T-DOC - INSTRUMENTTIHALLINTA OTTAKAA TOIMINTONNE KOMENTOONNE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T-DOC - INSTRUMENTTIHALLINTA OTTAKAA TOIMINTONNE KOMENTOONNE"

Transkriptio

1 T-DOC - INSTRUMENTTIHALLINTA OTTAKAA TOIMINTONNE KOMENTOONNE

2 2 T-DOC OTTAKAA KOMENTO VIEKÄÄ TOIMINTANNE UUDELLE TASOLLE Useilla sairaaloilla ei ole yleiskuvaa instrumenteistaan, mikä ei ainoastaan aiheuta liiallista taloudellista investointia instrumentteihin vaan aiheuttaa myös, mikä vielä tärkeämpää, riskin, että suunniteltuja leikkauksia joudutaan siirtämään myöhästyneiden tai jopa kateissa olevien instrumenttien vuoksi. T-DOCin avulla kehotamme teitä ottamaan instrumentit komentoonne! T-DOC on kehitetty instrumenttien ja endoskooppien kokonaisvaltaiseen hallintaan. Antamalla reaaliaikaisen yleiskuvan instrumenteista ja niihin liittyvistä tarvikkeista T-DOC mahdollistaa investointien optimoinnin ja instrumenttien hallinnan yleisen laatutason varmistamisen. T-DOC on johtava instrumenttihallintajärjestelmä Getingeltä. Yli 900 T-DOC-asennusta yli 40 maassa ympäri maailmaa ovat antaneet meille tarvittavan kokemuksen, jotta voimme auttaa kohtaamienne haasteiden voittamisessa. Anna T-DOCin olla instrumenttien hallintasi tukipylväs, niin voit keskittyä tärkeimpään potilaaseen!

3 T-DOC 3 EHDOTUKSEMME TEILLE SÄÄSTÄKÄÄ RAHAA SAMALLA KUN PARANNATTE TOIMINTAANNE JA POTILAAN SAIRAALAKOKEMUSTA Saavuta steriilien tuotteiden täydellinen jäljitettävyys T-DOC takaa tuotteiden täydellisen jäljitettävyyden, sillä instrumentit ovat mukana rekisterissä koko käyttöikänsä, ja ne myös yhdistetään kaikkiin prosesseihin, toimenpiteisiin ja toimijoihin, joita ne kohtaavat. Kun tuotteet ovat täydellisesti jäljitettävissä, käytössä on aina dokumentoitu merkintä siitä, onko oikeita menetelmiä noudatettu. Lisäksi tiedätte aina, missä instrumentit ovat, kun niitä tarvitaan. Varmistakaa tuotantonne laatu T-DOC sisältää runsaasti toimintoja laadunvarmistuksen tueksi. Sähköisen laiteprosessien rekisteröinnin avulla voidaan dokumentoida se, että instrumentit saavat oikean käsittelyn. Varoitusviestit ja dynaamiset pakkausten tarkistuslistat varmistavat, että työmenetelmiä noudatetaan tarkkaan ja oikein. Koska käyttäjien on ilmoitettava käyttäjätunnuksensa T-DOCilla työskentelyä varten ja kaikkiin toimenpiteisiin yhdistetään aikaleima, näiden perusteella voidaan tunnistaa tilanteesta vastaava käyttäjä. Kun pyrit täydelliseen tiedonjakoon T-DOC tarjoaa sisäänrakennetun pikaviesti- ja sisäpuhelinpalvelun osastojen välisen tiedonvälityksen parantamiseen. T-DOCin automaattisten ilmoitusten ja pikaviestien ansiosta käyttäjät pystyvät reagoimaan odottamattomiin muutoksiin lähes välittömästi. Kun tärkeät tiedot lähetetään oikeaan aikaan, henkilökunta voi ryhtyä välittömästi tarvittaviin toimiin välinehuollon tuotannon ja välineistön läpimenoaikojen optimoimiseksi. Tehostakaa tuotantoa ja suunnitelkaa se tarpeen mukaan T-DOC automatisoi välinehuoltokeskuksen tuotantoprosessit ja mahdollistaa paremman tuottavuuden. Tuotantotilastojen ja suunniteltujen leikkausten pohjalta välinehuoltokeskus voi suunnitella tuotantoaan tarpeen ja todellisen käytön mukaan ja siten minimoida tarpeettoman prosessoinnin. Lisäksi leikkaussalit voivat tilata instrumentteja saatavuuden mukaan ja siten poistaa instrumenttien puuttumisesta aiheutuvan epävarmuuden ennen leikkauksen alkamista. Lisäksi todellinen kappalekohtainen kustannus mitoitetaan siten, että pystytään määrittämään tarkat kustannukset potilaan hoitokertaa kohden. Noudattakaa hyviä työtapoja ja rationalisoikaa prosesseja T-DOCin lukuisten raportointi- ja tilastoasetusten avulla hallinto voi toteuttaa toimenpiteitä hyviä työtapoja noudattaen - ei pelkkien oletusten pohjalta vaan todellisten tietojen perusteella. Parempi yleiskuva instrumenteistä ja optimoitu varasto T-DOC antaa välinehuoltokeskukselle ja leikkaussaleille tarkan kuvan instrumenttivarastosta ja mahdollistaa instrumenttien käyttötilastojen laatimisen. Tämän johdosta instrumenttivaraston optimointi on mahdollista merkittävästi edullisemmin. T-DOC parantaa tuottavuutta ja säästää rahaa. Määritetäänpä, miten paljon hyödytte sijoittaessanne T-DOC-järjestelmään.

4 4 T-DOC T-DOC-järjestelmä mahdollistaa instrumenttien suurten määrien käsittelyn ja varmistaa samalla kattavan jäljitettävyyden. Jatkuvasti muuttuvien huoltovaatimusten takia meidän on usein tehtävä välittömiä muutoksia T-DOC-järjestelmän kokoonpanoon. Tällöin T-DOC-tukitiimi reagoi nopeasti, jotta keskeytys olisi mahdollisimman lyhyt. Mielestämme tällainen joustavuus on korvaamatonta. Stewart McAllister, IT- tuki/it-hallinto Välinehuoltokeskus Glasgow, United Kingdom T-DOC on kiinteä osa välinehuollon työnkulkua. Henkilökuntamme käyttää järjestelmää luottavaisin mielin ja pitää sitä helppokäyttöisenä. T-DOC mahdollistaa instrumenttien täydellisen jäljitettävyyden, ja voimme sen ansiosta toimittaa leikkaussaleihin toimenpidevaunut leikkauskohtaisesti valmiiksi kerättyinä. Käytämme T-DOCia myös leikkaussalissa implanttien eränumeroiden linkittämiseen suoraan potilastietoihin. Lisäksi T-DOC mahdollistaa endoskooppien täyden jäljitettävyyden endoskooppien prosessointiyksiköstä. Kehitämme tällä hetkellä uusia prosesseja T-DOC-järjestelmän avulla tapahtuvaan leikkaussalien puhdistuksen rekisteröintiin lääkinnälliset laitteet mukaan lukien. Prosessi on erittäin kiinnostava ja parantaa sairaalan laadunvarmistusta merkittävästi. Sandra Rasborg Wied, välinehuoltopäällikkö, Gentoften sairaala, Tanska T-DOC-ratkaisumme toimii välinehuoltokeskuksessamme laadunvarmistuksen ohjausjärjestelmänä. Hyödyntämällä täysin T-DOC-järjestelmän mahdollisuudet olemme onnistuneet saamaan hallintaamme sairaalamme kaikkien viiden leikkausosaston (ja niiden 32 leikkaussalin) välineistön huoltoprosessin työnkulun ja kapasiteetin. Olemme parantaneet useita parametreja ja lisänneet sitä kautta entisestään luotettavuuttamme asiakkaisiin nähden. Olemme lisäksi onnistuneet pääsemään kokonaan eroon välinehuollon yövuoroista ja lisäämään näin välinehuoltajiemme työhyvinvointia säästöistä puhumattakaan. Olemme ottaneet käyttöön T-DOC-tilannekatsaukset, joiden avulla pystymme ymmärtämään ja löytämään prosessiemme pullonkaulat. Reaaliaikaisen prosessi-informaation ansiosta olemme pystyneet tehostamaan aikataulujamme ja logistiikkarutiinejamme. Bart van Oost, Unit Manager Supply Chain/Välinehuolto Erasmus Medical Center, Rotterdam, Alankomaat

5 T-DOC 5 HYÖDYNTÄKÄÄ RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET T-DOC PALJON ENEMMÄN KUIN JÄLJITETTÄVYYTTÄ Täydellinen jäljitettävyys T-DOCissa kaikki prosessit, koneet, potilaat, leikkaukset, lääkärit jne., joita instrumentti kohtaa - aina ostohetkestä käytöstä poistoon - rekisteröidään, joten jokaisen instrumentin historia voidaan dokumentoida. Voitte esimerkiksi etsiä epäilyttävät tuotteet kaikilta asianmukaisilta osastoilta nopeasti ja tarkkaan. Jäljitettävyyteen päästään viivakoodien ja/tai muiden seurantatekniikoiden avulla. Reaaliaikainen koneen prosessien dokumentointi T-DOC voidaan yhdistää suoraan useimpiin autoklaaveihin ja pesu-desinfektiokoneisiin, jolloin tiedot tallentuvat reaaliajassa. Kaikki tiedot tallentuvat elektronisesti, ja ne saa näkyviin graafisesti tai yksinkertaisena luettelona. Laitteiden suorituskykytiedot ovat heti käytettävissä. Tämä helpottaa huoltoa ja ylläpitoa. Helppoa ja nopeaa viestintää välittömästi T-DOCin avulla voidaan luoda ja toimittaa esimiesten ja henkilökunnan välisiä viestejä sijainnista/osaston yhteyksistä riippumatta. T-DOC-sijaintien, kuten pesu- ja pakkauspuolen tai välinehuoltokeskuksen ja leikkausosaston, välillä on mahdollista käyttää myös sisäpuhelinta välittömään tiedonvälitykseen. Tämä optimoi tiedonvaihdon välinehuoltokeskuksen sisällä ja muiden osastojen kanssa. Yksittäisten instrumenttien jäljitettävyys Olipa tarkoituksena instrumenttien seuraaminen yksitellen tai ainoastaan tärkeimpien instrumenttien seuranta, T-DOC tuo täyden valvonnan ja jäljitettävyyden yksittäisten instrumenttien käyttöön ja huoltoon. T-DOC on yhteensopiva useiden eri instrumentti merkintätekniikoiden kanssa soveltuen näin teidän vaatimuksiinne. Edistynyt varastonhallinta T-DOC sisältää entistä parempia varastonhallintatyökaluja tilaus- ja inventaarioprosessien rationalisoimiseen. Sillä voi muun muassa ylläpitää kattavaa yleiskuvaa kulloisestakin varastosta, sen arvosta, toimitetuista nimikkeistä, hankintatarpeista sekä hyödyntää automaattisia tilaustoimintoja. Lisäksi tämä mahdollistaa eränumeroiden rekisteröinnin ja hallinnan, mikä varmistaa täydellisen jäljitettävyyden implanttien ja potilaiden välillä. Kokonaisvaltainen yleiskuva instrumenttikorjauksista T-DOCin korjaus toiminnoilla saavutat täyden hallin nan kaikkiin instrumenttikorjauksiin, mahdollistaen jäljitettävyyden mitä instrumentteja on korjattu, kenen toimesta, missä ja milloin, kuin myös toimenpiteet, joita tehtiin, sekä korjaukseen liittyvät kustannukset. Aiheelliset tiedot voidaan vaihtaa korjaajan, välinehuoltokeskuksen ja muiden osastojen välillä ja siten virtaviivaistaa korjaustoimenpiteet. Priorisoitu instrumentti prosessointi T-DOC kiirehdintä toiminnot mahdollistavat priorisoidun prosessoinnin instrumenteille läpi koko tuotanto kierron. Tämä tarkoittaa, että kiirehdityt instrumentit voidaan automaattisesti prosessoida ennen instrumentteja, joilla ei ole kiire. Tuotannon aikana henkilökunta hälytetään kaikista poikkeamista, taaten näin oikea-aikaisen toimituksen. Lisäksi T-DOC tuo työkalut kiirehdinnän kustannusten määrittämiseen ja valvontaan, laskutustarkoituksessa.

6 6 T-DOC Joustava pääsy T-DOCiin verkossa Kaikki sairaalan osastot, ulkoiset yksiköt mukaan lukien, voivat etsiä, tarkastella ja jakaa tietoa T-DOCissa mistä tahansa pelkän verkkoselaimen avulla. Ostoskoria käyttämällä tilausten teko on helppoa, ja instrumenttien tietoja, kuten sijainti- ja tuotantotietoja, voidaan hakea ilman pääkäyttäjäoikeuksia. Leikkaussalitoiminnot T-DOCin varasto- ja leikkaussalitoiminnot ovat kattavat ja toimivat samanaikaisesti. Ne tarjoavat keinon toimintojen hallinnan rationalisointiin tuomalla toiminnon lääkärien, toimenpiteiden, potilaiden ja instrumenttien organisointiin ja yhteyden luomiseen. Tämä sisältää ominaisuuksia, joilla varmistetaan instrumenttien määrä eri tuotantoalueilla ja leikkaussalissa ennen ja jälkeen leikkauksen sekä tarvittaessa sen aikana. Lisäksi voidaan yksinkertaistaa instrumenttien tilausmenettelyjä, koska T-DOC varmistaa automaattisesti tilausta jätettäessä, onko pyydettyjä instrumentteja käytettävissä haluttuna toimitusaikana. Myös tarkka raportointi on mahdollista, kun tiedot aiemmista leikkauksista ovat käytettävissä T-DOCin kautta. Hallitse endoskooppien monitahoinen käsittely T-DOC tuo täyden hallinnan endoskooppien monitahoiseen käsittelyyn ja puhdistukseen, kun voitte rekisteröidä ja valvoa kaikkia kriittisiä aikavälejä pesu-desinfioinnin, kuivauksen ja potilaskäytön välillä. Esimerkiksi T-DOC hälyttää henkilökunnan automaattisesti jos aikaväli ylittyy. T-DOC endoskooppi toiminnallisuus voidaan sovittaa tukemaan täysin sairaalakohtaisia ohjeita, taaten näin korkeatasoisen potilasturvallisuuden. Hallinnon raportointi T-DOC yksinkertaistaa tuotteiden hallinnointia, sillä se yhdistää kaikki tiedot yhdeksi keskitetyksi paperittomaksi tietolähteeksi. Raportit on helppo laatia näiden tietojen pohjalta ja viedä yleisiin toimisto-ohjelmiin ja/tai muokata kulloistenkin erityistarpeiden mukaan. Voitte tehdä raportteja muun muassa seuraavanlaisista tiedoista: Läpimenoaika Käyttäjän tehokkuus Instrumenttien historia Varastonhallinta Laskutusperusteet (sisältäen korjaukset) Pääset nopeasti ja helposti käsiksi ulkoisiin asiakirjoihin T-DOCin kautta samalla, kun hallitset tietojen jakamista keskitetysti. T-DOC voidaan liittää Getingen saumaajiin, mikä mahdollistaa kriittisten prosessiparametrien täydellisen jäljitettävyyden ja dokumentoinnin sekä tietojen tulostamisen pusseihin. T-DOCin tuotannon yleiskatsausnäkymässä näkyvät tiedot yhdestä tai kaikista järjestelmään kuuluvista tuotantoyksiköistä. Tietoja ovat muun muassa koneen tila ja käyttäjäluettelo kultakin tuotantoalueelta.

7 T-DOC 7 Integroitavissa saumattomasti käytössä oleviin informaatiojärjestelmiin T-DOC on suunniteltu yhdistettäväksi helposti muihin informaatiojärjestelmiin, kuten leikkausaikataulujen suunnitteluun, materiaalien hallintaan ja/tai taloushallintojärjestelmiin, niin että tietoja saadaan jaettua eri osastojen ja toimintayksiköiden kesken. Näin sairaala pystyy luomaan - pohjimmiltaan - yhden saumattoman sairaalatietojärjestelmän, joka kattaa kaikki toiminnan alueet. Usean toimipisteen hallinta Nyt useilla sairaalan toimipisteillä voi ensimmäisen kerran olla yhteinen instrumenttitietokanta, vaikka niillä on kaikilla omat instrumenttinsa. Ainutlaatuisella usean toimipisteen hallintatoiminnollaan T-DOC auttaa luomaan optimaalisen pohjan sterilointikäsittelyjen hallinnoinnin keskittämiselle. Näin voidaan optimoida instrumenttien käyttö useissa sairaalan toimipisteissä. Tavoitteemme on muuttaa työrutiinit rajoittavasta tekijästä laadun, tehokkuuden eikä vähiten turvallisuuden voimavaraksi.

8 8 T-DOC HUOMATKAA T-DOCIN DYNAMIIKKA TERVETULOA TUTUSTUMAAN TEHOKKAAN TYÖNKULUN PERIAATTEISIIN Erän rekisteröinti ja sterilointiprosessin kirjaaminen Varasto Tarkistaminen, pakkaaminen ja laadunvalvonta Nimikkeet rekisteröidään ja linkitetään omiin sterilointiprosesseihinsa. Mahdollinen eroavaisuus skannatun ja vaaditun ohjelman välillä näytetään käyttäjälle. Kaikki prosessiparametrit dokumentoidaan ja tallennetaan. T-DOC tiedottaa käyttäjää jos instrumentit ja/tai laiteprosessi edellyttää indikaattorin liittämistä. Kun kuorma on hyväksytty na asianmukaisten implant vikkeiden kanssa) sijoitetaa Instrumentit lasketaan, tarkistetaan ja pakataan. Kullekin nimikkeelle tai setille annetaan yksilöllinen jäljitettävyysnumero, joka tulostetaan automaattisesti settiluetteloihin ja etiketteihin. Setin sisältö, kuvat ja videopätkät voidaan näyttää tietokoneen näytöllä, avustamaan monimutkaisten instrumenttien kokoamista. Myös järjestelmän ilmoitukset voidaan näyttää automaattisesti käyttäjien huomioimiseksi ennaltaehkäisevästä huollosta, uusista instrumenteista tai vanhenemisesta. Pakkausalue Hallinta ja työnjohto Informaatioon, liittyen instrumentteihin, käyttäjiin, prosesseihin ja paljon muuhun, voidaan päästä T-DOCin hallintatyöasemalla. Kaikki tuotantokierron aikana toteutuneet toiminnot dokumentoidaan ja aiheellista tietoa voidaan seurata raporteilla tai yksinkertaisilla kyselyillä näytöllä. Lisäksi aiheellisia instrumentteja voidaan kiirehtiä, instrumenttien oikean prioriteetin ja työnkulun varmistamiseksi läpi koko tuotantokierron. Palautusalue Erän rekisteröinti ja pesuprosessin kirjaaminen Käytett palautt Nimikkeet rekisteröidään ja linkitetään omiin pesuprosessihinsa. Mahdollinen eroavaisuus skannatun ja vaaditun ohjelman välillä näytetään käyttäjälle. Kaikki prosessiparametrit dokumentoidaan ja tallennetaan. Myös pesutestit voidaan rekisteröidä laadun parantamiseksi. Käytetyt nimikkeet palaute keskukseen ja skannataan henkilökuntaa instrumente käyttöikänsä loppuun, ja si purkamiseen, huoltoon ja p

9 T-DOC 9 n hallinta Tilaaminen T-DOCin kautta, instrumentit (pakattuitien ja kertakäyttötarn steriiliin varastoon. Ennen leikkausta instrumentit, implantit ja kertakäyttötarvikkeet tilataan T-DOCjärjestelmässä. Tilattujen nimikkeiden saatavuus ja sijainti voidaan määrittää, minkä jälkeen instrumenttisetit ja toimenpidevaunut valmistellaan leikkausta varten ja toimitetaan ajallaan. Lähetys osastolle Steriilialue Tilauksesta nimikkeet lähetetään kyseiselle osastolle. Skannaamalla osaston viivakoodi saadaan rekisteröityä, kenelle nimikkeet lähetetään. T-DOC varoittaa käyttäjiä jos tuotteet eivät ole asiaan-kuuluvassa tilassa. Seuranta leikkaussalissa yjen nimikkeiden aminen Leikkaussalialue Leikkauksen jälkeen suoritettavat toimenpiteet Instrumenttien laskenta on mahdollista ennen leikkausta, sen aikana ja sen jälkeen. Käytetyt instrumentit, implantit ja kertakäyttöiset tarvikkeet voidaan yhdistää potilaaseen tai kirjausnumeroon. Potilaan hoidon todelliset kustannukset kirjataan ja tallennetaan. T-DOC varoittaa käyttäjiä jos tuotteet eivät ole asiaankuuluvassa tilassa. taan välinehuolto-. T-DOC varoittaa ista, jotka ovat tulleet sältää kuvia avuksi uhdistukseen. Leikkauksen jälkeen kaikki instrumentit lasketaan ja käsitellään uudelleen välitöntä käyttöä varten tai palautetaan välinehuoltokeskukseen.

10 10 T-DOC SITOUTUMISEMME TEIHIN TÄYSI PALVELU JA TUKI Ensiluokkaiset palvelut Getinge tarjoaa kauttaaltaan kehittyneet palvelu- ja tukiratkaisut mikä mahdollistaa teitä optimoimaan T-DOC järjestelmänne käyttöönoton ja käytön. Voitte varmistua kohonneesta käytettävyysajasta ja häiriöttömästä tuotannosta kiintein ylläpitokustannuksin. Meidän tavoitteemme on tuoda parhaat mahdolliset olosuhteet, jotta voitte onnistua T-DOCin avulla. Tarjoamme käyttöönoton ja tuotannon kaikkiin vaiheisiin laajan valikoiman ensiluokkaista palvelua. T-DOCin ammattimaiset palvelut turvaavat onnistuneen käyttöönoton, samalla kun T-DOC palvelusopimus oikeuttaa teidät huomattaviin hyötyihin tuotannon alusta saakka. Voitte valita T-DOC tukenne neljästä tasostamme: T-DOC Platinum palvelusopimus Huippuluokan palveluratkaisu, joka tuo 24/7 T-DOC tuen, sisältäen lyhimmän vasteajan, vuosittaisen kahden päivän mittaisen käynnin asiakkaan luona ja T-DOC laitteistopalvelun. Joustavat koulutusvaihtoehdot Varmistamme koulutuksella, että käyttäjä saa täyden hyödyn T-DOC-järjestelmän monipuolisista toiminnoista. Tarjoamme koulutusta henkilökunnalle työuran kaikissa vaiheissa ja useissa eri muodoissa, luokkahuonekoulutuksesta aina asiakkaan tuotantoympäristössä tapahtuvaan ohjaukseen. Tarjoamme perus- ja edistyneen tason T-DOC-koulutusta, joka on muokattu yksilöllisiin tarpeisiinne. Jakakaa kokemuksia T-DOC-käyttäjäryhmissä Getinge kannustaa ja tukee paikallisten T-DOC käyttäjäryhmien perustamista, ryhmät ovat aktiivisia jo monissa maissa. Tällä foorumilla voitte hyötyä muiden T-DOCin käyttäjien kokemuksista ja esittää ehdotuksia T-DOCin kehittämiseksi tulevaisuudessa. T-DOC Gold palvelusopimus Korkealuokkainen palveluratkaisu, joka tuo laajamittaisen T-DOC tuen, sisältäen lyhyemmän vasteajan, vuosittaisen käynnin asiakkaan luona ja T-DOC laitteistopalvelun. Kiinteä osa T-DOC tuki konseptia on helppo yhteydenotto kokeneeseen, paikalliseen, tukitiimiin, joka on varmistettu T-DOC keskuspaikan tuella. T-DOC Silver palvelusopimus Kehittynyt palveluratkaisu, joka tuo korkeamman tason T-DOC tuen, sisältäen päivitykset ja vuosittaisen järjestelmän kuntotarkastuksen. T-DOC Bronze palvelusopimus Perustason palveluratkaisu, joka tuo hintatietoiseen tasoon perustuvan T-DOC tuen.

11 T-DOC 11 AJATTELE GLOBAALISTI, TOIMI PAIKALLISESTI SAIRAALAT EIVÄT OLE SAMANLAISIA T-DOC tarjoaa teille monia mahdollisuuksia Getinge IT Solutions on johtava globaali instrumenttien jäljitys- ja hallintaratkaisujen valmistaja. Olemme erikoistuneet kehittämään ja tukemaan IT ratkaisuja terveydenhuollon sektorille. Olemme kokeneet huomattavan kasvun yli 900:llä T-DOC asennuksella, yli 40:ssä maassa, ympäri maailman. Vuosien aikana olemme rakentaneet huomattavan asiantuntemuksen kentällämme. Tämä on heijastunut tuotevalikoiman kehitykseen, joka kohtaa asiakkaiden vaatimukset. T-DOC tuotevalikoiman modulaarinen rakenne mahdollistaa laajasti skaalautuvat ratkaisut - soveltuvat hyvin eri kokoisiin terveydenhuollon toimitiloihin. Voimme näinollen varmistaa teille yhdenmukaisen infrastruktuurin jos haluatte päivittää T-DOC järjestelmäänne lisätoiminnoilla kohdataksenne tulevaisuuden vaatimukset. T-DOCia edustaa omistautunut, maailmanlaajuinen verkosto Getingen yhtiöitä ja laillistettuja kumppaneita. Paikalliseen T-DOC edustajaan saat yhteyden osoitteella Tarjoamme teille T-DOC ratkaisun, joka soveltuu teidän yksilöllisiin tarpeisiin, maailmanluokan kokemuksiin perustuen. Oletko valmis ottamaan komennon?

12 Getinge Infection Control on maailman johtava yritys, joka tarjoaa ratkaisuja infektionehkäisyyn terveydenhuoltosektorilla. Pyrimme varmistamaan parhaan laadun ja turvallisuuden mahdollisimman pienin kustannuksin. Tarjoamme kokonaisratkaisuja saumattomaan työnkulkuun vähentäen kontaminaatioriskiä samalla, kun terveydenhuollon tehokkuus paranee FI Göteborgstryckeriet We reserve the right to make technical and construction changes. Getinge IT Solutions ApS Amaliegade 4 DK-1256 Copenhagen K DENMARK Phone: Getinge Finland Oy Niittykatu 8 FI Espoo FINLAND Puh Sähköposti: Huolto: Sähköposti: getinge.com/t-doc GETINGE GROUP on maailman johtava laitteistojen ja järjestelmien toimittaja, joka auttaa osaltaan laadun ja kustannustehokkuuden parantamisessa terveydenhuollossa ja biologisissa tieteissä. Toimintaamme kuuluu kolme eri tuotemerkkiä: ArjoHuntleigh, GETINGE ja MAQUET. ArjoHuntleigh keskittyy potilaiden liikkuvuuteen ja haavan hoitoratkaisuihin. GETINGE toimittaa ratkaisuja tulehdusten hoitoon terveydenhuollossa ja epäpuhtauksien ehkäisyyn biologisissa tieteissä. MAQUET on erikoistunut leikkaustilojen, toimenpidekardiologian ja tehohoitoyksikköjen ratkaisuihin, terapioihin ja tuotteisiin.

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

Getinge Sealer -mallisto asettaa uudet laatustandardit saumauslaitteille

Getinge Sealer -mallisto asettaa uudet laatustandardit saumauslaitteille Getinge Sealer -mallisto asettaa uudet laatustandardit saumauslaitteille Saumaaja joka tarpeeseen tehokas, luotettava ja käyttäjäystävällinen Kun halutaan varmistaa parhaat toimintatavat infektiovalvonnan,

Lisätiedot

Welding quality management

Welding quality management Welding quality management WELDEYE -HITSAUKSEN HALLINTAOHJELMISTO "Tämän parempaa järjestelmää ei ole. Aiemmin joissakin tapauksissa asiakas on halunnut tietoja siitä, kuka on hitsannut mitä ja milloin.

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Kaarina Tanttu, VSSHP, T- Pro hanke VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI kaarina.tanttu@tyks.fi HOSPITAL DISTRICT OF VARSINAIS-SUOMI Hoitolinjojen sairaalan

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Getinge WPT. Kytke-ja-käytä veden esikäsittely-yksikkö

Getinge WPT. Kytke-ja-käytä veden esikäsittely-yksikkö Getinge WPT. Kytke-ja-käytä veden esikäsittely-yksikkö Suojaa investointisi Me tiedämme, kuinka tärkeää vesi on potilasturvallisuuden kannalta Me Getingellä tiedämme, että vesi on aina ollut tärkeä osa

Lisätiedot

Cube. Kulunvalvonta ja murtovalvonta

Cube. Kulunvalvonta ja murtovalvonta Cube Kulunvalvonta ja murtovalvonta Etähallittu kulunvalvonta ja murtovalvonta Meidän huomio on tehdä vähittäiskaupan hallinnasta helpoksi. Ja kun sanomme helpoksi, tarkoitamme myös sitä. Siksi olemme

Lisätiedot

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5.

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5. VARASTORATKAISU Kehitä varastosi toimintaa Fimatic varastoratkaisulla Onko varastosi tehokkuudessa parantamisen tarvetta? Ovatko käytössä olevat keräysjärjestelmät kustannustehokkain tapa kerätä tuotteenne?

Lisätiedot

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu 25.5.2016 n.n Älypuhelin ja mobiilisovellus tehokkaan toiminnan mahdollistajana SBM-teknologiaan perustuva Potku-sovellus otettu

Lisätiedot

Tehosta valaistustoimintaasi

Tehosta valaistustoimintaasi Tehosta valaistustoimintaasi CityTouch workflow application Valaistusinfrastruktuurin hallinta CityTouch workflow application / OMAISUUDENHOITO 3 workflow application 04 Yksinkertaisuus 06 Läpinäkyvyys

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm:

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: Arviointikriteerit/ohjeet ei yhtään kokemusta tehtävästä 0 noviisi, uusi tehtävässä 1 kohtuullinen

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Hyväksytty 16.3.2015 1 TUTKINNON OSA 1 (10 ov) (VHPT1)/ Infektioiden torjunta ja hygieniakäytänteiden

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET

KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET Asiakas Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hankintatoimisto Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli SUOMI SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 1 1.1 Selitteet... 1 2 Käyttötapaus: Päiväkirurgia

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela 31.5.2005 Sisällysluettelo 1. Alueelliset tietovarastot Kytkös sähköisien potilaskertomuksien arkistointiin Kytkös organisaatiorajat

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM

AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM NYT TIEDÄT. Nyt tiedät, mitä koneellesi kuuluu. Tarkka, ajantasainen tieto koneesi sijainnista, käytöstä ja kunnosta tehostaa toimintaasi ja pienentää

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS ARI TULUS CLOSE TO OUR CUSTOMERS WIRTGEN FINLAND OY Esitelmän aihe: Digitaalisen päällystysprosessin kuvaus koneasemalta lopputuotteen laatuun Lähtökohta Tehostaa

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi.

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. 40 vuotta asiantuntijuutta Meillä on 40 vuoden kokemus sosiaali ja terveydenhuollosta. Haluamme jatkossakin kehittää parhaita ratkaisuja

Lisätiedot

Scandia SC330 leikkauspöytä. Webshop. Menu. Sähköhydraulinen leikkauspöytä yleiskirurgiaan

Scandia SC330 leikkauspöytä. Webshop. Menu. Sähköhydraulinen leikkauspöytä yleiskirurgiaan Webshop Menu Terveydenhuolto» Leikkauspöydät» Scandia SC330 leikkauspöytä Scandia SC330 leikkauspöytä Sähköhydraulinen leikkauspöytä yleiskirurgiaan Scandia on nykyaikainen elektrohydraulinen leikkauspöytä,

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä TIMECON UNISON mahdollistaa joustavuudellaan sekä helppokäyttöisyydellään organisaatioille

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

VANHENTUNUT LUKITUS JA KADONNEET AVAIMET OVAT RISKI

VANHENTUNUT LUKITUS JA KADONNEET AVAIMET OVAT RISKI VANHENTUNUT LUKITUS JA KADONNEET AVAIMET OVAT RISKI R LUKITUSTURVALLISUUS ON KOKONAISUUS Lukitusturvallisuus on kokonaisuus, joka sisältää avainturvallisuuden, tuotteet, sarjoituksen, ylläpidon ja huollon.

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Mahdollisuus integrointiin eri järjestelmien välillä oli yksi pääsyistä, miksi valitsimme

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

vaaratilanneilmoitus vaaratilanne- ilmoitus

vaaratilanneilmoitus vaaratilanne- ilmoitus vaaratilanneilmoitus 1 Muista vaaratilanneilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo ja edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallista käyttöä. Vaaratilanneilmoitukset

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa OSAAMISALUEET OSAAMISEN KEHITYSVAIHEET 1. Sähköisten ja/tai elektronisten järjestelmien asennus rakennuksiin ja teollisuuslaitoksiin. Hän osaa valmistella ja suorittaa yksinkertaisia sähköisiä ja elektronisia

Lisätiedot

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus BEIJER OY BEIJER OY Beijers on suomalainen, metalliteollisuuden tekniseen maahantuontiin erikoistunut yritys. Palvelemme metallurgisen teollisuuden sekä valimo- ja konepajateollisuuden yrityksiä. Toimintamme

Lisätiedot

Keskitymme aina asiakkaaseen

Keskitymme aina asiakkaaseen johdanto Keskitymme aina asiakkaaseen lsab toimittaa työkaluja koko metalliteollisuudelle. Tarjoamme laadukkaita työkaluratkaisuja ja terähuoltopalvelua. Asiakas on aina toimintamme keskipisteessä. Vahvuutemme

Lisätiedot

VARASTOAUTOMAATIT - LISÄOSAT

VARASTOAUTOMAATIT - LISÄOSAT A Member of the Constructor Group VARASTOAUTOMAATIT - LISÄOSAT Lisää tuotavuutta ja keräilytehokkuutta Varastoautomaatit Lisäosat Varastoautomaatit - räätälöity aina tarpeen mukaan Kasten-varastoautomaatit

Lisätiedot

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5)

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) Sirkkeli Yrityksemme ATK Team Tomerat Yrityksemme on perustettu vuonna 1979 ja siitä lähtien on yrityksessämme tuotettu toiminnanohjausjärjestelmiä asiakkaiden käyttöön.

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Kuinka ostaa verkkokaupasta

Kuinka ostaa verkkokaupasta Kuinka ostaa verkkokaupasta Verkkokaupan käyttäjäksi rekisteröityminen Pääset verkkokauppaan käyttäjänimen ja salasanan avulla. Voit rekisteröityä käyttäjäksi kassassa napsauttamalla painiketta Luo tili?.

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille HYLLYSTÖT TEHOKÄYTTÖÖN RFID-TEKNIIKALLA Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille Sähköiset hyllyjärjestelmät Kaikki SCHÄFERin varasto- ja hyllyjärjestelmät voidaan asentaa siirrettäville alustoille. Periaate

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Plena-yleisäänentoistoja -äänievakuointijärjestelmä Nopein reitti turvaan

Plena-yleisäänentoistoja -äänievakuointijärjestelmä Nopein reitti turvaan Plena-yleisäänentoistoja -äänievakuointijärjestelmä Nopein reitti turvaan 2 Plena-yleisäänentoisto- ja -äänievakuointijärjestelmä Nopein reitti turvaan Plena-yleisäänentoisto- ja -äänievakuointijärjestelmä

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN?

TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN? TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN? Maailman johtavalta lukituskonsernilta! Uusi -teknologia on ASSA ABLOY konserniin kuuluvien yritysten yhteisen tuotekehityksen tulos. -teknologia yhdistää vahvan koodin

Lisätiedot

Geberit urinaalijärjestelmät. Sopii kaikkiin tarpeisiin.

Geberit urinaalijärjestelmät. Sopii kaikkiin tarpeisiin. Geberit urinaalijärjestelmät Sopii kaikkiin tarpeisiin. Kaikki hyödyt yhdestä lähteestä. Joustavuus on Geberit-urinaalijärjestelmän tavaramerkki järjestelmä on täydellinen ratkaisu kaikkiin tarpeisiin

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa DRG-käyttäjäpäivät 2015 Lahti 4.12.2015 toimitusjohtaja Kuntaliitto Sote palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Luoda

Lisätiedot

Ariba Hankinnan kokonaisjärjestelmä

Ariba Hankinnan kokonaisjärjestelmä Ariba Hankinnan kokonaisjärjestelmä 2 OPn tavoite - Ei maksua ilman tilausta Hankintojen oikeellisuuden selvittäminen jälkikäteen, laskujen hyväksynnän kautta, muutetaan tilausten hyväksynnäksi etukäteen.

Lisätiedot

Luotettava. kumppanisi

Luotettava. kumppanisi Luotettava kumppanisi työkalujen ja muottien valmistukseen Me luomme muodot teräkseen Meusburger on muottien vakio-osien johtava valmistaja. Yli 10 000 arvostettua asiakastamme ympäri maailman nauttivat

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA. Johda tiedolla

ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA. Johda tiedolla ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA Johda tiedolla Tervetuloa tutustumaan työvälineisiimme, jotka mahdollistavat tiedolla johtamisen ja auttavat päätöksenteossa. Seuraa oppijoiden etenemistä, selvitä

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

TalentCentralin käyttöasetukset

TalentCentralin käyttöasetukset TalentCentralin käyttöasetukset Sisällys: TalentCentralin käyttöasetukset Käyttäjäroolit Ohjeita TalentCentral-alustan organisointiin Käyttäjän luominen ja hallinta Käyttäjäryhmän luominen Projektin tunnisteiden

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

LaserQC mittauksia laserin nopeudella

LaserQC mittauksia laserin nopeudella LaserQC mittauksia laserin nopeudella 1/6 prosessi LaserQ mittaustulokset 20 sekunnissa! 2D-aihioiden mittojen manuaalinen tarkastus ja muistiinmerkintä on aikaa vievä prosessi. Lisäksi virheiden mahdollisuus

Lisätiedot

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto LISÄÄ TURVALLISUUTTA JA TERVEYTTÄ SEKÄ TUOTTAVUUTTA TYÖPAIKOILLE EUROOPASSA Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto FI Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Tervetuloa virastoon Työturvallisuus

Lisätiedot

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS ARI TULUS CLOSE TO OUR CUSTOMERS WIRTGEN FINLAND OY Esitelmän aihe: Digitalisaation mahdollisuudet asvaltoinnin tuotannossa Lähtökohta Tehostaa projektin läpimenoa

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLLON RATKAISUT. - automaation mahdollisuudet

LÄÄKEHUOLLON RATKAISUT. - automaation mahdollisuudet LÄÄKEHUOLLON RATKAISUT - automaation mahdollisuudet TERVEYS- JA TALOUSPÄIVÄT KUOPIO 15.9.2016 Toivo Naaranlahti, KYSin apteekki LÄÄKEHUOLTO KYSILLÄ Apteekin perusparannus (v. 2013-2014, 1.3.2015) KYSin

Lisätiedot

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin.

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. OEM-tuotteet Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. Optimaalinen liitos alusta loppuun. Hyvä käytettävyys: pistotulppa, liitosjärjestelmä pienjännitealueelle. Käytettävyys on keskeinen tekijä, kun arvioidaan

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä 15.11.2016 1 Mahdollisuus Valmistavan tuotannon tehokkuus on yli kolminkertaistunut rakentamiseen verrattuna Etumatka voidaan kuoroa tuomalla työmaalle

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Valvira valvoo terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valmistusta ja markkinoita sekä edistää käytön turvallisuutta. Valmistajat vastaavat siitä, että tuotteiden

Lisätiedot

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja Hukkahaavit ja Kaizen Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja 7.10.2016 Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Hukkahaavi prosessin tarkastelua johon osallistuu eri ammattiryhmiä ja useampi työyksikkö Kaizen on

Lisätiedot

INVESTOI AJOAIKAAN VOLVO PENTA HUOLTOSOPIMUS TURVALLISEMPAA JA VAIVATTOMAMPAA OMISTUSTA

INVESTOI AJOAIKAAN VOLVO PENTA HUOLTOSOPIMUS TURVALLISEMPAA JA VAIVATTOMAMPAA OMISTUSTA INVESTOI AJOAIKAAN VOLVO PENTA HUOLTOSOPIMUS TURVALLISEMPAA JA VAIVATTOMAMPAA OMISTUSTA NELJÄ PALVELUTASOA LIIKETOIMINTASUHDE VOLVO PENTA JÄLLEENMYYJÄN KANSSA Olet juuri investoinut Volvo Penta tuotteeseen.

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS

ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS Miksi, milloin ja miten kannattaa ulkoistaa asiakaspalvelu? Part of Eniro Group Miksi ulkoistaa asiakaspalvelu? VIISI HYVÄÄ SYYTÄ: 1. Joustavat palveluajat ja -kanavat

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Apuvälineiden määräaikaistarkastukset

Apuvälineiden määräaikaistarkastukset Apuvälineiden määräaikaistarkastukset Sami Salonen ja Sasu Leskelä, Respecta Oy Partner of Clinical Services Network Ottobock Quality for life Toimintamme tarkoitus Miksi? Mikä on tarkoituksemme, syymme

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

TABLETIT JA EUROOPAN TUOTTAVUUS- VALLANKUMOUS TUTKIMUSRAPORTTI

TABLETIT JA EUROOPAN TUOTTAVUUS- VALLANKUMOUS TUTKIMUSRAPORTTI TABLETIT JA EUROOPAN TUOTTAVUUS- VALLANKUMOUS TUTKIMUSRAPORTTI TUOTTAVUUSVALLANKUMOUS ON VASTA ALUSSA Jan Kaempfer Markkinointipäällikkö, Panasonic Computer Product Solutions. Tabletit ovat aloittaneet

Lisätiedot

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN MUUTA ESITYKSET KESKUSTELUIKSI, IDEAT LUOMUKSIKSI JA TEHOKKUUS TUOTTAVUUDEKSI LUO, TEE YHTEISTYÖTÄ JA JAA Ihmiset muistavat alle 20 % näkemistään

Lisätiedot

Sovellus lintuharrastajille

Sovellus lintuharrastajille Sovellus lintuharrastajille Bird Alarm on matkapuhelinsovellus, joka on suunniteltu lintuja koskevan tiedon jakamiseen lintuharrastajien kesken ympäri maailmaa. Bird Alarm -sovelluksen avulla lintuharrastajat

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 31/13 LIITE 2 1 KUNTAYHTYMÄ Hankintapalvelut 17.09.2013

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 31/13 LIITE 2 1 KUNTAYHTYMÄ Hankintapalvelut 17.09.2013 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 31/13 LIITE 2 1 Tuoteryhmä A VALINTAKRITEERIT: Siivousaineet, Pintadesinfektioaineet, instrumenttien pesuaineet, henkilöhygienia (käsien- ja ihonpesunesteet,

Lisätiedot

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Aliro-ohjelmiston kuvakkeiden esittely kattaa kaikki ohjelmistossa käytettävät kuvakkeet. Esittelyn avulla tunnistat helposti kuvakkeet ja niiden kautta käytettävät toiminnot.

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot