T a r i n o i t a. t i e t e e s t ä. Leena Vähäkylä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T a r i n o i t a. t i e t e e s t ä. Leena Vähäkylä"

Transkriptio

1

2 T a r i n o i t a t i e t e e s t ä 1 Toimittanut Leena Vähäkylä

3 2 Copyright: Suomen Akatemia, kirjoittajat ja kuvaajat Taitto ja kansi: Sole Lätti Paino: Juvenes Print 2012 ISBN

4 Esipuhe Suomalaiset arvostavat tiedettä. He antavat viimeisimmän tiedebarometrin mukaan tieteelle ja tutkimukselle hyvän yleisarvosanan. Useimmat katsovat Suomen tieteen tason hyväksi myös kansainvälisesti vertaillen. Tieteen kykyyn tuottaa luotettavia ja paikkansa pitäviä tuloksia uskotaan merkittävän laajasti. Suomalaiset myös uskovat tieteellisen tutkimuksen hyödyllisyyteen. Tiede ei saakaan jäädä pelkästään tutkijoiden tiedoksi. Se on myös yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Vaikuttavuudesta on tullut tämän ajan tiedepolitiikassa yksi keskeisistä käsitteistä. 4 Tarinoita tieteestä Suomen Akatemia ja Tekes ovat usean vuoden ajan paneutuneet vaikuttavuuden jäsentämiseen ja mahdollisuuksiin mitata sitä. Yhteistyönä on toteutettu kehittämishanke, jossa vaikuttavuutta, siihen liittyviä ilmiöitä ja indikaattoreita on tarkasteltu tieteen, teknologian ja innovaatiotoiminnan näkökulmasta. Hankkeesta on valmistunut kaksi raporttia. Tieteellisen tutkimuksen tulokset näkyvät muun muassa uutena osaamisena, ideoina, menetelminä tai ongelmien ratkaisukeinoina. Osa tuloksista julkaistaan joko tieteellisinä tai popularisoituina artikkeleina. Tuloksina voi syntyä myös patentoituja keksintöjä, uusia tuotteita, tuotantoprosesseja ja -menetelmiä sekä palveluja. Nämä voivat realisoitua yrityksinä, liiketoiminnan kasvuna sekä kannattavuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn paranemisena niin teollisuudessa, palveluissa kuin julkishallinnossakin. Tieteen vaikuttavuutta on vaikea mitata, mikä johtuu monesta syystä: Vaikutukset toteutuvat pitkällä aikajänteellä. Perustutkimuksessa viive on parhaimmillaankin useita vuosia. Vaikutukset eivät aina ole ilmeisiä eivätkä johdettavissa suoraan tietystä tutkimuksesta. Erot eri alojen ja erityyppisten toimintojen välillä ovat suuria, eikä esimerkiksi perinteistä humanistista tutkimusta ja valtavirtaa edustavaa teknistä tutkimusta voida arvioida ja mitata samoilla kriteereillä. Olennaisempaa onkin havaita, että tutkimustyö ja sen hyödyntäminen ovat jatkuvasti läsnä työ- ja arkielämässämme. Tieteen taloudellis-yhteiskunnallisia vaikutuksia on paljon. Taloudelliset vaikutukset viittaavat organisaatioiden taloudelliseen menestykseen. Taloudellisilla vaikutuksilla voidaan viitata myös jonkun maantieteellisen alueen talouden ja tuottavuuden kasvuun. Kulttuuriset vaikutukset puolestaan liittyvät siihen, miten kansalaiset ymmärtävät

5 tieteen ja tiedettä. Yhteiskunnallisesti voidaan vaikuttaa hyvinvointiin sekä ihmisten käyttäytymiseen ja toimintatapoihin sekä elämisen laatuun. Tutkimus tuottaa myös uutta tietoa poliittisen päätöksenteon pohjaksi. Tiede auttaa yksityisiä ja julkisia instituutioita ja organisaatioita tehostamaan ja parantamaan toimintaansa. Terveysvaikutukset liittyvät tieteen, teknologian ja innovaatioiden vaikutuksiin esimerkiksi odotettavissa olevan eliniän pituuteen, sairauksien ehkäisyyn sekä terveydenhuoltojärjestelmien ja -käytäntöjen kehittämiseen ja parantamiseen. Tiede on monin tavoin sidoksissa myös luonnonympäristöön. Se luo edellytyksiä luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä ympäristön tilan kohentamiseen. Koulutusvaikutukset tarkoittavat paitsi tutkimustoiminnan kytkeytymistä koulutetun työvoiman määrään ja laatuun sinänsä myös vaikutuksia opetusmetodeihin sekä muihin opetuksen materiaalisiin ja pedagogisiin edellytyksiin. tehtäväksi on kirjattu laaja-alaiset yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevat tavoitteet. Akatemian tulee edistää kotimaisen tutkimuksen laatua, kansainvälistä tunnettavuutta ja yhteiskunnallista arvostusta. Akatemian tulee tukea myös tutkimuksen uusiutumista, monimuotoisuutta ja tutkimustulosten hyödyntämistä yhteiskunnan parhaaksi. 5 Suomen Akatemia kerää tietoja rahoittamansa tutkimuksen vaikutuksista. Se seuraa rahoittamaansa tutkimusta myös laadullisesti. Meneillään olevista ja päättyneistä tutkimushankkeista löytyy monia mielenkiintoisia ja vaikuttavia hankkeita. Näitä Akatemia esittelee verkkosivustollaan Tarinoita tieteestä -palstalla, jonka artikkeleissa tutkijat kertovat tutkimuksistaan, huippuhetkistään ja saavutuksistaan. Tarinoista on koottu myös käsissäsi oleva kirja, johon on valittu sivuston mielenkiintoisimmat hankkeet. Kirjan avulla Akatemia haluaa esitellä suomalaisen tutkimuksen vaikuttavuuden huippua useilla tieteenaloilla. Kirja on kunnianosoitus pääjohtajakautensa päättävälle professori Markku Mattilalle. Hänen työnsä ja tieteen hyväksi on ollut vaikuttavaa. Riitta Mustonen ylijohtaja, tutkimus

6 Sisällysluettelo Biotieteet ja ympäristö Tapio Eeva Luonto toipuu saasteista nopeasti...10 Ilkka Hanski Perustutkimuksesta tukea ympäristöpolitiikkaan...12 Jukka Jernvall Evoluutiotutkimuksesta apua sairauksien diagnosoinnissa...14 Seppo Kellomäki Metsä hidastaa ilmaston lämpenemistä...16 Veli-Matti Kerminen Pienhiukkasten vaikutus ilman laatuun helpommin mitattavissa...18 Atte Moilanen Suomalaisohjelmisto mittavassa luonnonsuojelukäytössä Anja Nygren Kehitysmaatutkimusta metsäsertifioinneista Pertti Rannikko Pienten lukujen maantiedettä Kaarina Sivonen Sinilevistä voi olla myös hyötyä Hanna Tuomisto Saniaistutkija valloittaa Amazoniaa Tarinoita tieteestä Kulttuuri ja yhteiskunta Risto Alapuro Suomalainen demokratia perustuu järjestäytymiseen Seppo Hentilä Historiantutkija tuntee poliittiset paineet Miika Marttunen Uudenlainen tapa argumentoida Juha Holma Miesten puhe väkivallasta ei pelkkää retoriikkaa Frans Mäyrä Digipeleistä uusia ratkaisutapoja nuorten ongelmiin Anssi Paasi Rajat häviävät - identiteetit korostuvat Maili Pörhölä Kiusaamisen tiedostaminen auttaa sen vähentämisessä Monica Tennberg Alkuperäiskansat hyödyntävät pehmeää oikeutta Päivi Topo Tunnistimet auttavat muistisairaita Soile Veijola Turismityöntekijä kertoo matkailun todellisuudesta... 50

7 Luonnontieteet ja tekniikka Mikko Hupa Tehoa bioenergiaan...54 Elina Huttunen-Saarivirta Pinnoitteista apua jätteenpolton päästöihin...56 Hannu Häkkinen Nanotieteen huipulla...58 Salme Koskimies, Timo Repo Hiilidioksidista voi tehdä muovia...60 Markku Kulmala Pienhiukkastutkimus selittää ilmastonmuutosta...62 Jari Multisilta Kännykkä sosiaalisena opetusvälineenä...64 Erkki Oja Konekin voi oppia...66 Matti Pietikäinen Koneelle puhutaan pian kuin ihmiselle...68 Jarl B. Rosenholm Älypaperi mullistaa pakkaukset ja lehdet...70 Roope Raisamo Sokea näkee tietokoneen kuvan käsillään Terveystieteet Lauri A. Aaltonen Syöpägeenien löytäminen mahdollistanut varhaisen hoidon...76 Kari Alitalo Geenilöydöistä uusia syövän hoitomuotoja...78 Eero Castrén Masennuslääke parantaa myös näköä...80 Johan Eriksson WHO huomioi suosituksissaan suomalaistutkimuksen tulokset...82 Elina Ikonen Kolesteroli saatavissa hallintaan...84 Matti Isohanni Vuosien seuranta lisännyt skitsofrenian ymmärtämystä...86 Heikki Kröger Pitkä osteoporoositutkimus selventänyt taudin riskejä...88 Leena Palotie Ainutlaatuista tietoa perinnöllisistä sairauksista...90 Timo Partonen Sisäisen kellon häiriö voi sekoittaa mielen...92 Seppo Ylä-Herttuala Verisuonten geenisiirto ensimmäisenä maailmassa...94

8 8 Tarinoita tieteestä

9 Biotieteet ja ympäristö 9

10 Luonto toipuu saasteista nopeasti 10 Tarinoita tieteestä Akatemiatutkija Tapio Eeva on 90-luvulta jatkuneessa tutkimuksessaan havainnut, kuinka nopeasti luonto toipuu saasteiden vaikutuksen vähentyessä. Eevan tutkimuskohteena ovat pikkulinnut kirjosieppo ja talitiainen Harjavallan sulaton liepeillä. Perinteisesti ajatellaan, että sulaton vuosikymmenien raskasmetallit jäävät ikuisesti ympäristöön. Joskus kuulen perusteluja, ettei päästöjen puhdistaminen enää kannata, koska ympäristö on jo lopullisesti saastunut. Linnut ovat kuitenkin toipuneet yllättävän hyvin saasteiden vähennyttyä Harjavallassa. Tulos motivoi päästöjen vähentämiseen. Eeva on saanut aiheesta myös artikkelin maineikkaaseen Nature-tiedelehteen. Lintujen kautta on hyvin havaittavissa, millaisia vaikutuksia raskasmetalleilla voi olla. Lisäksi Eeva muistuttaa, että luonnolla sinänsä on itseisarvonsa: Ihmisten velvollisuus on olla tietoisia siitä, millaisia vaikutuksia puuhillamme on luonnossa. Jos noita vaikutuksia ei selvitetä tutkimuksin, voimme vain arvuutella niitä toisiltamme. Ympäristövaikutuksia on tutkittava luonnossa, koska kaikkia asioita ei voida selvittää laboratoriossa. Turun yliopistossa työskentelevällä Tapio Eevan tutkimusryhmällä on noin 600 linnunpönttöä Harjavallan sulaton ympäristössä. Sekä kirjosieppo että talitiainen ovat kolopesijöitä, joten niitä on helppo seurata pönttöjen avulla. Koska luonnolliset pesäkolot ovat vähentyneet tehometsätalouden myötä, ne tulevat mielellään ihmisen tekemiin pönttöihin.

11 Tutkimusryhmä huomasi nopeasti, että lintujen pesintä ei sujunut hyvin saastuneella alueella. Kirjosiepon munien kuoret ohentuivat ja poikasten jalkojen luut eivät kehittyneet kunnolla. Ne eivät usein päässeet lainkaan ulos pöntöistä. Maakotiloista saadun kalsiumin puutos oli syynä tähän. Talitiaisilla taas oli runsaasti poikaskuolemia. Tutkimusryhmä epäili, että sillä olisi jotain tekemistä ravinnon kanssa ja alkoi mitata hyönteismääriä, muun muassa puissa eläviä toukkia. Niiden määrä oli selvästi vähentynyt saastuneilla alueilla. Ravinnon tutkiminen sai Eevan tutkimusryhmän kiinnostumaan karotenoideista, joiden ansiosta talitiaisen rinta on kirkkaan keltainen. Toukat saavat karotenoideja kasveista ja linnut toukista. Kun toukkien määrä on vähentynyt, lintujen värikin on muuttunut ja ne ovat muuttuneet hailakammiksi. Tämä sai ryhmän kokeilemaan häkkilinnuilla hyvin vähäistä karotenoidin määrää, jolloin linnuista tuli mustavalkoisia kuin västäräkit. Väitteli 1996 Tapio Eeva tutkimusmääräraha 1995 ja Akatemiatutkija ja Mukana Evoluutiogenetiikan ja fysiologian huippuyksikössä Lintujen elämää on tutkittu muun muassa videokameroiden avulla. Osa linnuista on rengastettu, jotta vuosikuolleisuutta pystytään seuraamaan. Kuolleisuudesta ei voida olla varmoja, koska linnut ovat voineet muuttaa muualle. Kirjosieppokoiraat palaavat yleensä takaisin samoille seuduille, mutta naaraat saattavat mennä minne sattuu. Koiraiden havaittiin yllättäen palaavan erityisen uskollisesti juuri voimakkaasti saastuneille paikoille. Syytä tähän ei tiedetä, mutta tutkijat epäilevät syyksi hormonaalisia muutoksia. Lintu ei tajua saastumista vaan voi aina palata samalle kurjalle seudulle takaisin. Pesiin tulee myös aina uusia lintuja, vaikka pesintä ei olisi aikaisempina vuosina onnistunut. 11 Puhtaammat vertailualueet ovat pääosin Satakunnassa muutaman kymmenen kilometrin päässä Harjavallasta. Raskasmetallit eivät siellä enää vaikuta lintuihin. Eevan ryhmä tekee paljon kansainvälistä yhteistyötä, ja siinä on havaittu, että Harjavallan tausta-alue on Euroopan puhtaimpia. Venäjällä päästöt ovat kymmen- tai jopa monikymmenkertaisia ja koko lintuyhteisön rakenne on muuttunut sulattojen vaikutuksesta. Jossain päin maailmaa Harjavaltaa pidettäisiin ehkä aika puhtaana paikkana. Harjavallan tehtaalla suhtaudutaan tutkimukseen positiivisesti ja tutkimuksia on saatu tehdä tehtaan mailla. Tehtaalle on myös tiedotettu tuloksista. Eevan mukaan tehtaalla ymmärretään työn tärkeys. Eeva aikoo jatkaa tutkimusta pikkulintujen parissa. Hänen ryhmänsä on alkanut tutkia oksidatiivista stressiä linnuilla. Se voi aiheuttaa mutaatioita tai kudosmuutoksia. Raskasmetallit voivat olla sen aiheuttajana. Antioksidantit kuten karotenoidit ja vitamiinit taas vaikuttavat päinvastoin: jos antioksidanteista on pulaa, saa helpommin oksidatiivista stressiä. Eevan alustavien tulosten mukaan stressin määrä ei ole suoraan yhteydessä raskasmetalleihin. Tämän todistamiseksi vasta kehitetään mittareita.

12 Perustutkimuksesta tukea ympäristöpolitiikkaan 12 Tarinoita tieteestä Molekyylibiologian ja genomiikan tutkimusmenetelmät tekevät tuloaan myös ekologiaan. Akatemiaprofessori Ilkka Hanski ja hänen johtamansa poikkitieteellinen Metapopulaatiobiologian tutkimusryhmä Helsingin yliopistossa ovat alan kehityksen kärjessä. Hanskin erikoisala on metapopulaatiobiologia, joka tutkii lajien elinympäristön pirstoutumista ja sen ekologisia, geneettisiä ja evolutiivisia seurauksia. Teemme biologista perustutkimusta. Tavoitteemme on lisätä tietämystä luonnon populaatioissa vaikuttavista biologisista prosesseista molekyylitasolta maisematasolle. Metapopulaatiobiologia sivuaa myös suojelubiologian kysymyksiä erityisesti luonnon monimuotoisuuden osalta, ja tutkimusryhmän tuloksia ja ryhmässä kehitettyjä menetelmiä on sovellettu käytäntöön (ks. Atte Moilasen haastattelu s. 20). Hanskin mukaan monimuotoisuuden hupeneminen on yksi suurista ympäristömuutoksista, jotka uhkaavat ihmiskuntaa tulevina vuosikymmeninä. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on paitsi ongelma sinänsä myös hyvä indikaattori muille isoille muutoksille, kuten jatkuvan väestönkasvun ja kiihtyvän luonnonvarojen käytön seurauksille. Monien tieteenalojen yhteistyötä Hanski on erityisen tunnettu Ahvenanmaalla tekemistään täpläverkkoperhostutkimuksista. Olemme kehittäneet täpläverkkoperhosesta tutkimuksen mallilajin, jonka avulla voidaan etsiä vastauksia moniin sellaisiin kysymyksiin, joita olisi mahdotonta selvittää tavanomaisten pienten tutkimushankkeiden avulla.

13 Tutkimusryhmästä on kasvanut monien eri tieteenalojen kohtauspaikka: ryhmässä on niin ekologian, molekyylibiologian ja genomiikan kuin matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen osaamista. Kansainvälisesti ainutlaatuinen ryhmä on nimetty huippuyksiköksi jo kolmesti. Ryhmämme vahvuus on siinä, että toimimme samassa paikassa. Tieteenalojen ja tutkijoiden välinen vuorovaikutus on jatkuvaa, minkä ansiosta ymmärrämme toisiamme erilaisista koulutustaustoista riippumatta. Kun tutkimuksessa yhdistyy lisäksi sekä teorian kehittäminen että empiirinen tutkimus, se on usein kiinnostavampaa, merkittävämpää ja vaikuttavampaa. Hanski on maailman ansioituneimpia ekologeja. Yksi tunnustus on ylitse muiden: vuonna 2011 hän sai maineikkaan Nobel-tasoisen Crafoord-palkinnon, jonka myöntää Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia. Tätä työtä tehdään kuitenkin ennen kaikkea uuden löytämisen ilosta, ei palkintojen vuoksi. Hanskia arvostetaan myös kansainvälisen tutkijayhteisön piirissä, mistä kertovat ulkomaisten tiedeakatemioiden, erityisesti Royal Societyn ja Yhdysvaltojen tiedeakatemian jäsenyydet. Niihin on suuri kunnia tulla kutsutuksi, sillä uusia jäseniä valitaan vähän ja valinnan tekevät toiset tutkijat. Royal Societyyn on valittu vain yksi suomalainen ennen Hanskia, filosofi Johan Welin vuonna Palkinnot ja tunnustukset kertovat siitä, että ekologian tutkimus on Suomessa korkealaatuista. Tekemäni tutkimus ei ole yksin minun, vaan mukana on kymmeniä muita tutkijoita ja opiskelijoita. Yhteistyö on tehnyt mahdolliseksi työn jatkuvan etenemisen, uusia tutkimuslinjoja nousee esiin koko ajan. Tulevaisuudessa Hanski keskittyy muun muassa eko-evolutiiviseen dynamiikkaan, missä tarkastellaan ekologisen ja evolutiivisen dynamiikan keskinäistä vuorovaikutusta. Uusien tutkimustulosten mukaan ekologiset ja mikroevolutiiviset muutokset saattavat vaikuttaa toinen toisiinsa lyhyelläkin aikavälillä. On kiinnostavaa selvittää, mitä tästä seuraa. Eko-evolutiivisen tutkimuksen yhtenä virikkeenä on molekyylibiologian ja genomiikan tutkimusmenetelmien kehittyminen. Ekologisen tutkimuksen yhdistyminen ge nomitutkimukseen on johtanut uuden tutkimusalan, ekologisen genomiikan nopeaan kehitykseen. Molekyylibiologinen tutkimus on aiemmin keskittynyt sellaisiin mallilajeihin kuin banaanikärpänen, hiiri ja ihminen. Tekniikoiden kehittymisen myötä myös luonnon populaatioiden tutkiminen on tullut mahdolliseksi järkevillä kustannuksilla. Luemme tällä hetkellä koko täpläverkkoperhosen perimää, mikä olisi vielä kymmenen vuotta sitten ollut käytännössä mahdotonta. Hanski näkee tutkimusryhmänsä keskeisenä tulevaisuuden tavoitteena geenitason tutkimuksen vakiinnuttamisen osaksi ekologiaa. Ilkka Hanski Väitteli Oxfordissa 1979 nuorempi tutkija vanhempi tutkija 1988, Eläinekologian vt. professori Eläinekologian professori 1993 Akatemiaprofessori Kansainvälisen ekologiainstituutin palkinto 1999 Balzan-palkinto 2000 Metapopulaatiobiologian huippuyksikön johtaja 2000 Royal Societyn jäsenyys 2005 Suomen tiedepalkinto 2007 Euroopan tutkimusneuvoston Advanced Grant -rahoitus Euroopan Latsis-palkinto 2010 Yhdysvaltojen tiedeakatemian jäsenyys 2011 Crafoord-palkinto

14 Evoluutiotutkimuksesta apua sairauksien diagnosoinnissa 14 Tarinoita tieteestä Hampaiden avulla pystytään ymmärtämään hyvin yksityiskohtaisesti evoluution kulkua: mitä eläimet ovat syöneet, millainen ravintotilanne on ollut, kuinka eri lajit ovat kehittyneet, akatemiaprofessori Jukka Jernvall sanoo. Hän selvittää Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutissa tutkimusryhmänsä kanssa, kuinka hampaiden muoto on muuttunut evoluution myötä. Tietoa voidaan hyödyntää muun muassa hammaslääketieteessä ja vaikeasti havaittavien sairauksien diagnosoinnissa. Ryhmä on kehittänyt maantieteilijöiden alun perin käyttämää kolmiulotteista GISmenetelmää, jolla voidaan analysoida digitoituja malleja hampaan nystyistä ja muista muodoista. Samaa menetelmää on pystytty soveltamaan myös fossiilien analysointiin. Näin voidaan rekonstruoida sukupuuttoon kuolleiden lajien ravintoa jopa lajeista, joiden vastaavia eläinryhmiä ei ole enää elossa. Seuraava askel on selvittää, mikä on ollut näiden eläinyhteisöjen rakenne ja mitä niiden kehittyminen kertoo ilmaston muuttumisesta. Tätä kuvaa hampaiden evoluutio, joka on aiheutunut kasvityyppien ja ravinnon muutoksista. Saamme näin tietoa siitä, mitkä ominaisuudet ovat altistaneet lajeja sukupuutolle. Se puolestaan auttaa ymmärtämään myös nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Tutkimuskohteena on erityisesti hampaan muoto. Hampaat ovat erittäin monimuotoisia, ja ne ovat erikoistuneet tietynlaisiksi eri lajeilla. Tutkimuksessa käytetään hiirten hampaita ja fossiileja, jotka muodostavat myös sillan geologian laitokseen ja Mikael Forteliuksen tutkimusryhmään.

15 Fossiilit ovat meille arvokkaita, sillä monista sukupuuttoon kuolleista eläimistä on löydettävissä enää hampaat. Niiden kehitystä koskevan tiedon avulla voimme päästä selville siitä, miten kauan sitten kuolleet lajit elivät, mitä ne söivät ja miten ne kehittyivät evoluution edetessä. Jernvallin mukaan hampaiden muodoista ja ominaisuuksista voidaan selvittää muun muassa evoluution nopeutta, luonnonvalinnan vaikutuksia ja ympäristön muutoksia. Hampaiden avulla voidaan tutkia myös geneettisiä mekanismeja. Olemme löytäneet hampaan signaalikeskuksen eli alueen, jossa solut eivät jakaudu. Lisäksi kehitimme hampaan muodon kehittymistä yksilön kehityksen aikana kuvaavan tietokonemallin, joka antaa tietoa siitä, kuinka solut erilaistuvat ja jakautuvat. Hampaan kehitystä koskevaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi hammaslääketieteen sovelluksissa ja uusien hoitomuotojen kehittämisessä. Yhteistyössä Irma Thesleffin kanssa ryhmä tutkii tautigeenimallien avulla myös kehitysbiologisesti kiinnostavia geenejä ja niiden vaikutuksia. Hampaiden muodon hienosäätöön vaikuttavien geenien tutkimuksen avulla voidaan saada apua vaikeasti havaittavien sairauksien diagno sointiin. Hiiren poskihampaiden muodostumista koskevan tutkimuksen pohjalta Jernvallin tutkimusryhmä on selvittänyt muun muassa ihmisen viisaudenhampaiden kehittymistä. Tutkimus julkaistiin Nature-tiedelehdessä. Hampaiden kehityksen tutkimisessa yksi avainlöytö koski sitä, mikä edesauttaa lajien monimuotoistumista, joka on tärkeää lajien selviytymiselle. Tutkimme, kuinka hiiren poskihampaat säätelevät toistensa kehitystä. Pystyimme osoittamaan, että sama pätee myös suurimpaan osaan muista nisäkäslajeista. Rakensimme matemaattisen mallin, joka kuvaa geneettistä logiikkaa, jonka mukaan hampaiden kokosuhteet muuttuvat ennustetulla tavalla evoluutiossa. Jukka Jernvall Väitteli 1995 nuorempi tutkija tutkimusmääräraha ja Akatemiatutkija Mukana Systeemibiologian ja bioinformatiikan tutkimusohjelmassa Evoluutio- ja kehitysbiologian professori Helsingin yliopistossa Tutkimusprofessori Stony Brookissa, Yhdysvalloissa Akatemiaprofessori Toisessa Naturessa julkaistussa artikkelissa analysoitiin jyrsijöiden ja petoeläinten hampaiden kruunujen monimuotoisuutta GIS-menetelmällä. Tämän monimuotoisuuden kehitysbiologisten taustojen selvittäminen avasi myös uuden yhteistyökuvion fysiikan laitoksen Keijo Hämäläisen ryhmän kanssa. Jernvallin mukaan Biotekniikan instituutin tutkimusvetoisuuden ja Kehitysbiologian tutkimusohjelman etuna on, että ryhmään on helppo houkutella opiskelijoita ja ulkomaisia tutkijoita. Monet ryhmän parissa syntyneistä graduistakin päätyvät tieteellisiin julkaisuihin. Tieteen tekeminen ja lahjakkaiden tutkijoiden rekrytointi vaativat myös kansainvälisyyttä, valmiutta kiertää pitämässä esitelmiä sekä kykyä kertoa omista tuloksista ja vahvuuksista, Jernvall muistuttaa.

16 Metsä hidastaa ilmaston lämpenemistä 16 Tarinoita tieteestä Professori Seppo Kellomäki Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselta (Joensuun yliopisto vuoden 2009 loppuun saakka) osoitti jo 1990-luvulla, että ilmastonmuutos ei välttämättä ole paha asia metsälle. Menestyvät metsäalueet tosin siirtyvät pohjoisemmaksi ja entisillä hyvillä metsänkasvatusalueilla voi tulla kuivuusongelmia. Toisaalta metsä voi pohjoisellakin pallonpuoliskolla toimia hiilivarastona, joka hidastaa ilmaston lämpenemistä. Kuusimetsässä voi olla jopa 300 tonnia hiiltä hehtaarilla. Tästä maaperässä on vajaa puolet. Maa on tärkeä hiilivarasto puuston ohella. Hakatusta havumetsästä pääosa ravinteista jää maahan ja maaperään. Pohjoinen metsä ei ole eroosioherkkää, vaikka sateita onkin runsaasti. Humuskerros pitää maan paikallaan, ja tätä edistää myös maan jäätyminen talvella. Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan puulajeja ei voida mielin määrin siirtää, vaikka ilmasto lämpeneekin. Puut ovat geneettisesti sopeutuneet tietylle alueelle, ja paikalliset olosuhteet ja niiden muutokset vaikuttavat suuresti siihen, miten puut sopeutuvat ilmastonmuutokseen. Mänty ja koivu selviytyvät paremmin kuin kuusi, sillä kuusen juuristo jää maan pintaosiin ja se kärsii helposti kuivuudesta. Koivulla ja männyllä on myös vähemmän lehvästöä kuin kuusella, joka siksi tarvitsee enemmän vettä.

17 Kuusta on liian karuilla kasvupaikoilla. Mäntyä pitäisi viljellä hieman paremmilla paikoilla kuin nykyisin ja kuusta voitaisiin siirtää viljaville paikoille. Kun Seppo Kellomäki alkoi tutkia ilmastonmuutoksen vaikutusta pohjoisiin metsiin, aihe oli vasta akateeminen kuriositeetti, joka nähtiin tavallisten ihmisten joukossa kaukaisena ongelmana. Silti Suomen Akatemia käynnisti ensimmäisen ilmastonmuutokseen liittyvän tutkimusohjelmansa, Suomalaisen ilmakehänmuutosten tutkimusohjelman SILMUn jo vuonna Jo 1800-luvulla fyysikot laskivat, mitä seuraa ilmakehän koostumuksen muutoksesta. Tutkimus ilmastomuutoksen vaikutuksista metsiin oli eurooppalainen buumi 1990-luvulla. Kellomäki otti tutkimukseen ainutlaatuisen näkökulman: miten kohotettu lämpötila ja hiilidioksidi vaikuttavat yhdessä metsänkasvuun. Muualla keskityttiin pelkästään kohotetun hiilidioksidin vaikutuksiin. Kellomäki veti kahta aiheeseen liittyvää tutkimusyksikköä, joista ensimmäistä jo 1990-luvulla ja toinen jatkui vuoteen Tuona aikana Kellomäki selvitti ryhmineen paljon siitä, mitä oli tarpeellista tietää metsien selviytymisestä ilmaston muuttuessa. Huippuyksikkörahoituksen päätyttyä oli uudistuttava. Kellomäki ei jäänyt suremaan huippuyksikköstatuksen menetystä. Se oli hyvä lähtökohta uudistaa ajattelua ja tutkimustematiikkaa. Kohteeksi löytyi ruokohelpi. Nyt selvitetään, miten se reagoi kohotettuun lämpötilaan, hiilidioksidin määrän lisääntymiseen ja pohjaveden pinnan tasoon. Ruokohelpi vertautuu luontevasti metsän tarjoamiin mahdollisuuksiin. Ruokohelpeä käytetään bioenergiana, ja se on hyvin kiitollinen viljeltävä. Se on viljelyteknisesti helppo ja hyväsatoinen, sillä se tuottaa neljä-viisi tuhatta kiloa hehtaaria kohti vuodessa. Ruokohelpeä kasvatetaan myös entisillä turvesoilla. Kellomäki ja professori Pertti Martikainen saivat kiinalaisen kollegan mukaan tutkimaan, miten peltobiomassaa voidaan käyttää energian tuotantoon ja miten se sitoo hiiltä ja vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Lisäksi tutkitaan vastaavia teemoja metsässä ja tehdään vertailevaa analyysiä mahdollisuuksista torjua ilmastonmuutosta maankäytön yhteydessä. Entisiä tutkimustuloksia voidaan soveltaa uuteen tutkimukseen. Tutkimme sopeutumista ja miten metsien ja peltojen avulla voi vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin ja hillitä ilmastonmuutosta. Seppo Kellomäki Väitteli 1977 Metsänhoitotieteen professori Joensuun yliopistossa 1981 maatalousmetsätieteellisen toimikunnan jäsen Mukana Silmututkimusohjelmassa tutkimusmääräraha Akatemiaprofessori ja Ympäristön ja luonnonvarojen tutkimuksen toimikunnan jäsen Tutkijakoulun johtaja Ilmastonmuutoksen metsäekologisten ja metsätaloudellisten vaikutusten huippuyksikön johtaja Metsäekologian ja metsänhoidon huippuyksikön johtaja Mukana Luonnonvarojen kestävä käyttö -tutkimusohjelmassa FiDiPro-professuuri Kai-Yun Wangille Kellomäki korostaa jokaisen ihmisen vastuuta maapallon tulevaisuudesta. Jos energian hinnan nousu perustuu vain sille, että voimme niin ehkäistä ilmastonmuutoksen riskejä, ihmiset voivat sen kyllä hyväksyä luvulla puhuttiin siitä, kuinka happosateet tuhoavat metsät. Siirryttiin rikittömään ja lyijyttömään polttoaineeseen. Nyt ei enää kukaan puhu happosateista. Tekniikkaa kehittämällä voidaan vaikuttaa paljon.

18 Pienhiukkasten vaikutus ilman - laatuun helpommin mitattavissa 18 Tarinoita tieteestä Jokainen muistaa Venäjän kesäiset metsäpalot. Ilman laatu on ollut Suomessa ajoittain hyvin huono niiden takia. Kovimmin savut ovat koetelleet eteläistä Suomea, jossa pienhiukkaspitoisuudet ovat nousseet pahimmillaan 20-kertaisiksi normaaliin verrattuna. Savuhaittojen suuruus on tainnut tulla kaikille yllätyksenä, sillä palojen vaikutusta ilmanlaatuun ei vielä jokin aika sitten pystytty luotettavasti ennakoimaan. Nyt sellainen järjestelmä on käytössä ja sillä voidaan metsäpalojen lisäksi tarkastella myös muita satunnaisia hiukkaslähteitä, kuten esimerkiksi parin viime kevään Islannin tulivuorenpurkausten tuottamien hiukkasten leviämistä Eurooppaan, kertoo Helsingin yliopiston aerosolifysiikan professori Veli-Matti Kerminen. Savujen voimakas kulkeutuminen Suomeen muutti myös Kermisen tutkimuksen asetelmaa, sillä kerätyille ilmanlaatutiedoille tuli myös selvää käytännön tarvetta. Venäjän ilmakehässä leijuvista hiukkasmaisista aineista oli entuudestaan hyvin vähän tietoa. Kerminen johti hanketta Boreaalisen metsän ja ilmakehän aerosolisysteemin välinen vuorovaikutus. Se kuului Muuttuva Venäjä -tutkimusohjelmaan. Hankkeessa selvitettiin, kuinka Suomessa tehdyt löydöt metsän tuottamista pienhiukkasista eli aerosoleista voidaan yleistää koko pohjoiseen metsäalueeseen esimerkiksi Siperiaan, jossa metsiä on valtavasti.

19 Laboratorio junavaunussa mittaustukikohtana Tutkimusta tehtäessä suomalaisten mittaustukikohtana oli halki Venäjän Moskovasta Vladivostokiin kulkeva Siperian-juna, jonka ensimmäinen vaunu oli varustettu laboratorioksi. Alussa tehtiin kaksiviikkoinen tutkimusmatka, joka oli edestakaiselta pituudeltaan kilometriä. Se tehtiin yhteistyössä venäläisten koordinoiman TROICAtutkimusohjelman kanssa. Laboratoriovaunussa oli valmiina venäläistä tutkimuskalustoa, minkä lisäksi Suomesta vietiin monipuolinen, nykyaikainen aerosolimittauslaitteisto. Suomesta matkaan lähti kaksi tutkijaa, Sanna Kuokka Ilmatieteen laitokselta ja Eija Asmi, joka silloin työskenteli Helsingin yliopistossa. Laitteiston asentaminen vaunuun ei ollut aivan yksinkertaista. Ja haastavaa oli käyttökin. Jotkut taustatietoa mittaavat laitteet voivat pyöriä viikkokaupalla itsekseen, mutta nyt tarvittiin lähes jatkuvaa silmälläpitoa, kuvailevat tutkijat kokemuksiaan. Hankaluuksia aiheuttivat etenkin sähkökatkot ja junan heiluminen huonokuntoisella radalla. Metsäpaloja osattiin odottaa, ja tiedettiin, että hyvällä tuurilla sellainen osuisi eteen. Sanna Kuokka löysikin kemiallisten mittausten perusteella alueen, jossa uskoi palon vaikuttaneen. Fysikaaliset mittaukset tukivat kemiallisia mittauksia. Satelliittikuvat varmensivat asian. Niistä jopa selvisi, mitkä palot olivat vaikutukset aiheuttaneet, kertoo Kerminen tyytyväisenä matkan tuloksiin. Veli-Matti Kerminen Väitteli 1995 Ilmatieteen laitoksen tutkijana Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori tutkimusmääräraha Mukana Muuttuva Venäjä -tutkimusohjelmassa Helsingin yliopiston fysiikan professori Helsingin yliopiston aerosolifysiikan professori Veli-Matti Kerminen kertoo, että metsäpalosavujen kulkeutumista ennustava järjestelmä määrittää tulipesäkkeet satelliittimittausten avulla. Meidän tutkimusmatkamme ansiosta on nyt mahdollista testata ennusteiden toimivuutta molemmissa päissä, sekä Venäjällä Suomessa että muualla pohjoisella metsävyöhykkeellä. Muuten käytössä olisivat ainoastaan Suomessa tehdyt mittaukset. Ilmanlaadun ennustejärjestelmän käyttö on jatkossa entistä tarpeellisempaa, sillä ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän metsäpalojen riskiä kaikkialla Pohjois-Euroopassa. Venäjältä löytyy sekä äärimmäisen puhtaita alueita että hyvin saastuneita alueita, kuten olettaa saattoikin. Vaihtelun suuruudesta ei olisi tietoa ilman näitä mittauksia. Ilmassa leijuvat pienhiukkaset ovat peräisin kaupunkien päästöistä ja metsäpaloista, mutta puhtaimmilla alueilla pelkästään luonnosta, luultavasti lähinnä metsistä. Tutkijat ovat mielissään siitä, että heidän työnsä kiinnostaa muitakin kuin tiedeyhteisöä. Tutkimuksella pitää tietysti aina olla selvä tavoite, mutta jos tiedolle löytyy lisäksi jokin käytännön sovellus, se on aina plussaa. Ilmastosysteemi on niin monimutkainen, että yleensä vie vuosikausia, ennen kuin tuloksista on jotain kerrottavaa tavalliselle ihmiselle.

20 Suomalaisohjelmisto mittavassa luonnonsuojelukäytössä Suomalainen Zonation-tietokoneohjelmisto on vaikuttanut useissa maissa ympäristöpoliittiseen päätöksentekoon. Sen avulla voidaan kohdentaa luonnonsuojelun resursseja ja muuta maankäyttöä ekologisesti perustellusti. Ohjelma on käytössä jo monissa maissa, muun muassa Madagaskarissa, Uudessa Seelannissa, Australiassa, Englannissa ja USA:ssa. 20 Tarinoita tieteestä Zonationin on kehittänyt professori Atte Moilanen Helsingin yliopiston Metapopulaatiobiologian tutkimuksen huippuyksiköstä. Laskennalliset menetelmät on otettu tehokkaasti käyttöön tässä päätösanalyysityökalussa, jolla voidaan suunnitella luonnonsuojelun resurssien kohdentamista laajoilla alueilla, vaikka koko Suomen alueella. Zonation on tehokkaampi ja monipuolisempi kuin mikään muu vastaava ohjelma maailmassa. Moilasen arvion mukaan se pystyy käsittelemään 50- tai jopa satakertaisesti suurempia aineistoja kuin muut samaan tarkoitukseen kehitetyt ohjelmistot. Australian Victorian osavaltiossa on tehty Zonationilla yli 500 lajille analyysit koko osavaltiossa hehtaarin tarkkuudella. Ohjelma on ladattu yli sadassa maassa jopa tuhansia kertoja. Myös ensimmäiseen vuonna 2005 julkaistuun tieteelliseen artikkeliin tulee jatkuvasti viittauksia. Käyttömääriä on vaikea tietää, koska ohjelma on kenen tahansa ladattavissa ilmaiseksi. Monia luonnonpiirteitä voidaan analysoida yhtä aikaa Zonation voi käyttää paikkatietoa ympäristöolosuhteista sekä lajien ja elinympäristöjen esiintymisestä, lajien ekologisia kytkeytyvyysvasteita, tietoa maan hinnasta tai suojelun aiheuttamista vaihtoehtoiskustannuksista. Se voi käyttää myös ennusteita suojelun vaikutuksesta elinympäristön kuntoon sekä tietoa globaaleista tai alueellisista luonnonsuojelun painotuksista.

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta C I V I S T I -lehti Citizen Visions on Science Technology and Innovation Katse huomisessa Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini Peter Piot ja hänen visionsa epidemian

Lisätiedot

Alfavirukset syövän tappajina

Alfavirukset syövän tappajina Itä-Suomen Yliopistolehti 1/12 Alfavirukset syövän tappajina 12 Talvivaara vauhditti keskustelua kaivosyhtiöiden yhteiskuntavastuusta 16 Uudistuva metsälainsäädäntö vastaa kritiikkiin 28 Kieltenopiskelua

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS 1 JULKAISU No 34 Avoin yliopisto 2 KESTÄVÄ KEHITYS 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto, PL

Lisätiedot

Monta polkua, sama suunta:

Monta polkua, sama suunta: TAUSTA-AINEISTO Monta polkua, sama suunta: kohti kestävää elämää KOULUTUSAINEISTO, SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO JA SUOMEN YMPÄRISTÖOPISTO SYKLI, 2013 Johdanto Dia 1 Monta polkua, sama suunta -koulutusaineisto

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen puree

Suomalainen osaaminen puree VTT 1.2012 Lehti tieteestä, teknologiasta ja liiketoiminnasta Suomalainen osaaminen puree sähköä AUTOihin! s. 20 PAINETUN ÄLYN EDELLÄKÄVIJÄ s. 52 ENERGIAA KIERRÄTYSPOLTTOAINEESTA s. 66 tiede VTT tekee

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

Luku 11: Päästöt kuriin jarrua ilmastonmuutokselle 193

Luku 11: Päästöt kuriin jarrua ilmastonmuutokselle 193 Luku 11: Päästöt kuriin jarrua ilmastonmuutokselle 193 että kohtuuden nimissä näille maille ei vielä voida asettaa päästörajoitusvelvoitteita, vaan niillä olisi oikeus pyrkiä nostamaan elintasoaan ja samalla

Lisätiedot

VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006. Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12. Alumnille aukeni ura Brysselissä s.

VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006. Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12. Alumnille aukeni ura Brysselissä s. VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006 Sähköä johtava muste tulostuu k ank a alle ja paperille Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12 Alumnille aukeni ura Brysselissä s. 20 Näkymätön

Lisätiedot

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Hakata vai säästää metsät ja ilmastonmuutos JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta Kirjoittajat Pekka Kauppi Metsänhoitaja ja ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi on urallaan

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

PAINOVOIMAA ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI.

PAINOVOIMAA ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI. PAINOVOIMAA 1 ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI. PAINOTUOTTEELLA ON VOIMAA 2 PAINOVOIMAA KESTÄVÄN VIESTIN

Lisätiedot

Tarinoita muuttuvalta planeetalta

Tarinoita muuttuvalta planeetalta Tarinoita muuttuvalta planeetalta 45 Tarinoita muuttuvalta planeetalta Tarinoita ovat kirjoittaneet Vaskivuoren lukion oppilaat ja WWF Suomen työntekijät. Toimitus: Essi Aarnio-Linnanvuori, Mira Hannuksela

Lisätiedot

Tutkimus tuotekehityksen tukena

Tutkimus tuotekehityksen tukena TUOTETIEDE Tutkimus tuotekehityksen tukena Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 163. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus.

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Käsilläolevassa kirjassa pureudutaan rikkaiden ja köyhien maiden välisiin suhteisiin ekologisen velan käsitteen näkökulmasta. Lähtökohtana

Lisätiedot

Valo muotoilee kaupunkia. Kantasolu on vielä salaisuus. Aurinko voi hiljentyä VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 2/2012. Geenitesti.

Valo muotoilee kaupunkia. Kantasolu on vielä salaisuus. Aurinko voi hiljentyä VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 2/2012. Geenitesti. Valo muotoilee kaupunkia Kantasolu on vielä salaisuus VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 2/2012 Aurinko voi hiljentyä Geenitesti paljastaa VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA Nro 2 huhtikuu 2012 22. vsk Henrika Pihlajaniemi

Lisätiedot

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 /2008 MERCURIUS Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta Ennakointitieto poliisijohdon apuna P ÄÄKIRJOITUS Tulevaisuuden hahmottaminen Juha

Lisätiedot

VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 1/2010. Paperin uusi elämä. Brändi pienyritykselle. Sota lapsen silmin. Yliopisto liikuttaa

VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 1/2010. Paperin uusi elämä. Brändi pienyritykselle. Sota lapsen silmin. Yliopisto liikuttaa VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 1/2010 Paperin uusi elämä Brändi pienyritykselle Sota lapsen silmin Yliopisto liikuttaa aktuumi Nro 1 maaliskuu 2010 20. vsk 4 10 18 24 JULKAISIJA Oulun yliopisto 3 Talous tasapainoon

Lisätiedot

Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET

Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 13/2014 1 Marko Ahvenainen Projektipäällikkö, FM Tulevaisuuden tutkimuskeskus marko.ahvenainen(a)utu.fi

Lisätiedot

Kymenlaakso 15. 17.10.2003

Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Kirkkonummi 6.10.2003 Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Seminaarijakso Kirkkonummi 6.10.2003 Maastojakso Kymenlaakso 15. 17.10.2003 Toimittajat Essi Yli-Ruka, Eeva Hellström Kustantaja Suomen Metsäyhdistys

Lisätiedot

Elämää luonnon varassa. Metsätalous. FORESTRY Helmikuu 1/2015

Elämää luonnon varassa. Metsätalous. FORESTRY Helmikuu 1/2015 Elämää luonnon varassa Metsätalous FORESTRY Helmikuu 1/2015 Metsävaratietoa on nyt tarjolla! Sijoittaminen metsään on entistä helpompaa Puhdas biohiili tulevaisuuden ihmeaine? Lääkäri määrää reseptillä

Lisätiedot

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010 1/2010 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Palveluiden vaikuttavuuden

Lisätiedot

APAJA. Ilmastonmuutoksen nopeus pitää tutkijat varpaillaan. Merimetsot ja kalatalous monitieteinen ongelmakenttä. Ilves valtaa uusia elinpiirejä

APAJA. Ilmastonmuutoksen nopeus pitää tutkijat varpaillaan. Merimetsot ja kalatalous monitieteinen ongelmakenttä. Ilves valtaa uusia elinpiirejä APAJA Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen asiakaslehti 1/2008 Ilmastonmuutoksen nopeus pitää tutkijat varpaillaan Merimetsot ja kalatalous monitieteinen ongelmakenttä Ilves valtaa uusia elinpiirejä

Lisätiedot

BOTNIAN ASIAKASLEHTI 3.2008. Ympäristö on ykkösasia. Mitä hiilijalanjälki kertoo. Fray Bentos on puhdas tehdas

BOTNIAN ASIAKASLEHTI 3.2008. Ympäristö on ykkösasia. Mitä hiilijalanjälki kertoo. Fray Bentos on puhdas tehdas BOTNIAN ASIAKASLEHTI 3.2008 Ympäristö on ykkösasia Mitä hiilijalanjälki kertoo Fray Bentos on puhdas tehdas PÄÄKIRJOITUS Olemme jatkuvassa muutoksessa Sulfaattisellun valmistus aloitettiin teollisessa

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS. Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013

LAATU JA TESTAUS. Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013 LAATU JA TESTAUS Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013 JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka Nummi Laura Ojala

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy LÄÄKELAITOKSEN SIIRTO SIVU 6 TEEMA: VIITEHINTAJÄRJESTELMÄ SIVU 8 RUOTSIN APTEEKIN UNIKAMPANJA SIVU 14 LÄÄKÄRIPÄIVÄT SIVU 16 PROFESSORI ARTO URTTI SIVU 18 UUSI SARJA: LAATUVINKKI SIVU 22 UUSI HALLITUS JÄRJESTÄYTYI

Lisätiedot

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle Toimittaneet Ilkka Savolainen Mikael Ohlström Anne Kärkkäinen Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen päästöjen vuoksi on suuri uhka luonnolle ja ihmisille. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii paljon

Lisätiedot

Rakentamisen energiatulevaisuus

Rakentamisen energiatulevaisuus Rakentamisen energiatulevaisuus Sitran raportteja 8 4 Rakentamisen energiatulevaisuus Seppo Junnila (toim.) Sitra Helsinki 3 Sitran raportteja 84 Taitto: Sisko Honkala Kannen kuva: Shutterstock ISBN 978-951-563-663-8

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot