MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2025 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE. Maankäyttöstrategia 2025

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2025 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE. Maankäyttöstrategia 2025"

Transkriptio

1 MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2025 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Maankäyttöstrategia 2025

2 Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Rokuan kansallispuisto, Utajärvi (Sampo Kangastalo 2006) Oulujoki, Muhos (Muhoksen kunnan arkisto) Takakannen kuva: Vuokatti Naapurinvaaralta katsottuna, Sotkamo (Sampo Kangastalo 2006) Pohjakartta Maanmittauslaitos, julkaisulupa PPOH/41/05 Aineiston kopiointi ilman Maanmittauslaitoksen lupaa on kielletty.

3 MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2025 Oulu-Kajaani kehittämisvyöhykkeen MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2025 Suunnittelukeskus Oy Pohjois-Pohjanmaan liitto Kainuun maakunta kuntayhtymä Oulun kaupunki Muhoksen kunta Utajärven kunta Vaalan kunta Paltamon kunta Kajaanin kaupunki Sotkamon kunta Kuhmon kaupunki Oulu 2006

4

5 MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2025 Sisällys 1. JOHDANTO TYÖN LÄHTÖKOHDAT Suunnittelualue Asuminen ja vesi Virkistyskäyttö ja vapaa-aika Elinkeinot ja matkailu Kaupunki-maaseutu vuorovaikutus Nelikenttäanalyysi OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKKEEN VISIO MAANKÄYTTÖSTRATEGIAN TAVOITTEET Tavoitteiden muodostaminen Alueelliset tavoitteet Teemakohtaiset tavoitteet MAANKÄYTTÖSTRATEGIAVAIHTOEHDOT Kahden keskuksen malli, Ve Nauhamalli, Ve Verkostomalli, Ve Vaihtoehtojen vertailu OUKA -MAANKÄYTTÖSTRATEGIA Visio ja strategiset kannanotot Kehittämisen painopisteet Vaikutustarkastelu Jatkotoimet...39 Liitekartta Oulu-Kajaani kehittämisvyöhykkeen maankäyttöstrategia :400000

6 MAANKÄYTTÖSTRATEGIA Johdanto OuKa -maankäyttöstrategialla on kuntien maankäytön suunnittelua tukeva tehtävä, mutta sillä ei ole oikeusvaikutuksia. Oulu-Kajaani kehittämisvyöhyke (OuKa) -hankkeen tarkoituksena on luoda edellytyksiä alueen suunnitelmalliselle ja määrätietoiselle kehittämiselle. Kehittämisen painopistealueita ovat yhteisen tahtotilan rakentaminen, osaamisen systemaattinen kerryttäminen alueiden vahvuuksiin perustuvan erikoistumisen perusteella, verkostomaisten yli kunta- ja hallintorajojen ylittävien toimintamallien kehittäminen, uusien avausten tekeminen yhteistyöalueiden ja klusteritoiminnan kehittämisessä, toimintaympäristön ja liikennekäytävän kehittäminen sekä kehittämistoiminnan asteittainen laajentuminen vaikuttavuudeltaan Arkangelin käytävän ja Perämerenkaaren suhteen. Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeen tavoitteet ja yhteistoiminnan periaatteet on määritelty allekirjoitetussa aiesopimuksessa. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet kaikki keskeiset aluekehittämisen tahot Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. OuKa -koordinaatiohankkeen toimintaa ohjaa johtoryhmä, joka koostuu maakuntaliittojen ja vyöhykekuntien edustajista ja toimintalinjakohtaisten ohjausryhmien puheenjohtajista. OuKa -maankäyttöstrategiahankeen tarkoituksena on laatia kehittämisvyöhykkeelle kolmeen pääteemaan perustuva maankäyttöstrategia, jolla on kuntien maankäytönsuunnittelua tukeva tehtävä, mutta sillä ei ole oikeusvaikutuksia. Maankäyttöstrategian pääteemat ovat: Asuminen ja vesi Asumisen erityisteemana on asuminen ja veden läheisyys. Teemalla viitataan pyrkimykseen kartoittaa vyöhykkeen kunnissa uusia mahdollisia ja olemassa olevia kehitettäviä rantarakentamiskohteita. Virkistyskäyttö ja vapaa-aika Vyöhykkeen virkistyskäyttö- ja vapaa-ajan mahdollisuuksia tarkastellaan palveluja tarjoavien solmukohtien ja alueiden sekä niitä yhdistävien reittien kehittämisen näkökulmista. Erityistä huomiota kiinnitetään ylimaakunnallisiin yhteyksiin. Elinkeinot ja matkailu Teeman alla tutkitaan maankäytön näkökulmasta mahdollisuuksia kehittää maaseudulle elinkeinoihin kytkeytyviä osaamissolmuja, pienimuotoisia osaamiskeskuksia. Lisäksi tarkastellaan erityisesti matkailuun liittyvän maankäytön kehittämismahdollisuuksia. Vuorovaikutus Työn alussa on käyty tavoitekeskustelut kuntien edustajien kanssa. Strategian tavoitteita ja lähtökohtia on käsitelty seminaarissa ja strategialuonnosta omassa seminaarissaan. Seminaareihin on kutsuttu alueen kuntien ja toimijoiden edustajia. Strategialuonnoksesta on pyydetty lausunnot aiesopimuksen allekirjoittajilta ja muilta alueen toimijoilta. Saatu palaute on huomioitu lopullisessa maankäyttöstrategiassa.

7 5 MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2025 Oulujokivartta, Vaala (Sampo Kangastalo 2006) Saukkovaara, Ristijärvi (Sampo Kangastalo 2006) OuKa maankäyttöstrategiahankkeen ohjausryhmän kokoonpano on: Hannu Heikkinen, suunnittelujohtaja Kainuun maakunta kuntayhtymä, puheenjohtaja Pertti Perttola, arkkitehti, Kainuun ympäristökeskus Irmeli Hanka, kaupunginarkkitehti, Kajaanin kaupunki Hannu Huotari, kaupungininsinööri, Kuhmon kaupunki Hannu Lehtonen, aluepäällikkö, Metsähallitus Kalle Huusko, tekninen johtaja, Muhoksen kunta Paula Korkala, yleiskaavasuunnittelija, Oulun kaupunki Mikko Karjalainen, teknisten palveluiden johtaja, Paltamon kunta Olli Eskelinen, kaavoituspäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto Eero Merilä, yli-ins. kehittämispäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Tapio Tuuttila, maankäyttöpäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus saakka Britta Passoja, arkkitehti, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus lähtien Juha Kaaresvirta, kaavoittaja, Sotkamon kunta Janne Heikkinen, rakennustarkastaja, Utajärven kunta Juha Airaksinen, osastopäällikkö (tekn.), Vaalan kunta Ohjausryhmä on kokoontunut työn aikana kuusi kertaa. Lisäksi on järjestetty useita pienryhmäpalavereita. Ohjausryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet myös OuKa-projektipäällikkö Sampo Kangastalo ja suunnittelujohtaja Tuomo Palokangas Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Suunnitelman on laatinut konsulttityönä Suunnittelukeskus Oy, jossa työstä ovat vastanneet: Juhani Niva, DI, projektipäällikkö Heli Kotilainen. FM, strategiaprosessi Esko Puijola, arkkitehti, asuminen ja vesi Hannu Kemiläinen, FL, virkistyskäyttö ja vapaa-aika Pauli Santala, MSc, elinkeinot ja matkailu Helka-Liisa Hentilä, TkT, prof., kansallinen ja kansainvälinen näkökulma Arkkitehtitoimisto Hentilä & Lindborg Oy Oulussa OuKa maankäyttöstrategian ohjausryhmä

8 MAANKÄYTTÖSTRATEGIA Työn lähtökohdat Oulu-Kajaani kehittämisvyöhyke ulottuu länsirannikolta itärajalle sijoittuen kahden maakunnallisen liiton alueelle. 2.1 Suunnittelualue Alueen kuvaus Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhyke sijoittuu kahden maakunnan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelle. Suunnittelualueeseen kuuluvat Oulun, Muhoksen, Utajärven, Vaalan, Paltamon, Kajaanin, Sotkamon ja Kuhmon kunnat sekä Vuolijoen kunta tulevana osana Kajaanin kaupunkia. OuKa kehittämisvyöhyke jakautuu asutukseltaan ja luonnoltaan kolmeen erityyppiseen osaan: 1. Oulujokilaakso, (Oulu, Muhos, Utajärvi ja Vaala) 2. Oulujärvi, (Vaala, Paltamo ja Kajaani) 3. Vaara-Kainuu, (Kajaani, Sotkamo ja Kuhmo) Yhdyskuntarakenne muodostuu kaupunkiseuduista, kaupunkien ulkopuolisesta taaja-asutuksesta, kaupunki- ja taajamaseutujen lieveasutuksesta, maaseudun kyläasutuksesta, maaseudun hajaasutuksesta sekä eri alueita yhdistävistä liikenneverkoista. Luonteenomaista kaupunki- ja taajaasutukselle on niiden sijainti jokivarressa tai Oulujärven sekä Kainuun vesistöjen rannoilla. Väestö- ja elinkeinorakenteen muutosten seurauksena kaupunkiseutujen sisäinen rakenne on muuttunut ja muuttuu yhä. Palvelut, tuotanto ja asutus järjestäytyvät uudella tavalla. Kaupunkiseuduilla on meneillään seutuistumiskehitys, mikä tarkoittaa asutuksen levittäytymistä ja sitä kautta kaupunkiseudun laajentumista ja sisäistä hajaantumista. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa ja Kainuun maakuntakaavaehdotuksessa on esitetty vyöhyke, joka on määritelty kaupunki-maaseutu vuorovaikutusalueeksi. Kehittämisperiaatemerkinnällä väljästi rajatulle alueelle ulottuu kaupunkiseudun vaikutus mm. työssäkäyntialueena. Alueella on myös omia maaseutuympäristöön perustuvia voimavaroja. Kaupungin läheisyys ja maaseutuympäristö antavat hyvät lähtökohdat alueiden kehittämiseen. Arvokkaat ympäristöt Luonnonympäristöt Oulujokilaakso halkoo Suomen maisemamaakuntajaon mukaista Pohjois-Pohjanmaan nevalakeutta. Oulujärven seutu on useiden maisemamaakuntien solmukohta. Pääosa Kainuuta kuuluu Kainuun vaaraseutuun. Kajaanin ja Sotkamon eteläisimmät osat ovat Vaara-Karjalan maisemamaakuntaa. Kulttuuriympäristöt Kulttuuriympäristöön ja -maisemaan kuuluvat rakennettu ympäristö ja muu kulttuurivaikutteinen maisema. Kulttuurimaisemasta heijastuu perinteinen asuminen ja elinkeinon harjoittaminen. Tavallisimmin kulttuurimaisemaa synnyttävä elinkeino on ollut maanviljelys, mutta yhtä hyvin vanha teollisuusmiljöö on kulttuurimaisemaa. Myös kiinteät muinaisjäännökset ovat alueiden kulttuurihistoriaa.

9 7 MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2025 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet ovat tyypillisesti jokivarsikyliä ja niissä olevia rakennuksia. Kulttuurihistoriallisesti kaikkein rikkaimpia alueita ovat jokisuut. Valtakunnallisia kulttuurihistoriallisia arvoja omaavia kohteita on lukuisia. Alueen yleisimmät muinaisjäännökset ovat kivikautisia asuinpaikkoja, jätinkirkkoja ja lapinraunioita. Rakennusperintö Alueen kulttuuriympäristö sisältää kaupunkien ja maaseudun tyypillisiä piirteitä eri aikakausilta. Oulun vanhimmat osat on rakennettu 1600-luvulta periytyvien ruutuasemakaavojen mukaisesti ja maaseudulla näkyy rikkaana maakunnan asutusja elinkeinohistoria. Erityyppiset kylät sekä varhaisen teollisuuden ja liikenteen synnyttämät ympäristöt rakennuksineen, rakennelmineen ja istutuksineen muodostavat pohjoispohjalaisen kulttuuriympäristön. Nuorinta kerrostumaa edustavat toisen maailmansodan jälkeiset ympäristöt, joista jälleenrakennuskauden tyyppitalot ja Oulujoen voimalaitosympäristöt ovat merkittävimpiä. Maisemat Oulujokilaakso halkoo Suomen maisemamaakuntajaon mukaista Pohjois-Pohjanmaan nevalakeutta. Alueelle ovat ominaisia laaja asuttu jokilaakso ja sen ulkopuolelle jäävät lähes asumattomat selännealueet sekä suhteellisen tasainen maasto. Viljavat jokilaaksojen savikkoalueet on raivattu pelloiksi. Oulujärven seutu on useiden maisemamaakuntien solmukohta. Pääosa Kainuuta kuuluu Kainuun vaaraseutuun. Kajaanin ja Sotkamon eteläisimmät osat ovat Vaara-Karjalan maisemamaakuntaa. Kainuussa aiemmin kaskiviljely ja tervanpoltto ja sittemmin metsätalous ovat voimakkaasti muovanneet metsämaisemaa. Harva asutus viljelyksineen on tasaisesti jakaantunut vaarojen rinteille ja vesistöjen varsille. Kainuun vaaramaalla maiseman ytimenä kulkee vaarajakso. Suurten järvien ja reittivesistöjen ohella maisemamaakunnassa on paljon pieniä järviä ja jokivesistöjä. Aapasoita on paljon, Korpia ja puustoisia rämeitä esiintyy. Metsiä on runsaasti. Pellot ovat pieniä ja ne sijaitsevat yleensä huuhtoutumattomilla lakialueilla vaaraviljelyksinä. Liikenneyhteydet Ajoneuvoliikenteen selkärangan muodostaa Oulujoen tuntumassa ja Oulujärven pohjoispuolella kulkeva valtatie 22. Valtatietä täydentää vesistön toisella puolella kulkeva päätie. Alueen pääradat ovat Pohjanmaan rata, Oulu Kontiomäki Kajaani/Vartius rata sekä Kontiomäki- Taivalkoski rata. Rataverkon sähköistys etenee parhaillaan siten, että Kajaanin rata saadaan sähköistyksen piiriin tämän vuoden aikana. Meriliikenne jatkaa vuosisataisten perinteiden mukaan yhteyksiä alueelta maailmalle. Oulun satamalla on keskeinen merkitys alueen elinkeinotoiminnan kannalta. Tavaraviennin tärkeimmät tuotteet ovat kaivannais-, metallinjalostus-, puunjalostus- ja kemianteollisuuden aloilta. Oulun satama odottaa lisäystä Luoteis-Venäjän raaka-ainekuljetuksista uuden ratayhteyden mahdollistettua suoran yhteyden Arkangelin ja Muurmanskin alueilta Kainuun kautta Perämerelle. Muu vesiliikenne kehittämisvyöhykkeellä liittyy nykyisin vapaa-ajan toimintoihin ja kalastukseen. Alueella on kaksi lentokenttää, joilta on säännöllinen reittiliikenne. Oulusta on kotimaan reittiliikenteen lisäksi säännöllisiä ulkomaan yhteyksiä lähinnä Tukholmaan. Oulun seudun logistinen asema on viime aikoina vahvistunut merkittävästi mm. hightech teollisuuden nopeiden yhteystarpeiden vuoksi. Tätä tarvetta palvelevat parantuneet rahtiyhteydet Oulun lentoasemalta. Yhdyskuntatekniikka Merkittävimmät energiavarat ovat turve, energiapuu ja vesivoima. Myös tuulivoiman rakentamiselle on hyvät edellytykset Perämeren merialueilla. Alueen vesijohtoverkosto on kattava. Kainuussa, jossa vesiolosuhteet ovat muuta aluetta paremmat, on merkittävästi asutusta myös yksittäisratkaisujen varassa. Jätevesien puhdistuksessa ollaan siirtymässä keskitettyihin ratkaisuihin. Ylikunnallisia jätevedenpuhdistamoita on Oulussa ja lähikunnissa. Järjestetyn jätehuoltoyhteistyön piirissä on tällä hetkellä yli 80 % Pohjois-Pohjanmaan asukkaista.

10 MAANKÄYTTÖSTRATEGIA Asuminen ja vesi Asutusrakenne OuKa -kehittämisvyöhyke on ollut pitkään asuttua ja sillä on vankat kulttuuriperinteet. Perinteinen asutus on sijoittunut nauhamaisesti jokien varsille ja vesien rantojen kaupunkeihin ja kyliin. Pohjois- Pohjanmaan ja Kainuun väestöstä yli 2/3 asuu taajama-alueilla. Väestön keskittyminen Oulun seudulle jatkuu edelleen. Muut taajamat menettävät väestöään. Maaseudun ja kylien rakennemuutos on johtanut maaseudun autioitumiseen, ympäristön ja rakennuskannan rappeutumiseen. Samalla elinympäristöjen laatu ja viihtyisyys heikentyvät. Kyläkeskusten verkko Maaseutuasutusta on osoitettu maakuntakaavassa kyläkeskusten verkolla, joka toimii maaseudun asutusrakenteen runkona. Kirkonkylät ovat tiiviitä palvelukeskittymiä, joiden vaikutuspiiriin kuuluu useita maarekisterikyliä. Näiden kylien fyysinen rakenne on hajautunut isojaon ja sen jälkeisten asutustoimenpiteiden ansiosta. Maatilojen talouskeskuksien sijoituspaikat löytyvät yleensä viljelylohkojen keskeltä. Kylän keskuksen on muodostanut lähikauppa ja koulu. Niiden toiminta on loppunut tai uhanalaista. Väestönkehitys Oulujokilaakso Väestönkehitysnäkymät ovat Oulujokivarressa suotuisammat kuin maassa keskimäärin. Tämä koskee sekä väestömäärää että väestön ikärakennetta. Myös rakennuslupien osuus koko maan luvista ylittää selvästi keskitason. Loma-asuntojen määrä jää koko alueen osalta selvästi alle maan keskitason. Väestö keskittyy kohtalaisen voimakkaasti Oulun seudulle, jossa asukasluvun absoluuttinen ja suhteellinenkin kasvu on voimakkainta. Oulun vaikutusalueen ulkopuolella väestön väheneminen on jatkunut vuosia. Kainuu Kainuun väestönkehitys on ollut jo 30 vuotta aleneva. Maakuntakuntasuunnitelmassa oletetaan Kainuun väkiluvun alenevan vuoteen 2020 mennessä 6 %. Tilastokeskuksen trendin mukaan väestö vähenisi 13 %.

11 9 MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2025 Suunnittelutilanne ja teemaa tukevat muut hankkeet Kansainväliset kehittämisvyöhykkeet Kansainvälisten yhteyksien merkitys alueen kehittämisessä kasvaa jatkuvasti. Nopeat lentoyhteydet, säännölliset laivayhteydet sekä maaliikenneväylien asema korostuu. Oulu Kajaani -kehittämisvyöhykettä täydentää Perämerenkaaren kehittämisvyöhyke, jonka visiona on olla kansainvälisesti tunnustettu toimija. Oulu Kajaani Arkangel Komi -kehittämisvyöhyke on pidemmän aikavälin tavoite ja keskittyy lähinnä rautatieliikenteeseen. Osa Oulu Arkangel käytävää on Kainuussa Kajaani Kuhmo Vartius käytävä. Maakuntakaavoitus Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa jokilaakso muodostaa maaseudun asutuksen ja elinympäristön rungon. Oulujoen pääuoma ympäristöineen on osoitettu siinä maaseudun kehittämisen kohdealueeksi. Alueet on rajattu siten, että jokilaaksojen kylät, yhtenäiset peltoaukeat, kulttuuriympäristöt, maisema-alueet ja perinnemaisemat sisältyvät niihin. Jokilaaksoihin rakennettaessa on tulvan aiheuttamat rajoitukset otettava huomioon. Oulujoen voimalaitosympäristöjen suunnittelussa ja hoidossa tulee, niihin liittyvät asuntoalueet mukaan lukien, huolehtia kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisestä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan suunnittelumääräyksillä pyritään kunta- ja kyläkeskusten vahvistamiseen ja uuden asutuksen ohjaamiseen yhdyskuntarakennetta eheyttävästi, samalla maaseudun elinkeinojen edellytykset ja maisemalliset arvot turvaten. Asutus, palvelut ja työpaikat on pyrittävä ohjaamaan olemassa oleviin kuntakeskuksiin ja kyliin. Kainuun maakuntakaavaehdotuksen mukaan Kainuun asemakaavavarannossa on rakentamatta tasaisesti kaikissa kuntakeskuksissa yhteensä noin pientalotonttia. Kaavoitettua asuntorakentamisoikeutta on siten noin uudelle asukkaalle. Asetetun väestöennusteen mukaan v Kainuussa on asukasta eli asukasta vähemmän kuin vuonna Viime vuosina asumisympäristön laatuun liittyvät tekijät ovat suunnanneet tonttikysyntää kuntakeskuksista niiden läheisille ranta-alueille. Kehitys on osittain ristiriitaista taajamien eheyteen ja taloudellisuuteen tähtäävien pyrkimysten kanssa.

12 MAANKÄYTTÖSTRATEGIA Virkistyskäyttö ja vapaa-aika Virkistyskäyttö ja vapaa-aika osiossa tarkastelun lähtökohdaksi on otettu toisaalta palveluja tarjoavat keskukset, joita tässä kutsutaan solmukohdiksi, ja toisaalta alueet, joilta virkistyksen ja vapaa-ajan elämyksiä haetaan tai jotka tarjoavat puitteita virkistyksen ja vapaa-ajan toiminnoille. Kolmannen elementin tarkastelussa muodostavat erityyppiset reitit, jotka yhdistävät solmukohtia ja alueita toisiinsa. Keskukset, alueet ja reitit on jaoteltu niiden tarjoamien palvelujen tai elämysten laadun mukaisesti valtakunnallisesti/kansainvälisesti merkittäviin, seudullisesti merkittäviin ja paikallisesti merkittäviin kohteisiin. Solmukohdat, alueet ja reitit on esitetty oheisella kartalla. Esitystapa on yleistetty, jolloin esimerkiksi alueiden rajaukset ja reittien sijoittuminen karttapohjalle ei tarkasti vastaa oikeaa. Esitystavalla pyritään selkeyttämään esitystä. Päälähteinä tarkastelussa ovat olleet Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaava, Kainuun maakuntakaavaehdotus, Oulujoki-strategia ja Kainuun ulkoilukartta sekä Metsähallitus luontopalvelujen ja Metsähallitus Villi Pohjolan aineistot. Valtakunnalliset/kansainväliset solmukohdat ja alueet Valtakunnallisen/kansainvälisen merkittävyyden ja/ tai tason omaaviksi solmukohdiksi ja alueiksi on tässä luokiteltu seuraavat: Valtakunnallisesti/kansainvälisesti arvokkaat solmukohdat Oulu Rokua (Muhos, Utajärvi, Vaala) Kajaani Sotkamo-Vuokatti Kuhmo Valtakunnallisesti/kansainvälisesti arvokkaat alueet Oulun edustan merialue Itärajan Kuhmo, Ystävyydenpuisto Seudulliset solmukohdat ja alueet Seudullisen merkittävyyden ja/tai tason omaaviksi solmukohdiksi ja alueiksi on tässä selvityksessä arvioitu: Seudullisesti arvokkaat solmukohdat Vaala-Säräisniemi Manamansalo (Vaala) Paltamo Seudullisesti arvokkaat alueet Rokuan kansallispuisto (Muhos, Utajärvi, Vaala) Oulujärvi Vuokatin vaarajakso (Sotkamo) Hiidenportti (Sotkamo) Lentua (Kuhmo) Itä- ja Etelä-Kuhmo Paikalliset solmukohdat ja alueet Paikallisen merkittävyyden ja/tai tason omaaviksi solmukohdiksi on tässä luokiteltu: Paikallisesti arvokkaat solmukohdat Muhos Utajärvi Vuolijoki Paikallisesti arvokkaat alueet Oulujoki (Oulu, Muhos, Utajärvi, Vaala) Sanginjoki (Oulu, Muhos, Utajärvi) Muhosjoki (Muhos) Utosjoki (Utajärvi) Ahmasjärvi (Utajärvi) Oterma-Kutujoki (Vaala) Kivesjärvi (Paltamo) Kongasjoki (Paltamo) Rehja, Nuasjärvi, Jormasjärvi (Kajaani, Sotkamo) Etelä-Kajaani Kiantajärvi, Iso Sapsojärvi, Iso Kiimanen (Sotkamo) Ollinjoki, Tipasjoki, Kusianjoki (Sotkamo) Ontojärvi, Kellojärvi, Lammasjärvi (Kuhmo) Iivantiira, Lentiira, Änättijärvi (Kuhmo) Länsi-Kuhmo Kiekinjoki-Kesselinjoki-Louhenjoki, Kalliojoki (Kuhmo)

13 11 MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2025 Reitit Patikka- ja hiihtoreitit Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa on osoitettu Oulujokilaaksoa seuraava patikka- ja hiihtoreittiyhteys, joka on osa suunniteltua ja osin toteutettua Tervareitistöä. Oulujokilaakson hiihtoreitistä on rakennettu osuus Matkajärvi-Muhos. Hiihtoreitin osuus Utajärven Alakylä-Rokua on rakenteilla. Patikkareitin osuus Utajärven Alakylältä Rokuan kautta Vaalaan on rakenteilla. Muilta osin patikka- ja hiihtoreitit ovat joko vahvistettavana, kunnanhallituksen käsittelyssä tai reittitoimituksessa. Kainuun maakuntakaavaehdotuksessa on osoitettu vähintään ylikunnalliset ja maakunnallisesti merkittävät yleisen liikkumisen kannalta tärkeät ohjeelliset ulkoilureitit. Valtakunnallisesti tärkeänä reittinä on osoitettu valmiiksi rakennettu eurovaellusreitti E10. Se kulkee pohjois-eteläsuunnassa kahtena eri reittinä. Läntinen linjaus kulkee Vuokatin kautta (kansallinen UKK-reitti) ja itäinen Hiidenportin ja Kuhmon kautta itärajan läheisyyteen (Elimyssalon retkeilypolku). Muilta osin maakuntakaavaehdotuksen mukaisia yhdysreittejä ei ole toteutettu. Reittien valmiusaste on Kainuun ulkoilukartan mukainen. Pyöräilyreitit Oulujokilaakson pyöräilyreitit sijoittuvat olemassa oleville väylille molemmin puolin Oulujokea. Pyöräilyreitistö ulottuu Oulusta Muhoksen, Utajärven ja Rokuan kautta Vaalaan. Kainuun alueella ei ole osoitettu pyöräilyreittejä. Laivaväylät ja veneilyreitit Laivaväylät ja veneilyreitit merialueella perustuvat Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan merkintöihin ja ovat virallisia laiva- ja veneväyliä. Kainuun maakuntakaavaehdotuksessa on osoitettu maakunnallista tai seudullista merkitystä omaavat venesatamat: Oulujärven ja Sotkamon reitin sekä Suomussalmen Kiantajärven merkittävät, matkailuja risteilyliikennettä tai kalastuselinkeinoa palvelevat satamat. Kainuussa on myös varsin kattava järvimelontaan painottuva melontareitistö. Moottorikelkkareitit Oulun ja Rokuan välinen moottorikelkkareitistö molemmin puolin Oulujokea on virallista moottorikelkkareittiä. Väli Rokualta Vaalaan on moottorikelkkauraa. Reitin Sotkamo-Ristijärvi-Hyrynsalmi toimitus on tehty. Muut Kainuun moottorikelkkareitit ovat moottorikelkkailun runkoreitistön mukaisia ns. ajouria. Valmiusaste on Kainuun ulkoilukartan mukainen.

14 MAANKÄYTTÖSTRATEGIA Elinkeinot ja matkailu Pohjois-Pohjanmaan elinkeinot Pohjois-Pohjanmaa on elinvoimaisten alueiden yrittäjyysmaakunta, jonka kärkenä toimii Oulu. Pohjois-Pohjanmaan aluekeskusverkostoon kuuluu neljä profiileiltaan erilaista aluekeskusohjelmaaluetta, jotka ovat Oulun seutu: Pohjois-Suomen keskus, kansainvälisesti merkittävä osaamiskeskittymä Koillis-Suomi: matkailukeskus, tietoyhteiskunnan palvelurakenteiden kehittäjä Raahen seutu: terästeollisuus Oulun Eteläinen: korkean teknologian tuotanto, sopimusvalmistus Verkoston tehtävä on myönteisen aluekehityksen voimistaminen ja muuttoliikkeen tasapainottaminen. Aluekeskusverkosto lisää kunkin alueen osaamista ja valmiuksia sekä nostaa niiden kehittymisedellytyksiä samalle viivalle, joka on korkeammalla tasolla kuin ilman yhteistyötä. Parhaat resurssit kootaan yhteen ohjaamaan ja tukemaan aluekeskusten fokus-alojen kehittämistä, tavoitteena saavuttaa kaikilla nimetyillä aloilla kansainvälisesti merkittävä asema. Tilastokeskuksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla oli vuonna 2003 yhteensä lähes toimipaikkaa ja niissä työskenteli yli työntekijää. Toimipaikkojen yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 14,76 mrd.. Oulun, Muhoksen ja Utajärven alueella toimipaikkoja oli eli yli kolmannes koko maakunnan toimipaikoista. Työntekijöitä alueella oli yli ja toimipaikkojen yhteenlaskettu liikevaihto oli n. 8,8, mrd.. Toimipaikkojen lukumäärällä mitattuna suurimpia toimialoja Pohjois-Pohjanmaalla ovat: Tukku- ja vähittäiskauppa Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimuspalvelut Rakentaminen Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Teollisuus Kainuun elinkeinot Kainuun maakuntaohjelman avainklustereita ja toimialoja ovat ICT, elektroniikka ja metalli sekä elämystuotanto, metsä ja puu, elintarviketalous, hyvinvointiala ja kivi. Kainuun osaamisalueita ovat mm. laitetekniikka, mittaustekniikka, ohjelmistotekniikka, langaton tietoliikennetekniikka ja sulautetut järjestelmät. Toimialoja, joilla osaamista sovelletaan, ovat mm. puunjalostusteollisuus, kuljetus, tietoliikenne, kauppa, hyvinvointipalvelut, matkailu, puolustusteknologia, biotekniikka. Odotuksia ja mahdollisuuksia uusiksi liiketoiminnan sovelluksiksi on asetettu erityisesti hyvinvointiteknologiaan, matkailuun ja bioteknologiaan.

15 13 MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2025 Tilastokeskuksen mukaan Kainuussa on yhteensä noin toimipaikkaa, joissa yhteensä noin työntekijää. Toimipaikkojen yhteenlaskettu liikevaihto on noin 2 mrd.. Toimipaikkojen lukumäärällä mitattuna koko maakunnassa suurimpia toimialoja ovat: Tukku- ja vähittäiskauppa 683 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 501 Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimuspalvelut 407 Rakentaminen 358 Teollisuus 344 Kainuun maakunnan OuKa kehittämisvyöhykkeellä toimipaikkoja on yhteensä 2 600, niiden henkilöstön määrä noin ja yhteenlaskettu liikevaihto 1,8 mrd.. Elinkeinot kunnittain OuKa -kehittämisvyöhykkeen elinkeinojen veturi on Oulu, jonka alueella sijaitsevien toimipaikkojen liikevaihto muodostaa yli 80 % koko alueen toimipaikkojen liikevaihdosta. Kajaani on toiseksi suurin elinkeinokeskittymä, jonka toimipaikkojen yhteenlaskettu liikevaihto on 11 % koko alueen toimipaikkojen liikevaihdosta ja Kainuun toimipaikkojen liikevaihdosta noin 58 %. Matkailun nykytila OuKa -kehittämisvyöhyke on matkailullisesti monipuolinen kokonaisuus. Erilaisten tunnuslukujen valossa matkailu on OuKa -kehittämisvyöhykkeellä merkittävä elinkeino. Merkittävimmät matkailualueet ovat Oulu, Rokua, Oulujärvi ja Vuokatti. Oulussa on runsaasti liike- ja asiamatkailua, mutta myös vapaa-ajanmatkailutarjontaa. Oulun lentokentältä on kotimaan yhteyksien lisäksi suora yhteys Tukholmaan. Rokuan alue on luontomatkailukohde, jonka matkailu perustuu ihmisten hyvinvointiin ja vapaaaikaan liittyviin virkistys-, retkeily- ja liikuntapalveluihin. Oulujärvi muodostaa merkittävä järvimatkailualueen, jonka merkittävimmät keskukset ovat Manamansalo ja Säräisniemi. Vuokatti on matkailu- ja liikuntakeskus Sotkamon kunnan alueella, jonka kärkikohteita ovat Katinkullan matkailukeskus, urheiluopisto ja Vuokatin rinteet. Vuokatin kävijämäärien kasvu on erittäin voimakas ja yöpymismäärien kasvu ylittää muiden Pohjois-Suomen matkailukeskusten kasvun. Vuokattiin on valmistunut osayleiskaava, joka mahdollistaa alueen vuodepaikkakapasiteetin nostamisen yli kolminkertaiseksi.

16 MAANKÄYTTÖSTRATEGIA OuKa -kehittämisvyöhykkeellä kertyy vuosittain lähes miljoona rekisteröityä majoitusvuorokautta. Valtaosa yöpymisistä on vapaa-aikaan liittyviä ja kotimaisten yöpymisten osuus on yli 80 % kaikista yöpymisistä. Suhteellisesti eniten ulkomaalaisia matkailijoita yöpyi Oulussa ja Sotkamossa. Määrällisesti eniten ulkomaalaisia yöpyjiä on tullut Venäjältä, Norjasta, Saksasta ja Ruotsista. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2004 alueen majoitusliikkeissä oli yhteensä huonetta ja niissä vuodepaikkoja yhteensä Oulun osuus rekisteröidyistä huoneista on lähes puolet (1 315). Seuraavaksi eniten huoneita on Sotkamossa (680) ja Kajaanissa (602). Lisäksi alueella on runsaasti rekisteröimätöntä majoituskapasiteettia. Kauppa- ja teollisuusministeriö on selvittänyt matkailun aluetaloudelliset vaikutukset maakunnittain vuonna Vuoden 2000 kansantalouden tilinpidon mukaan matkailutuloa Kainuussa oli noin 61 milj., joka on noin 3,1 % kaikkien toimialojen kokonaisliikevaihdosta. Pohjois-Pohjanmaalla matkailutulo oli 310 milj., joka vastaavasti oli 1,8 % kaikkien toimialojen liikevaihdosta. Ulkomaalaisten matkailijoiden kulutus Pohjois-Pohjanmaalla oli 88 milj. ja kotimaisten 253 milj.. Vuonna 2003 Oulun välitön matkailutulo oli 141 milj.. Matkailupalveluita tarjoavien yritysten toimipaikkoja vuonna 2003 oli yhteensä 503 ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto noin 220 milj.. Vuonna 2002 oli matkailutoimialoilla työllisiä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa Suunnittelutilanne ja teemaa tukevat muut hankkeet Pohjois-Pohjanmaan elinkeinot Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma kattaa vuodet Maakuntaohjelman toteuttamiseen tähtäävä toimintalinja I Elinkeinot ja maankunnan kilpailukyky, on määritellyt kolme toimenpidekokonaisuutta: Yrittäjyyden edistäminen Kasvualojen innovatiivisuuden ja kansainvälisten läpimurtojen tekeminen Perustoimialojen vahvistaminen Konkreettisina toimenpiteinä mainitaan mm. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjyysmaakunta ohjelma, Oulu 2006 kasvusopimus sekä eri toimialojen megahankkeiden toteutus. Toimintalinjan II Osaaminen ja koulutus toimenpidekokonaisuudet ovat: Alueiden osaamis- ja kulttuuriprofiilien vahvistaminen Työvoiman saatavuuden ja osaamisen parantaminen Elinkeinoelämän ja maakunnan kilpailukykyä tukevan tutkimustoiminnan kehittäminen Oulun seudun aluekeskusohjelman painopisteet ohjelmakaudelle ovat: Kasvusopimuksen toteutuksen koordinointi ja toteutusohjelma sekä kasvusopimuksen viestintä Seudun palveluiden kehittäminen ohjelma Kaupunkipolitiikka Kansainvälistymisohjelma Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla tai Oulun seudulla on käynnissä mm. seuraavia elinkeinojen kehittämiseen tähtääviä projekteja: Kansainvälinen messusalkku projekti Klemmari, jonka tavoitteena on nostaa yksityiset hyvinvointipalvelut (laajasti nähtynä) merkittävään elinkeinopoliittiseen rooliin. Matkalla Marjaniemeen hankkeen tavoitteena on Hailuodon valmiuksien kehittäminen Marjaniemeen tulevaa matkailu- ja toimintakeskusta tukevaksi. Pohjois-Pohjanmaan muotoiluohjelma tähtää alueen käsi- ja taideteollisuusalan yritysten ja verkostojen kehittämiseen Region Food, elintarvikealan kehityshankkeen tavoitteena on lisätä elintarvikealan pienyrittäjyyttä Oulun seudulla. Start Business Center ja Start Business Net - yrityshautomot edistävät taloudellisesti kannattavien, kasvuhakuisten tuotanto- ja palveluyritysten syntymistä Oulun seudulle. Yrittävä maaseutu Ouluseutu (EMOTR osarahoitteinen) hankkeella luodaan alueelle maataloudesta poistuvien työpaikkojen tilalle uusia koko- ja osa-aikaisia työpaikkoja sekä olemassa olevia maaseutuyrityksiä tukemalla ja kehittämällä että uusia pää- ja sivuelinkeinoja innovoimalla. YritysMylly 2 on asti kestävä koulutusohjelma, jossa koulutetaan eri toimialojen yritysten johtoa sekä henkilökuntaa. Logistiikan alueella liikennejärjestelmiä kehittäviä prosesseja ovat mm: Seinäjoki-Oulu ratakäytävän kehittäminen Oulun seudun liikennekeskus Oulun seudun logistiikkastrategia

17 15 MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2025 Utajärven kunta on laatinut elinkeino-ohjelman vuosille , joka linjaa kunnan alueella tapahtuvaa, julkisin varoin tuettua elinkeinojen kehittämistyötä. Elinkeino-ohjelman toimintapolitiikkana on hankkia Utajärven kunnan ja koko Oulujokivarren alueelle mahdollisimman paljon kuntien ulkopuolelta tulevia investointeja ja osaajia, jotka tuottavat alueelle työpaikkoja, elinvoimaa ja asukkaita unohtamatta kunnan omien perinteisten asukkaiden elinkeinotoimintojen kehittämisen tukemista. Utajärven kunnan elinkeino-ohjelman hankekokonaisuudet ovat: Oulujoki strategia Metsä-, puu- ja turvestrategia Kylästrategia Humanpolis Rokua Muovialan ja elektroniikan kehittämisvisio 2006 Kainuun elinkeinot Kainuun maakuntasuunnitelma 2020 on määritellyt haasteiksi elinkeinojen ja yritystoiminnan osalta seuraavat tekijät: Liikkeenjohdon osaamisen parantaminen Henkilökunnan osaamisen tason nostaminen Yrityshautomotoiminnan laajeneminen Riskirahoituksen saantimahdollisuuksien parantaminen Kasvumahdollisuuksien tunnistaminen Väestön ikärakenteen muutos Kainuun maakuntaohjelman toimintalinja 2 on nimeltään Elinkeinojen ja tuotantorakenteen kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen. Päämääränä on saada Kainuun kansantuote merkittävästi kasvamaan lisäämällä tuote- ja palveluvientiä maakunnan ulkopuolelle. Maakuntaohjelmaa varten keskeisiä toimialoja on nimetty klustereiksi, jotka ovat: 1) ICT, elektroniikka ja metalli, 2) elämystuotanto, 3) metsä, puu, 4) elintarviketalous ja 5) hyvinvointi. Lisäksi toimialoina käsitellään kaivannaistoimialaa sekä palvelualoja. Kainuun maakunnassa elinkeinojen kehittämisestä vastaa Kainuun Etu Oy, joka on Kainuun kuntien omistama maakunnallinen elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö. Kainuun Etu Oy:n tehtävänä on tukea Kainuun elinkeinorakenteen kehitystä sekä auttaa maakunnan elinkeinoelämän avaintoimialojen yrityksiä liiketoimintaosaamisen, kilpailukyvyn, kasvun ja yhteistyön kehittämisessä sekä kehittää avainklustereita ja niiden toimintaedellytyksiä. Yhtiö toimii sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla neljän avaintoimialan kautta: puu ja kivi; IT, elektroniikka ja metalli sekä matkailu- ja elintarvikeala. Toinen keskeinen kehittäjätoimija on Measurepolis, joka on mittaustekniikan osaamiskeskittymä Kajaanissa. Measurepoliksen tavoitteena on edistää korkeateknologiayritysten toimintaedellytyksiä tarjoamalla yhteydet alan tutkimukseen ja koulutukseen sekä kehittämällä yritysten yhteistyötä. Snowpolis Vuokatti on hyvinvointiteknologian, liikkumisen ja talven osaamiskeskittymä. Kainuun Osaamiskeskuksen kaksi kärkeä ovat mittaustekniikan ja kamarimusiikin osaamisen hyödyntäminen. Osaamiskeskuksen tavoitteena on koota maakunnan osaamisintensiiviset toimijat ja innovatiiviset voimat käyttöön Kainuun yhteisen strategian toteuttamiseksi. Mittaustekniikan osaamisalan tavoitteena on edelleen kehittää vahvaa Kajaanin seudun mittaustekniikan tutkimus-, koulutus- ja yritystoimintaa. Kehittämistoimenpiteiden avulla Measurepolis vahvistaa asemaansa Kainuun korkean teknologian tukijalkana, kansallisesti merkittävänä mittaustekniikan tutkimus- ja yrityskeskittymänä sekä kansallisesti ja kansainvälisesti aktiivisena alan vaikuttajana. Kamarimusiikin osaamisalan toimenpitein vahvistetaan Kuhmon Kamarimusiikin kilpailukykyä maailman markkinajohtajuuteen, kehitetään äänen ja kuvan digitaalisen sisällön tuotantoympäristöä, niiden reaaliaikaista verkkoviestintää sekä tuotteistamista. Pohjois-Pohjanmaan matkailu Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategia kattaa vuodet Sen tärkeitä tavoitteita ovat matkailun sesonkiluontoisuuden lieventäminen, kansainvälisyyden kehittäminen, kokonaisvaltaisen koulutuksen lisääminen, palveluverkostojen kehittäminen, matkailutuotteiden laadun parantaminen, ympäristövastuullisuuden kasvattaminen ja matkailuhankkeiden yhtenäisyyden luominen. Strategian mukaan Oulun matkailualueen tärkeimmät kehittämistarpeet ovat seuraavia: Viihdepolis Humanpolis Kiinnostava imago - yhteinen tuotemerkki, vetovoimaisuuden kehittäminen Yhteistyö markkinoinnissa ja tuotekehityksessä

18 MAANKÄYTTÖSTRATEGIA Kainuun matkailu Kainuu toimii hallintokokeilulain perusteella luontomatkailun kehittämisen pilottikohteena. Sotkamon matkailustrategia pohjaa elinkeinojen kehittämisen kokonaisuuteen. Kuhmon matkailustrategian mukaan kunnan matkailun kehittäminen perustuu matkailullisten vahvuuksien (luonto, kulttuuriperintö ja tarjonta), monipuolisen infrastruktuurin sekä sijainnin tehokkaampaan hyödyntämiseen ja yhteistyöhön. Kainuun matkailustrategia on osa maakunnan vuonna 2000 laadittua kehittämisohjelmaa ja se kattaa vuodet Strategian keskeisiä toimenpide-ehdotuksia ovat: Yritystoiminnan kehittäminen ja yritysten toimintaympäristön parantaminen Osaamisen vahvistaminen ja työvoiman valmiuksien parantaminen Maaseudun kehittäminen Rakenteiden kehittäminen Muut OuKa -kehittämisvyöhykkeellä on laadittu myös kunta- tai seutukohtaisia matkailustrategioita ja kehittämissuunnitelmia. Rokuan Humanpolis-strategia tähtää hyvinvointimatkailun kehittämiseen ja sen ympärille rakennettavaan monipuoliseen palvelutarjontaan. Rokuan matkailun kehittämistavoitteet liittyvät yhteistyön lisäämiseen, uusien laadukkaiden tuotteiden kehittämiseen, alueen profiloitumiseen, koulutukseen sekä saavutettavuuden/ opastuksen kehittämiseen. Alueellinen ympäristökeskus, Oulu, Muhos, Utajärvi ja Vaala vastaavat Oulujoki-strategian toteutuksesta, jonka tavoitteina ovat yritystoiminnan vahvistaminen ja alueen houkuttelevuuden lisääminen. Strategian keskeinen sisältö on Tervareitistön kehittäminen. Myös Oulujärvelle on laadittu oma matkailustrategia. Vuokatin vaarajono, Sotkamo (Anja Röpelinen 2003)

19 17 MAANKÄYTTÖSTRATEGIA Kaupunki-maaseutu vuorovaikutus Asuminen ja vesi Työssäkäyntialue muodostaa yhtenäisen, useasta kunnasta koostuvan työpaikka- ja asuntomarkkinaalueen, jonka keskusalueena on työssäkäynnin "ydinalue" eli kaupunkiseutu. Kunta kuuluu työssäkäyntialueeseen, jos vähintään 7,5 % työllisestä työvoimasta käy työssä keskuskunnassa ja vähintään 20 % työllisestä työvoimasta käy työssä kunnan ulkopuolella. Kaupunkiseuduiksi luokiteltuja alueita ovat Oulun ja Kajaanin seudut. Lähitaaja-asutus sijaitsee toiminnallisen kaupunkiseudun ulkopuolella. Tyypillisiä alueellisia keskuksia ovat Oulun työssäkäyntialueella Muhoksen ja Iin keskustaajamat. Kaupunkiseudun ulkopuolinen taaja-asutus muodostuu vähintään 200 asukkaan taaja-asutusalueista. Maaseutuasutus on jaettu kylämäiseen asutukseen sekä maaseudun harva-asutukseen. Kyläasutus muodostuu yhdyskuntarakenteesta, jossa on alle 200 asukkaan kyliä ja jossa on vähintään 17 rakennusta 1 km etäisyydellä toisistaan. Maaseudun harva-asutus ei ole ryhmittynyt kyliksi, se sisältää 1-16 rakennusta 1 km etäisyydellä toisistaan. Muut alueet on määritelty maaseudun rakentamattomaksi alueeksi. Virkistyskäyttö ja vapaa-aika Virkistyskäytön ja vapaa-ajan suhteen kaupunkimaaseutu vuorovaikutus näkyy selvimmin OuKa -kehittämisvyöhykkeen suurten palvelukeskusten, Oulun ja Kajaanin, ympäristössä. Näillä alueilla vuorovaikutus on selkeästi kaksisuuntainen: kaupungissa asuvat hakevat virkistyksen ja vapaa-ajan elämyksiä paitsi kaupungin tarjonnasta, myös ympäröivältä maaseudulta ja päinvastoin. Maaseutu tarjoaa mahdollisuuksia luonnontuotteiden keruuseen, kalastukseen, veneilyyn/purjehdukseen, metsästykseen, retkeilyyn, luontoelämyksiin jne. Kaupungista haetaan puolestaan kaupan, kulttuurin, viihteen, hyvinvointipalvelujen, liikunnan jne. palveluja. Suurten keskusten tarjoamia vapaaajan ja virkistyksen palveluja haetaan kaukaakin, jopa koko maakunnan alueelta. Myös maaseudun tietyt erityiskohteet palvelevat laajaa aluetta (esim. suosituimmat metsästys- ja kalastuskohteet). Harvaan asutuilla alueilla ja pienten taajamien läheisyydessä ilmiö on samantyyppinen. Maaseututaajamissa palvelujen tarjonta on kuitenkin vähäisempää tai alempitasoista. Taajama-maaseutu vuorovaikutusalueet myös usein lomittuvat enemmän keskenään kuin suurten kaupunkikeskusten alueilla ja ympäristössä. Elinkeinot ja matkailu Tyypillisimmillään kaupunki-maaseutu vuorovaikutus OuKa -kehittämisvyöhykkeellä ilmenee elinkeinojen ja matkailun osalta siten, että sekä elinkeinojen suuret tuotantovolyymit että matkailijavirrat ovat keskittyneet alueen keskuksiin, kun puolestaan niitä ympäröivät maaseutualueet tarjoavat luonnonläheisiä asuinpaikkoja. Luovat uudet toiminnat keskittyvät alueille, joissa kohtaaminen on helpointa eli alueille, joilla on paras ulkoinen ja sisäinen tavoitettavuus. Innovaatiotoiminnan näkökulmasta suurkaupunkiseudut ovat avainasemassa. Kriittistä massaa voidaan hakea myös osaamiskeskittymillä ja verkottumalla. Megatrendeistä teknologian muutokset vaikuttavat ihmisten jokapäiväiseen elämään. Tieto- ja viestintäteknologian tuoma riippumattomuus ajasta ja paikasta lisää monimuotoisen alueellisen kehityksen edellytyksiä, koska tietoyhteiskunnassa on mahdollista työskennellä kotona maatalousyhteiskunnan tapaan. Matkailusektorilla kaupunki-maaseutu vuorovaikutus lisää matkakohteen houkuttelevuutta mahdollistamalla monipuolisemmat tuotekokonaisuudet. Yhdistämällä matkailutuotteeseen kaupunkimatkailun ja maaseutu-/luontomatkailun elementtejä voidaan matkailijoiden viipymää ja sitä kautta alueen matkailutuloa kasvattaa. Matkailun trendeistä esimerkiksi lyhyiden lomien yleistyminen luo mahdollisuuden vuorovaikutuksen kehittämisille. Asiakkaille, joilla on vähän aikaa, mutta paljon rahaa, on pyrittävä tarjoamaan mahdollisimman paljon elämyksiä tiiviissä ajassa. Myös siirtymistä kaukomatkoista kotimaanmatkoihin ja lyhyisiin matkoihin on odotettavissa. Kokousmatkailun lisääntyessä korkeatasoiset ja helposti saavutettavat majoitus- ja kokoustilat yhdessä luonnon ja harrastusmahdollisuuksien kanssa kiinnostavat monia kokousjärjestäjiä ja heidän asiakkaitaan. Luonto on edelleen Suomen matkailun keskeisin kilpailutekijä Euroopan matkailumarkkinoilla.

20 MAANKÄYTTÖSTRATEGIA Nelikenttäanalyysi OuKa kehittämisvyöhykkeellä on vahvuuksia, joiden varaan tulevaisuutta voidaan rakentaa. Olevaa tilannetta voidaan parantaa vahvuuksia ja mahdollisuuksia hyväksi käyttäen. Alueella on myös heikkouksia ja näköpiirissä olevia uhkia, jotka on tarpeen tiedostaa ajoissa, jotta niihin voidaan varautua. Seuraavassa on esitetty keskeisiä tekijöitä, jotka määrittävät Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeen kehityssuunnan. Vahvuudet Sisäinen yhteenkuuluvuus Hyvä infrastruktuuri Kattava liikenneverkko alueen sisällä ja hyvä saavutettavuus alueen ulkopuolelta Turvallinen ja puhdas asuin- ja elinympäristö Elävä ja omaleimainen maaseutukulttuuri ja rakennettu ympäristö Luonnonympäristö, monipuoliset luonnonvarat Liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut, ulkoilureitistöt Monipuolinen teollisuus ja vahvat veturivyöhykkeet, monipuolinen teknologiaosaaminen korkealla tasolla Matkailullisesti vetovoimaisia, merkittäviä ja monipuolisia kohteita Hyvä koulutustarjonta Ympäristömyönteisyys Mahdollisuudet Pohjoinen ulottuvuus Paikallisuuden ja alueiden arvostuksen lisääntyminen Yhteysverkon kehittyminen Aito yhteistyö ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin Monipuolinen luonto ja kulttuuriympäristö Palvelukeskuksia kehittämällä ja linkittämällä ne reitteihin voidaan reitit muodostaa etappireiteiksi Oulun seudun osaamisen ja kasvupotentiaalin vaikutusten ulottaminen nykyistä laajemmalle Huippuosaamisen vahvistaminen fokusalueilla; osaamisverkostot Alueiden erikoistuminen, verkostoyhteistyö Kansainvälistyvien yritysten kehittäminen Oulun ja Kajaanin lentokenttien sekä Vartiuksen rajanylityspaikan tehokkaampi hyödyntäminen Hyvinvointi-, luonto-, elämys-, liikunta- ja businessmatkailu Matkailu- ja teknologiasektoreiden yhteistyö Luoteis-Venäjän markkinat ja tavaravirrat Heikkoudet Suuret alueelliset erot useilla toiminta-alueilla Sijainti, syrjäisten alueiden saavutettavuus on heikko Etäisyys ulkomarkkina-alueille Yhdyskuntarakenteen hajanaisuus Muuttoliike, rakennetyöttömyys, väestön ikärakenteen muutos Luonnon erityispiirteiden hyödyntämättömyys Kokonaisvaltainen virkistyksen ja vapaa-ajan toimintojen ja palvelujen toteutus puutteellista Itä-länsisuuntaiset virkistysreitit puutteellisia Osaaminen ja kasvupotentiaali sijoittunut suppeille alueille Tunnettujen kärkituotteiden ja veturiyritysten vähäisyys, korkeatasoisten tuotteiden rajallisuus Enemmistö matkailuvirroista on kotimaista Alueella toimivien yritysten yhteistyön vähäisyys Kehittämisresurssien puute OuKa -vyöhykkeen puutteellinen sisäinen tunnettuus ja omaleimaisen identiteetin puuttuminen Uhkat Infrastruktuurin rapautuminen ja liikennetarjonnan väheneminen Yhdyskuntarakenteen hajaantuminen Maaseudun autioituminen kaupunki-maaseutu vuorovaikutuksen puuttuessa Kehittämisresurssien väheneminen, pääomien puute Elinkeinojen liika keskittyminen kasvukeskusten ympärille Palvelukeskukset eivät kehity tai ne taantuvat Toteutettuja palveluja ja rakenteita ei kyetä ylläpitämään korkeatasoisina Koulutetun työvoiman puute, innovatiivisuuden puute Kulttuuriperinnön taantuminen Luonnon ja ympäristön kestämätön käyttö Sitoutumattomuus alueeseen ja alueen kehittämiseen, yhteistyökyvyttömyys Tuotekehityksen ja markkinoinnin epäonnistuminen

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA AIRIX Ympäristö Oy Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi SIIKAJOEN KUNTA SISÄLLYS 1. JOHDANTO...5 2. PROSESSI...5 3. LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2(42) Julkaisu: B:10 Julkaisija: Kainuun maakunta - kuntayhtymä Kauppakatu 1, 87100 Kajaani Puhelin/vaihde 08-615541 Fax. 08-61554260

Lisätiedot

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Esiselvitys Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani Esiselvitys Ramboll Finland Oy Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Council of Oulu Region POHJOISEN LUONNONVARA-ALAN KEHITTÄMISOHJELMA vuosille 2007-2013 Luonnonvara-alan kehittämisohjelman laatimista ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua.

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua. Kainuu - maailman suomalaisin maakunta Tiivistelmä: Kainuun matkailustrategia 2011 2020 pohjautuu matkailutoimialan merkittävään asemaan Kainuun koko elinkeinoelämässä. Strategian keskeisimmät osat ovat

Lisätiedot

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma 7.12.2006 1 JOHDANTO... 4 2 TIIVISTELMÄ... 6 I MERI-TEIJON MATKAILUN NYKYTILA-ANALYYSI... 8 2 MATKAILUN KEHITTÄMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

kehittämissuunnitelma

kehittämissuunnitelma TAHKO 2030 kehittämissuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I Nilsiän kaupunki TAHKO 2030 KEHITTÄMISSUUNNITELMA Raportti FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti II SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Oulunkaaren logistiikkaselvitys

Oulunkaaren logistiikkaselvitys Oulunkaaren logistiikkaselvitys 2011 Oulunkaaren logistiikkaselvitys 2011 ALKUSANAT Oulunkaaren logistiikkaselvityksessä on selvitetty alueen logistiikan kehittämistarpeet ja -potentiaalit. Logistiikkaselvityksen

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 4.12.2006 2 Sisällysluettelo Esipuhe Sivu 1. Johdanto 3 1.1 Pohjanmaan vuosien 2007 2010 kehittämisen lähtökohdat 3 1.1.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle

KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle RAPORTTI Raportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 TYÖN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET... 1 3 LÄHTÖAINEISTO... 2 4 NYKYTILA-ANALYYSI...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot