Katse kohti tulevaisuutta! Entistä parempaa logistiikkaa Tehostettua tuotemarkkinointia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katse kohti tulevaisuutta! Entistä parempaa logistiikkaa Tehostettua tuotemarkkinointia"

Transkriptio

1 1/ Katse kohti tulevaisuutta! Entistä parempaa logistiikkaa Tehostettua tuotemarkkinointia

2 SISÄLLYSLUETTELO 4. Aki Nordlund, Head of Sales and Marketing: Katse kohti tulevaisuutta! 6. Anti Kuiv, Head of Value Business: Lisää arvoa asiakkaille nyt jalkautuu ALSO MORE! 10. Jukka Vuorenmäki, Warehouse Manager: Entistä parempaa logistiikkaa 12. Marko Kuula, Sales Development Director: Retail-myynnin uudet tuulet 15. Karri Syväsalmi, Sales Development Director: B2B-myynnissä ratkaisevat sitoutuminen ja yhteistyö 17. Susa Ahvenainen, Marketing and Communications Manager: ALSO Expo Lisää myyntiä, enemmän kohtaamisia 20. Markku Pyörälä, Team Leader Customer Credit and Finance: Rahoituksessa ratkaisevat tarkkuus ja täsmällisyys 21. Tuija Rekola, Human Resource Manager: HR itsenäistä työntekoa ja vastuullista tiimitoimintaa 22. Peeter Parts, Head of Business IT volume: IT Volume tehostettua tuotemarkkinointia 24. Mervi Airaksinen, Business Manager: Panostusta PC-brändeihin! 25. Auri Ollanketo, Business Manager: Mistä nyt tuulee, ALSOn Hewlett-Packard-dreamteam? 27. Tuomas Jokela, Product Manager: Applen matkassa 28. Heidi Tölli, Sales Manager: Myyntibuustia Lenovolle! 29. Juha Rahko, Head of Business Consumer Electronics and Entertainment: Kulutus elektroniikan top ALSO Race ALSO Golf Jatka lausetta JULKAISUTIEDOT AL SO On 1/2011 _ Julkaisij ija AL SO Finland _ Hatanpä än val alta tati tie 48 / Tam pere _ Puh. (03) _ ww w. also.fi Päätä oimittaja Susa Ahvenainen_ n_ ALSO Finl an d Oy To imitussiht eeri Siiri Tammisto_ ALSO Fi nlan and Oy Vi suaaline n su unnin ttelu ja taitt tto Markkinointitoimisto Deeper Oy _ r.fi Arti tikk elit ituo uota nto Ma rkki kino noin inti tito toim imis isto Dee eepe per Oy _ Päivi Luoma mane n Kuva t (e ll ei eri riks kseen mainita) a) Marjaana Malkamäk i _ Daily Hero _ wwww.dai lyhero.net Paino Hämeenen Kirjapaino Oy _ fi _ Pai aino nos 1000 kpl Pape ri MultiArt Silk _ kansi 200 g. _ sisä säsi si vut 130 g.

3 YHDESSÄ ETEENPÄIN Muutos on mahdollisuus ja uudistuminen välttämätöntä, voidaan todeta ALSOllakin loppuvuoden tapahtumien jälkeen. Vauhti on palannut bisnekseen. Kevät on alkanut virkeästi, ja yleiset talouden indikaattorit huomioiden alan tulevaisuuden näkymät vaikuttavat varsin myönteisiltä. Kuluttajat ovat edelleen kiinnostuneita laadukkaista elektroniikkatuotteista ja uutuuksista, ja yritysten investointihankkeet vauhdittavat yritysratkaisujen myyntiä. Tukkuri menestyy vain kumppanin menestyksen myötä, ja me ALSOlaiset haluamme kuunnella herkällä korvalla kentän terveisiä. Tänä päivänä on kyettävä tarjoamaan asiakkaan tarpeiden mukaan tuotteita ja palveluita, jotka lisäävät asiakkaan kilpailukykyä koko arvoketjussa. ALSOn strategia rakentuu kolmen kivijalan ja liiketoimintayksikön varaan IT Volume, kulutus- ja viihde-elektroniikka, sekä Value-liiketoiminta. Pyrimme asiakaslähtöisesti selkeyttämään tarjoomaa tuomalla kumppaneidemme käyttöön ALSO MORE -palvelukonseptimme. Tavoitteenamme on tarjota koko toimitusketjulle lisäarvopalveluja ymmärrettävästi tuotteistetun konseptin alla. Uskomme, että toimiva palvelukonsepti yhdistettynä kilpailukykyiseen tuotevalikoimaan, tehokkaaseen toimitusketjuun ja paikalliseen organisaatioon tarjoaa voittajakonseptin myös jatkossa. Me ALSOlaiset haluamme profiloitua aktiivisena, innovatiivisena ja markkinointihenkisenä asiakaspalveluorganisaationa kumppanien tarpeiden mukaan. Anna palautetta ja keskustellaan yhdessä huomisen haasteista ja mahdollisuuksista. Menestystä vuodelle 2011, Maija Strandberg rg Toimitusjohtaja, ALSO Finland Oy

4 KATSE KOHTI TULEVAISUUTTA! ALSOlle ominaista on pysyä kilpailijoitaan askeleen edellä. Onnistuakseen tämä vaatii läpinäkyvyyttä, tiedonkulun tehostamista, ennakointikykyä, virtaviivaisuutta ja reagointiherkkyyttä. ALSOn myynti- ja markkinointitoimintoja kehitetään tällä hetkellä voimakkaasti. Uudistuksia ovat kokeneet sekä prosessit että organisaatio. Muutoksen tärkeimmät päämäärät ovat asiakkuusjohtamisen kehittäminen, toimintojen virtaviivaistaminen ja tuottavuuden tehostaminen sekä ALSO-brändin tunnettuuden vahvistaminen. Uudistukset eivät tapahdu hetkessä vaan päämäärätietoinen työskentely ja selkeät tavoitteet ohjaavat toimintojen pitkäjänteistä ja kestävää kehittämistä. Monipuolista kokemusta ja tuoreita ajatuksia Myynnin ja markkinoinnin johtoon on valittu tehtävässään tammikuussa 2011 aloittanut kauppatieteiden maisteri Aki Nordlund (Head of Sales and Marketing). Aiemmin liiketoiminnan kehittämistehtävissä sekä myynnin ja markkinoinnin johtamisen parissa toimineen Nordlundin mukaan hallittu ja tavoitteellisesti johdettu muutos on askel kohti iskukykyisempää ALSOa. Ennen ALSOlle siirtymistään Nordlund on vaikuttanut liiketoiminnan käynnistämis-, kehitys- ja kasvutehtävissä useilla eri toimialoilla. Kokemusta ja näkemystä on kertynyt niin kansainvälisistä kuin 4 ALSO On

5 On hyvä tiedostaa, että liiketoiminnassa pitää juosta kovaa eteenpäin pysyäkseen paikallaan. kotimaisista yrityksistä ja sekä johto- että hallitustehtävien parista. ALSOlla saan toimia mielenkiintoisella toimialalla, ja olen todella motivoitunut uusista haasteista, Nordlund kertoo. Meillä on valtavasti talon sisäistä hiljaista tieto- ja taitopääomaa, jonka valjastamme nyt palvelemaan asiakkaitamme ja päämiehiämme entistä tehokkaammin. Tuloksia nyt ja tulevaisuudessa Muutosjohtamisesta aikoinaan lopputyönsä tehnyt Aki on vakuuttunut, että pysyäkseen kilpailukykyisenä tulee kyetä reagoimaan markkinoilla ja toimialalla tapahtuviin muutoksiin entistä herkemmin. On hyvä tiedostaa, että liiketoiminnassa pitää juosta kovaa eteenpäin pysyäkseen paikallaan. Kehittyäkseen ja kasvaakseen pitää olla valmis työskentelemään ahkerasti. Lisäksi pitää olla kykyä poisoppimiseen sekä luopumiseen. Luopuminen liittyy usein ajankäyttöön ja työskentelytapoihin. Muutosta johdetaan määritellyistä tavoitteista käsin, ja tavoitteet tulee olla aikataulullisesti realistisia mutta kunnianhimoisia. Kehitystoimenpiteiden jalkauttaminen organisaation kaikille eri tasoille on yksi tavoitellun muutoksen onnistumisen kulmakivistä. Jatkuva dialogi, esimies-alaiskeskustelut, keskijohdon omistajuus ja osallistaminen sekä seuranta ovat avainasemassa muutoksien ja tavoiteltavien toimintojen jalkauttamisessa, Nordlund toteaa. Hänen mukaansa todellinen onnistuminen syntyy siitä, että organisaation sisäiset sidosryhmät sitoutuvat systemaattiseen ja jatkuvaan toimintojen ja prosessien kehittämiseen omissa työtehtävissään. Kestävässä ja pysyvässä muutoksessa on kyse aina laaja-alaisemmasta ja tavoitteellisesta jatkumosta läpi koko organisaation. Uudistusten myötä syntyy merkittäviä hyötyjä niin lyhyellä kuin pidemmällä aikavälillä. Pitkän tähtäimen tulosten rinnalla ALSOlla pidetään tärkeänä, että asiakkaita hyödyttäviä ratkaisuja löydetään lyhyellä aikavälillä. Tarkoituksena on, että asiakkaamme saavat iloita jo lyhyellä aikavälillä entistä selkeämmästä asiak kuuden hallinnasta, innovatiivisesta ALSO MORE -palvelukonseptista sekä kanavaan liittyvistä laajennuksista, konkretisoi Nordlund. Erityisesti tulemme kiinnittämään huomiota palveluherkkyyteemme asiakkuusjohtamisessa sekä liiketoiminnan ja tunnettuuden kasvattamiseen SMB -segmentissä. Vahvuutta brändiin Vaikka Nordlundin ura ALSOlla on vasta aluillaan, alalla olleena ja vastaavia kehityshaasteita nähneenä hän tietää, ettei matka muutokseen ole vaivaton. Toimialalla tapahtuu jatkuvasti niin mikro- kuin makroympäristöissä muutoksia, joiden myötä olemassaolomme oikeutus pitää lunastaa jokainen hetki. Meidän pitää paneutua aktiivisesti tekemiseen ja vaalia positiivista ilmapiiriä, mikä organisaatiossamme vallitsee erittäin voimakkaana. Tässä vaiheessa sanonkin kiitokset sekä omalle henkilökunnalle, asiakkaille, päämiehille että yhteistyökumppaneille jo tehdystä työstä. Sitoutuminen, vastuu ja kannustus, jota olemme saaneet, tuntuvat uskomattoman hienolta. Parhaat tulokset syntyvät yhteistyössä. 5

6 ALSOlla aloitettu lisäarvopalveluiden kehitysprojekti saa kunnon sysäyksen tänä keväänä. Lisäarvokonseptia, tutummin ALSO MOREa, kehitetään Value-yksikössä, jota johtaa Anti Kuiv (Head of Value Business). LISÄÄ ARVOA ASIAKKAILLE NYT JALKAUTUU ALSO MORE! Value-yksikkö koostuu kolmesta osa-alueesta: Software, HP ESSN ja Technology & Services. Jokaista tiimiä johtaa kovan luokan asiantuntija, Business Managerit Jakke Vyyryläinen (Software), Mikko Masalin (HP ESSN) ja Jari Rämö (Technology). BM:t toimivat kiinteässä yhteistyössä jakaen avoimesti tietoa, taitoa ja kokemuksia yli tiimirajojen. Lopulta kaikki teot kaikissa tiimeissä tähtäävät samaan lopputulokseen eli jokaisen ketjun osapuolen lisäarvokokemuksen kasvattamiseen,value-yksikön johtaja Anti Kuiv korostaa. Muutos saattaa vaikuttaa suurelta, ja sitähän se onkin, mutta olemme valmistelleet kehitysaskeleet huolella. Kuivin mielestä tulevaisuuteen voidaan katsoa luottavaisin mielin. Teemme parhaamme ja vähän enemmänkin Value-yksikössä! ALSO MORE suunnittelusta toteutukseen Aiemmin Virossa ALSOn toimitusjohtajana lähes vuosikymmenen työskennelleen Kuivin mukaan Suomen markkinoilla tullaan näkemään ALSO MORE -lanseerauksen myötä jotain aidosti uutta ja erilaista. Meillä on jo erinomaisia kokemuksia tämän tyyppisestä toiminnasta Sveitsistä ja Baltiasta, missä samoja tuotteita ja palveluita on myyty vuosia. Nyt haluamme hyödyntää niitä kokemuksia ja kehittää myös Suomen markkinoille sopivia lisäarvopalveluita, Kuiv innostaa. Siirtyminen entistä ratkaisukeskeisempään myyntiin muuttaa luonnollisesti koko ketjun toimintatavat. Value 6 ALSO On

7 Software: Kaikki lisenssit kerralla oikein Kahdentoista hengen softa- eli ohjelmistotiimistä löytyy Business Manager Jakke Vyyryläisen lisäksi tuotepäälliköitä, myyntispesialisteja sekä assistentti. Monipuolinen osaaminen on ohjelmistotiimin vahvuus, toteaa Jakke, joka on toiminut ohjelmistopuolen myynnissä yli 10 vuotta. Softatiimin asiakaslupauksen Vyyryläinen kiteyttää seuraavasti: ALSOlta kaikki lisenssit samalla kerralla oikein. Tämä tarkoittaa paitsi monipuolista tarjoomaa myös avointa viestintää ja yhteistyötä. ALSO ei tuota palveluitaan asiakkaille, vaan teemme sen yhdessä asiakkaidemme kanssa, Vyyryläinen korostaa näkökulmaeroa. Ohjelmistotiimissä tullaan keskittymään tänä keväänä konkreettisen yhteistyöhön syventämiseen asiakkaiden kanssa. Ei kannata ihmetellä, kun yhteyshenkilömme soittelevat ja sopivat tapaamisia entistä intensiivisemmin. Hitsaamalla toimintojamme kiinteämmin yhteen kaikki voittavat. Software Jere Jakke Jarmo Kati Jussi Kai Antti Niina Anne Mika Mira 7

8 Bruno Robert HP ESSN: Vahva yhteinen rintama HP ESSN -yksikön arjessa puhutaan kielellä, joka vilisee lyhenteitä. Kiteytetysti kyse on HP:n serveri-, verkkotuoteja tallennusjärjestelmistä, selventää tiiminvetäjä Mikko Masalin, joka on toiminut ALSOlla seitsemän vuotta ja kokenut henkilökohtaisesti lähes koko tuotemarkkinoinnin työtehtäväkirjon. Olen toiminut koko ALSO-urani HP:n ratkaisuiden parissa aloittaen Sales Spesialistin hommista ja kivuten siitä tuotepäällikön tehtävien kautta nykyiseen rooliini. Masalin kuvaa sekä omaa että tiiminsä toimintatapaa yrittäjämäiseksi. Vastuuta annetaan ja otetaan rohkeasti, ja yhdessä seisomme vahvana rintamana HP ESSN -ratkaisuiden takana. Masalinin mukaan asiantuntijuudesta viestivät myös erilaiset osaamisserftikaatit, joita HP ESSN:n parissa työskenteleviltä vaaditaan pakollisina. Toimiala elää jatkuvasti, joten itsensä kehittäminen on oltava systemaattista. Maailman johtava IT-brändi tarjoaa osaamisen tukemiseen lukuisia mahdollisuuksia, mikä tukee ainakin minun kovaa työmotivaatiota ja yrittäjämäistä suhtautumista. Samu Toni Mikko HP ESSN 8 ALSO On

9 Technology & Services: Palveluhenkisyyttä ja ratkaisukeskeisyyttä Technology and Services -tiimin johtajaksi rekrytoitu Jari Rämö tuo Value-yksikköön palveluhenkistä ja ratkaisukeskeistä näkökulmaa. Palvelubisneksestä laajasti kokemusta ammentanut Rämö on mies paikallaan, kun perinteistä tuotekeskeistä toimintaa mullistetaan asiakaslähtöiseksi. Uskon, että aiempi näkemykseni ja kokemukseni palvelutuotannon tehtävistä auttaa konkretisoimaan tämäntyyppisen lisäarvoajattelun hyötyjä ja mahdollisuuksia, Rämö toteaa. Kyse ei ole yksiselitteisestä ja helposti ymmärrettävästä kokonaisuudesta mutta hiljalleen näkökulmat ja toimintatavat muuttuvat. Myös Rämön mukaan perinteisen tuotevetoisen toiminnan aika on ohi. Nykyään lähtökohtina ovat Mari Marko Teijo Davin Raino Pekka loppukäyttäjän yksilölliset tarpeet, ja asiakkaan toiveena on saada mahdollisimman kattava palvelukokonaisuus, johon tarvitaan osaava verkosto. Tämä koostuu valmistajan, tukkuportaan ja jälleenmyyjän saumattomasta yhteistyöstä. ALSOlla on suunniteltu kevääksi lisäarvoteeman ympärille konkreettisia koulutustoimenpiteitä ympäri Suomen. Pysykäähän siis kuulolla, Rämö kannustaa. Jari Joni Veera Technology and Services 9

10 ENTISTÄ PAREMPAA L O G I S T I I K K A A Panostukset esiasennuspalveluihin Logistiikkaprosessien kehittäminen Toiminnanohjausjärjestelmän parannukset Lähetyksiin liittyvien räätälöintien monipuolistuminen Lähetysdokumenttien laajempi hyödyntäminen Panostukset asiakaspalveluun ALSOn roolia logistiikkatalosta lisäarvoa tuottavaksi jakelukanavakumppaniksi vahvistetaan kiihtyvällä tahdilla. Tuotteistetut lisäarvopalvelut lanseerataan nyt isolla kädellä. ALSOn logistiikan tärkeimmät kehityskohteet ovat olemassaolevien ja uusien lisäarvopalveluiden kehittämisen lisäksi SAP-projekti ja vihreän logistiikan ratkaisut. Kaiken kaikkiaan tavoite on hyvin yksinkertainen: ALSO haluaa olla kilpailijoitaan parempi peruspalvelussa, mutta tuoda samalla uusia ratkaisuita jo hyväksi havaittujen rinnalle. 10 ALSO On

11 ALSOn varastopäällikkö Jukka Vuorenmäen mukaan kehityspanostukset konkretisoituvat muun muassa logistiikkaprosessien ja toiminnanohjausjärjestelmän parannuksina, lähetyksiin liittyvinä räätälöinteinä, lähetysdokumenttien laajempana hyödyntämisenä sekä esiasennuspalveluihin panostamisena. Meillä on jo paljon palveluita, joiden asiakashyödyt konkretisoituvat jatkossa entistä selkeämmin, Jukka valottaa. Kumppanit pysyvät Vaikka muutoksia tapahtuu paljon, luotettavista logistiikkakumppaneista ei tingitä. Toimiviksi havaituista suhteista pidetään entistä tiukemmin kiinni. Tärkeintä on saada hommat sujumaan koko kanavan laajuudelta. Kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä silloin kun logistiikka rokkaa, Jukka toteaa. Kaiken kaikkiaan tulevaisuus näyttää erittäin nousujohteiselta, ja logistiikkatiimissä tehdään asioita hurjalla draivilla. Silloin kun pitkän linjan konkarit ja tuoreet tekijät yhdistävät voimansa kuunnellen asiakkaiden ja päämiesten toiveita, lopputulos on väistämättä positiivinen. Pienempiä parannuksia viedään eteenpäin päivittäin, suuret muutokset vaativat jalkautuakseen hiukan aikaa. Olen todella iloinen asiakkaidemme ja kumppaneidemme suunnalta kuuluneista kannustavista kommenteista. Jatketaan yhdessä samaan malliin myös tulevaisuudessa, Jukka rohkaisee sekä omaa tiimiä että asiakkaita ja kumppaneita! Esiasennus 11

12 Kuvassa vas. Marko Jokinen, Marko Kuula, Minna Karppanen RETAIL-MYYNNIN UUDET TUULET 12 ALSO On

13 ALSOn myyntiorganisaatiossa puhaltavat uudet tuulet, kertoo retail-puolen myynnin vetovastuun joulukuussa 2010 ottanut Sales Development Director Marko Kuula (KTM). Myynnin johdon ja myyntiedustajien väliin on luotu uusi toimenkuva, Key Account Manager eli avainasiakaspäällikkö, jonka tehtävässä toimii tällä hetkellä kaksi henkilöä. Avainasiakaspäälliköinä aloittivat Minna Karppanen ja Marko Jokinen vuoden 2011 alussa. Myös Markolla itsellään on hoidettavana myynnin organisoinnin rinnalla muutamia suurasiakkuuksia, mikä takaa laaja-alaisen näkökulman omaan työhön. "Lisää arvoa ketjun loppupäähän" Minnan ja Markon vastuulla ovat B2C-puolen asiakkaat, joiden hankinnan parissa he tekevät tiivistä yhteistyötä. Jos toimenkuvaa haluaa kiteyttää, niin avainasiakkuuspäälliköt auttavat asiakkaitaan löytämään parhaat tuote-, palvelu- ja kampanjaratkaisut ALSOn laajasta valikoimasta, Kuula selventää. Retail-puolella panostetaan nyt erityisesti logistiikkaketjun loppupään lisäarvopalveluihin, jotka muotoillaan vähittäiskauppiaiden tarpeisiin sopiviksi. Yksinkertaistetuksi esimerkiksi Kuula nostaa suoraan loppuasiakkaille kohdistuvat kuljetukset ja asennukset tukkurin toimesta. Kun loppukuluttaja hankkii lieden, viedään vanha pois ja tuodaan uusi tilalle meidän varastosta Tampereen logistiikkakeskuksesta. Lisäksi se asennetaan toimintavalmiiksi. Näin ollen jälleenmyyjälle riittää, että myymälästä löytyvät ainoastaan mallituotteet. Tällainen järjestely mahdollistaa sen, ettei jälleenmyyjä tarvitse mittavaa varastoratkaisua laajan valikoiman ylläpitämiseen, ja käyttöpääomaa sitoutuu jälleenmyyjän varastoihin entistä vähemmän. Uusittu retail-myynnin organisaatio takaa ALSOn asiakkaille entistä henkilökohtaisempaa palvelua. Perusasioiden hyvän hoidon lisäksi huomio kiinnittyy lisäarvopalveluihin. 13

14 Jo vuosia yhteistyötä jälleenmyyjien kanssa Kehittyvien lisäarvoratkaisuiden luonti perustuu aktiiviseen yhteistyöhön ja avoimeen viestintään. Me tukkurina vaihdamme entistä enemmän tietoa jälleenmyyjien kanssa. He tuntevat syvällisesti loppuasiakaskentän, Kuula toteaa. Samaa painottaa Kuulan asiakaskunnan edustaja Matti Harjunen, joka toimii Keskossa Musta Pörssi - ja Konebox-konseptien ostojohtajana: Yhteistyötä ALSOn kanssa on tehty yli 10 vuotta, ja menestys perustuu aitoon kumppanisuhteeseen sekä kykyyn kehittää innovatiivisia teknologian tukemia ratkaisuita palvelemaan paremmin asiakkaiden muuttuvaa ostokäyttäytymistä sekä markkinakysyntää. Harjusen mukaan Keskon ja ALSOn yhteistyö on todella monimuotoista vaihdellen perinteisemmästä valikoimanhallinnasta ja logistiikkaratkaisuista monikanavaisiin sähköisen kaupankäynnin konsepteihin. Sekä Harjunen että Kuula painottavat, että tavarakaupassa on suhteellisesti matalat marginaalit. Näin ollen logistiset prosessit ja lisärvopalvelut on oltava tehokkaita. Paiskimalla hommia toisiamme tsempaten ja parhaita käytöntöjä jakaen onnistutaan tyydyttämään kaikkien tarpeet, kiteyttää Kuula. Riitta Minna Jonna Henriikka Tuija Merja Heli Merja Elisa Tuija Anna Jonna Riitta Mia Retail Market 14 ALSO On

15 ALSO on elänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa niin taantumat kuin bisneksen uuden kukoistuksen, joten perspektiiviä muuttuviin markkinatilanteisiin on tarjolla runsaasti. B2B-MYYNNISSÄ RATKAISEVAT SITOUTUMINEN JA YHTEISTYÖ Yritysasiakkuuksista vastaava Sales Development Director Karri Syväsalmi on työskennellyt ALSOlla kymmenisen vuotta ja toimialalla reippaasti yli 20 vuotta. Kaiken kaikkiaan B2B-myynnissä toimii noin 20 henkilöä, joista Syväsalmen kanssa corporate-asiakkuuksiin ovat syventyneet avainasiakkuusvastaavat Leif Lefa Ekebom ja Tero Koivunen. Lefa toimii pääkaupunkiseudulta käsin ja Tero Pohjois-Suomesta. Yhdessä tiimiläistemme kanssa pidämme hyvää huolta niin vanhoista kuin uusista asiakkaista. Myös Syväsalmella itsellään on nimettyjä asiakkaita, mikä takaa monipuolisen kosketuksen sekä oman tiimin että valmistajien ja jälleenmyyjien arkeen. Myynti ja yhteistyö asiakkaiden kanssa on minun juttuni. Jokainen päivä on erilainen, ja tulevaisuuden kehityskohteet haastavat jatkuvasti sekä oman että tiimini osaamisen. Bisnes muuttuu koko ajan, joten aina löytyy uusia mielenkiintoisia näkökulmia, Syväsalmi toteaa. Janne Tomi Hanna-Mari Tiia Marko Satu Yhdessä kohti uusia haasteita Kimmo Myyntitiimien viimeaikaiset uudelleen järjestelyt Syväsalmi näkee positiivisena mahdollisuutena. Vanhoja toimintatapoja on uskallettu arvioida kriittisesti, ja parhaimmat käytännöt jäävät elämään. Niiden rinnalle tuodaan entistä rohkeammin innovatiivisia ratkaisuita. Paikoilleen emme pysähdy, Karri kiteyttää. Jani Markku Mika Portfolio Management Panu 15

16 Corporate Katja Marja Marika Carita Susanna Tuija Kaiken kaikkiaan markkinatilanne näyttää vilkastuvan. Samaa sanovat myös Syväsalmen asiakkaat, kuten IT-myyntiä Espoosta käsin hoitava Chillit Oy:n Miia-Riikka myynti- ja markkinointipäällikkö Timo Lipiäinen: Hanne-Mari Talous on virkistynyt mukavasti, ja henkilökohtaiset siteet, avoin yhteistyö sekä toistemme sparraaminen luovat menestyksen edellytykset myös tulevaisuudessa. ALSO on elänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa niin taantumat kuin bisneksen uuden kukoistuksen, joten perspektiiviä erilaisiin markkinatilanteisiin on tarjolla runsaasti. Meillä Chillit Oy:ssa osataan arvostaa sitä joustoa, mitä ALSOlaiset ovat vuosien aikana osoittaneet. Neuvottelemalla sekä toinen toisiamme tukien olemme päässeet huipputuloksiin. Siihen tähdätään myös tulevaisuudessa, Lipiäinen kiteyttää jämäkästi. Sari Heidi Sari IT Dealers & Chains 16 ALSO On

17 ALSO EXPO LISÄÄ MYYNTIÄ, ENEMMÄN KOHTAAMISIA ALSO Expo järjestetään jälleen syksyllä Tampereella jo 15. kertaa. Alansa suurimpana ammattilaisille tarkoitettuna IT-tapahtumana paikkansa vakiinnuttanut Expo kerää yhteen yli 1500 messuvierasta ja melkein sata näytteilleasettajaa. Laajat Meet & Contact -palvelut lisäarvona Upeiden messuosastojen lisäksi Expon messuvieraille ja näytteilleasettajille tarjotaan monipuoliset mahdollisuudet erilaisiin kohtaamisiin ja verkottautumiseen. Messuosastojen lisäksi huomio kiinnitetään elämykselliseen sisältöön, kuten juonnettuun ohjelmaan ja aktivoiviin kilpailuihin. ALSOn Marketing and Communications Manager Susa Ahvenaisen mukaan tapahtuman päätarkoitus on edelleen luoda laadukkaita bisneskohtaamisia, vahvistaa näytteilleasettajien brändiä sekä jakaa tietoa ja lisätä kaupankäyntiä. Erilaisiin bisneskohtaamisiin on Expossa todella monipuoliset mahdollisuudet: perinteisten neuvotteluhuoneiden lisäksi näytteilleasettajilla on mahdollista varata etukäteen one-to-one-tapaamisia uusien kontaktien luomiseksi, ja ALSOn myyntihenkilöstö isännöi messuvieraita päivän aikana. Näytteilleasettajat saavat kertoa viestiään koko messuyleisölle ALSO Loungen esiintymislavalta sekä kohdennetusti jälleenmyyjäyritysten sisäisissä palavereissa. Lisäksi messuosaston kävijätiedot kerätään viivakoodinlukulaitteella tärkeää jälkimarkkinointia varten. Muista henkilökohtainen kontakti! Yhtenä konkreettisena messupalveluna ALSO marssittaa näytteilleasettajien osastoille joukon myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia eli promoottoreita. Promoottoreiden päätehtävä on vastata messuvieraiden kontaktoinnista. He tekevät joko suoraa myyntiä tai toimivat esimerkiksi esittely- ja juontohommissa. Ammattilaisten käyttö asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa vapauttaa yrityksen omat henkilöresurssit neuvotteluiden hoitamiseen ja vahvistamaan busineksen kannalta elintärkeitä kumppanuuksia. Sitäpaitsi henkilökohtainen kontakti jää aina paremmin mieleen ja se muistetaan pitkään. Suomen vallattomimmat yksityisbileet ALSO Expoa pidetään yhtenä alansa tärkeimmistä kohtaamispaikoista, eikä tapahtuman vetovoima ole vähentynyt vuosien saatossa, päinvastoin: jo huikeat 14 kertaa järjestetty Expo ja yllätykselliset teemabileet järisyttävät joka kerta. Viime vuonna Pakkahuoneella esiintyivät Lauri Tähkä, Paula Koivuniemi ja Popeda, ja ALSOlta luvataankin, ettei tänä vuonna show ainakaan huonommaksi jää. Vuoden 2010 bileitä kuvailtiin räyhäkkään roheiksi jameiksi, mutta kuka tai ketkä tarttuu mikkiin tänä vuonna, se on vielä salaisuus, Susa toteaa salamyhkäisenä pilke silmäkulmassaan. 17

18

19

20 RAHOITUKSESSA RATKAISEVAT TARKKUUS JA TÄSMÄLLISYYS Järkevät ja oikeudenmukaiset rahoitusratkaisut ovat liiketoiminnan kannalta elintärkeitä. Kaikkiin asiakkaita askarruttaviin kysymyksiin löytyy lähes poikkeuksetta vastaus ALSOlaisten laajan kokemuksen ansiosta. Markku Pyörälän toimenkuva ALSOn asiakasrahoituksen teamleaderinä on mukaansatempaava. Aiemmin luottopuolella työskennelleen Markun mielestä monipuolisuus tekee työstä mielekästä. Autamme ja neuvomme asiakkaitamme kaikissa rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä laskutuksesta limiittitiedusteluihin, Pyörälä kertoo. Tarkkuus ja täsmällisyys ratkaisevat Kahden vakituisen ja yhden extrakäsiparin voimin organisoitu rahoitustiimi hoitaa lähes kaikkien ALSOn asiakkaiden raha-asiat. Tiivistä yhteistyötä tehdään talouspuolen, etenkin reskontran, sekä myyntitiimien kanssa. Samanhenkiset kollegat tekevät yhdessä toimimisen miellyttäväksi myös sesonkikausina, jolloin eletään erittäin hektisesti. Kiireisestä tahdista huolimatta asiat hoidetaan kuten on sovittu. Parempi ratkoa hommat loppuun asti kuin jättää osa roikkumaan keskeneräiseen tilaan. "Kysy ja keskustele, apua saat aina!" sitä mielellään. Kukaan ei jää kysymyksineen yksin mutta ajatustenlukijoita ei rahoitusosastoltakaan löydy. Me olemme täällä asiakkaita varten, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa. Sellaista tiedustelua tuskin tulee, johon emme olisi jossain muodossa jo törmänneet, Pyörälä toteaa. Lähes kymmenvuotisella uralla on tullut nähtyä niin talouden ylä- kuin alamäet, ja olemme oppineet varautumaan erityyppisiin markkinatilanteisiin ja niiden seurauksiin. Asiakasrahoitustiimin tärkein viesti niin konkariasiakkaille kuin tuoreemmillekin tapauksille kuuluu näin: epätietoisuudessa ei kannata elää, vaan kysyä saa ja pitää. Hankalatkin päätösasiat saavat uudenlaisen perspektiivin, kun ne uskaltaa nostaa rohkeasti esille. Tärkeää on muistaa, että asioista voidaan neuvotella, eikä ole syytä tyytyä mustavalkoiseen ratkaisuun. Lisäksi rahoitustiimin periaatteisiin kuuluu, että tarkka, tasapuolinen ja ystävällinen palvelu kuuluvat kaikille. Etenkin uudet asiakkaat sekä tuoreet yrittäjät tarvitsevat alussa tukea ja neuvontaa, ja ALSOlla annetaan 20 ALSO On

21 HR ALSOn henkilöstöpolitiikan kulmakiviä ovat yhdessä tekeminen sekä myynti- ja markkinointihenkisen organisaatiokulttuurin vahvistaminen. Vuonna 2011 panostetaan erityisesti rekrytointiin, perehdytykseen ja sitouttamiseen. ITSENÄISTÄ TYÖNTEKOA JA VASTUULLISTA TIIMITOIMINTAA ALSOn Human Resource Manager Tuija Rekola (HTM) työskenteli aiemmin kuntasektorin rekrytointipalvelupuolella. Hyppy tuntemattomalle toimialalle oli osittain tietoinen ratkaisu. Alussa uutta opittavaa oli paljon, mutta näin vuoden jälkeen arki on vakiintunut ja huomio on siirtymässä rutiinien omaksumisesta kehittämisen puolelle. ALSOn organisaation muutokset takaavat mielenkiintoisia projekteja myös HR-osastolle, jossa ahkeroi Rekolan lisäksi HR-asiantuntija Tuija Mäyrä. Rekrytointi, perehdytys ja sitouttaminen Vuonna 2011 henkilöstöpolitiikan kulmakiviä ovat yhdessä tekemisen ja myynti- ja markkinointihenkisen organisaatiokulttuurin vahvistaminen. Erityisen paljon panostetaan rekrytointiin, perehdytykseen ja sitouttamiseen. Rekolan mukaan ALSO on monelle työuransa alkuvaiheessa olevalle ensimmäinen pysyvä työpaikka. Myös esimies- ja johtotason tehtäviä on tarjolla. Etenkin nuoret arvostavat, kun he pääsevät peilaamaan koulussa opittua käytäntöön. Ja vastuuta saa kyllä, kunhan on osoittanut pystyvänsä kantamaan sen. ALSO pitää kiinni positiivisesta työnantajamielikuvastaan myös tulevaisuudessa. Yksi tapa markkinoida on opiskelijayhteistyö. Osallistuimme helmikuussa Tampereen yliopiston Yrityspäivät-tapahtumaan, joka sujui niin hyvin, että tulemme pitämään tapahtuman kalenterissamme jatkossakin, Rekola tuumaa. Hakekaa rohkeasti töitä! Henkilöstöltä kysyttäessä ALSOn kilpailuetuja työmarkkinoilla ovat kehittyvä toimiala, kansainvälisyys sekä kannustava työilmapiiri, Rekola kiteyttää ja kehottaa niin nuorempia kuin jo kokeneempia työnhakijoita lähettämään rohkeasti hakemuksensa ALSOlle. Avoimia työpaikkoja voi selailla netissä: Rekrytointi 21

22 IT VOLUME TEHOSTETTUA TUOTEMARKKINOINTIA Tomi Mikko Kalle Juhani Ari Mikko Tiina Päivi Antero Timo Riina Antero Components Digi 22 ALSO On

23 IT Volume -yksikkö koostuu useista tiimeistä: HP- (pois lukien HP ESSN), PC-, Supplies-, Components- ja Digi-tiimi. Kyseessä ei ole mikään pieni sektori, sillä IT Volume kattaa yli puolet ALSOn liikevaihdosta. IT Volume -yksikköä vetää Peeter Parts, joka on työskennellyt ALSOn riveissä kuutisen vuotta. Aiemmin näkemystä on laajennettu niin paikallisen kilpailijan kuin alan valmistajan palveluksessa. Työn laaja-alaisuudesta huolimatta Parts muistaa painottaa keskittymisen tärkeyttä: Kun on iso tiimi ja asioita tapahtuu nopealla syklillä, on pakko pystyä fokusoimaan. Asioita ei voi jättää roikkumaan puolitiehen. Peeterin mukaan liikkeellä ollaan kunnianhimoisin tavoittein nöyryyttä unohtamatta. Muuttuva bisnesympäristö vaatii uudistuvia toimintamalleja, ja meidän onkin syytä kuunnella, mitä asiakkaamme ja päämiehemme kertovat. Peeterin mielestä menestys kiteytyy siihen, että kanavassa osataan hyödyntää avoimesti eri osapuolten kokemusta ja osaamista. Mitään soolourheilua tämä ei ole. Myöskään paremman huomisen odottelulla ei pitkälle päästä. Asioita on vietävä eteenpäin, eikä jätettävä päätöksiä tai kehitystoimenpiteitä roikkumaan, Peeter kiteyttää yksikön toimintalogiikkaa. Sarianne Kaisa Esa Matti Taru Nina Tiina Terhi Rua Supplies Back Office 23

24 PANOSTUSTA PC-BRÄNDEIHIN! Mervi Airaksisen kokemus IT-sektorilta on laaja. Paluumuuton teleoperaattorin palveluksesta ALSOlle tehnyt Mervi aloitti PC-puolen Business Managerina joulukuussa Airaksisen työ koostuu kovan luokan konebrändien kehittämisestä, sillä hänen tiiminsä vastuulle kuuluvat Apple, Asus, Acer, Lenovo ja Fujitsu. Mervi kuvailee ALSOn PC-portfoliota erittäin monipuoliseksi. Meiltä löytyy erinomaisia vaihtoehtoja sekä kuluttaja- että yritysmarkkinan tarpeisiin. Tällä hetkellä oman pikantin lisänsä tuovat Apple ja Asus, jotka haastavat vahvasti muita brändejä kiinnostavilla ja kilpailukykyisillä tuotteillaan. Kuluttajamarkkina tuntuu elävän eräänlaista murrosta. Osaava porukka Vetovoimaisia brändejä hallinnoi joukko IT-alan ammattilaisia. Airaksisen mukaan tiimistä löytyy kovan luokan liiketoimintaosaamista, tarvittavaa päämies- ja tuotemarkkinasiantuntijuutta sekä syvällistä asiakasymmärrystä. Ei liene salaisuus, että tämä on isojen volumien ja pienten marginaalien sektori. Näin ollen tuotepäällikön tontilla pitää pystyä hoitamaan valtava kirjo tulokseen vaikuttavia tekijöitä. Mervin luottamus PC-sektorin vetovoimaan on vahva. Kaiken kaikkiaan markkinatilanne näyttää valoisalta ja vuoden kuumimmat sesongit, Back to School ja joulu, ovat vielä edessä. Myös PC-sektorilla on tehty huolellista pohjatyötä, joten odotan meidän keräävän herkullisesti kypsyneet hedelmät tuota pikaa, Airaksinen iloitsee. Meillä on mainiosti pullat uunissa. ALSO MORE -lisäarvokonseptin myötä alkaa markkinoilla puhaltaa uudenlaiset tuulet. ALSOlla seurataan mielenkiinnolla myös tabletmarkkinan kehittymistä. Toisella vuosipuoliskolla tablet-valikoimamme kasvaa merkittävästi. Nyt etenemme ipad vahvasti johtotähtenä. Tiina Harri Paula Arto Tuomas Heidi Mervi Volume PC 24 ALSO On

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

2/10 HAAGA-HELIA SIGNALS. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti

2/10 HAAGA-HELIA SIGNALS. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti 2/10 HAAGA-HELIA SIGNALS HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti KOLUMNI Biblo on viestinnän ammattilaisille ja muille viestintää työkseen tekeville suunniteltu uusi verkkopalvelu ja kasvualusta

Lisätiedot

Piia Kivelä. Täsmävalmennus. Aito asiakaspalvelija. Sale Lindalissa. osuu ja tehoaa. Tulosta yhdessä tekemällä. Coachingista esimiesenergiaa

Piia Kivelä. Täsmävalmennus. Aito asiakaspalvelija. Sale Lindalissa. osuu ja tehoaa. Tulosta yhdessä tekemällä. Coachingista esimiesenergiaa Tulosta yhdessä tekemällä Sale Lindalissa HR:stä lisäarvoa liiketoiminnalle Täsmävalmennus osuu ja tehoaa Coachingista esimiesenergiaa Piia Kivelä Aito asiakaspalvelija Reksin kanslia Kari Rissa Jollas

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 5 Läpivientivoimaa 6 Toimitusjohtajan katsaus: Välttämättömästä

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE: VISMA SERVICES: Esittelyssä toimitusjohtaja Tuomas Sederholm Visma Avendo Aika. Uusi palvelu, Visma HR Palkkahallinnon ulkoistaminen

VISMA SOFTWARE: VISMA SERVICES: Esittelyssä toimitusjohtaja Tuomas Sederholm Visma Avendo Aika. Uusi palvelu, Visma HR Palkkahallinnon ulkoistaminen ISMAgazine NRO 3 / 2008 VISMAN ASIAKASLEHTI VISMA SOFTWARE: Esittelyssä toimitusjohtaja Tuomas Sederholm Visma Avendo Aika VISMA SERVICES: Uusi palvelu, Visma HR Palkkahallinnon ulkoistaminen PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Pääkirjoitus Hyvän kierre Kuva Mikko Haiko Hyvä työnantajamaine ja liiketoimintastrategiaa tukeva työntekijäbrändi ovat kiristyvän kilpailun työmarkkinoilla

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Circle. Pekka Mattila uuden suomalaisen tuottavuuden jäljillä

Circle. Pekka Mattila uuden suomalaisen tuottavuuden jäljillä Circle Microsoft Circle Magazine nro 2/2012 Pekka Mattila uuden suomalaisen tuottavuuden jäljillä > AinaCom on kommunikaation ytimessä > Valmistaudu Kansallinen etätyöpäivä tulee > Talouden kasvu piilee

Lisätiedot

8 SOK:n Taavi Heikkilä

8 SOK:n Taavi Heikkilä nro 2 2014 8 SOK:n Taavi Heikkilä Digitaalisuus on enemmän kuin verkkokauppa 14 Big data pehmentää bussimatkaa 16 Kumppaniekosysteemi: paras kasvun kirittäjä 24 Taipuuko johtaminen uuden työn haasteisiin?

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä.

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. 2012 Vuosikertomus Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. Aktiivinen enemmistöomistaja, joka ohjaa, kehittää ja kasvattaa Panostaja-yrityksistä

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa.

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Piia Simpanen ja Markku Ihonen Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Teknologiateollisuuden nuorten johtajien näkemyksiä hyvästä johtamisesta ja kasvusta Janne Anttila, Analyse²... Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen 1 / 2010 Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago uudistuminen 2 > BOTNIA Echo 01/10 Sisältö Botnian sellu antaa lasille muotoa. s. 34 Päätoimittaja:

Lisätiedot

IMPULSSIOSTOT. Verkko mahdollistaa kepeät 2/2010. PANDURO käsillä tekemisen iloa Pohjoismaissa

IMPULSSIOSTOT. Verkko mahdollistaa kepeät 2/2010. PANDURO käsillä tekemisen iloa Pohjoismaissa 2/2010 Suuri Suomalainen Kirjakerho VAHVASTI SUOMALAISTEN SYDÄMISSÄ PANDURO käsillä tekemisen iloa Pohjoismaissa Verkko mahdollistaa kepeät IMPULSSIOSTOT HANSAPRINTIN ASIAKASLEHTI hansapress 2/2010 pääkirjoitus

Lisätiedot

Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015

Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015 Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015 THINK TANK KAUPAN TRENDIT JA TULEVAISUUS 2015 TOUKOKUU 2015 04 SAATESANAT Vahva konsepti avainasemassa Syrjäyttääkö nouto kotiinkuljetuksen? 05 HAASTATELTAVAT JA TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Taloushallinto nyt: PK-yritykset ulkoistavat talousosaamistaan Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja

Lisätiedot

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu?

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu? nro 1 2015 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja 20 Millainen on 2100-luvun koulu? 24 Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Pekka Horo ja avaimet uuteen tuottavuuteen KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola CIRCLE MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009 Innovaatio & luovuus Juha Wuolijoki & Mika Okkola Elokuvaohjaajalla ja IT-johtajalla sama resepti luovuuteen Verkko on oiva oppimisympäristö Tuttu oppimisympäristö

Lisätiedot

Aito ja alkuperäinen Mika, 40, myyntipäällikkö

Aito ja alkuperäinen Mika, 40, myyntipäällikkö 007 Aito ja alkuperäinen Mika, 40, myyntipäällikkö Kun valmentaa muita, valmentaa myös itseään. Suomen Rader Oy:n ensimmäinen myyjä ja nykyinen myyntipäällikkö tietää, mistä puhuu. Yli 10 vuotta myyntitiimejä

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot