, Palace Gourmet, Eteläranta 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "31.1.2012, Palace Gourmet, Eteläranta 10"

Transkriptio

1 Aurinkoenergian innovointi -työpaja , Palace Gourmet, Eteläranta 10

2 Aurinkoenergian innovointityöpaja Johdanto Aurinkoenergiamarkkinoiden nopea kasvu, energian varastoinnin merkityksen lisääntyminen, ja koko energiansysteemin kokonaisvaltainen kehittyminen ovat herättäneet keskustelua Suomalaisen energiaosaamisen uusista mahdollisuuksista globaaleilla markkinoilla. CLEEN Oy:n ja Finpron järjestämä Aurinkoenergian innovointi työpaja toi yhteen yli 60 keskeistä toimijaa ja energia-alan osaajaa tarkastelemaan 1) Mitä jaettuja tiedon ja osaamisen tarpeita meillä on Suomessa aurinkoenergiaan, energian varastointiin ja energiajärjestelmäämme liittyen, 2) Keillä nämä jaetut osaamisen ja tiedon tarpeet ovat (onko meillä kriittistä massaa), ja 3) ketkä voisivat tehdä hedelmällistä yhteistyötä. Yhtenä keskeisenä ajatuksena tällä työllä oli saada tietoa ja näkemyksiä siitä, onko meillä Suomessa tarvetta yhteiselle CLEEN Oy:n koordinoimalle SHOK -tutkimusohjelmalle, joka toimisi aurinkoenergian, energian varastoinnin ja energiajärjestelmän rajapinnoissa. Tämä kooste sisältää katsauksen työpajan tuloksiin. Ennakkokysely Tavoitteet, asemoituminen ja osaamisen ja tiedon tarpeet Ennen työpajapäivää teimme ennakkokyselyn osallistujille, jossa selvitimme aurinkoenergiaan ja energian varastointiin sekä energiajärjestelmiin liittyviä tavoitteita, asemoitumista sekä osaamisen ja tiedon tarpeita kuvassa 1. esitetyn kategorisoinnin pohjalta. Ennakkokyselyn tulokset kokonaisuudessaan erillisenä dokumenttina (Liite 1. 'Aurinkoenergian toimijat tavoitteet ja tarpeet' ennakkokysely_koostetuloksista_310112). 1. Aurinkoenergia (A) 2. Energian varastointi (B) 3. Energiajärjestelmä (C) 4. Aurinkoenergia ja Energian varastointi (A+B) 5. Aurinkoenergia ja Energiajärjestelmä (A+C) 6. Energian varastointi ja Energiajärjestelmä B+C) 7. Aurinkoenergia, Energian varastointi ja Energiajärjestelmä (A+B+C) Kuva 1. Ennakkotehtävässä käytetty teema-alueen kategorisointi. Nämä seitsemän osaaluetta (A. Aurinkoenergia, B. Energian varastointi, ja C. Energiajärjestelmä ja edellä mainittujen eri kombinaatiot) muodostivat raamit myös työpajatyöskentelyyn.

3 Alustukset ja keskustelut Työpajapäivä alkoi CLEEN Oy:n toimitusjohtajan Tommy Jacobsonin katsauksella päivän teemaan ja tavoitteisiin, jonka jälkeen keskustelimme ennakkokyselyn tuloksista (Liite 2. Kommentteja ennakkokyselyn tuloksista). Tämän jälkeen :n Aki Koivistoinen kävi läpi päivän agendan ja Pöyry Consulting Oy:n Ville Miettinen kuvasi Suomen aurinkoenergian arvoketjua, sen keskeisiä toimijoita ja toimijoiden rooleja (Liite 3. Alustus_ _Pöyry). Villen esitys johdatti meidät sujuvasti keskusteluun päivään osallistuvista toimijoista: Millä osa-alueilla on hyvä edustus ja keitä keskeisiä toimijoita puuttuu (Liite 4. Mitä toimijoita tarvitsemme innovaatiotyöpajaan ihannetilassa?). Tämän kollektiivisen keskustelun myötä siirryimme työpajaosioon. Työpajan osa-alueet 1. Tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet Tunnistimme kollektiivisesti työskennellen suurimpia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita seitsemällä painopistealueella. Näistä valitsimme kolme tärkeintä mahdollisuutta ja haastetta per painopistealue ryhmäkeskusteluihin ja jatkotyöhön tiedon ja osaamisen tarpeiden selvittämiseksi. 2. Tiedon ja osaamisen tarpeet Keräsimme kullakin painopistealueella keskeisimpiä tiedon ja osaamisen tarpeita tärkeimmiksi koettujen tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja haasteiden ratkaisemiseksi. 3. Keitä on mukana ja keitä tarvitaan mukaan? Keräsimme jokaisen mahdollisuuden ja haasteen osalta toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita asianedistämisestä ja keitä tarvitaan mukaan asian edistämiseksi. 4. Loppukatsaus Teimme katsauksen tuloksiin ja keskustelimme tulosten muodostamasta kokonaisuudesta, sekä pohdiskelimme onko tässä ohjelman ainesta. Tulokset Tämä katsaus sisältää työpajan tulokset painopistealueittain seuraavasti: I. Taulukko, jossa 1) Tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet, 2) Tiedon ja osaamisen tarpeet ja 3) Keitä on mukana ja keitä tarvitaan mukaan? II. Kaikki painopistealueella tunnistetut tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet.

4 Aurinkoenergia (A) Tunnistetut mahdollisuudet ja haasteet aurinkoenergian osalta. Jatkotyöskentelyyn aurinkoenergian osalta ei valittu mahdollisuuksia tai haasteita (näitä löytyy kuitenkin aurinkoenergian, energian varastoinnin ja energiasysteemin rajapinnoilta). Mahdollisuudet (Aurinkoenergia) - ei polttoainetta hinta ei voi nousta! - toimii hyvin sekä pienessä että isossa kokoluokassa kustannustehokkaasti - loppumaton resurssi - lämpö & sähkö - kasvinjalostus/ geenitekniikka energiasis. nosto, kasvunopeus - integrointi aurinko, maalämpö, bioenergia, tuuli - Suomen vaativat sääolosuhteet tarjoavat vaativan koelaboratorion myös ulkomaisille toimijoille - Markkinakasvu vasta alussa, bisnes on valtavassa kasvussa - sähköverkosta riippumattomat ratkaisut portable devices - hyvä ja luotettava suomalainen ammattitaito - järjestelmätason ratkaisut vielä lapsen kengissä maailmalla tässä mahdollisuus - hyödyntäminen maatalouden parissa - projektointitaito - logistiikan hallinta - uudet konversiotekniikat

5 Haasteet (Aurinkoenergia) - tuotanto ja kulutus eivät aina kohtaa - haasteena löytää globaalit liiketoimintamahdollisuudet suomalaisille aurinkosähkössä - miksei talojen katoilla kiipeile paneelien asentajia? (lämpö & sähkö) työpaikat lähellä markkinoita - skaalaus ylös (esim. ideat, prototuotanto, yms.) - kausivarastointi (erityisesti kotimarkkinoilla) - asentajia tarvitaan enemmän, heitä ei löydy joka puolelta Suomea Koulutustarve! - kova teknologiakilpailu - innovaatiopolitiikka - kotimarkkinat kuntoon o lainsäädäntö (mm. verkkoon liityntä) o hinnoittelu o palvelut yksittäiselle kuluttajalle o ATY Energian varastointi (B) Energian varastointi (B) Mahdollisuus Tiedon ja osaamisen tarpeet Keskeiset partnerit Mukana/ kiinnostuneet Tarvitaan mukaan 1. Termiset varastot - tehokkaita - integroitavissa olevaan infraan Koulutus + pilotointi Suolavarastot ja lämpökemialliset esim. zeoliitit Aurinkolämmön koekohteet Teollisuuden LTO Savosolar Kv-yhteistyö, S-ryhmä, Kunnalliset energialaitokset 2. Varastointi kemiallisiin yhdisteisiin esim. H₂-> CH₄ Tarvitaan veturiyrityksiä H₂: Woikoski CH₄: Gasum Metanointiprosessin TuK - jatkojalostus proteiiniksi Vetytaloustiekartta VTT, Gasum, MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), Nanooske, Woikoski, Outotec, Haldon, Topsae (Tanska), Prizztech, 3. Vuorokausisyklissä sähköautojen akkujen hyödyntäminen CCS-kytkentä Energian mittaus ja hinnoittelu Vanhenemisilmiöiden ymmärtäminen Sähkökemia T & K Suuret tehot pikalatauksessa ja purussa Fortum, Mikes, Tekesin toiminnalliset materiaalit ohj., JY Tekesin sähköajoneuvotohjelma, European Batteries, Ensto

6 Energian varastointi (B) Haaste Tiedon ja osaamisen tarpeet Keskeiset partnerit Mukana/ Kiinnostuneet Tarvitaan mukaan 1. Polttokennojen alhainen kypsyys, vaikeuttaa vety-taloutta Globaali tutkimus ja kehitys Autoteollisuusvetoista --> kv-yhteistyötä Kaasumoottorit ja turbiinit vaihtoehtoina VTT Kemira, Wärtsilä 2. Kompaktin sähköenergiavaraston turvallisuus Kompaktin (kausi-) varaston turvallisuus pommi takapihalla 3. Sähköenergian energiatiheys, esim. akku Akkukemian valinnalla voidaan vaikuttaa, kun tingitään suorituskyvystä Lyhytaikainen varastointi - piikin leikkaaminen Vaihtoehdot: pumppuvesivoima, paineilma, vauhtipyörät, SMES + LH 2 European Batteries, OMG ABB, Pohjolan voima Tunnistetut mahdollisuudet ja haasteet energian varastoinnin osalta. Mahdollisuudet (energian varastointi) - integrointi kaukolämpöjärjestelmään - H 2 (vety) + CO 2 (hiilidioksidi) H 2 O (vesi) + CH 4 (metaani) uusiutuva energia esimerkiksi voimalaitoksen savukaasuista levät maakaasuverkkoon proteiini (ilman kasvintuotantoa), elektrolyysi o polttokennot teknologia - paras fossiilinen!! (keittiö, auto, lämpö, sähko (CH 4 )) - sähköautokannan akut, superkondensaattorit - varastointi vetyyn - kaupungin osamittakaavan kausilämpövarastot - varastointikysymyksen voi ohittaa fiksuilla systeemisillä ratkaisuilla - akkujen nopea kehitys! nanoputkiteknologia? - varastointi kemiallisiin yhdisteisiin yleisemminkin (pitkän aikavälin varastointi) - faasimuutos - kemialliset lämpövarastot - uusiokäyttö (akut + lämpömateriaali) - talojen passiiviset lämpömateriaalit - sähköautojen akkujen uusiokäyttö kiinteissä sovelluksissa

7 Haasteet (Energian varastointi) - varastomateriaalien kierrätys - polttokennon hyötysuhde? - akkujen hinta - kriittiset raaka-aineet - käytettävyys, hyötysuhde, elinikä hinta - n/ elinikä >/ kg >/m 3 - verkonhaltijan ennakkoluulo/ tiedonpuute - pitkän aikavälin varastointi - lämpötila - hystereesis-ilmiö - jäteongelma - TURVALLISUUS superakku = pommi - varastojen talous - riippuu voimakkaasti lataussyklien määrästä Energiajärjestelmä (C) Tunnistetut mahdollisuudet ja haasteet energiajärjestelmän osalta. Jatkotyöskentelyyn energiajärjestelmän osalta ei valittu mahdollisuuksia tai haasteita (näitä löytyy kuitenkin aurinkoenergian, energian varastoinnin ja energiasysteemin rajapinnoilta). Mahdollisuudet (energiajärjestelmä) - PV-voimaloiden järjestelmäosaaminen - järjestelmien liittyminen toisiinsa - järjestelmien dynaaminen hallinta - maakaasuverkoston mahdollisuudet energian siirtoon & varastointiin liittyen (PV+vety) - hajautetun tuotannon hyvä vikasietoisuus - hybridijärjestelmän integrointi, kuluttajajärjestelmämarkkinat kasvavat voimakkaasti - IT+energia - hajautettu pientuotanto kehitysmaissa - pienimuotoinen varastointi kuluttajajärjestelmässä - markkinoita, uutta liiketoimintaa usealle toimialueelle

8 - palvelu-business - työllistävä vaikutus - uudet liiketoimintamahdollisuudet o teknologiatoimittajat o alusta palveluliiketoimintana Haasteet (energiajärjestelmä) - perustuu nykyään keskitettyyn energian tuotantoon - tuotannon & kulutuksen eriaikaisuus epätasapainon tasaamiseen tarvitaan joku järjestelmä - ainoa kestävä keino kansantalouden edistämisen kannalta on lisätä kotimarkkinaaktiviteettia Miten Suomesta aurinkoenergiajärjestelmien mallimaa? - miten synnytetään vientituote osa-osaamisesta - järjestelmän stabiilisuus - arvoketjun ymmärtäminen (gobaalisti) - hajautettu + keskitetty integrointi - ennustaminen - saadaanko osaaminen integroitua kokonaisuudeksi? - tuotannon keskittyminen tiettyyn vuodenaikaan/ sähköyhtiöt - PV:n vaikutukset sähkön laatuun - kirjava toimittajakenttä standardointi, ei toimimattomia järjestelmiä markkinoille Aurinkoenergia ja Energian varastointi (A + B) Aurinkoenergia ja energian varastointi (A + B) Mahdollisuus Tiedon ja osaamisen tarpeet 1. Arktinen aurinkovoima Kausivarastoinnin ratkaisut eri mittakaavoissa Keskeiset partnerit Mukana/ Tarvitaan mukaan kiinnostuneet Kari Sipilä, VTT 2. Aurinkoenergian varastointi lämpönä Lämpövarastojen mitoitus, rakenteet, rakennustekniikat Kari Sipilä, VTT Risto Raiko, TTY 3. Aurinkoenergia liikenteen käyttövoimaksi Kemiallinen varastointi

9 Aurinkoenergia ja energian varastointi (A + B) Haaste Tiedon ja osaamisen tarpeet Keskeiset partnerit Mukana/ Tarvitaan mukaan 1. Arktinen ilmasto Kiinnostuneet 2. Koulutus esim. LVIS Järjestelmäosaaminen, erityisesti hybridijärjestelmät Risto Raiko, TTY 3. Varastojen suorituskyky ja talous Kustannusmallinnus Markku Tahkokorpi Tunnistetut tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet aurinkoenergia + energian varastointi -rajapinnalta. Mahdollisuudet (Aurinkoenergia ja energian varastointi) - Fotosynteesin syntetisointi - Energiamuodot (KAIKKI sovellettavissa) - Aurinkoenergian integrointi rakennuksiin, esim. faasimuutosseinät - Aurinkokaukolämpövarastot - akustot (polttokennot VTT, Hydrocell, NCC) - Lämmön ja kylmän yhteistuotanto - Kulutushuippujen tasaus varastoidulla energialla - arktinen aurinkovoima - kennot mastoon/ akut köliin - kansainvälinen yhteistyö T & K:ssa? - ongelman voisi kiertää (= uutta businestä) - passiivinen hyödyntäminen Haasteet (Aurinkoenergia ja energian varastointi) - sähköenergian energia/ painosuhde - sovellusten vähyys tekijöiden vähyys (missä paikalliset off-grid -applikaatiot?) - vaatii Suomessa kausivarastointiratkaisun - öljyteollisuus yms. - viranomaistoiminta (verot/ maksut) - markkinan luonti säädökset, alun tukijärjestelmät - LVIS-koulutus - kausivarastojen talous huono

10 Aurinkoenergia ja Energiajärjestelmä (A + C) Aurinkoenergia ja energiajärjestelmä (A + C) Mahdollisuus Tiedon ja osaamisen tarpeet Keskeiset partnerit Mukana/ kiinnostuneet Tarvitaan mukaan 1. Skaalattavuus & modulaarisuus (hajautettu/ keskitetty) Järjestelmien ja integroinnin dynamiikka Energiajärjestelmähallinta (osaaminen) 2. Soveltuu hajautettuun tuotantoon Globaalit verkkoonliitäntäsäädökset Teuvo Suntio, TTY Johanna Hanhila, Thermopolis Oy Seppo Valkealahti, TTY Jussi Maunuksela, JY Teijo Postila, Plugreen Oy Teuvo Suntio, TTY Seppo Valkelahti, TTY 3. Suuri palveluliiketoimintamahdollisuus Tieto markkinoiden "sijainnista" ja koosta Peter Eklund, Sunwatt Oy Aurinkoenergia ja energiajärjestelmä (A + C) Haaste Tiedon ja osaamisen tarpeet Keskeiset partnerit Mukana/ Kiinnostuneet Tarvitaan mukaan 1. Riskien hallinta 2. Integroinnin toimintamallit Systemaattinen toimintamallien kehittäminen -> aivoriihet?! Seppo Valkelahti, TTY Esko Juuso, Oulun yliopisto Kari Sipilä, VTT 3. Palvelujen tarjoajat Tunnistetut mahdollisuudet ja haasteet aurinkoenergia + energianjärjestelmä -rajapinnalta. Mahdollisuudet (Aurinkoenergia ja energiajärjestelmä) - suuri potentiaali uudistaa enrgiajärjestelmä vähähiiliseksi, hintavakaaksi (?), lähelle kuluttajaa - aurinkoenergia/ kemialliset reaktiot - sopii erinomaisesti hajautettuun tuotantoon - hyvä skaalattavuus & modulaarisuus (PV) - teknologia olemassa - peak oil ohitettu uusiutuvat kasvavat entistä nopeammin - PV ready! ( HD ready ) markkinointi!! - Aurinkohöyry + CHP - Kauppakeskusten jäähdytysratkaisut

11 Haasteet (Aurinkoenergia ja energiajärjestelmä) - Matalan lämpötilan aurinkokeräimet + lämmitysjärjestelmä - Miten riskit hallitaan järjestelmätasolla? - Aurinkoenergian saatavuus vaihtelee voimakkaasti (vrk, pilvisyys, vuodenajat). Muutokset voivat olla hyvin nopeita miten niihin mukaudutaan? - Jakelukanavien puute - Asennus-/ ylläpitopalvelujen puute - Optimaalinen integrointi ja hallinta - KISS = keepitsimplestupid Energian varastointi ja Energiajärjestelmä (B + C) Yllä olevassa kuvassa on käsitelty jatkoon valittuja mahdollisuuksia (1. Verkkoakku, 2. Uudet systeemiratkaisut, 3. Hybridiratkaisut) ja haasteita (1. Akkujen sielunelämän ymmärtäminen + safety issues, 2. Akkujen hinta, ja 3. Konseptien ja niiden rahoituksen kaupallistaminen (eli ymmärryksen lisääminen siitä miten arvo syntyy ja kenelle?)) taulukkomuodon sijaan.

12 Tunnistetut mahdollisuudet ja haasteet energianjärjestelmä + energiajärjestelmä -rajapinnalta. Mahdollisuudet (Energian varastointi ja energiajärjestelmä) - rakennusten/ rakenteiden hyödyntäminen massavaraajina - kiinteistökohtaiset - älykkäät varastot integroituina rakenteisiin - kiinteistöpalvelukonsepti (- helahoito ) elinkaarimallina (vrt. valtakunnan tiehankkeet) - ylijäämätuotannon voi myös varastoida lämpönä (lämmön varastointi selvästi halvempaa kuin sähkön ~ 100 x)! - sähkön varastointi on kiinnostavaa aurinkoenergiasta riippumatta kemiallinen pumppuvoimalaitos - maakaasujärjestelmä energiavarastona (metaani & vety) - hybridityökoneet aurinkoenergia energiakaivo-maalämpö lämpöpumput (myös maakaasu) hybridit Haasteet (Energian varastointi ja energiajärjestelmä) - monienergiaratkaisujen (hybridit) kaupallistaminen - tekniikan, kohdesuunnittelun ja asennuksen yhdistäminen - yleinen rahoitusjärjestelmä (muu kuin VC kallis) - after-sales -kiinteistöhuolto management osaaminen - miten asiakas/loppukäyttäjä hallitsee/ymmärtää teknologiset ratkaisut; miten tavallinen kuluttaja hallitsee tekniset ratkaisut? kunnon design - kuluttajan käytöstä ohjaa kaikesta huolimatta RAHA - suunnittelijoiden puutteellinen koulutus - asentajien puutteellinen koulutus - sähkökemiallisen osaamisen puute - akkujen sielunelämän ymmärrys

13 Aurinkoenergia, Energian varastointi ja Energiajärjestelmä (A + B + C) Aurinkoenergia, energian varastointi ja energiajärjestelmä (A + B + C) Mahdollisuus Tiedon ja osaamisen tarpeet Keskeiset partnerit Mukana/ kiinnostuneet Tarvitaan mukaan 1. Kuluttajalle kokonaispalvelu (kansallinen) 2. Itsenäinen, paikallinen energiaratkaisu (globaali markkina) Rahoitusmallit Konseptointi Hybridijärjestelmien optimointi T Peter Eklund, Sunwatt (konseptointi) Henrik Karlsson, Aritem Teijo Postila, Plugreen Oy Fortum Esko Juuso, Oulun yliopisto Kari Sipilä, VTT Markku Tahkokorpi Fortum, M. Erglund 3. Energiapoliittinen INNOVAATIO --> Päättäjät mukaan Hallitusohjelmaan? Energiaomavaraisuus Valtio Aurinkoenergia, energian varastointi ja energiajärjestelmä (A + B + C) Mahdollisuus Tiedon ja osaamisen tarpeet Keskeiset partnerit Mukana/ Kiinnostuneet Tarvitaan mukaan 1. Luodaan ja tunnistetaan aidot markkinat Kilpailukykyiset markkinat Käytettävyys Palvelut Teijo Postila, Plugreen Oy Liiketoimintamallien kehitys & tutkimus 2. Verkon hallinta muuttuvissa olosuhteissa Energian keräysprosessit hallintaan (käynnistys ja häiriöt) T Mittausten luotettavuus Automaatio-osaaminen T Esko Juuso, Oulun yliopisto Kari Sipilä, VTT (paikalla) Metso 3. Integrointi Osaaminen Lisää monipuolisempaa koulutusta Liittäminen rakennuksen erilaisiin järjestelmiin ja rakenteisiin T Suunnittelussa tulevaisuuteen varautuminen T Design T Liittäminen muihin energiatuotantomuotoihin T Monialainen yhteiskoulutus Henrik Karlsson Esko Juuso, Oulun yliopisto Jussi Maunuksela, JY Johanna Hanhila, Thermopolis Oy Kari Sipilä, VTT Seppo Valkealahti, TTY Pertti Silventoinen LUT Energia Ebba Michaelsson, Eriksson Arkkitehdit Oy Metso YM Fortum T = Tutkimusaihiopotentiaalia Tunnistetut mahdollisuudet ja haasteet aurinkoenergia + energianjärjestelmä + energiajärjestelmä -rajapinnalta. Mahdollisuudet (Aurinkoenergia, energian varastointi ja energiajärjestelmä) - Luoda vientikonsepti (sun wind geo) - Verkoston laajentaminen ulkomaisiin yhteisöihin - Itsenäinen paikallinen enrgiaratkaisu (microgrid) - Pienasiakas voi tarjota tuotantonsa, varastonsa ja kuormansa markkinoille

14 - Tulisi lisätä tietoisuutta ja sen seurauksena kysyntää - Tutkimustoiminnassa tähdättävä yli nykyisen worldclass-tason ei sen kiinniottamiseen - Kuluttajalle palvelun tuottaminen (suunnittelu, huolto, käyttö, rahoitus) - Power to the people! - Automaatio ÄLY - Ohjelmisto-osaaminen - Syöttötariffi - H 2 - Rakentamisnormit, jotka mahdollistavat integroinnin - Aurinkoenergian CHP-laitokset PK- ja pienkiinteistöihin/ suurkiinteistöihin - Kolmansien maiden aukeava hajautetun tuotannon markkina - ZEB = Zero Energy Buildings Haasteet (Aurinkoenergia, energian varastointi ja energiajärjestelmä) - Liityntäehdot vielä liian tiukkoja - Virtuaalivoimalaitokset kuka operoi? - Kuinka tehdä kynnys riittävän alas Suomessa: markkinointi? Osaaminen lähelle kuluttajaa o Tietoa sopivien/ oikeiden valintojen tekemiseksi Motiva - Ylijäämä sähkön syöttö verkkoon o Tehotasapainon hallinta - Ohjelmisto-osaaminen - Järjestelmäintegraattorin vähyys palvelu asiakkaalle - Tuki-asiat, v o TEM -järjestelmä < reduced - Määräykset, asetukset, lait eurooppalainen suunta - Jälkihoito, laiteosaaminen - Kun siirrytään keskitetystä hajautettuun täytyy oppia uusi tapa organisoitua (toimiala, yhteistyö, jne.)

15 Osallistujien kokema kiinnostus eri painopistealueita kohtaan 1. Aurinkoenergia (A) = 0 2. Energian varastointi (B) = Energiajärjestelmä (C) = 0 4. Aurinkoenergia ja energian varastointi (A+B) = 5 5. Aurinkoenergia ja energiajärjestelmä (A+C) = Energian varastointi ja energiajärjestelmä (B+C) = Aurinkoenergia, energian varastointi ja energiajärjestelmä (A+B+C) = 24 Kuva 2. Osallistujien kokema kiinnostus eri painopistealueita kohtaan. Kiinnostusta osoittaneiden (tai mukaan tarvittavien) toimijoiden lukumäärä kultakin painopistealueelta. Työpajaan osallistuneiden toimijoiden osaamisen ja tiedon tarpeet keskittyvät vahvasti energian varastoinnin ja energiajärjestelmän rajapintoihin. Energian varastointi keräsi eniten toimijoita yksittäisenä osa-alueena kun taas Aurinkoenergia ja Energiajärjestelmä jäivät ilman identifioituja toimijoita. näillä osa-alueilla ei ollut jatkoon valittuja merkittäviksi koettuja mahdollisuuksia tai haasteita, joten myöskään osaamisen ja tiedon tarpeita eikä kiinnostuneita toimijoita kartoitettu). On kuitenkin huomattava, että aurinkoenergian ja energiajärjestelmän rajapinnoilta löytyy lukuisia tärkeiksi koettuja osaamisen ja tiedon tarpeita. Tämä tulos saattaa kuvastaa epäuskoamme mahdollisuuksiin komponentti- ja teknologiatuottajana, ja vahvistaa puolestaan uskoa suomalaisista toimijoista ja heidän osaamisestaan systeemi-integraattoreina ja systeemisen manageroinnin osaajina! Nämä näkökulmat nousivat esiin myös työpajan molemmissa tuloksiin keskittyneissä keskusteluissa: 1) työpajan puolessa välissä keskusteltiin tunnistetuista mahdollisuuksia ja haasteista (Liite 5. Kommentteja tunnistetuista mahdollisuuksista ja haasteista), ja 2) työpajan lopussa tarkastelimme kokonaisvaltaisesti osaamisen ja tiedon tarpeita sekä arvioimme onko tässä ohjelman ainesta (6. Loppukeskustelu_ onko tunnistettuja fokusalueita?).

16 Johtopäätökset ja seuraavat askeleet 1. Fokusalueiden tunnistaminen Tällä hetkellä on suuri tarve hahmottaa energiajärjestelmän kokonaisuus (rakenne, dynamiikka ja systeemisyys) ja ymmärtää kokonaisuuden kehittämisen kannalta eniten lisäarvoa tuovat fokusalueet, joissa suomalaisilla toimijoilla olisi globaalissa kontekstissa kilpailukykyistä tarjontaa nyt tai vahva kollektiivinen tahtotila pyrkiä maailman kärkeen. Kandidaatteja laajemmiksi fokusalueiksi ovat: 1) energian varastointi ja siirrettävyys, ja sen linkittyminen olemassa oleviin järjestelmiin 2) uudet älykkäät hybridiratkaisut, joissa näkyy arvoketjuajattelu ja kuluttajaystävällisyys 3) energiajärjestelmää koskeva strateginen osaaminen, joka tuo lisäarvoa eri toimijoille & katsoo asioita kokonaisvaltaisesti. Tarkempi kuvaus työpajassa hahmotetuille fokusalueille on esitetty matriisimuodossa alla olevassa kuvassa (Kuva 3.). Kuva 3. Potentiaalisia fokusalueita kuvaava matriisi. Matriisi on laadittu Aurinkoenergia innovaatiotyöpaja päivän tuotosten pohjalta. 2. Fokusalueiden valinta ja teemojen päättäminen Seuraavaksi avaintoimijat identifioivat 2-4 fokusalueen osalta konkreettiset teemat, jonka jälkeen laajennettu toimijoiden joukko aloittaa työn mahdollisen ohjelma sisällön rakentamiseksi, mikäli tarve koetaan suureksi ja laatukriteerit ohjelman käynnistämiseksi täyttyvät.

17 3. Murroksen aika: Energy Cloud Internet of Energy Energian tuottamisen ja sen verkkoon syöttämisen (tai vastaanottamisen) uudet ratkaisut avaavat erinomaisia tulevaisuuden näkymiä systeemiälykkään Energy Cloudin kehittymiseksi (Kuva 4). Energiapilven mahdollistavia innovaatioita on hyvin monilla toiminnan tasoilla teknologiaosaamisen lisäksi, kuten kuluttajainnovaatioissa, uusissa liiketoimintamalleissa, sekä sosiaalisissa ja poliittisissa innovaatioissa. Kuva 5 esittää Dr. Ovidiu Vermesan:n (SINTEF) tuottaman näkemyksen Internet of Energy :n mahdollisuuksista (koko esitys Internet of Energy on liitteessä 8). Kuva 4. Energiapilven mahdollistaminen ja sen eri palvelutarjonnan muotoja Kuva 5. Internet of Energy (Dr. Ovidiu Vermesan, Chief Scientist, SINTEF) Internet of Energy -esitys kokonaisuudessaan (Liite 8.)

18 Loppusanat Aurinkoenergiaratkaisujen kehittyminen, energiamuotojen älykäs yhdistäminen olevissa oleviin energiantuotantojärjestelmiin, ja energian varastoinnin uudet ratkaisut avaavat nyt ja tulevaisuudessa erinomaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Aurinkoenergian innovointi - työpaja toi yhteen yli 60 keskeistä energia-alan toimijaa ja osaajaa tarkastelemaan 1) Mitä jaettuja tiedon ja osaamisen tarpeita meillä on Suomessa aurinkoenergiaan, energian varastointiin ja energiajärjestelmäämme liittyen, 2) Keillä nämä jaetut osaamisen ja tiedon tarpeet ovat (onko meillä kriittistä massaa), ja 3) ketkä voisivat tehdä hedelmällistä yhteistyötä. Yhtenä keskeisenä ajatuksena tällä työllä oli saada tietoa ja näkemyksiä siitä, onko meillä Suomessa tarvetta yhteiselle CLEEN Oy:n koordinoimalle SHOK - tutkimusohjelmalle, joka toimisi aurinkoenergian, energian varastoinnin ja energiajärjestelmän rajapinnoissa. Työpajassa päästiin tässä työssä hyvään alkuun ja päivän aikana saimme tunnistettua seuraavia laajoja fokusalueita: 1) energian varastointi ja siirrettävyys, ja sen linkittyminen olemassa oleviin järjestelmiin, 2) uudet älykkäät hybridiratkaisut, joissa näkyy arvoketjuajattelu ja kuluttajaystävällisyys ja 3) energiajärjestelmää koskeva strateginen osaaminen, joka tuo lisäarvoa eri toimijoille & katsoo asioita kokonaisvaltaisesti. Sivulla 16 esitetty matriisi (Kuva 3.) tuo esiin mahdollisia fokusalueita seikkaperäisemmin. Seuraavaksi avaintoimijat identifioivat 2-4 fokusalueen osalta konkreettiset teemat, jonka jälkeen laajennettu toimijoiden joukko aloittaa työn mahdollisen ohjelma sisällön rakentamiseksi, mikäli tarve koetaan suureksi ja laatukriteerit ohjelman käynnistämiseksi täyttyvät. Kiitos kaikille osallistujille aktiivisesta osallistumisesta! Systeemiälykkäin terveisin! Aki Koivistoinen Aki Koivistoinen Director, Business Evolution Salomonkatu 17 B 12th floor FI Helsinki

19 Liitteet: Liite 1. 'Aurinkoenergian toimijat tavoitteet ja tarpeet' ennakkokysely_koostetuloksista_ Liite 2. Kommentteja ennakkokyselyn tuloksista Liite 3. Alustus_ _Ville Miettinen_Pöyry Liite 4. Mitä toimijoita tarvitsemme innovaatiotyöpajaan ihannetilassa Liite 5. Kommentteja tunnistetuista mahdollisuuksista ja haasteista Liite 6. Loppukeskustelu_onko tunnistettuja fokusalueita? Liite 7. Internet of energy_ Ovidiu Vermesan, SINTEF Liite 8. Solar energy forum_kooste työpajasta_(081211) Solar Energy Forum -tapahtuman tuloskatsaus. Joulukuussa järjestetty Suomalaisen aurinkoenergiaosaamisen suurtapahtuma Solar Energy Forum järjestettiin Finlandia -talossa Helsingissä Tekesin toimesta.

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Visioita tulevaisuuden sähköverkosta Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Minä ja tiede -luento, Seinäjoki 17.5.2016 & Vaasa 19.5.2016 Sisältö 1. Sähköverkko 2.

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa EL-TRAN 14.02.2017 Prof. Pertti Järventausta Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kaksisuuntaisessa, älykkäässä sähköverkossa hyödynnetään

Lisätiedot

Sähköverkkovisio 2025? 16/03/2016 Jarmo Partanen

Sähköverkkovisio 2025? 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähköverkkovisio 2025? TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Sähkömarkkinat 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähkömarkkinat Driving Forces Sarjatuotantoon perustuva teknologia Sääriippuvainen sähkön tuotanto, jolla alhaiset

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energian varastointi TEKES -seminaari 24.5.2016 Tatu Pahkala Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti TAVOITE: Uusiutuvan

Lisätiedot

Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems Jarmo.Partanen@lut.fi

Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems Jarmo.Partanen@lut.fi Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems Jarmo.Partanen@lut.fi TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Sähkömarkkinat 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähkömarkkinat Driving Forces Sarjatuotantoon perustuva

Lisätiedot

Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle

Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle Leena Sivill, TkT, Head of Business Consulting Kaukolämpöpäivät, Mikkeli 25.8.2016 1 Sisältö 1. Tärkeimmät tutkimusohjelmat 2. Tutkimusten

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiaseminaari 8.10.2015 Raimo Lovio Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Esityksen sisältö Energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita.

Lisätiedot

Oulun Energia -konserni

Oulun Energia -konserni Oulun Energia -konserni Yhteinen asiamme OULUN ENERGIA Toiminta-ajatus Kotimaisessa omistuksessa oleva energiakonserni kattaa koko energia-alan arvoketjun: raaka-aineiden tuotannon sähkön ja lämmön tuotannon

Lisätiedot

Aurinkoenergian palvelu- ja rahoitustarjonta

Aurinkoenergian palvelu- ja rahoitustarjonta Aurinkoenergian palvelu- ja rahoitustarjonta FinSolar-hankkeessa laadittiin yrityksille aurinkoenergian palvelu- ja rahoitusmalleihin liittyvä markkinakysely syyskuussa 2015. Kysely kanavoitiin FinSolar-hankkeen

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Energiateollisuus ry:n syysseminaari 13.11.2014, Finlandia-talo

Lisätiedot

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus 5.10.2015 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Energiavirasto lähtökohtia ja lukuja Energiavirasto valvoo ja edistää: energiamarkkinoiden toimintaa

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Professori, tekn.tri Erja Turunen Tutkimusjohtaja, sovelletut materiaalit Strateginen tutkimus, VTT 2 Kierrätyksen rooli

Lisätiedot

Vision of the Power System 2035

Vision of the Power System 2035 Vision of the Power System 2035 Urban Data Center Active customer Rural AC/DC LVDC / 1 kv AC / Microgrid CH 4 Joustava voimajärjestelmä Ulkomaanyhteydet tärkeitä jouston mahdollistamisessa. Kansallinen

Lisätiedot

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä 29.11.2016 Vantaa Sisältö Kaukolämpö dominoi lämmitysmarkkinoilla Huhut kaukolämmön hiipumisesta ovat vahvasti liioiteltuja

Lisätiedot

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa Pekka Tynjälä Ulla Lassi Pohjois-Suomen suuralueseminaari 9.6.2009 Johdanto Mahdollisuuksia *Uusiutuvan energian tuotanto (erityisesti metsäbiomassan

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Suomessa

Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Suomessa Rakennusten energiaseminaari, Finlandia-talo 20.9.2016 Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Suomessa Markku Ollikainen Professori, Helsingin yliopisto Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastosopimuksen

Lisätiedot

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment Smart Grid Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi Electricity Energy Environment Edullinen energia ja työkoneet Hyvinvoinnin ja kehityksen perusta, myös tulevaisuudessa Electricity Energy Environment

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Hanna-Liisa Kangas Suomen ympäristökeskus SYKE. Maaseutuakatemia , Porvoo

Hanna-Liisa Kangas Suomen ympäristökeskus SYKE. Maaseutuakatemia , Porvoo Energiamurroksen mahdollisuudet Hanna-Liisa Kangas Suomen ympäristökeskus SYKE Maaseutuakatemia 12.13.4.2016, Porvoo Esityksen sisältö 1. Globaali energiamurros 2. Maaseudun mahdollisuudet Suomessa 2 1.

Lisätiedot

Biotalous osana kiertotalouden tiekarttaa Mari Pantsar, Sitra. Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016

Biotalous osana kiertotalouden tiekarttaa Mari Pantsar, Sitra. Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Biotalous osana kiertotalouden tiekarttaa Mari Pantsar, Sitra Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun irtikytkentä luonnonvarojen

Lisätiedot

Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon

Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä

Lisätiedot

Kysynnän jousto Periaate ja tarve kysynnän joustolle Vaatimukset suunnittelijoille ja urakoitsijoille

Kysynnän jousto Periaate ja tarve kysynnän joustolle Vaatimukset suunnittelijoille ja urakoitsijoille Kysynnän jousto ja lämmityksen nykyaikaiset ratkaisut Kysynnän jousto Periaate ja tarve kysynnän joustolle Vaatimukset suunnittelijoille ja urakoitsijoille Energianeuvonnan teemapäivät 27. 28.10.2015 Radisson

Lisätiedot

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto Samuli.Honkapuro@lut.fi Tel. +358 400-307 728 1 Vähäpäästöinen yhteiskunta

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Solnet Green Energy Oy

Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy - Avainlukuja Vuonna 2014 perustettu Suomalainen pk-yritys Liikevaihto ensimmäisenä vuotena 184 K Liikevaihto toisena vuotena 2,5 M Henkilöstö 6 Vuoden 2016

Lisätiedot

Muut uusiutuvat energianlähteet. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014

Muut uusiutuvat energianlähteet. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014 Muut uusiutuvat energianlähteet Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014 Uusiutuvien energianlähteiden jakautuminen Suomessa 2011 Aurinkoenergia; 0,02 % Tuulivoima; 0,4 % Vesivoima; 11 % Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi?

Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Ilmansuojelupäivät Lappeenranta 18.-19.8.2015 Esa Peltola VTT Teknologian tutkimuskeskus Oy Sisältö Mitä tarkoittaa tuulivoiman suurtuottajamaa? Tuotantonäkökulma

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012

Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012 Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012 Sisällys Cleantechin strateginen ohjelma Puhtaan energian ohjelma Menestyvän

Lisätiedot

KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ

KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ MAA- JA BIOKAASUN MAHDOLLISUUDET 2 1 Luonnonkaasusta on moneksi 3 Gasumin kaasuverkosto kattaa puolet suomalaisista Korkeapaineista kaasun siirtoputkea 1 286 km Matalan paineen jakeluputkea

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) 331 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta aurinkosähkön edistämisestä HEL 2012-009032 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

HAJAUTETTUJEN ENERGIAMUOTOJEN TEKNISTALOUDELLINEN POTENTIAALI SUOMESSA TEAS-HANKE: ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN TOIMET EU2030 TAVOITTEISIIN

HAJAUTETTUJEN ENERGIAMUOTOJEN TEKNISTALOUDELLINEN POTENTIAALI SUOMESSA TEAS-HANKE: ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN TOIMET EU2030 TAVOITTEISIIN HAJAUTETTUJEN ENERGIAMUOTOJEN TEKNISTALOUDELLINEN POTENTIAALI SUOMESSA TEAS-HANKE: ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN TOIMET EU2030 TAVOITTEISIIN Hajautetun tuotannon seminaari 9.9.2016 SISÄLTÖ Pöyryn TEAS-selvitys

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Antto Kulla, kehityspäällikkö Turku Energia Kuntien 8. ilmastokonferenssi 12.-13.5.2016 Tampere Turun seudun kaukolämmityksen CO2-päästöt 2015 n. 25 % (Uusiutuvien

Lisätiedot

Kannattava aurinkosähköinvestointi

Kannattava aurinkosähköinvestointi Kannattava aurinkosähköinvestointi -aurinkosähköjärjestelmästä yleisesti -mitoittamisesta kannattavuuden kannalta -aurinkoenergia kilpailukyvystä Mikko Nurhonen, ProAgria Etelä-Savo p. 043-824 9498 senttiä

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.

Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12. Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.2009 Gasum Oy Myyntipäällikkö Jussi Vainikka jussi.vainikka@gasum.fi

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Uutta ja uusiutuvaa Energia-alan kehitys vs. Parisiin sopimus. Prof. Jarmo Partanen Ilmastoseminaari

Uutta ja uusiutuvaa Energia-alan kehitys vs. Parisiin sopimus. Prof. Jarmo Partanen Ilmastoseminaari Uutta ja uusiutuvaa Energia-alan kehitys vs. Parisiin sopimus Prof. Jarmo Partanen Jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066564 9.2.2017 Ilmastoseminaari What did we agree in Paris 2015? Country pledges for 2030

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa

Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa Tietoisku Strategisen tutkimuksen neuvoston Rakkaudesta tieteeseen tilaisuudessa, Helsinki/Musiikkitalo EL-TRAN & WINLAND 14.2.2017 Profs. Pami Aalto &

Lisätiedot

Eurooppa matkalla energiaunioniin

Eurooppa matkalla energiaunioniin Eurooppa matkalla energiaunioniin ylijohtaja Riku Huttunen ET:n syysseminaari, Helsinki, 19.11.2015 Esityksen teemat EU:n energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030 Energiaunioni Toimeenpano EU-toimet

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia Aurinkosähkön tuottaja vuodesta 2013 Teho: 3 KW, 10 paneelia Invertteri: Fronius Tuotanto 8/2013-24.5.2016: 5000 kwh 5/2016: keskimäärin 11-18

Lisätiedot

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions Uusiutuvan energian ratkaisut Citysec Energy Solutions Tulevaisuus on jo tänään! AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT Sähkö ja lämmin vesi - yhdellä moduulilla INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Narva

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Erkki Antila. Dekaani. Miten alan yhteinen visio ja roadmap muuttuvat toiminnaksi Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari

Erkki Antila. Dekaani. Miten alan yhteinen visio ja roadmap muuttuvat toiminnaksi Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Erkki Antila Dekaani Miten alan yhteinen visio ja roadmap muuttuvat toiminnaksi Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 1.2.2017 2013 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö. Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö. Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra Tavoite: Pääkaupunkiseudusta kansainvälisesti tunnettu referenssialue ja testialusta Smart & Clean ratkaisuille

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Yhdyskunta ja energia liiketoimintaa sähköisestä liikenteestä seminaari 1.10.2013 Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat Jyväskylä 28.1.2010 1. Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka vuoteen 2020 2. Tulevaisuusselonteko: kohti vähäpäästöistä Suomea 3. Esimerkkejä maakuntien ilmastopolitiikasta

Lisätiedot

Aurinkoenergiailta Joensuu

Aurinkoenergiailta Joensuu Aurinkoenergiailta Joensuu 17.3.2016 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Uusiutuva energia on Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa (Bioenergia: puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu) Maalämpöä

Lisätiedot

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit Biotalous kestävät energiaratkaisut Anne Pesola Kehitysjohtaja, projektipäällikkö Kannuksen kaupunki 1. Biotalouden ja teollisuuden sivutuotevirrat uusien tuotteiden

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun. Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun. Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Edistystä tapahtuu mutta Edistystä tapahtuu: Biopolttoaineiden kehittäminen 2005

Lisätiedot

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT:n strateginen ja toiminnallinen arviointi Päätösseminaari 27.9.2010 Ilkka Turunen Pääsihteeri Tutkimus- ja innovaationeuvosto t 1 Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä

Lisätiedot

Energiamurros - Energiasta ja CO2

Energiamurros - Energiasta ja CO2 Energiamurros - Energiasta ja CO2 Hybridivoimala seminaari, 25.10.2016 Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii Esa Vakkilainen Sisältö CO2 Uusi aika Energian tuotanto ja hinta Bioenergia ja uusiutuva Strategia

Lisätiedot

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 19.11.2015 Maija Leino Kuka? Maija Leino, Nuorempi tutkija, maija.leino@lut.fi Ympäristötekniikan DI Sivuaineena LVI-talotekniikka ja Kestävä yhdyskunta

Lisätiedot

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa

Lisätiedot

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources Konsortiossa 20 toimijaa, ij viidestä maasta Keskisuomalaiset

Lisätiedot

Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma

Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma Alueellinen maaseutuverkostopäivä: Biotalouden mahdollisuudet Joensuu 22.10.2015 Harri Välimäki Joensuun Tiedepuisto Oy Mikä ihmeen biotalous?

Lisätiedot

Uusia Läpimurtoja Osaamista Yhdistämällä

Uusia Läpimurtoja Osaamista Yhdistämällä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Uusia Läpimurtoja Osaamista Yhdistämällä 100 Lasissa! Kohti Fiksua Kaupunkia Erja Turunen, Executive Vice President, VTT Miimu Airaksinen, Kari Mäki, Raine Hautala, Juho

Lisätiedot

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pikokaasu loppuseminaari 13 kesäkuuta 2013 Tatu Lyytinen VTT Teknologian Tutkimuskeskus 2 Tatu Lyytinen

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko

Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko ympäristöjohtaja MaSuttelua Maa- ja metsätaloustuottajainkeskusliitto MTK ry Leena Ala-Orvola, Markus Eerola, Johanna Ikävalko, Ilpo Markkola, Jaakko

Lisätiedot

Katsaus käyttötoimintaan. Käyttötoimikunta 21.5.2014 Reima Päivinen Fingrid Oyj

Katsaus käyttötoimintaan. Käyttötoimikunta 21.5.2014 Reima Päivinen Fingrid Oyj Katsaus käyttötoimintaan Käyttötoimikunta Reima Päivinen Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Käyttötilanne ja häiriöt 2. Tehon riittävyys 3. Järjestelmäreservit 4. Kansainvälinen käyttöyhteistyö 5. Eurooppalaiset

Lisätiedot

Energiatehokkuus maataloudessa ja maaseudun yrityksissä Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto

Energiatehokkuus maataloudessa ja maaseudun yrityksissä Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto Energiatehokkuus maataloudessa ja maaseudun yrityksissä - 4.5.2016 Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto Energia maataloustuotannossa Haasteet, esimerkkejä Vahva riippuvuus fossiilisista polttoaineista

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, 12.5.2016 Toimialapäällikkö Markku Alm Missä olemme? Minne menemme? Millä menemme? Uusiutuva energia Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-,

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

Kierrolla kärkeen. Suomen tiekartta kiertotalouteen Kari Herlevi, Sitra Jätehuoltopäivät

Kierrolla kärkeen. Suomen tiekartta kiertotalouteen Kari Herlevi, Sitra Jätehuoltopäivät Kierrolla kärkeen Suomen tiekartta kiertotalouteen Kari Herlevi, Sitra Jätehuoltopäivät 4.10.2016 Maailmanlaajuisesti uniikki tiekartta Hallitus: Suomesta kiertotalouden globaali kärkimaa 3 miljardin euron

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Mitä metsätalousalan strategiat, muutostekijät ja tulevaisuuden näkymät merkitsevät ammatillisessa koulutuksessa. Tauno Kivinen

Mitä metsätalousalan strategiat, muutostekijät ja tulevaisuuden näkymät merkitsevät ammatillisessa koulutuksessa. Tauno Kivinen Mitä metsätalousalan strategiat, muutostekijät ja tulevaisuuden näkymät merkitsevät ammatillisessa koulutuksessa Tauno Kivinen 1 Esityksen sisältö Metsätalousalan strategiset vaikutukset ammatillisessa

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot