LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille"

Transkriptio

1 LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille

2 Tino-Taneli Tanttu, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Sari Kivimäki, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Katariina Tuunanen, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Janne Haarala, Hengitysliitto Johanna Salimäki, Suomen Apteekkariliitto Kuvat: Bjarke Strøm, Petteri Kivimäki, Studio Juha Sorri, Jiri Halttunen, Tino-Taneli Tanttu

3 Sisällys 1 Johdanto 4 2 Terveysliikunta 5 3 Terveysliikunta apteekkien kansanterveysohjelmissa 7 4 Liikkujan Apteekki Liikkujan Apteekki -hankkeen tausta Toimijat Tapoja edistää terveysliikuntaa apteekeissa Kokemuksia Liikkujan Apteekista Liikkujan Apteekki -toiminnan käynnistäminen Apteekki osana terveysliikunnan palveluketjua Testi - ja teemapäivien järjestäminen apteekissa Terveysliikunnan puheeksi ottaminen asiakastilanteessa Taloudellinen hyöty 20 5 Apteekki työpaikkana 21 6 Liikkujan Apteekin tasot 23 7 Liikunnan Käypä hoito -suositukset 26 8 Liikuntaneuvonnan palveluketju Liikkujan Apteekki -konseptissa Esimerkki Liikkujan Apteekki -konseptin liikuntaneuvontaketjusta Kommenttipuheenvuoro 29 9 Tietoa elintapasairauksista Liikunta ja metabolinen oireyhtymä Liikunta ja tyypin 2 diabetes Liikunta ja sepelvaltimotauti Liikunta ja hengityssairaudet Käytännön vinkkejä SLU-alueille 32 LÄHTEET 33 LINKIT 34 3

4 1 Johdanto Fyysisellä aktiivisuudella on tärkeä osa terveyden edistämisessä ja ylläpidossa. Suomalaisten riski sairastua keskeisiin kansansairauksiin on kasvanut viime vuosikymmenien aikana merkittävästi. Kansansairauksien yleistymisellä on suoranainen vaikutus mm. työkyvyttömyyteen, sairauskulujen räjähdysmäiseen kasvuun ja verokertymän vähentymiseen. Liikkumattomuudella ja ylipainolla on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Ne moninkertaistavat riskin sairastua muun muassa sepelvaltimotautiin, tyypin 2 diabetekseen ja kohonneeseen verenpaineeseen. Maailman terveysjärjestö WHO on todennut liikkumattomuuden olevan maailman neljänneksi yleisin syy ennenaikaiseen kuolemaan (WHO 2011). Suuri osa suomalaisista ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Liikkumaton turvautuu useammin terveyspalveluihin ja käy useammin lääkärissä kuin liikuntaa harrastava. Terveysliikuntaa on pyritty viemään ihmisten arkeen muun muassa liikkumisresepteillä ja liikunnan Käypä hoito -suositusten avulla. Suomalainen asioi apteekissa keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Asiakaskontakteja apteekeilla on vuositasolla miljoonaa (Suomen Apteekkariliitto 2005). Apteekki on luottamusta herättävä toimija ja tehokas kanava terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien tavoittamiseksi. Apteekkihenkilökunnalla on jokapäiväisessä asiakastyössään mahdollisuus vaikuttaa ihmisten liikuntatottumuksiin. Liikkumalla riittävästi on mahdollista ennaltaehkäistä useita sairauksia, ja liikunta tuo lisätehoa monien sairauksien lääkehoitoon. Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman, Suomen Apteekkariliiton, Hengitysliiton sekä Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n aluejärjestöjen yhteinen Liikkujan Apteekki -hanke pyrkii hyödyntämään apteekkien asiakaspotentiaalin nykyistä paremmin terveysliikunnan edistämisessä. Hankkeen päämääränä on sisällyttää terveysliikunta osaksi apteekkien kansanterveysohjelmia sekä tuoda terveysliikuntaa apteekkien arkeen ja osaksi asiakasneuvontatilanteita. Apteekkihenkilökunta on kokenut liikunnan kasvaneen roolin tuovan myös lisäarvoa apteekille. Apteekki voi olla liikuntaan suunnatun panostuksen myötä asiakkaitaan entistä paremmin palveleva liikeyritys. Liikkujan Apteekki on ainutlaatuinen toimintamalli, sillä se tuo ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti yhteen apteekit, kunnalliset terveysliikunnan toimijat ja toteuttajat sekä SLU-aluejärjestöt. Suomalaisilla kansanterveys- ja vammaisjärjestöillä on ympäri vuoden lukuisia teemapäiviä, joita apteekit voivat hyödyntää terveysliikunnan edistämisessä. Apteekeissa järjestettävät terveysliikuntaa käsittelevät testi- ja teemapäivät muistuttavat liikunnan merkityksestä ympäri vuoden. Apteekkien, liikuntajärjestöjen, urheiluseurojen sekä kaupungin liikunta- ja terveystoimen yhteistyöllä Liikkujan Apteekki -toiminnassa on saatu hyviä tuloksia tuomalla terveysliikunnan sanoma apteekin kautta suomalaisten arkeen. Tämän Liikkujan Apteekki -oppaan tarkoituksena on antaa tukea ja ideoita Liikkujan Apteekki -toiminnan aloittamiseen. Oppaassa kerrotaan hankkeen pilottivaiheen ( ) onnistuneista kokemuksista, toimivista käytännöistä, yhteistyömalleista ja terveysliikunnan näkymisestä apteekin jokapäiväisessä asiakastyössä. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti toimintaan mukaan lähteville SLU-aluejärjestöille, mutta myös apteekkihenkilökunta voi saada oppaasta ideoita Liikkujan Apteekki -toimintaan. 4

5 2 Terveysliikunta Terveysliikunnasta puhuttaessa käytetään usein termiä terveyttä edistävä liikunta. Käsitteillä tarkoitetaan käytännössä samaa asiaa. Terveyttä edistävän liikunnan kehittämistoimikunta (STM 2001) on määritellyt terveyttä edistävän liikunnan sellaiseksi fyysiseksi aktiivisuudeksi, joka tuottaa terveyttä hyvällä hyötysuhteella ja vähäisin vaaroin. Toisin sanoen kaikki fyysinen aktiivisuus huippu-urheilua ja hyvin kevyttä fyysistä aktiivisuutta lukuun ottamatta on terveysliikuntaa (Fogelholm ym. 2007). Liikunnan terveysvaikutuksista on saatu tutkimustietoa jo puolen vuosisadan ajan, mutta käsitys niistä vahvistui vasta 1990-luvulla. Samanaikaisesti tutkimustieto on antanut entistä tarkemman kuvan terveyshyötyjä tuottavan liikunnan erityispiirteistä. (STM 2001). Vaikka liikunnan terveysvaikutusten tutkimus on lisääntynyt, se ollut lähinnä sairauslähtöistä. Huomattava osa tutkimuksista on kohdistunut liikunnan puutteen tai vähäisen liikunnan merkitykseen ennenaikaisen kuolleisuuden ja eri sairauksien riskitekijänä. Tällä tavoin on voitu osoittaa kuolleisuuden tai sairastuvuuden riskin muuttuminen suhteessa eri määräiseen ja/tai laatuiseen liikuntaan ja erityisesti arvioida liikkumattomuuden merkitystä suhteessa muihin sairauksien riskitekijöihin. Tutkittu tieto osoittaa, että liikunnalla on selvä terveyttä edistävä merkitys. (STM 2001). Liikunnan vaikutukset eri ikävaiheissa Lapsilla ja nuorilla liikunta tukee kasvua ja kehitystä Aikuisilla liikunta ehkäisee erilaisia sairauksia Ikääntyvillä liikunta auttaa säilyttämään toimintakykyä Vanhuksilla liikunta voi turvata itsenäistä selviytymistä (U.S. Department of Health and Human Services, 2008.) 5

6 Terveysliikunnan suositukset Nykysuositusten mukaan vuotiaiden tulisi harrastaa viikoittain reipasta kestävyyskuntoa parantavaa liikuntaa yhteensä 2 h 30 min tai rasittavaa liikuntaa 1 h 15 min. Tämän lisäksi tulisi harrastaa lihaskuntoa kohentavaa ja liikehallintaa kehittävää liikuntaa kahdesti viikossa. (UKK-instituutti 2011). UKK-instituutti on myös julkaissut ikääntyneiden liikuntapiirakan, jossa korostuu lihaskunnon, liikehallinnan ja venyttelyn osuus (UKK-instituutti 2012). Vähimmäissuositukset ylittävällä liikunnalla on mahdollista lisätä saavutettavia terveyshyötyjä (Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä 2012). UKK-instituutin liikuntasuositus aikuisväestölle jakaa liikunnan kestävyyskuntoa sekä lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittävään fyysiseen aktiivisuuteen. 6

7 3 Terveysliikunta apteekkien kansanterveysohjelmissa Terveysliikunta linkittyy apteekkien toimintaan valtakunnallisten kansanterveysohjelmien kautta. Myös apteekit toteuttavat niitä osaltaan; apteekkariliitto on käynnistänyt apteekkien astma-, diabetes- ja sydänohjelmat, joilla edistetään yleisimpien kansansairauksien ehkäisyä ja hoitoa yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa. (Suomen Apteekkariliitto 2011). Valtakunnallinen astmaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettama astmatyöryhmä julkisti vuonna 1994 valtakunnallisen kokonaisohjelman astman aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi sekä yhteiskunnan taloudellisten kustannusten vähentämiseksi. Apteekit liittyivät valtakunnalliseen astmaohjelmaan vuonna 1997 omalla, edelleen jatkuvalla apteekkien astmaohjelmalla. (STM 1998). Vuodesta 2008 lähtien astmaohjelman osaksi on integroitu soveltuvilta osin kansallisen allergiaohjelman tavoitteet. Valtakunnallinen sydänohjelma Suomen ennätyksellisen korkean sydäntautikuolleisuuden vähentämiseksi perustettiin vuonna 1972 Pohjois-Karjala-projekti. Sydänliitto toteutti vuosina kokonaisstrategianaan Suomalaista sydänohjelmaa, jonka tavoitteena oli sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen sekä sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy tervein elintavoin. Apteekit olivat mukana suomalaisessa sydänohjelmassa sen alusta lähtien omalla sydänohjelmallaan. (Jungman 2012). Valtakunnallisessa sydänohjelmassa mukana oleviin apteekkeihin on nimetty yli 600 sydänyhdyshenkilöä. Valtakunnallinen diabetesohjelma Suomen Apteekkariliitto ja Diabetesliitto hyväksyivät vuonna 2001 Apteekkien diabetesohjelman, joka tukee osaltaan Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelman (DEHKO ) tavoitteiden toteutumista. Apteekkien diabetesohjelman tavoitteena on lisätä apteekkien ja muun terveydenhuollon sekä järjestöjen välistä yhteistyötä ja siten edistää diabeetikoiden hoidon onnistumista ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyä. Diabeetikon apteekkikäynnin yhteydessä tarjoutuu luonteva tilaisuus lääkehoitoa koskeviin kysymyksiin ja neuvontaan. (Hirvonen ym. 2005). Apteekkien diabetesohjelmassa mukana oleviin apteekkeihin on nimetty yli 600 diabetesyhdyshenkilöä. Yksi elämä -hankekokonaisuus Yksi elämä on Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama Aivoliitto ry:n, Suomen Diabetesliitto ry:n ja Suomen Sydänliitto ry:n hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on valtimoterveyden edistäminen. Yksi elämä sisältää useita osahankkeita, jotka ajoittuvat vuosille Hankkeen tarkoituksena on vaikuttaa kansalaisiin, yhteisöihin, terveydenhuoltoon ja koko yhteiskuntaan siten, että kansanterveys paranee. (Diabetesliitto 2012). 7

8 4 Liikkujan Apteekki 4.1 Liikkujan Apteekki -hankkeen tausta Liikkujan Apteekki -hankkeen suunnittelu alkoi vuonna Apteekkariliitolla on Hengitysliiton kanssa pitkä yhteinen perinne jokasyksyisen, kellojen talviaikaan siirtoon ajoittuvan Lisäaikaa liikunnalle - kampanjan toteuttamisessa. Liikkujan Apteekki -toiminnan käynnistivät KKI-ohjelma, Hengitysliitto ja Apteekkariliitto, ja hanke pilotoitiin vuosina Mukana oli yhteensä 15 pilottiapteekkia Satakunnasta, Varsinais-Suomesta ja Pohjois-Pohjanmaalta. KKI-ohjelman rahoittaman hankkeen käytännön toteutuksesta vastasivat Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry sekä Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry. Liikkujan Apteekki -hankkeen päämääränä on sisällyttää terveysliikunta osaksi apteekkien kansanterveysohjelmia sekä tuoda terveysliikuntaa apteekkien arkeen ja osaksi asiakasneuvontatilanteita. Liikkujan Apteekin tausta on yhteneväinen astma-, sydän- ja diabetesohjelmien kanssa; myös Liikkujan Apteekki -toiminnalla haetaan toimintamuotoja sairauksien ennaltaehkäisyyn, omahoitoon ja kuntoutukseen sekä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitoon. Liikkujan Apteekki -hankkeen tavoitteet ovat: Kehittää liikunnasta lisäarvo apteekin jo olemassa oleviin palveluihin. Vahvistaa henkilökunnan tietotaitoa liikunnan merkityksestä, liikuntaan liittyvistä työkaluista ja paikkakunnan liikuntapalveluista, joiden pariin asiakkaan voi ohjata. Motivoida apteekkeja ottamaan asiakaskontakteissa esille liikunnan merkitys elintapasairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Levittää Liikkujan Apteekki -konsepti valtakunnalliseksi. 4.2 Toimijat Liikkujan Apteekki toi ensimmäistä kertaa apteekit ja liikuntaa järjestävät tahot yhteistyöhön valtakunnallisesti. 8

9 Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma on valtakunnallinen ministeriöiden rahoittama toimintaohjelma. Sen tavoitteena on innostaa suomalaisia säännöllisen liikunnan pariin ja luoda eri puolille Suomea helposti lähestyttäviä liikuntapalveluja. Hengitysliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö. Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Suomen Apteekkariliitto edustaa yksityisiä, yrittäjävetoisia apteekkeja ja kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana suomalaista terveydenhuoltoa. SLU-aluejärjestöt toimivat liikunnan ja urheilun maakunnallisina kehittäjinä, kouluttajina, yhteistyötahoina ja edunvalvojina yhteistyössä SLU ry:n ja toimialojen kanssa. SLU-aluejärjestöt tukevat etenkin liikunnan ja urheilun paikallisyksiköitä sekä kehittävät alueella yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa lasten ja nuorten liikuntaharrastusta sekä aikuisten kunto- ja terveysliikuntaa. 4.3 Tapoja edistää terveysliikuntaa apteekeissa Liikkujan Apteekin pilottivaiheessa etsittiin erilaisia tapoja tuoda terveyttä edistävä liikunta osaksi apteekin jokapäiväistä asiakastyötä. Alla olevaan taulukkoon on koottu pilottivaiheen pohjalta hyväksi koetut tavat, mahdolliset haasteet ja keinot haasteiden voittamiseksi. Tavoite Haaste Toimenpide-ehdotus Kunnan liikuntatarjonnasta kertominen sekä kunnan liikuntamateriaalin ja esitteiden jakaminen apteekissa. Terveysliikuntamateriaalia on esillä apteekissa. Terveysliikunnan puheeksi ottaminen asiakastilanteissa. Yhteistyön lisääminen apteekin ja kunnan liikuntaja terveysalan toimijoiden Apteekkihenkilökunta ei tunne kunnan liikuntatarjontaa. Apteekissa ei ole terveysliikuntamateriaalia/henkilökunta ei ole tutustunut materiaaleihin eikä tunne niiden sisältöä. Apteekkihenkilökunta kokee liikunnan puheeksi ottamisen haasteelliseksi ja hankalaksi. Aiempaa yhteistyötä ei ole eivätkä toimijat tunne toisiaan. 9 Apteekin yhdyshenkilö kutsuu kunnan liikunnanohjaajan ja terveyskeskuksen fysioterapeutin 1 2 kertaa vuodessa apteekkiin, jolloin päivitetään liikuntatarjonta ja -materiaali sekä varmistetaan henkilökunnan tieto tarjonnasta. Apteekin liikuntayhdyshenkilö vastaa materiaalin tilaamisesta ja pitää henkilökunnan ajan tasalla materiaalien sisällöstä esimerkiksi kahvitaukoinfoilla. Liikunnan näkyvyyden lisääminen apteekissa, jolloin asiakkaat ovat tietoisia, että apteekin palveluvalikoimaan kuuluu myös terveysliikunta. Tällöin asiakas voi itse aloittaa keskustelun liikkumisestaan. SLU-alueen terveysliikunnan kehittäjän on hyvä tutustuttaa apteekin yhdyshenkilö ja kunnan liikunta- tai vapaa-aikatoimen ja

10 välillä. Liikkujan Apteekki -testipäivien ja -teemapäivien järjestäminen apteekissa. Liikuntahyllyn rakentaminen apteekkiin. Apteekin omat tai kunnan kanssa yhteistyössä toteuttamat liikuntakampanjat apteekin asiakkaille. Tapahtuman koordinointi on hankalaa ja vastuut epäselvät. Apteekeilla on rajallisesti tilaa. Apteekissa ei olla tietoisia paikallisista liikuntakampanjoista. sosiaali- ja terveystoimen työntekijät toisiinsa, minkä jälkeen apteekin ja kunnan yhteistyölle on paremmat edellytykset. Vastuualueet tulee sopia selkeiksi. Apteekissa on hyvä olla nimetty vastuuhenkilö (Liikkujan Apteekki -yhdyshenkilö), joka kutsuu mm. kansanterveysjärjestöjä mukaan. Liikuntahylly tulee rakentaa apteekin ehdoilla. Liikuntahyllyn voi korvata materiaalihyllyllä tai esitetelineellä. Syntyneen yhteistyön myötä kunta/slu-alue tiedottaa apteekkia paikallisista liikuntakampanjoista. 4.4 Kokemuksia Liikkujan Apteekista Liikkujan Apteekki -toiminnan käynnistäminen Pilottiapteekeissa päätöksen lähteä mukaan hankkeeseen tekivät ensisijaisesti apteekkarit. Liikkujan Apteekki -yhdyshenkilöksi valikoitui monessa tapauksessa apteekin astmayhdyshenkilö Apteekkariliiton ja Hengitysliiton vahvan yhteistyöhistorian ansiosta. Liikkujan Apteekki -toiminta on hyvä käynnistää aloituskokouksella, jonka kutsuu koolle SLU-aluejärjestön edustaja. Mukaan on syytä kutsua apteekkari, apteekin Liikkujan Apteekki -yhdyshenkilö sekä kunnan sosiaali-, terveys- ja/tai liikuntatoimen edustaja. Apteekit poikkeavat melko paljon toisistaan, mikä vaikuttaa Liikkujan Apteekki -toiminnan resursseihin ja panostukseen. Aloituskokouksen asialista Liikkujan Apteekin toiminta-ajatuksen esitteleminen Apteekin toiveiden kartoitus Apteekin ja kunnan sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö Apteekin ja liikuntatoimen yhteistyö Kansanterveysjärjestöt apteekin yhteistyökumppanina Toimenpidesuunnitelman laatiminen apteekki- ja kuntakohtaisesti 10

11 Liikkujan Apteekki -toiminnan suunnittelemiseksi SLU-aluejärjestö järjesti verkostotapaamisia, joissa keskusteltiin käytännön toimista sekä toimintamalleista. Verkostotapaamisiin kutsuttiin apteekin ja kunnan henkilökunnan lisäksi muita yhteistyötahoja, kuten järjestöjen ja seurojen edustajia. Tapaamisissa suunniteltiin teemapäiviä ja keskusteltiin asenneilmastosta Liikkujan Apteekki -toimintaa kohtaan. Toiminnan alussa tärkein rooli on ollut SLU-aluejärjestön terveysliikunnan kehittäjällä, mutta apteekin ja kunnan yhteistyön edetessä SLU-aluejärjestöjen rooli pienenee. Myös apteekkien oma aktiivisuus on tärkeää. Liikkujan Apteekki -yhdyshenkilöiden yhteydenpito lähikuntien yhdyshenkilöihin tuo varmasti uusia ajatuksia ja ideoita Liikkujan Apteekki -toiminnan kehittämiseksi. Uuden apteekin mukaantulo Mikä tahansa Suomen Apteekkariliittoon kuuluva apteekki voi olla Liikkujan Apteekki. Apteekit voivat tilata alkaen Liikkujan Apteekki -starttipaketin sähköpostitse Kunnossa kaiken ikää -ohjelmasta osoitteesta tilaukset(a)likes.fi. Tilauksen yhteydessä tulee mainita toimitus- ja laskutusosoite sekä puhelinnumero. Starttipaketin sisältö: Liikkujan Apteekki -raportti Liikkujan Apteekki -starttiopas uusille toimijoille Liikkujan Apteekki -julisteita Liikunta on Lääke -tiskikortteja sekä korttiteline Liikkujan Apteekki -asiakaskansio Merkiksi Liikkujan Apteekki -konseptiin kuulumisesta apteekki voi tilata Liikkujan Apteekki -ovitarran. Tarran voi tilata Apteekkariliitosta alkaen osoitteesta ulla.raappana-janis(a)apteekkariliitto.fi Apteekki osana terveysliikunnan palveluketjua Pilottivaiheessa mukana ollut Uudenkaupungin II Uusi apteekki on toimiva esimerkki yhteistyöstä kaupungin kanssa. Uudenkaupungin liikuntatoimen ylläpitämä liikuntaneuvola on palvellut kuntalaisia jo ennen Liikkujan Apteekki -hanketta. Apteekin mukaantulo on kuitenkin vahvistanut terveysliikunnan palveluketjua merkittävästi. Asiakaspalvelutilanteessa apteekkihenkilökunta neuvoo asiakkaitaan terveyttä edistävän liikunnan vaikutuksista ja kaupungissa tarjolla olevista matalankynnyksen liikuntaryhmistä. Apteekissa on esillä kaupungin liikuntakalenteri sekä terveysliikunta- ja painonhallintamateriaalia. Kun apteekin henkilökunnalla loppuu tietotaito neuvoa asiakasta, hänelle tarjotaan mahdollisuus kaupungin ylläpitämään liikuntaneuvontaan. Kaarinassa Liikkujan Apteekki -yhteistyö ulottuu kaupungin terveyskeskukseen: Kaarinan ylilääkäri esitteli Liikkujan Apteekki -toimintamallin terveyskeskuksen lääkäreille. Vastaanotolla lääkäri arvioi asiakkaan terveydentilan huomioiden liikunnan aloittamisen hyödyt ja riskit, minkä jälkeen hän lähettää asiakkaan liikuntaneuvojalle. Kaarinassa liikuntaneuvojina toimivat liikunnanohjaajat ja kaupungin fysioterapeutit. Liikuntaneuvojat ottavat asiakkaat vastaan joko apteekissa toiminnalle erikseen varatulla reseptitiskillä tai omassa työpisteessään. Apteekin asiakas voi varata henkilökohtaisen ajan maksuttomalle liikuntaneuvojalle myös apteekista. Kaarinan ylilääkärin 11

12 mukaan yhteistyö on hedelmällisintä sepelvaltimotautipotilaiden, korkeaa verenpainetta sairastavien ja tyypin 2 diabeteksen riskiryhmään kuuluvien kohdalla. Kaarinassa kaupungin liikunnanohjaaja käy kaksi kertaa vuodessa pitämässä apteekin henkilökunnalle infon kaupungin uusista liikuntaryhmistä sekä ajankohtaisista toiminnoista. Tämän ansiosta apteekkihenkilökunnalla on valmius kertoa asiakaspalvelutilanteessa kaupungin liikuntamahdollisuuksista. Liikkujan apteekki on Kaarinassa toimiva palveluketju, jossa jokainen osapuoli on sitoutunut toimintaan. 12

13 Kaarinan apteekki tiedottaa asiakkaalleen apteekin kautta toteutettavasta liikuntaneuvonnasta ja kannustaa kysymään lisätietoja apteekin henkilökunnalta. 13

14 4.4.3 Testi- ja teemapäivien järjestäminen apteekissa Apteekki mielletään luottamusta herättäväksi tahoksi. Liikunnan esille tuominen on kuitenkin apteekeissa uutta, ja Liikkujan Apteekki -toimintamalli herätti aluksi epäilyksiä siitä, kuuluvatko terveysliikunta tai kunnan liikuntaneuvonnasta kertominen apteekkiin. Epäilykset vähenivät, kun apteekeissa järjestettiin Liikkujan Apteekki -testipäiviä ja -teemapäiviä. Tapahtumat olivat suosittuja, ja niihin osallistuneiden asiakkaiden määrä ylitti odotukset. Hankkeen pilottivaiheen aikana apteekeissa järjestettiin 37 testi- ja teemapäivää, joihin osallistui yhteensä henkilöä. Apteekeissa järjestetyissä tapahtumissa oli useimmiten mukana kunnan liikuntatoimi, kansanterveysjärjestöjä ja SLU-aluejärjestö. Liikkujan Apteekki -tapahtumat ovat olleet monen toimijan yhteistyön tulos. Pilottivaihe osoitti, että teemapäivien kautta terveysliikunta tehdään asiakkaille tutuksi osaksi apteekin toimintaa ja samalla henkilökuntaa innostetaan terveysliikunnan edistämiseen. Myös yhteistyökumppaneiden saaminen mukaan tapahtumaan koettiin helpoksi. Tapahtumaa suunniteltaessa on hyvä sopia tarkka työnjako. Alla olevaan taulukkoon on listattu pilottivaiheessa toimivaksi todetut vastuualueet. Apteekki Tapahtuman markkinointi: lehti- ja radiomainonta, esitteiden jako apteekissa ennen tapahtumaa Apteekin sisustaminen liikuntahenkisesti Apteekkihenkilökunnan valmistaminen tapahtumaan, muun muassa tutustumalla kunnan liikuntatarjottimiin SLU-aluejärjestö Tapahtuman koordinointi InBody-kehonkoostumusmittaukset ja palautetilaisuudet Lehdistötiedotteiden tekeminen Yhteistyötahojen koolle kutsuminen Kunnan liikuntatoimi Kunnan liikuntatarjonnan esitteleminen, matalankynnyksen liikuntaryhmät sekä lähiliikuntapaikat Varmistaa apteekkihenkilökunnan valmiuden kertoa kunnan liikuntatarjonnasta myös tapahtuman jälkeen UKK-kävelytestin järjestäminen apteekin asiakkaille Kansanterveysjärjestöt (potilasjärjestöt) Oman järjestön toiminnasta kertominen Terveyskuntotestien tekeminen, esimerkiksi kolesteroli-, verenpaineja keuhkomittaukset Muut yritykset Terveys- ja liikunta-aiheisten tuotteiden markkinointi 14

15 Testi- ja teemapäivien vauhdittamiseksi ja tietoisuuden leviämiseksi järjestettiin muun muassa Raumalla ja Eurajoella avoin luento. Raumalla Liikunta on lääke -luento ja Eurajoella kunnan oman terveysliikuntahankkeen kanssa yhteistyössä järjestetty Syö hyvin helposti -luento toteutettiin päivää ennen tapahtumaa. Yleisöluennot varmistivat myös SLU-aluejärjestön lähettämän lehdistötiedotteen läpimenon mediassa. Pilottivaiheen aikana pelkästään Varsinais-Suomessa Liikkujan Apteekista uutisoitiin televisiossa, radiossa ja lehdissä yhteensä 43 kertaa. Osa Liikkujan Apteekki -hankkeen tiedotusta olivat myös liikuntahaasteet. Raumalla ja Eurajoella liikuntahaaste lähetettiin viidelle alueellisesti merkittävälle julkisuuden henkilölle. Paikallislehti Kaarinassa ja Raumalla saatiin aloittamaan juttusarja, jossa käytiin läpi haastettujen henkiöiden suhdetta liikuntaan. 15

16 16

17 17

18 4.4.4 Terveysliikunnan puheeksi ottaminen asiakastilanteessa Apteekkihenkilökunta koki terveysliikunnan puheeksi ottamisen haastavaksi. Myös asiakkaan suhtautuminen aiheeseen arvelutti henkilökuntaa. Huonosti toteutetulla liikunnan esille ottamisella pelättiin sekaantumista asiakkaan yksityisasioihin. Pilottivaiheen aikana apteekkihenkilökunnalle järjestettiin koulutusta terveysliikunnan puheeksi ottamisesta asiakastilanteessa. Koulutuksen tavoitteena oli löytää tapoja lähestyä asiakasta liikuntaan liittyvissä kysymyksissä. Monet kuitenkin kokivat, että oikeaa tapaa ei löydy hetkessä, vaan se vaatii harjoittelua. Asiakastilanne ja liikunnan esille ottaminen on aina yksilöllistä. Niihin vaikuttavat paitsi asiakkaan erityistarpeet ja sairaudet myös apteekkihenkilökunnan erilaiset toimintatavat sekä ammatillinen rooli. Apteekkihenkilökunta koki, että liikunnasta on helpointa puhua asiakkaan tullessa ostamaan laihdutus-, painonpudotus- tai reseptilääkkeitä sairauteen, jonka lääkehoitoon liikunta tuo lisätehoa. Lisäksi terveysliikunnasta keskustelemista helpotti liikunnan näkyvyys apteekeissa. Esitteet, liikuntamateriaalit ja julisteet ovat tärkeitä asiakkaan ajatuksien herättäjiä. Julisteessa tulee ilmetä selkeästi, että asiakas voi kysyä apteekkihenkilökunnalta apua tai lisätietoa liikuntaan liittyvissä asioissa. Yksi tapa saada terveysliikunnalle näkyvyyttä sekä apteekille mahdollista lisämyyntiä on liikuntahylly. Apteekin liikuntahylly Liikuntahyllylle ei ole yhtä oikeaa mallia. Apteekki arvioi omat tilansa ja rakentaa sen kokoisen liikuntahyllyn, mitä tilat antavat myöden. Mikäli apteekissa ei ole riittävästi tilaa liikuntahyllylle, sen voi korvata materiaalihyllyllä tai esitetelineellä. Kaarinan apteekin liikuntahyllystä löytyy mm. kävelysauvoja, proteiinipatukoita, juoksusukkia, tuolijumppareita, askelmittareita sekä ilmaista KKI-materiaalia. Asiakkaat ovat löytäneet liikuntahyllyn, joka sijaitsee laihdutushyllyn vieressä. Huomion kiinnittää viimeistään hyllyn päällä oleva video tuolijumpparin käytöstä. Kaarinan apteekin liikuntahylly on koettu toimivaksi. 18

19 Loimaan apteekin materiaalihylly Nikotiinivierotus on saanut apteekissa hyllyn ja otsalaudan voisiko liikuntahylly olla seuraava? 19

20 4.4.5 Taloudellinen hyöty Pilottivaiheessa Liikkujan Apteekki ei tuonut lisätuloja apteekeille. Vaikka apteekki on taloudellista tulosta tavoitteleva yritys, koettiin Liikkujan Apteekki -toiminta tärkeäksi sen positiivisen imagon vuoksi. Apteekeissa ollaan siirtymässä monipuolisempaan asiakasneuvontaan. Pilottivaiheessa nousi vahvasti esille, että apteekkien kasvavan kilpailun ja viitehintajärjestelmän käyttöönoton seurauksena tapahtuneen lääkkeiden hintojen laskun myötä apteekin tarvitsee löytää uusia tapoja palvella asiakkaitaan entistä monipuolisemmin. Liikunnan esilletuomisen uskottiin vaikuttavan lopulta myös apteekin kassavirtaan myönteisesti. 20

21 5 Apteekki työpaikkana Apteekkihenkilökunnan erilaiset toimenkuvat ja rajoitukset esimerkiksi lääkeneuvonnan antamisessa voivat olla vieraita liikunta-alan työntekijälle. Erilaisista työnkuvista huolimatta on tärkeää, että apteekin koko henkilökunta on tietoinen Liikkujan Apteekki -toiminnasta. Pilottivaiheessa kävi hyvin ilmi, että liikunnan huomioiminen apteekissa ja sen jokapäiväisessä asiakaspalvelutyössä toteutuu useammin, kun koko henkilökunta on asian takana. Apteekkari - Apteekkari on työpaikkansa esimies, joka huolehtii henkilökunnan hyvinvoinnista ja ammattitaidosta sekä järjestää lisäkoulutusmahdollisuuksia. Asiakaspalvelutyö, henkilökunnan osaamistaso ja apteekin talous ovat apteekkarin vastuulla. - Apteekkariksi ryhtyminen edellyttää proviisorin tutkintoa. Proviisori - Proviisori on lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija. Apteekissa proviisori osallistuu farmaseuttien tavoin asiakaspalveluun, mutta pääpaino on esimies- ja suunnittelutehtävissä. - Proviisori toimii apteekkarin alaisena ja apteekin henkilökunnan esimiehenä tukien heitä ongelmatilanteissa. Proviisori suunnittelee yhdessä apteekkarin kanssa apteekin toimintaa ja sen kehittämistä. - Proviisorilla on usein vastuuta liikkeenjohdon ja markkinoinnin tehtävissä sekä henkilöstöasioissa. Töiden organisointi ja henkilökunnan koulutus sekä neuvottelut yhteistyökumppaneiden kanssa kuuluvat tyypillisesti proviisorin työtehtäviin. Farmaseutti - Lääkeneuvonta apteekissa edellyttää korkeakoulututkinnon tuomaa vankkaa tietoa lääkeaineista ja niiden lukuisista vaikutuksista ihmiseen sekä taitoa soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön. - Apteekkityön ammattilaisena farmaseutti kertoo asiakkaalle, kuinka lääke vaikuttaa, ja varoittaa eri lääkkeiden yhteensopimattomuudesta ja mahdollisista haittavaikutuksista. Farmaseutti myös neuvoo, kuinka lääkettä tulisi käyttää ja säilyttää turvallisesti. Farmaseutti on asiakkaalle tärkeä puolueettoman lääketiedon jalostaja ja tulkki, joka osaa selittää asiat selkeästi ja maallikon kielellä. - Farmaseutti toimii myös kouluttajana. Apteekissa voi erikoistua johonkin erityisalueeseen, vaikkapa diabeteksen tai astman hoitoon. Erityisosaaja tekee yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja kouluttaa työtovereitaan. Näin varmistetaan, että koko tiimin asiantuntemus on aina ajan tasalla. - Työssä toimitaan tärkeänä lenkkinä ihmisten sairauksien hoidossa ja terveyden edistämisessä. Farmaseutin tulee osata kuunnella asiakkaita ja auttaa heitä asiantuntevasti ja kokonaisvaltaisesti terveydellisissä ongelmissa. Lääketeknikko - Lääketeknikot huolehtivat muun muassa apteekin lääkevarastosta ja tietotekniikkaan liittyvistä tehtävistä. - Lääketeknikon tehtävänä on lääkkeiden tilaaminen, saapuvan tavaran vastaanottaminen ja paikalleen vieminen. Myös erilaiset toimistotyöt, kuten laskutus ja asiakirjojen arkistointi tai kampanjailmoitusten laatiminen, kuuluvat lääketeknikon tehtäviin. - Monissa apteekeissa lääketeknikko rahastaa kassalla ja somistaa näyteikkunat. 21

22 Sairaanhoitajat, kosmetologit ym. - Apteekeissa voi työskennellä myös muiden ammattialojen edustajia muissa kuin farmaseuttisissa tehtävissä. He voivat antaa asiakkaille neuvoja ei-lääkkeellisistä tuotteista, kuten haavanhoitotuotteista ja kosmeettisista valmisteista. - Apteekeissa työskentelevät sairaanhoitajat saattavat myös tehdä joitakin mittauksia (esim. verenpainemittaus, verensokerimittaus) ja antaa rokotuksia, mikäli mittaukset tai tietyt terveyspalvelut kuuluvat apteekin valikoimiin ja niille on hankittu asianomaiset luvat. Esimerkki apteekkihenkilökunnan rooleista Liikkujan Apteekki -toiminnassa Apteekkari Tekee yhdessä muun henkilökunnan kanssa päätöksen lähteä mukaan Liikkujan Apteekiksi. Liikkujan Apteekki -yhdyshenkilö Esimerkiksi proviisori tai farmaseutti, kuten apteekin kansanterveysohjelman yhdyshenkilö, tai muu liikunnasta innostunut asiakaspalveluhenkilö, jonka yleensä apteekkari on velvoittanut hoitamaan Liikkujan Apteekki -toimintaan liittyvät käytännön asiat. Hoitaa käytännön asiat, esimerkiksi sopii teemapäivistä, tilaa terveysliikuntamateriaalin, pitää yhteyttä paikallisiin toimijoihin sekä informoi henkilökuntaa. Kokemuksen mukaan toiminta on aktiivisempaa, kun yhdyshenkilöitä on kaksi. Sairaanhoitaja Voi toimia liikuntaneuvontaa antavana erikoisosaajana Liikkujan Apteekissa. Myös sairaanhoitaja voi olla hyvä vaihtoehto yhdyshenkilöksi. Muu henkilökunta On tärkeää, että koko henkilökunta tietää Liikkujan Apteekki -toimintaperiaatteen ja osaa antaa asiakkaille sopivaa terveysliikuntamateriaalia. Apteekkariyhdistyksen koulutusvastaavan toiminta Suomessa toimii kymmenen alueellista apteekkariyhdistystä tiiviissä yhteistyössä Suomen Apteekkariliiton kanssa. Apteekkariyhdistykset nimeävät jäsenistönsä keskuudesta koulutusvastaavan, jonka tehtävänä on järjestää ja koordinoida oman alueensa apteekeille suunnattuja koulutuksia. Lisäksi koulutusvastaavat välittävät tietoa koulutustilaisuuksista ja edistävät apteekkihenkilökunnan ammatillista kehittymistä. Toimenkuva voi vaihdella hieman yhdistyksittäin. Koulutusvastaavat voivat toimia yhteistyökumppanina Liikkujan Apteekki -toimintaan liittyviä koulutustapahtumia tai verkostotapaamisia järjestettäessä ja niistä tiedotettaessa. Oman alueen koulutusvastaavan yhteystiedot voi tarvittaessa pyytää Apteekkariliitosta. 22

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Lisätiedot

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA LIIKKUMISLÄHETE ASIAKASKAAVAKE (malli). LIIKUNTASUOSITUKSET LAPSET JA NUORET AIKUISET LIIKKUMISLÄHETE OPAS *

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 OSALLISTUJAT Viimeisin Energiatesti 1.8.2014 +0% 100% Energiatestiin kutsuttiin 10 henkilöä, joista testiin osallistui 10. Osallistumisprosentti oli 100 %. Osallistumisprosentin

Lisätiedot

Palveluketju paperilla ja käytännössä. Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Helsinki Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitto ry

Palveluketju paperilla ja käytännössä. Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Helsinki Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitto ry Palveluketju paperilla ja käytännössä Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Helsinki Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitto ry Hengitysliitto Edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

TerveysInfo. Kulje viisaasti Juliste. hyötyliikunta

TerveysInfo. Kulje viisaasti Juliste. hyötyliikunta TerveysInfo hyötyliikunta Arviointi avuksi : vahvista tervysliikunnan yhteistyötä Liikuntaneuvonnan ja terveysliikuntapalvelujen yhteisen arvioinnin avulla voidaan edistää saumattoman palveluketjun toimintaa.

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle 2 3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sinua sairautesi seurannassa ja antaa lisäksi tietoa sinua hoitavalle hoitohenkilökunnalle hoitotasapainostasi.

Lisätiedot

Liikuntasuositus: Liikuntapiirakka. Liikuntapiirakan käyttö arvioinnin ja suunnittelun apuvälineenä

Liikuntasuositus: Liikuntapiirakka. Liikuntapiirakan käyttö arvioinnin ja suunnittelun apuvälineenä Liikuntasuositus: Liikuntapiirakka Liikuntapiirakan käyttö arvioinnin ja suunnittelun apuvälineenä Terveysliikuntasuositukset UKK-instituutin Liikuntapiirakka julkaistiin alun perin vuonna 2004. Yhdysvaltain

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008 Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008 Hallitusohjelman mukaan politiikkaohjelmassa on kiinnitettävä huomiota: Terveyden edistämisen rakenteiden kehittämiseen

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Palveluketju liikkumaan ja kohta aktiivisempaa elämäntapaa Liikuntaneuvonta osaksi

Lisätiedot

Tino-Taneli Tanttu terveysliikunnan kehittäjä Lounais-Suomen liikunta ja Urheilu ry

Tino-Taneli Tanttu terveysliikunnan kehittäjä Lounais-Suomen liikunta ja Urheilu ry Tino-Taneli Tanttu terveysliikunnan kehittäjä Lounais-Suomen liikunta ja Urheilu ry Tausta ja tarve Mistä liikuntaneuvonnassa on kyse Liikunnan palveluketju prosessin kuvaus Kohderyhmä Tulokset Liikuntaneuvonnan

Lisätiedot

Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma

Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma Johanna Kujala Puh. 040 574 1922 johanna.kujala@suomentule.fi Innovaatio-projektin esittely, kevät 2014 Metropolia, Bulevardi 31, 24.1.2014 Vastuuopettaja: Mirka

Lisätiedot

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi Liikkuva koulu hanke Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina 2010-2012 koulupäivän liikunnallistamiseksi Havaintoja ja uutisia ympäröivästä maailmasta Liikkumattomuus vie hyödyn

Lisätiedot

Hoitokäytännöt muuttuneet. WHO Global Health Report. Makuuttamisesta pompottamiseen, potilaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen

Hoitokäytännöt muuttuneet. WHO Global Health Report. Makuuttamisesta pompottamiseen, potilaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen Hoitokäytännöt muuttuneet Makuuttamisesta pompottamiseen, potilaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen Leikkauksen jälkeisen mobilisaation varhaistaminen Vammojen aktiivisempi hoito Harri Helajärvi, LL (väit.)

Lisätiedot

Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka

Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka Jyrki Komulainen Ohjelmajohtaja, dosentti Kunnossa kaiken ikää (KKI) ohjelma Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Maakunnallinen liikuntaneuvonta

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle.

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle. TerveysInfo lihavuus Berliininmunkki ja muita kirjoituksia painonhallinnasta Hercule Poirot laihduttaa, Lihavan mieli, Piiloliikunta sekä muut hauskasti nimetyt kirjoitukset kertovat monipuolisesti ihmisen

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

ArtsEgual Musiikkitalo Tuija Brax

ArtsEgual Musiikkitalo Tuija Brax ArtsEgual 4.10. 2016 Musiikkitalo Tuija Brax MIKÄ YKSI ELÄMÄ Ainutlaatuinen yhteistyö: Aivoliitto, Diabetesliitto ja Sydänliitto valtimoterveyden puolesta Valtimosairaudet koskettavat joka viidettä suomalaista

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 1 Lukuisista ikääntymisen myötä tapahtuvista muutoksista huolimatta ikääntyneet ovat terveempiä

Lisätiedot

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Oulu 26.1.2016 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma 1. Palveluketju liikkumaan ja kohti aktiivisempaa elämäntapaa 2. Liikuntaneuvontaprosessin

Lisätiedot

LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA

LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Vapaa-aikapalvelut 19.10.2015 PL 50 21531 PAIMIO LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä Väestön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vähäisyys aiheuttaa merkittäviä ja yhä kasvavia

Lisätiedot

TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa.

TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa. Suomalaisten miesten aktivoimiseksi. TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa. Testitulosten yhteenveto Miten tulkitsen kuntoluokkia? Kuntoluokitus

Lisätiedot

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku 3.12.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma 1. Palveluketju liikkumaan ja kohti aktiivisempaa elämäntapaa 2. Liikuntaneuvonnan

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila 28.10.2016 Sydänliiton kuntoutus Voimavarojen tukeminen -ideologia kautta linjan Vertaistuki, kokemuskouluttajat Verkkokuntoutus, pilotti 2015 SOPE 80-100 kurssia

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä Metropolia Ammattikorkeakoulu Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulu tutkinto Kajsa Sten, optometristi Mikä on NÄKY? NÄKY on Ikääntyneen

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

ENERGIAINDEKSI

ENERGIAINDEKSI ENERGIAINDEKSI 02.04.2015 Essi Esimerkki 2h 33min 12h 53min Energiaindeksisi on erittäin hyvä! Hyvä fyysinen kuntosi antaa sinulle energiaa sekä tehokkaaseen työpäivään että virkistävään vapaa-aikaan.

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA Kevätpäivän tasaus Kajaani 21.3.2011 Juha Rehula Puheenjohtaja, Kuntoliikuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeri Suomen Kuntoliikuntaliitto ry 1 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste Helsinki 21.-22.4.2015 Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset Semppi-piste - Liikuntaneuvonta Terveysliikunta Ikääntyminen ja tasapaino

Lisätiedot

HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus

HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI 29.4.2010 Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus HANKEORGANISAATIO Tekes: Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju toimivaksi

Liikunnan palveluketju toimivaksi Osaamista terveysliikunnan edistämiseen Liikunnan palveluketju toimivaksi Lähettäminen/ohjaus palveluiden piiriin Ei tämä kivi, eikä tuo, tee yksin sillan kaarta. Sen tekevät ne yhdessä ja niiden muodostama

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Aikuisliikunta seuroissa Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Kyselyyn vastanneet Vastanneita kaikilta alueilta, yhteensä 276 kpl Suurin jäsenmäärä vastanneiden edustamissa seuroissa Millaista

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista

Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista Lapin Matkailuparlamentti Rovaniemi 24.-25.9.2014 Joel Erkkonen Erikoissuunnittelija Kuvittele uusi lääke, joka pitäisi sinut aktiivisempana ja terveempänä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä. Liikunnan palveluketju. Järvenpään kaupunki

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä. Liikunnan palveluketju. Järvenpään kaupunki Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä Liikunnan palveluketju Järvenpään kaupunki 5.1.2017 Liikunnan palveluketju Järvenpäässä Liikunta osana hoitopolkua -prosessi Asiakkaan ohjaus palveluketjussa

Lisätiedot

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Sami Kalaja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kuntotestauspäivät 2015 Kisakallio OPS2016 Käyttöönotto lukuvuoden 2016 alusta Keskiössä

Lisätiedot

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutus tarjoaa Kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta diabeetikoille asiakaslähtöistä hoidonohjausta

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta.

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta. TerveysInfo Ta hand om din hjärna En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är risken att du drabbas. Vad kan du göra för att minska risken

Lisätiedot

Uutta kansanliikettä synnyttämässä

Uutta kansanliikettä synnyttämässä Uutta kansanliikettä synnyttämässä Yksi elämä pähkinänkuoressa Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton Yksi elämä -hankkeet edistävät valtimoterveyttä. Kyseessä on ainutlaatuinen kolmen kansalaisjärjestön

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON. Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista

ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON. Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista Pirjo Ilanne-Parikka, sisätautien el, diabeteslääkäri ylilääkäri, Diabetesliitto

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

TerveysInfo. Kulje viisaasti Juliste

TerveysInfo. Kulje viisaasti Juliste TerveysInfo työmatkat KKI työmatkaliikkumis KKI työmatkaliikkumis kannustaa työmatkojen kulkemiseen pyörällä ja kävellen. Työmatkojen kulkeminen fyysisesti aktiivisesti kannattaa, koska työmatka toistuu

Lisätiedot

TerveysInfo. Hetkien hiljainen muisti Rentoutumista, metaforia ja musiikkia

TerveysInfo. Hetkien hiljainen muisti Rentoutumista, metaforia ja musiikkia TerveysInfo 55+ liikunnasta elinvoimaa Power Point esitys tukee ikääntyvän työntekijän hyvinvointia ja vahvistaa voimavaroja tulevia eläkevuosia varten. Käsittelee etenkin liikuntaa ja lyhyesti myös muita

Lisätiedot

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli Terveempi Itä-Suomihanke Ilomantsin malli Vikkelä-hanke Terveempi Itä-Suomi- hankkeen (TERVIS) pohjalta toteutettava Ilomantsin malli, VIKKELÄ- hanke. Painottuu Ilomantsin kunnan alueella lapsiperheiden

Lisätiedot

Mitä ikääntyessä tapahtuu?

Mitä ikääntyessä tapahtuu? Mitä ikääntyessä tapahtuu? Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, kehonkoostumus Joni Keisala ODL Liikuntaklinikka Hormonitoiminta Endokriininen järjestelmä Hormonaalinen toiminta perustuu elimiin ja kudoksiin,

Lisätiedot

Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana. 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke

Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana. 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke asiakastapaaminen kestää ehkä 30-60 min x 2/ vuosi // miten

Lisätiedot

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Liikkuva koulu -ohjelma Valtakunnallinen ohjelma, hallitusohjelman kärkihanke: VN: Tunti liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään.

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Järjestösuunnittelija Kati Multanen, Suomen Diabetesliitto ry Puheenjohtaja Saija Hurme, Loimaan Seudun Diabetesyhdistys ry Dehko-päivät 31.1.2011 Omahoidon tuki yhteistyö

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit

Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit Voimaa vanhuuteen -ohjelma 2012: Liikuntaryhmän laatukriteerit Liikuntaryhmän laatukriteerit Laatukriteerit on tarkoitettu

Lisätiedot

TerveysInfo. Jalan ja pyörällä

TerveysInfo. Jalan ja pyörällä TerveysInfo kävely Aitakävelykoulu Aitakävely on levinnyt yleisurheilusta monen muun urheilulajin käyttöön, kun on huomattu harjoitteiden mahdollisuudet erityisesti lantion seudun liikkuvuuden, yleisen

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Biohakkerointi terveyden ja suorituskyvyn optimointia

Biohakkerointi terveyden ja suorituskyvyn optimointia Biohakkerointi terveyden ja suorituskyvyn optimointia Liikuntalääketieteenpäivät 5.11.2015 Ville Vesterinen, LitM Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Mitä biohakkerointi on? Biohakkerointi ymmärretään

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

TerveysInfo. fyysinen kunto

TerveysInfo. fyysinen kunto TerveysInfo fyysinen kunto Arviointi avuksi : vahvista tervysliikunnan yhteistyötä Liikuntaneuvonnan ja terveysliikuntapalvelujen yhteisen arvioinnin avulla voidaan edistää saumattoman palveluketjun toimintaa.

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012. Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen

TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012. Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012 Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen 1 Lappeenrannan työterveys ry perustettu v. 1975 Suomen Työterveys ry:n jäsen Toimii non-profit periaatteella Yritysasiakkaita

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011 Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Minun tieni Siksi tahtoisin sanoa sinulle, joka hoidat omaistasi. Rakasta häntä Niin paljon, että rakastat

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson LAPSET JA LIIKUNTA Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari 20.11.2007 Teemu Japisson Lasten ja nuorten osalta terveyttä edistävä liikunta kiteytyy päivittäisen liikunnan

Lisätiedot

ristön terveysriskien ehkäisy

ristön terveysriskien ehkäisy Kylmän n ja kuuman ympärist ristön terveysriskien ehkäisy yksikön johtaja Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Terveyden edistäminen Projektin tarkoitus Projektin päämäärä on estää ja vähentää

Lisätiedot

Ikääntyneiden liikuntasuositus

Ikääntyneiden liikuntasuositus Ikääntyneiden liikuntasuositus FT, ft Saija Karinkanta 20.11.2012 1 LIIKUNTASUOSITUKSET Nelson ME et al. Physical Activity and Public Health in Older Adults: Recommendation from the American College of

Lisätiedot

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Miksi Voimaa vanhuuteen -ohjelma? Tiedetään, että Liikkumiskyvyn ongelmat, muistisairaudet, alakulo ja yksinäisyys jouduttavat koti- tai laitoshoitoon siirtymistä

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Aktiivisuusmittari* Tulokset palvelevat myös työterveyshuoltoa ja yhteenvetojen muodossa koko organisaatiota.

Aktiivisuusmittari* Tulokset palvelevat myös työterveyshuoltoa ja yhteenvetojen muodossa koko organisaatiota. Istumisammatit yleistyvät ja vapaa-ajalla ollaan paikallaan entistä enemmän. Uusien tutkimustulosten valossa istuminen ja liikkumattomuus voikin olla suurempi terveysriski kuin se, että arjesta puuttuu

Lisätiedot

Kaatumis-ja osteoporoosiklinikka kaatumisia ja murtumia ehkäisemässä Näin meillä - seminaari 16.9.2014 Iiris Salomaa ft AMK - Kaatumistapaturmat ja murtumat - Ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus - IKINÄ

Lisätiedot

YKSI ELÄMÄ LUPAA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KAIKILLE

YKSI ELÄMÄ LUPAA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KAIKILLE YKSI ELÄMÄ LUPAA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KAIKILLE Yhteisöllinen toimintatapa nojaa kuuntelemiseen Kuuntele Päätä Äly (BI) Opi Yritä, sitouta HEITÄ TAVOITTELEMME KANSALAISET 1. Ruuhkavuosien kiireessä 2. Elämänhallinnan

Lisätiedot

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Kärkihankkeen avustusresurssi 21miljoona kolmen vuoden ajan (7 miljoonaa/vuosi) Seuraava haku aukeaa kunnille 23.1-10.3.2017 Antti Blom

Lisätiedot

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi Liikkuva koulu hanke Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina 2010-2012 koulupäivän liikunnallistamiseksi Liikunnan ja liikkumattomuuden merkitykset laajasti esillä myös mediassa

Lisätiedot

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Annele Urtamo ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri

Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Esityksen sisältö Tuorein tieto lasten ja nuorten liikunnan tilasta Havaintoja lasten ja nuorten liikunnan

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Kannustaa. Kehittää. Kouluttaa

Kannustaa. Kehittää. Kouluttaa Kannustaa Kehittää Kouluttaa Perustettu 3.12.1994 Maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis, yhteistyö ja palvelujärjestö. Jäseninä ovat Kainuun kunnat, valtaosa urheiluseuroista monia maakunnalliset

Lisätiedot