Kuopio Innovation Today

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopio Innovation Today"

Transkriptio

1 Vuosijulkaisu 2013 Kuopio Innovation Today Terve ihminen Turvallinen ympäristö Kuopion Tiedepuisto kasvaa ja kehittyy

2 Kuva: Vicente Serra Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu Kuopion Tiedepuisto kasvaa ja kehittyy Päätoimittaja Heikki Helve Toimitussihteeri Janiika Vilkuna-Räsänen Palaute Kuopio Innovation Oy on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten yritysten menestykselle ideoita, osaajia ja uusia ajattelutapoja yhdistämällä. Yhteisöllisyyttä edistämässä Kuopio on yksi voimakkaimmin kasvavista keskuksista Suomessa. Kaupunki sijaitsee kauniin luonnon ja puhtaiden järvien äärellä keskisessä Suomessa. Alueen ominaispiirteitä ovat vahva yhteisöllisyys ja välitön ilmapiiri. Suomen toiseksi suosituin matkailukohde yhdistää aktiivisen ja laadukkaan elämäntavan ja korkean tason osaamisen. Kuopion Tiedepuisto kehittyy vauhdilla. Alueelle nousee jatkuvasti uusia korkeakoulujen ja yritystoimijoiden rakennuksia. Kaavoituksella tullaan mahdollistamaan alueelle uusia asuinrakennuksia ja palveluja. Tiedepuisto kasvaa lähivuosina kolmen kymmenen tuhannen työntekijän, opiskelijan ja asukkaan alueeksi. Yhtiö toteuttaa kansallista osaamiskeskusohjelmaa ja sitä tukevia kehityshankkeita. Sisältö Yhteisöllisyys on yksi menestymisen keskeisistä rakennusaineksista. Aihe on sekä kiinnostava että haastava. Kuopiossa edistetään innovaatioyhteisön kehittymistä yhä luovemmaksi. Uudet mullistavat oppimisympäristöt, eri toimijoiden yhteistyön tiivistyminen ja kampuksemme ympärivuorokautiseksi elävöittäminen ovat näkyviä askeleita. Kuopion tiedepuisto kasvaa ja kehittyy...3 Voimistuvaa myötätuulta...6 Kaikkea yhdessä kaupungissa...8 Ilmiöiden Kuopio...9 Lähes sata uutta kasvuhakuista yritystä syntyi Kuopion kärkialoille...10 Pintaa syvemmältä...12 Huipputeknologia ikäihmisten asialla...14 Yhteisistä testausympäristöistä syntyy uniikkeja innovaatioita...16 Uusien markkinatrendien ja -mahdollisuuksien löytäjät...18 Kiitotieltä noustaan menestyksekkääseen lentoon...20 Hyvinvoinnin vuosisata...22 Menestyksen ytimestä...23 Paikkaan sidottujen yhteisöllisten solmukohtien lisäksi menestykset voivat syntyä monipuolisissa sosiaalisissa verkostoissa. Aktiivisuutta voidaan edistää vahvistamalla esimerkiksi opiskelijoiden yrittäjyyttä sekä rohkaisemalla kaikkia uuden ideointiin ja raja-aitojen murtamiseen. Kehittäminen tarvitsee näkyvien yhteisöjen lisäksi näitä usein näkymättömiä solmukohtia ja verkostoja. Kehittäminen tarvitsee vision. Kuopiossa tällainen on syntynyt Tiedepuiston tulevaisuudenkuvasta. Osa sitä on kuva halutusta opiskelijakaupungista, jossa on korkeatasoinen ja vaativa opetus aloilla, jotka heijastavat tulevaisuuden tarpeita. Haluttu ja haastava opetus, siihen liittyvä kansainvälisesti arvostettu tutkimus sekä vetovoimainen ja vahvan yhteisöllisyyden omaava kaupunki ja elävä yhteisöllinen kampus takaavat myös yrityksille menestyksekkään tulevaisuudenkuvan. Heikki Helve Toimitusjohtaja Kuopio Innovation Oy Kokonaisuudessaan Kuopion Tiedepuisto on meille hyvä toimipaikka, koska täällä osaamispohja ja sitä tukeva toimintaympäristö ovat kunnossa. Kuopion ravitsemusosaaminen tunnetaan maailmalla. Palveluyritykselle osaavan henkilökunnan saatavuus on elintärkeää, ja siinä tiedepuisto täyttää tarpeemme. Saatavilla olevan asiantuntijaverkoston osuutta pitää korostaa yhteistyömme yliopiston asiantuntijoiden ja paikallisten palveluyritysten välillä toimii hyvin. Foodfiles Oy:n kliinisen tutkimuksen operatiivinen johtaja Essi Sarkkinen yhtiön Suomen toimintojen pitämisestä Kuopion Tiedepuistossa yhtiön fuusioiduttua ruotsalaisen KPL Good Food Practice Ab:n kanssa. 2 3

3 Tiedepuisto & tulevaisuus Alueella toimii jo nyt satoja teknologia- ja palveluyrityksiä, useita kansallisia tutkimuskeskuksia, lukuisia testaus- ja analyysilaboratorioita sekä molemmat alueen korkeakoulut. Kuopiossa on kansainvälisesti tunnustettu korkeakoulutus ja monipuolinen muu koulutustarjonta. Yhdelle alueelle keskittynyt osaajien tiivistymä lukuisine verkostoineen ja yhteisine testilaboratorio- ja tilaratkaisuineen on ainutlaatuinen. Tiiviin ja ketterän yhteistyön tarjoajana alue menestyykin loistavasti kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Yhteistyötä tiivistetään entisestään Kuopio Innovationin omistuspohja laajeni joulukuussa 2011, kun yhtiön omistajiin liittyivät kaupungin ja Technopoliksen rinnalle Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Avaintoimijoiden yhteisomistuksen myötä yhteistyötä on päästy jo tiivistämään entisestään monin tavoin alueen kärkialoilla sekä alueen ja sen infran kehittämiseksi. Yhtiön edustajat ovat aktiivisesti mukana neljän paikkakunnan yhteisessä, Kuopion kaupungin koordinoimassa maakunnallisen markkinointiohjelman työstämisessä. Myös tiedepuiston yhteinen viestintäryhmä on muodostettu korkeakoulujen, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Kuopio Innovationin välille. Sen ensimmäinen yhteinen tuotos, tiedepuistoa ytimekkäästi esittelevä video, tulee nähtäville yhtiön ja tiedepuiston uudistetuille verkkosivuille. Yhteistyöllä vauhtia start-up-yrityksille Kuopion Tiedepuistossa kehitetään nyt myös Kuopio Innovationin omistajien yhteisiä yrityskehityspalveluja. -- Yhteisenä tavoitteena on entisestään tehostaa kasvupotentiaalia omaavien, innovatiivisten ideoiden esille saamista, niiden jatkojalostusta sekä liiketoiminnan käynnistämisen ja kasvun nopeuttamista, kertovat yrityskehitysasiantuntijat Raija Tengvall ja Risto Koivisto. Teknologiaan tai vaativaan osaamiseen pohjautuvan yrityksen liiketoiminta on usein lähtökohtaisesti kansainvälistä, mikä tuo omat haasteensa liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Yhteiset yrityskehityspalvelut auttavat etsimään ratkaisuja ja asiantuntijoiden apua joskus kiperiinkin kysymyksiin. Yrityskehitysasiantuntijat auttavat yrittäjää kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Olemme yrittäjän ja yrittäjäksi aikovan luottamuksellinen yhteistyökumppani. Selvitämme yrittäjän kanssa liikeidean kehittämismahdollisuuksia kannattavaksi yritystoiminnaksi, ja etsimme sopivia yhteistyökumppaneita. Tapaamme säännöllisesti olemme yrittäjän pitkäaikainen tukija ja rinnallakulkija, summaa Koivisto. Yrityshautomon vuodet : Asiakkaina 49 yritystä ja 110 henkilöä. 33 uutta yritystä ja 92 uutta työpaikkaa syntyi. Opettajien ideasta syntyi uusi sähköisten oppimateriaalien hankintakanava Dikaios Oy:n kehittämä sähköisten oppimateriaalien hankintapalvelu sai alkunsa yrityksen perustajien, verkko-opetukseen erikoistuneiden opettajien Tero Santalan ja Ari-Pekka Raudaskosken työssään havaitsemasta tarpeesta ja epäkohdasta verkko-opetuksen järjestäjä tarvitsee useiden eri tuottajien opetusmateriaaleja, joita ei saanut tilattua yhdestä paikasta. Alusta asti on ollut selvää, että haluamme kansainvälisille markkinoille. Uskomme vahvasti siihen, että opetus ja oppiminen ovat hyvin voimakkaasti kansalliseen kulttuuriin sekä identiteettiin kuuluvia asioita. Visionamme on olla maailman suurin alusta- tai tuottajariippumaton sähköisten oppimateriaalien jakeluteknologia vuonna 2016, Santala kertoo. Yrityksessä työskentelevän useamman hengen tiimin kehittämän järjestelmän välityksellä opettaja pääsee omasta verkkooppimisympäristöstään valitsemaan opetukseensa soveltuvia sähköisiä oppimateriaaleja. Perusasteen opetuksen järjestäjille tarjoamme yhden luukun ja laskuttajan mallin. Säästöjä kunnille tulee, kun eri järjestelmiin kirjautuminen poistuu, laskujen käsittelykulut pienenevät ja työaikaa säästyy, kuvailee Dikaioksen toimitusjohtaja Santala. Hämeenlinnan kaupunki otti palvelun ensimmäisenä käyttöön perusopetuksen oppimateriaalien tilaamisessa. Nyt asiakkaiksi on tulossa useita kuntia perusopetuksen osalta. Toisen asteen koulutuksen ja ammattikorkeakouluopetuksen kanssa valmisteilla on pilotti. Helppokäyttöinen toimintamalli ja sen toteutus ovat kolmen vuoden ja neljän eri teknologiayhtiön yhteistyön tulos, jonka tuotekehitys jatkuu edelleen. Kuopion Tiedepuiston toimijoiden asiantuntemus on edistänyt liiketoimintaa monin tavoin. Yhteistyötä on tehty Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Kuopio Innovationin yrityshautomopalveluille Santala antaa arvosanaksi täyden kympin. Kuopio Innovationin yrityskehitysasiantuntijat ovat olleet meille loistavat mentorit! He ovat olleet aina silloin paikalla, kun omat voimat tai taidot eivät ole vieneet meitä eteenpäin. 4 5

4 Palvelut Voimistuvaa Myötätuulta Kuopio Innovation on uudistanut strategiansa. Uudistumisemme näkyy toiminnan kehittämisen lisäksi ilmeessämme niin visuaalinen ulkoasumme kuin peruslupauksemme on uusittu. Taking ideas further on lupauksemme yrityksille ja sidosryhmille; jos teillä on ajatus uudesta tuotteesta, palvelusta, markkina-alueesta tai tekemisen mallista, me autamme teitä ottamaan ideastanne kaikki tehot irti. Komean pinnan alta löytyy se kaikkein tärkein päivittäisen tekemisemme ydin. Visio, arvot ja strategiset päämäärät ovat Kuopio Innovationin toiminnan vahva perusta, jonka varaan rakennamme yhteistyökumppaneidemme kanssa uusia, entistä kauaskantoisempia menestystarinoita. Kuopio Innovation on noin 20 asiantuntijaa työllistävä, vuonna 2008 perustettu Kuopion Tiedepuiston avaintoimijoiden omistama yhtiö, joka tukee alueen kasvua ja tiivistä yhteistyötä. Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten yritysten menestykselle ideoita, osaajia ja uusia ajattelutapoja yhdistämällä. IDEASTA TOTTA Uuden liiketoiminnan synnyttäminen Terve kasvu ja suunniteltu kehittyminen ovat jokaisen menestyvän yrityksen tunnusmerkkejä. Tärkeää on muistaa, että kaikkea liiketoimintaa on lähdetty rakentamaan unelmasta, visiosta tai halusta nousta korkealle. Uusille menestystarinoille on aina tilaa. Ehkä seuraava voi olla sinun? Kuopio Innovation tukee kasvuyrittäjäksi aikovia liikeidean kehittämisessä ja liiketoiminnan suunnittelussa. Kehitämme rinnallasi liikeideaasi ja avustamme liiketoiminnan käynnistysvaiheessa. Tarjoamme yrityksellesi suotuisan kasvualustan ja mahdollisimman hyvät menestyksen eväät. nostetta tekemiseen Liiketoiminnan kehittäminen Parhaat löytävät kovassakin kilpailutilanteessa paikkansa, niin markkinoilla kuin asiakkaiden sydämissäkin. Avain piilee kyvyssä nousta tavanomaisen yläpuolelle. Yrityksen on pystyttävä osoittamaan olevansa erilainen kuin muut. Parhaat menestysnäkymät avautuvat kehityksen keulilta. Osallistumme asiakkaidemme liiketoiminnan analysointiin ensisijaisten kehittämiskohteiden tunnistamiseksi. Välitämme tietoa ja osaamista tutkimusmaailmasta yrityksiin ja vastaavasti tutkimustahoille yritysten tarpeista. Autamme asiakkaitamme löytämään sopivia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Olemme tukena tuotekehityksen ja tuotteistamisen eri vaiheissa. Tarjoamme monialaista osaamista, uusien teknologioiden kaupallistamiseen liittyviä asiantuntijapalveluja sekä kontakteja. kartturisi kansainvälisyyteen Kansainvälistymispalvelut Uudet aluevaltaukset edellyttävät selkeitä reittivalintoja ja parasta mahdollista vauhtia. Tuntemattomilla ja tallaamattomilla poluilla pystyy etenemään rivakasti ja keskittymään omaan tekemiseen, kun vierellä on kokenut asiantuntija opastamassa ohi pahimpien karikoiden, suorinta tietä kohti maalia. Kun yrityksesi on kiinnostunut laajentamaan toimintaansa kansainvälisille markkina-alueille, autamme markkinaselvityksien toteuttamisessa ja avustamme paikallisten kumppaneiden haussa. Käytännön näkyminen ja tekeminen on tehokasta heti kansainvälisen taipaleesi alkumetreiltä, kun koordinoimme esimerkiksi messuesiintymisiä sekä teknologiahakujen ja -tarjousten tekemistä. harkittua etenemistä Hanketoiminta Toiminnan kehittämiseen, uusille markkinoille laajentamiseen ja visioiden toteuttamiseen saa voimaa niin joukosta kuin selkeistä ja suunnitelluista toimenpiteistä. Yhdessä luodut pelisäännöt, tavoitteet ja koordinointi auttavat kohti yhteistä päämäärää. Tarjoamme yritysryhmille sujuvia verkostoitumismahdollisuuksia ja avustamme yrityslähtöisten, liiketoimintaa kehittävien hankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa. Koordinoimme yritysryhmähankkeita ja autamme kehittämishankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. ovia uusiin ulottuvuuksiin Hankerahoitusneuvonta Toiminnan kehittymiseen liittyy uusien mahdollisuuksien aktiivinen hakeminen ja hyödyntäminen. Kun idea tai uusi toimintamalli halutaan viedä korkealle tasolle, rahoitus on usein yksi ratkaistavista asioista. Isot ovet aukeavat harvoin omin voimin siksi on hyvä tietää, että tarpeen vaatiessa löytyy myös ulkopuolista vetoapua. Hankerahoitusten käytännön kysymyksiä varten tuomme käyttöönne myös laajat neuvonta- ja tukipalvelut sekä yhteydet muihin rahoitusasioissa auttaviin organisaatioihin. Kurkota kohti uusia mahdollisuuksia Koulutus ja tarvelähtöiset tapahtumat Jalat maassa pystyy kurkottamaan yllättävän ylös, kun tukena on hyvä toimintasuunnitelma ja ripaus asiantuntevaa apua. Tavoitteet kannattaa asettaa korkealle ja pyrkiä niitä kohti kaikin voimin. Tavoitteet realisoidaan hakemalla mahdollisuuksia aktiivisesti ja hyödyntämällä ne viimeistä pisaraa myöten. Kuopio Innovation järjestää yrityksille ja sidosryhmille luontevia yhteismarkkinoinnin mahdollisuuksia esimerkiksi koordinoimalla yhteisen messuosaston ammattitapahtumaan. mme ovat käytettävissä kotimaisilla ja kansainvälisillä foorumeilla silloin, kun kokonaisuuksien esitteleminen ja niistä kertominen on luonteva osa tapahtuman kulkua. Järjestämme yritysryhmille monenlaisia räätälöityjä koulutuksia, seminaareja ja työpajoja. Tarkoituksena on tarjota yrityksille laaja-alaista ja käytännönläheistä tietoa toimintaan ja toimintaympäristöön liittyvistä asioista ja näin entisestään parantaa menestymisen valmiuksia. Oikeassa seurassa Tiedepuistoyhteistyö Koskaan ei tiedä mistä se ratkaiseva kilpailuetu tai menestyksen resepti tulee. Osaamisesta ja testaamisesta. Inspiroivasta toimintaympäristöstä. Verkostosta, joka toimii saumattomasti ja synergisesti. Joskus idea lähtee liikkeelle yksittäisestä kahvilakeskustelusta tärkeintä on olla valmiina kaikkeen. Kuopion Tiedepuiston loistava toimintaympäristö houkuttelee useiden alojen erikoisosaajia muodostaen hautomon maailmanluokan innovaatioiden luomiseen, kehittämiseen, testaamiseen ja lanseeraamiseen. Lisätietoja Tiedepuiston monista mahdollisuuksista ja yhteismarkkinoinnista saat Kuopio Innovationista. 6 7

5 Vetovoimainen Kuopio Ilmiöiden Kuopio Savolaiset älyvaatteet the New York Timesissa Kuopiolainen Myontec Oy kehittää ja valmistaa hyvinvointiteknologiaa sisältäviä asuja, joilla voidaan mitata lihasryhmien aktiivisuutta urheilusuorituksen aikana. The New York Times -lehti listasi kesällä 2012 maailmanlaajuisesti 32 innovaatiota, jotka muuttavat tulevaisuuden. Listalla kolmantena oli Myontec. Listaus oli meille erittäin positiivinen yllätys. Se vahvistaa entisestään näkemystämme tuotteidemme mahdollisuuksista, toimitusjohtaja Pekka Tolvanen kertoo. Myontecin älykkäät urheiluvaatteet sisältävät patentoitua teknologiaa, joka seuraa lihasten toimintaa mittaamalla lihasten tuottamia sähköisiä impulsseja (Elektromyografia, EMG). Tieto lihasten toiminnasta siirretään langattomasti reaaliajassa suoraan älypuhelimeen tai muuhun mobiililaitteeseen, joka näyttää lihasten kuormituksen ja esimerkiksi ylirasittumisen vaarat. Yrityksen asiakkaisiin kuuluvat muiden muassa McLaren Applied Technologies, NHL-joukkue Pittsburgh Penguins, Kuopion Palloseura, KalPa Hockey, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus sekä Englannin Valioliigajoukkue Everton FC. Kuva: Myontec Oy / Arto Ollakka Kuva: Jani Räisänen KAIKKEA yhdessä kaupungissa Kuopio laajenee jatkuvasti kuntaliitoksien myötä. Viimeisimpänä kaupunkiin liittyi Nilsiä näin myös huipputason laskettelukeskus Tahko on nyt osa Kuopion tarjontaa. Tunnin ajomatkan sisällä matkailijalle on tarjolla Kuopion seudulla esimerkiksi rentoutumista golfaten, rinteessä tai vesillä; elämyksiä monipuolisten kulttuuripalvelujen parissa; herkuttelua lukuisissa tunnelmallisissa ravintoloissa tai perinteitä kunnioittaen Savon sydämen muikku- tai kalakukkopaikoissa; shoppailua elävässä keskustassa, Ikeassa tai vaikkapa Suomessa vielä kovin ainutlaatuisessa Matkus Shopping Center-kauppakeskuksessa. Paras kasvuympäristö lapsille Suomen ensimmäinen mobiilikunta Ilmainen mobiililaitteisiin ladattava Kuopion Mobiilikunta-sovellus otettiin käyttöön maaliskuussa 2012 ensimmäisenä Suomessa. Kuopion kaupunki haluaa uuden ratkaisun avulla palvella asukkaitaan entistä paremmin, myös mobiilikanavan kautta, kertoo Kuopion kaupungin asiakaspäällikkö Petri Kervola. Kuopion palvelu sisältää tällä hetkellä Mobiilikunnan perusominaisuudet, joita ovat uutiset, sää, tapahtumat ja asiointi. Myös esimerkiksi lääkäripäivystykseen soittaminen onnistuu puhelimeen asennettavan sovelluksen avulla. Lataa sovellus itsellesi: Toisista välitetään suurella sydämellä Kuopiolaiset kertovat arvostavansa toisissaan ihmisten avoimuutta ja toisista välittämistä. Kekseliäällä tavalla toisista välittämistä huokui pituushyppy-pirisen ja -Seppälän tempaus, jolla kaverukset päättivät kerätä rahaa Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) lasten veri- ja syöpätautien osastolle. Pituushyppyveto lähti Mikko Pirisen ja Janne Seppälän kesäisestä keskustelusta. Seppälä hyppäsi kouluaikoinaan voittoisat 3,10 metriä, mutta Pirinen piti tulosta jonninjoutavana ja ilmoitti hyppäävänsä saman ihan milloin vain. Lupaus lunastettiin julkisesti Väinölänniemen urheilustadionilla monituhatpäisen yleisön edessä elokuussa Yli 70 yrityksen ja yksityisten lahjoittajien voimin tapahtumalla kerättiin ,10 euroa. Lahjoitus käytetään lasten virkistystoimintaan, kuten teemapäivien järjestämiseen osastolla. Lisäksi peliyhtiö Rovio lahjoitti KYS:ssa hoidettaville lapsille noin euron arvosta Angry Birds -leluja. Ja kaikki tämä tehtiin kolmessa viikossa! Katso video: Kuopiossa on tehty pitkäjänteisesti töitä muun muassa lähiliikuntapaikkojen kehittämiseksi. Kaupunkilaisten ja erityisesti lasten liikuntamahdollisuuksiin on satsattu voimakkaasti viimeisten vuosien aikana ja nyt työ kantaa hedelmää. Kuopion kaupunki valittiin vuonna 2010 leikin pääkaupungiksi ja Taloustutkimus Oy:n tekemässä Muuttohalukkuus tutkimuksessa kaupunki saavutti ensimmäisen sijan kategoriassa hyvä kasvuympäristö lapsille. Kuopion yleisimago asuinpaikkana näkyi tutkimuksessa myös vahvana: kaupunki sijoittui kokonaisarvosanoissa kuudenneksi (6./37). Tuhansittain Kuopio-rakkauden tunnustuksia Vuoden 2011 lopulla alkanut I love Kuopio -markkinointikampanja on ollut menestys, joka on innoittanut entisiä, uusia ja nykyisiä kuopiolaisia sekä kaupungista muuten vain pitäviä käyttämään I love Kuopio -rintamerkkiä tai padgea kuvissaan sosiaalisessa mediassa. Ilmiön ympärille on perustettu jo I love Kuopio -tekstiilejä tuottava yritys sekä teemaan liittyvä mobiilipalvelu. Tähän mennessä rintamerkkejä on jaettu yli kappaletta yli 26:een eri maahan. Kuopion kaupungin asiakaspalvelusta merkkejä on tilattu muun muassa Iso-Britanniaan, Italiaan, Islantiin, Ruotsiin, Ranskaan, Hollantiin, Sveitsiin, Israeliin, Australiaan ja Kiinaan. 8 9

6 Osaamiskeskusohjelma Lähes sata uutta kasvuhakuista yritystä syntyi Kuopion kärkialoille Kuopio Innovation on vuodesta 2007 alkaen toteuttanut kansallista klusterimuotoista osaamiskeskusohjelmaa Kuopion seudulla. Toiminta suuntautuu terveys-, ympäristö- ja hyvinvointialoille, ja se on osoittautunut merkittäväksi alueen yritysten osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisessä. Suuri osa asiakasyrityksistä on saanut tukea uusien tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämiseen. Tällä hetkellä toimintaan osallistuu noin 200 Kuopion seudulla toimivaa yritystä, joissa on yhteensä yli työpaikkaa. Tuomme uusia toimintamalleja ja ideoita yritysten kehittämiseen ja uuden liiketoiminnan käynnistämiseen. Tarjoamme erilaisia verkostoja ja palveluja yrityksille, yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. Autamme hyödyntämään eri alojen uusinta tietoa ja osaamista sekä kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksia. Avustamme myös yhteisten hankkeiden valmistelussa julkisten toimijoiden ja muiden yritysten kanssa, kehitysjohtaja Anneli Tuomainen kuvaa. Kerätyn palautteen mukaan Kuopio Innovation on onnistunut parhaiten yritysten verkottamisessa toisten yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Yrityksille on etsitty aktiivisesti kansainvälisiä kumppaneita ja asiakkaita. Osaamiskeskustoiminnalla on autettu jo nyt yli 90 uuden yrityksen ja sadan tuotteen tai palvelun syntymistä alueelle. Eniten yrityksiä on saatu hyvinvointi- ja ympäristöaloille, joilla on tulevaisuudessakin odotettavissa selkeää kasvua. Toimialoja uniikisti yhdistävä toiminta sai parhaan mahdollisen arvion Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamassa arvioinnissa Kuopio Innovation sai parhaan mahdollisen palautteen toiminnastaan osaamiskeskusohjelmassa. Kuopiossa on tehty ansiokasta monialaista yhteistyötä eri toimialoja yhdistäen. Human Security Finland on yksi esimerkki osaamiskeskuksen käynnistämistä teemaverkostoista, jossa yhdistyvät kaikki Kuopion alueen osaamisalat yritysten liiketoimintojen kehittämiseksi. Yhtiö tukee erityisesti terveys- ja ympäristöalojen osaamisen kaupallistamisen ja tuotteistamisen eri vaiheita ja on käynnistänyt näihin liittyen ohjelmakauden aikana lukuisia toimenpiteitä ja pilotteja. Toimintoja suunnataan tutkimus- ja kehitysinfran kehitystarpeiden tunnistamiseen ja pilotointi- ja testausympäristöjen kehittämiseen Kuopion Tiedepuistossa. Lisäksi yhtiön henkilöstö on koostanut alueen yritysten ja tutkimustahojen osaamisesta toisiaan tukevia yritys- ja tutkimustoimijaryppäitä teemaverkostoiksi. Verkostoille on haettu synergiaetuja ja yhteisnäkyvyyttä monilla kansainvälisillä foorumeilla. Aiomme viedä ensi vuonna päättyvän osaamiskeskusohjelman Kuopiossa loppuun asti tuloksekkaasti. Samalla valmistaudumme viemään Kuopiota uuteen vuonna 2014 alkavaan innovaatio-ohjelmaan yhtenä kansallisena kaupunkikeskittymänä, summaa Tuomainen. Osaamiskeskusohjelma ( ) lyhyesti Tavoitteena huippuosaamiseen perustuvan liiketoiminnan kehittäminen valituilla aloilla Toteuttajina Suomessa 13 klusteria, joissa 22 osaamiskeskusta Kuopio kuuluu neljään kansalliseen klusteriin: Elintarvikekehitys HealthBio Terveyden bioteknologia Hyvinvointi ja Ympäristöteknologia, joista Kuopio Innovation koordinoi kansallista Hyvinvoinnin klusteria. Kuopion seudun osaamiskeskustoiminnassa Mukana 200 terveys-, ympäristö- ja hyvinvointialojen yritystä Syntynyt noin 90 uutta yritystä, joista puolet jalosti liikeideaansa Kuopio Innovationin yrityshautomossa Yli 100 uutta tuotetta tai palvelua Toimintaan osallistuvien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 63 % vuodesta 2008 vuoteen miljoonaa euroa kilpailtua tutkimus- ja kehitysrahoitusta kanavoitu alueelle Osaamiskeskusohjelma Suomessa Jo yli 400 uutta yritystä Noin 2400 uutta työpaikkaa Noin 4200 yritystä osallistuu toimintaan vuosittain Koulutusta tai tutkimustietoa kehittämistyön tueksi noin yrittäjälle tai työntekijälle 10 11

7 Terve ihminen Terve Ihminen Turvallinen Ympäristö Kuopion Tiedepuistossa on toisiinsa limittyvä monialainen, useasta näkökulmasta samoja kärkiä tarkasteleva laaja ja omaleimainen osaamisprofiili, joka tiivistyy Terve Ihminen ja Turvallinen Ympäristö -teemoihin. Näiden alta ovat poimittavissa ne terävimmät kärjet, joissa tutkimusosaaminen ja yritystoiminta ovat kansainvälistä huipputasoa. Terve Ihminen -kokonaisuus Kuopiossa: Aktiivinen ihminen ja hyvä elämä Ihmisen mittaaminen Tulevaisuuden lääkkeet ja hoidot Pintaa syvemmältä Ilmastonmuutos ja putkistoissa sattuneet ongelmat ovat nostaneet myös suomalaisten tietoisuuteen sen tosiasian, että puhdas vesi ei välttämättä olekaan itsestäänselvyys. Suomessa on totuttu luottamaan vesijohtoverkostoon miltei peruskallion tapaan. Puhtaasta vedestä ehti tulla niin päivänselvä asia, että ehdimme ummistamaan silmämme vaihtoehtoiselta skenariolta. Yhtäkkiä esimerkiksi Nokialla ja Siilinjärvellä jätevettä lipsahti väärään putkeen. Ihmisiä sairastui, syyllisiä etsittiin ja ihmeteltiin, kuinka tällaista voi sattua. Arki oli totuttu rakentamaan oletukselle puhtaan veden saannista, ja nyt tämä illuusio oli kokenut vakavia, kenties peruuttamattomia kolhuja. Kuopio Innovationin kehitysjohtaja Anneli Tuomaisen mukaan haasteet ja riskitekijät ovat tulleet jäädäkseen myös Suomeen. Akuuttien ongelmatilanteiden lisäksi esimerkiksi ilmastonmuutos on tekijä, joka vaikeuttaa puhtaan veden saatavuutta. Tulvat ja muut luonnonilmiöt lisääntyvät, ja niiden mukana kasvaa myös vesijohtoveden saastumisen riski. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen Vesi ja terveys -yksikkö on yksi Kuopion alueen johtavista vesitutkimusta tekevistä tahoista. Yksikön päällikkö Ilkka Miettinen allekirjoittaa ilmastonmuutoksen mukanaantuomat haasteet. Ilmasto muuttuu pohjoisella pallonpuoliskolla kaikkein eniten. Ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet, mikä on erityisen haastava seikka vesihuollon kannalta. Suomessa sattuu vuodessa keskimäärin 2 10 vesiepidemiaa ja parikymmentä muuta vesiongelmatilannetta. Tämä tilanne osoittaa väistämättä sen, että järjestelmä on haavoittuvainen. THL kehittää Kuopiossa puhtaaseen veteen liittyviä analyyttisiä menetelmiä juomavedestä aina käyttö- ja jäähdytysveden kautta uima-allas- ja jätevesiin asti. Laitos tutkii haitallisten mikrobien tuhoamista vesiympäristöissä. organisaation rooliin kuuluu myös valmiustilan ylläpito tarvittavine neuvontapalveluineen sekä riskin arvioiminen vesihuoltoon liittyvissä tilanteissa. Toimintaa edesauttaa merkittävästi alueen mahdollistama laajamittainen tutkimus- ja yritysyhteistyö. Kuopiolainen vesiosaaminen kestää kansainvälisen vertailun Kuopiolaisten toimijoiden verkosto on jopa globaalissa mittakaavassa ainutlaatuinen. Se kattaa koko vesiekosysteemin, pohjavedestä aina keittiön tiskialtaan hanaan asti. Tuomainen korostaa, että ehdotonta huippua oleva vesialan osaaminen tarjoaa ainutlaatuisia tilaisuuksia kehittää ratkaisuja, joiden integroiminen osaksi laajempaa veden toimitusketjua pystytään tarkoituksenmukaisin keinoin varmistamaan. Kuopio Innovationin roolina on verkoston toiminnan kehittäminen, uusien innovaatioiden liiketoimintakelpoisuuden arvioiminen ja niiden kaupallistamisen edistäminen. Myös Miettinen kehuu Suomen vesitutkimuksen korkeaa tasoa ja toimijoiden sujuvaa yhteistyötä. Verkottumisella saadaan toiminnasta parhaat tehot irti huippuosaamisen tuomat onnistumiset rakentavat positiivista kierrettä koko kuopiolaiselle vesitutkimukselle. On selvää, että jopa suuremmat, omillaankin pärjäävät yksiköt hyötyvät verkottumisesta yhdessä olemme varmasti enemmän kuin osiemme summa. Uskon, että löytämättömiä vesitutkimuksen erikoisosaajia on vielä olemassa, ja haasteiden määrän kasvaessa myös uudet ideat ovat entistä tervetulleempia. Toimivassa tutkimusyhteisössä on aina tilausta mielekkäälle yhteistyölle. Laajasti toimiva ja moniin osa-alueisiin vaikuttava verkosto on herättänyt kiinnostusta niin Kuopion kuin Suomen rajojenkin ulkopuolella. Onhan kyseessä jokaista koskettava, globaalilla tasolla tunnustettu haaste. Toimivien ratkaisujen arvo nousee jatkuvasti, niin inhimillisessä kuin kaupallisessakin mielessä. Vesiosaamisesta on kasvamassa vientituote, joka lyödessään itsensä toden teolla läpi voi hyödyntää niin kansanterveyttä kuin -talouttakin, ja näin omalta osaltaan auttaa Suomen pysymistä pinnalla myös tulevaisuudessa. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Anneli tuomainen Puh

8 Turvallinen ympäristö Turvallisen ympäristön TIE-kartta Huipputeknologia omaehtoinen Terveyden edistäminen kotona asumisen tukeminen ikäihmisten asialla sähköiset terveydenhuollon palvelut Hyödyntämällä teknologian tarjoamia mahdollisuuksia innovatiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti ikäihmiset voivat asua kotonaan jopa kaksi vuotta nykyistä kauemmin. Siinä on tavoite, jonka saavuttamisesta kiittäisivät niin asiakkaat kuin kansantalouskin. Turvallinen ympäristö -kokonaisuus Kuopiossa: Älykkäät kokonaisjärjestelmät ja -palvelut Ympäristöterveys Turvallinen elinympäristö Väestön ikärakenne on muuttunut, eikä totuus muuksi muutu eläkeikää nostamalla tai potilaskohtaisesta hoitajakiintiöstä painimalla. Ikäihmiset ansaitsevat parhaan mahdollisen huolenpidon edes siitä kaikki tuntuvat olevan, ainakin periaatetasolla, samaa mieltä. Terveys- ja hyvinvointiteknologian ratkaisut ovat tänä päivänä entistä merkittävämmässä roolissa, kun kasvavalle ikäihmisten joukolle kehitetään elämisen laatua parantavia palvelumalleja. Kuopio Innovationin kehitysjohtaja Arto Holopainen kehottaa suuntaamaan katseen kohti käyttäjiä, ja miettimään asioita heidän näkökulmastaan. Avainasiana on hyviksi havaittujen keinojen soveltaminen mahdollisimman laajalti. Testaamalla erilaisia ratkaisuja todellista käyttötilannetta vastaavassa tai simuloivassa ympäristössä saadaan lisää varmuutta niin palvelun aidosta käyttökelpoisuudesta kuin sen yhteensopivuudesta muiden kotona asumista edesauttavien ratkaisukokonaisuuksien kanssa. Tärkeänä apuna uusien terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen testaus- ja kehitystyössä on Kuopio Innovationin käynnistämä TIE (Testbed, Innovation, Ecosystem) -toimintamalli. Malli kehittää edistyksellistä, toimiala- ja sektorirajoja ylittävää testausympäristöä, jossa innovaatioiden elinkelpoisuus punnitaan sekä toiminnallisuuden että kaupallistamisen näkökulmasta. Konkreettisessa asiakasympäristössä ja olemassaolevia rakenteita mahdollisimman tehokkaasti hyödyntäen. Kuopio Innovation toimii koordinaattorina eri tahojen välillä ja varmistaa omalta osaltaan, että yhteen hiileen puhalletaan vieläkin tehokkaammin. Yhtäältä tämä tarkoittaa alan yritysten ja julkisen terveydenhoidon välisen kommunikaation tehostamista, toisaalta yhteisten rahoitushankkeiden valmistelua ja eteenpäin viemistä sekä kokonaisuutta markkinoivana kontaktipisteenä toimimista. Kaikki hyötyvät, kun jokainen pystyy keskittymään siihen, missä oma osaaminen pääsee parhaiten esiin. HealCaSE lähtee käyttäjien yksilöllisistä tarpeista Yksi esimerkki koordinaattorin roolin merkityksestä on HealCaSE-aloite, jonka avulla pyritään varmistamaan kotihoidon palvelujen saatavuus hyödyntämällä esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologiaa ajantasaisempien palvelujen varmistamiseksi. Älykäs koekäyttöympäristö mallintaa myös liiketoiminta- ja ansaintalogiikkoja sekä standardoi eri toimijoiden yhteensopivuutta. Kuopio Innovationin lisäksi aloitteessa ovat mukana Kuopion kaupunki, Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja VTT. HealCaSEn edetessä alan yritykset tulevat mukaan. Yksilöllisten ratkaisujen ja toimivan verkoston uskotaan parhaimmillaan tuovan ikäihmisille mahdollisuuden asua kotonaan jopa kaksi vuotta nykyistä kauemmin. Holopainen korostaa vetovoimaisen ja osaavan Kuopion alueen merkitystä Heal- CaSEn kaltaisten suurten aloitteiden onnistuneessa läpiviennissä. Verkoston voimavarat saadaan parhaaseen mahdolliseen käyttöön, kun nähdään metsä puilta ja pyritään yhdessä sovituilla periaatteilla kohti selkeää tavoitetta. HealCaSE on osa Euroopan yhteisön laajuista European Innovation Partnership on Active Healthy Ageing -aloitetta, jonka kautta samoissa ikääntyvien haasteissa olevien maiden hyviä toimintatapoja tuodaan yhteen. Alueen toiminta lähtee siitä, että kansalainen on keskiössä. Terveyden edistäminen, tehokas hoito ja kotona asumisen mahdollistaminen ovat kantavia ajatuksia, joiden varaan kehitämme niin tutkimusta, innovaatioita, prosesseja kuin liiketoimintamalleja. Teknologiat kehittyvät ja ratkaisut monipuolistuvat, mutta koko ajan on osattava pitää kirkkaana mielessä, miksi ja ketä varten tätä tehdään. eklinikka tiellä kohti joustavaa terveydenhuoltoa Vivia Oy:n kehittämä eklinikka on palvelu, jonka toiminta alkoi haja-asutusalueilla työskentelevien nuorten lääkäreiden ja hoitajien kanavana konsultoida erikoislääkäreitä tietoturvallisessa ympäristössä. Vuoden 2012 keväällä Vivian toimitusjohtaja Esko Kumpusalo ryhtyi yhdessä Kuopio Innovationin kanssa miettimään mahdollisuuksia tarjota turvallisen lääkehoidon tukipalveluja myös muille kuin terveydenhuollon ammattilaisille. Liiketoiminnan suunnittelutyön ja yhdessä valmisteltujen kehittämisavustushakemusten avulla eklinikasta on kehitetty entistä monipuolisempi, myös yksityishenkilöiden tarpeisiin hyvin sopiva palvelu. Toiminnan käynnistyessä tietoa on ryhdytty jakamaan aktiivisesti kaikille kohderyhmille. Luotettavaa kommunikointia on entisestään tehostettu uudella eklinikan asiakkaita varten toteutetulla viestijärjestelmällä. Kumpusalo kehuu Kuopio Innovationin ammattiosaamista ja positiivista suhtautumista yrittämiseen. Yhteistyömme kautta Vivia on saanut lisää uskottavuutta sekä verkottunut tehokkaasti alan yksityisten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Kaikki tämä edesauttaa mahdollisuuksia kehittää konkreettisia toimia, jotka parantavat terveydenhuollon palvelukykyä ja potilaiden lääketurvallisuutta. Lisätietoja: kehitysjohtaja Arto Holopainen Puh

9 Tiedepuiston testausympäristöt Yhteisistä testausympäristöistä syntyy uniikkeja innovaatioita Jokaisen ei kannata keksiä pyörää aina uudelleen, vaan sitä kannattaa kehittää yhdessä. Kuopion Tiedepuistossa onkin otettu käyttöön useita yhteisiä testialustoja ja -laboratorioita, ja avattu ovia muille omiin tiloihin yhteisen hyödyn ja tilojen käytön maksimoimiseksi. Yhteiset infraratkaisut ovat poikineet uusia eri aloja yhdistäviä liikeideoita, joita on työstetty usean toimijan yhteisin ponnistuksin. Kuopio Innovation on ollut mukana useiden yhteisten testauslaboratoriopalvelujen tuotteistamisessa ja yhteiskäytön tukemisessa Kuopion Tiedepuistossa. Toimijat miettivät yhdessä esimerkiksi Suomessa ainutlaatuisen Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistä uusien teknologioiden testaamisalustana, samoin kuin Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyössä rakentaman biopankin suunnittelua. Yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu tarjoavat useita tuotekehityksen ja -testaamisen palveluja niin toisilleen kuin yrittäjille ja muille toimijoille. Myös yritykset tarjoavat lukuisia palvelujaan korkeakouluille ja muille yrityksille. Tiedepuistosta löytyy useita satoja yrityksiä ja alueen korkeakoulujen ja muiden koulutustoimijoiden tiloja. Yhteisten testausympäristöjen kehittäminen edesauttaa yritystoimintaa ja synnyttää uusia innovaatioita. Ketterä toimintaympäristö kannustaa yrityksiä jäämään ja sijoittumaan alueelle, summaa Kuopio Innovationin bio- ja lääkealan kehitysjohtaja Marja Jaurakkajärvi. Factory of the Future lääketeollisuutta uudessa muodossa Itä-Suomen yliopiston, Teknologian Tutkimuskeskus VTT:n ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteinen PROMIS Centre tutkii ja kehittää parhaillaan kansainvälisesti ainutlaatuista jatkuvatoimista lääkkeenvalmistuslinjastoa. Pilot-laitteistot mahdollistavat lääkkeenvalmistusprosessien reaaliaikaisen laadunvalvonnan lääkkeiden tasalaatuisuutta voidaan seurata reaaliajassa. Tähän saakka lääke-erästä on testattu tabletti sieltä täältä, jolloin viallisen kappaleen löytyessä koko sa- malla valmistettu erä joudutaan hävittämään. Uudella linjastolla pystytään seuraamaan jokaista valmistettavaa tablettia tai raetta, jolloin myös hävikki pienenee ja mahdolliset tuotanto-ongelmat on helpompi paikallistaa. Reaaliaikainen laadunvalvonta on tuttua metsäteollisuudessa ja nyt on sen aika lääkealallakin. Kyseisen teknologian siirto lääketeollisuuden hyödyksi avaa uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, kertoo VTT:n asiakaspäällikkö Mikko Juuti. Keskuksen johtaja Jarkko Ketolainen kertoo, että linjasto kehitettiin yhteistyössä 20:en kumppanin kanssa. Laite mahdollistaa uusien valmistuskonseptien kehittämisen Kuopiossa ja tukee koko Euroopan lääkevalmistuksen tehostamista, tutkimusta ja kehitystä. Pyrimme osaamisellamme ja pilottilinjastollamme vastaamaan alan yritysten tarpeisiin. Lisäämme Kuopion alueen kiinnostavuutta erityisesti loppukäyttäjien, mutta myös mitta- ja prosessilaitevalmistajien kannalta katsottuna. PROMIS-keskuksen tutkimus on saanut tutkimus- ja kehitysrahoitusta kahdeksan miljoonaa euroa. Viimeisimpänä on investoitu miljoona euroa uuteen jatkuvatoimiseen lääkevalmistuksen pilotointiin. Keskuksemme tutkimusja kehitystoiminnassa on vahvasti mukana kotimaisia ja kansainvälisiä lääketeollisuuden toimijoita, kuten GSK ja Orion. Linjaston käyttöä liikuteltavana ja joustavana lääketehtaana kartoitetaan ja yhtenä tulevaisuuden konseptina voisi nähdä esimerkiksi kuljetuskonttiin rakennetun siirrettävän lääketehtaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että lääkkeitä voidaan valmistaa kontrolloidusti ilman suurta tehdasta missä tahansa. Tässä on mahdollinen kaupallistamispotentiaali, jota kehitämme keskuksen ja Kuopio Innovationin koordinoiman Human Security Finlandin kanssa. Olemme olleet mukana toimintaan johtavien hankkeiden valmisteluissa, ohjausryhmissä ja nyt myös kaupallistamisessa. Verkostomme yhteistyöllä laitteiston ainutlaatuisuudesta ja liiketoimintapotentiaalista saadaan kaikki irti, kertoo Jaurakkajärvi. Kuopion Tiedepuisto tarjoaa lukuisia yhteistoiminnallisia testauslaboratoriopalveluita, kuten Itä-Suomen yliopiston ja Ilmatieteenlaitoksen yhteislaboratorio ILMARI, jonka tutkimuspalveluja voivat yhteistyöhankkeissa käyttää myös alan yritykset ja muut tutkimustahot. Katso lisää Tiedepuiston toimijoita ja palveluja osoitteesta: Case: Tulevaisuuden elintarvikkeiden kärkijoukoissa Kuva: Ulla Vuori Kuvat: Hannu Karppinen / Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Tiedepuistoon varustetaan tutkimus- ja kehitysympäristöä, joka soveltuu alueen elintarvikealan yritysten ja asiantuntijoiden käyttöön. Savonia-ammattikorkeakoulun Future Food -tutkimus- ja kehittämistiloissa kehitetään ja tuotteistetaan uusia elintarvikkeita ja jatkojalosteita sekä tuotetaan kuluttajatutkimuspalveluja elintarvikeyrityksille. Toiminnassa kehitetään elintarvikkeen ravitsemuksellisen laadun analysointi- ja pakkausten ravitsemusmerkintäohjelma tuotekehitysympäristön varustukseksi. Tavoitteena on kuluttaja- ja ravitsemuslähtöisen tutkimustiedon hyödyntäminen tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä ja alan toimijoiden verkottuminen. Toivotamme elintarvikealan toimijoita tervetulleiksi tutustumaan uuteen ympäristöön ja suunnittelemaan yhteistyötä, sanoo projektipäällikkö Anja-Riitta Keinänen. Lisätietoja: Future Food -hankkeen toteuttajina toimivat Savonia-ammattikorkeakoulun lisäksi Sisä-Savon seutuyhtymä ja Savon ammatti- ja aikuisopisto. Muina asiantuntijoina toimivat muiden muassa Itä-Suomen yliopisto, VTT, elintarvikealan yritykset ja jatkojalostusta suunnittelevat lähituottajat

10 Uudet markkinat ja trendit Uusien markkinatrendien ja -mahdollisuuksien löytäjät Uusien kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen vaatii tietoa, taitoa ja selvittämistä. On lisäksi tärkeää pysyä ajan hermolla uusissa suuntauksissa ja havaita, millaisina kokonaisuuksina uudet liiketoimintamahdollisuudet avautuvat. Autamme yrityksiä kartoittamaan markkinoita ja ottamaan huomioon paikalliset vaatimukset, joita liiketoiminnan kansainvälinen kasvattaminen edellyttää, kertoo Kuopio Innovationin yrityskehitysasiantuntija Risto Koivisto. Yhtiön ja samalla koko Kuopion alueen selvänä kansainvälisen toiminnan painopisteenä ovat olleet Kiinan kasvavat markkinat jo 2000-luvun alusta saakka. Menestyksekkään tiedepuisto-, tutkimus- ja yritysyhteistyön kokeneena ja sitä rakentamassa olleena bioja lääkealan kehitysjohtaja Marja Jaurakkajärvi visioi jo tulevia mahdollisuuksia. Kuopion toimintamallia voidaan hyödyntää suunnitelmalliseen yhteistyön rakentamiseen monilla markkinoilla ja toimialoilla. Esimerkiksi lääkekehityksen nousevat markkinat, kuten Venäjä ja Etelä-Amerikka, voisivat olla hyviä suuntia kaupallistaa suomalaista lääketurvallisuusosaamista. Maailmaa ei ainoastaan valloiteta uusilla markkinoilla, vaan vahvalla osaamisella myös houkutellaan suuren luokan osaajia omalle tontille ja kehitetään samalla uutta liiketoimintaa. Pitkään jatkuneessa kansallisessa Kiina-toiminnassamme olemme järjestäneet yli 300 suomalaisten ja kiinalaisten yritysten business-to-business-tapaamista. Työ on vaikuttanut esimerkiksi kiinalaisyritys Simceren sijoittumiseen ja useiden alan yrityksien, kuten Fennogate Finland Oy:n, Aurealis Oy:n ja Kasve Oy:n perustamiseen Kuopioon. Työssä on solmittu monia tutkimusyhteistyösopimuksia korkeakoulujen ja myyntisopimuksia yritysten välille ja hankerahoitusta on suunnattu toiminnan tukemiseen jo yli miljoona euroa vuosina Nyt myös lääkinnällistä laitetta valmistavan suomalais-kiinalaisen yhteisyrityksen yhtiöjärjestelyt ovat käynnissä. Tällä hetkellä edistämme yritysten liiketoimintaa alihankintatoiminnan laajentamisessa, presenssin vahvistamisessa, palveluiden myymisessä, tutkimus- ja kehityshankkeiden aloittamisessa sekä toimipisteiden perustamisessa Kiinan markkinoilla. Suomalais-kiinalaisen yhteistyön kautta saamme toivottavasti kiinalaisyrityksiä sijoittumaan alueellemme, sillä ne tarvitsevat paikallista asiantuntemusta Euroopan markkinoita lähestyessään, Jaurakkajärvi iloitsee. enutrition-ratkaisujen nouseva trendi Kansainvälisen liiketoiminnan laajentamisen lisäksi yhtiön toiminnassa tärkeäksi nousee jatkuvasti uusien globaalien markkinatrendien havainnoiminen ja osaajien kerääminen kehitystyöhön uusien trendien ympärille. Elintarvikekehityksen ja ravitsemuksen kehitysjohtaja Marja-Leena Laitinen ja Hyvinvointialan kehitysjohtaja Arto Holopainen huomasivat ravitsemuksen ja hyvinvoinnin nousevan yhdessä esiin teemoina, joihin ihmiset haluavat entisestään panostaa. Kollegat havaitsivat esimerkiksi perinteikkään ravitsemusalan elävän vahvaa muutosten aikaa palvelutuotannon saralla sosiaalisen median ja korkean teknologian vaikutuksesta. Keskustelusta saatiin idea kartoittaa enutrition- ja ehealth -toimijoita kansallisesti. Järjestimme aiheeseen liittyville yrityksille ja tutkimustahoille enutrition -teemaryhmän, jossa innostuttiin e-ratkaisujen kehittämisestä yhdessä. Toteutimmekin pian jo yhteistyötä aiheen ympärille kootun toimijaryhmän kanssa diabeteksen hoitoon liittyvässä pilotissa, avaa Laitinen. Tästä lähtien ravitsemuksen mobiiliratkaisuja ja sosiaalista mediaa hyödyntäviä yrityksiä on löytynyt teeman ympärille runsaasti. Kyseessä on kasvava trendi ravitsemusneuvonnan ja itsehoidon tukemisen aloilla. Milligrammojen syynäämisestä interaktiiviseen elämäntapojen hallintaan Osallistuimme teemaryhmän kautta diabetekseen liittyvään pilottiin, johon klusteri toi kontaktiverkostonsa kautta hyviä partnereita. Lisäksi Kuopio Innovationin edustajat esittelivät meitä muille alan avaintoimijoille, joista emme ole olleet aikaisemmin tietoisia. Pidämme tätä hyvin arvokkaana, sillä meille on toiminnan ansiosta syntynyt merkittäviä kumppanuuksia, aloittaa Wellness Foundry Oy:n toimitusjohtaja Michael Quarshie. Wellness Foundryn perustajat Quarshie ja Nicolas Wuorenheimo keksivät opiskeluaikoinaan Yhdysvalloissa mobiilipalvelujen hyödyntämismahdollisuudet ravitsemusneuvonnassa kuuluvathan kännykät ja muut mobiililaitteet nykyihmisen perusvarustukseen. Ideasta syntyi MealTracker-internetpalvelu, jonka avulla terveydenhuollon ja ravitsemuksen ammattilaiset antavat elämäntapaohjausta asiakkailleen heidän kännykällä ottamiensa ateriakuvien ja liikuntasuoritusten perusteella. Terveellisen syömisen ei tarvitse olla vaikeaa laskentaa ja milligrammojen syynäämistä. Palvelumme tarkoitus on tehdä hyvän ruokavalion sekä terveellisten elämäntapojen löytämisestä ja noudattamisesta hauskaa, helppoa ja sosiaalista, kertoo NFL-liigassa ammattilaisena pelannut ja siellä perinteikkääseen ravitsemuspäiväkirjamerkintään urheilu-urallaan leipääntynyt Quarshie. Kuviin perustuvan ruokapäiväkirjan kokoamisen sekä ammattilaisen palautteen saamisen on havaittu olevan asiakkaille samanaikaisesti havainnollistavaa ja innostavaa. Aterian kuvaaminen ennen sen syömistä saa ihmisen pohtimaan aterian sisältöä, kun taas perinteinen ruokapäiväkirja täytetään vasta jälkikäteen. MealTracker-palvelua hyödynnetään jo monissa käyttötarkoituksissa, kuten diabeetikkojen, syömishäiriöpotilaiden ja lihavuusleikkauspotilaiden ohjauksessa, painonhallinta- ja työhyvinvointiryhmissä sekä urheilijoiden ja kuntoilijoiden ohjauksessa. Palveluun on kirjautunut jo yli 800 ammattilaista Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on nyt laajentanut toimintojaan Suomessa, ja Kuopiossa uutena yhtiön myyntijohtajana toimii Juhani Simpanen, joka siirtyi yritykseen teleyhtiömaailmasta. Kuopio on Suomen johtava hyvinvointikeskittymä ja täällä koulutetaan lisäksi Itä-Suomen yliopiston toimesta kaikki Suomen ravitsemusterapeutit. Yhtenä tavoitteenamme on saada MealTracker sisälle ravitsemusterapeuttien opetukseen, tutkimukseen ja sitä kautta luoda sille entistä vahvempi jalansija ravitsemusterapeuttien työkaluna. Edistämme nyt myös MealTrackerin näkyvää roolia yritysten työhyvinvoinnin kohottajana, summaa Simpanen. Liiketoimintaa inhimillisen turvallisuuden osaamisesta Kansallinen Human Security Finland Inhimillisen turvallisuuden verkosto pyrkii tunnistamaan kehittyvien alueiden tarpeita. Suomalaisia yrityksiä ja osaajia rohkaistaan toiminnassa suuntaamaan osaamistaan ja luomaan edellytyksiä yhteistyölle kehitysmaissa ja kriisialueilla. Toiminnassa yhdistetään koulutuksen, liiketoiminnan ja tutkimuksen toimijoita inhimillisen turvallisuuden näkökulmasta. Tavoitteenamme on luoda tarvelähtöisiä tuote- ja palvelukonsepteja terveyden ja hyvinvoinnin, ruokaturvan ja ympäristöteknologian aloilla, luettelee verkoston asiantuntija Roseanna Avento. Verkostossa on tähän mennessä valmisteltu useita pilottiprojekteja, joihin on koottu alueellista ja toimialakohtaista osaamista. Kazakstanissa ja Kirgisian alueella edistetään ruokaturvaan ja vesiturvallisuuteen liittyvää osaamista ja toimintoja. Sambiaan valmistellaan perusterveydenhuollon ja erityisesti mobiiliklinikkapalveluihin liittyvää kehittämishanketta. Bangladeshiin käynnissä oleva toiminta tähtää kunnallisjätteen hyödyntämiseen biokaasulaitoksissa. Chilen kanssa tehdään yhteistyötä lääketurvallisuusosaamisen ja sairaalasuunnitteluosaamisen hyödyntämiseksi. Kuopion lisäksi verkostossa on mukana jo kahdeksan alueellista kehittämisyhtiötä, kaksi toimialajärjestöä, Kriisinhallintakeskus sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioita. Yritykset osallistuvat verkoston toimintaan näiden projektien kautta, summaa verkoston asiantuntija Jyri Wuorisalo. Verkosto yhdistää kaikkia Kuopio Innovationin osaamisaloja ja -klustereita. Yhteistyöllä sekä alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tähdätään tulevaisuuden uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja -avausten löytämiseen. Voimme luoda kansallisessa yhteistyössä tutkimus- ja tuotekehityslähtöisiä innovaatioita kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan tarpeisiin, kertoo verkostoa koordinoiva Hyvinvointialan kehitysjohtaja Arto Holopainen. Verkoston päärahoittajina toimivat Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki. Hankkeen yhteistyötahoja ovat Kriisinhallintakeskus, Ulkoasiainministeriö sekä Työ- ja elinkeinoministeriö. Hankkeeseen osallistuvat lisäksi yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yritykset. Kuva: Juha Kassila 18 19

11 Kaupallistaminen Kuvat: Liisa Hyvärinen, Lisacon Oy Kiitotieltä noustaan menestyksekkääseen lentoon Yritysten tarpeista rakennettu kaupallistamisen Envi-Runway-projekti on hyvä esimerkki siitä, miten monipuolista hyötyä ja ponnistusvoimaa yritys voi saada sopivalla asiantuntija-avulla. Kun yritysten ja heidän asiakkaidensa tarpeet toimivat lähtökohtana suunnittelussa, ovat intressit alusta lähtien yhteisiä ja motivaatio toiminnan kehittämiseen suuri. Kuopio Innovationin kolmevuotiselta kaupallistamiskiitotieltä otti vauhtia yhdeksän yritystä, joilla kaikilla oli uuden tuotteen tai palvelun tuotteistamisen ja kaupallistamisen tarve. Pilotteja vietiin yhdessä eteenpäin aina tuotantoversioiden luomisesta markkinoille viemiseen asti. Pidämme aina loppukäyttäjän keskiössä: teemme selvityksiä teknologian varsinaisen ostajan todellisista tarpeista ja siitä, onko tuotteella tai palvelulla olemassa riittävän suuri, ostopäätökseen johtava asiakashyöty. Näin saadaan tärkeää tietoa protojen kehittämiseen, ideointiin ja testaamiseen, tiivistää projektipäällikkö Juha Vilhunen. Yhteisten ponnistelujen jälkeen kahdeksasta pilotista on saatettu markkinoille kymmenkunta uutta tuotetta tai palvelua, ja palaute yrittäjiltä on ollut loistavaa. Arvostan yhteistyössä kaikkea oppimaamme ja keskinäisen luottamuksemme syntyä. Yhteinen innostuksemme toimintaan säilyi ja työntekomme oli myös todella hauskaa, iloitsee Kuava Oy:n palveluille uusia sovellusalueita ja asiakkaita toiminnan mukana saanut Matti Malinen. Kekseliäästä ideasta energiajättien tuotteeksi Livetech Oy:n toimitusjohtaja Pertti Rytkönen keksi idean energialaitosten polttoaineena käyttämien, ulkona varastoitavien turve- ja hakeaumojen varastoinnin suojausmenetelmäksi. Suojaamattomissa turveaumoissa syntyy talvella ulkona hukkaan menevää raakaainetta märästä ja jäätyneestä kerroksesta, joka on poistettava ennen auman toimittamista energialaitokseen. Urakoitsijoilla suojauksessa käytössä oleva muovikalvo ei ole myöskään ongelmatonta se ei hengitä, ja sen käyttöön liittyy paljon ympäristöllisiä, teknisiä ja taloudellisia haasteita. Uuden menetelmän avulla voitaisiin minimoida raaka-aineen laadulliset ja määrälliset tappiot. Idea oli erinomainen, mutta lopullista kehitystyötä vailla. Tapasin palaverissa Kuopio Innovationissa Vilhusen, joka kertoi olevansa taustaltaan kemian tohtori. Keksintöni liittyi pitkälti kemiaan, ja tarvitsin sen kehitystyöhön kemian asiantuntemusta. Kun Vilhunen kuuli idean, kaksikko ryhtyi heti tuumasta toimeen. Seokseen tarvittavat materiaalit kehitettiin ja hankittiin, ja kasa turvetta kärrättiin Rytkösen kesämökin pihaan kesällä Moninaisten kokeilujen jälkeen kaksikko kehitti sopivan käytännön ratkaisun, jolla saatiin aikaan oikeanlainen kerros turvekasan pintaan. Seuraavana keväänä todettiin, että turve oli säilynyt kuivana talven yli suojakerroksen alla. Pilotit vauhtiin energiatuottajien aumoilla Muutaman onnistuneen ja tuloksekkaan pienimuotoisen pilottiaumasuojauksen jälkeen toteutettiin aumasuojaus syksyllä 2011 Turveruukin täysimittaiselle m 3 :n aumalle, jonka päällä suojaus pidettiin talven yli. Tulokset olivat keväällä loistavat. Suojausmenetelmän ansiosta jäätynyttä kerrosta oli vain senttejä. Sellaista määrää ei tarvitse kuoria ollenkaan, vaan auma saatiin toimitettua suoraan poltettavaksi energialaitokseen. Keskikokoisen, kuution turveauman säästö menetelmällämme on turpeen määrässä noin m 3, mikä on rahassa helposti euron luokkaa, eli viivan alle jää sievoinen summa, Vilhunen summaa. Markkinat aumasuojaukselle ovat lupaavat. Jo Suomessa markkinapotentiaalia on parin tuhannen auman verran. Kesällä 2012 miehet esittelivät suojausratkaisuaan Ruotsissa kansainvälisessä turvekonferenssissa, ja menetelmä herätti paljon kansainvälistä mielenkiintoa sekä yhteistyöneuvottelupyyntöjä. Kaksikko uskoo menetelmän soveltuvan muidenkin biopolttoaineaumojen, kuten hakeaumojen suojaukseen, joista on jo tehty onnistunut pilottikoe. Asiakasta ei jätetä Kuopio Innovation luo tuotteistamis- ja kaupallistamispalveluja osaksi yhtiön pysyviä toimintoja. Jotta palveluiden loputkin palaset saadaan kehitettyä, rakennetaan kaupallistamiskiitotielle nyt jatkoprojektia, jossa osa yrityksistä jatkaa tuotteensa kanssa kansainvälisille markkinoille. Myös viisi uutta hyvinvointi-, elintarvike- sekä mittausalan yritystä lähtee mukaan kehittämään liiketoimintaansa projektin toiseen vaiheeseen. Terveyspalveluja apteekin hyllyltä Kuopio Innovation koordinoi kolmea pilotti-terveyspistettä, jotka tarjoavat Joensuussa, Raumalla ja Raahessa apteekkien yhteydessä asiakkaille sairaanhoitajan palveluja. Tavoitteena on luoda malli kannattaville ja julkisen terveydenhuollon kanssa yhteistyötä tekeville terveydenhuollon palveluille terveyden edistämisen ja omahoidon tukemiseen. Apteekin yhteydessä toimivan terveyspalveluyrityksen ylläpitämä Terveyspiste ei kuormita julkista sektoria, vaan sen uskotaan vapauttavan julkisen terveydenhuollon resursseja. Terveyspisteessämme sairaanhoitaja toteuttaa terveyden monitorointia, hoitotasapainon seurantaa, riskiryhmien kartoitusta ja pienimuotoisia hoitotoimenpiteitä keskellä kaupunkia. Tavoitteenamme on toteuttaa myös tiedonkulku terveyspisteiden ja terveyskeskusten välillä, kertoo Rauman Keskus-Apteekin apteekkari Eeva Kopra. Terveyspisteet toimivat myös uusien terveydenhuollon laitteiden ja palveluiden koestusalustana sekä muodostavat uuden markkinan niiden tarjoajille. Terveyspiste tarjoaa meille mahdollisuuden hyödyntää tuotteitamme suoraan kuluttajille. Mittaus suoritetaan Terveyspisteessä ja asiakas saa tuloksen heti. Samalla sairaanhoitaja neuvoo mitä tehdä, jos arvoissa on jotain vialla. Terveyspisteet muodostavat meille paitsi uuden markkinan, myös keinon kehittää yhä käyttäjälähtöisempiä palveluja ja tuotteita, joita tulevaisuudessa tarvitaan, toteaa Roche Diagnosticsin myyntipäällikkö Arsi Itkonen. Kuva: Mikko Käkelä 20 21

12 Vieraskynät Hyvinvoinnin vuosisata Menestyksen ytimestä Kuvaaja Ville Vierimaa Tyypillisen suomalaisen olohuoneen nurkassa LG:n televisio toistaa korealaisen Psy:n musiikkivideota Gangnam Style. Korea on aiemmin unohtunut kahden suurvallan, Kiinan ja Japanin, väliin muutenkin kuin maantieteellisesti. Määrätietoisella työllä Koreasta on tullut maailman johtava tuottaja niin televisioissa kuin laivoissakin. Korean noin 80:sta monialayrityksestä suurin on Samsung, joka on jo kiinnostunut hyvinvointiteknologiasta. Kuopion Tiedepuisto on Suomen johtava hyvinvointialan keskittymä. Korean vuosien tavoitteena on puolestaan hyvinvoinnin parantaminen, ja Suomi on jo mainittu useasti mallimaana tässä suhteessa. Aiemmin suomalaiset ovat esitelleet Koreaan muun muassa kaukolämpöverkon ja parhaillaan niin korealaiset kuin muutkin aasialaiset käyvät ihmettelemässä suomalaista tehokasta peruskoulutusta. Suomessa voimme olla ylpeitä ikääntyvien palvelukonsepteista ja tehokkaasta terveydenhuollosta. Koreaan on rakennettu muutamia ylellisiä asuinalueita rikkaille senioreille, mutta niistä ei ole monistettavaksi malliksi. Suomalaisten etuna on kyky pitää jalat maassa ja järjen käyttö. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, kuvaa kuopiolaista osaamista. Suomessa yhdistellään asioita, kuten on tehty Kuopio Innovationin, Culminatum Innovationin ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hankkeessa. Korealaisen seniorikeskuksen suunnittelussa yhdistyvät niin hyvinvointi- kuin puuteknologian osaajayritykset. Monessa vaurastuneessa maassa on kysyntää osaamiselle, jolla noustaan hyvinvointivaltioiden joukkoon. Kuopion Tiedepuisto on pitkäjänteisellä työllä saavuttanut paljon arvokasta yhteistyötä monella mantereella; Korean lisäksi esimerkiksi Kiinassa, Chilessä ja Venäjällä. Terveydenhuollon teknologia on tulevaisuuden ala niin kehittyvissä kuin teollisuusmaissakin. Vaikka henkseleitä ei kannata paukutella, niin maailmalla voi aina ylpeydellä kertoa Kuopion Tiedepuiston menestystarinan. Se on maailman mittakaavassa uniikki osaajien yhteisö, joka tarjoaa hyvän kasvualustan testausympäristöineen niin start-up yrityksille kuin kansainvälisille elektroniikkajäteille. Ari Virtanen Vientikeskuksen johtaja Soul, Etelä-Korea Kuopion Tiedepuisto on elänyt vahvan kasvun, kansainvälistymisen ja monipuolistumisen vuosia. Kasvu-ura alkoi 1990-luvun lopulla silloisten toimijoiden ja päättäjien rohkeiden ja riskejäkin sisältäneiden investointipäätösten myötä. Työpaikoista oli pulaa, uutta oli etsittävä. Yliopisto-osaamista ja osaajia pyrittiin hyödyntämään saman katon alla yritystoiminnassa. Idea oli hyvä ja kasvutarinan siemenet oli kylvetty. Kokemusten pohjalta kehitettiin uutta, oltiin nopeita ja notkeita. Tulokset alkoivat näkyä, kasvun siemenet alkoivat itää. Noin 15 vuoden rakentamis- ja kehitystyön ansiosta Tiedepuistoomme on syntynyt vahva osaamisintensiivisten toimijoiden keskittymä, joka kilpailee kansainvälisessä sarjassa. Tiedepuistomme on tunnettu laajasti kiinnostuneita vierailijoita riittää ja sana on kiirinyt. Itä-Suomen yliopisto ja Savoniaammattikorkeakoulu ovat nousseet erinomaisiksi osaajien tuottajiksi Suomessa. Ne ovat osanneet kulkea eturivissä muutoksen virrassa. Osaavia opiskelijoita riittää ja koulutusalat tukevat yritystoiminnan kehittymistä ja kasvua. Täältä valmistuneet osaajat työllistyvät Tiedepuistoon entistä useammin. Yritysmäärä Tiedepuistossa on moninkertaistunut, yrityskoot ovat voimakkaasti kasvaneet ja kansainvälisiä menestystarinoita on syntynyt. Puheet ja lupaukset ovat tekojen tasolla. Uusia yrityksiä syntyy jatkuvasti ja pääkonttoreita siirretään Kuopioon. Täällä on useita yrityksiä, joiden lähes kaikki asiakkaat ovat Suomen rajojen ulkopuolella. Rahaa virtaa alueellemme. Kasvulle on lähes rajattomat mahdollisuudet, kun uskallamme ottaa haasteita vastaan. Kilpailu kasvusta on kovaa. Meidän on kaikilla tasoilla huolehdittava kilpailukyvystämme. On luotava uutta, vahvistettava vahvuuksiamme ja kehitettävä heikkouksiamme. Kuopion kaupunki on loistavalla tavalla luonut hyvät puitteet kasvutarinalle. Kuopiossa asutaan Kallaveden rannoilla, kulttuuri- ja urheilutarjonta on monipuolista, koulutusmahdollisuudet ovat hyvät ja kaupungin vetovoima imee osaajia jo ulkomailtakin. Technopolis, Kuopio Innovation, Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion yliopistollinen sairaala, yli 200 yritystä sekä muut alueen toimijat osaavat puhaltaa yhteen hiileen. Kasvun siemeniä kylvetään joka päivä. Verkostoituminen ja verkostojen hyödyntäminen auttavat menestymään. Yhdessä on helpompi tehdä kuin yksin. Tiedepuisto kehittyy jatkossakin, vauhti vain kiihtyy. Savilahdentie on oma kuumemittarimme. Joku voi nähdä sillä ruuhkaa, toinen kassavirtaa. Jos siitä tulee pullonkaula, lisätään kaistoja. Tervetuloa menestyksen ytimeen, Hannu Eronen johtaja Technopolis Oyj, Kuopio Kuva: Vicente Serra 22 23

13 Heikki Helve Toimitusjohtaja Reetta Airaksinen Projektikoordinaattori Kansallinen Hyvinvoinnin klusteriohjelma Tiina Arpola (äitiyslomalla) Ympäristö ja energia Roseanna Avento Human Security Finland Johanna Eronen Tiedottaja Arto Holopainen Kehitysjohtaja Hyvinvointi Marja Jaurakkajärvi Kehitysjohtaja Lääke ja bio Anna Karjalainen Ympäristö ja energia Kirsi Karjalainen Hankerahoitus Anitta Kasurinen Talous- ja hallintopäällikkö Lasse Kettunen MediGateway Päivi Kiviranta Terveys ja hyvinvointi Risto Koivisto Yrityskehitysasiantuntija Yrityshautomopalvelut Marja-Leena Laitinen Kehitysjohtaja Elintarvikekehitys Maarit Manninen (äitiyslomalla) Hankerahoitus Maire Mäkimartti Projektipäällikkö MediGateway Sirkka Saarela Toimistosihteeri Marjukka Suhonen Terveys ja hyvinvointi Raija Tengvall Yrityskehitysasiantuntija Yrityshautomopalvelut Anneli Tuomainen Kehitysjohtaja Osaamiskeskusohjelma (OSKE) & Ympäristö ja energia Juha Vilhunen Projektipäällikkö Envi-runway Janiika Vilkuna-Räsänen (äitiyslomalla) Tiedottaja Kalevi Voutilainen Hyvinvoinnin ja ympäristön ICT Ulla Vuori Johdon assistentti Jyri Wuorisalo Human Security Finland Ilpo Kuronen Ohjelmajohtaja Kansallinen Hyvinvoinnin klusteriohjelma Ajan tasalla olevat henkilöstön yhteystiedot löydät kotisivuiltamme:

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin 04 08 Sisältö 04 Kiitorata menestykseen Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu 2014 06 Human Security Finland etsii yrityksiä 06 Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten

Lisätiedot

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4.

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4. Forum Virium Helsinki Helsinki on mitä oivallisin paikka rakentaa yritysten kanssa yhteistyötä ympäri maailmaa, sanoo Forum Virium Helsingin johtaja Jarmo "Elukka" Eskelinen Living Lab -osaamisesta tehdään

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

näköalat Tunteesta tuohta SIVU14 Kasvua leikin varjolla SIVU 24 Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä Teema

näköalat Tunteesta tuohta SIVU14 Kasvua leikin varjolla SIVU 24 Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä Teema näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2012 Kasvua leikin varjolla SIVU 24 Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä SIVU 28 Teema Tunteesta tuohta SIVU14 14 Sisältö Inhimillisyyden

Lisätiedot

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi Vaikuttamis suunnitelma 2011 www.centralfinlandchamber.fi 1 puheenjohtajalta Kilpailukyky syntyy yritysten kautta K ilpailukyky syntyy siellä, missä yritykset ovat eli alueilla, sanoo Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

Lasse Leppäkorpi: Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti hyötyä

Lasse Leppäkorpi: Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti hyötyä Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2010 Yrittäjä Lasse Leppäkorpi: Yrityksen alkutaipaleella harva pärjää yksin Tuoteväylä-tiimin Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3/2013. Jyväskylä 2020 Cyber Security City s. 14. Advisory boardilla on vaikuttavuutta s. 11 KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN

JÄSENTIEDOTE 3/2013. Jyväskylä 2020 Cyber Security City s. 14. Advisory boardilla on vaikuttavuutta s. 11 KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN WWW.CENTRALFINLANDCHAMBER.FI JÄSENTIEDOTE 3/2013 Jyväskylä 2020 Cyber Security City s. 14 KEHU KAVERIA Markus Kalliolla ja Tiia Valkamalla yhteistyö pelaa s. 8 KASVU OPENISTA

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Yritys- Jyväskylästä vapaana tuotanto-/liiketilaa TYÖHYVINVOINTIMYYMÄLÄ. Keski-Suomen. Jyväskylästä vapaana tuotanto-/liiketilaa

Yritys- Jyväskylästä vapaana tuotanto-/liiketilaa TYÖHYVINVOINTIMYYMÄLÄ. Keski-Suomen. Jyväskylästä vapaana tuotanto-/liiketilaa Keski-Suomen Yritys- maailma Joulukuu 4/2012 Teollisuus-/varastohallikiinteistö Korpilahti, Tehotie 2 v. 1991/2001 valmistunut hyväkuntoinen n. 900 m 2 :n teollisuus-/ varastohalli. Tontti n. 6205 m 2.

Lisätiedot

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa.

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Piia Simpanen ja Markku Ihonen Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Teknologiateollisuuden nuorten johtajien näkemyksiä hyvästä johtamisesta ja kasvusta Janne Anttila, Analyse²... Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

OLETKO TEHNYT KEKSINNÖN? Katso sivu 10 UUSIA TUOTEIDEOITA KEKSINTÖPÖRSSISTÄ! www.keksintoporssi.com

OLETKO TEHNYT KEKSINNÖN? Katso sivu 10 UUSIA TUOTEIDEOITA KEKSINTÖPÖRSSISTÄ! www.keksintoporssi.com Keksintösäätiön asiakaslehti www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi JOUKKOKIRJE Voiko

Lisätiedot

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle teknologia kansainvälistyminen liiketoimintaosaaminen 1/2013 HANKE teknologiateollisuudelle 2010 2013 Alfame laittoi myynnin kuntoon Leanilla tulosta Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 /2008 MERCURIUS Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta Ennakointitieto poliisijohdon apuna P ÄÄKIRJOITUS Tulevaisuuden hahmottaminen Juha

Lisätiedot

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 3 / 2013 Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan TOF Yard TEM: Uutta potkua merituulivoimaalalle Tuhkasta timantteja Liiketoimintaa

Lisätiedot

Tekesin. näköalat. Bisnestä ja kasvua kestävyydestä. Kuluttajille valtaa. biotaloudesta. kysyntätaloudessa. 5 väitettä

Tekesin. näköalat. Bisnestä ja kasvua kestävyydestä. Kuluttajille valtaa. biotaloudesta. kysyntätaloudessa. 5 väitettä Tekesin Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 2 2015 näköalat Bisnestä ja kasvua kestävyydestä Kuluttajille valtaa kysyntätaloudessa SIVUT 16-18 5 väitettä biotaloudesta SIVU 15 02 pääkirjoitus Cleantech

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 TIETOLIITE TIETOTEKNIIKAN LIITON JÄSENLEHTI 2/2013 TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 Zen Roboticsin Juho Malmberg: Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4 Vuoden valinnat kertovat alan muutoksista

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2004 SISÄLTÖ Suomen menestyksen uusi suunta: edelläkävijäksi teknologian soveltajana Yliasiamiehen katsaus 2 Keskittäminen lisää vaikuttavuutta 4 Kohti innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN NUMERO 2/2009 sivu 12 INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN arvoverkoilla sivu 6 KEKSINTÖSÄÄTIÖ jalostaa liikeideoita sivu 8 MODERNIT PUHEPALVELUT liiketoiminnan vauhdittajana sivu 2 TECHNOPOLIS ONLINE - palvelu

Lisätiedot

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista Yrityssalo Oy:n asiakaslehti - www.yrityssalo.fi Helmikuu 2012 JEISTO 12/2008 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008 Yrityssalo mahdollistaa yrityksille ympäristön kasvaa, kehittyä ja kansainvälistyä Salo

Lisätiedot

Älykkäät koneet. Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti. Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013

Älykkäät koneet. Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti. Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013 Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti 2013 Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013 Sisältö 4 FIMA nostaa yritysten kilpailukykyä tutkimustyön avulla 10 Käyttäjä suunnittelun keskiössä

Lisätiedot