Katse kohti tulevaisuutta! Entistä parempaa logistiikkaa Tehostettua tuotemarkkinointia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katse kohti tulevaisuutta! Entistä parempaa logistiikkaa Tehostettua tuotemarkkinointia"

Transkriptio

1 1/ Katse kohti tulevaisuutta! Entistä parempaa logistiikkaa Tehostettua tuotemarkkinointia

2 SISÄLLYSLUETTELO 4. Aki Nordlund, Head of Sales and Marketing: Katse kohti tulevaisuutta! 6. Anti Kuiv, Head of Value Business: Lisää arvoa asiakkaille nyt jalkautuu ALSO MORE! 10. Jukka Vuorenmäki, Warehouse Manager: Entistä parempaa logistiikkaa 12. Marko Kuula, Sales Development Director: Retail-myynnin uudet tuulet 15. Karri Syväsalmi, Sales Development Director: B2B-myynnissä ratkaisevat sitoutuminen ja yhteistyö 17. Susa Ahvenainen, Marketing and Communications Manager: ALSO Expo Lisää myyntiä, enemmän kohtaamisia 20. Markku Pyörälä, Team Leader Customer Credit and Finance: Rahoituksessa ratkaisevat tarkkuus ja täsmällisyys 21. Tuija Rekola, Human Resource Manager: HR itsenäistä työntekoa ja vastuullista tiimitoimintaa 22. Peeter Parts, Head of Business IT volume: IT Volume tehostettua tuotemarkkinointia 24. Mervi Airaksinen, Business Manager: Panostusta PC-brändeihin! 25. Auri Ollanketo, Business Manager: Mistä nyt tuulee, ALSOn Hewlett-Packard-dreamteam? 27. Tuomas Jokela, Product Manager: Applen matkassa 28. Heidi Tölli, Sales Manager: Myyntibuustia Lenovolle! 29. Juha Rahko, Head of Business Consumer Electronics and Entertainment: Kulutus elektroniikan top ALSO Race ALSO Golf Jatka lausetta JULKAISUTIEDOT AL SO On 1/2011 _ Julkaisij ija AL SO Finland _ Hatanpä än val alta tati tie 48 / Tam pere _ Puh. (03) _ ww w. also.fi Päätä oimittaja Susa Ahvenainen_ n_ ALSO Finl an d Oy To imitussiht eeri Siiri Tammisto_ ALSO Fi nlan and Oy Vi suaaline n su unnin ttelu ja taitt tto Markkinointitoimisto Deeper Oy _ r.fi Arti tikk elit ituo uota nto Ma rkki kino noin inti tito toim imis isto Dee eepe per Oy _ Päivi Luoma mane n Kuva t (e ll ei eri riks kseen mainita) a) Marjaana Malkamäk i _ Daily Hero _ wwww.dai lyhero.net Paino Hämeenen Kirjapaino Oy _ fi _ Pai aino nos 1000 kpl Pape ri MultiArt Silk _ kansi 200 g. _ sisä säsi si vut 130 g.

3 YHDESSÄ ETEENPÄIN Muutos on mahdollisuus ja uudistuminen välttämätöntä, voidaan todeta ALSOllakin loppuvuoden tapahtumien jälkeen. Vauhti on palannut bisnekseen. Kevät on alkanut virkeästi, ja yleiset talouden indikaattorit huomioiden alan tulevaisuuden näkymät vaikuttavat varsin myönteisiltä. Kuluttajat ovat edelleen kiinnostuneita laadukkaista elektroniikkatuotteista ja uutuuksista, ja yritysten investointihankkeet vauhdittavat yritysratkaisujen myyntiä. Tukkuri menestyy vain kumppanin menestyksen myötä, ja me ALSOlaiset haluamme kuunnella herkällä korvalla kentän terveisiä. Tänä päivänä on kyettävä tarjoamaan asiakkaan tarpeiden mukaan tuotteita ja palveluita, jotka lisäävät asiakkaan kilpailukykyä koko arvoketjussa. ALSOn strategia rakentuu kolmen kivijalan ja liiketoimintayksikön varaan IT Volume, kulutus- ja viihde-elektroniikka, sekä Value-liiketoiminta. Pyrimme asiakaslähtöisesti selkeyttämään tarjoomaa tuomalla kumppaneidemme käyttöön ALSO MORE -palvelukonseptimme. Tavoitteenamme on tarjota koko toimitusketjulle lisäarvopalveluja ymmärrettävästi tuotteistetun konseptin alla. Uskomme, että toimiva palvelukonsepti yhdistettynä kilpailukykyiseen tuotevalikoimaan, tehokkaaseen toimitusketjuun ja paikalliseen organisaatioon tarjoaa voittajakonseptin myös jatkossa. Me ALSOlaiset haluamme profiloitua aktiivisena, innovatiivisena ja markkinointihenkisenä asiakaspalveluorganisaationa kumppanien tarpeiden mukaan. Anna palautetta ja keskustellaan yhdessä huomisen haasteista ja mahdollisuuksista. Menestystä vuodelle 2011, Maija Strandberg rg Toimitusjohtaja, ALSO Finland Oy

4 KATSE KOHTI TULEVAISUUTTA! ALSOlle ominaista on pysyä kilpailijoitaan askeleen edellä. Onnistuakseen tämä vaatii läpinäkyvyyttä, tiedonkulun tehostamista, ennakointikykyä, virtaviivaisuutta ja reagointiherkkyyttä. ALSOn myynti- ja markkinointitoimintoja kehitetään tällä hetkellä voimakkaasti. Uudistuksia ovat kokeneet sekä prosessit että organisaatio. Muutoksen tärkeimmät päämäärät ovat asiakkuusjohtamisen kehittäminen, toimintojen virtaviivaistaminen ja tuottavuuden tehostaminen sekä ALSO-brändin tunnettuuden vahvistaminen. Uudistukset eivät tapahdu hetkessä vaan päämäärätietoinen työskentely ja selkeät tavoitteet ohjaavat toimintojen pitkäjänteistä ja kestävää kehittämistä. Monipuolista kokemusta ja tuoreita ajatuksia Myynnin ja markkinoinnin johtoon on valittu tehtävässään tammikuussa 2011 aloittanut kauppatieteiden maisteri Aki Nordlund (Head of Sales and Marketing). Aiemmin liiketoiminnan kehittämistehtävissä sekä myynnin ja markkinoinnin johtamisen parissa toimineen Nordlundin mukaan hallittu ja tavoitteellisesti johdettu muutos on askel kohti iskukykyisempää ALSOa. Ennen ALSOlle siirtymistään Nordlund on vaikuttanut liiketoiminnan käynnistämis-, kehitys- ja kasvutehtävissä useilla eri toimialoilla. Kokemusta ja näkemystä on kertynyt niin kansainvälisistä kuin 4 ALSO On

5 On hyvä tiedostaa, että liiketoiminnassa pitää juosta kovaa eteenpäin pysyäkseen paikallaan. kotimaisista yrityksistä ja sekä johto- että hallitustehtävien parista. ALSOlla saan toimia mielenkiintoisella toimialalla, ja olen todella motivoitunut uusista haasteista, Nordlund kertoo. Meillä on valtavasti talon sisäistä hiljaista tieto- ja taitopääomaa, jonka valjastamme nyt palvelemaan asiakkaitamme ja päämiehiämme entistä tehokkaammin. Tuloksia nyt ja tulevaisuudessa Muutosjohtamisesta aikoinaan lopputyönsä tehnyt Aki on vakuuttunut, että pysyäkseen kilpailukykyisenä tulee kyetä reagoimaan markkinoilla ja toimialalla tapahtuviin muutoksiin entistä herkemmin. On hyvä tiedostaa, että liiketoiminnassa pitää juosta kovaa eteenpäin pysyäkseen paikallaan. Kehittyäkseen ja kasvaakseen pitää olla valmis työskentelemään ahkerasti. Lisäksi pitää olla kykyä poisoppimiseen sekä luopumiseen. Luopuminen liittyy usein ajankäyttöön ja työskentelytapoihin. Muutosta johdetaan määritellyistä tavoitteista käsin, ja tavoitteet tulee olla aikataulullisesti realistisia mutta kunnianhimoisia. Kehitystoimenpiteiden jalkauttaminen organisaation kaikille eri tasoille on yksi tavoitellun muutoksen onnistumisen kulmakivistä. Jatkuva dialogi, esimies-alaiskeskustelut, keskijohdon omistajuus ja osallistaminen sekä seuranta ovat avainasemassa muutoksien ja tavoiteltavien toimintojen jalkauttamisessa, Nordlund toteaa. Hänen mukaansa todellinen onnistuminen syntyy siitä, että organisaation sisäiset sidosryhmät sitoutuvat systemaattiseen ja jatkuvaan toimintojen ja prosessien kehittämiseen omissa työtehtävissään. Kestävässä ja pysyvässä muutoksessa on kyse aina laaja-alaisemmasta ja tavoitteellisesta jatkumosta läpi koko organisaation. Uudistusten myötä syntyy merkittäviä hyötyjä niin lyhyellä kuin pidemmällä aikavälillä. Pitkän tähtäimen tulosten rinnalla ALSOlla pidetään tärkeänä, että asiakkaita hyödyttäviä ratkaisuja löydetään lyhyellä aikavälillä. Tarkoituksena on, että asiakkaamme saavat iloita jo lyhyellä aikavälillä entistä selkeämmästä asiak kuuden hallinnasta, innovatiivisesta ALSO MORE -palvelukonseptista sekä kanavaan liittyvistä laajennuksista, konkretisoi Nordlund. Erityisesti tulemme kiinnittämään huomiota palveluherkkyyteemme asiakkuusjohtamisessa sekä liiketoiminnan ja tunnettuuden kasvattamiseen SMB -segmentissä. Vahvuutta brändiin Vaikka Nordlundin ura ALSOlla on vasta aluillaan, alalla olleena ja vastaavia kehityshaasteita nähneenä hän tietää, ettei matka muutokseen ole vaivaton. Toimialalla tapahtuu jatkuvasti niin mikro- kuin makroympäristöissä muutoksia, joiden myötä olemassaolomme oikeutus pitää lunastaa jokainen hetki. Meidän pitää paneutua aktiivisesti tekemiseen ja vaalia positiivista ilmapiiriä, mikä organisaatiossamme vallitsee erittäin voimakkaana. Tässä vaiheessa sanonkin kiitokset sekä omalle henkilökunnalle, asiakkaille, päämiehille että yhteistyökumppaneille jo tehdystä työstä. Sitoutuminen, vastuu ja kannustus, jota olemme saaneet, tuntuvat uskomattoman hienolta. Parhaat tulokset syntyvät yhteistyössä. 5

6 ALSOlla aloitettu lisäarvopalveluiden kehitysprojekti saa kunnon sysäyksen tänä keväänä. Lisäarvokonseptia, tutummin ALSO MOREa, kehitetään Value-yksikössä, jota johtaa Anti Kuiv (Head of Value Business). LISÄÄ ARVOA ASIAKKAILLE NYT JALKAUTUU ALSO MORE! Value-yksikkö koostuu kolmesta osa-alueesta: Software, HP ESSN ja Technology & Services. Jokaista tiimiä johtaa kovan luokan asiantuntija, Business Managerit Jakke Vyyryläinen (Software), Mikko Masalin (HP ESSN) ja Jari Rämö (Technology). BM:t toimivat kiinteässä yhteistyössä jakaen avoimesti tietoa, taitoa ja kokemuksia yli tiimirajojen. Lopulta kaikki teot kaikissa tiimeissä tähtäävät samaan lopputulokseen eli jokaisen ketjun osapuolen lisäarvokokemuksen kasvattamiseen,value-yksikön johtaja Anti Kuiv korostaa. Muutos saattaa vaikuttaa suurelta, ja sitähän se onkin, mutta olemme valmistelleet kehitysaskeleet huolella. Kuivin mielestä tulevaisuuteen voidaan katsoa luottavaisin mielin. Teemme parhaamme ja vähän enemmänkin Value-yksikössä! ALSO MORE suunnittelusta toteutukseen Aiemmin Virossa ALSOn toimitusjohtajana lähes vuosikymmenen työskennelleen Kuivin mukaan Suomen markkinoilla tullaan näkemään ALSO MORE -lanseerauksen myötä jotain aidosti uutta ja erilaista. Meillä on jo erinomaisia kokemuksia tämän tyyppisestä toiminnasta Sveitsistä ja Baltiasta, missä samoja tuotteita ja palveluita on myyty vuosia. Nyt haluamme hyödyntää niitä kokemuksia ja kehittää myös Suomen markkinoille sopivia lisäarvopalveluita, Kuiv innostaa. Siirtyminen entistä ratkaisukeskeisempään myyntiin muuttaa luonnollisesti koko ketjun toimintatavat. Value 6 ALSO On

7 Software: Kaikki lisenssit kerralla oikein Kahdentoista hengen softa- eli ohjelmistotiimistä löytyy Business Manager Jakke Vyyryläisen lisäksi tuotepäälliköitä, myyntispesialisteja sekä assistentti. Monipuolinen osaaminen on ohjelmistotiimin vahvuus, toteaa Jakke, joka on toiminut ohjelmistopuolen myynnissä yli 10 vuotta. Softatiimin asiakaslupauksen Vyyryläinen kiteyttää seuraavasti: ALSOlta kaikki lisenssit samalla kerralla oikein. Tämä tarkoittaa paitsi monipuolista tarjoomaa myös avointa viestintää ja yhteistyötä. ALSO ei tuota palveluitaan asiakkaille, vaan teemme sen yhdessä asiakkaidemme kanssa, Vyyryläinen korostaa näkökulmaeroa. Ohjelmistotiimissä tullaan keskittymään tänä keväänä konkreettisen yhteistyöhön syventämiseen asiakkaiden kanssa. Ei kannata ihmetellä, kun yhteyshenkilömme soittelevat ja sopivat tapaamisia entistä intensiivisemmin. Hitsaamalla toimintojamme kiinteämmin yhteen kaikki voittavat. Software Jere Jakke Jarmo Kati Jussi Kai Antti Niina Anne Mika Mira 7

8 Bruno Robert HP ESSN: Vahva yhteinen rintama HP ESSN -yksikön arjessa puhutaan kielellä, joka vilisee lyhenteitä. Kiteytetysti kyse on HP:n serveri-, verkkotuoteja tallennusjärjestelmistä, selventää tiiminvetäjä Mikko Masalin, joka on toiminut ALSOlla seitsemän vuotta ja kokenut henkilökohtaisesti lähes koko tuotemarkkinoinnin työtehtäväkirjon. Olen toiminut koko ALSO-urani HP:n ratkaisuiden parissa aloittaen Sales Spesialistin hommista ja kivuten siitä tuotepäällikön tehtävien kautta nykyiseen rooliini. Masalin kuvaa sekä omaa että tiiminsä toimintatapaa yrittäjämäiseksi. Vastuuta annetaan ja otetaan rohkeasti, ja yhdessä seisomme vahvana rintamana HP ESSN -ratkaisuiden takana. Masalinin mukaan asiantuntijuudesta viestivät myös erilaiset osaamisserftikaatit, joita HP ESSN:n parissa työskenteleviltä vaaditaan pakollisina. Toimiala elää jatkuvasti, joten itsensä kehittäminen on oltava systemaattista. Maailman johtava IT-brändi tarjoaa osaamisen tukemiseen lukuisia mahdollisuuksia, mikä tukee ainakin minun kovaa työmotivaatiota ja yrittäjämäistä suhtautumista. Samu Toni Mikko HP ESSN 8 ALSO On

9 Technology & Services: Palveluhenkisyyttä ja ratkaisukeskeisyyttä Technology and Services -tiimin johtajaksi rekrytoitu Jari Rämö tuo Value-yksikköön palveluhenkistä ja ratkaisukeskeistä näkökulmaa. Palvelubisneksestä laajasti kokemusta ammentanut Rämö on mies paikallaan, kun perinteistä tuotekeskeistä toimintaa mullistetaan asiakaslähtöiseksi. Uskon, että aiempi näkemykseni ja kokemukseni palvelutuotannon tehtävistä auttaa konkretisoimaan tämäntyyppisen lisäarvoajattelun hyötyjä ja mahdollisuuksia, Rämö toteaa. Kyse ei ole yksiselitteisestä ja helposti ymmärrettävästä kokonaisuudesta mutta hiljalleen näkökulmat ja toimintatavat muuttuvat. Myös Rämön mukaan perinteisen tuotevetoisen toiminnan aika on ohi. Nykyään lähtökohtina ovat Mari Marko Teijo Davin Raino Pekka loppukäyttäjän yksilölliset tarpeet, ja asiakkaan toiveena on saada mahdollisimman kattava palvelukokonaisuus, johon tarvitaan osaava verkosto. Tämä koostuu valmistajan, tukkuportaan ja jälleenmyyjän saumattomasta yhteistyöstä. ALSOlla on suunniteltu kevääksi lisäarvoteeman ympärille konkreettisia koulutustoimenpiteitä ympäri Suomen. Pysykäähän siis kuulolla, Rämö kannustaa. Jari Joni Veera Technology and Services 9

10 ENTISTÄ PAREMPAA L O G I S T I I K K A A Panostukset esiasennuspalveluihin Logistiikkaprosessien kehittäminen Toiminnanohjausjärjestelmän parannukset Lähetyksiin liittyvien räätälöintien monipuolistuminen Lähetysdokumenttien laajempi hyödyntäminen Panostukset asiakaspalveluun ALSOn roolia logistiikkatalosta lisäarvoa tuottavaksi jakelukanavakumppaniksi vahvistetaan kiihtyvällä tahdilla. Tuotteistetut lisäarvopalvelut lanseerataan nyt isolla kädellä. ALSOn logistiikan tärkeimmät kehityskohteet ovat olemassaolevien ja uusien lisäarvopalveluiden kehittämisen lisäksi SAP-projekti ja vihreän logistiikan ratkaisut. Kaiken kaikkiaan tavoite on hyvin yksinkertainen: ALSO haluaa olla kilpailijoitaan parempi peruspalvelussa, mutta tuoda samalla uusia ratkaisuita jo hyväksi havaittujen rinnalle. 10 ALSO On

11 ALSOn varastopäällikkö Jukka Vuorenmäen mukaan kehityspanostukset konkretisoituvat muun muassa logistiikkaprosessien ja toiminnanohjausjärjestelmän parannuksina, lähetyksiin liittyvinä räätälöinteinä, lähetysdokumenttien laajempana hyödyntämisenä sekä esiasennuspalveluihin panostamisena. Meillä on jo paljon palveluita, joiden asiakashyödyt konkretisoituvat jatkossa entistä selkeämmin, Jukka valottaa. Kumppanit pysyvät Vaikka muutoksia tapahtuu paljon, luotettavista logistiikkakumppaneista ei tingitä. Toimiviksi havaituista suhteista pidetään entistä tiukemmin kiinni. Tärkeintä on saada hommat sujumaan koko kanavan laajuudelta. Kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä silloin kun logistiikka rokkaa, Jukka toteaa. Kaiken kaikkiaan tulevaisuus näyttää erittäin nousujohteiselta, ja logistiikkatiimissä tehdään asioita hurjalla draivilla. Silloin kun pitkän linjan konkarit ja tuoreet tekijät yhdistävät voimansa kuunnellen asiakkaiden ja päämiesten toiveita, lopputulos on väistämättä positiivinen. Pienempiä parannuksia viedään eteenpäin päivittäin, suuret muutokset vaativat jalkautuakseen hiukan aikaa. Olen todella iloinen asiakkaidemme ja kumppaneidemme suunnalta kuuluneista kannustavista kommenteista. Jatketaan yhdessä samaan malliin myös tulevaisuudessa, Jukka rohkaisee sekä omaa tiimiä että asiakkaita ja kumppaneita! Esiasennus 11

12 Kuvassa vas. Marko Jokinen, Marko Kuula, Minna Karppanen RETAIL-MYYNNIN UUDET TUULET 12 ALSO On

13 ALSOn myyntiorganisaatiossa puhaltavat uudet tuulet, kertoo retail-puolen myynnin vetovastuun joulukuussa 2010 ottanut Sales Development Director Marko Kuula (KTM). Myynnin johdon ja myyntiedustajien väliin on luotu uusi toimenkuva, Key Account Manager eli avainasiakaspäällikkö, jonka tehtävässä toimii tällä hetkellä kaksi henkilöä. Avainasiakaspäälliköinä aloittivat Minna Karppanen ja Marko Jokinen vuoden 2011 alussa. Myös Markolla itsellään on hoidettavana myynnin organisoinnin rinnalla muutamia suurasiakkuuksia, mikä takaa laaja-alaisen näkökulman omaan työhön. "Lisää arvoa ketjun loppupäähän" Minnan ja Markon vastuulla ovat B2C-puolen asiakkaat, joiden hankinnan parissa he tekevät tiivistä yhteistyötä. Jos toimenkuvaa haluaa kiteyttää, niin avainasiakkuuspäälliköt auttavat asiakkaitaan löytämään parhaat tuote-, palvelu- ja kampanjaratkaisut ALSOn laajasta valikoimasta, Kuula selventää. Retail-puolella panostetaan nyt erityisesti logistiikkaketjun loppupään lisäarvopalveluihin, jotka muotoillaan vähittäiskauppiaiden tarpeisiin sopiviksi. Yksinkertaistetuksi esimerkiksi Kuula nostaa suoraan loppuasiakkaille kohdistuvat kuljetukset ja asennukset tukkurin toimesta. Kun loppukuluttaja hankkii lieden, viedään vanha pois ja tuodaan uusi tilalle meidän varastosta Tampereen logistiikkakeskuksesta. Lisäksi se asennetaan toimintavalmiiksi. Näin ollen jälleenmyyjälle riittää, että myymälästä löytyvät ainoastaan mallituotteet. Tällainen järjestely mahdollistaa sen, ettei jälleenmyyjä tarvitse mittavaa varastoratkaisua laajan valikoiman ylläpitämiseen, ja käyttöpääomaa sitoutuu jälleenmyyjän varastoihin entistä vähemmän. Uusittu retail-myynnin organisaatio takaa ALSOn asiakkaille entistä henkilökohtaisempaa palvelua. Perusasioiden hyvän hoidon lisäksi huomio kiinnittyy lisäarvopalveluihin. 13

14 Jo vuosia yhteistyötä jälleenmyyjien kanssa Kehittyvien lisäarvoratkaisuiden luonti perustuu aktiiviseen yhteistyöhön ja avoimeen viestintään. Me tukkurina vaihdamme entistä enemmän tietoa jälleenmyyjien kanssa. He tuntevat syvällisesti loppuasiakaskentän, Kuula toteaa. Samaa painottaa Kuulan asiakaskunnan edustaja Matti Harjunen, joka toimii Keskossa Musta Pörssi - ja Konebox-konseptien ostojohtajana: Yhteistyötä ALSOn kanssa on tehty yli 10 vuotta, ja menestys perustuu aitoon kumppanisuhteeseen sekä kykyyn kehittää innovatiivisia teknologian tukemia ratkaisuita palvelemaan paremmin asiakkaiden muuttuvaa ostokäyttäytymistä sekä markkinakysyntää. Harjusen mukaan Keskon ja ALSOn yhteistyö on todella monimuotoista vaihdellen perinteisemmästä valikoimanhallinnasta ja logistiikkaratkaisuista monikanavaisiin sähköisen kaupankäynnin konsepteihin. Sekä Harjunen että Kuula painottavat, että tavarakaupassa on suhteellisesti matalat marginaalit. Näin ollen logistiset prosessit ja lisärvopalvelut on oltava tehokkaita. Paiskimalla hommia toisiamme tsempaten ja parhaita käytöntöjä jakaen onnistutaan tyydyttämään kaikkien tarpeet, kiteyttää Kuula. Riitta Minna Jonna Henriikka Tuija Merja Heli Merja Elisa Tuija Anna Jonna Riitta Mia Retail Market 14 ALSO On

15 ALSO on elänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa niin taantumat kuin bisneksen uuden kukoistuksen, joten perspektiiviä muuttuviin markkinatilanteisiin on tarjolla runsaasti. B2B-MYYNNISSÄ RATKAISEVAT SITOUTUMINEN JA YHTEISTYÖ Yritysasiakkuuksista vastaava Sales Development Director Karri Syväsalmi on työskennellyt ALSOlla kymmenisen vuotta ja toimialalla reippaasti yli 20 vuotta. Kaiken kaikkiaan B2B-myynnissä toimii noin 20 henkilöä, joista Syväsalmen kanssa corporate-asiakkuuksiin ovat syventyneet avainasiakkuusvastaavat Leif Lefa Ekebom ja Tero Koivunen. Lefa toimii pääkaupunkiseudulta käsin ja Tero Pohjois-Suomesta. Yhdessä tiimiläistemme kanssa pidämme hyvää huolta niin vanhoista kuin uusista asiakkaista. Myös Syväsalmella itsellään on nimettyjä asiakkaita, mikä takaa monipuolisen kosketuksen sekä oman tiimin että valmistajien ja jälleenmyyjien arkeen. Myynti ja yhteistyö asiakkaiden kanssa on minun juttuni. Jokainen päivä on erilainen, ja tulevaisuuden kehityskohteet haastavat jatkuvasti sekä oman että tiimini osaamisen. Bisnes muuttuu koko ajan, joten aina löytyy uusia mielenkiintoisia näkökulmia, Syväsalmi toteaa. Janne Tomi Hanna-Mari Tiia Marko Satu Yhdessä kohti uusia haasteita Kimmo Myyntitiimien viimeaikaiset uudelleen järjestelyt Syväsalmi näkee positiivisena mahdollisuutena. Vanhoja toimintatapoja on uskallettu arvioida kriittisesti, ja parhaimmat käytännöt jäävät elämään. Niiden rinnalle tuodaan entistä rohkeammin innovatiivisia ratkaisuita. Paikoilleen emme pysähdy, Karri kiteyttää. Jani Markku Mika Portfolio Management Panu 15

16 Corporate Katja Marja Marika Carita Susanna Tuija Kaiken kaikkiaan markkinatilanne näyttää vilkastuvan. Samaa sanovat myös Syväsalmen asiakkaat, kuten IT-myyntiä Espoosta käsin hoitava Chillit Oy:n Miia-Riikka myynti- ja markkinointipäällikkö Timo Lipiäinen: Hanne-Mari Talous on virkistynyt mukavasti, ja henkilökohtaiset siteet, avoin yhteistyö sekä toistemme sparraaminen luovat menestyksen edellytykset myös tulevaisuudessa. ALSO on elänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa niin taantumat kuin bisneksen uuden kukoistuksen, joten perspektiiviä erilaisiin markkinatilanteisiin on tarjolla runsaasti. Meillä Chillit Oy:ssa osataan arvostaa sitä joustoa, mitä ALSOlaiset ovat vuosien aikana osoittaneet. Neuvottelemalla sekä toinen toisiamme tukien olemme päässeet huipputuloksiin. Siihen tähdätään myös tulevaisuudessa, Lipiäinen kiteyttää jämäkästi. Sari Heidi Sari IT Dealers & Chains 16 ALSO On

17 ALSO EXPO LISÄÄ MYYNTIÄ, ENEMMÄN KOHTAAMISIA ALSO Expo järjestetään jälleen syksyllä Tampereella jo 15. kertaa. Alansa suurimpana ammattilaisille tarkoitettuna IT-tapahtumana paikkansa vakiinnuttanut Expo kerää yhteen yli 1500 messuvierasta ja melkein sata näytteilleasettajaa. Laajat Meet & Contact -palvelut lisäarvona Upeiden messuosastojen lisäksi Expon messuvieraille ja näytteilleasettajille tarjotaan monipuoliset mahdollisuudet erilaisiin kohtaamisiin ja verkottautumiseen. Messuosastojen lisäksi huomio kiinnitetään elämykselliseen sisältöön, kuten juonnettuun ohjelmaan ja aktivoiviin kilpailuihin. ALSOn Marketing and Communications Manager Susa Ahvenaisen mukaan tapahtuman päätarkoitus on edelleen luoda laadukkaita bisneskohtaamisia, vahvistaa näytteilleasettajien brändiä sekä jakaa tietoa ja lisätä kaupankäyntiä. Erilaisiin bisneskohtaamisiin on Expossa todella monipuoliset mahdollisuudet: perinteisten neuvotteluhuoneiden lisäksi näytteilleasettajilla on mahdollista varata etukäteen one-to-one-tapaamisia uusien kontaktien luomiseksi, ja ALSOn myyntihenkilöstö isännöi messuvieraita päivän aikana. Näytteilleasettajat saavat kertoa viestiään koko messuyleisölle ALSO Loungen esiintymislavalta sekä kohdennetusti jälleenmyyjäyritysten sisäisissä palavereissa. Lisäksi messuosaston kävijätiedot kerätään viivakoodinlukulaitteella tärkeää jälkimarkkinointia varten. Muista henkilökohtainen kontakti! Yhtenä konkreettisena messupalveluna ALSO marssittaa näytteilleasettajien osastoille joukon myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia eli promoottoreita. Promoottoreiden päätehtävä on vastata messuvieraiden kontaktoinnista. He tekevät joko suoraa myyntiä tai toimivat esimerkiksi esittely- ja juontohommissa. Ammattilaisten käyttö asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa vapauttaa yrityksen omat henkilöresurssit neuvotteluiden hoitamiseen ja vahvistamaan busineksen kannalta elintärkeitä kumppanuuksia. Sitäpaitsi henkilökohtainen kontakti jää aina paremmin mieleen ja se muistetaan pitkään. Suomen vallattomimmat yksityisbileet ALSO Expoa pidetään yhtenä alansa tärkeimmistä kohtaamispaikoista, eikä tapahtuman vetovoima ole vähentynyt vuosien saatossa, päinvastoin: jo huikeat 14 kertaa järjestetty Expo ja yllätykselliset teemabileet järisyttävät joka kerta. Viime vuonna Pakkahuoneella esiintyivät Lauri Tähkä, Paula Koivuniemi ja Popeda, ja ALSOlta luvataankin, ettei tänä vuonna show ainakaan huonommaksi jää. Vuoden 2010 bileitä kuvailtiin räyhäkkään roheiksi jameiksi, mutta kuka tai ketkä tarttuu mikkiin tänä vuonna, se on vielä salaisuus, Susa toteaa salamyhkäisenä pilke silmäkulmassaan. 17

18

19

20 RAHOITUKSESSA RATKAISEVAT TARKKUUS JA TÄSMÄLLISYYS Järkevät ja oikeudenmukaiset rahoitusratkaisut ovat liiketoiminnan kannalta elintärkeitä. Kaikkiin asiakkaita askarruttaviin kysymyksiin löytyy lähes poikkeuksetta vastaus ALSOlaisten laajan kokemuksen ansiosta. Markku Pyörälän toimenkuva ALSOn asiakasrahoituksen teamleaderinä on mukaansatempaava. Aiemmin luottopuolella työskennelleen Markun mielestä monipuolisuus tekee työstä mielekästä. Autamme ja neuvomme asiakkaitamme kaikissa rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä laskutuksesta limiittitiedusteluihin, Pyörälä kertoo. Tarkkuus ja täsmällisyys ratkaisevat Kahden vakituisen ja yhden extrakäsiparin voimin organisoitu rahoitustiimi hoitaa lähes kaikkien ALSOn asiakkaiden raha-asiat. Tiivistä yhteistyötä tehdään talouspuolen, etenkin reskontran, sekä myyntitiimien kanssa. Samanhenkiset kollegat tekevät yhdessä toimimisen miellyttäväksi myös sesonkikausina, jolloin eletään erittäin hektisesti. Kiireisestä tahdista huolimatta asiat hoidetaan kuten on sovittu. Parempi ratkoa hommat loppuun asti kuin jättää osa roikkumaan keskeneräiseen tilaan. "Kysy ja keskustele, apua saat aina!" sitä mielellään. Kukaan ei jää kysymyksineen yksin mutta ajatustenlukijoita ei rahoitusosastoltakaan löydy. Me olemme täällä asiakkaita varten, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa. Sellaista tiedustelua tuskin tulee, johon emme olisi jossain muodossa jo törmänneet, Pyörälä toteaa. Lähes kymmenvuotisella uralla on tullut nähtyä niin talouden ylä- kuin alamäet, ja olemme oppineet varautumaan erityyppisiin markkinatilanteisiin ja niiden seurauksiin. Asiakasrahoitustiimin tärkein viesti niin konkariasiakkaille kuin tuoreemmillekin tapauksille kuuluu näin: epätietoisuudessa ei kannata elää, vaan kysyä saa ja pitää. Hankalatkin päätösasiat saavat uudenlaisen perspektiivin, kun ne uskaltaa nostaa rohkeasti esille. Tärkeää on muistaa, että asioista voidaan neuvotella, eikä ole syytä tyytyä mustavalkoiseen ratkaisuun. Lisäksi rahoitustiimin periaatteisiin kuuluu, että tarkka, tasapuolinen ja ystävällinen palvelu kuuluvat kaikille. Etenkin uudet asiakkaat sekä tuoreet yrittäjät tarvitsevat alussa tukea ja neuvontaa, ja ALSOlla annetaan 20 ALSO On

21 HR ALSOn henkilöstöpolitiikan kulmakiviä ovat yhdessä tekeminen sekä myynti- ja markkinointihenkisen organisaatiokulttuurin vahvistaminen. Vuonna 2011 panostetaan erityisesti rekrytointiin, perehdytykseen ja sitouttamiseen. ITSENÄISTÄ TYÖNTEKOA JA VASTUULLISTA TIIMITOIMINTAA ALSOn Human Resource Manager Tuija Rekola (HTM) työskenteli aiemmin kuntasektorin rekrytointipalvelupuolella. Hyppy tuntemattomalle toimialalle oli osittain tietoinen ratkaisu. Alussa uutta opittavaa oli paljon, mutta näin vuoden jälkeen arki on vakiintunut ja huomio on siirtymässä rutiinien omaksumisesta kehittämisen puolelle. ALSOn organisaation muutokset takaavat mielenkiintoisia projekteja myös HR-osastolle, jossa ahkeroi Rekolan lisäksi HR-asiantuntija Tuija Mäyrä. Rekrytointi, perehdytys ja sitouttaminen Vuonna 2011 henkilöstöpolitiikan kulmakiviä ovat yhdessä tekemisen ja myynti- ja markkinointihenkisen organisaatiokulttuurin vahvistaminen. Erityisen paljon panostetaan rekrytointiin, perehdytykseen ja sitouttamiseen. Rekolan mukaan ALSO on monelle työuransa alkuvaiheessa olevalle ensimmäinen pysyvä työpaikka. Myös esimies- ja johtotason tehtäviä on tarjolla. Etenkin nuoret arvostavat, kun he pääsevät peilaamaan koulussa opittua käytäntöön. Ja vastuuta saa kyllä, kunhan on osoittanut pystyvänsä kantamaan sen. ALSO pitää kiinni positiivisesta työnantajamielikuvastaan myös tulevaisuudessa. Yksi tapa markkinoida on opiskelijayhteistyö. Osallistuimme helmikuussa Tampereen yliopiston Yrityspäivät-tapahtumaan, joka sujui niin hyvin, että tulemme pitämään tapahtuman kalenterissamme jatkossakin, Rekola tuumaa. Hakekaa rohkeasti töitä! Henkilöstöltä kysyttäessä ALSOn kilpailuetuja työmarkkinoilla ovat kehittyvä toimiala, kansainvälisyys sekä kannustava työilmapiiri, Rekola kiteyttää ja kehottaa niin nuorempia kuin jo kokeneempia työnhakijoita lähettämään rohkeasti hakemuksensa ALSOlle. Avoimia työpaikkoja voi selailla netissä: Rekrytointi 21

22 IT VOLUME TEHOSTETTUA TUOTEMARKKINOINTIA Tomi Mikko Kalle Juhani Ari Mikko Tiina Päivi Antero Timo Riina Antero Components Digi 22 ALSO On

23 IT Volume -yksikkö koostuu useista tiimeistä: HP- (pois lukien HP ESSN), PC-, Supplies-, Components- ja Digi-tiimi. Kyseessä ei ole mikään pieni sektori, sillä IT Volume kattaa yli puolet ALSOn liikevaihdosta. IT Volume -yksikköä vetää Peeter Parts, joka on työskennellyt ALSOn riveissä kuutisen vuotta. Aiemmin näkemystä on laajennettu niin paikallisen kilpailijan kuin alan valmistajan palveluksessa. Työn laaja-alaisuudesta huolimatta Parts muistaa painottaa keskittymisen tärkeyttä: Kun on iso tiimi ja asioita tapahtuu nopealla syklillä, on pakko pystyä fokusoimaan. Asioita ei voi jättää roikkumaan puolitiehen. Peeterin mukaan liikkeellä ollaan kunnianhimoisin tavoittein nöyryyttä unohtamatta. Muuttuva bisnesympäristö vaatii uudistuvia toimintamalleja, ja meidän onkin syytä kuunnella, mitä asiakkaamme ja päämiehemme kertovat. Peeterin mielestä menestys kiteytyy siihen, että kanavassa osataan hyödyntää avoimesti eri osapuolten kokemusta ja osaamista. Mitään soolourheilua tämä ei ole. Myöskään paremman huomisen odottelulla ei pitkälle päästä. Asioita on vietävä eteenpäin, eikä jätettävä päätöksiä tai kehitystoimenpiteitä roikkumaan, Peeter kiteyttää yksikön toimintalogiikkaa. Sarianne Kaisa Esa Matti Taru Nina Tiina Terhi Rua Supplies Back Office 23

24 PANOSTUSTA PC-BRÄNDEIHIN! Mervi Airaksisen kokemus IT-sektorilta on laaja. Paluumuuton teleoperaattorin palveluksesta ALSOlle tehnyt Mervi aloitti PC-puolen Business Managerina joulukuussa Airaksisen työ koostuu kovan luokan konebrändien kehittämisestä, sillä hänen tiiminsä vastuulle kuuluvat Apple, Asus, Acer, Lenovo ja Fujitsu. Mervi kuvailee ALSOn PC-portfoliota erittäin monipuoliseksi. Meiltä löytyy erinomaisia vaihtoehtoja sekä kuluttaja- että yritysmarkkinan tarpeisiin. Tällä hetkellä oman pikantin lisänsä tuovat Apple ja Asus, jotka haastavat vahvasti muita brändejä kiinnostavilla ja kilpailukykyisillä tuotteillaan. Kuluttajamarkkina tuntuu elävän eräänlaista murrosta. Osaava porukka Vetovoimaisia brändejä hallinnoi joukko IT-alan ammattilaisia. Airaksisen mukaan tiimistä löytyy kovan luokan liiketoimintaosaamista, tarvittavaa päämies- ja tuotemarkkinasiantuntijuutta sekä syvällistä asiakasymmärrystä. Ei liene salaisuus, että tämä on isojen volumien ja pienten marginaalien sektori. Näin ollen tuotepäällikön tontilla pitää pystyä hoitamaan valtava kirjo tulokseen vaikuttavia tekijöitä. Mervin luottamus PC-sektorin vetovoimaan on vahva. Kaiken kaikkiaan markkinatilanne näyttää valoisalta ja vuoden kuumimmat sesongit, Back to School ja joulu, ovat vielä edessä. Myös PC-sektorilla on tehty huolellista pohjatyötä, joten odotan meidän keräävän herkullisesti kypsyneet hedelmät tuota pikaa, Airaksinen iloitsee. Meillä on mainiosti pullat uunissa. ALSO MORE -lisäarvokonseptin myötä alkaa markkinoilla puhaltaa uudenlaiset tuulet. ALSOlla seurataan mielenkiinnolla myös tabletmarkkinan kehittymistä. Toisella vuosipuoliskolla tablet-valikoimamme kasvaa merkittävästi. Nyt etenemme ipad vahvasti johtotähtenä. Tiina Harri Paula Arto Tuomas Heidi Mervi Volume PC 24 ALSO On

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015 Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015 Miksi? Miten? Mitä? Tilanne 2014 Työnhakijoiden määrän vaihtelu Osa viihtyy ja pysyy kotihoidossa

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Markkinoinnin ja myynnin pelikenttä meni uusiksi. Miten virität joukkueen ja pelivälineet palvelemaan asiakasta? Anne Puntari, DiVa 11.5.

Markkinoinnin ja myynnin pelikenttä meni uusiksi. Miten virität joukkueen ja pelivälineet palvelemaan asiakasta? Anne Puntari, DiVa 11.5. Markkinoinnin ja myynnin pelikenttä meni uusiksi Miten virität joukkueen ja pelivälineet palvelemaan asiakasta? Anne Puntari, DiVa 11.5.2017 Olemme kasvava digitaalisiin palveluihin ja ratkaisuihin keskittyvä

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT YRITYS EIN UNTERNHEMEN AUF sinulle ERFOLGSKURS. Noin 10 vuotta sitten perustettu GGM Gastro International GmbH on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä Leadership-tapahtuma 2.2.2012 Minä olen tehokkaimmillani ja tuottavimmillani kun Olen asiantuntevassa työryhmässä, jossa kukin tietää roolinsa ja sparraa toisiaan

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Osaava myyjä saa paikan!

Osaava myyjä saa paikan! mutkatonta suoraa uutiskirje marraskuu 2015 MailService marraskuu 2015 Osaava myyjä saa paikan! Kyllä vain! Tällaisia rekrytointi-ilmoituksia voimme lukea lehdistä liki päivittäin ja työvoimaviranomaisen

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Lähiruoka- ja ruokaketjuhankkeiden ajankohtaisseminaari 11.6.2014 LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Tutkimusjohtaja Markku Virtanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Ventspils University

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE TIIMIMME PALVELEE SINUA KOKONAISVALTAISESTI Stancon Oy on vuodesta 1994 toiminut yritys, joka

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA

KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA 7.11.2016 RUOTSIN ELINTARVIKEMARKKINAT RUOTSIN ELINTARVIKEMARKKINAT TARJOAVAT MAHDOLLISUUDEN

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija Mari Huupponen, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari BUUSTIa kansainvälistymisestä, Lahti 9.4.2015 Aiheitamme tänään 1. Ruotsin markkinat

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

MIKSI MYYNTISI TARVITSEE HUOLTOA?

MIKSI MYYNTISI TARVITSEE HUOLTOA? MYYNNIN HUOLTOKIRJA MIKSI MYYNTISI TARVITSEE HUOLTOA? Koska myynti on kone, joka hyytyy ilman huolenpitoa! Myynnin vuosihuolto on ainutlaatuinen, vaivaton ja nopea palvelujärjestelmä myyntisi tehostamiseksi.

Lisätiedot

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Pasilan studiot Median & luovien alojen keskus Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Suomalainen elokuvateollisuus hyötyy tästä ihan varmasti. Tässä kannattaa olla mukana

Lisätiedot

Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi. Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014

Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi. Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014 Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014 Mikä on sukupolvi? Eri asia kuin ikä Yhteiset muistot

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

pure white tea Senior Principal Account Manager Hanna Savolainen

pure white tea Senior Principal Account Manager Hanna Savolainen pure white tea Senior Principal Account Manager Hanna Savolainen White tea taustaa Suomessa teemarkkinan koko 22 M vs. kahvi 193 M Valkoinen tee on vihreän teen jälkeen seuraava maailmalta Suomeen saapunut

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Kestävien arvojen koti

Kestävien arvojen koti Kestävien arvojen koti huolto ja siivous yhdellä soitolla yksilöllinen paikalla rakennettu korjaukset ja laajennukset verovähennyksillä Se tehdään kestämään sata vuotta Koralli Koti ei ole pelkkä talo,

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

HALOO huomaako kukaan? seminaari 18.12.2012. Kehrä II Monitoimijainen yhteistyö perheen, lastensuojelun ja yhteiskumppanin kanssa Tiina Muukkonen

HALOO huomaako kukaan? seminaari 18.12.2012. Kehrä II Monitoimijainen yhteistyö perheen, lastensuojelun ja yhteiskumppanin kanssa Tiina Muukkonen HALOO huomaako kukaan? seminaari 18.12.2012 Kehrä II Monitoimijainen yhteistyö perheen, lastensuojelun ja yhteiskumppanin kanssa Tiina Muukkonen 12/2012 1 Monitoimijainen yhteistyö Monitoimijaista lastensuojelun

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Hoitajan urapolku. Sairaanhoitaja Noora, 28v. Allergia- ja astmahoitaja. Perioperatiivinen hoitaja Petri, 39v. Vastaava hoitaja Kristiina, 42v

Hoitajan urapolku. Sairaanhoitaja Noora, 28v. Allergia- ja astmahoitaja. Perioperatiivinen hoitaja Petri, 39v. Vastaava hoitaja Kristiina, 42v Sairaanhoitajaopiskelija Terhi, 21v Sairaanhoitaja Noora, 28v Allergia- ja astmahoitaja Kirsi, 34v Perioperatiivinen hoitaja Petri, 39v Vastaava hoitaja Kristiina, 42v Laatupäällikkö Teija, 50v Yksikönjohtaja

Lisätiedot

Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs

Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio 29.8.2017 Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Viennin mahdollisuudet Yhdysvaltoihin (1): Mantereen kokoinen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

ipad yrityskäytössä AKVA -seminaari 26-28.9 Ilona IT Oy Petra Anttila, petra@ilonait.fi, 0207 191 513/040 720 4110

ipad yrityskäytössä AKVA -seminaari 26-28.9 Ilona IT Oy Petra Anttila, petra@ilonait.fi, 0207 191 513/040 720 4110 ipad yrityskäytössä AKVA -seminaari 26-28.9 Ilona IT Oy Petra Anttila, petra@ilonait.fi, 0207 191 513/040 720 4110 Ilona IT lyhyesti Vahva asema IT-ratkaisujen toimittajana (B2B, EDU) Painopiste mobiili

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ!

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! VMP PÄHKINÄNKUORESSA Mikä VMP Group on? Olemme yksi Suomen suurimmista työnantajista ja rekrytoijista. Toimimme Suomen lisäksi Virossa, Ruotsissa, Espanjassa ja Romaniassa.

Lisätiedot

YHDENVERTAISEN TYÖLLISTÄMISEN ASIALLA jo VUODESTA 1889

YHDENVERTAISEN TYÖLLISTÄMISEN ASIALLA jo VUODESTA 1889 YHDENVERTAISEN TYÖLLISTÄMISEN ASIALLA jo VUODESTA 1889 Ilmiöitä ja kysymyksiä työn arjessa 1. Tarvitaanko kaikkeen töiden tekemiseen sataprosenttista työkykyä? 2. Mihin kaikkeen työaika tarkalleen kuluukaan?

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy - Rekrytointiohjelma ProCountor International Oy:n tilitoimistokumppaneille Poolia on toiminut ProCountorin

Lisätiedot

Jyväskylä 2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jyväskylä 2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jyväskylä 2012 2 ON SYNNYTTÄÄ UUSIA KASVUYRITYKSIÄ JA VAUHDITTAA JO OLEMASSA OLEVIEN YRITYSTEN KASVUA. Tavoite Kummankin Kasvu Open 2012 kilpailusarjan (Kasvuyritykset ja Kasvun ideat) voittajat valitsevat

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ 1 2 3 Mitä on yrityksen vastuullisuusviestintä? Miten Veikkaus viestii vastuullisuutta? Lessons learned Miten viestitään? Kenelle viestitään? Mitä viestitään? Kuvaja

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Etunimi Sukunimi

Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Etunimi Sukunimi Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) 1 19.5.2017 Etunimi Sukunimi Sisältö Viestinnän tavoitteet Priorisoidut kohderyhmät Kanavat Pääviestit Visuaalinen viestintä Projektit / toimenpiteitä

Lisätiedot

The Warm Societyn ainutlaatuinen lämmitysratkaisujen valikoima takaa miellyttävät asuin- ja työskentelyolot. Ratkaisujemme laaja kirjo muodokkaita ja

The Warm Societyn ainutlaatuinen lämmitysratkaisujen valikoima takaa miellyttävät asuin- ja työskentelyolot. Ratkaisujemme laaja kirjo muodokkaita ja Inspiraatio The Warm Societyn ainutlaatuinen lämmitysratkaisujen valikoima takaa miellyttävät asuin- ja työskentelyolot. Ratkaisujemme laaja kirjo muodokkaita ja värikkäitä lämmittimiä mahdollistaa oman

Lisätiedot

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing Pörssi-ilta, Jyväskylä 21.3.2017 Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing We connect bricks and clicks, front and end Digitaalisen kaupankäynnin ratkaisut myymälästä verkkoon suomalaisille ja globaaleille asiakkaille

Lisätiedot

1. Vastuullinen kumppani

1. Vastuullinen kumppani YRITYSVASTUURAPORTTI 2016 1 1. Vastuullinen kumppani Näin onnistut kilpailuttamisessa Tunnetko jo kilpailutuksen erityisvaatimukset omalla toimialallasi? Entä minkä verran kilpailutukseen on hyvä varata

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Monikulttuurisuus Starfood Finland Oy:ssä

Monikulttuurisuus Starfood Finland Oy:ssä Monikulttuurisuus Starfood Finland Oy:ssä Anne Vannesluoma 28.4.2015 1 Starfood Finland Oy historia 24.3.1972 perustettu yritys nimellä Kesti-Herkku Oy 1.1.1979 alkoivat toimitukset Finnair Cateringille

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Ammatillisuus opintokeskustyössä -työpaja. Mikä meitä työssämme haastaa

Ammatillisuus opintokeskustyössä -työpaja. Mikä meitä työssämme haastaa Muistio koulutuksesta 1 / 5 Aika: 18.11.2015, klo 12.30-15 Paikka: Kulttuuritalo, Helsinki Koulutus: Opintokeskuspäivä Läsnä: Opintokeskustyöntekijöitä 15 osallistujaa Vetäjä: Inka Ukkola, TJS Opintokeskus

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Kyselyn ensitulokset. Lape seminaari Anna Saloranta

Kyselyn ensitulokset. Lape seminaari Anna Saloranta Kyselyn ensitulokset Lape seminaari 22.8.2017 Anna Saloranta Anna Saloranta Johtamiskorkeakoulu&SOC 22.8.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Muutoskokonaisuus I: Lapsen oikeuksia vahvistava toimintakulttuuri

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Käytä kuivana! Sisäkäymälä hankinnasta käyttöön suomenkielinen seminaari 23.8.2012 21.8.2012 Carita Tuli 1 TULI-SÄHKÖ OY EKOKÄYMÄLÖIDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Liikkuvaan tietotyöhön parhaat työkalut. Kaukomarkkinat Sami Koskela Toimitusjohtaja

Liikkuvaan tietotyöhön parhaat työkalut. Kaukomarkkinat Sami Koskela Toimitusjohtaja Liikkuvaan tietotyöhön parhaat työkalut Kaukomarkkinat Sami Koskela Toimitusjohtaja Vaativien liikkuvien työympäristöjen asiantuntija Tähän Aki kaipasi vielä taustaa mistä olemme lähteneet ja mitkä ovat

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Juha Laanti Aluepäällikkö Itä-Suomen alue HENKILÖN NIMI Projektin nimi Alkon historiaa 1932 1944 2013 2014 2015 1969 1998 2000 1999 2 Palvelun laadun kehittäminen

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi p. 09 5259 0050 info@wulff.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus ja ihanuus on kiinni ennenkaikkea tekijänsä asenteesta!

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot