Kianta-Opisto. Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kianta-Opisto. Toimintakertomus"

Transkriptio

1 Kianta-Opisto Toimintakertomus

2 KIANTA-OPISTON LUKUVUOSI Kianta-Opiston lukuvuosi huipentui opiston 50-vuotisjuhlaan huhtikuussa. Suomussalmen kunnan väestö- ja asutusrakenteen muutos ja tiukkeneva talous johtivat lukuvuoden aikana opiston toiminnan hallittuun supistumiseen. Kurssitoiveisiin pystyttiin kuitenkin vastaamaan hyvin ja toteutuneiden kurssien määrä pysyi tavoitteessa. Lukuvuoden aikana opetusta annettiin 7648 tuntia, josta vapaan sivistystyön osuus oli 7111 tuntia ja myyntipalvelukoulutuksen 537, josta työvoimapoliittista koulutusta 525 tuntia. Opistossa opiskeli 1417 eri henkilöä, joista 422 miehiä. Kurssilaisten kokonaismäärä oli Opiston toiminta pohjaa lakiin vapaasta sivistystyöstä ja Suomussalmen kunnan arvoihin, jotka kunnanvaltuusto on määritellyt syksyllä Ne ovat yhteisöllisyys, muutosvalmius, kestävä kehitys, sivistys ja kannustavuus. Opiston vahva yhteisöllisyys tuli näkyväksi erityisesti 50-vuotisjuhlan valmisteluissa, niin juhlamusikaalin esitystä harjoiteltaessa kuin taide- ja kädentaitojen näyttelyn rakentamisessa. Kekseliäs kierrätysmateriaalien käyttö ja kauniisti entisöidyt huonekalut kevätnäyttelyssä kertoivat kestävän kehityksen vaalimisesta opistossa. Muutosvalmiutta on kuluvana lukuvuonna vaadittu erityisesti sivukylien asukkailta useiden toimitilojen vaihtaessa omistajaa. Sitä ovat osoittaneet sekä opiskelijat että henkilöstö myös, kun sähköisiä järjestelmiä on vakiinnutettu käyttöön. Jo yli puolet opiskelijoista ilmoittautui kursseille omatoimisesti internetin kautta. Osoitus muutosvalmiudesta ovat myös lisääntyvät toiveet etäopetuksen järjestämisestä sivukylille. Kianta-Opiston toiminta-ajatuksena on tarjota mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle järjestämällä kädentaitojen, musiikin ja taideaineiden, liikunnan ja terveyden edistämisen sekä kansalaistaitojen ja vieraiden kielten opetusta kaikenikäisille. Opetusta on kuluneena lukuvuonna annettu kaikilla mainituilla ainealueilla. 1

3 Kauden toimintalinjoiksi valtuusto päätti 1) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2) Uusien opetussisältöjen ja muotojen kehittäminen vastaamaan toimintaympäristön ja kysynnän muutoksia 3) Sähköisten palvelujen käytön vakiinnuttaminen tiedotuksessa, kurssiilmoittautumisissa ja arvioinnissa 4) Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja uusien opiskelijoiden saaminen mukaan Yhteisöllisyyden vahvistamiseksi on pidetty tiiviisti yhteyttä kylille ja eri yhdistyksiin. Uusia opiskelijoita opistoon tuli lukuvuoden aikana 417. Terveyden edistämisessä on käytetty erityisliikunnanohjaajan työpanosta. Sähköisten palvelujen käyttöä on vakiinnutettu ja erityisesti yleisöluennoilla lisätty etäopetusta. 50-VUOTISJUHLA Kianta-Opiston 50-vuotisjuhlaa vietettiin Suomussalmen liikuntahallissa sunnuntaina Juhlan avasi sivistyslautakunnan puheenjohtaja Tuovi Kemppainen ja Kansalaisopistojen liiton tervehdyksen toi liiton hallituksen puheenjohtaja Liisa Vornanen. Opiston pitkäaikaisia työntekijöitä muistettiin KOL:n ansiomerkein. Juhlan pääohjelmanumero oli juhlamusikaali, joka elävöitti opiston 50-vuotista historiaa. Esitykseen osallistui lavalla noin viisikymmentä eri-ikäistä laulajaa, tanssijaa, näyttelijää ja soittajaa. Musikaalin käsikirjoitus oli Leena Mannerin, joka käytti aineistonaan muun muassa vanhoja asiakirjoja, muisteluita ja opiston kynäilijäpiirin runoja. Hän myös ohjasi esityksen. Musiikin johdosta vastasi musiikinopettaja Reijo Peuravaara ja esityksen tekniikasta opiston tuntiopettaja Teemu Matero. Osana juhlaohjelmaa avattiin tavallista mittavampi kevätnäyttely Alvarin sali- ja aulatiloissa. Näyttely oli avoinna yleisölle ja sadat suomussalmelaiset kävivät sitä ihastelemassa. Kuva: Leena Manner, näyttely Alvarin salissa 2

4 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Kianta-Opiston opetuksen ja oheispalveluiden järjestämisen periaatteena on, että palvelut ovat kaikkien kuntalaisten saatavilla, helposti saavutettavissa ja kohtuuhintaisia. Kurssimaksuja korotettiin hieman lukuvuoden alussa, mutta ne pysyivät edelleen keskimääräistä matalampina. Opetushallituksen myöntämällä opintoseteliavustuksella tuettiin työttömien ja yli 70-vuotiaiden osallistumista opiston toimintaan 15 eurolla / henkilö. Yleisöluennot ja muut tapahtumat olivat lähes poikkeuksetta maksuttomia. Kursseja pidettiin 12 eri toimipaikassa eri puolilla kuntaa. Ämmänsaaressa toimintaa oli omien Alvarin tilojen lisäksi useissa eri kiinteistöissä. Alvarin tilat olivat vilkkaassa käytössä. Lukuvuoden aikana Alvarin luokissa ja salissa kokoontui yhteensä 107 eri ryhmää lukukauden mittaisille tai lyhytkursseille ja luennoille. Toiminnan saavutettavuutta on pidetty yllä myös järjestämällä kursseja erityisryhmille kuten hoito- ja palvelukotien asukkaille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Myös maahanmuuttajille on tarjottu omia ryhmiä sen lisäksi, että heitä on kannustettu osallistumaan opiston kaikille avoimiin opintoryhmiin. Palvelujen saatavuuteen vaikuttaa ratkaisevasti tiedottaminen. Opiston opinto-ohjelma julkaistiin ja jaettiin Ylä-Kainuu lehden liitteenä elokuussa Lisäksi lehti on julkaissut lukuisia tiedotteita ja toimittajien artikkeleita sekä kursseista että opiston 50- vuotisjuhlasta. Sähköisinä tiedostuskanavina toimivat opiston omien kotisivujen lisäksi kunnan info-tv, eri tapahtumakalenterit ja pienemmässä määrin kunnan Facebook-sivut. Sähköposti ja tekstiviestit ovat merkittävimpiä opintoryhmien sisäisessä tiedottamisessa. Ohjausta Kianta-Opistossa opiskeluun ja eri kursseille osallistumiseen on annettu sekä puhelimitse ilmoittautumisten yhteydessä että vastaten sähköpostitse saatuihin kysymyksiin. Lisäksi opettajien opintoryhmissään antama ohjaus on merkittävää. 3

5 HENKILÖSTÖ Rehtori Leena Manner 1 Päätoiminen musiikinopettaja Reijo Peuravaara 0,50 Erityisliikunnanohjaaja Seija Huotari 0,75 Opintosihteeri Riitta Honkanen 1 Palvelusihteeri Tarja Kela 0,2 Tuntiopettajat ja luennoitsijat 64 Kianta-Opisto on Suomussalmen kunnan sivistyspalveluiden tulosyksikkö, joka toimii sivistyslautakunnan alaisuudessa. Opiston hallintoa, suunnittelua ja toimiston palveluja hoitavat päätoimisesti rehtori ja opintosihteeri. Suurin osa opetushenkilöstöstä on lukukausittain palkattavia tuntiopettajia. Opettajat saavat tukea itsenäiseen työskentelyynsä opettajainkokouksista, joita pidettiin ja sekä Opettajat ylläpitävät ammattitaitoaan osallistumalla oman ainealueensa koulutuksiin ja muihin yhteistyökumppaneiden järjestämiin koulutuksiin. Täydennyskoulutusta on tuettu määrärahojen puitteissa. Opintosihteeri on osallistunut Hellewi-hallinto-ohjelman koulutukseen Kajaanissa ja TES-asioiden koulutukseen verkon välityksellä. YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUDET Paikallisten yhteistyökumppaneiden koulut, järjestöt, kunnan muut toimialat ja muut viranomaiset lisäksi opisto tekee yhteistyötä Kainuun laajuisissa hankkeissa ja osallistuu jäsenenä Kansalaisopistojen liiton toimintaan. Eri yhteistyökumppaneiden kanssa on muun muassa järjestetty yhteisiä luentotilaisuuksia ja tapahtumia. Etsivä kansalaisopistotyö, AIKOPA:n koulutushanke Kainuun kansalaisopistoille, jossa Kianta-Opisto oli yhteistyökumppanina, päättyi vuoden 2014 lopussa. Hankkeen järjestämään Vapaakatti opistokauden avajaiset koulutus- ja ideointitilaisuuteen Sotkamossa osallistuivat Svetlana Heikkinen, Seija Huotari, Raija Malinen, Leena Manner ja Reijo Peuravaara. 4

6 Kansalaisopistojen liiton (KOL) Tammiseminaariin Tampereella osallistui rehtori Leena Manner. Kainuun kansalaisopistojen yhteistyönä jatkui edelleen venäjän ja espanjan kielen video-opetus Hyrynsalmen, Paltamon ja Puolangan kansalaisopistoihin. Kaukametsän opiston yhteistyökumppanina haettiin laatu- ja kehittämisrahoitusta opitun tunnistamisen ja tunnustamisen hankkeeseen. Yhteistyöhanke alkaa syksyllä Rehtori on mukana myös Kainuun ELY:n ja koulutusorganisaatioiden Opinraittityöryhmässä, joka toimii myös Kainuun alueen elinikäisen ohjauksen työryhmänä. LUKUVUODEN KURSSIT Ainealat lukuvuonna KOULUTUSTYYPPI KOULUTUSTEN OSALLISTUJIA TUNTEJA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Vapaan sivistystyön koulutus ja taiteen perusopetus Myyntipalvelukurssit Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus YHTEENSÄ YLEISÖLUENNOT Opetustunnit 42,67 Kurssit 7 Kurssilaiset 229 Syyslukukaudella 2014 tunteja pidettiin 20,67, luentotilaisuuksia oli 8 ja osallistujia luennoilla oli 133. Kevätlukukaudella 2015 tunteja pidettiin 22, luentotilaisuuksia oli 9 ja osallistujia luennoilla oli 96. Syyslukukauden luentotilaisuudet: Alzheimerin uudet hoitomuodot, videoluento yhteistyössä Snellman- kesäyliopiston kanssa. Prof. Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopistosta. Osallistujia 66. Energiailta, Anita Korhonen Kainuun Energiatoimistosta. Osallistujia 8. 5

7 Aistit -luentosarja (videovälitteiset lähetykset Helsingin yliopistosta), yhteensä 6 luentotilaisuutta. Eri luennoitsijoita. Osallistujia 59. Kevätlukukauden luentotilaisuudet: Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy ja käypä hoito, videoluento yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston Ikääntyvien yliopiston kanssa. Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Leena Moilanen. Osallistujia 12. Ikäännytään iloisesti, lkt Vappu Taipale. Osallistujia 46. Onko meillä varaa eläkkeisiin? videoluento yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston Ikääntyvien yliopiston kanssa, Kelan entinen pääjohtaja Jorma Huuhtanen. Osallistujia 7. Muuttuvat maailmankuvat -luentosarja (videovälitteiset lähetykset Helsingin yliopistosta), yhteensä 6 luentotilaisuutta. Eri luennoitsijoita. Osallistujia 31. ETÄLUENTOSARJAT AISTIT kuuden luennon etäluentosarja, Helsingin yliopisto, avoin yliopisto Studia Generalia syksy Kaiken maailman aistit Näkö Tunto Haju ja maku Kuulo Aistien rajoilla MUUTTUVAT MAAILMANKUVAT kuuden luennon etäluentosarja, Helsingin yliopisto, avoin yliopisto Studia Generalia kevät Kaiken alku Luonnon järjestys Ihmisyyden alku Koti, uskonto, isänmaa 5.3. Omistamisen oikeus Mikä on normaalia? 6

8 AVOIN YLIOPISTOKOULUTUS Opetustunnit 18 Kurssit 1 Kurssilaiset 13 Syyslukukaudella 2014 järjestettiin Sosiaalipediatrian opintojakso (2 op) Turun yliopiston avoimen yliopiston opetuksena. Etäluentoja seurattiin Suomussalmen lukiolla. Kurssin tutorina toimi Katriina Kemppainen. ALVARIN AAMUKAHVIT Opetustunnit 30,67 Kurssit 2 Kurssilaiset 18 Syyslukukaudella 2014 tunteja pidettiin 13,33 ja osallistujia kurssilla oli 9. Kevätlukukaudella 2015 tunteja pidettiin 17,34 ja osallistujia kurssilla oli 9. Alvarin aamukahveilla keskusteltiin ajankohtaisista aiheista vaihtuvan puheenjohtajan johdolla. Keskustelussa mukana ja vastuuhenkilönä Leena Manner. MUSIIKKI Opetustunnit 1233,67 Kurssit 39 Kurssilaiset 467 Yksilöopetusta annettiin laulutekniikassa sekä pianon, kitaran ja harmonikan soitossa. Yhteissoittoa ja -laulua opiskeltiin bändikoulussa, harmonikkaryhmissä ja lauluryhmissä. Alvarin ja Suomussalmen lukion lisäksi musiikkia opetettiin Siikarannassa, Myllylahdessa, Näljängässä, Vaarannivassa, Piispajärvellä, Pyhäkylässä ja Juntusrannassa. Betanialla ja toimintakeskus Päivälällä oli omat lauluryhmänsä. Bändi-ilta MegaRock 6 pidettiin Teatteri Retikassa Esiintyjinä olivat Tatu Romppaisen ohjaamat kitara- ja bändiryhmät. 7

9 Kuva: Leena Manner, 50-vuotismusikaalin harjoituksissa vasemmalta Veijo Pyykkönen, Irina Khaikovitch, Tatu Romppainen, Akseli Kauppila, Otto Anttonen Musiikinopettajat - Peuravaara Reijo, päätoiminen musiikinopettaja: Jalon laulajat, piano, laulutekniikka, nuotinlukukurssi laulajille, Kianta-Opisto 50 v musikaali - Haverinen Jarmo, kevyen musiikin laulajat ja seniorilaulajat - Heikkinen Svetlana, lauluryhmät, venäläinen lauluryhmä, piano/harmonikka - Khaikovitch Irina, lasten ja nuorten lauluyhtye B12, Kianta-Opiston 50 v musikaali - Pyykkönen Veijo, lauluryhmät, harmonikka, Kianta-Opiston 50 v musikaali - Romppainen Tatu, kitara, bändikoulu, Kianta-Opiston 50 v musikaali NÄYTTÄMÖTAITEET Opetustunnit 125 Kurssit 3 Kurssilaiset 45 Näyttämötaiteen opetusryhmiä oli kaksi. Taiteen perusopetusryhmä Teatteritaiteen perusteet 4 harjoitteli nuorisotalossa ja Teatteri Retikassa. Kianta-Opiston 50 v musikaalin lauluja harjoiteltiin eri opintoryhmissä. Draamallisten kohtausten ja tanssien harjoitukset pidettiin Alvarin salissa. Musikaalissa seurattiin kahden suomussalmelaisen perheen elämää kautta sukupolvien opiston perustamisajoista nykypäivään. Kuudentoista kohtauksen sisältöjä on avattu 50- vuotisjuhlan käsiohjelmassa. 8

10 Esiintymiset Teatteri Retikassa: Seija Rannikon ohjaama ryhmä Ranttalit esitti 13.5., ja näytelmän Hungry Worms. Käsikirjoitus ja ohjaus olivat Seija Rannikon. Kianta-Opiston 50 v musikaali esitettiin Kianta-Opiston 50 v pääjuhlassa Käsikirjoitus ja ohjaus Leena Manner. Näyttämötaiteen opettajat - Manner Leena, Kianta-Opiston 50 v musikaali - Rannikko Seija, teatteritaiteen perusteet 4 Kuva: Seija Rannikko, Ranttalit Kuva: Erkki Kyllönen, Nämä tuolit minä olen tehnyt teille Kianta-Opiston puutyöpiirissä, ja ensi syksynä valmistuu koko kalusto: kuusi tuolia ja pöytä. Rooleissa vasemmalta: Jani Kinnunen, Mari Heikkinen, Veikko Seppänen ja Maija-Liisa Juntunen. 9

11 KUVATAITEET JA MUOTOILU Opetustunnit 876 Kurssit 24 Kurssilaiset 234 Kuvataiteen opetuksessa annettiin opetusta maalaus ja piirustusryhmässä (aamuryhmä) syyslukukauden ajan ja maalaus ja piirustus aikuiset ja nuoret - ryhmässä koko lukuvuoden jatkuvana opetuksena. Lyhytkursseina toteutettiin kuvataidekurssi ja lasten kesäkurssi Maalataan akryyliväreillä, joka järjestettiin yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa. Opetus tapahtui Alvarin Keltasirkku-luokassa. Keramiikkaa opetettiin Alvarin Uunilinnun lisäksi kirkonkylällä ja Pyhäkylällä. Posliininmaalauksen ryhmä kokoontui Alvarissa. Kuvataiteen ja muotoilun opettajat - Heikkinen Jaakko, kuvataidekurssi Kuva: Ulla Harju, lasten keramiikkaryhmä - Sissonen Leena, maalaus ja piirustus, maalataan akryyliväreillä, lasten keramiikka - Harju Ulla, keramiikka, obvara- ja rakupoltto - Kinnunen Riitta, posliininmaalaus KÄDEN TAIDOT Opetustunnit 2038 Kurssit 53 Kurssilaiset 500 Käden taitojen opetusta annettiin sekä lukuvuoden jatkuvana opetuksena että lyhytkursseina. Kankaankudontaa opetettiin kunnantalolla, Oilolassa, kirkonkylällä, Näljängässä, Pyykkölässä ja Jumaliskylässä. Tekstiilityön ryhmiä oli neljä ja lyhytkurssina ompelupäiviä 4. Etupistokirjonnan ryhmässä keskityttiin yhteen tekniikkaan, muissa tekstiilitöissä opiskelijoiden valitsemiin töihin. Helmityön, lasinsulatuksen ja pienmetallitöiden ryhmät toimivat entiseen tapaan. Puutöiden ja huonekalujen verhoilun 10

12 ja entisöinnin lisäksi pidettiin puusuksien teon kurssi. Osallistujia riitti myös joulupallojen ja pääsiäismunien koristeluun sekä tykkimyssykurssille. Alvarin ja työpaja Hanslankareiden lisäksi opetuspisteitä oli kirkonkylällä ja Näljängässä ja yksittäisiä kursseja pidettiin yli kymmenessä eri paikassa. Kuva: Leena Manner, kudonnaisia opiston kevätnäyttelyssä 2015 Kevätnäyttely Alvarissa : Kädentaitojen, kuvataiteen ja muotoilun kursseilla valmistettuja töitä. Kävijöitä vieraskirjan mukaan 446. Käden taitojen opettajat - Harju Ulla, lasinsulatus - Huttu Liisa, tykkimyssy - Karppinen Taina, huonekalujen verhoilu ja entisöinti - Lauronen Eija, helmityöt - Lauronen Liisa, käsitöitä ja kyläkirjaa - Malinen Raija, kankaankudonta - Meriläinen Pirkko, etupistokirjonta, joulupallokurssi ja pääsiäismunien koristelu - Mäkeläinen Timo, käyttö- ja koriste-esineitä metallista - Sissonen Leena, lasten keramiikka, tiffany ja lasimosaiikki - Tolonen Raimo, puutyöt, puusuksien teko - Vanhanen Kirsti, tekstiilityöt, ompelupäivät 11

13 TANSSI Opetustunnit 341,99 Kurssit 19 Kurssilaiset 441 Tanssin opetusta annettiin seuraavissa ryhmissä: alkeisbaletti lasten tanssi, alkeisbaletti, jazz ja nykytanssi (syyslukukauden), senioritanssi, itämaisen tanssin perustekniikka ja tanssillinen ryhmä, lavatanssien alkeet ja jatko, lavalattarien alkeet, israelilainen kansantanssi. Opetuspisteinä olivat Alvari, Ruukinkankaan koulu ja Työväentalo. Tanssin kevätnäytös pidettiin yhteistyössä Suomussalmen Rastin naisvoimistelijoiden kanssa Teatteri Retikassa Kianta-Opiston esitysten ohjauksista ja koreografioista vastasivat Irina Khaikovitch, Marjo Nygård ja Pauliina Saarisalo. Tanssiryhmien opettajat - Härkönen Terttu, senioritanssi - Juntunen Marketta, lavatanssit - Khaikovitch Irina, israelilainen kansantanssi - Nygård Marjo, itämainen tanssi - Saarisalo Pauliina, alkeisbaletti, lasten tanssi, jazz- ja nykytanssi KIELET Opetustunnit 506,32 Kurssit 21 Kurssilaiset 207 Opetusta annettiin viidessä kielessä: suomi (ulkomaalaisille ja kotoutujille), englanti (3 ryhmää), venäjä (3 ryhmää), espanja ja italia. Videovälitteistä opetusta toteutettiin naapuriopistoihin seuraavissa ryhmissä: Venäjä, alkeet Hyrynsalmelle Venäjä, jatko Puolangalle. Espanja Paltamoon ja Puolangalle. Opetuspisteinä olivat Alvari ja Ruukinkankaan koulu, luokka C2. 12

14 Kielten opettajat - Lehto Olga, venäjä - Manner Leena, espanja - Peussa Riitta, suomea ulkomaalaisille - Räihälä Marketta, englanti, italia HISTORIA KIRJALLISUUS Opetustunnit 108 Kurssit 7 Kurssilaiset 51 Historian oppiaineessa oli meneillään kahden kyläkirjan materiaalin kokoaminen ja toimitustyö. Kyläkirjoja työstettiin Piispajärvellä ja Näätälässä. Näätälän kyläkirjan julkistamistilaisuus järjestettiin Kirjallisuus tutuksi -ryhmä kokoontui kerran kuussa Alvariin käsittelemään lukemiaan kaunokirjallisia teoksia. Luovan kirjoittamisen työpaja toteutettiin syyslukukaudella Opettajat - Heikkinen Marja, Piispajärven kyläkirja - Tervo Mervi, Näätälän kyläkirja - Verälä Helena, kirjallisuus, luovan kirjoittamisen työpaja TIETOKONEEN KÄYTTÖ JA MEDIATAIDOT Opetustunnit 317 Kurssit 10 Kurssilaiset 94 Tietotekniikassa ATK:n peruskurssit olivat edelleen kysyttyjä erityisesti eläkeikäisten piirissä ja sivukylillä. Muina aiheina toteutettiin kuvankäsittely GIMP-ohjelmalla, internetin ja sähköpostin tehokäyttö, digikuvaus ja kuvankäsittely ja tapahtumatekniikka -kurssit. Elokuvastudio ja animaatiotyöpaja eivät toteutuneet. Opetuspisteinä toimivat Alvarin Hiirihaukka (atk-luokka) sekä Nivan ja Piispajärven koulut. Tietotekniikan opettajat - Matero Teemu, tietotekniikka, Kianta-Opiston 50 v musikaali 13

15 METSÄSTÄJÄTUTKINTO Opetustunnit 30 Kurssit 2 Kurssilaiset 54 Opetus sisälsi kaksi metsästäjätutkintoon valmentavaa koulutusta. Opetuspaikkana oli Alvarin Kuukkeli. Kurssit toteutettiin yhteistyössä Suomussalmen riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Opettajat - Helttunen Pentti - Keski-Nisula Asko - Komulainen Seppo - Manninen Heikki - Paasimaa Marko TERVEYDENHOITO JA VIRIKEPIIRIT Opetustunnit 92 Kurssit 5 Kurssilaiset 52 Terveydenhuollon koulutukset olivat Ensiapu 1 -kursseja ja Mielenterveyden ensiapu 1. Ensiapukoulutukset pidettiin Alvarissa. Virikepiirejä oli toiminnassa yksi, kirkonkylän Kalevan Palvelutuvan tiloissa. Virikepiiri pitää yllä vanhusten henkistä virkeyttä ja toimintakykyä. Opettajat - Minkkinen Paavo, virikepiiri - Suutari Janne / Kainuun Ensiapuopetus ja Tarvike, ensiapukurssit - Vanhala Jaana, mielenterveyden ensiapu 1 14

16 MEHILÄISHOITO Opetustunnit 7 Kurssit 1 Kurssilaiset 7 Syyslukukaudella 2015 järjestettiin Mehiläishoidon peruskurssin jatkokurssi. Opetuspisteenä Hyrynsalmi, Hakokylä. Opettajana toimi Osmo Latvakangas. JÄRJESTYKSENVALVONTA Opetustunnit 8 Kurssit 1 Kurssilaiset 12 Syyslukukaudella 2014 järjestettiin Järjestyksenvalvojan kertauskurssi. Opetuspaikkana Alvarin Kuukkeli. Opettajana toimi Veikko Mikkonen/MS3 North. LIIKUNTA Opetustunnit 1337 Kurssit 81 Kurssilaiset 1398 Kuntojumppaa harrastettiin useissa ryhmissä ja toteutettiin ikääntyneille kevennetysti aina tuolijumppaan asti. Sisäpyöräily ja kahvakuula olivat edelleen suosittuja lajeja. Joogaryhmä kokoontui neljä kertaa lukukaudessa. Keskustan alueen liikuntatilojen lisäksi ryhmiä ohjattiin kirkonkylässä, Näljängässä, Myllylahdessa, Piispajärvellä ja Ruhtinalla. Liikunnan opettajat - Huotari Seija, erityisliikunnanohjaaja, työosuus Kianta-Opistossa 75 % ja liikuntapalveluissa 25 %, erityisryhmien ja ikäihmisten liikunta, kahvakuula - Heikkinen Seija, kuntojumppa 15

17 - Ikäheimo Sarimarita, jooga - Kaltio Tiina, kuntojumpat, ikääntyvien kevennetty kuntojumppa, tyhyjumppa, kuntonyrkkeily, sisäpyöräily, kahvakuula, kuntosali - Koski Hannakaisa, asahi, sisäpyöräily - Neuvonen Pirjo, sisäpyöräily - Tolonen Laila, kuntojumppa - Uinninohjaajat: Falck Seija, Myllynen Kirsi ja Ylimattila Matti, sisäpyöräily/kahvakuula, kahvakuula, hikitreeni ja circuit - Vasamaa Linda, kuntolentopallo - Vääräniemi Aini, kuntojumppa MYYNTIPALVELUKOULUTUS Opetustunnit 12 Kurssit 1 Kurssilaiset 5 Internet tutuksi ikäihmisille, 12 h, opiskelijoita 5. Koulutuksen tilaaja oli Kainuun liiton Kaista Kainuuseen -hanke. Kurssi toteutettiin Vaarannivassa, Nivan koululla. Opettajana toimi Teemu Matero. TYÖVOIMAPOLIITTINEN AIKUISKOULUTUS Opetustunnit 525 Kurssit 1 Kurssilaiset 17 Maahanmuuttajakoulutus, moduuli 3, 525 h, opiskelijoita 17. Työvoimapoliittisena koulutuksena toteutettiin yksi maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen moduuli. Opettajana toimi Riitta Peussa. Luokkaopetus annettiin Alvarissa, harjoittelut tapahtuivat eri yrityksissä ja työpaikoilla. 16

18 Kuva: Erkki Kyllönen, Nyt ne alkaa meiänkin kylällä Kianta-Opiston kurssit!, rooleissa vasemmalta Pekka Putila, Pirkko Karjalainen, Markus Junttila, Juuso Väyrynen ja Linnea Säisä. Kuva: Erkki Kyllönen, Kutojien tanssi. Kuvat harjoituksista liikuntahallilla

19 Kuvat: Leena Manner, metallitöitä ja keramiikkaa Kianta-Opiston kevätnäyttelystä 2015 Kansikuva: Leena Manner, lasten keramiikkaryhmien unelmien kengät, kevätnäyttelystä

20 19

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPIS- TOSTA Opistomme on huikea kohtaamispaikka paikkakunnan asukkaille. Kurssimme, luentomme ja tapahtumamme tavoittavat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Toimintakertomus 2010 ja tavoitteet 2011 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 2 3.

Lisätiedot

SiSällySluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Henkilökunta...5 Toimitilat...9 Opetus...10 Viestintä ja markkinointi...

SiSällySluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Henkilökunta...5 Toimitilat...9 Opetus...10 Viestintä ja markkinointi... TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Sivistyslautakunnan kokoonpano 2013-2016... 4 Henkilökunta...5 Varsinainen henkilökunta ja sijaiset... 5 Sivutoimiset

Lisätiedot

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE Elinikäistä oppimista Jokilatvan opistossa Jokilatvan opisto on Nivalan, Haapajärven ja Pyhäjärven alueella toimiva kansalaisopisto. Kansalaisopistossa voivat kaiken ikäiset

Lisätiedot

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1.

Lisätiedot

SYYSLUKUKAUSI 2010 KEVÄTLUKUKAUSI 2011. osasto s. 5. osasto s. 15. osasto s. 22. osasto s. 29. Nefertitti: Natalia Pikkaraisen mosaiikkityö

SYYSLUKUKAUSI 2010 KEVÄTLUKUKAUSI 2011. osasto s. 5. osasto s. 15. osasto s. 22. osasto s. 29. Nefertitti: Natalia Pikkaraisen mosaiikkityö SYYSLUKUKAUSI 2010 KEVÄTLUKUKAUSI 2011 nivalan osasto s. 5 haapajärven osasto s. 15 pyhäjärven osasto s. 22 reisjärven osasto s. 29 POHJOIS-POHJANMAAN Kesäyliopisto s. 32 tanssiopisto UUSIKUU s. 36 Nefertitti:

Lisätiedot

Uutuuksia: Opinto-opas 2015-2016

Uutuuksia: Opinto-opas 2015-2016 Opinto-opas 2015-2016 Uutuuksia: Ukulele aloittelijoille s. 12 Karaoke s. 11 Ikoninmaalauksen alkeet s. 19 Sorkoupotetun puukon valmistus s. 24 Tanssia taidottomille s. 52 Talot tarinoi savupiiput soi

Lisätiedot

Entäpä jos Keski-Savossa ei olisi Soisalo-opistoa

Entäpä jos Keski-Savossa ei olisi Soisalo-opistoa Opinto-opas 2014 2015 Entäpä jos Keski-Savossa ei olisi Soisalo-opistoa Ilman kansalaisopistoa kukaan ei tietäisi, millaista lahjakkuutta löytyy tavallisista joroislaisista. Tarvitaan vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 OPINTO-OPA 2015-2016 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus Osaamiskeskus Kainuun Aalto Avoin yliopisto-opetus Avoin ammattikorkeakouluopetus Kansalaisopisto

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

kansalaisopisto Joensuun seudun opinto-opas Joensuu Kontiolahti Liperi Outokumpu Polvijärvi www.joensuunseudunkansalaisopisto.fi ILMOITTAUTUMINEN s.

kansalaisopisto Joensuun seudun opinto-opas Joensuu Kontiolahti Liperi Outokumpu Polvijärvi www.joensuunseudunkansalaisopisto.fi ILMOITTAUTUMINEN s. Joensuun seudun kansalaisopisto opinto-opas 2011-2012 Joensuu Kontiolahti Liperi Outokumpu Polvijärvi Joensuun seudun kansalaisopisto Papinkatu 3 80110 Joensuu ILMOITTAUTUMINEN s. 4 HENKILÖKUNTA s. 5 LUENNOT,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON

Lisätiedot

50 vuotta kansalaisopistotoimintaa

50 vuotta kansalaisopistotoimintaa SYYSLUKUKAUSI 2013 KEVÄTLUKUKAUSI 2014 arjen virrasta innon lähteelle nivalan osasto s. 6 reisjärven osasto s. 32 haapajärven osasto s. 16 POHJOIS-POHJANMAAN Kesäyliopisto s. 37 pyhäjärven osasto s. 25

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007!

SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007! SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto 4 1.1 Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 4 1.2 Sivistystoimen lautakunta 4 2 Tavoitteet ja tulokset 5 3 Opiskelijat ja asiakkaat

Lisätiedot

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus OPINTO-OPAS 2013-2014 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus LUKIJALLE Oppimisen iloa Kaukametsässä Kaukametsän opisto on Kajaanin kaupungin omistama kansalaisopisto,

Lisätiedot

Keminmaa Simo Tervola. KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi

Keminmaa Simo Tervola. KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi Keminmaa Simo Tervola KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi OPINTO-OHJELMA 2013-2014 KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi Keminmaa Simo Tervola Kansalaisopiston toimintaa yhdessä 6. lukuvuosi YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

OPINTOJEN AARREARKKU

OPINTOJEN AARREARKKU Pieksämäen Seutuopisto OPINTOJEN AARREARKKU OPINTO-OPAS 2014-2015 1 LUKIJALLE Pieksämäen Seutuopisto Oppimisen iloa ja osaamista meidän kaikkien omasta opistosta! Kädessäsi on jälleen palkitun seutuopiston

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOKSISSA 2010

MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOKSISSA 2010 Janica Anderzén MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOKSISSA 2010 Raportit ja selvitykset 2011:14 Raportit ja selvitykset 2011:14 Janica Anderzén MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS VAPAAN SIVISTYSTYÖN

Lisätiedot

ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA KEVÄT 2015

ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA KEVÄT 2015 ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA KEVÄT 2015 Rovaniemen kansalaisopiston toimintaajatus Opisto kehittää ja toteuttaa laadukkaasti vapaatavoitteista ja ammatillista osaamista täydentäviä kursseja

Lisätiedot

Bror Ahlgrenin ja Eira Viitasen mietteitä (s. 2). Sivulla 7

Bror Ahlgrenin ja Eira Viitasen mietteitä (s. 2). Sivulla 7 1 Lohja Vihti Nummi-Pusula Sammatti Siuntio Karjalohja Hiiden Luukku Hiiden Opiston asiakaslehti 2010-2011 Uudet opettajat esittäytyvät! Tutustu atk-opettaja Eija Terävään ja taideaineiden ja liikunnan

Lisätiedot

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT 2 Somero-opisto on Someron kaupungin omistama vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Tl. Kosken kunta ja Someron kaupunki. YHTEYSTIEDOT Päätoimipaikka ja toimisto sijaitsevat

Lisätiedot

TERVETULOA JOKIHELMEN OPISTOON

TERVETULOA JOKIHELMEN OPISTOON TERVETULOA JOKIHELMEN OPISTOON Veeran päivänä 2008 Jokaisella meistä on piilossa olevia kykyjä, joita emme ole koskaan osanneet itsellemme toivoa. Jokaisella meistä on enemmän älykkyyttä kuin olemme koskaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. rehtorin tervehdys...4 Työkausi ja yhteystiedot...5 Kursseille ilmoittautuminen...6 Hyvä tietää...7. somero-opiston taidekoulu...

SISÄLLYSLUETTELO. rehtorin tervehdys...4 Työkausi ja yhteystiedot...5 Kursseille ilmoittautuminen...6 Hyvä tietää...7. somero-opiston taidekoulu... SISÄLLYSLUETTELO rehtorin tervehdys...4 Työkausi ja yhteystiedot...5 Kursseille ilmoittautuminen...6 Hyvä tietää...7 SOMERO...12 AVOIN YLIOPISTO...12 somero-opiston taidekoulu...16 LASTEN JA NUORTEN KURSSIT...18

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Opetusohjelma kevät 2015

Opetusohjelma kevät 2015 Laitila Uusikaupunki Pyhäranta Taivassalo Kustavi Vehmaa Opetusohjelma kevät 2015 Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin 2 Kevään aikataulut Kevätlukukausi sijoittuu ajalle 7.1.-30.6.2015. Talvilomalla

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Opintoneuvonta Kaikista opiskeluun liittyvistä asioista saa tietoja opiston rehtorilta ja kurssien opettajilta.

Opintoneuvonta Kaikista opiskeluun liittyvistä asioista saa tietoja opiston rehtorilta ja kurssien opettajilta. OPINTO-OHJELMA 2004-2005 Karkkilan työväenopisto Karkkilan työväenopisto on toiminut vuodesta 1925 alkaen yleissivistävää opetusta antavana aikuisoppilaitoksena. Opiston perustehtävänä on tarjota paikkakunnan

Lisätiedot

AURALAN SETLEMENTTI RY

AURALAN SETLEMENTTI RY Auralan Setlementti ry TOIMINTAKERTOMUS 2012 Auralan Setlementti ry:n toimintakertomuksessa on esitelty vuoden 2012 toimintamuotoja ja toimintaa sekä katseita vuoteen 2013. Kiitos Auralan monipuolisesta

Lisätiedot

ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA SYKSY 2015. Tölkkinipsulaukut

ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA SYKSY 2015. Tölkkinipsulaukut ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA SYKSY 2015 Tölkkinipsulaukut Rovaniemen kansalaisopiston toimintaajatus Opisto kehittää ja toteuttaa laadukkaasti vapaatavoitteista ja ammatillista osaamista täydentäviä

Lisätiedot