Katse kohti tulevaisuutta! Entistä parempaa logistiikkaa Tehostettua tuotemarkkinointia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katse kohti tulevaisuutta! Entistä parempaa logistiikkaa Tehostettua tuotemarkkinointia"

Transkriptio

1 1/ Katse kohti tulevaisuutta! Entistä parempaa logistiikkaa Tehostettua tuotemarkkinointia

2 SISÄLLYSLUETTELO 4. Aki Nordlund, Head of Sales and Marketing: Katse kohti tulevaisuutta! 6. Anti Kuiv, Head of Value Business: Lisää arvoa asiakkaille nyt jalkautuu ALSO MORE! 10. Jukka Vuorenmäki, Warehouse Manager: Entistä parempaa logistiikkaa 12. Marko Kuula, Sales Development Director: Retail-myynnin uudet tuulet 15. Karri Syväsalmi, Sales Development Director: B2B-myynnissä ratkaisevat sitoutuminen ja yhteistyö 17. Susa Ahvenainen, Marketing and Communications Manager: ALSO Expo Lisää myyntiä, enemmän kohtaamisia 20. Markku Pyörälä, Team Leader Customer Credit and Finance: Rahoituksessa ratkaisevat tarkkuus ja täsmällisyys 21. Tuija Rekola, Human Resource Manager: HR itsenäistä työntekoa ja vastuullista tiimitoimintaa 22. Peeter Parts, Head of Business IT volume: IT Volume tehostettua tuotemarkkinointia 24. Mervi Airaksinen, Business Manager: Panostusta PC-brändeihin! 25. Auri Ollanketo, Business Manager: Mistä nyt tuulee, ALSOn Hewlett-Packard-dreamteam? 27. Tuomas Jokela, Product Manager: Applen matkassa 28. Heidi Tölli, Sales Manager: Myyntibuustia Lenovolle! 29. Juha Rahko, Head of Business Consumer Electronics and Entertainment: Kulutus elektroniikan top ALSO Race ALSO Golf Jatka lausetta JULKAISUTIEDOT AL SO On 1/2011 _ Julkaisij ija AL SO Finland _ Hatanpä än val alta tati tie 48 / Tam pere _ Puh. (03) _ ww w. also.fi Päätä oimittaja Susa Ahvenainen_ n_ ALSO Finl an d Oy To imitussiht eeri Siiri Tammisto_ ALSO Fi nlan and Oy Vi suaaline n su unnin ttelu ja taitt tto Markkinointitoimisto Deeper Oy _ r.fi Arti tikk elit ituo uota nto Ma rkki kino noin inti tito toim imis isto Dee eepe per Oy _ Päivi Luoma mane n Kuva t (e ll ei eri riks kseen mainita) a) Marjaana Malkamäk i _ Daily Hero _ wwww.dai lyhero.net Paino Hämeenen Kirjapaino Oy _ fi _ Pai aino nos 1000 kpl Pape ri MultiArt Silk _ kansi 200 g. _ sisä säsi si vut 130 g.

3 YHDESSÄ ETEENPÄIN Muutos on mahdollisuus ja uudistuminen välttämätöntä, voidaan todeta ALSOllakin loppuvuoden tapahtumien jälkeen. Vauhti on palannut bisnekseen. Kevät on alkanut virkeästi, ja yleiset talouden indikaattorit huomioiden alan tulevaisuuden näkymät vaikuttavat varsin myönteisiltä. Kuluttajat ovat edelleen kiinnostuneita laadukkaista elektroniikkatuotteista ja uutuuksista, ja yritysten investointihankkeet vauhdittavat yritysratkaisujen myyntiä. Tukkuri menestyy vain kumppanin menestyksen myötä, ja me ALSOlaiset haluamme kuunnella herkällä korvalla kentän terveisiä. Tänä päivänä on kyettävä tarjoamaan asiakkaan tarpeiden mukaan tuotteita ja palveluita, jotka lisäävät asiakkaan kilpailukykyä koko arvoketjussa. ALSOn strategia rakentuu kolmen kivijalan ja liiketoimintayksikön varaan IT Volume, kulutus- ja viihde-elektroniikka, sekä Value-liiketoiminta. Pyrimme asiakaslähtöisesti selkeyttämään tarjoomaa tuomalla kumppaneidemme käyttöön ALSO MORE -palvelukonseptimme. Tavoitteenamme on tarjota koko toimitusketjulle lisäarvopalveluja ymmärrettävästi tuotteistetun konseptin alla. Uskomme, että toimiva palvelukonsepti yhdistettynä kilpailukykyiseen tuotevalikoimaan, tehokkaaseen toimitusketjuun ja paikalliseen organisaatioon tarjoaa voittajakonseptin myös jatkossa. Me ALSOlaiset haluamme profiloitua aktiivisena, innovatiivisena ja markkinointihenkisenä asiakaspalveluorganisaationa kumppanien tarpeiden mukaan. Anna palautetta ja keskustellaan yhdessä huomisen haasteista ja mahdollisuuksista. Menestystä vuodelle 2011, Maija Strandberg rg Toimitusjohtaja, ALSO Finland Oy

4 KATSE KOHTI TULEVAISUUTTA! ALSOlle ominaista on pysyä kilpailijoitaan askeleen edellä. Onnistuakseen tämä vaatii läpinäkyvyyttä, tiedonkulun tehostamista, ennakointikykyä, virtaviivaisuutta ja reagointiherkkyyttä. ALSOn myynti- ja markkinointitoimintoja kehitetään tällä hetkellä voimakkaasti. Uudistuksia ovat kokeneet sekä prosessit että organisaatio. Muutoksen tärkeimmät päämäärät ovat asiakkuusjohtamisen kehittäminen, toimintojen virtaviivaistaminen ja tuottavuuden tehostaminen sekä ALSO-brändin tunnettuuden vahvistaminen. Uudistukset eivät tapahdu hetkessä vaan päämäärätietoinen työskentely ja selkeät tavoitteet ohjaavat toimintojen pitkäjänteistä ja kestävää kehittämistä. Monipuolista kokemusta ja tuoreita ajatuksia Myynnin ja markkinoinnin johtoon on valittu tehtävässään tammikuussa 2011 aloittanut kauppatieteiden maisteri Aki Nordlund (Head of Sales and Marketing). Aiemmin liiketoiminnan kehittämistehtävissä sekä myynnin ja markkinoinnin johtamisen parissa toimineen Nordlundin mukaan hallittu ja tavoitteellisesti johdettu muutos on askel kohti iskukykyisempää ALSOa. Ennen ALSOlle siirtymistään Nordlund on vaikuttanut liiketoiminnan käynnistämis-, kehitys- ja kasvutehtävissä useilla eri toimialoilla. Kokemusta ja näkemystä on kertynyt niin kansainvälisistä kuin 4 ALSO On

5 On hyvä tiedostaa, että liiketoiminnassa pitää juosta kovaa eteenpäin pysyäkseen paikallaan. kotimaisista yrityksistä ja sekä johto- että hallitustehtävien parista. ALSOlla saan toimia mielenkiintoisella toimialalla, ja olen todella motivoitunut uusista haasteista, Nordlund kertoo. Meillä on valtavasti talon sisäistä hiljaista tieto- ja taitopääomaa, jonka valjastamme nyt palvelemaan asiakkaitamme ja päämiehiämme entistä tehokkaammin. Tuloksia nyt ja tulevaisuudessa Muutosjohtamisesta aikoinaan lopputyönsä tehnyt Aki on vakuuttunut, että pysyäkseen kilpailukykyisenä tulee kyetä reagoimaan markkinoilla ja toimialalla tapahtuviin muutoksiin entistä herkemmin. On hyvä tiedostaa, että liiketoiminnassa pitää juosta kovaa eteenpäin pysyäkseen paikallaan. Kehittyäkseen ja kasvaakseen pitää olla valmis työskentelemään ahkerasti. Lisäksi pitää olla kykyä poisoppimiseen sekä luopumiseen. Luopuminen liittyy usein ajankäyttöön ja työskentelytapoihin. Muutosta johdetaan määritellyistä tavoitteista käsin, ja tavoitteet tulee olla aikataulullisesti realistisia mutta kunnianhimoisia. Kehitystoimenpiteiden jalkauttaminen organisaation kaikille eri tasoille on yksi tavoitellun muutoksen onnistumisen kulmakivistä. Jatkuva dialogi, esimies-alaiskeskustelut, keskijohdon omistajuus ja osallistaminen sekä seuranta ovat avainasemassa muutoksien ja tavoiteltavien toimintojen jalkauttamisessa, Nordlund toteaa. Hänen mukaansa todellinen onnistuminen syntyy siitä, että organisaation sisäiset sidosryhmät sitoutuvat systemaattiseen ja jatkuvaan toimintojen ja prosessien kehittämiseen omissa työtehtävissään. Kestävässä ja pysyvässä muutoksessa on kyse aina laaja-alaisemmasta ja tavoitteellisesta jatkumosta läpi koko organisaation. Uudistusten myötä syntyy merkittäviä hyötyjä niin lyhyellä kuin pidemmällä aikavälillä. Pitkän tähtäimen tulosten rinnalla ALSOlla pidetään tärkeänä, että asiakkaita hyödyttäviä ratkaisuja löydetään lyhyellä aikavälillä. Tarkoituksena on, että asiakkaamme saavat iloita jo lyhyellä aikavälillä entistä selkeämmästä asiak kuuden hallinnasta, innovatiivisesta ALSO MORE -palvelukonseptista sekä kanavaan liittyvistä laajennuksista, konkretisoi Nordlund. Erityisesti tulemme kiinnittämään huomiota palveluherkkyyteemme asiakkuusjohtamisessa sekä liiketoiminnan ja tunnettuuden kasvattamiseen SMB -segmentissä. Vahvuutta brändiin Vaikka Nordlundin ura ALSOlla on vasta aluillaan, alalla olleena ja vastaavia kehityshaasteita nähneenä hän tietää, ettei matka muutokseen ole vaivaton. Toimialalla tapahtuu jatkuvasti niin mikro- kuin makroympäristöissä muutoksia, joiden myötä olemassaolomme oikeutus pitää lunastaa jokainen hetki. Meidän pitää paneutua aktiivisesti tekemiseen ja vaalia positiivista ilmapiiriä, mikä organisaatiossamme vallitsee erittäin voimakkaana. Tässä vaiheessa sanonkin kiitokset sekä omalle henkilökunnalle, asiakkaille, päämiehille että yhteistyökumppaneille jo tehdystä työstä. Sitoutuminen, vastuu ja kannustus, jota olemme saaneet, tuntuvat uskomattoman hienolta. Parhaat tulokset syntyvät yhteistyössä. 5

6 ALSOlla aloitettu lisäarvopalveluiden kehitysprojekti saa kunnon sysäyksen tänä keväänä. Lisäarvokonseptia, tutummin ALSO MOREa, kehitetään Value-yksikössä, jota johtaa Anti Kuiv (Head of Value Business). LISÄÄ ARVOA ASIAKKAILLE NYT JALKAUTUU ALSO MORE! Value-yksikkö koostuu kolmesta osa-alueesta: Software, HP ESSN ja Technology & Services. Jokaista tiimiä johtaa kovan luokan asiantuntija, Business Managerit Jakke Vyyryläinen (Software), Mikko Masalin (HP ESSN) ja Jari Rämö (Technology). BM:t toimivat kiinteässä yhteistyössä jakaen avoimesti tietoa, taitoa ja kokemuksia yli tiimirajojen. Lopulta kaikki teot kaikissa tiimeissä tähtäävät samaan lopputulokseen eli jokaisen ketjun osapuolen lisäarvokokemuksen kasvattamiseen,value-yksikön johtaja Anti Kuiv korostaa. Muutos saattaa vaikuttaa suurelta, ja sitähän se onkin, mutta olemme valmistelleet kehitysaskeleet huolella. Kuivin mielestä tulevaisuuteen voidaan katsoa luottavaisin mielin. Teemme parhaamme ja vähän enemmänkin Value-yksikössä! ALSO MORE suunnittelusta toteutukseen Aiemmin Virossa ALSOn toimitusjohtajana lähes vuosikymmenen työskennelleen Kuivin mukaan Suomen markkinoilla tullaan näkemään ALSO MORE -lanseerauksen myötä jotain aidosti uutta ja erilaista. Meillä on jo erinomaisia kokemuksia tämän tyyppisestä toiminnasta Sveitsistä ja Baltiasta, missä samoja tuotteita ja palveluita on myyty vuosia. Nyt haluamme hyödyntää niitä kokemuksia ja kehittää myös Suomen markkinoille sopivia lisäarvopalveluita, Kuiv innostaa. Siirtyminen entistä ratkaisukeskeisempään myyntiin muuttaa luonnollisesti koko ketjun toimintatavat. Value 6 ALSO On

7 Software: Kaikki lisenssit kerralla oikein Kahdentoista hengen softa- eli ohjelmistotiimistä löytyy Business Manager Jakke Vyyryläisen lisäksi tuotepäälliköitä, myyntispesialisteja sekä assistentti. Monipuolinen osaaminen on ohjelmistotiimin vahvuus, toteaa Jakke, joka on toiminut ohjelmistopuolen myynnissä yli 10 vuotta. Softatiimin asiakaslupauksen Vyyryläinen kiteyttää seuraavasti: ALSOlta kaikki lisenssit samalla kerralla oikein. Tämä tarkoittaa paitsi monipuolista tarjoomaa myös avointa viestintää ja yhteistyötä. ALSO ei tuota palveluitaan asiakkaille, vaan teemme sen yhdessä asiakkaidemme kanssa, Vyyryläinen korostaa näkökulmaeroa. Ohjelmistotiimissä tullaan keskittymään tänä keväänä konkreettisen yhteistyöhön syventämiseen asiakkaiden kanssa. Ei kannata ihmetellä, kun yhteyshenkilömme soittelevat ja sopivat tapaamisia entistä intensiivisemmin. Hitsaamalla toimintojamme kiinteämmin yhteen kaikki voittavat. Software Jere Jakke Jarmo Kati Jussi Kai Antti Niina Anne Mika Mira 7

8 Bruno Robert HP ESSN: Vahva yhteinen rintama HP ESSN -yksikön arjessa puhutaan kielellä, joka vilisee lyhenteitä. Kiteytetysti kyse on HP:n serveri-, verkkotuoteja tallennusjärjestelmistä, selventää tiiminvetäjä Mikko Masalin, joka on toiminut ALSOlla seitsemän vuotta ja kokenut henkilökohtaisesti lähes koko tuotemarkkinoinnin työtehtäväkirjon. Olen toiminut koko ALSO-urani HP:n ratkaisuiden parissa aloittaen Sales Spesialistin hommista ja kivuten siitä tuotepäällikön tehtävien kautta nykyiseen rooliini. Masalin kuvaa sekä omaa että tiiminsä toimintatapaa yrittäjämäiseksi. Vastuuta annetaan ja otetaan rohkeasti, ja yhdessä seisomme vahvana rintamana HP ESSN -ratkaisuiden takana. Masalinin mukaan asiantuntijuudesta viestivät myös erilaiset osaamisserftikaatit, joita HP ESSN:n parissa työskenteleviltä vaaditaan pakollisina. Toimiala elää jatkuvasti, joten itsensä kehittäminen on oltava systemaattista. Maailman johtava IT-brändi tarjoaa osaamisen tukemiseen lukuisia mahdollisuuksia, mikä tukee ainakin minun kovaa työmotivaatiota ja yrittäjämäistä suhtautumista. Samu Toni Mikko HP ESSN 8 ALSO On

9 Technology & Services: Palveluhenkisyyttä ja ratkaisukeskeisyyttä Technology and Services -tiimin johtajaksi rekrytoitu Jari Rämö tuo Value-yksikköön palveluhenkistä ja ratkaisukeskeistä näkökulmaa. Palvelubisneksestä laajasti kokemusta ammentanut Rämö on mies paikallaan, kun perinteistä tuotekeskeistä toimintaa mullistetaan asiakaslähtöiseksi. Uskon, että aiempi näkemykseni ja kokemukseni palvelutuotannon tehtävistä auttaa konkretisoimaan tämäntyyppisen lisäarvoajattelun hyötyjä ja mahdollisuuksia, Rämö toteaa. Kyse ei ole yksiselitteisestä ja helposti ymmärrettävästä kokonaisuudesta mutta hiljalleen näkökulmat ja toimintatavat muuttuvat. Myös Rämön mukaan perinteisen tuotevetoisen toiminnan aika on ohi. Nykyään lähtökohtina ovat Mari Marko Teijo Davin Raino Pekka loppukäyttäjän yksilölliset tarpeet, ja asiakkaan toiveena on saada mahdollisimman kattava palvelukokonaisuus, johon tarvitaan osaava verkosto. Tämä koostuu valmistajan, tukkuportaan ja jälleenmyyjän saumattomasta yhteistyöstä. ALSOlla on suunniteltu kevääksi lisäarvoteeman ympärille konkreettisia koulutustoimenpiteitä ympäri Suomen. Pysykäähän siis kuulolla, Rämö kannustaa. Jari Joni Veera Technology and Services 9

10 ENTISTÄ PAREMPAA L O G I S T I I K K A A Panostukset esiasennuspalveluihin Logistiikkaprosessien kehittäminen Toiminnanohjausjärjestelmän parannukset Lähetyksiin liittyvien räätälöintien monipuolistuminen Lähetysdokumenttien laajempi hyödyntäminen Panostukset asiakaspalveluun ALSOn roolia logistiikkatalosta lisäarvoa tuottavaksi jakelukanavakumppaniksi vahvistetaan kiihtyvällä tahdilla. Tuotteistetut lisäarvopalvelut lanseerataan nyt isolla kädellä. ALSOn logistiikan tärkeimmät kehityskohteet ovat olemassaolevien ja uusien lisäarvopalveluiden kehittämisen lisäksi SAP-projekti ja vihreän logistiikan ratkaisut. Kaiken kaikkiaan tavoite on hyvin yksinkertainen: ALSO haluaa olla kilpailijoitaan parempi peruspalvelussa, mutta tuoda samalla uusia ratkaisuita jo hyväksi havaittujen rinnalle. 10 ALSO On

11 ALSOn varastopäällikkö Jukka Vuorenmäen mukaan kehityspanostukset konkretisoituvat muun muassa logistiikkaprosessien ja toiminnanohjausjärjestelmän parannuksina, lähetyksiin liittyvinä räätälöinteinä, lähetysdokumenttien laajempana hyödyntämisenä sekä esiasennuspalveluihin panostamisena. Meillä on jo paljon palveluita, joiden asiakashyödyt konkretisoituvat jatkossa entistä selkeämmin, Jukka valottaa. Kumppanit pysyvät Vaikka muutoksia tapahtuu paljon, luotettavista logistiikkakumppaneista ei tingitä. Toimiviksi havaituista suhteista pidetään entistä tiukemmin kiinni. Tärkeintä on saada hommat sujumaan koko kanavan laajuudelta. Kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä silloin kun logistiikka rokkaa, Jukka toteaa. Kaiken kaikkiaan tulevaisuus näyttää erittäin nousujohteiselta, ja logistiikkatiimissä tehdään asioita hurjalla draivilla. Silloin kun pitkän linjan konkarit ja tuoreet tekijät yhdistävät voimansa kuunnellen asiakkaiden ja päämiesten toiveita, lopputulos on väistämättä positiivinen. Pienempiä parannuksia viedään eteenpäin päivittäin, suuret muutokset vaativat jalkautuakseen hiukan aikaa. Olen todella iloinen asiakkaidemme ja kumppaneidemme suunnalta kuuluneista kannustavista kommenteista. Jatketaan yhdessä samaan malliin myös tulevaisuudessa, Jukka rohkaisee sekä omaa tiimiä että asiakkaita ja kumppaneita! Esiasennus 11

12 Kuvassa vas. Marko Jokinen, Marko Kuula, Minna Karppanen RETAIL-MYYNNIN UUDET TUULET 12 ALSO On

13 ALSOn myyntiorganisaatiossa puhaltavat uudet tuulet, kertoo retail-puolen myynnin vetovastuun joulukuussa 2010 ottanut Sales Development Director Marko Kuula (KTM). Myynnin johdon ja myyntiedustajien väliin on luotu uusi toimenkuva, Key Account Manager eli avainasiakaspäällikkö, jonka tehtävässä toimii tällä hetkellä kaksi henkilöä. Avainasiakaspäälliköinä aloittivat Minna Karppanen ja Marko Jokinen vuoden 2011 alussa. Myös Markolla itsellään on hoidettavana myynnin organisoinnin rinnalla muutamia suurasiakkuuksia, mikä takaa laaja-alaisen näkökulman omaan työhön. "Lisää arvoa ketjun loppupäähän" Minnan ja Markon vastuulla ovat B2C-puolen asiakkaat, joiden hankinnan parissa he tekevät tiivistä yhteistyötä. Jos toimenkuvaa haluaa kiteyttää, niin avainasiakkuuspäälliköt auttavat asiakkaitaan löytämään parhaat tuote-, palvelu- ja kampanjaratkaisut ALSOn laajasta valikoimasta, Kuula selventää. Retail-puolella panostetaan nyt erityisesti logistiikkaketjun loppupään lisäarvopalveluihin, jotka muotoillaan vähittäiskauppiaiden tarpeisiin sopiviksi. Yksinkertaistetuksi esimerkiksi Kuula nostaa suoraan loppuasiakkaille kohdistuvat kuljetukset ja asennukset tukkurin toimesta. Kun loppukuluttaja hankkii lieden, viedään vanha pois ja tuodaan uusi tilalle meidän varastosta Tampereen logistiikkakeskuksesta. Lisäksi se asennetaan toimintavalmiiksi. Näin ollen jälleenmyyjälle riittää, että myymälästä löytyvät ainoastaan mallituotteet. Tällainen järjestely mahdollistaa sen, ettei jälleenmyyjä tarvitse mittavaa varastoratkaisua laajan valikoiman ylläpitämiseen, ja käyttöpääomaa sitoutuu jälleenmyyjän varastoihin entistä vähemmän. Uusittu retail-myynnin organisaatio takaa ALSOn asiakkaille entistä henkilökohtaisempaa palvelua. Perusasioiden hyvän hoidon lisäksi huomio kiinnittyy lisäarvopalveluihin. 13

14 Jo vuosia yhteistyötä jälleenmyyjien kanssa Kehittyvien lisäarvoratkaisuiden luonti perustuu aktiiviseen yhteistyöhön ja avoimeen viestintään. Me tukkurina vaihdamme entistä enemmän tietoa jälleenmyyjien kanssa. He tuntevat syvällisesti loppuasiakaskentän, Kuula toteaa. Samaa painottaa Kuulan asiakaskunnan edustaja Matti Harjunen, joka toimii Keskossa Musta Pörssi - ja Konebox-konseptien ostojohtajana: Yhteistyötä ALSOn kanssa on tehty yli 10 vuotta, ja menestys perustuu aitoon kumppanisuhteeseen sekä kykyyn kehittää innovatiivisia teknologian tukemia ratkaisuita palvelemaan paremmin asiakkaiden muuttuvaa ostokäyttäytymistä sekä markkinakysyntää. Harjusen mukaan Keskon ja ALSOn yhteistyö on todella monimuotoista vaihdellen perinteisemmästä valikoimanhallinnasta ja logistiikkaratkaisuista monikanavaisiin sähköisen kaupankäynnin konsepteihin. Sekä Harjunen että Kuula painottavat, että tavarakaupassa on suhteellisesti matalat marginaalit. Näin ollen logistiset prosessit ja lisärvopalvelut on oltava tehokkaita. Paiskimalla hommia toisiamme tsempaten ja parhaita käytöntöjä jakaen onnistutaan tyydyttämään kaikkien tarpeet, kiteyttää Kuula. Riitta Minna Jonna Henriikka Tuija Merja Heli Merja Elisa Tuija Anna Jonna Riitta Mia Retail Market 14 ALSO On

15 ALSO on elänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa niin taantumat kuin bisneksen uuden kukoistuksen, joten perspektiiviä muuttuviin markkinatilanteisiin on tarjolla runsaasti. B2B-MYYNNISSÄ RATKAISEVAT SITOUTUMINEN JA YHTEISTYÖ Yritysasiakkuuksista vastaava Sales Development Director Karri Syväsalmi on työskennellyt ALSOlla kymmenisen vuotta ja toimialalla reippaasti yli 20 vuotta. Kaiken kaikkiaan B2B-myynnissä toimii noin 20 henkilöä, joista Syväsalmen kanssa corporate-asiakkuuksiin ovat syventyneet avainasiakkuusvastaavat Leif Lefa Ekebom ja Tero Koivunen. Lefa toimii pääkaupunkiseudulta käsin ja Tero Pohjois-Suomesta. Yhdessä tiimiläistemme kanssa pidämme hyvää huolta niin vanhoista kuin uusista asiakkaista. Myös Syväsalmella itsellään on nimettyjä asiakkaita, mikä takaa monipuolisen kosketuksen sekä oman tiimin että valmistajien ja jälleenmyyjien arkeen. Myynti ja yhteistyö asiakkaiden kanssa on minun juttuni. Jokainen päivä on erilainen, ja tulevaisuuden kehityskohteet haastavat jatkuvasti sekä oman että tiimini osaamisen. Bisnes muuttuu koko ajan, joten aina löytyy uusia mielenkiintoisia näkökulmia, Syväsalmi toteaa. Janne Tomi Hanna-Mari Tiia Marko Satu Yhdessä kohti uusia haasteita Kimmo Myyntitiimien viimeaikaiset uudelleen järjestelyt Syväsalmi näkee positiivisena mahdollisuutena. Vanhoja toimintatapoja on uskallettu arvioida kriittisesti, ja parhaimmat käytännöt jäävät elämään. Niiden rinnalle tuodaan entistä rohkeammin innovatiivisia ratkaisuita. Paikoilleen emme pysähdy, Karri kiteyttää. Jani Markku Mika Portfolio Management Panu 15

16 Corporate Katja Marja Marika Carita Susanna Tuija Kaiken kaikkiaan markkinatilanne näyttää vilkastuvan. Samaa sanovat myös Syväsalmen asiakkaat, kuten IT-myyntiä Espoosta käsin hoitava Chillit Oy:n Miia-Riikka myynti- ja markkinointipäällikkö Timo Lipiäinen: Hanne-Mari Talous on virkistynyt mukavasti, ja henkilökohtaiset siteet, avoin yhteistyö sekä toistemme sparraaminen luovat menestyksen edellytykset myös tulevaisuudessa. ALSO on elänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa niin taantumat kuin bisneksen uuden kukoistuksen, joten perspektiiviä erilaisiin markkinatilanteisiin on tarjolla runsaasti. Meillä Chillit Oy:ssa osataan arvostaa sitä joustoa, mitä ALSOlaiset ovat vuosien aikana osoittaneet. Neuvottelemalla sekä toinen toisiamme tukien olemme päässeet huipputuloksiin. Siihen tähdätään myös tulevaisuudessa, Lipiäinen kiteyttää jämäkästi. Sari Heidi Sari IT Dealers & Chains 16 ALSO On

17 ALSO EXPO LISÄÄ MYYNTIÄ, ENEMMÄN KOHTAAMISIA ALSO Expo järjestetään jälleen syksyllä Tampereella jo 15. kertaa. Alansa suurimpana ammattilaisille tarkoitettuna IT-tapahtumana paikkansa vakiinnuttanut Expo kerää yhteen yli 1500 messuvierasta ja melkein sata näytteilleasettajaa. Laajat Meet & Contact -palvelut lisäarvona Upeiden messuosastojen lisäksi Expon messuvieraille ja näytteilleasettajille tarjotaan monipuoliset mahdollisuudet erilaisiin kohtaamisiin ja verkottautumiseen. Messuosastojen lisäksi huomio kiinnitetään elämykselliseen sisältöön, kuten juonnettuun ohjelmaan ja aktivoiviin kilpailuihin. ALSOn Marketing and Communications Manager Susa Ahvenaisen mukaan tapahtuman päätarkoitus on edelleen luoda laadukkaita bisneskohtaamisia, vahvistaa näytteilleasettajien brändiä sekä jakaa tietoa ja lisätä kaupankäyntiä. Erilaisiin bisneskohtaamisiin on Expossa todella monipuoliset mahdollisuudet: perinteisten neuvotteluhuoneiden lisäksi näytteilleasettajilla on mahdollista varata etukäteen one-to-one-tapaamisia uusien kontaktien luomiseksi, ja ALSOn myyntihenkilöstö isännöi messuvieraita päivän aikana. Näytteilleasettajat saavat kertoa viestiään koko messuyleisölle ALSO Loungen esiintymislavalta sekä kohdennetusti jälleenmyyjäyritysten sisäisissä palavereissa. Lisäksi messuosaston kävijätiedot kerätään viivakoodinlukulaitteella tärkeää jälkimarkkinointia varten. Muista henkilökohtainen kontakti! Yhtenä konkreettisena messupalveluna ALSO marssittaa näytteilleasettajien osastoille joukon myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia eli promoottoreita. Promoottoreiden päätehtävä on vastata messuvieraiden kontaktoinnista. He tekevät joko suoraa myyntiä tai toimivat esimerkiksi esittely- ja juontohommissa. Ammattilaisten käyttö asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa vapauttaa yrityksen omat henkilöresurssit neuvotteluiden hoitamiseen ja vahvistamaan busineksen kannalta elintärkeitä kumppanuuksia. Sitäpaitsi henkilökohtainen kontakti jää aina paremmin mieleen ja se muistetaan pitkään. Suomen vallattomimmat yksityisbileet ALSO Expoa pidetään yhtenä alansa tärkeimmistä kohtaamispaikoista, eikä tapahtuman vetovoima ole vähentynyt vuosien saatossa, päinvastoin: jo huikeat 14 kertaa järjestetty Expo ja yllätykselliset teemabileet järisyttävät joka kerta. Viime vuonna Pakkahuoneella esiintyivät Lauri Tähkä, Paula Koivuniemi ja Popeda, ja ALSOlta luvataankin, ettei tänä vuonna show ainakaan huonommaksi jää. Vuoden 2010 bileitä kuvailtiin räyhäkkään roheiksi jameiksi, mutta kuka tai ketkä tarttuu mikkiin tänä vuonna, se on vielä salaisuus, Susa toteaa salamyhkäisenä pilke silmäkulmassaan. 17

18

19

20 RAHOITUKSESSA RATKAISEVAT TARKKUUS JA TÄSMÄLLISYYS Järkevät ja oikeudenmukaiset rahoitusratkaisut ovat liiketoiminnan kannalta elintärkeitä. Kaikkiin asiakkaita askarruttaviin kysymyksiin löytyy lähes poikkeuksetta vastaus ALSOlaisten laajan kokemuksen ansiosta. Markku Pyörälän toimenkuva ALSOn asiakasrahoituksen teamleaderinä on mukaansatempaava. Aiemmin luottopuolella työskennelleen Markun mielestä monipuolisuus tekee työstä mielekästä. Autamme ja neuvomme asiakkaitamme kaikissa rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä laskutuksesta limiittitiedusteluihin, Pyörälä kertoo. Tarkkuus ja täsmällisyys ratkaisevat Kahden vakituisen ja yhden extrakäsiparin voimin organisoitu rahoitustiimi hoitaa lähes kaikkien ALSOn asiakkaiden raha-asiat. Tiivistä yhteistyötä tehdään talouspuolen, etenkin reskontran, sekä myyntitiimien kanssa. Samanhenkiset kollegat tekevät yhdessä toimimisen miellyttäväksi myös sesonkikausina, jolloin eletään erittäin hektisesti. Kiireisestä tahdista huolimatta asiat hoidetaan kuten on sovittu. Parempi ratkoa hommat loppuun asti kuin jättää osa roikkumaan keskeneräiseen tilaan. "Kysy ja keskustele, apua saat aina!" sitä mielellään. Kukaan ei jää kysymyksineen yksin mutta ajatustenlukijoita ei rahoitusosastoltakaan löydy. Me olemme täällä asiakkaita varten, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa. Sellaista tiedustelua tuskin tulee, johon emme olisi jossain muodossa jo törmänneet, Pyörälä toteaa. Lähes kymmenvuotisella uralla on tullut nähtyä niin talouden ylä- kuin alamäet, ja olemme oppineet varautumaan erityyppisiin markkinatilanteisiin ja niiden seurauksiin. Asiakasrahoitustiimin tärkein viesti niin konkariasiakkaille kuin tuoreemmillekin tapauksille kuuluu näin: epätietoisuudessa ei kannata elää, vaan kysyä saa ja pitää. Hankalatkin päätösasiat saavat uudenlaisen perspektiivin, kun ne uskaltaa nostaa rohkeasti esille. Tärkeää on muistaa, että asioista voidaan neuvotella, eikä ole syytä tyytyä mustavalkoiseen ratkaisuun. Lisäksi rahoitustiimin periaatteisiin kuuluu, että tarkka, tasapuolinen ja ystävällinen palvelu kuuluvat kaikille. Etenkin uudet asiakkaat sekä tuoreet yrittäjät tarvitsevat alussa tukea ja neuvontaa, ja ALSOlla annetaan 20 ALSO On

21 HR ALSOn henkilöstöpolitiikan kulmakiviä ovat yhdessä tekeminen sekä myynti- ja markkinointihenkisen organisaatiokulttuurin vahvistaminen. Vuonna 2011 panostetaan erityisesti rekrytointiin, perehdytykseen ja sitouttamiseen. ITSENÄISTÄ TYÖNTEKOA JA VASTUULLISTA TIIMITOIMINTAA ALSOn Human Resource Manager Tuija Rekola (HTM) työskenteli aiemmin kuntasektorin rekrytointipalvelupuolella. Hyppy tuntemattomalle toimialalle oli osittain tietoinen ratkaisu. Alussa uutta opittavaa oli paljon, mutta näin vuoden jälkeen arki on vakiintunut ja huomio on siirtymässä rutiinien omaksumisesta kehittämisen puolelle. ALSOn organisaation muutokset takaavat mielenkiintoisia projekteja myös HR-osastolle, jossa ahkeroi Rekolan lisäksi HR-asiantuntija Tuija Mäyrä. Rekrytointi, perehdytys ja sitouttaminen Vuonna 2011 henkilöstöpolitiikan kulmakiviä ovat yhdessä tekemisen ja myynti- ja markkinointihenkisen organisaatiokulttuurin vahvistaminen. Erityisen paljon panostetaan rekrytointiin, perehdytykseen ja sitouttamiseen. Rekolan mukaan ALSO on monelle työuransa alkuvaiheessa olevalle ensimmäinen pysyvä työpaikka. Myös esimies- ja johtotason tehtäviä on tarjolla. Etenkin nuoret arvostavat, kun he pääsevät peilaamaan koulussa opittua käytäntöön. Ja vastuuta saa kyllä, kunhan on osoittanut pystyvänsä kantamaan sen. ALSO pitää kiinni positiivisesta työnantajamielikuvastaan myös tulevaisuudessa. Yksi tapa markkinoida on opiskelijayhteistyö. Osallistuimme helmikuussa Tampereen yliopiston Yrityspäivät-tapahtumaan, joka sujui niin hyvin, että tulemme pitämään tapahtuman kalenterissamme jatkossakin, Rekola tuumaa. Hakekaa rohkeasti töitä! Henkilöstöltä kysyttäessä ALSOn kilpailuetuja työmarkkinoilla ovat kehittyvä toimiala, kansainvälisyys sekä kannustava työilmapiiri, Rekola kiteyttää ja kehottaa niin nuorempia kuin jo kokeneempia työnhakijoita lähettämään rohkeasti hakemuksensa ALSOlle. Avoimia työpaikkoja voi selailla netissä: Rekrytointi 21

22 IT VOLUME TEHOSTETTUA TUOTEMARKKINOINTIA Tomi Mikko Kalle Juhani Ari Mikko Tiina Päivi Antero Timo Riina Antero Components Digi 22 ALSO On

23 IT Volume -yksikkö koostuu useista tiimeistä: HP- (pois lukien HP ESSN), PC-, Supplies-, Components- ja Digi-tiimi. Kyseessä ei ole mikään pieni sektori, sillä IT Volume kattaa yli puolet ALSOn liikevaihdosta. IT Volume -yksikköä vetää Peeter Parts, joka on työskennellyt ALSOn riveissä kuutisen vuotta. Aiemmin näkemystä on laajennettu niin paikallisen kilpailijan kuin alan valmistajan palveluksessa. Työn laaja-alaisuudesta huolimatta Parts muistaa painottaa keskittymisen tärkeyttä: Kun on iso tiimi ja asioita tapahtuu nopealla syklillä, on pakko pystyä fokusoimaan. Asioita ei voi jättää roikkumaan puolitiehen. Peeterin mukaan liikkeellä ollaan kunnianhimoisin tavoittein nöyryyttä unohtamatta. Muuttuva bisnesympäristö vaatii uudistuvia toimintamalleja, ja meidän onkin syytä kuunnella, mitä asiakkaamme ja päämiehemme kertovat. Peeterin mielestä menestys kiteytyy siihen, että kanavassa osataan hyödyntää avoimesti eri osapuolten kokemusta ja osaamista. Mitään soolourheilua tämä ei ole. Myöskään paremman huomisen odottelulla ei pitkälle päästä. Asioita on vietävä eteenpäin, eikä jätettävä päätöksiä tai kehitystoimenpiteitä roikkumaan, Peeter kiteyttää yksikön toimintalogiikkaa. Sarianne Kaisa Esa Matti Taru Nina Tiina Terhi Rua Supplies Back Office 23

24 PANOSTUSTA PC-BRÄNDEIHIN! Mervi Airaksisen kokemus IT-sektorilta on laaja. Paluumuuton teleoperaattorin palveluksesta ALSOlle tehnyt Mervi aloitti PC-puolen Business Managerina joulukuussa Airaksisen työ koostuu kovan luokan konebrändien kehittämisestä, sillä hänen tiiminsä vastuulle kuuluvat Apple, Asus, Acer, Lenovo ja Fujitsu. Mervi kuvailee ALSOn PC-portfoliota erittäin monipuoliseksi. Meiltä löytyy erinomaisia vaihtoehtoja sekä kuluttaja- että yritysmarkkinan tarpeisiin. Tällä hetkellä oman pikantin lisänsä tuovat Apple ja Asus, jotka haastavat vahvasti muita brändejä kiinnostavilla ja kilpailukykyisillä tuotteillaan. Kuluttajamarkkina tuntuu elävän eräänlaista murrosta. Osaava porukka Vetovoimaisia brändejä hallinnoi joukko IT-alan ammattilaisia. Airaksisen mukaan tiimistä löytyy kovan luokan liiketoimintaosaamista, tarvittavaa päämies- ja tuotemarkkinasiantuntijuutta sekä syvällistä asiakasymmärrystä. Ei liene salaisuus, että tämä on isojen volumien ja pienten marginaalien sektori. Näin ollen tuotepäällikön tontilla pitää pystyä hoitamaan valtava kirjo tulokseen vaikuttavia tekijöitä. Mervin luottamus PC-sektorin vetovoimaan on vahva. Kaiken kaikkiaan markkinatilanne näyttää valoisalta ja vuoden kuumimmat sesongit, Back to School ja joulu, ovat vielä edessä. Myös PC-sektorilla on tehty huolellista pohjatyötä, joten odotan meidän keräävän herkullisesti kypsyneet hedelmät tuota pikaa, Airaksinen iloitsee. Meillä on mainiosti pullat uunissa. ALSO MORE -lisäarvokonseptin myötä alkaa markkinoilla puhaltaa uudenlaiset tuulet. ALSOlla seurataan mielenkiinnolla myös tabletmarkkinan kehittymistä. Toisella vuosipuoliskolla tablet-valikoimamme kasvaa merkittävästi. Nyt etenemme ipad vahvasti johtotähtenä. Tiina Harri Paula Arto Tuomas Heidi Mervi Volume PC 24 ALSO On

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi p. 09 5259 0050 info@wulff.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus ja ihanuus on kiinni ennenkaikkea tekijänsä asenteesta!

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Juha Laanti Aluepäällikkö Itä-Suomen alue HENKILÖN NIMI Projektin nimi Alkon historiaa 1932 1944 2013 2014 2015 1969 1998 2000 1999 2 Palvelun laadun kehittäminen

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Lean-kokemuksia. Pentti Pakisjärvi 02/09/2016

Lean-kokemuksia. Pentti Pakisjärvi 02/09/2016 Lean-kokemuksia Pentti Pakisjärvi 02/09/2016 Lapin Yrityskonttori KJ Pentti Pakisjärvi PN Ritva Halvari PN Pirkko Kariniemi Joht. Terttu Alaraatikka Rovaniemi / Ranua YPN Sari Vaarala YPN Sinikka Hämäläinen-

Lisätiedot

YHDENVERTAISEN TYÖLLISTÄMISEN ASIALLA jo VUODESTA 1889

YHDENVERTAISEN TYÖLLISTÄMISEN ASIALLA jo VUODESTA 1889 YHDENVERTAISEN TYÖLLISTÄMISEN ASIALLA jo VUODESTA 1889 Ilmiöitä ja kysymyksiä työn arjessa 1. Tarvitaanko kaikkeen töiden tekemiseen sataprosenttista työkykyä? 2. Mihin kaikkeen työaika tarkalleen kuluukaan?

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Lauri Ihalainen Valtio Expo 7.5.2013 Kehittämisstrategian lähtökohdat TULEVAI- SUUDEN TYÖPAIKAT INNOVOINTI JA TUOTTA- VUUS VISIO Suomen työelämä EUROOPAN PARAS

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Työn mielekkyyden johtaminen

Työn mielekkyyden johtaminen Kati Järvinen Työn mielekkyyden johtaminen Käytännön opas Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Kati Järvinen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon.

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon. EROTTAJALLA KAUPAKSI KÄYVÄT KAIKKI 21.07.2015 K-market Erottaja luo Helsingin keskustaan rennon kyläkauppafiiliksen, jossa kuitenkin on keskikaupungin tunnelmaan sopivaa tyyliä ja laatua. Uuden kaupan

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Haluatko olla mukana toiminnassa, jolla on merkitystä?

Haluatko olla mukana toiminnassa, jolla on merkitystä? Haluatko olla mukana toiminnassa, jolla on merkitystä? 1 HomCare tarjoaa sinulle Yhdessä tekemistä ja yrittäjyyttä Edelläkävijyyttä Ekologisuutta ja luonnonmukaisuutta 2 Kodin ja ihmisen hyvinvointi on

Lisätiedot

NSS- aluekoulutus Kevät 2015

NSS- aluekoulutus Kevät 2015 NSS- aluekoulutus Kevät 2015 Huippuluokan tuotetieto laadukkaan - Nopeasti muuttuva tuotetieto - Tuotteiden vertailtavuus - ETIM mitä se on ja miten se vaikuttaa suunnittelijalle? - Kevään uutuustuotteita

Lisätiedot

REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ

REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ OPAS Pro-Sourcen asiantuntijat Markku Kaijala ja Lasse Pehto kertovat, miten vältät viisi kardinaalivirhettä rekrytoinnissa. VIRHE 1: ET OIKEASTI TIEDÄ, MITÄ ETSIT

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA Luomme Suomelle parempaa tulevaisuutta Toimeliaisuus ja rohkea yrittäjyys luovat hyvinvointia Suomelle. Kilpajuoksussa menestykseen julkisten yrityspalveluiden tehtävänä on toimia

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

KUN PALKKAUS UUDISTUU

KUN PALKKAUS UUDISTUU palkitaanko meillä myös vapaamatkustajia? KUN PALKKAUS UUDISTUU voiko palkka perustua firman kannattavuuteen? palkitsenko pekkaa vai koko varaston? voisikohan ikälisät poistaa? maija on vastuuntuntoisin,

Lisätiedot

CxO Academy. Paras neuvoni johtamiseen ikinä. 5.10.2011 Toni Hinkka. CxO Mentor Oy 2011

CxO Academy. Paras neuvoni johtamiseen ikinä. 5.10.2011 Toni Hinkka. CxO Mentor Oy 2011 CxO Academy Paras neuvoni johtamiseen ikinä 5.10.2011 Toni Hinkka Sisältö Kirja Teidän neuvonne Parhaat neuvot 1-10 Keskustelua Yhteenveto Paras neuvoni johtamiseen ikinä! - kirja Teidän neuvonne 1. "Ole

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ PAIKALLISUUS ON ILMIÖ Paikallisuudesta avaimet uudenlaiseen menestykseen Evästyksiä ilmiön kasvattamiseen Jaana Paavilainen Joensuu 10.6.2011 Mistä löytyy tulevaisuuden elinvoimaa? 1 Paikkakunnan ainutlaatuisuus

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ Metsäalan Johtamisakatemia /johtamisakatemia/ Miksi Johtamisakatemia Kansainvälisesti kärjessä myös ihmisten johtamisessa Ihmisten motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet huomisen maailmassa Hyvä

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille 2016-2020 Minusta ja meistä tulee jotain. KuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on ohjaava johtamisen työkalu

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila Digitalisaatio / Digiloikka Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila 12.9.2016 Asiakas prosessissa Kirjaudu Kahoot.it Game PIN: 458597 Luo nimimerkki esim. KariN Miksi olemme täällä? Digitalisaatio on uusi ja

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones Pat Jones 901-3035, 10009 Päiväys: 29.1.2013 : Pat Jones Tämä raportti sisältää arviointeja henkilöstä: 1 Itse 2 Esimies Copyright ã All rights reserved. 2006-2008 Wilson Learning Worldwide Inc. Wilson

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot