Joustava kapasiteetti: skaalautuva paikallinen Datakeskus-alusta julkisen pilven eduilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joustava kapasiteetti: skaalautuva paikallinen Datakeskus-alusta julkisen pilven eduilla"

Transkriptio

1 IDC T E K N OLOGI A V AL OKEILAS S A Joustava kapasiteetti: skaalautuva paikallinen Datakeskus-alusta julkisen pilven eduilla Maaliskuu 2015 Mukautettu julkaisusta: Attaching Support Services at the Point of Sale and Lead Service Provider: The Value Proposition Rob Brothers, IDC # HP:n sponsoroima Datakeskuksen hallinta ja käyttö vaatii työskentelemistä monimutkaisten teknologioiden kanssa joita voi olla hankala käyttää tehokkaasti ja tuloksellisesti. Päätökset koskien laitteistoa, järjestelmäsuunnittelua, tukea ja kustannusrakenteiden hallintaa, voivat johtaa kauskantoisiin seurauksiin. Huomioiden nämä asiat, yritysten tulisi etsiä ratkaisuita joilla on ennustettavissa olevat kuukausikustannukset, perustuen datakekusten ja työmäärien kulutukseen. Yritysten tulisi mitata ratkaisuita palvelutasosopimusten (SLA) ja suorituskykymatriisin avulla nämä ovat mittausominaisuuksia joita yritysten tulisi arvioida työskennellessä palveluntarjoajan kanssa. Datakeskuksen kulujen hallinta on edelleen haaste monille yrityksille. Samalla kun yritykset haluavat yksinkertaistaa käyttöönottoa ja sovelluskuormitusten käyttöä että parantaa tehokkuutta. Datakeskusten tulee ottaa käyttöön IT saumattomasti, saaden lisää kapasiteettia minuuttien sisällä, ei viikkojen, kuten tyypillisessä datakeskus-mallissa. IDC on nähnyt yritysten siirtyvän pääomavaltaisista laitteistohankinnoista ostamaan kapasiteettia kuukausittaisen tarpeen mukaan.tämän johdosta organisaatioilla ei ole enää suuria pääomakustannuksia ja käyttämätöntä kapasiteettia taseessa. Tämä teknologia valokeilassa tutkii uusia trendejä jotka vaikuttavat yritysten datakeskuksiin ja keskustelee roolista jota HP esittää, tuottamalla palveluita nykypäivän dynaamisiin tietojenkäsittelytarkoituksiin. MONIMUTKAINEN IT: Vaikutus datakeskusten hallintaan ja tukeen Nykypäivän yrityksissä IT:stä on tullut äärimmäisen monimutkaista. Datakeskuksessa ei ole tietosiiloja joissa palvelimet, tallennustila, verkot ja sovellukset toimivat erillisinä yksiköinä, tiedot pääosin lukittuina. Datakeskukset ovat omaksumassa virtualisoituja ja yhdistettyjä infrastruktuureita jotka tuottavat palveluita, joita IDC kutsuu nimellä "3rd Platform" IT-palvelut jotka ovat keskittyneet pilvi-, sosiaaliseen-, mobiilii- ja analyyttisiin teknologioihin. Kun tieto toimii liiketoiminnan polttoaineena, liiketoimintakohtaiset johtajat ovat asettamassa ennennäkemättömiä vaatimuksia ITkapasiteetille. Sillä välin CFO painostaa IT-osastoa säätelemään kustannuksia, vaikka toimitusjohtaja toivoo IT:n innovoivan ja tuoden ratkaisuja markkinoille nopeammin. Jossain määrin, pilvimallit ovat asettamassa agendaa ja odotuksia liiketoimintakohtaisille johtajille jotka vaativat nopeaa ja edullista pääsyä infrastruktuuriin että alustoihin. Tämän johdosta, IT-osastot ovat jatkuvasti paineen alla toimiakseen nopeasti tai riskin alla menettää datakeskuksen hallinta IDC 3

2 Uusien ympäristöjen hallinta asettaa myös huomattavia koulutushaasteita IT-henkilöstölle. Sillä useimmat yritykset pyytävät IT-osastoja hallitsemaan IT-toimintoja vähemmillä resursseilla, ITpäälliköt alkavat etsiä tukipalveluiden toimittajia parantaakseen suorituskykyä, vähentäen ja parantaen resurssien kohdentamista IT-ympäristössä. Nykypäivän kilpailuhenkisessä ympäristössä, IT:tä pyydetään usein innovoimaan, käyttämällä aikaa jokapäiväisten rutiinien hoitamiseen ei enää tuo lisäarvoa organisaatiolle. IDC:n viimeisen tutkimuksen mukaan 55 % kyselyyn vastanneista ITpäälliköistä kertoi että heidän tulisi kouluttaa työntekijöitä siitä miten nopeasti havaita ja korjata ongelmat yhdistetyssä infrastruktuurissa. Tämä näkemys on osoitus asenteista. IDC:n tutkimus osoittaa että ainoastaan 18 % vastaajista ilmoitti haluavansa hoitaa tuen virtuaalisessa ympäristössä itse; näin ollen toimittajat ovat vastanneet muuttamalla pakettejaan ja ominaisuuksia sisältämään uusia työkaluja ja apuohjelmia auttamaan polttavimmissa hallinta- ja tukipyynnöissä. Kapasiteetti tarvittaessa on loistava keino ratkaista nämä asiat. Joustavan kapasiteetin edut IT-päälliköillä on kriittiset palvelutasosopimukset sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa jotka tulee täyttää. Tukipolkujen ja keskeisten yhteyspisteiden tunnistaminen on kriittistä. Tämä edellyttää tietoa siitä mihin tukipalveluntarjoajaan ottaa yhteyttä häiriötilanteissa ja oikea tapa toimia toimittajan kanssa. Tieto siitä mihin tukipalveluun ottaa yhteyttä puhelimitse on äärimmäisen tärkeää datakeskuksille joissa on useita kuormituksia jaettuina eri järjestelmien kesken. Häiriötilanteessa, ongelma voi sijaita missä hyvänsä tallennustilassa, palvelimella, verkossa tai ohjelmistoinfrastruktuurissa; epävarmuus häiriön alkuperästä voi muuttaa merkittävästi kuinka kauan aikaa ongelman ratkaisuun kuluu. Joustava kapasiteetti voi vähentää epävarmuutta tuottamalla yhden tietävän yhteyshenkilön kaikille järjestelmän ongelmille. Käyttökatkojen vähenemisen lisäksi, joustava kapasiteetti auttaa datakeskuksia saavuttamaan seuraavat edut: Parantamaan tietojen eheyttä ja kyselyiden vastausaikoja. Tiedot jotka ovat lähellä loppukäyttäjää, nopeus miten nopeasti tiedot voidaan hakea kasvaa huomattomasti ilman kalliita tietoverkkoja. Kiihdytä miten nopeasti ympäristöt voidaan skaalata, jotta et menetä liiketoimintamahdollisuutta tai tiedonkäsittelyn tarvetta. Ylikapasiteetti pysyy datakeskuksessa ilman pääoman kuluttamista, mahdollistaen resurssien pikaisen käyttöönoton. Tuota tietokohtia palvelutasosopimuksen ja keskeisen suorituskykyindikaattorin (KPI) mittausten avulla työkuormillle jotka voidaan jakaa CFO:n ja toimitusjohtajan välillä. Datakeskusten johtajat voivat nopeasti ja tehokkaasti tarjota ylemmälle johdolle tietoja siitä kuinka työkuorma suorittuu ja mitä se maksaa. Poistaa suuret pääomainvestoinnit (sillä joustava kapasitetti maksetaan käyttökustannuksilla) sekä kulut jotka liittyvät suuriin kuormitukseen tai tulevaisuudessa tapahtuvaan kasvuun (ts. et näe käyttämätöntä kapasiteettia taseessa). Ota haltuun kuormitukset ja hankkiudu eroon turhasta IT:stä. Kun liiketoiminnan osaalueiden omistajat siirtävät kaiken tyyppistä tietoa verkkoon, tämä ominaisuus sallii IT:n toimia pilvitoimittaja tinkimättä turvallisuudesta ja hallinnosta. Lisäksi joustava kapasiteetti: Helpottaa tehokkaan virtuaaliympäristön luomista mikäli datakeskus on erillisissä infrastruktuuri arkkitehtuureissa (yksi palvelin per kuormitus) IDC 4

3 Pitkäkestoiset kulut kulut Sallii paremman paikkauksen ja laiteohjelmistojen hallinnan. Joustavat kapasiteettiratkaisut auttavat vähentämään käytettyä aikaa koordinoinnissa, käyttöönotossa ja paikkausten sekä päivitysten varmistamisen että tuottamaan tarkoin pohditun menetelmän pitämään järjestelmät ajan tasalla. Joustavat kapasiteettiratkaisut sallivat IT-organisaation keskittymään liiketoiminnan kehittämiseen poistamalla jokapäiväiset IT-tehtävät kuten korjaukset että järjestelmän käyttöönotot. Datakeskusten johtajat voivat olla varmoja siitä että työkuormat jaetaan asianmukaisesti integroituihin infrastruktuureihin, vapauttamalla arvokkaita IT-resursseja muihin projekteihin. Markkinatrendit IDC on nähnyt nousun palvelumallissa viimeisten vuosien aikana. Yksi selkeimmistä eduista tässä palvelumallissa on se, että se esitetään kaiken kattavana, "avaimet käteen" ratkaisuna: Asiakas pääsee tarjoukseen ilman tarvetta omistaa, hallita tai ymmärtää alempia resursseja joita tarvitaan tarjouksen ylläpitoon (katso kuva 1). Palveluntarjoaja pitää huolta taakasta, hoitamalla päivittäiset ylläpitotehtävät ja varaamalla kapasiteettia asiakkaalle, tehden hallinnasta helppo, mutta saattamalla sen silti nopeasti asiakkaan käyttöön. Tärkeä johtopäätös näistä palveluista on se että ne ovat teknisesti "helppoja", niin että moni liiketoiminnan osa-aluetta hoitava organisaatio ilman IT-taitoja voi hyödyntää kapasiteetin suoraan. Yksityiset "pilvipalvelut" tarjoavat asiakkaille itsepalveluominaisuuksia palvelun käyttöönotossa ja hallinnassa. IT-palveluiden maailmassa, itsepalveluominaisuudet vaihtelevat ylhäältä alaspäin. Asiakkaan itsepalvelu on keskeinen väline entistä parempaan suorituskykyyn, käyttöönoton nopeuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Kuva 1 Tukikustannukset ja arkkitehtuurin saatavuus KORKEA Miksi uudet arkkitehtuurit? Total cost of support by architecture type Erittäin suuri tilantarve, riippumattomat hallintatyökalut ja tukisopimukset, useat toimittajat, suuri tilantarve monilla vahvuuksilla MATALA Siloed architecture Vähentynyt tilantarve, yleisesti käytetyt hallintatyökalut, mahdollisesti useita eri sopimuksia, mutta yksi toimittaja, useiden eri palveluiden ratkaisu MATALA Viite arkkitehtuuri Saatavuus Integroidut infrastruktuuri järjestelmät Pieni tilantarve, yleisesti käytetyt hallintatyökalut, yksittäinen toimittaja, alhaiset tukikulut, lisääntynyt asiakastyytyväisyys jossa kokonaistuki lisättynä etuna KORKEA 2015 IDC 5

4 Perinteisessä IT-ulkoistuksessa on yleistä, että toimittaja tarjoaa asiakkailleen standardoidun portaalin, josta voit nähdä suorituskyvyn ja muut käyttömetriikat jotka kuuluvat sopimukseen. Mutta tämä portaali on suunniteltu enemmän ylemmän tason johdolle kuin itsepalvelun käyttäjälle, sillä kapasiteettivaatimukset pilvettömässä ulkoistuksessa ovat yleensä ennalta-arvattavia päivittäin. Määritellyssä yksityisessä pilvessä asiakkaat odottavat enemmän kuormituksen rakeista näkyvyyttä joka on toiminto "hallinnassa" ja oikeaa itsepalvelua portaalin kautta joka sallii uusien kuormitusten käyttöönoton tai muutosten tekemisen sopimuksen puitteissa. Esimerkiksi, sovelluskehitystiimi haluaa tetipalvelimen kuukauden ajaksi jotta he voivat määritellä ja varustaa uuden tilauksen liitettäväksi jo olemassaolevaan sopimukseen (esim. XYZ Oy ostaa kapasiteetin kymmenelle palvelinyhteydelle, näiden vaatimusten mukaan, neljännesvuoden ajaksi) toisin kuin avaamalla uuden sopimuksen joka vaatii ostomääräyksen ja palvelulinjan avattavaksi. Asiakkaat ovat todellakin hyväksymässä uuden jakojärjestelmämallin. IT-osastot voivat kehittää jakojärjestelmämallin sisäisille käyttäjilleen ja ottaa sisäiset järjestelmän että IT:n ja kehittää näitä pidemmälle ryhtymällä yrityksen tulosta tuottavaksi yksiköksi. Yritykset jotka ovat taitavia pyörittämään IT:tä kannattavasti alallaan, voivat myydä resurssejaan muille saman teollisuuden organisaatioille ja veloittaa tästä kuukausimaksun. HP:n harkinta HP:n joustava kapasiteetti on skaalautuva tietotekniikkatarjous joka on suunniteltu tuottamaan asiakkaille kustannussäästöjä pilvessä että tietoturvaa ja hallittavuudesta saatuja hyötyjä jotka saadaan aikaiseksi yleensä omilla IT-laitteistoilla (katso kuva 2). Palvelu tukee palvelimia, tallennustilaa, verkkoja, ohjelmistoja ja yhdistettyjä järjestelmiä. HP:n joustava kapasiteetti tarjoaa mahdollisuuden jakojärjestelmän mukaisesti toimintamenoissa, toisin kuin pääomamenoina. Kuva 2 HP joustava kapasiteetti Joustava kapasiteetti, yritystuki, paikan päällä Suuryritysluokan tuki Maksa ainoastaan käytöstä1 Kohdista kustannukset kuukausittaisen käytön mukaan kehittyneen mittauksen mukaisesti Infrastuktuurikapasiteetti joka ei lopu koskaan Skaalautuva lisää kapasiteettia minuuteissa, ei kuukausissa Ota käyttöön palvelimissa, tallennustilassa, verkoissa ja ohjelmistoissa HP ja teknologiatuen toimittaja Todennäköisesti hyväksytään toimintamenona Datakeskuksen tukipalikka 1 Edellyttää sitoutumista minimikapasiteettiin Lähde: HP Kasvata kapasiteettia Maksa ainoastaan käytöstä Ennakoitu kapasiteetti Pienennä kapasiteettia Liiketoimintasovellus Paikal linen pusku rointi 2015 IDC 6

5 Yrityksen mukaan, HP:n joustava kapasiteetti on suunniteltu toimittamaan seuraavat edut: Joustava kapasiteetti joka sallii käyttöönoton minuuteissa, ei viikoissa Ei lainkaan pääomasijoitusta sillä maksu toimintamenojen mukaan Optimoidut rahavirrat Maksa käytöstä, vastaa kulutukseen Suuryritysluokan tuki toiminnan tehokkuudelle Rajaton kapasiteetti jossa kapasiteetti otetaan käyttöön tarpeen mukaan Sillä palvelu on HP datakeskuksen tuen komponentti, HP:n joustava kapasiteetti palvelu tuottaa suuryritysluokan tukea datakeskukselle. Tämä tuki sisältää mukautetun paikallisen tilitiimin ja puhelinpalvelun joka toimitetaan kansainvälisesti HP:n palvelukeskuksista. Kaiken lisäksi, HP datakeskuksen tuki sisältää yhdistelmän ennakoivia palveluita. Palveluntoimittajat tarvitsevat joustavia ratkaisuita jotka voivat parantaa tulovirtoja ja nopeuttaa tuotteistamiseen kuluvaa aikaa. HP:n mukaan, HP:n joustavan kapasiteetin toimintamenot lähestyvät kuluja kuukausittaisen kulutuksen mukaan, sillä tällöin lasku kuvastaa todellista käyttöä. Tämä antaa palveluntarjoajille mahdollisuuden laajentaa tai pienentää kustannuksia asiakkaiden käytön mukaan, käyttämättä lainkaan pääomaa. Haasteet Organisaatiot ovat muuttumassa myönteisimmiksi palvelumalliin, toimi se sitten paikan päällä tai ei. HP:n joustava kapasiteetti on todellinen jakojärjestelmän malliin perustuva sillä kapasiteettia voidaan lisätä tai vähentää ajan kuluessa. Yksi tärkeimmistä haasteista joita HP:llä on voitettavanaan, on skeptismi mahdollisten asiakkaiden puolesta jotka katsovat tätä palvelua mukautettuna leasingsopimuksena. HP:n tulee kouluttaa markkinoita siitä miten palvelu perustuu jakojärjestelmän malliin, ja todellinen etuus on tarpeen mukaan saatava kapasiteetti. Johtopäätös Nykypäivän datakeskusten tulee olla ketteriä että kustannustehokkaita. Saavuttaakseen nämä päämäärät, monet kääntyvät virtualisoituihin infrastruktuureihin, nopeuttavat käyttöönottoa ja poistavat tarpeen ostaa liiallista kapasiteettia. Tukeakseen näitä ympäristöjä, kiristetyillä resursseilla varustetut ITosastot ovat siirtymässä kolmannen osapuolen palveluntarjoajiin. Ihannetapauksessa, nämä palveluntarjoajat yksinkertaistavat vianmääritystä, maksavat ainoastaan käytön mukaan ja laajentuvat tai pienentävät kapasiteettia - ja kuluja - tarpeen mukaan. Mikäli HP kykenee vastaamaan tässä julkaisussa mainittuihin haasteisiin, IDC uskoo että yrityksellä on merkittävä mahdollisuus onnistumiseen datakeskusten tukipalveluiden maailmassa. T Ä S T Ä J U L K A I S U S T A Tämän julkaisun on tuottanut IDC Custom Solutions. Tässä julkaisussa esitellyt lausunto-, analyysi- ja tutkimustulokset on saatu tarkemmasta tutkimuksesta ja analyysistä jonka on suorittanut ja julkaissut IDC, ellei erillistä asiakasta ole määritelty. IDC Custom Solutions tekee IDC:n saataville eri muodoissa jotta sitä voidaan jakaa erinäisiin yrityksiin. Lisenssi jakaa IDC:n sisältöä ei tarkoita hyväksyntää tai mielipidettä lisensoijasta. T EK I J Ä N O I K E U D E T J A R A J O I T U K S E T Kaikki IDC:n tiedot tai viitteet jota käytetään mainostuksessa, lehdistötiedotteissa tai mainosmateriaaleissa, edellyttää kirjallista etukäteishyväksyntään IDC:ltä. Lupaa varten, ota yhteyttä Custom Solutionsiin puhelimitse tai Tämän asiakirjan kääntäminen tai lokalisointi vaatii lupaa IDC:ltä. Lisätietoja IDC:stä vieraile osoitteessa Lisätietoja IDC:n räätälöidyistä ratkaisuista, vieraile osoitteessa Kansainvälinen päämaja: 5 Speen Street Framingham, MA USA PUH FAX IDC 7

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

Pilvipalvelut yrityskäytössä. Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille

Pilvipalvelut yrityskäytössä. Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille Pilvipalvelut yrityskäytössä Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille Sisällysluettelo Lukijalle 3 Mitä pilvipalvelut ovat? 4 Pilvipalvelut ovat jalkautumassa yrityksiin 5 Pilvipalveluiden ominaisuuksia

Lisätiedot

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä 28.4.2012 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä Cloud Computing and Utilization in Enterprises Kandidaatintyö

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä

IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä Sisällys Johdanto... 1 Keskittäminen ja muutokset... 2 Microsoft ja yhdistetty viestintä... 2 Yhdistetyn viestinnän hankintakannustimet

Lisätiedot

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Proact Finlandin asiakaslehti 1/2012 Storage. Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Kuningas Probox hallitsee nyt Suomessa 8 Pitkät lounaat tekevät paluun! 2 Tilaa lehti veloituksetta

Lisätiedot

Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa

Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu-tutkielma Ville-Matti Alanko 18.5.2014 2 Tiivistelmä Oulun Yliopiston opiskelijat

Lisätiedot

Asiakkuudenhallinta SaaS-periaatteella

Asiakkuudenhallinta SaaS-periaatteella 13.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Asiakkuudenhallinta SaaS-periaatteella SaaS-based Customer Relationship Management Kandidaatintyö

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa Sisällys Johdanto... 2 Kahdeksan CRM-perusasiaa...2 CRM-perusasia 1: Nopea hyöty ratkaisusta... 3 Ryder nopeuttaa

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

s.4 Pilvipalveluiden edut ja riskit yritysnäkökulmasta s.18 Sytykkeen laivaseminaari 2010

s.4 Pilvipalveluiden edut ja riskit yritysnäkökulmasta s.18 Sytykkeen laivaseminaari 2010 s.4 Pilvipalveluiden edut ja riskit yritysnäkökulmasta s.18 Sytykkeen laivaseminaari 2010 Muistathan päivittää jäsenrekisteriimme yhteystietosi, kuten muuttuneen sähköpostiosoitteesi!! (ohje s. 7) Kutsu

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

40 prosentin säästö säilytyskuluissa ja turvallisempi sähköpostijärjestelmä

40 prosentin säästö säilytyskuluissa ja turvallisempi sähköpostijärjestelmä PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 AIHE: SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELY UUSI TUTKIMUS: SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELY JULKI- SELLA SEKTORILLA

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas 2 Pilviohjelmistot Pienyrityksen opas Teksti ja taitto: Tuomas Mäkilä Kiitokset: Lotta Kujanpää, N. Tapani Saarinen ja Kalle Luhtinen / Turku Science Park Oy, Antero Järvi / The SyncMachine.com Opas on

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN NÄKEMYS GOOGLE APPS -SOVELLUSTEN todellisista eduista

ASIAKKAIDEN NÄKEMYS GOOGLE APPS -SOVELLUSTEN todellisista eduista ASIAKKAIDEN NÄKEMYS GOOGLE APPS -SOVELLUSTEN todellisista eduista Sisältö Ydinviesti 2 Haaste: Kysymys ylemmältä johdolta 3 Ratkaisu: Google Apps Kolme tärkeintä asiakkaiden tunnistamaa hyötyä #1 Globaalia

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Saab-konsernin turvallisuuspäällikkö Benny Krönfeldt: Tietoturvakeskus antaa Saabille lyhyemmät vasteajat ja paremman tietoturvan SYMANTEC MOBILE

Lisätiedot

Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto. Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto

Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto. Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto Emil Alander Opinnäytetyö Helmikuu 2013 Liiketalous Taloushallinto 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli)

Lisätiedot

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit Antti Seppälä 11.3.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro Gradu -tutkielma Tiivistelmä Palvelutuki on sekä kilpailuetu että välttämättömyys

Lisätiedot

2/2012 Atea Haloo! 28. 29.11. free choice s.4

2/2012 Atea Haloo! 28. 29.11. free choice s.4 2/2012 Atea Haloo! 28. 29.11. Atea free choice s.4 Atea finance Vihreitä arvoja myös laitteiden elinkaaren lopussa. s.15 Rennosta yhdessäolosta globaaliin kongressiin Joensuun Tiedepuiston kokousmaailmassa

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot