SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE"

Transkriptio

1 Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2003 B102 SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kauko Viitanen (toim.) Teknillinen korkeakoulu Maanmittausosasto Kiinteistöopin laboratorio Helsinki University of Technology Department of Surveying Institute of Real Estate Studies

2 Teknillinen korkeakoulu Kiinteistöopin laboratorio PL TKK Puh. (09) Telefax (09) ISBN ISSN Espoo 2003

3 Esipuhe Viime vuosien nopean kansainvälistymisen takia on tarve sanojen ja termien kääntämiseen lisääntynyt voimakkaasti myös kiinteistöalalla. Ala on kansallisesti säänneltyä ja suurista kansallisista eroista johtuen termien kääntäminen on ongelmallista. Tämä on havaittavissa mm. olemassa olevien yleissanakirjojen usein puuttuvista tai jopa virheellisen käsityksen antavissa käännöksistä. Toisaalta vastaavasta syystä tässäkään työssä ei kaikissa kohdin ole päästy tavoiteltuihin yksiselitteisiin ja tarkkoihin käännöksiin. Monille suomalaisille sanoille ei ole olemassa kunnon vastineita ja sen takia joudutaan käyttämään vaihtoehtoisia ja usein vain osittain termin kattavia käännöksiä. Ongelma koskee tosin myös englanninkielistä maailmaa. Kiinteistöalan termit ovat usein erittäin vanhoja, joten samoillekin asioille on kehittynyt eripuolilla maailmaa erilaisia termejä. Tämän sanaston pohjana ovat olleet kiinteistöopin laboratoriossa useiden vuosien, jopa vuosikymmenten aikana syntyneet julkaisemattomat sanalistat. Niitä on täydennetty käymällä läpi kiinteistöalan lisäksi taloustieteellisiä ja oikeustieteellisiä sanastoja, yleissanakirjoja ja kirjallisuutta. Keskeisimmin tarkastellut julkaistut lähteet on mainittu lähdeluettelossa sanaston lopussa. Tämän maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan projektiin sivuaiheena kuuluneen työn alkuvaiheesta vastasi TkL Mika Törhönen. Sen jälkeen työtä jatkettiin lähinnä projektin johtajan, professori Kauko Viitasen ja FM Marjatta Huuhtasen toimesta. Tässä vaiheessa hanke liitettiin myös EU-projekteihin COST G9 Modeling Real Property Transactions ja econtent Programmen European Land Information Service (EULIS), koska niissä molemmissa laaditaan yhteisiä käsitteistöjä keskeisille kiinteistöalan lohkoille. Näin laadittu luonnos lähetettiin kommentoitavaksi maanmittausosaston kiinteistötalouden koulutusohjelman henkilökunnalle ja tutkijoille sekä useille osaston ulkopuolisille tahoille. Sanastoon saatiinkin varsin paljon kommentteja ja lisäysehdotuksia, joista erityiset kiitokset haluan esittää TY Heidi Falkenbachille, OTL Erja Hakkaraiselle, DI Marko Hannoselle, TkL Tuomo Heinoselle, TY Marjaana Meriläiselle, prof. (em.) Olavi Myhrbergille, TY Katri Nuujalle, TkT Aulis Tenkaselle ja prof. Arvo Vitikaiselle. Sanaston lopputyöstön tekivät prof. Kauko Viitanen ja FM Marjatta Huuhtanen. Sanaston teknisestä toteuttamisesta on vastannut yli-insinööri Hannu Aarnio. 1

4 Sanasto julkaistaan kiinteistöopin laboratorion julkaisusarjassa elektronisena julkaisuna, jotta kiinteistöalan asiantuntijat, tutkijat, opiskelijat ja muut tiedon tarvitsijat saisivat sen vaivattomasti käyttöönsä ja sanastosta saataisiin myös mahdollisimman suuri hyöty. Koska sanastoa tehtäessä on jouduttu tekemään valintoja, jotka eivät aina johda samoihin tuloksiin kuin joissain yhteyksissä mahdollisesti on tarkoitettu, on sanastoa käytettävä varovasti. Tekijät eivät takaa käännösten oikeellisuutta tai ota vastuuta sen mukaan tehdyistä virheistä. Jotta sanasto saataisiin tulevaisuudessa kehittymään entistä paremmaksi ja täydellisemmäksi, siihen on lisätty suora linkki, jolla kiinteistöopin laboratoriolle toivotaan ilmoitettavan havaituista puutteista tai virheellisyyksistä. Samalla toivotaan esitettävän perustelut ja/tai mahdolliset lähteet asian käsittelyn helpottamiseksi. Kiinteistöopin laboratorio tulee ylläpitämään sanastoa ja julkaisemaan alustavan suunnitelman mukaan vuosittain uuden, täydennetyn version ainakin lähivuosien ajan. Sanasto on varsinaisesti laadittu suomalaisten termien englanninkielisten vastineiden löytämiseksi. Työn edistyessä kuitenkin todettiin, että englanti-suomi -sanastokin on hyvin tarpeellinen, ja sen takia suomi-englanti -sanasto käännettiin toisinpäin. Englanti-suomi -sanastoa käytettäessä on kuitenkin huomattava, että sen lähtökohtana on ollut suomalainen terminologia eikä se näin ollen ole yhtä kattava sisällöltään kuin suomi-englanti -sanasto. Kiinteistöopin laboratorion puolesta esitän työhön osallistuneille ja tutkimuksen rahoittajille parhaimmat kiitokset. Otaniemessä, maaliskuussa 2003 Kauko Viitanen kiinteistöopin professori 2

5 A aikasarja aikasarja-aineisto aineellinen aineellinen käyttöomaisuushyödyke (kirjanp.) aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (kirjanp.) aineeton aineeton arvo aineeton hyödyke ainesosa ajankohtainen ajanmukaistamiskustannukset ajantasaistus ajorata ala (ammatti-) alanlasku alava maa alempi oikeusaste alenevan rajahyödyn periaate alihintainen kauppa alijäämä alioikeus alioikeusmenettely alistaa alisteinen oikeus aliurakka alivakuutus alivuokralainen alivuokrasopimus alkukäsittely alkuperäinen hankintameno (kirjanp.) alkutuottovaatimus allekirjoituspäivä allokaatio aloite aloiteoikeus aloittamisoikeus alue alueellinen kehittämisohjelma (maakunnan) alueellinen kysyntä alueellinen tarjonta alueen siirtäminen aluehallinto aluejako alueliitos time series time series data material, tangible an item of property, plant and equipment property, plant and equipment immaterial intangible value, immaterial value intangible asset fixture, component, constituent part topical, current replacements update, updating roadway, carriageway field, profession area calculation low-lying (piece of land, parcel etc.), bottomland lower court, inferior court decreasing marginal utility of wealth sale below current price deficit lower court, local court, inferior court, court of first instance procedure in the court of first instance submit, refer (to) inferior right subcontract under-insurance sublessee, subtenant sublease, subtenancy contract preliminary proceedings historical cost initial yield signing date allocation initiative right of initiative right to commence area, district, region Regional Development Programme regional demand regional supply transfer of an area from a real property unit to another regional administration territorial division incorporation, annexation 3

6 aluelämmitys aluepolitiikka aluerakentaminen (hist.) aluesuunnittelu aluevaraus aluste (rekisterissä) ALV ammattipätevyys ankkurivuokralainen annuiteetti ansioton arvonnousu antaa tiedoksi apuhenkilö (maastotöissä) apulainen arbitraasi arkisto arkistonumero arkkitehtuuri arvio arvioida arvioija arvioimisperuste arvioimistoimitus arviointitoimitus (maanmittaustoimituksena) arviointi arviointimenetelmä arviointiongelma arviointiprosessi arviointistandardi arviointitehtävä (toimeksianto) arviointitoiminta arviokirja arvo arvo omistajalle arvo vuokrattuna arvohetki arvoketju arvolaji arvonalennuksen korvaaminen arvonalennus arvonalentuminen (kirjanp.) arvonjäätyminen arvonalentumistappio (kirjanp.) arvonlisävero block heating, collective heating regional policy areal development based on land use agreement areal planning area reservation (numbered) folio (in a register volume) VAT professional competence anchor tenant annuity unearned increment (in value) notify field assistant assistant arbitrage archive archive number, dossier number architecture valuation, appraisal, assessment, estimate, evaluation value, estimate, evaluate valuer, appraiser basis of valuation, basis of appraisal valuation proceedings, appraisal proceedings legal survey and assessment proceedings valuation, appraisal, assessment, evaluation valuation approach, valuation method, appraisal approach valuation problem valuation procedure valuation standards valuation assignment commercial valuations, valuation practice valuation report, appraisal report, valuation certificate value value to owner sitting tenant value date of valuation, valuation date, appraisal date, value date value chain type of value compensation for depreciation depreciation, decrease in value impairment freezing of value impairment loss value added tax 4

7 arvonkorotus (kirjanp.) arvonleikkaus arvonmenetys arvonmuodostus arvonmuutos arvonmuutostuotto arvonmääritys arvonnousu arvonoikaisu arvonvähennys arvo-osuusrekisteri arvopaperistaminen arvoperuste arvoperusteinen arvopaperimarkkinat arvostus (kirjanp.) arvoton asemakaava asemakaava-alue asemakaavaehdotus asemakaavakartta asemakaavaluonnos asemakaavamääräys asettaa nähtäville (esim. kaavaluonnos) asiakas asiakirja asiakirjajulkisuus asiakirjan numero asiakirjat asianajaja asianosainen asiantuntija asiantuntijapalvelut assistentti asuinalue asuinhuoneisto asuinhuoneiston huoneenvuokrasopimus asuinhuoneiston vuokra asuinkerrostalo asuinkunta asuinrakennus asuintontin vuokraoikeus asukas (increase in value through) revaluation, reappraisal cutting (omitting) part of value in expropriation loss in value value formation change in value capital growth, capital return valuation, appraisal, assessment, ascertation of value appreciation, increment, increase in value value adjustment decrease in value, deduction off the value National Interest Register for Stock Market securitation, securitisation value basis value-based securities market measurement worthless, of no value (local) detailed plan, detailed development plan, city plan, town plan area covered by a detailed plan proposal for a (local) detailed plan town planning map draft for a (local) detailed plan detailed plan provision display (a plan proposal for public inspection) client document, deed, instrument publicity of documents dossier number dossier, proceedings lawyer, attorney, advocate party, interested party, litigant (in a court case) expert, specialist professional services assistant residential area dwelling unit residential lease agreement residential lease block of flats municipality of residence, district of residence dwelling house residential tenancy inhabitant, resident 5

8 asukas (huoneistossa) asukasyhdistys asumiskäyttö asunnonvälitys asunto asuntoalue asuntoalueen vuokra asuntokanta asuntokauppa asuntokauppa (elinkeinona) asuntokauppalaki asuntokohtainen asuntokiinteistö asuntokysyntä asuntomarkkinat asunto-oikeus (hist.) asunto-osakehuoneisto asunto-osakeyhtiö asunto-osuuskunta asuntopolitiikka asuntopula asuntorahoitus asuntotakuu (lunastuksessa) asuntotarjonta asuntotila (hist.) asuntotontti asuntotuotanto asuntovaranto asutusalue asutussuunnitelma Auktorisoidut Kiinteistöarvioijat ry auktorisointi auktorisoitu arvioija autopaikka autotalli avaimet käteen -projekti avioehto avio-oikeuden ulkopuolinen omaisuus avio-oikeus avio-osa avoimuus avoin maisema avustaja B beetakerroin boniteetti bruttoala occupant community association residential use housing procurement residence, dwelling, adobe, habitation residential area residential ground lease housing stock home sale, residential sale, housing transaction housing trade Housing Transactions Act residence-specific residential property housing demand housing market Housing Court owner-occupied flat, (condominium unit) apartment house company, (condominium owners association) housing co-operative housing policy housing shortage, housing deficiency housing finance guarantee due to home-loss housing supply small holding residential plot housing production housing stock settlement, settled area settlement plan Authorized Real Estate Valuers authorisation authorised valuer parking space garage turnkey project marriage settlement non-marital property marital right, matrimonial right marital share in property transparency open landscape assistant beta coefficient fertility gross area, gross building area 6

9 bruttoarvo bruttokansantuote bruttokerrosala bruttokäyttöönotto bruttotuotto bruttovuokra bruttovuokratuotto bullet-laina D debentuuri degressiivinen poisto delegoida detaljikaava diskonttaus diskonttauskorko diskonttaustekijä duraatio E edelleenvuokraus edullisuusvertailu edunhaltija edunloukkaus edunmenettäjä edunsaaja eduntasoitus edunvalvontakulut edunvertailu edustaja efektiivinen efektiivinen bruttotuotto efektiivinen kerrosala efektiivinen korko ehdollinen kauppa ehto ei muutoksenhakuoikeutta ei-markkinaperusteinen arvo ei-purettavissa oleva vuokrasopimus ei-taloudellinen arvo ekonometria eksogeeninen elin elinaikainen elinkaari gross value gross national product, gross domestic product gross external area, gross floor area take-up gross income gross rent gross rental income bullet loan debenture accelerated depreciation delegate (local) detailed plan discounting discount rate discount factor duration subleasing, subletting advantage comparison, feasibility comparison party interested, party concerned, interested party violation of interest party losing a benefit beneficiary profit equalisation procedure, compensation legal costs and other fees comparison of interests representative, agent effective effective gross income effective floor area effective interest, internal interest conditional purchase condition, term, stipulation (in a contract), provision no appeal non-market bases of value non-cancellable lease non-economic value econometrics exogenous body, organ lifelong, life-time life cycle 7

10 elinkeino elinkeinoelämä elinkeinotoiminta elinkelpoinen elinkelvoton elinkustannusindeksi elintaso elinympäristö eläkesopimus emissio emokiinteistö endogeeninen enemmistöpäätös energiatehokkuus enimmäiskorvaus enimmäispääoma ennakkoilmoitus ennakkohaltuunotto ennakkokorvaus ennakkomaksu ennakkomerkintä ennakkopäätös ennakkoratkaisu ennakkotapaus ennakkotutkimus ennaltaehkäisevä ennalta vuokrattu ennen-jälkeen arviointi ennuste ensiluokkainen (sijainti) ensirekisteröinti ensisijainen kiinnitys ensisijainen oikeus entisöinti epäoikeudenmukainen epäpätevä epästationaarinen epätasapaino epäterveellinen epävarmuus epävirallinen epääminen erehdys erikoisalue erikoisarvo erikoiskiinteistö erikoislupa erillinen alue trade, business, industry economy life, economy economic activity profitable, self-supporting unprofitable, unproductive cost-of-living index standard of living habitat retirement settlement emission original property unit endogenous majority decision, majority vote energy efficiency maximum compensation maximum capital prior notice advance possession advance indemnity advance payment provisional subscription precedent, preliminary ruling preliminary ruling, precedent precedent, preliminary ruling pilot study pre-emptive pre-let before-and-after valuations forecast, prognosis prime (location) first registration primary mortgage superior right restoration unfair incompetent non-stationary disequilibrium unhealthy uncertainty unofficial refusal, rejection mistake special area special value specialised property, special purpose property, specially designed property special permit detached area 8

11 erillisen alueen tilaksi muodostaminen erillinen tonttijako erillinen vesijättö erillisen vesijätön tilaksi muodostaminen erillisarvomenetelmä erilliskäsittely erillistalo eristys erityinen etuus erityinen oikeus erityinen syy erityisarvo erityisehto erityisen tärkeä elinympäristö erityisintressiarvo (ostajan) erityisesti suojeltava laji erityisperusteinen erityistuomioistuin erityissäännös eroosio erottaa (maata) erottaa (osa) erottaminen erottamisoikeus erotushaitta erämaa erääntyä esikaupunkialue esineoikeus esisopimus esittelijä esityslista esivalmistelu esteellisyys esteettömyys etu etukäteismaksu etuoikeus etumaksu etuosto etuostoehto etuostomenettely etuosto-oikeus etuostosopimus etuus eurooppalainen mittausohjeisto (rak.) formation of a detached area into a real property unit separate plot division detached reliction area formation of a detached reliction into a real property unit appraisal by separate values, valuation by object components separate proceedings detached house insulation special interest special right specific reason, special cause special value special condition, special terms habitat of special importance special purchaser value specie under strict protection resting on special grounds special court special provision erosion parcel out separate separation, severage right of separation damage due to severance wilderness reserve fall due suburb, outskirts, urban fringe property law precontract, preliminary agreement referendary agenda preliminary preparation disqualification, incapacity absence of grounds for disqualification benefit, advantage, interest prepayment, advance payment preference, priority, privilege prepayment, advance payment pre-emption pre-emption condition pre-emption procedure right of pre-emption pre-emption contract benefit, facility European Code of Measuring Practice 9

12 F fasadi fotogrammetria Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratorio (TKK) futuuri fuusio (yritysten) fuusiosopimus G geodeetti geodesia Geodesian laboratorio (TKK) geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto (TKK) geoinformaatiotekniikka geomatiikan koulutusohjelma (TKK) goodwill-arvo goodwill-arvon menetys H haaste haitallinen aine haitallinen vaikutus haitankorvaus haitankorvaus (osalunastuksessa) haitta haja-asutus haja-asutusalue hajauttaa hajauttaminen hajonta (tilast.) hakemus hakemusasia hakija hakkuu hakupaperi(t) hakupäivä halkoa halkominen hallinnan luovutus hallinnan menetys (rangaistuksena) hallinnan palautus hallinnointi hallinta facade photogrammetry Institute of Photogrammetry and Remote Sensing (HUT) future merger merger agreement municipal surveyor geodesy Institute of Geodesy (HUT) Option of Geoinformatics (HUT) geoinformation technology Degree Programme of Geomatics (HUT) value of goodwill loss of goodwill summons, writ of summons, subpoena hazardous substance injurious affection, injurious effect, harmful effect disturbance compensation, compensation for injurious affection compensation for severance and injurious affection nuisance, disturbance, injurious affection, damage scattered settlement sparsely populated area diversify diversification dispersion, variation, standard deviation application petitionary matter applicant, petitioner felling, logging, forest clearing, forest cutting, forest harvesting application document(s) application date partition partition, partitioning, division of landed property according to ideal shares transfer of possession forfeiture restitution of possession administration possession, occupancy, tenure 10

13 hallintaoikeus hallintayksikkö hallinto hallintoelin hallintomenettely hallinto-oikeus hallintovalitus hallintovalta hallintoviranomainen hallitus (valtion) hallitus (yhtiön yms.) hallussapito haltija haltija (asiakirjan) haltija (kiinteistön yms.) haltija (omistaja) haltijavelkakirja haltuunotto haltuunotto (huoneiston) haltuunottopäivä haltuunottopäätös (tilusten) hankkia hankinta hankinta-ajankohta hankintahinta hankintakirja hankintakustannus hankintalupa hankintameno (kirjanp.) hankintaoikeus harhaton harhattomuus harkinta (valta) harvaan asuttu hedoninen hinta hedoninen hintaindeksi hedonisten hintojen teoria henkikirja henkikirjoituspaikka henkilö henkilökohtainen korvaus henkilökohtainen omaisuus herkkyysanalyysi heterogeenisuus hinnanerokorvaus hinnanmuodostus hinnanmuutos hinnan määrääminen right of possession, right of occupancy, tenure, possessory right occupancy unit, possession unit administration administrative body administrative procedure administrative court administrative appeal administrative authority administrative official government, cabinet, council of ministers board, supervisory board, board of directors possession, tenure holder bearer occupant, possessor owner occupant bearer bond, bearer instrument taking into possession occupation, occupancy possession date possession order purchase acquisition date of acquisition purchase price, purchase money acquisition document acquisition cost acquisition permit cost right of acquisition unbiased unbiasedness discretion sparsely populated hedonic price hedonic price index hedonic pricing theory population register, census list place of registration person personal compensation personal property sensitivity analysis heterogeneity compensation for the difference in price, margin compensation price formation change in price price determination 11

14 hinnoittelu hinta hintaindeksi hintakartta hintakilpailu hintamalli hintamarginaali hintataso hoitaa (julkista hallintoa) hoitaa (muuta hallintoa) hoito (kiinteistön) hoitovastike holhooja holhouksenalainen hovioikeus huipukkuus hukata (omaisuutta) hukkaamiskielto huolto (kiinteistön) huoltovelvollinen huoltovelvollisuus huomautus (varoittava) huomioitava oikeus huomioitava syy huoneala huoneenvuokra huoneenvuokrasopimus huoneisto huoneistoala huoneistorekisteri huoneiston haltija huudattaa huutokauppa huutokauppa-arvo (arvio) hylkääminen hylkäävä päätös hylätä hylätä (esim. hakemus) hypoteettinen arvo (lisäarvo) hyvitys hyväksyminen (kaavan) hyväksyntä hyvä kirjanpitotapa hyvä käytäntö hyvässä uskossa hyödyllisyys hyödynsaaja hyödyntäminen hyöty pricing price price index value map price competition price model price margin price level administer manage management maintenance charge appointed guardian person under guardianship Court of Appeal peakness lose prohibition of transfer, restraint on alienation maintenance liable to provide maintenance maintenance liability cautionary mark notable interest notable reason living space, living area tenancy tenancy agreement, lease flat, apartment, condominium unit net floor area, useful floor area flats register tenant, occupant (of apartment, etc.) register one's title to a property auction auction realisable value rejection, refusal rejection, refusal abandon, give up reject latent value compensation, indemnity approval approval, acceptance accepted accounting practise good practice in good faith, bona fide utility beneficiary exploitation, utilisation benefit, utility 12

15 hyötyfunktio hyötyjä maksaa -periaate hyötysuhde (esim. lämmityksessä) häiriö häiriötön hallinta (maan) hävittää (metsää) hävittää (omaisuutta) häätää häätö häätökiista häätömääräys I ideaalijako ihmisoikeudet ikimuistoinen nautinta ikuinen ikuinen hallintaoikeus ilmaisluovutus ilmaisluovutusvelvollisuus ilmastointi ilmeinen ilmeinen kohtuuttomuus ilmeinen oikeuden loukkaus ilmoitus ilmoitus (kunnallinen) ilmoitus (virallinen) ilmoituslomake ilmoitusmääräaika ilmoitustaulu (virallinen) ilmoitusvelvollisuus immateriaali immateriaalioikeus immateriaaliomaisuus immissio indeksi indeksiehto indeksikorotus indeksiluku indeksisidonnaisuus inflaatio infrastruktuuri infrastruktuurimaksu institutionaalinen kiinteistösijoittaja intressi intressivertailu utility function value capture principle efficiency, degree of efficiency disturbance undisturbed possession, quiet employment (of land) ravage (a forest) destroy (property) evict eviction eviction dispute eviction order ideal share-out, division into ideal shares human rights usage from time immemorial perpetual mortmain free transfer, appropriation free transfer obligation, appropriation obligation ventilation, air conditioning (A/C) evident, apparent, manifest, overt manifest unfairness manifest injustice notice, notification, announcement, report, declaration municipal announcement official notice, declaration registration form deadline for notices notice board duty to notify immaterial law if industrial property (oikeudenala), incorporeal right immaterial property immission index index clause index increment index number escalation, index-linkage inflation infrastructure betterment levy institutional real estate investor interest comparison of interests 13

16 investoinnin elinkaari investoinnin sisäinen korkokanta investointi investointianalyysi investointiarvo investointimenetelmä irrottaminen (lunastusalueen) irtaimen panttaus irtaimisto irtain omaisuus irtisanoa (sopimus) irtisanominen irtisanomisaika irtisanomisoikeus isojako isännöinti isännöitsijä isännöitsijäntodistus isännöitsijätoimisto itsehallinto itsehallinto (kunnallinen) J jakaa jakaa (kiinteistö) jakaa (perintö) jakaa tasan jakaa uudelleen jakaa (vastuu) jakamaton kiinteistö jakamaton (kuolin)pesä jakaminen jakauma jako jakoehdotus (hist.) jakokirja (maanjaossa) jakokirja (perinnönjaossa) jakokunta (maanjaossa) jakomerkki investment life cycle internal rate of return (IRR) investment investment analysis investment value investment method severage chattel mortgage personal property, movable property, chattels movable property, personal property, chattels serve a notice of termination (on an agreement) notice of termination, dispossession notice, cancellation, denouncement term (period) of notice right to terminate Basic Land Consolidation, (enclosure of open fields, Engl.) building management, housing management building manager, property manager, house manager, housing manager building manager's (confirmation) letter, house manager's certificate house managing agency self-government, autonomy municipal self-government divide, distribute, partition, share divide up, partition (a real property unit) distribute (an inheritance) share alike reallocate, redistribute share (responsibility) undivided property unit, unpartitioned real property undistributed estate division, partition, distribution distribution distribution, partition, division proposed distribution instrument of division, distribution document deed of partition real estate units involved in land division proceedings temporary identifier for a new register unit 14

17 jako-osakas (jakokunnassa) jako-osakas (kiinteistö) jako-osakas (yhteisomistaja) jako-osuus jakoperuste jakosopimus jakosuunnitelma (halkomisessa) jakosuunnitelma (kiinteistöjärjestelyssä) jakosuunnitelma (yhteisen alueen jaossa) jakotoimitus (maanjaossa) jakovaatimus (maanjaossa) jalot lehtipuut jatkuva käyttö johdannainen johdettu kysyntä johdonmukaisen käytön periaate johto johtorasite jokamiehenoikeus joka toinen vuosi joustamaton joustava oikeusnormi jousto joutomaa julkinen julkinen etu julkinen huutokauppa julkinen kaupanvahvistaja julkinen käsittely julkinen palvelulaitos julkinen rakennus julkinen sektori julkinen rahoitus julkinen tuki julkipano julkipano julkisen ja yksityissektorin yhteistyö (JYY) julkiset avustukset julkishallinto julkisoikeus julkisuusperiaate juridiikka juridinen henkilö jyvitys jyvitysarvo jyvitysasteikko part-owner participating property unit co-owner interest, dividend basis of division, partitioning basis division agreement, partitioning agreement partitioning plan reallotment plan, readjustment plan, reallocation plan partitioning plan, plan of division into property units reallotment, legal land division proceeding claim for division broad-leafed deciduous species permanent use, lasting use, continuous use derivative derived demand principle of consistent use conduit, utility utility easement everyman's right, public right biennial inflexible flexible regulation, flexible (legal) norm, flexible legal rule elasticity waste land, barren land, marginal land, idle land public public interest public auction public purchase witness, (notary public) open hearing public utility public building public sector public finance government assistance public display, public notice public display, public notice public-private partnership (PPP) government grants public administration public law principle of publicity jurisprudence, law judicial person, legal person, legal entity assessment, evaluation of relative values grading value, assessed relative value assessment scale 15

18 jyväluku jäljennös jälkeläinen jälkikorvaus jälkikäteinen maksu jälkirahoitus(malli) jälleenhankinta-arvo jälleenvuokrata järjestelykaavoitus järjestelysuunnitelma jäte jätehuolto jätemaksu jätevesi jätevesimaksu jätteen kuljetus jättää (hakemus) jäännös jäännösarvo jäännösarvo (-menetelmässä) jäännösarvomenetelmä jäävi jäävitön jääviys jääviyssyy jäävätä jäävääminen K kaava kaava-alue kaavaehdotus kaavahierarkia kaavajärjestelmä kaavaluonnos kaavamerkintä kaavamuistutus kaavamuutos kaavamääräys kaavaratkaisu kaavarekisteri kaavaselostus kaavatontti kaavan hyväksyminen kaavan toteuttaminen kaavantoteuttamisjärjestely kaavan tulkinta kaavan vahvistaminen assessed unit value of land (relative value) transcript descendant additional compensation payment in arrear private finance initiative (PFI) replacement cost sublet, sublease land pooling reallotment plan, readjustment plan, reallocation plan waste, refuse, garbage waste management waste charge sewage, waste water sewage rate, waste water rate waste collection file (a petition, an application) residual depreciated value, salvage value, writtendown value residual value residual value method disqualified, challengeable unchallengeable disqualification grounds for disqualification challenge disqualification plan, land use plan, development plan planned area plan proposal plan hierarchy statutory plan system draft plan plan symbol objection to the plan alteration of plan written plan regulation, plan provision plan solution plan register plan commentary, plan report plot adoption of plan plan implementation readjustment for plan implementation plan interpretation ratification of a plan, sanctioning of a plan 16

19 kaavoittaja kaavoitus kaavoitusinsinööri kaavoituskatsaus kaavoitusmaksu (voitto) kaavoituspolitiikka kaavoitussopimus kaavoitusviranomainen kadunpito kadunpitovelvollisuus kaivos kaivoskirja kaivoskivennäiset kaivoskivennäisoikeudet kaivosoikeus kaivosomistus kaivospiiri kaivospiirihakemus kaivospiirimaksu kaivospiiritoimitus kaivosrekisteri kalastuksenhoitomaksu kalastus kalastusalue kalastusoikeus kalastuskunta kalastuspiiri kalavesi kalusto (irtain) kalusto (kiinteä) kameraalinen kameraalinen lohkominen kandidaatintutkinto (alempi) kandidaatintutkinto (ylempi) kannattavuus kannatusyhdistys kanne kannevaatimus kannustin kansainvälinen käytäntö kansainvälinen oikeussääntö Kansainvälinen arviointistandardikomitea Kansainväliset arviointistandardit kansalaisjärjestö planner planning, zoning planning engineer, planning surveyor planning report, zoning report, planning review planning gain planning policy planning agreement, land use agreement planning authority street management street management duty mine mining certificate minerals mineral rights mining right mining property mining patent application for mining patent, concession application mining patent charge legal survey for mining patent formation mining register fishery fee fishery fishing area fishing rights, piscary statutory local fishery association, fishery collective fishing district fishing waters, fishery furniture, furniture and fittings fixtures, fixtures and fittings cameral cameral parcelling (legal cadastral survey of an area to be incorporated into another municipality) bachelor's degree master's degree profitability supporters' association, relief association suit, action complainant's application, claim incentive, inducement international practice rule of international law International Valuation Standards Committee International Valuation Standards civic organisation 17

20 kansalaiskokous kansalaisoikeus kansalaistottelemattomuus kansalaisvapaus kansallinen kaupunkipuisto kansallinen laki kansallinen säännös kansallisomaisuus kansallispuisto kansallistaminen kansantaloudellinen kansantalous kansantaloustiede kantaja kantajapuoli kantakaupunki kantakiinteistö kantatila kantelu (hallinto-) kantelu (prosessuaalinen) kantohinta kantorahatulot kartografia Kartografian ja geoinformatiikan laboratorio (TKK) kartta karttamerkit karttaselitelmä kassavirta kassavirtalaskelma kasvatushakkuu kasvillisuus kasvusuunta katselmus katselmuspöytäkirja katselmustoimitus (vir.) katu katualue katumaksu katuosuus kaukokartoitus kaukolämmitys kauneusarvo kaupallinen arviointi kaupantekokustannukset kaupantekotilaisuus kaupanvahvistaja civic meeting, mass meeting civil rights civil disobedience civil liberties national urban park national law, lex patriae national provision national property, national heritage National Park nationalisation economic national economy, political economy national economics plaintiff, complainant, claimant complaining party inner city residual property unit residual property unit (administrative) complaint extraordinary appeal stumpage price stumpage earnings cartography Cartography and Geoinformatics Laboratory (HUT) map map symbols map description, legend cash flow discounted cash flow (DCF) intermediate felling vegetation directional growth inspection, survey, field check minutes of an inspection survey proceedings, legal survey, official survey street street reserve, road reserve, street area, street zone street charge street section remote sensing district heating esthetic value commercial valuation, valuation business transaction costs, closing costs conclusion of the sale public purchase witness, notary public 18

SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE

SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2007 B120 SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kauko Viitanen, Marjatta Huuhtanen (toim.) Teknillinen korkeakoulu

Lisätiedot

ENGLANTI-SUOMI KIINTEISTÖSANASTO - ENGLISH-FINNISH DICTIONARY OF REAL ESTATE

ENGLANTI-SUOMI KIINTEISTÖSANASTO - ENGLISH-FINNISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2007 B121 ENGLANTI-SUOMI KIINTEISTÖSANASTO - ENGLISH-FINNISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kauko Viitanen, Marjatta Huuhtanen (toim.) Teknillinen korkeakoulu

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 November 2013 relating to Warrants relating to the DAX * Index to be publicly offered in the Republic of Finland and to be admitted

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 31/03/2015 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 09/06/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer Dated 07/03/2014 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 13/05/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Final Terms dated

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Final Terms dated Citigroup Global Markets Deutschland AG Frankfurt am Main (Issuer) Final Terms dated 12 February 2015 to the Base Prospectus dated 07 May 2014 as amended from time to time (the "Base Prospectus") OPEN

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto) Euroopan talous- ja sosiaalikomitea SOC/371 Työntekijöiden rahoitusosakkuus Euroopassa Bryssel 21. lokakuuta 2010 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO aiheesta Työntekijöiden rahoitusosakkuus

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jiiljempiinii "sopimuspuolet",

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY

VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY VATT-JULKAISUJA 41 VATT PUBLICATIONS VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY Toimittaneet Edited by Vesa Kanniainen Seppo Kari Tampereen yliopisto University

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION yearbook 2008 yearbook 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO / TABLE OF CONTENTS 3 Esipuhe Suomen pääomasijoitusyhdistys

Lisätiedot

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish English Term English Description Translated term Translated description accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having

Lisätiedot

Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus

Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus Income and assets Tulot ja varallisuus IA r partner si MOD For more information Jos haluat lisätietoja What else you will need to provide Mitä muuta tarvitsemme Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

Kari Eveli. BizEnglish 2000 englanti-suomi. Tämä freebook sisältää kirjaimen A. Linkki tilaussivulle LEXITEC

Kari Eveli. BizEnglish 2000 englanti-suomi. Tämä freebook sisältää kirjaimen A. Linkki tilaussivulle LEXITEC Kari Eveli BizEnglish 2000 englanti-suomi Tämä freebook sisältää kirjaimen A Käyttöluvan Tilaa BizEnglish haltija: 2000! Linkki tilaussivulle LEXITEC Copyright 1987-2003 Kari Eveli and Lexitec. All rights

Lisätiedot

EMN FOCUSSED STUDY 2/2013

EMN FOCUSSED STUDY 2/2013 EMN FOCUSSED STUDY 2/2013 Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in different Member States Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama EMN FOCUSSED STUDY 2/2013 Organisation

Lisätiedot

European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland

European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland Pohjois-Suomen Yksikkö M 10.4/2006/2 Rovaniemi 8.5.2005 European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland Katja Lalli, Markku Iljina and ENMR-working group with following partners: University

Lisätiedot

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION Publisher: Finnish Venture Capital Association Layout: Mainostoimisto Synergia

Lisätiedot

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for Apple TV Getting Started Guide Contents 5 English 45 Svenska 63 Suomi 83 Dansk 101 Norsk AppleCare Protection Plan for Apple TV Fact Sheet Service and support from the people

Lisätiedot

GENERAL TESTIMONY / LAUSUNTO/TODISTELU

GENERAL TESTIMONY / LAUSUNTO/TODISTELU GENERAL TESTIMONY / LAUSUNTO/TODISTELU Petitioner / Hakija: Respondent / Vastaaja: To / Vastaanottaja: U.S. Case No. / U.S. viite From / Lähettäjä: Finland Case No. / Suomalainen viite Petitioner is /

Lisätiedot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot Voimassa 1.2.2005 alkaen. (English version starts at page 4). 1. Sopimusosapuolet, sopimuksen voimaan tulo 1.1. Tämän sopimuksen osapuolina ovat Xetpoint Oy (jäljempänä

Lisätiedot

PALVELU- TOIMINTA TIETO- INTENSIIVINEN KURSSIN SUORITUSVAATIMUKSET TITA-4400 TIETOINTENSIIVINEN PALVELUTOIMINTA (4 OP) KURSSIN TAVOITE

PALVELU- TOIMINTA TIETO- INTENSIIVINEN KURSSIN SUORITUSVAATIMUKSET TITA-4400 TIETOINTENSIIVINEN PALVELUTOIMINTA (4 OP) KURSSIN TAVOITE TIETO- INTENSIIVINEN PALVELU- TOIMINTA Professori Marjatta Maula Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan laitos (1) Avaus. Prof. Marjatta Maula Johdanto. Tietointensiivinen palvelutoiminta - alan

Lisätiedot

LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA

LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Rahoitus ja vakuudet seminaarisarja tammikuu 2011 LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA VAKUUSJÄRJESTELYT LAATINUT HENRY HILJANDER TAMMIKUU 2011

Lisätiedot

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 26.3.2012 TEEMA 1. EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN HALLINTOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

Lisätiedot