Kuopio Innovation Today

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopio Innovation Today"

Transkriptio

1 Vuosijulkaisu 2013 Kuopio Innovation Today Terve ihminen Turvallinen ympäristö Kuopion Tiedepuisto kasvaa ja kehittyy

2 Kuva: Vicente Serra Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu Kuopion Tiedepuisto kasvaa ja kehittyy Päätoimittaja Heikki Helve Toimitussihteeri Janiika Vilkuna-Räsänen Palaute Kuopio Innovation Oy on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten yritysten menestykselle ideoita, osaajia ja uusia ajattelutapoja yhdistämällä. Yhteisöllisyyttä edistämässä Kuopio on yksi voimakkaimmin kasvavista keskuksista Suomessa. Kaupunki sijaitsee kauniin luonnon ja puhtaiden järvien äärellä keskisessä Suomessa. Alueen ominaispiirteitä ovat vahva yhteisöllisyys ja välitön ilmapiiri. Suomen toiseksi suosituin matkailukohde yhdistää aktiivisen ja laadukkaan elämäntavan ja korkean tason osaamisen. Kuopion Tiedepuisto kehittyy vauhdilla. Alueelle nousee jatkuvasti uusia korkeakoulujen ja yritystoimijoiden rakennuksia. Kaavoituksella tullaan mahdollistamaan alueelle uusia asuinrakennuksia ja palveluja. Tiedepuisto kasvaa lähivuosina kolmen kymmenen tuhannen työntekijän, opiskelijan ja asukkaan alueeksi. Yhtiö toteuttaa kansallista osaamiskeskusohjelmaa ja sitä tukevia kehityshankkeita. Sisältö Yhteisöllisyys on yksi menestymisen keskeisistä rakennusaineksista. Aihe on sekä kiinnostava että haastava. Kuopiossa edistetään innovaatioyhteisön kehittymistä yhä luovemmaksi. Uudet mullistavat oppimisympäristöt, eri toimijoiden yhteistyön tiivistyminen ja kampuksemme ympärivuorokautiseksi elävöittäminen ovat näkyviä askeleita. Kuopion tiedepuisto kasvaa ja kehittyy...3 Voimistuvaa myötätuulta...6 Kaikkea yhdessä kaupungissa...8 Ilmiöiden Kuopio...9 Lähes sata uutta kasvuhakuista yritystä syntyi Kuopion kärkialoille...10 Pintaa syvemmältä...12 Huipputeknologia ikäihmisten asialla...14 Yhteisistä testausympäristöistä syntyy uniikkeja innovaatioita...16 Uusien markkinatrendien ja -mahdollisuuksien löytäjät...18 Kiitotieltä noustaan menestyksekkääseen lentoon...20 Hyvinvoinnin vuosisata...22 Menestyksen ytimestä...23 Paikkaan sidottujen yhteisöllisten solmukohtien lisäksi menestykset voivat syntyä monipuolisissa sosiaalisissa verkostoissa. Aktiivisuutta voidaan edistää vahvistamalla esimerkiksi opiskelijoiden yrittäjyyttä sekä rohkaisemalla kaikkia uuden ideointiin ja raja-aitojen murtamiseen. Kehittäminen tarvitsee näkyvien yhteisöjen lisäksi näitä usein näkymättömiä solmukohtia ja verkostoja. Kehittäminen tarvitsee vision. Kuopiossa tällainen on syntynyt Tiedepuiston tulevaisuudenkuvasta. Osa sitä on kuva halutusta opiskelijakaupungista, jossa on korkeatasoinen ja vaativa opetus aloilla, jotka heijastavat tulevaisuuden tarpeita. Haluttu ja haastava opetus, siihen liittyvä kansainvälisesti arvostettu tutkimus sekä vetovoimainen ja vahvan yhteisöllisyyden omaava kaupunki ja elävä yhteisöllinen kampus takaavat myös yrityksille menestyksekkään tulevaisuudenkuvan. Heikki Helve Toimitusjohtaja Kuopio Innovation Oy Kokonaisuudessaan Kuopion Tiedepuisto on meille hyvä toimipaikka, koska täällä osaamispohja ja sitä tukeva toimintaympäristö ovat kunnossa. Kuopion ravitsemusosaaminen tunnetaan maailmalla. Palveluyritykselle osaavan henkilökunnan saatavuus on elintärkeää, ja siinä tiedepuisto täyttää tarpeemme. Saatavilla olevan asiantuntijaverkoston osuutta pitää korostaa yhteistyömme yliopiston asiantuntijoiden ja paikallisten palveluyritysten välillä toimii hyvin. Foodfiles Oy:n kliinisen tutkimuksen operatiivinen johtaja Essi Sarkkinen yhtiön Suomen toimintojen pitämisestä Kuopion Tiedepuistossa yhtiön fuusioiduttua ruotsalaisen KPL Good Food Practice Ab:n kanssa. 2 3

3 Tiedepuisto & tulevaisuus Alueella toimii jo nyt satoja teknologia- ja palveluyrityksiä, useita kansallisia tutkimuskeskuksia, lukuisia testaus- ja analyysilaboratorioita sekä molemmat alueen korkeakoulut. Kuopiossa on kansainvälisesti tunnustettu korkeakoulutus ja monipuolinen muu koulutustarjonta. Yhdelle alueelle keskittynyt osaajien tiivistymä lukuisine verkostoineen ja yhteisine testilaboratorio- ja tilaratkaisuineen on ainutlaatuinen. Tiiviin ja ketterän yhteistyön tarjoajana alue menestyykin loistavasti kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Yhteistyötä tiivistetään entisestään Kuopio Innovationin omistuspohja laajeni joulukuussa 2011, kun yhtiön omistajiin liittyivät kaupungin ja Technopoliksen rinnalle Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Avaintoimijoiden yhteisomistuksen myötä yhteistyötä on päästy jo tiivistämään entisestään monin tavoin alueen kärkialoilla sekä alueen ja sen infran kehittämiseksi. Yhtiön edustajat ovat aktiivisesti mukana neljän paikkakunnan yhteisessä, Kuopion kaupungin koordinoimassa maakunnallisen markkinointiohjelman työstämisessä. Myös tiedepuiston yhteinen viestintäryhmä on muodostettu korkeakoulujen, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Kuopio Innovationin välille. Sen ensimmäinen yhteinen tuotos, tiedepuistoa ytimekkäästi esittelevä video, tulee nähtäville yhtiön ja tiedepuiston uudistetuille verkkosivuille. Yhteistyöllä vauhtia start-up-yrityksille Kuopion Tiedepuistossa kehitetään nyt myös Kuopio Innovationin omistajien yhteisiä yrityskehityspalveluja. -- Yhteisenä tavoitteena on entisestään tehostaa kasvupotentiaalia omaavien, innovatiivisten ideoiden esille saamista, niiden jatkojalostusta sekä liiketoiminnan käynnistämisen ja kasvun nopeuttamista, kertovat yrityskehitysasiantuntijat Raija Tengvall ja Risto Koivisto. Teknologiaan tai vaativaan osaamiseen pohjautuvan yrityksen liiketoiminta on usein lähtökohtaisesti kansainvälistä, mikä tuo omat haasteensa liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Yhteiset yrityskehityspalvelut auttavat etsimään ratkaisuja ja asiantuntijoiden apua joskus kiperiinkin kysymyksiin. Yrityskehitysasiantuntijat auttavat yrittäjää kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Olemme yrittäjän ja yrittäjäksi aikovan luottamuksellinen yhteistyökumppani. Selvitämme yrittäjän kanssa liikeidean kehittämismahdollisuuksia kannattavaksi yritystoiminnaksi, ja etsimme sopivia yhteistyökumppaneita. Tapaamme säännöllisesti olemme yrittäjän pitkäaikainen tukija ja rinnallakulkija, summaa Koivisto. Yrityshautomon vuodet : Asiakkaina 49 yritystä ja 110 henkilöä. 33 uutta yritystä ja 92 uutta työpaikkaa syntyi. Opettajien ideasta syntyi uusi sähköisten oppimateriaalien hankintakanava Dikaios Oy:n kehittämä sähköisten oppimateriaalien hankintapalvelu sai alkunsa yrityksen perustajien, verkko-opetukseen erikoistuneiden opettajien Tero Santalan ja Ari-Pekka Raudaskosken työssään havaitsemasta tarpeesta ja epäkohdasta verkko-opetuksen järjestäjä tarvitsee useiden eri tuottajien opetusmateriaaleja, joita ei saanut tilattua yhdestä paikasta. Alusta asti on ollut selvää, että haluamme kansainvälisille markkinoille. Uskomme vahvasti siihen, että opetus ja oppiminen ovat hyvin voimakkaasti kansalliseen kulttuuriin sekä identiteettiin kuuluvia asioita. Visionamme on olla maailman suurin alusta- tai tuottajariippumaton sähköisten oppimateriaalien jakeluteknologia vuonna 2016, Santala kertoo. Yrityksessä työskentelevän useamman hengen tiimin kehittämän järjestelmän välityksellä opettaja pääsee omasta verkkooppimisympäristöstään valitsemaan opetukseensa soveltuvia sähköisiä oppimateriaaleja. Perusasteen opetuksen järjestäjille tarjoamme yhden luukun ja laskuttajan mallin. Säästöjä kunnille tulee, kun eri järjestelmiin kirjautuminen poistuu, laskujen käsittelykulut pienenevät ja työaikaa säästyy, kuvailee Dikaioksen toimitusjohtaja Santala. Hämeenlinnan kaupunki otti palvelun ensimmäisenä käyttöön perusopetuksen oppimateriaalien tilaamisessa. Nyt asiakkaiksi on tulossa useita kuntia perusopetuksen osalta. Toisen asteen koulutuksen ja ammattikorkeakouluopetuksen kanssa valmisteilla on pilotti. Helppokäyttöinen toimintamalli ja sen toteutus ovat kolmen vuoden ja neljän eri teknologiayhtiön yhteistyön tulos, jonka tuotekehitys jatkuu edelleen. Kuopion Tiedepuiston toimijoiden asiantuntemus on edistänyt liiketoimintaa monin tavoin. Yhteistyötä on tehty Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Kuopio Innovationin yrityshautomopalveluille Santala antaa arvosanaksi täyden kympin. Kuopio Innovationin yrityskehitysasiantuntijat ovat olleet meille loistavat mentorit! He ovat olleet aina silloin paikalla, kun omat voimat tai taidot eivät ole vieneet meitä eteenpäin. 4 5

4 Palvelut Voimistuvaa Myötätuulta Kuopio Innovation on uudistanut strategiansa. Uudistumisemme näkyy toiminnan kehittämisen lisäksi ilmeessämme niin visuaalinen ulkoasumme kuin peruslupauksemme on uusittu. Taking ideas further on lupauksemme yrityksille ja sidosryhmille; jos teillä on ajatus uudesta tuotteesta, palvelusta, markkina-alueesta tai tekemisen mallista, me autamme teitä ottamaan ideastanne kaikki tehot irti. Komean pinnan alta löytyy se kaikkein tärkein päivittäisen tekemisemme ydin. Visio, arvot ja strategiset päämäärät ovat Kuopio Innovationin toiminnan vahva perusta, jonka varaan rakennamme yhteistyökumppaneidemme kanssa uusia, entistä kauaskantoisempia menestystarinoita. Kuopio Innovation on noin 20 asiantuntijaa työllistävä, vuonna 2008 perustettu Kuopion Tiedepuiston avaintoimijoiden omistama yhtiö, joka tukee alueen kasvua ja tiivistä yhteistyötä. Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten yritysten menestykselle ideoita, osaajia ja uusia ajattelutapoja yhdistämällä. IDEASTA TOTTA Uuden liiketoiminnan synnyttäminen Terve kasvu ja suunniteltu kehittyminen ovat jokaisen menestyvän yrityksen tunnusmerkkejä. Tärkeää on muistaa, että kaikkea liiketoimintaa on lähdetty rakentamaan unelmasta, visiosta tai halusta nousta korkealle. Uusille menestystarinoille on aina tilaa. Ehkä seuraava voi olla sinun? Kuopio Innovation tukee kasvuyrittäjäksi aikovia liikeidean kehittämisessä ja liiketoiminnan suunnittelussa. Kehitämme rinnallasi liikeideaasi ja avustamme liiketoiminnan käynnistysvaiheessa. Tarjoamme yrityksellesi suotuisan kasvualustan ja mahdollisimman hyvät menestyksen eväät. nostetta tekemiseen Liiketoiminnan kehittäminen Parhaat löytävät kovassakin kilpailutilanteessa paikkansa, niin markkinoilla kuin asiakkaiden sydämissäkin. Avain piilee kyvyssä nousta tavanomaisen yläpuolelle. Yrityksen on pystyttävä osoittamaan olevansa erilainen kuin muut. Parhaat menestysnäkymät avautuvat kehityksen keulilta. Osallistumme asiakkaidemme liiketoiminnan analysointiin ensisijaisten kehittämiskohteiden tunnistamiseksi. Välitämme tietoa ja osaamista tutkimusmaailmasta yrityksiin ja vastaavasti tutkimustahoille yritysten tarpeista. Autamme asiakkaitamme löytämään sopivia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Olemme tukena tuotekehityksen ja tuotteistamisen eri vaiheissa. Tarjoamme monialaista osaamista, uusien teknologioiden kaupallistamiseen liittyviä asiantuntijapalveluja sekä kontakteja. kartturisi kansainvälisyyteen Kansainvälistymispalvelut Uudet aluevaltaukset edellyttävät selkeitä reittivalintoja ja parasta mahdollista vauhtia. Tuntemattomilla ja tallaamattomilla poluilla pystyy etenemään rivakasti ja keskittymään omaan tekemiseen, kun vierellä on kokenut asiantuntija opastamassa ohi pahimpien karikoiden, suorinta tietä kohti maalia. Kun yrityksesi on kiinnostunut laajentamaan toimintaansa kansainvälisille markkina-alueille, autamme markkinaselvityksien toteuttamisessa ja avustamme paikallisten kumppaneiden haussa. Käytännön näkyminen ja tekeminen on tehokasta heti kansainvälisen taipaleesi alkumetreiltä, kun koordinoimme esimerkiksi messuesiintymisiä sekä teknologiahakujen ja -tarjousten tekemistä. harkittua etenemistä Hanketoiminta Toiminnan kehittämiseen, uusille markkinoille laajentamiseen ja visioiden toteuttamiseen saa voimaa niin joukosta kuin selkeistä ja suunnitelluista toimenpiteistä. Yhdessä luodut pelisäännöt, tavoitteet ja koordinointi auttavat kohti yhteistä päämäärää. Tarjoamme yritysryhmille sujuvia verkostoitumismahdollisuuksia ja avustamme yrityslähtöisten, liiketoimintaa kehittävien hankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa. Koordinoimme yritysryhmähankkeita ja autamme kehittämishankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. ovia uusiin ulottuvuuksiin Hankerahoitusneuvonta Toiminnan kehittymiseen liittyy uusien mahdollisuuksien aktiivinen hakeminen ja hyödyntäminen. Kun idea tai uusi toimintamalli halutaan viedä korkealle tasolle, rahoitus on usein yksi ratkaistavista asioista. Isot ovet aukeavat harvoin omin voimin siksi on hyvä tietää, että tarpeen vaatiessa löytyy myös ulkopuolista vetoapua. Hankerahoitusten käytännön kysymyksiä varten tuomme käyttöönne myös laajat neuvonta- ja tukipalvelut sekä yhteydet muihin rahoitusasioissa auttaviin organisaatioihin. Kurkota kohti uusia mahdollisuuksia Koulutus ja tarvelähtöiset tapahtumat Jalat maassa pystyy kurkottamaan yllättävän ylös, kun tukena on hyvä toimintasuunnitelma ja ripaus asiantuntevaa apua. Tavoitteet kannattaa asettaa korkealle ja pyrkiä niitä kohti kaikin voimin. Tavoitteet realisoidaan hakemalla mahdollisuuksia aktiivisesti ja hyödyntämällä ne viimeistä pisaraa myöten. Kuopio Innovation järjestää yrityksille ja sidosryhmille luontevia yhteismarkkinoinnin mahdollisuuksia esimerkiksi koordinoimalla yhteisen messuosaston ammattitapahtumaan. mme ovat käytettävissä kotimaisilla ja kansainvälisillä foorumeilla silloin, kun kokonaisuuksien esitteleminen ja niistä kertominen on luonteva osa tapahtuman kulkua. Järjestämme yritysryhmille monenlaisia räätälöityjä koulutuksia, seminaareja ja työpajoja. Tarkoituksena on tarjota yrityksille laaja-alaista ja käytännönläheistä tietoa toimintaan ja toimintaympäristöön liittyvistä asioista ja näin entisestään parantaa menestymisen valmiuksia. Oikeassa seurassa Tiedepuistoyhteistyö Koskaan ei tiedä mistä se ratkaiseva kilpailuetu tai menestyksen resepti tulee. Osaamisesta ja testaamisesta. Inspiroivasta toimintaympäristöstä. Verkostosta, joka toimii saumattomasti ja synergisesti. Joskus idea lähtee liikkeelle yksittäisestä kahvilakeskustelusta tärkeintä on olla valmiina kaikkeen. Kuopion Tiedepuiston loistava toimintaympäristö houkuttelee useiden alojen erikoisosaajia muodostaen hautomon maailmanluokan innovaatioiden luomiseen, kehittämiseen, testaamiseen ja lanseeraamiseen. Lisätietoja Tiedepuiston monista mahdollisuuksista ja yhteismarkkinoinnista saat Kuopio Innovationista. 6 7

5 Vetovoimainen Kuopio Ilmiöiden Kuopio Savolaiset älyvaatteet the New York Timesissa Kuopiolainen Myontec Oy kehittää ja valmistaa hyvinvointiteknologiaa sisältäviä asuja, joilla voidaan mitata lihasryhmien aktiivisuutta urheilusuorituksen aikana. The New York Times -lehti listasi kesällä 2012 maailmanlaajuisesti 32 innovaatiota, jotka muuttavat tulevaisuuden. Listalla kolmantena oli Myontec. Listaus oli meille erittäin positiivinen yllätys. Se vahvistaa entisestään näkemystämme tuotteidemme mahdollisuuksista, toimitusjohtaja Pekka Tolvanen kertoo. Myontecin älykkäät urheiluvaatteet sisältävät patentoitua teknologiaa, joka seuraa lihasten toimintaa mittaamalla lihasten tuottamia sähköisiä impulsseja (Elektromyografia, EMG). Tieto lihasten toiminnasta siirretään langattomasti reaaliajassa suoraan älypuhelimeen tai muuhun mobiililaitteeseen, joka näyttää lihasten kuormituksen ja esimerkiksi ylirasittumisen vaarat. Yrityksen asiakkaisiin kuuluvat muiden muassa McLaren Applied Technologies, NHL-joukkue Pittsburgh Penguins, Kuopion Palloseura, KalPa Hockey, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus sekä Englannin Valioliigajoukkue Everton FC. Kuva: Myontec Oy / Arto Ollakka Kuva: Jani Räisänen KAIKKEA yhdessä kaupungissa Kuopio laajenee jatkuvasti kuntaliitoksien myötä. Viimeisimpänä kaupunkiin liittyi Nilsiä näin myös huipputason laskettelukeskus Tahko on nyt osa Kuopion tarjontaa. Tunnin ajomatkan sisällä matkailijalle on tarjolla Kuopion seudulla esimerkiksi rentoutumista golfaten, rinteessä tai vesillä; elämyksiä monipuolisten kulttuuripalvelujen parissa; herkuttelua lukuisissa tunnelmallisissa ravintoloissa tai perinteitä kunnioittaen Savon sydämen muikku- tai kalakukkopaikoissa; shoppailua elävässä keskustassa, Ikeassa tai vaikkapa Suomessa vielä kovin ainutlaatuisessa Matkus Shopping Center-kauppakeskuksessa. Paras kasvuympäristö lapsille Suomen ensimmäinen mobiilikunta Ilmainen mobiililaitteisiin ladattava Kuopion Mobiilikunta-sovellus otettiin käyttöön maaliskuussa 2012 ensimmäisenä Suomessa. Kuopion kaupunki haluaa uuden ratkaisun avulla palvella asukkaitaan entistä paremmin, myös mobiilikanavan kautta, kertoo Kuopion kaupungin asiakaspäällikkö Petri Kervola. Kuopion palvelu sisältää tällä hetkellä Mobiilikunnan perusominaisuudet, joita ovat uutiset, sää, tapahtumat ja asiointi. Myös esimerkiksi lääkäripäivystykseen soittaminen onnistuu puhelimeen asennettavan sovelluksen avulla. Lataa sovellus itsellesi: Toisista välitetään suurella sydämellä Kuopiolaiset kertovat arvostavansa toisissaan ihmisten avoimuutta ja toisista välittämistä. Kekseliäällä tavalla toisista välittämistä huokui pituushyppy-pirisen ja -Seppälän tempaus, jolla kaverukset päättivät kerätä rahaa Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) lasten veri- ja syöpätautien osastolle. Pituushyppyveto lähti Mikko Pirisen ja Janne Seppälän kesäisestä keskustelusta. Seppälä hyppäsi kouluaikoinaan voittoisat 3,10 metriä, mutta Pirinen piti tulosta jonninjoutavana ja ilmoitti hyppäävänsä saman ihan milloin vain. Lupaus lunastettiin julkisesti Väinölänniemen urheilustadionilla monituhatpäisen yleisön edessä elokuussa Yli 70 yrityksen ja yksityisten lahjoittajien voimin tapahtumalla kerättiin ,10 euroa. Lahjoitus käytetään lasten virkistystoimintaan, kuten teemapäivien järjestämiseen osastolla. Lisäksi peliyhtiö Rovio lahjoitti KYS:ssa hoidettaville lapsille noin euron arvosta Angry Birds -leluja. Ja kaikki tämä tehtiin kolmessa viikossa! Katso video: Kuopiossa on tehty pitkäjänteisesti töitä muun muassa lähiliikuntapaikkojen kehittämiseksi. Kaupunkilaisten ja erityisesti lasten liikuntamahdollisuuksiin on satsattu voimakkaasti viimeisten vuosien aikana ja nyt työ kantaa hedelmää. Kuopion kaupunki valittiin vuonna 2010 leikin pääkaupungiksi ja Taloustutkimus Oy:n tekemässä Muuttohalukkuus tutkimuksessa kaupunki saavutti ensimmäisen sijan kategoriassa hyvä kasvuympäristö lapsille. Kuopion yleisimago asuinpaikkana näkyi tutkimuksessa myös vahvana: kaupunki sijoittui kokonaisarvosanoissa kuudenneksi (6./37). Tuhansittain Kuopio-rakkauden tunnustuksia Vuoden 2011 lopulla alkanut I love Kuopio -markkinointikampanja on ollut menestys, joka on innoittanut entisiä, uusia ja nykyisiä kuopiolaisia sekä kaupungista muuten vain pitäviä käyttämään I love Kuopio -rintamerkkiä tai padgea kuvissaan sosiaalisessa mediassa. Ilmiön ympärille on perustettu jo I love Kuopio -tekstiilejä tuottava yritys sekä teemaan liittyvä mobiilipalvelu. Tähän mennessä rintamerkkejä on jaettu yli kappaletta yli 26:een eri maahan. Kuopion kaupungin asiakaspalvelusta merkkejä on tilattu muun muassa Iso-Britanniaan, Italiaan, Islantiin, Ruotsiin, Ranskaan, Hollantiin, Sveitsiin, Israeliin, Australiaan ja Kiinaan. 8 9

6 Osaamiskeskusohjelma Lähes sata uutta kasvuhakuista yritystä syntyi Kuopion kärkialoille Kuopio Innovation on vuodesta 2007 alkaen toteuttanut kansallista klusterimuotoista osaamiskeskusohjelmaa Kuopion seudulla. Toiminta suuntautuu terveys-, ympäristö- ja hyvinvointialoille, ja se on osoittautunut merkittäväksi alueen yritysten osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisessä. Suuri osa asiakasyrityksistä on saanut tukea uusien tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämiseen. Tällä hetkellä toimintaan osallistuu noin 200 Kuopion seudulla toimivaa yritystä, joissa on yhteensä yli työpaikkaa. Tuomme uusia toimintamalleja ja ideoita yritysten kehittämiseen ja uuden liiketoiminnan käynnistämiseen. Tarjoamme erilaisia verkostoja ja palveluja yrityksille, yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. Autamme hyödyntämään eri alojen uusinta tietoa ja osaamista sekä kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksia. Avustamme myös yhteisten hankkeiden valmistelussa julkisten toimijoiden ja muiden yritysten kanssa, kehitysjohtaja Anneli Tuomainen kuvaa. Kerätyn palautteen mukaan Kuopio Innovation on onnistunut parhaiten yritysten verkottamisessa toisten yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Yrityksille on etsitty aktiivisesti kansainvälisiä kumppaneita ja asiakkaita. Osaamiskeskustoiminnalla on autettu jo nyt yli 90 uuden yrityksen ja sadan tuotteen tai palvelun syntymistä alueelle. Eniten yrityksiä on saatu hyvinvointi- ja ympäristöaloille, joilla on tulevaisuudessakin odotettavissa selkeää kasvua. Toimialoja uniikisti yhdistävä toiminta sai parhaan mahdollisen arvion Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamassa arvioinnissa Kuopio Innovation sai parhaan mahdollisen palautteen toiminnastaan osaamiskeskusohjelmassa. Kuopiossa on tehty ansiokasta monialaista yhteistyötä eri toimialoja yhdistäen. Human Security Finland on yksi esimerkki osaamiskeskuksen käynnistämistä teemaverkostoista, jossa yhdistyvät kaikki Kuopion alueen osaamisalat yritysten liiketoimintojen kehittämiseksi. Yhtiö tukee erityisesti terveys- ja ympäristöalojen osaamisen kaupallistamisen ja tuotteistamisen eri vaiheita ja on käynnistänyt näihin liittyen ohjelmakauden aikana lukuisia toimenpiteitä ja pilotteja. Toimintoja suunnataan tutkimus- ja kehitysinfran kehitystarpeiden tunnistamiseen ja pilotointi- ja testausympäristöjen kehittämiseen Kuopion Tiedepuistossa. Lisäksi yhtiön henkilöstö on koostanut alueen yritysten ja tutkimustahojen osaamisesta toisiaan tukevia yritys- ja tutkimustoimijaryppäitä teemaverkostoiksi. Verkostoille on haettu synergiaetuja ja yhteisnäkyvyyttä monilla kansainvälisillä foorumeilla. Aiomme viedä ensi vuonna päättyvän osaamiskeskusohjelman Kuopiossa loppuun asti tuloksekkaasti. Samalla valmistaudumme viemään Kuopiota uuteen vuonna 2014 alkavaan innovaatio-ohjelmaan yhtenä kansallisena kaupunkikeskittymänä, summaa Tuomainen. Osaamiskeskusohjelma ( ) lyhyesti Tavoitteena huippuosaamiseen perustuvan liiketoiminnan kehittäminen valituilla aloilla Toteuttajina Suomessa 13 klusteria, joissa 22 osaamiskeskusta Kuopio kuuluu neljään kansalliseen klusteriin: Elintarvikekehitys HealthBio Terveyden bioteknologia Hyvinvointi ja Ympäristöteknologia, joista Kuopio Innovation koordinoi kansallista Hyvinvoinnin klusteria. Kuopion seudun osaamiskeskustoiminnassa Mukana 200 terveys-, ympäristö- ja hyvinvointialojen yritystä Syntynyt noin 90 uutta yritystä, joista puolet jalosti liikeideaansa Kuopio Innovationin yrityshautomossa Yli 100 uutta tuotetta tai palvelua Toimintaan osallistuvien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 63 % vuodesta 2008 vuoteen miljoonaa euroa kilpailtua tutkimus- ja kehitysrahoitusta kanavoitu alueelle Osaamiskeskusohjelma Suomessa Jo yli 400 uutta yritystä Noin 2400 uutta työpaikkaa Noin 4200 yritystä osallistuu toimintaan vuosittain Koulutusta tai tutkimustietoa kehittämistyön tueksi noin yrittäjälle tai työntekijälle 10 11

7 Terve ihminen Terve Ihminen Turvallinen Ympäristö Kuopion Tiedepuistossa on toisiinsa limittyvä monialainen, useasta näkökulmasta samoja kärkiä tarkasteleva laaja ja omaleimainen osaamisprofiili, joka tiivistyy Terve Ihminen ja Turvallinen Ympäristö -teemoihin. Näiden alta ovat poimittavissa ne terävimmät kärjet, joissa tutkimusosaaminen ja yritystoiminta ovat kansainvälistä huipputasoa. Terve Ihminen -kokonaisuus Kuopiossa: Aktiivinen ihminen ja hyvä elämä Ihmisen mittaaminen Tulevaisuuden lääkkeet ja hoidot Pintaa syvemmältä Ilmastonmuutos ja putkistoissa sattuneet ongelmat ovat nostaneet myös suomalaisten tietoisuuteen sen tosiasian, että puhdas vesi ei välttämättä olekaan itsestäänselvyys. Suomessa on totuttu luottamaan vesijohtoverkostoon miltei peruskallion tapaan. Puhtaasta vedestä ehti tulla niin päivänselvä asia, että ehdimme ummistamaan silmämme vaihtoehtoiselta skenariolta. Yhtäkkiä esimerkiksi Nokialla ja Siilinjärvellä jätevettä lipsahti väärään putkeen. Ihmisiä sairastui, syyllisiä etsittiin ja ihmeteltiin, kuinka tällaista voi sattua. Arki oli totuttu rakentamaan oletukselle puhtaan veden saannista, ja nyt tämä illuusio oli kokenut vakavia, kenties peruuttamattomia kolhuja. Kuopio Innovationin kehitysjohtaja Anneli Tuomaisen mukaan haasteet ja riskitekijät ovat tulleet jäädäkseen myös Suomeen. Akuuttien ongelmatilanteiden lisäksi esimerkiksi ilmastonmuutos on tekijä, joka vaikeuttaa puhtaan veden saatavuutta. Tulvat ja muut luonnonilmiöt lisääntyvät, ja niiden mukana kasvaa myös vesijohtoveden saastumisen riski. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen Vesi ja terveys -yksikkö on yksi Kuopion alueen johtavista vesitutkimusta tekevistä tahoista. Yksikön päällikkö Ilkka Miettinen allekirjoittaa ilmastonmuutoksen mukanaantuomat haasteet. Ilmasto muuttuu pohjoisella pallonpuoliskolla kaikkein eniten. Ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet, mikä on erityisen haastava seikka vesihuollon kannalta. Suomessa sattuu vuodessa keskimäärin 2 10 vesiepidemiaa ja parikymmentä muuta vesiongelmatilannetta. Tämä tilanne osoittaa väistämättä sen, että järjestelmä on haavoittuvainen. THL kehittää Kuopiossa puhtaaseen veteen liittyviä analyyttisiä menetelmiä juomavedestä aina käyttö- ja jäähdytysveden kautta uima-allas- ja jätevesiin asti. Laitos tutkii haitallisten mikrobien tuhoamista vesiympäristöissä. organisaation rooliin kuuluu myös valmiustilan ylläpito tarvittavine neuvontapalveluineen sekä riskin arvioiminen vesihuoltoon liittyvissä tilanteissa. Toimintaa edesauttaa merkittävästi alueen mahdollistama laajamittainen tutkimus- ja yritysyhteistyö. Kuopiolainen vesiosaaminen kestää kansainvälisen vertailun Kuopiolaisten toimijoiden verkosto on jopa globaalissa mittakaavassa ainutlaatuinen. Se kattaa koko vesiekosysteemin, pohjavedestä aina keittiön tiskialtaan hanaan asti. Tuomainen korostaa, että ehdotonta huippua oleva vesialan osaaminen tarjoaa ainutlaatuisia tilaisuuksia kehittää ratkaisuja, joiden integroiminen osaksi laajempaa veden toimitusketjua pystytään tarkoituksenmukaisin keinoin varmistamaan. Kuopio Innovationin roolina on verkoston toiminnan kehittäminen, uusien innovaatioiden liiketoimintakelpoisuuden arvioiminen ja niiden kaupallistamisen edistäminen. Myös Miettinen kehuu Suomen vesitutkimuksen korkeaa tasoa ja toimijoiden sujuvaa yhteistyötä. Verkottumisella saadaan toiminnasta parhaat tehot irti huippuosaamisen tuomat onnistumiset rakentavat positiivista kierrettä koko kuopiolaiselle vesitutkimukselle. On selvää, että jopa suuremmat, omillaankin pärjäävät yksiköt hyötyvät verkottumisesta yhdessä olemme varmasti enemmän kuin osiemme summa. Uskon, että löytämättömiä vesitutkimuksen erikoisosaajia on vielä olemassa, ja haasteiden määrän kasvaessa myös uudet ideat ovat entistä tervetulleempia. Toimivassa tutkimusyhteisössä on aina tilausta mielekkäälle yhteistyölle. Laajasti toimiva ja moniin osa-alueisiin vaikuttava verkosto on herättänyt kiinnostusta niin Kuopion kuin Suomen rajojenkin ulkopuolella. Onhan kyseessä jokaista koskettava, globaalilla tasolla tunnustettu haaste. Toimivien ratkaisujen arvo nousee jatkuvasti, niin inhimillisessä kuin kaupallisessakin mielessä. Vesiosaamisesta on kasvamassa vientituote, joka lyödessään itsensä toden teolla läpi voi hyödyntää niin kansanterveyttä kuin -talouttakin, ja näin omalta osaltaan auttaa Suomen pysymistä pinnalla myös tulevaisuudessa. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Anneli tuomainen Puh

8 Turvallinen ympäristö Turvallisen ympäristön TIE-kartta Huipputeknologia omaehtoinen Terveyden edistäminen kotona asumisen tukeminen ikäihmisten asialla sähköiset terveydenhuollon palvelut Hyödyntämällä teknologian tarjoamia mahdollisuuksia innovatiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti ikäihmiset voivat asua kotonaan jopa kaksi vuotta nykyistä kauemmin. Siinä on tavoite, jonka saavuttamisesta kiittäisivät niin asiakkaat kuin kansantalouskin. Turvallinen ympäristö -kokonaisuus Kuopiossa: Älykkäät kokonaisjärjestelmät ja -palvelut Ympäristöterveys Turvallinen elinympäristö Väestön ikärakenne on muuttunut, eikä totuus muuksi muutu eläkeikää nostamalla tai potilaskohtaisesta hoitajakiintiöstä painimalla. Ikäihmiset ansaitsevat parhaan mahdollisen huolenpidon edes siitä kaikki tuntuvat olevan, ainakin periaatetasolla, samaa mieltä. Terveys- ja hyvinvointiteknologian ratkaisut ovat tänä päivänä entistä merkittävämmässä roolissa, kun kasvavalle ikäihmisten joukolle kehitetään elämisen laatua parantavia palvelumalleja. Kuopio Innovationin kehitysjohtaja Arto Holopainen kehottaa suuntaamaan katseen kohti käyttäjiä, ja miettimään asioita heidän näkökulmastaan. Avainasiana on hyviksi havaittujen keinojen soveltaminen mahdollisimman laajalti. Testaamalla erilaisia ratkaisuja todellista käyttötilannetta vastaavassa tai simuloivassa ympäristössä saadaan lisää varmuutta niin palvelun aidosta käyttökelpoisuudesta kuin sen yhteensopivuudesta muiden kotona asumista edesauttavien ratkaisukokonaisuuksien kanssa. Tärkeänä apuna uusien terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen testaus- ja kehitystyössä on Kuopio Innovationin käynnistämä TIE (Testbed, Innovation, Ecosystem) -toimintamalli. Malli kehittää edistyksellistä, toimiala- ja sektorirajoja ylittävää testausympäristöä, jossa innovaatioiden elinkelpoisuus punnitaan sekä toiminnallisuuden että kaupallistamisen näkökulmasta. Konkreettisessa asiakasympäristössä ja olemassaolevia rakenteita mahdollisimman tehokkaasti hyödyntäen. Kuopio Innovation toimii koordinaattorina eri tahojen välillä ja varmistaa omalta osaltaan, että yhteen hiileen puhalletaan vieläkin tehokkaammin. Yhtäältä tämä tarkoittaa alan yritysten ja julkisen terveydenhoidon välisen kommunikaation tehostamista, toisaalta yhteisten rahoitushankkeiden valmistelua ja eteenpäin viemistä sekä kokonaisuutta markkinoivana kontaktipisteenä toimimista. Kaikki hyötyvät, kun jokainen pystyy keskittymään siihen, missä oma osaaminen pääsee parhaiten esiin. HealCaSE lähtee käyttäjien yksilöllisistä tarpeista Yksi esimerkki koordinaattorin roolin merkityksestä on HealCaSE-aloite, jonka avulla pyritään varmistamaan kotihoidon palvelujen saatavuus hyödyntämällä esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologiaa ajantasaisempien palvelujen varmistamiseksi. Älykäs koekäyttöympäristö mallintaa myös liiketoiminta- ja ansaintalogiikkoja sekä standardoi eri toimijoiden yhteensopivuutta. Kuopio Innovationin lisäksi aloitteessa ovat mukana Kuopion kaupunki, Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja VTT. HealCaSEn edetessä alan yritykset tulevat mukaan. Yksilöllisten ratkaisujen ja toimivan verkoston uskotaan parhaimmillaan tuovan ikäihmisille mahdollisuuden asua kotonaan jopa kaksi vuotta nykyistä kauemmin. Holopainen korostaa vetovoimaisen ja osaavan Kuopion alueen merkitystä Heal- CaSEn kaltaisten suurten aloitteiden onnistuneessa läpiviennissä. Verkoston voimavarat saadaan parhaaseen mahdolliseen käyttöön, kun nähdään metsä puilta ja pyritään yhdessä sovituilla periaatteilla kohti selkeää tavoitetta. HealCaSE on osa Euroopan yhteisön laajuista European Innovation Partnership on Active Healthy Ageing -aloitetta, jonka kautta samoissa ikääntyvien haasteissa olevien maiden hyviä toimintatapoja tuodaan yhteen. Alueen toiminta lähtee siitä, että kansalainen on keskiössä. Terveyden edistäminen, tehokas hoito ja kotona asumisen mahdollistaminen ovat kantavia ajatuksia, joiden varaan kehitämme niin tutkimusta, innovaatioita, prosesseja kuin liiketoimintamalleja. Teknologiat kehittyvät ja ratkaisut monipuolistuvat, mutta koko ajan on osattava pitää kirkkaana mielessä, miksi ja ketä varten tätä tehdään. eklinikka tiellä kohti joustavaa terveydenhuoltoa Vivia Oy:n kehittämä eklinikka on palvelu, jonka toiminta alkoi haja-asutusalueilla työskentelevien nuorten lääkäreiden ja hoitajien kanavana konsultoida erikoislääkäreitä tietoturvallisessa ympäristössä. Vuoden 2012 keväällä Vivian toimitusjohtaja Esko Kumpusalo ryhtyi yhdessä Kuopio Innovationin kanssa miettimään mahdollisuuksia tarjota turvallisen lääkehoidon tukipalveluja myös muille kuin terveydenhuollon ammattilaisille. Liiketoiminnan suunnittelutyön ja yhdessä valmisteltujen kehittämisavustushakemusten avulla eklinikasta on kehitetty entistä monipuolisempi, myös yksityishenkilöiden tarpeisiin hyvin sopiva palvelu. Toiminnan käynnistyessä tietoa on ryhdytty jakamaan aktiivisesti kaikille kohderyhmille. Luotettavaa kommunikointia on entisestään tehostettu uudella eklinikan asiakkaita varten toteutetulla viestijärjestelmällä. Kumpusalo kehuu Kuopio Innovationin ammattiosaamista ja positiivista suhtautumista yrittämiseen. Yhteistyömme kautta Vivia on saanut lisää uskottavuutta sekä verkottunut tehokkaasti alan yksityisten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Kaikki tämä edesauttaa mahdollisuuksia kehittää konkreettisia toimia, jotka parantavat terveydenhuollon palvelukykyä ja potilaiden lääketurvallisuutta. Lisätietoja: kehitysjohtaja Arto Holopainen Puh

9 Tiedepuiston testausympäristöt Yhteisistä testausympäristöistä syntyy uniikkeja innovaatioita Jokaisen ei kannata keksiä pyörää aina uudelleen, vaan sitä kannattaa kehittää yhdessä. Kuopion Tiedepuistossa onkin otettu käyttöön useita yhteisiä testialustoja ja -laboratorioita, ja avattu ovia muille omiin tiloihin yhteisen hyödyn ja tilojen käytön maksimoimiseksi. Yhteiset infraratkaisut ovat poikineet uusia eri aloja yhdistäviä liikeideoita, joita on työstetty usean toimijan yhteisin ponnistuksin. Kuopio Innovation on ollut mukana useiden yhteisten testauslaboratoriopalvelujen tuotteistamisessa ja yhteiskäytön tukemisessa Kuopion Tiedepuistossa. Toimijat miettivät yhdessä esimerkiksi Suomessa ainutlaatuisen Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistä uusien teknologioiden testaamisalustana, samoin kuin Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyössä rakentaman biopankin suunnittelua. Yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu tarjoavat useita tuotekehityksen ja -testaamisen palveluja niin toisilleen kuin yrittäjille ja muille toimijoille. Myös yritykset tarjoavat lukuisia palvelujaan korkeakouluille ja muille yrityksille. Tiedepuistosta löytyy useita satoja yrityksiä ja alueen korkeakoulujen ja muiden koulutustoimijoiden tiloja. Yhteisten testausympäristöjen kehittäminen edesauttaa yritystoimintaa ja synnyttää uusia innovaatioita. Ketterä toimintaympäristö kannustaa yrityksiä jäämään ja sijoittumaan alueelle, summaa Kuopio Innovationin bio- ja lääkealan kehitysjohtaja Marja Jaurakkajärvi. Factory of the Future lääketeollisuutta uudessa muodossa Itä-Suomen yliopiston, Teknologian Tutkimuskeskus VTT:n ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteinen PROMIS Centre tutkii ja kehittää parhaillaan kansainvälisesti ainutlaatuista jatkuvatoimista lääkkeenvalmistuslinjastoa. Pilot-laitteistot mahdollistavat lääkkeenvalmistusprosessien reaaliaikaisen laadunvalvonnan lääkkeiden tasalaatuisuutta voidaan seurata reaaliajassa. Tähän saakka lääke-erästä on testattu tabletti sieltä täältä, jolloin viallisen kappaleen löytyessä koko sa- malla valmistettu erä joudutaan hävittämään. Uudella linjastolla pystytään seuraamaan jokaista valmistettavaa tablettia tai raetta, jolloin myös hävikki pienenee ja mahdolliset tuotanto-ongelmat on helpompi paikallistaa. Reaaliaikainen laadunvalvonta on tuttua metsäteollisuudessa ja nyt on sen aika lääkealallakin. Kyseisen teknologian siirto lääketeollisuuden hyödyksi avaa uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, kertoo VTT:n asiakaspäällikkö Mikko Juuti. Keskuksen johtaja Jarkko Ketolainen kertoo, että linjasto kehitettiin yhteistyössä 20:en kumppanin kanssa. Laite mahdollistaa uusien valmistuskonseptien kehittämisen Kuopiossa ja tukee koko Euroopan lääkevalmistuksen tehostamista, tutkimusta ja kehitystä. Pyrimme osaamisellamme ja pilottilinjastollamme vastaamaan alan yritysten tarpeisiin. Lisäämme Kuopion alueen kiinnostavuutta erityisesti loppukäyttäjien, mutta myös mitta- ja prosessilaitevalmistajien kannalta katsottuna. PROMIS-keskuksen tutkimus on saanut tutkimus- ja kehitysrahoitusta kahdeksan miljoonaa euroa. Viimeisimpänä on investoitu miljoona euroa uuteen jatkuvatoimiseen lääkevalmistuksen pilotointiin. Keskuksemme tutkimusja kehitystoiminnassa on vahvasti mukana kotimaisia ja kansainvälisiä lääketeollisuuden toimijoita, kuten GSK ja Orion. Linjaston käyttöä liikuteltavana ja joustavana lääketehtaana kartoitetaan ja yhtenä tulevaisuuden konseptina voisi nähdä esimerkiksi kuljetuskonttiin rakennetun siirrettävän lääketehtaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että lääkkeitä voidaan valmistaa kontrolloidusti ilman suurta tehdasta missä tahansa. Tässä on mahdollinen kaupallistamispotentiaali, jota kehitämme keskuksen ja Kuopio Innovationin koordinoiman Human Security Finlandin kanssa. Olemme olleet mukana toimintaan johtavien hankkeiden valmisteluissa, ohjausryhmissä ja nyt myös kaupallistamisessa. Verkostomme yhteistyöllä laitteiston ainutlaatuisuudesta ja liiketoimintapotentiaalista saadaan kaikki irti, kertoo Jaurakkajärvi. Kuopion Tiedepuisto tarjoaa lukuisia yhteistoiminnallisia testauslaboratoriopalveluita, kuten Itä-Suomen yliopiston ja Ilmatieteenlaitoksen yhteislaboratorio ILMARI, jonka tutkimuspalveluja voivat yhteistyöhankkeissa käyttää myös alan yritykset ja muut tutkimustahot. Katso lisää Tiedepuiston toimijoita ja palveluja osoitteesta: Case: Tulevaisuuden elintarvikkeiden kärkijoukoissa Kuva: Ulla Vuori Kuvat: Hannu Karppinen / Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Tiedepuistoon varustetaan tutkimus- ja kehitysympäristöä, joka soveltuu alueen elintarvikealan yritysten ja asiantuntijoiden käyttöön. Savonia-ammattikorkeakoulun Future Food -tutkimus- ja kehittämistiloissa kehitetään ja tuotteistetaan uusia elintarvikkeita ja jatkojalosteita sekä tuotetaan kuluttajatutkimuspalveluja elintarvikeyrityksille. Toiminnassa kehitetään elintarvikkeen ravitsemuksellisen laadun analysointi- ja pakkausten ravitsemusmerkintäohjelma tuotekehitysympäristön varustukseksi. Tavoitteena on kuluttaja- ja ravitsemuslähtöisen tutkimustiedon hyödyntäminen tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä ja alan toimijoiden verkottuminen. Toivotamme elintarvikealan toimijoita tervetulleiksi tutustumaan uuteen ympäristöön ja suunnittelemaan yhteistyötä, sanoo projektipäällikkö Anja-Riitta Keinänen. Lisätietoja: Future Food -hankkeen toteuttajina toimivat Savonia-ammattikorkeakoulun lisäksi Sisä-Savon seutuyhtymä ja Savon ammatti- ja aikuisopisto. Muina asiantuntijoina toimivat muiden muassa Itä-Suomen yliopisto, VTT, elintarvikealan yritykset ja jatkojalostusta suunnittelevat lähituottajat

10 Uudet markkinat ja trendit Uusien markkinatrendien ja -mahdollisuuksien löytäjät Uusien kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen vaatii tietoa, taitoa ja selvittämistä. On lisäksi tärkeää pysyä ajan hermolla uusissa suuntauksissa ja havaita, millaisina kokonaisuuksina uudet liiketoimintamahdollisuudet avautuvat. Autamme yrityksiä kartoittamaan markkinoita ja ottamaan huomioon paikalliset vaatimukset, joita liiketoiminnan kansainvälinen kasvattaminen edellyttää, kertoo Kuopio Innovationin yrityskehitysasiantuntija Risto Koivisto. Yhtiön ja samalla koko Kuopion alueen selvänä kansainvälisen toiminnan painopisteenä ovat olleet Kiinan kasvavat markkinat jo 2000-luvun alusta saakka. Menestyksekkään tiedepuisto-, tutkimus- ja yritysyhteistyön kokeneena ja sitä rakentamassa olleena bioja lääkealan kehitysjohtaja Marja Jaurakkajärvi visioi jo tulevia mahdollisuuksia. Kuopion toimintamallia voidaan hyödyntää suunnitelmalliseen yhteistyön rakentamiseen monilla markkinoilla ja toimialoilla. Esimerkiksi lääkekehityksen nousevat markkinat, kuten Venäjä ja Etelä-Amerikka, voisivat olla hyviä suuntia kaupallistaa suomalaista lääketurvallisuusosaamista. Maailmaa ei ainoastaan valloiteta uusilla markkinoilla, vaan vahvalla osaamisella myös houkutellaan suuren luokan osaajia omalle tontille ja kehitetään samalla uutta liiketoimintaa. Pitkään jatkuneessa kansallisessa Kiina-toiminnassamme olemme järjestäneet yli 300 suomalaisten ja kiinalaisten yritysten business-to-business-tapaamista. Työ on vaikuttanut esimerkiksi kiinalaisyritys Simceren sijoittumiseen ja useiden alan yrityksien, kuten Fennogate Finland Oy:n, Aurealis Oy:n ja Kasve Oy:n perustamiseen Kuopioon. Työssä on solmittu monia tutkimusyhteistyösopimuksia korkeakoulujen ja myyntisopimuksia yritysten välille ja hankerahoitusta on suunnattu toiminnan tukemiseen jo yli miljoona euroa vuosina Nyt myös lääkinnällistä laitetta valmistavan suomalais-kiinalaisen yhteisyrityksen yhtiöjärjestelyt ovat käynnissä. Tällä hetkellä edistämme yritysten liiketoimintaa alihankintatoiminnan laajentamisessa, presenssin vahvistamisessa, palveluiden myymisessä, tutkimus- ja kehityshankkeiden aloittamisessa sekä toimipisteiden perustamisessa Kiinan markkinoilla. Suomalais-kiinalaisen yhteistyön kautta saamme toivottavasti kiinalaisyrityksiä sijoittumaan alueellemme, sillä ne tarvitsevat paikallista asiantuntemusta Euroopan markkinoita lähestyessään, Jaurakkajärvi iloitsee. enutrition-ratkaisujen nouseva trendi Kansainvälisen liiketoiminnan laajentamisen lisäksi yhtiön toiminnassa tärkeäksi nousee jatkuvasti uusien globaalien markkinatrendien havainnoiminen ja osaajien kerääminen kehitystyöhön uusien trendien ympärille. Elintarvikekehityksen ja ravitsemuksen kehitysjohtaja Marja-Leena Laitinen ja Hyvinvointialan kehitysjohtaja Arto Holopainen huomasivat ravitsemuksen ja hyvinvoinnin nousevan yhdessä esiin teemoina, joihin ihmiset haluavat entisestään panostaa. Kollegat havaitsivat esimerkiksi perinteikkään ravitsemusalan elävän vahvaa muutosten aikaa palvelutuotannon saralla sosiaalisen median ja korkean teknologian vaikutuksesta. Keskustelusta saatiin idea kartoittaa enutrition- ja ehealth -toimijoita kansallisesti. Järjestimme aiheeseen liittyville yrityksille ja tutkimustahoille enutrition -teemaryhmän, jossa innostuttiin e-ratkaisujen kehittämisestä yhdessä. Toteutimmekin pian jo yhteistyötä aiheen ympärille kootun toimijaryhmän kanssa diabeteksen hoitoon liittyvässä pilotissa, avaa Laitinen. Tästä lähtien ravitsemuksen mobiiliratkaisuja ja sosiaalista mediaa hyödyntäviä yrityksiä on löytynyt teeman ympärille runsaasti. Kyseessä on kasvava trendi ravitsemusneuvonnan ja itsehoidon tukemisen aloilla. Milligrammojen syynäämisestä interaktiiviseen elämäntapojen hallintaan Osallistuimme teemaryhmän kautta diabetekseen liittyvään pilottiin, johon klusteri toi kontaktiverkostonsa kautta hyviä partnereita. Lisäksi Kuopio Innovationin edustajat esittelivät meitä muille alan avaintoimijoille, joista emme ole olleet aikaisemmin tietoisia. Pidämme tätä hyvin arvokkaana, sillä meille on toiminnan ansiosta syntynyt merkittäviä kumppanuuksia, aloittaa Wellness Foundry Oy:n toimitusjohtaja Michael Quarshie. Wellness Foundryn perustajat Quarshie ja Nicolas Wuorenheimo keksivät opiskeluaikoinaan Yhdysvalloissa mobiilipalvelujen hyödyntämismahdollisuudet ravitsemusneuvonnassa kuuluvathan kännykät ja muut mobiililaitteet nykyihmisen perusvarustukseen. Ideasta syntyi MealTracker-internetpalvelu, jonka avulla terveydenhuollon ja ravitsemuksen ammattilaiset antavat elämäntapaohjausta asiakkailleen heidän kännykällä ottamiensa ateriakuvien ja liikuntasuoritusten perusteella. Terveellisen syömisen ei tarvitse olla vaikeaa laskentaa ja milligrammojen syynäämistä. Palvelumme tarkoitus on tehdä hyvän ruokavalion sekä terveellisten elämäntapojen löytämisestä ja noudattamisesta hauskaa, helppoa ja sosiaalista, kertoo NFL-liigassa ammattilaisena pelannut ja siellä perinteikkääseen ravitsemuspäiväkirjamerkintään urheilu-urallaan leipääntynyt Quarshie. Kuviin perustuvan ruokapäiväkirjan kokoamisen sekä ammattilaisen palautteen saamisen on havaittu olevan asiakkaille samanaikaisesti havainnollistavaa ja innostavaa. Aterian kuvaaminen ennen sen syömistä saa ihmisen pohtimaan aterian sisältöä, kun taas perinteinen ruokapäiväkirja täytetään vasta jälkikäteen. MealTracker-palvelua hyödynnetään jo monissa käyttötarkoituksissa, kuten diabeetikkojen, syömishäiriöpotilaiden ja lihavuusleikkauspotilaiden ohjauksessa, painonhallinta- ja työhyvinvointiryhmissä sekä urheilijoiden ja kuntoilijoiden ohjauksessa. Palveluun on kirjautunut jo yli 800 ammattilaista Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on nyt laajentanut toimintojaan Suomessa, ja Kuopiossa uutena yhtiön myyntijohtajana toimii Juhani Simpanen, joka siirtyi yritykseen teleyhtiömaailmasta. Kuopio on Suomen johtava hyvinvointikeskittymä ja täällä koulutetaan lisäksi Itä-Suomen yliopiston toimesta kaikki Suomen ravitsemusterapeutit. Yhtenä tavoitteenamme on saada MealTracker sisälle ravitsemusterapeuttien opetukseen, tutkimukseen ja sitä kautta luoda sille entistä vahvempi jalansija ravitsemusterapeuttien työkaluna. Edistämme nyt myös MealTrackerin näkyvää roolia yritysten työhyvinvoinnin kohottajana, summaa Simpanen. Liiketoimintaa inhimillisen turvallisuuden osaamisesta Kansallinen Human Security Finland Inhimillisen turvallisuuden verkosto pyrkii tunnistamaan kehittyvien alueiden tarpeita. Suomalaisia yrityksiä ja osaajia rohkaistaan toiminnassa suuntaamaan osaamistaan ja luomaan edellytyksiä yhteistyölle kehitysmaissa ja kriisialueilla. Toiminnassa yhdistetään koulutuksen, liiketoiminnan ja tutkimuksen toimijoita inhimillisen turvallisuuden näkökulmasta. Tavoitteenamme on luoda tarvelähtöisiä tuote- ja palvelukonsepteja terveyden ja hyvinvoinnin, ruokaturvan ja ympäristöteknologian aloilla, luettelee verkoston asiantuntija Roseanna Avento. Verkostossa on tähän mennessä valmisteltu useita pilottiprojekteja, joihin on koottu alueellista ja toimialakohtaista osaamista. Kazakstanissa ja Kirgisian alueella edistetään ruokaturvaan ja vesiturvallisuuteen liittyvää osaamista ja toimintoja. Sambiaan valmistellaan perusterveydenhuollon ja erityisesti mobiiliklinikkapalveluihin liittyvää kehittämishanketta. Bangladeshiin käynnissä oleva toiminta tähtää kunnallisjätteen hyödyntämiseen biokaasulaitoksissa. Chilen kanssa tehdään yhteistyötä lääketurvallisuusosaamisen ja sairaalasuunnitteluosaamisen hyödyntämiseksi. Kuopion lisäksi verkostossa on mukana jo kahdeksan alueellista kehittämisyhtiötä, kaksi toimialajärjestöä, Kriisinhallintakeskus sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioita. Yritykset osallistuvat verkoston toimintaan näiden projektien kautta, summaa verkoston asiantuntija Jyri Wuorisalo. Verkosto yhdistää kaikkia Kuopio Innovationin osaamisaloja ja -klustereita. Yhteistyöllä sekä alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tähdätään tulevaisuuden uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja -avausten löytämiseen. Voimme luoda kansallisessa yhteistyössä tutkimus- ja tuotekehityslähtöisiä innovaatioita kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan tarpeisiin, kertoo verkostoa koordinoiva Hyvinvointialan kehitysjohtaja Arto Holopainen. Verkoston päärahoittajina toimivat Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki. Hankkeen yhteistyötahoja ovat Kriisinhallintakeskus, Ulkoasiainministeriö sekä Työ- ja elinkeinoministeriö. Hankkeeseen osallistuvat lisäksi yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yritykset. Kuva: Juha Kassila 18 19

11 Kaupallistaminen Kuvat: Liisa Hyvärinen, Lisacon Oy Kiitotieltä noustaan menestyksekkääseen lentoon Yritysten tarpeista rakennettu kaupallistamisen Envi-Runway-projekti on hyvä esimerkki siitä, miten monipuolista hyötyä ja ponnistusvoimaa yritys voi saada sopivalla asiantuntija-avulla. Kun yritysten ja heidän asiakkaidensa tarpeet toimivat lähtökohtana suunnittelussa, ovat intressit alusta lähtien yhteisiä ja motivaatio toiminnan kehittämiseen suuri. Kuopio Innovationin kolmevuotiselta kaupallistamiskiitotieltä otti vauhtia yhdeksän yritystä, joilla kaikilla oli uuden tuotteen tai palvelun tuotteistamisen ja kaupallistamisen tarve. Pilotteja vietiin yhdessä eteenpäin aina tuotantoversioiden luomisesta markkinoille viemiseen asti. Pidämme aina loppukäyttäjän keskiössä: teemme selvityksiä teknologian varsinaisen ostajan todellisista tarpeista ja siitä, onko tuotteella tai palvelulla olemassa riittävän suuri, ostopäätökseen johtava asiakashyöty. Näin saadaan tärkeää tietoa protojen kehittämiseen, ideointiin ja testaamiseen, tiivistää projektipäällikkö Juha Vilhunen. Yhteisten ponnistelujen jälkeen kahdeksasta pilotista on saatettu markkinoille kymmenkunta uutta tuotetta tai palvelua, ja palaute yrittäjiltä on ollut loistavaa. Arvostan yhteistyössä kaikkea oppimaamme ja keskinäisen luottamuksemme syntyä. Yhteinen innostuksemme toimintaan säilyi ja työntekomme oli myös todella hauskaa, iloitsee Kuava Oy:n palveluille uusia sovellusalueita ja asiakkaita toiminnan mukana saanut Matti Malinen. Kekseliäästä ideasta energiajättien tuotteeksi Livetech Oy:n toimitusjohtaja Pertti Rytkönen keksi idean energialaitosten polttoaineena käyttämien, ulkona varastoitavien turve- ja hakeaumojen varastoinnin suojausmenetelmäksi. Suojaamattomissa turveaumoissa syntyy talvella ulkona hukkaan menevää raakaainetta märästä ja jäätyneestä kerroksesta, joka on poistettava ennen auman toimittamista energialaitokseen. Urakoitsijoilla suojauksessa käytössä oleva muovikalvo ei ole myöskään ongelmatonta se ei hengitä, ja sen käyttöön liittyy paljon ympäristöllisiä, teknisiä ja taloudellisia haasteita. Uuden menetelmän avulla voitaisiin minimoida raaka-aineen laadulliset ja määrälliset tappiot. Idea oli erinomainen, mutta lopullista kehitystyötä vailla. Tapasin palaverissa Kuopio Innovationissa Vilhusen, joka kertoi olevansa taustaltaan kemian tohtori. Keksintöni liittyi pitkälti kemiaan, ja tarvitsin sen kehitystyöhön kemian asiantuntemusta. Kun Vilhunen kuuli idean, kaksikko ryhtyi heti tuumasta toimeen. Seokseen tarvittavat materiaalit kehitettiin ja hankittiin, ja kasa turvetta kärrättiin Rytkösen kesämökin pihaan kesällä Moninaisten kokeilujen jälkeen kaksikko kehitti sopivan käytännön ratkaisun, jolla saatiin aikaan oikeanlainen kerros turvekasan pintaan. Seuraavana keväänä todettiin, että turve oli säilynyt kuivana talven yli suojakerroksen alla. Pilotit vauhtiin energiatuottajien aumoilla Muutaman onnistuneen ja tuloksekkaan pienimuotoisen pilottiaumasuojauksen jälkeen toteutettiin aumasuojaus syksyllä 2011 Turveruukin täysimittaiselle m 3 :n aumalle, jonka päällä suojaus pidettiin talven yli. Tulokset olivat keväällä loistavat. Suojausmenetelmän ansiosta jäätynyttä kerrosta oli vain senttejä. Sellaista määrää ei tarvitse kuoria ollenkaan, vaan auma saatiin toimitettua suoraan poltettavaksi energialaitokseen. Keskikokoisen, kuution turveauman säästö menetelmällämme on turpeen määrässä noin m 3, mikä on rahassa helposti euron luokkaa, eli viivan alle jää sievoinen summa, Vilhunen summaa. Markkinat aumasuojaukselle ovat lupaavat. Jo Suomessa markkinapotentiaalia on parin tuhannen auman verran. Kesällä 2012 miehet esittelivät suojausratkaisuaan Ruotsissa kansainvälisessä turvekonferenssissa, ja menetelmä herätti paljon kansainvälistä mielenkiintoa sekä yhteistyöneuvottelupyyntöjä. Kaksikko uskoo menetelmän soveltuvan muidenkin biopolttoaineaumojen, kuten hakeaumojen suojaukseen, joista on jo tehty onnistunut pilottikoe. Asiakasta ei jätetä Kuopio Innovation luo tuotteistamis- ja kaupallistamispalveluja osaksi yhtiön pysyviä toimintoja. Jotta palveluiden loputkin palaset saadaan kehitettyä, rakennetaan kaupallistamiskiitotielle nyt jatkoprojektia, jossa osa yrityksistä jatkaa tuotteensa kanssa kansainvälisille markkinoille. Myös viisi uutta hyvinvointi-, elintarvike- sekä mittausalan yritystä lähtee mukaan kehittämään liiketoimintaansa projektin toiseen vaiheeseen. Terveyspalveluja apteekin hyllyltä Kuopio Innovation koordinoi kolmea pilotti-terveyspistettä, jotka tarjoavat Joensuussa, Raumalla ja Raahessa apteekkien yhteydessä asiakkaille sairaanhoitajan palveluja. Tavoitteena on luoda malli kannattaville ja julkisen terveydenhuollon kanssa yhteistyötä tekeville terveydenhuollon palveluille terveyden edistämisen ja omahoidon tukemiseen. Apteekin yhteydessä toimivan terveyspalveluyrityksen ylläpitämä Terveyspiste ei kuormita julkista sektoria, vaan sen uskotaan vapauttavan julkisen terveydenhuollon resursseja. Terveyspisteessämme sairaanhoitaja toteuttaa terveyden monitorointia, hoitotasapainon seurantaa, riskiryhmien kartoitusta ja pienimuotoisia hoitotoimenpiteitä keskellä kaupunkia. Tavoitteenamme on toteuttaa myös tiedonkulku terveyspisteiden ja terveyskeskusten välillä, kertoo Rauman Keskus-Apteekin apteekkari Eeva Kopra. Terveyspisteet toimivat myös uusien terveydenhuollon laitteiden ja palveluiden koestusalustana sekä muodostavat uuden markkinan niiden tarjoajille. Terveyspiste tarjoaa meille mahdollisuuden hyödyntää tuotteitamme suoraan kuluttajille. Mittaus suoritetaan Terveyspisteessä ja asiakas saa tuloksen heti. Samalla sairaanhoitaja neuvoo mitä tehdä, jos arvoissa on jotain vialla. Terveyspisteet muodostavat meille paitsi uuden markkinan, myös keinon kehittää yhä käyttäjälähtöisempiä palveluja ja tuotteita, joita tulevaisuudessa tarvitaan, toteaa Roche Diagnosticsin myyntipäällikkö Arsi Itkonen. Kuva: Mikko Käkelä 20 21

12 Vieraskynät Hyvinvoinnin vuosisata Menestyksen ytimestä Kuvaaja Ville Vierimaa Tyypillisen suomalaisen olohuoneen nurkassa LG:n televisio toistaa korealaisen Psy:n musiikkivideota Gangnam Style. Korea on aiemmin unohtunut kahden suurvallan, Kiinan ja Japanin, väliin muutenkin kuin maantieteellisesti. Määrätietoisella työllä Koreasta on tullut maailman johtava tuottaja niin televisioissa kuin laivoissakin. Korean noin 80:sta monialayrityksestä suurin on Samsung, joka on jo kiinnostunut hyvinvointiteknologiasta. Kuopion Tiedepuisto on Suomen johtava hyvinvointialan keskittymä. Korean vuosien tavoitteena on puolestaan hyvinvoinnin parantaminen, ja Suomi on jo mainittu useasti mallimaana tässä suhteessa. Aiemmin suomalaiset ovat esitelleet Koreaan muun muassa kaukolämpöverkon ja parhaillaan niin korealaiset kuin muutkin aasialaiset käyvät ihmettelemässä suomalaista tehokasta peruskoulutusta. Suomessa voimme olla ylpeitä ikääntyvien palvelukonsepteista ja tehokkaasta terveydenhuollosta. Koreaan on rakennettu muutamia ylellisiä asuinalueita rikkaille senioreille, mutta niistä ei ole monistettavaksi malliksi. Suomalaisten etuna on kyky pitää jalat maassa ja järjen käyttö. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, kuvaa kuopiolaista osaamista. Suomessa yhdistellään asioita, kuten on tehty Kuopio Innovationin, Culminatum Innovationin ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hankkeessa. Korealaisen seniorikeskuksen suunnittelussa yhdistyvät niin hyvinvointi- kuin puuteknologian osaajayritykset. Monessa vaurastuneessa maassa on kysyntää osaamiselle, jolla noustaan hyvinvointivaltioiden joukkoon. Kuopion Tiedepuisto on pitkäjänteisellä työllä saavuttanut paljon arvokasta yhteistyötä monella mantereella; Korean lisäksi esimerkiksi Kiinassa, Chilessä ja Venäjällä. Terveydenhuollon teknologia on tulevaisuuden ala niin kehittyvissä kuin teollisuusmaissakin. Vaikka henkseleitä ei kannata paukutella, niin maailmalla voi aina ylpeydellä kertoa Kuopion Tiedepuiston menestystarinan. Se on maailman mittakaavassa uniikki osaajien yhteisö, joka tarjoaa hyvän kasvualustan testausympäristöineen niin start-up yrityksille kuin kansainvälisille elektroniikkajäteille. Ari Virtanen Vientikeskuksen johtaja Soul, Etelä-Korea Kuopion Tiedepuisto on elänyt vahvan kasvun, kansainvälistymisen ja monipuolistumisen vuosia. Kasvu-ura alkoi 1990-luvun lopulla silloisten toimijoiden ja päättäjien rohkeiden ja riskejäkin sisältäneiden investointipäätösten myötä. Työpaikoista oli pulaa, uutta oli etsittävä. Yliopisto-osaamista ja osaajia pyrittiin hyödyntämään saman katon alla yritystoiminnassa. Idea oli hyvä ja kasvutarinan siemenet oli kylvetty. Kokemusten pohjalta kehitettiin uutta, oltiin nopeita ja notkeita. Tulokset alkoivat näkyä, kasvun siemenet alkoivat itää. Noin 15 vuoden rakentamis- ja kehitystyön ansiosta Tiedepuistoomme on syntynyt vahva osaamisintensiivisten toimijoiden keskittymä, joka kilpailee kansainvälisessä sarjassa. Tiedepuistomme on tunnettu laajasti kiinnostuneita vierailijoita riittää ja sana on kiirinyt. Itä-Suomen yliopisto ja Savoniaammattikorkeakoulu ovat nousseet erinomaisiksi osaajien tuottajiksi Suomessa. Ne ovat osanneet kulkea eturivissä muutoksen virrassa. Osaavia opiskelijoita riittää ja koulutusalat tukevat yritystoiminnan kehittymistä ja kasvua. Täältä valmistuneet osaajat työllistyvät Tiedepuistoon entistä useammin. Yritysmäärä Tiedepuistossa on moninkertaistunut, yrityskoot ovat voimakkaasti kasvaneet ja kansainvälisiä menestystarinoita on syntynyt. Puheet ja lupaukset ovat tekojen tasolla. Uusia yrityksiä syntyy jatkuvasti ja pääkonttoreita siirretään Kuopioon. Täällä on useita yrityksiä, joiden lähes kaikki asiakkaat ovat Suomen rajojen ulkopuolella. Rahaa virtaa alueellemme. Kasvulle on lähes rajattomat mahdollisuudet, kun uskallamme ottaa haasteita vastaan. Kilpailu kasvusta on kovaa. Meidän on kaikilla tasoilla huolehdittava kilpailukyvystämme. On luotava uutta, vahvistettava vahvuuksiamme ja kehitettävä heikkouksiamme. Kuopion kaupunki on loistavalla tavalla luonut hyvät puitteet kasvutarinalle. Kuopiossa asutaan Kallaveden rannoilla, kulttuuri- ja urheilutarjonta on monipuolista, koulutusmahdollisuudet ovat hyvät ja kaupungin vetovoima imee osaajia jo ulkomailtakin. Technopolis, Kuopio Innovation, Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion yliopistollinen sairaala, yli 200 yritystä sekä muut alueen toimijat osaavat puhaltaa yhteen hiileen. Kasvun siemeniä kylvetään joka päivä. Verkostoituminen ja verkostojen hyödyntäminen auttavat menestymään. Yhdessä on helpompi tehdä kuin yksin. Tiedepuisto kehittyy jatkossakin, vauhti vain kiihtyy. Savilahdentie on oma kuumemittarimme. Joku voi nähdä sillä ruuhkaa, toinen kassavirtaa. Jos siitä tulee pullonkaula, lisätään kaistoja. Tervetuloa menestyksen ytimeen, Hannu Eronen johtaja Technopolis Oyj, Kuopio Kuva: Vicente Serra 22 23

13 Heikki Helve Toimitusjohtaja Reetta Airaksinen Projektikoordinaattori Kansallinen Hyvinvoinnin klusteriohjelma Tiina Arpola (äitiyslomalla) Ympäristö ja energia Roseanna Avento Human Security Finland Johanna Eronen Tiedottaja Arto Holopainen Kehitysjohtaja Hyvinvointi Marja Jaurakkajärvi Kehitysjohtaja Lääke ja bio Anna Karjalainen Ympäristö ja energia Kirsi Karjalainen Hankerahoitus Anitta Kasurinen Talous- ja hallintopäällikkö Lasse Kettunen MediGateway Päivi Kiviranta Terveys ja hyvinvointi Risto Koivisto Yrityskehitysasiantuntija Yrityshautomopalvelut Marja-Leena Laitinen Kehitysjohtaja Elintarvikekehitys Maarit Manninen (äitiyslomalla) Hankerahoitus Maire Mäkimartti Projektipäällikkö MediGateway Sirkka Saarela Toimistosihteeri Marjukka Suhonen Terveys ja hyvinvointi Raija Tengvall Yrityskehitysasiantuntija Yrityshautomopalvelut Anneli Tuomainen Kehitysjohtaja Osaamiskeskusohjelma (OSKE) & Ympäristö ja energia Juha Vilhunen Projektipäällikkö Envi-runway Janiika Vilkuna-Räsänen (äitiyslomalla) Tiedottaja Kalevi Voutilainen Hyvinvoinnin ja ympäristön ICT Ulla Vuori Johdon assistentti Jyri Wuorisalo Human Security Finland Ilpo Kuronen Ohjelmajohtaja Kansallinen Hyvinvoinnin klusteriohjelma Ajan tasalla olevat henkilöstön yhteystiedot löydät kotisivuiltamme:

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

23.1.2012 Measurepolis Development Oy

23.1.2012 Measurepolis Development Oy 23.1.2012 Measurepolis Development Oy 1 Miksi mittaus- ja tietojärjestelmien keskittymä Kajaanissa? Pitkät perinteet - Kajaani Oy perusti elektroniikkateollisuuden 40 vuotta sitten ja loi siten perustan

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla

Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla Foodwest Oy Ohjelmapäällikkö Kaisa Penttilä kaisa.penttila@foodwest.fi FOODWEST Elintarvikekehityksen edelläkävijä vakaa,

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Pääsihteeri Pirjo Kutinlahti Työ- ja elinkeinoministeriö TEM Innovaatioympäristöt ryhmän sidosryhmätilaisuus 11.3.2008 HELSINKI Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009 Metsäklusteri Oy:n ohjelmat Metsäklusteri Oy Perustettu maaliskuussa 2007 Toiminta käynnistynyt syyskuussa 2007 Yksi Suomen kuudesta SHOKista Metsäklusteri Oy Toteuttaa Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiaa

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut www.josek.fi Josek on yrityksiä varten Josek palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin Ratkaisuja kunnan terveyspalveluihin Valinnanvapaus parantaa kuntalaisten asemaa. Terveyspalvelut kuntalaisille Terveyspalveluiden tuotanto LPY korostaa kuntavaaleissa kansalaisten valinnanvapauden lisäämistä.

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN!

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013

MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013 MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013 Olettamuksia rahan ja kehityshankkeiden suhteesta Teoria 1: Kehityshankkeet pyrkivät tuloksiin, joita ainakin

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta

Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta 1 Tampereen pormestarin puheenvuoro Suomalais Saksalaisessa Ystävyyskuntakokouksessa 17.6.2011 Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta Hyvät suomalais saksalaisen

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Päivi Vestala Pohjois-Savon ELY-keskus: innovaatioasiantuntija Tuoteväylä-palvelun ensiarviointivaihe Tausta: 13 v. uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämisestä, tuotteistamisesta

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ Painopistealueet Kestävän kilpailukyvyn luominen Kansainvälinen Vihreä energia ja teknologia Venäjä-yhteyksien rakentaja Yhdessä Painopisteemme ovat monitieteisiä kokonaisuuksia

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

OpenIDEO on avoin innovaatioalusta, jonka globaaliin, netissä toimivaan yhteisöön voit liittyä ratkaisemaan suuria ongelmia yhteisen hyvän vuoksi.

OpenIDEO on avoin innovaatioalusta, jonka globaaliin, netissä toimivaan yhteisöön voit liittyä ratkaisemaan suuria ongelmia yhteisen hyvän vuoksi. OpenIDEO on avoin innovaatioalusta, jonka globaaliin, netissä toimivaan yhteisöön voit liittyä ratkaisemaan suuria ongelmia yhteisen hyvän vuoksi. Olit sitten kuka tahansa, sinulla on aina uniikki ja arvokas

Lisätiedot

TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA

TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA TAITEESTA JA KULTTUURISTA HYVINVOINTIA Eeva Mäkinen FT, projektijohtaja Takuulla-hankkeet ja Hyvinvointivoimala Kuopion konservatorio Takuulla! Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Living Lab toiminta seudun kehittämisen kannalta ja Hyvinvointialan Living Lab -hanke kokonaisuutena

Living Lab toiminta seudun kehittämisen kannalta ja Hyvinvointialan Living Lab -hanke kokonaisuutena Living Lab toiminta seudun kehittämisen kannalta ja Hyvinvointialan Living Lab -hanke kokonaisuutena Teknologia tukemassa ikääntyneiden kotona asumista seminaari Tampere, Kuuselan seniorikeskus 12.4.2011

Lisätiedot

Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista osallistu ja vaikuta! Osaamiskeskusohjelmasta tukea kansainvälistymiseen. Joensuu, 5.11.

Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista osallistu ja vaikuta! Osaamiskeskusohjelmasta tukea kansainvälistymiseen. Joensuu, 5.11. Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista osallistu ja vaikuta! Osaamiskeskusohjelmasta tukea kansainvälistymiseen Joensuu, 5.11.2009 1 Tietoa, taitoa, tehoa, tuloksia! Joensuun Tiedepuisto

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Erkki Moisander 27.5.2015

Erkki Moisander 27.5.2015 Erkki Moisander 27.5.2015 Haluamme siirtää vakuutusyhtiöt sairauksien ja tapaturmien korvaamisesta hoitoketjun alkupäähän ennakoimiseen ja hyvinvoinnin luomiseen. Uskomme, että suomalaiset saavat parhaat

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Liikekumppanuus rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa. Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy

Liikekumppanuus rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa. Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy Liikekumppanuus rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy 11.6.2013 Kriisi- ja katastrofiliiketoiminta? Luonnonkatastrofit Kuva: Jukka Gröndahl

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi - ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit Tieteiden talo 18.5.2010 Arto Huuskonen, DI TUTKIMUKSEN TAUSTATEKIJÄT Väestö ikääntyy ja palvelutarpeet muuttuvat Ikääntyvä väestö viettää enemmän

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma 2006-2009 (2012) Ihmisten vapaa-aika lisääntyy ja sitä myötä myös vapaa-ajan palvelujen kulutus kasvaa. Suomen vapaa-ajan

Lisätiedot

FARENTA - KATTAVIMMAT PALVELUT LÄÄKETEOLLISUUDELLE

FARENTA - KATTAVIMMAT PALVELUT LÄÄKETEOLLISUUDELLE FARENTA - KATTAVIMMAT PALVELUT LÄÄKETEOLLISUUDELLE Ainutlaatuista synergiaa asiakkaillemme Farenta tarjoaa laajimman palveluvalikoiman ja jo yli 100 työntekijän asiantuntijuuden lääketeollisuuden tarpeisiin.

Lisätiedot

KIRJA JA KÄNNYKKÄ YHDESSÄ - UUDET OPPIMISEN VÄLINEET. Hämeenlinna 3.12.2009 Anu Seisto Erikoistutkija

KIRJA JA KÄNNYKKÄ YHDESSÄ - UUDET OPPIMISEN VÄLINEET. Hämeenlinna 3.12.2009 Anu Seisto Erikoistutkija KIRJA JA KÄNNYKKÄ YHDESSÄ - UUDET OPPIMISEN VÄLINEET Hämeenlinna 3.12.2009 Anu Seisto Erikoistutkija Painettu oppikirja 1/2 1884 ilmestyivät Werner Söderströmin ensimmäiset oppikirjat: N. Setälän Vähäinen

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR)

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) Metropolia, Hyto Tuula Mikkola Projektipäällikkö 28.2..2013 1 HEA pähkinän kuoressa Kesto 2.5 vuotta: 9/11 2/14 hankekokonaisuus, jossa

Lisätiedot

INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA. 26.08.2013 Laura Ahonen

INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA. 26.08.2013 Laura Ahonen INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA Professori Antti Hautamäki Suomeen tulee rakentaa 5-6 maailmanluokan innovaatiokeskittymää. Näiden peitto kattaisi 90% väestöstä! Oulu

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Päätehtävä: Kiihdyttää uutta, maailmanlaajuisesti kilpailukykyistä ICTtoimialan liiketoimintaa. Visio: Ohjelmakauden päättyessä

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana. Jyrki Saarivaara 16.4.2015

Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana. Jyrki Saarivaara 16.4.2015 Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana Jyrki Saarivaara 16.4.2015 Suomen suurin terveyspalveluyritys 2,5 miljoonaa lääkärikäyntiä Palvelut yksityishenkilöille, yritysasiakkaille, julkiselle

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

Metsäklusterin tutkimus v. 2006 -

Metsäklusterin tutkimus v. 2006 - Mitkä ovat metsäteollisuuden kansainväliset vahvuudet tulevaisuudessa? Pertti Laine, 9.11.2006 Metsäklusterin tutkimus v. 2006 - EU:n metsäsektorin teknologiayhteisö Valtion tiede- ja teknologianeuvosto

Lisätiedot