Asiakasmaksut. Tampereen kaupunkiseudun kunnissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakasmaksut. Tampereen kaupunkiseudun kunnissa"

Transkriptio

1 Asiakasmaksut Tampereen kaupunkiseudun kunnissa Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteinen arviointikohde vuonna

2 Sisällys Johdanto... 2 Asiakasmaksuista päättävät tahot... 2 Maksut sosiaali- ja terveyspalveluissa... 3 Rakennusvalvonnan maksut... 5 Vesimaksut... 6 Liikuntapalvelujen maksut... 7 LIITE Johdanto Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteisenä arviointikohteena oli vuonna 2013 kuntien asiakasmaksut. Tarkasteltavana oli, mikä taho asiakasmaksuista päättää, mikä on maksupolitiikka eli millaisella tasolla maksut ovat ja minkä verran maksuilla katetaan kunkin toimialan toimintamenoista. Tampereen kaupungin osalta selvitettiin asiakasmaksuja laajemmin kuin mitä seudun kuntien välisessä vertailussa. Tehty selvitys on tämän dokumentin liitteenä. Kukin selvityksessä mukana ollut kunta voi peilata omia asiakasmaksujaan Tampereen kaupungin tietoihin. Asiakasmaksuja on joiltain osin pyritty yhtenäistämään kaupunkiseudun kuntayhtymän toimesta. Saadun tiedon mukaan seudullisessa vapaa-aikatyöryhmässä on sovittu yhteiseksi perusperiaatteeksi, että paikkakunnalla toimintaa järjestävä muualla rekisteröity yhdistys saa samat edut kuin paikkakunnalla rekisteröity yhdistys. Asiakasmaksuista päättävät tahot Kuntalain mukaan valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Tampereella tällaista päätöstä ei ainakaan viimeisen kymmenen vuoden ajalta löydy. Tilanne on sama muissakin kunnissa, sillä ainoastaan Pirkkalasta tuli tieto, että valtuusto olisi tehnyt tällaisia päätöksiä erikseen monista eri maksuryhmistä. Tampereella maksuista päättäminen on valtaosin delegoitu lautakunnille. Tilaaja-tuottajamallissa asiakasmaksuista vastaavat tilaajalautakunnat kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja lukuun ottamatta. Näissä palveluissa maksuista päättävät viranhaltijat. Pirkkalassa maksuista päättää valtuusto. Vain niissä maksuissa, joissa vuosituotto on alle euroa, päätöstasona on kunnanhallitus, joka on edelleen delegoinut toimivaltaansa. Orivedellä, 2

3 Nokialla ja Ylöjärvellä maksuista ja taksoista päättää asianomainen lautakunta. Kangasalan vastauksista asia ei selvinnyt. Maksut sosiaali- ja terveyspalveluissa Monet kunnalliset maksut ovat tarkoin lailla säädellyt, jolloin niissä ei juuri ole liikkumavaraa. Sosiaali- ja terveyspalveluja säätelee asiakasmaksulaki (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/92 ja asetus 912/92; muutettu lailla 387/2008, muutettu asetuksella 464/2008), joka jättää kunnalle päätösvaltaa lähinnä kotihoidon tukipalvelujen hinnoittelussa. Esimerkiksi terveyskeskusmaksuna eli avosairaanhoidon lääkäripalveluista kunta voi periä vuosimaksun 27,50 euroa tai käyntimaksun 13,80 euroa tai päättää Helsingin tavoin olla perimättä maksua lainkaan. Tampere, Pirkkala ja Ylöjärvi ovat valinneet käyntimaksun, Kangasalla ja Orivedellä ja Nokialla asiakas on voinut valita, kumpaa haluaa käyttää. Muilta osin terveyspalvelujen maksut tulevat suoraan lainsäädännöstä. Lukuisia sosiaalija terveydenhuollon palveluja on säädetty maksuttomiksi. Tietyistä palveluista perittävien maksujen ns. maksukatto on 590 euroa vuodessa. Maksujen suuruutta eri palveluissa voi katsoa lopussa olevasta Tampereen kaupungin asiakasmaksuista kertovasta liitteestä. Kunnissa oli tehty joitain päätöksiä maksuttomuudesta myös muille kuin veteraaneille. Nokialla vanhusten kuljetus päivätoimintaan on maksuton. Siellä kauppapalvelu sisältyy kotihoidon maksuun, mikäli asiakas saa myös tätä palvelua. Tampereella avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat maksuttomia. Ylöjärvellä lasten rantauimakoulut ovat maksuttomia. Pirkkalan kunnasta kerrottiin, että kunta on subventoinut muita kehyskuntia enemmän joukkoliikennemaksuja. Nokian erikoisuutena on, että kuntalainen voi ostaa kaupungilta polttopuita ja vuokrata vaikkapa traktorin tai kuorma-auton kuljettajan kera tuntivuokralla töihin. Asiakasmaksuista löytyy tietoa suurten kaupunkien osalta kuusikkokuntavertailuista. Tampereen kaupunkiseudulla joistakin palveluista on tehty vastaavia selvityksiä. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymässä on tehty seutukuntien päiväkotihoidon kustannusvertailua vuosina 2011 ja Sieltä löytyvät tiedot lapsikohtaisista asiakasmaksutuloista kunnittain. Tästä tiedosta voi lukea lähinnä sen, että Pirkkalassa on eniten perheitä, jotka kuuluvat ylimpään maksuluokkaan ja maksavat päiväkotilapsestaan 264 euron kuukausihintaa. Tässä suhteessa seuraavaksi vauraimmat lapsiperheet löytyvät Vesilahdelta. Tampereen kaupungilla asiakasmaksutulot lasta kohden ovat huomattavasti alhaisemmat, 1479 euroa lasta kohden. Tämän alittaa vain Orivesi. 3

4 Tampereen kaupunkiseudun selvityksen excel-pohjista oli mahdollista myös selvittää, paljonko asiakasmaksuilla katetaan päiväkotikustannuksista. Tampere Nokia Kangasala Ylöjärvi Lempäälä Pirkkala Vesilahti Orivesi Asiakasmaksutulot Toimintamenot Maksutulot / toimintamenot, % 11,4 % 12,2 % 13,8 % 14,2 % 13,8 % 12,5 % 12,9 % 10,0 % Seudun kunnissa asiakasmaksuilla katettiin vuonna 2012 päiväkotihoidon kustannuksista keskimäärin 12 %. Edellisenä vuonna valtakunnallinen keskiarvo oli 11,5 %. Alhaisin osuus oli Orivedellä, 10 %, ja Tampereella, 11 %. Tässä kohtaa on huomattava, että kukin kunta järjestää päiväkotihoitoa erisuuruisilla panostuksilla. Laskennallista lasta kohti suurimmat toimintamenot olivat Orivedellä, euroa, ja seuraavaksi suurimmat Pirkkalassa, euroa, ja Vesilahdella, euroa. Ikäihmisten palveluissa varsinaisista kotihoidon palveluista perittävät maksut ovat myös hyvin lailla säädellyt. Liikkumavaraa on lähinnä kotihoidon tukipalvelujen hinnoittelussa. Seuraavaan taulukkoon on näistä kerätty tietoja. Kotihoidon tukipalvelut Tampere Nokia Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Siivouskerta palveluseteli Kuljetusateria 5,9 6,6 8,5 6,5 7,3-7,8 Sauna-/kylvetysmaksu 5 6,2 6, Kuljetusmaksu 2,5 ei maksua 3 2,5 4,5 Turvaranneke Kauppa-/ostospalvelu 4 8, Päiväkeskuspäivä 12 15, Pyykkipalvelu 6,5 5,5 4

5 Kotihoidon siivouspalvelu on eriytetty kotihoidon palveluista Tampereella ja Ylöjärvellä. Muualla siivous on todennäköisesti perinteisesti osa kotihoitoa. Tampereella siivouskerta maksaa asiakkaan tulojen ja asunnon koon mukaan euroa. Yksin asuva henkilö ei ole oikeutettu siivouspalveluun, mikäli hänen bruttotulonsa ylittävät 1180 euroa. Ylöjärvellä siivouspalvelu on järjestetty tulorajoitteisella palvelusetelillä. Tuloraja yksinasuvalla on 1280 euroa kuukaudessa. Setelin arvo on 22 euroa tunnilta ja niitä voi saada kaksi kappaletta kuukaudessa niin kauan kuin euron vuosimäärärahaa on jäljellä. Ateriamaksut olivat kalleimpia Orivedellä ja Ylöjärvellä. Orivedellä hinta oli hieman kalliimpi taajama-alueen ulkopuolella asuville. Muutoin hintataso kaupunkiseudulla oli 5,5 6,5 euron haarukassa. Saunamaksu oli Orivedellä puolet kalliimpi kuin muilla, 12 euroa. Kuljetusmaksu esim. päiväkeskustoimintaan maksoi Tampereella ja Pirkkalassa joukkoliikennetaksan verran. Nokia oli tehnyt päätöksen kuljetusten maksuttomuudesta. Kauppapalvelu oli kalleinta Ylöjärvellä. Servean toimittama kauppakassi maksoi taajama-alueella 12 euroa ja muualla 15 euroa. Asiakasmaksuhinnan eriyttäminen erisuuruiseksi eri tahoilla kuntaa asuville asukkaille on mielenkiintoinen kysymys kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun kannalta. Tähän ratkaisuun oli päätynyt Orivesi ja Ylöjärvi. Turvarannekkeen hintojen vaihtelu johtui lähinnä niistä lisäpalveluista, joita asiakas oli palvelun yhteyteen valinnut. Vanhusten päiväkeskustoimintaa on muilla paitsi Nokialla ja päivän hinta vaihteli välillä euroa. Pyykkipalvelua oli vain Ylöjärvellä ja Pirkkalassa. Maksutuottojen osuus toimintamenoista vuonna 2012 Tampere Nokia Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Terveyspalvelut 11 % 9 % 7 % 9 % ostopalv. Kotihoidon palvelut 13 % 18 % 21 % 13 % 14 % Vanhainkodit ja palveluasuminen 20 % 19 % 17 % 21 % 24 % Sosiaali- ja terveyspalveluissa vuosina asiakasmaksujen osuus käyttökustannuksista on valtakunnallisesti vaihdellut 7,2 7,5 % välillä. Siihen nähden taulukon luvut näyttävät kohtuullisen hyviltä. Perusterveydenhuollon maksutulot ovat pidemmän aikaa valtakunnallisesti pienentyneet suhteessa menoihin. Terveyspalvelujen maksutuloilla katettiin valtakunnallisesti 8,9 % käyttökustannuksista vuonna (www.kuntaliitto.net => asiakasmaksut) Kotihoidon palveluissa valtakunnallinen verrokkiluku vuodelta 2011 on 14,8 %, minkä Nokia ja Ylöjärvi selvästi ylittävät. Vanhainkodeissa ja palveluasumisessa maksutuloilla saadaan katettu noin viidennes kuluista. Rakennusvalvonnan maksut Rakennusvalvonnan maksujen vertailu ei ole kovin helppoa lukuisten erilaisten ja hiukan ehkä erisisältöistenkin maksujen vuoksi 1. Suurin osa kuitenkin käyttää tai selvästi soveltaa maksupäätösten pohjana Kuntaliiton taksasuosituksen mallipohjaa, jolloin maksujen voi olettaa jollain tavalla vastaavan toisiaan. 1 Hyvä vertaileva tutkimus on tehty Kuntaliitossa. Selvitys kuntien rakennusvalvontataksojen hinnoittelusta Markku Axelsson. Kuntaliiton verkkojulkaisu

6 Rakennusvalvonnan maksut ovat pääosin suurimpia Tampereella, mutta Pirkkala tulee hyvänä kakkosena. Siitä onkin sitten jo aika hyppäys Orivedelle, jonka maksut ovat selvästi halvimmat. Rakennusvalvonta Tampere Nokia Kangasala Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Asemakaavan muutos min Tonttijaon laatiminen Suunnittelutarveratkaisu Poikkeamispäätös Kuuleminen / kuultava, kuulemiskirje Kuulutuskerta 300 Kulut Rakennuksen rakentaminen, perusmaksu + maksu / ka-m , , , ,55 Yksinkertainen /talousrakennus, perusmaksu + maksu / ka-m ,5/3, , , , ,25 Rakennuksen korjaus, perusmaksu + maksu / ka-m , , , ,5/ ,25 Rakennuspaikan merkitseminen 740 tai Rakennusluvan pidentäminen Rakennuksen purkaminen Luvanvarainen toimenpide Rasitetoimitus Julkisivumuutos / sivu Maisematyölupa 300 / / Kokoontumishuoneiston tarkastus tai 2 /m Muutamista kunnista tuli tietoa, paljonko maksutuotot olivat toimintamenoista. Tampereella rakennusvalvonta kattaa kulunsa ja oli vuonna 2012 ylijäämäinen, sillä yksiköllä oli myös muita toimintatuottoja. Merkille pantavaa on, että Kangasalla rakennusvalvonta kattaa asiakasmaksuillaan toimintakuluista 123 % eli kerää niitä liki neljänneksen yli sen, mitä ovat toiminnan kustannukset. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Maa- ja rakennuslain (132/99) lupa- ja valvontamakuista kertovassa pykälässä (145 ) ei ole mainintaa maksujen suuruudesta. Maksutuottojen osuus toimintamenoista vuonna 2012 Tampere Kangasala Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Rakennusvalvonta 99 % 123 % 80 % 91 % 100 % Vesimaksut Halvinta vettä tuottaa Tampere 0,98 euron kuutiohinnalla, seuraavana on Kangasala 1,23 euron kuutiohinnalla. Kalleinta niin vesi kuin jätevesikin on Orivedellä. Perusmaksujen hinnat vaihtelevat käyttövolyymin mukaan ja tähän taulukkoon selvitettiin vain kunkin kunnan vesilaitoksen hintahaarukka niin veden kuin jätevedenkin osalta. Merkille pantavaa oli, että Nokian kaupungilla ei hinnaston mukaan näyttäisi olevan lainkaan perusmaksua jätevedelle. Pirkkala ostaa vetensä Tampereelta 1,2-kertaisella hinnalla Tampereen veden hintaan nähden. 6

7 Vesimaksut, ei sis. alv Tampere Nokia Kangasala Ylöjärvi Orivesi Pirkkala Vesimaksut, / m3 0,98 1,44 1,23 1,33 1,6 1,18 Jätevesimaksut, / m3 1,46 1,66 2,13 2,11 2,16 1,75 Perusmaksu, vesi, / kk 5,55-94,74 2,50-41,95 2,1-55,31 3,15-44, ,2 5,55-94,74 Perusmaksu, jätevesi, / kk 5,55-94,75 ei ole? 3,15-82,96 3,15-44,10 3,76-16,55 5,55-94,75 Monet kunnat ilmoittivat jo tulevista hinnankorotuksista. Tampere on tehnyt syksyisen korotuspäätöksen lisäksi lisäkorotuspäätöksen, jolloin veden hinnat ovat alkaen talousveden osalta 1,02 ja jäteveden 1,53 /m3 ilman arvonlisäveroa. Ylöjärvelle on tulossa käyttömaksuihin 12 %:n korotukset ja perusmaksuihin 10 %:n korotukset. Korotuksia on luvassa muihinkin kuntiin. Liikuntapalvelujen maksut Liikuntapalvelujen maksuista listaa sai tehtyä vain suurimmista kunnista, sillä niillä on liikuntapalveluja paremmin tarjolla. Esim. Pirkkalassa liikuntapalveluilla on vain kaksi maksuluokkaa, ohjatun toiminnan ja kuntosalin osalta. Ohjatun toiminnan kausimaksu on siellä 13,64 euroa eli selvästi muita kuntia pienempi. Uimahalleista kallein on Kangasalan yhtiömuotoisena toimiva uimahalli. Tampere on jääkiekkopaikkakunta, sillä hinnat oman kaupungin seuroille ovat hyvin edulliset. Verrokkina on kunnallisena jäähallina vain Nokia, jossa oman seuran tuntihinta on jopa kolme kertaa kalliimpi kuin Tampereella. Kangasalla on käyty vilkkaasti keskustelua seuratoiminnan liikuntapaikkojen maksullisuudesta. Ainakin toistaiseksi ulko- ja sisäliikuntapaikat ovat oman kunnan lapsille ja nuorille järjestetyn seuratoiminnan osalta maksuttomia. Liikuntapalvelut Tampere Nokia Kangasala Ylöjärvi Uimahallimaksu, aikuinen 6,4 6 7,6 6,5 Uimahallimaksu, lapsi 2,7 2 3,3 2,7 Uimahallimaksu, eläkeläinen ym. 4 2,5 4,7 4 Jäähalli, paikkakuntalaiset / t / t Jäähalli, muut 200 / t / t Ulkoliikuntapaikat, paikkakuntalaiset 6-14 /t 0-10 / t ei maksua Ulkoliikuntapaikat, muut 28 / t 0-20 / t 5-23 / t Sisäliikuntapaikat, paikkakuntalaiset 7-14 / t 5-15 / t ei maksua 2-3,40 / t Sisäliikuntapaikat, muut / t / t / t 7-11,60 / t Ohjattu liikunta, kausimaksu ,50-44 Sisäliikuntapaikkoina taulukkoon on huomioitu koulujen salit tai vastaavat, ei esim. monitoimihalleja. Nokian hinnat ovat lähtien. Liikuntapalvelujen maksutuottojen osuus toimintamenoista on kuntien erilaisten kirjauskäytäntöjen vuoksi kaikista epävarmimmalla pohjalla. Liikuntatilavuokrat kirjataan vuokratuottoina pääosin muihin tuottoihin, niin kuin kuuluukin. Nokialla maksutuottoja ei ollut juuri lainkaan ja asiakkaitten uimahallimaksuja oli kirjattu pääosin myyntituottoihin ja jonkin ver- 7

8 ran myös muihin tuottoihin. Alla olevaan taulukkoon Nokian maksutuotot on koottu näiltä kolmelta eri tililtä. Muiden kuntien osalta ollaan sen tiedon varassa, mitä sieltä on ilmoitettu. Maksutuottojen osuus toimintamenoista vaihteli välillä 9 % - 17 %, mitä voi pitää suuntaa-antavana tuloksena. Liikuntapalvelujen maksutuottojen osuus toimintamenoista oli Pirkkalassa vain 1,3 %. Maksutuottojen osuus toimintamenoista vuonna 2012 Tampere Nokia Kangasala Ylöjärvi Liikuntapalvelut 13 % 17 % 12 % 9 % Liikuntapalveluista olisi tullut maksutuottojen sijaan selvittää kaikki tuotot, niin seurojen maksamat tilavuokrat olisi saatu mukaan. Tampereella liikuntapalvelujen tuotoilla katetaan kaikkiaan toimintamenoista 31 %, Nokialla 26 % ja Orivedellä 20 %. Nämä ovat jo kohtuullisia osuuksia. Joissakin kunnissa kuntalaisilla on mahdollisuus kunnallisen kuntosalin käyttöön. Tampereella Nääshallin kuntosalimaksu on 3,50 käyntikerralta. Ylöjärven Viljakkalassa kuntosalille pääsee 21 euron kausimaksulla ja Kurussa 40 euron maksulla. Nokian kausimaksu on myös 40 euroa. Pirkkalassa kuntosalin kausimaksu on 150 euroa. Kangasalla ja Ylöjärvellä kuntosalille pääsee vain urheiluseuroille vuokratuilla vuoroilla. Koko tässä selvityksessä on muistettava, että tietopohjat eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. Moni asia kaipaisi tarkempaa analyysiä. Tiedot kokosi: Annikka Paavola 8

9 LIITE 1 Tampereen kaupungin maksutuotot 2012 Sisällys Johdanto... 2 Tampereen maksutuotot muihin kuntiin verrattuna... 3 Konsernihallinnon maksutuotot Tuotannon maksutuotot Suurimmat maksutuotot ja niiden osuus toimintamenoista Maksutuotot palveluittain... 7 Ikäihmisten palvelujen maksut... 7 Terveyden ja toimintakyvyn palvelujen maksut... 7 Lasten ja nuorten palvelujen maksut... 8 Rakennusvalvonnan maksut... 9 Kiinteistötoimitukset...10 Pysäköintimaksut...10 Ylijäämämaat...10 Vesimaksut...10 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut...10 Venepaikkamaksut...11 Ympäristöterveydenhuollon taksat...11 Aikuiskoulutus...12 Ajoneuvojen siirto...12 Havaintoja

10 Johdanto Kuntaliiton tutkimuksen mukaan maksutulojen merkitys toiminnan rahoittamisessa on pienentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana 2. Tampereella maksutuottojen osuus toimintamenoista oli vuonna 2002 sama kuin vuonna 2012 eli 4,9 %. Kunnilla ei useinkaan ole paljon liikkumavaraa maksujen suhteen, sillä ne ovat pitkälti lailla säädeltyjä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on oma lakinsa, jossa maksut on joko säädetty maksuttomiksi tai tarkoin euromääräisesti säädetty. Kunta voi lähinnä päättää lisätä joitakin palveluja maksuttomiksi tai esimerkiksi päättää periä maksut laissa tai asetuksessa sallitun enimmäismäärän mukaan. Kunnan muiden tehtävien osalta maksuista tai maksuttomuudesta säädetään asianomaisen lainsäädännön yhteydessä, kuten jätelaissa, maankäyttö- ja rakennuslaissa tai perusopetuslaissa. Kuntien kantamat maksut ovat joko yksityisoikeudellisia tai julkisoikeudellisia. Julkisoikeudellisen maksun määrää kunta lakiin perustuen. Julkisoikeudellisia maksuja ovat esimerkiksi rakennustarkastus- ja valvontamaksut, jätemaksu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät maksut. Julkisoikeudelliset maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman tuomioistuimen päätöstä. Yksityisoikeudelliset maksut eivät ole lakisääteisiä, vaan perustuvat osapuolten väliseen sopimukseen. Yksityisoikeudellisia maksuja ovat muun muassa vesimaksut, sähkö-, lämpö- ym. energiamaksut, erilaiset pääsymaksut, venepaikkamaksut sekä laissa sääntelemättömät lukukausimaksut. Kuntalain mukaan valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Tampereella tämä on kirjattu myös kaupungin hallintosääntöön. Uutta kaupunkistrategiaa toteuttavassa kaupunginhallituksen hyväksymässä organisaation toimintakykysuunnitelmassa linjataan, että maksu- ja myyntituloihin tehdään vähintään kustannuskehityksen ja inflaation edellyttämät tarkistukset vuosittain. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen mahdolliset muutokset toteutetaan täysimääräisinä. Samat linjaukset ovat aiemmin olleet kaupunginhallituksen kehyspäätöksessä. Maksujen yksityiskohtaisista perusteista ja maksuista päättää johtosäännöissä mainittu viranomainen (Hallintosääntö 25 Maksujen määrääminen). Lautakuntien johtosäännön mukaan lautakunta päättää oman toimintansa osalta palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista. Tampereen tilaaja-tuottaja-mallissa tuotannolle on jätetty maksutuottoja lähinnä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin sekä toisen asteen ammatilliseen koulutukseen, joissa maksupäätökset on delegoitu viranhaltijoille. Muutamia maksuja on viety päätettäväksi valtuustoon. Tällaisia ovat maksut ajoneuvojen siirrosta, kiinteistötoimituksista, ympäristöterveydenhuollon palveluista, palotarkastuksista ja erheellisistä paloilmoituksista. Kaupunginhallitus on päättänyt nuohousmaksuista. 2 Maksujen merkitys kuntien tulopohjan vahvistamisessa ja kysynnän ohjaamisessa Case päivähoito. Miikka Merikallio, Tero Tyni. Suomen Kuntaliitto

11 Tampereen maksutuotot muihin kuntiin verrattuna Tampereen kaupungin maksutuotot olivat 71 milj. euroa vuonna Näillä katettiin toimintamenoista 4,9 %. Osuus on pysynyt samana kolmena perättäisenä vuotena. Suomen kunnissa maksutuloilla katettiin toimintamenoista keskimäärin 4,7 % vuonna Tampereen kaupunkiseudulla maksutuottojen osuus toimintamenoista oli kaikilla muilla kunnilla Tamperetta suurempi paitsi Orivedellä. Maksutuottojen osuus toimintamenoista vuonna 2012 kaupunkiseudulla Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi 6,2 % 5,5 % 6,0 % 4,3 % 7,6 % 4,9 % 5,8 % 5,8 % Lähde: Tilastokeskus Selityksenä tälle voi olla se, että naapurikunnat keskittyvät enemmän kunnan lakisääteisiin perustehtäviin ja ansiosidonnaiset maksut tuottavat hyvätuloisten asuttamissa kunnissa kunnalle enemmän maksutuloja. Maksupolitiikka ei selitä eroa, sillä Tampereella maksut on pyritty perimään lain sallimissa enimmäismäärissä. Vuoden 2013 talousarviossa todetaan, että maksut ja taksat pyritään pitämään suurten kaupunkien keskitasolla tai sen alapuolella. Maksutuotot suhteessa toimintamenoihin oli kuusikkokuntavertailussa Tamperetta pienemmät Helsingissä ja Oulussa. Maksutuottojen osuus toimintamenoista vuonna 2012 kuusikossa Espoo Helsinki Vantaa Oulu Tampere Turku 7,1 % 4,2 % 5,2 % 4,4 % 4,9 % 4,9 % Tampereen kaupungin tilaaja-tuottaja-mallissa maksutuotot kuuluvat tilaajalle kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluja lukuun ottamatta. Siellä ne on haluttu jättää tuotannon kannustimiksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuista vastaa keskitetysti tilaajan asiakasmaksuyksikkö. Yksikössä työskentelee 10 henkilöä. 3

12 Konsernihallinnon maksutuotot euroa Tilaajaorganisaatio Rakennusvalvonta Kaupunkimittaus 600 Ympäristöterveys 74 Ympäristönsuojelu 60 Muut 54 Lapset ja nuoret Päivähoito Perusopetus Psykososiaalinen tuki 347 Neuvolat ja kouluterveydenhuolto 111 Osaaminen ja elinkeinot - Sivistys ja elämänlaatu 178 Terveys ja toimintakyky Perusterveydenhuollon avopalvelut Päihde- ja mielenterveyspalvelut Erikoissairaanhoito Sosiaalinen tuki 14 Vammaispalvelut 214 Ikäihmiset Kotona asumista tukevat palvelut Hoidon ja asumisen yhdistävät palvelut Kaupunkiympäristön kehittäminen Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen 586 Kaupunkiympäristön rakentaminen Liikenneväylien rakentaminen Liikenteen hallinta Taulukkoon on otettu mukaan yli 0,5 milj. euron maksutuotot tilaajan palvelukokonaisuuksista. Suurimmat maksutuotot kertyivät ikäihmisten palveluista, 28 milj. euroa. Seuraavana tulivat lasten ja nuorten palvelut, joissa suurin tuloerä oli yli 12 milj. euron päivähoitomaksut. Perusopetuksen maksut kertyivät aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Terveyden ja toimintakyvyn palvelujen maksutuotoista 6,5 tuli perusterveydenhuollon avopalveluista ja 4,5 omasta erikoissairaanhoidosta. Päihde- ja mielenterveyspalveluista kertyi myös huomattava summa, yli 2 milj. euroa. Se koostuu suurimmaksi osaksi päihde- ja mielenterveyskuntoutujien laitoshoidon maksuista ja asumispalvelujen maksuista. Osa maksuista maksetaan osana toimeentulotukea, josta valtion osuus on 50 %. Parhaillaan selvitetään, voidaanko kotiin annettavista päihde- ja mielenterveyspalveluista periä maksua. Rakennusvalvonta on osa tilaajaorganisaatiota ja sen tarkastus- ja valvontamaksuista kertyi 2 milj. euroa, millä se kattaa oman toimintansa. Kaupunkiympäristön kehittämisen 7 milj. euron maksutuotoista suurin osa tuli liikenteen hallinnasta eli pysäköintimaksuista. Ylijäämämaiden ja lumen vastaanotosta kertyi yli 1 milj. euroa. Pysäköintivirhemaksu on sakonluotoinen erä, jota ei kirjata maksutuottoihin, vaan muihin tuottoihin. Näitä kertyi 2,9 milj. euroa vuonna Merkille pantavaa on, että raportointi ei mahdollista ikäihmisten palveluissa maksutuottojen seurantaa palvelukokonaisuutta tarkemmalla tasolla. Ei siis esimerkiksi voida erotella, 4

13 minkä verran maksutuottoja saadaan vanhainkotihoidosta, sairaalahoidosta tai tehostettuun palveluasumiseen annetuista kotihoidon palveluista, mitkä kaikki sisältyvät palvelukokonaisuuteen hoidon ja asumisen yhdistävät palvelut. Tuotannon maksutuotot euroa Laitoshoito 92 Päivähoito ja perusopetus 47 Toisen asteen koulutus 618 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tampereen Infra 28 Työterveyshuolto 22 Tuotannossa suurimmat maksutuotot, 5,5 milj. euroa tulivat kulttuuri- ja vapaaaikapalveluista, sillä näitä ei muista poiketen kerää tilaaja. Merkittävät maksutuotot kertyivät myös toisen asteen koulutuksesta, 0,6 milj. euroa. Nämä maksutuotot tulevat pääosin aikuislukiosta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Laitoshoidon maksutuotoista euroa tuli Koukkuniemen ja Hatanpään alueen pysäköintiautomaateista, loput olivat vakuutusyhtiöltä saatuja täyskustannusmaksuja sekä harjoittelijoiden ohjauspalkkioita. Päivähoidon ja perusopetuksen maksutulot tulevat mm. Pirkon maksamista ohjauspalkkioista ja TYPA:n maksamista maahanmuuttajien työharjoittelusta. Tampereen Infran maksutuotot kertyivät ajoneuvojen siirroista. Tullinkulman maksut olivat yksityisasiakkailta kertyneitä maksuja. Seuraavassa tarkastellaan suurimpien maksutuottojen osuutta toimintamenoista. Tilaajalle tulevien maksutuottojen osalta niitä verrataan tilaajan tuottajille myöntämiin rahoihin ja tuotannon eli kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen osalta toteutuneisiin toimintamenoihin. Rakennusvalvonta on alla olevista ainut toiminta, joka kuuluu todellisine toimintamenoineen tilaajaorganisaatioon. 5

14 Suurimmat maksutuotot ja niiden osuus toimintamenoista 2012 Maksutuotot, 1000 euroa Toimintamenot, 1000 euroa Maksutuotot / toimintamenot, % Tilaaja Rakennusvalvonta % Hoidon ja asumisen yhdistävät palvelut % Kotona asumista tukevat palvelut % Päivähoito % Perusterveydenhuollon avopalvelut % Kaupunkiympäristön rakentaminen % Oma erikoissairaanhoito % Päihde- ja mielenterveyspalvelut % Tuottaja Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut % - Työväenopisto % - Liikuntapalvelut % - Filharmonia % - Sara Hildénin museo % - Museot % - Kulttuuripalvelut % - Kirjasto Hoidon ja asumisen yhdistävät palvelut = asumispalvelut ja vanhainkotihoito Kotona asumista tukevat palvelut = kotihoito, omaishoidon tuki, päiväkeskustoiminta, lyhytaikaishoito, sairaalahoito ja geriatrian poliklinikan toiminta, veteraanikuntoutus, ehkäisevä vanhustyö ja suun terveydenhuolto Perusterveydenhuollon avopalvelut = alueellinen vastaanottotoiminta, päivystys, toimenpide- ja konsultaatiotoiminta, tartuntatautien valvonta, erityistyöntekijöiden, aikuisväestön suun terveydenhuollon, avokuntoutuksen, jalkojenhoidon, sairaankuljetuksen ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Rakennusvalvonta kattaa rakennuslupa - ja tarkastusmaksuilla toimintansa kulut. Hoidon ja asumisen yhdistävissä palveluissa asiakasmaksuilla voidaan kattaa viidesosa kuluista. Näissä maksuissa on asumispalveluissa olevien asiakkaiden kotihoidon palveluista perittävät maksut ja laitosmaksut vanhainkodeista. Kotona asumista tukevissa palveluissa asiakkaan maksuosuus on 13 %. Päivähoidossa maksuilla voidaan kattaa 11 % kustannuksista, samoin perusterveydenhuollon avopalvelussa. Kaupunkiympäristön rakentamisessa suurin osa maksuista tulee pysäköintimaksuista, joita kertyi yli 5 milj. euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja on eritelty hieman tarkemmin, koska nämä sisältävät maksuja, joista kunta voi itse päättää. Suurin osa näistä maksuista eli liki 3,5 milj. euroa tulee liikuntapalveluista, jonka palveluista maksuilla katetaan 13 %. Liikuntapalveluissa urheiluseuroilta tulevat tilavuokrat kirjautuvat muihin tuottoihin, joten siellä sopivampi tarkastelutaso on toimintatuotot kokonaisuudessaan. Toimintatuottojen osuus menoista on liikuntapalveluissa kaikkiaan 31 %. Työväenopiston maksuilla katetaan toiminnan kuluista neljäsosa. Muissa kulttuuripalveluissa maksuosuus jää vaatimattomaksi. Kaupungin museopalveluissa maksutulot tulevat suurelta osin näyttelypalveluista ja niitä erikseen tarkastelemalla maksutulojen osuus toimintakustannuksista on 9 %. Tampereen Filharmonian 7 milj. euron kuluista 6 % voidaan kattaa maksutuotoilla. Maksuttomia kulttuuripalveluja kaupunki järjestää lähinnä ikäihmisille, lapsille ja erityisryhmille. Kirjastopalvelut ovat lakisääteisesti maksuttomia. 6

15 Maksutuotot palveluittain Ikäihmisten palvelujen maksut Ikäihmisten palvelujen maksut ovat olleet hyväksyttävänä ikäihmisten lautakunnassa Asiakasmaksuja peritään kotihoidon palveluista, palveluasumisesta, päiväkeskuskäynneistä sekä lyhytaikaisesta ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta. Osa palveluista on maksuttomia sotaveteraaneille. Palveluasumisessa asiakas maksaa kaupungille kotihoidon palveluista, mahdollisesta turvarannekkeesta ja ateriapalveluista. Asiakasmaksut ovat samat kunnan omassa tuotannossa ja ostopalveluna hankittavissa palveluissa. Kotihoidon maksuja säätelee laki, mutta tukipalveluista kunta voi periä päättämänsä maksut. Lyhytaikaisista asumispalveluista, pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja omaishoidon vapaan aikaisista palveluista perittävät maksut määrätään suoraan asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista. Kotihoito - Porrastettu maksu tulojen, perheen koon ja tehtyjen työtuntien mukaan - Esimerkiksi yksin asuva vanhus voi vähentää bruttotuloista 528 euroa ja jäljelle jäävästä osuudesta menee kotihoidon maksua 8% - 35% riippuen kotihoidon palvelutuntien määrästä. Asiakasmaksu on korkeintaan 45 euroa / tunti. Lääkärin tilapäinen kotikäynti maksaa terveyskeskusmaksun verran eli 13,80 euroa ja muun henkilön 8,70 euroa. Kotihoidon tukipalvelut - Siivouskerta maksaa asiakkaan tulojen ja asunnon koon mukaan euroa. Yksin asuva henkilö ei ole oikeutettu siivouspalveluun, mikäli hänen bruttotulonsa ylittävät 1180 euroa. - Ateriamaksu on 5,90 euroa, palveluasumisen ateriamaksu 330 euroa / kk - Saunamaksu 5 euroa - Kuljetusmaksu 2,5 euroa per matka, tuloraja em euroa - Turvaranneke euroa kuukaudessa asiakkaan tulojen mukaan - Päiväkeskuspäivä 12 euroa - Kauppapalvelu 4 euroa ostoskerta Lyhytaikainen asumispalvelu ja laitoshoito - Lyhytaikainen asumispalvelu 15,10 euroa hoitopäivältä - Lyhytaikainen laitoshoito 32,60 hoitopäivältä Pitkäaikainen laitoshoito ja perhehoito - Maksu on 85 % nettotuloista siten, että asiakkaan käytettäväksi jää vähintään 99 euroa kuukaudessa Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut 10,60 euroa vuorokaudelta Terveyden ja toimintakyvyn palvelujen maksut 7

16 Maksut ovat olleet lautakunnan käsiteltävänä Maksujen summat määräytyvät kaikki lainsäädännöstä. Terveyskeskusmaksussa on ollut valittavana kaksi vaihtoehtoista maksutapaa. Tampere on valinnut vuosimaksun sijaan käyntimaksun. - Terveyskeskuksen lääkärin vastanottokäynti 13,80 euroa max 3 krt/v - Yksilökohtainen fysioterapia 7,50 euroa kerta, samoin sarjahoidon käyntikerta - Sairaalan poliklinikkamaksu 27,50 euroa - Päiväkirurginen toimenpide 90,30 euroa - Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annettu kuntoutus 11,30 euroa - Lääkärintodistus tai käyttämättä ja peruuttamatta jätetty vastaanottoaika 33,90 e - Todistus ajo-oikeutta varten 40,90 euroa - Hammashuollon perusmaksu suuhygienistille 7,50, hammaslääkärille 9,60 euroa, erikoishammaslääkärille 14 euroa - Hammashuollon hoitotoimenpiteet 6,40-56,40, proteeseista euroa Lasten ja nuorten palvelujen maksut Lasten ja nuorten palveluissa on päätetty päivähoitomaksuista, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista, avoimen varhaiskasvatuksen kerhomaksuista, kunnallisten kesäkerhojen maksuista ja lastensuojelun asiakasmaksuista. Päivähoitomaksuista on viimeksi päätetty lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa Maksujen periaatteet ja ylärajat tulevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaista ja -asetuksesta. Päivähoitomaksu määräytyy perheen koon, palvelutarpeen ja bruttotulojen perusteella. Päivähoito - Päivähoitomaksu kokopäivähoidosta lasta koti voi olla korkeitaan 264 euroa. Korkeinta maksua maksetaan yhden aikuisen ja yhden lapsen perheessä 3573 euron tuloilla ja kahden aikuisen ja yhden lapsen perheessä 4384 euron tuloilla Kesäkerho - Kunnallisen päivähoidon järjestämän kesäkerhon maksu on 30 euroa kalenteriviikolta, erityislapsilta 7 euroa päivä tai 140 euroa kuukaudessa. Aamu- ja iltapäivätoiminta - Aamu- ja iltapäivätoiminnasta maksu on 120 euroa kuukaudessa ja vanhemmalta lapselta 90 euroa kuukaudessa. Maksu kolmelta päivältä viikossa on 60 euroa ja 40 euroa. Tiettyjen tulorajojen alittuessa toiminta on maksutonta. Elatusmaksu sijoitetusta lapsesta - Sijoitetun lapsen vanhemmilta peritään lapsen hoidon korvaukseksi elatusapua viiden ensimmäisen tuloluokan osalta euroa kuukaudessa. Erityistä hoitoa ja opetusta tarvitsevien lasten ja nuorten yksikön hoitopäivä on maksuton. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat asiakkaille maksuttomia. 8

17 Rakennusvalvonnan maksut Yhdyskuntalautakunnassa päätettiin uusista taksoista, jotka astuvat voimaan Asiakirjoista perittävistä maksuista päätettiin aiemmin ja ne astuivat voimaan Asemakaava ja tonttijako - Asemakaavan muutos 3700 euroa, vaikutusiltaan merkittävät laskutetaan tuntityönä. - Tonttijaon laatiminen perusmaksu 800 tai 960 euroa euroa jokaisesta lisätontista Poikkeuslupa - Suunnittelutarveratkaisu 550 euroa + kuulemis- tai kuulutuskulut - Poikkeamispäätös 550 euroa + kuulemis- tai kuulutuskulut - Kuuleminen 75 euroa / kuultava, kuulutuskerta 300 euroa Rakentaminen - Rakennuksen rakentaminen tai laajentaminen perusmaksu 450 euroa + kokonaisalasta 5 euroa neliöltä - Yksinkertaisen tai vähäisen rakennuksen rakentaminen tai laajentaminen 220 euroa + kokonaisalasta 4 euroa neliöltä - Rakennuksen korjaus- tai muutostyö 400 euroa + 3,5 euroa muutettavasta kokonaisalasta Rakennuspaikka - Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen 740 tai 1480 euroa - Asiakkaan pyytämä sijainnin muutos 340 euroa Rakentamiseen liittyvät muut ehdot - Rakennusluvan pidentäminen tai lupaehdon muuttaminen 350 euroa - Rakennuksen purkulupa 500 euroa Rakentamiseen liittyvät asiakirjamaksut - Virallinen tonttikartta rakennuslupaa varten asemakaava-alueella 80 tai 150 euroa - Karttaote rakennuslupaa varten haja-asutusalueella 40 tai 150 euroa (jos rasitteita) Luvanvaraiset toimenpiteet - Julkisivumuutos 350 euroa euroa julkisivua kohti - Maalämpö 150 euroa + 50 euroa jokaista lisäkaivoa tai lämmönkeruuputkistoa kohden Maisematyölupa - Maisemaa muuttava maanrakennustyö 1200 euroa - Puiden kaataminen 300 euroa Maa-aineslupa - Perusmaksu 900 euroa + 0,03 euroa kuutiolta - Vuosittainen valvontamaksu 300 euroa + 0,01 euroa kuutiolta 9

18 - Kiinteistötoimitukset Kaupunginvaltuusto on päättänyt , voimaan Tontin lohkominen euroa tontin pinta-alan mukaan - Rajankäynti 600 euroa - Rasitetoimitus 320 euroa ensimmäisestä ja 160 euroa seuraavista Pysäköintimaksut Yhdyskuntalautakunta päätti pysäköintitaksoista ja uudet maksut oli tarkoitus saattaa voimaan kesäkuun alusta lukien Vyöhyke 3,20 euroa tunti - 2. Vyöhyke 1,60 euroa tunti - 3. Vyöhyke, 1 euro tunnilta - Pysäköintitunnukset asukkailta 100 euroa ja yrityksiltä 350 euroa vuodessa - Sunnuntaipysäköinti on maksutonta Ylijäämämaat Yhdyskuntalautakunnan päätös tehtiin ja taksa astui voimaan Ylijäämämaiden vastaanottomaksu Ruskonperän ja Myllypuron maanvastaanottopaikoille on 3,40 euroa kuutiolta Vesimaksut Tampereen Vesi on kaupungin liikelaitos ja sen liikeluontoisen toiminnan suoritteista perityt korvaukset kirjataan myyntituloiksi. Vesilaitoksen taksoista päättää Tampereen Veden johtokunta. Maksuja on päätetty korottaa 4,1 % vuoden 2014 alussa. - Vesi 0,98 euroa vesikuutiolta (alv 0 %) - Jätevesi 1,46 euroa jätevesikuutiolta (alv 0 %) - Lisäksi perusmaksut molemmista erikseen 5,55 94,75 euroa mittarin koon mukaan - Liittymismaksujen yksikköhinta on 1,20 euroa neliöltä sekä vedestä että jätevedestä. Liittymismaksu lasketaan kaavalla, johon vaikuttavat rakennusoikeuden ja yksikköhinnan lisäksi kiinteistötyypin mukainen kerroin. 250 neliön omakotitalon liittymismaksut sekä vedestä että jätevedestä ovat yhteensä n euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Hyvinvointipalvelujen johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on päättää palvelujen ja suoritteiden hinnoitteluperusteista. Liikuntapalvelujen hinnoitteluperiaatteista johtokunta on päättänyt Linjauksena on, että lasten ja nuorten urheilu- tai muut tapahtumat ovat hinnoittelussa edullisempia kuin aikuisten vastaavat tapahtumat. Johtosäännössä on annettu tuotantojohtajan tehtäväksi päättää työn tai annettavan palvelun hinnasta. Tuotantojohtaja on päätöksellään siirtänyt päätösvaltansa hinnoista viidelle tuotantoyksikölle, yhteensä kahdeksalle henkilölle. 10

19 Liikuntapalvelut (liikuntajohtajan päätös ) - Tampereen jäähalli 35 euroa tunti tamperelaisille seuroille ja yhdistyksille, muille 200 euroa tunti, muut jäähallit 14 euroa omille ja 200 euroa tunti muille - Liikunnanohjauksen kausimaksu aikuisilta 45 euroa, 60 + ikäisiltä 33 euroa ja lapsilta 27 e, lasten uimakoulu 10 krt 17 euroa + uimahallin sisäänpääsymaksu, vesijumppien, kesäohjausten ym. kertamaksu 3,50 euroa - Sisäliikuntahallit 7 tai 14 euroa tamperelaisilta seuroilta ja yhdistyksiltä, muilta 14 tai 28 euroa - Ulkoliikuntapaikat, nurmikentät tai urheilukentät 14 euroa tunti, hiekkakentät 6 euroa - Uimahallimaksut aikuiset 6,40 euroa, yli 65-vuotiaat 4 euroa, 4-16-vuotiaat 2,70 e - Leirintäalueet: Ihalan mökit 40 euroa vuorokausi, Kintulammen tupa 50 euroa, Kortejärven talo 75 euroa, teltat Ihalassa ja Pulesjärvellä 5 euroa vuorokausi Museopalvelut (tuotantojohtajan päätös ) - Aikuisten lipun hinta vaihtelee välillä 5-9 euroa ja koululaisten 2-3 euroa. Eläkeläisille, työttömille ja opiskelijoille on omat hintansa. Aikuisten lipun hinta: Museokeskus Vapriikki 9 euroa, Kivimuseo 5 euroa, Muumilaakso 8 euroa, Tampereen Taidemuseo 7 euroa Kulttuuripalvelut (kulttuurijohtajan päätökset ja ) - Tampereen Sävel tapahtuman pääsylippujen hinnat vaihtelevat välillä euroa, festivaalipassi 220 euroa - Tampere Jazz Happening tapahtuman pääsylippujen hinnat vaihtelevat välillä euroa, festivaalipassi 140 euroa Tampereen Työväenopisto (maksuista ei tehdä päätöksiä) - Noin 2000 kurssia, joille suunnittelijat laskevat räätälöidyt hinnat kustannusten, kannattavuuden, kysynnän, markkinatilanteen ja tulotavoitteen mukaan. o Liikuntatunnit 1,46 3,75 euroa tunnilta riippuen kurssiin sisältyvien tuntien määrästä o Tanssitunnit 1,50 10 euroa tunti o Terveys ja itsehoito 1,76 5 euroa tunti o Atk-kurssit 2,7 4,3 euroa tunti o Kielikurssit 1,4 3 euroa tunti Venepaikkamaksut Yhdyskuntalautakunta euroa 310 euroa paikka. Halvin on kylkipaikka 4. satamaluokassa ja kallein yli neljän metrin aisapaikka 1. Satamaluokassa. Ulkopaikkakuntalaisilta maksut ovat 1,4 kertaiset. - Maksut kirjataan maa- ja vesialueitten vuokriin. Venepaikoista saatiin vuonna euroa. - Ympäristöterveydenhuollon taksat Valtuuston päätös Tuntitaksa, johon maksut perustuvat on 45 euroa tunnilta - Erilaiset näytteet euroa näytettä kohden 11

20 Aikuiskoulutus Omaehtoisen ammatillisen koulutuksen opiskelijamaksut alkaen aikuiskoulutusja työelämäpalvelujen opiskelijoille on tehty ammatillisen koulutuksen johtajan päätöksellä Tredun johtoryhmän käsittelyn jälkeen. Maksut vaihtelevat jonkin verran koulutusaloittain. - Ammattitutkinnot 400 euroa - Erikoisammattitutkinnot 430 euroa - Testit: 45 euroa (hygieniaosaaminen) 85 euroa (alkoholilainsäädäntö) Aikuislukion aineopiskelija- ja yksityisopiskelijamaksuista alkaen on päättänyt lukiokoulutuksen johtaja. - Aikuislukion aineopiskelijamaksu on 200 euroa lukuvuodessa - Yksityisopiskelijamaksu on 70 euroa oppiaineesta sisältäen yhden kuulustelun, minkä jälkeen maksu on 50 euroa per koe. - Ajoneuvojen siirto Kaupunginvaltuuston päätös Henkilö- ja pakettiautojen siirtämisestä Tarastejärven välivarastointialueelle perittävä taksa on arkisin 73,50 euroa, arki-iltaisin 135,42 euroa ja viikonloppuisin 157,38 euroa. Lisäksi laskutetaan siirtojärjestelyistä, siirrosta ilmoittamisesta, säilyttämisestä ja hallintokustannuksista. - Lähisiirto maksaa työaikana arkisin 61,50 euroa + hallinnolliset kustannukset, yhteensä n. 100 euroa. - Tampereen Infran suorittama lähisiirto maksaa 80,33 + alv. Päätöstä asiasta ei löydy. Hintaa on nostettu vuoden 2011 alusta. Lakiosasto hakee verottajalta ohjausta siitä, voiko ajoneuvon siirrosta periä arvonlisäveroa. Ainakin jotkut kunnat perivät siirrosta alv:n. Lähisiirrot tekee valtaosin Tampereen Infra. Tilaajan kaupunkiympäristön kehittämisen viranomaispalveluissa on vain muutama siirto vuodessa. Havaintoja - Maksutuotoilla katettiin kuuden suurimman kaupungin toimintamenoista 5,2 % vuonna Tampereen prosentti oli 4,9 %. Päivähoidon ja kotihoidon palvelujen maksut ovat tulosidonnaisia, mikä voi vaikuttaa Espoon ja Vantaan selvästi suurempiin maksutuotto-osuuksiin. - Maksuista ei sähköisen kuntatoimiston aikakaudelta löydy valtuuston päättämiä yleisiä perusteluja. Ainut maksuista tehty linjaus on tehty kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen johtokunnassa liikuntapalveluista. - Maksujen suuruudesta päätetään pääosin tilaajalautakunnissa. Maksujen suuruudesta päätetään joiltain osin tuotannossa ja siellä niistä päätetään viranhaltijapäätöksin. Tämä päätöstaso on aika matala, jos verrataan esim. valtion maksuihin, joiden perusteista ja myös suuruudesta linjataan eduskunnan päätöksin. - Maksuja oli kohtuullisen hyvin päivitetty, vaikka pahimmillaan edes päätöstä maksun suuruudesta ei löytynyt. Joissakin palveluissa on ollut käytäntönä 4-5 vuoden tarkistusväli. Kaupunginhallituksen linjaus on, että maksuihin tehdään vuosittain vähintään kustannuskehityksen ja inflaation edellyttämät tarkistukset. 12

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 35,30 17.12.15 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 17,70 17.12.15 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 10.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 14 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen, puh. 043 826 8011 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Lehtimäen Opisto esittää anomuksessaan (liitteenä), että

Lehtimäen Opisto esittää anomuksessaan (liitteenä), että Kunnanhallitus 5 29.01.2004 Kunnanhallitus 24 24.02.2004 LEHTIMÄEN OPISTOLLE MYÖNNETTÄVÄN AVUSTUKSEN SISÄLTÖ 4/04/045/2004 KH 5 Kunta on myöntänyt Lehtimäen Opistolle vuosittain avustuksen, joka on sisältänyt

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012 Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan 1.8.2009 ja sitä sovelletaan kuntien järjestämiin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 1 Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin luona käynneistä perittävät maksut vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 käyntimaksu, jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun määrääminen ja periminen lapsen varhaiskasvatuksesta lukien

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun määrääminen ja periminen lapsen varhaiskasvatuksesta lukien Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 16.05.2016 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun määrääminen ja periminen lapsen varhaiskasvatuksesta 1.8.2016 lukien 1400/00.04.00/2015 KOLA 34 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin käynneistä perittävät maksut yli 18-vuotiailta 1.1.2015 alk., soteltk 18.12.2014 1.1.2016 alk. V, sote-ltk vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 32,10 35,30

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen 17.11.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 7.11.2005 2005 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut Pitkäaikainen laitoshoito Ei määritelty erikseen asiakasmaksua. Ei ole saatu tietoa siitä, peritäänkö hoidon korvauksena etuudet tai korvaukset, esim. lapsilisä ja vammaistuki. Pitkäaikainen perhehoito

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 7.3.2016 alkaen Kaupunginallituksen päätös 29.2.2016, 75 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1. Kuljetuspalvelu 1.1 Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten enkilöiden

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

Hallitus 214 16.12.2015. Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214

Hallitus 214 16.12.2015. Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214 Hallitus 214 16.12.2015 Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214 Hallintosäännön 5 :n 5 kohdan mukaan hallitus päättää kuntayhtymän toiminnasta perittävistä maksuista. Suurin osa sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sote asiakasmaksu Terveydenhoidonasiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN Maksut v. 2014 TERVEYSPALVELUT Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu 14,70

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA ALKAEN

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA ALKAEN 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA 1.1.2017 ALKAEN Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista säädetään Asiakasmaksulaissa (734/1992) ja Asiakasmaksuasetuksessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 344 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2016 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015 Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen + 4,50 /m 2 vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen 400,00 + 4,50 /m 2 (vapaa-ajan

Lisätiedot

Liiteaineisto Kuntaliiton tiedotteeseen Kysely kunnille asiakasmaksujen korotuksista Anu Nemlander Mari Sjöholm

Liiteaineisto Kuntaliiton tiedotteeseen Kysely kunnille asiakasmaksujen korotuksista Anu Nemlander Mari Sjöholm Liiteaineisto Kuntaliiton tiedotteeseen 28.6.2016 Kysely kunnille asiakasmaksujen korotuksista 1.1.2016 Anu Nemlander Mari Sjöholm Asiakasmaksuihin korotuksia 1.1.2016 lukien Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

VAIKUTUK- SET Asiakas ja kaupunkilainen. MUUTOSESITYS alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat

VAIKUTUK- SET Asiakas ja kaupunkilainen. MUUTOSESITYS alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat Asia: Sosiaali- ja terveyspalvelujen eräisiin asiakasmaksuihin esitettävät muutokset Asiasta päättävä taho ja lopullinen päätöksentekijä: Sosiaali- ja terveyslautakunta / kaupunginhallitus Valmistelijat:

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 220

Espoon kaupunki Pöytäkirja 220 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5193/2015 02.05.00 220 Varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan maksut Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Jaana Suihkonen,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu

Tampereen kaupunkiseutu en kaupunkiseutu Rakennus-, purkamis-, toimenpide- ja maisematyölupien taksavertailu 12/2015 Kysely ja koonti: suunnittelija Emilia Tommila, en kaupungin rakennusvalvonta TAKSAVERTAILU RAKENNUS- JA PURKAMISLUVAT

Lisätiedot

KUPA: Kulttuuripalvelut LIPA: Liikuntapalvelut TAMU: Tampereen Taidemuseo SAHIM: Sara Hildénin taidemuseo

KUPA: Kulttuuripalvelut LIPA: Liikuntapalvelut TAMU: Tampereen Taidemuseo SAHIM: Sara Hildénin taidemuseo VUODEN 2016 MÄÄRÄLLISET MITTARIT LINKKI LAADULLISIIN MITTAREIHIN Kaupunkistrategian toiminnallinen tavoite, raportoidaan kaupunginvaltuustolle Toimintasuunnitelmien toiminnallinen tavoite, raportoidaan

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) 338 Palvelusetelitoiminnan vakinaistaminen alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen järjestämistapana 1.1.2014 alkaen HEL 2013-011715 T

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11 303/2016 03.00.00 19 Esitys kaupunginhallitukselle Espoon kaupungin lausunnoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi Valmistelijat

Lisätiedot

hlöä / talous tuloraja 0-3,99h/kk 4-10,99h/kk 11-19,99h/kk 20-28,99h/kk 29- h/kk 1 573 10 % 14 % 20 % 28 % 35 % 2 1057 10 % 12 % 14 % 18 % 22 %

hlöä / talous tuloraja 0-3,99h/kk 4-10,99h/kk 11-19,99h/kk 20-28,99h/kk 29- h/kk 1 573 10 % 14 % 20 % 28 % 35 % 2 1057 10 % 12 % 14 % 18 % 22 % Sivu 1 / 9 KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT VUONNA 2016 TERVEYSPALVELUT, TUKIPALVELUT JA KOTIHOITO 1.1.2016 ALKAEN, TULOSIDONNAISET ASIAKASMAKSUT 1.4.2016 ALKAEN 1 SOVELTAMISALA Asiakasmaksulakia

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Voutilakeskus 23.2.2017 Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Asumispalvelussa (hoitomaksun + 60 /kk lisäksi) asuva asiakas maksaa itse vuokran ja muut asumismenot (mm. sähkö, vesi, kotivakuutus). Vuokran

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Maksujen merkitys kuntien tulopohjan vahvistamisessa ja kysynnän ohjaamisessa

Maksujen merkitys kuntien tulopohjan vahvistamisessa ja kysynnän ohjaamisessa Miikka Merikallio, Tero Tyni Maksujen merkitys kuntien tulopohjan vahvistamisessa ja kysynnän ohjaamisessa Case päivähoito TEKIJÄT Miikka Merikallio Tero Tyni TYÖRYHMÄ Jan Björkwall Anna-Maija Haliseva-Lahtinen

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 6.6.2016 Johtaja Taru Kuosmanen 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 Kaupunginvaltuusto PORMESTARI

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut alkaen - esitys

Vammaispalvelujen asiakasmaksut alkaen - esitys Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 alkaen - esitys Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.1.2014 Sisältö 1. t, joiden asiakasmaksut muuttuvat lainsäädännön indeksikorotuksen perusteella 2. t, joiden sovellettu

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

Selite. Peritään 15-vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta.

Selite. Peritään 15-vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta. (Sosiaali - ja terveyslautakunta 15.12.2015 151) TERVEYSKESKUSTOIMINTA Terveyskeskuksen avohoidon maksut Asiakasmaksu 1.1.2016 Selite Terveyskeskusmaksu 16,40 /käynti A sos.- ja terv.huollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 28.10.2009 42 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut 20.10.2010 39 Nurmijärven

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiluonnos. Esittely sekä keskeiset muutokset nykyiseen verrattuna

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiluonnos. Esittely sekä keskeiset muutokset nykyiseen verrattuna Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiluonnos Esittely sekä keskeiset muutokset nykyiseen verrattuna 4.2.2016 Tavoitteet Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja säätelevä laki opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalalle

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI

KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI 1 KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI Vesilaitosyhdistys (VVY) julkaisee vuosittain vertailun vesihuoltolaitosten maksutiedoista. Kajaanin Vesi liikelaitos on ollut vertailussa mukana perustamisestaan

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen vuosisuunnitelmaesitys vuodelle Ikila Eläkeläisvaltuusto vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen

Ikäihmisten palvelujen vuosisuunnitelmaesitys vuodelle Ikila Eläkeläisvaltuusto vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen Ikäihmisten palvelujen vuosisuunnitelmaesitys vuodelle 2016 Ikila 16.9.2015 Eläkeläisvaltuusto 29.10.2015 vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen 1 Kaupunginhallituksen kehyslinjauksia TOP 10 -rakennemuutosesitysten

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena 18.10.2016 Sivu 1 / 1 4303/2016 02.05.01 43 Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot