Aronetin SMART-koulutukset Koulutukset Aronet Koulutuskeskus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aronetin SMART-koulutukset Koulutukset Aronet Koulutuskeskus"

Transkriptio

1 Aronetin SMART-koulutukset Koulutukset Aronet Koulutkesk

2

3 Johdanto SMART-kouluttajan mietteitä Edessä on neljäs syksy SMART Board-koulutten parsa. Joka vuosi sadat opettajat ovat osalltuneet koulutuksiimme ja joka kesä olemme hioneet kouluttemme sältöjä ja kouluttapojamme kokemten perteella paremmin vastaamaan nykypäivän opettajien tarpeita. Koulutukssa painopte siirtyy jatkuvasti laitteiden käyttötaidosta uiin opettapoihin ja -taitoihin. Ilahduttavinta on kohdata luovia opettajia, jotka ovat vihdoinkin saaneet välineen toteuttaa kauan muhineita opetideoitaan. Rakastan kysymyksiä jotka, alkavat Voinko taikka Miten voin Vasta on yleensä kyllä!, ja yhdessä löydämme tavan, jolla teknologia saadaan palvelemaan opetta uudella tavalla. Olen saanut seurata läheltä monien opettajien matkaa uien opetvälineiden kanssa. Koulutten läksi tapaan opettajia messuilla, tapahtumsa ja KouluOn-tapaamsa. On ilo nähdä aiemmin alkekoulutuksiini osalltunut opettaja esittelemässä opettyötään ja -materiaaliaan toille intoa tihkuville opettajille. Myös kotimaan maantieteen tuntemukseni on karttunut saatuani vierailla kymmennsä koula, välillä paikkakunnilla, josa en ole koskaan aiemmin käynyt. Tahdon lämpimästi kiittää kaikkia koulunsa ovet avanneita ja toivon yhtetyön jatkumta hedelmällenä jatkossakin. Antoaa lukuvuotta! Arvi Timgren SMART-kouluttaja 3

4 Koulutpolku Valitse koulutpoluta sinulle parhaiten sopiva reitti oman ammatillen osaamesi kehittämeen SMART Boardien parsa. Perkoulutten jälkeen voit valita syventäviä koulutuksia eta eri aineryhmtä ja käyttötarkoituksta. Aloita tästä! SMART Tutuksi 1 (3h) SMART Tutuksi 2 (3h) SMART Intensiivi (3h + 3h) SMART Pedagoginen tehokäyttäjä (6h + 6h) Syventävät Ainekohtaet koulutukset SMART Matikka SMART Reaali SMART Luokanopet SMART Erityopet SMART Kuvataide SMART Kielet SMART Ammatillinenn SMART Äidinkieli (3h + 3h) Teemakohtaet koulutukset SMART Multimedia SMART Animaatio (3h + 3h) Muut SMART Kouluttajakoulut (6h + 6h) 4

5 Pedagoget perkoulutukset SMART tutuksi 1 Aloita tästä! Smart Tutuksi 1 -kurssilla osalltuja tuttuu maailman käytetyimmän opetohjelmton, Notebookin, tarjoamiin mahdolluuksiin opettuokioita ja -kokonauuksia valmteltaessa. Koulutuksessa opitaan taulunkäytön perteet, kokeillaan tuttujen ohjelmien ja tiedostojen käyttöä taululla Notebookin työkaluja hyödyntäen sekä opitaan digitaalen sällön tuottamta ja muokkaamta Notebook-ohjelman avulla. Lotava koulut vasta-alkajille! tuttutaan SMART Boardin ominauuksiin ja käyttötapoihin opitaan, miten Notebookin avulla valmtellaan ja pidetään oppitunteja tuttutaan käyttövalmiiin Toolkit-tehtäväpohjiin ja opitaan hyödyntämään niitä omsa harjoit- ja kertatehtävsä saadaan pedagogia ideoita ja malleja tuntitilanteiin tuttutaan KouluOn-sivtoon (rekteröityminen, oppimateriaalin jako, itseopkelumateriaalit, foorumi) valmtetaan oma Toolkit-esimerkki ja jaetaan se KouluOn-sivtolla tehdään paljon käytännön harjoituksia ottaa SMART Board-taulun osaksi päivittätä opetta käyttää valmta materiaalia taulun avulla suunnitella taululle omia tehtäviä ja opettuokioita pertyökaluja käyttäen taulun pedagogesti järkevän käytön perteet - SMART Boardin käyttöä aloittelevat henkilöt - Osalltujia ia max 15 ASO Vasta-alkaja aj 3 tuntia Aronet-Koulutkesk, kes k, Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata t koulutuksen uksen koulullesi, ullesle ota ronet.fi TAUTUMINE N w oulut 5

6 Pedagoginen tehokäyttäjä SMART Pedagoginen tehokäyttäjä -koulutkokonau tähtää kokonavaltaeen opetteknologian käytön ymmärtämeen sekä SMART Boardin osaavaan ja pedagogesti tarkoituksenmukaeen opetkäyttöön. Ilmiöiden havainnolltaminen, oppijoiden motivointi ja sitouttaminen oppimeen, oppimprosessin näkyväksi tekeminen ja yhteöllinen oppiminen ovat esimerkkejä teemota, joita koulutuksessa nostetaan esille. Koulutuksen työtavat on toteutettu yhteöllen oppimen ja ongelmakeskeen oppimen viitekehyksiin, joita voi suoraan soveltaa malleina omassa opettyössä. Aloita tästä! ymmärretään opetteknologian tarjoamat mahdolluudet opet- ja oppimprosesssa syvennetään tietotaitoa SMARTin ja Notebookin työkalujen monipuolesta opetkäytöstä sovelletaan pedagogia malleja omaan työhön käytetään SMARTia eri opetmenetelmsä ymmärretään miten tukea erilaia oppijoita tämän päivän keinoin sovelletaan SMARTin mahdolluuksia mm. yhtetoiminnallessa oppimessa ja tutkivassa oppimessa kasvetaan pedagogeksi SMART-asiantuntijaksi verkostoitudutaan muiden SMART-opettajien kanssa ymmärtää opetteknologian ja SMARTin käytön pedagoget mahdolluudet oppimprosessin osana soveltaa SMARTin työkaluja ja mahdolluuksia eri opettilantesa käyttää SMARTin ja Notebookin työkaluja pedagogesti mielekkäällä tavalla soveltaa opittuja ja jaettuja pedagogia malleja eri aineiin ja opettilanteiin tuottaa omia opetkokonauuksia Kaikkien aineiden en opettajat, rehtorit rit ja kouluttajat, taj at, joiden päätavoitteena a on oppia SMARTin pedagoget mahdolluudet Vasta-alkaja alkajaaja 1+1 pv. etäjaksoineen en Aronet-Koulutkesk, tkesk Aviapol Äyritie 8b, Vantaa aa Jos haluat ttila tilata koulutuksen koulullesi, lesi, ota ronet. IN N: /www.aronet.fi/kou 6

7 SMART Tutuksi 2 Smart Tutuksi 2 -kurssilla osalltuja syventää tietojaan ja taitojaan Notebookin tarjoamiin mahdolluuksiin opettuokioita ja -kokonauuksia valmtettaessa. Tarjolla harjoittelua, soveltamta, omaan tuottamta sekä kollegiaalta tukea. syvennetään SMART Boardin käyttötapoja sekä Notebook-ohjelmton ominauuksia ja pertyökaluja opitaan kuinka voidaan hyödyntää Notebookin tallenninta ja videototinta tehdään käytännön harjoituksia: mm. tallentimen ja videototimen käytöstä harjoitellaan taulun käyttöä valmiiden tehtävien avulla sekä valmtetaan oma Toolkit-harjoit tuttutaan KouluOn- sekä Exchange-sivtoon opitaan pedagogesti järkevän käytön perteet hyödyntää erinomaesti SMART Boardin ominauuksia ja mahdolluuksia omassa opetuksessa havainnolltaa ja konkretoida ilmiöitä ja käsitteitä käyttää valmta materiaalia taulun avulla (esim. KouluOn ja Exhange-sivtot) hyödyntää Notebookin tallenninta ja videototinta omassa oppiaineessasi suunnitella taululle omia tehtäviä ja opettuokioita pertyökaluja käyttäen taulun pedagogesti järkevän käytön perteet SMART Boardin nkäyt käytön perteita e kertaavat at sekä tietojaan ja taitojaan aa syventävät t henkilöt, osalltujia lt ia max x15 ASO SMART Tutuksi u 1 suoritettuna tun 3 tuntia Aronet-Koulutkesk, tkesk Aviapol Äyritie 8b, Vantaaaa Jos haluat ttila tilata ta koulutuksen utuksuk koulullesi, lesi, ota ron TA TUMINEN: N: SMART Intensiivi SMART Intensiivi -koulut on tehokkain koulutpakettimme osaamtaan syventäville käyttäjille. Pedagoginen koulut on ihanteellinen paketti osaavaan SMART Board -interaktiiven taulun ja vuorovaikutteen oppimympärtön käyttöön. Harjoittelua, soveltamta, omaa tuottamta ja kollegiaalta tukea on tarjolla runsaasti! SMART Boardin sekä Notebookin käytön syventäminen koulutuksessa opitaan, miten Notebookin avulla: valmtellaan ja pidetään oppitunteja muokataan ja kootaan digitaalta ainetoa tuetaan erilaia oppijoita havainnolltetetaan ja konkretoidaan ilmiöitä ja käsitteitä aktivoidaan oppijoita toimimaan, ajattelemaan ja kesktelemaan käytetään äänitiedostoja opetuksen elävöittämeksi järjestää opetuksen monipuoleksi ja havainnolltavaksi opetteknologian avulla eri atikanavien tarjoamaa mahdolluutta hyödyntäen SMARTtia jo käyttävät ät opettajat, t, jotka haluavat at syventää taitojaan tojaan an ja tietojaan SMART-opetteknologian tek ogian käytössä sä ASO: SMART Boardin pertoiminnot not 3+3 h etäjaksoineen n Aronet-Koulutkesk, k Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata koulutuksen u koulullesi, les ota r ITTAUT TUMINEN: N: w.aronet.fi/koulutu 7

8 Teemakohtaet koulutukset: SMART Multimedia Elävöitä opetta äänin, kuvin, videoin. Multimedia-koulutuksessa opitaan kaikki mitä tarvitaan kuvien, äänten ja liikkuvan kuvan pedagogeen käyttöön SMART-luokassa. rohkataan käyttämään multimediaa luontevana osana opetta lätään liikettä ja animaatiota omiin oppitunteihin valmiiden äänitiedostojen käyttö ja omien ja oppilaiden äänten nauhoittaminen ja muokka tallennetaan omia opetvideoita, oppimprosesseja ja mutiinpanoja analysoidaan videoita ja elokuvia käsitellään ääntä ja videota parhaiten opetukseen soveltuvaan muotoon opitaan valmtelemaan kuvaa, ääntä ja liikettä sältävää oppimateriaalia tukemaan erilaia oppilaita hyödyntää ääntä, kuvaa ja liikkuvaa kuvaa monipuolesti ja pienellä vaivalla päivittäessä opetkäytössä Erityesti suosittelemme koulutta: kieltenopettajille, jotka haluavat lätä ääntämesimerkkejä tunneilleen äidinkielen ja kirjalluuden opettajille elokuvien tehokkaampaa analysointia varten ilmautaidon ja esiintymen opettajille tarjoamaan työkaluja oppilaiden esitysten purkameen kaikille opettajille, jotka haluavat tarjota kaikkia ateja tukevaa opetta kinesteettille, auditiiville ja vuaalille oppijoille HMÄ: Multimedian hyödyntämestä stä kiinnostuneet opettajat ta at ASO: SMART Boardin pertoiminnot t 3+3 h etäjaksoineen Aronet-Koulutkesk, tkes k, Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata t koulutuksen uk koulullesi, l ota yhteyttä t TUMINEN: /www.aronet. SMART Animaatio SMART Animaatio -koulutuksessa opit tekemään animaatioita! Animaatiot toteutetaan lasten tarinota kuvataidetöiden kautta SMART -välinetöä hyödyntäen. Läksi koulutuksessa tuttutaan Windows Movie Makerin käyttämeen animaatioiden jatkotyöstämessä. tuttutaan SMART -dokumenttikameran, Notebook-ohjelman ja SMART -työkalujen sekä tallentimen yhtekäyttöön lasten tuotosten elävöittämessä tuttuttaa osalltujia SMARTin monipuoliin ominauuksiin ja mahdolluuksiin pedagogessa soveltamessa tuttutaan opetteknologiaan prosessityöskentelyn välineenä läksi tuttutaan Windows Movie Maker -ohjelman perkäyttöön SMART-välinetön tukena oppilaita osalltavan prosessin käyttötaito opetteknologiaa hyödyntäen HMÄ: Koulut on suunnattu alakoulun a opettyössä toimijoille oille ASO: SMART Boardin pertoiminnot t 3+3 h etäjaksoineen Aronet-Koulutkesk, tkes k, Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata ta koulutuksen uk koulullesi, l ota yhteyttä t TUMINEN: /www.aronet. 8

9 Ainekohtaet koulutukset: SMART Matikka Koulutuksessa keskitytään SMART Boardin mahdolluuksien ymmärtämeen matemaattesta näkökulmasta. Notebook-ohjelmaa sekä taulunkäyttöä kerrataan ja opitaan siinä ohessa. Tuttutaan myös Notebook Math Tools -ohjelmaan. innostutaan SMART Boardin tarjoamta mahdolluuksta madalletaan kynnystä taulun tarkoituksenmukaen pedagogen käytön aloittamessa niin, että jokainen osalltuja saa eita sovellettavia esimerkkejä/käyttötapoja vietäväksi suoraan omaan opetukseen saadaan tietoja ja taitoja taulun pedagogesti järkevästä käyttämestä verkostoidutaan muiden SMART-opettajien kanssa tuttutaan SMART Boardin ominauuksiin ja käyttötapoihin taulun käyttö valmiiden sekä itse luotujen tehtävien avulla opitaan pedagogesti järkevän käytön perteet valmtetaan ja jaetaan omaa materiaalia KouluOn-sivtolle perteet SMART Boardin ominauuksta, mahdolluuksta, käyttämestä ja toiminnota matematiikan opetuksessa käyttää valmta materiaalia taulun avulla suunnitella taululle matematiikan atiikan tehtäviä ja opettuokioita taulun pedagogesti järkevän käytön perteet HMÄ: matemaattten attten aineiden en opettajille le A SMART Boardin pertoiminnot not 3+3 h etäjaksoineen n Aronet-Koulutkesk, tu k, Aviapol Äyritie 8b, Vantaa a Jos haluat tilata koulutuksen ksen koulullesi, ota ronet. TAUTUMINE N: /www.aron ou 9

10 SMART Reaali Pedagogessa SMART-koulutuksessa paneudutaan Smart Board -interaktiiven taulun käyttöön reaaliaineiden opetuksessa. Notebookohjelmaa ja taulun tekntä käyttöä kerrataan ja harjoitellaan. Tuotetaan omaa opetmateriaalia. Saadaan palautetta ja tukea kollegoilta. saadaan intoa ja ideoita SMARTin käyttöön harjaannutaan SMARTin käytössä opitaan hyödyntämään SMARTia monipuolesti omassa opetuksessaan perehdytään SMARTin ominauuksiin ja käyttöön valmiiden opetmateriaalien käytön harjoittelu tuotetaan omaa materiaalia pedagoginen käyttö reaaliainesa hyödyntää SMARTia oppiainesa luontevammin ja vaivattomammin käyttää uia ideoitasi taulun enttä tehokkaampaan hyödyntämeen kokeilla uutta rohkeammin tuottaa opetmateriaalia reaaliaineiden opetuksen tukemeksi HMÄ: reaaliaineiden ali aineid en opettajille le A SMART Boardin pertoiminnot not 3+3 h etäjaksoineen n Aronet-Koulutkesk, t k,,avia Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata koulutuksen ksen koulullesi, ota ronet. TAUTUMINE N: /www.aron oulut 10

11 SMART Luokanopet Koulutuksen tavoitteena on valottaa SMARTin monipuolia mahdolluuksia opetkäytössä. Koulutuksessa tuttutaan SMART Board -interaktiiven valkotaulun käyttömahdolluuksiin oppituntien rakentamessa. Läksi koulut tarjoaa vinkkejä SMART Audion, SMART Student Editionin ja SMART Tablen käyttömahdolluuksiin oppimen tukena. tuttutaan SMART Boardin työkalujen ja Notebook-ohjelman monipuoliin ominauuksiin ja soveltameen opetuksessa luodaan oppitunteja havainnolltavia, osalltavia ja yhteölliä toimintatapoja jaetaan ideoita ja ajatuksia SMARTin monipuolesta käytöstä järjestää opetuksen monipuoleksi ja havainnolltavaksi opetteknologian avulla eri atikanavien tarjoamaa mahdolluutta hyödyntäen alakoulun lun opettyössä toimijat ija t A SMART Boardin pertoiminnot not 3+3 h etäjaksoineen n KA: Aronet-Koulutkesk, t k, Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata koulutuksen ksen koulullesi, ota ronet. TA TUMINE N /www.aron SMART Erityopet Tämä koulutkokonau on tarkoitettu erityopettajille, jotka haluavat kehittää SMARTta pedagogen työvälineen, jolla aktivoida erityoppilaat toimimaan. opitaan käyttämään SMARTia työvälineenä erityoppilaiden kanssa opitaan aktivoimaan oppilaita SMARTin käyttöön opitaan kehittämään SMARTin avulla yksilölltä ja jotavaa opetmateriaalia kehitetään henkilökohtaia taitoja SMARTin käyttäjänä SMART ja Notebook -ohjelma erityoppilaan silmin: keinoja hahmottamen tukemeen, toiminnan ohjauksen kehittämeen, yksilöllen materiaalin tekemeen, oppilaan aktiiven roolin kehittämeen SMART -tallentimen mahdolluudet erityoppilaiden kanssa käyttää SMARTia aktiivesti työssään oppilaiden kanssa tuottaa opkelumateriaalia koulutyöskentelyyn SMARTIn avulla Erityluokanopettajat opett ajat ja erityopettajat tt alakoulsa lu sa ASO: SMART Boardin pertoiminnot 3+3 h etäjaksoineen n Aronet-Koulutkesk, kes k Aviapol Äyritie 8b, Vantaaaa Jos haluat tilata koulutuksen u koulullesi, lesi, ota yhteyttä tä ro T INEN: N: /w w.aronet. ut 11

12 SMART Kuvataide SMART-kuvataide on mahtava koulut, joka tähtää SMART Boardin mahdolluuksien ymmärtämeen kuvataiteen opetuksessa. Koulutuksen teemoja ovat havainnolltaminen, vuorovaikutteuuden monipuoltaminen, oppijoiden osalltaminen, projektien hallinta ja sosiaalen median mahdolluudet. tuttutaan SMART Boardin Notebook-ohjelman ominauuksiin ja käyttötapoihin kuvataiteen näkökulmasta esim. havainnolltamen apuna kuvataiteen perteiden kuten piirtämen, tilankuvaamen ja väriopin opettamen mahdolluudet taulun avulla valmtetaan omaa materiaalia rohkaee taulun luovaan ja kekseliääseen käyttöön tietoja ja taitoja taulun pedagogesti järkevästä käyttämestä eita sovellettavia esimerkkejä ja käyttötapoja suoraan omaan opetukseen käytettäväksi ymmärtää ja hyödyntää SMART Boardin ja Notebookin mahdolluuksia kuvataiteen opetuksessa käyttää valmta materiaalia taulun avulla suunnitella kuvataiteen tehtäviä ja opettuokioita taulun avulla kuvataidetta opettavat A SMART Boardin pertoiminnot t 3+3 h etäjaksoineen n KA: Aronet-Koulutkesk, kes k, Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata koulutuksen uksen koulullesi, lesi, ota ronet. TAUTUMINE N /www.aron 12

13 SMART Ideas SMART Ideas -ohjelman saa kaupan päälle jokaen SMART Boardin oston yhteydessä. SMART Ideas -koulutuksessa opit käyttämään tätä mahtavaa työkalua käsitekarttojen tekoon tuttutaan SMART Ideas -käsitekarttaohjelman käyttöön opetuksessa opitaan tekemään selkeitä, sitejä ja monipuolia käsitekarttoja sekä koneen, että SMART Boardin avulla SMART Ideas -ohjelman yhtetoiminta muiden ohjelmien kanssa, galleriasältöjen liittäminen karttoihin ja käsitekarttojen hyödyntäminen ma ohjelmsa ja käsitekarttojen hyödyntäminen ma ohjelmsa luoda mielenkiintoia, monitasoia käsitekarttoja kerätä oppilaiden ennakkokäsitykset opetaiheesta välittömästi sitiksi käsitekartaksi esittää valmiita karttoja vaihe vaiheelta viedä valmiit käsitekartat verkkosivuiksi, kuvatiedostoiksi ja Word-dokumenteiksi tarpeen mukaan HMÄ: Opettajat, at jotka hyödyntävät yntävä t tai haluavat at hyödyntää yntää käsitekarttoja ttoja opetuksessa. ss Osalltujia lt max 15. ASO Vasta-alkaja alk aja / SMART Boardin käytön perteet eet hallitseva 3 h KA: Aronet-Koulutkesk, esk Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata ta koulutuksen uksen koulullesi, lesi, ota yhteyttä yttä tä ut UMINEN: /www.aronet. SMART Kielet SMART Kielet -koulut on pedagoginen koulut kieltenopettajille. Koulut koostuu kahdesta kolmen tunnin koulutkerrasta ja etäjaksosta näiden välsä. Koulutuksessa opitaan hyödyntämään SMART Boardin tarjoamia mahdolluuksia oman opettyön kehittämessä nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. ymmärretään opetteknologian tarjoamat mahdolluudet kieltenopet- ja oppimprosesssa syvennetään tietotaitoa SMARTin ja Notebookin työkalujen monipuolesta opetkäytöstä kieltenopetuksessa käytetään SMARTia erilasa opettilantesa ymmärretään miten tukea erilaia kieltenoppijoita tämän päivän keinoin verkostoidutaan muiden SMART-kieltenopettajien kanssa valmtaa ja pitää oppitunteja digitaalta sältöä hyödyntäen helpottaa työtäsi SMARTin työkaluja käyttäen esimerkiksi kieliopin opetuksessa, läksynkuultelsa, ääntämharjoitukssa ja oppikirjan kappaleen läpikäynnsä. hakea ja käyttää kieltenopetuksessa kuvia, ääniä ja videoita luoda vähällä vaivalla monenlaia interaktiivia harjoitteita oppilaille SMART Boardia a käyttävät tävätä kieltenopettajat ett ASO SMART Boardin perteet et tunteva t 3+3 h etäjaksoineen n KA: Aronet-Koulutkesk, tkesk, Aviapol Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata koulutuksen uksen koulullesi, lesi, ota ronet. TA TUMINE N oulut 13

14 SMART Äidinkieli Koulut on suunnattu vasta-alkajille, painopteenä äidinkielen ja kirjalluuden opet lukiossa. Koulutuksessa tuttutaan tauluun ja päästään harjoittelemaan sen käyttöä. Läksi sovelletaan ja tuotetaan oppimateriaalia. innostutaan SMARTin käyttöön tuodaan SMART luontevaksi osaksi omaa opetta tuttutaan SMART Boardin ja Notebookin ominauuksiin ja käyttötapoihin käytetään SMARTia sekä valmiiden että itse tehtyjen tehtävien avulla saadaan pedagogia näkökulmia äidinkieleen ja kirjalluuteen perteet SMART Boardin ominauuksta, mahdolluuksta, käyttämestä ja toiminnota matematiikan opetuksessa käyttää valmta materiaalia taulun avulla suunnitella taululle äidinkielen tehtäviä ja opettuokioita taulun pedagogesti järkevän käytön perteet SMARTia käyttäneet tä aineenopettajat nop ettajat ASO: Vasta-alkaja / SMART Boardin käytön perteet eetet hallitseva 3+3 h etäjaksoineen een Aronet-Koulutkesk, tkes Aviapol i Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata ta koulutuksen koulullesi, ota yhteyttä tä T INEN: N: ut SMART Ammatillinen SMART Board -interaktiivta taulua ja sen Notebook-opetohjelmaa käytetään paljon perkoula. Se ei kuitenkaan ole este, etteikö taulua voi käyttää myös ammatti- ja ammattikorkeakoulutasoessa opetuksessa. Päinvastoin, SMART Board sopii mainiosti ammatillelle puolelle ja tuo tehokkuutta hyvin moniin tilanteiin! tuttutaan SMART Boardin työkalujen ja Notebook-ohjelman monipuoliin ominauuksiin ja soveltameen opetuksessa opitaan hyödyntämään taulua käytännössä ammatillella puolella SMART Boardin ja Notebook-ohjelman tuomien mahdolluuksien yhdtäminen oppilaitoksen muihin järjestelmiin ja palveluihin (mm. Moodle, Skype) käyttää taulua (Notebook-ohjelmtoa galleria- ja Toolkit-sältöineen) suunnitella ja valmtaa oppitunneillesi tehtäviä Notebookia hyödyntäen ohjata ja hyödyntää tietokoneen omia ohjelmia (Word, Excel, PowerPoint) tiedät kuinka interaktiiven taulun käytön voi yhdtää muihin oppilaitoksen ja Internetin tarjoamiin järjestelmiin ja palveluihin ammatikoulun atikoulun un ja ammattikorkeakoulun m tikork akoul un opettajat, osalltujia ltuj ia max 15 ASO Vasta-alkaja alk aj / SMART Boardin käytön perteet eet hallitseva 3+3 h etäjaksoineen een KA: Aronet-Koulutkesk, k Aviapol i Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata ta koulutuksen uksen koulullesi, les ota yhteyttä yttä tä ut TAUTUMINEN: t 14

15 SMART Kouluttajakoulut SMART Kouluttajakoulut tähtää kokonavaltaeen opetteknologian käytön ymmärtämeen pedagogen ohjauksen näkökulmta. Koulutukseen osalltujat omaksuvat tavat ja menetelmät, joilla kollegoja voi tukea SMART Board -interaktiiven taulun käytössä opet- ja oppimprosessin eri vaihesa. Koulutukseen osalltuminen antaa valmiudet kollegaohjaukseen ja ohjaprosessin läpiviemeen, kokonavaltaeen interaktiiven taulun ja dokumenttikameran opetkäytön mahdolluuksien ymmärtämeen sekä vastauksia pedagog-didaktiin kysymyksiin, joita opetteknologian käyttö tuo tullessaan. syvennetään tietoja ja taitoja kollegojen ohjaprosesssa tuetaan ohjatoiminnan kehittämtä hyvän ohjaprosessin eri vaiheet ja sovelletaan näitä omaan kouluttamtyöhön ymmärretään, miten SMART Board voi auttaa oppimta, ajattelu- ja vuorovaikuttaitoja, luovuutta ja ongelmanratkautaitoja syvennetään omaa osaamta opetteknologian suhteen saaden teknet valmiudet SMARTympärtön käyttöön ja kouluttameen jaetaan palautetta ja kehitysajatuksia SMART-kouluttajana toimimesta ymmärretään hyvien tvt-käytänteiden ja pedagogten mallien jakamen tärkeys ohjata innostavasti ja kanntavasti kollegoitasi soveltaa SMARTin ja Notebookin työkaluja ja mahdolluuksia eri opettilantesa omaat vahvan pedagoginen osaamen SMARTin mahdolluuksta eri oppiainesa sekä peropetuksessa/jatko-opinnosa ymmärrät mitä SMART voi tuoda oppim- ja opetprosessiin rakentaa mielekkään SMART-koulutuksen kaikkien kkien aineiden en opettajat, rehtorit tj ja kouluttajat, jotka haluavat at toimia koulutta- utta- jina kollegoillensa AS SMART Board- ja Notebook-työkalujen oo en tuntem SMART Boardin npeda pedagoginen n käytön osaaminen 1+1 pv. etäjaksoineen e Aronet-Koulutkesk, Aviapol i Äyritie 8b, Vantaa Jos haluat tilata koulutuksen uksen koulullesi, lesi, ota ro TA TUMINEN: N: u 15

16 Aronet Koulutkesk SMART Certified Training Center Paras mahdollinen paikka SMART-koulutuksille on Aronetin ui ja upea koulutkesk. SMART-luokassa pidetään koulutaikataulun mukaan kaikille eri alojen opettajille ja eri taitotasoille sopivia pedagogia SMART-koulutuksia. Lukuat SMART Boardit mahdolltavat runsaat yksilö- ja ryhmäharjoittelut. Keskuksessa on esillä ja kokeiltavina kaikki uimmat SMART-oppimympärtöratkaut. Läksi tilosa voit tuttua Aronetin KokoOn ja InfoOn ratkauihin. Tervetuloa tuttumaan tiloihin ja uimpiin oppimympärtöratkauihin myös koulutten ulkopuolella! Ota yhteyttä Sovi ilmainen esittely. Kysy lätietoa KouluOn -oppimympärtöratkauta, SMART-tuoteperheestä, koulutuksta sekä tapahtumta osoitteesta: SMART-tuotteiden maahantuonti ja markkinointi Suomessa Aronet-Esitysyhtiö Oy Äyritie 8 B, Vantaa p. (09) , KouluOn on Aronet-Esitysyhtiö Oy:n rekteröity tavaramerkki.

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Sivistystoimi Nuoriso- ja aikuiskoulutus Aika Teema Paikka Kohderyhmä Ilmoittautuminen Tammi-helmikuu 17.1. klo 13.15 15.30 Symboliset laskimet Martinlaakson lukio

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan:

Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan: Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan: 1. sisältötietoon 2. yleiseen pedagogiseen tietoon 3. opetussuunnitelmalliseen

Lisätiedot

Monilukutaitoa kehittävän ilmiöopetuksen laatiminen. POM2SSU Kainulainen

Monilukutaitoa kehittävän ilmiöopetuksen laatiminen. POM2SSU Kainulainen Monilukutaitoa kehittävän ilmiöopetuksen laatiminen POM2SSU Kainulainen Tehtävänä on perehtyä johonkin ilmiöön ja sen opetukseen (sisältöihin ja tavoitteisiin) sekä ko. ilmiön käsittelyyn tarvittavaan

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ryhmä 5 Kehityksen suunta.. Mitä teema tarkoittaa? Teeman punaisena lankana on pohjimmiltaan se, että teknologiakasvatus ja teknologian arkipäiväistäminen tulee

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista

Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista Leena-Maija Niemi apulaisrehtori, OPS-koordinaattori Kauniaisten suomenkielinen perusopetus 4.2.2016 Oppijasta kasvaa vuorovaikutukseen

Lisätiedot

Digi buustaa kehittymisen Mitä uutta digitalisaatio voi tuoda henkilöstön osaamisen kehittämiselle

Digi buustaa kehittymisen Mitä uutta digitalisaatio voi tuoda henkilöstön osaamisen kehittämiselle Digi buustaa kehittymisen Mitä uutta digitalisaatio voi tuoda henkilöstön osaamisen kehittämiselle 10.5.2017 ValtioExpo Marjaana Laine, Valtiovarainministeriö Tuulia Himanen, Tilastokeskus Petteri Kallio,

Lisätiedot

Syksy 2012. Opetusviraston mediakeskus Mäkelänkatu 84, 4. krs PL 3010, 00099 Helsingin kaupunki puh. 09 310 86375

Syksy 2012. Opetusviraston mediakeskus Mäkelänkatu 84, 4. krs PL 3010, 00099 Helsingin kaupunki puh. 09 310 86375 1 Tietoyhteiskunnan kansalais- ja mediataidot Adobe Connect Pro videoyhteys tutuksi (0,5 pv) 4.9.2012 klo 13.00-16.00 27.11.2012 klo 13.00-16.00 Koulutuksen tavoitteena on, että opettaja osallistuttuaan

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

- Kuvan osoittamalla tavalla klikkaa kohtaa Tallenna Tiedosto. - Esimerkissämme Firefox selaimessa latauspalkki näyttää tältä

- Kuvan osoittamalla tavalla klikkaa kohtaa Tallenna Tiedosto. - Esimerkissämme Firefox selaimessa latauspalkki näyttää tältä 1 KODU OHJEET OSA 2 KODUN ASENNUS - Aloitamme asennuksen menemällä osoitteeseen www.google.fi ja sinne kirjoitamme kuvan osoittamalla tavalla kodu ja kun kuvan tapainen linkki listalta löytyy, niin siitä

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017 AVOIMET KOULUTUKSET kevät ja syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv. 2017-2018 Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisaineiden valinta tapahtuu Wilmassa huoltajan Wilma-tunnuksella 4. lk oppilaan huoltaja valitsee varsinaisesta

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja opettajan tvt-taidot: mitä opettajan pitäisi osata? 16.4.2012 Katrina Vartiainen

Sosiaalinen media ja opettajan tvt-taidot: mitä opettajan pitäisi osata? 16.4.2012 Katrina Vartiainen Sosiaalinen media ja opettajan tvt-taidot: mitä opettajan pitäisi osata? 16.4.2012 Katrina Vartiainen Sosiaalinen media? Sosiaalinen media (some) liittyy internetin vuorovaikutteisiin ryhmätyö- ja julkaisujärjestelmiin,

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu Sanna Pensonen, suunnittelija Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettitietokoneiden käyttö koulussa vahvistaa lasten ongelmanratkaisutaitoja (Yle uutiset 6.8.14)

Lisätiedot

Oppimateriaalin tuottaminen videona

Oppimateriaalin tuottaminen videona Oppimateriaalin tuottaminen videona Kalle Romanov, yliopistonlehtori 4.2.2015 Esityksen sisältö Videon käyttöarvo, pedagoginen lisäarvo Videon tuottamisen tekniikkaa Videon jakelu /julkaisu Videokäytön

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) AVOIMET KOULUTUKSET syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme oheisesta

Lisätiedot

KOULUTUSTA, OHJAUSTA JA VERTAISTUKEA OPETUSHENKILÖSTÖLLE

KOULUTUSTA, OHJAUSTA JA VERTAISTUKEA OPETUSHENKILÖSTÖLLE KOULUTUSTA, OHJAUSTA JA VERTAISTUKEA OPETUSHENKILÖSTÖLLE Sisällysluettelo Sisällysluettelo Verkkopetoinfoa!... 3 Miten koulut voivat hyödyntää verkkopetoja... 4 Yhteydenotto... 5 Itäisen alueen verkkopedagogit...

Lisätiedot

Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi

Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi Yhteistyössä 2013 Innokas www.innokas.fi Millaista osaamista tarvitaan? PISA, New Millennium learners, DeSeCo, Ajattelutavat Työskentelytavat Työvälineet

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2017 AVOIMET KOULUTUKSET K-ryhmän etuhinnoin syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

OPETUKSEN SUUNNITTELU JA TVT Mistä työvälineet ja oikea lähestymistapa tarkoituksenmukaiseen tekemiseen? Done. Differently.

OPETUKSEN SUUNNITTELU JA TVT Mistä työvälineet ja oikea lähestymistapa tarkoituksenmukaiseen tekemiseen? Done. Differently. OPETUKSEN SUUNNITTELU JA TVT Mistä työvälineet ja oikea lähestymistapa tarkoituksenmukaiseen tekemiseen? Aamun ensimmäinen ajatus oli klo 06.30 EDUCA VIRHE!!? Datafisher Oy E-learning Teknologia ja Oppiminen

Lisätiedot

OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015!

OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015! OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015! OMA TAUSTA! Matematiikan opetukseen liittyvä FL-tutkielma tietojenkäsittelyopissa 90-luvun alussa! Jatko-opiskelija "Mobile

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä

Lisätiedot

Lataa Matikka 3 - Tuula Pesonen. Lataa

Lataa Matikka 3 - Tuula Pesonen. Lataa Lataa Matikka 3 - Tuula Pesonen Lataa Kirjailija: Tuula Pesonen ISBN: 9789526320618 Sivumäärä: 48 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 22.32 Mb Timanttivihko on tehty niille oppilaille, jotka haluavat perehtyä

Lisätiedot

Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu

Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu Matematiikan syventävä kurssi Matematiikan syventävissä opinnoissa tutustutaan esimerkiksi salakirjoitusmenetelmiin, pulmatehtäviin ja matemaattisiin

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

SMART BOARD. Interaktiivinen esitystaulu yhdistää perinteisen liitu- ja tussitaulun sekä tietokonekuvan. Sormesi on hiiri ja liitu!

SMART BOARD. Interaktiivinen esitystaulu yhdistää perinteisen liitu- ja tussitaulun sekä tietokonekuvan. Sormesi on hiiri ja liitu! SMART BOARD Interaktiivinen esitystaulu yhdistää perinteisen liitu- ja tussitaulun sekä tietokonekuvan Sormesi on hiiri ja liitu! MITÄ HYÖTYÄ? Opettaja Saa liikkua Voi valmistella taulutyötään etukäteen

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

10/23/2012 Olli Määttä

10/23/2012 Olli Määttä Oppitunnin käsikirjoitus harjoittelijalle ja ohjaajalle. Tunnin pitämisen ja ohjaamisen tuki. Riittävän joustava. Edellytys oppitunnille: ilman hyväksyttyä tuntisuunnitelmaa ei harjoitustuntia voi pitää.

Lisätiedot

HYVÄ OPETTAJA, Ps. Jos haluat antaa aineistosta palautetta tai kertoa kehittämisideasi, laitathan viestiä!

HYVÄ OPETTAJA, Ps. Jos haluat antaa aineistosta palautetta tai kertoa kehittämisideasi, laitathan viestiä! OPETTAJAN OHJE HYVÄ OPETTAJA, Maailma 2030 on ulkoasiainministeriön tuottama toiminnallinen oppituntimateriaali peruskouluun ja lukioon. Toivomme, että se tukee sinua työssäsi kun käsittelet oppilaiden

Lisätiedot

Verkko opettajan palveluksessa: alueen verkko-opetushankkeiden info koulutus- ja tukipalveluista

Verkko opettajan palveluksessa: alueen verkko-opetushankkeiden info koulutus- ja tukipalveluista Verkko opettajan palveluksessa: alueen verkko-opetushankkeiden info koulutus- ja tukipalveluista Yläkoulujen VESO-päivä 18.11.2006, Kouvola KymiPro/ Osku Kiri & Pohjois-Kymenlaakson etäopetushanke/ Maria

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies. Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle?

Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies. Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle? Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle? Puustinen 19.4.2012 Kokeiluohjelmasta poimittua Tavoitteet ammattikorkeakouluyhteistyölle

Lisätiedot

Millaiset mahdollisuudet avautuvat KODUpeliohjelmoinnilla. Lehtori Jarkko Sievi 3.12.2012 Virtuaaliopetuksen päivät

Millaiset mahdollisuudet avautuvat KODUpeliohjelmoinnilla. Lehtori Jarkko Sievi 3.12.2012 Virtuaaliopetuksen päivät Millaiset mahdollisuudet avautuvat KODUpeliohjelmoinnilla Lehtori Jarkko Sievi 3.12.2012 Virtuaaliopetuksen päivät Työpajan sisältö Oppimisympäristönä peliohjelmointi hanke Hankkeen esittely Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27%

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27% Kaikki vastaajat (N=819) % 30 20 10 0 25% 26% 22% 27% 29% 36% 7. 8. 9. 34% 52% % 52 50 48 48% 46 Tyttö Poika Aloittelija: minulla ei ole kokemusta ipadin käytöstä Noviisi: minulla on ipadin peruskäyttökokemusta,

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

OPPIMISTEHTÄVÄT. Tietojen hyödyntäminen suunnittelussa ja johtamisessa -verkkokoulutus TEAviisari

OPPIMISTEHTÄVÄT. Tietojen hyödyntäminen suunnittelussa ja johtamisessa -verkkokoulutus TEAviisari OPPIMISTEHTÄVÄT Tietojen hyödyntäminen suunnittelussa ja johtamisessa -verkkokoulutus TEAviisari Ohjeita verkkokoulutuksen käyttöön Aloitus Pääset oppimisalustalle osoitteessa: www.teaviisari.fi/verkkokoulu

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen vertaismentoroinnin avulla - Teemalliset vertaismentorointiryhmät

Osaamisen kehittäminen vertaismentoroinnin avulla - Teemalliset vertaismentorointiryhmät Osaamisen kehittäminen vertaismentoroinnin avulla - Teemalliset vertaismentorointiryhmät Vertaismentorointi on opetusalalla voimakkaasti lisääntyvä erinomainen osaamisen kehittämisen keino, jonka etuja

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

SMART Notebook -tuoteperhe

SMART Notebook -tuoteperhe Tuotevertailu -tuoteperhe Seuraavassa taulukossa vertaillaan neljää eri -perheen tuotetta: Express Sovellus Perusominaisuudet Alusta Windows ja Mac - tietokoneet Katso lisätietoja tietokonevaatimuksista

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) AVOIMET KOULUTUKSET syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme oheisesta

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Digitaalisten oppimisympäristöjen tulo kouluihin on nopeutunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä on johtanut opettajien tieto- ja viestintäteknisten

Lisätiedot

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Hajonta, minimi ja maksimi sekä keskiarvo

Hajonta, minimi ja maksimi sekä keskiarvo Hajonta, minimi ja maksimi sekä keskiarvo Descriptive Statistics Kotona Koulun opettajainhuoneessa Opetusluokassa Vapaa-ajalla kodin ja koulun ulkopuo kohdallasi: Kehitän opettamiini aineisiin liittyviä

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016 AVOIMET KOULUTUKSET K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

Miten säästän uuteen käännykkään? Kuinka paljon rahaa tarvitsemme luokan juhlaan? Miten hankimme rahaa luokkaretkeen?

Miten säästän uuteen käännykkään? Kuinka paljon rahaa tarvitsemme luokan juhlaan? Miten hankimme rahaa luokkaretkeen? Miten säästän uuteen käännykkään? Kuinka paljon rahaa tarvitsemme luokan juhlaan? Miten hankimme rahaa luokkaretkeen? Talousasioiden tuntemus ja ymmärtäminen eivät ole itsestäänselvyys nykypäivän lapsille

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus

Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus KOULUTUSMODUULIEN KUVAUS Oppimisprosessin suunnittelu (1) Toimivien oppimistehtävien suunnittelu oppimisprosessiin (2) Tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen

Lisätiedot

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA SVV-seminaari Tampere 18.-19.1.2013 Päivi Majoinen! TUTKIMUKSELLISET LÄHTÖKOHDAT Kansalaisopistoissa paljon tuntiopettajia, jopa 80

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 & kevät 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 & kevät 2017 AVOIMET KOULUTUKSET syksy 2016 & kevät 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Hyvinvointia koulupäivään toiminnallisista menetelmistä

Hyvinvointia koulupäivään toiminnallisista menetelmistä Hyvinvointia koulupäivään toiminnallisista menetelmistä Kuinka kehitän HELPOSTI oppitunteja toiminnallisempaan suuntaan? 1.Fyysinen aktiivisuus ja koulupäivä Keskustelu - voidaanko meidän koululla samaistua

Lisätiedot

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084)

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084) Lauantai 29.11.2014 pajat Klo13:00-13:45 Paja 1 Paja 2 Paja 3 Paja 4 Paja 5 Paja 6 Digabi - ohjelmistoihin tutustuminen Jussi Tyni, Digabi - kouluttaja (luokka 41032) Moodle työpaja sähköinen koe Tentti

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 DIGITAALISUUS Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Lisätiedot

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen Perusopetuksen opetussuunnitelmassa painotetaan työtapojen toiminnallisuutta. Toiminnallisuudella tarkoitetaan oppilaan toiminnan ja ajatuksen

Lisätiedot

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Keskiviikkona 8.10. klo 13.30-16.30 Rehtorin alkusanat ja katsaus tulevaisuuden kouluun, opettajuuteen ja laaja-alaiseen osaamiseen (diat) Ryhmiin jakautuminen:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

KUVATAIDE // SYVENTÄVÄ HARJOITTELU kevät 2011 HELSINGIN NORMAALILYSEO

KUVATAIDE // SYVENTÄVÄ HARJOITTELU kevät 2011 HELSINGIN NORMAALILYSEO RYHMÄNOHJAUKSET ensimmäistä lukuun ottamatta kuvataiteen luokassa B414; á 75min (yht.450min) 1. Ti 15.2. TAIK / Yleistietoa koulusta ja harjoittelusta, harjoitteluohjelma yms. 2. Ma 7.3. klo 10.00-11.15

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Nokia 16.9.2015 Päivi Nilivaara 1 17.9.2015 Mikä edistää oppimista? Resurssit Opiskeluun käytetty aika Palautteen anto Tvt opetusvälineenä Kotitausta Luokalle

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot