laatujärjestelmät. Haluamme Wiressä olla alan parhaita osaajia ja tehokkaimpia palvelun tuottajia myös tulevaisuudessa,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "laatujärjestelmät. Haluamme Wiressä olla alan parhaita osaajia ja tehokkaimpia palvelun tuottajia myös tulevaisuudessa,"

Transkriptio

1 nro 6 Kohti HuippuWirettä irettä 2005 VERKONRAKENTAJA edelläkävijä Tulevaisuuden tuulivoimaa I Verkonrakentaja Wire Oy:s historia var 2004 ett mycket betydelsefullt år. I början av året skedde en omorganisation i företagets ägoförhållande och aktierna koncentrerades till Reijo Virtanen och hans bror Raimo Virtanen. Wire fick dessutom pris som årets Tele- Verkonrakentaja Wire Oy:n historiassa 2004 oli hyvin merkittävä vuosi. Vuoden alussa yhtiön omistusjärjestelyt saatiin päätökseen ja osakkeet keskittyivät Reijo Virtaselle ja hänen veljelleen Raimo Virtaselle. Muutoksen myötä markkinoille saatiin uusi itsenäinen, wireä ja yrittäjävetoinen toimija. Yhtiön strategiaa tarjtavien palveluiden ja markkinoiden osalta voidaan nyt kehittää voimakkaammin kuin aiemmassa omistustilanteessa. Joustava ja kehityshakuinen Wire panostaa entistä enemmän asiakaslaatuun sekä uusien tietekniikoiden hyödyntämiseen tuannossaan ja asiakaspalvelussa. Keväällä 2004 Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto palkitsi Wiren vuoden Teleurakoitsijana. Kunnianosoitus saavutettiin yhtiön tekemästä tuloksellisesta liiketoiminnasta teleurakoinnin sektorilla ja erityisesti tehokkaasta toimintojen integroinnista töiden operatiivisella tasolla sähköverkkourakointiin. Vuosi päättyi vielä Wiren ja Reijo Virtasen palkitsemiseen vuoden yrittäjänä Hyvinkäällä. Toimitusjohtaja Reijo Virtanen teaa, että Wiren toiminta-alue laajeni vuoden 2004 aikana Länsi- ja Pohjois-Uudeltamaalta uusilla toimipisteillä ensin pohjoiseen Hämeenlinnaan ja vuoden lopulla pääkaupunkiseudulle Vantaalle. Tänä vuonna on perustettu lisäksi tukikohta Päijät-Hämeeseen Heinolan talousalueelle. Uusien tukikohtien avulla paikallinen tehokas ja nopea palvelukyky edelleen vahvistuu varsinkin sähkö-, tele- ja tievaloverkostojen vianhoitilanteissa. Wire onkin vakiinnuttanut asemansa markkinoilla kasvuhakuisena ja asiakasohjautuvana toimialojensa yhtenä merkittävimmistä urakoitsijoista. -Yhtiön kehittyminen hyvässä wireessä vaatii kuitenkin jatkuvaa uudistumista myös sisäisesti. Tämän johdosta käynnistimme jo vuoden 2003 lopulla HuippuWire -projektin, jonka myötä uudistamme toiminnanohjausjärjestelmän ja yhdenmukaistamme parin kymmenen tuantiimimme toiminnan parhaiden ja tehokkaimpien toimintatapojen mukaiseksi. HuippuWireeseen pääseminen mitataan vuoden 2005 lopulla, kun sertifioimme toiminnan, työturvallisuuden ja ympäristön laatujärjestelmät. Haluamme Wiressä olla alan parhaita osaajia ja tehokkaimpia palvelun tutajia myös tulevaisuudessa, sanoo Reijo Virtanen. -Henkilökunnan kouluttaminen ja uudistaminen on ollut Wiressä erittäin voimakasta viimeisten viiden vuoden ajan. Uuden verkostoasentaja- ja tiimipäällikkösukupolven kouluttaminen on Toimitusjohtaja Reijo Virtanen. pitkäjänteistä ja laajaa yhteistyötä vaativa hanke. Tämän vuoden aikana ns. uusien wireläisten osuus nousee puoleen runsaan 130 hengen organisaatiossa. Sähkö- ja teletekniikan uudistuminen ja varsinkin niiden yhdistäminen samoihin ammattilaisiin on edelleen ponnisteluja vaativa hanke niin ammattitutkintojen suorittajille kuin kouluttajille. Jatkuvalla koulutuksella ja määrätietoisella toiminnalla pääsemme kohti HuippuWirettä, teaa Reijo Virtanen. -Haastankin laajan asiakaskuntamme sähkö- ja televerkkoyhtiöissä sekä tievalaistusja telematiikkajärjestelmien haltijat ja rakennuttajat kuten myös teollisuusasiakkaamme testaamaan HuippuWirettämme. Yhtiön sisäinen kehittäminen vaatii ehdtomasti tuekseen vaativan asiakkaan, joka antaa rakentavaa palautetta poikkeamista ja tilaisuuden uudistaa toimittajan ja palveluntutajan toimintatapoja. Yhdessä asiakkaittemme kanssa palveluita pitkäjänteisesti kehittämällä saavutamme tehokkaimmat toimintatavat loppuasiakkaiden hyödyksi, sanoo Reijo Virtanen. M ett topptrimmat Wire entreprenör och verkställande direktören Reijo Virtanen utsågs till årets företagare. VD Reijo Virtanen berättar att Wires verksamhetsområde utvidgades år 2004 från Västra och Norra Nyland med nya verksamhetspunkter, först norrut till Tavastehus och i slutet av året till huvudstadsregionen (Vanda). I år har det ytterligare grundats en arbetspunkt i Heinola regionen. Genom grundande av nya arbetspunkter får vi en effektiv och snabb serviceberedskap isynnerhet vid felavhjälpning på el-, tele- och belysningsnät. -Företagets utveckling m ett topptrimmat Wire kräver en ständig förnyelse också internt. På grund av detta startades i slutet av år 2003 ett Topp Wire-projekt. I enlighet med detta förnyar vi vårt verksamhetssystem och förenhetligar produktionsteamens verksamhet, för att uppnå bra och effektiva verksamhetsformer. Projektets resultat mäts i slutet av 2005 då vi certifierar vår verksamhet, arbetsskyddet och miljöns kvalitetssystem, säger Reijo Virtanen. -De senaste fem åren har utbildningen och -Tuulivoimalla on tulevaisuus ja se on yksi varteenettava sähkön lähde, vakuuttaa Tage Romberg. Tuulivoimaan keskittyvän CWE Caring Wind Energy Oy Ab:n toimitusjohtaja ja Saba Wind Oy Ab:n varatoimitusjohtaja sanoo, että tulevaisuudessa Suomessa tuulivoimalla voidaan tutaa sähköä saman verran kuin nyt tuetaan vesivoimalla. Santalan tuulivoimaloiden teutuksen yhteydessä myös Wire tuli Rombergille tutuksi ja yhteistyö Wiren kanssa niin suunnittelukuin rakennusvaiheessakin toimi erittäin hyvin. Romberg teaakin, että Wire on heidän kannaltaa tulevaisuudessa varteenettava vaihtoehto yhteistyökumppaneita haettaessa. Neljä tuulivoimalaa Hankoniemellä Santalassa on komea näky. Tuulivoimalan pkurit pyörivät 8-20 kierrosta minuutissa tutaen ympäristöystävällistä vihreää sähköä. Kuva yllä: Hangon tuulivoimaloiden kj-jakeluverkkosuunnittelusta on vastannut Peter Sjöholm Fortum Sähkönsiirto Oy:stä (oik.) ja PASsyöttöjohtojen rakentamisesta Wiren Sture Nylund. Kuva vasemmalla: Tuulivoimalan verkostoautomaatio edustaa viimeisintä verkonohjaus- ja suojaustekniikkaa. Kuvassa laitteiston käyttööntarkastuksessa Wiren tiimipäällikkö Nicklas Martin (oik.) ja CWE Caring Wind Energyn toimitusjohtaja Tage Romberg, VERKONRAKENTAJA OY tehokas ja tarkka yhteistyökumppani förnyelsen av personalen varit mycket kraftig. Under detta år uppgår de nyanställda i Wire till drygt hälften av organisationen på 130 personer. Förnyelsen av el- och teletekniken och isynnerhet förenandet av dem till samma yrkesgrupp är ett krävande arbete både av dem som avlägger yrkesexamen och av utbildarna, konstaterar Reijo Virtanen. -Jag utmanar vår vida kundkrets i el- och telenätbranchen, ägarna av vägbelysningsoch telematikanläggningar samt våra industrikunder att testa vårt Topptrimmade Wire. Företagets inre utveckling fodrar som stöd en krävande kund, som ger uppbyggande feedback om avvikelser och ger oss möjlighet att förnya vårt verksamhetssätt. Genom att långsiktigt utveckla våra tjänster tillsammans med våra kunder uppnår vi de mest effektiva verksamhetsformerna till förmån för kunderna, säger Reijo Virtanen.

2 MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ HANNU MIKKONEN, Wireää asiakasohjautuvaa toimintaa Wiren toiminta on viime aikoina laajentunut ja kasvanut hyvin voimakkaasti. Tämä on osoituksena siitä, että pitkäjänteinen yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa tehty tuloksellisten sekä tehokkaiden toimintatapojen kehitystyö on kannattanut. Wire on vakiinnuttanut kasvuhakuisena asemansa markkinoilla ohjaten toimintansa kehittämistä asiakaskeskeisesti. Asiakkaat arvostavat Wireä sekä sen osaavaa henkilöstöä ja haluavat yhteistyötä alan edelläkävijän kanssa. Wiressä arvostetaan vaativaa asiakasta, sillä hänen avullaan osaltaan syntyy toiminnan sisäisen ja asiakasyhteistyön kehittämisen jännite. Haemme asiakkailtamme aktiivisesti uusia haasteita ja mahdollisuuksia laajentaa palvelutarjontaamme. Wire haluaa toimialan edelläkävijänä olla mukana tukemassa toiminnallaan asiakkaittensa menestymistä myös tulevaisuudessa tehokkaana ja osaavana asiakaskeskeisesti toimivana asiakkaiden arvostamana urakointiyrityksenä. tarjoaa Markkinointipäällikkö Hannu Mikkonen. * Sähkönjakeluverk eluverk * Teollisuus- ja tilapäissähköverk * Tievalaistus- ja liikennevaloverk ennevaloverk * Liikennetelematiik ennetelematiikan an tietoverk * Tele- ele- ja informaatioverk KARI LAPPALAINEN, ELISA OYJ Lutamus ja tehokkuus -Wire rakentaa ja ylläpitää kupariverk, koaksiaaliverk sekä kuituverk sekä suorittaa maastossa kaapeleiden näytöt maanrakentajille, kertoo suunnittelupäällikkö Kari Lappalainen Elisan ja Wiren yhteistyöstä. -Wire-yhteistyö alkoi jo Riihimäen Puhelin Oy:n aikaan ja jatkuu edelleen Elisan kanssa Riihimäen Puhelin Oy:n fuusioiduttua Elisaan. -Yhteistyön maantieteellinen alue on pysynyt samanlaisena koko ajan, mutta olemme aloittamassa alueen laajentamista koko Uudellemaalle tarjousten perusteella, Lappalainen sanoo. Alkaneen vuoden 2005 töistä Lappalainen teaa, että ne pysyvät näillä näkymin saman laajuisina kuin tähänkin asti. Tehtävät tulevat kuitenkin laajentumaan mahdollisuuksien mukaan myös suunnittelun ja dokumentoinnin puolelle sitä mukaan kun koulutus verkkietojärjestelmään saadaan käyntiin. -Toiminnan kehittäminen on ollut tiivistä koko yhteistyön ajan ja siitä ovat varmasti hyötyneet molemmat. Elisan suunnittelijat ovat saaneet rakentamisen ja kytkentöjen suorittamiseen vaikuttavia tietoja, joiden pohjalta olemme voineet parantaa suunnittelusta tulevia dokumentteja. Yhteistyö on näin sujunut hyvissä ja kehittävissä merkeissä, sanoo Kari Lappalainen. -Yksi merkittäviä asioita yhteistyössä on ollut molemminpuolinen lutamus, josta olemme varmasti molemmat voittaneet sekä oppineet paljon. Lisäksi Wire on tanut alueen loppuasiakkaat kuin omakseen, joka näkyy palvelun laadussa heille. Sähköverkon ja televerkkojen yhtäaikainen rakentaminen on tuonut myös tehokkuutta toimintaan. Kehittämistä tällä sektorilla on kuitenkin vielä paljon, Lappalainen teaa. VERKONRAKENTAJA Suunnittelupäällikkö Kari Lappalainen. Wiren tiimipäällikkö Jukka Mattila tarkastamassa Riihimäen Korttionmäen uudella asuntoalueella, että Elisalle tehdyt KTV-kytkennät (kaapelitv) ovat kunnossa. Wire urakoi teleoperaattoreille televerkkojen lisäksi alueellisia KTV-verkkoja ja laajakaistarunkosekä liittymäverkkoja (mm ADSL) sekä asentaa keskitin- ja päätelaitteita asiakkailleen. Wire ire on urakoinut Helsingin kaupungille use- an vuoden ajan valaistusverkon on rakentamis- ta ja kunnossapitoa. Viikissä Wire ire urakoi oi va- laisimien vaihtyön mastoissa, jka a kor orkeimmillaan ovat noin 40 m. Kuvassa Hel- singin kaupungin projektipäällikkö Teemu Rinne (vas.) ja Wiren tiimipäällikkö Vesa Tamminen (kuva yllä). Wiren tievalaistushuoltoasiakkaita aita ovat mm. Tiehallinto, Helsingin kaupunki, Espoon kau- punki, Kauniaisten kaupunki, Hangon kaupunki, Lohjan kaupunki, Karjaan kaupunki, Vih- din kunta. Wirellä on monipuolinen ja runsas nostokoriautok oriautokalusto, alusto, millä huoltöitä voi suorittaa aina kuntopoluista motoritieolosuhteisiin. Kuvassa Wiren asentaja Jorma Virta- nen valaisimen huoltyössä Helsingin Viikissä (kuva yllä vasemmalla). HYVÄSSÄ ESSÄ JARI LINTUVUORI, HELSINGIN ENERGIA Yhteistyökyky on tärkeä Helsingin Energia on tehnyt yhteistyötä Wiren kanssa jo useiden vuosien ajan. Wire on mukana sekä jakeluverkon että ulkovalaistuksen töissä. -Yhteistyökumppaneiden valinnassa korostuvat tta kai hinnan ja tämän vaikuttavan kokonaistaloudellisuuden lisäksi erittäin vahvasti arvio urakoitsijoita työhön osoittamien resurssien riittävyydestä hoitaa hankkeet. Tekninen osaaminen kokeneilla urakoitsijoilla näyttää olevan hyvällä tasolla. Käytännön Yksikön päällikkö Jari Lintuvuori HelenVerkko / Helsingin Energia työssä korostuu nimenomaan urakoitsijan työnjohdon ja asennusvoiman yhteistyö ratkaistaessa eteen tulevia ongelmia töiden aikataulujen yhteensovittamisissa, sujuvuudessa, keskeytymättömyydessä yms. tilanteissa. Lisäksi yhteistyö rakennuttajien kanssa niin sovittujen asioiden informoinnissa kuin mahdollisten suunnittelemattomien ongelmatilanteissa nopeassa reagoinnissa. Urakoitsijat ovat toisaalta itsenäisiä toimijoita ja toisaalta Helsingin Energian edustajia niin asiakkaiden kuin myös suuren yleisön ja julkisuuden silmissä, yksikön päällikkö Jari Lintuvuori sanoo. -Jakeluverkon ja ulkovalaistuksen töitä tehdään usein yhtä aikaa ja käsitys on, että samalla työmaalla yhtä aikaa tehtävissä töissä ei kannata käyttää useita urakoitsijoita. Se miten pelkissä jakeluverkon töitä tai ulkovalaistustöitä sisältävissä kohteissa Wiren rooli kehittyy, niin sen tulevaisuus näyttää, sanoo Lintuvuori ja jatkaa, että hänen näkemyksensä mukaan Wire on toiminut ja pärjännyt kohtuullisen hyvin. Wire on perustanut tukikohdan Vantaalle, miten se mahdollisesti vaikuttaa yhteistyönäkymiin Wiren kanssa? -Jakeluverkon rakentaminen on jatkuvaa prosessia ja siinä varmaankin urakoitsijalla korostuu selkeästi se, miten lähellä toimintaaluetta tukikohdat sijaitsevat. tällöin etäisyydet työkohteisiin pysyvät kohtuullisina. 2

3 MARTTI MÄKIRANTA, VATTENFALL VERKKO OY Mukautuva ja tehokas -Wire on osoittautunut asiakkaan tarpeisiin mukautuvaksi ja tehokkaaksi urakoitsijaksi, joka on myös osallistunut Vattenfall Verkon kehittämisyhteistyöhön erilaisissa pilhankkeissa, kertoo rakennuttaja Martti Mäkiranta Vattenfall Verkko Oy:stä. -Vuosisopimusosalla Wire on meillä toiseksi suurin urakoitsija. Vuosisopimuksella teetetään pääasiassa liittymätöitä (noin 70 %) ja pienehköjä investointi- ja kunnossapitöitä (30 %). Lisäksi urakoitsija osallistuu vianhoitoon niiltä osin missä tarvitaan raskaampaa kalustoa sekä laajemmissa häiriöissä. -Työmäärän ja pinta-alan mukaan laskien vuosisopimusurakka on edellisestä sopimuskaudesta lähes kaksinkertaistunut. Wirelle on tulossa uusi tukikohta Heinolan seudulle, sen merkitys yhteistyölle? -Odamme urakoitsijalta myös Heinolan seudulla tehokasta ja asiakaslähtöistä palvelua niin rakentamisessa kuin tarvittaessa vianhoidossakin, Mäkiranta sanoo. -Olemme tehneet yhteistyötä Verkonrakentaja Wiren kanssa vuosisopimustasolla jo vuodesta 2002 alkaen ja tyydytyksellä todenneet, että Wirellä on rohkeasti ja ennakkoluul- Rakennuttaja Martti Mäkiranta, Vattenfall Verkko Oy. tomasti laajentanut toimintaansa muuttuvilla ja vapautuvilla verkonrakennuksen markkinoilla, mikä kehitys jatkunee tulevaisuudessa kiihtyvällä vauhdilla, Mäkiranta teaa. Wiren tiimipäällikkö Mikko Loitokari (vas.), rakennuttaja Kai Nieminen Vattenfall Verkko Oy ja Wiren asentajat Jorma Kilpinen ja Jani Salonius Hämeenlinnassa. VERKONRAKENTAJA OY tehokas ja tarkka yhteistyökumppani Wiren yhteistyö Fortum Sähkönsiirto Oy:n kanssa Etelä-Suomessa on pitkäaikaista ja perustuu partneruushenkiseen yhteistyöhön. Wire vastaa verkkojen rakentamisesta, huolloista ja vikojen korjauksista kaikkina vuorokauden aikoina. Kuvassa Fortumin asentaja Vesa Kärpälä (oik.) ja Wiren tiimipäällikkö Pasi Saari käyttööntavat puistomuuntamon pj-lähtöjä Hyvinkäällä. JYRKI VÄLKKYNEN, LOHJAN PUHELIN OY Wire vastaa haasteisiin Toimitusjohtaja Jyrki Välkkynen Lohjan Puhelin Oy. Lohjan Puhelimen ja Wiren yhteistyö alkoi 1990-luvun lopulla, kun silloinen Riihimäen Puhelin Oy ja Lohjan Puhelin Oy solmivat Wiren kanssa yhteistyösopimuksen, jolla verkonrakentaminen ja ylläpitoiminn keskitettiin Wirelle. Samalla tehtiin pitkäaikainen yhteistyösopimus, joka on jatkunut siitä lähtien. -Yhteistyössä Wire on kehittänyt omaa toimintaansa myös meidän vaatimustemme mukaisesti, sekä tekniikan tarpeita ajatellen, kertoo Lohjan Puhelin Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Välkkynen. -Tänä päivänä Wire tekee Lohjan Puhelimelle kaiken telepuolen uudisverkon rakentamisen sekä olevien verkkojen saneeraukset ja viankorjaukset. Lisäksi kaikki kaapeliverkon kaapelinäytöt hoidetaan keskitetysti Wiren palveluna asiakkaillemme. -Yhteistyömme on sujunut hyvin ja verkonrakentamiseen liittyviä toimintoja on kehitetty yhteistyössä. Wire on rakentanut toiminnalleen laatujärjestelmän, jossa suorastaan vaaditaan palautteiden antamista. Yhteistyöpalavereissa käydään lävitse yhtiömme tarpeita ja vaatimuksia joissa pyritään kehittämään verkkoiminnan kokonaisuuksia. Suurelta osin hyvää yhteistyötä auttaa tuttujen vanhojen kavereiden välinen yhteistoiminta ja avoimuus. -Lohjan Puhelin Oy ja Wire Oy ovat uusineet yhteistyösopimuksensa ja olemme jatkossakin käyttämässä Wiren palveluita. Toki seuraamme myös kilpailijoiden liikkeitä ja mitä alueellamme muutenkin tapahtuu. -Tietoliikenneverkko muuttaa jatkuvasti muoaan ja kehittyy yhä enemmän suurten viestintätarpeiden siirtoon. Tämä asettaa myös jatkossa haasteita eri palveluiden toimittajille. Olemme saanet selvää palautetta, että Wire on kehittämässä omaa toimintaa ja osaamista, mikä myös jatkossa helptaa yhteistyökumppaniemme valintaa! -Yhteistyön kannalta ovat aina hyvän työn ja laadun lisäksi merkityksellisiä myös henkilökohtaiset, hyvät ja lutamukselliset kontaktit. Nämä ovat meidän yhteistyössämme sujuneet hyvin ja ne kannattaa jatkossakin huomioida, Välkkynen sanoo. Wiren yhteistyö Lohjan Puhelin Oy:n kanssa on rakennettu monivuisen partneruuden hengessä. Wire vastaa monipuolisesti palveluiden tutamisesta Lohjan Puhelin Oy:lle rakentaen ja huoltaen mm kupari- ja valokuitupuhelinverkkoja, KTV-verkkoja sekä laajakaistaverkkoja. Kuvassa Lohjalla Nummenkylässä uuden rakennetun puhelinverkkoalueen keskitinlaitehuoneessa käyttööntarkastuksissa Lohjan Puhelin Oy:n Olli Peranto(vas.) Martti Jolkkonen (kesk.) ja Wiren tiimipäällikkö Alpo Honkanen. Wire ire on urakoinut Tammisaaressa Kesälahden Maansiirto Oy:lle maantie 1002 perusparan- nustyöhön sisältyen uuden tievalaistuksen. Tapio Railo Kesälahden Maansiirto Oy:stä (oik.) ja Wiren tiimipäällikkö Sture Nylund teavat yhteistyön sujuneen hyvin. 3

4 TOIMIALAJOHTAJA REIJO LATVALA, PAKK Paimion Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus ja Verkonrakentaja Wire Oy tekevät yhteistyötä, joka tähtää alan ammattilaisten entistä parempaan koulutukseen. -Yhteistyömme alkoi parisen vuta sitten, jolloin Wire koulutti yhden ryhmän tietoliikenneasentajaksi. Meillä koulutuksesta vastasi tietoliikennetekniikan asiantuntijamme Risto Mattila, joka yhdessä Wiren kanssa räätälöi opiskelijoille ohjelmaa niin, että se täytti sekä tutkinto- että työelämävaatimukset. Kokemuksemme olivat erittäin myönteisiä, sanoo Paimion Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskuksen tekniikan toimialajohtaja Reijo Latvala. Hyvät kokemukset ovat johtaneet maassamme ainutlaatuiseen jatkoprojektiin, jossa tavoitteena on ammattitutkinto. - HuippuWire verkostoasentajakoulutus käynnistyi tammikuussa Se johtaa sähkölaitosasentajan ammattitutkintoon ja esim. sähköturvallisuusmääräykset, turvallisuus ja riskien hallinta ovat täysin tutkintoperusteisia sekä luonnollisesti yleistaid, joilla on oma merkityksensä tutkinnon jokaisessa osassa. -Piltihankkeen siitä tekee se, että siihen liitetään tutkinnon perusteiden lisäksi Wiren ja sen asiakkaiden tarvitsemia osaamisalueita, jta asentajien moniosaaminen lisääntyy. Se taasen tarkoittaa sitä, että sama asentaja voi tehdä työmailla sekä tietoliikennetekniikan, telematiikan, sähköverkostekniikan teknisten osaamisten lisäksi oman työn myyntityötä, kehittää yhdessä tilaajaorganisaation kanssa työn tekemisen prosessia ja saada siten kustannustehokkuutta ja kannattavuutta lisää. Yksi esimerkki on lisätyön hankkiminen työn tekemisen yhteydessä, joka on aina molempien organisaatioiden etu. Kukapa muu sen parhaiten näkee, kuin työmaalla työskentelevä asentaja. Mutta siihenkin osaamiseen täytyy kouluttautua ja opetella rohkeasti teuttamaan koulutuksen antia työelämässä, Latvala korostaa. -Tarkoitus on myös jatkaa tutkinnon jälkeen niin, että asentajat voivat tehdä itsenäisem- Ainutlaatuista koulutusyhteistyötä - HuippuWire ire min töihin tarpeellisia muutoksia ja hyväksyttää niitä tilaajaorganisaatiolla sekä hallita niiden dokumentointi. Voisiko sanoa, että kyseinen piltihanke on monivuinen prosessi, jossa edetään vaiheittain askel kerrallaan ja samalla kehitetään verkostoasentajan ammattitutkinnon sisältöäkin ja yritetään vaikuttaa siihen yhdessä nelikantaisesti valtakunnallisellakin tasolla. -Yhteistyön osapuolet ovat Wiren ja PAKK:n lisäksi Länsi-Uudenmaan oppisopimustoimisto ja STUL. Koulutusta on suunniteltu kolmi- ja nelikantaisesti keväästä alkaen ja olemme keskustelleet myös OPH:n kanssa, joka on suhtautunut erittäin myönteisesti. Tilaajaorganisaatikin ovat olleet vaihtamassa ajatuksia ja ohjanneetkin kyseiseen suuntaan. -Piltihankkeen yksi syntymisen tahto oli, että Wire haluaa todellakin kehittää henkilöstöään ja luoda sen avulla kilpailukykyä ja laatua lisää. Toinen merkittävä seikka oli se, että kisälliperinnettä ei voi harrastaa entiseen sähkölaitosajan malliin, kun leipä tulee työn tekemisestä. Se tarkoittaa sitä, että asentajien tulee olla tulevaisuudessa nykyistä valmiimpia moniosaajia, kun astuvat vaativiin verkostoasentajan tehtäviin. Kolmas tärkeä tekijä on se, että yritetään yhdessä päästä sähkölaitosajatuksista pois, kun sitä maailmaa ei ole enää olemassa ja saada senkin avulla nuoriso kiinnostumaan alasta, Latvala paintaa. -Koulutuksen rahoituksen kannalta olisi tärkeää saada sähkölaitosasentajan ammattitutkintoon lisää selkeitä osia maastoon tehtävästä suunnittelusta, sähköasennustekniikasta, tietoliikennetekniikan perusteista ja telematiikasta sekä myynnin ammattitutkinnosta. Esimerkiksi oppisopimusrahoitusmalli on kohtuullinen koulutuksen kohdistuessa puhtaasti tutkintoihin valmistavaan koulutukseen, mutta huomattavasti heikompi silloin kun koulutus räätälöidään yrityksen tarpeeseen. Siitä me olemme olleet porukalla huolissamme ja sillä on todella suuri vaikutus siihenkin, että kuinka yritykset voivat panostaa henkilöstönsä koulutukseen ja miten HuippuWire-projektilla Wire hakee toimintojensa kehittämiseksi lisää kilpailukykyä. Koko henkilöstö on mukana aktiivisesti kehittämässä yhteistyössä prosesseja tavoitteena saavuttaa uusi entistä tehokkaampi ja laadukkaampi yhteinen toimintatapa. Kuvassa Kari Lepistö (vas.) ja tiimipäällikkö Pasi Saari sekä kehityspäällikkö Jorma Koivuniemi (oik.) HuippuWire-palaverissa. HuippuWire-projektia pohtimassa Arto Saastamoinen /STUL ja Reijo Latvala/PAKK (oik.). MAURI PYYKÖNEN, TIEHALLINNON LIIKENNEKESKUS Wire - kokenut ja osaava taataan koulutuksen laatu. Olemme käyneet esittämässä huolemme tästä aiheesta yhdessä STUL, Wire ja PAKK karvalakkilähetystönä OPH:lle. Paimion AKK:n SOINTUhankkeen kehittämiseksi eteenpäin saamme tästä piltihankkeesta runsaasti työelämälähtöistä sisältöä, joka on ensiarvoisen tärkeää, Latvala teaa. VERKONRAKENTAJA OY tehokas ja tarkka yhteistyökumppani Liikennekeskuspäällikkö Mauri Pyykönen. Liikennekeskuspäällikkö Mauri Pyykönen Tiehallinnon Liikennekeskuksesta Helsingistä on tehnyt yhteistyötä Wiren kanssa kauan. -Yhteistyöni Wiren ja jo sen edeltäjätoiminimen kanssa alkoi muistaakseni 80-luvulla Uudenmaan tiepiirin tievalaistuksen asennusurakoista ja huolloista. Wire on tievalaistuksen ohella urakoinut lukuisia liikennevalojen asennus- ja sähköurakoita. Tiepiirin ja Tuusulan kunnan kanssa Wirellä on ollut jo vuosikausia Hyrylän liikennevalojen huoltosopimus. -Yhteistyökumppanit valitaan nykyisin pääasiassa kilpailuttamalla urakat. Urakoitsijalla tulee olla riittävät resurssit, hyvä osaaminen ja riittävästi kokemusta sekä tietysti myös kilpailukykyiset hinnat tullakseen valituksi. Me, jka sitten käytännössä toimimme urakoitsijan kanssa työn aikana niin kentällä kuin Liikennekeskuksessakin, arvostamme ennenkaikkea osaamista ja kokemusta, yhteistyökykyä ja toimivia henkilösuhteita, Pyykönen sanoo. -Wire on tehnyt valtauksen myös uudemman liikennetekniikan alueella; mm. Kehä 2:lla ja vuonna 2000 käyttöön etun Hiidenkallion tunnelin sähkö- ja telematiikka-asennukset. Viime syksynä Uudenmaan tiepiiri ja Wire solmivat liikennetelematiikkalaitteiden huoltosopimuksen, joka pitää sisällään mm. muuttuvat liikennemerkit ja infaulut Länsiväylällä ja Turuntiellä, Hiidenkallion tunnelin liikenteen seuranta- ja ohjausjärjestelmät sekä pääkaupunkiseudun matka-ajan seurantajärjestelmän tienvarsilaitteet. tarjoaa liikennetelematiikka Liikenneval Valvontakamerat Muuttuvat liikennemerkit ja opasteet Älykkään tievalaistuksen ja liikenteen ohjausjärjestelmät Liikennetunnelien sähköistys- ja automaatiojärjestelmät Laitehankinnat ja -asennukset * Sähkö- ja viestikaapeloinnit * Ohjelmoinnit Kunnossapito * Viankorjaus Wire teuttaa Kehä III-projektissa Suomessa tässä laajuudessa uraauurtavan valaistuksen ohjausjärjestelmän toimituksen. Saneerattavan Kehä III:n uuden valaistuksen tasoa säädetään automaattisesti mm. liikennetiheyden ja valaistusolosuhteiden mukaan. Lisäksi valaistusverkosta saadaan automaattisesti kunnossapitietoa valaistuksen laitteiden kunnosta. Kuvassa Tiehallinnon projektipäällikkö Osmo Holmström (kesk.) ja Wiren tiimipäällikkö Vesa Tamminen (vas.) ja projekti-insinööri Arto Alenius. 4

5 MARTTI KALLIONIEMI, FORTUM SÄHKÖNSIIRTO OY Toimiva partneryhteistyö Martti Kallioniemi ja Jorma Koivuniemi. -Yhteistyö Wiren kanssa on lähtenyt käyntiin jo luvun alkupuolella silloisen sähköyhtiön kanssa. Fortum Sähkönsiirto Oy on tullut kuvioon yhtiönä v Nykyinen Partner-sopimus Wiren kanssa alkoi v. 2004, kertoo Martti Kallioniemi. -Sopimuksissa pyritään kattamaan ne kaikki osa-alueet, jka ovat verkkoyhtiön tehtäviä (jakeluverkon tarkastus, kunnossapito ja rakentaminen, vikojen selvitys ja korjaus, asiakaspalvelutöitä esim. liittymien rakentaminen, käytetyn materiaalin hallinnointi ja logistiikka yms.). -Toimiva yhteistyö vaatii jatkuvaa vuoropuhelua mahdollisimman laajalla alueella, Kallioniemi sanoo ja nimeää joukon tärkeitä tekijöitä: -Yhteistyö on säännöllistä ja monitasoista. Jokaisessa tilaisuudessa haetaan asioita missä on onnistuttu ja mitä pyritään kehittämään. Taloudelliset ja tekniset asiat mahdollisimman avoimia ja läpinäkyviä. Tunnetaan riittävällä tasolla toistemme tarpeet ja tavoitteet. Mahdolliset muutokset toimintaan, toimintaympäristöön tai resursseihin annetaan mahdollisimman aikaisin partnerin tietoon, molemmin puolin. -Olemme tyytyväisiä saamaamme palveluun. Nyt toiminta on ollut alueellisesti samalla paikalla pitkään. Myös tarjonta tuteiden osalta on ollut melko pitkään muuttumaton. Yhteistyön laajentamisen osalta mahdollisuuksia on joko laajentaa toiminta-aluetta ja/tai tehdä kokonaisvaltaisemmin verkkoon liittyvät työt. Tällä hetkellä mm. maastosuunnittelua tullaan Wireltä ostamaan, mikä on selvä laajentaminen tekemisen osalla. Kallioniemi uskoo yhteistyön laajenevan. Onhan yhteinen taival vasta alussa. -Viimeaikaiset sääolosuhteet ovat osoittaneet miten hyvin partneruus on ymmärretty koko organisaation alueilla. Wiren henkilökunta toimi esim. joulukuussa itseään säästämättä hankalissa olosuhteissa, jta verkkoyhtiön asiakkaille saataisiin sähköt mahdollisimman pian. Nämä testit mittaavat sitä oikeaa yhteistyön tasoa ja sisältöä. Nyt se toimi, teaa Kallioniemi. tarjoaa jakeluverkkojen kunnossapid Ilmajohtoverk Maakaapeliverk Valaistusverk Sähköasemat Muuntam Kytkinlaitokset Vuositarkastukset ja -huoll * Korjauspalvelut * Katkaisija- ja relehuoll Verkon maadoitus- ja laatumittaukset * Johtokatujen tarkastus- ja raivaustyöt VERKONRAKENTAJA edelläkävijä Karjaan Puhelin Oy:lle Wire ire on urakoinut jo usean vuoden ajan kupari- ja kuituverkk uituverkkojen rakentamista sekä kunnossapitöitä. Kuvassa Karjaalla kuituprojektityök uituprojektityökohteessa ohteessa Karjaan Puhelin Oy:stä Calle Ehrnstedt (oik.) ja Wiren Sture Nylund. tarjoaa E18-motoritieprojekti mm. Lohjanharjun Vt1- ja Vt25-hankkeet ovat aiheuttanut myös sähkönjakelu- ja televerkkoyhtiöille runsaasti verkostomuutostöitä. Wire on urakoinut kjjohto- ja muuntamosiirtoja sekä pienjänniteverkkojen muutostöitä Lohjan alueella Fortumille. Kuvassa Fortum Sähkönsiirto Oy:n suunnittelija Jarmo Kortesmäki (oik.) ja Wiren tiimipäällikkö Tero Ikävalko projektityökohteessa Lohjanharjulla. valaistusverk Tievalaistusverk Katuvalaistusverk Aluevalaistusverk Teollisuusalueet Ulkoilualueet Julkisivuvalaistukset Erikoisvalaistukset Tunneli- ja siltavalaistukset Maankaivu ja perustustyöt * Putkitukset ja kaapelien ved * Jalusta-asennukset Pylväsasennukset * Valaisinasennukset * Mastoasennukset Viankorjaus * Kunnossapito * Suunnittelu HYVÄSSÄ ESSÄ tarjoaa keskijänniteverkon jännitetyöt Ilmajohto tojen ja kaapeleiden kytkentätyöt Muuntamoiden ja kojeistojen jännitetyöimuroinnit Pylväsvaihd jännitetyönä Erinhuoll E.ON Finland Oy on Wiren monivuinen vuosisopimusasiakas. as. Wire ire rakentaa ja ylläpito- saneeraa laaja-alaisesti pj- ja kj-ilmajohto- - ja maakaapeliverkk aapeliverkkoja. Yhteistyö on sujunut hy- vin ja molemminpuolisesti kehittävässä hengessä. Wiren ja E.ON Finland Oy:n yhteistyö laajeni mm. tammikuussa 2005 Rusiin, kun siellä maan lähihistorian rajuin myrsky y aihe- utti laajasti verkostovik ostovikoja. oja. Wire ire lähetti Rusiin asentajia jakeluverk eluverkon on korjaustöihin. Kuu- vassa E.ON Finland Oy:n rakennuttajat rakennuttajat Runar Haglund (oik.) ja Juha Silta- nen sekä Wiren asentaja Markku u Himanen. 5

6 JUHA LAITINEN, KSS ENERGIA Kokonaistaloudellisuus ja laaja-alaisuus tärkeää -Yhteistyö Wiren kanssa on KSS Energian osalta alkanut 2003, jolloin Wire Oy toimitti ensimmäiset projektikohteet KSS Energian alueelle, kertoo osastopäällikkö Juha Laitinen. Viime vuonna yhteistyö laajeni käsittäen useita vuosisopimuksen piirin kuuluneita kohteita sekä erillisiä projektikohteita. -Yhteistyökumppanin valinnassa arvostamme kokonaistaloudellisuuden lisäksi verkonrakentamisen laaja-alaista osaamista ja joustavuutta päivittäisessä toiminnassa. Wire Oy on kooltaan merkittävä verkonrakentaja, jolta löytyy riittävästi osaamista ja voimavaroja kohteisiin, joita meillä on tarkoitus myös tulevaisuudessa teuttaa ulkopuolisen yhteistyökumppanin avulla Laitinen teaa. -Ulkopuolisen verkostourakoitsijan käyttö on meillä vielä verrattain nuorta toimintaa, ja toimintatavat ovat siksi vasta muoutumassa niin kuin alalla varmasti on tilanne monessa muussakin verkkoyhtiössä. Yhteistyösopimuksissa tulisi pyrkiä vuta pidempiin sopimuksiin, jta yhteistyötä voidaan hyödyntää tehokkaammin molemmin puolin, sanoo Laitinen. -Verkonrakennuskohteita ei voi verrata suoraan esim. talonrakennuskohteisiin, sillä tarjoaa muuntam Osastopäällikkö Juha Laitinen, KSS Energia. verkonrakennukseen liittyy yleensä aina tilaajan verkon käyttötoiminta, joka vaatii hyvää ja kiinteää yhteistyötä, sopimuksia ja turvallisuusasioiden huomioimista myös urakoitsijan puolelta. Näiden asioiden hyvä osaaminen ja käytännön tehtävät vaativat toimintatavan tuntemusta puolin ja toisin, ja voi oppia vain käytännössä, jta sujuva yhteistyö olisi mahdollista. -Yhteistyö Wire Oy:n kanssa hoitunut meidän näkökulmasta hyvin ja saatujen kokemusten perusteella tulemme myös tulevaisuudessa teuttamaan osan verkonrakennusprojekteista ulkopuolisen urakoitsijan avulla. Kiinteistömuuntam Puistomuuntam Pylväsmuuntam Tilapäismuuntam Suurmuuntam Kytkinlaitokset Sähköasemakojeist TIMO HOVI, VIHDIN KUNTA Positiivista tiimityötä -Wire on tehnyt Vihdin kunnalle katu-/tievalaistusten rakentamista urakkakilpailujen perusteella valittuna toistakymmentä vuta sen jälkeen, kun Vihdin Sähkön rakentamistoiminta loppui. Katuvalaistuksen kunnossapitoa Wire on tehnyt Vihdille yhden kolmivuiskauden ja toista urakkaa , kertoo toimistoinsinööri Timo Hovi Vihdin kunnasta. -Kunta on ollut tyytyväinen rakentamisurakoiden suoritukseen. Paikalla toimivana urakoitsijana urakoitsija on pystynyt hyvään yhteistyöhön kadunrakentamisen tahdissa niin, että työvaiheet on voitu tehdä joustavasti ja optimaalisesti. Lisätöitä on voitu tilata urakka-aikana tarjtujen valaistusten kappalehinnoilla ilman uutta kilpailutusta ja toiminta on ollut erittäin dynaamista, Hovi teaa -Vuonna 2004 urakointikohteet olivat tavanomaisia katujen katuvalaistusten rakentamisia. Saneerattua hyväkuntoista valaistuslaitetta on käytetty uudelleen yksityistiekohteissa. Vuonna 2004 mittauskeskuksiin asennettiin kellolaitteita, jta tie- ja katuvalaistuksia voitiin sammuttaa keski- ja aamuyön ajaksi. -Tarjouskilpailussa hinnan vaikutukseksi on valittu 70 %. Loput 30 % huomioon etaan yrityksen kokemuksen, referenssien, paikallistuntemuksen, resurssien ym. yhteistoimintakykyisyyden perusteella. Wire on menestynyt hyvin tällaisessa kokonaistaloudellisuuteen pyrkivässä urakkakilpailussa, Hovi kertoo. Vihdissä on toiminut hyvin yhteistyö kunnan, rakentajan ja kunnossapitäjän sekä katuvalaistuksen suunnittelijan, (Fortum Säh- Toimistoinsinööri Timo Hovi, Vihdin kunta. könsiirto Oy), eri kaapelilaitosten ja katuvalaistusurakoitsijan sekä valaisinkalustemyyjän kesken. Jo suunnitteluvaiheessa on voitu sopia yhdessä rakentajan kunnossapitäjän ja kalustetoimittajan kanssa valaistuksen periaatteet ja valita hinnaltaan ja laadultaan sopivat kalusteet. Katuvalaistuksen rakentamisessa ja kunnossapidossa teutuu positiivisella tavalla tiimityöskentelyn kustannus-, laatu- ja aikatauluhyödyt. Kadulle tulevien laitosten rakentaminen yhteen kaapelikaivantoon on toiminut katuvalaistusurakoitsijan koordinoimana niin, että kaikki osapuolet ovat olleet tyytyväisiä. Vihdin kunnan tiemestari Markku Nevantausta (oik.) toimistonsinööri Timo Hovi ja Wiren tiimipäällikkö Jari Perämäki. Perustukset * Kaapeloinnit ja johdukset * Laite- ja kojeistoasennukset Saneeraukset * Tarkastukset * Jännitetyöpuhdistukset * Käytönjohto Ylläpito * Suunnittelu Keskijänniteverkk eskijänniteverkkojen jännitetyöt ovat osana Wiren monipuolista palvelutarjontaa. Tarjo arjo- amme asiakkaillemme aillemme mm. kj-johtojen kytk ytkemistä ja irroittamista, johtojen välieruspaikkojen tekoa oa ja kojeistojen jänniteimurointia. Kuvassa Wiren asentajat Pekk ekka a Urpalainen ja Kai ai Grönholm jänniteimuroinnissa Helsinki-Vantaan lentoaseman maastossa. Ilmailuhalli- tuksen miehet sähköasentaja Esa Heikkinen ja sähköteknikko o Jarmo Hammarberg (oik.) seuraavat työn kulk ulkua. ua. tarjoaa maa- ja vesistökaapelit Sähkönjakeluverk Valaistusverk Tietoliikenneverk Teollisuussähköverk Tilapäissähköverk Maankaivu ja auraus * Putkitukset ja kaapelien veto * Asennustyöt Viankorjaus * Kaapelien näyttö ja kartoitus Wire ire urakoi oi mm. teollisuus- ja palvelualan kiinteistöihin (esim. kauppak auppakesk eskukset) kojeis- to- - ja muuntamoimituksia. Tarjoamme sekä pj- että kj-kojeistoimituksia avaimet käteen periaatteella, myös väliaikaisia aisia kojeistoja esim. puistomuuntamorakenteita määräajaksi. Wire ire huoltaa ja koestaa sekä pj- että kj-lait- teita ja kojeistoja nykyaik yaikaisilla aisilla rele- ja laitekoestusvälineillä. Kuvassa Lappohjan Rauta- ruukin tehtaalle Wiren toimittaman kojeis- ton toimituksen teuttajat Rautaruukin Ben Jansson (oik.) ja Wiren Jan Bergholm. 6

7 LASSE MYLLYLÄ, SONERA CARRIER NETWORKS OY Wire-yhteistyö laajenee -Sonera Carrier Networks Oy on tehnyt Verkonrakentaja Wiren kanssa hyvää yhteistyötä vuodesta 1999 alkaen. Ensimmäiset vuodet ( ) tehtiin pääsääntöisesti projektiluontoisia kilpailutettuja urakoita. Näiden projektiluontoisten urakoiden oppien pohjalta siirryimme vuonna 2003 pienimuoisiin yhteisrakentamishankkeisiin ja vuonna 2004 teimme sitten ensimmäisen vuosisopimuksen pienistä/keskisuurista rakentamistöistä, kertoo rakennuttamispäällikkö Lasse Myllylä. -Yhteistyö Verkonrakentaja Wiren kanssa on ollut hyvää. Alkuvuosina oli toki pieniä ongelmia laatuasioiden kanssa, mutta niistä on keskustelujen ja palautteiden kautta päästy nykymuoiseen Soneran tapaan tehdä töitä. Tilaajan vaatimukset ovat tiukat, mutta Wire on niistä selviytynyt hyvin. Myllylä sanoo, että yhteistyö kehittyy luonnollisesti koko ajan tilaajan ja Wiren oman strategian mukaisesti. Tänä vuonna mm. yhteistyö laajenee koskemaan koko pääkaupunkiseutua. Lisäksi yhteinen sähköinen tilausrajapinta tulisi rakentaa tämän vuoden aikana. Volyymit kehittyvät luonnollisesti myös tämän mukana. -Kokemuksemme Wiren toimista ovat positiiviset. Toki parantamisen varaakin on, mutta yhteistoiminta/palaute-keskusteluiden kautta ne ns. huonkin osa-alueet saadaan varmasti korjattua tilaajaa tyydyttävälle tasolle, Myllylä teaa. Rakennuttamispäällikkö Lasse Myllylän mukaan tilaajana Soneralla on tiukka seula päätettäessä kenen/keiden urakoitsijoiden kanssa yhteistyötä valtakunnallisesti ja alueellisesti tehdään. Seula perustuu faktatietoihin, tilaajan omaan seurantaan ja vuosien tuomaan käytännön kokemuksiin. Kun nämä vaatimukset täyttyvät, niin urakoitsijan kanssa voidaan harjoittaa yhteistyötä, jos myös operatiivisen toiminnan taso on riittävä. Myllylän mukaan tilaajan operatiivisen toiminnan vaatimukset voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: 1) laatu (yleinen ja asennus), 2) toimitusvarmuus (sovitun aikataulun pito) ja 3) kustannustaso (tilatun työn hinta). -Yhteistyön kehittyminen on aina myös urakoitsijasta itsestään kiinni. Tilaajan ymmärtäminen, venyminen tiukan paikan tullen, urakoitsijan oman toiminnan kehittäminen ja palautteista oppiminen ovat varma tie yhteistyön laajentumiseen, teaa Myllylä. Soneran Wire-yhteistyö on laajentunut huomattavasti Uudenmaan alueella. Wire rakentaa kupari- ja valokuitualuekaapelointiverkkoja sekä saneeraa ilmajohtoverkkoja. Kuvassa Soneran Jari Stenroos ja Wiren Jukka Mattila jakokaapin vastaantarkastuksessa. Wire-Sonera yhteistyö on kehittynyt laajalla maantieteellisellä alueella. Tammisaaressa Wire on urakoinut mm. puhelinverkkojen kunnossapitöitä sekä aluekaapelointiverkkoja. Kuvassa Soneran Leif Granström (vas.) sekä Wiren Nicklas Martin. Wiren ja Sonera yhteistyön kehittäminen on vaatinut aktiivista molemminpuolista sitoutumista toimintojen kehittämiseksi asiakasvaatimuksia vastaavaksi. Yhteistyösopimuksen sisältö ja sen hiominen ovat olleet Soneran Lasse Myllylän (vas.) ja Wiren Hannu Mikkosen vastuulla. HYVÄSSÄ ESSÄ Vantaan Energia Oy on ollut yksi Wiren pitkäaikaisimmista aisimmista asiakkaista. aista. Yhteistyö perustuu molemminpuoliseen lutamukseen ja työnteon tehokkuuteen. Wiren tehokkuus on testat- tu Vantaan Energian kilpailuttaessa verkonrak onrakennus- ja kunnossapitöitä ja Wire ire on va- kiinnuttanut asemansa yhdeksi alan johtavista urakoitsijoista. Kuvassa Vantaan Energian Vesa Oksanen (oik.) ja Olavi Huari seuraavat Wiren tiimipäällikön Seppo Sarkolan kans- sa Wiren asentajien Markku u Paakk aakkunaisen ja Antti Elorannan muuntamoasennustöitä. tarjoaa tietoliikenneverk Puhelinverk Dataverk Kaapeli-TV -verk IT-erikoisverk Radiopuhelinverk Valokaapelityöt * Kuparikaapelityöt * IT-verkkyöt * Radiomastyöt Verkostomittaukset * Maankaivu ja kaapelien veto * Viankorjaus Kaapelien näyttö ja kartoitus * Kunnossapito Logistiikkapalvelu * Suunnittelu Hangon kaupungissa Wire ire huoltaa, korjaa ja rakentaa tievalaistusverkkoja pitkäaikaisen aisen yhteistyösopimuksen mukaisesti.w aisesti.wire ire on luettava kumppani ja Wiren ammattilaisten kanssa on helppo toimia.wire ire on asiantunteva valaistusverkkojen rakentaja ja huoltava urakointi- yhtiö. Kuvassa Hangon kaupungin edustajat Heimo Haapala (vas.) ja Risto Jokiniemi (oik.) sekä Wiren Sture Nylynd. 7

8 N VAHVUUDET * Yli 130 monitaitoista ammattilaista * Nykyaik yaikaiset aiset IT-järjestelmät asiakkaiden aiden hyödynnettäväksi * Kehittyneet logistiikkapalvelut ja vankat at toimittajasuhteet * Monipuoliset nykyaik yaikaiset aiset työkoneet ja laitteet * Kesk eskeinen einen sijainti ja nopeat palvelut Pääkaupunkiseudun yksi suurimmista tienparannushankkeista eista vv on välin Lentoasemantie-Tikk ikkurilantie saneerus Kehä 3:lla. Kohteen valaistustekniset sekä liikenteen ohjauksiin liittyneet laitteet ja työt on urakoinut Verk erkonrak onrakentaja Wire ire Oy. * Laatuvastuu-urakointi HYVÄSSÄ ESSÄ Vantaan kaupungin tievalokohteiden ohteiden rakentamista Wire ire on urakoinut jo usean vuoden ajan. Kaupungin tievalohankkeiden eiden rakentaminen koostuu vuositasolla usean kymmenen koh- teen valaistuksen rakentamisesta ja rakentamisen tarpeet saattavat olla hyvinkin tiukalla aikataululla ataululla teutettavia. Yhteistyö on kehittynyt ja toimintatavat ovat hioutuneet vuosien aikana ana molemminpuoliseksi tehokkaaksi toimintatavaksi. Kuvassa Vantaan Energia Oy:stä rakennuttajak ennuttajakonsultti Jukka a Heinonen (vas.) ja Wiren tiimipäällikkö Mikko o Malmipuro. TOIMITUS JA ULKOASU VIESTINTÄTOIMISTO MEDIAWALLIUS, KUOPIO PAINOPAIKKA SUOMEN PAINOTUOTE, JOENSUU 2005 VERKONRAKENTAJA HYVINKÄÄ HÄMEENLINNA HEINOLA KARJAA LOHJA VANTAA Toimitusjohtaja REIJO VIRTANEN Markkinointipäällikkö HANNU MIKKONEN YDINOSAAMINEN Wiren ydinosaamista ovat sähkönjakelu-, viestiliikenne-, valaistus- ja tilapäissähköverkkojen rakentaminen, suunnittelu ja kunnossapito. Wire ylläpitää ja rakentaa myös teollisuus- ja palveluyritysten keskijännitemuuntamoita ja pienjänniteverkkoja. MONIOSAAMINEN Wiren toimintaa on kehitetty panostaen henkilöstön ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen ja moniosaamisen lisäämiseen. Ammattitaito- ja monitaitoisuus lisäävät toiminnan tehokkuutta. Wire tarjoaa asiakkailleen joustavaa osaamista. Tiimiorganisaatiossa korostuu tiimin jäsenten itseohjautuvuus sekä yksilön vastuunto työstä. Tiimien jäsenet ovat moniosaajia, mikä varmistaa asiakkaalle joustavan ja oikea-aikaisen toiminnan. KUMPPANUUS Wire on solminut pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia sähkö-, tele- ja maansiirtoyritysten kanssa. Korostamme toiminnassamme erityisesti asiakasnäkökulman merkitystä. Se ohjaa oman toimintamme ja yhteistyöverkostomme jatkuvaa kehittämistä tavoitteena asiakkaittemme kilpailukyvyn lisääminen. Wire sitouttaa kumppaninsa asiakassopimuksissaan samaan työn laatutasoon kuin Wire. Kumppanuus lisää asiakassuhteessa työn tehokkuutta ja yhteisten toimintaprosessien sekä työmenetelmien kehittämistä. 8

SÄHKÖTEKNISET PALVELUT

SÄHKÖTEKNISET PALVELUT SÄHKÖTEKNISET PALVELUT Pori Energia Oy: Sähkötekniset palvelut 1 Sisällys YLEISTÄ... 3 SÄHKÖURAKOINNIN OSA-ALUEET... 4 SÄHKÖSUUNNITTELU... 4 SÄHKÖVERKON RAKENTAMINEN... 6 KATU- JA ULKOVALAISTUS... 6 TIETOLIIKENNEVERKON

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Caruna. Urakoitsijapäivät 2015

Caruna. Urakoitsijapäivät 2015 Caruna Urakoitsijapäivät 2015 1 2 Uusi yritys sadan vuoden kokemus Uusi yhtiö sadan vuoden kokemuksella Aloitimme sähkönsiirron vuonna 1912 kylässä nimeltä Karuna. Suomi oli silloin pimeä maa, johon halusimme

Lisätiedot

Rakentajat. PELOTON energiaremontti

Rakentajat. PELOTON energiaremontti Rakentajat PELOTON energiaremontti FAKTA Asuminen 30 % henkilökohtaisesta hiilijalanjäljestä ONGELMA Asiakas ei osaa Systeemit monimutkaistuvat Kokonaisuudet pitää sovittaa yhteen Kauppa ei osaa HUOLTO

Lisätiedot

Suomen teollisuuden kunnossapitäjä

Suomen teollisuuden kunnossapitäjä Suomen teollisuuden kunnossapitäjä PEPT Oy Ab on vuonna 1992 perustettu perheyritys, jonka merkittävintä osaamista ovat teollisuuden eristys- ja telinetyöt sekä LVI-eristäminen. PEPT Oy Ab tarjoaa teollisuudelle

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Kehittyvä johtajuus. Jyvässeudun Verkonrakennuspalvelu

Kehittyvä johtajuus. Jyvässeudun Verkonrakennuspalvelu Kehittyvä johtajuus JyNet Oy Jyvässeudun Verkonrakennuspalvelu JyNet Oy www.jynet.fi Puh.020 77 90 990 Y-tunnus 2236083-2 Harkkotie 6 info@jynet.fi 40250 JYVÄSKYLÄ etunimi.sukunimi@jynet.fi Perustettu

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Uutiset. WIRE edelläkävijä WIRE TÄ S S Ä N U M E R O S S A : * WireUutiset uudessa kuosissa M A H D O L L I S U U K S I A OS A A J I L L E

Uutiset. WIRE edelläkävijä WIRE TÄ S S Ä N U M E R O S S A : * WireUutiset uudessa kuosissa M A H D O L L I S U U K S I A OS A A J I L L E NRO 7 Wire uudessa kuosissa WireUutisten ulkoasua on uudistettu vastaamaan tämän päivän jakeluvaihtoehtoja. Sivukoko on nyt A4, joten lehtemme jakelun muuttuessa nykyistä enemmän sähköiseksi, myös lehden

Lisätiedot

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Kymenlaakson Sähkö Perustettu 1918 13 kaupungin ja kunnan omistama sähköyhtiö

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Suuhygienisti (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Sähköliittymä ja työmaasähkö

Sähköliittymä ja työmaasähkö Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa heti AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON Autosalpa Oy ja Renor Oy ovat sopineet torstaina, 19.6.2008, tonttikaupasta Lahden Asemantaustan kaupunginosassa olevasta

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

MONIPUOLISTA OSAAMISTA

MONIPUOLISTA OSAAMISTA Kanta Kaivu Oy on vuonna 1993 perustettu nurmijärveläinen maarakennus-, rakennus- ja kuljetusalan yritys. Toiminta-alueemme on pääkaupunkiseutu ja Etelä-Suomi. Meillä on 20 vuoden vankka kokemus monipuolisista

Lisätiedot

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa Rakentamispolitiikka Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa 2 PAS 55 Omaisuuden hallinnan elementit Omaisuuslajit Elinkaaren vaiheet: Hankkiminen Käyttäminen Kunnossapitäminen Uusiminen/hävittäminen 3

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Netel -yritysesittely. Netel on tietoliikenne- ja sähkönsiirtoverkkojen rakentaja ja ylläpitäjä pohjoismaissa.

Netel -yritysesittely. Netel on tietoliikenne- ja sähkönsiirtoverkkojen rakentaja ja ylläpitäjä pohjoismaissa. Netel -yritysesittely Netel on tietoliikenne- ja sähkönsiirtoverkkojen rakentaja ja ylläpitäjä pohjoismaissa. 2017 Netel lyhyesti Mitä teemme Netel suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää tietoliikenne- sekä

Lisätiedot

Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö

Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Raportti K2/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9250 Viite: Sky-kansio 1/3 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS K2/1998 Tässä suosituksessa

Lisätiedot

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen 1 TEKNISEN PALVELUN KUMPPANI VUODESTA 1986 Comatec Group: Insinööritoimisto Comatec Oy Rantotek Oy Insinööritoimisto Metso

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

Masor Works Masor Works

Masor Works Masor Works Luotettava kumppanisi teollisuuden asennus- ja kunnossapitotöihin Masor Works Masor Works Palvelemme niin suuria kunnallisia konserneja kuin pieniä yksityisiä yrityksiä aina samalla tehokkuudella ja palveluasenteella.

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved.

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved. Digitaalisuuden edistäjä TERVETULOA Yhtiökokous 1.4.2014 1. Teleste lyhyesti VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 2.Tilinpäätös

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut

Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut Teknisen palveluliiketoiminnan tuotannonohjauksen ja logistiikan kehittäminen Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut YIT Primatel Oy Kehityspäällikkö Jaana Saarela 24.11.2005 Esityksen sisältö YIT Primatel

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

www.altevisetec.fi Tieto. Tie tulokseen.

www.altevisetec.fi Tieto. Tie tulokseen. www.altevisetec.fi Tieto. Tie tulokseen. Ympäristöraportointi ALTE Visetec Oy toimitti ympäristöraportointijärjestelmän Ruukki Metals Oy:lle tammikuussa 2012, noin vuoden kestäneenä toimitusprojektina.

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja Ensihoitaja (AMK) Opinnot kestävät neljä vuotta, ja ne koostuvat 240

Lisätiedot

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013 Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys Kevät 2013 Yritysvastaajia 22 yli kolmannes vastaajista edusti yli 500 työntekijän yritystä Yrityksen toimintaympäristö energia-alalla 45,00 % 4

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 6.2.2013 1(3) TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Yrityksen toimiala Yrityksen liikevaihto Uusiutuvan energian osuus liikevaihdosta Henkilöstömäärän kehitys uusiutuvan

Lisätiedot

Mediq Kokonaisratkaisutoimittaja

Mediq Kokonaisratkaisutoimittaja Mediq Kokonaisratkaisutoimittaja Petteri Joenpolvir 21 Tammikuu 2014 Alustus Rakennushankkeissa kuluu erittäin paljon aikaa ja rahaa laitehankintojen suunnitteluun, kilpailutukseen ja toteutukseen. Eikä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Jukka Riikonen Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Viiteympäristö Rakennusinvestoinnit joista yli 1 M :n hankkeisiin

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI. 17.02.2012, Oulu

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI. 17.02.2012, Oulu KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI 17.02.2012, Oulu SEMINAARIOHJELMA klo 08:30 09:00 Aamukahvi klo 09:00 09:30 Tilaisuuden avaus Teknisen toimialan kehittämisen keskeiset haasteet, kokemuksia

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ. Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ. Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni Lauri Heikkinen 22.1.2013 Schneider Electric lyhyesti 22,4 miljardia

Lisätiedot

Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Verkonrakennuttaja- ja verkostourakointipäivät / Esa Peura

Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Verkonrakennuttaja- ja verkostourakointipäivät / Esa Peura Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Asiakkaat Sähköverkkoyhtiöt Elenia Oy, Fortum Sähkönsiirto, Herrfors, EON Kainuun Sähköverkko Oy, Savon Voiman Verkko Oy, Oulun Seudun Sähköverkkopalvelut

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

Asennustoiminnan kehitysnäkymät

Asennustoiminnan kehitysnäkymät Asennustoiminnan kehitysnäkymät Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Teleasennussektorit Asennustoiminnan eri osa alueet Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Sidosryhmätyytyväisyystutkimus Marraskuu 2014

Fingrid Oyj. Sidosryhmätyytyväisyystutkimus Marraskuu 2014 Fingrid Oyj Sidosryhmätyytyväisyystutkimus Marraskuu 2014 Merkittävimmät muutokset tuloksissa (verrattuna viime vuoteen) Fingridin tunteminen on hieman laskusuunnassa vuodesta 2012 asti Fingridin onnistuminen

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

STUL:n teemaseminaari 17.5.2016 Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry. STUL 17.5.2016 I Jari Syrjälä I 1

STUL:n teemaseminaari 17.5.2016 Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry. STUL 17.5.2016 I Jari Syrjälä I 1 STUL:n teemaseminaari 17.5.2016 Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry STUL 17.5.2016 I Jari Syrjälä I 1 Yhteisen tekemisen palikat 1/4 Työmailla Ammattitaitoisen työvoiman ja

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Yhteistyö kanssamme avain menestykseen. Satmatic Oy Sammontie 9 28400 ULVILA 02 5379 800 etunimi.sukunimi@satmatic.fi www.satmatic.

Yhteistyö kanssamme avain menestykseen. Satmatic Oy Sammontie 9 28400 ULVILA 02 5379 800 etunimi.sukunimi@satmatic.fi www.satmatic. Yhteistyö kanssamme avain menestykseen Satmatic Oy Sammontie 9 28400 ULVILA 02 5379 800 etunimi.sukunimi@satmatic.fi www.satmatic.fi 15,5 milj. asukasta Olemme osa pörssiyhtiötä AS Harju Elekter Group,

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Asiakkaan ääni kuuluu Lukessa - Luonnonvarakeskuksen asiakaskysely 2014

Asiakkaan ääni kuuluu Lukessa - Luonnonvarakeskuksen asiakaskysely 2014 Asiakkaan ääni kuuluu Lukessa - Luonnonvarakeskuksen asiakaskysely 2014 Asmo Honkanen Sidosryhmäfoorumi, 10.6.2014 Asiakkuus ja palvelut -projekti Kyselyn toteutus Asiakkuus- ja palvelut projektiryhmä

Lisätiedot

Bridge Network ORAVAIS OY. Daniel Finell - JNT

Bridge Network ORAVAIS OY. Daniel Finell - JNT Bridge Network ORAVAIS OY Daniel Finell - JNT TAUSTA Oravais centalantennandelslag Osuuskunta Kaapeli-tv verkko, 400 liittymää Kuituverkko, 55 liittymää Anvia Kupariverkko (Puhelin/ADSL) Kuituverkko (n

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiaseminaari 8.10.2015 Raimo Lovio Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Esityksen sisältö Energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

www.ramirent.fi TAPAHTUMAT

www.ramirent.fi TAPAHTUMAT www.ramirent.fi TAPAHTUMAT SUUNNITTELETKO TAPAHTUMAA? Meiltä saat kokonaisvaltaisen ratkaisun sen toteuttamiseen Kun järjestetään monimuotoisia ja isoja tapahtumia asioiden vaivaton kulku alusta loppuun

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Andament Group on infrastruktuuripalveluihin. konserni, joka toimii laajasti eri puolilla Suomea. Emoyhtiö on Kalajoella perustettu,

Andament Group on infrastruktuuripalveluihin. konserni, joka toimii laajasti eri puolilla Suomea. Emoyhtiö on Kalajoella perustettu, Andament Groupin vahvuus kasvaa ihmisistä ja ihmisten välisestä yhteistyöstä. Yhdistämällä konsernissa työskentelevien ammattilaisten vahva ja korkeatasoinen infra-alan osaaminen, saadaan kullekin asiakkaalle

Lisätiedot

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Pyörät pyörimään Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Toimittajan puheenvuoro: Raskone yhtiöt, Jyrki Kaskinen Tilaajan puheenvuoro: Lahden kaupunki, Mika Mäkinen Henkilöstön

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

MIKSI MYYNTISI TARVITSEE HUOLTOA?

MIKSI MYYNTISI TARVITSEE HUOLTOA? MYYNNIN HUOLTOKIRJA MIKSI MYYNTISI TARVITSEE HUOLTOA? Koska myynti on kone, joka hyytyy ilman huolenpitoa! Myynnin vuosihuolto on ainutlaatuinen, vaivaton ja nopea palvelujärjestelmä myyntisi tehostamiseksi.

Lisätiedot

26.3.2013 RL Tapio Jääskeläinen / Kiljava 2013 1

26.3.2013 RL Tapio Jääskeläinen / Kiljava 2013 1 26.3.2013 RL Tapio Jääskeläinen / Kiljava 2013 1 Lähtötilanne STM Työturvallisuuslainsäädäntöä valmisteleva neuvottelukunta TTN alle perustetaan asbestityöryhmä Nykyinen päätös asbestityöstä / asbestipurkutyöstä

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet. Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi

Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet. Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi Seti Oy:n vapaaehtoiset sertifiointipalvelut - tele- ja turvapätevyydet Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi Seti Oy:n tele- ja turva-alan sertifiointipalvelut ammattilaisille Teleurakointialan

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNIN SÄHKÖALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8143) KOKOUS. Pöytäkirja

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNIN SÄHKÖALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8143) KOKOUS. Pöytäkirja LÄNSI-SUOMEN LÄÄNIN SÄHKÖALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8143) KOKOUS Aika: 26.1.2010. klo 10:00 Pöytäkirja Paikka: Fortum Oy, Keilaniemi, Helsinki Läsnä: Jyrki Vainio Puheenjohtaja (TT) paikalla www.fortum.com

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Kananpäitä ja kansainvälistä kauppaa ammatillisen koulutuksen vientiponnisteluja TAKKissa

Kananpäitä ja kansainvälistä kauppaa ammatillisen koulutuksen vientiponnisteluja TAKKissa Kananpäitä ja kansainvälistä kauppaa ammatillisen koulutuksen vientiponnisteluja TAKKissa KansainväliSYYSpäivät 2013 5.11.2013 Jyväskylä Päivi Puutio Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK Taustalla Tampereen

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Tulos EK 2:n jälkeen

Tulos EK 2:n jälkeen VI Seinäjoki Ralli 17. 18.9.2016 EK 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic Etelä Pohjanmaan UA Hotelli Sorsanpesä EK1, 11.06km, nopein: 107km/h 1 23 Frilander Mikko 16 6:12,0 2 21 Ala Varvi Erkki 16 6:14,2

Lisätiedot

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen?

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? 2 2017 BR Teknologiateollisuus 2 Kone- ja tuotantotekniikan opiskelu Miksi teknologia!

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Energiapäivä 5.2.2013. Jyväskylä Martti Jaakonmäki Harri Ylikulju

Energiapäivä 5.2.2013. Jyväskylä Martti Jaakonmäki Harri Ylikulju Energiapäivä 5.2.2013 Jyväskylä Martti Jaakonmäki Harri Ylikulju LIIKEIDEA Toimitamme energiatehokkaita, laadukkaita ja ympäristöystävällisiä lämmitys-ja viilennysratkaisuja saneeraus-ja uudisrakentamiseen.

Lisätiedot

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Talomme katto on rakennettu vuonna 1986. Tiilet olivat tulleet huokoiseksi ja sammalta kertynyt, joten huoltoa kaivattiin, kertoo talon omistaja. Referenssi FRIISILÄNTIE

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

1 Minkä energiaosuuskunnan toimija olette? 1.Enon 2. Kiihtelysvaaran 3. Kontio-Energian 4. Tuupovaaran

1 Minkä energiaosuuskunnan toimija olette? 1.Enon 2. Kiihtelysvaaran 3. Kontio-Energian 4. Tuupovaaran Taustakysymyksiä: Liite 2 1 Minkä energiaosuuskunnan toimija olette? 1.Enon 2. Kiihtelysvaaran 3. Kontio-Energian 4. Tuupovaaran 2 Millainen on roolinne osuuskunnan toiminnassa? 1. hallituksen jäsen/ varajäsen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

lämpö- ja wesíjohtoliike Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h

lämpö- ja wesíjohtoliike Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h 09 495 106 ja 0400 249 920 toimisto@pj.fi Täyden palvelun LVIS-talo Helsingissä Lämpö-

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 13.2.2014 1(4) TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Eläintenhoidon tutkintotoimikunta 8018 hyväksytty kokouksessa 16.5.2008

Eläintenhoidon tutkintotoimikunta 8018 hyväksytty kokouksessa 16.5.2008 Eläinhoitolan pito 1.1 Eläintenhoitajan, eläinhoitolan pito, ammattitutkinto ja eläinhoitola-alan työkokemus 5 v 1.2 Eläintenhoitajan ammattitutkinto (muut osaamisalat) ja oman alan työkokemus 5 v 1.3

Lisätiedot

Kohti palveluliiketoiminnan. Case: Chiller Oy. Raimo Pöntys Asiakkuuspäällikkö

Kohti palveluliiketoiminnan. Case: Chiller Oy. Raimo Pöntys Asiakkuuspäällikkö Kohti palveluliiketoiminnan tehokkaampaa soveltamista Case: Chiller Oy Raimo Pöntys Asiakkuuspäällikkö Chiller Oy Pääkonttori Tuusulassa Liikevaihto n. 18 milj. (2010) Henkilöstö n. 55 henkilöä Valmistus

Lisätiedot

Tervetuloa hyvät kumppanit! Hannu Laurila

Tervetuloa hyvät kumppanit! Hannu Laurila Tervetuloa hyvät kumppanit! Hannu Laurila Ammatillinen koulutus on ehkä lähihistoriansa suurimman muutoksen edessä. Ammatillisen koulutuksen reformi, rahoituksen pysyvä vähentyminen, digitalisaatio ja

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot