YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA 2013-2016"

Transkriptio

1 YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA

2 Tähän strategiaan on koottu työkirjaksi konkreettiset kehittämisen välineet yrittäjyyskasvatuksen vahvistamiseksi Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa. Manuaali on kirjoitettu rehtorille, johtoryhmän jäsenille ja yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettajille johtamisen työkaluksi. Tämän avulla voidaan käynnistää työyhteisön yhteisöllinen kehittäminen ja perehdyttää opettajat yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen omassa oppilaitoksessa. Aineistosta löydät tiiviit perustelut yrittäjyyskasvatuksen kehittämiselle, työyhteisössä pohdittavia kysymyksiä sekä helposti hyödynnettäviä käytännön esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen oppitunneilla. Lisäksi strategiassa on runsaasti vinkkejä ja linkkejä hyödyllisten tietojen ja laajempien opintokokonaisuuksien lähteille. MIKSI YRITTÄJYYS- KASVATUSTA VAHVISTETAAN JYVÄSKYLÄSSÄ? Yrittäjyyden kehittäminen ja uuden yritystoiminnan laaja-alainen edistäminen on tunnistettu hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämisen yhdeksi keskeisimmistä tekijöistä. Yrittäjyydestä on tullut arvostettua, toivottavaa ja jopa välttämätöntä. Tähän lopputulokseen on tultu julkishallinnon eri sektoreilla pitkälti taloudellisista syistä johtuen. Valtionhallinnon talouden alijäämä ja vientitulojen väheneminen yhdistettynä suuryritysten negatiiviseen työpaikkakehitykseen on synnyttänyt huutavan tarpeen uusien yritysten ja työpaikkojen luomiseen verotulojen kasvattamiseksi. Samaan aikaan työn tekemisen luonne vaatii yhä useammin yrittäjämäistä asennetta. Globaalin talouskriisin jälkeen myös kunnissa on otettu uusi vaihe yrittäjäystävällisen ilmapiirin ja päätöksenteon kehittämisessä. Yrittäjyyden edistämiseen liittyviä poliittisia tai ideologisia esteitä ei enää juurikaan ole. Myös Jyväskylässä uudet päättäjät sekä johtavat virkamiehet etsivät kuumeisesti keinoja uusien yritystyöpaikkojen synnyttämiseksi. Yrittäjämäistä ajattelua ja laaja-alaisesti ymmärrettyä yrittäjyyskasvatusta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Yrittäjyyskasvatus on entistä tärkeämpi osa koulutuksen perustehtävää Edellä kuvattua vääjäämätöntä yhteiskunnallista kehitystä on ennakoitu opetuksen toimialalla vuoden 1994 opetussuunnitelmista lähtien. Silloin yrittäjyyskasvatus kirjattiin ensimmäistä kertaa aihekokonaisuudeksi yleissivistävään koulutukseen. Samaan aikaan yrittäjyyskasvatuksen roolia vahvistettiin ammatillisessa koulutuksessa luvulla voimistuneen syrjäytymiskehityksen ja nuorten työttömyyden kasvun myötä oppilaiden tulevaisuusvalmiuksien ja elämänhallintataitojen kehittäminen on noussut myös yksittäisten koulujen ja opettajien tehtäväksi. Jotta yksilön työelämätaidot ja yrittäjyysvalmiudet kasvavat, tulee jokaisen opettajan kytkeä työelämälähtöisyyttä ja yrittäjyyskasvatusta entistä voimakkaammin osaksi omaa opetustyötä. Yksinkertaistettuna oppilaitokset ovat hiljalleen palaamassa perustehtävänsä äärelle: ohjaamaan oppilaita pärjäämään elämässä. Tässä yhteiskunnallisessa muutoksessa (työ)elämässä tarvittavien taitojen ja asenteiden kehittäminen sekä yrittäjyys yhä useamman kouluikäisen työllistymisen keinona yhdistyvät mahdollisuuksia avaavaksi tulevaisuuden kehityssuunnaksi. Tällaista tulevaisuuden työelämää on viimeisimmäksi hahmotettu valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ennakointiraportissa. MIHIN MUUTOS TÄHTÄÄ? Globaali Suomi Työn ja oppimisen liitto Suomi 2030? Ketterä Suomi Digitaalinen talous Yhteisöllinen tieto Pohjoisen osaaminen Vastuullisuus ja kestävyys MILLAISTA SUOMEA TAVOITTELEMME 2030? MITKÄ OVAT MUUTOKSEN LÄHTÖKOHDAT? Hallinto mahdollistajana Suomi on hyvä paikka kaikkien asua Kansalaisten hyvinvointi ja onnellisuus Elämänhalinta on verkossa Avoimen tiedon ja tehokkuuden maa Hyvinvoivat kansalaiset, mielekäs elämä Monitaitoisten osaajien maa Yrittäjyysyhteiskunta - suunta, johon Suomi on menossa. Tulevaisuusselonteon raportti (http://tulevaisuus.2030.fi/) 1 2 Tulevaisuuden työelämä Yksilöityä työelämää Lähityö ja globaali työ Maailman paras koulutusjärjestelmä Työvoima liikkuu alueellisesti ja ammatillisesti Maailman paras toimintaympäristö edelläkävijäyrityksille Yritysten uudistuminen Globaalien arvoverkostojen hallinta maailman parasta Yrittäjyys on helppoa, arvostettua ja suosittua Uusi pohjoisen maantiede Niukkuuden mahdollisuudet

3 Jyväskylä ennakoi tulevaisuuden oppimiskulttuuria Oppimisen ja opettajuuden uudistaminen tulevaisuuden yrittäjyysyhteiskunnan rakentamiseksi vaatii rohkeaa päätöksentekoa koulutuksen järjestäjiltä, vahvaa johtajuutta rehtoreilta sekä opettajien kykyä uudistua ja uudistaa koko oppimiskulttuuria. Jyväskylän kaupungin opetustoimi on valinnut rohkean edelläkävijyyden tien ja rakentaa edellytyksiä tulokselliseen yrittäjyyskasvatukseen osana pedagogisen ja johtamisen kehittämisen kokonaisuutta. Työtä ohjaa Jyväskylän perusopetuksen visio - Ei koulua vaan elämää varten. Tähän yrittäjyyskasvatuksen manuaaliin on koottu yhteisöllisen kehittämistyön tuloksena johtajan työkalut, joiden avulla yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen ja siitä seuraavat oppimistulokset voivat varmistaa oppilaiden pärjäämisen entistäkin paremmin elämässään. Lisäksi synnytetyn vision suunnassa toimiminen tuottaa pitkällä jänteellä uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Yrittäjyyskasvatuksen strategia on koottu tiiviisti viiteen osaan. 1. Visio - Yhteisen ajattelun suuntaamisen työkalu 2. Johtajan työkalupakki - Konkreettiset työyhteisön johtamisen ja sitouttamisen välineet 3. Pedagogiset mallit opettajille - Näin jokainen opettaja pääsee alkuun 4. Koulu-yritys yhteistyön opas - Välineet työelämäyhteistyön rakentamiseen 5. Strategiset valinnat - Pidemmän tähtäimen tavoitteet Jyväskylän perusopetuksen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä 1. YRITTÄJYYS- KASVATUKSEN VISIO JYVÄSKYLÄSSÄ Miten vision avulla voidaan konkreettisesti kehittää oppilaiden ajattelua? Visio kuvaa tahtotilaa, minkä suunnassa toimiminen päivittäin mahdollistaa yrittäjyyskasvatuksen kehittymisen. Visio on työkalu, jonka avulla voidaan johtaa yksilöiden ajattelua, yhteisön kulttuuria sekä käytännön toimintaa. Yksittäisen työyhteisön, koululuokan ja yksilöiden ajattelua suunnataan joka päivä jonkun toimesta. Useimmiten tätä tehtävää toteuttava opettajat ja johtajat, joskus myös vahvat oppilaat ja vanhemmat. Siitä puhutaan, mikä koetaan tärkeäksi. Jos merkityksellisiä tai kiinnostavia puheenaiheita ei tietoisesti valita, arki täyttää ajattelun tilan Jokainen rakentaa omaa mahdollisuuksien maailmaa Maailma = Oppilaan yhtä aikaa tässä päivässä ja tulevaisuudessa sijaitseva maailmankatsomus. Elämisen, oppimisen ja työnteon tila, jossa oppilas pääsee toteuttamaan itseään haluamassaan fyysisessä paikassa ja kytkeytyneenä haluamiinsa ihmisiin, ilmiöihin sekä kiinnostuksen kohteisiin. Jokaisen tulee haluta itse oivaltaa millainen hänen maailmansa on. Mahdollisuus = Suomalaisesta kulttuurista ponnistaessaan jokaisella ihmisellä on edelleen - maailman mittakaavassa suhteellisesti tarkasteltuna - tasavertaisimmat, parhaat ja onnellisimmat mahdollisuudet rakentaa oma tulevaisuus. Jokaisen tulee kuitenkin itse haluta käyttää tämä mahdollisuus. ongelmineen tai tilanteineen satunnaisesti ja hallitsemattomasti. Yksinkertaisimpia yrittäjyyskasvatuksen käytännön työkaluja ovat kysymykset, joilla ohjataan huomiota ja joiden avulla oppilaiden ja opettajien sisäiset kiinnostuksen kohteet yhdistetään tulevaisuuspohdintoihin. Seuraavalle sivulle on listattu muutamia arkista ajattelua suuntaavia kysymyksiä jokapäiväisiin pohdintoihin. Oma = Jokaisella on subjektiivinen oikeus ajatuksiinsa ja omaan tekemiseensä, kunhan se ei vahingoita yhteisön toimintaa. Oma tarkoittaa jotain erityistä. Oma on muiden mielestä usein erilaista. Oma vaatii ohjaajalta enemmän kuin yhteinen. Kuitenkin jokaisen pitää itse löytää, mikä on itselle se oma juttu. Rakentaminen = Rakentaminen on aktiivista tekemistä ja usein jotain konkreettista. Se voi olla myös psyykkistä tai sosiaalista kasvamista. Siinä on suunta ja tahti. Se etenee nopeammin tai hitaammin. Rakentaessa voi joskus joutua purkamaan jotain, mitä on jo tehty. Jokaisen tulee uskaltaa kokeilla jotain uutta rakentamisen aikana. 3 4

4 Apukysymyksiä oppilaille Mikä on sun juttu juuri nyt - tänään? Miksi? Mikä sinua kiinnostaa tai innostaa tänään ja huomenna? Miksi? Millaisesta tulevaisuudesta (elämästä, työstä) sinä unelmoit? Miksi? Kenen kanssa haluat sitä rakentaa? Miksi? Miten kouluarki, oppitunnit, läksyt ja harrastukset tällä viikolla voivat auttaa sinua? Missä asiassa olet onnistunut viimeksi? Miksi? Missä asiassa haluaisit apua? Apukysymyksiä opettajalle Mikä on sinun juttu juuri nyt? Miksi? Miten sinä voit auttaa lasta tai nuorta rakentamaan omaa mahdollisuuksien maailmaa tänään? Miten yksittäisen oppitunnin sisältö kiinnitetään mahdollisimman usein oppijoiden omiin juttuihin? Millaisella kodin, koulun ja järjestöjen kasvatusyhteistyöllä tuemme lapsia ja nuoria omaan tekemiseen kiinnostuksenkohteensa ympärillä? Mistä ajatuksesta sinun tulee luopua, jotta koulusi tulevaisuusorientoitunut toimintakulttuuri voimistuu? Miten sinä voit luoda enemmän yhteisöllisyyttä suunnitteluun, opettamiseen ja oppimiseen? Apukysymyksiä johtajalle Mikä on sinun visiosi työyhteisösi tulevaisuudesta? Mitkä ovat sinun omat johtamisvalinnat yrittäjyyskasvatuksen nostamiseksi yhdeksi tärkeimmistä koulun kehittämistä ohjaavaksi tekijäksi? Miten sinä tuet yksittäistä opettajaa olemaan parhaimmillaan? Miten sinä purat esteitä opettajien välisen (parit, tiimit) oppimisen tai koulun ja lähiyhteisön yhteistyön lisäämiseksi? Miten johdat ja ruokit yhteisösi ajatteluprosesseja? Mitä toimivia rakenteita haluat vahvistaa entä mitä rakenteita purkaa? Apukysymyksiä vanhemmille Miten vahvistat lapsen uskoa itseensä? Miten autat lasta löytämään hänen oman juttunsa juuri nyt? Miten kytket lapsen nykyiset luontaiset verkostot hänen juttunsa tukemiseen? Miten autat lastasi ymmärtämään miten koulu hyödyttää häntä hänen juttunsa edistämisessä? Miten kehität itseäsi entistäkin paremmaksi lapsen tulevaisuuden sparraajaksi? Kysymykset ovat ajattelun johtamisen työkaluja. Mikä kysymys sinun mielestäsi pitäisi esittää useammin lapselle, vanhemmille, työyhteisölle tai itsellesi? 2. JOHTAJAN TYÖKALU- PAKKI KEHITTÄMISEN AVUKSI Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen nojaa opetustoimen strategisiin valintoihin, joita tukee mahdollistava ja esimerkkiä näyttävä johtaminen. Arkisen kehittämisen tueksi on Jyväskylän yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyön tuloksena koottu konkreettinen kehittämisen työkalupakki rehtoreille, koulujen johtoryhmille ja yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettajille työyhteisöissä. Työkalupakin avulla jokaisessa työyhteisössä voidaan käynnistää koko työyhteisöä koskettava yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen ja käytännön opetustyö. Työkalupakkiin on koottu kattava aineisto hyväksi todettuja materiaaleja, kalvopohjia, kysymyspatteristoja ja yrittäjyyskasvatuksen valmiita tuntiesimerkkejä sekä linkkejä laajempiin pedagogisiin materiaaleihin seuraavien teemojen alle: Koulun johtoryhmän oma pohdinta Työyhteisön kiinnostuksen herättäminen YT-tuntien sisältöjä ja ydinkysymyksiä työyhteisön perehdyttämiseksi yrittäjyyskasvatukseen Malli koulun yrittäjyyskasvatuksen vuosisuunnitelmaksi Pedagogisia malleja oppitunneille Vinkkejä koulu-yritys yhteistyön käynnistämiseen ja kehittämiseen Koulun johtoryhmän neljä tehtävää 1. Innostukaa, laittakaa itsenne likoon ja näyttäkää esimerkkiä yhdessä Kuvitelkaa puolet oman koulunne oppilaista palvelemassa teitä, muuta yhteiskuntaa tai tuottamassa maailmanluokan ratkaisuja yrittäjinä 15 vuoden päästä. Nähkää työn merkityksellisyyden tuottama ilo ja tyytyväisyys nuoriksi aikuisiksi kasvaneiden nykyisten oppilaiden silmissä. Kokekaa se hyvän olon tunne, että juuri teidän koulu ja teidän loistava opettajatiimi on ollut etujoukoissa katkaisemassa oppimisen ilon katoamassa olevan kierteen ja korjaamassa ne rakenteelliset epäkohdat, jotka aiemmin estivät teidän oman unelmakoulun arjen toteutumista. 5 6 Tehtävä Uskaltakaa itse olla se muutos, jota omilta esimiehiltänne, kollegoilta tai päättäjiltä vaaditte. Kytkekää opetuksen kehittäminen johtoryhmän henkilökohtaisiin unelmiin ja tavoitteisiin opettajuudessa. Viestikää positiivisen muutoksen mahdollisuudesta ja vaatikaa itseltänne läpimurtoja kompromissien sijaan. Laatikaa oma yksinkertaisten tavoitteiden lista, johon lähdette hakemaan kollegoiden ja vanhempien tukea. Varmistakaa onnistumiset kaikilla ensiaskeleilla. Apukysymyksiä johtoryhmälle Onko teillä yhteinen käsitys siitä, mistä yrittäjyyskasvatuksessa on kysymys? Onko teillä yhteinen vastaus kysymykseen, miksi yrittäjyyskasvatusta tulee merkittävästi lisätä ja tehdä näkyväksi kaikissa oppilaitoksissa? Tiedättekö mitä yrittäjyyskasvatuksen ehjällä polulla tavoitellaan ja mitä tehdään Jyväskylässä seuraavalla kouluasteella? Löydättekö näkökulman, miten yrittäjyyskasvatus linkittyy keskeiseksi mutta luontevaksi osaksi koulunne nykyistä ja tulevaa strategiaa? Oletteko itse valmiit sitoutumaan yrittäjyyskasvatuksen pitkäjänteiseen kehittämiseen työyhteisössänne? Oletteko valmiit kehittämään nykyisiä toimintatapoja? 2. Herättäkää muun koulun kiinnostus Lappeenrannan teknillisen yliopiston laatima Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo -kysely on saavuttanut lyhyessä ajassa euroopanlaajuisen kiinnostuksen. Mittaristo auttaa jokaista kasvattajaa ymmärtämään yrittäjyyskasvatuksen peruskäsitteet ja mahdollisuudet sekä antaa välittömän henkilökohtaisen palautteen. Tehtävä Herättäkää oman työyhteisön kiinnostus ja murtakaa yleisimmät yrittäjyyskasvatuksen myytit teettämällä jokaisella työyhteisön jäsenellä nettipohjainen kysely. Hyödyntäkää kyselyn jokaiselle opettajalle tuottama henkilökohtainen palaute pedagogisen kehittämiskeskustelun lähtökohtana. Ottakaa kysely osaksi vuosittaista lukuvuoden suunnittelun ja toteutumisen arvioinnin prosessia. Kysely löytyy osoitteesta

5 Apukysymyksiä johtoryhmälle Miettikää milloin mittaristo kannattaa ensimmäisen kerran toteuttaa? Testatkaa itse kysely, jotta pystytte kertomaan omista kokemuksista, mitä hyötyä mittariston tekemisestä oli oman työn kehittämiseen Tehkää mittariston vastaaminen mahdollisimman helpoksi Vaatikaa tarvittaessa kaikkien osallistumista Varatkaa aikaa kyselyn vapaamuotoiseen purkamiseen Miettikää millä muulla tavoin voitte herättää työyhteisön kiinnostuksen yrittäjyyskasvatukseen? 3. Järjestäkää YT-tunteja yhteiselle keskustelulle Toteuttakaa YT-tunti tai useampi, jossa keskeinen tavoite on synnyttää yhteinen ymmärrys siitä, mistä yrittäjyyskasvatuksessa on kyse ja miksi siihen tulee panostaa. Varmistakaa, että jokainen pääsee ja toisaalta joutuu sanomaan omat ajatuksensa julki. Tehtävä Varmistakaa, että teillä on yhteisten keskusteluiden seurauksena riittävä ja yhteinen käsitys 1. yrittäjyyskasvatuksen käsitteestä 2. yrittäjyyskasvatuksen yleissivistävyydestä 3. ajankohtaisesta tiedosta millaista yrittäjyys on nyt ja tulevaisuudessa 4. yrittäjyyden kasvavasta roolista oppilaiden tulevaisuudessa ja työllistymisessä 5. koko kasvatuksen ketjun yhteistyön tarpeesta edistää yrittäjyyttä sekä siitä, että 6. yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen ei ole ristiriidassa opetuksen perusarvojen ja ihanteiden kanssa Käytännössä testattuja opettajille tarkoitettuja yrittäjyyskasvatusta ymmärryttäviä perusmateriaaleja on koottu tämän aineiston liitteenä toimiviin tiedostoihin. (Liite 1 YT-tuntien tukiaineisto ja Liite 2 Esimerkkitunnit) Materiaaleista löytyvät seuraavat asiakokonaisuudet Yrittäjyyskasvatuksen peruskäsitteet Yrittäjyyden merkitys yhteiskunnassa Työelämän osaamisvaatimukset Konkreettisia esimerkkejä eri luokka-asteiden yrittäjyyskasvatuksesta Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen oppilaitoksessa Yrittäjyyskasvatuksen Mittaristo esittelydiat Yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä ohjaavia asiakirjoja Keskustelukysymyksiä työyhteisöön 4. Varmistakaa yrittäjyys-kasvatuksen näkyminen lukuvuosisuunnittelussa Ottakaa yrittäjyyskasvatuksen teema osaksi lukuvuosisuunnittelua. Varmistakaa, että yrittäjyyskasvatus on sopivassa suhteessa esillä joissakin koko kouluyhteisöä koskevissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Varmistakaa toisaalta, että jokainen opettaja toteuttaa pieniä kokeiluja, joissa oppilaat saavat onnistumisen kokemuksia. Varmistakaa myös, että yrittäjyyskasvatuksesta puhutaan ääneen mahdollisimman usein. Tehtävä Valmistelkaa johtoryhmän kesken esitys yrittäjyyskasvatuksen toteutuksesta seuraavan lukuvuoden aikana. Kutsukaa harkintanne mukaan suunnitteluun vanhempainyhdistys, Jyvässeudun 4H yhdistys, Nuorten Keski-Suomi, lasten vanhempia, jotka toimivat yrittäjinä, yrittäjäjärjestöjen edustaja tai Keski-Suomen YES-keskus. Laatikaa alustavia ehdotuksia koko koulun yhteisiksi toteutustavoiksi kuten teemapäivät tai -kuukaudet, yrityskummitoiminta ja ideakilpailut. Laatikaa myös raamit opettajajohtoisesti tapahtuvalle toteutukselle oppitunneilla eli miten teema koskettaa jokaista opettajaa ja sitä kautta jokaista oppijaa. Käytännön tuntisuunnitelmia hyödyntämällä ja soveltamalla jokainen opettaja voi helposti lisätä yrittäjyyskasvatusta osana opetustaan koulun yhteisen linjan mukaisesti. Aineiston liitteenä esimerkki Keljonkankaan koulun yrittäjyyskasvatuksen vuosisuunnitelmasta (Liite 3 Vuosisuunnitelma) 3. PEDAGOGISET MALLIT OPPITUNNILLE Jokainen hetki, ajatus tai tunti enemmän yrittäjyyskasvatusta avaa uusia mahdollisuuksia lapsille ja nuorille löytää oma tulevaisuuden paikka työelämässä. Tärkeintä on, että käytettäessä tuntien sisälle integroituja tehtäviä läpileikkaavina aihekokonaisuuksina yrittäjyyttä ei häivytetä jonnekin piiloon vaan puhutaan reilusti ääneen yrittäjyydestä, mahdollisista yrittäjäurista ja yrittäjyyskasvatuksesta oppilaille sekä koululle tärkeänä ja luonnollisena asiana. Yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta toteutetut yksittäiset oppitunnit eivät luonnollisestikaan yksinään auta oppilaita ajattelemaan tulevaisuuttaan yrittäjyyden näkökulmasta tai muuta koulun toimintakulttuuria yrittäjyysyhteiskunnan edistäjäksi. Sen vuoksi malleihin on kuvattu myös useamman tunnin kokonaisuuksia. Kokeilujen käynnistymisen myötä jokaisessa oppilaitoksessa on hyvä käydä keskustelua laajempien teema- ja opintokokonaisuuksien, valinnaisten kurssien ja yrittäjyysluokkien mahdollisuudesta tulevaisuudessa. Johtoryhmän johdolla on hyvä pohtia miten oma koulu kytkeytyy osaksi yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua Jyväskylässä ja Keski-Suomessa. Seuraaville sivuille on koottu vinkkilista konkreettisista yrittäjyyskasvatuksen oppitunneista ja opintokokonaisuuksista. Kaikki aineistot ovat saatavilla suoraan netistä. 1. Kajaanin OKL:n Yrittäisit edes! Yrittäjyyskasvatusideoita alakouluun Julkaisu sisältää alaluokille suunnattuja valmiita pedagogisia malleja, jotka kehittävät oppilaiden kriittistä ajattelua ja kykyä ottaa vastuuta omasta oppimisesta. Tuntisuunnitelmia löytyy mm. seuraavista teemoista: tuotesuunnittelu, kestävä kehitys, liikunnallinen elämäntapa, luonnon ilmiöt, media, arjen matematiikka, työelämä ja vierailut koulun ulkopuolelle. 39 valmista tuntia luokille 2. YES-katalogit - Hyvät käytänteet Valtakunnallisen YES -keskuksen Hyvät käytänteet 1, 2 ja 3-katalogit esittelevät toimivia yrittäjyyskasvatusmalleja eri puolilta maata. Katalogit sisältävät opetustuokioita ja -kokonaisuuksia, jotka on todettu hyviksi ja oppilaiden palaute on ollut innostunutta. Katalogeista löytyvät mm. seuraavat mallit: Vahvuuksien jana, Rakenna uutuuslaite -kilpailu, Koulu etsimässä sisäistä yrittäjyyttä, Vauhdikas YES -Diili, Joustavaan opetuskokeiluun liittyvä yhteistyömalli, Toimintatori, Business-kerho, Live Lainasto, Keke-brändi sekä Haminavälähdyksiä. Lisäksi useita esimerkkejä NY opintokokonaisuuksista. 21 valmista esimerkkiä luokille 3. Kerhokeskuksen Into yrittäjyyteen! Oppimismateriaali INTO yrittäjyyteen! on 9-12-vuotiaille tarkoitettu materiaali, joka johdattaa yritteliäisiin ominaisuuksiin ja yrittävään elämänasenteeseen lapsen omassa arjessa. Oppimateriaalissa tarkastellaan yritteliäitä ominaisuuksia opetussuunnitelman perusteisiin kuuluvan aihekokonaisuuden Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys näkökulmasta. Materiaali sopii mainiosti myös alkuopetukseen sekä kerhotoiminnan tueksi. Materiaaliin kuuluu tehtäväkirja, ohjaajan vinkkivihko sekä verkkomateriaali. Valmiita tehtäviä 12 teemassa, lisäksi 6 peliä yrittajyyskasvatus/into_-_yrittajyyteen_-materiaali 7 8

6 4. Aineopintojen yrityspalat Aineopintojen yrityspalat -kansio tarjoaa yrityspaloja eli tiettyihin aihepiireihin liittyviä poimintoja yläkoulujen ja lukioiden yrittäjyysopintoihin. Yrityspaloja voidaan hyödyntää eri oppiaineiden opetuksessa itsenäisinä kokonaisuuksina tai niitä voidaan käyttää monen oppiaineen yhteistyönä. Tarkoituksena on antaa käytännönläheistä tietoa ja tarjota kiinnostavia tehtäviä, jotka on paketoitu mahdollisimman valmiiksi kokonaisuuksiksi. 24 valmista tuntisuunnitelmaa luokille LInkki: 5. 4H:n TOP-tehtävät TOP tulee sanoista Tekemällä Oppii Parhaiten. 4H-TOP on kaikille nuorille avoin yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen kannustava tehtäväpankki. 4H-TOP-yrittäjyyskasvatuksen perustana on tekemällä oppiminen. Tehtäväpankki sisältää lähes erilaista tehtäväkorttia kymmenestä erilaisesta aihepiiristä. 6. Nuorten Akatemian Valmiina töihin -materiaalit Oppilaanohjauksessa hyödynnettävän Valmiina töihin -kokonaisuuden tavoitteena on innostaa nuoret pohtimaan omia unelmiaan tulevasta työelämästä. Aineisto auttaa vahvistamaan nuorten työelämätietoutta kuten tietoja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista, harmaasta taloudesta ja eläkeasioista. Kokonaisuus on suunnattu yläkouluille. Aineiston ovat tuottaneet Nuorten Akatemia ja Eläketurvakeskus. 4. KOULU-YRITYS YHTEISTYÖN OPAS Koulu-yritys yhteistyö oppimisympäristön rikastuttajana Koulun ja sen ulkopuolisten tahojen yhteistyö rikastuttaa oppimista ja luo aitoja työelämätilanteita. Koulu-yritys yhteistyön pohja on vuoropuhelun käynnistämisessä ja käytännön tekemisessä ikäluokalle sopivalla tavalla. Yksinkertaisin tapa on alkuun järjestää oman koulun opettajien ja yritysten kohtaamisia, joissa lähiyhteisön yritysten kanssa luodaan yhteinen merkitys tekemiselle ja asetetaan tavoitteet pitkäjänteiselle yhteistyölle. 1. Suunnittelu - Paikallisen yhteistyökumppanin kontaktointi esim. yrittäjäjärjestö - Järjestäjätiimin kokoaminen - Ajankohdan ja paikan päättäminen 2. Markkinointi - Kohderyhmän valinta - Kutsun laatiminen ja lähettäminen - Henkilökohtainen kontaktointi - Ilmoittautumisten kerääminen Koulu-yritys yhteistyön käynnistämiseksi on koottu yksityiskohtainen opas, jonka avulla ensimmäiset treffit yritysten kanssa on helppo järjestää. Miniopas koulu-yritys yhteistyön Luovan Pajan järjestämiseksi sisältää ohjeita tapaamisen suunnittelun, yritysyhteistyökumppaneiden kontaktoimiseen, tilaisuuden markkinointiin ja käytännönjärjestelyihin. Minioppaaseen on kuvattu myös yksityiskohtaisesti kuinka itse tilaisuus kannattaa järjestää ja miten työskentely kohtaamisessa kannattaa organisoida. Oppaasta löydät myös ohjeita siihen, mitä tilaisuuden jälkeen kannattaa huomioida. Käytännönläheinen opas pohjautuu vastaavien tilaisuuksien järjestelyistä saatuihin kokemuksiin ala- ja yläkouluista. Alla tiivis yhteenveto koulu-yritys yhteistyön oppaan sisällöstä. (Liite 4 Koulu-yritys yhteistyön opas) 3. Luovan pajan käytännönjärjestelyt - Tila ja tekniikka - Tarjoilut - Aikataulu - Vastuutehtävät Luovassa pajassa 5. Luovan pajan jälkeen - Ideoiden ja keskustelujen kirjaaminen - Kiitos-viesti osallistujille - Käytännön tekeminen ja yhteistyön uudet kokeilut osana koulutyötä 4. Luovan pajan toteutus - Orientaatio työskentelyyn ja tutustuminen - Luoviin ryhmiin jakautuminen - Luovien ryhmien työskentely - Työskentelyn purkaminen - Jatkosta sopiminen 9 10

7 5. STRATEGISET VALINNAT Jyväskylän perusopetuksen yrittäjyyskasvatustyö on kiinteä osa seudun yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua. Toisen asteen jatkokoulutuspaikat niin lukioissa kuin ammattiopistossa ovat kehittäneet valtakunnallisestikin merkittäviä toimintatapoja ja opintoväyliä yrittäjyyden vahvistamiseen. Odotukset oppilaiden yrittäjyys-, työelämä- ja tulevaisuustaitojen perusteiden hallintaan myös perusopetuksessa ovat siten aiempaa korkeammalla. Jyväskylän perusopetuksessa yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen edellyttää selkeitä valintoja osana opetuksen kehittämistä. Yrittäjyyskasvatuksen laajamittainen vahvistaminen Jyväskylän kaupungissa ei ole kuitenkaan resurssikysymys. Se on ensisijaisesti priorisointi- ja johtamiskysymys. Tähän manuaaliin koottujen ohjeiden ja ideoiden avulla päästään jokaisessa koulussa pitkälle nykyisin resurssein. Joidenkin asioiden nopeuttamista ja tukemista myös taloudellisesti kannattaa harkita. Tähän on koottu Jyväskylän perusopetuksen strategiatyön tuloksena painopisteet, joihin seuraavien vuosien aikana tullaan panostamaan. Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen strategiset valinnat 1. Yrittäjyyskasvatuksen teemavuosi toteutetaan lukuvuonna vähintään viidessä pilottikouluissa. 2. Kaikissa perusopetuksen kouluissa toteutetaan Yrittäjyyskasvatuksen Mittaristo -kysely lukuvuoden alusta alkaen puolivuosittain. 3. Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelmatyössä (OPS2016) yrittäjyyskasvatus otetaan yhdeksi kokonaistarkastelukohteeksi. OPS-prosessissa nojaudutaan tähän strategiaan ja huomioidaan pilottikoulujen kokemukset sekä laajemmat työelämän näkökulmat yrittäjyyskasvatuksen tavoitteista, keinoista ja resursseista linjattaessa. 4. Lukuvuonna yrittäjyyskasvatuksen teemavuosi toteutetaan 15:sta peruskoulussa oman lukuvuosisuunnitelman mukaan. 5. Lukuvuosina yrittäjyyskasvatus on painopisteenä kaikissa Jyväskylän kaupungin peruskouluissa. 6. Lukuvuonna käynnistetään Yrittäjyysluokkakokeilu jokaisella alueella osana yrittäjyyskasvatuksen jatkumoa perusopetuksesta toiselle asteelle. 7. Lukuvuosina opettajien TET-jaksojen toteuttamisen sijaiskuluihin investoidaan osana opetustoimen kehittämisresursseja. 8. Lukuvuodesta alkaen yrittäjyyskasvatus on luonnollinen osa uuden OPSin mukaista opetusta ja oppimista koko Jyväskylässä. YRITTÄJYYS- KASVATUKSEN TOTEUTUKSEN KUMPPANIT JYVÄSKYLÄSSÄ Koulun tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta sekä kerätä oma kumppaniverkosto. Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen on helpompaa hyödyntämällä seudun kumppaneita ja asiantuntijoita. Verkoston avulla käytettävissäsi on paljon osaamista, kokemusta, valmiita materiaaleja sekä uusia näkemyksiä ja ideoita yhteistyöhön. Seuraavat yhteistyökumppanit tulevat mielellään apuun suunnitteluun ja toteutukseen. Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäopettajien verkostot Jyväskylän ala- ja yläkoulujen opetiimin säännölliset tapaamiset lukuvuoden aikana Matala kynnys uusille kouluille/johtoryhmäläisille tulla mukaan pilotin kokemusten hyödyntämiseen ja soveltamisen omassa koulussa Seuraa ajankohtaista keskustelua yrittäjyyskasvatuksesta valtakunnallisissa ja maakunnallisissa keskusteluryhmissä sosiaalisessa mediassa Nuorten Keski-Suomi ry Hyödynnä oman koulun yrittäjyyskasvatuksen lukuvuosisuunnittelussa NuK-Sun kumppanuus Yrittäjyyskasvatusta tukevia vakiintuneita toimintamuotoja ovat mm. Lasten Parlamentti, Oppilasvastaavien koulutukset, Toukofest, Duunirinki jne. Hyvä kumppani myös vanhempainiltoihin, oppilaiden harrastustoiminnan ja opetuksen yhdistämisen kehittämiseen Yhteyshenkilö Eeva-Liisa Tilkanen, eeva-liisa. Jyvässeudun 4H-yhdistys ry Hyödynnä oman koulun yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä 4H-kumppanuus ja esimerkiksi verkosta löytyvät TOP tehtävät Yrittäjyyskasvatusta tukevia vakiintuneita toimintamuotoja Jyväskylässä ovat mm. Ajokortti työelämään -koulutukset, Yrittäjyyskerhot sekä 4H-yritystoiminta yli 13 vuotiaille Yhteyshenkilö Timo Hämäläinen, Keski-Suomen YES-keskus Keski-Suomen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen tuki ja verkostojen solmukohta sekä kaikki materiaalit yhdestä paikasta YES-keskuksesta saat myös Nuori Yrittäjyys ohjelmien ohjeet, materiaalit ja sparrausta käynnistykseen Apuja myös koulu-yritys yhteistyön käynnistämiseen, VESO-päiviin ja yrityskummitoimintaan Yhteyshenkilö Satu Mursula, jao.fi Vanhempainyhditys ja yrittäjäyhdistykset Löydä luokallesi yrityskummi oppilaiden vanhempien yrityksistä Kutsu vanhempainyhdistys ja yrittäjät mukaan yrittäjyyskasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen Yrittäjäjärjestön yhteyshenkilöt ja nukula.fi Villinikkarit Oy Yrittäjyyskasvatuksen monipuolinen ammattilainen täydennyskoulutuksien vetämisessä, YT-tuntien alustajana, johtoryhmien sparraajana ja koulu-yritys treffien vetäjänä. Hyödynnä innostavien ja osallistavien yrittäjyyskasvatuksen VESO-päivien suunnittelussa ja toteutuksessa Hyvä kumppani myös OPS-työn ohjaamisessa, koulun toimintakulttuurin kehittämisessä ja strategiatyössä Yhteyshenkilö Petrikki Tukiainen, 11 12

8 STRATEGIAN LAATIJAT Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki Riikka Laakso, Keljonkankaan koulu Marjut Siltasalmi, Huhtaharjun koulu Petri Palve, Pohjanlammen koulu Eeva-Liisa Tilkanen, Nuorten Keski-Suomi ry Sonja Virtanen, Jyväskylän Yliopisto, OKL Anu Manner, Zestmark Oy Risto Kinnunen, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Petri Salminen, Jyväskylän Yrittäjät ry Marja Heinistö, Villinikkarit Oy Petrikki Tukiainen, Villinikkarit Oy Pilottikoulut Keljonkankaan koulu Pohjanlammen koulu Huhtaharjun koulu Kilpisen koulu Kuokkalan koulu Liitteet Strategia sekä lisämateriaalina mainitut liitteet löytyvät pdf-muodossa osoitteista:

9 VILLINIKKARIT OY Kauppakatu Jyväskylä Petrikki Tukiainen Tarja Nieminen Marja Heinistö Esitteen kuvitus / taitto: Jaakko Mehtälä / Kuvituskonttori

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 3 Vuosisuunnittelu

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 3 Vuosisuunnittelu YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA Liite 3 Vuosisuunnittelu Yrittäjyyskasvatuksen lukuvuosi suunnitelma: 1. Visio: Jokainen rakentaa omaa mahdollisuuksien maailmaa -Yhteisen ymmärryksen

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 4 Koulu-yritys yhteistyön opas

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 4 Koulu-yritys yhteistyön opas YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA Liite 4 Koulu-yritys yhteistyön opas Nuorissa on työelämän tulevaisuus! On tärkeää että nuoret saavat työelämässä tarvittavaa osaamista jo kouluaikana.

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 1 - Yt-tuntien tukiaineistoja

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 1 - Yt-tuntien tukiaineistoja YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA Liite 1 - Yt-tuntien tukiaineistoja Miten autamme jokaista lasta ja nuorta löytämään oman juttunsa? Yrittäjyyskasvatuksen peruskäsitteet Opetus-

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Yri$äjyyskasvatuksen strateginen kehi$äminen

Yri$äjyyskasvatuksen strateginen kehi$äminen Yri$äjyyskasvatuksen strateginen kehi$äminen Jyväskylän perusopetus Johtajuusvalmennus 28.10. - 2 jakso Teemat ennen kahvia Yrittäjyyskasvatuksen jalkauttaminen 15. peruskouluun osana OPS-uudistusta -

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA

YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA KÄRSÄMÄEN KUNNAN SIVISTYSTOIMESSA Käyttöönotettu 1.8.2013. Hyväksytty opetustoimen lautakunnassa 16.4.2014. Hyväksytty kunnanhallituksessa 5.5.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi

Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi TAHTONA MAAKUNNAN MENESTYS YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2020 2 PIdät kädessäsi esitettä, jonka tarkoituksena on auttaa sinua ja työyhteisöäsi yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri Perehtyminen kotona: Millainen on oppimista tukeva arviointikulttuuri? Palauta mieleen OPSin luku 6. Koonti ja keskustelu opettajainkokouksessa: Mikä

Lisätiedot

OPS 2016. historia ja yhteiskuntaoppi. Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus)

OPS 2016. historia ja yhteiskuntaoppi. Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus) OPS 2016 historia ja yhteiskuntaoppi Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus) Uusi opetussuunnitelma tuo alakouluun uuden oppiaineen, yhteiskuntaopin. Me nyt -sarja rakentuu

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry Nuorelle tietoa ja positiivisia kokemuksia työelämästä Nuorille työelämä-, yrittäjyys- ja talousvalmiuksia Työelämäyhteistyö osaksi suomalaista

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Johtaja Jorma Kauppinen Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät 21.11.2013 Kuopio Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suitsutusta

Lisätiedot

Omaehtoinen yrittäjyys. Sisäinen yrittäjyys. Ulkoinen yrittäjyys

Omaehtoinen yrittäjyys. Sisäinen yrittäjyys. Ulkoinen yrittäjyys 1(9) YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VIRIKEMATERIAALI Virikemateriaali antaa sinulle mahdollisuuden pohtia yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia lähtökohtia lähijaksoilla, oppimispiireissä ja oppimistehtävissä. 1. YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma tavoitteita, toimintaa ja tuloksia Annukka Luomi ja Laura Virta 8.10.2010 Tervetuloa pajaan! 4V-hanke Keke koulussa ja Keke päiväkodissa -oppaat Keke-työn käynnistäminen Keke

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN YRITTÄJYYS TEEMA Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv Ajankohta: 1. päivä 20.3.2012 ja 2. päivä 29.3.2012 Turku Kouluttaja: Tarja Nieminen, Villinikkarit Oy 15-20 opettajaa Sisältö: - Työelämäyhteistyö

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Liikkuvan koulun tavoitteet Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä hyvinvoiva koululainen Lisää liikettä vähemmän istumista Oppimisen edistäminen Osallisuuden lisääminen

Lisätiedot

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Peruskoulupäivät 2014 Osaaminen monilukutaito, laaja-alainen osaaminen, teknologiaoppiminen, monialainen oppiminen, osallisuus Työskentelyn kulku Ajatuksia

Lisätiedot

OPE-YRITTÄJÄTREFFIT. Jyväskylä 27.3.2013

OPE-YRITTÄJÄTREFFIT. Jyväskylä 27.3.2013 OPE-YRITTÄJÄTREFFIT Jyväskylä 27.3.2013 Tänään - Klo 15.00 Tervetuloa, Satu Mursula Keski-Suomen YES ja Tomi Jylänki, Keski-Suomen Yrittäjät - Koulu-työelämäyhteistyön merkitys nuorten hyvinvoinnille -

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU Perusopetuslaki 628/1998 Perusopetusasetus 852/1998 Valtioneuvoston asetus perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0

Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0 Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0 Johtajuusvalmennus08.9.0;010jakso Toimintatapa 4 Päivän teemat Yrittäjyyskasvatuksen strategia ja sen johtaminen - miksi, mitä ja

Lisätiedot

OPS 2016-prosessi Savonlinnan normaalikoululla

OPS 2016-prosessi Savonlinnan normaalikoululla OPS 2016-prosessi Savonlinnan normaalikoululla http://www.oph.fi/ops2016 OPS 2016 avoin, demokraattinen prosessi PROSESSI ALKAA OPS-TYÖRYHMÄ Koordinaattori: Merja Kuosmanen Jäsenet: Pirkko Valkonen, Marjo-

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014 Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa Outi Salo 3.10.2014 Koulutuksen järjestäjät ja oppilasmäärät Kaupungin koulut - Suomenkieliset - ruotsinkieliset Koulujen määrä 99 21 oppilasmäärä 37 379

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

KuntaKesu2 Joensuu 6.11.2014 Anneli Rautiainen Opetusneuvos, Esi- ja perusopetus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

KuntaKesu2 Joensuu 6.11.2014 Anneli Rautiainen Opetusneuvos, Esi- ja perusopetus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi KuntaKesu2 Joensuu 6.11.2014 Anneli Rautiainen Opetusneuvos, Esi- ja perusopetus 21. vuosisadan oppimisen taidot Yhteistyö Tiedon rakentaminen ja kriittinen ajattelu ICT Ongelmanratkaisu ja innovaatio

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Mitä se tarkoittaa käytännössä? Mitä se tarkoittaa käytännössä? TUKI-ryhmä Joensuu Tvtryhmä Anu- Hele na ja Katja Aineryhmät Kontiol Anna ja Anne OPS PROSESSINOHJAAJAT Seudun Ops prosessi SATU SIVISTYSJOHTA JAT SEUDUN PEDAGOGINEN RYHMÄ

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

Opstuki2016- työpaja III

Opstuki2016- työpaja III Opstuki2016- työpaja III TULEVAISUUDEN KOULU -OPETTAJUUS MUUTOKSESSA- Savonlinna 10.4.2014 Merja Kuosmanen PÄIVÄN TAVOITTEET: Tulevaisuuden koulu- opettajuus muutoksessa 1. Tietoa, työkaluja oman paikallisen

Lisätiedot

Turun yrittäjyyspolku ideakipinöitä

Turun yrittäjyyspolku ideakipinöitä Turun yrittäjyyspolku ideakipinöitä 1 Mitä yrittäjyydellä tarkoitetaan? Omaehtoinen yrittäjyys eli yrittävyys on toimintaa, jossa omaaloitteisuus, rohkeus, kekseliäisyys ja luovuus ovat keskeisiä tunnusmerkkejä.

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi

Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi Yhteistyössä 2013 Innokas www.innokas.fi Millaista osaamista tarvitaan? PISA, New Millennium learners, DeSeCo, Ajattelutavat Työskentelytavat Työvälineet

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Nuorten elämäntaitojen vahvistaminen 27.11.2013

Nuorten elämäntaitojen vahvistaminen 27.11.2013 Nuorten elämäntaitojen vahvistaminen 27.11.2013 Ulla Sirviö-Hyttinen, Suomen Lions liitto ry./ Lions Quest-ohjelmat Sanna Jattu, Nuorten keskus ry Anna-Maija Lahtinen, Suomen lasten ja nuorten säätiö Elämäntaidot

Lisätiedot

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014 Monilukutaito Marja Tuomi 23.9.2014 l i t e r a c y m u l t i l i t e r a c y luku- ja kirjoitustaito tekstitaidot laaja-alaiset luku- ja kirjoitustaidot monilukutaito Mitä on monilukutaito? tekstien tulkinnan,

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu

Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu Aikataulu 8.15-8.50 Aamukahvit 9.00 Aloituspuheenvuoro Juha Henriksson 9.15-10.00 Maailma muuttuu entä opettajuus? Helsingin yliopiston kasvatustieteen Emeritusprofessori

Lisätiedot

Koulun toimintakulttuuri ja toimintaympäristö. Arto Vaahtokari Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Koulun toimintakulttuuri ja toimintaympäristö. Arto Vaahtokari Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Koulun toimintakulttuuri ja toimintaympäristö Arto Vaahtokari Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Toimintakulttuurin hahmottelua Mikä asia keskusteluttaa teidän koulussanne opettajia vuodesta toiseen

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun erityistä tukea tarvitsevien nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk)

Lisätiedot

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Keskiviikkona 8.10. klo 13.30-16.30 Rehtorin alkusanat ja katsaus tulevaisuuden kouluun, opettajuuteen ja laaja-alaiseen osaamiseen (diat) Ryhmiin jakautuminen:

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Opettaja pedagogisena johtajana

Opettaja pedagogisena johtajana Eeva Hujala Tampereen yliopisto Opettaja pedagogisena johtajana Potkua pedagogiikkaan Turussa 29.4.2014 Wanha wirsi Pohjanmaalta Asioiden paljous usein näköalat peittää anna silloin rohkeus syrjään kaikki

Lisätiedot

OSA I: NPDL ja 21. askeleen ohjelma

OSA I: NPDL ja 21. askeleen ohjelma Yhteistyöehdotus NPDLohjelmaan osallistumisesta OSA I: NPDL ja 21. askeleen ohjelma Kehitysjohtaja Mika Silvennoinen Ohjelmajohtaja Vesa Äyräs New Pedagogies for Deep Learning oppimisen muutoksen tukena

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE)

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA OHJAUS KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) VARAATHAN KALENTERIISI AJANKOHDAT! OHJELMAT SAA MYÖHEMMIN. 20.8.2015 YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN PARHAAKSI! Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi?

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Toimintaympäristön muutos Työ, oppiminen ja oppimisen tavat muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen

Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen Ohjausryhmän palaveri 27.1.2014 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Katsaus hankkeen toimintaan 3. Ensimmäisen

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017. Teematyöpajat I & II. Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017. Teematyöpajat I & II. Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpajat I & II Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015 Kerro minulle, niin unohdan. Näytä minulle, niin saatan muistaa. Ota minut mukaan, niin ymmärrän Kiinalainen

Lisätiedot

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun kehitysvammaisten nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk) nuoren ja

Lisätiedot

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa EDUCA 24.1.2014 Irmeli Halinen ja Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Verkkosivut: oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA Verme-hankkeen Vastuullinen johtaja Tuula Laes Koordinaattori Susanne Leväniemi TURUN YLIOPISTO, OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN RAUMAN YKSIKKÖ JÄRJESTÄÄ VERME VERTAISRYHMÄMENTOROINNIN

Lisätiedot

eperusteet Osaami m sen j a j sivistyksen p arhaaksi

eperusteet Osaami m sen j a j sivistyksen p arhaaksi eperusteet eperusteet oppijan kokonaisuudessa Opetustoimen sähköisen asioinnin verkkopalvelukokonaisuus Perusteiden rakenteistaminen Toteutusarkkitehtuuri eperusteet -palvelun tarkoitus ja tavoite eperusteet

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

Tuomas Korhonen & Annu Kaivosaari. Opettajankoulutus lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä

Tuomas Korhonen & Annu Kaivosaari. Opettajankoulutus lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä Tuomas Korhonen & Annu Kaivosaari Opettajankoulutus lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä T ä y d e n n y s k o u l u t u s Liikuntakasvatuksen koulutusjärjestelmä Suomessa Koulutus (liikuntakasvatus)

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä

Lisätiedot