LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille"

Transkriptio

1 LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille

2 Tino-Taneli Tanttu, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Sari Kivimäki, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Katariina Tuunanen, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Janne Haarala, Hengitysliitto Johanna Salimäki, Suomen Apteekkariliitto Kuvat: Bjarke Strøm, Petteri Kivimäki, Studio Juha Sorri, Jiri Halttunen, Tino-Taneli Tanttu

3 Sisällys 1 Johdanto 4 2 Terveysliikunta 5 3 Terveysliikunta apteekkien kansanterveysohjelmissa 7 4 Liikkujan Apteekki Liikkujan Apteekki -hankkeen tausta Toimijat Tapoja edistää terveysliikuntaa apteekeissa Kokemuksia Liikkujan Apteekista Liikkujan Apteekki -toiminnan käynnistäminen Apteekki osana terveysliikunnan palveluketjua Testi - ja teemapäivien järjestäminen apteekissa Terveysliikunnan puheeksi ottaminen asiakastilanteessa Taloudellinen hyöty 20 5 Apteekki työpaikkana 21 6 Liikkujan Apteekin tasot 23 7 Liikunnan Käypä hoito -suositukset 26 8 Liikuntaneuvonnan palveluketju Liikkujan Apteekki -konseptissa Esimerkki Liikkujan Apteekki -konseptin liikuntaneuvontaketjusta Kommenttipuheenvuoro 29 9 Tietoa elintapasairauksista Liikunta ja metabolinen oireyhtymä Liikunta ja tyypin 2 diabetes Liikunta ja sepelvaltimotauti Liikunta ja hengityssairaudet Käytännön vinkkejä SLU-alueille 32 LÄHTEET 33 LINKIT 34 3

4 1 Johdanto Fyysisellä aktiivisuudella on tärkeä osa terveyden edistämisessä ja ylläpidossa. Suomalaisten riski sairastua keskeisiin kansansairauksiin on kasvanut viime vuosikymmenien aikana merkittävästi. Kansansairauksien yleistymisellä on suoranainen vaikutus mm. työkyvyttömyyteen, sairauskulujen räjähdysmäiseen kasvuun ja verokertymän vähentymiseen. Liikkumattomuudella ja ylipainolla on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Ne moninkertaistavat riskin sairastua muun muassa sepelvaltimotautiin, tyypin 2 diabetekseen ja kohonneeseen verenpaineeseen. Maailman terveysjärjestö WHO on todennut liikkumattomuuden olevan maailman neljänneksi yleisin syy ennenaikaiseen kuolemaan (WHO 2011). Suuri osa suomalaisista ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Liikkumaton turvautuu useammin terveyspalveluihin ja käy useammin lääkärissä kuin liikuntaa harrastava. Terveysliikuntaa on pyritty viemään ihmisten arkeen muun muassa liikkumisresepteillä ja liikunnan Käypä hoito -suositusten avulla. Suomalainen asioi apteekissa keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Asiakaskontakteja apteekeilla on vuositasolla miljoonaa (Suomen Apteekkariliitto 2005). Apteekki on luottamusta herättävä toimija ja tehokas kanava terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien tavoittamiseksi. Apteekkihenkilökunnalla on jokapäiväisessä asiakastyössään mahdollisuus vaikuttaa ihmisten liikuntatottumuksiin. Liikkumalla riittävästi on mahdollista ennaltaehkäistä useita sairauksia, ja liikunta tuo lisätehoa monien sairauksien lääkehoitoon. Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman, Suomen Apteekkariliiton, Hengitysliiton sekä Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n aluejärjestöjen yhteinen Liikkujan Apteekki -hanke pyrkii hyödyntämään apteekkien asiakaspotentiaalin nykyistä paremmin terveysliikunnan edistämisessä. Hankkeen päämääränä on sisällyttää terveysliikunta osaksi apteekkien kansanterveysohjelmia sekä tuoda terveysliikuntaa apteekkien arkeen ja osaksi asiakasneuvontatilanteita. Apteekkihenkilökunta on kokenut liikunnan kasvaneen roolin tuovan myös lisäarvoa apteekille. Apteekki voi olla liikuntaan suunnatun panostuksen myötä asiakkaitaan entistä paremmin palveleva liikeyritys. Liikkujan Apteekki on ainutlaatuinen toimintamalli, sillä se tuo ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti yhteen apteekit, kunnalliset terveysliikunnan toimijat ja toteuttajat sekä SLU-aluejärjestöt. Suomalaisilla kansanterveys- ja vammaisjärjestöillä on ympäri vuoden lukuisia teemapäiviä, joita apteekit voivat hyödyntää terveysliikunnan edistämisessä. Apteekeissa järjestettävät terveysliikuntaa käsittelevät testi- ja teemapäivät muistuttavat liikunnan merkityksestä ympäri vuoden. Apteekkien, liikuntajärjestöjen, urheiluseurojen sekä kaupungin liikunta- ja terveystoimen yhteistyöllä Liikkujan Apteekki -toiminnassa on saatu hyviä tuloksia tuomalla terveysliikunnan sanoma apteekin kautta suomalaisten arkeen. Tämän Liikkujan Apteekki -oppaan tarkoituksena on antaa tukea ja ideoita Liikkujan Apteekki -toiminnan aloittamiseen. Oppaassa kerrotaan hankkeen pilottivaiheen ( ) onnistuneista kokemuksista, toimivista käytännöistä, yhteistyömalleista ja terveysliikunnan näkymisestä apteekin jokapäiväisessä asiakastyössä. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti toimintaan mukaan lähteville SLU-aluejärjestöille, mutta myös apteekkihenkilökunta voi saada oppaasta ideoita Liikkujan Apteekki -toimintaan. 4

5 2 Terveysliikunta Terveysliikunnasta puhuttaessa käytetään usein termiä terveyttä edistävä liikunta. Käsitteillä tarkoitetaan käytännössä samaa asiaa. Terveyttä edistävän liikunnan kehittämistoimikunta (STM 2001) on määritellyt terveyttä edistävän liikunnan sellaiseksi fyysiseksi aktiivisuudeksi, joka tuottaa terveyttä hyvällä hyötysuhteella ja vähäisin vaaroin. Toisin sanoen kaikki fyysinen aktiivisuus huippu-urheilua ja hyvin kevyttä fyysistä aktiivisuutta lukuun ottamatta on terveysliikuntaa (Fogelholm ym. 2007). Liikunnan terveysvaikutuksista on saatu tutkimustietoa jo puolen vuosisadan ajan, mutta käsitys niistä vahvistui vasta 1990-luvulla. Samanaikaisesti tutkimustieto on antanut entistä tarkemman kuvan terveyshyötyjä tuottavan liikunnan erityispiirteistä. (STM 2001). Vaikka liikunnan terveysvaikutusten tutkimus on lisääntynyt, se ollut lähinnä sairauslähtöistä. Huomattava osa tutkimuksista on kohdistunut liikunnan puutteen tai vähäisen liikunnan merkitykseen ennenaikaisen kuolleisuuden ja eri sairauksien riskitekijänä. Tällä tavoin on voitu osoittaa kuolleisuuden tai sairastuvuuden riskin muuttuminen suhteessa eri määräiseen ja/tai laatuiseen liikuntaan ja erityisesti arvioida liikkumattomuuden merkitystä suhteessa muihin sairauksien riskitekijöihin. Tutkittu tieto osoittaa, että liikunnalla on selvä terveyttä edistävä merkitys. (STM 2001). Liikunnan vaikutukset eri ikävaiheissa Lapsilla ja nuorilla liikunta tukee kasvua ja kehitystä Aikuisilla liikunta ehkäisee erilaisia sairauksia Ikääntyvillä liikunta auttaa säilyttämään toimintakykyä Vanhuksilla liikunta voi turvata itsenäistä selviytymistä (U.S. Department of Health and Human Services, 2008.) 5

6 Terveysliikunnan suositukset Nykysuositusten mukaan vuotiaiden tulisi harrastaa viikoittain reipasta kestävyyskuntoa parantavaa liikuntaa yhteensä 2 h 30 min tai rasittavaa liikuntaa 1 h 15 min. Tämän lisäksi tulisi harrastaa lihaskuntoa kohentavaa ja liikehallintaa kehittävää liikuntaa kahdesti viikossa. (UKK-instituutti 2011). UKK-instituutti on myös julkaissut ikääntyneiden liikuntapiirakan, jossa korostuu lihaskunnon, liikehallinnan ja venyttelyn osuus (UKK-instituutti 2012). Vähimmäissuositukset ylittävällä liikunnalla on mahdollista lisätä saavutettavia terveyshyötyjä (Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä 2012). UKK-instituutin liikuntasuositus aikuisväestölle jakaa liikunnan kestävyyskuntoa sekä lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittävään fyysiseen aktiivisuuteen. 6

7 3 Terveysliikunta apteekkien kansanterveysohjelmissa Terveysliikunta linkittyy apteekkien toimintaan valtakunnallisten kansanterveysohjelmien kautta. Myös apteekit toteuttavat niitä osaltaan; apteekkariliitto on käynnistänyt apteekkien astma-, diabetes- ja sydänohjelmat, joilla edistetään yleisimpien kansansairauksien ehkäisyä ja hoitoa yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa. (Suomen Apteekkariliitto 2011). Valtakunnallinen astmaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettama astmatyöryhmä julkisti vuonna 1994 valtakunnallisen kokonaisohjelman astman aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi sekä yhteiskunnan taloudellisten kustannusten vähentämiseksi. Apteekit liittyivät valtakunnalliseen astmaohjelmaan vuonna 1997 omalla, edelleen jatkuvalla apteekkien astmaohjelmalla. (STM 1998). Vuodesta 2008 lähtien astmaohjelman osaksi on integroitu soveltuvilta osin kansallisen allergiaohjelman tavoitteet. Valtakunnallinen sydänohjelma Suomen ennätyksellisen korkean sydäntautikuolleisuuden vähentämiseksi perustettiin vuonna 1972 Pohjois-Karjala-projekti. Sydänliitto toteutti vuosina kokonaisstrategianaan Suomalaista sydänohjelmaa, jonka tavoitteena oli sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen sekä sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy tervein elintavoin. Apteekit olivat mukana suomalaisessa sydänohjelmassa sen alusta lähtien omalla sydänohjelmallaan. (Jungman 2012). Valtakunnallisessa sydänohjelmassa mukana oleviin apteekkeihin on nimetty yli 600 sydänyhdyshenkilöä. Valtakunnallinen diabetesohjelma Suomen Apteekkariliitto ja Diabetesliitto hyväksyivät vuonna 2001 Apteekkien diabetesohjelman, joka tukee osaltaan Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelman (DEHKO ) tavoitteiden toteutumista. Apteekkien diabetesohjelman tavoitteena on lisätä apteekkien ja muun terveydenhuollon sekä järjestöjen välistä yhteistyötä ja siten edistää diabeetikoiden hoidon onnistumista ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyä. Diabeetikon apteekkikäynnin yhteydessä tarjoutuu luonteva tilaisuus lääkehoitoa koskeviin kysymyksiin ja neuvontaan. (Hirvonen ym. 2005). Apteekkien diabetesohjelmassa mukana oleviin apteekkeihin on nimetty yli 600 diabetesyhdyshenkilöä. Yksi elämä -hankekokonaisuus Yksi elämä on Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama Aivoliitto ry:n, Suomen Diabetesliitto ry:n ja Suomen Sydänliitto ry:n hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on valtimoterveyden edistäminen. Yksi elämä sisältää useita osahankkeita, jotka ajoittuvat vuosille Hankkeen tarkoituksena on vaikuttaa kansalaisiin, yhteisöihin, terveydenhuoltoon ja koko yhteiskuntaan siten, että kansanterveys paranee. (Diabetesliitto 2012). 7

8 4 Liikkujan Apteekki 4.1 Liikkujan Apteekki -hankkeen tausta Liikkujan Apteekki -hankkeen suunnittelu alkoi vuonna Apteekkariliitolla on Hengitysliiton kanssa pitkä yhteinen perinne jokasyksyisen, kellojen talviaikaan siirtoon ajoittuvan Lisäaikaa liikunnalle - kampanjan toteuttamisessa. Liikkujan Apteekki -toiminnan käynnistivät KKI-ohjelma, Hengitysliitto ja Apteekkariliitto, ja hanke pilotoitiin vuosina Mukana oli yhteensä 15 pilottiapteekkia Satakunnasta, Varsinais-Suomesta ja Pohjois-Pohjanmaalta. KKI-ohjelman rahoittaman hankkeen käytännön toteutuksesta vastasivat Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry sekä Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry. Liikkujan Apteekki -hankkeen päämääränä on sisällyttää terveysliikunta osaksi apteekkien kansanterveysohjelmia sekä tuoda terveysliikuntaa apteekkien arkeen ja osaksi asiakasneuvontatilanteita. Liikkujan Apteekin tausta on yhteneväinen astma-, sydän- ja diabetesohjelmien kanssa; myös Liikkujan Apteekki -toiminnalla haetaan toimintamuotoja sairauksien ennaltaehkäisyyn, omahoitoon ja kuntoutukseen sekä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitoon. Liikkujan Apteekki -hankkeen tavoitteet ovat: Kehittää liikunnasta lisäarvo apteekin jo olemassa oleviin palveluihin. Vahvistaa henkilökunnan tietotaitoa liikunnan merkityksestä, liikuntaan liittyvistä työkaluista ja paikkakunnan liikuntapalveluista, joiden pariin asiakkaan voi ohjata. Motivoida apteekkeja ottamaan asiakaskontakteissa esille liikunnan merkitys elintapasairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Levittää Liikkujan Apteekki -konsepti valtakunnalliseksi. 4.2 Toimijat Liikkujan Apteekki toi ensimmäistä kertaa apteekit ja liikuntaa järjestävät tahot yhteistyöhön valtakunnallisesti. 8

9 Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma on valtakunnallinen ministeriöiden rahoittama toimintaohjelma. Sen tavoitteena on innostaa suomalaisia säännöllisen liikunnan pariin ja luoda eri puolille Suomea helposti lähestyttäviä liikuntapalveluja. Hengitysliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö. Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Suomen Apteekkariliitto edustaa yksityisiä, yrittäjävetoisia apteekkeja ja kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana suomalaista terveydenhuoltoa. SLU-aluejärjestöt toimivat liikunnan ja urheilun maakunnallisina kehittäjinä, kouluttajina, yhteistyötahoina ja edunvalvojina yhteistyössä SLU ry:n ja toimialojen kanssa. SLU-aluejärjestöt tukevat etenkin liikunnan ja urheilun paikallisyksiköitä sekä kehittävät alueella yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa lasten ja nuorten liikuntaharrastusta sekä aikuisten kunto- ja terveysliikuntaa. 4.3 Tapoja edistää terveysliikuntaa apteekeissa Liikkujan Apteekin pilottivaiheessa etsittiin erilaisia tapoja tuoda terveyttä edistävä liikunta osaksi apteekin jokapäiväistä asiakastyötä. Alla olevaan taulukkoon on koottu pilottivaiheen pohjalta hyväksi koetut tavat, mahdolliset haasteet ja keinot haasteiden voittamiseksi. Tavoite Haaste Toimenpide-ehdotus Kunnan liikuntatarjonnasta kertominen sekä kunnan liikuntamateriaalin ja esitteiden jakaminen apteekissa. Terveysliikuntamateriaalia on esillä apteekissa. Terveysliikunnan puheeksi ottaminen asiakastilanteissa. Yhteistyön lisääminen apteekin ja kunnan liikuntaja terveysalan toimijoiden Apteekkihenkilökunta ei tunne kunnan liikuntatarjontaa. Apteekissa ei ole terveysliikuntamateriaalia/henkilökunta ei ole tutustunut materiaaleihin eikä tunne niiden sisältöä. Apteekkihenkilökunta kokee liikunnan puheeksi ottamisen haasteelliseksi ja hankalaksi. Aiempaa yhteistyötä ei ole eivätkä toimijat tunne toisiaan. 9 Apteekin yhdyshenkilö kutsuu kunnan liikunnanohjaajan ja terveyskeskuksen fysioterapeutin 1 2 kertaa vuodessa apteekkiin, jolloin päivitetään liikuntatarjonta ja -materiaali sekä varmistetaan henkilökunnan tieto tarjonnasta. Apteekin liikuntayhdyshenkilö vastaa materiaalin tilaamisesta ja pitää henkilökunnan ajan tasalla materiaalien sisällöstä esimerkiksi kahvitaukoinfoilla. Liikunnan näkyvyyden lisääminen apteekissa, jolloin asiakkaat ovat tietoisia, että apteekin palveluvalikoimaan kuuluu myös terveysliikunta. Tällöin asiakas voi itse aloittaa keskustelun liikkumisestaan. SLU-alueen terveysliikunnan kehittäjän on hyvä tutustuttaa apteekin yhdyshenkilö ja kunnan liikunta- tai vapaa-aikatoimen ja

10 välillä. Liikkujan Apteekki -testipäivien ja -teemapäivien järjestäminen apteekissa. Liikuntahyllyn rakentaminen apteekkiin. Apteekin omat tai kunnan kanssa yhteistyössä toteuttamat liikuntakampanjat apteekin asiakkaille. Tapahtuman koordinointi on hankalaa ja vastuut epäselvät. Apteekeilla on rajallisesti tilaa. Apteekissa ei olla tietoisia paikallisista liikuntakampanjoista. sosiaali- ja terveystoimen työntekijät toisiinsa, minkä jälkeen apteekin ja kunnan yhteistyölle on paremmat edellytykset. Vastuualueet tulee sopia selkeiksi. Apteekissa on hyvä olla nimetty vastuuhenkilö (Liikkujan Apteekki -yhdyshenkilö), joka kutsuu mm. kansanterveysjärjestöjä mukaan. Liikuntahylly tulee rakentaa apteekin ehdoilla. Liikuntahyllyn voi korvata materiaalihyllyllä tai esitetelineellä. Syntyneen yhteistyön myötä kunta/slu-alue tiedottaa apteekkia paikallisista liikuntakampanjoista. 4.4 Kokemuksia Liikkujan Apteekista Liikkujan Apteekki -toiminnan käynnistäminen Pilottiapteekeissa päätöksen lähteä mukaan hankkeeseen tekivät ensisijaisesti apteekkarit. Liikkujan Apteekki -yhdyshenkilöksi valikoitui monessa tapauksessa apteekin astmayhdyshenkilö Apteekkariliiton ja Hengitysliiton vahvan yhteistyöhistorian ansiosta. Liikkujan Apteekki -toiminta on hyvä käynnistää aloituskokouksella, jonka kutsuu koolle SLU-aluejärjestön edustaja. Mukaan on syytä kutsua apteekkari, apteekin Liikkujan Apteekki -yhdyshenkilö sekä kunnan sosiaali-, terveys- ja/tai liikuntatoimen edustaja. Apteekit poikkeavat melko paljon toisistaan, mikä vaikuttaa Liikkujan Apteekki -toiminnan resursseihin ja panostukseen. Aloituskokouksen asialista Liikkujan Apteekin toiminta-ajatuksen esitteleminen Apteekin toiveiden kartoitus Apteekin ja kunnan sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö Apteekin ja liikuntatoimen yhteistyö Kansanterveysjärjestöt apteekin yhteistyökumppanina Toimenpidesuunnitelman laatiminen apteekki- ja kuntakohtaisesti 10

11 Liikkujan Apteekki -toiminnan suunnittelemiseksi SLU-aluejärjestö järjesti verkostotapaamisia, joissa keskusteltiin käytännön toimista sekä toimintamalleista. Verkostotapaamisiin kutsuttiin apteekin ja kunnan henkilökunnan lisäksi muita yhteistyötahoja, kuten järjestöjen ja seurojen edustajia. Tapaamisissa suunniteltiin teemapäiviä ja keskusteltiin asenneilmastosta Liikkujan Apteekki -toimintaa kohtaan. Toiminnan alussa tärkein rooli on ollut SLU-aluejärjestön terveysliikunnan kehittäjällä, mutta apteekin ja kunnan yhteistyön edetessä SLU-aluejärjestöjen rooli pienenee. Myös apteekkien oma aktiivisuus on tärkeää. Liikkujan Apteekki -yhdyshenkilöiden yhteydenpito lähikuntien yhdyshenkilöihin tuo varmasti uusia ajatuksia ja ideoita Liikkujan Apteekki -toiminnan kehittämiseksi. Uuden apteekin mukaantulo Mikä tahansa Suomen Apteekkariliittoon kuuluva apteekki voi olla Liikkujan Apteekki. Apteekit voivat tilata alkaen Liikkujan Apteekki -starttipaketin sähköpostitse Kunnossa kaiken ikää -ohjelmasta osoitteesta tilaukset(a)likes.fi. Tilauksen yhteydessä tulee mainita toimitus- ja laskutusosoite sekä puhelinnumero. Starttipaketin sisältö: Liikkujan Apteekki -raportti Liikkujan Apteekki -starttiopas uusille toimijoille Liikkujan Apteekki -julisteita Liikunta on Lääke -tiskikortteja sekä korttiteline Liikkujan Apteekki -asiakaskansio Merkiksi Liikkujan Apteekki -konseptiin kuulumisesta apteekki voi tilata Liikkujan Apteekki -ovitarran. Tarran voi tilata Apteekkariliitosta alkaen osoitteesta ulla.raappana-janis(a)apteekkariliitto.fi Apteekki osana terveysliikunnan palveluketjua Pilottivaiheessa mukana ollut Uudenkaupungin II Uusi apteekki on toimiva esimerkki yhteistyöstä kaupungin kanssa. Uudenkaupungin liikuntatoimen ylläpitämä liikuntaneuvola on palvellut kuntalaisia jo ennen Liikkujan Apteekki -hanketta. Apteekin mukaantulo on kuitenkin vahvistanut terveysliikunnan palveluketjua merkittävästi. Asiakaspalvelutilanteessa apteekkihenkilökunta neuvoo asiakkaitaan terveyttä edistävän liikunnan vaikutuksista ja kaupungissa tarjolla olevista matalankynnyksen liikuntaryhmistä. Apteekissa on esillä kaupungin liikuntakalenteri sekä terveysliikunta- ja painonhallintamateriaalia. Kun apteekin henkilökunnalla loppuu tietotaito neuvoa asiakasta, hänelle tarjotaan mahdollisuus kaupungin ylläpitämään liikuntaneuvontaan. Kaarinassa Liikkujan Apteekki -yhteistyö ulottuu kaupungin terveyskeskukseen: Kaarinan ylilääkäri esitteli Liikkujan Apteekki -toimintamallin terveyskeskuksen lääkäreille. Vastaanotolla lääkäri arvioi asiakkaan terveydentilan huomioiden liikunnan aloittamisen hyödyt ja riskit, minkä jälkeen hän lähettää asiakkaan liikuntaneuvojalle. Kaarinassa liikuntaneuvojina toimivat liikunnanohjaajat ja kaupungin fysioterapeutit. Liikuntaneuvojat ottavat asiakkaat vastaan joko apteekissa toiminnalle erikseen varatulla reseptitiskillä tai omassa työpisteessään. Apteekin asiakas voi varata henkilökohtaisen ajan maksuttomalle liikuntaneuvojalle myös apteekista. Kaarinan ylilääkärin 11

12 mukaan yhteistyö on hedelmällisintä sepelvaltimotautipotilaiden, korkeaa verenpainetta sairastavien ja tyypin 2 diabeteksen riskiryhmään kuuluvien kohdalla. Kaarinassa kaupungin liikunnanohjaaja käy kaksi kertaa vuodessa pitämässä apteekin henkilökunnalle infon kaupungin uusista liikuntaryhmistä sekä ajankohtaisista toiminnoista. Tämän ansiosta apteekkihenkilökunnalla on valmius kertoa asiakaspalvelutilanteessa kaupungin liikuntamahdollisuuksista. Liikkujan apteekki on Kaarinassa toimiva palveluketju, jossa jokainen osapuoli on sitoutunut toimintaan. 12

13 Kaarinan apteekki tiedottaa asiakkaalleen apteekin kautta toteutettavasta liikuntaneuvonnasta ja kannustaa kysymään lisätietoja apteekin henkilökunnalta. 13

14 4.4.3 Testi- ja teemapäivien järjestäminen apteekissa Apteekki mielletään luottamusta herättäväksi tahoksi. Liikunnan esille tuominen on kuitenkin apteekeissa uutta, ja Liikkujan Apteekki -toimintamalli herätti aluksi epäilyksiä siitä, kuuluvatko terveysliikunta tai kunnan liikuntaneuvonnasta kertominen apteekkiin. Epäilykset vähenivät, kun apteekeissa järjestettiin Liikkujan Apteekki -testipäiviä ja -teemapäiviä. Tapahtumat olivat suosittuja, ja niihin osallistuneiden asiakkaiden määrä ylitti odotukset. Hankkeen pilottivaiheen aikana apteekeissa järjestettiin 37 testi- ja teemapäivää, joihin osallistui yhteensä henkilöä. Apteekeissa järjestetyissä tapahtumissa oli useimmiten mukana kunnan liikuntatoimi, kansanterveysjärjestöjä ja SLU-aluejärjestö. Liikkujan Apteekki -tapahtumat ovat olleet monen toimijan yhteistyön tulos. Pilottivaihe osoitti, että teemapäivien kautta terveysliikunta tehdään asiakkaille tutuksi osaksi apteekin toimintaa ja samalla henkilökuntaa innostetaan terveysliikunnan edistämiseen. Myös yhteistyökumppaneiden saaminen mukaan tapahtumaan koettiin helpoksi. Tapahtumaa suunniteltaessa on hyvä sopia tarkka työnjako. Alla olevaan taulukkoon on listattu pilottivaiheessa toimivaksi todetut vastuualueet. Apteekki Tapahtuman markkinointi: lehti- ja radiomainonta, esitteiden jako apteekissa ennen tapahtumaa Apteekin sisustaminen liikuntahenkisesti Apteekkihenkilökunnan valmistaminen tapahtumaan, muun muassa tutustumalla kunnan liikuntatarjottimiin SLU-aluejärjestö Tapahtuman koordinointi InBody-kehonkoostumusmittaukset ja palautetilaisuudet Lehdistötiedotteiden tekeminen Yhteistyötahojen koolle kutsuminen Kunnan liikuntatoimi Kunnan liikuntatarjonnan esitteleminen, matalankynnyksen liikuntaryhmät sekä lähiliikuntapaikat Varmistaa apteekkihenkilökunnan valmiuden kertoa kunnan liikuntatarjonnasta myös tapahtuman jälkeen UKK-kävelytestin järjestäminen apteekin asiakkaille Kansanterveysjärjestöt (potilasjärjestöt) Oman järjestön toiminnasta kertominen Terveyskuntotestien tekeminen, esimerkiksi kolesteroli-, verenpaineja keuhkomittaukset Muut yritykset Terveys- ja liikunta-aiheisten tuotteiden markkinointi 14

15 Testi- ja teemapäivien vauhdittamiseksi ja tietoisuuden leviämiseksi järjestettiin muun muassa Raumalla ja Eurajoella avoin luento. Raumalla Liikunta on lääke -luento ja Eurajoella kunnan oman terveysliikuntahankkeen kanssa yhteistyössä järjestetty Syö hyvin helposti -luento toteutettiin päivää ennen tapahtumaa. Yleisöluennot varmistivat myös SLU-aluejärjestön lähettämän lehdistötiedotteen läpimenon mediassa. Pilottivaiheen aikana pelkästään Varsinais-Suomessa Liikkujan Apteekista uutisoitiin televisiossa, radiossa ja lehdissä yhteensä 43 kertaa. Osa Liikkujan Apteekki -hankkeen tiedotusta olivat myös liikuntahaasteet. Raumalla ja Eurajoella liikuntahaaste lähetettiin viidelle alueellisesti merkittävälle julkisuuden henkilölle. Paikallislehti Kaarinassa ja Raumalla saatiin aloittamaan juttusarja, jossa käytiin läpi haastettujen henkiöiden suhdetta liikuntaan. 15

16 16

17 17

18 4.4.4 Terveysliikunnan puheeksi ottaminen asiakastilanteessa Apteekkihenkilökunta koki terveysliikunnan puheeksi ottamisen haastavaksi. Myös asiakkaan suhtautuminen aiheeseen arvelutti henkilökuntaa. Huonosti toteutetulla liikunnan esille ottamisella pelättiin sekaantumista asiakkaan yksityisasioihin. Pilottivaiheen aikana apteekkihenkilökunnalle järjestettiin koulutusta terveysliikunnan puheeksi ottamisesta asiakastilanteessa. Koulutuksen tavoitteena oli löytää tapoja lähestyä asiakasta liikuntaan liittyvissä kysymyksissä. Monet kuitenkin kokivat, että oikeaa tapaa ei löydy hetkessä, vaan se vaatii harjoittelua. Asiakastilanne ja liikunnan esille ottaminen on aina yksilöllistä. Niihin vaikuttavat paitsi asiakkaan erityistarpeet ja sairaudet myös apteekkihenkilökunnan erilaiset toimintatavat sekä ammatillinen rooli. Apteekkihenkilökunta koki, että liikunnasta on helpointa puhua asiakkaan tullessa ostamaan laihdutus-, painonpudotus- tai reseptilääkkeitä sairauteen, jonka lääkehoitoon liikunta tuo lisätehoa. Lisäksi terveysliikunnasta keskustelemista helpotti liikunnan näkyvyys apteekeissa. Esitteet, liikuntamateriaalit ja julisteet ovat tärkeitä asiakkaan ajatuksien herättäjiä. Julisteessa tulee ilmetä selkeästi, että asiakas voi kysyä apteekkihenkilökunnalta apua tai lisätietoa liikuntaan liittyvissä asioissa. Yksi tapa saada terveysliikunnalle näkyvyyttä sekä apteekille mahdollista lisämyyntiä on liikuntahylly. Apteekin liikuntahylly Liikuntahyllylle ei ole yhtä oikeaa mallia. Apteekki arvioi omat tilansa ja rakentaa sen kokoisen liikuntahyllyn, mitä tilat antavat myöden. Mikäli apteekissa ei ole riittävästi tilaa liikuntahyllylle, sen voi korvata materiaalihyllyllä tai esitetelineellä. Kaarinan apteekin liikuntahyllystä löytyy mm. kävelysauvoja, proteiinipatukoita, juoksusukkia, tuolijumppareita, askelmittareita sekä ilmaista KKI-materiaalia. Asiakkaat ovat löytäneet liikuntahyllyn, joka sijaitsee laihdutushyllyn vieressä. Huomion kiinnittää viimeistään hyllyn päällä oleva video tuolijumpparin käytöstä. Kaarinan apteekin liikuntahylly on koettu toimivaksi. 18

19 Loimaan apteekin materiaalihylly Nikotiinivierotus on saanut apteekissa hyllyn ja otsalaudan voisiko liikuntahylly olla seuraava? 19

20 4.4.5 Taloudellinen hyöty Pilottivaiheessa Liikkujan Apteekki ei tuonut lisätuloja apteekeille. Vaikka apteekki on taloudellista tulosta tavoitteleva yritys, koettiin Liikkujan Apteekki -toiminta tärkeäksi sen positiivisen imagon vuoksi. Apteekeissa ollaan siirtymässä monipuolisempaan asiakasneuvontaan. Pilottivaiheessa nousi vahvasti esille, että apteekkien kasvavan kilpailun ja viitehintajärjestelmän käyttöönoton seurauksena tapahtuneen lääkkeiden hintojen laskun myötä apteekin tarvitsee löytää uusia tapoja palvella asiakkaitaan entistä monipuolisemmin. Liikunnan esilletuomisen uskottiin vaikuttavan lopulta myös apteekin kassavirtaan myönteisesti. 20

21 5 Apteekki työpaikkana Apteekkihenkilökunnan erilaiset toimenkuvat ja rajoitukset esimerkiksi lääkeneuvonnan antamisessa voivat olla vieraita liikunta-alan työntekijälle. Erilaisista työnkuvista huolimatta on tärkeää, että apteekin koko henkilökunta on tietoinen Liikkujan Apteekki -toiminnasta. Pilottivaiheessa kävi hyvin ilmi, että liikunnan huomioiminen apteekissa ja sen jokapäiväisessä asiakaspalvelutyössä toteutuu useammin, kun koko henkilökunta on asian takana. Apteekkari - Apteekkari on työpaikkansa esimies, joka huolehtii henkilökunnan hyvinvoinnista ja ammattitaidosta sekä järjestää lisäkoulutusmahdollisuuksia. Asiakaspalvelutyö, henkilökunnan osaamistaso ja apteekin talous ovat apteekkarin vastuulla. - Apteekkariksi ryhtyminen edellyttää proviisorin tutkintoa. Proviisori - Proviisori on lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija. Apteekissa proviisori osallistuu farmaseuttien tavoin asiakaspalveluun, mutta pääpaino on esimies- ja suunnittelutehtävissä. - Proviisori toimii apteekkarin alaisena ja apteekin henkilökunnan esimiehenä tukien heitä ongelmatilanteissa. Proviisori suunnittelee yhdessä apteekkarin kanssa apteekin toimintaa ja sen kehittämistä. - Proviisorilla on usein vastuuta liikkeenjohdon ja markkinoinnin tehtävissä sekä henkilöstöasioissa. Töiden organisointi ja henkilökunnan koulutus sekä neuvottelut yhteistyökumppaneiden kanssa kuuluvat tyypillisesti proviisorin työtehtäviin. Farmaseutti - Lääkeneuvonta apteekissa edellyttää korkeakoulututkinnon tuomaa vankkaa tietoa lääkeaineista ja niiden lukuisista vaikutuksista ihmiseen sekä taitoa soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön. - Apteekkityön ammattilaisena farmaseutti kertoo asiakkaalle, kuinka lääke vaikuttaa, ja varoittaa eri lääkkeiden yhteensopimattomuudesta ja mahdollisista haittavaikutuksista. Farmaseutti myös neuvoo, kuinka lääkettä tulisi käyttää ja säilyttää turvallisesti. Farmaseutti on asiakkaalle tärkeä puolueettoman lääketiedon jalostaja ja tulkki, joka osaa selittää asiat selkeästi ja maallikon kielellä. - Farmaseutti toimii myös kouluttajana. Apteekissa voi erikoistua johonkin erityisalueeseen, vaikkapa diabeteksen tai astman hoitoon. Erityisosaaja tekee yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja kouluttaa työtovereitaan. Näin varmistetaan, että koko tiimin asiantuntemus on aina ajan tasalla. - Työssä toimitaan tärkeänä lenkkinä ihmisten sairauksien hoidossa ja terveyden edistämisessä. Farmaseutin tulee osata kuunnella asiakkaita ja auttaa heitä asiantuntevasti ja kokonaisvaltaisesti terveydellisissä ongelmissa. Lääketeknikko - Lääketeknikot huolehtivat muun muassa apteekin lääkevarastosta ja tietotekniikkaan liittyvistä tehtävistä. - Lääketeknikon tehtävänä on lääkkeiden tilaaminen, saapuvan tavaran vastaanottaminen ja paikalleen vieminen. Myös erilaiset toimistotyöt, kuten laskutus ja asiakirjojen arkistointi tai kampanjailmoitusten laatiminen, kuuluvat lääketeknikon tehtäviin. - Monissa apteekeissa lääketeknikko rahastaa kassalla ja somistaa näyteikkunat. 21

22 Sairaanhoitajat, kosmetologit ym. - Apteekeissa voi työskennellä myös muiden ammattialojen edustajia muissa kuin farmaseuttisissa tehtävissä. He voivat antaa asiakkaille neuvoja ei-lääkkeellisistä tuotteista, kuten haavanhoitotuotteista ja kosmeettisista valmisteista. - Apteekeissa työskentelevät sairaanhoitajat saattavat myös tehdä joitakin mittauksia (esim. verenpainemittaus, verensokerimittaus) ja antaa rokotuksia, mikäli mittaukset tai tietyt terveyspalvelut kuuluvat apteekin valikoimiin ja niille on hankittu asianomaiset luvat. Esimerkki apteekkihenkilökunnan rooleista Liikkujan Apteekki -toiminnassa Apteekkari Tekee yhdessä muun henkilökunnan kanssa päätöksen lähteä mukaan Liikkujan Apteekiksi. Liikkujan Apteekki -yhdyshenkilö Esimerkiksi proviisori tai farmaseutti, kuten apteekin kansanterveysohjelman yhdyshenkilö, tai muu liikunnasta innostunut asiakaspalveluhenkilö, jonka yleensä apteekkari on velvoittanut hoitamaan Liikkujan Apteekki -toimintaan liittyvät käytännön asiat. Hoitaa käytännön asiat, esimerkiksi sopii teemapäivistä, tilaa terveysliikuntamateriaalin, pitää yhteyttä paikallisiin toimijoihin sekä informoi henkilökuntaa. Kokemuksen mukaan toiminta on aktiivisempaa, kun yhdyshenkilöitä on kaksi. Sairaanhoitaja Voi toimia liikuntaneuvontaa antavana erikoisosaajana Liikkujan Apteekissa. Myös sairaanhoitaja voi olla hyvä vaihtoehto yhdyshenkilöksi. Muu henkilökunta On tärkeää, että koko henkilökunta tietää Liikkujan Apteekki -toimintaperiaatteen ja osaa antaa asiakkaille sopivaa terveysliikuntamateriaalia. Apteekkariyhdistyksen koulutusvastaavan toiminta Suomessa toimii kymmenen alueellista apteekkariyhdistystä tiiviissä yhteistyössä Suomen Apteekkariliiton kanssa. Apteekkariyhdistykset nimeävät jäsenistönsä keskuudesta koulutusvastaavan, jonka tehtävänä on järjestää ja koordinoida oman alueensa apteekeille suunnattuja koulutuksia. Lisäksi koulutusvastaavat välittävät tietoa koulutustilaisuuksista ja edistävät apteekkihenkilökunnan ammatillista kehittymistä. Toimenkuva voi vaihdella hieman yhdistyksittäin. Koulutusvastaavat voivat toimia yhteistyökumppanina Liikkujan Apteekki -toimintaan liittyviä koulutustapahtumia tai verkostotapaamisia järjestettäessä ja niistä tiedotettaessa. Oman alueen koulutusvastaavan yhteystiedot voi tarvittaessa pyytää Apteekkariliitosta. 22

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin Milla Majuri- Voutilainen, Laura Tuunainen E33ASH HAV Kevät 2015 Diakonia ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

SuomiMies- Saska hyvässä vedossa

SuomiMies- Saska hyvässä vedossa 2 2013 Kipinät Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 4 SuomiMies- Saska hyvässä vedossa 3 Vahvemmalla hallinnolla liikkumattomuutta vastaan 26 29 Uudet terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset

Lisätiedot

Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja

Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja Täsmälääke-hanke Elämäniloa terveysliikunnasta Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja Lahden kaupunki Hyvinvointipalvelut ja Liikuntapalvelut Sari Kristiansen Jani Juuti Täsmälääke-hanke Elämäniloa

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA

MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA Erillisliite nro: 2 (9.5.2007) MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA Työryhmän esitys toimenpiteiksi Maakunnallinen terveyttä edistävä liikuntamalli työryhmä 24.8.2006 SISÄLTÖ 1 Johdanto

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2007:1. Palkitut ja arjessa koetellut. - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon. hyvät käytännöt

DEHKO-raportti 2007:1. Palkitut ja arjessa koetellut. - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon. hyvät käytännöt DEHKO-raportti 2007:1 Palkitut ja arjessa koetellut - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon hyvät käytännöt Suomen Diabetesliitto ry Tampere 2007 ESIPUHE Diabeteksen hoidon ja ehkäisyn hankkeet kansissa DEHKO

Lisätiedot

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski Diabetesbarometri 2009 Sari Koski 2010 Diabetesbarometri 2010 Sari Koski Diabetesbarometri 2010 Julkaisija: Suomen Diabetesliitto ry ISBN 978-952-486-102-1 (painettu) ISBN 978-952-486-103-8 (pdf) Toimitustyö:

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA Jari Aho Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vapaa-ajankoulutusohjelma Syksy 2010 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijät Jari Aho Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014

Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014 2014 Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014 Hyvä koulutuksen toteuttaja! Nämä ohjeet kertovat, miten toteutat onnistuneesti yhteistyökoulutuksen OK-opintokeskuksen kanssa. Onnistumisen peruspilarit ovat laadukas

Lisätiedot

Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta

Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 1 2010 SuomiMies seikkailee seminaareissa Kunnossa Kassulle kutsunnoista liikkumaan Pitäjänmäen Tarmon miehet eivät vapise Kipinät 1 2010 Helsingin liikuntajohtaja

Lisätiedot

Pallo avustajalla. soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2011

Pallo avustajalla. soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2011 SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2011 Esittelyssä ministeri Paavo Arhinmäki 6 Kala-Pentin pilkkituoli 20 Terveysliikunta uutta seuroille 41 Pallo avustajalla TEEMA: Ilman vapaaehtoisia ja ammattiavustajia

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Ammatillinen kuntoutus kouluttaa uuteen työhön Sivu 4 Terveydenhuollon asiakkaille lisää valinnan vapautta Sivu 6 Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Moniammatilliset tiimit

Lisätiedot

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja 1 Kirjoittajat: Kai Pihlainen, Matti Santtila, Olli Ohrankämmen, Jouni Ilomäki, Mauno Rintakoski, Seppo Tiainen Paino:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Mitä lapsesi puuhaa netissä? Kaupungintalon remontti valmistuu kevääksi. Ylös, ulos ja lenkille. Henkilöstöasioita.

Mitä lapsesi puuhaa netissä? Kaupungintalon remontti valmistuu kevääksi. Ylös, ulos ja lenkille. Henkilöstöasioita. 1 2008 Henkilöstöasioita Ylös, ulos ja lenkille Porin kaupungin Terve!- hyvinvointikampanja haastaa kaikki työntekijät liikkumaan ja huolehtimaan itsestään. Hyvä fyysinen kunto ja työkaverit auttavat jaksamaan

Lisätiedot

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä Omahoidon tukeminen Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille Kuva: istockphoto Derek Latta ISBN 978-952-67123-2-1 Kustantaja: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimittajat:

Lisätiedot

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset Esipuhe Helsingin rautatieasemalla oli meneillään Maa ilman mielenterveys päivän vietto. Suomen Mielenterveysseuran

Lisätiedot

Paremman Muistin Vihkonen

Paremman Muistin Vihkonen Paremman Muistin Vihkonen SISÄLLYS 1. Paremman muistin vihkonen 3 2. Voimavarakeskustelu 6 3. Hyväksymis- ja omistautumisterapia 8 4. Liikunta 9 5. Uni ja lepo 12 6. Ravinto 14 7. Kolesteroli, verenpaine

Lisätiedot

LIHAVUUS painavaa asiaa painosta

LIHAVUUS painavaa asiaa painosta 1 LIHAVUUS painavaa asiaa painosta 1 2 3 40 4 Johdanto Mitä ovat konsensuskokoukset? Konsensuskokoukset ovat kaikille avoimia ja julkisia kokouksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja tutkimusnäytön

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

OPAS HARVINAISTA HENGITYSSAIRAUTTA SAIRASTAVALLE

OPAS HARVINAISTA HENGITYSSAIRAUTTA SAIRASTAVALLE OPAS HARVINAISTA HENGITYSSAIRAUTTA SAIRASTAVALLE Ei pidä tuijottaa sitä, mitä ei pysty tekemään, vaan sitä, mitä on vielä jäljellä. Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7

Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7 MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7 Kurki Merja Hemiö Katri Lindström Jaana Jaakkola Laura Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa RYHMÄMUOTOINEN ELINTAPAOHJAUS METABOLISEN OIREYHTYMÄN

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Miehet kuntoon! Kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet. Petteri Laine

Miehet kuntoon! Kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet. Petteri Laine Miehet kuntoon! Kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet Petteri Laine www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO KULTTUURITYÖTÄ IKÄIHMISTEN PARISSA TEKEVILLE. Jatta Kurppa

PEREHDYTYSKANSIO KULTTUURITYÖTÄ IKÄIHMISTEN PARISSA TEKEVILLE. Jatta Kurppa PEREHDYTYSKANSIO KULTTUURITYÖTÄ IKÄIHMISTEN PARISSA TEKEVILLE Jatta Kurppa 2009 Vanhuus Rakastatko minua vielä, kun muistini katoaa tuuleen. Haetko minut kotiin, kun mennä viuhdon pitkin pellon reunaa.

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin Liikunta ja ikääntyminen liikkeellä voimaa vuosiin VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2013:5 1 LIIKUNNAN MONET HYÖDYT: Hidastaa lihasvoiman vähenemistä Ylläpitää tasapainoa, liikkuvuutta, notkeutta ja

Lisätiedot