Toimintakertomus vuodelta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus vuodelta 2013"

Transkriptio

1 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie Helsinki Toimintakertomus vuodelta 2013 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Hyväksytty sääntömääräisessä kevätkokouksessa

2 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2013 Sivu 2 Sisällys 1. HELMI RY:N TOIMINNAN TARKOITUS... 3 Visio ja missio... 3 Helmin arvot KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT VARSINAINEN TOIMINTA JÄSENTOIMINTA Ryhmät Retket ja tapahtumat Lomat ja kurssituki Palveluohjaus TYÖTOIMINTA Keittiö-, siivous- ja pesulatoiminta MUU VARSINAINEN TOIMINTA Yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä kansainvälinen toiminta Lehti ja tiedotus Kuunteleva puhelin YHDISTYKSEN ORGANISAATIO Toimitilat Henkilöstö Talous ja rahoitus VARAINHANKINTA- JA SIJOITUSTOIMINTA Liitteet Liite 1. Helmin ryhmät, retket, lomat, kurssit ja yleisötilaisuudet Liite 2. Helmin teemapäivät ja muu toiminta Liite 3. Verkkosivujen uutisvirta 2013 Liite 4. Helmin hallituksen ja kokousten julkilausumat 2013 Liite 5. Taloudellisia lukuja 2013, rahoitus ja oman pääoman kehitys Liite 6. Jäsenmäärän kehitys

3 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2013 Sivu 3 1. HELMI RY:N TOIMINNAN TARKOITUS Mielenterveysyhdistys HELMI on mielenterveyskuntoutujien ruohonjuuritason etujärjestö ja toimintayhteisö, jossa asiantuntijoita ovat mielenterveyspalvelujen käyttäjät, jäsenet. Päivittäisessä toiminnassa heidän kanssaan toimivat koulutetut työntekijät, oman alansa ammattilaiset. Helmin toiminnan lähtökohtana on keskinäisen avun ja tuen periaatteella etsiä ratkaisuja elämänhallintaan, hoitoon, toimeentuloon ja kuntoutumiseen liittyviin kysymyksiin. HELMI on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteisö. HELMI on etujärjestö ja sen toimintaan kuuluu yhteiskunnallinen edunvalvonta. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan viranomaisiin ja lainsäädäntöön sekä parantamaan mielen sairauksien hoitoa ja kuntoutujien elinolosuhteita. Tavoitteena on mielenterveysväen yhdenvertaisuus ja oikeuksien toteutuminen yhteiskunnassa. VISIO JA MISSIO Visio: Mielenterveysyhdistys HELMI ry on tunnettu ja tunnustettu mielenterveyskuntoutujien jäsenkeskeisen toiminnan laadukas kehittäjä ja edelläkävijä. Missio: Mielenterveysyhdistys HELMI ry edistää toiminnallaan tasa- arvoa, hyvinvointia, sosiaalisia oikeuksia ja yhteiskunnan hyvinvointivastuuta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. HELMIN ARVOT Arvostamme toisiamme Kohtelemme jäseniä, työtovereita ja muita yhteistyökumppaneita oikeudenmukaisesti, vastuullisesti, tasavertaisesti ja suvaitsevaisesti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä. Yhteistyöllä eteenpäin Yhdessä onnistumme avoimuuden, luottamuksen ja verkostoitumisen avulla. Keskinäisen avun ja tuen periaatteella etsimme ratkaisuja jäsentemme yhteiskunnalliseen yhdenvertaisuuteen ja elämänhallintaan liittyviin kysymyksiin. Toimimme edelläkävijänä Toimimme yksilöä kunnioittaen yhteisömme parhaaksi, ruohonjuuritason osaamista ja kokemusta arvostaen. Huomioimme toimintaympäristössämme sekä kohderyhmässämme myös tulevaisuuden haasteet.

4 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2013 Sivu KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT Vuonna 2013 HELMI ry:n perustamisesta tuli kuluneeksi 30 vuotta. Tämä juhlavuosi näkyi toiminnassa monella tapaa. Toiminnallisesti suurin asia vuonna 2013 oli ehdottomasti Itä- Helsingin toimipisteen muutto uusiin suurempiin tiloihin Herttoniemeen. Helmin rooli yhteiskunnallisesti aktiivisena ja kantaaottavana kansalaisliikkeenä vahvistui edelleen vuoden 2013 aikana. Hallitus teki jälleen keskustelunavauksia kannanottojen muodossa. Pääjuhlan puheessa korostettiin järjestöjen vaikutusta yhteiskunnallisen ilmapiirin muuttumisessa suvaitsevaisemmaksi. Lisäksi yhdistys vaikutti aktiivisesti valtakunnallisten mielenterveystoimijoiden verkostossa, mielenterveyspoolissa. Juhlavuosi huipentui kesällä ravintola Kaisaniemessä pidettyyn pääjuhlaan, johon osallistui lähes 300 yhdistyksen jäsentä ja kutsuvierasta. Suuri joukko suomalaisia eturivin muusikoita lahjoitti oman panoksensa yhdistyksen hyväksi esiintymällä ilmaiseksi pääjuhlan jälkeen pidetyissä hyväntekeväisyysbileissä. Tapahtumalla murrettiin mielenterveyden vaivoihin liittyviä ennakkoluuloja ja kerättiin rahaa HELMI ry:n ruohonjuuritason toimintaan. Juhlavuoden aikana kerrottiin laajasti niistä vuoden aikana kehittänyt parhaita mahdollisia menetelmiä jäsentensä arjen parantamiseksi ja nostanut esiin kuntoutujien asemaan liittyviä yhteiskunnallisia epäkohtia. Vuodet ovat myös kasvattaneet ja tehneet Helmistä kokeneen toimijan mielenterveystyön kentällä. 2. VARSINAINEN TOIMINTA Mielenterveysyhdistys HELMI ry toimi vuonna 2013 mielenterveyskuntoutujia tukevana ja päivittäistä toimintaa järjestävänä ruohonjuuritason etujärjestönä ja toimintayhteisönä. Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n varsinainen toiminta on edellisten vuosien tapaan rakentunut päivittäisen jäsentoiminnan ja työtoiminnan ympärille. Tosin palveluohjaus, vaikuttamistoiminta, ja lehtityö korostuvatkin koko ajan enemmän. Vuoden lopussa yhdistyksessä yhteensä 1272 jäsentä. Jäsenmäärä nousi 131 jäsenellä (+11%). Valtaosa toiminnasta ja jäsenistöstä painottuu Helsingin seudulle, vaikka jäseniä onkin valtakunnallisesti ympäri maata. Valtakunnallista toimintaa on erityisesti yhteiskunnallinen vaikuttamistoiminta sekä lehtityö. 2.1 JÄSENTOIMINTA Jäsentoiminnan keskeisenä tavoitteena on kuntoutujien sosiaalisten verkostojen rakentaminen ja vahvistaminen sekä vertaistoiminta. Kerättyjen tilastotietojen perusteella yhdistyksen päivittäinen jäsentoiminta lisääntyi voimakkaasti vuonna Pasilan Helmi- talolla kävijämäärät ja ruokailijamäärät nousivat peräti 31% edellisvuodesta. Itä- Helsingin Helmi- talo muutti keväällä uusiin isompiin ja toiminnallisempiin tiloihin ja tämä näkyi heti kävijämäärissä. Itä- Helsingin Helmi- talon yhteenlaskettu kävijä- ja ruokailijamäärä nousi 35% verrattuna vuoteen Yhdistyksen juhlavuoden jäsentoiminnan teemana ja iskulauseena oli 30 vuotta liikkeellä. Jäsentoiminnassa tämä näkyi erityisesti yhdistyksen merkityksen korostumisena jäsenten hyvinvoinnille ja lisääntyneenä innostumisena yhdistyksen toimintaa kohtaan. Yhdistys sai jäseniään edellisvuosia aktiivisemmin liikkeelle kodeistaan mukaan Helmin ryhmiin ja tapahtumiin. Yhtenä merkittävänä toimintana oli koko vuoden toiminut perjantai- iltakahvila Café Pasilan Helmi.

5 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2013 Sivu 5 Helmi- taloilla oli käytössä vuoden aikana kolme tietokonetta itsenäistä atk- työskentelyä varten. Jäsenet saivat käyttää tietokoneita ilman ajanvarausta. Vuoden aikana yhdistys järjesti halukkaille säännöllistä yksilöllistä atk- ohjausta. Ohjaajana toimi jäsenistöstä tehtävään löytynyt alan osaaja. Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa jatkui ja tämä mahdollisti kolmen opiskelijan harjoittelun Helmi- taloilla. Jäsentoiminnanohjaajat toimivat opiskelijoiden vastuuohjaajina. Jäsenistöä aktivoitiin ottamaan osaa toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen Pasilan Helmi- talolla viikoittain kokoontuvilla palavereilla. Siilitiellä henkilökunta keräsi palautetta ja ideoita talon kävijöiltä yhteisten kahvihetkien ja taukojen aikana. Nämä tilanteet edesauttoivat jäsenten ja ohjaajien välistä vuorovaikutusta ja lisäsivät yhteisöllisyyttä. Uusien ideoiden kautta syntyy uutta toimintaa RYHMÄT Ryhmiä perustettiin ja kehitettiin toimintavuoden aikana monipuolisesti jäsenistön ideat ja toiveet huomioiden. Ryhmätoimintojen lähtökohtana oli jäsenistön aktivoiminen, osallistuminen, oman elämän hallinta ja arjessa tukeminen. Erilaisia ryhmiä ja kursseja toteutettiin Helmin puitteissa vuoden aikana 53 kpl (Liite 1). Ryhmien määrä lisääntyi kahdella edellisvuodesta. Osallistumiskertoja kaikissa ryhmissä vuoden aikana oli yhteensä 4436 kpl. Helmi- taloilla kokoontuvista ryhmistä suuri osa oli vertaisryhmiä, joissa ohjaajana toimi nimetty yhdistyksen jäsen. Näitä ryhmiä oli monentyyppisiä, mm. kuvataide, levyraati, bingo, elokuvaryhmä, eheyttävä kuva ja keilaus. Ryhmätoiminnan laajentaminen vertaisohjaajavetoisesti on ollut jatkuva tavoite. Jäseniä on rohkaistu kertomaan omia ideoita ryhmätoiminnan laajentamiseksi ja innostettu ryhtymään ryhmän ohjaajaksi. Vertaisryhmien ohjausmahdollisuuksien tarjoaminen jäsenille on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Itä- Helsingin Helmi- talolla ryhmätoiminnan laajentuminen tulee näkymään tulevina vuosina, kun uudet isommat tilat mahdollistavat uusien ryhmien syntymisen. Helmin jäsenillä oli vuoden aikana mahdollisuus osallistua monipuolisesti ryhmäliikuntaan. Helmin valikoimassa oli 22 eri liikuntaryhmää, joista valtaosa toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin erityisliikunnan kanssa. Osallistumiskertoja oli näissä liikuntaryhmissä yhteensä 1965 kpl. Yhteistyö Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston kanssa jatkui kokkikurssien merkeissä. Kursseja järjestettiin kolme kappaletta ja niistä kaksi pidettiin työväenopiston opetuskeittiöllä Mäkelänkadulla ja yksi Stoassa Itäkeskuksessa. Viikko- ohjelmaan vakiintuneiden ryhmien lisäksi Helmi- taloilla toimi vuoden 2013 aikana useita muita toiminnallisia ryhmiä ja kursseja. Juhlapyhien, kuten joulun ja pääsiäisen lähestyessä, oli erilaisia askarteluryhmiä. Omatoimista askartelutoimintaa ja luovaa toimintaa sekä bänditoimintaa varten oli lisäksi erillinen tila Pasilan Helmi- talon kellarissa. Vertaistukiryhmät Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n vertaistuella tarkoitetaan ensisijaisesti järjestelmällistä ja ryhmämuotoista toimintaa, jossa henkilöt, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne tai sairaus, tukevat toisiaan. Ryhmissä noudatetaan yhteisesti sovittuja vertaistuen periaatteita. Keskeistä toiminnalle on ryhmäläisten keskinäinen tasa- arvo, kohtaaminen ja ryhmän tuki sekä kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen. Toiminnan tavoitteena on tukea yksilön jaksamista ja elämänhallintaa. Strukturoituja diagnoosiin perustuvia vertaistukiryhmiä oli toimintavuonna vain yksi. Tämä vertaistuesta voimaa niminen ryhmä oli kohdennettu depression kokeneille tai sen kanssa eläville. Diagnoosityypeittäin muodostettujen ryhmien kysyntä on vähentynyt vuosi vuodelta. Vastaavasti harrastusten ja yhteisen tekemisen

6 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2013 Sivu 6 ympärille rakentunut monimuotoinen vertaistoiminta lisääntynyt. Syynä tähän on arveltu olevan mm. se, että pelkkä diagnoosi ei riittävällä tavalla yhdistä erilaisia ihmisiä. Mielenterveysyhdistyksen toiminnassa mukana olevilla ihmisillä on jo yhdistävänä tekijänä jokin psyykkinen sairaus tai häiriö. Tässä joukossa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhdistäviä tekijöitä on mahdollista tällöin saavuttaa kiinnostavien harrastusten ja yhteisten kiinnostuksen kohteiden kautta helpommin RETKET JA TAPAHTUMAT Jäsentoiminnan olennaisena osana olivat toimintavuoden 2013 aikana erilaiset retket ja tapahtumat. Kokopäiväisiä kotimaan bussiretkiä järjestettiin vuoden aikana kaksi, retkikohteena olivat Kouvola ja Hamina. Toukokuussa yhdistys järjesti myös suositun päiväristeilyn keväiseen Tallinnaan. Vuoden 2013 tapahtumakalenteriin kuuluivat muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä järjestetyt tapahtumat sekä yhdistyksen omat, jäsentaloilla vietetyt tapahtumat. Yhdistyksen toimintavuoteen kuuluivat myös perinteeksi tulleet iltapäiväretket, joita järjestettiin jäsentaloilta noin parin viikon välein. (Vuoden 2013 tapahtumat ja retket on listattu liitteessä 2) Yhteistyö jääkiekkoseura HIFK:n kanssa jatkui myös vuonna Seura lahjoitti jälleen HELMI ry:lle jääkiekko- otteluihin ilmaisia lippuja, jotka jaettiin jäsenille. Jäsentensä kulttuurimahdollisuuksien parantamiseksi yhdistys hankki koko vuodeksi myyntiin edullisia elokuvalippuja. Lisäksi moniin teatterinäytöksiin ja konsertteihin tehtiin omatoimiretkiä. Keväiseksi perinteeksi muodostunut Helmi- päivän juhla pidettiin uudella Herttoniemen Helmi- talolla 7. toukokuuta. Samalla pidettiin uuden upean talon tupaantuliaisia. Ohjelmassa oli Kansallisteatterin kiertuenäyttämön Norsunluunainen- esitys, jossa pääosassa oli näyttelijä Mi Grönlund. Tilaisuudessa saatiin nauttia lisäksi Helmin esiintyvän ryhmän, Närhien laulunäytelmästä. Perinteisiin kuului myös vuoden helmiläisen kukitus ja kakkukahvit. Mukana tilaisuudessa oli yli 80 jäsentä. Iltakahvilatapahtumia pidettiin kerran viikossa läpi koko vuoden Pasilan Helmi- talolla. Perjantai- iltoihin klo sijoitetun Café Pasilan Helmi - tapahtuman tarkoituksena oli luoda jäsenille mahdollisuus viettää yhdessä iltaa edullisesti. Kahvila tarjosi myös niille jäsenille, jotka eivät päiväsaikaan pysty käymään talolla, mahdollisuuden tulla mukaan Helmin toimintaan. Kahvilatapahtumissa olikin ilahduttavan runsaasti uusia kävijöitä. Kahvilan tarjoilut ja myynti toteutettiin työtoimintana LOMAT JA KURSSITUKI Loma- kurssitoiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää jäsenten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja näin parantaa heidän elämänlaatuaan. Helmin jäsenille järjestettiin toimivuonna 2013 kaksi tuettua ryhmälomaa ja jäsenille tarjottiin mahdollisuus hakea kurssitukea yleishyödylliseen koulutukseen Vuoden 2013 lomat järjestettiin yhteistyössä Hyvinvointilomat ry kanssa. Kesän ryhmäloma pidettiin Lautsian lomakeskuksessa Hauholla ja joululomapaikkana oli urheiluopisto Kisakeskus Raaseporissa. Lomilla jäsenillä oli mahdollisuus harrastaa liikuntaa, osallistua taideryhmiin, levätä, keskustella ja tutustua uusiin ihmisiin. Molemmilla lomilla oli mukana myös Helmin oma vertaisohjaaja. Jäsenillä oli vuoden aikana mahdollisuus hakea yhdistykseltä yksilöllistä tukea kurssi- tai seminaarimaksuihin (esim. työväenopiston kurssit ja seminaarit). Lähtökohtana tuen antamiseen oli se, että kurssi lisää toimintakykyä. Vuonna 2013 kurssituen hakeminen oli vähäistä.

7 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2013 Sivu PALVELUOHJAUS Palveluohjauksen osalta vuosi 2013 oli menestyksekäs ja onnistunut. Helmin molemmat palveluohjaajat olivat työssä koko vuoden. Pasilan Helmi- talolta käsin toimivan työntekijän osalta tapahtui henkilövaihdos syksyllä, kun varsinainen työntekijä jäi vanhempainvapaalle. Loppuvuoden ajan tehtävää hoiti sijainen. Herttoniemen Helmi- talon palveluohjaus tuli vuoden aikana selkeästi osaksi talon toimintaa. Yhdistyksen jäsenet löysivät palveluohjauksen ja yhteydenottoja vuoden aikana tuli runsaasti. Vuoden loppupuolella molemmat työntekijät olivat täystyöllistettyjä, eikä uusia jäseniä voitu ottaa mukaan toimintaan. Palveluohjaustoiminta perustui vuoden aikana edelleen samoille periaatteille kuin edellisenäkin vuonna. Palveluohjaaja ei tee työtä tuettavan jäsenen puolesta, vaan miettii yhdessä jäsenen kanssa miten arjen haasteista suoriudutaan mahdollisimman itsenäisesti. Palveluohjaajan tarkoituksena on olla opas ja rinnallakulkija, ei hänen asioidensa puolesta tekijä. Helmin palveluohjaaja kulkee kuntoutujan rinnalla kannustaen yhä laajempaan omatoimisuuteen ja omien voimavarojen täysimääräiseen hyödyntämiseen. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamukselliseen suhteeseen kuntoutujan ja palveluohjaajan välillä. Palveluohjaus on tarpeen mukaan pitkäkestoista tai lyhytaikaista. Tapaamisia voi olla myös tarpeen mukaan tiiviimmin tai harvemmin. Palveluohjaaja osallistuu kuntoutujan kanssa hänen toiveestaan mm. hoitopalavereihin ja virastokäynneille. Kotikäynnit kuuluvat palveluohjaajan työhön. Vuonna 2012 toteutetun jäsentutkimuksen tulosten perusteella palveluohjauksen tarve on suuri jäsenistössämme. Tutkimuksen mukaan 65% vastaajista totesi mahdollisesti tai ehdottomasti tarvitsevansa joissain asioissa luotettavaa ja puolueetonta rinnallakulkijaa, jonka kanssa voisi kehitellä ratkaisuja eteen tuleviin elämäntilanteisiin. Ehdottomasti tämän tyyppistä apua tarvitsevia oli vastaajissa 17%. Näin ollen koko Helmin jäsenistössä palveluohjauksen tarpeessa on yli kaksisataa kuntoutujaa. Helmin palveluohjaajat tekivät vuoden aikana yhteensä 815 asiakastapaamista (vuonna 2012 luku oli 496). Nämä tapaamiset pidettiin asiakkaan kotona (456 tapaamista), Helmi- talolla (229 tapaamista) ja muualla kuten virastoissa, kahviloissa tai hoitopaikoissa (130 tapaamista). Palveluohjaajat antoivat vuoden mittaan myös paljon apua ja tukea puhelimitse sekä sähköpostin kautta. Palveluohjaustoiminnassa oli vuoden aikana mukana 43 yhdistyksen jäsentä. Osa heistä vaatii huomattavan paljon tukea ja resursseja ja osalle taas riittää huomattavasti lyhytkestoisempi ja vähemmän intensiivinen apu. Palveluohjaajat ovat tukena myös yksittäisissä tilanteissa Helmi- talojen arjessa, eikä näitä tapaamisia lasketa varsinaiseksi asiakkuudeksi. Usein näissä yksittäisissä yhteydenotoissa tilanne nytkähtää eteenpäin, eikä laajempaan palveluohjaukseen ole tarvetta. Molemmat palveluohjaajat olivat aktiivisesti mukana Suomen palveluohjausyhdistyksen toiminnassa vuoden aikana. Yhdistys toimii palveluohjaajien ammatillisen verkostoitumisen apuna ja se järjestää mm. keskustelutilaisuuksia ja koulutusta. Palveluohjaustoiminnan ja sen vaikuttavuusmittareiden kehittäminen jäi kuluvan toimintavuonna vähälle huomiolle, koska jäsenten tuen tarve oli suurta. Toiminnan vaikuttavuuden selvittämiseksi on tarpeen toteuttaa haastattelututkimus. Vuoden 2013 aikana ei löytynyt yhteistyökumppania, joka olisi ollut valmis käynnistämään tutkimushankkeen palveluohjauksen vaikutuksista. 2.2 TYÖTOIMINTA Työtoiminta tarjoaa jäsenille mahdollisuuden mielekkääseen, säännölliseen ja osallistavaan toimintaan tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Toiminnassa mukana olemisesta maksetaan kuntoutujalle veroton työtoimintapalkkio, joka on 12 euroa päivässä. Toiminnalla tuetaan kuntoutujan työhön liittyviä valmiuksia, sosiaalisia taitoja, vuorovaikutustaitoja ja selviytymistä omassa arjessa.

8 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2013 Sivu 8 Työtoiminta toteutui vuonna 2013 perustavoitteiltaan toimintasuunnitelman mukaisesti. Työtoiminta on eri työmuotoineen hyvin vakiintunutta. Toimintavuoden aikana työtoiminnassa oli mukana 32 yhdistyksen jäsentä. Työtoiminta toteutettiin vuonna 2013 pääsääntöisesti Helmi- talojen lounaskeittiössä, yhdistyksen sisäisinä töinä kuten siivouksena sekä Hopeatien palvelutalon pesulassa. Vuonna 2013 Helmin työtoiminnassa mukana olevat jäsenet osallistuivat yhteensä 2885 työtoimintapäivään (vuonna 2012 työtoimintapäivien lukumäärä oli 2653). Uudet kuntoutujat tulivat työtoimintaan vapaamuotoisen haastattelun kautta, jossa kartoitettiin jäsenen osaamista ja kiinnostuksen kohteita sekä sitä miten Helmin työtoiminta soveltuisi juuri hänelle. Työtoiminnassa mukana olevien jäsenten kanssa käytiin kehityskeskusteluja säännöllisesti. Työtoiminnasta vastasi yhdistyksessä vuoden 2013 aikana kaksi palkattua työntekijää. Toisen vastuulla oli Pasilan Helmi- talolla toteutettava työtoiminta. Toisen vastuualueelle kuului Herttoniemen Helmi- talon työtoiminta, pesulatyötoiminta sekä koko toimintalohkon kokonaisuudesta vastaaminen. Työtoiminnassa mukana oleville jäsenille järjestettiin virkistyspäivä kylpylähotelli Päiväkummussa toukokuussa KEITTIÖ-, SIIVOUS- JA PESULATOIMINTA Keittiötoiminta toteutettiin Pasilan ja Herttoniemen Helmi- talojen keittiöillä. Pasilan talolla lounasruokala oli avoinna joka päivä ja Herttoniemessä arkisin. Molemmat keittiöt olivat kiinni kesällä noin kuukauden. Vuoden aikana Pasilan keittiöllä valmistettiin lisäksi tilauksesta tarjoiluja yhteistyökumppaneille. Pasilan Helmi- talon lounaskeittiö valmisti vuoden aikana 7886 lounasannosta. Ruokailijamäärät lisääntyivät reilusti verrattuna edellisvuoteen. Kasvua tuli edellisvuoteen verrattuna noin 29%. Herttoniemen uusissa tiloissa tehtiin keittiöremontti muuton yhteydessä. Uuden keittiön ja isompien tilojen myötä myös ruokailijamäärät alkoivat nousta. Vuoden aikana valmistettiin 2297 lounasannosta. Kasvua edellisvuoden määrään tuli peräti 51%. Molempien Helmi- talojen siivous toteutettiin vuonna 2013 työtoimintana. Lisäksi työtoimintana suoritettiin vähäisessä määrin siivouksia Helmin jäsenten kodeissa, muiden yksityishenkilöiden kodeissa sekä toimistoissa. Helmin pesulatoimintaa toteutettiin joka arkipäivä Hopeatien palvelutalossa Haagassa. Palvelutalon lisäksi pesulatoimintaa oli vähäisessä määrin Pasilan Helmi- talon naapurissa sijaitsevassa kiinteistössä, jossa asiakkaina oli joukko kotipalvelun asiakkaita MUU VARSINAINEN TOIMINTA Varsinaisen toiminnan selkeitä kokonaisuuksia ovat jäsentoiminta ja työtoiminta sekä niihin luontevasti liittyvät oheistoiminnat kuten palveluohjaus. Yhdistyksessä on kuitenkin näiden perustoimintojen lisäksi merkittävä määrä muuta varsinaista toimintaa. Näitä toimintoja ovat yhteiskunnallinen vaikuttamistoiminta, kansainvälinen toiminta, Helmi- lehti, tiedotustoiminta ja puhelinpäivystys Kuunteleva puhelin. Muuta varsinaista toimintaa ovat myös yleishallinto ja muu sellainen toiminta, jota tarvitaan mahdollistamaan erillistoiminnot. Muu varsinainen toiminta tukee myös yhdistyksen toimintaa ulospäin, moniin sidostyhmiin ja mielenterveysalan toimijoihin. Se ei ole yhtä selkeästi hahmotettavissa omaksi toimintakokonaisuudekseen. Selkeyden ja havainnollisuuden saavuttamiseksi toimintoja ei kannata pilkkoa aivan pieniin kokonaisuuksiin.

9 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2013 Sivu YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN SEKÄ KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Tarve yhteiskunnallinen vaikuttamiseen liittyy olennaisesti HELMI ry:n syntymiseen 30 vuotta sitten. Vaikuttamistoiminnalla pyritään parantamaan mielenterveyskuntoutujien hoidon laatua ja määrää, puututaan toimeentulo- ja asumisongelmiin sekä oikeusturvan ja ihmisoikeuksien loukkauksiin. Tavoitteena on myös muuttaa suomalaisten asenteita suvaitsevaisemmaksi ja poistaa ennakkoluuloja erilaisia mielenterveyden vaivoja kohtaan. Helmin jäsenten kokemukset hoitojärjestelmän toimivuudesta ja vaikutuksista sekä yhteiskunnan asenteista ovat yhdistyksemme asiantuntijuuden arvokkain voimavara. Toimintavuoden aikana yhteiskunnallista keskustelua käytiin yhdistyksen hallituksen lisäksi vaikuttamistoiminnan avoimessa työpajassa. Ryhmään liittyi uusia jäseniä vuoden aikana. Vaikuttamistoiminnan työpaja kokoontui säännöllisesti kahden viikon välein. Lisäksi keskustelua käytiin ryhmän omalla sähköpostilistalla. Työpajan ohjaajina toimi kaksi ryhmän jäsentä. Työpaja kävi läpi monipuolisesti mielenterveysteemoihin liittyviä asioita, kuten työn merkitystä ihmiselle, toimeentuloa, lääkkeiden sivuvaikutuksia ja lääketeollisuuden roolia yhteiskunnassa. Työpaja teki vuoden aikana yhdistyksen hallitukselle aloitteita aiheista, joista olisi syytä tehdä julkilausumia. HELMI julkaisi toimintavuoden aikana yhteensä 2 ajankohtaista yhteiskunnallista kannanottoa. Lisäksi kantaa otettiin julkisuudessa 30- vuotisjuhlaan liittyvässä viestinnässä. Yhteiskunnallisen keskustelun herättämiseksi yhdistys järjesti kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia Pasilan Helmi- talolla. Tammikuussa järjestettyyn psyykelääkkeiden sivuvaikutuksia käsitelleeseen tilaisuuteen saapui enemmän yleisöä kuin saliin mahtui. Toukokuussa keskustelutilaisuuden aiheena oli pakkokeinojen käyttö psykiatriassa. Tämäkin tilaisuus sai väen liikkeelle ja salin täyteen. Kolmas yhdistyksen vaikuttamistoiminnan aktivistien järjestämä tilaisuus liittyi hoitosuunnitelmien kehittämiseen. HELMI on mukana työryhmässä, joka tekee pilottityötä hoitosuunnitelman kehittämiseksi hoito- ja hyvinvointisuunnitelman suuntaan. Yksi merkittävimmistä vaikuttamistoiminnan kanavista oli Mielenterveyspooli. Pooli koostuu keskeisistä valtakunnallisista mielenterveysalan toimijoista. Mukana tässä verkostossa ovat mielenterveysjärjestöjen lisäksi joukko ammattiliittoja sekä THL ja Työterveyslaitos. Helmin toiminnanjohtaja toimi vuonna 2013 mielenterveyspoolin sihteerinä. Poolin kautta Helmi on tuonut ruohonjuuritason näkökulmaa yhteiseen pöytään. Samalla HELMI on saanut arvokasta tietoa esim. vireillä olevista lainsäädäntöhankkeista ja ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä. HELMI osallistui pidettyyn Auroran sairaalan user s forum tilaisuuteen, jonka tarkoituksena oli lisätä vuoropuhelua potilaiden, entisten potilaiden, järjestöjen ja sairaalan välillä. Helmin kansainvälinen toiminta liittyi lähes yksinomaan yhteistyöhön ENUSP- verkoston (European Network of (ex)users of Psychiatry) kanssa. Mental Health Europen toimintaa seurattiin Mielenterveyspoolin kautta. Lisäksi MHE:n tiedottaja osallistui Helmin 30- vuotisjuhlaan. Lisäksi yksi Helmin edustaja oli mukana ENUSP:n konferenssissa Romanian Bukarestissa lokakuussa LEHTI JA TIEDOTUS Helmi- lehti on lähes yksinomaan yhdistyksen jäsenten voimin toteutettava mielenterveysväen kulttuuri- ja mielipidelehti. Lehden tarkoituksena on edesauttaa jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta, toimia yhdistyksen tiedotuksen apuna sekä olla mielenterveysväen äänitorvi. Lehti toimii julkisena foorumina, jossa voi nostaa tärkeitä ja rankkojakin aiheita keskusteluun. Kuluvana vuonna lehdessä on käsitelty sellaisiakin aiheita, joita ei valtamediassa juuri näe. Yhdistyksen omaa sisäistä viestintää varten osa lehdestä on varattu järjestösivuille.

10 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2013 Sivu 10 Lehden ilmaisjakelun levikkiä pystyttiin laajentamaan jonkin verran kuluneen vuoden aikana. Jakelu ei kuitenkaan vieläkään ole kattava. Tavoitteena oli saada lehti tilattua kaikkiin julkisen sektorin psykiatrisiin hoitopaikkoihin Suomessa. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu, koska lehden taloustilanne oli tiukka. Auroran ja Kellokosken psykiatristen sairaaloiden kahviloissa oli lehtitelineet, joista lehtiä sai ottaa ilmaiseksi. Lehti ilmestyi vuoden 2013 aikana neljä kertaa. Kaikki neljä numeroa painettiin kauttaaltaan nelivärisenä. Lehden numeroiden laajuus oli 32 sivua, paitsi juhlanumeron 2/2013, joka oli 56 sivua. Lehden koko vuosikerta painettiin painotalo Lönnberg painot oy:ssä. Lehtityössä oli toimintavuoden aikana mukana reilut 35 yhdistyksen jäsentä. Toimintamuotona oli hyväksi havaittu työpajatyöskentely. Lehtitoiminnassa on paljon erilaisia tehtäviä, kuten kuvitus, juttujen kirjoitus, oikoluku, tekstieditointi, lehden irtonumeroiden jakelu ja levikkityö. Kaikki kiinnostuneet jäsenet olivat tervetulleita lehtityöpajan kokoontumisiin sekä sähköpostilistalle. Pääasiallisesti avustajien yhteydenpito toisiinsa ja lehden toimitukseen tapahtui sähköpostijakelulistan kautta. Lehtityöpaja kokoontui vuoden säännöllisesti joka toinen viikko. Lehden muodollisena päätoimittajana oli toiminnanjohtaja Arto Mansikkavuori ja taittopalvelu ostettiin osuuskunta Acamedialta. Lehden mainosmyynnin hoiti TJM- systems oy. Lehden painosmäärä oli kussakin numerossa 4000 kappaletta. Poikkeuksen teki juhlanumero 2/2014, jota painettiin 8000 kpl. Normaalipainoksesta noin puolet lähetettiin postijakeluna jäsenille, julkisiin tiloihin, oppilaitoksiin ja yhteistyökumppaneille. Loput lehdet jaettiin jäsentaloilla tutustujille ja kävijöille. Jäseniä ja lehden avustajia rohkaistiin jakamaan lehteä mielenterveyssektorin toimipisteisiin. Lehteä jaettiin vuoden mittaan luonnollisesti eri tapahtumissa, joissa yhdistys oli mukana. Näistä tapahtumista suurimmat olivat yhdistyksen vuosijuhla ravintola Kaisaniemessä ja mielenterveysmessut Vanhassa Satamassa. Helmi- lehti julkaistiin kokonaisuudessaan myös verkossa. Lehden kaikki numerot vuodesta 2009 alkaen ovat ladattavissa pdf- tiedostona Helmin verkkosivuilla Tärkeänä sähköisenä jakelukanavana toimi koko vuoden ilmainen näköislehtipalvelu Palveluun ladattiin kaikki Helmi- lehdet vuodesta 2009 alkaen ja näköislehtiarkistoa pidettiin ajan tasalla koko vuosi. Helmi- lehden oman sivun löytää osoitteesta Helmi- lehden vuoden 2013 lehtiä on luettu palvelussa yhteensä kertaa (tilanne ). Edellisen vuoden vastaava lukema oli 1810 kertaa. Sähköinen lehdenjakelu on tullut selkeästi keskeiseksi osaksi järjestöjen viestintää. Lehden lisäksi yhdistys kertoi toiminnastaan verkkosivujen, painettujen esitteiden sekä jäsenkirjeiden avulla. Kaikista ajankohtaisista yhdistyksen asioista uutisoitiin internetissä osoitteessa Uutisvirta on myös tämän toimintakertomuksen liitteenä (Liite 3). Verkkosivut lisäsivät merkittävyyttään jälleen vuoden aikana ja kävijämäärät kasvoivat selvästi. Verkkosivuille tehtiin vuoden aikana yhteensä käyntiä. Lisäystä edellisvuoteen oli noin 16 prosenttia. Eri kävijöiden määrä (unique visitors) oli kpl. Lisäystä edellisvuoteen oli myös 16 prosenttia. Helmin oma profiili Facebookissa oli viestinnän apuna koko vuoden (www.facebook.com/helmiry). Vuoden mittaan yhä useampi jäsen ja toiminnasta kiinnostunut on löytänyt Helmin myös tätä kautta. Vuoden 2013 lopussa sivuilla oli 502 tykkääjää (vuotta aiemmin 129 kpl). Facebookista on tullut kiinteä osa Helmin tiedottamista KUUNTELEVA PUHELIN Kuunteleva puhelin käynnistyi Tukipiste- projektina vuonna Nykyisessä, vapaaehtoistyöhön perustuvassa muodossaan se on toiminut vuodesta 2004 alkaen. Puhelin on vuosien mittaan auttanut tuhansia ihmisiä ja toiminnassa on ollut mukana suuri määrä vapaaehtoisia. Puhelinpäivystyksen vaikeutena on jo useita vuosia ollut se, että toiminnasta kiinnostuneita vapaaehtoisia ei ole saatu innostettua mukaan. Vuodelle 2013 tavoitteeksi oli jatkaa tehostettua kampanjaa uusien päivystäjien hankkimiseksi. Uusi osa- aikainen vapaaehtoistyön ohjaaja aloitti työt huhtikuussa. Mainoskampanja toteutettiin lehtimainosten sekä

11 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2013 Sivu 11 infotilaisuuksien avulla. Yli 20 henkilöä kiinnostui toiminnasta kampanjan myötä. Koulutus järjestettiin toukokuussa ja siihen osallistui yhteensä 14 henkilöä. Heistä 10 aloitti puhelinpäivystystoiminnan. Vuoden loppupuolella yhdistyksen hallitus pohti vakavasti puhelinpäivystyksen tulevaisuutta ja näkymiä. Puhelinpäivystyksen tilastojen mukaan puheluiden määrä on vähentynyt hitaasti vuosien kuluessa. Arviolta % asiakkaista on henkilöitä, jotka soittavat puhelimeen vakituisesti, joskus jopa useita kertoja päivystysvuoron aikana. Hallituksen keräämien arvioiden mukaan valtaosa puhelinpäivystyksen toiminnasta kuluu noin vakisoittajan kuuntelemiseen ja tukemiseen. Puhelinpäivystys oli näin muuttunut monessa suhteessa henkilökohtaiseksi ja yksilölliseksi puhelintueksi. Hallituksen mukaan päivystyksen ylläpitäminen käytännössä vakisoittajia varten on kallis tapa auttaa ja että tämän joukon entistä parempi tukeminen voidaan järjestää yksinkertaisemmin muuttamalla toimintatapoja. Hallitus totesi syyskuun kokouksessaan, että nykymuotoinen puhelinpäivystys ei enää palvele Helmin jäseniä eikä suomalaista mielenterveystyötä parhaalla mahdollisella tavalla ja päätti näin luopua Kuuntelevan puhelimen päivystystoiminnasta alkaen. Samassa kokouksessa hallitus päätti käynnistää vuoden 2014 aikana tukihenkilötoimintaa, joka on nykyiseen puhelinpäivystykseen nähden huomattavasti vaikuttavampi ja laaja- alaisempi auttamisen muoto. Erityyppiselle tukihenkilötoiminnalle on Helmin jäsenistössä suurta tarvetta. Esimerkiksi palveluohjaajien työssä on havaittu tarvetta tukihenkilöille, jotka pitävät yhteyttä niihin henkilöihin, joiden kanssa varsinainen palveluohjaustoiminta on saatu päätökseen. Kun toiminnan lakkautuspäätös oli tehty, Kuuntelevan puhelimen vakituisille soittajille tarjottiin mahdollisuutta tulla mukaan Helmin palveluohjaustoimintaan ja heiltä tiedusteltiin kiinnostusta vuonna 2014 alkavaan tukihenkilötoimintaan. Soittajille tarjottiin myös runsaasti tietoa muista vastaavista puhelinpäivystyksistä. Puhelinpäivystys oli viimeisenä toimintavuotenaan avoinna perjantaisin klo ja viikonloppuisin klo Vastattuja puheluita kertyi vuoden aikana 1167 kpl. Jokaisessa päivystysvuorossa työskenteli yksi tai kaksi koulutettua vapaaehtoista. Puhelinpäivystäjiä oli vuoden lopulla mukana toiminnassa yhteensä 34. Päivystys toteutui vuoden jokaisena viikonloppuna. Sairastumisten tai muiden yllättävien tilanteiden vuoksi joitakin yksittäisiä vuoroja jäi tyhjiksi. Kuuntelevan puhelimen omat sivut toimivat puhelinpäivystyksen käyntikorttina ja poikkeustilanteiden tiedotuskanavana. Kuunteleva puhelin oli jäsenenä Pääkaupunkiseudun puhelinauttajat verkostossa ja oli sitoutunut noudattamaan yhteisesti sovittuja puhelinauttamisen kriteereitä ja mahdollisimman korkeaa laatutasoa. Päivystäjille tarjottiin vuoden aikana mahdollisuutta ryhmätyönohjaukseen. Näitä tapaamisia järjestettiin keväällä 3 ja syksyllä 4 kertaa. Päivystäjien koulutuspäiviä toteutui yhteensä 3. Päivystäjille tarjottiin virkistystoimintana keväällä Tallinnan risteily ja joulukuussa pikkujoulut teatteriravintolassa.

12 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2013 Sivu YHDISTYKSEN ORGANISAATIO Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin seuraavasti: Kevätkokous pidettiin Herttoniemen Helmi- talolla Kokouksen puheenjohtajana toimi kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaara. Kokoukseen osallistui 25 jäsentä. Syyskokous pidettiin Pasilan Helmi- talolla Kokouksen puheenjohtajana toimi kansanedustaja Rakel Hiltunen. Kokoukseen osallistui 40 jäsentä. Molemmissa vuosikokouksissa tehtiin vain sääntömääräisiä päätöksiä. Syyskokouksessa käytiin yhdistyksen puheenjohtajavaali, jossa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Saila Turkka. Myös hallitukseen jäsenistä ja varajäsenistä äänestettiin. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Marjatta Ahlfors. Uusina varajäseninä valituiksi tulivat Eija Honkala ja Riitta Arto. Lisäksi Eeva Helameri tuli valituksi varajäsenestä varsinaiseksi jäseneksi. Hallitus ja valiokunta Toimeenpanovaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus. Vuonna 2013 hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista ja neljä varajäsentä. Toimintavuoden aikana hallitus piti 10 kokousta. Hallituksen jäsenet tilinpäätöshetkellä: Puheenjohtaja Saila Turkka sekä varsinaiset jäsenet: Jaana Lindberg, Auli Ojala, Juha Porkola, Marjatta Ahlfors, Eeva Helameri ja Allan Wilen. Hallituksen varajäsenet tilinpäätöshetkellä olivat: Tuula Haglund,, Juhani Ojala, Eija Honkala ja Riitta Arto. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimi Jaana Lindberg ja toisena varapuheenjohtajana Auli Ojala. Hallituksen valiokunta nimettiin hallituksen päätöksellä Siihen kuuluvat Saila Turkka, Auli Ojala, Jaana Lindberg, Juhani Ojala, Arto Mansikkavuori ja Minna Jääskeläinen. Mansikkavuori toimii kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Juhani Ojala. Yhdistyslain 11 :n mukaan hallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa, johon on merkittävä täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenrekisteriä on koko vuoden ajan pidetty ajan tasalla ja siihen on nopeasti tehty tarpeelliset tietojen muutokset. Hallitus on kokouksissaan hyväksynyt uudet jäsenet. Vuonna 2011 hankitun internet- pohjaisen jäsenrekisteriohjelman räätälöintiä ja kehitystyötä jatkettiin vuoden 2013 aikana ja projekti saatiin valmiiksi. Toimikunnat Hallitus voi nimetä toimikuntia suunnittelemaan ja kehittämään eri toimintoja. Jokaisessa toimikunnassa on oltava vähintään yksi hallituksen jäsen. Hallitus päättää toimikuntien suuruudesta ja määrittelee toimikuntien tehtävät. Toimintavuonna HELMI ry:llä oli kolme toimikuntaa: Kuuntelevan puhelimen toimikunta, juhlatoimikunta sekä loma- ja kurssitoimikunta. Toimikunnat kokoontuivat tarpeen mukaan ja tekivät muistiot kokouksistaan. Työpajat Kaikille jäsenille avoimia työpajoja oli toimintavuoden aikana kaksi: vaikuttamistoiminnan työpaja ja lehtityöpaja. Työpajat kokoontuivat koko vuoden säännöllisesti ja niiden ohjaajat valittiin jäsenistön keskuudesta. Työmuoto on osoittautunut hyvin toimivaksi tavaksi järjestää avointa keskustelua ja luoda osallistumismahdollisuuksia jäsenille. Työpajojen keskustelun kautta on tullut uusia ideoita yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Tämä näkyy erityisesti edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä. Tarkastajat Yhdistyksen varsinaisena kokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilikaudella KHT Heikki Pullinen ja varatilintarkastajat olivat KHT Tarmo Haapasaari ja KHT, JHHT Kaj Kiljander. Hallituksen valitsemana sisäisenä tarkastajana toimi vuonna 2013 HTM Meri Väinölä.

13 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2013 Sivu TOIMITILAT Yhdistyksellä oli vuonna 2013 kaksi vuokrattua toimitilaa Helsingissä. Pasilan Helmi- talo (280m2) osoitteessa Pasilan puistotie 7 ja Itä- Helsingin Helmi- talo (150m2) osoitteessa Siilitie 7. Itä- Helsingin toiminta siirtyi helmikuussa suurempiin ja toiminnallisempiin tiloihin, osoitteeseen Mäenlaskijantie 4. Tilaa tässä entisessä lasten neuvolassa on yli 230 m2. Jäsentoiminta järjestettiin pääosin näillä kahdella Helmi- talolla. Tiloissa kokoontuivat vertais- ja harrastusryhmät sekä hallinto toimikuntineen. Lisäksi taloilla järjestettiin toimintavuoden aikana myös monia erilaisia tapahtumia. Helmi- talot toimivat matalan kynnyksen periaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että ovet ovat avoinna kaikille, eikä tarvitse olla yhdistyksen jäsen tullakseen viettämään talolle aikaa. Molemmat Helmi- talot ovat täysin päihteettömiä. Pasilan Helmi- talolla oli vuoden 2013 aikana yhteensä 365 aukiolopäivää. Pasilan talon viihtyvyydestä sekä turvallisuudesta iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä vastasivat jäsenistöstä valitut vastuuhenkilöt. Itä- Helsingin Helmi- talolla aukiolopäiviä oli 233. Jäsentalo oli suljettuna viikonloppuisin ja arkipyhinä sekä kolme viikkoa heinäkuussa. Vuonna 2013 Helmi- taloilla tilastoitiin käyntikertoja yhteensä 9143 kpl (Pasila 4640 / Siilitie 4503). Kokonaiskäyntikertojen määrä lisääntyi reilut 34 prosenttia edellisvuodesta. Kävijämääriä seurattiin nimilistojen perusteella, joihin kävijät oma- aloitteisesti merkitsivät käyntinsä. Pasilassa kävijöistä vain pieni osa merkitsee käyntinsä listaan, joten luku ei kerro absoluuttisista kävijämääristä, mutta jotain kävijämäärien kehityksestä. Pelkästään Pasilan lounasruokalasta myytiin oli toimintavuonna 7686 ruoka- annosta. Itä- Helsingin osalta tilasto on luotettava, sillä lähes kaikki kävijät merkitsevät käyntinsä listaan. Vuoden aikana Helmi- talojen toimintaan kävi ohjatusti tutustumassa noin 545 kiinnostunutta henkilöä. Kasvua luvussa oli 33%. Itä- Helsingin Helmi- talon tutustujamäärät kolminkertaistuivat vuonna Lisäksi lukuisa määrä pistäytyi taloilla spontaanisti. Helmi- talot koetaankin matalan kynnyksen paikoiksi, jonne on helppo ja turvallista tulla. Pasilan Helmi- talon kellarissa sijaitseva sauna lämpeni jäsenille tuttuun tapaan kaksi kertaa viikossa. Saunavuoroissa oli keskimäärin 4-5 jäsentä, joten saunakäyntejä kertyi arviolta 450 kpl HENKILÖSTÖ Vuonna 2013 vakituinen henkilöstö oli työsuhteessa koko vuoden, eikä vaihtuvuutta ollut. Kaksi työntekijää oli osan vuotta perhevapaalla. Määräaikaiset sijaiset hoitivat tehtäviä näinä aikoina. Huhtikuussa yhdistys palkkasi määräaikaisella sopimuksella osa- aikaisen vapaaehtoistyön ohjaajan organisoimaan puhelinpäivystystä ja vapaaehtoistoimijoiden rekrytointia. Muutosten myötä yhdistyksen henkilökuntaan kuului tilinpäätöshetkellä 9 työntekijää: toiminnanjohtaja, järjestösihteeri, kolme jäsentoiminnanohjaajaa, joista yksi vastaa Pasilan keittiötoiminnasta, kaksi palveluohjaajaa, työtoiminnanohjaaja ja osa- aikainen vapaaehtoistyön ohjaaja. Henkilökunnan keskimääräinen työsuhteen kestoaika oli tilinpäätöshetkellä 6,63 vuotta ja keski- ikä on 43,7 vuotta. Henkilökunnan työkykyä ylläpidettiin henkilökohtaisilla jatkuvilla työnohjauksilla, kahdella TyKy päivällä sekä henkilökohtaisilla kulttuuri- ja liikuntaseteleillä.

14 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2013 Sivu TALOUS JA RAHOITUS Helmin 30- vuotinen menestyksellinen toiminta on jo sinällään osoitus vakaasta ja vakiintuneesta toiminnasta ja asemasta, johon myös yhteistyökumppanit ja toimintaympäristön vaikuttajat ovat luottaneet. Elintärkeätä on ollut ja on julkisten rahoittajien, RAY ja Helsingin kaupunki, luottamus ja tuki. Myös omatoimisten tuottojen määrä on vakiintunut kohtuulliselle tasolle tilinpäätös on noin euroa ylijäämäinen. Tarkalla talousseurannalla ja vuoden aikana tehdyillä ennakoivilla toimenpiteillä talous on kyetty pitämään tasapainossa, vaikka yllättäviä kuluja muodostuikin vuoden aikana. Vuoden 2013 toiminnan rahoitus saatiin kohde- ja yleisavustusten muodossa pääosin RAY:ltä ja Helsingin kaupungilta. Talouden ja rahoituksen yhteenvetolukuja on esitetty erillisessä liitteessä (Liitteet 4 ja 5). Virallinen tilinpäätös on laadittu erilliseen tasekirjaan. 3. VARAINHANKINTA- JA SIJOITUSTOIMINTA Osa varainhankinnan ylijäämästä on käytetty vuoden 2013 varsinaisen toiminnan alijäämän kattamiseen, loppuosan yhdessä sijoitustoiminnan ylijäämän kanssa jäädessä yhdistyksen käyttöön. Saadut avustukset eivät täysin riittäneet toiminnan menoihin. Yhdistys siirsi vuoden aikana sijoitusvarallisuutta kiinteistöomaisuuteen hankkimalla sijoitusasunnon Helsingistä. Sijoitustoimintaan realisoitui kaudella 2013 sijoitusten korko- ja osinkotuottoja tuottoja yhteensä 763,71 euroa ja vuokratuottoja ,10 euroa. Kun sijoitustoiminnan huoneistoihin ei kohdistunut saneerauskuluja, sijoitustoiminnan ylijäämä pysyi toimintavuoden ajan tavoitteiden mukaisella tasolla. Varainhankinta ja sijoitustoiminta ovat osa Helmin sääntöjen sallimaa toimintaa. Varainhankinnan, sijoitustoiminnan ja muiden omien tulojen osuus on Helmin toiminnassa tärkeä ja kaikkien ulkopuolisten rahoittajien suuresti arvostamaa toimintaa. Helmissä näiden toimintojen osuus kokonaistuotoista on kohtuullisella tasolla. Erillisessä liitteessä on esitetty yhteenveto yhdistyksen tuloksen muodostumisesta ja varallisuusasemasta.

15 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2013 Sivu 15 Liite 1. Ryhmät, retket, kurssit, lomat Iltapäivä- ja omatoimiretket v. 2013: (16 kpl) Osallistujamäärä - Kävelyretki Maunulan majalle 6 jäs. - Urheilumuseo 3 jäs. - Sea life 7 jäs. - Maya- näyttely 10 jäs. - Suomen taiteilijat ry:n näyttelyt x 2 17 jäs. - Kirjamessut 11 jäs. - Meidän viikonloppu- messut 11 jäs. - Kävelyretki Hietaniemen hautausmaalle 5 jäs. - Vantaan kaupunginmuseo: Matti Kassila 10 jäs. - Rasvaletti- näyttely 11 jäs. - Talvipuutarha 5 jäs. - Ateneum 25 jäs. - Kevätmessut 23 jäs. - Picnic- retki 8 jäs. - Mustasaaren retki 15 jäs. - Mielenterveysmessut n. 180 jäs. Päiväretket: (3 kpl) - Kouvola bussiretki 43 jäs. - Tallinnan päiväristeily 34 jäs. - Hamina bussiretki 47 jäs. Teatteri- ja konserttiretket: (12 kpl) - Teatteri: AB Totuuden Torvi OY 10 jäs. Kuka maksaa innovaation Konsertti: Hyvän mielen päivä ilmaiskonsertti Teatteri: Robin Hood 21 jäs. - Teatteri: Nenäpäivä 8 jäs. - Ooppera: Carmen 10 jäs. - Hurja Ruuth: Talvisirkus Kosmos jäs. - STOA/ Musiikkiteatteri Kapsäkki Oot sä onnellinen? 6 jäs. - Malmitalo/ Nat Newborn Big Time 7 jäs. - STOA/ Ulla Tapaninen Lava- ammuntaa 10 jäs. - STOA/Irina 13 jäs. - STOA/Maarit ja Sami Hurmerinta 10 jäs. - Kom- Teatteri Orkesteri 12 jäs.

16 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2013 Sivu 16 Liikuntaryhmät 2013: (22 kpl) Osallistujaa Ryhmäkertaa - Vesijumppa kevät Kamppi Vesijumppa syksy Kamppi Vesijumppa kevät Yrjönkatu Vesijumppa syksy Yrjönkatu Vesijumppa kevät Pirkkola Vesijumppa syksy Pirkkola Vesijumppa kevät Käpylinna Vesijumppa syksy Käpylinna Kehonhallinta ja rentoutus kevät Kehonhallinta ja rentoutus syksy Ohjattu kuntosali kevät Ohjattu kuntosali syksy Pilates ja venyttely kevät Pilates ja venyttely syksy Keilaus kevät Keilaus syksy Itämaisen tanssin alkeet Afron alkeet Salsan alkeet Kahvakuula Kuntotanssi Joogapilates 3 14 Yht Jäsentaloilla vakituisesti kokoontuneet ryhmät: (25 kpl) Osallistujaa Ryhmäkertaa Osallistumiskerrat - Tuumatunti Pasilassa (joka viikko) Kirjapiiri Karaoke Levyraati Bingo Helmi- kino Vertaistuesta voimaa Yksilöllinen ATK- ohjaus (Pasila) Vaikuttamistoiminnan ryhmä - Helmin Närhet Luovan kirjoittamisen ryhmä Luovan kirjoittamisen ryhmä Marian kuvataideryhmä Mielestä kuvaksi Kuvataidekurssi Käsityökerho Treenaa aivosi, hallitse painosi Askartelu Kankaanpainanta Valokuvauksen alkeiskurssi Valokuvauksen jatkokurssi Karaoke ATK- ohjaus (Herttoniemi) Töhry nykytaiteena Virkkauskurssi

17 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2013 Sivu 17 Muita Helmin ryhmiä (6 kpl) Osallistujaa Ryhmäkertaa - Ruokakurssi Wanhan ajan Nalle- kurssi Eheyttävä kuva- kurssi Lautapeli- iltapäivät Käsityö ja askartelu Luovan toiminnan ryhmä 12 4

18 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2013 Sivu 18 Liite 2. Teemapäivät ja tapahtumat Yhdistyksen omat teemapäivät (2 kpl) Helmi- päivä/ Herttoniemen Helmi- talon tuparit henk. HELMI 30- vuotta pääjuhla (ravintola Kaisaniemi) henk. Muut tapahtumat (24 kpl) Keskustelutilaisuus: Psyykenlääkkeiden haitat henk. Nuorten ilta Pasilassa 8.2. Kirjailija Virpi Hämeen- Anttila (Herttoniemi) henk. Töhry nykytaiteena Graffiti- teemapäivä (Herttoniemi) jäs. People in white elokuva Pasilassa 20 jäs. Vappu jäs. Kevätkokous jäs. Keskustelutilaisuus: Pakkotoimet psyk.hoidossa (Pasila) henk. EU- ruokakassien jaot 3.6., 4.4., 5.6., 6.6., 10.6., sekä 19.8., 20.6., 21.6., (EU- ruokakasseja jaettiin niin kauan kuin ruokaa riitti) Kaikki vinksallaan Mielenterveystyön tukibileet (Ravintola Kaisaniemi) henk. Juhannuslounas (Herttoniemi 25 jäs. Juhannuslounas (Pasila) Keskustelutilaisuus: Hoitosuunnitelma jäs. Janne Salomaan Kvartetti esiintyi jäs. Vierailija Vaikuttamisryhmässä: Psykiatri Jarkko Eskola jäs. Angstiparaati jäs. Puheenjohtaja- tentti Pasilassa jäs. Syyskokous jäs. Halloween juhla 31 jäs. Puurojuhla (Herttoniemi) 26 jäs. Joululounas (Herttoniemi) 44 jäs. Puurojuhla (Pasila) 30 jäs. Joululounas (Pasila) 60 jäs. Työtoiminnan, päivystäjien ja jäsenohjaajien virkistyspäivä Päiväkumpu jäs. Toisten järjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetut tapahtumat (9kpl) Valonpäivä Agricolan kirkon kryptassa henk. Yhteistyö Uniliiton kanssa: ryhmätapaamiset unettomuudesta kärsiville syksyllä Yhteistyö OTU:n kanssa Omaisten ryhmät Pasilan Helmi- talolla Yhteistyö Auroran sairaalan kanssa Users forum - keskustelutilaisuus Julkilausumatyöpaja (Stadin amm.op. lähihoitaja opiskelijat) Hyvän päivän tapahtuma (OTU+Helmi) Pasila- päivä 7.9. Mielenterveysmessut Iloliikkuja- talvitapahtuma 6.3. Iloliikkuja- kesätapahtuma 5.9.

19 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2013 Sivu 19 LIITE 3 Verkkosivujen uutisvirta Joulun aika Helmi- taloilla Pasilan Helmi- talon joulun ja vuodenvaihteen aukioloajat: - Jouluaattona avoinna klo 9-12 (lounaskeittiö kiinni) - Joulupäivänä avoinna klo (lounaskeittiö kiinni) - Tapaninpäivänä avoinna klo (lounaskeittiö kiinni) - Uuden vuoden päivänä 1.1. avoinna klo Loppiaisena 6.1. avoinna klo Tervetuloa viettämään lämminhenkistä joulua Helmi- talolle! Herttoniemen Helmi- talon joulun ja vuodenvaihteen aukioloajat: - Herttoniemen lounaskeittiö on tauolla Talo on kiinni koko jouluviikon ( ) - Avoinna klo Uuden vuoden päivänä 1.1. suljettu - Avoinna klo Ryhmät käynnistyvät jälleen loppiaisen jälkeen normaalisti (lisätty ) Cafe Pasilan Helmi joulutunnelmissa pe Duo Priima esiintyy klo 17 alkaen Pasilan Helmi- talon perjantaikahvilassa on tarjolla elävää musiikkia. Duo Priima esiintyy klo 17 alkaen. Luvassa mm. jouluisia lauluja. Cafe Pasilan Helmi on kaikille avoin. Edulliset hinnat. Avoinna joka perjantai klo Tervetuloa! Helmi- talon löydät Länsi- Pasilasta osoitteesta Pasilan puistotie 7. (lisätty ) Helmi 4/2013 ilmestyi Helmi- lehden vuoden 2013 viimeisessä numerossa käsitellään mm. lihavuutta, kokemusasiantuntijuutta ja järjestövaikuttamista. Lehden kansikuvajutussa haastatellaan Päivi Storgårdia hänen äskettäin ilmestyneestä romaanista. Lehdessä on lisäksi useita kirja- arvosteluja ja jälleen upea Lotan sarjis. Lehti on postitettu kaikille Helmin jäsenille kotiin. Voit hakea lehden ilmaiseksi Helmi- taloilta tai lukea sen näköislehtenä ilmaiseksi issuu- palvelussa. (lisätty ) Itsenäisyyspäivä Pasilan Helmi- talolla Tervetuloa viettämään itsenäisyyspäivää Pasilan Helmi- talolle pe Ovet avataan viikonloppujen tapaan klo 10. Juhlapäivän lounaaksi nautimme karjalanpaistia. Lounas on tarjolla klo Cafe Pasilan Helmi aukeaa juhlatunnelmissa poikkeuksellisesti jo klo 15 ja on avoinna klo 18 asti. Talolla on päivän mittaan myös muuta teemaan sopivaa ohjelmaa. Tervetuloa! (lisätty ) Liity Helmin jäseneksi! (Klikkaa kuvaa) Helmin jäsenmäärä on kasvussa. Nyt jäseniä on jo lähes 1300! Helmin jäsenmaksu on 15 euroa kalenterivuodessa. Saat monia rahanarvoisia etuja ja olet mukana yhteisössä, joka ajaa mielenterveysväen asiaa. Liittyminen käy helposti web- liittymislomakeen avulla. Täytä kätevä liittymislomake täällä. Voit liittyä jäseneksi myös ottamalla yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai postittamalla liittymislomakkeen. Lue lisää... (lisätty ) Helmin uusi puheenjohtaja on Saila Turkka Torstaina pidetty syyskokous valitsi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi kaksivuotiselle toimikaudelle Saila Turkan. Hän voitti äänestyksessä Jaana Lindbergin luvuin Saila on 31- vuotias helsinkiläinen kokemusasiantuntija ja mm. aktiivinen bloggaaja. Saila kirjoittaa blogissaan heti kokouksen jälkeen: "Koen tehtävän suurena kunniana ja luottamuksen osoituksena. Otan tehtävän vastaan suurella ilolla, innolla, nöyryydellä ja arvostuksella. Näen tulevaisuudessa suuria mahdollisuuksia ja haasteita, tilaisuuden kehittyä ja kehittää, luoda ja synnyttää uutta." Syyskokous valitsi myös uusia kasvoja hallitukseen. Marjatta Ahlfors, Eija Honkala ja Riitta Arto tulivat nyt uusina mukaan hallitukseen. Yli kolmituntisen ja lämminhenkisen kokouksen puheenjohtajana toimi kansanedustaja Rakel Hiltunen. Äänivaltaisia jäseniä oli paikalla 40. (lisätty , muokattu ) HELMI ry:n syyskokous pidetään to klo 17 Pasilassa Kaikki Helmin jäsenet ovat tervetulleita yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen. Kokous pidetään Pasilan Helmi- talolla torstaina klo 17 alkaen. Kokouskahvit ovat tarjolla puolta tuntia ennen kokousta. Kokouksessa valitaan Helmille uusi puheenjohtaja. Puheenjohtajavaaliin ilmoittautuneet ( ): - Saila Turkka Lue Sailan esittely tästä! - Jaana Lindberg Lue Jaanan esittely tästä! Lue täältä lisätietoa kokouksesta! (lisätty , päivitetty ) Etsimme lisää ehdokkaita puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi!! Ehdokkaat tentattavana Pasilassa klo 17 HELMI ry:n nykyinen puheenjohtaja Olli Stålström on ilmoittanut, ettei asetu ehdolle uudelle kaksivuotiskaudelle marraskuun lopulla pidettävässä syyskokouksessa. Tämä tarkoittaa, että kokous valitsee tehtävään uuden henkilön. Helmin syyskokouksessa tehdään myös henkilövalintoja yhdistyksen hallitukseen. Etsimme siis nyt puheenjohtajakandidaatteja sekä hallitustyöstä kiinnostuneita jäseniä! Lähde itse tai houkuttele kaverisi ehdolle. Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä toiminnanjohtaja Arto Mansikkavuoreen mahdollisimman pikaisesti p Kaikkia ehdokkaita ja jäseniä pyydetään Pasilan jäsentalolle yhteiseen keskusteluiltaan torstaina klo 17 alkaen. Tervetuloa! (lisätty ) Helmille uusi puheenjohtaja marraskuussa! Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Olli Stålström on ilmoittanut, ettei pyri tulevassa syyskokouksessa uudelle kaksivuotiskaudelle. Stålström on kertonut puheenjohtajan tehtävän olevan antoisaa ja kiinnostavaa, mutta oma terveydentila ei mahdollista toista kautta tehtävässä. Stålström haluaa jatkossakin olla aktiivisesti mukana Helmin toiminnassa, vaikka puheenjohtajan nuija siirtyykin eteenpäin. Hän uskoo parhaiten edistävän Helmin tavoitteita esimerkiksi tutkimustoiminnan myötä. Stålströmin ilmoitus tarkoittaa sitä, että yhdistykselle valitaan marraskuun syyskokouksessa uusi puheenjohtaja. Stålström toivoo, että puheenjohtajaehdokkaita tulisi useita ja että valinnan yhteydessä keskusteltaisiin vilkkaasti yhdistyksen tavoitteista ja toiminnasta. "Toivon, että puheenjohtajavaalista tulisi demokraattisten ihanteiden mukainen yhdistystä vahvistava prosessi", Stålström sanoo. Puheenjohtajan tehtävästä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä toiminnanjohtaja Arto Mansikkavuoreen Syksyn Helmi- lehdessä on tarkoitus esitellä kaikki ehdokkaat. (lisätty ) Syksyn Helmi- lehdessä tunnelmia 30- vuotisjuhlasta ja paljon muuta! Helmi- lehden syksyn numerossa käydään pyörähtämässä ravintola Kaisaniemen tanssilattialla ja muistellaan kesän mahtavia bileitä. Lehdessä on jälleen paljon kiinnostavaa lukemista. Juttuja on mm. terapeuttisesta ratsastusharrastuksesta, asunnottomuudesta ja ongelmallisesta hamstraamisesta. Lisäksi mukana on tukeva Lotan sarjis, rakkaustarina, runoja ja järjestöuutisia. Lehti on postitettu kaikille Helmin jäsenille kotiin. Voit hakea lehden ilmaiseksi Helmi- taloilta tai lukea sen näköislehtenä ilmaiseksi issuu- palvelussa. (lisätty )

20 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2013 Sivu 20 Kuuntelevan puhelimen päivystys päättyy vuoden vaihteessa - tilalle tukihenkilötoimintaa ja yksilöllistä puhelintukea Helmin Kuuntelevan puhelimen päivystys päättyy ensi vuoden alusta alkaen. Puhelinavun kysyntä on vähentynyt viime vuosina, eikä vapaaehtoistyöhön ole saatu aina riittävästi tekijöitä. Vuosien kuluessa on myös huomattu, että päivystys on käytännössä muuttunut vakituisten soittajien yksilölliseksi puhelintueksi. Helmin hallituksen mukaan näitä henkilöitä voidaan tukea puhelimitse myös ilman päivystystä. Yhdistys ei ole jättämässä vakisoittajia tyhjän päälle. Lue lisää... (lisätty ) Vielä mahtuu mukaan ruokakurssille! Helmin suosittu ruokakurssi alkaa Ryhmä kokoontuu viitenä perättäisenä maanantaina klo Helsingin työväenopiston Opistotalolla (Helsinginkatu 26.). Ilmoittautumiset jäsentoiminnanohjaaja Anna- Marille Pasilan jäsentalolle. Kurssin omavastuu 15 maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. (lisätty ) Helmi- lehden juhlanumero ilmestyi! Upea 56- sivuinen juhlanumero on jälleen täynnä kiinnostavia juttuja. Lehdessä on mm. HELMI ry:n ensimmäisen puheenjohtajan Veikko Päiviön erikoishaastattelu. Lehdessä tarkastellaan Helmin ensimmäisiä toimintavuosia ja yhteiskunnallisia tavoitteita. Mukana on myös Helmin ensimmäisen työntekijän Sirkku Kivistön haastattelu. Lisäksi lehdessä on juttu kirjailija Virpi Hämeen- Anttilan vierailusta Herttoniemen Helmi- talolla. Hämeen- Anttila kertoo jutussa avoimesti lapsuudestaan ja omasta dissosiaatiohäiriöstään. Lehdessä myös paljon muuta. Voit hakea lehden ilmaiseksi Helmi- taloilta tai lukea sen näköislehtenä ilmaiseksi issuu- palvelussa. (lisätty ) Liity Helmin jäseneksi! Helmin jäsenmäärä on kasvussa. Nyt jäseniä on jo yli 1200! Helmin jäsenmaksu on 15 euroa kalenterivuodessa. Saat monia rahanarvoisia etuja ja olet mukana yhteisössä, joka ajaa mielenterveysväen asiaa. Liittyminen käy helposti web- liittymislomakeen avulla. Täytä kätevä liittymislomake täällä. Voit liittyä jäseneksi myös ottamalla yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai postittamalla liittymislomakkeen. Lue lisää... Osallistujia kaivataan lisää! Tule mukaan vertaistukiryhmään Pasilan Helmi- talolla käynnistyy maanantaina iltaryhmä depressiosta toipuville. Tämä suljettu ryhmä kokoontuu viikoittain klo Kokoontumisia on syksyn aikana noin 8. Ryhmän vertaisohjaajina toimivat Marketta ja Mikko. Tule rohkeasti mukaan ryhmään - vertaistuesta saa voimaa! Lisätietoja ryhmästä jäsentoiminnanohjaaja Anna- Marilta Pasilan jäsentalolta, puh. (09) tai (lisätty ) Elävää musiikkia Herttoniemen Helmi- talolla Janne Salomaan kvartetti (harmonikka, viulu, klarinetti ja sähköbasso) soittaa vanhaa tanssimusiikkia ja vähän muutakin Herttoniemen Helmi- talolla torstaina klo alkaen. Vapaa pääsy, tervetuloa! Herttoniemen Helmi- talo löytyy osoitteesta Mäenlaskijantie 4. (lisätty ) Jäsentalojen toimistot kiinni perjantaina 6.9. henkilökunnan koulutuspäivän vuoksi. Ilmaiset ryhmätapaamiset unettomuudesta kärsiville henkilöille Vaivaako unettomuus? Selätä unettomuus uniliiton ryhmätapaamisten avulla Tapaamiset alkavat syksyllä 2013 Unettomuuden lääkkeettömissä hoidoissa keskitytään seuraaviin osa- alueisiin: - Ehdollistunut heräily - Yksilöllisten tapojen ja rutiinien tunnistaminen ja muuttaminen - Uneen liittyvien ajatusten, huolien ja pelkojen vähentäminen - Elimistön yliaktiivisuuden vähentäminen - Rentoutuskeinot ja tietoisen läsnäolon harjoitukset Ryhmien tavoitteena on opastaa ja auttaa unettomia henkilöitä parantamaan elämänlaatuaan korjaamalla uniongelmia lääkkeettömin hoitokeinoin, löytää vertaistukea ja lisätä terveyttä ja hyvinvointia. Ryhmien ohjattuja käyntikertoja on kuusi ja osallistujien lukumäärä on 5-8 hlöä/ryhmä. Tapaamiset ovat yleensä maanantaisin klo noin 2 viikon välein. Vetäjinä toimivat uniterapeutit Susan Pihl ja Anna- Mari Aronen. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan syksyn ryhmään, ole hyvä ja ota yhteyttä Uniliittoon puhelimitse (09) tai (ark. klo 10 16) tai sähköpostilla uni(at)kolumbus.fi (lisätty ) Jäsentalojen toimistot ovat kiinni maanantaina henkilökunnan koulutuspäivän vuoksi Kesä Helmi- taloilla - Pasilan ja Herttoniemen Helmi- talojen ryhmät jäävät kesätauolle juhannukseen mennessä - poikkeuksena Pasilan levyraati, jossa upeat kappaleet kajahtavat vielä to klo Pasilan Helmi- talo on avoinna koko kesän. Talo on avoinna kesällä joka päivä arkisin klo 9 ja viikonloppuisin klo 10 alkaen. Arkisin talo on avoinna ainakin klo 15 asti. Viikonloppuisin sulkemisaika riippuu jäsenpäivystäjästä. Talolle voi aina soittaa ja kysellä jäsenpäivystäjältä päivän aikatauluista, puhelinnumero on (09) Kesän ohjelmaan kuuluu mukavaa ja rentoa yhdessäoloa ja esim. grillausta. Lisäksi on mahdollisuus tehdä vaikkapa yhteisiä torikäyntejä jäätelön ja kahvittelun merkeissä. Retkistä päätetään yhdessä. Juhannusviikonloppuna pe su Pasilan Helmi- talo on avoinna klo Tervetuloa viettämään keskikesän juhlaa Pasilaan! - Pasilan lounaskeittiö on kesätauolla Lounas on normaalisti tarjolla taas elokuun alusta alkaen. - Herttoniemen Helmi- talo on kiinni kolme viikkoa ajalla Kävijät voivat viettää nämä heinäkuun kuumat viikot vaikkapa Pasilan talolla. Ryhmät käynnistyvät taas pikkuhiljaa elo- syyskuun aikana. Syksyn toiminnasta tiedotetaan jäsenkirjeessä elokuussa. Verkkosivuja kannattaa myös seurata. (lisätty ) Café Pasilan Helmi Perjantaikahvila Café Pasilan Helmi on avoinna läpi kesän klo Juhannusaattona kahvila on kiinni. Juhannuksesta elokuun alkuun kahvila toimii normaalia pienimuotoisemmin ja talkoovoimin. Tervetuloa viettämään mukavia hetkiä kahvikupposen ja leivonnaisten ääreen Helmi- talolle Pasilaan. Café Pasilan Helmi on avoinna kaikille! (Osoite: Pasilan puistotie 7) (lisätty ) Helmin kevätkokous: Laittomuudet saatava loppumaan asumisyksiköissä HELMI ry:n kevätkokous teki julkilausuman liittyen Valviran äkettäin ilmestyneeseen raporttiin, josaa ilmeni laittomia käytäntöjä asumispalveluyksiköiden rajoittamistoimenpiteissä. Julkilausuman mukaan "HELMI ry on järkyttynyt että kuntoutujien perusoikeuksia loukataan systemaattisesti. HELMI on kuitenkin tyytyväinen, että Valvira on nostanut kissan pöydälle. Laittomat, ihmisoikeuksia polkevat teot on saatava loppumaan asumispalveluyksiköissä." Lue koko kannanotto (lisätty ) Mielenterveystyön tukibileet Kaikki mukaan! EU- ruoka- apua jaetaan Helmissä Avustuskuorma saapui tänään Pasilaan. EU:n ruoka- apua jaetaan Helmissä seuraavasti: - Pasilan Helmi- talolla 3.6. klo 14-16, 5.6. klo 12-15, 6.6. klo 9-12 ja klo (osoite: Pasilan puistotie 7) - Herttoniemen Helmi- talolla 4.6. klo , 5.6. klo 12-14, 6.6. klo ja 10.6.klo (osoite: Mäenlaskijantie 4)

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 1/2014 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 2 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Vuosi on vaihtunut ja haasteellinen kevät 2014 edessä. Yhdistyksemme kevään ohjelmaa on

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Kesäretki 2014: Tampsan lava.

Kesäretki 2014: Tampsan lava. Kesäretki 2014: Tampsan lava. VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ 2 Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS AVOIMUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME Suvaitsevaisuus, avoimuus, luottamus, luovuus, yhteistyö Pienperheyhdistys

Lisätiedot

Järjestöjä tarvitaan julkisten palveluiden rinnalle

Järjestöjä tarvitaan julkisten palveluiden rinnalle m i e l e n t e rv e y d e n k e s k u s l i i t o n j ä s e n l e h t i 3/2014 Mielenterveyden keskusliiton uusi puheenjohtaja Kari Tolvanen: Järjestöjä tarvitaan julkisten palveluiden rinnalle 3 Tarkkailulähete

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014

Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014 Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014 Sisällys Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtajan alkusanat... 3 Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliitto vuonna 2014... 4 1. Mikä

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta Salon SYTY 10 v. 10-vuotisjuhlat s. 2-6 Verto Verkossa -projekti s. 13 Vuoden 2013 vapaaehtoinen s. 16 Vertaistukea lapsille, nuorille ja perheille s. 8

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy Vuosikertomus 2012 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Tätä kirjoittaessani kevät lähestyy kovaa vauhtia. Tuleva kevät on tärkeä omaishoitajien

Lisätiedot

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI Pirkko Heino Marianne Pajunen REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI 3 SISÄLTÖ ESIPUHE 6 TIIVISTELMÄ 8 1 PROJEKTIN SYNTY JA TAUSTAA 9 2 PROJEKTIN ALOITUS 10 2.1

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot