ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ"

Transkriptio

1 PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 5/2014 Kokousaika , klo Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ TALOUDEN SEURANTATIEDOT TAMMI-KESÄKUULTA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN PERUSTURVAPALVELUIHIN PERUSTURVALAUTAKUNNAN LAUSUNTO NEUVOLAN SANEERAUKSEN LUONNOSSUUNNITELMAAN 81 ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA/SIIVOUSPALVELU TAINA PUSA OY ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA/WANHAN AJAN KOTIAPU PERUSTURVALAUTAKUNNAN LAUSUNTO STRATEGISESTA YLEISKAAVASTA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA SOSIAALIPSYKIATRISEN TYÖN UUSI PALVELUTASO JA MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN ALKAEN PERUSTURVAPALVELUT, VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUKSET... 95

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA s. 77 (96) Perusturvalautakunta 5/2014 KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Raija Mäensivu 2) vj Hannele Haavisto 3) I vpj Aku Ankelo 4) vj Ilkka Jokinen j Lauri Korpijaakko 1) vj Pasi Alakomi j Paula Ylivakeri vj Satu Suokas j Mari Kola vj Pentti Kahila j Juhani Vatajaniemi vj Ilpo Kärkkäinen j Jarmo Järvinen vj Ida Viitaniemi j Pekka Kiukainen vj Eija Koivisto j Susanna Palomäki vj Joel Järvinen 1) saapui kokoukseen 35 käsittelyn aikana klo ) poistui kokouksesta klo käsittelyn jälkeen 3) saapui kokoukseen klo käsittelyn alkuun 4) puheenjohtaja pykälien ajan MUUT SAAPUVILLA OLLEET Heimo Nordfors kunnanhallituksen edustaja Jouni Ovaska kunnanhallituksen pj Matleena Mikkonen harjoittelija VIRANHALTIJAT Pekka Nokso-Koivisto esittelijä, ylilääkäri Kirsi Sinisalo pöytäkirjanpitäjä, talouspäällikkö Taina Niiranen esittelijä, sosiaalijohtaja Tarja Soukko johtava hoitaja Päivi Niemi johtava sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja Antero Alenius kunnanjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Perusturvalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jarmo Järvisen ja Pekka Kiukaisen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Raija Mäensivu Puheenjohtaja Aku Ankelo Pöytäkirjanpitäjä Kirsi Sinisalo PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Jarmo Järvinen Pekka Kiukainen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo perusturvakeskuksessa Talouspäällikkö Kirsi Sinisalo

3 78 TALOUDEN SEURANTATIEDOT TAMMI-KESÄKUULTA 2014 Perusturvalautakunta , 34 Talouspäällikkö Kirsi Sinisalo, puh : Perusturvapalveluiden toteutuma oli 50,51 % talousarviosta, kun se vastaavana aikana vuonna 2013 oli 51,16 %. Talousarvioon vuodelle 2014 tehty leikkaus henkilöstökuluihin näkyy toteumassa siten, että osa yksiköistä on ylittänyt henkilöstöbudjettinsa. Sijaisten palkkaamatta jättäminen vakinaisen henkilöstön lyhyisiin poissaoloihin säästösyistä olisi vaarantanut yksiköiden toimintaa. Henkilöstömenojen toteutuma koko perusturvan osalta oli 47,21 %, euroa, kun vastaavana ajankohtana vuonna 2013 toteuma oli 47,15 %, euroa. Terveyspalveluiden toteuma oli euroa, 49,55 % budjetoidusta ja vastaavalta ajalta viime vuonna euroa, 50,58 %. Suurin yksittäinen meno on erikoissairaanhoito, nettomenot olivat euroa, 52,06 % ja vastaavana ajankohtana viime vuonna euroa, 51,26 %. Sosiaalipalveluiden toteuma oli euroa, 52,10 % ja viime vuoden vastaavalta ajalta euroa, 52,12 %. Toimintatuottojen toteutuma oli 41,32 % yhteensä euroa, kun vastaavana ajankohtana viime vuonna 45,21 %, euroa. Tuottojen alitus johtuu osittain laskutuksen viivästymisestä kesäkuun osalta. Toiminnallisissa tavoitteissa ei ole poikkeamaa suunnitellusta ja käyntimäärät raportoidaan kokonaisuudessaan kerran vuodessa. Alkuvuoden onnistunut kulujen hallinta jatkuu ja laskutuksen ajantasaistamisen vuoksi ei nettolisämenoarviolle ole tällä hetkellä tarvetta. Talousarvion ja toiminnan toteumaraportti tammi - kesäkuulta on oheismateriaalina.

4 79 Esitys (ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto): Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantatiedot tammi kesäkuulta Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. Ote: - kunnanhallitus - talousjohtaja Tiina Paloranta

5 80 TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN PERUSTURVAPALVELUIHIN Perusturvalautakunta , 35 Kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviokehyksessä on varattu rahoitus yhden terveyskeskuslääkärin viran perustamiseksi. Taustalla on mm. varautuminen vapaan hakeutumisoikeuden vaikutuksiin terveyskeskuksen käyntimäärissä. Tilastollisesti ajalla verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2013 lääkärikäynnit ovat lisääntyneet 7,6 % (620 käynnin verran). Käyntimäärien huomattava lisääntyminen on vaikeuttanut ajan saamista omalääkärille ja asiakkaita on jouduttu ohjaamaan akuuttivastaanottoon. Lisäksi on jouduttu turvautumaan lääkärityövoiman hankintaan ostopalveluna. Edellä mainituin perustein esitetään, että Avohoitoon perustetaan terveyskeskuslääkärin virka alkaen: Toimintayksikkö Perusturvapalvelut/Avohoito Tehtävänimike terveyskeskuslääkäri Kustannuspaikka 2090 Esimies ylilääkäri Palvelussuhteen laji virka Hinnoittelu LS L1TK6100 Työaikamuoto Lääkärisopimuksen mukainen Vakanssin perustamisesta aiheutuvat henkilöstö- ja työvoimakustannukset katetaan: avohoidon määrärahoista 70 % kustannuspaikalta 2090, sairaanhoito ja 30 % kustannuspaikalta 2100, työterveyspalvelut. Vakanssi sisältyy vuoden 2014 taloussuunnitelmaan. Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Esitys (ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto): Perusturvalautakunta esittää hallitukselle, että terveyskeskuslääkärin virka perustetaan edellä mainituin tiedoin ja täyttölupa myönnetään alkaen. Lauri Korpijaakko saapui kokoukseen 35 käsittelyn aikana klo Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. Ote: - henkilöstöpalvelut/jortikka - kunnanhallitus

6 81 NEUVOLAN SANEERAUKSEN LUONNOSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO Tekninen lautakunta , 43 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Työterveyshuolto ja neuvola toimivat tällä hetkellä samassa siivessä terveyskeskuksessa. Työterveyshuollolle valmistuvat tilat syyskuun 2014 alussa entisen mielenterveystoimiston tiloihin, jolloin vapautuu neuvolasiipeen tiloja käyttöön neuvolatoimintaa varten. Tiloja on tarpeen muuttaa neuvolan käyttötarkoitusta paremmin palveleviksi. Lisäksi terveyskeskuksesta on vielä remontoimatta neuvolan osuus, kun muu rakennus on peruskorjattu uusien työterveyshuollon tilojen valmistumisen jälkeen. Tiloissa on tehtävä neuvolatoimintaa varten joitakin pieniä muutoksia, mutta pääosin rakenteet säilyvät ennallaan. Peruskorjauksen osalta on tarpeen mm. korjata olemassa olevat kosteusvauriot, parantaa ilmanvaihtoa, uusia vesijohdot ja uudistaa sähköistys ajan tasalle. Neuvolan tiloihin on laadittu luonnossuunnitelma ja kustannusarvio, laatijana arkkitehti Martti Karsikas. Suunnittelu on tehty yhteistyössä teknisen toimen ja käyttäjien kanssa. Kokonaiskustannusarvio on euroa, alv 0 %. Talousarvion mukainen hinta-arvio on euroa. Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio ei sisällä irtokalusteita. Suunnitelmasta on tarpeen pyytää perusturvalautakunnan lausunto, jonka jälkeen luonnossuunnitelman hyväksyy kunnanhallitus. Mikäli suunnitelmat ja kustannusarvio hyväksytään, jatkuu suunnittelu niin, että rakentaminen voi käynnistyä vuonna Suunnitelma-asiakirjat on tallennettu Satamaan. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Tekninen lautakunta hyväksyy suunnitelmat osaltaan ja esittää ne perusturvalautakunnan ja edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösesityksen. PERUSTURVALAUTAKUNNAN LAUSUNTO NEUVOLAN SANEERAUKSEN LUONNOS- SUUNNITELMAAN Perusturvalautakunta , 36 Johtava hoitaja Tarja Soukko, p :

7 82 Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan teknisen lautakunnan esityksen neuvolan saneerauksen luonnossuunnitelmasta ja kustannusarviosta, mutta haluaa lisätä seuraavan huomion teknisen lautakunnan hyväksyttyyn pykälään: Pykälässä mainitaan terveyskeskuksen olevan saneerattu, kun neuvolan siipi saadaan saneeratuksi. Neuvolan luonnossuunnitelmasta on kuitenkin jäänyt pois fysioterapian liikuntatila, varastokomero sekä osa terveyskeskuksen käytävää. Tilojen saneeraus on välttämätön terveyskeskuksen toiminnan kannalta. Potilaiden kuntouttaminen edellyttää tilojen korjauksen mm. puutteellisen ilmanvaihdon johdosta. Näiden tilojen lisääminen neuvolan saneerauksen yhteyteen on tärkeä, jotta terveyskeskuksen neuvolasiiven saneeraus saadaan loppuun suoritetuksi. Myös alakerran henkilökunnan puku- ja märkätilat tarvitsevat rakennetarkastuksen sekä saneerauksen. Tämän lisäksi tulee mahdollisesti tarve päivittää terveyskeskuksen yläkerran tilat toimistotiloiksi, jotta terveyskeskuksen toimistotiloina olevat huoneet voidaan ottaa vastaanottokäyttöön. Näiden toimenpiteiden jälkeen voidaan sanoa koko terveyskeskuksen olevan saneerattu. Esitys (ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto): Perusturvalautakunta antaa edellä esitetyn lausunnon, hyväksyy suunnitelmat muilta osin osaltaan ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Keskustelun kuluessa lautakunta lisäsi, että hankesuunnitelmaan tulee sisällyttää irtokalusteet sekä asiakkaiden ja henkilökunnan saniteettitilojen uusiminen. Päätös: Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti 1.antaa edellä esitetyn lausunnon ja lisäsi, että hankesuunnitelmaan sisällytetään irtokalusteet sekä asiakkaiden ja henkilökunnan saniteettitilojen uusiminen, 2. hyväksyy suunnitelmat muilta osin osaltaan ja 3.esittää ne edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Ote: - kunnanhallitus

8 83 ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA/SIIVOUSPALVELU TAINA PUSA OY Perusturvalautakunta , 37 Hämeenkyrön kuntaan on saapunut Siivouspalvelu Taina Pusa Oy:n ilmoitus yksityisen sosiaalialan palvelutoiminnan aloittamisesta alkaen. Ilmoitus tulee tehdä sosiaalilautakunnalle yksityisen sosiaalipalvelun aloittamisesta annetun lain (603/1996) mukaisesti. Siivouspalvelu Taina Pusa Oy ( ) tarjoaa asiakkaiden kotiin vietäviä yksityisiä edellä mainitun lain piiriin kuuluvia muita rekisteröitäviä palveluita. Yrityksen kotipaikka on Hämeenkyrö. Toimintasuunnitelman mukaan palveluntuottajan toimialaan kuuluvat seuraavat palvelut: Kotityö- ja siivouspalvelut Palveluiden kohderyhmänä vanhukset, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on laskenut niin, että he ovat kykenemättömiä hoitamaan oman kotinsa siivoustöitä tai muita kodinhoitoon liittyviä tehtäviä. Perusturvalautakunnan lausunto: Toiminnasta vastaavalla Taina Pusalla on monivuotinen kokemus yrittäjyydestä siivousalalla ja hän on yrityksen toimitusjohtaja. Hänellä on koulutukseltaan siivousteknikko. Yksityisen palvelun tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. Yksityinen palvelutuotanto täydentää kunnan oman palvelutuotantoa. Palvelu perustuu yrittäjän ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen. Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden on perustuttava asiakkaan kanssa yhteisesti tehtyyn palvelusuunnitelmaan. Yritys täyttää yksityisen sosiaalipalveluiden valvonnasta annetun lain 6 :n mukaisen ilmoituksenvaraisen rekisteröitävän toiminnan edellytykset. Jos toimintaan sisältyy sairaanhoidollisia toimenpiteitä, palveluista vastaavalla tulee olla korkeakoulututkinto. Lisäksi yrityksen on laadittava sosiaalipalveluita koskeva oma omavalvontasuunnitelma viimeistään 6 kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta.

9 84 Yrityksen toimittamat asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Esitys (sosiaalijohtaja Taina Niiranen): Perusturvalautakunta hyväksyy Siivouspalvelut Taina Pusa Oy:n toimintailmoituksen ja merkitsee yrityksen Hämeenkyrön kunnan yksityisten sosiaalipalvelun tuottajien rekisteriin. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. Ote: - Siivouspalvelut Taina Pusa Oy

10 85 ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA/WANHAN AJAN KOTIAPU Perusturvalautakunta , 38 Hämeenkyrön kuntaan on saapunut Wanhan Ajan Kotiavun ilmoitus yksityisen sosiaalialanpalvelutoiminnan aloittamisesta alkaen. Ilmoitus tulee tehdä sosiaalilautakunnalle yksityisen sosiaalipalvelun aloittamisesta annetun lain (603/1996) mukaisesti. Wanhan Ajan Kotiapu ( ) tarjoaa asiakkaiden kotiin vietäviä yksityisiä edellä mainitun lain piiriin kuuluvia muita rekisteröitäviä palveluita. Yrityksen kotipaikka on Hämeenkyrö ja palveluita tarjotaan myös Ikaalisissa ja Ylöjärvellä. Toimintasuunnitelman mukaan palveluntuottajan toimialaan kuuluvat seuraavat kotihoidon avustavat palvelut: Avustamis- ja asiointiapu Kuljetus- ja saattajapalvelu Kylvetys- ja saunotusapu Kodin siivouspalvelut Lastenhoitopalvelu Palveluohjaus Pihan siivous- ja kunnostustyöt Ruoanlaitto- ja leivonta-apu Vaate- ja tekstiilihuolto Palveluiden kohderyhmänä on pääasiassa ikääntyneet ja eri tavoin vammautuneet henkilöt, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on laskenut niin, että he ovat kykenemättömiä hoitamaan oman kotinsa siivoustöitä tai muita kodinhoitoon liittyviä tehtäviä. Perusturvalautakunnan lausunto: Toiminnasta vastaava Johanna Majamäki on koulutukseltaan lähihoitaja ja sosionomi (AMK). Hän on yrityksen toimitusjohtaja. Muita työntekijöitä ei vielä tällä hetkellä ole. Yksityisen palvelun tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. Yksityinen palvelutuotanto täydentää kunnan oman palvelutuotantoa. Palvelu perustuu yrittäjän ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimuk-

11 86 seen. Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden on perustuttava asiakkaan kanssa yhteisesti tehtyyn palvelusuunnitelmaan. Yritys täyttää yksityisen sosiaalipalveluiden valvonnasta annetun lain 6 :n mukaisen ilmoituksenvaraisen rekisteröitävän toiminnan edellytykset. Jos toimintaan sisältyy sairaanhoidollisia toimenpiteitä, palveluista vastaavalla tulee olla korkeakoulututkinto. Yrityksen omavalvontasuunnitelma on liitettynä ilmoitukseen. Yrityksen omavalvontasuunnitelmassa yhtenä palvelumuotona tarjotaan lastenhoitopalvelua. Lastenhoitopalvelun jokaisesta työntekijöistä on ennen toiminnan aloittamista toimitettava rikosrekisteriotteet sosiaalijohtajan nähtäväksi. Yrityksen toimittamat asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Esitys (sosiaalijohtaja Taina Niiranen): Perusturvalautakunta hyväksyy Wanhan Ajan Kotiavun toimintailmoituksen ja merkitsee yrityksen Hämeenkyrön kunnan yksityisten sosiaalipalvelun tuottajien rekisteriin. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. Puheenjohtaja Raija Mäensivu poistui kokouksesta klo Varajäsen Hannele Haavisto saapui kokoukseen klo Puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Aku Ankelo. Ote: - Wanhan Ajan Kotiapu

12 87 PERUSTURVALAUTAKUNNAN LAUSUNTO STRATEGISESTA YLEISKAAVASTA Perusturvalautakunta , 39 Hämeenkyrön strateginen yleiskaava on edennyt kaavaluonnosvaiheeseen. Kaavaluonnos on asetettu nähtäville väliseksi ajaksi, jolloin siitä voi jättää mielipiteitään puolesta ja vastaan. Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys on lähettänyt kaavaluonnoksen perusturvalautakunnalle lausunnon antamista varten. Kaavaluonnos liitteineen löytyy osoitteesta Kaava käsittää koko Hämeenkyrön kunnan alueen ja sillä määritellään tulevat kehittämisen painopisteet ja suunnat. Strategisen yleiskaavan tavoitteena on luoda suuntaviivat tarkemmalle yleiskaavoitukselle, kunnan maaseutualueille sekä tarkemmalle asemakaavoitukselle maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Maankäyttöratkaisuissa varaudutaan väestön kasvuun sekä kunnan sisäiseen muuttoliikkeeseen. Työpaikkatoimintojen sekä palveluverkon laatu, tehokkuus ja kestävyys turvataan. Strategisessa kaavassa on esitetty ne alueet, joihin väestönkasvu pyritään ensisijaisesti ohjaamaan. Osoitetuilla taajamakehittämisen alueilla voidaan turvata palveluiden saatavuus ja kunnallisteknisten verkostojen ylläpito. Keskusta alue on julkisten palveluiden pääpaikka, jossa asukasmäärä kasvaa. Elinympäristön laatu ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset paranevat täydennysrakentamisen yhteydessä. Keskustaajaman täydennysrakentamisella ja painopisteiden osoittamisella tuetaan mm. ikäihmisten palveluita. Taajamien täydentäminen ja painopisteiden osoittaminen on tehokasta ja taloudellista yhdyskuntarakennetta. Infrastruktuurista tulee kestävämpi ja peruspalveluihin saadaan kuntastrategian mukaista laatua ja tehokkuutta. Myös palveluiden saavutettavuus ja toimintaedellytykset paranevat. Perusturvalautakunnan lausunto: Perusturvapalveluiden palvelutoiminnan näkökulmasta strateginen yleiskaava on luonteeltaan yleinen ja suuntaa antava. Yleiskaavaluonnos on kokonaisuutena tehty huolellisesti ja kaavan mahdollisia vaikutuksia on arvioitu ja ennakoitu monipuolisesti yhteiskunnan eri näkökulmista. Prosessi on ollut monipuolisesti myös osallistava. Yhdyskuntarakenteen suunnitelmallinen ja hallittu kehittäminen edistävät tehokasta ja taloudellista yhdyskuntarakennetta myös perusturvapalveluiden tuottamisen, saavutettavuuden ja laadun näkökulmasta. Pe-

13 88 rusturvalautakunnalla ei ole huomautettavaa tai lisättävää strategiseen yleiskaavaan. Lausuntopyyntö ja kaavaluonnos, versio ovat oheismateriaalina. Esitys (sosiaalijohtaja Taina Niiranen): Perusturvalautakunta antaa kaavoitusarkkitehdille edellä esitetyn lausunnon. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. Ote: - kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys

14 89 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA TEHOSTE- TUSSA PALVELUASUMISESSA Perusturvalautakunta , 40 Eduskunnan oikeusasiamies on antanut ratkaisun koskien lääkkeiden koneellista annosjakelua avohoidossa. Kantelija arvosteli kuntien menettelyä siirtää kotihoidossa olevien asiakkaiden lääkkeiden jakelu apteekeille. Eduskunnan oikeusasiamies linjasi, ettei koneellisesta annosjakelusta saa tulla asiakkaalle kustannuksia verrattuna kunnan itse järjestämään vastaavaan palveluun. Kuntaliitto on lähettänyt asiasta yleiskirjeen 4/80/2014. Oikeusasiamiehen ratkaisun mukaan lääkkeiden jakelu on kunnan lakisääteiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluva tehtävä osana terveydenhuoltolain tarkoittamaa sairaan hoitoa. Kunnalla on erilaisia vaihtoehtoisia tapoja järjestää lakisääteiset tehtävänsä. Kunta voi hoitaa lääkkeiden jakelun itse tai hankkia lääkkeiden annosjakelupalvelun apteekilta. Jos kunta tai kuntayhtymä järjestää palvelun ostopalveluna, palvelun käyttäjältä perittävä samat maksut ja korvaukset kuin kunnan tai kuntayhtymän itse järjestämästä vastaavasta palvelusta. Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja kotipalvelusta voidaan periä kohtuullinen kuukausimaksu, joka määräytyy palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan. Enimmäismaksun määräytymisestä on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa. Maksun määrä riippuu henkilön maksukyvyn lisäksi siitä, mitä palveluja kotipalvelu ja kotisairaanhoito sisältävät. Maksu ei myöskään saa asiakasmaksulain mukaan ylittää palvelun tuotantokustannuksia. Jos kunta hankkii lääkkeiden annosjakelun ostopalveluna, kunta vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista. Jos kotihoitoon kuuluu hoitosuunnitelman mukaisesti lääkkeiden jako annostelijaan, kunta vastaa lisäkustannuksista ulkoistaessaan annosjakelun apteekeille. Tästä ei siis saa aiheutua asiakkaalle lisäkustannuksia, kuten edus kunnan oikeusasiamies edellyttää. Sosiaalihuoltolain mukaisessa palveluasumisessa on noudatettava vastaavaa linjaa, jos käytetään kotihoidon maksuperusteita. Siltä osin kuin lääkkeiden annosjakeluun liittyminen on avohoidon asiakkaalle tosiasiallisesti vapaaehtoista ja asiakas valitsee annosjakelun, asiakkaan tulee vastata itse kustannuksista. Asiakkaiden kotona asumisen tukemisen kannalta on joka tapauksessa olennaista, että heidän lääkehoidostaan huolehditaan osana kotihoitoa. Kunta päättää siitä, miten kotihoidon palvelu järjestetään. Lääkkeiden ko-

15 90 neellista annosjakelua voidaan pitää turvallisuussyistä hyvänä vaihtoehtona. Kotihoidon työntekijöiden työaikaa vapautuu muuhun hoitoon ja huolenpitoon. Suurimmalla osalla kotihoidon vanhusasiakkaista on vaikeuksia asioida itsenäisesti apteekissa, jolloin kotihoidon apu lääkkeiden noutamisessa välttämätöntä. Hämeenkyrön asumisyksiköissä on käytössä myös koneellinen annosjakelu. Jos siirryttäisiin yksiköissä tapahtuvaan lääkejakoon, niihin pitäisi rakentaa kulunvalvonnalla varustetut ilmastoidut lääkehuoneet, joissa säilytetään asiakkaiden omia jopa kolmen kuukauden ajalle määrättyjä lääkkeitä. Koska asiakasmaksut määräytyvät tällä hetkellä kotihoidon asiakasmaksujen mukaan, niissä on noudatettava samoja periaatteita kuin kotihoidossa. Kotona asuvien vanhusten lääkkeitä säilytetään myös tietyissä tilanteissa kotihoidon tiimitiloissa. Hämeenkyrössä tällä hetkellä on kotihoidossa 45 ja kunnan palvelutaloissa 89 asiakasta koneellisen lääkejaon piirissä. Palvelu on kilpailutettu ja tällä hetkellä sopimus on voimassa Sammon apteekin kanssa saakka. Apteekki on perinyt asiakkaalta lääkejaosta 6,12 /vko. Vuositasolla kunnan maksettaviksi tulevat kustannukset nousevat noin :a. Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös ei ole aivan yksiselitteinen. Päätös ei tarkoita sitä, että maksua lääkejaosta voitaisi periä asiakkaalta vaan sitä, että siitä ei saa aiheutua asiakkaalle lisäkustannuksia. Kokonaisuutena arvioiden lääkejako on lääkkeiden hankinnan kannalta asiakkaalle kokonaistaloudellisesti edullisempi vaihtoehto, jos esimerkiksi lääke vaihtuu ja lääkettä on ostettuna moneksi kuukaudeksi. Koneellinen lääkejaossa lääkkeiden hinta on hieman halvempi ja ne tulevat kahdeksi viikoksi kerrallaan, jolloin muutostilanteissa ostettuja lääkkeitä jää vähän. Esitys (sosiaalijohtaja Taina Niiranen): Perusturvalautakunta päättää, että 1. Sammon apteekin kanssa käynnistetään välittömästi neuvottelut lääkkeiden annosjakelusta perittävän maksukäytännön muuttamisesta ja laskujen ohjaamisesta kunnalle. Sopimusta Sammon apteekin kanssa jatketaan palvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi siihen saakka, kunnes uusi kilpailutus on tehty. 2. Hankintalain mukainen kilpailutus käynnistetään välittömästi, koska nykyinen sopimus päättynyt. 3. Palveluasumisen osalta selvitetään maksujen määräytymisperusteet ja asian käsittelyä jatketaan siltä osin.

16 91 Keskustelun kuluessa lautakunta päätti lisätä päätökseen kohdan: 4. Perittyjä maksuja ei palauteta takautuvasti Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti, että 1. Sammon apteekin kanssa käynnistetään välittömästi neuvottelut lääkkeiden annosjakelusta perittävän maksukäytännön muuttamisesta ja laskujen ohjaamisesta kunnalle. Sopimusta Sammon apteekin kanssa jatketaan palvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi siihen saakka, kunnes uusi kilpailutus on tehty. 2. Hankintalain mukainen kilpailutus käynnistetään välittömästi, koska nykyinen sopimus päättynyt. 3. Palveluasumisen osalta selvitetään maksujen määräytymisperusteet ja asian käsittelyä jatketaan siltä osin 4. Asiakkailta perittyjä apteekin maksuja ei palauteta takautuvasti. Ote: - perusturvan palvelupäälliköt - Sammon apteekki

17 92 SOSIAALIPSYKIATRISEN TYÖN UUSI PALVELUTASO JA MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN ALKAEN Perusturvalautakunta , 41 Sosiaalipsykiatrisen työn esimies Tiina Pikkarainen, puh : Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 1 :n mukaan kunnallisista sosiaalipalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, ellei laissa toisin säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Laki ei määritä perittävien maksujen suuruutta eikä tarkempia maksujen määräytymisperusteita. Maksu saa kuitenkin olla lain 2 :n mukaan enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Sosiaalipsykiatrisen työn palvelut keskitettiin alkuvuodesta Kotorinteen alueelle. Alueella oli ennestään mielenterveyskuntoutujille suunnattua tehostetun palveluasumisen yksikkö Kotorinnekoti sekä tuettua asumista. Tuulensuun päivätoiminta muutti alueelle ( ). Palveluiden keskittämisen tarkoituksena on kehittää pienen palvelualueen palveluita kustannuksia lisäämättä. Päivätoiminnan muuton jälkeen on päivätoiminnan käyttö lisääntynyt. Asiakkailta on saatu pääosin myönteistä palautetta. Henkilökunnan liikkuminen toimipisteestä toiseen on helpottunut ja sijaisten käyttö on vähentynyt. Yksiköiden toimiminen samassa pihapiirissä on lisännyt myös turvallisuuden tunnetta. Työntekijät ovat saaneet muutosprosessiin ja palveluiden kehittämiseen valmennusta Liider- hankkeen kautta. Palveluiden keskittäminen Kotorinteelle on mahdollistanut mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kehittämisen alueella. Aikaisemmin tarjolla on ollut tehostettua palveluasumista sekä tuettua asumista. Näiden palvelujen välille ollaan lisäämässä kuntouttava palveluasuminen. Kuntouttavassa palveluasumisessa asiakkaat eivät tarvitse tehostettua palveluasumista jossa yövalvonta, mutta eivät pärjää päivätoiminnan ja kotikäyntien turvin. Asiakkaat tarvitset päivittäisen kontaktin hoitoyksikköön. Kuntouttavan palveluasumisen asiakkaat asuvat vuokralla tukiasunnoissa. Kuntouttava tuki annetaan sekä kotikäynneillä että hoitoyksikössä. Vastaavanlaista kuntouttavaa palveluasumista on aikaisemmin ostettu ostopalveluna.

18 93 Perusteltua on, että kotona tapahtuvassa kuntouttavassa palveluasumisessa sovelletaan perusturvalautakunnan päättämiä palvelumaksuja. Palvelumaksut oheismateriaalina. Esitys (sosiaalijohtaja Taina Niiranen): Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaalipsykiatrisen työn uuden palvelutason ja hinnan alkaen valmistelijan esityksen mukaisesti. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. Ote: - Tiina Pikkarainen, sosiaalipsykiatrisen työn esimies - Kirsi Sinisalo, talouspäällikkö - Tiina Paloranta, talousjohtaja

19 94 PERUSTURVAPALVELUT, VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Perusturvalautakunta , 42 Talouspäällikkö Kirsi Sinisalo, puh : Seuraavat mennessä perusturvalautakunnalle toimitetut päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa: Ylilääkäri: A; Effica lakisääteiset muutokset asiakirjojen hankinta sis mm Erillinen asiakirja ja erityissuojattava tieto -lomakkeet tarjous Nro mukaan A; Serverin hankinta röntgenpalveluihin A; Osan hankinta röntgenputkeen A; Lääkäripalvelun määräaikainen tilaaminen A; Lääkäripalvelun määräaikainen tilaaminen Johtava hoitaja: A; Yksittäisen työntekijän ammatillisen lisäkoulutuspäivien hyväksyminen perusturvan koulutuspäiviksi Esitys (ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto): Perusturvalautakunta merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

20 95 ILMOITUKSET 1. Kuntaliiton yleiskirje Dnro 6/80/2014; Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa. 2. Vanhusneuvoston kokousmuistio Tekninen lautakunta ; Vartiointipalvelujen hankinta, Turvatekijät Oy. 4. Aluehallintoviraston päätös LSSA- VI/578/ /2014; Lupa tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavien laboratoriotutkimusten ja tehtävien suorittamiseen, Dextra Oy. 5. Aluehallintoviraston päätös LSSA- VI/3010/ /2014; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, Nokian NeuroFysio Oy. 6. Valviran ohje Dnro 4069/ /2014; Kuntien varautuminen palvelurakenteiden muutokseen ja kotiin annettavien palvelujen saatavuuden turvaamiseen. 7. Kunnanvaltuusto ; Valtuustoaloite, perusturvan organisaation uudelleenarviointi. 8. Kunnanvaltuusto ; Arviointikertomus Kunnanvaltuusto ; Tilinpäätös 2013 ja vastuuvapaus. 10. Valviran ilmoitus Dnro 4220/ /2014; Terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan toiminnan päättyminen, Optiprof Finland Oy (Jaakko Teikari). 11. KePe-hankkeen loppuraportti ja arviointikooste. 12. Kunnanhallitus ; Täyttölupa apulaisosastonhoitajan toimelle pitkäaikaisosastolla. 13. Kunnanhallitus ; Täyttölupa fysioterapeutin toimelle terveyskeskuksessa.

21 Kunnanhallitus ; Täyttölupa osa-aikaisen sairaanhoitajan toimelle poliklinikalla. 15. Kuntaliiton yleiskirje Dnro 7/80/2014; Laki hallintolain muuttamisesta. 16. Hämeenkyrön apteekin kirje ; Kyröskosken sivuapteekin lakkauttaminen. 17. Mainio Vire Oy:n kirje 6/2014; Yhteyshenkilön vaihtuminen. 18. Valviran ilmoitus ja päätös Dnro 3739/ /2014; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, MielenKiinto Oy. 19. Aluehallintoviraston päätös LSSA- VI/1581/ /2014; Valtionavustuksen myöntäminen etsivään nuorisotyöhön. 20. STM Kuntainfo 2/2014; Toimeentulotuen perusosan alentaminen. 21. Valviran ilmoitus Dnro 5996/ /2014 ja päätös Dnro 3494/ /2014; Yksityisen terveydenhuollon toimipaikan osoitteen muutos ja palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen. 22. Perusturvapalveluiden ja Tehy sekä SuPer Hämeenkyrön ammattiosastojen puheenjohtajien yhteistyökokous.

22 Hämeenkyrön kunta Perusturvalautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kokouspäivä Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävillä Pykälät 37, 38, 40, 41 Oikaisuvaatimus. oikeus. viranomainen. aika Edellä mainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Hämeenkyrön kunta Perusturvalautakunta Härkikuja HÄMEENKYRÖ puh Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen tiedoksianto Päätös luovutettu asianosaiselle / 2014 asianosaisen/vastaanottajan allekirjoitus Päätös lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ). Annettu postin kuljetettavaksi / 2014 tiedoksiantaja Päätös toimitettu muulla tavoin, miten Oikaisuvaatimuksen. sisältö. liitteet Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi. päätös johon haetaan muutosta. vaatimus perusteineen. oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta, sekä osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimusasiakirja on hakijan tai muun laatijan allekirjoitettava. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, josta valitetaan, sekä ne asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirjansa tai osoitettava oikeutensa edustukseen hallintolain 12 :n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava viranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014. Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 123-125. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014. Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 123-125. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014 Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 123-125 Asialista H 123 Kunnan pankkitilien käyttöoikeus...335 H 124 Hyvinvointikertomus;

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot