PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne ESPOO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO"

Transkriptio

1 PELASTUSSUUNNITELMA As Oy Suvikärki Suvikummunrinne ESPOO

2 SISÄLLYS 1.0 YHTEENVETO PERUSTIEDOISTA PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Laki ja säädökset Suunnitelman päämäärä ja tarkoitus Omatoiminen varautuminen YLEISTIEDOT Kiinteistötekniset tiedot Henkilömäärät Kohteen lay-out (Liite 1.) Turvallisuusorganisaatio Turvallisuusorganisaation tehtävät Yhteydet kunnan pelastuspalvelutoimintaan Yleinen vaaranmerkki TURVALLISUUSRISKIT Kiinteistön riskikohteet TOIMINTA ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEISSA Palovaara Ennaltaehkäisy Ensiapua vaativa tilanne Varkaus ja ryöstötilanne Pommiuhkaus Vaarallisten aineiden onnettomuus Säteilyvaara Kunnallistekniset häiriöt Pelastussuunnitelman merkit Toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa Jälkien korjaus ja ympäristön puhdistus HÄLYTYS- JA SAMMUTUSJÄRJESTELYT Hälytysjärjestelmät Alkusammutuskalusto Palovaroittimet Savunpoisto POISTUMIS- JA SUOJAUTUMISMAHDOLLISUUDET Poistuminen Kokoontumispaikka Pelastustiet Väestönsuoja RAKENTEELLINEN SUOJELU Sähkölaitteet

3 8.2 Vesi ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMENPITEET Siisteys ja järjestys Tuhopolttojen torjunta Jätteiden käsittely SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, YLLÄPITO JA TARKISTAMINEN SUUNNITELMAN JAKELU PELASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYKSET LIITTEET Liite 1. Asema- ja pohjakuva Liite 2. Miten toimin tulipalotilanteessa? Liite 3. Miten sammutan palosammuttimella? Liite 4. Ensiaputilanteen toimintaohjeet Liite 5. Varkaus ja ryöstötilanne havainto-ohjeet Liite 6. Pommiuhkaustilanteen toimintaohjeet Liite 7. Kaasuonnettomuuden toimintaohjeet Liite 8. Miten toimin säteilyvaaratilanteessa? Liite 9. Joka kodin jätteidenlajitteluohjeet Liite 10. Isännöitsijäntodistus Lisää ohjeita verkossa: Kodin turvaopas turvaopas.pelastustoimi.fi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Tämä pelastussuunnitelma on laadittu kiinteistön isännöitsijän ja osakkaiden antamien lähtötietojen pohjalta. Mikäli nämä tiedot ovat virheellisiä, niin pelastussuunnitelman laatija Lassila & Tikanoja Oyj ei ole niiltä osin vastuussa pelastussuunnitelman oikeellisuudesta. 3

4 1.0 YHTEENVETO PERUSTIEDOISTA Turvallisuusorganisaatio Suojelujohtaja Kari Hellqvist (As. G ) Varasuojelujohtaja Marja Sippola (As. N ) Isännöitsijä Tapiolan Lämpö Oy Anja Forsberg Väestönsuojan hoitaja Marja Sippola Toiminto Sähköpääkeskus Veden pääsulku Veden sulku, lämmin vesi Väestönsuoja Kellari, D-rappu A-talon pääty, vesimittarihuone Kellari, B-rappu, lämmönjakohuone Kellari, D-rappu 4

5 2.0 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja säädökset Tämän pelastussuunnitelman perustana on lainsäädäntö sekä riskien tunnistaminen ja arviointi. Pelastuslaki 379/2011 Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 506/2011 Pelastussuunnitelman sisältö (Pelastustoimiasetus 9) Pelastustoimilain 9 :n 3 momentissa tarkoitetussa suunnitelmassa on selvitettävä: 1) vaaratilanteet ja niiden vaikutukset; 2) toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi; 3) suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt; 4) suojeluhenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan; 5) tarvittava suojelumateriaali; 6) ohjeet erilaisia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten; sekä 7) miten suunnitelmaan sisältyvät turvallisuustoimenpiteet saatetaan asianomaisten tietoon. 2.2 Suunnitelman päämäärä ja tarkoitus Tämä pelastussuunnitelma on laadittu Asunto-Osakeyhtiö Suvikärkeä koskevaksi. Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Lain tavoitteena on myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on selvittää miten turvallisuusorganisaation ja asukkaiden tulee eri onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimia. asuinkiinteistön onnettomuusriskit ja uhkaavat vaaratilanteet miten onnettomuus- ja vaaratilanteita ennaltaehkäistään miten onnettomuus- ja vaaratilanteisiin on varauduttu miten onnettomuus- ja vaaratilanteissa tulee toimia Jokaisen asukkaan tulee Tutustua pelastussuunnitelmaan Pystyä tekemään tilanteen mukainen hätäilmoitus 5

6 Tietää alkusammuttimien sijainnit ja osata käyttää niitä Tuntea rakennuksen poistumistiet ja kokoontumispaikka Tuntea rakennuksen muut turvallisuusjärjestelyt ja niiden edellyttämät toimenpiteet Tuntea vastuunsa huolehtia ihmisistä ja heidän poistumisestaan tulipalon sattuessa Tietää miten suojaudutaan säteily- tai kaasuonnettomuuden sattuessa 2.3 Omatoiminen varautuminen Jokaisen asukkaan on osaltaan: ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi 3.0 YLEISTIEDOT Yhtiön nimi Asunto-Osakeyhtiö Suvikärki Osoite Suvikummunrinne Espoo Y-tunnus Kiinteistötunnus Tontin pinta-ala m 2 (oma) Kiinteistötyyppi Kerrostalo Käyttötarkoitus Asuinkiinteistö Rakennusvuosi 1969 Rakennusten lukumäärä 4 Kerrosten lukumäärä 4 Porrashuoneiden lukumäärä 29 Asuntojen lukumäärä 38 Rakennusten kerrosala m 2 Muut tilat 5 kpl / 57,9 m 2 Autopaikat 41 Paloluokka P1 Palovaarallisuusluokka 1 Suojaustaso 1 Osastointi Huoneistokohtainen Väestönsuoja Kellari, D-rappu 84 m 2 / 112 henkilölle Kiinteistö sijaitsee Espoossa Tapiolan kaupunginosassa osoitteessa Suvikummunrinne 4. Asunto-osakeyhtiöön kuuluu neljä rakennusta, jotka on merkitty pohjakuvaan (liite 1.) numeroin I-IV. Porrashuoneet B, C ja D ovat kerrostaloja. Portaat A ja E-Ä ovat luhtitaloja. 6

