Vuosikertomus. Hyväksytty Diabetesliiton liittovaltuustossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus. Hyväksytty Diabetesliiton liittovaltuustossa 19.5.2013"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012 Hyväksytty Diabetesliiton liittovaltuustossa

2

3 Vuosikertomus Johdanto Vuoden 2012 toimintasuunnitelma laadittiin uuteen muotoon, jossa varsinaisen toimintasuunnitelman muodosti tasapainoisen onnistumisen mallin mukainen tavoitteiden asettelu neljästä eri näkökulmasta. Tätä täydensivät eri toimintasektoreilta laaditut liitteet. Suppeahkon kirjanpitolain mukaisen toimintakertomuksen lisäksi liittovaltuustolle ehdotetaan esitettäväksi laajempi vuosikertomus. Vuosikertomus on laadittu pitkälti noudattaen vuoden 2012 toimintasuunnitelman rakennetta. Varsinaista tavoitteidenasettelun onnistumista voidaan arvioida tasapainoisen onnistumisen mallin näkökulmien toteumasarakkeista. 3

4 Vuosikertomus 2012 Vuoden 2012 toiminnan tavoitteet ja toteuma Toiminnan vaikuttavuus Menestystekijä Arviointikriteeri Toimenpidetavoitteet 2012 Toteuma 2012 Diabetesliiton toiminta vastaa diabetesta sairastavien ja heidän läheistensä tarpeisiin saada tietoa ja tukea omahoitoon ja diabeteksen kanssa elämiseen. Jäsenyydestä saatavat hyödyt Liiton jäsenyhdistysten jäsenmäärä Aineistojen menekki ja tilausten lukumäärä Jäsenten ekstranet avataan. Tuotetaan entistä kohdennetumpia ja vuorovaikutteisempia diabeteksen ehkäisyä ja (oma)hoitoa tukevia palveluja. Selvitetään kyselyin lehtien ja diabetesaineistojen kehittämistarpeet. Murrosikäisten vanhemmille suunniteltiin sivustoa ekstranetin avaukseksi. Aloitettiin selkokielisen aineiston tuotanto. Liiton ja Diabetes-lehden Facebook-sivuja päivitettiin aktiivisesti. Kohtauspaikka-keskustelupalstan moderointia terävöitettiin. Diabetes.fi/tyyppi2 -sivustolle tehtiin Älypää-pelisovellus ja videoita. Diabetes-lehden levikki kasvoi 1 %, aineistojen menekki laski. Kyselyjen pohjalta on käynnistynyt julkaisujen uudistaminen menekin ja levikin nostamiseksi. Diabetesliitto on tärkeä valtakunnallinen toimija diabeetikoiden ja heidän läheistensä kuntouttajana. Kuntoutuksen osallistujamäärät ja vaikuttavuus Säilytetään ainakin aikaisempi kurssimäärä menestytään Kelan hankintakilpailussa ja RAY:n sopeutumisvalmennuskurssien hankinnassa. Kelan rahoittamille kursseille osallistui 641 henkilöä (4 708 vrk), ja RAY:n avustamille kursseille 332 henkilöä (1 657 vrk). Ostopalveluna tuotetuille kursseille osallistui 493 henkilöä (2 819 vrk). Kelan hankintakilpailussa vuosille ei saatu lainkaan tyypin 2 diabeetikoiden kuntoutuskursseja. Aikuisten tyypin 1 diabeetikoiden kursseja saatiin 5 kpl (5+5 päivää), ja lisäksi kaksi viiden vuorokauden nuorten kurssia vuotiaille ja yksi viiden vuorokauden kurssi vuotiaille. Viiden vuorokauden perhekursseja saatiin 7 kpl. Kuntoutuksen raportointikäytännöt suunnitellaan osaksi laatujärjestelmää. Raha-automaattiyhdistykseltä saatiin vuodelle 2012 rahoitus, jolla järjestetään 14 kpl 20 henkilön Virkeyttä hoitoon -kursseja eläkeläisille ja heidän läheisilleen, kaksi mielenterveyskuntoutujien kurssia, yksi kehitysvammaisten kurssi ja yksi maahanmuuttajille suunnattu kurssi. Raportointikäytännöt on suunniteltu osaksi uutta kurssinhallintaohjelmistoa. 4

5 Vuosikertomus 2012 Toiminnan vaikuttavuus jatkuu Menestystekijä Arviointikriteeri Toimenpidetavoitteet 2012 Toteuma 2012 Diabetesliitto tuottaa laadukkaita ja vaikuttavia koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Koulutukseen osallistuneiden itsearviointi omasta oppimisestaan Koulutus täyttää kansalliset ja kansainväliset täydennyskoulutuksen laatukriteerit Jokaisesta koulutuksesta tehdään palauteyhteenveto itsearviointien perusteella. Selvitetään kansainväliset yhteistyökumppanit koulutuksen osalta. Diabeteskeskuksessa järjestetyt koulutukset (17 kpl) saivat palautteissa hyvän arvion. Koulutustoimintaa on kehitetty vastaamaan ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusta. Kansainvälisen diabetesliiton IDF:n Education Center -asemasta kiinnostuneille on julkaistu itsearviointilomake, jonka avulla voi verrata yksikön toimintaa suhteessa Edu-cation Center -vaatimuksiin. Kansainväliset yhteistyökuviot ovat vielä kehitteillä. Diabetesliiton asiantuntijuus tunnetaan ja tunnustetaan ja liitto saa yhteiskunnassa läpi tavoitteitaan, jotka liittyvät diabeteksen ehkäisyn ja hoidon järjestämiseen sekä diabetesta sairastavien asemaan ja hoidon edellytyksiin. Vaikuttaminen lainsäädäntöön ja terveydenhuollon käytäntöihin Mediaseuranta Yhdistysten kuntavaikuttamisen materiaalit Vaikutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämislakiin. Yksi elämä -hankekokonaisuuden viestintäsuunnitelma ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen suunnitelma valmistuu. Asiantuntijatyötä suunnataan enemmän viestintään. Uusitaan kuntavaikuttamisen materiaalit. Kuntavaikuttaminen on järjestöohjauksen ja -koulutuksen teemana. Lain valmistelua on seurattu. Yksi elämä -viestintästrategia valmistui marraskuussa. Vaikuttamissuunnitelman teko käynnistyi. Hankittiin mediaseurantapalvelu. Eri toimintasektoreita edustava verkkoviestinnän ryhmä aloitti toimintansa suunnitellen ja toteuttaen viestintää sosiaalisessa mediassa. Uusi kuntavaikuttamisen opas julkistettiin järjestöpäivillä. Maailman diabetespäiväksi koottiin aineistopaketti kuntavaikuttamisen tueksi. Kuntavaikuttaminen oli esillä järjestöpäivillä sekä kevään alueellisilla neuvottelupäivillä ja vaikuttamiskoulutuksena syksyn alueellisilla neuvottelupäivillä. 5

6 Talous Vuosikertomus 2012 Menestystekijä Arviointikriteeri Toimenpidetavoitteet 2012 Toteuma 2012 Talous on tasapainossa. Euromääräinen tulos / vähintään nollatulos järjestötoiminnoissa sekä palvelutoiminnassa. Osallistutaan Kelan hankintakilpailuun vuosien kuntoutuksesta. Palvelutuotteiden hinnoittelu ja määrä tarkistetaan. Järjestetään arpajaiset. Kelan hankintakilpailuun on osallistuttu; Kelan ostot vähenevät noin euroa. Muuta kurssitarjontaa lisätään ja kuluja karsitaan. Työllistäviä mutta vähemmän tuottavia koulutuksia karsittiin ja hinnoittelua tarkistettiin kesken vuoden (kesäkuu). Arpajaisten nettotuotto oli euroa. Diabeteskeskuskiinteistö pysyy hyvässä kunnossa. Toimintatiloissa ei esiinny ongelmia ja asiakaspalaute. Laaditaan pitkän tähtäimen korjaus- ja ylläpitosuunnitelma. Peruskuntoarvio ja PTS-ohjelma on tehty ja huomioitu 2013 talousarviossa. Investointibudjetissa esitettiin peruskorjaushanketta koskien kattojen uusintaa ja salaojajärjestelmien rakentamista. Samassa yhteydessä tehtiin esitys keskuksen koko vesihuollon järjestämisestä. Hallitus hyväksyi molemmat investointiehdotukset. Ilmoitusmyynti, varainhankinta ja liiton palvelujen sekä jäsenyyden markkinointi onnistuu. Euromääräinen tulos, liiton palveluiden kysyntä. Panostetaan ilmoitusmyyntiin ja uusien asiakkaiden hankintaan. Ilmoitusmyynnin yhteistyö Sydänliiton kanssa siirtyi vuodelle Diabetesliiton, Sydänliiton, Syöpäjärjestöjen ja Hengitysliiton yhteistä varainhankintaoperaatiota kehiteltiin. Ilmoitusmyynnin henkilöresursseja lisättiin syksyllä; tulokset näkyvät vuonna

7 Toimintaprosessit Vuosikertomus 2012 Menestystekijä Arviointikriteeri Toimenpidetavoitteet 2012 Toteuma 2012 Diabetesliitto pystyy vastaamaan yhteiskunnallisen ja kulttuurisen muutoksen asettamiin haasteisiin. Löydetään uusia toiminta- ja organisoitumistapoja Käynnistetään strategiaprosessi liiton päätöksentekoelinten ja jäsenyhdistysten kanssa uusista toiminta- ja organistoitumistavoista. Liittovaltuusto hyväksyi liiton strategian vuoteen 2020 valtuuston syyskokouksessa. Yksi elämä -hankekokonaisuus onnistuu ja nivoutuu hyvin perustoiminnan kanssa. Hankeorganisaatio on luotu Osahankkeet etenevät Hankkeen henkilökunta on rekrytoitu. Hankkeessa hyödynnetään oman henkilökunnan osaamista. Aloitetaan nuorten ja nuorten aikuisten hoidonohjauksen uusien toimintatapojen kehittämisen suunnittelu ja toteutus. Toimintavuonna tarpeellinen henkilöstö rekrytoitiin. Yksi kurssitoiminnan työntekijä oli projektisuunnittelijana kevään ja syksyn aikana yhteensä 5 kk. Vertaistoiminnan kehittämisen projektisuunnitelma valmistui. Diabetesliitolla on asiakkaiden tarpeita/ kysyntää vastaava monipuolinen, saavutettava ja laadukas kuntoutus- ja koulutuspalvelu. Koulutus- ja kuntoutusasiakkaat ovat tyytyväisiä ja toiminta vastaa rahoittajien standardeja ja linjauksia Koulutuksen osallistujamäärät Diabeteskeskuksessa ja tilauskoulutuksessa Otetaan käyttöön Kelan uusi kuntoutusstandardi. Pisteytetään koulutus opintopisteiksi. Koulutusta suunnataan enemmän tilauskoulutukseen. Kurssitoimintaa toteutettiin Kelan kuntoutuksen standardien mukaan. RAY:n tukemien kurssien osalta valmistauduttiin Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitykseen osana RAY:n vuosiselvitystä. Diabeteskeskuksessa järjestettävät koulutukset pisteytettiin, ja pisteytysjärjestelmä otettiin osaksi toimintaa. Diabeteskeskuksessa järjestettäviin koulutuksiin osallistui 344 henkilöä (1 012 vrk). Tilauskoulutusten kautta tavoitettiin henkilöä (1 285 vrk). Tilauskoulutuksia ja asiantuntijaluentoja pidettiin yhteensä 47, ja opetustunteja kertyi 283. Koulutusten markkinoinnissa panostettiin tilauskoulutusten esiin tuomiseen. 7

8 Vuosikertomus 2012 Toimintaprosessit jatkuu Menestystekijä Arviointikriteeri Toimenpidetavoitteet 2012 Toteuma 2012 Diabetesliitolla on toimivat ja jäsenistöä palvelevat verkkopalvelut. Kävijämäärät, palaute Jäsenrekisterin tietojen hyödyntäminen yhdistyksissä Verkkopalveluun lisätään video- ym. monipuolista materiaalia. Koulutetaan jäsenyhdistysten jäsenasiainhoitajat jäsenrekisterin etäkäyttöön. Diabetes.fi: eri kävijää ( ), 60 % tuli sivustolle ensimmäistä kertaa. Tuotettiin Diabeteskeskuksen markkinointivideo. Käynnistettiin verkkopalvelun etusivun uudistus tavoitteena laajan aineiston parempi löydettävyys. Kiinnostuneille yhdistyksille on toimitettu tunnukset rekisterin etäkäyttöön (selailu). Etäkäytön koulutukset alkoivat syksyllä. 8

9 Vuosikertomus 2012 Organisaation osaaminen, johtaminen ja henkilöstö Menestystekijä Arviointikriteeri Toimenpidetavoitteet 2012 Toteuma 2012 Diabetesliitolla on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta. Työolosuhteet, työvälineet ja kouluttautuminen Varhaisen tukemisen malli on aktiivisessa käytössä. Mallin käytöstä pidettiin tammikuussa esimiehille yhdessä työterveyshuollon kanssa koulutustilaisuus. Sairauspoissaoloista on raportoitu sovitusti esimiehille ja työterveyshuollolle ja työkykykeskusteluja pidetty. Työolosuhteisiin liittyvät riskit kartoitetaan koko henkilöstön osalta ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet. Riskien kartoitus ja tarvittavat toimenpiteet tehtiin järjestöosastolla, talous- ja viestintäosastolla sekä Yksi elämä -hankkeiden henkilöstön parissa. Projektityön menetelmät ovat käytössä. Ensimmäiset projektityön menetelmiä hyödyntäneet työt valmistuivat: sähköinen uutiskirje terveydenhuollon ammattilaisille, kuntavaikuttamisen opas. Sähköinen työskentelyalusta otetaan käyttöön. Yksi elämä -hankkeissa otettiin käyttöön Podio-työskentelyalusta sekä GoToMeeting-etäneuvottelujärjestelmä. Diabetesliitolla on selkeä toimintaorganisaatio. Laatujärjestelmän osiot määritelty ja aikataulu suunniteltu Laaditaan aikataulutettu suunnitelma oman laatujärjestelmän rakentamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon laatuohjelman (SHQS) pohjalta. Talouspäällikkö, ylilääkäri ja vastaava diabeteshoitaja ovat osallistuneet SHQS koulutukseen. Jatkosuunnittelu on henkilövaihdosten vuoksi kesken. Luottamushenkilöt ja henkilöstö toimivat liiton tavoitteiden toteuttamiseksi ja jakavat yhteisen näkemyksen liiton toiminnasta. Työnjako on selkeä päätöksenteon, asiantuntijaelinten ja operatiivisen toiminnan kesken Liiton visio päivitetään strategiaprosessin yhteydessä. Kehitetään luottamushenkilöiden, asiantuntijaelinten ja henkilöstön keskinäistä vuorovaikutusta. Liiton strategia visioineen vuodelle 2020 hyväksyttiin liittovaltuustossa marraskuussa. Liiton strategiaprosessiin osallistuvat henkilöstö ja luottamushenkilöt; yhteensä valmisteluun osallistui liki 200 henkilöä luottamushenkilöistä, henkilöstöstä ja yhdistyksistä. 9

10 Vuosikertomus 2012 LIITTEET Vuosikertomuksen liitteet 1. Talous Diabetesliiton taloudellinen tilanne oli vaihteleva vuoden 2012 aikana. Vaikka tilikauden tulos oli hyvä ja ylijäämäinen ,94 euroa ( ,08 ), oli liitolla silti likviditeettiongelmia vuoden lopulla. Tähän vaikutti keskeisesti se, että muut kurssituotot pienenivät joulukuussa pyhien ja vapaiden vuoksi kustannusrakenteen silti pysyessään ennallaan. Lisäksi tähän vaikutti se, että käytännössä joulukuu on ainoa mahdollinen ajankohta teettää kiinteistöön kohdistuvia korjaus- ja perusparannustöitä, joita teetettiinkin mm. saattamalla majoitushuoneiden peruskorjaus loppuun. Tulosta, muttei likviditeettiä, paransi olennaisesti Harry Olavi Virtaselta saatu testamentti euroa, joka on kirjattu tulosvaikutteisesti. Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 4,005 miljoonaa euroa (4,037 M ), joka oli lähes sama kuin edellisvuonna. Varsinaisen toiminnan tuottojen osalta budjetista jäätiin 0,561 M. Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustus oli 0,901 M (0,901 M ), joka ei sisälly tuottosummaan, kuten ei myöskään varainhankinnan tuotot, jotka onnistuivat hyvin ollen 1,211 M (0,680 M ). Raha-automaattiyhdistyksen muut avustukset olivat yhteensä 0,210 M ja Yksi Elämä -hankkeeseen euroa (myönnetty ). Näiden lisäksi Raha-automaattiyhdistykseltä saatiin 2 kpl investointiavustuksia järvilämpöinvestointiin yhteensä , jotka on kirjattu taseeseen. Henkilöstökulut olivat 2,974 M (2,826 M ) alittaen budjetin 0,221 M. Lähivuosien tehdyt investoinnit (mm järvilämpö) tulevat selkeästi lisäämään poistojen vuosittaista määrää. Tilikauden poistot olivat euroa ( ). Vaikka varsinaisen toiminnan tuottopuolella jäätiinkin budjetoidusta, niin vastaavasti varsinaisen toiminnan muiden kulujen osalta alitettiin kulubudjettia peräti 0,449 M. Muut kulut olivat yhteensä 2,370 M (2,819 M ). Omavaraisuusaste oli 74 prosenttia (omaan pääomaan huomioitu myös stipendirahasto). Taloudellisen toimintaympäristön huono tilanne ja kunta- sekä valtiontalouden vaikeudet ovat vaikuttaneet liiton tuottoihin kautta linjan heikentävästi. Lähivuosina ei ole odotettavissa tuottojen nopeaa kasvua joten liiton toiminnassa on keskityttävä selkeästi kulujen sopeuttamiseen. Järjestötoimintojen tulos oli euroa ylijäämäinen, johtuen pääosin varainhankinnan onnistumisesta. Jäsenmaksutuotot olivat 0,6 prosenttia alle Liitteet 10 edellisen vuoden. Kuntoutus-, koulutus- ja asiantuntijatoiminnon tulos oli euroa alijäämäinen. Kuitenkin tuotot olivat 3,6 prosenttia suuremmat kuin edellisvuonna. Vastaavasti kulut toteutuivat 2,5 prosenttia suurempana kuin vuonna (Suluissa ilmoitetut luvut ovat vuoden 2011 tilinpäätöksen lukuja)

11 LIITTEET Vuosikertomus 2012 Diabetesliiton kulut toiminnoittain 2012 tuhansina euroina, yhteensä 5,516 M Diabetesliiton tuotot toiminnoittain 2012 tuhansina euroina, yhteensä 6,116 M Kurssi-, koulutus- ja asiantuntijatoiminta 2131 Kurssi-, koul.- ja as.tunt.toiminta 1930 Viestintä ja tiedotus 1275 Varainhankinta 1212 Viestintä ja tiedotus 1192 Järjestötoiminta 1192 RAY yleisavustus 901 Yksi elämä -hanke 523 Yksi Elämä -hanke 521 Varainhankinta 223 Muut RAY avustukset 196 Muut Muut Järjestötoiminta Palkat Sosiaalikulut Kiinteistö Muut kulut Diabetesliiton kulut lajeittain 2012, tuhansina euroina, yhteensä 5,516 M Kurssit, Kela ja maksusitoumus RAY yleisavustus Varainhankinta Tilausmaksut Yksi Elämä Diabetesliiton tuotot lajeittain 2012 tuhansina euroina, yhteensä 6,116 M Postikulut 309 Jäsenmaksut 355 Painotyöt Markkin&viestintä Poistot Matkakulut Ravintokulut IT-kulut Siivous Ilmoitustuotot Aineistomyynti Muut tuotot Ammatillinen koulutus Muut RAY avustukset Perhekurssit/Kela Palkkiot 92 Muut kurssituotot 144 Kokouskulut 78 Nuorten kurssit/kela Liitteet

12 Vuosikertomus 2012 LIITTEET 2. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Järjestötoiminnan painopisteenä oli toimintavuonna yhdistysten paikallinen vaikuttaminen, jota varten Diabetesliitto julkaisi käsikirjan Tunne, tiedä ja vaikuta Diabetesyhdistys vaikuttajana kunnassa. Kunnallisvaalien yhteydessä Yksi elämä -järjestöt suuntasivat viestintää puolueille, kärkenä kuntoutuksen saatavuus. Viestinnän pohjana oli jäsenille tehty kysely. Järjestöjen omissa lehdissä ja mediatiedotteissa käsiteltiin terveyden edistämistä, palvelujen saatavuutta ja kuntoutuksen asemaa osana hoitoa. Eduskunnan diabetesryhmä kokoontui neljästi. Liitto ja eduskunnan diabetesryhmä solmivat yhteistyökumppanuuden Kansallisen diabetesfoorumin kanssa. Lääkehoito Diabetesliitto antoi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle lausunnot ylipitkävaikutteisten insuliinianalogien ja NPH-insuliinien hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointia koskevasta esiselvityksestä sekä arviointiraportin luonnoksesta. Nykyisten korvauskäytäntöjen muuttaminen olisi kustannusten osaoptimointia maksajan mukaan, ja oletettu säästö jäisi lopulta vähäiseksi. Jos insuliinianalogien korvattavuuden edellytyksenä olisi ensin osoitettava NPHinsuliinin sopimattomuus, se olisi liiton mielestä iso taka-askel diabeteksen hoitamisessa. Liitto antoi lausuntoja sosiaali- ja terveysministeriölle myös lääkekorvausmenojen leikkauksista ja Lääkekorvaustyöryhmän väliraportista: toteutetut ja suunnitteilla olevat toimet eivät ole hallitusohjelman mukaisia. Lääkekorvausjärjestelmää on jälleen lähdetty uudistamaan säästöt edellä. Uudistuksen lähtökohtana tulee olla potilaan tarvitsema hoito, ja sen turvaaminen myös pienituloisille. Lääkkeiden hintalautakunta lakkautti joulukuussa detemirinsuliinin korvattavuuden. Liiton toimet vaikuttivat siihen, että hintalautakunta palautti korvattavuuden asti. Liitto vetosi sekä lääkkeiden hintalautakuntaan että lääkettä maahan tuovaan yritykseen. Eduskunnan diabetesryhmän asiasta tekemän kirjallisen kysymyksen allekirjoitti 11 kansanedustajaa kuudesta eri puolueesta. Liiton avaaman detemirinsuliinin korvattavuuden lakkauttamista vastustavan verkkoadressin allekirjoitti viikossa yli henkilöä. Diabetesta sairastavien lasten asema Liitto oli asiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, joka käsitteli pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidon turvallista toteuttamista päivähoidossa. Ryhmä laati kunnille valtakunnalliset ohjeet. Liitto julkaisi selvityksen alle 16-vuotiaiden diabeetikoiden vammaistuen määrässä ja laati muutosesitykset Kelan etuusohjeisiin. Kela on alentanut diabeetikkojen vammaistukia. Selvitystä käytetään liiton vaikuttamistyössä tuen parantamista varten. Liitteet 12 Potilaan asema, oikeudet ja potilasturvallisuus Diabetesliitto kommentoi biopankkilain valmistelua biotekniikan neuvottelukunnan jäsenenä. Liitto vastusti kuluttajille suunnattuja kaupallisia tyypin 2 diabeteksen geenitestejä. Liitto oli mukana Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Sosten taustaryhmässä, joka käsitteli sosiaalihuoltolain uudistamista. Kuluttajaparlamentin jäsenenä liitto esitti terveyskeskusmaksujen poistamista ja työkyvyttömyyseläkejärjestelmän kehittämistä. Liiton edustaja oli Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen hallituksessa. Yhdistys laati Vakavien vaaratapahtumien tutkintaoppaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille. Lisäksi yhdistys osallistui sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman leikkaustiimin tarkistuslistan laatimiseen. Diabetesliitto kirjelmöi sosiaali- ja terveysministeriölle, että diabeetikon hoitoon pääsyn kriteereissä on eriarvoistavia valtakunnallisia eroja. Liitto otti kantaa valtiovarainministeriön sokeriverotyöryhmän raporttiin.

13 LIITTEET Vuosikertomus Viestintä ja julkaisutoiminta Vuonna 2011 hyväksytyn viestintästrategian mukaisesti viestimme entistä enemmän verkossa: diabetes.fi:n Ajankohtaista-palstalla julkaistiin viikoittain uutta materiaalia, tuotimme tekstejä Puheenvuoroja-palstalle ja päivitimme facebook-sivujamme säännöllisesti. Sosiaalisen median voimannäyte oli kampanjointi detemir-insuliinin korvattavuuden puolesta. Lehtien ja muiden painettujen julkaisujen osalta vuosi oli taustoittavan työn ja uudistusten valmistelun aikaa. Kyselyjen kautta haimme käyttäjien näkökulmaa tulevien vuosien julkaisutoimintaan. Näyttelytoiminnassa keskityimme terveydenhuollon ammattilaisten koulutustapahtumiin, uutena avauksena Fysioterapiakongressi. Viestintätoimikunta kokoontui kahdesti ideoimaan diabetesviestinnän kehittämistä. Tunnuslukuja Google Analyticsin mukaan: eri kävijää (näistä 60 % tuli sivustolle ensimmäistä kertaa; v. 2011) 3,9 miljoonaa sivun katselua kävijöitä kuukausittain: 1/ , 5/ , 9/ ja 11/ Maailman diabetespäivän kuukausi näkyi piikkinä muutoin suhteellisen tasaisessa kävijämäärässä suosituin sisältösivu on riskitesti-sivu, muita suosituimpia sivuja: tyyppi 2 -kampanjasivusto kokonaisuudessaan, Diabetestietoa-sivuston etusivu, diabeteksen oireet ja toteaminen -sivu, hiilihydraattitaulukko-sivu, Kohtauspaikka-sivuston etusivu -sivustolla keskimäärin eri kävijää kuukaudessa. Kohtauspaikalla on jäsentä ja yli viestiä. Lehdet Diabetes-lehti, 9 numeroa/vuosi - le-vikki LT 2012 (60 985). Diabetes ja lääkäri -lehti, 5 numeroa/vuosi painos (18 500). Inspis-lehti, 2 numeroa/vuosi - painos (11 500). 2/2012 vain verkko-lehtenä Diabetesaineistot Maksullista painettua diabetesaineistoa välitettiin noin kpl (35 000) Tunnetko diabeteksen? -lehtiä välitettiin noin kpl (18 000) Tyypin 2 diabeteksen riskitestilomaketta välitettiin noin ( ) Uudet diabetesaineistot Monipuolisia ja terveellisiä aterioita kcal -repäisylehtiö Monipuolisia ja terveellisiä aterioita kcal -repäisylehtiö Esimerkki päivän aterioista kcal -repäisylehtiö Esimerkki päivän aterioista kcal -repäisylehtiö Piiraat, pullat, pasteijat -leivonnaisohjekirja Uusitut diabetesaineistot Diabeetikon sosiaaliturva -opas, myös ruotsiksi ja verkossa Lapsen diabetes Opas perheelle Jalkajumppa-repäisylehtiö Diabeetikon ruokavalinnat -esite, myös ruotsiksi Liitteet 13

14 Vuosikertomus 2012 LIITTEET 4. Järjestötoiminta Järjestötoiminnan painopisteenä vuonna 2012 oli paikallinen vaikuttaminen. Vuoden alussa julkaistiin yhdistysten käyttöön vaikuttamisopas, ja teemaa käsiteltiin järjestöpäivillä sekä kevään ja syksyn alueellisilla neuvottelu-päivillä. Järjestöpäivillä Jyväskylässä oli monta teemaa, ja tarjolla oli sekä kaikille yhteistä ohjelmaa että rinnakkaissessioita pienemmissä ryhmissä. Monipuolinen, joskin samalla väistämättä hajanainen sisältö ja toimintapa saivat paljon myönteistä palautetta osallistujilta. Alueelliset neuvottelupäivät vakiinnuttivat asemansa yhteistyöfoorumina, jossa tapaavat toisensa yhdistysten edustajat, liiton päättäjät ja työntekijät. Kotisivujen tekemisestä oli yhdistyksille sekä perussekä jatkokoulutusta. Kerhon- ja ryhmänohjaajille järjestettiin koulutus- ja virkistysviikonloppu syksyllä. Yhdistysten menestystekijät -hanketta jatkettiin neljän yhdistyksen kanssa. Tuettuja lomia oli eläkeläisille kaksi ja työikäisille yksi. Osallistujia oli yhteensä noin 110. Diabetesliitto oli mukana valtakunnallisessa kokemuskouluttajaverkostossa, jota hallinnoi Reumaliitto. Toiminta jatkuu vuonna Alueellista toiminta-avustusta jaettiin alueellisten toimintasuunnitelmien mukaisesti tapahtumiin, jotka tarjosivat diabeetikoille omahoidon tukea ja virkistystä. Tuettua toimintaa olivat mm. diabeteksen hoidon päivityspäivät, retket, lastenleirit ja liikuntatapahtumat. Jäsenmäärät Diabetesyhdistyksiä oli vuoden 2012 lopussa 112, joista paikallisyhdistyksiä oli 106, valtakunnallisia diabetesyhdistyksiä kaksi ja ammatillisia yhdistyksiä neljä. Diabetesliiton jäsenyhdistysten kokonaisjäsenmäärä oli (58 702; -369). Diabetesyhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä oli ( v. 2011) joista ruotsinkielisiä oli (2 804). Lapsidiabeetikkoja oli jäsenrekisterissä (3 182; -121). Diabetesyhdistysten jäsenmäärä väheni 393 jäsenellä (-364). Ammatillisten jäsenyhdistysten jäsenmäärä oli (2 452; +24) jäsentä. Lääkekorvaukseen oikeutettujen diabeetikoiden määrä toimintavuoden lopussa oli Ruotsinkielinen toiminta Ruotsinkielisen toiminnan tukena oli kaksikielinen järjestösuunnittelija. Ruotsinkielisten yhdistysten yhteistoimintaan osoitetulla määrärahalla toteutettiin Svenska Träffen ja Familjeträffen sekä puheenjohtajien tapaaminen, Ordförandeforum. Järjestöhallinto Liittovaltuuston kevätkokous pidettiin 6. toukokuuta. Edeltävänä päivänä pidetyn liittovaltuuston seminaarin aiheena oli liiton strategian valmistelu. Syysvaltuusto kokoontui 25. marraskuuta. Marraskuun 24. päivä pidetyn toimintaseminaarin aiheina olivat seuraavan päivän päätösasiat strategiaan painottuen. Liittohallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Liitteet 14

15 LIITTEET Vuosikertomus Kuntoutus, koulutus ja asiantuntijatoiminta Kuntoutus Diabeteskeskuksen sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseille osallistui 2012 yhteensä henkilöä (1 418 v. 2011), ja kurssivuorokausia kertyi yhteensä (8 974). Eri kursseille osallistuneiden henkilöiden lukumäärä ja kurssivuorokaudet on eritelty taulukossa 1. Kelan rahoittamat kurssit työikäisille ja nuorille Kelan kursseja järjestettiin sama määrä kuin edellisenä vuonna, jolloin Kela lisäsi ostojaan. Myös ruotsinkielinen tyypin 1 diabeetikoiden kurssi toteutettiin toimintavuonna. Vajaalla puolella kurssilaisista oli omainen mukana kahden vuorokauden jaksolla. Kurssit näkövammaisille ja munuaissairaille diabeetikoille toteutettiin yhteistyössä Näkövammaisten keskusliiton ja Munuais- ja maksaliiton kanssa. Kuntoremonttikurssit Kela kohdistaa tyypin 2 diabeetikoiden harkinnanvaraisen kuntoutuksen henkilöille, joilla on paljon vaikeuksia sairauden hoidossa ja joiden työkyky on uhattuna. Ennaltaehkäisevästä ja sairauden alkuvaiheen kuntoutuksesta on puute. Tähän tarpeeseen Diabeteskeskus kehitti 2010 kuntoremonttikurssit tyypin 2 diabetesta ja metabolista oireyhtymää sairastaville. Niiden maksajina ovat työnantaja ja/tai kuntoutuja itse. Vuoden 2012 kahdesta kuntoremonttikurssista toinen oli avoin kurssi ja toinen tilauskurssi yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Niille osallistui yhteensä 26 kuntoutujaa. Perhekurssit Perhekursseja järjestetään terveydenhuollon tai Kelan rahoittamina. Perhekurssille voivat osallistua alle 12-vuotiaan diabeetikkolapsen lisäksi vanhemmat ja sisarukset. Kaikkia maksusitoumuksen saaneita perheitä emme kyenneet sijoittamaan kursseille Hoitopaikkojen maksusitoumuksilla toteutettiin kuuden vuorokauden perhekursseja yhteensä viisi. Kursseille osallistui 79 diabeetikkolasta, 138 vanhempaa ja 86 sisarusta. Ilman paikkaa jäi 30 perhettä. Diabeetikkolasten perheiden sopeutumisvalmennuksen turvaaminen on tärkeä tavoite Diabetesliiton toiminnassa. Kela osti 2012 kuusi perheille suunnattua kurssia, ja näille osallistui 58 diabeetikkolasta, 103 vanhempaa ja 80 sisarusta. Hakeutuneista ja valintakriteerit täyttävistä perheistä jäi 58 perhettä ilman kurssipaikkaa. Nuorten kurssit Liitteet 15 Nuorten kursseja toteutetaan terveydenhuollon tai Kelan rahoittamina. Hoitopaikkojen maksusitoumuksilla toteutettaville vuotiaiden diabeetikkonuorten kuuden päivän kursseille osallistui 127 nuorta Kesän kursseille hakeutuneista jäi ulkopuolelle 78 nuorta, joista 24 kyettiin ottamaan syksyllä järjestetylle ylimääräiselle kurssille. Kela osti toimintavuonna yhden vuotiaiden kurssin, jolle osallistui 28 nuorta. Eläkkeellä olevien kurssit Diabetesliiton järjestötoiminta hakee vuosittain RAY:ltä rahoitusta sopeutumisvalmennuskursseille, jotka tuottaa liiton kurssitoiminta. Virkeyttä hoitoon -kurssit ovat viiden vuorokauden kursseja eläkkeellä oleville diabeetikoille ja heidän läheisilleen. Näille kursseille osallistui toimintavuonna 236 diabeetikkoa ja 56 läheistä. Virkeyttä hoitoon -kurssille on mahdollista tulla myös terveydenhuollon maksusitoumuksella. Maksusitoumuksella osallistuneiden määrä oli 30 henkilöä. RAY on käynnistänyt tukemansa sopeutumisvalmennuksen tuloksellisuus- ja vaikutusseurannan. Tavoitteena on arvioinnin kautta kehittää toimintaa ja levittää hyviä, toimivia käytänteitä. Erityisryhmien kurssit Vuonna 2012 järjestettiin yhteistyössä Kuurojen Palvelusäätiön kanssa kuurojen diabeetikoiden kurssi, johon osallistui 18 kuntoutujaa. Kehitysvammaisille ja mielenterveyspotilaille suunnatut, RAY:n tuella järjestetyt diabeteskurssit ovat osoittautuneet tarpeellisiksi. Toimintavuonna kehitysvammaisten kurssille osallistui 15 kuntoutujaa ja

16 mielenterveyskuntoutujien kurssille 12 kuntoutujaa. Diabetesta sairastavien mielenterveyskuntoutujien kurssille pääsi vain osa hakeutuneista. RAY rahoittaa diabetesta sairastavien maahanmuuttajien sopeutumisvalmennusta. Arabiankielisille maahanmuuttajille vuodelle 2011 suunniteltu kurssi, toteutettiin keväällä Kurssille osallistui 13 kuntoutujaa. Syksylle suunniteltu kurssi siirrettiin puolestaan alkuvuoteen 2013, ja kohderyhmäksi valittiin venäjänkieliset kotoutuneet maahanmuuttajat. Vastaanottotoiminta Lääkärin vastaanotto sisältyi Kelan rahoittamiin tyypin 2 diabeetikoiden kursseihin ja osaan erityiskursseista. Muilla kursseilla oli lääkärin ja jalkojenhoitajan vastaanottoja yksilöllisen tarpeen mukaan. Eläkeläisten kursseilla kurssilainen voi varata ja maksaa vastaanoton ja saa siitä Kelan taksan mukaisen korvauksen. Vuonna 2012 lääkärin maksullisella vastaanotolla kävi 165 (159) henkilöä ja maksullisella jalkojenhoitajan vastaanotolla 111 (103) henkilöä. Ammatinharjoittajana toimineen hierojan hoidossa kävi 305 (343) henkilöä. Asiakaspalaute Kaikilta kurssilaisilta pyydetään suullinen ja kirjallinen palaute kurssin sisällöstä ja toteutuksesta sekä toimintaympäristöstä. Kurssityypistä riippuen kurssipalautteen keskiarvo asteikolla 1 5 oli Erinomaiseksi (arvosana 5) kurssin arvioi % ja hyväksi (arvosana 4) % kurssilaista. Koulutus Vuosikertomus 2012 Kurssit ja koulutuspäivät Diabeteskeskuksessa Diabeteskeskuksessa järjestettäviin koulutuksiin osallistui toimintavuonna 344 (311) terveydenhuollon ammattihenkilöä, ja kurssivuorokausia toteutui yhteensä (1 007). Koulutustyypistä riippuen kurssipalautteen keskiarvo asteikolla 1 5 oli Erinomaiseksi (arvosana 5) kurssin arvioi % ja hyväksi (arvosana 4) 41 70% osallistujista. Kaikkiaan Diabeteskeskuksessa järjestettiin 20 terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua kurssimuotoista koulutusta, seminaaria ja klubia vuoden 2012 aikana. OK-opintokeskus myönsi ammatillisen lisäkoulutuksen tukea 2012 Ravitsemusterapeuttien koulutuspäiville. OK toimi koulutusten järjestäjänä, ja Diabetesliitto tuotti koulutuksen. Tilauskoulutus ja asiantuntijaluennot Tilauskoulutuksia ja asiantuntijaluentoja suunniteltiin ja toteutettiin terveydenhuollon, eri yhteisöjen, järjestöjen ja koulutusorganisaatioiden tarpeisiin. Tavoitimme tilauskoulutuksen kautta vuoden aikana ammattilaista (Kuvio 1.). Tilaisuuksia toteutettiin 47 ja opetustunteja yhteensä 282,5. Asiantuntijatoiminta Pieni päätös päivässä -yhteistyö jatkui Sydänliiton kanssa verkkosivuston kehittämisen ja painonhallinnan ohjaajakoulutuksen merkeissä. PPP-ryhmänohjaajien koulutuksista saatiin yleisimmin arvosana 8,5 (vaihteluväli 7 10) asteikolla Diabetesliiton järjestämään koulutukseen osallistui 18 henkilöä. Kurssitoiminnan henkilöstön työhön kuuluivat myös haastattelut ja artikkelien kommentointi medialle. Tapahtumat Diabeteskeskuksessa Vuosittain järjestettävä pediatriklubi kokoaa Diabeteskeskukseen diabetesta sairastavia lapsia ja nuoria hoitavat diabetestiimit, ja vuonna 2012 osallistujia oli 107. Diabetestutkijoiden kesäklubiin elokuussa osallistui 52 henkilöä. Aikuisia diabeetikoita hoitaville tiimeille suunnattu Tiimiklubi järjestettiin toista kertaa, ja siihen osallistui 61 henkilöä. Neuvontapuhelin Maksulliseen neuvontapuhelimeen vastasi diabeteshoitaja maanantaista perjantaihin neljän tunnin ajan lomakausia lukuun ottamatta. Palvelu oli avoinna toimintavuonna 49 viikkoa, ja puheluita kertyi (1 518). Soittajina oli sekä diabeetikkoja ja heidän omaisiaan että terveydenhuollon ammattilaisia. LIITTEET Liitteet 16

17 LIITTEET Vuosikertomus 2012 Sisäinen asiantuntijapalvelujen myynti Kurssitoiminnan henkilöstö osallistui painettujen ja sähköisten diabetesjulkaisujen sisällöntuotantoon ja tarjosi asiantuntemustaan järjestötoimintaan, asiantuntijatoimintaan, viestintään ja Yksi elämä -hankkeelle. Yhdistysvierailut ja opintokäynnit Yhdistysvierailijoita kävi 278 henkilöä yhdeksästä yhdistyksestä (383;13). Lisäksi erityyppisiä opintokäyntejä tehtiin Diabeteskeskukseen vuoden aikana esim. ammattikorkeakouluista ja ammattioppilaitoksista. Lisäksi kuntoutuskursseilla olleiden läheisiä 18 henkilöä majoittui viikonloppuina Diabeteskeskuksessa. Ravitsemispalvelut Diabetesliiton ravitsemispalvelu vastaa kurssilaisten aterioista, välipaloista ja erikoisruokavalioista, henkilökuntaruokailusta sekä erilaisten kokousten ja vierailuryhmien ruokailuista. Henkilökuntalounaita oli (7 230), vieraslounaita ja -päivällisiä (1 835), kahvi- ja aamupalatarjoiluita vieraille (1 731). Lisäksi erilaisiin kokouksiin liittyen tarjottiin 209 (312) henkilölle juhlaillallinen. Liitteet 17

18 Vuosikertomus 2012 LIITTEET Taulukko 1. Diabeteskeskuksen sopeutumisvalmennusja kuntoutuskursseille osallistuneet ja toiminnan kurssivuorokaudet KURSSIT OSALLISTUJAT KURSSIVUOROKAUDET Perhekurssit Lapset, TH (= terveydenhuollon maksusitoumus) Vanhemmat, TH Sisarukset Lapset, Kela Vanhemmat, Kela Sisarukset, Kela Nuorten diabeteskurssit Nuoret v, TH Nuoret v Kela Nuoret v, TH Työelämässä olevien diabeteskurssit Tyypin 1 diabeetikkokuntoutujat, Kela Tyypin 1 diabeetikkokuntoutujat, TH Tyypin 2 diabeetikkokuntoutujat, Kela Tyypin 2 kuntoutujien perheenjäsenet, Kela Tyypin 2 kuntoutujien perheenjäsenet, TH Kuntoremonttikurssit Munuaissairaiden diabeteskurssit Kuntoutujat, Kela Perheenjäsenet, Kela Dialyysikurssi, Munuais- ja maksaliitto Perheenjäsenet, Munuais- ja maksaliitto Liitteet 18

19 LIITTEET Vuosikertomus 2012 KURSSIT OSALLISTUJAT KURSSIVUOROKAUDET Näkövammaisten diabeteskurssi Kuntoutujat, Kela Perheenjäsenet, Kela Kuurojen ja kuurosokeiden kurssi Kuntoutujat, ostopalvelu Kuulohuoltoliitolle Eläkeläiset, Virkeyttä hoitoon -kurssit Työikäiset eläkeläiset yhteensä Eläkeikäiset yhteensä Perheenjäsenet Kehitysvammaisten kurssi Kuntoutujat, RAY Perheenjäsenet, RAY Mielenterveyspotilaiden kurssi Kuntoutujat, RAY Perheenjäsenet, RAY Maahanmuuttajien kurssi Kuntoutujat, RAY Perheenjäsenet, RAY Diabeteskurssit yhteensä: Liitteet 19

20 Vuosikertomus 2012 LIITTEET Taulukko 2. Erilaisille koulutuskursseille osallistuneet ammattihenkilöt ja koulutusvuorokaudet KOULUTUKSET OSALLISTUJAT KOULUTUSVUOROKAUDET Diabeetikon hoidon peruskurssit Diabeetikon hoidon kurssi osastotyötä tekeville Lasten ja nuorten diabeteksen hoito ja hoidonohjaus Diabeetikon hoidon kurssi lääkäreille Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito Diabeetikon hoito -koulutus lääke- ja hoitotarvikeyritysten työntekijöille Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen Insuliinipumppuhoidon koulutus Raskausdiabetes Apteekkihenkilökunnan koulutus Ravitsemusterapeuttien koulutuspäivä Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien diabetespäivät Lasten ja nuorten parissa työskentelevien seminaari Mielenterveys ja diabetes Diabetes, lisäsairaudet ja hoidonohjauksen erityishaasteet 4 12 Diabetestyön kehittäminen Painonhallinnan ohjaajakoulutus (PPP) Koulutukset yhteensä Liitteet 20

Entä nyt. Suomen Diabetesliitto? 2012 2013

Entä nyt. Suomen Diabetesliitto? 2012 2013 Entä nyt Suomen Diabetesliitto? 2012 2013 1 Valinnat täsmentyivät strategiaksi Diabetesliiton liittovaltuuston syyskokouksessa marraskuussa 2012 linjattiin liiton strategia: Meidän Diabetesliitto 2020!

Lisätiedot

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutus tarjoaa Kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta diabeetikoille asiakaslähtöistä hoidonohjausta

Lisätiedot

Diabeteskeskus Diabetesliiton keskustoimisto ja kurssikeskus sijaitsee n. 25 km Tampereen keskustasta Näsijärven rannalla Aitolahdessa

Diabeteskeskus Diabetesliiton keskustoimisto ja kurssikeskus sijaitsee n. 25 km Tampereen keskustasta Näsijärven rannalla Aitolahdessa Diabetesliiton terveiset Vastaava diabeteshoitaja Anneli Jylhä Diabeteskeskus Diabetesliiton keskustoimisto ja kurssikeskus sijaitsee n. 25 km Tampereen keskustasta Näsijärven rannalla Aitolahdessa 1 Diabeteskeskus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015 Vuosikertomus 2014 Sisältö Johdanto 3 1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 4 2. Viestintä ja julkaisutoiminta 5 3. Järjestöohjaus 7 4. Koulutus 9 5. Kuntoutus ja asiantuntijapalvelut 11 6. Yksi elämä -hankekokonaisuus

Lisätiedot

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Järjestösuunnittelija Kati Multanen, Suomen Diabetesliitto ry Puheenjohtaja Saija Hurme, Loimaan Seudun Diabetesyhdistys ry Dehko-päivät 31.1.2011 Omahoidon tuki yhteistyö

Lisätiedot

Toimintamme tarkoitus

Toimintamme tarkoitus Toimintamme tarkoitus Diabetesliiton säännöt, 2 Liiton tarkoitus valtakunnallisena keskusjärjestönä on toimia diabeteksen voittamiseksi ja hyvän hoidon takaamiseksi, tukea diabeetikoita ja vaikuttaa yhteiskunnassa

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Minne matka. Suomen Diabetesliitto?

Minne matka. Suomen Diabetesliitto? Minne matka Suomen Diabetesliitto? 2011 2012 Muutos on mahdollisuus: uusi strategia osoittamaan tietä 2 Suomen Diabetesliitto on potilas- ja kansanterveysjärjestö, johon kuuluvissa diabetesyhdistyksissä

Lisätiedot

DIABETESLIITON STRATEGIA VUOTEEN 2020. liittovaltuuston syyskokous (25.11.2012)

DIABETESLIITON STRATEGIA VUOTEEN 2020. liittovaltuuston syyskokous (25.11.2012) DIABETESLIITON STRATEGIA VUOTEEN 2020 liittovaltuuston syyskokous (25.11.2012) 1 Perinteistä järjestötoimintaa haastavat monet samanaikaiset tekijät. Yksilöllistyneessä yhteiskunnassa järjestöjen tarjoamat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Muutos ja mahdollisuus Maailma ja suomalainen yhteiskunta muuttuu ympärillämme. Suomen elinkeinorakenne on murroksessa, globalisaatio tulee yhä lähemmäs jokaisen arkipäivässä.

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Uutta kansanliikettä synnyttämässä

Uutta kansanliikettä synnyttämässä Uutta kansanliikettä synnyttämässä Yksi elämä pähkinänkuoressa Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton Yksi elämä -hankkeet edistävät valtimoterveyttä. Kyseessä on ainutlaatuinen kolmen kansalaisjärjestön

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Tarjolla Yksi elämä. - terveystietoa, materiaaleja ja koulutusta yhdestä osoitteesta. Kuntamarkkinat 12.9.2013 Marjut Niemistö

Tarjolla Yksi elämä. - terveystietoa, materiaaleja ja koulutusta yhdestä osoitteesta. Kuntamarkkinat 12.9.2013 Marjut Niemistö Tarjolla Yksi elämä - terveystietoa, materiaaleja ja koulutusta yhdestä osoitteesta Kuntamarkkinat 12.9.2013 Marjut Niemistö Yksi elämä Lupaa täyttä elämää kaikille Yksi elämä pähkinänkuoressa Aivoliiton,

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntoutus, koulutus ja asiantuntijapalv. Sisäinen laskutus

Kuntoutus, koulutus ja asiantuntijapalv. Sisäinen laskutus Suomen Diabetesliitto ry 21.9.2010 Talousarvio 2011 () Tuotot Järjestötoiminnot Kuntoutus, koulutus ja asiantuntijapalv. Sisäinen laskutus Diabetesliitto TA 2011 Diabetesliitto TA 2010 Diabetesliitto TP

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila 28.10.2016 Sydänliiton kuntoutus Voimavarojen tukeminen -ideologia kautta linjan Vertaistuki, kokemuskouluttajat Verkkokuntoutus, pilotti 2015 SOPE 80-100 kurssia

Lisätiedot

Suomen Diabetesliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomen Diabetesliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Diabetesliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Vuonna 2015 Diabetesliitto täyttää 60 vuotta. Juhlavuosi värittää toimintaa monin tavoin, ja siihen liittyviä tapahtumia on pitkin vuotta eri puolilla Suomea.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Liiton kokous 7.5.2017 SUOMEN DIABETESLIITTO RY Y-tunnus 0155531-5 Tampere TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2016 Toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä Luettelo

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 2 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2014 3 Ennuste 2014 Kelan sopeutumisvalmennus Kela järjestää sopeutumisvalmennusta

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat KESKI-PIRKANMAAN TE- TOIMISTO Asiakaspalvelu klo 9-15.45 poikkeuksena Ikaalisten yhteispalvelupiste, asiakaspalvelu klo 10-12 ja 13-15. HUOM! ks. lounastuntien sulkuajat toimipaikoittain! Virkailijoiden

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Diabetesliiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Diabetesliiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen Diabetesliiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen kokous SOSTE 20.11.2014 Riitta Vuorisalo Erityisasiantuntija Suomen Diabetesliitto ry Diabetes on sokeriaineenvaihdunnan

Lisätiedot

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa.

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ykkösklubi 2015 Ykkösklubi Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ryhmiä ohjaavat koulutetut kummit. Ykkösklubitoiminta on yhteistyötä terveydenhuollon,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2015 Diabeteshoitajat ry S i v u 1 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1. YHDISTYS... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2. VUOSIKOKOUS... 2 3. HALLINTO... Virhe. Kirjanmerkkiä

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

2010 KUNTOUTUS KOULUTUS & ASIANTUNTIJATOIMINTA

2010 KUNTOUTUS KOULUTUS & ASIANTUNTIJATOIMINTA 2010 KUNTOUTUS KOULUTUS & ASIANTUNTIJATOIMINTA Diabetesliitto Tuemme diabetesosaamista ja sitoutumista hoitoon Kaikki terveydenhuollon ja usein myös sosiaalihuollon sekä liikunta- ja ravitsemisalan -ammat

Lisätiedot

Toiminta- suunnitelma 2016

Toiminta- suunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2016 1 Toiminta- suunnitelma 2016 Päivitetty 29.1.2016 2 Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Järjestöohjaus 5 3. Viestintä ja markkinointi 7 4. Hanketoiminta 11 5. Koulutus-

Lisätiedot

Joensuun Seudun Diabetes ry

Joensuun Seudun Diabetes ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 JOHDANTO Joensuun Seudun Diabetes ry toimii diabeteksen ja sen aiheuttamien lisäsairauksien ennaltaehkäisemiseksi sekä diabeetikkojen hoidon turvaamiseksi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2016 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

189:;<=9;=;>?99@;AB<49CDEFAG4"H#!!#"$!&

189:;<=9;=;>?99@;AB<49CDEFAG4H#!!#$!& !"#$$%!&#$$!&#$$%!&#&$!&#&$%!'#!'!'#!'%!'#'$!'#'$%!(#$$ )#$$%*#$$ *#$$%*#"' *#"'%*#+$ *#+$%!$#$$!$#$$%!$#+$!$#+$%!$#'$!$#'$%!!#$$!!#$$%!"#$$!"#$%&'($&(&%)*'!(&+$%),-!.-!%&)(-''&%),-!"#$%&'($&(&%)*'!#-,%&((-#&&)!!"#$%&'($&(&%)*'!%*/,((01,)23$)*)),(!.-!4/(*,)(45!!6*%'$+$7,-!-#$%&'($&(&%)*))-,-./-

Lisätiedot

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 25.1.2015 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

D2D-hanke Diabeteksen ehkäisyn sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteet

D2D-hanke Diabeteksen ehkäisyn sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteet D2D-hanke Diabeteksen ehkäisyn sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteet Karita Pesonen suunnittelija, ravitsemusterapeutti Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä D2D-hanke 2003: Miksi 2D-hanke?

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Endurance Ultrarunning Team Finland ry

Endurance Ultrarunning Team Finland ry Aika: klo 14.00 Paikka: Urheiluopisto Solvalla, Espoo 1. Arto Ahola avasi kokouksen 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Arto Ahola sihteeriksi Mikael Heerman pöytäkirjan tarkastajiksi Tero Hyppölä

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus Korson koulun vanhempainyhdistys ry Toimintakertomus kaudelta 1.8.2013-31.7.2014 2 Sisällys 1. Korson koulun vanhempainyhdistys ry... 3 2. Jäsenyys... 3 3. Hallitustyö... 4 4. Toiminta... 5 5. Talous...

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori KTO puiteohjelmasta toiminnaksi, 2008-2015 Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori TULE-parlamentti parlamentti, Helsinki 4.12.2008 2008 Mieleen palauttamiseksi Tarve: tule-ongelmien

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Kunnanhallitus 69 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 14 11.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 17/10/101/2012 KH 69

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2013 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2013 Diabeteshoitajat ry S i v u 1 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ 1. YHDISTYS... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2. VUOSIKOKOUS... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011 LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011 VAJAALIIKKEISTEN KUNTO RY. WWW.VLKUNTO.FI 15.11.2007 HKI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ EEVA SEPPÄLÄ 1. PROJEKTIN VISIO Lasten

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät Vantaa, 30.10.2014 Sini Toikka 24.10.2014 1 MEIDÄN KAIKKIEN RAY Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016-2019 2

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje

Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje 1/2013 Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje Vuosi 2013 on alkanut potilasturvallisuuden suhteen dynaamisesti. Suomen suurimman lääkäreiden ammatillisen tapahtuman eli Helsingin Lääkäripäivien

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Näkökulmia diabeteksen avokuntoutuksen kehittämiseen. Kati Hannukainen diabeteshoitaja, projektisuunnittelija. Diabetesliiton Yksi elämä -hankkeet

Näkökulmia diabeteksen avokuntoutuksen kehittämiseen. Kati Hannukainen diabeteshoitaja, projektisuunnittelija. Diabetesliiton Yksi elämä -hankkeet Näkökulmia diabeteksen avokuntoutuksen kehittämiseen diabeteshoitaja, projektisuunnittelija 1 Diabetesliiton Yksi elämä -hankkeet 27.11.2014 Diabetes Suomessa noin 50 000 tyypin 1 diabeetikkoa, joista

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot