Uusiutuva energia mahdollisuutena Seinäjoen kaupunkiseudun elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusalalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusiutuva energia mahdollisuutena Seinäjoen kaupunkiseudun elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusalalle"

Transkriptio

1 Uusiutuva energia mahdollisuutena Seinäjoen kaupunkiseudun elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusalalle Raportti

2 Tiivistelmä Tämä selvitys koskee uusiutuvan energian käytön nykytilaa ja mahdollisuuksia Seinäjoen kaupunkiseudun kuntien alueella toimivissa elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusalan yrityksissä. Selvitys on osana Frami Oy:n toteuttamaa KOKO - kansallinen koheesio ja kilpailukyky ohjelmaa ja sen toteutti Bionova Consulting. Selvityksen tavoitteena oli kehittää konkreettisia kehittämisehdotuksia uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi selvityksen kohdetoimialoilla Seinäjoen kaupunkiseudulla. Selvitys perustuu olemassa olevan kirjallisuusaineiston lisäksi yrityskyselyyn sekä yrityshaastatteluihin. Haastateltavat yritykset on valittu niin, että otanta kattaa erikokoisia yrityksiä kaikilta kohderyhmän toimialoilta sekä kaikista Seinäjoen kaupunkiseudun kunnista. Kyselyitä lähetettiin 216 yritykselle. Vastauksia kyselyihin saatiin 41 kappaletta (vastausprosentti 19 %). Haastateltuja yrityksiä oli 30 kpl. Kyselyt ja haastattelut toteutettiin kesällä ja syksyllä Suomen energiankulutus vuonna 2009 oli noin 370 TWh, josta noin 25 % oli uusiutuvaa. Tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus energiankulutuksesta 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Tilastojen mukaan elintarvikeala kulutti Suomessa vuonna 2009 energiaa noin GWh ja kone- ja metallituoteteollisuus noin GWh. Alan toimijoiden uusiutuvan energian käyttöä ei tarkasti tunneta, mutta yritysten itse tuottamasta energiasta vain muutama prosentti on uusiutuvaa. Kyselyyn vastanneista Seinäjoen kaupunkiseuduilla toimivista yrityksistä 14 energiaratkaisu perustuu uusiutumattomiin energianlähteisiin, kuten öljyn ja nestekaasun käyttämiseen polttoaineena. Alueen yrityksissä onkin merkittävä potentiaali lisätä esimerkiksi bioenergiankäyttöä. Kyselyn tulosten perusteella energian hinta on selvästi tärkein yksittäinen tekijä energiamuotoa päätettäessä. Myös energiamuodon toimitusvarmuus ja helppous ovat oleellisia tekijöitä. Uusiutuva energia itsessään ei ole riittävä peruste energiantuotantotavan valinnassa. Uusiutuvaa energiaa käyttäjille tarjottaessa tulee pyrkiä edullisuuteen, toimintavarmuuteen ja helppouteen käyttäjän kannalta. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 12 aikoo toteuttaa energiainvestoinnin seuraavan kolmen vuoden aikana. Pääosa investoinneista koskee bioenergiaa. Motivaatiotekijöitä energiantuotantoinvestointien suunnitteluun ja toteutukseen Seinäjoen kaupunkiseudun elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusyrityksissä olivat - Tuotannon laajennus - Vanhojen toimitilojen uusiminen - Uusien toimitilojen rakentaminen - Sivutuotteiden energiahyödyntäminen - Puupolttoaineiden hyödyntäminen 2

3 Energia-ala on asiakas suurimalle osalle kyselyyn vastanneista elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusalan yrityksistä. Tyypillinen tapa toimia on toimittaa komponentteja energiateknisiin laitteistoihin. Seinäjoen kaupunkiseudun elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusyrityksissä voidaan kehittää uusiutuvan energian käyttöä seuraavilla keinoilla: Neuvonnan kehittäminen - Useat pk-yritykset kaipaavat energiamuodoista puolueetonta neuvontaa - Neuvonta tulee kohdistaa yritysten toiminnan ja kiinteistöjen muutostilanteisiin - Yritysten kannalta myös energiatukia koskeva neuvonta on kiinnostavaa. - Monet pk-yritykset toimivat vuokrakiinteistöissä. Kiinteistöjen omistajien ja isännöitsijöiden neuvonta energia-asioissa voi lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Yhteistyö energianhankinnoissa - Energia-laitosten raaka-aineiden hankinnassa ja tuotannossa yhteistyötä voidaan tehdä puuenergiaan ja biokaasuun liittyen. - Kaukolämpöverkon ulkopuolella sijaitsevat kiinteistöt voivat soveltua esim. lämpöyrittäjille - Yritysten yhteiset sähköntuotantohankkeet voivat olla perusteltuja suuren pääomantarpeen vuoksi - Hankintojen yhteistyötä voitaisiin kehittää kartoittamalla soveltuvat kohteet lämpöyrittäjyydelle, yhteistyömahdollisuudet sähköntuotannossa sekä muissa energiahankinnoissa ja -investoinneissa. Uuden liiketoiminnan kehittäminen - Komponenttitoimitusten lisääminen - Laitoskokonaisuuksien kehittäminen ja jalostusarvon kasvattaminen - Valmiuksien nostaminen energiahankkeisiin mukaan pääsemiseksi - Tuotekehityksessä elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusalan huomiointi Edunvalvonta - Energian kustannustaso on useimmiten tärkein energiamuodon valintaan vaikuttava tekijä. - Uusiutuvan energian kustannustaso riippuu markkinatilanteesta ja tukimuodoista - Seinäjoen kaupunkiseutu voi vaikuttaa uusiutuvan energian kannattavuuteen uusien teknologioiden kehittämisen lisäksi edunvalvonnalla. - Alueen yritykset voivat tuoda omia näkemyksiään esiin mm. alueellisen yrittäjäjärjestön ja kauppakamarin kautta. 3

4 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 2 SISÄLLYSLUETTELO... 4 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY JOHDANTO ENERGIANKÄYTTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA SUOMESSA ENERGIANKÄYTTÖ ELINTARVIKE-, METALLI- JA KONEENRAKENNUSALOILLA SUOMESSA UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTÖN NYKYTILA SEINÄJOEN KAUPUNKISEUDUN KÄRKITOIMIALOILLA UUSIUTUVAN ENERGIAN SOVELTAMISPOTENTIAALI JA MAHDOLLISUUDET SEINÄJOEN KÄRKITOIMIALOILLA Hyvät mahdollisuudet uusiutuvan energian käytön lisäykseen Hinta ratkaisee uusiutuvan energian kilpailukyvyn Bioenergian tuotantoa ja lämpöpumppuja lisätään Energiakatselmointien hyödyt esiin Lisää toimituksia energiateollisuudelle KEHITTÄMISEHDOTUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄMISEKSI

5 Käsitteiden määrittely Käsitteet Uusiutuva energia Energiaa, jota tuotetaan uusiutuvista luonnonvaroista. Uusiutuvia energiamuotoja ovat esimerkiksi puupolttoaineet, tuulivoima ja lämpöpumput Uusiutumaton energia Energiaa, jota tuotetaan uusiutumattomista luonnonvaroista. Uusiutumatonta energiaa tuotetaan esimerkiksi öljystä ja hiilestä. Turve Biopolttoaine, jota ei tulkita uusiutuvaksi energiaksi. Kasvihuonekaasut Uusiutumattomien luonnonvarojen poltossa syntyviä kaasupäästöjä, jotka aiheuttava ilmastonmuutosta. Esimerkiksi hiilidioksidi CO 2. Energiakatselmointi Toiminnan energiankulutuksen katselmointi, jossa selvitetään energiatehokkuuden parantamista ja mahdollisia säästökohteita. Syöttötariffi Tuotetun sähkön takuuhintajärjestelmä CHP Combined Heat and Power, sähkön ja lämmön yhteistuotanto Energiayksiköt W, watti tehon yksikkö MW, megawatti miljoona W Wh, wattitunti energian yksikkö kwh, kilowattitunti tuhat Wh GWh, gigawattitunti miljardi Wh 5

6 1 Johdanto Tämä selvitys koskee uusiutuvan energian käytön nykytilaa ja mahdollisuuksia Seinäjoen kaupunkiseudun kuntien alueella toimivissa elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusalan yrityksissä. Seinäjoen kaupunkiseudun kunnat ovat Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua ja Seinäjoki (K8-kunnat). Selvitys on osana Frami Oy:n toteuttamaa KOKO - kansallinen koheesio ja kilpailukyky ohjelmaa ja sen toteutti Bionova Consulting. Selvityksen tavoitteena oli saada konkreettisia kehittämisehdotuksia uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi selvityksen kohdetoimialoilla Seinäjoen kaupunkiseudulla. Tavoitteena on saada kokonaisuudessaan konkreettisia kehittämisehdotuksia uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi selvityksen kohderyhmätoimialoilla Seinäjoen kaupunkiseudulla. Selvitys perustuu olemassa olevan kirjallisuusaineiston lisäksi yrityskyselyyn sekä yrityshaastatteluihin. Haastateltavat yritykset on valittu niin, että otanta kattaa erikokoisia yrityksiä kaikilta kohderyhmän toimialoilta sekä kaikista Seinäjoen kaupunkiseudun kunnista. Kyselyitä lähetettiin 216 yritykselle. Vastauksia kyselyihin saatiin 41 kappaletta (vastausprosentti 19 %). Haastateltuja yrityksiä oli 30 kpl. Kyselyt ja haastattelut toteutettiin kesällä ja syksyllä

7 2 Energiankäyttö ja uusiutuva energia Suomessa Suomen energiankulutus vuonna 2009 oli noin 370 TWh. Energiankulutus energianlähteittäin jakautui Suomessa alla olevan kuvan mukaisesti. Uusiutuvan energian osuus oli 25 %. 1 Suomessa tärkeitä uusiutuvan energian muotoja ovat tällä hetkellä erityisesti puuenergia ja vesivoima. Tulevaisuudessa tuulivoimaa kehitetään voimakkaasti. Lisäksi Suomessa hyödynnetään mm. aurinko- ja peltoenergiaa. Kuva: Energian kokonaiskulutuksen jakauma vuonna Uusiutuvien energianlähteiden käyttö on kasvanut Suomessa viimeisinä vuosina. Tähän ovat vaikuttaneet puunjalostusteollisuuden kehittyminen sekä kansainväliset tavoitteet kasvihuonekaasujen vähentämisestä. Tavoitteena on muun muassa tuottaa koko EU:n energiantuotannosta 20 prosenttia uusiutuvilla energian lähteillä. Suomen kansallisena tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Osuuden tulisi siis nousta 13 % korkeammaksi kuin vuonna vuonna Helsingin yliopisto, Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle (2008) 7

8 Kuva: Uusiutuvan energian käyttö Suomessa. (Tilastokeskus, 2010) 8

9 3 Energiankäyttö elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusaloilla Suomessa Tilastokeskuksen energiatilastoissa elintarvikeala tilaistoidaan nimikkeellä elintarvikkeiden ja juomien valmistus ja metalli- ja koneenrakennusalat nimikkeellä kone- ja metallituoteteollisuus. Tilastokeskuksen mukaan elintarvikkeiden ja juomien valmistus Suomessa kulutti vuonna 2009 yhteensä energiaa noin GWh, josta sähkön osuus oli noin 2150 GWh. Kone- ja metallituoteteollisuuden energiankäyttö oli yhteensä noin GWh, josta sähkön osuus oli noin 2300 GWh. Omia polttoaineita käytettiin molemmilla toimialoilla noin 1400 GWh. Lisäksi molemmilla toimialoilla myös ostettiin lämpöä ulkopuolisilta. Sekä elintarvike- että kone- ja metallituoteteollisuuden osuus teollisuuden sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa oli noin 6 %. Elintarviketeollisuuden osuus Suomen teollisuuden energiankulutuksesta oli yhteensä noin 4 % ja kone- ja metallituoteteollisuuden noin 3 %. Kuva: Selvityksen toimialojen energiankäyttö Suomessa Tilastotietojen pohjalta voidaan havaita, että elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusalojen energiataloudessa on eroja. Kone- ja metallisuoteteollisuudessa sähkön osuus energiankäytöstä on lähes 2 Lähde: Tilastokeskus, energiatilastot 9

10 puolet ja elintarvikealalla ainoastaan hieman yli kolmannes. Lämmön ostaminen ulkopuolelta on yleisempää elintarvikealalla. Koko Suomessa elintarvike-, kone- ja metallituoteteollisuuden omien polttoaineiden käyttö perustuu fossiilisiin polttoaineisiin. Molemmilla aloilla öljy ja maakaasu ovat tärkeimmät polttoaineet. Tilastollisesti öljy sisältää nestekaasun käytön, joka on tärkeä energiamuoto varsinkin kone- ja metallituoteteollisuudessa. Etelä-Pohjanmaalla ei käytetä maakaasua, joten maakunnassa öljytuotteiden käyttö korostuu. Alojen merkittävimmät erot koskevat biopolttoaineiden käyttöä. Elintarvikealalla biopolttoaineiden, turpeen ja puun, osuus on vajaat 10 % polttoaineiden käytöstä. Kone- ja metallituoteteollisuudessa ainoastaan alle 2 %. Kuva: Selvityksen toimialojen polttoaineiden käyttö Suomessa. Öljy sisältää nestekaasun. Hiilenkäyttöä koskevia tietoja ei ole saatavilla. Omien polttoaineiden käyttö ei sisällä ostolämmön tuotantoon käytettyjä polttoaineita. 3 Kone- ja metallituoteteollisuus käyttää energiaa prosessilaitteiden käyttöön, joista monet kuluttavat sähköä. Lisäksi energiaa kuluttaa teollisuushallien lämmitys ja valaistus. Energiankäytön jakautuminen prosessilaitteisiin ja toimitilojen energiankulutukseen on yrityskohtaista. Elintarvikealalla merkittäviä energiantarpeita aiheutuu mm. kylmäketjun ylläpitämisestä ja höyryn tuotannosta. Kylmälaitteet lisäävät sähkön kysyntää. Höyryntuotantotarpeet taas ohjaavat energiantuotantojärjestelmän mitoitusta. Höyryntarve vaihtelee usein nopeasti, jonka vuoksi useat yritykset käyttävät öljy- tai kaasukäyttöisiä lämpökattiloita nopeiden tehonsäätöjen mahdollistamiseksi. 3 Lähde: Tilastokeskus 10

11 4 Uusiutuvan energian käytön nykytila Seinäjoen kaupunkiseudun kärkitoimialoilla Uusiutuvan energian käytön nykytilaa Seinäjoen kaupunkiseudun elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusalalla selvitettiin tilastotiedoin ja kyselytutkimuksen tulosten perusteella. Käytettävissä oleva kirjallisuus- ja tilastoaineisto käsittelee Etelä-Pohjanmaata, mutta aineistot toimivat pohjana myös Seinäjoen kaupunkiseudun uusiutuvan energiankäytön nykytilan arvioinnille. Etelä-Pohjanmaan energiatase on määritetty vuodelle 2005 (kuva). Maakunnan energiatalous nojaa erityisesti turpeen ja puupolttoaineiden käyttöön sekä öljyyn. Oma paikallinen energiantuotanto perustuu kauko- ja teollisuuslämmön tuotantoon, suurin osa sähköstä tuodaan alueen ulkopuolelta. Kuva: Etelä-Pohjanmaan energiatase Tilastokeskuksen mukaan Etelä-Pohjanmaan elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusalan yritykset käyttivät vuonna 2009 sähköä yhteensä 408 GWh. Maakunnan elintarviketeollisuus käytti sähköä 260 GWh ja metalli- ja koneenrakennusala 148 GWh. Yhteensä kulutus vastaa noin viidenneksen osuutta Etelä-Pohjanmaan kaikesta sähkönkäytöstä ja 64 % osuutta Etelä-Pohjanmaan teollisuuden sähkönkäytöstä vuonna Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuus käytti vuonna % koko Suomen elintarviketeollisuuden sähköstä, metalli- ja koneenrakennusalalla vastaava luku oli 6 %. Tilastotietoja ei ole olemassa erikseen Seinäjoen kaupunkiseudulle. Tarkkoja tilastoja lämmönkuluksesta ei ole saatavilla. 5 4 Lähde: Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia 5 Lähde: Tilastokeskus 11

12 Käytössä olevat lämmöntoimitustavat Seinäjoen kaupunkiseudun elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusalan yrityksissä selvitettiin yrityskyselyllä. Yrityksiä pyydettiin nimeämään nykyinen energiamuoto, jolla lämpöä toimitetaan. Kysymykseen vastasi 37 yritystä, joissa oli käytössä 46 erilaista lämpöenergiamuotoa. Yhteenvetona lämmitys perustui seuraaviin lähteisiin: - Fossiiliset öljypohjaiset polttoaineet (16 yritystä) - Biopolttoaineet (13 yritystä) - Suora sähkö (6 yritystä) - Lämpöpumput ja aurinkolämpö (4 yritystä) Uusiutuvaa energiaa lämmityksessään hyödynsi yhteensä 16 yritystä 30 kaukolämmön piiriin kuulumattomasta vastaajasta (53 %). Potentiaalia ja mahdollisuuksia uusiutuvan energian lisäämiseen Seinäjoen kaupunkiseudun kärkitoimialoilla on siis runsaasti. Nykyiset lämmitystavat yrityksissä Kuva: Nykyisin käytössä olevia lämmitystapoja yrityksissä (mainintoja, kpl) 12

13 5 Uusiutuvan energian soveltamispotentiaali ja mahdollisuudet Seinäjoen kärkitoimialoilla 5.1 Hyvät mahdollisuudet uusiutuvan energian käytön lisäykseen Uusiutuvan energian soveltamispotentiaalia Etelä-Pohjanmaalla alueella on kartoitettu selvityksessä Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle. 6 Kartoitus perustuu vuoden 2005 energiatilastoihin. Alla olevassa kuvassa on esitetty Etelä-Pohjanmaan uusiutuvan energian ja turpeen potentiaali energianlähteittäin sekä käyttö vuonna Kuva: Energiapotentiaalit (GWh) Etelä-Pohjanmaalla. Metsäenergian potentiaali on kokonaisuudessaan Etelä-Pohjanmaan alueella noin 4700 GWh. Metsäenergia muodostaa tärkeimmän yksittäisen uusiutuvan energian potentiaalin alueella. Tuotannon merkittävä lisääminen on mahdollista. Peltoenergian tuotantomäärä vuonna 2005 oli 40 GWh. Peltoenergian teoreettinen potentiaali on n. 40- kertainen nykyiseen tuotantoon nähden. Peltoenergian nykyistä laajemmalla hyödyntämisellä on kuitenkin esteitä, kuten peltomaan käyttö ruoan tuotantoon. 6 Helsingin yliopisto, Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle (2008) 13

14 Biokaasun potentiaali alueen energiantuotannossa koko energiatalous huomioiden on vähäinen. Biokaasun mahdollisuuksia energiantuotantotapana nostaisi peltokasvien laaja hyödyntäminen biokaasun tuotannossa. Yksittäiset elintarvikealan yritykset olivat pohtineet biokaasulaitosta mahdollisena sivutuotteen käsittelytapana.. Aurinko- ja tuulienergian tuotantoa ollaan Etelä-Pohjanmaalla vasta aloitettu. Tuulivoiman tuotantoon mahdollisuuksia tarjoaa mm. tuulisähkötariffi. Aurinko- ja tuulivoiman tuotannon teoreettinen potentiaali on valtava, mutta käytännön mahdollisuudet elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusyrityksille riippuvat erityisesti taloudellisista tekijöistä. Alueen elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusalan yrityksistä osa oli pohtinut tuulivoiman mahdollisuuksia saatuaan konkreettisen tarjouksen tuulisähköön siirtymisestä. Vesivoiman kehittymisedellytykset Etelä-Pohjanmaalla ovat hyvin rajalliset johtuen erityisesti ympäristösyistä. Vesivoiman käyttö voi kehittyä lähinnä olemassa olevien voimalaitosten tehonnostoon. Seinäjoen kaupunkiseudun elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusalan yrityksille myös maalämpö- ja ilmalämpöpumput muodostavat merkittävän uusiutuvan energian potentiaalin. Lämpöpumpuilla voidaan ottaa talteen myös hukkalämpöä. Tarkkaa tilastotietoa potentiaalista ei ole olemassa. Lämpöpumput soveltuvat kuitenkin myös teollisuuskokoluokkaan nykyisin. 5.2 Hinta ratkaisee uusiutuvan energian kilpailukyvyn Kyselyssä kartoitettiin sähkön ja lämmön toimittajaan ja toimitustapaan vaikuttaneita valintoja. Tällä pyrittiin kartoittamaan tärkeimmät päätöksiin vaikuttavat tekijät ylipäätään sekä kuinka suuri painoarvo energian uusiutuvuudella on valinnoissa. Kyselyssä energiamuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä kolmella eri tasolla:tärkein, vähemmän tärkeä, jonkin verran vaikuttava. 14

15 Kuva: Energiahankintoihin vaikuttavat tekijät, mainintoja (kpl) Kyselyn tuloksista voidaan havaita, että energian hinta on selvästi tärkein yksittäinen tekijä energiahankintoja tehtäessä. Myös energiamuodon toimitusvarmuus ja helppous olivat oleellisia tekijöitä. Toimitusvarmuus on tärkeää etenkin elintarvikealan yrityksille, joiden tuotantoprosessit kuluttavat energiaa jatkuvasti. Uusiutuvan energian merkitystä painotettiin jossain määrin ja muutama vastaaja priorisoi sen tärkeäksi tekijäksi päätöksiä tehtäessä. Haastatteluissa yritykset painottivat kokonaisarvion merkitystä tehtäessä lopullista päätöstä energiantuotantotavasta. Kyselyiden tulosten perusteella yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että uusiutuva energia itsessään ei ole riittävä peruste energiantuotantotavan valinnassa. Uusiutuvaa energiaa käyttäjille tarjottaessa tulee pyrkiä kustannustehokkuuteen, toimintavarmuuteen ja helppouteen käyttäjän kannalta. Uusiutuvan energian kilpailukyvyn turvaaminen edellyttääkin energia-alan laitevalmistajien toimia teknisen ja taloudellisen kilpailukyvyn kehittämiseksi. Teknologian kehittämisrahoitus on oleellisessa asemassa työtä tehtäessä. Kustannustasoon voidaan vaikuttaa myös poliittisin päätöksin koskien esimerkiksi investointitukia. Kyselyyn vastanneista yrityksistä sähkönsä oli kilpailuttanut neljä viidestä vastaajasta. Ympäristösertifioitua sähköä osti ainoastaan 5 % vastaajista. Monet pk-yritykset toimivat vuokratiloissa, jolloin sähköntoimittajan valintaan ei voida itse vaikuttaa. Myös nämä tulokset tukevat analyysiä kustannustehokkuuden suuresta merkityksestä energiatoimittajaa valittaessa. 15

16 Laajasti ottaen energiantuotantoon liittyvä päätöksenteko tapahtuu erilaisissa yrityksissä eri tavalla. Suurissa yrityksissä energiaan liittyvät linjaukset tehdään konsernitasolla ja niihin Seinäjoen kaupunkiseudulla sijaitsevan toimipisteen on vaikea itse vaikuttaa. Suurilla toimijoilla on usein myös käytössään ympäristöjärjestelmä tai vastaava, joka edellyttää energiankulutuksen seuraamista ja kehittämistä. Pienimmät yritykset ovat joko kiinnostuneita uusiutuvasta energiasta tai asia ei ole lainkaan ajankohtainen heille. Kaikkein pienimillä yrityksillä energiankulutus ei ole niin merkittävää, että sen käyttöön tulisi sen enempää kiinnittää huomiota. Monet pienet toimijat ilmoittivat kyselyissä ja haastatteluissa käyttävänsä sitä energiaa mitä töpselistä tulee. Paneutuminen energia-asioihin ei ole heille kannattavaa toiminnan laajuus tai vaadittavat investoinnit huomioiden. 5.3 Bioenergian tuotantoa ja lämpöpumppuja lisätään Kyselyssä ja haastatteluissa tiedusteltiin kohdeyritysten tulevia energiainvestointeja. Tällä pyrittiin kartoittamaan kiinnostusta uusiutuvan energian käyttöönottoon kärkitoimialoilla. Kyselyyn Vastanneista yrityksistä 12 aikoo toteuttaa energiainvestoinnin seuraavan kolmen vuoden aikana. Pääosa suunnitelluista investoinneista kohdistuu bioenergian ja lämpöpumppujen hyödyntämiseen. Lisäksi yksittäiset yritykset suunnittelevat paikalliseen kauko- tai aluelämpöverkkoon liittymistä, tuulivoimalaa tai CHP-voimalaitosta. Kiinnostusta bioenergiainvestointehin selvittää haastatteluiden ja kyselyiden perusteella mm. kiinnostus hyödyntää oman metsän puuvarantoja ja erilaisia sivutuotteita polttoaineena. 16

17 Kuva: Suunnitellut uusiutuvan energian investoinnit Yritysten syyt investoida uusiin energiantuotantoratkaisuihin ovat käytännöllisiä. Yleisimmät motiivit liittyvät yrityksen ja sen toimitilojen muutoksiiin. Motivaatiotekijöitä energiantuotantoinvestointien suunnitteluun ja toteutukseen Seinäjoen kaupunkiseudun elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusyrityksissä olivat - Tuotannon laajennus - Vanhojen toimitilojen uusiminen - Uusien toimitilojen rakentaminen - Sivutuotteiden energiahyödyntäminen - Puupolttoaineiden hyödyntäminen 5.4 Energiakatselmointien hyödyt esiin Osa alueen kärkitoimialojen yrityksistä on toteuttanut energiakatselmoinnin. Yleisintä energiakatselmointien teettäminen on elintarvikealalla. Useimmiten katselmointeja teettäneet yritykset olivat mukana energiatehokkuussopimuksessa tai muussa vastaavassa järjestelmässä, joka edellytti katselmointien tekoa. Energiakatselmointeja teettäneet yritykset näkivät energiakatselmoinnit pääosin hyödyllisinä. Mainittuja hyötyjä ovat olleet numeeriset tulokset päätösten pohjaksi sekä tuotantoprosessin kokonaiskuvan selkiytyminen. Oman tuotantoprosessin läpikäynnin avulla on saatu esimerkiksi suljettua vesikiertoja ja säästettyä tätä kautta energiaa. 17

18 Energiakatselmointien tehokkaampi hyödyntäminen erityisesti alueen metalli- ja koneenrakennusyrityksissä edellyttää katselmointien hyödyn selkeää osoittamista yrityksille katselmointihankkeita myytäessä. Energiakatselmointeja olisi erityisen hyödyllistä teettää tuotantoa tai kiinteistöjä koskevissa muutostilanteissa, joissa uudet investoinnit energiajärjestelmiin ja energiatehokkuuteen vaikuttaviin laitteistoihin ovat ajankohtaisia. 5.5 Lisää toimituksia energiateollisuudelle Energia-ala on asiakas suurimalle osalle kyselyyn vastanneista elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusalan yrityksistä. Suurimmalle osalle merkitys on vähäinen (0-10 %), Noin neljäsosalle energia-ala on tärkeä asiakas (yli 10 % liikevaihdosta) ja viidesosalla energia-alan asiakkaita ei ole lainkaan. Monet metalli- ja koneenrakennusteollisuuden toimijat ilmoittivat toimittavansa tuotteita energia-alan toimijoille, mutta useimmiten toimitus tapahtuu välikäsien kautta. Energiantuotannon laitteita ei juurikaan toimiteta kokonaistoimituksina, vaan pääosa toimituksista on komponentteja energiateknisiin laitteistoihin. Osa elintarvikealan yrityksistä toimittaa tällä hetkellä prosessiensa sivutuotteita hyötykäyttöön energiantuotantoon. Energia-alan osuus yrityksen tuloista on tällöin pieni, korkeintaan joitakin prosentteja. Energia-alan osuutta yritysten liikevaihdosta voitaisiin kehittää esim pilot -hankkeilla, joilla voitaisiin luoda uusia konsepteja ja nostaa paikallista jalostusarvoa. Lisäksi hyödyntämättömien sivuvirtojen tarjoamia uusia mahdollisuuksia voitaisiin edistää yhteishankkeilla. Metalli- ja koneenrakennusalan yrityksiä voidaan myös valmentaa energia-alan liiketoiminnan osaajiksi. 18

19 6 Kehittämisehdotukset uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi Neuvonnan kehittäminen Yleistä tietoisuutta uusiutuvista energiamuodoista ja näiden tarjoamista mahdollisuuksista alueen yrityksille voidaan nostaa. Useat pk-yritykset kaipaavat energiamuodoista puolueetonta neuvontaa, koska lupauksia eri energiamuotojen hyödyistä ja kannattavuudesta ei pidetä uskottavina. Yritysten kannalta oleellista on, että neuvontaa on saatavissa toiminnan ja toimitilojen muutostilanteissa, joissa yleensä myös uusia energiainvestointeja toteutetaan. Tarvittaessa yritykset voivat liittyä oman alansa energiatehokkuussopimuksiin ja teettää tuettuja energiakatselmuksia ja selvityksiä. Yritysten kannalta myös energiatukia koskeva neuvonta on kiinnostavaa. Yrityksille voidaan tarjota konkreettisia uusiutuvaa energiaa ja ja energiatehokkuutta koskevia vinkkejä neuvontaorganisaatioiden kautta. Monet pk-yritykset elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusaloilla toimivat vuokrakiinteistöissä. Tällöin yrityksellä ei ole välttämättä juurikaan mahdollisuutta vaikuttaa yrityksensä energiatehokkuuteen tai uusiutuvan energian käyttöön. Yksi tärkeä vaikutuskanava uusiutuvien energiamuotojen edistämiseksi onkin kiinteistöjen omistajien ja isännöitsijöiden neuvonta energia-asioissa. Yhteistyö energianhankinnoissa Yhteistyö energiahankinnoissa eri yritysten välillä voidaan jakaa kolmeen toimintamalliin: yhteistyö uusiutuvien polttoaineiden hankinnassa, yhteistyö uusiutuvan lämmön tuotannossa ja yhteistyö uusiutuvan sähkön tuotannossa. Energia-laitosten raaka-aineiden hankinnassa ja tuotannossa yhteistyötä voidaan tehdä puuenergiaan ja biokaasuun liittyen. Osa yrityksistä tuottaa puujätteitä ja muita puuperäisiä sivutuotteita, joita voidaan polttaa lämpökattiloissa. Elintarvikealan yritykset taas voivat tarjota sivutuotteitaan biokaasulaitoksille. Kaukolämpöverkon ulkopuolella olevat, fyysisesti lähekkäin sijaitsevat yritykset voivat olla aktiivisia alueellisen lämmöntuotannon edistämiseksi. Uusiutuvan lämmön tuotanto voi perustua erillisen yhtiön toimintaan. Tällöin lämmöntuotannosta vastaava yritys rakentaa lämpökattilan ja verkoston sekä hankkii tarvittavat biopolttoaineet. Lämpöä myydään yrityksille energiayksikköihin perustuvalla hinnalla. Asiakasyritykset voivat toimia eri tavoin uusiutuvan lämmöntuotannon kehittämiseksi omalla alueellaan. Ne voivat esimerkiksi ostaa lämpöä ulkopuoliselta lämpöyrittäjältä, perustaa yhteisen yhtiön toimittamaan lämpöä asiakasomistajille tai olla osakkaana lämpöyhtiössä yhdessä lämpöyrittäjän kanssa. Eri teollisuusyritysten kiinnostusta esimerkiksi tuulivoimantuotantoa koskeviin yhteishankkeisiin voidaan edistää. Myös muut sähköntuotannon investoinnit voivat tulla kyseeseen. Yhteistyö eri yhtiöiden kesken 19

20 voi olla perusteltua sähköntuotantohankkeiden suuren pääomantarpeen vuoksi. Lisäksi sähköä voidaan siirtää kantaverkossa, jolloin yhteistyötä tekevien yritysten ei tarvitse sijaita fyysisesti lähellä toisiaan. Hankintojen yhteistyötä voitaisiin kehittää kartoittamalla soveltuvat kohteet uudelle aluelämmöntuotannolle esimerkiksi lämpöyrittäjyyteen perustuen sekä järjestämällä keskustelutilaisuuksia eri alojen toimijoille yhteistyömahdollisuuksista sähköntuotannossa ja muissa energiahankinnoissa ja -investoinneissa. Esimerkiksi sähkönkilpailutus yhteistyössä on mahdollista. Uuden liiketoiminnan kehittäminen Uusiutuvan energian tuotannon kehittäminen Seinäjoen kaupunkiseudulla voi auttaa alueen yrityksiä saamaan uusia asiakkuuksia energiateollisuudesta. Alueen metalli- ja koneenrakennusalojen yritykset tekevät jo nyt aktiivisesti liiketoimintaa energia-alalla. Nykyisin liiketoiminta perustuu komponenttitoimituksiin. Myös uusien laitoskokonaisuuksien kehittämiseen alueen yrityksissä on mahdollisuuksia. Etelä-Pohjanmaan metalli- ja koneenrakennusalan liiketoiminnan ja työllistävyyden kehittämisen kannalta uusia liiketoimintamahdollisuuksia energia-alalta tulee aktiivisesti etsiä. Metalli- ja koneenrakennusyritysten liiketoimintaa voidaan kasvattaa huomioimalla ajoissa uudet trendit ja hankkeet. Seinäjoen kaupunkiseudun komponenttiyritysten valmiuksia tarjota bioenergia-, tuulivoima- ja ydinvoimahankkeisiin voidaan kasvattaa suunnatulla kehittämistyöllä. Esimerkiksi seutukunnalliset pilothankkeet voivat luoda alueen yrityksille osaamista ja referenssejä uusilla liiketoiminta-alueilla. Bioenergiaalalla uusia kaupallistuvia ratkaisuja voi syntyä esimerkiksi polttoainelogistiikkaan ja yhdistettyyn sähkön ja lämmöntuotantoon liittyen. Uutta liiketoimintaa voidaan löytää myös oman seutukunnan ulkopuolella toteutettavista hankkeista. Alueen bioenergialaitteita kehittävät yritykset voivat kehittää uusia tuotteita keskittymällä elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusalan tarpeisiin. Esimerkiksi elintarvikealalla tärkeää on tehon nopea säädettävyys. Metalliteollisuus puolestaan käyttää nestekaasua ja öljytuotteita, joita voitaisiin mahdollisesti korvata uusiutuvilla kaasupolttoaineilla. Edunvalvonta Energian kustannustaso on useimmiten tärkein energiamuodon valintaan vaikuttava tekijä. Uusiutuvan energiankäytön lisäämiseksi uusiutuvan energian kustannustaso tulee olla käyttäjälleen edullinen. Uusiutuvan energian kustannustaso riippuu markkinatilanteesta ja poliittisesti päätetyistä tukimuodoista. Markkinatilanne ja poliittiset ohjauskeinot ovat useimmiten ylimaakunnallisia, valtakunnallisia tai kansainvälisiä, joihin ei ole paikallisesti mahdollisuuksia vaikuttaa. Seinäjoen kaupunkiseutu voi vaikuttaa uusiutuvan energian kannattavuuteen uusien teknologioiden kehittämisen lisäksi edunvalvonnalla. Alueen näkemyksiä uusiutuvan energian kehittämiseksi tulee aktiivisesti edistää päättäjien keskuudessa. Alueen yritykset voivat tuoda omia näkemyksiään esiin mm. alueellisen yrittäjäjärjestön ja kauppakamarin kautta. 20

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Esiselvitys 6/2011 Tilaaja: Novago Yrityskehitys Oy Lohja Toteutus: Senior & Sons Oy Reijo Laine Espoo Energiatehokkuuden

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.29 DIREKTIIVIN 24/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN YHTEISTUOTANNON SOVELTAMISEEN ART 6 (1) - ARVIOINTI TEHOKKAITA

Lisätiedot

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia Raportteja 27 Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia

Lisätiedot

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Kimmo Koivisto Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö 2002 Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 Toimittaja: Reijo Väisänen Suomen Metsäkeskus, Julkiset palvelut Lappi Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. LAPIN BIOENERGIAOHJELMAAN LIITTYVÄT OHJELMAT JA STRATEGISET LINJAUKSET.

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus 12.5.2014 Aki Pesola, Laura Hakala, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0025/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä:

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Lokakuu 2009 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1 Johdanto...5 2 Sähkön kysyntä 1970 2009...6 3 Lähtöoletukset

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos 19.5.2010 Ohjaaja: Jussi Maunuksela Alkusanat Tämä

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu N:o 200/2014 Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa 2011 Esa Storhammar Kirsi Mukkala

Lisätiedot

Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä

Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä Aino Kuitunen Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia Pro gradu Syyskuu 2013 1 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella ei Raportti 2.1. 2009 Bionova Engineering Tornionlaakson Neuvosto Bothnian Arc -yhdistys Copyright Bionova Engineering, Tornionlaakson Neuvosto ja Bothnian

Lisätiedot

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Toimittanut Helena Torkko BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Rovaniemen ammattikorkeakoulu julkaisusarja C 25 Bioenergian lähteillä toimittanut Helena Torkko 2011 rovaniemen ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta Kehitys-

Lisätiedot

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007 Lisensiaatintutkimus Tuomo Pesola Oulun yliopisto Maantieteen laitos 2 TIIVISTELMÄ Bioenergian

Lisätiedot

Kaavoitus. Bioenergia. Aurinkoenergia g. Tuulivoima. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla

Kaavoitus. Bioenergia. Aurinkoenergia g. Tuulivoima. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla Kaavoitus Bioenergia Aurinkoenergia g Tuulivoima Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla Loppuraportti 12/2010 2 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Hajautettu

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Timo Hyttinen VALOA PIMEÄSSÄ. Kohti energiaomavaraisuutta maaseudulla. Vaasan yliopisto Levón-instituutti. Julkaisu No. 116

Timo Hyttinen VALOA PIMEÄSSÄ. Kohti energiaomavaraisuutta maaseudulla. Vaasan yliopisto Levón-instituutti. Julkaisu No. 116 3 Timo Hyttinen VALOA PIMEÄSSÄ Kohti energiaomavaraisuutta maaseudulla Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisu No. 116 4 5 ESIPUHE Fossiilisten energialähteiden käyttö ja käytön aiheuttamat ympäristövaikutukset

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Pro gradu -tutkielma Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Mikko Alanne Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteen

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot