KOIVUNIEMEN VERKKOPALVELUITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOIVUNIEMEN VERKKOPALVELUITA"

Transkriptio

1 KOIVUNIEMEN VERKKOPALVELUITA

2 KOIVUNIEMI PORTAALIKUMPPANINA INVESTOI VERKON MAHDOLLISUUKSIIN Juuri nyt on paras aika ottaa uusia kehitysaskelia ja investoida verkon tarjoamiin mahdollisuuksiin. Oikein suunnatuilla kehitystoimenpiteillä on mahdollista saavuttaa suuria hyötyjä nyt, kun sekä käyttäjien valmiudet että verkon teknologioiden kehitys ovat kypsässä vaiheessa. Oletteko jo kattavasti selvittäneet mahdollisuutenne kehittää tuottavuuttanne, parantaa asiakaspalveluanne tai laajentaa vaikutusalaanne verkkopalvelujen, mobiilin ja muiden sähköisten kanavien tarjoamien mahdollisuuksien avulla? Entä mitä etua toisi sähköisten palvelujenne ja samalla koko verkkoviestintänne sulauttaminen ehyeksi portaalikokonaisuudeksi? VALITSE OIKEA KUMPPANI Tarjoamme yrityksille ja julkishallinnolle monialaisen palvelukokonaisuuden organisaation kehittämiseen, nykyaikaiseen viestintään ja kehittyvän informaatiotekniikan hyödyntämiseen. Menestyvä verkkopalvelukehitys edellyttää näiden kaikkien osa-alueiden huomioon ottamista ja yhteen sovittamista. Siksi Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi on varma kumppanivalinta! PALVELUT KOKO ELINKAARELLE Koivuniemen kumppanina hallitsette kaikki portaalikehityksen elinkaaren vaiheet: Tunnistatte mahdollisuudet, jotka nopeasti kehittyvät sähköiset teknologiat, infrastruktuuri ja käyttäjäkulttuuri tarjoavat toiminnallenne Tuotatte huolella tehtyyn analyysiin perustuvan etenemisstrategian ja vaatimusmäärittelyn onnistunutta päätöksentekoa, toteutusvaiheen resursointia ja suunnittelua varten Laaditte toteutusmäärittelyt mahdollisimman teknologiariippumattomasti säilyttäen valinnanvapautenne ja mahdollisuuden hyödyntää kehittyneimpiä ratkaisuja Toteutatte ratkaisunne tarkoituksenmukaisimmilla välineillä ja infrastruktuurilla Verkkopalvelunne toimivat luotettavasti ja järkevillä resursseilla. Konsultointi ja koulutus Aito integraatio kehittämisessä Tarjoamme korkean lisäarvon ja kehittämisinvestoinnin tuoton. Palvelulupauksemme perustuu ainutlaatuiseen liikeideaamme yhdistää laaja-alainen tuote- ja palveluosaamisemme asiakaskohtaisiksi ratkaisuiksi, jotka sopivat täsmällisesti asiakkaan tilanteeseen, toimintaympäristöön ja tavoitteisiin. Olemme luotettava kehittämiskumppani, joka sitoutuu rakentamaan kanssanne menestystä.

3 SÄHKÖISEN ASIOINNIN PALVELUT Asiakkaanne ja sidosyhmänne ovat siirtyneet pysyvästi verkkoon. On aika tarjota heille ajanmukainen sähköinen näkymä kumppanuuteen ja mahdollisuus asioida kanssanne ajasta ja paikasta riippumattomasti. MITKÄ OVAT TEIDÄN MAHDOLLISUUTENNE? Kartoittakaa omat mahdollisuutenne tarjota uniikkia lisäarvoa, parantaa asiakasuskollisuutta, tehostaa omaa toimintaanne, yhtenäistää asiakaspalveluprosessit saumattomaksi kokonaisuudeksi tai luoda kokonaan uutta liiketoimintaa verkkoon! HYVIN MÄÄRITELTY ON PUOLIKSI TEHTY Tarjoamme osaavat ja huippulaadukkaat palvelut uusien sähköisten palvelujenne suunnittelemiseksi niin, että ne vastaavat käyttäjienne tarpeita, tuottavat tavoitellut hyödyt ja ovat kustannustehokkaita toteuttaa. TEHOKKAAT TOTEUTUKSET Koivuniemen tuotteistetut ratkaisut ja pitkälle viedyt konseptit asiointipalvelujen, asiakas- ja sidosryhmäportaalien ja virtuaalikonttori-integraatioiden toteuttamiseen tekevät määrittelyistä totta nopeasti ja kustannustehokkaasti. Mobiilia unohtamatta. TURVALLISESTI AINA AVOINNA Vaivaton ja luotettava sijainti palveluillenne on Koivuniemen laadukas käyttöpalvelu. Asiantunteva henkilökunta ja korkeatasoinen infrastruktuuri huolehtivat asioinnin sujuvuudesta myös virka-ajan ulkopuolella. MENESTYSTÄ VERKOSSA Lukuisat asiakkaamme eri toimialoilta ovat menestyksellä hyödyntäneet Koivuniemen sähköisen asioinnin palveluita. Moni suomalaisille kriittinen verkkopalvelu on saanut alkunsa ja löytänyt kodin Koivuniemen osaavan kehittäjä- ja ylläpitohenkilökunnan varmoissa käsissä. Kertokaa meille, millaisen huomisen tahtoisitte asiakkaillenne verkkoon. Me kerromme, miten se saavutetaan. Konsultointi ja koulutus Integroidut palvelut ja konseptit Tarjoamme korkean lisäarvon ja kehittämisinvestoinnin tuoton. Palvelulupauksemme perustuu ainutlaatuiseen liikeideaamme yhdistää laaja-alainen tuote- ja palveluosaamisemme asiakaskohtaisiksi ratkaisuiksi, jotka sopivat täsmällisesti asiakkaan tilanteeseen, toimintaympäristöön ja tavoitteisiin. Olemme luotettava kehittämiskumppani, joka sitoutuu rakentamaan kanssanne menestystä.

4 KOIVUNIEMEN VERKKOKAUPPARATKAISU LISÄÄ NÄKYVYYTTÄ, LISÄÄ ASIAKKAITA Verkkokauppa on väline, paitsi tehdä aitoa liiketoimintaa verkossa, myös tukea kivijalkaliiketoimintaa parantamalla tuotteiden löydettävyyttä ja näkyvyyttä, antamalla asiakkaille ajantasaista tietoa, välittämällä kuva uskottavasta ja palvelevasta toimijasta ja houkuttelemalla käyttäjiä asioimaan heille parhaiten soveltuvalla tavalla kanssanne. KATTAVA KUMPPANUUS Koivuniemi on oikea kumppaninne verkkokaupan kehittämiseen, olipa kyse b2c- tai b2bliiketoiminnasta. Toimitamme liiketoimintalähtöiset määrittelyt ja selvitykset, laadukkaan, tuhansissa verkkokauppatoimitusissa koulitun avoimen teknisen alustan, tarvittavat räätälöinnit, toimivat integraatiot muihin järjestelmiinne, liittymät yleisimpiin maksu- ja logistiikkaratkaisuihin sekä tietysti teknisen tuen ja ylläpidon toimitetulle verkkokaupalle. OPTIMIPAINOTUKSIN TULEVAISUUTEEN Käytössänne on huippuosaamisemme. Kohdistatte kehittämisaskeleet optimaalisesti, tuotatte markkinoille juuri oikeanlaisen palvelun ja tunnistatte jo ennakkoon tulevaa kehittämistä ohjaavat asiakastarpeet ja mahdollisuudet. Ratkaisut ovat erittäin taipuisia ja laajennettavia, ja tuemme aktiivisesti jatkuvaa kehittämistänne. Monipuolisesti osaavien tiimiemme ansiosta tarvittaessa vaativatkin integraatiot järjestelmiinne saadaan onnistumaan. Konsultointi ja koulutus Integroidut palvelut ja konseptit Tarjoamme korkean lisäarvon ja kehittämisinvestoinnin tuoton. Palvelulupauksemme perustuu ainutlaatuiseen liikeideaamme yhdistää laaja-alainen tuote- ja palveluosaamisemme asiakaskohtaisiksi ratkaisuiksi, jotka sopivat täsmällisesti asiakkaan tilanteeseen, toimintaympäristöön ja tavoitteisiin. Olemme luotettava kehittämiskumppani, joka sitoutuu rakentamaan kanssanne menestystä.

5 SISÄLLÖT MATKAPUHELIMIIN Matkapuhelin on monipuolinen viestintäväline ja tehokas tietojenkäsittely-ympäristö, ja mikä parasta, se löytyy lähes jokaiselta ja on aina mukana. Mahdollisuudet hyödyntää sitä laajasti ja kustannustehokkaasti arjen liiketoiminnassa ovat nopean kehityksen myötä moninkertaistuneet. MOBIILI ON MEDIA Internet on nyt mobiili media. Tämä tarkoittaa, että teillä on ensimmäistä kertaa historiassa elävä pääsy sähköisen median kautta kohderyhmienne luo reaaliaikaisesti missä vain, milloin vain ja tarvittaessa erittäin henkilökohtaisesti. Autamme teitä hyödyntämään tämän uuden mahdollisuuden! MOBIILIPORTAALI TAVOITTAA Webin käyttö matkapuhelimella on lisääntynyt räjähdysmäisesti, ja webin tulo matkapuhelimiin täydessä laajuudessa on enää vain pienen kehitysaskeleen päässä. Suurin osa webin sisällöistä ja sovelluksista toimii erinomaisesti matkapuhelimessa. Voittajia ovat ne, jotka kykenevät saavuttamaan mobiilit asiakkaat jo nyt. Autamme teitä niin nykyisten sivustojenne mobilisoinnissa kuin mobiilin asiointiportaalin synnyttämisessäkin. KENTÄN PROSESSIT HALTUUN Onko organisaatiollanne tai arvoketjussanne kentällä, tien päällä tai tuotantohallien lattioilla prosesseja, joihin reaaliaikainen toiminnanohjaus ei yllä, koska kannettava tietokonekin on liian kömpelö? Kuluuko aikaa raportointiin jälkikäteen tai työn lomassa raapustettujen paperilomakkeiden tallentamiseen? Tiesittekö, että kevyellä, tavallista matkapuhelinta hyödyntävällä ratkaisulla voitte säästää pitkän sentin ja samalla parantaa toimintanne laatua? Kysykää meiltä, miten asiakkaamme ovat hyötyneet mobiili-integraatioratkaisuistamme. KOULUTUKSET TEHOKKAASTI Matkapuhelin on erinomainen väline koulutuksille erityisesti silloin, kun työntekijät käyttävät paljon aikaa matkustellen tai odotellen. Etsimme mielellämme kanssanne mahdollisuudet tehostaa koulutustoimintaanne! Konsultointi ja koulutus Aito integraatio kehittämisessä Tarjoamme korkean lisäarvon ja kehittämisinvestoinnin tuoton. Palvelulupauksemme perustuu ainutlaatuiseen liikeideaamme yhdistää laaja-alainen tuote- ja palveluosaamisemme asiakaskohtaisiksi ratkaisuiksi, jotka sopivat täsmällisesti asiakkaan tilanteeseen, toimintaympäristöön ja tavoitteisiin. Olemme luotettava kehittämiskumppani, joka sitoutuu rakentamaan kanssanne menestystä.

6 ELÄVÄÄ KUVAA ZOOMAA BISNEKSEEN Monia kuvia mahtuu lyhyeen mainoselokuvaan. Se pitää sisällään loistokkuutta, koko joukon iloisia ilmeitä ja suuria tunteita. Joskus paras lopputulos saadaan sähköisten raporttien ja haastatteluiden kautta uutisdynamiikkaa hyödyntäen. Pidemmässä yritysvideossa pääsee maalaamaan vielä laveammalla pensselillä. Mukaan otetaan runsaasti tunnevaikuttamista, historiaa, taustoja, tekijöitä, osaamista ja arvoja. VALAISE MAHDOLLISUUKSIIN Elokuvantekijöille menestyksen resepti on ollut tuttu jo kauan tarvitaan tarina, johon voi samastua. Tarina, joka tempaa mukaansa. Tarina, joka pitää tuolin reunalla, valmiina lähtemään lentoon. Vasta sitten alkaa viestintä. Hyvä yritysvideo käyttää emootion avaamaa viestintäkanavaa välittämään mielikuvaa ja informaatiota syvällä ja erittäin muistettavalla tavalla. Tämä on Koivuniemen ydinosaamista. Me rakennamme tunnevaikuttavia tarinoita, jotka myyvät, viestivät ja aktivoivat! TARKENNA ASIAKKAASEEN Visuaalisuus stimuloi ja kuljettaa faktaa. Ääni on tunteiden tulkki, se muuttaa asenteita. Koivuniemen ammattilaiset luovat näistä menestysreseptin ja maustavat yrityksenne ainutlaatuisen tarinan. Monikäyttöinen, ammattitaidolla ja suurella sydämellä tehty elegantti videoteos säilyy avattuna huoneenlämmössä pitkään. Se välittää Teidän tarinaanne lakkaamatta vastustamattoman taidollisesti suoraan sydämiin. KAMERAT KÄY! Yritysvideo on mainio ja edullinen viestintätuote kaikkiin business-suuntiin. Digitaalinen sisällöntuotanto mahdollistaa aineiston monipuolisen hyödyntämisen ja jakelun eri medioihin. Siinä, missä asiakas vakuuttuu, henkilökunta sitoutuu. Ja missä internet syventää, mobiili yllättää. Minkä asian Te haluaisitte saada Koivuniemen videokeilaan?

7 Alkupaloja herättämään ruokahalua. Näiden ohella tarjoamme aina myös räätälöityjä ratkaisuja. Videokatsaukset Dokumenttivideot Videokatsaus on yritysjohdon tai asiantuntijoiden esittämä tilannekatsaus. Sparraamme käsikirjoituksen, valmennamme esiintyjät, kuvaamme esityksen tiloissanne ja editoimme tyylikkääksi kokonaisuudeksi. Näin viesti välittyy suoraan ja uskottavasti nykyaikaisin keinoin. Koivuniemen kokenut ulkotuotanto tallentaa tapahtuman, tilaisuuden tai kohteen ikimuistoiseksi videoksi. Kun viesti tarvitsee syventämistä, käytössänne ovat huipputoimittajamme. Tarvittaessa editoimme ja esitämme teoksen suoraan paikan päällä. Muisto, lyhytelokuva tai viraali takaamme, että yllätyt positiivisesti. Imagovideot Upea yritys- tai tuotekuvaa tukeva audiovisuaalinen elämys, joka soveltuu erityisen hyvin sähköisen viestinnän käyttöön. Imagovideo toteutetaan joko asiakaskohtaisesti räätälöiden tai valikoimasta valmiita tuotantovaihtoehtojamme. Tehokas tunneviestintä jättää pitkään kestävän, positiivisen tunnejäljen. Koulutusvideot Mainoselokuvat Video auttaa oppimisessa ja kertauksessa. Se palvelee jakelukanavasta riippumatta vuorokaudet ympäri silloin, kun oppijalle sopii. Osana elearning-konseptiamme se minimoi koulutustyön rutiinit, optimoi omaksumisajan ja tarjoaa ainutlaatuisen tehokkaan työkalun syväoppimiseen. 30 ratkaisevaa sekuntia, jotka voivat painaa tuotteesi tai palvelusi tarinan lähtemättömästi prospektisi mieleen. Toteutus voi olla eeppinen visio tai oivaltavan askeettinen, oikean mielikuvan ja tunnetilan on silti synnyttävä heti. Se on laatumme mitta. Siksi voit uskoa meille tärkeimmät sekuntisi. Jakelukanavia Verkkovideot Videoiden ryntäys verkkoviestintään on synnyttänyt kokonaan uuden tavan käsikirjoittaa, tuottaa ja jaella videoviestiä. Koivuniemen avulla välität viestiäsi upeana, päättymättömänä videosarjana. Mobiilivideot Koivuniemi suunnittelee ja toteuttaa kanssanne innovatiiviset ja laadukkaat videoviestit liikkuville ihmisille. Yhdessä muiden mobiilimediatuotteidemme kanssa voitte helposti saavuttaa merkittävän jalansijan nykyaikaisimmassa viestivälineessä.... Ja kaikki muut Toimita tyylikkäästi pakattu tallenne asiakkaalle USB-tikulla tai DVDlevyllä, pysäytä messuilla. Rakenna TV-mainos tai säväytä podcastilla. Tervehdi vieraitasi aulavideolla. Videon mahdollisuudet ovat loppumattomat! Koulutus ja konsultointi Aito integraatio kehittämisessä Rakennamme huipputehokasta monimediaviestintää ja tarjoamme ennennäkemätöntä tuottoa viestintäinvestoinneille. Palvelulupauksemme perustuu ainutlaatuiseen liikeideaamme yhdistää laaja-alainen tuote- ja palveluosaamisemme asiakaskohtaisiksi ratkaisuiksi, jotka sopivat täsmällisesti asiakkaan tilanteeseen, toimintaympäristöön ja tavoitteisiin. Olemme luotettava ja innovatiivinen viestintäkumppani, joka sitoutuu rakentamaan kanssanne menestystä.

8

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT Yrityksille Ota käyttöösi nykyaikaiset tietoliikenne-, viestintä- ja ICT-ratkaisut. Ota avuksesi monipuoliset asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut. Me mitoitamme ne teidän tarpeisiinne

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia liiketoiminta-alueet 8 Pilvipalvelut 10 Toimistopalvelut 12 Yhteyspalvelut 14

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan?

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan? MONIKANAVAISUUS ja kuinka se rakennetaan? Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia ja samalla muuttuvat myös odotukset yritystäsi ja tarjoamaasi palvelua kohtaan. Tiedätkö jo, kuinka täyttää asiakkaiden

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa Sisällys Johdanto... 2 Kahdeksan CRM-perusasiaa...2 CRM-perusasia 1: Nopea hyöty ratkaisusta... 3 Ryder nopeuttaa

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vilppula Falun Västerås Helsinki Göteborg Tukholma Toimipaikat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernilla on lisäksi yksiköt Ukrainassa ja Intiassa Helsingborg Sisältö 2009

Lisätiedot

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola CIRCLE MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009 Innovaatio & luovuus Juha Wuolijoki & Mika Okkola Elokuvaohjaajalla ja IT-johtajalla sama resepti luovuuteen Verkko on oiva oppimisympäristö Tuttu oppimisympäristö

Lisätiedot

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili 2 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI OIKEA IHMINEN OIKEAAN TYÖHÖN Snoobin analytiikka auttaa myös rekrytoinnissa TIEDOSTA TOIMINTAA Fonectan uusi palveluyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaisen markkinointipaketin

Lisätiedot

avopaikka IBM panostaa avoimuuteen Kohti palvelutaloutta MindTrek 2008 - esillä avoimuus ja yhteisöllisyys Sivu 7 Läsnä-älystä liiketoimintaa Sivu 4

avopaikka IBM panostaa avoimuuteen Kohti palvelutaloutta MindTrek 2008 - esillä avoimuus ja yhteisöllisyys Sivu 7 Läsnä-älystä liiketoimintaa Sivu 4 MindTrek 2008 - esillä avoimuus ja yhteisöllisyys Sivu 7 Ilmoitusliite Läsnä-älystä liiketoimintaa Sivu 4 avopaikka Open source -bisnesuutiset syyskuu/2008 IBM panostaa avoimuuteen Avoimuus varmistaa yhteensopivuuden

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot