T-DOC - INSTRUMENTTIHALLINTA OTTAKAA TOIMINTONNE KOMENTOONNE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T-DOC - INSTRUMENTTIHALLINTA OTTAKAA TOIMINTONNE KOMENTOONNE"

Transkriptio

1 T-DOC - INSTRUMENTTIHALLINTA OTTAKAA TOIMINTONNE KOMENTOONNE

2 2 T-DOC OTTAKAA KOMENTO VIEKÄÄ TOIMINTANNE UUDELLE TASOLLE Useilla sairaaloilla ei ole yleiskuvaa instrumenteistaan, mikä ei ainoastaan aiheuta liiallista taloudellista investointia instrumentteihin vaan aiheuttaa myös, mikä vielä tärkeämpää, riskin, että suunniteltuja leikkauksia joudutaan siirtämään myöhästyneiden tai jopa kateissa olevien instrumenttien vuoksi. T-DOCin avulla kehotamme teitä ottamaan instrumentit komentoonne! T-DOC on kehitetty instrumenttien ja endoskooppien kokonaisvaltaiseen hallintaan. Antamalla reaaliaikaisen yleiskuvan instrumenteista ja niihin liittyvistä tarvikkeista T-DOC mahdollistaa investointien optimoinnin ja instrumenttien hallinnan yleisen laatutason varmistamisen. T-DOC on johtava instrumenttihallintajärjestelmä Getingeltä. Yli 900 T-DOC-asennusta yli 40 maassa ympäri maailmaa ovat antaneet meille tarvittavan kokemuksen, jotta voimme auttaa kohtaamienne haasteiden voittamisessa. Anna T-DOCin olla instrumenttien hallintasi tukipylväs, niin voit keskittyä tärkeimpään potilaaseen!

3 T-DOC 3 EHDOTUKSEMME TEILLE SÄÄSTÄKÄÄ RAHAA SAMALLA KUN PARANNATTE TOIMINTAANNE JA POTILAAN SAIRAALAKOKEMUSTA Saavuta steriilien tuotteiden täydellinen jäljitettävyys T-DOC takaa tuotteiden täydellisen jäljitettävyyden, sillä instrumentit ovat mukana rekisterissä koko käyttöikänsä, ja ne myös yhdistetään kaikkiin prosesseihin, toimenpiteisiin ja toimijoihin, joita ne kohtaavat. Kun tuotteet ovat täydellisesti jäljitettävissä, käytössä on aina dokumentoitu merkintä siitä, onko oikeita menetelmiä noudatettu. Lisäksi tiedätte aina, missä instrumentit ovat, kun niitä tarvitaan. Varmistakaa tuotantonne laatu T-DOC sisältää runsaasti toimintoja laadunvarmistuksen tueksi. Sähköisen laiteprosessien rekisteröinnin avulla voidaan dokumentoida se, että instrumentit saavat oikean käsittelyn. Varoitusviestit ja dynaamiset pakkausten tarkistuslistat varmistavat, että työmenetelmiä noudatetaan tarkkaan ja oikein. Koska käyttäjien on ilmoitettava käyttäjätunnuksensa T-DOCilla työskentelyä varten ja kaikkiin toimenpiteisiin yhdistetään aikaleima, näiden perusteella voidaan tunnistaa tilanteesta vastaava käyttäjä. Kun pyrit täydelliseen tiedonjakoon T-DOC tarjoaa sisäänrakennetun pikaviesti- ja sisäpuhelinpalvelun osastojen välisen tiedonvälityksen parantamiseen. T-DOCin automaattisten ilmoitusten ja pikaviestien ansiosta käyttäjät pystyvät reagoimaan odottamattomiin muutoksiin lähes välittömästi. Kun tärkeät tiedot lähetetään oikeaan aikaan, henkilökunta voi ryhtyä välittömästi tarvittaviin toimiin välinehuollon tuotannon ja välineistön läpimenoaikojen optimoimiseksi. Tehostakaa tuotantoa ja suunnitelkaa se tarpeen mukaan T-DOC automatisoi välinehuoltokeskuksen tuotantoprosessit ja mahdollistaa paremman tuottavuuden. Tuotantotilastojen ja suunniteltujen leikkausten pohjalta välinehuoltokeskus voi suunnitella tuotantoaan tarpeen ja todellisen käytön mukaan ja siten minimoida tarpeettoman prosessoinnin. Lisäksi leikkaussalit voivat tilata instrumentteja saatavuuden mukaan ja siten poistaa instrumenttien puuttumisesta aiheutuvan epävarmuuden ennen leikkauksen alkamista. Lisäksi todellinen kappalekohtainen kustannus mitoitetaan siten, että pystytään määrittämään tarkat kustannukset potilaan hoitokertaa kohden. Noudattakaa hyviä työtapoja ja rationalisoikaa prosesseja T-DOCin lukuisten raportointi- ja tilastoasetusten avulla hallinto voi toteuttaa toimenpiteitä hyviä työtapoja noudattaen - ei pelkkien oletusten pohjalta vaan todellisten tietojen perusteella. Parempi yleiskuva instrumenteistä ja optimoitu varasto T-DOC antaa välinehuoltokeskukselle ja leikkaussaleille tarkan kuvan instrumenttivarastosta ja mahdollistaa instrumenttien käyttötilastojen laatimisen. Tämän johdosta instrumenttivaraston optimointi on mahdollista merkittävästi edullisemmin. T-DOC parantaa tuottavuutta ja säästää rahaa. Määritetäänpä, miten paljon hyödytte sijoittaessanne T-DOC-järjestelmään.

4 4 T-DOC T-DOC-järjestelmä mahdollistaa instrumenttien suurten määrien käsittelyn ja varmistaa samalla kattavan jäljitettävyyden. Jatkuvasti muuttuvien huoltovaatimusten takia meidän on usein tehtävä välittömiä muutoksia T-DOC-järjestelmän kokoonpanoon. Tällöin T-DOC-tukitiimi reagoi nopeasti, jotta keskeytys olisi mahdollisimman lyhyt. Mielestämme tällainen joustavuus on korvaamatonta. Stewart McAllister, IT- tuki/it-hallinto Välinehuoltokeskus Glasgow, United Kingdom T-DOC on kiinteä osa välinehuollon työnkulkua. Henkilökuntamme käyttää järjestelmää luottavaisin mielin ja pitää sitä helppokäyttöisenä. T-DOC mahdollistaa instrumenttien täydellisen jäljitettävyyden, ja voimme sen ansiosta toimittaa leikkaussaleihin toimenpidevaunut leikkauskohtaisesti valmiiksi kerättyinä. Käytämme T-DOCia myös leikkaussalissa implanttien eränumeroiden linkittämiseen suoraan potilastietoihin. Lisäksi T-DOC mahdollistaa endoskooppien täyden jäljitettävyyden endoskooppien prosessointiyksiköstä. Kehitämme tällä hetkellä uusia prosesseja T-DOC-järjestelmän avulla tapahtuvaan leikkaussalien puhdistuksen rekisteröintiin lääkinnälliset laitteet mukaan lukien. Prosessi on erittäin kiinnostava ja parantaa sairaalan laadunvarmistusta merkittävästi. Sandra Rasborg Wied, välinehuoltopäällikkö, Gentoften sairaala, Tanska T-DOC-ratkaisumme toimii välinehuoltokeskuksessamme laadunvarmistuksen ohjausjärjestelmänä. Hyödyntämällä täysin T-DOC-järjestelmän mahdollisuudet olemme onnistuneet saamaan hallintaamme sairaalamme kaikkien viiden leikkausosaston (ja niiden 32 leikkaussalin) välineistön huoltoprosessin työnkulun ja kapasiteetin. Olemme parantaneet useita parametreja ja lisänneet sitä kautta entisestään luotettavuuttamme asiakkaisiin nähden. Olemme lisäksi onnistuneet pääsemään kokonaan eroon välinehuollon yövuoroista ja lisäämään näin välinehuoltajiemme työhyvinvointia säästöistä puhumattakaan. Olemme ottaneet käyttöön T-DOC-tilannekatsaukset, joiden avulla pystymme ymmärtämään ja löytämään prosessiemme pullonkaulat. Reaaliaikaisen prosessi-informaation ansiosta olemme pystyneet tehostamaan aikataulujamme ja logistiikkarutiinejamme. Bart van Oost, Unit Manager Supply Chain/Välinehuolto Erasmus Medical Center, Rotterdam, Alankomaat

5 T-DOC 5 HYÖDYNTÄKÄÄ RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET T-DOC PALJON ENEMMÄN KUIN JÄLJITETTÄVYYTTÄ Täydellinen jäljitettävyys T-DOCissa kaikki prosessit, koneet, potilaat, leikkaukset, lääkärit jne., joita instrumentti kohtaa - aina ostohetkestä käytöstä poistoon - rekisteröidään, joten jokaisen instrumentin historia voidaan dokumentoida. Voitte esimerkiksi etsiä epäilyttävät tuotteet kaikilta asianmukaisilta osastoilta nopeasti ja tarkkaan. Jäljitettävyyteen päästään viivakoodien ja/tai muiden seurantatekniikoiden avulla. Reaaliaikainen koneen prosessien dokumentointi T-DOC voidaan yhdistää suoraan useimpiin autoklaaveihin ja pesu-desinfektiokoneisiin, jolloin tiedot tallentuvat reaaliajassa. Kaikki tiedot tallentuvat elektronisesti, ja ne saa näkyviin graafisesti tai yksinkertaisena luettelona. Laitteiden suorituskykytiedot ovat heti käytettävissä. Tämä helpottaa huoltoa ja ylläpitoa. Helppoa ja nopeaa viestintää välittömästi T-DOCin avulla voidaan luoda ja toimittaa esimiesten ja henkilökunnan välisiä viestejä sijainnista/osaston yhteyksistä riippumatta. T-DOC-sijaintien, kuten pesu- ja pakkauspuolen tai välinehuoltokeskuksen ja leikkausosaston, välillä on mahdollista käyttää myös sisäpuhelinta välittömään tiedonvälitykseen. Tämä optimoi tiedonvaihdon välinehuoltokeskuksen sisällä ja muiden osastojen kanssa. Yksittäisten instrumenttien jäljitettävyys Olipa tarkoituksena instrumenttien seuraaminen yksitellen tai ainoastaan tärkeimpien instrumenttien seuranta, T-DOC tuo täyden valvonnan ja jäljitettävyyden yksittäisten instrumenttien käyttöön ja huoltoon. T-DOC on yhteensopiva useiden eri instrumentti merkintätekniikoiden kanssa soveltuen näin teidän vaatimuksiinne. Edistynyt varastonhallinta T-DOC sisältää entistä parempia varastonhallintatyökaluja tilaus- ja inventaarioprosessien rationalisoimiseen. Sillä voi muun muassa ylläpitää kattavaa yleiskuvaa kulloisestakin varastosta, sen arvosta, toimitetuista nimikkeistä, hankintatarpeista sekä hyödyntää automaattisia tilaustoimintoja. Lisäksi tämä mahdollistaa eränumeroiden rekisteröinnin ja hallinnan, mikä varmistaa täydellisen jäljitettävyyden implanttien ja potilaiden välillä. Kokonaisvaltainen yleiskuva instrumenttikorjauksista T-DOCin korjaus toiminnoilla saavutat täyden hallin nan kaikkiin instrumenttikorjauksiin, mahdollistaen jäljitettävyyden mitä instrumentteja on korjattu, kenen toimesta, missä ja milloin, kuin myös toimenpiteet, joita tehtiin, sekä korjaukseen liittyvät kustannukset. Aiheelliset tiedot voidaan vaihtaa korjaajan, välinehuoltokeskuksen ja muiden osastojen välillä ja siten virtaviivaistaa korjaustoimenpiteet. Priorisoitu instrumentti prosessointi T-DOC kiirehdintä toiminnot mahdollistavat priorisoidun prosessoinnin instrumenteille läpi koko tuotanto kierron. Tämä tarkoittaa, että kiirehdityt instrumentit voidaan automaattisesti prosessoida ennen instrumentteja, joilla ei ole kiire. Tuotannon aikana henkilökunta hälytetään kaikista poikkeamista, taaten näin oikea-aikaisen toimituksen. Lisäksi T-DOC tuo työkalut kiirehdinnän kustannusten määrittämiseen ja valvontaan, laskutustarkoituksessa.

6 6 T-DOC Joustava pääsy T-DOCiin verkossa Kaikki sairaalan osastot, ulkoiset yksiköt mukaan lukien, voivat etsiä, tarkastella ja jakaa tietoa T-DOCissa mistä tahansa pelkän verkkoselaimen avulla. Ostoskoria käyttämällä tilausten teko on helppoa, ja instrumenttien tietoja, kuten sijainti- ja tuotantotietoja, voidaan hakea ilman pääkäyttäjäoikeuksia. Leikkaussalitoiminnot T-DOCin varasto- ja leikkaussalitoiminnot ovat kattavat ja toimivat samanaikaisesti. Ne tarjoavat keinon toimintojen hallinnan rationalisointiin tuomalla toiminnon lääkärien, toimenpiteiden, potilaiden ja instrumenttien organisointiin ja yhteyden luomiseen. Tämä sisältää ominaisuuksia, joilla varmistetaan instrumenttien määrä eri tuotantoalueilla ja leikkaussalissa ennen ja jälkeen leikkauksen sekä tarvittaessa sen aikana. Lisäksi voidaan yksinkertaistaa instrumenttien tilausmenettelyjä, koska T-DOC varmistaa automaattisesti tilausta jätettäessä, onko pyydettyjä instrumentteja käytettävissä haluttuna toimitusaikana. Myös tarkka raportointi on mahdollista, kun tiedot aiemmista leikkauksista ovat käytettävissä T-DOCin kautta. Hallitse endoskooppien monitahoinen käsittely T-DOC tuo täyden hallinnan endoskooppien monitahoiseen käsittelyyn ja puhdistukseen, kun voitte rekisteröidä ja valvoa kaikkia kriittisiä aikavälejä pesu-desinfioinnin, kuivauksen ja potilaskäytön välillä. Esimerkiksi T-DOC hälyttää henkilökunnan automaattisesti jos aikaväli ylittyy. T-DOC endoskooppi toiminnallisuus voidaan sovittaa tukemaan täysin sairaalakohtaisia ohjeita, taaten näin korkeatasoisen potilasturvallisuuden. Hallinnon raportointi T-DOC yksinkertaistaa tuotteiden hallinnointia, sillä se yhdistää kaikki tiedot yhdeksi keskitetyksi paperittomaksi tietolähteeksi. Raportit on helppo laatia näiden tietojen pohjalta ja viedä yleisiin toimisto-ohjelmiin ja/tai muokata kulloistenkin erityistarpeiden mukaan. Voitte tehdä raportteja muun muassa seuraavanlaisista tiedoista: Läpimenoaika Käyttäjän tehokkuus Instrumenttien historia Varastonhallinta Laskutusperusteet (sisältäen korjaukset) Pääset nopeasti ja helposti käsiksi ulkoisiin asiakirjoihin T-DOCin kautta samalla, kun hallitset tietojen jakamista keskitetysti. T-DOC voidaan liittää Getingen saumaajiin, mikä mahdollistaa kriittisten prosessiparametrien täydellisen jäljitettävyyden ja dokumentoinnin sekä tietojen tulostamisen pusseihin. T-DOCin tuotannon yleiskatsausnäkymässä näkyvät tiedot yhdestä tai kaikista järjestelmään kuuluvista tuotantoyksiköistä. Tietoja ovat muun muassa koneen tila ja käyttäjäluettelo kultakin tuotantoalueelta.

7 T-DOC 7 Integroitavissa saumattomasti käytössä oleviin informaatiojärjestelmiin T-DOC on suunniteltu yhdistettäväksi helposti muihin informaatiojärjestelmiin, kuten leikkausaikataulujen suunnitteluun, materiaalien hallintaan ja/tai taloushallintojärjestelmiin, niin että tietoja saadaan jaettua eri osastojen ja toimintayksiköiden kesken. Näin sairaala pystyy luomaan - pohjimmiltaan - yhden saumattoman sairaalatietojärjestelmän, joka kattaa kaikki toiminnan alueet. Usean toimipisteen hallinta Nyt useilla sairaalan toimipisteillä voi ensimmäisen kerran olla yhteinen instrumenttitietokanta, vaikka niillä on kaikilla omat instrumenttinsa. Ainutlaatuisella usean toimipisteen hallintatoiminnollaan T-DOC auttaa luomaan optimaalisen pohjan sterilointikäsittelyjen hallinnoinnin keskittämiselle. Näin voidaan optimoida instrumenttien käyttö useissa sairaalan toimipisteissä. Tavoitteemme on muuttaa työrutiinit rajoittavasta tekijästä laadun, tehokkuuden eikä vähiten turvallisuuden voimavaraksi.

8 8 T-DOC HUOMATKAA T-DOCIN DYNAMIIKKA TERVETULOA TUTUSTUMAAN TEHOKKAAN TYÖNKULUN PERIAATTEISIIN Erän rekisteröinti ja sterilointiprosessin kirjaaminen Varasto Tarkistaminen, pakkaaminen ja laadunvalvonta Nimikkeet rekisteröidään ja linkitetään omiin sterilointiprosesseihinsa. Mahdollinen eroavaisuus skannatun ja vaaditun ohjelman välillä näytetään käyttäjälle. Kaikki prosessiparametrit dokumentoidaan ja tallennetaan. T-DOC tiedottaa käyttäjää jos instrumentit ja/tai laiteprosessi edellyttää indikaattorin liittämistä. Kun kuorma on hyväksytty na asianmukaisten implant vikkeiden kanssa) sijoitetaa Instrumentit lasketaan, tarkistetaan ja pakataan. Kullekin nimikkeelle tai setille annetaan yksilöllinen jäljitettävyysnumero, joka tulostetaan automaattisesti settiluetteloihin ja etiketteihin. Setin sisältö, kuvat ja videopätkät voidaan näyttää tietokoneen näytöllä, avustamaan monimutkaisten instrumenttien kokoamista. Myös järjestelmän ilmoitukset voidaan näyttää automaattisesti käyttäjien huomioimiseksi ennaltaehkäisevästä huollosta, uusista instrumenteista tai vanhenemisesta. Pakkausalue Hallinta ja työnjohto Informaatioon, liittyen instrumentteihin, käyttäjiin, prosesseihin ja paljon muuhun, voidaan päästä T-DOCin hallintatyöasemalla. Kaikki tuotantokierron aikana toteutuneet toiminnot dokumentoidaan ja aiheellista tietoa voidaan seurata raporteilla tai yksinkertaisilla kyselyillä näytöllä. Lisäksi aiheellisia instrumentteja voidaan kiirehtiä, instrumenttien oikean prioriteetin ja työnkulun varmistamiseksi läpi koko tuotantokierron. Palautusalue Erän rekisteröinti ja pesuprosessin kirjaaminen Käytett palautt Nimikkeet rekisteröidään ja linkitetään omiin pesuprosessihinsa. Mahdollinen eroavaisuus skannatun ja vaaditun ohjelman välillä näytetään käyttäjälle. Kaikki prosessiparametrit dokumentoidaan ja tallennetaan. Myös pesutestit voidaan rekisteröidä laadun parantamiseksi. Käytetyt nimikkeet palaute keskukseen ja skannataan henkilökuntaa instrumente käyttöikänsä loppuun, ja si purkamiseen, huoltoon ja p

9 T-DOC 9 n hallinta Tilaaminen T-DOCin kautta, instrumentit (pakattuitien ja kertakäyttötarn steriiliin varastoon. Ennen leikkausta instrumentit, implantit ja kertakäyttötarvikkeet tilataan T-DOCjärjestelmässä. Tilattujen nimikkeiden saatavuus ja sijainti voidaan määrittää, minkä jälkeen instrumenttisetit ja toimenpidevaunut valmistellaan leikkausta varten ja toimitetaan ajallaan. Lähetys osastolle Steriilialue Tilauksesta nimikkeet lähetetään kyseiselle osastolle. Skannaamalla osaston viivakoodi saadaan rekisteröityä, kenelle nimikkeet lähetetään. T-DOC varoittaa käyttäjiä jos tuotteet eivät ole asiaan-kuuluvassa tilassa. Seuranta leikkaussalissa yjen nimikkeiden aminen Leikkaussalialue Leikkauksen jälkeen suoritettavat toimenpiteet Instrumenttien laskenta on mahdollista ennen leikkausta, sen aikana ja sen jälkeen. Käytetyt instrumentit, implantit ja kertakäyttöiset tarvikkeet voidaan yhdistää potilaaseen tai kirjausnumeroon. Potilaan hoidon todelliset kustannukset kirjataan ja tallennetaan. T-DOC varoittaa käyttäjiä jos tuotteet eivät ole asiaankuuluvassa tilassa. taan välinehuolto-. T-DOC varoittaa ista, jotka ovat tulleet sältää kuvia avuksi uhdistukseen. Leikkauksen jälkeen kaikki instrumentit lasketaan ja käsitellään uudelleen välitöntä käyttöä varten tai palautetaan välinehuoltokeskukseen.

10 10 T-DOC SITOUTUMISEMME TEIHIN TÄYSI PALVELU JA TUKI Ensiluokkaiset palvelut Getinge tarjoaa kauttaaltaan kehittyneet palvelu- ja tukiratkaisut mikä mahdollistaa teitä optimoimaan T-DOC järjestelmänne käyttöönoton ja käytön. Voitte varmistua kohonneesta käytettävyysajasta ja häiriöttömästä tuotannosta kiintein ylläpitokustannuksin. Meidän tavoitteemme on tuoda parhaat mahdolliset olosuhteet, jotta voitte onnistua T-DOCin avulla. Tarjoamme käyttöönoton ja tuotannon kaikkiin vaiheisiin laajan valikoiman ensiluokkaista palvelua. T-DOCin ammattimaiset palvelut turvaavat onnistuneen käyttöönoton, samalla kun T-DOC palvelusopimus oikeuttaa teidät huomattaviin hyötyihin tuotannon alusta saakka. Voitte valita T-DOC tukenne neljästä tasostamme: T-DOC Platinum palvelusopimus Huippuluokan palveluratkaisu, joka tuo 24/7 T-DOC tuen, sisältäen lyhimmän vasteajan, vuosittaisen kahden päivän mittaisen käynnin asiakkaan luona ja T-DOC laitteistopalvelun. Joustavat koulutusvaihtoehdot Varmistamme koulutuksella, että käyttäjä saa täyden hyödyn T-DOC-järjestelmän monipuolisista toiminnoista. Tarjoamme koulutusta henkilökunnalle työuran kaikissa vaiheissa ja useissa eri muodoissa, luokkahuonekoulutuksesta aina asiakkaan tuotantoympäristössä tapahtuvaan ohjaukseen. Tarjoamme perus- ja edistyneen tason T-DOC-koulutusta, joka on muokattu yksilöllisiin tarpeisiinne. Jakakaa kokemuksia T-DOC-käyttäjäryhmissä Getinge kannustaa ja tukee paikallisten T-DOC käyttäjäryhmien perustamista, ryhmät ovat aktiivisia jo monissa maissa. Tällä foorumilla voitte hyötyä muiden T-DOCin käyttäjien kokemuksista ja esittää ehdotuksia T-DOCin kehittämiseksi tulevaisuudessa. T-DOC Gold palvelusopimus Korkealuokkainen palveluratkaisu, joka tuo laajamittaisen T-DOC tuen, sisältäen lyhyemmän vasteajan, vuosittaisen käynnin asiakkaan luona ja T-DOC laitteistopalvelun. Kiinteä osa T-DOC tuki konseptia on helppo yhteydenotto kokeneeseen, paikalliseen, tukitiimiin, joka on varmistettu T-DOC keskuspaikan tuella. T-DOC Silver palvelusopimus Kehittynyt palveluratkaisu, joka tuo korkeamman tason T-DOC tuen, sisältäen päivitykset ja vuosittaisen järjestelmän kuntotarkastuksen. T-DOC Bronze palvelusopimus Perustason palveluratkaisu, joka tuo hintatietoiseen tasoon perustuvan T-DOC tuen.

11 T-DOC 11 AJATTELE GLOBAALISTI, TOIMI PAIKALLISESTI SAIRAALAT EIVÄT OLE SAMANLAISIA T-DOC tarjoaa teille monia mahdollisuuksia Getinge IT Solutions on johtava globaali instrumenttien jäljitys- ja hallintaratkaisujen valmistaja. Olemme erikoistuneet kehittämään ja tukemaan IT ratkaisuja terveydenhuollon sektorille. Olemme kokeneet huomattavan kasvun yli 900:llä T-DOC asennuksella, yli 40:ssä maassa, ympäri maailman. Vuosien aikana olemme rakentaneet huomattavan asiantuntemuksen kentällämme. Tämä on heijastunut tuotevalikoiman kehitykseen, joka kohtaa asiakkaiden vaatimukset. T-DOC tuotevalikoiman modulaarinen rakenne mahdollistaa laajasti skaalautuvat ratkaisut - soveltuvat hyvin eri kokoisiin terveydenhuollon toimitiloihin. Voimme näinollen varmistaa teille yhdenmukaisen infrastruktuurin jos haluatte päivittää T-DOC järjestelmäänne lisätoiminnoilla kohdataksenne tulevaisuuden vaatimukset. T-DOCia edustaa omistautunut, maailmanlaajuinen verkosto Getingen yhtiöitä ja laillistettuja kumppaneita. Paikalliseen T-DOC edustajaan saat yhteyden osoitteella Tarjoamme teille T-DOC ratkaisun, joka soveltuu teidän yksilöllisiin tarpeisiin, maailmanluokan kokemuksiin perustuen. Oletko valmis ottamaan komennon?

12 Getinge Infection Control on maailman johtava yritys, joka tarjoaa ratkaisuja infektionehkäisyyn terveydenhuoltosektorilla. Pyrimme varmistamaan parhaan laadun ja turvallisuuden mahdollisimman pienin kustannuksin. Tarjoamme kokonaisratkaisuja saumattomaan työnkulkuun vähentäen kontaminaatioriskiä samalla, kun terveydenhuollon tehokkuus paranee FI Göteborgstryckeriet We reserve the right to make technical and construction changes. Getinge IT Solutions ApS Amaliegade 4 DK-1256 Copenhagen K DENMARK Phone: Getinge Finland Oy Niittykatu 8 FI Espoo FINLAND Puh Sähköposti: Huolto: Sähköposti: getinge.com/t-doc GETINGE GROUP on maailman johtava laitteistojen ja järjestelmien toimittaja, joka auttaa osaltaan laadun ja kustannustehokkuuden parantamisessa terveydenhuollossa ja biologisissa tieteissä. Toimintaamme kuuluu kolme eri tuotemerkkiä: ArjoHuntleigh, GETINGE ja MAQUET. ArjoHuntleigh keskittyy potilaiden liikkuvuuteen ja haavan hoitoratkaisuihin. GETINGE toimittaa ratkaisuja tulehdusten hoitoon terveydenhuollossa ja epäpuhtauksien ehkäisyyn biologisissa tieteissä. MAQUET on erikoistunut leikkaustilojen, toimenpidekardiologian ja tehohoitoyksikköjen ratkaisuihin, terapioihin ja tuotteisiin.

Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille. SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus

Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille. SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus Sisällys Johdanto 3 SAP Business One -ratkaisu: Keskeiset tekijät 4 Liiiketoimintaedut 5 Toimintojen

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN VÄLINEHUOLTOON

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN VÄLINEHUOLTOON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN VÄLINEHUOLTOON Kari Stenman Juhani Talvela Lea Värtö Kotka 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 62. Copyright: Kymenlaakson

Lisätiedot

4 Nautorin materiaalinhallintaratkaisulla. 25 000 työtuntia vuodessa

4 Nautorin materiaalinhallintaratkaisulla. 25 000 työtuntia vuodessa FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT Finn-ID -uutiset nyt myös selailtavana verkkoversiona! 4 Nautorin materiaalinhallintaratkaisulla säästyy jopa

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Epicorin toiminnanohjaus. Liiketoimintaa ilman rajoja

Epicorin toiminnanohjaus. Liiketoimintaa ilman rajoja Epicorin toiminnanohjaus Liiketoimintaa ilman rajoja Uudenlaista liiketoimintaa ilman rajoja Liiketoimintaa ilman rajoja on lupaus, jonka Epicorin seuraavan sukupolven yrityssovellukset antavat. Ne poistavat

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa Sisällys Johdanto... 2 Kahdeksan CRM-perusasiaa...2 CRM-perusasia 1: Nopea hyöty ratkaisusta... 3 Ryder nopeuttaa

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, 02360 Espoo Vaihde

Lisätiedot

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Saab-konsernin turvallisuuspäällikkö Benny Krönfeldt: Tietoturvakeskus antaa Saabille lyhyemmät vasteajat ja paremman tietoturvan SYMANTEC MOBILE

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

Hyödynnä sosiaalisen median

Hyödynnä sosiaalisen median ISMAgazine NRO 2 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Palkanlaskennan modernit mahdollisuudet: pilvipalvelu ja ulkoistaminen Ulkoistamispalveluiden ja ohjelmiston yhdistelmä Vinkkejä ostolaskujen käsittelyyn ja

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan TOIMINNANOHJAUS Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan 2 Haluan järjestelmän, joka auttaa yritystäni toimimaan kuten minä haluan. Se onnistuu Microsoft Dynamics NAVilla Integroitu

Lisätiedot

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika K-PAMK

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Solutions Material Handling. Aika ja tila 2

Solutions Material Handling. Aika ja tila 2 Solutions Material Handling Aika ja tila 2 Tutustu jo tänään modernien, dynaamisten varastointijärjestelmien tulevaisuuteen: Kardex Remstarin ratkaisut optimoivat yrityksen intralogistiikan. Kardex Remstarin

Lisätiedot

viewpoint Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Kuluttajaelektroniikkateollisuus Stora Enso viewpoint 1/2014

viewpoint Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Kuluttajaelektroniikkateollisuus Stora Enso viewpoint 1/2014 Stora Enso 1/2014 Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Elektroniikkatuotteiden kuluttajat ovat tottuneet odottamaan aina uutta. Kysyntä muuttuu nopeasti, ja uudet tuotejulkaisut ja

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite N:o 3/Maaliskuu 2009 Tämä julkaisu on Mediaplanetin tuottama teemalehti. erp N:o 3. Maaliskuu 2009 Integroitavuus Toiminnanohjausjärjestelmien

Lisätiedot

Nova7 - moderni uutuus

Nova7 - moderni uutuus NRO 1/07 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Nova7 - moderni uutuus Visma Proceedo Toimialauutisia PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus Nova7... 4 Omalta osaltani yhdyn väitteeseen, ettei

Lisätiedot

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt.

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. TULOSTUSYMPÄRISTÖN HALLINTAPALVELUT you can Canonin tarjoamat palvelut varmistavat tulostusympäristösi hallinnan ja mahdollistavat

Lisätiedot

XVIII VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT

XVIII VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT 28.VUOSIKERTA NUMERO 6/2010 XVIII VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT Puhdas kosketus Vain parasta sairaalahygieniaan Kysy lisää: Berner Oy Terveys ja Tutkimus, Sairaalahygienia Sahaajankatu

Lisätiedot

Toshiba mallisto Monitoimilaitteet

Toshiba mallisto Monitoimilaitteet Toshiba mallisto Monitoimilaitteet n Monitoimilaitteella virheetöntä tulostusta, kopiointia, skannausta ja faksausta n Oikea tuote laajasta monitoimilaitemallistosta n Monipuoliset laitehallintaratkaisut

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU!

DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU! DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU! TERVETULOA! Perustaessani Compilatorin 20-vuotta sitten asetin alusta asti tavoitteekseni

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot