OPETTAA-OPPIA BIOPHILIA KOULUYMPÄRISTÖSSÄ AVAIN KAPPALESOVELLUSTEN TEKSTEIHIN BIOPHILIAN OPETUKSEN ELEMENTIT KAPPALESOVELLUSTEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETTAA-OPPIA BIOPHILIA KOULUYMPÄRISTÖSSÄ AVAIN KAPPALESOVELLUSTEN TEKSTEIHIN BIOPHILIAN OPETUKSEN ELEMENTIT KAPPALESOVELLUSTEN"

Transkriptio

1 OPETTAA-OPPIA BIOPHILIA KOULUYMPÄRISTÖSSÄ AVAIN KAPPALESOVELLUSTEN TEKSTEIHIN BIOPHILIAN OPETUKSEN ELEMENTIT KAPPALESOVELLUSTEN

2 OPETTAA-OPPIA: opas Biophilian käyttämiseen oppimisessa ja opettamisessa "Tervetuloa Biophiliaan: rakkaus luontoa kohtaan sen kaikissa ilmenemismuodoissa, pienimmästä organismista suurimpaan punaiseen kelluvaan jättiläiseen kaukaisimmassa maailmankaikkeuden kolkassa. Biophilia tuo mukanaan levottoman uteliaisuuden, viehtymyksen tutkimiseen ja kuviteltujen paikkojen löytämiseen, joissa kohtaamme luonnon ja missä luonto leikittelee aistimiemme kanssa värein ja muodoin, tuoksuin ja hajuin." Biophilia on paljon enemmän kuin kokoelma kappaleita joita yhdistää yhteinen idea tai käsite. Jokaisen kappaleen mukana on sovellus, ja lisäksi koko albumi voidaan nähdä, ja siihen voidaan suhtautua sovelluksena tai sovellussysteeminä ( appsuite ). Kieli on joskus riittämätön uuden asian kuvaamiseen. Jos jokaiseen kohteeseen viitataan sanalla kappale, niin silloin kiinnitetään mielestäni liikaa huomiota työn yhteen aspektiin. Siksi ehdotan termiä kappalesovellus ( songapp ), jota käytän jatkossa. Opettaminen on kuin kahdesti oppimista, ja Biophilian tapauksessa tämä pitää kaksinkertaisesti paikkansa. Kaikki kappalesovellukset opettavat yhtä tai useampaa näkökohtaa musiikista ja luonnosta. Tämä selittää yleisohjeen otsikon "opettaa-oppia". Oppimisen ja opettamisen kokemukset ovat erottamattomasti toisiinsa kietoutuneita. Opettaa-oppia sisältää ehdotuksia, spekulaatioita, ideoita, linkkejä ja kytköksiä, jotka auttavat Biophilian tuomisessa luokkahuoneeseen tai muuhun oppimisympäristöön. Alun perin Biophilia suunniteltiin taideteokseksi, mutta pian Biophilian laajempi kasvatuksellinen potentiaali tuli ilmeiseksi. Alkuperäiselle Biophilia-kiertueelle osallistuneet paikallisten lasten työpajat, sekä Reykjavikilaiset peruskoulut ovat menestyksekkäästi osallistuneet kokeelliseen opettamiseen Biophilian avulla. Tässä esitetyt ideat, aktiviteetit ja metodit ovat tulosta tästä työstä. Sen ovat keksineet, ja sitä ovat kokeilleet ja testanneet ryhmä luovia, neuvokkaita ja omistautuneita opettajia ja asiantuntijoita useissa eri ympäristöissä. Ihmisen psyyke, musiikki ja luonto ovat veitsen terällä olevia systeemejä. Järjestyksen ja kaaoksen välillä on tasapaino, joka syntyy luomisen ja jännitteen vapautumisen kautta. Tämä dynaaminen käsitys esiintyy voimakkaasti kappalesovelluksissa kuten Virus ja Mutual Core kaikki ei ole ilmeistä. Vahingolliselta ja haitalliselta vaikuttava asia saattaa osoittautua systeemin elintärkeäksi osaksi. Eräät luonnolliset systeemit, kuten tähtien liikkeet, ovat pidempikestoisia ja säännöllisempiä. Myös musiikissa on tällaisia säännöllisiä piirteitä. Jokaisessa teoksessa musiikkia, miten kummallinen se onkaan, on jonkinlainen kaava ja rytmi. Tämä voidaan nähdä eri tavoin Solstice-, Moon- ja Crystalline-osissa. Eräs vakavasti otettava haaste tieteessä on tilan ja ajan mittakaava. Tavallinen popkappale vetoaa inhimilliseen mittakaavaamme. Biophilia hiljentää meitä, vauhdittaa meitä, vie meidät molekyylitasolle, galaktiselle tasolle, ja sen ulottumattomiin. Virus osassa tarkastellaan mikroskooppista mittakaavaa, Thunderbolt- osassa nopeaa, Mutual Core- osassa hidasta, Moon osassa ja Solstice osassa planetaarista, ja Cosmogony- osassa tilan/avaruuden ja ajan äärettömyyttä. 1.

3 OPETTAA-OPPIA: opas Biophilian käyttämiseen oppimisessa ja opettamisessa Ihmismieli operoi usealla eri tavalla. Verbaalinen kommunikaatio on yksi tapa. Visuaalinen presentaatio ja musiikki ovat toisenlaisia tapoja. Biophiliassa on voimakas multisensorinen aspekti, jossa visuaalinen, auditiivinen eli ei-verbaalinen kommunikaatio tulee etualalle. Tämä aspekti tuo tervetulleen muutoksen perinteisen kasvatuksen voimakkaasti verbaalisesta fokuksesta. Tällöin voidaan saavuttaa syvempi abstraktion taso, joka ei olisi mahdollista verbaalisella kommunikaatiolla. Ihmiset jotka ovat mieltyneet ei-verbaalisiin metodeihin reagoivat voimakkaasti Biophilian maailmaan. Biophilia, levoton ja utelias, hakee inspiraatiota useista lähteistä. Näihin kuuluvat sekä läntisen musiikin 1900-luvun perinne, että muut musikaaliset perinteet ympäri maailmaa. Tästä esimerkkinä toimii Viruksen generatiivinen musiikki, Dark Matter -osan skaalat sekä Hollow-osan rytmi. Lisäksi instrumentit kuten harput, hang rummut sekä lukuisat elektroniset laitteet eivät sisällä samaa implisiittistä merkitystä ja voimaa kuten pianot, viulut ja kitarat. Tämä musiikki on tavallaan demokraattisempaa kuin mihin olemme tottuneet. Kasvatus, kuten taide, musiikki ja rakkaus, on kiistanalainen ala. Vastakkaiset voimat törmäävät, tarttuvat ideat tunkeutuvat toiminnan ytimeen, samalla kuin suuri määrä ihmisiä näyttää tulevan ja menevän ilmoittamatta itsestään, kuten maailmankaikkeuden pimeä aine. Biophilia muodostaa osan eräästä sellaisesta voimasta. Tai mahdollisesti se on ennemminkin kuin infektio. Siemen joka istutetaan, joka löytää sukulaisensa ja mahdollisesti leviää isoon osaan systeemiä, kohdaten vastustusta, mukautuen, ja lopulta mahdollisesti muuntuen muodoltaan tunnistamattomaksi. Se jää nähtäväksi. 2.

4 BIOPHILIA KOULUYMPÄRISTÖSSÄ On olemassa useita käytännöllisiä näkökohtia joita jokaisen kasvatuksellisen projektin pitää miettiä. Eräs erittäin tärkeä seikka on ajankäyttö. Biophilia ja tässä tarjottu lähestymistapa ovat ajankäytön suhteen erittäin mukautuvia, alkaen yhteen kappalesovellukseen käytetystä tunnista kuukausia kestävään kokonaiseen kurssiin. Se voi olla yhden oppitunnin kestävä osa musiikin tai luonnontieteen kurssia, tai se voi olla yhden päivän tai jopa viikon kestävä koko koulun temaattinen projekti. Toinen ulottuvuus on tila ja resurssit. Hyvin varustellut musiikki- ja luonnontiede-luokkahuoneet ovat iso bonus, ja mielellään ne eivät saisi olla liian kaukana toisistaan. Hyvä (langaton) internet-yhteys, ja yleisesti ottaen joustavat tilat joihin voidaan asettaa laitteistoa ja ottaa sitä pois, ovat toivottavia. Kuitenkin voidaan saada paljon aikaan myös hyvin vähin resurssein, koska monet aktiviteeteista vaativat vain minimaalisen pienen määrän resursseja. Ideaalisesti Biophilian opetuksen tulisi olla musiikin- ja luonnontieteidenopettajien käsissä. Taiteen, draaman, tanssin, yhteiskuntatieteiden, uskonnon ja muiden aineiden opettajat voivat muodostaa osan opetustiimeistä. Poikkitieteellinen luonne on eräs Biophilian kiehtovista puolista, ja se on upea ponnistuslauta hedelmälliselle yhteistyölle yli oppiaineiden rajojen joita ei usein ylitetä. Tällä on myös se suuri kasvatuksellinen etu että oppilaiden ajattelun lokerointia voidaan rikkoa, mikä auttaa heitä huomaamaan ja etsimään yhteyksiä jotka muuten jäisivät heiltä näkemättä. Ideaalitapa tämän saavuttamiseen on se, että opettajat ovat samassa tilassa ja ohjaavat aktiviteetteja vuorotellen. Biophilia vetoaa iältään laajaan yleisöön. Biophiliaa on käytetty enimmäkseen vuotiaiden lasten kanssa, mutta sen tietyt aspektit vetoavat nuorempiin lapsiin. Teini-ikäiset ja aikuiset voivat arvostaa joidenkin kappalesovellusten tunteellista syvyyttä. Käytännössä eräät abstraktit teemat vaikuttavat olevan tarkoituksenmukaisia yliopistojen jatko-opintotasolla. Biophilia on tietyllä tapaa kuin hiekkalaatikko. Se on hämmästyttävä tila oppimiseen ja tutkiskeluun missä tapahtuu kaikenlaisia seikkailuja ja luovaa aktiviteettia, missä käytetään joko paljaita käsiä tai työkaluja kuten lapioita, muovisia rekka-autoja tai mitä tahansa. Mielestäni Biophilia tarjoaa koulutukseen vertailukelpoisen työkalun. Se tarjoaa jännittäviä, demokraattisia ja luovia mahdollisuuksia tämän päivän kouluille ja kasvatuslaitoksille. Oppilaiden suoritusten arviointi on aina vaikeaa, etenkin silloin kun aktiviteetit ovat monimutkaisia ja vapausasteeltaan suuria. Kouluttajat/opettajat löytävät kuitenkin tapoja lähestyä arvostelua tavalla, joka on sopusoinnussa oppilasryhmän sekä projektiin varatun ajan ja paikan suhteen. 3.

5 AVAIN KAPPALESOVELLUSTEN TEKSTEIHIN Opettaa-oppia tarjoaa muutaman lyhyen tekstin liittyen kuhunkin kappalesovellukseen. Tekstit tarjoavat teoreettisen taustan ja ehdotuksia opetustapahtumaan, ja ne ovat seuraavanlaisia: Kysymys joka esittelee kappalesovelluksen alaa. Nämä kysymykset ovat yleensä yhtaikaa henkilökohtaisia ja yleisiä, avoimia ja filosofisia, mutta kuitenkin tarkalleen määriteltyjä ja ilmeisiä. Musikaalinen idea: Jokaiselle kappalesovellukselle on vähintään yksi tällainen. Luonnolliset ilmiöt ja tieteelliset teoriat: Melkein jokaiselle kappalesovellukselle on yksi tällainen, joskus useampi. Inhimilliset, emotionaaliset ja psykologiset teemat kappalesovellukselle. Yhteydet: Osa ilmeisiä ja ehkä vähemmän ilmeisiä yhteyksiä musikaalisen ja luonnontieteellisen, ja mahdollisesti kyseisen kappalesovelluksen inhimillisiä ideoita vedettynä. Kyseisen kappalesovelluksen ja muiden kappalesovellusten välisiä yhteyksiä, sekä Biophilian yhdistäviä teemoja. Aktiviteetit: kokeet, projektit jne. Jokaiselle kappalesovellukselle tarjotaan muutama tällainen. Sisältää ehdotuksia metodeista ja lähestymistavoista joita on kokeiltu ja testattu. Pihalla ( Out there ): Monimutkaisempia hankkeita niille jotka haluavat paneutua syvemmin kyseessä olevaan kappalesovellukseen, ja joilla on ylimääräistä aikaa tai resursseja viedä asiat seuraavalle tasolle. Näytteet: Nämä ovat kappalesovelluksien teemoihin liittyvien käyttökelpoisten materiaalien linkkejä verkossa. Luonnontieteellinen näyte. Musikaalinen näyte. Aktiviteetti näyte. Inhimillinen näyte. Jokaiselle kappaleelle on linkki sovellusohjeistus. Tässä on ohjelmoija Scott Snibben tekemä yleiskatsaus kaikkiin sovelluksiin:https://www.youtube.com/watch?v=n8c0x6do2bg 4.

6 BIOPHILIAN OPETUKSEN ELEMENTIT Tässä luetellaan Biophilian opetuksen elementit. Huomaa, että kaikkia näitä lähestymistapoja ei aina käytetä. Osa niistä voi olla sinulle epäkäytännöllisiä. On tärkeää huomata, että ei ole olemassa sääntöjä siihen missä järjestyksessä niitä käytetään. Tämä riippuu mm. kyseessä olevasta kappalesovelluksesta. YHDESSÄ OPETUS. Ideaalisesti kaikkien opettajien pitäisi työskennellä yhdessä eri aktiviteettien toteuttamisessa. JOHDANTO MUSIKAALISIIN/LUONNONTIETEELLISIIN/ INHIMILLISIIN TEEMOIHIN. Tämä voi olla opettajatiimin lyhyt luento, video aiheesta, aivoriihi, moniste ym. Huomatkaa että jos ideana on se, että oppilaat itse keksivät/löytävät ideat, tämä osio voi olla ajankohtainen prosessin myöhemmässä vaiheessa, tai voi olla kokonaan tarpeeton. Ideat M/N/H/C/ BC teksteissä ovat tässä käyttökelpoisia, kuten myös mukana tulevat videot. Tämä on ideaali kohta avata oppilaiden silmät musiikin ja luonnontieteellisten konseptien yhteyksille. KESKITTYMISHETKI KAPPALEIDEN KUUNTELEMISEEN TAI VIDEOIDEN KATSELEMISEEN. Istukaa hiljaa, keskittykää hengitykseen ja käsillä olevaan kokemukseen joko suoraan ilman mitään valmisteluja, tai kappalesovellukseen liittyvä avauskysymys mielessä. Helpoiten lähestyttäville kappaleille tämä voi olla hyvä alku ja muille kappaleille tämän voi jättää myöhemmäksi. LAPSI OMASSA TILASSA ( Kid-in-own-space ). Merkittävä osa aikaa tulisi käyttää siihen, että oppilaat voivat eksperimentoida kappalesovellusten kanssa heidän omilla korvakuulokkeillaan, antaen yksilöllisen luovuuden kukoistaa. TUOTTEET. Varmista että työn tuotteet voidaan jakaa muiden kanssa. Kaikilla luoduilla taideteoksilla, kirjoituksilla ja kappaleilla tulisi olla paikka, jossa ne voidaan jakaa muun maailmankaikkeuden kanssa. SOKRAATTISET KESKUSTELUPIIRIT. Ajanjakso jolloin rauhoitutaan keskustelemaan, jakamaan, kuuntelemaan ja sulattamaan olla arvokas kokemuksen sinetöimiseksi ja viimeistelemiseksi. Paras lähestymistapa tässä on yksinkertaisesti istua piirissä ja kuunnella kaikkien kokemuksia, näkemyksiä ja ajatuksia. Joissain tapauksissa voi olla kysymyksiä jotka vaativat pikaista ratkaisua, ja toisissa tapauksissa tämä on enemmänkin vapaamuotoinen ajatustenvaihto. 5.

7 Hollow hollow 6.

8 Hollow Mitä on rytmi, ja mitkä rytmit ovat elämässäsi tärkeitä? Rytmit ovat olennainen osa musiikkia ja elämää, ja tahtilajit ovat olennainen osa perinteistä musiikin nuottikirjoitusta. Populaarimusiikki on verrattain monotoonista rytmin suhteen. Se on voimakkaasti kytköksissä 4/4 tahtilajiin/kaavaan. Kuitenkin lukuisat muunnelmat ovat mahdollisia, ja tätä näkökohtaa korostetaan tässä kappalesovelluksessa. Tämä tekee musiikista heti vaikeammin lähestyttävän ja mielenkiintoisemman, ja kiinnittää huomiomme jokaisen rytmin tunnelmaan, ja siihen mitä rytmi välittää/ilmaisee. Erilaisten rytmien taputus: seisokaa piirissä, ja antakaa 3/4, 5/4 ja 7/4 ryhmän eri segmenteille. Seisokaa piirissä ja sirotelkaa joukkoon muutamia tyhjiä tuoleja. Antakaa 1/4 nuotti (yksittäinen taputus) tytöille, 2/8 (2 taputusta) pojille ja hiljaisuus tuoleille. Sitten koko ryhmä taputtaa sekvenssin aloittaen mistä tahansa. Rummutusympyrä. Istukaa piirissä. Eksperimentoikaa niin että rytmi pääsee tulemaan automaattisesti, ja/tai soittakaa epätavallisia rytmejä. Rumpuja ja erilaisia perkussiosoittimia voidaan käyttää vaihtoehtoina taputtamiselle. Hollow:ssa menemme syvälle sisimmäiseen ytimeemme ja pohdimme samalla alkuperäämme ja sukupuitamme. Sovelluksen video kutsuu meidät ihon läpi, solun ytimeen seuraamaan DNA:n loputtoman kopioimisen ja lisääntymisen rytmiä. Tämä koodattu informaatio sisältää tietoa olemuksestamme ja tulevaisuudestamme, ja sillä on ikivanhat juuret. Kasvot jotka ilmestyvät muistuttavat meitä tästä. Kaikki informaatio maapallon uskomattoman monimuotoisen elämän taustalla on kirjoitettu geeneihin käyttäen vain neljää kirjainta : A, C, T ja G. Evoluution voimat, luonnonvalinta ja elinympäristö, ovat yhdistyneet synnyttääkseen tuntemamme elämän maapallolla (tai tavallaan kirjoittaneet elämän kirjan) käyttäen vain näitä neljää symbolia. Päättäkää A:lle, C:lle, T:lle ja G:lle kuuluvat äänet tai rytmit. Menkää piiriin, jossa eri oppilaat edustavat eri ääniä. Huomaa miten pieni muutos kappaleessa (esimerkiksi 10%) voi kuvata eroa ihmisten ja simpanssien välillä erottaen kaksi lajia toisistaan, ja miten virhe voidaan tulkita mutaatioksi. Leikkikää sovelluksella ja laajentakaa se toimimaan rumpukoneella. Eksperimentoikaa erilaisten rytmien kanssa. Keksikää rytmien muita muotoja luonnossa, esim. vuodenajat. Tutkikaa yhtäläisyyksiä sukupuun ja rytmin välillä. Miettikää miten eri suvut/perheet muodostavat erilaisia rytmejä vaikka niiden perusrakenne on sama. Keskittykää videossa esiintyviin kasvoihin ja verratkaa niitä Arcimboldon maalauksiin. Miettikää yhteyksiä kasvojen osien (hedelmät ym.) ja esiintyvän henkilön välillä. Mitä kasvot kuvaavat? Ovatko ne jonkin kuvitellun esi-isän haamu/henki? Tästä seuraa suuri klassinen filosofinen ongelma: luonto vs. kasvatus genetiikka vs. ympäristö. 7.

9 Hollow Genetiikan ja evoluution tutkimus, yhdessä lisääntymisen ja sukupuolten kanssa, on Sacrafice-osan luonnollinen elementti, joten nämä kaksi kappalesovellusta sopivat hyvin yhteen. Poikiin, tyttöihin ja tuoleihin liittyvä taputusharjoitus yhdistävät sekvenssereihin (Moon), generatiiviseen musiikkiin (Virus), ja nuottikirjoitukseen (Sacrafice). Syventykää geenien, kromosomien ym.. biologisiin prosesseihin esimerkiksi käyttäen Sunset Lake Softwaren sovellusta Molecules. Jos on mahdollista, suorittakaa koe, jossa eristetään DNA:ta sipulista. Se on erinomainen aktiviteetti tässä. Sovelluksenohjeistus: https://www.youtube.com/watch?v=ak-m94wowne Musiikkivideo: https://www.youtube.com/watch?v=wa1a0ppc-ik Take five: https://www.youtube.com/watch?v=vmddofxsgas (5/4) Money, Pink Floyd: https://www.youtube.com/watch?v=jkhx5w7jowi (7/4) Mission Impossible: https://www.youtube.com/watch?v=2qlplayajm4 (5/4) Islantilainen rytmihanke ( ) https://www.youtube.com/watch?v=p8elet4efoa (Vísur Vatnsenda-Rósu) ja (Hani, krummi, hundur, svín) Odd times: https://www.youtube.com/watch?v=d-japfzjd1s Geenihanke https://genographic.nationalgeographic.com/ Miten evoluutio toimii: https://www.youtube.com/watch?v=hofrn0kihou David Attenborough, wonderful world: htt p://www.youtube.com/watch?v=b8whkrzkcoy Evoluutio-rappi: https://www.youtube.com/watch?v=db_kvioovji Arcimboldo: 8.

10 Solstice 9.

11 Solstice Mitä eroa on monologilla (yksinpuhelu), dialogilla (vuoropuhelu/kaksinpuhelu) ja keskustelulla? Solstice-osan musikaalinen ydin on se, kun kaksi kappaletta yhdistetään, ja ne muodostavat kokonaisuuden. Alempaa viivaa kutsutaan bassolinjaksi tai kontrapunktiksi. Tämä voi ilmetä kaanonina tai ketjulauluna, jossa äänet soitetaan samalla tai usealla erillä soittimella. Tämä on yleinen muoto useissa eri musiikin lajeissa. Ideana tässä on näyttää oppilaille kaikkia niitä mahdollisuuksia mitä melodien tai laulujen välillä saattaa ilmetä. Esittäkää teksti käyttäen yhtä ääntä, kahta ääntä, tai monia ääniä jotka vuorovaikuttavat eri tavoin. Ajatelkaa kertosäkeen/kuoron merkitystä antiikin Kreikan teatterissa, päävokaalin ja kertosäkeen/kuoron välistä vuorovaikutusta Negrospirituaaleissa, Länsi-Afrikan lasten leikeissä, ja laulun ja kitaran välistä vuorovaikutusta perinteisessä blueskaavassa (12 tahtinen). Käyttäkää sovellusta kappaleen säveltämiseksi. Nauhoittakaa se, yrittäkää soittaa se toisilla instrumenteilla, ja sitten upatkaa/ladatkaa se palvelimelle. Painovoima ja maapallon kiertorata. Maapallo, kolmas planeetta tähden haarassa, matkustaa elliptistä rataa kuten sanoitus kertoo, ja on vuoroin heitettynä pimeyteen ja vedettynä valoon kun se pyörii ympäri. Tämän esittämiseksi voidaan käyttää aurinkokunnan pienoismallia. Esittäkää Foucaultin heiluri havainnollistamaan maan kiertoa/pyörimistä ja painovoimaa. Maapallon kallistuma on erillinen asia. Maapallo nojaa tuolillaan taaksepäin, mikä aiheuttaa vuodenajat ja erilaiset päivänpituudet. Tämä koetaan voimakkaasti meillä pohjoisessa. Tarkastellaan aurinkoa ja maapalloa kontrapunkteina toisilleen, mahdollisesti soittaen sfäärien musiikkia. On myös mielenkiintoista ajatella säännöllisyyden ja epäsäännöllisyyden sekoitusta. Esimerkiksi maan kallistumalla on seurauksia, vaikkakin se vaikuttaa epäloogiselta asialta kunnioitettavalle kappaleelle kuten planeetalle. Tutkikaa aurinkokunnan pienoismalleja ja käyttäkää valonlähteitä jotta näette ja ymmärrätte miten asiat toimivat. Ilmaiskaa auringon, maapallon, kuun ja planeettojen liikkeitä oppilaiden (ja opettajien!) kehojen avulla. Sanoituksissa on mielenkiintoinen ajatus ihmisistä valonkantajina. Se herättää kysymykseen mitä valo on? Onko se esim. viisautta, moraalisuutta tms.? On olemassa useita eri vaihtoehtoja! Aivan kuten maapallo saa säteilynsä auringolta, myös me saamme säteilyä muilta / toisista esineistä. Solstice-osan tieteellinen sisältö sopii hyvin yhteen Moon-osan kanssa, ja on hyvä idea esittää nämä kaksi astronomista kappalesovellusta yhdessä. Lisäksi, ajatus jännityksen purkautumisesta ja säilömisestä sopivat hyvin yhteen Mutual Core osan kanssa. Sovelluksenohjeistus: https://www.youtube.com/watch?v=pm9g-syvjru Foucault n heiluri Wikipedia: Animoitu Bachin Fuuga: /, 10.

12 Thunderbolt hollow 11.

13 thunderbolt Mitä teet tunteaksesi itsesi ihmeelliseksi? Arpeggiot / murtosoinnut. Soinnut koostuvat yksittäisistä nuoteista. Murtosoinnut ovat sointuja joissa yksittäiset nuotit soitetaan toinen toistensa perään - yleensä matalimmasta nuotista korkeampaan nuottiin, mutta joskus toisessa järjestyksessä. Thunderbolt-osan -osan bassokuvio tulee teslamuuntajan tuottamasta äänestä. Tämä on tapa synnyttää keinotekoista salamointia, ja ääni (tai murtosointu) syntyy kuten ukkonen. Sovelluksessa voitte luoda omat murtosointunne ja salamakuvionne käyttäen sormianne. Muodostakaa ryhmä missä jokaisella ryhmänjäsenellä on yksi nuotti, ja ryhmä soittaa murtosoinnun eri järjestyksissä vaihtelevin nopeuksin. Salama muodostuu kun taivaalla ja maanpinnalla on paljon vastakkaismerkkisiä sähkövarauksia. Jännitys latautuu, ja taivaalta maahan kulkeva sähkövirta palauttaa tasapainon. Näemme tämän sähkövirran salamana, ja se aiheuttaa ukkosen äänen. Salama voi myös kulkea pilvestä pilveen. Se voi muodostua myös muissa äärimmäisissä olosuhteissa kuten vulkaanisessa purkaussarakkeessa. Salamointi on erittäin monimutkainen tapahtuma, joka kestää vain millisekunteja. Näkemämme salaman välähdys on vain tapahtuvasta sähköisestä aktiviteetista. Haarat erottautuvat eri suuntiin. Osa niistä on lähtöisin pilvestä ja osa itse asiassa maasta. Salaman muoto muistuttaa fraktaalimuotoa, missä sama kuvio toistaa itseään uudelleen ja uudelleen haarautuen pienempiin ja pienempiin versioihin itsestään. Hierokaa ilmapalloja hiuksiinne, ja antakaa ilmapallojen tarttua kattoon. Hierokaa keppiä vaatteella ja antakaa kepin sysätä säilyketölkki pyörimisliikkeeseen koskettamatta sitä. Murtosoinnut voidaan madollisesti nähdä fraktaaleina, ja ne voidaan visualisoida samoin kuin salamointi kuten sovellus esittää. Mukana on myös voimakas synestesinen (aisteja sekoittava) elementti - ilmiö nähdään ja kuullaan samanaikaisesti. Videon katseleminen on hyvä tapa aloittaa matka Thunderbolt- osaan. Salamointi ja ukkonen eivät tieteenkään ole ihmeitä, mutta niillä on jonkinlainen mystinen voima, ja ne toimivat jumalallisuuden symboleina monissa uskonnoissa ja kulttuureissa. Ihmeet ovat tärkeä elementti uskonnoissa, ja eräät tapahtumat pakenevat/ylittävät loogiset selitykset. Sokraattisessa piirissä voitaisiin miettiä että onko maailmassamme, missä etsimme tieteestä kaikkia selityksiä, tilaa ihmeille. Käyttäkää sovellusta luodaksenne rytmejä ja kappaleita, upatkaa/ladatkaa se palvelimelle, ja soittakaa muiden kanssa. Esittäkää ja selittäkää teslamuuntajan ja Van de Graaffin generaattorin toiminta. Yhdistäkää tämä tietoihinne sähköstä, ionisaatiosta jne. Kirkonkellot ovat hyvä esimerkki murtosoinnusta, ja niin ovat myös vierailu kirkkoon ja kellonsoittajan tapaaminen tämän toteamiseksi. 12.

14 thunderbolt Thunderbolt sopii musikaalisesti ja tieteellisesti hyvin yhteen Mutual Core-osan kanssa. Ajatelkaa miten äärimmäisen nopean salaman toiminta ja maan hitaat inkrementaaliset liikkeet ovat verrattavissa toisiinsa. Musikaalisesti Mutual Core opettaa sointuja ja Thunderbolt murtosointuja, joten itse asiassa Mutual Core voisi olla hyvä alkusoitto/preludi Thunderboltosalle. Solstice osan ja Sacrafice-osan sovellukset ovat myös relevantteja, koska näissä sovelluksissa voit säveltää omaa musiikkia. Debussy "Arabesque" Donna Summer "I Feel Love" Bach "Prelude in C Major" Metallica: Nothing else matters Siistiä salamointia: https://www.youtube.com/watch?v=jm3rhonor9o Sovelluksenohjeistus: https://www.youtube.com/watch?v=ro95xxl5pbu Thunderbolt livenä: https://www.youtube.com/watch?v=c9scr7wcqkk 13.

15 Mutual core hollow 14.

16 Mutual core Miten vapautamme jännitystä? Soinnut ovat ryhmä nuotteja jotka muodostavat kokonaisuuden, ja soinnun ääni on seurausta soinnun nuottien välisestä jännityksestä. Oikea jännitys luo oikean tuloksen. Soinnut voidaan myös soittaa eri tavoin, ja niitä voidaan manipuloida eri tavoin erilaisten tunteellisten ominaisuuksien aikaansaamiseksi. Käyttäkää käsikelloja, ja antakaa pienten ryhmien edustaa eri sointuja. Kuvitelkaa mitä sointujen nuotit voisivat edustaa sen suhteen miten ne loivat jännitystä (näytelmän hahmoja, kehon elementtejä ja luokan oppilaita). Eräs suurimmista viimeaikaisista tieteellisistä läpimurroista on ollut mannerlaattojen löytyminen - löytö että maankuori on säröinen ja liikkeessä toisin kuin minkään muun tuntemamme planeetan. Jotta tilanne olisi vieläkin monimutkaisempi, se on kerrostunut kemialliselta koostumukseltaan, vahvuudelta jne. erilaisiin kerroksiin. Maankuori on näin ollen dynaaminen systeemi, missä jännitys kertyy ja purkautuu eri tavoin, joista voimakkaammat ovat maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset. Sovellus esittää maankerroksia ja nuotteja, ja manipuloimalla jännitystä voidaan luoda sointuja. Kamppailu jännityksen purkautumisen harmonian tasapainon kaaoksen ja järjestyksen välillä on tässä keskeisessä osassa, kuten myös tietenkin Biophiliassa kokonaisuudessaan. Mielenkiintoinen asia ajateltavaksi on aika-skaala. Maan liikkeet ovat hitaita ja inkrementaalisia (kuten kynsien kasvu), mutta monissa muissa Biophiliassa tutkittavissa ilmiöissä jännityksen purkautumiseen ja tasapainon palautuminen tapahtuu hetkessä, kuten esimerkiksi Thundebol-osan salamassa. Ladatkaa/imuroikaa ilmainen seismografinen sovellus, ja koittakaa miten se reagoi ylös ja alas hyppimiseen. Sanoitukset ammentavat vertausta maapallon jännityksen ja rakastavaisten jännityksen välillä rakastavaisten jotka etsivät yhteistä sisintä. Tämä on hyvin vaikuttava vertauskuva jonka jokainen tajuaa, etenkin purkauksen et tiennyt että minussa oli se sisälläni, tarkoittaen että konflikti voi olla oleellinen osa jännityksen purkautumisesta suhteessa. Tätä voidaan soveltaa ryhmädynamiikassa. Ryhmät voivat tutkailla yksilöiden välisiä jännityksiä, ja etsiä keinoja jännitysten helpottamiseksi ennen kuin ne muodostuvat liian dramaattisiksi. Mutual Core sopii musikaalisesti ja tieteellisesti yhteen Thunderbolt-osan kanssa. On hyvä idea aloittaa Mutual Core- osasta ja siirtyä sen jälkeen Thunderbolt- osaan, soinnuista rikkinäisiin sointuihin / murtosointuihin. Myös sanoitukset ja jännityksen idea, vapautuminen/purkautuminen, sekä samanlaisuudet rakkauteen ja ihmissuhteisiin yhdistävät nätisti Virukseen. Musikaalisesti ne yhdistyvät myös Solstice- osaan. 15.

17 Mutual core Sovelluksenohjeistus: https://www.youtube.com/watch?v=a0wpvv8krwm Laattojen liikkeet: https://www.youtube.com/watch?v=ugcded4xvd4 Seismograph: https://itunes.apple.com/us/app/hamm-seismograph/id ?mt=8 Google Earth: https://www.google.com/earth/ 16.

18 Moon hollow 17.

19 Moon Miltä sinusta tuntuu kun teet virheitä, ja miten pääset tästä tunteesta yli? Moon-osan musikaalinen teema on sekvensserit ja sekvenssit tai musiikissa ilmenevät kaavat. Rumpukone on ilmeinen esimerkki sekvensseristä. Koneeseen ohjelmoidaan tiettyjä rytmisiä kuvioita ja sitten kone soittaa ne. Nykyaikaiset sekvensserit voivat tietenkin tuottaa monenlaista musiikkia. On tarjolla erilaisia ohjelmia ja sovelluksia. On tärkeää huomata että sekvensseriä käytettäessä säveltäjällä on täydellinen kontrolli, toisin kuin generatiivisessa musiikissa, jota käsitellään Virus -osassa. Kuunnelkaa kappaletta hyvin rauhallisessa ilmapiirissä. Aloitetaan lyhyellä meditaatiolla. Kaikki sulkevat silmänsä. Suunnatkaa huomionne joihinkin osiin sanoituksista tai musiikista. Hyvä tapa aloittaa keskustelu kuunkierrosta on saada kaikki katsomaan kuuta sinä iltana/yönä. Osaavatko oppilaat selittää miksi kuu näyttää sellaiselta kuin se näyttää seuraavan tapaamisen aikana kun sukellatte kuuhun? Kuunkierto voidaan sitten demonstroida käyttäen olemassa olevia tai kotitekoisia pienoismalleja, samoin kuin Solstice:ssa. Vuorovedet ovat myös sekvenssi tai kaava johon kuu vaikuttaa. Sekvenssejä ja syklejä on myös kehossa: hormonaalinen systeemi ja kuukautiset, ruuansulatus ja hengitys. Lisäksi, tutkikaa koko ekosysteemin ja koko maailmankaikkeuden syklejä. Antakaa ryhmän muodostaa ihmis-sekvensseri missä kullakin oppilaalla on nuotti/ääni. Soittakaa tai laulakaa. Luokaa kahdeksanneliöinen rakenne, missä jokaiselle neliölle määrätään ääni. Sitten oppilaille määrätään neliöt, ja he soittavat teoksen luuppina. Tapa jolla kappale on organisoitu, ja miten se on kuvattu sovelluksessa, esittää miten musiikin sekvenssit peilaavat, ja niitä voidaan verrata, sekvensseihin kuten kuun kiertoon ja kuukautiskiertoon. Mielenkiintoinen kysymys on keskustella myytistä, jonka mukaan kuu vaikuttaa meihin. Mutta olkaa varovaisia että ette yritä iskostaa väärinkäsityksiä, sillä tällaista yhteyttä ei ole todettu olevan. Tehkää kaulakoru helmistä joka käyttäytyy kuin sekvensseri missä helmien muodot ja värit edustavat nuotteja tai ääniä. Näin ollen kaulakoru on kappale ja kappale on kaulakoru, esimerkkinä Biophilian multisensorisesta aspektista. Kuvatkaa kuun ja maapallon, ja mahdollisesti myös vuorovesien, liikettä oppilaiden kehoilla. Kuu uudistumisen symbolina, positiivisessa ja negatiivisessa mielessä. Kuu kuolee ja tulee sitten takaisin. Miettikää, avauskysymykseen liittyen, virheitä henkilökohtaisella tasolla. Miettikää myös sitä että miten ja miksi ihmiset ryhtyvät vaarallisiin henkeä uhkaaviin aktiviteetteihin ja vaikuttavat saavansa niistä joitain irti. 18.

20 Moon Linkit muihin kappalesovelluksiin. Moon ja Solstice sopivat hyvin yhteen. Myös Virus ja Moon-osien musikaalisilla teemoilla on yhteisiä piirteitä. On hyvä kokea/tehdä/suorittaa Moon ennen Virusta. Sekvensserin idea ja generatiivinen musiikki ovat nykyaikaisia konsepteja, jotka voivat avata moderniin ja nykytaiteeseen liittyviä kysymyksiä. Katsokaa netistä runogeneraattoreita ja vastaavanlaisia ideoita muilla aloilla. Kyseenalaistakaa taiteilijan roolia, neron ideaa jne. Musiikkivideo: https://www.youtube.com/watch?v=br2s0xjyfem Sovelluksenohjeistus: https://www.youtube.com/watch?v=slclxmp9usu Þórunn Árnadóttirin helmikello: Vuorovesi: https://www.youtube.com/watch?v=u3ltef9wpt4 19.

21 Crystalline 20.

22 Crystalline Miten päätät tekeväsi jonkin asian ennemmin kuin toisen, kun opiskelet, elämässä yleensä, kun luot joitain? Crystalline osan teemana on laulun rakenne. Kuten yleisestikin Biophiliassa keskeisenä teemana ovat rakenteet, muodot ja erilaiset koot. Rakenne on musiikin keskeinen elementti, esim. rakenteet yksinkertaisissa kansanlauluissa tai Beethovenin yhdeksännessä sinfoniassa. Oppilaille ovat usein tuttuja kappaleet, joissa ilmenee säkeistö-kertosäkeen vaihtelua, mutta termit kuten intro, bridge ja outro saattavat olla heille liian vaikeita ymmärrettäviksi. Luokaa johonkin kappaleeseen perustuva piiritanssi, missä tanssin liikkeet vastaavat kappaleen tiettyä osaa. Kiteiden muodostuminen. Kiteet ovat kiinteitä aineita joissa molekyylit ja muut aineen kemialliset ainesosat muodostavat säännöllisen kuvion mikroskooppisesta makroskooppiselle tasolle. Tunnettuja kiteitä ovat suola, lumihiutaleet ja timantit. Oppilaat säveltävät kappaleita, ja luovat vuorotellen kappaleiden eri osia. Varmistakaa että kappaleella on erillisiä osia jotka toistuvat jossain muodossa. Oppilaat valitsevat kappaleita (esimerkiksi Eurovisiosta), analysoivat niiden rakennetta, tekevät avaruudellisia/spatiaalisia representaatiota kustakin osasta ja kokoavat ne kiteiksi, valokuvaavat ne ja lataavat ne palvelimelle. Soittakaa eri osat väärässä järjestyksessä ja keskustelkaa tuloksista. Kiteiden ja kappaleiden eroja ja samankaltaisuuksia. Eri osien roolit: onko tärkeää että perinteisesti musiikki kirjoitetaan 2D:ssä. Entäpä ajan elementti? Onko musiikki kiinteää, nestettä vai kaasumaista? Cosmogony on hyvä esimerkki säkeistö-kertosäe interaktiosta. Sekä lyyrisesti/sanallisesti että soonisesti/äänellisesti. Kertosäe avaa kappaleen. Sovelluksenohjeistus: https://www.youtube.com/watch?v=ezfzxnssnns Kasvavia suolakiteitä: https://www.youtube.com/watch?v=qwipplyoh7q 21.

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko

Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko INTO -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko Kirjoittaja: Ilona Kokko Työryhmä: Kari Elo, Yksityisyrittäjäin säätiö Minna Riikka Järvinen, Kerhokeskus - koulutyön

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

No pakkohan se oli. - miten tunteet ja toiminta näyttäytyvät ihastuessa lasten kirjoittamissa eläytymismenetelmällä tuotetuissa tarinoissa

No pakkohan se oli. - miten tunteet ja toiminta näyttäytyvät ihastuessa lasten kirjoittamissa eläytymismenetelmällä tuotetuissa tarinoissa No pakkohan se oli - miten tunteet ja toiminta näyttäytyvät ihastuessa lasten kirjoittamissa eläytymismenetelmällä tuotetuissa tarinoissa Pro Gradu -tutkielma Tiina Koivukangas, Ilona Kyngäs & Tiina Maunula

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA

TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Filosofian pro gradu -tutkielma Ilkka Mönkkönen kevät 2008 TAVOITE, TARKOITUS

Lisätiedot

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta C I V I S T I -lehti Citizen Visions on Science Technology and Innovation Katse huomisessa Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini Peter Piot ja hänen visionsa epidemian

Lisätiedot

Tietoisuuden Laajentuminen Tähtilapsen Perspektiivi

Tietoisuuden Laajentuminen Tähtilapsen Perspektiivi Tietoisuuden Laajentuminen Tähtilapsen Perspektiivi Saul von Bell Sisällysluettelo Luku 1: Johdanto...6 Luku 2: Kirjoittajasta ja hänen taustastaan...9 Luku 3: Starseed Wanderer...12 Luku 4: Indigot Tulevaisuuden

Lisätiedot

GRUNDTVIG. Työkaluja S2-opetukseen

GRUNDTVIG. Työkaluja S2-opetukseen GRUNDTVIG Työkaluja S2-opetukseen Tässä työkalupakissa esitellyt menetelmät on kerätty kaksivuotisen Grundtvig-oppimiskumppanuuden Tools for Empowering through Language!? puitteissa. Hankkeeseen osallistui

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo

Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Korkeimman Mestari Ching Hain lyhyt elämäkerta... 9 Tuonpuoleisen maailman mysteeri... 12 Korkeimman Mestari Ching Hain luento 26. kesäkuuta, 1992, Yhdistyneissä

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2014 Sisimmät sävelet

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2014 Sisimmät sävelet www.khmusiikki.fi Trioli Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2014 Sisimmät sävelet Soitonopen työkalupakki kristiina jääskeläinen jarkko kantala Vivo piano + cd 35,00 Vivo piano 18,00 kristiina jääskeläinen

Lisätiedot

ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS:

ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS: ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS: TAVOISTA TIETOISUUTEEN OPETTAJAN KÄSIKIRJA Külli Relve Tarton yliopiston luonnontieteellinen museo, Tartto 2013 Pääkirjoittaja: Külli Relve Toimittaja: Eva-Liisa Orula

Lisätiedot

pentagrammi sisällys suuri ihme, oi asklepius, on ihminen 9. vuosikerta nro 2-2008 kutsuttu suuruuteen antakaamme viiniköynnöksen kukkia

pentagrammi sisällys suuri ihme, oi asklepius, on ihminen 9. vuosikerta nro 2-2008 kutsuttu suuruuteen antakaamme viiniköynnöksen kukkia pentagrammi suuri ihme, oi asklepius, on ihminen Suuri ihme, oi Asklepius, on ihminen, ovat tunnetut Hermeksen sanat. 9. vuosikerta nro 2-2008 sisällys Mitä meidän olisi tehtävä, että nuoret ihmiset löytäisivät

Lisätiedot

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin K E R H O K E S K U S Kuvaa, ääntä & tekstiä medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin Tekijät: KM, erityisluokanopettaja, Taina Ek. Kirjoittaja on toiminut pitkään alkuopetuksen opettajana

Lisätiedot

Minä opettaja? MINÄ - Opas vapaan sivistystyön opettajille

Minä opettaja? MINÄ - Opas vapaan sivistystyön opettajille MINÄ - OPETTAJA? MINÄ - OPETTAJA? Minä opettaja? MINÄ - Opas vapaan sivistystyön opettajille OPETTAJA? Bildningsalliansen, 2013. Med stöd från Kordelins stiftelse. Sisällys Johdanto... 3 1. Johdatus vapaaseen

Lisätiedot

ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA. Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista

ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA. Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista 5 ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista Seminaarityö Syksy 2010 Instrumenttiopettajan pedagogiset opinnot Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan 1 Oppaasta Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan on kokoelma taide-

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

The Zeitgeist Movement Chapters Guide V2.0 - April 2012. Sisällysluettelo

The Zeitgeist Movement Chapters Guide V2.0 - April 2012. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Perusteet 1.1. - Johdanto 1.2. - Osasto Zeitgeist-liikkeessä 1.3. - Odotusten realisointi 1.4. - Osaston keskittymisen kohde 2. Kansallisen osastorakenteen perustaminen 2.1. - Vapaaehtoisten

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

FILOSOFOIMINEN KOULULUOKASSA

FILOSOFOIMINEN KOULULUOKASSA FILOSOFOIMINEN KOULULUOKASSA OPETTAJANKIRJA Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

TEATTERI-ILMAISUN OHJAAJAN AMMATTITAITO

TEATTERI-ILMAISUN OHJAAJAN AMMATTITAITO TEATTERI-ILMAISUN OHJAAJAN AMMATTITAITO Mitä se on? Esittävän taiteen koulutusohjelma Opinnäytetyö 16.4.2007 Emmi Videnoja Kulttuuriala TIIVISTELMÄSIVU Koulutusohjelma Esittävän taiteen koulutusohjelma

Lisätiedot

Joogan opettaminen kaupunkien peruskouluissa Jennifer Cohen Harper (E-RYT, MA)

Joogan opettaminen kaupunkien peruskouluissa Jennifer Cohen Harper (E-RYT, MA) 1 Joogan opettaminen kaupunkien peruskouluissa Jennifer Cohen Harper (E-RYT, MA) Tiivistelmä: Joogan opettaminen lapsille on innostava mutta samalla haastava tehtävä erityisesti köyhien asuinalueiden kouluissa.

Lisätiedot

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA...

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 1 2 SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6 Tehokas ohjaaja... 6 Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 8 1.2 TUTUSTUMISTA RAAMATTUUN... 11 1.3 LOPPUSKABAN OHJEISTUS

Lisätiedot