, Palace Gourmet, Eteläranta 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "31.1.2012, Palace Gourmet, Eteläranta 10"

Transkriptio

1 Aurinkoenergian innovointi -työpaja , Palace Gourmet, Eteläranta 10

2 Aurinkoenergian innovointityöpaja Johdanto Aurinkoenergiamarkkinoiden nopea kasvu, energian varastoinnin merkityksen lisääntyminen, ja koko energiansysteemin kokonaisvaltainen kehittyminen ovat herättäneet keskustelua Suomalaisen energiaosaamisen uusista mahdollisuuksista globaaleilla markkinoilla. CLEEN Oy:n ja Finpron järjestämä Aurinkoenergian innovointi työpaja toi yhteen yli 60 keskeistä toimijaa ja energia-alan osaajaa tarkastelemaan 1) Mitä jaettuja tiedon ja osaamisen tarpeita meillä on Suomessa aurinkoenergiaan, energian varastointiin ja energiajärjestelmäämme liittyen, 2) Keillä nämä jaetut osaamisen ja tiedon tarpeet ovat (onko meillä kriittistä massaa), ja 3) ketkä voisivat tehdä hedelmällistä yhteistyötä. Yhtenä keskeisenä ajatuksena tällä työllä oli saada tietoa ja näkemyksiä siitä, onko meillä Suomessa tarvetta yhteiselle CLEEN Oy:n koordinoimalle SHOK -tutkimusohjelmalle, joka toimisi aurinkoenergian, energian varastoinnin ja energiajärjestelmän rajapinnoissa. Tämä kooste sisältää katsauksen työpajan tuloksiin. Ennakkokysely Tavoitteet, asemoituminen ja osaamisen ja tiedon tarpeet Ennen työpajapäivää teimme ennakkokyselyn osallistujille, jossa selvitimme aurinkoenergiaan ja energian varastointiin sekä energiajärjestelmiin liittyviä tavoitteita, asemoitumista sekä osaamisen ja tiedon tarpeita kuvassa 1. esitetyn kategorisoinnin pohjalta. Ennakkokyselyn tulokset kokonaisuudessaan erillisenä dokumenttina (Liite 1. 'Aurinkoenergian toimijat tavoitteet ja tarpeet' ennakkokysely_koostetuloksista_310112). 1. Aurinkoenergia (A) 2. Energian varastointi (B) 3. Energiajärjestelmä (C) 4. Aurinkoenergia ja Energian varastointi (A+B) 5. Aurinkoenergia ja Energiajärjestelmä (A+C) 6. Energian varastointi ja Energiajärjestelmä B+C) 7. Aurinkoenergia, Energian varastointi ja Energiajärjestelmä (A+B+C) Kuva 1. Ennakkotehtävässä käytetty teema-alueen kategorisointi. Nämä seitsemän osaaluetta (A. Aurinkoenergia, B. Energian varastointi, ja C. Energiajärjestelmä ja edellä mainittujen eri kombinaatiot) muodostivat raamit myös työpajatyöskentelyyn.

3 Alustukset ja keskustelut Työpajapäivä alkoi CLEEN Oy:n toimitusjohtajan Tommy Jacobsonin katsauksella päivän teemaan ja tavoitteisiin, jonka jälkeen keskustelimme ennakkokyselyn tuloksista (Liite 2. Kommentteja ennakkokyselyn tuloksista). Tämän jälkeen :n Aki Koivistoinen kävi läpi päivän agendan ja Pöyry Consulting Oy:n Ville Miettinen kuvasi Suomen aurinkoenergian arvoketjua, sen keskeisiä toimijoita ja toimijoiden rooleja (Liite 3. Alustus_ _Pöyry). Villen esitys johdatti meidät sujuvasti keskusteluun päivään osallistuvista toimijoista: Millä osa-alueilla on hyvä edustus ja keitä keskeisiä toimijoita puuttuu (Liite 4. Mitä toimijoita tarvitsemme innovaatiotyöpajaan ihannetilassa?). Tämän kollektiivisen keskustelun myötä siirryimme työpajaosioon. Työpajan osa-alueet 1. Tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet Tunnistimme kollektiivisesti työskennellen suurimpia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita seitsemällä painopistealueella. Näistä valitsimme kolme tärkeintä mahdollisuutta ja haastetta per painopistealue ryhmäkeskusteluihin ja jatkotyöhön tiedon ja osaamisen tarpeiden selvittämiseksi. 2. Tiedon ja osaamisen tarpeet Keräsimme kullakin painopistealueella keskeisimpiä tiedon ja osaamisen tarpeita tärkeimmiksi koettujen tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja haasteiden ratkaisemiseksi. 3. Keitä on mukana ja keitä tarvitaan mukaan? Keräsimme jokaisen mahdollisuuden ja haasteen osalta toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita asianedistämisestä ja keitä tarvitaan mukaan asian edistämiseksi. 4. Loppukatsaus Teimme katsauksen tuloksiin ja keskustelimme tulosten muodostamasta kokonaisuudesta, sekä pohdiskelimme onko tässä ohjelman ainesta. Tulokset Tämä katsaus sisältää työpajan tulokset painopistealueittain seuraavasti: I. Taulukko, jossa 1) Tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet, 2) Tiedon ja osaamisen tarpeet ja 3) Keitä on mukana ja keitä tarvitaan mukaan? II. Kaikki painopistealueella tunnistetut tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet.

4 Aurinkoenergia (A) Tunnistetut mahdollisuudet ja haasteet aurinkoenergian osalta. Jatkotyöskentelyyn aurinkoenergian osalta ei valittu mahdollisuuksia tai haasteita (näitä löytyy kuitenkin aurinkoenergian, energian varastoinnin ja energiasysteemin rajapinnoilta). Mahdollisuudet (Aurinkoenergia) - ei polttoainetta hinta ei voi nousta! - toimii hyvin sekä pienessä että isossa kokoluokassa kustannustehokkaasti - loppumaton resurssi - lämpö & sähkö - kasvinjalostus/ geenitekniikka energiasis. nosto, kasvunopeus - integrointi aurinko, maalämpö, bioenergia, tuuli - Suomen vaativat sääolosuhteet tarjoavat vaativan koelaboratorion myös ulkomaisille toimijoille - Markkinakasvu vasta alussa, bisnes on valtavassa kasvussa - sähköverkosta riippumattomat ratkaisut portable devices - hyvä ja luotettava suomalainen ammattitaito - järjestelmätason ratkaisut vielä lapsen kengissä maailmalla tässä mahdollisuus - hyödyntäminen maatalouden parissa - projektointitaito - logistiikan hallinta - uudet konversiotekniikat

5 Haasteet (Aurinkoenergia) - tuotanto ja kulutus eivät aina kohtaa - haasteena löytää globaalit liiketoimintamahdollisuudet suomalaisille aurinkosähkössä - miksei talojen katoilla kiipeile paneelien asentajia? (lämpö & sähkö) työpaikat lähellä markkinoita - skaalaus ylös (esim. ideat, prototuotanto, yms.) - kausivarastointi (erityisesti kotimarkkinoilla) - asentajia tarvitaan enemmän, heitä ei löydy joka puolelta Suomea Koulutustarve! - kova teknologiakilpailu - innovaatiopolitiikka - kotimarkkinat kuntoon o lainsäädäntö (mm. verkkoon liityntä) o hinnoittelu o palvelut yksittäiselle kuluttajalle o ATY Energian varastointi (B) Energian varastointi (B) Mahdollisuus Tiedon ja osaamisen tarpeet Keskeiset partnerit Mukana/ kiinnostuneet Tarvitaan mukaan 1. Termiset varastot - tehokkaita - integroitavissa olevaan infraan Koulutus + pilotointi Suolavarastot ja lämpökemialliset esim. zeoliitit Aurinkolämmön koekohteet Teollisuuden LTO Savosolar Kv-yhteistyö, S-ryhmä, Kunnalliset energialaitokset 2. Varastointi kemiallisiin yhdisteisiin esim. H₂-> CH₄ Tarvitaan veturiyrityksiä H₂: Woikoski CH₄: Gasum Metanointiprosessin TuK - jatkojalostus proteiiniksi Vetytaloustiekartta VTT, Gasum, MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), Nanooske, Woikoski, Outotec, Haldon, Topsae (Tanska), Prizztech, 3. Vuorokausisyklissä sähköautojen akkujen hyödyntäminen CCS-kytkentä Energian mittaus ja hinnoittelu Vanhenemisilmiöiden ymmärtäminen Sähkökemia T & K Suuret tehot pikalatauksessa ja purussa Fortum, Mikes, Tekesin toiminnalliset materiaalit ohj., JY Tekesin sähköajoneuvotohjelma, European Batteries, Ensto

6 Energian varastointi (B) Haaste Tiedon ja osaamisen tarpeet Keskeiset partnerit Mukana/ Kiinnostuneet Tarvitaan mukaan 1. Polttokennojen alhainen kypsyys, vaikeuttaa vety-taloutta Globaali tutkimus ja kehitys Autoteollisuusvetoista --> kv-yhteistyötä Kaasumoottorit ja turbiinit vaihtoehtoina VTT Kemira, Wärtsilä 2. Kompaktin sähköenergiavaraston turvallisuus Kompaktin (kausi-) varaston turvallisuus pommi takapihalla 3. Sähköenergian energiatiheys, esim. akku Akkukemian valinnalla voidaan vaikuttaa, kun tingitään suorituskyvystä Lyhytaikainen varastointi - piikin leikkaaminen Vaihtoehdot: pumppuvesivoima, paineilma, vauhtipyörät, SMES + LH 2 European Batteries, OMG ABB, Pohjolan voima Tunnistetut mahdollisuudet ja haasteet energian varastoinnin osalta. Mahdollisuudet (energian varastointi) - integrointi kaukolämpöjärjestelmään - H 2 (vety) + CO 2 (hiilidioksidi) H 2 O (vesi) + CH 4 (metaani) uusiutuva energia esimerkiksi voimalaitoksen savukaasuista levät maakaasuverkkoon proteiini (ilman kasvintuotantoa), elektrolyysi o polttokennot teknologia - paras fossiilinen!! (keittiö, auto, lämpö, sähko (CH 4 )) - sähköautokannan akut, superkondensaattorit - varastointi vetyyn - kaupungin osamittakaavan kausilämpövarastot - varastointikysymyksen voi ohittaa fiksuilla systeemisillä ratkaisuilla - akkujen nopea kehitys! nanoputkiteknologia? - varastointi kemiallisiin yhdisteisiin yleisemminkin (pitkän aikavälin varastointi) - faasimuutos - kemialliset lämpövarastot - uusiokäyttö (akut + lämpömateriaali) - talojen passiiviset lämpömateriaalit - sähköautojen akkujen uusiokäyttö kiinteissä sovelluksissa

7 Haasteet (Energian varastointi) - varastomateriaalien kierrätys - polttokennon hyötysuhde? - akkujen hinta - kriittiset raaka-aineet - käytettävyys, hyötysuhde, elinikä hinta - n/ elinikä >/ kg >/m 3 - verkonhaltijan ennakkoluulo/ tiedonpuute - pitkän aikavälin varastointi - lämpötila - hystereesis-ilmiö - jäteongelma - TURVALLISUUS superakku = pommi - varastojen talous - riippuu voimakkaasti lataussyklien määrästä Energiajärjestelmä (C) Tunnistetut mahdollisuudet ja haasteet energiajärjestelmän osalta. Jatkotyöskentelyyn energiajärjestelmän osalta ei valittu mahdollisuuksia tai haasteita (näitä löytyy kuitenkin aurinkoenergian, energian varastoinnin ja energiasysteemin rajapinnoilta). Mahdollisuudet (energiajärjestelmä) - PV-voimaloiden järjestelmäosaaminen - järjestelmien liittyminen toisiinsa - järjestelmien dynaaminen hallinta - maakaasuverkoston mahdollisuudet energian siirtoon & varastointiin liittyen (PV+vety) - hajautetun tuotannon hyvä vikasietoisuus - hybridijärjestelmän integrointi, kuluttajajärjestelmämarkkinat kasvavat voimakkaasti - IT+energia - hajautettu pientuotanto kehitysmaissa - pienimuotoinen varastointi kuluttajajärjestelmässä - markkinoita, uutta liiketoimintaa usealle toimialueelle

8 - palvelu-business - työllistävä vaikutus - uudet liiketoimintamahdollisuudet o teknologiatoimittajat o alusta palveluliiketoimintana Haasteet (energiajärjestelmä) - perustuu nykyään keskitettyyn energian tuotantoon - tuotannon & kulutuksen eriaikaisuus epätasapainon tasaamiseen tarvitaan joku järjestelmä - ainoa kestävä keino kansantalouden edistämisen kannalta on lisätä kotimarkkinaaktiviteettia Miten Suomesta aurinkoenergiajärjestelmien mallimaa? - miten synnytetään vientituote osa-osaamisesta - järjestelmän stabiilisuus - arvoketjun ymmärtäminen (gobaalisti) - hajautettu + keskitetty integrointi - ennustaminen - saadaanko osaaminen integroitua kokonaisuudeksi? - tuotannon keskittyminen tiettyyn vuodenaikaan/ sähköyhtiöt - PV:n vaikutukset sähkön laatuun - kirjava toimittajakenttä standardointi, ei toimimattomia järjestelmiä markkinoille Aurinkoenergia ja Energian varastointi (A + B) Aurinkoenergia ja energian varastointi (A + B) Mahdollisuus Tiedon ja osaamisen tarpeet 1. Arktinen aurinkovoima Kausivarastoinnin ratkaisut eri mittakaavoissa Keskeiset partnerit Mukana/ Tarvitaan mukaan kiinnostuneet Kari Sipilä, VTT 2. Aurinkoenergian varastointi lämpönä Lämpövarastojen mitoitus, rakenteet, rakennustekniikat Kari Sipilä, VTT Risto Raiko, TTY 3. Aurinkoenergia liikenteen käyttövoimaksi Kemiallinen varastointi

9 Aurinkoenergia ja energian varastointi (A + B) Haaste Tiedon ja osaamisen tarpeet Keskeiset partnerit Mukana/ Tarvitaan mukaan 1. Arktinen ilmasto Kiinnostuneet 2. Koulutus esim. LVIS Järjestelmäosaaminen, erityisesti hybridijärjestelmät Risto Raiko, TTY 3. Varastojen suorituskyky ja talous Kustannusmallinnus Markku Tahkokorpi Tunnistetut tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet aurinkoenergia + energian varastointi -rajapinnalta. Mahdollisuudet (Aurinkoenergia ja energian varastointi) - Fotosynteesin syntetisointi - Energiamuodot (KAIKKI sovellettavissa) - Aurinkoenergian integrointi rakennuksiin, esim. faasimuutosseinät - Aurinkokaukolämpövarastot - akustot (polttokennot VTT, Hydrocell, NCC) - Lämmön ja kylmän yhteistuotanto - Kulutushuippujen tasaus varastoidulla energialla - arktinen aurinkovoima - kennot mastoon/ akut köliin - kansainvälinen yhteistyö T & K:ssa? - ongelman voisi kiertää (= uutta businestä) - passiivinen hyödyntäminen Haasteet (Aurinkoenergia ja energian varastointi) - sähköenergian energia/ painosuhde - sovellusten vähyys tekijöiden vähyys (missä paikalliset off-grid -applikaatiot?) - vaatii Suomessa kausivarastointiratkaisun - öljyteollisuus yms. - viranomaistoiminta (verot/ maksut) - markkinan luonti säädökset, alun tukijärjestelmät - LVIS-koulutus - kausivarastojen talous huono

10 Aurinkoenergia ja Energiajärjestelmä (A + C) Aurinkoenergia ja energiajärjestelmä (A + C) Mahdollisuus Tiedon ja osaamisen tarpeet Keskeiset partnerit Mukana/ kiinnostuneet Tarvitaan mukaan 1. Skaalattavuus & modulaarisuus (hajautettu/ keskitetty) Järjestelmien ja integroinnin dynamiikka Energiajärjestelmähallinta (osaaminen) 2. Soveltuu hajautettuun tuotantoon Globaalit verkkoonliitäntäsäädökset Teuvo Suntio, TTY Johanna Hanhila, Thermopolis Oy Seppo Valkealahti, TTY Jussi Maunuksela, JY Teijo Postila, Plugreen Oy Teuvo Suntio, TTY Seppo Valkelahti, TTY 3. Suuri palveluliiketoimintamahdollisuus Tieto markkinoiden "sijainnista" ja koosta Peter Eklund, Sunwatt Oy Aurinkoenergia ja energiajärjestelmä (A + C) Haaste Tiedon ja osaamisen tarpeet Keskeiset partnerit Mukana/ Kiinnostuneet Tarvitaan mukaan 1. Riskien hallinta 2. Integroinnin toimintamallit Systemaattinen toimintamallien kehittäminen -> aivoriihet?! Seppo Valkelahti, TTY Esko Juuso, Oulun yliopisto Kari Sipilä, VTT 3. Palvelujen tarjoajat Tunnistetut mahdollisuudet ja haasteet aurinkoenergia + energianjärjestelmä -rajapinnalta. Mahdollisuudet (Aurinkoenergia ja energiajärjestelmä) - suuri potentiaali uudistaa enrgiajärjestelmä vähähiiliseksi, hintavakaaksi (?), lähelle kuluttajaa - aurinkoenergia/ kemialliset reaktiot - sopii erinomaisesti hajautettuun tuotantoon - hyvä skaalattavuus & modulaarisuus (PV) - teknologia olemassa - peak oil ohitettu uusiutuvat kasvavat entistä nopeammin - PV ready! ( HD ready ) markkinointi!! - Aurinkohöyry + CHP - Kauppakeskusten jäähdytysratkaisut

11 Haasteet (Aurinkoenergia ja energiajärjestelmä) - Matalan lämpötilan aurinkokeräimet + lämmitysjärjestelmä - Miten riskit hallitaan järjestelmätasolla? - Aurinkoenergian saatavuus vaihtelee voimakkaasti (vrk, pilvisyys, vuodenajat). Muutokset voivat olla hyvin nopeita miten niihin mukaudutaan? - Jakelukanavien puute - Asennus-/ ylläpitopalvelujen puute - Optimaalinen integrointi ja hallinta - KISS = keepitsimplestupid Energian varastointi ja Energiajärjestelmä (B + C) Yllä olevassa kuvassa on käsitelty jatkoon valittuja mahdollisuuksia (1. Verkkoakku, 2. Uudet systeemiratkaisut, 3. Hybridiratkaisut) ja haasteita (1. Akkujen sielunelämän ymmärtäminen + safety issues, 2. Akkujen hinta, ja 3. Konseptien ja niiden rahoituksen kaupallistaminen (eli ymmärryksen lisääminen siitä miten arvo syntyy ja kenelle?)) taulukkomuodon sijaan.

12 Tunnistetut mahdollisuudet ja haasteet energianjärjestelmä + energiajärjestelmä -rajapinnalta. Mahdollisuudet (Energian varastointi ja energiajärjestelmä) - rakennusten/ rakenteiden hyödyntäminen massavaraajina - kiinteistökohtaiset - älykkäät varastot integroituina rakenteisiin - kiinteistöpalvelukonsepti (- helahoito ) elinkaarimallina (vrt. valtakunnan tiehankkeet) - ylijäämätuotannon voi myös varastoida lämpönä (lämmön varastointi selvästi halvempaa kuin sähkön ~ 100 x)! - sähkön varastointi on kiinnostavaa aurinkoenergiasta riippumatta kemiallinen pumppuvoimalaitos - maakaasujärjestelmä energiavarastona (metaani & vety) - hybridityökoneet aurinkoenergia energiakaivo-maalämpö lämpöpumput (myös maakaasu) hybridit Haasteet (Energian varastointi ja energiajärjestelmä) - monienergiaratkaisujen (hybridit) kaupallistaminen - tekniikan, kohdesuunnittelun ja asennuksen yhdistäminen - yleinen rahoitusjärjestelmä (muu kuin VC kallis) - after-sales -kiinteistöhuolto management osaaminen - miten asiakas/loppukäyttäjä hallitsee/ymmärtää teknologiset ratkaisut; miten tavallinen kuluttaja hallitsee tekniset ratkaisut? kunnon design - kuluttajan käytöstä ohjaa kaikesta huolimatta RAHA - suunnittelijoiden puutteellinen koulutus - asentajien puutteellinen koulutus - sähkökemiallisen osaamisen puute - akkujen sielunelämän ymmärrys

13 Aurinkoenergia, Energian varastointi ja Energiajärjestelmä (A + B + C) Aurinkoenergia, energian varastointi ja energiajärjestelmä (A + B + C) Mahdollisuus Tiedon ja osaamisen tarpeet Keskeiset partnerit Mukana/ kiinnostuneet Tarvitaan mukaan 1. Kuluttajalle kokonaispalvelu (kansallinen) 2. Itsenäinen, paikallinen energiaratkaisu (globaali markkina) Rahoitusmallit Konseptointi Hybridijärjestelmien optimointi T Peter Eklund, Sunwatt (konseptointi) Henrik Karlsson, Aritem Teijo Postila, Plugreen Oy Fortum Esko Juuso, Oulun yliopisto Kari Sipilä, VTT Markku Tahkokorpi Fortum, M. Erglund 3. Energiapoliittinen INNOVAATIO --> Päättäjät mukaan Hallitusohjelmaan? Energiaomavaraisuus Valtio Aurinkoenergia, energian varastointi ja energiajärjestelmä (A + B + C) Mahdollisuus Tiedon ja osaamisen tarpeet Keskeiset partnerit Mukana/ Kiinnostuneet Tarvitaan mukaan 1. Luodaan ja tunnistetaan aidot markkinat Kilpailukykyiset markkinat Käytettävyys Palvelut Teijo Postila, Plugreen Oy Liiketoimintamallien kehitys & tutkimus 2. Verkon hallinta muuttuvissa olosuhteissa Energian keräysprosessit hallintaan (käynnistys ja häiriöt) T Mittausten luotettavuus Automaatio-osaaminen T Esko Juuso, Oulun yliopisto Kari Sipilä, VTT (paikalla) Metso 3. Integrointi Osaaminen Lisää monipuolisempaa koulutusta Liittäminen rakennuksen erilaisiin järjestelmiin ja rakenteisiin T Suunnittelussa tulevaisuuteen varautuminen T Design T Liittäminen muihin energiatuotantomuotoihin T Monialainen yhteiskoulutus Henrik Karlsson Esko Juuso, Oulun yliopisto Jussi Maunuksela, JY Johanna Hanhila, Thermopolis Oy Kari Sipilä, VTT Seppo Valkealahti, TTY Pertti Silventoinen LUT Energia Ebba Michaelsson, Eriksson Arkkitehdit Oy Metso YM Fortum T = Tutkimusaihiopotentiaalia Tunnistetut mahdollisuudet ja haasteet aurinkoenergia + energianjärjestelmä + energiajärjestelmä -rajapinnalta. Mahdollisuudet (Aurinkoenergia, energian varastointi ja energiajärjestelmä) - Luoda vientikonsepti (sun wind geo) - Verkoston laajentaminen ulkomaisiin yhteisöihin - Itsenäinen paikallinen enrgiaratkaisu (microgrid) - Pienasiakas voi tarjota tuotantonsa, varastonsa ja kuormansa markkinoille

14 - Tulisi lisätä tietoisuutta ja sen seurauksena kysyntää - Tutkimustoiminnassa tähdättävä yli nykyisen worldclass-tason ei sen kiinniottamiseen - Kuluttajalle palvelun tuottaminen (suunnittelu, huolto, käyttö, rahoitus) - Power to the people! - Automaatio ÄLY - Ohjelmisto-osaaminen - Syöttötariffi - H 2 - Rakentamisnormit, jotka mahdollistavat integroinnin - Aurinkoenergian CHP-laitokset PK- ja pienkiinteistöihin/ suurkiinteistöihin - Kolmansien maiden aukeava hajautetun tuotannon markkina - ZEB = Zero Energy Buildings Haasteet (Aurinkoenergia, energian varastointi ja energiajärjestelmä) - Liityntäehdot vielä liian tiukkoja - Virtuaalivoimalaitokset kuka operoi? - Kuinka tehdä kynnys riittävän alas Suomessa: markkinointi? Osaaminen lähelle kuluttajaa o Tietoa sopivien/ oikeiden valintojen tekemiseksi Motiva - Ylijäämä sähkön syöttö verkkoon o Tehotasapainon hallinta - Ohjelmisto-osaaminen - Järjestelmäintegraattorin vähyys palvelu asiakkaalle - Tuki-asiat, v o TEM -järjestelmä < reduced - Määräykset, asetukset, lait eurooppalainen suunta - Jälkihoito, laiteosaaminen - Kun siirrytään keskitetystä hajautettuun täytyy oppia uusi tapa organisoitua (toimiala, yhteistyö, jne.)

15 Osallistujien kokema kiinnostus eri painopistealueita kohtaan 1. Aurinkoenergia (A) = 0 2. Energian varastointi (B) = Energiajärjestelmä (C) = 0 4. Aurinkoenergia ja energian varastointi (A+B) = 5 5. Aurinkoenergia ja energiajärjestelmä (A+C) = Energian varastointi ja energiajärjestelmä (B+C) = Aurinkoenergia, energian varastointi ja energiajärjestelmä (A+B+C) = 24 Kuva 2. Osallistujien kokema kiinnostus eri painopistealueita kohtaan. Kiinnostusta osoittaneiden (tai mukaan tarvittavien) toimijoiden lukumäärä kultakin painopistealueelta. Työpajaan osallistuneiden toimijoiden osaamisen ja tiedon tarpeet keskittyvät vahvasti energian varastoinnin ja energiajärjestelmän rajapintoihin. Energian varastointi keräsi eniten toimijoita yksittäisenä osa-alueena kun taas Aurinkoenergia ja Energiajärjestelmä jäivät ilman identifioituja toimijoita. näillä osa-alueilla ei ollut jatkoon valittuja merkittäviksi koettuja mahdollisuuksia tai haasteita, joten myöskään osaamisen ja tiedon tarpeita eikä kiinnostuneita toimijoita kartoitettu). On kuitenkin huomattava, että aurinkoenergian ja energiajärjestelmän rajapinnoilta löytyy lukuisia tärkeiksi koettuja osaamisen ja tiedon tarpeita. Tämä tulos saattaa kuvastaa epäuskoamme mahdollisuuksiin komponentti- ja teknologiatuottajana, ja vahvistaa puolestaan uskoa suomalaisista toimijoista ja heidän osaamisestaan systeemi-integraattoreina ja systeemisen manageroinnin osaajina! Nämä näkökulmat nousivat esiin myös työpajan molemmissa tuloksiin keskittyneissä keskusteluissa: 1) työpajan puolessa välissä keskusteltiin tunnistetuista mahdollisuuksia ja haasteista (Liite 5. Kommentteja tunnistetuista mahdollisuuksista ja haasteista), ja 2) työpajan lopussa tarkastelimme kokonaisvaltaisesti osaamisen ja tiedon tarpeita sekä arvioimme onko tässä ohjelman ainesta (6. Loppukeskustelu_ onko tunnistettuja fokusalueita?).

16 Johtopäätökset ja seuraavat askeleet 1. Fokusalueiden tunnistaminen Tällä hetkellä on suuri tarve hahmottaa energiajärjestelmän kokonaisuus (rakenne, dynamiikka ja systeemisyys) ja ymmärtää kokonaisuuden kehittämisen kannalta eniten lisäarvoa tuovat fokusalueet, joissa suomalaisilla toimijoilla olisi globaalissa kontekstissa kilpailukykyistä tarjontaa nyt tai vahva kollektiivinen tahtotila pyrkiä maailman kärkeen. Kandidaatteja laajemmiksi fokusalueiksi ovat: 1) energian varastointi ja siirrettävyys, ja sen linkittyminen olemassa oleviin järjestelmiin 2) uudet älykkäät hybridiratkaisut, joissa näkyy arvoketjuajattelu ja kuluttajaystävällisyys 3) energiajärjestelmää koskeva strateginen osaaminen, joka tuo lisäarvoa eri toimijoille & katsoo asioita kokonaisvaltaisesti. Tarkempi kuvaus työpajassa hahmotetuille fokusalueille on esitetty matriisimuodossa alla olevassa kuvassa (Kuva 3.). Kuva 3. Potentiaalisia fokusalueita kuvaava matriisi. Matriisi on laadittu Aurinkoenergia innovaatiotyöpaja päivän tuotosten pohjalta. 2. Fokusalueiden valinta ja teemojen päättäminen Seuraavaksi avaintoimijat identifioivat 2-4 fokusalueen osalta konkreettiset teemat, jonka jälkeen laajennettu toimijoiden joukko aloittaa työn mahdollisen ohjelma sisällön rakentamiseksi, mikäli tarve koetaan suureksi ja laatukriteerit ohjelman käynnistämiseksi täyttyvät.

17 3. Murroksen aika: Energy Cloud Internet of Energy Energian tuottamisen ja sen verkkoon syöttämisen (tai vastaanottamisen) uudet ratkaisut avaavat erinomaisia tulevaisuuden näkymiä systeemiälykkään Energy Cloudin kehittymiseksi (Kuva 4). Energiapilven mahdollistavia innovaatioita on hyvin monilla toiminnan tasoilla teknologiaosaamisen lisäksi, kuten kuluttajainnovaatioissa, uusissa liiketoimintamalleissa, sekä sosiaalisissa ja poliittisissa innovaatioissa. Kuva 5 esittää Dr. Ovidiu Vermesan:n (SINTEF) tuottaman näkemyksen Internet of Energy :n mahdollisuuksista (koko esitys Internet of Energy on liitteessä 8). Kuva 4. Energiapilven mahdollistaminen ja sen eri palvelutarjonnan muotoja Kuva 5. Internet of Energy (Dr. Ovidiu Vermesan, Chief Scientist, SINTEF) Internet of Energy -esitys kokonaisuudessaan (Liite 8.)

18 Loppusanat Aurinkoenergiaratkaisujen kehittyminen, energiamuotojen älykäs yhdistäminen olevissa oleviin energiantuotantojärjestelmiin, ja energian varastoinnin uudet ratkaisut avaavat nyt ja tulevaisuudessa erinomaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Aurinkoenergian innovointi - työpaja toi yhteen yli 60 keskeistä energia-alan toimijaa ja osaajaa tarkastelemaan 1) Mitä jaettuja tiedon ja osaamisen tarpeita meillä on Suomessa aurinkoenergiaan, energian varastointiin ja energiajärjestelmäämme liittyen, 2) Keillä nämä jaetut osaamisen ja tiedon tarpeet ovat (onko meillä kriittistä massaa), ja 3) ketkä voisivat tehdä hedelmällistä yhteistyötä. Yhtenä keskeisenä ajatuksena tällä työllä oli saada tietoa ja näkemyksiä siitä, onko meillä Suomessa tarvetta yhteiselle CLEEN Oy:n koordinoimalle SHOK - tutkimusohjelmalle, joka toimisi aurinkoenergian, energian varastoinnin ja energiajärjestelmän rajapinnoissa. Työpajassa päästiin tässä työssä hyvään alkuun ja päivän aikana saimme tunnistettua seuraavia laajoja fokusalueita: 1) energian varastointi ja siirrettävyys, ja sen linkittyminen olemassa oleviin järjestelmiin, 2) uudet älykkäät hybridiratkaisut, joissa näkyy arvoketjuajattelu ja kuluttajaystävällisyys ja 3) energiajärjestelmää koskeva strateginen osaaminen, joka tuo lisäarvoa eri toimijoille & katsoo asioita kokonaisvaltaisesti. Sivulla 16 esitetty matriisi (Kuva 3.) tuo esiin mahdollisia fokusalueita seikkaperäisemmin. Seuraavaksi avaintoimijat identifioivat 2-4 fokusalueen osalta konkreettiset teemat, jonka jälkeen laajennettu toimijoiden joukko aloittaa työn mahdollisen ohjelma sisällön rakentamiseksi, mikäli tarve koetaan suureksi ja laatukriteerit ohjelman käynnistämiseksi täyttyvät. Kiitos kaikille osallistujille aktiivisesta osallistumisesta! Systeemiälykkäin terveisin! Aki Koivistoinen Aki Koivistoinen Director, Business Evolution Salomonkatu 17 B 12th floor FI Helsinki

19 Liitteet: Liite 1. 'Aurinkoenergian toimijat tavoitteet ja tarpeet' ennakkokysely_koostetuloksista_ Liite 2. Kommentteja ennakkokyselyn tuloksista Liite 3. Alustus_ _Ville Miettinen_Pöyry Liite 4. Mitä toimijoita tarvitsemme innovaatiotyöpajaan ihannetilassa Liite 5. Kommentteja tunnistetuista mahdollisuuksista ja haasteista Liite 6. Loppukeskustelu_onko tunnistettuja fokusalueita? Liite 7. Internet of energy_ Ovidiu Vermesan, SINTEF Liite 8. Solar energy forum_kooste työpajasta_(081211) Solar Energy Forum -tapahtuman tuloskatsaus. Joulukuussa järjestetty Suomalaisen aurinkoenergiaosaamisen suurtapahtuma Solar Energy Forum järjestettiin Finlandia -talossa Helsingissä Tekesin toimesta.

- CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster

- CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster - CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster CLEEN Oy - osakkeenomistajat Yritykset (28): ABB Oy, Andritz Oy, Ekokem Oy Ab,

Lisätiedot

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto. Mikko Östring johtaja, toimitilat

Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto. Mikko Östring johtaja, toimitilat Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto Mikko Östring johtaja, toimitilat Östersundom-klinikan tavoitteet Klinikan tavoite on kuvata uusiutuvaan energiaan tukeutuvan alueen toteuttamiseen

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

Energiatoimiala 12.11.2013

Energiatoimiala 12.11.2013 Energiatoimiala 12.11.2013 Space Systems Finland Oy Vastuussa Energiatoimialasta hankkeessa Fokus: turvallisuuskriittiset järjestelmät eri toimialoilla kuten energia, ydinvoima, lääketieteelliset laitteet

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen. Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05.

Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen. Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05. Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05.2014 Pekka Malinen Sisältö 1. Tausta 2. Visio 3. Toimenpideohjelma 4. Kehityspolut

Lisätiedot

Lähienergia-alan koulutuksen ongelmakohtia

Lähienergia-alan koulutuksen ongelmakohtia Lähienergia-alan koulutuksen ongelmakohtia Biotalous ja hajautettu uusiutuva energia Työpaja 6.5.2015 @SYKLI Markku Tahkokorpi 6.5.2015 Suomen Lähienergialiitto ry. / Esityksen sisältöä Johdanto Lähienergian

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Visioita tulevaisuuden sähköverkosta Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Minä ja tiede -luento, Seinäjoki 17.5.2016 & Vaasa 19.5.2016 Sisältö 1. Sähköverkko 2.

Lisätiedot

Smart Generation Solutions

Smart Generation Solutions Jukka Tuukkanen, myyntijohtaja, Siemens Osakeyhtiö Smart Generation Solutions Sivu 1 Miksi älykkäiden tuotantosovellusten merkitys kasvaa? Talous: Öljyn hinnan nousu (syrjäseutujen dieselvoimalaitokset)

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian kehitys Ympäristöpolitiikan kehitys 19.4.2010 2 Globaali

Lisätiedot

Naps Systems Group. Aurinko, ehtymätön energialähde. Jukka Nieminen Naps Systems Oy

Naps Systems Group. Aurinko, ehtymätön energialähde. Jukka Nieminen Naps Systems Oy Aurinko, ehtymätön energialähde Jukka Nieminen Naps Systems Oy Aurinko energianlähteenä Maapallolle tuleva säteilyteho 170 000 TW! Teho on noin 20.000 kertaa koko maapallon teollisuuden ja lämmityksen

Lisätiedot

Sähköverkkovisio 2025? 16/03/2016 Jarmo Partanen

Sähköverkkovisio 2025? 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähköverkkovisio 2025? TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Sähkömarkkinat 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähkömarkkinat Driving Forces Sarjatuotantoon perustuva teknologia Sääriippuvainen sähkön tuotanto, jolla alhaiset

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa EL-TRAN 14.02.2017 Prof. Pertti Järventausta Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kaksisuuntaisessa, älykkäässä sähköverkossa hyödynnetään

Lisätiedot

Aurinkoenergia ja lämmön kausivarastoinnin mahdollisuudet. Vuoden lähienergiaratkaisu -palkinnonjakotilaisuus, Janne Hirvonen

Aurinkoenergia ja lämmön kausivarastoinnin mahdollisuudet. Vuoden lähienergiaratkaisu -palkinnonjakotilaisuus, Janne Hirvonen Aurinkoenergia ja lämmön kausivarastoinnin mahdollisuudet, Janne Hirvonen Taustaa Rakennusten energiantarve on 40% EU:n kulutuksesta Energiatehokkuudella merkittävä vaikutus Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

TULEVAISUUSKUVAT 2040

TULEVAISUUSKUVAT 2040 TULEVAISUUSKUVAT 2040 Uudet energiaratkaisut 10.6.2013 Page 1 Tulevaisuuskuvat Tulevaisuuskuvat on muodostettu ennakkokyselyn (vastaajia 35) sekä työpajan alustusten ja ryhmätöiden tulosten pohjalta Tarkastelu

Lisätiedot

Uusiutuvan energian direktiivi RED II ja valtioneuvoston kirjelmä U 5/2017 vp

Uusiutuvan energian direktiivi RED II ja valtioneuvoston kirjelmä U 5/2017 vp Uusiutuvan energian direktiivi RED II ja valtioneuvoston kirjelmä U 5/2017 vp Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijalausunto Mikael Hildén, Sampo Soimakallio Suomen ympäristökeskus Ympäristövaliokunta,

Lisätiedot

Aurinkolämpöjärjestelmät

Aurinkolämpöjärjestelmät Energiaekspertti koulutusilta Aurinkolämpöjärjestelmät 17.11.2015 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Energiaekspertti koulutusilta Aurinkolämpöjärjestelmät 1. Aurinkolämpö Suomessa 2. Aurinkolämmön rooli

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ 4.11.2014 Projektinjohtaja Helsingin Energia ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Smart City Kalasatamassa Aurinkovoimalan teknisiä näkökulmia Aurinkovoimalan tuotanto

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems Jarmo.Partanen@lut.fi

Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems Jarmo.Partanen@lut.fi Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems Jarmo.Partanen@lut.fi TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Sähkömarkkinat 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähkömarkkinat Driving Forces Sarjatuotantoon perustuva

Lisätiedot

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Sähköverkkoliiketoiminnan tavoitetila 2030 Jarmo Partanen, 040-5066564 Jarmo.partanen@lut.fi Perususkomuksia, vuosi 2030 sähkön käyttö kokonaisuutena on lisääntynyt energiatehokkuus

Lisätiedot

Muuttuvan energiateollisuuden uudet liiketoimintamahdollisuudet. Jukka Leskelä Energiateollisuus TeollisuusSummit 2015 Oulu 14.10.

Muuttuvan energiateollisuuden uudet liiketoimintamahdollisuudet. Jukka Leskelä Energiateollisuus TeollisuusSummit 2015 Oulu 14.10. Muuttuvan energiateollisuuden uudet liiketoimintamahdollisuudet Jukka Leskelä Energiateollisuus TeollisuusSummit 2015 Oulu 14.10.2015 2 EU:n energialähteet 1990 ja 2009 Historiallinen kehitys melko hidasta

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään

Lisätiedot

Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia. Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi

Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia. Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian

Lisätiedot

Puhtaan energian. 11.11.2013, Oulu. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM

Puhtaan energian. 11.11.2013, Oulu. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM Puhtaan energian liiketoimintamahdollisuudet 11.11.2013, Oulu Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM Globaalit ympäristöhaasteet Tuotannon siirtyminen halvempiin maihin Kasvava väestömäärä

Lisätiedot

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen Smart grid mahdollistaa tulevaisuuden vision toteutumisen Strateginen suunnittelu Mistä aloittaa? Mihin investoida? Mitä teknologioita valita?

Lisätiedot

Syöksy -tutkimushanke. Ryhmähanke, Metropolia AMK, Aalto-yliopisto - YTK, TTY

Syöksy -tutkimushanke. Ryhmähanke, Metropolia AMK, Aalto-yliopisto - YTK, TTY Syöksy -tutkimushanke Ryhmähanke, Metropolia AMK, Aalto-yliopisto - YTK, TTY Syöksy Sähköiset ajoneuvot kehäradan liityntä- ja asiointiliikenteessä Kyseessä on Metropolia Ammattikorkeakoulun, Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energian varastointi TEKES -seminaari 24.5.2016 Tatu Pahkala Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti TAVOITE: Uusiutuvan

Lisätiedot

Syöksy tutkimushanke Metropolia Ammattikorkeakoulu, Projektipäällikkö Markku Haikonen

Syöksy tutkimushanke Metropolia Ammattikorkeakoulu, Projektipäällikkö Markku Haikonen Syöksy tutkimushanke Metropolia Ammattikorkeakoulu, Projektipäällikkö Markku Haikonen Ryhmähanke: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto - YTK, TTY Syöksy Sähköiset ajoneuvot kehäradan liityntä-

Lisätiedot

Smart Energy Transition kuinka helsinkiläiset saadaan tekemään energiakäänne? Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

Smart Energy Transition kuinka helsinkiläiset saadaan tekemään energiakäänne? Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto Smart Energy Transition kuinka helsinkiläiset saadaan tekemään energiakäänne? Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto 1 Agenda Hiukan Smart Energy Transition-hankkeesta Kokeilujen ja

Lisätiedot

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ Keravan omakotiyhdistys 26.4.2017 Osmo Auvinen osmo.auvinen@keoy.fi Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen

Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen Agenda Sähkövarastot tänään Markkinoiden tarpeet Sähkövarasto ratkaisut Utopiaa vai realismia? Sähkövarastot tänään Utopiaa? Public 2012, Siemens

Lisätiedot

Aurinkolämpöreferenssejä aluelämmityskohteisiin Kansallinen cleantech-investointifoorumi

Aurinkolämpöreferenssejä aluelämmityskohteisiin Kansallinen cleantech-investointifoorumi Aurinkolämpöreferenssejä aluelämmityskohteisiin Kansallinen cleantech-investointifoorumi 11.4.2013 Jari Varjotie, CEO Uusi innovatiivinen konsepti energian tuottamiseen SAVOSOLAR kokoalumiininen direct

Lisätiedot

Liikenteen energiahuollon uudet arvoketjut TOP-NEST hanke. TransSmart-seminaari 2014 Nina Wessberg, erikoistutkija (Anna Leinonen, Anu Tuominen) VTT

Liikenteen energiahuollon uudet arvoketjut TOP-NEST hanke. TransSmart-seminaari 2014 Nina Wessberg, erikoistutkija (Anna Leinonen, Anu Tuominen) VTT Liikenteen energiahuollon uudet arvoketjut TOP-NEST hanke TransSmart-seminaari 2014 Nina Wessberg, erikoistutkija (Anna Leinonen, Anu Tuominen) VTT Top-Nest hanke Nordic Energy Research (NER) rahoitteinen

Lisätiedot

Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle

Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle Leena Sivill, TkT, Head of Business Consulting Kaukolämpöpäivät, Mikkeli 25.8.2016 1 Sisältö 1. Tärkeimmät tutkimusohjelmat 2. Tutkimusten

Lisätiedot

Aurinko lämmittää Kotitalouksia ja energiantuottajia Keski-Suomen Energiapäivä

Aurinko lämmittää Kotitalouksia ja energiantuottajia Keski-Suomen Energiapäivä Aurinko lämmittää Kotitalouksia ja energiantuottajia Keski-Suomen Energiapäivä 2016 17.2.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoenergian potentiaali Aurinkoenergia on: Ilmaista Rajoittamattomasti

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n TUOMAS VANHANEN KUKA Tu o m a s Tu m u Vanhanen Energiatekniikan DI Energialähettiläs Blogi: tuomasvanhanen.fi TEEMAT Kuka Halpaa öljyä Energian kulutus kasvaa Ilmastonmuutos ohjaa energiapolitiikkaa Älykäs

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen kautta

Lisätiedot

Hajautetun energiatuotannon edistäminen

Hajautetun energiatuotannon edistäminen Hajautetun energiatuotannon edistäminen TkT Juha Vanhanen Gaia Group Oy 29.2.2008 Esityksen sisältö 1. Hajautettu energiantuotanto Mitä on hajautettu energiantuotanto? Mahdollisuudet Haasteet 2. Hajautettu

Lisätiedot

Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet

Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet Liite 1 ENNAKKOKYSELY Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet Aurinkoenergian innovointi -työpaja 31.1.2012, Palace Gourmet, Eteläranta 10 ENNAKKOKYSELYN SISÄLTÖ Ennakkokyselyssä Aurinkoenergian

Lisätiedot

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö:

Lisätiedot

Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kiinteistöissä. Sairaalatekniikan päivät Ville Reinikainen 13.2.2014

Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kiinteistöissä. Sairaalatekniikan päivät Ville Reinikainen 13.2.2014 Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kiinteistöissä Sairaalatekniikan päivät Ville Reinikainen 13.2.2014 1 2 IPCC = The Intergovernmental Panel on Climate Change 3 Energiaskenaariot, määräykset

Lisätiedot

Markku J. Virtanen, Dr 31.3.2009

Markku J. Virtanen, Dr 31.3.2009 Aluetason energiaratkaisut Markku J. Virtanen, Dr 31.3.2009 Viitekehys paradigman muutokselle 2 Missä ja milloin innovaatiot syntyvät? Business (Kannattavuus) 3 Ekotehokkaan alueen suunnitteluperiaatteita

Lisätiedot

Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio Ari Puurtinen

Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio Ari Puurtinen Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio 21..2017 Ari Puurtinen ENERGIASEMINAARI 21..2017 Sisältö Kysyntäjousto Aurinkosähkö Aurinkosähkön tunnuspiirteet Sähkön kulutus vs. aurinkosähkön tuotto

Lisätiedot

MITÄ SÄHKÖN LISÄKSI? LÄMPÖ- JA JÄÄHDYTYSVERKKOJEN ROOLI ÄLYKKÄÄSSÄ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ. Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1.

MITÄ SÄHKÖN LISÄKSI? LÄMPÖ- JA JÄÄHDYTYSVERKKOJEN ROOLI ÄLYKKÄÄSSÄ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ. Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1. MITÄ SÄHKÖN LISÄKSI? LÄMPÖ- JA JÄÄHDYTYSVERKKOJEN ROOLI ÄLYKKÄÄSSÄ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1.2018 SISÄLTÖ Älykäs kaupunkienergia -hanke Lämpö- ja jäähdytysverkot

Lisätiedot

Suomen Lähienergialiitto r.y. uusi toimija energia-alalla

Suomen Lähienergialiitto r.y. uusi toimija energia-alalla Suomen Lähienergialiitto r.y. uusi toimija energia-alalla Markku Tahkokorpi / Suomen Lähienergialiitto Ry 13.5.2014 Esityksen sisältö Lähienergian määrittelyä Suomen Lähienergialiiton MMM Keskeiset sidosryhmät

Lisätiedot

Polttokennoteknologian tarjoamat mahdollisuudet suomalaiselle kulkuneuvo-, kone- ja elektroniikkateollisuudelle 02-11/2001

Polttokennoteknologian tarjoamat mahdollisuudet suomalaiselle kulkuneuvo-, kone- ja elektroniikkateollisuudelle 02-11/2001 Polttokennoteknologian tarjoamat mahdollisuudet suomalaiselle kulkuneuvo-, kone- ja elektroniikkateollisuudelle 02-11/2001 Hankkeen pääsisältö Teknologian kehitystilannekartoitus Yrityskysely kotimaisesta

Lisätiedot

HELEN KOHTI ILMASTONEUTRAALIA TULEVAISUUTTA. Rauno Tolonen Ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Laituri

HELEN KOHTI ILMASTONEUTRAALIA TULEVAISUUTTA. Rauno Tolonen Ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Laituri HELEN KOHTI ILMASTONEUTRAALIA TULEVAISUUTTA Rauno Tolonen Ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Laituri 29.11.2017 HELENIN LÄHTÖKOHDAT HELSINGIN VUODEN 2030 JA 2035 TAVOITTEISIIN Helsinki tulee saavuttamaan

Lisätiedot

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut?

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? FinSolar seminaari: Aurinkoenergian kotimarkkinat kasvuun 13.11.2014 Juha Ollikainen / GreenStream Network Oyj GreenStream lyhyesti Energiatehokkuushankkeiden

Lisätiedot

Sähkön käytön ja tuotannon yhteensovittaminen

Sähkön käytön ja tuotannon yhteensovittaminen Sähkön käytön ja tuotannon yhteensovittaminen Matti Lehtonen, 8.10.2015 Rakennusten energiaseminaari Uusiutuvan energian haaste: vaihteleva ja vaikeasti ennustettava tuotantoteho Tuulivoimatuotanto Saksassa

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aurinkoenergian osuus

Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aurinkoenergian osuus Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aurinkoenergian osuus Aurinkoteknillinen yhdistys ry Tominnanjohtaja C.Nyman/Soleco Oy 2.10.2014 Aurinkoteknillinen yhdistys ry 35v Perustettu v 1979 edistämään aurinkoenergian

Lisätiedot

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012 Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta 30.8.2012 Esa.Eklund@KodinEnergia.fi Kodin vihreä energia Oy Mitä tuulivoimala tekee Tuulivoimala muuttaa tuulessa olevan liikeenergian sähköenergiaksi. Tuulesta saatava

Lisätiedot

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 Tapahtuman yhteenveto Hankkeen teemojen määrittely Tapahtuman tavoitteena oli saada laajempaa näkemystä siihen, mihin teemoihin hankkeen aihepiirin sisällä kannattaisi

Lisätiedot

Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP

Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP Jouni Juntunen 24.9.2015 Suomen Lähienergialiitto ry. / Lähienergialiitto ry:n keskeiset ehdotukset lausunnossa Yhteisöenergian (osto- ja tuotantoyhteenliittymien)

Lisätiedot

Aurinkoenergian palvelu- ja rahoitustarjonta

Aurinkoenergian palvelu- ja rahoitustarjonta Aurinkoenergian palvelu- ja rahoitustarjonta FinSolar-hankkeessa laadittiin yrityksille aurinkoenergian palvelu- ja rahoitusmalleihin liittyvä markkinakysely syyskuussa 2015. Kysely kanavoitiin FinSolar-hankkeen

Lisätiedot

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita.

Lisätiedot

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ 12.12.2013 Atte Kallio ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ Helsingin energiaratkaisu Energiatehokas yhteistuotanto Kaukojäähdytys Hukkaenergiat hyötykäyttöön Kalasataman älykkäät

Lisätiedot

Puuperusteisten energiateknologioiden kehitysnäkymät. Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa seminaari Suomenlinna 25.3.2010 Tuula Mäkinen, VTT

Puuperusteisten energiateknologioiden kehitysnäkymät. Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa seminaari Suomenlinna 25.3.2010 Tuula Mäkinen, VTT Puuperusteisten energiateknologioiden kehitysnäkymät Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa seminaari Suomenlinna 25.3.2010 Tuula Mäkinen, VTT 2 Bioenergian nykykäyttö 2008 Uusiutuvaa energiaa 25 % kokonaisenergian

Lisätiedot

Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto

Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto & Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto Plusenergia klinikka 1. RAKLIn klinikat 2. Plusenergia klinikka RAKLIn klinikka Kokoaa parhaat toimijat, tiedot, ideat ja

Lisätiedot

Energiayhtiön näkökulma aurinkoenergialiiketoimintaan

Energiayhtiön näkökulma aurinkoenergialiiketoimintaan Energiayhtiön näkökulma aurinkoenergialiiketoimintaan globaalisti ja Suomessa Aurinkoenergiaseminaari 11.2.2013, Wanha Satama Petra Lundström Vice President, Solar Business Development, Fortum Oyj Sisältö

Lisätiedot

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Cisco Expo 8.9.2009 Jari Litmanen 1 Agenda Kuinka IP-palveluverkko tukee asiakkaan liiketoimintaa Palvelukeskusten ja konsolidoinnin asettamat haasteet verkkoratkaisuille

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Energiamurros: Case Savilahti

Energiamurros: Case Savilahti Energiamurros: Case Savilahti Tapio Kettunen Geoenergiaseminaari 24.3.2017 Missä mennään globaalisti? digitalisaatio, robotisaatio, virtualisoituminen, keinoäly, kaiken instrumentointi, kuljetuksen ja

Lisätiedot

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiaseminaari 8.10.2015 Raimo Lovio Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Esityksen sisältö Energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Tutkimus EVEssä ja tutkimustarpeet

Tutkimus EVEssä ja tutkimustarpeet Tutkimus EVEssä ja tutkimustarpeet Markku Antikainen, Virebit Oy DM 01-2013 Ajoneuvot ja ajoneuvotekniikka, sali 25 DM 01-2013 Asiakkaat, markkinat ja palvelut, sali 4B DM 01-2013 Energiajärjestelmät,

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Vision of the Power System 2035

Vision of the Power System 2035 Vision of the Power System 2035 Urban Data Center Active customer Rural AC/DC LVDC / 1 kv AC / Microgrid CH 4 Joustava voimajärjestelmä Ulkomaanyhteydet tärkeitä jouston mahdollistamisessa. Kansallinen

Lisätiedot

Oulun Energia -konserni

Oulun Energia -konserni Oulun Energia -konserni Yhteinen asiamme OULUN ENERGIA Toiminta-ajatus Kotimaisessa omistuksessa oleva energiakonserni kattaa koko energia-alan arvoketjun: raaka-aineiden tuotannon sähkön ja lämmön tuotannon

Lisätiedot

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Energiateollisuus ry:n syysseminaari 13.11.2014, Finlandia-talo

Lisätiedot

Kohti tulevaisuuden energiajärjestelmiä ja aurinkotaloutta. Tapio Kuula Toimitusjohtaja

Kohti tulevaisuuden energiajärjestelmiä ja aurinkotaloutta. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Kohti tulevaisuuden energiajärjestelmiä ja aurinkotaloutta Tapio Kuula Toimitusjohtaja Energiasektoriin vaikuttavat globaalit megatrendit Lainsäädännön muutokset Luonnonvarojen niukkuus ja energiapula

Lisätiedot

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Selvityksessä kartoitettiin energiatehokkuuden

Lisätiedot

Esimerkkejä suomalaisista älyverkkohankkeista1 Kalasatama, Helsinki

Esimerkkejä suomalaisista älyverkkohankkeista1 Kalasatama, Helsinki Esimerkkejä suomalaisista älyverkkohankkeista1 Kalasatama, Helsinki Markku Hyvärinen Helen Sähköverkko Oy Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 7.10.2010 Kuva: Adactive Ltd / Jari Lantiainen Älyverkon

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Fortum

Toimintaympäristö: Fortum Toimintaympäristö: Fortum SAFIR2014 Strategiaseminaari 22.4.2010, Otaniemi Petra Lundström Vice President, CTO Fortum Oyj Sisältö Globaali haastekuva Fortum tänään Fortumin T&K-prioriteetit Ajatuksia SAFIRin

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Energiamurros muuttaa tuotantorakenteita ja energian käyttöä

Energiamurros muuttaa tuotantorakenteita ja energian käyttöä Energiamurros muuttaa tuotantorakenteita ja energian käyttöä 23.1.2018 Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Professori Sanna Syri, Energiatekniikka ja energiatalous Aalto-yliopisto Ilmastonmuutoksen tehokas

Lisätiedot

Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma

Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma Sisältö Aurinko Miten aurinkoenergiaa hyödynnetään? Aurinkosähkö ja lämpö Laitteet Esimerkkejä Miksi aurinkoenergiaa? N. 5 miljardia vuotta vanha, fuusioreaktiolla toimiva

Lisätiedot

Rakennusten energiahuollon näkymiä

Rakennusten energiahuollon näkymiä Rakennusten energiahuollon näkymiä Peter Lund Aalto yliopisto Perustieteiden korkeakoulu peter.lund@aalto.fi Rakennusten energiaseminaari 2014 5.11.2014, Dipoli Hiilipäästöt kasvavat edelleen I. 20% väestöstä

Lisätiedot

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Teollisuuden polttonesteet 9.-10.9.2015 Tampere Helena Vänskä www.oil.fi Sisällöstä Globaalit haasteet ja trendit EU:n ilmasto-

Lisätiedot

Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin

Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin Tiet kestäviin energia- ja ympäristöratkaisuihin Tutkimuksen painopisteet 2012 2014 Tutkimusyhteistyö vauhdittaa innovaatioiden syntymistä CLEEN Oy:n puitteissa tehdään energiaan ja ympäristöön liittyvää

Lisätiedot

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa Pekka Tynjälä Ulla Lassi Pohjois-Suomen suuralueseminaari 9.6.2009 Johdanto Mahdollisuuksia *Uusiutuvan energian tuotanto (erityisesti metsäbiomassan

Lisätiedot

Aurinkosähkö kotitaloudessa

Aurinkosähkö kotitaloudessa Aurinkosähkö kotitaloudessa 24.3.205 Espoo ja 26.3.2015 Vantaa Markku Tahkokorpi, Utuapu Oy Aurinkoteknillinen yhdistys ry Suomen Lähienergialiitto ry Esityksen rakenne Yleistä aurinkoenergiasta Aurinkosähkö

Lisätiedot

Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Ville Niinistö 17.5.2010

Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Ville Niinistö 17.5.2010 Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta Ville Niinistö 17.5.2010 Ilmastonmuutoksen uhat Jo tähänastinen lämpeneminen on aiheuttanut lukuisia muutoksia

Lisätiedot

Demo2013 kokeilualustahanke

Demo2013 kokeilualustahanke Demo2013 kokeilualustahanke Tekesin Polttokennot-ohjelman Vuosiseminaari Hanasaaren kulttuurikeskus 13.92011 Anneli Ojapalo Spinverse Oy Tekesin Polttokennot-ohjelman koordinaattori, Demo2013 hankkeen

Lisätiedot

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Professori, tekn.tri Erja Turunen Tutkimusjohtaja, sovelletut materiaalit Strateginen tutkimus, VTT 2 Kierrätyksen rooli

Lisätiedot

Suomi energia- ja ympäristöteknologian edelläkävijäksi Energia ja ympäristö SHOK

Suomi energia- ja ympäristöteknologian edelläkävijäksi Energia ja ympäristö SHOK Suomi energia- ja ympäristöteknologian edelläkävijäksi Energia ja ympäristö SHOK Satu Helynen Cleantech Finland workshop 11.9.2008 Helsingin Messukeskus Strategisten huippuosaamisen keskusten (SHOK) tavoite

Lisätiedot

Energia - ja sähköalan näkökulma - TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEISTA JA NÄKYMISTÄ ENNAKOINTIKAMARI LVIS

Energia - ja sähköalan näkökulma - TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEISTA JA NÄKYMISTÄ ENNAKOINTIKAMARI LVIS Energia - ja sähköalan näkökulma - TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEISTA JA NÄKYMISTÄ TO 17.11.2009 ENNAKOINTIKAMARI LVIS Johanna Aholainen HELEN KONSERNI esittely Helen konserni on energia-alan osaaja, joka

Lisätiedot

Luonnonvarat ja kestävä talous

Luonnonvarat ja kestävä talous Luonnonvarat ja kestävä talous - Tekesin toimet jatkossa BioRefine ja Vesi loppuseminaari 26.11.2012 Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Tekesin sisällölliset painopisteet Liiketoiminta globaaleissa arvoverkoissa

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät?

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Helsingin seudun ilmastoseminaari 12.2.2015 1. Vihreä talous

Lisätiedot

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän

Lisätiedot

Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy. Johanna Haverinen

Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy. Johanna Haverinen Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy Johanna Haverinen Keravan Energia on energiakonserni Keravan Energia -yhtiöt Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot