ray:n avustustoiminnan asiakaslehti 4/2007 Kumppanuuus kysyy tahtoa Järjestöt pantiin verolle Rahoituksen Painopisteenä päihteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ray:n avustustoiminnan asiakaslehti 4/2007 Kumppanuuus kysyy tahtoa Järjestöt pantiin verolle Rahoituksen Painopisteenä päihteet"

Transkriptio

1 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti 4/2007 Kumppanuuus kysyy tahtoa Järjestöt pantiin verolle Rahoituksen Painopisteenä päihteet

2 NÄKÖ kulmia Tiukka esitys tulossa Avustustenjaon lähtökohtia ovat tänä vuonna olleet pirstaleisen hankemaailman vaikutusten parantaminen ja RAY:n roolin kirkastaminen koko sosiaali- ja terveyskentän rahoituksessa. Rahaa, jota ei ole sidottu jo meneillään oleviin hankkeisiin, on ollut aikaisempia vuosia vähemmän, ja pelituototkin kehittyneet maltillisesti. Tuleva avustusesitys nojaa RAY:n uusiin avustuslinjauksiin. Niissä korostetaan kansalaistoimintaa terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäisijänä ja ongelmia kohdanneiden kansalaisten ja perheiden auttajana. Strategiakausi on neljän vuoden mittainen. Vuonna 2008 alkaa laivan kääntäminen. Tavoitteiden lopullinen toteutuminen on tarkasteltavissa vuonna Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen ei tässä taloudellisessa tilanteessa tarkoita sitä, että yleisavustuksia pystyttäisiin jakamaan lisää ja kaikille. Strategiakauden aikana järjestöjen tekemä työ kahden muun päälinjan toteuttamiseksi sitä vastoin selkiytetään. Syyskuun hakemusten kohdalla merkittävä työvaihe on yleisavustusten ja aluetyöavustusten yhdistäminen. Tämä on yleisavustusuudistuksen alkuvaihetta. Jatkossa poraudutaan tarkemmin yleisavustetun toiminnan kohdentumiseen ja mittasuhteisiin. Kansalaisjärjestöjen toiminnan vahvistuminen näkyy lisääntyneinä investointihakemuksina toimitiloihin. Kriittisenä kynnyksenä toimitila-avustamisessa on tiloissa harjoitettavan toiminnan sisältö, laatu ja jatkuvuus sekä hakijan kyky selviytyä investoinnin aiheuttamasta omarahoitusosuudesta. Niukan rahatilanteen vuoksi uusien investointi-, kokeilu- ja kehittämishankkeiden määrä tulee ensi vuonna laskemaan sekä euroina että kappalemäärinä. Hakijoilta edellytetään yhä selkeämpää käsitystä siitä, mitä hankkeella halutaan saada aikaan. Rahoitusta saavat hankkeet, jotka täyttävät RAY:n projektikriteerit ja joissa on riittävän huolellisesti varmistettu myös hankekauden jälkeisen ajan jatkuvuus, rakennettu verkosto yhteistyötahojen kanssa sekä huomioitu aikaisemmin toteutuneiden hankkeiden tulokset. Avustusten ulkopuolelle jää tässäkin jaossa paljon lupaavia hankkeita. Sopivalla lisäsuunnittelulla ja taustatyöllä ne ovat potentiaalisia kohteita avustettavaksi tulevina vuosina. HILPPA TERVONEN Valmistelupäällikkö Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminnan asiakaslehti Turuntie 42, Espoo PÄÄTOIMITTAJA Marika Leed (09) , TOIMITUSKUNTA Raimo Hakola, Pekka Mykrä, Janne Peräkylä, Kristian Seemer, Hilppa Tervonen ULKOASU Mainostoimisto Kipinä KANNEN KUVA Krista Partti-Sagur KIRJAPAINO Frenckellin Kirjapaino Oy ILMESTYMINEN Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Ilmestymispäivät vuonna 2008: Painos 4500 ISSN Tukipotti 4/2007

3 Tässä numerossa mm. ARTIKKELIT Kumppanuus kysyy tahtoa Painopisteenä päihteet Veikö verottaja yöunet?...16 Hakemusten määrä vakiintui Kumppanuus kysyy tahtoa 8 VAKIOT Uutisia....4 Vieraskynä...18 Rahinat Painopisteenä päihteet Ohjeita...22 Oikaisut Tukipotissa 3/2007 todettiin, että RAY sijoittui Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan mediabarometrissä julkisuuskuvaltaan toiseksi heti Kansanterveyslaitoksen jälkeen. RAY kuitenkin sijoittui julkisuuskuvaltaan toiseksi heti Työterveyslaitoksen jälkeen. Toimitus pahoittelee virhettä. Syyskuussa ilmestynyt Tukipotin numero 3/2007 leikattiin vahingossa väärään formaattiin. Kirjapaino pahoittelee virhettä. Veikö verottaja yöunet? 16

4 Ajan KOHTAISTA RAY Avustusehdotus julkaistaan Avustusehdotus vuodelle 2008 julkaistaan 20. joulukuuta. Tieto esityksestä välitetään hakijoille sähköpostitse julkaisupäivän aamuna, ja esitys julkaistaan RAY:n verkkosivuilla osoitteessa Tieto esityksestä toimitetaan hakijoille myös kirjeitse. Lopullisen päätöksen vuoden 2008 avustuksista tekee valtioneuvosto ensi vuoden alussa. Ennakkotietoja ensi vuoden jaosta Yleisavustusjärjestelmää yhdenmukaistetaan ensi vuonna yhdistämällä keskusjärjestöjen aluetoimintaan myönnetyt kohdennetut toiminta-avustukset osaksi yleisavustuksia. Aluetoimintaa on aiemmin avustettu vaihdellen joko osana yleisavustusta tai erillisin kohdennetuin avustuksin. Pelitoiminnan maltillisen tuottokehityksen vuoksi toiminta-avustuksiin (Ay, Ak) ei esitetä indeksitarkastuksia. Harkinnanvarainen tarkastus on mahdollista. Toiminta-avustusten indeksikorotukset ovat aiempina vuosina olleet parin prosentin luokkaa. Uusille kohteille 26 miljoonaa Raha-automaattiyhdistys jakaa ensi vuonna avustuksia kokonaan uusiin toimintoihin ja hankkeisiin 26 miljoonaa euroa. Rahoituksesta kilpailevat kaikki uudet kohteet sekä korotukset, joita haetaan nykyiseen avustustasoon. Uusien hankkeiden vaatimustaso tulee olemaan korkea. Myös pysyvää rahoitusta joudutaan harkitsemaan aiempaa tarkemmin, RAY:n valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen toteaa. Syynä pieneen jakopottiin on tiukka ohjeellinen avustussuunnitelma, joka sitoo ensi vuonna jaettavasta rahoituksesta etukäteen 92 %. - Jatkossa pyrimme jättämään noin viidenneksen rahoituksesta sitomatta ohjeellisiin suunnitelmiin, jotta joustavuus ja reagointikyky muuttuviin yhteiskunnan tarpeisiin säilyy. Koko avustussumma vuodelle 2008 on 312 miljoonan euroa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen varallisuus kasvaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen varallisuus kasvoi viime vuonna. Järjestöjen kokonaistuotot kasvoivat 14 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Raha-automaattiyhdistyksen keräämistä tilinpäätöstiedoista. Syynä varallisuuden kasvuun ovat omaisuuksien realisoinnit, korkotason lasku sekä arvopaperimarkkinoiden hyvä kehitys. Järjestöjen pelkäksi sijoitusomaisuudeksi luokiteltava varallisuus kasvoi viime vuoden aikana 475 miljoonasta 528 miljoonaan euroon. Kasvua edellisvuoteen oli kymmenen prosenttia. RAY:n arvion mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen tilanne on kohtuullisen hyvä järjestön joukossa hajonta on kuitenkin suuri ja varallisuus on keskittynyt suurille ja keskisuurille järjestöille. Raha-automaattiavustusten osuus järjestöjen kokonaistuotoista oli viime vuonna 15 prosenttia ja muiden julkisten tukien 14 prosenttia. RAY avustaa vuosittain yli tuhatta järjestöä noin 300 miljoonalla eurolla. Photodisc 4 Tukipotti 4/2007

5 Tarveharkinta korostuu RAY:n tuotot ovat vuodesta 1990 kohonneet 250 miljoonasta eurosta noin 650 miljoonaan euroon vuodessa. Viime vuosina RAY:n pelien pelaajamäärät ovat laskeneet, mutta tuotot jatkaneet kasvuaan. Kehitys ei ole toivottava, ja paineet rajoittaa pelaamista yhteiskunnassa lisääntyvät, osastopäällikkö Janne Peräkylä sanoo. Maltillinen tuottokehitys tarkoittaa, että avustustoiminnassa korostuu tulevina vuosina tarveharkinta. Uusien rahoituskohteiden vaatimustaso tulee nousemaan, ja avustamisen piirissä jo olevaa toimintaa arvioidaan uudelleen. RAY:n tuotto-odotus perustuu siihen, että rahapelitoimintaa hoidetaan Suomessa kestävällä tavalla. Yhteiskuntapoliittiset tavoitteet on tarvittaessa asetettava etusijalle taloudellisiin tavoitteisiin nähden, Peräkylä summaa. Kolmannen sektorin uudistuttava Kolmannen sektorin on vastattava toimintaympäristön muutoksiin ja pystyttävä uudistumaan, Talent Partners Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Kasanen toteaa. Kasasen mukaan järjestöjen toiminta ja tulevat haasteet edellyttävät sekä johdonmukaista ja uskottavaa strategiaa että kykyä toteuttaa se tehokkaasti. -Parhaiten johdetut organisaatiot kyseenalaistavat vallitsevat uskomukset ja luovat tehokkaita ja uudenlaisia yhteistyö- ja toimintamalleja. Kasanen puhui lokakuussa Pro Bono -seminaarissa Helsingissä kolmannen sektorin strategiatyöstä. Järjestöjen johtajille ja luottamushenkilöille suunnatun seminaarin toteuttivat yhteistyössä Boardman, Veikkaus, SLU ja RAY. Kuuskoski YTY:n pääsihteeriksi Eeva Kuuskoski on valittu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY:n pääsihteeriksi alkaen. YTY on 127 valtakunnallisen kansalaisjärjestön yhteistyöelin. YTY:n jäsenjärjestöt edustavat 1,2 miljoonaa palvelujen käyttäjää. Kuuskoskella on laaja sosiaali- ja terveysalan sekä järjestötoiminnan tuntemus. Hän on toiminut pitkään kansanedustajana, sosiaali- ja terveysministerinä sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton pääsihteerinä. RAY:n hallituksen jäsen hän on ollut tämän vuoden alusta. Muualla sanottua Kansalaisjärjestöjen vaikutusvallan ennustetaan hiljalleen hiipuvan. Otsikko Helsingin Sanomissa Terveyden edistäminen on iskostunut huonosti kuntien päättäjiin. Hyviä käytäntöjä kehitetään niin kauan kuin raha virtaa esimerkiksi Raha-automaattiyhdistyksestä, mutta kun rahahana menee kiinni, häviävät usein myös hyvät käytännöt. Peruspalveluministeri Paula Risikko Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteista Terveydenhuollon tietoteknologian rahoittajia on useita. Ministeriön lisäksi niitä rahoittavat muun muassa EU, Tekes, Sitra ja RAY. Pitäisi toteuttaa yhteinen strategia, jossa määritellään, mitä pitää rahoittaa ja kuka rahoittaja vastaa mistäkin alueesta. STM:n kehittämispäällikkö Pentti Itkonen Tekniikka & Talous -lehdessä 28/2007 Verottajan aktivoitumisen motiivit tietää luonnollisesti vain verottaja. Kansalaistoiminnan näkökulmasta tavoitteena näyttää olevan jokaisen mahdollisen veroeuron kerääminen. Siksi täikammalla perataan myös yleishyödyllinen yhdistystoiminta. Pääsihteeri Aaro Harjun ja koulutussuunnitelija Matti Mäen mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa Pelasin tänään 110 euroa ja hävisin kaikki, alkaa jo tuntua että vois lopettaa pelaamisen. Minun puolesta KAIKKI RAY:n pelikoneet vois suksia **********. Kirjoitus Päihdelinkin Valtti-keskustelupalstalla Tukipotti 4/2007 5

6 Terveystietoa haetaan netistä Photodisc Suomalaisista Internetin käyttäjistä yli puolet etsii terveystietoa internetistä, selviää Lääkäriseura Duodecimin ja Sitran tilaamasta tutkimuksesta. Naiset hakevat ensimmäiseksi tietoa internetistä, mutta miehet luottavat enemmän lääkäriin. Tärkeimmäksi Internetin terveystiedossa koetaan lähteen luotettavuus ja tiedon ymmärrettävyys. Netistä etsitään tietoa yleisimmistä sairauksista ja oireista kuten diabeteksesta, sydänsairauksista sekä infektioista. Yli puolet tutkimukseen vastanneista kertoi etsineensä tietoa oman kotikuntansa terveyssivustoilta. Myös hakukoneita käytetään paljon. Duodecim ja Sitra ylläpitämää kansalaisen terveyskirjastoa käytetään noin 20 miljoonaa kertaa vuodessa. Kuukaudessa kirjastoon tehdään noin erillistä käyntiä. 3 KUMPPANIT STM ja Stakes tarttuvat rahapelihaittoihin Sosiaali- ja terveysministeriö ja Stakes panostavat rahapeliongelmien ehkäisyyn ja hoidon kehittämiseen. STM:n tavoitteena on peliriippuvuuden vähentäminen, uuden teknologian mukanaan tuomien uusien riippuvuuksien tunnistaminen ja niiden hoidon parantaminen. Ministeriön ehkäiseviä toimia kohdennetaan tulevina vuosina niin, että pelaamisen aloittamisikä nousee ja ongelmien kasautuminen vähenee. Haittojen tutkimuksen, seurannan ja ehkäisyn kehittämisen STM on tämän vuoden alusta antanut Stakesin tehtäväksi. Stakesin Pelihaitat-sivustolle esimerkiksi kootaan ammattilaisille suunnattua materiaalia rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon tueksi. 3 Järjestöbarometri: Palvelutuotannon kasvu taittui Järjestöjen tuottamien sosiaalipalvelujen kasvu on taittunut, selviää Sosiaalija terveysturvan keskusliiton julkaisemasta järjestöbarometrista. Järjestöt tuottavat nykyisin noin 17 % ja yritykset noin 8 % sosiaalipalveluista. Yritysmuotoisten sosiaalipalvelujen määrä kasvaa voimakkaasti. Muutosta selittää sekä uusien yrittäjien tulo markkinoille että järjestöjen palvelujen yhtiöittäminen. Eniten ovat kasvaneet yritysmuotoiset lastensuojelu-, koti- ja asumispalvelut. Perinteinen kansalaisjärjestötoiminta on barometrin mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöissä vahvistumassa. 44 %:ssa alan yhdistyksiä jäsenmäärä on kasvanut, ja vapaaehtoistyöhön osallistuvia on aiempaa enemmän 28 %:ssa yhdistyksiä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjä ja yhdistyksiä on Suomessa yhteensä Viime vuonna rekisteröitiin 158 uutta yhdistystä, lähinnä mielenterveys- ja päihdeyhdistyksiä sekä kansainvälistä auttamistyötä tekeviä yhdistyksiä. 6 Tukipotti 4/2007

7 Tekesin rahoituslinjat uudistuvat Tekes julkisti kesällä uudet linjauksensa terveydenhuollon kehittämishankkeiden rahoituksessa. Tekesin FinnWell-ohjelma keskittyy jatkossa terveyden edistämisen innovaatioihin. FinnWell-ohjelman painopisteitä ovat terveydenhuollon prosessit, hoidon ja diagnostiikan teknologiat sekä terveystietotekniset tuotteet ja palvelut. Kolmannen sektorin toimijat ja yritykset voivat jättää hakemuksia koko FinnWell-ohjelman aihealueelta, mutta niiltäkin toivotaan jatkossa erityisesti terveyden edistämiseen tähtääviä projekteja. Tekesin tavoitteena on saada terveydenhoitoalalle tuotteita, palveluja ja toimintatapoja, jotka ovat aiempaa tehokkaampia, avoimempia ja asiakaslähtöisempiä. Terveyspalveluihin tulisi pystyä synnyttämään laajalti sovellettavia innovaatioita, ei pelkästään yhden kunnan tai sairaanhoitopiirin tarpeisiin kehitettyjä ratkaisuja. Yritykset ja kolmannen sektorin toimijat voivat lähettää hakemuksia jatkuvasti. Finnwell-rahoitusta ovat järjestöistä hakeneet ja saaneet muun muassa Diabetesliitto ja Hengitysliitto Heli. Ohjelma jatkuu vuoteen Lisärahoitusta tiedossa FinnWell-ohjelman lisäksi Tekes on lisäämässä rahoitustaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Parhaillaan valmisteilla on uusi ohjelma, joka edistää innovaatioita sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tavoitteena on julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyön avulla uudistaa julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevaa palvelutuotantoa, edistää palvelujen saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta ja edistää yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. 3 finnwell PELIT Pelaamisen motiivit esiin! Mikä saa sinut tai tuttavasi pelaamaan raha-automaatteja? RAY on tutkinut pelaamisen motiiveja osana peliensä tuotekehitystä ja tyypittänyt pelaamisen neljään eri luokkaan. Ohi mennen -pelaajat pelaavat automaatteja hetken mielijohteesta, esimerkiksi kauppareissun yhteydessä. Tauolla pelaamista näkee esimerkiksi huoltoasemilla, joissa taksikuskit viettävät kahvi- ja ruokataukojaan. Ajankuluksi pelaamista harrastetaan erityisesti ravintoloissa ja RAY:n pelisaleissa, joihin mennään varta vasten pelaamaan. Kasinopelejä pelataan iltaravintoloissa viihteeksi. Viihdepelaajalle pelaaminen on sosiaalista yhdessäoloa. Henkilöstöä koulutetaan vastuullisuuteen RAY:n kaikki työntekijät koulutetaan vuodenvaihteessa vastuulliseen rahapelitoimintaan. Valtakunnallinen koulutus alkoi lokakuussa. Jokaisen työntekijän tulee tietää perusasiat ongelmapelaamisesta ja osata kertoa, mistä saa apua, ohjelmapäällikkö Jarmo Kumpulainen toteaa. Koulutuksiin osallistuvat aluksi kaikki noin 1100 asiakaspalvelutehtävissä työskentelevää työntekijää. Kahden vuoden ajan työntekijöillä on lisäksi ollut mahdollisuus suorittaa ongelmapelaamiseen liittyvä verkkokurssi. Koulutukset ovat osa RAY:n pelitoiminnan vastuullisuusohjelmaa. 3 Tiesitkö että viidennes suomalaisista osallistuu vuosittain Sosiaali- ja terveysjärjestöjen erilaiseen koulutus-, retki- ja harrastustoimintaan. Kauppareissulla raha-automaatteja pelataan ohimennen. Lähde: Järjestöbarometri Tukipotti 4/2007 7

8 Teksti: Marika Leed Kuvat: Jaani Föhr Jotta järjestön ja kunnan välinen yhteistyö toimii, on löydettävä yhteinen tavoite ja tahtotila, oululaiset Raija Näppä ja Jorma Haapsaari korostavat. Pohjoisessa kumppanuuden pontimena on ollut huoli alueen ihmisistä. Tasavertaista kuuluu kuin yhdestä suusta, kun Raija Näppä ja Jorma Haapsaari kuvailevat, millaista on hyvä sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja kunnan välinen kumppanuus ja yhteistyö. Kaupunki ei esimerkiksi voi rynniä isoveljen tavoin neuvottelupöytään kertomaan, miten asiat pitäisi hoitaa, Oulun kaupungin suunnittelija Jorma Haapsaari kuvaa. Oulussa tiedetään, mistä puhutaan. Kaupunki ja Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ovat tehneet alueella tiivistä yhteistyötä jo 1990-luvulta lähtien. Vuodesta 2000 kaupungilla ja keskusliitolla on ollut kirjallinen sopimus pysyvästä yhteistyöstä. - Yhteistyön tavoitteena on hyvinvoiva oululainen ja pohjoissuomalainen ihminen, STKL:n kehittämispäälliikö Raija Näppä kiteyttää. Molemmilla vahvuutensa Kun Raija Näppä ja Jorma Haapsaari puhuvat kunnan ja järjestön kumppanuudesta, keskustelu kiertyy tiettyjen arvojen ja lähtökohtien ympärille. Kumppania on kohdeltava tasa-arvoisesti, arvostavasti ja reilusti, toisen osapuolen lähtökohdat ja toimintaperiaatteet hyväksyen. Tiedän, että jotkut kuntapuolen ihmiset esimerkiksi pitävät kiusallisena sitä, että järjestöillä on edunvalvojan rooli suhteessa julkisiin palveluihin. Yhteistyötä saatetaan tämän vuoksi oudoksua. 8 Tukipotti 4/2007 Edunvalvonta pitää Haapsaaren mukaan kuitenkin hyväksyä osaksi järjestöjen olemusta. Järjestöillä on monia muitakin rooleja, ja näillä alueilla on paljon yhteistyön paikkoja. Näppä toteaa, että julkisella puolella ja järjestöillä on omat osaamisalueensa, jotka täydentävät toisiaan. Julkisen puolen vahvuutena on kyky tarjota ihmisille palveluja ja aineellista tukea. Järjestöjen osaamisaluetta ovat ennaltaehkäisevä työ sekä osallistumismahdollisuuksien ja vertaistuen tarjoaminen. Vehkeily pois Huonosta kumppanuudesta puhutaan oululaisten mielestä silloin, kun yhteistyösuhde ei ole tasa-arvoinen. Toiminnan on esimerkiksi kummuttava yhteisistä tavoitteista, ei kummankin oman edun tavoittelusta. Huono kumppanuus on pelaamista ja vehkeilyä. Ollaan olevinaan kumppaneita, mutta koko ajan tarkkaillaan, mistä välistä päästäisiin vetämään kotiinpäin, Haapsaari kuvailee. Tätäkin on valitettavasti tullut nähtyä, mutta toimintatavalla on uskomattoman lyhyet jäljet. Kun kerran vetää välistä, luottamusta on vaikea rakentaa uudelleen. Näppä korostaa avoimuutta. Oulussa esimerkiksi ensin mietitään, mikä tapa toimia olisi kuntalaisten kannalta paras mahdollinen. Tämän jälkeen mietitään yhdessä avoimesti, millaisia resursseja toteuttamiseen tarvittai- Kumpp tah

9 Oulussa kumppanuuden pontimena on ollut huoli alueen ihmisistä, Jorma Haapsaari ja Raija Näppä kertovat. Molempien tulee hyötyä kumppanuudesta. siin, ja mistä eri kanavista rahoitusta voisi löytyä. Vaikka kunnissa saattaa olla hyvinkin kriittinen tilanne rahoituksen ja resurssien suhteen, haluaisin uskoa, ettei sitä yhteistyötä tehdä pelkkä rahan kiilto silmissä. Kyllä taustalla on aina se ihmisen hyvä. Yhteistyö käytännössä anuus kysyy toa Kunnan ja järjestön kumppanuus ja yhteistyö tarkoittavat Oulun seudulla käytännössä hyvin montaa asiaa. Yhteistyön eräs kiteytymä on Oulun Kumppanuuskeskus - 45:n sosiaali- ja terveysalan yhteisön muodostama verkosto, joka tarjoaa myös yhteisiä toiminta- ja toimitiloja. Keskuksen nimen alla toimii esimerkiksi vammaisjärjestöjä, kansanterveystyön järjestöjä, erilaisia työllistämisprojekteja, yhteistyöhankkeita ja sosiaali- ja potilasasiamies. Myös Jorma Haapsaaren työpiste on Kumppanuuskeskuksessa. Ajankohtaisena esimerkkinä käynnissä olevista kehittämishankkeista Näppä nostaa esiin järjestötietohankkeen, joka koostuu neljästä RAY-projektista. Hankkeessa esimerkiksi tuotetaan seudullinen www-portaali, johon kootaan tiedot alueen yhdistystoiminnasta. Sivustolla voi liittyä yhdistyksiin jäseneksi tai tarjoutua shoppailu- tai teatterikaveriksi avustajaa tarvitsevalle. Kattotavoitteena koko hankkeessa on edistää tietoteknologisten ratkaisujen ja sähköisen asioinnin käyttöönottoa sekä tiivistää julkisen Tukipotti 4/2007 9

10 sektorin ja järjestöjen yhteistyötä järjestelmien rakentamisessa. Oulussa osataan Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton Hyvenimen alla pyörivä toiminta saattaa kuulostaa pienten järjestöjen ja kuntien näkökulmasta utopialta. Työtä tekee alueella työpari, joista Haapsaaren palkan maksaa Oulun kaupunki ja Näpän Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Taustalta löytyvät kuitenkin samat pontimet kuin miltä tahansa muulta kunnalta tai järjestöltä: huoli oman alueen ihmisten hyvinvoinnista. Me järjestöihmiset olemme täällä Oulussa nähneet jo tarpeeksi monta loistavaa hanketta, joiden tulokset ovat projektin päätyttyä kadonneet taivaan tuuliin, kun työtä ei ole tehty tarpeeksi likellä julkisia palveluja. Tahtotilaa siis löytyy. Entä mitä muita menestystekijöitä Näppä näkee oululaisen yhteistyön taustalla? Kyllä täällä pohjoisessa on aina totuttu yhdessä asioita tekemään. Mutta erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme opetelleet ja etsimällä etsineet yhteisen tekemisen paikkoja. Haapsaari korostaa, että molempien osapuolten tulee hyötyä kumppanuudesta. Yhteistyötä käynnistäessä pitää miettiä, mikä on se yhteinen hyöty, joka kumppanuudella on saavutettavissa. Tältä pohjalta yhteistyötä on kohtuullisen helppoa lähteä rakentamaan. 3 kumppanuuskeskus.nettisivut.fi 10 Tukipotti 4/2007

11 Järjestöjä ei tunneta Lapissa tehty kysely kertoo, ettei sosiaalija terveysjärjestöjen toimintaa tunneta kunnissa tarpeeksi. Kartoitus on osa RAY-hanketta, jossa kehitetään yhteystyömallia alueen järjestöille ja kunnille. Järjestöjen olisi tiedotettava toiminnastaan paremmin kuntiin päin, selviää Lapin sosiaali- ja terveysjärjestöjen tekemästä kuntakartoituksesta. Kuntien työntekijät eivät tunne järjestöjä ja niiden toimintaa tarpeeksi. Kartoitus on osa RAY-hanketta, jossa kehitetään yhteystyömallia alueen järjestöille ja kunnille. Tavoitteena on rakentaa Lappiin malli, jossa sosiaali- ja terveysjärjestöt tukevat alueen hyvinvointia julkisten palvelujen rinnalla ja tarjoavat mahdollisuuden kansalaistoimintaan. Erilaisia painotuksia Lapissa järjestöjen rooli suhteessa julkisiin palveluihin vaihtelee sektoreittain. Kuntien mielenterveystyössä korostuu vertaistuen tarjoaminen. Lastensuojelu- ja perhetyössä järjestöillä puolestaan on merkittävä rooli palveluntuottajina. Päihde- ja vanhustyössä painottuvat Lapissa sekä palvelutuotanto että vertais-, vapaaehtois-, harrastus- ja virkistystoiminta, vammaistyössä vaikuttaminen ja edunvalvonta. Yhteistyö Lapin alueella tähtää siihen, että olemassa olevat resurssit käytettäisiin entistä tehokkaammin. Kunnissa palveluiden kasvattaminen on vaikeaa. Nyt on mietittävä, miten hyvinvointia edistettäisiin muilla tavoin, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, RAY:n kehittämispäällikkö Pekka Mykrä toteaa. Kumppanuus elinehto Lapin kuntakartoitus julkistettiin järjestöjen, kuntien ja RAY:n yhteisessä tilaisuudessa Rovaniemellä lokakuussa. Tilaisuudessa pohdittiin, miten RAY:n rahoitusmahdollisuuksia voitaisiin yhteistyössä hyödyntää. Pekka Mykrä totesi, että RAY:n tuella toteutettava järjestöjen ja kuntien yhteistyö voi olla sisällöltään hyvinvoinnin edistämistä, ongelmien ehkäisemistä tai palveluiden kehittämistä. Julkisten palvelujen puolellekin RAY:n tukea voi hakea, mutta vain määräaikaisiin kehittämishankkeisiin. Kehittämisvaiheen jälkeen rahoitus pitää pystyä turvaamaan muulla tavoin. Lapissa kumppanuus ja yhteisten hankkeiden rakentaminen on nähty välttämättömänä, koska saatavilla oleva rahoitus on rajallista. Käynnissä oleva Nuorten ystävien hanke saa RAY:n rahoitusta vuosina yhteensä euroa. GALLUP: Miten yhteistyö käyntiin? Se on tahdon asia. On oltava halua ja motivaatiota tehdä yhteistyötä. Timo Alaräisänen sosiaali- ja terveysjohtaja, Kemijärven kaupunki Tarvitaan enemmän seudullista yhteistyötä järjestöjen kesken. Vanhat rakenteet pitää uskaltaa purkaa. Kaisa Lauri projektipäällikkö, Hyvän mielen talo ry Järjestöjen pitää päästä mukaan kuntien suunnittelupöytiin. Avaimia ovat keskustelu ja avoin vuorovaikutus. Marko Palmgren suunnittelija, Nuorten ystävät ry Kuntien pitäisi tukea järjestöjen toimintaa muutenkin kuin ostamalla niiltä lakisääteisiä palveluja. Terhi Savilahti toiminnanjohtaja, Balanssi ry Osallistujat vastasivat kysymykseen lokakuussa kuntien, järjestöjen ja RAY:n tapaamisessa Rovaniemellä. Tukipotti 4/

12 Päihdetyölle myönnetyt avustukset ovat kasvaneet reippaasti viimeisen 20 vuoden aikana 12 Tukipotti 4/2007

13 TEKSTI: ULLA OJALA Päihdetyön avustukset ovat kasvaneet voimakkaasti 2000-luvulla. Kun vuonna 2000 RAY tuki päihdetyötä 12,6 miljoonalla eurolla, kohosi summa tänä vuonna jo 28 miljoonaan euroon. Raha-automaattiyhdistys on ollut mukana päihdetyön rahoituksessa vuodesta Sitä ennen raittius- ja päihdetyön järjestörahoitus katettiin valtionavustuksilla. Ensimmäisenä keväänä päihdetyölle myönnettiin tukea 2,9 miljoonaa euroa. Sittemmin rahoitus on kymmenkertaistunut. Tänä vuonna RAY avustaa muun muassa ehkäisevää päihdetyötä sekä päihdepalveluiden ja palvelujärjestelmien kehittämistä. Päihdetyön osuus koko 306 miljoonan euron avustuspotista on noin 10 prosenttia. Runsaan 28 miljoonan euron kokonaissummaan sisältyy myös panostus kansalliseen alkoholiohjelmaan. Päihdetyö on merkittävä painopiste rahoituksessamme, avustusvalmistelija Raimo Viiansuo sanoo. kehittämiseen on myönnetty noin 13 miljoonaa euroa. Jos RAY:n päihdetyön avustuksia tarkastelee toiminnoittain, suurin potti myönnettiin tänä vuonna kansalaisjärjestötoimintaan. Järjestötoiminnan sisällä koulutusja tiedotustoiminnan määrärahat nousivat eniten, Raimo Viiansuo sanoo. Toiseksi eniten tuetaan erilaisia kuntoutus- ja hoitopalveluita kuten erilaistan hoitomallien kehittämistä. Seuraavaksi suurimmat summat on panostettu tuettuun asumiseen, omaisten tukemiseen, päiväkeskustoimintaan ja kriisipalveluihin. Muiden avustussektorien sisällä päihdetyötä rahoitetaan lisäksi noin 7 miljoonalla eurolla. Esimerkiksi lastensuojelun avustuspotista tuetaan hoitomallien kehittämistä päihdeongelmaisille äideille 3,5 miljoonalla eurolla. Entä mitä rahoituksella on saatu aikaan? A-klinikkasäätiö on kehittänyt osin RAY:n tuella Päihdelinkin, joka on täyden palvelun verkkosivusto päihteistä ja riippuvuuksista. Lisäksi säätiö on perustanut muun muassa ongelmapelaajien avohoitoyhteisön Rapelin Helsinkiin. Sininauhaliitto on kehittänyt ikääntyville suunnattua työtä sekä ehkäisevän päihdetyön päiväkeskustoimintaa M20-hankkeessa, jonka kohderyhmänä ovat nykyisestä palvelujärjestelmästä syrjäytetyt, pääosin yksin asuvat päihdeongelmaiset. Nuorten Palvelu on kehittänyt nuorten päihde- ja huumepysäkkejä, Elämäntapaliitto ja Myllyhoitoyhdistys työelämän ehkäisevää päihdetyötä ja Elämä On Parasta Huumetta ry MobiiliHubun eli interaktiivisen, ehkäisevän Ongelmat ennaltaehkäistävä Päihderahoituksen painotus on ehkäisevässä päihdetyössä, jota on tuettu tänä vuonna yli 15 miljoonalla eurolla. Ehkäisevälle työlle myönnetyt avustukset jakautuvat lähes jokaiselle avustustoiminnan sektorille; lastensuojeluun, nuorisokasvatukseen sekä mielenterveys-, kriminaali-, vammais- ja vanhustyöhön. Korjaavan päihdetyön kehittämishankkeisiin ja päihdekuntoutusmallien Mobiilipalvelua ja avohoitoyhteisö Suurin yksittäinen päihdetyön avustusta saava organisaatio on A-klinikkasäätiö, jonka toimintaa rahoitetaan tänä vuonna 4,3 miljoonalla eurolla. Sininauhaliiton ja sen sadan jäsenyhteisön saamat avustukset kipuavat yhteensä lähes 12 miljoonaan euroon. Setlementtilähtöiselle päihdetyölle ja A-Kiltojen liitolle sekä A-Killoille myönnetyt avustukset muodostavat pääosin loput RAY:n päihdetyön avustuksista. päihdetyön mobiilipalvelun. Järjestöjen kehittämien hoitomenetelmien ja hoitomallien toimivuutta kuvastaa se, että yli 50 prosenttia kansallisesta päihdehoidosta ja yli 60 prosenttia huumehoidoista tapahtuu järjestölähtöisesti pääsääntöisesti RAY:n tuella kehitetyin hoitomallein ja menetelmin, Raimo Viiansuo sanoo. Haasteita riittää Päihdetyön tulevaisuuden haasteet käyvät ilmi viime vuonna tehdystä arvioin- Tukipotti 4/

14 Miljoonaa euroa Raittius- ja päihdetyön avustukset nista, jonka kohteena olivat RAY:n avustamien järjestöjen ehkäisevän päihdetyön hankkeet. Mukana arvioinnissa oli 16 järjestöä, muun muassa A-klinikkasäätiö, Elämäntapaliitto, Folkhälsan ja Suomen Punainen Risti. Haasteita ovat tulossa oleva työvoimapula ja osaajien puute samoin kuin kasvava tarve eri kulttuurien, uskontojen ja kielten hallitsemiseen. Tärkeätä on myös huomioida, että miehet ja naiset, tytöt ja pojat, tarvitsevat erilaista apua. Korjaavalla puolella perushaaste on toimivien hoitomallien kehittäminen ja niiden jatkuvuus. Asiakkaat ovat myös yhä moniongelmaisempia, Viiansuo sanoo. 3 Hubu.fi Palvelujen kehittäminen Ehkäisevä päihdetyö Päihdeohjelma päättyy RAY on ollut mukana vuosien kansallisessa alkoholiohjelmassa, joka on järjestyksessään kolmas eri toimijat ja hallinnonalat yhdistävä, laajapohjainen kumppanuusohjelma. Alkoholiohjelman kolme päätavoitetta olivat lasten ja perheiden hyvinvoinnille aiheutuvien haittojen vähentäminen, alkoholin riskikäytön ja siitä aiheutuvien haittojen vähentäminen ja kokonaiskulutuksen kääntäminen laskuun. Uutta ohjelmaa pohjusti alkoholin veronalennus maaliskuussa Päihdejärjestöt ennakoivat alkoholin kokonaiskulutuksen nousevan ja liikakäytöstä aiheutuvien ongelmien lähtevän kasvuun. Kulutuksen kasvu saavuttikin uudet ennätyslukemansa 2004 ylittäen 10 litran kokonaiskulutusmäärän asukasta kohti. Koko ohjelmakaudella RAY rahoitti yli 50 projektia ja toimintoa kaikkiaan 14,7 miljoonalla eurolla. Mitä saavutettiin? RAY-rahoituksella tuettiin kansalaisaktiivisuutta lisääviä, järjestöjen vapaaehtoistyötä kehittäviä, yhteisöllisyyttä korostavia sekä lähiyhteisöjen vertaistukeen ja tukihenkilötoimintaan perustuvia hankkeita. Avustettavien hankkeiden tuli sisältää ehkäisevä lähestymistapa. RAY:n näkökulmasta alkoholiohjelman järjestöhankkeilla saavutettiin hyvin toimivien, muun muassa työelämän päihdehaittoihin puuttuvien, ehkäisevän työn mallien lisäksi se, että järjestöistä tuli entistä vakavammin otettava toimija ehkäisevässä päihdetyössä, avustusvalmistelija Raimo Viiansuo sanoo. Myös järjestötyön näkyvyys ja tunnettuus lisääntyi huomattavasti. Alkoholi ja sen aiheuttamat haitat ovat nousseet puheenaiheeksi, jopa ylittäen huumekeskustelun, Viiansuo pohtii. Ohjelman aikana havaittiin myös puutteita ja kehittämistarpeita tukitoimissa, jotka on suunnattu aikuisille miehille ja ikääntyneille sekä eläkkeelle siirtymisen nivelvaiheessa oleville. Kehittämistä kaipaisivat myös erityisryhmille, kuten vangeille, vammaisille, mielenterveysongelmaisille ja maahanmuuttajille suunnattavat päihdepalvelut. Järjestöjen rooli oli merkittävä alkoholiohjelman tavoitteiden saavuttamisessa. Järjestölähtöisellä työllä ei yksistään kuitenkaan saavutettu alkoholiohjelman tavoitteita, sanoo Viiansuo. Ei erillistä määrärahatavoitetta Hallitusohjelmassa on tehty päätös jatkaa kansallista alkoholiohjelmaa. RAY suuntaa päihdetyön avustuksia myös uuden ohjelman painotusten mukaisesti vuosina Uudelle kaudelle ei kuitenkaan esitetä erillistä määrärahatavoitetta. RAYavustukset suuntautuvat pääasiassa ehkäisevään päihdetyöhön, joten linjaukset ovat alkoholiohjelman tavoitteiden mukaisia. 14 Tukipotti 4/2007

Miksi Epilepsiasäätiö keikahti? Hallituksen jäsenen vastuut. Ikäihmiset liikkeelle

Miksi Epilepsiasäätiö keikahti? Hallituksen jäsenen vastuut. Ikäihmiset liikkeelle R A Y : N A V U S T U S T O I M I N N A N A S I A K A S L E H T I 3 2 0 0 8 Miksi Epilepsiasäätiö keikahti? Hallituksen jäsenen vastuut Ikäihmiset liikkeelle hyvän tekijä Kuva: Jari Härkönen Ohjaaja Erkko

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI RAY:n pelitoimintaa ohjaa pelaamisen sosiaalisten haittojen rajoittaminen. Pelitoiminnan tuotolla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä edistetään terveyttä ja hyvinvointia. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Vuosikertomus Årsberättelse 2003 LUOTETTAVUUS ASIAKASLÄHTÖISYYS TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS IHMISEN ARVOSTAMINEN SISÄLLYS RAY LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 AVUSTUKSET 4 RAHAPELIT

Lisätiedot

vastuu- ja vuosiraportti 09

vastuu- ja vuosiraportti 09 vastuu- ja vuosiraportti 09 Lukijalle Raha-automaattiyhdistys on suomalaisen hyvinvoinnin tukija. RAY :n koko voitto käytetään sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä sotiemme veteraanien hyväksi.

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

Miten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tilintekovastuu toteutuu?

Miten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tilintekovastuu toteutuu? Avustustoiminnan raportteja 7 Virtanen Petri - Karjalainen Kirsi - Mäkinen Anna-Kaisa - Mäkelä Outi - Ahonen Pertti Miten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tilintekovastuu toteutuu? Selvitys järjestöjen

Lisätiedot

RAY PALKITSI PARHAAT 10 LUONTO LIEVITTÄÄ STRESSIÄ 20 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LEHTI. 2 Onnea! » Yhteispeliä 75 vuotta s. 14

RAY PALKITSI PARHAAT 10 LUONTO LIEVITTÄÄ STRESSIÄ 20 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LEHTI. 2 Onnea! » Yhteispeliä 75 vuotta s. 14 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LEHTI RAY PALKITSI PARHAAT 10 LUONTO LIEVITTÄÄ STRESSIÄ 20 2 Onnea! 2013» Yhteispeliä 75 vuotta s. 14 Hyvän tekijä teksti matti välimäki kuva mari männistö "Tuli ikävä oppilaita"

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

M20. -hanke. Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3. Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto 3/2004

M20. -hanke. Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3. Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto 3/2004 3/2004 Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto KUVA: AAKE HUURRESALO M20 -hanke Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3 Sitoutuneita vierellä kulkijoita

Lisätiedot

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto KUVA TIMO SJÖBLOM Yhdessä pärjäämme 2/2003 Ihmisen hätä säilynyt tsaarinvallasta tasavaltaan Luentomatkalla Pietarissa pyydettiin esittelemään

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. 2 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 3.1 13 3.2 15 3.3 15 4.1 17 4.

TIIVISTELMÄ. 2 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 3.1 13 3.2 15 3.3 15 4.1 17 4. SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA... 8 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET... 13 3.1 Kansalaistoiminnan erityispiirteet Suomessa...

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

Selvitys RAY:n avustamista verkkopalveluista

Selvitys RAY:n avustamista verkkopalveluista AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 24 Pirjo Kupila Selvitys RAY:n avustamista verkkopalveluista Tietoa ja tukea Internetissä kansalaisten terveydellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Kohti onnistunutta toiminnan arviointia Sosiaalisten tilinpäätösten tarkastelun pohjalta syntyneitä suosituksia Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:lle Eeva

Lisätiedot

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

Järjestöt voimana muutoksessa

Järjestöt voimana muutoksessa Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Julkaisija Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3 2008 Mitä osaamiskeskuksille tapahtuu? Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta Köyhyyspolitiikka varkain vieraalla maalla? Julkisuuskuva paremmaksi markkinointiviestinnällä

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n Osaajien markkinat Vapaaehtoiseksi työelämästä (Osaaja 2009 2011) -projektin rahoittajana on toiminut Raha-automaattiyhdistys ja projektin projektityöryhmään ovat

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010 1/2010 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Palveluiden vaikuttavuuden

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot