LUONNOLLISTA LÄMPÖÄ» ILMANVAIHTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNOLLISTA LÄMPÖÄ» ILMANVAIHTO"
  • Ari Aho
  • 2 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 LÄMMIN KÄ Y T TÖVESI Uusiutuvat energiat Keskuslämmit ys LUONNOLLISTA LÄMPÖÄ Numero » Lämpöpumput» ILMANVAIHTO» Aurinkoenergia

2 Sisältö Laatu syntyy täsmällisyydestä 03 Meillä on energiaa muuttaa asioita 04 Tuotteemme» Lämpöpumput Kuinka vettä voidaan lämmittää kylmällä 08» Lämmittäminen ilma-vesilämpöpumpuilla 10» Lämmittäminen maalämpöpumpuilla 16» Ilmanvaihtojärjestelmät 29» Lämmitys- ilmanvaihtojärjestelmien yhdistelmä 30» Aurinkokeräimet Aikaansaavat hymyn 34» Aurinkokeräimet 36» Tekniset tiedot, lisälaitteet 44

3 Laatu syntyy täsmällisyydestä STIEBEL ELTRON merkitsee hyvää talotekniikkaa vuodesta Nykyään, kuten tuolloinkin, kehitämme laadultaan korkeatasoisia ja toiminnoiltaan edistyksellisiä tuotteita. Yhdistämme innovatiivisen tekniikan, luotettavan laadun ja kumppanuuteen perustuvan huollon traditionaalisiin, parhaisiin merkkituotteisiin. Luova ajattelu ja käytännölliset keksinnöt, jotka ovat luoneet leimansa koko markkinoihin, ovat yrityksemme kaikkein tärkeintä pääomaa. Se, ettemme tyydy saavuttamaamme ja ettemme koskaan valitse helpointa ratkaisua, on aina ollut ratkaisevaa yrityksemme toiminnassa. Kaikissa STIEBEL ELTRON -yhtiön nimeä kantavissa tuotteissa on yhteistä päämäärä: kehittää, valmistaa ja myydä korkealaatuisia markkinaehtoisia tuotteita ja pitkälle kehittyneitä, täydellisiä järjestelmiä vaativien markkinoiden käyttöön. Olemme sitä mieltä, että tekniset laitteet ovat toimivia ja tehokkaita vain tämän periaatteen mukaan kehitettyinä. LÄMMIN KÄ Y T TÖVESI Uusiutuvat energiat Keskuslämmit ys Periaatteena tehokkuus STIEBEL ELTRON toimittaa täydellisiä ratkaisuja käyttövesijärjestelmiä, uusiutuvaa energiaa ja kes kus - lämmitystä varten. Lukemattomilla tuotteillamme ja niistä muodostetuilla järjestelmäratkaisuilla päivittäisestä elämästä tulee avullamme vielä hiukan vaivattomampaa. Sinulle sopivimman teknologian valinnassa täytyy ottaa huomioon koko asuintilan kaikkien osien vuorovaikutus. Minkä yksittäis- tai järjestelmäratkaisun sitten valitsetkin, korkealaatuiset tuotteemme takaavat, että tunnet STIEBEL ELTRON -tekniikan ansiosta olosi kotona aina miellyttäväksi. Tässä esitteessä on esimerkkejä siitä, kuinka uusiutuvan energian käytöllä voidaan suojella ympäristöä ja samalla tehdä asumisesta erittäin taloudellista ja vaivatonta

4 Meillä on energiaa muuttaa asioita Uudista ajatteluasi Modernin STIEBEL ELTRON -tekniikan avulla voit vähentää merkittävästi kotisi energiakustan nuksia. Huippute hok kaiden järjestelmien ansiosta uusiutuva energia on yksityista louksissa käyttökelpoista nykyään vuoden ympäri. Lämpöpumput, ilmanvaihtojärjestelmät lämmön talteenotolla ja au rin ko - ener gia järjestelmät hyödyntävät ym pä ristös sä olevaa energiaa ja varastoivat lämpöä käyttöveden lämmitystä ja keskuslämmitystä varten. Nämä järjestelmät ovat osoittaneet te - hokkuutensa. Pelkästään yksi lämpö pump pu vähentää lämmitys kustannuksia perin tei seen lämmitys jär jestelmään verrattuna yleisesti jopa 70 %. Tällaisilla säästöma hdollisuuksilla laitteen investointikulut mak savat itsensä ta kaisin muutamassa vuodessa. Järjestelmä tarjoaa polttoöljyn ja sähkön jatkuvasti kallistuessa myös tukevan perustan yksit yi selle energiahuollolle. STIEBEL ELTRON -tuotteiden ansiosta kotitaloudet pääsevät hyödyntämään maail man puhtainta, kustan nustehokkainta ja kriisiaikoina varminta energian toimittajaa: luontoa. Käytä tätä mahdollisuutta, niin sinusta tulee hyvin pit källe itsenäinen energian tuottaja, mikä myös lisää kiinteistösi arvoa. Voimakkaasti heilahtelevat polttoöljyhinnat Energian hinnat nousevat nykyään jatkuvasti. Energiavarojen vähentymisen myötä esimerkiksi lämmitysöljyn hinta on heilahdellut viime vuosina markkinoilla hyvin voimakkaasti. Uusiutuvien energialähteiden osalta kehitys on kuitenkin positiivisempaa. Suuri osa lämmöstä saadaan luonnosta pohjimmiltaan ilmaiseksi. Valitsemalla nyt tulevaisuuden tekniikan, perustat energiahuoltosi vakaalle pohjalle. Sen lisäksi et vain suojele ympäristöä, vaan säästät myös erittäin paljon rahaa lämmityskustannuksissa. / 100 litraa sis. ALV / / / /2009 Huomioithan, että yllä esitetyt lämmitysöljyhinnat ovat Saksan eri alueiden keskiarvohintoja, jotka saattavat vaihdella paikallisesti. Lähde: FastEnergy GmbH

5 4% 9% Mikä aiheuttaa kasvihuoneilmiön ja ilmastonmuutoksen Typpioksiduuli (ilokaasu) 11% Maaotsoni ja korkealla ilmakehässä oleva vesihöyry 61% 15% Fluorikloorihiilivedyt (CFC-yhdisteet) Metaani Hiilidioksidi Lähde: Prof. D. Schönewiese, Geofysiikan instituutti, Frankfurt am Main -yliopisto Tehokasta ja taloudellista ympäristönsuojelua Uusiutuvan energian käyttö ei ole enää pitkään ollut pelkästään taloudellisesti kannattava ratkaisu. Yksi tulevaisuuden kannalta tärkeimmistä haasteista on arvokkaiden luonnonvarojen vastuullinen käyttö. Uusiutuva energia on jo tänään erittäin kannattavaa. Sen lisäksi investoinnilla suojellaan ympäristöä

6 Lämpöpumput Ota energia luonnosta Ympäristö on täynnä energiaa. Energian keruu loppuu vasta uskomattoman alhaisessa 273 C lämpötilassa. Lämpöpumpulla osa tästä luonnossa esiintyvästä lämpöenergiasta voidaan kerätä ja hyödyntää käyttöveden lämmitystä ja keskuslämmitystä varten. Tällainen järjestelmä on aina taloudellisesti kannattava. Lämpöenergian hyödyntäminen on mahdollista vielä jopa paljon nollaa alhaisemmissa ulkolämpötiloissa. Luonnon lahjoittaman energian avulla vuosittaiset lämmityskustannukset laskevat yleensä jopa yli puolella.

7

8 KUINKA VETTÄ VOIDAAN LÄMMITTÄÄ kylmällä Hiukan fysiikkaa Tavallisesti energialähteistä saa lämpöenergiaa vain silloin, kun sen lämpötila on lähiympäristöä korkeampi. Esi merkki tällaisesta on lämmityskattilan liekki. Välitysaine, yleisimmin vesi, virtaa tä - män energianlähteen kautta ja imee siitä itseensä lämpöenergiaa suuren lämpötilaeron ansiosta. Lämpö virtaa prosessin aikana korkeammasta lämpötilasta alhaisempaan (lämmityskattilasta veteen). Tämä poltinliekistä saatu energia kulkeutuu väliaineen (vesi) avulla sinne, missä sitä tarvitaan eli lämmityspatteriin. Lämpöpumpun toimin - taperiaate on periaatteessa hyvin samanlainen. Sen energianlähde ei kuitenkaan ole poltinliekki, vaan maaperän energia. Koska ympäristön lämpötila ei kuitenkaan voi olla niin korkea, energiaa itseensä ime - vän väliaineen on oltava kylmempää lämpötilaeron aikaansaamiseksi. Tästä syystä väliaineena ei käytetä vettä, vaan kyl mä ai - netta. Se imee ympäröivää ener giaa, ja läm - pöpumppu nostaa lämpötilan läm mi tykseen käytettävälle tasolle ter modynaamisen prosessin kautta. Periaate vastaa jääkaapin toimintatapaa. Se on eri lainen vain läm mityksen ja jäähdytyksen osalta. Ilmaista energiaa ympäristöstä Lämpöpumppu hyödyntää ympäristöön sitoutunutta aurinkoenergiaa. Energiaa kootaan siis loputtomasta lähteestä. Seuraavat kolme prosessia on todettu tehokkaimmiksi: energia talteenotto ympäröivästä ilmasta, lämmön hankinta maaperästä sekä pohjaveden käyttö lämmönlähteenä. Nämä kolme lämpöpumppumallia soveltuvat lähes kaikenlaisiin ja -kokoisiin taloihin ja asuntoihin, joiden varustusta halutaan lisätä tai uusia. Ilma lämmönlähteenä Ulkoilma imetään sisään erittäin hiljaisella tuulettimella. Lämmönsiirrin kerää energian ilmasta. Lämpöpumppu muuntaa tämän energian rakennukselle hyödylliseksi energiaksi. Asennuksen helppouden ansiosta tämä järjestelmä on erityisen sopiva, kun ny kyi - nen lämmitysjärjestelmä halutaan vaihtaa lämpöpumppuun. Myös useissa matalaenergiataloissa käytetään tätä tekniikkaa. Lisätietoja tästä prosessista on sivulla 10. Maaperä energialähteenä Tässä vai htoehdossa lämmönkeruuputkisto asen netaan joko pintamaahan (n. 0,8...1,2 m syvyyteen), vesistöön (min. 2 m syvyyteen), tai porataan lämpökaivo m:n syvyyteen. Lämmönsiirtoaine kuljettaa maalämmön läm pöpumppuun, missä se muunnetaan ra ken nusta varten hyödylli seksi energiaksi. Tämä kaikkein yleisin lämpöpumpputyyppi toimii vuoden ympäri tasaisella tehokkuudella maassa olevien lähes muuttumattomien läm pötilojen vuok si. Lisätietoa löydät sivulta 16.

9 Energian kiertokulku Lämpöpumppu kerää ympäristön lämpöenergiaa ja syöttää sen lämmitysjärjestelmään. Prosessi on seuraavanlainen: jäähdytetty, nestemäinen kylmäaine pumpataan ensin lämmönsiirtimen läpi, joka on niin sanottu lämpöpumpun höyrystin. Siellä kylmäaine imee itseensä ympäristön lämpöenergiaa ja näin höyrystyy. Kompressori imee nyt kaasumaisessa muodossa olevan kylmäaineen ja puristaa sen korkeaan paineeseen. Paineen lisääminen nostaa lämpötilaa. Toinen lämmönsiirrin (lauh dutin) huolehtii lämmön kuljettamisesta lämmitysjärjestelmään. Lämmönluovutuksen aikana kylmäaine tiivistyy samanaikaisesti ja siitä tulee jälleen nestemäistä. Lopuksi paine poistetaan paisuntaventtiilin kautta ja kier tokulku alkaa taas alusta. Erittäin tehokkaan teknologiansa ansiosta STIEBEL ELTRON on jatkuvasti kyennyt lisäämään lämpöpumppujensa hyötysuhdetta. Peria atteessa ainoa energia, jota lämpöpumppu tarvitsee toimiakseen, on kompressorin tarvitsema sähkövirta. Eräät STIEBEL ELTRON -lämpöpumput hankkivat 5,0 kw käyttökelpoista lämmitysenergiaa jokaisesta kw / -tunnista primäärienergiaa. Järjestelmien toiminta on erittäin luotettavaa ja huoltotarve on lähes olematon. Monet järjestelmät toimivat yhä yli 25 vuoden häiriöttömän ja viattoman jatkuvan käytön jälkeen. Yksinkertainen periaate» 1 Jäähdytetty, nestemäinen kylmäaine pumpataan lämpöpumpun lämmönsiirtimeen (höyrystin). Siellä se imee lämpötilaeron avulla itseensä ympäristöstä lämpöenergiaa. Kylmäaine muuttuu tämän prosessin aikana kaasumaiseksi. Sähkövirta» 2 Kompressori» 2 Kompressorissa kaasumainen kylmäaine puristetaan korkeaan paineeseen. Paineen lisääminen nostaa lämpötilaa.» 3 Toinen lämmönsiirrin (lauhdutin) kuljettaa tämän lämmön lämmitysjärjestelmään ja kylmäaine muuttuu jälleen nestemäiseksi ja jäähtyy. Ympäristön energia» 1 Höyrystin Lauhdutin» 3 Lämpö - energia Menovirtaus Paluuvirtaus» 4 Kylmäaineen painetta lasketaan paisuntaventtiilin kautta ja prosessi alkaa alusta. Paisuntaventtiili»

10 ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT VAPAUTA TILAA ITSELLESI Sanotaan, että hyvä viini tulisi varastoida samalla rakkaudella, jolla se myöhemmin nautitaan. Kellarissa lämpötila pysyy ympäri vuoden ihanteellisena. Miellyttävän viileänä, ei koskaan kylmänä. Pannuhuoneen muuttuminen omaksi viiniparatiisiksi on uuden lämpöpumpun ansiota. Pumppu voitiin nimittäin asentaa ulos pihalle. Siellä sille on tilaa, eikä se häiritse ketään. Uusi, vapautunut tila voidaan hyödyntää tavalla, josta todella nautimme. Viinivarasto on paljon miellyttävämpi ja käytännöllisempi ja tuoksuu myös paljon paremmalta kuin se vanha kattila! En halua enää edes ajatella sitä vanhaa öljysäiliötä. Mutta nyt menemme takaisin ylös. Siellä on mukavan lämmintä.

11 Vapaa asennuspaikka Tämä lämpöpumppu viihtyy myös ulkona. Pumpun tukevan rungon ja erityisen ulkoasennukseen suunniteltujen rakenneratkaisujen ansiosta lämpöpumppu WPL E toimii täydellisesti myös puutarhassa tai pi halla. WPL E toimii niin hiljaisesti, että se tus kin häiritsee ketään. Vain sähkövirtaliitäntä ja putkisto varaajaan on asennettava ulko sei - nän läpi. Ulkoasennuksella saat sisälle paljon lisää tilaa. WPL E Elektroninen paisuntaventtiili Mallit sekä sisä- että ulkoasennukseen Käyttö ulkolämpötiloissa 20 C C Hiljainen käyntiääni Energiatehokas sulatus Menovesilämpötilan max C Pehmokäynnistin vakiona Helppo asentaa WPL E 10 11

12 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ, JOKA VIILENTÄÄ KESÄLLÄ Kompakti sisäasennus Kooltaan kom pakti ilma-vesilämpöpumppu WPL E cool tuottaa tehokkaasti lämmitysenergiaa. Tämä lämpöpumppu kerää ulkoilmasta riittävästi lämmitysenergiaa jopa 20 C lämpötilassa. WPL E cool imee ulkoilmaa putkien kautta, jotka asennetaan teknisen tilan seinän kahden eri aukon läpi. Tarvittaessa voidaan lisätä lisäläm mi tys, jos tarvitaan lisää lämpöä. Lämpöpumppu WPL E cool on käytössä miellyttävän hiljainen. Siinä on valmiiksi kaikki tarpeelliset suojalaitteet. Sulatus toi minto estää jään muodostumisen läm mön siirtimeen ja takaa laitteen häiriöttömän toiminnan. WPLsarjaa voidaan toi mittaa sekä sisä- että ulkoa sennusta varten. Reilunkokoiset putket tuovat ulkoilmaa lämpöpumppuun, joka tuottaa tästä ilmasta energiaa. WPL E cool varustettuna ilmavirran ohjausmoduulilla WPIC Sisämalli Kolme eri teholuokkaa Korkea lämpökerroin / COP Käyttö 20 C C ulkolämpötiloissa Aktiivinen viilennys Menovesilämpötila max C Pehmokäynnistin vakiona Kompakti asennus WPIC:n kera (lisävaruste) WPL E cool ja WPIC

13 Lämmitys ja viilennys samalla laitteella WPL cool tarjoaa käyttöösi kaikki modernin lämmitysjärjestelmän ominaisuudet. Lämpöpumpun suoraviivaisen ulkoasun alla piilee inno vatiivista tekniikkaa, joka kykenee sekä läm mitykseen että jäähdytykseen. Prosessien optimaalisesta hallinnasta vastaa elektroninen paisuntaventtiili. Sillä voidaan sen ainutlaatuisen säätöelektroniikan ansiosta säädellä molempia käyttötapoja. Näin sekä lämmitys- että jäähdytyskäytön tehokkuus on optimaalinen. Kuten WPL E myös WPL cool on saatavana se - kä sisä- että ulkoasennusmallina. WPL cool Lämmitys ja viilennyskäyttö Elektroninen paisuntaventtiili Mallit sekä sisä- että ulkoasennukseen Käyttö ulkolämpötiloissa 20 C C Hiljainen käyntiääni Energiatehokas sulatus Menovesilämpötila max C Pehmokäynnistin vakiona Helppo asentaa WPL cool 12 13

14 USEAN KOTITALOUDEN LÄMMITIN Suuriin kiinteistöihin Paljon tehoa tarvitseviin kiinteistöihin ilma-vesilämpöpumppu WPL on monessa suhteessa oikea ratkaisu. Tämä vain 1,5 m kor kea suurtehoinen lämpöpumppu on help po asentaa ulos ja se on tilan suhteen yhtä taloudellinen kuin energian. Peräkkäiskytkennällä voidaan nostaa tämän tehopakkauksen valmiiksi vai kutta - vaa tehoa. Tuloksena on räätälöity ratkaisu eri kokoisille huoneistorakennuksille. Sen an - siosta teho kasta lämmitystekniikkaa voidaan käyttää nyt myös suurten kiinteistöjen remonttiin vähäi sellä asennusvaivalla. WPL Matala malli Peräkkäiskytkennällä jopa 168 kw Integroidut lämpö- ja sähkömittarit *Lämmitysteho kun A7/W35 WPL

15 Huipputehoa pienellä ekologisella jalanjäljellä Kompakti koko Uudistaloissa noin 160 m 2 asti lämpöpumppu WPL 10 IK osoittaa kompaktit vahvuutensa. Laite on varustettu valmiiksi kaikilla tarvittavilla osarakenteilla ilmaletkuista ja lämmityskiertopumpusta paisuntasäiliöön ja integroituun, sähköiseen lisälämmittimeen sekä suoja- ja valvontalaitteisiin asti. WPL 10 IK sisältää kaikki lämmityksen kannalta välttämättömät komponentit. Tuloksena on sekä energiaa että runsaasti tilaa säästävä lämpöpumppurakenne. WPL IK Pehmokäynnistin vakiona Hiljainen käyntiääni Kompakti rakenne Menovesilämpötila max C Helppo ja nopea asentaa Ihanteellinen uusiin rakennuksiin WPL IK 14 15

16 MAALÄMPÖPUMPUT LÄMPÖÄ OMASTA MAASTA Talomme rakentamisen jälkeen halusimme toteuttaa suuren unelmamme: oman puutarhan. Haluamme yksinkertaisesti kasvattaa oman ruokamme. Viljelemme niin paljon kuin mahdollista: saamme herkullista, tuoretta salaattia kesällä ja terveellisiä vihanneksia pitkälle syksyyn. Korjaamme satoa vielä keskellä talveakin. Silloin nimittäin korjaamme puutarhasta lämmitysenergiaa koko talolle.

17 Tehopakkaus Tämä yksikkö iskee lujaa. Tämä edistynyt maalämpöpumppu WPF E on todellakin täysin varus tettu va kuuttavalla tavalla! Sekä paisunta-astiat että liuospiirin kytkentäosat on asennettuna vakiona, kuten myös sähköinen lisälämmitys kuor mi tus huip- pujen hetkittäiseen ohittami seen. Elek tro nisesti ohjatut kiertopumput läm mitys- ja keruupiireille lisäävät järjestelmän jo valmi iksi vaikuttavaa tehokkuutta. Inte groitu lämpö - pumppujen ohjausyksikkö säätää energiansyötön ihanteelliseksi käytön ai kana. Tämä lämpöpumppu, jossa on läm pömäärä -ja sähkömittari, on saatavana vii tenä eri mallina. Lämpöteho on välillä 5,8 16,8 kw. Näille kaikille tehokkaille koko nais jär jestelmille on yhteistä se, että ne sä ästävät energiaa mitä pienimmässä tilassa. WPF E Viisi eri teholuokkaa Menovesilämpötila max C Erinomainen COP Täydellinen varustelu vakiona Integroitu lämpömäärä- ja sähkömittari Elektronisesti säädetyt kiertovesipumput Helppo asentaa Erittäin hiljainen käyntiääni Uudistaloon ja saneeraukseen WPF E 16 17

18 Lämmitysjärjestelmä, joka osaa myös VIILENTÄÄ Lämpötilataikuri Tämän maalämpöpumpun WPF cool -versiossa yhdistyvät taloudellisen lämmitysenergian ja kesällä miellyttävän jäähdytetyn huoneilman edut. Kuumina päivinä viilennystoiminto voidaan käynnistää tähän tehokkaaseen ja kompaktiin järjestelmään kuuluvalla lämmönsiirtimellä. Malli toimii optimaalisesti lattialämmitykseen tai puhallinkonvektoreihin yhdistettynä. Näin WPF cool lisää monin tavoin asuinmukavuutta. WPF cool Lämmitys- ja viilennyskäyttö Viisi eri teholuokkaa Menovesilämpötila max C Erinomainen COP Täydellinen varustelu vakiona Integroitu lämpömäärä- ja sähkömittari Elektronisesti säädetyt kiertovesipumput Helppo asentaa Erittäin hiljainen käyntiääni Uudistaloon ja saneeraukseen Passiivinen viilennys Optiona aktiivinen viilennys (WPAC) WPF cool

19 Lämmitystä ja lämmintä käyttövettä edulliseen hintaan Lämpöä maaperästä Maalämpöpumppu (WPC) on kaikki toiminnot sisältävä täyden ratkaisun järjestelmä käyttöveden läm mi tystä ja keskuslämmitystä varten. Pumppu kerää lämmitysenergiaa keruuput kistol laan. WPC: ssä on 200 litran varaaja sen äänieris tetyn ulko kuoren alla. Laitteen rakenteeseen on inte groitu valmiiksi kaikki täysauto ma attisen käytön suoja- ja säätö ko mpo nentit. Lämpöpumpun asennus on help poa ja se mahtuu myös hyvin ahtai siin tiloihin. WPC 10 GUT (2,4) WPC Neljä eri teholuokkaa 5,8 13,4 kw Erinomainen käyttöveden tuotto Helppo asentaa ja käyttää Menovesilämpötila max C Elektronisesti säädetyt kiertovesipumput Erittäin hiljainen käyntiääni Voidaan yhdistää ilmastointimoduuliin LWM 250 Im Test: 8 Sole-Wasser- Wärmepumpen Ausgabe 6/2007 WPC 18 19

20 KOLME ASUMISEN PERUSASIAA: Lämmitys, jäähdytys, ILMANVAIHTO Raikas ilma lisää mukavuutta Ilmastointimoduulissa LWM 250 yhdistyy kolme hyvin tärkeää etua. Ensinnäkin se huolehtii ilmastointitoimintonsa avulla terveellisestä ilmanvaihdosta ja suojaa osaltaan kosteusvaurioilta ja homeen muodostumiselta. Toisaalta se pienentää lämmityskustannuksia, koska poistoilmaan sitoutunut lämpö hyödynnetään ja ohjataan takaisin liuospiiriin, parantaen hyötysuhdetta. Tehopakkaus, joka säästää paljon tilaa ja rahaa. Tämän johdosta selvitään pienemmällä maaputkistolla, mikä puolestaan laskee asennuskustannuksia. Pidä koti viileänä kesällä WPC cool maalämpöpumpussa on ai nutlaatuinen lisätoiminto kaiken muun ohella. Kuumina päivinä vi i- lennystoiminto voidaan käynnistää integroidulla lämmönsiirtimellä. Sen avulla huoneita voidaan viilentää keskikesällä useita asteita. Tämä pumppu toimii optimaalisesti lattialämmitykseen tai pu hal lin - konvektoreihin yhdistettynä ja sen energiankulutus on minimaalinen. WPC cool Kompaktiyksiköissä on seuraavat toiminnot: Keskuslämmitys, viilennys ja vedenlämmitys Helppo asentaa ja käyttää Menovesilämpötila max C Erittäin hiljainen käyntiääni Minimaaliset käyttökustannukset viilennystoiminnon aikana Voidaan yhdistää ilmastointimoduuliin LWM 250 Optiona aktiivinen jäähdytys WPAC WPC cool ja LWM 250

21 ENERGIAPAKKAUS, JOKA SÄÄSTÄÄ PALJON TILAA JA ENERGIAA WPF Set Viisi eri teholuokkaa: 19,8 32,6 kw Yhteinen WPM II automatiikka Menovesilämpötila max C Jos yksi ei riitä WPF Set koostuu kahdesta WPF M maaläm pöpumpusta. Yhteinen ohjaus auto matiikka ohjaa pumppujen käyntiä lämmitystarpeen mukaan ja jakaa käyttötunnit tasan yksiköiden välillä. Näin suurempiin kohteisiin saadaan järkevästi porrastettu lämmönmtuotto. Laitteissa on mm. pehmokäynnistin vakiona ja toimi tukseen kuuluvat lisäksi latauspumput, ohjausautomatiikka ja lämpöpumppujen kytkentää helpottava asennussarja. WPF Set 20 21

22 TEHOA OMASSA LUOKASSAAN Lämmönhankintaa tyylikkäästi Modernin lämpöpumpputeknologian edut kasvavat jatkuvasti. Sama koskee rakennuksia, joihin niitä asennetaan. Uusi WPF-sarja on täydellinen vastaus kasvavaan tehokkaiden lämpöpumppujärjestelmien kysyntään kerrostaloissa ja muissa suurissa kiinteistöissä. Tämä uusi lämpöpumppumallisto on kehitetty erityisesti suurempia asuntokomplekseja ajatellen sekä kaupan että teollisuuden lämmitystarpeisiin. Se tuottaa luotettavasti lämpöä jopa 400 kw tarpeisiin. Järjestelmään liitetään luonnollisesti haluttaessa myös käyttöveden lämmitys. WPF

23 Valtavasti etuja Lämpöpumppu WPF on saatavissa eri teholuokissa. Mallivalikoima sisältää yhteensä viisi lämpöpumppua, joiden tehot ovat väliltä 20 kw 66 kw. Jopa kuusi laitetta on liitettävissä yhdeksi yksiköksi, jolloin käytössä on maksimissaan 400 kw. Niin sanotun peräkkäiskytkennän avulla yksi tai useampi laite kattaa peruslämmön syö - tön, ja muut laitteet kytkeytyvät päälle kulloistenkin käyttöhuippujen mukaan. Peräkkäiskytkentä on selvästi taloudellisempi käyttötapa kuin sarjakytkentä, koska kuormitus jakautuu tasaisesti kaikille yksiköille. Tämän mahdollistaa moderni ohjauselektroniikka, joka ohjaa yhdistettyä lämpöpumppujärjestelmää täydellisesti. Koko järjestelmä toimii kuin yksi laite. Keskuslämmityksestä lämmityskeskukseksi useiden lämpöpumppujen peräkkäiskytkennällä ja edistyneellä ohjauselektroniikalla jopa suurien rakennusten energiantarve voidaan täyttää uusiutuvalla energialla. WPF vakuuttaa tehonsa lisäksi kompaktilla rakenteellaan. Erityistä: kun käytetään useampia laitteita, ne voidaan helposti jopa pinota päällekkäin. Tällä tavoin koko lämpöpumppujärjestelmä säästää energiaa ja asennustilaa. WPF Yksittäiset laitteet viidellä tehoasteella Lämpöpumppujen peräkkäiskytkennät 400 kw asti Erittäin tehokas Menovesilämpötila max C Tilaa säästävä konsepti kaksi moduulia voidaan pinota päällekkäin Lisävarusteena etävalvonta tietokoneella Moderni, tukeva rakenne 22 23

24 Lattiamallinen varaaja LÄMPÖÄ valmiustilassa Hygieeniset tehopakkaukset SBS-varaajien vahvuudet pääsevät esiin erityisesti silloin, kun tilaa on rajoitetusti. Ne ovat samalla sekä puskuri- että käyttövesivaraajia. Tuolloin suurtehoiset lämmönsiirtimet lisäävät varaajan sisäpuolista hygieenisyyttä, koska vain pieni määrä talousvettä on varastoitava koko talon lämminvesitarpeen täyttämiseksi. Kun perustana on ympäristöystävällinen aurinkoenergia: Varaajan aurinkolämmönsiirtimen avulla järjestelmään voidaan ongelmitta liittää muita uusiutuvan energian lähteitä. Näin yhdistelmävaraajista tulee todellisia asennustilojen tehopakkauksia. SBS W ja W SOL Varaajat 800, 1000 ja 1500 litraa (laitetyypin mukaan) Yhdistetty: käyttöveden lämmitys ja puskurivaraaja yhdessä Hygieeninen käyttöveden lämmitys läpivirtauskäytön ansiosta Voidaan yhdistää myös muihin lämmönlähteisiin ja aurinkoenergiajärjestelmään (SOL-malli) Huipputehokas eristys, joten lämmönhukka on alhaista (lisävaruste) Jalometallinen käyttövesikierukka SBS W

25 Maksimaalista lämmönvarausta Lattiamalliset varaajat SBP 1000 E ja 1500 E ovat tehokkaiden lämpöpumppujen keskuspuskurivaraajia yksittäis- ja peräkkäiskytkennöissä. SBP E SOL -mallit on varustettu integroidulla lämmönsiirtimellä, jotta ne voidaan yhdistää aurinkoenergia jär jestelmään. Varaajiin voidaan liittää myös kaksi muuta lämmön lähdettä, esim. kaasu-, öljy- tai pellettilämmitysjärjestelmiä. Vakio-ominaisuutena siihen voidaan liittää myös kiinniruuvattava lä mmi tyselementti. Näin SBP-varaajista tulee ideaalinen yhtymäkohta ja kokooja erilaisille energiajärjestelmille lämmöntuottoa varten. Tämä säästää paljon tilaa, mutta myös selvää rahaa. Täydellinen eristys takaa sen, että näiden varaajien hävikit ovat valmiustilassa hämmästyttävän alhaisia. Kylmästi laskelmoitu Lattiamallisten SBP-varaajien cool-mallissa on vielä yksi merkittävä lisäominaisuus. Se ei vain varaa lämpöä talviaikaista lämmityskäyttöä varten, vaan lämpöpumppu voi käyttää varaajassa olevaa kylmää vettä sisälämpötilan säätelyyn kuumalla ilmalla. SBP cool hyödyntää lämpöpumppukäyttöisen lämmityksen koko tehokirjoa sekä talvella että kesällä. SBP E SBP E, E SOL ja cool Varaajat 100, 200, 400, 700, 1000 ja 1500 litraa. (laitetyypin mukaan) Ratkaisee monimuotoisten lämmitysjärjestelmien ongelmat Lämmitys- ja jäähdytyskäyttö (cool-malli) Voidaan yhdistää myös muihin lämmönlähteisiin ja aurinkoenergiajärjestelmään (SOL-malli) Huipputehokas eristys, joten lämmönhukka on alhaista (lisävaruste) SBP 100 voidaan asentaa kompaktisti seinälle Moderni muotoilu 24 25

26 LÄMMITYS JA ILMANVAIHTO SÄÄSTÄVÄ YHDISTELMÄ Kaikki asuintilat tarvitsevat lämmityksen lisäksi raikasta ilmaa. Perinteisissä ilmanvaihtojärjestelmissä suuri osa lämmöstä karkaa kuitenkin poistoilman mukana ulos. Uudenaikaiset STIEBEL ELTRON -ilmanvaihtojärjestelmät suodattavat ilman ja huolehtivat säädellystä ilmanvaihdosta ilman energian tuhlausta. Ne imevät poistoilmasta lämpöenergian ja ohjaavat sen takaisin sisälle taloon ei siis lämpöä harakoille.

27

28 Tehokkuutta ympäröivästä ilmasta Kaksoset ovat elämässäni tärkeimmällä sijalla. Siksi kotimme on meille niin tärkeä paikka. Täällä he voivat oikein hyvin. Ei ole liian kuuma eikä liian kylmä, ja ilma on aina riittävän raikasta. Myös lämpöpumpussamme on kaksostoiminto: lämmitys ja ilmastointi. Laite toimii, hiljaa ja automaattisesti. Ja se säästää tietenkin paljon energiaa. Myös minun energiaani. Kenties minulle jää ylimääräistä energiaa tehdä muita asioita.

29 Energian talteenottoa vastavirtaan LWZ soveltuu lämmöntaltee not tolaitteena loistavasti kokonaisten asuntojen ilman vaih toon. Se siirtää vastavirtakäy tössä poistoil man sisältämän lämmön itse en sä ja käyttää sen sisäänvirtaavan raikkaan ilman läm mit tä miseen. Tämän innovatiivisen mene telmän ansiosta jopa 90 % lämpö ener giasta saadaan palautettua. Jopa 200 m 2 asuinpinta-aloille tarkoitettu LWZ 270 -lämmöntalteenottolaite on mitoitettu hiukan tehokkaammaksi. Helposti vaihdettava suodatin poistaa käytön aikana ilmasta pöly hiukkaset. LWZ Kolme eri teholuokkaa Keskitetty tulo- ja poistoilmajärjestelmä ihanteellista ilmanlaatua varten Helppo asentaa ja käyttää Jatkuva haitallisten aineiden poisto asuintilasta Korkea hyötysuhde, jopa 90 % Jäähdytys yöilmastointitoiminnon kautta malleissa LWZ 170 plus / 270 plus Erikoisratkaisu monikerroksisille rakennuksille (LWZ 70) LWZ 28 29

30 NYKYAIKAINEN lämmitystapa MATALAENERGIATALOON Monilahjakkuus LWZ 403 on lämpöpumppu, joka on kehitetty eri tyisesti matala ener giataloille. Siinä on käyttöveden lämmityksen ja keskuslämmityksen perustoiminnot ja li säksi ilmanvaihtotoiminto. Se tarjoaa ensin näkin riittävän lämmön, jota se kerää ulkoil masta. Toiseksi se lämmittää veden ja sääte lee koko ilmanvaihtojärjestelmää. LWZ:n ilman vaihdon hyötysuhde on jopa 90 %. Näin ener giaa ei me - ne ilmanvaihdon kautta juuri lain kaan hukkaan. Valmiina koko naislaitteena LWZ on jo valmiiksi varustettu suurella varaajalla ja kaikilla välttämättömillä lämmitys-, ilman vaih to- ja käyttöveden lämmityskäytön sääte ly toiminnoilla. Tyylikäs käyttöliittymä LWZ 403 Kompakti laite seuraavilla toiminnoilla: ilmanvaihto, käyttöveden lämmitys ja keskuslämmitys Keskitetty tulo- ja poistoilmajärjestelmä ihanteellista ilmanlaatua varten Korkea lämmöntalteenoton hyötysuhde, jopa 90 % Integroitu lämminvesivaraaja Uusi mullistava automatiikka Yhdistettävissä myös aurinkoenergiajärjestelmään (SOL-malli) Lisävarusteena kauko-ohjain FES Comfort -ohjelmointiyksikön kautta LWZ 403

31 Lämmitystoiminto LWZ 403 tuottaa riittävästi lämmitysenergiaa asuinpinta-alaltaan jopa 180 m 2 :n energiansäästötalolle. Tarvittavan energian laite saa ulkoilmasta. Laite ottaa ulkoilmaa suurimittaisen letkun kautta. Järjestelmä tuottaa riittävästi energiaa vielä jopa 18 C:n lämpötilassa. Jos energian tarve on suurempi, integroitu sähkölisälämmitys kytkeytyy päälle. Ilmanvaihto Laitteisto huolehtii kokonaislaitteena varsinkin nykyaikaisissa taloissa niin tärkeästä ilmanvaihdosta. Integroitu ilman vaihtoyksikkö takaa, että raittiin ilman syöttö on jatkuvaa. Lisäksi vastavirtatoiminnollinen lämmönsiirrin sitoo käytetyn ilman jäännös lämmöstä jopa 90 % ennen kuin ilma kul keutuu ulos. Se myös lämmittää samalla sisään imettävän raittiin ilman. Tämän menetelmän avulla taloon ohjataan vedotonta raitista ilmaa hallitusti ilman suurta lämmönhukkaa. Aurinkoenergia LWZ 403 SOL -malliin voi - daan lisäksi integroida aurinko en ergiajärjestelmä. Aurinkokeräimet keräävät auringon säteilyenergiaa ja ohjaavat energian lämmönsiirtimen kautta lämmityspiiriin. Keräimet toimivat ulkoilman lämpötilasta riippumatta ja vakuuttavat myös kylmänä vuodenaikana korkealla hyötysuhteellaan. Katolle sijoitettava lisäenergialähde tukee lämpöpumppua ja auttaa säästämään enemmän energiaa

32 Aurinkoenergia Näe aurinko aivan uusin silmin Suurin osa maaperään varastoituneesta energiasta on peräisin auringosta. Tätä voimaa voidaan luonnollisesti hyödyntää myös suoraan. Auringon tehokas säteily kun on käytettävissä joka päivä ilmaiseksi - jopa talvella! STIEBEL ELTRON toimittaa tarkoitukseen soveltuvan tekniikan, jonka avulla kotitalous voi hyödyntää tätä ilmaista energiaa.

33

34 Aurinkokeräimet Hymyilyttää kun aurinko paistaa Kun aurinkoenergiaa muunnetaan kotitalouden energiaksi, käytettävissä on periaatteessa kaksi eri toimintatapaa. Ensinnäkin käytettävissä on aurinkokennojärjestelmät. Ne muuntavat auringon säteilyn sähkövirraksi. Vaihtosuuntaaja muuntaa pienjännitteisen tasavirran 230 V:n vaihtovirraksi. Tällaisen järjestelmän modulaarinen hyötysuhde on jo - pa 20 %. Toisaalta käytettävissä on aurin koenergiajärjestelmät. Ne muuntavat aurin gon säteilyenergian lämmöksi. Se puolestaan hy - ödynnetään keskuslämmityksen tueksi ja käyt - töveden lämmitykseen. Aurinko ener gia jär jes - telmien puolesta puhuu se, että mer kittävä osa kotitalouden käyttämästä ener giasta käy tetään yleensä käyttöveden läm mi ty k se en ja kes kuslämmitykseen. STIEBEL ELTRON -tuot - teisiin yhdistyy 25 vuoden tutkimus ja ko kemus aurinko ener gia järjestelmistä. Aurin ko -ke räinten ominai suuksiin kuuluu tehokas sä teilyn talteen ottoteho, vähäiset lämpöhäviöt ja pitkä käyttöikä. Kaikkien teknisten kom ponen tti en yhteisvaikutuksella saavu tetaan erittäin korkea hyötysuhde, yli 80 %. Erittäin tehokkaat STIEBEL ELTRON -tuotteet val mis tetaan ym pä - ristölle vaarattomista ma te ria aleista ja tuotteiden työstön laatu on erittäin korkea. Kaunis ilma Aurinko paistaa Suomessa vuosittain luultua enemmän. Taivaalta säteilee ilmaista energiaa jopa 1000 kwh neliömetriä kohti. Se vastaa ener gia sisällöltään jopa 120 litraa öljyä, noin 180 kiloa hiiltä, tai 230 kiloa polttopuuta. Sijoita aurinkoon 4 6 m 2 keräinpinta-alalla nelihenkinen perhe voi kattaa vuosittai - sesta käyttöveden lämmitystarpeestaan jopa yli 50 %. Säteily (aurinkoilmastovyöhyke II) kwh [ m ] 2 /päivä Kokonaissäteily Suora auringon säteily Hajasäteily 1 Aurinkolämmitysjärjestelmä voi säästää jopa yli puolet vuosittaisista käyttöveden lämmityskustannuksista. 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite

Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite Compact-sarja Aktiivinen ja passiivinen lämmön talteenotto Nilan Compact -sarja terveellisempi sisäilma kukkaroa säästäen Monipuoliset ratkaisut erilaisiin tarpeisiin

Lisätiedot

Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE Kotimaiset maalämpöpumput Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE Omakotitalot - Kerrostalot - Teollisuus Maalämpöpumppu Oilon Geocube 5 kw - 11 kw Rakennuksille 90-300 m² Suuri käyttöveden tuotto Oilon Geocube

Lisätiedot

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin 05/2013 SCS10-15 SCS21-31 SCS40-120 SCS10-31 Scanvarm SCS-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

T-MALLISTO. ratkaisu T 0

T-MALLISTO. ratkaisu T 0 T-MALLISTO ratkaisu T 0 120 Maalämpö säästää rahaa ja luontoa! Sähkölämmitykseen verrattuna maksat vain joka neljännestä vuodesta. Lämmittämisen energiatarve Ilmanvaihdon 15 % jälkilämmitys Lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu. Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo.

NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu. Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo. NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo. Kaikki yhdeltä toimittajalta!! KYSY ILMAINEN MITOITUSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO.

Lisätiedot

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät

Lisätiedot

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior ja Premium Ilmanvaihtolaitteet ilmalämpöpumpulla kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- ja Premium -sarjat Ilmanvaihto lämmitys jäähdytys Ensto Enerventin

Lisätiedot

Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen

Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact on todistetusti monipuolinen ja energiatehokas ilma/vesilämpöpumppu patteri- ja lattialämmitysjärjestelmiin sekä käyttöveden

Lisätiedot

Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120

Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120 Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120 T 10-31 Lämpöässä T-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin. Tyypillisiä T 10-31 -mallien

Lisätiedot

Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan

Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan Kiinteistölämpöpumput: Hotellit, toimistorakennukset Monipumppuratkaisut tai kiinteistölämpöpumput: Kerrostalot, asunto-osakeyhtiöt Monipumppuratkaisut tai kiinteistölämpöpumput:

Lisätiedot

Aurinkolämpöjärjestelmät THE FUTURE OF ENERGY. www.sonnenkraft.com

Aurinkolämpöjärjestelmät THE FUTURE OF ENERGY. www.sonnenkraft.com Aurinkolämpöjärjestelmät THE FUTURE OF ENERGY www.sonnenkraft.com w w w. s o n n e n k r a f t. c o m COMPACT aurinkolämpöjärjestelmät IHANTEELLINEN ALOITUSPAKETTI KÄYTTÖVEDEN LÄMMITTÄMISEEN COMPACT aurinkolämpöjärjestelmä

Lisätiedot

WARM WATER RENEWABLE ENERGIES SPACE HEATING. Vanha lämpöpumpputesti 2006 Råd & Rön testi vuonna 2006

WARM WATER RENEWABLE ENERGIES SPACE HEATING. Vanha lämpöpumpputesti 2006 Råd & Rön testi vuonna 2006 WARM WATER RENEWABLE ENERGIES SPACE HEATING Vanha lämpöpumpputesti 2006 Råd & Rön testi vuonna 2006 Vanha lämpöpumpputesti - Råd & Rön 2006 Olemme huomanneet että neljä vuotta vanha ruotsalaisen kuluttajaviraston

Lisätiedot

Tilausnumero Tyyppi Nimellistilavuus Korkeus Halkaisija lämmöneristyksen kera

Tilausnumero Tyyppi Nimellistilavuus Korkeus Halkaisija lämmöneristyksen kera WPL 13-23 cool WPL 13 cool Lattiamallinen käyttövesivaraaja SBB 301/302 WP, SBB 401/501 WP SOL 221362 SBB 401 WP SOL 395 l 1880 mm 750 mm 227534 SBB 501 WP SOL 495 l 1988 mm 810 mm Puskurivaraaja SBP 200/400/700

Lisätiedot

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla Raikas sisäilma energiatehokkaalla ilmanvaihdolla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Sisäänrakennettu ilmalämpöpumppu

Lisätiedot

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120 Ratkaisu suuriin kiinteistöihin Lämpöässä T/P T/P 60-120 T/P 60-120 Ratkaisu kahdella erillisvaraajalla T/P 60-120 -mallisto on suunniteltu suuremmille kohteille kuten maatiloille, tehtaille, päiväkodeille,

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Aurinkoenergia Suomessa Aurinkolämmitys on ennen kaikkea vesilämmitys Aurinkoenergia Suomessa Suomessa saadaan auringonsäteilyä yleisesti luultua enemmän. Kesällä säteilyä Suomessa saadaan pitkistä päivistä

Lisätiedot

Capito-varaajat ENERGIA HYBRIDI KERROS PUSKURI

Capito-varaajat ENERGIA HYBRIDI KERROS PUSKURI Capito-varaajat ENERGIA HYBRIDI KERROS PUSKURI Asiakaslähtöisyys ja huippulaatu Capito-varaajien menestystekijät! Heatco Finland Oy toimii Capito-varaajien Suomen maahantuojana ja markkinoijana. Capito

Lisätiedot

Maalämpöpumppu Geopro GT. Suomalaisessa maaperässä on erityistä lämpöä

Maalämpöpumppu Geopro GT. Suomalaisessa maaperässä on erityistä lämpöä Maalämpöpumppu Geopro GT Suomalaisessa maaperässä on erityistä lämpöä Ympäristöystävällinen lämmitysenergia varastoituu maaperässämme Tavalla tai toisella me kaikki elämme luonnosta. Siitä meidän tulee

Lisätiedot

Maalämpö DAIKIN ALTHERMA -MAALÄMPÖPUMPPU LÄMMITYS JA KUUMA KÄYTTÖVESI ESITE

Maalämpö DAIKIN ALTHERMA -MAALÄMPÖPUMPPU LÄMMITYS JA KUUMA KÄYTTÖVESI ESITE Maalämpö DAIKIN ALTHERMA -MAALÄMPÖPUMPPU LÄMMITYS JA KUUMA KÄYTTÖVESI ESITE Maalämpöp Kylmilläkin alueilla talvella maaperän lämpö on melko tasaisesti noin 10 º C yli 15 metrin syvyydellä. Tämä lämpö on

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin

Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpöä on pidetty omakotitalojen lämmitystapana. Maailma kehittyy ja paineet sen pelastamiseksi myös. Jatkuva ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys vaativat lämmittäjiä

Lisätiedot

0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY

0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY 0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY MIKÄ ON NOLLA-ENERGIA Energialähteen perusteella (Net zero source energy use) Rakennus tuottaa vuodessa

Lisätiedot

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen ILMANVAIHTOA LUONNON EHDOILLA VUODESTA 1983 KERROS- JA RIVITALOIHIN Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen Piccolo ON -mallit Pienessä asunnossa voi olla vaikeaa löytää sopivaa paikkaa

Lisätiedot

Joustava lämmitysjärjestelmä ilman rajoituksia

Joustava lämmitysjärjestelmä ilman rajoituksia Joustava lämmitysjärjestelmä ilman rajoituksia CTC ainoa laatuaan. Energyflex hybridijärjestelmä. CTC on aina vaalinut perinnettä tehdä helposti muunneltavia ratkaisuja. Energyflex tulee aina kaupan päälle

Lisätiedot

Aurinko - ilmaista energiaa

Aurinko - ilmaista energiaa Aurinko - ilmaista energiaa Vuosittainen auringon säteilyn määrä (kwh / m²) 14 päivän aikana maa vastaanottaa tarpeeksi energiaa täyttääksemme meidän energiantarpeen koko vuodeksi. Aurinko - ilmaista energiaa

Lisätiedot

Aurinkolämpöjärjestelmät

Aurinkolämpöjärjestelmät Energiaekspertti koulutusilta Aurinkolämpöjärjestelmät 17.11.2015 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Energiaekspertti koulutusilta Aurinkolämpöjärjestelmät 1. Aurinkolämpö Suomessa 2. Aurinkolämmön rooli

Lisätiedot

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS ÄLYKÄSTÄ ILMANVAIHTOA IHMISILLE JA KODILLE TAKAA RAIKKKAAN JA TERVEELLISEN SISÄILMAN Ilmanlaadulla on valtavan suuri merkitys hyvinvoinnillemme. Se vaikuttaa yleiseen jaksamiseen ja terveyteemme. Huono

Lisätiedot

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L DUO : 11 16 kw ( ) COP.3 S 19 L Alféa Excellia KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellia avulla pystytään tuottamaan 6 C asteista käyttövettä

Lisätiedot

RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT

RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT RUUKKI AURINKOLÄMPÖRATKAISUT 2 Ruukki aurinkolämpöratkaisut Kytkeydy ilmaiseen energialähteeseen Aurinkolämpö Kasvavat energiakustannukset, tiukentuva lain säädäntö ja henkilökohtainen

Lisätiedot

Miksi Vaillant? Koska. on lämpöä tulevaisuudessa. Koska tarjoamme ympäristöystävällistä teknologiaa jopa 10 vuoden takuulla.

Miksi Vaillant? Koska. on lämpöä tulevaisuudessa. Koska tarjoamme ympäristöystävällistä teknologiaa jopa 10 vuoden takuulla. Maalämpöjärjestelmät 17 k Miksi Vaillant? Koska tarjoae ympäristöystävällistä teknologiaa jopa vuoden takuulla. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Koska on lämpöä tulevaisuudessa. Lämpöjärjestelmät

Lisätiedot

Jäspi GTV ja Jäspi Ovali

Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Energiavaraajat lataa lämpöenergia talteen! jäspi gtv -energiavaraajat Jäspi GTV -energiavaraajat soveltuvat erinomaisesti niin uudis- kuin saneeraustalonkin lämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

Jäspi-Lämpöakku 500, 700, 1500, 2000 ja 3000 l energiavaraajat

Jäspi-Lämpöakku 500, 700, 1500, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Jäspi-Lämpöakku, 700, 1, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Uutuus! Tehokas, kestävä ja kevyt haponkestävä käyttövesikierukka www.kaukora.fi Jäspi-Lämpöakku, 700, 1, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Yli 30 vuoden

Lisätiedot

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista. Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa

Lisätiedot

RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT

RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT RUUKKI AURINKOLÄMPÖRATKAISUT Kytkeydy ilmaiseen energialähteeseen Aurinkolämpö Kasvavat energiakustannukset, tiukentuva lain säädäntö ja henkilökohtainen mieltymys ovat kaikki

Lisätiedot

Energiatehokkaat LÄMMITYSRATKAISUT. Maalämpö. Ilmanvaihto. Radiaattorit.

Energiatehokkaat LÄMMITYSRATKAISUT. Maalämpö. Ilmanvaihto. Radiaattorit. Energiatehokkaat LÄMMITYSRATKAISUT Maalämpö. Ilmanvaihto. Radiaattorit. Kaksi energiatehokasta TAPAA lämmittää taloasi jopa ilmanvaihdolla Haluatko korvata vanhan öljy-, sähkö- tai puukattilasi lämpöpumpulla?

Lisätiedot

Maaperästä saatavaa uusiutuvaa energiaa... HERZ lämpöpumpulla. commotherm 5-15

Maaperästä saatavaa uusiutuvaa energiaa... HERZ lämpöpumpulla. commotherm 5-15 IHR VERLÄSSLICHER PARTNER über 110 Jahre Marktpräsenz Maaperästä saatavaa uusiutuvaa energiaa... HERZ lämpöpumpulla commotherm 5-15 IHR VERLÄSSLICHER PARTNER Tulevaisuuden lämmitys HERZ lämpöpumpulla HERZ

Lisätiedot

Tulistusmaalämpöpumppu Geopro SH. Suomalaisessa maaperässä on erityistä lämpöä

Tulistusmaalämpöpumppu Geopro SH. Suomalaisessa maaperässä on erityistä lämpöä Tulistusmaalämpöpumppu Geopro SH Suomalaisessa maaperässä on erityistä lämpöä Ympäristöystävällinen lämmitysenergia varastoituu maaperässämme Tavalla tai toisella me kaikki elämme luonnosta. Siitä meidän

Lisätiedot

Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu 100% Emi 28. Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ. Emi 43P

Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu 100% Emi 28. Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ. Emi 43P Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Emi 28 100% Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ Emi 43P Lämpöässä Emi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Lämpöässä Emi-mallisto on ratkaisu monenlaisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

SAP Flexi Multi Split

SAP Flexi Multi Split PB097:0705 SAP Flexi Multi Split Ilmastointilaite lämmitykseen ja jäähdytykseen Vietämme paljon aikaamme sisätiloissa. Hyvä sisäilma on meille ensiarvoisen tärkeää. Puhdas, oikeanlämpöinen ilma on tärkeä

Lisätiedot

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS

ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS PELLON GROUP OY / Tapio Kosola ENERGIAN TALTEENOTTO KOTIELÄINTILALLA Luonnossa ja ympäristössämme on runsaasti lämpöenergiaa varastoituneena. Lisäksi maatilan prosesseissa syntyvää

Lisätiedot

Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011. Sami Seuna Motiva Oy

Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011. Sami Seuna Motiva Oy Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011 Sami Seuna Motiva Oy Lämpöpumpun toimintaperiaate Höyry puristetaan kompressorilla korkeampaan paineeseen

Lisätiedot

NYKYAIKAINEN ÖLJYLÄMMITYS/AURINKOÖLJYLÄMMITYS

NYKYAIKAINEN ÖLJYLÄMMITYS/AURINKOÖLJYLÄMMITYS NYKYAIKAINEN ÖLJYLÄMMITYS/AURINKOÖLJYLÄMMITYS Nykyaikainen öljylämmitys tarjoaa perinteisen kevytöljyn lisäksi mahdollisuuden käyttää lukuisia muitakin energiavaihtoehtoja kuten: - bioöljy - aurinkoenergia

Lisätiedot

IVT Optima. Se tehokas ulkoilmalämpöpumppu

IVT Optima. Se tehokas ulkoilmalämpöpumppu IVT Optima Se tehokas ulkoilmalämpöpumppu Kokonaan uusi teholuokka ilma/vesi-lämpöpumpuille IVT Optima ilma/vesi-lämpöpumppu on erittäin hyvä vaihtoehto. Se käyttää taloasi ympäröivään ilmaan varastoitunutta

Lisätiedot

Mukautumisen mestari parhaassa A +++ energialuokassa. Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä. Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17

Mukautumisen mestari parhaassa A +++ energialuokassa. Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä. Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17 Mukautumisen mestari parhaassa energialuokassa Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17 Lämpöässä Esi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen

Lisätiedot

Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012. Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy

Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012. Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012 Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy Riihimäen Metallikaluste Oy Perustettu 1988 Suomalainen omistus 35 Henkilöä Liikevaihto 5,7M v.2011/10kk

Lisätiedot

Miksi Vaillant? Koska. on lämpöä tulevaisuudessa. Koska tarjoamme ympäristöystävällistä teknologiaa jopa 10 vuoden takuulla.

Miksi Vaillant? Koska. on lämpöä tulevaisuudessa. Koska tarjoamme ympäristöystävällistä teknologiaa jopa 10 vuoden takuulla. Maalämpöjärjestelmät 17 k Miksi Vaillant? Koska tarjoae ympäristöystävällistä teknologiaa jopa vuoden takuulla. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Koska on lämpöä tulevaisuudessa. Lämpöjärjestelmät

Lisätiedot

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry. . Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Palkittua työtä Suomen hyväksi Ministeri Mauri Pekkarinen luovutti SULPUlle Vuoden 2009 energia teko- palkinnon SULPUlle. Palkinnon vastaanottivat SULPUn hallituksen

Lisätiedot

LÄMMIN KÄYTTÖVESI UUSIUTUVAT ENERGIAT LÄMMITYS. Energiaa jokapäiväisiin tarpeisiin. LÄMPÖPUMPUT AURINKO. Riippumattomuus

LÄMMIN KÄYTTÖVESI UUSIUTUVAT ENERGIAT LÄMMITYS. Energiaa jokapäiväisiin tarpeisiin. LÄMPÖPUMPUT AURINKO. Riippumattomuus LÄMMIN KÄYTTÖVESI UUSIUTUVAT ENERGIAT LÄMMITYS Energiaa jokapäiväisiin tarpeisiin. LÄMPÖPUMPUT AURINKO Riippumattomuus 07 2014 01 2014 Uudistuvat energialähteet. Luonnonläheistä energiahuoltoa. Haluatko

Lisätiedot

3/18/2012. Ennen aloitusta... Tervetuloa! Maalämpö. 15.3.2012 Arto Koivisto Viessmann Oy. Tervetuloa!

3/18/2012. Ennen aloitusta... Tervetuloa! Maalämpö. 15.3.2012 Arto Koivisto Viessmann Oy. Tervetuloa! Tervetuloa! Maalämpö 15.3.2012 Arto Koivisto Viessmann Oy Mustertext Titel Vorlage 1 01/2006 Viessmann Werke Ennen aloitusta... Tervetuloa! Osallistujien esittely. (Get to together) Mitä omia kokemuksia

Lisätiedot

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry. . Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Energia Asteikot ja energia -Miten pakkasesta saa energiaa? Celsius-asteikko on valittu ihmisen mittapuun mukaan, ei lämpöenergian. Atomien liike pysähtyy vasta absoluuttisen

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse puu,

Lisätiedot

IVT Air Suunniteltu Pohjolan vaativiin oloihin muuntamaan jääkylmän ulkoilman miellyttäväksi lämmöksi

IVT Air Suunniteltu Pohjolan vaativiin oloihin muuntamaan jääkylmän ulkoilman miellyttäväksi lämmöksi IVT Air Suunniteltu Pohjolan vaativiin oloihin muuntamaan jääkylmän ulkoilman miellyttäväksi lämmöksi Kokonaan uusi teholuokka ilma/vesi-lämpöpumpuille IVT Air ilma/vesi-lämpöpumppu on erittäin hyvä vaihtoehto.

Lisätiedot

EFFINOX CONDENS 5000

EFFINOX CONDENS 5000 5000 KONDENSSIKAASUKATTILA MAAKAASULLE TALON LÄMMITYKSEEN JA KÄYTTÖVEDELLE Vaadi kondenssitekniikka kattilaltasi! USEITA VAIHTOEHTOJA MALLISTOSSA TALOUDELLISUUS SUUNNITELTU HUIPPUUNSA VARMAA LÄMPÖÄ JA

Lisätiedot

Arimax öljylämmitys. Arimax 17 -sarjan öljykattilat Arimax 30S suuritehoinen öljykattila SolarMax kattilavaraaja öljy/aurinkolämmitykseen

Arimax öljylämmitys. Arimax 17 -sarjan öljykattilat Arimax 30S suuritehoinen öljykattila SolarMax kattilavaraaja öljy/aurinkolämmitykseen Arimax öljylämmitys Arimax 17 -sarjan öljykattilat Arimax 30S suuritehoinen öljykattila SolarMax kattilavaraaja öljy/aurinkolämmitykseen Arimax 17 -sarjan öljykattilat Tehokas lämmitys Runsas lämpimän

Lisätiedot

Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma

Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma Sisältö Aurinko Miten aurinkoenergiaa hyödynnetään? Aurinkosähkö ja lämpö Laitteet Esimerkkejä Miksi aurinkoenergiaa? N. 5 miljardia vuotta vanha, fuusioreaktiolla toimiva

Lisätiedot

Luonnollinen maalämpö

Luonnollinen maalämpö ROTEX maalämpöpumppu Luonnollinen maalämpö ROTEX HPU maalämpöpumppu maalämpöpumppu, joka lämmittää ilmaisella maalämmöllä. Kompakti, ympäristöystävällinen ja erittäin energiatehokas. L A ++ A Meille oli

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-S Tyyppi AWB 201.B/ AWB 201.C Split-rakenteinen sähkökäyttöinen lämpöpumppu,

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU

TEKNISET TIEDOT. LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU TEKNISET TIEDOT LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU Rev. 9B/2017 TEKNISET TIEDOT LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ilma/vesilämpöpumppu HPSU Compact on todistetusti monipuolinen ja energiatehokas

Lisätiedot

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-8 ja -12 ec ilmanvaihtokoneet Fair-8 ja -12 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä

Lisätiedot

Hybridilämmitys. Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy

Hybridilämmitys. Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy Hybridilämmitys Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy Hybridilämmitys Hybridi tarkoittaa yhdistelmää Hybridilämmitys on vähintään kahden eri energiamuodon yhdistelmä Usein hybridilämmitys koostuu päälämmönlähteestä

Lisätiedot

AIR STYLE. Hiljainen. Erittäin ohut. Erinomainen Energialuokitus. Monipuolinen. Ilman ulkoyksikköä WWW.ILMALAMPOCENTER.FI

AIR STYLE. Hiljainen. Erittäin ohut. Erinomainen Energialuokitus. Monipuolinen. Ilman ulkoyksikköä WWW.ILMALAMPOCENTER.FI AIR STYLE ARKKITEHTUURINEN HELMI Hiljainen Erittäin ohut Erinomainen Energialuokitus Monipuolinen Ilman ulkoyksikköä WWW.ILMALAMPOCENTER.FI Toimisto tyyliin Järjestelmä on tehokas ja pystyy suorituskyvyltään

Lisätiedot

Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu

Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Esi 6.0 Esi 9.0 Esi 11.0 Esi 14.0 Esi 17.0 Lämpöässä Esi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen maalämpöön. Lämpöässä

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G VIESMANN VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Sähkökäyttöiset lämpöpumput

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA Kohdekiinteistö 3: 2000-luvun omakotitalo Kiinteistön lähtötilanne ennen remonttia EEMontti kohdekiinteistö 3 on vuonna 2006 rakennettu kaksikerroksinen omakotitalokiinteistö,

Lisätiedot

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C - +50 C

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C - +50 C SPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter Paremman ympäristön puolesta. -32 C - +50 C LÄMMITYKSEEN ja ILMASTOINTIIN asuin- ja toimistorakennuksissa ENERGIA- TEHOKKUUTTA www.onninen.fi Järjestelmä

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 26HS

Tekniset tiedot LA 26HS Tekniset tiedot LA 26HS Laitteen tekniset tiedot LA 26HS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 26 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 2 Käyttörajat -

Lisätiedot

Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu. Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200

Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu. Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200 Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200 Lämpöässä Maaenergiakeskus Uusi tuotesarja kiinteistöluokkaan Lämpöässä Maaenergiakeskus on tehtaalla

Lisätiedot

Aurinko lämmönlähteenä 31.1.2013 Miika Kilgast

Aurinko lämmönlähteenä 31.1.2013 Miika Kilgast Aurinko lämmönlähteenä 31.1.2013 Miika Kilgast Savosolar, Mikkeli Perustettu 2009 joulukuussa Kilpailuvahvuuksina vahva osaaminen tyhjiöpinnoitustekniikassa ja innovatiivinen, markkinoiden tehokkain aurinkokeräin

Lisätiedot

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö:

Lisätiedot

Alternative Solutions. Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & lämmöntalteenottolaite

Alternative Solutions. Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & lämmöntalteenottolaite Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & SÄÄSTÄÄ ENERGIAA lämmöntalteenottolaite HYVÄ SISÄILMA Ihminen hengittää vuorokaudessa noin 10 000 litraa ilmaa Ilmassa olevat pienhiukkaset ovat todistetusti

Lisätiedot

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-80 ja -120 ec ilmanvaihtokoneet Fair-80 ja -120 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä

Lisätiedot

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden monipuolisin maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä EMi / ELi 60-90

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden monipuolisin maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä EMi / ELi 60-90 100% MAALÄMPÖÄ Markkinoiden monipuolisin maalämpöjärjestelmä Lämpöässä EMi 22-43 / ELi 60-90 Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen maalämpöön. Lämpöässä EMi ja ELi markkinoiden joustavimmat maalämpöpumput

Lisätiedot

Ainutlaatuiset lämpöpumppumme.

Ainutlaatuiset lämpöpumppumme. UUTUUS! A L P H A-INNOT E C Ainutlaatuiset lämpöpumppumme. Yksi tuote monia etuja Yksinkertaista ja kätevää. Yksi laite kaikkeen Lämmitys ja lämmin käyttövesi samassa yksikössä. Lämpöpumppu tarjoaa mukavaa

Lisätiedot

Energia-ja Huoltotalo Järvi

Energia-ja Huoltotalo Järvi 23.4.2013 Ari Järvi Energia-ja Huoltotalo Järvi Perustettu 1964 Tällä hetkellä työllistää 15 henkilöä Valurin liikekeskuksessa toimipaikka Kokonaisvaltaista palvelua tuotemyynnistä asennukseen ja siitä

Lisätiedot

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-80 ja -120 ec ilmanvaihtokoneet Fair-80 ja -120 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS. Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS. Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION OPTYMA PLUS Koneikko alhaisia äänitasoja ja nopeaa asennusta ajatellen

Lisätiedot

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C - +

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C - + SPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter Paremman ympäristön puolesta. C 50-32 C - + LÄMMITYKSEEN ja ILMASTOINTIIN asuin- ja toimistorakennuksissa www.onninen.fi ENERGIA TEHOKKU UTTA Järjestelmä

Lisätiedot

KOULUTUS, LAAJA, Vaihtoehtoisia tekniikoita

KOULUTUS, LAAJA, Vaihtoehtoisia tekniikoita KOULUTUS, LAAJA, Vaihtoehtoisia tekniikoita 1/2016 Vaihtoventtiilitekniikka Vaihtoehtoisia maalämpötekniikoita Lämpöpumppu vuorottelee lämmitystä lämmönjakoverkon ja käyttöveden välillä. Käyttövesi on

Lisätiedot

monipuolinen ilmaverho

monipuolinen ilmaverho monipuolinen ilmaverho Mitä patentoitu (no.: 4415079 C2) tarjoaa perinteisiin malleihin nähden järjestelmä korkea suojausteho alhainen energia kulutus matala melutaso helppokäyttöisyys ja säätömahdollisuudet

Lisätiedot

Jätä jälkeesi. puhtaampi tulevaisuus. aurinkoenergiajärjestelmät

Jätä jälkeesi. puhtaampi tulevaisuus. aurinkoenergiajärjestelmät Jätä jälkeesi puhtaampi tulevaisuus aurinkoenergiajärjestelmät Normaali 2-kerrospinnoitteinen tyhjiöputki Uuden sukupolven energiatehokkuutta Huipputehokas 3-kerrospinnoitteinen Nova-aurinkokeräimen tyhjiöputki

Lisätiedot

Lämpöässä Vm kaikki mitä tarvitset. Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0

Lämpöässä Vm kaikki mitä tarvitset. Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässä Vm kaikki mitä tarvitset Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässän Vm:n avulla lämmität, jäähdytät ja tuotat lämmintä käyttövettä helposti, edullisesti ja ekologisesti ympäri vuoden. Lämpöässä

Lisätiedot

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa.

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa. Täydellinen valvonta ATK-konesalit ovat monimutkaisia ympäristöjä: Tarjoamalla täydellisiä integroiduista elementeistä koostuvia ratkaisuja taataan yhteensopivuus ja strateginen säätöjärjestelmän integrointi.

Lisätiedot

www.scanoffice.fi Teollisuusrakennus Salon Meriniityn teollisuusalueella, (Teollisuuskatu, Örninkatu 15)

www.scanoffice.fi Teollisuusrakennus Salon Meriniityn teollisuusalueella, (Teollisuuskatu, Örninkatu 15) Teollisuusrakennus Salon Meriniityn teollisuusalueella, (Teollisuuskatu, Örninkatu 15) - Rakennus on kytketty kaukolämpöverkkoon - Lämmitettävän tilan pinta-ala on n. 2000 m 2 ja tilavuus n. 10 000 m 3

Lisätiedot

päivää vapaa pistorasiasta!

päivää vapaa pistorasiasta! 365 päivää vapaa pistorasiasta! Paras energianhuolto matkalla MATKAILUAUTO VENE MÖKKI EFOY COMFORT lataa käyttöakkusi täysautomaattisesti. Näin Sinulla on aina riittävästi sähköä toiveidesi täyttämiseen

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Turku 18.01.2010 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ilmanvaihdon parantaminen

Lisätiedot

Lisätietoa tuotteista saa Pemcon nettisivuilta www.pemco.fi, soittamalla Pemcolle p. 03 887410 tai käymällä Finnbuild messuosastollamme 6d31.

Lisätietoa tuotteista saa Pemcon nettisivuilta www.pemco.fi, soittamalla Pemcolle p. 03 887410 tai käymällä Finnbuild messuosastollamme 6d31. [1] Erittäin hiljaisia ja huippulaatuisia puhallinpattereita vaativiin kohteisiin. Pemco Oy on ottanut omia tuotteitaan täydentämään saksalaiset Roller puhallinpatterit. Niiden äänenpainetaso on alhaisimmillaan

Lisätiedot

Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin

Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin Hydrocell Oy Energiansäästön, lämmönsiirron ja lämmöntalteenoton asiantuntija www.hydrocell.fi NAAVATAR järjestelmä

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

Runtech Systems Oy -konsernin tytäryhtiö

Runtech Systems Oy -konsernin tytäryhtiö Runtech Systems Oy -konsernin tytäryhtiö Patentoidut ratkaisut paperi- ja prosessiteollisuuden energiansäästöihin Osaaminen paperiteollisuuden energiansäästö- ja lämmön talteenottoratkaisuista Globaali

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

UUSI. Paras energianhuolto matkalla MATKAILUAUTO VENE MÖKKI

UUSI. Paras energianhuolto matkalla MATKAILUAUTO VENE MÖKKI UUSI Paras energianhuolto matkalla MATKAILUAUTO VENE MÖKKI MATKAILUAUTO VENE MÖKKI EFOY COMFORT lataa käyttöakkusi täysautomaattisesti. Näin Sinulla on aina riittävästi sähköä toiveidesi täyttämiseen -

Lisätiedot

Ekologinen kokonaisuus

Ekologinen kokonaisuus HYBRIDILÄMMITYS Ekologinen kokonaisuus Savumaxin elämäntehtävä on rahaa säästävien lämmitysratkaisujen toimittaminen kaikkiin koteihin Suomessa ja lähialueilla. SAVUMAX-HYBRIDILÄMMITYS Savumax-tuoteperhe

Lisätiedot

Poistoilmalämpöpumput EX35S EX50S EX65S

Poistoilmalämpöpumput EX35S EX50S EX65S Poistoilmalämpöpumput EX35S EX50S EX65S Huolella suunniteltu Suunnittelun tavoitteet: Korkea COP (hyötysuhde) Hiljainen käyntiääni Tyylikäs ulkonäkö Selkeä ja yksinkertainen käyttöliittymä Enemmän lämmintä

Lisätiedot

Flexit-ilmanvaihto K2 R UNI 2 UNI 3 UNI 4

Flexit-ilmanvaihto K2 R UNI 2 UNI 3 UNI 4 Flexit-ilmanvaihto K2 R UNI 2 UNI 3 UNI 4 Flexit Spirit Energiatehokkaat, hiljaiset ja helppokäyttöiset Spiritmallit on varusteltu korkean hyötysuhteen pyörivillä läöntalteenottokennoilla ja energiatehokkailla

Lisätiedot

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA Kohdekiinteistö 2: 70-luvun omakotitalo Kiinteistön lähtötilanne ennen remonttia EEMontti kohdekiinteistö 2 on vuonna 1974 rakennettu yksikerroksinen, 139 m², omakotitalokiinteistö,

Lisätiedot

Tehoa ja energiaa: Ilma-vesilämpöpumppu Compress 6000 AW

Tehoa ja energiaa: Ilma-vesilämpöpumppu Compress 6000 AW Tehoa ja energiaa: Ilma-vesilämpöpumppu Compress 6000 AW 2 Ilma-vesilämpöpumppu Compress 6000 AW Nauti luonnonenergiasta ja tehokkuudesta Compress 6000 AW tekee energian säästämisestä helppoa hyödyntämällä

Lisätiedot

Uusi. innovaatio. Suomesta. Kierrätä kaikki energiat talteen. hybridivaihtimella

Uusi. innovaatio. Suomesta. Kierrätä kaikki energiat talteen. hybridivaihtimella Uusi innovaatio Suomesta Kierrätä kaikki energiat talteen hybridivaihtimella Säästövinkki Älä laske energiaa viemäriin. Asumisen ja kiinteistöjen ilmastopäästöt ovat valtavat! LÄMPÖTASE ASUINKERROSTALOSSA

Lisätiedot