Potilas. Suomen. lehti. 3/2007 lokakuu-marraskuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilas. Suomen. lehti. 3/2007 lokakuu-marraskuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille"

Transkriptio

1 Suomen Potilas lehti 3/2007 lokakuu-marraskuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille 1

2 Suomen Potilas lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen Potilaslehti 3/2007 Seuraava 4/2007, talvinumero, ilmestyy joulukuun lopulla ja siihen tarkoitettujen kirjoitusten dead line on 15. marraskuuta 2007 Tämän numeron sisältöä: Pääkirjoitus: Hoitohenkilökunta maalitauluna... 3 Ledare: Personalen som måltavla...4 Ikäihmisten hoito ja elämä, via dolorosa - tuskien tie...6 Ääniä eduskunnasta...10 Terveys Hyvä olo-messut...13 Tutkimus potilaiden ja kansalaisten näkemyksistä biolääketieteeseen...14 Kalevi Ellilän väitöstilaisuus...16 Potilasvakuutusjärjestelmä on onnistunut tehtävässään...17 Diabetesliiton suositteleman diabetesruokavalion terveysvaikutukset on tieteellisesti tutkittu...18 Niin kevyttä, että Taivaaseen lentää...20 Potilaat ottavat yhteyttä...21 Terveyspalvelujen puolesta nälkälakkoon...23 Hoitopaikkana koti, hoitovirhe on potilaalle kriisitilanne...24 Jäsenjärjestöjen yhteystiedot ja järjestösivut...26 Suomen Potilas-lehti pidättää itsellään oikeuden olla julkaisematta sille pyytämättä toimitettua materiaalia. Lehti ei myöskään palauta sellaista kirjallista taikka kuvallista materiaalia, jota toimitukseen on pyytämättä lähetetty. Suomen Potilaslehti ISSN Vastaava päätoimittaja: Paavo Koistinen ( ) Toimitus: Jaakko Ojanne ja Heikki Päivike. Osoite: Kaisaniemenkatu 4 A, 3.krs, Helsinki puh Suomen Potilaslehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa, vuosikerran hinta on 13 euroa (sisältää postituksen kotimaassa), sivunvalmistus Ars Today (Helsinki), paino Priimus Paino Oy (Loimaa) Kansikuva J.A. Arhinen, Helsingin tuomiokirkko ja kauppatori ympäristöineen Suomen Potilasliitto ry Finlands Patientförbund rf Toimisto: Kaisaniemenkatu 4 A, 3.krs, Helsinki puh , fax sähköposti kotisivut Pankkiyhteys Sampopankki Hallitus: Paavo Koistinen, puh.joht., , Inger Östergård, varapuh.joht, Jaakko Ojanne, talous, hallituksen siht., Varsinaiset jäsenet: Rauno Aaltonen, Pirkko Etelävuori, Kalevi Järvinen, Risto Niklander, Arja Nurmela, Johanna Pihlajamäki, Heikki Päivike, Varajäsenet: Marja Lamberg, Tenho Palmroth, Runa Reimavuo, Inka Svahn. 2 Painos kpl

3 Hoitohenkilökunta maalitauluna Suomalaisen sairaanhoidon ja senioriväestön hoivatyön haasteet ovat tulleet kaikille tutuiksi. Kaikille lienee jo selvää, että elämme kohta - osin jo nyt - perin mahdottomassa yhtälössä. Sen yhtälön mukaan Suomessa on jatkuvasti yhä enemmän, yhä iäkkäämpiä hoidettavia ja yhä vähemmän hoitajia. Kun tähän yhtälöön lisätään edelleen sairaanhoitohenkilökunnan palkkojen alhaisuus, niin lievimminkin ilmaistuna voidaan sanoa tilannetta huolestuttavaksi. Ala on raskas ja palkka surkuteltavan alhainen työn vaativuuteen, vastuullisuuteen ja rasittavuuteen nähden. Se ei houkuttele alalle tällä hetkellä. Oikeastaan pitää ihmetellä, minkälaisilla houkuttimilla suomalaiset sairaanhoitoyksiköt ovat koettaneet saada ulkomaille kertaalleen siirtyneitä hoitajia palaamaan kotimaahansa. Vaikka tämä paluumuuttoon houkutteleva toiminta perustuisi ajatukseen, että koti-ikävä painaisi niin paljon, niin rajansa siinäkin nostalgiassa on. Pikemminkin tulisi miettiä niitä keinoja, joilla estettäisiin ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan pako alalta. Hoitajien palkkaongelmasta on keskusteltu niin paljon, että nyt voidaan vain odottaa tekoja ja korotuksia. Puheet on puhuttu. Jos halutaan, että meitäkin joku vielä joskus hoitaa ja että potilaillakin olisi auttajansa, niin palkkoja on saatava hilattua jollakin tavalla ylöspäin. Hoitajat tuskin enää edes lakkoilevat, he yksinkertaisesti päättävät jaloillaan, lopettavat työnsä ja muuttavat joko ulkomaille taikka muihin töihin. Parhaassakin tapauksessa tyytymättömät ja työtaakkaansa uupuneet hoitajat ja lääkärit siirtyvät yksityisten laitosten ja vastaanottojen leipiin. Yksityisen sektorin osuus sairaanhoidossa ja hoivatyössä varmasti kasvaa, mutta kykeneekö se korvaamaan kattavasti julkista sairaanhoitosektoria? Kaiken edellä kerrotun varjoon on usein jäänyt toinen ongelma: hoitohenkilökuntaan kohdistettu väkivalta. Paavo Koistinen. Sairaanhoitajia ja lääkäreitä uhataan yhä useammin julkisen sairaanhoidon piirissä. Kun meillä vallitsee sellainen käsitys, että aggressiiviset ja väkivaltaisetkin potilaat pitää hoitaa, niin ensimmäisenä maalitauluna ovat sairaanhoitajat ja lääkärit. Kysymyksessä on ilmiö, joka entisestäänkin vierottaa hoitoalan osaajia joko vaihtamaan alaa tai siirtymään yksityiselle sektorille, jossa potilaat valikoituvat paremmin. Jos joku sekakäyttäjä tai alkoholisti kuolee poliisin putkaan, juttu päätyy otsikoihin ja asiaa selvitellään juurta jaksaen. Jos sekavassa tilassa oleva sekakäyttäjä murjoo häntä hoitavaa ja auttavaa henkilökuntaa, niin asiasta ei juuri puhuta. Oikeusministeriö on onneksi ryhtynyt selvittämään tilannetta. Hyvä sinänsä, mutta taas odotetaan toimenpiteitä sanojen ja pohdintojen sijasta. Nyt tarvitaan 3

4 Suomen Potilas lehti selkeitä ohjeita ja toimintavaltuuksia häirikköpotilaiden kanssa vastakkain joutuville. Suomessa potilas voi halutessaan kieltäytyä hoidosta. Ääritapauksessa vaikka se kolkolta kuulostaakin kuoleva potilas voi kieltäytyä nesteestä ja ravinnostakin. Voisimmeko ajatella, että riehuva, sylkevä ja hakkaava potilas kieltäytyy käytöksellään hoidosta ja hänet voi siirtää vartijoiden taikka henkilökunnan huostaan. Hoitoa toki saa, jahka henkilö rauhoittuu. Ketään ihmistä ei voi velvoittaa auttamaan taikka hoitamaan toista oman henkensä ja terveytensä kustannuksella. Hoitohenkilökuntaan kohdistuva väkivaltailmiö kertoo ajastamme ja sen haasteista: myös narkomaanit, sekakäyttäjät ja alkoholistit ikääntyvät ja sairastuvat. Kun nämä sitten ilmaantuvat omista piireistään julkisen terveydenhuollon piiriin, niin konflikti on valmis. Idealismi karisee myös aika rajusti, kun ollaan tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, joihin ei enää saa järkevää puhekontaktia. Ja vaikka saisi, niin riittävän pitkään jatkunut aivojen kemiallinen käsittely saattaa aiheuttaa sellaisia epävarmuustekijöitä, jotka voivat olla hengenvaarallisia. Jos tällainen potilas yhtäkkiä saa mielenjohteen, että hänelle ollaankin tekemässä pahaa, niin taas ensimmäisenä maalitauluna ovat hoitajat. Mikäli väkivaltaisten potilaiden ongelmiin ei puututa, edistetään myös yhteiskunnallisen tasa-arvon rapautumista. Poliklinikoilla ja terveyskeskuksissa riehuva sekava potilas aiheuttaa ympäristössään pelkoa ja ahdistavan tunnelman. Suurin osa potilaista on niin sanottuja tavallisia ihmisiä, joukossa usein enemmän vanhuksia. Ei ole kovinkaan miellyttävää maata vaikkapa nilkka murtuneena, pahoinvoivana taikka muuten heikkokuntoisena tilassa, jossa joku arvaamattomasti riehuva henkilö terrorisoi ympäristöään. Yhä useampi henkilö sairastuessaan hankkiutuu jo lähtökohtaisesti yksityiselle sektorille. Vähemmissä varoissa oleville ihmisille tämä ei kuitenkaan onnistu. Emme kai me todellakaan halua sellaista sairaanhoitojärjestelmää, jossa julkinen sektori toimii vajaalla miehityksellä ja väkivallan terrorisoimissa oloissa? Samalla paremmalla maksukyvyllä varustetut potilaat siirtyvät yksityisen sektorin piiriin ja yhteiskunta jakautuu entisestään. Ja sairaanhoitohenkilökunta siirtyy pois alalta. Sen lisäksi, että hoitohenkilökunnan palkkoihin on saatava korjaus, on henkilökuntaa itseään tehokkaammin varjeltava väkivaltaisilta potilailta. Se edellyttää hoitajan oikeutta kieltäytyä hoitamasta väkivaltaista ja uhkaavaa potilasta. Potilailla on myös oikeus vaatia saada hoitoa sellaisessa ympäristössä, jossa ei tarvitse pelätä muita potilaita. Paavo Koistinen Suomen Potilasliiton puheenjohtaja Personalen som måltavla 4 dar sig på att hemlängtan skulle väga tungt, finns det även en gräns för nostalgi. Snarare borde man finna lösningar som skulle hindra vårdpersonalens flykt från branschen. Vårdarnas löneproblem har diskuterats så mycket, att nu förväntas handlingar och löneförhöjningar. Tal har redan hållits. Om man vill, att någon skulle vårda oss och att patienterna har någon som hjälper sig, bör lönerna på något sätt lyftas upp. Knappast vill vårdarna ens strejka, de helt enkelt besluter med fötterna och avgår från arbetet, flyttar till utlandet eller övergår till andra yrken. Missnöjda och stressade skötare och läkare kan i bästa fall söka sig till privata inrättningar och mottagningar för att få sitt bröd. Den privata sektorns andel av sjukvård och om- Utmaningarna inom den finlänska sjukvården och äldre omsorgen har blivit bekant för oss alla. Det torde också vara klart, att vi snart lever - delvis redan nu - i ganska omöjlig ekvation. Enligt den ekvationen har Finland kontinuerligt allt fler och äldre personer, som behöver vård och i allt lägre grad skötare. Om man till ekvationen ytterligare sätter vårdpersonalens låga löner, kan man lindrigt uttryckt säga att situationen är alarmerande. Branschen är tung och lönen beklagansvärt låga i förhållande till arbetets krav, ansvar och belastning. Arbetet lockar inte till sig just nu. Egentligen bör man förundra sig över, med vilka lockmedel de finska sjukvårdsenheterna försöker få de skötare, som en gång flyttat utomlands att återvända till hemlandet. Fastän tanken att locka återflyttare grunsorg ökar troligen, men förmår dessa täckande ersätta den offentliga sjukvården? I skuggan av vad som tidigare berättats finns ett ännu mera brännande problem: nämligen våld mot vårdpersonalen. Sjukskötare och läkare hotas allt oftare inom den offentliga sektorn. Hos oss råder en sådan uppfattning, att aggressiva och våldsamma patienter måste vårdas, då blir den första måltavlan sjukskötare och läkare. Det blir då frågan om en företèelse som skrämmer kunniga skötare och får dem att antingen byta bransch eller övergå till den privata sektorn, dit patienterna utväljs bättre. Om någon patient som är blandmissbrukare eller alkoholist dör i polisförvaring, kommer saken till media och utreds mycket grundligt. Om en förvirrad blandmissbrukare är våldsam och behandlar

5 den hjälpande personalen illa, talar man knappast alls om saken. Justitieministeriet har som tur är, börjat klarlägga situationen. Detta är bra, men även nu väntar man på handlingar i stället för ord och överväganden. Nu behövs tydliga instruktioner och verksamhetsbefogenheter för dem, som tar emot aggressiva patienter. I Finland kan patienten, om han så önskar, neka att ta emot vård. I yttersta fall - fastän det verkar dystert - kan en döende patient neka att ta emot vätska eller näring. Kunde vi tänka, att en patient som härjar, spottar och vars beteende är aggressivt genom sitt uppförande nekar till vården, så att man kunde föra honom till uppsikt av väktare eller personal. Han får naturligtvis vård, när han har lugnat ner sig. Man kan inte tvinga en människa att hjälpa eller vårda en annan på bekostnad av sitt eget liv eller sin hälsa. Våldet som riktar sig mot vårdpersonalen berättar en del om den tid vi lever i och om dagens utmaningar som finns: narkomaner, blandmissbrukare och alkoholister blir också äldre och insjuknar. När dessa senare uppenbarar sig ut ur sin egen krets till det offentliga vårdsystemet, är konflikten klar. Idealismen skakas också grundligt, när man kommer i kontakt med sådana människor, som inte kan nås genom en förnuftig kommunikation. Och även om man skulle försöka få en kommunikation, har den kemikaliska behandlingen av hjärnan pågått tillräckligt lång tid, och förorsakat sådana osäkerhetsfaktorer, som kan vara livsfarliga. Om en sådan patient plötsligt får en ingivelse, att någon gör honom illa, är skötarna den första måltavlan. Om man inte ingriper i problemet våldsamma patienter, befrämjar man sönderfallet av jämlikhet i samhället. En patient som härjar och är desorienterad på poliklinik eller hälsocentral förorsakar skräck- och ångestkänslor för sin omgivning. Största delen av patienterna är så kallade vanliga människor, en större del åldringar. De är inte speciell tilltalande att ligga exempelvis med bruten vrist, illamående eller i mycket svagt tillstånd, om en oberäknelig härjande person terroriserar i omgivningen. Allt fler personer söker sig initialt till privata sektorn. För mindre bemedlade personer lyckas detta inte. Vill vi ha ett sådant sjukvårdssystem, där den offentliga sektorn fungerar underbemannad och i en omgivning med våld och terrorism? Samtidigt som patienter med bättre betalningsförmåga går över till privata sektorn och samhället delas ytterligare. Vårdpersonalen lämnar då branschen. Förutom att vårdpersonalens löner bör öka, bör personalen själv skyddas effektivare från våldsamma patienter. Detta förutsätter att skötaren har rätt att neka till att ge vård åt patienter som är våldsamma och hotande. Patienterna har också rätt att kräva att få vård i i en sådan miljö, där man inte behöver vara rädd för andra patienter. Paavo Koistinen Finlands Patientförbund ordförande Jokainen meistä tarvitsee aikanaan hoivaa ja hoitajia. Kuva Helsingin Kustaankartanon vanhusten keskuksen tapahtumapäivästä Var och en av oss behöver i sinomtid vård och vårdare. Bild från happeningdagen 2007 på Gustavgårds åldringscentral i Helsingfors. 5

6 Suomen Potilas lehti Professori Sirkka-Liisa Kivelä Ikäihmisten hoito ja elämä, via dolorosa - tuskien tie Sirkka-Liisan Kivelän työpöydältä katsoen suomalainen ikäihmisten huolto on edelleen tunnelissa, johon valoa joudutaan odottamaan. Kivelä on niitä alan johtavia tutkijoita ja suunnittelijoita, jonka asiantuntemusta on voitu käyttää yhtä hyvin suurten linjojen kuin käytännön sovellutusten kartoituksissa yhteiskunnallista päätöksentekoa varten. Tänään tiedetään melko tarkkaan, mitä olisi tehtävä ja mitä tarvitaan sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä, mutta määrätietoinen päätöksenteko ja rahoitukselliset ratkaisut eivät ole edistyneet ja ikäihmisten hätä lisääntyy, kuten tämänkin artikkelin keskeinen sisältö kertoo. Professori Sirkka-Liisa Kivelä. 6 Toimenkuva ja tehtäväkenttä kertovat hänen keskeisistä toimistaan opettajana, tutkijana ja käytännön toteuttajana: yleislääketieteen professori Turun yliopistossa, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, ylilääkärin virat Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä, tehtävänä erikoissairaanhoidon ja perussairaanhoidon yhteistyö ja yhteensovittaminen, vanhustutkimuksia yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon tasolla, aiheina ikäihmisten masennus, kaltoinkohtelu, sydän- ja verisuonisairaudet, kaatumiset ja vastaavat tapaturmat sekä niiden ennaltaehkäisy, lääkehoitokysymykset, kaikki laajoja asiakokonaisuuksia. Masennus ja yksinäisyys taustalla laaja kirjo erilaisia ongelmia Ne ovat yleisiä iäkkäiden ongelmia ja niiden seurauksena on myös alkoholin ja muiden päihteiden käyttö lisääntynyt huolestuttavasti. Muutama luku kertoo karun totuuden: vakavasta masennuksesta kärsii 65 vuotta täyttäneistä 3 %, keskivaikeasta 5-6 %, mutta sitten lievä masentuneisuus on tosi yleistä. Noin joka kymmenes, eli %, kärsii lievästä masennuksesta. Kun kysytään, mistä masennus ja masennustilat johtuvat, niin voidaan sanoa, että ne kulkevat hyvin pitkälle käsi kädessä fyysisten sairauksien kanssa, joskin muina syinä ovat sitten vanhuusiän kaikki menetykset ja elämän vaikeudet; on yksinäisyyttä, ei ole kanssakäymistä muiden kanssa, tulee fyysinen sairaus ja sen seurauksena toimintakyky heikkenee eikä pysty osallistumaan. Masennustilan hankaluuksia ovat juuri nämä seurausvaikutukset. Yksinäisyyden ja alkoholin kierre Kun vanha ihminen asuu yksin, eikä välttämättä aina yksinkään, niin sairauksien seurauksena ahdistuneisuus lisääntyy ja vanhat ihmiset turvautuvat alkoholiin masennusta ja yksinäisyyttä torjuakseen. Näin syntyy sellainen kierre, että alkoholin käyttö ylläpitää masennusta ja johtaa muihinkin seurausvaikutuksiin. Jatkuva alkoholin käyttö myös ylläpitää masennusta. Se on masennuksen seuraus, mutta se johtaa siihen, että masennus ei parane selkokielellä sanottuna. Tähän kaikkeen liittyy alkoholismi ja se, että vanhusten itsemurhat ovat yleisiä eikä masentunut vanhus jaksa välittää oman liikunnantarpeensa hoitamisesta, toimintakyky heikkenee, hän laiminlyö ravitsemuksensa, laihtuu ja lihakset surkastuvat ja fyysinen kunto romahtaa siltä osin. Tällainen vanhus ei jaksa enää osallistua ja näin sosiaalinen kanssakäyminen muiden kanssa vähenee ja vähenee ja yksinäisyys sen kun lisääntyy. Nämä ovat tällaisia yksilötason seurausvaikutuksia ja ne todella haittaavat merkittävästi kierteeseen joutunutta ja hänestä itsestään tuntuu, että hänestä ei ole mihinkään ja että hän on hirveän huono ihminen, hän ei jaksa mitään eikä kelpaa mihinkään. Masennuksen hoidossa musta aukko Meillähän on aika paljon kehitetty dementian eli muistisairauksien diagnostiikkaa ja tunnistamismenetelmiä, mutta iäkkäiden masennuksen hoito Suomessa on laiminlyöty. Lehdissä on kirjoitettu vain työikäisten masennuksesta ja hoitotarpeesta korkeiden virkamiestenkin suulla ja se tekee surulliseksi, koska muiden masennus ei vie heitä pois työelämästä ja sosiaalisista kontakteista siinä määrin kuin asianlaita on vanhusten kohdalla. Kaikenikäiset masennuspotilaat tarvitsevat asianmukaista hoitoa, mutta yhtä suurta väestöryhmää ei saa sulkea hoidon ulkopuolelle. Toimintakyvyttömyyden heijastusvaikutukset Iäkkäiden keskuudessa masennus on iso ongelma siksi, että se tekee heistä toimintakyvyttömiä. Se johtaa toisen avuntarpeeseen, se johtaa laitoshoitoon, palvelutaloihin eikä yhteiskunnassa nähdä, kuinka paljon se vie toimintakykyä ja että se ei ole yksinomaan vanhan ihmisen ongelma, vaan se koskettaa myös aviopuolisoa, koko perhettä ja jopa naapurustoa. Onhan kauhea tilanne, kun vanha ihminen vain itkee, on ahdistunut, juo ja sanoo tekevänsä itsemurhan, kun elämiseltä on pudonnut pohja pois. On paljon puhuttu dementiapotilaiden omaisten ongelmista, mutta masentuneiden omaisten ongelmista on puhuttu paljon vähemmän. Ja kun masen-

7 nus saavuttaa itsemurhatason, se on myös koko naapurustolle järkytys ja ongelma. Meiltä puuttuu koko hoitojärjestelmä, joka perustuisi vanhuspsykiatrian osaamiseen. Hoitolaitokset puuttuvat erikoiskoulutus ajettu alas Mielestäni vakavia masennustiloja varten meillä pitäisi olla vanhuspsykiatrian yksiköitä. Tällaisia hoitolaitoksia ei juurikaan ole. Koulutus erikoisalana aloitettiin 1980-luvun alussa, mutta lopetettiin 10 vuotta myöhemmin ja tästä johtuu, että erikoistumiseen tähtäävät lääkärit eivät ole siitä kiinnostuneita. Vanhuspsykiatria on ajettu meillä alas ja kun toimii perusterveydenhuollossa, ei ole ketään asiantuntijaa, jota voisi konsultoida ongelmissa. Keskivaikeaa ja lievää masennusta voitaisiin hoitaa perusterveydenhuollossa, mutta siihen tarvitaan osaavat lääkärit ja osaava muu henkilökunta ja hoitoonhan kuuluvat näissä masennusryhmissä lääkkeet sekä psykologinen ja psykososiaalinen hoito. Lievään masennustilaan ei tarvita lääkkeitä, vaan pelkästään lääkkeettömät hoitomuodot riittävät. On paljon kansainvälistä näyttöä siitä, että esim. muisteluryhmillä, liikuntaryhmillä, sosiaalisen toiminnan ryhmillä, ravitsemuksesta huolehtimisella ja sosiaalisten yhteyksien kautta pystytään lievään ja jopa keskivaikeaan masennustilaan vaikuttaman erittäin hyvin tuloksin. Meilläkin on ollut tällaisia interventioita ja on pystytty osoittamaan, että näillä menetelmillä pystytään hoitamaan ainakin lievän ja keskivaikean masennuksen vanhuspotilaita. Samalla helpotetaan yksinäisyyttä, subjektiivista ongelmaa, jota en kuitenkaan pidä masennuksen veroisena sairautena. Kolmannen sektorin apu todella tarpeen Erittäin tärkeänä näen sen, että vanhuksilla olisi mahdollisuus osallistua, aktiivista toimintaa, järjestöt avustaisivat ja ystävyyssuhteita tuettaisiin ja olisi muistelu- ja liikuntaryhmiä. Kolmannelle sektorille tämä on vakava haaste. Järjestöjä ja niiden palveluja (mm. liikunta, ulkoilu, harrastukset, kerhot, kulttuuri, tukiverkot) tarvitaan monien sellaisten toimintojen organisointiin ja ylläpitoon, mihin mm. hoitajaresurssit eivät vielä riitä. Kolmas sektori tarjoaa myös osaamista, joka on syntynyt omaisia ja läheisiä hoidettaessa käytännön tarpeista ja voi siten täydentää ja auttaa virallista järjestelmää ja myös tuoda esiin uusia vaihtoehtoja. Vanhuuden ja vanhusten arvomaailma ympäristön ikäismi Tähän liittyy ongelmana länsimainen asenne, kammo vanhuutta ja kuolemaa kohtaan. Sen nähdään tuovan murheita ja ongelmia mukanaan ja johtavan lopulta kaiken päättymiseen. Taustalla saattaa olla oman kuoleman tai toimintakyvyn menettämisen pelko jo nuorellakin iällä. Sen kuvitellaan poistuvan, jos se kielletään ja työnnetään syrjään. Puhutaan mm. ikäismistä, ikärasismista käytännön torjuntakeinona. Kieltäminen ja mitätöinti taas aiheuttaa käsityksen, että on kysymys jostain toisarvoisesta ja huonosta asiasta. Pelko oman toimintakyvyn menettämisestä voi myös syntyä, kun työssään näkee ihmisiä, joille näin on käynyt. Läntisissä kulttuureissa arvostetaan nopeutta, rahanansaintaa, nippelitietoa, nuorille suunnattua markkinointia jne. Kokemus ja nk. hiljainen tieto eivät yllä samalle tasolle. Arvomaailmojen remontti Arvomaailmat pitäisi panna puntariin ja tuoda esiin myös kokemuksen ja laajaalaisten elämännäkymien tärkeys. Monien kansojen kulttuureissahan vanhuus ja kokemus ovat elämän kunnioituksen peruspilareita. - Ikäihmisillekin voisi suunnitella esimerkiksi omia vaatteita ja välineitä. Se on suuri ryhmä, joka voisi olla markkinoinnin kohde siinä missä muutkin. Tällainen järjestöaloite tehtiin äskettäin eräälle oppilaitokselle Helsingissä, mutta se kuivui kokoon, kun suunnittelijat ja ohjaajat kertoivat, että he eivät suostu suunnittelemaan vaatteita keski-iän ylittäneille! Suurten ikäluokkien vanheneminen tulee varmasti myötävaikuttamaan vanhuskuvan ja heidän arvomaailmansa kirkastumiseen. Ennen pitkää vanhuksia, joilla on rahaa, tarpeita ja vaatimuksia on kaikkialla ja he nostavat vaatimustasoaan. Kuntoutus pääasiassa ryhmätoimintaa Ikäihmisten kuntoutusta on tutkittu ja sitä pidetään merkittävänä elämisen laadun kohottajana. Se on rauhallisen ja ihmisarvoisen vanhuuden perustekijöitä. Kuntoutus kannattaa aina, sillä se voidaan mitoittaa kuntoutettavien tilanteen mukaan ja aivan huonokuntoinenkin voidaan kuntouttaa. Sellainen mielikuva on väärä, että ikäihmisiä ei voitaisi enää kuntouttaa fyysisesti. Tulokset ovat hyviä. Kuntoutuskin kärsii resurssipulasta, puuttuu henkilöstöä ja tiloja. Meillä ei ole lähimainkaan riittävästi esim. geriatrisen kuntoutuksen fysioterapeutteja, iäkkäiden liikunnanohjaajia on liian vähän ja sitten myös kuntoutustiloja todella iäkkäille soveltuvine laitteineen ja ohjaajineen. Kun fyysisesti kuntoutettavana on vuotias, on kysymys eri asiasta kuin lasten, nuorten ja työikäisten aikuisten kuntoutuksessa. Kuntoutuksen pitäisi olla intensiivistä ja jatkuvaa, että sen tuloksellisuus säilyisi. Kuntoutuksen ja toimintakyvyn ylläpidon pitäisi olla keskeinen osa ikäihmisten elämää. Ryhmätoiminta ja ryhmäkuntoutus tuovat ihmisen sosiaalisen vuorovaikutuksen ulottuville. Työikäisten yksilöterapiassa saadaan hyviä tuloksia, mutta ikäihmisten terapiassa ja kuntoutuksessa ryhmän merkitys ja sen sosiaalinen anti korostuvat. Ryhmä tuo voimaa jokaiselle, sanoo professori Kivelä. 7

8 Suomen Potilas lehti 8 Ylilääkityksen raskas taakka Keskeinen ongelma vanhusten lääkityksessä on tänään, että liian moni saa samanaikaisesti liian monta keskushermostoon vaikuttavaa lääkettä, jolloin muisti heikkenee, saattaa esiintyä sekavuutta, älylliset kyvyt heikkenevät, syntyy fyysisiä tasapainohäiriöitä ja kaatuilua. Tässä on kysymys sen ymmärryksen puutteesta, että vanhan ihmisen aivot eivät kestä sitä keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden määrää, joka monelle samanaikaisesti annetaan. Kansainvälisissä ohjeissahan korostetaan, että ei saisi olla käytössä samanaikaisesti enemmän kuin 2 psyyken lääkettä. Jos esim. käytetään opioideja (kipulääke) ja jotain muuta psyyken lääkettä, määrän pitäisi noudattaa tätä suositusta. Toinen ongelma syntyy siitä, että vanhukselle annetaan liian suuria lääkeannoksia. Vanhuksen lääkitys pitäisi aina aloittaa pienillä annoksilla ja seurata ilmeneviä vaikutuksia huolellisesti ja nostaa annostusta hitaasti päätyen pienimpään mahdolliseen, tehoavaan annostukseen. Kaikki psyyken lääkkeet aiheuttavat kaatumisvaaraa, yhtä hyvin opioidit kuin bentsodiatsepiinit (unilääke). Juuri äskettäin on ilmestynyt vanhusten lääkehoitoa kriittisesti tarkasteleva opas (Kivelä-Räihä), jossa on uusinta tietoutta lääkityksestä. Toinen professori Kivelän kirjoittama uusi kirja käsittelee uneen liittyviä asioita (Voimavaroja unesta hyvä uni iäkkäälle, Kirjapaja). Unen todellinen tarve ja unettomuus Unen tarve muuttuu iän myötä. Pienet vauvat esimerkiksi nukkuvat paljon, mutta ei heidän uneensa lääkityksellä puututa. Vanhemmiten uni muuttuu mm. siten, että tarve on vähäisempi ja esiintyy yöllisiä heräämisiä. Voidaan leikillisesti todeta, että moni ikäihminen nukkuu koiran unta. Se on normaalia eikä sitä tarvitse lääkitä. Normaalia unettomuutta on taas se, että ihminen nukkuu huonosti tai liian vähän ja on tämän seurauksena päivällä väsynyt. Tältä pohjalta iäkkäiden nukkumista ei juurikaan selvitetä. Normaaliin unettomuuteen annetaan esimerkiksi bentsodiatsepiinejä, mikä on selvä lääkinnällinen virhe, sillä jos taustalla on esimerkiksi uniapnea (hengityskatkokset nukkuessa), tällainen lääkitys lisää sitä. Bentsodiatsepiinejä tarvitaan erittäin harvoin pahassa toiminnallisessa unettomuudessa. Sitten on oma aiheensa nk. levottomat jalat, joille on aivan oma hoito-ohjelma, johon bentsodiatsepiinit eivät kuulu. Kolmannen liian vähäisen unen ryhmän muodostavat fyysiset kivut, kun ihminen herää selkä-, vatsa-, pään tai muun ruumiinosaan kipuihin ja särkyihin. Niillekin on omat hoito-ohjelmansa eikä ole oikein lähteä summittaisesti, asiaa selvittämättä, syöttämään keskushermostovaikutteisia lääkkeitä. Unilääkkeitä tarvitaan erittäin harvoin toiminnallisessa unettomuudessa. Nukuttava ja oltava hiljaa hoitokulttuurien muuttaminen vaatii kovaa vääntöä Iäkkäiden suuri ongelma on lähinnä luonnoton vaatimus, että heidän pitäisi pystyä nukkumaan iltaseitsemästä aamuseitsemään ja olemaan hiljaa. Hyvä yöuni edellyttää, että päivällä on riittävästi valoa, ruokaa, fyysistä rasitusta, sosiaalista toimintaa, eli normaalia elämää. Jos tällainen normaali elämä häviää; asutaan yksin, oleskellaan pimeässä ja ollaan väsyneitä koko päivän, uniongelmat alkavat. Ikäihmisten hoidon käytännön ongelmia onkin juuri normaaliuden unohtaminen. Tuntuu kummalliselta, kun meillä on esimerkiksi EU-direktiivi, joka määrää, kuinka monta päivää lehmien on oltava vuodessa ulkona, mutta vanhusta voidaan pitää sisällä vaikka 10 vuotta! Kysymys ei ole vain henkilökunnan vähyydestä vaan myös hyvin syvällä istuvissa hoitokulttuureissa, joiden muuttaminen on erittäin vaikeaa. Meillä on toki hyviä dementiakoteja ja tasokkaita tehostetun palvelun asuntoja, mutta nimenomaan pitkäaikaishoitolaitoksissa on kohdattu voimakasta muutosvastarintaa käytäntöjen uudistamisessa. Me tarvitsemme pitkäaikaishoitolaitosten täydellisen alasajamisen ja niiden korvaamisen tehostetun palveluasumisen yksiköillä. Hoitokulttuurin nykyaikaistamista ei muilla keinoilla tulla aikaansaamaan. On toki myönnettävä, että on liikuntakyvyttömiä vanhuksia, mutta nykyinen järjestelmä myös tuottaa heitä turhaan lisää. Kuntoutuksen puute lisää henkilökunnan tarvetta ja kustannuksia, kun vanhukset makaavat ylilääkittyinä vuosikaupalla. Vanhusten hoidon koulutus koko koulutusjärjestelmämme musta lammas Tämän päivän lääkärikoulutuksessa ei juurikaan opeteta vanhusten hoitoon liittyvää osaamista. Geriatrian opetus on noin 1 % lääkärikoulutuksesta. Hoitajien koulutuksessa on monissa oppilaitoksissa vanhusten hoito jätetty kokonaan pois opetusohjelmasta, eli valmistuu hoitajia, jotka eivät ole kuulleet koko aiheesta sanaakaan. Ammattikorkeakouluissa tarvittaisiin selkeä opetusohjelmien muutos ja lääkärikoulutuksessa pitäisi normaalin koulutuksen jälkeen opettaa pääkohdat vanhusten hoidosta, esimerkiksi, kuinka paljon muisti on heikentynyt 90-vuotiaana ja 100-vuotiaana, mikä on iän myötä liikuntakyvyn heikkenemisen kehitys. Lääkärin yleistietouteen pitäisi kuulua dementian ja sen tutkimuksen tuntemusta sekä masennuksen tunnistaminen ja hoito. Tähän liittyy myös farmakologinen, lääketietouteen liittyvä koulutus, joka jää pakostakin mm. opettajapulan vuoksi vähäiseksi. Opettajia puuttuu yhtä hyvin ammattikorkeakouluista kuin yliopistoistakin. Jos vanhusten hoidon tasoa halutaan nostaa, on sekä lääkäreiden että hoitajien peruskoulutusta uudistettava reippaasti. Vanhusten hoidon nykyaikaistaminen on melkoinen haaste, sillä se merkitsee käytännössä, että tuhansia hoitajia lähihoitajista lääkäreihin täytyy lisä- ja täydennyskouluttaa. Professori Kivelä toteaa painokkaasti, että tämä on kannattava investointi, koska se saadaan takaisin yhteiskunnallisten menojen, mm. sosiaalitoimen, säästöinä. Kipujen hoito Hoito on viime aikoina kehittynyt, vaikkakin esimerkiksi dementikkojen kipuja ei aina osata tunnistaa. Tässäkin vanhusten osalta pätee sama asia kuin muussakin lääkehoidossa, että kipuja saatetaan hoitaa liian voimakkaalla lääkityksellä. Palkka ja ympäristö Professori Kivelä on tiukasti sitä mieltä, että nyt on palkkatason remontin aika. Me emme saa hoitajia, lääkäreitä, kuntouttajia emmekä muutakaan henkilökuntaa, ellei vaativasta työstä makseta kunnon palkkaa. Hän yhtyy myös potilasjärjestöissä esitettyihin vaatimuksiin, että monivuorossa tehtävälle hoitotyölle täytyy olla olemassa yhteiskunnan varmistamat edellytyk-

9 9 set kuten esimerkiksi työpaikan lähellä asuminen, ympärivuorokautinen lastenhoito ja sosiaaliset harrastusmahdollisuudet. Hoitohenkilökunnan hyvinvointi ja viihtyvyys on meidän jokaisen etu. Ei elvytetä Kivelän mielestä asiasta pitäisi nimenomaan yksilötasolla sopia etukäteen potilaan ja omaisten kanssa selkokielisesti keskustellen. Omaisten ja läheisten osallistuminen koetaan aivan liian usein hoidon hankaloittamiseksi, vaikka jokainen potilas on oikeutettu saamaan sitä hoitoa ja hoivaa, joka läheisiltä on saatavissa. Suomessa on se ikävä tyyli, että monet asiat edistyvät vain kanteluteitse ja Kiveläkin on saanut runsaasti asiaa koskevia yhteydenottoja. Kysymys on isosta päätöksestä, johon osallistuvilla pitäisi olla oikea tieto vaihtoehdoista. Selkein on päätös, jonka potilas on itse läheistensä kanssa vapaasta tahdosta ja riittävin tiedoin tehnyt. Hoito ei saisi eristää nuorta eikä vanhusta hänen elämänsä siihenastisesta ympäristöstä (omaiset, läheiset, ystävät). Sopikaa asiasta hyvissä ajoin silloin, kun jokainen vielä ymmärtää, mistä on kysymys, lopettaa professori Sirkka-Liisa Kivelä. (toimituksellinen työstö ja kuvat Heikki Päivike) Professori Sirkka-Liisa Kivelä (vas.) kävi tutustumassa Suomen Potilasliittoon ja keskusteli liiton varapuheenjohtajan, ylihoitaja Inger Östergårdin (oik.) kanssa ikäihmisten kysymyksistä, joista oheisessa artikkelissa yhteenveto Sirkka-Liisa Kivelän terveiset päättäjille: Tarvitaan kiireisesti todellisia tekoja ikäihmisten hoidon ja elämän turvaamiseksi eivätkä ne voi tai saa olla rahasta kiinni.

Suomen. lehti. No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 40 vuotta potilaan asialla

Suomen. lehti. No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 40 vuotta potilaan asialla Suomen lehti No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011 Kuinka Suomi turvaa nykyisissä oloissa terveydenhoitojärjestelmänsä? Kuinka yhteiskuntamme vastaa jatkuvasti kasvaviin vanhusten

Lisätiedot

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina Suomen lehti No 3 lokakuu - marraskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2010 Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen lehti No 4 joulukuu 2008 - helmikuu 2009 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen Potilaslehti 4/2008

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 21

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 21 Suomen lehti No 3 lokakuu - marraskuu 2008 Kirje, kuvataiteilija Jorma Heleniuksen maalaus (artikkeli sivulla 17) LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten

Lisätiedot

Suomen. lehti No 2 kesäkuu - syyskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE

Suomen. lehti No 2 kesäkuu - syyskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti No 2 kesäkuu - syyskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 13

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 13 Suomen lehti No 2 kesäkuu - syyskuu 2009 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2009 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla

Lisätiedot

Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Suomen lehti No 1 maaliskuu 2014 toukokuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2014 Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Lisätiedot

Suomen lehti. 1/2007 maaliskuu. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille

Suomen lehti. 1/2007 maaliskuu. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille lehti 1/2007 maaliskuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille 1 Potilas lehti Potilasliiton jäsenyhdistykset Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry Pj. Juha Kapustamäki 050 919 4662 APECED ry Pj. Arja Nurmela,

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14 lehti No 1 maaliskuu - toukokuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14 Suomen Potilaslehti

Lisätiedot

LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE

LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti No 3 lokakuu 2014 marraskuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2014 Potilaille opas turvallisempaan hoitoon, viestintäsuunnittelija Auvo Mäkinen, Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Senioriopettaja. Nro 2/2015 20.3.2015. Puolueet vaalitentissä Piirtoja OSJ:n edunvalvonnasta Täl puol jokke ja tois puol jokke

Senioriopettaja. Nro 2/2015 20.3.2015. Puolueet vaalitentissä Piirtoja OSJ:n edunvalvonnasta Täl puol jokke ja tois puol jokke Senioriopettaja Nro 2/2015 20.3.2015 Puolueet vaalitentissä Piirtoja OSJ:n edunvalvonnasta Täl puol jokke ja tois puol jokke VEO1502_01.indd 1 17.2.2015 19:19:43 Senioriopettaja Nro 2/2015 20.3.2015 Päätoimittaja/toimitussihteeri

Lisätiedot

Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM

Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM Suomen lehti No 3 lokakuu 2013 marraskuu 2013 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2013 Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM Hoitopaikan valinta, STM Hoitoon pitää

Lisätiedot

Suomen. lehti. No 4 joulukuu 2013 helmikuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2013. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 44 vuotta potilaan asialla

Suomen. lehti. No 4 joulukuu 2013 helmikuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2013. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 44 vuotta potilaan asialla Suomen lehti No 4 joulukuu 2013 helmikuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2013 Kaikkea hyvää, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Potilaana olo vaatii jo taitoa, puheenjohtaja Paavo Koistinen LEHTI

Lisätiedot

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 8 2007 Vaasa havittelee Parasta pohjoismaiseen malliin Etsivää huumetyötä New Yorkissa Koulutusta ja vetovoimaa sosiaalialalle Milloin pankilta voi pyytää asiakkaan

Lisätiedot

Teema: dementia ja muistisairaudet

Teema: dementia ja muistisairaudet 6. 2010 Muistin huolto Aivojen terveys Huumori vanhustyössä Teema: dementia ja muistisairaudet Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 "Aivoterveys avainasemassa" 6 "Aivot ovat kallis pääomamme"

Lisätiedot

Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO. Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista

Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO. Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Suomen Toivo -ajatuspaja 2011 Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Suomen Toivo -ajatuspaja

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007 2 Lauri Nuutinen, johtajaylilääkäri Väestön paras palvelurakenneuudistuksen päämääräksi

Lisätiedot

NO 3-4 LOKA-JOULUKUU 2014. Laatua ja tehokkuutta hoivatyöhön

NO 3-4 LOKA-JOULUKUU 2014. Laatua ja tehokkuutta hoivatyöhön Hoivapalvelut NO 3-4 LOKA-JOULUKUU 2014 Päivi Voutilainen: Kärkitavoitteena osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen s. 7 Eevaliisa Virnes: Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään?

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/10

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/10 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/10 joulukuu december Sisältö Sairaalaviesti 4/2010 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Nuoret mukaan päätöksentekoon

Nuoret mukaan päätöksentekoon Asukkaiden Vantaa marraskuu 2010 SKP:n Vantaan kaupunkijärjestön lehti H www.skp-vantaa.fi niko tummavuori Nuoret mukaan päätöksentekoon Antti Hartikainen(vas.), Juhis Ranta ja Jarno Eskelinen kannattavat

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2001 Vireä ja turvallinen viisikymppinen: Lounais-Suomen Syöpäyhdistys täydellä höyryllä eteenpäin laakereillaan.

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03 SOSIAALITURVA Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä 4/03 Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu Pääkirjoitus 5. maaliskuuta 2003 Yhdellä pallilla istuva sosiaaliasiamies on kaikkien

Lisätiedot

63 3/2010. Taide parantaa ihmisen ja maailman. Järkevä minä on vain harvoin johdossa. Maija-Riitta Ollila:

63 3/2010. Taide parantaa ihmisen ja maailman. Järkevä minä on vain harvoin johdossa. Maija-Riitta Ollila: 63 3/2010 Kesäkuu Terveyden edistämisen lehti Taide parantaa ihmisen ja maailman Maija-Riitta Ollila: Järkevä minä on vain harvoin johdossa Kulttuuri luo hyvinvointia Seniorien vallankumous on käynnissä

Lisätiedot

Opiskelija Iiro Ruuska Harjoittelu opettaa

Opiskelija Iiro Ruuska Harjoittelu opettaa 11 6.9.2011 Väkivaltaa kotihoidossa Minustako maisteri? Opiskelija Iiro Ruuska Harjoittelu opettaa Lapsen migreeni Paranna itsetuntemusta SYYSKAMPANJA KEHITYSVAMMAINEN POTILAANA Maria Arvio, Seija Aaltonen

Lisätiedot