Asiakasmaksut. Tampereen kaupunkiseudun kunnissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakasmaksut. Tampereen kaupunkiseudun kunnissa"

Transkriptio

1 Asiakasmaksut Tampereen kaupunkiseudun kunnissa Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteinen arviointikohde vuonna

2 Sisällys Johdanto... 2 Asiakasmaksuista päättävät tahot... 2 Maksut sosiaali- ja terveyspalveluissa... 3 Rakennusvalvonnan maksut... 5 Vesimaksut... 6 Liikuntapalvelujen maksut... 7 LIITE Johdanto Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteisenä arviointikohteena oli vuonna 2013 kuntien asiakasmaksut. Tarkasteltavana oli, mikä taho asiakasmaksuista päättää, mikä on maksupolitiikka eli millaisella tasolla maksut ovat ja minkä verran maksuilla katetaan kunkin toimialan toimintamenoista. Tampereen kaupungin osalta selvitettiin asiakasmaksuja laajemmin kuin mitä seudun kuntien välisessä vertailussa. Tehty selvitys on tämän dokumentin liitteenä. Kukin selvityksessä mukana ollut kunta voi peilata omia asiakasmaksujaan Tampereen kaupungin tietoihin. Asiakasmaksuja on joiltain osin pyritty yhtenäistämään kaupunkiseudun kuntayhtymän toimesta. Saadun tiedon mukaan seudullisessa vapaa-aikatyöryhmässä on sovittu yhteiseksi perusperiaatteeksi, että paikkakunnalla toimintaa järjestävä muualla rekisteröity yhdistys saa samat edut kuin paikkakunnalla rekisteröity yhdistys. Asiakasmaksuista päättävät tahot Kuntalain mukaan valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Tampereella tällaista päätöstä ei ainakaan viimeisen kymmenen vuoden ajalta löydy. Tilanne on sama muissakin kunnissa, sillä ainoastaan Pirkkalasta tuli tieto, että valtuusto olisi tehnyt tällaisia päätöksiä erikseen monista eri maksuryhmistä. Tampereella maksuista päättäminen on valtaosin delegoitu lautakunnille. Tilaaja-tuottajamallissa asiakasmaksuista vastaavat tilaajalautakunnat kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja lukuun ottamatta. Näissä palveluissa maksuista päättävät viranhaltijat. Pirkkalassa maksuista päättää valtuusto. Vain niissä maksuissa, joissa vuosituotto on alle euroa, päätöstasona on kunnanhallitus, joka on edelleen delegoinut toimivaltaansa. Orivedellä, 2

3 Nokialla ja Ylöjärvellä maksuista ja taksoista päättää asianomainen lautakunta. Kangasalan vastauksista asia ei selvinnyt. Maksut sosiaali- ja terveyspalveluissa Monet kunnalliset maksut ovat tarkoin lailla säädellyt, jolloin niissä ei juuri ole liikkumavaraa. Sosiaali- ja terveyspalveluja säätelee asiakasmaksulaki (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/92 ja asetus 912/92; muutettu lailla 387/2008, muutettu asetuksella 464/2008), joka jättää kunnalle päätösvaltaa lähinnä kotihoidon tukipalvelujen hinnoittelussa. Esimerkiksi terveyskeskusmaksuna eli avosairaanhoidon lääkäripalveluista kunta voi periä vuosimaksun 27,50 euroa tai käyntimaksun 13,80 euroa tai päättää Helsingin tavoin olla perimättä maksua lainkaan. Tampere, Pirkkala ja Ylöjärvi ovat valinneet käyntimaksun, Kangasalla ja Orivedellä ja Nokialla asiakas on voinut valita, kumpaa haluaa käyttää. Muilta osin terveyspalvelujen maksut tulevat suoraan lainsäädännöstä. Lukuisia sosiaalija terveydenhuollon palveluja on säädetty maksuttomiksi. Tietyistä palveluista perittävien maksujen ns. maksukatto on 590 euroa vuodessa. Maksujen suuruutta eri palveluissa voi katsoa lopussa olevasta Tampereen kaupungin asiakasmaksuista kertovasta liitteestä. Kunnissa oli tehty joitain päätöksiä maksuttomuudesta myös muille kuin veteraaneille. Nokialla vanhusten kuljetus päivätoimintaan on maksuton. Siellä kauppapalvelu sisältyy kotihoidon maksuun, mikäli asiakas saa myös tätä palvelua. Tampereella avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat maksuttomia. Ylöjärvellä lasten rantauimakoulut ovat maksuttomia. Pirkkalan kunnasta kerrottiin, että kunta on subventoinut muita kehyskuntia enemmän joukkoliikennemaksuja. Nokian erikoisuutena on, että kuntalainen voi ostaa kaupungilta polttopuita ja vuokrata vaikkapa traktorin tai kuorma-auton kuljettajan kera tuntivuokralla töihin. Asiakasmaksuista löytyy tietoa suurten kaupunkien osalta kuusikkokuntavertailuista. Tampereen kaupunkiseudulla joistakin palveluista on tehty vastaavia selvityksiä. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymässä on tehty seutukuntien päiväkotihoidon kustannusvertailua vuosina 2011 ja Sieltä löytyvät tiedot lapsikohtaisista asiakasmaksutuloista kunnittain. Tästä tiedosta voi lukea lähinnä sen, että Pirkkalassa on eniten perheitä, jotka kuuluvat ylimpään maksuluokkaan ja maksavat päiväkotilapsestaan 264 euron kuukausihintaa. Tässä suhteessa seuraavaksi vauraimmat lapsiperheet löytyvät Vesilahdelta. Tampereen kaupungilla asiakasmaksutulot lasta kohden ovat huomattavasti alhaisemmat, 1479 euroa lasta kohden. Tämän alittaa vain Orivesi. 3

4 Tampereen kaupunkiseudun selvityksen excel-pohjista oli mahdollista myös selvittää, paljonko asiakasmaksuilla katetaan päiväkotikustannuksista. Tampere Nokia Kangasala Ylöjärvi Lempäälä Pirkkala Vesilahti Orivesi Asiakasmaksutulot Toimintamenot Maksutulot / toimintamenot, % 11,4 % 12,2 % 13,8 % 14,2 % 13,8 % 12,5 % 12,9 % 10,0 % Seudun kunnissa asiakasmaksuilla katettiin vuonna 2012 päiväkotihoidon kustannuksista keskimäärin 12 %. Edellisenä vuonna valtakunnallinen keskiarvo oli 11,5 %. Alhaisin osuus oli Orivedellä, 10 %, ja Tampereella, 11 %. Tässä kohtaa on huomattava, että kukin kunta järjestää päiväkotihoitoa erisuuruisilla panostuksilla. Laskennallista lasta kohti suurimmat toimintamenot olivat Orivedellä, euroa, ja seuraavaksi suurimmat Pirkkalassa, euroa, ja Vesilahdella, euroa. Ikäihmisten palveluissa varsinaisista kotihoidon palveluista perittävät maksut ovat myös hyvin lailla säädellyt. Liikkumavaraa on lähinnä kotihoidon tukipalvelujen hinnoittelussa. Seuraavaan taulukkoon on näistä kerätty tietoja. Kotihoidon tukipalvelut Tampere Nokia Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Siivouskerta palveluseteli Kuljetusateria 5,9 6,6 8,5 6,5 7,3-7,8 Sauna-/kylvetysmaksu 5 6,2 6, Kuljetusmaksu 2,5 ei maksua 3 2,5 4,5 Turvaranneke Kauppa-/ostospalvelu 4 8, Päiväkeskuspäivä 12 15, Pyykkipalvelu 6,5 5,5 4

5 Kotihoidon siivouspalvelu on eriytetty kotihoidon palveluista Tampereella ja Ylöjärvellä. Muualla siivous on todennäköisesti perinteisesti osa kotihoitoa. Tampereella siivouskerta maksaa asiakkaan tulojen ja asunnon koon mukaan euroa. Yksin asuva henkilö ei ole oikeutettu siivouspalveluun, mikäli hänen bruttotulonsa ylittävät 1180 euroa. Ylöjärvellä siivouspalvelu on järjestetty tulorajoitteisella palvelusetelillä. Tuloraja yksinasuvalla on 1280 euroa kuukaudessa. Setelin arvo on 22 euroa tunnilta ja niitä voi saada kaksi kappaletta kuukaudessa niin kauan kuin euron vuosimäärärahaa on jäljellä. Ateriamaksut olivat kalleimpia Orivedellä ja Ylöjärvellä. Orivedellä hinta oli hieman kalliimpi taajama-alueen ulkopuolella asuville. Muutoin hintataso kaupunkiseudulla oli 5,5 6,5 euron haarukassa. Saunamaksu oli Orivedellä puolet kalliimpi kuin muilla, 12 euroa. Kuljetusmaksu esim. päiväkeskustoimintaan maksoi Tampereella ja Pirkkalassa joukkoliikennetaksan verran. Nokia oli tehnyt päätöksen kuljetusten maksuttomuudesta. Kauppapalvelu oli kalleinta Ylöjärvellä. Servean toimittama kauppakassi maksoi taajama-alueella 12 euroa ja muualla 15 euroa. Asiakasmaksuhinnan eriyttäminen erisuuruiseksi eri tahoilla kuntaa asuville asukkaille on mielenkiintoinen kysymys kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun kannalta. Tähän ratkaisuun oli päätynyt Orivesi ja Ylöjärvi. Turvarannekkeen hintojen vaihtelu johtui lähinnä niistä lisäpalveluista, joita asiakas oli palvelun yhteyteen valinnut. Vanhusten päiväkeskustoimintaa on muilla paitsi Nokialla ja päivän hinta vaihteli välillä euroa. Pyykkipalvelua oli vain Ylöjärvellä ja Pirkkalassa. Maksutuottojen osuus toimintamenoista vuonna 2012 Tampere Nokia Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Terveyspalvelut 11 % 9 % 7 % 9 % ostopalv. Kotihoidon palvelut 13 % 18 % 21 % 13 % 14 % Vanhainkodit ja palveluasuminen 20 % 19 % 17 % 21 % 24 % Sosiaali- ja terveyspalveluissa vuosina asiakasmaksujen osuus käyttökustannuksista on valtakunnallisesti vaihdellut 7,2 7,5 % välillä. Siihen nähden taulukon luvut näyttävät kohtuullisen hyviltä. Perusterveydenhuollon maksutulot ovat pidemmän aikaa valtakunnallisesti pienentyneet suhteessa menoihin. Terveyspalvelujen maksutuloilla katettiin valtakunnallisesti 8,9 % käyttökustannuksista vuonna (www.kuntaliitto.net => asiakasmaksut) Kotihoidon palveluissa valtakunnallinen verrokkiluku vuodelta 2011 on 14,8 %, minkä Nokia ja Ylöjärvi selvästi ylittävät. Vanhainkodeissa ja palveluasumisessa maksutuloilla saadaan katettu noin viidennes kuluista. Rakennusvalvonnan maksut Rakennusvalvonnan maksujen vertailu ei ole kovin helppoa lukuisten erilaisten ja hiukan ehkä erisisältöistenkin maksujen vuoksi 1. Suurin osa kuitenkin käyttää tai selvästi soveltaa maksupäätösten pohjana Kuntaliiton taksasuosituksen mallipohjaa, jolloin maksujen voi olettaa jollain tavalla vastaavan toisiaan. 1 Hyvä vertaileva tutkimus on tehty Kuntaliitossa. Selvitys kuntien rakennusvalvontataksojen hinnoittelusta Markku Axelsson. Kuntaliiton verkkojulkaisu

6 Rakennusvalvonnan maksut ovat pääosin suurimpia Tampereella, mutta Pirkkala tulee hyvänä kakkosena. Siitä onkin sitten jo aika hyppäys Orivedelle, jonka maksut ovat selvästi halvimmat. Rakennusvalvonta Tampere Nokia Kangasala Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Asemakaavan muutos min Tonttijaon laatiminen Suunnittelutarveratkaisu Poikkeamispäätös Kuuleminen / kuultava, kuulemiskirje Kuulutuskerta 300 Kulut Rakennuksen rakentaminen, perusmaksu + maksu / ka-m , , , ,55 Yksinkertainen /talousrakennus, perusmaksu + maksu / ka-m ,5/3, , , , ,25 Rakennuksen korjaus, perusmaksu + maksu / ka-m , , , ,5/ ,25 Rakennuspaikan merkitseminen 740 tai Rakennusluvan pidentäminen Rakennuksen purkaminen Luvanvarainen toimenpide Rasitetoimitus Julkisivumuutos / sivu Maisematyölupa 300 / / Kokoontumishuoneiston tarkastus tai 2 /m Muutamista kunnista tuli tietoa, paljonko maksutuotot olivat toimintamenoista. Tampereella rakennusvalvonta kattaa kulunsa ja oli vuonna 2012 ylijäämäinen, sillä yksiköllä oli myös muita toimintatuottoja. Merkille pantavaa on, että Kangasalla rakennusvalvonta kattaa asiakasmaksuillaan toimintakuluista 123 % eli kerää niitä liki neljänneksen yli sen, mitä ovat toiminnan kustannukset. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Maa- ja rakennuslain (132/99) lupa- ja valvontamakuista kertovassa pykälässä (145 ) ei ole mainintaa maksujen suuruudesta. Maksutuottojen osuus toimintamenoista vuonna 2012 Tampere Kangasala Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Rakennusvalvonta 99 % 123 % 80 % 91 % 100 % Vesimaksut Halvinta vettä tuottaa Tampere 0,98 euron kuutiohinnalla, seuraavana on Kangasala 1,23 euron kuutiohinnalla. Kalleinta niin vesi kuin jätevesikin on Orivedellä. Perusmaksujen hinnat vaihtelevat käyttövolyymin mukaan ja tähän taulukkoon selvitettiin vain kunkin kunnan vesilaitoksen hintahaarukka niin veden kuin jätevedenkin osalta. Merkille pantavaa oli, että Nokian kaupungilla ei hinnaston mukaan näyttäisi olevan lainkaan perusmaksua jätevedelle. Pirkkala ostaa vetensä Tampereelta 1,2-kertaisella hinnalla Tampereen veden hintaan nähden. 6

7 Vesimaksut, ei sis. alv Tampere Nokia Kangasala Ylöjärvi Orivesi Pirkkala Vesimaksut, / m3 0,98 1,44 1,23 1,33 1,6 1,18 Jätevesimaksut, / m3 1,46 1,66 2,13 2,11 2,16 1,75 Perusmaksu, vesi, / kk 5,55-94,74 2,50-41,95 2,1-55,31 3,15-44, ,2 5,55-94,74 Perusmaksu, jätevesi, / kk 5,55-94,75 ei ole? 3,15-82,96 3,15-44,10 3,76-16,55 5,55-94,75 Monet kunnat ilmoittivat jo tulevista hinnankorotuksista. Tampere on tehnyt syksyisen korotuspäätöksen lisäksi lisäkorotuspäätöksen, jolloin veden hinnat ovat alkaen talousveden osalta 1,02 ja jäteveden 1,53 /m3 ilman arvonlisäveroa. Ylöjärvelle on tulossa käyttömaksuihin 12 %:n korotukset ja perusmaksuihin 10 %:n korotukset. Korotuksia on luvassa muihinkin kuntiin. Liikuntapalvelujen maksut Liikuntapalvelujen maksuista listaa sai tehtyä vain suurimmista kunnista, sillä niillä on liikuntapalveluja paremmin tarjolla. Esim. Pirkkalassa liikuntapalveluilla on vain kaksi maksuluokkaa, ohjatun toiminnan ja kuntosalin osalta. Ohjatun toiminnan kausimaksu on siellä 13,64 euroa eli selvästi muita kuntia pienempi. Uimahalleista kallein on Kangasalan yhtiömuotoisena toimiva uimahalli. Tampere on jääkiekkopaikkakunta, sillä hinnat oman kaupungin seuroille ovat hyvin edulliset. Verrokkina on kunnallisena jäähallina vain Nokia, jossa oman seuran tuntihinta on jopa kolme kertaa kalliimpi kuin Tampereella. Kangasalla on käyty vilkkaasti keskustelua seuratoiminnan liikuntapaikkojen maksullisuudesta. Ainakin toistaiseksi ulko- ja sisäliikuntapaikat ovat oman kunnan lapsille ja nuorille järjestetyn seuratoiminnan osalta maksuttomia. Liikuntapalvelut Tampere Nokia Kangasala Ylöjärvi Uimahallimaksu, aikuinen 6,4 6 7,6 6,5 Uimahallimaksu, lapsi 2,7 2 3,3 2,7 Uimahallimaksu, eläkeläinen ym. 4 2,5 4,7 4 Jäähalli, paikkakuntalaiset / t / t Jäähalli, muut 200 / t / t Ulkoliikuntapaikat, paikkakuntalaiset 6-14 /t 0-10 / t ei maksua Ulkoliikuntapaikat, muut 28 / t 0-20 / t 5-23 / t Sisäliikuntapaikat, paikkakuntalaiset 7-14 / t 5-15 / t ei maksua 2-3,40 / t Sisäliikuntapaikat, muut / t / t / t 7-11,60 / t Ohjattu liikunta, kausimaksu ,50-44 Sisäliikuntapaikkoina taulukkoon on huomioitu koulujen salit tai vastaavat, ei esim. monitoimihalleja. Nokian hinnat ovat lähtien. Liikuntapalvelujen maksutuottojen osuus toimintamenoista on kuntien erilaisten kirjauskäytäntöjen vuoksi kaikista epävarmimmalla pohjalla. Liikuntatilavuokrat kirjataan vuokratuottoina pääosin muihin tuottoihin, niin kuin kuuluukin. Nokialla maksutuottoja ei ollut juuri lainkaan ja asiakkaitten uimahallimaksuja oli kirjattu pääosin myyntituottoihin ja jonkin ver- 7

8 ran myös muihin tuottoihin. Alla olevaan taulukkoon Nokian maksutuotot on koottu näiltä kolmelta eri tililtä. Muiden kuntien osalta ollaan sen tiedon varassa, mitä sieltä on ilmoitettu. Maksutuottojen osuus toimintamenoista vaihteli välillä 9 % - 17 %, mitä voi pitää suuntaa-antavana tuloksena. Liikuntapalvelujen maksutuottojen osuus toimintamenoista oli Pirkkalassa vain 1,3 %. Maksutuottojen osuus toimintamenoista vuonna 2012 Tampere Nokia Kangasala Ylöjärvi Liikuntapalvelut 13 % 17 % 12 % 9 % Liikuntapalveluista olisi tullut maksutuottojen sijaan selvittää kaikki tuotot, niin seurojen maksamat tilavuokrat olisi saatu mukaan. Tampereella liikuntapalvelujen tuotoilla katetaan kaikkiaan toimintamenoista 31 %, Nokialla 26 % ja Orivedellä 20 %. Nämä ovat jo kohtuullisia osuuksia. Joissakin kunnissa kuntalaisilla on mahdollisuus kunnallisen kuntosalin käyttöön. Tampereella Nääshallin kuntosalimaksu on 3,50 käyntikerralta. Ylöjärven Viljakkalassa kuntosalille pääsee 21 euron kausimaksulla ja Kurussa 40 euron maksulla. Nokian kausimaksu on myös 40 euroa. Pirkkalassa kuntosalin kausimaksu on 150 euroa. Kangasalla ja Ylöjärvellä kuntosalille pääsee vain urheiluseuroille vuokratuilla vuoroilla. Koko tässä selvityksessä on muistettava, että tietopohjat eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. Moni asia kaipaisi tarkempaa analyysiä. Tiedot kokosi: Annikka Paavola 8

9 LIITE 1 Tampereen kaupungin maksutuotot 2012 Sisällys Johdanto... 2 Tampereen maksutuotot muihin kuntiin verrattuna... 3 Konsernihallinnon maksutuotot Tuotannon maksutuotot Suurimmat maksutuotot ja niiden osuus toimintamenoista Maksutuotot palveluittain... 7 Ikäihmisten palvelujen maksut... 7 Terveyden ja toimintakyvyn palvelujen maksut... 7 Lasten ja nuorten palvelujen maksut... 8 Rakennusvalvonnan maksut... 9 Kiinteistötoimitukset...10 Pysäköintimaksut...10 Ylijäämämaat...10 Vesimaksut...10 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut...10 Venepaikkamaksut...11 Ympäristöterveydenhuollon taksat...11 Aikuiskoulutus...12 Ajoneuvojen siirto...12 Havaintoja

10 Johdanto Kuntaliiton tutkimuksen mukaan maksutulojen merkitys toiminnan rahoittamisessa on pienentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana 2. Tampereella maksutuottojen osuus toimintamenoista oli vuonna 2002 sama kuin vuonna 2012 eli 4,9 %. Kunnilla ei useinkaan ole paljon liikkumavaraa maksujen suhteen, sillä ne ovat pitkälti lailla säädeltyjä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on oma lakinsa, jossa maksut on joko säädetty maksuttomiksi tai tarkoin euromääräisesti säädetty. Kunta voi lähinnä päättää lisätä joitakin palveluja maksuttomiksi tai esimerkiksi päättää periä maksut laissa tai asetuksessa sallitun enimmäismäärän mukaan. Kunnan muiden tehtävien osalta maksuista tai maksuttomuudesta säädetään asianomaisen lainsäädännön yhteydessä, kuten jätelaissa, maankäyttö- ja rakennuslaissa tai perusopetuslaissa. Kuntien kantamat maksut ovat joko yksityisoikeudellisia tai julkisoikeudellisia. Julkisoikeudellisen maksun määrää kunta lakiin perustuen. Julkisoikeudellisia maksuja ovat esimerkiksi rakennustarkastus- ja valvontamaksut, jätemaksu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät maksut. Julkisoikeudelliset maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman tuomioistuimen päätöstä. Yksityisoikeudelliset maksut eivät ole lakisääteisiä, vaan perustuvat osapuolten väliseen sopimukseen. Yksityisoikeudellisia maksuja ovat muun muassa vesimaksut, sähkö-, lämpö- ym. energiamaksut, erilaiset pääsymaksut, venepaikkamaksut sekä laissa sääntelemättömät lukukausimaksut. Kuntalain mukaan valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Tampereella tämä on kirjattu myös kaupungin hallintosääntöön. Uutta kaupunkistrategiaa toteuttavassa kaupunginhallituksen hyväksymässä organisaation toimintakykysuunnitelmassa linjataan, että maksu- ja myyntituloihin tehdään vähintään kustannuskehityksen ja inflaation edellyttämät tarkistukset vuosittain. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen mahdolliset muutokset toteutetaan täysimääräisinä. Samat linjaukset ovat aiemmin olleet kaupunginhallituksen kehyspäätöksessä. Maksujen yksityiskohtaisista perusteista ja maksuista päättää johtosäännöissä mainittu viranomainen (Hallintosääntö 25 Maksujen määrääminen). Lautakuntien johtosäännön mukaan lautakunta päättää oman toimintansa osalta palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista. Tampereen tilaaja-tuottaja-mallissa tuotannolle on jätetty maksutuottoja lähinnä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin sekä toisen asteen ammatilliseen koulutukseen, joissa maksupäätökset on delegoitu viranhaltijoille. Muutamia maksuja on viety päätettäväksi valtuustoon. Tällaisia ovat maksut ajoneuvojen siirrosta, kiinteistötoimituksista, ympäristöterveydenhuollon palveluista, palotarkastuksista ja erheellisistä paloilmoituksista. Kaupunginhallitus on päättänyt nuohousmaksuista. 2 Maksujen merkitys kuntien tulopohjan vahvistamisessa ja kysynnän ohjaamisessa Case päivähoito. Miikka Merikallio, Tero Tyni. Suomen Kuntaliitto

11 Tampereen maksutuotot muihin kuntiin verrattuna Tampereen kaupungin maksutuotot olivat 71 milj. euroa vuonna Näillä katettiin toimintamenoista 4,9 %. Osuus on pysynyt samana kolmena perättäisenä vuotena. Suomen kunnissa maksutuloilla katettiin toimintamenoista keskimäärin 4,7 % vuonna Tampereen kaupunkiseudulla maksutuottojen osuus toimintamenoista oli kaikilla muilla kunnilla Tamperetta suurempi paitsi Orivedellä. Maksutuottojen osuus toimintamenoista vuonna 2012 kaupunkiseudulla Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi 6,2 % 5,5 % 6,0 % 4,3 % 7,6 % 4,9 % 5,8 % 5,8 % Lähde: Tilastokeskus Selityksenä tälle voi olla se, että naapurikunnat keskittyvät enemmän kunnan lakisääteisiin perustehtäviin ja ansiosidonnaiset maksut tuottavat hyvätuloisten asuttamissa kunnissa kunnalle enemmän maksutuloja. Maksupolitiikka ei selitä eroa, sillä Tampereella maksut on pyritty perimään lain sallimissa enimmäismäärissä. Vuoden 2013 talousarviossa todetaan, että maksut ja taksat pyritään pitämään suurten kaupunkien keskitasolla tai sen alapuolella. Maksutuotot suhteessa toimintamenoihin oli kuusikkokuntavertailussa Tamperetta pienemmät Helsingissä ja Oulussa. Maksutuottojen osuus toimintamenoista vuonna 2012 kuusikossa Espoo Helsinki Vantaa Oulu Tampere Turku 7,1 % 4,2 % 5,2 % 4,4 % 4,9 % 4,9 % Tampereen kaupungin tilaaja-tuottaja-mallissa maksutuotot kuuluvat tilaajalle kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluja lukuun ottamatta. Siellä ne on haluttu jättää tuotannon kannustimiksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuista vastaa keskitetysti tilaajan asiakasmaksuyksikkö. Yksikössä työskentelee 10 henkilöä. 3

12 Konsernihallinnon maksutuotot euroa Tilaajaorganisaatio Rakennusvalvonta Kaupunkimittaus 600 Ympäristöterveys 74 Ympäristönsuojelu 60 Muut 54 Lapset ja nuoret Päivähoito Perusopetus Psykososiaalinen tuki 347 Neuvolat ja kouluterveydenhuolto 111 Osaaminen ja elinkeinot - Sivistys ja elämänlaatu 178 Terveys ja toimintakyky Perusterveydenhuollon avopalvelut Päihde- ja mielenterveyspalvelut Erikoissairaanhoito Sosiaalinen tuki 14 Vammaispalvelut 214 Ikäihmiset Kotona asumista tukevat palvelut Hoidon ja asumisen yhdistävät palvelut Kaupunkiympäristön kehittäminen Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen 586 Kaupunkiympäristön rakentaminen Liikenneväylien rakentaminen Liikenteen hallinta Taulukkoon on otettu mukaan yli 0,5 milj. euron maksutuotot tilaajan palvelukokonaisuuksista. Suurimmat maksutuotot kertyivät ikäihmisten palveluista, 28 milj. euroa. Seuraavana tulivat lasten ja nuorten palvelut, joissa suurin tuloerä oli yli 12 milj. euron päivähoitomaksut. Perusopetuksen maksut kertyivät aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Terveyden ja toimintakyvyn palvelujen maksutuotoista 6,5 tuli perusterveydenhuollon avopalveluista ja 4,5 omasta erikoissairaanhoidosta. Päihde- ja mielenterveyspalveluista kertyi myös huomattava summa, yli 2 milj. euroa. Se koostuu suurimmaksi osaksi päihde- ja mielenterveyskuntoutujien laitoshoidon maksuista ja asumispalvelujen maksuista. Osa maksuista maksetaan osana toimeentulotukea, josta valtion osuus on 50 %. Parhaillaan selvitetään, voidaanko kotiin annettavista päihde- ja mielenterveyspalveluista periä maksua. Rakennusvalvonta on osa tilaajaorganisaatiota ja sen tarkastus- ja valvontamaksuista kertyi 2 milj. euroa, millä se kattaa oman toimintansa. Kaupunkiympäristön kehittämisen 7 milj. euron maksutuotoista suurin osa tuli liikenteen hallinnasta eli pysäköintimaksuista. Ylijäämämaiden ja lumen vastaanotosta kertyi yli 1 milj. euroa. Pysäköintivirhemaksu on sakonluotoinen erä, jota ei kirjata maksutuottoihin, vaan muihin tuottoihin. Näitä kertyi 2,9 milj. euroa vuonna Merkille pantavaa on, että raportointi ei mahdollista ikäihmisten palveluissa maksutuottojen seurantaa palvelukokonaisuutta tarkemmalla tasolla. Ei siis esimerkiksi voida erotella, 4

13 minkä verran maksutuottoja saadaan vanhainkotihoidosta, sairaalahoidosta tai tehostettuun palveluasumiseen annetuista kotihoidon palveluista, mitkä kaikki sisältyvät palvelukokonaisuuteen hoidon ja asumisen yhdistävät palvelut. Tuotannon maksutuotot euroa Laitoshoito 92 Päivähoito ja perusopetus 47 Toisen asteen koulutus 618 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tampereen Infra 28 Työterveyshuolto 22 Tuotannossa suurimmat maksutuotot, 5,5 milj. euroa tulivat kulttuuri- ja vapaaaikapalveluista, sillä näitä ei muista poiketen kerää tilaaja. Merkittävät maksutuotot kertyivät myös toisen asteen koulutuksesta, 0,6 milj. euroa. Nämä maksutuotot tulevat pääosin aikuislukiosta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Laitoshoidon maksutuotoista euroa tuli Koukkuniemen ja Hatanpään alueen pysäköintiautomaateista, loput olivat vakuutusyhtiöltä saatuja täyskustannusmaksuja sekä harjoittelijoiden ohjauspalkkioita. Päivähoidon ja perusopetuksen maksutulot tulevat mm. Pirkon maksamista ohjauspalkkioista ja TYPA:n maksamista maahanmuuttajien työharjoittelusta. Tampereen Infran maksutuotot kertyivät ajoneuvojen siirroista. Tullinkulman maksut olivat yksityisasiakkailta kertyneitä maksuja. Seuraavassa tarkastellaan suurimpien maksutuottojen osuutta toimintamenoista. Tilaajalle tulevien maksutuottojen osalta niitä verrataan tilaajan tuottajille myöntämiin rahoihin ja tuotannon eli kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen osalta toteutuneisiin toimintamenoihin. Rakennusvalvonta on alla olevista ainut toiminta, joka kuuluu todellisine toimintamenoineen tilaajaorganisaatioon. 5

14 Suurimmat maksutuotot ja niiden osuus toimintamenoista 2012 Maksutuotot, 1000 euroa Toimintamenot, 1000 euroa Maksutuotot / toimintamenot, % Tilaaja Rakennusvalvonta % Hoidon ja asumisen yhdistävät palvelut % Kotona asumista tukevat palvelut % Päivähoito % Perusterveydenhuollon avopalvelut % Kaupunkiympäristön rakentaminen % Oma erikoissairaanhoito % Päihde- ja mielenterveyspalvelut % Tuottaja Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut % - Työväenopisto % - Liikuntapalvelut % - Filharmonia % - Sara Hildénin museo % - Museot % - Kulttuuripalvelut % - Kirjasto Hoidon ja asumisen yhdistävät palvelut = asumispalvelut ja vanhainkotihoito Kotona asumista tukevat palvelut = kotihoito, omaishoidon tuki, päiväkeskustoiminta, lyhytaikaishoito, sairaalahoito ja geriatrian poliklinikan toiminta, veteraanikuntoutus, ehkäisevä vanhustyö ja suun terveydenhuolto Perusterveydenhuollon avopalvelut = alueellinen vastaanottotoiminta, päivystys, toimenpide- ja konsultaatiotoiminta, tartuntatautien valvonta, erityistyöntekijöiden, aikuisväestön suun terveydenhuollon, avokuntoutuksen, jalkojenhoidon, sairaankuljetuksen ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Rakennusvalvonta kattaa rakennuslupa - ja tarkastusmaksuilla toimintansa kulut. Hoidon ja asumisen yhdistävissä palveluissa asiakasmaksuilla voidaan kattaa viidesosa kuluista. Näissä maksuissa on asumispalveluissa olevien asiakkaiden kotihoidon palveluista perittävät maksut ja laitosmaksut vanhainkodeista. Kotona asumista tukevissa palveluissa asiakkaan maksuosuus on 13 %. Päivähoidossa maksuilla voidaan kattaa 11 % kustannuksista, samoin perusterveydenhuollon avopalvelussa. Kaupunkiympäristön rakentamisessa suurin osa maksuista tulee pysäköintimaksuista, joita kertyi yli 5 milj. euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja on eritelty hieman tarkemmin, koska nämä sisältävät maksuja, joista kunta voi itse päättää. Suurin osa näistä maksuista eli liki 3,5 milj. euroa tulee liikuntapalveluista, jonka palveluista maksuilla katetaan 13 %. Liikuntapalveluissa urheiluseuroilta tulevat tilavuokrat kirjautuvat muihin tuottoihin, joten siellä sopivampi tarkastelutaso on toimintatuotot kokonaisuudessaan. Toimintatuottojen osuus menoista on liikuntapalveluissa kaikkiaan 31 %. Työväenopiston maksuilla katetaan toiminnan kuluista neljäsosa. Muissa kulttuuripalveluissa maksuosuus jää vaatimattomaksi. Kaupungin museopalveluissa maksutulot tulevat suurelta osin näyttelypalveluista ja niitä erikseen tarkastelemalla maksutulojen osuus toimintakustannuksista on 9 %. Tampereen Filharmonian 7 milj. euron kuluista 6 % voidaan kattaa maksutuotoilla. Maksuttomia kulttuuripalveluja kaupunki järjestää lähinnä ikäihmisille, lapsille ja erityisryhmille. Kirjastopalvelut ovat lakisääteisesti maksuttomia. 6

15 Maksutuotot palveluittain Ikäihmisten palvelujen maksut Ikäihmisten palvelujen maksut ovat olleet hyväksyttävänä ikäihmisten lautakunnassa Asiakasmaksuja peritään kotihoidon palveluista, palveluasumisesta, päiväkeskuskäynneistä sekä lyhytaikaisesta ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta. Osa palveluista on maksuttomia sotaveteraaneille. Palveluasumisessa asiakas maksaa kaupungille kotihoidon palveluista, mahdollisesta turvarannekkeesta ja ateriapalveluista. Asiakasmaksut ovat samat kunnan omassa tuotannossa ja ostopalveluna hankittavissa palveluissa. Kotihoidon maksuja säätelee laki, mutta tukipalveluista kunta voi periä päättämänsä maksut. Lyhytaikaisista asumispalveluista, pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja omaishoidon vapaan aikaisista palveluista perittävät maksut määrätään suoraan asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista. Kotihoito - Porrastettu maksu tulojen, perheen koon ja tehtyjen työtuntien mukaan - Esimerkiksi yksin asuva vanhus voi vähentää bruttotuloista 528 euroa ja jäljelle jäävästä osuudesta menee kotihoidon maksua 8% - 35% riippuen kotihoidon palvelutuntien määrästä. Asiakasmaksu on korkeintaan 45 euroa / tunti. Lääkärin tilapäinen kotikäynti maksaa terveyskeskusmaksun verran eli 13,80 euroa ja muun henkilön 8,70 euroa. Kotihoidon tukipalvelut - Siivouskerta maksaa asiakkaan tulojen ja asunnon koon mukaan euroa. Yksin asuva henkilö ei ole oikeutettu siivouspalveluun, mikäli hänen bruttotulonsa ylittävät 1180 euroa. - Ateriamaksu on 5,90 euroa, palveluasumisen ateriamaksu 330 euroa / kk - Saunamaksu 5 euroa - Kuljetusmaksu 2,5 euroa per matka, tuloraja em euroa - Turvaranneke euroa kuukaudessa asiakkaan tulojen mukaan - Päiväkeskuspäivä 12 euroa - Kauppapalvelu 4 euroa ostoskerta Lyhytaikainen asumispalvelu ja laitoshoito - Lyhytaikainen asumispalvelu 15,10 euroa hoitopäivältä - Lyhytaikainen laitoshoito 32,60 hoitopäivältä Pitkäaikainen laitoshoito ja perhehoito - Maksu on 85 % nettotuloista siten, että asiakkaan käytettäväksi jää vähintään 99 euroa kuukaudessa Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut 10,60 euroa vuorokaudelta Terveyden ja toimintakyvyn palvelujen maksut 7

16 Maksut ovat olleet lautakunnan käsiteltävänä Maksujen summat määräytyvät kaikki lainsäädännöstä. Terveyskeskusmaksussa on ollut valittavana kaksi vaihtoehtoista maksutapaa. Tampere on valinnut vuosimaksun sijaan käyntimaksun. - Terveyskeskuksen lääkärin vastanottokäynti 13,80 euroa max 3 krt/v - Yksilökohtainen fysioterapia 7,50 euroa kerta, samoin sarjahoidon käyntikerta - Sairaalan poliklinikkamaksu 27,50 euroa - Päiväkirurginen toimenpide 90,30 euroa - Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annettu kuntoutus 11,30 euroa - Lääkärintodistus tai käyttämättä ja peruuttamatta jätetty vastaanottoaika 33,90 e - Todistus ajo-oikeutta varten 40,90 euroa - Hammashuollon perusmaksu suuhygienistille 7,50, hammaslääkärille 9,60 euroa, erikoishammaslääkärille 14 euroa - Hammashuollon hoitotoimenpiteet 6,40-56,40, proteeseista euroa Lasten ja nuorten palvelujen maksut Lasten ja nuorten palveluissa on päätetty päivähoitomaksuista, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista, avoimen varhaiskasvatuksen kerhomaksuista, kunnallisten kesäkerhojen maksuista ja lastensuojelun asiakasmaksuista. Päivähoitomaksuista on viimeksi päätetty lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa Maksujen periaatteet ja ylärajat tulevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaista ja -asetuksesta. Päivähoitomaksu määräytyy perheen koon, palvelutarpeen ja bruttotulojen perusteella. Päivähoito - Päivähoitomaksu kokopäivähoidosta lasta koti voi olla korkeitaan 264 euroa. Korkeinta maksua maksetaan yhden aikuisen ja yhden lapsen perheessä 3573 euron tuloilla ja kahden aikuisen ja yhden lapsen perheessä 4384 euron tuloilla Kesäkerho - Kunnallisen päivähoidon järjestämän kesäkerhon maksu on 30 euroa kalenteriviikolta, erityislapsilta 7 euroa päivä tai 140 euroa kuukaudessa. Aamu- ja iltapäivätoiminta - Aamu- ja iltapäivätoiminnasta maksu on 120 euroa kuukaudessa ja vanhemmalta lapselta 90 euroa kuukaudessa. Maksu kolmelta päivältä viikossa on 60 euroa ja 40 euroa. Tiettyjen tulorajojen alittuessa toiminta on maksutonta. Elatusmaksu sijoitetusta lapsesta - Sijoitetun lapsen vanhemmilta peritään lapsen hoidon korvaukseksi elatusapua viiden ensimmäisen tuloluokan osalta euroa kuukaudessa. Erityistä hoitoa ja opetusta tarvitsevien lasten ja nuorten yksikön hoitopäivä on maksuton. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat asiakkaille maksuttomia. 8

17 Rakennusvalvonnan maksut Yhdyskuntalautakunnassa päätettiin uusista taksoista, jotka astuvat voimaan Asiakirjoista perittävistä maksuista päätettiin aiemmin ja ne astuivat voimaan Asemakaava ja tonttijako - Asemakaavan muutos 3700 euroa, vaikutusiltaan merkittävät laskutetaan tuntityönä. - Tonttijaon laatiminen perusmaksu 800 tai 960 euroa euroa jokaisesta lisätontista Poikkeuslupa - Suunnittelutarveratkaisu 550 euroa + kuulemis- tai kuulutuskulut - Poikkeamispäätös 550 euroa + kuulemis- tai kuulutuskulut - Kuuleminen 75 euroa / kuultava, kuulutuskerta 300 euroa Rakentaminen - Rakennuksen rakentaminen tai laajentaminen perusmaksu 450 euroa + kokonaisalasta 5 euroa neliöltä - Yksinkertaisen tai vähäisen rakennuksen rakentaminen tai laajentaminen 220 euroa + kokonaisalasta 4 euroa neliöltä - Rakennuksen korjaus- tai muutostyö 400 euroa + 3,5 euroa muutettavasta kokonaisalasta Rakennuspaikka - Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen 740 tai 1480 euroa - Asiakkaan pyytämä sijainnin muutos 340 euroa Rakentamiseen liittyvät muut ehdot - Rakennusluvan pidentäminen tai lupaehdon muuttaminen 350 euroa - Rakennuksen purkulupa 500 euroa Rakentamiseen liittyvät asiakirjamaksut - Virallinen tonttikartta rakennuslupaa varten asemakaava-alueella 80 tai 150 euroa - Karttaote rakennuslupaa varten haja-asutusalueella 40 tai 150 euroa (jos rasitteita) Luvanvaraiset toimenpiteet - Julkisivumuutos 350 euroa euroa julkisivua kohti - Maalämpö 150 euroa + 50 euroa jokaista lisäkaivoa tai lämmönkeruuputkistoa kohden Maisematyölupa - Maisemaa muuttava maanrakennustyö 1200 euroa - Puiden kaataminen 300 euroa Maa-aineslupa - Perusmaksu 900 euroa + 0,03 euroa kuutiolta - Vuosittainen valvontamaksu 300 euroa + 0,01 euroa kuutiolta 9

18 - Kiinteistötoimitukset Kaupunginvaltuusto on päättänyt , voimaan Tontin lohkominen euroa tontin pinta-alan mukaan - Rajankäynti 600 euroa - Rasitetoimitus 320 euroa ensimmäisestä ja 160 euroa seuraavista Pysäköintimaksut Yhdyskuntalautakunta päätti pysäköintitaksoista ja uudet maksut oli tarkoitus saattaa voimaan kesäkuun alusta lukien Vyöhyke 3,20 euroa tunti - 2. Vyöhyke 1,60 euroa tunti - 3. Vyöhyke, 1 euro tunnilta - Pysäköintitunnukset asukkailta 100 euroa ja yrityksiltä 350 euroa vuodessa - Sunnuntaipysäköinti on maksutonta Ylijäämämaat Yhdyskuntalautakunnan päätös tehtiin ja taksa astui voimaan Ylijäämämaiden vastaanottomaksu Ruskonperän ja Myllypuron maanvastaanottopaikoille on 3,40 euroa kuutiolta Vesimaksut Tampereen Vesi on kaupungin liikelaitos ja sen liikeluontoisen toiminnan suoritteista perityt korvaukset kirjataan myyntituloiksi. Vesilaitoksen taksoista päättää Tampereen Veden johtokunta. Maksuja on päätetty korottaa 4,1 % vuoden 2014 alussa. - Vesi 0,98 euroa vesikuutiolta (alv 0 %) - Jätevesi 1,46 euroa jätevesikuutiolta (alv 0 %) - Lisäksi perusmaksut molemmista erikseen 5,55 94,75 euroa mittarin koon mukaan - Liittymismaksujen yksikköhinta on 1,20 euroa neliöltä sekä vedestä että jätevedestä. Liittymismaksu lasketaan kaavalla, johon vaikuttavat rakennusoikeuden ja yksikköhinnan lisäksi kiinteistötyypin mukainen kerroin. 250 neliön omakotitalon liittymismaksut sekä vedestä että jätevedestä ovat yhteensä n euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Hyvinvointipalvelujen johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on päättää palvelujen ja suoritteiden hinnoitteluperusteista. Liikuntapalvelujen hinnoitteluperiaatteista johtokunta on päättänyt Linjauksena on, että lasten ja nuorten urheilu- tai muut tapahtumat ovat hinnoittelussa edullisempia kuin aikuisten vastaavat tapahtumat. Johtosäännössä on annettu tuotantojohtajan tehtäväksi päättää työn tai annettavan palvelun hinnasta. Tuotantojohtaja on päätöksellään siirtänyt päätösvaltansa hinnoista viidelle tuotantoyksikölle, yhteensä kahdeksalle henkilölle. 10

19 Liikuntapalvelut (liikuntajohtajan päätös ) - Tampereen jäähalli 35 euroa tunti tamperelaisille seuroille ja yhdistyksille, muille 200 euroa tunti, muut jäähallit 14 euroa omille ja 200 euroa tunti muille - Liikunnanohjauksen kausimaksu aikuisilta 45 euroa, 60 + ikäisiltä 33 euroa ja lapsilta 27 e, lasten uimakoulu 10 krt 17 euroa + uimahallin sisäänpääsymaksu, vesijumppien, kesäohjausten ym. kertamaksu 3,50 euroa - Sisäliikuntahallit 7 tai 14 euroa tamperelaisilta seuroilta ja yhdistyksiltä, muilta 14 tai 28 euroa - Ulkoliikuntapaikat, nurmikentät tai urheilukentät 14 euroa tunti, hiekkakentät 6 euroa - Uimahallimaksut aikuiset 6,40 euroa, yli 65-vuotiaat 4 euroa, 4-16-vuotiaat 2,70 e - Leirintäalueet: Ihalan mökit 40 euroa vuorokausi, Kintulammen tupa 50 euroa, Kortejärven talo 75 euroa, teltat Ihalassa ja Pulesjärvellä 5 euroa vuorokausi Museopalvelut (tuotantojohtajan päätös ) - Aikuisten lipun hinta vaihtelee välillä 5-9 euroa ja koululaisten 2-3 euroa. Eläkeläisille, työttömille ja opiskelijoille on omat hintansa. Aikuisten lipun hinta: Museokeskus Vapriikki 9 euroa, Kivimuseo 5 euroa, Muumilaakso 8 euroa, Tampereen Taidemuseo 7 euroa Kulttuuripalvelut (kulttuurijohtajan päätökset ja ) - Tampereen Sävel tapahtuman pääsylippujen hinnat vaihtelevat välillä euroa, festivaalipassi 220 euroa - Tampere Jazz Happening tapahtuman pääsylippujen hinnat vaihtelevat välillä euroa, festivaalipassi 140 euroa Tampereen Työväenopisto (maksuista ei tehdä päätöksiä) - Noin 2000 kurssia, joille suunnittelijat laskevat räätälöidyt hinnat kustannusten, kannattavuuden, kysynnän, markkinatilanteen ja tulotavoitteen mukaan. o Liikuntatunnit 1,46 3,75 euroa tunnilta riippuen kurssiin sisältyvien tuntien määrästä o Tanssitunnit 1,50 10 euroa tunti o Terveys ja itsehoito 1,76 5 euroa tunti o Atk-kurssit 2,7 4,3 euroa tunti o Kielikurssit 1,4 3 euroa tunti Venepaikkamaksut Yhdyskuntalautakunta euroa 310 euroa paikka. Halvin on kylkipaikka 4. satamaluokassa ja kallein yli neljän metrin aisapaikka 1. Satamaluokassa. Ulkopaikkakuntalaisilta maksut ovat 1,4 kertaiset. - Maksut kirjataan maa- ja vesialueitten vuokriin. Venepaikoista saatiin vuonna euroa. - Ympäristöterveydenhuollon taksat Valtuuston päätös Tuntitaksa, johon maksut perustuvat on 45 euroa tunnilta - Erilaiset näytteet euroa näytettä kohden 11

20 Aikuiskoulutus Omaehtoisen ammatillisen koulutuksen opiskelijamaksut alkaen aikuiskoulutusja työelämäpalvelujen opiskelijoille on tehty ammatillisen koulutuksen johtajan päätöksellä Tredun johtoryhmän käsittelyn jälkeen. Maksut vaihtelevat jonkin verran koulutusaloittain. - Ammattitutkinnot 400 euroa - Erikoisammattitutkinnot 430 euroa - Testit: 45 euroa (hygieniaosaaminen) 85 euroa (alkoholilainsäädäntö) Aikuislukion aineopiskelija- ja yksityisopiskelijamaksuista alkaen on päättänyt lukiokoulutuksen johtaja. - Aikuislukion aineopiskelijamaksu on 200 euroa lukuvuodessa - Yksityisopiskelijamaksu on 70 euroa oppiaineesta sisältäen yhden kuulustelun, minkä jälkeen maksu on 50 euroa per koe. - Ajoneuvojen siirto Kaupunginvaltuuston päätös Henkilö- ja pakettiautojen siirtämisestä Tarastejärven välivarastointialueelle perittävä taksa on arkisin 73,50 euroa, arki-iltaisin 135,42 euroa ja viikonloppuisin 157,38 euroa. Lisäksi laskutetaan siirtojärjestelyistä, siirrosta ilmoittamisesta, säilyttämisestä ja hallintokustannuksista. - Lähisiirto maksaa työaikana arkisin 61,50 euroa + hallinnolliset kustannukset, yhteensä n. 100 euroa. - Tampereen Infran suorittama lähisiirto maksaa 80,33 + alv. Päätöstä asiasta ei löydy. Hintaa on nostettu vuoden 2011 alusta. Lakiosasto hakee verottajalta ohjausta siitä, voiko ajoneuvon siirrosta periä arvonlisäveroa. Ainakin jotkut kunnat perivät siirrosta alv:n. Lähisiirrot tekee valtaosin Tampereen Infra. Tilaajan kaupunkiympäristön kehittämisen viranomaispalveluissa on vain muutama siirto vuodessa. Havaintoja - Maksutuotoilla katettiin kuuden suurimman kaupungin toimintamenoista 5,2 % vuonna Tampereen prosentti oli 4,9 %. Päivähoidon ja kotihoidon palvelujen maksut ovat tulosidonnaisia, mikä voi vaikuttaa Espoon ja Vantaan selvästi suurempiin maksutuotto-osuuksiin. - Maksuista ei sähköisen kuntatoimiston aikakaudelta löydy valtuuston päättämiä yleisiä perusteluja. Ainut maksuista tehty linjaus on tehty kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen johtokunnassa liikuntapalveluista. - Maksujen suuruudesta päätetään pääosin tilaajalautakunnissa. Maksujen suuruudesta päätetään joiltain osin tuotannossa ja siellä niistä päätetään viranhaltijapäätöksin. Tämä päätöstaso on aika matala, jos verrataan esim. valtion maksuihin, joiden perusteista ja myös suuruudesta linjataan eduskunnan päätöksin. - Maksuja oli kohtuullisen hyvin päivitetty, vaikka pahimmillaan edes päätöstä maksun suuruudesta ei löytynyt. Joissakin palveluissa on ollut käytäntönä 4-5 vuoden tarkistusväli. Kaupunginhallituksen linjaus on, että maksuihin tehdään vuosittain vähintään kustannuskehityksen ja inflaation edellyttämät tarkistukset. 12

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 Palvelu Maksu / Tuloraja 2014 Maksu / Tuloraja 1.1.2015 alkaen Korotusperuste VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito ASIAKASMAKSUT 2016 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/ 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen 1 (5) 1 MUUT AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 31.12.2017 saakka 1.1.2018 lukien Lääkärintodistus tai - lausunto Lääkärintodistus ja lausunto Maksullisuus riippuu todistuksen / lausunnon laadusta. Ks. tarkemmin

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 576,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 13. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT 13.1. Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu - maksuja ei saa

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 41,70 15.9.16 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 20,90 15.9.16 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä 6.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 35,30 17.12.15 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 17,70 17.12.15 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3. Päätös voimaan 1.5.2013. Perusturvalautakunta 27.2.2013 Liite 8 KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2013 alkaen (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja asetus 17.11.2011)

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 20.12.2017 liite nro 2 (1/7) Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas 1 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen 155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen Dnro D/17/02.09.00/2012 Aikaisemmat käsittelyt: johtokunta 23.12.2013 205 johtokunta 25.8.2014

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 22.01.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk ASIAKASMAKSUT 2017 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 Peruspalvelultk 10.12.2015 Peruspalvelultk 5.4.2016 Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 1. Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu Talouden koko

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Terveydenhuollon asiakasmaksut tarkistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10.2014 annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu Sivu 1 / 5 Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c. peruspalvelumaksu d. hygieniamaksu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 10.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 14 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen, puh. 043 826 8011 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut

Kotihoidon asiakasmaksut 4/2012 Helsingin kotihoidon palvelupaletti Liite Kotihoidon asiakasmaksut Hinnasto sivut 2 3 Asiakasmaksuesimerkkejä sivut 4 10 Kotihoidon tukipalvelujen maksut 1.4.2012 alkaen Terveyslautakunta päättää

Lisätiedot

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1.1.2015 lukien 1.1.2014 1.1.2015 Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito * vähintään yhtenä päivänä viikossa Jäljempänä mainitun maksuprosentin

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 2/2017 1 (5) 3 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 lukien HEL 2017-000836 T 02 05 00 Päätösehdotus Päätettävä tässä kokouksessa päättää, että lasten varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun päiväkotihoidon kustannusvertailu 2016

Tampereen kaupunkiseudun päiväkotihoidon kustannusvertailu 2016 Tampereen kaupunkiseudun päiväkotihoidon kustannusvertailu 2016 Talous- ja hallintopäällikkö Tommi Ruokonen Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Kirsi Huhtala-Reinikka Yleistä Tampereen seudun päiväkotihoidon

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhuspalvelut 2015 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,40 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,50 Kotiin toimitettu kylmä

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.4.2017 alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.2017 Pykälä 67 Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys 1. Kuljetuspalvelu... 2 2. Asumispalvelut...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen 17.11.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 1 Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin luona käynneistä perittävät maksut vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 käyntimaksu, jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN (AMA = asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 AMA 7 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin käynneistä perittävät maksut yli 18-vuotiailta 1.1.2015 alk., soteltk 18.12.2014 1.1.2016 alk. V, sote-ltk vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 32,10 35,30

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92): Kotona annettava palvelu (1648/92): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta

Lisätiedot

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012 Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan 1.8.2009 ja sitä sovelletaan kuntien järjestämiin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA ALKAEN

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA ALKAEN 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA 1.1.2017 ALKAEN Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista säädetään Asiakasmaksulaissa (734/1992) ja Asiakasmaksuasetuksessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen,

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen Hallitus 263 16.12.2015 Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 263 (Valmistelija: vs. vastuualuepäällikkö Marja Heikkinen) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on edellisen kerran

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT-tunnus ja y-tunnuksemme on 0211675-2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT-tunnus ja y-tunnuksemme on 0211675-2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun määrääminen ja periminen lapsen varhaiskasvatuksesta lukien

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun määrääminen ja periminen lapsen varhaiskasvatuksesta lukien Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 16.05.2016 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun määrääminen ja periminen lapsen varhaiskasvatuksesta 1.8.2016 lukien 1400/00.04.00/2015 KOLA 34 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sote asiakasmaksu Terveydenhoidonasiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistaminen Kuntamarkkinat 13.9.2017 Sami Uotinen Johtava lakimies Hallitusohjelma Hallitusohjelman mukaan pitkäaikaisesta laitoshoidosta, palveluasumisesta,

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 7.11.2005 2005 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Lehtimäen Opisto esittää anomuksessaan (liitteenä), että

Lehtimäen Opisto esittää anomuksessaan (liitteenä), että Kunnanhallitus 5 29.01.2004 Kunnanhallitus 24 24.02.2004 LEHTIMÄEN OPISTOLLE MYÖNNETTÄVÄN AVUSTUKSEN SISÄLTÖ 4/04/045/2004 KH 5 Kunta on myöntänyt Lehtimäen Opistolle vuosittain avustuksen, joka on sisältänyt

Lisätiedot

LIIKUNTAHINNASTO 2014

LIIKUNTAHINNASTO 2014 LIIKUNTAHINNASTO 2014 Liikuntapaikkojen hinnat 1.1.2014 alkaen Tarkennettu hinnasto 9.4.2014 Yleiset ehdot 1. Urheiluseurojen hinnat Urheiluseurojen hinnat koskevat nokialaisia rekisteröityneitä urheilu-

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 7.3.2016 alkaen Kaupunginallituksen päätös 29.2.2016, 75 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1. Kuljetuspalvelu 1.1 Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten enkilöiden

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT tunnus ja y tunnuksemme on 0211675 2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Parasta palvelua. Valtakunnallinen toimintamalli ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP-ratkaisu

Parasta palvelua. Valtakunnallinen toimintamalli ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP-ratkaisu Parasta palvelua Valtakunnallinen toimintamalli ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP-ratkaisu Sirpa Laaksonen Tampereen kaupunki 9.2.2017 Copyright Kuntien Tiera Oy Suurten kaupunkien

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN Maksut v. 2014 TERVEYSPALVELUT Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu 14,70

Lisätiedot