MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN"

Transkriptio

1 MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN

2

3 Innostu kansainvälisyydestä! Miten kansainvälisyys saadaan yhdistettyä järjestön toimintaan? Mitä tapoja on järjestää kansainvälistä toimintaa ja miten kohdata sen mukanaan tuomia haasteita? Miksi kansainvälistä toimintaa kannattaa toteuttaa ja mitä se antaa? Tässä oppaassa keskityn pääasiassa nuorille suunnattuun kansainväliseen toimintaan. Tietoja ja ohjeita voi hyvin soveltaa muidenkin ryhmien kansainvälisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Idea tämän oppaan laatimisesta tuli Keski-Suomen Kalevan Nuorten ja Nuorisoseurojen toiminnan suunnittelupäivillä syksyllä Keski- Suomessa on jo yli 20 vuoden ajalta kokemusta ja tietotaitoa kansainvälisen nuorisotoiminnan järjestämisestä. Itse olen keväästä 2006 asti ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa järjestöjen kansainvälistä toimintaa. Olen osallistunut erilaisiin koulutuksiin ja seminaareihin sekä Suomessa että ulkomailla. Olen toiminut ohjaajana kansainvälisillä leireillä sekä toiminut kansainvälisissä luottamustehtävissä piiri- ja liittotasolla. Oppaan tarkoituksena on tuoda lähemmäksi kansainvälisen toiminnan toimintamuotoja ja niihin liittyviä vaiheita. Opas on tarkoitettu sekä vastaalkajille että kokeneemmillekin toimijoille sekä ohjaajille. Toivon, että opas antaa jotain kaikille kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneille, sekä innostaa ja kannustaa toimintaan. Opas antaa tietoa erilaisuuden ja eri kulttuurien kohtaamisesta. Oppaasta löydät tietoja kansainväliseen toimintaan liittyvistä kirjoista sekä nettilähteistä. Oppaan luettuasi toivon, että olet saanut tarpeeksi tietoa ja neuvoja kansainvälisestä toiminnasta ryhtyäksesi siihen itse. Kiitos oppaan tuottamisen eri vaiheissa mukana olleille ihmisille ja tahoille. Erityiskiitos niille, jotka vastasivat keväällä 2007 teettämääni kyselyyn kansainvälisen toiminnan vaikutuksista ja käytännönjärjestelyistä. Vastauksistanne on ollut paljon apua tämän oppaan laatimisessa. Jyväskylässä Tiina Västilä

4 SISÄLLYSLUETTELO I KULTTUURIEN KOHTAAMINEN JA KOMMUNIKOINTI...8 KULTTUURIT...8 ERILAISUUS JA SUVAITSEVAISUUS...10 ENNAKKOLUULOT JA STEREOTYPIAT...11 VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS...13 Kulttuurienvälinen viestintä...13 Kielellinen viestintä...14 Ei-kielellinen viestintä...15 II KANSAINVÄLISYYS JÄRJESTÖN TOIMINNASSA...17 RYHMÄTAPAAMISET...17 LEIRIT...19 Platform...19 Avartti...19 KANSAINVÄLINEN TYÖLEIRI...20 TAIDE JA KULTTUURI...22 VAPAAEHTOISPALVELU...23 EVS Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu...23 ICYE Maailmanvaihto...24 KOULUTUKSET JA SEMINAARIT...26 III KANSAINVÄLISEN LEIRIPROJEKTIN SUUNNITTELU JA VALMISTELU...27 PROJEKTIN AIKATAULUTUS...28 KUMPPANEIDEN ETSIMINEN...30 PROJEKTIN RAHOITUS...32 PROJEKTIN BUDJETTI...32 Kun budjetti pettää...35 TAVOITTEET, TEEMA JA OHJELMA...36 Tavoite...36 Teema...37 Ohjelma...38

5 NUORTEN MOTIVOINTI JA OSALLISTUMINEN TURVALLISUUS JA SÄÄNNÖT TIEDOTTAMINEN JA YHTEYDENPITO KÄYTÄNNÖNJÄRJESTELYT Ajankohta ja paikka Työntekijät ja ohjaajat Valmistelutapaaminen IV TOIMINNAN AIKANA TOIMINNAN ALOITUS RUOKAILUT, HYGIENIA JA KIERRÄTYS LEIRIHENKI Konfliktitilanteet OHJAAJANA TOIMIMINEN SISÄINEN TIEDONKULKU PROJEKTIN LOPETUS ARVIOINTI, PALAUTE JA RAPORTOINTI Arviointi- ja palautteen keruumenetelmiä Raportin kirjoittaminen V VINKKEJÄ JA VIRIKKEITÄ LEIKIT JA PELIT Nimileikkejä Tutustumiseen Liikunnallista Energianpurkua Eläytyminen Luottamus MAATIETOUTTA EKOILUN AVULLA KULTTUURIT TUTUIKSI MUISTOJA LEIREILTÄ... 66

6 KANSAINVÄLISESTÄ TOIMINNASTA SAATUJA KOKEMUKSIA: INNOSTAVA AVARTAVA MUISTORIKAS LÄMMIN KASVATTAVA ELÄMÄÄ RIKASTUTTAVA MAHTAVA MUKAVA MONIPUOLINEN HAUSKA KOKEMUKSEN ARVOINEN UNOHTUMATON POSITIIVINEN IHANA ERILAINEN Lähde: Kansainvälisen toiminnan kysely, kevät Keski-Suomen Kalevan Nuoret ja Nuorisoseurat.

7 MIKSI NUORET LÄHTEVÄT MUKAAN KANSAINVÄLISEEN TOIMINTAAN? Mielenkiinto toisia kulttuureita kohtaan Innostus kansainvälisyydestä Kielitaidon parantaminen Uuden kokeminen Matkustaminen Uudet ystävät Kokeilunhalu Uteliaisuus Edullisuus Lähde: Kansainvälisen toiminnan kysely, kevät Keski-Suomen Kalevan Nuoret ja Nuorisoseurat.

8 I KULTTUURIEN KOHTAAMINEN JA KOMMUNIKOINTI Eri kulttuuritaustaisia ihmisiä kohdatessa nousee esille monia kysymyksiä. Uteliaisuus, ennakkoluulot ja epätietoisuus ovat tunteita, joita uuden ja vieraan ihmisen kohtaaminen herättää. Tarkoitus ei ole niinkään ohjeistaa, miten kommunikoida oikein ja miten väärin, eikä pelotella eri kulttuuritaustaisten kohtaamiseen liittyvistä asioista. Tämä luku tuo lähemmäksi näitä aiheita lähinnä sen kannalta, miten niihin tulisi suhtautua ja miten niitä voisi käsitellä. Toivottavasti tämän luvun myötä sinun on helpompi kohdata eri kulttuuritaustaisia ihmisiä sekä kommunikoida heidän kanssaan. Toisia kulttuureita kohdatessa: Ole rohkeasti oma itsesi. Tunne itsesi ja asenteesi. Ole ennakkoluuloton ja avoin. Kunnioita toista ja näe hänet yksilönä. Kuuntele, seuraa ja tunnustele tilannetta. KULTTUURIT Kulttuuri on itsestäänselvyys meille ja asia, jota ei kovin usein tule miettineeksi. Vasta, kun kohtaamme vieraan kulttuurin, ja on jotain mihin verrata omaa kulttuuriamme, huomaamme erot niiden välillä. Jotta voisimme ymmärtää vierasta kulttuuria, on meidän tunnettava myös omaa kulttuuriamme ja itseämme. Täytyy muistaa, että kulttuurimme pitää sisällään alakulttuureita, joihin tiedostamattamme kuulumme. Voimme samalla edustaa montaa eri kulttuuria, esimerkiksi eurooppalaista, suomalaista, opiskelija- tai vaikkapa nuorisoseurakulttuuria. Kulttuurin sisällä olemme kuitenkin yksilöitä ja meillä jokaisella on tapamme toimia ja käyttäytyä, johon vaikuttaa esimerkiksi luonteenpiirteet ja kokemukset. 8

9 Kulttuurilla on monia merkityksiä. Kulttuurista puhuttaessa ei tarkoiteta pelkästään korkeakulttuuria, kuten taidetta, kirjallisuutta tai musiikkia. Kulttuuri on paljon muutakin. Kulttuuri on niitä traditioita, uskomuksia ja arvoja, joita olemme oppineet kasvaessamme. Kulttuuri yhdistää meitä ja antaa meille tunteen yhteenkuuluvuudesta ja turvallisuudesta. Kulttuuri on tapa ajatella ja toimia, elää ja ymmärtää. Kulttuurien jäävuori Näkyvät asiat: PUKEUTUMINEN RUOKA KIELI Näkymättömät asiat: ARVOT ASEENTEET USKOMUKSET Kirjasta: Me ja muut. Kulttuurien välinen viestintä. Toimittaja Elina Saksala. Yle opetuspalvelut

10 Kulttuurit, arvot, asenteet ja käyttäytymistavat vaikuttavat meidän kanssakäymiseemme toisten ihmisten kanssa. Kulttuuritausta vaikuttaa myös valintoihimme sekä siihen, mitä näemme, mitä kuulemme ja miten sitä tulkitsemme. Kulttuurieroihin kuuluvat myös käsitykset ajasta, läheisyydestä ja määritteistä. Ajanmääritteet ja -ilmaisut voivat erota muualla niistä, mihin olemme tottuneet. Esimerkiksi keski- ja eteläeurooppalaisille hetken kuluttua voi olla puoli tuntia tai tunti. Myös käsite läheisyydestä vaihtelee eri kulttuureissa. Joissain maissa sosiaalisissa kanssakäymisissä esimerkiksi keskusteltaessa ollaan todella lähekkäin ja voidaan jopa koskettaa, vaikka kyseessä olisi vieraskin ihminen. Suomalaiset ovat melko etäisiä ja vaativat ympärilleen omaa tilaa. Suomalaiset harvoin koskettavat vieraita ihmisiä, muuten kuin kättelemällä. Ranskassa vieras otetaan vastaan halauksin ja poskisuudelmin. Myös erilaisten määritteiden, kuten suuri ja pieni, hyvä ja huono, kallis ja halpa, merkitykset vaihtelevat eri kulttuureissa. Kulttuurierot eivät välttämättä muodosta kansainvälisessä toiminnassa suuria ongelmia. Ne voidaan ottaa puheeksi, tehdä erilaisia harjoituksia niihin liittyen sekä keskustella niiden merkityksistä. On hyvä ymmärtää, mistä johtuvat toisten tavat ajatella ja käyttäytyä meistä poikkeavalla tavalla, ja varata aikaa niiden käsittelemiseen. ERILAISUUS JA SUVAITSEVAISUUS Erilaisuuden, uuden ja vieraan pelko on normaalia. On tärkeää muistaa, että erilaisuus on elämää rikastuttava asia. Kulttuurien välisessä vertailussa ei pitäisi aina puhua vain erilaisuuksista, vaan huomiota tulisi kiinnittää myös kulttuurien samankaltaisuuksiin. Kansainvälisessä toiminnassa erilaisuus pitäisi osata jollain tavoin hyödyntää ja toiminnalla lisätä suvaitsevaisuutta ihmisten keskuudessa. 10

11 Suvaitsevaisuus on toisen erilaisuuden aitoa hyväksyntää. Suvaitsemattomuuden taustalla ovat usein epävarmuus omasta itsestä tai pelko jostain. Suvaitsevaisuuteen kuuluvat hyvät ihmissuhdetaidot, ongelmansieto- ja yhteistyökyky. Meillä on usein tapana pitää omaa kulttuuria oikeana ja hyväksyttävänä ja kaikkea muuta vääränä ja kummallisena. Suvaitsevaisuus on sitä, että haluaa tietää enemmän toisista kulttuureista ja oppia ymmärtämään siihen liittyviä tapoja ja tottumuksia. ENNAKKOLUULOT JA STEREOTYPIAT Ennakkoluulo on mielessämme muodostettu kuva jostain ketä tai mitä emme oikeasti tunne. On tärkeää tiedostaa omat ennakkoluulomme. Ennakkoluuloja ja stereotypioita olemme saaneet mm. kodin, koulun ja median välityksellä, ja niitä on melko vaikeaa muuttaa tai poistaa. Aito ja läheinen kontakti sekä omakohtainen kokemus ovat parhaita tapoja vähentää ennakkoluuloja ja korjata väärinkäsityksiä. Stereotypiat ovat uskomuksia, ajatuksia ja yleistyksiä, jotka koskevat tiettyä ryhmää sekä heidän tapojaan ja käyttäytymistään. Stereotypiat ja ennakkoluulot vaikuttavat ryhmän ja yksilöiden väliseen kanssakäymiseen. Kielteiset ennakkoluulot aiheuttavat jännitystä ja epävarmuutta sekä johtavat kielteiseen asennoitumiseen. Myönteiset stereotypiat vähentävät epävarmuutta ja johtavat myönteiseen käyttäytymiseen. Stereotypiat auttavat meitä jollain tapaa ennakoimaan ja selittämään toisten käyttäytymistä. Stereotypiat ovat kuitenkin ongelmallisia, jos niihin ei osata suhtautua kriittisesti. Esimerkiksi huono kokemus jonkun kulttuurin edustajasta ei tarkoita, että se koskettaisi koko ryhmää. Erilaiset harjoitukset ja pelit ovat hyviä ennakkoluulojen, stereotypioiden sekä kulttuurierojen käsittelyyn. 11

12 KIRJAVINKKI Kulttuurienvälinen kasvatus, ideoita, harjoituksia, leikkejä ja roolipelejä. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Kirja koostuu kahdesta osasta, jossa ensimmäisessä on lyhyt pohjustus mm. erilaisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja kulttuurienväliseen kasvatukseen. Toinen osa sisältää runsaasti erilaisia harjoituksia ja leikkejä, joiden avulla ryhmä pääsee lähemmäksi erilaisuuden hyväksymistä ja vieraita kulttuureja. Harjoitusten avulla pyritään luomaan parempaa ryhmähenkeä sekä vahvistamaan vuorovaikutustaitoja. LINKKIVINKKI Salto: Näiltä sivuilta löydät runsaasti harjoituksia ja pelejä mm. kulttuurien kohtaamisesta ja erilaisuudesta. Sivut ovat englanniksi. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia: Näiltä sivuilta löydät ideoita, harjoitteita ja menetelmiä rasisminvastaiseen työhön ja kansainvälisyyskasvatukseen. 12

13 VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS Eri kulttuuritaustaisten ryhmien ja yksilöiden kanssa ollaan usein uusien tilanteiden edessä. Tämä tarkoittaa uudenlaisia kohtaamisia ja tilanteista selviytymisiä. Kuinka toimitaan tilanteessa, jossa ei ole yhteistä kieltä, ja kuinka väärinkäsityksistä selvitään? Kulttuuri, jossa yksilö kasvaa, opettaa tavat vuorovaikutukseen. Kulttuuritausta siis heijastuu viestintäämme ja vaikuttaa tapoihimme sisäistää ja ymmärtää. Viestintään vaikuttavat myös ikä ja sukupuoli. On kuitenkin muistettava, että jokaisen ryhmän jäsenellä on oma kulttuuri ja tapa viestiä. On monia tapoja viestiä tärkeintä vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa on aitous ja läsnäolo. Kulttuurienvälinen viestintä Kun ymmärrämme kulttuurien välisiä eroja, on viestintä tehokkaampaa ja toimivampaa. Kulttuurienvälinen viestintä on alttiimpaa häiriöille kuin kulttuuriensisäinen viestintä: syntyy enemmän väärinymmärryksiä, kun on erilaiset viestintätavat. On käsityksiä siitä, miten eri tilanteissa toimitaan, mitä niissä sanotaan, miten sanotaan ja miten niihin reagoidaan. Nämä tavat ja tottumukset ovat kahden eri kulttuurista tulevan ihmisen välillä erilaiset. 13

14 Kulttuurierot näkyvät viestinnässä mm. siitä, miten ilmaistaan kohteliaisuutta, millaisista asioista voi puhua missäkin tilanteessa ja miten puhutellaan vanhempia ihmisiä. Yleensä näitä asioita miettiessä herää kysymys, miten esittää asia juuri tilanteeseen sopivalla tavalla? Sen oppii kokemusten, onnistumisten ja epäonnistumisten kautta. Kulttuurienvälisissä viestintätilanteissa ihmiset on kohdattava yksilöinä, eikä tietyn kulttuurin edustajina. Aktiivinen myötäilevä kuunteleminen, sekä avoin ja valpas halu ymmärtää, vie keskustelua eteenpäin. Muista myös, että jokainen tilanne on uniikki, eikä niitä voi verrata aiempiin kohtaamisiin. Suomalaisessa keskustelussa hiljaisuus on yksi osallistumismuoto. Suomalaiset seuraavat ja kuuntelevat melko paljon verrattuna muihin kansallisuuksiin. Kulttuurienvälisessä viestinnässä se voidaan tulkita vetäytymisenä, haluna olla osallistumatta keskusteluun. Suomalaisten tapa kommunikoida saattaa herättää ihmetystä. Meillä ei ole tapana kovinkaan paljon nyökkäillä, elehtiä tai äännellä verrattuna vaikkapa eteläeurooppalaisiin. Kielellinen viestintä Kieli ja kulttuuri kietoutuvat yhteen monin tavoin. Kulttuuri heijastuu kielessä ja siinä, miten kieltä käytetään. Kieli on tärkeä väline kansainvälisessä kommunikoinnissa. Yleensä yhteinen kieli löytyy ja kommunikointi sen puitteissa on helppoa. On asia erikseen, miten tunnepohjaltaan merkityksellisemmät sanat ja lauseet ymmärretään. Esimerkiksi sanoilla perhe, ystävät ja vapaus on eri merkityksiä eri kulttuureissa. Näistä merkityksistä syntyy yleensä mielenkiintoisia keskusteluja. Kulttuurienvälisessä viestinnässä ei ole tärkeää se, mitä sanot, vaan miten se kuullaan ja ymmärretään. Se, miten se kuullaan ja miten sitä tulkitaan, on opittua ja kulttuurisidonnaista. Emme voi aivan täydellisesti ilmaista ajatuksiamme ja tunteitamme, sillä tulkinnat ovat aina jollain tapaa sidoksissa kuulijan käsitykseen maailmasta. 14

15 Merkityksiä ei ole olemassa etukäteen, vaan tilanne rakentuu yhdessä yhteisen toiminnan kautta. Toimimme omien normiemme mukaisesti ja tulkitsemme niiden mukaisesti. Voimme pyrkiä parhaamme mukaan ilmaisemaan itseämme mahdollisimman täydellisesti, mutta ilmaisemamme asiat saattavat muuttua hivenen, kun toiset sen omaksuvat, tulkitsevat tai kääntävät. Ei-kielellinen viestintä Ei-kielellinen viestintä näkyy eleinä, ilmeinä ja katseina. Ei-kielellinen viestintä on tärkeä osa viestintää ja sitä ei sovi unohtaa. Se antaa taustatietoa ja tukea viestien tulkitsemiseen. Esimerkiksi katseelle ja hymylle voi olla eri merkityksiä eri kulttuureissa. Tietyt ei-kielelliset viestit kertovat välittömyydestä ja läsnäolosta. Näitä ovat mm. hymy, nyökkäily ja katsekontakti. Ne tuovat vuorovaikutustilanteeseen ilmeikkyyttä ja lämpöä. Ei-kielellisten merkkien avulla voimme ilmaista kiinnostusta ja viestintähalukkuutta. Usein myös tilanteissa joissa sanoja ei löydy, pärjää elekielellä tai vaikkapa piirtämällä. 15

16

17 II KANSAINVÄLISYYS JÄRJESTÖN TOIMINNASSA On olemassa monia eri tapoja, miten kansainvälistä nuorisotoimintaa voi toteuttaa järjestössä. Yleisimpiä ja tunnetuimpia näistä ovat ehkä erilaiset nuorten leirit, nuorisovaihdot ja ryhmätapaamiset. Erilaiset ulkomaille suuntautuvat taide- ja kulttuurimatkat, kuten tanssi- tai teatteriesiintymiset, ovat myös tapoja toteuttaa kansainvälisyyttä. Kiinnostavalta kuulostaa myös vapaaehtoisen hankkiminen ulkomailta tai kansainvälisen työleirin järjestäminen. Kansainvälisen toiminnan puitteissa on mahdollista osallistua erilaisiin koulutuksiin ja seminaareihin tai vaikkapa järjestää sellaisia itse. Tässä luvussa tuodaan esille niitä mahdollisuuksia, mitä on olemassa ja paikkoja, mistä löydät lisätietoa. RYHMÄTAPAAMISET Ota ryhmä vastaan ulkomailta tai lähde oman ryhmäsi kanssa ulkomaille! Ryhmätapaamisen tarkoituksena on suunnitella projekti yhdessä kumppanimaan tai kumppanimaiden kanssa jonkin nuoria kiinnostavan aiheen ympärille. Ryhmätapaamiselle mietitään yhdessä teema ja asetetaan tavoitteita, joiden mukaisesti nuoret osallistuvat tapaamisen sisällön ja ohjelman ideointiin yhdessä kumppaneiden nuorten kanssa ohjaajien avustuksella. Kansainvälinen ryhmätapaaminen (alaohjelma 1.1.) on mahdollista toteuttaa EU:n Youth in Action -ohjelman tuella. Ohjelmaa hallinnoi Suomessa Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO. Ryhmätapaamisissa voit olla isännöivä maa, jolloin vastaanotat ryhmän tai ryhmiä, tai lähtevä maa, jolloin lähdet oman ryhmän kanssa ulkomaille. Ryhmätapaamisissa painotetaan nuorten osallistumista ja akti- 17

18 voimista sekä suvaitsevaisuuden lisäämistä. Tavoitteena on antaa nuorille mahdollisuus tutustua eri kulttuureihin ja vahvistaa nuorten tunnetta Euroopan kansalaisuudesta. CIMO järjestää ryhmätapaamisiin liittyviä koulutuksia, joista löytyy lisätietoa CIMOn nettisivujen tapahtumakalenterista. Nettisivuilta Youth in Action -osiosta löydät myös kaikki ryhmätapaamisen toteuttamiseen liittyvät tärkeät ohjeet, lomakkeet sekä hakuajat. Perustietoja ryhmätapaamisista: - Kesto 6-21 päivää vuotiaiden nuortenryhmille - Osallistujia ryhmänvetäjät - Kahden tai useamman maan välisiä - Matkustavan ryhmän tuki 70% matkakuluista - Vastaanottavan ryhmän tuki määräytyy ohjelma- ja ylläpitokulujen kattamiseen henkilömäärän ja ryhmätapaamisen keston mukaan Esimerkkejä ryhmätapaamisista: - Move your feet, Suomi. Liikunta yhdistää meitä. - Patonkiseikkailu, Ranska. Euroopan ruokakulttuurit tutuiksi. - Film town, Iso-Britannia ja Espanja. Lyhytelokuva kahden maan nuorisokulttuureista. Lue myös Eco Camp, Suomi, oppaan viimeisestä luvusta. Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO: Kaikkien rahoituslähteiden äiti. CIMO edistää nuorison kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla. Youth In Action -alaohjelmista löytyy monia hyviä mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan. Täältä löydät myös tarvittavat lomakkeet ja ohjeet. Tämä linkki kannattaa tallentaa selaimesi suosikkeihin! 18

19 LEIRIT Leirin voit järjestää itse tai osallistua jonkun muun järjestämälle leirille Suomessa tai ulkomailla. Leirin järjestäminen ilman ulkopuolista rahoitusta voi olla tavoitteiltaan ja ohjelmaltaan vapaamuotoisempi kuin esimerkiksi EU:n Youth in Action -ryhmätapaaminen. Luvussa III kerrotaan tarkemmin näihin liittyvistä suunnittelu- ja valmistelutoimista. Kansainvälisille leireille nuoret voivat osallistua mm. Platform -verkoston tai Avartti -ohjelman kautta, joista seuraavaksi tarkemmin. Nämä ovat hyviä mahdollisuuksia kerätä kokemuksia ja innostusta kansainvälisyyteen. Toisten järjestämän kansainvälisen toiminnan kautta nuoret voivat tuoda kansainvälisyyttä myös oman järjestön toimintaan. Platform Platform Nuorisovaihtoverkosto tarjoaa vuosittain useita kansainvälisiä leirejä. Verkoston järjestämät leirit ovat pääosin kesäkuusta elokuun loppuun. Leireille voivat osallistua vuotiaat ja osallistumismaksut ovat n euroa. Osallistumismaksu sisältää majoituksen, ruokailut sekä ohjelman. Matkakuluista ja vakuutuksista vastaa leirille osallistuva itse. Nuorisokeskus Villa Elban kautta saat lisätietoa Platform -verkoston kautta järjestettävistä leireistä sekä niiden hakuajoista. Villa Elba: Kansainvälinen työ Leirit Avartti Avartti -ohjelmaa suorittavat yli 16 -vuotiaat nuoret voivat osallistua kansainvälisille leireille sekä Suomessa että ulkomailla. Lisää tietoa Avartti -ohjelmasta ja sen kansainvälisistä ulottuvuuksista Avartin nettisivuilta. Avartti: Tausta Kansainvälisyys 19

20 KANSAINVÄLINEN TYÖLEIRI Järjestä touhukas työleiri! Allianssin ja Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry:n (KVT) kautta voit järjestää kansainvälisen työleirin järjestössäsi. Työleirit ovat hyvä tapa yhdistää kansainvälisyys ja työnteko. Työleirillä työskennellessä ja yhdessä asuessa kielitaito karttuu sekä samalla opitaan toisista kulttuureista. Suurin osa leireistä järjestetään yhteistyössä järjestöjen ja yhdistysten kanssa, työtä voi tehdä myös esimerkiksi jonkun projektin hyväksi. Työ voi olla vaikkapa maalausta, kunnostustöitä tai rakentamista. Sen tulee olla kuitenkin sellaista, ettei sen tekeminen edellytä erityistä ammattitaitoa. Työleirin osallistujille ei makseta palkkaa, vaan he tekevät työtä majoitusta ja ruokaa vastaan. Leiri-isännän tehtävänä on vastata työleirin majoituksen ja ruokailujen järjestämisestä sekä niihin liittyvistä kustannuksista. Majoituspaikkana voi olla esimerkiksi koulu, leirikeskus tai nuorisotalo, josta löytyvät peseytymismahdollisuudet. Ruokailu voidaan järjestää leiriin sopivalla tavalla yhteistyössä leiriläisten kanssa. Leiri-isäntä vastaa myös kuljetuksista ja työnohjauksesta. Allianssi ja KVT pyrkivät järjestämään kaikille leireille koulutetun leiriohjaajan, jonka tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä leiriläisten ja leiri-isännän välillä. Kansainvälisen työleirin järjestämisestä ja osallistumisesta kiinnostuneille lisätietoja löytyy Allianssin ja Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry:n nettisivuilta. Jos järjestösi nuoria kiinnostavat työleirit, mutta sinulla ei ole mahdollisuutta järjestää leiriä itse, yli 18-vuotiaille suunnatuille kansainvälisille työleireille yli 50 maahan välittää KVT. Tämä voi kokemuksen ja innostumisen kautta poikia vaikkapa työleirin järjestämisen omassa järjestössäsi. 20

21 Perustietoja työleireistä: - Osallistuvien vapaaehtoisten määrä Osallistujien ikähaitari noin vuotta - Vapaaehtoiset pääasiassa eurooppalaisia - Leirikielenä yleensä englanti - Kesto yleensä noin kaksi viikkoa - Järjestetään pääsääntöisesti touko-syyskuussa - Työtä tehdään noin viitenä päivänä viikossa, kuusi tuntia päivässä Esimerkkejä työleireistä: - Näkö- ja seikkailutornin seudun maisemointi - Leirikeskuksen seinien raappaus- ja maalaustyöt - Monikulttuurisen festivaalin järjestelytyöt - Piippolan kunnan viher- ja puistoalueiden kunnostus LINKKIVINKKI Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi: Kansainvälinen toiminta Sivuilta saat monenlaista hyödyllistä tietoa kansainvälisestä nuorisotyöstä. Kiinnostavaa luettavaa löytyy mm. rahoitusmahdollisuuksista sekä Euroopan maiden nuorisotyöstä. Kansainvälinen Vapaaehtoistyö ry: Paljon tietoa työleireistä ja vapaaehtoistyöstä, sekä ohjeita ja lomakkeita niiden toteuttamiseen. 21

22 TAIDE JA KULTTUURI Lähde ryhmäsi kanssa esiintymään! CIMO myöntää avustuksia ulkomaille suuntautuviin nuorten taide- ja kulttuuriryhmien esiintymismatkoihin. Nuori Kulttuuri matka-avustusten tarkoituksena on tarjota ryhmille mahdollisuus ulkomaille suuntautuvaan esiintymismatkaan sekä lisätä suomalaisen kulttuurin näkymistä maailmalla. Hakuajat, lomakkeet ja ohjeistukset löytyvät Nuori Kulttuuri nettisivuilta Perustietoja Nuori Kulttuuri -matkoista: - Alle 29-vuotiaiden nuortenryhmille - Ryhmässä on oltava vähintään kolme jäsentä - Matka-avustus on harkinnanvarainen Aina ei tarvitse lähteä ulkomaille, vaan voit osallistua ryhmäsi kanssa myös Suomessa järjestettäviin kansainvälisyyttä pursuaviin tanssi- ja teatteritapahtumiin, joista on hyvä ponnistaa kohti suurempia kansainvälisiä kuvioita. 22

23 VAPAAEHTOISPALVELU Hanki järjestöösi vapaaehtoinen! EVS Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu EVS vapaaehtoista voi hakea CIMOn Youth in Action -alaohjelma 2. kautta. EVS -vapaaehtoisen voivat vastaanottaa yleishyödylliset organisaatiot. EVS -projektissa mukana on vapaaehtoinen, lähettävä organisaatio ja vastaanottava organisaatio. EVS antaa mahdollisuuden toteuttaa ja kehittää kansainvälistä toimintaa järjestössäsi. Työntekijät ja järjestön nuoret voivat kartuttaa kielitaitoaan ja lisätä tietoa muista kulttuureista. Usein myös vapaaehtoisen vastaanottamisesta syntyy pitkäaikainen yhteistyösuhde lähettävän organisaation kanssa. Vastaanottavan organisaation tulee järjestää vapaaehtoiselle työnohjaus, asuminen ja ruokailu. Perustietoja EVS:stä: - Vapaaehtoisjakson kesto 2 12 kk vuotiaille nuorille - Vapaaehtoisia saapuu Suomeen ympäri vuoden - Tarkoitettu EU- ja ETA-maille sekä useimmille Itä-Euroopan maille EU:n myöntämä avustus kattaa: - Vapaaehtoisen matkakulut Suomeen ja takaisin kotimaahan - Ylläpidon (majoitus, ruoka) - Vakuutukset - Työmatkakulut - Kielikurssin - Pientä taskurahaa 23

24 Esimerkkejä vapaaehtoispalveluista: - Nuorisokeskus, Italia. Projekti nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, iltapäiväkerhon ohjaajan tehtävät. - Teatteritalo, Espanja. Oopperaprojektin assistentin hommat. - Lintusairaala, Belgia. Lintujen hoitaminen ym. sairaalan tehtävät. CIMO: Youth in Action Alaohjelmat Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu ICYE Maailmanvaihto Euroopan ulkopuolelta tulevia vapaaehtoisia voit vastaanottaa ICYE maailmanvaihdon kautta. Maailmanvaihdon vapaaehtoispaikan tulee olla voittoa tavoittelematon yhteisö tai järjestö, joka pystyy tarjoamaan vapaaehtoiselle riittävästi mielekästä tekemistä ja ohjausta. Työpanoksensa lisäksi vapaaehtoinen tuo mukanaan piristystä työpaikan arkeen sekä kieliharjoittelua puolin ja toisin. Maailmanvaihdon vapaaehtoiset: vuotiaita - Saapuvat Suomeen aina elokuussa - Ovat vapaaehtoistyössä 6 12 kuukautta - Työskentelevät 6 8 tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa - Suunnattu Euroopan ulkopuolelta tuleville vapaaehtoisille Maailmanvaihdon vapaaehtoiset maksavat itse ohjelmasta koituvat kulut. Työmatkakulut ja taskurahat maksaa puolestaan vapaaehtoispaikka, ellei toisin sovita. Mikäli työpaikalla ei ole mahdollisuutta maksaa tätä, maksaa Maailmanvaihto taskurahaa vapaaehtoiselle. Vapaaehtoistyöpaikan on nimettävä työpaikalta vapaaehtoiselle tukihenkilö, joka opastaa häntä työssä ja auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa. 24

25 Esimerkkejä vapaaehtoisen tekemästä työstä: - Oman kielen ja kulttuurin kurssien järjestäminen osana järjestön muuta toimintaa - Toimintakeskuksen monipuoliset työtehtävät mm. avustaminen kerho - ja leiritoiminnassa - Iltapäiväkerhon ohjaustyöt ja muussa toiminnassa auttaminen Maailmanvaihto: Työpaikaksi 25

26 KOULUTUKSET JA SEMINAARIT Osallistu tai järjestä itse! Eri tahot tarjoavat kansainvälisyyteen liittyviä koulutuksia ja seminaareja. Koulutuksissa ja seminaareissa tapaat kansainvälisessä toiminnassa mukana olleita ihmisiä, asiantuntijoita sekä kuulet innostavia tarinoita. Koulutuksia ja seminaareja järjestetään sekä Suomessa että ulkomailla. Ryhmätöiden, simulaatioharjoitusten, vierailujen, asiantuntijaluentojen ym. kautta monet kansainväliseen toimintaan liittyvät asiat tulevat tutuiksi ja opit uutta. Koulutuksia ja seminaareja voit järjestää myös itse. Rahoitusta näihin voi hakea mm. CIMO Youth in Action -ohjelman alaohjelmasta 4.3. Esimerkkejä koulutuksista ja seminaareista: - Nuoruus ja nuorisotyö maaseudulla, Belgia - Verkoston, kontaktien ja kumppanuuden luominen, Saksa - Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen, Suomi Kansainvälisyyteen liittyvistä koulutuksista ja seminaareista tiedotetaan mm. Kalevan Nuorten kansainvälisen toiminnan sähköisen tiedotteen kautta, Allianssin koulutuskalenterissa sekä CIMOn tapahtumakalenterissa. Ole aktiivinen ja kouluta itsesi! 26

27 III KANSAINVÄLISEN LEIRIPROJEKTIN SUUNNITTELU JA VALMISTELU Mitä tehdä ennen lähtöä tai leiriä? Suunnittelu ja valmistelu ovat tärkeitä vaiheita projektin onnistumiselle. Ne tukevat tavoitteiden toteutumista ja luovat osallistujille turvallisuuden ja viihtyvyyden tunnetta. On muistettava, että kansainvälisen toiminnan järjestäminen riippuu hyvin pitkälle rahoittajan tai koordinoivan tahon asettamista tavoitteista ja ohjeistuksista. Mikäli ulkopuoliselle rahoitukselle on tarvetta, kannattaa tämä lähtökohta ottaa huomioon jo heti suunnittelun alkuvaiheessa. Valmiita ohjeita siitä, millaista kansainvälisen toiminnan sisällön tulisi olla ja mitä sen aikana tehdään, on vaikea antaa. Toiminta riippuu paikasta, ryhmistä ja tavoitteista. Tässä luvussa tuodaan esille muutamia kansainvälisen toiminnan suunnittelussa ja valmistelussa huomioitavia tärkeitä vaiheita sekä muutamia konkreettisia neuvoja, millä pääset eteenpäin kohti itse toimintaa. ETSI tietoa netistä ja kirjoista INNOSTA nuoria ja muita toimijoita JAA kokemuksia ja onnistumisia JÄTÄ väljyyttä aikatauluihin KYSY APUA asiantuntijoilta, rahoittajalta, liitosta, piireistä POHDI toiminnan merkitystä järjestöllesi TEE yhteistyötä nuorten ja muiden tahojen kanssa TOIMI tavoitteellisesti VARAA AIKAA mahdollisiin takkuihin NAUTI uudesta ja erilaisesta toiminnasta 27

28 PROJEKTIN AIKATAULUTUS On aika kaivaa kalenterit esiin! Kansainvälisen toiminnan toteuttamista, oli se sitten Suomessa tai ulkomailla, leiri tai matka, kannattaa ajatella tietynlaisena projektina, jolla on alku ja loppu. Siihen välille mahtuu monia vaiheita, jotka käyvät hyvin ilmi oheisesta kaaviosta. Aikaa jokaiseen vaiheeseen kannattaa varata reilusti, varsinkin jos olet ensimmäistä kertaa toteuttamassa kansainvälistä projektia. KANSAINVÄLISEN PROJEKTIN VAIHEET RYHMÄ NUORIA ja/tai KUMPPANIT TAVOITTEET, TEEMA JA OHJELMA, MENETELMÄT Miksi, mitä, miten? ESIVALMISTELUJA HAKEMUS RAHOITTAJALLE PÄÄTÖS RAHOITUKSESTA KÄYTÄNNÖNJÄRJESTELYT ITSE TOIMINTA ja palautteen sekä arvioinnin kerääminen RAPORTOINTI - Nuorten osallistuminen ja kumppanuus mukana koko projektin ajan - Tiedottamisella ja yhteydenpidolla tärkeä osuus projektin onnistumiselle - Koko projektin kesto n kk, riippuen toiminnan muodosta Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMOn alueellisen ryhmätapaamisen suunnittelukoulutuksen ( Etiäinen ) pohjalta muokattu 12/07. 28

29 Kaikki alkaa oikeastaan siitä, että on ryhmä nuoria, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälisyydestä. Ryhmän muodostumisen jälkeen on tärkeä löytää nopeasti kumppani. Voi olla myös niin, että on olemassa kumppani ja on etsittävä nuoret. Yhdessä mietitään tapaamisen tavoitteita, mahdollista teemaa, ohjelmaa ja menetelmiä. Joitain esivalmisteluja kannattaa tehdä tässä vaiheessa, kuten budjetointia, tarjouspyyntöjä ja esivarauksia. Kun nämä asiat ovat kunnossa, on aika kirjoittaa rahoitushakemus. Rahoituspäätöksen tuleminen saattaa kestää kuukausia. Tänä aikana voi ryhmän kanssa tehdä varainhankintaa, valmisteluja ja tutustumista. Kun päätös on saatu, ja rahoitusta myönnetty, on aika tehdä käytännönjärjestelyitä ja hankintoja. Tämän jälkeen onkin toiminnan aika, jonka lopuksi on hyvä kerätä palautetta ja arvioida yhdessä toteutunutta projektia. Lopuksi kirjoitetaan koko projektista raportti. Yksinkertaista, eikö totta! Onnistuneen projektin taustalla on hyvin tehty suunnitelma, jonka laatimiseen ovat osallistuneet ohjaajat, nuoret sekä kumppanit. Ja nyt yksityiskohtiin! 29

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri?

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri? ALUSTAVA LEIRIKYSELY Täytetty kysely palautetaan sähköpostitse osoitteeseen leirit@kvtfinland.org. KVT:n johtokunta käsittelee kyselyn ja tekee päätöksen leirin hyväksymisestä seuraavassa kokouksessaan.

Lisätiedot

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri?

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri? ALUSTAVA LEIRIKYSELY Mikäli kaipaatte täsmennystä tai mahdolliseen leiriin liittyvät lisäkysymykset askarruttavat mieltänne, vastaamme niihin mielellämme joko puhelimitse 097568 3333 tai osoitteessa leirit@kvtfinland.org.

Lisätiedot

Vaihto-oppilaaksi voit lähteä jo lukioaikana tai ammattioppilaitoksesta.

Vaihto-oppilaaksi voit lähteä jo lukioaikana tai ammattioppilaitoksesta. Maailmalle nyt! Löydä oma suuntasi Maailma on täynnä mahdollisuuksia! Voit lähteä ulkomaille opiskelemaan, työharjoitteluun, vapaaehtoistyöhön, töihin tai muuten hankkimaan uusia kokemuksia. Vaihto-oppilaaksi

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

MIKÄ TURVALLISUUSLOMAKE? Hyvät nuorten vanhemmat!

MIKÄ TURVALLISUUSLOMAKE? Hyvät nuorten vanhemmat! MIKÄ TURVALLISUUSLOMAKE? Hyvät nuorten vanhemmat! Olette ilmoittaneet nuorenne rippikouluun. Rippikoulun osana on leirijakso, jonka pitopaikkoina ovat pääasiassa seurakuntayhtymän omat leirikeskukset Heinänokka

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS VETY Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Hermannin ranta>e 2 A, 00580 Helsinki www.kierratyskeskus.fi/vety Tänään:

Lisätiedot

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig Senior Volunteering project Tarkoituksena: Tarjota senioreille uusia vaihtoehtoja aktiiviseen elämään ja yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto CROWD -hanke EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto Mikä CROWD? Creating Other Ways of Dissemination Eurooppalainen kirjallisuusverkosto: kirjailijat, kääntäjät,

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Perustietolomake ja lapsen varhaiskasvatus on lasta hoitavan henkilökunnan (lapsiryhmän henkilökunta, kiertävä erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja/perhepäivähoidonohjaaja)

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Erasmus+ Online Linguistic Support

Erasmus+ Online Linguistic Support Erasmus+ Online Linguistic Support Näin hyödynnät Erasmus+ -kokemuksesi! Erasmus+ avartaa ja voi muuttaa koko elämän Erasmus+ tähtää taitojen kartuttamiseen ja työllistyvyyden lisäämiseen sekä koulutuksen,

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Ulkomaille lähtevä vapaaehtoistyöntekijä. Anni Vihriälä Etvo-koordinaattori 13/02/2012

Ulkomaille lähtevä vapaaehtoistyöntekijä. Anni Vihriälä Etvo-koordinaattori 13/02/2012 Ulkomaille lähtevä vapaaehtoistyöntekijä Anni Vihriälä Etvo-koordinaattori 13/02/2012 Miksi lähettää vapaaehtoisia? Mikä on järjestäjän motiivi? Kenen tarpeeseen halutaan vastata? Mitkä ovat tavoitteet?

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Suuntaviivoja leirimatkojen järjestämiseksi ESPOON TELINETAITURIT RY

Suuntaviivoja leirimatkojen järjestämiseksi ESPOON TELINETAITURIT RY Suuntaviivoja leirimatkojen järjestämiseksi ESPOON TELINETAITURIT RY Nykytila EsTT:ssä Pelisäännöt ja ohjeistus puuttuvat Valmentajat ja lajit päättävät itse missä ja kuka leireilee Ei raameja kustannuksille

Lisätiedot

Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1

Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1 Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1 KURSSIN JÄRJESTÄMISEN VAIHEET 3.3.2015 Opas kurssin järjestämiseksi 2 Kurssin järjestämisen vaiheet 1. Kurssituntivaraus Ideat

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010 Eija Wilen, CIMO Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

Torstai 26.09.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2

Torstai 26.09.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Torstai 26.09.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen 5 Katselmuskäynti

Lisätiedot

Aiemmilta kumppanuushankkeilta opittua

Aiemmilta kumppanuushankkeilta opittua Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Helsinki 6.9.2013 Aiemmilta kumppanuushankkeilta opittua Hankkeissa mukana hyvin erilaisia ja tasoisia toimijoita todelliset intressit hankkeeseen

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot 2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot MIKÄ ON GLT:N PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA? Tämän ohjelman kautta tarjotaan taloudellista tukea tärkeiden koulutus-

Lisätiedot

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA 1 LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero Osoite Osoite Työpaikka ja puhelinnumero

Lisätiedot

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kajaanin kielten ja viestinnän opettajien vastuuopettajapäivät 10.-11.2.2015 Katja Hämäläinen, Metropolia amk Kansainvälisyysviikot terveys-ja hoitoalalla:milloin?

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot

SINUSSA ON ITUA! Sinussa on itua!

SINUSSA ON ITUA! Sinussa on itua! SINUSSA ON ITUA! SINUSSA ON ITUA! Sinussa on itua! on Perhehoitoliiton nuorisotyön ja alueyhdistysten yhdessä toteuttama tutustumistempaus Suomen sijaiskotinuorten, Sinut ry:n toimintaan. Tutustumistempaus

Lisätiedot

JYYn liikunta-avustukset

JYYn liikunta-avustukset JYYn liikunta-avustukset Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta myöntää hakemuksesta liikunta-avustuksia. Liikuntaavustusten tarkoitus on tukea tasapuolisesti JYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden

Lisätiedot

Kansainvälinen Leaderhanke käytännössä

Kansainvälinen Leaderhanke käytännössä Kansainvälinen Leaderhanke käytännössä Pieksämäki 6.10.2009 Sivu 1 6.10.2009 Kantri ry Esityksen rakenne Miksi ja miten kv-toimintaa Leader kv-hankkeen suunnittelu Leader kv-hankkeen toteuttaminen Sivu

Lisätiedot

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun Toimintamuodot Reddie Kids -varhaisnuorten kerhotoiminta Nuorisoryhmä Narikka: lyhytkestoinen vapaaehtoistoiminta Leiritoiminta Kansainvälinen nuorisotoiminta Spray-lehden toimitustyö Koulutus Reddie Kids

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

VAPAA- AIKAPALVELUIDEN KESÄTIEDOTE

VAPAA- AIKAPALVELUIDEN KESÄTIEDOTE VAPAA- AIKAPALVELUIDEN KESÄTIEDOTE 2014 PÄIVÄLEIRIT KESÄLLÄ 2014: Kevät on ehtinyt jo pitkälle ja kesä tekee reippaasti tuloaan. Tämähän tietysti tarkoittaa myös sitä, että vapaa-aikapalveluiden supersuositut

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Pienryhmäohjauksen mahdollisuuksia lukiossa - kokemuksia Itäkeskuksen lukiosta YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Lukion

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010. Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry

Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010. Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010 Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry Kota ry Yleishyödyllinen yhdistys, perustettu 1991 Tehtävänä

Lisätiedot

FCG GRANT ADVISORS. Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen

FCG GRANT ADVISORS. Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen FCG GRANT ADVISORS Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen Osaamista tarvitaan nyt jos koskaan EU ohjelmakaudella 2014 2020 suomalaisilla on kansallisella tasolla käytössä aiempaa vähemmän

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ. Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen

Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ. Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen Arjen asioita ja muistoja Oma kansioni -kirjaa voi käyttää apuna erilaisissa ryhmissä tai osallistujat

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE 12940-2011 Liite 1 TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE HUOM! Lomakkeiden kenttien välillä tulee liikkua F11-näppäimellä HAKIJAN PERUSTIEDOT Rahoituksen hakija Turun Seudun Työttömät TST

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Monenlaisia viestikapuloita

Monenlaisia viestikapuloita Monenlaisia viestikapuloita Teemat Sosiaalinen media Viestinnän välineet vaikuttamisessa Yhteinen Järviset-lehti Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 2 Sosiaalinen media MLL:n Järvi-Suomen piirin Mikkelin

Lisätiedot

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa yhdistysten vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Ryhmätyöt 1. Puheenjohtajan tärkein tehtäväon uuden puheenjohtajan löytäminen, jatkon varmistaminen,

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

KOTIKANSAINVÄLISYYS. Kansainvälisyystaitoja kaikille

KOTIKANSAINVÄLISYYS. Kansainvälisyystaitoja kaikille KOTIKANSAINVÄLISYYS Kansainvälisyystaitoja kaikille Sisältö Miksi kotikansainvälisyyttä?... 3 Kotikansainvälisyys haastaa pohtimaan arvoja ja asenteita... 4 Kotikansainvälisyys on mahdollisuus kaikille...

Lisätiedot

Kielten oppiminen ja muuttuva maailma

Kielten oppiminen ja muuttuva maailma Kielten oppiminen ja muuttuva maailma Tarja Nikula (Soveltavan kielentutkimuksen keskus) Anne Pitkänen-Huhta (Kielten laitos) Peppi Taalas (Kielikeskus) Esityksen rakenne Muuttuvan maailman seuraamuksia

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 Sivistyslautakunta 15.6.2010 SISÄLTÖ ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

Lisätiedot

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto 1) Tulevaisuuden asukastoiminta Millaisessa naapurustossa sinä haluaisit asua? Millainen on toimiva ja tehokas asukastoimikunta?

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

MITÄ ODOTTAA EVS-HANKKEELTA

MITÄ ODOTTAA EVS-HANKKEELTA Mitä odottaa EVS-hankkeelta TIETOPAKETTI, OSA 1 MITÄ ODOTTAA EVS-HANKKEELTA Youth in Action -ohjelma TIETOPAKETTI Osa 1 Toukokuu 2011 Johdanto Tämä julkaisu on tarkoitettu EVS-ohjelmaan (Eurooppalainen

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla

Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla Anette Lundström & Emma Kostiainen, Agora Center, Jyväskylän yliopisto 1 Viestiseinä on virtuaalinen viestintäväline,

Lisätiedot

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Työssäoppimisesta Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisaltyy vähintaan 20 opintoviikkoa työssaoppimista. Työpaikoilla, aidossa työympäristössa tapahtuva

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin?

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin? Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Nitta Lindroos 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - yhteisöpedagogi, talousneuvonta, projektit 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit 4. Organisaatio

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

Akelat ja sammot sekä heidän apulaisensa

Akelat ja sammot sekä heidän apulaisensa AKELA/SAMPOKOULUTUS Akelat ja sammot sekä heidän apulaisensa Terkku / partiotausta Tuntee akelan/sammon pestin ja roolin Tuntee 7-12 vuotiaan kehityksen ja elämänpiirin Tuntee ikäkautensa ohjelman ja osaa

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Uudistuva kylä kaupungissa

Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeessa etsitään uusia tapoja lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti ja perinteisiä sektorirajoja rohkeasti ylittäen. Pilottialueina

Lisätiedot

Torstai 26.09.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2

Torstai 26.09.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Torstai 26.09.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen 5 Katselmuskäynti

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Vakka-Suomen suurleiri 7-9.7.2008 Kustavi Lomavalkama

Vakka-Suomen suurleiri 7-9.7.2008 Kustavi Lomavalkama Vapaa-aikajaosto 7.4.2008 LIITE 2 Vakka-Suomen suurleiri 7-9.7.2008 Kustavi Lomavalkama LEIRIN TEEMA KALASTUS MAANANTAI 7.7. klo 10.00 Saapuminen leirille, lipunnosto, leirin avaus, suojelijan tervehdys,

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko on Kehitysvammaliiton hanke, jossa leikkimielinen pehmohahmo vie eteenpäin tärkeitä viestintä- ja tunneasioita. Sammakko matkustaa

Lisätiedot

Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin

Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin Aktiviteetti: Riskit ja turvallisuus Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin Tavoite: Tarpoja oppii ennakoimaan ja ymmärtämään, mitkä asiat voivat tehdä retkestä vaarallisen. Vartionjohtajan ohje: Vartio

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

XXXXXXXXXXXXSEMINAARI XX. XX.5.20XX

XXXXXXXXXXXXSEMINAARI XX. XX.5.20XX XXXXXXXXXXXXSEMINAARI XX. XX.5.20XX Xxxxxxxxxxxx ry. on saanut järjestettäväkseen Etelä-Hämeen Kennelpiirin huippulaadukkaan tottelevaisuusseminaarin, joka on tarkoitettu kaikille tottelevaisuudesta kiinnostuneille

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot