T-DOC - INSTRUMENTTIHALLINTA OTTAKAA TOIMINTONNE KOMENTOONNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T-DOC - INSTRUMENTTIHALLINTA OTTAKAA TOIMINTONNE KOMENTOONNE"

Transkriptio

1 T-DOC - INSTRUMENTTIHALLINTA OTTAKAA TOIMINTONNE KOMENTOONNE

2 2 T-DOC OTTAKAA KOMENTO VIEKÄÄ TOIMINTANNE UUDELLE TASOLLE Useilla sairaaloilla ei ole yleiskuvaa instrumenteistaan, mikä ei ainoastaan aiheuta liiallista taloudellista investointia instrumentteihin vaan aiheuttaa myös, mikä vielä tärkeämpää, riskin, että suunniteltuja leikkauksia joudutaan siirtämään myöhästyneiden tai jopa kateissa olevien instrumenttien vuoksi. T-DOCin avulla kehotamme teitä ottamaan instrumentit komentoonne! T-DOC on kehitetty instrumenttien ja endoskooppien kokonaisvaltaiseen hallintaan. Antamalla reaaliaikaisen yleiskuvan instrumenteista ja niihin liittyvistä tarvikkeista T-DOC mahdollistaa investointien optimoinnin ja instrumenttien hallinnan yleisen laatutason varmistamisen. T-DOC on johtava instrumenttihallintajärjestelmä Getingeltä. Yli 900 T-DOC-asennusta yli 40 maassa ympäri maailmaa ovat antaneet meille tarvittavan kokemuksen, jotta voimme auttaa kohtaamienne haasteiden voittamisessa. Anna T-DOCin olla instrumenttien hallintasi tukipylväs, niin voit keskittyä tärkeimpään potilaaseen!

3 T-DOC 3 EHDOTUKSEMME TEILLE SÄÄSTÄKÄÄ RAHAA SAMALLA KUN PARANNATTE TOIMINTAANNE JA POTILAAN SAIRAALAKOKEMUSTA Saavuta steriilien tuotteiden täydellinen jäljitettävyys T-DOC takaa tuotteiden täydellisen jäljitettävyyden, sillä instrumentit ovat mukana rekisterissä koko käyttöikänsä, ja ne myös yhdistetään kaikkiin prosesseihin, toimenpiteisiin ja toimijoihin, joita ne kohtaavat. Kun tuotteet ovat täydellisesti jäljitettävissä, käytössä on aina dokumentoitu merkintä siitä, onko oikeita menetelmiä noudatettu. Lisäksi tiedätte aina, missä instrumentit ovat, kun niitä tarvitaan. Varmistakaa tuotantonne laatu T-DOC sisältää runsaasti toimintoja laadunvarmistuksen tueksi. Sähköisen laiteprosessien rekisteröinnin avulla voidaan dokumentoida se, että instrumentit saavat oikean käsittelyn. Varoitusviestit ja dynaamiset pakkausten tarkistuslistat varmistavat, että työmenetelmiä noudatetaan tarkkaan ja oikein. Koska käyttäjien on ilmoitettava käyttäjätunnuksensa T-DOCilla työskentelyä varten ja kaikkiin toimenpiteisiin yhdistetään aikaleima, näiden perusteella voidaan tunnistaa tilanteesta vastaava käyttäjä. Kun pyrit täydelliseen tiedonjakoon T-DOC tarjoaa sisäänrakennetun pikaviesti- ja sisäpuhelinpalvelun osastojen välisen tiedonvälityksen parantamiseen. T-DOCin automaattisten ilmoitusten ja pikaviestien ansiosta käyttäjät pystyvät reagoimaan odottamattomiin muutoksiin lähes välittömästi. Kun tärkeät tiedot lähetetään oikeaan aikaan, henkilökunta voi ryhtyä välittömästi tarvittaviin toimiin välinehuollon tuotannon ja välineistön läpimenoaikojen optimoimiseksi. Tehostakaa tuotantoa ja suunnitelkaa se tarpeen mukaan T-DOC automatisoi välinehuoltokeskuksen tuotantoprosessit ja mahdollistaa paremman tuottavuuden. Tuotantotilastojen ja suunniteltujen leikkausten pohjalta välinehuoltokeskus voi suunnitella tuotantoaan tarpeen ja todellisen käytön mukaan ja siten minimoida tarpeettoman prosessoinnin. Lisäksi leikkaussalit voivat tilata instrumentteja saatavuuden mukaan ja siten poistaa instrumenttien puuttumisesta aiheutuvan epävarmuuden ennen leikkauksen alkamista. Lisäksi todellinen kappalekohtainen kustannus mitoitetaan siten, että pystytään määrittämään tarkat kustannukset potilaan hoitokertaa kohden. Noudattakaa hyviä työtapoja ja rationalisoikaa prosesseja T-DOCin lukuisten raportointi- ja tilastoasetusten avulla hallinto voi toteuttaa toimenpiteitä hyviä työtapoja noudattaen - ei pelkkien oletusten pohjalta vaan todellisten tietojen perusteella. Parempi yleiskuva instrumenteistä ja optimoitu varasto T-DOC antaa välinehuoltokeskukselle ja leikkaussaleille tarkan kuvan instrumenttivarastosta ja mahdollistaa instrumenttien käyttötilastojen laatimisen. Tämän johdosta instrumenttivaraston optimointi on mahdollista merkittävästi edullisemmin. T-DOC parantaa tuottavuutta ja säästää rahaa. Määritetäänpä, miten paljon hyödytte sijoittaessanne T-DOC-järjestelmään.

4 4 T-DOC T-DOC-järjestelmä mahdollistaa instrumenttien suurten määrien käsittelyn ja varmistaa samalla kattavan jäljitettävyyden. Jatkuvasti muuttuvien huoltovaatimusten takia meidän on usein tehtävä välittömiä muutoksia T-DOC-järjestelmän kokoonpanoon. Tällöin T-DOC-tukitiimi reagoi nopeasti, jotta keskeytys olisi mahdollisimman lyhyt. Mielestämme tällainen joustavuus on korvaamatonta. Stewart McAllister, IT- tuki/it-hallinto Välinehuoltokeskus Glasgow, United Kingdom T-DOC on kiinteä osa välinehuollon työnkulkua. Henkilökuntamme käyttää järjestelmää luottavaisin mielin ja pitää sitä helppokäyttöisenä. T-DOC mahdollistaa instrumenttien täydellisen jäljitettävyyden, ja voimme sen ansiosta toimittaa leikkaussaleihin toimenpidevaunut leikkauskohtaisesti valmiiksi kerättyinä. Käytämme T-DOCia myös leikkaussalissa implanttien eränumeroiden linkittämiseen suoraan potilastietoihin. Lisäksi T-DOC mahdollistaa endoskooppien täyden jäljitettävyyden endoskooppien prosessointiyksiköstä. Kehitämme tällä hetkellä uusia prosesseja T-DOC-järjestelmän avulla tapahtuvaan leikkaussalien puhdistuksen rekisteröintiin lääkinnälliset laitteet mukaan lukien. Prosessi on erittäin kiinnostava ja parantaa sairaalan laadunvarmistusta merkittävästi. Sandra Rasborg Wied, välinehuoltopäällikkö, Gentoften sairaala, Tanska T-DOC-ratkaisumme toimii välinehuoltokeskuksessamme laadunvarmistuksen ohjausjärjestelmänä. Hyödyntämällä täysin T-DOC-järjestelmän mahdollisuudet olemme onnistuneet saamaan hallintaamme sairaalamme kaikkien viiden leikkausosaston (ja niiden 32 leikkaussalin) välineistön huoltoprosessin työnkulun ja kapasiteetin. Olemme parantaneet useita parametreja ja lisänneet sitä kautta entisestään luotettavuuttamme asiakkaisiin nähden. Olemme lisäksi onnistuneet pääsemään kokonaan eroon välinehuollon yövuoroista ja lisäämään näin välinehuoltajiemme työhyvinvointia säästöistä puhumattakaan. Olemme ottaneet käyttöön T-DOC-tilannekatsaukset, joiden avulla pystymme ymmärtämään ja löytämään prosessiemme pullonkaulat. Reaaliaikaisen prosessi-informaation ansiosta olemme pystyneet tehostamaan aikataulujamme ja logistiikkarutiinejamme. Bart van Oost, Unit Manager Supply Chain/Välinehuolto Erasmus Medical Center, Rotterdam, Alankomaat

5 T-DOC 5 HYÖDYNTÄKÄÄ RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET T-DOC PALJON ENEMMÄN KUIN JÄLJITETTÄVYYTTÄ Täydellinen jäljitettävyys T-DOCissa kaikki prosessit, koneet, potilaat, leikkaukset, lääkärit jne., joita instrumentti kohtaa - aina ostohetkestä käytöstä poistoon - rekisteröidään, joten jokaisen instrumentin historia voidaan dokumentoida. Voitte esimerkiksi etsiä epäilyttävät tuotteet kaikilta asianmukaisilta osastoilta nopeasti ja tarkkaan. Jäljitettävyyteen päästään viivakoodien ja/tai muiden seurantatekniikoiden avulla. Reaaliaikainen koneen prosessien dokumentointi T-DOC voidaan yhdistää suoraan useimpiin autoklaaveihin ja pesu-desinfektiokoneisiin, jolloin tiedot tallentuvat reaaliajassa. Kaikki tiedot tallentuvat elektronisesti, ja ne saa näkyviin graafisesti tai yksinkertaisena luettelona. Laitteiden suorituskykytiedot ovat heti käytettävissä. Tämä helpottaa huoltoa ja ylläpitoa. Helppoa ja nopeaa viestintää välittömästi T-DOCin avulla voidaan luoda ja toimittaa esimiesten ja henkilökunnan välisiä viestejä sijainnista/osaston yhteyksistä riippumatta. T-DOC-sijaintien, kuten pesu- ja pakkauspuolen tai välinehuoltokeskuksen ja leikkausosaston, välillä on mahdollista käyttää myös sisäpuhelinta välittömään tiedonvälitykseen. Tämä optimoi tiedonvaihdon välinehuoltokeskuksen sisällä ja muiden osastojen kanssa. Yksittäisten instrumenttien jäljitettävyys Olipa tarkoituksena instrumenttien seuraaminen yksitellen tai ainoastaan tärkeimpien instrumenttien seuranta, T-DOC tuo täyden valvonnan ja jäljitettävyyden yksittäisten instrumenttien käyttöön ja huoltoon. T-DOC on yhteensopiva useiden eri instrumentti merkintätekniikoiden kanssa soveltuen näin teidän vaatimuksiinne. Edistynyt varastonhallinta T-DOC sisältää entistä parempia varastonhallintatyökaluja tilaus- ja inventaarioprosessien rationalisoimiseen. Sillä voi muun muassa ylläpitää kattavaa yleiskuvaa kulloisestakin varastosta, sen arvosta, toimitetuista nimikkeistä, hankintatarpeista sekä hyödyntää automaattisia tilaustoimintoja. Lisäksi tämä mahdollistaa eränumeroiden rekisteröinnin ja hallinnan, mikä varmistaa täydellisen jäljitettävyyden implanttien ja potilaiden välillä. Kokonaisvaltainen yleiskuva instrumenttikorjauksista T-DOCin korjaus toiminnoilla saavutat täyden hallin nan kaikkiin instrumenttikorjauksiin, mahdollistaen jäljitettävyyden mitä instrumentteja on korjattu, kenen toimesta, missä ja milloin, kuin myös toimenpiteet, joita tehtiin, sekä korjaukseen liittyvät kustannukset. Aiheelliset tiedot voidaan vaihtaa korjaajan, välinehuoltokeskuksen ja muiden osastojen välillä ja siten virtaviivaistaa korjaustoimenpiteet. Priorisoitu instrumentti prosessointi T-DOC kiirehdintä toiminnot mahdollistavat priorisoidun prosessoinnin instrumenteille läpi koko tuotanto kierron. Tämä tarkoittaa, että kiirehdityt instrumentit voidaan automaattisesti prosessoida ennen instrumentteja, joilla ei ole kiire. Tuotannon aikana henkilökunta hälytetään kaikista poikkeamista, taaten näin oikea-aikaisen toimituksen. Lisäksi T-DOC tuo työkalut kiirehdinnän kustannusten määrittämiseen ja valvontaan, laskutustarkoituksessa.

6 6 T-DOC Joustava pääsy T-DOCiin verkossa Kaikki sairaalan osastot, ulkoiset yksiköt mukaan lukien, voivat etsiä, tarkastella ja jakaa tietoa T-DOCissa mistä tahansa pelkän verkkoselaimen avulla. Ostoskoria käyttämällä tilausten teko on helppoa, ja instrumenttien tietoja, kuten sijainti- ja tuotantotietoja, voidaan hakea ilman pääkäyttäjäoikeuksia. Leikkaussalitoiminnot T-DOCin varasto- ja leikkaussalitoiminnot ovat kattavat ja toimivat samanaikaisesti. Ne tarjoavat keinon toimintojen hallinnan rationalisointiin tuomalla toiminnon lääkärien, toimenpiteiden, potilaiden ja instrumenttien organisointiin ja yhteyden luomiseen. Tämä sisältää ominaisuuksia, joilla varmistetaan instrumenttien määrä eri tuotantoalueilla ja leikkaussalissa ennen ja jälkeen leikkauksen sekä tarvittaessa sen aikana. Lisäksi voidaan yksinkertaistaa instrumenttien tilausmenettelyjä, koska T-DOC varmistaa automaattisesti tilausta jätettäessä, onko pyydettyjä instrumentteja käytettävissä haluttuna toimitusaikana. Myös tarkka raportointi on mahdollista, kun tiedot aiemmista leikkauksista ovat käytettävissä T-DOCin kautta. Hallitse endoskooppien monitahoinen käsittely T-DOC tuo täyden hallinnan endoskooppien monitahoiseen käsittelyyn ja puhdistukseen, kun voitte rekisteröidä ja valvoa kaikkia kriittisiä aikavälejä pesu-desinfioinnin, kuivauksen ja potilaskäytön välillä. Esimerkiksi T-DOC hälyttää henkilökunnan automaattisesti jos aikaväli ylittyy. T-DOC endoskooppi toiminnallisuus voidaan sovittaa tukemaan täysin sairaalakohtaisia ohjeita, taaten näin korkeatasoisen potilasturvallisuuden. Hallinnon raportointi T-DOC yksinkertaistaa tuotteiden hallinnointia, sillä se yhdistää kaikki tiedot yhdeksi keskitetyksi paperittomaksi tietolähteeksi. Raportit on helppo laatia näiden tietojen pohjalta ja viedä yleisiin toimisto-ohjelmiin ja/tai muokata kulloistenkin erityistarpeiden mukaan. Voitte tehdä raportteja muun muassa seuraavanlaisista tiedoista: Läpimenoaika Käyttäjän tehokkuus Instrumenttien historia Varastonhallinta Laskutusperusteet (sisältäen korjaukset) Pääset nopeasti ja helposti käsiksi ulkoisiin asiakirjoihin T-DOCin kautta samalla, kun hallitset tietojen jakamista keskitetysti. T-DOC voidaan liittää Getingen saumaajiin, mikä mahdollistaa kriittisten prosessiparametrien täydellisen jäljitettävyyden ja dokumentoinnin sekä tietojen tulostamisen pusseihin. T-DOCin tuotannon yleiskatsausnäkymässä näkyvät tiedot yhdestä tai kaikista järjestelmään kuuluvista tuotantoyksiköistä. Tietoja ovat muun muassa koneen tila ja käyttäjäluettelo kultakin tuotantoalueelta.

7 T-DOC 7 Integroitavissa saumattomasti käytössä oleviin informaatiojärjestelmiin T-DOC on suunniteltu yhdistettäväksi helposti muihin informaatiojärjestelmiin, kuten leikkausaikataulujen suunnitteluun, materiaalien hallintaan ja/tai taloushallintojärjestelmiin, niin että tietoja saadaan jaettua eri osastojen ja toimintayksiköiden kesken. Näin sairaala pystyy luomaan - pohjimmiltaan - yhden saumattoman sairaalatietojärjestelmän, joka kattaa kaikki toiminnan alueet. Usean toimipisteen hallinta Nyt useilla sairaalan toimipisteillä voi ensimmäisen kerran olla yhteinen instrumenttitietokanta, vaikka niillä on kaikilla omat instrumenttinsa. Ainutlaatuisella usean toimipisteen hallintatoiminnollaan T-DOC auttaa luomaan optimaalisen pohjan sterilointikäsittelyjen hallinnoinnin keskittämiselle. Näin voidaan optimoida instrumenttien käyttö useissa sairaalan toimipisteissä. Tavoitteemme on muuttaa työrutiinit rajoittavasta tekijästä laadun, tehokkuuden eikä vähiten turvallisuuden voimavaraksi.

8 8 T-DOC HUOMATKAA T-DOCIN DYNAMIIKKA TERVETULOA TUTUSTUMAAN TEHOKKAAN TYÖNKULUN PERIAATTEISIIN Erän rekisteröinti ja sterilointiprosessin kirjaaminen Varasto Tarkistaminen, pakkaaminen ja laadunvalvonta Nimikkeet rekisteröidään ja linkitetään omiin sterilointiprosesseihinsa. Mahdollinen eroavaisuus skannatun ja vaaditun ohjelman välillä näytetään käyttäjälle. Kaikki prosessiparametrit dokumentoidaan ja tallennetaan. T-DOC tiedottaa käyttäjää jos instrumentit ja/tai laiteprosessi edellyttää indikaattorin liittämistä. Kun kuorma on hyväksytty na asianmukaisten implant vikkeiden kanssa) sijoitetaa Instrumentit lasketaan, tarkistetaan ja pakataan. Kullekin nimikkeelle tai setille annetaan yksilöllinen jäljitettävyysnumero, joka tulostetaan automaattisesti settiluetteloihin ja etiketteihin. Setin sisältö, kuvat ja videopätkät voidaan näyttää tietokoneen näytöllä, avustamaan monimutkaisten instrumenttien kokoamista. Myös järjestelmän ilmoitukset voidaan näyttää automaattisesti käyttäjien huomioimiseksi ennaltaehkäisevästä huollosta, uusista instrumenteista tai vanhenemisesta. Pakkausalue Hallinta ja työnjohto Informaatioon, liittyen instrumentteihin, käyttäjiin, prosesseihin ja paljon muuhun, voidaan päästä T-DOCin hallintatyöasemalla. Kaikki tuotantokierron aikana toteutuneet toiminnot dokumentoidaan ja aiheellista tietoa voidaan seurata raporteilla tai yksinkertaisilla kyselyillä näytöllä. Lisäksi aiheellisia instrumentteja voidaan kiirehtiä, instrumenttien oikean prioriteetin ja työnkulun varmistamiseksi läpi koko tuotantokierron. Palautusalue Erän rekisteröinti ja pesuprosessin kirjaaminen Käytett palautt Nimikkeet rekisteröidään ja linkitetään omiin pesuprosessihinsa. Mahdollinen eroavaisuus skannatun ja vaaditun ohjelman välillä näytetään käyttäjälle. Kaikki prosessiparametrit dokumentoidaan ja tallennetaan. Myös pesutestit voidaan rekisteröidä laadun parantamiseksi. Käytetyt nimikkeet palaute keskukseen ja skannataan henkilökuntaa instrumente käyttöikänsä loppuun, ja si purkamiseen, huoltoon ja p

9 T-DOC 9 n hallinta Tilaaminen T-DOCin kautta, instrumentit (pakattuitien ja kertakäyttötarn steriiliin varastoon. Ennen leikkausta instrumentit, implantit ja kertakäyttötarvikkeet tilataan T-DOCjärjestelmässä. Tilattujen nimikkeiden saatavuus ja sijainti voidaan määrittää, minkä jälkeen instrumenttisetit ja toimenpidevaunut valmistellaan leikkausta varten ja toimitetaan ajallaan. Lähetys osastolle Steriilialue Tilauksesta nimikkeet lähetetään kyseiselle osastolle. Skannaamalla osaston viivakoodi saadaan rekisteröityä, kenelle nimikkeet lähetetään. T-DOC varoittaa käyttäjiä jos tuotteet eivät ole asiaan-kuuluvassa tilassa. Seuranta leikkaussalissa yjen nimikkeiden aminen Leikkaussalialue Leikkauksen jälkeen suoritettavat toimenpiteet Instrumenttien laskenta on mahdollista ennen leikkausta, sen aikana ja sen jälkeen. Käytetyt instrumentit, implantit ja kertakäyttöiset tarvikkeet voidaan yhdistää potilaaseen tai kirjausnumeroon. Potilaan hoidon todelliset kustannukset kirjataan ja tallennetaan. T-DOC varoittaa käyttäjiä jos tuotteet eivät ole asiaankuuluvassa tilassa. taan välinehuolto-. T-DOC varoittaa ista, jotka ovat tulleet sältää kuvia avuksi uhdistukseen. Leikkauksen jälkeen kaikki instrumentit lasketaan ja käsitellään uudelleen välitöntä käyttöä varten tai palautetaan välinehuoltokeskukseen.

10 10 T-DOC SITOUTUMISEMME TEIHIN TÄYSI PALVELU JA TUKI Ensiluokkaiset palvelut Getinge tarjoaa kauttaaltaan kehittyneet palvelu- ja tukiratkaisut mikä mahdollistaa teitä optimoimaan T-DOC järjestelmänne käyttöönoton ja käytön. Voitte varmistua kohonneesta käytettävyysajasta ja häiriöttömästä tuotannosta kiintein ylläpitokustannuksin. Meidän tavoitteemme on tuoda parhaat mahdolliset olosuhteet, jotta voitte onnistua T-DOCin avulla. Tarjoamme käyttöönoton ja tuotannon kaikkiin vaiheisiin laajan valikoiman ensiluokkaista palvelua. T-DOCin ammattimaiset palvelut turvaavat onnistuneen käyttöönoton, samalla kun T-DOC palvelusopimus oikeuttaa teidät huomattaviin hyötyihin tuotannon alusta saakka. Voitte valita T-DOC tukenne neljästä tasostamme: T-DOC Platinum palvelusopimus Huippuluokan palveluratkaisu, joka tuo 24/7 T-DOC tuen, sisältäen lyhimmän vasteajan, vuosittaisen kahden päivän mittaisen käynnin asiakkaan luona ja T-DOC laitteistopalvelun. Joustavat koulutusvaihtoehdot Varmistamme koulutuksella, että käyttäjä saa täyden hyödyn T-DOC-järjestelmän monipuolisista toiminnoista. Tarjoamme koulutusta henkilökunnalle työuran kaikissa vaiheissa ja useissa eri muodoissa, luokkahuonekoulutuksesta aina asiakkaan tuotantoympäristössä tapahtuvaan ohjaukseen. Tarjoamme perus- ja edistyneen tason T-DOC-koulutusta, joka on muokattu yksilöllisiin tarpeisiinne. Jakakaa kokemuksia T-DOC-käyttäjäryhmissä Getinge kannustaa ja tukee paikallisten T-DOC käyttäjäryhmien perustamista, ryhmät ovat aktiivisia jo monissa maissa. Tällä foorumilla voitte hyötyä muiden T-DOCin käyttäjien kokemuksista ja esittää ehdotuksia T-DOCin kehittämiseksi tulevaisuudessa. T-DOC Gold palvelusopimus Korkealuokkainen palveluratkaisu, joka tuo laajamittaisen T-DOC tuen, sisältäen lyhyemmän vasteajan, vuosittaisen käynnin asiakkaan luona ja T-DOC laitteistopalvelun. Kiinteä osa T-DOC tuki konseptia on helppo yhteydenotto kokeneeseen, paikalliseen, tukitiimiin, joka on varmistettu T-DOC keskuspaikan tuella. T-DOC Silver palvelusopimus Kehittynyt palveluratkaisu, joka tuo korkeamman tason T-DOC tuen, sisältäen päivitykset ja vuosittaisen järjestelmän kuntotarkastuksen. T-DOC Bronze palvelusopimus Perustason palveluratkaisu, joka tuo hintatietoiseen tasoon perustuvan T-DOC tuen.

11 T-DOC 11 AJATTELE GLOBAALISTI, TOIMI PAIKALLISESTI SAIRAALAT EIVÄT OLE SAMANLAISIA T-DOC tarjoaa teille monia mahdollisuuksia Getinge IT Solutions on johtava globaali instrumenttien jäljitys- ja hallintaratkaisujen valmistaja. Olemme erikoistuneet kehittämään ja tukemaan IT ratkaisuja terveydenhuollon sektorille. Olemme kokeneet huomattavan kasvun yli 900:llä T-DOC asennuksella, yli 40:ssä maassa, ympäri maailman. Vuosien aikana olemme rakentaneet huomattavan asiantuntemuksen kentällämme. Tämä on heijastunut tuotevalikoiman kehitykseen, joka kohtaa asiakkaiden vaatimukset. T-DOC tuotevalikoiman modulaarinen rakenne mahdollistaa laajasti skaalautuvat ratkaisut - soveltuvat hyvin eri kokoisiin terveydenhuollon toimitiloihin. Voimme näinollen varmistaa teille yhdenmukaisen infrastruktuurin jos haluatte päivittää T-DOC järjestelmäänne lisätoiminnoilla kohdataksenne tulevaisuuden vaatimukset. T-DOCia edustaa omistautunut, maailmanlaajuinen verkosto Getingen yhtiöitä ja laillistettuja kumppaneita. Paikalliseen T-DOC edustajaan saat yhteyden osoitteella Tarjoamme teille T-DOC ratkaisun, joka soveltuu teidän yksilöllisiin tarpeisiin, maailmanluokan kokemuksiin perustuen. Oletko valmis ottamaan komennon?

12 Getinge Infection Control on maailman johtava yritys, joka tarjoaa ratkaisuja infektionehkäisyyn terveydenhuoltosektorilla. Pyrimme varmistamaan parhaan laadun ja turvallisuuden mahdollisimman pienin kustannuksin. Tarjoamme kokonaisratkaisuja saumattomaan työnkulkuun vähentäen kontaminaatioriskiä samalla, kun terveydenhuollon tehokkuus paranee FI Göteborgstryckeriet We reserve the right to make technical and construction changes. Getinge IT Solutions ApS Amaliegade 4 DK-1256 Copenhagen K DENMARK Phone: Getinge Finland Oy Niittykatu 8 FI Espoo FINLAND Puh Sähköposti: Huolto: Sähköposti: getinge.com/t-doc GETINGE GROUP on maailman johtava laitteistojen ja järjestelmien toimittaja, joka auttaa osaltaan laadun ja kustannustehokkuuden parantamisessa terveydenhuollossa ja biologisissa tieteissä. Toimintaamme kuuluu kolme eri tuotemerkkiä: ArjoHuntleigh, GETINGE ja MAQUET. ArjoHuntleigh keskittyy potilaiden liikkuvuuteen ja haavan hoitoratkaisuihin. GETINGE toimittaa ratkaisuja tulehdusten hoitoon terveydenhuollossa ja epäpuhtauksien ehkäisyyn biologisissa tieteissä. MAQUET on erikoistunut leikkaustilojen, toimenpidekardiologian ja tehohoitoyksikköjen ratkaisuihin, terapioihin ja tuotteisiin.

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

GETINGE WD14 TABLO NOPEA JA TEHOKAS PÖYTÄMALLINEN PESUDESINFIOINTILAITE

GETINGE WD14 TABLO NOPEA JA TEHOKAS PÖYTÄMALLINEN PESUDESINFIOINTILAITE GETINGE WD14 TABLO NOPEA JA TEHOKAS PÖYTÄMALLINEN PESUDESINFIOINTILAITE 2 GETINGE WD14 TABLO AIKA ratkaisee Sairaalan pienillä osastoilla ja klinikoilla on suuria vaatimuksia heidän on saatava instrumentit

Lisätiedot

GETINGE WD15 CLARO SELKEÄ VALINTA PESU- JA DESINFIOINTILAITTEEKSI GETINGE WD15 CLARO 1

GETINGE WD15 CLARO SELKEÄ VALINTA PESU- JA DESINFIOINTILAITTEEKSI GETINGE WD15 CLARO 1 GETINGE WD15 CLARO SELKEÄ VALINTA PESU- JA DESINFIOINTILAITTEEKSI GETINGE WD15 CLARO 1 2 GETINGE WD15 CLARO 2 GETINGE WD15 CLARO 3 OIVALLUKSILLA ON VÄLIÄ Aina suunnitellessamme uutta tuotetta perustamme

Lisätiedot

GETINGE ONLINE TIEdOT saatavilla, missä TahaNsa OLETkIN

GETINGE ONLINE TIEdOT saatavilla, missä TahaNsa OLETkIN GETINGE ONLINE Tiedot saatavilla, missä tahansa oletkin 2 Getinge Online JÄRKEVÄMPÄÄ TYÖSKENTELYÄ JA ENEMMÄN KÄYTTÖAIKAA Perinteisesti sterilointilaitteiden tila tarkastetaan manuaalisesti ja paikan päällä.

Lisätiedot

Getinge Sealer -mallisto asettaa uudet laatustandardit saumauslaitteille

Getinge Sealer -mallisto asettaa uudet laatustandardit saumauslaitteille Getinge Sealer -mallisto asettaa uudet laatustandardit saumauslaitteille Saumaaja joka tarpeeseen tehokas, luotettava ja käyttäjäystävällinen Kun halutaan varmistaa parhaat toimintatavat infektiovalvonnan,

Lisätiedot

GetinGe HS33 SAiRAALA-AUtOKLAAVi

GetinGe HS33 SAiRAALA-AUtOKLAAVi Getinge SAIRAALA-AUTOKLAAVI 2 Getinge AUTOKLAAVIEN UUSI SUKUPOLVI Uusi Getinge edustaa uutta autoklaavien huippuvalikoimaa, jossa erinomainen suorituskyky ja ensiluokkainen teho on viety aiempaakin korkeammalle

Lisätiedot

GETINGE 9100 -sarja. Always with you

GETINGE 9100 -sarja. Always with you GETINGE 9100 -sarja PESU- JA DESINFIOINTIKONE Always with you 2 GETINGE 9100 -sarja SÄÄSTÄ AIKAA, VETTÄ JA SÄHKÖÄ Getinge 9100 -sarjaan on kehitetty monia uusia erityispiirteitä, joiden avulla pesu- ja

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

GETINGE wd46 turbo. Always with you

GETINGE wd46 turbo. Always with you GETINGE wd46 turbo paljon nopeampi pesu- ja desinfiointilaite Always with you 2 Getinge WD46 Turbo Getinge WD46 Turbo 3 AUTTAA TEKEMÄÄN ENEMMÄN VÄHEMMÄLLÄ Resurssit ovat niukat ja terveydenhuoltolaitosten

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa. Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy

Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa. Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy Optimointi käsitteenä Optimoinnilla viitataan parhaimman mahdollisen ratkaisun etsimiseen annettujen kriteerien

Lisätiedot

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ JA ALUMIINIA TOIVEIDESI MUKAAN Ruukki FLEX Ruostumaton teräs ja alumiini juuri sinun mittojesi mukaan Ajattele ratkaisua, jossa saat yhden kontaktin palveluna juuri

Lisätiedot

GETINGE 88 TURBO ERINOMAINEN PESU- JA DESINFIOINTI-TULOS. Always with you

GETINGE 88 TURBO ERINOMAINEN PESU- JA DESINFIOINTI-TULOS. Always with you GETINGE 88 TURBO ERINOMAINEN PESU- JA DESINFIOINTI-TULOS Always with you 2 Getinge 88 Turbo LYHYEMPI KÄSITTELYAIKA PAREMPI SUORITUSTEHO Getinge on steriloinnin ja desinfioinnin ykkönen maailmassa siitä

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5.

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5. VARASTORATKAISU Kehitä varastosi toimintaa Fimatic varastoratkaisulla Onko varastosi tehokkuudessa parantamisen tarvetta? Onko varastosaldosi ajan tasalla ja oikein? Aiheuttaako varastosi inventaario harmaita

Lisätiedot

Automaatioratkaisuja yli

Automaatioratkaisuja yli Automaatioratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöisiä tuotantoautomaation ratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on n. 70 henkilöä työllistävä monipuolinen

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

WELFARE ICT FORUM 9.-10.10.2014. Case HUS - Jorvi: Uuden välinehuoltokeskuksen suunnittelu- ja ohjausperiaatteet

WELFARE ICT FORUM 9.-10.10.2014. Case HUS - Jorvi: Uuden välinehuoltokeskuksen suunnittelu- ja ohjausperiaatteet WELFARE ICT FORUM 9.-10.10.2014 Case HUS - Jorvi: Uuden välinehuoltokeskuksen suunnittelu- ja ohjausperiaatteet HUS-Desiko liikelaitos, Tuula Karhumäki toimitusjohtaja 2014, HUS-DESIKO PALVELUN TUOTTAJANA

Lisätiedot

Tehosta valaistustoimintaasi

Tehosta valaistustoimintaasi Tehosta valaistustoimintaasi CityTouch LightPoint Valaistusinfrastruktuurin hallinta CityTouch LightPoint / OMAISUUDENHOITO 3 Tervetuloa valaistuksen hallinnan uuteen, älykkääseen maailmaan. Kaupungin

Lisätiedot

ERP, joka menestyy muutoksessa

ERP, joka menestyy muutoksessa ERP, joka menestyy muutoksessa Se joustavampi ERP Agresso on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee dynaamisten organisaatioiden kehitystä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmistokehityksen tavoitteena

Lisätiedot

Getinge WPT. Kytke-ja-käytä veden esikäsittely-yksikkö

Getinge WPT. Kytke-ja-käytä veden esikäsittely-yksikkö Getinge WPT. Kytke-ja-käytä veden esikäsittely-yksikkö Suojaa investointisi Me tiedämme, kuinka tärkeää vesi on potilasturvallisuuden kannalta Me Getingellä tiedämme, että vesi on aina ollut tärkeä osa

Lisätiedot

Avoimet standardit ja integraatio

Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Trendin ainutlaatuinen lähestymistapa avoimiin standardeihin ja integraatioon tarjoaa odottamasi hyödyt, sekä markkinoiden johtavat innovaatiot

Lisätiedot

Welding quality management

Welding quality management Welding quality management WELDEYE -HITSAUKSEN HALLINTAOHJELMISTO "Tämän parempaa järjestelmää ei ole. Aiemmin joissakin tapauksissa asiakas on halunnut tietoja siitä, kuka on hitsannut mitä ja milloin.

Lisätiedot

Ensiluokkaista mukavuutta potilaille

Ensiluokkaista mukavuutta potilaille Ensiluokkaista mukavuutta potilaille HiMed monipalvelupääte: innovatiivinen ja kustannustehokas multimediaratkaisu potilaspaikalle siemens.com/himed Älykäs ratkaisu vastaamaan jokapäiväisiin sairaalaelämän

Lisätiedot

ja prosessien tiedoista noin 90 tehty ilman selviä

ja prosessien tiedoista noin 90 tehty ilman selviä Lehdistötiedote Konica Minolta esittelee asiakkaidensa työnkulkuja merkittävästi tehostavat dokumentinhallinnan ja prosessien palvelut (MCS, Managed Content Services) Lokakuu 2014 Konica Minolta, Inc.

Lisätiedot

Matalalämpösterilaattori Getinge STERIZONE VP4

Matalalämpösterilaattori Getinge STERIZONE VP4 Matalalämpösterilaattori Getinge STERIZONE VP4 Matalan lämpötilan sterilaattoreiden uusi aikakausi Innovation by design STERIZONE VP4 -sterilaattori STERIZONE VP4 -sterilaattori on matalan lämpötilan

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

www.kaeser.com SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus

www.kaeser.com SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus SIGMA AIR UTILITY Osta vain paineilmaa Kuvitelkaa tilanne, jossa uusi paineilmajärjestelmä ei edellytä minkäänlaisia investointeja: hankinta ei vaadi sen paremmin

Lisätiedot

Kylmäjärjestelmien etävalvonta

Kylmäjärjestelmien etävalvonta Kylmäjärjestelmien etävalvonta Palvelumme on reaaliaikainen, jonka avulla asiakkaamme kaupan ja kylmäalalla saavat reaaliaikaista tietoa etäkohteista. Mikäli kohteissa tapahtuu jotain poikkeuksellista,

Lisätiedot

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Tulostinohjelmisto ja apuohjelmat 1 Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Windows 95/98/2000-, Windows NT 4.0- ja Macintosh-käyttöjärjestelmien MarkVision toimitetaan tulostimen mukana Drivers, MarkVision

Lisätiedot

TRUCONNECT Etäpalvelut REAALIAIKAINEN TUOTANNON TEHOKKUUDEN VALVONTA

TRUCONNECT Etäpalvelut REAALIAIKAINEN TUOTANNON TEHOKKUUDEN VALVONTA Teollisuusnosturit Ydinvoimalanosturit Satamanosturit Raskaat trukit Kunnossapito Työstökonehuolto ETÄPALVELUT TRUCONNECT Etäpalvelut REAALIAIKAINEN TUOTANNON TEHOKKUUDEN VALVONTA TIEDÄTKÖ KUINKA TEHOKKAASTI

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

Mediq Kokonaisratkaisutoimittaja

Mediq Kokonaisratkaisutoimittaja Mediq Kokonaisratkaisutoimittaja Petteri Joenpolvir 21 Tammikuu 2014 Alustus Rakennushankkeissa kuluu erittäin paljon aikaa ja rahaa laitehankintojen suunnitteluun, kilpailutukseen ja toteutukseen. Eikä

Lisätiedot

Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore

Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore 2 Osta turvallisesti verkosta Webstore LUOTETTAVASTI YHDELLÄ KLIKKAUKSELLA VALITSE NOPEASTI TARVITSEMASI

Lisätiedot

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin.

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin. Pikaopas Microsoft Visio 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Päivitetyt mallit Mallien avulla voit nopeasti

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

KUVApuhelinhanke alkukyselyt:

KUVApuhelinhanke alkukyselyt: Liite 2 (1/5) KUVApuhelinhanke alkukyselyt: OSIO I: Taustatiedot, teknologiasuhtautuminen ja teknologiaosaaminen 1. Sukupuoli: Nainen, Mies 2. Ikä: vuotta 3. Sosiaali- ja terveysalan koulutus: 4. Työtehtävät

Lisätiedot

Varsinais-Suomen välinehuolto - ajankohtaista Välinehuoltajien alueelliset koulutuspäivät 19.5.2015

Varsinais-Suomen välinehuolto - ajankohtaista Välinehuoltajien alueelliset koulutuspäivät 19.5.2015 Varsinais-Suomen välinehuolto - ajankohtaista Välinehuoltajien alueelliset koulutuspäivät 19.5.2015 Palvelualuejohtaja Hanna Mäkilä Välinehuollon nykytila vuonna 2015 välinehuoltokeskustoimintaa 79 % VSV

Lisätiedot

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Kaarina Tanttu, VSSHP, T- Pro hanke VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI kaarina.tanttu@tyks.fi HOSPITAL DISTRICT OF VARSINAIS-SUOMI Hoitolinjojen sairaalan

Lisätiedot

Kotimaiset turvallisuusalan ohjelmistot

Kotimaiset turvallisuusalan ohjelmistot Kotimaiset turvallisuusalan ohjelmistot Turvallisuuspalveluiden tuottamiseen ja turvallisuustoiminnan hallinnointiin info@servus.fi Servus ohjelmistot tuottaa Servus on kokonaisvaltainen turvapalvelutuottajan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm:

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: Arviointikriteerit/ohjeet ei yhtään kokemusta tehtävästä 0 noviisi, uusi tehtävässä 1 kohtuullinen

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

TEE TiLAUS ja erotu joukosta!

TEE TiLAUS ja erotu joukosta! Hyvin markkinoidulla yrityksellä tulee olla toimintaansa tehokkaasti kuvaava logo, esite ja toimivat nettisivut. Näiden tuotteiden avulla erotut kilpailijoistasi ja ostajaehdokkaat löytävät palvelusi helposti.

Lisätiedot

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua!

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Kumppaniratkaisu M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Vaihdoimme vanhan järjestelmän M-Filesiin viikonlopun aikana. Henkilökunnan kouluttamiseen

Lisätiedot

Scandia SC330 leikkauspöytä. Verkkokauppa. Menu. Sähköhydraulinen leikkauspöytä yleiskirurgiaan

Scandia SC330 leikkauspöytä. Verkkokauppa. Menu. Sähköhydraulinen leikkauspöytä yleiskirurgiaan Verkkokauppa Menu Terveydenhuolto» Leikkauspöydät» Scandia SC330 leikkauspöytä Scandia SC330 leikkauspöytä Sähköhydraulinen leikkauspöytä yleiskirurgiaan Scandia on nykyaikainen elektrohydraulinen leikkauspöytä,

Lisätiedot

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you SISÄLLYS TIETOA STENQVISTISTÄ sivu 04 LAATU sivu 06 YMPÄRISTÖ sivu 08 TUOTANTO sivu 10 TUOTTEET VÄHITTÄISKAUPALLE sivu 12 TUOTTEET TEOLLISUUDELLE sivu 13 MITÄ STENQVIST

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Verkkoestejärjestelmä joustava reunasuojausratkaisu rakennustyömaille

Verkkoestejärjestelmä joustava reunasuojausratkaisu rakennustyömaille Verkkoestejärjestelmä joustava reunasuojausratkaisu rakennustyömaille Säädökset ja standardit Verkkoestejärjestelmää on testattu huolellisesti, jotta on voitu varmistua sen toimivuudesta, käyttörajoituksista

Lisätiedot

Cube. Kulunvalvonta ja murtovalvonta

Cube. Kulunvalvonta ja murtovalvonta Cube Kulunvalvonta ja murtovalvonta Etähallittu kulunvalvonta ja murtovalvonta Meidän huomio on tehdä vähittäiskaupan hallinnasta helpoksi. Ja kun sanomme helpoksi, tarkoitamme myös sitä. Siksi olemme

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

HOUSTON, WE HAVE A SOLUTION!

HOUSTON, WE HAVE A SOLUTION! HOUSTON, WE HAVE A SOLUTION! The simplest way to save your time and costs. Tehokkaat, toimivat ja optimoidut tulostusympäristöt ovat haasteemme ja tavoitteemme. Vuodesta 1993 lähtien olemme kehittäneet

Lisätiedot

Aktivointipalvelut - vähemmän paperia, enemmän verkkolaskuja

Aktivointipalvelut - vähemmän paperia, enemmän verkkolaskuja Aktivointipalvelut - vähemmän paperia, enemmän verkkolaskuja Hannu Katila, Marketing Manager Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands

Lisätiedot

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa.

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa. Täydellinen valvonta ATK-konesalit ovat monimutkaisia ympäristöjä: Tarjoamalla täydellisiä integroiduista elementeistä koostuvia ratkaisuja taataan yhteensopivuus ja strateginen säätöjärjestelmän integrointi.

Lisätiedot

Tulostuksen ja kopioinnin tehokkaaseen hallintaan uniflow Output Manager

Tulostuksen ja kopioinnin tehokkaaseen hallintaan uniflow Output Manager uniflow Output Manager Tulostuksen ja kopioinnin tehokkaaseen hallintaan uniflow Output Manager UNIFLOW OUTPUT MANAGER Tulostus ja kopiointi hallintaan ja investoinnit tehokäyttöön uniflow Output Managerin

Lisätiedot

24/7. Käytä ECL Comfortia etänä - tietokoneella tai älypuhelimella. Aina käytössä. www.ecl.portal.danfoss.com

24/7. Käytä ECL Comfortia etänä - tietokoneella tai älypuhelimella. Aina käytössä. www.ecl.portal.danfoss.com Käytä ECL Comfortia etänä - tietokoneella tai älypuhelimella ECL Portal on tietoliikennesovellus, jonka avulla pystyt etäohjaamaan kaukolämmitysjärjestelmääsi. ECL Portalia on helppo käyttää, olit sitten

Lisätiedot

Ascom Job AgentIn sairaalalogistiikka Ascom Job Agent tehokkaampaa sairaalalogistiikkaa

Ascom Job AgentIn sairaalalogistiikka Ascom Job Agent tehokkaampaa sairaalalogistiikkaa ASCOM JOB AGENTIN SAIRAALALOGISTIIKKA Ascom Job Agent TEHOKKAAMPAA SAIRAALALOGISTIIKKAA VÄLTÄ PULLONKAULAT JA LISÄÄ TEHOKKUUTTA 25 % Sairaalan palvelulogistiikka on eri osastojen toimintojen ja tehtävien

Lisätiedot

Tuotannon jatkuva optimointi muutostilanteissa

Tuotannon jatkuva optimointi muutostilanteissa Tuotannon jatkuva optimointi muutostilanteissa 19.4.2012 Henri Tokola Henri Tokola Esityksen pitäjä 2009 Tohtorikoulutettava Aalto-yliopisto koneenrakennustekniikka Tutkimusaihe: Online-optimointi ja tuotannonohjaus

Lisätiedot

group I.VIEW LINE KAIVUKONEEN KAIVUSYVYYSJÄRJESTELMÄ edizione/edition 07-13

group I.VIEW LINE KAIVUKONEEN KAIVUSYVYYSJÄRJESTELMÄ edizione/edition 07-13 I.VIEW LINE KAIVUKONEEN KAIVUSYVYYSJÄRJESTELMÄ edizione/edition 07-13 I.VIEW LINE: PUNNITUS I.VIEW LINE: KAIVU Cobo-3B6 ymmärtää että tämän päivän avainsanat koneohjauksessa ovat JOUSTAVUUS ja KUSTANNUSTEHOKKUUS.

Lisätiedot

Välinehuollon tuotteistus ja hinnoittelu. Case Tyks-Sapa-liikelaitos Varsinais-Suomen välinehuolto Palvelualuejohtaja Hanna Mäkilä

Välinehuollon tuotteistus ja hinnoittelu. Case Tyks-Sapa-liikelaitos Varsinais-Suomen välinehuolto Palvelualuejohtaja Hanna Mäkilä Välinehuollon tuotteistus ja hinnoittelu Case Tyks-Sapa-liikelaitos Varsinais-Suomen välinehuolto Palvelualuejohtaja Hanna Mäkilä Välinehuollon nykytila vuonna 2015 välinehuoltokeskustoimintaa 79 % VSV

Lisätiedot

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu 25.5.2016 n.n Älypuhelin ja mobiilisovellus tehokkaan toiminnan mahdollistajana SBM-teknologiaan perustuva Potku-sovellus otettu

Lisätiedot

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5.

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5. VARASTORATKAISU Kehitä varastosi toimintaa Fimatic varastoratkaisulla Onko varastosi tehokkuudessa parantamisen tarvetta? Ovatko käytössä olevat keräysjärjestelmät kustannustehokkain tapa kerätä tuotteenne?

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

HELPPOUDEN VOIMA. Business Suite

HELPPOUDEN VOIMA. Business Suite HELPPOUDEN VOIMA Business Suite UHKA ON TODELLINEN Online-uhkat ovat todellinen yrityksiä haittaava ongelma yrityksen toimialasta riippumatta. Jos sinulla on tietoja tai rahaa, voit joutua kohteeksi. Tietoturvatapausten

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄMME TARJOAVAT PARASTA NEUVONTAA JA HUOLTOA

TYÖNTEKIJÄMME TARJOAVAT PARASTA NEUVONTAA JA HUOLTOA WWW.GNB-NORDIC.COM TUNNET MEIDÄT NIMELLÄ EXIDE MUTTA NYT OSASTOMME NIMI ON GNB GNB ON MAAILMAN SUURIMPIA AKKUVALMISTAJIA... TYÖNTEKIJÄMME TARJOAVAT PARASTA NEUVONTAA JA HUOLTOA ASIAKAS KErTOO: GNB:SSÄ

Lisätiedot

aina tilanteen tasalla. kärcher fleet management. professional Kärcher Fleet

aina tilanteen tasalla. kärcher fleet management. professional Kärcher Fleet aina tilanteen tasalla. kärcher fleet management. professional Kärcher Fleet Ajantasainen tieto auttaa tehostamaan toimintaa. Kärcher Fleet -tietojärjestelmä tarjoaa modernin ja helppokäyttöisen työkalun

Lisätiedot

FF-Automation AutoLog SaveLight Katuvalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä

FF-Automation AutoLog SaveLight Katuvalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä FF-Automation AutoLog SaveLight Katuvalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä Copyright, 2013 FF-AUTOMATION FF-Automation AutoLog savelight AutoLog SaveLight on täydellinen katuvalojen hallintaratkaisu. :n

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

Ostolasku: 100 % verkkolaskuja CloudScanratkaisun avulla.

Ostolasku: 100 % verkkolaskuja CloudScanratkaisun avulla. Ostolasku: 100 % verkkolaskuja CloudScanratkaisun avulla. Jari Lampinen, Senior Account Manager Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands

Lisätiedot

Käyttövarmuuden peruspilarit

Käyttövarmuuden peruspilarit Käyttövarmuuden peruspilarit Esitys 6.4.2017 Rikasta Pohjoista 2017 foorumissa Kunnossapitoyhdistys Promaint ry Jaakko Tennilä Promaintin käyttövarmuustoimikunnan näkemys omasta vastuualueestaan Tavoitteena

Lisätiedot

Lisäarvoa asiakkaalle

Lisäarvoa asiakkaalle Lisäarvoa asiakkaalle Hyvä kumppani tuo yritystoiminnalle selkeän lisäarvon. Mellano Oy:n toiminnan tavoitteena on olla asiakkaalleen paras lisäarvon tuottaja. Olemme Suomen johtava kodin kiintokalustekomponenttien

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Hyväksytty 16.3.2015 1 TUTKINNON OSA 1 (10 ov) (VHPT1)/ Infektioiden torjunta ja hygieniakäytänteiden

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

MercedesServiceCard hyötyajoneuvoille.

MercedesServiceCard hyötyajoneuvoille. Autamme sinua mielellämme kaikissa MercedesServiceCardiin liittyvissä kysymyksissä. MercedesService Card GmbH & Co. KG Mainparkstrasse 2 D-63801 Kleinostheim Puh. +49 (0)6027/ 50 95 67 Faksi +49 (0)6027/

Lisätiedot

Tehosta valaistustoimintaasi

Tehosta valaistustoimintaasi Tehosta valaistustoimintaasi CityTouch workflow application Valaistusinfrastruktuurin hallinta CityTouch workflow application / OMAISUUDENHOITO 3 workflow application 04 Yksinkertaisuus 06 Läpinäkyvyys

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti

Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti ProcuMent Hankintajärjestelmä Ilkka Laine Skanska Oy PlanMan Oy 1.1.2001 Liiketoiminta siirtyi Proha Oyj CM-Systems Oy Ari Hovi Oy Vidac Oy Projektihallinto Oy Proha

Lisätiedot

loistavaa puhtautta TAMMERMATIC -PALVELUT

loistavaa puhtautta TAMMERMATIC -PALVELUT TAMMERMATIC -PALVELUT loistavaa puhtautta Käytössäsi ovat pohjoismaisiin olosuhteisiin kehitetyt tuotteet, jotka soveltuvat ympärivuotiseen käyttöön kaikissa autonpesukoneissa ja vedenkierrätysjärjestelmissä.

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv)

Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Kaikki mahdollisuudet, täysi vastuu Atlas Copco tarjoaa juuri asiakkaan liiketoimintaan sopivat

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN

TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN HYVÄT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUT TARVITSEVAT PÄIVITTÄISTÄ TYÖTÄ HELPOTTAVAN ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄN NAPPULA TUKEE LAADUKASTA

Lisätiedot

Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon

Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon Teollisuusnosturit Ydinvoimalanosturit Satamanosturit Raskaat haarukkatrukit Kunnossapito Työstökonehuolto MATERIAALINHALLINTA Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon 2 Konecranes Agilon

Lisätiedot

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito 1 Lassila & Tikanoja Oyj TAVOITTEENA ENERGIATEHOKKUUS ENERGIATEHOKKUUDEN AVAIN ON ASENTEISSA JA OSAAMISESSA Ennakoiva kiinteistöhuolto: Ekohuolto koulutetut

Lisätiedot

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad Toimittajaportaali Sisältö 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP 2 Yleistä Toimittajaportaali on Baswaren internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA. Timo Kauppila, RELEX Seminaari 2012

SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA. Timo Kauppila, RELEX Seminaari 2012 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA Timo Kauppila, RELEX Seminaari 2012 ENNUSTAMINEN JA TÄYDENNYS VAIHTUVAN VALIKOIMAN SESONKIKYSYNNÄSSÄ Timo Kauppila, RELEX Seminaari 2012 ESITYKSEN SISÄLTÖ Yritysesittely Ennustaminen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS ARI TULUS CLOSE TO OUR CUSTOMERS WIRTGEN FINLAND OY Esitelmän aihe: Digitaalisen päällystysprosessin kuvaus koneasemalta lopputuotteen laatuun Lähtökohta Tehostaa

Lisätiedot

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään 2 asapflow Saumaton yhteys SharePointista SAP-järjestelmään asapflow on ADSOTECHin kehittämä sovellusperhe,

Lisätiedot

Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move

Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move www.siemens.fi/paloturvallisuus Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move Yhdistä nykyinen paloilmoitusjärjestelmäsi Sintesoon. Se on palontorjunnan uusi ulottuvuus. Infrastructure & Cities

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM

AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM NYT TIEDÄT. Nyt tiedät, mitä koneellesi kuuluu. Tarkka, ajantasainen tieto koneesi sijainnista, käytöstä ja kunnosta tehostaa toimintaasi ja pienentää

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE Uplink

Käyttöohjekirja NIBE Uplink Käyttöohjekirja UHB FI 1228-1 231154 Sisällys 1 Yleistä 2 Palvelutarjonta 3 Vaatimukset 3 2 Rekisteröi NIBE Uplink 4 3 Tarvitsetko apua? 5 Aloitussivu 5 Ohjelmisto 8 Tilin asetukset 8 Uloskirjautuminen

Lisätiedot