SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE"

Transkriptio

1 Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2003 B102 SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kauko Viitanen (toim.) Teknillinen korkeakoulu Maanmittausosasto Kiinteistöopin laboratorio Helsinki University of Technology Department of Surveying Institute of Real Estate Studies

2 Teknillinen korkeakoulu Kiinteistöopin laboratorio PL TKK Puh. (09) Telefax (09) ISBN ISSN Espoo 2003

3 Esipuhe Viime vuosien nopean kansainvälistymisen takia on tarve sanojen ja termien kääntämiseen lisääntynyt voimakkaasti myös kiinteistöalalla. Ala on kansallisesti säänneltyä ja suurista kansallisista eroista johtuen termien kääntäminen on ongelmallista. Tämä on havaittavissa mm. olemassa olevien yleissanakirjojen usein puuttuvista tai jopa virheellisen käsityksen antavissa käännöksistä. Toisaalta vastaavasta syystä tässäkään työssä ei kaikissa kohdin ole päästy tavoiteltuihin yksiselitteisiin ja tarkkoihin käännöksiin. Monille suomalaisille sanoille ei ole olemassa kunnon vastineita ja sen takia joudutaan käyttämään vaihtoehtoisia ja usein vain osittain termin kattavia käännöksiä. Ongelma koskee tosin myös englanninkielistä maailmaa. Kiinteistöalan termit ovat usein erittäin vanhoja, joten samoillekin asioille on kehittynyt eripuolilla maailmaa erilaisia termejä. Tämän sanaston pohjana ovat olleet kiinteistöopin laboratoriossa useiden vuosien, jopa vuosikymmenten aikana syntyneet julkaisemattomat sanalistat. Niitä on täydennetty käymällä läpi kiinteistöalan lisäksi taloustieteellisiä ja oikeustieteellisiä sanastoja, yleissanakirjoja ja kirjallisuutta. Keskeisimmin tarkastellut julkaistut lähteet on mainittu lähdeluettelossa sanaston lopussa. Tämän maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan projektiin sivuaiheena kuuluneen työn alkuvaiheesta vastasi TkL Mika Törhönen. Sen jälkeen työtä jatkettiin lähinnä projektin johtajan, professori Kauko Viitasen ja FM Marjatta Huuhtasen toimesta. Tässä vaiheessa hanke liitettiin myös EU-projekteihin COST G9 Modeling Real Property Transactions ja econtent Programmen European Land Information Service (EULIS), koska niissä molemmissa laaditaan yhteisiä käsitteistöjä keskeisille kiinteistöalan lohkoille. Näin laadittu luonnos lähetettiin kommentoitavaksi maanmittausosaston kiinteistötalouden koulutusohjelman henkilökunnalle ja tutkijoille sekä useille osaston ulkopuolisille tahoille. Sanastoon saatiinkin varsin paljon kommentteja ja lisäysehdotuksia, joista erityiset kiitokset haluan esittää TY Heidi Falkenbachille, OTL Erja Hakkaraiselle, DI Marko Hannoselle, TkL Tuomo Heinoselle, TY Marjaana Meriläiselle, prof. (em.) Olavi Myhrbergille, TY Katri Nuujalle, TkT Aulis Tenkaselle ja prof. Arvo Vitikaiselle. Sanaston lopputyöstön tekivät prof. Kauko Viitanen ja FM Marjatta Huuhtanen. Sanaston teknisestä toteuttamisesta on vastannut yli-insinööri Hannu Aarnio. 1

4 Sanasto julkaistaan kiinteistöopin laboratorion julkaisusarjassa elektronisena julkaisuna, jotta kiinteistöalan asiantuntijat, tutkijat, opiskelijat ja muut tiedon tarvitsijat saisivat sen vaivattomasti käyttöönsä ja sanastosta saataisiin myös mahdollisimman suuri hyöty. Koska sanastoa tehtäessä on jouduttu tekemään valintoja, jotka eivät aina johda samoihin tuloksiin kuin joissain yhteyksissä mahdollisesti on tarkoitettu, on sanastoa käytettävä varovasti. Tekijät eivät takaa käännösten oikeellisuutta tai ota vastuuta sen mukaan tehdyistä virheistä. Jotta sanasto saataisiin tulevaisuudessa kehittymään entistä paremmaksi ja täydellisemmäksi, siihen on lisätty suora linkki, jolla kiinteistöopin laboratoriolle toivotaan ilmoitettavan havaituista puutteista tai virheellisyyksistä. Samalla toivotaan esitettävän perustelut ja/tai mahdolliset lähteet asian käsittelyn helpottamiseksi. Kiinteistöopin laboratorio tulee ylläpitämään sanastoa ja julkaisemaan alustavan suunnitelman mukaan vuosittain uuden, täydennetyn version ainakin lähivuosien ajan. Sanasto on varsinaisesti laadittu suomalaisten termien englanninkielisten vastineiden löytämiseksi. Työn edistyessä kuitenkin todettiin, että englanti-suomi -sanastokin on hyvin tarpeellinen, ja sen takia suomi-englanti -sanasto käännettiin toisinpäin. Englanti-suomi -sanastoa käytettäessä on kuitenkin huomattava, että sen lähtökohtana on ollut suomalainen terminologia eikä se näin ollen ole yhtä kattava sisällöltään kuin suomi-englanti -sanasto. Kiinteistöopin laboratorion puolesta esitän työhön osallistuneille ja tutkimuksen rahoittajille parhaimmat kiitokset. Otaniemessä, maaliskuussa 2003 Kauko Viitanen kiinteistöopin professori 2

5 A aikasarja aikasarja-aineisto aineellinen aineellinen käyttöomaisuushyödyke (kirjanp.) aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (kirjanp.) aineeton aineeton arvo aineeton hyödyke ainesosa ajankohtainen ajanmukaistamiskustannukset ajantasaistus ajorata ala (ammatti-) alanlasku alava maa alempi oikeusaste alenevan rajahyödyn periaate alihintainen kauppa alijäämä alioikeus alioikeusmenettely alistaa alisteinen oikeus aliurakka alivakuutus alivuokralainen alivuokrasopimus alkukäsittely alkuperäinen hankintameno (kirjanp.) alkutuottovaatimus allekirjoituspäivä allokaatio aloite aloiteoikeus aloittamisoikeus alue alueellinen kehittämisohjelma (maakunnan) alueellinen kysyntä alueellinen tarjonta alueen siirtäminen aluehallinto aluejako alueliitos time series time series data material, tangible an item of property, plant and equipment property, plant and equipment immaterial intangible value, immaterial value intangible asset fixture, component, constituent part topical, current replacements update, updating roadway, carriageway field, profession area calculation low-lying (piece of land, parcel etc.), bottomland lower court, inferior court decreasing marginal utility of wealth sale below current price deficit lower court, local court, inferior court, court of first instance procedure in the court of first instance submit, refer (to) inferior right subcontract under-insurance sublessee, subtenant sublease, subtenancy contract preliminary proceedings historical cost initial yield signing date allocation initiative right of initiative right to commence area, district, region Regional Development Programme regional demand regional supply transfer of an area from a real property unit to another regional administration territorial division incorporation, annexation 3

6 aluelämmitys aluepolitiikka aluerakentaminen (hist.) aluesuunnittelu aluevaraus aluste (rekisterissä) ALV ammattipätevyys ankkurivuokralainen annuiteetti ansioton arvonnousu antaa tiedoksi apuhenkilö (maastotöissä) apulainen arbitraasi arkisto arkistonumero arkkitehtuuri arvio arvioida arvioija arvioimisperuste arvioimistoimitus arviointitoimitus (maanmittaustoimituksena) arviointi arviointimenetelmä arviointiongelma arviointiprosessi arviointistandardi arviointitehtävä (toimeksianto) arviointitoiminta arviokirja arvo arvo omistajalle arvo vuokrattuna arvohetki arvoketju arvolaji arvonalennuksen korvaaminen arvonalennus arvonalentuminen (kirjanp.) arvonjäätyminen arvonalentumistappio (kirjanp.) arvonlisävero block heating, collective heating regional policy areal development based on land use agreement areal planning area reservation (numbered) folio (in a register volume) VAT professional competence anchor tenant annuity unearned increment (in value) notify field assistant assistant arbitrage archive archive number, dossier number architecture valuation, appraisal, assessment, estimate, evaluation value, estimate, evaluate valuer, appraiser basis of valuation, basis of appraisal valuation proceedings, appraisal proceedings legal survey and assessment proceedings valuation, appraisal, assessment, evaluation valuation approach, valuation method, appraisal approach valuation problem valuation procedure valuation standards valuation assignment commercial valuations, valuation practice valuation report, appraisal report, valuation certificate value value to owner sitting tenant value date of valuation, valuation date, appraisal date, value date value chain type of value compensation for depreciation depreciation, decrease in value impairment freezing of value impairment loss value added tax 4

7 arvonkorotus (kirjanp.) arvonleikkaus arvonmenetys arvonmuodostus arvonmuutos arvonmuutostuotto arvonmääritys arvonnousu arvonoikaisu arvonvähennys arvo-osuusrekisteri arvopaperistaminen arvoperuste arvoperusteinen arvopaperimarkkinat arvostus (kirjanp.) arvoton asemakaava asemakaava-alue asemakaavaehdotus asemakaavakartta asemakaavaluonnos asemakaavamääräys asettaa nähtäville (esim. kaavaluonnos) asiakas asiakirja asiakirjajulkisuus asiakirjan numero asiakirjat asianajaja asianosainen asiantuntija asiantuntijapalvelut assistentti asuinalue asuinhuoneisto asuinhuoneiston huoneenvuokrasopimus asuinhuoneiston vuokra asuinkerrostalo asuinkunta asuinrakennus asuintontin vuokraoikeus asukas (increase in value through) revaluation, reappraisal cutting (omitting) part of value in expropriation loss in value value formation change in value capital growth, capital return valuation, appraisal, assessment, ascertation of value appreciation, increment, increase in value value adjustment decrease in value, deduction off the value National Interest Register for Stock Market securitation, securitisation value basis value-based securities market measurement worthless, of no value (local) detailed plan, detailed development plan, city plan, town plan area covered by a detailed plan proposal for a (local) detailed plan town planning map draft for a (local) detailed plan detailed plan provision display (a plan proposal for public inspection) client document, deed, instrument publicity of documents dossier number dossier, proceedings lawyer, attorney, advocate party, interested party, litigant (in a court case) expert, specialist professional services assistant residential area dwelling unit residential lease agreement residential lease block of flats municipality of residence, district of residence dwelling house residential tenancy inhabitant, resident 5

8 asukas (huoneistossa) asukasyhdistys asumiskäyttö asunnonvälitys asunto asuntoalue asuntoalueen vuokra asuntokanta asuntokauppa asuntokauppa (elinkeinona) asuntokauppalaki asuntokohtainen asuntokiinteistö asuntokysyntä asuntomarkkinat asunto-oikeus (hist.) asunto-osakehuoneisto asunto-osakeyhtiö asunto-osuuskunta asuntopolitiikka asuntopula asuntorahoitus asuntotakuu (lunastuksessa) asuntotarjonta asuntotila (hist.) asuntotontti asuntotuotanto asuntovaranto asutusalue asutussuunnitelma Auktorisoidut Kiinteistöarvioijat ry auktorisointi auktorisoitu arvioija autopaikka autotalli avaimet käteen -projekti avioehto avio-oikeuden ulkopuolinen omaisuus avio-oikeus avio-osa avoimuus avoin maisema avustaja B beetakerroin boniteetti bruttoala occupant community association residential use housing procurement residence, dwelling, adobe, habitation residential area residential ground lease housing stock home sale, residential sale, housing transaction housing trade Housing Transactions Act residence-specific residential property housing demand housing market Housing Court owner-occupied flat, (condominium unit) apartment house company, (condominium owners association) housing co-operative housing policy housing shortage, housing deficiency housing finance guarantee due to home-loss housing supply small holding residential plot housing production housing stock settlement, settled area settlement plan Authorized Real Estate Valuers authorisation authorised valuer parking space garage turnkey project marriage settlement non-marital property marital right, matrimonial right marital share in property transparency open landscape assistant beta coefficient fertility gross area, gross building area 6

9 bruttoarvo bruttokansantuote bruttokerrosala bruttokäyttöönotto bruttotuotto bruttovuokra bruttovuokratuotto bullet-laina D debentuuri degressiivinen poisto delegoida detaljikaava diskonttaus diskonttauskorko diskonttaustekijä duraatio E edelleenvuokraus edullisuusvertailu edunhaltija edunloukkaus edunmenettäjä edunsaaja eduntasoitus edunvalvontakulut edunvertailu edustaja efektiivinen efektiivinen bruttotuotto efektiivinen kerrosala efektiivinen korko ehdollinen kauppa ehto ei muutoksenhakuoikeutta ei-markkinaperusteinen arvo ei-purettavissa oleva vuokrasopimus ei-taloudellinen arvo ekonometria eksogeeninen elin elinaikainen elinkaari gross value gross national product, gross domestic product gross external area, gross floor area take-up gross income gross rent gross rental income bullet loan debenture accelerated depreciation delegate (local) detailed plan discounting discount rate discount factor duration subleasing, subletting advantage comparison, feasibility comparison party interested, party concerned, interested party violation of interest party losing a benefit beneficiary profit equalisation procedure, compensation legal costs and other fees comparison of interests representative, agent effective effective gross income effective floor area effective interest, internal interest conditional purchase condition, term, stipulation (in a contract), provision no appeal non-market bases of value non-cancellable lease non-economic value econometrics exogenous body, organ lifelong, life-time life cycle 7

10 elinkeino elinkeinoelämä elinkeinotoiminta elinkelpoinen elinkelvoton elinkustannusindeksi elintaso elinympäristö eläkesopimus emissio emokiinteistö endogeeninen enemmistöpäätös energiatehokkuus enimmäiskorvaus enimmäispääoma ennakkoilmoitus ennakkohaltuunotto ennakkokorvaus ennakkomaksu ennakkomerkintä ennakkopäätös ennakkoratkaisu ennakkotapaus ennakkotutkimus ennaltaehkäisevä ennalta vuokrattu ennen-jälkeen arviointi ennuste ensiluokkainen (sijainti) ensirekisteröinti ensisijainen kiinnitys ensisijainen oikeus entisöinti epäoikeudenmukainen epäpätevä epästationaarinen epätasapaino epäterveellinen epävarmuus epävirallinen epääminen erehdys erikoisalue erikoisarvo erikoiskiinteistö erikoislupa erillinen alue trade, business, industry economy life, economy economic activity profitable, self-supporting unprofitable, unproductive cost-of-living index standard of living habitat retirement settlement emission original property unit endogenous majority decision, majority vote energy efficiency maximum compensation maximum capital prior notice advance possession advance indemnity advance payment provisional subscription precedent, preliminary ruling preliminary ruling, precedent precedent, preliminary ruling pilot study pre-emptive pre-let before-and-after valuations forecast, prognosis prime (location) first registration primary mortgage superior right restoration unfair incompetent non-stationary disequilibrium unhealthy uncertainty unofficial refusal, rejection mistake special area special value specialised property, special purpose property, specially designed property special permit detached area 8

11 erillisen alueen tilaksi muodostaminen erillinen tonttijako erillinen vesijättö erillisen vesijätön tilaksi muodostaminen erillisarvomenetelmä erilliskäsittely erillistalo eristys erityinen etuus erityinen oikeus erityinen syy erityisarvo erityisehto erityisen tärkeä elinympäristö erityisintressiarvo (ostajan) erityisesti suojeltava laji erityisperusteinen erityistuomioistuin erityissäännös eroosio erottaa (maata) erottaa (osa) erottaminen erottamisoikeus erotushaitta erämaa erääntyä esikaupunkialue esineoikeus esisopimus esittelijä esityslista esivalmistelu esteellisyys esteettömyys etu etukäteismaksu etuoikeus etumaksu etuosto etuostoehto etuostomenettely etuosto-oikeus etuostosopimus etuus eurooppalainen mittausohjeisto (rak.) formation of a detached area into a real property unit separate plot division detached reliction area formation of a detached reliction into a real property unit appraisal by separate values, valuation by object components separate proceedings detached house insulation special interest special right specific reason, special cause special value special condition, special terms habitat of special importance special purchaser value specie under strict protection resting on special grounds special court special provision erosion parcel out separate separation, severage right of separation damage due to severance wilderness reserve fall due suburb, outskirts, urban fringe property law precontract, preliminary agreement referendary agenda preliminary preparation disqualification, incapacity absence of grounds for disqualification benefit, advantage, interest prepayment, advance payment preference, priority, privilege prepayment, advance payment pre-emption pre-emption condition pre-emption procedure right of pre-emption pre-emption contract benefit, facility European Code of Measuring Practice 9

12 F fasadi fotogrammetria Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratorio (TKK) futuuri fuusio (yritysten) fuusiosopimus G geodeetti geodesia Geodesian laboratorio (TKK) geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto (TKK) geoinformaatiotekniikka geomatiikan koulutusohjelma (TKK) goodwill-arvo goodwill-arvon menetys H haaste haitallinen aine haitallinen vaikutus haitankorvaus haitankorvaus (osalunastuksessa) haitta haja-asutus haja-asutusalue hajauttaa hajauttaminen hajonta (tilast.) hakemus hakemusasia hakija hakkuu hakupaperi(t) hakupäivä halkoa halkominen hallinnan luovutus hallinnan menetys (rangaistuksena) hallinnan palautus hallinnointi hallinta facade photogrammetry Institute of Photogrammetry and Remote Sensing (HUT) future merger merger agreement municipal surveyor geodesy Institute of Geodesy (HUT) Option of Geoinformatics (HUT) geoinformation technology Degree Programme of Geomatics (HUT) value of goodwill loss of goodwill summons, writ of summons, subpoena hazardous substance injurious affection, injurious effect, harmful effect disturbance compensation, compensation for injurious affection compensation for severance and injurious affection nuisance, disturbance, injurious affection, damage scattered settlement sparsely populated area diversify diversification dispersion, variation, standard deviation application petitionary matter applicant, petitioner felling, logging, forest clearing, forest cutting, forest harvesting application document(s) application date partition partition, partitioning, division of landed property according to ideal shares transfer of possession forfeiture restitution of possession administration possession, occupancy, tenure 10

13 hallintaoikeus hallintayksikkö hallinto hallintoelin hallintomenettely hallinto-oikeus hallintovalitus hallintovalta hallintoviranomainen hallitus (valtion) hallitus (yhtiön yms.) hallussapito haltija haltija (asiakirjan) haltija (kiinteistön yms.) haltija (omistaja) haltijavelkakirja haltuunotto haltuunotto (huoneiston) haltuunottopäivä haltuunottopäätös (tilusten) hankkia hankinta hankinta-ajankohta hankintahinta hankintakirja hankintakustannus hankintalupa hankintameno (kirjanp.) hankintaoikeus harhaton harhattomuus harkinta (valta) harvaan asuttu hedoninen hinta hedoninen hintaindeksi hedonisten hintojen teoria henkikirja henkikirjoituspaikka henkilö henkilökohtainen korvaus henkilökohtainen omaisuus herkkyysanalyysi heterogeenisuus hinnanerokorvaus hinnanmuodostus hinnanmuutos hinnan määrääminen right of possession, right of occupancy, tenure, possessory right occupancy unit, possession unit administration administrative body administrative procedure administrative court administrative appeal administrative authority administrative official government, cabinet, council of ministers board, supervisory board, board of directors possession, tenure holder bearer occupant, possessor owner occupant bearer bond, bearer instrument taking into possession occupation, occupancy possession date possession order purchase acquisition date of acquisition purchase price, purchase money acquisition document acquisition cost acquisition permit cost right of acquisition unbiased unbiasedness discretion sparsely populated hedonic price hedonic price index hedonic pricing theory population register, census list place of registration person personal compensation personal property sensitivity analysis heterogeneity compensation for the difference in price, margin compensation price formation change in price price determination 11

14 hinnoittelu hinta hintaindeksi hintakartta hintakilpailu hintamalli hintamarginaali hintataso hoitaa (julkista hallintoa) hoitaa (muuta hallintoa) hoito (kiinteistön) hoitovastike holhooja holhouksenalainen hovioikeus huipukkuus hukata (omaisuutta) hukkaamiskielto huolto (kiinteistön) huoltovelvollinen huoltovelvollisuus huomautus (varoittava) huomioitava oikeus huomioitava syy huoneala huoneenvuokra huoneenvuokrasopimus huoneisto huoneistoala huoneistorekisteri huoneiston haltija huudattaa huutokauppa huutokauppa-arvo (arvio) hylkääminen hylkäävä päätös hylätä hylätä (esim. hakemus) hypoteettinen arvo (lisäarvo) hyvitys hyväksyminen (kaavan) hyväksyntä hyvä kirjanpitotapa hyvä käytäntö hyvässä uskossa hyödyllisyys hyödynsaaja hyödyntäminen hyöty pricing price price index value map price competition price model price margin price level administer manage management maintenance charge appointed guardian person under guardianship Court of Appeal peakness lose prohibition of transfer, restraint on alienation maintenance liable to provide maintenance maintenance liability cautionary mark notable interest notable reason living space, living area tenancy tenancy agreement, lease flat, apartment, condominium unit net floor area, useful floor area flats register tenant, occupant (of apartment, etc.) register one's title to a property auction auction realisable value rejection, refusal rejection, refusal abandon, give up reject latent value compensation, indemnity approval approval, acceptance accepted accounting practise good practice in good faith, bona fide utility beneficiary exploitation, utilisation benefit, utility 12

15 hyötyfunktio hyötyjä maksaa -periaate hyötysuhde (esim. lämmityksessä) häiriö häiriötön hallinta (maan) hävittää (metsää) hävittää (omaisuutta) häätää häätö häätökiista häätömääräys I ideaalijako ihmisoikeudet ikimuistoinen nautinta ikuinen ikuinen hallintaoikeus ilmaisluovutus ilmaisluovutusvelvollisuus ilmastointi ilmeinen ilmeinen kohtuuttomuus ilmeinen oikeuden loukkaus ilmoitus ilmoitus (kunnallinen) ilmoitus (virallinen) ilmoituslomake ilmoitusmääräaika ilmoitustaulu (virallinen) ilmoitusvelvollisuus immateriaali immateriaalioikeus immateriaaliomaisuus immissio indeksi indeksiehto indeksikorotus indeksiluku indeksisidonnaisuus inflaatio infrastruktuuri infrastruktuurimaksu institutionaalinen kiinteistösijoittaja intressi intressivertailu utility function value capture principle efficiency, degree of efficiency disturbance undisturbed possession, quiet employment (of land) ravage (a forest) destroy (property) evict eviction eviction dispute eviction order ideal share-out, division into ideal shares human rights usage from time immemorial perpetual mortmain free transfer, appropriation free transfer obligation, appropriation obligation ventilation, air conditioning (A/C) evident, apparent, manifest, overt manifest unfairness manifest injustice notice, notification, announcement, report, declaration municipal announcement official notice, declaration registration form deadline for notices notice board duty to notify immaterial law if industrial property (oikeudenala), incorporeal right immaterial property immission index index clause index increment index number escalation, index-linkage inflation infrastructure betterment levy institutional real estate investor interest comparison of interests 13

16 investoinnin elinkaari investoinnin sisäinen korkokanta investointi investointianalyysi investointiarvo investointimenetelmä irrottaminen (lunastusalueen) irtaimen panttaus irtaimisto irtain omaisuus irtisanoa (sopimus) irtisanominen irtisanomisaika irtisanomisoikeus isojako isännöinti isännöitsijä isännöitsijäntodistus isännöitsijätoimisto itsehallinto itsehallinto (kunnallinen) J jakaa jakaa (kiinteistö) jakaa (perintö) jakaa tasan jakaa uudelleen jakaa (vastuu) jakamaton kiinteistö jakamaton (kuolin)pesä jakaminen jakauma jako jakoehdotus (hist.) jakokirja (maanjaossa) jakokirja (perinnönjaossa) jakokunta (maanjaossa) jakomerkki investment life cycle internal rate of return (IRR) investment investment analysis investment value investment method severage chattel mortgage personal property, movable property, chattels movable property, personal property, chattels serve a notice of termination (on an agreement) notice of termination, dispossession notice, cancellation, denouncement term (period) of notice right to terminate Basic Land Consolidation, (enclosure of open fields, Engl.) building management, housing management building manager, property manager, house manager, housing manager building manager's (confirmation) letter, house manager's certificate house managing agency self-government, autonomy municipal self-government divide, distribute, partition, share divide up, partition (a real property unit) distribute (an inheritance) share alike reallocate, redistribute share (responsibility) undivided property unit, unpartitioned real property undistributed estate division, partition, distribution distribution distribution, partition, division proposed distribution instrument of division, distribution document deed of partition real estate units involved in land division proceedings temporary identifier for a new register unit 14

17 jako-osakas (jakokunnassa) jako-osakas (kiinteistö) jako-osakas (yhteisomistaja) jako-osuus jakoperuste jakosopimus jakosuunnitelma (halkomisessa) jakosuunnitelma (kiinteistöjärjestelyssä) jakosuunnitelma (yhteisen alueen jaossa) jakotoimitus (maanjaossa) jakovaatimus (maanjaossa) jalot lehtipuut jatkuva käyttö johdannainen johdettu kysyntä johdonmukaisen käytön periaate johto johtorasite jokamiehenoikeus joka toinen vuosi joustamaton joustava oikeusnormi jousto joutomaa julkinen julkinen etu julkinen huutokauppa julkinen kaupanvahvistaja julkinen käsittely julkinen palvelulaitos julkinen rakennus julkinen sektori julkinen rahoitus julkinen tuki julkipano julkipano julkisen ja yksityissektorin yhteistyö (JYY) julkiset avustukset julkishallinto julkisoikeus julkisuusperiaate juridiikka juridinen henkilö jyvitys jyvitysarvo jyvitysasteikko part-owner participating property unit co-owner interest, dividend basis of division, partitioning basis division agreement, partitioning agreement partitioning plan reallotment plan, readjustment plan, reallocation plan partitioning plan, plan of division into property units reallotment, legal land division proceeding claim for division broad-leafed deciduous species permanent use, lasting use, continuous use derivative derived demand principle of consistent use conduit, utility utility easement everyman's right, public right biennial inflexible flexible regulation, flexible (legal) norm, flexible legal rule elasticity waste land, barren land, marginal land, idle land public public interest public auction public purchase witness, (notary public) open hearing public utility public building public sector public finance government assistance public display, public notice public display, public notice public-private partnership (PPP) government grants public administration public law principle of publicity jurisprudence, law judicial person, legal person, legal entity assessment, evaluation of relative values grading value, assessed relative value assessment scale 15

18 jyväluku jäljennös jälkeläinen jälkikorvaus jälkikäteinen maksu jälkirahoitus(malli) jälleenhankinta-arvo jälleenvuokrata järjestelykaavoitus järjestelysuunnitelma jäte jätehuolto jätemaksu jätevesi jätevesimaksu jätteen kuljetus jättää (hakemus) jäännös jäännösarvo jäännösarvo (-menetelmässä) jäännösarvomenetelmä jäävi jäävitön jääviys jääviyssyy jäävätä jäävääminen K kaava kaava-alue kaavaehdotus kaavahierarkia kaavajärjestelmä kaavaluonnos kaavamerkintä kaavamuistutus kaavamuutos kaavamääräys kaavaratkaisu kaavarekisteri kaavaselostus kaavatontti kaavan hyväksyminen kaavan toteuttaminen kaavantoteuttamisjärjestely kaavan tulkinta kaavan vahvistaminen assessed unit value of land (relative value) transcript descendant additional compensation payment in arrear private finance initiative (PFI) replacement cost sublet, sublease land pooling reallotment plan, readjustment plan, reallocation plan waste, refuse, garbage waste management waste charge sewage, waste water sewage rate, waste water rate waste collection file (a petition, an application) residual depreciated value, salvage value, writtendown value residual value residual value method disqualified, challengeable unchallengeable disqualification grounds for disqualification challenge disqualification plan, land use plan, development plan planned area plan proposal plan hierarchy statutory plan system draft plan plan symbol objection to the plan alteration of plan written plan regulation, plan provision plan solution plan register plan commentary, plan report plot adoption of plan plan implementation readjustment for plan implementation plan interpretation ratification of a plan, sanctioning of a plan 16

19 kaavoittaja kaavoitus kaavoitusinsinööri kaavoituskatsaus kaavoitusmaksu (voitto) kaavoituspolitiikka kaavoitussopimus kaavoitusviranomainen kadunpito kadunpitovelvollisuus kaivos kaivoskirja kaivoskivennäiset kaivoskivennäisoikeudet kaivosoikeus kaivosomistus kaivospiiri kaivospiirihakemus kaivospiirimaksu kaivospiiritoimitus kaivosrekisteri kalastuksenhoitomaksu kalastus kalastusalue kalastusoikeus kalastuskunta kalastuspiiri kalavesi kalusto (irtain) kalusto (kiinteä) kameraalinen kameraalinen lohkominen kandidaatintutkinto (alempi) kandidaatintutkinto (ylempi) kannattavuus kannatusyhdistys kanne kannevaatimus kannustin kansainvälinen käytäntö kansainvälinen oikeussääntö Kansainvälinen arviointistandardikomitea Kansainväliset arviointistandardit kansalaisjärjestö planner planning, zoning planning engineer, planning surveyor planning report, zoning report, planning review planning gain planning policy planning agreement, land use agreement planning authority street management street management duty mine mining certificate minerals mineral rights mining right mining property mining patent application for mining patent, concession application mining patent charge legal survey for mining patent formation mining register fishery fee fishery fishing area fishing rights, piscary statutory local fishery association, fishery collective fishing district fishing waters, fishery furniture, furniture and fittings fixtures, fixtures and fittings cameral cameral parcelling (legal cadastral survey of an area to be incorporated into another municipality) bachelor's degree master's degree profitability supporters' association, relief association suit, action complainant's application, claim incentive, inducement international practice rule of international law International Valuation Standards Committee International Valuation Standards civic organisation 17

20 kansalaiskokous kansalaisoikeus kansalaistottelemattomuus kansalaisvapaus kansallinen kaupunkipuisto kansallinen laki kansallinen säännös kansallisomaisuus kansallispuisto kansallistaminen kansantaloudellinen kansantalous kansantaloustiede kantaja kantajapuoli kantakaupunki kantakiinteistö kantatila kantelu (hallinto-) kantelu (prosessuaalinen) kantohinta kantorahatulot kartografia Kartografian ja geoinformatiikan laboratorio (TKK) kartta karttamerkit karttaselitelmä kassavirta kassavirtalaskelma kasvatushakkuu kasvillisuus kasvusuunta katselmus katselmuspöytäkirja katselmustoimitus (vir.) katu katualue katumaksu katuosuus kaukokartoitus kaukolämmitys kauneusarvo kaupallinen arviointi kaupantekokustannukset kaupantekotilaisuus kaupanvahvistaja civic meeting, mass meeting civil rights civil disobedience civil liberties national urban park national law, lex patriae national provision national property, national heritage National Park nationalisation economic national economy, political economy national economics plaintiff, complainant, claimant complaining party inner city residual property unit residual property unit (administrative) complaint extraordinary appeal stumpage price stumpage earnings cartography Cartography and Geoinformatics Laboratory (HUT) map map symbols map description, legend cash flow discounted cash flow (DCF) intermediate felling vegetation directional growth inspection, survey, field check minutes of an inspection survey proceedings, legal survey, official survey street street reserve, road reserve, street area, street zone street charge street section remote sensing district heating esthetic value commercial valuation, valuation business transaction costs, closing costs conclusion of the sale public purchase witness, notary public 18

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE

SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2007 B120 SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kauko Viitanen, Marjatta Huuhtanen (toim.) Teknillinen korkeakoulu

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Rakennettu ympäristö Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Kiinteistö on oikeuksien, rajoitusten ja velvollisuuksien muodostama alueellisesti rajattu kokonaisuus Reaalitalouden yksikkö Maankäytön yksikkö

Lisätiedot

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalveluiden käytöstä laskutetaan kuukausittain palvelun kuukausilisenssi, joka on sidoksissa käyttäjätunnusten määrään. Palvelujen käytöstä veloitetaan

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Return on equity Net profit for the year excluding non-controlling interests as a percentage of average equity for the year. Average equity including net profit

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: en kaupunki : Ulkoalueiden hoito Tarjoukset 12.4.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: en kaupunki, kirjaamo TRE:2707/02.07.01/2011 PL 487 33101 Hankintayksikön

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Tulostiedotus 3/2002 Vantaa, 22.10.2002 Jyri Luomakoski, talousjohtaja Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Liikevaihto toimialoittain 1-9 Change 1-9 1-12 MEUR 2002 Y/Y

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

TIUSJÄRJESTELYPROSESSI

TIUSJÄRJESTELYPROSESSI TIUSJÄRJESTELYPROSESSI Arvo Vitikainen 2015 A) Tavanomainen maankäytön kehittämishanke 1, 2 ja 4 B) Tilusjärjestely (3) Alkuperäinen omistaja (1) (2) (3) (4) Muutosprosessi Omistusrakenteen muutos Kiinteistörakenteen

Lisätiedot

IFRS standards roadmap

IFRS standards roadmap IFRS standards roadmap Updated: 13.5. Based on IASB work plan as of April 30, (EU endorsement status as at April 5, ) Taru Kettunen IASB Completed projects: Recently published, major projects MAJOR PROJECTS

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Taxation - veronäkökohdat etabloitumiseen ja liiketoiminnan harjoittamiseen liittyen

Taxation - veronäkökohdat etabloitumiseen ja liiketoiminnan harjoittamiseen liittyen Taxation - veronäkökohdat etabloitumiseen ja liiketoiminnan harjoittamiseen liittyen 3 May 2017 Toomas Pikamäe Partner, Eversheds Sutherland Kirsi Hiltunen Attorney at Law, Specialist Counsel MBA, Eversheds

Lisätiedot

Juha Vättö 05.11.2015 CONSTRUCTION IN RUSSIA

Juha Vättö 05.11.2015 CONSTRUCTION IN RUSSIA Juha Vättö 05.11.2015 CONSTRUCTION IN RUSSIA AINO 13-storey comfort-plus class residential estate on Vasily Island The first stage was commissioned in Dec. 2013, the last three sections are planned to

Lisätiedot

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortti Toimitusketjun hallinnan itsearviointi Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortin taustaa Prof. Takao Enkawa, Tokyo Institute

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

This notice in TED website:

This notice in TED website: 1 / 6 This notice in TED website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408042-2017:text:en:html -Vantaa: Health and social work services 2017/S 198-408042 Social and other specific services public contracts

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala

Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala Tarjoukset 11.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Savon koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1 . LIFE+ HAKEMUKSEN VALMISTELU 1 HAKULOMAKKEET Hakulomakkeet on jaettu kolmeen osaan: Hallinnolliset A-lomakkeet Tekniset B- ja C-lomakkeet Taloudelliset (F) lomakkeet HALLINNOLLISET (A) LOMAKKEET 2011

Lisätiedot

Geomatiikan ja kiinteistötalouden koulutusohjelmien kurssien lisäykset, poistot ja muutokset (LPM) vuoden opetusohjelmaan

Geomatiikan ja kiinteistötalouden koulutusohjelmien kurssien lisäykset, poistot ja muutokset (LPM) vuoden opetusohjelmaan Geomatiikan ja kiinteistötalouden koulutusohjelmien kurssien lisäykset, poistot ja muutokset (LPM) vuoden 2012-2013 opetusohjelmaan Maa-6 Geodesia Kurssien lisäykset: Maa-6.3261 Maa-6.3288 Engineering

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

ENGLANTI-SUOMI KIINTEISTÖSANASTO - ENGLISH-FINNISH DICTIONARY OF REAL ESTATE

ENGLANTI-SUOMI KIINTEISTÖSANASTO - ENGLISH-FINNISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2007 B121 ENGLANTI-SUOMI KIINTEISTÖSANASTO - ENGLISH-FINNISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kauko Viitanen, Marjatta Huuhtanen (toim.) Teknillinen korkeakoulu

Lisätiedot

Työryhmä päätti pyytää pysyvien edustajien komiteaa suosittamaan, että neuvosto esityslistansa A-kohtana

Työryhmä päätti pyytää pysyvien edustajien komiteaa suosittamaan, että neuvosto esityslistansa A-kohtana EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 28. lokakuuta 2009 (04.11) (OR. en) 15095/09 ACP 245 FIN 408 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: AKT-työryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Maatalouden

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

Omistusoikeus kiinteistöön TkT Kirsikka Riekkinen MAA-C2003 Kiinteistötekniikan perusteet

Omistusoikeus kiinteistöön TkT Kirsikka Riekkinen MAA-C2003 Kiinteistötekniikan perusteet Omistusoikeus kiinteistöön TkT Kirsikka Riekkinen MAA-C2003 Kiinteistötekniikan perusteet 12.1.2016 Luennon 12.1.2016 sisältö Oikeuksien perusta: ihmisen suhde maahan Omistusoikeus Kiinteistön lainopillinen

Lisätiedot

Lähetysnumero Sändningsnummer. Muut lavat Övriga lastpallar. Rullakot Postbehållare. Postipussit Postsäckar. Lava Pall

Lähetysnumero Sändningsnummer. Muut lavat Övriga lastpallar. Rullakot Postbehållare. Postipussit Postsäckar. Lava Pall 8800 Jakauma vast.ottajille Fördelning, lukumäärä, antal Y-tunnus 53864-4 FO-nummer Keskipaino/ Genomsnittsvikt/ Mat.nro 504 50-5 000x5 04.6- E 83799 Jakauma vast.ottajille Fördelning, lukumäärä, antal

Lisätiedot

Business and environmental law

Business and environmental law (Business and environmental law) Ympäristölainsäädäntö ja liiketoiminta Ari Ekroos Professor Aalto University prof. Ekroos 1 Business and environmental law Environmental matters in business can lead to

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto:

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen Tutkimuslääkkeiden GMP Fimea 17.1.2017 Pirjo Hänninen Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva EU:n asetus Regulation (EU) No 536/2014 Hyväksytty 16.4.2014 (voimaan 28.5. 2016) Kumoaa nykyisen lääketutkimusdirektiivin

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Finnish experiences in designing and funding the renewable energy projects

Finnish experiences in designing and funding the renewable energy projects International fair for energy, automation, lighting technology and communication systems Tallinn, Estonia in March 10. - 12. 2004 Finnish experiences in designing and funding the renewable energy projects

Lisätiedot

YKK esitti 10. helmikuuta 2009 ehdotuksen tarkistetuksi talousarvioksi ja 27. maaliskuuta 2009 lisätietoja 3.

YKK esitti 10. helmikuuta 2009 ehdotuksen tarkistetuksi talousarvioksi ja 27. maaliskuuta 2009 lisätietoja 3. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 24. kesäkuuta (24.06) (OR. fr) 10979/1/09 REV 1 ACP 142 FIN 214 TARKISTETTU ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Yritystoiminnan

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Standard Business Reporting (SBR) and diminishing the Administrative Burden for companies

Standard Business Reporting (SBR) and diminishing the Administrative Burden for companies Standard Business Reporting (SBR) and diminishing the Administrative Burden for companies Elina Koskentalo Finnish Information Society Development Centre, XBRL Finland SCM September 2013 Finland Meeting

Lisätiedot

Bachelor level exams by date in Otaniemi

Bachelor level exams by date in Otaniemi Bachelor level exams by date in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR) Day

Lisätiedot

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal ECAS-tunnuksen hankkiminen Participant Portal osoite: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/ Uudet käyttäjät, joilla ei vielä ole ECAS-tunnuksia:

Lisätiedot

Bachelor level exams by subject in Otaniemi

Bachelor level exams by subject in Otaniemi Bachelor level exams by subject in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR)

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

Alla mainitut osapuolet ovat tänään [aika ja paikka] tehneet keskenään seuraavan kiinteistön kaupan esisopimuksen ( Esisopimus ).

Alla mainitut osapuolet ovat tänään [aika ja paikka] tehneet keskenään seuraavan kiinteistön kaupan esisopimuksen ( Esisopimus ). 1 (8) KIINTEISTÖN KAUPAN ESISOPIMUS PRELIMINARY REAL ESTATE PURCHASE AGREEMENT Alla mainitut osapuolet ovat tänään [aika ja paikka] tehneet keskenään seuraavan kiinteistön kaupan esisopimuksen ( Esisopimus

Lisätiedot

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries.

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries. Teollisuustuotanto Industrial Production 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 27,1=1 27 28 29 21 Kehittyvät maat / Emerging countries Maailma / World Kehittyneet maat / Advanced countries Suomi/Finland Viimeinen

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: HAAGA-HELIA Oy Ab : HAAGA-HELIA Oy Ab: Pasilan aktiivilaitteet 2011

Kansallinen hankintailmoitus: HAAGA-HELIA Oy Ab : HAAGA-HELIA Oy Ab: Pasilan aktiivilaitteet 2011 Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: HAAGA-HELIA Oy Ab : HAAGA-HELIA Oy Ab: Pasilan aktiivilaitteet 2011 Tarjoukset 11.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Hankinnat 110322Johanna Virkanen Puh.

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

APPLICATION GUIDE BSP Finland

APPLICATION GUIDE BSP Finland IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE BSP Finland CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office/Branch Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

SolarForum. An operation and business environment development project

SolarForum. An operation and business environment development project SolarForum An operation and business environment development project Dr. Suvi Karirinne, project manager, Head of the Environmental Engineering Degree Programme Solar Energy Finland -???? Approximately

Lisätiedot

LAADUSTA KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUKYKYÄETUA ESITELMÄN SISÄLTÖ: 1. SABRISCAN-TARINA 2. TULOKSET 3. YHTEENVETO

LAADUSTA KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUKYKYÄETUA ESITELMÄN SISÄLTÖ: 1. SABRISCAN-TARINA 2. TULOKSET 3. YHTEENVETO LAADUSTA KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUKYKYÄETUA ESITELMÄN SISÄLTÖ: 1. SABRISCAN-TARINA 2. TULOKSET 3. YHTEENVETO LEAN-OPEX LEADER - koulutusohjelma on Sabriscan Oy:n 1 RATKAISULIIKETOIMINTAA LEAN-OPEX LEADER

Lisätiedot

Laskuri investointien avuksi

Laskuri investointien avuksi Bioenergy4Business A project for the uptake of solid biofuels in promising European heat market segments Laskuri investointien avuksi Lämpöyrittäjäpäivä 18.4.2016, Savonlinna Timo Määttä Motiva Bioenergy4Business-hanke

Lisätiedot

Hiilineutraalin Turun toimenpiteet ja haaste Lounais-Suomen yhteinen ilmastohaaste, Rauma Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A

Hiilineutraalin Turun toimenpiteet ja haaste Lounais-Suomen yhteinen ilmastohaaste, Rauma Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A Hiilineutraalin Turun toimenpiteet ja haaste Lounais-Suomen yhteinen ilmastohaaste, Rauma 6.4.2017 Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A Manni Hiilineutraali kaupunkialue 2040 mennessä Turun

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Liite 6 / Appendix 6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta Authorisation of the Board of Directors to decide on the repurchase of the Company's own shares Hallitus

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys VASEK - Aloita ajoissa Vaasa 4.2.2015

Yrityksen arvonmääritys VASEK - Aloita ajoissa Vaasa 4.2.2015 Yrityksen arvonmääritys VASEK - Aloita ajoissa Vaasa 4.2.2015 Sisällysluettelo Arvonmääritys yrityskauppa-prosessissa Yrityksen arvo ja arvonmääritysmenetelmiä Arvon määrittäminen Arvo ja kauppahinta Slide

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(7) TU-91 STRATEGINEN JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava TU-91.100C Avoin koodi strategian ja kansainvälisen

Lisätiedot

CO2-tavoitteet aluesuunnittelussa; Case Lontoo

CO2-tavoitteet aluesuunnittelussa; Case Lontoo CO2-tavoitteet aluesuunnittelussa; Case Lontoo Greenfield Consulting Ltd PHONE: +358 40 502 8300 Reelinki 30, 01100 Itäsalmi, Finland FAX: +358 9 8683 6980 www.greenfieldconsulting.fi E-MAIL: herkko@greenfieldconsulting.fi

Lisätiedot

Reforming the Housing Companies Act: A compromise between preciseness and comprehensibility

Reforming the Housing Companies Act: A compromise between preciseness and comprehensibility Research Institute for the Languages of Finland Reforming the Housing Companies Act: A compromise between preciseness and comprehensibility Aino Piehl Curriculum, Language and the Law 20th September, 2008

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR Exchange Notice April 25, 2007 Series 18/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TeliaSonera AB has approved a dividend of EUR 0.6849 per share which will be effective

Lisätiedot

NPS:n toinen huutokauppa (2 nd auction) Markkinatoimikunta 10.2.2015

NPS:n toinen huutokauppa (2 nd auction) Markkinatoimikunta 10.2.2015 NPS:n toinen huutokauppa (2 nd auction) Markkinatoimikunta 10.2.2015 Nykyinen käytäntö Mikäli ensimmäisellä kierroksella ei saada muodostettua hintaa, niin 1. muutetaan blokkitarjoukset tuntitarjouksiksi

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Taivalkosken kunta : Kausitarjous maanrakennuskoneista ja kiviainesten toimittamisesta kunnalle

Kansallinen hankintailmoitus: Taivalkosken kunta : Kausitarjous maanrakennuskoneista ja kiviainesten toimittamisesta kunnalle Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Taivalkosken kunta : Kausitarjous maanrakennuskoneista ja kiviainesten toimittamisesta kunnalle Tarjoukset 6.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Taivalkosken

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 20, 2007 Series 14/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: RAUTARUUKKI OYJ The AGM of Rautaruukki Oyj has approved a dividend of EUR 2.00 per share which will be effective

Lisätiedot

Vastuullisuusarviointi M&A hankkeiden evaluoinnissa ja due diligence prosessissa

Vastuullisuusarviointi M&A hankkeiden evaluoinnissa ja due diligence prosessissa Petri Castrén CFO, Kemira DIF Directors Institute of Finland Tietopankkiaamiainen 30.5.2016 Vastuullisuusarviointi M&A hankkeiden evaluoinnissa ja due diligence prosessissa The first choice in chemistry

Lisätiedot

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 A polycentric and networking spatial structure. The development of Finland s spatial structure is based on a polycentric

Lisätiedot

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan?

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? 1 Suomen tietoturvayhtiöillä on merkityksellisiä kasvutavoitteita 2 Kyberturva on vakaasti kasvava osa perinteistä ICT:tä

Lisätiedot

Laitoskokous Departmental meeting

Laitoskokous Departmental meeting Laitoskokous Departmental meeting ASIALISTA / AGENDA 1. Hankinnat / Procurements Hankintapäällikkö Irja Rissasen tietoisku Info by the Head of Procurement Services Irja Rissanen 2. Ambiotican sisäilmatutkimusten

Lisätiedot

papinet -sanomastandardit

papinet -sanomastandardit papinet -sanomastandardit Tapio Räsänen Puutavaralogistiikan kehittämishaasteita 14.6.2007 1 papinet on An international paper and forest products industry e-business initiative. A set of standard electronic

Lisätiedot

Museo 2015 järjestelmä ja Museoiden luettelointiohjeet

Museo 2015 järjestelmä ja Museoiden luettelointiohjeet Museo 2015 järjestelmä ja Museoiden luettelointiohjeet Pilottimuseoiden tapaaminen Leena Furu 14.11.2013 Luetteloinnin kehittäminen Luettelointityöryhmä 16 museoammattilaista ympäri Suomen Päätavoite:

Lisätiedot

Vastaa kysymyksiin ympyröimällä oikea vastausvaihtoehto.

Vastaa kysymyksiin ympyröimällä oikea vastausvaihtoehto. Oulun yliopisto, OyKKK Mirjam Lehenkari 724207A RAHOIUSPÄÄÖKSE entti 2 (1. uusinta) 4.4.2016 entti koostuu 15 monivalinta- tai oikein/väärin tehtävästä. Jokaiseen tehtävään on ainoastaan yksi oikea (tai

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

Appendix 1. Research material

Appendix 1. Research material Appendix 1. Research material T3 mobility planning and decision making material City of Espoo, City Board. 2013. 10 Selvitys Otaniemen liittämisestä Raide-Jokerin piiriin. Minutes 3.6.2013. Issue nr. 4619/08.01.00/2012.

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Reforming the Housing Companies Act:

Reforming the Housing Companies Act: Research Institute for the Languages of Finland Reforming the Housing Companies Act: What is possible in Legal Language in the name of comprehensibility Aino Piehl Legal Language: transparent & efficient

Lisätiedot

Kiinteistötalouden tutkinto-ohjelman moduulirakenne lukuvuonna

Kiinteistötalouden tutkinto-ohjelman moduulirakenne lukuvuonna Kiinteistötalouden tutkinto-ohjelman moduulirakenne lukuvuonna 2010-2011 Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) M901-P Perusopinnot Mat-1.1410 Matematiikan peruskurssi P1* 10 Mat-1.1420 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI Liite 6.5/2/2016 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2016-2017 RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Valmistelija Seppo Hänninen (Päivi

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Orimattilan Seudun Terveydenhuollon Kiinteistökuntayhtymä : Orimattilan Terveyskeskus: Sammutusjärjestelmä

Kansallinen hankintailmoitus: Orimattilan Seudun Terveydenhuollon Kiinteistökuntayhtymä : Orimattilan Terveyskeskus: Sammutusjärjestelmä Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: n Seudun Terveydenhuollon Kiinteistökuntayhtymä : n Terveyskeskus: Sammutusjärjestelmä Tarjoukset 9.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: n Seudun Terveydenhuollon

Lisätiedot

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Juha Sipilä Hyvinvointia työelämään -seminaari 12.10.2013 Kaikki alkaa ajatuksesta Luomisen prosessi koostuu kolmesta osatekijästä: 1) Kaikki

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3)

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3) Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3) Tarjoukset 5.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: TARJOUS: Neuropsykiatrinen

Lisätiedot

TENTTIJÄRJESTYS LUKUVUONNA

TENTTIJÄRJESTYS LUKUVUONNA Perjantai / Friday 29.8.2014 klo 9-12 sali D Maa-123.1310 Theories and Techniques of Geoinformatics Maa-123.1320 Geoinformatics for Real Estate Economics Maa-123.3461 Topographic Data and Maps Maa-20.1125

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Kansaneläkelaitos : Kansaneläkelaitoksen toimitilojen arkkitehtisuunnittelu

Hankintailmoitus: Kansaneläkelaitos : Kansaneläkelaitoksen toimitilojen arkkitehtisuunnittelu Finland Tender Hankintailmoitus: Kansaneläkelaitos : Kansaneläkelaitoksen toimitilojen arkkitehtisuunnittelu Tarjoukset 4.5.2011 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Kansaneläkelaitos/Palveluosasto PL 450

Lisätiedot

Sosioekonominen asema / Socioeconomic status Maatalousyrittäjä 18,4 8,2 12,2 2,6 19,1 76,0 8 Farmer Muu yrittäjä 46,8 23,8 29,3 2,3 2 2,4 7 7 Entrepre

Sosioekonominen asema / Socioeconomic status Maatalousyrittäjä 18,4 8,2 12,2 2,6 19,1 76,0 8 Farmer Muu yrittäjä 46,8 23,8 29,3 2,3 2 2,4 7 7 Entrepre 174 53 Kuntien, valtion ja yksityisten alueet Municipal, state and private areas Koko väestö Total population Sukupuoli / Sex Nainen Female Mies Male Ikä / Age 15 24 25 44 45 64 65 74 * Kunnan alue Municipal

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

Kauppalehti Tietopalvelut sopimusasiakkaan hinnasto

Kauppalehti Tietopalvelut sopimusasiakkaan hinnasto Hinnasto Sivu 1 / 13 Kauppalehti Tietopalvelut sopimusasiakkaan hinnasto Kauppalehti Tietopalveluiden käytöstä laskutetaan kuukausittain palvelun kuukausilisenssi, joka on sidoksissa käyttäjätunnusten

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot