpailun voittajaksi selviytyi Flowplan Oy, jonka kanssa kunnanhallitus päätti tehdä perustettavan osakeyhtiön lukuun suunnittelusopimuksen Kankaanpään alueen lämpöhuollon rakentamisen perustaksi. Kunnanvirastossa ryhdyttiin samalla valmistelemaan osakeyhtiön perustamista. Tekninen osasto nimitti toimikunnan tutkimaan, miltä pohjalta yhtiö voitaisiin perustaa ottaen huomioon sen, että lämpöhuolto pystyttäisiin myöhemmin järjestämään muillekin alueille kuin Kankaanpäähän. Toimikunta, johon kuuluivat Aarne Heinonen, Pekka Lindqvist, Jussi Peltomäki ja Pentti Soininen, päätyi esittämään osayhtiötä, jonka osakepääoma olisi markkaa (noin 5000 euroa). Osakepääoma jakautuisi esityksen mukaan 300 osakkeeseen, joiden nimellisarvo olisi 100 markkaa. Tarkoituksena oli, että Lempäälän kunta omistaisi pääosan osakkeis-

6 ta. Muiksi osakkaiksi kaavailtiin siinä vaiheessa rakentajia, ja myös rahalaitoksille haluttiin antaa mahdollisuus kannatusosakkeiden hankkimiseen. Lempäälän kunnanhallitus päätti , että perustettavan yhtiön nimeksi tulee Lempäälän Lämpö Oy. Yhtiösopimusta allekirjoittamaan päätettiin kutsua enintään viisi pankkia, mutta rakentajia ei enää haluttu mukaan. Kunnan liittymistä lämpöyhtiön osakkaaksi kunnanhallitus käsitteli Kunnanvaltuustolle tehtiin esitys, että Lempäälän kunta hyväksyisi Lempäälän Lämpö Oy:lle laaditun yhtiöjärjestyksen, liittyisi yhtiön osakkaaksi ja merkitsisi 295 osaketta. Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen Yhtiösopimus allekirjoitettiin kunnanhallituksen kokouksessa Muut osakkaat olivat Mainiemi Oy neljällä ja kunnanjohtaja Jussi Peltomäki yhdellä osakkeella. Allekirjoittamisen jälkeen perustajaosakkaat pitivät kokouksen, jossa yhtiölle valittiin väliaikainen hallitus. Kolmijäsenisen hallituksen puheenjohtajana toimi Leo Hakala, varapuheenjohtajana Kalevi Pentti sekä jäsenenä Viljo Kairimo. Myöhemmin samat henkilöt valittiin ensimmäiseen varsinaiseen hallitukseen. Yhtiön tilien ja hallinnon tarkastajina toimivat Lempäälän kunnan tilintarkastajat. Käytännön hallintoasiat hoiti aluksi Lempäälän kunta, ja myös ensimmäiset urakkasopimukset allekirjoitettiin Lempäälän kunnanhallituksen nimissä. Väliaikainen hallitus valitsi ensimmäisessä kokouksessaan yhtiön isännöitsijäksi rakennusmestari Jukka Korvenojan. Isännöitsijän tehtävän vastuu ja vaikeus oli huomattava varsinkin perustamisvaiheessa, mutta hallitus ei vielä ryhtynyt palkkaamaan päätoimista isännöitsijää. Myöhemmin tehtävä oli yleisesti haettavana, mutta Jukka Korvenoja valittiin edelleen. Toiminnan laajentuessa Lempäälän kunnan kanssa pyrittiin neuvottelemaan myös kirjanpito- ja laskutustehtävien hoitamisesta kunnanvirastossa, mutta kunnanhallitus suhtautui asiaan kielteisesti. Kunta hoiti ainoastaan konekirjoituspalvelut; laskutuksesta ja kirjanpidosta vastasi alkuvaiheessa Raija Lehtonen. Patentti ja rekisterihallitus merkitsi Lempäälän Lämpö Oy:n kaupparekisteriin Alussa kovat synnytystuskat Leo Hakala toimi Lempäälän Lämpö Oy:n ensimmäisenä hallituksen puheenjohtajana. Hän aloitti tehtävänsä jo väliaikaisessa hallituksessa ennen yhtiösopimuksen ja yhtiöjärjestyksen virallista vahvistamista. Valintojen takana oli Lempäälän kunnanhallitus, joka oli nimennyt kunnan edustajat yhtiökokoukseen sekä ehdokkaat hallituksen jäseniksi samalla, kun se oli päättänyt Lempäälän Lämpö Oy:n yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta. Valinnat tehtiin poliittisin perustein. Leo Hakala edusti kansandemokraatteja (nykyisin Vasemmistoliitto), joiden ryhmä oli siihen aikaan 12-henkinen. Hänellä oli useita muitakin luottamustehtäviä, kunnanvaltuuston ohella hän toimi mm. teknisen lautakunnan ja sen kiinteistöjaoston jäsenenä. Hakalan työnantajana oli Rakennusliitto, jossa hän toimi muuraritoimitsijana. Työkenttä oli laaja, mutta työnantaja suhtautui myötämielisesti 6 LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY

7 kunnallisten luottamustehtävien hoitamiseen, joten hänen oli helppo ottaa vastaan paljon aikaa vievä toimi. Hallitus osallistui alkuvaiheessa mm. eri rakennustyömaiden työmaakokouksiin sekä rakennustyöhön liittyviin erilaisiin tarkastustilaisuuksiin. Lämpöyhtiön perustaminen kohtasi Leo Hakalan mukaan alusta alkaen ennakkoluuloja ja suurta vastarintaa. Hän uskoo, että asiaan vaikutti osaltaan aloitteentekijän eli Väinö Niemen persoona; mitä tahansa tämä värikäs vaikuttaja esitti, hän sai pelkän periaatteen vuoksi aina vastaansa varsinkin muiden ryhmien edustajat. Hanke ilmeisesti leimautui heti alkuunsa vasemmistolaiseksi ja monien oli vaikea sitoutua siihen varsinkin, kun alkuinvestoinnit olivat kalliita. Leo Hakala on kuitenkin kiitollinen Lempäälän kunnan tuesta. Kunnanjohtaja Jussi Peltomäki näki hankkeen merkityksen ja näytti henkilökohtaisesti esimerkkiä ryhtymällä itse osakkaaksi. Synnytystuskat olivat niin kovat, että ilman kunnan takauksia lämpöyhtiö ei Hakalan arvion mukaan olisi alkuvaikeuksien yli selvinnyt, vaan toiminta olisi sammunut heti alkuunsa. Hankkeen puoltajat näkivät lämpöyhtiön merkityksen kunnan kehittämisen kannalta tärkeänä. Leo Hakala uskoi vahvasti asiaan, vaikka avustusanomuksia piti alussa lähettää kaikille mahdollisille rahoituslähteille. Hanke ei silti hirvittänyt, koska siitä ei kuitenkaan joutunut henkilökohtaisesti omalla omaisuudellaan vastaamaan. Leo Hakalan toiveena oli heti alussa laajentaa aluelämpö Sääksjärvelle, jossa rakennettiin siihen aikaan vilkkaasti. Kunnan pohjoispäätä Lempäälän Lämpö pääsi kuitenkin lämmittämään vasta monta vuotta myöhemmin. Toiminta alkoi kunnan eteläosassa Hauralassa, joka oli juuri kaavoitettu omakotitonteiksi. Kysyntä alueella oli suurta, mitä kunta käytti hyväksi tontteja myydessään: kauppakirjoihin asetettiin ehto, jonka mukaan uusien omakotitalojen tulee liittyä aluelämmön käyttäjäksi. Lempäälän Lämpö Oy:n hallituksen puheenjohtajana Leo Hakala jatkoi vuoteen 1979, jolloin hän pyysi eroa paikkakunnalta pois muuton takia. Myöhemmin vuonna 1991 hän palasi takaisin Lempäälään ja tuli vielä kahden kauden ajaksi valituksi kunnanvaltuustoon. Lempäälän Lämpö Oy:n kehitystä hän on seurannut mielenkiinnolla, mutta tunnustaa, ettei alkuaikoina kukaan olisi uskonut, miten laajaksi toiminta lopulta muodostuu. Yhden osakkeen omistaja Lempäälän kunnanjohtajana vuosina toiminut Jussi Peltomäki muistaa 1970-luvun hyvänä aikana, jolloin kehitys oli nopeaa ja kunnassa tapahtui paljon. Ennen Lempäälän Lämpö Oy:n perustamista oli saatu aikaan terveyskeskus maakunnan ensimmäinen suuri terveysasema kansanterveyslain voimaantulon jälkeen. Rakennustoiminta oli vilkasta. Keskustaan ja Sääksjärvelle oli jo edellisen vuosikymmenen puolella alettu rakentaa kerrostaloja, ja uusia omakotialueita syntyi eri puolille pitäjää luvun alussa oli koettu ensimmäinen vakava ns. energiakriisi, jolloin raskaan polttoöljyn saatavuus oli ollut uhattuna ja energian hinta alkoi voimakkaasti nousta. Kunnan nauhataajama oli vielä hajanainen ja LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY 7

8 keskeneräinen, mutta tavoitteena oli sen rakentaminen yhtenäisemmäksi. Taajamien lämpöhuoltoon alettiin etsiä keskitettyä järjestelmää. Aluelämpöjärjestelmän tarvetta alettiin Lempäälän kunnassa selvittää vuoden 1975 aikana, ja lämpöyhtiö perustettiin seuraavana vuonna. Selvitysten tuloksena päädyttiin osakeyhtiömuotoon. Aluksi kaavailtiin, että osakkaina olisi ollut kunnan lisäksi mm. pankkeja, ja jotkut toivoivat mukaan myös rakentajia. Yleisesti oltiin kuitenkin lopulta sitä mieltä, että rakentajia ei tulisi ottaa mukaan. Mutta kun yhtiösopimuksen allekirjoittamisen aika tuli, osakkaiksi halukkaita ei ollut edes osakeyhtiölaissa määrättyä vähimmäismäärää, joka oli kolme. Lempäälän kunta merkitsi suurimman osan eli 295 osaketta, kun kokonaisosakemäärä oli 300. Neljän osakkeen omistajaksi tuli Mainiemi Oy, kaksi kerrostaloa käsittävä kiinteistöyhtiö, jossa kunnanviraston eri toimistojen lisäksi oli toimitilat mm. osuuspankilla sekä muutamilla liikkeillä. Kun kolmatta osakasta ei muualta löytynyt, kunnanjohtaja Jussi Peltomäki merkitsi itselleen yhden osakkeen. Hän ei kuitenkaan osallistunut yhtiön operatiiviseen toimintaan eikä myöskään koskaan ollut sen hallituksen jäsen. Osakkuutensa Jussi Peltomäki säilytti Lempäälän Lämpö Oy:n alkuvuodet, jolloin yhtiön toiminta oli tappiollista. Alkuvuosien talousvaikeudet Lempäälän Lämpö Oy joutui toimintansa alkuaikoina painiskelemaan jatkuvien rahoitusvaikeuksien kanssa, ja osakepääomaa piti useaan otteeseen korottaa. Aluelämmön myyminen alkoi omakotialueella, mistä johtuen liittyjien määrä ja lämmönmyyntitulot jäivät vähäisiksi. Toisaalta aluelämpöverkoston rakentaminen oli kallista. Lämmönmyyntitariffit olivat alussa alhaiset, osin markkinointipolitiikankin takia. Tappioiden kasvaessa tariffeja jouduttiin kuitenkin usein korottamaan. Toiminnan muina rahoittajina olivat paikalliset pankit, Lempäälän kunta ja Asuntohallitus Lempäälän kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto olivat ennen yhtiön muodollista perustamista tehneet aluelämmön toimittamisesta niin pitkälle menevät päätökset, että Lempäälän Lämpö Oy:n tuli pystyä myymään lämpöä jo lokakuussa Perustettavan yhtiön väliaikainen hallitus joutui käytännössä toteuttamaan suunnitelmia, jotka Lempäälän kunta oli tilannut ja päättänyt panna täytäntöön. Niinpä ensimmäisen vuoden toiminnasta aiheutui noin 6000 markan tappio. Kankaanpään alueen rakentaminen ei ollut tapahtunut ennakkolaskelmien edellyttämällä nopeudella, joten aluelämmön asiakkaiden määrä oli jäänyt vähäiseksi. Lempäälän Lämpö Oy:llä ei ollut muuta keinoa kuin pyrkiä laajentamaan toimintaa. Väliaikainen hallitus päätti jo keväällä 1976 tilata Flowplan Oy:ltä Sääksjärvellä sijaitsevan Paunun alueen aluelämmityksen perusselvityksen. Saadun selvityksen mukaan aluelämmityksen kannattavuus näytti hyvältä, tosin laskentaperusteissa ei ollut otettu huomioon maaston rakentamisvaikeudesta aiheutuvia verkoston lisäkustannuksia. Kunnanhallitus päätti kuitenkin, että Paunun alueelle ei siinä vaiheessa ollut tar- 8 LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY

9 Lempäälän keskustaan alettiin rakentaa kaukolämpölinjaa vuonna Taustalla näkyy Aleksinvirasto Oy. Kuva: Lempäälän kunnan arkisto / Pentti Ristolainen. koituksenmukaista järjestää aluelämmitystä. Sääksjärven keskustaajaman aluelämmityksen tarve nousi esiin Lempäälän kunnan ja Tampereen Hakan välisissä neuvotteluissa. Lempäälän Lämpö Oy:n hallitus tutki omassa keskuudessaan Sääksjärven aluelämmön perustamismahdollisuuksia ja tuli siihen tulokseen, että Flowplan Oy:ltä pitäisi tilata perusselvitys. Kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle määrärahan varaamista selvityksen tekemistä varten, mutta kunnanvaltuusto hylkäsi esityksen äänestyksen jälkeen. Toiminta tuotti sinä vuonna (1977) tappiota noin markkaa. Yhtiökokous totesi osakepääoman huomattavan korotuksen tarpeelliseksi, jotta toiminta pystyttäisiin turvaamaan. Edellisenä vuonna vahvistettuja lämmönmyyntitariffeja ja liittymismaksuja se ei olisi halunnut korottaa, mutta ylimääräinen yhtiökokous päätyi kuitenkin myöhemmin korotukseen. Lempäälän keskusta-alueen aluelämpöhanketta käsiteltiin ensimmäisen kerran vuonna Hankkeesta teetettiin jälleen Flowplan Oy:llä selvitys, jota yhtiön hallitus piti perusteltuna ja ajankohtaisena. Asia jouduttiin kuitenkin jättämään kunnanhallituksen päätettäväksi. Syksyllä 1979 tehty päätös olikin myönteinen. Kunnanhallitus päätti antaa Lempäälän keskustan aluelämmön tuotannon ja jakelun Lempäälän Lämpö Oy:n tehtäväksi sekä käyttää investointeihin verovaroja, mutta vain yhtiön toiminnan turvaamisen kannalta välttämättömän määrän. Samalla Lempäälän Lämpö sai luvan sijoittaa väliaikaisen kattilalaitoksen keskustakortteliin. Lisäksi kunnanhallitus antoi luvan korottaa yhtiön osake- LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY 9

10 pääomaa. Näiden päätösten edellytyksenä kuitenkin oli, että Lempäälän Lämpö Oy:n tulee neuvotella yhteistyöstä Lempäälän Sähkö Oy:n kanssa. Neuvotteluissa sähköyhtiö ilmoitti olevansa halukas ostamaan Lempäälän Lämpö Oy:n osakkeita ja olevansa muutenkin valmis yhteistyöhön. Samoihin aikoihin lämpöyhtiö pohti talousvaikeuksia omalla tahollaan ja päätti esittää Lempäälän kunnalle, että pitäisi hankkia asiantunteva selvitys siitä, millä tavalla Lempäälässä olisi tarkoituksenmukaista tulevaisuudessa toteuttaa keskitettyä lämpötuotantoa. Flowplan Oy:ltä päätettiin tilata koko Lempäälän kuntaa koskeva energiahuoltomalli, joka valmistui Sääksjärven osalta vuonna 1980 ja koko kunnan osalta seuraavana vuonna. Loppuvuodesta 1980 kunnanhallitus halusi vielä tehdä laajapohjaisia selvityksiä Lempäälän Lämpö Oy:n toiminnan kehittämisestä. Se päätti käynnistää neuvottelut yhteistoiminnasta Lempäälän Sähkö Oy:n ja Hämeen Sähkö Oy:n kanssa. Neuvottelujen aikana oli tarkoitus laatia selvitys Lempäälän Lämpö Oy:n kehittämisestä. Neuvottelijat eivät kuitenkaan pystyneet tekemään kunnanhallitukselle minkäänlaista toimenpidesuositusta. Esillä olivat kaikki vaihtoehdot toiminnan lopettamisesta ja kunnallistamisesta uuden osakeyhtiön perustamiseen sekä osakepääoman korottamisesta lisäliittymismaksujen perimiseen. Vuonna 1981 toiminta oli edelleen tappiollista, silti kulutusmaksutuotot ensimmäisen kerran koko toiminnan aikana kattoivat selvästi toiminnasta aiheutuneet kulut. Lempäälän Lämpö Oy:n ensimmäiset, taloudellisesti vaikeat vuodet yhtiötä johdettiin sivutoimisesti. Ensimmäinen isännöitsijä oli oman toimensa ohella Lempäälän kunnan rakennusmestari Jukka Korvenoja. Hänen jälkeensä yhtiötä luotsasi noin vuoden ajan ekonomi Marja Fredriksson, joka hoiti myös yhtiön kirjanpidon ja laskutuksen sekä osittain maksuliikenteen tehtävät. Seuraavaksi toimitusjohtajaksi valittiin insinööri Jaakko Haavisto kuitenkin niin, että Marja Fredriksson hoiti edelleen kirjanpidon ja laskutuksen. Vasta kun Haavisto oli johtanut yhtiötä puoli vuotta, toimitusjohtajan toimi muutettiin kokopäiväiseksi. Vuodesta 1981 alkaen toimitusjohtajan tehtävät kuuluivat Lempäälän kunnan rakennus- ja kiinteistötoimiston toimistoinsinöörin tehtäviin kunnan ja lämpöyhtiön tekemän sopimuksen mukaisesti. Toiminta vakiintuu Taloudellinen tilanne alkoi kohentua vuoden 1982 aikana, jolloin Lempäälän Lämpö Oy:n toiminta oli ensimmäisen kerran tappiotonta. Lempäälässä rakennettiin vilkkaasti, ja aluelämpö laajeni Hakkariin, jonne valmistui yläasteen koulu. Uusista lämmityskohteista neuvoteltiin myös mm. Harakkalassa ja Sääksjärvellä, mutta neuvottelut eivät vielä tässä vaiheessa johtaneet tulokseen. Vuoden 1982 loppuun mennessä lämpöjohtolinjoja oli rakennettu kaikkiaan 1260 metriä Hauralan alueella ja 1870 metriä Lempäälän keskustan alueella. Samana vuonna yhtiön toimitusjohtajaksi tuli Hannu Heikkilä. Toimitusjohtajan tehtävät oli edelleen sidottu Lempäälän kunnan ra- 10 LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY

11 kennus- ja kiinteistötoimiston toimistoinsinöörin tehtäviin. Seuraavana vuonna (1983) polttoaineiden hintakehitys oli suotuisa ja lämmönmyyntitulot lisääntyivät noin 31 prosenttia, minkä ansiosta tilikaudelta tuli liki markan voitto. Toiminta alkoi voimakkaasti laajeta, kun Sääksjärvi lopulta saatiin aluelämmön piiriin. Myös Lempäälän keskustassa ja Hauralassa liittyjien määrä jatkoi kasvuaan. Tilanne jatkui edelleen hyvänä vuonna 1984, jolloin pystyttiin ensimmäisen kerran tekemään poistoja. Siitä alkoi kasvu. Vuonna 1985 lämmönmyynti ja lämmönmyyntitulot nousivat noin 42 prosenttia, ja Sääksjärven suurien kuluttajien liittyminen Lempäälän Lämpö Oy:n asiakkaiksi sekä huomattavat uudisrakennushankkeet etenkin kunnan keskustan alueella antoivat hyvät lähtökohdat kasvulle. Sen jälkeen lämpöyhtiön taloustilanne on pysynyt hyvänä eikä tappiollisia vuosia ole enää tarvinnut kokea. Kahteen otteeseen toimitusjohtajana Hannu Heikkilä tuli Lempäälän kunnan palvelukseen vuonna Hän aloitti teknisellä osastolla toimistoinsinöörinä, jonka tehtäviin kuului Lempäälän Lämpö Oy:n johtaminen. Lämpöyhtiön ainoana hallintopuolen työntekijänä hän hoiti suurin piirtein kaiken asiakkaiden hankinnasta rakennustöitten valvontaan, ja myös talous kuului hänen vastuualueeseensa lukuun ottamatta kirjanpitoa, joka teetettiin tilitoimistossa. Toimistopalvelut ostettiin Lempäälän kunnalta. Toimisto sijaitsi aluksi vanhalla poliisitalolla ja jonkin aikaa myös Aleksinvirastossa. Toimistoinsinöörin virka oli Lempäälän kunnassa uusi ja Hannu Heikkilä ensimmäinen virkaa hoitanut henkilö. Lempäälän Lämpö ei ollut hänen ainoa työsarkansa, vaan lisäksi toimistoinsinöörin työhön kuului myös rakennuttamiseen liittyviä tehtäviä. Aikaisemmin hän oli toiminut suunnittelijana Kangasalan kunnassa. Alun perin hän on kotoisin Koijärveltä. Hannu Heikkilä tuli Lempäälän Lämpö Oy:n toimitusjohtajaksi siinä vaiheessa, kun pahimmat alkuvaikeudet oli jo voitettu. Toiminta ei kui- Kaukolämpömiehiä eri puolilta maata kokoontuneeina 1980-luvun keskivaiheilla Lomakouheroon, josta käsin he tutustuivat mm. paikkakunnalla sijainneeseen kaukolämpöelementtitehtaaseen. Tässä ollaan kuitenkin lähdössä melontaretkelle. Hannu Heikkilä äärimmäisenä vasemmalla. Kuva: Lempäälän Lämpö Oy:n arkisto. LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY 11

12 tenkaan vielä ollut täysin vakiintunut, vaan mm. ennakkoluuloja esiintyi paljon. Monien mielestä lämpöyhtiö pysyi pystyssä ainoastaan kunnan tuen turvin luku oli Lempäälän Lämpö Oy:lle vilkasta kasvun ja rakentamisen aikaa. Velkaa tehtiin paljon, mutta myös uusia asiakkaita yhtiö sai koko ajan lisää. Toiminta oli kyllä jo tuottavaa, mutta rakentaminen nieli varoja. Kunnan tukea ei enää tarvittu; kunta toimi enää ainoastaan lainojen takaajana, kuten tytäryhtiöissä oli tapana. Maakaasun käyttöönotto kuului 1980-luvun suuriin hankkeisiin. Hannu Heikkilän tehtäviin sisältyi mm. lupien hakeminen maanomistajilta. Eräs maanomistaja oli hyvin vastahakoinen, ja Heikkilä joutui tekemään henkilökohtaisen käynnin hänen luokseen. Hän yritti kertoa, että kaikki jäljet korjataan eikä kaasuputkesta jää maastoon mitään merkkejä. Aikansa vakuuteltuaan toimistoinsinööri huomasi, että maanomistajan vastarinnan syynä osoittautui lopulta olevan ainoastaan se tosiseikka, että putki tulee idästä. Lopulta lupa sitten heltisi. Maakaasun käyttöönotto aiheutti pelkoja mm. kaasutoimitusten katkeamisesta. Kertaakaan sellaista ei kuitenkaan ole Heikkilän mukaan tapahtunut, ei edes silloin, kun Neuvostoliitto hajosi. Länsivaluutta on aina ollut tärkeä toimitusten takaaja, samoin se, että laskut on maksettu ajallaan. Yksi ainoa häiriö maakaasun toimittamisessa on sattunut koko sinä aikana, kun Lempäälä on kaasua ostanut. Kerran kaasuputki vaurioitui, ja kaasun paine hajotti putken Karjalassa, mutta silloinkaan Lempäälä ei jäänyt ilman polttoainetta. Putkessa oleva varasto riitti täyttämään pienten kuluttajien tarpeet, kun suuret kuluttajat siirtyvät varapolttoaineisiin. Lempäälän Lämpö Oy:llä on kaasuntoimittajan kanssa sopimus poikkeustilanteiden varalta. Gasumilla on sitä varten varasto sen itse tuottamaa maakaasua. Sitä ei kuitenkaan ole tarvinnut vielä kertaakaan ottaa käyttöön. Lämpöyhtiön tehtävät alkoivat ajan mittaan viedä yhtä suuremman osuuden toimistoinsinöörin työpanoksesta, ja vuonna 1987 Hannu Heikkilä aloitti päätoimisena Lempäälän Lämpö Oy:n toimitusjohtajana. Siinä tehtävässä hän jatkoi vuoteen 1994, jolloin Lempäälän kunnan organisaatiossa tapahtui suuri uudistus. Hannu Heikkilästä tuli siinä vaiheessa Lempäälän kunnan tekninen johtaja, ja lämpöyhtiön toimitusjohtajaksi siirtyi aiemmin hallituksen puheenjohtajana toiminut Matti Solin. Heikkilä ei kuitenkaan silloinkaan kokonaan jättänyt Lempäälän Lämpöä, vaan jatkoi hallituksen puheenjohtajana. Kun Matti Solin vuoden 2006 alusta siirtyi eläkkeelle, Hannu Heikkilästä tuli uudelleen lämpöyhtiön toimitusjohtaja. Aluksi hän hoiti yhtaikaa kahta virkaa toimien sekä teknisenä johtajana että lämpöyhtiön toimitusjohtajana, kunnes elokuussa 2006 siirtyi osa-aikaeläkkeelle ja kokonaan toimitusjohtajaksi. Tämän järjestelyn mahdollisti se, että lämpöyhtiöön oli vuonna 2005 perustettu energiainsinöörin virka, jota hoitamaan oli valittu Toni Laakso. Kahta virkaansa vertaillessaan Hannu Heikkilä sanoo, että molemmat ovat mielenkiintoisia, joskin eri tavoin. Teknisen johtajan työtä hän luonnehtii hyvin kiireiseksi. Iltakokouksia siihen sisältyy useampana iltana viikossa, mikä alkoi hänen mukaansa ajan mittaan käydä raskaaksi. 12 LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY

13 Maakaasun käyttöönotto Maakaasuputken vetäminen Pirkanmaalle oli onnenpotku Lempäälälle ja merkitsi kokonaisen uuden aikakauden alkua Lempäälän Lämpö Oy:lle. Lempäälä pääsi maakaasun käyttäjäksi ensimmäisten joukossa Pirkanmaalla kunnan edullisesta sijainnista johtuen, kun pitäjä osui Neste Oy:n Tampereelle rakennuttaman maakaasun runkolinjan varteen. Ensimmäiset neuvottelut maakaasun toimittamisesta käytiin jo vuonna 1984, jolloin tehtiin myös käyttöedellytysselvitys. Päätöstä maakaasun käyttöön ottamisesta ei vielä siinä vaiheessa kuitenkaan tehty. Lempäälän Lämpö Oy ja Neste Oy allekirjoittivat maakaasun toimitussopimuksen Maakaasun toimitus alkoi vuoden 1987 alusta. Välivuosi käytettiin maakaasun käyttöönottoon valmistautumiseen sekä jakeluverkoston rakentamiseen. Maakaasuputki rakennettiin Lempäälässä entisen kolmostien, nykyisen Helsingintien varteen. Kunnan alueelle tarvittiin kolme paineentasausasemaa, jotka tehtiin Lastusiin, Marjamäkeen ja Sääksjärvelle. Niitä tarvittiin alentamaan Nesteen teräsputkissa kulkevan kaasun barin suuruinen paine pienemmäksi (alussa 3,5 baria) niin, että sitä pystyttiin johtamaan edelleen paikallisiin muoviputkiin. Lisäksi paineentasausasemalla mitataan kaasumäärät sekä hajustetaan kaasu, jotta mahdollisten vuotojen sattuessa ne on helpompi paikallistaa. Kaasun lämpötila laskee painetta alennettaessa, joten asemilla joudutaan myös palauttamaan kaasun lämpötila takaisin alkuperäiselle tasolle. Lastusten paineentasausasema oli ensi sijassa tarkoitettu ensimmäisenä asiakkaaksi ryhtynyttä Kalevan Kukkatukkua varten. Puutarha allekirjoitti ostosopimuksen samassa tilaisuudessa, jossa Lempäälän Lämpö teki maakaasun toimitussopimuksen. Lempäälän keskustaan ja edelleen Hauralaan maakaasu toimitetaan Marjamäen paineentasausasemalta, jota varten piti rakentaa noin 14 kilometriä putkea. Vaikeimpia kohtia linjan rakentamisessa olivat maantien ja rautatien alitukset sekä kaasuputken johtaminen vesistön yli Kuokkalankos- Olli Kauppinen asentaa kaasukäyttöistä infrapunalämmitintä Teräselementin halliin Moisiossa vuonna Samanlainen työmaa oli toisessa hallissa 16 vuotta myöhemmin. Kuva: Olli Kauppisen kokoelmat. LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY 13

14 ken ja Lempäälän kanavan siltoja pitkin. Lämpökeskukset Lempäälän keskustassa, Hauralassa, Hakkarissa ja Sääksjärvellä muutettiin samassa yhteydessä maakaasukäyttöisiksi niin, että varapolttoaineena pystyi edelleen käyttämään raskasta polttoöljyä. Uudet lämpökeskukset Moision teollisuusalueella ja Hiidenmäen alueella tehtiin myös maakaasulla toimiviksi, ja niiden varapolttoaineena oli kevyt polttoöljy. Maakaasun käyttöönotto tuli maksamaan lämpöyhtiölle noin 4,5 miljoonaa markkaa. Maakaasusta tuli Lempäälän Lämpö Oy:n pääpolttoaine jo käyttöönottovuonna Maakaasua paloi sinä vuonna 2,3 miljoonaa kuutiometriä, kun raskaan polttoöljyn määrä oli 600 tonnia. Lisäksi kevyttä polttoöljyä käytettiin jonkin verran. Pääosa maakaasusta käytettiin Lempäälän Lämpö Oy:n omissa lämpölaitoksissa, mutta vähitellen lämpöyhtiön asiakkaiksi alkoi tulla myös suoran maakaasun käyttäjiä, sekä teollisuuslaitoksia ja liikerakennuksia että myös asuinkiinteistöjä. Olli Kauppinen kaasuputkea hitsaamassa. Sauman pitää välillä jäähtyä. Kuva: Olli Kauppisen kokoelmat. Ensimmäisestä työntekijästä maakaasualan osaajaksi Suomen harvalukuisiin maakaasuosaajiin kuuluva Olli Kauppinen oli Lempäälän Lämpö Oy:n ensimmäinen päätoiminen työntekijä vuosina Myöhemmin hän mm. veti Marjamäestä Lempäälän keskustaan ja edelleen Hauralaan johtavan maakaasuputken, samoin kuin melkein kaikki Lempäälän myöhemmätkin maakaasuputket. Konemestariksi alun perin valmistunut lempääläissyntyinen Olli Kauppinen aloitti Lempäälän Lämpö Oy:n palveluksessa siinä vaiheessa, kun yhtiön ainoa lämmityskattila sijaitsi Lempoisten koululla. Ennen häntä lämpölaitoksen hoitopalvelut oli ostettu Lempäälän kunnalta ja aluksi myös Kauppinen palveli osittain Lempäälän kunnan ja osittain Lempäälän Lämpö Oy:n palkkalistoilla. Lämpöyhtiön osuus oli yksi päivä viikossa, jolloin 14 LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY

15 mies nuohosi kattiloita. Vasta Lempäälän keskustan lämpökeskuksen valmistuttua hänestä tuli päätoiminen lämpökeskuksen hoitaja. Alku oli hankalaa ja yksin työskentelyssä omat ongelmansa, kun mm. hälytyslaitteet puuttuivat. Töitä oli paljon ja kun niiden määrä koko ajan vain lisääntyi uusien alueiden tultua kaukolämmön piiriin, Olli Kauppinen väsyi ja päätti hakeutua muualle. Myös hänen seuraajansa Seppo Kantola toimi jonkin aikaa yksin, kunnes toiminnan laajentaminen kiinteistönhuoltoon toi Lempäälän Lämpö Oy:n palvelukseen enemmän kenttähenkilökuntaa. Lempäälästä Olli Kauppinen vaihtoi ensin vastaaviin tehtäviin Pirkkalan kunnalle. Sitten maakaasu alkoi tehdä tuloaan Pirkanmaalle, ja mies haistoi uuden polttoaineen mahdollisuudet. Hän lähti kouluttamaan itseään ja istui kursseilla yhdessä samaa oppia hankkivien ministeriön miesten ja muiden tarkastusviranomaisten kanssa. Ensimmäisiin alan työntekijöihin kuuluneen Kauppisen todistuksen numero oli 88. Nykyisinkin koulutettujen lukumäärä on vain noin 300 ja heistä viisi tai kuusi on Kauppisen kouluttamia. Olli Kauppisen ensimmäinen maakaasualan työmaa oli Marjamäestä Lempäälään johtava linja, sen 12-metristen putkien hitsaaminen. Putkien yhteen liittäminen oli hiuksenhienoa työtä, jossa vuotokohtia ei saanut olla; se olisi merkinnyt asennusluvan menettämistä. Joka liitoskohtaan merkittiin hitsaussauman numero, päiväys, kellonaika ja liittäjän nimikirjaimet kuumaan muoviin taltioituna. Saumojen pitävyyttä tarkkaili Valtion Teknillinen Tarkastuskeskus. Alkuun Olli Kauppinen asensi maakaasuputkia eri rakennusliikkeitten palkkalistoilla, mutta vuonna 1990 hän perusti oman yrityksen, nimeltään OK Energia Oy. Töitä on riittänyt, sillä tekijöitä on harvassa. Maakaasun ohella yritys tekee myös nestekaasuun liittyviä töitä; hitsaajilla on kaikenlaisiin putkisto- ja laiteasennuksiin vaadittavat taidot ja pätevyydet. Parhaimmillaan yrityksen palveluksessa oli kymmenen henkeä, nyttemmin vain kaksi. OK Energian viimeaikaisiin töihin on kuulunut mm. maakaasuputkien vetäminen Ruskea-ahteen omakotialueelle Lempäälässä. Myös Ideaparkin alueen maakaasuputkisto jossa ensimmäisenä Lempäälässä on käytetty 8 barin putkea on OK Energian tekemä. Lisäksi liikekaupungissa toimivan Saku s Galley ravintolan nestekaasuliedet Kauppinen on muuttanut maakaasukäyttöisiksi, ja suihkulähteisiin hän on asentanut maakaasuputket, jotka tuovat vesipisaroiden keskelle liekkejä. Töitä on riittänyt myös muualla päin Suomea. Espoossa on vedetty 11 kilometrin pituinen putki Ämmässuon kaatopaikalta Kivenlahden voimalaan; putkea pitkin kulkeva kaatopaikkakaasu tuottaa suuren osan Espoon kaukolämmöstä. Myös Oulussa sijaitseva Parocin villatehdas toimii kaatopaikkakaasulla, jonka putki- ja laiteasennus on lempääläisyrityksen hoitama. Lisäksi on asennettu mm. järven pohjaa pitkin kulkevia maakaasuja vesiputkistoja. LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY 15

16 Toimisto Lempäälän Kympissä Päivi Viskari toimii Lempäälän Lämpö Oy:ssä toimistonhoitajana. Kuva: Hanne Sikiö. Alkuvuosina Lempäälän kunta hoiti Lempäälän Lämpö Oy:n toimistotyöt. Oman toimiston lämpöyhtiö sai vasta vuonna 1990 Lempäälän Kympistä, jossa se edelleenkin majailee. Nykyisin toimistonhoitajana työskentelevä Päivi Viskari, siihen aikaan Aalto, oli tullut Lempäälän kunnan teknisen osaston palvelukseen vuonna Siihen aikaan lämpöyhtiöllä ei riittänyt toimistotöitä kokopäiväiselle työntekijälle, joten hän teki osin kunnan ja osin lämpöyhtiön töitä. Kun Lempäälän Lämpö Oy sitten vuonna 1990 perusti oman toimiston, Päivi alkoi hoitaa sen palkanlaskentaa ja laskutusta sekä asiakaspalvelua ja myynti- ja ostoreskontraa. Kirjanpito tehtiin aluksi jonkin aikaa edelleen tilitoimistossa, mutta melko pian sekin siirtyi Päivin tehtäviin. Vuonna 1993 Päivi Viskarin työrupeaman keskeytti äitiysloma, ja hän ehti sen jälkeen olla noin puoli vuotta töissä, minkä jälkeen hän jäi toisen kerran äitiyslomalle. Kaukolämpöasiakkaita oli alkuaikoina satakunta ja kaasuasiakkaita noin kymmenen. Laskut lähetettiin kerran kuukaudessa kuten nykyisinkin mutta kaasulaskut piti alkuvaiheessa tehdä kirjoituskoneella. Asiakaspalvelu tapahtui pääasiassa puhelimessa. Toimistossa asiakkaita ei juuri käy. Toimiston yhteydenpito energiapuolen asiakkaisiin rajoittuu lähinnä mittarilukemien vastaanottoon kerran kuukaudessa. Nykyisin suuri osa niistäkin tulee sähköpostin välityksellä, kun asiakkaat käyttävät nettisivuilla olevaa valmista kaavaketta. Toimistotehtävät ovat vuosien mittaan lisääntyneet samaan tahtiin kuin asiakkaitten ja työntekijöitten määrä, mutta tekniikan kehittyminen on helpottanut niiden hoitamista. Kaukolämpöasiakkaiden määrä on kaksinkertaistunut, ja kaasuasiakkaita on tullut prosentuaalisesti vieläkin enemmän sinä aikana, kun Päivi Viskari on lämpöyhtiön toimistotöitä tehnyt. Suurimman lisäyksen on tuonut kiinteistönhoito, jonka palveluista asiakkaat eniten antavat palautetta. Palkkalaskennan työmäärää on kasvattanut työntekijöiden lisäys. Vakituisten työntekijöiden ohella palkkalistoilla on nykyisin parisenkymmentä kesätyöntekijää, pääasiassa koululaisia. Työmäärän kasvaessa myös toimiston henkilökuntaa on lisätty. Toimistosihteeriksi palkattiin vuonna 2005 Hanne Sikiö, joka oli.tullut Lempäälän Lämpö Oy:n palvelukseen edellisenä vuonna. 16 LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY

17 Väliaikainen lämpökeskus Lempäälän keskustassa linja-autoasema-postirakennuksen kulmalla vuonna Taustalla näkyy Mainiemen kiinteistö. Kuva: Lempäälän kunnan arkisto / Pentti Ristolainen. Lämpökeskukset Lempäälän Lämpö Oy aloitti vaatimattomasti. Ensimmäinen Hauralan aluetta palveleva lämpökeskus saatiin aikaan uusimalla Lempoisten koululla olevat kattilat. Ne muutettiin raskasöljylämmitteisiksi ja samalla lisättiin niiden tehoa. Unex B 1200 kattilan toimitti Huber Oy, ja lämpökeskuksessa tarvittavat sähkötyöt annettiin urakkakilpailun jälkeen Sähkö-Ikkola Oy:lle. Kun kaukolämpötoiminnan laajenemisesta Lempäälän keskustan alueelle oli vuonna 1979 päätetty, sinne piti saada oma lämpökeskus. Lempäälän keskustaan päätettiin tilata Pieksämäen Putki ja Lämpö Oy:n tarjouksen mukainen tehdasvalmisteinen pakettilämpökeskus, jossa oli yksi raskasta polttoöljyä käyttävä kattila teholtaan 2,5 megawattia. Lisäksi siinä oli tilavaraus toiselle kattilalle, joka hankittiin vuonna Sen avulla lämpöteho nousi 5 megawattiin. Edellytykseksi lämpökeskuksen tilaamiselle oli asetettu Kiinteistö Oy LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY 17

18 Aleksinviraston ja Lempäälän-Viialan Osuuspankin liittyminen aluelämmön käyttäjiksi. Koska keskusta-alueen aluelämpöverkosto ei kuitenkaan vielä ollut käyttökunnossa siinä vaiheessa, kun Aleksinvirasto tarvitsi lämpöä, Lempäälän Lämpö Oy:n hallitus päätti vuokrata Rakennuskunta Helsingin Hakalta 1,0 megawatin siirrettävän kevytöljylaitoksen virastotalon väliaikaista lämmitystä varten. Kun Hakkarin koulukeskus vuonna 1982 valmistui, Lempäälän Lämpö Oy alkoi hoitaa sen lämmittämistä Lempäälän kunnan kanssa tehdyn hoitosopimuksen mukaisesti. Lämmityksestä vastasi siirrettävä raskasöljylämpökeskus, jonka teho oli 0,81 megawattia. Myöhemmin yhtiö lunasti lämmityslaitoksen omakseen hoitosopimuksen mukaisesti. Laitos palveli muutaman vuoden, minkä jälkeen Hakkariin hankittiin uusi raskasöljy/ maakaasu-lämpökeskus. Nykyisin Hakkarissa sijaitseva 2,7 megawatin lämpökeskus tukee tarvittaessa keskustan latva-alueen verkonosaa. Sääksjärven lämmitys alkoi vuonna Sitä varten oli edellisenä syk- Lempäälän keskustan lämpökeskus vuonna Kuva: Lempäälän kunnan arkisto / Ritva Mäkelä. 18 LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY

19 Lempäälän keskustan lämpökeskuksen urakkasopimusten allekirjoitustilaisuudessa vas. Hannu Heikkilä ja Arto Pajunen sekä lämpökattilan toimittajan edustajat. Kuva: Lempäälän Lämpö Oy:n arkisto. Lämpökeskuksista vastaa Harri Hakala. Kuva: Lempäälän Lämpö Oy:n arkisto. LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY 19

20 Lempäälän keskustan vuonna1994 valmistunut lämpökeskus. Kuvat: Lempäälän Lämpö Oy:n arkisto. 20 LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY

Keravan Energia 1964 2014

Keravan Energia 1964 2014 Keravan Energia 1964 2014 Tarinoita 50 vuoden taipaleelta KEVÄTINFO 2014 TIEDOTUSLIITE KESKIAUKEAMALLA 1 8 Sähkölaitoksen johtajana 30 vuotta Kuinka sähkö tuli Keravalle Kalervo Nieminen: Biovoimalaitos

Lisätiedot

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus Vuosikatsaus 211 Rakentamisen ja investointien vuosi Lue vuosikertomus mobiiliversiona Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Pienasuntoja helsinkiläisille. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab. 30 vuotta. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin A

Pienasuntoja helsinkiläisille. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab. 30 vuotta. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin A Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin A Pienasuntoja helsinkiläisille Oy Helsingin Asuntohankinta Ab 30 vuotta Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin Asuntohankinta

Lisätiedot

Kiinteistöjen pakolliset tarkastukset

Kiinteistöjen pakolliset tarkastukset 1 2006 6. vuosikerta Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry 100 vuotta sivut 4-6 Kiinteistöjen pakolliset tarkastukset sivut 10-11 2 PÄÄKIRJOITUS Yhdistys 100- vuotias 6. vuosikerta Numero 01/2006 mitä jatkossa?

Lisätiedot

Lahden TALOT Oy. Miljoonakylästä. matalaenergiataloon

Lahden TALOT Oy. Miljoonakylästä. matalaenergiataloon Lahden TALOT Oy 19982013 Miljoonakylästä matalaenergiataloon Miljoonakylästä matalaenergiataloon Miljoonakylästä matalaenergiataloon Lahden Talot Oy 1998 2013 Toimittanut Teija Horppu Lahden Talot Oy Lukijalle

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO AIMO ASTALA OY 40 VUOTTA. Tahdomme Osaamme Teemme. Seppo Käkelä

ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO AIMO ASTALA OY 40 VUOTTA. Tahdomme Osaamme Teemme. Seppo Käkelä 40 VUOTTA ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO AIMO ASTALA OY 40 VUOTTA Tahdomme Osaamme Teemme Seppo Käkelä Julkaisija ja kustantaja: Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy r Seppo Käkelä ja Isännöitsijätoimisto Aimo Astala

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen ALANSA YKKÖNEN 5 /2010 Vaalassa ilmastotyö on arjen pieniä tekoja, kunnanjohtaja Tytti Määttä sivulla 36 kertoo. sivu 22 Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

Lisätiedot

Energiaa poistoilmasta

Energiaa poistoilmasta Keski-Suomen 3/2013 Energiaa poistoilmasta Hissi lisää kiinteistön arvoa Riskikartoitus on pelastussuunnitelman perusta Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen jäsenlehti Nyt likaa keräävät matot Jyväskylän

Lisätiedot

Kyläkassoista Ilomantsin pankiksi

Kyläkassoista Ilomantsin pankiksi Kyläkassoista Ilomantsin pankiksi 100 vuotta osuuspankkitoimintaa Ilomantsissa Keimo Sillanpää Tommi Ålander Kyläkassoista Ilomantsin pankiksi 100 vuotta osuuspankkitoimintaa Ilomantsissa Keimo Sillanpää

Lisätiedot

ta peittää kerralla esimerkiksi 10 ha. 105 Suunnitelmassa esitetään

ta peittää kerralla esimerkiksi 10 ha. 105 Suunnitelmassa esitetään ta peittää kerralla esimerkiksi 10 ha. 105 Suunnitelmassa esitetään mm., että sellaisen rakentamisen ulkopuolelle, jossa tehdään vettä läpäisemättömiä maaperän pinnoitteita johtamalla sade- ja valumavedet

Lisätiedot

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa 130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa n Jouko Liusvaara Helsingin Suomalainen Klubi Kansakoulukuja 3. 5. kerros 00100 HELSINKI www.klubi.fi Julkaisun kuvat Klubin arkistosta Kabinettikuvat

Lisätiedot

Elinkaarihallinta on arkipäivää Isännöintikeskuksessa

Elinkaarihallinta on arkipäivää Isännöintikeskuksessa Elinkaarihallinta on arkipäivää Isännöintikeskuksessa 2 Pirkan Isännöintikeskus Oy:n ja Isännöintikeskus Tampere Oy:n asiakaslehti 2010 Pirkan Isännöintikeskus Oy:n ja Isännöintikeskus Tampere Oy:n asiakaslehti

Lisätiedot

Tita, Tapiolan tytär Tieto-Tapiola 1974 2004

Tita, Tapiolan tytär Tieto-Tapiola 1974 2004 Tita, Tapiolan tytär Tieto-Tapiola 1974 2004 Seppo Tamminen Veijo Åberg Historiikista lyhentänyt Päivi Hirki Esipuhe Kolmenkymmenen vuoden ikä on tänä päivänä kunnioitettava saavutus IT-palveluyritykselle,

Lisätiedot

Kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kunnossapitoa

Kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kunnossapitoa Tiimimallilla haetaan Kaukajärviosuuskunta parempaa palvelua tarjoaa urapolkuja SIVUT 6 7 SIVU 9 Asumiskustannukset vaan nousevat? Maalämpö katkaisee kierteen! Taloudellinen maalämpö soveltuu mainiosti

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

asetti1 ympäristöarvoihimme Hiihtolatu putkilinjalla Bensa vaihtui maakaasuun LNG-laitoksen asennustyöt käynnissä Alueteemassa kasvuvoimainen Uusimaa

asetti1 ympäristöarvoihimme Hiihtolatu putkilinjalla Bensa vaihtui maakaasuun LNG-laitoksen asennustyöt käynnissä Alueteemassa kasvuvoimainen Uusimaa 1 2010 Ga asetti1 2010 Gasum-konsernin n n sidosryhmälehti Hiihtolatu putkilinjalla Bensa vaihtui maakaasuun LNG-laitoksen asennustyöt käynnissä Alueteemassa kasvuvoimainen Uusimaa Mikko Saarela, Hansaprint

Lisätiedot

Muistelmia Järvenpään Jampasta lähiöuudistamisen vuosina 1995-1999 MUSTIKANVARPUJA JA BETONIA

Muistelmia Järvenpään Jampasta lähiöuudistamisen vuosina 1995-1999 MUSTIKANVARPUJA JA BETONIA Muistelmia Järvenpään Jampasta lähiöuudistamisen vuosina 1995-1999 MUSTIKANVARPUJA JA BETONIA Kuva: Foto Matti Helander Kerrostalovaltaista Jamppaa ja Maahisenpuisto. Lähiöuudistamisen alue sijaitsee noin

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee

Omataloyhtiö.fi. Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee Talvi 2014 Omataloyhtiö.fi Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Kuka saa tehdä sähkötöitä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee Huono >> >> >> sisäilma Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin.

Lisätiedot

IRTI AJASTA JA PAIKASTA

IRTI AJASTA JA PAIKASTA LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 1/2014 LVI-Optimi Parasta hallittu kokonaisuus Jyty-Sähkö Varmisti töiden laskutuksen Mesiel: Pitkän haaveilun jälkeen IRTI AJASTA JA PAIKASTA 1.7. ILMOITUSVELVOLLISUUS

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2012. Piha kuntoon Raiviosuonrinteessä. Tilaa vievät luiskat leikattiin pois ja asennettiin tukimuurit kaiteineen.

ISÄNNÖINTI 2012. Piha kuntoon Raiviosuonrinteessä. Tilaa vievät luiskat leikattiin pois ja asennettiin tukimuurit kaiteineen. ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Piha kuntoon Raiviosuonrinteessä Tässä lehdessä: Helsingin Energia panostaa sähköautojen lataukseen S. 4 Ajatuksia

Lisätiedot

Autosalpa 50-vuotta, ole hyvä.

Autosalpa 50-vuotta, ole hyvä. Autosalpa 50-vuotta, ole hyvä. Tarina puoli vuosisadan takaa. ESIPUHE Tervetuloa aikamatkalle Autosalpa Oy:n viiteenkymmeneen vuoteen 1957-2007. Aikamatka on kirjoitettu tarkoituksellisesti tarinan muotoon,

Lisätiedot

Merja Larivaara viihtyy erilaisten töiden parissa

Merja Larivaara viihtyy erilaisten töiden parissa JOUKKOKIRJE Frysari on yrittäjyyden perikuva PBEZone:n laajakaista myös kännykästä Porvoolaistunut Merja Larivaara palaa estradeille Raju panostus sähköverkkoon VÄND 1 Teksti: Tom Kalima Kuvat: Seppo J.J.

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Sprinter. Uusi terveydenhuoltolaki nostaa rajusti menoja henkilöstö ei riitä Yksityiset ja julkiset toimijat jatkavat Satakunnassa

Moneen lähtöön. Sprinter. Uusi terveydenhuoltolaki nostaa rajusti menoja henkilöstö ei riitä Yksityiset ja julkiset toimijat jatkavat Satakunnassa Uusi terveydenhuoltolaki nostaa rajusti menoja henkilöstö ei riitä Yksityiset ja julkiset toimijat jatkavat Satakunnassa 3.2011 Moneen lähtöön. Sprinter. Mercedes-Benz Sprinter on valmiina no peisiin lähtöihin.

Lisätiedot

Gasetti4. Kynttilät tehdään käsityönä. Maakaasun hintakehitys maltillista. Puhtaampi Itämeri. Joutilaisuus on hyväksi.

Gasetti4. Kynttilät tehdään käsityönä. Maakaasun hintakehitys maltillista. Puhtaampi Itämeri. Joutilaisuus on hyväksi. Gasetti4 2010 Gasum-konsernin sidosryhmälehti Maakaasun hintakehitys maltillista Puhtaampi Itämeri Joutilaisuus on hyväksi Maria Drockila Kynttilät tehdään käsityönä PÄÄKIRJOITUS Epävarmuuden ajasta eteenpäin

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. 40-vuotisjuhlanumero

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. 40-vuotisjuhlanumero MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 2 2009 40-vuotisjuhlanumero Kiinteistöpalveluyritys kaupunkikuvan kehittäjänä Merellinen, vihreä kaupunginosa Täydennysrakentaminen Länsimetro

Lisätiedot

KORJAUSNEUVONTA. Kaksikymmentä vuotta veteraanien asumisolojen parantamista. 20 vuotta veteraanien asumisolojen parantamista 1

KORJAUSNEUVONTA. Kaksikymmentä vuotta veteraanien asumisolojen parantamista. 20 vuotta veteraanien asumisolojen parantamista 1 KORJAUSNEUVONTA Kaksikymmentä vuotta veteraanien asumisolojen parantamista 20 vuotta veteraanien asumisolojen parantamista 1 SISÄLLYS Contents 20 VUOTTA VETERAANIEN ASUMISOLOJEN PARANTAMISTA 3 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Lämmön talteenotto Tornipariin ISÄNNÖINTI SAARINEN OY YLI 30 VUOTTA AMMATTI-ISÄNNÖINTIÄ

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Lämmön talteenotto Tornipariin ISÄNNÖINTI SAARINEN OY YLI 30 VUOTTA AMMATTI-ISÄNNÖINTIÄ ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Lämmön talteenotto Tornipariin Tässä lehdessä: Aarno Saarinen aloitti isännöitsijänä vuonna 1964 S. 3 Lisä-

Lisätiedot

4-7. Järkevä kaavoitus laskisi hintoja 8-11. Palvelu on osa hyvää asumista 12-13. Kauppaostokset kotisohvalta

4-7. Järkevä kaavoitus laskisi hintoja 8-11. Palvelu on osa hyvää asumista 12-13. Kauppaostokset kotisohvalta Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 1 2012 4-7 Järkevä kaavoitus laskisi hintoja 8-11 Palvelu on osa hyvää asumista 12-13 Kauppaostokset kotisohvalta Kylpyhuoneen lattialämmitys on yksi

Lisätiedot