äänellä on todella valtaa. Kun äänestysprosentti on ollut alle 20, jokaisella annetulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "äänellä on todella valtaa. Kun äänestysprosentti on ollut alle 20, jokaisella annetulla"

Transkriptio

1 Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry 2/2014 Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkkoherra: Hyvinhoidettu talous antaa mahdollisuuksia toimintaan s. 2 Tonttupappeja ja kirkon torneja Luottamushenkilöt päättävät kaikesta Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaat tentissä: s. 3 Erilaisia mielipiteitä tasaarvoisesta avioliittolaista Kokoomusnuorten kampanja-avaus äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi. Nuoret muistuttavat, että ennakkoon voi äänestää vaikka Plazassa. Nuoret tempaisivat: Äänestäkää, salolaiset! Kokoomusnuoret k a m p a n j o i v a t iloisesti ja aktiivisesti äänestysaktiivisuuden nostamiseksi Salossa. Kampanjoinnin tavoitteena on saada etenkin nuoret äänestämään. Seurakuntavaaleissa voi, nyt toista kertaa, äänestää jokainen 16-vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen. Haluaisimme saada nuorille tavan käydä äänestämässä. Äänestäminen on keskeinen osa demokratiaa. Jos saamme nuoret kiinnostumaan vaaleista ja äänestämisestä, olemme hyvällä tiellä, Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten piirihallitukseen vastikään valittu Verneri Sirva kertoo. Seurakuntavaaleissa äänellä on todella valtaa. Kun äänestysprosentti on ollut alle 20, jokaisella annetulla äänellä on yli viisinkertainen voima. Tuo on sellainen hyötysuhde, että on käsittämätöntä olla äänestämättä. Nuorten tarkoituksena on järjestää muutama näkyvä tapahtuma ennakkoäänestyspäivien aikaan. Millaisen seurakunnan Sinä haluat Saloon? K irkko on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Salossa on vaaleissa avoinna 33 paikallisen vaikuttajan luottamustointa kirkkovaltuustossa. Tätä täydentää iso joukko pestejä neuvottelu- ja johtokunnissa sekä paikallisissa alueneuvostoissa. Pestin pituus on neljä vuotta. Itse olen kirkon nykyisenä luottamushenkilönä vakuuttunut siitä, että kirkkoon pystyy vaikuttamaan paremmin kirkon jäsenenä ja aktiivina. Käyttämällä kirkon äänioikeutta voi vaikuttaa kirkon linjaan. s. 6-7 Pääkirjoitus Median kiinnostus kirkkoon on kohdistunut liiaksi muutamaan asiaan. Kirkkoa on moitittu hitaaksi ja vanhoilliseksi, mutta asian voi myös nähdä toisinkin. Kirkko on muuttunut vuosikymmenten aikana paljon, muutoksen hitaus on joskus ongelma. Kirkolla on suuri merkitys arvoyhteisönä. Se edustaa hetkellisyyden sijasta jatkuvuutta, irrallisuuden sijasta juurevuutta ja pinnallisuuden sijasta syvällisempää käsitystä elämästä. Kirkko on paljon muutakin kuin kaste, rippikoulu, vihkiminen tai hautaan siunaaminen. Kirkko on koko elämää tukeva yhteisö. Tehtävämme on välittää toinen toisistamme ja tukea toisiamme elämän eri vaiheissa. Seurakunta on yhtä kuin seurakuntalaiset. Millaisen seurakunnan Sinä haluat Salossa olevan? Juha Laurila Toivon ehdokaslistan vaalipäällikkö s. 4-5

2 2 Toivo Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry 2 / 2014 Seurakunta haluaa tarjota Lähimmäisenrakkautta ja yhteistyötä Salon seurakunnalla on nyt hyvät mahdollisuudet olla tukemassa ja avustamassa salolaisia kun ajat ovat hankalat ja monella on noussut tie pystyyn. Haluamme olla mukana yhtäältä helpottamassa arkea ja etsimässä valonpilkahduksia ja toisaalta tuomassa iloa ja hyviä hetkiä salolaisten elämään, kirkkoherra Timo Hukka kuvaa seurakunnan roolia tämän päivän Salossa. S alon seurakunta on viisaasti pistänyt hyvinä vuosina saadut yhteisöverotulot sukanvarteen, josta nyt niitä voidaan käyttää. Sukanvarresta varoja otetaan investointien, erityisesti kiinteistöjen, menojen kattamiseksi. Mutta kun investoinnit katetaan rahastovaroilla, kirkollisverotulot ovat käytettävissä jokapäiväisen toiminnan pyörittämiseen. Kirkon toiminta elää ajassa. Teemme edelleen perinteistä diakoniatyötä, mutta sielläkin painopisteet muuttuvat ja toimet monipuolistuvat. Hukka kertoo, että muutos lähti liikkeelle 1990-luvun lamavuosista, jolloin kirkko ryhtyi antamaan velkaneuvontaa. Velkaneuvonta oli jotain valtavan uutta ja erilaista, mutta sille oli todella suuri tarve ja sen avulla helpotettiin monen suomalaisperheen myös henkistä hyvinvointia mitä merkittävimmin. Velkaneuvonta on raivannut tietä vaikkapa työhyvinvointiin tai maahanmuuttoon liittyviin teemoihin. Uudenlaista yhteistyötä kaupungin kanssa Hukka kertoo, että Salon seurakunnassa uutena teemana on vahvasti esillä työyhteisöjen kehittäminen. Siihen on oma palvelu, jota tarjotaan yrityksille ja yhteisöille. Deep talk -menetelmä on saanut kiinnostuneen vastaanoton ja hyviä tuloksia. Salon seurakunta on Suomessa ensimmäisenä kokeillut Deep talk -ryhmiä avuksi rankkaan Salon seurakunnassa kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkkoherra muodostavat toimivan työparin. muutostilanteeseen. Nokia oli ensimmäinen yhteistyötaho Deep talk -ryhmien kanssa, mutta nyt olemme tehneet tätä yhdessä myös kaupungin kanssa. Kokemukset ovat olleet hyvinkin positiivisia. Olemme käynnistäneet myös Etsivä vanhuustyö -projektin. Etsimme syrjäytymisvaarassa olevia vanhuksia ja vedämme heitä mukaan yhteisöihin eri keinoin. Jollekin voi riittää keskusteluseura, toiselle kävelyttäjä, kolmas kaipaa apua jokapäiväisten askareiden suorittamisessa. Tätä toimintaa pyöritämme pitkälti vapaaehtoisten avulla. Hukka korostaa, että Salon kaupungin tehtäviä seurakunta ei voi ottaa hoitaakseen. Hyvää ja laajaa yhteistyötä seurakunta ja kaupunki sen sijaan tekevät. Kaupungin johto saa kiitosta yhteistyöhalukkuudesta. Yhdessä on mietitty miten edetä kaupunkilaisten asialla. Kirkkoherra Timo Hukka: Äänestäkää! Hyvät syyt kuulua kirkkoon Suurin ja vaikein edessä oleva haaste vie kirkon perimmäisten asioiden äärelle. Hukan mielestä suhtautuminen kirkkoon on lyhyessä ajassa kääntynyt ylösalaisin mutta vastaus kysymykseen on silti pystyttävä antamaan. Kysymys kirkkoon kuulumisesta on kääntynyt ylösalaisin. Ennen henkilöllä, joka erosi kirkosta oli hyvät perustelut erolleen. Nykyisin haetaan syytä kuulua kirkkoon. Meidän pitää antaa ne hyvät syyt jokaiselle jäsenelle. Hukka harmittelee sitä, että kirkosta erotaan usein hetken mielijohteesta, jonkin yksittäisen tekijän ärsyttämänä ja usein näpäytyksenä. Hukka kehottaa ajattelemaan protestin kohdistumista oikealle taholle. Eroavat haluavat erota kirkosta, mutta eroavatkin seurakunnasta. Seurakunnasta, joka ei halutessaankaan voi välttämättä muuttaa eroon johtanutta tilannetta. Ero ei siis muuta tilannetta toivotuksi. Vähällä aikaansaadaan enemmän Seurakuntaliitokseen Hukka on tyytyväinen. Vähemmillä resursseilla saadaan nyt selkeästi enemmän aikaiseksi. Kun jokaisessa seurakunnassa oli oma hallintonsa kirkkoherroineen, kanttoreineen, suntioineen ja kirkkoherranvirastoineen, nyt yhteinen henkilöstö palvelee joustavasti alueilla. Olemme pystyneet lisäämään tuntuvasti lapsi- ja nuorisotyötä vanhojen pikkukuntien alueilla. Meidän erinomaiset kanttorimme tarjoavat musiikkielämyksiä vailla vertaa ympäri seurakuntaa. Yhteenvetona voi hyvin todeta, että Salon seurakunnan asiat ovat hoidossa. Hyvä asiantila antaa meille mahdollisuuden tarjota monenlaisia toimia ja palveluita seurakuntalaisille. Tervetuloa mukaan! Kirkkoa viedään eteenpäin ja sitä uudistetaan vain äänestämällä. Hieman kärjistetysti voi todeta, että mitä suurempi äänestysprosentti, sitä paremmin seurakunnan jäsenten ääni saadaan kuuluville ja toiminta jäsenkunnan toiveiden mukaiseksi. Kirkkoherra Hukalla on käsitys siitä, millainen on hyvä kirkkovaltuutettu. Hyvä valtuutettu ottaa asioista selvää, mutta ei muodosta tiukkaa omaa kantaa ennen päätöksentekoa. Asiat on hyvä ottaa asioina ja mieli pitää avoimena uusillekin asiaperusteluille ja näkökohdille. Hyvä valtuutettu sparraa, keskustelee ja vaatii. Pakottaa meidät kaikki tekemään parhaamme. Se on kumppanuutta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marjatta Hyttinen: Salon seurakunnassa kaikki hyvin Ei meidän tarvitse itse kehua, että kaikki on mennyt hyvin. Voimme lukea sen myös piispantarkastuskertomuksesta, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja Toivon valtuustoryhmän jäsen Marjatta Hyttinen kertoo tyytyväisenä. K untaliitoksen seurauksena Salossa yhdistettiin seurakunnat isoksi Salon seurakunnaksi. Takana on ensimmäinen täysinäinen kausi uuden seurakunnan hallintoa. Onneksi yhdistettiin, Hyttinen sanoo. Ja kertoo yhdistymisen tuoneen paljon etua etenkin pienemmille seurakunnille. Iso hyöty tulee siitä, että nyt seurakunnan 170 henkilön henki- löstö on joustavasti käytettävissä. Etenkin nuorisotyö, diakoniatyö ja kiinteistöjen hoito ovat hyötyneet tästä mahdollisuudesta. Hyttinen kertoo, että pienissä seurakunnissa oli vaikeuksia löytää resursseja kaikkeen toimintaan. Nyt, isossa seurakunnassa järjestelyt voidaan tehdä joustavasti niin, että palveluja voidaan tarjota ympäri seurakuntaa. Alueneuvostot ja henkilöstö kiitosten kohteena Hyttinen kiittelee jouhevasta, hyvästä alusta erityisesti alueneuvostoja. Ne ovat Hyttisen mielestä täyttäneet tehtävänsä mainiosti. Alueneuvostot pohtivat toimintaa alueillaan ja tekevät ehdotuksia toiminnan täydentämiseksi. Yhteistyö on ollut hyvää ja alueneuvostot ovat toimineet todella aktiivisesti. Kiittää pitää kyllä henkilöstöäkin. Henkilöstöllä on ollut vahva halu löytää uusia toimintatapoja, tehdä seurakunnasta toimiva. Täällä ei ole jumituttu vanhoihin rakenteisiin, aseteisiin tai oman aseman puolustamiseen. Tämä näkyy hyvänä palvelutarjontana ympäri Salon suurta seurakuntaa. Salon seurakunnalla on kaiken kaikkiaan hyvä tilanne. Meillä on talous kunnossa, sillä olemme eläneet säällisesti lihavina vuosina yhteisöverojen tuotto rahastoiden. Näiden rahastojen tuotto on nyt tarpeen, sillä seurakunnalla on liitoksen jälkeen runsaasti kiinteistöjä. Hyttinen kertoo, että aina näin ei ole ollut. Esimerkiksi 1990-luvun lama koetteli tuolloista Salon seurakuntaa kovasti. Tiukalla taloudenpidolla velkainen seurakunta pääsi nopeasti jaloilleen eikä seurakunnalla ole ollut velkaa enää vuosiin. Tiukka taloudenpito takaa jatkuvuuden Hyvän tilanteen varmistamiseksi kirkkovaltuusto on tehnyt vuoteen 2016 ulottuvan sopeuttamisohjelman. Etenkin toimihenkilöstöä on vähennetty henkilöstön eläköitymisten yhteydessä. Näin kirkollisvero on saatu pidettyä varsin maltillisena, 1,4 prosentissa. Vaikka rahastojen tuotto käytetään lähinnä kiinteistöremontteihin, olemme pitäneet kunniaasiana sen, että hyville toimintaehdotuksille emme sano ei. Hyvälle toiminnalle on seurakunnan löydettävä varat. Hyvä esimerkki kiinteistöjen korjaamisesta on Halikon kirkko, jonka kivipaanukatto remontoidaan tulevan talven aikana. Remontin kustannusarvio on reilu miljoona euroa. Kiikalan kirkossa tehtiin kattoremontti kesällä. Vuoroaan odottaa Salo-Uskelan kirkko lattiaremontteineen. Rahastot vajenevat kiinteistöremonteissa. Toisaalta rahalla ja remonteilla varmistamme hyvän pohjan tulevaisuudelle.

3 2 / 2014 Toivo Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry 3 Alueneuvoston puheenjohtaja Annikka Viitaniemi: Alueneuvosto on tärkeä! Alueneuvoston merkitys on pitkälti siitä itsestään kiinni. Vaikka alueneuvostoilla ei ole varsinaisesti budjettivaltaa, ne pitävät huolen siitä, että toiminta on vilkasta ympäri seurakuntaa. Näin linjaa Kiskon alueneuvoston puheenjohtaja Annikka Viitaniemi. Minna Sairberg Suuren seurakunnan aloittaessa vanhoissa pienissä seurakunnissa pelättiin toiminnan karkaavan kaupungin keskustaan. Viitaniemi toteaa tyytyväisenä todellisuuden olevan lähes päinvastainen: vaikka alueilla toimiva henkilömäärä on vähentynyt, alueille on voitu tuoda uusia palveluita etenkin nuorisotyöhön. Viitaniemi on ollut luottamushenkilönä seurakunnan toiminnassa jo Kiskon kirkkovaltuustossa. Tällä kirkkovaltuustokaudella hän on toiminut Kiskon alueneuvoston lisäksi jäsenenä kirkkovaltuustossa sekä aluetyön johtokunnassa ja musiikkityön johtokunnan puheenjohtajana. Kirkkoneuvostossa hän on varajäsen. Vain osallistumalla viedään asioita eteenpäin Alueneuvostot eivät kilpaile keskenään eikä niiden välillä ole kateutta tai kaunaa. Päinvastoin. Yritämme kannustaa toisiamme yhä aktiivisemmiksi, kehittämään alati parempaa toimintaa. Olen kokenut aluetyön omakseni. Minulle on ollut tärkeää, että seurakunta toimii ja myös kehittää toimintaansa koko kaupungin alueella. Aluetyön johtokunnassa on mukana edustus joka alueelta. Siellä seurakuntaa katsotaan kokonaisuutena ja työtä tehdään yhdessä eteenpäin hyvässä hengessä. Viitaniemi painottaa osallistumisen tärkeyttä. Vain osallistumalla voi vaikuttaa ja viedä asioita eteenpäin onpa kyse sitten vaaleista tai alueneuvoston kokouksista. Halutessaan alueneuvosto on oman alueensa todellinen asiantuntija, toimija ja vaikuttaja. Painotan sanaa halutessaan, sillä jos alueneuvoston työhön ei osallistuta tai paneuduta, mahdollisuus jää käyttämättä. Se harmittaa. Kanttoreiden valintaa ja kirkkokonsertteja Musiikkityön johtokunta tarjoaa erilaisen kuvan seurakunnan toimintaan. Työkenttä on mielenkiintoinen sisältäen kaikkea kanttorien valinnasta kirkkokonsertteihin ja soitinten hankintaan. Alueneuvoston jäsenet osallistuvat myös kirkkotekstien lukemiseen Jumalalanpalveluksissa. Maallikkona asioiden kirjo ja osaamisen tarve välillä häkellyttää. Johtava kanttorimme Kaisa Suutela-Kuisma on oikea tarmonpesä, jonka valmistelu on aina aivan loistavaa. Kanttorikuntamme aktiivisuudesta kertovat lähes ympäri vuoden eri puolella Saloa kirkoissa pidettävät kirkkokonserttisarjat. Ison seurakunnan etuja on sekin, että esimerkiksi kaikki joulukonsertit eivät välttämättä osu samalle illalle tai viikolle vaan niitä pidetään eri päivinä eri puolilla seurakuntaa. Ja kirkkokonserteissa kannattaa kyllä käydäkin, niin korkeatasoisia konserttivirtuooseja kanttorimme ovat, Viitaniemi vinkkaa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Jouko Marjalaakso: Kiinteistöjen hoito on investointi tulevaisuuteen Onnistumisemme määrittää paljon sitä, kuinka paljon seurakunnalla on tulevaisuudessa varaa toimintaansa. Salon seurakunnalla on yli 150 kiinteistöä, joiden kunnossapito on erilaisia resursseja vaativa tehtävä, Jouko Marjalaakso kertoo. M arjalaakso on tällä valtuustokaudella paitsi kirkkovaltuuston ja Kiikalan alueneuvoston jäsen, vetänyt kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaa. Tehtävää hän kuvaa vaativaksi ja mielenkiintoiseksi. Kun me onnistumme työssämme, kirkollisveroprosentin korotukset ovat olemattomia tai ainakin maltillisia. Ensi vuodelle kirkollisveroprosentti on jo päätetty, se pysyy ennallaan 1,4 prosentissa. Pidettävä paremmin kuin omaa omaisuutta Olen pitänyt kiinni siitä periaatteesta, että yhteistä omaisuutta, seurakunnan kiinteistöjä, on hoidettava vähintään samalla tarkkuudella kuin omia asioitamme. Yritämme perehtyä asioihin mahdollisimman hyvin ja toimia niin, että seurakunnan omaisuus pysyisi mahdollisimman hyvässä kunnossa tai että siitä myytäessä saadaan mahdollisimman hyvä tulos. Seurakuntaliitoksen myötä Salon seurakunnalla on toistakymmentä kirkkoa ja useita leirikeskuksia. Olemme kiivenneet jokaisen kirkon torniin, kolunneet kaikki ullakot ja kellarit. Kirkkojen kunnostustyöt ovat aina vaativia, usein tämän seurauksena myös kalliita. Museovirasto seuraa huolella kirkkoja ja niiden kunnostusta. Seurakunnan kiinteistöistä pidetään huolta kuin omista. Kun seurakunnalla on toistakymmentä kirkkoa, korjattavaa ja kunnostettavaa riittää. Vuosittain on tehty eri suuruisia korjaustoimenpiteitä, esimerkiksi kattoja maalattu Kiikalassa ja Kiskossa. Nyt on meneillään isompi kattoremontti Halikossa. Salo-Uskelan kirkkoon suunnitellaan isoa remonttia seuraaville vuosille. Tekemistä riittää. Myyntiä huolella ja harkinnalla Viime aikoina kiinteistöjä on myös myyty. Marjalaakso kertoo, että johtokunta on tehnyt työtä löytääkseen kullekin kiinteistölle parhaan mahdollisen myyntihinnan. Yhteistä omaisuutta myydään harkinnalla ja huolella. Kiinteistöjä, joille ei ole omaa käyttöä ja joiden hoitaminen vaatii resursseja, voidaan laittaa myyntiin. Myyntiin on tullut esimerkiksi vanhoja pappiloita, viimeksi Kiskon pappila. Kuusjoen pappila on ilmeisesti ainoa alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan oleva pappilarakennus. Kaikki muut ovat jo muussa käytössä. Kirkot hautausmaineen ovat tärkeä osa suomalaista maisemaa. Meidän on kannettava vastuumme tämän maiseman säilymisestä ja suojelemisesta. Salossa tässä on kyllä onnistuttukin, Marjalaakso toteaa tyytyväisenä. Salo-Uskelan alueneuvoston puheenjohtaja Marja-Leena Ruostesaari: Cafe Uskelasta tonttu-pappiin Isolla sydämellä ja suurella innolla ja aina kovasti keskustellen, Marja-Leena Ruostesaari kuvaa Salo-Uskelan alueneuvoston työtä. Salo-Uskelan alueneuvosto on tehnyt työtä viedäkseen seurakuntaa lähemmäksi jäsentensä arkea ja jokapäiväistä elämää. Salon keskustassa toimivan alueneuvoston alueella asuu puolet koko seurakunnan jäsenistä. Kiireiset kaupunkilaiset eivät välttämättä jaksa kavuta Uskelan-mäkeä kirkolle, joten kirkkoa on tuotu ihmisten keskelle. Alueneuvosto on oikea ideoiden lähde ja aluekappalaisemme Kaarlo Launonen hyvä herättelemään meidät keksimään uusia tapoja tehdä seurakuntatyötä. Yhteistyö alueneuvoston ja aluekappalaisen välillä ei voisi olla parempaa. Ruostesaari kertoo, että alueneuvosto on ideoinut erilaisia jalkautumistempauksia seurakunnalle: seurakunta on esimerkiksi pitänyt Jumalanpalveluksen torilla ja kauppakeskuksessa ovat vierailleet sekä tonttu-pappi jouluna että tipu-pappi pääsiäisenä. Ylös kirkonmäelle on Uskelan kirkon asehuoneeseen on kehitetty Jumalanpalvelusten jälkeen kaikille avoin Cafe Uskela. Alueneuvostot vaikuttavat Jotain voi aina kuitenkin tehdä vielä hiukan paremmin. Niin alueneuvostoissakin. Olen hieman pettynyt siihen, että alueneuvoston työhön ei jakseta sitoutua koko kaudeksi. Kokouksissa ei aina käydä eikä poissaolosta ilmoiteta tai hoideta varahenkilöä paikalle. Alueneuvosto on kuitenkin paikka, jossa yhdessä muovaamme Salon seurakunnan toimintaa keskusta-alueella. Ruostesaari toivoo myös lisää yhteistyötä alueneuvostojen välille. Hyvien ideoiden sekä vähemmän hyvien kokemusten jakamista yhtälailla. Aikataulujen yhteistä suunnittelua. Työn koordinointia. Olen kyllä kokenut työn alueneuvoston puheenjohtajana todella mielekkäänä. Tykkään tästä työstä aivan hirvittävästi! Alueneuvostoja on pienen alkukangertelun jälkeen opittu kuuntelemaan ja mielipidettämme nykyisin aidosti arvostetaan. Alueneuvostot ovat selkeästi vahvistaneet paikkansa ja asemansa seurakunnan organisaatiossa, mikä on todella hyvä asia. Vaikka alueneuvostoilla ei ole suoranaista budjettivaltaa, kantaamme kysytään ja sitä myös kuunnellaan. Sanomme sanamme niin talousarviosta kuin toimintasuunnitelmasta. Erityisesti toimintasuunnitelma on paperi, johon kohdistamme paljon mielenkiintoa.

4 4 Toivo Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry 2 / Ahlqvist Pekka sairaanhoitaja, maatalousyrittäjä Corin Harriet eläkeläinen, projektityöntekijä Falkstedt Pertti lastentarhanopettaja Haarala Mika insinööri, linja-autonkuljettaja Havia Lauri yrittäjä Heinonen Triinu lastentarhanopettaja Lehtonen Harri maanviljelysteknikko Leppävirta Merja varanotaari, pankkineuvoja Lundström Sanna asianajaja Lönnqvist Pirkko yrittäjä, eläkeläinen Marjalaakso Jouko pankinjohtaja, eläkeläinen Mäkinen Marko yo-merkonomi Ruostesaari Marja-Leena VTM, viestintäyrittäjä Saari Markku yrittäjä, tanssinopettaja Saarinen Sanna suurtalouskokki Salomaa Olli opiskelija Sarlin-Rauhala Anne risteilypäällikkö Siltanen Anna Kaisa luokanopettaja Vaalipäivä SEURAKUNTAVAALIT 2014

5 2 / 2014 Toivo Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry Hyttinen Marjatta lastenlääkäri Ilola Siv varhaiskasvatusyksikön johtaja Järvinen Anne kirjastonjohtaja Kirves-Järvinen Taina controller, yo-merkonomi Kunnia Marjo palvelusuunnittelija Laurila Juha maat. ja metsät. yo, maatalousyrittäjä Niinistö Kari toimialajohtaja, eläkeläinen Peltonen Jorma yrittäjä, eläkeläinen Peltosalo Harri vesilaitosesimies Pääkkönen Kaarina eläkeläinen Ratamo Tuija päivähoitaja Rinne Helinä agronomi, mus.op Topi Ulla työkyvyttömyyseläkeläinen Viander Jarmo lvi-suunnittelija/ -asiantuntija Vidberg Marju mielenterveyshoitaja, pääluottamusmies Vigg Päivi lähihoitaja Viitaniemi Annikka lukion lehtori Ennakkoäänestys SEURAKUNTAVAALIT 2014

6 6 Toivo Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry 2 / 2014 Kansanedustaja Pertti Hemmilä: Pyhäkoulusta se alkoi! Voin avoimesti tunnustaa uskovani Jumalaan. Kotini oli vahvasti uskonnollinen, kävimme kirkossa ja me lapset pyhä-koulussa. Pyhäkoulua pidän eräänä yhteiskuntamme arvopohjaa vahvis-taneena tekijänä. Koti-seudullani lähes kaikki lapset osallistuivat pyhäkouluun. P ertti Hemmilä tunnustautuu perinteitä ja periaatteita kannattavaksi tunnustukselliseksi uskovaiseksi. Seurakunnalla ja uskolla on ollut merkittävä rooli hänen elämässään, vaikka kirkon ovien avaaminen on vaihdellut elämänvaiheiden mukana. Niin kuin muillakin suomalaisilla. Hemmilä haluaisi kirkon ja seurakunnan olevan lähellä ihmistä. Kirkon pitäisi olla helposti lähestyttävissä, ihmisten oloinen. Jokaisen pitää olla tervetullut. Erityisen arvokkaana Hemmilä pitää kirkon lapsi- ja nuorisotyötä. Lapsi- ja nuorisotyö kantaa hedelmää pitkälle aikuisuuteen. Usein hyvän lapsityön ohella saadaan mukaan vedettyä myös vanhemmat. Kun elämä on ny- kyisin helposti kovin kiireistä ja levotonta, seurakunnan palvelut voivat tarjota tarpeellista tasapainoa ja rauhaa. Vanhemmuutta kannattaa tukea Hemmilän mielestä vanhemmaksi tuleminen on elämän vaativimpia hetkiä. Kun perheeseen tulee lapsi, vanhempien pitää nopeasti kasvaa vanhemmuuteen ja sen vaatimuksiin. Siirtyminen ei aina ole helppoa, ja tähän Hemmilän mielestä myös seurakunta voi ja sen pitää tarjota apuaan. Seurakunnan merkitys tuntuu korostuvan sekä elämän alku- että loppupäässä. On tärkeää, että kirkko ja seurakunta ovat mukana näissä elämän tärkeissä vaiheissa ja antavat tukea elämän vaikeina hetkinä. Periaatteita kunnioittava Hemmilä arvostaa naispappeja. Hyvänä esimerkkinä hän ottaa entisen kotiseurakuntansa Tarvasjoelta; siellä Outi-kirkkoherra on tuonut seurakunnan toimintaan runsaasti lisää aktiivisuutta ja positiivista henkeä. En haluaisi olla rajaamassa kenenkään oikeutta avioliittoon tai adoptioon, sen ei minusta pitäisi kuulua valtiopäiville. Avioliitto kuuluu kuitenkin minusta naisen ja miehen välille enkä olisi antamassa samaa sukupuolta oleville myöskään adoptio-oikeutta. Parisuhteen rekisteröinti on asiallista, mutta siihen minä vedän rajan. Kirkkoherran vahva rooli Hemmilän mielestä Salon seurakunta on onnistunut aloituksessaan hyvin. Soraääniä ei ole seurakuntalaisilta kuulunut. Toimintaan ollaan laajasti tyytyväisiä. Olen itse pohtinut, ja aikoinaan olin seurakuntayhtymän kannallakin, olisiko kuitenkin parempi, että alueilla olisi oma kirkkoherra. Kirkkoherralla on aina oma selvä symbolinen arvonsa. Kirkkoherra on aina henkilö, jonka persoona ja rooli korostuu. Hemmilän mielestä isossa seurakunnassa on vaarana, että työntekijät muuttuvat virkamiesmäisiksi leipäpapeiksi. Tästä Hemmilä ei kuitenkaan ole nähnyt Salossa mitään merkkejä. Pertti Hemmilä riensi haastattelusta tyttärentyttären ristiäisiin. Äänestäkää! Hemmilällä on vetoomus jokaiselle salolaiselle seurakunnan jäsenelle. Vahva vetoomus. Käykää äänestämässä! Äänioikeus on hieno asia, ja sitä pitää hyödyntää. Vain äänestämällä voi vaikuttaa. Sama arvopohja ehdokkaan kanssa antaa takeita hyvälle äänestyspäätökselle. Hyvä ehdokas on tavattavissa, kuuntelee ja pitää yhteyttä. Mennään salolaiset uurnille vaikuttamaan ja valitsemaan hyvä kirkkovaltuusto! Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Annika Viitanen: Uskon johdatukseen Uskon vahvasti siihen, että asiat menevät kuten niiden on tarkoitettu menevän. Keskustellessani taannoin tästä teologiystäväni kanssa hän totesi tämä olevan uskoa johdatukseen. Tämä ajatus antaa minulle voimaa, se kannattaa ja vie eteenpäin. Riittää, että teen parhaani, asiat järjestyvät. Salo-Uskelan kirkkomäki on Annika Viitaselle ja Helmi-koiralle tuttu lenkkeilymaasto. Toivo Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry Julkaisija: Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry Esterinkatu 4 A, Salo Päätoimittaja: Ari Aalto, pj. p Vastaava toimittaja: Leena Manner p /2014 Taitto- ja kuvankäsittely: SSS Oy / Anni Mäkinen Painopaikka: Salon Lehtitehdas, 2014 Painosmäärä: kpl Jakelualue: Salon kaupunki + ymp. kunnat Jakelu: Salon Seudun Sanomien yhteydessä A nnika Viitanen kertoo, että seurakunnan merkitys ja rooli on ollut hänelle erilainen eri ikävaiheissa. Lapsena se oli päiväkerho, jota pikkuveljeni on osuvasti kuvannut paikaksi, jossa kaikkia lapsia rakastetaan. Vähän vanhempana seurakunta merkitsi minulle mahdollisuutta toimia kerho-ohjaajana. Vedin Mahlakankareella musiikkikerhoa tyttökaverini kanssa. Aikuisena seurakunta merkitsee Viitaselle perinteitä, jatkuvuutta. Yhteisöllisyyttä. Tunnetta siitä, että kuuluu johonkin ja että on osa jotain itseä suurempaa. Seurakunta ja kirkko ovat minulle myös hiljentymistä varten. Toimintaa myös nuorille aikuisille Viitanen toivoisi seurakunnan huomioivan eri ikäiset ihmiset osin nykyistä paremmin. Lapset ja nuoret sekä iäkkäämmät huomioidaan seurakunnan toiminnassa hyvinkin, mutta Viitanen toivoisi kirkon huomioivan myös nuoret aikuiset. Rippikoulu tavoittaa edelleen ilahduttavan suuren osan nuoristamme. Se rakentaa arvopohjaa, jolle nuori voi tukea omaa kasvuaan aikuiseksi. Mutta rippikoulun jälkeen kirkko ei tarjoa valmiita helppoja väyliä seurakunnan toimintaan. Sellaisia olisi minusta hyvä rakentaa. Esimerkkinä uudenlaisista toimintatavoista ja nuorten kohtaamisesta Viitanen mainitsee kirkon roolin ja näkymisen sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi facebookissa. Kirkon pitäisi mennä sinne, missä ihmiset muutenkin ovat. Olla osa ihmisten arkea. Piispa Irja Askola on hyvä esimerkki tästä: hän tuo päivityksillään kirkkoa osaksi jokapäiväistä elämäämme. Annika Viitasen mielestä on selvää, että kirkon edustamilla arvoilla on tarvetta ja kysyntää nykyajan kiireessä paahtaville ihmisille. Kirkko ja seurakunnat voivat Viitasen mielestä toimia myös kumppanina kunnille. Jo nyt seurakunta tarjoaa vaikkapa iltapäiväkerhotoimintaa. Voisimme yhdessä pohtia myös muita uusia avauksia, sillä tavoitehan meillä on sama: salolaisten hyvinvoinnin lisääminen. Avioliitto kaikkien oikeus Viitanen on Kokoomuksen ehdokkaana ensi kevään eduskuntavaaleissa. Kansanedustajana hän joutuu ottamaan kantaa kirkolle kipeisiin asioihin, kuten naispappeuteen sekä tasa-arvoiseen avioliittoon. Minusta papille tärkeitä ominaisuuksia ovat empatiakyky sekä taito kohdata ihmisiä erilaisissa tilanteissa. Nämä ominaisuudet eivät ole sukupuolisidonnaisia.naispappeus on meillä ollut jo 1980-luvulta lähtien. Kirkon pitäisi ottaa jämäkkä kanta naispappeudeun puolesta. Ymmärrän, että esimerkiksi vanhemmalle sukupolvelle, isovanhempieni ikäisille, voi naispappeus edelleen olla vaikea asia. Mutta kirkon pitää myös johtaa esimerkillä. Avioliiton pitäisi olla jokaiselle kuuluva oikeus, eikä meillä muilla voi olla oikeutta riistää tätä keneltäkään. Eikä meillä voi olla oikeutta riistää avioliiton siunaamista niiltä, jotka tätä siunaamista haluavat. Musiikinopettajana Viitanen törmää jatkuvasti pohdintaan suvivirrestä ja koulujen joulujuhlista. Hänellä on selvä, vankka kanta tunnustukselliseen toimintaan koulussa. Meidän pitää kunnioittaa toinen toistemme vakaumusta. Suvivirsi on osa suomalaista identiteettiä ja arvokkaita perinteitämme, samoin koulujen joulujuhlat. Ketään ei voi vastoin omaa vakaumustaan pakottaa laulamaan Suvivirttä tai osallistumaan joulujuhlaan, mutta ei kenenkään vakaumuksen vuoksi meidän tarvitse myöskään luopua omista rakkaista perinteitämme. Suvivirsi ja joulujuhla ovat osa meitä hyviä, säilytettäviä perinteitä.

7 2 / 2014 Toivo Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry 7 Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Juhani Nummentalo: Hyvä valtuutettu ymmärtää elämää Usko ja kirkko ovat minulle osa arjen elämää. Olen varmaan ihan tavallinen ja tyypillinen seurakunnan jäsen, jolle kirkon eri toimitukset ovat tärkeitä. Erityisen tärkeitä ovat olleet tietysti läheisten ja omat, omaan perheeseen, varsinkin lapsiin liittyvät kirkolliset toimitukset, Salon kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Juhani Nummentalo avaa suhdettaan kirkkoon. N ummentalo on toiminut pitkään kaupungin luottamustehtävien ohella myös seurakunnan luottamustehtävissä, kaksi kautta kirkkovaltuutettuna ja lapsityön johtokunnan puheenjohtajana vuosina Nyt hän ei kuitenkaan asettunut ehdolle. Viimeksi ollessani seurakuntavaaleissa sain ehdokkaista eniten ääniä. Jouduin jättämään seurakunnan luottamustehtävät vuonna 2006 aikapulan takia: katsoin, että on parempi keskittyä kaupungin asioiden hoitamiseen kuin olla kaikessa mukana. Tästä syystä en nytkään lähtenyt ehdolle. Jo maileja takana Nummentalon mielestä hyvällä kirkkovaltuutetulla on jo hyvä kokonaisvaltainen käsitys elämästä. Maileja on jo jonkin verran takana. Hyvä on myös tietää, mikä seurakunta on, miten se toimii. Ja hyvällä ehdokkaalla on aikaa ja halua toimia seurakunnan parhaaksi. Kun tiesin, että minulla ei yksinkertaisesti olisi riittävästi aikaa paneutua kirkkovaltuutetun tehtävään, en halunnut lähteä täyte-ehdokkaaksikaan. Se ei olisi minusta ollut reilua. Toimiessaan seurakunnan luottamustehtävässä lapsityön johtokunnan puheenjohtajana Nummentalo oli mukana neuvottelemassa seurakunnan ja kaupungin välille sopimusta koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta. Toiminnasta luovuttiin kuitenkin kuntaliitoksen myllerryksessä. Tällaista toimintaa Nummentalo haluaisi mielellään elvyttää seurakunnan ja kaupungin välillä. Seurakunnan palvelutoiminta mielletään akuutteihin hätätilanteisiin. Voisimme hyvin miettiä, mitä tavalliseen arkeen liittyviä jokapäiväisiä palveluita voisimme tuottaa yhdessä seurakunnan kanssa. Tällaisia voisi olla yhtä hyvin suunnattuna niin lapsiperheille kuin vanhusväestölle. Suvivirsi kuuluu suomalaisille Nummentalo on nimetty Kokoomuksen kansaedustajaehdokkaaksi ensi kevään vaaleihin. Kansanedustajana Nummentalolla on suhtautuminen kirkkoa koskettaviin keskusteluissa oleviin asioihin selvillä. Keskustelu tasa-arvoisen avioliittolain ympärillä on täysin ylimitoitettua, asiaan kiinnitetään aivan liikaa huomiota. Itse en halua sitä enempää edistää kuin jarruttaakaan. Avioliitto on jokaisen parin oma valinta, henkilökohtainen ratkaisu. Suvivirsi ja joulukirkko puolestaan ovat osa suomalaista kulttuuria, identiteettiämme. Ne ovat osa suomalaista yhteiskuntaa, tapaamme toimia. Näin niiden pitää olla myös jatkossa, Nummentalo linjaa. Nummentalon mielestä uskonto ja seurakunta ovat osa arkea. TOIVON ILOSOFIAA - sanoin, kuvin ja sävelin Salon Veturitallissa (Mariankatu 14) sunnuntaina klo Ilosofoimassa kirjailija Maija Paavilainen ja sellisti Annika Viitanen. Kahvitarjoilu. Tilaisuuden järjestää seurakuntavaalien Salon Toivon ryhmä. Tervetuloa! Kahvila Asema Asemakatu 1, Salon Rautatieasema P Avoinna: ark , la 9 15, su Isännöinti Matti Laakso p TOP MARINE OY Satamakatu 40, Salo, p

8 8 Toivo Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry 2 / 2014 KELLO JA KULTA JOKINEN, Turuntie 10, Salo, p. (02) Kello ja Kulta Jokinen Hautauspalvelua neljännessä polvessa vuodesta 1939 Salon Hautaustoimisto Oy Helsingintie 9, Salo, p. (02) Salolainen lääkäriasema salolaisille Aukioloajat: ma-to 8-20 pe 8-16 su Yleislääkärit Erikoislääkärit Työterveyshuolto Laboratorio Rokotukset Meiltä nopeasti aika yleislääkärille Biolan puhdistamot kaikkien jätevesien käsittelyyn Matti Fontell Fontell Granite Oy , Helsingintie 14, 3. krs, Salo Ajanvaraus p tai verkkosivuillamme: Biolan jätevesijärjestelmät. Valmiit kompostikäymäläratkaisut. Maanrakennustyöt ja maa-aineistoimitukset ivi * Biolan Ekomestari hoitaa toteutuksen. Turuntie 21, SALO, p ASIANAJOTOIMISTO NIINISTÖ OY Perheen ja yrityksen lakiasiat kokemuksella. Turuntie 7, Salo, puh. (02) Lounaisjakelu: Kuljetukset: Huoltokeskus: (02) LVI-INSINÖÖRITOIMISTO ALFA OY Turuntie SALO Puh Tapahtumakalenteri klo 18 Toivon ilosofiaa. Seurakuntavaalien keskustelutilaisuus Veturitallissa klo 18 Salon Kokoomusnuorten syyskokous kaupungintalolla klo Pääministeri Alexander Stubb Salossa, kauppakeskus Plaza klo 8.20 Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo maa- ja metsätalousministeriön Viljelijät, CAP ja ympäristö -tilaisuudessa, kulttuurikeskus Kiva klo Musikaalimatka Helsingin kaupunginteatteriin Miten menestyä vaivatta liike-elämässä. Piritan Kokoomusnaiset, Taina Kirves-Järvinen, klo Seurakuntavaalien kirkkokahvit torilla klo 18 Salon Kokoomusnaisten syyskokous Ilolansalossa klo 18 (hallitus 17.30) Kiskon Kokoomuksen syyskokous Toijan Helenassa. Mukana kaupunginhallituksen pj Annika Viitanen sekä Marja-Leena Andelmin klo 18 Kuusjoen Kokoomuksen sääntömääräinen syyskokous Kuusjoen koululla. Mukana piirin pj Heikki Arikka klo Salo-Uskelan Kokoomuksen syyskokous, Salon lukion pieni auditorio klo 18 Salon Kokoomusnaisten Jouluglögit Kahvila Asemalla. Ilmoittautumiset Riitta Lindqvistille Ympäristömme parhaaksi SALON JÄTEHUOLTO OY SALON HYÖTYKÄYTTÖ OY Satamakatu 31,24100 Salo Puh Fax

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2015 Aika: Keskiviikko 21.10.2015 klo 18.00 18.55 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Aika: Maanantaina 13.2.2012 klo 18.00 18.55 Paikka: Salon seurakunta, Juhlasali, Torikatu 6, Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

Salon seurakunta Kokouskutsu Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2016. Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo, pj. xxxxx

Salon seurakunta Kokouskutsu Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2016. Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo, pj. xxxxx 1 Salon seurakunta Kokouskutsu Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2016 Aika: keskiviikko 25.5.2016 klo 18 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo, pj.

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 7/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 7/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 7/2012 Aika: Keskiviikko 19.12.2012 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, seurakuntatalo, juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 SALO Osallistujat:

Lisätiedot

Valtuutetut vastaavat

Valtuutetut vastaavat Valtuutetut vastaavat osa 4 Kirkkovaltuusto on seurakunnan korkein päättävä elin. Kysyimme nykyisiltä valtuutetuilta asiaan liittyviä asioita. Jutut ovat luettavissa marraskuisiin vaaleihin asti. Tuulikki

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki 1 Sisällysluettelo Suvivirsi...3 Seurakunta verkossa.4 Tervetuloa kirkkoon jumalanpalvelukset.5 Retkiä, seuraa, soppaa.6 Konsertteja.8 Lasten kesäkurssit ja retki..12 Apua ja tukea elämään...12 Anna palautetta

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Osallistujat Este Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Aika Torstai 27.10.2016 klo 18.00-19.38 Paikka Jäsenet x = läsnä Muut läsnäolijat Kokouksen avaus 23 Toivakan seurakuntakoti x Ahopelto, Hannu x Heiska, Tuomo x Karanta, Janne x Kauppinen, Markku x Korhonen,

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Aika: 2.9.2015 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2011

Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2011 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2011 Aika: Tiistai 4.10.2011 klo 18.00 19.36 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi v TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi Lapset ja nuoret näkyviksi Kangasalan seurakunnassa info työntekijöille ja luottamushenkilöille v Mikä ihmeen LAVA? Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy. Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari. 25.10.2013 teologi Mikko Mäkelä. SKLS 90v.

Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy. Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari. 25.10.2013 teologi Mikko Mäkelä. SKLS 90v. Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari Kuva: Lotta Numminen Mitä se on? tulla nähdyksi ja kuulluksi on ihmisen perustarve ihmisestä välittäminen,

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 2/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 2/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 2/2015 Aika: Keskiviikko 4.3.2015 klo 18.00 20.15 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2014

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2014 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2014 Aika: Tiistaina 28.10.2014 klo 18.00 19.20 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 1/2013

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 1/2013 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 1/2013 Aika: Keskiviikkona 23.1.2013 klo 18.00 21.00 Paikka: Seurakuntatalo, Alasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011

Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011 Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011 päivitetty 9.7.2014 Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 talvileiri, laskettelu la 12.12. klo 18 päiväripari Tästä

Lisätiedot

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien)

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013 KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSPAIKKA Asialuettelo: Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi 1 Kokouksen

Lisätiedot

Aika 01.12.2014 klo 17:30-18:20 Käpylän kirkko, Metsolantie 14, seurakuntasali

Aika 01.12.2014 klo 17:30-18:20 Käpylän kirkko, Metsolantie 14, seurakuntasali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 01.12.2014 klo 17:30-18:20 Paikka Käpylän kirkko, Metsolantie 14, seurakuntasali Saapuvilla olleet jäsenet Ulla Kosonen, puheenjohtaja Raimo Anttila

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

Mihin hyvään sinä uskot?

Mihin hyvään sinä uskot? Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kokousaika 14.10.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 68 Kokouksen avaus 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 7/2012

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 7/2012 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 7/2012 Aika: Keskiviikko 22.8.2012 klo 18.00 19.45. Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 4/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 4/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 4/2015 Aika: Keskiviikko 29.4.2015 klo 18.00 19.35 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

Työhyvinvointi. Aktiivista toimijuutta ja valintoja verkostossa. Heli Heikkilä ja Laura Seppänen. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Työhyvinvointi. Aktiivista toimijuutta ja valintoja verkostossa. Heli Heikkilä ja Laura Seppänen. Työterveyslaitos www.ttl.fi Työhyvinvointi Aktiivista toimijuutta ja valintoja verkostossa Heli Heikkilä ja Laura Seppänen ESIMERKKI 1: Raideliikenteen hallinta 1/2 Liikenneohjaajasta kalustonkäytönohjaajaksi Liikenteenohjaus ei

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 AIKA Tiistaina 27. lokakuuta 2015 klo 14 16.55 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha,

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari RIPPIKOULUPASSI Rippikoulupassi on sitä varten, että tutustut seurakunnan toimintaan. Siihen keräät merkinnät: 5 jumalanpalveluksesta 5

Lisätiedot

USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ

USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ Kokemuksia toisinuskovan kohtaamisesta Kajaanin seurakunnassa Tuula Haataja JOS VOISIKIN ITSE VALITA MILLAISTA ERILAISUUTTA JOUTUU LÄHELLÄÄN SIETÄMÄÄN Maija Paavilainen Mutta

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 6/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 6/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 6/2012 Aika: Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00 18.15 Paikka: Salon seurakunta, seurakuntatalo, juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 SALO Osallistujat:

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 Naarila 3, Kesä-Angelat, Juvankoski, Vaellus, Purjehdus

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 1/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 1/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 1/2015 Aika: Keskiviikko 4.2.2015 klo 18.00 20.05 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Aika: klo Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, Salo

Aika: klo Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, Salo Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2015 Aika: 18.3.2015 klo 18.00 18.45 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 166 Nummentalo, Juhani KOK 695 7032,000 mielenterveyshoitaja, yo 2. 261 Taimela, Katja SDP 865 5802,000

Lisätiedot

27 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Puheenjohtaja toimittaa nimenhuudon ja sihteeri kirjaa läsnäolijat.

27 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Puheenjohtaja toimittaa nimenhuudon ja sihteeri kirjaa läsnäolijat. Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 17.9.2008 klo 17.00 18.05 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: Pöytäkirja Esityslista 3/2008 Jäsen Läsnä Poissa

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 1/2014

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 1/2014 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 1/2014 Aika: Keskiviikkona 29.1.2014 klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo, keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki 635/2015 59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi toimintakulttuurin muutoksen

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Kokousaika 19.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1-27

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1-27 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1-27 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 15.1.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Kirkkotupa Läsnä: Eskola Reima jäsen I Hurme-Kouki Päivi jäsen II Kankare Seija jäsen I

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 23.2.2011 klo 18.30 19.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2016

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2016 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2016 Aika: keskiviikko 31.8.2016 klo 18 19.05. Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Tasavallan presidentin vaali

Tasavallan presidentin vaali Tasavallan presidentin vaali 2012 Selkoesite Presidentinvaali Tämä esite kertoo presidentinvaalista, joka järjestetään Suomessa vuonna 2012. Presidentin tehtävät Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa

Lisätiedot

Kirkollisvaalit 18. syyskuuta. Sinä valitset.

Kirkollisvaalit 18. syyskuuta. Sinä valitset. Kirkollisvaalit 18. syyskuuta. Sinä valitset. Ruotsin kirkossa on yli 7 miljoonaa jäsentä ja sen kantavana voimana ovat ihmiset, jotka haluavat osaltaan jakaa vastuuta ja kehittää ja muokata kirkon tulevaisuutta.

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Kenelle tätä tehdään?

Kenelle tätä tehdään? SEURAKUNTIEN VERKKOHANKE Kenelle tätä tehdään? Verkkohankkeen kick-off 24.9.2013 Käyttöliittymäsuunnittelija Titti Kallio & hankekoordinaattori Marjukka Laiho Työkalua työntekijöille, kirkkoa verkon käyttäjille

Lisätiedot