Näyttötutkinnot 20 vuotta, , klo Arto Selkälä, tilastotieteen lehtori (YTT), Lapin yliopisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näyttötutkinnot 20 vuotta, 21.10.2014, klo 10.45 15.30. Arto Selkälä, tilastotieteen lehtori (YTT), Lapin yliopisto"

Transkriptio

1 Näyttötutkinnot 20 vuotta, , klo Arto Selkälä, tilastotieteen lehtori (YTT), Lapin yliopisto

2 Vuonna 2011 näyttötutkinnon suorittaneet: Verkkokyselyiden toteutustietoja Verkkokyselyt eri vastaajaryhmille toteutettiin Webropolilla. Vuonna 2011 näyttötutkinnon suorittaneiden verkkokyselyn vastaajat poimittiin näyttötutkintonsa vuonna 2011 kolmella suurimmalla koulutusalalla suorittaneiden joukosta. Suurimmat koulutusalat vuonna 2011 olivat sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (6180 näyttötutkintoa), tekniikan ja liikenteen ala (7094 näyttötutkintoa) sekä yhteiskunnallisten aineiden, liiketalouden ja hallinnon ala (3 815 näyttötutkintoa). Koulutusalojen näyttötutkintojen kokonaismääristä vähennettiin tuntemattomissa oppilaitoksissa suoritetut näyttötutkinnot ja Ahvenanmaalla suoritetut näyttötutkinnot, joita ei huomioitu otosta muodostettaessa. Näin päädyttiin seuraaviin koulutusaloittaisiin näyttötutkintojen kokonaismääriin: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: 6155 Tekniikan ja liikenteen ala: 7071 Yhteiskunnallisten aineiden, liiketalouden ja hallinnon ala: 3779 Kolmella suurimmalla koulutusalalla vuonna 2011 suoritetut näyttötutkinnot kattavat 77 % kaikista (21953) Manner- Suomessa vuoden 2011 suoritetuista näyttötutkinnoista joiden oppilaitostiedot tunnetaan. Niihin keskittymällä saadaan varsin kattava kuva koko Suomen näyttötutkintojärjestelmän vaikuttavuudesta kokemustiedon näkökulmasta. Tutkimuksen kolmivaiheisen ositetun otannan otantakehikkona käytettiin opetushallinnon Vipunen-tilastotietokantaa. Näyttötutkinnon vuonna 2011 suorittaneista poimittiin 1500 henkilön otos. Ositusta laatiessa huomioitiin tutkimukseen valittujen koulutusalojen lisäksi maakunta ja oppilaitoksen koko oppilaitoksen myöntämien näyttötutkintojen määrän perusteella arvioituna. Näyttötutkinnon suorittaneille suunnatun kyselyn netto-otoksesta (1495) vähennettiin väestörekisterikeskuksessa 166 henkilöä, joilla oli osoitepoimintakielto. Lopulliseksi netto-otokseksi muodostui 1329 henkilöä, jotka kutsuttiin vastaamaan verkkokyselyyn. Näistä kyselyyn vastasi 360 henkilöä. Kyselyn nettokato oli 969 henkilöä (73 %). Vastausprosentti (netto) oli 27 %. Vastausaika kyselyyn: Vastaajien maakunnittainen jakauma eroaa keskimäärin vastaavasta perusjoukon jakaumasta 1,3 %-yksikköä. Iän suhteen vastaavalla tavalla laskettuna aineisto poikkeaa perusjoukosta 6,3 %-yksikköä ja sukupuolen osalta 9,8 %- yksikköä. Naiset ovat aineistossa 9,8 %-yksikköä yliedustettuna ja miehet 9,8 %-yksikköä aliedustettuna.

3 Verkkokyselyiden toteutustietoja 2 Oppilaitokset: N=126, n=68, vastausprosentti: 54 %, vastausaika: Tutkintotoimikunnat (kolme suurinta koulutusalaa): N=627, n=276, vastausprosentti: 44 %, vastausaika: Tutkintotoimikuntien työnantajajäsenet: N=200, n=70, vastausprosentti: 35 %, vastausaika:

4 Tutkimuksen verkkokyselyiden eri vastaajaryhmien, eli vuonna 2011 näyttötutkinnon suorittaneiden, oppilaitosten, tutkintotoimikuntien sekä tutkintotoimikuntien työnantajajäsenien yhteisiä kysymyksiä: Mitä mieltä olette seuraavista näyttötutkintoa kuvaavista väittämistä? 1. Näyttötutkinto tarjoaa aikuisille joustavan tavan kehittää ammatillista osaamistaan 2. Näyttötutkinto tarjoaa aikuisille joustavan tavan osoittaa ammatillista osaamistaan 3. Näyttötutkinto tarjoaa aikuisille joustavan tavan pätevöityä uuteen ammattiin työtehtävien vaihtuessa 4. Näyttötutkinto tarjoaa erityistä tukea tarvitseville (esim. oppimisvaikeudet, sairaus tai vamma) joustavan tavan suorittaa ammatillinen tutkinto 5. Näyttötutkinto tarjoaa maahanmuuttajille joustavan tavan suorittaa ammatillinen tutkinto 6. Näyttötutkinnon etuna on, että henkilön ammatillinen osaaminen tunnustetaan riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta 7. Näyttötutkinto mahdollistaa työnantajille joustavan tavan lisätä henkilöstön osaamistasoa 8. Työnantajat eivät käytä riittävästi näyttötutkintoa henkilöstön osaamistason kasvattamisessa 9. Näyttötutkinnon suorittaneet työntekijät ovat motivoituneita kehittämään työtään 10. Näyttötutkinnon suorittaneet työntekijät ovat omaksuneet elinikäisen opiskelun idean 11. Näyttötutkinnon suorittaneet työntekijät kykenevät hyödyntämään alallaan vaadittavaa teoreettista ja käytännöllistä osaamista 12. Näyttötutkinnon suorittaminen vaikuttaa työntekijöiden palkkatasoon myönteisesti 13. Näyttötutkinnon suorittamisen mahdollistaminen työntekijöilleen on osoitus työnantajan avarakatseista henkilöstöpolitiikasta. Vastaajaryhmien yhteiset tulokset esitetään viivakuvioina, joissa viivan korkeus kuviossa ilmaisee kysyttyihin väittämiin täysin samaa mieltä tai jonkin verran samaa mieltä olevien prosentuaalisen osuuden kaikista vastaajista.

5 % Näyttötutkinnon v suorittaneet Oppilaitokset Tutkintotoimikunnat Työnantajat KUVIO 1. Mitä mieltä olette seuraavista näyttötutkintoa kuvaavista väittämistä?

6 Tulkintaa Vuonna 2011 näyttötutkinnon suorittaneiden käsitykset näyttötutkinnosta ovat kokonaisuutena ottaen vähemmän myönteisiä kuin muiden vastaajaryhmien käsitykset. Eri vastaajaryhmät näkevät näyttötutkinnon mahdollisuudet ammatillisen osaamisen kehittäjänä ja osoittajana samansuuntaisesti. Samansuuntaisesti arvioidaan myös näyttötutkinnon roolia uuteen ammattiin pätevöitymisen välineenä sekä erityistä tukea tarvitsevien reittinä ammatillisen tutkinnon suorittamiseksi. Näyttötutkinnon suorittaneet näkevät näyttötutkinnon mahdollisuudet maahanmuuttajien koulutuksessa selvästi muita vastaajaryhmiä vähäisempänä. Oppilaitokset näkevät näyttötutkinnon mahdollisuudet työntekijän ja henkilöstön ammatillisen osaamisen, motivaation ja elinikäisen oppimisen lisäämisessä työnantajia ja näyttötutkinnon suorittaneita %-yksikköä myönteisemmin. Tutkintotoimikuntien arviot sijoittuvat näiden vastaajaryhmien väliin. Näyttötutkinnon vaikutuksen työntekijöiden palkkatasoon arvioivat oppilaitokset selvästi vähäisimmäksi (37 %). Työnantajista 57 prosenttia vastasi olevansa väittämän kanssa täysin samaa mieltä tai jonkin verran samaa mieltä. Näyttötutkinnon suorittaneista 45 prosenttia katsoi näyttötutkinnon suorittamisen vaikuttavan työntekijöiden palkkatasoon myönteisesti.

7 % Työllisinä ennen ja jälkeen näyttötutkinnon suorittamista Työllistyneet näyttötutkinnon suorittamisen myötä , , , ,5 64,8 75,8 58,3 72,1 43,3 67,7 92,6 90,8 89,9 55,9 44,9 81,6 80,6 64, ,4 79,9 46,8 70,7 KUVIO 2. Näyttötutkinnon v suorittamisen myötä työllistyneiden ja työllisten näyttötutkintomielipiteet.

8 % Oppilaitokset: Vähäisen työttömyyden alueet 96,97 96,97 90,91 54,54 60, ,84 87,87 69,7 72,73 33,33 81,81 Oppilaitokset: Korkean työttömyyden alueet 94,29 94,29 94,29 68,57 71,43 97, ,43 97,15 74,29 85, KUVIO 3. Vähäisen ja korkeamman työttömyyden alueiden oppilaitosten vastaajien näyttötutkintomielipiteet. Vähäisemmän työttömyyden alueet (2013): Uusimaa, Kanta-Häme, Satakunta, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski- Pohjanmaa. Korkeamman työttömyyden alueet (2013): Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi.

9 % Tutkintotoimikunnat (ei-työnantajajäsenet): Vähäisen työttömyyden alueet Tutkintotoimikunnat (ei-työnantajajäsenet): Korkean työttömyyden alueet ,59 97,25 82,41 57,41 58,71 89,91 85,32 85,32 83,18 66,97 85,18 52,77 87,16 97,48 98,32 90, ,14 87,5 86,67 86,66 80,83 65,55 82,5 50,83 88,24 KUVIO 4. Vähäisen ja korkeamman työttömyyden alueiden tutkintotoimikuntien ei-työnantajajäsenten näyttötutkintomielipiteet.

10 % Työnantajat: Vähäisen työttömyyden alueet 94,11 94,12 89, ,79 80,39 82,35 56,86 74,51 47,06 64,71 49,01 82,35 Työnantajat: Korkean työttömyyden alueet 88, ,11 66,67 77,78 94,45 83,33 77,78 61,11 77,77 77,78 94,44 KUVIO 5. Vähäisen ja korkeamman työttömyyden alueiden työnantajien näyttötutkintomielipiteet.

11 Tulkintaa Verrattaessa heitä, jotka olivat työttöminä ennen näyttötutkinnon suorittamista ja työllistyneet sen suoritettuaan, heihin jotka ovat olleet koko ajan työllisinä, ei ryhmien välillä havaittu eroa näyttötutkintoasenteissa. Korkeammasta työttömyydestä kärsivien alueiden oppilaitosten arviot näyttötutkinnon mahdollisuuksista ovat (5-10 %-yksikköä) positiivisempia kuin vähäisemmän työttömyyden alueiden oppilaitosten vastaukset. Erityisen suuret erot näyttötutkintoa koskevissa asenteissa havaitaan korkeamman työttömyyden ja vähäisemmän työttömyyden alueiden työnantajien arvioissa. Korkeamman työttömyyden alueiden työnantajista 27 %-yksikköä enemmän arvioi, että työnantajat eivät käytä riittävästi näyttötutkintoa henkilöstön osaamistason kasvattamisessa kuin vähäisemmän työttömyyden alueiden työnantajat. Korkeamman työttömyyden alueiden työnantajista 29 %-yksikköä enemmän arvioi näyttötutkinnon suorittamisen vaikuttavan työntekijöiden palkkatasoon myönteisesti kuin vähäisemmän työttömyyden alueiden työnantajat. Työantajien korkeat arviot näyttötutkinnon positiivisesta palkkavaikutuksesta eivät saa tukea tutkinnon suorittaneilta, jotka arvioivat näyttötutkinnon palkkavaikutuksen käytännössä samalla tavoin riippumatta siitä ovatko he työllistyneet tutkinnon suorittamisen myötä tai olleet koko ajan työllisinä.

12 Vastaajaryhmille yhteisiä kysymyksiä jatkuu Arvioikaa, kuinka paljon näyttötutkinnon suorittaminen lisäsi seuraavia työelämätaitojanne. 1. Työmenetelmien hallinta 2. Työprosessin suunnittelu- ja kehittämisvalmiudet 3. Kädentaitojen ja teorian yhdistäminen 4. Työturvallisuuden hallinta 5. Tiedonhankintataidot 6. ATK-taidot 7. Ongelmanratkaisutaidot 8. Itsenäisen työskentelyn taidot 9. Taito toimia joustavasti uusissa tilanteissa 10. Taito sopeutua epävarmuuteen 11. Vuorovaikutus- ja viestintätaidot 12. Asiakastyötaidot 13. Esimiestaidot 14. Projektinhallintataidot 15. Lainsäädännön tuntemus 16. Yrittäjyystaidot 17. Viestintätaidot virallisilla kotimaisilla kielilliä (suomi, ruotsi) 18. Kansainväliset viestintätaidot (esim. englanti, ranska, saksa, venäjä) 19. Koulutus- tai ohjaustaidot 20. Oman työn kehittämistaidot 21. Työkyvyn ylläpitämiseen liittyvät valmiudet 22. Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä 23. Eettinen asenne työhön 24. Ympäristötietoisuus

13 % Näyttötutkinnon v suorittaneet Oppilaitokset Tutkintotoimikunnat Työnantajat KUVIO 6. Näyttötutkinnon kyky lisätä sen suorittajien työelämätaitoja sekä näiden taitojen tärkeys muiden vastaajaryhmien mielestä.

14 Tulkintaa Näyttötutkinnon vuonna 2011 suorittaneita pyydettiin arvioimaan seuraavan johdantokysymyksen avulla kuinka paljon näyttötutkinto lisäsi erilaisia työelämätaitoja: Arvioikaa, kuinka paljon näyttötutkinnon suorittaminen lisäsi seuraavia työelämätaitojanne. (Kuviossa erittäin paljon tai paljon vastanneiden prosentuaaliset osuudet kaikista vastaajista) Oppilaitosten, tutkintotoimikuntien ja tutkintotoimikuntien työnantajajäsenten vastaajia pyydettiin arvioimaan samoja väittämiä, joiden kyselyissä kyselypatteriston johdantokysymys oli erilainen: Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia osaamisalueita nykyisessä työelämässä? (Kuviossa erittäin tärkeää tai tärkeää vastanneiden prosentuaaliset osuudet kaikista vastaajista) Väittämiä eri vastaajaryhmien kesken vertailtaessa johdantokysymyksen erilaisuus tulee ottaa tulosten tulkinnassa huomioon. Näyttötutkinnon vuonna 2011 suorittaneiden vastaukset ilmaisevat näyttötutkinnon kykyä lisätä erilaisia työelämätaitoja, kun muiden vastaajaryhmien vastaukset ilmaisevat näiden taitojen merkityksen työelämässä. Vastaajaryhmien välisiä vastauksia vertailtaessa oleelliseksi muodostuukin, kohdentuvatko näyttötutkinnon suorittaneiden kokemukset eri taitojen kohenemisesta samoihin väittämiin kuin mitkä muut vastaajaryhmät arvioivat tärkeiksi. Väittämissä muut vastaajaryhmät kuin tutkinnon suorittaneet antavat melko yhdenmukaisia arvioita eri osaamisalueiden tärkeydestä työelämässä. Näyttötutkinnon vuonna 2011 suorittaneet kokevat näyttötutkinnon suorittamisen lisänneen erilaisia työelämätaitoja pääosin juuri niissä taidoissa, jotka muut vastaajaryhmät ovat kokeneet tärkeimmiksi osaamisalueiksi työelämässä. Tässä mielessä näyttötutkintojärjestelmä näyttäisi tunnistavan työelämän keskeiset tarpeet ja vastaavan niihin oikeansuuntaisesti. Ainoa suurempi poikkeama taitojen kohenemisen ja niiden tärkeyden välillä syntyy väittämän nro 15 kohdalla (lainsäädännön tuntemus). Sen osalta näyttötutkinnon suorittajat ovat kokeneet selvää taitojen kohenemista, vaikka muut vastaajaryhmät eivät ole arvioineet lainsäädännön tuntemusta kovin tärkeäksi. Kaiken kaikkiaan näyttötutkinnon suorittaneiden kokemus eri työelämätaitojen kohenemisesta näyttää mukailevan oppilaitosten, tutkintotoimikuntien ja tutkintotoimikuntien työnantajajäsenten käsitystä eri osaamisalueiden tärkeydestä työelämässä. Tämä kertoo näyttötutkintojärjestelmän onnistumisesta tavoitteessaan. Jos näyttötutkinnon suorittamisen seurauksena työelämätaidot kohenevat juuri niissä osaamisalueissa, mitkä nähdään tutkinnon järjestäjien arvioissa tärkeinä, kykenee tutkintojärjestelmä tunnistamaan nämä tavoitteet ja myös vastaamaan niihin.

15 Näyttötutkinnon v suorittaneiden työmarkkinatilanne ennen näyttötutkintokoulutukseen hakeutumista (n=358). Olin vakituisessa kokopäivätyössä (n=102) Olin määräaikaisessa kokopäivätyössä (n=32) Olin vakituisessa osa-aikatyössä (n=7) Olin määräaikaisessa osa-aikatyössä (n=8) Olin itsenäisenä yrittäjänä/ammatinharjoittajanä/freelancerina (n=20) Tein ns. keikkahommia tai minulla oli useita rinnakkaisia työsuhteita (n=7) Olin työtön tai olin jäämässä työttömäksi (n=128) Olin työllistetty tai työharjoittelussa (n=5) Olin työvoimakoulutuksessa tai vastaavassa koulutuksessa (n=11) Olin lomautettu (n=10) Olin perhevapaalla (äitiys-/isyys-/vanhempain- /hoitovapaa) (n=6) Aloitin opiskelun ei-päätoimisesti (esim. työn ohessa opiskelija) (n=6) Siirryin suorittamaan asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta (n=0) Muu (n=16) KUVIO 7. 0% 10% 20% 30% 40%

16 Näyttötutkinnon v suorittaneiden työmarkkinatilanne näyttötutkinnon suorittamisen jälkeen (n=358). En ole ollut työttömänä Olen ollut työttömänä 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% KUVIO 8.

17 Näyttötutkinnon v suorittaneiden nykyinen työmarkkinatilanne (n=357). 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% KUVIO 9.

