Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi"

Transkriptio

1 Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 1. haastattelukierros Vastausaineisto, mukana n. 40 vastaajan vastaukset, joista noin 30 Koillis-Suomen alueelta ja 10 alueen ulkopuolelta Naturpolis Oy Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Luonnos Yrjö Myllylä Lisätietoja Haastattelijat: Yrjö Myllylä, Mika Perttunen, Erkki Oikarinen, Kirsi Kuosku, Hannu Virranniemi, Juhani Mikkelä. III STRATEGISET ELI TÄRKEÄT KEHITTÄMISHANKKEET Seuraavia kehittämishanketeemoja on esitetty pilottihaastattelun aikana. Voit lisäksi ottaa uusia kehittämishanketeemoja esille mm. edellisten kysymysosioiden perusteella. 63. Valitse alla olevista 3 tärkeintä strategista Koillis-Suomen kannalta tärkeää kehittämishankeaihiota, jotka tulisi jalostaa hankkeiksi ja käynnistää seuraavan 5 vuoden aikana. Pohdi myös valitsemiesi hankkeiden tarkempaa sisältöä. Lisäksi voit pohtia hankkeen toteuttajatahoja ja avainvastuuhenkilöitä, kumppaneita, resurssointia, rahoitusta sekä ajoitusta. 1 = 1) Laajakaista kaikille (Miten asia pitäisi käytännössä ratkaista. Visio on, että tulevaisuudessa pitäisi olla reaaliaikaiseen kuvan siirtoon mahdollisuus, mikä vaatii huomattavasti nykyistä peruslaajakaistaa 1-10 megaa enemmän kaistaleveyttä molempiin suuntiin. Joidenkin mukaan tarvitaan käytännössä välttämättä jopa valokuitukaapeli, jonka kapasiteetti on n. 100 megabittiä sekunnissa, jotta yhteydet olisivat varmalla pohjalla.) 2 = 2) Alueesta sisäisen logistiikan osalta parhaiten toimiva kokonaisuus Suomessa 3 = 3) Alueen keskustaympäristöjen kehittäminen (sisältää etenkin ympäristö- ja vihernrakentamissuunnitelman ja liikenteen järjestelysuunnitelman, kävelyalueet, pysäköinnin suunnitelmat ja etenkin toiminnan kehittämisen (keskustatoimijoiden yhteistytö) tavoitteena viihtyisä, alueen imagoa ja houkuttelevuutta lisäävät keskustaympäristöt, tämä vaikuttaa välillisesti myös asiointiin ja palvelujen kysyntään keskuksissa ja lisää matkailijoiden palvelukäyttöä). 4 = 4) Sosiaalipuolen tuottavuuden nosto (tämä tuo mm. pelivaraa kunnille muuhun kehittämistoimintaan, tuottavuuden nostoon sinällään voi liittyä myös mahdollisuuksia elinkeinoelämän näkökulmasta, esim. ostopalveluiden muodossa ja tekemisen kulttuurin vaikutusten kautta vrt. suurteollisuuden vaikutukset alueelliseen yrittäjyyskulttuuriin, omko samantapaisia vaikutuksia myös laajalla julkisella palvelutuotannolla?; myös riskit on syytä huomioida ja tuoda esille) 5 = 5) Tapahtumamatkailun valinta sekä tapahtuman ja alueen voimakas brändääminen 6 = 6) Yrittäjyys ja yhteistyökasvatus kouluissa 7 = 7) Puhtaan energian ja energiatehokkuuden mallialue 8 = 8) Ekologisen kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittamisen mallialue (sisältäen elementit myös porotalousmyönteisimmästä kaivos- ja matkailualueesta) 9 = 9) Green Sport Village ajattelu (ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä matkailuasuminen valittavalla brändillä) 10 = 10) Muu, mikä? n=88, A=4.84, M=5.00, Q1=2.00, Q3=7.00 KAIVOSTOIMINNAN ETABLOINTIAVUSTAJA 1) Laajakaistayhteydet ovat erittäin heikot. Kännykät eivät toimi kaikilla kylillä juuri lainkaan. Internet-yhteydet eivät senkään verran. Tämä on maaseudun yrittäjille katastrofi. Annetut avaimet on käytetty. Operaattorit eivät tee. Valtion määritettävät raamit ja velvoitteet. Saavutettavuus yleensä, miten sinne pääsee tulevaisuudessakin, jos lentoliikenteelle tulee päästömaksuja. Hevosellako?

2 LUONTOMATKAILU, laaja asia, kun kunnolla perkataan, koskee koko aluetta, Savukoskelta Taivalkoskelle. LUONNONTUOTTEET JA MATKAILU, perusteluna mm., että matkailun imagoa on saatava kehitettyä ja uudistettua. STRATEGISET ASKELEET OVAT: 1. VERKOTTUMISEN EDISTÄMINEN: Tässä auttaa MARKKINATUTKIMUS, jossa tutkitaan matkailukeskusten halukkuutta ostaa luonnontuotteita. On pystyttävä vastamaan määrään, nykyistä paremmin, nykyisin ongelman tuotantovälyymit kysyntään nähden, joilloin yhteistyöhön ei päästä.. 2. ASKEL ON TUOTTEISTAMINEN, 3. ASKEL ON MATKAILUN IMAGON NOSTAMINEN LUONNONTUOTTEILLA UUDELLE TASOLLE Suojelualueiden voimakas esiintuominen ja sillä joukosta erottuminen =strateginen kuntaliitos. Tärkein on mahdollistaa yksilöiden oman elintason kehittäminen mielummin ylöspäin luoda mahdollisuuksia Perusteluita tai lisäkommentteja vastaukseesi. Kaivostoiminta ja muut uudet toimialat tarvitsevat etablointiavustajan, joka tuntee paikalliset olot ja junailee asioita, kuten koulutusta ja muuta tarpeellista kaivoksen / kaivosyhtiön tarpeisiin. Suurteollisuutta ollut Taivalkoskella, yrittäjyyttä vähän - sosiaali- ja HV-puolen tuottavuuden nostaminen tärkeää. 2) Alueesta sisäisen logistiikan mallia-alue..: TÄHÄN LIITTYY PALVELUJEN UUDELLEEN ORGANISOINTI. Toimintatapainnovaationa HEIKKOJEN SIGNAALIEN TUNNISTAMINEN, KOULUTUKSEN ENNALTA SUUNTAAMINEN: Koulutusektorin, yrityspalveluiden ja yritysten (alueen sisäiset ja ulkoiset) saumaton yhteistyö ja jatkuva "heikkojen signaalien" tunnistaminen (vrt. yhteyspalvelukeskukset aikanaan, joista heikkoina signaalina kasvava päätekauppa 15 vuotta sitten -> yrityksiä ja satoja työpaikkoja Kuusamoon; nyt vuorossa hyvinvointipalvelut/sairaanhoitokoulutus AMK-tasoisena, KAIVOSTOIMINNAN KOULUTUS ALKAMASSA; KUNTIEN TALOUSHALLINNON ULKOISTUSVAIHE ALKAMASSA, syksyllä 2009 käynnistyi koulutus (ks. isännöinti Realia). Ekologinen kaivostoiminta voisi olla matkailukohde 6) Yrittäjyys ja yhteistyökasvatus tärkää pitkällä aikavälillä.7) Sis. biolpolttoaineet.8) Ekologinen kaivostoiminta ja matkailu: kaivostoiminta nousee todennäköisesti, yhteensovittaminen matkailun kanssa on miettittävä. PAREMPI, JOS KAIVOKSET PIILOSSA EIKÄ KOROSTETA / LIITETÄ NIITÄ MATKAILUUN. 9) Green Snow Village -ajattelu sisältää kesän ja talven.2) Kun kv-matkailija tulee alueelle, ei pitäisi tarvita omaa autoa. Kmo-Ruka -väli kesämatkailun osalta ongelmallinen, ei riittäviä järjestelmiä. Ratkaisu voisi olla palvelulinjasysteemi: kulkee tiettyä reittiä pitkin ja poikkeaa kotiovelle tarvittaessa tilauksesta. Saavutettavuus on kaiken a ja o, myös Laajakaista, mutta kun sai nimetä vain kolme. Tapahtumamatkailu voisi houkutella ihmiset liikkeelle ja hyvien palveluiden ääreen. Samalla on kehitettävä palveluita, jotta ihmisille jäisi hyvä kokemus. 5) Tapahtumamatkailussa: - kuivalihamarkkinat, savottapäivät,8) Ekologinen kaivostoiminta - uskon Soklin tulevaisuuteen. 1) LAAJAKAISTA KAIKILLE, STRATEGISET ASKELEET:1. VOIMAKAS KANNANOTTO, JOTTA 3 G -MASTOT KUNTOON MEGAN VALOKUITUKAAPELIT3. OPETETAAN IHMISET KÄYTTÄMÄÄN VERKKOJA.Eli pitäisi alkuvaiheessa saada edes 1 mega, nyt ei edes sitä. Kysymys on tahtotilan puutteesta (päättäjät eivät ymmärrä) sekä perusoikeuksista. Ei ole aikaa odottaa vuoteen 2015 asti valokuitukaapelia. Nyt päättäjät puhuvat vain 500 megasta. Ihmisten toimeentulon tärkeimmät perusedellytykset ovat tietoyhteydet ja auratut tiet ja ehkä postipalvelut. On pelättävissä, että ilman erityistoimia vuonna 2015 alue on ulkona kaavaillusta valokuitukaapeliverkosta (valtioneuvoston päätös, että verkko ulottuu v korkeintaan 2 km:n päähän asutuksesta, 1 % Suomen väestöstä voi kuitenkin olla verkon ulkopuolella / tämän etäisyyden ulkopuolella.)5) Tapahtumamatkailussa MÄKIVIIKKOAJATTELU, siten että puhutaan laskettelukilpailusta, on tärkeä: SUOMU, SALLA JA PYHÄ OVAT PARHAIMMAT LASKETTELURINTEET RINNEPROFIILIEN NÄKÖKULMASTA, PAREMMAT KUIN LÄNSI- LAPISSA. LÄNSI-LAPIN VAHVUUS ON HYVÄT PALVELUT. 1) Laajakaistaa tarvitaan tunturikeskuksiin ja kaivoksille.8) Ekologinen kaivostoiminta: KAIVOSTOIMINNALLA ON AINA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA, YHTEENSOVITTAMINEN ON TÄRKEÄMPI TAVOITE. Arktinen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologia: - keksittyjen teknologioiden testaus, tarvitaan asiantuntijoita ja yrityksiä Suomen rajojen ulkopuolelta, esim. loppuasiakkaat Venäjän puolelta mukaan. Tästä MUODOSTUISI SYNERGIA, ETTÄ SUOMESSA TEOLLISUUSKENTTÄÄ TULISI SAADA VAHVISTETTUA. POTENTIAALISTA OLISI KAIVOSPUOLI, MIKÄ VAHVISTAISI BUSINESSKENTTÄÄ, teollisuustyöpaikat tuovat rahaa, koka valtiolle. Konkreettisia lähiajan hankkeita on Mustavaara. Mittavan esiintymän löytää kansainvälinen toimija. Etsintäpuoli on merkittävässä roolissa, geologisen yhtiön perustaminen vaatisi pääomaruiskeen. ETSINTÄPUOLI VOISI TOIMIA VALTION YHTIÖN NIMIIN.TUTKITAAN, KOULUTETAAN JA TEHDÄÄN YHTEISTYÖTÄ. Esim. Pietarin yliopiston kanssa voisi olla oppilasvaihtoa, testattaisiin joitakin juttuja Vienan merellä. Esim. arktisille öljyntorjunta- ja jäänmurtaja-aluksille tulisi keksiä kokonaan uusi alustyyppi, tyyppi toimisi referenssinä. Ennemmin pitää saada nykyiset petipaikat täyteen kuin kehittää uusia paikkoja. TIETOLIIKENNEVERKKO: SUUPOHJAN SEUTUVERKKO KÄY HYVÄKSI ESIMERKIKSI. Timo Vesiluoma (p ) hyvä kontakti. Suupohjan tietoverkko on kattavin verkko. Talot ovat valokuitukaapelin päässä. Verkko alkaa olemaan kannattava ja voitollinen. Muunkinlaisia malleja on, kuten Salon malli, jossa kunnallinen yhtiö vetää kaapelia. Eli mallit ovat tavallaan 1) Sau-Kaaperin malli (=Suupohjan malli, homma omiin käsiin, verkko omiin nimiin ja omistukseen), 2) Kunnallinen malli, 3) Operaattorimalli. Monimutkaiset pyrokratiat pois tekemistä tilalle (käy kylässä) KIITOS VASTAUKSISTASI!

3 Voit tässä antaa vielä vapaamuotoisesti kommentteja ja kehittämisaihioita, välittää terveisiä prosessia koordinoiville tahoille sekä ehdottaa panelisteja haasteltaviksi jatkokierroksilla. Kannattaisi haastatella Pudasjärven kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila. TOTEUTUS EI OLE MURHE, JOS IDEOITA/NÄKEMYKSIÄ! Tämän olen oppinut käytännössä. Kokousaikojen määrittäminen haaste, sosiaalinen media ja 3D sovellukset mahdollisuus Kannattaisi haastatella Helgsingin yliopistosta biomassan hyödyntämisen asiantuntijat, prof Olli Dahl, ja Veli Pohjonen, jotka ovat perehtynet Koillis-Suomen biomassakysymyksiin. Koko-ohjelmassa kannatettavaa jatkokaudella 2013 jälkeen voisi olla verkostomaiset toimintamallit Venäjän kielen opetus alueen kouluissa onolematonta. Eikä englannin kielikerhotkaan olisi pahitteeksi. Ylipäätäänkiinnostuksen lisääminen kielten opiskelua kohtaan ei olisi pahitteeksivarsinkaan matkailun kannalta. Tämä oli todella haastava juttu, mutta niin mielenkiintoinen, ettei sitä malttanut olla tekemättä. Tähän meni valtavasti aikaa, jonka vuoksi vastauksen saaminen kesti näin kauan. Valittelen, että en päässyt keskittymään tähän aikaisemmin.terv.timo Rautajoki Oli tämä aika pitkä ja hyvin suunniteltu, mutta ei jaksanut miettiä. Olisi vienyt koko työpäivän... Arctos Group, Jaakko Kilpeläinen; Aalto yliopisto Vesa Kantola (Itälapin selviytymistutkimusta);unique Lapland Mahdollisesti Antti Moisio, on tutkinut liitoskontien menoja. Haastatteluun Bernhard Nell SRATEGIAA EI TULISI RAKENTAA OLJENKORSIEN, KUTEN SOKLIN VARAAN, VAAN VAHVOJEN PUIDEN VARAAN. PITÄISI NÄHDÄ UUSI, OSAAMINEN TAI LUONTAINEN VAHVUUS. Seutu istumisesta tulisi päästä strategiseen kehittämiseen. Ei kannata ajatella reaktiivisest vaan käyttää itse valtaa, pitää hyökätä ja yrittää maaleja. Valtion herrojen haukkuminen on helppoa, mutta sillä ei saada mitään aikaan. YDINKYSYMYS ON, ETTÄ MITEN PYSTYY SUUNTAAMAAN KEHITYSTÄ. RIITTÄVÄN VAHVA YKSIKKÖ / NEUVOTTELUKUMPPANI = KUNTALIITOS. Jos ei tehdä, hukataan mahdollisuuksia. Muut eivät tee päätöstä Koillis-Suomen alueen puolesta. I TAHTOTILA JA VISIO SEKÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÖIDEN JA MARKKINA-ASEMAN ANALYYSI Taustalla vaikuttavat talouden ja kulttuurin suuret aallot Tilastotietoa Koillis-Suomen työpaikka- ja väestörakenteesta I ja II. TAHTOTILA 1. Haluatko ja uskotko, että Koillis-Suomea voi kehittää seuraavan 15 vuoden aikana? 1 = Kyllä 0 = Ei n=30, A=1.00, M=1.00, Q1=1.00, Q3=1.00 Kyllä Mm. Suomen aluekehitysstrategiatyö on osoittanut, että kehityksessä on käännepisteitä: Luonnonvarat on niukka resurssi, ilmastonmuut vaikuttaa ja voi tarjota uusia mahdollisuuksia maaseudulle, lisämausteena on Barents ja Arkangelin suunta. Käyttämättömiä voimavaroja on, mm. luonnontuotteet ja matkailu. Savukoskella kyse on siitä, että kuinka kauan kunta kestää. Toiveet kohdistuu Sokliin. Muut mahdollisuudet ovat hitaampia, kuten matkailu ja luonnontuoteala. Savukoskella väestö väheen henkeä/vuosi, syynä on pitkälti myös kuolleisuus. oma tulevaisuus perustuu kehittymiseen Ei voi muuta kuin kehittää! Positiivinen draivi on menossa. Ihmiset haluaa yrittää (yrittäjät) mahdollisuudet itsessämme, yhteistyössä voimaa Alueella on resursseja (työvoimaa, luonto, vetovoimaa). tulevaisuus on tekijöiden Alue kyllä kehittyy, kun yhteisesti on tiedossa suunta ja tavoitteet. Eripuran ja

4 valituskierteiden ei pidä antaa lamaannuttaa kehitystä. Ei pidä jäädä odottelemaan valitusratkaisua vaan on edettävä toisella saralla. Pitäisi saada takaisin 2000-luvun alkupuolella ollut tekemisen meininki, joka nyt elää suvantovaihetta. Suvantovaiheessa pitäisi juuri panostaa uusiin asioihin; markkinointiin, tiedottamiseen, uuden kehittämiseen,ideointiin. Nythän sitä resurssia tällaiseen toimintaan on erityisesti saatavilla, kun puhutaan talouden taantumasta. Nousu- ja huippukaudella nämä hanat ovat kiinni. Jos vastasit kyllä, mitkä ovat ne elinkeinot laajasti ottaen, joilla Koillis-Suomi kehittyy? Matkailu ja kaivostoiminta keskeisiä Mm. kaivostoiminta on tärkeä uusi mahdollisuus. Ks. kohta visio. Lähtee ihmisten perustarpeesta:ihmisen tarve on koko ajan kehittää itseään ja samalla yhteiskuntaa. Peruslähtökohdat ovat kunnossa, mitä ihminen tarvitsee onnelliseen elämään, kaikki palvelut ja asiat ok, turvallinen elämä.matkailu tärkeä, bioenergia, kaivostoiminta ehkä. Bionergia sillä edellytyksellä, että logistiikka eli rautatie Talvivaaraan ja Kuusamoon saadaan, muutoin bioenergian volyymeja ei saada suuriksi. metsätalous, energiatuotanto, matkailu Ei ole muuta vaihtoehtoa tai vaihtoehdot ovat järkyttävän huonoja. Matkailu ja ehkä kaivannaiset. Matkailu ja siihen liittyvät palvelut sekä ehkä logistiikka luononvarojen jalostaminen eri elinkeinoaloilla Monipuolinen elinkeinorakenne - esim. kaivosteollisuus, mekaaninen puun jalostus, matkailu. Panostamalla nuorten jatkokoulutukseen matkailu ja liikunta puolella saadaan ikärakennetta muutettua ja tätä kautta kylien aktiviteettitasoa nostettua. Erinlaisten IT-alojen saaminen alueelle voisivat poikia työpaikkoja ja sitä kautta kasvua esim. yhteistyössä Venäjän kanssa toteutettavia projekteja. matkailu ja puunjalostus sekä kaivostoiminta Puunjalostus, ympäristöteknologia, arktinen osaaminen ja teollinen erikoisosaaminen. matkailu, kaivosala Kaivostoiminta, turismi ja Venaja-yhteydet Aivan selvästi matkailu, kuten matkailukeskukset Ruka ja Pyhä-Luosto, erämaamatkailu. MATKAILUN MARKKINOINTI TULISI OLLA YKSI YKSIKKÖ. Laajassa Lapissa on enemmän erämaata, jokia etc. Matkailu, puuteollisuus, palvelut (tukipalvelut matkailijoille): mahdollisuus keksiä uutta, elämyksiä, kauneudenhoitoa ja hierontaa, mutta vielä jotain ihan uutta, millä voisi erottua. Yrittäjyys, tahtotila, kaivosteollisuus, matkailu, metsäteollisuus. puu, matkailu( log. saavuttamuus), kaivannaisteollisuus matkailu, alihankinta matkailu, maa- ja metsätalous, kaivosteollisuus Matkailu liitännäisineen (kauppaa kuljetusta ja aina päivähoitoa myöten), maa- ja metsätalous (bioenergia), mineraaliteollisuus, informaatioteknologia. 2. Mitkä ovat ne 3-5 konkreettista kehittämiskohdetta, joilla visio toteutuu? Mm. edellytysten luominen kaivostoiminnalle On luotava positiivinen kaivosmielikuva, vrt. ennen luonto + hitech, nyt esim. ekologinen kaivostoiminta. Rautatiet, yhteistyötä, ulkopuolisena tulleena kateus näyttäisi vaikuttavan myös. bioenergian tuotanto, mekaaninen metsäteollisuus, matkailu Järkevä luonnon ja matkailun tasapaino, Sokli, bioenergia matkailukeskukset, ohjelmapalvelut, saavutettavuus matkailu, kaivokset, elintarvikkeet, kauppa,liikenne Terve väestörakenne.osaava työvoima ja vakavaraiset yritykset.helppo saavutettavuus. Matkailu-lukioUrheilu-lukioIT-alan yritys, jossa olisi sekä Suomalaisia sekä Venäläisiä yhteistyössä Esim. luontomatkailu, Kuusamossa samantyyppistä. TULEE KEHITTÄÄ REITISTÖÄ (esim. yhteiset esitteet ja ulostulo myös):1) kanoottimatkailu, 2) moottorikelkkareitin, 3) retkeilyreitit, 4) Lintubongausreitit, 5) kalastusmatkailu (päämarkkina ulkomaat, pyydä ja päästä malli myös. Pienyrittäjyys keskeistä luonnontuotteiden jatkojalostamisessa. Perinteiset elinkeinot merkittäviä, esim. metsätaloudessa m3/v ulois Kemin sellutehtaalle. Metsätaloudessa Veli Pohjonen Värriön tutkimusaseman johtaja yksi asiantuntija. JATKOKOULUTUSMAHDOLLISUUDET PUUTTUVAT, esim. sallalaisten näkökulmasta tarvitaan matkailulukion tyyppinen juttu, jolla nuoria saadaan jäämään paikkakunnalle, samalla aluetta tehtäisiin tunnetuksi myös muille koulutuksen kautta alueeseen tutustuville. Sallassa toteutetaan tällä hetkellä kesälukio/kesäyliopisto pohjalta koulutusta, joka on suunnatta venäläisille, pitäisi suunnata vastaavaa koulutus myös suomalaisille. Esim. vuosittain Sallan rajan ylittää noin venäläistä (? vai yhteensä, joista pääosa venäläisiä?). Nykyisin saa viedä mukanaan 34 kg tarvikkeita / henkilö (muuttunut juuri suuremmaksi?). Sallan rajan Venäjän tulli pitäisi saada oikeaksi tulliksi, nykyisin tulli on Kantalahdessa. 72 tunnin viisumivapaa-alue Itä-Lapin kunnille ja Kuolan alueen asukkaille. Aloite tehty Stubbille etc. Tuki on ollut yrityksemme osalta Naturpoliksen suunnalta vähäistä. Suomessa ylipäätään arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian (ylöskirjaan jäsennys) satsaukset ovat olleet nappikauppaa. Kehitysyhtiöllä voisi olla markkinoillinen rooli. Asiakkaat ovat ulkopuolella. Koulutus on tärkeä, mutta se vaikuttaa noin 10 vuoden viiveellä. Normaalissa koulutuksessa koulutetaan esim. 12 henkilöä, joista 3 työllistyy yritysten tarpeisiin. Meille järjestetään koulutusta kysymättä meiltä. Ajatellaan, että ryhmäkoko on 10, mikä on liikaa, oppisopimus on ok. Teoriapuolella on haasteita, koulutusresurssit ovat vajavaiset alueella.arktinen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologia: - keksittyjen teknologioiden testaus, tarvitaan asiantuntijoita ja yrityksiä Suomen rajojen ulkopuolelta, esim. loppuasiakkaat Venäjän puolelta mukaan. Tästä MUODOSTUISI SYNERGIA, ETTÄ SUOMESSA TUTKITAAN, KOULUTETAAN JA TEHDÄÄN YHTEISTYÖTÄ. Esim. Pietarin yliopiston kanssa voisi olla oppilasvaihtoa, testattaisiin joitakin juttuja Vienan merellä. Esim. arktisille öljyntorjunta- ja jäänmurtaja-aluksille tulisi keksiä kokonaan uusi alustyyppi, tyyppi toimisi referenssinä. matkailukeskukset, pienteollisuuden kehittäminen Kaivostoiminta, turismi ja Venaja-yhteydet Kv-osaaminen (puuttuu tällä hetkellä). Suurin ongelma ovat asenteet, joiden on muututtava: nyt pitäydytään vanhassa. Esim. Nordic Opening pitäisi olla 2 viikon tapahtuma, ei 3 päivän. Poliittiset päätlkset vaikuttavat kaikkeen kehittämiseen: huomio kiinnitettävä mm, jäteveden puhdistukseen. Torangista pitäisi tehdä lintujärvi. Seinäjoki ja Salo kasvavat % / vuosi. Koillis-Suomessa väki vähenee saman verran. Alue on haasteellista. Kyseessä on supistuvan talouden ongelma, miten kääntää kehitys? Voiko julkinen valta kääntää? Saamelaisalueen alapuolella kaivosteollisuus- ja matkailu ovat vaikuttaneet. Koillis-Suomen 500 asukkaan vuotuinen vähenemä on suuri. PITÄISI YHDISTÄÄ KAIKKI VOIMAVARAT. Ei kannattaisi taistella itsenäisyydestä, vaan liittyä yhteen. Lapissa yleisesti ottaen ei ole tehty (toimia?, rakeneuudistuksia?) julkishallinnon puolella. Kemijärvi, Posio, Salla eivät ole riittävän kokoisia. Kuusamo etc. mukaan. Voisi olla toimiva. Isompaa tekijää kuullaan.voimavarojen kokoaminen kuntaliitoksella ratkaisuna. Liitoksen voisi tehdä verkkorakenteena. Yleensä sanotaan, että teemme yhteistyötä. Tämä tarkoittaa, että emme tee mitään. Liitoksella voimavarat lisääntyvät kehittämiseen. Liitosta ei pidä pelätä. Kaikki perustuisi yhteen organisaatioon. Olisi yksi kunta, yksi päätöksenteko. Kaikki kyläkoulut eivät säily, mutta keskusalueet kyllä. Keskuspaikka olisi Kuusamo, muut sateliitteja. Tämä olisi "Salon rakennemalli" (lisätietoja Jarmo Heimolta). Sama malli sopisi Koillis-Suomeen. Samalla analogialla voisi aivan hyvin kehittää / suunnitellla Koillis-Lappia. > Määrittelemällä painopistealueet. Aluetta pitäisi katsoa kokonaisuutena, unohtaa kuntarajat, olisi otettava asukkaan näkökulma. Kehittämisen painopisteet?

5 golfkenttä, ent. postin rakennus Koko laajaa Koillis-Suomen aluetta pitäisi hyödyntää helpottamalla liikkumista alueen sisällä. Näin hajallaan olevat palvelut olisivat paremmin saatavilla. Puuteollisuuden jalostusaste es. pelletti, kaivosteollisuuden edellytysten parantaminen, matkailupalvelujen kehittäminen. verkostoituva matkailualue, uusi-uljas matkailualue, edunvalvonta (esim. yhteinen ääni tarvitaan) ääni ei näy, joka rahoituksessa ratkaisevaa. Kmo-laplandin tulevaisuus vrt lappi: puu: il:n strategiassa: hakkuupotentiaali ei saa kuljettaa muualle- eli talonrakennus, liimapuu ja sen jatkojalostusbioenergiassa metsähake, pölkky vie edelleen ruotsiin, pelletistä kova kysyntää, omavarainen energia-alue, biodiesel ehkä epätodennäköinen (väärä paikka)puuklusterissa levytuotanto tulee nousemaanhankintajärjestelmä metsäyhtiöissä perustunut sellutuotantoon, pystytäänkö rakentamaan uusi hankintajärjestelmä, ratkaiseva siinä vaiheessa kun haetaan uusia isompia avauksia.logistiikka: puun, matkailun, kaivannaisteollisuusekoktehokkuushiilijalanjälki pieneksi,sisäinen liikenneomalla bioenergialla toimiva liikennearktiset ajoneuvot, kaivannais ja puulogistiikka: turvallisuus-liikenneraideliikenneinnovaatiot: rakennustekniikka, puurakentaminenmiehittämättömät ilma-alukset: pilotointi: tutkimustyö, gtk, luonnontuoteala, metsävarannot, sienisairaudet, lannoitustutkimus, hyötykuormatvisio: miehittämättömien kapteenikoulutus, tutkimuskeskukset, toimijat: jari nykänen projektipäällikkövesivoimaa, ne mitkä valjastettu pitää valjastaa lisäälentomäki: osana muuta kokonaisuutta, rinneliikuntakeskus: pyhäsuomu-ruka: rinnehiihtokeskittymä, Pohjoinen mäkiviikko Tuotteiden/palvelujen kehittäminen, kuntien yhteistyö markkinointi Matkailun markkinointipohjan laajentaminen Lapin kanssa kansainvälisille markkinoille ympärivuotisesti. Bioenergian tuotantoon liittyvän työllisyys- ja kehittämisvaikutuksen hyödyntäminen.kaivostoiminnan tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen (muukin kuin vain kivenlouhinta ja kuljetus, kuten jatkojalostus).informaatioteknologian nostaminen uudelleen alueen painopistealueeksi ja tunnettuustekijäksi (pohjatyötä on tehty).alueella toimivien yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja jatkuva huomioiminen.uusien yritysten hakeminen alueelle vahvistamaan elinkeinorakennetta.koillis-suomen/koillismaan/kuusamon seudun tunnettuus kansallisesti ja kansainvälisestikin pitäisi realisoida rahallisesti jo nyt paremmin ja tehokkaammin. 3. Ketkä ja mitä ovat ne 3-5 tahoa, jotka osallistuvat kehittämiseen? Kainnuun Etu -mallista opittavaa Matkailualalla sisäinen yhteistyö haasteena, jopa Kuusamon alueella pullonkaulana yrittäjillä kateus, sisäisen yhteistyön toimivuus välttämätön YDIN ennen kuin mennään Lapin alueen tasolle laajemmin. alueelliset kehittämisyhtiöt, yritykset, kunnat yhdessä Julkishallinto, Yara alueen nykyiset yritykset, alueelle tulevat uudet yritykset liikenneyhtiöt ja erilaiset kehittämisorganisaatiot (kunta) yrittäjät, juolkishallinto, rahoittajat Kunnat (kaikki toimialat).lappi - Koillis-Suomi - Oulu taso.alueen yritykset. ValtioIT-alan yrityksetkunnat Yhteistyön suuntia ovat mm. Oulu-Raahe, Kajaani, Kemi-Tornio, joissa on isoja teollisuuskeskittymiä. Suurin osa yrityksistä on liian pieniä, pitäisi olla erikoisosaamista. Teollisuusbusiness on luottamusbusinesta, tämä on haaste toimittaessa isojen kansainvälisten yritysten kentässä. Esim. Barentsin alueella Gatzprom keskeinen toimija ja pyörittäjä. yrittäjät, kunnat Yrittajat, suuret yritykset ja EU/Venaja Yrittäjät, vahva virkamiesjohdon näkemys, joku koulutustaho (vahva yliopistoyhteistyö), tavalliset ihmiset. Naturpolis koordinoi, toimialojen kärkiyritykset vetää pienempiä mukaansa. Kuntapäättäjät. Kunta / kaupunki, yrittäjät, valtio ja Naturpolis Oy. -toimialatiimit (matkailu, puu, ), laatujärjestelmät, verkostot, alihankinnat yms, jatkojalostusykköstiimiin veturit n. 12 yhteensä per tiimiomat ryhmä molemmissa seutukunnissa, mutta yhteinen koordinaatio yritäjät, kuntien kehittämisyhtiöt keskeisten tahojen asiantuntijat Naturpolis Oy,Alueen oppilaitokset,lapin ja Oulun yliopistot ja ammattikorkeakoulut,työ- ja elinkeinotoimistoyhteydet Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELYihin, maakuntaliittoihin, MYRiin, Eduskuntaan sekä muualle julkiseen hallintoon valtakunnan tasolla on muistettava pitää aina kunnossa. 4. Kenen tehtävä on hahmottaa kehittämisen kohteet tarkemmin? VISIO Riippumaton toimija, joka ei aja yhden asiaa, ehkä Naturpolis. kuntien kehittämisorganisaatioiden Paikallisilla yritykset ja kehittämisorganisaatiot yritysten lähtökohdista yrittäjien, polittisten päättäjien, rahoittajien Kuntien elinkeinotoimet. Valtion sekä kuntien Kun teollisuus investoi esim. kaivokseen tms., meidän (suomalaisten teknologiosaajien?) aika on 5-10 vuotta ennen kuin jokin esiintymä otetaan käyttöön. Esimerkiksi, jos Stockman-kaasukenttä otetaan käyttöön vuonna Suomen haaste on, että on kolme telakkaa, jotka kaikki ovat erikoistuneet risteilyaluksiin. Jos ei aleta tekemään arktisen puolen juttuja venäläisille, norjalaiset tekevät. Esim. Acer Arctic on enemmän tutkimuslaitos. samat private-public partnerships Poliittiset päätökset tärkeitä! Direktiivien täyttäminen ei riitä, eli kaupungilla on iso rooli. Yrittäjien ääni pitää myös saada kuuluviin. Strategiasta pitää saada selkokielinen lyhyt tiivistelmä yrittäjien ja päättäjien käyttöön (max. 10 kohtaa). kts. edellisen kysymyksen vastaukset. toimialatiimitkehittämisyhtiöt aikanaan kariutuivat, ei toimi periferiassasalcompin lopettaessa mietittiin malleja, tälle alueelle ei tarvita, kuntien rooli on paljon isompiansaintalogiikka Tiivis yhteistyö eri hallintokuntien kesken (huutelu ekj:n ja kj:n kesken tärkeää, sukkasillaan tapaaminenyhteinen järjestelmä 2025, kehittämisjärjestelmä, viiden vuoden sisällä tehtävä ratkaisuja, haettava malli nyt, yhteinen organisaatio/ameeba seudullinen kehittämisyhtiö? esim. Naturpolis, erilaisten hankkeiden kautta Em. toimijoista koottu "iskuryhmä", jota ohjaa/sparraa alueen poliittisista ja muista keskeisistä toimijoista ja päättäjistä koottu ryhmä. 5. Millainen on Koillis-Suomen alue vuonna 2025? Esitä näkemyksesi rohkeasti, uudet avaukset huomioiden. Voit pohtia esimerkiksi mistä alue tunnetaan muualla Suomessa ja maailmalla? Sellaiset, jossa alueella on luontaiset voimavarat. Tämä tarkoittaa paikallisesta ja luonnosta lähtevää toimintaan 1) kansainvälinen matkailu, 2) luonnonvarojen hyödyntäminen (metsät, marjat etc.), 3) kaivosteollisuus voi tulla myös matkaan. En usko ICT:hen tuontitavarana. Iso asia on Venäjä/Barentsi.Todelliset ongelmat ovat väestön ikääntyminen: 10:ssä vuodessa yli 75-vuotiainen määrä yli kaksinkertaistuu. Sama ikääntuminen rokottaa nuoria, miten kyetään kehittämään elinkeinoja? Miten muuttovirta voidaan kääntää? Jos tapahtuu turvallisuushakuinen kehitystrendi maailmassa tai merkittäviä taloudellisia muutoksia.seudullinen kiviaineskartoitus menossa II-Taivalkoski-

6 merkittäviä taloudellisia muutoksia.seudullinen kiviaineskartoitus menossa II-Taivalkoski- Kuusamo -akselilla. Kaivoshankkeilla on kunta-aluetta tai Lappia laajempi vaikutus. Esim. alueellamma on käynnistetty sähköpuolen koulutusta vahvavirtapuolella. Lähtökohta on omat valnnat, kaivos etc. Näihin valintoihin voi ottaa loputtomasti tietotekniikkaa. Esim. Kuusamossa nuoriso ei ole kiinnostunut metsästä ja matkailusta. Esim. Kuusamossa laskettelukeskuksessa voidaan luoda lisää elämyksiä tietotekniikan sovelluksin, "RFID-tageja"; Pudasjärvellä on 3D osaamista. Rokualta Kajaaniin pienten yritysten tukeminen olllut keskeistä. KOILLIS-SUOMI TURVALLINEN JA EKOLOGINEN ASUINPAIKKA. ETÄTYÖSKENTELY ON ARKEA. KAIVOSTOIMINTA KÄYNNISTYNYT.Metalli- ja konepajateollisuudella merkitystä, tulisi olla mukana tarkastelussa. Alaa tarvitaan matkailurakentamisessa, kaivostoiminnassa ja etenkin Barentsin alueen öljy- ja kaasuteollisuudessa. Alue on portti Barentsin alueelle. VR:n sähköveturitilauksia on tulossa. Esim. Telatekilla on UUSI KONEISTUSKESKUS, jossa voidaan tehdä isompia koneistushankkeita, muitakin kuin laivojen moottoreihin liittyviä. Taivalkoskella Telatek tärkeä yritys alueelle.ict on päässyt vasta alkuaskeleille. Etätyö ei ole päässyt vielä vauhtiin, videoneuvottelut tulossa mukaan. Missä ihminen viihtuu, siellä tyytyväinen ihminen, todellinen tekijä. Saavutettavuus tärkeä kysymys > LAAJAKAISTA ON SAATAVA PIUHALLA JOKA MÖKKIIN. Tunnetaan matkailusta ennen muuta, sitten puu ja ehkä kaivostoiminta. bioenergiaa ja metsää hyödyntävä alue, jossa ekologinen matkailu kukoistaa suurten matkailukekusten rinnalla Matkailu on iso asia kaikissa kunnissa, kaikilla alueilla. Luonnonvarojen hyödyntäminen leimallista (pitäisi käynnistää nyt seminaaritoimintaa kaivostoimintaan liittyen.) 1) Matkailu on nykyistä monipuolisempaa, talvi, luonto hyödynnetty, yhteistyö Venäjän kanssa. Matkailu on kokenut "renesanssin"; 2) Kaivostoiminta: mineraalitoiminta heijastuu väestörakenteeseen, työvoimasta on pula.on kuitenkin huomattava, että työpaikkojen luominen on "kovaa hommaa": 2008 vasta saavutettiin sama työpaikkamäärä kun 1990-luvun alussa oli. Matkailu on yksi tärkeimmistä, Kaivostoiminta ehkä toinen. Matkailuun liittyvät toiminnot olennaisia, kytkös matkailuun on kaikilla toiminnoilla. Esim. väliaikaiset matkailijat tai mökkiläiset tai yhden ainoa kerran piipahtaneet ovat huomioitu ja tärkeitä kohderyhmiä. Koskemattomasta luonnostaan, hyvistä turistipalveluistaan, varmasta lumesta _ Uusi osa uutta Lappia, joka on kasvava matkailukeskus, joka täydentää Lapin tarjontaa ja hakee uusia sovelluksia Venäjän rajan tuomista mahdollisuuksista Barentsin väylä, palvelun, kaupan, uusinta teknologiaa hyödyntävät luonnonvarojen jalostuksen alue Elinvoimainen, vahva ja haluttu asuin- ja palvelukeskusten alue. Alue olisi matkailuun sekä luonnossa tapahtuvan urheilun yksi Suomen huippu paikoista. Matkailun valttikortteina olisivat Venäjän rajan läheisyys ja rajan ylittämis mahdollisuus helposti. Monikansallinen IT-alan yritys työllistäisi muutamia henkilöitä molemmin puolin rajaa, taikka molemmilla puolilla olisi omat keskukset, jotka toimisivat kehitysyhteistyössä keskenään. Porotalous on tuotteistettua ja tuo näin samalla alueelle näkyvyyttä. Matkailu tulee kasvamaan, erämää ja puhdas luonto tulevat tärkeämmäksi, kansainvälisyys lisääntyy, teknologian hyödyntäminen kasvaa ja sen myötä matkailu. Kulttuuri ja taide ovat tärkeitä, ne liittyvät ihmisen hyvinvointiin, identiteetin rakentamisen ja oman olon purkamisen kautta. Nytkin Kemijärvelle tulee ympäri maailmaa ihmisiä työstämään taidetta yöttömään yöhön / kertomaan missä maailmassa mennään. Tällä hetkellä Kemijärven taiteiijaresidenssissä työstentelee n. 10 tai alle. V mm. Japanista Japanin valtion rahoilla, sama henkilö tulossa takaisin noin 3 kk:si. lkiinalaisia näkyy jo Rovaniemellä v. 2010, tulevaisuudessa myös Koillis-Suomessa, mm. Itä-Lappi on jo luonut kontakteja Kiinaan.Matkailun myynti 2025? Matkailumessujen tuotto jäämässä yhä pienemmäksi jo nyt, niillä on lähinnä imagovaikutus, kauppaa tehdään vähemmän ja vähemmän tutkimustenkin mukaan. Internetin merkitys korostuu, toimivat palvelut oltava netissä, jotta ihmiset voisivat tehdä päätöksiä. Sosiaalisen median merkitys korostuu. Myös lukiossa nykyisin puutteita sosiaalisen median ja internetin käytön opetuksessa (huomion kiinnitys opettajiin, kirj. lisäys). Matkailu, erämaan rauha, mineraalit, logistiikka tärkeitä. ALUE ON LOGISTIINEN PORTTI VENÄJÄLLE, TÄMÄ ON MYYNNIN ARVOINEN JUTTU. Logistiikka on EU:n tason juttu, on laitettava kuntoon EU:n kanssa, myytävä EU:lle. ESIM PARIISISTA JUNALLA MURMANSKIIN (Ruotsin tai Tukholman kautta junalautalla) "NORTH EASTERN EXPROSESS" JUNALLA. MURMANSK ON SUOMEN TULEVA VIENTISATAMA AASIAN KULJETUKSISSA. VENÄJÄ PITÄÄ OTTA MUKAAN POHJOIS-KALOTIN YHTEISTYÖHÖN, SODAN AIKAISET KAUNAT ON UNOHDETTAVA. ME OLEMME KESKELLÄ, ESIM. FILMISTUDION NÄKÖKULMASTA ALUE ON KESKEINEN. Suomen ensimmäiset kulttuuriesineet löytyvät Lapista ja ne ovat tulleet ikivanhaa Vienan karjalan ja jokien kautta etelää Suomeen. Kun NL hajosi, Itämeri nousi keskeiseksi. Sama pitäisi tapahtua pohjoisen kalotin osalta. Kemijärvelle tarvitaan lentoliikennealue. Helsingistä on lentoreitti pohjoisen kautta Murmanskiin. Esim. Värdön kylä Pohjois-Norjassa nousi öljyja kaasuteollisuuden seurauksena. EU:n tulisi pitää puolensa, että Soklin malmi viedään jalostettuna. Tarjolla aitoa luontoa, missä ihmiset haluavat asua ja elää. Väkimäärä tulee nousemaan 15 vuoden tähtäimellä nykyisestä. Edellytyksenä on, että palvelut on pidetty kunnossa. Muuttajat ovat koulutettua väkeä, joka haluaa erämaaimagoa. Esimerkiksi Savukosken imagossa keskeistä Luonnontuotteet, Erämatkailu ja Korvatuntiuri. Savukoski on hyödyntänyt Korvatunturin ja Korvatunturinmaan mahdollisuutensa. Tunnettu Matkailusta, Puunjalostustoiminnasta, Erikoistuotteista (mm. puu ja keramiikka) Venäläinen turismi on tärkeää ja kaivostoiminta. 15 vuoden kuluttua Mustavaaran kaivos on avattu. Rautatie on rakennettu ja junaliikenne toimii ainakin Taivalkoskelle, ehkä myös Kuusamoon ja Sallaan. Teollisuuden vienti koostuu mekaanisen puunjalostuksen tuotteista, konepaja- ja kaivostuotteista. Telatek on merkittävä toimija, joka toimittaa tuotteita ympäri maapalloa, mutta myös Oulun ja Vienan meren suunta ovat tärkeitä. Meriliikenne on kasvavaa, mikä lisää laivanrakennuksen tuotteiden kysyntään etenkin pohjoisille alueille. matkailukohteista, Suhteellisen tasapainoisesti kehittyva alue Maailmankuulu yhteistyöstä Venäjän puolelle ja luonnonmukaisesta toiminnasta. KVbrändiluokitus saatu. Paljon koulutettua kielitaitoista väkeä ja positiivinen muuttoliike. Ihmisen arvoinen elämä vastakohtana koneelliselle elämälle. Hyvä olo - yhdessäolo. Kitkajärvi Unescon maailmanperintökohteeksi. "Joka veli valvoo".

7 Vahva luontomatkailukaupunki (kesä+talvi). suomen parhaat ladut, upeat laskettelurinteet, monenikäisiä ihmisiä ja kv-matkailijoita (mm. venäjä ja benelux-maat). Elinvoimainen alue, johon tulee monta konetta/pv, sekä rautatie. Keskustassa on myös luontoa läsnä - uudenaikainen luontokaupunki. Nyt on ristiriita ruma kaupunki - kaunis luonto. Maailman ekologisinta kaivostoimintaa, joka tuo töitä ja monipuolistaa elinkeinorakennetta. Samoin puuteollisuus. Ensin pitää miettiä halutaanko erottua Koillis-Suomena vai olla esim. osa Lappia. Hyvä puoli kuitenkin on, että ollaan lähempänä Etelä-Suomea kuin Ylä-Lappi. vuonna 2025 täällä voidaan hyvin, meillä on vahva puuteollisuus tukirunkona työllistämässä. Matkailijavirta on tasaista ja matkailijoille on tarjolla mielekästä ja ekologista tekemistä. Sisäistä logistiikkaa pitää kehittää, jotta koko alue on matkailijoiden hyödynnettävissä. Samalla yhteistyö lisääntyy alueen toimijoiden välillä. Kaivosteollisuus on suuri työllistäjä. Barents alueen merkitys vähenee. Syy: USAsta on löydetty suuri kaasuesiintymä joka on sitoutunut savikiveen. Puolasta ja Saksasta myös samanlaisia esiintymiä. Kaasuputken reitti suomen kautta europpaan ei ehkä toteudu. Jamalin niemimaalta on myös suunnitteilla 6kpl 1000mm kaasuputkea Eurooppaan. Putken reitti ei sivua Suomea mitenkään. Venäjä on nyt suurin kaasuntoimittaja mutta USA voi syrjäyttää sen. Nesteytetty poltto-aineen käyttö es. Wiking Linella on tuleivaisuudessa mahdollista laivojen päästömääräykset muuttuva oleellisesti. Venäjän vaikutus Suomeen vähenee kaasuntoimitusten vähenemisen kautta. Muilla sektoreilla vaikutus kasvaa. uusi ylimaakunnallinen toimijavuorovaikutteinen johtaminen, markkinanäkemyksen tuominen sisään organisaatioon. Luontomatkailu, lumivarmuus, laskettelu/ajanviettokeskuksetteollisuutta paikoin (kaivos? ), alkutuotanto tukee: - pitää intran kunnossa - hoitaa ympäristöä - metsä myös matkailussa muutamia keskuspaikkoja, Kemijärvi, Kuusamo voidaan tuntea erämaa alueista tai kaivoksista Alue on kansainvälisesti tunnettu matkailualue osana Lappi -kokonaisuutta. Alueelle on ominaista kansainvälinen meininki ja tänne on suoria lomalentoja ympärivuoden. Itärajan eksotiikka ja selkeät vuodenaikojen muutokset on hyödynnetty markkinoinnissa. Itärajan ylitysliikenne on vilkasta samoin Kuolan niemimaalle suuntautuva teollinen liikenne on runsasta Kuusamon ja Sallan kautta.alueella on hyödynnetty uusiutuvan energiatuotannon mahdollisuuksia aina "kannolta tehtaaseen" työllistävässä merkityksessä. Alueella on syntynyt em. prosesseihin useita innovatiivisia keksintöjä. Kaivostoiminta työllistää alueella.informaatioteknologian myötä alueella on globaalia työtä tekeviä yrityksiä (alueelle sijoittumisen perusteena harrastusmahdollisuudet, osaava työvoima ja hyvät tietoliikenneyhteydet).kuusamon väkiluku on vähän yli asukasta, Koillis-Suomen asukasmäärä on kasvanut kokonaisuudessaan % tämän päiväisestä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSEEN VAIKUTTAVAT VAHVAT MUUTOSTRENDIT 6. Mitkä ovat tärkeimmät Koillis-Suomen elinkeinoympäristöä muokkaavat ja kehittämisessä huomioitavat ulkoiset muutostrendit? Muutostrendit vaikuttavat edellä esittämäsi tulevaisuudenkuvan mahdollisuuksiin vuoteen 2025 ulottuvalla aikajaksolla. Valitse 5 tärkeintä kehittämistyössä huomioitavaa trendiä. (Saat valittua useamman vaihtoehdon pitämällä Ctrl-näppäimen pohjassa.) 1 = Ekokilpailukyvyn vaatimuksen kasvu 2 = Elinkeinorakenteen palveluvaltaistuminen 3 = Elinkeinorakenteen pk-yritysvaltaistuminen 4 = Energian hinnan nousu 5 = EU:n laajenemispyrkimykset 6 = Globalisoituminen 7 = Ihmisten tarpeiden muuttuminen (materialistisesta kulutuksesta aineettomaan) 8 = Ilmastonmuutos 9 = Julkisen sektorin keveneminen/keventäminen 10 = Monipaikkaisuuden lisääntyminen (työtä tehdään yhden työpaikan sijaan useassa paikassa) 11 = Rajallisten raaka-aineiden hintojen nousu (vaikutukset mm. kaivostoimintaan, uusiin materiaalivirtoiihin, uusitutuvien energiamuotojen kannattavuuteen) 12 = Syrjäytymisen lisääntyminen 13 = Talouskriisi/kriisistä toipuminen 14 = Tietoteknologinen kehitys 15 = Tietotyön lisääntyminen 16 = Toimintojen verkottuminen 17 = Työn murros (8-tuntisen työpäivän pirstoutuminen) 18 = Venäjän taloudellinen kasvu 19 = Verkkopalvelujen kasvu (ml. sosiaalisen median sovell.) 20 = Väestön ja työvoiman ikääntyminen 21 = Muu, mikä? n=159, A=10.33, M=9.00, Q1=6.00, Q3=16.00 Verkkopalvelujen/sosiaalisen median kysymys on iso, miten vaikuttaa käytännössä? väestön keskittyy keskukseen = Kuusamo

8 Perustele vastauksesi Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ei ole vielä täysin ymmärretty, koska Suomi on valtiollisella sopimuksella sitoutunut päästövähennyksiin. On arvioitu, että tarvittavasta uusiutuvasta energiasta metsäpohjaista olisi yli 50 %. Raaka-ainehuolto on ratkaistava jotenkin, jos Suomi pitää sopimuksensa. Ongelmana on mm., että metsien omistus on pirstaloitunut. Isoja toimijoita, jotka hallitsevat koko ketjun, ei juuri ole. Tässä tulisi mm. aktivoida yrittäjiä. Alueellamme perinteisellä öljyllä tuotetetaan enää 7 % lämmityksessä (julkiset rakennukset?) sekin poistetaan ja öljystä ja sähköstä luovutaan lämmityslähteenä. Syrjäytymisessä tuloerojen kasvu. Tietotyön pitäisi lisääntyä Suomessa. Venäjän talouden kasvuun en välttämättä usko. VERKOSTOIMAISESTI LUOTU TUOTE ON RAUTAA - SITÄ EI HAKKAA KUKAAN! Ekokilipailukyvyssä uusiutuvien energioiden käyttö keskeistä. Energian hinnan nousu vaikuttaa, koska alueella pitkät liikenneyhteydet, uusiutuvat tulevat ehkä myös liikennepuolelle. Ilmastonmuutoksessa lumivarmuuskysymys olennaista, alueella lumivarmuus, lumiaktiviteetit, pilkkiminen hiihto etc. keskeisiä. Tietotyön lisääntyminen lisää etätyötä. Julkisen sektorin keveneminen vaikuttaa mm. eläkeläisten määrän kasvuun Elinkeinorakenteen palveluvaltaistuminen näkyy uusina avautuvina työpaikkoina aivan selvästi (kauppa, palvelu, yhteyskeskukset ). Esim. TEtoimistossa 2 v sitten ei ollut lainkaan puhelinpalvelutyöntekijöitä, nyt on jo 14. Pitäisi miettiä, mitä muuta kuin Pfizer, Sonera etc. tyyppisiä tämä ala ja toimintamallit voisivat tarjota.tietoteknoglian kehitys ja tietotyön lisääntyminen ovat positiivisia asioita alueelle.julkisen sektorin keveneminen vie työpaikkoje, tuo mahdollisuuksia isompiin paikkoinhin Väestön ja työvoiman ikääntyminen: 2025 ei enää niin suuri vaikuttava tekijä, tilanne alkaa jo korjaantumaan. Ekokilpailukyky: 100 % ekologista, green tourist. Kierrätys on laitettu kuntoon viim. 2 vuoden aikana - se on jo mainosvaltti. Esim.hiihtohissin kyljessä: "kulkee vihreällä sähköllä" keventää omatuntoa.monipaikkaisuuden lisääntyminen: työtä Kuusamossa, pomo Helsingissä - sopii yhteen.työn murros: 24/7 malli voimistuu, tehdään töitä "kelin mukaan".venäjän taloudellinen kasvu: vaikuttaa matkailuun.energian hinnan nousu: vaikuttaa ihmisten alueelle pääsyyn ja lämmityskustannuksiin > pidemmät lomailu- ja työskentelyjaksot korostuvat).ihmisten tarpeiden muuttuminen: Luonnon kuluttaminen on "aineetonta", luontoa riittää.ilmaston muutos: Keski-Euoopassa lumen puute vaikuttaa kauteen. Lisääntyvä vauraus ja tarve etsiä vastapainoa kaupungin kiireelle. Väestön ikärakenne ja teknologinen kehitys johtavat siihen, että väestö keskittyy todellisiin keskuksiin = Kuusamo, Ruka, Suomu, Sallatunturi Koillis-Suomi on yksi alue maailmanlaajuisessa reaaliaikaisessa elämänprosessissa Jos talouskriisin pohjalla oltaisiin vaikka v.2013, toipumiskausi on pitkä. Syrjäytymisen ehkäisy on ollut heikkoa, ja se kulkee jo sukupolvelta toiselle. Elinkeinojen kehittäminen tulee olemaan haastavaa (niukat resurssit, ilmastonmuutos, kohoavat hinnat, kiristyvä kilpailu). Mikäli alueelle ei saada uusia nuoria tai alueella olevia nuoria ei saada jäämään alueelle tulee ikääntyminen vastaan jokaisessa kunnassa. Verkostoituminen tulee entisestään kasvamaan ja tälle osa-alueelle pitäisi panostaa alueellamme, koska yhteistyön mahdollisuus rajanaapurin kanssa on olemassa. Pitää kertoa asioista, jotka jo ovat hyvin, toimia positiivisuuden kautta. Monipaikkaisuuden lisääntyminen mahdollistaa pitempiaikaisempaa väliaikaisasumista. Ilmastonmuutos > lumi! Raaka-aineiden hintojen muutokset vaikeuttavat esim. kaivoksen avaamispäätökseenöljyn hinta > lentolippujen hinta > saavutettavuus? Listassa olisi enemmän kuin 5 sopivaa vaihtoehtoa. Elinkeinorakenteen palveluvaltaistumisen hyödyt näkyvät mm. työntekijöiden moniosaamisen kasvamisen mahdollisuuksissa. Globalisoituminen tarjoaa mahdollisuuksia, joihin on ehdottamasti tartuttava eri sektoreilla. Venäjä on lähellä ja sen taloudellinen kasvu on mahdollista hyödyntää eri keinoin. UUDET PIILOSSA OLEVAT MAHDOLLISUUDET/HEIKO SIGNAALIT/ORASTAVAT UUDET ILMIÖT 7. Millaisia piilossa olevia uusia mahdollisuuksia havaitset? Millaisia konkreettisia esimerkkejä uusista orastavista ilmiöistä havaitset? Ts. millaisia heikkoja signaaleja havaitset Koillis-Suomen alueella tai sen ulkopuolella. Ilmiöt voivat johtua edellä painottamistasi trendeistä tai muusta syystä. Ilmiöt voivat tuntua jopa hulluilta tai naurattaa. Luettele tai kuvaa 1-3 ilmiötä. Pyri löytämään ilmiöstä myös evidenssiä, konkretiaa, esimerkkejä. 1. Omien taide- ja kulttuurijuttujen löytyminen 2. Joulupukin vetovoima (murmanskilaisten pikkutyttöjen haave on istua joulupukin polvella Rovaniemellä)3. Valtava ihmisen koskematon maakaistale Venäjän puolella Suomen rajaa vasten. Liki 1500 km pitkä ja km leveä luonnossuojelualue. Venäläiset ostavat loma-asuntoja ja todennäköisesti esim. Murmanskin alueen eteläosan ihmiset ostavat kakkosasuntoja, kuten Rovaniemellä on alkanut tapahtua. Alueelle alkaa tulla myös muualta ulkomailta asukkaita joko pysyvästi tai osaksi vuotta. Lentoliikenteen kehittäminen mahdollistaa tämän = Finnairin kusetushinnoista ns. halpalentohintoihin kulttuurinen pääoma kovin vähällä käytöllä Edulliset, yksinkertaiset ja innovatiiviset ympäristö-ja energiaratkaisut olisivat meille tärkeä etu ja mahdollisuus.pitäisi ajatella maailmanlaajuisesti ja toimia paikallisesti. Esim. mekaanisen puun jalostus - muoti - design - myynti. Sama muilla toimialoilla.pelkkä työpaja ei enää riitä.koko alueen väkiluvun pitäisi ainakin kolminkertaistua nykyisestä, jotta alue olisi elinvoimainen. Voi olla, että turvallisuushakuisuus maailmalla lisääntyy, jolloin esim. matkailu hiipuu ja muuttuu lähimatkailuksi. Matkailu on palvelukeskuksissa, ei enää pienissä lomakylissä tai yksittäisissä mökeissä. Edellisiin vaikuttaa myös eri elämän osa-alueiden yhtenäistyminen, esim. työ - asuminen - harrasteet - matkailu - eläkeikä lähenevät toisiaan ja toteutetaan siellä missä lähiyhteisö on. Eräänä mahdollisuutena näkisin VoIP-puheuiden kehittämiskeskuksen Koillis-Suomen alueella. VoIP on tulevaisuudessa todella suuri asia, joka voisi työllistää useita ihmisiä, ja mikäli tuotetta saataisiin markkinoitua sekä Suomessa että Venäjällä markkinat olisivat todella laajat. Oppia voisi ottaa suoraan Amerikasta, jossa VoiP puhelut ovat kasvaneet viime vuosia huimasti. Opiskelija yhteistyötä voisi tehdä mm. Rovaniemen Ammattikorkeakoulun kanssa, mikä mahdollistaisi nuorten tulemisen asuin aluellee. Luonnosta saatavien raaka-aineden tuotteistaminen pitäisi olla paljon laajempaa ja markkinoituna esim. Internet verkkokauppoina ympäri maailman. Nykyisin useat miljardit ihmiset käyttävät Internettiä, joten sen hyväksykäyttöä tulisi painottaa myös meidän alueemme palveluiden sekä tuotteiden mainostamisessa ja markkinoimisessa. Omaleimaisuuden esille tuominen, esim. Kemijärvi poikkeava muista kaupungeista, keskustassa ei ole ruutukaavaa ja se on kahden järjeven välissä. Järvet tarjoavat kesällä mm. kalastusmatkailumahdollisuuksia ja talvella hiihto yms. mahdollisuuksia. Luonnontuotteet ovat merkittävä mahdollisuus Lapin matkailun nostamiselle uudelle tasolle. Esimerkkinä Jänkän kastike, joka tehdään hillasta. Hillasa poistetaan siemen, siemenet hyödynnetään suuren kansainvälistyneen Lumenen kosmetiikkatuotannossa, kastiketta ostaisivat ravintolat, mutta ongelmana on pienet tuotantovolyymit tällä hetkellä. Toinen esimerkki voisi olla ihonhoitotuote, jota tehdään mesiangervosta. Siinä mahdollisuus voisi olla, että tiettynä vuoden aikana kerätään, tiettynä ommellaan pusseihin ja myydään hotelleihin tms., jossa niitä käytetään osana hotellien palveluja, ihmiset ostaisivat myös matkamuistoiksi koettuaan hotellissa niihin liittyen elämyksiä.savukoskella asiassa on kuitenkin edetty ja on perustettu mm. Korvatunturin maan osuuskunta ja Keminkylän osuuskunta, jotka keskittyvät luonnontuotteiden hyödyntämiseen. Tämä on hyvä alku. (Savukoski on myös Suomen alkutuotantovaltaisin kunta, 37 % työpaikoista on alkutuotannossa, luonnontuotteissa, pellot käytetään

9 etenkin poron rehuksi. Poroon liittyvä kulttuuri on "metsälappalaiskulttuuria", vrt. "porolappalaisuuteen". Metsälappalaisuudessa historiallisesti poro ja kalastus yhdessä ovat olleet tärkeitä, porolappalaisuudessa laajat porolaumat ja niiden paimentaminen ovat muodostaneet lähtökohdan, näistä on seurannut hieman erilaiset kulttuurit, huom. kirjoittajan l/ tallentajan lisäys, ei välttämättä vastaa haastateltavan käsityksiä.) Meidän läheinen sijainti barentsin alueelle. pienten kaivosten merkitys kasvaamuutakin kuin Kevitsa tai Soklikaivostoiminta ja matkailu yhteistyöhön Ilmaston lampeneminen Hiihtokeskuksen vastakohtaisuus: keinotekoinen ympäristö vs. luonnonmukainen rakentaminen. Aitous. Globaalien brändien mukainen kehittäminen. Matkailussa nouseva, heikko signaali on talkooleirit/ vapaaehtoistyöt. Juomakelpoinen vesi, Boreal taiga, wilderness, Kitka. Maatalousperinne ja matkailu -rajapinta, pienjalostustoiminta, "luonto, liikunta, taide, perinne" -akseli. Kultturi ja matkailurajapinta. Ollaan kiinnostuneita ihmisten oikeasta alkuperäisestä elämästä ja paikallisesta kulttuurista. Miten ennen luonnossa on selvitty jne. Mietityttää kuitenkin, mitä se koillismaalainen kulttuuri voisi olla. Erilaisuuden ymmärtämisen kasvattaminen. Hyvinvointi ja matkailu. Verkkokauppa lisääntyy ja muuttaa toisaalta myös paikkakuntalaisten ostotottumuksia. Kotimaisuuden arvostus on kasvussa. Ainakin kuusamolaiset ovat erittäin kotiseuturakkaita ja arvostavat paikallisia tuotteita ja palveluja. Kaivosteollisuus / metallien tarve talouden toipuessa. Koillis-Suomen luonto alkaa kiinnostaa Eurooppalaisia/ matkailijoita. Metsän ja hiljaisuuden markkinointi, luonnonsuojelualueiden hyödyntäminen? Puun ja turpeen (suot) vaihtoehtoiskäyttö; pohjoisen marjat (terveys/hyvinvointi/mielikuvat) bioenergia Alueella on muutama innovatiivinen konepaja, joilla on mahdollisuuksia innovoida bioenergiaan liittyviä uusia koneita ja laitteita.talouden taantuman aikana pitäisi olla ainakin kansallisesti liikkeellä markkinoimassa aluetta, hankkimalla alueen toimijoille sekä uusille toimijoille erilaista kehittämisrahoitusta (nyt on saatavilla, korkeasuhdanteen aikana ei niinkään!) ja innovoimalla alueelle globaalisti toimivia yksiköitä. Nyt valitettavasti eletään talouden taantuman aikaa siksi, kun muuallakin sitä eletään. Siinä on helppoa olla virrran mukana!! 8. Valitse pilottihaastattelukierroksella esille tulleista ao. ehdotuksista kustakin pääkohdasta 1-2 lupaavimpana pitämääsi piilossa olevaa Koillis-Suomea koskevaa mahdollisuutta/heikkoa signaalia (huomioi mm. näihin tarttumisen positiiviset työllisyys- ja hyvinvointivaikutukset vuoteen 2025 mennessä): 8.1 Toimintatavat 1 = Positiivisten esimerkkien esille nosto- kehitys lähtee positiivisuudesta 2 = Kokemuksellisuuden ja osallistumisen vahvistaminen matkailussa ja käsityötuotannossa 3 = Learning lab malli, ts. nopeasti uusien mahdollisuuksien pilotointi 4 = Lobbauksen kohdentaminen etelän kansanedustajiin omien lisäksi (vrt. Saariselän ja Levin kehitykseen vaikuttaneet poliittiset päättäjät) 5 = Pien- ja perheyrittäjyyden vahvistaminen (ideat ja innovaatiot tulevat usein pienistä yrityksistä myös suuremmille toimijoille) 6 = Sellaisten palveluyritysten kehittäminen, jotka elävät matkailusesonkiaikana matkailusta ja muulloin suuntaavat paikallisille asukkaille palveluitaan 7 = Tasapuolisesti työpaikkoja naisille ja miehille (muuttotappioalueilta lähtee tyypillisesti ensin naiset, koska mm. maaseudun perinteinen elinkeinorakenne on miesten töitä tukevaa, nykyisin alueella vaihtelua tässä suhteessa, esim. Kuusamossa melko tasapuolinen tilanne) 8 = Valokuitukaapelin rakentaminen omin voimin joka taloon, Sau-Kaaperin malli käyttöön 9 = Yhteisen etujen valvonnan tehostaminen n=41, A=4.39, M=5.00, Q1=3.00, Q3=6.00 Positiivisten esimerkkien esille nosto- kehitys lähtee positiivisuudesta Pitäisi kehittää enemmän käytännönläheisiä innovaatioita eikä lähteä turhaan ns. lobbaamaan. Kokemuksellisuuden ja osallistumisen vahvistaminen matkailussa ja käsityötuotannossa Sellaiten palveluyritysten kehittäminen...:esim. hoitojutut, hieronnat, fysioterapia. ALAN YRITTÄJILTÄ VAADITAAN RISKINOTTAMISTA. ALAN YRITTÄJIEN TULISI NÄHDÄ MATKAILU MAHDOLLISUUTENA. Matkailussa mottona "LOMALLA KUNTOON".

10 Learning lab on vaikea ja akateeminen kysymys enemmän. Learning lab malli, ts. nopeasti uusien mahdollisuuksien pilotointi Learning lab: SUOMI MAAILMANMITTAKAAVASSA PILOTTIALUE, KOILLIS-SUOMI SUOMEN MITTAKAAVASSA PILOTTIALUE. Pien- ja perheyrittäjyyden vahvistaminen: yrittäjien määrä esim. Taivalkoskella pieni. Pitäisi kehittää enemmän käytännönläheisiä innovaatioita eikä lähteä turhaan ns. lobbaamaan. Tässäkin olisi useita, mistä valita. Positiivisia asioita on nostettava jatkuvasti esille, sitä en pitäisi minään erityisenä menestystekijänä. Selkeästi on vain ruvettava töihin konkreettisten asioiden tekemiseksi! Valokuitukaapelit ja yhteisten etujen valvonta tulee hoideltua siinä sivussa, ei niillä ole mitään tekemistä heikkojen signaalien kanssa. Pien- ja perheyrittäjyyden vahvistaminen (ideat ja innovaatiot tulevat usein pienistä yrityksistä myös suuremmille toimijoille) Learning lab: SUOMI MAAILMANMITTAKAAVASSA PILOTTIALUE, KOILLIS-SUOMI SUOMEN MITTAKAAVASSA PILOTTIALUE. Pien- ja perheyrittäjyyden vahvistaminen: yrittäjien määrä esim. Taivalkoskella pieni. Sellaiten palveluyritysten kehittäminen...:esim. hoitojutut, hieronnat, fysioterapia. ALAN YRITTÄJILTÄ VAADITAAN RISKINOTTAMISTA. ALAN YRITTÄJIEN TULISI NÄHDÄ MATKAILU MAHDOLLISUUTENA. Matkailussa mottona "LOMALLA KUNTOON". Matkailijoiden ja pysyvän väestön yhteispalvelut: Alueella paljon osavuosiyrittäjiä, ravintoloissa, maanomistajissa (mäkkien vuokraus), hierojat, kuppaajat jne). Sellaisten palveluyritysten kehittäminen...toimiva MALLI MATKAILUKESKUKSESSA TYÖSKENTELEVIEN JA PAIKALLISTEN PÄIVÄHOITOMALLIKSI, JOTA VOIDAAN MYYDÄ MUILLEKIN: Esim. lasten päivähoitoa ei ole järjestetty Pyhätunturilla. Ajetaan päivittäin 50 km Pelkosenniemelle ja takaisin. Työpaikat kunnassa kuitenkin syntyy matkailuun ja Pyhälle. Alueella syntynee 5-10 lasta / vuosi (lisäksi matkailun vuoksi muuttaneille perheillä lapsia). PÄIVÄHOITOKONSEPTI VOISI OLLA SUOMEN LADUN KEHITTÄMÄ JA HALLINNOIMA, JOKA SOPII PÄIVÄHOITOON KUNTIEN LAPSILLE JA TURISTEILLE!! PULLONKAULANA ON, ETTÄ ASIAA EI OLE KUKAAN ALKANUT KUNNOLLA MIETTIMÄÄN. MALLI VOISI SOPIA KAIKKIIN MATKAILUKESKUKSIIN, SIITÄ VOISI KEHITTÄÄ OMAPERÄISEN SOVELLUKSEN JA "VIETÄVISSÄ OLEVAN MALLIN" TAI MALLIN, JOLLA ALUE PROFILOITUISI. Pien- ja perheyrittäjyyden vahvistaminen. Tähän pitää liittyä vahva ammattiosaaminen, innovatiivisuus, oikeat verkostot ja vakavaraisuus. Yrittäjyyskoulutus käynnistettävä. Kohderyhmänä nuoret, mutta myös kaupungin virkamiehet. Kaupungilta puuttuu virkamiehiä, jotka auttavat yrityksiä (puuttuu yrityspalveluorganisaatio) Yrittäjyyden vahvistamisessa erittäin tärkeää on kannustaa sukupolvenvaihdoksia ja yrityskauppoja, jotta kannattava liiketoiminta jatkuu ja resursseja säästyy, kun pyörää ei tarvitse keksiä aina uudestaan. Tässäkin olisi useita, mistä valita. Positiivisia asioita on nostettava jatkuvasti esille, sitä en pitäisi minään erityisenä menestystekijänä. Selkeästi on vain ruvettava töihin konkreettisten asioiden tekemiseksi! Valokuitukaapelit ja yhteisten etujen valvonta tulee hoideltua siinä sivussa, ei niillä ole mitään tekemistä heikkojen signaalien kanssa. Sellaisten palveluyritysten kehittäminen, jotka elävät matkailusesonkiaikana matkailusta ja muulloin suuntaavat paikallisille asukkaille palveluitaan Sellaiten palveluyritysten kehittäminen...:esim. hoitojutut, hieronnat, fysioterapia. ALAN YRITTÄJILTÄ VAADITAAN RISKINOTTAMISTA. ALAN YRITTÄJIEN TULISI NÄHDÄ MATKAILU MAHDOLLISUUTENA. Matkailussa mottona "LOMALLA KUNTOON". Learning lab on vaikea ja akateeminen kysymys enemmän. Matkailijoiden ja pysyvän väestön yhteispalvelut: Alueella paljon osavuosiyrittäjiä, ravintoloissa, maanomistajissa (mäkkien vuokraus), hierojat, kuppaajat jne). Sellaisten palveluyritysten kehittäminen...toimiva MALLI MATKAILUKESKUKSESSA TYÖSKENTELEVIEN JA PAIKALLISTEN PÄIVÄHOITOMALLIKSI, JOTA VOIDAAN MYYDÄ MUILLEKIN: Esim. lasten päivähoitoa ei ole järjestetty Pyhätunturilla. Ajetaan päivittäin 50 km Pelkosenniemelle ja takaisin. Työpaikat kunnassa kuitenkin syntyy matkailuun ja Pyhälle. Alueella syntynee 5-10 lasta / vuosi (lisäksi matkailun vuoksi muuttaneille perheillä lapsia).

11 PÄIVÄHOITOKONSEPTI VOISI OLLA SUOMEN LADUN KEHITTÄMÄ JA HALLINNOIMA, JOKA SOPII PÄIVÄHOITOON KUNTIEN LAPSILLE JA TURISTEILLE!! PULLONKAULANA ON, ETTÄ ASIAA EI OLE KUKAAN ALKANUT KUNNOLLA MIETTIMÄÄN. MALLI VOISI SOPIA KAIKKIIN MATKAILUKESKUKSIIN, SIITÄ VOISI KEHITTÄÄ OMAPERÄISEN SOVELLUKSEN JA "VIETÄVISSÄ OLEVAN MALLIN" TAI MALLIN, JOLLA ALUE PROFILOITUISI. Yrittäjyyskoulutus käynnistettävä. Kohderyhmänä nuoret, mutta myös kaupungin virkamiehet. Kaupungilta puuttuu virkamiehiä, jotka auttavat yrityksiä (puuttuu yrityspalveluorganisaatio) Yhteisen etujen valvonnan tehostaminen Pien- ja perheyrittäjyyden vahvistaminen. Tähän pitää liittyä vahva ammattiosaaminen, innovatiivisuus, oikeat verkostot ja vakavaraisuus. 8.2 Saavutettavuus 1 = Kiinteä ja nopea junayhteys tulossa Haaparantaan Keski-Euroopasta, mahdollisuuden hyödyntäminen 2 = Mielikuvien synnyttäminen ja mielikuvavirtojen vahvistaminen tietotekniikkaa hyödyntäen (ellei ole mielikuvissa, ei myöskään tulla alueelle, kohde etenkin ulkomailla) 3 = Saavutettavuuden parantaminen tietotekniikka hyödyntäen 4 = Uusi lentoyhtiö Lappiin ( otetaan lentotoiminta omiin käsiin ) 5 = 10 % laajakaistan ulkopuolella olevien laajakaistan piiriin saaminen n=38, A=2.63, M=3.00, Q1=2.00, Q3=3.00 JUNAYHTEYDET tärkein ja ykkönen, nopeus, PALVELUTASO, luotettavuus, keskeisiä kriteereitä. edellisistä poiketen Rovaniemelle lisää lentovuoroja Kiinteä ja nopea junayhteys tulossa Haaparantaan Keski-Euroopasta, mahdollisuuden hyödyntäminen Hyvä, ja siitä vaikka hiljaisilla, uusilla helikoptereilla nopeasti suoraan matkailukeskuksiin. Ei enää ryysitä busseissa. Mielikuvat vaikuttavat vahvasti alueen houkuttelevuuteen, koska maailman mittakaavassa täysin ylivoimaisia ja ainutlaatuisia ylivoimatekijöitä meillä tai Suomessa ei ole. Toimiva bussiyhteys junaradan päähän. Junarata Kuusamoon olisi ykkösjuttu ja suuri puute tällä hetkellä. Asemaa ei vain Rukalle vaan myös kaupunkikeskustaan... Mielikuvien synnyttäminen ja mielikuvavirtojen vahvistaminen tietotekniikkaa hyödyntäen (ellei ole mielikuvissa, ei myöskään tulla alueelle, kohde etenkin ulkomailla) Lentoliikenteeseen tarvitaan lisää toimijoita. Lapin markkinat ovat yli miljoonan matkustajan markkinat = miljoonan euron markkinat. Tietotekniikan hyödyntämisellä ja sosiaalisen median hyödyntämisellä luodaan mielikuvia myös lentoyhtiöille. Hyvä, ja siitä vaikka hiljaisilla, uusilla helikoptereilla nopeasti suoraan matkailukeskuksiin. Ei enää ryysitä busseissa. Mielikuvat vaikuttavat vahvasti alueen houkuttelevuuteen, koska maailman mittakaavassa täysin ylivoimaisia ja ainutlaatuisia ylivoimatekijöitä meillä tai Suomessa ei ole.

12 Sosiaalisen media: 3-uloitteisia tunnelmakuvia olohuoneisiin, ihmiset kokevat meidät. Ulkomaalaisilta pitäisi ottaa jokamiehen oikeudet pois, ilmainen retkeily vie pohjaa matkailulta, ja ulkomaiset ovat tottuneet ja valmiita maksamaan palveluista ja luonnosta, joka heille nyt tarjotaan ilmaiseksi. Saavutettavuuden parantaminen tietotekniikka hyödyntäen Saavutettavuuden parantaminen tietotekniikkaa hyödyntäen: VALTION PALVELUT MENEVÄT VERKKOON. Välimuotona voisi olla KYLÄPISTEET, joista pääsisi verkkoon, jos ei joka taloon saada järjesttyä, tämä LISÄISI MYÖS SOSIAALISTA KANSSAKÄYMISTÄ. KOILLISMAAN RATA - Taivalkoski-Kuusamo-Salla. Uusi lentoyhtiö: Olisi järkevää miettiä Lapin alueelle lentoyhtiötä (vrt Air Baltic); Saavutettavuus tietotekniikkaa hyödyntäen: Etätyö nousee Sosiaalisen media: 3-uloitteisia tunnelmakuvia olohuoneisiin, ihmiset kokevat meidät. Ulkomaalaisilta pitäisi ottaa jokamiehen oikeudet pois, ilmainen retkeily vie pohjaa matkailulta, ja ulkomaiset ovat tottuneet ja valmiita maksamaan palveluista ja luonnosta, joka heille nyt tarjotaan ilmaiseksi. Uusi lentoyhtiö Lappiin ( otetaan lentotoiminta omiin käsiin ) Uusi lentoyhtiö: Olisi järkevää miettiä Lapin alueelle lentoyhtiötä (vrt Air Baltic); Saavutettavuus tietotekniikkaa hyödyntäen: Etätyö nousee Lentoliikenteeseen tarvitaan lisää toimijoita. Lapin markkinat ovat yli miljoonan matkustajan markkinat = miljoonan euron markkinat. Tietotekniikan hyödyntämisellä ja sosiaalisen median hyödyntämisellä luodaan mielikuvia myös lentoyhtiöille. 8.3 Energia- ja ympäristöteknologia 1 = Biopolttoaineiden tuotanto, mm. biodiesel- ja bioetanolivoimalaitokset 2 = Energiansäästö- ja uusiutuvien energioiden kunnalliset strategiat 3 = Jätteiden hyötykäyttö 4 = Laajamittainen hajautettu energiantuotanto / alueellinen uusi energiayhtiö (80-90 luvulla oli kunnallisia), nyt intressinä laajamittaisesti uusiutuvien energiavarojen, kuten vedessä olevan lämmön, puun, tuulen, auringon jne. hyödyntäminen alueellisesti erilaisia tuotantoprofiileja yhtiöllä, sis. öljyn korvaaminen omilla energiamuodoilla) 5 = Profilointi jätteiden minimoimisella - valitaan mahdollisimman vähän jätettä tuottavia ratkaisuja alueella (2015 ei jätettä voi viedä kaatopaikalle) 6 = Ydinvoimalainvestointi n=37, A=2.89, M=3.00, Q1=1.00, Q3=4.00 pienpuusta energiaa Biopolttoaineiden tuotanto, mm. biodiesel- ja bioetanolivoimalaitokset Oulussa jätteenpolttolaitos, tulevaisuudessa Tkosken jäte Kmon kautta Ouluun. Biopolttoaineiden tuotanto. Mahdollisesti Kemiin. Veli Pohjosta kannattaisi kuulla bioenergiakysymyksissä. Ydinvoimalainvestoinnit ja muut suuret hankkeet: tarjoavat alihankintamahdollisuuksia. Laajamittainen hajautettu energiantuotanto: pienimuotoinen energiatuotanto keskeistä. Laajamittainen hajautettu energiatuotanto: KESKEINEN KYSYMYS ON, ETTÄ LÖYTYYKÖ KÄYTTÄJIÄ (alueelta). JÄTTEIDEN HYÖTYKÄYTTÖ HYÖDYNTÄMÄTÖN SUURI MAHDOLLISUUS. MATKAILUSSA RAVINTOLOISSA ETC. SYNTYVÄT BIOJÄTTEET TULISI HYÖDYNTÄÄ PAIKALLISESTI, TÄMÄ RUOKKISI TEKNOLOGIAOSAAMISTA. ALUE VOISI OLLA ALAN TEKNOLOGIAN EDELLÄKÄVIJÄ. TARVITAAN YHTEISTYÖTÄ YRITYSTEN, TUTKIMUS- JA OPPILAITOSTEN JA JULKISTEN RAHOITUSOHJELMIEN (ELY, TEKES jne.) KANSSA. LAINSÄÄDÄNTÖ MYÖS KESKEINEN ONGELMA. Sen pitäisi muuttua ensin (jätelaki eduskunnassa, vaikuttamisen

13 KESKEINEN ONGELMA. Sen pitäisi muuttua ensin (jätelaki eduskunnassa, vaikuttamisen paikka, hstattelijan lisäys): esim. kierrätysvelvollisuus maitopurkeissa tuottajilla on 80 %, mutta kierrätys hoidetaan keskuksissa eikä harvaanasutulla alueella. Kunnat eivät myöskään ole heränneet mahdollisuuksiin. KIINTEISTÖKOHTAINEN TEKNIIKKA JA JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN ON PERIAATTEESSA TULOSSA (tai ainakin heikko signaali). Myös tulisi miettiä ja kehittää teknologiaa, joka voi käyttää sekä puupohjoista biomassaa, että jätettä. Esim. Pyhällä uusi kaukolämpölaitos hakkeella etc. toimiva, miksei voisi käyttää myös jätettä? Esim. Savossa AMK-tasolla asioita on mietitty-. Jäte on mahdollisuus. Energiansäästö- ja uusiutuvien energioiden kunnalliset strategiat Oulussa jätteenpolttolaitos, tulevaisuudessa Tkosken jäte Kmon kautta Ouluun. Jätteiden hyötykäyttö JÄTTEIDEN HYÖTYKÄYTTÖ HYÖDYNTÄMÄTÖN SUURI MAHDOLLISUUS. MATKAILUSSA RAVINTOLOISSA ETC. SYNTYVÄT BIOJÄTTEET TULISI HYÖDYNTÄÄ PAIKALLISESTI, TÄMÄ RUOKKISI TEKNOLOGIAOSAAMISTA. ALUE VOISI OLLA ALAN TEKNOLOGIAN EDELLÄKÄVIJÄ. TARVITAAN YHTEISTYÖTÄ YRITYSTEN, TUTKIMUS- JA OPPILAITOSTEN JA JULKISTEN RAHOITUSOHJELMIEN (ELY, TEKES jne.) KANSSA. LAINSÄÄDÄNTÖ MYÖS KESKEINEN ONGELMA. Sen pitäisi muuttua ensin (jätelaki eduskunnassa, vaikuttamisen paikka, hstattelijan lisäys): esim. kierrätysvelvollisuus maitopurkeissa tuottajilla on 80 %, mutta kierrätys hoidetaan keskuksissa eikä harvaanasutulla alueella. Kunnat eivät myöskään ole heränneet mahdollisuuksiin. KIINTEISTÖKOHTAINEN TEKNIIKKA JA JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN ON PERIAATTEESSA TULOSSA (tai ainakin heikko signaali). Myös tulisi miettiä ja kehittää teknologiaa, joka voi käyttää sekä puupohjoista biomassaa, että jätettä. Esim. Pyhällä uusi kaukolämpölaitos hakkeella etc. toimiva, miksei voisi käyttää myös jätettä? Esim. Savossa AMK-tasolla asioita on mietitty-. Vihreä energia on myyntivaltti, samoin kierrätyksen todellinen hallinta. Jäte on mahdollisuus. Laajamittainen hajautettu energiantuotanto / alueellinen uusi energiayhtiö (80-90 luvulla oli kunnallisia), nyt intressinä laajamittaisesti uusiutuvien energiavarojen, kuten vedessä olevan lämmön, puun, tuulen, auringon jne. hyödyntäminen alueellisesti erilaisia tuotantoprofiileja yhtiöllä, sis. öljyn korvaaminen omilla energiamuodoilla) Oulussa jätteenpolttolaitos, tulevaisuudessa Tkosken jäte Kmon kautta Ouluun. Biopolttoaineiden tuotanto. Mahdollisesti Kemiin. Veli Pohjosta kannattaisi kuulla bioenergiakysymyksissä. Ydinvoimalainvestoinnit ja muut suuret hankkeet: tarjoavat alihankintamahdollisuuksia. Laajamittainen hajautettu energiantuotanto: pienimuotoinen energiatuotanto keskeistä. Laajamittainen hajautettu energiatuotanto: KESKEINEN KYSYMYS ON, ETTÄ LÖYTYYKÖ KÄYTTÄJIÄ (alueelta). Vihreä energia on myyntivaltti, samoin kierrätyksen todellinen hallinta. Energian hinnan pitää olla huippuhalpa, ja tekniikan yksinkertainen. Me tarvitaan edes jossakin muita alempia kustannuksia, koska monet muut kuluerät ovat suhteellisen suuria. 8.4 Kaivostoiminta 1 = Kaivokset ja uuden ympäristöosaamisen synnyttäminen alueelle, kaivoksiin investoinnin yhteydessä olisi saatava uusia ympäristöteknologisia innovaatioita aikaiseksi 2 = Kaivostoiminnan ja matkailun yhdistäminen n=23, A=1.35, M=1.00, Q1=1.00, Q3=2.00

14 Ehkä mieluummin kaivostoiminta + jalostus samalla tai lähialueella. Kaivostoimintaa on oltava, mutta se ei saa pilata endeemisiä kohteita, mm. Kitkajärveä. Esim. ametistikaivos hyvä matkailullisesti, mutta muuten kaivosteollisuudella ei ole suurta kosketuspintaa ja merkitystä matkailulle. Kaivokset ja uuden ympäristöosaamisen synnyttäminen alueelle, kaivoksiin investoinnin yhteydessä olisi saatava uusia ympäristöteknologisia innovaatioita aikaiseksi Myös geomatkailu laajasti ymmärrettynä on tärkeä. Kaivosoiminta ja matkailu on pientä muuhun matkailuun verrattuna, EI PITÄISI RISKEERATA IMAGOA KOROSTAMALLA KAIVOSMATKAILUA, VAAN PITÄÄ KAIVOKSET PIKEMMIN MATKAILUN NÄKÖKULMASTA PIILOSSA. Molemmat tärkeitä, erivät erillään - KAIVOSTOIMINTA RUOKKII ERÄMAAMATKAILUA. lisää tutkimusta alueelle Kaivostoiminnan ja matkailun yhdistäminen Kaivokset tarvitsevat liikenneyhteyksiä, joita matkailukin voi käyttää. Mahtavat synergiaedut. Molemmat tärkeitä, erivät erillään - KAIVOSTOIMINTA RUOKKII ERÄMAAMATKAILUA. lisää tutkimusta alueelle 8.5 Matkailu 1 = Kalastusmatkailun ja vesistömatkailun kehittäminen (mm. kalaportaat Kemijokeen kuntoon voimayhtiölle imagoasia aiheesta - esim. Norjassa kalaportaat toimivat hyvin kalanviljely. 2 = Kielikoulutus matkailukeskusten häiriöttömässä ympäristössä (vrt kielikurssit Irlannissa) 3 = Matkailijoille paikallisten palvelujen markkinointi (esim. auton huolto, parturit jne., voivat olla esim. edullisempia kuin matkailijan lähtöalueella) 4 = Matkailu- ja puhdas luonto (mm. Euroopan puhtain ilma ) 5 = Perhe- ja aktiivilomat 6 = Ruskan tuotteistaminen / vuodenaikojen parempi hyödyntäminen 7 = Sähköisten palvelujen kehittäminen ihmisten loman laventamiseksi 8 = Toipumislomat 9 = Turvallisuusteeman esille nosto ja korostaminen, levottomuus maailmasta ei näytä vähentyvän (esim. venäläiset kohderyhmänä) n=55, A=4.82, M=4.00, Q1=3.00, Q3=6.00 Toipumislomat: syödään hyvin, käydään mustikassa, tehdään mustikkapiirakkaa, kaikkeen mukaan luonto ja puhtaus. Muu, mikä?: MATKAILU- JA PAIKALLISET LUONNONTUOTTEET, tästä tulee uutuusarvoa. Esimerkiksi suuri määrä japanilaisia on tulossa katsomaan matsutakasientä (japanissa tästä männyssä elävästä sienestä tehdystä luonnontuotteesta maksetaan paljon, sitä arvostetaan liikelahjana, varsinkin, kun se on kasvanut pohjoisessa revontulten maassa). Ruskan tuotteistamisessa keskeinen hyödyntämätön käsite on maaruska. Esim. Sallan Sorsatunturi, 628 metriä korkea (Venäjän Rohmoiva 658 m) alueella on näyttävä

15 Sorsatunturi, 628 metriä korkea (Venäjän Rohmoiva 658 m) alueella on näyttävä maaruska, puiden sijaan kannattaisi keskittyä maaruskaan, jolloin isot kanerva-alueet ja vaivaiskoivut ovat kauniina. Kalastusmatkailun ja vesistömatkailun kehittäminen (mm. kalaportaat Kemijokeen kuntoon voimayhtiölle imagoasia aiheesta - esim. Norjassa kalaportaat toimivat hyvin kalanviljely. Kalaportaat? Iikoji valjastettu. NYKYTEKNIIKKA AVUKSI KALAPORTAISIIN, OPTINEN LAITE TUNNISTAISI KALAN, KUN TULEE PADON ALLE, HISSI NOSTAISI SEN YLÖS, SÄÄSTÄISI VETTÄ JNE. Kalastusmatkailu muuten, mutta sillä huomiolla, että saalismäärät ovat tainneet viime aikoina tippua ja ne vaikuttavat aika paljon kalastusmatkailun kehittämisen mahdollisuuksiin. Lisäksi tähän erikoistuneita yrityksiä taitaa jo jonkin verran ollakin. Matkailijoille paikallisten palvelujen markkinointi (esim. auton huolto, parturit jne., voivat olla esim. edullisempia kuin matkailijan lähtöalueella) Vuodenaikoijen parempi hyödyntäminen: perhe- ja aktiivilomat keskeistä. Ruotsalaisten mielestä ei pitäisi puhua vain matkailusta tai siitä ensisijaisestai vaan BESÖKNINGNÄRINGSLIV/VIERAILUELINKEINOISTA. Esim. Luleåssa ylivoimaisesti suurin osa liikkeellä muun kuin matkailun vuoksi. Neljä vuoden aikaa hyödynnettävä: Tuotteistaminen, markkinointi, myynti. (Vivaldi, Zsaikowski? synergia? Matkailu- ja kännykkäpalvelujen synegian kehittäminen (esim. gps näkökulma) Matkailijoille paikallisten palvelujen markkinointi - kysymys on MATKAILUN LISÄARVOPALVELUISTA. Vuoden aikojen tuotteistaminen - ilmastonmuutos voi lisätä tämän kysyntää. Kalastusmatkailu muuten, mutta sillä huomiolla, että saalismäärät ovat tainneet viime aikoina tippua ja ne vaikuttavat aika paljon kalastusmatkailun kehittämisen mahdollisuuksiin. Lisäksi tähän erikoistuneita yrityksiä taitaa jo jonkin verran ollakin. Matkailu- ja puhdas luonto (mm. Euroopan puhtain ilma ) Kalaportaat? Iikoji valjastettu. NYKYTEKNIIKKA AVUKSI KALAPORTAISIIN, OPTINEN LAITE TUNNISTAISI KALAN, KUN TULEE PADON ALLE, HISSI NOSTAISI SEN YLÖS, SÄÄSTÄISI VETTÄ JNE. Vuodenaikoijen parempi hyödyntäminen: perhe- ja aktiivilomat keskeistä. Ruotsalaisten mielestä ei pitäisi puhua vain matkailusta tai siitä ensisijaisestai vaan BESÖKNINGNÄRINGSLIV/VIERAILUELINKEINOISTA. Esim. Luleåssa ylivoimaisesti suurin osa liikkeellä muun kuin matkailun vuoksi. Syödään hyvin, käydään mustikassa, tehdään mustiikkapiirakkaa, kaikkeen mukaan luonto Perhe- ja aktiivilomat Vuodenaikoijen parempi hyödyntäminen: perhe- ja aktiivilomat keskeistä. Ruotsalaisten mielestä ei pitäisi puhua vain matkailusta tai siitä ensisijaisestai vaan BESÖKNINGNÄRINGSLIV/VIERAILUELINKEINOISTA. Esim. Luleåssa ylivoimaisesti suurin osa liikkeellä muun kuin matkailun vuoksi. Eri vuodenaikojen parempi hyödyntäminen on tärkeää. Jos talvi lyhenee, hiihtokeskusten pääsesonki kapenee ja ehkä hiipuukin. Syksyn lumeton aika on pimeä, ja silloin valaistus ja aktiviteetit ovat tärkeitä - esim. kansallispuistojen luontokeskuksien ohjelmat. Kevään lumeton aika on valoisa ja luo suuret mahdollisuudet ulkoilmaelämään raittiissa kevätilmassa. Ruskan tuotteistaminen / vuodenaikojen parempi hyödyntäminen Vuodenaikoijen parempi hyödyntäminen: perhe- ja aktiivilomat keskeistä. Ruotsalaisten mielestä ei pitäisi puhua vain matkailusta tai siitä ensisijaisestai vaan BESÖKNINGNÄRINGSLIV/VIERAILUELINKEINOISTA. Esim. Luleåssa ylivoimaisesti suurin osa liikkeellä muun kuin matkailun vuoksi. Neljä vuoden aikaa hyödynnettävä: Tuotteistaminen, markkinointi, myynti. (Vivaldi, Zsaikowski? synergia? Matkailu- ja kännykkäpalvelujen synegian kehittäminen (esim. gps näkökulma) Matkailijoille paikallisten palvelujen markkinointi - kysymys on MATKAILUN LISÄARVOPALVELUISTA.

16 LISÄARVOPALVELUISTA. Vuoden aikojen tuotteistaminen - ilmastonmuutos voi lisätä tämän kysyntää. Vuodenaikojen tuotteistaminen on ikuinen klisee, mutta tärkeä näkökulma, koska nykyisin matkailukeskukset tekevät rahansa lyhyellä aikajaksolla. Infrastruktuuri pitäisi hyödyntää. Eri vuodenaikojen parempi hyödyntäminen on tärkeää. Jos talvi lyhenee, hiihtokeskusten pääsesonki kapenee ja ehkä hiipuukin. Syksyn lumeton aika on pimeä, ja silloin valaistus ja aktiviteetit ovat tärkeitä - esim. kansallispuistojen luontokeskuksien ohjelmat. Kevään lumeton aika on valoisa ja luo suuret mahdollisuudet ulkoilmaelämään raittiissa kevätilmassa. Sähköisten palvelujen kehittäminen ihmisten loman laventamiseksi Neljä vuoden aikaa hyödynnettävä: Tuotteistaminen, markkinointi, myynti. (Vivaldi, Zsaikowski? synergia? Matkailu- ja kännykkäpalvelujen synegian kehittäminen (esim. gps näkökulma) Toipumislomat Syödään hyvin, käydään mustikassa, tehdään mustiikkapiirakkaa, kaikkeen mukaan luonto Kalastusmatkailu muuten, mutta sillä huomiolla, että saalismäärät ovat tainneet viime aikoina tippua ja ne vaikuttavat aika paljon kalastusmatkailun kehittämisen mahdollisuuksiin. Lisäksi tähän erikoistuneita yrityksiä taitaa jo jonkin verran ollakin. Turvallisuusteeman esille nosto ja korostaminen, levottomuus maailmasta ei näytä vähentyvän (esim. venäläiset kohderyhmänä) Syödään hyvin, käydään mustikassa, tehdään mustiikkapiirakkaa, kaikkeen mukaan luonto 8.6 Metsäosaaminen 1 = Kuusamon ja Koillismaan kestävän metsäosaamisen levittäminen 2 = Metsä- ja matkailu sulassa sovussa, Kuusamon mallin vahvistaminen n=15, A=1.73, M=2.00, Q1=1.50, Q3=2.00 Uusi ehdotus: Täällä korkea ja innovatiivinen design sekä tuotanto, myynti suoraan maailman metropoleissa. Kuusamon ja Koillismaan kestävän metsäosaamisen levittäminen Metsäalan opetussektori johtava alueellisesti. Esim. alueella aloitettiin metsäkonepuolen simulointiopetus ensimmäisenä. Nyt ollaan eturintamassa metsäenergiapuolella ja mm. aloitteellisia teknologian kehittämiseksi. YHTEISTYÖ NATURPOLIKSEN KANSSA LEARNING LAB HENGESSÄ TOIVEENA: KOILLISMAA VALTAKUNNAN TASOLLA JOHTAVA METSÄENERGIAN OSAAJA, YHTEISTYÖLLÄ NKYVYYTTÄ, SAADAAN KEHITETTYÄ KOULUTUSTA, SAADAAN HANKITTUA LAITTEISTOA: Esim. hankeidea: Koneellinen metsänistutus, joka lisää istusaikaa huomattavasti, jopa lumen tuloon asti ja lisää työllisyysmahdollisuuksia/ratkoo alan työvoimapulaa tehostamalla toimintaa. Taivalkoskella koneellistamis ja paikantamis, gps-osaamista. Pitäisi tutkia, miten toimii erilaisille biotoopeille. Opetuspuolella tarkoittaisi uutta kurssia, laitepuolella uusia mahdollisuuksia. Puu nousee suureen arvoon, lelut etc. Kierrätys helppoa.

17 8.7 Luonnontuotteet 1 = Luontaistuotteet, keräys ja jatkojalostus ( menekkiä on niin paljon kuin saadaan kerättyä, esim. japanilaisille männyntuoksuvalmuska, naavat jne. marjojen etc. lisäksi, marjojen kuorien hyödyntäminen, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan lisääminen; myös marjan pensasviljely ja myynti matkailijoille) n=11, A=1.00, M=1.00, Q1=1.00, Q3=1.00 Vanhemmilla ihmisillä paljon tietoa luonnontuotteista, jotka pitäisi kerätä talteen. Hoitomuodot yms. Tarinat ja mystiikka. Nykyinen pehertäminen ei tuo tulosta. Pitäisi olla laaja verkosto, jossa ammattitaitoiset pienet toimijat saavat riittävän elannon. Näkisin aika marginaalisena sektorina Luontaistuotteet, keräys ja jatkojalostus ( menekkiä on niin paljon kuin saadaan kerättyä, esim. japanilaisille männyntuoksuvalmuska, naavat jne. marjojen etc. lisäksi, marjojen kuorien hyödyntäminen, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan lisääminen; myös marjan pensasviljely ja myynti matkailijoille) SIENET, ESIM. PUOLANGALLA KASVATETAAN. Keskeistä on TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYS, esimerkiksi TAIVALKOSKEN METSÄOPPILAITOKSELLA VOISI OLLA KESKEINEN ROOLI. Venäjän Karjalassa Vienassa, Uhtualla etc. on vähän työkuntoista väkeä marjanpoimintaan. Vanhemmilla ihmisillä paljon tietoa luonnontuotteista, jotka pitäisi kerätä talteen. Hoitomuodot yms. Tarinat ja mystiikka. KYSYMYS ON LUONNONTUOTEAKASTA, EI LUONTAISTUOTTEISTA, JOKA ON SUPPEAMPI KÄSITE. Kuusamossa nähdään luonnontuoteala maataloutena. Itä-Lapissa nähdään marjat, kasvit, luonnosta saatava liha, kala, puusta muu kuin varsinainen puuaines (kävyt, luppo esim.); kasveista tärkeitä esim. mustikan versot, kataja, kuusen kerlkkä, horsmat (ihonhoitoon ja tee), luonnon yrttikasvit, turve. Olen osallistunut luonnontuotealan työstämiseen vuodesta 91: - Tähän asti on puuhastelua ja värkkäämistä. Voidaan verrata maitoalaan aikoinaan, kun talouksissa oli muutamia lehmiä omaan käyttöön. Vähitellen syntyi osuuskunta- ja osuusmeijeritoiminta. - Nyt on tärkeää saada Lapin luonnontuotealan keräily ja tuotteistaminen markkinakelpoisiksi tuotteikse, jolloin ostajat voivat rakentaa omia toimintoja luottamukseen perustuen, että tuotanto toimii, että homma "pelittää" - Kun tämä saadaan kuntoon, se on iso juttu matkailulle - MATKAILIJA HALUAA AINA KOKEA PAIKALLISEN TUOTTEEN Riitan Herkku?: Kysymys on isojen materiaalivirtojen hallinnasta. Alueella ei juuri jalostusta. Mahdollisuus olisi, jos Lapin matkailukeskuksilta tarkennetaan paljonko tarvitaan mitäkin ja toimitetaan ja jalostetaan, esim. hillasta tehtyä Jängän kastiketta (siemenet poistettu). Tärkeä olisi, että olisi kotimainen jalostusfirma, jossa kohteena matkailukeskukset Lapissa / Pohjois-Suomessa. KEMIJÄRVELLÄ ON ALKAMASSA JUURI LUONNONTUOTEALAN KOULUTUS! (Lapin Kansa ) TÄSSÄ PITÄISI TEHDÄ YHTEISTYÖTÄ KOILLISMAAN KANSSA, MM. RUKAN. KYSEESSÄ ON UUSI TOIMIALA JA KULTTUURI. Marjat ja sienet ovat aliarvostetussa asemassa, samoin luomutuotanto, kalat ja hirvenliha, sekä näiden jatkojalostus. On panostettava siihen, mistä ihminen nauttii joka päivä. 8.8 Hyvinvointipalvelut

18 8.8 Hyvinvointipalvelut 1 = Hyvinvointipalvelujen vahvistaminen matkailijoiden ja paikallisten yhteiskäyttöön (esim. kuntosalit) 2 = Matkailun palveluiden ja paikallisen kysynnän yhteiset ratkaisut (esim. haasteena kaavoitusalue Rukan ja Kuusamon välissä) n=17, A=1.53, M=2.00, Q1=1.00, Q3=2.00 Muu, mikä?: LUONNONTUOTTEET, KERÄYS JA HYVINVOINTIPALVELUT (kerääminen, pakkaus ja käyttäminen) Hyvinvointipalvelujen vahvistaminen matkailijoiden ja paikallisten yhteiskäyttöön (esim. kuntosalit) Ammattimaisempaan suuntaan, lääkäristä alkaen. Vrt ROKUAN KUNTOUTUSKESKUS AIKANAAN. Peruskunto personal training -mallilla. Keskeistä on Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarkoituksenmukainen järjestäminen. äärimmäisen träkeä mahdollisuus. Molempia tarvitaan. Työ - harrasteet - matkailu lähenevät toisiaan, ja ihmiset hakevat nykyistä yhteisöllisempää elämää. Meillä pääsee kuntosaleille murto-osalla etelän keskusten hinnoista, ja tilaa riittää matkailijoillekin. Haasteena matkailijoiden täysin erilaiset tarpeet verrattuna kuntalaisiin (joita varten hyvinvointiyrittäjien toiminta on suunniteltu ja rakennettu), miten yrittäjän näkökulmasta tähän kysyntään voi vastata. Matkailun palveluiden ja paikallisen kysynnän yhteiset ratkaisut (esim. haasteena kaavoitusalue Rukan ja Kuusamon välissä) äärimmäisen träkeä mahdollisuus. Molempia tarvitaan. Työ - harrasteet - matkailu lähenevät toisiaan, ja ihmiset hakevat nykyistä yhteisöllisempää elämää. Meillä pääsee kuntosaleille murto-osalla etelän keskusten hinnoista, ja tilaa riittää matkailijoillekin. Haasteena matkailijoiden täysin erilaiset tarpeet verrattuna kuntalaisiin (joita varten hyvinvointiyrittäjien toiminta on suunniteltu ja rakennettu), miten yrittäjän näkökulmasta tähän kysyntään voi vastata. 8.9 Osaamis- ja koulutusperusta 1 = Alueelliset koulutusstrategiat, ja joustavien koulutusjärjestelmien kehittäminen niin, että opiskelu voi tapahtua työpaikoilla työn ohessa (sis. myös akateemisen oppisopimuksen) 2 = Opettajien pätevöidyttäminen akateemisella oppisopimuksella (akateemista oppisopimusta viritellään Suomessa) 3 = Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi elinkeinostrategian pohjalta n=20, A=2.00, M=2.00, Q1=1.00, Q3=3.00

19 Alueelliset koulutusstrategiat, ja joustavien koulutusjärjestelmien kehittäminen niin, että opiskelu voi tapahtua työpaikoilla työn ohessa (sis. myös akateemisen oppisopimuksen) Koulutustarpeiden ennakointiosaaminen tosi tärkeää, jos osataan. Esim. Oulussa koetaan, että ei osata riittävästi. Sähköautoteollisuuden kehittymisessä pahin este on nykyinen autoteollisuus sekä kevyen akun puuttuminen. ROKUALLA MAANMUODOSTUS PÄÄSSYT GEOPARKIN PIIRIIN - SUOMESSA ON TILAA VIELÄ KAHDELLE - PYHÄ-LUOSTOLLA PITÄISI OLLA EDELLYTYKSET. TÄMÄ TUO KANSAINVÄLISTÄ MATKAILUA! MAAILMALLA KYMMENIÄ TUHANSIA GEOPARKEISTA KIINNOSTUNEITA. Oltava vahva yliopistoyhteistyö, KV-osaamisen puute suuri ongelma alueella. Alueelle pitää saada houkuteltua muuttamaan koulutettua väkeä muualta ja myös pidettyä koulutettu väki alueella. Pitäisi olla nopea ja joustava koulutusjärjestelmä, joka reagoi nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Nykyään kun tarve koulutuksesta huomataan, ehtii tarve mennä ohi, ennenkuin koulutus ehditään saamaan pystyyn. Kielitaito tärkeä koulutusala (englanti ja venäjä)! Kielitaitoa ei tarvitse vain matkailuala, vaan koko palvelusektori. Myös paikalliset yksityiset ihmiset voisivat ottaa roolin matkailijoiden neuvomisessa ja auttamisessa: loisi yhteishenkeä matkailukaupungissa, kun kaikki osallistuisivat omalla tavallaan (vaikka vain osaisivat neuvoa tien, kun matkailija harhailee keskustassa). Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi elinkeinostrategian pohjalta Koulutustarpeiden ennakointiosaaminen tosi tärkeää, jos osataan. Esim. Oulussa koetaan, että ei osata riittävästi. Sähköautoteollisuuden kehittymisessä pahin este on nykyinen autoteollisuus sekä kevyen akun puuttuminen. ROKUALLA MAANMUODOSTUS PÄÄSSYT GEOPARKIN PIIRIIN - SUOMESSA ON TILAA VIELÄ KAHDELLE - PYHÄ-LUOSTOLLA PITÄISI OLLA EDELLYTYKSET. TÄMÄ TUO KANSAINVÄLISTÄ MATKAILUA! MAAILMALLA KYMMENIÄ TUHANSIA GEOPARKEISTA KIINNOSTUNEITA Muu, mikä? 1. KYLLÄSTYMINEN JATKUVAAN REAALIAIKAISEEN INFORMAATIOVIRTAAN. Kääntyykö itseään vastaan? Tuleeko trendi, jossa ajankäyttö ei ole ohjelmoitua aamusta iltaan? 2. JUURET MAASEUDULLA. Suurimman osan suomalaisista juuret maaseudulla, mitä tämä merkitsee?3. RAJOJEN KATOAMINEN. Kaikennäköiset rajojen katoaminen, mm. KUNTARAJOJEN KATOIMINEN, SEUTUKUNTARAJOJEN KATOAMINEN / MERKITYKSEN MENETYS.4. MAAPALLON KAHTIAJAKAANTUMINEN, RIKKAISIIN JA KÖYHIIN. Monesti uudet tuotteet ovat uusia tulkintoja historiasta. Esimerkiksi USA:ssa käkikelloja tekevä yritys alkoi tehdä muuttuvaopasteisia liikennemerkkejä, Sievissä metallilevyjen taivutuksiin ja muokkaamiseen erikoistunut yritys matkapuhelimien tukiasemakaappeja, laivojen rakentamisesta historiassa tunnettu Kokkola-Pietarsaaren alue on löytänyt veneenrakennukset uuden keskeisen toimialan jne. Näissä onnistuneissa valinnoissa usein taustalla on se, että ihmiset pääsevät tekemään sitä, mitä he arvostavat, ja mistä he ovat ylpeitä. Pohdi seuraavassa tuotemahdollisuuksia tästä itsetunnon näkökulmasta. 9.1 Mistä historiallisesta asiasta olet ylpeä Koillis-Suomessa? Nimeä 1-3 asiaa: tuote, fyysinen tai aineeton tuote, tuotekokonaisuus, toimintatapa, kulttuurellinen piirre, kirjailija, merkkihenkilö tms. 1. Alue, mm. Pudasjärvi, on sodan jälksessä asutushistoriassa ollut yksi suurimpia ASUTUSTOIMINNAN HOITAJIA väestömääräänsää nähden. Tämä on mm. Pudasjärvellä suurimpia asioita. Lopulta ihmiset jäivät oman onnensa nojaan. Taloudellinen infra ei kantanut, josta seurauksena mm. muuttoliike.2. KOILLISMAA KOKENUT 4-5 SUURTA MUUTTOAALTOA1) 1800-luvun loppuvuosikymmeninä mm. amerikkaan2) osa palasi 1930-luvulla ja sodan jälkeen mm. Neuvostoliiton Karjalaan3) Lapset vietiin sodanjaloista Ruotsiin4) 1960-luvulla muuttoaalto Ruotsiin ja Etelä-Suomeen5) Tuleeko uusi muuttoaalto? Vai haetaanko alueelle maahanmuuttajia, muuttuvatko talouden

20 uusi muuttoaalto? Vai haetaanko alueelle maahanmuuttajia, muuttuvatko talouden rakenteet pohjoista tukeviksi?johtopäätöksenä voi todeta, että ihmiset ovat tottuneet väestön liikkumiseen. Asutus sujui sodan jälkeen esimerkillisesti. MYÖS MAAHANMUUTTO ON TOIMINUT, VAIKKA MAAHANMUUTTAJIA ON VÄESTÖÖN NÄHDEN ENEMMÄN KUIN OULUSSA.3) Sodan aikana LUONTO, RUKA-KUUSAMO. Monin on sanonut: Jos ei Rukaa, ei Kuusamoa. Koillismaalla METSÄPUOLI, metsätyötä tehdään. Koillismaalaiset ovat suoraselkäisi, avoimia ja ystävällisiä - mm. vieraiden mielestä. KUUSAMO: SUOMEN KANSALLISEEN NOUSUUN LIITTYVÄ - JYLHÄ LUONTO RUNONLAULUT, AKSELI GALLEN-KALLELA (+ Hänen italialainen toveri) ihastui kuusamolaiseen ja vienankarjalaiseen luontoon. Myös J.K.Inha tärkeä henkilö.kemijärvi: JÄTKÄKULTTUURI, METSÄTEOLLISUUS, OMIN VOIMIN SELLUTEHDAS, ALUNPERIN KEMIJÄRVI OY (mm. Olavi Lahtela).SALLA: JÄLLEENRAKENTAMINEN.SAVUKOSKI: ERÄMAA NÄKÖKULMA.TAIVALKOSKI: KALLE PÄÄTALO.POSIO: LUONNONKAUNIS JÄRVIMAISEMA.PELKOSENNIEMI: LUKU SINÄNSÄ, KUULUISUUKSIEN KEHTO: Andy, Aino Lehtola (YLE), Tapani Niemi (YLE), Esko Ranta (YLE eläkkeellä) Luonto- ja luonnonvarat, matkailu, metsäraaka-aineen uudelleen käyttö. Ollaan ylpeitä, että ollaan erillään muusta valtakunnasta ja pärjätään kuitenkin hyvin. Luonto osataan hyödyntää. Kansallispuistot esimerkkinä: Oulangan kansanspuisto vanhimpana, Riisituntunti tuoreempana, on ymmärretty, että kannattaa suojella. Luonnossa on arvoa. Osuustoimintaliikkeen perustaminen Vanhat vesireitit Venäjälle alueen asukkaat, luonto ja kehittämisen asenne Asumme monen kulttuurin rajavyöhykkeellä, joka näkyy esim. rikkaana ruokakulttuurina. Idän (=Venäjä, Viena), lännen (Ruotsi, länsi-eurooppa) ja pohjoisen (saamelaiset) asutuksen ja kulttuurin jalanjäljet näkyvät alueella vielä jonkin verran. Eri kulttuurien raja-alueet ovat mielenkiintoisia kaikkialla maailmassa. Porotalouden pienimuotoinen tuotteistaminen Puu, kuvanveistoviikko (Uki Kärri). Puunjalostus (esim. Ikihirsi Kemijärvellä, Pölkky Koillismaalla). Ammattitaito on perustunut metsäteollisuuteen ja jätkäkulltuuriin. Aikoinaan oli Rovaniemen ja Kemijärven välinen keskustelu, kummasta keskeisempi kaupunki. JÄTKÄKULTTUURI JA ERÄILY ovat tärkeitä identiteetin lähteitä ja arvostuksen kohteita. > Pitäisi rakentaa logistiikka niin, että kala, esim. hauki, saataisiin 1 vrk:ssa pariisilaiseen ravintolaan. Hauki on Pariisissa kallein kala. Toinen on hirvenliha, alueella n lupaa, a 200 kg, tämä on asenne ja yrittäjyyskysymys.nuorten kohdalla ongelma on siinä, että alaa ei pidetä mediaseksikkäänä. Luonto ja maisemat sekä yleinen palvelualttius hiljaisuus, jyrkät vuodenajat Ainutlaatuinen luonto Jalavan kauppa, joka on tunnetumpi kuin Kalle Päätalo Mitä alueen ihmiset arvostavat?kuusamo. Onko olemassa yhteistä identiteettiä? On vaikea löytää yhtä asiaa, mihin ihmiset identifiotuvat. Historiallisesti merkitsivät aikoinaan lappalaisten metsä- ja keräilytalous. Kun UUSSUOMALAISET tulivat, kaskeamisen merkitys kasvoi. Tämä oli kuitenkin nopeasti ohimenevä ilmiö, mutta polki lappalaisuuden alleen. Luonnonniityt ja karja tulivat tärkeäksi. Tästä seurasi ulospäin suuntautuneisuus (mm. Iijoen suuntaan ja Kainuuseen) luvulla kauppa tuli tärkeäksi luvulla alue tuli Arkangelin governmentin/hallinnon rajanaapuriksi. Venäjältä tuotiin halpaa viljaa, kuusamolaiset kalaan Jäämerelle aluksille. Laajat kauppayhteydet Venäjälle. Kun raja meni umpeen (Suomen itsenäistyttyä?) suuntautuneisuus oli voimakkaaseen omavaraisuuteen luvulla tehtiin mm. liippoja. Maahenkisyys alkoi nousta (ei vastaavaa kuin Pohjanmaalla). Esteenä oli maanomistusolosuhteet. Sota tuhosi pitkälti vanhan elämänmenon, mm. Paanajärven menetys luvuilla Isojako, tilat pääsivät myymään puutavaraa. Siihen saakka elettiin luontaistaloudessa + suuntauduttiin ulospäin.tärkeitä maisemia ja paikkoja ovat Ruka, Kiutaköngäs, Jyrävä (vaikka kuusamolaiset itse eivät kaikki ole käyneet ko. paikoissa ollaan ylpeitä niistä. REINO RINNE, luontokirjailija, ansaitsisi patsaan. KIUTAKÖNGÄS NOUSI REINO RINTEEN ANSIOSTA, hän teki runoja ja aforismeja luonnosta.alueella ollaan ylpeitä rehtiydestä ja reippaudesta. Susi-Kalle radiossa edisti tätä sanomaa.kun tiedetään, että merkkihenkilöt ovat kuvanneet aluetta ja alue kiinnostaa, esimerkkinä Paimenpoikien mäntykoski, tällä on merkitystä ihmisille.globalisaatio vs. protektionismi? Täydellinen globalisaatio ei voi nopeasti olla eduksi tälle alueelle, jos ei pärjätä kilpailussa. On löydettävä oma elinympäristö, uniikkia, mikä ei ole korvattavissa.karjatalous? Alueella viimeisiä meijereitä. POROTALOUS VOISI OLLA JÄRKEVÄMPI SATSAUS: Voidaan käyttää turismissa eteenpäin monikäyttöisesti. Poro on kulkuväline, vaatemateriaali, asunto/kota.lähiruoka? Vanhakantaiset elinmuodot tärkeitä, etenkin vesistöt > MERKKIKALAN KEHITTÄMINEN OLISI MAHDOLLISUUS, siitä tulisi tehdä GOURMEE RUOKAA. IHMISTEN PYYNTIVIETTIÄ TULISI HYÖDYNTÄÄ.Mökit? Tulisi kehittää reittiverkostoja, jossa valittavana hyvin varustettuja asumispaikkoja, joissa rauhaa, TILAA JA AVARUUTTA. SPOTTEJA TALVELLA HIIHTÄMISELLE, kaikki eivät halua rakovalkealle. Tätä tulisi kehittää ajatuksen kanssa.yhteismetsä? Tämä on isojaon seuraus. Ylijäämämaat jaettiin jokaiselle määräosana. Yksityisomistusta alueella ei ole ollut, vaan on ajateltu, että kun on aidattu, se on omaa. Sallassa yhtäläisiä piirteitä Kuusamon kanssa. Kuolajärvellä oli suuri yhteismetsäosuus. Kuolajärvi meni Venäjälle, Kuusamossa 1/3 alueesta, jossa asui noin 2000 asukasta. Alue on poltettu maan tasalle ja siitä on onnistuttu nousemaan ja ihan hyvin nyt menee. Kalle Päätalo, metsän kaupallistaminen tervasta lähtien. hannes gebhardt (osuuskuntaliike), täällä on opittusuuryritykset, metsäherrat ja valtio poliittinen kenttä on P:stä, voimakas vastarinta toisia kohtaan Rukan kehittyminen, koskien pysyminen vapaana, Kuusamon seudun kansallinen kuuluisuus, Kalle Päätalo Tkelta. 9.2 Minkä asiasta tai tuotteen tekemisestä ja myynnistä olet ylpeä Koillis-Suomen osalta tällä hetkellä vuonna 2010? Nimeä 1-3 tuotetta.

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros Väliyhteenveto 16.2.2011 YMy. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy

Lisätiedot

POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA

POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA KOILLIS-SUOMEN ELINKEINOSTRATEGIA 2011 2015 POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA KEMIJÄRVI KUUSAMO PELKOSENNIEMI POSIO SALLA SAVUKOSKI TAIVALKOSKI 2 NATURPOLIS Saatteeksi

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 4/2009. Lapin kauppakamari juhli 70-vuotistaivaltaan. LEO on osa lappilaista ennakkoluulottomuutta

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 4/2009. Lapin kauppakamari juhli 70-vuotistaivaltaan. LEO on osa lappilaista ennakkoluulottomuutta Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 4/2009 Lapin kauppakamari juhli 70-vuotistaivaltaan LEO on osa lappilaista ennakkoluulottomuutta Lapissa on tehty töitä suurhankkeiden eteen Kemin Satama varautuu

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 1 2010

Kauppakamarilehti 1 2010 Oulun Kauppakamarilehti 1 2010 Oulun infra antaa mahdollisuuksia matkailulle Oulunsalon lentoaseman odotettu laajennus käynnistyy Globaalia liiketoimintaa voi johtaa myös Oulunsalosta Sukupolvenvaihdoksilla

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Heikki Susiluoma (versio 19.5. alkaen) LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä osana yhteisöään Syrjäisen maaseudun kehittämisnäkökulmat luontomatkailun

Lisätiedot

Millainen on Sallan tulevaisuus?

Millainen on Sallan tulevaisuus? Millainen on Sallan tulevaisuus? Erityisesti epävarmoina aikoina tarvitaan suunnitelmia selviytymiseksi Viime aikoihin saakka maailma Sallan kunnankin ympärillä on ollut suhteellisen yksinkertainen, ja

Lisätiedot

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Pro gradu tutkielma Matkailututkimus / Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013

MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Päivitetty 17.8.2010 Minusta tulee isona puunkasvattaja (Maiju, IV luokka) JOHDANTO Linja-auton laskeuduttua Jussilanmäkeä kirkonkylään ja pysähdyttyä meidän

Lisätiedot

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Lisätiedot

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

Toiminnalliset lähtökohdat ja matkailullinen strategia

Toiminnalliset lähtökohdat ja matkailullinen strategia 1 Pyhätunturin asemakaava Osa-alue B Toiminnalliset lähtökohdat ja matkailullinen strategia Johdanto Asemakaavalla luodaan edellytykset toteuttaa yleiskaavan periaatteiden mukaisesti mittava matkailukeskuskokonaisuus

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti

Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Valtioneuvoston kanslia Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1999/2 Valtioneuvoston kanslia Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Toimittanut Pauliina Peltonen Valtioneuvoston

Lisätiedot

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus Kertomuksen laatija Tomi Enäjärvi 1 Hyvä OIVAlainen OIVA Matkailuyrittäjien koulutusohjelman ensimmäinen viiden päivän kestoinen

Lisätiedot

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU DIRECT RESPONSE MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2014 Keskiviikkona 29. ja torstaina 30. lokakuuta 2014 Neuvotteluväki kokoontui Lahden Fellmanniassa!

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot

Kauppakamarilehti. Oulun. Pohjoisen investointibuumi kahmii koulutettua väkeä. Tehoa Saksan kauppaan

Kauppakamarilehti. Oulun. Pohjoisen investointibuumi kahmii koulutettua väkeä. Tehoa Saksan kauppaan Oulun Kauppakamarilehti 4 2010 Pohjoisen investointibuumi kahmii koulutettua väkeä Kansallisesta lentokentästä kansainväliseksi kentäksi Tehoa Saksan kauppaan Vaalirahoitus entistä näkyvämmäksi 2 Oulun

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot