YLEISTÄ KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASTA JA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISTÄ KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASTA JA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE"

Transkriptio

1 YLEISTÄ KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASTA JA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE AMMATILLINEN TEHTÄVÄALUE Koneinsinöörien tehtäväkenttänä ovat metalliteollisuuden tuotekehitys-, tutkimus-, tuotanto-, markkinointi-, johto- ja koulutustehtävät. Kone- ja tuotesuunnitteluun suuntautuneita insinöörejä työskentelee erityisesti koneiden ja laitteiden suunnittelu-, kehitys- ja tuotantotehtävissä, mutta myös alan kaupallisissa ja hallinnollisissa tehtävissä. Koneautomaatioon suuntautuneita insinöörejä työskentelee lähinnä automaattisten tuotantojärjestelmien suunnittelu-, kehitys- ja kunnossapitotehtävissä, mutta myös alan markkinointi-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Elektroniikan mekaniikkaan suuntautuneet koneinsinöörit toimivat elektronisiin laitteisiin liittyvissä tuotekehitystehtävissä vastaten elektronisen laitteen mekaanisista osista kuten esimerkiksi koteloista ja liittimistä. Tuotantotekniikkaan suuntautuneet koneinsinöörit toimivat tuotannon suunnittelun ja toteutuksen tehtävissä, tuotanto- ja kehitystiimien vetäjinä sekä erilaisissa ylläpitotehtävissä. KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET Koneinsinöörikoulutuksen tavoitteena on antaa vankka matemaattis-luonnontieteellinen perusta sekä tähän tukeutuva ammatillinen tietous konealalla käytettävien laitteiden ja järjestelmien rakenteista, toiminta-, suunnittelu-, toteutus- ja kunnossapitoperiaatteista. Koulutuksen tavoitteena on kehittää taitoa soveltaa em. perustietoja siten, että koneinsinööri kykenee jo lyhyen työkokemuksen jälkeen hoitamaan itsenäisesti alan tehtäviä materiaaleja, energiaa ja ympäristöä säästäviä menetelmiä suosien. Tavoitteena on antaa myös markkinointi-, hallinto- ja johtotehtäviin tarvittavat tuotantotalouden ja henkilöstöasiain perustiedot sekä luoda edellytykset alan jatko- ja täydennyskoulutukseen osallistumiselle. Insinööriltä vaaditaan itsenäistä luovaa ajatte- 16

2 lua, oma-aloitteisuutta ja erityisesti yhteistyökykyä sekä taitoa projektiryhmän johtamiseen. Insinöörin on myös selviydyttävä vieraalla kielellä ammatin edellyttämissä tilanteissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Insinööri joutuu itsenäisesti tekemään merkittäviä ja kauaskantoisia ratkaisuja. Tämän vuoksi koulutuksen tulee kehittää kykyä nähdä laajoja kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä, joihin tulee sisältyä tekniikka, talous, ympäristön suojelu, energian säästö, työyhteisön ihmissuhteet ja yhteiskunnalliset näkökohdat. SUUNTAAVIEN JA SYVENTÄVIEN OPINTOJEN VALINTA Suuntaavien opintojen valinta tapahtuu ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukauden aikana. Valinta pyritään ensisijaisesti toteuttamaan opiskelijoiden toiveiden ja kiinnostuksen mukaisesti, mutta tarvittaessa valintaperusteina käytetään opintomenestystä matematiikassa, mekaniikassa ja tietojenkäsittelyssä. Suuntaavien opintojen laajuus on 39 opintoviikkoa muissa paitsi tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa, jossa niitä on 56,5 opintoviikkoa. Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa on vastaavasti yleisaineopintoja vähemmän kuin muissa suuntautumisvaihtoehdoissa. Suuntaavat opinnot suoritetaan pääasiassa kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena. VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT Koulutusohjelmaan sisältyy 10 ov vapaasti valittavia opintojaksoja. Näiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle mahdollisuus laaja-alaistaa tutkintoaan valitsemalla kiinnostuksensa mukaan opintojaksoja esim. toisesta syventymiskohteesta, suuntautumisvaihtoehdosta tai koulutusohjelmasta. Muiden koulutusohjelmien opintojaksoista hyvitettävistä opintoviikoista on sovittava erikseen. Vapaasti valittavia opintojaksoja voi ottaa ohjelmaansa jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen, jolloin viimeisen vuoden tuntimäärästä ei tule liian suurta. Toisaalta vapaasti valittavien opintojen suunnittelu saattaa selkiytyä vasta suuntaavien ja syventävien opintojen valinnan jälkeen. OPISKELUAIKA Opetussuunnitelma on laadittu siten, että 160 opintoviikon laajuiset opinnot voi suorittaa neljässä vuodessa. Asetuksen mukaan opinnot on suoritettava viimeistään yhtä vuotta pidemmässä ajassa (viidessä vuodessa), ellei tästä erityisestä syystä myönnetä poikkeusta. Perusopinnot 43 (34.5) KS Kone- ja tuotesuunnittelun suuntaavat ammattiopinnot 39 ov Yhteiset ammattiopinnot 38 (29) ov KB Koneautomaation suuntaavat ammattiopinnot 39 ov KZ Elektroniikan mekaniikan suuntaavat ammattiopinnot 39 ov KC Tuotantotekniikan suuntaavat ammattiopinnot 36.5 ov Projektityöt 20 ov Vapaasti valittavat opinnot 10 ov Harjoittelu 20 ov Insinöörityö 10 ov (Suluissa tuotantotekniikan linjan opintoviikkomääriä) 17

3 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KS = Kone- ja tuotesuunnittelu Perusopinnot 43, vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi EKF0010 Fysiikka EKF0120 Fysiikka EKF0130 Fysiikka EKF0140 Fysiikka EKF01L0 Fysiikan laboraatiot EKK0010 Kemia EKK0020 Kemia EKCE010 Englanti EKCE020 Englanti EKCE030 Englanti EKCE040 Englanti EKM0000 Matematiikan peruskurssi A Lukiopohjaisilla EKM0001/2ov ja lisäksi EKS0100/2ov EKM0010 Matematiikka 1A EKM0020 Matematiikka EKM0030 Matematiikka EKM0040 Matematiikka EKCR010 Ruotsin kieli EKCR020 Ruotsin kieli 2 1, EKS0010 Viestintä 1 1, EKS0020 Viestintä EKT0010 Tietojenkäsittely EKT0020 Tietojenkäsittely EKT0025 AutoCad perusteet Yhteiset ammattiopinnot 38,0 848 EKA0010 Mekaniikka EKA0020 Mekaniikka EKA0030 Lujuusoppi EKB0010 Tekninen piirustus EKB0020 Tekninen piirustus EKB0030 Materiaalioppi EKB0041 Materiaalioppi 2 0, EKB00L0 Materiaaliopin laboraatiot 1, EKR0010 Valmistustekniikka EKR0020 Valmistustekniikka EKG0010 Yritystoiminta EKG0020 Teollisuusyrityksen laskentatoimi EKG0030 Tuotannon ohjaus EKG0040 Johtamisoppi EKH0010 Ympäristötekniikka EKT0040 Tietokoneavusteinen suunnittelu EKV0000 Sähkötekniikka Suuntaavat ammattiopinnot 39,0 872 EKA0040 Konedynamiikka EKA0050 FEM EKB0050 Materiaalioppi EKR0030 Tuotantotekniikka EKG0050 Laatutekniikka EKH0020 Energiatekniikka EKJ0010 Koneenosien suunnittelu EKJ0020 Koneensuunnittelu

4 EKJ0030 Koneensuunnittelu EKJ0040 Tuotekehitys EKJ0050 Konstruktiotekniikka ja tuotekehitys EKJ0060 Teräsrakenteet EKJ0070 Teollisuusputkistot EKJ0080 Paperiteollisuuden koneet EKP0010 Koneautomaatio 1 1, EKP0020 Koneautomaatio 2 1, Valinnaisiksi (10 ov) suositellaan rinnakkaisen linjan kursseja sekä kieliä ja sovellusohjelmien kursseja 120,

5 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KB = Koneautomaatio Perusopinnot 43, vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi EKF0010 Fysiikka EKF0120 Fysiikka EKF0130 Fysiikka EKF0140 Fysiikka EKF01L0 Fysiikan laboraatiot EKK0010 Kemia EKK0020 Kemia EKCE010 Englanti EKCE020 Englanti EKCE030 Englanti EKCE040 Englanti EKM0000 Matematiikan peruskurssi A Lukiopohjaisilla EKM0001/2ov ja lisäksi EKS0100/ 2ov EKM0010 Matematiikka 1A EKM0020 Matematiikka EKM0030 Matematiikka EKM0040 Matematiikka EKCR010 Ruotsin kieli EKCR020 Ruotsin kieli 2 1, EKS0010 Viestintä 1 1, EKS0020 Viestintä EKT0010 Tietojenkäsittely EKT0020 Tietojenkäsittely EKT0025 AutoCad perusteet Yhteiset ammattiopinnot 38,0 856 EKA0010 Mekaniikka EKA0020 Mekaniikka EKA0030 Lujuusoppi EKB0010 Tekninen piirustus EKB0020 Tekninen piirustus EKB0030 Materiaalioppi EKB0041 Materiaalioppi 2 0, EKB00L0 Materiaaliopin laboraatiot 1, EKR0010 Valmistustekniikka EKR0020 Valmistustekniikka EKG0010 Yritystoiminta EKG0020 Teollisuusyrityksen laskentatoimi EKG0030 Tuotannon ohjaus EKG0040 Johtamisoppi EKH0010 Ympäristötekniikka EKT0040 Tietokoneavusteinen suunnittelu EKV0000 Sähkötekniikka Suuntaavat ammattiopinnot 39,0 792 EKA0040 Konedynamiikka EKJ0010 Koneenosien suunnittelu EKJ0040 Tuotekehitys EKN0000 Automaattisen koneen suunnittelu EKN0010 Ohjausjärjestelmät EKN0020 Ohjausjärjestelmät EKN0030 Ohjausjärjestelmät EKN0050 Robotiikka

6 EKN0060 Mekanisointiyksiköt EKP0030 Hydraulijärjestelmät EKP0040 Hydraulijärjestelmät EKQ0030 Kunnossapito 1, EKT0030 Tietojenkäsittely EKV0030 Anturitekniikka 2, Valinnaisiksi (10 ov) suositellaan rinnakkaisen linjan kursseja sekä kieliä ja sovellusohjelmien kursseja 120,

7 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KZ = Elektroniikan mekaniikka Perusopinnot 43, vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi EKF0010 Fysiikka EKF0120 Fysiikka EKF0130 Fysiikka EKF0140 Fysiikka EKF01L0 Fysiikan laboraatiot EKK0010 Kemia EKK0020 Kemia EKCE010 Englanti EKCE020 Englanti EKCE030 Englanti EKCE040 Englanti EKM0000 Matematiikan peruskurssi A Lukiopohjaisilla EKM0001/2ov ja lisäksi EKS0100/2ov EKM0010 Matematiikka 1A EKM0020 Matematiikka EKM0030 Matematiikka EKM0040 Matematiikka EKCR010 Ruotsin kieli EKCR020 Ruotsin kieli 2 1, EKS0010 Viestintä 1 1, EKS0020 Viestintä EKT0010 Tietojenkäsittely EKT0020 Tietojenkäsittely EKT0025 AutoCad perusteet Yhteiset ammattiopinnot 38,0 848 EKA0010 Mekaniikka EKA0020 Mekaniikka EKA0030 Lujuusoppi EKB0010 Tekninen piirustus EKB0020 Tekninen piirustus EKB0030 Materiaalioppi EKB0041 Materiaalioppi 2 0, EKB00L0 Materiaaliopin laboraatiot 1, EKR0010 Valmistustekniikka EKR0020 Valmistustekniikka EKG0010 Yritystoiminta EKG0020 Teollisuusyrityksen laskentatoimi EKG0030 Tuotannon ohjaus EKG0040 Johtamisoppi EKH0010 Ympäristötekniikka EKT0040 Tietokoneavusteinen suunnittelu EKV0000 Sähkötekniikka Suuntaavat ammattiopinnot 39,0 904 EKS0030 Tuotantotekniikka EKG0050 Laatutekniikka EKH0030 Environment compatibility 2, EKJ0010 Koneenosien suunnittelu EKJ0040 Tuotekehitys EKP0050 Automaatiotekniikka 3, EKU0010 Lämpösuunnittelu 2, EKU0020 Tuotesuunnittelu EKU0030 Ergonomia ja muotoilu

8 EKV0010 Elektromekaniikka EKV0020 Elektroniikka EKV0040 Sulautetut järjestelmät 1, EKV0050 Tietoliikennetekniikka EKZ0100 Projektit Valinnaisiksi (10 ov) suositellaan rinnakkaisen linjan kursseja sekä kieliä ja sovellusohjelmien kursseja 120,

9 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KC = Tuotantotekniikka Perusopinnot 34, vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi EKF0010 Fysiikka EKF0021 Fysiikka 2C EKK0010 Kemia EKK0020 Kemia EKCE010 Englanti EKCE020 Englanti EKCE030 Englanti EKCE040 Englanti EKM0000 Matematiikan peruskurssi A Lukiopohjaisilla EKM0001/2ov ja lisäksi EKS0100/2ov EKM0010 Matematiikka 1A EKM0120 Matematiikka 2C EKM0140 Matematiikka 4C 1, EKCR010 Ruotsin kieli EKCR020 Ruotsin kieli 2 1, EKS0010 Viestintä 1 1, EKS0020 Viestintä EKT0010 Tietojenkäsittely EKT0020 Tietojenkäsittely EKT0025 AutoCad perusteet Yhteiset ammattiopinnot 29,0 624 EKA0010 Mekaniikka EKB0010 Tekninen piirustus EKB0020 Tekninen piirustus EKB0030 Materiaalioppi EKB0041 Materiaalioppi 2 0, EKB00L0 Materiaaliopin laboraatiot 1, EKR0010 Valmistustekniikka EKR0020 Valmistustekniikka EKG0010 Yritystoiminta EKG0020 Teollisuusyrityksen laskentatoimi EKG0030 Tuotannon ohjaus EKG0040 Johtamisoppi EKH0010 Ympäristötekniikka EKT0040 Tietokoneavusteinen suunnittelu EKV0000 Sähkötekniikka Suuntaavat ammattiopinnot 56, EKA0120 Mekaniikka ja lujuusoppi EKB0050 Materiaalioppi EKR0050 NC-koneistus EKR0070 CAD/CAM -ohjelmointi 2, EKR0080 FMS-tekniikka 2, EKG0050 Laatutekniikka EKJ0010 Koneenosien suunnittelu EKJ0040 Tuotekehitys EKN0100 Mekanisointitekniikka 2, EKN0110 Ohjaustekniikka 2, EKP0050 Automaatiotekniikka 3, EKQ0000 Liitosmenetelmät 2, EKQ0010 Levytyötekniikka EKQ0020 Työvälinesuunnittelu

10 EKQ0030 Kunnossapito 1, EKZ0001 Projektinhallinta EKZ0010 Projekti EKZ0020 Projekti EKZ0030 Projekti EKZ0040 Projekti Valinnaisiksi (10 ov) suositellaan rinnakkaisen linjan kursseja sekä kieliä ja sovellusohjelmien kursseja 120,

11 KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJAKSOKUVAUKSET KOODIN MUKAISESSA AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ EKA0010 Mekaniikka 1 (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Voimasysteemin yhdistäminen, jäykän kappaleen tasapaino, ristikko- ja palkkirakenteiden voimasuhteet, palkin rasitusjakauma. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustehtävät. Kirjallisuutta: Hannu Outinen: Mekaniikan harjoitustehtäviä, I osa, Tampere. Beer, Johnston: Vector Mechanics for Engineers, Statics, McGraw-Hill. Tapio Salmi: Mekaniikka 1, Tampere. EKA0020 Mekaniikka 2 (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kitka, mekaniikan koneet, jäykän kappaleen kinematiikka, suhteellisen liikkeen kinematiikka, jäykän kappaleen kinetiikka, energiaperiaate, liikemäärän ja liikemäärämomentin periaatteet. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustehtävät. Kirjallisuutta: Hannu Outinen: Mekaniikan harjoitustehtäviä II osa, Tampere. Beer, Johnston: Mechanics for Engineers/Dynamics. Tapio Salmi: Mekaniikka 2 ja 3, Tampere. EKA0030 Lujuusoppi (5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Jännitysten ja siirtymien määritys sekä mitoitus staattisesti määrätyissä ja yksinkertaisissa hyperstaattisissa rakenteissa. Suoran sauvan veto ja puristus palkin taivutus, rajatilan käsite, vääntö, nurjahdus, väsyminen, muodonmuutosenergia, johdatus elementtimenetelmään. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustehtävät. Kirjallisuutta: Karhunen ym.: Lujuusoppi, Otatieto Gere, Timoshenko: Mechanics of Materials, PWS-Kent Beer, Johnston: Mechanics of Materials, McGraw-Hill Esitiedot: 1A010 EKA0040 Konedynamiikka (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Energia-, liikemäärä- ja liikemäärämomenttiperiaate. Yhden vapausasteen vapaa ja pakkovärähtely. Monen vapausasteen värähtelysysteemi. Monimassaisen akselin vääntövärähtely. Monimassaisen akselin taivutusvärähtely. Dynaamiset analyysit ANSYS-ohjelmistolla. Inertiaan perustuva liik- keen mittaus. 3-dimensionaalisen roottorin kokeellinen tasapainotus. Sähkömoottorikäytön dynamiikka. Kulkuvälineen voimalaitteen ja voimansiirron dynamiikkaa. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustyöt. Kirjallisuus: Airila ym.: Koneenosien suunnittelu 4, WSOY. Esitiedot: 1A010, 1A020, 1A030. EKA0050 FEM (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Elementtimenetelmän lineaarisstaattiset sovellukset. Tasokehä. Avaruuskehä. Tason ja avaruuden jännitys- ja venymätilojen analysointi. Venymien mittaaminen. Myötö- ja murtumishypoteesit. Harjoitustyöt ANSYS-ohjelmistolla (myös omien ohjelmien laadintaa). Suoritustapa: Välikokeet tai tentti ja harjoitustyöt. Kirjallisuus: Karhunen ym.: Lujuusoppi, Otatieto Cook, Malkus, Plesha: Concepts and Applications of Finite Element Analysis. Esitiedot: 1A020 ja 1A030. EKA0120 Lujuusoppi (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Jännitysten ja siirtymien määritys sekä mitoitus staattisesti määrätyissä ja yksinkertaisissa rakenteissa. Suoran sauvan veto ja puristus, palkin taivutus, rajatilan käsite, vääntö, nurjahdus ja väsyminen. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustehtävät. Kirjallisuus: Karhunen ym.: Lujuusoppi, Otatieto EKB0010 Tekninen piirustus 1 (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Koneenpiirustuksen laatiminen valmistettavasta osasta. Tekniset piirustukset ja standardointi. Piirtämisvälineet. Viivat, tekstit, projektiot ja leikkaukset. Mittakaavat ja mitoitus. Pinnankarheus ja pintamerkit. Toleranssit ja sovitteet, geometriset toleranssit. Hitsausmerkinnät Suoritustapa: Harjoitustehtävät ja harjoitustyö sekä välikokeet Kirjallisuus: Pere, A : Koneenpiirustus 1 ja 2, Kirpe Oy. 26

12 EKB0020 Tekninen piirustus 2 (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Koneenpiirustusten laatiminen CAD-ohjelmalla (AutoCAD). Kaksiulotteisen mekaniikkasuunnittelun perusteet. Osa- ja kokoonpanopiirustukset ja osaluettelot. Suoritustapa: CAD-ohjelmalla piirretty harjoitustyö. Kirjallisuus: CAD-ohjelman käsikirja. Esitiedot: EKB0010 EKB0030 Materiaalioppi 1 (2ov) Tavoitteet ja sisältö: Atomien ja molekyylien ryhmittyminen materiaaleiksi. Metallien sisäinen rakenne ja siellä tapahtuvien muutosten merkitykset materiaalien ominaisuuksiin. Hilamuodot, tasapainopiirrokset ja niiden käyttö, terästen lämpökäsittelyt, eri teräslaadut ja valuraudat sekä niiden käyttöperiaatteet, alumiini ja sen seokset, titaaniseokset, kuparimetallit. Metallien mikrorakenteet. Suoritustapa: Välikokeet Kirjallisuus: Esko Laitinen ym.: Konetekniikan materiaalioppi ( uusittu painos 93 tai uudempi ). Monisteet. EKB0040 Materiaalioppi 2 (0,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Muovit ja kumit, keraamit, korroosiolajit ja niiden estäminen, pintakäsittelyt, materiaalin valinnan perusteet. Suoritustapa: Tentti Kirjallisuus: Esko Laitinen ym.: Konetekniikan materiaalioppi( uusittu painos 93 tai uudempi. Miekkoja: Metallioppi ( uusittu painos ). Monisteet. EKB00L0 Materiaaliopin laboraatiot (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on syventää materiaaliopin tietoja kokeellisin keinoin. Laboraatiot sisältävät rikkovaa aineen koetusta, metallien mikrorakenteiden tutkimusta, terästen ja alumiiniseosten lämpökäsittelyjä ja niiden vaikutusten tutkimista sekä muovien muovausta ja lujitemuovien laminointiharjoituksia. Suoritustapa: Jokaisesta työstä tehdään ryhmäkohtainen työselostus, josta ilmenevät työn suoritus, tulokset sekä johtopäätökset, tentti. Kirjallisuus: Jokaista työtä varten ryhmät saavat kirjallisen työohjeen. Työn taustat selvitetään mm. Esko Laitisen ym. Konetekniikan materiaaliopin ja Miekkojan Metalliopin avulla. Esitiedot: EKB0030 ja EKB0040. EKB0050 Materiaalioppi 3 ( 2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opetetaan murtumisen mekanismeja ja murtumien analysointia, lujitemuovien lujuuslaskentaa, materiaalien käyttäytymistä ääriolosuhteissa, uusimmat materiaalien sovellutukset ja pinnoitusmenetelmät, yleisimmät ainetta rikkomattomat koetusmenetelmät ( NDT menetelmät ) Suoritustapa: Laboraatiot, harjoitustyöt ja tentti Kirjallisuus: Muoviliitto: Muovikomposiitit. Luentomonisteet. Esitiedot: EKB0030, EKB0040 ja EKB00L0 Englannin kieli Opiskelijan tulee asetuksen 256/1995 mukaisesti osoittaa saavuttaneensa sellainen vieraan kielen suullinen ja kirjallinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehittymisen kannalta on tarpeellinen. Opiskelija suorittaa neljä kurssia, joiden aikana kehitetään suullista ja kirjallista kielitaitoa työelämän tilanteita varten sekä opiskellaan oman ammattialan erityissanastoa. Kurssien opintoviikkomäärä on yhteensä 6. EKCE010 Englanti 1 (1ov) Tavoite: Yleiskielen keskeisen sanaston ja rakenteiden hallinta, selviytyminen tavallisissa arkielämän tilanteissa, kielialueen kulttuurin tuntemus. Laajuus: 1 ov (48 h lähiopetusta) Suoritus: Kurssin alussa pidetään lähtötasotesti, jonka läpäisseet saavat suoritusmerkinnän (S) ja vapautuvat kurssin muista velvoitteista. Kurssiin sisältyy lähiopetusta (läsnäolovelvoite 80% tunneista),harjoitukset ja kokeet. Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. Erikoisohjelmat tai laitteet:kielistudiot Opetustapa: Luokkaopetus vaihtelevia opetusmenetelmiä käyttäen. Sisältö: Tilanteet työssä ja vapaa-aikana, rakenteiden kertaus. Ajankohta: 1. vuosi EKCE020 Englanti 2 (2 ov) Tavoite: Suullisen ja kirjallisen kielitaidon vankentaminen työelämän ja vapaa-ajan tilanteita varten. Tutustuminen oman alan ammattikirjallisuuteen, kulttuurialueen tuntemus. Laajuus: 2 ov (48 h lähiopetusta) Suoritus: Kurssin alussa pidetään lähtötasotesti (kirjallinen ja suullinenkoe), jonka läpäisseet saavat suoritusmerkinnän (S) ja va- 27

13 pautuvat kurssin muista velvoitteista. Kurssiin sisältyy lähiopetusta (läsnäolovelvoite 80%), harjoitukset, kokeet ja presentaatio. Kurssista annetaan arvosana (1-5). Esitiedot: Englanti 1 Oppimateriaali: Mustonen-Rautelin: English Booster for Engineering Students, Units 1 4. Erikoisohjelmat tai laitteet: Kielistudiot Opetustapa: Luokkaopetus vaihtelevia opetusmenetelmiä käyttäen. Sisältö: Small talk, liikematkat, kultturien väliset erot, tuotekuvaukset, presentaatiot, graafiset kuvat, tehdasvierailut, erityissanasto. Ajankohta: 2. vuosi EKCE030 Englanti 3 (2ov) Tavoite: Oman alan ammattikielen keskeisen sanaston hallinta, ammatti-kirjallisuuteen perehtyminen, valmiudet vieraskielisten luentojen seuraamiseen. Laajuus: 2 ov (48 h lähiopetusta) Suoritus: Kurssiin sisältyy lähiopetusta (läsnäolovelvoite 80% tunneista),harjoitukset ja kokeet. Esitiedot: Englanti 1 ja 2 Oppimateriaali: Mustonen-Rautelin: English Booster for Engineering Students, Unit 9, oman alan tekstejä Erikoisohjelmat tai laitteet: Kielistudiot Opetustapa: Luokkaopetus vaihtelevia opetusmenetelmiä käyttäen. Sisältö: Oman alan erityissanasto. Ajankohta: 3. vuosi EKCE040 Englanti 4 (1 ov) Tavoite: Syvällisempi tutustuminen oman alan ammattikirjallisuuteen ja työelämässä tarvittavaan kieleen. Työpaikan hakemisen, liike-kirjeenvaihdon, raportoinnin sekä opinnäytetyön abstraktin laatimisen taidot. Laajuus: 1 ov (32 h lähiopetusta) Suoritus: Kurssiin sisältyy lähiopetusta (läsnäolovelvoite 80% tunneista), harjoitukset, etätehtävät ja kokeet. Esitiedot: Englanti 1, 2 ja 3: Oppimateriaali: Mustonen-Rautelin: English Booster for Engineering Students, Units 5 8, oman alan tekstejä. Erikoisohjelmat ja laitteet: Kielistudiot Opetustapa: Luokkaopetus vaihtelevia opetusmenetelmiä käyttäen. Sisältö: Työelämään liittyvä sanasto, messut, kokoukset, raportit,alakohtaiset tekstit. Ajankohta: 4. vuosi Ruotsin kieli Ruotsin kielen opetuksen tavoitteena on vankentaa yleiskielen suullista ja kirjallista taitoa sekä perehtyä oman alan tekniseen erityissanastoon. Suoritetut kurssit (Ruotsi 1 ja Ruotsi 2) korvaavat valtion virkamiehiltä vaadittavan kielitutkinnon (Asetus 481/2003) ja suorituksesta tulee merkintä korkeakoulun perustutkinnosta annettavaan todistukseen. Kurssien opintoviikkomäärä on yhteensä 2,5. EKCR010 Ruotsi 1 (1ov) Tavoite: Ruotsin yleiskielen ja keskeisten rakenteiden ja sanaston hallinta, selviytyminen arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti, kielialueen kulttuurin tuntemus. Laajuus: 1 ov (48 h lähiopetusta) Suoritus: Kurssin alussa pidetään lähtötasotesti, jonka läpäisseet saavat suoritusmerkinnän (S) ja vapautuvat kurssin muista velvoitteista. Kurssiin sisältyy lähiopetusta (läsnäolovelvoite 80% tunneista), harjoitukset ja kokeet. Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. Erikoisohjelmat ja laitteet: Kielistudiot Opetustapa: Luokkaopetus vaihtelevia opetusmenetelmiä käyttäen. Sisältö: Tilanteet työssä ja vapaa-aikana, rakenteiden kertaus. Ajankohta: 1. vuosi EKCR020 Ruotsi 2 (1,5 ov) Tavoite: Perehtyminen oman alan erityissanastoon teknisten tekstien avulla. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon vankentaminen harjoittelemalla tekniikan alakohtaisia kielenkäyttötilanteita. Laajuus: 1,5 ov (48 h lähiopetusta) Suoritus: Kurssin alussa pidetään lähtötasotesti (kirjallinen ja suullinen koe), jonka läpäisseet saavat arvosanan (1-5) ja vapautuvat kurssin muista velvoitteista. Kurssiin sisältyy lähiopetusta (läsnäolovelvoite 80% tunneista), harjoitukset, etätehtävät ja kokeet. Esitiedot: Ruotsi 1 Oppimateriaali: Lehto: Koppling (2003,WSOY) Oman alan tekstit Erikoisohjelmat ja laitteet: Kielistudiot Opetustapa: Luokkaopetus vaihtelevia opetusmenetelmiä käyttäen. Sisältö: Tekniikan alan koulutus, insinööri yrityksessä, vieraiden vastaanotto, puhelintilanteet, alan messut, työpaikanhaku, oman alan tekstit. Ajankohta: 2. vuosi 28

14 EKF0010 Fysiikka 1 (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Newtonin lait, kitka. Heittoliike. Keskeiskiihtyvyys. Työ, teho ja energia. Liikemäärä ja impulssi. Suoritustapa: Välikokeet. Kirjallisuus: Mäkelä ym.: Insinöörikoulutuksen fysiikka, Tammertekniikka. EKF0021 Fysiikka 2C 4 ov Tavoitteet ja sisältö: Nesteiden ja kaasujen mekaniikka. Termofysiikka. Geometrinen optiikka. Sähköstatiikka ja tasavirta. Magnetismi ja induktio. Modernin fysiikan perusteita. Laboratoriotöitä. Suoritustapa: Välikokeet ja laboratoriotyöt selostuksineen. Kirjallisuus: Mäkelä ym.: Insinöörikoulutuksen fysiikka, Tammertekniikka; Arminen ym.: Fysiikan laboratoriotyöt, Tammertekniikka. Esitiedot: EKF0010 EKF0120 Fysiikka 2 (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Jäykän kappaleen dynamiikka. Nesteiden ja kaasujen mekaniikka. Termofysiikka. Geometrinen optiikka ja fotometria. Suoritustapa: Välikokeet. Kirjallisuus: Mäkelä ym.: Insinöörikoulutuksen fysiikka, Tammertekniikka. Esitiedot: EKF0010 EKF0130 Fysiikka 3 (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Sähkökenttä ja potentiaali. Kondensaattori. Tasavirtapiirit. Magneettikenttä. Sähkömagneettinen induktio. Induktanssi. Vaihtovirtapiiri. Suoritustapa: Välikokeet. Kirjallisuus: Mäkelä ym.: Insinöörikoulutuksen fysiikka, Tammertekniikka. Esitiedot: EKF0120 EKF0140 Fysiikka 4 (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Värähdys- ja aaltoliikkeet. Kvanttifysiikan perusteita. Suhteellisuusteorian alkeita. Atomi- ja ydinfysiikkaa. Suoritustapa: Välikokeet. Kirjallisuus: Mäkelä ym.: Insinöörikoulutuksen fysiikka, Tammertekniikka. Esitiedot: EKF0130 EKF01L0 Fysiikan laboraatiot (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Laboratoriotöitä fysiikan eri alueilta ja mittaustulosten analysointi tietokoneavusteisesti. Suoritustapa: Raportit tehdyistä töistä ja koe, joka sisältää mittauksia ja tulosten analysointia. Kirjallisuus: Arminen ym: Fysiikan laboratoriotyöt, Tammertekniikka. Esitiedot: EKF0120 EKG0010 Yritystoiminta (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Yleiskuva teollisuustaloudesta, kansantalouden perusteet, kiertokulkumallit, julkinen sektori, kotitalouksien tulot ja verotus, yritysten tuotteiden kysyntä, ulkomaankauppa, yrityksen päätoiminnot, tuottavuus ja kannattavuus (ROI). Liikeidea ja sen suojaus. Markkinoinnin historia. Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus, strateginen suunnittelu, segmentointi ja kohdistaminen. Tuotteen asemointi, hinnoittelu, mainonta, SP, PR ja henkilökohtainen myyntityö. Markkinoiden mittaaminen ja ennustaminen. Suoritustapa: Tentti. Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alussa. EKG0020 Teollisuusyrityksen laskentatoimi (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi. Kustannuslaskenta, investoinnit ja rahoitus, tuotekustannuslaskenta, kannattavuuslaskenta, hinnoittelu. Yrityksen tuloslaskelmat, taseet, kirjanpito ja tilinpäätös. Toiminnan suunnittelu (budjetointi). Suoritustapa: Tentti. Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alussa. EKG0030 Tuotannon ohjaus (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tuotantotoiminnan organisointi, valmistusjärjestelmät, tuotannonohjauksen tavoitteet ja sisältö, logistiikka, tuotannon kehittäminen, OPT, JOT:n keinot, LEAN-toimintatapa, tiimityöskentely. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti ja LEANharjoitustyö sekä taulukkolaskennan harjoitustyöt. Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alussa. EKG0040 Johtamisoppi 1 ov Tavoitteet ja sisältö: Työkäyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen, valmiudet esimiestehtäviin työelämässä, ergonomian, työsuojelulain, henkilöstöasioiden ja työlainsäädännön perusteiden tuntemus. Työpsykologia: lahjakkuus, luonne, asenteet ja tarpeet. Motivaatioteoriat, stressi työelämässä. Fyysinen ja sosiaalinen työympäristö. 29

15 Tavallisimmat organisaatiomallit. Tavallisimmat johtamismallit (erityisesti tulos- ja laatujohtaminen) sekä tiimijohtamisen käytännön johtamistehtävä. Henkilöstöhallinnon perusteet. Työlainsäädäntö. Työmarkkinajärjestelmän toiminta- ja palkkausjärjestelmät. YT-laki ja muut yhteistoimintasopimukset. Työturvallisuus. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustyöt. EKG0050 Laatutekniikka (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Laatukäsite. Laatu yrityksen kilpailutekijänä. Laatujohtaminen (TQM). Laatujohtamistyökaluja: SFS-ISO standardisarja, Benchmarking, laatukustannusten analysointi, laatupalkinnot, QFDmenetelmä, tilastolliset menetelmät. Suoritustapa: Harjoitustyö sekä välikokeet tai tentti. Esitiedot: EKG0030. EKH0010 Ympäristötekniikka (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelun tavoitteet. Johdatus ympäristölainsäädäntöön. Ilman ja vesiensuojelun perusteet Jätehuolto. Tuotantotekijät ympäristön kannalta. Tuotteen elinkaari. Uusiotekniikan perusteet. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustehtävät. Seminaarityö. Esitiedot: EKK0010 EKH0020 Energiatekniikka (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Termodynamiikan, virtausopin ja lämmön siirron perusteet sekä niihin liittyvät laitesovellukset. Ihannekaasu työaineena, koneiden ja prosessien energiataseet. Entropia, tilanmuutokset. Kiertoprosessit. Palaminen. Kostea ilma. Virtaustekniikan perusteet. Pumppujen ja puhaltimien rakenne ja toiminta verkostossa. Paineilmalaitos. Energian tuotantojärjestelmistä. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti ja harjoitustyö. Kirjallisuus: Krannila: Termodynamiikka. Incopera: Fundamentals of heat and mass transfer. Monisteet. EKH0030 Environment compatibility (2.5 ov) Aim: An overview of EMI/EMC. Cabling systems, cable types, cable terminations, connector types. Grounding systems and bonding techniques. Frequency management (spectrum conservation). Introduction to the EMC system tests. Analysis tools, computer modeling. Equipment test plans, procedures and reports. The principles of EC-markings. Grading: Exam. EKJ0010 Koneenosien suunnittelu (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Koneenosien rakenne ja toiminta sekä niiden mitoitus- ja suunnitteluperusteet. Ruuviliitokset, hitsausliitokset, akselit ja muotosulkeiset liitokset ja vierintälaakerit. PC-ohjelmien käyttö koneenosien laskennassa. Suoritustapa: Harjoitustyöt sekä välikokeet Kirjallisuus: Airila-Ekman-Kleimola: Koneenosien suunnittelu (soveltuvin osin). SFS-ENnormeja. SKF Laakeriluettelo. Matek: Maschinen Elemente EKJ0020 Koneensuunnittelu 1 (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Suunnittelu- ja mitoitustehtävä ja tuotteen konstruointi annetuista lähtöarvoista. Hitsausliitosten mitoitus, väsyttävä kuormitus. Kitkaliitokset (kutistusliitos), sovitteen suunnittelu. Painelaitteet, jouset, hihna-, ketjuvälitykset. Koneturvallisuus, konepäätös. Suoritustapa: Harjoitustyöt sekä välikokeet Kirjallisuus: Airila-Ekman-Kleimola: Koneenosien suunnittelu (soveltuvin osin), SFS-ENnormeja sekä monisteet. Esitiedot: EKJ0010 EKJ0030 Koneensuunnittelu 2 (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Itsenäinen ja laajahko suunnittelu- ja mitoitustehtävä ja valmistuspiirustusten konstruointi. Hammasvaihteen suunnittelu- ja mitoitus ja konstruointi. Valmistusystävällinen suunnittelu. Akselin väsyttävä kuormitus, Smith-piirros. Ergonomiset periaatteet koneensuunnittelussa. Käyttövarmuus tuotesuunnittelussa. Suoritustapa: Harjoitustyöt ja tentti. Kirjallisuus: Airila-Ekman-Kleimola: Koneenosien suunnittelu (soveltuvin osin). SFS-EN-normeja. Monisteet. EKJ0040 Tuotekehitys (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tuotekehityksen mer- 30

16 kitys yritystoiminnalle. Tuotestrategia. Ideointimenetelmät ja luovuus. Tuotekehityksen toteutus. Markkinaselvitykset, rinnakkaissuunnittelu, tuotteen suojaaminen. Tuotekehitysmenetelmistä esim. VDI-mallit, QFD-menetelmä. Suoritustapa: Harjoitustyö sekä tentti. EKJ0050 Konstruktiotekniikka ja tuotekehitys (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tuotteen suunnittelu valmistuksen kannalta: materiaalivalinnat ml. Arvoanalyysi, valmistuksen vaatimukset tuotteelle, DFA. RP-mallinnus. Tuotestandardointi ja modulointi. Tuotteen erillistekijät: ergonomia, luotettavuus, käytettävyys, turvallisuus ja melu. Tuotteen suunnittelun ympäristökysymykset: LCA, LCC, kierrätettävyys. Suoritustapa: tentti ja harjoitustyöt. Kirjallisuus: Monisteet, Jorma Tuomaala: Luova koneensuunnittelu. Tammertekniikka Ky. Esitiedot: EKJ0010 EKJ0060 Teräsrakenteet (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Teräksen lujuus- ja laatuluokat. Terästuotteet. Teräsrakennenormit. Hitsausliitokset. Väsyminen hitsatussa rakenteessa. Putkipalkkirakenteen suunnittelu. Suoritustapa: Harjoitustyö sekä välikokeet tai tentti. Kirjallisuus: Monisteet, valmistajien käsikirjat, standardit. Esitiedot: EKJ0030. EKJ0070 Teollisuusputkistot (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Teollisuusputkistojen suunnittelu- ja valmistusprosessi sekä viranomaisten määräykset ja standardit. Suunnittelun lähtötietojen valinta ja tavoitteet. Materiaalin valinta. Putkiston painehäviöt, pumpun (kompressorin) valinta. Paineenkestävyys. Lämpötilan vaikutukset. Putkiston dynaamiset kuormitukset ja kannakointi. Putkistoasennukset. Turvallisuuskysymykset. Instrumentointi. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustyö. EKJ0080 Paperiteollisuuden koneet (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Basic course in paper technology and paper machine technology including other production machines. Paper and board qualities. Paper making process and machine operations. Surface treatment and coating technology. Coater and calander process operations. Literature: Distributed during lectures. EKK0010 Kemia 1 (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Aineen rakenne, kemiallinen sitoutuminen, olomuodot, seokset, kemiallinen reaktio, stökiömetriset laskutehtävät ja kemiallinen tasapaino. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustehtävät. Voidaan suorittaa myös tasokokeella. Kirjallisuus: Antila ym. Tekniikan kemia, Edita EKK0020 Kemia 2 (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Protolyysireaktiot, redox-reaktiot, sähkökemia ja korroosio, muovit, suuntautumisvaihtoehdon kannalta tärkeitä alkuaineita sekä niiden epäorgaanisia ja orgaanisia yhdisteitä, elinympäristön kemiaa. Suoritustapa: Välikokeet Harjoitustyöt. Laboratoriotyöt selostuksineen. Kirjallisuus: Antila ym. Tekniikan kemia, Edita Esitiedot: EKK0010 EKM0000 Matematiikan peruskurssi A (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Trigonometria. Vektorit tasossa ja avaruudessa. Yhtälöt, yhtälöryhmät ja matriisit niiden ratkaisemisessa. Polynomin derivaatta, differentiaali ja määrätty integraali. Taso- ja avaruusgeometriaa. Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset. Välikokeet Kirjallisuus: Launonen ym.: Teknisten ammattien matematiikka 3A, 3B, 3C. WSOY EKM0001 Matematiikan peruskurssi L (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Rationaalilausekkeet. Polynomi-, eksponentti-, logaritmi- ja trigonometriset funktiot ja -yhtälöt. Vinokulmaisen kolmion ratkaiseminen. Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset. Välikokeet Kirjallisuus: Moniste EKM0010 Matematiikka 1A (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Eksponentti-, logaritmi- ja trigonometriset funktiot ja -yhtälöt. Analyyttinen geometria. Yhden muuttujan 31

17 funktion yleinen analyysi. Parametri- ja implisiittiesitykset. Numeerisia menetelmiä. Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset. Välikokeet Kirjallisuus: Launonen ym.: Teknisten ammattien matematiikka 3A, 3B, 3C. WSOY Esitiedot: 1M000 EKM0011 Matematiikka 1L (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Yhtälöryhmät ja matriisit niiden ratkaisemisessa. Vektorit 3-ulotteisessa avaruudessa. Differentiaali. Määrätyn integraalin sovelluksia: Parametri- ja implisiittiesitykset. Numeerisia menetelmiä. Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset. Välikokeet Kirjallisuus: Launonen ym.: Teknisten ammattien matematiikka 3Y. WSOY EKM0020 Matematiikka 2 (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Integrointimenetelmiä. Pinta- ja tilavuusintegraali. Differentiaaliyhtälöt. Kompleksiluvut. Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset. Välikokeet Kirjallisuus: Lehtonen ym.: Teknillinen matematiikka 4. Tammertekniikka; Opetusmonisteet Esitiedot: EKM0010 tai EKM0011 EKM0030 Matematiikka 3 (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Usean muuttujan funktion differentiaalilaskentaa. Vektorifunktion derivointi, viivaintegraali. Sarjat. Matriisit. Laplace-muunnos. Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset. Välikokeet Kirjallisuus: Launonen: Insinöörikoulutuksen Laplace-muunnokset. KuTOL-julkaisu ; Lehtonen ym.: Teknillinen matematiikka 4. Tammertekniikka; Opetusmonisteet Esitiedot: EKM0020 EKM0040 Matematiikka 4 (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka. Suoritustapa:Luennot ja harjoitukset. Välikokeet Kirjallisuus: Tuomenlehto: Insinöörikoulutuksen todennäköisyyslaskenta. KuTOL-julkaisu Esitiedot: EKM0030 EKM0120 Matematiikka 2C (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Integrointimenetelmiä. Määrätyn integraalin numeerinen laskeminen ja sovelluksia. Differentiaaliyhtälöt. Osittaisderivaatat ja kokonaisdifferentiaali. Tasokäyrän kaarevuus, evoluutta ja evolventti. Taso- ja avaruusgeometriaa. Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset. Välikokeet Kirjallisuus: Opetusmonisteet Esitiedot: EKM0010 tai EKM0011 EKM0140 Matematiikka 4C (1.5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perusteet. Suoritustapa:Luennot ja harjoitukset. Välikokeet Kirjallisuus: Opetusmoniste Esitiedot: EKM0120 EKN0000 Automaattisen koneen suunnittelu (5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Automaattisen koneen tai linjan suunnitteluprojektin läpivienti. Turvallisuusvaatimukset ja suunnitteluohjeet. Automaation suunnittelu ja valinta sekä dokumenttien tuottaminen. Automaation laatukriteerit ja kustannukset sekä hyödyn määrittäminen. Toimilaitteet ja niiden ohjaus, (proportionaaliventtiilit ja niiden ohjaus). Käyttövarmuus ja luotettavuus. Suoritustapa: Harjoitustyöt ja välikokeet tai tentti. Kirjallisuus: Julkaisuja, standardeja ja normeja sekä monisteet. EKN0010 Ohjausjärjestelmät 1 (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kytkentäalgebra ja kenttäpiirien suunnittelu. Pneumaattisen sekvenssiohjauksen laadinta. Releet ja releohjaus. Askeltavan ja ohjelmoitavan logiikan ohjelmointi. Järjestelmän liittäminen oheislaitteisiin. Suoritustapa: Laboraatio- ja harjoitustyöt sekä välikokeet Kirjallisuus: Koneautomaatio: Pneumatiikka. Koneautomaatio: Sähköiset automaatiolaitteet. EKN0020 Ohjausjärjestelmät 2 (2,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Ohjelmoitavan logiikan ohjelmarakenteita. Ohjelmointi sekä ohjauslaitteen kytkentä antureihin ja toimilaitteisiin. Suoritustapa: Välikokeet Laboratorioharjoitukset ja harjoitustyö. 32

18 Kirjallisuus: Laitevalmistajan esitteet. EKN0030 Ohjausjärjestelmät 3 (2,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Jaksossa perehdytään ohjaustekniikan nykyaikaisiin sovelluksiin ja menetelmiin. Suoritustapa: Välikokeet Laboratorioharjoitukset. Kirjallisuus: Sovitaan jakson aikana. EKN0050 Robotiikka (2,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Robottiturvallisuus. Robottien rakenneperiaatteet ja ohjelmointitavat. Tarttujat, oheislaitteet. Robotisoitu hitsaus ja kokoonpano. Robotin kytkeminen oheislaitteisiin. Suoritustapa: Harjoitustyöt (6-8 kpl) sekä välikokeet Kirjallisuus: Salmelin, Temmes: Robottiautomaatio. Puma 560-opas. Laitevalmistajien esitteet. EKN0060 Mekanisointiyksiköt (3,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Perehdytään kappaleen käsittelyssä tarvittavien siirto-, kuljetus-, kääntö-ja asettelulaitteiden suunnitteluun ja valintaan. Vaihdemoottorien mitoitus ja valinta (kuljettimet). Lineaariliike, komponentit ja toteutus. Teollisuusrobotit ja manipulaattorit (sovelluksia). Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustyöt. Kirjallisuus: Sew-vaihdemoottorien mitoitusja valintaohjeet. Sähkökäytön mitoitusperiaatteet (lyhyesti). Monisteet. EKN0100 Mekanisointitekniikka (2,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tuotannon mekanisointi ja automatisointi valmistustekniikka huomioon ottaen. Levyjen taivutus ja liitosmenetelmät (ohutlevytyöt). Hitsauksen mekanisointi ja rationalisointi. Koneistettavan kappaleen siirto- ja käsittely. Kokoonpanon mekanisointi (asennusmyönteinen suunnittelu, automaattinen kokoonpano) Suoritustapa: Harjoitustyöt (4 kappaletta). Kirjallisuus: MET-julkaisut. Julkaisut ja monisteet. EKN0110 Ohjaustekniikka (2,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Loogiset perusfunktiot eri tavoin toteutettuna. Pneumaattinen sekvenssiohjaus. Askeltava logiikka. Ohjelmoitavat logiikat. Ohjauslaitteen liittäminen järjestelmään. Suoritustapa: Harjoitustyöt ja välikokeet tai tentti. Kirjallisuus: Koneautomaatio: Pneumatiikka, Koneautomaatio, Sähköiset automaatiolaitteet. EKP0010 Koneautomaatio 1 (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Paineilman käyttö koneautomaatiossa. Pneumaattisen järjestelmän suunnittelu. Piirrosmerkit. Pneumaattinen sekvenssiohjaus. Askeltavan ja ohjelmoitavan logiikan ohjelmointi ja kytkennät. Suoritustapa: Laboratoriotyöt ja harjoitustyöt, välikokeet Kirjallisuus: Koneautomaatio: Pneumatiikka. EKP0020 Koneautomaatio 2 (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Hydrauliikan käyttö koneautomaatiossa. Järjestelmän komponentit ja suunnittelu. Proportionaali-, patruuna- ja servojärjestelmien perusteet. Suoritustapa: Harjoitustyö ja laboraatiot sekä välikokeet EKP0030 Hydraulijärjestelmät 1 (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Hydrostatiikan ja hydrodynamiikan peruskäsitteet. Hydrauliikan komponentit. Hydraulijärjestelmän suunnittelu. Suoritustapa: Harjoitustyö sekä välikokeet tai tentti. Kirjallisuus: Koneautomaatio: Hydrauliikka. Mäkinen: Hydrauliikka 1-3. EKP0040 Hydraulijärjestelmät 2 (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Patruunatekniikka. Proportiaalitekniikka. Työkonehydrauliikka. Servohydrauliikka. Suoritustapa: Laboratoriotyöt ja välikokeet Kirjallisuus: Koneautomaatio: Hydrauliikka. Laitevalmistajien esitteet. MET 28/87 proportiaalitekniikka, perusteet. MET 15/88 Proportiaalitekniikka, ominaisuudet ja soveltaminen EKP0050 Automaatiotekniikka (3,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Paineilman käyttäytymistä hallitsevat peruslait, järjestelmän suunnittelu. Piirrosmerkit. Pneumaattinen sekvenssiohjaus. Hydrostatiikan ja hydrodynamiikan perusteet. Hydraulijärjestelmän komponentit ja niiden toiminta. Hydraulijärjestelmän suunnittelu. 33

19 Suoritustapa: Laboratoriotyöt ja harjoitustyöt, välikokeet Kirjallisuus: Koneautomaatio: Pneumatiikka ja hydrauliikka. EKQ0000 Liitosmenetelmät (2,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tavanomaisten, modernien ja erikoishitsausmenetelmien ja tarvittavien laitteiden tunteminen. Hitsattavuuden ja sen periaatteiden ymmärtäminen ja soveltaminen sekä osata vertailla erilaisten hitsausmenetelmien käyttökelpoisuutta. Hitsausvirheiden tunnistus ja tarkastusmenetelmät ja hitsaukseen liittyvät terveydelliset haittatekijät sekä kustannukset. Juottaminen, liimaus ja niittaus (ohutlevytyöt). Suoritustapa: Hitsaus- ja juotosharjoitukset ja välikokeet Kirjallisuus: Grönlund Eero. Hitsaustekniikka, Otakustantamo. Juha Lukkari Hitsaustekniikka, Opetushallitus Hitsaustekniikkalehdet ja julkaisut. Hitsaajan opas, Rautaruukki Oyj. Monisteet. EKQ0010 Levytyötekniikka (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Ohutlevytuotteiden suunnittelu ja mallintaminen CAD-ohjelmalla. Ohutlevytuotteiden käsittely ja varastointi. Valmistusmenetelmät ja niiden erityispiirteet. Suoritustapa: Harjoitukset ja välikokeet tai tentti. EKQ0020 Työvälinesuunnittelu (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Työvälineet ja työvälinejärjestelmä. Työvälineiden suunnittelu ja mallintaminen CAD-ohjelmalla. Suoritustapa: Harjoitukset ja välikokeet tai tentti. EKQ0030 Kunnossapito (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kunnossapidon tunnusluvut ja strategiat. Käyttövarmuuden parantaminen. Ennakoivan kunnossapidon menetelmät. Vikaantuminen ja vianetsintä. Luotettavuus ja turvallisuus. Kunnossapidon tietojärjestelmä. Kokonaisvaltainen kunnossapito (TPM) ja luotettavuuskeskeinen kunnossapito (RCM). Koneutomaation kunnossapito. Suoritustapa: Harjoitustyö ja välikokeet tai tentti. EKR0010 Valmistustekniikka 1 (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Valutekniikka, jauhemetallurgiset valmistusmenetelmät, levytyöt ja liittämistekniikka, muovaavat valmistusmenetelmät, muoviosien valmistus, pinnoitusmenetelmät, valmistusmenetelmien automatisointi, kokoonpano ja asennus, mittaustekniikka. Suoritustapa: Laboratoriotyöt sekä välikokeet Kirjallisuus: Ihalainen ym.:valmistustekniikka 487, Otatieto. Monisteet. EKR0020 Valmistustekniikka 2 (2 ov) Tavoiteet ja sisältö: Lastuamisen teoria ja teräaineet. Materiaalien lastuttavuus. Lastuamisarvojen valinta. Lastuavat valmistusmenetelmät. Hiominen ja hienotyöstö. Suoritustapa: Harjoitus- ja laboratoriotyöt sekä välikokeet EKR0030 Tuotantotekniikka (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tuotantojärjestelmän rakenne ja toiminnot. Konepaja tuotantolaitoksena. Konepajan valmistusmenetelmät ja niiden taloudelliset käyttöalueet. Tuotesuunnittelu, tuotantotekninen suunnittelu ja valmistus. Valmistuksen automaatio ja sovellukset. Suoritustapa: Harjoitus- ja laboratoriotyöt sekä välikokeet EKR0050 NC-koneistus (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: NC-sorvin ja koneistuskeskuksen ohjelmointi. NC-työstökoneen käyttö. Tuotantotekninen suunnittelu ja valmistus. Suoritustapa: Harjoitus- ja laboratoriotyöt sekä välikokeet EKR0070 CAD/CAM ohjelmointi (2.5 ov) Tavoitteet ja sisältö: 2D- ja 3D -geometrian laatiminen ja siirtäminen NC-ohjelmointijärjestelmään. Työstöratojen muodostaminen, simulointi ja muokkaaminen. Välitiedoston laatiminen ja postprosessointi. NC-ohjelman arkistointi ja siirto NC-koneelle. Suoritustapa: Harjoitus- ja laboratoriotyöt sekä välikokeet EKR0080 FMS-tekniikka (2.5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Joustavan valmistusjär- 34

20 jestelmän (FMS) rakenne, toiminnot ja niiden sisältö. Koneistuksen automaatio ja joustavat valmistusyksiköt. Välineistäminen. Materiaalin siirto- ja varastoautomaatio. Ohjausjärjestelmät. Valvontatoiminnot. Valmistusjärjestelmän turvallisuussuunnittelu. Suoritustapa: Harjoitus- ja laboratoriotyöt sekä välikokeet ÄIDINKIELI Äidinkielen opetuksen tavoitteena on valmentaa opiskelijaa ammatin kannalta selkeään ja johdonmukaiseen suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun. Lisäksi opiskelijaa perehdytetään insinöörityön laadintaan. Kurssien (Viestintä 1 ja Viestintä 2) opintoviikkomäärä on 2. EKS0010 Viestintä 1 (1,5 ov) Tavoite: Opintojakson tavoitteena on valmentaa ammatin kannalta selkeään ja johdonmukaiseen suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun. Kurssilla kerrataan teknisen tekstin tuottamisen kannalta keskeiset kielenhuollon seikat. Laajuus: 1 ov (48 lähiopetusta) Suoritus: Koe sekä kirjalliset ja suulliset harjoitukset. Lähtötasotestin läpäisseet saavat kurssista suoritusmerkinnän (S) ja vapautuvat kurssin muista velvoitteista. Oppimateriaali: Monisteet ja tuntimuistiinpanot Opetustapa: Luokkaopetus vaihtelevia opetusmenetelmiä käyttäen. Sisältö: Puheviestintä (yksilö- ja ryhmäharjoituksia), kokoustekniikan perusteet, tiedottaminen, työnhaun tekstit, referointi, kielenhuolto Ajankohta: 1. vuosi EKS0020 Viestintä 2 (1 ov) Tavoite: Kurssin tavoitteena on vahvistaa sekä suullista että kirjallista esittämista. Harjoitusten avulla pyritään kehittämään ryhmätyötaitoja ja syventämään neuvottelu- ja kokoustekniikkataitoja. Tavoitteena on myös perehdyttää opinnäytetyön laatimiseen. Laajuus: 1 ov ( 48 h lähiopetusta) Suoritus: Koe sekä kirjalliset ja suulliset harjoitukset. Esitiedot: Viestintä 1. Oppimateriaali: Sari Andersson Esa Kylänpää: Käytännön puheviestintä, monisteet ja tuntimuistiinpanot Opetustapa: Luokkaopetus vaihtelevia opetusmenetelmiä käyttäen. Harjoitukset projektiluokassa. Sisältö: Puheviestintä (yksilö- ja ryhmäharjoituksia), neuvottelutaito ja kokoustekniikka, raportointi, muistiot, liikekirjeenvaihto, opinnäytetyö Ajankohta: 4. vuosi EKT0010 Tietojenkäsittely 1 (1.5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia käyttämään mikrotietokonetta, sen käyttöjärjestelmää ja tavallisia toimistosovelluksia kuten tekstinkäsittelyä ja taulukkolaskentaa perustoimintojen tasolla. Lisäksi perehdytään sähköpostin ja Internetin käyttöön sekä virustorjunnan perusteisiin. Suoritustapa: Välikokeet. Voidaan suorittaa myös näyttökokeella opintojakson alkaessa. EKT0020 Tietojenkäsittely 2 (2,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia käyttämään taulukkolaskentaohjelmaa erityisesti teknisessä laskennassa symbolimuotoisia kaavoja ja sisäänrakennettuja funktioita käyttäen. Lisäksi perehdytään piirto-ohjelmiin sekä opetellaan eri ohjelmilla tuotettujen kuvien ja taulukoiden siirtäminen tekniseen raporttiin. Lopuksi perehdytään ohjelmoinnin perusteisiin tavoitteena toistuvien rutiinitoimintojen automatisointi taulukkolaskennan makroja laatimalla. Suoritustapa: Välikokeet. Esitiedot: EKT0010. EKT0030 Tietojenkäsittely 3 (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Ohjelmointitaidon syventäminen kiinnittäen erityisesti huomiota rakenteen selkeyteen sekä huolelliseen dokumentointiin. Tiedonhallinta ja komponenttiohjelmointi. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä yksin tai ryhmissä tehtävät harjoitustyöt. Esitiedot: EKT0020 EKT0040 Tietokoneavusteinen suunnittelu (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Parametrisen piirremallinnusohjelmiston käyttö koneenosien ja kokoonpanojen suunnittelussa..teknisten dokumenttien tuottaminen. Suoritustapa: Portfolio ja harjoitustyö. 35

21 Esitiedot: EKT0020. EKU0010 Lämpösuunnittelu (2,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Jäähdytyksen fysikaaliset perusteet. Lämpötilan merkitys elektroniikan luotettavuudelle. Jäähdytysmenetelmät elektroniikassa. Lämpötilojen laskeminen ja mittaaminen erilaisilla kotelo- ja mekaniikkaratkaisuilla. Virtapiirianalogia. Sopivan komponentin ja liitäntä- ja pakkausmenetelmän valinta. Suoritustapa: Tentti EKU0020 Tuotesuunnittelu (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Valmistusmenetelmien mukainen tuotesuunnittelu, tuotteen suunnittelu kokoonpanon kannalta, suunnittelun metodiikka. Pintakäsittely ja korroosion esto. Rinnakkaissuunnittelun periaatteet ja suunnittelutiimit. Prototyypit. Ohutlevyrakenteiden, metallivaluosien ja muoviosien suunnittelun periaatteet. Kustannusvaikutukset. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö. EKU0030 Ergonomia ja muotoilu (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Käyttöliittymät, ergonomian periaatteet ja menetelmät, työpsykologian, työsosiologian ja työhygienian perusteet. Teollinen muotoilu, Design Management. 3D-visulaisointi. Suoritustapa: Seminaari ja tentti. EKV0000 Sähkötekniikka (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tasa- ja vaihtosähkötekniikan perusteet. Tasa- ja vaihtosähköpiirien laskenta. Vaihtosähkökoneet, toimintaperiaate ja valinta. Sähköturvallisuusmääräyksiä. Sähköpiirustusten lukeminen. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti ja laboratoriotyöt selostuksineen. EKV0010 Elektromekaniikka (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Elektroniikan komponenttien mekaaniset ominaisuudet. Erilaiset piirilevytekniikat, pakkaustavat, näppäimistöt, sähköiset liittimet, kaapeloinnit ja koteloinnit, kehikko- ja räkkirakenteet. Mekaniikkasuunnittelun ohjelmistot. Suoritustapa: Tentti. EKV0020 Elektroniikka (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Analogia- ja digitaalitekniikan perusteet. Passiiviset komponentit, transistorit, operaatiovahvistimet, digitaalitekniikan komponentit, PLD- ja ASIC-piirit. Signaalin muokkaus. Tehoelektroniikka, lineaari- ja hakkuriteholähteet, tyristorit, GTO:t, moottoriohjaukset. Elektroniikan suunnitteluja simulointiohjelmat. Suoritustapa: Tentti. Kirjallisuus: Millman-Halkias: Microelectronics, Mohan: Power Electronics. EKV0030 Anturitekniikka (2,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tavallisimpien koneenrakennuksessa käytettävien anturien toimintaperiaatteet ja valinta. Läsnäolon havaitseminen. Pituuden, aseman ja nopeuden mittaus. Saattomuistit. Suurerajat, pinnan ja voiman mittaus. Koneturvallisuus (anturitekniset ratkaisut). Suoritustapa: Laboratorio- ja harjoitustyöt sekä tentti. Kirjallisuus: Fonselius: Anturitekniikka sekä monisteet. EKV0040 Sulautetut järjestelmät (1.5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tavallisimpien mikrokontrollereiden arkkitehtuuri ja käyttötavat, mikroprosessorit, muistit ja liitäntäpiirit. Ohjelman kehityksen vaiheet, Assembler ja C-kieli, kovon suunnittelun perusteet. Ohjelman ja kovon testaus. Suoritustapa: Tentti. EKV0050 Tietoliikennetekniikka (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Analoginen ja digitaalinen tiedonsiirto. Tietoliikenteen verkkojen perusteet, PCM-, ATM-tekniikka, lähiverkot, ISDN, modeemit ja radiopuhelinjärjestelmät. Protokollaperheet. Internet ja dataverkot. Kiinteän puhelinverkon rakenne. Kuvan ja äänen siirto. Suoritustapa: Tentti. EKZ0001 Projektinhallinta (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on oppia käyttämään projektin suunnittelussa ja ohjauksessa tarvittavia työmenetelmiä ja työkaluja. 36

YLEISTÄ KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASTA JA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE

YLEISTÄ KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASTA JA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE YLEISTÄ KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASTA JA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE AMMATILLINEN TEHTÄVÄALUE Koneinsinöörien tehtäväkenttänä ovat metalliteollisuuden tuotekehitys-, tutkimus-, tuotanto-, markkinointi-,

Lisätiedot

YLEISTÄ KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASTA JA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE

YLEISTÄ KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASTA JA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE YLEISTÄ KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASTA JA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE AMMATILLINEN TEHTÄVÄALUE Koneinsinöörien tehtäväkenttänä ovat metalliteollisuuden tuotekehitys-, tutkimus-, tuotanto-, markkinointi-,

Lisätiedot

3.19 KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

3.19 KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 3.19 KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 3.19.1 Yleistä konetekniikan koulutusohjelmasta ja koulutusohjelman rakenne Ammatillinen tehtäväalue Koneinsinöörien tehtäväkenttänä ovat metalliteollisuuden tuotekehitys-,

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 26.9.2014 Voimarinne, Sastamalan Karkku

Lisätiedot

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KKT15S KONETEKNIIKAN KOULUTUS Kunnossapidon perusteet 3.0 Sanna Leinonen Projektityöt / laboraatiot, Valmistustekniikka 3.0 Mikko Heikkinen Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Konetekniikan ko (INKONU15A6)

Konetekniikan ko (INKONU15A6) Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan ko (INKONU15A6) code name 1 2 3 4 sum INKON15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 165 INKON15AKO01-1000 Kohti urapolkua 15 KO0101 Opiskelijana HAMKissa 6 6 KO0102 Viestintä

Lisätiedot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot 2005-2006 Opintojaksot on hyväksytty konetekniikan osastoneuvoston kokouksissa 9.2.2005 ja 2.3.2005. Konetekniikan osaston yhteiset Ko4000000 Tutkimusseminaari

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV12S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 240 op Mekatroniikan suuntautumisvaihtoehto 2 (25) KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto

Lisätiedot

TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot

TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot Korvaavat kurssit tuotantotalouden lukuvuoden 12 13 opinto-oppaan mukaisiin O-moduuleihin laajaa oppimäärää suorittaville TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot Perustieteet (oppaan sivu 98) Kurssit lukuvuoden

Lisätiedot

1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, mekatroniikan suuntautumisvaihtoehto... 3 1.1 Mekatroniikan sv... 4 1.1.

1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, mekatroniikan suuntautumisvaihtoehto... 3 1.1 Mekatroniikan sv... 4 1.1. 1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, mekatroniikan suuntautumisvaihtoehto........................................ 3 1.1 Mekatroniikan sv........................................................................................

Lisätiedot

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 3.9.2013) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia.

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 3.9.2013) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 3.9.2013) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. 460076A Ajoneuvo- ja työkonehydrauliikka Mobile hydraulics Esko Valtanen: Tekniikan taulukkokirja

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op MATEMATIIKKA Mat-1.1210 Matematiikan peruskurssi S1 ei järjestetä enää MS-A0103/4* Differentiaali- ja integraalilaskenta I 5 op sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava 1 TU-0.1100 Johdatus tieteenfilosofiaan 3op TU-0.3100

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilu KOKEILUSSA NOUDATETTAVAT TUTKINNON PERUSTEET

Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilu KOKEILUSSA NOUDATETTAVAT TUTKINNON PERUSTEET Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilu KOKEILUSSA NOUDATETTAVAT TUTKINNON PERUSTEET Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilun yhteistyöpäivä19.5.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi HYVINVOINTITEKNOLOGIA

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of 1 of 20 15.12.2015 17:36 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 20 15.12.2015 17:36 Pääaine (FM-opinnoissa): Fysiikka

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI 2007-2008 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 6.2.2007. POISTUVAT OPINTOJAKSOT: KORVAAVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 4.6.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty ) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia.

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty ) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 12.2.2014) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. 460076A Ajoneuvo- ja työkonehydrauliikka Mobile hydraulics Esko Valtanen: Tekniikan taulukkokirja

Lisätiedot

Harri Eskelinen, puh. 040 1979 280, email: harri.eskelinen@lut.fi Konetekniikan koulutusohjelman johtaja Tekniikan tohtori vuonna 1999 Dosentti

Harri Eskelinen, puh. 040 1979 280, email: harri.eskelinen@lut.fi Konetekniikan koulutusohjelman johtaja Tekniikan tohtori vuonna 1999 Dosentti TkT Harri Eskelinen Harri Eskelinen, puh. 040 1979 280, email: harri.eskelinen@lut.fi Konetekniikan koulutusohjelman johtaja Tekniikan tohtori vuonna 1999 Dosentti vuodesta 2011 alkaen Tutkimusaihepiirit:

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 Koe Kampus! 31.10.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri 120 op, 2 vuotta Hakukohteet

Lisätiedot

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 97 ov Perusopinnot, 23 ov 0(76b7$/28'(1Ã.28/87862+-(/0$Ã0016 Suositeltava ajoitus vuosittain ÃV\NV\OOlÃDORLWWDYDW

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013

KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 70 op 80 op 180 OP (3 VUOTTA) KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013 1 40 op 180 OP (3 VUOTTA) KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 70 op 80 op Yleisopinnot Matematiikka 26 op (26) Fysiikka 12 op

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Sähköalan perustutkinto Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Tuotantotekniikka 40 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov Perusopinnot, 40 ov Tuotantotekniikka 35 ov Perusopinnot

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen EN10SA:n ja EN11KA:n OPINNOT LUKUVUONNA 2010-2011 (EN10SA: Energiatekniikan aikuiskoulutuksen pääosin virtuaalinen toteutus suuntautuminen:

Lisätiedot

1 of :12

1 of :12 1 of 11 2.8.2016 13:12 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma 2016-2017 Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 11 2.8.2016 13:12 Pääaine (FM-opinnoissa):

Lisätiedot

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA neinsinööri toimii yleensä uransa alkutaipaleella tiimitehtävissä ja siirtyy ammattivuosien karttuessa esimiestehtäviin. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

opetussuunnitelma- rakenne

opetussuunnitelma- rakenne Insinöörikoulutuksen Foorumi 2010 17.-18.3.2010 Hämeenlinna Työelämälähtöinen älähtöi opetussuunnitelma- rakenne Janne Roslöf janne.roslof@turkuamk.fi Taustaa Lähtökohtina hti * OPS, jossa hyvin vähän

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ 7\ KDUMRLWWHOX. 0$$Ã-$Ã0(76b7$/28'(1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29ñÃ0(76b7$/286,16,1gg5,Ã$0.

2SLQQl\WHW\ 7\ KDUMRLWWHOX. 0$$Ã-$Ã0(76b7$/28'(1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29ñÃ0(76b7$/286,16,1gg5,Ã$0. 2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 7\ KDUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Metropolian OPO-info 2.11.2012

Metropolian OPO-info 2.11.2012 BIO- ja ELINTARVIKE- TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Metropolian OPO-info 2.11.2012 Carola Fortelius koulutusvastaava 1 Biotekniikka on maailman vanhimpia tekniikan aloja. Ihminen on tiedostamattaan käyttänyt

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX. 7(.1,,.$1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29,16,1gg5,Ã$0.

2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX. 7(.1,,.$1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29,16,1gg5,Ã$0. 2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LV. 2008 2009 1 TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 1. TAVOITTEET JA TEHTÄVÄALAT... 2 2. SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT... 4 3. OPINTOJEN JAKSOTUS... 5 4. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJAKSOKUVAUKSET

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö. OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö. OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka Konetekniikan koulutuksesta valmistuvalla insinöörillä (AMK) on tehtäväkenttä, jossa edellytetään hyvin laajaa osaamista. Työpaikkoja löytyy monipuolisesti

Lisätiedot

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 204 17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja professori Markku Pirjetä huone: FB217, puhelin: 3115 2547 markku.pirjeta@tut.fi Osaston sihteeri Marita Nikkanen huone: FA209, puhelin:

Lisätiedot

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Ma 24.08.15 13:00-16:00 Kon-15.3122 Laatujohtaminen ja mittaustekniikka 216 T01 35 Ma 24.08.15 13:00-16:00 Kon-15.3342 Työstökoneet ja oheislaitteet

Lisätiedot

1. Konetekniikan tutkinto-ohjelma siirtymävaiheen kurssikorvaavuudet vuosikursseille 2010-2014

1. Konetekniikan tutkinto-ohjelma siirtymävaiheen kurssikorvaavuudet vuosikursseille 2010-2014 1. Konetekniikan tutkinto-ohjelma siirtymävaiheen kurssikorvaavuudet vuosikursseille 2010-2014 Tämä into-as koskee vuosikurssien 2012, 2013 ja 2014 kandidaattivaiheen intoja. Tämä as koskee vuosikurssien

Lisätiedot

RAK-31000 Statiikka 4 op

RAK-31000 Statiikka 4 op RAK-31000 Statiikka 4 op Opintojakson kotisivu on osoitteessa: http://webhotel2.tut.fi/mec_tme harjoitukset (H) harjoitusten malliratkaisut harjoitustyöt (HT) ja opasteet ilmoitusasiat RAK-31000 Statiikka

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS 1 2 PROJEKTIN TAVOITE Projektissa kehitetään ja toteutetaan v. 2014-2015 aikana tuotantotalouden 25 op perusopintokokonaisuus viiden opintopisteen opintojaksoina.

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 608 PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ TKK:ssa on vuodesta 1995 voinut suorittaa erityisen perusaineiden laajan oppimäärän. Ohjelmassa opiskeleville matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opetus on laajempaa

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi

OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi 2005-2006 POISTUVA OPINTOJAKSO KORVAAVA OPINTOJAKSO 040002000 Energiatekniikan peruskurssi 1,5 ov En2010000 Johdatus

Lisätiedot

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA neinsinööri toimii yleensä uransa alkutaipaleella tiimitehtävissä ja siirtyy ammattivuosien karttuessa esimiestehtäviin. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Johdatus ohjelmointiin C-kielellä P Ohjelmoinnin perusteet C-kielellä A Ohjelmointityö

Johdatus ohjelmointiin C-kielellä P Ohjelmoinnin perusteet C-kielellä A Ohjelmointityö KORVAAVUUDET Vanha kurssi: Uusi kurssi (korvaava) op/ov: 811192 Johdatus ohjelmointiin C-kielellä + 521276P Ohjelmoinnin perusteet C-kielellä 521141P Ohjelmoinnin alkeet 521276P Ohjelmoinnin perusteet

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma

Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma Tekniikan kandidaattiohjelman ensimmäisen vuoden alusta alkaen opiskelija oppii hyödyntämään tehokkaasti modernia tietotekniikkaa ja soveltamaan

Lisätiedot

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Lukuvuonna 2009-2010 aloittavat Kompetenssit Yleiset Yhteiset Ohjelmistotekniset Tietoverkkotekniset Itsensä kehittäminen Eettine Viestint Kehittä n ä m Organisaatio- a ja

Lisätiedot

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN, RAKENNUSTEKNIIKAN JA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAT

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN, RAKENNUSTEKNIIKAN JA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAT INSINÖÖRIKOULUTUS Osoite: Koulutusjohtaja: Opintosihteeri: Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennustekniikan koulutusohjelma Tietotekniikan koulutusohjelma Kajaanin ammattikorkeakoulu/insinöörikoulutus

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE. TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.344 Agenttipohjainen tietojenkäsittely 3 Ei voi suorittaa, tilalle jokin

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus 2 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Tutkinnonuudistuksen tilanne 18.4.2013 Koostanut Pertti Jokela Juha Paavolan ja Markku Kuuvan esityksistä Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuototeutus OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuototeutus Konetekniikan koulutuksesta valmistuvalla insinöörillä (AMK) on tehtäväkenttä, jossa edellytetään hyvin laajaa osaamista. Työpaikkoja löytyy

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisalakokeilu TUTKINTOJEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisalakokeilu TUTKINTOJEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisalakokeilu TUTKINTOJEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Väinehuollon, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen verkostopäivä 21.11.2014 Stadin

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30.

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30. Onneksi olkoon opiskelupaikan saamisesta ammattikorkeakoulussamme. Koulun muodostamme me, opiskelijat, yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Olemme yhteisö, jossa kaikkien on toimittava yhteisen hyvän eteen

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

Teknillinen fysiikka ja matematiikka (TFM) Moduulit lv 2010-2011

Teknillinen fysiikka ja matematiikka (TFM) Moduulit lv 2010-2011 Teknillinen fysiikka ja matematiikka (TFM) Moduulit lv 2010-2011 TEKNIIKAN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 op) F901-P Perusopinnot P (80 op) Vastuuopettaja: professori Martti Puska Matematiikka (30 op) Mat-1.1010

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 12 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Nämä ohjeet on laadittu muille kuin tekniikan kandidaatin pohjatutkinnolla suoraan TTYn DIvaiheeseen tulleille. Tekniikan kandidaatin tutkinnolla

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka Konetekniikan koulutuksesta valmistuvalla insinöörillä (AMK) on tehtäväkenttä, jossa edellytetään hyvin laajaa osaamista. Työpaikkoja löytyy monipuolisesti

Lisätiedot

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE Sivu 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto 22.10.2006 LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE 1. OHJEEN TARKOITUS Ohjeen tarkoituksena on antaa jatko

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot Mathematics and Physics Koulutusohjelmajohtaja: DI Timo Harju, puh. (05) 220 8344 Ainetutorit:

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, tuotantopainotteisen mekatroniikan sv... 2 1.1 Tuotantopainotteisen mekatroniikan sv... 3 1.1.

1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, tuotantopainotteisen mekatroniikan sv... 2 1.1 Tuotantopainotteisen mekatroniikan sv... 3 1.1. 1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, tuotantopainotteisen mekatroniikan sv........................................ 2 1.1 Tuotantopainotteisen mekatroniikan sv.......................................................................

Lisätiedot

Energia- ja LVI-tekniikan sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien tarkistettu tenttijärjestys keväälle 2011

Energia- ja LVI-tekniikan sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien tarkistettu tenttijärjestys keväälle 2011 Energia- ja LVI-tekniikan sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien tarkistettu tenttijärjestys keväälle 2011 4. Tenttikausi ma 3.1.- la 15.1.2010 Lauantaitenttipäivät keväällä 2011 III Opetusperiodi ma 17.1.-

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

F901-P Perusopinnot P (80 op) op opetusperiodi

F901-P Perusopinnot P (80 op) op opetusperiodi Vanhan TFM kanditutkinnon kurssien korvaaminen uusilla 9.4.2013 F901-P Perusinnot P (80 ) Mat-1.1010 Matematiikka L1 10 MS-A0001 Matriisilaskenta MS-A0101 Differentiaali- ja I II integraalilaskenta 1 Mat-1.1020

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

OSAAMISTARVESELVITYSTEN TULOKSIA JA NÄKEMYKSIÄ SIITÄ, MITÄ NE MERKITSEVÄT TUTKINNON PERUSTEITA UUDISTETTAESSA

OSAAMISTARVESELVITYSTEN TULOKSIA JA NÄKEMYKSIÄ SIITÄ, MITÄ NE MERKITSEVÄT TUTKINNON PERUSTEITA UUDISTETTAESSA OSAAMISTARVESELVITYSTEN TULOKSIA JA NÄKEMYKSIÄ SIITÄ, MITÄ NE MERKITSEVÄT TUTKINNON PERUSTEITA UUDISTETTAESSA Kone- ja metallialan opettajien neuvottelupäivä 23.11.2007 Seppo Valio Opetushallitus www.oph.fi

Lisätiedot

Tarvittava määrä vuositasolla yli 100 kpl.

Tarvittava määrä vuositasolla yli 100 kpl. Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston harjoitus- ja opinnäytetöiden tarpeet konetekniikan alalla. Tarvittava määrä vuositasolla yli 100 kpl. Työt tehdään yhteistyössä opiskelijoiden,

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

huone: Teknillinen tiedekunta 3 krs. Koneensuunnittelu, huone TF319-1 Email: Tapio.Korpela@ oulu.fi Puh.: 0294 482052

huone: Teknillinen tiedekunta 3 krs. Koneensuunnittelu, huone TF319-1 Email: Tapio.Korpela@ oulu.fi Puh.: 0294 482052 464101 A Koneenpiirustus ja CAD KONEENSUUNNITTELU 5 op. Luennot 03.09.2015 Tapio Korpela huone: Teknillinen tiedekunta 3 krs. Koneensuunnittelu, huone TF319-1 Email: Tapio.Korpela@ oulu.fi Puh.: 0294 482052

Lisätiedot

Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op

Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op Sopivat myös näihin Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op Yleisopinnot ja kielet 92 op Matemaattiset valmiudet, fysiikka, kielet, yleiset ammatilliset valmiudet Pääaine:

Lisätiedot

Energia- ja LVI- sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien yhteinen lukujärjestys syyslukukaudelle 2011

Energia- ja LVI- sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien yhteinen lukujärjestys syyslukukaudelle 2011 Energia- ja LVI- sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien yhteinen lukujärjestys syyslukukaudelle 2011 1. tenttijakso ma 22.8 - la 3.9.2011 I opetusjakso ma 5.9 - pe 21.10.2011 2. tenttijakso la 22.10 - la

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 240 op Mekatroniikan suuntautumisvaihtoehto

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 240 op Mekatroniikan suuntautumisvaihtoehto OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 240 op Mekatroniikan suuntautumisvaihtoehto 2 (30) KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Mekatroniikka Tuotantopainotteinen mekatroniikka Opinto-opas 2006-2007 KONE-

Lisätiedot

TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet

TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv 2006-2007 Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet 12.7.2006 Tekniikan kandidaatin tutkinto 1, teknillinen fysiikka

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI, 210 OP PAKOLLISET PERUSOPINNOT 60 op Op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 1.vuosi 2.vuosi JBA1010 Johdatus

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 22.6.2010 TEKNIIKKA PÄIVITETTY: 17.9.2010 Markku Huhtinen

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 22.6.2010 TEKNIIKKA PÄIVITETTY: 17.9.2010 Markku Huhtinen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 22.6.2010 TEKNIIKKA PÄIVITETTY: 17.9.2010 Markku :n ja :n OPINNOT LUKUVUONNA 2010-2011 (EN09A: Energiatekniikan aikuiskoulutuksen pääosin virtuaalinen toteutus suuntautuminen:

Lisätiedot