7 3.1 Kiinteistötekniset tiedot Rakennusaine Kattotyyppi Kattomateriaali Lämmitysjärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmä Antennijärjestelmä ja tyyppi Betoni Tasakatto Huopa Vesi/kauko Kone/poisto Kaapeli 3.2 Henkilömäärät Asunto-osakeyhtiössä on 38 asuntoa, joiden yhteispinta-ala on m 2. Asukkaita kiinteistössä asuu noin 70. 7

8 3.3 Kohteen lay-out (Liite 1.) Piirroksissa esitetään seuraavat asiat: kokoontumispaikka saapumisreitti pelastuslaitokselta pohjapiirros (poistumistiet ja palokunnan hyökkäystiet, väestönsuoja, alkusammutuskaluston sijainnit) sähköpääkeskuksen, konehuoneiden ja ohjauslaitteiden sijainnit hälytysajoneuvojen toimintamahdollisuudet kohteen ympäristössä (portit, kääntöpaikat, palotiet) sammutusveden ottopaikka 3.4 Turvallisuusorganisaatio Turvallisuusorganisaatio Suojelujohtaja Kari Hellqvist (As. G ) Varasuojelujohtaja Marja Sippola (As. N ) Isännöitsijä Tapiolan Lämpö Oy Anja Forsberg Väestönsuojan hoitaja Marja Sippola Huoltoliike Tapiolan Lämpö Oy Huoltopäivystys 24 / Lassila & Tikanoja Oyj L&T Vahinkopäivystys 24 / L&T Kiinteistötekniikka (väestönsuojat ym.) Muut Pelastuslaitos Turvallisuusorganisaation tehtävät Suojelujohtaja johtaa, kehittää ja ylläpitää turvallisuutta ja pelastustoimintaa vastaa turvallisuuden toteuttamisesta vähintään säädösten mukaisesti vastaa pelastussuunnitelman laadinnasta ja ajan tasalla pitämisestä huolehtii mahdollisesta turvallisuuskoulutuksesta tekee tarvittava ilmoitukset viranomaisille ja osallistuu viranomaisten tekemiin tarkastuksiin tiedottaa turvallisuudesta asukkaille ja hallitukselle 8

9 Varasuojelujohtaja johtaa pelastustoimintaa ennen pelastusyksikön saapumista varmistaa henkilöiden poistumisen tiloista käynnistää sammutus- ja pelastustoiminnan mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa sammutus- ja pelastustyönjohtajalle tilanteen ja avustaa häntä pelastustoiminnassa Väestönsuojan hoitaja tarkastaa vuosittain kiinteistön väestönsuojan sekä sen laitteiston ja varusteet ja niiden toimintakunnon huolehtii, etteivät väestönsuojan metalliosat ruostu ja venttiilit jumiudu, tiivisteet pysyvät ehjinä, laitteet toimivat ja riittävä varustus pysyy tallella 3.5 Yhteydet kunnan pelastuspalvelutoimintaan Kunnan pelastustoimi Hätänumero 112 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos PL Espoon Kaupunki Tilannekeskus, neuvonta ja vaihde (24h/vrk) Päivystävä palotarkastaja ark Tilannekeskus ja Palomiehentie 1 keskuspaloasema (asema 10) Espoo Lähin asema, Niittykummun Niittyportti 1 paloasema (asema 20) Espoo Lähin väestönhälytin Ahertajantie 3 Tapiola Poikkeusolojen johtokeskus Kannusillanmäen väestönsuoja Suojelupiiri 2 Suojelulohko 21 Kannusillankatu Espoo Yleinen vaaranmerkki Väestöhälytin on sireenityyppinen hälytin, joka antaa yleisen vaaramerkin nousevan laskevan äänen. Kyseisessä hälyttimessä voidaan tarvittaessa välittää myös puhetta. YLEINEN VAARAMERKKI yhden minuutin pituinen nouseva äänimerkki (pituus 7 sekuntia) ja laskeva äänimerkki (pituus 7 sekuntia) tai viranomaisen kuuluttama varoitus. VAARA OHI MERKKI 9

10 Viranomaiset ilmoittavat kun vaara on ohi: Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki ja se on ilmoittaa, että uhka tai vaara on ohi. Toimi näin kun kuulet yleisen vaaramerkin: Pysy sisällä, jos olet sisätiloissa Siirry sisälle, jos olet ulkona ja pysy sisällä. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet Avaa radio ja odota rauhallisesti lisäohjeita Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten lupaa 4.0 TURVALLISUUSRISKIT Suomessa rakennukset rakennetaan turvalliseksi useiden eri lakien, määräysten ja ohjeiden mukaan. Rakennuksen käyttöönoton jälkeen on sen omistaja ja haltija (asukas) velvollinen huolehtimaan rakennuksen ja siihen liittyvien laitteiden turvallisuudesta ja toimintakunnossa pitämisestä. Rakennuksen omistajan ja haltijan on huolehdittava osaltaan muun muassa siitä, että tulipalon vaara on vähäinen, rakennuksesta päästään turvallisesti poistumaan, kulkureiteillä ei säilytä helposti syttyviä tavaroita, nuohous on suoritettu lain edellyttämällä tavalla ja rakennuksessa on riittävä määrä toimivia palovaroittimia. 4.1 Kiinteistön riskikohteet Tunnistetut riskit Murtoriski Mahdollinen omaisuuden menetys ja ilkivallasta aiheutuneet korjauskustannukset Riskeihin varautuminen Asunnosta ja taloyhtiön yleisistä tiloista poistuttaessa ovien lukitseminen ja ikkunoiden sulkeminen asianmukaisesti Riittävä pihavalaistus Vesivahinko Esim. putkivuoto, kulumisen tms. seurauksena syntynyt vesivahinko Asukkaiden osaltaan huolehdittava omien kylpyhuoneiden toimintakunnosta ja mm. siitä, että pintamateriaalit ovat ehjät. 10

11 Koneiden asentaminen asianmukaisesti, esim. astian- ja pyykinpesukoneet. Toimivat palovaroittimet jokaisessa huoneistossa Paloriski huoneistoissa Sähkölaitteen oikosulku tai esim. silitysrauta, liesi, kynttilä tai kahvinkeitin muodostaa tulipaloriskin. Koneiden ja laitteiden asentaminen ohjeiden mukaisesti mm. turvavälit. Huolellisuus lämpöä / tulta tuottavien laitteiden kanssa toimittaessa. Jätetilan ovet pidettävä lukittuna Paloriski jätetiloissa Tulipalon mahdollinen syttymissyy voi olla esimerkiksi ilkivalta tai väärin lajitellut jätteet (tupakan tumpit tms.) Ehjät roska-astiat Yleinen siisteys Jätteiden oikea lajittelu Leikkipaikka Huolimattomuus leikkipaikalla voi aiheuttaa henkilövahinkoja Lasten valvonta Opastaminen, kuinka leikkipaikalla leikitään turvallisesti 11

12 5.0 TOIMINTA ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEISSA 5.1 Palovaara Tulipalon syttymissyitä asuinrakennuksessa voivat olla mm. huolimattomuus, vialliset sähkölaitteet (kahvinkeitin, TV, tietokone), huolimaton tupakointi, kynttilät, tuhotyöt (roskaastiat, yleiset tilat). Tulipalotilanteessa savukaasujen muodostus ja leviäminen on erittäin nopeaa ja toimenpiteisiin on aikaa vain hetki. Lämpötilan noustessa ja paineen kasvaessa tulipalo leviää nopeasti. Kerrostalopaloissa savu- ja palokaasut pääsevät usein leviämään porraskäytävään täyttäen sen kokonaan näkyväisyyden jäädessä vain muutamaan kymmeneen senttimetriin. Savu on lisäksi erittäin myrkyllistä, jonka hengittäminen aiheuttaa menehtymisen erittäin nopeasti. Jos palo on muualla ja porraskäytävässä on savua, toimi seuraavasti Jää asuntoon ja ole rauhallinen. o Kerrostaloissa jokainen asunto on tehty omaksi palo-osastokseen josta palon nopea leviäminen toiseen asuntoon on estetty rakenteellisin toimenpitein. o Hyppääminen korkealta johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin, asuntoon jääminen ei. Mene parvekkeelle tai ikkunan luo ja herätä huomiota o huutamalla o vilkuttamalla valoja o heiluttamalla jotain näkyvää o soita numeroon 112 ja kerro tarkka osoite missä olet Laske varmuuden vuoksi vettä ammeeseen tai lavuaareihin. Jos asuntoon alkaa tulla savua ovien raoista, postiluukusta tai ilmanvaihtoventtiileistä, tuuleta ja tiivistä vuotokohdat kosteilla tekstiileillä. Jos asunnon ovi alkaa kuumeta, jäähdytä sitä vedellä. Jos liekit lyövät asunnon ikkunoihin, siirrä helposti syttyvät tavarat pois ikkunoiden läheisyydestä. Päivittäiseen paloturvallisuuteen liittyvät ohjeet Päivittäiseen paloturvallisuuteen liittyvien ohjeiden tarkoituksena on saattaa jokaisen asukkaan tietoon ne asiat, joiden mukaan onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimitaan. Jos palo syttyy tilassa, jossa itse olet toimi liitteen 2. ohjeiden mukaan. Miten sammutan palosammuttimella? Ohjeet ovat liitteessä 3 12

13 5.1.1 Ennaltaehkäisy Palovaaraan on varauduttu ennaltaehkäisevin toimenpitein. Avotuli: Käsittele varoen ja erityisellä huolellisuudella. Poltettaessa kynttilöitä, varmista että alusta on sopiva. Käytä asianmukaista tukevaa kynttilänjalkaa. Tupakointi: Ei ole suositeltavaa sisällä. Huolehdittava asianmukaisesta sammuttamisesta. Sähkölaitteet: Älä käytä rikkinäisiä sähkölaitteita. Kaikkien sähkölaitteiden tulee olla ehjiä, niitä tulee käyttää vain asianmukaisissa paikoissa ja turvallisella tavalla. Mikäli havaitset sähkölaitteessa käryä tai savun nousua, katkaise aina ensimmäiseksi laitteen sähkövirta varaudu alkusammutukseen. Tulipalon leviäminen: Tulipalon leviämisen estämiseksi ja hidastamiseksi tulee huolehtia, että: ovet ja ikkunat suljettava osastoitavissa seinissä ei saa olla johtojen läpivienti- tai muita reikiä alkusammutuskalustoa lähettyvillä suoritettava alkusammutus ilmastointi suljettava 5.2 Ensiapua vaativa tilanne Ensiapujärjestelyjen tarkoituksena on varmistaa asiantunteva ensiapu ennen ammattilaisten saapumista. Tapaturmien ehkäisemiseksi: käytä turvallisia kulkureittejä ilmoita riskitekijöistä huoltoyhtiöön / isännöitsijälle (esim. lumet katolla, liukkaat kulkutiet) opettele tekemään hätäilmoitus ota selvää taloyhtiön ensiaputaitoisista henkilöistä selvitä lähimmän ensiapuaseman sijainti o Ma-Pe klo 8-16, Tapiolan terveysasema Ahertajantie Espoo, p o Ilta- ja viikonloppupäivystys, Jorvin terveyskeskuspäivystys, Turuntie 150, Espoo Lievässä tapaturmassa: Hoidetaan loukkaantunut paikalla Käydään ensiapuasemalla Miten toimin ensiapua vaativassa tilanteessa ja miten elvytän? Ensiaputilanteen toimintaohjeet, jotka sisältävät ohjeet elvyttämisestä ovat liitteessä 4. 13

14 5.3 Varkaus ja ryöstötilanne Yritä käyttäytyä rauhallisesti ja totella ryöstäjää tehden samalla havaintoja ryöstäjän erikoistuntomerkeistä. Ryöstäjän poistuttua on soitettava heti poliisille numeroon 112. Varkaus- ja ryöstötilanteessa voi oheisesta havainnointiohjeesta olla apua tarkkojen tuntomerkkien saamiseksi rikoksentekijästä. Havainto-ohjeet ovat liitteessä Pommiuhkaus Pommiuhkaukseen on aina suhtauduttava vakavasti. Älä sulje puhelua. Ilmoita poliisille toisesta puhelimesta. Noudata lomakkeessa (liitteessä 6) olevia toimintaohjeita ja pyri tekemään mahdollisimman paljon muistiinpanoja lomakkeessa mainituista asioista. Kun puhelusta tehdään rikosilmoitus, soittajaa voidaan ajan perusteella jäljittää. Pommiuhkaustilanteen toimintaohjeet ovat liitteessä Vaarallisten aineiden onnettomuus Rautateillä ja maanteillä kuljetetaan palavia nesteitä ja muita vaarallisia aineita. Onnettomuuden sattuessa em. kohteissa, voi siitä aiheutua vaaraa myös tämän taloyhtiön asukkaille. Välittömästä ulkopuolisesta tekijästä aiheutuvasta kaasuvaarasta varoitetaan yleisellä vaaramerkillä. Toimintaohje kaasuonnettomuudessa on liitteessä Säteilyvaara Vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys Suomessa on pieni. Koko maan säteilytilannetta seurataan automaattisilla mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmillä. Säteilyvaaratilanteesta ja toimintaohjeista tiedotetaan ihmisille viipymättä television ja radion välityksellä. Säteilyturvakeskuksen päivystäjä ottaa vastaan kaikki säteilyyn ja ydinturvallisuuteen liittyvät hälytykset ja toiminta käynnistyy 15 minuutin kuluessa kaikkina vuorokauden aikoina. Viranomaisten toiminta säteilyvaaratilanteessa on etukäteen suunniteltu ja toimintaa harjoitellaan säännöllisesti. Viranomaishälytysraja on 0,4 mikrosv/h. Ulkoisen säteilyvaaran aiheuttajia voivat olla: Ydinvoimalaonnettomuus Suomessa tai ulkomailla Radioaktiivisia aineita käsittelevän laitoksen tai varaston tulipalo tai muu onnettomuus Onnettomuus radioaktiivisten aineiden kuljettamisessa. Ydinräjähdys Ydinaseonnettomuus Ydinkäyttöisen aluksen onnettomuus Ydinkäyttöisen satelliitin maahansyöksy Ydinjätekeskittymät 14

15 Ohjearvoja säteilyltä suojautumisessa Ulkoisen säteilyn annosnopeus Suojautuminen 0,01-0,6 mikro Sv/h Ei tarvita 0,7-50 mikro Sv/h Normaali ulkona liikkuminen ei aiheuta suojavaatetuksen tai hengityssuojaimien käyttöä. Tilanteesta riippuen saatetaan kuitenkin pölyävää ulkotyötä tekeville 0,06-2,0 milli Sv/h ( mikro Sv/h) suositella hengityssuojaimen käyttöä. Turhaa ulkona oloa tulee välttää erityisesti silloin kun laskeumapölyä on ilmassa. Ulkona ollessa on suositeltavaa käyttää hengityssuojainta. Sisälle mentäessä ovat ulkovaatteet puhdistettava ja jätettävä sisätilojen ulkopuolelle. On myös peseydyttävä huolellisesti. Viranomaiset antavat tarkemmat ohjeet. 2, milli Sv/h Ulkona liikuttaessa on käytettävä hengityssuojainta ja suojavaatetusta: tiivis suoja- tai sadepuku, kumisaappaat ja käsineet. Myös säteilynyleismittari on suojattava ulkona läpinäkyvällä muovipussilla laskeumapölyltä. Suojavaatetus on puhdistettava ennen sisälle menoa. Perusteellinen peseytyminen on välttämätöntä. Erityisesti on huolehdittava siitä, että elintarvikkeet on suojattu pölyltä. Viranomaisten antamia ulkonaliikkumiskieltoja on ehdottomasti noudatettava LUONNON NORMAALI TAUSTASÄTEILY 0,1 0,2 mikrosv/h Jos säteilyvaara tilanne vaatii nopeaa suojautumista, tiedotetaan siitä ihmisille ulkohälyttimillä annettavalla yleisellä vaaramerkillä. Siirry tällöin sisälle tai pysy sisällä ja odota, lisätoimintaohjeet annetaan radion ja television välityksellä. Miten toimin säteilyvaaratilanteessa? Ohje on liitteessä Kunnallistekniset häiriöt Vesivahinko Kaikki vesivuodot pitää havaitsijan ilmoittaa kiinteistön hoidosta vastaavalle henkilölle. Kiinteistön hoidosta vastaava henkilö kutsuu korjaajan paikalle, ellei itse pysty vuotoa pysäyttämään. Tämän kiinteistön veden pääsulku sijaitsee A-talon päädyssä ja lämpimän veden saa suljettua myös B-rapusta lämmönjakohuoneesta. 15

