LUONNOLLISTA LÄMPÖÄ» ILMANVAIHTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNOLLISTA LÄMPÖÄ» ILMANVAIHTO"
  • Ari Aho
  • 2 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 LÄMMIN KÄ Y T TÖVESI Uusiutuvat energiat Keskuslämmit ys LUONNOLLISTA LÄMPÖÄ Numero » Lämpöpumput» ILMANVAIHTO» Aurinkoenergia

2 Sisältö Laatu syntyy täsmällisyydestä 03 Meillä on energiaa muuttaa asioita 04 Tuotteemme» Lämpöpumput Kuinka vettä voidaan lämmittää kylmällä 08» Lämmittäminen ilma-vesilämpöpumpuilla 10» Lämmittäminen maalämpöpumpuilla 16» Ilmanvaihtojärjestelmät 29» Lämmitys- ilmanvaihtojärjestelmien yhdistelmä 30» Aurinkokeräimet Aikaansaavat hymyn 34» Aurinkokeräimet 36» Tekniset tiedot, lisälaitteet 44

3 Laatu syntyy täsmällisyydestä STIEBEL ELTRON merkitsee hyvää talotekniikkaa vuodesta Nykyään, kuten tuolloinkin, kehitämme laadultaan korkeatasoisia ja toiminnoiltaan edistyksellisiä tuotteita. Yhdistämme innovatiivisen tekniikan, luotettavan laadun ja kumppanuuteen perustuvan huollon traditionaalisiin, parhaisiin merkkituotteisiin. Luova ajattelu ja käytännölliset keksinnöt, jotka ovat luoneet leimansa koko markkinoihin, ovat yrityksemme kaikkein tärkeintä pääomaa. Se, ettemme tyydy saavuttamaamme ja ettemme koskaan valitse helpointa ratkaisua, on aina ollut ratkaisevaa yrityksemme toiminnassa. Kaikissa STIEBEL ELTRON -yhtiön nimeä kantavissa tuotteissa on yhteistä päämäärä: kehittää, valmistaa ja myydä korkealaatuisia markkinaehtoisia tuotteita ja pitkälle kehittyneitä, täydellisiä järjestelmiä vaativien markkinoiden käyttöön. Olemme sitä mieltä, että tekniset laitteet ovat toimivia ja tehokkaita vain tämän periaatteen mukaan kehitettyinä. LÄMMIN KÄ Y T TÖVESI Uusiutuvat energiat Keskuslämmit ys Periaatteena tehokkuus STIEBEL ELTRON toimittaa täydellisiä ratkaisuja käyttövesijärjestelmiä, uusiutuvaa energiaa ja kes kus - lämmitystä varten. Lukemattomilla tuotteillamme ja niistä muodostetuilla järjestelmäratkaisuilla päivittäisestä elämästä tulee avullamme vielä hiukan vaivattomampaa. Sinulle sopivimman teknologian valinnassa täytyy ottaa huomioon koko asuintilan kaikkien osien vuorovaikutus. Minkä yksittäis- tai järjestelmäratkaisun sitten valitsetkin, korkealaatuiset tuotteemme takaavat, että tunnet STIEBEL ELTRON -tekniikan ansiosta olosi kotona aina miellyttäväksi. Tässä esitteessä on esimerkkejä siitä, kuinka uusiutuvan energian käytöllä voidaan suojella ympäristöä ja samalla tehdä asumisesta erittäin taloudellista ja vaivatonta

4 Meillä on energiaa muuttaa asioita Uudista ajatteluasi Modernin STIEBEL ELTRON -tekniikan avulla voit vähentää merkittävästi kotisi energiakustan nuksia. Huippute hok kaiden järjestelmien ansiosta uusiutuva energia on yksityista louksissa käyttökelpoista nykyään vuoden ympäri. Lämpöpumput, ilmanvaihtojärjestelmät lämmön talteenotolla ja au rin ko - ener gia järjestelmät hyödyntävät ym pä ristös sä olevaa energiaa ja varastoivat lämpöä käyttöveden lämmitystä ja keskuslämmitystä varten. Nämä järjestelmät ovat osoittaneet te - hokkuutensa. Pelkästään yksi lämpö pump pu vähentää lämmitys kustannuksia perin tei seen lämmitys jär jestelmään verrattuna yleisesti jopa 70 %. Tällaisilla säästöma hdollisuuksilla laitteen investointikulut mak savat itsensä ta kaisin muutamassa vuodessa. Järjestelmä tarjoaa polttoöljyn ja sähkön jatkuvasti kallistuessa myös tukevan perustan yksit yi selle energiahuollolle. STIEBEL ELTRON -tuotteiden ansiosta kotitaloudet pääsevät hyödyntämään maail man puhtainta, kustan nustehokkainta ja kriisiaikoina varminta energian toimittajaa: luontoa. Käytä tätä mahdollisuutta, niin sinusta tulee hyvin pit källe itsenäinen energian tuottaja, mikä myös lisää kiinteistösi arvoa. Voimakkaasti heilahtelevat polttoöljyhinnat Energian hinnat nousevat nykyään jatkuvasti. Energiavarojen vähentymisen myötä esimerkiksi lämmitysöljyn hinta on heilahdellut viime vuosina markkinoilla hyvin voimakkaasti. Uusiutuvien energialähteiden osalta kehitys on kuitenkin positiivisempaa. Suuri osa lämmöstä saadaan luonnosta pohjimmiltaan ilmaiseksi. Valitsemalla nyt tulevaisuuden tekniikan, perustat energiahuoltosi vakaalle pohjalle. Sen lisäksi et vain suojele ympäristöä, vaan säästät myös erittäin paljon rahaa lämmityskustannuksissa. / 100 litraa sis. ALV / / / /2009 Huomioithan, että yllä esitetyt lämmitysöljyhinnat ovat Saksan eri alueiden keskiarvohintoja, jotka saattavat vaihdella paikallisesti. Lähde: FastEnergy GmbH

5 4% 9% Mikä aiheuttaa kasvihuoneilmiön ja ilmastonmuutoksen Typpioksiduuli (ilokaasu) 11% Maaotsoni ja korkealla ilmakehässä oleva vesihöyry 61% 15% Fluorikloorihiilivedyt (CFC-yhdisteet) Metaani Hiilidioksidi Lähde: Prof. D. Schönewiese, Geofysiikan instituutti, Frankfurt am Main -yliopisto Tehokasta ja taloudellista ympäristönsuojelua Uusiutuvan energian käyttö ei ole enää pitkään ollut pelkästään taloudellisesti kannattava ratkaisu. Yksi tulevaisuuden kannalta tärkeimmistä haasteista on arvokkaiden luonnonvarojen vastuullinen käyttö. Uusiutuva energia on jo tänään erittäin kannattavaa. Sen lisäksi investoinnilla suojellaan ympäristöä

6 Lämpöpumput Ota energia luonnosta Ympäristö on täynnä energiaa. Energian keruu loppuu vasta uskomattoman alhaisessa 273 C lämpötilassa. Lämpöpumpulla osa tästä luonnossa esiintyvästä lämpöenergiasta voidaan kerätä ja hyödyntää käyttöveden lämmitystä ja keskuslämmitystä varten. Tällainen järjestelmä on aina taloudellisesti kannattava. Lämpöenergian hyödyntäminen on mahdollista vielä jopa paljon nollaa alhaisemmissa ulkolämpötiloissa. Luonnon lahjoittaman energian avulla vuosittaiset lämmityskustannukset laskevat yleensä jopa yli puolella.

7

8 KUINKA VETTÄ VOIDAAN LÄMMITTÄÄ kylmällä Hiukan fysiikkaa Tavallisesti energialähteistä saa lämpöenergiaa vain silloin, kun sen lämpötila on lähiympäristöä korkeampi. Esi merkki tällaisesta on lämmityskattilan liekki. Välitysaine, yleisimmin vesi, virtaa tä - män energianlähteen kautta ja imee siitä itseensä lämpöenergiaa suuren lämpötilaeron ansiosta. Lämpö virtaa prosessin aikana korkeammasta lämpötilasta alhaisempaan (lämmityskattilasta veteen). Tämä poltinliekistä saatu energia kulkeutuu väliaineen (vesi) avulla sinne, missä sitä tarvitaan eli lämmityspatteriin. Lämpöpumpun toimin - taperiaate on periaatteessa hyvin samanlainen. Sen energianlähde ei kuitenkaan ole poltinliekki, vaan maaperän energia. Koska ympäristön lämpötila ei kuitenkaan voi olla niin korkea, energiaa itseensä ime - vän väliaineen on oltava kylmempää lämpötilaeron aikaansaamiseksi. Tästä syystä väliaineena ei käytetä vettä, vaan kyl mä ai - netta. Se imee ympäröivää ener giaa, ja läm - pöpumppu nostaa lämpötilan läm mi tykseen käytettävälle tasolle ter modynaamisen prosessin kautta. Periaate vastaa jääkaapin toimintatapaa. Se on eri lainen vain läm mityksen ja jäähdytyksen osalta. Ilmaista energiaa ympäristöstä Lämpöpumppu hyödyntää ympäristöön sitoutunutta aurinkoenergiaa. Energiaa kootaan siis loputtomasta lähteestä. Seuraavat kolme prosessia on todettu tehokkaimmiksi: energia talteenotto ympäröivästä ilmasta, lämmön hankinta maaperästä sekä pohjaveden käyttö lämmönlähteenä. Nämä kolme lämpöpumppumallia soveltuvat lähes kaikenlaisiin ja -kokoisiin taloihin ja asuntoihin, joiden varustusta halutaan lisätä tai uusia. Ilma lämmönlähteenä Ulkoilma imetään sisään erittäin hiljaisella tuulettimella. Lämmönsiirrin kerää energian ilmasta. Lämpöpumppu muuntaa tämän energian rakennukselle hyödylliseksi energiaksi. Asennuksen helppouden ansiosta tämä järjestelmä on erityisen sopiva, kun ny kyi - nen lämmitysjärjestelmä halutaan vaihtaa lämpöpumppuun. Myös useissa matalaenergiataloissa käytetään tätä tekniikkaa. Lisätietoja tästä prosessista on sivulla 10. Maaperä energialähteenä Tässä vai htoehdossa lämmönkeruuputkisto asen netaan joko pintamaahan (n. 0,8...1,2 m syvyyteen), vesistöön (min. 2 m syvyyteen), tai porataan lämpökaivo m:n syvyyteen. Lämmönsiirtoaine kuljettaa maalämmön läm pöpumppuun, missä se muunnetaan ra ken nusta varten hyödylli seksi energiaksi. Tämä kaikkein yleisin lämpöpumpputyyppi toimii vuoden ympäri tasaisella tehokkuudella maassa olevien lähes muuttumattomien läm pötilojen vuok si. Lisätietoa löydät sivulta 16.

9 Energian kiertokulku Lämpöpumppu kerää ympäristön lämpöenergiaa ja syöttää sen lämmitysjärjestelmään. Prosessi on seuraavanlainen: jäähdytetty, nestemäinen kylmäaine pumpataan ensin lämmönsiirtimen läpi, joka on niin sanottu lämpöpumpun höyrystin. Siellä kylmäaine imee itseensä ympäristön lämpöenergiaa ja näin höyrystyy. Kompressori imee nyt kaasumaisessa muodossa olevan kylmäaineen ja puristaa sen korkeaan paineeseen. Paineen lisääminen nostaa lämpötilaa. Toinen lämmönsiirrin (lauh dutin) huolehtii lämmön kuljettamisesta lämmitysjärjestelmään. Lämmönluovutuksen aikana kylmäaine tiivistyy samanaikaisesti ja siitä tulee jälleen nestemäistä. Lopuksi paine poistetaan paisuntaventtiilin kautta ja kier tokulku alkaa taas alusta. Erittäin tehokkaan teknologiansa ansiosta STIEBEL ELTRON on jatkuvasti kyennyt lisäämään lämpöpumppujensa hyötysuhdetta. Peria atteessa ainoa energia, jota lämpöpumppu tarvitsee toimiakseen, on kompressorin tarvitsema sähkövirta. Eräät STIEBEL ELTRON -lämpöpumput hankkivat 5,0 kw käyttökelpoista lämmitysenergiaa jokaisesta kw / -tunnista primäärienergiaa. Järjestelmien toiminta on erittäin luotettavaa ja huoltotarve on lähes olematon. Monet järjestelmät toimivat yhä yli 25 vuoden häiriöttömän ja viattoman jatkuvan käytön jälkeen. Yksinkertainen periaate» 1 Jäähdytetty, nestemäinen kylmäaine pumpataan lämpöpumpun lämmönsiirtimeen (höyrystin). Siellä se imee lämpötilaeron avulla itseensä ympäristöstä lämpöenergiaa. Kylmäaine muuttuu tämän prosessin aikana kaasumaiseksi. Sähkövirta» 2 Kompressori» 2 Kompressorissa kaasumainen kylmäaine puristetaan korkeaan paineeseen. Paineen lisääminen nostaa lämpötilaa.» 3 Toinen lämmönsiirrin (lauhdutin) kuljettaa tämän lämmön lämmitysjärjestelmään ja kylmäaine muuttuu jälleen nestemäiseksi ja jäähtyy. Ympäristön energia» 1 Höyrystin Lauhdutin» 3 Lämpö - energia Menovirtaus Paluuvirtaus» 4 Kylmäaineen painetta lasketaan paisuntaventtiilin kautta ja prosessi alkaa alusta. Paisuntaventtiili»

10 ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT VAPAUTA TILAA ITSELLESI Sanotaan, että hyvä viini tulisi varastoida samalla rakkaudella, jolla se myöhemmin nautitaan. Kellarissa lämpötila pysyy ympäri vuoden ihanteellisena. Miellyttävän viileänä, ei koskaan kylmänä. Pannuhuoneen muuttuminen omaksi viiniparatiisiksi on uuden lämpöpumpun ansiota. Pumppu voitiin nimittäin asentaa ulos pihalle. Siellä sille on tilaa, eikä se häiritse ketään. Uusi, vapautunut tila voidaan hyödyntää tavalla, josta todella nautimme. Viinivarasto on paljon miellyttävämpi ja käytännöllisempi ja tuoksuu myös paljon paremmalta kuin se vanha kattila! En halua enää edes ajatella sitä vanhaa öljysäiliötä. Mutta nyt menemme takaisin ylös. Siellä on mukavan lämmintä.

11 Vapaa asennuspaikka Tämä lämpöpumppu viihtyy myös ulkona. Pumpun tukevan rungon ja erityisen ulkoasennukseen suunniteltujen rakenneratkaisujen ansiosta lämpöpumppu WPL E toimii täydellisesti myös puutarhassa tai pi halla. WPL E toimii niin hiljaisesti, että se tus kin häiritsee ketään. Vain sähkövirtaliitäntä ja putkisto varaajaan on asennettava ulko sei - nän läpi. Ulkoasennuksella saat sisälle paljon lisää tilaa. WPL E Elektroninen paisuntaventtiili Mallit sekä sisä- että ulkoasennukseen Käyttö ulkolämpötiloissa 20 C C Hiljainen käyntiääni Energiatehokas sulatus Menovesilämpötilan max C Pehmokäynnistin vakiona Helppo asentaa WPL E 10 11

12 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ, JOKA VIILENTÄÄ KESÄLLÄ Kompakti sisäasennus Kooltaan kom pakti ilma-vesilämpöpumppu WPL E cool tuottaa tehokkaasti lämmitysenergiaa. Tämä lämpöpumppu kerää ulkoilmasta riittävästi lämmitysenergiaa jopa 20 C lämpötilassa. WPL E cool imee ulkoilmaa putkien kautta, jotka asennetaan teknisen tilan seinän kahden eri aukon läpi. Tarvittaessa voidaan lisätä lisäläm mi tys, jos tarvitaan lisää lämpöä. Lämpöpumppu WPL E cool on käytössä miellyttävän hiljainen. Siinä on valmiiksi kaikki tarpeelliset suojalaitteet. Sulatus toi minto estää jään muodostumisen läm mön siirtimeen ja takaa laitteen häiriöttömän toiminnan. WPLsarjaa voidaan toi mittaa sekä sisä- että ulkoa sennusta varten. Reilunkokoiset putket tuovat ulkoilmaa lämpöpumppuun, joka tuottaa tästä ilmasta energiaa. WPL E cool varustettuna ilmavirran ohjausmoduulilla WPIC Sisämalli Kolme eri teholuokkaa Korkea lämpökerroin / COP Käyttö 20 C C ulkolämpötiloissa Aktiivinen viilennys Menovesilämpötila max C Pehmokäynnistin vakiona Kompakti asennus WPIC:n kera (lisävaruste) WPL E cool ja WPIC

13 Lämmitys ja viilennys samalla laitteella WPL cool tarjoaa käyttöösi kaikki modernin lämmitysjärjestelmän ominaisuudet. Lämpöpumpun suoraviivaisen ulkoasun alla piilee inno vatiivista tekniikkaa, joka kykenee sekä läm mitykseen että jäähdytykseen. Prosessien optimaalisesta hallinnasta vastaa elektroninen paisuntaventtiili. Sillä voidaan sen ainutlaatuisen säätöelektroniikan ansiosta säädellä molempia käyttötapoja. Näin sekä lämmitys- että jäähdytyskäytön tehokkuus on optimaalinen. Kuten WPL E myös WPL cool on saatavana se - kä sisä- että ulkoasennusmallina. WPL cool Lämmitys ja viilennyskäyttö Elektroninen paisuntaventtiili Mallit sekä sisä- että ulkoasennukseen Käyttö ulkolämpötiloissa 20 C C Hiljainen käyntiääni Energiatehokas sulatus Menovesilämpötila max C Pehmokäynnistin vakiona Helppo asentaa WPL cool 12 13

14 USEAN KOTITALOUDEN LÄMMITIN Suuriin kiinteistöihin Paljon tehoa tarvitseviin kiinteistöihin ilma-vesilämpöpumppu WPL on monessa suhteessa oikea ratkaisu. Tämä vain 1,5 m kor kea suurtehoinen lämpöpumppu on help po asentaa ulos ja se on tilan suhteen yhtä taloudellinen kuin energian. Peräkkäiskytkennällä voidaan nostaa tämän tehopakkauksen valmiiksi vai kutta - vaa tehoa. Tuloksena on räätälöity ratkaisu eri kokoisille huoneistorakennuksille. Sen an - siosta teho kasta lämmitystekniikkaa voidaan käyttää nyt myös suurten kiinteistöjen remonttiin vähäi sellä asennusvaivalla. WPL Matala malli Peräkkäiskytkennällä jopa 168 kw Integroidut lämpö- ja sähkömittarit *Lämmitysteho kun A7/W35 WPL

15 Huipputehoa pienellä ekologisella jalanjäljellä Kompakti koko Uudistaloissa noin 160 m 2 asti lämpöpumppu WPL 10 IK osoittaa kompaktit vahvuutensa. Laite on varustettu valmiiksi kaikilla tarvittavilla osarakenteilla ilmaletkuista ja lämmityskiertopumpusta paisuntasäiliöön ja integroituun, sähköiseen lisälämmittimeen sekä suoja- ja valvontalaitteisiin asti. WPL 10 IK sisältää kaikki lämmityksen kannalta välttämättömät komponentit. Tuloksena on sekä energiaa että runsaasti tilaa säästävä lämpöpumppurakenne. WPL IK Pehmokäynnistin vakiona Hiljainen käyntiääni Kompakti rakenne Menovesilämpötila max C Helppo ja nopea asentaa Ihanteellinen uusiin rakennuksiin WPL IK 14 15

16 MAALÄMPÖPUMPUT LÄMPÖÄ OMASTA MAASTA Talomme rakentamisen jälkeen halusimme toteuttaa suuren unelmamme: oman puutarhan. Haluamme yksinkertaisesti kasvattaa oman ruokamme. Viljelemme niin paljon kuin mahdollista: saamme herkullista, tuoretta salaattia kesällä ja terveellisiä vihanneksia pitkälle syksyyn. Korjaamme satoa vielä keskellä talveakin. Silloin nimittäin korjaamme puutarhasta lämmitysenergiaa koko talolle.

17 Tehopakkaus Tämä yksikkö iskee lujaa. Tämä edistynyt maalämpöpumppu WPF E on todellakin täysin varus tettu va kuuttavalla tavalla! Sekä paisunta-astiat että liuospiirin kytkentäosat on asennettuna vakiona, kuten myös sähköinen lisälämmitys kuor mi tus huip- pujen hetkittäiseen ohittami seen. Elek tro nisesti ohjatut kiertopumput läm mitys- ja keruupiireille lisäävät järjestelmän jo valmi iksi vaikuttavaa tehokkuutta. Inte groitu lämpö - pumppujen ohjausyksikkö säätää energiansyötön ihanteelliseksi käytön ai kana. Tämä lämpöpumppu, jossa on läm pömäärä -ja sähkömittari, on saatavana vii tenä eri mallina. Lämpöteho on välillä 5,8 16,8 kw. Näille kaikille tehokkaille koko nais jär jestelmille on yhteistä se, että ne sä ästävät energiaa mitä pienimmässä tilassa. WPF E Viisi eri teholuokkaa Menovesilämpötila max C Erinomainen COP Täydellinen varustelu vakiona Integroitu lämpömäärä- ja sähkömittari Elektronisesti säädetyt kiertovesipumput Helppo asentaa Erittäin hiljainen käyntiääni Uudistaloon ja saneeraukseen WPF E 16 17

18 Lämmitysjärjestelmä, joka osaa myös VIILENTÄÄ Lämpötilataikuri Tämän maalämpöpumpun WPF cool -versiossa yhdistyvät taloudellisen lämmitysenergian ja kesällä miellyttävän jäähdytetyn huoneilman edut. Kuumina päivinä viilennystoiminto voidaan käynnistää tähän tehokkaaseen ja kompaktiin järjestelmään kuuluvalla lämmönsiirtimellä. Malli toimii optimaalisesti lattialämmitykseen tai puhallinkonvektoreihin yhdistettynä. Näin WPF cool lisää monin tavoin asuinmukavuutta. WPF cool Lämmitys- ja viilennyskäyttö Viisi eri teholuokkaa Menovesilämpötila max C Erinomainen COP Täydellinen varustelu vakiona Integroitu lämpömäärä- ja sähkömittari Elektronisesti säädetyt kiertovesipumput Helppo asentaa Erittäin hiljainen käyntiääni Uudistaloon ja saneeraukseen Passiivinen viilennys Optiona aktiivinen viilennys (WPAC) WPF cool

19 Lämmitystä ja lämmintä käyttövettä edulliseen hintaan Lämpöä maaperästä Maalämpöpumppu (WPC) on kaikki toiminnot sisältävä täyden ratkaisun järjestelmä käyttöveden läm mi tystä ja keskuslämmitystä varten. Pumppu kerää lämmitysenergiaa keruuput kistol laan. WPC: ssä on 200 litran varaaja sen äänieris tetyn ulko kuoren alla. Laitteen rakenteeseen on inte groitu valmiiksi kaikki täysauto ma attisen käytön suoja- ja säätö ko mpo nentit. Lämpöpumpun asennus on help poa ja se mahtuu myös hyvin ahtai siin tiloihin. WPC 10 GUT (2,4) WPC Neljä eri teholuokkaa 5,8 13,4 kw Erinomainen käyttöveden tuotto Helppo asentaa ja käyttää Menovesilämpötila max C Elektronisesti säädetyt kiertovesipumput Erittäin hiljainen käyntiääni Voidaan yhdistää ilmastointimoduuliin LWM 250 Im Test: 8 Sole-Wasser- Wärmepumpen Ausgabe 6/2007 WPC 18 19

20 KOLME ASUMISEN PERUSASIAA: Lämmitys, jäähdytys, ILMANVAIHTO Raikas ilma lisää mukavuutta Ilmastointimoduulissa LWM 250 yhdistyy kolme hyvin tärkeää etua. Ensinnäkin se huolehtii ilmastointitoimintonsa avulla terveellisestä ilmanvaihdosta ja suojaa osaltaan kosteusvaurioilta ja homeen muodostumiselta. Toisaalta se pienentää lämmityskustannuksia, koska poistoilmaan sitoutunut lämpö hyödynnetään ja ohjataan takaisin liuospiiriin, parantaen hyötysuhdetta. Tehopakkaus, joka säästää paljon tilaa ja rahaa. Tämän johdosta selvitään pienemmällä maaputkistolla, mikä puolestaan laskee asennuskustannuksia. Pidä koti viileänä kesällä WPC cool maalämpöpumpussa on ai nutlaatuinen lisätoiminto kaiken muun ohella. Kuumina päivinä vi i- lennystoiminto voidaan käynnistää integroidulla lämmönsiirtimellä. Sen avulla huoneita voidaan viilentää keskikesällä useita asteita. Tämä pumppu toimii optimaalisesti lattialämmitykseen tai pu hal lin - konvektoreihin yhdistettynä ja sen energiankulutus on minimaalinen. WPC cool Kompaktiyksiköissä on seuraavat toiminnot: Keskuslämmitys, viilennys ja vedenlämmitys Helppo asentaa ja käyttää Menovesilämpötila max C Erittäin hiljainen käyntiääni Minimaaliset käyttökustannukset viilennystoiminnon aikana Voidaan yhdistää ilmastointimoduuliin LWM 250 Optiona aktiivinen jäähdytys WPAC WPC cool ja LWM 250

21 ENERGIAPAKKAUS, JOKA SÄÄSTÄÄ PALJON TILAA JA ENERGIAA WPF Set Viisi eri teholuokkaa: 19,8 32,6 kw Yhteinen WPM II automatiikka Menovesilämpötila max C Jos yksi ei riitä WPF Set koostuu kahdesta WPF M maaläm pöpumpusta. Yhteinen ohjaus auto matiikka ohjaa pumppujen käyntiä lämmitystarpeen mukaan ja jakaa käyttötunnit tasan yksiköiden välillä. Näin suurempiin kohteisiin saadaan järkevästi porrastettu lämmönmtuotto. Laitteissa on mm. pehmokäynnistin vakiona ja toimi tukseen kuuluvat lisäksi latauspumput, ohjausautomatiikka ja lämpöpumppujen kytkentää helpottava asennussarja. WPF Set 20 21

22 TEHOA OMASSA LUOKASSAAN Lämmönhankintaa tyylikkäästi Modernin lämpöpumpputeknologian edut kasvavat jatkuvasti. Sama koskee rakennuksia, joihin niitä asennetaan. Uusi WPF-sarja on täydellinen vastaus kasvavaan tehokkaiden lämpöpumppujärjestelmien kysyntään kerrostaloissa ja muissa suurissa kiinteistöissä. Tämä uusi lämpöpumppumallisto on kehitetty erityisesti suurempia asuntokomplekseja ajatellen sekä kaupan että teollisuuden lämmitystarpeisiin. Se tuottaa luotettavasti lämpöä jopa 400 kw tarpeisiin. Järjestelmään liitetään luonnollisesti haluttaessa myös käyttöveden lämmitys. WPF

23 Valtavasti etuja Lämpöpumppu WPF on saatavissa eri teholuokissa. Mallivalikoima sisältää yhteensä viisi lämpöpumppua, joiden tehot ovat väliltä 20 kw 66 kw. Jopa kuusi laitetta on liitettävissä yhdeksi yksiköksi, jolloin käytössä on maksimissaan 400 kw. Niin sanotun peräkkäiskytkennän avulla yksi tai useampi laite kattaa peruslämmön syö - tön, ja muut laitteet kytkeytyvät päälle kulloistenkin käyttöhuippujen mukaan. Peräkkäiskytkentä on selvästi taloudellisempi käyttötapa kuin sarjakytkentä, koska kuormitus jakautuu tasaisesti kaikille yksiköille. Tämän mahdollistaa moderni ohjauselektroniikka, joka ohjaa yhdistettyä lämpöpumppujärjestelmää täydellisesti. Koko järjestelmä toimii kuin yksi laite. Keskuslämmityksestä lämmityskeskukseksi useiden lämpöpumppujen peräkkäiskytkennällä ja edistyneellä ohjauselektroniikalla jopa suurien rakennusten energiantarve voidaan täyttää uusiutuvalla energialla. WPF vakuuttaa tehonsa lisäksi kompaktilla rakenteellaan. Erityistä: kun käytetään useampia laitteita, ne voidaan helposti jopa pinota päällekkäin. Tällä tavoin koko lämpöpumppujärjestelmä säästää energiaa ja asennustilaa. WPF Yksittäiset laitteet viidellä tehoasteella Lämpöpumppujen peräkkäiskytkennät 400 kw asti Erittäin tehokas Menovesilämpötila max C Tilaa säästävä konsepti kaksi moduulia voidaan pinota päällekkäin Lisävarusteena etävalvonta tietokoneella Moderni, tukeva rakenne 22 23

24 Lattiamallinen varaaja LÄMPÖÄ valmiustilassa Hygieeniset tehopakkaukset SBS-varaajien vahvuudet pääsevät esiin erityisesti silloin, kun tilaa on rajoitetusti. Ne ovat samalla sekä puskuri- että käyttövesivaraajia. Tuolloin suurtehoiset lämmönsiirtimet lisäävät varaajan sisäpuolista hygieenisyyttä, koska vain pieni määrä talousvettä on varastoitava koko talon lämminvesitarpeen täyttämiseksi. Kun perustana on ympäristöystävällinen aurinkoenergia: Varaajan aurinkolämmönsiirtimen avulla järjestelmään voidaan ongelmitta liittää muita uusiutuvan energian lähteitä. Näin yhdistelmävaraajista tulee todellisia asennustilojen tehopakkauksia. SBS W ja W SOL Varaajat 800, 1000 ja 1500 litraa (laitetyypin mukaan) Yhdistetty: käyttöveden lämmitys ja puskurivaraaja yhdessä Hygieeninen käyttöveden lämmitys läpivirtauskäytön ansiosta Voidaan yhdistää myös muihin lämmönlähteisiin ja aurinkoenergiajärjestelmään (SOL-malli) Huipputehokas eristys, joten lämmönhukka on alhaista (lisävaruste) Jalometallinen käyttövesikierukka SBS W

25 Maksimaalista lämmönvarausta Lattiamalliset varaajat SBP 1000 E ja 1500 E ovat tehokkaiden lämpöpumppujen keskuspuskurivaraajia yksittäis- ja peräkkäiskytkennöissä. SBP E SOL -mallit on varustettu integroidulla lämmönsiirtimellä, jotta ne voidaan yhdistää aurinkoenergia jär jestelmään. Varaajiin voidaan liittää myös kaksi muuta lämmön lähdettä, esim. kaasu-, öljy- tai pellettilämmitysjärjestelmiä. Vakio-ominaisuutena siihen voidaan liittää myös kiinniruuvattava lä mmi tyselementti. Näin SBP-varaajista tulee ideaalinen yhtymäkohta ja kokooja erilaisille energiajärjestelmille lämmöntuottoa varten. Tämä säästää paljon tilaa, mutta myös selvää rahaa. Täydellinen eristys takaa sen, että näiden varaajien hävikit ovat valmiustilassa hämmästyttävän alhaisia. Kylmästi laskelmoitu Lattiamallisten SBP-varaajien cool-mallissa on vielä yksi merkittävä lisäominaisuus. Se ei vain varaa lämpöä talviaikaista lämmityskäyttöä varten, vaan lämpöpumppu voi käyttää varaajassa olevaa kylmää vettä sisälämpötilan säätelyyn kuumalla ilmalla. SBP cool hyödyntää lämpöpumppukäyttöisen lämmityksen koko tehokirjoa sekä talvella että kesällä. SBP E SBP E, E SOL ja cool Varaajat 100, 200, 400, 700, 1000 ja 1500 litraa. (laitetyypin mukaan) Ratkaisee monimuotoisten lämmitysjärjestelmien ongelmat Lämmitys- ja jäähdytyskäyttö (cool-malli) Voidaan yhdistää myös muihin lämmönlähteisiin ja aurinkoenergiajärjestelmään (SOL-malli) Huipputehokas eristys, joten lämmönhukka on alhaista (lisävaruste) SBP 100 voidaan asentaa kompaktisti seinälle Moderni muotoilu 24 25

26 LÄMMITYS JA ILMANVAIHTO SÄÄSTÄVÄ YHDISTELMÄ Kaikki asuintilat tarvitsevat lämmityksen lisäksi raikasta ilmaa. Perinteisissä ilmanvaihtojärjestelmissä suuri osa lämmöstä karkaa kuitenkin poistoilman mukana ulos. Uudenaikaiset STIEBEL ELTRON -ilmanvaihtojärjestelmät suodattavat ilman ja huolehtivat säädellystä ilmanvaihdosta ilman energian tuhlausta. Ne imevät poistoilmasta lämpöenergian ja ohjaavat sen takaisin sisälle taloon ei siis lämpöä harakoille.

27

28 Tehokkuutta ympäröivästä ilmasta Kaksoset ovat elämässäni tärkeimmällä sijalla. Siksi kotimme on meille niin tärkeä paikka. Täällä he voivat oikein hyvin. Ei ole liian kuuma eikä liian kylmä, ja ilma on aina riittävän raikasta. Myös lämpöpumpussamme on kaksostoiminto: lämmitys ja ilmastointi. Laite toimii, hiljaa ja automaattisesti. Ja se säästää tietenkin paljon energiaa. Myös minun energiaani. Kenties minulle jää ylimääräistä energiaa tehdä muita asioita.

29 Energian talteenottoa vastavirtaan LWZ soveltuu lämmöntaltee not tolaitteena loistavasti kokonaisten asuntojen ilman vaih toon. Se siirtää vastavirtakäy tössä poistoil man sisältämän lämmön itse en sä ja käyttää sen sisäänvirtaavan raikkaan ilman läm mit tä miseen. Tämän innovatiivisen mene telmän ansiosta jopa 90 % lämpö ener giasta saadaan palautettua. Jopa 200 m 2 asuinpinta-aloille tarkoitettu LWZ 270 -lämmöntalteenottolaite on mitoitettu hiukan tehokkaammaksi. Helposti vaihdettava suodatin poistaa käytön aikana ilmasta pöly hiukkaset. LWZ Kolme eri teholuokkaa Keskitetty tulo- ja poistoilmajärjestelmä ihanteellista ilmanlaatua varten Helppo asentaa ja käyttää Jatkuva haitallisten aineiden poisto asuintilasta Korkea hyötysuhde, jopa 90 % Jäähdytys yöilmastointitoiminnon kautta malleissa LWZ 170 plus / 270 plus Erikoisratkaisu monikerroksisille rakennuksille (LWZ 70) LWZ 28 29

30 NYKYAIKAINEN lämmitystapa MATALAENERGIATALOON Monilahjakkuus LWZ 403 on lämpöpumppu, joka on kehitetty eri tyisesti matala ener giataloille. Siinä on käyttöveden lämmityksen ja keskuslämmityksen perustoiminnot ja li säksi ilmanvaihtotoiminto. Se tarjoaa ensin näkin riittävän lämmön, jota se kerää ulkoil masta. Toiseksi se lämmittää veden ja sääte lee koko ilmanvaihtojärjestelmää. LWZ:n ilman vaihdon hyötysuhde on jopa 90 %. Näin ener giaa ei me - ne ilmanvaihdon kautta juuri lain kaan hukkaan. Valmiina koko naislaitteena LWZ on jo valmiiksi varustettu suurella varaajalla ja kaikilla välttämättömillä lämmitys-, ilman vaih to- ja käyttöveden lämmityskäytön sääte ly toiminnoilla. Tyylikäs käyttöliittymä LWZ 403 Kompakti laite seuraavilla toiminnoilla: ilmanvaihto, käyttöveden lämmitys ja keskuslämmitys Keskitetty tulo- ja poistoilmajärjestelmä ihanteellista ilmanlaatua varten Korkea lämmöntalteenoton hyötysuhde, jopa 90 % Integroitu lämminvesivaraaja Uusi mullistava automatiikka Yhdistettävissä myös aurinkoenergiajärjestelmään (SOL-malli) Lisävarusteena kauko-ohjain FES Comfort -ohjelmointiyksikön kautta LWZ 403

31 Lämmitystoiminto LWZ 403 tuottaa riittävästi lämmitysenergiaa asuinpinta-alaltaan jopa 180 m 2 :n energiansäästötalolle. Tarvittavan energian laite saa ulkoilmasta. Laite ottaa ulkoilmaa suurimittaisen letkun kautta. Järjestelmä tuottaa riittävästi energiaa vielä jopa 18 C:n lämpötilassa. Jos energian tarve on suurempi, integroitu sähkölisälämmitys kytkeytyy päälle. Ilmanvaihto Laitteisto huolehtii kokonaislaitteena varsinkin nykyaikaisissa taloissa niin tärkeästä ilmanvaihdosta. Integroitu ilman vaihtoyksikkö takaa, että raittiin ilman syöttö on jatkuvaa. Lisäksi vastavirtatoiminnollinen lämmönsiirrin sitoo käytetyn ilman jäännös lämmöstä jopa 90 % ennen kuin ilma kul keutuu ulos. Se myös lämmittää samalla sisään imettävän raittiin ilman. Tämän menetelmän avulla taloon ohjataan vedotonta raitista ilmaa hallitusti ilman suurta lämmönhukkaa. Aurinkoenergia LWZ 403 SOL -malliin voi - daan lisäksi integroida aurinko en ergiajärjestelmä. Aurinkokeräimet keräävät auringon säteilyenergiaa ja ohjaavat energian lämmönsiirtimen kautta lämmityspiiriin. Keräimet toimivat ulkoilman lämpötilasta riippumatta ja vakuuttavat myös kylmänä vuodenaikana korkealla hyötysuhteellaan. Katolle sijoitettava lisäenergialähde tukee lämpöpumppua ja auttaa säästämään enemmän energiaa

32 Aurinkoenergia Näe aurinko aivan uusin silmin Suurin osa maaperään varastoituneesta energiasta on peräisin auringosta. Tätä voimaa voidaan luonnollisesti hyödyntää myös suoraan. Auringon tehokas säteily kun on käytettävissä joka päivä ilmaiseksi - jopa talvella! STIEBEL ELTRON toimittaa tarkoitukseen soveltuvan tekniikan, jonka avulla kotitalous voi hyödyntää tätä ilmaista energiaa.

33

34 Aurinkokeräimet Hymyilyttää kun aurinko paistaa Kun aurinkoenergiaa muunnetaan kotitalouden energiaksi, käytettävissä on periaatteessa kaksi eri toimintatapaa. Ensinnäkin käytettävissä on aurinkokennojärjestelmät. Ne muuntavat auringon säteilyn sähkövirraksi. Vaihtosuuntaaja muuntaa pienjännitteisen tasavirran 230 V:n vaihtovirraksi. Tällaisen järjestelmän modulaarinen hyötysuhde on jo - pa 20 %. Toisaalta käytettävissä on aurin koenergiajärjestelmät. Ne muuntavat aurin gon säteilyenergian lämmöksi. Se puolestaan hy - ödynnetään keskuslämmityksen tueksi ja käyt - töveden lämmitykseen. Aurinko ener gia jär jes - telmien puolesta puhuu se, että mer kittävä osa kotitalouden käyttämästä ener giasta käy tetään yleensä käyttöveden läm mi ty k se en ja kes kuslämmitykseen. STIEBEL ELTRON -tuot - teisiin yhdistyy 25 vuoden tutkimus ja ko kemus aurinko ener gia järjestelmistä. Aurin ko -ke räinten ominai suuksiin kuuluu tehokas sä teilyn talteen ottoteho, vähäiset lämpöhäviöt ja pitkä käyttöikä. Kaikkien teknisten kom ponen tti en yhteisvaikutuksella saavu tetaan erittäin korkea hyötysuhde, yli 80 %. Erittäin tehokkaat STIEBEL ELTRON -tuotteet val mis tetaan ym pä - ristölle vaarattomista ma te ria aleista ja tuotteiden työstön laatu on erittäin korkea. Kaunis ilma Aurinko paistaa Suomessa vuosittain luultua enemmän. Taivaalta säteilee ilmaista energiaa jopa 1000 kwh neliömetriä kohti. Se vastaa ener gia sisällöltään jopa 120 litraa öljyä, noin 180 kiloa hiiltä, tai 230 kiloa polttopuuta. Sijoita aurinkoon 4 6 m 2 keräinpinta-alalla nelihenkinen perhe voi kattaa vuosittai - sesta käyttöveden lämmitystarpeestaan jopa yli 50 %. Säteily (aurinkoilmastovyöhyke II) kwh [ m ] 2 /päivä Kokonaissäteily Suora auringon säteily Hajasäteily 1 Aurinkolämmitysjärjestelmä voi säästää jopa yli puolet vuosittaisista käyttöveden lämmityskustannuksista. 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Maaperästä saatavaa uusiutuvaa energiaa... HERZ lämpöpumpulla. commotherm 5-15

Maaperästä saatavaa uusiutuvaa energiaa... HERZ lämpöpumpulla. commotherm 5-15 IHR VERLÄSSLICHER PARTNER über 110 Jahre Marktpräsenz Maaperästä saatavaa uusiutuvaa energiaa... HERZ lämpöpumpulla commotherm 5-15 IHR VERLÄSSLICHER PARTNER Tulevaisuuden lämmitys HERZ lämpöpumpulla HERZ

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden joustavin ja parhaan A +++ energialuokan maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä Emi. Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden joustavin ja parhaan A +++ energialuokan maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä Emi. Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P 100% MAALÄMPÖÄ Markkinoiden joustavin ja parhaan energialuokan maalämpöjärjestelmä Lämpöässä Emi Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen maalämpöön. Lämpöässä

Lisätiedot

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa.

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ARITERM ÖLJYLÄMMITYS Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ÖLJYLÄMMITYS ON LUOTETTAVA JA VAIVATON LÄMMITYSTAPA! Lämmityksen hyötysuhde on vanhoissa kattiloissa yleensä nykyaikaisia

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

RAIKAS ULKONÄKÖ KOMPRESSORIJÄÄKAAPIT RAIKKAAN TERÄKSEN VÄRISINÄ

RAIKAS ULKONÄKÖ KOMPRESSORIJÄÄKAAPIT RAIKKAAN TERÄKSEN VÄRISINÄ 50 Kompressorijääkaapit Sopii tropiikkiin! Huippujäähdytys jopa +43 C ulkolämpötilassa 5 3 1 4 2 6 RAIKAS ULKONÄKÖ KOMPRESSORIJÄÄKAAPIT RAIKKAAN TERÄKSEN VÄRISINÄ Loistelias WAECO CoolMatic CR -mallisto

Lisätiedot

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin 3 20 30 Sähkölämmitys 5 mallit Lämpöpuhallin Panther 20-30 Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin Käyttökohteet Panther 20-30 on sarja hiljaisia ja tehokkaita lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen.

Lisätiedot

KC(G,H)E Nestelauhdutteinen vedenjäähdytin/ lämpöpumppu sisäasennukseen

KC(G,H)E Nestelauhdutteinen vedenjäähdytin/ lämpöpumppu sisäasennukseen 02.05.2007 KC(G,H)E KC(G,H)E: Teho 414-1617 kw KCGE ja KCHC -yksiköt tarjoavat seuraavat ominaisuudet: Hyötysuhde: Uudet suuritehoiset ruuvikompressorit, (yli 1000kW vain kahdella kompressorilla, 1600

Lisätiedot

ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä. Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma

Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä. Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma 1 Tämän päivän, huomisen ja tulevaisuuden vesikiertoinen lämpöpatteri. Matalan lämpötilan lämmitysjärjestelmät

Lisätiedot

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo 5.10.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa tarjotaan

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz Raskaansarjan ammattilainen Paras valinta paineilman tuoton optimointiin ESN -sarjan ruuvikompressori on malliesimerkki nykyaikaisesta ruuvikompressorista.

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

.eu. Luokkansa pienin. SLIGHTLINE - erittäin kompakti puhallin. pieni hiljainen kytke ja käytä -asennus

.eu. Luokkansa pienin. SLIGHTLINE - erittäin kompakti puhallin. pieni hiljainen kytke ja käytä -asennus .eu V E NT I LATO R E N Luokkansa pienin SLIGHTLINE - erittäin kompakti puhallin pieni hiljainen kytke ja käytä -asennus Luo tilaa Nauti hiljaisuudesta SLIGHTLINE - Seuraava sukupolvi SLIGHTLINE luo tilaa

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät kaukojäähdytyksen

Lisätiedot

SÄHKÖTERASSILÄMMITTIMET

SÄHKÖTERASSILÄMMITTIMET TERASSILÄMMITTIMET 2016-2017 SÄHKÖTERASSILÄMMITTIMET REBEL HANG TERASSILÄMMITIN Kattoon asennettava helppokäyttöinen terassilämmitin! Lämmitin on ihanteellinen lämmönlähde pöytäryhmän päälle katetuille

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Energiakoulutus / Rane Aurinkolämmitys

Energiakoulutus / Rane Aurinkolämmitys Energiakoulutus / Rane Aurinkolämmitys 22.3.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys ry Sundial Finland Oy Perustettu 2009 Kotimainen yritys, Tampere Aurinkolämpöjärjestelmät

Lisätiedot

Maalämpöä jokaiseen kotiin ja kiinteistöön

Maalämpöä jokaiseen kotiin ja kiinteistöön www.jäspi.fi Maalämpöpumput Maalämpöä jokaiseen kotiin ja kiinteistöön Jämä Star 6-60 kw Jämä Star RST 5-12 kw Jämä Star Inverter 6/16 kw Jämä Star RST Inverter 6/16 kw Kaukora Oy - suomalaisen omakoti-

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

NORDIC INVERTER. Nyt GSM kauko-ohjaus mahdollisuus TUOTETIEDOT 12 FR-N ILMA/ILMA

NORDIC INVERTER. Nyt GSM kauko-ohjaus mahdollisuus TUOTETIEDOT 12 FR-N ILMA/ILMA TUOTETIEDOT NORDIC INVERTER 12 FR-N ILMA/ILMA Nyt GSM kauko-ohjaus mahdollisuus Ilmalämpöpumppujen uusi sukupolvi. Huipputulos Konsumentverketin testissä. Tehokkaampi, hiljaisempi ja tyylikkäästi muotoiltu.

Lisätiedot

AIT Deutschland Gmbh

AIT Deutschland Gmbh AIT Deutschland Gmbh Euroopan 5:nneksi suurin lämpöpumppuvalmistaja Osa Nibe Groupia Valmistuskapasiteetti yli 50.000 lämpöpumppua OEM-valmistusta mm. Novelan Viedään yli 20 eri maahan Valtava määrä merkittäviä

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-G Tyyppi BWC 201.A06 - A17 Yksitehoinen liuos/vesilämpöpumppu, 400 V~. Kompressorilla

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

Vaivatonta lämmitystä ja asumismukavuutta

Vaivatonta lämmitystä ja asumismukavuutta www.jäspi.fi Jäspi Öljykattilat Vaivatonta lämmitystä ja asumismukavuutta Jäspi Eco 17 ja 30 Lux Jäspi Basic ja Jäspi Premium ilma-vesilämpöpumppuratkaisut Öljylämmitystalossa on mukava asua Ölylämmitys

Lisätiedot

Aurinkoenergiailta Joensuu

Aurinkoenergiailta Joensuu Aurinkoenergiailta Joensuu 17.3.2016 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Uusiutuva energia on Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa (Bioenergia: puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu) Maalämpöä

Lisätiedot

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille Öljyvapaa paineilma 100% öljyvapaata paineilmaa Puhdas ja ehdottoman öljytön paineilma on elintärkeä käyttöhyödyke sairaaloiden ja terveyskeskusten

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella 10 2009 5005 Kun uusin tekniikka ja optimaalinen lämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

www.almig.de RUUVIKOMPRESSORIT Ilman tuotto : 0.39 3.24 m 3 /min 13 120 acfm

www.almig.de RUUVIKOMPRESSORIT Ilman tuotto : 0.39 3.24 m 3 /min 13 120 acfm www.almig.de RUUVIKOMPRESSORIT Ilman tuotto : 0.39 3.24 m 3 /min 13 120 acfm 2 MEILTÄ LÖYTYY TUOTE LÄHES KAIKKIIN TARPEISIIN ALMiG Kompressoren GmbH Nimi, joka takaa huipputeknologian paineilmaalalla.

Lisätiedot

Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille

Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille Luo ympäristöösi hyvinvointia edistävä keidas Apollo Xline terassimarkiisilla. Talvipuutarha on jokaisen talon helmi;. keidas ihmisille,

Lisätiedot

Elztrip EZ200 Kaksipaneelinen säteilylämmitin tavarataloihin, teollisuustiloihin jne.

Elztrip EZ200 Kaksipaneelinen säteilylämmitin tavarataloihin, teollisuustiloihin jne. 800 2200 W Sähkölämmitys 8 mallia Elztrip EZ200 Kaksipaneelinen säteilylämmitin tavarataloihin, teollisuustiloihin jne. Käyttökohteet EZ200 on tarkoitettu yleis- ja lisälämmitykseen sekä ikkunoiden aiheuttaman

Lisätiedot

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin Entistä suurempi jäähdytys- ja lämmitysteho www.swegon.com PARAGON Yksi PARAGON kaikkiin tarpeisiin Normaaliteho NC, jäähdytys lämmitys, terminen

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi Haminan kaupungin 100 % omistama Liikevaihto n. 40 M, henkilöstö 50 Liiketoiminta-alueet Sähkö

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Passiivinen jäähdytys

Passiivinen jäähdytys Passiivinen jäähdytys - Enemmän mukavuutta uusiin taloihin German quality since 1947 Osaan tästä 200 m²:n talosta on asennettu Roth Compact -järjestelmä, ja muissa osissa on perinteinen betoniin valettu

Lisätiedot

HUOMAA UUSI SÄHKÖISTEN DESIGNLÄMMITTIMIEN STANDARDI

HUOMAA UUSI SÄHKÖISTEN DESIGNLÄMMITTIMIEN STANDARDI Asiakirja on laadittu mahdollisimman huolellisesti. Sitä ei saa toisintaa edes osittain ilman Rettig ICC:n nimenomaista kirjallista lupaa. Rettig ICC ei ole vastuussa mistään tässä asiakirjassa esitetyn

Lisätiedot

KAESER-tuotevalikoima. Enemmän paineilmaa vähemmällä energialla. www.kaeser.com

KAESER-tuotevalikoima. Enemmän paineilmaa vähemmällä energialla. www.kaeser.com KAESER-tuotevalikoima Enemmän paineilmaa vähemmällä energialla www.kaeser.com Tuotteemme yhdellä silmäyksellä Kompressorit käsityöammattien ja verstaiden tarpeisiin CLASSIC-sarja Paineenkorotuskompressorit

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Viileäpaketin ominaisuudet: Käyttöjännite 230 V Automatiikalla toimivat sulkuventtiilit Automaattinen pumppujen ohjaus Viilennyksen ohjaus ulko- ja sisälämpötilan

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu Eri lämmitysmuotojen Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu 26.9.2016 Mikä lämmitysjärjestelmä on sopiva juuri meidän taloon? Esisijaisesti suositellaan kaukolämpöön liittymistä aina

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

extensa & Extensa DUO

extensa & Extensa DUO Alféa extensa & extensa duo ilmavesilämpöpumppu extensa & Extensa DUO Toimintavarma lämmitysratkaisu Käyttövedentuotanto sisäänrakennetulla (Duo) tai erillisellä varaajalla Nykyaikaisin ja helpoin tapa

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot

Kasvata hyötypuutarhassa. ympäri vuoden! Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5021 www.luminum.fi

Kasvata hyötypuutarhassa. ympäri vuoden! Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5021 www.luminum.fi Kasvata hyötypuutarhassa ympäri vuoden! Luminum Green -tuotteilla omaa satoa Helposti Hyödynnä kaupan ruukkuyrttien ja -salaattien tarjonta ja jatkokasvata lisäsatoa Luminum Green -tuoteperheen avulla.

Lisätiedot

Pumppuvoimalaitosten toiminta

Pumppuvoimalaitosten toiminta Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Pumppuvoimalaitosten toiminta Raportti Olli Vaittinen Smart Grids and Energy Markets WP 3.2 Johdanto Tämä raportti pohjautuu kirjoittajan pitämään esitykseen SGEM

Lisätiedot

Geberit urinaalijärjestelmät. Sopii kaikkiin tarpeisiin.

Geberit urinaalijärjestelmät. Sopii kaikkiin tarpeisiin. Geberit urinaalijärjestelmät Sopii kaikkiin tarpeisiin. Kaikki hyödyt yhdestä lähteestä. Joustavuus on Geberit-urinaalijärjestelmän tavaramerkki järjestelmä on täydellinen ratkaisu kaikkiin tarpeisiin

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Kylmävesiasema HALLA

Kylmävesiasema HALLA Kylmävesiasema Halla on erityisesti Suomen olosuhteisiin suunniteltu sisätiloihin asennettava kylmävesiasema. Valmis Plug & Play -kokonaisuus säästää aikaa ja rahaa sekä suunnittelu- että asennusvaiheissa.

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

Uuteen kotiin uusi_senera_lore.indd

Uuteen kotiin uusi_senera_lore.indd Uuteen kotiin Luotettavaa lämmitystekniikkaa SENERA Oy Yli 20 vuoden kokemus rakentamisesta Useita tuhansia tyytyväisiä maalämpöasiakkaita Uudisrakennusten maalämpöjärjestelmien erikoisosaaja SENERAn

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys

Vesikiertoinen lattialämmitys Vesikiertoinen lattialämmitys Enerline viihtyisyyttä energiatehokkaasti Vaivaton ja huoltovapaa Lattialämmityksen huonekohtaisten termostaattien avulla saat eri tiloihin valitsemasi lämpötilat vaivattomasti.

Lisätiedot

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment Ekologinen ja edullinen aurinkosähkö Aurinkosähkö on uusiutuva ja saasteeton energiamuoto, jota on saatavilla kaikkialla

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

CoolFreeze CFX. Energialuokka. Kompressorikylmä- ja pakastuslaukut

CoolFreeze CFX. Energialuokka. Kompressorikylmä- ja pakastuslaukut 0 Kompressorikylmä- ja pakastuslaukut UUTTA! WAECO CoolFreeze CFX 6 5 7 8 00 0 V / V Aurinkoenergia Katso lisätiedot uudesta CoolFreeze CFX-sarjasta nettisivuiltamme! www.waeco.com/fi/cfx-kompressorilaukut

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa 500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin

Lisätiedot

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 0 50 40 30 20 O 45 35 25 55 O 60 70 80 65 75 85 MODEL NO. TM2 - G1 AMIXO OY FINLAND 230V 50 60 70 40 80 5VA 50Hz 4A 1 TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen

Lisätiedot

Sähkövasarat. Korkein iskuvoima uudessa ulottuvuudessa. Wacker Neusonin sähkövasarat.

Sähkövasarat. Korkein iskuvoima uudessa ulottuvuudessa. Wacker Neusonin sähkövasarat. H Sähkövasarat Korkein iskuvoima uudessa ulottuvuudessa. Wacker Neusonin sähkövasarat. Sähköistä voimaa päivittäiseen käyttöön. Wacker Neusonin sähkövasarat. PARAS TULOS AJAN SAATOSSA. Tekninen kehitys

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Hyödynnä tehokkaasti auringon tuoma energia ja lämmitä käyttövetesi luontoystävällisesti. Aurinkovedenlämmitin sopii hyvin omakotitaloihin lisävedenlämmittimenä, kuin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) 331 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta aurinkosähkön edistämisestä HEL 2012-009032 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

SL... Toimilaite, jousipalautteinen. Vakioservomoottori. (paneelisuodatin) Ilmansuodatin. Jäähdytin PKW Lämmitin PWW. Jäähdytin DV.

SL... Toimilaite, jousipalautteinen. Vakioservomoottori. (paneelisuodatin) Ilmansuodatin. Jäähdytin PKW Lämmitin PWW. Jäähdytin DV. SL... Sivu: Toimilaite, jousipalautteinen Sälepellit Vakioservomoottori Ilmansuodatin (paneelisuodatin) Jäähdytin DV Jäähdytin PKW Lämmitin PWW Integroidulla ETAMASTERilla Ohjauksella Tuloilma Poistoilma

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

Maalämpöpumput. Uutuus! IVT GEO 312C. invertermaalämpöpumppu. www.ivt.fi

Maalämpöpumput. Uutuus! IVT GEO 312C. invertermaalämpöpumppu. www.ivt.fi Maalämpöpumput Uutuus! IVT GEO 312C invertermaalämpöpumppu www.ivt.fi Pohjoismaista osaamista Bosch-konsernissa yli 15 000 maalämpö asennuksen kokemuksella IVT menestyi Tekniikan Maailman vertailussa Kaikille

Lisätiedot

UUSI SUKUPOLVI JOKA MULLISTAA SÄHKÖLÄMMITYKSEN

UUSI SUKUPOLVI JOKA MULLISTAA SÄHKÖLÄMMITYKSEN UUSI SUKUPOLVI JOKA MULLISTAA SÄHKÖLÄMMITYKSEN LIDKÖPINGS VÄRMELEDNINGSINDUSTRI LIDKÖPINGS VÄRMELEDNINGSINDUSTRI VUODESTA 1922 LÄHTIEN 2 LIDKÖPINGS VÄRMELEDNINGSINDUSTRI LVI on erittäin arvostettu tuotemerkki

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot