LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille"

Transkriptio

1 LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille

2 Tino-Taneli Tanttu, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Sari Kivimäki, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Katariina Tuunanen, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Janne Haarala, Hengitysliitto Johanna Salimäki, Suomen Apteekkariliitto Kuvat: Bjarke Strøm, Petteri Kivimäki, Studio Juha Sorri, Jiri Halttunen, Tino-Taneli Tanttu

3 Sisällys 1 Johdanto 4 2 Terveysliikunta 5 3 Terveysliikunta apteekkien kansanterveysohjelmissa 7 4 Liikkujan Apteekki Liikkujan Apteekki -hankkeen tausta Toimijat Tapoja edistää terveysliikuntaa apteekeissa Kokemuksia Liikkujan Apteekista Liikkujan Apteekki -toiminnan käynnistäminen Apteekki osana terveysliikunnan palveluketjua Testi - ja teemapäivien järjestäminen apteekissa Terveysliikunnan puheeksi ottaminen asiakastilanteessa Taloudellinen hyöty 20 5 Apteekki työpaikkana 21 6 Liikkujan Apteekin tasot 23 7 Liikunnan Käypä hoito -suositukset 26 8 Liikuntaneuvonnan palveluketju Liikkujan Apteekki -konseptissa Esimerkki Liikkujan Apteekki -konseptin liikuntaneuvontaketjusta Kommenttipuheenvuoro 29 9 Tietoa elintapasairauksista Liikunta ja metabolinen oireyhtymä Liikunta ja tyypin 2 diabetes Liikunta ja sepelvaltimotauti Liikunta ja hengityssairaudet Käytännön vinkkejä SLU-alueille 32 LÄHTEET 33 LINKIT 34 3

4 1 Johdanto Fyysisellä aktiivisuudella on tärkeä osa terveyden edistämisessä ja ylläpidossa. Suomalaisten riski sairastua keskeisiin kansansairauksiin on kasvanut viime vuosikymmenien aikana merkittävästi. Kansansairauksien yleistymisellä on suoranainen vaikutus mm. työkyvyttömyyteen, sairauskulujen räjähdysmäiseen kasvuun ja verokertymän vähentymiseen. Liikkumattomuudella ja ylipainolla on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Ne moninkertaistavat riskin sairastua muun muassa sepelvaltimotautiin, tyypin 2 diabetekseen ja kohonneeseen verenpaineeseen. Maailman terveysjärjestö WHO on todennut liikkumattomuuden olevan maailman neljänneksi yleisin syy ennenaikaiseen kuolemaan (WHO 2011). Suuri osa suomalaisista ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Liikkumaton turvautuu useammin terveyspalveluihin ja käy useammin lääkärissä kuin liikuntaa harrastava. Terveysliikuntaa on pyritty viemään ihmisten arkeen muun muassa liikkumisresepteillä ja liikunnan Käypä hoito -suositusten avulla. Suomalainen asioi apteekissa keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Asiakaskontakteja apteekeilla on vuositasolla miljoonaa (Suomen Apteekkariliitto 2005). Apteekki on luottamusta herättävä toimija ja tehokas kanava terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien tavoittamiseksi. Apteekkihenkilökunnalla on jokapäiväisessä asiakastyössään mahdollisuus vaikuttaa ihmisten liikuntatottumuksiin. Liikkumalla riittävästi on mahdollista ennaltaehkäistä useita sairauksia, ja liikunta tuo lisätehoa monien sairauksien lääkehoitoon. Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman, Suomen Apteekkariliiton, Hengitysliiton sekä Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n aluejärjestöjen yhteinen Liikkujan Apteekki -hanke pyrkii hyödyntämään apteekkien asiakaspotentiaalin nykyistä paremmin terveysliikunnan edistämisessä. Hankkeen päämääränä on sisällyttää terveysliikunta osaksi apteekkien kansanterveysohjelmia sekä tuoda terveysliikuntaa apteekkien arkeen ja osaksi asiakasneuvontatilanteita. Apteekkihenkilökunta on kokenut liikunnan kasvaneen roolin tuovan myös lisäarvoa apteekille. Apteekki voi olla liikuntaan suunnatun panostuksen myötä asiakkaitaan entistä paremmin palveleva liikeyritys. Liikkujan Apteekki on ainutlaatuinen toimintamalli, sillä se tuo ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti yhteen apteekit, kunnalliset terveysliikunnan toimijat ja toteuttajat sekä SLU-aluejärjestöt. Suomalaisilla kansanterveys- ja vammaisjärjestöillä on ympäri vuoden lukuisia teemapäiviä, joita apteekit voivat hyödyntää terveysliikunnan edistämisessä. Apteekeissa järjestettävät terveysliikuntaa käsittelevät testi- ja teemapäivät muistuttavat liikunnan merkityksestä ympäri vuoden. Apteekkien, liikuntajärjestöjen, urheiluseurojen sekä kaupungin liikunta- ja terveystoimen yhteistyöllä Liikkujan Apteekki -toiminnassa on saatu hyviä tuloksia tuomalla terveysliikunnan sanoma apteekin kautta suomalaisten arkeen. Tämän Liikkujan Apteekki -oppaan tarkoituksena on antaa tukea ja ideoita Liikkujan Apteekki -toiminnan aloittamiseen. Oppaassa kerrotaan hankkeen pilottivaiheen ( ) onnistuneista kokemuksista, toimivista käytännöistä, yhteistyömalleista ja terveysliikunnan näkymisestä apteekin jokapäiväisessä asiakastyössä. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti toimintaan mukaan lähteville SLU-aluejärjestöille, mutta myös apteekkihenkilökunta voi saada oppaasta ideoita Liikkujan Apteekki -toimintaan. 4

5 2 Terveysliikunta Terveysliikunnasta puhuttaessa käytetään usein termiä terveyttä edistävä liikunta. Käsitteillä tarkoitetaan käytännössä samaa asiaa. Terveyttä edistävän liikunnan kehittämistoimikunta (STM 2001) on määritellyt terveyttä edistävän liikunnan sellaiseksi fyysiseksi aktiivisuudeksi, joka tuottaa terveyttä hyvällä hyötysuhteella ja vähäisin vaaroin. Toisin sanoen kaikki fyysinen aktiivisuus huippu-urheilua ja hyvin kevyttä fyysistä aktiivisuutta lukuun ottamatta on terveysliikuntaa (Fogelholm ym. 2007). Liikunnan terveysvaikutuksista on saatu tutkimustietoa jo puolen vuosisadan ajan, mutta käsitys niistä vahvistui vasta 1990-luvulla. Samanaikaisesti tutkimustieto on antanut entistä tarkemman kuvan terveyshyötyjä tuottavan liikunnan erityispiirteistä. (STM 2001). Vaikka liikunnan terveysvaikutusten tutkimus on lisääntynyt, se ollut lähinnä sairauslähtöistä. Huomattava osa tutkimuksista on kohdistunut liikunnan puutteen tai vähäisen liikunnan merkitykseen ennenaikaisen kuolleisuuden ja eri sairauksien riskitekijänä. Tällä tavoin on voitu osoittaa kuolleisuuden tai sairastuvuuden riskin muuttuminen suhteessa eri määräiseen ja/tai laatuiseen liikuntaan ja erityisesti arvioida liikkumattomuuden merkitystä suhteessa muihin sairauksien riskitekijöihin. Tutkittu tieto osoittaa, että liikunnalla on selvä terveyttä edistävä merkitys. (STM 2001). Liikunnan vaikutukset eri ikävaiheissa Lapsilla ja nuorilla liikunta tukee kasvua ja kehitystä Aikuisilla liikunta ehkäisee erilaisia sairauksia Ikääntyvillä liikunta auttaa säilyttämään toimintakykyä Vanhuksilla liikunta voi turvata itsenäistä selviytymistä (U.S. Department of Health and Human Services, 2008.) 5

6 Terveysliikunnan suositukset Nykysuositusten mukaan vuotiaiden tulisi harrastaa viikoittain reipasta kestävyyskuntoa parantavaa liikuntaa yhteensä 2 h 30 min tai rasittavaa liikuntaa 1 h 15 min. Tämän lisäksi tulisi harrastaa lihaskuntoa kohentavaa ja liikehallintaa kehittävää liikuntaa kahdesti viikossa. (UKK-instituutti 2011). UKK-instituutti on myös julkaissut ikääntyneiden liikuntapiirakan, jossa korostuu lihaskunnon, liikehallinnan ja venyttelyn osuus (UKK-instituutti 2012). Vähimmäissuositukset ylittävällä liikunnalla on mahdollista lisätä saavutettavia terveyshyötyjä (Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä 2012). UKK-instituutin liikuntasuositus aikuisväestölle jakaa liikunnan kestävyyskuntoa sekä lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittävään fyysiseen aktiivisuuteen. 6

7 3 Terveysliikunta apteekkien kansanterveysohjelmissa Terveysliikunta linkittyy apteekkien toimintaan valtakunnallisten kansanterveysohjelmien kautta. Myös apteekit toteuttavat niitä osaltaan; apteekkariliitto on käynnistänyt apteekkien astma-, diabetes- ja sydänohjelmat, joilla edistetään yleisimpien kansansairauksien ehkäisyä ja hoitoa yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa. (Suomen Apteekkariliitto 2011). Valtakunnallinen astmaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettama astmatyöryhmä julkisti vuonna 1994 valtakunnallisen kokonaisohjelman astman aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi sekä yhteiskunnan taloudellisten kustannusten vähentämiseksi. Apteekit liittyivät valtakunnalliseen astmaohjelmaan vuonna 1997 omalla, edelleen jatkuvalla apteekkien astmaohjelmalla. (STM 1998). Vuodesta 2008 lähtien astmaohjelman osaksi on integroitu soveltuvilta osin kansallisen allergiaohjelman tavoitteet. Valtakunnallinen sydänohjelma Suomen ennätyksellisen korkean sydäntautikuolleisuuden vähentämiseksi perustettiin vuonna 1972 Pohjois-Karjala-projekti. Sydänliitto toteutti vuosina kokonaisstrategianaan Suomalaista sydänohjelmaa, jonka tavoitteena oli sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen sekä sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy tervein elintavoin. Apteekit olivat mukana suomalaisessa sydänohjelmassa sen alusta lähtien omalla sydänohjelmallaan. (Jungman 2012). Valtakunnallisessa sydänohjelmassa mukana oleviin apteekkeihin on nimetty yli 600 sydänyhdyshenkilöä. Valtakunnallinen diabetesohjelma Suomen Apteekkariliitto ja Diabetesliitto hyväksyivät vuonna 2001 Apteekkien diabetesohjelman, joka tukee osaltaan Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelman (DEHKO ) tavoitteiden toteutumista. Apteekkien diabetesohjelman tavoitteena on lisätä apteekkien ja muun terveydenhuollon sekä järjestöjen välistä yhteistyötä ja siten edistää diabeetikoiden hoidon onnistumista ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyä. Diabeetikon apteekkikäynnin yhteydessä tarjoutuu luonteva tilaisuus lääkehoitoa koskeviin kysymyksiin ja neuvontaan. (Hirvonen ym. 2005). Apteekkien diabetesohjelmassa mukana oleviin apteekkeihin on nimetty yli 600 diabetesyhdyshenkilöä. Yksi elämä -hankekokonaisuus Yksi elämä on Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama Aivoliitto ry:n, Suomen Diabetesliitto ry:n ja Suomen Sydänliitto ry:n hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on valtimoterveyden edistäminen. Yksi elämä sisältää useita osahankkeita, jotka ajoittuvat vuosille Hankkeen tarkoituksena on vaikuttaa kansalaisiin, yhteisöihin, terveydenhuoltoon ja koko yhteiskuntaan siten, että kansanterveys paranee. (Diabetesliitto 2012). 7

8 4 Liikkujan Apteekki 4.1 Liikkujan Apteekki -hankkeen tausta Liikkujan Apteekki -hankkeen suunnittelu alkoi vuonna Apteekkariliitolla on Hengitysliiton kanssa pitkä yhteinen perinne jokasyksyisen, kellojen talviaikaan siirtoon ajoittuvan Lisäaikaa liikunnalle - kampanjan toteuttamisessa. Liikkujan Apteekki -toiminnan käynnistivät KKI-ohjelma, Hengitysliitto ja Apteekkariliitto, ja hanke pilotoitiin vuosina Mukana oli yhteensä 15 pilottiapteekkia Satakunnasta, Varsinais-Suomesta ja Pohjois-Pohjanmaalta. KKI-ohjelman rahoittaman hankkeen käytännön toteutuksesta vastasivat Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry sekä Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry. Liikkujan Apteekki -hankkeen päämääränä on sisällyttää terveysliikunta osaksi apteekkien kansanterveysohjelmia sekä tuoda terveysliikuntaa apteekkien arkeen ja osaksi asiakasneuvontatilanteita. Liikkujan Apteekin tausta on yhteneväinen astma-, sydän- ja diabetesohjelmien kanssa; myös Liikkujan Apteekki -toiminnalla haetaan toimintamuotoja sairauksien ennaltaehkäisyyn, omahoitoon ja kuntoutukseen sekä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitoon. Liikkujan Apteekki -hankkeen tavoitteet ovat: Kehittää liikunnasta lisäarvo apteekin jo olemassa oleviin palveluihin. Vahvistaa henkilökunnan tietotaitoa liikunnan merkityksestä, liikuntaan liittyvistä työkaluista ja paikkakunnan liikuntapalveluista, joiden pariin asiakkaan voi ohjata. Motivoida apteekkeja ottamaan asiakaskontakteissa esille liikunnan merkitys elintapasairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Levittää Liikkujan Apteekki -konsepti valtakunnalliseksi. 4.2 Toimijat Liikkujan Apteekki toi ensimmäistä kertaa apteekit ja liikuntaa järjestävät tahot yhteistyöhön valtakunnallisesti. 8

9 Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma on valtakunnallinen ministeriöiden rahoittama toimintaohjelma. Sen tavoitteena on innostaa suomalaisia säännöllisen liikunnan pariin ja luoda eri puolille Suomea helposti lähestyttäviä liikuntapalveluja. Hengitysliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö. Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Suomen Apteekkariliitto edustaa yksityisiä, yrittäjävetoisia apteekkeja ja kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana suomalaista terveydenhuoltoa. SLU-aluejärjestöt toimivat liikunnan ja urheilun maakunnallisina kehittäjinä, kouluttajina, yhteistyötahoina ja edunvalvojina yhteistyössä SLU ry:n ja toimialojen kanssa. SLU-aluejärjestöt tukevat etenkin liikunnan ja urheilun paikallisyksiköitä sekä kehittävät alueella yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa lasten ja nuorten liikuntaharrastusta sekä aikuisten kunto- ja terveysliikuntaa. 4.3 Tapoja edistää terveysliikuntaa apteekeissa Liikkujan Apteekin pilottivaiheessa etsittiin erilaisia tapoja tuoda terveyttä edistävä liikunta osaksi apteekin jokapäiväistä asiakastyötä. Alla olevaan taulukkoon on koottu pilottivaiheen pohjalta hyväksi koetut tavat, mahdolliset haasteet ja keinot haasteiden voittamiseksi. Tavoite Haaste Toimenpide-ehdotus Kunnan liikuntatarjonnasta kertominen sekä kunnan liikuntamateriaalin ja esitteiden jakaminen apteekissa. Terveysliikuntamateriaalia on esillä apteekissa. Terveysliikunnan puheeksi ottaminen asiakastilanteissa. Yhteistyön lisääminen apteekin ja kunnan liikuntaja terveysalan toimijoiden Apteekkihenkilökunta ei tunne kunnan liikuntatarjontaa. Apteekissa ei ole terveysliikuntamateriaalia/henkilökunta ei ole tutustunut materiaaleihin eikä tunne niiden sisältöä. Apteekkihenkilökunta kokee liikunnan puheeksi ottamisen haasteelliseksi ja hankalaksi. Aiempaa yhteistyötä ei ole eivätkä toimijat tunne toisiaan. 9 Apteekin yhdyshenkilö kutsuu kunnan liikunnanohjaajan ja terveyskeskuksen fysioterapeutin 1 2 kertaa vuodessa apteekkiin, jolloin päivitetään liikuntatarjonta ja -materiaali sekä varmistetaan henkilökunnan tieto tarjonnasta. Apteekin liikuntayhdyshenkilö vastaa materiaalin tilaamisesta ja pitää henkilökunnan ajan tasalla materiaalien sisällöstä esimerkiksi kahvitaukoinfoilla. Liikunnan näkyvyyden lisääminen apteekissa, jolloin asiakkaat ovat tietoisia, että apteekin palveluvalikoimaan kuuluu myös terveysliikunta. Tällöin asiakas voi itse aloittaa keskustelun liikkumisestaan. SLU-alueen terveysliikunnan kehittäjän on hyvä tutustuttaa apteekin yhdyshenkilö ja kunnan liikunta- tai vapaa-aikatoimen ja

10 välillä. Liikkujan Apteekki -testipäivien ja -teemapäivien järjestäminen apteekissa. Liikuntahyllyn rakentaminen apteekkiin. Apteekin omat tai kunnan kanssa yhteistyössä toteuttamat liikuntakampanjat apteekin asiakkaille. Tapahtuman koordinointi on hankalaa ja vastuut epäselvät. Apteekeilla on rajallisesti tilaa. Apteekissa ei olla tietoisia paikallisista liikuntakampanjoista. sosiaali- ja terveystoimen työntekijät toisiinsa, minkä jälkeen apteekin ja kunnan yhteistyölle on paremmat edellytykset. Vastuualueet tulee sopia selkeiksi. Apteekissa on hyvä olla nimetty vastuuhenkilö (Liikkujan Apteekki -yhdyshenkilö), joka kutsuu mm. kansanterveysjärjestöjä mukaan. Liikuntahylly tulee rakentaa apteekin ehdoilla. Liikuntahyllyn voi korvata materiaalihyllyllä tai esitetelineellä. Syntyneen yhteistyön myötä kunta/slu-alue tiedottaa apteekkia paikallisista liikuntakampanjoista. 4.4 Kokemuksia Liikkujan Apteekista Liikkujan Apteekki -toiminnan käynnistäminen Pilottiapteekeissa päätöksen lähteä mukaan hankkeeseen tekivät ensisijaisesti apteekkarit. Liikkujan Apteekki -yhdyshenkilöksi valikoitui monessa tapauksessa apteekin astmayhdyshenkilö Apteekkariliiton ja Hengitysliiton vahvan yhteistyöhistorian ansiosta. Liikkujan Apteekki -toiminta on hyvä käynnistää aloituskokouksella, jonka kutsuu koolle SLU-aluejärjestön edustaja. Mukaan on syytä kutsua apteekkari, apteekin Liikkujan Apteekki -yhdyshenkilö sekä kunnan sosiaali-, terveys- ja/tai liikuntatoimen edustaja. Apteekit poikkeavat melko paljon toisistaan, mikä vaikuttaa Liikkujan Apteekki -toiminnan resursseihin ja panostukseen. Aloituskokouksen asialista Liikkujan Apteekin toiminta-ajatuksen esitteleminen Apteekin toiveiden kartoitus Apteekin ja kunnan sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö Apteekin ja liikuntatoimen yhteistyö Kansanterveysjärjestöt apteekin yhteistyökumppanina Toimenpidesuunnitelman laatiminen apteekki- ja kuntakohtaisesti 10

11 Liikkujan Apteekki -toiminnan suunnittelemiseksi SLU-aluejärjestö järjesti verkostotapaamisia, joissa keskusteltiin käytännön toimista sekä toimintamalleista. Verkostotapaamisiin kutsuttiin apteekin ja kunnan henkilökunnan lisäksi muita yhteistyötahoja, kuten järjestöjen ja seurojen edustajia. Tapaamisissa suunniteltiin teemapäiviä ja keskusteltiin asenneilmastosta Liikkujan Apteekki -toimintaa kohtaan. Toiminnan alussa tärkein rooli on ollut SLU-aluejärjestön terveysliikunnan kehittäjällä, mutta apteekin ja kunnan yhteistyön edetessä SLU-aluejärjestöjen rooli pienenee. Myös apteekkien oma aktiivisuus on tärkeää. Liikkujan Apteekki -yhdyshenkilöiden yhteydenpito lähikuntien yhdyshenkilöihin tuo varmasti uusia ajatuksia ja ideoita Liikkujan Apteekki -toiminnan kehittämiseksi. Uuden apteekin mukaantulo Mikä tahansa Suomen Apteekkariliittoon kuuluva apteekki voi olla Liikkujan Apteekki. Apteekit voivat tilata alkaen Liikkujan Apteekki -starttipaketin sähköpostitse Kunnossa kaiken ikää -ohjelmasta osoitteesta tilaukset(a)likes.fi. Tilauksen yhteydessä tulee mainita toimitus- ja laskutusosoite sekä puhelinnumero. Starttipaketin sisältö: Liikkujan Apteekki -raportti Liikkujan Apteekki -starttiopas uusille toimijoille Liikkujan Apteekki -julisteita Liikunta on Lääke -tiskikortteja sekä korttiteline Liikkujan Apteekki -asiakaskansio Merkiksi Liikkujan Apteekki -konseptiin kuulumisesta apteekki voi tilata Liikkujan Apteekki -ovitarran. Tarran voi tilata Apteekkariliitosta alkaen osoitteesta ulla.raappana-janis(a)apteekkariliitto.fi Apteekki osana terveysliikunnan palveluketjua Pilottivaiheessa mukana ollut Uudenkaupungin II Uusi apteekki on toimiva esimerkki yhteistyöstä kaupungin kanssa. Uudenkaupungin liikuntatoimen ylläpitämä liikuntaneuvola on palvellut kuntalaisia jo ennen Liikkujan Apteekki -hanketta. Apteekin mukaantulo on kuitenkin vahvistanut terveysliikunnan palveluketjua merkittävästi. Asiakaspalvelutilanteessa apteekkihenkilökunta neuvoo asiakkaitaan terveyttä edistävän liikunnan vaikutuksista ja kaupungissa tarjolla olevista matalankynnyksen liikuntaryhmistä. Apteekissa on esillä kaupungin liikuntakalenteri sekä terveysliikunta- ja painonhallintamateriaalia. Kun apteekin henkilökunnalla loppuu tietotaito neuvoa asiakasta, hänelle tarjotaan mahdollisuus kaupungin ylläpitämään liikuntaneuvontaan. Kaarinassa Liikkujan Apteekki -yhteistyö ulottuu kaupungin terveyskeskukseen: Kaarinan ylilääkäri esitteli Liikkujan Apteekki -toimintamallin terveyskeskuksen lääkäreille. Vastaanotolla lääkäri arvioi asiakkaan terveydentilan huomioiden liikunnan aloittamisen hyödyt ja riskit, minkä jälkeen hän lähettää asiakkaan liikuntaneuvojalle. Kaarinassa liikuntaneuvojina toimivat liikunnanohjaajat ja kaupungin fysioterapeutit. Liikuntaneuvojat ottavat asiakkaat vastaan joko apteekissa toiminnalle erikseen varatulla reseptitiskillä tai omassa työpisteessään. Apteekin asiakas voi varata henkilökohtaisen ajan maksuttomalle liikuntaneuvojalle myös apteekista. Kaarinan ylilääkärin 11

12 mukaan yhteistyö on hedelmällisintä sepelvaltimotautipotilaiden, korkeaa verenpainetta sairastavien ja tyypin 2 diabeteksen riskiryhmään kuuluvien kohdalla. Kaarinassa kaupungin liikunnanohjaaja käy kaksi kertaa vuodessa pitämässä apteekin henkilökunnalle infon kaupungin uusista liikuntaryhmistä sekä ajankohtaisista toiminnoista. Tämän ansiosta apteekkihenkilökunnalla on valmius kertoa asiakaspalvelutilanteessa kaupungin liikuntamahdollisuuksista. Liikkujan apteekki on Kaarinassa toimiva palveluketju, jossa jokainen osapuoli on sitoutunut toimintaan. 12

13 Kaarinan apteekki tiedottaa asiakkaalleen apteekin kautta toteutettavasta liikuntaneuvonnasta ja kannustaa kysymään lisätietoja apteekin henkilökunnalta. 13

14 4.4.3 Testi- ja teemapäivien järjestäminen apteekissa Apteekki mielletään luottamusta herättäväksi tahoksi. Liikunnan esille tuominen on kuitenkin apteekeissa uutta, ja Liikkujan Apteekki -toimintamalli herätti aluksi epäilyksiä siitä, kuuluvatko terveysliikunta tai kunnan liikuntaneuvonnasta kertominen apteekkiin. Epäilykset vähenivät, kun apteekeissa järjestettiin Liikkujan Apteekki -testipäiviä ja -teemapäiviä. Tapahtumat olivat suosittuja, ja niihin osallistuneiden asiakkaiden määrä ylitti odotukset. Hankkeen pilottivaiheen aikana apteekeissa järjestettiin 37 testi- ja teemapäivää, joihin osallistui yhteensä henkilöä. Apteekeissa järjestetyissä tapahtumissa oli useimmiten mukana kunnan liikuntatoimi, kansanterveysjärjestöjä ja SLU-aluejärjestö. Liikkujan Apteekki -tapahtumat ovat olleet monen toimijan yhteistyön tulos. Pilottivaihe osoitti, että teemapäivien kautta terveysliikunta tehdään asiakkaille tutuksi osaksi apteekin toimintaa ja samalla henkilökuntaa innostetaan terveysliikunnan edistämiseen. Myös yhteistyökumppaneiden saaminen mukaan tapahtumaan koettiin helpoksi. Tapahtumaa suunniteltaessa on hyvä sopia tarkka työnjako. Alla olevaan taulukkoon on listattu pilottivaiheessa toimivaksi todetut vastuualueet. Apteekki Tapahtuman markkinointi: lehti- ja radiomainonta, esitteiden jako apteekissa ennen tapahtumaa Apteekin sisustaminen liikuntahenkisesti Apteekkihenkilökunnan valmistaminen tapahtumaan, muun muassa tutustumalla kunnan liikuntatarjottimiin SLU-aluejärjestö Tapahtuman koordinointi InBody-kehonkoostumusmittaukset ja palautetilaisuudet Lehdistötiedotteiden tekeminen Yhteistyötahojen koolle kutsuminen Kunnan liikuntatoimi Kunnan liikuntatarjonnan esitteleminen, matalankynnyksen liikuntaryhmät sekä lähiliikuntapaikat Varmistaa apteekkihenkilökunnan valmiuden kertoa kunnan liikuntatarjonnasta myös tapahtuman jälkeen UKK-kävelytestin järjestäminen apteekin asiakkaille Kansanterveysjärjestöt (potilasjärjestöt) Oman järjestön toiminnasta kertominen Terveyskuntotestien tekeminen, esimerkiksi kolesteroli-, verenpaineja keuhkomittaukset Muut yritykset Terveys- ja liikunta-aiheisten tuotteiden markkinointi 14

15 Testi- ja teemapäivien vauhdittamiseksi ja tietoisuuden leviämiseksi järjestettiin muun muassa Raumalla ja Eurajoella avoin luento. Raumalla Liikunta on lääke -luento ja Eurajoella kunnan oman terveysliikuntahankkeen kanssa yhteistyössä järjestetty Syö hyvin helposti -luento toteutettiin päivää ennen tapahtumaa. Yleisöluennot varmistivat myös SLU-aluejärjestön lähettämän lehdistötiedotteen läpimenon mediassa. Pilottivaiheen aikana pelkästään Varsinais-Suomessa Liikkujan Apteekista uutisoitiin televisiossa, radiossa ja lehdissä yhteensä 43 kertaa. Osa Liikkujan Apteekki -hankkeen tiedotusta olivat myös liikuntahaasteet. Raumalla ja Eurajoella liikuntahaaste lähetettiin viidelle alueellisesti merkittävälle julkisuuden henkilölle. Paikallislehti Kaarinassa ja Raumalla saatiin aloittamaan juttusarja, jossa käytiin läpi haastettujen henkiöiden suhdetta liikuntaan. 15

16 16

17 17

18 4.4.4 Terveysliikunnan puheeksi ottaminen asiakastilanteessa Apteekkihenkilökunta koki terveysliikunnan puheeksi ottamisen haastavaksi. Myös asiakkaan suhtautuminen aiheeseen arvelutti henkilökuntaa. Huonosti toteutetulla liikunnan esille ottamisella pelättiin sekaantumista asiakkaan yksityisasioihin. Pilottivaiheen aikana apteekkihenkilökunnalle järjestettiin koulutusta terveysliikunnan puheeksi ottamisesta asiakastilanteessa. Koulutuksen tavoitteena oli löytää tapoja lähestyä asiakasta liikuntaan liittyvissä kysymyksissä. Monet kuitenkin kokivat, että oikeaa tapaa ei löydy hetkessä, vaan se vaatii harjoittelua. Asiakastilanne ja liikunnan esille ottaminen on aina yksilöllistä. Niihin vaikuttavat paitsi asiakkaan erityistarpeet ja sairaudet myös apteekkihenkilökunnan erilaiset toimintatavat sekä ammatillinen rooli. Apteekkihenkilökunta koki, että liikunnasta on helpointa puhua asiakkaan tullessa ostamaan laihdutus-, painonpudotus- tai reseptilääkkeitä sairauteen, jonka lääkehoitoon liikunta tuo lisätehoa. Lisäksi terveysliikunnasta keskustelemista helpotti liikunnan näkyvyys apteekeissa. Esitteet, liikuntamateriaalit ja julisteet ovat tärkeitä asiakkaan ajatuksien herättäjiä. Julisteessa tulee ilmetä selkeästi, että asiakas voi kysyä apteekkihenkilökunnalta apua tai lisätietoa liikuntaan liittyvissä asioissa. Yksi tapa saada terveysliikunnalle näkyvyyttä sekä apteekille mahdollista lisämyyntiä on liikuntahylly. Apteekin liikuntahylly Liikuntahyllylle ei ole yhtä oikeaa mallia. Apteekki arvioi omat tilansa ja rakentaa sen kokoisen liikuntahyllyn, mitä tilat antavat myöden. Mikäli apteekissa ei ole riittävästi tilaa liikuntahyllylle, sen voi korvata materiaalihyllyllä tai esitetelineellä. Kaarinan apteekin liikuntahyllystä löytyy mm. kävelysauvoja, proteiinipatukoita, juoksusukkia, tuolijumppareita, askelmittareita sekä ilmaista KKI-materiaalia. Asiakkaat ovat löytäneet liikuntahyllyn, joka sijaitsee laihdutushyllyn vieressä. Huomion kiinnittää viimeistään hyllyn päällä oleva video tuolijumpparin käytöstä. Kaarinan apteekin liikuntahylly on koettu toimivaksi. 18

19 Loimaan apteekin materiaalihylly Nikotiinivierotus on saanut apteekissa hyllyn ja otsalaudan voisiko liikuntahylly olla seuraava? 19

20 4.4.5 Taloudellinen hyöty Pilottivaiheessa Liikkujan Apteekki ei tuonut lisätuloja apteekeille. Vaikka apteekki on taloudellista tulosta tavoitteleva yritys, koettiin Liikkujan Apteekki -toiminta tärkeäksi sen positiivisen imagon vuoksi. Apteekeissa ollaan siirtymässä monipuolisempaan asiakasneuvontaan. Pilottivaiheessa nousi vahvasti esille, että apteekkien kasvavan kilpailun ja viitehintajärjestelmän käyttöönoton seurauksena tapahtuneen lääkkeiden hintojen laskun myötä apteekin tarvitsee löytää uusia tapoja palvella asiakkaitaan entistä monipuolisemmin. Liikunnan esilletuomisen uskottiin vaikuttavan lopulta myös apteekin kassavirtaan myönteisesti. 20

21 5 Apteekki työpaikkana Apteekkihenkilökunnan erilaiset toimenkuvat ja rajoitukset esimerkiksi lääkeneuvonnan antamisessa voivat olla vieraita liikunta-alan työntekijälle. Erilaisista työnkuvista huolimatta on tärkeää, että apteekin koko henkilökunta on tietoinen Liikkujan Apteekki -toiminnasta. Pilottivaiheessa kävi hyvin ilmi, että liikunnan huomioiminen apteekissa ja sen jokapäiväisessä asiakaspalvelutyössä toteutuu useammin, kun koko henkilökunta on asian takana. Apteekkari - Apteekkari on työpaikkansa esimies, joka huolehtii henkilökunnan hyvinvoinnista ja ammattitaidosta sekä järjestää lisäkoulutusmahdollisuuksia. Asiakaspalvelutyö, henkilökunnan osaamistaso ja apteekin talous ovat apteekkarin vastuulla. - Apteekkariksi ryhtyminen edellyttää proviisorin tutkintoa. Proviisori - Proviisori on lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija. Apteekissa proviisori osallistuu farmaseuttien tavoin asiakaspalveluun, mutta pääpaino on esimies- ja suunnittelutehtävissä. - Proviisori toimii apteekkarin alaisena ja apteekin henkilökunnan esimiehenä tukien heitä ongelmatilanteissa. Proviisori suunnittelee yhdessä apteekkarin kanssa apteekin toimintaa ja sen kehittämistä. - Proviisorilla on usein vastuuta liikkeenjohdon ja markkinoinnin tehtävissä sekä henkilöstöasioissa. Töiden organisointi ja henkilökunnan koulutus sekä neuvottelut yhteistyökumppaneiden kanssa kuuluvat tyypillisesti proviisorin työtehtäviin. Farmaseutti - Lääkeneuvonta apteekissa edellyttää korkeakoulututkinnon tuomaa vankkaa tietoa lääkeaineista ja niiden lukuisista vaikutuksista ihmiseen sekä taitoa soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön. - Apteekkityön ammattilaisena farmaseutti kertoo asiakkaalle, kuinka lääke vaikuttaa, ja varoittaa eri lääkkeiden yhteensopimattomuudesta ja mahdollisista haittavaikutuksista. Farmaseutti myös neuvoo, kuinka lääkettä tulisi käyttää ja säilyttää turvallisesti. Farmaseutti on asiakkaalle tärkeä puolueettoman lääketiedon jalostaja ja tulkki, joka osaa selittää asiat selkeästi ja maallikon kielellä. - Farmaseutti toimii myös kouluttajana. Apteekissa voi erikoistua johonkin erityisalueeseen, vaikkapa diabeteksen tai astman hoitoon. Erityisosaaja tekee yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja kouluttaa työtovereitaan. Näin varmistetaan, että koko tiimin asiantuntemus on aina ajan tasalla. - Työssä toimitaan tärkeänä lenkkinä ihmisten sairauksien hoidossa ja terveyden edistämisessä. Farmaseutin tulee osata kuunnella asiakkaita ja auttaa heitä asiantuntevasti ja kokonaisvaltaisesti terveydellisissä ongelmissa. Lääketeknikko - Lääketeknikot huolehtivat muun muassa apteekin lääkevarastosta ja tietotekniikkaan liittyvistä tehtävistä. - Lääketeknikon tehtävänä on lääkkeiden tilaaminen, saapuvan tavaran vastaanottaminen ja paikalleen vieminen. Myös erilaiset toimistotyöt, kuten laskutus ja asiakirjojen arkistointi tai kampanjailmoitusten laatiminen, kuuluvat lääketeknikon tehtäviin. - Monissa apteekeissa lääketeknikko rahastaa kassalla ja somistaa näyteikkunat. 21

22 Sairaanhoitajat, kosmetologit ym. - Apteekeissa voi työskennellä myös muiden ammattialojen edustajia muissa kuin farmaseuttisissa tehtävissä. He voivat antaa asiakkaille neuvoja ei-lääkkeellisistä tuotteista, kuten haavanhoitotuotteista ja kosmeettisista valmisteista. - Apteekeissa työskentelevät sairaanhoitajat saattavat myös tehdä joitakin mittauksia (esim. verenpainemittaus, verensokerimittaus) ja antaa rokotuksia, mikäli mittaukset tai tietyt terveyspalvelut kuuluvat apteekin valikoimiin ja niille on hankittu asianomaiset luvat. Esimerkki apteekkihenkilökunnan rooleista Liikkujan Apteekki -toiminnassa Apteekkari Tekee yhdessä muun henkilökunnan kanssa päätöksen lähteä mukaan Liikkujan Apteekiksi. Liikkujan Apteekki -yhdyshenkilö Esimerkiksi proviisori tai farmaseutti, kuten apteekin kansanterveysohjelman yhdyshenkilö, tai muu liikunnasta innostunut asiakaspalveluhenkilö, jonka yleensä apteekkari on velvoittanut hoitamaan Liikkujan Apteekki -toimintaan liittyvät käytännön asiat. Hoitaa käytännön asiat, esimerkiksi sopii teemapäivistä, tilaa terveysliikuntamateriaalin, pitää yhteyttä paikallisiin toimijoihin sekä informoi henkilökuntaa. Kokemuksen mukaan toiminta on aktiivisempaa, kun yhdyshenkilöitä on kaksi. Sairaanhoitaja Voi toimia liikuntaneuvontaa antavana erikoisosaajana Liikkujan Apteekissa. Myös sairaanhoitaja voi olla hyvä vaihtoehto yhdyshenkilöksi. Muu henkilökunta On tärkeää, että koko henkilökunta tietää Liikkujan Apteekki -toimintaperiaatteen ja osaa antaa asiakkaille sopivaa terveysliikuntamateriaalia. Apteekkariyhdistyksen koulutusvastaavan toiminta Suomessa toimii kymmenen alueellista apteekkariyhdistystä tiiviissä yhteistyössä Suomen Apteekkariliiton kanssa. Apteekkariyhdistykset nimeävät jäsenistönsä keskuudesta koulutusvastaavan, jonka tehtävänä on järjestää ja koordinoida oman alueensa apteekeille suunnattuja koulutuksia. Lisäksi koulutusvastaavat välittävät tietoa koulutustilaisuuksista ja edistävät apteekkihenkilökunnan ammatillista kehittymistä. Toimenkuva voi vaihdella hieman yhdistyksittäin. Koulutusvastaavat voivat toimia yhteistyökumppanina Liikkujan Apteekki -toimintaan liittyviä koulutustapahtumia tai verkostotapaamisia järjestettäessä ja niistä tiedotettaessa. Oman alueen koulutusvastaavan yhteystiedot voi tarvittaessa pyytää Apteekkariliitosta. 22

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA LIIKKUMISLÄHETE ASIAKASKAAVAKE (malli). LIIKUNTASUOSITUKSET LAPSET JA NUORET AIKUISET LIIKKUMISLÄHETE OPAS *

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

Miten tähän on tultu?

Miten tähän on tultu? Miten tähän on tultu? Dec 11th 2003 From The Economist print edition Dec 11th 2003 The Economist Mitä ylipaino ja huono kunto/ vähäinen liikunta aiheuttaa? Tyypin 2 diabetes (moninkertaistuu) Sepelvaltimotauti

Lisätiedot

LiPaKe liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua Lounais-Suomessa

LiPaKe liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua Lounais-Suomessa LiPaKe liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua Lounais-Suomessa Susanna Laivoranta-Nyman ylilääkäri, terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Perusturvakuntayhtymä Akseli Tino-Taneli Tanttu terveysliikunnan

Lisätiedot

Liikunta ja terveys. Esitelmä 17.3.2011 Vanajaveden Rotaryklubi Lähde: Käypä hoito suositus: Aikuisten Liikunta.

Liikunta ja terveys. Esitelmä 17.3.2011 Vanajaveden Rotaryklubi Lähde: Käypä hoito suositus: Aikuisten Liikunta. Liikunta ja terveys Esitelmä 17.3.2011 Vanajaveden Rotaryklubi Lähde: Käypä hoito suositus: Aikuisten Liikunta. Sairauksien ehkäisy, hoito ja kuntoutus liikunnan avulla 2-tyypin diabetes Kohonnut verenpaine

Lisätiedot

Palveluketju paperilla ja käytännössä. Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Helsinki Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitto ry

Palveluketju paperilla ja käytännössä. Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Helsinki Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitto ry Palveluketju paperilla ja käytännössä Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Helsinki Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitto ry Hengitysliitto Edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan

Lisätiedot

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Konsultointi- ja kehittämisprojekti 2013 2015 Liikunta kuuluu kaikille myös neurologista sairautta sairastavalle Liikunnan on todettu

Lisätiedot

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 OSALLISTUJAT Viimeisin Energiatesti 1.8.2014 +0% 100% Energiatestiin kutsuttiin 10 henkilöä, joista testiin osallistui 10. Osallistumisprosentti oli 100 %. Osallistumisprosentin

Lisätiedot

Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan!

Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan! Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan! Liikunnan palveluketju vahvaksi suunnitelmista toiminnaksi 26.5.2015 Erja Toropainen THM, tutkija Liikuntaneuvontaan vaikuttavia seikkoja Yhteiskunta

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

suhteessa suosituksiin?

suhteessa suosituksiin? Nuori Suomi liikunnasta syrjäytyneet asiantuntijaryhmä tij - työkokous k 1.12.200912 2009 Vantaa Miten lapset ja nuoret liikkuvat suhteessa suosituksiin? Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Hengitä ja hengästy Pirkanmaalla

Hengitä ja hengästy Pirkanmaalla Hengitä ja hengästy Pirkanmaalla Liikunnan palveluketju vahvaksi suunnitelmasta toiminnaksi 26.5.2015 Hengitä ja hengästy - liikuntahanke (2014-2106) Janne Haarala, liikunnan suunnittelija, Hengitysliitto

Lisätiedot

LÄHTÖLAUKAUS LIIKUNNAN PALVELUKETJULLE

LÄHTÖLAUKAUS LIIKUNNAN PALVELUKETJULLE LÄHTÖLAUKAUS LIIKUNNAN PALVELUKETJULLE Pois sektorikohtaisesta toiminnasta kohti poikkihallinnollista koko kunnassa toimivaa saumatonta liikunnan palveluketjua Paremmat mahdollisuudet vaikuttavuuden arviointiin,

Lisätiedot

Laatua liikuntaneuvontaan

Laatua liikuntaneuvontaan Laatua liikuntaneuvontaan 24.8.2013 Liikuntaneuvonnan asema Terveydenhuoltolaki edellyttää terveysneuvontaa kunnan kaikkiin terveydenhuoltopalveluihin sekä väestön terveyden ja hyvinvoinnin seuraamista.

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Liikunta - fyysinen aktiivisuus osana terveyskäyttäytymistä

Liikunta - fyysinen aktiivisuus osana terveyskäyttäytymistä Liikunta - fyysinen aktiivisuus osana terveyskäyttäytymistä Liikunta SEMPPI-terveyspisteiden kehittämispäivä 28.4.2015 Kari Hyvärinen TtM, ft, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Liikunnan Käypä hoidon

Lisätiedot

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä Mikko Ikävalko EteläKarjalan Liikunta ja Urheilu ry 15 64vuotiaiden suomalaisten fyysisen aktiivisuuden toteutuminen suhteessa suosituksiiin (%) Vain

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Liikunnan terveyshyödyt ja liikkumattomuuden terveyshaitat. Tommi Vasankari UKK-instituutti

Liikunnan terveyshyödyt ja liikkumattomuuden terveyshaitat. Tommi Vasankari UKK-instituutti Liikunnan terveyshyödyt ja liikkumattomuuden terveyshaitat Tommi Vasankari UKK-instituutti Sisältö Liikkumattomuuskäsite laajenee Väestötulokset objektiivisen fyysisen aktiivisuuden mittauksesta Liikkumattomuuden

Lisätiedot

Liikuntasuositus: Liikuntapiirakka. Liikuntapiirakan käyttö arvioinnin ja suunnittelun apuvälineenä

Liikuntasuositus: Liikuntapiirakka. Liikuntapiirakan käyttö arvioinnin ja suunnittelun apuvälineenä Liikuntasuositus: Liikuntapiirakka Liikuntapiirakan käyttö arvioinnin ja suunnittelun apuvälineenä Terveysliikuntasuositukset UKK-instituutin Liikuntapiirakka julkaistiin alun perin vuonna 2004. Yhdysvaltain

Lisätiedot

Fyysisen aktiivisuuden merkitys terveyden näkökulmasta

Fyysisen aktiivisuuden merkitys terveyden näkökulmasta Fyysisen aktiivisuuden merkitys terveyden näkökulmasta Jyrki Komulainen ohjelmajohtaja, dosentti Kunnossa kaiken ikää ohjelma Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Työmarkkinoilta poistuu

Lisätiedot

TerveysInfo. Kulje viisaasti Juliste. hyötyliikunta

TerveysInfo. Kulje viisaasti Juliste. hyötyliikunta TerveysInfo hyötyliikunta Arviointi avuksi : vahvista tervysliikunnan yhteistyötä Liikuntaneuvonnan ja terveysliikuntapalvelujen yhteisen arvioinnin avulla voidaan edistää saumattoman palveluketjun toimintaa.

Lisätiedot

Miten tähän on tultu?

Miten tähän on tultu? Miten tähän on tultu? Dec 11th 2003 From The Economist print edition Dec 11th 2003 The Economist SUOMESSA DM hoitokustannukset 1351 M DM tuottavuuskustannukset 1333 M WHO: 27% DM:stä johtuu liikkumattomuudesta

Lisätiedot

Liikuntaan aktivointi saumattoman palveluketjun keinoin. Tampere 26.5.2015 Sari Kivimäki, KKI-ohjelma

Liikuntaan aktivointi saumattoman palveluketjun keinoin. Tampere 26.5.2015 Sari Kivimäki, KKI-ohjelma Liikuntaan aktivointi saumattoman palveluketjun keinoin Tampere 26.5.2015 Sari Kivimäki, KKI-ohjelma Palveluketju liikkumaan ja kohta aktiivisempaa elämäntapaa Liikuntaneuvonta osaksi liikunnan palveluketjua

Lisätiedot

6h 30min Energiaindeksisi on matala. Fyysisen kuntosi kohottaminen antaa sinulle enemmän energiaa työhön ja vapaa-aikaan.

6h 30min Energiaindeksisi on matala. Fyysisen kuntosi kohottaminen antaa sinulle enemmän energiaa työhön ja vapaa-aikaan. ENERGIAINDEKSI 23.01.2014 EEMELI ESIMERKKI 6h 30min Energiaindeksisi on matala. Fyysisen kuntosi kohottaminen antaa sinulle enemmän energiaa työhön ja vapaa-aikaan. Stressitaso - Vireystila + Aerobinen

Lisätiedot

Tino-Taneli Tanttu terveysliikunnan kehittäjä Lounais-Suomen liikunta ja Urheilu ry

Tino-Taneli Tanttu terveysliikunnan kehittäjä Lounais-Suomen liikunta ja Urheilu ry Tino-Taneli Tanttu terveysliikunnan kehittäjä Lounais-Suomen liikunta ja Urheilu ry Tausta ja tarve Mistä liikuntaneuvonnassa on kyse Liikunnan palveluketju prosessin kuvaus Kohderyhmä Tulokset Liikuntaneuvonnan

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008 Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008 Hallitusohjelman mukaan politiikkaohjelmassa on kiinnitettävä huomiota: Terveyden edistämisen rakenteiden kehittämiseen

Lisätiedot

Tarjolla Yksi elämä. - terveystietoa, materiaaleja ja koulutusta yhdestä osoitteesta. Kuntamarkkinat 12.9.2013 Marjut Niemistö

Tarjolla Yksi elämä. - terveystietoa, materiaaleja ja koulutusta yhdestä osoitteesta. Kuntamarkkinat 12.9.2013 Marjut Niemistö Tarjolla Yksi elämä - terveystietoa, materiaaleja ja koulutusta yhdestä osoitteesta Kuntamarkkinat 12.9.2013 Marjut Niemistö Yksi elämä Lupaa täyttä elämää kaikille Yksi elämä pähkinänkuoressa Aivoliiton,

Lisätiedot

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle 2 3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sinua sairautesi seurannassa ja antaa lisäksi tietoa sinua hoitavalle hoitohenkilökunnalle hoitotasapainostasi.

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Liikuntaa diabeteksen ehkäisyyn mutta. Osasto / Tekijä Ensimmäinen, Tekijä Toinen. minkälaista? Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti & THL

Liikuntaa diabeteksen ehkäisyyn mutta. Osasto / Tekijä Ensimmäinen, Tekijä Toinen. minkälaista? Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti & THL Liikuntaa diabeteksen ehkäisyyn mutta Osasto / Tekijä Ensimmäinen, Tekijä Toinen minkälaista? Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti & THL 14.2.2011 1 Sisältö Väestötason tarpeet Käypä hoito liikunnan

Lisätiedot

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti Terveyden edistämisen politiikkaohjelma l TULE parlamentti 4.12.2008 Miksi tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä? Terveys on arvo sinänsä Työllisyysaste on saatava nousuun terveyttä, työ- ja

Lisätiedot

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Liisa Lähdesmäki LitL, projektikoordinaattori, lehtori Liikkumisreseptihanke / EPSHP Mikä on liikkumisresepti? on työkalu terveysliikuntaneuvonnassa

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Palveluketju liikkumaan ja kohta aktiivisempaa elämäntapaa Liikuntaneuvonta osaksi

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen

Toimintakyvyn edistäminen Toimintakyvyn edistäminen Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset resurssit

Lisätiedot

Toimintakykyä työelämään. Välityömarkkinoiden työpaja 3 29.5.2015 Niina Valkama Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Toimintakykyä työelämään. Välityömarkkinoiden työpaja 3 29.5.2015 Niina Valkama Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Toimintakykyä työelämään Välityömarkkinoiden työpaja 3 29.5.2015 Niina Valkama Kunnossa kaiken ikää -ohjelma www.kkiohjelma.fi PÄÄMÄÄRÄ Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien tavoittaminen ja terveysliikunnan

Lisätiedot

14.4. 2015 Mai-Brit Salo

14.4. 2015 Mai-Brit Salo 14.4. 2015 Mai-Brit Salo Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 18 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä Autamme urheiluseuroja

Lisätiedot

Liikunta liikuttaa aivoja. Tommi Vasankari UKK-instituutti Aivoliiton juhlaseminaari

Liikunta liikuttaa aivoja. Tommi Vasankari UKK-instituutti Aivoliiton juhlaseminaari Liikunta liikuttaa aivoja Tommi Vasankari UKK-instituutti Aivoliiton juhlaseminaari 22.3.2017 Sisältö Mitä ymmärretään liikunnalla : Fyysinen aktiivisuus Varsinainen liikunta Aivoterveys, johon liikunnalla

Lisätiedot

Liikkumattomuuden hinta. Harri Helajärvi, LL vt. erikoislääkäri Paavo Nurmi keskus, Turku

Liikkumattomuuden hinta. Harri Helajärvi, LL vt. erikoislääkäri Paavo Nurmi keskus, Turku Liikkumattomuuden hinta Harri Helajärvi, LL vt. erikoislääkäri Paavo Nurmi keskus, Turku WHO Global Health Report Työn luonteen muuttuminen (USA 1960-2008) Mukailtu Church TS ym. 2011 artikkelista Työhön

Lisätiedot

Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.2011

Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.2011 Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.211 Pauliina Husu TtT, tutkija UKK-instituutti, Terveysliikuntayksikkö 16.5.211 1 Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikunnan riittävyys. Suomalaisten

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

LIIKUNTASALKUN SISÄLTÖ - IKÄKAUSITEEMOITTAIN (PÄIVITETTY 8/2015)

LIIKUNTASALKUN SISÄLTÖ - IKÄKAUSITEEMOITTAIN (PÄIVITETTY 8/2015) LIIKUNTASALKUN SISÄLTÖ - IKÄKAUSITEEMOITTAIN (PÄIVITETTY 8/2015) LAPSET JA NUORET Esitteet ja kortit: Vauhti virkistää! kortti Vauhti virkistää arviointi- ja seurantakortti Istumisen tarkistuskortti koululaiselle

Lisätiedot

Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka

Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka Jyrki Komulainen Ohjelmajohtaja, dosentti Kunnossa kaiken ikää (KKI) ohjelma Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Maakunnallinen liikuntaneuvonta

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN ROOLI ELINTAPAOHJAUKSESSA VESOTE Tiina Pekkala, sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut

LIIKUNTATOIMEN ROOLI ELINTAPAOHJAUKSESSA VESOTE Tiina Pekkala, sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut LIIKUNTATOIMEN ROOLI ELINTAPAOHJAUKSESSA 5.9.2017 VESOTE Tiina Pekkala, sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut Liikuntatoimen rooli elintapaohjauksessa Liikuntalaki määrittää kunnan tehtävät

Lisätiedot

Työelämästä arkiliikkujana eläkkeelle. LIVE-tilaisuus 18.4.2013 Katariina Tuunanen, Liisamaria Kinnunen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma

Työelämästä arkiliikkujana eläkkeelle. LIVE-tilaisuus 18.4.2013 Katariina Tuunanen, Liisamaria Kinnunen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Työelämästä arkiliikkujana eläkkeelle LIVE-tilaisuus 18.4.2013 Katariina Tuunanen, Liisamaria Kinnunen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Ikääntyneiden määrä kasvaa Väestöennuste ikäryhmittäin 1910 2060

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Oulu 26.1.2016 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma 1. Palveluketju liikkumaan ja kohti aktiivisempaa elämäntapaa 2. Liikuntaneuvontaprosessin

Lisätiedot

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku 3.12.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma 1. Palveluketju liikkumaan ja kohti aktiivisempaa elämäntapaa 2. Liikuntaneuvonnan

Lisätiedot

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Millaisia ovat / voisivat olla juuri teidän työyhteisöllenne

Lisätiedot

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe, liike ja toipuminen Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe liike toipuminen? 2.9.2014 Hätönen H 2 Perinteitä ja uusia näkökulmia Perinteinen näkökulma: Mielenterveyden ongelmien hoidossa painotus

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Puolustusvoimat puolustusvoimien kuntotestit 2011

Puolustusvoimat puolustusvoimien kuntotestit 2011 Puolustusvoimat puolustusvoimien kuntotestit 2011 Kuntotestit puolustusvoimissa Kuntotestit antavat yhdessä terveystarkastusten kanssa hyvän kuvan henkilön terveydentilasta ja fyysisestä kunnosta sekä

Lisätiedot

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero.

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero. Esittely Täyttäkää työpaikan terveyden edistämiskysely ja selvittäkää onko terveyden edistäminen jo osa työpaikkanne toimintaa vai onko työpaikallanne ehkä vielä parantamisen varaa. Kyselyyn vastaaminen

Lisätiedot

Hoitokäytännöt muuttuneet. WHO Global Health Report. Makuuttamisesta pompottamiseen, potilaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen

Hoitokäytännöt muuttuneet. WHO Global Health Report. Makuuttamisesta pompottamiseen, potilaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen Hoitokäytännöt muuttuneet Makuuttamisesta pompottamiseen, potilaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen Leikkauksen jälkeisen mobilisaation varhaistaminen Vammojen aktiivisempi hoito Harri Helajärvi, LL (väit.)

Lisätiedot

Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti

Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti Tarve Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyviä maita. Esimerkiksi väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä.

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutukset näkyviksi. HEAT-työkalun käyttö. Riikka Kallio 17.4.2013

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutukset näkyviksi. HEAT-työkalun käyttö. Riikka Kallio 17.4.2013 Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutukset näkyviksi HEAT-työkalun käyttö Riikka Kallio 17.4.2013 16.4.2013 Liikunnan terveysvaikutuksista ja liikkumattomuudesta Liikkumattomuus (physical inactivity) on suurin

Lisätiedot

ArtsEgual Musiikkitalo Tuija Brax

ArtsEgual Musiikkitalo Tuija Brax ArtsEgual 4.10. 2016 Musiikkitalo Tuija Brax MIKÄ YKSI ELÄMÄ Ainutlaatuinen yhteistyö: Aivoliitto, Diabetesliitto ja Sydänliitto valtimoterveyden puolesta Valtimosairaudet koskettavat joka viidettä suomalaista

Lisätiedot

Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin?

Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin? Pekka Puska Pääjohtaja THL Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin? FTS - Tiedotustilaisuus 17.3.2011 THL suojelee ja edistää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia Kansanterveys suomessa

Lisätiedot

Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma

Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma Johanna Kujala Puh. 040 574 1922 johanna.kujala@suomentule.fi Innovaatio-projektin esittely, kevät 2014 Metropolia, Bulevardi 31, 24.1.2014 Vastuuopettaja: Mirka

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA

LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Vapaa-aikapalvelut 19.10.2015 PL 50 21531 PAIMIO LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä Väestön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vähäisyys aiheuttaa merkittäviä ja yhä kasvavia

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Henkilöstöliikunta on osa työhyvinvoinnin johtamista ja työkyvyn varmistamista - ja liikkuminen osa elämäntapojen kokonaisuutta

Henkilöstöliikunta on osa työhyvinvoinnin johtamista ja työkyvyn varmistamista - ja liikkuminen osa elämäntapojen kokonaisuutta Henkilöstöliikunta on osa työhyvinvoinnin johtamista ja työkyvyn varmistamista - ja liikkuminen osa elämäntapojen kokonaisuutta Hommat sujuvat, esimiestyö on täyspäistä ja kunto riittää töiden tekemiseen!

Lisätiedot

Liikkujan Apteekki -kysely. Vastauksia 44 apteekkia

Liikkujan Apteekki -kysely. Vastauksia 44 apteekkia Liikkujan Apteekki -kysely Vastauksia 44 apteekkia Tilanne apteekeissa 5. Onko apteekissanne nimetty liikunnan yhdyshenkilö? 100% 91% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Kyllä Ei 5.1 Apteekkinne liikunnan yhdyshenkilön

Lisätiedot

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle.

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle. TerveysInfo lihavuus Berliininmunkki ja muita kirjoituksia painonhallinnasta Hercule Poirot laihduttaa, Lihavan mieli, Piiloliikunta sekä muut hauskasti nimetyt kirjoitukset kertovat monipuolisesti ihmisen

Lisätiedot

Liikunnan terveysvaikutukset jää monille vain unelmaksi? Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti Pikkuparlamentti 15.5.2013

Liikunnan terveysvaikutukset jää monille vain unelmaksi? Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti Pikkuparlamentti 15.5.2013 Liikunnan terveysvaikutukset jää monille vain unelmaksi? Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti Pikkuparlamentti 15.5.2013 Sisällöstä Kaksi riskitekijää: istuminen ja liikunnan puute Alkuun mitä tiesimmekään

Lisätiedot

ALAKULOSTA ILOON TERVEYSILTA 29.11.2006 JUHA RANTALAINEN

ALAKULOSTA ILOON TERVEYSILTA 29.11.2006 JUHA RANTALAINEN ALAKULOSTA ILOON TERVEYSILTA 29.11.2006 JUHA RANTALAINEN JOHDANNOKSI JOKA NELJÄNNELLÄ SUOMALAISELLA ON JOKIN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖ MASENNUS ON YKSI KANSASAIRAUKSISTAMME MASENNUS AIHEUTTAA VIREYSTILAN

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Fyysisen aktiivisuuden merkitys terveyden näkökulmasta

Fyysisen aktiivisuuden merkitys terveyden näkökulmasta Fyysisen aktiivisuuden merkitys terveyden näkökulmasta Jyrki Komulainen ohjelmajohtaja, dosentti Kunnossa kaiken ikää ohjelma Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Työmarkkinoilta poistuu

Lisätiedot

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen tauoton liikkumaton tupakkapitoinen kahvipitoinen runsasrasvainen alkoholipitoinen heikkouninen? Miten sinä voit? Onko elämäsi Mitä siitä voi olla seurauksena

Lisätiedot

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi Liikkuva koulu hanke Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina 2010-2012 koulupäivän liikunnallistamiseksi Havaintoja ja uutisia ympäröivästä maailmasta Liikkumattomuus vie hyödyn

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 MISSIO Edistää opiskelijoiden liikuntakulttuuria 1 ja hyvinvointia. VISIO Opiskelijat liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi.

Lisätiedot

Arkiliikkuminen terveyden näkökulmasta

Arkiliikkuminen terveyden näkökulmasta Arkiliikkuminen terveyden näkökulmasta Kävely, pyöräily, liikenneturvallisuus -seminaari 7.11.2013 Riihimäki Liisamaria Kinnunen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Sisältö Terveysliikunnan toteutuminen

Lisätiedot

Opas harvinaistoiminnasta

Opas harvinaistoiminnasta Opas harvinaistoiminnasta Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 2 Harvinaiset Hengitysliiton harvinaistoiminta Hengitysliiton harvinaistoiminta edistää

Lisätiedot

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP Savuton sairaala auditointitulokset 2012 Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP MIKSI Savuton sairaala -ohjelmaa tarvitaan? Tupakkateollisuus on hämmentänyt ihmisten

Lisätiedot

FORMARE 2015. Tulosten tulkinta sekä harjoitusmuotoja ja niiden vaikutukset kehoon

FORMARE 2015. Tulosten tulkinta sekä harjoitusmuotoja ja niiden vaikutukset kehoon FORMARE 2015 Tulosten tulkinta sekä harjoitusmuotoja ja niiden vaikutukset kehoon Yleistä ForMaresta 50 laskutus. Tulee toukokuun aikana. Vastuu tehkää parhaanne, olkaa aktiivisia. Tämä on ainutlaatuinen

Lisätiedot

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Riikka Hirvasniemi, TtM, projektipäällikkö Anne Rajala, th, projektityöntekijä Kehittämistyön tausta KASTE- ohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2007-2017

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Reumaliiton tavoitteena on saada reumasairaille oikea hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Reumaliiton tavoitteena on saada reumasairaille oikea hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisella tavalla. 19.3.2015 Reumaliiton tavoitteena on saada reumasairaille oikea hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisella tavalla. LIITON TOIMINTA-AJATUS KITEYTETTIIN 14.9.2015 REUMALIITON JA

Lisätiedot

Liikunta ja lapsen kokonaisvaltainen kehitys

Liikunta ja lapsen kokonaisvaltainen kehitys Liikunta ja lapsen kokonaisvaltainen kehitys Lassi-Pekka Risteelä & Virpi Louhela on PoP Liikkua POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY yksi Suomen 15:sta liikunnan aluejärjestöstä kouluttaa liikuttaa palvelee

Lisätiedot

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 1 Lukuisista ikääntymisen myötä tapahtuvista muutoksista huolimatta ikääntyneet ovat terveempiä

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Itsensä tuntemisen ja johtamisen -kurssi Liikunta, istuminen ja ergonomia Vastaava fysioterapeutti Kati Kauppala

Itsensä tuntemisen ja johtamisen -kurssi Liikunta, istuminen ja ergonomia Vastaava fysioterapeutti Kati Kauppala Itsensä tuntemisen ja johtamisen -kurssi Liikunta, istuminen ja ergonomia 9.3.2017 Vastaava fysioterapeutti Kati Kauppala Sisältö: 1) Liikunnan vaikutus hyvinvointiin 2) Istumisen haitallisuus 3) Hyvä

Lisätiedot

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen Maria Leisti, Elixia

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen Maria Leisti, Elixia Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen Maria Leisti, Elixia tauoton liikkumaton tupakkapitoinen kahvipitoinen runsasrasvainen alkoholipitoinen heikkouninen? Miten sinä voit? Onko elämäsi Mitä

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020 Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset/visio 2020 VISIO

Lisätiedot

oman hyvinvoinnin parantamiseksi

oman hyvinvoinnin parantamiseksi Rohkeasti liikkumaan oman hyvinvoinnin parantamiseksi Salo 15.9.2011 Elina Karvinen, LitM, TtL toimialapäällikkö Ikäinstituutti Liikunnan merkitys Liikunta on välttämätöntä kaiken ikäisille ihmisille.

Lisätiedot

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila 28.10.2016 Sydänliiton kuntoutus Voimavarojen tukeminen -ideologia kautta linjan Vertaistuki, kokemuskouluttajat Verkkokuntoutus, pilotti 2015 SOPE 80-100 kurssia

Lisätiedot

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni,

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, Sydän- ja verisuoni sairaudet Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, - Yli miljoona suomalaista sairastaa sydän-ja verisuoni sairauksia tai diabetesta. - Näissä sairauksissa on kyse rasva- tai sokeriaineenvaihdunnan

Lisätiedot

Senioreiden liikunta ja fyysisen toimintakyvyn ylläpito 4.11.2014. Elina Karvinen, toimialapäällikkö Ikäinstituutti www.voimaavanhuuteen.

Senioreiden liikunta ja fyysisen toimintakyvyn ylläpito 4.11.2014. Elina Karvinen, toimialapäällikkö Ikäinstituutti www.voimaavanhuuteen. Senioreiden liikunta ja fyysisen toimintakyvyn ylläpito 4.11.2014 Elina Karvinen, toimialapäällikkö Ikäinstituutti www.voimaavanhuuteen.fi Ikääntymisen vaikutuksia kuntoon ja terveyteen Lihasten massa

Lisätiedot

Miten löydän luotettavaa terveystietoa netistä?

Miten löydän luotettavaa terveystietoa netistä? Miten löydän luotettavaa terveystietoa netistä? Päivä potilaalle KYSissä 8.4.2011 Google? tehokas ja nopea löytää paljon ja pian MUTTA vastuu on kokonaan lukijalla hakukone löytää mitä tahansa sivustoja,

Lisätiedot

Nappulat kaakkoon mitä tutkimukset kertovat lasten ja nuorten liikkumisesta? Tommi Vasankari, Dos., LT; UKK-instituutti

Nappulat kaakkoon mitä tutkimukset kertovat lasten ja nuorten liikkumisesta? Tommi Vasankari, Dos., LT; UKK-instituutti Nappulat kaakkoon mitä tutkimukset kertovat lasten ja nuorten liikkumisesta? Tommi Vasankari, Dos., LT; UKK-instituutti Sisältö Faktaa lasten/nuorten liikkumisesta? Liikunta Entä liikkumattomuus Ylipaino

Lisätiedot

Liikkeellä voimaa vuosiin

Liikkeellä voimaa vuosiin Liikkeellä voimaa vuosiin Anu Niemi Yleislääketieteen erik.lääk. Kuntoutuksen erityispätevyys Ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Heinävesi Ilomantsi Rääkkylä Juuka Lieksa Valtimo Nurmes yli

Lisätiedot

Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle!

Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle! Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle! Sosiaali- ja terveystoimiala Lahden Terveyskioskista Neuvontaa kaikenikäisille Lahti avasi ensimmäisenä suurena kaupunkina Terveyskioskin 10.3.2010 Kauppakeskus

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Ikäihmisten kuntoutus = Geriatrinen kuntoutus Laaja-alaista, kokonaisvaltaista kuntoutusta Ymmärretään ihmisen normaali ikääntyminen

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju toimivaksi

Liikunnan palveluketju toimivaksi Osaamista terveysliikunnan edistämiseen Liikunnan palveluketju toimivaksi Lähettäminen/ohjaus palveluiden piiriin Ei tämä kivi, eikä tuo, tee yksin sillan kaarta. Sen tekevät ne yhdessä ja niiden muodostama

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot