, Palace Gourmet, Eteläranta 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "31.1.2012, Palace Gourmet, Eteläranta 10"

Transkriptio

1 Aurinkoenergian innovointi -työpaja , Palace Gourmet, Eteläranta 10

2 Aurinkoenergian innovointityöpaja Johdanto Aurinkoenergiamarkkinoiden nopea kasvu, energian varastoinnin merkityksen lisääntyminen, ja koko energiansysteemin kokonaisvaltainen kehittyminen ovat herättäneet keskustelua Suomalaisen energiaosaamisen uusista mahdollisuuksista globaaleilla markkinoilla. CLEEN Oy:n ja Finpron järjestämä Aurinkoenergian innovointi työpaja toi yhteen yli 60 keskeistä toimijaa ja energia-alan osaajaa tarkastelemaan 1) Mitä jaettuja tiedon ja osaamisen tarpeita meillä on Suomessa aurinkoenergiaan, energian varastointiin ja energiajärjestelmäämme liittyen, 2) Keillä nämä jaetut osaamisen ja tiedon tarpeet ovat (onko meillä kriittistä massaa), ja 3) ketkä voisivat tehdä hedelmällistä yhteistyötä. Yhtenä keskeisenä ajatuksena tällä työllä oli saada tietoa ja näkemyksiä siitä, onko meillä Suomessa tarvetta yhteiselle CLEEN Oy:n koordinoimalle SHOK -tutkimusohjelmalle, joka toimisi aurinkoenergian, energian varastoinnin ja energiajärjestelmän rajapinnoissa. Tämä kooste sisältää katsauksen työpajan tuloksiin. Ennakkokysely Tavoitteet, asemoituminen ja osaamisen ja tiedon tarpeet Ennen työpajapäivää teimme ennakkokyselyn osallistujille, jossa selvitimme aurinkoenergiaan ja energian varastointiin sekä energiajärjestelmiin liittyviä tavoitteita, asemoitumista sekä osaamisen ja tiedon tarpeita kuvassa 1. esitetyn kategorisoinnin pohjalta. Ennakkokyselyn tulokset kokonaisuudessaan erillisenä dokumenttina (Liite 1. 'Aurinkoenergian toimijat tavoitteet ja tarpeet' ennakkokysely_koostetuloksista_310112). 1. Aurinkoenergia (A) 2. Energian varastointi (B) 3. Energiajärjestelmä (C) 4. Aurinkoenergia ja Energian varastointi (A+B) 5. Aurinkoenergia ja Energiajärjestelmä (A+C) 6. Energian varastointi ja Energiajärjestelmä B+C) 7. Aurinkoenergia, Energian varastointi ja Energiajärjestelmä (A+B+C) Kuva 1. Ennakkotehtävässä käytetty teema-alueen kategorisointi. Nämä seitsemän osaaluetta (A. Aurinkoenergia, B. Energian varastointi, ja C. Energiajärjestelmä ja edellä mainittujen eri kombinaatiot) muodostivat raamit myös työpajatyöskentelyyn.

3 Alustukset ja keskustelut Työpajapäivä alkoi CLEEN Oy:n toimitusjohtajan Tommy Jacobsonin katsauksella päivän teemaan ja tavoitteisiin, jonka jälkeen keskustelimme ennakkokyselyn tuloksista (Liite 2. Kommentteja ennakkokyselyn tuloksista). Tämän jälkeen :n Aki Koivistoinen kävi läpi päivän agendan ja Pöyry Consulting Oy:n Ville Miettinen kuvasi Suomen aurinkoenergian arvoketjua, sen keskeisiä toimijoita ja toimijoiden rooleja (Liite 3. Alustus_ _Pöyry). Villen esitys johdatti meidät sujuvasti keskusteluun päivään osallistuvista toimijoista: Millä osa-alueilla on hyvä edustus ja keitä keskeisiä toimijoita puuttuu (Liite 4. Mitä toimijoita tarvitsemme innovaatiotyöpajaan ihannetilassa?). Tämän kollektiivisen keskustelun myötä siirryimme työpajaosioon. Työpajan osa-alueet 1. Tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet Tunnistimme kollektiivisesti työskennellen suurimpia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita seitsemällä painopistealueella. Näistä valitsimme kolme tärkeintä mahdollisuutta ja haastetta per painopistealue ryhmäkeskusteluihin ja jatkotyöhön tiedon ja osaamisen tarpeiden selvittämiseksi. 2. Tiedon ja osaamisen tarpeet Keräsimme kullakin painopistealueella keskeisimpiä tiedon ja osaamisen tarpeita tärkeimmiksi koettujen tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja haasteiden ratkaisemiseksi. 3. Keitä on mukana ja keitä tarvitaan mukaan? Keräsimme jokaisen mahdollisuuden ja haasteen osalta toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita asianedistämisestä ja keitä tarvitaan mukaan asian edistämiseksi. 4. Loppukatsaus Teimme katsauksen tuloksiin ja keskustelimme tulosten muodostamasta kokonaisuudesta, sekä pohdiskelimme onko tässä ohjelman ainesta. Tulokset Tämä katsaus sisältää työpajan tulokset painopistealueittain seuraavasti: I. Taulukko, jossa 1) Tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet, 2) Tiedon ja osaamisen tarpeet ja 3) Keitä on mukana ja keitä tarvitaan mukaan? II. Kaikki painopistealueella tunnistetut tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet.

4 Aurinkoenergia (A) Tunnistetut mahdollisuudet ja haasteet aurinkoenergian osalta. Jatkotyöskentelyyn aurinkoenergian osalta ei valittu mahdollisuuksia tai haasteita (näitä löytyy kuitenkin aurinkoenergian, energian varastoinnin ja energiasysteemin rajapinnoilta). Mahdollisuudet (Aurinkoenergia) - ei polttoainetta hinta ei voi nousta! - toimii hyvin sekä pienessä että isossa kokoluokassa kustannustehokkaasti - loppumaton resurssi - lämpö & sähkö - kasvinjalostus/ geenitekniikka energiasis. nosto, kasvunopeus - integrointi aurinko, maalämpö, bioenergia, tuuli - Suomen vaativat sääolosuhteet tarjoavat vaativan koelaboratorion myös ulkomaisille toimijoille - Markkinakasvu vasta alussa, bisnes on valtavassa kasvussa - sähköverkosta riippumattomat ratkaisut portable devices - hyvä ja luotettava suomalainen ammattitaito - järjestelmätason ratkaisut vielä lapsen kengissä maailmalla tässä mahdollisuus - hyödyntäminen maatalouden parissa - projektointitaito - logistiikan hallinta - uudet konversiotekniikat

5 Haasteet (Aurinkoenergia) - tuotanto ja kulutus eivät aina kohtaa - haasteena löytää globaalit liiketoimintamahdollisuudet suomalaisille aurinkosähkössä - miksei talojen katoilla kiipeile paneelien asentajia? (lämpö & sähkö) työpaikat lähellä markkinoita - skaalaus ylös (esim. ideat, prototuotanto, yms.) - kausivarastointi (erityisesti kotimarkkinoilla) - asentajia tarvitaan enemmän, heitä ei löydy joka puolelta Suomea Koulutustarve! - kova teknologiakilpailu - innovaatiopolitiikka - kotimarkkinat kuntoon o lainsäädäntö (mm. verkkoon liityntä) o hinnoittelu o palvelut yksittäiselle kuluttajalle o ATY Energian varastointi (B) Energian varastointi (B) Mahdollisuus Tiedon ja osaamisen tarpeet Keskeiset partnerit Mukana/ kiinnostuneet Tarvitaan mukaan 1. Termiset varastot - tehokkaita - integroitavissa olevaan infraan Koulutus + pilotointi Suolavarastot ja lämpökemialliset esim. zeoliitit Aurinkolämmön koekohteet Teollisuuden LTO Savosolar Kv-yhteistyö, S-ryhmä, Kunnalliset energialaitokset 2. Varastointi kemiallisiin yhdisteisiin esim. H₂-> CH₄ Tarvitaan veturiyrityksiä H₂: Woikoski CH₄: Gasum Metanointiprosessin TuK - jatkojalostus proteiiniksi Vetytaloustiekartta VTT, Gasum, MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), Nanooske, Woikoski, Outotec, Haldon, Topsae (Tanska), Prizztech, 3. Vuorokausisyklissä sähköautojen akkujen hyödyntäminen CCS-kytkentä Energian mittaus ja hinnoittelu Vanhenemisilmiöiden ymmärtäminen Sähkökemia T & K Suuret tehot pikalatauksessa ja purussa Fortum, Mikes, Tekesin toiminnalliset materiaalit ohj., JY Tekesin sähköajoneuvotohjelma, European Batteries, Ensto

6 Energian varastointi (B) Haaste Tiedon ja osaamisen tarpeet Keskeiset partnerit Mukana/ Kiinnostuneet Tarvitaan mukaan 1. Polttokennojen alhainen kypsyys, vaikeuttaa vety-taloutta Globaali tutkimus ja kehitys Autoteollisuusvetoista --> kv-yhteistyötä Kaasumoottorit ja turbiinit vaihtoehtoina VTT Kemira, Wärtsilä 2. Kompaktin sähköenergiavaraston turvallisuus Kompaktin (kausi-) varaston turvallisuus pommi takapihalla 3. Sähköenergian energiatiheys, esim. akku Akkukemian valinnalla voidaan vaikuttaa, kun tingitään suorituskyvystä Lyhytaikainen varastointi - piikin leikkaaminen Vaihtoehdot: pumppuvesivoima, paineilma, vauhtipyörät, SMES + LH 2 European Batteries, OMG ABB, Pohjolan voima Tunnistetut mahdollisuudet ja haasteet energian varastoinnin osalta. Mahdollisuudet (energian varastointi) - integrointi kaukolämpöjärjestelmään - H 2 (vety) + CO 2 (hiilidioksidi) H 2 O (vesi) + CH 4 (metaani) uusiutuva energia esimerkiksi voimalaitoksen savukaasuista levät maakaasuverkkoon proteiini (ilman kasvintuotantoa), elektrolyysi o polttokennot teknologia - paras fossiilinen!! (keittiö, auto, lämpö, sähko (CH 4 )) - sähköautokannan akut, superkondensaattorit - varastointi vetyyn - kaupungin osamittakaavan kausilämpövarastot - varastointikysymyksen voi ohittaa fiksuilla systeemisillä ratkaisuilla - akkujen nopea kehitys! nanoputkiteknologia? - varastointi kemiallisiin yhdisteisiin yleisemminkin (pitkän aikavälin varastointi) - faasimuutos - kemialliset lämpövarastot - uusiokäyttö (akut + lämpömateriaali) - talojen passiiviset lämpömateriaalit - sähköautojen akkujen uusiokäyttö kiinteissä sovelluksissa

7 Haasteet (Energian varastointi) - varastomateriaalien kierrätys - polttokennon hyötysuhde? - akkujen hinta - kriittiset raaka-aineet - käytettävyys, hyötysuhde, elinikä hinta - n/ elinikä >/ kg >/m 3 - verkonhaltijan ennakkoluulo/ tiedonpuute - pitkän aikavälin varastointi - lämpötila - hystereesis-ilmiö - jäteongelma - TURVALLISUUS superakku = pommi - varastojen talous - riippuu voimakkaasti lataussyklien määrästä Energiajärjestelmä (C) Tunnistetut mahdollisuudet ja haasteet energiajärjestelmän osalta. Jatkotyöskentelyyn energiajärjestelmän osalta ei valittu mahdollisuuksia tai haasteita (näitä löytyy kuitenkin aurinkoenergian, energian varastoinnin ja energiasysteemin rajapinnoilta). Mahdollisuudet (energiajärjestelmä) - PV-voimaloiden järjestelmäosaaminen - järjestelmien liittyminen toisiinsa - järjestelmien dynaaminen hallinta - maakaasuverkoston mahdollisuudet energian siirtoon & varastointiin liittyen (PV+vety) - hajautetun tuotannon hyvä vikasietoisuus - hybridijärjestelmän integrointi, kuluttajajärjestelmämarkkinat kasvavat voimakkaasti - IT+energia - hajautettu pientuotanto kehitysmaissa - pienimuotoinen varastointi kuluttajajärjestelmässä - markkinoita, uutta liiketoimintaa usealle toimialueelle

8 - palvelu-business - työllistävä vaikutus - uudet liiketoimintamahdollisuudet o teknologiatoimittajat o alusta palveluliiketoimintana Haasteet (energiajärjestelmä) - perustuu nykyään keskitettyyn energian tuotantoon - tuotannon & kulutuksen eriaikaisuus epätasapainon tasaamiseen tarvitaan joku järjestelmä - ainoa kestävä keino kansantalouden edistämisen kannalta on lisätä kotimarkkinaaktiviteettia Miten Suomesta aurinkoenergiajärjestelmien mallimaa? - miten synnytetään vientituote osa-osaamisesta - järjestelmän stabiilisuus - arvoketjun ymmärtäminen (gobaalisti) - hajautettu + keskitetty integrointi - ennustaminen - saadaanko osaaminen integroitua kokonaisuudeksi? - tuotannon keskittyminen tiettyyn vuodenaikaan/ sähköyhtiöt - PV:n vaikutukset sähkön laatuun - kirjava toimittajakenttä standardointi, ei toimimattomia järjestelmiä markkinoille Aurinkoenergia ja Energian varastointi (A + B) Aurinkoenergia ja energian varastointi (A + B) Mahdollisuus Tiedon ja osaamisen tarpeet 1. Arktinen aurinkovoima Kausivarastoinnin ratkaisut eri mittakaavoissa Keskeiset partnerit Mukana/ Tarvitaan mukaan kiinnostuneet Kari Sipilä, VTT 2. Aurinkoenergian varastointi lämpönä Lämpövarastojen mitoitus, rakenteet, rakennustekniikat Kari Sipilä, VTT Risto Raiko, TTY 3. Aurinkoenergia liikenteen käyttövoimaksi Kemiallinen varastointi

9 Aurinkoenergia ja energian varastointi (A + B) Haaste Tiedon ja osaamisen tarpeet Keskeiset partnerit Mukana/ Tarvitaan mukaan 1. Arktinen ilmasto Kiinnostuneet 2. Koulutus esim. LVIS Järjestelmäosaaminen, erityisesti hybridijärjestelmät Risto Raiko, TTY 3. Varastojen suorituskyky ja talous Kustannusmallinnus Markku Tahkokorpi Tunnistetut tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet aurinkoenergia + energian varastointi -rajapinnalta. Mahdollisuudet (Aurinkoenergia ja energian varastointi) - Fotosynteesin syntetisointi - Energiamuodot (KAIKKI sovellettavissa) - Aurinkoenergian integrointi rakennuksiin, esim. faasimuutosseinät - Aurinkokaukolämpövarastot - akustot (polttokennot VTT, Hydrocell, NCC) - Lämmön ja kylmän yhteistuotanto - Kulutushuippujen tasaus varastoidulla energialla - arktinen aurinkovoima - kennot mastoon/ akut köliin - kansainvälinen yhteistyö T & K:ssa? - ongelman voisi kiertää (= uutta businestä) - passiivinen hyödyntäminen Haasteet (Aurinkoenergia ja energian varastointi) - sähköenergian energia/ painosuhde - sovellusten vähyys tekijöiden vähyys (missä paikalliset off-grid -applikaatiot?) - vaatii Suomessa kausivarastointiratkaisun - öljyteollisuus yms. - viranomaistoiminta (verot/ maksut) - markkinan luonti säädökset, alun tukijärjestelmät - LVIS-koulutus - kausivarastojen talous huono

10 Aurinkoenergia ja Energiajärjestelmä (A + C) Aurinkoenergia ja energiajärjestelmä (A + C) Mahdollisuus Tiedon ja osaamisen tarpeet Keskeiset partnerit Mukana/ kiinnostuneet Tarvitaan mukaan 1. Skaalattavuus & modulaarisuus (hajautettu/ keskitetty) Järjestelmien ja integroinnin dynamiikka Energiajärjestelmähallinta (osaaminen) 2. Soveltuu hajautettuun tuotantoon Globaalit verkkoonliitäntäsäädökset Teuvo Suntio, TTY Johanna Hanhila, Thermopolis Oy Seppo Valkealahti, TTY Jussi Maunuksela, JY Teijo Postila, Plugreen Oy Teuvo Suntio, TTY Seppo Valkelahti, TTY 3. Suuri palveluliiketoimintamahdollisuus Tieto markkinoiden "sijainnista" ja koosta Peter Eklund, Sunwatt Oy Aurinkoenergia ja energiajärjestelmä (A + C) Haaste Tiedon ja osaamisen tarpeet Keskeiset partnerit Mukana/ Kiinnostuneet Tarvitaan mukaan 1. Riskien hallinta 2. Integroinnin toimintamallit Systemaattinen toimintamallien kehittäminen -> aivoriihet?! Seppo Valkelahti, TTY Esko Juuso, Oulun yliopisto Kari Sipilä, VTT 3. Palvelujen tarjoajat Tunnistetut mahdollisuudet ja haasteet aurinkoenergia + energianjärjestelmä -rajapinnalta. Mahdollisuudet (Aurinkoenergia ja energiajärjestelmä) - suuri potentiaali uudistaa enrgiajärjestelmä vähähiiliseksi, hintavakaaksi (?), lähelle kuluttajaa - aurinkoenergia/ kemialliset reaktiot - sopii erinomaisesti hajautettuun tuotantoon - hyvä skaalattavuus & modulaarisuus (PV) - teknologia olemassa - peak oil ohitettu uusiutuvat kasvavat entistä nopeammin - PV ready! ( HD ready ) markkinointi!! - Aurinkohöyry + CHP - Kauppakeskusten jäähdytysratkaisut

11 Haasteet (Aurinkoenergia ja energiajärjestelmä) - Matalan lämpötilan aurinkokeräimet + lämmitysjärjestelmä - Miten riskit hallitaan järjestelmätasolla? - Aurinkoenergian saatavuus vaihtelee voimakkaasti (vrk, pilvisyys, vuodenajat). Muutokset voivat olla hyvin nopeita miten niihin mukaudutaan? - Jakelukanavien puute - Asennus-/ ylläpitopalvelujen puute - Optimaalinen integrointi ja hallinta - KISS = keepitsimplestupid Energian varastointi ja Energiajärjestelmä (B + C) Yllä olevassa kuvassa on käsitelty jatkoon valittuja mahdollisuuksia (1. Verkkoakku, 2. Uudet systeemiratkaisut, 3. Hybridiratkaisut) ja haasteita (1. Akkujen sielunelämän ymmärtäminen + safety issues, 2. Akkujen hinta, ja 3. Konseptien ja niiden rahoituksen kaupallistaminen (eli ymmärryksen lisääminen siitä miten arvo syntyy ja kenelle?)) taulukkomuodon sijaan.

12 Tunnistetut mahdollisuudet ja haasteet energianjärjestelmä + energiajärjestelmä -rajapinnalta. Mahdollisuudet (Energian varastointi ja energiajärjestelmä) - rakennusten/ rakenteiden hyödyntäminen massavaraajina - kiinteistökohtaiset - älykkäät varastot integroituina rakenteisiin - kiinteistöpalvelukonsepti (- helahoito ) elinkaarimallina (vrt. valtakunnan tiehankkeet) - ylijäämätuotannon voi myös varastoida lämpönä (lämmön varastointi selvästi halvempaa kuin sähkön ~ 100 x)! - sähkön varastointi on kiinnostavaa aurinkoenergiasta riippumatta kemiallinen pumppuvoimalaitos - maakaasujärjestelmä energiavarastona (metaani & vety) - hybridityökoneet aurinkoenergia energiakaivo-maalämpö lämpöpumput (myös maakaasu) hybridit Haasteet (Energian varastointi ja energiajärjestelmä) - monienergiaratkaisujen (hybridit) kaupallistaminen - tekniikan, kohdesuunnittelun ja asennuksen yhdistäminen - yleinen rahoitusjärjestelmä (muu kuin VC kallis) - after-sales -kiinteistöhuolto management osaaminen - miten asiakas/loppukäyttäjä hallitsee/ymmärtää teknologiset ratkaisut; miten tavallinen kuluttaja hallitsee tekniset ratkaisut? kunnon design - kuluttajan käytöstä ohjaa kaikesta huolimatta RAHA - suunnittelijoiden puutteellinen koulutus - asentajien puutteellinen koulutus - sähkökemiallisen osaamisen puute - akkujen sielunelämän ymmärrys

13 Aurinkoenergia, Energian varastointi ja Energiajärjestelmä (A + B + C) Aurinkoenergia, energian varastointi ja energiajärjestelmä (A + B + C) Mahdollisuus Tiedon ja osaamisen tarpeet Keskeiset partnerit Mukana/ kiinnostuneet Tarvitaan mukaan 1. Kuluttajalle kokonaispalvelu (kansallinen) 2. Itsenäinen, paikallinen energiaratkaisu (globaali markkina) Rahoitusmallit Konseptointi Hybridijärjestelmien optimointi T Peter Eklund, Sunwatt (konseptointi) Henrik Karlsson, Aritem Teijo Postila, Plugreen Oy Fortum Esko Juuso, Oulun yliopisto Kari Sipilä, VTT Markku Tahkokorpi Fortum, M. Erglund 3. Energiapoliittinen INNOVAATIO --> Päättäjät mukaan Hallitusohjelmaan? Energiaomavaraisuus Valtio Aurinkoenergia, energian varastointi ja energiajärjestelmä (A + B + C) Mahdollisuus Tiedon ja osaamisen tarpeet Keskeiset partnerit Mukana/ Kiinnostuneet Tarvitaan mukaan 1. Luodaan ja tunnistetaan aidot markkinat Kilpailukykyiset markkinat Käytettävyys Palvelut Teijo Postila, Plugreen Oy Liiketoimintamallien kehitys & tutkimus 2. Verkon hallinta muuttuvissa olosuhteissa Energian keräysprosessit hallintaan (käynnistys ja häiriöt) T Mittausten luotettavuus Automaatio-osaaminen T Esko Juuso, Oulun yliopisto Kari Sipilä, VTT (paikalla) Metso 3. Integrointi Osaaminen Lisää monipuolisempaa koulutusta Liittäminen rakennuksen erilaisiin järjestelmiin ja rakenteisiin T Suunnittelussa tulevaisuuteen varautuminen T Design T Liittäminen muihin energiatuotantomuotoihin T Monialainen yhteiskoulutus Henrik Karlsson Esko Juuso, Oulun yliopisto Jussi Maunuksela, JY Johanna Hanhila, Thermopolis Oy Kari Sipilä, VTT Seppo Valkealahti, TTY Pertti Silventoinen LUT Energia Ebba Michaelsson, Eriksson Arkkitehdit Oy Metso YM Fortum T = Tutkimusaihiopotentiaalia Tunnistetut mahdollisuudet ja haasteet aurinkoenergia + energianjärjestelmä + energiajärjestelmä -rajapinnalta. Mahdollisuudet (Aurinkoenergia, energian varastointi ja energiajärjestelmä) - Luoda vientikonsepti (sun wind geo) - Verkoston laajentaminen ulkomaisiin yhteisöihin - Itsenäinen paikallinen enrgiaratkaisu (microgrid) - Pienasiakas voi tarjota tuotantonsa, varastonsa ja kuormansa markkinoille

14 - Tulisi lisätä tietoisuutta ja sen seurauksena kysyntää - Tutkimustoiminnassa tähdättävä yli nykyisen worldclass-tason ei sen kiinniottamiseen - Kuluttajalle palvelun tuottaminen (suunnittelu, huolto, käyttö, rahoitus) - Power to the people! - Automaatio ÄLY - Ohjelmisto-osaaminen - Syöttötariffi - H 2 - Rakentamisnormit, jotka mahdollistavat integroinnin - Aurinkoenergian CHP-laitokset PK- ja pienkiinteistöihin/ suurkiinteistöihin - Kolmansien maiden aukeava hajautetun tuotannon markkina - ZEB = Zero Energy Buildings Haasteet (Aurinkoenergia, energian varastointi ja energiajärjestelmä) - Liityntäehdot vielä liian tiukkoja - Virtuaalivoimalaitokset kuka operoi? - Kuinka tehdä kynnys riittävän alas Suomessa: markkinointi? Osaaminen lähelle kuluttajaa o Tietoa sopivien/ oikeiden valintojen tekemiseksi Motiva - Ylijäämä sähkön syöttö verkkoon o Tehotasapainon hallinta - Ohjelmisto-osaaminen - Järjestelmäintegraattorin vähyys palvelu asiakkaalle - Tuki-asiat, v o TEM -järjestelmä < reduced - Määräykset, asetukset, lait eurooppalainen suunta - Jälkihoito, laiteosaaminen - Kun siirrytään keskitetystä hajautettuun täytyy oppia uusi tapa organisoitua (toimiala, yhteistyö, jne.)

15 Osallistujien kokema kiinnostus eri painopistealueita kohtaan 1. Aurinkoenergia (A) = 0 2. Energian varastointi (B) = Energiajärjestelmä (C) = 0 4. Aurinkoenergia ja energian varastointi (A+B) = 5 5. Aurinkoenergia ja energiajärjestelmä (A+C) = Energian varastointi ja energiajärjestelmä (B+C) = Aurinkoenergia, energian varastointi ja energiajärjestelmä (A+B+C) = 24 Kuva 2. Osallistujien kokema kiinnostus eri painopistealueita kohtaan. Kiinnostusta osoittaneiden (tai mukaan tarvittavien) toimijoiden lukumäärä kultakin painopistealueelta. Työpajaan osallistuneiden toimijoiden osaamisen ja tiedon tarpeet keskittyvät vahvasti energian varastoinnin ja energiajärjestelmän rajapintoihin. Energian varastointi keräsi eniten toimijoita yksittäisenä osa-alueena kun taas Aurinkoenergia ja Energiajärjestelmä jäivät ilman identifioituja toimijoita. näillä osa-alueilla ei ollut jatkoon valittuja merkittäviksi koettuja mahdollisuuksia tai haasteita, joten myöskään osaamisen ja tiedon tarpeita eikä kiinnostuneita toimijoita kartoitettu). On kuitenkin huomattava, että aurinkoenergian ja energiajärjestelmän rajapinnoilta löytyy lukuisia tärkeiksi koettuja osaamisen ja tiedon tarpeita. Tämä tulos saattaa kuvastaa epäuskoamme mahdollisuuksiin komponentti- ja teknologiatuottajana, ja vahvistaa puolestaan uskoa suomalaisista toimijoista ja heidän osaamisestaan systeemi-integraattoreina ja systeemisen manageroinnin osaajina! Nämä näkökulmat nousivat esiin myös työpajan molemmissa tuloksiin keskittyneissä keskusteluissa: 1) työpajan puolessa välissä keskusteltiin tunnistetuista mahdollisuuksia ja haasteista (Liite 5. Kommentteja tunnistetuista mahdollisuuksista ja haasteista), ja 2) työpajan lopussa tarkastelimme kokonaisvaltaisesti osaamisen ja tiedon tarpeita sekä arvioimme onko tässä ohjelman ainesta (6. Loppukeskustelu_ onko tunnistettuja fokusalueita?).

16 Johtopäätökset ja seuraavat askeleet 1. Fokusalueiden tunnistaminen Tällä hetkellä on suuri tarve hahmottaa energiajärjestelmän kokonaisuus (rakenne, dynamiikka ja systeemisyys) ja ymmärtää kokonaisuuden kehittämisen kannalta eniten lisäarvoa tuovat fokusalueet, joissa suomalaisilla toimijoilla olisi globaalissa kontekstissa kilpailukykyistä tarjontaa nyt tai vahva kollektiivinen tahtotila pyrkiä maailman kärkeen. Kandidaatteja laajemmiksi fokusalueiksi ovat: 1) energian varastointi ja siirrettävyys, ja sen linkittyminen olemassa oleviin järjestelmiin 2) uudet älykkäät hybridiratkaisut, joissa näkyy arvoketjuajattelu ja kuluttajaystävällisyys 3) energiajärjestelmää koskeva strateginen osaaminen, joka tuo lisäarvoa eri toimijoille & katsoo asioita kokonaisvaltaisesti. Tarkempi kuvaus työpajassa hahmotetuille fokusalueille on esitetty matriisimuodossa alla olevassa kuvassa (Kuva 3.). Kuva 3. Potentiaalisia fokusalueita kuvaava matriisi. Matriisi on laadittu Aurinkoenergia innovaatiotyöpaja päivän tuotosten pohjalta. 2. Fokusalueiden valinta ja teemojen päättäminen Seuraavaksi avaintoimijat identifioivat 2-4 fokusalueen osalta konkreettiset teemat, jonka jälkeen laajennettu toimijoiden joukko aloittaa työn mahdollisen ohjelma sisällön rakentamiseksi, mikäli tarve koetaan suureksi ja laatukriteerit ohjelman käynnistämiseksi täyttyvät.

17 3. Murroksen aika: Energy Cloud Internet of Energy Energian tuottamisen ja sen verkkoon syöttämisen (tai vastaanottamisen) uudet ratkaisut avaavat erinomaisia tulevaisuuden näkymiä systeemiälykkään Energy Cloudin kehittymiseksi (Kuva 4). Energiapilven mahdollistavia innovaatioita on hyvin monilla toiminnan tasoilla teknologiaosaamisen lisäksi, kuten kuluttajainnovaatioissa, uusissa liiketoimintamalleissa, sekä sosiaalisissa ja poliittisissa innovaatioissa. Kuva 5 esittää Dr. Ovidiu Vermesan:n (SINTEF) tuottaman näkemyksen Internet of Energy :n mahdollisuuksista (koko esitys Internet of Energy on liitteessä 8). Kuva 4. Energiapilven mahdollistaminen ja sen eri palvelutarjonnan muotoja Kuva 5. Internet of Energy (Dr. Ovidiu Vermesan, Chief Scientist, SINTEF) Internet of Energy -esitys kokonaisuudessaan (Liite 8.)

18 Loppusanat Aurinkoenergiaratkaisujen kehittyminen, energiamuotojen älykäs yhdistäminen olevissa oleviin energiantuotantojärjestelmiin, ja energian varastoinnin uudet ratkaisut avaavat nyt ja tulevaisuudessa erinomaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Aurinkoenergian innovointi - työpaja toi yhteen yli 60 keskeistä energia-alan toimijaa ja osaajaa tarkastelemaan 1) Mitä jaettuja tiedon ja osaamisen tarpeita meillä on Suomessa aurinkoenergiaan, energian varastointiin ja energiajärjestelmäämme liittyen, 2) Keillä nämä jaetut osaamisen ja tiedon tarpeet ovat (onko meillä kriittistä massaa), ja 3) ketkä voisivat tehdä hedelmällistä yhteistyötä. Yhtenä keskeisenä ajatuksena tällä työllä oli saada tietoa ja näkemyksiä siitä, onko meillä Suomessa tarvetta yhteiselle CLEEN Oy:n koordinoimalle SHOK - tutkimusohjelmalle, joka toimisi aurinkoenergian, energian varastoinnin ja energiajärjestelmän rajapinnoissa. Työpajassa päästiin tässä työssä hyvään alkuun ja päivän aikana saimme tunnistettua seuraavia laajoja fokusalueita: 1) energian varastointi ja siirrettävyys, ja sen linkittyminen olemassa oleviin järjestelmiin, 2) uudet älykkäät hybridiratkaisut, joissa näkyy arvoketjuajattelu ja kuluttajaystävällisyys ja 3) energiajärjestelmää koskeva strateginen osaaminen, joka tuo lisäarvoa eri toimijoille & katsoo asioita kokonaisvaltaisesti. Sivulla 16 esitetty matriisi (Kuva 3.) tuo esiin mahdollisia fokusalueita seikkaperäisemmin. Seuraavaksi avaintoimijat identifioivat 2-4 fokusalueen osalta konkreettiset teemat, jonka jälkeen laajennettu toimijoiden joukko aloittaa työn mahdollisen ohjelma sisällön rakentamiseksi, mikäli tarve koetaan suureksi ja laatukriteerit ohjelman käynnistämiseksi täyttyvät. Kiitos kaikille osallistujille aktiivisesta osallistumisesta! Systeemiälykkäin terveisin! Aki Koivistoinen Aki Koivistoinen Director, Business Evolution Salomonkatu 17 B 12th floor FI Helsinki

19 Liitteet: Liite 1. 'Aurinkoenergian toimijat tavoitteet ja tarpeet' ennakkokysely_koostetuloksista_ Liite 2. Kommentteja ennakkokyselyn tuloksista Liite 3. Alustus_ _Ville Miettinen_Pöyry Liite 4. Mitä toimijoita tarvitsemme innovaatiotyöpajaan ihannetilassa Liite 5. Kommentteja tunnistetuista mahdollisuuksista ja haasteista Liite 6. Loppukeskustelu_onko tunnistettuja fokusalueita? Liite 7. Internet of energy_ Ovidiu Vermesan, SINTEF Liite 8. Solar energy forum_kooste työpajasta_(081211) Solar Energy Forum -tapahtuman tuloskatsaus. Joulukuussa järjestetty Suomalaisen aurinkoenergiaosaamisen suurtapahtuma Solar Energy Forum järjestettiin Finlandia -talossa Helsingissä Tekesin toimesta.

Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet

Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet Liite 1 ENNAKKOKYSELY Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet Aurinkoenergian innovointi -työpaja 31.1.2012, Palace Gourmet, Eteläranta 10 ENNAKKOKYSELYN SISÄLTÖ Ennakkokyselyssä Aurinkoenergian

Lisätiedot

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Yhteenveto työpajojen ja seminaarien aineistoista 2 Tilaajan alkusanat Paikallisten resurssien entistä parempaan hyödyntämiseen energiantuotannossa Uusiutuvien

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ

KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ Pekka Malinen Tero Haahtela SÄHKÖISEN LIIKENTEEN TOIMENPIDEOHJELMA KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ 1 SISÄLTÖ esipuhe 3 sähköisen liikenteen tila suomessa 4 Tuotteita ja palveluja sähköiseen liikenteeseen

Lisätiedot

Paikallisten energiaresurssien hallinta hajautetussa energiajärjestelmässä

Paikallisten energiaresurssien hallinta hajautetussa energiajärjestelmässä ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2284 Janne Valkonen, Teemu Tommila, Lauri Jaakkola, Björn Wahlström, Pekka Koponen, Seppo Kärkkäinen, Lauri Kumpulainen, Pekka Saari, Simo Keskinen, Hannu Saaristo & Matti Lehtonen

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosraportti Elokuu 2012

Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosraportti Elokuu 2012 Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosraportti Elokuu 2012 Yhteenveto seminaarien ja työpajojen aineistoista 2 Esipuhe Tämä tulosraportti perustuu Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI

Lisätiedot

Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin

Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin Kansallisen ennakointiverkoston ympäristö ja energia teemaryhmän yhteenvetoraportti keväältä 2007 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy ISBN 978-951-563-605-8 URL:http://www.sitra.fi

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Paula Hakola, Susanna Horn, Sanna Huikuri, Miia Kinnunen, Annukka Näyhä, Mia Pihlajamäki & Jarmo Vehmas ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Skenaariot ja strategiat (ILMES) TUTU ejulkaisuja 5/2007

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 55/2014 Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ-

Lisätiedot

Kaavoitus. Bioenergia. Aurinkoenergia g. Tuulivoima. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla

Kaavoitus. Bioenergia. Aurinkoenergia g. Tuulivoima. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla Kaavoitus Bioenergia Aurinkoenergia g Tuulivoima Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla Loppuraportti 12/2010 2 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Hajautettu

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT SISÄLLYS 4 Älyverkkotutkimus luo perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle 6 Ohjelman vaikuttavuus 7 Osallistujan puheenvuoro 8 Älykäs sähköverkko 10 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Quo Vadis Bioenergia?

Quo Vadis Bioenergia? Quo Vadis Bioenergia? BEST Bioenergiaskenaariot 2033 Loppuraportti Jyrki Kettunen ja Tarja Meristö (2014) ISBN 978-952-5947-63-2 Kirjoittajat, CLEEN ja FIBIC Skenaariotyökalujen Tarja Meristö Raportista

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS

DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS Tarkastajat Professori Jarmo Partanen Diplomi-insinööri Tero

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU Saimaa ja puhdas vesi Jätteistä tuotteiksi Green Campus Energian tuotanto ja jakelu Puhdas elinympäristö Kestävä hyvinvointi Terveysvientikeskittymä Koulutusvienti

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Sähköajoneuvot Suomessa - selvitys

Sähköajoneuvot Suomessa - selvitys Sähköajoneuvot Suomessa - selvitys 6.8.2009 Sisällysluettelo ALKUSANAT...4 YHTEENVETO...6 1. JOHDANTO...10 1.1. SÄHKÖAJONEUVOJEN KÄSITTEET...11 2. SÄHKÖAJONEUVOJEN MAHDOLLISUUDET...14 2.1. TARVE SÄHKÖAUTOILLE...14

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 4/2014 Ympäristövastuu osaksi liiketoimintaa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot