HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK. Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK. Vuosikertomus"

Transkriptio

1 HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Vuosikertomus 2009

2 Toimitus HALTIK Viestintä Valokuvat Haltik Viestintä, Istockphoto Ulkoasu Studio Anne-Marie Vesto Paino Vammalan Kirjapaino Oy, 2010 Painopaperi Galerie Art Silk 250g (kannet) ja Galerie Art Silk 150g (sisus)

3 Sisältö Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK... 2 HALTIKin arvot... 2 HALTIKin vakioiduista palveluista vastaa osaava henkilöstö... 4 För HALTIKs standardiserade tjänster ansvarar kompetent personal... 4 HALTIKin johtajan esittely / Tuija Kuusisto... 6 HALTIKin organisaatio... 7 Asiakkuusjohtajan esittely / Ilkka Jolma... 8 Toiminnan vakiinnuttamisella lisäarvoa asiakkaalle... 9 HALTIKin asiakasekstranet JOIKU Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toimenpiteiksi Palveluluettelo ja asiakassopimusrakenne Palvelutuotantojohtajan esittely / Anne Sandberg Palvelutuotanto yhtenäisti hallinnonalan tietojärjestelmiä Asiakaspalveluyksikön johtajan esittely / Pasi Lantto Laadukasta asiakaspalvelua koko hallinnonalalle Poikkeamatilanteiden hoitaminen HALTIKissa Aluepalveluyksikön johtajan esittely / Kyösti Salonen Palvelu tulee asiakkaan lähelle Tehokkuutta ja työhyvinvointia toimipisteverkostoa tiivistämisellä Kehitysjohtajan esittely / Virve Kivelä Kehitysyksikössä tehdään palvelutuotannon tulevaisuutta Biometrisen passin käyttöönotto Hallintojohtajan esittely / Mauri Posio Tehokas hallinto tukee koko viraston toimintaa Mistä on HALTIKin työhyvinvointi tehty? Työhyvinvoinnin kehittämisen toimijat Tietotilinpäätös kertoo tietosuojan ja -turvan laadusta Oikeudenmukaisuuden toteuttamista ja kriittistä itsearviointia: Sisäisen valvonnan tilan arviointi ja sisäinen tarkastus HALTIKissa Kustannusraportti 2009: Kokonaiskustannukset... 36

4 2 Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK on sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen palvelukeskus, joka tukee toiminnallaan sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton viranomaisia kustannustehokkaasti. HALTIK kehittää, hankkii, tuottaa ja ylläpitää sisäasiainministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten korkean käytettävyyden tieto- ja viestintätekniset palvelut. Asiakkainamme on myös sisäasianhallinnon ulkopuolisia turvallisuusviranomaisia. HALTIK on alallaan globaalin kehittämisen kärjessä ja työyhteisönä moniarvoinen, kannustava ja mahdollistava. / HALTIKin arvot Vastuullinen Monitaitoinen Yhteisöllinen HALTIK Tavoitteellinen Reilu

5 3 HALTIK pähkinänkuoressa HALTIK perustettiin poliisin tietohallintokeskuksen pohjalle sen toimialuetta laajentaen Työllisti vuoden 2010 alussa 385 henkilöä, joista noin 160 päätoimipaikassa Rovaniemellä Toimi vuoden 2009 lopussa 40 paikkakunnalla ympäri Suomea Kokonaisbudjetti vuonna ,5 Meur Asiakkaat vuonna 2009: sisäasianministeriö, poliisi, rajavartiolaitos, hätäkeskuslaitos, Maahanmuuttovirasto, vastaanottokeskukset, Pelastusopisto, Suomen Erillisverkot Oy, valtiovarainministeriö, Aluehallintovirasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Väestörekisterikeskus, valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet), Tulli, oikeusministeriö, ulkoasiainministeriö, puolustusvoimat. HALTIKin arvot Monitaitoisuus HALTIK on osaava ja uudistuva ICT -palvelukeskus. Kehitämme jatkuvasti osaamista ja toimintaamme. Olemme oman alamme asiantuntijoita ja hallitsemme myös asiakas- ja yhteistyötaidot. Kuuntelemme ja olemme avoimia uusille ideoille. Tavoitteellisuus HALTIK on tehokas ja turvallinen ICT -palvelukeskus. Palvelumme mahdollistavat sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton toteutumisen. Tunnemme tavoitteemme ja saavutamme ne. Pidämme minkä lupaamme. Reiluus HALTIK on oikeudenmukainen ja rehellinen ICT -palvelukeskus. Hajautetussa organisaatiossa kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä. Sisäinen viestintämme on avointa ja ymmärrettävää. Yhteisöllisyys HALTIK on yhteistyöllä menestyvä ja hyvinvoiva ICT -palvelukeskus. Olemme keskeinen osa sisäisen turvallisuuden verkostoa edistäen kansalaisten turvallisuutta. Tunnistamme ja ymmärrämme yhteistyöverkostomme tavoitteet ja edistämme niitä. Arvostamme ja tuemme toisiamme. Huolehdimme osaltamme, että kaikilla on mukava tulla töihin. Vastuullisuus HALTIK on luotettava ICT -palvelukeskus. Toimitamme palvelut määriteltyjen prosessien mukaisesti. Toimimme ympärivuorokautisesti keskeisten palvelujen osalta. Toiminnassamme otamme kokonaisvaltaisesti huomioon ympäristöasiat. Suhtaudumme positiivisesti tulevaan.

6 4 Tuija Kuusisto / HALTIKin johtaja / HALTIKin vakioiduista palveluista vastaa osaava henkilöstö HALTIK on etuoikeutettu saadessaan palvella asiakkaita, jotka vastaavat maamme sisäisestä turvallisuudesta ja maahanmuutosta. Kannamme kortemme hyvän elinympäristön kekoon tuottamalla asiakasviranomaisillemme laadukkaita ja turvallisia tieto- ja viestintäteknisiä palveluita. Tietotekniikan keinoin, palveluidemme kautta, pyrimme vapauttamaan asiakkaidemme resursseja heidän omaan perustetehtäväänsä ja tukemaan täten heidän työssä jaksamistaan. Tuotantomme oli vuoden 2009 aikana vakaata. Onnistuimme toteuttamaan asiakkaidemme tarpeet tietojärjestelmätuotannossa ja kehityshankkeissa ilman huomattavia häiriöitä tai poikkeamia. Vuosi 2009 oli myös valmistautumista uuteen aikakauteen. Toimintamme luonne muuttui oleellisesti vuoden 2010 alusta, kun HALTIK siirtyi palvelumaksuilla toimintansa rahoittavaksi virastoksi. Uuden toimintamallin käyttöönottoon valmistauduttiin vakiinnuttamalla viraston toimintaa muun muassa päivittämällä HALTIKin tuottamien palveluiden kuvaukset ja kehittämällä palveluiden laatua, kustannusten suunnittelua ja toteuman seurantaa. Kokosimme vakioidut palvelumme kaikille asiakkaillemme yhteiseksi luetteloksi sekä suuntasimme henkilöstöämme ja osaamistamme tuottamaan päivitettyjen kuvausten mukaisia palveluita. Lisäksi palveluasenteen parantaminen sekä asiakasviestinnän tehostaminen olivat vuoden 2009 aika na keskeisiä asioita luodessamme perustaa uusille toimintamalleille ja prosesseille. Työ oli mittava ja se saatiin tehdyksi jokaisen yksikkömme tuella. Tuija Kuusisto / Direktör för HALTIK / För HALTIKs standardiserade tjänster ansvarar kompetent personal HALTIK har privilegiet att få betjäna kunder som ansvarar för vårt lands interna säkerhet och invandring. Vi drar vårt strå till stacken för en god livsmiljö genom att producera högklassiga och säkra informations- och kommunikationstekniska tjänster till våra kundmyndigheter. Med informationstekniska metoder eftersträvar vi att genom våra tjänster frigöra våra kunders resurser till deras grundläggande uppgifter och därigenom stöda deras arbetsmotivation. Vår produktion var stabil under år Vi lyckades förverkliga våra kunders behov inom utvecklingsprojekten och produktionen av informationssystem utan betydande störningar eller avvikelser. År 2009 var också ett år av förberedelse inför en ny era. Karaktären av vår verksamhet ändrades väsentligt i början av år 2010, då HALTIK blev ett ämbetsverk som finansierar sin verksamhet med serviceavgifter. Vi förberedde oss inför ibruktagandet av den nya verksamhetsmodellen genom att stabilisera ämbetsverkets verksamhet bland annat genom att uppdatera beskrivningarna av de tjänster som HALTIK producerar och genom att utveckla kvaliteten på tjänsterna, kostnadsplaneringen och uppföljningen av utfallet. Vi sammanställde våra standardiserade tjänster till en förteckning som är gemensam för alla våra kunder och inriktade vår personal och kompetens på att producera tjänster enligt de uppdaterade beskrivningarna. Under år 2009 var även förbättring av serviceattityden och effektivering av kundkommunikationen centrala faktorer i vårt arbete för att skapa en grund för de nya verksamhetsmodellerna och processerna. Arbetet var omfattande och åstadkoms med stöd av alla våra enheter. Kunderna förväntar sig med rätta att få tjänster, vars nivå motsvarar priset på tjänsterna. Detta förutsät-

7 5 Asiakkaat oikeutetusti odottavat saavansa palveluiden hintaa vastaavan tasoista palvelua, mikä edellyttää HALTIKin henkilöstöltä korkealle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja jatkuvaan toiminnan parantamiseen sitoutumista. Niin turvallisuusala kuin ICT -alakaan eivät tunnetusti polje paikoillaan vaan ottavat jatkuvasti käyttöön uusiin teknologioihin perustuvia toimintamalleja ja ratkaisuja. HALTIKin arvoihin ja toimialaan perustuen voidaan todeta, että henkilöstön osaaminen ja osaamisen kehittäminen muodostavat koko toimintamme ytimen. Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstömme hyvin vointi ja työssä jaksaminen ovat tärkeitä asioita niin yksilön kuin koko viraston toiminnan kannalta. Vuoden 2009 lopussa päättyi HALTIKin organisaation, johdon ja henkilöstön kehittämishanke HOHTO, missä tuotettiin muun muassa kehittämismalli työnhyvinvoinnille HALTIKissa. Jatkossakin virasto tulee panostamaan henkilöstöönsä hyödyntäen HOHTO -hankkeessa luotua perustaa työhyvinvoinnin kehittämiselle. Parhaillaan olemme siirtymässä vakaan ja vakiintuneen, systemaattisen toiminnan parantamisen aikakauteen. Kehitämme toimintaamme erityisesti hallinnonalan yhteisten palveluiden tuottajana ja turvallisuusalan ICT -toimijana. Palveluiden yhtenäistämisellä pyritään takaamaan ratkaisujen turvallisuus, yhteensopivuus ja laadukkuus kustannus- ja energiatehokkaasti. Toiminnan kehittämisessä henkilöstön korkea ammattitaito ja asiakasyhteistyö ovat avaintekijöitä. Vuonna 2010 HALTIK suuntaa palvelutarjontaansa asiakkaiden viitoittamalla tavalla ja lunastaa paikkansa nettobudjetoituna palvelutalona. / ter att HALTIKs personal uppnår de högt ställda målen och förbinder sig att kontinuerligt förbättra verksamheten. Varken säkerhetsbranschen eller ICT -branschen stampar på stället, utan verksamhetsmodeller och lösningar som bygger på ny teknik tas fortsättningsvis i bruk inom båda branscherna. Utgående från HALTIKs värden och bransch kan man konstatera att utveckling av personalens kompetens och kunnande utgör kärnan i hela vår verksamhet. Vår kompetenta och professionella personals välmående och arbetsmotivation är viktiga med tanke på såväl individens som hela ämbetsverkets verksamhet. Vid utgången av år 2009 avslutades projektet HOHTO, som var ett utvecklingsprojekt för HALTIKs organisation, ledning och personal. Inom projektet utarbetades bland annat en utvecklingsmodell för arbetshälsan vid HALTIK. Även i fortsättningen kommer ämbetsverket att satsa på sin personal genom att dra nytta av den grund för utveckling av arbetshälsan som skapades inom HOHTO -projektet. Som bäst övergår vi till en stabil och etablerad era med systematisk förbättring av verksamheten. Vi utvecklar vår verksamhet i synnerhet i egenskap av producent av förvaltningsområdets gemensamma tjänster och ICT -aktör inom säkerhetsbranschen. Avsikten med förenhetligandet av tjänsterna är att garantera säkerheten, kompabiliteten och den höga kvaliteten hos lösningarna. Vid utvecklingen av verksamheten befinner sig personalens höga yrkesskicklighet och kundsamarbetet i en nyckelposition. År 2010 utformar HALTIK inriktningen på sitt serviceutbud utifrån de riktlinjer som kunderna har dragit upp och löser in sin plats som ett nettobudgeterat servicehus. /

8 6 Tuija Kuusisto / HALTIKin johtaja / HALTIKin johtajan esittely HALTIKia johtaa tekniikan tohtori Tuija Kuusisto. Kuusiston työura sisältää runsaasti varsinaisen toiminnan ja tutkimuksen välistä vaihtelua ja vuoro vaikutusta. Ura alkoi 80-luvulla ohjelmoijana kartan tuotannon automaation ja viranomaisten välisen paikka tietojen yhteiskäytön puitteissa ja jatkui julkishallinnossa 90-luvun vaihteeseen saakka erilaisissa asiantuntija tehtävissä. 90-luku oli Kuusistolle yritysmaailman ja väitöskirjan valmistumisen aikaa. Kansainväliset projektit ja hankkeet sekä esimiestoiminta tulivat tutuiksi. Julkishallintoon ja tutkimuksen piiriin Kuusisto palasi 2000-luvulla sekä siirtyi samalla turvallisuusalan toimijaksi. Uran aikana Tuijalle on kertynyt kokemusta niin kansainvälisestä yrityselämästä Nokian palveluksessa kuin Puolustusvoimista ja Puolustusministeriöstäkin. Professorina Kuusisto on toiminut Tampereen teknillisessä yliopistossa sekä dosenttina Teknillisessä korkeakoulussa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hänen tieteellinen viitekehyksensä sijoittuu systeemiajatteluun ja tiedolla johtamiseen. Kuusiston tutkimuksessa painottuu erityisesti tiedonhallinta päätöksenteossa turvallisuusviranomaisten yhteistoiminnassa. HALTIKin johtajana Kuusisto aloitti viraston perustamisvaiheessa vuonna Työssään HALTIKissa Tuija pitää siitä, että toiminnalla on selkeä peruste: Turvallisuuden tuottaminen Suomen kansalaisille. Vahva aiempi kokemus teknologian ja turvallisuuden yhdistämisestä auttaa nuoren viraston johtamisessa kohti globaalin kehityksen kärkeä. Jatkossa Kuusisto haluaa luotsata HALTIKia eteenpäin entistä asiakaslähtöisemmin. Asiakkaamme hankkivat meiltä itse valitsemiaan palveluita. Haluamme, että palvelumme vastaavat heidän tarpeisiinsa. Tietotekniikan keinoin voimme tarjota lisäarvoa ja tuoda tehokkuutta turvallisuusviranomaisten toimintaan. Vapaa-ajalla Tuija rentoutuu kuntosalilla tai luonnossa liikkuen. Lapissa koskematon luonto on niin lähellä, että päivävaellusten tekeminen on mahdollista kiireiselle uranaiselle ja perheenäidille. Myös jo aikuinen ja aikuistuvat lapset sekä kukkien ja puutarhan hoito on Tuijan sydäntä lähellä. /

9 7 HALTIKin organisaatio HALTIKin organisaatio perustuu sen palvelutuotannon järjestämiseen. Asiakkuusyksikkö vastaa HALTIKin asiakashallinnasta, hankintatoimesta ja lisenssienhallinnasta sekä niihin liittyvästä sopimustoiminnasta. Palvelutuotantoyksikkö vastaa tietoliikenteen, tietojärjestelmien ylläpidon ja niiden käyttöpalveluiden tuottamisesta. Asiakaspalveluyksikkö on HALTIKin asiakkaiden ensisijainen yhteydenottopiste kaikkina vuorokaudenaikoina. Yksikön tilannekeskuksen tärkeimpänä funktiona on toimia kaikissa tietoteknisissä häiriötilanteissa ensisijaisena yhteydenottopisteenä, vastata tilannetiedottamisesta sekä valvoa asiakkaidemme keskeisiä ja kriittisiä järjestelmiä ja yhteyksiä. Lisäksi tilannekeskus (TIKE) vastaa HALTIKin asiakkaiden käyttöoikeuksien hallinnoinnista. Aluepalveluyksikkö toimii fyysisesti asiakkaan ja HALTIKin tuottamien palveluiden rajapinnassa suorittaen alueellisesti tehtäviä, joita ei kyetä tekemään etäisesti. Lisäksi aluepalvelun henkilöstöllä on vastuullaan erilaisten projektien asiantuntijatehtäviä sekä erilaisia käyttöoikeuksiin ja HelpDesk-toimintaan liittyviä tehtäviä. Hallintoyksikköön kuului vuonna 2009 viisi tiimiä: taloustiimi, turvallisuustiimi, viestintätiimi, henkilöstöhallintotiimi ja yleishallintotiimi. HALTIKin toisen toimintavuoden lopulla käynnistettiin valmistelut talousja henkilöstöasioiden erityttämiseksi hallintoyksiköstä omaksi yksikökseen. Näistä asioista vastaava resurssiyksikkö aloitti toimintansa vuoden 2010 alusta alkaen. Valtionhallinnon puhelinvälitystoimintaa alettiin hoitaa laaja-alaisesti hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKin alaisuudessa niin ikään vuoden 2010 vaihteesta. Tällöin osana PALKEa toiminut Kajaanin yhteyspalveluyksikkö siirtyi osaksi HALTIKia aloittaen toimintansa yhtenä HALTIKin kahdeksasta tulosyksiköstä. / Johtaja Tuija Kuusisto Hallintoyksikkö Mauri Posio Asiakkuusyksikkö Ilkka Jolma Kehitysyksikkö Virve Kivelä Palvelutuotantoyksikkö Anne Sandberg Asiakaspalveluyksikkö Pasi Lantto Aluepalveluyksikkö Kyösti Salonen Resurssiyksikkö Yhteyspalveluyksikkö Marko Manninen Stina Huovinen alkaen alkaen

10 8 Ilkka Jolma / Asiakkuusjohtaja / Asiakkuusjohtajan esittely Asiakkuusjohtaja Ilkka Jolman vahvin osaaminen löytyy tietotekniikan palveluiden myynnin ja asiakas hallinnan, toiminnanohjausjärjestelmien sekä toiminnan johtamisen puolelta. Oulusta valmistunut tuotantotekniikan diplomi insinööri on työskennellyt ICT -alalla 80-luvun puolivälistä lähtien TietoEnatorin ja sen edeltäjien, ICL Datan ja insinööritoimisto Systeconin palveluksessa. Ilkka toteaa olevansa omalla alallaan, asiakkuusjohtaminen on hänelle elämäntyö. HALTIKiin nykyiseen tehtäväänsä Jolma siirtyi viraston perustamisvaiheessa. HALTIKia hän haluaisi kehittää entistä asiakaslähtöisemmäksi palvelukeskukseksi vastuiden ja prosessien selkiyttämisen kautta. Haluan kehittää työlläni koko viraston toimintaa ja ajatella asioita ensisijaisesti asiakkaiden ja koko HALTIKin kannalta. Näen yksiköt vain organisatorisina välineinä. Prosessimainen toiminta tulee ulottaa läpi koko viraston, niin saavutetaan paras mahdollinen tulos. Ilkka on kotoisin Tornionjokilaaksosta Pellosta ja Rovaniemeltä onkin kohtuullinen matka kotiseudulle mökkeilemään. Asiakkuusjohtajalla ei juuri vapaa-aikaa ole, mutta mahdollisuuksien mukaan matkailu ja ulkoilu eri muodoissaan toimivat vastapainona työlle. /

11 9 Toiminnan vakiinnuttamisella lisäarvoa asiakkaalle HALTIKin keskeisinä teemoina vuonna 2009 olivat asiakaslähtöinen palveluasenne koko viraston tasolla sekä asiakasviestinnän tehostaminen. HALTIKin asiakkuusyksikön toisen toimintavuoden painopiste oli palvelukeskuksen asiakashallinnan sekä hankintatoimen ja lisenssihallinnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Lisäksi asiakkuusyksikkö laati yhdessä tuotantoyksiköiden kanssa HALTIKin palveluluettelon ja palveluille yhtenäiset palvelukuvaukset. Palveluiden yhtenäistämisen tavoitteena on tuottaa palvelut vakioituja toimintamalleja noudattaen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Myös HALTIKin asiakassopimusrakenne ja -mallit uudistettiin yhteistyössä Valtion IT-palvelukeskuksen kanssa. Palvelukuvausten ja sopimusrakenteiden uudistaminen oli osaltaan valmistautumista HALTIKin toiminnan muutokseen palvelumaksuilla toimintansa rahoittavaksi virastoksi. Huhtikuussa sisäasianministeriön osastopäällikkökokouksessa päätettiin HALTIKin siirtymisestä nettobudjetointiin vuotta suunniteltua aikaisemmin eli jo vuoden 2010 alusta. Tästä aiheutui aikataulullinen haaste luoda hinnoitteluperiaatteet ja kustannuslaskennan perusteet samaan aikaan palveluiden kuvaamisen kanssa. Nettobudjetoinnin vaatimusten mukaisesti HALTIKin hinnoitteluperiaatteet ja asiakassopimusrakenne ovat kaikille asiakkaille yhtenevät. Asiakashallinnassa keskeinen kehitystoimenpide oli siirtyminen toimintamalliin, jossa jokaiselle HALTIKin asiakkaalle nimettiin asiakassuhteesta vastaava asiakaspäällikkö. Asiakkaan edustajana HALTIKissa toimiva asiakaspäällikkö on asiakkaan keskitetty yhteydenottokanava sopimus-, kehitys-, tiedotus- yms. asioissa. Lisäksi asiakkaiden kanssa käynnistettiin asiakaskohtainen palvelusopimusten seurantaryhmätyöskentely. HALTIKin sisäistä toimintaa kehitettiin asiakashallinnan ja tuotannon välisen tiedonvaihdon lisäämisellä eri muodoissa. Hallinnonalan hankintavolyymi kasvaa Asiakkuusyksikön hankintatiimi vastaa yhdessä substanssi asiantuntijoiden kanssa sekä HALTIKin omista hankinnoista, että HALTIKin toimeksi annetuista hallinnonalan yhteisistä hankinnoista. Toimintavuoden aikana viraston suorittamien kilpailutusten ja muiden hankintojen määrä ja volyymi kasvoivat merkittävästi. Tähän vaikuttivat muun muassa turvallisuusverkkohanke, poliisin suurten järjestelmäuudistusten käynnistyminen ja hallinnonalan yhteisten ICT -kilpailutusten siirtyminen HALTIKin vastuulle. Turvallisuusverkkohanke edellytti menettelyjen ja mallien kehittämistä ei-julkisiin turvallisuushankintoihin hallinnon alan ohjeistuksen pohjalta. HALTIKin roolia hallinnonalan lisenssien hankinnassa ja hallinnassa täsmennettiin vuoden 2009 aikana sekä yhteisiä linjauksia luotiin hallinnonalan yhteisessä laite- ja lisenssihallinnan työryhmässä. Työryhmän tavoitteena on kehittää hallinnonalalle yhteinen lisenssipolitiikka ja luoda asiakaslähtöinen lisenssihallintapalvelu. Hankintavolyymien kasvaminen ja ICT -hankintojen kompleksisuus edellyttävät kilpailutusten hyvää ennakointia. Tämän edistämiseksi hankintatiimi kehitti edelleen hankintasuunnittelua. Palvelut esillä asiakasseminaarissa HALTIK järjesti asiakkailleen kaksipäiväisen asiakasseminaarin Rovaniemen Pohtimolammella syyskuussa Seminaarin aiheena olivat HALTIKin uudistetun palveluluettelon mukaiset palvelut sekä palveluiden hinnoitteluperiaatteet ja uusittu asiakassopimusrakenne. HALTIKin asiantuntijat esittelivät seminaarissa pääteeman lisäksi asiakkuushallinnan sekä hankintatiimin toimintaa.

12 10 HALTIKin asiakasekstranet JOIKU HALTIKin asiakasviestinnän tavoitteena on tehdä HALTIKin palvelut ja toiminnot näkyväksi asiakkailleen eri viestintäkanavia käyttäen. Vuoden 2009 aikana käynnistettiin mm. neljännesvuosittain julkaistavan uutiskirjeen toimitus asiakkaille. Lisäksi HALTIK sai kiitettävästi positiivista näkyvyyttä asiakkaiden omissa julkaisuissa. Asiakkaiden tiedonsaantia varten loppuvuodesta 2009 avattiin HALTIKin asiakasekstranet JOIKU sisäasiainministeriön hallinnonalaisille asiakasvirastoille. Tällä tavoin HALTIK pyrkii vastaamaan asiakastyytyväisyystutkimuksessa nousseeseen toiveeseen asiakasyhteistyön ja -viestinnän parantamisesta ja syventämisestä. Ekstranetin nimeen JOIKU kätkeytyy viestinnällinen elementti ja yhteys HALTIKin pohjoiseen päätoimipaikkaan. JOIKUsta on tarkoitus kehittää HALTIKin asiakkaiden tarpeita vastaava tiedotuskanava, jossa tiedotetaan keskeisistä HALTIKin toimintaan, palveluihin ja asiakashallintaan liittyvistä asioista, joilla on välitöntä vaikutusta loppukäyttäjien toimintaan. Vika-, ongelma- sekä huoltokatkostiedottamiselle on annettu näkyvä paikka JOIKUn ensimmäisellä sivulla. / Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toimenpiteiksi HALTIK suoritti asiakastyytyväisyystutkimuksen välisenä aikana. Kysely suoritettiin web-kyselynä edellisen vuoden tapaan konsulttifirma AddValuen toimesta. Kysely lähetettiin HALTIKin asiakkaille sähköpostitse ja siihen vastasi yhteensä 2794 henkilöä, joka on kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Tutkimuksen tulokset noudattivat samaa linjaa edellisen vuoden tulosten kanssa. Merkittävimmät muutokset olivat projektipalveluissa, vika- ja häiriötiedottamisessa sekä asiakashallinnassa. Hienoista muutosta oli tapahtunut myös kaikissa HALTIKin palveluissa. Tulosten mukaan hätäkeskuslaitos on edelleen HALTIKin kriittisin asiakas. Myönteisimmin HALTIKiin suhtautuu PALKE, jonka tyytyväisyys tosin laski eniten edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten tyytyväisyys HALTIKia kohtaan kasvoi Sisäasiainministeriössä. Asiakastyytyväisyystutkimuksesta johdettiin HALTIKin yksikkökohtaiset toimenpiteet. Virastokohtaisesti kehitystoimenpiteet kiteytettiin kolmen pääkohdan alle: Johtamisen (management) kehittäminen eli vastuiden selkiytys, työnjohdon, suunnitelmallisuuden ja seurannan kehittäminen sekä prosessien ja järjestelmien kehittäminen. Näkyvyyden lisääminen eli asiakasviestinnän tehostaminen mm. asiakasekstranetin JOIKUn kautta sekä asiakasajan lisääminen. Osaamisen kasvattaminen lisäämällä substanssi- ja toimialakoulutusta sekä parantamalla resurssien oikeaa kohdentamista. HALTIKin asiakastyytyväisyystutkimus on vuosittain toteutettava mittari, jonka tulosten pohjalta toimintaa kehitetään edelleen asiakkaiden toiveiden mukaisesti. /

13 11 Palveluluettelo ja asiakassopimusrakenne Pääpalvelut Tietoliikennepalvelut Käyttöpalvelut H A L T I K Järjestelmien ylläpitopalvelut Työasemapalvelut Viestintäpalvelut Yhteyspalvelut Projektit ja asiantuntijapalvelut Tukipalvelut ServiceDesk Aluepalvelut A S I A K A S Puitesopimus Projektisopimus Projektikuvaus Kustannusliite Turvallisuus Termit ja käsitteet Hinnoittelun perusteet ja laskutusmenettelyt Asiakashallintaprosessi Yleiset ehdot Asiantuntijatyösopimus Henkilötyöhinnasto Palvelusopimus Käyttöönotto Kohteet ja laajuus Hinnat ja laskutus Palvelukuvaus Laatuliite Toimipaikkaliite Yhteyshenkilöt

14 12 Anne Sandberg / Palvelutuotantojohtaja / Palvelutuotantojohtajan esittely Palvelutuotantojohtaja Anne Sandberg johtaa henkilöstömäärältään HALTIKin suurinta yksikköä. Hän aloitti uransa valtionhallinnossa jo vuonna 1983 ja on ollut valtion leivissä siitä lähtien. Luonnontieteilijänä Sandberg työskenteli aluksi Geologian tutkimuskeskuksessa 16 vuoden ajan. Puolet ajasta tehtävät liittyivät geologiaan. Kahdeksankymmentäluvun puolivälissä tietokoneiden yleistyessä tietojenkäsittely vei jo kuitenkin Annen mennessään. 90-luvulla Sandberg aloitti tietojenkäsittelytieteen opintonsa Oulun yliopistossa ja siirtyi valmistumisensa jälkeen Lapin yliopistolle sovellussuunnittelijaksi. Poliisin tietohallintokeskukseen Anne siirtyi vuonna 2003 aluksi tietokantatiimin vetäjäksi ja myöhemmin järjestelmäpäälliköksi. Kun HALTIK perustettiin, järjestelmäpalvelut-yksikkö laajeni palvelutuotantoyksiköksi ja Anne valittiin jatkamaan työtään yksikön vetäjänä. Työssään Anne kertoo nauttivansa eniten henkilöstö johtamisesta ja iloitsee yksikkönsä osaavasta henkilöstöstä. Myös HALTIK toimintaympäristönä on innostaa työssä jaksamiseen yhä uudestaan ja uudestaan. HALTIKissa on mahdollista tehdä Suomen mittakaavassa merkittävää yhteistyötä eri turvallisuusviranomaisten kesken. Täällä tuntee tekevänsä työtä, jolla on oikeasti vaikutusta kansalaistemme hyvinvoinnille. Yksikköään Sandberg haluaisi kehittää entistä proaktiivisemmaksi kääntäen laivaa enemmän asiakkaiden tarpeisiin. Visiot täytyy pyrkiä jalkauttamaan konkreettiseksi toiminnaksi. Haluaisin, että jokainen meistä miettisi iloisena asiakkaan palvelemista aherruksessaan. Vapaa-aikanaan Anne nauttii ruuan laitosta, luonnossa liikkumisesta ja hyötyviljelystä. Myös käsityöt ovat hänen sydäntään lähellä ja omien käsien kautta on syntynyt jos jonkinlaista lapikkaista turkistöihin. Haaveena olisi saada pystytettyä kangaspuut kotiin ja löytää aikaa kutomiselle. /

15 13 Palvelutuotanto yhtenäisti hallinnonalan tietojärjestelmiä Palvelutuotantoyksikön tuotanto oli vuonna 2009 hyvällä tasolla. Tuotanto pysyi stabiilina, notkahduksia ei tapahtunut ja tietojärjestelmät olivat käyttä jien saatavilla kaikkina vuorokaudenaikoina. Yksikön toimintaa vakiinnutettiin ja kehitettiin vuoden aikana palveluajattelumallin mukaiseksi. Yhdessä asiakkuusyksikön kanssa laadittiin palveluluettelo ja palvelukuvaukset, joiden mukaisesti kaikki asiakkaille tehtävä työ palvelutuotantoyksikössäkin tuotetaan. Vuoden aikana toteutettiin laajamittaisia käyttöönottoja, muunmuassa Biometrinen passi -tietojärjestelmä siirrettiin tuotantoon. Koko hallinnonalaa koskeva käyttöönotto oli Outlook-sähköpostijärjestelmään siirtyminen. Sähköpostin käyttöönotto jäi vain maahanmuuttoviraston osalta vuoden 2010 puolelle. Samoin ASDO-järjestelmän käyttöönottojen myötä hallinnonalalle saadaan yhtenäinen asiakirjahallinnon järjestelmä. Kaiken kaikkiaan Palvelutuotannossa ylläpidettävien järjestelmien määrä näyttäisi kasvavan jatkuvasti. Energia- ja kustannustehokkuutta toimintaan Käyttöpalveluiden toiminta-alueella tehtiin merkittävä ponnistus, kun yli 150 konesalipalvelimelle tehtiin alustauudistus. Uudistuksen myötä koko hallinnon alalla otettiin käyttöön virtuaalialustat. Muutoksella haettiin tehokkuutta niin kustannusten kuin energiankäytönkin osalta. Virtualisoinnin myötä konesalikapasiteetin käyttö tehokkuutta parannettiin merkittävästi ja uusia tuotantoympäristöjä voidaan edelleen ottaa käyttöön konesalitiloissamme. Poliisin järjestelmien alustauudistus mahdollisti PATJA-migraation tekemisen yhdessä kehitysyksikön kanssa ja sen myötä siirryttiin korkean käytettävyyden ympäristöön. Myös viestintäpalveluilla tuetaan koko hallinnonalan kustannustehokkuutta tuoden säästöjä erityisesti matkustukseen. Viestintäpalveluihin kuuluvan videoneu- vottelun käyttö kasvoi voimakkaasti vuoden 2009 aikana, kun myös oikeusministeriö, aluehallintovirastot ja ELY-keskukset liittyivät palvelun käyttäjiksi. Videopalvelussa neuvotteluja välitettiin noin 8500 kappaletta. Videoneuvottelua on hyödynnetty myös operatiivisessa käytössä esimerkiksi poliisin käskynjakojen osalta. Viestintäpalveluiden piiriin kuuluvassa puhepalvelussa poliisin puhelinjärjestelmien uudistaminen saatiin päätökseen ja samalla tuettiin hallinnonalan keskitettyä puhelunvälitystoimintoa. Sisäasianministeriön puheratkaisu liitettiin osaksi hallinnonalan keskitettyä ratkaisua sekä tuotettiin matkapuhelimiin pohjautuva palvelu, jonka myötä koko ministeriö siirtyi yhden puhelinnumeron taakse. Keskitettyjen lähiverkkopalveluiden puolella kaikki HALTIKin asiakasvirastot siirrettiin keskitetyn hallinnan piiriin Maahanmuuttovirastoa lukuun ottamatta. Sisäasiainhallinnon yhteinen massamuistien salauspalvelu otettiin käyttöön ja työasemien esiasennuspalvelu ulkoistettiin Atean toteuttamaksi. Vuoden 2009 aikana on paketoitu 370 keskitetysti asennettavaa sovelluskokonaisuutta. Rajavartiolaitoksen lähiverkkopalvelimien konsolidointi ja yhtenäistämisprojektin suunnitelma ja toteutus aloitettiiin vuoden 2009 aikana. Uusi malli vähentää olennaisesti käytettävää henkilötyöpanosta käyttöoikeushallintaan ja mahdollistaa käyttö oikeuksien keskitetyn hallinnan ja raportoinnin myös rajavartiolaitoksen ympäristössä. Tietoliikennepalvelulla turvattiin sisäasiainministeriön runkoverkon ja asiakasverkkojen toiminta sekä osallistuttiin turvallisuusverkkohankkeen tuotantoympäristön määrittelyyn ja suunnitteluun. Runkoverkon tietoliikenneratkaisut ovat toimineet luotettavasti ja mahdollistaneet hallinnonalan viranomaisille turvalliset tietoliikenneyhteydet sekä tietojärjestelmien käytön ympäri vuorokauden. Palvelutuotantoyksikön ja aluepalveluyksikön yhteistyönä tehtiin hätäkeskuslaitoksel- >>>

16 14

17 15 le tietoliikenneuudistus, jonka myötä HÄKE:n hallinnollinen verkko liitettiin AD-ympäristöön ja operatiivinen verkko rakennettiin kaikkine laitteineen osaksi ADympäristöä. Vuonna 2008 alkanut poliisin hallintorakenteen uudistaminen ja poliisin tietojärjestelmien ylläpidon ja kehittämisen ohjausmallin uudistus aiheuttivat runsaasti muutoksia lähes jokaiseen ylläpidettyyn tietojärjestelmään. Vuoden 2009 alussa poistui 92 kihlakuntaa ja tilalle tuli 24 poliisilaitosta. Vuoden 2010 alusta poistuivat lääninhallitusten poliisiosastot ja tilalle tuli poliisihallitus. Myös poliisin valtakunnallisten yksiköiden (KRP ja Helsingin poliisilaitos) organisaatiorakenteissa tapahtui muutoksia. Muutokset toteutettiin, testattiin ja ne saatiin käyttöön suunnitellusti. /

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset Vuosikatsaus 2013 Muutosten vuosi 2013 Johtajan terveiset HALTIKin kuudes toimintavuosi oli työntäyteinen. Muun muassa hallinnon turvallisuusverkkohanke (TUVE) saatiin onnistuneesti maaliin ja samalla

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 Hallinnon tietotekniikkakeskus TULOSSOPIMUS 1 (6) HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 SISÄLLYS 1 VALTION v. 2009 TALOUSARVIOESITYKSESSÄ MAINITUT TAVOITEET...2

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012 TALPOL linjaukset 26.11.2012 TORI-toimenpiteet 19.12.2012 ICT-laitetilojen (konesalien) määrää vähennetään tavoitteena energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen. Otetaan osaksi TORI-suunnittelua

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi Hätäkeskusuudistus Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Sisäasiainministeriön 15.5.2009 päätöksen mukaisesti hätäkeskustoimintaa kehitetään vuoteen 2015 mennessä seuraavin

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus. Vuosikertomus 2008

HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus. Vuosikertomus 2008 HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus Vuosikertomus 2008 Toimitus Eija Hiukka Valokuvat Sirpa Määttänen ja Eija Hiukka Taitto Teemu Pokela Paino Vammalan Kirjapaino Oy, 2009 Painopaperi Galerie Art Silk

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

ICT kehitysnäkymät. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8.10.2015 Ylitarkastaja Teemu Luukko

ICT kehitysnäkymät. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8.10.2015 Ylitarkastaja Teemu Luukko ICT kehitysnäkymät Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8.10.2015 Ylitarkastaja Teemu Luukko 2 Mikä ICT? Digitaalisuus Kyber IoT LTE, MKR PRS.. Vaatii pohjalle yhteiset toimintatavat ja -ratkaisut 3 4 5 ICT:n

Lisätiedot

LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU. Kimmo Manni

LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU. Kimmo Manni LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU Kimmo Manni SUOMEN ERILLISVERKOT OY:N PERINTEISET TOIMINNOT - Viranomaisradioverkko VIRVEn operaattori - Yksittäisten turvallisuusviranomaisten erillisjärjestelmien

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 Henkilökohtainen Sähköinen palvelu Käyntiasiointi Asiakaspalvelupisteet Asiakaspalvelut Asiantuntijapalvelu etäpalveluna

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Strateginen kenttä Johdon forum Ministeriövalmistelu - läänit Yhteistoiminnallinen valmistelu Pelastusaluevalmistelu (pelastusjohtajien kokous) Palvalutasopäätökset Kuntastrategiat

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

Tavoitteellista ja turvattua palvelutuotantoa

Tavoitteellista ja turvattua palvelutuotantoa Vuosikertomus 2011 1 Tavoitteellista ja turvattua palvelutuotantoa Onnistuneen tuotannon takana on useita kehitystoimenpiteitä. HALTIKin neljännen henkilöstöbarometrin perusteella todettiin, että toimintamme

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen 14.12.2011 Palvelukeskusseminaari Esapekka Kuikka 1 Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt ja taloushallinnon

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä. Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy

Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä. Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy Agenda Arek yrityksenä Testauspalvelun uudelleen järjestelyt 2014 Vastuut ja käytännön työnjako

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Information and Communication Technology Teknologia Kommunikaatio Infrastruktuuri Informaatio Integraatio

Lisätiedot

Tuottavuutta ja työhyvinvointia palvelutuoteperusteinen toiminnan ja talouden ohjaus päivähoitopalveluissa

Tuottavuutta ja työhyvinvointia palvelutuoteperusteinen toiminnan ja talouden ohjaus päivähoitopalveluissa Tuottavuutta ja työhyvinvointia palvelutuoteperusteinen toiminnan ja talouden ohjaus päivähoitopalveluissa Palveluinnovaatiot ja tuottavuus -seminaari 21.11.2011 Pirjo Tuosa pirjo.tuosa@jkl.fi Esityksen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

TORI-hanke Virtun näkökulmasta. Jouko Junttila, Valtori Haka- ja Virtu-seminaari 18.3.2014

TORI-hanke Virtun näkökulmasta. Jouko Junttila, Valtori Haka- ja Virtu-seminaari 18.3.2014 TORI-hanke Virtun näkökulmasta Jouko Junttila, Valtori Haka- ja Virtu-seminaari 18.3.2014 Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat

Lisätiedot

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Asiakaspalvelu2014 hankkeen aluekierros Kehittämisjohtaja Marko Puttonen / Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari Hyvän ja laadukkaan asiakaspalvelun periaatteita

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistus ja sen tavoitteet Kokonaisvaltaista otetta ja tehokkuutta liikennepolitiikan valmisteluun ja toteutukseen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET TAVOITTEET - Hankintatoimen kansallisen tilan selvitys - Osaamiskartoitus Tutkimuksen sisältö ja tiedon hankinta - Kohderyhmä: suuret suomalaiset yritykset

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto Toimintaympäristön muutokset Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat. Urbanisoituminen muuttaa palvelutarpeita ja yhdyskuntarakennetta.

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku!

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori Kehitysjohtaja Helena Lappalainen, Palkeet Kommenttipuheenvuoro: johtaja, ICT, Juha Koljonen, Palkeet Kieku-hanke loppusuoralla

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin Sipoo Suomen halutuin kunta Sipoo 2025 strategia 1 Sipoo 2025 yhteinen

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla Muokkaa perustyylejä naps. Yhteisiä ratkaisuja Muokkaa perustyylejä naps. TUOTAMME informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. TARJOAMME keskeisten

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Tietoaineistoseminaari Rethinking 11.3.2013

Tietoaineistoseminaari Rethinking 11.3.2013 Tietoaineistoseminaari Rethinking 11.3.2013 Ammattikorkeakoulut myllerryksessä - näkökulmia kirjastolaisten arkeen Case TAMK Taina Peltonen Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2011

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2011 Päätös id8731759 1 (8) Allekirjoitettu 01.02.02 HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2011 Päätös id8731759 2 (8) Allekirjoitettu 01.02.02 1 Johdanto...3 1.1 Johdon katsaus...3 1.2 Hallinnon

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Elisa teema-aamu 08.02.2005

Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa työministeriön tietoliikennepalveluiden kokonaistoimittaja Petri Heino senior account manager Elisa Oyj Visio 2010 Suomi on osaamiseen perustuva hyvinvointiyhteiskunta,

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

GTK:n uudet tuulet. Olli Breilin, aluejohtaja. Suomen vesiyhdistys ry:n pohjavesijaosto Teemailtapäivä 6.10.2015

GTK:n uudet tuulet. Olli Breilin, aluejohtaja. Suomen vesiyhdistys ry:n pohjavesijaosto Teemailtapäivä 6.10.2015 GTK:n uudet tuulet Olli Breilin, aluejohtaja Suomen vesiyhdistys ry:n pohjavesijaosto Teemailtapäivä 6.10.2015 Strategian muutostekijöitä 2 Strategian kärkiversot, Perustehtävän uudistaminen Vaikuttavuus,

Lisätiedot

Oulun Työterveys liikelaitoksen esittely uudelle valtuustolle. to 17.1.2013 klo 19.15 19.45 Oulun Työterveys, johtaja Tuomas Kopperoinen

Oulun Työterveys liikelaitoksen esittely uudelle valtuustolle. to 17.1.2013 klo 19.15 19.45 Oulun Työterveys, johtaja Tuomas Kopperoinen Oulun Työterveys liikelaitoksen esittely uudelle valtuustolle to 17.1.2013 klo 19.15 19.45 Oulun Työterveys, johtaja Tuomas Kopperoinen Työterveyshuoltoa koskevia säädöksiä Jokaisen työnantajan on järjestettävä

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus ELYjen toimipaikat ja aluejako Asetusluonnoksen 1.9. mukaan JOHTAJA LUONNOS 14.10.2009

Lisätiedot

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Pyörät pyörimään Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Toimittajan puheenvuoro: Raskone yhtiöt, Jyrki Kaskinen Tilaajan puheenvuoro: Lahden kaupunki, Mika Mäkinen Henkilöstön

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Arja Ranta-aho, Minna Lappi 30.01.2014

ICT - HYPAKE. Arja Ranta-aho, Minna Lappi 30.01.2014 ICT - HYPAKE Arja Ranta-aho, Minna Lappi 30.01.2014 Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden tuottamiseen sekä terävöitetään liiketoimintaa

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

TORI-palvelut. Palvelukarttaluonnos

TORI-palvelut. Palvelukarttaluonnos TORI-palvelut Palvelukarttaluonnos Palvelukartan taustoja Palvelukartta on kuvaus palvelukokonaisuuksista, jotka eivät sellaisenaan ole asiakkaille tuotteistettavia palveluja Asiakkaille hinnoiteltavat

Lisätiedot

ERP, joka menestyy muutoksessa

ERP, joka menestyy muutoksessa ERP, joka menestyy muutoksessa Se joustavampi ERP Agresso on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee dynaamisten organisaatioiden kehitystä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmistokehityksen tavoitteena

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Suomen Erillisverkot 10/2015

Suomen Erillisverkot 10/2015 Suomen Erillisverkot 10/2015 Yhteiskunnan turvallisuuden mestari 2 Turvaamassa yhteiskunnan kriittistä johtamista ja tietoyhteiskunnan palveluja - Suomen Erillisverkot -konsernin tehtävänä on turvata yhteiskunnan

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällys Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Visio 2015 ja Strategiset linjaukset Johtajan katsaus Direktörens översikt Organisaatio HALTIK Suomen

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe-ohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Laadukkaita julkisen sektorin palveluita kustannustehokkaasti

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot