TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars Runar jäsen Korhonen Pentti jäsen Lahti Marika jäsen, poistui klo :n 174 käsittelyn jälkeen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen von Schöneman Arja jäsen, poistui klo 17 :n 174 käsittelyn jälkeen Muurinen Heikki varajäsen Huovinen Pentti Nieminen Mikko kv:n pj kv:n vpj Järvensivu Jukka kirkkoherra, poistui klo Mäntylä Heikki kirkkoherra, poistui klo Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra, poistui klo Fager Mia Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö talouspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Hlavatý Jari jäsen Hirvonen Martti kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra 147 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 149 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 150 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsti Saksa ja Heikki Muurinen. 152 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt määrätä pastori Ulla Junellin kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla hoitamaan Turun Mikaelinseurakunnan sekä ensimmäisen kappalaisen virkaan kuuluvia tehtäviä 50 %:n että toisen kappalaisen virkaan kuuluvia tehtäviä 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella ajalla Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602 perusteella, josta alarajavähennys 15 % puuttuvan pätevyyden vuoksi. Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/

3 tiedotustoimikunnan pöytäkirja nro 1/ lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 2/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 3. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston päätös seurakuntaneuvosto yhtyy työntekijöiden näkemykseen siitä, että seurakunnalla tulee edelleen olla mahdollisuus pitää seurakuntayhtymän leirikeskuksissa nykyisen mittaisia vähintään 7 vuorokauden leirejä. 4. Kulttuuripääkaupunki yhteistyöhankkeet Arja von Schöneman ilmoitti, että Turun kulttuuripääkaupunkivuodelle suunniteltuja yhteistyöhankkeita voi ehdottaa toukokuun loppuun mennessä toimikunnalle, johon kuuluvat Arja von Schöneman, hallintojohtaja Hannu Kallio ja tiedostuspäällikkö Paula Heino. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 153 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE 10 / 2008 Yleiskirjeen aiheena ovat Teostolle maksettavia musiikinesittämiskorvauksia vuosina Tekijänoikeuslain mukaan suojatun musiikin julkinen esittäminen edellyttää yleensä lupaa ja siitä tulee suorittaa korvaus. Kirkon kannalta on keskeinen tekijänoikeuslain 21. Teoksen, joka on julkaistu, saa esittää julkisesti tilaisuudessa, jossa teosten esittäminen ei ole pääasia ja johon pääsy on maksuton sekä jota muutoinkaan ei järjestetä ansiotarkoituksessa. Kirkkohallitus on tehnyt vuodesta 1999 alkaen Teoston kanssa sopimuksen, jossa Kirkkohallitus sitoutuu suosittelemaan seurakunnille, että nämä maksaisivat korvauksen Teostolle seurakunnan läsnä olevan väestön perusteella. Toinen vaihtoehto on maksaa jokaisesta esitystilaisuudesta so. tilaisuuteen sovellettavan tariffin mukainen korvaus.

4 Yleiskirjeen kuvailemassa uudistetussa sopimuksessa on tavoitteena luoda malli, jossa hallinnollinen byrokratia minimoitaisiin ja jossa asiakkaille voitaisiin taata mahdollisimman hyvä asiakaspalvelu. Ehdotetut uudistukset ovat rakenteellisia. Uudessa mallissa asiakkaalla on tarkka tieto siitä, mitä tehty sopimus sisältää ja mitä ei. A asiakkaalle jää edelleen mahdollisuus päättää, haluaako olla mukana ns. senttisopimuksessa, vai noudatetaanko Teoston yleisen hinnaston mukaista hinnoittelua. Uuteen sopimukseen on sisällytetty uusia käyttöalueita, joista ei veloiteta. Tämä siksi, että tuotot näiltä alueilta ovat suhteellisen vähäiset. Tällaisia uusia alueita ovat mm. taustamusiikkikäyttö esimerkiksi henkilökuntatiloissa, asiakastiloissa ja puhelinvaihteessa. Teoston esittämän sopimuksen mukainen korvaus vuodelle 2008 on 6,72 senttiä (6,59 senttiä v. 2007). Mikäli Kauneimmat joululaulut ja hyväntekeväisyystilaisuudet sisällytetään senttihinnan piiriin, korvaus on 7,62 (korotus 0,9 senttiä). Vuodelle 2009 indeksitarkistus on 4 %. Uusi sopimusmalli on seuraava: Liite Teoston esittämä uusi sopimusmalli on aiempaa huomattavasti selkeämpi. Kirkkohallitus ei kuitenkaan ota kantaa siihen, kannattaako seurakunnan tehdä Teoston esittämä senttisopimus vai maksaa tilaisuuksista yleisen hinnaston mukaisesti. Kirjanpidon mukaan Teostolle on vuonna 2007 maksettu musiikinesittämiskorvauksia yhteensä 3839 euroa, josta Kauneimpien joululaulujen osuus on 1372 euroa ja Kirkkopäivien (50 %) osuus 1475 euroa. Maksut laahaavat perässä eli vuonna 2007 on maksettu vuodelle 2006 kuuluvia laskuja ja vastaavasti vuonna 2008 maksetaan osa vuoden 2007 maksuista. Jos Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä olisi vuonna 2007 ollut maksuista sopimus Teoston kanssa, olisi maksu ollut jäsentä x 6,59 senttiä eli 9997,42 euroa. Tämä osoittaa, että yhtymän on edelleen edullisempaa maksaa maksut tilaisuuskohtaisesti. Esitetyn musiikin ilmoitusvelvollisuus on sama molemmissa tapauksissa. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 10 / 2008 saaduksi. Samalla päätetään, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä maksaa edelleen Teostolle tilaisuuksittain kuhunkin tilaisuuteen sovellettavan tariffin mukaisen korvauksen. Ilmoitus kaikille yksiköille ja taloustoimistolle.

5 hyväksyttiin. 154 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 11 / 2008 Kirkkohallitus on päivittänyt seurakuntien toimintaa koskevat tilastolomakkeet A3 A6. Lomakkeet otetaan käyttöön seurakunnissa , ja niillä annetaan tilastotiedot ensimmäistä kertaa tammikuussa Jumalanpalveluselämään ja kirkollisia toimituksia (A3) koskevat tiedot on uudistettu vastaamaan Kirkkokäsikirjojen mukaisia toimituksia. Musiikkiryhmistä tilastoidaan erikseen lasten, nuorten ja aikuisten kuorot ja soitinyhtyeet. Lapsi, nuoriso ja rippikoulutyön lomakkeelle A4 tilastoidaan perhekerho ja päiväkerhotoimintaan osallistuvien lasten tausta, perhetapahtumat ja vanhempien tilaisuudet tilastoidaan ja rippikoulun käyneistä tilastoidaan ikäryhmät. Diakoniatyön A5 lomakkeen täyttöohjeita on täsmennetty. Lähetystyön (A6) lomakkeeseen lähetystyön verkostot tilastoidaan ryhmämuotoisina, lisäksi tilastoidaan nimikkolähettien vierailut ja ulkomaalaisten vierailut seurakunnassa. Kaikilla lomakkeilla tilastoidaan Baltian maihin suuntautuneet seurakuntamatkat. Päivitetyt tilastolomakkeet ja niiden täyttöohjeet löytyvät kirkkoverkosta osoitteesta Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 11 / Ilmoitus yhteisille työmuodoille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 155 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 12 / 2008 Yleiskirjeen aiheena on Kansallisen veteraanipäivän viettoon liittyviä ohjeita. Valtioneuvosto nimesi vuonna 1986 Kansalliseksi veteraanipäiväksi ja yleiseksi liputuspäiväksi huhtikuun 27. päivän. Vuonna 2008 Kansallisen veteraanipäivän teema on Vapaus muistaa Frihet att Minnas. Veteraanipäivän valtakunnallinen päätapahtuma järjestetään Kouvolassa

6 Maakuntatasolla veteraanipäivän tilaisuuksia järjestävät lääninhallitukset ja sotilasläänit ja paikallistasolla kunnat ja seurakunnat sekä kansalais, maanpuolustus ja nuorisojärjestöt. Seurakunnat ovat alusta asti osallistuneet Kansallisen veteraanipäivän järjestelyihin yhteistyössä em. yhteisöjen kanssa. Kirkkohallitus suosittaa osallistumaan aktiivisesti veteraanipäivän järjestelyihin tänäkin vuonna. Erityisesti toivotaan nuorten näyttävää osallistumista. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 12 / 2008 saaduksi. Yleiskirje lähetetään kasvatusasiain keskukseen toimenpiteitä varten. Kirkkoneuvosto toivoo myös seurakuntien huomioivan yleiskirjeen nuoria koskevan suosituksen. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 156 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä. 2 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 3 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 4 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 5 Kirkkovaltuutettu Timo Karin valtuustoaloite isoskoulutuksen 20 leirimaksun poistamiseksi Ilmoitus aloitteen tekijälle ja kasvatusasiain keskukselle. 6 Varissuon Toimistotalo Oy:n esitys maanvuokrasopimuksen muuttamisesta ja vuokran alentamisesta

7 alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ilmoitus Varissuon Toimistotalo Oy:lle. 7 Lausunnon antaminen tuomiokapitulille Piikkiön ja Kaarinan seurakuntien tulevasta rakenteesta Ilmoitus Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille. 8 Perussäännön vahvistaminen Ilmoitus kaikille yksiköille. 9 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 157 TURUN JA KAARINAN N VAMMAISOHJELMA Kirkkoneuvosto asetti vammaisneuvoston yhteisen diakoniatyön johtokunnan alaisuuteen. Neuvoston tehtäväksi annettiin mm. edistää seurakunnallisten palvelujen saatavuutta ja soveltuvuutta kaikille, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja seurakuntayhtymän hallintoelimille. Toimikaudella vammaisneuvostoon kuuluvat Leila Häkkinen (Turun Seudun Invalidit ry), Markku Vuorinen (Varsinais Suomen Näkövammaiset ry), Veijo Lehtonen (Turun seudun kehitysvammaisten tuki ry), Heikki Arikka, Hannu Suihkonen (pj.), Merja Nurmio ja Tarja Mäntyvaara (siht.). Vammaisneuvosto on laatinut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelman ja esittää, että kirkkoneuvosto lähettäisi sen lausuntokierrokselle. Vammaisohjelma kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto päättää pyytää vammaisneuvoston laatimasta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelmasta seurakuntaneuvostojen,

8 sielunhoitotyönjohtokunnan, kasvatusasiain johtokunnan, kiinteistölautakunnan ja työympäristötoimikunnan lausunnot mennessä. Ilmoitus seurakuntaneuvostoille, sielunhoitotyön johtokunnalle, kasvatusasiain johtokunnalle, kiinteistölautakunnalle ja työympäristötoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 158 LIIKENNEVALOJEN ÄÄNIOPASTIMET Vammaisneuvosto on laatinut liikennevalojen ääniopastimien lisäämistä tarkoittavan kirjeen Turun kaupungille. Vammaisneuvosto pyytää kirkkoneuvoston hyväksyntää kirjeen sisällölle ja tiedustelee, lähettääkö kirjeen myönteisessä tapauksessa vammaisneuvosto vai yhteinen kirkkoneuvosto. Kirjeluonnos on liitteenä: Liite Hallinnollisen yhtenäisyyden vuoksi toiminnallisen johtokunnan alaisten toimielinten yhteydenotot julkishallinnon elimiin kierrätetään yhteisen kirkkoneuvoston kautta. Normaali menettely on se, että yhteinen kirkkoneuvosto lähestyisi Turun kaupungin tapauksessa joko kaupunginhallitusta tai kaupungin johtavia virkamiehiä. Tässä kirjeessä tehty ehdotus on luonteeltaan sellainen, ettei sitä ole tarkoituksenmukaista kierrättää kirkkoneuvoston ja kaupunginhallituksen kautta. Koska ehdotus tehdään suoraan virkamiehelle, niin kirjeenkin voi välittää joko diakoniajohtaja tai hallintojohtaja. Hallinnollisen yksinkertaisuuden ja yhtenäisyyden vuoksi hallintojohtaja voinee allekirjoittaa ja välittää asiasisällöltään liitteestä ilmenevän kirjeen Turun kaupungin ympäristö ja kaavoitusosaston liikenneinsinööri Matti Saloselle. Kirkkoneuvosto oikeuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan ja lähettämään Turun kaupungille asiasisällöltään liitteen mukaisen kirjeen ääniopasteiden lisäämisestä kaupungin alueella. Ilmoitus Turun kaupungille ja vammaisneuvostolle. hyväksyttiin.

9 RETKI JA LEIRITOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEISIIN LIIT TYVÄ KOULUTUS Kirkkoneuvosto merkitsi saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 12 / 2006 retki ja leiritoiminnan turvallisuusohjeista. Samalla kirkkoneuvosto päätti, että kasvatusasiain keskus järjestää tarvittavaa koulutusta huomioiden leirityön muuttuneen ea koulutuksen tarpeen. Kasvatusasiain keskuksen esitys koulutuksesta hyväksyttiin kirkkoneuvostossa Turvallisuuskoulutuksen käynnistyttyä kysymys koulutuksen sisällöstä ja laajuudesta osoittautui ennakoitua monimutkaisemmaksi, ja koulutuksen katsottiin vaativan laajapohjaisempaa valmistelua. Kirkkoneuvosto asetti toimikunnan valmistelemaan asiaa. Toimikuntaan valittiin kirkkoherra Heikki Mäntylä (pj), kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme, diakoniatyöntekijä Helvi Lähteenmäki, nuorisotyönohjaaja Hanna Rajalin, pastori Jani Kairavuo, diakonian viranhaltija (vs. diakoniasihteeri) Sari Leppälä, kasvatuksen teologi Heikki Arikka, lapsityönohjaaja Kristiina Kesälä, nuorisosihteeri Rauno Räty ja lakimies Mia Fager. Toimikunnan tuli saada tehtävänsä suoritettua mennessä. Toimikunta on kokoontunut kahdeksan kertaa. Turvallisuusohjeiden laatiminen on osoittautunut ennakoitua työläämmäksi tehtäväksi, ja toimivan koulutussuunnitelman laatiminen puolestaan edellyttää kattavien leiri ja retkitoiminnan turvallisuusohjeiden olemassa oloa. Tästä syystä toimikunta pyytää kirkkoneuvostolta lisäaikaa saakka annetun tehtävän loppuun suorittamiseen. Kirkkoneuvosto päättää jatkaa retki ja leiritoiminnan turvallisuusohjeita ja turvallisuusohjeisiin liittyvää koulutusta suunnittelevan toimikunnan työskentelyaikaa asti. Ilmoitus toimikunnan jäsenille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 160 YHTEISTEN TYÖMUOTOJEN, YHTEISEN LÄHETYSTYÖN, KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN SEKÄ KIINTEISTÖ JA HAUTAUSTOIMEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA Yhteinen sielunhoitotyön johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt palvelevan puhelimen, perheasiain neuvottelukeskuksen, retriittyön, sairaalasielunhoidon ja työnohjauksen toimintakertomukset vuodelta

10 Johtokunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomusten johdosta. 2. Yhteinen kasvatusasiain johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt kasvatusasiain keskuksen toimintakertomuksen vuodelta Johtokunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomuksen johdosta. 3. Yhteisen diakoniatyön johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt diakoniakeskuksen toimintakertomuksen vuodelta Johtokunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomuksen johdosta. 4. Yhteisen lähetystyön toimikunta on hyväksynyt yhteisen lähetystyön toimintakertomuksen vuodelta Toimikunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomuksen johdosta. 5. Kiinteistölautakunta on hyväksynyt kiinteistölautakunnan sekä kiinteistö ja hautaustoimen toimintakertomukset vuodelta Toimintakertomusten laajuuden takia niitä ei ole monistettu esityslistan liitteiksi, vaan toimintakertomukset ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Tiivistelmät kertomuksista esitetään kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle aikanaan vuoden 2007 tilinpäätöskirjan alkuosassa. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat ilmoittaa kirkkoneuvoston sihteerille, jos haluavat saada koko toimintakertomukset luettavikseen paperiversioina tai sähköpostina. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi palvelevan puhelimen, perheasiainneuvottelukeskuksen, retriittityön, sairaalasielunhoidon, työnohjauksen, kasvatusasiain keskuksen, diakoniakeskuksen, yhteisen lähetystyön, kiinteistölautakunnan sekä kiinteistö ja hautaustoimen toimintakertomukset vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 161 TURUN HALLINTO OIKEUDEN PÄÄTÖS MARIKA LUOSTARISEN ASIASSA 162 TOIMISTOSIHTEERI ANNIKKI SAARISEN EROANOMUS Keskusrekisterin toimistosihteeri Annikki Saarinen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjeen: Pyydän eroa keskusrekisterin toimistosihteerin virasta alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymistä varten.

11 Turussa 29. päivänä helmikuuta 2008 Annikki Saarinen toimistosihteeri Kirkkohallitus on myöntänyt toimistosihteeri Annikki Saariselle vanhuuseläkkeen alkaen. Kn päättää myöntää Annikki Saariselle eron toimistosihteerin virasta lukien. Samalla kirkkoneuvosto kiittää Annikki Saarista pitkäaikaisesta ja hyvästä palveluksesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Tiedoksi Annikki Saarinen, Jouko Räty, henkilörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 163 ISÄNNÖITSIJÄ RAIMO LÄNTISEN EROANOMUS Isännöitsijä Raimo Läntinen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjeen: Anon eroa isännöitsijän virastani alkaen siirtyessäni eläkkeelle. Turussa Raimo Läntinen isännöitsijä Kirkkohallitus on myöntänyt isännöitsijä Raimo Läntiselle varhennetun vanhuuseläkkeen alkaen. Kn päättää myöntää Raimo Läntiselle eron isännöitsijän virasta lukien. Samalla kirkkoneuvosto kiittää Raimo Läntistä pitkäaikaisesta ja hyvästä palveluksesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Tiedoksi Raimo Läntinen, Seppo Kosola, henkilörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. hyväksyttiin.

12 YLIVAHTIMESTARI TEUVO RANTALAN EROANOMUS Ylivahtimestari Teuvo Rantala on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjeen: Turussa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle Pyydän kunnioittaen eroa Tuomiokirkon ylivahtimestarin virasta vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta alkaen. Kunnioittaen Teuvo Rantala Kn päättää myöntää Teuvo Rantalalle eron Tuomiokirkon ylivahtimestarin virasta lukien. Samalla kirkkoneuvosto kiittää Teuvo Rantalaa pitkäaikaisesta ja hyvästä palveluksesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Tiedoksi Teuvo Rantala, Raimo Läntinen, Seppo Kosola, henkilörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 165 MARJO HURMEEN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÖPROSESSI Diakoniakeskuksen päihde ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä Marjo Hurmeelle on myönnetty perhevapaata ajalle Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se laittaa viransijaisuuden auki ja valtuuttaa diakoniajohtaja Hannu Suihkosen hoitamaan täyttöprosessia. Suihkonen esittää, että sijaisen perehdyttämisen vuoksi viransijaisuuden tulisi alkaa jo Kirkkoneuvosto päättää julistaa päihde ja kriminaalityön diakoniatyöntekijän viransijaisuuden auki ja siten, että sijainen palkataan jo alkaen. Samalla kirkkoneuvosto valtuuttaa diakoniajohtaja Hannu Suihkosen hoitamaan sijaisuuden täyttöprosessia siten, että hän tekee esityksen valittavasta henkilöstä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Ei muutoksenhakuoikeutta.

13 Tiedoksi Hannu Suihkonen. hyväksyttiin.

14 KASVATUSASIAIN KESKUKSEN TOIMISTONHOITAJAN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄ MINEN Kasvatusasiain keskuksen toimistonhoitaja Johanna Grönqvistille on myönnetty äitiys ja vanhempainvapaata Kasvatusasiain johtokunta päätti julistaa viransijaisuuden haettavaksi päättyvin hakuajoin. Hakuilmoitus oli seuraava: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiain keskus julistaa haettavaksi TOIMISTONHOITAJAN VIRANSIJAISUUDEN Kuudentoista hengen keskuksessa toimistonhoitajan tehtäviin kuuluu mm. kokonaisvastuu toimiston rutiinien ja kirjaston hoitamisesta, kasvatustoimen johtajan sihteerin tehtävät, yhteydet yhtymän keskushallintoon, vastuu kasvatusasiain keskuksen internet sivujen päivityksestä ja talousseurannasta sekä monipuolinen asiakastyö. Etsimme vaativaan ja monipuoliseen tehtävään uusia haasteita pelkäämätöntä ja asiakaspalveluorientoitunutta henkilöä jolla on hyvät atk taidot. Äitiys ja vanhempainvapaasta johtuva sijaisuus alkaa Viran tavoitepalkka määräytyy palkkaryhmän 501 mukaan. Viransijaisuuden hoitajan tulee ennen tehtävän vastaanottoa esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tarkempia tietoja asti antaa toimistonhoitaja Johanna Grönqvist, ,, Sähköiset hakemukset tulee jättää tämän palvelun kautta viimeistään Ilmoitus saatetttiin tietoon yhtymän sisäisen tiedotuksen kautta ja julkaistiin Turun Sanomissa ja Kotimaassa sekä Oikotiellä ja kirkon rekrytointipalvelussa. Johtokunta päätti samassa kokouksessa delegoida kirkkoneuvostolle tehtävän esityksen viransijaisuuden täytöstä työryhmälle, johon nimettiin toimistonhoitaja Johanna Grönqvist, kasvatuksen teologi Heikki Arikka, vs. lapsityön johtaja Jaanet Salminen, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme, johtokunnan puheenjohtaja Antti Koponen ja johtokunnan jäsen Marikki Impivaara Määräaikaan mennessä viransijaisuutta haki yhteensä 55 henkilöä.

15 Liite Hakupapereiden perusteella työryhmä päätti kutsua haastatteluun hakijat Veijo Liimatainen, Tia Mäkelä, Mirja Mäkinen, Pirjo Nieminen, Minna Pajunen, Leena Sairanen ja Päivi Sipilä. Sen jälkeen kun Liimatainen ja Pajunen ilmoittivat suunnitelmiensa muuttuneen, päätettiin haastateltavien joukkoa täydentää Maria Armisella, joka kuitenkin ilmoitti työllistyneensä jo toisaalla. Näin ollen haastatteluun osallistuivat Mäkelä, Mäkinen, Nieminen, Sairanen ja Sipilä. Haastattelut suoritettiin kasvatusasiain keskuksessa keskiviikkona kello Työryhmän käsityksen mukaan kaikki hakijat, hyvin erilaisista taustoistaan huolimatta, olisivat olleet mahdollisia hoitamaan viransijaisuutta. Ennalta vahvin talon tuntemus oli seurakuntasihteerinä toimivalla Leena Sairasella ja tiedotuksessa aiemmin työskennelleellä Mirja Mäkisellä. Hakuilmoituksen mukaisen hyvien atk taitojen vaatimuksen parhaimmin täytti Tia Mäkelä. Hakijoista sekä hakupapereitten että haastattelussa saamansa kokonaiskäsityksen perusteella piti työryhmä yksimielisesti Tia Mäkelää soveltuvimpana nyt auki olevan viransijaisuuden hoitoon ja päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle tämän valitsemista tehtävään. Valmistelija: kasvatusasiain johtaja Hannu Hurme päättää valita toimistonhoitaja Johanna Grönqvistin äitiys ja hoitovapaasijaiseksi ajalle Tia Mia Mäkelän virkaehtosopimuksen mukaisin palkkaeduin. Ennen sijaisuuden vastaanottamista Mäkelän tulee esittää palkka asiamiehelle hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tiedoksi Tia Mia Mäkelä, kaikki hakijat, kasvatusasiain johtokunta ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 167 PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN VIRANSIJAISUUKSIEN (YHT.85 %) TÄYTTÄ MINEN Perheasiain neuvottelukeskuksen kaksi perheneuvojaa Else Marja Santikko ja Raija Lakari ovat molemmat osa aikaeläkkeellä siten, että toisen työaika on 55 % täydestä työajasta ja toisen 60 % täydestä työajasta. Heidän sijaisenaan, 85 %:n työajalla, pitkään toiminut pastori, perheneuvoja Mari Kin

16 nunen nimitettiin alkaen uuteen perustettuun perheneuvojan virkaan. Tästä johtuen sijaisuus on ollut vailla hoitajaa. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan julistaa haettavaksi kahden perheneuvojan osa aikaeläkesijaisuuden 85 %:n työajalla. Viransijaisuuksien täyttöä valmistelemaan nimitettiin perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Matti Pihala ja haastatteluryhmään nimitetään Ailo Uhinki, Matti Pihala, Hannu Hurme, Matti Keinänen ja Sirkka Ojanen. Määräaikaan mennessä viransijaisuutta haki 19 hakijaa. Kooste hakijoista on seuraava: Liite Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa: TM Leena Johanna Huotarinen Ahonen, VTM Outi Aulamo Juntunen, VTL Pirkko Kähkönen, VTM Tuija Päivärinta ja psykologi Sanna Stenberg. Haastattelutyöryhmä haastatteli kutsutut ja päätyi hakupapereiden ja haastattelujen perusteella yksimielisesti lähettämään TM Leena Johanna Huotarinen Ahosen Kirkkohallituksen Kirkon perheasiain yksikön soveltuvuustutkimukseen Tutkimuksessa Huotarinen Ahonen on todettu soveltuvaksi perheneuvojan tehtävään. Sielunhoitotyön johtokunta on käsitellyt viransijaisuuksien täyttöä kokouksessaan ja päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että perheasiain neuvottelukeskuksen sijaisuuteen, joka on 85 % täydestä työajasta, valitaan TM Leena Johanna Huotarinen Ahonen. Yhteisten työmuotojen johtosäännön mukaan perheneuvojalta edellytetään tehtävään sopivaa ylempää korkeakoulututkintoa ja soveltuvuutta perheneuvontatyöhön. Leena Johanna Huotarinen Ahonen täyttää viran kelpoisuusvaatimukset. Leena Johanna Huotarinen Ahoselle tehdyn soveltuvuustutkimuksen tulokset ovat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa. Valmistelijat: perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Matti Pihala ja lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päättää valita perheasiain neuvottelukeskuksen viransijaisuuteen TM Leena Johanna Huotarinen Ahosen. Työaika on 85 % täydestä työajasta ja palkkaus määräytyy viran palkan mukaan. Tiedoksi Leena Johanna Huotarinen Ahonen, muut hakijat, Matti Pihala, sielunhoitotyön johtokunta ja taloustoimisto.

17 hyväksyttiin. 168 AULI HYNÖNEN RINTEEN VIRKAVAPAUSANOMUS Salassa pidettävä asia. 169 MARJO HURMEEN VIRKAVAPAUSANOMUS Salassa pidettävä asia. Talous ja suunnittelujohtajan asiat 170 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 170, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 63 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 171 KATRI ELONHEIMON OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Martinseurakunnan vs. diakoniatyöntekijä Katri Elonheimo on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Virkapaikaksi on ehdotettu Hirvensalon kirkkoa. Kirkkoherra Tuomo Norvasuo puoltaa anomusta.

18 Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa Katri Elonheimon laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä Elonheimon virkapaikaksi vahvistetaan Hirvensalon kirkko. Kirkkoneuvosto on vahvistanut seurakuntayhtymän matkustussäännön Matkustussääntöä on selostettu Kirkon Naakassa 3/2007. Laskuttajan tulee tutustua tähän matkustussääntöön. Ilmoitus Katri Elonheimolle, Tuomo Norvasuolle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 172 HELENA RANTALAN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Lastenohjaaja Helena Rantala on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Lastenohjaajana virkapaikkaa ei voida etukäteen määrittää, vaan sen tekee lapsityön johtaja tai hänen sijaisensa, koska lastenohjaajien virkapaikat vaihtuvat usein. Jaanet Salminen on esittänyt laskutusoikeuden myöntämistä. Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa lastenohjaaja Helena Rantalan laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikan määrittää lapsityön johtaja. Kirkkoneuvosto on vahvistanut seurakuntayhtymän matkustussäännön Matkustussääntöä on selostettu Kirkon Naakassa 3/2007. Laskuttajan tulee tutustua tähän matkustussääntöön. hyväksyttiin. 173 MEHILÄISEN TYÖTERVEYDEN SELVITYS TEHDYSTÄ TYÖPAIKKAKÄYNNISTÄ Vastaava työfysioterapeutti Jaana Malmikare on tehnyt työpaikkakäynnin Kaarinan seurakunnan toimistotiloihin toimitalossa Eerikinkadulla. Läsnä on ollut Kaarinan seurakunnan kappalainen Merja Auer. Tarkastettu on ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa olevat päivystyshuoneet. Raportti on seuraava: Liite

19 Raportista voidaan lukea, että toisessa pisteessä työpöytää ei voinut säätää ja työtuolit eivät enää säätöjen osalta toimineet. Kiinteistötoimisto voi uusia näitä työkaluja tarpeen mukaan. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Mehiläisen työterveyden laatiman selvityksen tarkastuskäynnistä Kaarinan seurakunnan päivystystiloihin Eerikinkadulla päivämäärällä Raportti lähetetään tiedoksi ja tarpeen mukaan huomioon otettavaksi kiinteistötoimistolle, Kaarinan seurakunnalle ja työympäristötoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 174 N KASSAVAROJEN SIJOITTAMINEN JA KONSERNITILIN AVAA MINEN Asia oli esillä kirkkoneuvoston kokouksessa , jolloin se päätettiin palauttaa vielä uuteen valmisteluun laskelmien tarkistamiseksi. Sekä Osuuspankki että Sampo Pankki ovat antaneet tarjoukset konsernitilin avaamisesta. Kummassakin tarjouksessa on käytetty korkoportaita. Tässä koronlaskennassa noudatetaan ns. pinottua laskentatapaa eli kullekin saldoportaalle maksetaan portaan osoittamaa korkoprosenttia. Konsernitilin tai seurakuntatilin korko lasketaan siihen kuuluvien jäsentilien yhteenlasketulle kuukausittaiselle keskisaldolle ja hyvitetään tilille joko kerran vuodessa tai useammin. Talous ja suunnittelujohtaja on laskenut saatavat korot kolmen eri vaihtoehdon mukaisesti. Ne ovat euroa, euroa ja euroa. Vertailu lasketuista koroista on seuraava: Vertailu on tehty olettaen, että euribor korko on 4 %. Osuuspankki Sampo Pankki euroa euroa euroa Sampo Pankissa peritään konsernitilistä vuosimaksu, joka on 85 euroa vuodessa. Tätä ei ole Osuuspankissa. Osuuspankki voi pyydettäessä maksaa korot tilille kerran kuukaudessa, jolloin sen korko muuttuu taulukossa esi

20 tettyä edullisemmaksi. Osuuspankin maksamaan korkoon voidaan näin laskea lisää euroa taulukon alimmassa eli viiden miljoonan euron keskitalletuksen tapauksessa. Sampo Pankin tarjous jää tämän jälkeenkin edullisemmaksi. Käytännön syistä kummassakin pankissa on rahaliikenteen takia pidettävä vähimmäiskassat, koska kaiken rahaliikenteen keskittäminen vain yhteen pankkiin ei ole tarkoituksenmukaista. Saadut tarjoukset ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa ja ne taltioidaan EI JULKISUUTEEN asiapapereiden joukkoon. Johtoryhmä puoltaa tehtyä ehdotusta. Käsittely Kirkkoneuvosto päättää, että Sampo Pankki Oyj:n ehdotus uusiksi korkoportaiksi hyväksytään ja kassavarojen pääosa pidetään näillä tileillä. Osuuspankissa pidetään myös varoja tarkoituksenmukaisen maksuliikenteen hoitamista varten. Talous ja suunnittelujohtaja oikeutetaan hyväksymään Sampo Pankin ehdottama seurakuntatilin korkosopimus. Talous ja suunnittelujohtaja täydensi esityksen viimeistä virkettä seuraavasti: ja avaamaan Turun Seudun Osuuspankkiin konsernitili. Ilmoitus talous ja suunnittelujohtajalle toimenpiteitä varten. Kirkkoneuvosto päättää, että Sampo Pankki Oyj:n ehdotus uusiksi korkoportaiksi hyväksytään ja kassavarojen pääosa pidetään näillä tileillä. Osuuspankissa pidetään myös varoja tarkoituksenmukaisen maksuliikenteen hoitamista varten. Talous ja suunnittelujohtaja oikeutetaan hyväksymään Sampo Pankin ehdottama seurakuntatilin korkosopimus ja avaamaan Turun Seudun Osuuspankkiin konsernitili. Ilmoitus talous ja suunnittelujohtajalle toimenpiteitä varten. 175 N TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA VUODELTA 2007 Taloustoimiston kirjanpito ja talouspäällikkö Irma Hokka ovat saaneet lähes valmiiksi seurakuntayhtymän tilinpäätöksen viime vuodelta. Työtä ovat hidastaneet muualta saatavien tietojen viipyminen. listaa tehtäessä ei voida laatia vielä konserniyhteenvetoa, koska kolmen yhtiön lopulliset tilinpäätöstiedot ovat vielä tulematta. Ne saadaan kuitenkin lähipäivinä.

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 16.6.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 16.6.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika 16.6..2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Mia Heinonen Jukka-Pekka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 13.10.2015 kello 18.00 19.33 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 09.06.2015 kello 18.00 19.10 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 24.03.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 31.03.2014-1.5.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 2.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 -

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 72 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja poistui 143 Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstai 22.09.2016 kello 18.00 18.20 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Varajäsen Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja on Pauli

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto

4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 31.5.2016 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 17.2.2015 18.2.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 17.2.2015 18.2.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1722015 1822015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1722015 klo 1700-2035 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen, vs kirkkoherra puheenjohtaja Terttu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat:

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.00 18.38 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 16 KOKOUKSEN AVAUS 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 26.3.2015 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto Läsnä olleet jäsenet Teijo Peltola Kauko Kenttä Antero Mäkinen Eija Mänki Sinikka

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2007 Seurakuntaneuvosto 7.2.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2007 Seurakuntaneuvosto 7.2.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2007 Aika: Keskivikkona 7.2.2007 klo 18.00 19.15 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä KÄSITELTÄVÄT ASIAT 12 KOKOUKSEN

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 7.4.2015 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Taina Grau

Lisätiedot