KUNNAN PALVELUSTRATEGIA hoito ja hoivapalvelujen tuotannon ohjaamisessa Kaupunginjohtaja Timo Halonen Hyvä neuvottelukunta 31.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNAN PALVELUSTRATEGIA hoito ja hoivapalvelujen tuotannon ohjaamisessa Kaupunginjohtaja Timo Halonen Hyvä neuvottelukunta 31.5."

Transkriptio

1 KUNNAN PALVELUSTRATEGIA hoito ja hoivapalvelujen tuotannon ohjaamisessa Kaupunginjohtaja Timo Halonen Hyvä neuvottelukunta

2 Kuusamon kaupungin palvelustrategia Palvelustrategia l t Päivitetty versio, Palvelustrategia , hyväksytty kaupunginvaltuustossa Palvelustrategia lähtökohtia Kuusamon kaupungilla on vastuu asukkaidensa hyvinvoinnista Kuusamon palvelustrategia suunnataan palvelujen käyttäjille, kaupungin asiakasryhmille. Kuusamon kaupunki on aktiivisesti ottanut käyttöön eri tavoin tuotettuja palveluja. Palvelustrategialla kehitetään palvelujen lisäksi taloudellista toimeliaisuutta ja hyvinvointia. Palvelutuotannossa panostetaan kohtuullisuuteen, taloudellisuuteen ja yhteisöllisyyteen. yy

3 Palvelustrategia l t - lähtökohtiahti Palvelustrategialla l t ll autetaan t uusien yritysten t ja työpaikkojen syntymistä, pidetään kaupungin palvelutarjonta kilpailukykyisenä ja vaikutetaan siten omalta osaltaan myönteisesti väestömäärän kehitykseen. Väestörakenteen t muutokset t asettavat t haasteet t palvelujen l painopisteiden suuntaamiselle. Tulevaisuudessa on huomioitava entistä tarkemmin asiakaskysynnän määrän kehittyminen palvelutuotannon painopisteitä määriteltäessä.

4 Palvelustrategia l t - lähtökohtiahti Palvelustrategialla l t ll vaikutetaan t nuorten ikäluokkien kki työllistymiseen antamalla palvelutuotannossa tilaa yritystoiminnalle sekä vahvistamalla yrittäjyyden edellytyksiä ja osaamista kaupunkiorganisaation sisällä sekä palvelujen tuottamisverkostossa. Monipuolinen elinkeinorakenne on tärkeä ja alueelle tarvitaan etenkin nuoria työllistäviä työpaikkoja. Matkailulla ja sitä tukevilla palveluilla on alueella hyvät toimintaedellytykset. Matkailijat ovat palvelutuotannossa asiakasryhmä, joka mahdollistaa laajemman palvelutarjonnan kuin kaupungin väestömäärä tarvitsee.

5 Palvelustrategia l t - lähtökohtiahti Palvelutuotannossa l t sähköisten palvelujen l merkitys kasvaa ja niiden käytön myötä rutiinipalveluista vapautuva henkilöresurssi voidaan suunnata varsinaista henkilökohtaista asiakaspalvelua vaativiin tehtäviin.

6 Kuusamon kaupungin palvelustrategia PALVELUVISIO 2015 Kuusamon kaupungin palvelutoiminnan lähtökohtana on omatoiminen, i aktiivinen i ja hyvinvoiva kuusamolainen. Palvelujen järjestämisessä hyödynnetään alueen toimijoita taloudellisesti sopusoinnussa luonnon kanssa. ARVOT omatoimisuus, hyvinvointi, yhteisöllisyys kohtuullisuus, taloudellisuus tuottavuus, yrittäjyys

7 Palvelustrategialla haetut vaikutukset Talousvaikutukset Kaupungin talous vahvistuu toiminnan i tehostumisen ja palvelutoimintaan sitoutuneen pääoman paremman hyödyntämisen myötä. Samoin uudet yritykset ja työpaikat lisäävät alueelle verotuloja. Palvelutoiminnan l i kustannustaso t sijoittuu itt maantieteellinen t sijainti huomioon ottaen kilpailukykyiselle tasolle Pohjois-Suomessa. Yhteiskunnalliset ja asiakkuusvaikutukset Vaikutetaan positiivisesti yrittäjyyteen ja yhteisöllisyyteen, kun palvelutuotannossa annetaan tilaa muille toimijoille. Samalla aluedynamiikka ja kasvu paranevat, sujuvan arjen kannalta kohtuullisten palvelujen saatavuus varmistetaan, yksilön vastuu ja omatoimisuus kasvavat. Lisäksi asiakkaalle syntyy valinnanvaraa palvelujenkäyttäjänä. Kilpailukykyinen palvelutuotanto tarjoaa mahdollisuuden laajaan palveluvalikoimaan hyvinvoinnin ja hyvän palveluimagon ylläpitämiseksi sekä palvelujen kohdentamiseen ikärakenteen muutoksien mukaisesti.

8 Palvelustrategialla haetut vaikutukset Toiminta ja organisaatio Palvelujen l järjestämisessä, j ä ä toiminnassa i ja johtamisessa jatketaan strategiakaudella toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseksi ja alueellisen dynamiikan aikaansaamiseksi. Kaupungin palveluja kehitetään tää asiakaslähtöisiksi ik i uutta teknologiaa hyödyntäen, jolloin niiden kilpailukyky kohenee ja syntyy taloudellisuutta ja tehokkuutta. Poliittisen ohjauksen välineitä ovat mm. valtuustosopimus ja hallitusohjelma, omistajaohjaus sekä koko kaupungin että toimialakohtaiset tuloskortit. Inhimilliset voimavarat: osaaminen ja johtaminen Henkilöstön työsuhdeturva pyritään takaamaan. Toimeenpano edellyttää muutoksia toimenkuvissa ja esimiessuhteissa sekä halukkuutta osaamisen kehittämiseen että kouluttautumiseen. Henkilöstöpoliittiset linjaukset kuvataan henkilöstöstrategiassa.

9 Hyvinvointiala i Kuusamossa (Lähde: Tilastokeskus) TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUIDEN TOIMIPAIKAT KUUSAMOSSA

10 Hyvinvointiala i Kuusamossa (Lähde: Tilastokeskus) TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUYRITYSTEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KUUSAMOSSA

11 Hyvinvointiala i Kuusamossa (Lähde: Tilastokeskus) LIIKEVAIHTO (1000 EUROA) TOIMIALALLA KUUSAMOSSA

12 Palvelustrategian vaikutus palveluostojen kehitykseen Palveluostojen l arvon kasvu on ollut merkittävää. ää Palvelustrategian mukaisesti esimerkiksi perusturvan palvelukysynnän kasvu on tyydytetty lähtökohtaisesti palveluostoilla. Lisäksi tehty palvelujen ulkoistuksia, jotka näkyvät sekä ostokustannusten lisäyksinä että henkilöstökustannusten vähenemisinä: i ä työterveyshuolto, sairaankuljetus, IT-palvelut, l siivous- ja kuljetuspalvelut sekä ammatillisen koulutuksen ja pelastuslaitoksen l maakunnalliset järjestelyt. j t

13 Toimintakate, henkilöstömenot, palvelujen l ostot t Muutos Tk + 47 % Hlöstö + 18 % Palv ~+ 160 %

14 Hyvinvointipalvelujen järjestämisessä käytetty mm. Ostopalvelua Vanhusten palveluasuminen, tukipalvelut esim turvapalvelut Lastensuojeluostot, päihdekuntoutuspalvelut Päiväkoti- ja perhepäivähoito, Esh-, tk -lääkäripalvelu, fysioterapia, toimintaterapia Kuntalisää, yksityisen i hoidon tukea Päiväkoti- ja perhepäivähoito Palveluseteliä l liä Palveluasuminen, kotipalvelu, ESH

15 Palvelujen l monituottajuuden tt haasteet t Hankinta- ja tarjousosaaminen Hankintamenettely Hankintastrategia Hankintakokonaisuudet Kaupungin ohjausmahdollisuus sopimusaikana Palvelutuottajan l tt varautuminen yhteiskunnan häiriötilanteisiin Kaupungin henkilöstö muutostilanteessa Palvelutarpeen kasvu ohjataan ulkopuolisille palveluntuottajille Henkilöstöstrategia

16 Palvelujen l monituottajuuden tt haasteet t Aidot markkinat Kunnan rooli palvelun ostaja elinkeinon edistäjä Palvelutuottajan vaihtuminen Aito yrittäjyys Liiketoimintaosaaminen Investoinnit Aito asiakkuus Palveluseteli Palvelusuunnitelmat

17 Onko pienyrittäjällä mitään mahdollisuutta pärjätä? Mahdollisuuksia Kuntien palvelujen ostot kasvavat Hankintayksiköt toteuttavat hankinnat tarkoituksen mukaisina kokonaisuuksina - Huomioidaan tarve ja tarjoama - > markkinoiden kehitys - Esim. kuljetuspalvelut l l t (sekä henkilö että tavarakuljetukset), t k t) joissa voi jättää osatarjouksia Tarjoajien verkostoituminen yhteenliittymät Joustavuus, ketteryys ja paikallistuntemus t - Esim Hoivapalvelut kulutetaan tuottamispaikalla mahdollisuuksia myös pienille erityisesti kun kotiin annettaviin palveluihin l Palvelukehittämisen yhteistyö - Esikaupallinen hankinta

18 Onko pienyrittäjällä mitään mahdollisuutta pärjätä? Haasteita Julkisten hankintojen muodolliset menettelytavat - Hankintamenettelyn kustannukset - Toimittajalle asetettavat vaatimukset, Hankintakokonaisuudet - Hankintayksiöiden k iöid tavoittelemat t volyymihyödyt ja kilpailuttamiskustannusten minimointi - Sopimusten kesto, puitesopimukset ja Hankintayksiköiden k iköid tietoisuus t i pienyritysten it t mahdollisuuksista ja valmiuksista miten palvelujen kehitysyhteistyötä voitaisiin lisätä Julkisten hankintojen sopimusehtojen vaatimukset

19 KIITOS!

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017

OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017 Oulaisten kaupunki OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 11 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Palvelustrategian lähtökohdat 1 2. Palvelutuotannon nykytila 2 3. Strategisen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen Muistio Raision kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 19.4.2013 Suunnittelup päällikkö Marja Riitta Pulkkinen 1 1. Tilaisuuden avaus Hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen toivotti osallistujat lämpimästi

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS Näkemyksiä hyvinvointialan yrittäjyyden tulevaisuudesta Marja Haapa-aho Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja hyvinvointi 2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET Marja-Liisa Vesterinen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden visiot on koottu asiantuntijaraadin ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden

Lisätiedot

ALOITTAVIEN HYVINVOINTIALAN YRITTÄJIEN YRITYSPALVELUPROSESSIEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALASSA. Hanna Niskanen

ALOITTAVIEN HYVINVOINTIALAN YRITTÄJIEN YRITYSPALVELUPROSESSIEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALASSA. Hanna Niskanen ALOITTAVIEN HYVINVOINTIALAN YRITTÄJIEN YRITYSPALVELUPROSESSIEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALASSA Hanna Niskanen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.8:2009 Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 40 Nurmijärvi 2009 Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Irene Roos TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot