TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars Runar jäsen Korhonen Pentti jäsen Lahti Marika jäsen, poistui klo :n 174 käsittelyn jälkeen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen von Schöneman Arja jäsen, poistui klo 17 :n 174 käsittelyn jälkeen Muurinen Heikki varajäsen Huovinen Pentti Nieminen Mikko kv:n pj kv:n vpj Järvensivu Jukka kirkkoherra, poistui klo Mäntylä Heikki kirkkoherra, poistui klo Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra, poistui klo Fager Mia Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö talouspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Hlavatý Jari jäsen Hirvonen Martti kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra 147 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 149 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 150 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsti Saksa ja Heikki Muurinen. 152 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt määrätä pastori Ulla Junellin kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla hoitamaan Turun Mikaelinseurakunnan sekä ensimmäisen kappalaisen virkaan kuuluvia tehtäviä 50 %:n että toisen kappalaisen virkaan kuuluvia tehtäviä 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella ajalla Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602 perusteella, josta alarajavähennys 15 % puuttuvan pätevyyden vuoksi. Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/

3 tiedotustoimikunnan pöytäkirja nro 1/ lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 2/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 3. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston päätös seurakuntaneuvosto yhtyy työntekijöiden näkemykseen siitä, että seurakunnalla tulee edelleen olla mahdollisuus pitää seurakuntayhtymän leirikeskuksissa nykyisen mittaisia vähintään 7 vuorokauden leirejä. 4. Kulttuuripääkaupunki yhteistyöhankkeet Arja von Schöneman ilmoitti, että Turun kulttuuripääkaupunkivuodelle suunniteltuja yhteistyöhankkeita voi ehdottaa toukokuun loppuun mennessä toimikunnalle, johon kuuluvat Arja von Schöneman, hallintojohtaja Hannu Kallio ja tiedostuspäällikkö Paula Heino. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 153 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE 10 / 2008 Yleiskirjeen aiheena ovat Teostolle maksettavia musiikinesittämiskorvauksia vuosina Tekijänoikeuslain mukaan suojatun musiikin julkinen esittäminen edellyttää yleensä lupaa ja siitä tulee suorittaa korvaus. Kirkon kannalta on keskeinen tekijänoikeuslain 21. Teoksen, joka on julkaistu, saa esittää julkisesti tilaisuudessa, jossa teosten esittäminen ei ole pääasia ja johon pääsy on maksuton sekä jota muutoinkaan ei järjestetä ansiotarkoituksessa. Kirkkohallitus on tehnyt vuodesta 1999 alkaen Teoston kanssa sopimuksen, jossa Kirkkohallitus sitoutuu suosittelemaan seurakunnille, että nämä maksaisivat korvauksen Teostolle seurakunnan läsnä olevan väestön perusteella. Toinen vaihtoehto on maksaa jokaisesta esitystilaisuudesta so. tilaisuuteen sovellettavan tariffin mukainen korvaus.

4 Yleiskirjeen kuvailemassa uudistetussa sopimuksessa on tavoitteena luoda malli, jossa hallinnollinen byrokratia minimoitaisiin ja jossa asiakkaille voitaisiin taata mahdollisimman hyvä asiakaspalvelu. Ehdotetut uudistukset ovat rakenteellisia. Uudessa mallissa asiakkaalla on tarkka tieto siitä, mitä tehty sopimus sisältää ja mitä ei. A asiakkaalle jää edelleen mahdollisuus päättää, haluaako olla mukana ns. senttisopimuksessa, vai noudatetaanko Teoston yleisen hinnaston mukaista hinnoittelua. Uuteen sopimukseen on sisällytetty uusia käyttöalueita, joista ei veloiteta. Tämä siksi, että tuotot näiltä alueilta ovat suhteellisen vähäiset. Tällaisia uusia alueita ovat mm. taustamusiikkikäyttö esimerkiksi henkilökuntatiloissa, asiakastiloissa ja puhelinvaihteessa. Teoston esittämän sopimuksen mukainen korvaus vuodelle 2008 on 6,72 senttiä (6,59 senttiä v. 2007). Mikäli Kauneimmat joululaulut ja hyväntekeväisyystilaisuudet sisällytetään senttihinnan piiriin, korvaus on 7,62 (korotus 0,9 senttiä). Vuodelle 2009 indeksitarkistus on 4 %. Uusi sopimusmalli on seuraava: Liite Teoston esittämä uusi sopimusmalli on aiempaa huomattavasti selkeämpi. Kirkkohallitus ei kuitenkaan ota kantaa siihen, kannattaako seurakunnan tehdä Teoston esittämä senttisopimus vai maksaa tilaisuuksista yleisen hinnaston mukaisesti. Kirjanpidon mukaan Teostolle on vuonna 2007 maksettu musiikinesittämiskorvauksia yhteensä 3839 euroa, josta Kauneimpien joululaulujen osuus on 1372 euroa ja Kirkkopäivien (50 %) osuus 1475 euroa. Maksut laahaavat perässä eli vuonna 2007 on maksettu vuodelle 2006 kuuluvia laskuja ja vastaavasti vuonna 2008 maksetaan osa vuoden 2007 maksuista. Jos Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä olisi vuonna 2007 ollut maksuista sopimus Teoston kanssa, olisi maksu ollut jäsentä x 6,59 senttiä eli 9997,42 euroa. Tämä osoittaa, että yhtymän on edelleen edullisempaa maksaa maksut tilaisuuskohtaisesti. Esitetyn musiikin ilmoitusvelvollisuus on sama molemmissa tapauksissa. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 10 / 2008 saaduksi. Samalla päätetään, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä maksaa edelleen Teostolle tilaisuuksittain kuhunkin tilaisuuteen sovellettavan tariffin mukaisen korvauksen. Ilmoitus kaikille yksiköille ja taloustoimistolle.

5 hyväksyttiin. 154 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 11 / 2008 Kirkkohallitus on päivittänyt seurakuntien toimintaa koskevat tilastolomakkeet A3 A6. Lomakkeet otetaan käyttöön seurakunnissa , ja niillä annetaan tilastotiedot ensimmäistä kertaa tammikuussa Jumalanpalveluselämään ja kirkollisia toimituksia (A3) koskevat tiedot on uudistettu vastaamaan Kirkkokäsikirjojen mukaisia toimituksia. Musiikkiryhmistä tilastoidaan erikseen lasten, nuorten ja aikuisten kuorot ja soitinyhtyeet. Lapsi, nuoriso ja rippikoulutyön lomakkeelle A4 tilastoidaan perhekerho ja päiväkerhotoimintaan osallistuvien lasten tausta, perhetapahtumat ja vanhempien tilaisuudet tilastoidaan ja rippikoulun käyneistä tilastoidaan ikäryhmät. Diakoniatyön A5 lomakkeen täyttöohjeita on täsmennetty. Lähetystyön (A6) lomakkeeseen lähetystyön verkostot tilastoidaan ryhmämuotoisina, lisäksi tilastoidaan nimikkolähettien vierailut ja ulkomaalaisten vierailut seurakunnassa. Kaikilla lomakkeilla tilastoidaan Baltian maihin suuntautuneet seurakuntamatkat. Päivitetyt tilastolomakkeet ja niiden täyttöohjeet löytyvät kirkkoverkosta osoitteesta Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 11 / Ilmoitus yhteisille työmuodoille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 155 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 12 / 2008 Yleiskirjeen aiheena on Kansallisen veteraanipäivän viettoon liittyviä ohjeita. Valtioneuvosto nimesi vuonna 1986 Kansalliseksi veteraanipäiväksi ja yleiseksi liputuspäiväksi huhtikuun 27. päivän. Vuonna 2008 Kansallisen veteraanipäivän teema on Vapaus muistaa Frihet att Minnas. Veteraanipäivän valtakunnallinen päätapahtuma järjestetään Kouvolassa

6 Maakuntatasolla veteraanipäivän tilaisuuksia järjestävät lääninhallitukset ja sotilasläänit ja paikallistasolla kunnat ja seurakunnat sekä kansalais, maanpuolustus ja nuorisojärjestöt. Seurakunnat ovat alusta asti osallistuneet Kansallisen veteraanipäivän järjestelyihin yhteistyössä em. yhteisöjen kanssa. Kirkkohallitus suosittaa osallistumaan aktiivisesti veteraanipäivän järjestelyihin tänäkin vuonna. Erityisesti toivotaan nuorten näyttävää osallistumista. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 12 / 2008 saaduksi. Yleiskirje lähetetään kasvatusasiain keskukseen toimenpiteitä varten. Kirkkoneuvosto toivoo myös seurakuntien huomioivan yleiskirjeen nuoria koskevan suosituksen. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 156 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä. 2 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 3 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 4 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 5 Kirkkovaltuutettu Timo Karin valtuustoaloite isoskoulutuksen 20 leirimaksun poistamiseksi Ilmoitus aloitteen tekijälle ja kasvatusasiain keskukselle. 6 Varissuon Toimistotalo Oy:n esitys maanvuokrasopimuksen muuttamisesta ja vuokran alentamisesta

7 alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ilmoitus Varissuon Toimistotalo Oy:lle. 7 Lausunnon antaminen tuomiokapitulille Piikkiön ja Kaarinan seurakuntien tulevasta rakenteesta Ilmoitus Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille. 8 Perussäännön vahvistaminen Ilmoitus kaikille yksiköille. 9 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 157 TURUN JA KAARINAN N VAMMAISOHJELMA Kirkkoneuvosto asetti vammaisneuvoston yhteisen diakoniatyön johtokunnan alaisuuteen. Neuvoston tehtäväksi annettiin mm. edistää seurakunnallisten palvelujen saatavuutta ja soveltuvuutta kaikille, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja seurakuntayhtymän hallintoelimille. Toimikaudella vammaisneuvostoon kuuluvat Leila Häkkinen (Turun Seudun Invalidit ry), Markku Vuorinen (Varsinais Suomen Näkövammaiset ry), Veijo Lehtonen (Turun seudun kehitysvammaisten tuki ry), Heikki Arikka, Hannu Suihkonen (pj.), Merja Nurmio ja Tarja Mäntyvaara (siht.). Vammaisneuvosto on laatinut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelman ja esittää, että kirkkoneuvosto lähettäisi sen lausuntokierrokselle. Vammaisohjelma kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto päättää pyytää vammaisneuvoston laatimasta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelmasta seurakuntaneuvostojen,

8 sielunhoitotyönjohtokunnan, kasvatusasiain johtokunnan, kiinteistölautakunnan ja työympäristötoimikunnan lausunnot mennessä. Ilmoitus seurakuntaneuvostoille, sielunhoitotyön johtokunnalle, kasvatusasiain johtokunnalle, kiinteistölautakunnalle ja työympäristötoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 158 LIIKENNEVALOJEN ÄÄNIOPASTIMET Vammaisneuvosto on laatinut liikennevalojen ääniopastimien lisäämistä tarkoittavan kirjeen Turun kaupungille. Vammaisneuvosto pyytää kirkkoneuvoston hyväksyntää kirjeen sisällölle ja tiedustelee, lähettääkö kirjeen myönteisessä tapauksessa vammaisneuvosto vai yhteinen kirkkoneuvosto. Kirjeluonnos on liitteenä: Liite Hallinnollisen yhtenäisyyden vuoksi toiminnallisen johtokunnan alaisten toimielinten yhteydenotot julkishallinnon elimiin kierrätetään yhteisen kirkkoneuvoston kautta. Normaali menettely on se, että yhteinen kirkkoneuvosto lähestyisi Turun kaupungin tapauksessa joko kaupunginhallitusta tai kaupungin johtavia virkamiehiä. Tässä kirjeessä tehty ehdotus on luonteeltaan sellainen, ettei sitä ole tarkoituksenmukaista kierrättää kirkkoneuvoston ja kaupunginhallituksen kautta. Koska ehdotus tehdään suoraan virkamiehelle, niin kirjeenkin voi välittää joko diakoniajohtaja tai hallintojohtaja. Hallinnollisen yksinkertaisuuden ja yhtenäisyyden vuoksi hallintojohtaja voinee allekirjoittaa ja välittää asiasisällöltään liitteestä ilmenevän kirjeen Turun kaupungin ympäristö ja kaavoitusosaston liikenneinsinööri Matti Saloselle. Kirkkoneuvosto oikeuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan ja lähettämään Turun kaupungille asiasisällöltään liitteen mukaisen kirjeen ääniopasteiden lisäämisestä kaupungin alueella. Ilmoitus Turun kaupungille ja vammaisneuvostolle. hyväksyttiin.

9 RETKI JA LEIRITOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEISIIN LIIT TYVÄ KOULUTUS Kirkkoneuvosto merkitsi saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 12 / 2006 retki ja leiritoiminnan turvallisuusohjeista. Samalla kirkkoneuvosto päätti, että kasvatusasiain keskus järjestää tarvittavaa koulutusta huomioiden leirityön muuttuneen ea koulutuksen tarpeen. Kasvatusasiain keskuksen esitys koulutuksesta hyväksyttiin kirkkoneuvostossa Turvallisuuskoulutuksen käynnistyttyä kysymys koulutuksen sisällöstä ja laajuudesta osoittautui ennakoitua monimutkaisemmaksi, ja koulutuksen katsottiin vaativan laajapohjaisempaa valmistelua. Kirkkoneuvosto asetti toimikunnan valmistelemaan asiaa. Toimikuntaan valittiin kirkkoherra Heikki Mäntylä (pj), kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme, diakoniatyöntekijä Helvi Lähteenmäki, nuorisotyönohjaaja Hanna Rajalin, pastori Jani Kairavuo, diakonian viranhaltija (vs. diakoniasihteeri) Sari Leppälä, kasvatuksen teologi Heikki Arikka, lapsityönohjaaja Kristiina Kesälä, nuorisosihteeri Rauno Räty ja lakimies Mia Fager. Toimikunnan tuli saada tehtävänsä suoritettua mennessä. Toimikunta on kokoontunut kahdeksan kertaa. Turvallisuusohjeiden laatiminen on osoittautunut ennakoitua työläämmäksi tehtäväksi, ja toimivan koulutussuunnitelman laatiminen puolestaan edellyttää kattavien leiri ja retkitoiminnan turvallisuusohjeiden olemassa oloa. Tästä syystä toimikunta pyytää kirkkoneuvostolta lisäaikaa saakka annetun tehtävän loppuun suorittamiseen. Kirkkoneuvosto päättää jatkaa retki ja leiritoiminnan turvallisuusohjeita ja turvallisuusohjeisiin liittyvää koulutusta suunnittelevan toimikunnan työskentelyaikaa asti. Ilmoitus toimikunnan jäsenille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 160 YHTEISTEN TYÖMUOTOJEN, YHTEISEN LÄHETYSTYÖN, KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN SEKÄ KIINTEISTÖ JA HAUTAUSTOIMEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA Yhteinen sielunhoitotyön johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt palvelevan puhelimen, perheasiain neuvottelukeskuksen, retriittyön, sairaalasielunhoidon ja työnohjauksen toimintakertomukset vuodelta

10 Johtokunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomusten johdosta. 2. Yhteinen kasvatusasiain johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt kasvatusasiain keskuksen toimintakertomuksen vuodelta Johtokunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomuksen johdosta. 3. Yhteisen diakoniatyön johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt diakoniakeskuksen toimintakertomuksen vuodelta Johtokunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomuksen johdosta. 4. Yhteisen lähetystyön toimikunta on hyväksynyt yhteisen lähetystyön toimintakertomuksen vuodelta Toimikunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomuksen johdosta. 5. Kiinteistölautakunta on hyväksynyt kiinteistölautakunnan sekä kiinteistö ja hautaustoimen toimintakertomukset vuodelta Toimintakertomusten laajuuden takia niitä ei ole monistettu esityslistan liitteiksi, vaan toimintakertomukset ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Tiivistelmät kertomuksista esitetään kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle aikanaan vuoden 2007 tilinpäätöskirjan alkuosassa. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat ilmoittaa kirkkoneuvoston sihteerille, jos haluavat saada koko toimintakertomukset luettavikseen paperiversioina tai sähköpostina. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi palvelevan puhelimen, perheasiainneuvottelukeskuksen, retriittityön, sairaalasielunhoidon, työnohjauksen, kasvatusasiain keskuksen, diakoniakeskuksen, yhteisen lähetystyön, kiinteistölautakunnan sekä kiinteistö ja hautaustoimen toimintakertomukset vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 161 TURUN HALLINTO OIKEUDEN PÄÄTÖS MARIKA LUOSTARISEN ASIASSA 162 TOIMISTOSIHTEERI ANNIKKI SAARISEN EROANOMUS Keskusrekisterin toimistosihteeri Annikki Saarinen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjeen: Pyydän eroa keskusrekisterin toimistosihteerin virasta alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymistä varten.

11 Turussa 29. päivänä helmikuuta 2008 Annikki Saarinen toimistosihteeri Kirkkohallitus on myöntänyt toimistosihteeri Annikki Saariselle vanhuuseläkkeen alkaen. Kn päättää myöntää Annikki Saariselle eron toimistosihteerin virasta lukien. Samalla kirkkoneuvosto kiittää Annikki Saarista pitkäaikaisesta ja hyvästä palveluksesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Tiedoksi Annikki Saarinen, Jouko Räty, henkilörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 163 ISÄNNÖITSIJÄ RAIMO LÄNTISEN EROANOMUS Isännöitsijä Raimo Läntinen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjeen: Anon eroa isännöitsijän virastani alkaen siirtyessäni eläkkeelle. Turussa Raimo Läntinen isännöitsijä Kirkkohallitus on myöntänyt isännöitsijä Raimo Läntiselle varhennetun vanhuuseläkkeen alkaen. Kn päättää myöntää Raimo Läntiselle eron isännöitsijän virasta lukien. Samalla kirkkoneuvosto kiittää Raimo Läntistä pitkäaikaisesta ja hyvästä palveluksesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Tiedoksi Raimo Läntinen, Seppo Kosola, henkilörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. hyväksyttiin.

12 YLIVAHTIMESTARI TEUVO RANTALAN EROANOMUS Ylivahtimestari Teuvo Rantala on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjeen: Turussa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle Pyydän kunnioittaen eroa Tuomiokirkon ylivahtimestarin virasta vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta alkaen. Kunnioittaen Teuvo Rantala Kn päättää myöntää Teuvo Rantalalle eron Tuomiokirkon ylivahtimestarin virasta lukien. Samalla kirkkoneuvosto kiittää Teuvo Rantalaa pitkäaikaisesta ja hyvästä palveluksesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Tiedoksi Teuvo Rantala, Raimo Läntinen, Seppo Kosola, henkilörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 165 MARJO HURMEEN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÖPROSESSI Diakoniakeskuksen päihde ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä Marjo Hurmeelle on myönnetty perhevapaata ajalle Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se laittaa viransijaisuuden auki ja valtuuttaa diakoniajohtaja Hannu Suihkosen hoitamaan täyttöprosessia. Suihkonen esittää, että sijaisen perehdyttämisen vuoksi viransijaisuuden tulisi alkaa jo Kirkkoneuvosto päättää julistaa päihde ja kriminaalityön diakoniatyöntekijän viransijaisuuden auki ja siten, että sijainen palkataan jo alkaen. Samalla kirkkoneuvosto valtuuttaa diakoniajohtaja Hannu Suihkosen hoitamaan sijaisuuden täyttöprosessia siten, että hän tekee esityksen valittavasta henkilöstä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Ei muutoksenhakuoikeutta.

13 Tiedoksi Hannu Suihkonen. hyväksyttiin.

14 KASVATUSASIAIN KESKUKSEN TOIMISTONHOITAJAN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄ MINEN Kasvatusasiain keskuksen toimistonhoitaja Johanna Grönqvistille on myönnetty äitiys ja vanhempainvapaata Kasvatusasiain johtokunta päätti julistaa viransijaisuuden haettavaksi päättyvin hakuajoin. Hakuilmoitus oli seuraava: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiain keskus julistaa haettavaksi TOIMISTONHOITAJAN VIRANSIJAISUUDEN Kuudentoista hengen keskuksessa toimistonhoitajan tehtäviin kuuluu mm. kokonaisvastuu toimiston rutiinien ja kirjaston hoitamisesta, kasvatustoimen johtajan sihteerin tehtävät, yhteydet yhtymän keskushallintoon, vastuu kasvatusasiain keskuksen internet sivujen päivityksestä ja talousseurannasta sekä monipuolinen asiakastyö. Etsimme vaativaan ja monipuoliseen tehtävään uusia haasteita pelkäämätöntä ja asiakaspalveluorientoitunutta henkilöä jolla on hyvät atk taidot. Äitiys ja vanhempainvapaasta johtuva sijaisuus alkaa Viran tavoitepalkka määräytyy palkkaryhmän 501 mukaan. Viransijaisuuden hoitajan tulee ennen tehtävän vastaanottoa esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tarkempia tietoja asti antaa toimistonhoitaja Johanna Grönqvist, ,, Sähköiset hakemukset tulee jättää tämän palvelun kautta viimeistään Ilmoitus saatetttiin tietoon yhtymän sisäisen tiedotuksen kautta ja julkaistiin Turun Sanomissa ja Kotimaassa sekä Oikotiellä ja kirkon rekrytointipalvelussa. Johtokunta päätti samassa kokouksessa delegoida kirkkoneuvostolle tehtävän esityksen viransijaisuuden täytöstä työryhmälle, johon nimettiin toimistonhoitaja Johanna Grönqvist, kasvatuksen teologi Heikki Arikka, vs. lapsityön johtaja Jaanet Salminen, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme, johtokunnan puheenjohtaja Antti Koponen ja johtokunnan jäsen Marikki Impivaara Määräaikaan mennessä viransijaisuutta haki yhteensä 55 henkilöä.

15 Liite Hakupapereiden perusteella työryhmä päätti kutsua haastatteluun hakijat Veijo Liimatainen, Tia Mäkelä, Mirja Mäkinen, Pirjo Nieminen, Minna Pajunen, Leena Sairanen ja Päivi Sipilä. Sen jälkeen kun Liimatainen ja Pajunen ilmoittivat suunnitelmiensa muuttuneen, päätettiin haastateltavien joukkoa täydentää Maria Armisella, joka kuitenkin ilmoitti työllistyneensä jo toisaalla. Näin ollen haastatteluun osallistuivat Mäkelä, Mäkinen, Nieminen, Sairanen ja Sipilä. Haastattelut suoritettiin kasvatusasiain keskuksessa keskiviikkona kello Työryhmän käsityksen mukaan kaikki hakijat, hyvin erilaisista taustoistaan huolimatta, olisivat olleet mahdollisia hoitamaan viransijaisuutta. Ennalta vahvin talon tuntemus oli seurakuntasihteerinä toimivalla Leena Sairasella ja tiedotuksessa aiemmin työskennelleellä Mirja Mäkisellä. Hakuilmoituksen mukaisen hyvien atk taitojen vaatimuksen parhaimmin täytti Tia Mäkelä. Hakijoista sekä hakupapereitten että haastattelussa saamansa kokonaiskäsityksen perusteella piti työryhmä yksimielisesti Tia Mäkelää soveltuvimpana nyt auki olevan viransijaisuuden hoitoon ja päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle tämän valitsemista tehtävään. Valmistelija: kasvatusasiain johtaja Hannu Hurme päättää valita toimistonhoitaja Johanna Grönqvistin äitiys ja hoitovapaasijaiseksi ajalle Tia Mia Mäkelän virkaehtosopimuksen mukaisin palkkaeduin. Ennen sijaisuuden vastaanottamista Mäkelän tulee esittää palkka asiamiehelle hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tiedoksi Tia Mia Mäkelä, kaikki hakijat, kasvatusasiain johtokunta ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 167 PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN VIRANSIJAISUUKSIEN (YHT.85 %) TÄYTTÄ MINEN Perheasiain neuvottelukeskuksen kaksi perheneuvojaa Else Marja Santikko ja Raija Lakari ovat molemmat osa aikaeläkkeellä siten, että toisen työaika on 55 % täydestä työajasta ja toisen 60 % täydestä työajasta. Heidän sijaisenaan, 85 %:n työajalla, pitkään toiminut pastori, perheneuvoja Mari Kin

16 nunen nimitettiin alkaen uuteen perustettuun perheneuvojan virkaan. Tästä johtuen sijaisuus on ollut vailla hoitajaa. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan julistaa haettavaksi kahden perheneuvojan osa aikaeläkesijaisuuden 85 %:n työajalla. Viransijaisuuksien täyttöä valmistelemaan nimitettiin perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Matti Pihala ja haastatteluryhmään nimitetään Ailo Uhinki, Matti Pihala, Hannu Hurme, Matti Keinänen ja Sirkka Ojanen. Määräaikaan mennessä viransijaisuutta haki 19 hakijaa. Kooste hakijoista on seuraava: Liite Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa: TM Leena Johanna Huotarinen Ahonen, VTM Outi Aulamo Juntunen, VTL Pirkko Kähkönen, VTM Tuija Päivärinta ja psykologi Sanna Stenberg. Haastattelutyöryhmä haastatteli kutsutut ja päätyi hakupapereiden ja haastattelujen perusteella yksimielisesti lähettämään TM Leena Johanna Huotarinen Ahosen Kirkkohallituksen Kirkon perheasiain yksikön soveltuvuustutkimukseen Tutkimuksessa Huotarinen Ahonen on todettu soveltuvaksi perheneuvojan tehtävään. Sielunhoitotyön johtokunta on käsitellyt viransijaisuuksien täyttöä kokouksessaan ja päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että perheasiain neuvottelukeskuksen sijaisuuteen, joka on 85 % täydestä työajasta, valitaan TM Leena Johanna Huotarinen Ahonen. Yhteisten työmuotojen johtosäännön mukaan perheneuvojalta edellytetään tehtävään sopivaa ylempää korkeakoulututkintoa ja soveltuvuutta perheneuvontatyöhön. Leena Johanna Huotarinen Ahonen täyttää viran kelpoisuusvaatimukset. Leena Johanna Huotarinen Ahoselle tehdyn soveltuvuustutkimuksen tulokset ovat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa. Valmistelijat: perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Matti Pihala ja lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päättää valita perheasiain neuvottelukeskuksen viransijaisuuteen TM Leena Johanna Huotarinen Ahosen. Työaika on 85 % täydestä työajasta ja palkkaus määräytyy viran palkan mukaan. Tiedoksi Leena Johanna Huotarinen Ahonen, muut hakijat, Matti Pihala, sielunhoitotyön johtokunta ja taloustoimisto.

17 hyväksyttiin. 168 AULI HYNÖNEN RINTEEN VIRKAVAPAUSANOMUS Salassa pidettävä asia. 169 MARJO HURMEEN VIRKAVAPAUSANOMUS Salassa pidettävä asia. Talous ja suunnittelujohtajan asiat 170 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 170, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 63 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 171 KATRI ELONHEIMON OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Martinseurakunnan vs. diakoniatyöntekijä Katri Elonheimo on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Virkapaikaksi on ehdotettu Hirvensalon kirkkoa. Kirkkoherra Tuomo Norvasuo puoltaa anomusta.

18 Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa Katri Elonheimon laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä Elonheimon virkapaikaksi vahvistetaan Hirvensalon kirkko. Kirkkoneuvosto on vahvistanut seurakuntayhtymän matkustussäännön Matkustussääntöä on selostettu Kirkon Naakassa 3/2007. Laskuttajan tulee tutustua tähän matkustussääntöön. Ilmoitus Katri Elonheimolle, Tuomo Norvasuolle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 172 HELENA RANTALAN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Lastenohjaaja Helena Rantala on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Lastenohjaajana virkapaikkaa ei voida etukäteen määrittää, vaan sen tekee lapsityön johtaja tai hänen sijaisensa, koska lastenohjaajien virkapaikat vaihtuvat usein. Jaanet Salminen on esittänyt laskutusoikeuden myöntämistä. Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa lastenohjaaja Helena Rantalan laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikan määrittää lapsityön johtaja. Kirkkoneuvosto on vahvistanut seurakuntayhtymän matkustussäännön Matkustussääntöä on selostettu Kirkon Naakassa 3/2007. Laskuttajan tulee tutustua tähän matkustussääntöön. hyväksyttiin. 173 MEHILÄISEN TYÖTERVEYDEN SELVITYS TEHDYSTÄ TYÖPAIKKAKÄYNNISTÄ Vastaava työfysioterapeutti Jaana Malmikare on tehnyt työpaikkakäynnin Kaarinan seurakunnan toimistotiloihin toimitalossa Eerikinkadulla. Läsnä on ollut Kaarinan seurakunnan kappalainen Merja Auer. Tarkastettu on ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa olevat päivystyshuoneet. Raportti on seuraava: Liite

19 Raportista voidaan lukea, että toisessa pisteessä työpöytää ei voinut säätää ja työtuolit eivät enää säätöjen osalta toimineet. Kiinteistötoimisto voi uusia näitä työkaluja tarpeen mukaan. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Mehiläisen työterveyden laatiman selvityksen tarkastuskäynnistä Kaarinan seurakunnan päivystystiloihin Eerikinkadulla päivämäärällä Raportti lähetetään tiedoksi ja tarpeen mukaan huomioon otettavaksi kiinteistötoimistolle, Kaarinan seurakunnalle ja työympäristötoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 174 N KASSAVAROJEN SIJOITTAMINEN JA KONSERNITILIN AVAA MINEN Asia oli esillä kirkkoneuvoston kokouksessa , jolloin se päätettiin palauttaa vielä uuteen valmisteluun laskelmien tarkistamiseksi. Sekä Osuuspankki että Sampo Pankki ovat antaneet tarjoukset konsernitilin avaamisesta. Kummassakin tarjouksessa on käytetty korkoportaita. Tässä koronlaskennassa noudatetaan ns. pinottua laskentatapaa eli kullekin saldoportaalle maksetaan portaan osoittamaa korkoprosenttia. Konsernitilin tai seurakuntatilin korko lasketaan siihen kuuluvien jäsentilien yhteenlasketulle kuukausittaiselle keskisaldolle ja hyvitetään tilille joko kerran vuodessa tai useammin. Talous ja suunnittelujohtaja on laskenut saatavat korot kolmen eri vaihtoehdon mukaisesti. Ne ovat euroa, euroa ja euroa. Vertailu lasketuista koroista on seuraava: Vertailu on tehty olettaen, että euribor korko on 4 %. Osuuspankki Sampo Pankki euroa euroa euroa Sampo Pankissa peritään konsernitilistä vuosimaksu, joka on 85 euroa vuodessa. Tätä ei ole Osuuspankissa. Osuuspankki voi pyydettäessä maksaa korot tilille kerran kuukaudessa, jolloin sen korko muuttuu taulukossa esi

20 tettyä edullisemmaksi. Osuuspankin maksamaan korkoon voidaan näin laskea lisää euroa taulukon alimmassa eli viiden miljoonan euron keskitalletuksen tapauksessa. Sampo Pankin tarjous jää tämän jälkeenkin edullisemmaksi. Käytännön syistä kummassakin pankissa on rahaliikenteen takia pidettävä vähimmäiskassat, koska kaiken rahaliikenteen keskittäminen vain yhteen pankkiin ei ole tarkoituksenmukaista. Saadut tarjoukset ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa ja ne taltioidaan EI JULKISUUTEEN asiapapereiden joukkoon. Johtoryhmä puoltaa tehtyä ehdotusta. Käsittely Kirkkoneuvosto päättää, että Sampo Pankki Oyj:n ehdotus uusiksi korkoportaiksi hyväksytään ja kassavarojen pääosa pidetään näillä tileillä. Osuuspankissa pidetään myös varoja tarkoituksenmukaisen maksuliikenteen hoitamista varten. Talous ja suunnittelujohtaja oikeutetaan hyväksymään Sampo Pankin ehdottama seurakuntatilin korkosopimus. Talous ja suunnittelujohtaja täydensi esityksen viimeistä virkettä seuraavasti: ja avaamaan Turun Seudun Osuuspankkiin konsernitili. Ilmoitus talous ja suunnittelujohtajalle toimenpiteitä varten. Kirkkoneuvosto päättää, että Sampo Pankki Oyj:n ehdotus uusiksi korkoportaiksi hyväksytään ja kassavarojen pääosa pidetään näillä tileillä. Osuuspankissa pidetään myös varoja tarkoituksenmukaisen maksuliikenteen hoitamista varten. Talous ja suunnittelujohtaja oikeutetaan hyväksymään Sampo Pankin ehdottama seurakuntatilin korkosopimus ja avaamaan Turun Seudun Osuuspankkiin konsernitili. Ilmoitus talous ja suunnittelujohtajalle toimenpiteitä varten. 175 N TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA VUODELTA 2007 Taloustoimiston kirjanpito ja talouspäällikkö Irma Hokka ovat saaneet lähes valmiiksi seurakuntayhtymän tilinpäätöksen viime vuodelta. Työtä ovat hidastaneet muualta saatavien tietojen viipyminen. listaa tehtäessä ei voida laatia vielä konserniyhteenvetoa, koska kolmen yhtiön lopulliset tilinpäätöstiedot ovat vielä tulematta. Ne saadaan kuitenkin lähipäivinä.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2004 109 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 116 139 Aika torstai 4.3.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.5.2008 279 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 298 331 Aika torstai 29.5.2008 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot