OPETTAA-OPPIA BIOPHILIA KOULUYMPÄRISTÖSSÄ AVAIN KAPPALESOVELLUSTEN TEKSTEIHIN BIOPHILIAN OPETUKSEN ELEMENTIT KAPPALESOVELLUSTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETTAA-OPPIA BIOPHILIA KOULUYMPÄRISTÖSSÄ AVAIN KAPPALESOVELLUSTEN TEKSTEIHIN BIOPHILIAN OPETUKSEN ELEMENTIT KAPPALESOVELLUSTEN"

Transkriptio

1 OPETTAA-OPPIA BIOPHILIA KOULUYMPÄRISTÖSSÄ AVAIN KAPPALESOVELLUSTEN TEKSTEIHIN BIOPHILIAN OPETUKSEN ELEMENTIT KAPPALESOVELLUSTEN

2 OPETTAA-OPPIA: opas Biophilian käyttämiseen oppimisessa ja opettamisessa "Tervetuloa Biophiliaan: rakkaus luontoa kohtaan sen kaikissa ilmenemismuodoissa, pienimmästä organismista suurimpaan punaiseen kelluvaan jättiläiseen kaukaisimmassa maailmankaikkeuden kolkassa. Biophilia tuo mukanaan levottoman uteliaisuuden, viehtymyksen tutkimiseen ja kuviteltujen paikkojen löytämiseen, joissa kohtaamme luonnon ja missä luonto leikittelee aistimiemme kanssa värein ja muodoin, tuoksuin ja hajuin." Biophilia on paljon enemmän kuin kokoelma kappaleita joita yhdistää yhteinen idea tai käsite. Jokaisen kappaleen mukana on sovellus, ja lisäksi koko albumi voidaan nähdä, ja siihen voidaan suhtautua sovelluksena tai sovellussysteeminä ( appsuite ). Kieli on joskus riittämätön uuden asian kuvaamiseen. Jos jokaiseen kohteeseen viitataan sanalla kappale, niin silloin kiinnitetään mielestäni liikaa huomiota työn yhteen aspektiin. Siksi ehdotan termiä kappalesovellus ( songapp ), jota käytän jatkossa. Opettaminen on kuin kahdesti oppimista, ja Biophilian tapauksessa tämä pitää kaksinkertaisesti paikkansa. Kaikki kappalesovellukset opettavat yhtä tai useampaa näkökohtaa musiikista ja luonnosta. Tämä selittää yleisohjeen otsikon "opettaa-oppia". Oppimisen ja opettamisen kokemukset ovat erottamattomasti toisiinsa kietoutuneita. Opettaa-oppia sisältää ehdotuksia, spekulaatioita, ideoita, linkkejä ja kytköksiä, jotka auttavat Biophilian tuomisessa luokkahuoneeseen tai muuhun oppimisympäristöön. Alun perin Biophilia suunniteltiin taideteokseksi, mutta pian Biophilian laajempi kasvatuksellinen potentiaali tuli ilmeiseksi. Alkuperäiselle Biophilia-kiertueelle osallistuneet paikallisten lasten työpajat, sekä Reykjavikilaiset peruskoulut ovat menestyksekkäästi osallistuneet kokeelliseen opettamiseen Biophilian avulla. Tässä esitetyt ideat, aktiviteetit ja metodit ovat tulosta tästä työstä. Sen ovat keksineet, ja sitä ovat kokeilleet ja testanneet ryhmä luovia, neuvokkaita ja omistautuneita opettajia ja asiantuntijoita useissa eri ympäristöissä. Ihmisen psyyke, musiikki ja luonto ovat veitsen terällä olevia systeemejä. Järjestyksen ja kaaoksen välillä on tasapaino, joka syntyy luomisen ja jännitteen vapautumisen kautta. Tämä dynaaminen käsitys esiintyy voimakkaasti kappalesovelluksissa kuten Virus ja Mutual Core kaikki ei ole ilmeistä. Vahingolliselta ja haitalliselta vaikuttava asia saattaa osoittautua systeemin elintärkeäksi osaksi. Eräät luonnolliset systeemit, kuten tähtien liikkeet, ovat pidempikestoisia ja säännöllisempiä. Myös musiikissa on tällaisia säännöllisiä piirteitä. Jokaisessa teoksessa musiikkia, miten kummallinen se onkaan, on jonkinlainen kaava ja rytmi. Tämä voidaan nähdä eri tavoin Solstice-, Moon- ja Crystalline-osissa. Eräs vakavasti otettava haaste tieteessä on tilan ja ajan mittakaava. Tavallinen popkappale vetoaa inhimilliseen mittakaavaamme. Biophilia hiljentää meitä, vauhdittaa meitä, vie meidät molekyylitasolle, galaktiselle tasolle, ja sen ulottumattomiin. Virus osassa tarkastellaan mikroskooppista mittakaavaa, Thunderbolt- osassa nopeaa, Mutual Core- osassa hidasta, Moon osassa ja Solstice osassa planetaarista, ja Cosmogony- osassa tilan/avaruuden ja ajan äärettömyyttä. 1.

3 OPETTAA-OPPIA: opas Biophilian käyttämiseen oppimisessa ja opettamisessa Ihmismieli operoi usealla eri tavalla. Verbaalinen kommunikaatio on yksi tapa. Visuaalinen presentaatio ja musiikki ovat toisenlaisia tapoja. Biophiliassa on voimakas multisensorinen aspekti, jossa visuaalinen, auditiivinen eli ei-verbaalinen kommunikaatio tulee etualalle. Tämä aspekti tuo tervetulleen muutoksen perinteisen kasvatuksen voimakkaasti verbaalisesta fokuksesta. Tällöin voidaan saavuttaa syvempi abstraktion taso, joka ei olisi mahdollista verbaalisella kommunikaatiolla. Ihmiset jotka ovat mieltyneet ei-verbaalisiin metodeihin reagoivat voimakkaasti Biophilian maailmaan. Biophilia, levoton ja utelias, hakee inspiraatiota useista lähteistä. Näihin kuuluvat sekä läntisen musiikin 1900-luvun perinne, että muut musikaaliset perinteet ympäri maailmaa. Tästä esimerkkinä toimii Viruksen generatiivinen musiikki, Dark Matter -osan skaalat sekä Hollow-osan rytmi. Lisäksi instrumentit kuten harput, hang rummut sekä lukuisat elektroniset laitteet eivät sisällä samaa implisiittistä merkitystä ja voimaa kuten pianot, viulut ja kitarat. Tämä musiikki on tavallaan demokraattisempaa kuin mihin olemme tottuneet. Kasvatus, kuten taide, musiikki ja rakkaus, on kiistanalainen ala. Vastakkaiset voimat törmäävät, tarttuvat ideat tunkeutuvat toiminnan ytimeen, samalla kuin suuri määrä ihmisiä näyttää tulevan ja menevän ilmoittamatta itsestään, kuten maailmankaikkeuden pimeä aine. Biophilia muodostaa osan eräästä sellaisesta voimasta. Tai mahdollisesti se on ennemminkin kuin infektio. Siemen joka istutetaan, joka löytää sukulaisensa ja mahdollisesti leviää isoon osaan systeemiä, kohdaten vastustusta, mukautuen, ja lopulta mahdollisesti muuntuen muodoltaan tunnistamattomaksi. Se jää nähtäväksi. 2.

4 BIOPHILIA KOULUYMPÄRISTÖSSÄ On olemassa useita käytännöllisiä näkökohtia joita jokaisen kasvatuksellisen projektin pitää miettiä. Eräs erittäin tärkeä seikka on ajankäyttö. Biophilia ja tässä tarjottu lähestymistapa ovat ajankäytön suhteen erittäin mukautuvia, alkaen yhteen kappalesovellukseen käytetystä tunnista kuukausia kestävään kokonaiseen kurssiin. Se voi olla yhden oppitunnin kestävä osa musiikin tai luonnontieteen kurssia, tai se voi olla yhden päivän tai jopa viikon kestävä koko koulun temaattinen projekti. Toinen ulottuvuus on tila ja resurssit. Hyvin varustellut musiikki- ja luonnontiede-luokkahuoneet ovat iso bonus, ja mielellään ne eivät saisi olla liian kaukana toisistaan. Hyvä (langaton) internet-yhteys, ja yleisesti ottaen joustavat tilat joihin voidaan asettaa laitteistoa ja ottaa sitä pois, ovat toivottavia. Kuitenkin voidaan saada paljon aikaan myös hyvin vähin resurssein, koska monet aktiviteeteista vaativat vain minimaalisen pienen määrän resursseja. Ideaalisesti Biophilian opetuksen tulisi olla musiikin- ja luonnontieteidenopettajien käsissä. Taiteen, draaman, tanssin, yhteiskuntatieteiden, uskonnon ja muiden aineiden opettajat voivat muodostaa osan opetustiimeistä. Poikkitieteellinen luonne on eräs Biophilian kiehtovista puolista, ja se on upea ponnistuslauta hedelmälliselle yhteistyölle yli oppiaineiden rajojen joita ei usein ylitetä. Tällä on myös se suuri kasvatuksellinen etu että oppilaiden ajattelun lokerointia voidaan rikkoa, mikä auttaa heitä huomaamaan ja etsimään yhteyksiä jotka muuten jäisivät heiltä näkemättä. Ideaalitapa tämän saavuttamiseen on se, että opettajat ovat samassa tilassa ja ohjaavat aktiviteetteja vuorotellen. Biophilia vetoaa iältään laajaan yleisöön. Biophiliaa on käytetty enimmäkseen vuotiaiden lasten kanssa, mutta sen tietyt aspektit vetoavat nuorempiin lapsiin. Teini-ikäiset ja aikuiset voivat arvostaa joidenkin kappalesovellusten tunteellista syvyyttä. Käytännössä eräät abstraktit teemat vaikuttavat olevan tarkoituksenmukaisia yliopistojen jatko-opintotasolla. Biophilia on tietyllä tapaa kuin hiekkalaatikko. Se on hämmästyttävä tila oppimiseen ja tutkiskeluun missä tapahtuu kaikenlaisia seikkailuja ja luovaa aktiviteettia, missä käytetään joko paljaita käsiä tai työkaluja kuten lapioita, muovisia rekka-autoja tai mitä tahansa. Mielestäni Biophilia tarjoaa koulutukseen vertailukelpoisen työkalun. Se tarjoaa jännittäviä, demokraattisia ja luovia mahdollisuuksia tämän päivän kouluille ja kasvatuslaitoksille. Oppilaiden suoritusten arviointi on aina vaikeaa, etenkin silloin kun aktiviteetit ovat monimutkaisia ja vapausasteeltaan suuria. Kouluttajat/opettajat löytävät kuitenkin tapoja lähestyä arvostelua tavalla, joka on sopusoinnussa oppilasryhmän sekä projektiin varatun ajan ja paikan suhteen. 3.

5 AVAIN KAPPALESOVELLUSTEN TEKSTEIHIN Opettaa-oppia tarjoaa muutaman lyhyen tekstin liittyen kuhunkin kappalesovellukseen. Tekstit tarjoavat teoreettisen taustan ja ehdotuksia opetustapahtumaan, ja ne ovat seuraavanlaisia: Kysymys joka esittelee kappalesovelluksen alaa. Nämä kysymykset ovat yleensä yhtaikaa henkilökohtaisia ja yleisiä, avoimia ja filosofisia, mutta kuitenkin tarkalleen määriteltyjä ja ilmeisiä. Musikaalinen idea: Jokaiselle kappalesovellukselle on vähintään yksi tällainen. Luonnolliset ilmiöt ja tieteelliset teoriat: Melkein jokaiselle kappalesovellukselle on yksi tällainen, joskus useampi. Inhimilliset, emotionaaliset ja psykologiset teemat kappalesovellukselle. Yhteydet: Osa ilmeisiä ja ehkä vähemmän ilmeisiä yhteyksiä musikaalisen ja luonnontieteellisen, ja mahdollisesti kyseisen kappalesovelluksen inhimillisiä ideoita vedettynä. Kyseisen kappalesovelluksen ja muiden kappalesovellusten välisiä yhteyksiä, sekä Biophilian yhdistäviä teemoja. Aktiviteetit: kokeet, projektit jne. Jokaiselle kappalesovellukselle tarjotaan muutama tällainen. Sisältää ehdotuksia metodeista ja lähestymistavoista joita on kokeiltu ja testattu. Pihalla ( Out there ): Monimutkaisempia hankkeita niille jotka haluavat paneutua syvemmin kyseessä olevaan kappalesovellukseen, ja joilla on ylimääräistä aikaa tai resursseja viedä asiat seuraavalle tasolle. Näytteet: Nämä ovat kappalesovelluksien teemoihin liittyvien käyttökelpoisten materiaalien linkkejä verkossa. Luonnontieteellinen näyte. Musikaalinen näyte. Aktiviteetti näyte. Inhimillinen näyte. Jokaiselle kappaleelle on linkki sovellusohjeistus. Tässä on ohjelmoija Scott Snibben tekemä yleiskatsaus kaikkiin sovelluksiin:https://www.youtube.com/watch?v=n8c0x6do2bg 4.

6 BIOPHILIAN OPETUKSEN ELEMENTIT Tässä luetellaan Biophilian opetuksen elementit. Huomaa, että kaikkia näitä lähestymistapoja ei aina käytetä. Osa niistä voi olla sinulle epäkäytännöllisiä. On tärkeää huomata, että ei ole olemassa sääntöjä siihen missä järjestyksessä niitä käytetään. Tämä riippuu mm. kyseessä olevasta kappalesovelluksesta. YHDESSÄ OPETUS. Ideaalisesti kaikkien opettajien pitäisi työskennellä yhdessä eri aktiviteettien toteuttamisessa. JOHDANTO MUSIKAALISIIN/LUONNONTIETEELLISIIN/ INHIMILLISIIN TEEMOIHIN. Tämä voi olla opettajatiimin lyhyt luento, video aiheesta, aivoriihi, moniste ym. Huomatkaa että jos ideana on se, että oppilaat itse keksivät/löytävät ideat, tämä osio voi olla ajankohtainen prosessin myöhemmässä vaiheessa, tai voi olla kokonaan tarpeeton. Ideat M/N/H/C/ BC teksteissä ovat tässä käyttökelpoisia, kuten myös mukana tulevat videot. Tämä on ideaali kohta avata oppilaiden silmät musiikin ja luonnontieteellisten konseptien yhteyksille. KESKITTYMISHETKI KAPPALEIDEN KUUNTELEMISEEN TAI VIDEOIDEN KATSELEMISEEN. Istukaa hiljaa, keskittykää hengitykseen ja käsillä olevaan kokemukseen joko suoraan ilman mitään valmisteluja, tai kappalesovellukseen liittyvä avauskysymys mielessä. Helpoiten lähestyttäville kappaleille tämä voi olla hyvä alku ja muille kappaleille tämän voi jättää myöhemmäksi. LAPSI OMASSA TILASSA ( Kid-in-own-space ). Merkittävä osa aikaa tulisi käyttää siihen, että oppilaat voivat eksperimentoida kappalesovellusten kanssa heidän omilla korvakuulokkeillaan, antaen yksilöllisen luovuuden kukoistaa. TUOTTEET. Varmista että työn tuotteet voidaan jakaa muiden kanssa. Kaikilla luoduilla taideteoksilla, kirjoituksilla ja kappaleilla tulisi olla paikka, jossa ne voidaan jakaa muun maailmankaikkeuden kanssa. SOKRAATTISET KESKUSTELUPIIRIT. Ajanjakso jolloin rauhoitutaan keskustelemaan, jakamaan, kuuntelemaan ja sulattamaan olla arvokas kokemuksen sinetöimiseksi ja viimeistelemiseksi. Paras lähestymistapa tässä on yksinkertaisesti istua piirissä ja kuunnella kaikkien kokemuksia, näkemyksiä ja ajatuksia. Joissain tapauksissa voi olla kysymyksiä jotka vaativat pikaista ratkaisua, ja toisissa tapauksissa tämä on enemmänkin vapaamuotoinen ajatustenvaihto. 5.

7 Hollow hollow 6.

8 Hollow Mitä on rytmi, ja mitkä rytmit ovat elämässäsi tärkeitä? Rytmit ovat olennainen osa musiikkia ja elämää, ja tahtilajit ovat olennainen osa perinteistä musiikin nuottikirjoitusta. Populaarimusiikki on verrattain monotoonista rytmin suhteen. Se on voimakkaasti kytköksissä 4/4 tahtilajiin/kaavaan. Kuitenkin lukuisat muunnelmat ovat mahdollisia, ja tätä näkökohtaa korostetaan tässä kappalesovelluksessa. Tämä tekee musiikista heti vaikeammin lähestyttävän ja mielenkiintoisemman, ja kiinnittää huomiomme jokaisen rytmin tunnelmaan, ja siihen mitä rytmi välittää/ilmaisee. Erilaisten rytmien taputus: seisokaa piirissä, ja antakaa 3/4, 5/4 ja 7/4 ryhmän eri segmenteille. Seisokaa piirissä ja sirotelkaa joukkoon muutamia tyhjiä tuoleja. Antakaa 1/4 nuotti (yksittäinen taputus) tytöille, 2/8 (2 taputusta) pojille ja hiljaisuus tuoleille. Sitten koko ryhmä taputtaa sekvenssin aloittaen mistä tahansa. Rummutusympyrä. Istukaa piirissä. Eksperimentoikaa niin että rytmi pääsee tulemaan automaattisesti, ja/tai soittakaa epätavallisia rytmejä. Rumpuja ja erilaisia perkussiosoittimia voidaan käyttää vaihtoehtoina taputtamiselle. Hollow:ssa menemme syvälle sisimmäiseen ytimeemme ja pohdimme samalla alkuperäämme ja sukupuitamme. Sovelluksen video kutsuu meidät ihon läpi, solun ytimeen seuraamaan DNA:n loputtoman kopioimisen ja lisääntymisen rytmiä. Tämä koodattu informaatio sisältää tietoa olemuksestamme ja tulevaisuudestamme, ja sillä on ikivanhat juuret. Kasvot jotka ilmestyvät muistuttavat meitä tästä. Kaikki informaatio maapallon uskomattoman monimuotoisen elämän taustalla on kirjoitettu geeneihin käyttäen vain neljää kirjainta : A, C, T ja G. Evoluution voimat, luonnonvalinta ja elinympäristö, ovat yhdistyneet synnyttääkseen tuntemamme elämän maapallolla (tai tavallaan kirjoittaneet elämän kirjan) käyttäen vain näitä neljää symbolia. Päättäkää A:lle, C:lle, T:lle ja G:lle kuuluvat äänet tai rytmit. Menkää piiriin, jossa eri oppilaat edustavat eri ääniä. Huomaa miten pieni muutos kappaleessa (esimerkiksi 10%) voi kuvata eroa ihmisten ja simpanssien välillä erottaen kaksi lajia toisistaan, ja miten virhe voidaan tulkita mutaatioksi. Leikkikää sovelluksella ja laajentakaa se toimimaan rumpukoneella. Eksperimentoikaa erilaisten rytmien kanssa. Keksikää rytmien muita muotoja luonnossa, esim. vuodenajat. Tutkikaa yhtäläisyyksiä sukupuun ja rytmin välillä. Miettikää miten eri suvut/perheet muodostavat erilaisia rytmejä vaikka niiden perusrakenne on sama. Keskittykää videossa esiintyviin kasvoihin ja verratkaa niitä Arcimboldon maalauksiin. Miettikää yhteyksiä kasvojen osien (hedelmät ym.) ja esiintyvän henkilön välillä. Mitä kasvot kuvaavat? Ovatko ne jonkin kuvitellun esi-isän haamu/henki? Tästä seuraa suuri klassinen filosofinen ongelma: luonto vs. kasvatus genetiikka vs. ympäristö. 7.

9 Hollow Genetiikan ja evoluution tutkimus, yhdessä lisääntymisen ja sukupuolten kanssa, on Sacrafice-osan luonnollinen elementti, joten nämä kaksi kappalesovellusta sopivat hyvin yhteen. Poikiin, tyttöihin ja tuoleihin liittyvä taputusharjoitus yhdistävät sekvenssereihin (Moon), generatiiviseen musiikkiin (Virus), ja nuottikirjoitukseen (Sacrafice). Syventykää geenien, kromosomien ym.. biologisiin prosesseihin esimerkiksi käyttäen Sunset Lake Softwaren sovellusta Molecules. Jos on mahdollista, suorittakaa koe, jossa eristetään DNA:ta sipulista. Se on erinomainen aktiviteetti tässä. Sovelluksenohjeistus: https://www.youtube.com/watch?v=ak-m94wowne Musiikkivideo: https://www.youtube.com/watch?v=wa1a0ppc-ik Take five: https://www.youtube.com/watch?v=vmddofxsgas (5/4) Money, Pink Floyd: https://www.youtube.com/watch?v=jkhx5w7jowi (7/4) Mission Impossible: https://www.youtube.com/watch?v=2qlplayajm4 (5/4) Islantilainen rytmihanke ( ) https://www.youtube.com/watch?v=p8elet4efoa (Vísur Vatnsenda-Rósu) ja (Hani, krummi, hundur, svín) Odd times: https://www.youtube.com/watch?v=d-japfzjd1s Geenihanke https://genographic.nationalgeographic.com/ Miten evoluutio toimii: https://www.youtube.com/watch?v=hofrn0kihou David Attenborough, wonderful world: htt p://www.youtube.com/watch?v=b8whkrzkcoy Evoluutio-rappi: https://www.youtube.com/watch?v=db_kvioovji Arcimboldo: 8.

10 Solstice 9.

11 Solstice Mitä eroa on monologilla (yksinpuhelu), dialogilla (vuoropuhelu/kaksinpuhelu) ja keskustelulla? Solstice-osan musikaalinen ydin on se, kun kaksi kappaletta yhdistetään, ja ne muodostavat kokonaisuuden. Alempaa viivaa kutsutaan bassolinjaksi tai kontrapunktiksi. Tämä voi ilmetä kaanonina tai ketjulauluna, jossa äänet soitetaan samalla tai usealla erillä soittimella. Tämä on yleinen muoto useissa eri musiikin lajeissa. Ideana tässä on näyttää oppilaille kaikkia niitä mahdollisuuksia mitä melodien tai laulujen välillä saattaa ilmetä. Esittäkää teksti käyttäen yhtä ääntä, kahta ääntä, tai monia ääniä jotka vuorovaikuttavat eri tavoin. Ajatelkaa kertosäkeen/kuoron merkitystä antiikin Kreikan teatterissa, päävokaalin ja kertosäkeen/kuoron välistä vuorovaikutusta Negrospirituaaleissa, Länsi-Afrikan lasten leikeissä, ja laulun ja kitaran välistä vuorovaikutusta perinteisessä blueskaavassa (12 tahtinen). Käyttäkää sovellusta kappaleen säveltämiseksi. Nauhoittakaa se, yrittäkää soittaa se toisilla instrumenteilla, ja sitten upatkaa/ladatkaa se palvelimelle. Painovoima ja maapallon kiertorata. Maapallo, kolmas planeetta tähden haarassa, matkustaa elliptistä rataa kuten sanoitus kertoo, ja on vuoroin heitettynä pimeyteen ja vedettynä valoon kun se pyörii ympäri. Tämän esittämiseksi voidaan käyttää aurinkokunnan pienoismallia. Esittäkää Foucaultin heiluri havainnollistamaan maan kiertoa/pyörimistä ja painovoimaa. Maapallon kallistuma on erillinen asia. Maapallo nojaa tuolillaan taaksepäin, mikä aiheuttaa vuodenajat ja erilaiset päivänpituudet. Tämä koetaan voimakkaasti meillä pohjoisessa. Tarkastellaan aurinkoa ja maapalloa kontrapunkteina toisilleen, mahdollisesti soittaen sfäärien musiikkia. On myös mielenkiintoista ajatella säännöllisyyden ja epäsäännöllisyyden sekoitusta. Esimerkiksi maan kallistumalla on seurauksia, vaikkakin se vaikuttaa epäloogiselta asialta kunnioitettavalle kappaleelle kuten planeetalle. Tutkikaa aurinkokunnan pienoismalleja ja käyttäkää valonlähteitä jotta näette ja ymmärrätte miten asiat toimivat. Ilmaiskaa auringon, maapallon, kuun ja planeettojen liikkeitä oppilaiden (ja opettajien!) kehojen avulla. Sanoituksissa on mielenkiintoinen ajatus ihmisistä valonkantajina. Se herättää kysymykseen mitä valo on? Onko se esim. viisautta, moraalisuutta tms.? On olemassa useita eri vaihtoehtoja! Aivan kuten maapallo saa säteilynsä auringolta, myös me saamme säteilyä muilta / toisista esineistä. Solstice-osan tieteellinen sisältö sopii hyvin yhteen Moon-osan kanssa, ja on hyvä idea esittää nämä kaksi astronomista kappalesovellusta yhdessä. Lisäksi, ajatus jännityksen purkautumisesta ja säilömisestä sopivat hyvin yhteen Mutual Core osan kanssa. Sovelluksenohjeistus: https://www.youtube.com/watch?v=pm9g-syvjru Foucault n heiluri Wikipedia: Animoitu Bachin Fuuga: /, 10.

12 Thunderbolt hollow 11.

13 thunderbolt Mitä teet tunteaksesi itsesi ihmeelliseksi? Arpeggiot / murtosoinnut. Soinnut koostuvat yksittäisistä nuoteista. Murtosoinnut ovat sointuja joissa yksittäiset nuotit soitetaan toinen toistensa perään - yleensä matalimmasta nuotista korkeampaan nuottiin, mutta joskus toisessa järjestyksessä. Thunderbolt-osan -osan bassokuvio tulee teslamuuntajan tuottamasta äänestä. Tämä on tapa synnyttää keinotekoista salamointia, ja ääni (tai murtosointu) syntyy kuten ukkonen. Sovelluksessa voitte luoda omat murtosointunne ja salamakuvionne käyttäen sormianne. Muodostakaa ryhmä missä jokaisella ryhmänjäsenellä on yksi nuotti, ja ryhmä soittaa murtosoinnun eri järjestyksissä vaihtelevin nopeuksin. Salama muodostuu kun taivaalla ja maanpinnalla on paljon vastakkaismerkkisiä sähkövarauksia. Jännitys latautuu, ja taivaalta maahan kulkeva sähkövirta palauttaa tasapainon. Näemme tämän sähkövirran salamana, ja se aiheuttaa ukkosen äänen. Salama voi myös kulkea pilvestä pilveen. Se voi muodostua myös muissa äärimmäisissä olosuhteissa kuten vulkaanisessa purkaussarakkeessa. Salamointi on erittäin monimutkainen tapahtuma, joka kestää vain millisekunteja. Näkemämme salaman välähdys on vain tapahtuvasta sähköisestä aktiviteetista. Haarat erottautuvat eri suuntiin. Osa niistä on lähtöisin pilvestä ja osa itse asiassa maasta. Salaman muoto muistuttaa fraktaalimuotoa, missä sama kuvio toistaa itseään uudelleen ja uudelleen haarautuen pienempiin ja pienempiin versioihin itsestään. Hierokaa ilmapalloja hiuksiinne, ja antakaa ilmapallojen tarttua kattoon. Hierokaa keppiä vaatteella ja antakaa kepin sysätä säilyketölkki pyörimisliikkeeseen koskettamatta sitä. Murtosoinnut voidaan madollisesti nähdä fraktaaleina, ja ne voidaan visualisoida samoin kuin salamointi kuten sovellus esittää. Mukana on myös voimakas synestesinen (aisteja sekoittava) elementti - ilmiö nähdään ja kuullaan samanaikaisesti. Videon katseleminen on hyvä tapa aloittaa matka Thunderbolt- osaan. Salamointi ja ukkonen eivät tieteenkään ole ihmeitä, mutta niillä on jonkinlainen mystinen voima, ja ne toimivat jumalallisuuden symboleina monissa uskonnoissa ja kulttuureissa. Ihmeet ovat tärkeä elementti uskonnoissa, ja eräät tapahtumat pakenevat/ylittävät loogiset selitykset. Sokraattisessa piirissä voitaisiin miettiä että onko maailmassamme, missä etsimme tieteestä kaikkia selityksiä, tilaa ihmeille. Käyttäkää sovellusta luodaksenne rytmejä ja kappaleita, upatkaa/ladatkaa se palvelimelle, ja soittakaa muiden kanssa. Esittäkää ja selittäkää teslamuuntajan ja Van de Graaffin generaattorin toiminta. Yhdistäkää tämä tietoihinne sähköstä, ionisaatiosta jne. Kirkonkellot ovat hyvä esimerkki murtosoinnusta, ja niin ovat myös vierailu kirkkoon ja kellonsoittajan tapaaminen tämän toteamiseksi. 12.

14 thunderbolt Thunderbolt sopii musikaalisesti ja tieteellisesti hyvin yhteen Mutual Core-osan kanssa. Ajatelkaa miten äärimmäisen nopean salaman toiminta ja maan hitaat inkrementaaliset liikkeet ovat verrattavissa toisiinsa. Musikaalisesti Mutual Core opettaa sointuja ja Thunderbolt murtosointuja, joten itse asiassa Mutual Core voisi olla hyvä alkusoitto/preludi Thunderboltosalle. Solstice osan ja Sacrafice-osan sovellukset ovat myös relevantteja, koska näissä sovelluksissa voit säveltää omaa musiikkia. Debussy "Arabesque" Donna Summer "I Feel Love" Bach "Prelude in C Major" Metallica: Nothing else matters Siistiä salamointia: https://www.youtube.com/watch?v=jm3rhonor9o Sovelluksenohjeistus: https://www.youtube.com/watch?v=ro95xxl5pbu Thunderbolt livenä: https://www.youtube.com/watch?v=c9scr7wcqkk 13.

15 Mutual core hollow 14.

16 Mutual core Miten vapautamme jännitystä? Soinnut ovat ryhmä nuotteja jotka muodostavat kokonaisuuden, ja soinnun ääni on seurausta soinnun nuottien välisestä jännityksestä. Oikea jännitys luo oikean tuloksen. Soinnut voidaan myös soittaa eri tavoin, ja niitä voidaan manipuloida eri tavoin erilaisten tunteellisten ominaisuuksien aikaansaamiseksi. Käyttäkää käsikelloja, ja antakaa pienten ryhmien edustaa eri sointuja. Kuvitelkaa mitä sointujen nuotit voisivat edustaa sen suhteen miten ne loivat jännitystä (näytelmän hahmoja, kehon elementtejä ja luokan oppilaita). Eräs suurimmista viimeaikaisista tieteellisistä läpimurroista on ollut mannerlaattojen löytyminen - löytö että maankuori on säröinen ja liikkeessä toisin kuin minkään muun tuntemamme planeetan. Jotta tilanne olisi vieläkin monimutkaisempi, se on kerrostunut kemialliselta koostumukseltaan, vahvuudelta jne. erilaisiin kerroksiin. Maankuori on näin ollen dynaaminen systeemi, missä jännitys kertyy ja purkautuu eri tavoin, joista voimakkaammat ovat maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset. Sovellus esittää maankerroksia ja nuotteja, ja manipuloimalla jännitystä voidaan luoda sointuja. Kamppailu jännityksen purkautumisen harmonian tasapainon kaaoksen ja järjestyksen välillä on tässä keskeisessä osassa, kuten myös tietenkin Biophiliassa kokonaisuudessaan. Mielenkiintoinen asia ajateltavaksi on aika-skaala. Maan liikkeet ovat hitaita ja inkrementaalisia (kuten kynsien kasvu), mutta monissa muissa Biophiliassa tutkittavissa ilmiöissä jännityksen purkautumiseen ja tasapainon palautuminen tapahtuu hetkessä, kuten esimerkiksi Thundebol-osan salamassa. Ladatkaa/imuroikaa ilmainen seismografinen sovellus, ja koittakaa miten se reagoi ylös ja alas hyppimiseen. Sanoitukset ammentavat vertausta maapallon jännityksen ja rakastavaisten jännityksen välillä rakastavaisten jotka etsivät yhteistä sisintä. Tämä on hyvin vaikuttava vertauskuva jonka jokainen tajuaa, etenkin purkauksen et tiennyt että minussa oli se sisälläni, tarkoittaen että konflikti voi olla oleellinen osa jännityksen purkautumisesta suhteessa. Tätä voidaan soveltaa ryhmädynamiikassa. Ryhmät voivat tutkailla yksilöiden välisiä jännityksiä, ja etsiä keinoja jännitysten helpottamiseksi ennen kuin ne muodostuvat liian dramaattisiksi. Mutual Core sopii musikaalisesti ja tieteellisesti yhteen Thunderbolt-osan kanssa. On hyvä idea aloittaa Mutual Core- osasta ja siirtyä sen jälkeen Thunderbolt- osaan, soinnuista rikkinäisiin sointuihin / murtosointuihin. Myös sanoitukset ja jännityksen idea, vapautuminen/purkautuminen, sekä samanlaisuudet rakkauteen ja ihmissuhteisiin yhdistävät nätisti Virukseen. Musikaalisesti ne yhdistyvät myös Solstice- osaan. 15.

17 Mutual core Sovelluksenohjeistus: https://www.youtube.com/watch?v=a0wpvv8krwm Laattojen liikkeet: https://www.youtube.com/watch?v=ugcded4xvd4 Seismograph: https://itunes.apple.com/us/app/hamm-seismograph/id ?mt=8 Google Earth: https://www.google.com/earth/ 16.

18 Moon hollow 17.

19 Moon Miltä sinusta tuntuu kun teet virheitä, ja miten pääset tästä tunteesta yli? Moon-osan musikaalinen teema on sekvensserit ja sekvenssit tai musiikissa ilmenevät kaavat. Rumpukone on ilmeinen esimerkki sekvensseristä. Koneeseen ohjelmoidaan tiettyjä rytmisiä kuvioita ja sitten kone soittaa ne. Nykyaikaiset sekvensserit voivat tietenkin tuottaa monenlaista musiikkia. On tarjolla erilaisia ohjelmia ja sovelluksia. On tärkeää huomata että sekvensseriä käytettäessä säveltäjällä on täydellinen kontrolli, toisin kuin generatiivisessa musiikissa, jota käsitellään Virus -osassa. Kuunnelkaa kappaletta hyvin rauhallisessa ilmapiirissä. Aloitetaan lyhyellä meditaatiolla. Kaikki sulkevat silmänsä. Suunnatkaa huomionne joihinkin osiin sanoituksista tai musiikista. Hyvä tapa aloittaa keskustelu kuunkierrosta on saada kaikki katsomaan kuuta sinä iltana/yönä. Osaavatko oppilaat selittää miksi kuu näyttää sellaiselta kuin se näyttää seuraavan tapaamisen aikana kun sukellatte kuuhun? Kuunkierto voidaan sitten demonstroida käyttäen olemassa olevia tai kotitekoisia pienoismalleja, samoin kuin Solstice:ssa. Vuorovedet ovat myös sekvenssi tai kaava johon kuu vaikuttaa. Sekvenssejä ja syklejä on myös kehossa: hormonaalinen systeemi ja kuukautiset, ruuansulatus ja hengitys. Lisäksi, tutkikaa koko ekosysteemin ja koko maailmankaikkeuden syklejä. Antakaa ryhmän muodostaa ihmis-sekvensseri missä kullakin oppilaalla on nuotti/ääni. Soittakaa tai laulakaa. Luokaa kahdeksanneliöinen rakenne, missä jokaiselle neliölle määrätään ääni. Sitten oppilaille määrätään neliöt, ja he soittavat teoksen luuppina. Tapa jolla kappale on organisoitu, ja miten se on kuvattu sovelluksessa, esittää miten musiikin sekvenssit peilaavat, ja niitä voidaan verrata, sekvensseihin kuten kuun kiertoon ja kuukautiskiertoon. Mielenkiintoinen kysymys on keskustella myytistä, jonka mukaan kuu vaikuttaa meihin. Mutta olkaa varovaisia että ette yritä iskostaa väärinkäsityksiä, sillä tällaista yhteyttä ei ole todettu olevan. Tehkää kaulakoru helmistä joka käyttäytyy kuin sekvensseri missä helmien muodot ja värit edustavat nuotteja tai ääniä. Näin ollen kaulakoru on kappale ja kappale on kaulakoru, esimerkkinä Biophilian multisensorisesta aspektista. Kuvatkaa kuun ja maapallon, ja mahdollisesti myös vuorovesien, liikettä oppilaiden kehoilla. Kuu uudistumisen symbolina, positiivisessa ja negatiivisessa mielessä. Kuu kuolee ja tulee sitten takaisin. Miettikää, avauskysymykseen liittyen, virheitä henkilökohtaisella tasolla. Miettikää myös sitä että miten ja miksi ihmiset ryhtyvät vaarallisiin henkeä uhkaaviin aktiviteetteihin ja vaikuttavat saavansa niistä joitain irti. 18.

20 Moon Linkit muihin kappalesovelluksiin. Moon ja Solstice sopivat hyvin yhteen. Myös Virus ja Moon-osien musikaalisilla teemoilla on yhteisiä piirteitä. On hyvä kokea/tehdä/suorittaa Moon ennen Virusta. Sekvensserin idea ja generatiivinen musiikki ovat nykyaikaisia konsepteja, jotka voivat avata moderniin ja nykytaiteeseen liittyviä kysymyksiä. Katsokaa netistä runogeneraattoreita ja vastaavanlaisia ideoita muilla aloilla. Kyseenalaistakaa taiteilijan roolia, neron ideaa jne. Musiikkivideo: https://www.youtube.com/watch?v=br2s0xjyfem Sovelluksenohjeistus: https://www.youtube.com/watch?v=slclxmp9usu Þórunn Árnadóttirin helmikello: Vuorovesi: https://www.youtube.com/watch?v=u3ltef9wpt4 19.

21 Crystalline 20.

22 Crystalline Miten päätät tekeväsi jonkin asian ennemmin kuin toisen, kun opiskelet, elämässä yleensä, kun luot joitain? Crystalline osan teemana on laulun rakenne. Kuten yleisestikin Biophiliassa keskeisenä teemana ovat rakenteet, muodot ja erilaiset koot. Rakenne on musiikin keskeinen elementti, esim. rakenteet yksinkertaisissa kansanlauluissa tai Beethovenin yhdeksännessä sinfoniassa. Oppilaille ovat usein tuttuja kappaleet, joissa ilmenee säkeistö-kertosäkeen vaihtelua, mutta termit kuten intro, bridge ja outro saattavat olla heille liian vaikeita ymmärrettäviksi. Luokaa johonkin kappaleeseen perustuva piiritanssi, missä tanssin liikkeet vastaavat kappaleen tiettyä osaa. Kiteiden muodostuminen. Kiteet ovat kiinteitä aineita joissa molekyylit ja muut aineen kemialliset ainesosat muodostavat säännöllisen kuvion mikroskooppisesta makroskooppiselle tasolle. Tunnettuja kiteitä ovat suola, lumihiutaleet ja timantit. Oppilaat säveltävät kappaleita, ja luovat vuorotellen kappaleiden eri osia. Varmistakaa että kappaleella on erillisiä osia jotka toistuvat jossain muodossa. Oppilaat valitsevat kappaleita (esimerkiksi Eurovisiosta), analysoivat niiden rakennetta, tekevät avaruudellisia/spatiaalisia representaatiota kustakin osasta ja kokoavat ne kiteiksi, valokuvaavat ne ja lataavat ne palvelimelle. Soittakaa eri osat väärässä järjestyksessä ja keskustelkaa tuloksista. Kiteiden ja kappaleiden eroja ja samankaltaisuuksia. Eri osien roolit: onko tärkeää että perinteisesti musiikki kirjoitetaan 2D:ssä. Entäpä ajan elementti? Onko musiikki kiinteää, nestettä vai kaasumaista? Cosmogony on hyvä esimerkki säkeistö-kertosäe interaktiosta. Sekä lyyrisesti/sanallisesti että soonisesti/äänellisesti. Kertosäe avaa kappaleen. Sovelluksenohjeistus: https://www.youtube.com/watch?v=ezfzxnssnns Kasvavia suolakiteitä: https://www.youtube.com/watch?v=qwipplyoh7q 21.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä.

Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä. Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä. Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä... (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

STEP 1 Tilaa ajattelulle

STEP 1 Tilaa ajattelulle Työkalu, jonka avulla opettaja voi suunnitella ja toteuttaa systemaattista ajattelutaitojen opettamista STEP 1 Tilaa ajattelulle Susan Granlund Euran Kirkonkylän koulu ja Kirsi Urmson Rauman normaalikoulu

Lisätiedot

Aija Lehtonen: Itä-Helsingin musiikkiopiston mupe-opettajien ensimmäiset kokemukset tietokoneavusteisesta musiikinperusteiden opettamisesta

Aija Lehtonen: Itä-Helsingin musiikkiopiston mupe-opettajien ensimmäiset kokemukset tietokoneavusteisesta musiikinperusteiden opettamisesta Tekniikka musiikkioppilaitoksen opetuksen apuvälineenä -seminaari Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolassa pe-la 12.-13.2.2010 Aija Lehtonen: Itä-Helsingin musiikkiopiston mupe-opettajien ensimmäiset kokemukset

Lisätiedot

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa.

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Kurssilla koko luokka oppii pianonsoiton alkeet ja kaksi kappaletta. Kurssin voi suorittaa ilman pianonsoiton, musiikinteorian

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan ja nimetään ääniä, joita eri materiaaleilla voidaan saada aikaan.

Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan ja nimetään ääniä, joita eri materiaaleilla voidaan saada aikaan. Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan ja nimetään ääniä, joita eri materiaaleilla voidaan saada aikaan. Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

Kosmologia: Miten maailmankaikkeudesta tuli tällainen? Tapio Hansson

Kosmologia: Miten maailmankaikkeudesta tuli tällainen? Tapio Hansson Kosmologia: Miten maailmankaikkeudesta tuli tällainen? Tapio Hansson Kosmologia Kosmologiaa tutkii maailmankaikkeuden rakennetta ja historiaa Yhdistää havaitsevaa tähtitiedettä ja fysiikkaa Tämän hetken

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä).

Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä). Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä). Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen Perusopetuksen opetussuunnitelmassa painotetaan työtapojen toiminnallisuutta. Toiminnallisuudella tarkoitetaan oppilaan toiminnan ja ajatuksen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Terapeuttinen musiikki- kasvatus

Terapeuttinen musiikki- kasvatus Terapeuttinen musiikki- kasvatus Haapavesi 2.10.2013 Pia Kvist Terapeuttinen musiikkikasvatus Lähtökohtana ei opetussuunnitelman sisällöt sinänsä, vaan oppilaiden osallisuus ja sen kautta sisältöjen oppiminen

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin

Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin Täällä saa tehdä niitä asioita, joista on kiinnostunut Kerhojen tarjoamista eri lahjakkuuden alueiden tukemiseen Kerhoissa

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Neljännen luokan opetettavat asiat

Neljännen luokan opetettavat asiat Neljännen luokan opetettavat asiat MTOIOS Rytinää LULMINN hyvä asento seisten ja istuen asennon vaikutus ääneen äänen synty äänen voimakkuuden säätely hengityksen voimakkuuden säätely selkeä artikulaatio

Lisätiedot

Musiikista ja äänestä yleisesti. Mitä tiedetään vaikutuksista. Mitä voi itse tehdä

Musiikista ja äänestä yleisesti. Mitä tiedetään vaikutuksista. Mitä voi itse tehdä Tarja Ketola 13.3.2017 Musiikista ja äänestä yleisesti Mitä tiedetään vaikutuksista Mitä voi itse tehdä MELU ihmisen tekemää ääntä, erityisesti sitä mitä ei pysty itse kontrolloimaan HILJAISUUS sallii

Lisätiedot

Teoreetikon kuva. maailmankaikkeudesta

Teoreetikon kuva. maailmankaikkeudesta Teoreetikon kuva Teoreetikon kuva hiukkasten hiukkasten maailmasta maailmasta ja ja maailmankaikkeudesta maailmankaikkeudesta Jukka Maalampi Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto Lapua 5. 5. 2012 Miten

Lisätiedot

BIOS 1 ja OPS 2016 OPS Biologian opetussuunnitelma Opetuksen tavoitteet

BIOS 1 ja OPS 2016 OPS Biologian opetussuunnitelma Opetuksen tavoitteet BIOS 1 ja OPS 2016 Biologian opetussuunnitelma 2016 Biologian opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. Opetus lisää ymmärrystä biologian merkityksestä osana

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Johdanto Musiikilla on yhteiskunnassa merkittävä asema. Se on korvaamaton osa

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2014

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2014 Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2014 Hestenes (1992): The great game of science is modelling the real world, and each scientific theory lays down a system of rules for

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Tutkitaan, improvisoidaan ja sävelletään (EIC1) Kerrotaan tarina eri äänteillä, äänillä tai melodioilla, joita on luotu yhdessä.

Musiikkipäiväkirjani: Tutkitaan, improvisoidaan ja sävelletään (EIC1) Kerrotaan tarina eri äänteillä, äänillä tai melodioilla, joita on luotu yhdessä. Musiikkipäiväkirjani: Tutkitaan, improvisoidaan ja sävelletään (EIC1) Kerrotaan tarina eri äänteillä, äänillä tai melodioilla, joita on luotu yhdessä. Musiikkipäiväkirjani: Tutkitaan, improvisoidaan...

Lisätiedot

Nuottigrafiikka. Tupla viivat, joista jälkimmäinen on paksumpi tarkoittaa sävellyksen loppua. Tahtiosoitus

Nuottigrafiikka. Tupla viivat, joista jälkimmäinen on paksumpi tarkoittaa sävellyksen loppua. Tahtiosoitus Rytmit 1 Nuottigrafiikka - Nuottiviivastossa on viisi poikittaissuuntaista viivaa. - Pystysuorat viivat ovat tahtiviivoja. - Tila kahden tahtiviivan välissä on yksi tahti. Tupla tahtiviivoilla merkitään

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö.

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö. 1. Rytinää! Opittavia asioita Tiedän, millainen on hyvä lauluasento Opin säätelemään ääneni voimakkuutta. Tiedän, mitä tarkoittavat π, P, F a ƒ. Opettelen beat-komppea kehorytmeinä. Tutustun lyömäsoittimiin

Lisätiedot

Agricolan Monenlaista luettavaa 2

Agricolan Monenlaista luettavaa 2 Helikopteri Jo 500 vuotta sitten italialainen keksijä Leonardo da Vinci suunnitteli helikopterin. Silloin sellaista ei kuitenkaan osattu vielä valmistaa. Vasta 70 vuotta sitten tehtiin ensimmäinen toimiva

Lisätiedot

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon KA1-kurssi on ehkä mahdollista läpäistä, vaikkei osaisikaan piirtää suoraa yhtälön perusteella. Mutta muut kansiksen kurssit, no

Lisätiedot

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus MUSIIKIN KURSSIT, jaksomerkinnät koskevat lukuvuotta 2015-2016 Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus pari

Lisätiedot

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä?

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Tätä kirjoittaessani nousi mieleeni eräs tuntemani insinööri T. Palosaari. Hän oli aikansa lahjakkuus. Hän oli todellinen nörtti. Hän teki heti tietokoneiden tultua

Lisätiedot

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

************************************* Mikä on LA-SO-LA-konsertti?

************************************* Mikä on LA-SO-LA-konsertti? Hyvä peruskoulun opettaja, Syystervehdys Itä-Helsingin musiikkikoulusta IHMU:sta. Olemme tulossa esiintymään kouluunne marraskuussa, ja sitä ennen tarjoamme teille myös ennakkomateriaalia käytettäväksi

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen 0 Nopeaa silmäilyä: Pääotsikot, kuvat, kuvatekstit, väliotsikot, linkit, luettelot, korostukset. 0 Hitaampaa kuin paperilla olevan tekstin lukeminen 0 F-tyyppinen lukeminen Verkkolukeminen Verkkokirjoittaminen

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Oppimispäiväkirja. Nimi: Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Huomaa että oppimispäiväkirjan tekeminen on huomioitu kurssin mitoituksessa osaksi

Lisätiedot

Kimmo Koskinen, Rolf Malmelin, Ulla Laitinen ja Anni Salmela

Kimmo Koskinen, Rolf Malmelin, Ulla Laitinen ja Anni Salmela Olipa kerran köyhä maanviljelijä Kimmo Koskinen, Rolf Malmelin, Ulla Laitinen ja Anni Salmela 1 1 Johdanto Tässä raportissa esittelemme ratkaisukeinon ongelmalle, joka on suunnattu 7 12-vuotiaille oppilaille

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

Lasten luovuuden rohkaisu ja tarinallisuuden merkitys siinä kuvataideopettajan silmin

Lasten luovuuden rohkaisu ja tarinallisuuden merkitys siinä kuvataideopettajan silmin Lasten luovuuden rohkaisu ja tarinallisuuden merkitys siinä kuvataideopettajan silmin Vattumadon talo päiväkotiprojekti eskareille Valoveistos ja Varjoteatteri Merja Isomaa-James, Tuija Mettinen LÄHTÖTILANNE

Lisätiedot

My Silence - Hiljaisuuden ääni Kuopion taidemuseo

My Silence - Hiljaisuuden ääni Kuopion taidemuseo b My Silence - Näyttely keskittyy hiljaisuuteen, teoksiin, jotka ovat vähäeleisiä ja pelkistettyjä, mutta yksinkertaisuudessaan syvällisiä ja vaikuttavia. Näyttelyssä ei ole teoslappuja. Olennaista on

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä

Lisätiedot

MUSIIKIN PIENOISMUODOT Muoto 4 ANALYYSIHARJOITUKSIA

MUSIIKIN PIENOISMUODOT Muoto 4 ANALYYSIHARJOITUKSIA MUSIIKIN PIENOISMUODOT Muoto 4 ANALYYSIHARJOITUKSIA Seuraavissa harjoituksissa analysoidaan teemojen muotoja. Yleisimmät musiikin pienoismuodot erityisesti klassismin musiikissa ovat periodi ja satsimuoto.

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä?

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Hannele Karikoski, KT, yliopistonlehtori Oulun yliopisto

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt OPPITUNNIN KUVAUS OPPITUNNIN NIMI Sisältö Luokka-aste Suositeltu ohjelmiston kokemustaso Tavoitteet Kesto Tarvikkeet Tehtävän sanastoa Petra s Planet for Schools -ohjelmiston pelisäännöt Käydään läpi netikettiä

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA ***

TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA *** Ilmiö: Muuttuvat perhemallit. Kirja: Kolu Siri, Kesän jälkeen kaikki on toisin. Otava 2016. Lyhyt kuvaus kirjasta: Kesän jälkeen kaikki on toisin -teoksen päähenkilö Peetu on 17- vuotias transnuori, joka

Lisätiedot

Opettaja näyttelee muutamien esineiden ja kuvien avulla hyvin yksinkertaisen näytelmän ja saa opiskelijat osallistumaan

Opettaja näyttelee muutamien esineiden ja kuvien avulla hyvin yksinkertaisen näytelmän ja saa opiskelijat osallistumaan Opettaja näyttelee muutamien esineiden ja kuvien avulla hyvin yksinkertaisen näytelmän ja saa opiskelijat osallistumaan siihen. Opettaja tuo ensimmäiselle tunnille sanomalehden, aikakauslehden, kirjeen

Lisätiedot

hyvä osaaminen

hyvä osaaminen MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti. T3 Oppilas ymmärtää fysiikkaan (sähköön

Lisätiedot

MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET. Selkokielen käyttö opetuksessa. Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus

MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET. Selkokielen käyttö opetuksessa. Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET Selkokielen käyttö opetuksessa Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus Ihmisten viestinnän epätarkkuus johtaa usein virheellisiin tulkintoihin keskusteluissa!

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

Varhainen tiedekasvatus: yhdessä ihmetellen. FT Jenni Vartiainen

Varhainen tiedekasvatus: yhdessä ihmetellen. FT Jenni Vartiainen Varhainen tiedekasvatus: yhdessä ihmetellen FT Jenni Vartiainen Lämmittely Keskustelu vieruskavereiden kanssa; 5 minuuttia aikaa Keskustelkaa, mitä tuntemuksia luonnontieteiden opettaminen lapsille sinussa

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

8a. Kestomagneetti, magneettikenttä

8a. Kestomagneetti, magneettikenttä Nimi: LK: SÄHKÖ-OPPI 8. Kestomagneetti, magneettikenttä (molemmat mopit) Tarmo Partanen 8a. Kestomagneetti, magneettikenttä Tee aluksi testi eli ympyröi alla olevista kysymyksistä 1-8 oikeaksi arvaamasi

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Fysiikka vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun fysiikan opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Mahtispalautteen antaminen

Mahtispalautteen antaminen Opettajan vinkit Tekniset asiat 1. Luo luokkasi oman ope-tilisi kautta, täyttämällä luokan tiedot ja lisäämällä oppilaat yksitellen. Paina save and lock settings. Huomaathan, että sen ja tulosta QR-koodit.

Lisätiedot

Cynefin viitekehys eri toimintaympäristöt

Cynefin viitekehys eri toimintaympäristöt 1 Cynefin viitekehys eri toimintaympäristöt Cynefin on Dave Snowdenin 1999 kehittämä viitekehys sopivan johtamisstrategian valitsemiseen erilaisissa ympäristöissä Cynefin 2 Helpottaa johtajia lähestymistavoissa,

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot

Suomalaisten yritysten kokemuksia Kiinasta liiketoiminta-alueena

Suomalaisten yritysten kokemuksia Kiinasta liiketoiminta-alueena Suomalaisten yritysten kokemuksia Kiinasta liiketoiminta-alueena KTT, KM Arja Rankinen Suomen Liikemiesten Kauppaopisto 4.6.2010 Kulttuurinen näkökulma Kulttuurin perusta Kulttuuri Sosiaalinen käyttäytyminen

Lisätiedot

Matematiikan didaktiikka, osa II Prosentin opettaminen

Matematiikan didaktiikka, osa II Prosentin opettaminen Matematiikan didaktiikka, osa II Prosentin opettaminen Sarenius Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yksikkö Prosentti Prosentti on arkielämän matematiikkaa. Kuitenkin prosenttilaskut ovat oppilaiden mielestä

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

TEHTÄVÄOHJEET ILMASTONMUUTOKSEN SEURAUKSET

TEHTÄVÄOHJEET ILMASTONMUUTOKSEN SEURAUKSET TEHTÄVÄOHJEET ILMASTONMUUTOKSEN SEURAUKSET HEIPÄHEI! Ja tervetuloa EduCycle-tehtävien pariin! Alta löydät muutaman ohjeen, joiden avulla navigoit tehtävien läpi jouhevasti. 1. EduCycle-tehtävät on jaettu

Lisätiedot

75289 Laskuvarjo. Ideoita LASKUVARJO leikkeihin

75289 Laskuvarjo. Ideoita LASKUVARJO leikkeihin 75289 Laskuvarjo Ideoita LASKUVARJO leikkeihin LASKUVARJO leikit, tuotenumero 75289 Leikkivarjon käyttö: - hauskaa, jännittävää, erilaista ja motivoivaa toimintaa Leikin valmisteluissa ja opettelemisessa

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN

Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN Oppilaiden ennakkokäsityksiä avaruuteen liittyen Aurinko kiertää Maata Vuodenaikojen vaihtelu johtuu siitä,

Lisätiedot

JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT

JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT 28 Oletko ikinä pysähtynyt tutkimaan tarkemmin pihanurmikon kasveja? Mikä eläin tuijottaa sinua takaisin kahdeksalla silmällä? Osaatko pukeutua sään mukaisesti?

Lisätiedot

Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta

Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta 1. Mikä olisi jännittävin paikka, jota haluaisit tutkia? 2. Jos voisit kutsua kenet tahansa maailmassa puhumaan

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Harjoitustehtävä 1. Kiviä ja muita

Harjoitustehtävä 1. Kiviä ja muita Tehtävä 1. Jos kivet voisivat puhua 1 a. Etsi sellainen kivi, josta pidät. - Mistä löysit kivet? - Milloin löysit kiven? - Miksi valitsit juuri tämän kiven? 1 b. Esittele Esittele kivesi. Käyttäkää luovuutta

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

NÄKÖVAMMAISUUTTA RISTIIN RASTIIN

NÄKÖVAMMAISUUTTA RISTIIN RASTIIN NÄKÖVAMMAISUUTTA RISTIIN RASTIIN Jenni Tuomi, Jasmin Roslund, Jenna Lahdelma, Maija Tiisanoja & Tiina Yli-Hongisto VAM 1 Ihan epänormaalia! Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak, Porin toimipiste Sosiaalialan

Lisätiedot

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA 8 T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas harjoittelee kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää lämpöilmiöiden tuntemisen

Lisätiedot

Säpe eli Säveltämisen pedagogiikka -koulutus

Säpe eli Säveltämisen pedagogiikka -koulutus Helsingin kaupungin aineistopankki / Lauri Rotko Säpe eli Säveltämisen pedagogiikka -koulutus SML kevätpäivät 7.4.2017 Luova musiikin tekeminen ja säveltäminen Uusissa musiikin opetussuunnitelmissa yli

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys I Alle vuoden ikäisen vanhemmille www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 LAPSEN KIELEN KEHITYS Lapsen kieli kehittyy rinnan hänen muun kehityksensä kanssa. Puhetta

Lisätiedot

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset.

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset. MAI FRICK KOMPARAATIO ELI VERTAILU 1. Komparatiivi -mpi -mpa, -mma monikko: -mpi, -mmi - Kumpi on vanhempi, Joni vai Ville? - Joni on vanhempi kuin Ville. - Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot