Ilmasto ja ihmisen kehitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmasto ja ihmisen kehitys"

Transkriptio

1 Katsaus Raino Heino Ilmasto ja ihmisen kehitys aapallolla on esiintynyt menneinä aikoina erittäin suuria ilmaston vaihteluita, jotka ovat johtuneet eri tekijöistä. Olemassaolonsa aikana maapallo on enimmäkseen ollut nykyistä selvästi lämpimämpi ja kylmät jääpeitteiset ajanjaksot ovat olleet lyhyempiä. Viimeistä vuosimiljoonaa ovat kuitenkin hallinneet kylmät jääkaudet, joiden välissä on ollut lämpimämpiä jaksoja. Viime vuosituhansina maapallon keskilämpötila on puolestaan vaihdellut parin asteen rajoissa. Uuden ajan alkua hallitsi pikku jääkaudeksi ristitty viileämpi ajanjakso, ja sitä seurasi 1800-luvun puolivälistä alkanut lämpeneminen, joka jatkuu edelleen. Viime vuosikymmeninä ihmisen ja luonnon välisessä vuorovaikutuksessa on siirrytty vaiheesta, jossa suojautuminen luonnonvoimia vastaan oli keskeisin kysymys, vaiheeseen, jossa ympäristön luonnetta muutetaan siihen tarkoituksellisesti pyrkimättä. Maapallon lämpötilan odotetaan tulevina vuosikymmeninä nousevan selvästi nykyisestä ns. kasvihuoneilmiön voimistumisen seurauksena. Kuvittele, että jollakin toisella planeetalla elävä olento on etäältä ottanut planeetta Maasta yhden kuvan vuodessa. Kuvasarja käsittää Maan yli miljoonan vuoden historiasta viimeiset vajaat 600 miljoonaa vuotta eli sen ajan, jonka Maan ilmakehän koostumus on ollut sopiva monimuotoisemman elämän syntymiselle. Kuvittele edelleen, että tuo olento on koonnut kaikki lähes 600 miljoonaa kuvaansa pitkäksi elokuvaksi ja esittää nyt elokuvansa sinulle. Filmin ajonopeus on 18 kuvaa sekunnissa eli sama, jolla kotikatsomoissakin yleensä katsellaan vanhoja kaitafilmejä. Joka sekunti siis välähtää valkokankaalla ohi 18 Maan vuotta ja minuutissa siis vuotta. Jos filmiprojektori saa käydä keskeytymättä vuorokaudet läpeensä, niin koko elokuvan esittäminen vie aikaa tasan yhden vuoden. M Duodecim 2007;123:

2 Elokuva maailman historiasta Elokuvan alussa Maa-planeetan mantereet ovat laajalti jäätiköiden peitossa samaan tapaan kuin Etelämanner tai Grönlanti nykyään. Tammikuun kuluessa Maan lämpötila kuitenkin nousee, jäät sulavat, ja jonkin ajan kuluttua tavataan jäätä mahdollisesti vain aivan korkeimmilta vuorenhuipuilta. Enimmäkseen lämmintä ajanjaksoa kestääkin sitten aina kesään saakka, ja voit todeta Maan muuttuvan vähitellen yhä rehevämmäksi ja elävämmäksi. Keskellä kesää kuitenkin Maan eteläinen puolisko alkaa jäätyä. Tätä jääkautta kestää filmissä parin viikon ajan, ja sitten jäät katoavat. Kesän kuluessa tapahtuu suuria muutoksia Maan pinnalla. Mantereet ja navat siirtyvät ja vuorijonoja syntyy poimuttumalla. Loppukesän ja koko syksyn ajan maapallon lämpöolot ovat taas erityisen suotuisat, ja niiden myötä kehittyy erittäin rehevä kasvillisuus ja runsas eläimistö. Pääasiassa näiltä ajoilta ovat peräisin meille nykyään niin tärkeät fossiiliset polttoaineet maakaasu ja öljy, entisten aikojen yhteyttämistulokset. Jättiläismäiset hirmuliskot hallitsevat filmiä suurimman osan syksyä. Joulukuun alkupuolella tapahtuu suuria luonnonmullistuksia, ja niiden myötä hirmuliskot katoavat maapallolta. Joulukuun kuluessa Maan ilmaston ollessa edelleen suotuisa voimme nähdä nykyisten nisäkäslajien alkumuotojen vähitellen kehittyvän. Alat kenties tuntea olosi jo vaivautuneeksi, sillä vuosi on jo loppumaisillaan eikä vielä ole näkynyt jälkeäkään mistään ihmistä muistuttavasta olennosta. Sen sijaan taas kerran Maan navat alkavat jäätyä ja mannerjäätiköt työntyä eteenpäin peittäen nykyisiä maa-alueita. Vasta kun filmi on melkein lopussa, tarkemmin sanottuna päivällisaikaan vuoden viimeisenä päivänä, näkyy vilauksia ihmistä muistuttavista olennoista. Jäätiköt hallitsevat kuitenkin kuvaa. Iltapäivän kuluessa työntyvät mannerjäätiköt useita kertoja etelää kohti (glasiaali) ja vetäytyvät sitten taas takaisin (interglasiaali). Joulukuun 31. päivän illansuussa ihminen ei ole vielä paljonkaan näyttäytynyt. Mutta kymmenkunta minuuttia ennen filmin päättymistä ilmaantuu kuvaan ihminen, joka osaa jo viljellä maata. Viitisen minuuttia ennen filmin loppua ja nykyisen lämpimän interglasiaalikauden ollessa parhaimmillaan syntyy sivilisaatio ja sen myötä kirjoitettu historia. Kun elokuvaa on jäljellä enää vajaat puoli minuuttia, Kolumbus astuu maihin Amerikassa. Näillä hetkillä keksitään ruutikin, ja filmin loppumetreillä ruudin savu pöllähtää näkyviin tavan takaa. Viime sekunneilla vilahtaa silmien ohi kaksi maailmanlaajuista sotaa. Viimeiset 2 3 sekuntia filmistä kiinnostaisivat erityisesti, mutta hidastetustakaan esityksestä ei ehdi saada oikein selvää viimeisimmästä puolesta vuosisadasta. Maailma näyttää kuitenkin muuttuneen silmänräpäyksessä aivan toisenlaiseksi. Ihminen ja hänen aikaansaannoksensa hallitsevat selvästikin maailmankuvaa. Toivokaamme, että tuo kaukainen ystävämme jatkaisi kuvaustaan, vaikka nykyään satelliitit antavat riittävän lintuperspektiivin maapallosta. Viiden sekunnin lisäys (siis 90 Maan vuotta) tuohon näkemäämme elokuvaan kertoisi aikanaan, millaiseksi Maa-planeetta on muuttunut R. Heino

3 Maapallon ilmaston esihistoriaa Maapallon ilmaston varhaisin historia tunnetaan vielä melko huonosti. Erosen (1991) mukaan maapallolla yli 3,5 miljardia vuotta jatkunut elämä todistaa kuitenkin sen, että ilmaston vaihtelut eivät ole tuona pitkänä aikana missään vaiheessa ylittäneet elämän sietokyvyn rajoja. Ns. kambrikausi, jolta vasta on peräisin runsaasti fossiileita sisältäviä kivilajeja, alkoi noin 600 miljoonaa vuotta sitten (vrt. edellä selostettu»filmi»). Koska monien eläinten ja kasvien tiedetään olevan sidoksissa tiettyihin ilmasto-oloihin, on löydettyjen fossiilien avulla voitu selvittää ilmasto-oloja varsinkin myöhempinä geologisina kausina, jolloin eläin- ja kasvikunnan muodot olivat jo nykyisen kaltaisia. Maapallon ilmastossa voidaan katsoa vallinneen kaksi maailmanlaajuista ilmastotyyppiä,»normaali» lämmin ilmastotyyppi, jossa ilmakehän hiilidioksidipitoisuus oli nykyiseen verrattuna moninkertainen, ja viileä, jonka vallitessa on tapahtunut laajoja jäätiköitymisiä. Jälkimmäinen muodostaa ajallisesti vähäisemmän osan maapallon ilmastohistoriasta. Viimeisimmälle vuosimiljoonalle on ollut tyypillistä jääkausien ja niiden välisten lämpimien interglasiaaliaikojen vuorottelu noin vuoden jaksoissa (kuva 1). Pidetään todennäköisenä, että myös aikaisempien kylmien aikojen ilmasto on sisältänyt vastaavia vaihteluita, mutta havainnot eivät pysty tätä täysin todistamaan. Suuria mannerjäätiköitä alkoi ilmestyä pohjoiselle pallonpuoliskolle vuotta sitten. Selviä jääkausia on esiintynyt 7 8 kertaa. Kullekin on ollut tyypillistä lämpimien välijaksojen lyhyys (noin vuotta) ja nopea siirtyminen seuraavaan jääkauteen. Lämpötila ( C) Selvästi lämpimämpää Lämpökaudet Jääkaudet Nykyinen lämpökausi ks. kuva Aika (v) K u va 1. Lämpötilan muutokset maapallolla eri aikoina. Ilmasto ja ihmisen kehitys 2789

4 Viimeisin jääkausi saavutti huippunsa noin vuotta sitten, ja nykyistä lämmintä vaihetta on kestänyt noin vuotta. Se saavutti (toistaiseksi) huippunsa noin vuotta sitten, ja jos ilmastohistoria toistaisi itseään, voisimme odottaa viileämpiä aikoja seuraavina vuosituhansina. Jääkauden jälkeinen aika Nykyisen lämpimän interglasiaaliajan eli holoseenin ilmastonvaihteluiden selvittäminen perustuu edelleen geologisiin todisteisiin sekä kasvi- ja eläinfossiileihin. Tämän jakson tärkeimmät ns. proksitiedot Suomessa liittyvät suo- ja järvikerrostumissa säilyneisiin siitepölyyn ja kasvinosiin. Niiden lisäksi on tutkittu historiallisia sään kuvauksia ja kulttuurin vaiheita. Tällaiset seikat yhteen sovittamalla saadaan varsin tarkkoja arvioita ilmastosta viimeisten noin vuoden ajalta. Selvitysten perusteella on havaittu, että ilmastolliset heilahtelut eivät viimeksi kuluneina vuosituhansinakaan ole olleet pelkästään paikallisia, vaan useissa tapauksissa ne ovat olleet maailmanlaajuisia. Lisäksi löytyy yksittäisiä esimerkkejä poikkeuksellisista tapauksista, joita ei voi pitää nykyisiin ilmasto-olosuhteisiin soveltuvina (IPCC 2007). Viime vuosituhansia luonnehditaan yleensä vaihteleviksi ilmasto-oloiltaan. Noin vuotta sitten saavutettiin jääkauden jälkeisen ajan lämpötilahuippu, jolloin ilmasto oli nykyiseen verrattuna maailmanlaajuisesti muutamia asteita lämpimämpi. Sen jälkeen ilmasto on kehittynyt viileämpään suuntaan. Kosteuden muutoksista ei ole paljonkaan tietoja jääkauden jälkeisiltä ajoilta. Suomessa sademäärien kuitenkin oletetaan olleen riittävä metsäpuiden ja muiden kasvien kasvulle koko ajan. Tätä osoittaa myös laaja soistuminen (Eronen 1991). Ajanlaskumme ensimmäisen vuosituhannen aikainen ilmasto Euroopassa oli hieman viileämpi nykyiseen verrattuna. Keskiajan lopulla, noin vuoden 1000 tienoilla, esiintyi vähäisempi lämpenemishuippu (kuva 2). Tähän ajankohtaan sattuivat viikinkien matkat pohjoisella Atlantilla ja mm. Grönlannin asuttaminen. Kesät olivat niin lämpimiä, että Islannissa ja jopa Grönlannissa voitiin viljellä menestyksellisesti maata. Lämpökautta seurasi pikku jääkautena tunnettu jakso noin vuosien 1550 ja 1800 välisenä aikana. Sen kylmimpien vaiheiden aikana lämpötilat olivat selvästi nykyistä alempia. Tämä muutos aiheutti mm. Alppien ja Skandinavian vuoristojäätiköiden selvää kasvua, pohjoisen Atlantin merijään leviämistä ja viljasatojen epäonnistumisesta johtuvia katovuosia. Esimerkiksi vuosina noin kolmasosa Suomen silloisesta väestöstä menehtyi pohjimmiltaan ilmasto-olojen aiheuttamaan nälkään ja sairauksiin. Vaikka pikku jääkausi vaikutti kaikkialla maapallolla, sen vaikutukset tunnetaan parhaiten Euroopasta. Ilmaston muuttuminen koetteli pahimmin alueita, jotka olivat maanviljelyn äärirajoilla. Viljely hankaloitui tai loppui mm. Grönlannissa ja Islannissa sekä paikoin Skotlannissa, Alppimaissa ja Skandinaviassa. Erityisesti luku oli vaikeaa kylmään sopeutumisen aikakautta R. Heino

5 C 0,5 0,0 0,5 1, Aika (v) K u va 2. Maapallon pintalämpötilan vaihtelu viimeisen vuoden kuluessa (poikkeamina kauden keskiarvosta). Maapallon pintalämpötila viimeisten 140 vuoden aikana on esitetty vuosittain (punaiset pylväät) ja vuosikymmenittäin (musta viiva = tasoitettu vuotuinen käyrä, joka suodattaa noin kymmentä vuotta lyhyemmät vaihtelut). Pohjoisen pallonpuoliskon vuotuisen pintalämpötilan vaihtelu viime vuoden aikana (vuodesta toiseen tapahtuvaa vaihtelua osoittaa sininen käyrä ja 50 vuoden keskiarvoa musta käyrä) on arvioitu käyttäen ns. proksidataa, joka on kalibroitu lämpömittarein suoritettuihin havaintoihin. 95 %:n luottamusväli on osoitettu harmaalla alueella. Mitatut muutokset Kirjoitettu historia ja meteorologisin mittalaittein tehdyt ilmastohavainnot mahdollistavat varsin tarkan ilmastohistorian kuvauksen viime vuosisadoilta. Ilmatieteelliset mittaukset aloitettiin eräillä yksittäisillä paikkakunnilla Euroopassa jo 1600-luvun loppupuolella luvulla havaintoverkosto tihentyi Euroopassa (mm. Tukholman ja Pietarin havainnot 1750-luvulta alkaen) ja 1800-luvulta lähtien muualla maailmassa luvun puolivälistä käynnistyi havaintotoiminta merillä. Meteorologiset mittaukset osoittavat lämpötilan nousseen viime vuosisadalla 1940-luvulle asti, minkä jälkeen lämpeneminen hidastui ja kääntyi laskuun laajoilla alueilla pohjoisella pallonpuoliskolla. Koko maapallon lämpeneminen kiihtyi jälleen 1980-luvulla. Vuosi 1998 oli koko mittausten aikakauden lämpimin, ja esimerkiksi 11 lämpimintä vuotta sijoittuvat viimeisten 12 vuoden aikaan luvun alun lämpeneminen ilmeni luonnossa monin tavoin esimerkiksi jäätiköiden vetäytymisenä vuoristoissa, jäävuorten sulamisena, pohjoisen satamien piden Ilmasto ja ihmisen kehitys 2791

6 Tau lu k ko. Ihmisen toiminnan vaikutukset ilmastoon (Heino 1978). Aiheutettu ilmiö Vaikutus Vaikutuksen laajuus Lämmön vapautuminen Ilmakehän lämpeneminen Lähinnä paikallinen Hiilidioksidipäästöt Kasvihuoneilmiön voimistuminen Globaalinen Muiden kaasujen päästöt Ilmakehän aerosolit Kasvihuoneilmiön voimistuminen ja otsonin väheneminen Auringon säteilyn väheneminen ja pilvisyyden lisääntyminen Globaalinen Alueellinen Maanpinnan muutokset Säteily- ja vesitalouden muutokset Alueellinen tyneinä aukioloaikoina sekä kasvien ja eläinten levinneisyysalueiden laajenemisena pohjoiseen. Vaikka koko pallonpuoliskon osalta muutos oli vain noin yhden asteen suuruinen, lämpeneminen oli varsin rajua nimenomaan pohjoisilla leveysasteilla. Vuosisadan puolivälistä lähtien tapahtunut lämpötilan laskukin oli huomattavin pohjoisilla alueilla. Tähän viilenemiseen ovat liittyneet seurannaisvaikutuksina päinvastaiset tapahtumat kuin lämpenemisvaiheeseen. Sateisuuden muutosten arviointi on vielä varsin epäluotettava. Pohjoisemmilla leveysasteilla sademäärät näyttävät kuitenkin jonkin verran lisääntyneen viime vuosikymmeninä ja eteläisemmillä vastaavasti vähentyneen. Maapallon lumipeite on vähentynyt, kun taas jäätiköiden paksuus on lisääntynyt Etelämantereella ja Grönlannissa (IPCC 2007). Suomen lämpötilat vastaavat paljolti globaalilämpötilan muutoksia (Heino 1994). Kevätlämpötiloissa on ollut havaittavissa jatkuvasti nouseva suuntaus. Sen sijaan muina vuodenaikoina vuosisadan alusta alkanut lämpeneminen kääntyi laskuun 1940-luvulta alkaen. Tämä ilmiö on itse asiassa näkyvissä koko pohjoisen Atlantin vaikutusalueella. Ilmastonmuutoksen uhka Viime vuosina on väläytelty tavan takaa mahdollisuutta, että olemme kenties maapallon ilmastossa tapahtuvan muutoksen alkuvaiheessa. Tällaisten väitteiden tueksi on esitetty poikkeuksellisia sääoloja eri puolilla maailmaa (mm. kuivuus, tulvat, myrskyt, kadot ym.). On syytä erityisesti korostaa, että tällaiset epätavalliset ilmiöt eivät välttämättä merkitse ilmastonmuutosta, vaan ilmastossa on aina tapahtunut ja vastaisuudessakin tapahtuu luonnon omien lainalaisuuksien säätelemiä suuriakin vaihteluita vuodesta toiseen. Ylikansoitetuilla alueilla tai erityisesti elämän ns. nollarajoilla (aavikoiden reuna-alueet, pohjoiset kasvillisuusrajat) tosin jo pienetkin muutokset saattavat aiheuttaa vakavia seurauksia. Teollisen ja teknologisen kehityksen myötä on ihmisen vaikutus ilmastoon kuitenkin nousemassa huolestuttavasti esille. Ihmiskunnalla on käytettävissään keinoja, 2792 R. Heino

7 jotka voivat aiheuttaa suuria ja osin arvaamattomia, maailmanlaajuisia vaikutuksia Maan ilmastoon. Kysymys kytkeytyy olennaisesti energian tuottamiseen ja käyttöön, joiden välityksellä ihminen muuttaa ilman koostumusta. Näistä ylivoimaisesti tärkeimmäksi on todettu hiilidioksidin ja muiden säteilyvaikutuksiltaan samankaltaisten kaasujen lisääntyminen ilmakehässä ja kasvihuoneilmiön voimistuminen. Paikallisesti ihminen on jo muuttanut ilmastoa. Verrattaessa esimerkiksi kaupunkien ja ympäröivän maaseudun ilmasto-oloja voidaan todeta eroja mm. lämpö-, kosteus- ja tuulioloissa. Lisääntyvän kaupungistumisen myötä nämä ilmiöt tulevat entistä yleisemmiksi. Taulukossa on tiivistelmä inhimillisen toiminnan mahdollisuuksista vaikuttaa ilmastoon globaalisesti tai joka tapauksessa hyvin suurilla alueilla. Tuleva ilmastollinen kehitys määräytyy luonnon omista muutoksista ja ihmisen toiminnasta. Jälkimmäisen merkitys näyttää tulevina vuosikymmeninä muuttuvan määrääväksi. Useimmat ihmisen toiminnan vaikutukset osoittavat nimittäin samaan suuntaan: Maa-planeetta lämpenee! Kirjallisuutta Eronen M. Jääkausien jäljillä. Helsinki: Ursa Heino R. Muuttaako ihminen ilmastoa. Tutkimus ja Tekniikka 1978;4 5; Heino R. Climate of Finland during the period of meteorological observations. Finnish Meteorological Institute Contributions 12. Finnish Meteorological Institute IPCC, Climate Change The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Cambridge University Press RAINO HEINO, dosentti, tutkimuspäällikkö Ilmatieteen laitos PL 503, Helsinki 2793

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle Toimittaneet Ilkka Savolainen Mikael Ohlström Anne Kärkkäinen Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen päästöjen vuoksi on suuri uhka luonnolle ja ihmisille. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii paljon

Lisätiedot

Olemmeko matkalla uuteen lämpökauteen?

Olemmeko matkalla uuteen lämpökauteen? Olemmeko matkalla uuteen lämpökauteen? Suomalaisen lustotutkimuksen vuosi 2010 Suomalaisen lustotutkimuksen huipennus koetaan Rovaniemellä kesäkuussa 2010, jolloin noin 400 alan tutkijaa yli 40 maasta

Lisätiedot

AURINGON SÄTEILYN MUUTOKSET JA MAAPALLON LÄMPÖTILA

AURINGON SÄTEILYN MUUTOKSET JA MAAPALLON LÄMPÖTILA 1 AURINGON SÄTEILYN MUUTOKSET JA MAAPALLON LÄMPÖTILA Heikki Nevanlinna Ilmatieteen laitos - Viestintä & Havaintopalvelut Toimittajien ilmastonmuutoskoulutuspäivät Ilmatieteen laitoksessa 2.-3.3.2010 (Päivitetty

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille 1 Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Lisätiedot

TIEDONKERUU VIITASAAREN UUSIUTUVAN ENERGIAN HANKKEEN PILOTTIKOHTEESSA

TIEDONKERUU VIITASAAREN UUSIUTUVAN ENERGIAN HANKKEEN PILOTTIKOHTEESSA TIEDONKERUU VIITASAAREN UUSIUTUVAN ENERGIAN HANKKEEN PILOTTIKOHTEESSA Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma pro gradu -tutkielma Jukka Väkeväinen 3.3.2005

Lisätiedot

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.)

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 19 ISBN:

Lisätiedot

ilmastonmuutos - LUULTUA vakavampi ilmastonmuutoksesta ja sen torjumisesta raporttisarja Ilmastonmuutos aihe ilmastotiede ja -ratkaisut

ilmastonmuutos - LUULTUA vakavampi ilmastonmuutoksesta ja sen torjumisesta raporttisarja Ilmastonmuutos aihe ilmastotiede ja -ratkaisut gp/armestre M.Barret/gp gp raportti 2005 ilmastonmuutos - LUULTUA vakavampi ONGELMA raportti ilmastonmuutoksesta ja sen torjumisesta raporttisarja Ilmastonmuutos aihe ilmastotiede ja -ratkaisut ILMASTONMUUTOS

Lisätiedot

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla 62011 Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto

Lisätiedot

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Hakata vai säästää metsät ja ilmastonmuutos JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta Kirjoittajat Pekka Kauppi Metsänhoitaja ja ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi on urallaan

Lisätiedot

ILMAKEHÄ-ABC SELITTÄVÄ ASIASANASTO. Heikki Nevanlinna (toim.)

ILMAKEHÄ-ABC SELITTÄVÄ ASIASANASTO. Heikki Nevanlinna (toim.) 1 ILMAKEHÄ-ABC SELITTÄVÄ ASIASANASTO Heikki Nevanlinna (toim.) 2 ISBN 978-951-697-671-9 Yliopistopaino Helsinki 2009 Ilmatieteen laitos 3 ESIPUHE Ilmakehä-ABC (http://www.fmi.fi/view/abc/index.html) on

Lisätiedot

Luku 11: Päästöt kuriin jarrua ilmastonmuutokselle 193

Luku 11: Päästöt kuriin jarrua ilmastonmuutokselle 193 Luku 11: Päästöt kuriin jarrua ilmastonmuutokselle 193 että kohtuuden nimissä näille maille ei vielä voida asettaa päästörajoitusvelvoitteita, vaan niillä olisi oikeus pyrkiä nostamaan elintasoaan ja samalla

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA RAPORTTEJA RAPPORTER REPORTS 211:6 RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 212 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KIRSTI JYLHÄ TARGO KALAMEES HANNA TIETÄVÄINEN KIMMO RUOSTEENOJA JUHA JOKISALO REIJO

Lisätiedot

Taustamateriaalia kalvosarjaan

Taustamateriaalia kalvosarjaan Taustamateriaalia kalvosarjaan Tähän vihkoseen on koottu taustamateriaalia Ilmari-ilmastonmuutoshankkeen kalvosarjaan. Materiaalin tarkoituksena on auttaa kouluvierailijoita ja opettajia ilmastotuntien

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 74. Miten Suomi selviää. maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne

Sitran selvityksiä 74. Miten Suomi selviää. maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne Sitran selvityksiä 74 Miten Suomi selviää yli 4 astetta lämpimämmässä maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne Joulukuu 2013 2 Sisältö Esipuhe 3 Tiivistelmä 5 Summary 6 1 Mustan

Lisätiedot

Haluttu, pelätty ilmastonmuutos

Haluttu, pelätty ilmastonmuutos aluttu, pelätty ilmastonmuutos Jari olopainen ja amuli elama allitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin CC:n (ntergovernmental anel on Climate Change) neljännen arviointiraportin toisen osan yhteenveto julkaistiin

Lisätiedot

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Loppuraportti 18.12.2010 Juha Vanhanen, Mikko Halonen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Ilmastoasioiden huomioiminen

Lisätiedot

Monta polkua, sama suunta:

Monta polkua, sama suunta: TAUSTA-AINEISTO Monta polkua, sama suunta: kohti kestävää elämää KOULUTUSAINEISTO, SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO JA SUOMEN YMPÄRISTÖOPISTO SYKLI, 2013 Johdanto Dia 1 Monta polkua, sama suunta -koulutusaineisto

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa II. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa II. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa II Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 0 SISÄLLYSLUETTELO 1.0 Alkusanat... 5 2.0 Johdanto... 6 3.0 Ilmastonmuutos...

Lisätiedot

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 1/2009

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 1/2009 Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 1/2009 NGC6992 on kirkkain osa itäisestä Harsosumusta. Vety-alfa-aallonpituuden säteily on tässä kuvassa punaista. Kuvausvälineet: William-Optics

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2007

Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2007 1 (10) Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa Herra ministeri, herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat. Bästa aktieägare. Kuva

Lisätiedot

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos 19.5.2010 Ohjaaja: Jussi Maunuksela Alkusanat Tämä

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 TIIVISTELMÄ Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma on ilmastonsuojelun käynnistämisen konkreettinen työväline kuntaorganisaatioille.

Lisätiedot

Uusi- Seelanti- lukuisten saarten valtio. Nea Isaksson 7.c 2012

Uusi- Seelanti- lukuisten saarten valtio. Nea Isaksson 7.c 2012 Nea Isaksson 7.c 2012 Uusi- Seelanti- lukuisten saarten valtio Kuva 1: Uuden- Seelannin lippu. Sininen väri kuvastaa merta ja taivasta, punainen Etelän risti sijaintia Tyynellä valtamerellä. Kuva 2: Uusi-

Lisätiedot

Taustamateriaalia kalvosarjaan

Taustamateriaalia kalvosarjaan Taustamateriaalia kalvosarjaan Tähän vihkoseen on koottu taustamateriaalia Ilmari-ilmastonmuutoshankkeen kalvosarjaan. Materiaalin tarkoituksena on auttaa kouluvierailijoita ja opettajia ilmastotuntien

Lisätiedot

Energia ei lopu. Energia on keskeinen resurssi maapallon MAAPALLO POTILAANA. Energian kysyntä kasvaa väestön kasvun seurauksena

Energia ei lopu. Energia on keskeinen resurssi maapallon MAAPALLO POTILAANA. Energian kysyntä kasvaa väestön kasvun seurauksena MAAPALLO POTILAANA Energia ei lopu Jaakko Ihamuotila M aapallon tulevaisuus energian osalta on ihmiskunnan hallittavissa, kunhan hallitsemme väestönkasvun. Uusia lääkkeitä tarvitaan vanhojen rinnalle,

Lisätiedot

Metlan työraportteja 240. http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp240.htm. 2.5 Metsien terveys

Metlan työraportteja 240. http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp240.htm. 2.5 Metsien terveys 2.5 Metsien terveys Michael Müller, Jarkko Hantula, Heikki Henttonen, Otso Huitu, Juha Kaitera, Juho Matala, Seppo Neuvonen, Tuula Piri, Risto Sievänen, Heli Viiri ja Martti Vuorinen Ilmastonmuutos vaikuttaa

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2009

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2009 Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009 42009 Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Sörnäistenranta Hermanninranta osayleiskaava Ilmastonmuutoksen huomioonottaminen

Sörnäistenranta Hermanninranta osayleiskaava Ilmastonmuutoksen huomioonottaminen TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 00471 07 15.1.2007 Sörnäistenranta Hermanninranta osayleiskaava Ilmastonmuutoksen huomioonottaminen Irmeli Wahlgren, Kimmo Kuismanen & Lasse Makkonen 2 3 Tiivistelmä Raportissa

Lisätiedot

Tee sitoumus! Euroopan komissio

Tee sitoumus! Euroopan komissio Tee sitoumus! Euroopan komissio Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Jotkut matkapuhelinoperaattorit

Lisätiedot