18 Työttömyyspolkujen tarkastelua työllisillä ja työttömillä näyttötutkinnon v suorittaneilla (n=209). TAULUKKO 1. Työllisten ja työttömien työmarkkinatilanteessa tapahtuneet muutokset (n=209). Työmarkkinatilanne ennen näyttötutkintoa Työmarkkinatilanne näyttötutkinnon jälkeen Työmarkkinatilanne kyselyhetkellä n % Työtön Työtön Työtön 17 8 Työtön Työtön Työllinen Työtön Työllinen Työllinen Työtön Työllinen Työtön 0 0 Työllinen Työllinen Työllinen Työllinen Työllinen Työtön 0 0 Työllinen Työtön Työtön 5 2 Työllinen Työtön Työllinen

19 Ennen näyttötutkintoa esiintyneen työttömyyden ja kyselyhetkellä vallinneen työttömyyden välinen riippuvuus TAULUKKO 2. Pearson Chi-Square: 0,001

20 Näyttötutkinnon jälkeisen ja kyselyhetkellä vallinneen työttömyyden välinen riippuvuus TAULUKKO 3. Pearson Chi-Square: 0,000

21 TAULUKKO 5. Ennen näyttötutkintoa esiintyneen ja näyttötutkinnon jälkeisen työttömyyden yhdysvaikutus kyselyhetkellä vallinneeseen työttömyyteen.

22 TAULUKOT 6 JA 7. Työllistyneiden (n=53) ja työttömäksi jääneiden (n=22) erot koulutuksen suhteen. Korkein yleissivistävä koulutus Työlliset kyselyhetkellä % (n=53) Työttömät kyselyhetkellä % (n=22) Ei tutkintoa 0 - Apukoulu tai peruskoulu 2 - mukautetusti Kansakoulu, kansalaiskoulu, oppikoulu Peruskoulun oppimäärä Lukion oppimäärä ilman 4 - ylioppilastutkintoa Ylioppilastutkinto Yhteensä Korkein ammatillinen koulutus Työlliset kyselyhetkellä % (n=53) Työttömät kyselyhetkellä % (n=22) Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto 6 14 Ammattikorkeakoulututkinto 4 5 Yliopistotutkinto - 5 Yhteensä

23 TAULUKKO 8. Työllistyneiden (n=53) ja työttömäksi jääneiden (n=22) erot näyttötutkinnon suoritusmaakunnan suhteen. Näyttötutkinnon suoritusmaakunta Työlliset kyselyhetkellä % (n=53) Työttömät kyselyhetkellä % (n=22) Uusimaa 26 9 Varsinais-Suomi 2 5 Satakunta 4 - Kanta-Häme 4 5 Pirkanmaa 9 9 Päijät-Häme 4 - Kymenlaakso 2 - Etelä-Karjala 2 5 Etelä-Savo 6 5 Pohjois-Savo 2 9 Pohjois-Karjala 2 14 Keski-Suomi 8 9 Etelä-Pohjanmaa 2 18 Pohjanmaa 4 - Keski-Pohjanmaa - - Pohjois-Pohjanmaa 17 5 Kainuu 2 - Lappi 6 9 Yhteensä

24 TAULUKKO 9. Työllistyneiden (n=53) ja työttömäksi jääneiden (n=22) erot iän suhteen. Vastaajien ikäjakauma Työlliset kyselyhetkellä % (n=53) Työttömät kyselyhetkellä % (n=22) vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat Vähintään 60-vuotiaat

25 Logistisen regressioanalyysin kuvaus Logistinen regressioanalyysi ei selitä toteutuneita jakaumia, vaan pyrkii ennustamaan todennäköisyyttä. Logistisen regressioanalyysin idea on helpoimmin ymmärrettävissä vedonlyöntisuhteen avulla. Vedonlyöntisuhde kertoo sen, kuinka suuri riski tutkitulla ryhmällä on kuulua tiettyyn joukkoon, kun muut tekijät vakioidaan. Yli yhden arvot kertovat vertailuryhmää suuremmasta riskistä ja alle yhden vertailuryhmää pienemmästä riskistä. (Jokivuori & Hietala 2007, 70 71; Tanskanen 2009, 307.)

26 TAULUKKO 10. Logistinen regressiomalli näyttötutkinnon suorittaneille työllisille ja työttömille. Selitettävä muuttuja: Työttömyys kyselyhetkellä Riskikertoimet Exp(B) ja 95 % luottamusvälit. Nagelkerke R2: 0,306

27 Johtopäätöksiä työttömyyden kulun tarkasteluista Ennen näyttötutkintoa esiintyneen ja näyttötutkinnon jälkeisen työttömyyden yhdysvaikutus selittää eniten ja tilastollisesti erittäin merkitsevästi kyselyhetkellä vallinnutta työttömyyttä riippumatta ammattikoulutuksesta ja iästä. Kuvailevien tarkastelujen perusteella voidaan arvioida ettei myöskään tutkinnon suoritusmaakunnalla ole merkittävää yhteyttä näyttötutkinnon myötä toteutuneeseen työllistymiseen.

28 Työllisyydestä tai työttömyydestä työttömyyden kautta työttömyyteen (n=22) Työllisyydestä tai työttömyydestä työttömyyden kautta työllisyyteen (n=53) KUVIO 10. Erittäin paljon tai paljon vastaajien työllistymistä vaikeuttaneet tekijät, silloin kun on esiintynyt työllistymisvaikeuksia tutkinnon suorittamisen jälkeen.

29 Tulkintaa Verrattaessa näyttötutkinnon suorittamisen myötä työllistyneiden ja työttömäksi jääneiden kokemuksia työllistymistä vaikeuttaneista seikoista, työssäkäyntialueen heikon työmarkkinatilanteen arvioidaan vaikeuttaneen työllistymistä eniten. Seuraavaksi eniten työllistymistä on vaikeuttanut vastaajan näyttötutkintoalan heikko työmarkkinatilanne, perhe- terveys- ja muut syyt sekä syrjityksi tuleminen.

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 55 600 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 66 000 osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 59 700 osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja Kevään yhteishaku 2016 Turun AMK:n ilastoja Viestintäpalvelut 19.5.2016 Taustatietoa Tiedot hakijoista perustuvat OPH:n vipunen.fi -palvelussa julkaistuihin tilastoihin. Kevään 2016 yhteishaun osalta tiedot

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 139 900 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2011 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010.

Lisätiedot

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Oulun lääni 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Oulun lääni 187 1 Toimintaympäristö: kaksi erilaista maakuntaa 19 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22 900 tutkintoa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 132 600 vuonna

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2015 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakoulututkinnot Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä jatkoi kasvuaan Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2014 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 131 200 vuonna 2009 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009. Määrä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Veikko Ollila ALVAR. Jälsitie 3, 00410 Helsinki 050 511 6666 Veikko.ollila@alvar.fi. Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus.

Veikko Ollila ALVAR. Jälsitie 3, 00410 Helsinki 050 511 6666 Veikko.ollila@alvar.fi. Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus. Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen vaikutus ja koulutuksen kehittäminen **** Aikuiskoulutuksen vaikuttavuudesta tehtyjen tutkimustulosten esittelyä sekä jatkopohdintaa. ALVAR Jälsitie 3, 00410 Helsinki

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2011

Ammatillinen koulutus 2011 Koulutus 2012 Ammatillinen koulutus 2011 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 56 900 osallistujaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat ja/tai tutkinnon suorittaneet Näyttötutkintoon valmistavissa koulutuksissa 84 400 osallistujaa vuonna 2009

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä Teknologiayritykset työllistävät

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Näyttötutkintoon valmistavissa koulutuksissa 88 400 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2011

Ammatillinen koulutus 2011 Koulutus 2012 Ammatillinen koulutus 2011 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Taulukko 20. Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen keskeyttäneet vuosina 2001-2003 1 ja tavoite vuodelle 2006.

Taulukko 20. Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen keskeyttäneet vuosina 2001-2003 1 ja tavoite vuodelle 2006. LIITE 1 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistiossa: (Opetusministeriön muistioita ja selvityksiä

Lisätiedot

Sijoittumiskysely nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008-2012 valmistuneille - Perusraportti (muokattu)

Sijoittumiskysely nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008-2012 valmistuneille - Perusraportti (muokattu) Sijoittumiskysely nuoriso ja vapaaajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008 2012 valmistuneille Perusraportti (muokattu) 1. Sukupuoli Mies 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma seminaari Paasitorni 2.8.213 Erityisasiantuntija Riku Honkasalo Opetushallitus Esityksen sisältö Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

https://virkailija.opintopolku.fi/aipal/

https://virkailija.opintopolku.fi/aipal/ Page 1 of 7 Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 26.01.2018 15:03 Vastaajien anonymiteetin suojaamiseksi vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 900 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Kevään 2015 yhteishaku

Kevään 2015 yhteishaku Kevään 215 yhteishaku Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 21 215, % 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3)

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3) Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3) 18.12.2012 Maakunnat (NUTS3) 1.1.2012 Yhteensä 18 (+1) maakuntaa 01 Uusimaa 02 Varsinais-Suomi 04 Satakunta 05 Kanta-Häme 06 Pirkanmaa 07 Päijät-Häme

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 203 Yliopistokoulutus 202 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 400 tutkintoa vuonna 202 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 202 yhteensä 29 400 tutkintoa.

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen 1 Kyselylomakkeen on laatinut HELA:n tohtorikoulutettava Kirsi-Maria Hytönen (kianhyto@jyu.fi). Apuna on käytetty lähteenä eri yliopistoissa tehtyjä selvityksiä: Hänninen, Kirsi 2005. Turun yliopiston

Lisätiedot

TOTEUTUS: RAHOITTAJA: OHJAUSRYHMÄ: LISÄKSI:

TOTEUTUS: RAHOITTAJA: OHJAUSRYHMÄ: LISÄKSI: MIKÄ AMISBAROMETRI? Laajin ammattiin opiskelevista tehty toistettava tiedonkeruu Koko Suomen ja kaikki alat kattava verkkokysely Tulokset kaikkien nähtävillä verkossa amisbarometri.fi #amisbarometri #aitoamis

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Liite 1.1 Savon ammatti- ja aikuisopisto Liiketalous, kauppa ja tietojenkäsittely Kuopion toimialue 1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1.1 / Savon ammatti- ja aikuisopisto PL 87 (Presidentinkatu 3 E1) www.sakky.fi

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman Koulutus 2015 Lukiokoulutus 2014 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2014 yhteensä 103 900 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio. Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen

Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio. Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Opetusministeriön asettama työryhmä segregaation purkamiseksi Kokous 18.12.2009 Matematiikan valinnaiset kurssit

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2014

Yliopistokoulutus 2014 Koulutus 25 Yliopistokoulutus 2 Yliopistojen opiskelijamäärä väheni ja tutkintojen määrä kasvoi vuonna 2 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2010 Lukiokoulutus 2009 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2009 yhteensä 112 100 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto 15-vuotiaat vuosina 2008 ja 2020 2 410 1 898-21,3

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 167 00 opiskelijaa vuonna 013 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 167 00

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2013 Lukiokoulutus 2012 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2012 yhteensä 107 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden välitön hakeutuminen Välitön pääsy jatko-opintoihin helpottui peruskoulun päättäneillä mutta vaikeutui uusilla

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Kuukauden tilasto: opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Vuonna 2015 perusopetuksen oppilaista kuusi prosenttia oli vieraskielisiä, ts. äidinkieli oli jokin muu kuin suomi,

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2014 Lukiokoulutus 2013 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2013 yhteensä 105 900 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti

Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti Trenditietoja 2008-2013 Häggman Erik 2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Sivu 1 [KI R J O I T A Y R I T Y K S E N O S O I T E ] Sisältö

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2013

Väestön koulutusrakenne 2013 Koulutus 2014 Väestön koulutusrakenne 2013 Nuoret naiset korkeasti koulutettuja, Uudellamaalla asuu koulutetuin väestö Vuoden 2013 loppuun mennessä 3 164 095 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot