Kannabis tulee kaapista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannabis tulee kaapista"

Transkriptio

1 KATSAUS tieteessä Pekka Laine psykiatrian erikoislääkäri, kliininen opettaja, apulaisylilääkäri Oulun yliopisto, OYS, psykiatrian klinikka Esa R. Korpi farmakologian professori Helsingin yliopisto, Biolääketieteen laitos, Farmakologia Kannabis tulee kaapista Kannabista pidetään yhä vaarallisen huumausaineen perikuvana. Porttiteorian mukaan se on ovi laittomien huumeiden maailmaan, jossa väistämätön lopputulos on heroiinikuolema. Kannabiksen lääkkeelliset käyttömuodot ovat olleet olemattomia verrattuna muihin perushuumeisiin, opioideihin, amfetamiineihin ja kokaiiniin. Koska kannabiksella on ollut pelkän huumeen status, tutkimus sen lääkekäytöstä on ollut vähäistä. Uusi kotimainen tutkimus on näyttänyt kannabiksen levittäytyneen laajalti viihdekäyttöaineeksi myös Suomeen. Se on täällä ja kasvaa tuhansissa vaatekaapeissa lampun alla. Vertaisarvioitu VV Kannabis on vahvasti tunteilla ladattu aihe, joka jakaa mielipiteet aineen käytön puolesta ja vastaan (1). Kahtiajako on ymmärrettävää, ja molempien mielipiteiden kannattajat perustelevat äänekkäästi omaa näkemystään. Lukija voi löytää artikkelista sekä omaa kantaansa tukevaa että vastakkaistakin näyttöä. Käytön puolustajat eivät näe samalla tavalla aineen haittoja kuin vastustajat. Toisaalta käytön puolustajat ovat joutuneet olemaan tutkimusnäytön tulkinnan suhteen altavastaajan asemassa jo 50 vuotta. Vastustajien kiihkeimmät rivistöt taas koostuvat pääasiassa entisistä huumeongelmaisista tai päihteidenkäyttäjien omaisista, joille on edullista nähdä ongelmat vain aineessa, ei itsessä tai läheisessä. Tieteellinen näkökulmakin on helposti värittynyt tarkoitushakuiseksi. Tämän vuoksi on vaikea antaa kiistattomia ohjeita siitä, miten käytännön lääkärin tulisi suhtautua kannabikseen. Jo vuonna 1984 julkaistussa kirjassa (2) valotettiin ristiriitaa ja vaadittiin neutraalia keskustelua aiheesta kuten uudemmassakin kirjoittelussa (3). Arvostettujen kansainvälisten lehtien laajoissa katsauksissa ja teemanumeroissa on esitetty näkemys, jonka mukaan kannabiksesta on vähemmän haittaa kuin alkoholista tai tupakasta (4,5). Tutkimuksissa todettujen haittojen jäätyä vähäisiksi on korostettu porttiteoriaa, jossa kannabis on tie koviin huumeisiin. Kannabiksen yleisyys yleisimpänä laittomana huumeena toki tukee tätä käsitystä, mutta toisaalta käytön siirtymistä kaikkien aineiden välillä tapahtuu koko ajan ilman kannabistakin. Ei voi olla porttia, ellei ole aitoja. Kannabiksen käytön historiaa Lääkeyrttinä kannabista on käytetty tuhansia vuosia. Vanhin tunnettu kätköpaikka löytyi vastikään Kiinasta 2700 vuotta vanhasta samaanin haudasta (6). Kuituhampun historia on pitkä ja kietoutuu köysinä koko purjelaivojen valtakauteen ja brittiläiseen imperiumiin. Vallattuaan Egyptin Napoleon Bonaparte laati vuonna 1800 kannabiksen käytön kieltävän säädöksen, jonka mukaan kasvin lehtien polttajat menettävät järkensä, väkivaltaisuus sekoittaa heidän päänsä ja he heittäytyvät kaikenlaisiin kohtuuttomuuksiin (7). Vuonna 1925 egyptiläiset ehdottivat kannabiksen kansainvälistä kieltämistä Kansainliiton oopiumikonferenssissa. Perusteena oli, että kannabis on vähintään yhtä haitallinen kuin oopiumi. Kokouksessa todettiin kannabiksen aiheuttavan mm. mielisairautta, voimakasta riippuvuutta ja jopa murhia sekä kannibalismia. Lisäksi todettiin, että aine on erityisen vaarallista ja että siihen ei tunneta vastamyrkkyä. Konferenssin englantilaiset osallistujat vastustivat kieltoa perusteenaan laaja selvitys (Indian Hemp Drugs Commission Report 1894), jossa kannabiksen päihdekäytöstä ei ollut todettu mitään haittaa (8). Englantilaiset harjoittivat tuolloin Intiassa laajaa hamppumattojen ja -köysien kauppaa. Argumentit kannabiksesta mielenvikaisuuden ja kuoleman aiheuttajana jatkoivat eloaan 1930-luvulla Yhdysvalloissa, missä kannabis liittyi meksikolaissiirtolaisten tapoihin ja oli sitä kautta pelättävää ja kiellettävää. Lääkekäyttö Lääkekannabiksen käyttö Marihuanaa käytetään Yhdysvalloissa lääkkeenä potilaalle. Suomessa kannabiksen lääkkeellinen käyttö on kymmenen viime vuoden ajan ollut parinkymmenen erityisluvan varassa. Vuonna 2011 lupia annettiin yli

2 KATSAUS Kirjallisuutta 1 Hakkarainen P, Perälä J, Metso L. Kukkaa pukkaa kannabiksen kotikasvatus Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 2011;76: Christie N, Bruun K. Hyvä vihollinen: Huumausainepolitiikka Pohjolassa. Espoo: Weilin + Göös Puusniekka R, Soikkeli M. nnabiksesta+on+voitava+puhua+as iallisesti/ Hall W, Solowij N. Adverse effects of cannabis. Lancet 1998;352: Kannabis-teemanumero. Useita artikkeleita. Br J Psychiatry 2001;178: Russo EB, Jiang HE, Xiao L ym. Phytochemical and genetic analyses of ancient cannabis from Central Asia. J Exp Bot 2008;59: Romanov R. Hasis on vaarallinen huume. Suom Lääkäril 2003;58: Kendell R. Cannabis condemned: the proscription of Indian hemp. Addiction 2003;98: Heinälä P. Kannabis ja sen terveysvaikutukset. Duodecim 1998;114: Savolainen MJ, Huusko T, Keränen AM ym. Endokannabinoidit monivaikutteinen välittäjäainejärjestelmä mielihyvän ja syömiskäyttäytymisen säätelyssä. Duodecim 2004;120: Gaoni Y, Mechoulam R. Isolation, structure, and partial synthesis of an active constituent of hashish. Am Chem Soc 1964;86: Izzo A, Borrelli F, Capasso R ym. Non-psychotropic plant cannabinoids: new therapeutic opportunities from an ancient herb. Trends Pharmacol Sci 2009;30: Koob G, Le Moal M. Neurobiology of Addiction. Elsevier Vuori E, Ojanperä I, Nokua J, Ojansivu RL. Oikeuskemiallisesti todetut myrkytyskuolemat Suomessa vuosina Suom Lääkäril 2009;64: Gable R. Comparison of acute lethal toxicity of commonly abused psychoactive substances. Addiction 2004;99: Nutt D, King L, Phillips L. Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. Lancet 2010;376: Vardakou I, Pistos C, Spiliopoulou C. Spice drugs as a new trend: mode of action, identification and legislation. Toxicol Lett 2010;197(3): Devane W, Breuer A, Sheskin T ym. A novel probe for the cannabinoid receptor. J Med Chem 1992;35: Govaerts S, Hermans E, Lambert D. Comparison of cannabinoid ligands affinities and efficacies in murine tissues and in transfected cells expressing human recombinant cannabinoid receptors. Eur J Pharm Sci 2004;23: Devane WA, Hanus L, Breuer A ym. Isolation and structure of a brain constituent that binds to the cannabinoid receptor. Science 1992;258: Kunnolla tutkittuja lääkeindikaatioita on muutamia, ja niissäkin kannabis on teholtaan korkeintaan muiden lääkkeiden tasoa. Muihin lääkkeisiin verrattuna kannabiksen ainoa ylivertainen ominaisuus on ruokahalua parantava vaikutus, mikä pidentää kakektisten syöpä- ja AIDS-potilaiden elämää sairauden terminaalivaiheessa. Lääkekannabiksen käyttöön on mahdollista saada erityislupa erikoislääkärin perustellulla lausunnolla, jos muut vaihtoehdot on kokeiltu. Synteettisiä kannabinoleja on käytössä usealla kauppanimellä, ja niitä on erityisluvalla saatavissa kannabista helpommin Suomessakin (Erkki Palva, suullinen tiedonanto). Osa lääkekannabiksesta kiinnostuneista on epätoivoisia potilaita, jotka etsivät vielä yhtä mahdollisuutta lievittää kroonisia kipujaan tai esim. MS-taudin oireita. Osa on kuitenkin selkeästi pitkäaikaiskäyttäjiä, joilla sopiva sairaus voisi olla mahdollisuus laillistaa oma kannabiksen käyttö. Päihdyttävä vaikutus on joka tapauksessa merkittävä haittavaikutus, haluttiin sitä tai ei. Kannabisreseptorit ja synteettiset kannabinolit Kannabinoideja, niiden reseptoreja ja vaikutuksia on kuvattu aikaisemmin (9,10). Tässä kerrataan perusmekanismeja ja keskitytään uusimpiin kannabiksen käytön, riippuvuuden ja haittojen kannalta merkityksellisiin löydöksiin. Kannabiksen pääasiallinen psykoaktiivinen aine Δ 9 -tetrahydrokannabinoli (THC) löydettiin vasta vuonna 1964 (11), mutta pian koossa olikin tiedot jopa yli 500 kannabiksesta eristetystä molekyylistä, joiden joukossa on useita farmakologisesti mielenkiintoisia aineita (12). Poltetusta kannabistuotteesta THC imeytyy nopeasti ja pääsee 10 sekunnissa aivoihin, mutta suun kautta nautittuna THC imeytyy hitaammin ja huonommalla hyötyosuudella (13). Fysiologiset vaikutukset, esim. sykkeen kiihtyminen, kestävät yleensä tunnin, pari, mutta psykofarmakologiset vaikutukset nelisen tuntia. THC metaboloituu maksassa usean CYP450-entsyymin avulla, ja aineen puoliintumisaika on pitkä (20 60 t), useiden aineenvaihduntatuotteiden eliminoituessa vielä hitaammin. THC-karboksyylihappoa (THC-COOH) voidaan todeta virtsassa jopa kuukauden ajan runsaan käytön loputtua. Vaikka nykyiset kannabistuotteet ovat voimakkaampia ja sisältävät enemmän THC:ta kuin aikaisemmin, kannabis harvoin jos kos- kaan ainoana lääkeaineena yliannosteltuna aiheuttaa kuoleman. Tämä näkyy esimerkiksi Suomen oikeuslääketieteellisesti varmistetuissa huumekuolemissa (14), joista yhdessäkään kannabista ei ole katsottu tärkeimmäksi löydökseksi. Marihuanan akuutti tappava vaikutus onkin arvioitu vähäiseksi verrattuna muihin päihteisiin (15), ja kannabiksen käyttöön liittyvät yksilökohtaiset ja muille koituvat haitat on arvioitu vähäisemmiksi kuin tupakan ja varsinkin alkoholin (16). Vuonna 2008 löydettiin erilaisista internetin kautta saatavilla olleista laillisista poltettavista kasvirouheista (smoking blends, Spice) synteettisiä kannabinoidireseptoriagonisteja (esim. JWH-018 eli Jehova, HU-210) (17). Synteettisten kannabinoidien vaikutukset ovat samanlaisia kuin THC:n, mutta ne voivat olla vaikutuksiltaan huomattavasti voimakkaampia kuin kasviperäiset kannabinolit. HU-210 on tehokkain tunnettu täysagonisti, jonka teho on kertainen verrattuna osittaisagonisti THC:een (18,19). Onkin mahdollista, että kun näitä erittäin tehokkaita synteettisiä agonisteja yliannostellaan, elimistössä aikaansaadaan voimakkaampia vaikutuksia, esim. syvä sedaatio tai vahvoja hallusinaatioita. Elimistön oma kannabinoidijärjestelmä Noin 30 vuotta THC:n jälkeen löytyi ensimmäinen endogeeninen kannabinoidi, arakidonoyylietanoliamidi (anandamidi) (20). Nyt näitä uusia epätavallisia lipidivälittäjäaineita tunnetaan jo useita (tärkeimmät lienevät anandamiini ja 2-arakidonoyyliglyseroli). Ne kaikki syntetisoidaan tarpeen vaatiessa hermosoluissa ja muissa kudoksissa. Hermosoluissa anandamidin synteesi alkaa kalsiumin aktivoiman fosfolipaasin irrottaessa solukalvolta arakidonihappoa, minkä jälkeen muut entsyymit muuttavat arakidonihapon anandamidiksi. Tämä, kuten 2-arakidonoyyliglyserolikin, vapautuu huonosti tunnetulla mekanismilla postsynaptisesta hermosolusta ja diffundoituu ns. retrogradisena välittäjäaineena presynaptisiin kannabinoidireseptoreihin. Keskushermoston tärkein kannabinoidireseptori CB 1 toimii hyvin samalla tavalla kuin useat G-proteiineihin liittyneet reseptorit (opioidireseptorit, α2-adrenoreseptorit ja GABA B- tyypin reseptorit). Ne liittyvät Gi/o-proteiinien välityksellä presynaptisiin Ca 2+ -kanaviin estäen 418

3 tieteessä 21 Pertwee RG. The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: delta9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and delta9-tetrahydrocannabivarin. Br J Pharmacol 2008;153: Despres JP, Golay A, Sjostrom L. Effects of rimonabant on metabolic risk factors in overweight patients with dyslipidemia. N Engl J Med 2005;353: Van Gaal L, Rissanen A, Scheen A ym. Effects of the cannabinoid-1 receptor blocker rimonabant on weight reduction and cardiovascular risk factors in overweight patients: 1-year experience from the RIO-Europe study. Lancet 2005;365: Christensen R, Kristensen P, Bartels E ym. Efficacy and safety of the weight-loss drug rimonabant: a meta-analysis of randomised trials. Lancet 2007;370: O Hare J, Zielinski E, Cheng B ym. Central endocannabinoid signaling regulates hepatic glucose production and systemic lipolysis. Diabetes 2011;60: Jeong WI, Osei-Hyiaman D, Park O ym. Paracrine activation of hepatic CB1 receptors by stellate cell-derived endocannabinoids mediates alcoholic fatty liver. Cell Metab 2008;7: Osei-Hyiaman D, Liu J, Zhou L ym. Hepatic CB1 receptor is required for development of diet-induced steatosis, dyslipidemia, and insulin and leptin resistance in mice. J Clin Invest 2008;118: Tam J, Liu J, Mukhopadhyay B ym. Endocannabinoids in liver disease. Hepatology 2011;53: Wagner F, Anthony J. From first drug use to drug dependence; developmental periods of risk for dependence upon marijuana, cocaine, and alcohol. Neuropsychopharmacology 2002;26: Maldonado R, Berrendero F, Ozaita A, Robledo P. Neurochemical basis of cannabis addiction. Neuroscience 2011;181: Tanda G, Pontieri FE, Di Chiara G. Cannabinoid and heroin activation of mesolimbic dopamine transmission by a common mu1 opioid receptor mechanism. Science 1997;276: Liu Z, Han J, Jia L ym. Synaptic neurotransmission depression in ventral tegmental dopamine neurons and cannabinoid-associated addictive learning. PLoS One 2010;5:e Heikkinen A, Möykkynen T, Korpi ER. Long-lasting modulation of glutamatergic transmission in VTA dopamine neurons after a single dose of benzodiazepine agonists. Neuropsychopharmacology 2009;34: Saal D, Dong Y, Bonci A, Malenka R. Drugs of abuse and stress trigger a common synaptic adaptation in dopamine neurons. Neuron 2003;37: kalsiumin sisäänvirtausta ja siten muiden välittäjäaineiden, kuten glutamaatin ja GABA:n, vapautumista. Kannabinoidireseptorit vaikuttavat useissa hermoverkostoissa, varsinkin hippokampuksessa, basaaliganglioissa ja pikkuaivoissa, lyhytaikaiseen muovautumiseen ja ovat siten mukana mitä erilaisimmissa aivojen toiminnoissa yhtenä säätelijänä (21). Endokannabinoidit ja kannabinoidireseptoriagonistit vaikuttavat myös muutamaan muuhun kohdemolekyyliin (mm. CB 2 -reseptori, GPR55, eräät sensoriset TRP-reseptorikanavat ja hermosolujen lepojännitettä säätelevät TASK K + -kanavat), joita on vaihtelevasti hermostossa ja muissa kudoksissa. Kannabinoidien laajoista vaikutuksista saatiin kokemusta, kun vaikean lihavuuden hoitoon käytettiin CB 1 -antagonistia rimonabanttia. Lääke todettiin laajoissa kliinisissä kokeissa vähintään yhtä tehokkaaksi kuin muutkin lihavuuslääkkeet, ja samalla havaittiin myös sen suotuisat vaikutukset rasva-aineenvaihduntaan (22,23). Kliininen käyttö kompastui kuitenkin pian siihen, että lääke aiheutti liikaa keskushermostovaikutuksia, kuten masennus- ja ahdistusoireita (24). Lääke ehkä sotki elimistön omaa endokannabinoidivälitteistä mielialan säätelyjärjestelmää. On vielä epäselvää, syntyvätkö rimonabantin suotuisat metaboliavaikutukset sentraalisten vai perifeeristen CB 1 -reseptoreiden salpauksen kautta (25), mutta eläinmalleilla on voitu osoittaa, että estämällä CB 1 -reseptorien ilmentyminen selektiivisesti maksasoluissa eläimet eivät liho rasvadieetillä eivätkä kehitä alkoholirasvamaksaa (26,27). Endokannabinoidijärjestelmä toimiikin maksassa ja indusoituu erilaisissa maksaa rasittavissa tilanteissa (28). Valoa saattaa siis olla tunnelin päässä lihavuuden hoidossa CB-reseptoreja salpaamalla, mutta uudet antagonistit on saatava toimimaan etenkin keskushermoston ulkopuolella. Haitat Kannabinoidit huumausaineina Kannabikselle altistuneista noin 9 %:lle kehittyy riippuvuus (vrt. nikotiini 32 %, heroiini 23 %, alkoholi 15 %), eli kannabista käytetään kerralla suurempia määriä ja päivittäin useampia kertoja. Useimmat altistuneet pystyvät kuitenkin pitämään käytön kontrollissa (13,29). Riippuvuuden kehittäneellä ryhmällä ilmenee enemmän terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja, eikä käytön lopettaminen ole helppoa. Kannabiksen käyttöön liittyy toleranssin kehittyminen vaikutuksille. Vieroitusoireita ilmenee rajun käytön jälkeen, vaikka kannabinoidit eliminoituvat hitaasti oireita loiventaen. Eläinkokeissa on todettu, että eri eläinlajit annostelevat mielellään itselleen kannabista, kunhan annos on niin pieni, ettei se aiheuta aversiota (30). Kannabinoidit aktivoivat mesolimbista dopamiinirataa ja lisäävät dopamiinin vapautumista accumbens-tumakkeessa (mielihyväkeskus) kuten muutkin huumeet (31). Tarkka mekanismi on selvittämättä, mutta näyttää siltä, että kannabiksen aiheuttama synaptisten glutamaattivasteiden muutos dopamiinineuroneissa (32) ei ole samanlainen kuin useimpien muiden huumeiden ja bentsodiatsepiinien (33,34). µ-opioidireseptorit näyttävät olevan osallisina kannabinoidien palkitsevissa vaikutuksissa (31,35), kun taas suurten annosten aversiiviset vaikutukset estyvät kappa-opioireseptorien salpauksella (36,37). Toisaalta endokannabinoidit säätelevät tehokkaasti dopamiinisolujen aktiivisuutta vaikuttamalla retrogradisesti CB 1 -reseptorien välityksellä sekä glutamaatti- että GABAhermopäätteisiin. Endokannabinoidien onkin havaittu olevan mukana muiden huumeiden mekanismeissa, jotka aiheuttavat riippuvuudelle altistavia dopamiinisolujen toiminnan muutoksia (38). Kannabishäiriöiden hoidosta on vastikään ilmestynyt kotimainen artikkeli (39). Viihdekäytön riskit Robson (40) kuvasi lumipallomenetelmällä (entinen käyttäjä värvätään keräämään tutkimustietoa kaveripiiristään kyselylomakkeella) ihmisryhmän, joka käyttää huumetta (heroiinia, kokaiinia, ekstaasia), muttei hae apua, koska ongelmia ei ole. Myöhemmin on otettu käyttöön termi viihdekäyttö kuvaamaan niitä huumausaineiden käyttäjiä, jotka eivät ajaudu käytön vuoksi vaikeuksiin, erotuksena ongelmakäyttäjistä. Vastaavasti alkoholistien ja suurkuluttajien rinnalla puhutaan kohtuukäyttäjistä. Viihdekäyttäjä on terveydenhuollossa tärkeä tunnistaa, koska hän ei välttämättä tarvitse erityistä päihdehoitoa, ellei kyseessä ole alaikäinen tai henkilö, jonka kohdalla työ, lastensuojelu tai liikenneturvallisuus vaativat ottamaan käyttöön kantaa. Käytön vähentämiseen tai lopettamiseen voidaan ohjata motivoivan haastattelun tai mini-intervention menetelmin (39), ja viihde- 419

4 KATSAUS 35 Cadoni C, Valentini V, Di Chiara G. Behavioral sensitization to delta 9-tetrahydrocannabinol and crosssensitization with morphine: differential changes in accumbal shell and core dopamine transmission. J Neurochem 2008;106: Ghozland S, Matthes H, Simonin F ym. Motivational effects of cannabinoids are mediated by muopioid and kappa-opioid receptors. J Neurosci 2002;22: Zimmer A, Valjent E, Konig M ym. Absence of delta-9-tetrahydrocannabinol dysphoric effects in dynorphin-deficient mice. J Neurosci 2001;21: Riegel A, Lupica C. Independent presynaptic and postsynaptic mechanisms regulate endocannabinoid signaling at multiple synapses in the ventral tegmental area. J Neurosci 2004;24: Tacke U, Seppä K, Winstock A. Kannabiksen käyttäjä perusterveydenhuollossa Miten tutkin, miten hoidan ja milloin kirjoitan lähetteen? Duodecim 2011;127: Robson P, Bruce M. A comparison of visible and invisible users of amphetamine, cocaine and heroin: two distinct populations? Addiction 1997;92: van Winkel R ja Genetic Risk and Outcome of Psychosis (GROUP) Investigators. Family-based analysis of genetic variation underlying psychosis-inducing effects of cannabis: sibling analysis and proband follow-up. Arch Gen Psychiatry 2011;68: Kuepper R, van Os J, Lieb R ym. Continued cannabis use and risk of incidence and persistence of psychotic symptoms: 10 year follow-up cohort study. BMJ 2011;342:d Andréasson S, Allebeck P, Engström A, Rydberg U. Cannabis and schizophrenia. A longitudinal study of Swedish conscripts. Lancet 1987;2: Hickman M, Vickerman P, Macleod J ym. If cannabis caused schizophrenia how many cannabis users may need to be prevented in order to prevent one case of schizophrenia? England and Wales calculations. Addiction 2009;104: Read J, van Os J, Morrison A, Ross CA. Childhood trauma, psychosis and schizophrenia: a literature review with theoretical and clinical implications. Acta Psychiatr Scand 2005;112: Lutz B. Cannabioid CB1 receptors an memory function. J Eur Coll Neuropsychopharmacology 2004;Suppl 3: Marsicano G, Wotjak CT, Azad SC ym. The endogenous cannabinoid system controls extinction of aversive memories. Nature 2002;418: Sah P. Newer fear, cannabinoids are here. Nature 2002;418: Henquet C, Kuepper R. Does cannabidiol protect against the negative effects of THC? Br J Psychiatry 2010;197: käyttäjää on hyvä seurata siltä varalta, ettei kehity ongelmakäyttöä. Skitsofreniariski Kannabis aiheuttaa tunnetusti psykooseja (41), laukaisee skitsofrenian ennenaikaisesti (42), pahentaa olemassa olevan skitsofrenian oireita ja vaikeuttaa hoitoa, mutta aiheuttaako se skitsofreniaa? Laaja prospektiivinen ruotsalaistutkimus näyttää yhteyden nuoruuden kannabiksen käytön ja aikuisiän skitsofrenian välillä (43). Lukuisia samansuuntaisia tutkimustuloksia on saatu, ja niitä on tulkittu näyttönä kannabiksen skitsofreniaa aiheuttavasta vaikutuksesta. Mutta vaikka korrelaatio olisikin osoitettavissa, syy-yhteyttä tai varsinkaan sen suuntaa on vaikea osoittaa. Australialaistutkimuksessa todettiin laaja väestöpohjainen kannabiksen käytön kasvu, jota ei seurannutkaan skitsofrenian lisääntyminen (4). Vaikkakin tutkimuksessa on metodologisia epäselvyyksiä, lievempänä sama paradoksi on havaittavissa muissakin länsimaissa. On peräti laskettu, että tarvittaisiin kannabiksen viihdekäytöstä raitistettua nuorta, jotta saataisiin yksi skitsofrenia ehkäistyä (44). Paradoksin ratkaisu voi löytyä vaikkapa traumatutkimuksen puolelta. Skitsofreniapotilaiden vaikea traumatisoituminen on erittäin yleistä, jopa niin, että kaksi kolmasosaa skitsofrenioista olisi traumaperäisiä (45). Toisaalta on viitteitä, että endokannabinoidijärjestelmän luonnollisena tehtävänä olisi auttaa keskushermostoa unohtamaan traumaattisia tapahtumia (46). Kun eläin altistetaan traumalle, sen endokannabinoidijärjestelmä aktivoituu, ja tämä estää muistikuvaa tallentumasta. Poistogeeniset hiiret ilman kannabisreseptoria taas eivät rauhoitu trauman jälkeen eivätkä kykene unohtamaan (poisoppiminen, extinction) epämiellyttävää vihjettä, vaikka sitä ei enää seuraakaan trauma (47). Skitsofrenialle alttiiden traumatisoituneiden nuorten korostunut hakeutuminen muistia heikentävän ja ahdistusta helpottavan aineen pariin saattaa siis olla myös epätoivoinen itsehoitoyritys (48). Psykoosiherkille kannabiksen käyttö voi merkitä skitsofrenian puhkeamista aiemmin, se voi merkitä psykoosirelapsia tai että skitsofrenian hoito vaikeutuu kannabiksen lisätessä sekä positiivisia (harhaisuutta) että negatiivisia (syrjään vetäytyminen, toiminnanohjauksen heikkeneminen) oireita. Kannabista jo kokeilleelta nuorelta kannattaisi kysyä sen vaikutusta mielentilaan, koska tiedolla on ennustearvoa. Nuoren muuttuminen vetäytyväksi ja epäluuloiseksi on paljon suurempi psykoosiriski kuin hilpeäksi ja sosiaaliseksi muuttuminen, jolloin skitsofreniariskiä koskeva valistus on helpompi suunnata. Laatuvaihtelut THC:llä on psykooseja provosoiva vaikutus ainakin herkässä päässä (niillä, joilla on pieni katekoliortometyylitransferaasi- eli COMT-entsyymin aktiivisuus). Kannabis sisältää THC:n vastamyrkkyä, antipsykoottista kannabidiolia (49), jota on tutkittu jopa mahdollisena psykoosilääkkeenä vaikutustensa vuoksi (50). Kotiviljelyssä jalostetussa kannabiksessa on todettu suurentuneita THC:n absoluuttisia ja sitä kautta suhteellisia määriä. Vahvan synteettisen kannabinoidireseptoriagonistin (JWH-018) väärinkäyttö on saanut aikaan myrkytystiloja ja sekakäytössä kuolemantapauksia siksikin, koska siltä puuttuu CBD:n suojaava vaikutus. Kannabiksen lääkinnällisessä käytössä voidaan aineiden suhdetta säädellä ja kehittää analogeja, joiden avulla vaikutukset painottuvat potilaan ominaisuuksien mukaisiksi. Kivun hoitoon tarkoitetussa Sativex-suusuihkeessa CBD:n ja THC:n suhde on likipitäen 1:1. Rangaistavuuden merkitys Laillisuus ja rangaistavuus muualla Kannabis luokiteltiin jo vuoden 1961 YK:n huumausaineyleissopimuksessa ryhmään, joka on erittäin haitallinen ja josta eri ole lääkkeellistä hyötyä. Julkisessa keskustelussa vaaditaan ajoittain kannabiksen laillistamista, mutta asia ei suinkaan ole kaksijakoinen laillisuus-laittomuusdilemma. Kysymys on myös siitä, minkälainen lainsäädäntö käyttöä koskee ja miten sen toteutumista valvotaan. Koska kiinnijäämisen riski on äärimmäisen pieni, ei käytön laillistamisella (Australia) tai kieltämisellä (Tsekki) ole ollut merkittävää vaikutusta kannabiksen käyttömääriin. Terveysnäkökulmasta on tärkeää rajoittaa kannabiksen käyttöä, mutta vielä olennaisempaa on pitää nuoret kannabiksen kokeilijat ja käyttäjät erossa kovista huumeista ja niiden käyttäjistä. Yksi toimivaksi osoittautunut keino on erottaa kannabismarkkinat osittaisella sallivuudella kovien huumeiden markkinoista, ku- 420

5 tieteessä Osa lääkekannabiksen käyttäjistä etsii kivunlievistystä ja osa toivoo sopivasta sairaudesta veruketta laillistaa oma kannabiksen käyttö. 50 Scuderi C, Filippis DD, Iuvone T ym. Cannabidiol in medicine: a review of its therapeutic potential in CNS disorders. Phytother Res 2009;23: Pedersen W. Cannabis and social welfare assistance: a longitudinal study. Addiction 2011;106: Kainulainen H. Huumeiden käyttäjien rikosoikeudellinen kontrolli. Oikeuspoliitisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 245, Helsinki eu/publications/drug-profiles/ cannabis#prevalence Sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Pekka Laine: Kliininen opettaja (Alko Oy:n rahoitus). Esa R. Korpi: Ei sidonnaisuuksia. ten Hollannissa ja Kööpenhaminan Christianiassa on tapahtunut. Yhdysvaltojen joissakin osavaltioissa ja Kanadassa lääkkeellisen marihuanan käyttö on sallittua. Sveitsi on laillistanut marihuanan myynnin joitain vuosia sitten. Espanja laillisti kannabiksen 1980-luvulla, mutta kielsi sen myöhemmin. Englannissa käyttöön ei puututa. Saksassa kasvatus omaan käyttöön ja alle 30 gramman hallussapito on sallittua. Suomen rangaistuskäytännöt Kannabiksen käytön rangaistavuutta Suomessa säätelee huumausainelain ja asetuksen ohella rikoslain 50:2a huumausaineen käyttörikoksesta. Alle 10 hampputaimen kasvattamisesta vaaditaan sakkoja ja yli kymmenestä vankeutta. Kilo hashista tai 50 kasvia on törkeän huumausainerikoksen raja, josta seuraa yli kahden vuoden vankeusrangaistus. Poliisin toiminnan kannalta on ymmärrettävää tarve päästä suurempien rikosvyyhtien jäljille kannabiksen käyttäjien kautta, mutta toisaalla harmittomiksi itsensä luokittelevat viihdekäyttäjät valittavat ihmisoikeuksiensa puolesta. Suomessa lainsäädännön ja poliisitoiminnan suhde on ollut käänteinen Hollannin malliin verrattuna. Meillä poliisin tapana on ollut pelottelumielessä suhtautua ankarasti varsinkin nuoriin käyttäjiin pidättämällä heidät,tutkimalla kalenterit, kirjeet ja osoitekirjat. Poliisin pidättämäksi joutuminen ennusti erään tutkimuksen mukaan nuorten syrjäytymistä, muttei juurikaan saanut nuoria lopettamaan käyttöä (51). Nykykäytännön mukaan polttelusta kiinni jäänyt siis selviää rikesakoilla, mikä on käytännössä korvannut aiemman syyttämättäjättämiskäytännön (52). Kannabis ja liikenne Kannabis lisää liikenneonnettomuusriskiä heikentämällä muistia ja huomiokykyä ainakin aineen vaikutuksen keston ajaksi. Seerumin THC-pitoisuus korreloi akuuttiin päihtymystilaan, minkä selvittäminen ajokyvyn kannalta on olennaista, kun liikenteessä huumeille on nollatoleranssi. Virtsan huumeseuloissa kannabismetaboliitteja (kuten THC-COOH) näkyy vielä useiden viikkojen kuluttua aineen käytöstä. Rattijuopumustilanteessa poliisi mittaa nykyään jo tarkan THC-pitoisuuden pitkäkestoisten metaboliittien ohella. Poliisin seulonnassa käyttämä sylkitestaus ilmeisesti vähemmän herkkänä ilmaisee myös lähinnä akuuttia päihtymystilaa. Lopuksi Suomessa ihmistä on kasvattanut hamppua itse (1). Joka viides vuotias tuntee jonkun kasvattajan ja joka kolmas ikäluokan miespuolinen on polttanut itse. Suurin osa käytettävästä kannabiksesta siis tulee vaatekaappiviljelmistä. Kannabiksen viihdekäytöstä on tullut nuorelle aikuiselle ikäluokalle itsestäänselvyys. Eri sukupolvien suhtautuminen kannabiksen käyttöön vaihtelee. Pyrkimys huumeettomaan yhteiskuntaan, joka taitaa vieläkin olla Suomen virallinen doktriini, etääntyy kovaa vauhtia todellisuudesta. Toisaalta vastakkaissuuntaista muutosta on havaittavissa. Samalla kun reggaemusiikki jää muodista, on kannabiksen käyttö Länsi-Euroopassa vähentynyt jo vuosien ajan (53). n English summary > in english Cannabis comes out of the closet 421

6 ENGLISH SUMMARY Pekka Laine Clinical Lecturer, Associate Chief Physician University of Oulu, Oulu University Hospital, Department of Psychiatry Esa R. Korpi Professor of Pharmacology University of Helsinki, Institute of Biomedicine, Pharmacology Cannabis comes out of the closet Cannabis was banned as a typical drug of abuse during the last century. This labelling as an addictive and dangerous substance without any medical use clearly explains its illegal status. More recently, medical research has shown increasing interest in the medical use of natural cannabinoids. This review introduces the neurophysiology of natural cannabinoids and the endocannabinoid system. Novel cannabinoid receptor-active compounds have been developed for medical use. The first of them, rimonabant, was briefly available as a drug for severe obesity, but was withdrawn due to depressive and suicidal adverse effects. This growing interest has been paralleled by increasing acceptability, self-growing in wardrobes and use of cannabis amongst young adults in Finland. Questions relating to legislation and altered general and professional attitudes are discussed. 421a

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

kipuun, yhdistetään muuhun hoitoon Mutta ei vakavia haittoja Akuutti toksisuus olematon paras teho ja annoksen titraus vaporisoimalla

kipuun, yhdistetään muuhun hoitoon Mutta ei vakavia haittoja Akuutti toksisuus olematon paras teho ja annoksen titraus vaporisoimalla } Vaikutusmekanismit kohtalaisesti tunnettuja } Lääke vs viihdekäyttö: ANNOKSESSA voi olla kertaluokan ero } THC:lla Vaatimaton teho yksinään esim. kipuun, yhdistetään muuhun hoitoon Mutta ei vakavia haittoja

Lisätiedot

Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2.

Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2. Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2.2014 Kannabis Hamppukasvista/Cannabis Sativa) saatavien erilaisten valmisteiden

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

KANNABIS (JA MUUT HUUMEET) VALISTAJAN HAASTEENA - PÄIVÄN YHTEENVETO. Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, VTT Sosiaali- ja terveysministeriö

KANNABIS (JA MUUT HUUMEET) VALISTAJAN HAASTEENA - PÄIVÄN YHTEENVETO. Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, VTT Sosiaali- ja terveysministeriö KANNABIS (JA MUUT HUUMEET) VALISTAJAN HAASTEENA - PÄIVÄN YHTEENVETO Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, VTT Sosiaali- ja terveysministeriö Erilaisia aineita Erilaisia käyttötapoja Erilaisia ikäryhmiä

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Kotikasvatus missä mennään? Kannabiksen kotikasvattajille tehdyn kyselytutkimuksen alustavaa satoa

Kotikasvatus missä mennään? Kannabiksen kotikasvattajille tehdyn kyselytutkimuksen alustavaa satoa Kotikasvatus missä mennään? Kannabiksen kotikasvattajille tehdyn kyselytutkimuksen alustavaa satoa XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9. 10.10.2013 Osastojohtaja Pekka Hakkarainen Terveyden

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

Tietoiskut. - muuntohuumeet - kannabis - stimulantit

Tietoiskut. - muuntohuumeet - kannabis - stimulantit Tietoiskut - muuntohuumeet - kannabis - stimulantit 1 Netissä työn tueksi esim. www.paihdelinkki.fi www.nuortenlinkki.fi www.mielenterveystalo.fi : hae tunnukset ammattilaisosioon www.nuortenmielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Helsingin Paasitornissa Mikko Salasuo, dosentti, VTT,

Helsingin Paasitornissa Mikko Salasuo, dosentti, VTT, Suomalaisen huumekulttuurin muutos Terveysneuvontapäivät 2011 Helsingin Paasitornissa 21 22.9.2011 Mikko Salasuo, dosentti, VTT, Nuorisotutkimusseura ry. Kaksi teemaa 1. Tuoreen huumekyselyn tulokset ja

Lisätiedot

Mitä tehdä? Solja Niemelä. Työelämäprofessori (psykiatria ja päihdelääketiede) Oulun yliopisto

Mitä tehdä? Solja Niemelä. Työelämäprofessori (psykiatria ja päihdelääketiede) Oulun yliopisto Kannabista käyttävä nuori Mitä tehdä? Solja Niemelä Työelämäprofessori (psykiatria ja päihdelääketiede) Oulun yliopisto Ylilääkäri Psykiatrian tulosalue, Lapin sairaanhoitopiiri Oletko koskaan käyttänyt

Lisätiedot

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 Päihdelääketieteen päivät 11.3.2016 Kansallismuseo, Helsinki 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 1 JOHDANTO 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 2 Huumetilanteen

Lisätiedot

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 - Youth Attitudes on Drugs - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

AJOTERVEYDEN ARVIOINTI

AJOTERVEYDEN ARVIOINTI AJOTERVEYDEN ARVIOINTI PÄIHDELÄÄKÄRIN NÄKÖKULMASTA MONEN TEKIJÄN TASAPAINOILUA Poliisiammattikorkeakoulu 26.10.2016 Reijo Laitinen Psykiatrian erikoislääkäri A-klinikkasäätiö Sisä-Suomen palvelualue Hämeenlinna,

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA!

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! vihjeet.etela-savo@poliisi.fi Poliisilaki Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten

Lisätiedot

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland ZA5563 Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland EUROBAROMETER 2011 Youth attitudes on drugs D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY MERKITSE SOPIVIN] Mies... 1 Nainen... 2 D2. Minkä

Lisätiedot

TOSITIETOA. Kannabis

TOSITIETOA. Kannabis TOSITIETOA Kannabis Kannabis on erityisen haitallista nuorille Kannabiksen käytöstä on monenlaista haittaa nuoruusiässä, jolloin aivot ovat erityisen alttiit päihteiden aiheuttamille häiriötekijöille.

Lisätiedot

EI JULKAISTAVAKSI ENNEN 23.11.2006 KLO 11.00 CET/BRYSSELIN AIKAA

EI JULKAISTAVAKSI ENNEN 23.11.2006 KLO 11.00 CET/BRYSSELIN AIKAA HUUMEET EUROOPASSA FAKTATIETOA JA LUKUJA EMCDDA:n Vuosiraportti 2006 Euroopan huumeongelmasta sekä Tilastotiedote 2006 (2006 Statistical bulletin) Ei julkaistavaksi ennen: klo 11.00 CET 23.11.2006 Nämä

Lisätiedot

Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä?

Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä? Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä? Professori Jouko Miettunen Elinikäisen

Lisätiedot

Kannabis, valistus ja tutkimus

Kannabis, valistus ja tutkimus Markku Soikkeli, erikoissuunnittelija, ehkäisevä päihdetyö Kannabis, valistus ja tutkimus Zen ja epävarmuuden sietämisen taito Puhutaan huumeista Tampere 18.2.2014 Tutkimustietoon nojaava valistus helpommin

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

Päihteet väkivallan riskitekijöinä. 8.4.2016 Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema

Päihteet väkivallan riskitekijöinä. 8.4.2016 Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema Päihteet väkivallan riskitekijöinä 8.4.2016 Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema Päihteet Alkoholi Tupakka Lääkeaineet Huumausaineet Mitkä ovat huumausaineita?

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku Päihdeilmiö-rastirata Tehtävien purku Rasti 1. Totta vai tarua päihteistä 1. Yli 90 % tupakoivista aikuisista on aloittanut tupakoinnin alaikäisenä. Totta. Lähes kaikki nykyisin tupakoivat aikuiset ovat

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma

Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma Sanna Kailanto 1 Doping Kilpaurheilijoiden suorituskyvyn parantaminen 1950-luvulta lähtien. Käyttö levinnyt aktiiviurheilun ulkopuolelle.

Lisätiedot

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA Pekka Saarnio terapeuttivaikutus, asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde sekä asiakkaan hoitoa koskevat odotukset (N = 327/33) terapeutin motiivit hakeutua alalle (N =

Lisätiedot

Nuorten humalahakuisen juomisen yhteys aivomuutoksiin

Nuorten humalahakuisen juomisen yhteys aivomuutoksiin Nuorten humalahakuisen juomisen yhteys aivomuutoksiin Noora Heikkinen, YTM, LK tohtorikoulutettava KYS Kliininen radiologia noora.heikkinen@uef.fi 6.11.2015 Sisältö Nuori ja alkoholi hanke & kuvantamistulokset

Lisätiedot

Huumausainerikoksista Keski-Suomen maakunnassa

Huumausainerikoksista Keski-Suomen maakunnassa Huumausainerikoksista Keski-Suomen maakunnassa Esityksen sisältö Sisä-Suomen poliisilaitos Huumausainerikokset Huumausainerikollisuus tilastojen valossa Huumausaineista tilanne kentällä Hoitoonohjaus ja

Lisätiedot

DIABETES JA AIVOT AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI

DIABETES JA AIVOT AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI DIABETES JA AIVOT AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI Outi Heikkilä Valtakunnallinen diabetespäivä 17.11.2015 AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI 1. AIVOJEN INSULIININ FYSIOLOGINEN ROOLI? 2. MITÄ AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1 Tärkeää tietoa Herantis Pharma Oy ( Yhtiö ) on laatinut

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

response letter Jouko Miettunen

response letter Jouko Miettunen response letter Jouko Miettunen 4.11.2013 Miten kannattaa vastata kommentteihin jotta lopputulos olisi paras mahdollinen? Tieteellisen lehden arviointijärjestelmä päätoimittaja(t) lehtien toimituskunta

Lisätiedot

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Martta Forsell, the Finnish Focal Point 26/11/2013 Martta Forsell 1 Primary drug (n= 2 688) Hypnotics,

Lisätiedot

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry SSTY:n EMC-seminaari EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit SESKO ry 2016-10-04 Tässä esityksessä käsitellään Yleistä täydentävistä (collateral, -1 sarja, horisontaaliset) ja eritysvaatimuksia

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito Tervey&ä Lapista 2015 Solja Niemelä Psykiatrian professori, ylilääkäri Oulun yliopisto Lapin sairaanhoitopiiri Kaksoisdiagnoosi? Määritelmä Esiintyvyys Kliininen

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää?

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Taneli Raivio, LT, dosentti Erikoistuva lääkäri HYKS Lastenklinikka sekä Biomedicum Helsinki, Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA

Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA Kipuluento / 2016 / ESH Anneli Järvinen- Paananen Kipu koskettaa monia Kivun kanssa

Lisätiedot

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry PUHETTA PÄIHTEISTÄ Kouvola 21.9.2011 Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Nuoret ja päihteet Sisältö: Päihteidenkäytön funktiot Päihteistä puhumisen kulttuuri Päihteet näkyvät Työelämässä

Lisätiedot

Opioidit ja kipu. Päihdepsykiatrin vinkkejä

Opioidit ja kipu. Päihdepsykiatrin vinkkejä Opioidit ja kipu Päihdepsykiatrin vinkkejä LSHP alueellinen koulutus 17.2.2016 Solja Niemelä Työelämäprofessori (psykiatria ja päihdelääketiede)) Kliinisen neurotieteentutkimusyksikkö, Oulun yliopisto

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena

Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena Liikunta ja oppiminen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsinki Eero Haapala, FT Childhood Health & Active Living Reserach Group Biolääketieteen

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto Saatavuus merkittävä osa psyykkisesti oireilevista suomalaisista ei ilmeisesti hae tai ei eri

Lisätiedot

Hakusessa-hanke 4.2.2014

Hakusessa-hanke 4.2.2014 MITÄ ON RIIPPUVUUS? PSYKIATRIAN PROFESSORI SOLJA NIEMELÄ PÄIHDELÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS OULUN YLIOPISTO, LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Hyvinvointi hakusessa hankkeen luentosarja 4.2.2014 Mitä on riippuvuus

Lisätiedot

Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito

Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito Lääkärin rooli tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden hoidossa Pfizer lounassymposium Lääkäripäivät 2015 Klas Winell LT, EL, Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Ovatko lumelääketutkimukset välttämättömiä lumelääke mittaa tutkimuksen kykyä osoittaa eroja eri hoitoryhmien välillä tautiin/oireeseen

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Kannabis ilmiönä ja valistajan haasteena ja kuinka vastaamme haasteeseen?

Kannabis ilmiönä ja valistajan haasteena ja kuinka vastaamme haasteeseen? Kannabis ilmiönä ja valistajan haasteena ja kuinka vastaamme haasteeseen? 20.4.2016 kim.kannussaari@ehyt.fi 050 597 7555 @KimKannussaari Miten puhua kannabiksesta -hanke Yhteistyössä Suomen Terveydenhoitajaliitto

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

Huumeet ja lääkkeet kuolemansyynä. Pirkko Kriikku, FT, oikeuskemisti

Huumeet ja lääkkeet kuolemansyynä. Pirkko Kriikku, FT, oikeuskemisti Huumeet ja lääkkeet kuolemansyynä Pirkko Kriikku, FT, oikeuskemisti Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvitys Määritelty laissa (Laki kuolemansyyn selvittämisestä 459/1973) Oikeuslääkäri tekee Ruumiinavaus

Lisätiedot

Nuuskatupakka vahingoittaa elimistöä

Nuuskatupakka vahingoittaa elimistöä Nuuskatupakka vahingoittaa elimistöä dos, el Kristiina Patja Johtava ylilääkäri, Kirkkonummen terveyskeskus Tupakka, nikotiini ja media Kenen sanoja valitsemme? Haitallinen - vähemmän haitallinen haitaton?

Lisätiedot

Huumeet & Alkoholi. USKONNON PÄÄTTÖTYÖ Kpl: 41. Oma mielipide päihteistä...

Huumeet & Alkoholi. USKONNON PÄÄTTÖTYÖ Kpl: 41. Oma mielipide päihteistä... USKONNON PÄÄTTÖTYÖ Kpl: 41 Huumeet & Alkoholi Jokaiselle ihmisellä tulee tietty aika nuoruudessa jolloin tekee mieli kokeilla päihteitä, se on harmillista mutta totta. Nuorten päihteiden kokeilu alkaa

Lisätiedot

Miten Harjoittelu Muokkaa Aivoja?

Miten Harjoittelu Muokkaa Aivoja? UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Miten Harjoittelu Muokkaa Aivoja? Janne Avela & Susanne Kumpulainen Hermolihasjärjestelmän tutkimuskeskus, Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Sisältö: Aivojen plastisuus

Lisätiedot

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA Anne Poikolainen Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Sovatek 25.5.2016 Päihteiden käytön tunnistamisen vaikeudesta

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Lapsen saattohoito. Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

Lapsen saattohoito. Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri  Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Lapsen saattohoito Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi www.etene.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sidonnaisuudet ei kaupallisia sidonnaisuuksia lastentautien erikoislääkäri

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta TOSITIETOA Nuuska Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta Nuuska on haitallista. Tämän vuoksi nuuskan myyminen elinkeinotoiminnassa on laitonta Suomessa ja muualla Euroopan unionissa, Ruotsia lukuun ottamatta.

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Oikeuslääketieteellisten ruumiinavauksien

Oikeuslääketieteellisten ruumiinavauksien Oikeuslääketiede Lääke, myrkky, huume vai taasko viina? Erkki Vuori, Ilkka Ojanperä, Riitta-Leena Ojansivu ja Raija Nieminen Suomalainen kuolemansyyn selvitys on kattava ja perusteellinen. Oikeuskemiallisten

Lisätiedot

LONKKAKIPUTUTKIMUS / 08-09 Alkukysely 1 (Lähetetty kotiin tai imuroitu verkosta, marras- joulukuu 2008)

LONKKAKIPUTUTKIMUS / 08-09 Alkukysely 1 (Lähetetty kotiin tai imuroitu verkosta, marras- joulukuu 2008) LONKKAKIPUTUTKIMUS / 08-09 Alkukysely 1 (Lähetetty kotiin tai imuroitu verkosta, marras- joulukuu 2008) Kiitos, että olette päättänyt osallistua tutkimukseen, jossa selvitetään nivelrikkovaivaisten koirien

Lisätiedot

SAV? Milloin CT riittää?

SAV? Milloin CT riittää? SAV? Milloin CT riittää? Evl Akuuttilääketiede To Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia 1 Potilastapaus 28- vuotias nainen vastaanotolla klo 12 Hypotyreoosi, hyvässä hoitotasapainossa Lääkityksenä Thyroxin

Lisätiedot

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Mitä rekisteriaineistot ovat? yleensä alkuaan hallinnollisia tarpeita

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö 1 INTERVENTIOMATERIAALI YLÄKOULUIKÄISTEN VANHEMPAINILTAAN Tavoitteena huoltajien tietoisuuden lisääminen nuorten päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Interventiomateriaali sisältää 1.

Lisätiedot

6430/13 AJL/mrc DG D 2C

6430/13 AJL/mrc DG D 2C EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2013 (OR. en) 6430/13 Toimielinten välinen asia: 2013/0021 (NLE) CORDROGUE 17 SAN 53 OC 64 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS 4-metyyliamfetamiinin

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Version 6, 14 August Etukansi. TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute

Version 6, 14 August Etukansi. TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute Etukansi TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA: INSTANYL -NENÄSUMUTE SYÖPÄÄN LIITTYVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

PÄIHTEET JA LIIKENNE. EU päihteet liikenteessä tutkimusrintamalla: mitä odotettavissa? Kaarina Langel

PÄIHTEET JA LIIKENNE. EU päihteet liikenteessä tutkimusrintamalla: mitä odotettavissa? Kaarina Langel PÄIHTEET JA LIIKENNE EU päihteet liikenteessä tutkimusrintamalla: mitä odotettavissa? Kaarina Langel 15.5.2008 Liikenneonnettomuuksista Maailmassa Yli kaksi miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

KANSANTERVEYSLAITOS TEOREETTINEN LAUSUNTO 1(4) Huumelaboratorio 11.3.2002 Mannerheimintie 166 00300 Helsinki 30 Puh.: 09-47441; Fax: 09-4744 8553

KANSANTERVEYSLAITOS TEOREETTINEN LAUSUNTO 1(4) Huumelaboratorio 11.3.2002 Mannerheimintie 166 00300 Helsinki 30 Puh.: 09-47441; Fax: 09-4744 8553 KANSANTERVEYSLAITOS TEOREETTINEN LAUSUNTO 1(4) Huumelaboratorio 11.3.2002 Mannerheimintie 166 00300 Helsinki 30 Puh.: 09-47441; Fax: 09-4744 8553 Valtionsyyttäjä Petri Jääskeläinen Valtakunnansyyttäjän

Lisätiedot

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 Lapsuus, nuoruus ja keski-iän päihteidenkäyttö FT, vanhempi tutkija, Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö Tuuli.pitkanen@a-klinikka.fi (http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely)

Lisätiedot

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto:

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: 1 DES Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: / 200 Ohjeet: Tässä kyselylomakkeessa on 28 kysymystä kokemuksista, joita Sinulla saattaa ilmetä arkielämässäsi. Me olemme kiinnostuneita siitä, onko Sinulla,

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi?

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? E.H. Opas alkoholin riskikäytön tunnistamiseen ja vähentämiseen. Sait täyttämästäsi AUDIT-C -testistä yhteensä pistettä. o Mies saitko 6 pistettä tai enemmän? Tutustu tähän

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Rattijuopon sosiaalinen tausta ja kuolleisuus. Karoliina Karjalainen AHTS seminaari 25.10.2012

Rattijuopon sosiaalinen tausta ja kuolleisuus. Karoliina Karjalainen AHTS seminaari 25.10.2012 Rattijuopon sosiaalinen tausta ja kuolleisuus Karoliina Karjalainen AHTS seminaari 25.10.2012 Tausta Rattijuoppojen taustaa tutkittu verraten vähän Rattijuopon elämänkaari -tutkimus Suomen Akatemian rahoitus

Lisätiedot

Tuloksia 100 marginaalissa elävän helsinkiläisen huumeiden käyttäjän haastatteluista

Tuloksia 100 marginaalissa elävän helsinkiläisen huumeiden käyttäjän haastatteluista Stadin nistit Tuloksia 100 marginaalissa elävän helsinkiläisen huumeiden käyttäjän haastatteluista * Lähde: Tuukka Tammi, Tuuli Pitkänen & Jussi Perälä (2011): Stadin nistit huonoosaisten helsinkiläisten

Lisätiedot