Kannabis tulee kaapista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannabis tulee kaapista"

Transkriptio

1 KATSAUS tieteessä Pekka Laine psykiatrian erikoislääkäri, kliininen opettaja, apulaisylilääkäri Oulun yliopisto, OYS, psykiatrian klinikka Esa R. Korpi farmakologian professori Helsingin yliopisto, Biolääketieteen laitos, Farmakologia Kannabis tulee kaapista Kannabista pidetään yhä vaarallisen huumausaineen perikuvana. Porttiteorian mukaan se on ovi laittomien huumeiden maailmaan, jossa väistämätön lopputulos on heroiinikuolema. Kannabiksen lääkkeelliset käyttömuodot ovat olleet olemattomia verrattuna muihin perushuumeisiin, opioideihin, amfetamiineihin ja kokaiiniin. Koska kannabiksella on ollut pelkän huumeen status, tutkimus sen lääkekäytöstä on ollut vähäistä. Uusi kotimainen tutkimus on näyttänyt kannabiksen levittäytyneen laajalti viihdekäyttöaineeksi myös Suomeen. Se on täällä ja kasvaa tuhansissa vaatekaapeissa lampun alla. Vertaisarvioitu VV Kannabis on vahvasti tunteilla ladattu aihe, joka jakaa mielipiteet aineen käytön puolesta ja vastaan (1). Kahtiajako on ymmärrettävää, ja molempien mielipiteiden kannattajat perustelevat äänekkäästi omaa näkemystään. Lukija voi löytää artikkelista sekä omaa kantaansa tukevaa että vastakkaistakin näyttöä. Käytön puolustajat eivät näe samalla tavalla aineen haittoja kuin vastustajat. Toisaalta käytön puolustajat ovat joutuneet olemaan tutkimusnäytön tulkinnan suhteen altavastaajan asemassa jo 50 vuotta. Vastustajien kiihkeimmät rivistöt taas koostuvat pääasiassa entisistä huumeongelmaisista tai päihteidenkäyttäjien omaisista, joille on edullista nähdä ongelmat vain aineessa, ei itsessä tai läheisessä. Tieteellinen näkökulmakin on helposti värittynyt tarkoitushakuiseksi. Tämän vuoksi on vaikea antaa kiistattomia ohjeita siitä, miten käytännön lääkärin tulisi suhtautua kannabikseen. Jo vuonna 1984 julkaistussa kirjassa (2) valotettiin ristiriitaa ja vaadittiin neutraalia keskustelua aiheesta kuten uudemmassakin kirjoittelussa (3). Arvostettujen kansainvälisten lehtien laajoissa katsauksissa ja teemanumeroissa on esitetty näkemys, jonka mukaan kannabiksesta on vähemmän haittaa kuin alkoholista tai tupakasta (4,5). Tutkimuksissa todettujen haittojen jäätyä vähäisiksi on korostettu porttiteoriaa, jossa kannabis on tie koviin huumeisiin. Kannabiksen yleisyys yleisimpänä laittomana huumeena toki tukee tätä käsitystä, mutta toisaalta käytön siirtymistä kaikkien aineiden välillä tapahtuu koko ajan ilman kannabistakin. Ei voi olla porttia, ellei ole aitoja. Kannabiksen käytön historiaa Lääkeyrttinä kannabista on käytetty tuhansia vuosia. Vanhin tunnettu kätköpaikka löytyi vastikään Kiinasta 2700 vuotta vanhasta samaanin haudasta (6). Kuituhampun historia on pitkä ja kietoutuu köysinä koko purjelaivojen valtakauteen ja brittiläiseen imperiumiin. Vallattuaan Egyptin Napoleon Bonaparte laati vuonna 1800 kannabiksen käytön kieltävän säädöksen, jonka mukaan kasvin lehtien polttajat menettävät järkensä, väkivaltaisuus sekoittaa heidän päänsä ja he heittäytyvät kaikenlaisiin kohtuuttomuuksiin (7). Vuonna 1925 egyptiläiset ehdottivat kannabiksen kansainvälistä kieltämistä Kansainliiton oopiumikonferenssissa. Perusteena oli, että kannabis on vähintään yhtä haitallinen kuin oopiumi. Kokouksessa todettiin kannabiksen aiheuttavan mm. mielisairautta, voimakasta riippuvuutta ja jopa murhia sekä kannibalismia. Lisäksi todettiin, että aine on erityisen vaarallista ja että siihen ei tunneta vastamyrkkyä. Konferenssin englantilaiset osallistujat vastustivat kieltoa perusteenaan laaja selvitys (Indian Hemp Drugs Commission Report 1894), jossa kannabiksen päihdekäytöstä ei ollut todettu mitään haittaa (8). Englantilaiset harjoittivat tuolloin Intiassa laajaa hamppumattojen ja -köysien kauppaa. Argumentit kannabiksesta mielenvikaisuuden ja kuoleman aiheuttajana jatkoivat eloaan 1930-luvulla Yhdysvalloissa, missä kannabis liittyi meksikolaissiirtolaisten tapoihin ja oli sitä kautta pelättävää ja kiellettävää. Lääkekäyttö Lääkekannabiksen käyttö Marihuanaa käytetään Yhdysvalloissa lääkkeenä potilaalle. Suomessa kannabiksen lääkkeellinen käyttö on kymmenen viime vuoden ajan ollut parinkymmenen erityisluvan varassa. Vuonna 2011 lupia annettiin yli

2 KATSAUS Kirjallisuutta 1 Hakkarainen P, Perälä J, Metso L. Kukkaa pukkaa kannabiksen kotikasvatus Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 2011;76: Christie N, Bruun K. Hyvä vihollinen: Huumausainepolitiikka Pohjolassa. Espoo: Weilin + Göös Puusniekka R, Soikkeli M. nnabiksesta+on+voitava+puhua+as iallisesti/ Hall W, Solowij N. Adverse effects of cannabis. Lancet 1998;352: Kannabis-teemanumero. Useita artikkeleita. Br J Psychiatry 2001;178: Russo EB, Jiang HE, Xiao L ym. Phytochemical and genetic analyses of ancient cannabis from Central Asia. J Exp Bot 2008;59: Romanov R. Hasis on vaarallinen huume. Suom Lääkäril 2003;58: Kendell R. Cannabis condemned: the proscription of Indian hemp. Addiction 2003;98: Heinälä P. Kannabis ja sen terveysvaikutukset. Duodecim 1998;114: Savolainen MJ, Huusko T, Keränen AM ym. Endokannabinoidit monivaikutteinen välittäjäainejärjestelmä mielihyvän ja syömiskäyttäytymisen säätelyssä. Duodecim 2004;120: Gaoni Y, Mechoulam R. Isolation, structure, and partial synthesis of an active constituent of hashish. Am Chem Soc 1964;86: Izzo A, Borrelli F, Capasso R ym. Non-psychotropic plant cannabinoids: new therapeutic opportunities from an ancient herb. Trends Pharmacol Sci 2009;30: Koob G, Le Moal M. Neurobiology of Addiction. Elsevier Vuori E, Ojanperä I, Nokua J, Ojansivu RL. Oikeuskemiallisesti todetut myrkytyskuolemat Suomessa vuosina Suom Lääkäril 2009;64: Gable R. Comparison of acute lethal toxicity of commonly abused psychoactive substances. Addiction 2004;99: Nutt D, King L, Phillips L. Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. Lancet 2010;376: Vardakou I, Pistos C, Spiliopoulou C. Spice drugs as a new trend: mode of action, identification and legislation. Toxicol Lett 2010;197(3): Devane W, Breuer A, Sheskin T ym. A novel probe for the cannabinoid receptor. J Med Chem 1992;35: Govaerts S, Hermans E, Lambert D. Comparison of cannabinoid ligands affinities and efficacies in murine tissues and in transfected cells expressing human recombinant cannabinoid receptors. Eur J Pharm Sci 2004;23: Devane WA, Hanus L, Breuer A ym. Isolation and structure of a brain constituent that binds to the cannabinoid receptor. Science 1992;258: Kunnolla tutkittuja lääkeindikaatioita on muutamia, ja niissäkin kannabis on teholtaan korkeintaan muiden lääkkeiden tasoa. Muihin lääkkeisiin verrattuna kannabiksen ainoa ylivertainen ominaisuus on ruokahalua parantava vaikutus, mikä pidentää kakektisten syöpä- ja AIDS-potilaiden elämää sairauden terminaalivaiheessa. Lääkekannabiksen käyttöön on mahdollista saada erityislupa erikoislääkärin perustellulla lausunnolla, jos muut vaihtoehdot on kokeiltu. Synteettisiä kannabinoleja on käytössä usealla kauppanimellä, ja niitä on erityisluvalla saatavissa kannabista helpommin Suomessakin (Erkki Palva, suullinen tiedonanto). Osa lääkekannabiksesta kiinnostuneista on epätoivoisia potilaita, jotka etsivät vielä yhtä mahdollisuutta lievittää kroonisia kipujaan tai esim. MS-taudin oireita. Osa on kuitenkin selkeästi pitkäaikaiskäyttäjiä, joilla sopiva sairaus voisi olla mahdollisuus laillistaa oma kannabiksen käyttö. Päihdyttävä vaikutus on joka tapauksessa merkittävä haittavaikutus, haluttiin sitä tai ei. Kannabisreseptorit ja synteettiset kannabinolit Kannabinoideja, niiden reseptoreja ja vaikutuksia on kuvattu aikaisemmin (9,10). Tässä kerrataan perusmekanismeja ja keskitytään uusimpiin kannabiksen käytön, riippuvuuden ja haittojen kannalta merkityksellisiin löydöksiin. Kannabiksen pääasiallinen psykoaktiivinen aine Δ 9 -tetrahydrokannabinoli (THC) löydettiin vasta vuonna 1964 (11), mutta pian koossa olikin tiedot jopa yli 500 kannabiksesta eristetystä molekyylistä, joiden joukossa on useita farmakologisesti mielenkiintoisia aineita (12). Poltetusta kannabistuotteesta THC imeytyy nopeasti ja pääsee 10 sekunnissa aivoihin, mutta suun kautta nautittuna THC imeytyy hitaammin ja huonommalla hyötyosuudella (13). Fysiologiset vaikutukset, esim. sykkeen kiihtyminen, kestävät yleensä tunnin, pari, mutta psykofarmakologiset vaikutukset nelisen tuntia. THC metaboloituu maksassa usean CYP450-entsyymin avulla, ja aineen puoliintumisaika on pitkä (20 60 t), useiden aineenvaihduntatuotteiden eliminoituessa vielä hitaammin. THC-karboksyylihappoa (THC-COOH) voidaan todeta virtsassa jopa kuukauden ajan runsaan käytön loputtua. Vaikka nykyiset kannabistuotteet ovat voimakkaampia ja sisältävät enemmän THC:ta kuin aikaisemmin, kannabis harvoin jos kos- kaan ainoana lääkeaineena yliannosteltuna aiheuttaa kuoleman. Tämä näkyy esimerkiksi Suomen oikeuslääketieteellisesti varmistetuissa huumekuolemissa (14), joista yhdessäkään kannabista ei ole katsottu tärkeimmäksi löydökseksi. Marihuanan akuutti tappava vaikutus onkin arvioitu vähäiseksi verrattuna muihin päihteisiin (15), ja kannabiksen käyttöön liittyvät yksilökohtaiset ja muille koituvat haitat on arvioitu vähäisemmiksi kuin tupakan ja varsinkin alkoholin (16). Vuonna 2008 löydettiin erilaisista internetin kautta saatavilla olleista laillisista poltettavista kasvirouheista (smoking blends, Spice) synteettisiä kannabinoidireseptoriagonisteja (esim. JWH-018 eli Jehova, HU-210) (17). Synteettisten kannabinoidien vaikutukset ovat samanlaisia kuin THC:n, mutta ne voivat olla vaikutuksiltaan huomattavasti voimakkaampia kuin kasviperäiset kannabinolit. HU-210 on tehokkain tunnettu täysagonisti, jonka teho on kertainen verrattuna osittaisagonisti THC:een (18,19). Onkin mahdollista, että kun näitä erittäin tehokkaita synteettisiä agonisteja yliannostellaan, elimistössä aikaansaadaan voimakkaampia vaikutuksia, esim. syvä sedaatio tai vahvoja hallusinaatioita. Elimistön oma kannabinoidijärjestelmä Noin 30 vuotta THC:n jälkeen löytyi ensimmäinen endogeeninen kannabinoidi, arakidonoyylietanoliamidi (anandamidi) (20). Nyt näitä uusia epätavallisia lipidivälittäjäaineita tunnetaan jo useita (tärkeimmät lienevät anandamiini ja 2-arakidonoyyliglyseroli). Ne kaikki syntetisoidaan tarpeen vaatiessa hermosoluissa ja muissa kudoksissa. Hermosoluissa anandamidin synteesi alkaa kalsiumin aktivoiman fosfolipaasin irrottaessa solukalvolta arakidonihappoa, minkä jälkeen muut entsyymit muuttavat arakidonihapon anandamidiksi. Tämä, kuten 2-arakidonoyyliglyserolikin, vapautuu huonosti tunnetulla mekanismilla postsynaptisesta hermosolusta ja diffundoituu ns. retrogradisena välittäjäaineena presynaptisiin kannabinoidireseptoreihin. Keskushermoston tärkein kannabinoidireseptori CB 1 toimii hyvin samalla tavalla kuin useat G-proteiineihin liittyneet reseptorit (opioidireseptorit, α2-adrenoreseptorit ja GABA B- tyypin reseptorit). Ne liittyvät Gi/o-proteiinien välityksellä presynaptisiin Ca 2+ -kanaviin estäen 418

3 tieteessä 21 Pertwee RG. The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: delta9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and delta9-tetrahydrocannabivarin. Br J Pharmacol 2008;153: Despres JP, Golay A, Sjostrom L. Effects of rimonabant on metabolic risk factors in overweight patients with dyslipidemia. N Engl J Med 2005;353: Van Gaal L, Rissanen A, Scheen A ym. Effects of the cannabinoid-1 receptor blocker rimonabant on weight reduction and cardiovascular risk factors in overweight patients: 1-year experience from the RIO-Europe study. Lancet 2005;365: Christensen R, Kristensen P, Bartels E ym. Efficacy and safety of the weight-loss drug rimonabant: a meta-analysis of randomised trials. Lancet 2007;370: O Hare J, Zielinski E, Cheng B ym. Central endocannabinoid signaling regulates hepatic glucose production and systemic lipolysis. Diabetes 2011;60: Jeong WI, Osei-Hyiaman D, Park O ym. Paracrine activation of hepatic CB1 receptors by stellate cell-derived endocannabinoids mediates alcoholic fatty liver. Cell Metab 2008;7: Osei-Hyiaman D, Liu J, Zhou L ym. Hepatic CB1 receptor is required for development of diet-induced steatosis, dyslipidemia, and insulin and leptin resistance in mice. J Clin Invest 2008;118: Tam J, Liu J, Mukhopadhyay B ym. Endocannabinoids in liver disease. Hepatology 2011;53: Wagner F, Anthony J. From first drug use to drug dependence; developmental periods of risk for dependence upon marijuana, cocaine, and alcohol. Neuropsychopharmacology 2002;26: Maldonado R, Berrendero F, Ozaita A, Robledo P. Neurochemical basis of cannabis addiction. Neuroscience 2011;181: Tanda G, Pontieri FE, Di Chiara G. Cannabinoid and heroin activation of mesolimbic dopamine transmission by a common mu1 opioid receptor mechanism. Science 1997;276: Liu Z, Han J, Jia L ym. Synaptic neurotransmission depression in ventral tegmental dopamine neurons and cannabinoid-associated addictive learning. PLoS One 2010;5:e Heikkinen A, Möykkynen T, Korpi ER. Long-lasting modulation of glutamatergic transmission in VTA dopamine neurons after a single dose of benzodiazepine agonists. Neuropsychopharmacology 2009;34: Saal D, Dong Y, Bonci A, Malenka R. Drugs of abuse and stress trigger a common synaptic adaptation in dopamine neurons. Neuron 2003;37: kalsiumin sisäänvirtausta ja siten muiden välittäjäaineiden, kuten glutamaatin ja GABA:n, vapautumista. Kannabinoidireseptorit vaikuttavat useissa hermoverkostoissa, varsinkin hippokampuksessa, basaaliganglioissa ja pikkuaivoissa, lyhytaikaiseen muovautumiseen ja ovat siten mukana mitä erilaisimmissa aivojen toiminnoissa yhtenä säätelijänä (21). Endokannabinoidit ja kannabinoidireseptoriagonistit vaikuttavat myös muutamaan muuhun kohdemolekyyliin (mm. CB 2 -reseptori, GPR55, eräät sensoriset TRP-reseptorikanavat ja hermosolujen lepojännitettä säätelevät TASK K + -kanavat), joita on vaihtelevasti hermostossa ja muissa kudoksissa. Kannabinoidien laajoista vaikutuksista saatiin kokemusta, kun vaikean lihavuuden hoitoon käytettiin CB 1 -antagonistia rimonabanttia. Lääke todettiin laajoissa kliinisissä kokeissa vähintään yhtä tehokkaaksi kuin muutkin lihavuuslääkkeet, ja samalla havaittiin myös sen suotuisat vaikutukset rasva-aineenvaihduntaan (22,23). Kliininen käyttö kompastui kuitenkin pian siihen, että lääke aiheutti liikaa keskushermostovaikutuksia, kuten masennus- ja ahdistusoireita (24). Lääke ehkä sotki elimistön omaa endokannabinoidivälitteistä mielialan säätelyjärjestelmää. On vielä epäselvää, syntyvätkö rimonabantin suotuisat metaboliavaikutukset sentraalisten vai perifeeristen CB 1 -reseptoreiden salpauksen kautta (25), mutta eläinmalleilla on voitu osoittaa, että estämällä CB 1 -reseptorien ilmentyminen selektiivisesti maksasoluissa eläimet eivät liho rasvadieetillä eivätkä kehitä alkoholirasvamaksaa (26,27). Endokannabinoidijärjestelmä toimiikin maksassa ja indusoituu erilaisissa maksaa rasittavissa tilanteissa (28). Valoa saattaa siis olla tunnelin päässä lihavuuden hoidossa CB-reseptoreja salpaamalla, mutta uudet antagonistit on saatava toimimaan etenkin keskushermoston ulkopuolella. Haitat Kannabinoidit huumausaineina Kannabikselle altistuneista noin 9 %:lle kehittyy riippuvuus (vrt. nikotiini 32 %, heroiini 23 %, alkoholi 15 %), eli kannabista käytetään kerralla suurempia määriä ja päivittäin useampia kertoja. Useimmat altistuneet pystyvät kuitenkin pitämään käytön kontrollissa (13,29). Riippuvuuden kehittäneellä ryhmällä ilmenee enemmän terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja, eikä käytön lopettaminen ole helppoa. Kannabiksen käyttöön liittyy toleranssin kehittyminen vaikutuksille. Vieroitusoireita ilmenee rajun käytön jälkeen, vaikka kannabinoidit eliminoituvat hitaasti oireita loiventaen. Eläinkokeissa on todettu, että eri eläinlajit annostelevat mielellään itselleen kannabista, kunhan annos on niin pieni, ettei se aiheuta aversiota (30). Kannabinoidit aktivoivat mesolimbista dopamiinirataa ja lisäävät dopamiinin vapautumista accumbens-tumakkeessa (mielihyväkeskus) kuten muutkin huumeet (31). Tarkka mekanismi on selvittämättä, mutta näyttää siltä, että kannabiksen aiheuttama synaptisten glutamaattivasteiden muutos dopamiinineuroneissa (32) ei ole samanlainen kuin useimpien muiden huumeiden ja bentsodiatsepiinien (33,34). µ-opioidireseptorit näyttävät olevan osallisina kannabinoidien palkitsevissa vaikutuksissa (31,35), kun taas suurten annosten aversiiviset vaikutukset estyvät kappa-opioireseptorien salpauksella (36,37). Toisaalta endokannabinoidit säätelevät tehokkaasti dopamiinisolujen aktiivisuutta vaikuttamalla retrogradisesti CB 1 -reseptorien välityksellä sekä glutamaatti- että GABAhermopäätteisiin. Endokannabinoidien onkin havaittu olevan mukana muiden huumeiden mekanismeissa, jotka aiheuttavat riippuvuudelle altistavia dopamiinisolujen toiminnan muutoksia (38). Kannabishäiriöiden hoidosta on vastikään ilmestynyt kotimainen artikkeli (39). Viihdekäytön riskit Robson (40) kuvasi lumipallomenetelmällä (entinen käyttäjä värvätään keräämään tutkimustietoa kaveripiiristään kyselylomakkeella) ihmisryhmän, joka käyttää huumetta (heroiinia, kokaiinia, ekstaasia), muttei hae apua, koska ongelmia ei ole. Myöhemmin on otettu käyttöön termi viihdekäyttö kuvaamaan niitä huumausaineiden käyttäjiä, jotka eivät ajaudu käytön vuoksi vaikeuksiin, erotuksena ongelmakäyttäjistä. Vastaavasti alkoholistien ja suurkuluttajien rinnalla puhutaan kohtuukäyttäjistä. Viihdekäyttäjä on terveydenhuollossa tärkeä tunnistaa, koska hän ei välttämättä tarvitse erityistä päihdehoitoa, ellei kyseessä ole alaikäinen tai henkilö, jonka kohdalla työ, lastensuojelu tai liikenneturvallisuus vaativat ottamaan käyttöön kantaa. Käytön vähentämiseen tai lopettamiseen voidaan ohjata motivoivan haastattelun tai mini-intervention menetelmin (39), ja viihde- 419

4 KATSAUS 35 Cadoni C, Valentini V, Di Chiara G. Behavioral sensitization to delta 9-tetrahydrocannabinol and crosssensitization with morphine: differential changes in accumbal shell and core dopamine transmission. J Neurochem 2008;106: Ghozland S, Matthes H, Simonin F ym. Motivational effects of cannabinoids are mediated by muopioid and kappa-opioid receptors. J Neurosci 2002;22: Zimmer A, Valjent E, Konig M ym. Absence of delta-9-tetrahydrocannabinol dysphoric effects in dynorphin-deficient mice. J Neurosci 2001;21: Riegel A, Lupica C. Independent presynaptic and postsynaptic mechanisms regulate endocannabinoid signaling at multiple synapses in the ventral tegmental area. J Neurosci 2004;24: Tacke U, Seppä K, Winstock A. Kannabiksen käyttäjä perusterveydenhuollossa Miten tutkin, miten hoidan ja milloin kirjoitan lähetteen? Duodecim 2011;127: Robson P, Bruce M. A comparison of visible and invisible users of amphetamine, cocaine and heroin: two distinct populations? Addiction 1997;92: van Winkel R ja Genetic Risk and Outcome of Psychosis (GROUP) Investigators. Family-based analysis of genetic variation underlying psychosis-inducing effects of cannabis: sibling analysis and proband follow-up. Arch Gen Psychiatry 2011;68: Kuepper R, van Os J, Lieb R ym. Continued cannabis use and risk of incidence and persistence of psychotic symptoms: 10 year follow-up cohort study. BMJ 2011;342:d Andréasson S, Allebeck P, Engström A, Rydberg U. Cannabis and schizophrenia. A longitudinal study of Swedish conscripts. Lancet 1987;2: Hickman M, Vickerman P, Macleod J ym. If cannabis caused schizophrenia how many cannabis users may need to be prevented in order to prevent one case of schizophrenia? England and Wales calculations. Addiction 2009;104: Read J, van Os J, Morrison A, Ross CA. Childhood trauma, psychosis and schizophrenia: a literature review with theoretical and clinical implications. Acta Psychiatr Scand 2005;112: Lutz B. Cannabioid CB1 receptors an memory function. J Eur Coll Neuropsychopharmacology 2004;Suppl 3: Marsicano G, Wotjak CT, Azad SC ym. The endogenous cannabinoid system controls extinction of aversive memories. Nature 2002;418: Sah P. Newer fear, cannabinoids are here. Nature 2002;418: Henquet C, Kuepper R. Does cannabidiol protect against the negative effects of THC? Br J Psychiatry 2010;197: käyttäjää on hyvä seurata siltä varalta, ettei kehity ongelmakäyttöä. Skitsofreniariski Kannabis aiheuttaa tunnetusti psykooseja (41), laukaisee skitsofrenian ennenaikaisesti (42), pahentaa olemassa olevan skitsofrenian oireita ja vaikeuttaa hoitoa, mutta aiheuttaako se skitsofreniaa? Laaja prospektiivinen ruotsalaistutkimus näyttää yhteyden nuoruuden kannabiksen käytön ja aikuisiän skitsofrenian välillä (43). Lukuisia samansuuntaisia tutkimustuloksia on saatu, ja niitä on tulkittu näyttönä kannabiksen skitsofreniaa aiheuttavasta vaikutuksesta. Mutta vaikka korrelaatio olisikin osoitettavissa, syy-yhteyttä tai varsinkaan sen suuntaa on vaikea osoittaa. Australialaistutkimuksessa todettiin laaja väestöpohjainen kannabiksen käytön kasvu, jota ei seurannutkaan skitsofrenian lisääntyminen (4). Vaikkakin tutkimuksessa on metodologisia epäselvyyksiä, lievempänä sama paradoksi on havaittavissa muissakin länsimaissa. On peräti laskettu, että tarvittaisiin kannabiksen viihdekäytöstä raitistettua nuorta, jotta saataisiin yksi skitsofrenia ehkäistyä (44). Paradoksin ratkaisu voi löytyä vaikkapa traumatutkimuksen puolelta. Skitsofreniapotilaiden vaikea traumatisoituminen on erittäin yleistä, jopa niin, että kaksi kolmasosaa skitsofrenioista olisi traumaperäisiä (45). Toisaalta on viitteitä, että endokannabinoidijärjestelmän luonnollisena tehtävänä olisi auttaa keskushermostoa unohtamaan traumaattisia tapahtumia (46). Kun eläin altistetaan traumalle, sen endokannabinoidijärjestelmä aktivoituu, ja tämä estää muistikuvaa tallentumasta. Poistogeeniset hiiret ilman kannabisreseptoria taas eivät rauhoitu trauman jälkeen eivätkä kykene unohtamaan (poisoppiminen, extinction) epämiellyttävää vihjettä, vaikka sitä ei enää seuraakaan trauma (47). Skitsofrenialle alttiiden traumatisoituneiden nuorten korostunut hakeutuminen muistia heikentävän ja ahdistusta helpottavan aineen pariin saattaa siis olla myös epätoivoinen itsehoitoyritys (48). Psykoosiherkille kannabiksen käyttö voi merkitä skitsofrenian puhkeamista aiemmin, se voi merkitä psykoosirelapsia tai että skitsofrenian hoito vaikeutuu kannabiksen lisätessä sekä positiivisia (harhaisuutta) että negatiivisia (syrjään vetäytyminen, toiminnanohjauksen heikkeneminen) oireita. Kannabista jo kokeilleelta nuorelta kannattaisi kysyä sen vaikutusta mielentilaan, koska tiedolla on ennustearvoa. Nuoren muuttuminen vetäytyväksi ja epäluuloiseksi on paljon suurempi psykoosiriski kuin hilpeäksi ja sosiaaliseksi muuttuminen, jolloin skitsofreniariskiä koskeva valistus on helpompi suunnata. Laatuvaihtelut THC:llä on psykooseja provosoiva vaikutus ainakin herkässä päässä (niillä, joilla on pieni katekoliortometyylitransferaasi- eli COMT-entsyymin aktiivisuus). Kannabis sisältää THC:n vastamyrkkyä, antipsykoottista kannabidiolia (49), jota on tutkittu jopa mahdollisena psykoosilääkkeenä vaikutustensa vuoksi (50). Kotiviljelyssä jalostetussa kannabiksessa on todettu suurentuneita THC:n absoluuttisia ja sitä kautta suhteellisia määriä. Vahvan synteettisen kannabinoidireseptoriagonistin (JWH-018) väärinkäyttö on saanut aikaan myrkytystiloja ja sekakäytössä kuolemantapauksia siksikin, koska siltä puuttuu CBD:n suojaava vaikutus. Kannabiksen lääkinnällisessä käytössä voidaan aineiden suhdetta säädellä ja kehittää analogeja, joiden avulla vaikutukset painottuvat potilaan ominaisuuksien mukaisiksi. Kivun hoitoon tarkoitetussa Sativex-suusuihkeessa CBD:n ja THC:n suhde on likipitäen 1:1. Rangaistavuuden merkitys Laillisuus ja rangaistavuus muualla Kannabis luokiteltiin jo vuoden 1961 YK:n huumausaineyleissopimuksessa ryhmään, joka on erittäin haitallinen ja josta eri ole lääkkeellistä hyötyä. Julkisessa keskustelussa vaaditaan ajoittain kannabiksen laillistamista, mutta asia ei suinkaan ole kaksijakoinen laillisuus-laittomuusdilemma. Kysymys on myös siitä, minkälainen lainsäädäntö käyttöä koskee ja miten sen toteutumista valvotaan. Koska kiinnijäämisen riski on äärimmäisen pieni, ei käytön laillistamisella (Australia) tai kieltämisellä (Tsekki) ole ollut merkittävää vaikutusta kannabiksen käyttömääriin. Terveysnäkökulmasta on tärkeää rajoittaa kannabiksen käyttöä, mutta vielä olennaisempaa on pitää nuoret kannabiksen kokeilijat ja käyttäjät erossa kovista huumeista ja niiden käyttäjistä. Yksi toimivaksi osoittautunut keino on erottaa kannabismarkkinat osittaisella sallivuudella kovien huumeiden markkinoista, ku- 420

5 tieteessä Osa lääkekannabiksen käyttäjistä etsii kivunlievistystä ja osa toivoo sopivasta sairaudesta veruketta laillistaa oma kannabiksen käyttö. 50 Scuderi C, Filippis DD, Iuvone T ym. Cannabidiol in medicine: a review of its therapeutic potential in CNS disorders. Phytother Res 2009;23: Pedersen W. Cannabis and social welfare assistance: a longitudinal study. Addiction 2011;106: Kainulainen H. Huumeiden käyttäjien rikosoikeudellinen kontrolli. Oikeuspoliitisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 245, Helsinki eu/publications/drug-profiles/ cannabis#prevalence Sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Pekka Laine: Kliininen opettaja (Alko Oy:n rahoitus). Esa R. Korpi: Ei sidonnaisuuksia. ten Hollannissa ja Kööpenhaminan Christianiassa on tapahtunut. Yhdysvaltojen joissakin osavaltioissa ja Kanadassa lääkkeellisen marihuanan käyttö on sallittua. Sveitsi on laillistanut marihuanan myynnin joitain vuosia sitten. Espanja laillisti kannabiksen 1980-luvulla, mutta kielsi sen myöhemmin. Englannissa käyttöön ei puututa. Saksassa kasvatus omaan käyttöön ja alle 30 gramman hallussapito on sallittua. Suomen rangaistuskäytännöt Kannabiksen käytön rangaistavuutta Suomessa säätelee huumausainelain ja asetuksen ohella rikoslain 50:2a huumausaineen käyttörikoksesta. Alle 10 hampputaimen kasvattamisesta vaaditaan sakkoja ja yli kymmenestä vankeutta. Kilo hashista tai 50 kasvia on törkeän huumausainerikoksen raja, josta seuraa yli kahden vuoden vankeusrangaistus. Poliisin toiminnan kannalta on ymmärrettävää tarve päästä suurempien rikosvyyhtien jäljille kannabiksen käyttäjien kautta, mutta toisaalla harmittomiksi itsensä luokittelevat viihdekäyttäjät valittavat ihmisoikeuksiensa puolesta. Suomessa lainsäädännön ja poliisitoiminnan suhde on ollut käänteinen Hollannin malliin verrattuna. Meillä poliisin tapana on ollut pelottelumielessä suhtautua ankarasti varsinkin nuoriin käyttäjiin pidättämällä heidät,tutkimalla kalenterit, kirjeet ja osoitekirjat. Poliisin pidättämäksi joutuminen ennusti erään tutkimuksen mukaan nuorten syrjäytymistä, muttei juurikaan saanut nuoria lopettamaan käyttöä (51). Nykykäytännön mukaan polttelusta kiinni jäänyt siis selviää rikesakoilla, mikä on käytännössä korvannut aiemman syyttämättäjättämiskäytännön (52). Kannabis ja liikenne Kannabis lisää liikenneonnettomuusriskiä heikentämällä muistia ja huomiokykyä ainakin aineen vaikutuksen keston ajaksi. Seerumin THC-pitoisuus korreloi akuuttiin päihtymystilaan, minkä selvittäminen ajokyvyn kannalta on olennaista, kun liikenteessä huumeille on nollatoleranssi. Virtsan huumeseuloissa kannabismetaboliitteja (kuten THC-COOH) näkyy vielä useiden viikkojen kuluttua aineen käytöstä. Rattijuopumustilanteessa poliisi mittaa nykyään jo tarkan THC-pitoisuuden pitkäkestoisten metaboliittien ohella. Poliisin seulonnassa käyttämä sylkitestaus ilmeisesti vähemmän herkkänä ilmaisee myös lähinnä akuuttia päihtymystilaa. Lopuksi Suomessa ihmistä on kasvattanut hamppua itse (1). Joka viides vuotias tuntee jonkun kasvattajan ja joka kolmas ikäluokan miespuolinen on polttanut itse. Suurin osa käytettävästä kannabiksesta siis tulee vaatekaappiviljelmistä. Kannabiksen viihdekäytöstä on tullut nuorelle aikuiselle ikäluokalle itsestäänselvyys. Eri sukupolvien suhtautuminen kannabiksen käyttöön vaihtelee. Pyrkimys huumeettomaan yhteiskuntaan, joka taitaa vieläkin olla Suomen virallinen doktriini, etääntyy kovaa vauhtia todellisuudesta. Toisaalta vastakkaissuuntaista muutosta on havaittavissa. Samalla kun reggaemusiikki jää muodista, on kannabiksen käyttö Länsi-Euroopassa vähentynyt jo vuosien ajan (53). n English summary > in english Cannabis comes out of the closet 421

6 ENGLISH SUMMARY Pekka Laine Clinical Lecturer, Associate Chief Physician University of Oulu, Oulu University Hospital, Department of Psychiatry Esa R. Korpi Professor of Pharmacology University of Helsinki, Institute of Biomedicine, Pharmacology Cannabis comes out of the closet Cannabis was banned as a typical drug of abuse during the last century. This labelling as an addictive and dangerous substance without any medical use clearly explains its illegal status. More recently, medical research has shown increasing interest in the medical use of natural cannabinoids. This review introduces the neurophysiology of natural cannabinoids and the endocannabinoid system. Novel cannabinoid receptor-active compounds have been developed for medical use. The first of them, rimonabant, was briefly available as a drug for severe obesity, but was withdrawn due to depressive and suicidal adverse effects. This growing interest has been paralleled by increasing acceptability, self-growing in wardrobes and use of cannabis amongst young adults in Finland. Questions relating to legislation and altered general and professional attitudes are discussed. 421a

ESIINTYMINEN: vihertävänä, kellertävänä tai ruskeana rouheena (marihuana) vaalean harmahtavana, ruskeana tai miltei mustana (hasis)

ESIINTYMINEN: vihertävänä, kellertävänä tai ruskeana rouheena (marihuana) vaalean harmahtavana, ruskeana tai miltei mustana (hasis) 4.11.2014 LÄHDE: Cannabis sativa -hamppukasvi - Yleisimmin käytetty huumausaine ESIINTYMINEN: vihertävänä, kellertävänä tai ruskeana rouheena (marihuana) vaalean harmahtavana, ruskeana tai miltei mustana

Lisätiedot

KANNABIKSEN LÄÄKEKÄYTTÖ. Timo Seppälä LKT, dosentti Ylilääkäri, THL

KANNABIKSEN LÄÄKEKÄYTTÖ. Timo Seppälä LKT, dosentti Ylilääkäri, THL KANNABIKSEN LÄÄKEKÄYTTÖ Timo Seppälä LKT, dosentti Ylilääkäri, THL Kannabis Lääkekäytön historia 8000 eaa Kiina, Taiwan: päihde ruoka ym. 4000 eaa Assyria: päihde 3000-2000 eaa Kiina: lääke -farmakologi

Lisätiedot

Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2.

Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2. Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2.2014 Kannabis Hamppukasvista/Cannabis Sativa) saatavien erilaisten valmisteiden

Lisätiedot

kipuun, yhdistetään muuhun hoitoon Mutta ei vakavia haittoja Akuutti toksisuus olematon paras teho ja annoksen titraus vaporisoimalla

kipuun, yhdistetään muuhun hoitoon Mutta ei vakavia haittoja Akuutti toksisuus olematon paras teho ja annoksen titraus vaporisoimalla } Vaikutusmekanismit kohtalaisesti tunnettuja } Lääke vs viihdekäyttö: ANNOKSESSA voi olla kertaluokan ero } THC:lla Vaatimaton teho yksinään esim. kipuun, yhdistetään muuhun hoitoon Mutta ei vakavia haittoja

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden neurobiologia

Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tiina Merivuori, keuhkosairauksien ja allergologian el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry 7 s Nikotiinin valtimo- ja laskimoveripitoisuudet

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

Neuropeptidit, opiaatit ja niihin liittyvät mekanismit. Pertti Panula Biolääketieteen laitos 2013

Neuropeptidit, opiaatit ja niihin liittyvät mekanismit. Pertti Panula Biolääketieteen laitos 2013 Neuropeptidit, opiaatit ja niihin liittyvät mekanismit Pertti Panula Biolääketieteen laitos 2013 Neuroendokriinisen järjestelmän säätely elimistössä Neuropeptidit Peptidirakenteisia hermovälittäjäaineita

Lisätiedot

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiniriippuvuus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiini On keskushermoston reseptoreita stimuloiva ja sen välittäjäaineita (asetylkoliini,

Lisätiedot

Tietoiskut. - muuntohuumeet - kannabis - stimulantit

Tietoiskut. - muuntohuumeet - kannabis - stimulantit Tietoiskut - muuntohuumeet - kannabis - stimulantit 1 Netissä työn tueksi esim. www.paihdelinkki.fi www.nuortenlinkki.fi www.mielenterveystalo.fi : hae tunnukset ammattilaisosioon www.nuortenmielenterveystalo.fi

Lisätiedot

KANNABIS (JA MUUT HUUMEET) VALISTAJAN HAASTEENA - PÄIVÄN YHTEENVETO. Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, VTT Sosiaali- ja terveysministeriö

KANNABIS (JA MUUT HUUMEET) VALISTAJAN HAASTEENA - PÄIVÄN YHTEENVETO. Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, VTT Sosiaali- ja terveysministeriö KANNABIS (JA MUUT HUUMEET) VALISTAJAN HAASTEENA - PÄIVÄN YHTEENVETO Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, VTT Sosiaali- ja terveysministeriö Erilaisia aineita Erilaisia käyttötapoja Erilaisia ikäryhmiä

Lisätiedot

Kannabiksen monet kasvot (PÄLY:n torstaikoulutus 7.4.2011)

Kannabiksen monet kasvot (PÄLY:n torstaikoulutus 7.4.2011) Kannabiksen monet kasvot (PÄLY:n torstaikoulutus 7.4.2011) Ulrich Tacke, LKT Farmakologian dosentti (Itä-Suomen yliop.) Päihdelääketieteen dos. (Tampereen yliop.) Ei sidonnaisuuksia Kannabiskasvia voi

Lisätiedot

Tulevaisuuden lääkkeet päihdetyössä. Petri Hyytiä Kansanterveyslaitos Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto

Tulevaisuuden lääkkeet päihdetyössä. Petri Hyytiä Kansanterveyslaitos Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto Tulevaisuuden lääkkeet päihdetyössä Petri Hyytiä Kansanterveyslaitos Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto Alkoholismin lääkehoito Alkoholiriippuvuus on krooninen sairaus Psykososiaalisilla hoidoilla

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

Mitä tehdä? Solja Niemelä. Työelämäprofessori (psykiatria ja päihdelääketiede) Oulun yliopisto

Mitä tehdä? Solja Niemelä. Työelämäprofessori (psykiatria ja päihdelääketiede) Oulun yliopisto Kannabista käyttävä nuori Mitä tehdä? Solja Niemelä Työelämäprofessori (psykiatria ja päihdelääketiede) Oulun yliopisto Ylilääkäri Psykiatrian tulosalue, Lapin sairaanhoitopiiri Oletko koskaan käyttänyt

Lisätiedot

Kotikasvatus missä mennään? Kannabiksen kotikasvattajille tehdyn kyselytutkimuksen alustavaa satoa

Kotikasvatus missä mennään? Kannabiksen kotikasvattajille tehdyn kyselytutkimuksen alustavaa satoa Kotikasvatus missä mennään? Kannabiksen kotikasvattajille tehdyn kyselytutkimuksen alustavaa satoa XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9. 10.10.2013 Osastojohtaja Pekka Hakkarainen Terveyden

Lisätiedot

Muuntohuumeet ehkäisevän työn, valvonnan ja palvelujärjestelmän haasteena

Muuntohuumeet ehkäisevän työn, valvonnan ja palvelujärjestelmän haasteena Muuntohuumeet ehkäisevän työn, valvonnan ja palvelujärjestelmän haasteena Elina Kotovirta, VTT, Erikoissuunnittelija Päihde- ja mielenterveyspäivät 12.10.2011 Mistä puhutaan? MDPV, mcpp, Bromo Dragonfly,

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017

Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017 Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017 5 op 6 PBL tapausta Farmis Farmakodynamiikka ja Farmakokinetiikka Autonomisen hermoston farmakologia Neurologisten sairauksien hoidossa

Lisätiedot

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland ZA5563 Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland EUROBAROMETER 2011 Youth attitudes on drugs D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY MERKITSE SOPIVIN] Mies... 1 Nainen... 2 D2. Minkä

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia AJANKOHTAISISTA HUUMAUSAINEISTA

Kysymyksiä ja vastauksia AJANKOHTAISISTA HUUMAUSAINEISTA Kysymyksiä ja vastauksia AJANKOHTAISISTA HUUMAUSAINEISTA 2014 MUUNTOHUUMEET Mitä ovat muuntohuumeet? Muuntohuumeet ovat useimmiten tunnetuista huumausaineista muunneltuja aineita, joita käytetään päihtymistarkoituksessa.

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 Päihdelääketieteen päivät 11.3.2016 Kansallismuseo, Helsinki 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 1 JOHDANTO 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 2 Huumetilanteen

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Riippuvuuden tunnusmerkkejä voimakas halu tai pakonomainen tarve käyttää

Lisätiedot

TOSITIETOA. Kannabis

TOSITIETOA. Kannabis TOSITIETOA Kannabis Kannabis on erityisen haitallista nuorille Kannabiksen käytöstä on monenlaista haittaa nuoruusiässä, jolloin aivot ovat erityisen alttiit päihteiden aiheuttamille häiriötekijöille.

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 - Youth Attitudes on Drugs - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

Helsingin Paasitornissa Mikko Salasuo, dosentti, VTT,

Helsingin Paasitornissa Mikko Salasuo, dosentti, VTT, Suomalaisen huumekulttuurin muutos Terveysneuvontapäivät 2011 Helsingin Paasitornissa 21 22.9.2011 Mikko Salasuo, dosentti, VTT, Nuorisotutkimusseura ry. Kaksi teemaa 1. Tuoreen huumekyselyn tulokset ja

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

Huumetilanne Suomessa. Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija

Huumetilanne Suomessa. Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija Huumetilanne Suomessa Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija Aikuisväestön huumeiden käyttö 9.5.2014 Huumetilanne Suomessa / Karjalainen 2 Väestökyselyt

Lisätiedot

Bentsodiatsepiiniriippuvaisen hoidon toteuttaminen avoterveydenhuollossa

Bentsodiatsepiiniriippuvaisen hoidon toteuttaminen avoterveydenhuollossa Bentsodiatsepiiniriippuvaisen hoidon toteuttaminen avoterveydenhuollossa J-P. Visapää, LL Kymenlaakson A-klinikkatoimi Helsingin Diakonissalaitos, Huumepäivystysosasto Taustaa Suurin osa suomalaisista

Lisätiedot

Päihteettömyyden edistäminen

Päihteettömyyden edistäminen Päihteettömyyden edistäminen opas nuorille Tämä opas on sinulle, koska olet tärkeä. Mari Tahvanainen Sairaanhoitajaopiskelija Karelia Ammattikorkeakoulu PAREMPI ARKI RY 08/2017 Kauppatie 4, 81200 Eno.

Lisätiedot

KANNABISILMIÖ (LÄHI)HISTORIASTA NYKYAIKAAN SUOMESSA

KANNABISILMIÖ (LÄHI)HISTORIASTA NYKYAIKAAN SUOMESSA KANNABISILMIÖ (LÄHI)HISTORIASTA NYKYAIKAAN SUOMESSA Esitelmä Päihde- ja mielenterveyspäivillä Asiantuntija Jussi Perälä, VTT, EHYT ry Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, VTT, STM Lähihistoria 1950-luvulla

Lisätiedot

Päihdelääketieteen Päivät 2015

Päihdelääketieteen Päivät 2015 Päihdelääketieteen Päivät 2015 Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö - mikä muuttui? 5.-6.3.2015 Sokos Hotel Presidentti Helsinki Päihdelääketieteen päivät 2015 käsittelee jatkuvasti kehittyvää

Lisätiedot

Kannabis, valistus ja tutkimus

Kannabis, valistus ja tutkimus Markku Soikkeli, erikoissuunnittelija, ehkäisevä päihdetyö Kannabis, valistus ja tutkimus Zen ja epävarmuuden sietämisen taito Puhutaan huumeista Tampere 18.2.2014 Tutkimustietoon nojaava valistus helpommin

Lisätiedot

Psykoositietoisuustapahtuma

Psykoositietoisuustapahtuma Psykoositietoisuustapahtuma apulaisylilääkäri Pekka Salmela Tampereen Psykiatria- ja päihdekeskus 19.9.2017 Metso Psykoosit Psykooseilla eli mielisairauksilla tarkoitetaan mielenterveyshäiriöiden ryhmää,

Lisätiedot

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA!

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! vihjeet.etela-savo@poliisi.fi Poliisilaki Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten

Lisätiedot

EI JULKAISTAVAKSI ENNEN 23.11.2006 KLO 11.00 CET/BRYSSELIN AIKAA

EI JULKAISTAVAKSI ENNEN 23.11.2006 KLO 11.00 CET/BRYSSELIN AIKAA HUUMEET EUROOPASSA FAKTATIETOA JA LUKUJA EMCDDA:n Vuosiraportti 2006 Euroopan huumeongelmasta sekä Tilastotiedote 2006 (2006 Statistical bulletin) Ei julkaistavaksi ennen: klo 11.00 CET 23.11.2006 Nämä

Lisätiedot

Huumeiden käyttäjien rikosoikeudellinen kontrolli

Huumeiden käyttäjien rikosoikeudellinen kontrolli Huumeiden käyttäjien rikosoikeudellinen kontrolli Heini Kainulainen Tutkija, OTT Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A, 00530 Helsinki Puh. 010 366 5378 Sähköposti: heini.kainulainen@om.fi

Lisätiedot

HUUMETILANNE SUOMESSA

HUUMETILANNE SUOMESSA HUUMETILANNE SUOMESSA Lapsiasiainneuvottelukunta 15.11.2017 15.11.2017 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 1 Väestötutkimukset 15-69-vuotiaat suomalaiset 1992-2014 15.11.2017 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen

Lisätiedot

Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä?

Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä? Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä? Professori Jouko Miettunen Elinikäisen

Lisätiedot

AJOTERVEYDEN ARVIOINTI

AJOTERVEYDEN ARVIOINTI AJOTERVEYDEN ARVIOINTI PÄIHDELÄÄKÄRIN NÄKÖKULMASTA MONEN TEKIJÄN TASAPAINOILUA Poliisiammattikorkeakoulu 26.10.2016 Reijo Laitinen Psykiatrian erikoislääkäri A-klinikkasäätiö Sisä-Suomen palvelualue Hämeenlinna,

Lisätiedot

Endokannabinoidit monivaikutteinen välittäjäainejärjestelmä mielihyvän ja syömiskäyttäytymisen säätelyssä

Endokannabinoidit monivaikutteinen välittäjäainejärjestelmä mielihyvän ja syömiskäyttäytymisen säätelyssä Katsaus Endokannabinoidit monivaikutteinen välittäjäainejärjestelmä mielihyvän ja syömiskäyttäytymisen säätelyssä Markku J. Savolainen, Tuija Huusko, Anna-Maria Keränen, Sari Lindeman, Annakaisa Reponen

Lisätiedot

Pelihimon neurobiologiaa. Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos, farmakologia Helsingin yliopisto

Pelihimon neurobiologiaa. Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos, farmakologia Helsingin yliopisto Pelihimon neurobiologiaa Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos, farmakologia Helsingin yliopisto Pelihimo aivoperäinen häiriö? Riippuvuussyndrooma Toistuva ja voimakas tarve pelata normaalien

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

Päihteet väkivallan riskitekijöinä. 8.4.2016 Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema

Päihteet väkivallan riskitekijöinä. 8.4.2016 Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema Päihteet väkivallan riskitekijöinä 8.4.2016 Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema Päihteet Alkoholi Tupakka Lääkeaineet Huumausaineet Mitkä ovat huumausaineita?

Lisätiedot

Huumeiden käytön trendit Suomessa

Huumeiden käytön trendit Suomessa Huumeiden käytön trendit Suomessa Päihdelääketieteen yhdistyksen torstaikoulutukset, A-klinikkasäätiön keskustoimisto 7.6.212 4.6.212 Pekka Hakkarainen 1 Esityksen rakenne 1. Huumeiden käytön kehitys ja

Lisätiedot

KYSELY MUISTIHÄIRIÖPOTILAAN LÄHEISELLE

KYSELY MUISTIHÄIRIÖPOTILAAN LÄHEISELLE KYSELY MUISTIHÄIRIÖPOTILAAN LÄHEISELLE Suomen Alzheimer-tutkimusseura ja muistitutkimusyksiköiden asiantuntijaryhmä Kustantaja: Novartis Oy otilaan ja omaisen huolellinen haastattelu on tärkeä osa muistihäiriöpotilaan

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma

Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma Sanna Kailanto 1 Doping Kilpaurheilijoiden suorituskyvyn parantaminen 1950-luvulta lähtien. Käyttö levinnyt aktiiviurheilun ulkopuolelle.

Lisätiedot

Päihdelääketieteen Päivät 2015

Päihdelääketieteen Päivät 2015 Päihdelääketieteen Päivät 2015 Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö - mikä muuttui? 5.-6.3.2015 Sokos Hotel Presidentti Helsinki Päihdelääketieteen päivät 2015 käsittelee jatkuvasti kehittyvää

Lisätiedot

Huumausainerikoksista Keski-Suomen maakunnassa

Huumausainerikoksista Keski-Suomen maakunnassa Huumausainerikoksista Keski-Suomen maakunnassa Esityksen sisältö Sisä-Suomen poliisilaitos Huumausainerikokset Huumausainerikollisuus tilastojen valossa Huumausaineista tilanne kentällä Hoitoonohjaus ja

Lisätiedot

www.paly.fi www.paly.fi

www.paly.fi www.paly.fi Päihdelääketieteen päivät 2016 tarttuu ainemaailman ajankohtaisiin ilmiöihin. Tuoreimmat tiedot Euroopan huumetrendeistä tarjoilee professori Thomas Clausen Norjan addiktiotutkimuksen keskuksesta. Trendien

Lisätiedot

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA Kaikki tietävät, että tupakointi on epäterveellistä. Mutta tiesitkö, että tupakoinnin lopettaminen kannattaa, vaikka olisit tupakoinut jo pitkään ja että lopettaminen

Lisätiedot

AJATTELE ITSE! Liite 3. Aiheena kannabis. PäihteetönPää Materiaalia oppitunnille. Työversio/luonnos oppilaan työvihosta versio

AJATTELE ITSE! Liite 3. Aiheena kannabis. PäihteetönPää Materiaalia oppitunnille. Työversio/luonnos oppilaan työvihosta versio Liite 3 AJATTELE ITSE! Aiheena kannabis Työversio/luonnos oppilaan työvihosta versio 24.10.2017 Muutoksia tulossa. Tätä vihkoa käytetään vain, jos oppilailla ei ole omia tietokoneita tai tabletteja käytössään.

Lisätiedot

Nuorten humalahakuisen juomisen yhteys aivomuutoksiin

Nuorten humalahakuisen juomisen yhteys aivomuutoksiin Nuorten humalahakuisen juomisen yhteys aivomuutoksiin Noora Heikkinen, YTM, LK tohtorikoulutettava KYS Kliininen radiologia noora.heikkinen@uef.fi 6.11.2015 Sisältö Nuori ja alkoholi hanke & kuvantamistulokset

Lisätiedot

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku Päihdeilmiö-rastirata Tehtävien purku Rasti 1. Totta vai tarua päihteistä 1. Yli 90 % tupakoivista aikuisista on aloittanut tupakoinnin alaikäisenä. Totta. Lähes kaikki nykyisin tupakoivat aikuiset ovat

Lisätiedot

Huumeiden käyttö ja huumeongelmaisten hoito Suomessa

Huumeiden käyttö ja huumeongelmaisten hoito Suomessa Huumeiden käyttö ja huumeongelmaisten hoito Suomessa Kehittämispäällikkö Airi Partanen Terveyttä Lapista 2013 (4.-5.9.2013, Rovaniemi) 1.3.2013 1 Sisältö Huumausaineiden käyttö ja siihen liittyvät haitat

Lisätiedot

Suomalainen genomitieto ja yksilöllistetty terveydenhuolto Olli Kallioniemi October 9, 2013

Suomalainen genomitieto ja yksilöllistetty terveydenhuolto Olli Kallioniemi October 9, 2013 Suomalainen genomitieto ja yksilöllistetty terveydenhuolto Olli Kallioniemi October 9, 2013 FIMM - Institiute for Molecular Medicine Finland Terveyden ylläpito vauvasta vanhuuteen Elintavat Taudit Terve

Lisätiedot

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 The New York Times Feb 11 2014 Miller A et al. 25 year follow up for breast cancer incidence

Lisätiedot

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA Pekka Saarnio terapeuttivaikutus, asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde sekä asiakkaan hoitoa koskevat odotukset (N = 327/33) terapeutin motiivit hakeutua alalle (N =

Lisätiedot

Kipu. Oleg Kambur. Geneettisillä tekijöillä suuri merkitys Yksittäisiä geenejä on löydetty vain vähän COMT 23.6.2015

Kipu. Oleg Kambur. Geneettisillä tekijöillä suuri merkitys Yksittäisiä geenejä on löydetty vain vähän COMT 23.6.2015 Katekoli-O-metyylitransferaasi ja kipu Oleg Kambur Kipu Geneettisillä tekijöillä suuri merkitys Yksittäisiä geenejä on löydetty vain vähän COMT 1 Katekoli-O-metyylitransferaasi (COMT) proteiini tuotetaan

Lisätiedot

KANNABIS-KERTOMUS Elikkä, olen pari vuotta päälle kahdenkymmenen nuori mies. Olen käyttänyt n. 15 vuotiaasta lähtien todella runsaasti hashista/kannabista (ei kuitenkaan nykyään) aina yli tämän Identiteettikehitysvaiheen

Lisätiedot

Keskittymisharjoitus. Sinikka Hiltunen/Muistikoulutus 2.10.2009 1/6. Lue teksti, jota ei ole lihavoitu

Keskittymisharjoitus. Sinikka Hiltunen/Muistikoulutus 2.10.2009 1/6. Lue teksti, jota ei ole lihavoitu Sinikka Hiltunen/Muistikoulutus 2.10.2009 1/6 Keskittymisharjoitus Lue teksti, jota ei ole lihavoitu Ikääntymisen myötä hermojärjestelmän kyky ylläpitää Säännöllinen alkoholin nauttiminen nuoruudessa muuttaa

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihderiippuvuuden synty Psyykkinen riippuvuus johtaa siihen ettei nuori koe tulevansa toimeen ilman ainetta. Sosiaalinen

Lisätiedot

ALKOHOLIN JA KANNABIKSEN HAITTAVAIKUTUSTEN KAUTTA SUOMALAISEEN HUUMAUSAINEPOLITIIKKAAN

ALKOHOLIN JA KANNABIKSEN HAITTAVAIKUTUSTEN KAUTTA SUOMALAISEEN HUUMAUSAINEPOLITIIKKAAN ALKOHOLIN JA KANNABIKSEN HAITTAVAIKUTUSTEN KAUTTA SUOMALAISEEN HUUMAUSAINEPOLITIIKKAAN PEKKA SAARNIO Alkoholi on Suomen yleisin laillinen ja kannabis laiton päihde. Tarkastelen ensiksi tässä katsauksessa

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

Tupakka. Mitä se on? Miten se vaikuttaa? Keskeiset riskit. Tupakka Published on Päihdelinkki.fi (https://www.paihdelinkki.fi)

Tupakka. Mitä se on? Miten se vaikuttaa? Keskeiset riskit. Tupakka Published on Päihdelinkki.fi (https://www.paihdelinkki.fi) Tupakka Mitä se on? Tupakka on stimulantteihin luokiteltu päihde. [1] Sitä valmistetaan kuivattamalla tupakkakasvien sukuun (nicotiana) kuuluvien kasvien lehtiä. Yleisin tupakkatuote on tupakka, jota poltetaan

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Johdanto: Päihteet/Alkoholi ja terveys

Johdanto: Päihteet/Alkoholi ja terveys PÄIHDELÄÄKETIEDE / ALKOHOLISAIRAUDET RUORA2017 Johdanto: Päihteet/Alkoholi ja terveys Hannu Alho, professori, Helsingin yliopisto hannu.alho@helsinki.fi Päihdelääketieteen kurssi, 13.12.2017 Päihdelääketieteen

Lisätiedot

Kannabis ja mielenterveys

Kannabis ja mielenterveys Kannabis ja mielenterveys Torsti tutkalla Mielen/psyykkinen/henkinen pahoinvointi on reaktio elämään Matka syntymästä kuolemaan muodostaa elämämme tarinan. Tällä matkalla kohtaamme epätoivoa, iloa, rakkautta

Lisätiedot

Huumerattijuopumus Suomessa 1977 2007

Huumerattijuopumus Suomessa 1977 2007 Huumerattijuopumus Suomessa 1977 2007 Liikenneturvan tutkijaseminaari 5.5.2011 23.10.2013 Huumerattijuopumus Suomessa / Karoliina Karjalainen 1 Huumerattijuopumus Suomessa 1977 2007: ilmaantuvuus, sosiaalinen

Lisätiedot

Huumausainerikollisuuden tilannekatsaus 2014 2015

Huumausainerikollisuuden tilannekatsaus 2014 2015 Keskusrikospoliisi 1 (5) Tiedusteluosasto POL-2015-3260 4.3.2015 Huumausainerikollisuuden tilannekatsaus 2014 2015 Vuonna 2014 lainvalvontaviranomaisten tietoon tulleiden huumausainerikosten kokonaismäärä

Lisätiedot

Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle

Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle - Päihteiden aiheuttamia haittoja tulee perustuslainkin mukaan ehkäistä - Olemme saaneet työkalupakkiin uusia lakeja - Pakkiin tulee lisää vielä työkaluja

Lisätiedot

Huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä

Huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä Huumausainepolitiikan ajankohtaista 2009 Martta Forsell Huumausainepoliittisen koordinaatioryhmän sihteeri 28.10.2009 Martta Forsell 1 Huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Psykoosiriskipotilaan kliininen profiili. Markus Heinimaa Psykiatrian erikoislääkäri Turun yliopisto

Psykoosiriskipotilaan kliininen profiili. Markus Heinimaa Psykiatrian erikoislääkäri Turun yliopisto Psykoosiriskipotilaan kliininen profiili Markus Heinimaa Psykiatrian erikoislääkäri Turun yliopisto Psykoosien varhaistunnistuksen uusi aalto McGorry s työryhmän Australiassa 1990- luvulla kehittämät toimintamallit

Lisätiedot

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia Neurofarmakologia Farmakologian perusteiden kertausta Pekka Rauhala Syksy 2012 Koulu, Mervaala & Tuomisto, 8. painos, 2012 Kappaleet 11-30 (pois kappale 18) tai vastaavat asiat muista oppikirjoista n.

Lisätiedot

Päihderiippuvuuden neurobiologinen tausta

Päihderiippuvuuden neurobiologinen tausta Päihderiippuvuuden neurobiologinen tausta Petri Hyytiä, FT, dosentti Kansanterveyslaitos Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto Sisältö Akuutti päihdealtistus:dopamiinin merkitys Päihteet ja ehdollistuminen

Lisätiedot

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta?

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Minna Kaila, professori Terveydenhuollon hallinto Lastentautien ja terveydenhuollon erikoislääkäri Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tdk minna.kaila(at)helsinki.fi

Lisätiedot

Kannabis ilmiönä ja valistajan haasteena ja kuinka vastaamme haasteeseen?

Kannabis ilmiönä ja valistajan haasteena ja kuinka vastaamme haasteeseen? Kannabis ilmiönä ja valistajan haasteena ja kuinka vastaamme haasteeseen? 20.4.2016 kim.kannussaari@ehyt.fi 050 597 7555 @KimKannussaari Miten puhua kannabiksesta -hanke Yhteistyössä Suomen Terveydenhoitajaliitto

Lisätiedot

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Urho Kujala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Liikuntalääketieteen professori Terveystieteiden yksikkö, Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto urho.m.kujala@jyu.fi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Alkoholia, terveydeksi?

Alkoholia, terveydeksi? Alkoholia, terveydeksi? Hannu Alho, Ph.D., M.D. Professor of Addiction Medicine, University of Helsinki Research Professor, National institute of Public Health* Chief Physician, Unit of Substance Abuse,

Lisätiedot

DIABETES JA AIVOT AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI

DIABETES JA AIVOT AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI DIABETES JA AIVOT AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI Outi Heikkilä Valtakunnallinen diabetespäivä 17.11.2015 AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI 1. AIVOJEN INSULIININ FYSIOLOGINEN ROOLI? 2. MITÄ AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI

Lisätiedot

YHTEENVETO ERITYISKYSYMYS 1: AJAMINEN HUUMEIDEN VAIKUTUKSEN ALAISENA

YHTEENVETO ERITYISKYSYMYS 1: AJAMINEN HUUMEIDEN VAIKUTUKSEN ALAISENA YHTEENVETO ERITYISKYSYMYS 1: AJAMINEN HUUMEIDEN VAIKUTUKSEN ALAISENA Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus Vuosiraportti 2007 Euroopan huumeongelmasta Julkaistavaksi: klo 10.00

Lisätiedot

Lääkkeiden päihdekäyttö ja valvonta. Erikoissuunnittelija Elina Kotovirta, VTT III Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi

Lääkkeiden päihdekäyttö ja valvonta. Erikoissuunnittelija Elina Kotovirta, VTT III Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi Lääkkeiden päihdekäyttö ja valvonta Erikoissuunnittelija Elina Kotovirta, VTT III Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi Uusi vanha ongelma Nuorison kokeilut kodin lääkekaapista löytyvillä lääkkeillä.

Lisätiedot

Tupakointi, tupakoinnin lopettaminen ja lääkeinteraktiot

Tupakointi, tupakoinnin lopettaminen ja lääkeinteraktiot Tupakointi, tupakoinnin lopettaminen ja lääkeinteraktiot Kari Raaska, LT Psykiatrian ja kliinisen farmakologian el Ylilääkäri HySHA:n psykiatrian ty Biomedicum 2014-12-2 Tupakointi ja lääkeinteraktiot

Lisätiedot

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Martta Forsell, the Finnish Focal Point 26/11/2013 Martta Forsell 1 Primary drug (n= 2 688) Hypnotics,

Lisätiedot

Sydänpurjehdus 8.10.2013. Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus

Sydänpurjehdus 8.10.2013. Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Sydänpurjehdus 8.10.2013 Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Oireet RasitusEKG - CT Sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset

Lisätiedot

TAUSTAA KOULUTUSHANKKEELLE

TAUSTAA KOULUTUSHANKKEELLE IKÄÄNTYNEET ALKOHOLI JA LÄÄKKEET Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 2008 Seinäjoki Juha Pekola TAUSTAA KOULUTUSHANKKEELLE Stakesin selvitysten mukaan eläkeikäisten alkoholinkäyttö on yleistynyt vähitellen

Lisätiedot

Mielenterveyden ensiapu. Päihteet ja päihderiippuvuudet. Lasse Rantala 25.9.2007

Mielenterveyden ensiapu. Päihteet ja päihderiippuvuudet. Lasse Rantala 25.9.2007 Mielenterveyden ensiapu Päihteet ja päihderiippuvuudet Lasse Rantala 25.9.2007 Päihteet ja päihderiippuvuudet laiton huumekauppa n. 1 000 miljardia arvo suurempi kuin öljykaupan, mutta pienempi kuin asekaupan

Lisätiedot

Oligonukleotidi-lääkevalmisteet ja niiden turvallisuuden tutkiminen - Sic!

Oligonukleotidi-lääkevalmisteet ja niiden turvallisuuden tutkiminen - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3-4/2017 EX TEMPORE Oligonukleotidi-lääkevalmisteet ja niiden turvallisuuden tutkiminen Enni-Kaisa Mustonen / Kirjoitettu 18.12.2017 / Julkaistu Oligonukleotidit ovat nukleotideista

Lisätiedot

Haasteita ja mahdollisuuksia

Haasteita ja mahdollisuuksia Haasteita ja mahdollisuuksia Klaus Lehtinen Psykiatrian toimialuejohtaja TAYS 10.3.2010 1 Muut Liikuntaelins. Vammat Hengitys Neurologia Psykiatria Syöpä Sydän ja veris. Psykoosit Vaikeat persoonallisuushäiriöt

Lisätiedot

Alkoholi- ja huumeriippuvuuden neurobiologiaa

Alkoholi- ja huumeriippuvuuden neurobiologiaa Alkoholi- ja huumeriippuvuuden neurobiologiaa Esa Korpi Helsingin yliopisto, biolääketieteen laitos, farmakologia Diagnosis of drug dependence in humans Intense craving or compulsive urge for a drug Impaired

Lisätiedot

Huumeet & Alkoholi. USKONNON PÄÄTTÖTYÖ Kpl: 41. Oma mielipide päihteistä...

Huumeet & Alkoholi. USKONNON PÄÄTTÖTYÖ Kpl: 41. Oma mielipide päihteistä... USKONNON PÄÄTTÖTYÖ Kpl: 41 Huumeet & Alkoholi Jokaiselle ihmisellä tulee tietty aika nuoruudessa jolloin tekee mieli kokeilla päihteitä, se on harmillista mutta totta. Nuorten päihteiden kokeilu alkaa

Lisätiedot

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry PUHETTA PÄIHTEISTÄ Kouvola 21.9.2011 Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Nuoret ja päihteet Sisältö: Päihteidenkäytön funktiot Päihteistä puhumisen kulttuuri Päihteet näkyvät Työelämässä

Lisätiedot

Yleistä addiktioista

Yleistä addiktioista Yleistä addiktioista Addictio (lat.) = jättäminen/jättäytyminen jonkun valtaan Pakonomainen tarve harjoittaa jotakin toimintoa tai kokea tietynlainen tunnetila eli ei enää oma valinta riippuvuus Sana kärsinyt

Lisätiedot