OPETTAA-OPPIA BIOPHILIA KOULUYMPÄRISTÖSSÄ AVAIN KAPPALESOVELLUSTEN TEKSTEIHIN BIOPHILIAN OPETUKSEN ELEMENTIT KAPPALESOVELLUSTEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETTAA-OPPIA BIOPHILIA KOULUYMPÄRISTÖSSÄ AVAIN KAPPALESOVELLUSTEN TEKSTEIHIN BIOPHILIAN OPETUKSEN ELEMENTIT KAPPALESOVELLUSTEN"

Transkriptio

1 OPETTAA-OPPIA BIOPHILIA KOULUYMPÄRISTÖSSÄ AVAIN KAPPALESOVELLUSTEN TEKSTEIHIN BIOPHILIAN OPETUKSEN ELEMENTIT KAPPALESOVELLUSTEN

2 OPETTAA-OPPIA: opas Biophilian käyttämiseen oppimisessa ja opettamisessa "Tervetuloa Biophiliaan: rakkaus luontoa kohtaan sen kaikissa ilmenemismuodoissa, pienimmästä organismista suurimpaan punaiseen kelluvaan jättiläiseen kaukaisimmassa maailmankaikkeuden kolkassa. Biophilia tuo mukanaan levottoman uteliaisuuden, viehtymyksen tutkimiseen ja kuviteltujen paikkojen löytämiseen, joissa kohtaamme luonnon ja missä luonto leikittelee aistimiemme kanssa värein ja muodoin, tuoksuin ja hajuin." Biophilia on paljon enemmän kuin kokoelma kappaleita joita yhdistää yhteinen idea tai käsite. Jokaisen kappaleen mukana on sovellus, ja lisäksi koko albumi voidaan nähdä, ja siihen voidaan suhtautua sovelluksena tai sovellussysteeminä ( appsuite ). Kieli on joskus riittämätön uuden asian kuvaamiseen. Jos jokaiseen kohteeseen viitataan sanalla kappale, niin silloin kiinnitetään mielestäni liikaa huomiota työn yhteen aspektiin. Siksi ehdotan termiä kappalesovellus ( songapp ), jota käytän jatkossa. Opettaminen on kuin kahdesti oppimista, ja Biophilian tapauksessa tämä pitää kaksinkertaisesti paikkansa. Kaikki kappalesovellukset opettavat yhtä tai useampaa näkökohtaa musiikista ja luonnosta. Tämä selittää yleisohjeen otsikon "opettaa-oppia". Oppimisen ja opettamisen kokemukset ovat erottamattomasti toisiinsa kietoutuneita. Opettaa-oppia sisältää ehdotuksia, spekulaatioita, ideoita, linkkejä ja kytköksiä, jotka auttavat Biophilian tuomisessa luokkahuoneeseen tai muuhun oppimisympäristöön. Alun perin Biophilia suunniteltiin taideteokseksi, mutta pian Biophilian laajempi kasvatuksellinen potentiaali tuli ilmeiseksi. Alkuperäiselle Biophilia-kiertueelle osallistuneet paikallisten lasten työpajat, sekä Reykjavikilaiset peruskoulut ovat menestyksekkäästi osallistuneet kokeelliseen opettamiseen Biophilian avulla. Tässä esitetyt ideat, aktiviteetit ja metodit ovat tulosta tästä työstä. Sen ovat keksineet, ja sitä ovat kokeilleet ja testanneet ryhmä luovia, neuvokkaita ja omistautuneita opettajia ja asiantuntijoita useissa eri ympäristöissä. Ihmisen psyyke, musiikki ja luonto ovat veitsen terällä olevia systeemejä. Järjestyksen ja kaaoksen välillä on tasapaino, joka syntyy luomisen ja jännitteen vapautumisen kautta. Tämä dynaaminen käsitys esiintyy voimakkaasti kappalesovelluksissa kuten Virus ja Mutual Core kaikki ei ole ilmeistä. Vahingolliselta ja haitalliselta vaikuttava asia saattaa osoittautua systeemin elintärkeäksi osaksi. Eräät luonnolliset systeemit, kuten tähtien liikkeet, ovat pidempikestoisia ja säännöllisempiä. Myös musiikissa on tällaisia säännöllisiä piirteitä. Jokaisessa teoksessa musiikkia, miten kummallinen se onkaan, on jonkinlainen kaava ja rytmi. Tämä voidaan nähdä eri tavoin Solstice-, Moon- ja Crystalline-osissa. Eräs vakavasti otettava haaste tieteessä on tilan ja ajan mittakaava. Tavallinen popkappale vetoaa inhimilliseen mittakaavaamme. Biophilia hiljentää meitä, vauhdittaa meitä, vie meidät molekyylitasolle, galaktiselle tasolle, ja sen ulottumattomiin. Virus osassa tarkastellaan mikroskooppista mittakaavaa, Thunderbolt- osassa nopeaa, Mutual Core- osassa hidasta, Moon osassa ja Solstice osassa planetaarista, ja Cosmogony- osassa tilan/avaruuden ja ajan äärettömyyttä. 1.

3 OPETTAA-OPPIA: opas Biophilian käyttämiseen oppimisessa ja opettamisessa Ihmismieli operoi usealla eri tavalla. Verbaalinen kommunikaatio on yksi tapa. Visuaalinen presentaatio ja musiikki ovat toisenlaisia tapoja. Biophiliassa on voimakas multisensorinen aspekti, jossa visuaalinen, auditiivinen eli ei-verbaalinen kommunikaatio tulee etualalle. Tämä aspekti tuo tervetulleen muutoksen perinteisen kasvatuksen voimakkaasti verbaalisesta fokuksesta. Tällöin voidaan saavuttaa syvempi abstraktion taso, joka ei olisi mahdollista verbaalisella kommunikaatiolla. Ihmiset jotka ovat mieltyneet ei-verbaalisiin metodeihin reagoivat voimakkaasti Biophilian maailmaan. Biophilia, levoton ja utelias, hakee inspiraatiota useista lähteistä. Näihin kuuluvat sekä läntisen musiikin 1900-luvun perinne, että muut musikaaliset perinteet ympäri maailmaa. Tästä esimerkkinä toimii Viruksen generatiivinen musiikki, Dark Matter -osan skaalat sekä Hollow-osan rytmi. Lisäksi instrumentit kuten harput, hang rummut sekä lukuisat elektroniset laitteet eivät sisällä samaa implisiittistä merkitystä ja voimaa kuten pianot, viulut ja kitarat. Tämä musiikki on tavallaan demokraattisempaa kuin mihin olemme tottuneet. Kasvatus, kuten taide, musiikki ja rakkaus, on kiistanalainen ala. Vastakkaiset voimat törmäävät, tarttuvat ideat tunkeutuvat toiminnan ytimeen, samalla kuin suuri määrä ihmisiä näyttää tulevan ja menevän ilmoittamatta itsestään, kuten maailmankaikkeuden pimeä aine. Biophilia muodostaa osan eräästä sellaisesta voimasta. Tai mahdollisesti se on ennemminkin kuin infektio. Siemen joka istutetaan, joka löytää sukulaisensa ja mahdollisesti leviää isoon osaan systeemiä, kohdaten vastustusta, mukautuen, ja lopulta mahdollisesti muuntuen muodoltaan tunnistamattomaksi. Se jää nähtäväksi. 2.

4 BIOPHILIA KOULUYMPÄRISTÖSSÄ On olemassa useita käytännöllisiä näkökohtia joita jokaisen kasvatuksellisen projektin pitää miettiä. Eräs erittäin tärkeä seikka on ajankäyttö. Biophilia ja tässä tarjottu lähestymistapa ovat ajankäytön suhteen erittäin mukautuvia, alkaen yhteen kappalesovellukseen käytetystä tunnista kuukausia kestävään kokonaiseen kurssiin. Se voi olla yhden oppitunnin kestävä osa musiikin tai luonnontieteen kurssia, tai se voi olla yhden päivän tai jopa viikon kestävä koko koulun temaattinen projekti. Toinen ulottuvuus on tila ja resurssit. Hyvin varustellut musiikki- ja luonnontiede-luokkahuoneet ovat iso bonus, ja mielellään ne eivät saisi olla liian kaukana toisistaan. Hyvä (langaton) internet-yhteys, ja yleisesti ottaen joustavat tilat joihin voidaan asettaa laitteistoa ja ottaa sitä pois, ovat toivottavia. Kuitenkin voidaan saada paljon aikaan myös hyvin vähin resurssein, koska monet aktiviteeteista vaativat vain minimaalisen pienen määrän resursseja. Ideaalisesti Biophilian opetuksen tulisi olla musiikin- ja luonnontieteidenopettajien käsissä. Taiteen, draaman, tanssin, yhteiskuntatieteiden, uskonnon ja muiden aineiden opettajat voivat muodostaa osan opetustiimeistä. Poikkitieteellinen luonne on eräs Biophilian kiehtovista puolista, ja se on upea ponnistuslauta hedelmälliselle yhteistyölle yli oppiaineiden rajojen joita ei usein ylitetä. Tällä on myös se suuri kasvatuksellinen etu että oppilaiden ajattelun lokerointia voidaan rikkoa, mikä auttaa heitä huomaamaan ja etsimään yhteyksiä jotka muuten jäisivät heiltä näkemättä. Ideaalitapa tämän saavuttamiseen on se, että opettajat ovat samassa tilassa ja ohjaavat aktiviteetteja vuorotellen. Biophilia vetoaa iältään laajaan yleisöön. Biophiliaa on käytetty enimmäkseen vuotiaiden lasten kanssa, mutta sen tietyt aspektit vetoavat nuorempiin lapsiin. Teini-ikäiset ja aikuiset voivat arvostaa joidenkin kappalesovellusten tunteellista syvyyttä. Käytännössä eräät abstraktit teemat vaikuttavat olevan tarkoituksenmukaisia yliopistojen jatko-opintotasolla. Biophilia on tietyllä tapaa kuin hiekkalaatikko. Se on hämmästyttävä tila oppimiseen ja tutkiskeluun missä tapahtuu kaikenlaisia seikkailuja ja luovaa aktiviteettia, missä käytetään joko paljaita käsiä tai työkaluja kuten lapioita, muovisia rekka-autoja tai mitä tahansa. Mielestäni Biophilia tarjoaa koulutukseen vertailukelpoisen työkalun. Se tarjoaa jännittäviä, demokraattisia ja luovia mahdollisuuksia tämän päivän kouluille ja kasvatuslaitoksille. Oppilaiden suoritusten arviointi on aina vaikeaa, etenkin silloin kun aktiviteetit ovat monimutkaisia ja vapausasteeltaan suuria. Kouluttajat/opettajat löytävät kuitenkin tapoja lähestyä arvostelua tavalla, joka on sopusoinnussa oppilasryhmän sekä projektiin varatun ajan ja paikan suhteen. 3.

5 AVAIN KAPPALESOVELLUSTEN TEKSTEIHIN Opettaa-oppia tarjoaa muutaman lyhyen tekstin liittyen kuhunkin kappalesovellukseen. Tekstit tarjoavat teoreettisen taustan ja ehdotuksia opetustapahtumaan, ja ne ovat seuraavanlaisia: Kysymys joka esittelee kappalesovelluksen alaa. Nämä kysymykset ovat yleensä yhtaikaa henkilökohtaisia ja yleisiä, avoimia ja filosofisia, mutta kuitenkin tarkalleen määriteltyjä ja ilmeisiä. Musikaalinen idea: Jokaiselle kappalesovellukselle on vähintään yksi tällainen. Luonnolliset ilmiöt ja tieteelliset teoriat: Melkein jokaiselle kappalesovellukselle on yksi tällainen, joskus useampi. Inhimilliset, emotionaaliset ja psykologiset teemat kappalesovellukselle. Yhteydet: Osa ilmeisiä ja ehkä vähemmän ilmeisiä yhteyksiä musikaalisen ja luonnontieteellisen, ja mahdollisesti kyseisen kappalesovelluksen inhimillisiä ideoita vedettynä. Kyseisen kappalesovelluksen ja muiden kappalesovellusten välisiä yhteyksiä, sekä Biophilian yhdistäviä teemoja. Aktiviteetit: kokeet, projektit jne. Jokaiselle kappalesovellukselle tarjotaan muutama tällainen. Sisältää ehdotuksia metodeista ja lähestymistavoista joita on kokeiltu ja testattu. Pihalla ( Out there ): Monimutkaisempia hankkeita niille jotka haluavat paneutua syvemmin kyseessä olevaan kappalesovellukseen, ja joilla on ylimääräistä aikaa tai resursseja viedä asiat seuraavalle tasolle. Näytteet: Nämä ovat kappalesovelluksien teemoihin liittyvien käyttökelpoisten materiaalien linkkejä verkossa. Luonnontieteellinen näyte. Musikaalinen näyte. Aktiviteetti näyte. Inhimillinen näyte. Jokaiselle kappaleelle on linkki sovellusohjeistus. Tässä on ohjelmoija Scott Snibben tekemä yleiskatsaus kaikkiin sovelluksiin:https://www.youtube.com/watch?v=n8c0x6do2bg 4.

6 BIOPHILIAN OPETUKSEN ELEMENTIT Tässä luetellaan Biophilian opetuksen elementit. Huomaa, että kaikkia näitä lähestymistapoja ei aina käytetä. Osa niistä voi olla sinulle epäkäytännöllisiä. On tärkeää huomata, että ei ole olemassa sääntöjä siihen missä järjestyksessä niitä käytetään. Tämä riippuu mm. kyseessä olevasta kappalesovelluksesta. YHDESSÄ OPETUS. Ideaalisesti kaikkien opettajien pitäisi työskennellä yhdessä eri aktiviteettien toteuttamisessa. JOHDANTO MUSIKAALISIIN/LUONNONTIETEELLISIIN/ INHIMILLISIIN TEEMOIHIN. Tämä voi olla opettajatiimin lyhyt luento, video aiheesta, aivoriihi, moniste ym. Huomatkaa että jos ideana on se, että oppilaat itse keksivät/löytävät ideat, tämä osio voi olla ajankohtainen prosessin myöhemmässä vaiheessa, tai voi olla kokonaan tarpeeton. Ideat M/N/H/C/ BC teksteissä ovat tässä käyttökelpoisia, kuten myös mukana tulevat videot. Tämä on ideaali kohta avata oppilaiden silmät musiikin ja luonnontieteellisten konseptien yhteyksille. KESKITTYMISHETKI KAPPALEIDEN KUUNTELEMISEEN TAI VIDEOIDEN KATSELEMISEEN. Istukaa hiljaa, keskittykää hengitykseen ja käsillä olevaan kokemukseen joko suoraan ilman mitään valmisteluja, tai kappalesovellukseen liittyvä avauskysymys mielessä. Helpoiten lähestyttäville kappaleille tämä voi olla hyvä alku ja muille kappaleille tämän voi jättää myöhemmäksi. LAPSI OMASSA TILASSA ( Kid-in-own-space ). Merkittävä osa aikaa tulisi käyttää siihen, että oppilaat voivat eksperimentoida kappalesovellusten kanssa heidän omilla korvakuulokkeillaan, antaen yksilöllisen luovuuden kukoistaa. TUOTTEET. Varmista että työn tuotteet voidaan jakaa muiden kanssa. Kaikilla luoduilla taideteoksilla, kirjoituksilla ja kappaleilla tulisi olla paikka, jossa ne voidaan jakaa muun maailmankaikkeuden kanssa. SOKRAATTISET KESKUSTELUPIIRIT. Ajanjakso jolloin rauhoitutaan keskustelemaan, jakamaan, kuuntelemaan ja sulattamaan olla arvokas kokemuksen sinetöimiseksi ja viimeistelemiseksi. Paras lähestymistapa tässä on yksinkertaisesti istua piirissä ja kuunnella kaikkien kokemuksia, näkemyksiä ja ajatuksia. Joissain tapauksissa voi olla kysymyksiä jotka vaativat pikaista ratkaisua, ja toisissa tapauksissa tämä on enemmänkin vapaamuotoinen ajatustenvaihto. 5.

7 Hollow hollow 6.

8 Hollow Mitä on rytmi, ja mitkä rytmit ovat elämässäsi tärkeitä? Rytmit ovat olennainen osa musiikkia ja elämää, ja tahtilajit ovat olennainen osa perinteistä musiikin nuottikirjoitusta. Populaarimusiikki on verrattain monotoonista rytmin suhteen. Se on voimakkaasti kytköksissä 4/4 tahtilajiin/kaavaan. Kuitenkin lukuisat muunnelmat ovat mahdollisia, ja tätä näkökohtaa korostetaan tässä kappalesovelluksessa. Tämä tekee musiikista heti vaikeammin lähestyttävän ja mielenkiintoisemman, ja kiinnittää huomiomme jokaisen rytmin tunnelmaan, ja siihen mitä rytmi välittää/ilmaisee. Erilaisten rytmien taputus: seisokaa piirissä, ja antakaa 3/4, 5/4 ja 7/4 ryhmän eri segmenteille. Seisokaa piirissä ja sirotelkaa joukkoon muutamia tyhjiä tuoleja. Antakaa 1/4 nuotti (yksittäinen taputus) tytöille, 2/8 (2 taputusta) pojille ja hiljaisuus tuoleille. Sitten koko ryhmä taputtaa sekvenssin aloittaen mistä tahansa. Rummutusympyrä. Istukaa piirissä. Eksperimentoikaa niin että rytmi pääsee tulemaan automaattisesti, ja/tai soittakaa epätavallisia rytmejä. Rumpuja ja erilaisia perkussiosoittimia voidaan käyttää vaihtoehtoina taputtamiselle. Hollow:ssa menemme syvälle sisimmäiseen ytimeemme ja pohdimme samalla alkuperäämme ja sukupuitamme. Sovelluksen video kutsuu meidät ihon läpi, solun ytimeen seuraamaan DNA:n loputtoman kopioimisen ja lisääntymisen rytmiä. Tämä koodattu informaatio sisältää tietoa olemuksestamme ja tulevaisuudestamme, ja sillä on ikivanhat juuret. Kasvot jotka ilmestyvät muistuttavat meitä tästä. Kaikki informaatio maapallon uskomattoman monimuotoisen elämän taustalla on kirjoitettu geeneihin käyttäen vain neljää kirjainta : A, C, T ja G. Evoluution voimat, luonnonvalinta ja elinympäristö, ovat yhdistyneet synnyttääkseen tuntemamme elämän maapallolla (tai tavallaan kirjoittaneet elämän kirjan) käyttäen vain näitä neljää symbolia. Päättäkää A:lle, C:lle, T:lle ja G:lle kuuluvat äänet tai rytmit. Menkää piiriin, jossa eri oppilaat edustavat eri ääniä. Huomaa miten pieni muutos kappaleessa (esimerkiksi 10%) voi kuvata eroa ihmisten ja simpanssien välillä erottaen kaksi lajia toisistaan, ja miten virhe voidaan tulkita mutaatioksi. Leikkikää sovelluksella ja laajentakaa se toimimaan rumpukoneella. Eksperimentoikaa erilaisten rytmien kanssa. Keksikää rytmien muita muotoja luonnossa, esim. vuodenajat. Tutkikaa yhtäläisyyksiä sukupuun ja rytmin välillä. Miettikää miten eri suvut/perheet muodostavat erilaisia rytmejä vaikka niiden perusrakenne on sama. Keskittykää videossa esiintyviin kasvoihin ja verratkaa niitä Arcimboldon maalauksiin. Miettikää yhteyksiä kasvojen osien (hedelmät ym.) ja esiintyvän henkilön välillä. Mitä kasvot kuvaavat? Ovatko ne jonkin kuvitellun esi-isän haamu/henki? Tästä seuraa suuri klassinen filosofinen ongelma: luonto vs. kasvatus genetiikka vs. ympäristö. 7.

9 Hollow Genetiikan ja evoluution tutkimus, yhdessä lisääntymisen ja sukupuolten kanssa, on Sacrafice-osan luonnollinen elementti, joten nämä kaksi kappalesovellusta sopivat hyvin yhteen. Poikiin, tyttöihin ja tuoleihin liittyvä taputusharjoitus yhdistävät sekvenssereihin (Moon), generatiiviseen musiikkiin (Virus), ja nuottikirjoitukseen (Sacrafice). Syventykää geenien, kromosomien ym.. biologisiin prosesseihin esimerkiksi käyttäen Sunset Lake Softwaren sovellusta Molecules. Jos on mahdollista, suorittakaa koe, jossa eristetään DNA:ta sipulista. Se on erinomainen aktiviteetti tässä. Sovelluksenohjeistus: https://www.youtube.com/watch?v=ak-m94wowne Musiikkivideo: https://www.youtube.com/watch?v=wa1a0ppc-ik Take five: https://www.youtube.com/watch?v=vmddofxsgas (5/4) Money, Pink Floyd: https://www.youtube.com/watch?v=jkhx5w7jowi (7/4) Mission Impossible: https://www.youtube.com/watch?v=2qlplayajm4 (5/4) Islantilainen rytmihanke ( ) https://www.youtube.com/watch?v=p8elet4efoa (Vísur Vatnsenda-Rósu) ja (Hani, krummi, hundur, svín) Odd times: https://www.youtube.com/watch?v=d-japfzjd1s Geenihanke https://genographic.nationalgeographic.com/ Miten evoluutio toimii: https://www.youtube.com/watch?v=hofrn0kihou David Attenborough, wonderful world: htt p://www.youtube.com/watch?v=b8whkrzkcoy Evoluutio-rappi: https://www.youtube.com/watch?v=db_kvioovji Arcimboldo: 8.

10 Solstice 9.

11 Solstice Mitä eroa on monologilla (yksinpuhelu), dialogilla (vuoropuhelu/kaksinpuhelu) ja keskustelulla? Solstice-osan musikaalinen ydin on se, kun kaksi kappaletta yhdistetään, ja ne muodostavat kokonaisuuden. Alempaa viivaa kutsutaan bassolinjaksi tai kontrapunktiksi. Tämä voi ilmetä kaanonina tai ketjulauluna, jossa äänet soitetaan samalla tai usealla erillä soittimella. Tämä on yleinen muoto useissa eri musiikin lajeissa. Ideana tässä on näyttää oppilaille kaikkia niitä mahdollisuuksia mitä melodien tai laulujen välillä saattaa ilmetä. Esittäkää teksti käyttäen yhtä ääntä, kahta ääntä, tai monia ääniä jotka vuorovaikuttavat eri tavoin. Ajatelkaa kertosäkeen/kuoron merkitystä antiikin Kreikan teatterissa, päävokaalin ja kertosäkeen/kuoron välistä vuorovaikutusta Negrospirituaaleissa, Länsi-Afrikan lasten leikeissä, ja laulun ja kitaran välistä vuorovaikutusta perinteisessä blueskaavassa (12 tahtinen). Käyttäkää sovellusta kappaleen säveltämiseksi. Nauhoittakaa se, yrittäkää soittaa se toisilla instrumenteilla, ja sitten upatkaa/ladatkaa se palvelimelle. Painovoima ja maapallon kiertorata. Maapallo, kolmas planeetta tähden haarassa, matkustaa elliptistä rataa kuten sanoitus kertoo, ja on vuoroin heitettynä pimeyteen ja vedettynä valoon kun se pyörii ympäri. Tämän esittämiseksi voidaan käyttää aurinkokunnan pienoismallia. Esittäkää Foucaultin heiluri havainnollistamaan maan kiertoa/pyörimistä ja painovoimaa. Maapallon kallistuma on erillinen asia. Maapallo nojaa tuolillaan taaksepäin, mikä aiheuttaa vuodenajat ja erilaiset päivänpituudet. Tämä koetaan voimakkaasti meillä pohjoisessa. Tarkastellaan aurinkoa ja maapalloa kontrapunkteina toisilleen, mahdollisesti soittaen sfäärien musiikkia. On myös mielenkiintoista ajatella säännöllisyyden ja epäsäännöllisyyden sekoitusta. Esimerkiksi maan kallistumalla on seurauksia, vaikkakin se vaikuttaa epäloogiselta asialta kunnioitettavalle kappaleelle kuten planeetalle. Tutkikaa aurinkokunnan pienoismalleja ja käyttäkää valonlähteitä jotta näette ja ymmärrätte miten asiat toimivat. Ilmaiskaa auringon, maapallon, kuun ja planeettojen liikkeitä oppilaiden (ja opettajien!) kehojen avulla. Sanoituksissa on mielenkiintoinen ajatus ihmisistä valonkantajina. Se herättää kysymykseen mitä valo on? Onko se esim. viisautta, moraalisuutta tms.? On olemassa useita eri vaihtoehtoja! Aivan kuten maapallo saa säteilynsä auringolta, myös me saamme säteilyä muilta / toisista esineistä. Solstice-osan tieteellinen sisältö sopii hyvin yhteen Moon-osan kanssa, ja on hyvä idea esittää nämä kaksi astronomista kappalesovellusta yhdessä. Lisäksi, ajatus jännityksen purkautumisesta ja säilömisestä sopivat hyvin yhteen Mutual Core osan kanssa. Sovelluksenohjeistus: https://www.youtube.com/watch?v=pm9g-syvjru Foucault n heiluri Wikipedia: Animoitu Bachin Fuuga: /, 10.

12 Thunderbolt hollow 11.

13 thunderbolt Mitä teet tunteaksesi itsesi ihmeelliseksi? Arpeggiot / murtosoinnut. Soinnut koostuvat yksittäisistä nuoteista. Murtosoinnut ovat sointuja joissa yksittäiset nuotit soitetaan toinen toistensa perään - yleensä matalimmasta nuotista korkeampaan nuottiin, mutta joskus toisessa järjestyksessä. Thunderbolt-osan -osan bassokuvio tulee teslamuuntajan tuottamasta äänestä. Tämä on tapa synnyttää keinotekoista salamointia, ja ääni (tai murtosointu) syntyy kuten ukkonen. Sovelluksessa voitte luoda omat murtosointunne ja salamakuvionne käyttäen sormianne. Muodostakaa ryhmä missä jokaisella ryhmänjäsenellä on yksi nuotti, ja ryhmä soittaa murtosoinnun eri järjestyksissä vaihtelevin nopeuksin. Salama muodostuu kun taivaalla ja maanpinnalla on paljon vastakkaismerkkisiä sähkövarauksia. Jännitys latautuu, ja taivaalta maahan kulkeva sähkövirta palauttaa tasapainon. Näemme tämän sähkövirran salamana, ja se aiheuttaa ukkosen äänen. Salama voi myös kulkea pilvestä pilveen. Se voi muodostua myös muissa äärimmäisissä olosuhteissa kuten vulkaanisessa purkaussarakkeessa. Salamointi on erittäin monimutkainen tapahtuma, joka kestää vain millisekunteja. Näkemämme salaman välähdys on vain tapahtuvasta sähköisestä aktiviteetista. Haarat erottautuvat eri suuntiin. Osa niistä on lähtöisin pilvestä ja osa itse asiassa maasta. Salaman muoto muistuttaa fraktaalimuotoa, missä sama kuvio toistaa itseään uudelleen ja uudelleen haarautuen pienempiin ja pienempiin versioihin itsestään. Hierokaa ilmapalloja hiuksiinne, ja antakaa ilmapallojen tarttua kattoon. Hierokaa keppiä vaatteella ja antakaa kepin sysätä säilyketölkki pyörimisliikkeeseen koskettamatta sitä. Murtosoinnut voidaan madollisesti nähdä fraktaaleina, ja ne voidaan visualisoida samoin kuin salamointi kuten sovellus esittää. Mukana on myös voimakas synestesinen (aisteja sekoittava) elementti - ilmiö nähdään ja kuullaan samanaikaisesti. Videon katseleminen on hyvä tapa aloittaa matka Thunderbolt- osaan. Salamointi ja ukkonen eivät tieteenkään ole ihmeitä, mutta niillä on jonkinlainen mystinen voima, ja ne toimivat jumalallisuuden symboleina monissa uskonnoissa ja kulttuureissa. Ihmeet ovat tärkeä elementti uskonnoissa, ja eräät tapahtumat pakenevat/ylittävät loogiset selitykset. Sokraattisessa piirissä voitaisiin miettiä että onko maailmassamme, missä etsimme tieteestä kaikkia selityksiä, tilaa ihmeille. Käyttäkää sovellusta luodaksenne rytmejä ja kappaleita, upatkaa/ladatkaa se palvelimelle, ja soittakaa muiden kanssa. Esittäkää ja selittäkää teslamuuntajan ja Van de Graaffin generaattorin toiminta. Yhdistäkää tämä tietoihinne sähköstä, ionisaatiosta jne. Kirkonkellot ovat hyvä esimerkki murtosoinnusta, ja niin ovat myös vierailu kirkkoon ja kellonsoittajan tapaaminen tämän toteamiseksi. 12.

14 thunderbolt Thunderbolt sopii musikaalisesti ja tieteellisesti hyvin yhteen Mutual Core-osan kanssa. Ajatelkaa miten äärimmäisen nopean salaman toiminta ja maan hitaat inkrementaaliset liikkeet ovat verrattavissa toisiinsa. Musikaalisesti Mutual Core opettaa sointuja ja Thunderbolt murtosointuja, joten itse asiassa Mutual Core voisi olla hyvä alkusoitto/preludi Thunderboltosalle. Solstice osan ja Sacrafice-osan sovellukset ovat myös relevantteja, koska näissä sovelluksissa voit säveltää omaa musiikkia. Debussy "Arabesque" Donna Summer "I Feel Love" Bach "Prelude in C Major" Metallica: Nothing else matters Siistiä salamointia: https://www.youtube.com/watch?v=jm3rhonor9o Sovelluksenohjeistus: https://www.youtube.com/watch?v=ro95xxl5pbu Thunderbolt livenä: https://www.youtube.com/watch?v=c9scr7wcqkk 13.

15 Mutual core hollow 14.

16 Mutual core Miten vapautamme jännitystä? Soinnut ovat ryhmä nuotteja jotka muodostavat kokonaisuuden, ja soinnun ääni on seurausta soinnun nuottien välisestä jännityksestä. Oikea jännitys luo oikean tuloksen. Soinnut voidaan myös soittaa eri tavoin, ja niitä voidaan manipuloida eri tavoin erilaisten tunteellisten ominaisuuksien aikaansaamiseksi. Käyttäkää käsikelloja, ja antakaa pienten ryhmien edustaa eri sointuja. Kuvitelkaa mitä sointujen nuotit voisivat edustaa sen suhteen miten ne loivat jännitystä (näytelmän hahmoja, kehon elementtejä ja luokan oppilaita). Eräs suurimmista viimeaikaisista tieteellisistä läpimurroista on ollut mannerlaattojen löytyminen - löytö että maankuori on säröinen ja liikkeessä toisin kuin minkään muun tuntemamme planeetan. Jotta tilanne olisi vieläkin monimutkaisempi, se on kerrostunut kemialliselta koostumukseltaan, vahvuudelta jne. erilaisiin kerroksiin. Maankuori on näin ollen dynaaminen systeemi, missä jännitys kertyy ja purkautuu eri tavoin, joista voimakkaammat ovat maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset. Sovellus esittää maankerroksia ja nuotteja, ja manipuloimalla jännitystä voidaan luoda sointuja. Kamppailu jännityksen purkautumisen harmonian tasapainon kaaoksen ja järjestyksen välillä on tässä keskeisessä osassa, kuten myös tietenkin Biophiliassa kokonaisuudessaan. Mielenkiintoinen asia ajateltavaksi on aika-skaala. Maan liikkeet ovat hitaita ja inkrementaalisia (kuten kynsien kasvu), mutta monissa muissa Biophiliassa tutkittavissa ilmiöissä jännityksen purkautumiseen ja tasapainon palautuminen tapahtuu hetkessä, kuten esimerkiksi Thundebol-osan salamassa. Ladatkaa/imuroikaa ilmainen seismografinen sovellus, ja koittakaa miten se reagoi ylös ja alas hyppimiseen. Sanoitukset ammentavat vertausta maapallon jännityksen ja rakastavaisten jännityksen välillä rakastavaisten jotka etsivät yhteistä sisintä. Tämä on hyvin vaikuttava vertauskuva jonka jokainen tajuaa, etenkin purkauksen et tiennyt että minussa oli se sisälläni, tarkoittaen että konflikti voi olla oleellinen osa jännityksen purkautumisesta suhteessa. Tätä voidaan soveltaa ryhmädynamiikassa. Ryhmät voivat tutkailla yksilöiden välisiä jännityksiä, ja etsiä keinoja jännitysten helpottamiseksi ennen kuin ne muodostuvat liian dramaattisiksi. Mutual Core sopii musikaalisesti ja tieteellisesti yhteen Thunderbolt-osan kanssa. On hyvä idea aloittaa Mutual Core- osasta ja siirtyä sen jälkeen Thunderbolt- osaan, soinnuista rikkinäisiin sointuihin / murtosointuihin. Myös sanoitukset ja jännityksen idea, vapautuminen/purkautuminen, sekä samanlaisuudet rakkauteen ja ihmissuhteisiin yhdistävät nätisti Virukseen. Musikaalisesti ne yhdistyvät myös Solstice- osaan. 15.

17 Mutual core Sovelluksenohjeistus: https://www.youtube.com/watch?v=a0wpvv8krwm Laattojen liikkeet: https://www.youtube.com/watch?v=ugcded4xvd4 Seismograph: https://itunes.apple.com/us/app/hamm-seismograph/id ?mt=8 Google Earth: https://www.google.com/earth/ 16.

18 Moon hollow 17.

19 Moon Miltä sinusta tuntuu kun teet virheitä, ja miten pääset tästä tunteesta yli? Moon-osan musikaalinen teema on sekvensserit ja sekvenssit tai musiikissa ilmenevät kaavat. Rumpukone on ilmeinen esimerkki sekvensseristä. Koneeseen ohjelmoidaan tiettyjä rytmisiä kuvioita ja sitten kone soittaa ne. Nykyaikaiset sekvensserit voivat tietenkin tuottaa monenlaista musiikkia. On tarjolla erilaisia ohjelmia ja sovelluksia. On tärkeää huomata että sekvensseriä käytettäessä säveltäjällä on täydellinen kontrolli, toisin kuin generatiivisessa musiikissa, jota käsitellään Virus -osassa. Kuunnelkaa kappaletta hyvin rauhallisessa ilmapiirissä. Aloitetaan lyhyellä meditaatiolla. Kaikki sulkevat silmänsä. Suunnatkaa huomionne joihinkin osiin sanoituksista tai musiikista. Hyvä tapa aloittaa keskustelu kuunkierrosta on saada kaikki katsomaan kuuta sinä iltana/yönä. Osaavatko oppilaat selittää miksi kuu näyttää sellaiselta kuin se näyttää seuraavan tapaamisen aikana kun sukellatte kuuhun? Kuunkierto voidaan sitten demonstroida käyttäen olemassa olevia tai kotitekoisia pienoismalleja, samoin kuin Solstice:ssa. Vuorovedet ovat myös sekvenssi tai kaava johon kuu vaikuttaa. Sekvenssejä ja syklejä on myös kehossa: hormonaalinen systeemi ja kuukautiset, ruuansulatus ja hengitys. Lisäksi, tutkikaa koko ekosysteemin ja koko maailmankaikkeuden syklejä. Antakaa ryhmän muodostaa ihmis-sekvensseri missä kullakin oppilaalla on nuotti/ääni. Soittakaa tai laulakaa. Luokaa kahdeksanneliöinen rakenne, missä jokaiselle neliölle määrätään ääni. Sitten oppilaille määrätään neliöt, ja he soittavat teoksen luuppina. Tapa jolla kappale on organisoitu, ja miten se on kuvattu sovelluksessa, esittää miten musiikin sekvenssit peilaavat, ja niitä voidaan verrata, sekvensseihin kuten kuun kiertoon ja kuukautiskiertoon. Mielenkiintoinen kysymys on keskustella myytistä, jonka mukaan kuu vaikuttaa meihin. Mutta olkaa varovaisia että ette yritä iskostaa väärinkäsityksiä, sillä tällaista yhteyttä ei ole todettu olevan. Tehkää kaulakoru helmistä joka käyttäytyy kuin sekvensseri missä helmien muodot ja värit edustavat nuotteja tai ääniä. Näin ollen kaulakoru on kappale ja kappale on kaulakoru, esimerkkinä Biophilian multisensorisesta aspektista. Kuvatkaa kuun ja maapallon, ja mahdollisesti myös vuorovesien, liikettä oppilaiden kehoilla. Kuu uudistumisen symbolina, positiivisessa ja negatiivisessa mielessä. Kuu kuolee ja tulee sitten takaisin. Miettikää, avauskysymykseen liittyen, virheitä henkilökohtaisella tasolla. Miettikää myös sitä että miten ja miksi ihmiset ryhtyvät vaarallisiin henkeä uhkaaviin aktiviteetteihin ja vaikuttavat saavansa niistä joitain irti. 18.

20 Moon Linkit muihin kappalesovelluksiin. Moon ja Solstice sopivat hyvin yhteen. Myös Virus ja Moon-osien musikaalisilla teemoilla on yhteisiä piirteitä. On hyvä kokea/tehdä/suorittaa Moon ennen Virusta. Sekvensserin idea ja generatiivinen musiikki ovat nykyaikaisia konsepteja, jotka voivat avata moderniin ja nykytaiteeseen liittyviä kysymyksiä. Katsokaa netistä runogeneraattoreita ja vastaavanlaisia ideoita muilla aloilla. Kyseenalaistakaa taiteilijan roolia, neron ideaa jne. Musiikkivideo: https://www.youtube.com/watch?v=br2s0xjyfem Sovelluksenohjeistus: https://www.youtube.com/watch?v=slclxmp9usu Þórunn Árnadóttirin helmikello: Vuorovesi: https://www.youtube.com/watch?v=u3ltef9wpt4 19.

21 Crystalline 20.

22 Crystalline Miten päätät tekeväsi jonkin asian ennemmin kuin toisen, kun opiskelet, elämässä yleensä, kun luot joitain? Crystalline osan teemana on laulun rakenne. Kuten yleisestikin Biophiliassa keskeisenä teemana ovat rakenteet, muodot ja erilaiset koot. Rakenne on musiikin keskeinen elementti, esim. rakenteet yksinkertaisissa kansanlauluissa tai Beethovenin yhdeksännessä sinfoniassa. Oppilaille ovat usein tuttuja kappaleet, joissa ilmenee säkeistö-kertosäkeen vaihtelua, mutta termit kuten intro, bridge ja outro saattavat olla heille liian vaikeita ymmärrettäviksi. Luokaa johonkin kappaleeseen perustuva piiritanssi, missä tanssin liikkeet vastaavat kappaleen tiettyä osaa. Kiteiden muodostuminen. Kiteet ovat kiinteitä aineita joissa molekyylit ja muut aineen kemialliset ainesosat muodostavat säännöllisen kuvion mikroskooppisesta makroskooppiselle tasolle. Tunnettuja kiteitä ovat suola, lumihiutaleet ja timantit. Oppilaat säveltävät kappaleita, ja luovat vuorotellen kappaleiden eri osia. Varmistakaa että kappaleella on erillisiä osia jotka toistuvat jossain muodossa. Oppilaat valitsevat kappaleita (esimerkiksi Eurovisiosta), analysoivat niiden rakennetta, tekevät avaruudellisia/spatiaalisia representaatiota kustakin osasta ja kokoavat ne kiteiksi, valokuvaavat ne ja lataavat ne palvelimelle. Soittakaa eri osat väärässä järjestyksessä ja keskustelkaa tuloksista. Kiteiden ja kappaleiden eroja ja samankaltaisuuksia. Eri osien roolit: onko tärkeää että perinteisesti musiikki kirjoitetaan 2D:ssä. Entäpä ajan elementti? Onko musiikki kiinteää, nestettä vai kaasumaista? Cosmogony on hyvä esimerkki säkeistö-kertosäe interaktiosta. Sekä lyyrisesti/sanallisesti että soonisesti/äänellisesti. Kertosäe avaa kappaleen. Sovelluksenohjeistus: https://www.youtube.com/watch?v=ezfzxnssnns Kasvavia suolakiteitä: https://www.youtube.com/watch?v=qwipplyoh7q 21.

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa.

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Kurssilla koko luokka oppii pianonsoiton alkeet ja kaksi kappaletta. Kurssin voi suorittaa ilman pianonsoiton, musiikinteorian

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä).

Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä). Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä). Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä?

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Tätä kirjoittaessani nousi mieleeni eräs tuntemani insinööri T. Palosaari. Hän oli aikansa lahjakkuus. Hän oli todellinen nörtti. Hän teki heti tietokoneiden tultua

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Johdanto Musiikilla on yhteiskunnassa merkittävä asema. Se on korvaamaton osa

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

My Silence - Hiljaisuuden ääni Kuopion taidemuseo

My Silence - Hiljaisuuden ääni Kuopion taidemuseo b My Silence - Näyttely keskittyy hiljaisuuteen, teoksiin, jotka ovat vähäeleisiä ja pelkistettyjä, mutta yksinkertaisuudessaan syvällisiä ja vaikuttavia. Näyttelyssä ei ole teoslappuja. Olennaista on

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Optek Opetusteknologia koulun arjessa Jari Lavonen, Professor of Physics and Chemistry Education, Head of the department Department of Teacher Education,

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

Esimerkki - Näkymätön kuu

Esimerkki - Näkymätön kuu Inversio-ongelmat Inversio = käänteinen, päinvastainen Inversio-ongelmilla tarkoitetaan (suoran) ongelman ratkaisua takaperin. Arkipäiväisiä inversio-ongelmia ovat mm. lääketieteellinen röntgentomografia

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Fysiikka vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun fysiikan opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT

JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT 28 Oletko ikinä pysähtynyt tutkimaan tarkemmin pihanurmikon kasveja? Mikä eläin tuijottaa sinua takaisin kahdeksalla silmällä? Osaatko pukeutua sään mukaisesti?

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi. Ympäristöoppi 5-6.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta

Lisätiedot

Heilurin heilahdusaika (yläkoulun fysiikka) suunnitelma

Heilurin heilahdusaika (yläkoulun fysiikka) suunnitelma Pasi Nieminen, Markus Hähkiöniemi, Jouni Viiri sekä toteutukseen osallistuneet opettajat Heilurin heilahdusaika (yläkoulun fysiikka) suunnitelma Tässä perinteistä työtä lähestytään rohkaisten oppilaita

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Mitä sinuun jäi? Sukupuoli sosiaalipsykologiassa

Mitä sinuun jäi? Sukupuoli sosiaalipsykologiassa Mitä sinuun jäi? Sukupuoli sosiaalipsykologiassa 16.1-23.2.2012 Pohdinta Mitä ajattelit sukupuolesta kurssin alussa? Mitä ajattelet siitä nyt? ( Seuraako sukupuolesta ihmiselle jotain? Jos, niin mitä?)

Lisätiedot

Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN

Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN Oppilaiden ennakkokäsityksiä avaruuteen liittyen Aurinko kiertää Maata Vuodenaikojen vaihtelu johtuu siitä,

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

MUSIIKIN PIENOISMUODOT Muoto 4 ANALYYSIHARJOITUKSIA

MUSIIKIN PIENOISMUODOT Muoto 4 ANALYYSIHARJOITUKSIA MUSIIKIN PIENOISMUODOT Muoto 4 ANALYYSIHARJOITUKSIA Seuraavissa harjoituksissa analysoidaan teemojen muotoja. Yleisimmät musiikin pienoismuodot erityisesti klassismin musiikissa ovat periodi ja satsimuoto.

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys I Alle vuoden ikäisen vanhemmille www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 LAPSEN KIELEN KEHITYS Lapsen kieli kehittyy rinnan hänen muun kehityksensä kanssa. Puhetta

Lisätiedot

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Dosentti Elina Kontu Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys.

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys. Päivä 67 3.8 Sininen Lunaarinen Käsi Mistä pitää kiinni kaksin käsin ja mistä irrottaa ote? Haasteen lunaarinen sointu tarjoilee valintoja ja vastakohtia. On aika valita niin että oma voima saa virrata

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Musiikki oppimisympäristönä

Musiikki oppimisympäristönä Musiikki oppimisympäristönä Opetussuunnitelma, musiikkitieto ja dialogi leena.unkari-virtanen@metropolia.fi Mupe musiikkitiedon näkökulmasta OPSien taustalla Opetuksen dialogisuus Musiikki oppimisympäristönä

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta

Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta 1. Mikä olisi jännittävin paikka, jota haluaisit tutkia? 2. Jos voisit kutsua kenet tahansa maailmassa puhumaan

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen Ammatillisen kehittymisen prosessin aluksi hankkeeseen osallistuvat opettajat arvioivat omaa osaamistaan liittyen luonnontieteiden

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Mitä on oppimaan oppiminen? Kirjoita 3-5 sanaa, jotka sinulle tulevat mieleen käsitteestä. Vertailkaa sanoja ryhmässä. Montako samaa sanaa esiintyy? 1 Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 Biologian opetuksen avulla oppilas oppii tuntemaan luonnon moninaisuutta, ihmisen toimintaa, ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä itseään. Oma vastuu itsestä

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Suomen kirjainpalikat art. 1105

KÄYTTÖOHJE. Suomen kirjainpalikat art. 1105 KÄYTTÖOHJE Suomen kirjainpalikat art. 1105 LAATU Käsityö Taitavat mestarit valmistavat tuotteemme käsityönä. Käytämme nykyaikaisia ja innovatiivisia työkaluja. Valitsemme materiaalit huolellisesti ja valvomme

Lisätiedot

UUDEN NUOTTIKUVAN PURKAMINEN

UUDEN NUOTTIKUVAN PURKAMINEN UUDEN NUOTTIKUVAN PURKAMINEN Muistilista 1) Yleiset havainnot - kokonaisuuden hahmottaminen, harjoitettava alue osana kokonaisuutta - kokoonpano, oma stemma - läpi silmäily: kertausmerkit, pomppamerkit,

Lisätiedot

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas SISÄLTÖ Sivu Johdanto 1 Ehdotettu malli opettajapaneelin keskustelutilaisuuteen 2 2

Lisätiedot

320075 Mitä nyt (4) What now?

320075 Mitä nyt (4) What now? 320075 Mitä nyt (4) What now? Lapset joutuvat usein tilanteisiin, joissa on hyvä miettiä omia reaktioitaan ennen toimimista. Tässä korttisarjassa esitetään erilaisia hankalia tilanteita, joihin jokainen

Lisätiedot

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta 4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta Vaikka nykyaikaiset laskimet osaavatkin melkein kaiken muun välttämättömän paitsi kahvinkeiton, niin joskus, milloin mistäkin syystä, löytää itsensä tilanteessa,

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

GARAGEBAND-PIKAOPAS Timo Sipilä/Tervaväylän koulu

GARAGEBAND-PIKAOPAS Timo Sipilä/Tervaväylän koulu GARAGEBAND-PIKAOPAS Timo Sipilä/Tervaväylän koulu 1. Käyttöliittymän yleiskatsaus Saat avattua uuden projektin klikkaamalla vasemmassa ylänurkassa olevaa + -merkkiä. Kun avaat uuden projektin, saat näkyviin

Lisätiedot

Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla

Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla Maija Vähämäki tutkijatohtori, KTT Turun kauppakorkeakoulu Lappeenranta-seminaari: RATKAISU LÖYTYY AINA 14.-15.8.2014 maija.vahamaki@utu.fi 1 Mitä

Lisätiedot

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa:

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa: Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin ihmisille, jotka ovat vaarassa jäädä yksin HYP jakson käynnistyskokous Tutustu myös opasvihkoon Sheridan Forster: Huomioivan yhdessäolon malli HYP Mikä HYP on HYP on lyhenne

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN PERUSTEET PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Tavoitteena on valmistaa musiikkialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia musiikkipedagogeja. Tutkinto antaa

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

S Laskennallinen systeemibiologia

S Laskennallinen systeemibiologia S-114.2510 Laskennallinen systeemibiologia 3. Harjoitus 1. Koska tilanne on Hardy-Weinbergin tasapainossa luonnonvalintaa lukuunottamatta, saadaan alleeleista muodostuvien eri tsygoottien genotyyppifrekvenssit

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia

KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia Arvostelu: koe 60 %, tuntitestit (n. 3 kpl) 20 %, kokeelliset työt ja palautettavat tehtävät 20 %. Kurssikokeesta saatava kuitenkin vähintään 5. Uusintakokeessa testit,

Lisätiedot

Toiminnan filosofia ja lääketiede. Suomen lääketieteen filosofian seura

Toiminnan filosofia ja lääketiede. Suomen lääketieteen filosofian seura Toiminnan filosofia ja lääketiede Suomen lääketieteen filosofian seura 15.2.2012 Ernst Mayr: Biologia elämän tiede William James: Pragmatismi Kuinka saada filosofi ja kirurgi samaan pöytään? Eli kuinka

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Fokusprosessia ohjeet

Fokusprosessia ohjeet Fokusprosessia Ohjeet ennen Fokusprosessia Tulokset ovat nyt valmiit ja edessä on prosessin tärkein osa, nimittäin työilmapiirinne kohentaminen. Aivan ensimmäiseksi teidän tulisi keskustella tuloksista

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Assari 2.0 Kevät 2011. Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille)

Assari 2.0 Kevät 2011. Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille) Assari 2.0 Kevät 2011 Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille) Kevään valmennuksen tavoitteet Assarijoukkue Yksittäisten

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ TARTU MAHDOLLISUUKSIIN TAI KUOLE TALENTUM PRO HELSINKI 2015 3 Copyright 2015 Talentum Media ja Kirsi Piha Kansi ja ulkoasu: Pertti Immonen, Ellun Kanat Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2660-5

Lisätiedot

Alkusanat. c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c

Alkusanat. c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c Alkusanat Musiikin Perusteita Pianoa Soittaen Tämä kirja on tarkoitettu johdannoksi musiikin opiskeluun ja soveltuu Musiikkia Laulaen ja Kirjoittaen kirjasarjan rinnakkaismateriaaliksi opiskeltaessa musiikin

Lisätiedot

Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman valintakoe 2009 VALINTAKOETEHTÄVÄT. Koe sisältää neljä vaihtoehtoa:

Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman valintakoe 2009 VALINTAKOETEHTÄVÄT. Koe sisältää neljä vaihtoehtoa: Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman valintakoe 2009 VALINTAKOETEHTÄVÄT Koe sisältää neljä vaihtoehtoa: I II III IV Novellianalyysi Perinnetekstin analyysi Kuva-aineiston analyysi Populaarimusiikkiaineiston

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

PÄÄ EDELLÄ -TOIMINTAMALLI

PÄÄ EDELLÄ -TOIMINTAMALLI Pää edellä on Terveys ry:n ehkäisevän päihdetyön malli, jossa nuoret ja aikuiset yhdessä perehtyvät ja vaikuttavat lähiympäristöönsä. Pää edellä -toimintamalli on syntynyt Terveys ry:n Innostu! Innosta!

Lisätiedot

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää

Lisätiedot

Koulun ja koulutuksen puolesta. puolesta

Koulun ja koulutuksen puolesta. puolesta Koulun ja koulutuksen puolesta Koulun JA Koulutuksen puolesta Kaikki koulukasvatuksen parissa työtään tekevät tuntevat kouluelämän ja yhteiskunnan vääjäämättömän muutoksen ja jatkuvuuden. Yhteisölliset

Lisätiedot

Etunimi. Sukunimi. Oppimistavoite: ymmärtää, kuinka positiiviset ja negatiiviset magneettiset navat tuottavat työntö- ja vetovoimaa.

Etunimi. Sukunimi. Oppimistavoite: ymmärtää, kuinka positiiviset ja negatiiviset magneettiset navat tuottavat työntö- ja vetovoimaa. 1 Magneettiset navat Oppimistavoite: ymmärtää, kuinka positiiviset ja negatiiviset magneettiset navat tuottavat työntö- ja vetovoimaa. 1. Nimeä viisi esinettä, joihin magneetti kiinnittyy. 2. Mitä magneetin

Lisätiedot

Koodaamme uutta todellisuutta FM Maarit Savolainen https://blog.edu.turku.fi/matikkaajakoodausta/

Koodaamme uutta todellisuutta FM Maarit Savolainen https://blog.edu.turku.fi/matikkaajakoodausta/ Koodaamme uutta todellisuutta FM Maarit Savolainen 19.1.2017 https://blog.edu.turku.fi/matikkaajakoodausta/ Mitä on koodaaminen? Koodaus on puhetta tietokoneille. Koodaus on käskyjen antamista tietokoneelle.

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu. Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010

Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu. Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010 Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010 Filosofia ja systeemiajattelu (3 op, L) Mat-2.1197/TU-53.1150 3.2. Noste 17.2. Mindset 24.2. Kasvu. Vieraana

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

58131 Tietorakenteet ja algoritmit (syksy 2015)

58131 Tietorakenteet ja algoritmit (syksy 2015) 58131 Tietorakenteet ja algoritmit (syksy 2015) Harjoitus 2 (14. 18.9.2015) Huom. Sinun on tehtävä vähintään kaksi tehtävää, jotta voit jatkaa kurssilla. 1. Erään algoritmin suoritus vie 1 ms, kun syötteen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Kuntakohtainen (2016)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Kuntakohtainen (2016) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 Kuntakohtainen (2016) TAVOITTEET JA TAIDOT, MITEN NE KOHTAAVAT OPS 2014 TEHTÄVÄ: Minkä tason tavoite? merkitys, arvot ja asenteet tutkimisen taidot tiedot

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

Tarkastelemme ensin konkreettista esimerkkiä ja johdamme sitten yleisen säännön, joilla voidaan tietyissä tapauksissa todeta kielen ei-säännöllisyys.

Tarkastelemme ensin konkreettista esimerkkiä ja johdamme sitten yleisen säännön, joilla voidaan tietyissä tapauksissa todeta kielen ei-säännöllisyys. Ei-säännöllisiä kieliä [Sipser luku 1.4] Osoitamme, että joitain kieliä ei voi tunnistaa äärellisellä automaatilla. Tulos ei sinänsä ole erityisen yllättävä, koska äärellinen automaatti on äärimmäisen

Lisätiedot