äänellä on todella valtaa. Kun äänestysprosentti on ollut alle 20, jokaisella annetulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "äänellä on todella valtaa. Kun äänestysprosentti on ollut alle 20, jokaisella annetulla"

Transkriptio

1 Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry 2/2014 Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkkoherra: Hyvinhoidettu talous antaa mahdollisuuksia toimintaan s. 2 Tonttupappeja ja kirkon torneja Luottamushenkilöt päättävät kaikesta Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaat tentissä: s. 3 Erilaisia mielipiteitä tasaarvoisesta avioliittolaista Kokoomusnuorten kampanja-avaus äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi. Nuoret muistuttavat, että ennakkoon voi äänestää vaikka Plazassa. Nuoret tempaisivat: Äänestäkää, salolaiset! Kokoomusnuoret k a m p a n j o i v a t iloisesti ja aktiivisesti äänestysaktiivisuuden nostamiseksi Salossa. Kampanjoinnin tavoitteena on saada etenkin nuoret äänestämään. Seurakuntavaaleissa voi, nyt toista kertaa, äänestää jokainen 16-vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen. Haluaisimme saada nuorille tavan käydä äänestämässä. Äänestäminen on keskeinen osa demokratiaa. Jos saamme nuoret kiinnostumaan vaaleista ja äänestämisestä, olemme hyvällä tiellä, Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten piirihallitukseen vastikään valittu Verneri Sirva kertoo. Seurakuntavaaleissa äänellä on todella valtaa. Kun äänestysprosentti on ollut alle 20, jokaisella annetulla äänellä on yli viisinkertainen voima. Tuo on sellainen hyötysuhde, että on käsittämätöntä olla äänestämättä. Nuorten tarkoituksena on järjestää muutama näkyvä tapahtuma ennakkoäänestyspäivien aikaan. Millaisen seurakunnan Sinä haluat Saloon? K irkko on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Salossa on vaaleissa avoinna 33 paikallisen vaikuttajan luottamustointa kirkkovaltuustossa. Tätä täydentää iso joukko pestejä neuvottelu- ja johtokunnissa sekä paikallisissa alueneuvostoissa. Pestin pituus on neljä vuotta. Itse olen kirkon nykyisenä luottamushenkilönä vakuuttunut siitä, että kirkkoon pystyy vaikuttamaan paremmin kirkon jäsenenä ja aktiivina. Käyttämällä kirkon äänioikeutta voi vaikuttaa kirkon linjaan. s. 6-7 Pääkirjoitus Median kiinnostus kirkkoon on kohdistunut liiaksi muutamaan asiaan. Kirkkoa on moitittu hitaaksi ja vanhoilliseksi, mutta asian voi myös nähdä toisinkin. Kirkko on muuttunut vuosikymmenten aikana paljon, muutoksen hitaus on joskus ongelma. Kirkolla on suuri merkitys arvoyhteisönä. Se edustaa hetkellisyyden sijasta jatkuvuutta, irrallisuuden sijasta juurevuutta ja pinnallisuuden sijasta syvällisempää käsitystä elämästä. Kirkko on paljon muutakin kuin kaste, rippikoulu, vihkiminen tai hautaan siunaaminen. Kirkko on koko elämää tukeva yhteisö. Tehtävämme on välittää toinen toisistamme ja tukea toisiamme elämän eri vaiheissa. Seurakunta on yhtä kuin seurakuntalaiset. Millaisen seurakunnan Sinä haluat Salossa olevan? Juha Laurila Toivon ehdokaslistan vaalipäällikkö s. 4-5

2 2 Toivo Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry 2 / 2014 Seurakunta haluaa tarjota Lähimmäisenrakkautta ja yhteistyötä Salon seurakunnalla on nyt hyvät mahdollisuudet olla tukemassa ja avustamassa salolaisia kun ajat ovat hankalat ja monella on noussut tie pystyyn. Haluamme olla mukana yhtäältä helpottamassa arkea ja etsimässä valonpilkahduksia ja toisaalta tuomassa iloa ja hyviä hetkiä salolaisten elämään, kirkkoherra Timo Hukka kuvaa seurakunnan roolia tämän päivän Salossa. S alon seurakunta on viisaasti pistänyt hyvinä vuosina saadut yhteisöverotulot sukanvarteen, josta nyt niitä voidaan käyttää. Sukanvarresta varoja otetaan investointien, erityisesti kiinteistöjen, menojen kattamiseksi. Mutta kun investoinnit katetaan rahastovaroilla, kirkollisverotulot ovat käytettävissä jokapäiväisen toiminnan pyörittämiseen. Kirkon toiminta elää ajassa. Teemme edelleen perinteistä diakoniatyötä, mutta sielläkin painopisteet muuttuvat ja toimet monipuolistuvat. Hukka kertoo, että muutos lähti liikkeelle 1990-luvun lamavuosista, jolloin kirkko ryhtyi antamaan velkaneuvontaa. Velkaneuvonta oli jotain valtavan uutta ja erilaista, mutta sille oli todella suuri tarve ja sen avulla helpotettiin monen suomalaisperheen myös henkistä hyvinvointia mitä merkittävimmin. Velkaneuvonta on raivannut tietä vaikkapa työhyvinvointiin tai maahanmuuttoon liittyviin teemoihin. Uudenlaista yhteistyötä kaupungin kanssa Hukka kertoo, että Salon seurakunnassa uutena teemana on vahvasti esillä työyhteisöjen kehittäminen. Siihen on oma palvelu, jota tarjotaan yrityksille ja yhteisöille. Deep talk -menetelmä on saanut kiinnostuneen vastaanoton ja hyviä tuloksia. Salon seurakunta on Suomessa ensimmäisenä kokeillut Deep talk -ryhmiä avuksi rankkaan Salon seurakunnassa kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkkoherra muodostavat toimivan työparin. muutostilanteeseen. Nokia oli ensimmäinen yhteistyötaho Deep talk -ryhmien kanssa, mutta nyt olemme tehneet tätä yhdessä myös kaupungin kanssa. Kokemukset ovat olleet hyvinkin positiivisia. Olemme käynnistäneet myös Etsivä vanhuustyö -projektin. Etsimme syrjäytymisvaarassa olevia vanhuksia ja vedämme heitä mukaan yhteisöihin eri keinoin. Jollekin voi riittää keskusteluseura, toiselle kävelyttäjä, kolmas kaipaa apua jokapäiväisten askareiden suorittamisessa. Tätä toimintaa pyöritämme pitkälti vapaaehtoisten avulla. Hukka korostaa, että Salon kaupungin tehtäviä seurakunta ei voi ottaa hoitaakseen. Hyvää ja laajaa yhteistyötä seurakunta ja kaupunki sen sijaan tekevät. Kaupungin johto saa kiitosta yhteistyöhalukkuudesta. Yhdessä on mietitty miten edetä kaupunkilaisten asialla. Kirkkoherra Timo Hukka: Äänestäkää! Hyvät syyt kuulua kirkkoon Suurin ja vaikein edessä oleva haaste vie kirkon perimmäisten asioiden äärelle. Hukan mielestä suhtautuminen kirkkoon on lyhyessä ajassa kääntynyt ylösalaisin mutta vastaus kysymykseen on silti pystyttävä antamaan. Kysymys kirkkoon kuulumisesta on kääntynyt ylösalaisin. Ennen henkilöllä, joka erosi kirkosta oli hyvät perustelut erolleen. Nykyisin haetaan syytä kuulua kirkkoon. Meidän pitää antaa ne hyvät syyt jokaiselle jäsenelle. Hukka harmittelee sitä, että kirkosta erotaan usein hetken mielijohteesta, jonkin yksittäisen tekijän ärsyttämänä ja usein näpäytyksenä. Hukka kehottaa ajattelemaan protestin kohdistumista oikealle taholle. Eroavat haluavat erota kirkosta, mutta eroavatkin seurakunnasta. Seurakunnasta, joka ei halutessaankaan voi välttämättä muuttaa eroon johtanutta tilannetta. Ero ei siis muuta tilannetta toivotuksi. Vähällä aikaansaadaan enemmän Seurakuntaliitokseen Hukka on tyytyväinen. Vähemmillä resursseilla saadaan nyt selkeästi enemmän aikaiseksi. Kun jokaisessa seurakunnassa oli oma hallintonsa kirkkoherroineen, kanttoreineen, suntioineen ja kirkkoherranvirastoineen, nyt yhteinen henkilöstö palvelee joustavasti alueilla. Olemme pystyneet lisäämään tuntuvasti lapsi- ja nuorisotyötä vanhojen pikkukuntien alueilla. Meidän erinomaiset kanttorimme tarjoavat musiikkielämyksiä vailla vertaa ympäri seurakuntaa. Yhteenvetona voi hyvin todeta, että Salon seurakunnan asiat ovat hoidossa. Hyvä asiantila antaa meille mahdollisuuden tarjota monenlaisia toimia ja palveluita seurakuntalaisille. Tervetuloa mukaan! Kirkkoa viedään eteenpäin ja sitä uudistetaan vain äänestämällä. Hieman kärjistetysti voi todeta, että mitä suurempi äänestysprosentti, sitä paremmin seurakunnan jäsenten ääni saadaan kuuluville ja toiminta jäsenkunnan toiveiden mukaiseksi. Kirkkoherra Hukalla on käsitys siitä, millainen on hyvä kirkkovaltuutettu. Hyvä valtuutettu ottaa asioista selvää, mutta ei muodosta tiukkaa omaa kantaa ennen päätöksentekoa. Asiat on hyvä ottaa asioina ja mieli pitää avoimena uusillekin asiaperusteluille ja näkökohdille. Hyvä valtuutettu sparraa, keskustelee ja vaatii. Pakottaa meidät kaikki tekemään parhaamme. Se on kumppanuutta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marjatta Hyttinen: Salon seurakunnassa kaikki hyvin Ei meidän tarvitse itse kehua, että kaikki on mennyt hyvin. Voimme lukea sen myös piispantarkastuskertomuksesta, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja Toivon valtuustoryhmän jäsen Marjatta Hyttinen kertoo tyytyväisenä. K untaliitoksen seurauksena Salossa yhdistettiin seurakunnat isoksi Salon seurakunnaksi. Takana on ensimmäinen täysinäinen kausi uuden seurakunnan hallintoa. Onneksi yhdistettiin, Hyttinen sanoo. Ja kertoo yhdistymisen tuoneen paljon etua etenkin pienemmille seurakunnille. Iso hyöty tulee siitä, että nyt seurakunnan 170 henkilön henki- löstö on joustavasti käytettävissä. Etenkin nuorisotyö, diakoniatyö ja kiinteistöjen hoito ovat hyötyneet tästä mahdollisuudesta. Hyttinen kertoo, että pienissä seurakunnissa oli vaikeuksia löytää resursseja kaikkeen toimintaan. Nyt, isossa seurakunnassa järjestelyt voidaan tehdä joustavasti niin, että palveluja voidaan tarjota ympäri seurakuntaa. Alueneuvostot ja henkilöstö kiitosten kohteena Hyttinen kiittelee jouhevasta, hyvästä alusta erityisesti alueneuvostoja. Ne ovat Hyttisen mielestä täyttäneet tehtävänsä mainiosti. Alueneuvostot pohtivat toimintaa alueillaan ja tekevät ehdotuksia toiminnan täydentämiseksi. Yhteistyö on ollut hyvää ja alueneuvostot ovat toimineet todella aktiivisesti. Kiittää pitää kyllä henkilöstöäkin. Henkilöstöllä on ollut vahva halu löytää uusia toimintatapoja, tehdä seurakunnasta toimiva. Täällä ei ole jumituttu vanhoihin rakenteisiin, aseteisiin tai oman aseman puolustamiseen. Tämä näkyy hyvänä palvelutarjontana ympäri Salon suurta seurakuntaa. Salon seurakunnalla on kaiken kaikkiaan hyvä tilanne. Meillä on talous kunnossa, sillä olemme eläneet säällisesti lihavina vuosina yhteisöverojen tuotto rahastoiden. Näiden rahastojen tuotto on nyt tarpeen, sillä seurakunnalla on liitoksen jälkeen runsaasti kiinteistöjä. Hyttinen kertoo, että aina näin ei ole ollut. Esimerkiksi 1990-luvun lama koetteli tuolloista Salon seurakuntaa kovasti. Tiukalla taloudenpidolla velkainen seurakunta pääsi nopeasti jaloilleen eikä seurakunnalla ole ollut velkaa enää vuosiin. Tiukka taloudenpito takaa jatkuvuuden Hyvän tilanteen varmistamiseksi kirkkovaltuusto on tehnyt vuoteen 2016 ulottuvan sopeuttamisohjelman. Etenkin toimihenkilöstöä on vähennetty henkilöstön eläköitymisten yhteydessä. Näin kirkollisvero on saatu pidettyä varsin maltillisena, 1,4 prosentissa. Vaikka rahastojen tuotto käytetään lähinnä kiinteistöremontteihin, olemme pitäneet kunniaasiana sen, että hyville toimintaehdotuksille emme sano ei. Hyvälle toiminnalle on seurakunnan löydettävä varat. Hyvä esimerkki kiinteistöjen korjaamisesta on Halikon kirkko, jonka kivipaanukatto remontoidaan tulevan talven aikana. Remontin kustannusarvio on reilu miljoona euroa. Kiikalan kirkossa tehtiin kattoremontti kesällä. Vuoroaan odottaa Salo-Uskelan kirkko lattiaremontteineen. Rahastot vajenevat kiinteistöremonteissa. Toisaalta rahalla ja remonteilla varmistamme hyvän pohjan tulevaisuudelle.

3 2 / 2014 Toivo Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry 3 Alueneuvoston puheenjohtaja Annikka Viitaniemi: Alueneuvosto on tärkeä! Alueneuvoston merkitys on pitkälti siitä itsestään kiinni. Vaikka alueneuvostoilla ei ole varsinaisesti budjettivaltaa, ne pitävät huolen siitä, että toiminta on vilkasta ympäri seurakuntaa. Näin linjaa Kiskon alueneuvoston puheenjohtaja Annikka Viitaniemi. Minna Sairberg Suuren seurakunnan aloittaessa vanhoissa pienissä seurakunnissa pelättiin toiminnan karkaavan kaupungin keskustaan. Viitaniemi toteaa tyytyväisenä todellisuuden olevan lähes päinvastainen: vaikka alueilla toimiva henkilömäärä on vähentynyt, alueille on voitu tuoda uusia palveluita etenkin nuorisotyöhön. Viitaniemi on ollut luottamushenkilönä seurakunnan toiminnassa jo Kiskon kirkkovaltuustossa. Tällä kirkkovaltuustokaudella hän on toiminut Kiskon alueneuvoston lisäksi jäsenenä kirkkovaltuustossa sekä aluetyön johtokunnassa ja musiikkityön johtokunnan puheenjohtajana. Kirkkoneuvostossa hän on varajäsen. Vain osallistumalla viedään asioita eteenpäin Alueneuvostot eivät kilpaile keskenään eikä niiden välillä ole kateutta tai kaunaa. Päinvastoin. Yritämme kannustaa toisiamme yhä aktiivisemmiksi, kehittämään alati parempaa toimintaa. Olen kokenut aluetyön omakseni. Minulle on ollut tärkeää, että seurakunta toimii ja myös kehittää toimintaansa koko kaupungin alueella. Aluetyön johtokunnassa on mukana edustus joka alueelta. Siellä seurakuntaa katsotaan kokonaisuutena ja työtä tehdään yhdessä eteenpäin hyvässä hengessä. Viitaniemi painottaa osallistumisen tärkeyttä. Vain osallistumalla voi vaikuttaa ja viedä asioita eteenpäin onpa kyse sitten vaaleista tai alueneuvoston kokouksista. Halutessaan alueneuvosto on oman alueensa todellinen asiantuntija, toimija ja vaikuttaja. Painotan sanaa halutessaan, sillä jos alueneuvoston työhön ei osallistuta tai paneuduta, mahdollisuus jää käyttämättä. Se harmittaa. Kanttoreiden valintaa ja kirkkokonsertteja Musiikkityön johtokunta tarjoaa erilaisen kuvan seurakunnan toimintaan. Työkenttä on mielenkiintoinen sisältäen kaikkea kanttorien valinnasta kirkkokonsertteihin ja soitinten hankintaan. Alueneuvoston jäsenet osallistuvat myös kirkkotekstien lukemiseen Jumalalanpalveluksissa. Maallikkona asioiden kirjo ja osaamisen tarve välillä häkellyttää. Johtava kanttorimme Kaisa Suutela-Kuisma on oikea tarmonpesä, jonka valmistelu on aina aivan loistavaa. Kanttorikuntamme aktiivisuudesta kertovat lähes ympäri vuoden eri puolella Saloa kirkoissa pidettävät kirkkokonserttisarjat. Ison seurakunnan etuja on sekin, että esimerkiksi kaikki joulukonsertit eivät välttämättä osu samalle illalle tai viikolle vaan niitä pidetään eri päivinä eri puolilla seurakuntaa. Ja kirkkokonserteissa kannattaa kyllä käydäkin, niin korkeatasoisia konserttivirtuooseja kanttorimme ovat, Viitaniemi vinkkaa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Jouko Marjalaakso: Kiinteistöjen hoito on investointi tulevaisuuteen Onnistumisemme määrittää paljon sitä, kuinka paljon seurakunnalla on tulevaisuudessa varaa toimintaansa. Salon seurakunnalla on yli 150 kiinteistöä, joiden kunnossapito on erilaisia resursseja vaativa tehtävä, Jouko Marjalaakso kertoo. M arjalaakso on tällä valtuustokaudella paitsi kirkkovaltuuston ja Kiikalan alueneuvoston jäsen, vetänyt kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaa. Tehtävää hän kuvaa vaativaksi ja mielenkiintoiseksi. Kun me onnistumme työssämme, kirkollisveroprosentin korotukset ovat olemattomia tai ainakin maltillisia. Ensi vuodelle kirkollisveroprosentti on jo päätetty, se pysyy ennallaan 1,4 prosentissa. Pidettävä paremmin kuin omaa omaisuutta Olen pitänyt kiinni siitä periaatteesta, että yhteistä omaisuutta, seurakunnan kiinteistöjä, on hoidettava vähintään samalla tarkkuudella kuin omia asioitamme. Yritämme perehtyä asioihin mahdollisimman hyvin ja toimia niin, että seurakunnan omaisuus pysyisi mahdollisimman hyvässä kunnossa tai että siitä myytäessä saadaan mahdollisimman hyvä tulos. Seurakuntaliitoksen myötä Salon seurakunnalla on toistakymmentä kirkkoa ja useita leirikeskuksia. Olemme kiivenneet jokaisen kirkon torniin, kolunneet kaikki ullakot ja kellarit. Kirkkojen kunnostustyöt ovat aina vaativia, usein tämän seurauksena myös kalliita. Museovirasto seuraa huolella kirkkoja ja niiden kunnostusta. Seurakunnan kiinteistöistä pidetään huolta kuin omista. Kun seurakunnalla on toistakymmentä kirkkoa, korjattavaa ja kunnostettavaa riittää. Vuosittain on tehty eri suuruisia korjaustoimenpiteitä, esimerkiksi kattoja maalattu Kiikalassa ja Kiskossa. Nyt on meneillään isompi kattoremontti Halikossa. Salo-Uskelan kirkkoon suunnitellaan isoa remonttia seuraaville vuosille. Tekemistä riittää. Myyntiä huolella ja harkinnalla Viime aikoina kiinteistöjä on myös myyty. Marjalaakso kertoo, että johtokunta on tehnyt työtä löytääkseen kullekin kiinteistölle parhaan mahdollisen myyntihinnan. Yhteistä omaisuutta myydään harkinnalla ja huolella. Kiinteistöjä, joille ei ole omaa käyttöä ja joiden hoitaminen vaatii resursseja, voidaan laittaa myyntiin. Myyntiin on tullut esimerkiksi vanhoja pappiloita, viimeksi Kiskon pappila. Kuusjoen pappila on ilmeisesti ainoa alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan oleva pappilarakennus. Kaikki muut ovat jo muussa käytössä. Kirkot hautausmaineen ovat tärkeä osa suomalaista maisemaa. Meidän on kannettava vastuumme tämän maiseman säilymisestä ja suojelemisesta. Salossa tässä on kyllä onnistuttukin, Marjalaakso toteaa tyytyväisenä. Salo-Uskelan alueneuvoston puheenjohtaja Marja-Leena Ruostesaari: Cafe Uskelasta tonttu-pappiin Isolla sydämellä ja suurella innolla ja aina kovasti keskustellen, Marja-Leena Ruostesaari kuvaa Salo-Uskelan alueneuvoston työtä. Salo-Uskelan alueneuvosto on tehnyt työtä viedäkseen seurakuntaa lähemmäksi jäsentensä arkea ja jokapäiväistä elämää. Salon keskustassa toimivan alueneuvoston alueella asuu puolet koko seurakunnan jäsenistä. Kiireiset kaupunkilaiset eivät välttämättä jaksa kavuta Uskelan-mäkeä kirkolle, joten kirkkoa on tuotu ihmisten keskelle. Alueneuvosto on oikea ideoiden lähde ja aluekappalaisemme Kaarlo Launonen hyvä herättelemään meidät keksimään uusia tapoja tehdä seurakuntatyötä. Yhteistyö alueneuvoston ja aluekappalaisen välillä ei voisi olla parempaa. Ruostesaari kertoo, että alueneuvosto on ideoinut erilaisia jalkautumistempauksia seurakunnalle: seurakunta on esimerkiksi pitänyt Jumalanpalveluksen torilla ja kauppakeskuksessa ovat vierailleet sekä tonttu-pappi jouluna että tipu-pappi pääsiäisenä. Ylös kirkonmäelle on Uskelan kirkon asehuoneeseen on kehitetty Jumalanpalvelusten jälkeen kaikille avoin Cafe Uskela. Alueneuvostot vaikuttavat Jotain voi aina kuitenkin tehdä vielä hiukan paremmin. Niin alueneuvostoissakin. Olen hieman pettynyt siihen, että alueneuvoston työhön ei jakseta sitoutua koko kaudeksi. Kokouksissa ei aina käydä eikä poissaolosta ilmoiteta tai hoideta varahenkilöä paikalle. Alueneuvosto on kuitenkin paikka, jossa yhdessä muovaamme Salon seurakunnan toimintaa keskusta-alueella. Ruostesaari toivoo myös lisää yhteistyötä alueneuvostojen välille. Hyvien ideoiden sekä vähemmän hyvien kokemusten jakamista yhtälailla. Aikataulujen yhteistä suunnittelua. Työn koordinointia. Olen kyllä kokenut työn alueneuvoston puheenjohtajana todella mielekkäänä. Tykkään tästä työstä aivan hirvittävästi! Alueneuvostoja on pienen alkukangertelun jälkeen opittu kuuntelemaan ja mielipidettämme nykyisin aidosti arvostetaan. Alueneuvostot ovat selkeästi vahvistaneet paikkansa ja asemansa seurakunnan organisaatiossa, mikä on todella hyvä asia. Vaikka alueneuvostoilla ei ole suoranaista budjettivaltaa, kantaamme kysytään ja sitä myös kuunnellaan. Sanomme sanamme niin talousarviosta kuin toimintasuunnitelmasta. Erityisesti toimintasuunnitelma on paperi, johon kohdistamme paljon mielenkiintoa.

4 4 Toivo Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry 2 / Ahlqvist Pekka sairaanhoitaja, maatalousyrittäjä Corin Harriet eläkeläinen, projektityöntekijä Falkstedt Pertti lastentarhanopettaja Haarala Mika insinööri, linja-autonkuljettaja Havia Lauri yrittäjä Heinonen Triinu lastentarhanopettaja Lehtonen Harri maanviljelysteknikko Leppävirta Merja varanotaari, pankkineuvoja Lundström Sanna asianajaja Lönnqvist Pirkko yrittäjä, eläkeläinen Marjalaakso Jouko pankinjohtaja, eläkeläinen Mäkinen Marko yo-merkonomi Ruostesaari Marja-Leena VTM, viestintäyrittäjä Saari Markku yrittäjä, tanssinopettaja Saarinen Sanna suurtalouskokki Salomaa Olli opiskelija Sarlin-Rauhala Anne risteilypäällikkö Siltanen Anna Kaisa luokanopettaja Vaalipäivä SEURAKUNTAVAALIT 2014

5 2 / 2014 Toivo Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry Hyttinen Marjatta lastenlääkäri Ilola Siv varhaiskasvatusyksikön johtaja Järvinen Anne kirjastonjohtaja Kirves-Järvinen Taina controller, yo-merkonomi Kunnia Marjo palvelusuunnittelija Laurila Juha maat. ja metsät. yo, maatalousyrittäjä Niinistö Kari toimialajohtaja, eläkeläinen Peltonen Jorma yrittäjä, eläkeläinen Peltosalo Harri vesilaitosesimies Pääkkönen Kaarina eläkeläinen Ratamo Tuija päivähoitaja Rinne Helinä agronomi, mus.op Topi Ulla työkyvyttömyyseläkeläinen Viander Jarmo lvi-suunnittelija/ -asiantuntija Vidberg Marju mielenterveyshoitaja, pääluottamusmies Vigg Päivi lähihoitaja Viitaniemi Annikka lukion lehtori Ennakkoäänestys SEURAKUNTAVAALIT 2014

6 6 Toivo Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry 2 / 2014 Kansanedustaja Pertti Hemmilä: Pyhäkoulusta se alkoi! Voin avoimesti tunnustaa uskovani Jumalaan. Kotini oli vahvasti uskonnollinen, kävimme kirkossa ja me lapset pyhä-koulussa. Pyhäkoulua pidän eräänä yhteiskuntamme arvopohjaa vahvis-taneena tekijänä. Koti-seudullani lähes kaikki lapset osallistuivat pyhäkouluun. P ertti Hemmilä tunnustautuu perinteitä ja periaatteita kannattavaksi tunnustukselliseksi uskovaiseksi. Seurakunnalla ja uskolla on ollut merkittävä rooli hänen elämässään, vaikka kirkon ovien avaaminen on vaihdellut elämänvaiheiden mukana. Niin kuin muillakin suomalaisilla. Hemmilä haluaisi kirkon ja seurakunnan olevan lähellä ihmistä. Kirkon pitäisi olla helposti lähestyttävissä, ihmisten oloinen. Jokaisen pitää olla tervetullut. Erityisen arvokkaana Hemmilä pitää kirkon lapsi- ja nuorisotyötä. Lapsi- ja nuorisotyö kantaa hedelmää pitkälle aikuisuuteen. Usein hyvän lapsityön ohella saadaan mukaan vedettyä myös vanhemmat. Kun elämä on ny- kyisin helposti kovin kiireistä ja levotonta, seurakunnan palvelut voivat tarjota tarpeellista tasapainoa ja rauhaa. Vanhemmuutta kannattaa tukea Hemmilän mielestä vanhemmaksi tuleminen on elämän vaativimpia hetkiä. Kun perheeseen tulee lapsi, vanhempien pitää nopeasti kasvaa vanhemmuuteen ja sen vaatimuksiin. Siirtyminen ei aina ole helppoa, ja tähän Hemmilän mielestä myös seurakunta voi ja sen pitää tarjota apuaan. Seurakunnan merkitys tuntuu korostuvan sekä elämän alku- että loppupäässä. On tärkeää, että kirkko ja seurakunta ovat mukana näissä elämän tärkeissä vaiheissa ja antavat tukea elämän vaikeina hetkinä. Periaatteita kunnioittava Hemmilä arvostaa naispappeja. Hyvänä esimerkkinä hän ottaa entisen kotiseurakuntansa Tarvasjoelta; siellä Outi-kirkkoherra on tuonut seurakunnan toimintaan runsaasti lisää aktiivisuutta ja positiivista henkeä. En haluaisi olla rajaamassa kenenkään oikeutta avioliittoon tai adoptioon, sen ei minusta pitäisi kuulua valtiopäiville. Avioliitto kuuluu kuitenkin minusta naisen ja miehen välille enkä olisi antamassa samaa sukupuolta oleville myöskään adoptio-oikeutta. Parisuhteen rekisteröinti on asiallista, mutta siihen minä vedän rajan. Kirkkoherran vahva rooli Hemmilän mielestä Salon seurakunta on onnistunut aloituksessaan hyvin. Soraääniä ei ole seurakuntalaisilta kuulunut. Toimintaan ollaan laajasti tyytyväisiä. Olen itse pohtinut, ja aikoinaan olin seurakuntayhtymän kannallakin, olisiko kuitenkin parempi, että alueilla olisi oma kirkkoherra. Kirkkoherralla on aina oma selvä symbolinen arvonsa. Kirkkoherra on aina henkilö, jonka persoona ja rooli korostuu. Hemmilän mielestä isossa seurakunnassa on vaarana, että työntekijät muuttuvat virkamiesmäisiksi leipäpapeiksi. Tästä Hemmilä ei kuitenkaan ole nähnyt Salossa mitään merkkejä. Pertti Hemmilä riensi haastattelusta tyttärentyttären ristiäisiin. Äänestäkää! Hemmilällä on vetoomus jokaiselle salolaiselle seurakunnan jäsenelle. Vahva vetoomus. Käykää äänestämässä! Äänioikeus on hieno asia, ja sitä pitää hyödyntää. Vain äänestämällä voi vaikuttaa. Sama arvopohja ehdokkaan kanssa antaa takeita hyvälle äänestyspäätökselle. Hyvä ehdokas on tavattavissa, kuuntelee ja pitää yhteyttä. Mennään salolaiset uurnille vaikuttamaan ja valitsemaan hyvä kirkkovaltuusto! Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Annika Viitanen: Uskon johdatukseen Uskon vahvasti siihen, että asiat menevät kuten niiden on tarkoitettu menevän. Keskustellessani taannoin tästä teologiystäväni kanssa hän totesi tämä olevan uskoa johdatukseen. Tämä ajatus antaa minulle voimaa, se kannattaa ja vie eteenpäin. Riittää, että teen parhaani, asiat järjestyvät. Salo-Uskelan kirkkomäki on Annika Viitaselle ja Helmi-koiralle tuttu lenkkeilymaasto. Toivo Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry Julkaisija: Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry Esterinkatu 4 A, Salo Päätoimittaja: Ari Aalto, pj. p Vastaava toimittaja: Leena Manner p /2014 Taitto- ja kuvankäsittely: SSS Oy / Anni Mäkinen Painopaikka: Salon Lehtitehdas, 2014 Painosmäärä: kpl Jakelualue: Salon kaupunki + ymp. kunnat Jakelu: Salon Seudun Sanomien yhteydessä A nnika Viitanen kertoo, että seurakunnan merkitys ja rooli on ollut hänelle erilainen eri ikävaiheissa. Lapsena se oli päiväkerho, jota pikkuveljeni on osuvasti kuvannut paikaksi, jossa kaikkia lapsia rakastetaan. Vähän vanhempana seurakunta merkitsi minulle mahdollisuutta toimia kerho-ohjaajana. Vedin Mahlakankareella musiikkikerhoa tyttökaverini kanssa. Aikuisena seurakunta merkitsee Viitaselle perinteitä, jatkuvuutta. Yhteisöllisyyttä. Tunnetta siitä, että kuuluu johonkin ja että on osa jotain itseä suurempaa. Seurakunta ja kirkko ovat minulle myös hiljentymistä varten. Toimintaa myös nuorille aikuisille Viitanen toivoisi seurakunnan huomioivan eri ikäiset ihmiset osin nykyistä paremmin. Lapset ja nuoret sekä iäkkäämmät huomioidaan seurakunnan toiminnassa hyvinkin, mutta Viitanen toivoisi kirkon huomioivan myös nuoret aikuiset. Rippikoulu tavoittaa edelleen ilahduttavan suuren osan nuoristamme. Se rakentaa arvopohjaa, jolle nuori voi tukea omaa kasvuaan aikuiseksi. Mutta rippikoulun jälkeen kirkko ei tarjoa valmiita helppoja väyliä seurakunnan toimintaan. Sellaisia olisi minusta hyvä rakentaa. Esimerkkinä uudenlaisista toimintatavoista ja nuorten kohtaamisesta Viitanen mainitsee kirkon roolin ja näkymisen sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi facebookissa. Kirkon pitäisi mennä sinne, missä ihmiset muutenkin ovat. Olla osa ihmisten arkea. Piispa Irja Askola on hyvä esimerkki tästä: hän tuo päivityksillään kirkkoa osaksi jokapäiväistä elämäämme. Annika Viitasen mielestä on selvää, että kirkon edustamilla arvoilla on tarvetta ja kysyntää nykyajan kiireessä paahtaville ihmisille. Kirkko ja seurakunnat voivat Viitasen mielestä toimia myös kumppanina kunnille. Jo nyt seurakunta tarjoaa vaikkapa iltapäiväkerhotoimintaa. Voisimme yhdessä pohtia myös muita uusia avauksia, sillä tavoitehan meillä on sama: salolaisten hyvinvoinnin lisääminen. Avioliitto kaikkien oikeus Viitanen on Kokoomuksen ehdokkaana ensi kevään eduskuntavaaleissa. Kansanedustajana hän joutuu ottamaan kantaa kirkolle kipeisiin asioihin, kuten naispappeuteen sekä tasa-arvoiseen avioliittoon. Minusta papille tärkeitä ominaisuuksia ovat empatiakyky sekä taito kohdata ihmisiä erilaisissa tilanteissa. Nämä ominaisuudet eivät ole sukupuolisidonnaisia.naispappeus on meillä ollut jo 1980-luvulta lähtien. Kirkon pitäisi ottaa jämäkkä kanta naispappeudeun puolesta. Ymmärrän, että esimerkiksi vanhemmalle sukupolvelle, isovanhempieni ikäisille, voi naispappeus edelleen olla vaikea asia. Mutta kirkon pitää myös johtaa esimerkillä. Avioliiton pitäisi olla jokaiselle kuuluva oikeus, eikä meillä muilla voi olla oikeutta riistää tätä keneltäkään. Eikä meillä voi olla oikeutta riistää avioliiton siunaamista niiltä, jotka tätä siunaamista haluavat. Musiikinopettajana Viitanen törmää jatkuvasti pohdintaan suvivirrestä ja koulujen joulujuhlista. Hänellä on selvä, vankka kanta tunnustukselliseen toimintaan koulussa. Meidän pitää kunnioittaa toinen toistemme vakaumusta. Suvivirsi on osa suomalaista identiteettiä ja arvokkaita perinteitämme, samoin koulujen joulujuhlat. Ketään ei voi vastoin omaa vakaumustaan pakottaa laulamaan Suvivirttä tai osallistumaan joulujuhlaan, mutta ei kenenkään vakaumuksen vuoksi meidän tarvitse myöskään luopua omista rakkaista perinteitämme. Suvivirsi ja joulujuhla ovat osa meitä hyviä, säilytettäviä perinteitä.

7 2 / 2014 Toivo Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry 7 Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Juhani Nummentalo: Hyvä valtuutettu ymmärtää elämää Usko ja kirkko ovat minulle osa arjen elämää. Olen varmaan ihan tavallinen ja tyypillinen seurakunnan jäsen, jolle kirkon eri toimitukset ovat tärkeitä. Erityisen tärkeitä ovat olleet tietysti läheisten ja omat, omaan perheeseen, varsinkin lapsiin liittyvät kirkolliset toimitukset, Salon kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Juhani Nummentalo avaa suhdettaan kirkkoon. N ummentalo on toiminut pitkään kaupungin luottamustehtävien ohella myös seurakunnan luottamustehtävissä, kaksi kautta kirkkovaltuutettuna ja lapsityön johtokunnan puheenjohtajana vuosina Nyt hän ei kuitenkaan asettunut ehdolle. Viimeksi ollessani seurakuntavaaleissa sain ehdokkaista eniten ääniä. Jouduin jättämään seurakunnan luottamustehtävät vuonna 2006 aikapulan takia: katsoin, että on parempi keskittyä kaupungin asioiden hoitamiseen kuin olla kaikessa mukana. Tästä syystä en nytkään lähtenyt ehdolle. Jo maileja takana Nummentalon mielestä hyvällä kirkkovaltuutetulla on jo hyvä kokonaisvaltainen käsitys elämästä. Maileja on jo jonkin verran takana. Hyvä on myös tietää, mikä seurakunta on, miten se toimii. Ja hyvällä ehdokkaalla on aikaa ja halua toimia seurakunnan parhaaksi. Kun tiesin, että minulla ei yksinkertaisesti olisi riittävästi aikaa paneutua kirkkovaltuutetun tehtävään, en halunnut lähteä täyte-ehdokkaaksikaan. Se ei olisi minusta ollut reilua. Toimiessaan seurakunnan luottamustehtävässä lapsityön johtokunnan puheenjohtajana Nummentalo oli mukana neuvottelemassa seurakunnan ja kaupungin välille sopimusta koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta. Toiminnasta luovuttiin kuitenkin kuntaliitoksen myllerryksessä. Tällaista toimintaa Nummentalo haluaisi mielellään elvyttää seurakunnan ja kaupungin välillä. Seurakunnan palvelutoiminta mielletään akuutteihin hätätilanteisiin. Voisimme hyvin miettiä, mitä tavalliseen arkeen liittyviä jokapäiväisiä palveluita voisimme tuottaa yhdessä seurakunnan kanssa. Tällaisia voisi olla yhtä hyvin suunnattuna niin lapsiperheille kuin vanhusväestölle. Suvivirsi kuuluu suomalaisille Nummentalo on nimetty Kokoomuksen kansaedustajaehdokkaaksi ensi kevään vaaleihin. Kansanedustajana Nummentalolla on suhtautuminen kirkkoa koskettaviin keskusteluissa oleviin asioihin selvillä. Keskustelu tasa-arvoisen avioliittolain ympärillä on täysin ylimitoitettua, asiaan kiinnitetään aivan liikaa huomiota. Itse en halua sitä enempää edistää kuin jarruttaakaan. Avioliitto on jokaisen parin oma valinta, henkilökohtainen ratkaisu. Suvivirsi ja joulukirkko puolestaan ovat osa suomalaista kulttuuria, identiteettiämme. Ne ovat osa suomalaista yhteiskuntaa, tapaamme toimia. Näin niiden pitää olla myös jatkossa, Nummentalo linjaa. Nummentalon mielestä uskonto ja seurakunta ovat osa arkea. TOIVON ILOSOFIAA - sanoin, kuvin ja sävelin Salon Veturitallissa (Mariankatu 14) sunnuntaina klo Ilosofoimassa kirjailija Maija Paavilainen ja sellisti Annika Viitanen. Kahvitarjoilu. Tilaisuuden järjestää seurakuntavaalien Salon Toivon ryhmä. Tervetuloa! Kahvila Asema Asemakatu 1, Salon Rautatieasema P Avoinna: ark , la 9 15, su Isännöinti Matti Laakso p TOP MARINE OY Satamakatu 40, Salo, p

8 8 Toivo Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry 2 / 2014 KELLO JA KULTA JOKINEN, Turuntie 10, Salo, p. (02) Kello ja Kulta Jokinen Hautauspalvelua neljännessä polvessa vuodesta 1939 Salon Hautaustoimisto Oy Helsingintie 9, Salo, p. (02) Salolainen lääkäriasema salolaisille Aukioloajat: ma-to 8-20 pe 8-16 su Yleislääkärit Erikoislääkärit Työterveyshuolto Laboratorio Rokotukset Meiltä nopeasti aika yleislääkärille Biolan puhdistamot kaikkien jätevesien käsittelyyn Matti Fontell Fontell Granite Oy , Helsingintie 14, 3. krs, Salo Ajanvaraus p tai verkkosivuillamme: Biolan jätevesijärjestelmät. Valmiit kompostikäymäläratkaisut. Maanrakennustyöt ja maa-aineistoimitukset ivi * Biolan Ekomestari hoitaa toteutuksen. Turuntie 21, SALO, p ASIANAJOTOIMISTO NIINISTÖ OY Perheen ja yrityksen lakiasiat kokemuksella. Turuntie 7, Salo, puh. (02) Lounaisjakelu: Kuljetukset: Huoltokeskus: (02) LVI-INSINÖÖRITOIMISTO ALFA OY Turuntie SALO Puh Tapahtumakalenteri klo 18 Toivon ilosofiaa. Seurakuntavaalien keskustelutilaisuus Veturitallissa klo 18 Salon Kokoomusnuorten syyskokous kaupungintalolla klo Pääministeri Alexander Stubb Salossa, kauppakeskus Plaza klo 8.20 Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo maa- ja metsätalousministeriön Viljelijät, CAP ja ympäristö -tilaisuudessa, kulttuurikeskus Kiva klo Musikaalimatka Helsingin kaupunginteatteriin Miten menestyä vaivatta liike-elämässä. Piritan Kokoomusnaiset, Taina Kirves-Järvinen, klo Seurakuntavaalien kirkkokahvit torilla klo 18 Salon Kokoomusnaisten syyskokous Ilolansalossa klo 18 (hallitus 17.30) Kiskon Kokoomuksen syyskokous Toijan Helenassa. Mukana kaupunginhallituksen pj Annika Viitanen sekä Marja-Leena Andelmin klo 18 Kuusjoen Kokoomuksen sääntömääräinen syyskokous Kuusjoen koululla. Mukana piirin pj Heikki Arikka klo Salo-Uskelan Kokoomuksen syyskokous, Salon lukion pieni auditorio klo 18 Salon Kokoomusnaisten Jouluglögit Kahvila Asemalla. Ilmoittautumiset Riitta Lindqvistille Ympäristömme parhaaksi SALON JÄTEHUOLTO OY SALON HYÖTYKÄYTTÖ OY Satamakatu 31,24100 Salo Puh Fax

eri tavalla. EU:lla on painoarvoa maailman muiden suurvaltojen kanssa neuvoteltaessa. Esimerkiksi talouskasvua vauhdittava vapaakauppasopimus

eri tavalla. EU:lla on painoarvoa maailman muiden suurvaltojen kanssa neuvoteltaessa. Esimerkiksi talouskasvua vauhdittava vapaakauppasopimus 1 2014 Salon Yrittäjien Kesäduunikampanja: Nyt on meidän vuoromme kantaa yhteisvastuuta ja järjestää nuorille töitä s. 3 Parempi Eurooppa tehdään yhdessä Salo oli 1990-luvun lopulla ja lähes koko 2000-luvun

Lisätiedot

Kaupungintalohankkeen pitkä historia Mikäli vanhaan sananlaskuun

Kaupungintalohankkeen pitkä historia Mikäli vanhaan sananlaskuun Hyvin suunniteltu - ei vielä puoliksikaan valmis Kaupungintalohankkeen pitkä historia Mikäli vanhaan sananlaskuun olisi luottamista, kaupungintalo olisi valmistunut torin tuntumaan jo vuosia, ellei vuosikymmeniä

Lisätiedot

Lauri Tähkä tuo valoa pimeään

Lauri Tähkä tuo valoa pimeään Nokian seurakunta / Pertti Jarla Tamperelainen seurakuntalehti Joulukuu 2014 Virittäydy jouluun Tampereen seurakuntien tapahtumien parissa. Lisätietoja liitteessä. siltalehti.fi Sivut 8 10 Lauri Tähkä

Lisätiedot

Suomi. tarvitsee yrittäjiä. Yrittäjän päivää vietetään 5.9. USKO HYVÄN TEKEMISEEN SEURAKUNTAVAALIT. Keskiaukeama. Hyvinkään seurakuntalehti 3 4.9.

Suomi. tarvitsee yrittäjiä. Yrittäjän päivää vietetään 5.9. USKO HYVÄN TEKEMISEEN SEURAKUNTAVAALIT. Keskiaukeama. Hyvinkään seurakuntalehti 3 4.9. Hyvinkään seurakuntalehti 3 4.9.2014 Suomi tarvitsee yrittäjiä Yrittäjän päivää vietetään 5.9. Keskiaukeama Irja Ketola USKO HYVÄN TEKEMISEEN SEURAKUNTAVAALIT Ehdokasasettelu päättyy 15.9. Ennakkoäänestys

Lisätiedot

Seurakuntavaalit 2010

Seurakuntavaalit 2010 Kempeleen Kokoomus ry 34. vuosikerta Seurakuntavaalit 2010 Ensimmäinen kerta. Äänestys- 16 ikä. seurakuntavaalit.fi KUUNTELEEKO KIRKKO? -- 2 -- HOPEALINNUT Seurakunnan päätöksenteko demokratiaa vai byrokratiaa?

Lisätiedot

Paavali näki, näettekö te? Kari Peitsamo soittaa, laulaa, keikkailee ja aikoo papiksi sivut 8 10

Paavali näki, näettekö te? Kari Peitsamo soittaa, laulaa, keikkailee ja aikoo papiksi sivut 8 10 Tamperelainen seurakuntalehti kesäkuu 2014 siltalehti.fi Tampereen Kirkkosanomat on nyt nimeltään Silta Iryna Gorkun-Silén on yksi Tampereen seurakuntien kesän esiintyjistä. Kesän tapahtumat liitteessä

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

Viisseiska. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008. Sisällysluettelo

Viisseiska. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008. Sisällysluettelo Viisseiska Lokakuu 2008 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6.

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6. VIISSEISKA Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com Palkat nousevat 1.6.2006 sivu 5 Helsingintie 16 in memoriam sivu 5 Puheenjohtajan palsta sivu

Lisätiedot

Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk. 12:24

Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk. 12:24 Naantalin seurakuntalehti 2/2008 18.4.2008 Virsi on hengitystä, rukousta ja ruisleipää Lue lisää s. 4-5 Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk.

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNNAN PIISPANTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA

RAAHEN SEURAKUNNAN PIISPANTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA Aika: 15.-17.4.2011 RAAHEN SEURAKUNNAN PIISPANTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA Tarkastajat: Piispa Samuel Salmi Piispatar Hannele Salmi Pappisasessori Pekka Rehumäki Lääninrovasti Erkki Piri Notaari Anna-Leena Häkkinen

Lisätiedot

Syksy 2013. Uskonnoton lehti. Usk maton

Syksy 2013. Uskonnoton lehti. Usk maton Syksy 2013 Uskonnoton lehti Usk Usk Kun kerran saatiin yhden itsensä oikein nimeltä mainitseman vaparin kanssa keskustelu perverssiyksistä, hän livahti karkuun. Muutkaan vaparit eivät suostu tunnustamaan

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/07. Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/07. Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot Hiippakuntauutiset helsinki 1/07 1 Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot 2 P IISPAN PIISI Velvollisuudet Martti Ahtisaari puhui Lundissa

Lisätiedot

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n Kempeleen Kokoomus ry Kempeleen Kokoomusnaiset ry KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 1 HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 Kuntavaalit 28.10.2012

Lisätiedot

Yhteistyötä sektorirajojen. Ministeri Maria Guzenina- Richardson: ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI. Sivut 4 7. Muk ana irrote t tava seur ak untaliite

Yhteistyötä sektorirajojen. Ministeri Maria Guzenina- Richardson: ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI. Sivut 4 7. Muk ana irrote t tava seur ak untaliite ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI www.ort.fi/analogi 4 2011 HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 1.9.2011 Ministeri Maria Guzenina- Richardson: Yhteistyötä

Lisätiedot

Pyhä arki. Kristitty. ja kansalaistottelemattomuus. Kirkon vaikuttaminen. Kristillinen meditaatio. Monica auttaa ihmiskaupan uhreja

Pyhä arki. Kristitty. ja kansalaistottelemattomuus. Kirkon vaikuttaminen. Kristillinen meditaatio. Monica auttaa ihmiskaupan uhreja HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISKUNNALLISEN TYÖN JULKAISU Pyhä arki Toukokuu 2014 Kristitty ja kansalaistottelemattomuus 4 5 6 Kirkon vaikuttaminen rahat ja 8 Kristillinen 10 meditaatio Monica auttaa

Lisätiedot

On Isän päivä. Sinä päätät millainen seuraavan sukupolven kirkosta tulee. Äänestä. Löydä oma ehdokkaasi.www.mtv.fi/uutiset/vaalikone

On Isän päivä. Sinä päätät millainen seuraavan sukupolven kirkosta tulee. Äänestä. Löydä oma ehdokkaasi.www.mtv.fi/uutiset/vaalikone Pääsky 8/2014 Rovaniemen seurakuntalehti 22.10.2014 Pyhäinpäivä kertoo elämän voitosta. Sivu 3 Seurakuntavaalien kaikki ehdokkaat. Sivut 4-11 On Isän päivä. Katso tarkat äänestysajat ja paikat. Sivu 6

Lisätiedot

uudistuva huhtasuo hoitajavetoinen palvelumalli on saanut paljon kiitosta. Pupuhuhta on pessyt kasvojaan, viihtyisä alue asua.

uudistuva huhtasuo hoitajavetoinen palvelumalli on saanut paljon kiitosta. Pupuhuhta on pessyt kasvojaan, viihtyisä alue asua. Lohikosken palokan vesangan tikkakosken HUHTASUON aluelehti 2/2013 uudistuva huhtasuo Taitoajoa Lohikoskipäivillä sivu 4 Lohikoski päivillä sivu 7 Huhtasuon uusi päiväkoti sivu 9 Huhtasuolle, Kangaslammelle

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Pyhäinpäivä kutsuu hiljentymään

Pyhäinpäivä kutsuu hiljentymään Tuomiokirkko Espoonlahti Leppävaara Olari Tapiola Kauniainen Timo Nuoranen työsti isänsä äkillistä kuolemaa tekemällä tälle viimeisen leposijan, puisen uurnan. Keskiaukeama. Espoon seurakuntasanomat www.esse.fi

Lisätiedot

mies ei aina halua 2/2014 Anna-Leena Härkönen: sivut 8 10 Hyväkään siltalehti.fi Lähde M/S Isosaaren kipparikurssille!

mies ei aina halua 2/2014 Anna-Leena Härkönen: sivut 8 10 Hyväkään siltalehti.fi Lähde M/S Isosaaren kipparikurssille! Tamperelainen seurakuntalehti 2/2014 Lähde M/S Isosaaren kipparikurssille! tapahtumaliite siltalehti.fi Tampereen Kirkkosanomat on nyt nimeltään Silta Anna-Leena Härkönen: sivut 8 10 Hyväkään mies ei aina

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. Risto Lehto: Nuoria työntekijöitä pitää neuvoa. Maallisen ja hengellisen työn rajalla. Toimintakalenteri

Hiippakuntauutiset. Risto Lehto: Nuoria työntekijöitä pitää neuvoa. Maallisen ja hengellisen työn rajalla. Toimintakalenteri Hiippakuntauutiset HELSINKI 1/12 Risto Lehto: Nuoria työntekijöitä pitää neuvoa 1 Maallisen ja hengellisen työn rajalla Toimintakalenteri 2013 Raine Haikarainen 2 i R J a n i k k U n a S t a Helsingin

Lisätiedot

SALON YRITTÄJÄ. Vuoden yrittäjä ja yritys Salossa: Lassi Liljavirta on muokannut Tenwoodin toimivaksi yritykseksi

SALON YRITTÄJÄ. Vuoden yrittäjä ja yritys Salossa: Lassi Liljavirta on muokannut Tenwoodin toimivaksi yritykseksi SALON YRITTÄJÄ Salon Yrittäjät ry:n julkaisu Marraskuu 2013 SALON YRITTÄJÄ Sisällysluettelo Etusivu Vuoden yrittäjä 2013 2. Puheenjohtajan tervehdys 3. Kaupunginjohtajan terveiset 4. Isokallion evästykset

Lisätiedot

Kaste. on lapsen ensimmäinen juhla. Sivut 6-7. Kirpputorilla shoppailu ei paljon maksa Sivu 4. Mikko Nyeki: Istu lattialle lapsen kanssa Sivu 5

Kaste. on lapsen ensimmäinen juhla. Sivut 6-7. Kirpputorilla shoppailu ei paljon maksa Sivu 4. Mikko Nyeki: Istu lattialle lapsen kanssa Sivu 5 Kirkkonummen suomalainen seurakunta lokakuu 2012 www.kirkkonummenseurakunta.fi Mikko Nyeki: Istu lattialle lapsen kanssa Sivu 5 Kirpputorilla shoppailu ei paljon maksa Sivu 4 Kaste Sami-Pekka Eskonniemi

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. Kirkkomme vaikuttajat Genevessä. Ionan yhteisö innostaa. Toimintakalenteri 2015

Hiippakuntauutiset. Kirkkomme vaikuttajat Genevessä. Ionan yhteisö innostaa. Toimintakalenteri 2015 Hiippakuntauutiset HELSINKI 1/14 1 Kirkkomme vaikuttajat Genevessä Ionan yhteisö innostaa Toimintakalenteri 2015 i r j a n i k k u n a s t a Erilainen on erilaista! Muistan pikkutyttönä hämmennykseni,

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10.

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. Raision Vasemmistoliitto LOKAKUU #2/2012 Ehdokkaiden nimet ja numerot keskiaukeamalla. Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. www.raisio.vas.fi 2 vasen raisio #2/2012 3 pääkirjoitus

Lisätiedot

Turvassa. Kuinka kohtaan. Kesähäät. kärsivän? > sivu 10. Puurtilassa > sivu 5. Kaste kantaa kasvavaa lasta. > sivu 2

Turvassa. Kuinka kohtaan. Kesähäät. kärsivän? > sivu 10. Puurtilassa > sivu 5. Kaste kantaa kasvavaa lasta. > sivu 2 Kotiviesti Varkauden seurakuntalehti 1 23.1.2014 www.varkaudenseurakunta.fi Kuinka kohtaan kärsivän? > sivu 10 Kesähäät Puurtilassa > sivu 5 Turvassa Kaste kantaa kasvavaa lasta > sivu 2 kotiviesti Kuvanveistäjän

Lisätiedot

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu Partio vapaaehtoistyötä? Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa 4/2014 Syyskuu Lapin Scout-Info 4/2014 LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon

Lisätiedot