16 Sähkökatkos Kiinteistön hoidosta vastaava selvittää sähkölaitokselta katkon syyn. Mikäli on oletettavaa, että katkos kestää pidempään, niin ko. henkilö ilmoittaa asiasta eteenpäin. Kiinteistön sähköpääkeskus sijaitsee D-rapussa. Sähköpääkeskuksesta löytyy myös sähköpääkytkin. Kaukolämpö Lämmitys hoidetaan kaupungin kaukolämpöverkostosta. Lämmönjakohuone sijaitsee B- rapussa. 5.8 Pelastussuunnitelman merkit Hätäpoistumistie Rakennuksen normaalit kulkureitit toimivat poistumisteinä. Poistuminen tapahtuu lähintä turvallista poistumisreittiä käyttäen. Poistuttaessa tulee huomioida, ettei tilaan jää muita henkilöitä. Palo-ovet ja tavalliset ovet tulee jäädä kiinni asentoon. Poistumistiet on merkitty yllä näkyvällä kuvalla pohjapiirustuksiin. Pelastustie / sisäänkäynti Käsisammutin (6 kg ABC-jauhesammutin) sijoitettu näkyville paikoille helposti päästäviin paikkoihin tasaisin välein sijaintipaikat on merkitty sammuttimen opasmerkeillä Sammuttimen käyttöohjeet löytyvät sammuttimessa olevasta etiketistä. Sammuttimen käyttö tulee opetella etukäteen lukemalla käyttöohjeet sammuttimessa olevasta etiketistä. Alkusammutuksessa yhden sammuttimen käyttöaika on rajallinen, vain noin 20 sekuntia. Kaikki sammuttimet merkistä riippumatta toimivat samalla periaatteella: Poista varmistin, sokka tms. Suuntaa sammuttimen letku palavaan kohteeseen Laukaise painamalla käsipainikkeesta tai lyömällä laukaisunappi alas Sammuta. Käytä tarvittaessa useampi sammutin jos on mahdollista. Selvitä missä itseäsi lähin käsisammutin on ja tutustu sammutusohjeisiin! 16

17 Sähköpääkeskus Kiinteistön sähköpääkeskus sijaitsee D-rapussa ja se on merkitty pohjakuvaan yllä näkyvällä merkillä. Sähköpääkeskuksesta löytyy myös sähköpääkytkin. Kiinteistössä on yhdensuuntainen sähkönsyöttö, eikä varavoimaa. Veden pääsulku Kaikki vesivuodot pitää havaitsijan ilmoittaa kiinteistön hoidosta vastaavalle henkilölle. Kiinteistön hoidosta vastaava henkilö kutsuu korjaajan paikalle, ellei itse pysty vuotoa pysäyttämään. Kiinteistön veden pääsulku sijaitsee A-talon päädyssä (pääsulku) ja B- rapussa (lämmin vesi). Väestönsuoja Kiinteistössä on yksi väestönsuoja D-rapun kellarikerroksessa ja se on merkitty pohjakuvaan yllä näkyvällä merkillä. 5.9 Toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa Taloyhtiön asukkaat tulee perehdyttää pelastussuunnitelmaan ja opastaa toimimaan oikein onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Asukkaille annettavan perehdytyksen sisältö: hätäilmoituksen teko alkusammuttimien, hätäpysäytyslaitteiden sekä sijainti ja niiden käyttö poistumistiet rakennusten turvallisuusjärjestelyt suojautuminen säteily- tai kaasuonnettomuuden sattuessa ensiaputoimenpiteiden opetus ja harjoittelu 17

18 5.10 Jälkien korjaus ja ympäristön puhdistus Onnettomuustilanteen jälkeiseen jälkivahinkojen torjunnan hoitaa JVT-yritys, jonka velvollisuuksiin kuuluu hoitaa vahingot asianmukaisesti ja ammattitaitoisesti. Lassila & Tikanoja Oyj:llä on 24 h toimiva vahinkopäivystys numerossa HÄLYTYS- JA SAMMUTUSJÄRJESTELYT Alkusammutuskalusto o Käsisammuttimet o Sammutuspeitot Palovaroittimet Savunpoisto 6.1 Hälytysjärjestelmät Kiinteistössä ei ole erillistä hälytysjärjestelmää. Vaaratilanteesta on varoitettava esimerkiksi huutamalla tai puhelimitse. Lähin väestöhälytin sijaitsee Tapiolassa soitteessa Ahertajantie Alkusammutuskalusto pohjapiirustuksiin merkittynä käsisammuttimien määrä ja sijainti o 5 kpl o 6 kilon ABC-jauhesammuttimia alkusammutuskaluston tarkastukset, huollot ja kokeilu o Kidde Finland Oy, Palovaroittimet Asukkaan vastuulla on hankkia palovaroittimet asuntoon, vähintään yksi jokaista alkavaa 60m 2 kohti. Lisäksi tulee huolehtia palovaroittimen toimintakunnosta, pariston vaihtamisesta ja palovaroittimen uusinnasta 8-10 vuoden välein. 6.4 Savunpoisto Savutuuletus tapahtuu ikkunoiden ja ovien kautta. 18

19 7.0 POISTUMIS- JA SUOJAUTUMISMAHDOLLISUUDET 7.1 Poistuminen Saatuasi tiedon vaaratilanteesta: poistu välittömästi kokoontumispaikalle (jos porrashuoneessa on savua, älä mene porraskäytävään) poistu lähintä turvallista poistumistietä sulje kaikki ovet ja ikkunat lähtiessäsi Rakennuksen normaalit kulkureitit toimivat poistumisteinä. Poistuminen tapahtuu lähintä turvallista poistumisreittiä käyttäen. Poistuttaessa tulee huomioida, ettei tilaan jää muita henkilöitä. Ovet ja ikkunat tulee jäädä kiinni asentoon. 7.2 Kokoontumispaikka Vaaratilanteessa kaikkien tulee saapua kokoontumispaikalle mahdollisimman pian saatuaan tiedon vaarasta. Kokoontumispaikalla annetaan tilanteen vaatimat lisätoimintaohjeet. Kokoontumispaikalta ei saa poistua ennen kuin siihen annetaan lupa. Kokoontumispaikkakartta on liitteessä 1. Varsinainen kokoontumispaikka on taloyhtiön leikkipaikalla. Varakokoontumispaikka on kiinteistölle johtavan tien kääntöpaikalla. Varakokoontumispaikkaa käytetään siinä tapauksessa, jos varsinaisen kokoontumispaikan käyttö on estynyt, esimerkiksi savun vuoksi. 7.3 Pelastustiet Pelastustie on ajotie tai muu ajoyhteys, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät palon sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja (pelastustie tulee pitää aina avoinna). 19

20 Merkitty pelastustie 7.4 Väestönsuoja Kiinteistössä on yksi väestönsuoja, joka on varustettu tarvittavalla väestönsuojaan kuuluvalla välineistöllä. Väestönsuojan sijainti on merkitty liitteeseen 1. Väestönsuojan testaus tulisi suorittaa kerran vuodessa ja testauksesta vastaa väestönsuojan hoitaja. Testaus tulee dokumentoida tarkastuspöytäkirjaan. Väestönsuojan testauksen voi tilata esimerkiksi Lassila & Tikanojalta numerosta Väestönsuojan toimiessa normaalioloissa esimerkiksi varastona on se pystyttävä muuttamaan väestönsuojakäyttöön 72 tunnissa. 8.0 RAKENTEELLINEN SUOJELU Taloyhtiöllä on täysarvovakuutus vakuutusyhtiö Pohjolassa. 8.1 Sähkölaitteet Sähkölaitteisiin kohdistuvien turvallisuustoimenpiteiden tarkoituksena on ennalta ehkäistä sähkölaitteista tai asennuksista aiheutuvia tulipaloja ja tapaturmia. Sähköpääkeskus ja sähkökytkin sijaitsevat kiinteistön kellarikerroksessa D-rapussa. 20

21 8.2 Vesi Putkistoremontti on tehty taloyhtiöön vuonna Veden pääsulku löytyy A-talon päädystä. Kiinteistössä huoneistoissa vettä käytetään mm. keittiö-, kylpyhuone- ja wc-tiloissa. Yleisissä tiloissa vettä käytetään mm. saunatiloissa sekä pesulassa. 9.0 ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMENPITEET Siisteys ja järjestys Tuhopolttojen torjunta Jätteiden käsittely Tupakointi Kiinteistönhuolto Jälkien korjaus ja ympäristön puhdistaminen 9.1 Siisteys ja järjestys Hyvin hoidettu siisteys ja järjestys on merkittävä ennalta ehkäisevä tekijä tulipalo- ja tuhopolttoriskin hallinnassa. Se pienentää olennaisesti myös tapaturmariskiä. Jokainen osakas ja asukas on osaltaan vastuussa taloyhtiön ja lähiympäristön järjestyksestä ja siisteydestä. Huomioitavaa on, että esimerkiksi porrashuoneissa ja kellarin käytävillä ei saa säilyttää tavaroita. 9.2 Tuhopolttojen torjunta Huomioitavia asioita: Syttyvää materiaalia ei saa säilyttää rakennuksen ulkoseinustoilla, mikäli se aiheuttaa palon leviämisvaaran rakennukseen. Jätteet on säilytettävä siten, että asiattomat eivät pääse käsiksi jätteisiin, mikäli jätteiden syttyminen aiheuttaa palon leviämisvaaran rakennukseen. Rakennuksen tilat on lukittava siten, että asiattomien pääsy näihin tiloihin on estetty. Riittävä valaistus piha-alueella. 9.3 Jätteiden käsittely Jätteet lajitellaan kierrätysohjeen mukaisesti. Jätetilan ympäristö on pidettävä puhtaana roskista ja muusta palavasta materiaalista. Tarkemmat lajitteluohjeet löytyvät liitteestä 9. Jokaisen kodin jätteiden lajitteluohjeet. 21

22 10.0 SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, YLLÄPITO JA TARKISTAMINEN Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja osakkaille sekä muille asianomaisille. Vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta ja ajan tasalla pitämisestä kuuluu nimetylle suojelujohtajalle. Suojelujohtajan tehtäviin kuuluu mm. johtaa, kehittää ja ylläpitää kiinteistön turvallisuutta ja pelastustoimintaa. Suojelujohtavan tehtävään sisältyy myös vastuu turvallisuuden toteuttamisesta vähintään säädösten mukaisesti, tarvittavien ilmoitusten tekeminen viranomaisille sekä osallistuminen viranomaisten tekemiin tarkastuksiin SUUNNITELMAN JAKELU Suunnitelmaa jaetaan Lassila & Tikanojan toimesta sähköisenä versiona (pdf) kohteen turvallisuusorganisaatiolle sekä kaksi paperista versiota suojelujohtajalle Kari Hellqvistille PELASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYKSET pvm Muutokset Päivittäjä Alkuperäinen Viivi Salonen/L&T 22

23

24

25 5. HÄLYTÄ PALOKUNTA HÄTÄNUMERO 112 KERRO: Kuka soittaa Oma nimi Mitä on tapahtunut Kohteen tarkka osoite: Suvikummunrinne 4, Espoo Onko ihmisiä vaarassa tai loukkaantuneita Vastaa kysymyksiin rauhallisesti Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan! 6. OPASTA TAI JÄRJESTÄ OPASTUS kiinteistöön ja palokohteeseen pelastuslaitoksen yksiköille 7. KUN SAAT POISTUMISKEHOITUKSEN ota poistumiskehotus vakavasti poistu välittömästi kokoontumispaikalle käytä normaaleja poistumisteitä! sulje kaikki ovet ja ikkunat lähtiessäsi huomioi, ettei tilaan jää muita henkilöitä Mene kokoontumispaikalle, joka on taloyhtiön pihalla oleva leikkipaikka. Kokoontumispaikalta ei saa poistua ennen kuin siihen annetaan lupa!

26 LIITE 3. NÄIN SAMMUTAT JAUHESAMMUTTIMELLA Sammuta ulkona tuulen yläpuolella Sammuta alhaalta ylös ja suuntaa suihku palavaan kohteeseen. Suurempaan paloon käytä useampaa sammutinta samanaikaisesti. Toimita käytetty sammutin aina huoltoon

27 LIITE 4.

28 LIITE 5. OHJE VARKAUS- TAI RYÖSTÖTILANTEESSA PAINA MIELEEN TUNTOMERKIT! Ikä Pituus Vartalo: hoikka tanakka lihava Päähine Hiukset Parta Paita Solmio Takki/ pusero Kantamus Ase Housut Jalkineet Erikoista Kasvot Silmät Hampaat Puhe Kädet Liikkuminen Suunta Tapa Ajoneuvon rekisterinumero Merkki/ Malli Väri

29 LIITE 6. POMMIUHKA Toimi näin: 1. Ole rauhallinen ja ystävällinen! 2. Älä keskeytä soittajaa vaan tarjoa neuvottelua! 3. Koeta ylläpitää puhelua! 4. Käynnistä puhelun äänitys (jos mahdollista)! 5. Aloita puhelun jäljittäminen / tunnistaminen! Kysy: Milloin pommi räjähtää? Missä pommi on? Minkä näköinen pommi on? Miksi pommi on asennettu? Pommiuhkauksen sanamuoto? Puhelu tulee oman vaihteen kautta Ei tule vaihteesta Pommiuhkauksen tekijän henkilöllisyys: Mies Nainen Poika Tyttö Pommiuhkauksen tekijän ääni: Korkea / kimeä Matala Soperteleva Hiljainen / heikko Selkeä Pehmeä / miellyttävä Pommiuhkauksen tekijän puhe: Nopeaa Hidasta Huolellista Selvää Vääristynyttä Kiroilevaa Änkyttävää Sopottavaa Pommiuhkauksen tekijän murre: Paikallinen Vieras korostus Muu, mikä Pommiuhkauksen tekijän asenne: Rauhallinen Muu, mikä Kiihtynyt Taustaäänet: Koneiden melu Musiikki Toimistokoneiden äänet Katuliikenne Ihmisten äänet Muu, mikä Uhkauksen vastaanottaja: Nimi: Pvm: Klo

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Hämeenlinnan Seurakuntayhtymä - kiinteistötoimisto Verhonkatu 25-27, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä:

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö oy KAUHAJOEN PELASTUSSUUNNITELMA sivu 2 Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Hätäilmoituksen teko-ohje

Pelastussuunnitelma. Hätäilmoituksen teko-ohje Pelastussuunnitelma Hätäilmoituksen teko-ohje 1. Pysähdy - mieti missä olet. 2. Soita 112 - Soitto on maksuton. - Matkapuhelimesta soittaessasi et tarvitse suuntanumeroa. 3. Kerro heti, mitä on tapahtunut

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa.

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. PALOTURVALLISUUS Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. Porin yliopistokeskus 22.10.2015 TH Mitä on paloturvallisuus ja pelastustoiminta?

Lisätiedot

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta Piia Manninen HELPE 22.9.2016 Sisältö Helsingin alueen keikkatilastoja Onnettomuuksien ehkäisy Rakenteellinen paloturvallisuus Palo-osastointi asuinkiinteistössä

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet 2016 Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet Päijät-Hämeen pelastuslaitos MOk 31.3.2016 Sisältö 1 Yleistä... 1 2 Määritelmiä... 1 3 Palovaroittimien sijoittaminen... 2 4 Palovaroitinjärjestelmän asentaminen...

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS 112 0112

HÄTÄILMOITUS 112 0112 TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEET 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN SUOJAUTUMINEN

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö TOIMINTAOHJEET 1. Hätäilmoitus 2. Tulipalo 3. Poistumisturvallisuus 4. Sammutuspeitteen käyttö 5. Käsisammuttimen käyttö 6. Pikapalopostin käyttö 7. Ilmanvaihdon pysäyttäminen 8. Palovamman hoito 9. Tajuttoman

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus Paloturvallisuus Tunnista kodin paloriskit Kuvat TUKES, www.tukes.fi ja SPEK Huoneistopalon eteneminen DVD Paloturvallinen koti Tulen turvallinen käsittely Kynttilät ja avotuli Grillaus Tulisijat Tupakointi

Lisätiedot

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ 1 OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ SUUNNITELMAN TEKEE KO. KOHTEEN SUOJELUJOHTAJA, JOKA MYÖS SÄI- LYTTÄÄ JA PÄIVITTÄÄ SUUNNITELMAN SEKÄ ESITTELEE SEN TALON

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Versio Päiväys Muutos 0.1 2.3.2010 Luonnos 1.0 21.4.2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 1.01 7.3.2011 Päivitetty yhteystietoja

Lisätiedot

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014 Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Keijo Kangastie Pelastuspäällikkö SAVUNPOISTO Rakennukseen

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA 1(19) PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA (Päiväkodin nimi) Henkilökunnan käsikirja päiväkodin turvallisuusasioihin 2(19) Sisällysluettelo 1. Mikä on pelastussuunnitelma ja miksi se tehdään?... 3 2. Päiväkodin

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA

TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA Porin yliopistokeskus, Pelastussuunnitelman liite 2: TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA Sisällys TOIMINTAOHJE TULIPALONSATTUESSA... 2 TOIMINTAOHJE PALOKELLOJEN SOIDESSA... 3 TOIMINTAOHJE ENSIAPUTILANTEESSA...

Lisätiedot

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Tämän oppaan on laatinut Sonkakoti Oy asukkaiden käyttöön. Tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, joka vastaa

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA

Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 13.4.2011 Yhteystiedot päivitetty 20.10.2014 Sisällys 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA 04.03.2014 KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA Tämän turvallisuusasiakirjan tehtävä on opastaa Kiekko-67 juniorikiekko ry:n jäseniä varautumisessa yhdistyksen toimintaan liittyvissä tapahtumissa

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi AsOy Pernajanrinne Päiväys 01.11.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK

Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK Tekniikka ja turvallisuus Ilpo Leino SPEK 1 Turvallisuus EI ole pelkkää tekniikkaa 2 Turvallisuus ON tekniikkaa 3 Turvallisuus ON tekniikkaa ja OIKEAA asennetta sekä osaamista! 4 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA

KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Kaisanpirtit, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan TOASin kotisivuilla internetissä,

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Väestönsuoja

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Väestönsuoja Väestönsuoja Väestönsuoja Normaalioloissa varasto harrastetila yms. Käyttökuntoon laitto tarvittaessa 24 tunnissa suunnitelma suojan kuntoon saattamisesta suojan huolto vuosittain Siirtyminen suojaan suojaudutaan

Lisätiedot

PIENTALOJEN OMAVALVONTA

PIENTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjeiden mukaisesti on velvoittavaa. Pelastuslaitos

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

KODIN TURVALLISUUS Puutaloalueet

KODIN TURVALLISUUS Puutaloalueet KODIN TURVALLISUUS Puutaloalueet päällikkö Tomi Honkakunnas 112 Sivu 1 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS VUODESTA 2004 ALKAEN Noin 310 vakinaista ja noin 450 sivutoimista

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS SOITA NUMEROON KERRO KUKA OLET JA MISTÄ SOITAT? MITÄ ON TAPAHTUNUT? MISSÄ ON TAPAHTUNUT? Karpalokuja 8, Leppämäki

HÄTÄILMOITUS SOITA NUMEROON KERRO KUKA OLET JA MISTÄ SOITAT? MITÄ ON TAPAHTUNUT? MISSÄ ON TAPAHTUNUT? Karpalokuja 8, Leppämäki TOIMINTAOHJEET: HÄTÄILMOITUS HÄTÄILMOITUS KERRO KUKA OLET JA MISTÄ SOITAT? MITÄ ON TAPAHTUNUT? TULIPALO SAIRASKOHTAUS ONNETTOMUUS MUU, MIKÄ? MISSÄ ON TAPAHTUNUT? Vastaa hätäkeskuksen esittämiin tarkentaviin

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Tampere Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Raholan Kotilinna Laatimispäivämäärä: 16.1.2017 Taloyhtiön hallitus on vahvistanut pvm ja allekirjoitus: Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle Maakaasu Biokaasu Asennus Käyttö Hätätilanne Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle KAASUN KÄYTTÖ ON TURVALLISTA JA HELPPOA. KAASUN KÄYTTÄJÄN ON KUITENKIN HUOLEHDITTAVA PUTKISTON JA KAASULAITTEIDEN ASIANMUKAISESTA

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA Esko Mikkola ja Tuomo Rinne VTT Copyright VTT LÄHTÖKOHTIA Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: Poistuminen hidasta (pitkät etäisyydet, nousut,

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä määrittää turvallisuuden

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

CITY PELASTUSSUUNNITELMA

CITY PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo CITY PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Tuomiokirkonkatu, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan TOASin kotisivuilla internetissä,

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastussuunnittelu taloyhtiössä Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Valtakunnan tason suunnitelmat/ohjelmat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuspolitiikka Turvallisuus-

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys 18.2.2015 Pelastussuunnitelma 2 ( 12) Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

76.5 m², 3h,k,pkh,vh,p,

76.5 m², 3h,k,pkh,vh,p, Kohteen ilmoittaja Lockmer LKV Köydenpunojankatu 14 20100 Turku Puh: 040 300 2302 Nimi: Harry Lockmer Puh: 0403002302 Tässä siistikuntoinen ja muuttovalmis kolmio rauhallisella Härkämäen alueella. Hissitalon

Lisätiedot

Esimerkkejä toimintaohjeiksi vaara- ja häiriötilanteissa

Esimerkkejä toimintaohjeiksi vaara- ja häiriötilanteissa Liite Pelastussuunnitelma-lomakkeeseen 1 (10) Esimerkkejä toimintaohjeiksi vaara- ja häiriötilanteissa 1. Yleisesti asukkaille Tutustu alla oleviin yleisiin ohjeisiin rauhassa. Pohdi, miten sinun tulisi

Lisätiedot

As Oy Kivelänkatu 1B. Toimintaohjeet

As Oy Kivelänkatu 1B. Toimintaohjeet As Oy Kivelänkatu 1B Toimintaohjeet As Oy Kivelänkatu 1B toimintaohjeet Laadittu 27.8.2013 Laatija Matias Virta Viimeksi päivitetty 23.9.2014 Päivittäjä Tommi Hynynen Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA

MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011) ja pelastusasetukseen (407/2011) Omistajan ja maatilan nimi: Maatilan osoite: HÄTÄNUMERO 112 POLIISI PELASTUSLAITOS SAIRAANKULJETUS

Lisätiedot

TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA

TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA SUOJELUOHJE S410 2002 TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA Voimassa 1.11.2002 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA ON OSA YRITYKSEN TURVALLISUUTTA 3. JÄRJESTYS JA

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Lisätiedot

1a. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

1a. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi Asuintalon pelastussuunnitelma LIITE 2 1a. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi Sivu 1/16 1a. Esimerkkejä ja ohjemalleja Päivittäiset onnettomuudet Asuintalon

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu 16.11.2016 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Palotarkastaja Pasi Nyman Oulu-Koillismaan p: 044-703 8682 pelastuslaitos pasi.nyman@ouka.fi

Lisätiedot

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa * *Mitkä tekijät voivat vaarantaa työpisteesi turvallisuuden: *Palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät tekijät *Aggressiivisen asiakkaan käytös *Työkoneen tai laitteen käyttö (teollisuus) *Huono ergonomia

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Tampere Kiinteistön / taloyhtiön nimi: As Oy Pispan Tupahaka Laatimispäivämäärä: 3.6.2013 Taloyhtiön hallitus on vahvistanut pvm ja allekirjoitus: Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat Rasti-Lukko ry Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Taman pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilokuntaa turvallisuusasioissa seka maarittaa

Lisätiedot

Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7)

Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7) Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7) Päiväys 7.5.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Tampere Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Uudenkylän Kotilinna 1 Laatimispäivämäärä: 11.1.2016 Taloyhtiön hallitus vahvistanut pvm ja allekirjoitus: Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Omatoiminen varautuminen ja työpaikan paloturvallisuus

Omatoiminen varautuminen ja työpaikan paloturvallisuus Omatoiminen varautuminen ja työpaikan paloturvallisuus Kirjaston henkilökunnan turvallisuuskoulutus 10.12.2013 Koulutussuunnittelija Jorma Narvi Koulutuksen tavoite Koulutuksen jälkeen jokainen työntekijä

Lisätiedot

OMATOIMINEN VARAUTUMINEN JA PELASTUSSUUNNITTELU KULTTUURIHISTORIALLISISSA KOHTEISSA

OMATOIMINEN VARAUTUMINEN JA PELASTUSSUUNNITTELU KULTTUURIHISTORIALLISISSA KOHTEISSA OMATOIMINEN VARAUTUMINEN JA PELASTUSSUUNNITTELU KULTTUURIHISTORIALLISISSA KOHTEISSA Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille Perustuslaki 20 Kulttuuriomaisuuden

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9. Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.2011 Lain valmistelun lähtökohdat Tausta: Hallitusohjelman kirjaukset

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010 1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos;

Lisätiedot