Asiakasmaksut. Tampereen kaupunkiseudun kunnissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakasmaksut. Tampereen kaupunkiseudun kunnissa"

Transkriptio

1 Asiakasmaksut Tampereen kaupunkiseudun kunnissa Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteinen arviointikohde vuonna

2 Sisällys Johdanto... 2 Asiakasmaksuista päättävät tahot... 2 Maksut sosiaali- ja terveyspalveluissa... 3 Rakennusvalvonnan maksut... 5 Vesimaksut... 6 Liikuntapalvelujen maksut... 7 LIITE Johdanto Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteisenä arviointikohteena oli vuonna 2013 kuntien asiakasmaksut. Tarkasteltavana oli, mikä taho asiakasmaksuista päättää, mikä on maksupolitiikka eli millaisella tasolla maksut ovat ja minkä verran maksuilla katetaan kunkin toimialan toimintamenoista. Tampereen kaupungin osalta selvitettiin asiakasmaksuja laajemmin kuin mitä seudun kuntien välisessä vertailussa. Tehty selvitys on tämän dokumentin liitteenä. Kukin selvityksessä mukana ollut kunta voi peilata omia asiakasmaksujaan Tampereen kaupungin tietoihin. Asiakasmaksuja on joiltain osin pyritty yhtenäistämään kaupunkiseudun kuntayhtymän toimesta. Saadun tiedon mukaan seudullisessa vapaa-aikatyöryhmässä on sovittu yhteiseksi perusperiaatteeksi, että paikkakunnalla toimintaa järjestävä muualla rekisteröity yhdistys saa samat edut kuin paikkakunnalla rekisteröity yhdistys. Asiakasmaksuista päättävät tahot Kuntalain mukaan valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Tampereella tällaista päätöstä ei ainakaan viimeisen kymmenen vuoden ajalta löydy. Tilanne on sama muissakin kunnissa, sillä ainoastaan Pirkkalasta tuli tieto, että valtuusto olisi tehnyt tällaisia päätöksiä erikseen monista eri maksuryhmistä. Tampereella maksuista päättäminen on valtaosin delegoitu lautakunnille. Tilaaja-tuottajamallissa asiakasmaksuista vastaavat tilaajalautakunnat kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja lukuun ottamatta. Näissä palveluissa maksuista päättävät viranhaltijat. Pirkkalassa maksuista päättää valtuusto. Vain niissä maksuissa, joissa vuosituotto on alle euroa, päätöstasona on kunnanhallitus, joka on edelleen delegoinut toimivaltaansa. Orivedellä, 2

3 Nokialla ja Ylöjärvellä maksuista ja taksoista päättää asianomainen lautakunta. Kangasalan vastauksista asia ei selvinnyt. Maksut sosiaali- ja terveyspalveluissa Monet kunnalliset maksut ovat tarkoin lailla säädellyt, jolloin niissä ei juuri ole liikkumavaraa. Sosiaali- ja terveyspalveluja säätelee asiakasmaksulaki (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/92 ja asetus 912/92; muutettu lailla 387/2008, muutettu asetuksella 464/2008), joka jättää kunnalle päätösvaltaa lähinnä kotihoidon tukipalvelujen hinnoittelussa. Esimerkiksi terveyskeskusmaksuna eli avosairaanhoidon lääkäripalveluista kunta voi periä vuosimaksun 27,50 euroa tai käyntimaksun 13,80 euroa tai päättää Helsingin tavoin olla perimättä maksua lainkaan. Tampere, Pirkkala ja Ylöjärvi ovat valinneet käyntimaksun, Kangasalla ja Orivedellä ja Nokialla asiakas on voinut valita, kumpaa haluaa käyttää. Muilta osin terveyspalvelujen maksut tulevat suoraan lainsäädännöstä. Lukuisia sosiaalija terveydenhuollon palveluja on säädetty maksuttomiksi. Tietyistä palveluista perittävien maksujen ns. maksukatto on 590 euroa vuodessa. Maksujen suuruutta eri palveluissa voi katsoa lopussa olevasta Tampereen kaupungin asiakasmaksuista kertovasta liitteestä. Kunnissa oli tehty joitain päätöksiä maksuttomuudesta myös muille kuin veteraaneille. Nokialla vanhusten kuljetus päivätoimintaan on maksuton. Siellä kauppapalvelu sisältyy kotihoidon maksuun, mikäli asiakas saa myös tätä palvelua. Tampereella avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat maksuttomia. Ylöjärvellä lasten rantauimakoulut ovat maksuttomia. Pirkkalan kunnasta kerrottiin, että kunta on subventoinut muita kehyskuntia enemmän joukkoliikennemaksuja. Nokian erikoisuutena on, että kuntalainen voi ostaa kaupungilta polttopuita ja vuokrata vaikkapa traktorin tai kuorma-auton kuljettajan kera tuntivuokralla töihin. Asiakasmaksuista löytyy tietoa suurten kaupunkien osalta kuusikkokuntavertailuista. Tampereen kaupunkiseudulla joistakin palveluista on tehty vastaavia selvityksiä. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymässä on tehty seutukuntien päiväkotihoidon kustannusvertailua vuosina 2011 ja Sieltä löytyvät tiedot lapsikohtaisista asiakasmaksutuloista kunnittain. Tästä tiedosta voi lukea lähinnä sen, että Pirkkalassa on eniten perheitä, jotka kuuluvat ylimpään maksuluokkaan ja maksavat päiväkotilapsestaan 264 euron kuukausihintaa. Tässä suhteessa seuraavaksi vauraimmat lapsiperheet löytyvät Vesilahdelta. Tampereen kaupungilla asiakasmaksutulot lasta kohden ovat huomattavasti alhaisemmat, 1479 euroa lasta kohden. Tämän alittaa vain Orivesi. 3

4 Tampereen kaupunkiseudun selvityksen excel-pohjista oli mahdollista myös selvittää, paljonko asiakasmaksuilla katetaan päiväkotikustannuksista. Tampere Nokia Kangasala Ylöjärvi Lempäälä Pirkkala Vesilahti Orivesi Asiakasmaksutulot Toimintamenot Maksutulot / toimintamenot, % 11,4 % 12,2 % 13,8 % 14,2 % 13,8 % 12,5 % 12,9 % 10,0 % Seudun kunnissa asiakasmaksuilla katettiin vuonna 2012 päiväkotihoidon kustannuksista keskimäärin 12 %. Edellisenä vuonna valtakunnallinen keskiarvo oli 11,5 %. Alhaisin osuus oli Orivedellä, 10 %, ja Tampereella, 11 %. Tässä kohtaa on huomattava, että kukin kunta järjestää päiväkotihoitoa erisuuruisilla panostuksilla. Laskennallista lasta kohti suurimmat toimintamenot olivat Orivedellä, euroa, ja seuraavaksi suurimmat Pirkkalassa, euroa, ja Vesilahdella, euroa. Ikäihmisten palveluissa varsinaisista kotihoidon palveluista perittävät maksut ovat myös hyvin lailla säädellyt. Liikkumavaraa on lähinnä kotihoidon tukipalvelujen hinnoittelussa. Seuraavaan taulukkoon on näistä kerätty tietoja. Kotihoidon tukipalvelut Tampere Nokia Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Siivouskerta palveluseteli Kuljetusateria 5,9 6,6 8,5 6,5 7,3-7,8 Sauna-/kylvetysmaksu 5 6,2 6, Kuljetusmaksu 2,5 ei maksua 3 2,5 4,5 Turvaranneke Kauppa-/ostospalvelu 4 8, Päiväkeskuspäivä 12 15, Pyykkipalvelu 6,5 5,5 4

5 Kotihoidon siivouspalvelu on eriytetty kotihoidon palveluista Tampereella ja Ylöjärvellä. Muualla siivous on todennäköisesti perinteisesti osa kotihoitoa. Tampereella siivouskerta maksaa asiakkaan tulojen ja asunnon koon mukaan euroa. Yksin asuva henkilö ei ole oikeutettu siivouspalveluun, mikäli hänen bruttotulonsa ylittävät 1180 euroa. Ylöjärvellä siivouspalvelu on järjestetty tulorajoitteisella palvelusetelillä. Tuloraja yksinasuvalla on 1280 euroa kuukaudessa. Setelin arvo on 22 euroa tunnilta ja niitä voi saada kaksi kappaletta kuukaudessa niin kauan kuin euron vuosimäärärahaa on jäljellä. Ateriamaksut olivat kalleimpia Orivedellä ja Ylöjärvellä. Orivedellä hinta oli hieman kalliimpi taajama-alueen ulkopuolella asuville. Muutoin hintataso kaupunkiseudulla oli 5,5 6,5 euron haarukassa. Saunamaksu oli Orivedellä puolet kalliimpi kuin muilla, 12 euroa. Kuljetusmaksu esim. päiväkeskustoimintaan maksoi Tampereella ja Pirkkalassa joukkoliikennetaksan verran. Nokia oli tehnyt päätöksen kuljetusten maksuttomuudesta. Kauppapalvelu oli kalleinta Ylöjärvellä. Servean toimittama kauppakassi maksoi taajama-alueella 12 euroa ja muualla 15 euroa. Asiakasmaksuhinnan eriyttäminen erisuuruiseksi eri tahoilla kuntaa asuville asukkaille on mielenkiintoinen kysymys kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun kannalta. Tähän ratkaisuun oli päätynyt Orivesi ja Ylöjärvi. Turvarannekkeen hintojen vaihtelu johtui lähinnä niistä lisäpalveluista, joita asiakas oli palvelun yhteyteen valinnut. Vanhusten päiväkeskustoimintaa on muilla paitsi Nokialla ja päivän hinta vaihteli välillä euroa. Pyykkipalvelua oli vain Ylöjärvellä ja Pirkkalassa. Maksutuottojen osuus toimintamenoista vuonna 2012 Tampere Nokia Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Terveyspalvelut 11 % 9 % 7 % 9 % ostopalv. Kotihoidon palvelut 13 % 18 % 21 % 13 % 14 % Vanhainkodit ja palveluasuminen 20 % 19 % 17 % 21 % 24 % Sosiaali- ja terveyspalveluissa vuosina asiakasmaksujen osuus käyttökustannuksista on valtakunnallisesti vaihdellut 7,2 7,5 % välillä. Siihen nähden taulukon luvut näyttävät kohtuullisen hyviltä. Perusterveydenhuollon maksutulot ovat pidemmän aikaa valtakunnallisesti pienentyneet suhteessa menoihin. Terveyspalvelujen maksutuloilla katettiin valtakunnallisesti 8,9 % käyttökustannuksista vuonna (www.kuntaliitto.net => asiakasmaksut) Kotihoidon palveluissa valtakunnallinen verrokkiluku vuodelta 2011 on 14,8 %, minkä Nokia ja Ylöjärvi selvästi ylittävät. Vanhainkodeissa ja palveluasumisessa maksutuloilla saadaan katettu noin viidennes kuluista. Rakennusvalvonnan maksut Rakennusvalvonnan maksujen vertailu ei ole kovin helppoa lukuisten erilaisten ja hiukan ehkä erisisältöistenkin maksujen vuoksi 1. Suurin osa kuitenkin käyttää tai selvästi soveltaa maksupäätösten pohjana Kuntaliiton taksasuosituksen mallipohjaa, jolloin maksujen voi olettaa jollain tavalla vastaavan toisiaan. 1 Hyvä vertaileva tutkimus on tehty Kuntaliitossa. Selvitys kuntien rakennusvalvontataksojen hinnoittelusta Markku Axelsson. Kuntaliiton verkkojulkaisu

6 Rakennusvalvonnan maksut ovat pääosin suurimpia Tampereella, mutta Pirkkala tulee hyvänä kakkosena. Siitä onkin sitten jo aika hyppäys Orivedelle, jonka maksut ovat selvästi halvimmat. Rakennusvalvonta Tampere Nokia Kangasala Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Asemakaavan muutos min Tonttijaon laatiminen Suunnittelutarveratkaisu Poikkeamispäätös Kuuleminen / kuultava, kuulemiskirje Kuulutuskerta 300 Kulut Rakennuksen rakentaminen, perusmaksu + maksu / ka-m , , , ,55 Yksinkertainen /talousrakennus, perusmaksu + maksu / ka-m ,5/3, , , , ,25 Rakennuksen korjaus, perusmaksu + maksu / ka-m , , , ,5/ ,25 Rakennuspaikan merkitseminen 740 tai Rakennusluvan pidentäminen Rakennuksen purkaminen Luvanvarainen toimenpide Rasitetoimitus Julkisivumuutos / sivu Maisematyölupa 300 / / Kokoontumishuoneiston tarkastus tai 2 /m Muutamista kunnista tuli tietoa, paljonko maksutuotot olivat toimintamenoista. Tampereella rakennusvalvonta kattaa kulunsa ja oli vuonna 2012 ylijäämäinen, sillä yksiköllä oli myös muita toimintatuottoja. Merkille pantavaa on, että Kangasalla rakennusvalvonta kattaa asiakasmaksuillaan toimintakuluista 123 % eli kerää niitä liki neljänneksen yli sen, mitä ovat toiminnan kustannukset. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Maa- ja rakennuslain (132/99) lupa- ja valvontamakuista kertovassa pykälässä (145 ) ei ole mainintaa maksujen suuruudesta. Maksutuottojen osuus toimintamenoista vuonna 2012 Tampere Kangasala Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Rakennusvalvonta 99 % 123 % 80 % 91 % 100 % Vesimaksut Halvinta vettä tuottaa Tampere 0,98 euron kuutiohinnalla, seuraavana on Kangasala 1,23 euron kuutiohinnalla. Kalleinta niin vesi kuin jätevesikin on Orivedellä. Perusmaksujen hinnat vaihtelevat käyttövolyymin mukaan ja tähän taulukkoon selvitettiin vain kunkin kunnan vesilaitoksen hintahaarukka niin veden kuin jätevedenkin osalta. Merkille pantavaa oli, että Nokian kaupungilla ei hinnaston mukaan näyttäisi olevan lainkaan perusmaksua jätevedelle. Pirkkala ostaa vetensä Tampereelta 1,2-kertaisella hinnalla Tampereen veden hintaan nähden. 6

7 Vesimaksut, ei sis. alv Tampere Nokia Kangasala Ylöjärvi Orivesi Pirkkala Vesimaksut, / m3 0,98 1,44 1,23 1,33 1,6 1,18 Jätevesimaksut, / m3 1,46 1,66 2,13 2,11 2,16 1,75 Perusmaksu, vesi, / kk 5,55-94,74 2,50-41,95 2,1-55,31 3,15-44, ,2 5,55-94,74 Perusmaksu, jätevesi, / kk 5,55-94,75 ei ole? 3,15-82,96 3,15-44,10 3,76-16,55 5,55-94,75 Monet kunnat ilmoittivat jo tulevista hinnankorotuksista. Tampere on tehnyt syksyisen korotuspäätöksen lisäksi lisäkorotuspäätöksen, jolloin veden hinnat ovat alkaen talousveden osalta 1,02 ja jäteveden 1,53 /m3 ilman arvonlisäveroa. Ylöjärvelle on tulossa käyttömaksuihin 12 %:n korotukset ja perusmaksuihin 10 %:n korotukset. Korotuksia on luvassa muihinkin kuntiin. Liikuntapalvelujen maksut Liikuntapalvelujen maksuista listaa sai tehtyä vain suurimmista kunnista, sillä niillä on liikuntapalveluja paremmin tarjolla. Esim. Pirkkalassa liikuntapalveluilla on vain kaksi maksuluokkaa, ohjatun toiminnan ja kuntosalin osalta. Ohjatun toiminnan kausimaksu on siellä 13,64 euroa eli selvästi muita kuntia pienempi. Uimahalleista kallein on Kangasalan yhtiömuotoisena toimiva uimahalli. Tampere on jääkiekkopaikkakunta, sillä hinnat oman kaupungin seuroille ovat hyvin edulliset. Verrokkina on kunnallisena jäähallina vain Nokia, jossa oman seuran tuntihinta on jopa kolme kertaa kalliimpi kuin Tampereella. Kangasalla on käyty vilkkaasti keskustelua seuratoiminnan liikuntapaikkojen maksullisuudesta. Ainakin toistaiseksi ulko- ja sisäliikuntapaikat ovat oman kunnan lapsille ja nuorille järjestetyn seuratoiminnan osalta maksuttomia. Liikuntapalvelut Tampere Nokia Kangasala Ylöjärvi Uimahallimaksu, aikuinen 6,4 6 7,6 6,5 Uimahallimaksu, lapsi 2,7 2 3,3 2,7 Uimahallimaksu, eläkeläinen ym. 4 2,5 4,7 4 Jäähalli, paikkakuntalaiset / t / t Jäähalli, muut 200 / t / t Ulkoliikuntapaikat, paikkakuntalaiset 6-14 /t 0-10 / t ei maksua Ulkoliikuntapaikat, muut 28 / t 0-20 / t 5-23 / t Sisäliikuntapaikat, paikkakuntalaiset 7-14 / t 5-15 / t ei maksua 2-3,40 / t Sisäliikuntapaikat, muut / t / t / t 7-11,60 / t Ohjattu liikunta, kausimaksu ,50-44 Sisäliikuntapaikkoina taulukkoon on huomioitu koulujen salit tai vastaavat, ei esim. monitoimihalleja. Nokian hinnat ovat lähtien. Liikuntapalvelujen maksutuottojen osuus toimintamenoista on kuntien erilaisten kirjauskäytäntöjen vuoksi kaikista epävarmimmalla pohjalla. Liikuntatilavuokrat kirjataan vuokratuottoina pääosin muihin tuottoihin, niin kuin kuuluukin. Nokialla maksutuottoja ei ollut juuri lainkaan ja asiakkaitten uimahallimaksuja oli kirjattu pääosin myyntituottoihin ja jonkin ver- 7

8 ran myös muihin tuottoihin. Alla olevaan taulukkoon Nokian maksutuotot on koottu näiltä kolmelta eri tililtä. Muiden kuntien osalta ollaan sen tiedon varassa, mitä sieltä on ilmoitettu. Maksutuottojen osuus toimintamenoista vaihteli välillä 9 % - 17 %, mitä voi pitää suuntaa-antavana tuloksena. Liikuntapalvelujen maksutuottojen osuus toimintamenoista oli Pirkkalassa vain 1,3 %. Maksutuottojen osuus toimintamenoista vuonna 2012 Tampere Nokia Kangasala Ylöjärvi Liikuntapalvelut 13 % 17 % 12 % 9 % Liikuntapalveluista olisi tullut maksutuottojen sijaan selvittää kaikki tuotot, niin seurojen maksamat tilavuokrat olisi saatu mukaan. Tampereella liikuntapalvelujen tuotoilla katetaan kaikkiaan toimintamenoista 31 %, Nokialla 26 % ja Orivedellä 20 %. Nämä ovat jo kohtuullisia osuuksia. Joissakin kunnissa kuntalaisilla on mahdollisuus kunnallisen kuntosalin käyttöön. Tampereella Nääshallin kuntosalimaksu on 3,50 käyntikerralta. Ylöjärven Viljakkalassa kuntosalille pääsee 21 euron kausimaksulla ja Kurussa 40 euron maksulla. Nokian kausimaksu on myös 40 euroa. Pirkkalassa kuntosalin kausimaksu on 150 euroa. Kangasalla ja Ylöjärvellä kuntosalille pääsee vain urheiluseuroille vuokratuilla vuoroilla. Koko tässä selvityksessä on muistettava, että tietopohjat eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. Moni asia kaipaisi tarkempaa analyysiä. Tiedot kokosi: Annikka Paavola 8

9 LIITE 1 Tampereen kaupungin maksutuotot 2012 Sisällys Johdanto... 2 Tampereen maksutuotot muihin kuntiin verrattuna... 3 Konsernihallinnon maksutuotot Tuotannon maksutuotot Suurimmat maksutuotot ja niiden osuus toimintamenoista Maksutuotot palveluittain... 7 Ikäihmisten palvelujen maksut... 7 Terveyden ja toimintakyvyn palvelujen maksut... 7 Lasten ja nuorten palvelujen maksut... 8 Rakennusvalvonnan maksut... 9 Kiinteistötoimitukset...10 Pysäköintimaksut...10 Ylijäämämaat...10 Vesimaksut...10 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut...10 Venepaikkamaksut...11 Ympäristöterveydenhuollon taksat...11 Aikuiskoulutus...12 Ajoneuvojen siirto...12 Havaintoja

10 Johdanto Kuntaliiton tutkimuksen mukaan maksutulojen merkitys toiminnan rahoittamisessa on pienentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana 2. Tampereella maksutuottojen osuus toimintamenoista oli vuonna 2002 sama kuin vuonna 2012 eli 4,9 %. Kunnilla ei useinkaan ole paljon liikkumavaraa maksujen suhteen, sillä ne ovat pitkälti lailla säädeltyjä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on oma lakinsa, jossa maksut on joko säädetty maksuttomiksi tai tarkoin euromääräisesti säädetty. Kunta voi lähinnä päättää lisätä joitakin palveluja maksuttomiksi tai esimerkiksi päättää periä maksut laissa tai asetuksessa sallitun enimmäismäärän mukaan. Kunnan muiden tehtävien osalta maksuista tai maksuttomuudesta säädetään asianomaisen lainsäädännön yhteydessä, kuten jätelaissa, maankäyttö- ja rakennuslaissa tai perusopetuslaissa. Kuntien kantamat maksut ovat joko yksityisoikeudellisia tai julkisoikeudellisia. Julkisoikeudellisen maksun määrää kunta lakiin perustuen. Julkisoikeudellisia maksuja ovat esimerkiksi rakennustarkastus- ja valvontamaksut, jätemaksu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät maksut. Julkisoikeudelliset maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman tuomioistuimen päätöstä. Yksityisoikeudelliset maksut eivät ole lakisääteisiä, vaan perustuvat osapuolten väliseen sopimukseen. Yksityisoikeudellisia maksuja ovat muun muassa vesimaksut, sähkö-, lämpö- ym. energiamaksut, erilaiset pääsymaksut, venepaikkamaksut sekä laissa sääntelemättömät lukukausimaksut. Kuntalain mukaan valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Tampereella tämä on kirjattu myös kaupungin hallintosääntöön. Uutta kaupunkistrategiaa toteuttavassa kaupunginhallituksen hyväksymässä organisaation toimintakykysuunnitelmassa linjataan, että maksu- ja myyntituloihin tehdään vähintään kustannuskehityksen ja inflaation edellyttämät tarkistukset vuosittain. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen mahdolliset muutokset toteutetaan täysimääräisinä. Samat linjaukset ovat aiemmin olleet kaupunginhallituksen kehyspäätöksessä. Maksujen yksityiskohtaisista perusteista ja maksuista päättää johtosäännöissä mainittu viranomainen (Hallintosääntö 25 Maksujen määrääminen). Lautakuntien johtosäännön mukaan lautakunta päättää oman toimintansa osalta palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista. Tampereen tilaaja-tuottaja-mallissa tuotannolle on jätetty maksutuottoja lähinnä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin sekä toisen asteen ammatilliseen koulutukseen, joissa maksupäätökset on delegoitu viranhaltijoille. Muutamia maksuja on viety päätettäväksi valtuustoon. Tällaisia ovat maksut ajoneuvojen siirrosta, kiinteistötoimituksista, ympäristöterveydenhuollon palveluista, palotarkastuksista ja erheellisistä paloilmoituksista. Kaupunginhallitus on päättänyt nuohousmaksuista. 2 Maksujen merkitys kuntien tulopohjan vahvistamisessa ja kysynnän ohjaamisessa Case päivähoito. Miikka Merikallio, Tero Tyni. Suomen Kuntaliitto

11 Tampereen maksutuotot muihin kuntiin verrattuna Tampereen kaupungin maksutuotot olivat 71 milj. euroa vuonna Näillä katettiin toimintamenoista 4,9 %. Osuus on pysynyt samana kolmena perättäisenä vuotena. Suomen kunnissa maksutuloilla katettiin toimintamenoista keskimäärin 4,7 % vuonna Tampereen kaupunkiseudulla maksutuottojen osuus toimintamenoista oli kaikilla muilla kunnilla Tamperetta suurempi paitsi Orivedellä. Maksutuottojen osuus toimintamenoista vuonna 2012 kaupunkiseudulla Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi 6,2 % 5,5 % 6,0 % 4,3 % 7,6 % 4,9 % 5,8 % 5,8 % Lähde: Tilastokeskus Selityksenä tälle voi olla se, että naapurikunnat keskittyvät enemmän kunnan lakisääteisiin perustehtäviin ja ansiosidonnaiset maksut tuottavat hyvätuloisten asuttamissa kunnissa kunnalle enemmän maksutuloja. Maksupolitiikka ei selitä eroa, sillä Tampereella maksut on pyritty perimään lain sallimissa enimmäismäärissä. Vuoden 2013 talousarviossa todetaan, että maksut ja taksat pyritään pitämään suurten kaupunkien keskitasolla tai sen alapuolella. Maksutuotot suhteessa toimintamenoihin oli kuusikkokuntavertailussa Tamperetta pienemmät Helsingissä ja Oulussa. Maksutuottojen osuus toimintamenoista vuonna 2012 kuusikossa Espoo Helsinki Vantaa Oulu Tampere Turku 7,1 % 4,2 % 5,2 % 4,4 % 4,9 % 4,9 % Tampereen kaupungin tilaaja-tuottaja-mallissa maksutuotot kuuluvat tilaajalle kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluja lukuun ottamatta. Siellä ne on haluttu jättää tuotannon kannustimiksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuista vastaa keskitetysti tilaajan asiakasmaksuyksikkö. Yksikössä työskentelee 10 henkilöä. 3

12 Konsernihallinnon maksutuotot euroa Tilaajaorganisaatio Rakennusvalvonta Kaupunkimittaus 600 Ympäristöterveys 74 Ympäristönsuojelu 60 Muut 54 Lapset ja nuoret Päivähoito Perusopetus Psykososiaalinen tuki 347 Neuvolat ja kouluterveydenhuolto 111 Osaaminen ja elinkeinot - Sivistys ja elämänlaatu 178 Terveys ja toimintakyky Perusterveydenhuollon avopalvelut Päihde- ja mielenterveyspalvelut Erikoissairaanhoito Sosiaalinen tuki 14 Vammaispalvelut 214 Ikäihmiset Kotona asumista tukevat palvelut Hoidon ja asumisen yhdistävät palvelut Kaupunkiympäristön kehittäminen Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen 586 Kaupunkiympäristön rakentaminen Liikenneväylien rakentaminen Liikenteen hallinta Taulukkoon on otettu mukaan yli 0,5 milj. euron maksutuotot tilaajan palvelukokonaisuuksista. Suurimmat maksutuotot kertyivät ikäihmisten palveluista, 28 milj. euroa. Seuraavana tulivat lasten ja nuorten palvelut, joissa suurin tuloerä oli yli 12 milj. euron päivähoitomaksut. Perusopetuksen maksut kertyivät aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Terveyden ja toimintakyvyn palvelujen maksutuotoista 6,5 tuli perusterveydenhuollon avopalveluista ja 4,5 omasta erikoissairaanhoidosta. Päihde- ja mielenterveyspalveluista kertyi myös huomattava summa, yli 2 milj. euroa. Se koostuu suurimmaksi osaksi päihde- ja mielenterveyskuntoutujien laitoshoidon maksuista ja asumispalvelujen maksuista. Osa maksuista maksetaan osana toimeentulotukea, josta valtion osuus on 50 %. Parhaillaan selvitetään, voidaanko kotiin annettavista päihde- ja mielenterveyspalveluista periä maksua. Rakennusvalvonta on osa tilaajaorganisaatiota ja sen tarkastus- ja valvontamaksuista kertyi 2 milj. euroa, millä se kattaa oman toimintansa. Kaupunkiympäristön kehittämisen 7 milj. euron maksutuotoista suurin osa tuli liikenteen hallinnasta eli pysäköintimaksuista. Ylijäämämaiden ja lumen vastaanotosta kertyi yli 1 milj. euroa. Pysäköintivirhemaksu on sakonluotoinen erä, jota ei kirjata maksutuottoihin, vaan muihin tuottoihin. Näitä kertyi 2,9 milj. euroa vuonna Merkille pantavaa on, että raportointi ei mahdollista ikäihmisten palveluissa maksutuottojen seurantaa palvelukokonaisuutta tarkemmalla tasolla. Ei siis esimerkiksi voida erotella, 4

13 minkä verran maksutuottoja saadaan vanhainkotihoidosta, sairaalahoidosta tai tehostettuun palveluasumiseen annetuista kotihoidon palveluista, mitkä kaikki sisältyvät palvelukokonaisuuteen hoidon ja asumisen yhdistävät palvelut. Tuotannon maksutuotot euroa Laitoshoito 92 Päivähoito ja perusopetus 47 Toisen asteen koulutus 618 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tampereen Infra 28 Työterveyshuolto 22 Tuotannossa suurimmat maksutuotot, 5,5 milj. euroa tulivat kulttuuri- ja vapaaaikapalveluista, sillä näitä ei muista poiketen kerää tilaaja. Merkittävät maksutuotot kertyivät myös toisen asteen koulutuksesta, 0,6 milj. euroa. Nämä maksutuotot tulevat pääosin aikuislukiosta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Laitoshoidon maksutuotoista euroa tuli Koukkuniemen ja Hatanpään alueen pysäköintiautomaateista, loput olivat vakuutusyhtiöltä saatuja täyskustannusmaksuja sekä harjoittelijoiden ohjauspalkkioita. Päivähoidon ja perusopetuksen maksutulot tulevat mm. Pirkon maksamista ohjauspalkkioista ja TYPA:n maksamista maahanmuuttajien työharjoittelusta. Tampereen Infran maksutuotot kertyivät ajoneuvojen siirroista. Tullinkulman maksut olivat yksityisasiakkailta kertyneitä maksuja. Seuraavassa tarkastellaan suurimpien maksutuottojen osuutta toimintamenoista. Tilaajalle tulevien maksutuottojen osalta niitä verrataan tilaajan tuottajille myöntämiin rahoihin ja tuotannon eli kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen osalta toteutuneisiin toimintamenoihin. Rakennusvalvonta on alla olevista ainut toiminta, joka kuuluu todellisine toimintamenoineen tilaajaorganisaatioon. 5

14 Suurimmat maksutuotot ja niiden osuus toimintamenoista 2012 Maksutuotot, 1000 euroa Toimintamenot, 1000 euroa Maksutuotot / toimintamenot, % Tilaaja Rakennusvalvonta % Hoidon ja asumisen yhdistävät palvelut % Kotona asumista tukevat palvelut % Päivähoito % Perusterveydenhuollon avopalvelut % Kaupunkiympäristön rakentaminen % Oma erikoissairaanhoito % Päihde- ja mielenterveyspalvelut % Tuottaja Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut % - Työväenopisto % - Liikuntapalvelut % - Filharmonia % - Sara Hildénin museo % - Museot % - Kulttuuripalvelut % - Kirjasto Hoidon ja asumisen yhdistävät palvelut = asumispalvelut ja vanhainkotihoito Kotona asumista tukevat palvelut = kotihoito, omaishoidon tuki, päiväkeskustoiminta, lyhytaikaishoito, sairaalahoito ja geriatrian poliklinikan toiminta, veteraanikuntoutus, ehkäisevä vanhustyö ja suun terveydenhuolto Perusterveydenhuollon avopalvelut = alueellinen vastaanottotoiminta, päivystys, toimenpide- ja konsultaatiotoiminta, tartuntatautien valvonta, erityistyöntekijöiden, aikuisväestön suun terveydenhuollon, avokuntoutuksen, jalkojenhoidon, sairaankuljetuksen ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Rakennusvalvonta kattaa rakennuslupa - ja tarkastusmaksuilla toimintansa kulut. Hoidon ja asumisen yhdistävissä palveluissa asiakasmaksuilla voidaan kattaa viidesosa kuluista. Näissä maksuissa on asumispalveluissa olevien asiakkaiden kotihoidon palveluista perittävät maksut ja laitosmaksut vanhainkodeista. Kotona asumista tukevissa palveluissa asiakkaan maksuosuus on 13 %. Päivähoidossa maksuilla voidaan kattaa 11 % kustannuksista, samoin perusterveydenhuollon avopalvelussa. Kaupunkiympäristön rakentamisessa suurin osa maksuista tulee pysäköintimaksuista, joita kertyi yli 5 milj. euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja on eritelty hieman tarkemmin, koska nämä sisältävät maksuja, joista kunta voi itse päättää. Suurin osa näistä maksuista eli liki 3,5 milj. euroa tulee liikuntapalveluista, jonka palveluista maksuilla katetaan 13 %. Liikuntapalveluissa urheiluseuroilta tulevat tilavuokrat kirjautuvat muihin tuottoihin, joten siellä sopivampi tarkastelutaso on toimintatuotot kokonaisuudessaan. Toimintatuottojen osuus menoista on liikuntapalveluissa kaikkiaan 31 %. Työväenopiston maksuilla katetaan toiminnan kuluista neljäsosa. Muissa kulttuuripalveluissa maksuosuus jää vaatimattomaksi. Kaupungin museopalveluissa maksutulot tulevat suurelta osin näyttelypalveluista ja niitä erikseen tarkastelemalla maksutulojen osuus toimintakustannuksista on 9 %. Tampereen Filharmonian 7 milj. euron kuluista 6 % voidaan kattaa maksutuotoilla. Maksuttomia kulttuuripalveluja kaupunki järjestää lähinnä ikäihmisille, lapsille ja erityisryhmille. Kirjastopalvelut ovat lakisääteisesti maksuttomia. 6

15 Maksutuotot palveluittain Ikäihmisten palvelujen maksut Ikäihmisten palvelujen maksut ovat olleet hyväksyttävänä ikäihmisten lautakunnassa Asiakasmaksuja peritään kotihoidon palveluista, palveluasumisesta, päiväkeskuskäynneistä sekä lyhytaikaisesta ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta. Osa palveluista on maksuttomia sotaveteraaneille. Palveluasumisessa asiakas maksaa kaupungille kotihoidon palveluista, mahdollisesta turvarannekkeesta ja ateriapalveluista. Asiakasmaksut ovat samat kunnan omassa tuotannossa ja ostopalveluna hankittavissa palveluissa. Kotihoidon maksuja säätelee laki, mutta tukipalveluista kunta voi periä päättämänsä maksut. Lyhytaikaisista asumispalveluista, pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja omaishoidon vapaan aikaisista palveluista perittävät maksut määrätään suoraan asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista. Kotihoito - Porrastettu maksu tulojen, perheen koon ja tehtyjen työtuntien mukaan - Esimerkiksi yksin asuva vanhus voi vähentää bruttotuloista 528 euroa ja jäljelle jäävästä osuudesta menee kotihoidon maksua 8% - 35% riippuen kotihoidon palvelutuntien määrästä. Asiakasmaksu on korkeintaan 45 euroa / tunti. Lääkärin tilapäinen kotikäynti maksaa terveyskeskusmaksun verran eli 13,80 euroa ja muun henkilön 8,70 euroa. Kotihoidon tukipalvelut - Siivouskerta maksaa asiakkaan tulojen ja asunnon koon mukaan euroa. Yksin asuva henkilö ei ole oikeutettu siivouspalveluun, mikäli hänen bruttotulonsa ylittävät 1180 euroa. - Ateriamaksu on 5,90 euroa, palveluasumisen ateriamaksu 330 euroa / kk - Saunamaksu 5 euroa - Kuljetusmaksu 2,5 euroa per matka, tuloraja em euroa - Turvaranneke euroa kuukaudessa asiakkaan tulojen mukaan - Päiväkeskuspäivä 12 euroa - Kauppapalvelu 4 euroa ostoskerta Lyhytaikainen asumispalvelu ja laitoshoito - Lyhytaikainen asumispalvelu 15,10 euroa hoitopäivältä - Lyhytaikainen laitoshoito 32,60 hoitopäivältä Pitkäaikainen laitoshoito ja perhehoito - Maksu on 85 % nettotuloista siten, että asiakkaan käytettäväksi jää vähintään 99 euroa kuukaudessa Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut 10,60 euroa vuorokaudelta Terveyden ja toimintakyvyn palvelujen maksut 7

16 Maksut ovat olleet lautakunnan käsiteltävänä Maksujen summat määräytyvät kaikki lainsäädännöstä. Terveyskeskusmaksussa on ollut valittavana kaksi vaihtoehtoista maksutapaa. Tampere on valinnut vuosimaksun sijaan käyntimaksun. - Terveyskeskuksen lääkärin vastanottokäynti 13,80 euroa max 3 krt/v - Yksilökohtainen fysioterapia 7,50 euroa kerta, samoin sarjahoidon käyntikerta - Sairaalan poliklinikkamaksu 27,50 euroa - Päiväkirurginen toimenpide 90,30 euroa - Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annettu kuntoutus 11,30 euroa - Lääkärintodistus tai käyttämättä ja peruuttamatta jätetty vastaanottoaika 33,90 e - Todistus ajo-oikeutta varten 40,90 euroa - Hammashuollon perusmaksu suuhygienistille 7,50, hammaslääkärille 9,60 euroa, erikoishammaslääkärille 14 euroa - Hammashuollon hoitotoimenpiteet 6,40-56,40, proteeseista euroa Lasten ja nuorten palvelujen maksut Lasten ja nuorten palveluissa on päätetty päivähoitomaksuista, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista, avoimen varhaiskasvatuksen kerhomaksuista, kunnallisten kesäkerhojen maksuista ja lastensuojelun asiakasmaksuista. Päivähoitomaksuista on viimeksi päätetty lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa Maksujen periaatteet ja ylärajat tulevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaista ja -asetuksesta. Päivähoitomaksu määräytyy perheen koon, palvelutarpeen ja bruttotulojen perusteella. Päivähoito - Päivähoitomaksu kokopäivähoidosta lasta koti voi olla korkeitaan 264 euroa. Korkeinta maksua maksetaan yhden aikuisen ja yhden lapsen perheessä 3573 euron tuloilla ja kahden aikuisen ja yhden lapsen perheessä 4384 euron tuloilla Kesäkerho - Kunnallisen päivähoidon järjestämän kesäkerhon maksu on 30 euroa kalenteriviikolta, erityislapsilta 7 euroa päivä tai 140 euroa kuukaudessa. Aamu- ja iltapäivätoiminta - Aamu- ja iltapäivätoiminnasta maksu on 120 euroa kuukaudessa ja vanhemmalta lapselta 90 euroa kuukaudessa. Maksu kolmelta päivältä viikossa on 60 euroa ja 40 euroa. Tiettyjen tulorajojen alittuessa toiminta on maksutonta. Elatusmaksu sijoitetusta lapsesta - Sijoitetun lapsen vanhemmilta peritään lapsen hoidon korvaukseksi elatusapua viiden ensimmäisen tuloluokan osalta euroa kuukaudessa. Erityistä hoitoa ja opetusta tarvitsevien lasten ja nuorten yksikön hoitopäivä on maksuton. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat asiakkaille maksuttomia. 8

17 Rakennusvalvonnan maksut Yhdyskuntalautakunnassa päätettiin uusista taksoista, jotka astuvat voimaan Asiakirjoista perittävistä maksuista päätettiin aiemmin ja ne astuivat voimaan Asemakaava ja tonttijako - Asemakaavan muutos 3700 euroa, vaikutusiltaan merkittävät laskutetaan tuntityönä. - Tonttijaon laatiminen perusmaksu 800 tai 960 euroa euroa jokaisesta lisätontista Poikkeuslupa - Suunnittelutarveratkaisu 550 euroa + kuulemis- tai kuulutuskulut - Poikkeamispäätös 550 euroa + kuulemis- tai kuulutuskulut - Kuuleminen 75 euroa / kuultava, kuulutuskerta 300 euroa Rakentaminen - Rakennuksen rakentaminen tai laajentaminen perusmaksu 450 euroa + kokonaisalasta 5 euroa neliöltä - Yksinkertaisen tai vähäisen rakennuksen rakentaminen tai laajentaminen 220 euroa + kokonaisalasta 4 euroa neliöltä - Rakennuksen korjaus- tai muutostyö 400 euroa + 3,5 euroa muutettavasta kokonaisalasta Rakennuspaikka - Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen 740 tai 1480 euroa - Asiakkaan pyytämä sijainnin muutos 340 euroa Rakentamiseen liittyvät muut ehdot - Rakennusluvan pidentäminen tai lupaehdon muuttaminen 350 euroa - Rakennuksen purkulupa 500 euroa Rakentamiseen liittyvät asiakirjamaksut - Virallinen tonttikartta rakennuslupaa varten asemakaava-alueella 80 tai 150 euroa - Karttaote rakennuslupaa varten haja-asutusalueella 40 tai 150 euroa (jos rasitteita) Luvanvaraiset toimenpiteet - Julkisivumuutos 350 euroa euroa julkisivua kohti - Maalämpö 150 euroa + 50 euroa jokaista lisäkaivoa tai lämmönkeruuputkistoa kohden Maisematyölupa - Maisemaa muuttava maanrakennustyö 1200 euroa - Puiden kaataminen 300 euroa Maa-aineslupa - Perusmaksu 900 euroa + 0,03 euroa kuutiolta - Vuosittainen valvontamaksu 300 euroa + 0,01 euroa kuutiolta 9

18 - Kiinteistötoimitukset Kaupunginvaltuusto on päättänyt , voimaan Tontin lohkominen euroa tontin pinta-alan mukaan - Rajankäynti 600 euroa - Rasitetoimitus 320 euroa ensimmäisestä ja 160 euroa seuraavista Pysäköintimaksut Yhdyskuntalautakunta päätti pysäköintitaksoista ja uudet maksut oli tarkoitus saattaa voimaan kesäkuun alusta lukien Vyöhyke 3,20 euroa tunti - 2. Vyöhyke 1,60 euroa tunti - 3. Vyöhyke, 1 euro tunnilta - Pysäköintitunnukset asukkailta 100 euroa ja yrityksiltä 350 euroa vuodessa - Sunnuntaipysäköinti on maksutonta Ylijäämämaat Yhdyskuntalautakunnan päätös tehtiin ja taksa astui voimaan Ylijäämämaiden vastaanottomaksu Ruskonperän ja Myllypuron maanvastaanottopaikoille on 3,40 euroa kuutiolta Vesimaksut Tampereen Vesi on kaupungin liikelaitos ja sen liikeluontoisen toiminnan suoritteista perityt korvaukset kirjataan myyntituloiksi. Vesilaitoksen taksoista päättää Tampereen Veden johtokunta. Maksuja on päätetty korottaa 4,1 % vuoden 2014 alussa. - Vesi 0,98 euroa vesikuutiolta (alv 0 %) - Jätevesi 1,46 euroa jätevesikuutiolta (alv 0 %) - Lisäksi perusmaksut molemmista erikseen 5,55 94,75 euroa mittarin koon mukaan - Liittymismaksujen yksikköhinta on 1,20 euroa neliöltä sekä vedestä että jätevedestä. Liittymismaksu lasketaan kaavalla, johon vaikuttavat rakennusoikeuden ja yksikköhinnan lisäksi kiinteistötyypin mukainen kerroin. 250 neliön omakotitalon liittymismaksut sekä vedestä että jätevedestä ovat yhteensä n euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Hyvinvointipalvelujen johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on päättää palvelujen ja suoritteiden hinnoitteluperusteista. Liikuntapalvelujen hinnoitteluperiaatteista johtokunta on päättänyt Linjauksena on, että lasten ja nuorten urheilu- tai muut tapahtumat ovat hinnoittelussa edullisempia kuin aikuisten vastaavat tapahtumat. Johtosäännössä on annettu tuotantojohtajan tehtäväksi päättää työn tai annettavan palvelun hinnasta. Tuotantojohtaja on päätöksellään siirtänyt päätösvaltansa hinnoista viidelle tuotantoyksikölle, yhteensä kahdeksalle henkilölle. 10

19 Liikuntapalvelut (liikuntajohtajan päätös ) - Tampereen jäähalli 35 euroa tunti tamperelaisille seuroille ja yhdistyksille, muille 200 euroa tunti, muut jäähallit 14 euroa omille ja 200 euroa tunti muille - Liikunnanohjauksen kausimaksu aikuisilta 45 euroa, 60 + ikäisiltä 33 euroa ja lapsilta 27 e, lasten uimakoulu 10 krt 17 euroa + uimahallin sisäänpääsymaksu, vesijumppien, kesäohjausten ym. kertamaksu 3,50 euroa - Sisäliikuntahallit 7 tai 14 euroa tamperelaisilta seuroilta ja yhdistyksiltä, muilta 14 tai 28 euroa - Ulkoliikuntapaikat, nurmikentät tai urheilukentät 14 euroa tunti, hiekkakentät 6 euroa - Uimahallimaksut aikuiset 6,40 euroa, yli 65-vuotiaat 4 euroa, 4-16-vuotiaat 2,70 e - Leirintäalueet: Ihalan mökit 40 euroa vuorokausi, Kintulammen tupa 50 euroa, Kortejärven talo 75 euroa, teltat Ihalassa ja Pulesjärvellä 5 euroa vuorokausi Museopalvelut (tuotantojohtajan päätös ) - Aikuisten lipun hinta vaihtelee välillä 5-9 euroa ja koululaisten 2-3 euroa. Eläkeläisille, työttömille ja opiskelijoille on omat hintansa. Aikuisten lipun hinta: Museokeskus Vapriikki 9 euroa, Kivimuseo 5 euroa, Muumilaakso 8 euroa, Tampereen Taidemuseo 7 euroa Kulttuuripalvelut (kulttuurijohtajan päätökset ja ) - Tampereen Sävel tapahtuman pääsylippujen hinnat vaihtelevat välillä euroa, festivaalipassi 220 euroa - Tampere Jazz Happening tapahtuman pääsylippujen hinnat vaihtelevat välillä euroa, festivaalipassi 140 euroa Tampereen Työväenopisto (maksuista ei tehdä päätöksiä) - Noin 2000 kurssia, joille suunnittelijat laskevat räätälöidyt hinnat kustannusten, kannattavuuden, kysynnän, markkinatilanteen ja tulotavoitteen mukaan. o Liikuntatunnit 1,46 3,75 euroa tunnilta riippuen kurssiin sisältyvien tuntien määrästä o Tanssitunnit 1,50 10 euroa tunti o Terveys ja itsehoito 1,76 5 euroa tunti o Atk-kurssit 2,7 4,3 euroa tunti o Kielikurssit 1,4 3 euroa tunti Venepaikkamaksut Yhdyskuntalautakunta euroa 310 euroa paikka. Halvin on kylkipaikka 4. satamaluokassa ja kallein yli neljän metrin aisapaikka 1. Satamaluokassa. Ulkopaikkakuntalaisilta maksut ovat 1,4 kertaiset. - Maksut kirjataan maa- ja vesialueitten vuokriin. Venepaikoista saatiin vuonna euroa. - Ympäristöterveydenhuollon taksat Valtuuston päätös Tuntitaksa, johon maksut perustuvat on 45 euroa tunnilta - Erilaiset näytteet euroa näytettä kohden 11

20 Aikuiskoulutus Omaehtoisen ammatillisen koulutuksen opiskelijamaksut alkaen aikuiskoulutusja työelämäpalvelujen opiskelijoille on tehty ammatillisen koulutuksen johtajan päätöksellä Tredun johtoryhmän käsittelyn jälkeen. Maksut vaihtelevat jonkin verran koulutusaloittain. - Ammattitutkinnot 400 euroa - Erikoisammattitutkinnot 430 euroa - Testit: 45 euroa (hygieniaosaaminen) 85 euroa (alkoholilainsäädäntö) Aikuislukion aineopiskelija- ja yksityisopiskelijamaksuista alkaen on päättänyt lukiokoulutuksen johtaja. - Aikuislukion aineopiskelijamaksu on 200 euroa lukuvuodessa - Yksityisopiskelijamaksu on 70 euroa oppiaineesta sisältäen yhden kuulustelun, minkä jälkeen maksu on 50 euroa per koe. - Ajoneuvojen siirto Kaupunginvaltuuston päätös Henkilö- ja pakettiautojen siirtämisestä Tarastejärven välivarastointialueelle perittävä taksa on arkisin 73,50 euroa, arki-iltaisin 135,42 euroa ja viikonloppuisin 157,38 euroa. Lisäksi laskutetaan siirtojärjestelyistä, siirrosta ilmoittamisesta, säilyttämisestä ja hallintokustannuksista. - Lähisiirto maksaa työaikana arkisin 61,50 euroa + hallinnolliset kustannukset, yhteensä n. 100 euroa. - Tampereen Infran suorittama lähisiirto maksaa 80,33 + alv. Päätöstä asiasta ei löydy. Hintaa on nostettu vuoden 2011 alusta. Lakiosasto hakee verottajalta ohjausta siitä, voiko ajoneuvon siirrosta periä arvonlisäveroa. Ainakin jotkut kunnat perivät siirrosta alv:n. Lähisiirrot tekee valtaosin Tampereen Infra. Tilaajan kaupunkiympäristön kehittämisen viranomaispalveluissa on vain muutama siirto vuodessa. Havaintoja - Maksutuotoilla katettiin kuuden suurimman kaupungin toimintamenoista 5,2 % vuonna Tampereen prosentti oli 4,9 %. Päivähoidon ja kotihoidon palvelujen maksut ovat tulosidonnaisia, mikä voi vaikuttaa Espoon ja Vantaan selvästi suurempiin maksutuotto-osuuksiin. - Maksuista ei sähköisen kuntatoimiston aikakaudelta löydy valtuuston päättämiä yleisiä perusteluja. Ainut maksuista tehty linjaus on tehty kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen johtokunnassa liikuntapalveluista. - Maksujen suuruudesta päätetään pääosin tilaajalautakunnissa. Maksujen suuruudesta päätetään joiltain osin tuotannossa ja siellä niistä päätetään viranhaltijapäätöksin. Tämä päätöstaso on aika matala, jos verrataan esim. valtion maksuihin, joiden perusteista ja myös suuruudesta linjataan eduskunnan päätöksin. - Maksuja oli kohtuullisen hyvin päivitetty, vaikka pahimmillaan edes päätöstä maksun suuruudesta ei löytynyt. Joissakin palveluissa on ollut käytäntönä 4-5 vuoden tarkistusväli. Kaupunginhallituksen linjaus on, että maksuihin tehdään vuosittain vähintään kustannuskehityksen ja inflaation edellyttämät tarkistukset. 12

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Kevät 2011 Eeva Juntunen 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 Johdanto 6 1 Selvityksen toteuttaminen 7 1.1 Palveluiden jakaantuminen selvityksessä

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISESTA

KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISESTA Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita N:o 109 (kesäkuu 2008) KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 30.11.06 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Petri Paju. Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle

Petri Paju. Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle Petri Paju Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle LLNB kaikki erät Ruokahuolto Huolto/siivous Tilatoimi Liikunta Nuorisotyö Kirjasto Kansanterveystyö Lukio Esi-

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Kuntien säästöt ja sote

Kuntien säästöt ja sote Kuntien säästöt ja sote 1. Voidaanko kuntalaisten kustannusvastuuta nostaa ja joissakin palveluissa siirtyä kokonaan kustannukset kattaviin asiakasmaksuihin? (VM:n ehdotus) Vastaajien määrä: 1240 Minkä

Lisätiedot

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä 8.12.05 Marja-Riitta Kilponen Aila Kumpulainen KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄN RAPORTTI 2005 1. YHTEENVETO... 1 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä ISSN 0355-2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

Helsinki 21.2.2011 2 / 2011

Helsinki 21.2.2011 2 / 2011 KUNTAINFO Helsinki 21.2.2011 2 / 2011 Pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalveluja tai perhehoitoa tarvitsevien henkilöiden oikeus vaihtaa kotikuntaa ja asuinpaikkaa Kotikuntalakia (201/1994) ja sosiaalihuoltolakia

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 17.12.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 17.12.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 17.12.2014 Kokoustiedot Aika 17.12.2014 Keskiviikko, klo 16:30-18:33 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros,

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot