Loppuraportti. Verkostot perheyrittäjän apuna muutosvalmiuden haasteissa -hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti. Verkostot perheyrittäjän apuna muutosvalmiuden haasteissa -hanke 1.1.2010-31.12.2013"

Transkriptio

1 Loppuraportti Verkostot perheyrittäjän apuna muutosvalmiuden haasteissa -hanke Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

2 3 Sisältö 1 Hankkeen toteuttaja Hankkeen nimi ja hanketunnus Yhteenveto hankkeesta Raportti Hankkeen tavoitteet... 4 a.ylemmän tason tavoitteet:... 4 b.hankkeen tavoitteet Hankkeen toteutus... 7 c. Toimenpiteet... 7 d. Aikataulu e. Resurssit f. Toteutuksen organisaatio g. kustannukset ja rahoitus h. Raportointi ja seuranta (kokoukset ja ohjausryhmätyöskentely) i. Toteutusoletukset ja riskit Yhteistyökumppanit Hankkeen tulokset ja vaikutukset Esitykset jatkotoimenpiteiksi Allekirjoittajat ja päiväys Liite

3 4 1 Hankkeen toteuttaja Maaseudun Sivistysliitto, Länsi- ja Keski-Suomen aluekeskus 2 Hankkeen nimi ja hanketunnus Verkostot perheyrittäjän apuna muutosvalmiuden haasteissa, Yhteenveto hankkeesta Hankkeen kohderyhmänä olivat Keski-Suomen maaseudun alle 10 henkilöä työllistävät yrittäjät, jotka hakivat uusia näkökulmia oman elinkeinonsa harjoittamiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena oli auttaa osallistujia oman yrityksensä ja yrittäjyytensä tulevaisuuden kuvan muokkaamisessa muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarkoituksena oli myös lisätä osallistujien osaamista oman yritystoiminnan edistämiseksi ja yhteistyöverkostojen kehittämiseksi sekä ehkäistä tai ainakin madaltaa toimintaympäristön muutoksesta aiheutuvia yrittäjyyteen liittyviä ulkoisia ja sisäisiä kriisejä. Tavoitteisiin pyrittiin järjestämällä koulutuksia (seminaareja, opintomatkoja) ja pienryhmätoimintaa. Niiden aiheet liittyivät yrittäjyysvalmiuksien vahvistamiseen sekä yritysten sisäisen ja ulkoisen yhteistyötä varmistavan tietämyksen lisäämiseen. Ohjattu pienryhmätyöskentely oli hankkeen toiminnan ydin. Eri alojen yrittäjistä koottiin eri puolelle Keski-Suomea 10 ryhmää, joissa kussakin oli keskimäärin 5-7 osallistujaa. Näissä yhteistoiminnallisissa ryhmissä käsiteltiin yrittäjien tarpeista ja tavoitteista nousseita aiheita. Myös seminaareista ja hankkeen opintomatkoilta löytyi uusia kiinnostavia teemoja pohdittavaksi. Ohjaajansa johdolla osallistujat tarkastelivat uusista näkökulmista mm. omaa yrittäjyyttään ja yrityksensä kehittämistä. 4 Raportti 4.1 Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän tason tavoitteet: Ei ole.

4 5 b. Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli, että osallistujat oppivat tunnistamaan omat yhteistyötaitonsa ja -kykynsä sekä verkostoissa toimimisen ja muutoksen hallinnan koulutuksia, pienryhmätyöskentelyä, kokemuksiaan ja yhteistyöverkostoja hyödyntäen. Toimiessaan ryhmissä toisten yrittäjien kanssa he myös oppivat tarkastelemaan erilaisista näkökulmista yrittäjyyttään ja yrityksensä taloutta, asiakkuuksia, prosessien tehokkuutta ja työn organisointia sekä yrityksensä osaamista ja kehittämistä. Yhteistyötaitojensa ohessa osallistujien usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin lisääntyy ja he ovat aktiivisia toimijoita yrityksensä toimialalla, asuinseudullaan ja oman yrityksensä sisäisessä verkostossa. Koulutukselliset tavoitteet A. Oppivat ryhmät Ryhmien perustehtävä on syventää osallistujien tietämystä seminaarien teemoista ja peilata opittua omaan toimintaansa yrittäjänä ja yhteistyötoimijana. Osallistujat oppivat näkemään oman itsensä erilaisten ryhmien jäsenenä yhdessä toimimisen taitoja tunnistamaan omista taidoistaan ja kyvyistään yhteistoimintaa edistävät ja rajoittavat taidot ja kyvyt, jolloin heidän verkostoitumistaitonsa lisääntyvät vahvistamaan omaa ja toistensa osaamista ja luottamusta omiin kykyihinsä puntaroimaan omia asenteitaan ja arvojaan yhteiskunnan ja yrityksen muutoksessa. B. Seminaarit Seminaarien tarkoitus on teemoittaa pienryhmätoimintaa ja tuoda uusia näkökulmia ryhmiin osallistuvien muutosasenteisiin ja osaamiseen: Osallistujat oppivat itsetuntemuksesta ja sen merkityksestä omien yhteistyötaitojen kehittämiseen ja ammatillisen osaamisen vahvistamiseen näkemään, että alati muuttuvassa yrityksen toimintaympäristössä on oltava valmis sopeutumaan muutokseen puntaroimalla ja muuttamalla omia asenteitaan ja arvojaankin. C. Opintomatkat Opintomatkojen tarkoitus on avartaa osallistujien näkökulmaa yrittämiseen ja lisätä oman työn arvostusta. mahdollisuus toisilta oppimiseen verkostoitumiseen yhteistyökumppaneiden löytämiseen

5 6 Määrälliset tavoitteet Seutukunnat: Jyväskylän seutukunta (Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen) osallistuu 2 ryhmää yrittäjää Joutsan seutukunta (Joutsa, Luhanka) osallistuu 1 ryhmä 5-7 yrittäjää Keuruun seutukunta (Keuruu, Multia) osallistuu 1 ryhmä 5-7 yrittäjää Jämsän seutukunta (Jämsä, Kuhmoinen) osallistuu 1 ryhmä 5-7 yrittäjää Äänekosken seutukunta (Konnevesi, Äänekoski) osallistuu 1 ryhmä 5-7 yrittäjää Saarijärven - Viitasaaren seutukunta (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari) osallistuu 2 ryhmää yrittäjää Hankkeeseen osallistuu 8 ryhmää, joissa maaseudun yrittäjää. TAPAHTUMA Pienryhmät oppilastyöpvä Pienryhmätilaisuudet Osallistujien tavoite- ja arviointihaastattelut (hankearviointi) 8 ryhmää; 5-7 hlöä / ryhmä henkilöä 15 krt / ryhmä (á 2 oppituntia / kerta) = 30 oppituntia / ryhmä yrittäjää 3 tapaamista (á 1 tunti) / osallistuja tai yritys osallistujamäärä tapahtumakerrat oppitunnit

6 7 Seminaarit x 5 tilaisuutta (á oppituntia) (pohjoisessa ja eteläisessä K-S:ssa omansa = 25 oppituntia molemmissa) Opintomatkat matkaa (1 yksipäiväinen matka kummallekin alueelle omansa ja yksi yhteinen kaksipäiväinen, yhteensä aktiivisia oppitunteja 15) Muut tilaisuudet (päätös) YHTEENSÄ Hankkeen toteutus c. Toimenpiteet Hankkeen toimenpiteinä olivat 1. koulutukset (seminaarit ja opintomatkat) 2. pienryhmäohjaus (oppivat ryhmät), joissa käytettiin yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmää (cooperative learning) 3. hankkeen vaikuttavuusarviointiin liittyvät yrittäjien henkilökohtaiset tavoite- ja arviointiohjaukset 4. vuoropari- eli sparriparikäytäntö sekä 5. hankkeen arviointi. 1. Koulutukset Seminaarit Päivämäärä Seminaari Paikka Osallistujat Yrittäjyys ja oma uudistuminen Äänekoski Yrittäjyys ja oma uudistuminen Jämsä Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen yrittäjänä enneagrammin avulla Saarijärvi Yrittäjyys ja oma uudistuminen Äänekoski 12

7 Yhteisöllisyys verkostoitumisen perustana Yhteisöllisyys verkostoitumisen perustana Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen yrittäjänä enneagrammin avulla Yritänkö yksin vai pärjäisinkö paremmin yhteistyötä tekemällä? ja Tarinallistamalla parempia palveluita Itsetuntemuskurssi ymmärrystä enneagrammin avulla Kalenteri kuntoon parempi yrittäjän arki Viitasaari 28 Saarijärvi 62 Joutsa 12 Karstula 74 Keuruu 15 Äänekoski 7 Laukaa ja Tarinallistamalla parempia palveluita Äänekoski Iloa yrittäjän arki-ilmaisuun Kinnula Venäläiset matkailijat Jämsä 24 mitä he odottavat ja kuinka heitä palvellaan Yhteensä 14 koulutusta 344 Seminaareihin osallistui hankesuunnitelman mukaisesti yrittäjiä myös pienryhmien ulkopuolelta Yrittäjyys ja oma uudistuminen Hankkeen aloitusseminaari Yrittäjyys ja oma uudistuminen pidettiin Äänekoskella Keski-Suomen Opistolla. Pohjoisessa ja eteläisessä Keski-Suomessa ei järjestetty yrittäjille hankesuunnitelman mukaista erillistä tilaisuutta, vaan seminaari oli avoin tilaisuus jokaiselle aiheesta kiinnostuneelle keskisuomalaiselle. Päivän tavoitteena oli, että osallistujat ymmärtävät kehittymiseen liittyvän jatkuvan muutoksen ja tiedostavat oman muutososaamisensa vahvuudet ja heikkoudet. Tilaisuuden tarkoitus oli myös löytää ensimmäiset osallistujat pienryhmiin. Koulutus toteutettiin yhteistyössä Keski-Suomen Maa- ja Kotitalousnaisten ja MTK Keski-Suomen kanssa. Osallistujia tilaisuudessa oli 35. Seminaarissa aiheesta Yrittäjyys ja oma uudistuminen oman tarinansa kertoivat työnohjaaja Tuire Kettunen Saarijärveltä, maanviljelijä, yrittäjä Martti Mäkelä Pihtiputaalta ja yri-

8 9 tysneuvoja Risto Piesala Uuraisilta. Aiheesta Uskalla innostua luennoi ex-triathlonisti, yrittäjä, FM, MBA Pauli Kiuru. Jokaisen esityksen jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus keskustella kyseisestä aiheesta Yrittäjyys ja oma uudistuminen Teemasta Yrittäjyys ja oma uudistuminen järjestettiin toinen koulutus- ja rekrytointitilaisuus Jämsän seudulla, koska tällä alueella ei vielä ollut yrittäjiä mukana pienryhmätoiminnassa. Seminaari toteutettiin yhteistyössä kehittämisyhtiö Jämsekin, MTK-Jämsän seudun ja Vesuri-ryhmä ry:n kanssa. Tilaisuudessa oman yrittäjätarinansa kertoi koulutettu hieroja Hanneli Hiiri. Aiheesta Mitä työnohjaus tarjoaa yrittäjille luennoi työnohjaaja, työyhteisökehittäjä Tuija Bäck Arinna Oy:stä. Päivän päätteeksi yrittäjillä oli mahdollisuus keskustella hankekoordinaattorin kanssa omasta osallistumisestaan pienryhmätoimintaan. Osallistujia tilaisuudessa oli Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen yrittäjänä enneagrammin avulla Hankesuunnitelman mukainen 2. koulutus aiheesta Itsetuntemus lähtökohtana kehittymiseen ja kehittämiseen toteutettiin pohjoisessa Keski-Suomessa, Saarijärvellä. Tavoitteena oli enneagrammin avulla oppia ymmärtämään oman itsetuntemuksen merkitys oman itsensä kehittämisessä ja toimiessa yhteistyössä muiden kanssa. Koulutuksessa etsittiin myös keinoja omien taitojen ja kykyjen tunnistamiseen ja muutosvalmiuden lisäämiseen. Työnohjaaja, coach, ETNT Leena Aijasahon työpajassa tutustuttiin aiheeseen Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen yrittäjänä enneagrammin avulla. Osallistujia oli Yrittäjyys ja oma uudistuminen Hankkeen markkinoimiseksi alueen yrittäjille Äänekosken seudun sparriryhmän kanssa toteutettiin yksi ylimääräinen ja pienimuotoinen tilaisuus aiheesta Yrittäjyys ja oma uudistuminen. Äänekosken kaupungintalolla pidetyssä seminaarissa hankekoordinaattori Heli Korhonen esitteli Verkostot perheyrittäjän apuna muutosvalmiuden haasteissa toimintaa. Lisäksi Keski-Suomen ELY-keskuksen keksintöasiamies Jouni Hynynen ja Mika Lahtinen Torstaiteatterista käsittelivät yrittäjien kanssa yhdessä aihetta Luova näkökulma yrittäjyyteen. Tilaisuudessa oli 12 osallistujaa. 3. ja Yhteisöllisyys verkostoitumisen perustana Hankesuunnitelman mukainen 3. seminaari aiheesta Yhteisöllisyys verkostoitumisen perustana toteutettiin yhteistyössä Monien kulttuurien maakunta hankkeen kanssa Viitasaarella ja Saarijärvellä Molemmissa tapahtumissa tavoitteena oli, että osallistujat ymmärtävät yhteisöllisyyden merkityksen sisäisissä ja ulkoisissa verkostoissa, ymmärtävät verkostoitumisen taustaa ja tunnistavat omat asenteensa sitä kohtaan.

9 10 Hyvän mielen illoissa esiintyi juoksija, kirjailija Wilson Kirwa, joka puhui mm. positiivisuudesta, erilaisuudesta, suvaitsevaisuudesta ja hyväksymisestä tuoden samalla uusia näkökulmia ja ajatusmalleja suomalaiseen yrityskulttuuriin. Viitasaaren tilaisuudessa yrittäjätarinansa kertoi Vietnamista Kannonkoskelle kotileipomoyrittäjäksi tullut Huynh Nhu Karjalainen. Saarijärvellä esiintyivät pitseriayrittäjä Gulsen Sagir ja kahvilayrittäjä Mikko Hilden. Viitasaarella osallistujia oli 28 ja Saarijärvellä 62. Seminaarissa esiteltiin myös hankkeiden toimintaa. Viitasaarelle tapahtuma oli Verkostot perheyrittäjän apuna muutosvalmiuden haasteissa hankkeen aloitustilaisuus Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen yrittäjänä enneagrammin avulla Aiheesta Itsetuntemus lähtökohtana kehittymiseen ja kehittämiseen järjestettiin toinen seminaari eteläisessä Keski-Suomessa, Joutsassa. Kouluttajana tilaisuudessa oli työnohjaaja, coach, ETNT Leena Aijasaho, joka toteutti koulutuksen samansisältöisenä kuin Saarijärvellä Osallistujia oli Yritänkö yksin vai pärjäisinkö paremmin yhteistyötä tekemällä? Suunnitelman mukaisen neljännen seminaarin teema liittyi yhteistyöverkostojen merkityksen ymmärtämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteena oli saada osallistujat oivaltamaan, että yhteistyöosaaminen on osa menestyvän yrittäjän työn hallintaa. Karstulassa järjestetyn tilaisuuden alussa toimitusjohtaja Anita Halme kertoi perheyrityksensä Finn-Savotta Oy:n tarinan. Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen luennoi perheyritysten merkityksestä maakuntien työllistäjänä. Aiheesta käytiin myös vilkasta keskustelua. Tilaisuudessa yrittäjyyden kehittämiseen kunnan näkökulman toi kunnanjohtaja Jukka Hiltunen. Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n toimitusjohtaja Ari Piesala kertoi kuinka kehittämisyhtiö voi toimia yrittäjän tukena. Blue Saga Company Oy:n toimitusjohtaja Satu Ahlman herätteli omassa osuudessaan osallistujia paikallisen yrittäjyyden merkityksen ja mahdollisuuksien huomaamiseen. Ahlmanin alustuksen jälkeen osallistujat tekivät ryhmätöitä päivän kuluessa esille nousseista teemoista. Tilaisuuden lopuksi päivän anti purettiin paneelikeskustelussa. Osallistujia tilaisuudessa oli ja Tarinallistamalla parempia palveluita Palveluiden tarinallistamisesta järjestettiin kaksipäiväinen koulutus Keuruulla, jossa osallistujat keskittyivät yhteistyössä toistensa kanssa yritysten toiminnan tarinallistamiseen. Koulutus koostui teoria- ja työpajaosuudesta, joissa teemoina olivat tarinaidentiteetin tunnistaminen ja asiakkaan palvelukokemuksen tarinallistaminen. Kouluttajana toimi tarinallistaja Anne Kalliomäki Tarinakoneesta. Osallistujia koulutuksessa oli 15.

10 Itsetuntemuskurssi ymmärrystä enneagrammin avulla Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen yrittäjänä enneagrammin avulla koulutuksia järjestettiin Saarijärvellä ja Joutsassa. Näihin tilaisuuksiin kaikilla hankkeessa mukana olevilla yrittäjillä ei ollut mahdollisuus osallistua, vaikka aihe koettiin tarpeelliseksi. Tämän vuoksi Verkostot perheyrittäjän apuna muutosvalmiuden haasteissa hanke varasi työnohjaaja, coach, ETNT Leena Aijasahon koulutuksesta kurssipaikan seitsemälle mukaan ilmoittatuneelle yrittäjille Kalenteri kuntoon parempi yrittäjän arki Työn organisointiin ja -hyvinvointiin liittyvä koulutus järjestettiin Laukaan Puustellissa. Päivän aikana pohdittiin yrittäjän hyvinvointia, yrityksen johtajuutta ja työnjakoa sekä niiden vaikutusta yrityksen kannattavuuteen ja tuloksellisuuteen. Osallistujia koulutuksessa oli kahdeksan. Kouluttajana oli yrityskehittäjä Sanna Jylänki Redesan Oy:stä ja Tarinallistamalla parempia palveluita Spring Bayssa Äänekoskella järjestettiin palveluiden tarinallistamisesta kaksipäiväinen koulutus, joissa osallistujat keskittyivät yritysten toiminnan tarinallistamiseen yhteistyössä toistensa kanssa. Koulutus koostui teoria- ja työpajaosuudesta, joissa teemoina olivat tarinaidentiteetin tunnistaminen ja asiakkaan palvelukokemuksen tarinallistaminen. Kouluttajana toimi tarinallistaja Anne Kalliomäki Tarinakoneesta. Osallistujia koulutuksessa oli 16. Koulutus järjestettiin yhteistyössä Finnbeing hankkeen kanssa Iloa yrittäjän arki-ilmaisuun Omien yrittäjyysvalmiuksien kehittämiseksi hanke järjesti yhteistyössä Finnbeinghankkeen kanssa esiintymiskoulutuksen. Kurssin aikana oli herätellä kysymyksiä itsestä ilmaisijana ja kuuntelijana. Tavoitteena oli löytää ilmaisua vahvistavia ja vapauttavia keinoja sekä antaa esiintymisvarmuutta työpäivän tarpeisiin. Osallistujia oli Venäläiset matkailijat mitä he odottavat ja kuinka heitä palvellaan? Eri palvelualojen yrittäjät kokoontuivat Jämsän Ruotsulan Hoviin pohtimaan keinoja venäläisten matkailijoiden palvelemiseen heidän tarpeensa ja toivomuksensa huomioiden. Koulutuksessa stylisti, meikkitaiteilija, imagokouluttaja Larissa Heinänen kertoi omia kokemuksiaan venäläisten matkailijoiden odotuksista. Puheessaan hän kertoi myös asiakkaiden kanssa syntyvistä mahdollisista ongelmista ja niiden ratkaisemisesta. Kulttuurisidonnaisesta viestinnästä asiakkaiden palvelutyökaluna alusti viestintäyrittäjä, moninaisuusasiantuntija Petr Potchinchtchikov P & L Managerista. Koulutus järjestettiin yhteistyössä Monien kulttuurien maakunta ja Outdoors Finland hankkeiden kanssa. Yhteistyössä mukana oli myös kehittämisyhtiö Jämsek.

11 12 Opintomatkat Päivämäärä Opintomatka Paikka Osallistujat Yhteistyöllä ja verkostoitumalla Petäjävesi, Mänttä, 24 tuloksiin Multia Opintomatka Saariston rengastielle Turun saaristo Opintomatka Ahvenanmaan sadonkorjuujuhlille Ahvenanmaa 34 Yhteensä 3 opintomatkaa Yhteistyöllä ja verkostoitumalla tuloksiin Pohjoisen ja eteläisen Keski-Suomen yrittäjille järjestettiin yhteinen opintomatka Yhteistyöllä ja verkostoitumalla tuloksiin. Päivän aikana tutustuttiin oman maakunnan yrityksiin ja yrittäjiin sekä opittiin tuntemaan muita hankkeessa mukana olevia eri alojen yrittäjiä. Opintomatkalla vierailtiin seuraavissa paikoissa: Petäjävedellä Maatilamatkailu Kumpusella, Mäntän Myllyrannassa Uniikeissa putiikeissa ja Multialla luomumatkailutila Metsolan Kartanossa, Kynttiläpaja Kalevantulessa ja Aurinkoaitassa. Vierailukohteiden yrittäjät esittelivät omaa toimintaansa ja kertoivat omista yhteistyöverkostoistaan. Opintomatkalla osallistujia oli Opintomatka Saariston rengastielle Kolmen päivän opintomatkan aikana Turun Saariston rengastiellä tutustuttiin erilaisiin yrityksiin ja yrittäjiin maaseudulla sekä opittiin tuntemaan muita hankkeessa mukana olevia yrittäjiä. Reitti ja vierailukohteet olivat: Reitti: Kyyjärvi Karstula Saarijärvi Äänekoski Jyväskylä Jämsä Turku 2nd Round myymälä, Patalahti Jämsä, esittelijänä toimitusjohtaja Marianne Kiskola Urpolan Kartano, Humppila. Tutustuminen kartanoon, Nalleateljeehen, Tilkkutexiin ja Urpolan kutomoon. Esittelijöinä isäntäväki Leena ja Mikko Kylämarkula Reitti: Turku - Parainen - Nauvo Tammiluodon Viinitila, Parainen Pohjolan suurin kalkkikaivoksen avolouhos, Parainen

12 Majatalo Martta, Nauvo, emäntänä Sari Nordling Sussi Henriksonin savipaja, Nauvo Wallmon käsityökauppa, Nauvo Tutustuminen Pro Nagu ja Multikultiyhdistyksen toimintaan, Nauvo, esittelijänä Majatalo Martan emäntä Sari Nordling Reitti: Nauvo Korppoo Houtskari Mossala Iniö Kustavi Turku Keski- Suomi Pienyrittäjien liikekeskus (majatalo, koiranruokakauppa, sisustuskauppa ja vaateliike), Korppoo Houtskarin Saaristomuseo, Näsby Kustavin Savipaja, Kustavi Laura Peterzens studio, Kustavi Matkan ajaksi osallistujille annettiin pohdittavaksi tehtävä Mitä näkemääsi, kokemaasi ja oppimaasi voit hyödyntää yrityksessäsi sellaisenaan tai mukautettuna. Opintomatkan päätteeksi ajatukset koottiin yhteen ryhmätöissä, jotka paluumatkan aikana esitettiin muille ryhmille. Ryhmätöiden mukaan osallistujat saivat opintomatkalta ideoita mm. oman yrityksensä kehittämiseen ja yhteistyön tekemiseen sekä uskoa omaan osaamiseen kuin myös eväitä oman jaksamisen pohtimiseen. Osallistujia opintomatkalla oli Opintomatka Ahvenanmaan sadonkorjuujuhlille Kolmen päivän matka Ahvenanmaan sadonkorjuujuhlille oli Verkostot perheyrittäjän apuna muutosvalmiuden haasteissa hankkeen päätöstilaisuus. Matkan aikana tutustuttiin oppaan Merja Karlsonin johdolla sadonkorjuujuhlille osallistuneisiin maatiloihin ja muihin yrityksiin sekä paikallisten yrittäjien tapaan tehdä yhteistyötä. Reitti ja vierailukohteet olivat: Reitti: Kyyjärvi - Karstula - Saarijärvi - Äänekoski - Jyväskylä - Jämsä - Rymättylä Lelumuseo & Virikekeskus Helminauha, Jämsä Lelumuseon toiminnan esittely, Taila Helin ja hyvinvointialan palveluja tuottavan Enkeliriihen esittely, yrittäjä Hanneli Hiiri Herrankukkaro, Rymättylä Tutustuminen Turun saaristossa omalaatuisen, vanhan kalastajatilan ympärille rakentuneen miljöön tarjoamiin palveluihin ja historiaan.

13 Reitti: Turku- Ahvenanmaa Sadonkorjuujuhlilla: Åsa Keskusmeijeri, Jomala Meijeriin ja leipomoon tutustuminen. Vierailu myös pihapiirissä olevassa lämpölaitoksessa. Ulfsby Gård, Jomala Luomutila, jossa oli lampaita ja Ylämaan karjaa. Tilamyymälässä käsitöitä ja lihatuotteita. Pihapiirissä vanhoja maatilan koneita. Smakbyn, Kasteholm Ravintolatoimintaa. Smakbyn puoti, jossa mm. valikoituja ahvenanmaalaisia käsitöitä ja maatilojen tuotteitta. Lammastila Mansas, Finström Työnäytöksiä. Tilalla myynnissä omia tuotteita. Reitti: Ahvenanmaa Keski-Suomi Lugnet Keramik, Hammarland Siv ja Simon Linneyn suunnittelemia ja tekemiä keramiikkatöitä. Työnäytöksiä. Marskog lamm, Finström Pieni lammastila, jossa tilan lihatuotteita myynnissä Bolstholms Gård, Geta Maatila, jossa myynnissä paikallisia ja oman tilan tuotteita. Myös ahvenanmaalaisten taitelijoiden taidenäyttely. Matkan aikana osallistujat pohtivat yhdessä heille annettua tehtävää Mitä näkemääsi, kokemaasi ja oppimaasi voit hyödyntää yrityksessäsi (esim. mitä ahaa-elämyksiä sait ja millaisissa asioissa on parantamisen varaa). Opintomatkan päätteeksi ajatukset koottiin yhteen tekemällä ryhmätöitä, joiden tulokset esiteltiin kaikille matkalla mukana olleille. Kaikissa ryhmätöissä pohdittiin mm. vastaavanlaisen tapahtuman järjestämistä eri seutukunnilla. Tällaisen tapahtuman toteuttamisen keskeisimmiksi hyödyiksi osallistujat nostivat kunkin seutukunnan yrittäjyyden tunnetuksi tekemisen, yrittäjien välisen yhteistyön kehittämisen ja yrittäjäverkostojen syntymisen ja yhteishengen kasvattamisen. Opintomatkalla oli osallistujia 34.

14 15 2. Pienryhmäohjaus Ryhmät Aihe Osallistujat Hankasalmi-Laukaa-Äänekoski Työnohjaus 6 Jämsä Työnohjaus 5 Jämsä-Jyväskylä II Työnohjaus 6 Karstula Työnohjaus 6 Karstula-Saarijärvi Työnohjaus 5 Keuruu-Multia Yhteismarkkinointi 8 ja työnohjaus Keuruu-Petäjävesi Työnohjaus 5 Saarijärvi I Työnohjaus 7 Saarijärvi II Työnohjaus 6 Saarijärvi III Yhteismarkkinointi 14 Yhteensä 10 pienryhmää 68 osallistujaa Syksyn 2010 aikana pienryhmätoimintaa markkinoitiin yrittäjille tapaamalla heitä henkilökohtaisesti tai eri tilaisuuksien yhteydessä (mm. yrittäjä- ja tuottajayhdistysten kokouksissa, maaseutugaalassa). Saarijärven seudulla pidettiin pienryhmätoiminnasta kiinnostuneille yrittäjille aloitustilaisuus, jossa TRO, työnohjaaja, KTaO Leena Kuhno kertoi työnohjauksesta. Tilaisuuden aikana muodostettiin ensimmäiset pienryhmät Karstulaan ja Saarijärvelle. Niiden toiminta alkoi helmikuussa Osallistujien rekrytointi ja pienryhmien kokoaminen jatkui kevättalvella 2011 eri seutukunnilla. Vuoden lopussa toimintansa oli aloittanut seitsemän ryhmää eri puolella Keski- Suomea. Tämän jälkeen vuoden 2012 aikana perustettiin vielä kolme uutta ryhmää. Yrittäjät kokoontuivat keskimäärin 3-4 viikon välein ohjattuun kahden oppitunnin mittaiseen pienryhmätoimintaan. Kokoontumisia oli 15 kertaa ja ryhmästä riippuen kokoontumiset saatiin päätökseen 1 ½ 2 vuodessa. Oppitunteja oli 30 lukuun ottamatta kolmen kokoontumiskerran jälkeen toimintaansa päättänyttä Jämsän - Jyväskylän pienryhmää. Yhteistyötaitoja ja asennetta yhteiseen markkinointiin pohtivan pienryhmän (Saarijärvi III), tuntimäärä oli 28 tuntia. Tähän ryhmään osallistui hankkeen ulkopuolisia yrittäjien kanssa yhteistyötä tekeviä toimijoita SSYP Kehitys Oy:stä, Saarijärven kaupungista ja eri järjestöistä. Multian - Keuruun pienryhmän sisältyi myös yhteismarkkinointia 20 oppituntia, mutta sen lisäksi osallistujat saivat 10 oppituntia työnohjausta. Yhteensä ohjatuissa pienryhmissä aloitti 68 yrittäjää, naisia 56 ja miehiä 12. Osallistujista maatilayrittäjiä 15 (22 %) ja muilta toimialoilta 53 (78 %). Kaikki ryhmät olivat ns. sekaryhmiä eli samassa ryhmässä oli eri toimialojen yrittäjiä. Aiheet pienryhmien toimintaan

15 16 nousivat yrittäjien tavoitteista ja tarpeista. Niitä saatiin myös seminaareista ja opintomatkoilta. Ryhmä työskenteli yhteistoiminnallisen oppimisen (cooperative learnieng) menetelmällä käyttäen hyväksi kaikkien osallistujien tietämystä. Työnohjausryhmissä ohjaajina olivat työyhteisövalmentaja, työnohjaaja Tuija Bäck Arinna Oy:stä, työnohjaaja, työyhteisövalmentaja Kirsti Hirvanen, työnohjaaja Tuire Kettunen ja TRO, työnohjaaja, KTaO Leena Kuhno. Saarijärvellä yhteismarkkinointiin liittyvän työpajan kouluttajana toimi Jussi Junikka Viestintätoimisto Suodattimesta. Multian - Keuruun yhteismarkkinoinnin työpajasarjassa toimi yrittäjä, yrityskonsultti Sanna Jylänki Redesan Oy:stä. 3. Osallistujien tavoite- ja arviointiohjaukset Pienryhmätoiminnassa mukana olleiden yrittäjien tavoite- ja arviointiohjaukset (alkutavoitteet, väliarviointi, toteuman arviointi) toteutettiin vuosien aikana niiden yrittäjien kassa, jotka osallistuivat työnohjaukseen. Hankekoordinaattori haastatteli yrittäjiä henkilökohtaisesti kahdenkeskisissä tapaamisissa. Alkutavoitekeskusteluja käytiin sitä mukaa kun osallistujia rekrytoitiin ohjattuun pienryhmätoimintaan mukaan. Väliarviointikeskustelut sijoittuivat pienryhmätoiminnan puoleen väliin. Tapaamisissa arvioitiin jokaisen osallistujan itselleen asettamien tavoitteiden toteutumista ja tarvittaessa myös tarkennettiin niitä. Hankkeen toteumaa arvioitiin pienryhmäohjauksen loppupuolella tai sen päätyttyä. Osallistujat arvioivat keskusteluissa omaa kehittymistään ja hankkeen vaikutusta omaan toimintaansa. 4. Vuoropari- l. sparriparikäytäntö Hankkeessa pyrittiin siihen, että pienryhmätoimintaan osallistuneilla yrittäjillä olisi oma sparripari. Ajatuksena oli, että jokainen osallistuja löytäisi oman ryhmänsä lisäksi sellaisen kumppanin, jonka kanssa voisi käydä luottamuksella läpi omaa kehittymistään, saada palautetta ja ulkopuolisen näkökulmaa. Vuoroparikäytännöstä kerrottiin seminaarien yhteydessä, henkilökohtaisissa tapaamisissa ja työnohjaajat avasivat sen merkitystä omissa pienryhmien kokoontumissa. Suuri osa hankkeessa mukana olevista yrittäjistä ei kokenut tarvitsevansa sparriparia, koska he saivat riittävästi tukea omasta pienryhmästään. Joillekin yrittäjille kuitenkin löytyi omasta, toisesta ryhmästä tai hankkeen ulkopuolelta keskustelukumppani, jonka kanssa he pitivät yhteyttä puhelimitse tai tapasivat. Yrittäjät, joilla oli sparripari, olivat pääsääntöisesti saman alan yrittäjiä, joilta saatiin henkistä tukea ja neuvoja oman yrityksen kehittämiseen.

16 17 5. Hankkeen arviointi Kevättalvella 2013 toteutettiin oppilastyönä hankesuunnitelman mukainen arviointi hankkeen toteutuksesta ja vaikuttavuudesta. Jyväskylän ammattikorkeakoulun agrologiopiskelija Annika Lehtonen teki puhelinhaastattelun 30 pienryhmätoiminnassa olleelle yrittäjälle ja kaikille neljälle työnohjaajalle. Raportin tulokset ovat loppuraportin liitteenä. d. Aikataulu Verkostot perheyrittäjän apuna muutosvalmiuden haasteissa hankkeen toteutusaika alkuperäisen päätöksen mukaisesti oli Hanke hyväksyttiin Keski- Suomen ELY-keskuksessa , jonka jälkeen hankekoordinaattori aloitti työnsä rekrytointiprosessin päätyttyä Syksyllä 2012 hankkeelle haettiin jatkoaikaa, koska noin puoli vuotta myöhässä alkaneen hankkeen toimenpiteitä oli toteuttamatta. Hankkeen uudeksi toteutusajaksi tuli e. Resurssit Kokopäiväisenä hankekoordinaattorina toimi tradenomi, KTM Heli Korhonen Aluepäällikkö Leena Kuhnon työpanosta johtamiseen käytettiin hankesuunnitelman mukaisesti 2 työpäivää/kuukausi. Hankkeen kirjanpito ja taloushallinto oli osa MSL:n taloushallintoa. Hankkeen toimintaa seurasi säännöllisin väliajoin kokoontuva seurantaryhmä. Toimistosihteeri Päivi Sarvikas teki hankkeelle töitä, joita ei huomioitu alkuperäisessä hankesuunnitelmassa ja sen budjetissa. Kustannukset syntyivät markkinoinnin suunnittelusta, hanke-esitteiden, ilmoitusten ja seminaariohjelman tekemisestä. Vuonna 2010 kolmen kuukauden työaikalaskelmien perusteella kustannukset olivat noin Vähäiset kustannukset eivät kyseisen vuoden joulukuun alkuun mennessä edellyttäneet muutoshakemuksen tekemistä. Toimistosihteerin työpanosta arvioitiin tarvittavan noin 20 % työajasta hankekauden loppuun saakka. Jäljellä olleet kustannukset olivat arviolta euroa. Työtehtäviin kuuluivat avoimien seminaarien, työpajojen ja opintomatkojen markkinointi, esitteiden muokkaaminen hankkeen edetessä, ilmoitusten suunnittelu ja tekeminen sekä hankkeen osalta kotisivujen ylläpitäminen. Kustannuksista tehtiin muutoshakemus joulukuussa Toimistosihteerin työsuhde päättyi kesäkuussa 2012, jonka jälkeen näitä kuluja ei enää syntynyt.

17 18 f. Toteutuksen organisaatio Hanketta hallinnoi Maaseudun Sivistysliiton Länsi- ja Keski-Suomen aluekeskus. Maaseudun Sivistysliitto on valtakunnallinen aikuiskoulutus- ja kulttuurijärjestö. Liiton palveluksessa on n. 15 vakinaista henkilöä ja vaihteleva määrä projektityöntekijöitä. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Joensuussa, Saarijärvellä ja Oulussa. Liitto saa opintokeskustoimintaansa lakisääteistä valtionapua ja muuhun toimintaansa harkinnanvaraista järjestömäärärahaa, jolla se rahoittaa toimintansa kiinteät kulut. Hanke- ja kulttuuritoimintaansa liitto hakee aina erillisrahoituksen julkisista rahoituslähteistä ja yksityisiltä rahoittajilta, aina kulloisenkin hankkeen toteutusalueen ja sisällöllisten tavoitteiden mukaisesti. Maaseudun Sivistysliitto on enemmistöosakkaana kustannusosakeyhtiö Maahengessä, joka kustantaa taide- ja luontokirjoja sekä maaseutuaiheista kirjallisuutta. Keski-Suomen aluetta palvelee Länsi- ja Keski-Suomen aluekeskus Saarijärvellä. Myös liiton valtakunnallisen opinto- ja kulttuuritoiminnan asiantuntemusta ja resursseja suunnataan alueellisiin hankkeisiin. g. Kustannukset ja rahoitus Keski-Suomen ELY-keskus myönsi rahoitusta hankkeelle Yksityisen rahoituksen osuus oli , joka koostui osallistumismaksuista ja Maaseudun Sivistysliiton osuudesta. Hankkeelle myönnettiin muutoshakemuksella jatkoaikaa , koska hanke käynnistyi alkuperäisestä aikataulusta n. puoli vuotta myöhässä ja hankkeen toimenpiteitä oli toteuttamatta. Hankkeessa noudatettiin alkuperäistä kustannusarviota, vaikka kululajien välille tehtiin muutoksia.

18 19 Hankkeen alkuperäinen ja hyväksytty muutosbudjetti: Alkuperäinen hyväksytty budjetti Uusi budjetti Menot Palkat sivukuluineen * projektikoordinaattori * hankkeen hallinnointi johtaminen (2 pv / kk = n. 1 kk / vuosi) kirjanpito * hankkeen arviointi * pienryhmäohjaus (5 ryhmää, á 15 krt = 75 krt) Ostopalvelut * pienryhmäohjaus (3 ryhmää, á 15 krt = 45 krt) * seminaariluennot Matkakulut * opintomatkat * projektikoordinaattorin matkakulut * hallinnointi- ja pienryhmäohjaus Vuokrat Tilavuokrat Toimiston vuokrat Muut kulut * aineisto (monisteet) * postitus ja puhelin * ATK-laitteiden vuokraleasing * ilmoituskulut *kokous- ja neuvottelukulut *siivous 450 Yhteensä

19 20 h. Raportointi ja seuranta (kokoukset ja ohjausryhmätyöskentely) Verkostot perheyrittäjän apuna muutosvalmiuden haasteissa -hankkeen toiminnan ja talouden toteutumista seurasivat hankekoordinaattori, aluepäällikkö ja MSL:n toiminnanjohtaja. Hankkeella ei ollut erillistä ohjausryhmää vaan seurantaryhmä, jonka tehtävänä oli toimia hankekoordinaattorin tukena ja seurata hankkeen etenemistä. Seurantaryhmään kuuluivat: Veli Koski, ELY- keskus Paula Yliselä, Maaseudun Sivistysliitto, varajäsenenä Leena Kuhno Esa Järvinen, K-S Yrittäjät Juha Lappalainen, MTK Keski-Suomi Anja Kettunen, MTK-Keski-Suomi (pj) Mirja Pummila, Keski-Suomen Maa- ja Kotitalousnaiset Ryhmää täydennettiin syksyllä 2011 kahdella hankkeessa mukana olevalla yrittäjällä. He olivat Antti Mikkola (Mediazoo) Jyväskylästä ja Marjatta Kunnaton (Villa Hiidenmäki) Jämsästä. Seurantaryhmä kokoontui vuosien aikana seuraavasti: i. Toteutusoletukset ja riskit Hankkeen vaativin tehtävä oli saada riittävästi yrittäjiä pienryhmätoimintaan mukaan kolmeksi vuodeksi. Työnohjaus koettiin aluksi vieraaksi asiaksi, koska sen sisältöä ei tunnettu. Osallistujien rekrytointi kuitenkin onnistui henkilökohtaisissa tapaamisissa, toiminnasta tiedottamisen avulla, seminaareissa ja vierailemalla yhteistyökumppaneiden järjestämissä tilaisuuksissa. Keskimäärin 5-7 yrittäjän ryhmiä muodostui 10 (tavoite kahdeksan), ja pääsääntöisesti osallistujat sitoutuivat hyvin 15 ohjauskertaan. Usein ryhmät mieluummin siirsivät tapaamistaan toiseen kertaan, ellei sovittu kerta käynyt jokaiselle. Ainoastaan yksi ryhmä päätti toimintansa kolmen kokoontumisen jälkeen. Muut pienryhmätoiminnan lopettaneet olivat yksittäisiä henkilöitä eri ryhmistä.

20 21 Hankkeen yksityinen rahoitusosuus oli euroa (10 %). Se koostui osallistumismaksuista ja MSL:n osuudesta. Osallistumismaksu koko toiminnan ajalta oli 450 /yrittäjä, mutta se ei pelkästään riittänyt kattamaan omarahoitusosuutta. Yksityistä rahoitusta MSL:n osuuden lisäksi kertyi seminaareista ja opintomatkoilta hankkeen ulkopuolelta osallistuvilta yrittäjiltä. 4.3 Yhteistyökumppanit Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat Keski-Suomen Maa- ja Kotitalousnaiset, MTK- Keski-Suomi, kunnat, kehittämisyhtiöt ja yrittäjäjärjestöt eri puolilla maakuntaa. Yhteistyötä tehtiin seminaarien, pienryhmätoiminnan ja opintoretkien markkinoinnissa yrittäjille sekä eri tilaisuuksien järjestämisessä. Hankeyhteistyötä tehtiin soveltuvin osin myös muiden Keski-Suomessa toimivien hankkeiden kanssa. Yhteisiä koulutuksia toteutettiin MSL:n Monien kulttuurien maakunta, Finnbeing ja Outdoors Finland Keski-Suomi hankkeiden kanssa. Saarijärvellä Uusi ICThankkeen koulutuksessa oli mukana Verkostot perheyrittäjien apuna muutosvalmiuden haasteista hankkeen yrittäjiä. Hankekoordinaattorin tukena toimivat seutukunnalliset sparriryhmät, jotka kokoontuivat tarpeen mukaan. Ryhmät koostuivat MTK - Keski-Suomen, Maa- ja Kotitalousnaisten, kehittämisyhtiöiden, kuntien ja yrittäjäjärjestöjen edustajista. Ryhmän tarkoitus oli edistää hankkeen toteutumista kaikilla seutukunnilla eri puolella Keski-Suomea. 4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset Määrälliset tulokset TAPAHTUMA toteutunut osallistujamäärä, (tavoite) Pienryhmät 10 ryhmää, (8) tapahtumakerrat toteutuneet oppitunnit, (tavoite) toteutuneet oppilastyöpäivät, (tavoite) Pienryhmätilaisuudet Osallistujien tavoiteja arviointihaastattelut (hankearviointi) 68 yrittäjää, (40-56) 15 krt / ryhmä (á 2 oppituntia / kerta) = 30 oppituntia / ryhmä yhdellä ryhmällä 28 oppituntia 43 yrittäjää, (40-56) 3 tapaamista (á 1-2 tunti) / osallistuja 1407, ( ) 176, (150) 178, ( ) 22, (15) Seminaarit 46, (40-56) 14 tilaisuutta eri 615, 77, (250)

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke 1 2016 LOPPURAPORTTI DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke DNA Kauppa järjesti yhdessä valmennusyritys Kaswun kanssa henkilöstön kehittämishankkeen. Tästä syntyi oppimisen iloa, sitoutumista ja tuloksia.

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia LIITE 3 1(5) Odotuksia taidehankkeesta Potilaille suunnattuja taide potilaiden lisääviä odotuksia Potilaille sopivaa kattogalleriaa Uutta sisältöä potilaiden elämään Virkistystä potilaille Taide-elämyksiä

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Miksi vammaisten perhehoitoa ja koordinointia tulee kehittää? Vammaisten ihmisoikeudet

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011 CxO Mentor Oy CxO Mentor Oy MDM-työpaja -esittely Luonnos (08/2011) Miksi? IT/ICT, IT-palvelut ja niillä käsiteltävä tieto ovat nykyään tuottavuuden lisäämisen, innovaatioiden ja kasvun tärkein lähde.

Lisätiedot

VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449

VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449 j ~~ir4~ Elinkeino, liikenne ja Viptohii~a 1 ii~ I~IY ympäristökeskus FU:lta r s~ VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449 Asia: ohjausryhmän 25. kokouksen pöytäkirja Aika:

Lisätiedot

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa?

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keskisuomalaistaustaisten vaikuttajien tapaaminen 8.12.2015, Botta, Helsinki Maakuntajohtaja, Anita Mikkonen Keski-Suomessa on 23 kuntaa, joissa asuu 5 % koko maan

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 ESIMIESKYSELY 1. Perustietoja TAIKA II-hankkeen alku- ja loppukartoituskyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa projektiin osallistuneiden työyhteisöjen

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus Työkaluna sosiaalisen vahvistumisen Sovari-mittari ESITE TYÖPAJOJEN JA ETSIVÄN NUORISOTYÖN TOIMIJOILLE JA SIDOSRYHMILLE 1 Millaisia vaikutuksia työpajatoiminnalla

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto CROWD -hanke EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto Mikä CROWD? Creating Other Ways of Dissemination Eurooppalainen kirjallisuusverkosto: kirjailijat, kääntäjät,

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 7/2012 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta pohjoissavo Lisätietoja antavat Ylä-Savon Kehitys Oy Projektipäällikkö Jari Parkkonen jari.parkkonen@yla-savo.fi +358 40 841

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnalliset työpajapäivät 27.4.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen 2.2.2017 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän tarpeita Tarpeisiin vastaavat

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road. Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015

Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road. Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015 Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015 Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen henkilöstötyöpajat Kaikkiaan 24 tilaisuutta (jokaisessa hankekunnassa

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

RYHMÄMENTOROINTI. Jyväversitas-projektin esittely

RYHMÄMENTOROINTI. Jyväversitas-projektin esittely RYHMÄMENTOROINTI Jyväversitas-projektin esittely 19.12. PROJEKTISSA MUKANA: Minna Lapakko Marianne Peltola Anna Mäkelä Yhteistyössä: Student Life, Kielten laitos ja Työelämäpalvelut Haaveiletko työurasta,

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila Harjoittelukurssi lukuvuonna 2013-2014 Leena Mattila Harjoittelu ennen Opiskelija hankki harjoittelupaikan itsekseen Työn jälkeen kirjoitti raportin ja liitti siihen työtodistuksen Raportti luettiin laitoksella

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa.

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa. Isän paikka -vertaisryhmä (Päivitetty: 26.1.2009 14:18) Aihealue: lapset, nuoret, perheet varhaiskasvatus Tyyppi: ehkäisevä toiminta varhainen tuki ja puuttuminen Syntynyt osana: kehittämishanketta Hyvä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 11.10.2011 Kuntaliiton maakuntakierros MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET maakuntajohtaja Anita Mikkonen 1 Luonnollinen väestölisäys, nettomaassamuutto ja nettosiirtolaisuus Keski-Suomessa 2001-2010 1200

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Jämsä. Kuntaraportti

Jämsä. Kuntaraportti Jämsä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

KOHTI KESÄÄ - KASVUA JA HYVINVOINTIA SUOMEN MYYMÄLÄKALUSTE OY

KOHTI KESÄÄ - KASVUA JA HYVINVOINTIA SUOMEN MYYMÄLÄKALUSTE OY KOHTI KESÄÄ - KASVUA JA HYVINVOINTIA SUOMEN MYYMÄLÄKALUSTE OY SANNA-MARI HYNNINEN, TOIMITUSJOHTAJA, KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄT 10.5.2016 1 LÄHES 4000 JÄSENYRITYSTÄ 28 PAIKALLISYHDISTYSTÄ YRITTÄJIEN VERKOSTO,

Lisätiedot

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja 24.11.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu HANKKEEN SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET TOIMENPITEET (1) Naisyrittäjien rekrytointi ja kumppanien etsiminen opiskelijoille

Lisätiedot

Maasta markkinoille! Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun LUOMUKASVINTUOTTAJA KEHITÄ TOIMINTAASI ASIANTUNTIJOIDEN JA MUIDEN

Maasta markkinoille! Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun LUOMUKASVINTUOTTAJA KEHITÄ TOIMINTAASI ASIANTUNTIJOIDEN JA MUIDEN Kuva: Vastavalo LUOMUKASVINTUOTTAJA KEHITÄ TOIMINTAASI ASIANTUNTIJOIDEN JA MUIDEN VILJELIJÖIDEN KANSSA! Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun Maasta markkinoille! Kuva: Taru Rantala / Vastavalo.fi

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Maaseudun Sivistysliitto Aluepäällikkö Elina Vehkala Monikulttuurisuus maaseudulla Toimimme globaalissa yhteisössä,

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena

Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena Sinikka Forsman & Anna Metteri Tutkimus tutuksi -tapaaminen Hki 3.11.2006 Hankkeen tausta Seudullisen yhteistyön ja kollektiivisen asiantuntijuuden kehittämisen

Lisätiedot

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Usein Lainaa nyt 2 krt liikevaihto Tulikin tehtyä tuo robopihatto x120x2x365

Lisätiedot

Y-Säätiön purjehdus Elämyksiä Saaristomerellä

Y-Säätiön purjehdus Elämyksiä Saaristomerellä Y-Säätiön purjehdus 2016 Elämyksiä Saaristomerellä 1 KERROMME TAUSTAA KOKEMUKSIA TUTKIMUKSESTA KEHITTÄMISESTÄ JA LOPUKSI MAINOS 2 Yhteistyössä Suomen Purjelaivasäätiö 3 Saaristomeren purjehdus 1. Purjehdusta

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi.5.009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Kriisikeskus Mobile. Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry. Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5)

Kriisikeskus Mobile. Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry. Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5) Kriisikeskus Mobile Asemakatu 2 (2.krs) 40100 Jyväskylä käynti sisäpihan puolelta Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5) Työntekijät: 14

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Tervetuloa työuramentoroinnin alkutapaamiseen. Alkutapaaminen to

Tervetuloa työuramentoroinnin alkutapaamiseen. Alkutapaaminen to Tervetuloa työuramentoroinnin alkutapaamiseen Alkutapaaminen to 20.10.2016 Esittelykierros Etu- ja sukunimi Koulutus ja ammatti Äidinkieli ja muu kielitaito Aktori ja mentori Aktori Maahanmuuttajataustainen

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/10961/2016 Etelä-Suomi 8.12.2016 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 9.3.2017 klo 8.45

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA

YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA Jyväskylässä 4.3.2007 Milla Lewandowski SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 KEHITTÄMISTOIMINTA... 1 1.2 OSALLISTUNEET YRITYKSET... 1 2 SELVITYKSEN TOTEUTUS... 2 3 KEHITTÄMISTOIMINNAN

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.1.2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.2.2015 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Karstulan kunta/sivistystoimi 8.4.2008 1. TAVOITTEET Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia, osallistuvia, vastuuta kantavia

Lisätiedot