Vuosikertomus. Hyväksytty Diabetesliiton liittovaltuustossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus. Hyväksytty Diabetesliiton liittovaltuustossa 19.5.2013"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012 Hyväksytty Diabetesliiton liittovaltuustossa

2

3 Vuosikertomus Johdanto Vuoden 2012 toimintasuunnitelma laadittiin uuteen muotoon, jossa varsinaisen toimintasuunnitelman muodosti tasapainoisen onnistumisen mallin mukainen tavoitteiden asettelu neljästä eri näkökulmasta. Tätä täydensivät eri toimintasektoreilta laaditut liitteet. Suppeahkon kirjanpitolain mukaisen toimintakertomuksen lisäksi liittovaltuustolle ehdotetaan esitettäväksi laajempi vuosikertomus. Vuosikertomus on laadittu pitkälti noudattaen vuoden 2012 toimintasuunnitelman rakennetta. Varsinaista tavoitteidenasettelun onnistumista voidaan arvioida tasapainoisen onnistumisen mallin näkökulmien toteumasarakkeista. 3

4 Vuosikertomus 2012 Vuoden 2012 toiminnan tavoitteet ja toteuma Toiminnan vaikuttavuus Menestystekijä Arviointikriteeri Toimenpidetavoitteet 2012 Toteuma 2012 Diabetesliiton toiminta vastaa diabetesta sairastavien ja heidän läheistensä tarpeisiin saada tietoa ja tukea omahoitoon ja diabeteksen kanssa elämiseen. Jäsenyydestä saatavat hyödyt Liiton jäsenyhdistysten jäsenmäärä Aineistojen menekki ja tilausten lukumäärä Jäsenten ekstranet avataan. Tuotetaan entistä kohdennetumpia ja vuorovaikutteisempia diabeteksen ehkäisyä ja (oma)hoitoa tukevia palveluja. Selvitetään kyselyin lehtien ja diabetesaineistojen kehittämistarpeet. Murrosikäisten vanhemmille suunniteltiin sivustoa ekstranetin avaukseksi. Aloitettiin selkokielisen aineiston tuotanto. Liiton ja Diabetes-lehden Facebook-sivuja päivitettiin aktiivisesti. Kohtauspaikka-keskustelupalstan moderointia terävöitettiin. Diabetes.fi/tyyppi2 -sivustolle tehtiin Älypää-pelisovellus ja videoita. Diabetes-lehden levikki kasvoi 1 %, aineistojen menekki laski. Kyselyjen pohjalta on käynnistynyt julkaisujen uudistaminen menekin ja levikin nostamiseksi. Diabetesliitto on tärkeä valtakunnallinen toimija diabeetikoiden ja heidän läheistensä kuntouttajana. Kuntoutuksen osallistujamäärät ja vaikuttavuus Säilytetään ainakin aikaisempi kurssimäärä menestytään Kelan hankintakilpailussa ja RAY:n sopeutumisvalmennuskurssien hankinnassa. Kelan rahoittamille kursseille osallistui 641 henkilöä (4 708 vrk), ja RAY:n avustamille kursseille 332 henkilöä (1 657 vrk). Ostopalveluna tuotetuille kursseille osallistui 493 henkilöä (2 819 vrk). Kelan hankintakilpailussa vuosille ei saatu lainkaan tyypin 2 diabeetikoiden kuntoutuskursseja. Aikuisten tyypin 1 diabeetikoiden kursseja saatiin 5 kpl (5+5 päivää), ja lisäksi kaksi viiden vuorokauden nuorten kurssia vuotiaille ja yksi viiden vuorokauden kurssi vuotiaille. Viiden vuorokauden perhekursseja saatiin 7 kpl. Kuntoutuksen raportointikäytännöt suunnitellaan osaksi laatujärjestelmää. Raha-automaattiyhdistykseltä saatiin vuodelle 2012 rahoitus, jolla järjestetään 14 kpl 20 henkilön Virkeyttä hoitoon -kursseja eläkeläisille ja heidän läheisilleen, kaksi mielenterveyskuntoutujien kurssia, yksi kehitysvammaisten kurssi ja yksi maahanmuuttajille suunnattu kurssi. Raportointikäytännöt on suunniteltu osaksi uutta kurssinhallintaohjelmistoa. 4

5 Vuosikertomus 2012 Toiminnan vaikuttavuus jatkuu Menestystekijä Arviointikriteeri Toimenpidetavoitteet 2012 Toteuma 2012 Diabetesliitto tuottaa laadukkaita ja vaikuttavia koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Koulutukseen osallistuneiden itsearviointi omasta oppimisestaan Koulutus täyttää kansalliset ja kansainväliset täydennyskoulutuksen laatukriteerit Jokaisesta koulutuksesta tehdään palauteyhteenveto itsearviointien perusteella. Selvitetään kansainväliset yhteistyökumppanit koulutuksen osalta. Diabeteskeskuksessa järjestetyt koulutukset (17 kpl) saivat palautteissa hyvän arvion. Koulutustoimintaa on kehitetty vastaamaan ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusta. Kansainvälisen diabetesliiton IDF:n Education Center -asemasta kiinnostuneille on julkaistu itsearviointilomake, jonka avulla voi verrata yksikön toimintaa suhteessa Edu-cation Center -vaatimuksiin. Kansainväliset yhteistyökuviot ovat vielä kehitteillä. Diabetesliiton asiantuntijuus tunnetaan ja tunnustetaan ja liitto saa yhteiskunnassa läpi tavoitteitaan, jotka liittyvät diabeteksen ehkäisyn ja hoidon järjestämiseen sekä diabetesta sairastavien asemaan ja hoidon edellytyksiin. Vaikuttaminen lainsäädäntöön ja terveydenhuollon käytäntöihin Mediaseuranta Yhdistysten kuntavaikuttamisen materiaalit Vaikutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämislakiin. Yksi elämä -hankekokonaisuuden viestintäsuunnitelma ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen suunnitelma valmistuu. Asiantuntijatyötä suunnataan enemmän viestintään. Uusitaan kuntavaikuttamisen materiaalit. Kuntavaikuttaminen on järjestöohjauksen ja -koulutuksen teemana. Lain valmistelua on seurattu. Yksi elämä -viestintästrategia valmistui marraskuussa. Vaikuttamissuunnitelman teko käynnistyi. Hankittiin mediaseurantapalvelu. Eri toimintasektoreita edustava verkkoviestinnän ryhmä aloitti toimintansa suunnitellen ja toteuttaen viestintää sosiaalisessa mediassa. Uusi kuntavaikuttamisen opas julkistettiin järjestöpäivillä. Maailman diabetespäiväksi koottiin aineistopaketti kuntavaikuttamisen tueksi. Kuntavaikuttaminen oli esillä järjestöpäivillä sekä kevään alueellisilla neuvottelupäivillä ja vaikuttamiskoulutuksena syksyn alueellisilla neuvottelupäivillä. 5

6 Talous Vuosikertomus 2012 Menestystekijä Arviointikriteeri Toimenpidetavoitteet 2012 Toteuma 2012 Talous on tasapainossa. Euromääräinen tulos / vähintään nollatulos järjestötoiminnoissa sekä palvelutoiminnassa. Osallistutaan Kelan hankintakilpailuun vuosien kuntoutuksesta. Palvelutuotteiden hinnoittelu ja määrä tarkistetaan. Järjestetään arpajaiset. Kelan hankintakilpailuun on osallistuttu; Kelan ostot vähenevät noin euroa. Muuta kurssitarjontaa lisätään ja kuluja karsitaan. Työllistäviä mutta vähemmän tuottavia koulutuksia karsittiin ja hinnoittelua tarkistettiin kesken vuoden (kesäkuu). Arpajaisten nettotuotto oli euroa. Diabeteskeskuskiinteistö pysyy hyvässä kunnossa. Toimintatiloissa ei esiinny ongelmia ja asiakaspalaute. Laaditaan pitkän tähtäimen korjaus- ja ylläpitosuunnitelma. Peruskuntoarvio ja PTS-ohjelma on tehty ja huomioitu 2013 talousarviossa. Investointibudjetissa esitettiin peruskorjaushanketta koskien kattojen uusintaa ja salaojajärjestelmien rakentamista. Samassa yhteydessä tehtiin esitys keskuksen koko vesihuollon järjestämisestä. Hallitus hyväksyi molemmat investointiehdotukset. Ilmoitusmyynti, varainhankinta ja liiton palvelujen sekä jäsenyyden markkinointi onnistuu. Euromääräinen tulos, liiton palveluiden kysyntä. Panostetaan ilmoitusmyyntiin ja uusien asiakkaiden hankintaan. Ilmoitusmyynnin yhteistyö Sydänliiton kanssa siirtyi vuodelle Diabetesliiton, Sydänliiton, Syöpäjärjestöjen ja Hengitysliiton yhteistä varainhankintaoperaatiota kehiteltiin. Ilmoitusmyynnin henkilöresursseja lisättiin syksyllä; tulokset näkyvät vuonna

7 Toimintaprosessit Vuosikertomus 2012 Menestystekijä Arviointikriteeri Toimenpidetavoitteet 2012 Toteuma 2012 Diabetesliitto pystyy vastaamaan yhteiskunnallisen ja kulttuurisen muutoksen asettamiin haasteisiin. Löydetään uusia toiminta- ja organisoitumistapoja Käynnistetään strategiaprosessi liiton päätöksentekoelinten ja jäsenyhdistysten kanssa uusista toiminta- ja organistoitumistavoista. Liittovaltuusto hyväksyi liiton strategian vuoteen 2020 valtuuston syyskokouksessa. Yksi elämä -hankekokonaisuus onnistuu ja nivoutuu hyvin perustoiminnan kanssa. Hankeorganisaatio on luotu Osahankkeet etenevät Hankkeen henkilökunta on rekrytoitu. Hankkeessa hyödynnetään oman henkilökunnan osaamista. Aloitetaan nuorten ja nuorten aikuisten hoidonohjauksen uusien toimintatapojen kehittämisen suunnittelu ja toteutus. Toimintavuonna tarpeellinen henkilöstö rekrytoitiin. Yksi kurssitoiminnan työntekijä oli projektisuunnittelijana kevään ja syksyn aikana yhteensä 5 kk. Vertaistoiminnan kehittämisen projektisuunnitelma valmistui. Diabetesliitolla on asiakkaiden tarpeita/ kysyntää vastaava monipuolinen, saavutettava ja laadukas kuntoutus- ja koulutuspalvelu. Koulutus- ja kuntoutusasiakkaat ovat tyytyväisiä ja toiminta vastaa rahoittajien standardeja ja linjauksia Koulutuksen osallistujamäärät Diabeteskeskuksessa ja tilauskoulutuksessa Otetaan käyttöön Kelan uusi kuntoutusstandardi. Pisteytetään koulutus opintopisteiksi. Koulutusta suunnataan enemmän tilauskoulutukseen. Kurssitoimintaa toteutettiin Kelan kuntoutuksen standardien mukaan. RAY:n tukemien kurssien osalta valmistauduttiin Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitykseen osana RAY:n vuosiselvitystä. Diabeteskeskuksessa järjestettävät koulutukset pisteytettiin, ja pisteytysjärjestelmä otettiin osaksi toimintaa. Diabeteskeskuksessa järjestettäviin koulutuksiin osallistui 344 henkilöä (1 012 vrk). Tilauskoulutusten kautta tavoitettiin henkilöä (1 285 vrk). Tilauskoulutuksia ja asiantuntijaluentoja pidettiin yhteensä 47, ja opetustunteja kertyi 283. Koulutusten markkinoinnissa panostettiin tilauskoulutusten esiin tuomiseen. 7

8 Vuosikertomus 2012 Toimintaprosessit jatkuu Menestystekijä Arviointikriteeri Toimenpidetavoitteet 2012 Toteuma 2012 Diabetesliitolla on toimivat ja jäsenistöä palvelevat verkkopalvelut. Kävijämäärät, palaute Jäsenrekisterin tietojen hyödyntäminen yhdistyksissä Verkkopalveluun lisätään video- ym. monipuolista materiaalia. Koulutetaan jäsenyhdistysten jäsenasiainhoitajat jäsenrekisterin etäkäyttöön. Diabetes.fi: eri kävijää ( ), 60 % tuli sivustolle ensimmäistä kertaa. Tuotettiin Diabeteskeskuksen markkinointivideo. Käynnistettiin verkkopalvelun etusivun uudistus tavoitteena laajan aineiston parempi löydettävyys. Kiinnostuneille yhdistyksille on toimitettu tunnukset rekisterin etäkäyttöön (selailu). Etäkäytön koulutukset alkoivat syksyllä. 8

9 Vuosikertomus 2012 Organisaation osaaminen, johtaminen ja henkilöstö Menestystekijä Arviointikriteeri Toimenpidetavoitteet 2012 Toteuma 2012 Diabetesliitolla on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta. Työolosuhteet, työvälineet ja kouluttautuminen Varhaisen tukemisen malli on aktiivisessa käytössä. Mallin käytöstä pidettiin tammikuussa esimiehille yhdessä työterveyshuollon kanssa koulutustilaisuus. Sairauspoissaoloista on raportoitu sovitusti esimiehille ja työterveyshuollolle ja työkykykeskusteluja pidetty. Työolosuhteisiin liittyvät riskit kartoitetaan koko henkilöstön osalta ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet. Riskien kartoitus ja tarvittavat toimenpiteet tehtiin järjestöosastolla, talous- ja viestintäosastolla sekä Yksi elämä -hankkeiden henkilöstön parissa. Projektityön menetelmät ovat käytössä. Ensimmäiset projektityön menetelmiä hyödyntäneet työt valmistuivat: sähköinen uutiskirje terveydenhuollon ammattilaisille, kuntavaikuttamisen opas. Sähköinen työskentelyalusta otetaan käyttöön. Yksi elämä -hankkeissa otettiin käyttöön Podio-työskentelyalusta sekä GoToMeeting-etäneuvottelujärjestelmä. Diabetesliitolla on selkeä toimintaorganisaatio. Laatujärjestelmän osiot määritelty ja aikataulu suunniteltu Laaditaan aikataulutettu suunnitelma oman laatujärjestelmän rakentamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon laatuohjelman (SHQS) pohjalta. Talouspäällikkö, ylilääkäri ja vastaava diabeteshoitaja ovat osallistuneet SHQS koulutukseen. Jatkosuunnittelu on henkilövaihdosten vuoksi kesken. Luottamushenkilöt ja henkilöstö toimivat liiton tavoitteiden toteuttamiseksi ja jakavat yhteisen näkemyksen liiton toiminnasta. Työnjako on selkeä päätöksenteon, asiantuntijaelinten ja operatiivisen toiminnan kesken Liiton visio päivitetään strategiaprosessin yhteydessä. Kehitetään luottamushenkilöiden, asiantuntijaelinten ja henkilöstön keskinäistä vuorovaikutusta. Liiton strategia visioineen vuodelle 2020 hyväksyttiin liittovaltuustossa marraskuussa. Liiton strategiaprosessiin osallistuvat henkilöstö ja luottamushenkilöt; yhteensä valmisteluun osallistui liki 200 henkilöä luottamushenkilöistä, henkilöstöstä ja yhdistyksistä. 9

10 Vuosikertomus 2012 LIITTEET Vuosikertomuksen liitteet 1. Talous Diabetesliiton taloudellinen tilanne oli vaihteleva vuoden 2012 aikana. Vaikka tilikauden tulos oli hyvä ja ylijäämäinen ,94 euroa ( ,08 ), oli liitolla silti likviditeettiongelmia vuoden lopulla. Tähän vaikutti keskeisesti se, että muut kurssituotot pienenivät joulukuussa pyhien ja vapaiden vuoksi kustannusrakenteen silti pysyessään ennallaan. Lisäksi tähän vaikutti se, että käytännössä joulukuu on ainoa mahdollinen ajankohta teettää kiinteistöön kohdistuvia korjaus- ja perusparannustöitä, joita teetettiinkin mm. saattamalla majoitushuoneiden peruskorjaus loppuun. Tulosta, muttei likviditeettiä, paransi olennaisesti Harry Olavi Virtaselta saatu testamentti euroa, joka on kirjattu tulosvaikutteisesti. Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 4,005 miljoonaa euroa (4,037 M ), joka oli lähes sama kuin edellisvuonna. Varsinaisen toiminnan tuottojen osalta budjetista jäätiin 0,561 M. Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustus oli 0,901 M (0,901 M ), joka ei sisälly tuottosummaan, kuten ei myöskään varainhankinnan tuotot, jotka onnistuivat hyvin ollen 1,211 M (0,680 M ). Raha-automaattiyhdistyksen muut avustukset olivat yhteensä 0,210 M ja Yksi Elämä -hankkeeseen euroa (myönnetty ). Näiden lisäksi Raha-automaattiyhdistykseltä saatiin 2 kpl investointiavustuksia järvilämpöinvestointiin yhteensä , jotka on kirjattu taseeseen. Henkilöstökulut olivat 2,974 M (2,826 M ) alittaen budjetin 0,221 M. Lähivuosien tehdyt investoinnit (mm järvilämpö) tulevat selkeästi lisäämään poistojen vuosittaista määrää. Tilikauden poistot olivat euroa ( ). Vaikka varsinaisen toiminnan tuottopuolella jäätiinkin budjetoidusta, niin vastaavasti varsinaisen toiminnan muiden kulujen osalta alitettiin kulubudjettia peräti 0,449 M. Muut kulut olivat yhteensä 2,370 M (2,819 M ). Omavaraisuusaste oli 74 prosenttia (omaan pääomaan huomioitu myös stipendirahasto). Taloudellisen toimintaympäristön huono tilanne ja kunta- sekä valtiontalouden vaikeudet ovat vaikuttaneet liiton tuottoihin kautta linjan heikentävästi. Lähivuosina ei ole odotettavissa tuottojen nopeaa kasvua joten liiton toiminnassa on keskityttävä selkeästi kulujen sopeuttamiseen. Järjestötoimintojen tulos oli euroa ylijäämäinen, johtuen pääosin varainhankinnan onnistumisesta. Jäsenmaksutuotot olivat 0,6 prosenttia alle Liitteet 10 edellisen vuoden. Kuntoutus-, koulutus- ja asiantuntijatoiminnon tulos oli euroa alijäämäinen. Kuitenkin tuotot olivat 3,6 prosenttia suuremmat kuin edellisvuonna. Vastaavasti kulut toteutuivat 2,5 prosenttia suurempana kuin vuonna (Suluissa ilmoitetut luvut ovat vuoden 2011 tilinpäätöksen lukuja)

11 LIITTEET Vuosikertomus 2012 Diabetesliiton kulut toiminnoittain 2012 tuhansina euroina, yhteensä 5,516 M Diabetesliiton tuotot toiminnoittain 2012 tuhansina euroina, yhteensä 6,116 M Kurssi-, koulutus- ja asiantuntijatoiminta 2131 Kurssi-, koul.- ja as.tunt.toiminta 1930 Viestintä ja tiedotus 1275 Varainhankinta 1212 Viestintä ja tiedotus 1192 Järjestötoiminta 1192 RAY yleisavustus 901 Yksi elämä -hanke 523 Yksi Elämä -hanke 521 Varainhankinta 223 Muut RAY avustukset 196 Muut Muut Järjestötoiminta Palkat Sosiaalikulut Kiinteistö Muut kulut Diabetesliiton kulut lajeittain 2012, tuhansina euroina, yhteensä 5,516 M Kurssit, Kela ja maksusitoumus RAY yleisavustus Varainhankinta Tilausmaksut Yksi Elämä Diabetesliiton tuotot lajeittain 2012 tuhansina euroina, yhteensä 6,116 M Postikulut 309 Jäsenmaksut 355 Painotyöt Markkin&viestintä Poistot Matkakulut Ravintokulut IT-kulut Siivous Ilmoitustuotot Aineistomyynti Muut tuotot Ammatillinen koulutus Muut RAY avustukset Perhekurssit/Kela Palkkiot 92 Muut kurssituotot 144 Kokouskulut 78 Nuorten kurssit/kela Liitteet

12 Vuosikertomus 2012 LIITTEET 2. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Järjestötoiminnan painopisteenä oli toimintavuonna yhdistysten paikallinen vaikuttaminen, jota varten Diabetesliitto julkaisi käsikirjan Tunne, tiedä ja vaikuta Diabetesyhdistys vaikuttajana kunnassa. Kunnallisvaalien yhteydessä Yksi elämä -järjestöt suuntasivat viestintää puolueille, kärkenä kuntoutuksen saatavuus. Viestinnän pohjana oli jäsenille tehty kysely. Järjestöjen omissa lehdissä ja mediatiedotteissa käsiteltiin terveyden edistämistä, palvelujen saatavuutta ja kuntoutuksen asemaa osana hoitoa. Eduskunnan diabetesryhmä kokoontui neljästi. Liitto ja eduskunnan diabetesryhmä solmivat yhteistyökumppanuuden Kansallisen diabetesfoorumin kanssa. Lääkehoito Diabetesliitto antoi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle lausunnot ylipitkävaikutteisten insuliinianalogien ja NPH-insuliinien hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointia koskevasta esiselvityksestä sekä arviointiraportin luonnoksesta. Nykyisten korvauskäytäntöjen muuttaminen olisi kustannusten osaoptimointia maksajan mukaan, ja oletettu säästö jäisi lopulta vähäiseksi. Jos insuliinianalogien korvattavuuden edellytyksenä olisi ensin osoitettava NPHinsuliinin sopimattomuus, se olisi liiton mielestä iso taka-askel diabeteksen hoitamisessa. Liitto antoi lausuntoja sosiaali- ja terveysministeriölle myös lääkekorvausmenojen leikkauksista ja Lääkekorvaustyöryhmän väliraportista: toteutetut ja suunnitteilla olevat toimet eivät ole hallitusohjelman mukaisia. Lääkekorvausjärjestelmää on jälleen lähdetty uudistamaan säästöt edellä. Uudistuksen lähtökohtana tulee olla potilaan tarvitsema hoito, ja sen turvaaminen myös pienituloisille. Lääkkeiden hintalautakunta lakkautti joulukuussa detemirinsuliinin korvattavuuden. Liiton toimet vaikuttivat siihen, että hintalautakunta palautti korvattavuuden asti. Liitto vetosi sekä lääkkeiden hintalautakuntaan että lääkettä maahan tuovaan yritykseen. Eduskunnan diabetesryhmän asiasta tekemän kirjallisen kysymyksen allekirjoitti 11 kansanedustajaa kuudesta eri puolueesta. Liiton avaaman detemirinsuliinin korvattavuuden lakkauttamista vastustavan verkkoadressin allekirjoitti viikossa yli henkilöä. Diabetesta sairastavien lasten asema Liitto oli asiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, joka käsitteli pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidon turvallista toteuttamista päivähoidossa. Ryhmä laati kunnille valtakunnalliset ohjeet. Liitto julkaisi selvityksen alle 16-vuotiaiden diabeetikoiden vammaistuen määrässä ja laati muutosesitykset Kelan etuusohjeisiin. Kela on alentanut diabeetikkojen vammaistukia. Selvitystä käytetään liiton vaikuttamistyössä tuen parantamista varten. Liitteet 12 Potilaan asema, oikeudet ja potilasturvallisuus Diabetesliitto kommentoi biopankkilain valmistelua biotekniikan neuvottelukunnan jäsenenä. Liitto vastusti kuluttajille suunnattuja kaupallisia tyypin 2 diabeteksen geenitestejä. Liitto oli mukana Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Sosten taustaryhmässä, joka käsitteli sosiaalihuoltolain uudistamista. Kuluttajaparlamentin jäsenenä liitto esitti terveyskeskusmaksujen poistamista ja työkyvyttömyyseläkejärjestelmän kehittämistä. Liiton edustaja oli Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen hallituksessa. Yhdistys laati Vakavien vaaratapahtumien tutkintaoppaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille. Lisäksi yhdistys osallistui sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman leikkaustiimin tarkistuslistan laatimiseen. Diabetesliitto kirjelmöi sosiaali- ja terveysministeriölle, että diabeetikon hoitoon pääsyn kriteereissä on eriarvoistavia valtakunnallisia eroja. Liitto otti kantaa valtiovarainministeriön sokeriverotyöryhmän raporttiin.

13 LIITTEET Vuosikertomus Viestintä ja julkaisutoiminta Vuonna 2011 hyväksytyn viestintästrategian mukaisesti viestimme entistä enemmän verkossa: diabetes.fi:n Ajankohtaista-palstalla julkaistiin viikoittain uutta materiaalia, tuotimme tekstejä Puheenvuoroja-palstalle ja päivitimme facebook-sivujamme säännöllisesti. Sosiaalisen median voimannäyte oli kampanjointi detemir-insuliinin korvattavuuden puolesta. Lehtien ja muiden painettujen julkaisujen osalta vuosi oli taustoittavan työn ja uudistusten valmistelun aikaa. Kyselyjen kautta haimme käyttäjien näkökulmaa tulevien vuosien julkaisutoimintaan. Näyttelytoiminnassa keskityimme terveydenhuollon ammattilaisten koulutustapahtumiin, uutena avauksena Fysioterapiakongressi. Viestintätoimikunta kokoontui kahdesti ideoimaan diabetesviestinnän kehittämistä. Tunnuslukuja Google Analyticsin mukaan: eri kävijää (näistä 60 % tuli sivustolle ensimmäistä kertaa; v. 2011) 3,9 miljoonaa sivun katselua kävijöitä kuukausittain: 1/ , 5/ , 9/ ja 11/ Maailman diabetespäivän kuukausi näkyi piikkinä muutoin suhteellisen tasaisessa kävijämäärässä suosituin sisältösivu on riskitesti-sivu, muita suosituimpia sivuja: tyyppi 2 -kampanjasivusto kokonaisuudessaan, Diabetestietoa-sivuston etusivu, diabeteksen oireet ja toteaminen -sivu, hiilihydraattitaulukko-sivu, Kohtauspaikka-sivuston etusivu -sivustolla keskimäärin eri kävijää kuukaudessa. Kohtauspaikalla on jäsentä ja yli viestiä. Lehdet Diabetes-lehti, 9 numeroa/vuosi - le-vikki LT 2012 (60 985). Diabetes ja lääkäri -lehti, 5 numeroa/vuosi painos (18 500). Inspis-lehti, 2 numeroa/vuosi - painos (11 500). 2/2012 vain verkko-lehtenä Diabetesaineistot Maksullista painettua diabetesaineistoa välitettiin noin kpl (35 000) Tunnetko diabeteksen? -lehtiä välitettiin noin kpl (18 000) Tyypin 2 diabeteksen riskitestilomaketta välitettiin noin ( ) Uudet diabetesaineistot Monipuolisia ja terveellisiä aterioita kcal -repäisylehtiö Monipuolisia ja terveellisiä aterioita kcal -repäisylehtiö Esimerkki päivän aterioista kcal -repäisylehtiö Esimerkki päivän aterioista kcal -repäisylehtiö Piiraat, pullat, pasteijat -leivonnaisohjekirja Uusitut diabetesaineistot Diabeetikon sosiaaliturva -opas, myös ruotsiksi ja verkossa Lapsen diabetes Opas perheelle Jalkajumppa-repäisylehtiö Diabeetikon ruokavalinnat -esite, myös ruotsiksi Liitteet 13

14 Vuosikertomus 2012 LIITTEET 4. Järjestötoiminta Järjestötoiminnan painopisteenä vuonna 2012 oli paikallinen vaikuttaminen. Vuoden alussa julkaistiin yhdistysten käyttöön vaikuttamisopas, ja teemaa käsiteltiin järjestöpäivillä sekä kevään ja syksyn alueellisilla neuvottelu-päivillä. Järjestöpäivillä Jyväskylässä oli monta teemaa, ja tarjolla oli sekä kaikille yhteistä ohjelmaa että rinnakkaissessioita pienemmissä ryhmissä. Monipuolinen, joskin samalla väistämättä hajanainen sisältö ja toimintapa saivat paljon myönteistä palautetta osallistujilta. Alueelliset neuvottelupäivät vakiinnuttivat asemansa yhteistyöfoorumina, jossa tapaavat toisensa yhdistysten edustajat, liiton päättäjät ja työntekijät. Kotisivujen tekemisestä oli yhdistyksille sekä perussekä jatkokoulutusta. Kerhon- ja ryhmänohjaajille järjestettiin koulutus- ja virkistysviikonloppu syksyllä. Yhdistysten menestystekijät -hanketta jatkettiin neljän yhdistyksen kanssa. Tuettuja lomia oli eläkeläisille kaksi ja työikäisille yksi. Osallistujia oli yhteensä noin 110. Diabetesliitto oli mukana valtakunnallisessa kokemuskouluttajaverkostossa, jota hallinnoi Reumaliitto. Toiminta jatkuu vuonna Alueellista toiminta-avustusta jaettiin alueellisten toimintasuunnitelmien mukaisesti tapahtumiin, jotka tarjosivat diabeetikoille omahoidon tukea ja virkistystä. Tuettua toimintaa olivat mm. diabeteksen hoidon päivityspäivät, retket, lastenleirit ja liikuntatapahtumat. Jäsenmäärät Diabetesyhdistyksiä oli vuoden 2012 lopussa 112, joista paikallisyhdistyksiä oli 106, valtakunnallisia diabetesyhdistyksiä kaksi ja ammatillisia yhdistyksiä neljä. Diabetesliiton jäsenyhdistysten kokonaisjäsenmäärä oli (58 702; -369). Diabetesyhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä oli ( v. 2011) joista ruotsinkielisiä oli (2 804). Lapsidiabeetikkoja oli jäsenrekisterissä (3 182; -121). Diabetesyhdistysten jäsenmäärä väheni 393 jäsenellä (-364). Ammatillisten jäsenyhdistysten jäsenmäärä oli (2 452; +24) jäsentä. Lääkekorvaukseen oikeutettujen diabeetikoiden määrä toimintavuoden lopussa oli Ruotsinkielinen toiminta Ruotsinkielisen toiminnan tukena oli kaksikielinen järjestösuunnittelija. Ruotsinkielisten yhdistysten yhteistoimintaan osoitetulla määrärahalla toteutettiin Svenska Träffen ja Familjeträffen sekä puheenjohtajien tapaaminen, Ordförandeforum. Järjestöhallinto Liittovaltuuston kevätkokous pidettiin 6. toukokuuta. Edeltävänä päivänä pidetyn liittovaltuuston seminaarin aiheena oli liiton strategian valmistelu. Syysvaltuusto kokoontui 25. marraskuuta. Marraskuun 24. päivä pidetyn toimintaseminaarin aiheina olivat seuraavan päivän päätösasiat strategiaan painottuen. Liittohallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Liitteet 14

15 LIITTEET Vuosikertomus Kuntoutus, koulutus ja asiantuntijatoiminta Kuntoutus Diabeteskeskuksen sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseille osallistui 2012 yhteensä henkilöä (1 418 v. 2011), ja kurssivuorokausia kertyi yhteensä (8 974). Eri kursseille osallistuneiden henkilöiden lukumäärä ja kurssivuorokaudet on eritelty taulukossa 1. Kelan rahoittamat kurssit työikäisille ja nuorille Kelan kursseja järjestettiin sama määrä kuin edellisenä vuonna, jolloin Kela lisäsi ostojaan. Myös ruotsinkielinen tyypin 1 diabeetikoiden kurssi toteutettiin toimintavuonna. Vajaalla puolella kurssilaisista oli omainen mukana kahden vuorokauden jaksolla. Kurssit näkövammaisille ja munuaissairaille diabeetikoille toteutettiin yhteistyössä Näkövammaisten keskusliiton ja Munuais- ja maksaliiton kanssa. Kuntoremonttikurssit Kela kohdistaa tyypin 2 diabeetikoiden harkinnanvaraisen kuntoutuksen henkilöille, joilla on paljon vaikeuksia sairauden hoidossa ja joiden työkyky on uhattuna. Ennaltaehkäisevästä ja sairauden alkuvaiheen kuntoutuksesta on puute. Tähän tarpeeseen Diabeteskeskus kehitti 2010 kuntoremonttikurssit tyypin 2 diabetesta ja metabolista oireyhtymää sairastaville. Niiden maksajina ovat työnantaja ja/tai kuntoutuja itse. Vuoden 2012 kahdesta kuntoremonttikurssista toinen oli avoin kurssi ja toinen tilauskurssi yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Niille osallistui yhteensä 26 kuntoutujaa. Perhekurssit Perhekursseja järjestetään terveydenhuollon tai Kelan rahoittamina. Perhekurssille voivat osallistua alle 12-vuotiaan diabeetikkolapsen lisäksi vanhemmat ja sisarukset. Kaikkia maksusitoumuksen saaneita perheitä emme kyenneet sijoittamaan kursseille Hoitopaikkojen maksusitoumuksilla toteutettiin kuuden vuorokauden perhekursseja yhteensä viisi. Kursseille osallistui 79 diabeetikkolasta, 138 vanhempaa ja 86 sisarusta. Ilman paikkaa jäi 30 perhettä. Diabeetikkolasten perheiden sopeutumisvalmennuksen turvaaminen on tärkeä tavoite Diabetesliiton toiminnassa. Kela osti 2012 kuusi perheille suunnattua kurssia, ja näille osallistui 58 diabeetikkolasta, 103 vanhempaa ja 80 sisarusta. Hakeutuneista ja valintakriteerit täyttävistä perheistä jäi 58 perhettä ilman kurssipaikkaa. Nuorten kurssit Liitteet 15 Nuorten kursseja toteutetaan terveydenhuollon tai Kelan rahoittamina. Hoitopaikkojen maksusitoumuksilla toteutettaville vuotiaiden diabeetikkonuorten kuuden päivän kursseille osallistui 127 nuorta Kesän kursseille hakeutuneista jäi ulkopuolelle 78 nuorta, joista 24 kyettiin ottamaan syksyllä järjestetylle ylimääräiselle kurssille. Kela osti toimintavuonna yhden vuotiaiden kurssin, jolle osallistui 28 nuorta. Eläkkeellä olevien kurssit Diabetesliiton järjestötoiminta hakee vuosittain RAY:ltä rahoitusta sopeutumisvalmennuskursseille, jotka tuottaa liiton kurssitoiminta. Virkeyttä hoitoon -kurssit ovat viiden vuorokauden kursseja eläkkeellä oleville diabeetikoille ja heidän läheisilleen. Näille kursseille osallistui toimintavuonna 236 diabeetikkoa ja 56 läheistä. Virkeyttä hoitoon -kurssille on mahdollista tulla myös terveydenhuollon maksusitoumuksella. Maksusitoumuksella osallistuneiden määrä oli 30 henkilöä. RAY on käynnistänyt tukemansa sopeutumisvalmennuksen tuloksellisuus- ja vaikutusseurannan. Tavoitteena on arvioinnin kautta kehittää toimintaa ja levittää hyviä, toimivia käytänteitä. Erityisryhmien kurssit Vuonna 2012 järjestettiin yhteistyössä Kuurojen Palvelusäätiön kanssa kuurojen diabeetikoiden kurssi, johon osallistui 18 kuntoutujaa. Kehitysvammaisille ja mielenterveyspotilaille suunnatut, RAY:n tuella järjestetyt diabeteskurssit ovat osoittautuneet tarpeellisiksi. Toimintavuonna kehitysvammaisten kurssille osallistui 15 kuntoutujaa ja

16 mielenterveyskuntoutujien kurssille 12 kuntoutujaa. Diabetesta sairastavien mielenterveyskuntoutujien kurssille pääsi vain osa hakeutuneista. RAY rahoittaa diabetesta sairastavien maahanmuuttajien sopeutumisvalmennusta. Arabiankielisille maahanmuuttajille vuodelle 2011 suunniteltu kurssi, toteutettiin keväällä Kurssille osallistui 13 kuntoutujaa. Syksylle suunniteltu kurssi siirrettiin puolestaan alkuvuoteen 2013, ja kohderyhmäksi valittiin venäjänkieliset kotoutuneet maahanmuuttajat. Vastaanottotoiminta Lääkärin vastaanotto sisältyi Kelan rahoittamiin tyypin 2 diabeetikoiden kursseihin ja osaan erityiskursseista. Muilla kursseilla oli lääkärin ja jalkojenhoitajan vastaanottoja yksilöllisen tarpeen mukaan. Eläkeläisten kursseilla kurssilainen voi varata ja maksaa vastaanoton ja saa siitä Kelan taksan mukaisen korvauksen. Vuonna 2012 lääkärin maksullisella vastaanotolla kävi 165 (159) henkilöä ja maksullisella jalkojenhoitajan vastaanotolla 111 (103) henkilöä. Ammatinharjoittajana toimineen hierojan hoidossa kävi 305 (343) henkilöä. Asiakaspalaute Kaikilta kurssilaisilta pyydetään suullinen ja kirjallinen palaute kurssin sisällöstä ja toteutuksesta sekä toimintaympäristöstä. Kurssityypistä riippuen kurssipalautteen keskiarvo asteikolla 1 5 oli Erinomaiseksi (arvosana 5) kurssin arvioi % ja hyväksi (arvosana 4) % kurssilaista. Koulutus Vuosikertomus 2012 Kurssit ja koulutuspäivät Diabeteskeskuksessa Diabeteskeskuksessa järjestettäviin koulutuksiin osallistui toimintavuonna 344 (311) terveydenhuollon ammattihenkilöä, ja kurssivuorokausia toteutui yhteensä (1 007). Koulutustyypistä riippuen kurssipalautteen keskiarvo asteikolla 1 5 oli Erinomaiseksi (arvosana 5) kurssin arvioi % ja hyväksi (arvosana 4) 41 70% osallistujista. Kaikkiaan Diabeteskeskuksessa järjestettiin 20 terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua kurssimuotoista koulutusta, seminaaria ja klubia vuoden 2012 aikana. OK-opintokeskus myönsi ammatillisen lisäkoulutuksen tukea 2012 Ravitsemusterapeuttien koulutuspäiville. OK toimi koulutusten järjestäjänä, ja Diabetesliitto tuotti koulutuksen. Tilauskoulutus ja asiantuntijaluennot Tilauskoulutuksia ja asiantuntijaluentoja suunniteltiin ja toteutettiin terveydenhuollon, eri yhteisöjen, järjestöjen ja koulutusorganisaatioiden tarpeisiin. Tavoitimme tilauskoulutuksen kautta vuoden aikana ammattilaista (Kuvio 1.). Tilaisuuksia toteutettiin 47 ja opetustunteja yhteensä 282,5. Asiantuntijatoiminta Pieni päätös päivässä -yhteistyö jatkui Sydänliiton kanssa verkkosivuston kehittämisen ja painonhallinnan ohjaajakoulutuksen merkeissä. PPP-ryhmänohjaajien koulutuksista saatiin yleisimmin arvosana 8,5 (vaihteluväli 7 10) asteikolla Diabetesliiton järjestämään koulutukseen osallistui 18 henkilöä. Kurssitoiminnan henkilöstön työhön kuuluivat myös haastattelut ja artikkelien kommentointi medialle. Tapahtumat Diabeteskeskuksessa Vuosittain järjestettävä pediatriklubi kokoaa Diabeteskeskukseen diabetesta sairastavia lapsia ja nuoria hoitavat diabetestiimit, ja vuonna 2012 osallistujia oli 107. Diabetestutkijoiden kesäklubiin elokuussa osallistui 52 henkilöä. Aikuisia diabeetikoita hoitaville tiimeille suunnattu Tiimiklubi järjestettiin toista kertaa, ja siihen osallistui 61 henkilöä. Neuvontapuhelin Maksulliseen neuvontapuhelimeen vastasi diabeteshoitaja maanantaista perjantaihin neljän tunnin ajan lomakausia lukuun ottamatta. Palvelu oli avoinna toimintavuonna 49 viikkoa, ja puheluita kertyi (1 518). Soittajina oli sekä diabeetikkoja ja heidän omaisiaan että terveydenhuollon ammattilaisia. LIITTEET Liitteet 16

17 LIITTEET Vuosikertomus 2012 Sisäinen asiantuntijapalvelujen myynti Kurssitoiminnan henkilöstö osallistui painettujen ja sähköisten diabetesjulkaisujen sisällöntuotantoon ja tarjosi asiantuntemustaan järjestötoimintaan, asiantuntijatoimintaan, viestintään ja Yksi elämä -hankkeelle. Yhdistysvierailut ja opintokäynnit Yhdistysvierailijoita kävi 278 henkilöä yhdeksästä yhdistyksestä (383;13). Lisäksi erityyppisiä opintokäyntejä tehtiin Diabeteskeskukseen vuoden aikana esim. ammattikorkeakouluista ja ammattioppilaitoksista. Lisäksi kuntoutuskursseilla olleiden läheisiä 18 henkilöä majoittui viikonloppuina Diabeteskeskuksessa. Ravitsemispalvelut Diabetesliiton ravitsemispalvelu vastaa kurssilaisten aterioista, välipaloista ja erikoisruokavalioista, henkilökuntaruokailusta sekä erilaisten kokousten ja vierailuryhmien ruokailuista. Henkilökuntalounaita oli (7 230), vieraslounaita ja -päivällisiä (1 835), kahvi- ja aamupalatarjoiluita vieraille (1 731). Lisäksi erilaisiin kokouksiin liittyen tarjottiin 209 (312) henkilölle juhlaillallinen. Liitteet 17

18 Vuosikertomus 2012 LIITTEET Taulukko 1. Diabeteskeskuksen sopeutumisvalmennusja kuntoutuskursseille osallistuneet ja toiminnan kurssivuorokaudet KURSSIT OSALLISTUJAT KURSSIVUOROKAUDET Perhekurssit Lapset, TH (= terveydenhuollon maksusitoumus) Vanhemmat, TH Sisarukset Lapset, Kela Vanhemmat, Kela Sisarukset, Kela Nuorten diabeteskurssit Nuoret v, TH Nuoret v Kela Nuoret v, TH Työelämässä olevien diabeteskurssit Tyypin 1 diabeetikkokuntoutujat, Kela Tyypin 1 diabeetikkokuntoutujat, TH Tyypin 2 diabeetikkokuntoutujat, Kela Tyypin 2 kuntoutujien perheenjäsenet, Kela Tyypin 2 kuntoutujien perheenjäsenet, TH Kuntoremonttikurssit Munuaissairaiden diabeteskurssit Kuntoutujat, Kela Perheenjäsenet, Kela Dialyysikurssi, Munuais- ja maksaliitto Perheenjäsenet, Munuais- ja maksaliitto Liitteet 18

19 LIITTEET Vuosikertomus 2012 KURSSIT OSALLISTUJAT KURSSIVUOROKAUDET Näkövammaisten diabeteskurssi Kuntoutujat, Kela Perheenjäsenet, Kela Kuurojen ja kuurosokeiden kurssi Kuntoutujat, ostopalvelu Kuulohuoltoliitolle Eläkeläiset, Virkeyttä hoitoon -kurssit Työikäiset eläkeläiset yhteensä Eläkeikäiset yhteensä Perheenjäsenet Kehitysvammaisten kurssi Kuntoutujat, RAY Perheenjäsenet, RAY Mielenterveyspotilaiden kurssi Kuntoutujat, RAY Perheenjäsenet, RAY Maahanmuuttajien kurssi Kuntoutujat, RAY Perheenjäsenet, RAY Diabeteskurssit yhteensä: Liitteet 19

20 Vuosikertomus 2012 LIITTEET Taulukko 2. Erilaisille koulutuskursseille osallistuneet ammattihenkilöt ja koulutusvuorokaudet KOULUTUKSET OSALLISTUJAT KOULUTUSVUOROKAUDET Diabeetikon hoidon peruskurssit Diabeetikon hoidon kurssi osastotyötä tekeville Lasten ja nuorten diabeteksen hoito ja hoidonohjaus Diabeetikon hoidon kurssi lääkäreille Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito Diabeetikon hoito -koulutus lääke- ja hoitotarvikeyritysten työntekijöille Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen Insuliinipumppuhoidon koulutus Raskausdiabetes Apteekkihenkilökunnan koulutus Ravitsemusterapeuttien koulutuspäivä Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien diabetespäivät Lasten ja nuorten parissa työskentelevien seminaari Mielenterveys ja diabetes Diabetes, lisäsairaudet ja hoidonohjauksen erityishaasteet 4 12 Diabetestyön kehittäminen Painonhallinnan ohjaajakoulutus (PPP) Koulutukset yhteensä Liitteet 20

Entä nyt. Suomen Diabetesliitto? 2012 2013

Entä nyt. Suomen Diabetesliitto? 2012 2013 Entä nyt Suomen Diabetesliitto? 2012 2013 1 Valinnat täsmentyivät strategiaksi Diabetesliiton liittovaltuuston syyskokouksessa marraskuussa 2012 linjattiin liiton strategia: Meidän Diabetesliitto 2020!

Lisätiedot

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutus tarjoaa Kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta diabeetikoille asiakaslähtöistä hoidonohjausta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Järjestösuunnittelija Kati Multanen, Suomen Diabetesliitto ry Puheenjohtaja Saija Hurme, Loimaan Seudun Diabetesyhdistys ry Dehko-päivät 31.1.2011 Omahoidon tuki yhteistyö

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Uutta kansanliikettä synnyttämässä

Uutta kansanliikettä synnyttämässä Uutta kansanliikettä synnyttämässä Yksi elämä pähkinänkuoressa Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton Yksi elämä -hankkeet edistävät valtimoterveyttä. Kyseessä on ainutlaatuinen kolmen kansalaisjärjestön

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila 28.10.2016 Sydänliiton kuntoutus Voimavarojen tukeminen -ideologia kautta linjan Vertaistuki, kokemuskouluttajat Verkkokuntoutus, pilotti 2015 SOPE 80-100 kurssia

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuksen työnjako

Sopeutumisvalmennuksen työnjako Sopeutumisvalmennuksen työnjako Sari Miettinen Projektipäällikkö, vastaava tutkija (TtT) Vastuuyliopettaja Hyvinvointiosaamisen yksikkö Hämeen ammattikorkeakoulu Lähtökohtia Hankkeen kohteena nykytilan

Lisätiedot

ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia. Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto

ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia. Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto Päämäärä Keliakian hyvä hoitotasapaino, joka saavutetaan motivoimalla keliakiaa sairastava

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Systemaattinen hoito ja hoidonohjaus. Asiakasnäkökulma hoidon laadun kehittämiseen

Systemaattinen hoito ja hoidonohjaus. Asiakasnäkökulma hoidon laadun kehittämiseen Systemaattinen hoito ja hoidonohjaus Asiakasnäkökulma hoidon laadun kehittämiseen 1 Diabetesta sairastavien hoidon laadun ulottuvuudet Prosessit Resurssit Tulokset Vaikuttavuus Potilaskeskeisyys Oikea-aikaisuus

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Kevätkokous 13.3.2005 Tampereella Vanhan Kirjastotalon tiloissa. Paikalla 14 äänivaltaista jäsentä. Käsiteltiin sääntömääräiset

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Valkon kansalaisopiston johtokunta AIKA 27.08.2014 klo 17:30-18:45 PAIKKA Myllyharjun koulu LÄSNÄ Haverinen Katri puheenjohtaja Björkman-Nystén Nina varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät Vantaa, 30.10.2014 Sini Toikka 24.10.2014 1 MEIDÄN KAIKKIEN RAY Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016-2019 2

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018

Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE 02.10.2012 Terveydenhuolto / Lähettävät tahot Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018 Yleistä

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto Suomen Tule ry:n VUOSIKERTOMUS 2013

Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto Suomen Tule ry:n VUOSIKERTOMUS 2013 1 Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto Suomen Tule ry:n VUOSIKERTOMUS 2013 Yhteistyöjärjestö Suomen Tule ry Suomen Tule ry on tuki- ja liikuntaelinten terveyden ja sairauksien alalla toimivien kuuden kansalais-

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015

Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015 Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015 Kelan kuntoutustoiminta Lain mukaan järjestettävä vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus vaikeavammaisten

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä Kokouskutsu Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä AIKA: Maanantai 28.11.2011 klo 17.30 - PAIKKA: Kuopion kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Oulu, 42 edustajaa Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Nämä 79 valittua edustavat sinua. Antero Aakko insinööri, myyntijohtaja Allu Alatalo 48 vuotta myynti- ja markkinointipäällikkö Kyösti Asikainen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Terve Elämä! -kampanjan toimintasuunnitelma 2009-2010 Projektikoordinaattori Tanja Ali-Yrkkö 1.6.2009 1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Sivistystoimen johtaman

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot