Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti"

Transkriptio

1 17. joulukuuta 2009 Talousennuste Suomi yltää vaimeaan kasvuun Maailmantalous: elpyy epätasaisesti Suomi: nousee pohjalta maltillisesti Korot ja valuutat: keskuspankit varovaisia rahapolitiikassaan dollari vahvistuu hieman

2 Page intentionally left blank

3 Sisältö MAAILMANTALOUS Epätasainen elpyminen 4 SUOMI Talous yltää vaimeaan kasvun 9 KOROT JA VALUUTAT Keskuspankit varovaisia dollari vahvistuu hieman 19 Keskeiset ennusteet 23 Yhteystiedot Tiina Helenius, , Tuulia Asplund, , Jan Häggström, ,

4 MAAILMANTALOUS Epätasainen elpyminen Maailmantalous toipuu, mutta laskuvaiheeseen verrattuna epätahtiin. Kehittyvien ja kehittyneiden maiden näkymät poikkeavat vahvasti toisistaan onneksi kehityksen suunta on kuitenkin sama. Kehittyvissä talouksissa kotimainen kysyntä elpyy nopeasti. Tämä taas edistää vientiteollisuuden toipumista velkataakkansa kanssa kamppailevissa vauraissa maissa, joissa oma kysyntä ei vielä ole piristynyt. Samalla päästään lähemmäs globaalia talouden tasapainoa. Rahapolitiikan kiristämistoimissa on maakohtaisia eroja, eikä niiden valuuttavaikutuksilta voida välttyä. Kehittyvät taloudet näyttävät suuntaa. Aasiassa valuuttojen vahvistuminen kiihtyy ensi vuoden aikana Kiinan päästäessä taas renminbin vahvistumaan US-dollaria vastaan. Aasian kasvutaloudet kasvavat potentiaalista vauhtiaan nopeammin, Eurooppa ja USA elpyvät vain maltillisesti Aasian kasvutaloudet puskevat nyt täyttä höyryä ulos taantumasta. Kotimaista kysyntää on tuettu vahvasti talouspoliittisin keinoin. Pankit ovat välttyneet kirjaamasta merkittäviä arvonalentumisia ja velkataakka on hallittavissa, toisin kuin USA:ssa ja Länsi-Euroopassa, jotka ponnistelevat edelleen vastatuuleen. Odotamme alueen talouden kasvavan potentiaaliaan enemmän jo Myös Japani on saanut osansa positiivisesta kehityksestä, mutta maan heikko kotimainen kysyntä pitää kasvun vaatimattomana. Latinalainen Amerikka, erityisesti Brasilia, nauttii kehittyvän Aasian tavoin suotuisista olosuhteista ja sillä on myös tiivis kytköksensä Aasiaan. Kiina on nimittäin nykyisin Brasilian merkittävin kauppakumppani. Raaka-aineiden tuottajat keräävät hyödyn Aasian kasvutalouksien lisääntyvästä raaka-aineiden kysynnästä. Euroopassa toipumisvauhti on epätasaisempi. Velkaantumisen aiheuttamasta krapulasta kärsivät erityisesti Iso-Britannia, Espanja, Irlanti, Kreikka, Tanska ja Baltian maat. Saksassa julkinen ja yksityinen sektori ovat välttyneet suuremmilta ongelmilta; maan vientiteollisuus on kilpailukykyinen ja ottaa oman siivunsa toipuvasta maailmankaupasta. Ruotsin tilanne on samankaltainen ja Norjassakin öljynhinnan nousu edistänee maan toipumiskehitystä. Globaali elpyminen käynnissä Kiinan ja Itä-Euroopan suhdanteet Indeksi Vastausten nettosaldo Lähteet: Reuters Ecowin ja CPB Aasian kasvutalouksissa ulkomaan kauppa elpyy vauhdilla, Itä-Eurooppa laahaa perässä Maailmankaupan elpymisvauhti vaihtelee Maailmankaupan pohjakosketus osui vuoden 2009 alkupuoliskolle. Kesän mittaan kauppa vilkastui Aasian kasvutalouksien näyttäessä tietä. Aasiassa vientivolyymit olivat heikoimmillaan vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta syyskuussa oltiin enää vaivaiset 5 prosenttiyksikköä heinäkuun 2008 huippulukemien tasosta. Itä-Eurooppaan verrattuna ero on merkittävä. Siellä viennin toipuminen oli kolmanteen vuosineljännekseen mennessä tuskin edes alkanut ja vientivolyymit edelleen yli 25 prosent joulukuuta 2009

5 tia heikommat kuin ennen kriisin alkua. Vienti itäiseen Eurooppaan ja Venäjälle putosi dramaattisesti muihin alueisiin verrattuna. Länsieurooppalaisia viejämaita romahdus koetteli kovemmin kuin USA:n viennin hidastuminen. USA:ssa myös toipuminen on sujunut rivakammin kuin Itä-Euroopassa ja Venäjällä. Aasia johtaa maailmankaupan elpymistä, kehittyneet taloudet tulevat perässä Lähde: CPB Länsi-Euroopassa vientiteollisuus kärsi Itä-Euroopan kysynnän romahduksesta Huomiota herättävä piirre globaalissa taantumassa on, että USA:n bruttokansantuote heikkeni vuoden aikana enimmillään 3,8 prosenttia, kun taas EMU-alueella lasku oli 5,0 prosenttia. Länsi-Euroopassa vientiteollisuus sukelsi syvemmälle; lisäksi viennin osuus BKT:sta on siellä suurempi kuin USA:ssa. Viennin romahdus vei euroalueen syvempään lamaan kuin USA:n Prosenttiyksikköä vuodessa Lähde: Reuters Ecowin Öljyn hinnan nousu tukee Venäjää Vienti Itä-Eurooppaan ja Venäjälle eli vahvan kasvun kautta vuosina , mutta syksy 2008 toi tullessaan jyrkän pudotuksen. Osa Itä-Euroopan buumista selittyy kestämättömällä luototuksen kasvulla, eikä vertaista ole odotettavissa vähään aikaan. Venäjän viennin kukoistuskausi taas oli pitkälti seurausta öljyn hinnan nopeasta noususta. Merkkejä öljyn hinnan noususta on jälleen ilmassa, joten arvioimme, että 100 dollarin tynnyrihinta saavutetaan vuoteen 2011 mennessä. Myös Venäjän taloudella on eväät vahvaan kasvuun, joskin maltillisempaan kuin ennen romahdusta. Länsi-Euroopan maiden viennin kannalta näkymät ovat kaksijakoiset. Kehittyvä Aasia tarjoaa viennille vahvan piristysruiskeen. Sen sijaan Itä-Euroopan ja Venäjän viennin osalta näkymät eivät ole yhtä ruusuiset, emmekä odota nopeaa paluuta taantumaa edeltävälle tasolle. 17. joulukuuta

6 USA:n vientiteollisuuden näkymät ovat valoisammat. Maan viennistä suurempi osa suuntautuu markkinoille, joilla kasvu on vahvaa, kun taas Itä-Euroopan ja Venäjän merkitys maan vientiteollisuudelle on vähäisempi. Myös heikentynyt dollari suosii vientiä. Kehittyvissä talouksissa on näkyvissä rohkaisevia merkkejä kulutuksen piristymisestä Vaikuttaa siltä, että tasapainottuminen on käynnistynyt ja näkyvimmät merkit kehityksen suunnasta löytyvät autokaupasta Maailmantalous hakee tasapainoaan Monissa maissa kotitalouksien säästämisinto on jäänyt aivan liian heikoksi ja velkaantuminen kasvanut yli sietokyvyn selvimmin tämä näkyy USA:ssa ja Isossa-Britanniassa. Säästämisen kasvu vie terää kulutukselta, ja odotamme siksi kulutuksen osuuden BKT:sta pienenevän näissä maissa. Vaikutukset näkyvät maailmanlaajuisesti elpymisen hidastumisena, paitsi jos muualla kehityksen suunta on päinvastainen. Näkyvissä onkin rohkaisevia merkkejä kulutuksen piristymisestä erityisesti kehittyvässä Aasiassa ja latinalaisessa Amerikassa. Kiinassa kasvu ylsi kolmannella vuosineljänneksellä 8 prosenttiin, josta kotitalouksien kulutuksen osuus oli noin 4 prosenttiyksikköä. Koska kulutuksen osuus BKT:sta on alle 40 prosenttia, tämä viittaa siihen, että Kiinassa kulutuksen osuus on lähtenyt kasvuun pitkään jatkuneen pudotuksen jälkeen. Vaikuttaakin siltä, että maailmanlaajuisesti ollaan matkalla kohti kysynnän tasapainottumista. Näkyvimmät merkit kehityksen suunnasta löytyvät autokaupasta. Autojen myynti romahti viime syksynä maailmanlaajuisesti, mutta toipumisvahti on hämmästyttävän nopea. USA:ssa ja Länsi-Euroopassa lanseeratut romutusohjelmat ovat vaikuttaneet myönteisesti, mutta silti autokaupan kasvu on ollut pitkälti Kiinan, Brasilian ja Intian käsissä. Nk. BRIC-maissa (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina) autoja myytiin jo vuonna 2008 enemmän kuin USA:ssa. Vuonna 2009 Kiinan automyynti ylitti yksinään USA:n myyntiluvut. Koska Kiinassa tulot henkeä kohti kasvavat nopeasti, lopputulos olisi todennäköisesti ollut sama joka tapauksessa. Talouskriisi kuitenkin vauhditti kehitystä, sillä se romahdutti USA:n autokaupan ja johti Kiinassa elvytystoimiin, jotka saivat aikaan nopean piikin autokaupassa. Globaalit automarkkinat tasapainottuvat Kiinan avulla Autojen myynnin vuosivauhti, miljoonaa autoa Lähde: Reuters Ecowin Millä todennäköisyydellä kasvu sitten jatkuu? Kiinassa useat kotitaloudet ovat nyt saavuttamassa tulotason, joka mahdollistaa ensimmäisen auton oston. Vastaava kynnys ylitettiin Etelä-Koreassa noin 20 vuotta sitten. Kun lähtötilanteessa maassa oli 30 autoa 1000 asukasta kohti, ensimmäisten kymmenen vuoden jälkeen vastaava luku oli 150 eli viisinkertainen. Jos vastaava kasvumalli toteutuu Kiinassa, nykyinen 10 miljoonan auton vuosimyynti kasvaa viidessä vuodessa miljoonaan myytyyn autoon vuodessa. Ennusteen toteutuminen lisäisi merkittävästi maailman autokaupan tasapainoa ja tukisi osaltaan kulutus- ja säästökäyttäytymisen uudelleen muotoutumista kehittyneiden ja kehittyvien maiden välillä joulukuuta 2009

7 Kestää aikansa, ennen kuin Euroopan vientinäkymät palautuvat entiselleen Myös Euroopassa tarvitaan paikallista tasapainottumista Nopeasti lisääntynyt velanotto nopeutti talouden kasvua Irlannissa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa, Kreikassa, Tanskassa ja monissa Itä-Euroopan maissa, jotka kaikki olivat vahvoja vientimarkkinoita talouskriisin ensihetkiin saakka. Nyt kotitaloudet keskittyvät keventämään velkojaan ja rakennusalan huippuvuodet ovat muisto vain. Kestää aikansa, ennen kuin kotimainen kysyntä palautuu entiselleen. Myös julkisen talouden vakauttamistoimet vaikuttavat vahvasti kysyntään lähivuosina, sillä tarve siirtää kysyntää pois kulutuksesta kohti vientivetoista kasvua on suuri. Iso-Britannia ja muutamat Itä-Euroopan valtiot saavat vetoapua valuuttansa arvon alenemisesta. Sen sijaan EMU-mailla ei ole käytössään vastaavaa takaovea. Luvassa on siis tuskallinen sopeutumisvaihe, jonka aikana talouskasvuun tottuneet kuluttajat saavat kokea suhteellisen ostovoimansa vähenevän. Näistä maista ei synny vahvaa vientimarkkinaa vielä pitkään aikaan. Tasapainottuminen vie voimaa euroalueen vienniltä Vaihtotase, prosenttia BKT:sta Indeksi 1996=100 Lähde: Reuters Ecowin Maailmantalouden tasapainottumista edesauttaa se, että kehittyvissä maissa kysynnän kasvun näkymät ovat valoisat. Tulotaso nousee ja säästämisaste on korkea, erityisesti Kiinassa, jolla on varaa myös kotitalouksien säästämisinnon hiipumiseen. Länsi-Euroopassa tuottavuus kasvaa hitaasti ja työvoima hiipuu, joten myös reaaliansioiden kehitys jää huomattavasti heikommaksi. Saksassa kotitalouksien säästämisaste on korkea ja velkataakka kohtuullinen. Silti on epätodennäköistä, että Saksan kasvava kysyntä riittäisi kompensoimaan muun Euroopan heikkoa kysyntää. Saksan demografiset erityispiirteet puhuvat vielä toistaiseksi korkean säästämisasteen ja maltillisen työvoimakustannusten kasvun puolesta. Euroalue jäänee kokonaisuudessaan vahvasti riippuvaiseksi ulkopuolisesta kysynnästä eikä näin ollen edistä maailmantalouden tasapainottumista. Kysymys kuuluukin, onko vahva euro ristiriidassa viennin lisäämistavoitteiden kanssa. Exit-strategiat eroavat eri maissa ja eri alueilla Renminbin vahvistuminen avittaa maailmantalouden tasapainottumista Exit-strategioissa ei yhteistä linjaa Erityisesti julkisen talouden kunto vaikuttaa siihen, miten nopeasti elvytystoimia aletaan purkaa eri maissa ja alueilla. USA:ssa, Isossa-Britanniassa, Japanissa ja suuressa osassa euromaita julkisen sektorin velkaantuminen ja alijäämä edellyttävät pikaisia toimenpiteitä. Julkisen talouden saneeraustoimet tarvitsevat tuekseen kevyttä rahapolitiikkaa. Koronnostojen aika on myöhemmin ja tahti hitaampi kuin yleensä toipumisvaiheen aikana. Muualla olosuhteet ovat verrattain erilaiset. Monissa maissa luotonotto kasvaa pelottavan nopeasti, mutta julkinen talous on kunnossa. Näin on erityisesti Kiinassa, jossa valtiontalous on vahvalla pohjalla ja jossa hallitus on sitoutunut lisäämään kotimaista kysyntää. Velanotto on kasvanut siellä yli 30 prosenttia, ja uhkana onkin kiinteistömarkkinoiden ylikuumeneminen. Kiinan keskuspankki ei aio sallia kiinteistökuplan syntyä, joten odotettavissa on luottopolitiikan tiukentuminen jo lähitulevaisuudessa. Kiinnostavaa onkin, miten pian valuuttapolitiikka astuu mukaan kuvaan. Paineet maan valuutan, renminbin (RMB), 17. joulukuuta

8 vahvistamiseen ovat jo kovat. Koska vienti osoittaa merkkejä toipumisesta, odotettavissa on, että RMP lähtee vahvistumaan jo ennen ensi kesää. Inflaatio ei ole nykytilanteessa uhkatekijä edellytykset voittomarginaalien kasvuun ovat suotuisat Inflaatio ei ole nykytilanteessa uhkatekijä eikä muodostune sellaiseksi vielä aikoihin. USA:ssa ja Euroopassa käyttämättömiä resursseja on runsaasti. Siksi keskuspankkien on helppo pitää korot toistaiseksi alhaalla. Todennäköistä on, että monissa kehittyvissä talouksissa ja erityisesti raaka-ainetuottajamaissa valuutat vahvistuvat suhteessa US-dollariin, euroon ja Ison-Britannian puntaan. Samalla maailmantalouden tasapainottuminen ottaa askeleen eteenpäin. Koska Euroopan ja USA:n työvoimamarkkinoilla on runsaasti tarjontaa, palkkojen nousukehitys pysyy maltillisena. Kun lisäksi tuottavuus elpyy nopeasti, edellytykset voittomarginaalien kasvuun ovat suotuisat. USA:ssa viime kvartaalien tulokset ovat olleet selvästi odotettua parempia, ja sama ilmiö nähtäneen myös Euroopassa, kunhan talouskasvu lähtee kunnolla käyntiin. BKT:n kasvuennusteet E 2010E 2011E USA Euroalue Iso-Britannnia Japani Venäjä Kiina Intia Brasilia Lähde: Handelsbanken Capital Markets Jan Häggström, , Lisää maailmatalouden suhdannenäkymistä on luettavissa Handelsbankenin englannin- ja ruotsinkielisistä globaaleista talousennusteista, jotka löytyvät internet-osoitteesta joulukuuta 2009

9 SUOMI Talous yltää vaimeaan kasvun Suomen talousnäkymät ovat kirkastuneet vuoden lopussa. Tästä osoituksena on bruttokansantuotteen kääntyminen kolmannella vuosineljänneksellä 0,3 prosentin kasvuun. Maailmantalouden elpyminen näyttää heijastuneen Suomen vientiin, ja kuluttajienkin ostohalut ovat varovaisesti heräämässä. Positiivisemmista näkymistä huolimatta tosiasia on, että Suomi lähtee uuteen nousuun erittäin matalalta tuotannon tasolta. Vuosien varsin maltilliseksi jäävä kasvu riittää vain rajallisesti lisäämään resurssien käyttöastetta, mikä tarkoittaa kohtalaisen vaimeaa pohjainflaatiota ja työmarkkinoiden hidasta elpymistä. Bruttokansantuote kasvuun kolmannella vuosineljänneksellä Suomen talousnäkymät ovat syksyn aikana kirkastuneet, mistä osoituksena oli bruttokansantuotteen kääntyminen kolmannella vuosineljänneksellä 0,3 prosentin kasvuun. Teollisuustuotanto näyttää nyt elpyvän, asuinrakentaminen on lisääntymässä, yritysten ja kotitalouksien luottamus talousnäkymiin on pikkuhiljaa kohentunut ja rahoitusmarkkinoiden toiminta parantunut. Positiivisin merkki suhdannekäänteestä tulee kuitenkin Suomen ulkopuolelta. Maailmantaloudessa ja erityisesti tärkeimmällä vientimarkkinallamme Euroopassa kysyntä näyttää varovaisesti elpyvän, ja tämä on heijastunut myös Suomen vientiin, vaikkakin viennin 0,6 prosentin kasvu kolmannella vuosineljänneksellä oli selvästi heikompi kuin euroalueella. Vaimeaa elpymistä viennissä selittää kenties se, että finanssikriisi ja siitä seurannut globaali laskusuhdanne ovat iskeneet rajusti juuri investointitavaroiden kysyntään, jonka merkitys Suomen viennille on erittäin suuri. Suhdannehuipussaan investointitavaroiden osuus Suomen viennistä oli lähes 40 prosenttia, kun euroalueella vastaavaa osuus oli vain viidesosa. Ylikapasiteetin ollessa tällä hetkellä globaali ongelma eivät investoinnit luonnollisesti palaudu entisenlaiseen kasvuun aivan nopeasti. Suomen vienti elpyy vaimeasti Lähde: Reuters Ecowin Matala korkotaso on tukenut kotimaista kysyntää Kotimaista kysyntää on osaltaan tukenut matala korkotaso, joka on selvästi helpottanut kotitalouksien velanmaksukykyä. Tästä syystä asuntomarkkinoillamme ei ole nähty pakkomyyntejä, vaikka työttömyys on kasvanut ja kotitaloussektorin palkkasumma on supistunut edellisvuoden tasosta. Matalista koroista huolimatta laskusuhdanteesta säikähtäneet kotitaloudet supistivat kulutustaan vuonna 2009 yli 2 prosenttia. Kolmannen neljänneksen BKTtilastot loivat varovaista uskoa siihen, että kuluttajien ostohalut olisivat pikkuhiljaa heräämässä. Aikaisempaa heikompi trendikasvu viennissämme heijastuu kuitenkin vielä ensivuonna työllisyyden hitaan elpymisen kautta kulutukseen, joten yksityisen kulutuksen kasvussa tuskin nähdään patoutuneiden kulutustarpeiden nopean purkautumisen tuomaa voi- 17. joulukuuta

10 maa. Myös julkisen talouden tasapainottamisvaateet ovat kriisin jäljiltä kasvaneet, eivätkä nämä ole kulutuksen ja investointien kasvua vauhdittavia tekijöitä. Suhdannenousuun lähdetään erittäin matalalta tasolta ja sopeutuminen kestää pitkään Vuosi kasvuvauhti jää edellisvuosia hitaammaksi Lähitulevaisuuden positiivisemmista näkymistä huolimatta tosiasia on, että Suomi lähtee uuteen suhdannenousuun erittäin matalalta tasolta. Vuoden 2008 kolmannen neljänneksen suhdannehuipusta bruttokansantuote on supistunut 9 prosenttia ja palannut vuoden 2005 lopun tasolle. Syntynyttä kuilua on vaikea nopeasti kuroa umpeen ilman erittäin vahvaa talouskasvua, jossa vientisektori on keskeinen vauhdittaja. Yleinen näkemys alkaneesta globaalista suhdannenoususta ei tue tällaista odotusta. Suomella on edessä siten todennäköisesti varsin pitkä sopeutuminen uudenlaiseen globaaliin kysyntäympäristöön, jossa länsimaiden kulutus ja investoinnit eivät elvy entisenlaiseen kasvuun. Finanssikriisistä käynnistyneen laskusuhdanteen rajuus ja syvyys tekevät talouskasvun ennustamisen vaikeaksi. Olemme vielä tuntemattomilla vesillä, ja niin lähitulevaisuuden kuin pitkän aikavalin talouskasvun kestävyyteen liittyy edelleen paljon epävarmuutta. Talouskasvun käynnistyminen odotustemme mukaisesti jo tämän vuoden kolmannella neljänneksellä indikoi, että kasvua väliaikaisesti tukevat tekijät, maailmanlaajuinen elvytys ja varastojen kasvattaminen, kannattelevat Suomen kasvua ensi vuonna. Ennustammekin Suomen talouden palaavan kasvuun vuosina Jo julkaistujen BKT-tilastojen valossa vuoden 2009 kasvu jää kuitenkin tuntuvasti heikommaksi kuin syyskuussa 2009 ennustamamme -5,5 prosenttia. Vuosina kasvuvauhti ei kiihdy vuosien keskimääräiseen 3,3 prosenttiin vaan jää lähes prosenttiyksikön hitaammaksi 2,2 prosenttiin. Tämä riittää vain rajallisesti lisäämään resurssien käyttöastetta, mikä tarkoittaa kohtalaisen vaimeaa pohjainflaatiota ja työmarkkinoiden hidasta elpymistä. Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle Prosenttimuutos, suluissa edellinen ennuste Yksityinen kulutus (-3.0) 1.6 (0.0) 2.0 (1.8) Julkinen kulutus (1.5) -0.5 (1.0) 0.0 (0.5) Investoinnit (-13.0) -5.8 (-2.3) 2.6 (3.9) Vienti (-18.5) 6.2 (7.8) 5.6 (7.0) Tuonti (-19.3) 3.8 (5.0) 4.1 (5.6) BKT (-5.5) 1.9 (1.5) 2.4 (2.3) Ansiotasoindeksi Kuluttajahintaindeksi Teollisuustuotanto Työttömyysaste* Julkisen talouden rahoituasema** * prosenttia työvoimasta ** prosenttia BKT:sta Lähde: Handelsbanken Capital Markets Suomi on kääntynyt kasvuun muun Euroopan mukana Millaisella voimalla vienti nousee? Suomen teollinen tuotanto ja vienti ovat romahtaneet talouskriisin aikana enemmän kuin länsimaissa keskimäärin. Teollisuustuotannon määrä oli laman pohjassa 24 ja tavaraviennin määrä 30 prosenttia edellistä suhdannehuippua matalampi. Suomen ja Euroopan suhdanteet ovat normaalisti kulkeneet käsi kädessä ja viiveet ovat olleet lyhyitä. Esimerkiksi Saksan teollisuuden tuotanto- ja tilaustiedot ovat aikaisemmin kertoneet kohtuullisen hyvin Suomen teollisuuden kasvusuunnasta. Niin näyttää olevan nytkin, vaikka varmuus asiasta saatiin vasta Suomen kolmannen vuosineljänneksen BKT-tilastoista joulukuuta 2009

11 Suomi seuraa Saksaa, mutta syvemmästä pohjasta Lähde: Reuters Ecowin Kilpailukyky ei ole kadonnut kokonaan Suhdanteiden käännepisteisiin liittyy tilastointimenetelmäongelmia, jotka ovat tulleet hyvin esille finanssikriisin ja sitä seuranneen reaalitalouden taantuman myötä. Esimerkiksi vielä syyskuun teollisuustuotantotilastot osoittivat tuotannon pudotuksen jatkuneen kolmannella neljänneksellä. Kolmannen neljänneksen BKT-tilastot kuitenkin muuttivat suhdannekuvamme paremmin linjaan muun maailman kehityksen kanssa. Suhdannetiedustelujen perusteella näytti myös siltä, että varastojen suhde teollisuuden tilauskantaan oli erittäin matala, mikä yleensä on indikoinut tuotannon kasvua. Olisikin ollut aika epätodennäköistä, että Suomen kilpailukyvylle olisi reilussa vuodessa tapahtunut jotain niin radikaalia, ettei Suomi pystyisi saamaan lainkaan kiinni maailmantalouden kasvun elpymisestä. Toki euro on vahvistunut, mutta tilanne on symmetrinen kaikille euromaille myös Saksalle. Talouden käänteestä huolimatta on kuitenkin syytä muistaa, että uuteen nousuun lähdetään erittäin matalalta tuotannon ja kapasiteetin käytön tasolta. Toisin sanoen, vaikka mennään ylöspäin, niin vientisektori elää todennäköisesti vielä pitkään riittämättömän kysynnän olosuhteissa. Tilausten suhde varastoihin ennakoi tuotannon kasvua Lähde: Reuters Ecowin Suomi on hyötynyt globaalin talouden tasapainottomuudesta Suomi on hyötynyt aiemmin tällä vuosikymmenellä maailmantalouden tasapainottomuustilanteesta, eli siitä että länsi, erityisesti Yhdysvallat, on velkaantunut, ja Aasian maat, erityisesti Kiina, ovat keränneet suuria ylijäämiä. Investoinnit ovat suuntautuneet kehittyville markkinoille, ja Suomi investointihyödykkeiden tuottajina on löytänyt uusia vahvoja vientimarkkinoita Aasiasta ja Itä-Euroopasta. Suomi on siis ratsastanut globaalin tasapainottomuuden aallolla, ja hyötynyt sekä vaurastunut siitä. Nyt tämä aalto uhkaa loiventua ja alka- 17. joulukuuta

12 nut tasapainottuminen saattaa olla suuri haaste suomalaiselle vientiteollisuudelle lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Rakenteelliset muutokset saattavat markkinoiden kysyntämuutosten ja kustannuspaineiden takia nopeutua Talouskriisin jäljiltä rakenteelliset muutokset saattavat markkinoiden kysyntämuutosten ja kustannuspaineiden takia nopeutua. Matkapuhelin- ja tietoliikennelaitteita valmistava teollisuus koki tällaisen muutoksen teknologiakuplan puhjettua 2000-luvun alussa. Missä määrin kotimaisen tuotannon ulkoistaminen kasvaa ja koskettaa uusia toimialoja, esimerkiksi konepajateollisuuden alihankintaa, on vielä avoin kysymys. Jos uudet työpaikat syntyvät entistä enemmän uusissa toimipisteissä Suomen ulkopuolella eikä uutta teollisuuden moottoria löydy kotimaasta, on selvää, että Suomelta vie pitkään saavuttaa kriisiä edeltävä tuotannon kasvutrendi. Myös Suomen vientiteollisuuden kilpailukyky on viime vuosina heikentynyt suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin. Taustalla on sekä vahvistunut valuutta että nousseet työn yksikkökustannukset. Ennustamme siksi Suomen viennin kasvun elpyvän normaalia vaimeammin eikä viennin kasvu yllä vuosien keskimääräiseen lähes 9 prosentin vauhtiin. Vienti elpyy tällä kertaa normaalia maltillisemmin Lähde: Reuters Ecowin ja Handelsbanken Capital Marketsin ennusteet Matala kapasiteetin käyttöaste ja suuri epävarmuus tulevasta kysynnästä painavat investointeja Vientilama painaa investointeja Suomen heikko vientikysyntä on keskeisin syy useiden yritysten päätöksille viivästää tai kokonaan luopua investointiprojekteista. Rahoituksen saatavuus, joka vielä alkuvuonna oli keskeinen investointeja jarruttava tekijä, on parantunut vuoden kuluessa erityisesti suurten yritysten kohdalla yrityslainamarkkinoiden virkistymisen kautta. Pienille ja keskisuurille yrityksille rahoitus on edelleen tiukassa, ja yleisellä tasolla voidaan todeta, että pankkien välittämän rahoituksen hinta on selvästi kallistunut finanssikriisiä edeltävään tilanteeseen verrattuna. Myös työn tuottavuuden kasvu on supistunut rajusti vuoden 2008 alusta lähtien, mikä on luonnollisesti heikentänyt yritysvoittoja ja kannattavuutta tuntuvasti. Hupenevat voitot ja kannattavuusongelmat korjaantuvat kustannussäästöjen ja elpyvän myynnin myötä, mutta uskomme yritysten vielä pitkään pidättäytyvän merkittävistä investoinneista ja odottavan varmuutta kysynnän kestävyydestä joulukuuta 2009

13 Asuinrakentaminen nousee pohjasta, muu talonrankentaminen supistuu Vuosimuutos, %, 4 nelj. liukuvasta summasta Lähde: Reuters Ecowin Rakentaminen ei kasva ensi vuonna Yksityinen kulutus kääntyi vaimeaan kasvuun, vaikka työttömyys kasvoi Talonrakentamisessa näkymät ovat kaksijakoiset. Asuinrakennusinvestointien määrä, joka on supistunut jo lähes kolmen vuoden ajan, on aloitusten ja lupien valossa saavuttanut pohjansa, ja uskommekin, että ensi vuonna asuntotuotanto elpyy maltillisesti. Muussa talonrakentamisessa pudotus jatkuu vielä hyvän matkaa, sillä syklit tällä puolella ovat varsin pitkiä. Vapaiden toimitilojen määrä on kasvussa, eikä käännettä parempaa ole odotettavissa ennen kuin työmarkkinatilanne paranee. Rahoituksen saatavuus on myös ongelma toimitila ja liikehuoneistorakentamisen kohdalla. Julkinen panostus infrastruktuurirakentamiseen tukee osaltaan rakentamista, mutta toisaalta yhä useampi kunta joutuu karsimaan investointejaan verotulojen romahduksen takia. Emme siten odota rakentamisen kasvavan vielä ensikään vuonna. Optimismi ja korot tukevat kulutusta muu tuki vähissä Suomalaiskotitaloudet ovat osallistuneet kohtuullisesti lamantappotalkoisiin: yksityinen kulutus kääntyi vaimeaan kasvuun heinä-syyskuussa edelliseen vuosineljännekseen nähden, vaikka työttömyys jatkoi samanaikaisesti melko nopeaa nousuaan. Ennen käännettä yksityinen kulutus supistui vuoden ajan tilastokeskuksen kausitasoitetun neljännesvuositilinpidon mukaan. Suomessa kulutuksen supistuminen oli suhteessa jyrkempää kuin esimerkiksi euroalueella keskimäärin, mutta meillä myös kulutuksen elpyminen näyttää tilastojen valossa alkaneen aiemmin. Suurien kulutustavarahankintojen, kuten autojen, kalusteiden ja kodinkoneiden oston suhteen kotitaloudet ovat vielä melko varovaisia, mutta palveluiden ja ruuan kulutus on jo kääntymässä kasvuun. Kuluttajien optimismi näkyy myös luotonottohalukkuudessa, joka näyttäisi olevan virkoamassa. Lokakuussa 2009 sekä asuntolaina- että kulutusluottokannan vuosikasvu kiihtyi hidastuttuaan sitä ennen trendinomaisesti yli kolme vuotta. Vaikka korkopohja onkin jo käsillä, tukee matala korkotaso kulutuskysyntää koko ennusteperiodimme ajan. Kuluttajien vahvan luottamuksen ja matalien korkojen lisäksi kolmas kulutusta hieman tukeva tekijä on hidas inflaatio: kuluttajahintojen nousun pysähtyminen vuonna 2009 on tukenut kuluttajien ostovoimaa, eikä inflaatio juurikaan syö ostovoimaa ennusteperiodimme loppua kohti mentäessäkään. 17. joulukuuta

14 Yksityinen kulutus kääntymässä Työllisyys ja kotitalouksien kulutus Lähde: Reuters Ecowin Työttömyyden kasvu on suurin negatiivinen tekijä kulutukselle Muut kulutukseen vaikuttavat tekijät ovat ennusteperiodillamme yksityisen kulutuksen kasvua hidastavia. Merkittävin este kulutuksen vahvalle elpymiselle tulee työmarkkinoilta: työttömyys kasvaa ja työllisyys supistuu vielä vuonna 2010 merkittävästi, eikä työllisyystilanne oleellisesti parane seuraavanakaan vuonna. Heikentyvä työllisyys ja hidastuva palkkojen nousu pitävät kotitaloussektorin tulojen kasvun aneemisena. Lisäksi epävarmuus työpaikan pysyvyydestä lisää säästämistä pahan päivän varalle. Ennusteperiodimme loppupuolta kohden paineet finanssipolitiikan kiristämiseen kasvavat ja mahdolliset veronkorotukset syövät kotitalouksien ostovoimaa. Kulutusnäkymät ovat siis yhä kaksijakoiset ja kuluttajien optimismi joutunee koetukselle työmarkkinoiden elpymisen viipyessä. Siksi ennustamme yksityisen kulutuksen kasvavan vuosina hitaammin kuin kokonaistuotanto kasvaa. Tavaroiden hinnat ovat laskeneet ja palvelut kallistuneet Kuluttajahintainflaatio kiihtyy maltillisesti Vuonna 2009 kuluttajahinnat pysyivät keskimäärin edellisvuoden tasolla kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna. Kulutuskorin hyödykkeistä erityisesti korkojen ja polttoaineiden hintojen huomattava lasku edellisvuodesta painoi kuluttajahintojen muutosta negatiiviseksi, kun taas alkoholi- ja tupakkaveron sekä ravintolahintojen nousu vaikutti kuluttajahintoja nostavasti. Huomionarvoista Suomen inflaatioluvuissa on, että taantuman myötä kiristynyt kilpailu on laskenut tavaroiden hintoja, mutta palveluiden hinnat ovat vuonna 2009 yhä nousseet yli 3 prosentin vuosivauhtia. Näkemyksemme mukaan tämä heijastelee nopeasti nousseita palkkakustannuksia sekä melko vähäistä kilpailua joidenkin palveluiden tarjonnassa. Palkkojen nousu kuitenkin hidastuu samalla kun tuottavuuden heikkeneminen pysähtyy, minkä pitäisi hidastaa palveluinflaatiota ennusteperiodillamme. Inflaatio Suomessa ja Euroalueella Tavara- ja palveluinflaatio Suomessa Lähde: Reuters Ecowin joulukuuta 2009

15 Vuonna 2010 korot ja polttoaineiden hinnat kääntynevät taas nousuun, mikä kiihdyttää kansallisella indeksillä mitattua inflaatiota hieman, mutta toisaalta ruuan arvonlisäveron laskun vaikuttaa hintojen nousua hidastavasti. Ennustammekin kuluttajahintainflaation kiihtyvän melko maltillisesti 1,0 prosenttiin vuonna 2010 ja 1,8 prosenttiin vuonna Työvoimatilasto antaa tällä hetkellä hieman liian positiivisen kuvan työmarkkinoiden tilanteesta Työmarkkinoiden toipuminen kestää vuosia Työllisyys alkoi Suomessa selvästi supistua ja työttömyys kasvaa vuoden 2009 alussa. Ennustamme työllisten määrän vähentyvän vuonna 2009 keskimäärin henkilöllä ja työttömien määrän kasvavan henkilöllä edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2009 keskimääräinen työttömyysaste ei todennäköisesti nouse aivan yhtä korkeaksi kuin syyskuun ennusteessamme odotimme. Yhtenä syynä tähän on, että muun muassa vuorolomautusjärjestelyin työnantajat ovat pitäneet työvoimasta kiinni tuotannon pudotessa. Tehdyt työtunnit ovatkin supistuneet suhteessa huomattavasti enemmän kuin työllisten määrä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa lomautettu määritellään työlliseksi, jos lomautus on kestänyt korkeintaan kolme kuukautta ja yli kolmekin kuukautta lomautettuna ollut luokitellaan työttömäksi vain, jos hän on etsinyt uutta työpaikkaa ja olisi työhön käytettävissä. Työvoimatilasto antanee siis tällä hetkellä hieman liian positiivisen kuvan työmarkkinoiden tilanteesta. Myös työtä vailla olevien siirtyminen työvoiman ulkopuolelle, esimerkiksi eläkkeelle tai opiskelemaan, on kiihtynyt, mikä näkyy ennakoimaamme hitaampana työttömyysasteen nousuna. Pidemmän päälle työnhausta luopuvien määrän kasvu ei kuitenkaan ole hyvä kehitys kansantaloudelle, jonka teollisuudessa on käynnissä rakennemuutos ja jossa suhdannetilanteen lisäksi ikärakenne pienentää työmarkkinoille osallistumisastetta ja huoltosuhdetta lähivuosina. Työllisten määrän ja työtuntien muutos Tehdasteollisuuden tuotanto ja työllisyys Lähde: Reuters Ecowin Työn tuottavuuden lasku saattaa tuoda mukanaan hitaan elpymisen työllisyyteen Se, että työllisyys on supistunut suhteessa huomattavasti vähemmän kuin tuotanto, tarkoittaa, että talouden elpymisen alkuvaiheessa rekrytointi tuskin lisääntyy merkittävästi, sillä tuotantoa pystytään kasvattamaan jo olemassa olevien työntekijöiden työtunteja ja työn tuottavuutta lisäämällä. Näkemyksemme mukaan riski työpaikkoja lisäämättömälle talouskasvulle on Suomen kohdalla merkittävä juuri lomautusjärjestelyjen laajan käytön ja työn tuottavuuden rajun laskun vuoksi. Lomautukset, varsinkin vuorolomautukset, ovat toki työntekijöiden kannalta irtisanomisia parempi vaihtoehto. Työmarkkinoiden ulkopuolelta tulevien työnhakijoiden työllistyminen on kuitenkin vaikeaa, kun talous elpyy luomatta uusia työpaikkoja. Tällöin varsinkin nuorisotyöttömyys uhkaa kasvaa merkittävästi ja sen taltuttaminen kestää pitkään. Työttömyysjaksojen pitkittyessä taidot eivät pysy yllä, työn kysyntä ja tarjonta eivät enää kohtaa ja työttömyyden vähentämisestä tulee entistä vaikeampaa. Onkin todennäköistä, että kestää monta vuotta ennen kuin työttömyysaste palaa samalle tasolle kuin ennen taantumaa. 17. joulukuuta

16 Työttömyysaste nousee 9,7 prosenttiin vuonna 2011 Vuonna 2010 ennustamme työllisyyden supistuvan ja työttömyyden kasvavan henkilöllä sekä työttömyysasteen nousevan keskimäärin 9,8 prosenttiin. Työpaikkoja vähentynee eniten teollisuudessa ja rakentamisessa, jotka ovat tähänkin asti olleet pahiten lamasta kärsineet alat. Ennustamme työmarkkinoiden toipuvan melko hitaasti ja siksi odotamme työttömyysasteen pysyvän vuonna 2011 lähes edellisvuoden tasolla 9,7 prosentissa. Työn tuottavuus ja yksikkökustannukset Ansiotason muutos ja ennusteet Lähteet: Reuters Ecowin ja Handelsbanken Capital Markets Palkankorotukset jäävät hyvin pieniksi ja sopimukset lyhyitä Vaimeiden korotusten palkkakierros parhaillaan käynnissä Käynnissä olevalla sopimusneuvottelukierroksella merkittävimmät tulokset saadaan todennäköisesti aikaan sopimusteksteissä, kun taas palkankorotukset jäävät kautta linjan hyvin vaatimattomiksi. Työnantajapuoli on ainakin toistaiseksi pitänyt lujasti kiinni teknologiateollisuuden sopimuksesta yleisenä palkankorotusvaran määrittäjänä. Siksi on hyvin epätodennäköistä, että millään alalla yksityisellä tai julkisella voitaisiin saavuttaa merkittävästi teknologiateollisuuden 0,5 prosentin korotuksen ylittävä sopimus. Huomattavaa kuitenkin on, että tehdyt palkkasopimukset ovat melko lyhyitä, sillä monilla aloilla palkoista on sovittu neuvoteltavan liittotasolla uudestaan jo ensi vuoden aikana. Jos työntekijä- ja työnantajapuolien näkemykset alansa kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä eroavat maailmantalouden elpyessä selvästi toisistaan, on mahdollista, että parhaillaan käynnissä olevalla sopimuskierroksella saavutettava työrauha on melko lyhytikäinen. Ennen Suomen talouden joutumista taantumaan solmittujen palkkasopimusten vaikutuksesta ansiotaso nousee vuonna 2009 vielä 4 prosenttia. Talouskriisi vaimentaa kuitenkin palkkojen nousun vuosina noin 2 prosenttiin. Asuntojen hinnat palanneet takaisin aiemmille ennätystasoilleen Velkaantumisaste jatkaa kasvuaan taantumasta huolimatta Matala korkotaso ja supistunut tarjonta tukevat asuntojen hintoja Vuoden 2008 jälkimmäisellä puoliskolla asuntojen hinnat laskivat huipusta pohjaan koko maassa keskimäärin noin 6 prosenttia, mikä oli suurin hintojen pudotus 1990-luvun laman jälkeen. Yllättävää oli kuitenkin, että pudotusta kesti vain kaksi vuosineljännestä. Heinä-syyskuuhun 2009 mennessä hinnat olivat keskimäärin nousseet jo takaisin aiemmille ennätystasoilleen. Näkemyksemme mukaan asuntojen hintojen vahvan nousun takana on kaksi merkittävää syytä: ennätysmatala korkotaso ja kysyntää enemmän supistunut asuntojen tarjonta, joiden asuntojen hintoja nostavaa vaikutusta heikentynyt työllisyys ei ole riittänyt vaimentamaan. Asuntolainojen korot ovat Suomessa tällä hetkellä ennätysmatalat, niin kansallisen korkohistoriamme valossa kuin kansainvälisessä vertailussakin. Lokakuun 2009 lopussa suomalaisten asuntolainakannan keskikorko oli Suomen Pankin mukaan 2,27 prosenttia. Ennen tätä reilun vuoden kestänyttä koronlaskusykliä asuntolainakannan keskikorko ei Suomessa ole koskaan alittanut 3 prosenttia. Suomalaiskotitaloudet hyötyvätkin matalista lyhyistä markkinakoroista erityisen paljon, sillä meillä on perinteisesti lähes kaikki asuntolainat (noin 95 prosenttia lainakannasta) sidottu lyhyisiin muuttuviin korkoihin kuten euribor- ja joulukuuta 2009

17 prime-korkoihin. Tässä Suomi eroaa monesta muusta euromaasta, jossa pitkät kiinteät korot ovat yleisempiä asuntolainojen viitekorkoina. Nopeasti laskeneista koroista saatu hyöty näkyykin asuntolainakannan kasvussa, joka Suomessa ei taantumasta huolimatta ole pysähtynyt, vaan on jatkunut hitaimmillaankin lähes 6 prosentin vuosivauhtia kiihtyen uudelleen lokakuussa. Näyttääkin siltä, että suomalaiskotitalouksien velkaantumisaste velkojen suhde käytettävissä oleviin tuloihin jatkaa kasvuaan taantumasta huolimatta. Matala korkotaso tukee asuntomarkkinoita ennusteperiodilla On kuitenkin selvää, että korkotaso ei tästä enää voi merkittävästi laskea, vaan päinvastoin odotamme lyhyiden markkinakorkojen kääntyvän nousuun vuonna 2010, sillä Euroopan Keskuspankki päättää asteittain rahamarkkinoiden likviditeettiä parantavat operaationsa. Korkojen nousu on kuitenkin lähivuosina melko maltillista, sillä EKP pitänee ohjauskorkonsa nykytasollaan 1 prosentissa vuoden 2010 viimeiselle neljännekselle asti ja senkin jälkeen etenee varovaisesti koronnostoissaan. On kuitenkin syytä muistaa, että suomalaiskotitaloudet kantavat muuttuviin korkoihin sidotuissa asuntolainoissaan melko suurta korkoriskiä, joten jo odotukset keskuspankin koronnostoista tai euroalueen inflaation kiihtymisestä näkyvät nopeasti asuntovelallisten korkokuluissa. Vuosina uskomme kuitenkin matalan korkotason yhä tukevan asuntomarkkinoita. Asuntojen hinnoissa käänne nousuun Matala korkotaso rohkaisee lainanottoon Muutos edellisestä vuosineljänneksestä, prosenttia Indeksi, 1970=100 Asuntolainakanta, miljardia euroa Asuntoluottojen keskikorko, prosenttia Lähteet: Tilastokeskus, Suomen Pankki ja Reuters Ecowin Tarjonnan supistuminen kysyntää enemmän on nostanut hintoja Matalien korkokulujen lisäksi asuntojen hintoja on vuoden 2009 aikana nostanut myytävänä olevien asuntojen sekä uudisasuntojen että vanhojen asuntojen määrän merkittävä supistuminen. Tämä näkyy muun muassa tehtyjen kerrostaloasuntokauppojen määrässä, joka Tilastokeskuksen mukaan jäi nopean hintojen nousun aikana tammi-syyskuussa 2009 viidenneksen pienemmäksi kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Vaikka uudisasuntorakennusten aloitukset viittaavat asuntotuotannon kääntyvän kasvuun vuonna 2010, on yli kolme vuotta kestänyt asuinrakennusaloitusten supistuminen ehtinyt tehdä selvän loven uudisasuntojen tarjontaan, etenkin kasvukeskuksissa. Lisäksi suuri osa parhaillaan rakenteilla olevasta asuntotuotannosta on vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja tai korkotukilainoitettuja omistusasuntoja, joiden määrän kasvu parantaa tarjontaa vapaarahoitteisten asuntojen markkinoilla vain välillisesti, jos ollenkaan. Näyttää myös siltä, että vanhojen asuntojen pakkomyyntejä ei työttömyyden ja kotitalouksien velkaantumisen kasvusta huolimatta ole juuri nähty ja epävarmuus sekä oman talouden että asuntojen hintojen tulevasta kehityksestä on hillinnyt asunnonvaihtoaikeita. Tämän vuoksi vanhoista asunnoista tehtyjen kauppojen määrä on supistunut suhteessa huomattavasti enemmän kuin mitä hinnat ehtivät laskea ennen kääntymistään uuteen nousuun. Vuokrien nousu varsinkin kasvukeskuksissa, vaihtoehtoisten vähäriskisten sijoituskohteiden heikko tuotto ja matala korkotaso ovat saaneet sekä ensiasunnon- että sijoitusasunnonostajia liikkeelle ja pienistä asunnoista keskusta-alueilla raportoidaan olevan jo puutetta. Tämä vahvistaa entisestään asuntojen hintojen alueellisen eriytymisen trendiä: kasvukes- 17. joulukuuta

18 kuksien ja erityisesti pääkaupunkiseudun asuntojen hinnat karkaavat yhä kauemmaksi muun maan hintatasosta. Asuntojen hintojen nousu tuskin jatkuu yhtä nopeana tulevina vuosineljänneksinä Julkisen sektorin ylijäämä muuttuu tänä vuonna tuntuvaksi alijäämäksi Epävarmuus julkisen talouden vakauttamisohjelmasta voi verottaa investointihaluja Suomessa Aiemmasta ennusteestamme poiketen pidämme nyt todennäköisenä, että matala korkotaso ja supistunut tarjonta kannattelevat asuntojen hintoja ennusteperiodillamme , eikä heikentyvästä työllisyydestä ole niille merkittäväksi vastavoimaksi. Aiempaa selvästi heikompi työllisyystilanne pitää kuitenkin kotitalouksien tulokehityksen melko aneemisena, joten asuntojen hintojen nousu tuskin jatkuu yhtä nopeana tulevina vuosineljänneksinä. Toinen asia sitten on, onko hintojen nousu pidemmällä aikavälillä kestävää, koska se perustuu tarjonnan puutteeseen eikä kotitalouksien tulojen kasvuun tai asuntokannan tason tai laadun parantumiseen. Julkisen talouden vakauttamisohjelma vielä avoin Laman aiheuttaman julkisen sektorin tulojen romahduksen, sosiaaliturvamenojen kasvun ja päätösperäisten elvytystoimien takia julkisen sektorin ylijäämä muuttuu tänä vuonna tuntuvaksi alijäämäksi. Yksistään valtion tuloverokertymä on pudonnut tammi lokakuussa yli 3 miljardia euroa. Pudotus on merkittävä, sillä ennen lamaa vuonna 2008 julkisessa taloudessa oli 4,5 prosentin ylijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen. Painopiste Suomen elvytystoimissa on pysyvissä veronkevennyksissä, joiden tarkoitus on ollut tukea kuluttajien ostovoimaa. Joitain veronkorotuksia on päätetty tehdä vuonna (mm. yleisen arvonlisäveron, energia- ja kiinteistöveron sekä eläkevakuutusmaksuun korotus), mutta näiden suuruus ei riitä kompensoimaan vuosien kevennyksiä. Ilman menojen karsimista tai uusia veronkorotuksia julkisen talouden tasapaino heikentyy oleellisesti, vaikka Suomi pääsisikin uuteen noususuhdanteeseen. Hallitus ei ole vielä linjannut selkeää julkisen talouden vakauttamisohjelmaa lähivuosille, ja olisikin tärkeää, että uskottava ja sitouttava ohjelma saataisiin nopeasti aikaan. Muutoin epävarmuus tulevaisuuden verolinjoista saattaa vaikuttaa haitallisesti yritysten ja kotitalouksien investointipäätöksiin ja lisätä säästämistä. Tiina Helenius, , Tuulia Asplund, , joulukuuta 2009

19 KOROT JA VALUUTAT Keskuspankit varovaisia dollari vahvistuu hieman Epäilyt euroalueen talouskasvun kestävyydestä saavat EKP:n etenemään varovaisesti rahapoliittisen elvytyksen pois vetämisessä. Yhdysvaltain keskuspankin pitää puolestaan tasapainoilla liian aikaisen ja liian myöhäisen koronnoston riskien välillä. Ennustamme EKP:n alkavan nostaa ohjauskorkoaan vuoden 2010 lopulla ja Fedin vuoden puolivälissä. Tämän hetkinen valuuttakurssien trendi heikentyvä USA:n dollari ja vahvistuvat raaka-ainevaluutat jatkunee vuoden 2010 alussa talouden elpymisen ja riskinottohalukkuuden kasvun myötä. Loppuvuodesta dollarin kurssi kuitenkin kääntynee. EKP jatkaa varovaisella linjalla vielä jonkin aikaa Euroopan keskuspankki pitää keskeisimmän ohjauskorkonsa 1 prosentissa eikä todennäköisesti muuta rahapolitiikkansa painotusta kovin pian, sillä euroalueen inflaatio on hallinnassa, työttömyys yhä kasvussa ja finanssisektori vielä hauras. Epäilyt euroalueen talouskasvun kestävyydestä saavat EKP:n etenemään varovaisesti massiivisen rahapoliittisen elvytyksen pois vetämisessä. EKP lopettaa epätavalliset likviditeettioperaatiot asteittain Joulukuun korkokokouksen yhteydessä EKP kuitenkin viestitti epätavallisten rahamarkkinoiden likviditeettiä lisäävien toimien pois vetämisen pikkuhiljaa alkavan. Keskuspankki ilmoitti indeksoivansa viimeisen joulukuussa toteutettavan 12 kuukauden repohuutokaupan. Tämä tarkoittaa, että EKP ei enää lupaa lainata rahaa pankeille vuodeksi kiinteään 1 prosentin korkoon, vaan vuodeksi lainattavan rahan korko määräytyy lainan erääntyessä kuluneen vuoden viikoittaisten rahamarkkinaoperaatioiden (main refinancing operations) keskikoron mukaan. Viimeinen 6 kuukauden kiinteäkorkoinen rahamarkkinaoperaatio toteutetaan maaliskuun lopussa Toisaalta EKP:n ilmoitus antoi vaikutelman, että keskuspankki kiristää rahapolitiikkaa aiemmin kuin odotettiin, mutta EKP halusi kuitenkin korostaa, että päätökset likviditeettioperaatioista vain heijastelevat rahamarkkinoiden olosuhteiden parantumista, eikä niiden tarkoitus ole varsinaisesti kiristää rahoituksen saantia. Likviditeettioperaatioiden pois vetäminen tulee olemaan tasapainoilua ja sen onnistuminen riippuu pankkien kyvystä ottaa taas ohjat rahamarkkinarahoituksen hoitamisessa. Toistaiseksi näyttää siltä, että pankit ovat valmiita tähän, mutta poikkeuksellisin ehdoin: lyhyet rahamarkkinakorot ovat painuneet selvästi EKP:n ohjauskoron alle. Kysymys kuuluu, ovatko keskuspankin normaalit viikoittaiset rahamarkkinaoperaatiot voimissaan ottamaan vastaan sen volyymin, mikä rahoitusmarkkinoille tulee pidempien rahoitusoperaatioiden erääntyessä. Ensimmäinen tällainen testi rahamarkkinoilla nähdään kesäkuussa. Onnistumisen edellytyksenä on myös, ettei pankkien luottamus toisiinsa saa uusia kolhuja. Pidempiaikainen rahoitus haluttua mikä on painanut lyhyitä korkoja Lähde: Reuters Ecowin 17. joulukuuta

20 EKP:n nostaa korkoa vuoden 2010 lopussa Tällä hetkellä Fed pyrkii painamaan pidempiä markkinakorkoja mutta nollakorko voi kannustaa liialliseen riskinottoon Fed nostaa ohjauskorkoaan ensimmäisen kerran vuoden 2010 puolivälissä Muutokset riskinottohalukkuudessa ovat määränneet valuuttakurssien suunnan syksyllä Uskomme, että EKP luopuu epätavallisista likviditeettioperaatioista vuoden 2010 aikana. Luopumista helpottaa osaltaan myös likviditeetin kysynnän väheneminen, sillä euroalueen yksityisen sektorin luottojen kasvu on painunut negatiiviseksi ensimmäistä kertaa rahaliiton historiassa. Likviditeettioperaatioiden pois vetämistä saattaisi hidastuttaa finanssimarkkinoiden uudet häiriöt, odotuksia nopeammin nousevat korot tai vahva euro. Jos likviditeettioperaatioiden poisveto onnistuu, poistuvat myös esteet EKP:n koronnostolle. Ennustamme EKP:n nostavan keskeisintä ohjauskorkoaan vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä ja etenevän sen jälkeenkin melko varovaisesti koronnostoissaan. Fed nostaa korkoa vuoden 2010 puolivälissä välttääkseen uudet kuplat Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve on jo pitkään toistanut lausumaa, jonka mukaan se uskoo taloudellisten olosuhteiden antavan perusteen poikkeuksellisen matalalle ohjauskorolle pidemmäksi aikaa. Matalan ohjauskoron lisäksi keskuspankki jatkaa asuntolainapohjaisten arvopapereiden hankintaa tukeakseen asuntolaina- ja asuntomarkkinoita. Viesti on selvä: tällä hetkellä Fed pyrkii painamaan pidempiä markkinakorkoja, erityisesti asuntolainakorkoja, alaspäin minimoidakseen uuden talouden notkahduksen riskin. Keskuspankki tuntuu pelkäävän, että pienikin vihje ensimmäisestä koronnostosta nostaisi markkinakorkoja ja aiheuttaisi uuden notkahduksen. Toisaalta ohjauskoron pitäminen nollassa pidemmän aikaa on myös vaarallista, sillä se voi kannustaa liialliseen riskinottoon. Kun taloudellinen ahdinko helpottaa lisää ja riskinottohalukkuus kasvaa, sijoittajat tuskin tyytyvät enää lyhyen maturiteetin valtion obligaatioiden matalaan tuottoon ja siirtyvät parempituottoisiin ja korkeariskisempiin sijoituskohteisiin. Sijoitusten uudelleenallokointi on jo nostanut osakkeiden hintoja globaalisti ja valtion obligaatioiden tuotot ovat laskeneet vuoden 2009 puolivälistä alkaen. Investointeja korkeampiriskisiin sijoituksiin pidetään melko turvallisina niin kauan kun Fed viestittää nollakorkopolitiikan jatkuvan ja korostaa liian aikaisen koronnoston olevan haitallisempaa taloudelle kuin liian myöhäisen. Kun Fed ennemmin tai myöhemmin vihjaa koronnostosta, pitkien obligaatioiden tuotot kääntyvät todennäköisesti nousuun ja jos tämä tapahtuu nopeasti, osakemarkkinat todennäköisesti kärsivät. Fedin täytyy siis tasapainoilla aikaisen koronnoston aiheuttaman välittömän notkahduksen ja liialliseen riskinottoon kannustamisen välillä. Liian myöhäinen koronnosto voi puolestaan aiheuttaa ongelmia myöhemmin. Näkemyksemme mukaan talouden elpyminen on hauras ja herkkä korkošokeille niin kauan kuin kotitalouksien velkaantuminen pysyy kestämättömällä tasolla. Ennustamme, että Fed nostaa ohjauskorkoaan ensimmäisen kerran vuoden 2010 puolivälissä ennen kuin se vetää pois poikkeukselliset luotto- ja likviditeettioperaationsa. Tämän jälkeen Fed jatkaa koronnostoja säännölliseen tahtiin saavuttaen 2,5 prosentin korkotason vuoden 2011 loppuun mennessä. Välttääkseen rajuja markkinaliikkeitä keskuspankin tulee ilmaista aikeensa pitää korkotaso matalana ja, jos mahdollista, sitoutua jo ennakolta säännöllisen tasaiseen koronnostotahtiin kuten vuosina Riskinottohalukkuus määrää valuuttakursseja lähikuukausina Globaalin elpymisen jatkuttua syksyn ajan riskinottohalukkuus finanssimarkkinoilla on pysynyt vahvana. Huolimatta markkinaolosuhteiden asteittaisesta normalisoitumisesta, ovat valuuttakursseja yhä määränneet muutokset riskitunnelmissa talouskasvu- ja korkoodotusten sijaan. Riskinottohalukkuuden kasvu ja sitä seurannut globaali osakemarkkinoiden nousu ovat yhä heikentäneet USA:n dollaria suhteessa euroon. Niin kutsutut raakaainevaluutat ovat vahvistuneet raaka-aineiden hintojen nousun myötä. Ruotsin kruunu ei ole vahvistunut niin paljon kuin globaalin markkinatunnelman parantumisen perusteella olisi voinut odottaa. Huolet Latvian talouden tilasta ja Riksbankenin matala ohjauskorko ovat vaimentaneet kruunun vahvistumista verrattuna muihin reuna-alueiden valuuttoihin joulukuuta 2009

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti www.handelsbanken.com/research 3. syyskuuta 2009 Talousennuste Suomi elpyy muiden mukana Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti Korot ja valuutat: rahapolitiikan

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Talousnäkymät Syyskuu 2009

Talousnäkymät Syyskuu 2009 Talousnäkymät Syyskuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 27.8.2009

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Julkaisuvapaa 18.3.13 klo 1. Talousennuste vuosille 13 1 Suomen talouskasvu jää tänä vuonna, prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Suhdannekatsaus kesäkuu 2014 17 kesäkuu 2014 Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Maailmantalouden kasvulle on vuonna 2014 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Suhdannekatsaus maaliskuu 2014 18 maaliskuu 2014 Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Maailmantalouden nousun edellytykset ovat kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä

Lisätiedot

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Julkaisuvapaa 17.9.213 klo 1. Talousennuste vuosille 213 21 Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 3 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tilinpito...12

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005. Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä?

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005. Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä? Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä? Kilpailu ja sääntely Euroopan vähittäismaksujärjestelmissä Euro & talous Markka & talous -lehden. vuosikerta

Lisätiedot

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 3 2011 Talouden näkymät Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 Sisällys Pääkirjoitus...1 Suomen Pankin ennusteet...3 Ennusteen kokonaiskuva...4 Viimeaikainen kehitys...6 Kehikko 1. Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen

Lisätiedot

Talous elpyy väliaikaisesti

Talous elpyy väliaikaisesti PTT-ennuste KANSANTALOUS 2/2013 (24.9.2013) Talous elpyy väliaikaisesti Suomen talouden supistuminen pysähtyi kevään aikana. Loppuvuoden kasvu on kuitenkin hapuilevaa ja koko vuoden tasolla talous supistuu

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15 00 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Rahoitusjärjestelmän vakaus... 5 Heli Huhtala ja Mikko Spolander Julkisen sektorin rahoituksen haasteet euroalueella... 7 Miika Syrjänen ja Kari Takala

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Kevät 2011 Talouden kehitys ja finanssipolitiikan linja 2011-2015 15a/2011 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Taloudellinen katsaus Talouden kehitys ja finanssipolitiikan

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Vahva julkinen talous luo tilaa veronkevennyksille Työn tarjonta ja tuloverotus Euro & talous Markka & talous

Lisätiedot

Kysyntä. Kulutus. tuonti että erityisesti vienti kasvoivat vuonna 2004 helmikuun ennakkoarviota. kasvuvaikutusarvio on muuttunut

Kysyntä. Kulutus. tuonti että erityisesti vienti kasvoivat vuonna 2004 helmikuun ennakkoarviota. kasvuvaikutusarvio on muuttunut Kysyntä Kuvio 8. Kysyntäerien vaikutus kasvuun* Prosenttiyksikköä 8 7 6 5 4 4 6 4 4 e 5 e 6 e 7. Vienti 5. Yksityiset investoinnit. Tuonti 6. Varastojen muutos ja tilastollinen ero. Yksityinen kulutus

Lisätiedot

Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen

Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen BoF Online 1 2011 Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen Toim. Hanna Freystätter ja Veli-Matti Mattila Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Talvi

Sijoitusstrategia. Talvi 2014 Sijoitusstrategia Talvi Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantalouden kehityksestä... - 2 - ja oletukset rahoitusmarkkinoista...

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Tammikuu 2009 Kansainvälisen talouden kehitys ja Suomen kasvunäkymät 2009-10... Ennusteilmapiirin muutokset... Keskeiset epävarmuudet ja uhkat... USA: Kuinka syvä, kuinka pitkä?...

Lisätiedot

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Tilanne Suomen asuntomarkkinoilla. Suomen Pankin laskemat uudet kilpailukykyindikaattorit

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Tilanne Suomen asuntomarkkinoilla. Suomen Pankin laskemat uudet kilpailukykyindikaattorit Euro & talous Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Tilanne Suomen asuntomarkkinoilla Suomen Pankin laskemat uudet kilpailukykyindikaattorit Rahapolitiikan säännöt Pankkien vakavaraisuuden uudet sääntelyehdotukset

Lisätiedot

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012 Q-Review Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi Maaliskuu 2012 Euroopan suhdannetila on edelleen heikko. Ennustamme euroalueelle tälle vuodelle 0,01 % kasvua ja Suomelle 0,9 % kasvua. Yhdysvaltain

Lisätiedot

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous &3/2004 Y hteiskunta Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot Koulutuksen tuotto ennuste 2004-2005 &3/2004 Y hteiskunta 32. vuosikerta 4 numeroa vuodessa 3 2004 Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, kevät 2010

Suhdannekatsaus, kevät 2010 Tutkimusyksikkö Suhdannekatsaus, kevät 21 Kansainväliset suhdannenäkymät...1 Suomen metalliteollisuuden näkymät... 3 suomen metalliteollisuuden taloudellinen tilanne... 5 palkkakehitys... 6 metalliteollisuuden

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot