TAIDEHISTORIA VUOSIKERTOMUS Turun yliopisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIDEHISTORIA VUOSIKERTOMUS 2008 2010. Turun yliopisto"

Transkriptio

1 TAIDEHISTORIA VUOSIKERTOMUS Turun yliopisto

2 Taidehistoria Kaivokatu Turun yliopisto Toimitus: Sanna Lehtinen, Anne Närhi ja Sari Miettinen Suomen Yliopistopaino Oy - Uniprint Turku 2011 ISSN

3 Sisällys Kalenterivuosi 2008 ja kevät 2009 Gradujen kevät Syksyn 2008 toimintaa 7 Kevät Avoimen yliopiston taidehistorian vuosi 2008 ja kevät Johanna Frigårdin väitöstilaisuus 13 Valtakunnallisen tutkijakoulun kesäkoulu Järvenpäässä 15 Yhteisöllisyyttä & ajan ja kuvan immanenssia Villa Karossa 16 Suuri kellarikävely Tour d art a Paris taidehistorian opintomatka 22 Vaihtovuosi Barcelonassa 24 Kuvatuksen työelämäseminaari Taidehistorian kevätekskursio Opinnäytteet Tieteellinen toiminta vuonna 2008 ja keväällä Henkilökunta vuonna

4 Sisällys Lukuvuosi Syksy Kevät Taidehistorian opiskelijat numeroin 58 Avoimen yliopiston lukuvuosi Yhteisöllisyyttä yliopistoinstituution ulkopuolella: Mollecular.org ja Eetos ry 61 Kuratointikurssi Kuvatuksen kevätekskursio Riikaan 66 Minne unohtui Kirnusta katutila? 67 Mère Folle Kansainvälinen tieteiden- ja taiteidenvälisyyteen perustuva elokuvahanke Suomessa 70 Opinnäytteet 74 Tieteellinen toiminta 75 Henkilökunta 95

5 5 GRADUJEN KEVÄT 2008 Oppiaineessamme kevään 2008 opetusta siivitti taiteiden tutkimuksen laitoksen saaman laatuyksikkörahan ( Korkealaatuisen yliopistokoulutuksen laatuyksikkö ) takaama opetuksellinen, tieteellinen ja taloudellinen yhteistyöpanos. Vaikka keväällä järjestettyjen taiteiden tutkimuksen laitoksen yhteisten kurssien pitoisuus ei ollut niin visuaalinen kuin edellisenä syksynä, silti laitosyhteistyö tiivistyi opetuksen ja tutkimuksen eri alueilla, jopa niin, että yhteisiä laitoksen tutkimusseminaareja alettiin järjestää. Opetuksessa uuden periodijärjestelmän luomat edut havaittiin: järjestettiin (melkein) yhden periodin kestäviä kursseja. Vanhenevien tutkintojen loppuun saattamisen takaraja (kesä 2008) stimuloi pro gradujen tekijöitä siinä määrin, että kevään loppuun mennessä yhteensä 10 pro gradua tuli hyväksytyksi. Kaiken kaikkiaan kevät oli ennätyksellinen: vietiin päätökseen 10 pro gradua, yksi lisensiaatintyö tarkastettiin ja yksi väitöstutkimus saatettiin onnelliseen päätökseen; 9.5. FM Johanna Frigård puolusti menestyksellisesti väitöskirjaansa Alastomuuden oikeutus. Perusopintojen kurssi Tutkimusnäkökulmia taidehistoriaan ja analyysiharjoitus järjestettiin tammi-helmikuussa assistentti Katve-Kaisa Kontturin johdolla. Kurssi oli myös olennainen osa Anu Taivalkosken ja Lena Kingelinin opetusharjoittelua. Taivalkoski ja Kingelin osallistuivat järjestelyihin, kehittämistyöhön ja vetivät kurssin analyysiosuuden. Luentovierailijoita oli kaikkiaan kuusi (Ilona Hongisto, Harri Kalha, Riitta Kormano, Leena-Maija Rossi, Mari Pajala ja Eeva Maija Viljo). Lehtori Lars Saari luennoi kurssin Suomen ja lähialueiden taidehistoria (perusopinnot). Saari vastasi myös aineopintoihin kuuluvista Taiteen valokuvadokumentoinnin kurssista, Museoinstituutiot-kurssin kenttäosuuksista sekä proseminaarista. Aine- ja syventäviin opintoihin kuuluva teoriat ja metodit -harjoituskurssi järjestettiin keväällä 2008 kritiikin kysymyksistä, otsikolla Kritiikki ja taidekäsitykset kielen ja taiteen kentällä. Vetäjänä toimi professori Altti Kuusamo. Myös syventävien opintojen seminaarista vastasi Kuusamo. Myös pienimuotoisempia kursseja pidettiin ja kokeiltiin samalla uusia yhteistyömuotoja. Nykyheraldiikkaa oli taidehistorian ja arkeologian järjestämä yhteinen miniluentosarja Luento-osuuksista päävastuun kantoi statsheraldikern (FT) Henrik Klackenberg Tukholmasta. Muut luennoitsijat olivat prof. J.-P. Taavitsainen, prof. Altti Kuusamo, dosentti Tuukka Talvio Helsingin yliopistosta ja jatko-opiskelijamme FM Kirsi Sundholm. Luentosarjaa seurasi 30 opiskelijaa; osallistujien määrä ja kirjo olivat yllätys. Yhdessä arkeologian oppiaineen kanssa järjestettiin myös kevään lopputempaus Suuri kellarikävely, jonka tarkoitus oli yhdistää tiede ja huvi. Tutustuimme arkeologian dosentti Kari Uotilan johdolla vanhan Turun Suurtorin alueen myöhäiskeskiaikaisiin kellareihin. Yhteensä kahdeksan kellaria tuli läpikäydyksi. Maanalaiseen Turun kierros keräsi mukaansa paljon opiskelijoita ja myös opettajia. Tutkija Mia Hannula ja FT Mari Pajala pitivät tammi-helmikuussa kurssin Shifting senses of identity in contemporary art and media imagery (luennot ja seminaari, 5 op) taiteiden tutkimuksen laitoksen Cultural interaction and cultural identity -opintokokonaisuudessa (15 op).

6 6 Kurssi oli avoin myös taidehistorian opiskelijoille. Se oli myös osa Baltic Sea Reagion Studies -maisteriohjelmaa. Perjantaina 9. toukokuuta, kello 12 Turun yliopiston Tauno Nurmela -salissa FM Johanna Frigård puolusti julkisesti väitöskirjaansa Alastomuuden oikeutus. Julkistettujen alastonkuvien moderneja ideaaleja Suomessa Vastaväittäjänä toimi dosentti Leena-Maija Rossi Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Kuusamo. Arvostelulautakunnan kolmantena jäsenenä toimi dosentti Ritva Hapuli. FM Elina Larssonin lisensiaatintyön Naiseuden monet muodot. Naiskehon representaatiot 1800-luvun länsimaisessa taiteessa Carl Larssonin naiskuvien avaama diskurssi merkitysjännitteiden semanttisella kentällä julkinen tarkastustilaisuus järjestettiin 16. kesäkuuta Työn virallisina tarkastajina toimivat FT, dos. Minna Törmä (Helsingin yliopisto) ja FT Elina Anttila (Museovirasto). Taiteiden tutkimuksen laitokselle on vuosiksi myönnetty rahoitus projektille Säännellyt vapaudet taiteessa ja kulttuurissa 1960-luvulta lähtien. Projekti on Suomen Akatemian rahoittama, ja sen johtajana toimii professori Marianne Liljeström. Projektiin osallistuu oppiaineestamme FM Marko Gylén tutkimuksella Time for the Other. The Changed Possibility of Freedom in Contemporary Art Exemplified in Postmodern Quotations and Appropriations of Older Art. Hänen tutkimusosionsa projektissa alkaa vuonna PhD., Assistant Professor ja valokuvaaja Marianna Michalowska puolalaisesta Adam Mickiewiczin yliopistosta, Poznanista, vieraili oppiaineessamme Hän esitelmöi aiheesta "Art and the problem of institutional power". FT Hanna Johansson puolestaan vieraili tutkijaseminaarissa alustaen teemasta "Maiseman representaation muunnoksia". Humanistinen tiedekunta järjesti studia generalia -luentosarjan otsikolla Humanismi nyt. Luennot pidettiin Tauno Nurmela -salissa. Taiteiden tutkimuksen laitosta edusti Altti Kuusamo pitämällään esitelmällä: Humanistisen intohimon hämärtyvä kohde: katoaako porvariston henkisen transsendenssin mahdollisuus? Assistentti Katve-Kaisa Kontturi jäi virkavapaalle ja keskittyi väitöskirjatyöhönsä Alfred Kordelinin säätiön rahoittamana. Kontturi kuitenkin aloitti apurahakautensa Villa Karon ystävät ry:n stipendiaattina Beninissä, läntisessä Afrikassa maaliskuusta kesäkuuhun. Hänen virkansa valittiin hoitamaan FM Riikka Niemelä. FM Minna Ijäs jatkoi tutkimuskauttaan Taidehistorian valtakunnallisessa tutkijakoulussa. FM Johanna Ruohonen siirtyi virkavapaalle omalta tutkijakoulupaikaltaan niin ikään huhtikuussa. Mia Hannulan tutkimustyö taas jatkui Suomen Kulttuurirahaston rahoittamana, samoin kuin Antonella Pernan, joka jatkoi rahaston toisen vuoden stipendiaattina. Professori Altti Kuusamo jäädessä virkavapaalle (tekemään tutkimustyötä Suomen Akatemian rahoittaman varttuneen tutkijan toimessa) taiteiden tutkimuksen laitos päätti kesäkuussa nimittää viransijaiseksi dosenttimme Tutta Palinin. Altti Kuusamo professori

7 7 SYKSYN 2008 TOIMINTAA Syyskuun alussa 2008 professori Altti Kuusamo jäi vuoden pituiselle virkavapaalle keskittyäkseen Suomen Akatemian varttuneena tutkijana tutkimushankkeeseen Ensimmäiset suojelusenkelikuvat: visuaalisen ja kirjallisen diskurssin disjunktio 1600-luvun alun italialaisessa kuvastossa. Hänen matkustellessaan muun muassa Lontoossa ja Roomassa professuuria Turussa hoiti oppiaineen dosentti- ja ohjaajakuntaan kuuluva Tutta Palin (allekirjoittanut). Assistenttina jatkoi Riikka Niemelä Katve-Kaisa Kontturin työskennellessä virkavapaalla väitöstutkimuksensa parissa. Altti Kuusamo saatiin kaikkien iloksi kuitenkin pian vieraaksi oppiaineeseen. Hän piti torstaina oppiaineen Kuvien ilta -yleisöluentosarjassa luennon aiheesta Kuvan sisäiset aikakäsitykset. Paikalla oli kolmisenkymmentä innostunutta kuulijaa ja keskustelijaa. Esitelmä on sittemmin ilmestynyt laajemmassa muodossa Synteesi-lehden numerossa 4/2008. Syksyn opetusohjelmaan kuului muutama uusi kurssi. Tutta Palin piti erikoiskurssin otsikolla Näkökulmia Suomen taiteen kultakauteen. Yhteistyössä Turun Taideakatemian kanssa käynnistettiin useamman periodin pituinen Kuratointi käytännössä -niminen kurssi, jonka luennoitsijavieraita olivat taiteilija Jani Leinonen, kuraattori Pilvi Kalhama, museonjohtaja Kari Immonen, kuraattori Marita Muukkonen ja tutkija Ivor Stodolsky. Oppiaineesta kurssia koordinoivat lehtori Lars Saari ja ma. assistentti Riikka Niemelä, taideakatemian puolelta taas oppiaineestamme valmistunut Taina Erävaara. Tutkija Mia Hannula suunnitteli ja opetti yhdessä kirjallisuustieteilijä Lotta Kähkösen ja mediatutkija Seija Ridellin kanssa tieteidenvälisen verkkokurssin Kerronnan teoriat ja metodit. Hannula myös edusti oppiainetta Taiteiden tutkimuksen valtakunnallisen virtuaaliopetushankkeen työryhmässä. Lars Saaren perinteikkään museokurssin ekskursio suuntautui tällä kertaa Pariisiin. Oppiaineen tulevaisuuden kannalta hyvin positiivisena voidaan pitää sitä, että ennätyksekkään gradukevään jälkeenkin syventävien opintojen seminaariin ilmoittautui syksyn alkajaisiksi kuusitoista opiskelijaa, tosin osa heistä keväältä jatkavina. Tutkijaseminaari sijoitettiin samaan ajankohtaan laitoksen yhteisen tutkijaseminaarin kanssa. Jokaisen kuun viimeisellä viikolla kokoonnuttiin yhteisesti keskustelemaan jonkun laitoksen jatko-opiskelijan ja/tai henkilökunnan jäsenen alustuksen pohjalta, kun taas muut kerrat varattiin taidehistorian omalle seminaarille. Tämä osoittautui toimivaksi käytännöksi, jolla saatiin pienen oppiaineen seminaaritoimintaan lisää jatkuvuutta. Oppiaineen tutkijaseminaarissa käsiteltiin varsinaisten esitelmien lisäksi nyt myös tutkimussuunnitelmia. Laitoksen yhteisessä seminaarissa alusti taidehistoriasta tutkija Katve-Kaisa Kontturi teemanaan uusmaterialismi. Syksy päätettiin Variassa tavallista pitempään ja intensiivisempään, yliopistouudistusta problematisoivaan seminaariin Uusi yliopisto uusi tutkijuus ja sitä seuranneisiin pikkujoulujuhliin. Juhlatoimikunnassa oli mukana tutkija Minna Ijäs, edustajamme laitoksen jatkokoulutuksen kehittämisryhmässä. Syventävien opintojen seminaarissa ja tutkijaseminaarissa otettiin toimistosihteeri Sari Miettisen aloitteesta käyttöön tiedonkulkua ja esitelmien jakelua selkiyttävä Moodle-alusta.Ainejärjestö Kuvatus jatkoi aktiivista osallistumista oppiaineen kehittämistyöhön puheenjohtajansa Inari Pesosen johdolla.

8 8 Kuvatus muun muassa järjesti pätevästi järjestyksessä toisen työelämäseminaarinsa, jossa esittäytyi joukko oppiaineesta valmistuneita alan ammattilaisia. Syyslukukauden aikana taidehistorian alalle saatiin myös uusi dosentti, kun kansleri nimitti FT Johanna Vakkarin taidehistorian historian ja Italian renessanssitaiteen dosentiksi alkaen. Vakkari toimi nimityksen saadessaan määräaikaisena taidehistorian yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Hänen antamansa julkisen opetusnäytteen aihe oli Giotto lähdekritiikin näkökulmasta. Vuotta 2008 voidaan pitää varsin vaiherikkaana ja tuloksekkaana. Kiitos tästä kuuluu niin vakinaisen kuin määräaikaisenkin opetushenkilökunnan, tutkijoiden ja opiskelijoiden sujuvalle yhteistyölle! Tutta Palin professori (mvs)

9 9 KEVÄT 2009 Tutta Palin jatkoi professorin ja Riikka Niemelä assistentin sijaisena elokuun loppuun saakka Altti Kuusamon ja Katve-Kaisa Kontturin keskittyessä tutkimuksiinsa. Lehtori Lars Saari ja toimistosihteeri Sari Miettinen olivat sen sijaan tavallisissa tehtävissään. Taidehistorian ja naistutkimuksen yhteisenä harjoittelijana toimi loppulukukaudella Anne Närhi, joka suoritti kaikki tehtävänsä huomiota herättävän määrätietoisesti ja tehokkaasti ja aina yhtä iloisesti. Väitöskirjoja työstettiin vilkkaasti, mikä näkyi tiivistahtisena tutkijaseminaarina, johon sisältyi edelleen kuukausittainen laitoksen yhteinen seminaari-istunto. Mia Hannula aloitti vuoden 2009 alussa taidehistorian tutkijakoulun tutkijakoulutettavana Minna Ijäksen siirtyessä nauttimaan Emil Aaltosen Säätiön nuoren tutkijan apurahaa. Tutkijakoulun tutkijoista Johanna Ruohonen oli suurimman osan lukuvuotta hoitovapaalla. Kokopäivätutkijoina aloittivat kevään aikana Kordelinin Säätiön ja Suomen Kulttuurirahaston vuosiapurahojen turvin myös Kai Stahl ja Roni Grén. Antonella Perna jatkoi väitöstyötään Suomen Kulttuurirahaston tuella. Kurssiohjelma noudatteli muuten aiempia vuosia, mutta aine- tai syventävien opintojen teoriaja metodikurssin opettivat nyt professori ja assistentti yhdessä. Kun tälle pakolliselle kurssille oli runsaasti tulijoita siinä missä intensiiviseminaariin ei tällä kertaa tullut riittävästi ilmoittautumisia, päädyttiin siihen, että Riikka Niemelä veti kurssilla toisen harjoitusryhmän. Kurssin erityisteema, henkilökuvien analyysi esittämisen etiikan ja politiikan näkökulmasta, sopi hyvin molempien opettajien pätevyysalueeseen. Kurssi sisälsi myös näyttelykäyntejä Turussa. Opettajille yhteisopettaminen on antoisaa ja mukavaa, mutta pienessä oppiaineessa siihen on valitettavan harvoin resursseja. Oppiaineestamme tohtoriksi valmistunut Johanna Frigård suunnitteli ja opetti yhteistyössä kirjallisuudentutkija Kati Launiksen kanssa verkkokurssin Suomalaisuus sanoin ja kuvin, joka toteutui valtakunnallisen taiteiden tutkimuksen virtuaalihankkeen puitteissa. Kuvien ilta -yleisöluentosarjassa luennoi ma. assistentti Riikka Niemelä tekeillä olevaan väitöskirjaansa liittyvästä aiheesta Elektroninen omakuva. Videoperformanssi, koneruumis ja hyperreaalinen. Vakiintuneen tavan mukaisesti luentoa seurasi sivistynyt illanvietto viinilasien äärellä. Toinen yleisötapahtuma ja samalla osa tutkijaseminaarin ohjelmaa oli koko laitokselle avoin vierailuluento, jolla oppiaineen uusi dosentti Johanna Vakkari esittäytyi syksyistä opetusnäytettä laajemmalle yleisölle Luennon aihe Taidehistoria uutena tieteenalana 1900-luvulla historiografisen tutkimuksen haasteita liittyi Vakkarin väitöstutkimukseen ja erikoistumisalueisiin, taidehistorian historiaan ja Italian renessanssitaiteeseen. Henkilökuntakoulutusta edusti yliopiston pääkirjaston Teppo Kahtolan johdolla oppiaineelle erikseen tuottama opastus verkkoaineistoihin ja sähköiseen tiedonhallintaan ( Nelli-info 18.5.), johon osallistui oppiaineen omissa tiloissa kymmenen henkilökunnan jäsentä. Oppiaineen henkilökuntaa oli myös koko lukuvuoden pituisilla yliopistopedagogisilla koulutusjaksoilla Yliopistopedagogiikan perusteet (Tutta Palin) ja Monitieteisyyden pedagogiikka (Mia Hannula, Sari Miettinen, Minna Ijäs, Riikka Niemelä), joista jälkimmäinen räätälöitiin varta vasten taiteiden tutkimuksen laitoksen tarpeisiin.

10 10 Kevään keskeinen tieteellinen jatkokoulutushanke oli taiteiden tutkimuksen laitoksen opetuksen laaturahoituksella ja muulla ulkopuolisella rahoituksella toteutettu kansainvälinen konferenssi Regulated Liberties: Negotiating Freedom in Art, Culture and Media. Taidehistorian oppiaineesta järjestelytyöryhmään kuului Tutta Palin tutkimuksen kehittämisryhmän jäsenen ominaisuudessa. Professori Altti Kuusamo piti yhden keynote-esitelmistä otsikolla The Quest for Criticism and the Effects of Serendipity-Humanism. Serendipity-käsitteen omintakeisuus tuli yleisesti huomioiduksi. Myös kuusi oppiaineen jatko-opiskelijaa (Marko Gylén, Mia Hannula, Minna Ijäs, Johanna Ruohonen, Kai Stahl, Katve-Kaisa Kontturi) piti konferenssissa työryhmäesitelmän. Laitoksen yhteisissä tutkijaseminaareissa perehdyttiin ennalta konferenssin ulkomaisten luennoitsijavieraiden tuotantoon. Katve-Kaisa Kontturi esitteli Bracha Lichtenberg Ettingerin teoreettista ajattelua. Taiteiden tutkimuksen laitoksen ohjelmaan kuului myös Eetos ry:n kanssa järjestetty seminaari (Kääntämisen käännöksiä 4.2.), jossa keskusteltiin muun muassa Ettingerin kääntämisen käsitteellisistä erityispiirteistä meneillään olleen suomennoshankkeen tiimoilta (Yhdessätuotanto, Tutkijaliitto, Helsinki 2009). Tämä tilaisuus liittyi turkulais-helsinkiläisen Félix Guattari -mestarikurssin toimintaan, johon Katve-Kaisa on pitkäjänteisesti osallistunut myös yhtenä Ettinger-tekstivalikoiman suomentajista sekä Regulated Liberties -konferenssin yhteydessä järjestetyn workshopin Ecologies of Resistance esitelmöitsijöistä. Kevätlukukauden toimintaan voidaan laskea mukaan vielä Åbo Akademilla järjestetty valtakunnallinen tutkijakoulun kesäkoulu Art History Social History, johon Turun yliopistosta osallistuivat opettajana ma. professori Palin sekä kolme jatko-opiskelijaa, tutkijakoulun jäsenet Mia Hannula ja Johanna Ruohonen sekä tutkijaseminaariin syksyllä liittynyt Kirsi Sundholm. Luennoitsijavieraita Janet Wolffia, Martin Gustavssonia ja Kristina Linnovaaraa kävivät oppiaineen piiristä kuuntelemassa monet muutkin kesäkoulun ensimmäisenä päivänä. Yhteisöllisin tapahtuma oli kuitenkin pitkästä aikaa kaikille oppiaineen opiskelijoille ja henkilökunnan jäsenille avattu museokurssin kotimaan kevätekskursio, joka suuntautui toukokuisena lauantaina Espooseen ja Kirkkonummelle. Joukkoon liittyi myös Suomen Akatemian varttunut tutkija Altti Kuusamo. Ekskursion erittäin onnistuneen ohjelman suunnitteli lehtori Lars Saari. Modernin taiteen museo Emmaa esitteli museonjohtaja Markku Valkonen, Tapiolan arkkitehtuuria Aarne Ervistä väitellyt Juhana Lahti ja omaa Nallenpolun ateljeetaan kuvanveistäjä Pekka Jylhä. Lars esitteli lopuksi Hvitträskin. Ekskursion mielenkiintoinen sisältö ja lämminhenkinen tunnelma ilahdutti kaikkia. Tutta Palin professori (mvs) saakka

11 11 AVOIMEN YLIOPISTON TAIDEHISTORIAN VUOSI 2008 Vuonna 2008 taidehistorian perusopintoja opiskeltiin avoimen yliopiston luennoilla Turussa, muutamissa aikuisoppilaitosten opintoryhmissä sekä verkossa. Avoimen aineopinnot käynnistyivät syksyllä 2008, nyt jo neljännen kerran. Keväällä Suomen ja lähialueiden taidehistorian perusopintojen turkulaiset opiskelijat tekivät perinteiset Turun ja Helsingin ekskursiot. Turussa tutkimme keskiaikapainotteisesti Turun linnaa ja tuomiokirkkoa ja Helsingissä tutustuimme Ateneumin kokoelmiin, laajaan Pekka Halosen taiteen näyttelyyn ja Senaatintorin rakennuksiin. Lisäksi kävimme Espoon modernin taiteen museossa EMMAssa. Museossa oli esillä 12 x Claude Monet ja suomalaisia impressioita ja tietysti Saastamoisen säätiön kokoelma, jonka tutkimiselle jäi aivan liian vähän aikaa. Helsingin retkellemme osallistuu aina myös vaihteleva joukko ulkopuolisia taiteesta kiinnostuneita, niin nytkin: mm. vanhoja opiskelijoita ja avoimen yliopiston väkeä. Muutama taidehistorian verkko-opiskelija oli myös mukanamme, pääsääntöisesti verkko-opiskelijat tekivät retkensä itsenäisesti. Opintoryhmien vastaavat retket suuntautuivat omien lähialueiden kohteisiin, mutta myös Turkuun ja Helsinkiin. Aineopintojen kevään tärkeä tapahtuma oli kaksi lauantaipäivää Turussa kestänyt Teoriat ja metodit -harjoituskurssi, jonka luennoitsijoina olivat professori Altti Kuusamo ja tutkijat FM Mia Hannula ja Minna Ijäs. Professori Kuusamon luennot käsittelivät psykoanalyyttista taiteentutkimusta ja semiotiikkaa. Mia Hannulan luennoi mm. visuaalisen kulttuurin tutkimuksesta ja Minna Ijäs sosiaalihistoriallisista lähestymistavoista. Aineopintojen kevätkauden ohjelmaan sisältyi lisäksi pitkä 1900-luvun taide II -verkkokurssi sekä toukokuussa yhden viikonlopun kestänyt ja verkkokeskusteluilla pohjustettu Museoinstituutiot-kenttäkurssi. Pieni ryhmämme vieraili ensin Espoossa EMMAssa ja sitten Helsingissä. Ohjelmassa oli kriittisiä museo- yms. instituutioiden käytäntöjen analyyseja ja samalla leppoisia näyttelykierroksia. Syksyllä perusopintojen Johdatus II -jakson opetukseen liittyen kävimme Turun luento-opiskelijoiden ja muutaman muualla opiskelevan tai opiskelleen kanssa perinteisellä tutustumiskäynnillä Turun Piirustuskoulussa (Turun ammattikorkeakoulun taideakatemia, kuvataiteen koulutusohjelma). Grafiikanopettaja Laura Miettinen antoi meille havainnollisen esityksen grafiikan tekemisestä ja kertoi muutenkin koulusta ja koulutuksesta. Uusien aineopinto-opiskelijoiden alkutapaaminen oli syyskuun lopussa Turussa. Aineopintojen ohjelmassa oli syksyllä lisäksi 1900-luvun taide I -verkkokurssi, joka alkoi syys-/lokakuun vaihteessa ja jossa innokasta keskustelua jatkui lähes jouluun. Kurssin tuutorina toimi FM Taina Kauppinen allekirjoittaneen pienellä avustuksella. Avoimen yliopiston taidehistorian opetuksen suunnittelijan näkökulmasta vuosi 2008 oli tavanmukaisen kiireinen. Ylimääräisenä mutta työhön liittyen kevätlukukaudella työtä teetti valtakunnallisen TieVie koulutuksen loppuunsaattaminen (15 op). Samoin ylimääräistä oli projektijohtamisen kurssin suorittaminen (3 op). Syyslukukaudella allekirjoittanut opetti poikkeuksellisesti molemmat syksyn perusopintojaksot (Johdatus I ja II), tavallisesti vain I-jakson. Avoimessa järjestettiin vuoden aikana lukuisia erilaisia, lähinnä verkkopedagogiikkaan liittyviä koulutuksia, allekirjoittanut osallistui mm. verk-

12 12 ko-opetus- ja kokousympäristö (ACP) -koulutuksiin. Moodle-verkkokurssien sisältöjä ja toimintatapoja oli tietysti kehitettävä samalla koko ajan. Yksi osa avoimen suunnittelijan työtä on pitää yhteyksiä edustamansa oppiaineen henkilökuntaan. Kiinnostavia ja ajankohtaisia kysymyksiä pohdittiin lukuisat kerrat oppiainekokouksissa samoin kuin muissa tapaamissa tai tilaisuuksissa, joihin allekirjoittaneella oli ilo osallistua myös henkilökohtaisesta kiinnostuksesta. Avoimen yliopiston taidehistorian henkilökuntaan kuuluivat vuonna 2008 avoimen yliopiston suunnittelija (allekirjoittanut) sekä osa-aikainen sihteeri Elina Iso-Ilomäki. Perusopintojen opetuksesta vastasivat allekirjoittaneen lisäksi sivutoiminen tuntiopettaja FM Taina Kauppinen, joka tuutoroi myös verkko-opintoja, sekä perusopintojen tenttejä ja esseitä vastaanottanut sivutoiminen opettaja FM Reija Vanhanen. Aineopinnoissa metodiopintojaksojen tenttejä ja esseitä vastaanotti FM Mia Hannula. Hänen lisäkseen vastuuta kantoivat jo mainitut metodiharjoituskurssin luennoitsijat professori Altti Kuusamo ja FM Minna Ijäs, lisäksi vielä verkkokurssien tuutori FM Taina Kauppinen, Suomen taide: uudempi tutkimus -opintojakson opettaja FM Mirva Mattila sekä allekirjoittanut. AVOIMEN KEVÄT 2009 Keväällä 2009 edellisenä syksynä alkaneet taidehistorian perusopinnot jatkuivat Suomen ja lähialueiden taidehistorian -kurssin merkeissä. Turkulaisten opiskelijoiden ohjelmaan sisältyi jälleen Turun ja Helsingin ekskursiot. Turussa tutkimme Turun linnaa ja Tuomiokirkkoa ja Helsingissä tutustuimme Kalevala-näyttelyyn, Ateneumin kokoelmiin ja Senaatintorin rakennuksiin, kävimme mm. tuomiokirkon kryptassa. Lisäksi kävimme Espoon modernin taiteen museossa EMMAssa. Museossa oli runsaudenpula: Hannu Väisäsen ripustus Koiran ja suden välissä, Saastamoisen säätiön kokoelma, Enzo Cucchin näyttely ja vielä Santeri Tuorin valokuvia ja videoteoksia. Turun linnassa ja Helsingissä oppaanamme oli FM Anu Taivalkoski, Tuomiokirkossa meitä opasti kirkon opas. Retkillemme osallistui myös ulkopuolisia taiteesta kiinnostuneita, mm. vanhoja avoimen opiskelijoita ja henkilökuntaa. Muutama taidehistorian verkko-opiskelija oli myös mukanamme, pääsääntöisesti verkko-opiskelijat tekivät kuitenkin retkensä itsenäisesti. Opintoryhmien vastaavat retket suuntautuivat omien lähialueidensa kohteisiin. Aineopinnoissa opiskelijat kokoontuivat kahden lauantaipäivän ajaksi Turkuun Teoriat ja metodit -harjoituskurssille. Luennoitsijoina olivat tällä kerralla mvs professori Tutta Palin sekä tutkijat FM Mia Hannula, FM Minna Ijäs ja FM Riikka Niemelä. Tutta Palinin luennot käsittelivät kuvien lähilukua ja feminististä taidehistoriaa. Mia Hannulan puhui metodeihin ja teorioihin johdattelevan luennon lisäksi mm. visuaalisen kulttuurin tutkimuksesta. Minna Ijäs käsitteli luennollaan sosiaalihistoriallisia lähestymistapoja ja Riikka Niemelä fenomenologista estetiikkaa. Avoimen suunnittelijan näkökulmasta kevät oli työntäyteistä. Yliopistouudistuksia silmällä pitäen oli osallistuttava mm. talouskoulutuksiin. Kiinnostava ylimääräinen työ oli, että allekirjoittanut luennoi pitkän Suomen ja lähialueiden kurssin. Taidehistorian iloa sai kokea myös oppiaineen kevätretkellä toukokuussa! Avoimen taidehistorian henkilökuntaan kuuluivat keväällä 2009 allekirjoittanut ja kurssisihteeri Elina Iso-Ilomäki. Opetuksesta vastasi allekirjoittaneen lisäksi useampi sivutoiminen tuntiopettaja. Perusopinnoissa FM Anu Taivalkoski aloitti keväällä uutena verkko-opintojen tuutorina ja FM Reija Vanhanen vastaanotti esseitä. Aineopintojen tehtäviä ottivat vastaan FM Mirva Mattila ja FM Mia Hannula sekä allekirjoittanut. Eeva Hallikainen, FM, avoimen yliopiston suunnittelija ja tuntiopettaja

13 13 JOHANNA FRIGÅRDIN VÄITÖSTILAISUUS Perjantaina 9. toukokuuta 2008 kello 12 esitettiin Turun yliopistossa Tauno Nurmela -salissa julkisesti tarkastettavaksi filosofian maisteri Johanna Hannele Frigårdin väitöskirja Alastomuuden oikeutus. Julkistettujen alastonkuvien moderneja ideaaleja Suomessa Virallisena vastaväittäjänä toimi dosentti Leena-Maija Rossi Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Altti Kuusamo. FM Johanna Frigårdin taidehistorian väitöskirjassa tarkastellaan julkistettujen alastonvalokuvien moderneja ideaaleja Suomessa Frigård tutki erilaisia tapoja tuottaa alastonvalokuvia sekä niitä puoltaneita ihanteita. Vuosisadan alun miesatleettien kuvat, ja 1930-lukujen naisalastontutkielmat ja kasvavan harrastajakuvaajajoukon lapsikuvat muovasivat kansalaisen, taiteilijan, uuden naisen ja lapsuuden ideaaleja populaarikulttuurin ja korkeataiteen välimaastossa. Moninainen aineisto osoittaa, että alastonvalokuvilla ei ole ennalta lukkoon lyötyjä ja itsestään selviä merkityksiä, vaan niiden välittämä sisältö muuntuu aikakauden, sukupuolen ja iän, kuvausympäristön ja kuvien esittämisyhteyden mukaan. Johanna Frigård: Alastomuuden oikeutus. Julkistettujen alastonkuvien moderneja ideaaleja Suomessa Bibliotheca Historica 114 SKS Nidottu. 307 s. ISBN

14 14 Frigårdin väitöstilaisuus pidettiin yliopiston päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa. Vasemmalta oikealle vastaväittäjä dosentti Leena-Maija Rossi, kustos professori Altti Kuusamo ja väittelijä Johanna Frigård.

15 15 TAIDEHISTORIAN VALTAKUNNALLISEN TUTKIJAKOULUN KESÄKOULU JÄRVENPÄÄSSÄ Vuoden 2008 valtakunnallisen tutkijakoulun kesäkoulu järjestettiin elokuuta Sibelius- Akatemian kurssikeskuksessa Kallio-Kuninkalassa. Järjestelyvastaavana toimi Helsingin yliopisto ja tutkijakoulun teemana oli Art, Gender and Society. Kesäkoulun ulkomaalaiseksi vieraaksi oli kutsuttu professori Anne Middleton Wagner Kalifornian yliopistosta ja professori Lena Johannesson Göteborgin yliopistosta. Valitettavasti jälkimmäinen heistä joutui perumaan tulonsa sairaudesta johtuen. Lukupakettimme oli runsas ja aihetta monelta kannalta valottava. Sitä kautta pääsimme tutustumaan myös Johannessonin tutkimukseen. Ensimmäinen päivämme alkoi yhteisellä bussimatkalla Helsingistä Kallio-Kuninkalaan. Asettautumisen, lounaan ja alustuksen jälkeen kuulimme ja näimme ensimmäiseksi kutsuvieraan Anne Wagnerin esitelmän Behaving Globaly. Hänen jälkeensä esitelmän pitivät järjestäjistä Tutta Palin Masculine Gestures, Female Matters: Women Artists Embracing Modernity in Finland sekä Renja Suominen-Kokkonen Whole villages be waiting for them critical Issues of Cultural Demarcation in Karelia. Seuraavana päivänä oli kolmentoista tutkijan vuoro pitää esitelmänsä. Turun yliopistolta mukana olivat ensikertalaisina Riikka Niemelä ja allekirjoittanut. Åbo Akademia edusti kaksi tutkijaa ja loput Helsingin yliopistoa. Esitelmät käsittelivät niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia taiteilijoita ja taidetta kuvataiteen, videotaiteen, arkkitehtuurin sekä muotoilun muodossa. Jokaisen työn esittelyyn ja keskusteluun oli varattu tunti. Yhtä tärkeää ja antoisaa olivat virallisen ohjelman lisäksi monipuoliset keskustelut illanvieton rennoissa tunnelmissa illallisilla, matkalla retkikohteisiin ja saunan lauteella. Yhteisinä retkikohteina olivat iltaisin Eero Järnefeltin ateljeekoti Suviranta, Sibeliuksen Ainola ja Alvar Aallon suunnittelema Villa Kokkonen. Kulttuuriretkien jälkeen halukkaat pääsivät rentoutumaan Tuusulanjärven rannalla sijaitsevaan saunaan. Seminaarin rento ja lämmin ilmapiiri madalsi myös ensikertalaisten kynnystä pitää vieraalla kielellä esitelmä. Upeaa järjestelyä, mukavaa ja virikkeellistä seuraa sekä erinomaista ruokaa muistellen, Kai Stahl FM, tutkija

16 16 Yhteisöllisyyttä & ajan ja kuvan immanenssia VILLA KAROSSA 1. Lähdin Villa Karoon, Beninissä, Länsi-Afrikassa sijaitsevaan suomalais-afrikkalaiseen kulttuurikeskukseen, käytännössä heti jäätyäni virkavapaalle maaliskuun alusta Stipendiaatteja haetaan Villa Karoon kerran puolessa vuodessa ja oman hakemukseni kolmen kuukauden vierailua varten jätin turkulaisen kuvataiteilija Susana Nevadon kanssa. Olin jo tuolloin työskennellyt Nevadon kanssa pitkään väitöskirjaani varten, ja ajattelimme, että residenssi tarjoaisi hyvän mahdollisuuden paitsi yhteiseen intensiiviseen työskentelyjaksoon ilman jatkuvia aikataulusovitteluja ja toisaalta takaisi molemmille työskentelyrauhan ilman virkavelvollisuuksia. Omaksi projektikseni esitin väitöskirjan edistämisen ja siihen liittyen myös paikallisen animistisen taidekäsityksen miettimisen suhteessa materiaalisuuden, prosessuaalisuuden, ja ei-representionaalisuuden teemoihin. Villa Karo paratiisipuitteineen ja henkilökuntineen (likimain saman verran henkilökuntaa kuin stipendiaatteja) tarjosi eittämättä pehmeän laskun afrikkalaiseen kulttuuriin ja samalla kieltämättä kaivatun irtioton virkavapaan alkuun. Ensimmäiset kolme viikkoa saimme elää lähes täydessä internet-pimennossa, ja koko kolmen kuukauden ajan kännykkäyhteydet toimivat vähän miten sattuu, oli käytössä sitten suomalainen tai paikallinen sim-kortti puhumattakaan siitä, mitä kostea ilmasto teki puhelimen sisuskaluille. Beninissä on kyllä tätä nykyä laajakaistakaapeli, mutta se kulki kilometrien päässä majapai-

17 kastamme. Myöskin joidenkin paikallisten kotien ylpeyden aiheet, aika lailla ajantasaiset televisiot ja dvd-soittimet puuttuivat käytöstämme, ymmärtääkseni Villa Karon suomalaisen johtajan toiveesta. Ja totta, joskus on hyvä elää ilman jatkuvaa mediavirtaa. Eritoten vapaus sähköpostilistojen ja yleisesti internetin tarjoamista jatkuvista tapahtuma- ja lähdevirikkeistä auttoivat paneutumaan laajan kenttäaineistoni purkamiseen ja jäsentämiseen perusteellisuudella, joka monessa muussa ympäristössä olisi ollut kehnompi. Ennen lähtöä pidetyssä tiedotustilaisuudessa sain kuulla, että kannettava kestää ainakin parin tunnin käytön päivässä. Omani kesti moninkertaisesti pidemmät työrupeamat, mutta kiitollinen saan olla: kaikilla kollegoilla ei ollut yhtä hyvä tuuri. Siinä missä kuumuuden ja kosteuden yhdistelmä saivat työskentelyn teknisen puolen välillä takkuamaan, samat olosuhteet veivät niskajännitykset ja selkäsäryt tiehensä huolimatta kalustuksen vissistä ei-ergonomisuudesta. Rajut ilmanalat palauttivat myös työskentelyrytmin kotimaista luontaisemmaksi luontoon, luonnon aikaan ja hetkeen sidotummaksi: Villa Karo ei eristä säätiloja ulkopuolelleen niin kuin Maaherran makasiini. Päivällä kello kahteen mennessä kuumuus oli yleensä niin hohkaava, ettei ajatustyö yksinkertaisesti enää kulkenut, samoihin aikoihin katkesivat useimmiten myös sähköt ja sitä myötä katon tuuletin lopetti viilentävän hyörinän. Ilmastointia ei Villa Karossa ole se edellyttäisi lasi-ikkunoita ja tiiviitä ovia sälerakenteiden sijaan, ja veisi 2. tietysti mahdottomasti sähköä. Villa Karolla on käytössään oma generaattori, jotta stipendiaattien työskentely olisi myös joskus päiväkausia kestävien katkojen aikana mahdollista, mutta (riittävän puhdas) öljy maksaa paljon ja on välillä loppu koko alueelta se siirtyy monikansallisten yhtiöiden huomassa pääasiassa pois Afrikasta. Benin ei tuota itse sähköään, vaan se virtaa viereisen Togon läpi Ghanasta, mikä lisää ymmärrettävästi verkon epävakautta. Loppukeväästä lähestyvän sadekauden kaatosateet antoivat työskentelylle oman rytminsä. Sateet katkaisivat sähköt ja ajoivat sisätiloihin ja useimmiten samoin tein myös sänkyyn hyttysverkon alle, sillä sateet toivat usein muassaan, edellään ja eritoten perässään milloin sakean parven lentomuurahaisia, milloin hyttysiä tai muita hyönteisiä, jotka osasivat taitavasti tiensä läpi säleikköovien ja ikkunoiden. Sitten saattoi vain odottaa milloin ryöpytys ja usein myös ukkosen jylinä ja salamointi helpottaisi ja työt voisivat jatkua. Villa Karo sijaitsee vain parikymmentä metriä rannasta, ja siksi rakennuksen yläkerran stipendiaattien huoneita kiertävältä terassilta on merinäköala. Useimmat stipendiaatit siirsivät laillani työpöytänsä avattujen säleovien eteen siten, että kannettavan ruutua kehysti trooppinen maisema, keltainen hiekkaranta ja turkoosin ja tumman sinen sävyissä vaihteleva aallokko. Työskentelyn lomassa merta tuli tuijotettua niin, että ilmanalan vaihtelut oppi tunnistamaan avautuvan maiseman, lähinnä aallokon väreistä ja liikkeistä. Lopultakaan ei ollut siis yllätys, milloin ilmanala johdatti sulkemaan koneen, mutta tiukkoja aikatauluja oli turha koettaa noudattaa. 17

18 18 3. Luettuani myöhemmin Julia Mahlerin Guatemalassa tehtyyn kenttätyöhön perustuvan tutkimuksen Lived Temporalities saatoin todeta, että Villa Karossa sain hetken tuntumaa siihen, millaisessa niin paljon vähemmän hallitussa ajassa suurin osa maailman ihmisistä elää. Mahler kutsuu tätä aikakokemusta/tasoa immanentiksi ajaksi, jota ei voi kontrolloida ulkoisin aikatauluin ja johon on vai tartuttava ja joka tarttuu itseen. Elämä Villa Karossa on lähtökohtaisesti yhteisöllistä, ja vaikka sade hätistikin välillä sisätiloihin, tutkijan kammioon eristyminen ei ollut mahdollinen ratkaisu, eikä toki järkevääkään, tarjoavathan stipendit mahdollisuuden uuteen kulttuuriin tutustumiseen. Villa Karossa asutaan tiiviisti, vieri vieressä ja jaetaan kerroksen kylpyhuonetilat. Yhteinen aamiainen oli ainoa Villa Karon stipendiin kuuluva ruokailu, mutta käytännössä muutkin ateriat vietettiin aina yhdessä. Useimmin tämä tapahtui yhdessä Gran Popon parista ravintolasta, joista pari tarjoili muutakin kuin sinänsä herkullista kalaa ja paistettua banaania tulisessa tomaattikastikkeessa. Joskus kokattiin betonikasarmin kenttäkeittiössä, jonka varustuksiin kuului ruostunut, likainen, mutta toimiva kaasuliesi ja toki pöytä. Stipendiaatit saivat myös säilyttää ruokiaan aamiaishuoneen jääkaapissa, jonka tiivisteet olivat sen verran aikansa nähneet, että torakat astelivat tyytyväisenä sisään ja ulos. Lisäksi meitä kutsuttiin paljon syömään paikallisten luo, ja myös osallistumaan perhejuhliin ja virallisempiin tilaisuuksiin opimme pian, että pari yovoa (vieras, termiä käytetään valkoisesta ihmisestä) kruunaa juhlan ja ettei yovon tule kieltäytyä ruuasta tai juomasta, oli vieraspaikkoja sitten kaksi tai kuusi peräkkäin. Kanssa-yovojani Villa Karossa olivat matkaseurueeni Susana Nevadon ja mediatutkija Ilona Hongiston lisäksi performanssitaiteilijat Tero Nauha ja Karolina Kucia, viestinnän tutkija Camilla Haavisto, korutaiteilija Kirsi Taiviola ja dokumenttiohjaaja Jenni Linko sekä taidemaalari

19 19 Inkeri Makkonen. Yksi residenssin olennaisia anteja olikin tutustuminen suomalaisiin kollegoihin, joiden kanssa sitten tutustuttiin paikalliseen kulttuuriin yhdessä. Kuva Afrikasta muotoutui näin luontevasti monin silmin ja jatkuvasti paitsi analyyttisiä keskusteluja myös taiteen tekoa seuraten. Yhteistyö on myös jatkunut. Esimerkiksi se, että saimme taiteiden tutkimuksen laitoksen kansainväliseen elokuussa järjestettyyn Regulated liberties -konferenssiin puhujaksi Brian Massumin, juontaa tiensä keskusteluihin Villa Karon terassilla reilua vuotta aiemmin. Sama koskee Teatterikorkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun kanssa toteutettua tutkijoille suunnattua Guattari-kurssia, jota olen Turun päässä vetänyt. 4. Itse vierailin Beninissä ahkerasti vodou-seremonioissa. Olin kiinnostunut esineistä ja koruista, niiden toimijuudesta vodou-uskonnoissa. Vastakkaisesti länsimaisen eriytyneen taidekäsityksen kanssa Beninissä taide liittyy vahvasti uskontoon ja sen rituaaleihin. Ja sillä on oma toimijuus, esineet tekevät asioita: erilaiset amuletit ja taikaesineet, kuuluvat arkeen ja niiden voimaan uskovat myös paikalliset kristityt. Villa Karon pikku museon kokoelmiin hankittuun rituaali-puupatsaaseen ei afrikkalainen henkilökunta esimerkiksi edes suostunut koskemaan, ja puhdistaminen jäi suomalaisen harjoittelijan tehtäväksi. Oma lukunsa on tietysti se, ettei läntinen museokäsitys mitenkään istu afrikkalaiseen kulttuuriin, vaan kontekstista irrotettuja ja eri paikoista ja tehtävistä erotettuja näyttelyksi koottuja esineitä pidetään mielenkiinnottomina tai jopa vaarallisina, voivathan ne tuoda yhteen erilaisia, vastakkaisiakin voimia ja energioita. Eräs mielenkiintoinen ilmiö olivat ns. zangbeto-seremoniat, joissa koristellut heinäkeot pyörivät ja tanssivat kuin itsestään ja siten haastavat käsitystä siitä, että vain ihmisen voimat liikuttaisivat materiaa. TÄ Kiinnostavasti Länsi-Afrikassa kuvat ja esineet eivät niinkään edusta, representoi jotakin, sen sijaan ne suoremmin ovat ja tekevät asioita itsessään. Tällaista kuvakäsitystä voisi kutsua myös immanentiksi siinä kuvat eivät tai kuvasta tai edusta jotain muuta vaan toimivat samalla tasolla muun todellisuuden kanssa. Beninistä puuttuu vielä lähes kokonaan ulkomainonta, joka leimaa läntistä kaupunkikuvaa; tuo siihen jatkuvan uudelleen esittämisen tason. Toisaalta kampaamoiden edessä on käsinmaalattuja kylttejä, jotka näyttävät kampauksia sellaisenaan. Voisi sanoa, että paikallinen kuvakäsitys on välittömämpi, joka ei tarkoita kuitenkaan samaa kuin yksinkertaisempi. Pidän tätä kovin kiinnostavana kysymyksenä taide- tai kuvateoreettisesti.

20 20 Ehkä länsimaissakin kuvayhteydet ovat välillä suorempia ja materiaalisempia kuin meidät on opetettu ymmärtämään. 5. Villa Karon matkamme innoittamia Susana Nevadon teoksia ja niitä kommentoivia tekstejäni sisältävä Ulkoistettu-näyttely oli esillä Kaapelin Galleriassa Helsingissä lokakuun Avajaisia vietettiin Osa teoksista oli esillä myös Villa Karon 10-vuotisjuhlanäyttelyssä Taidehallissa kesällä Katve-Kaisa Kontturi FL, assistentti virkavapaalla Kuvat: 1. Villa Karo (kuva: Susana Nevado) 2. Zangbeto-seremonia 3. Myrskyn uhkaa Villa Karon terassilta käsin 4. Kanssayovoja: Marina Lassenius, Ilona Hongisto, Karolina Kucia ja allekirjoittanut. (kuva: Tero Nauha) 5. Papittaren korut 6. Villa Karon harjoittelija Marina Lassenius puhdistaa rituaali-patsasta 7. Kampaamon mainos. 7.

Kerrottu ja koettu Turku Turun yliopisto mukana kulttuuripääkaupunkivuodessa

Kerrottu ja koettu Turku Turun yliopisto mukana kulttuuripääkaupunkivuodessa Kerrottu ja koettu Turku Turun yliopisto mukana kulttuuripääkaupunkivuodessa FM Maija Mäki / maikar@utu.fi Coccyx ry 6.8.2011 Turun yliopisto osana kulttuuripääkaupunkivuotta Ohjelmarungossa yliopiston

Lisätiedot

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa 15.10.-26.11. 2016 Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Kiinnostuin ulkomaan työssäoppimisesta muistaakseni ensimmäisellä luokalla ammattikoulussa, kun opettaja otti

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet Opintojaksot Perusopinnot 25 op 687600P Johdatus taidehistoriaan 5 op 687601P Taidehistorian peruskurssi 13 op 687602P Kotimaan ekskursio 3 op 687603P Valinnaiset opinnot 4 op Aineopinnot 35 op 687604A

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Eindhoven Syksy 2007. Matti Talala& Jarkko Jakkula

Vaihto-opiskelu Eindhoven Syksy 2007. Matti Talala& Jarkko Jakkula Vaihto-opiskelu Eindhoven Syksy 2007 Matti Talala& Jarkko Jakkula MIKSI? Hollannin menestyneet kamppailu-urheilijat saivat meidän kiinnostuksen heräämään Eindhovenia kohtaan. Olisihan se hienoa mennä opiskelijavaihtoon

Lisätiedot

NÄKY viettää kansallissäveltäjämme, Jean Sibeliuksen juhlavuotta. 1. Juhlavuoden Sibeliusta koskevat tapahtumat erillisenä tämän luettelon lopussa.

NÄKY viettää kansallissäveltäjämme, Jean Sibeliuksen juhlavuotta. 1. Juhlavuoden Sibeliusta koskevat tapahtumat erillisenä tämän luettelon lopussa. KULTTUURITAPAHTUMAT VUONNA 2015 NÄKY viettää kansallissäveltäjämme, Jean Sibeliuksen juhlavuotta. 8.12.2015 tuli hänen syntymästään kuluneeksi 150 vuotta. 1. Juhlavuoden Sibeliusta koskevat tapahtumat

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Preesens, imperfekti ja perfekti

Preesens, imperfekti ja perfekti Preesens, imperfekti ja perfekti ennen nyt Neljä vuotta sitten olin töissä tehtaassa. Nyt minä olen lähihoitaja. r Olen työskennellyt sairaalassa jo kaksi vuotta. J Joo, kävin toissapäivänä. Sinun tukka

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

Ulkomaan jakson raportti

Ulkomaan jakson raportti Ulkomaan jakson raportti Kauneudenhoitoala Zolero www.zolero.co.uk Bishop Street 146C Londonderry Pohjois-Irlanti 5 viikkoa Työpaikalla minulle aluksi esiteltiin kauneushoitolaa, jonka yhteydessä oli myös

Lisätiedot

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko on Kehitysvammaliiton hanke, jossa leikkimielinen pehmohahmo vie eteenpäin tärkeitä viestintä- ja tunneasioita. Sammakko matkustaa

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen opetus

Yleisen kielitieteen opetus Yleisen kielitieteen opetus 2011-2012 Kursseille ilmoittautuminen Kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Perusopinnot Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 402968) Ryhmä 1 P1, ma 12-14, ke 14-16,

Lisätiedot

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Janet Valliovuo ja Ramoona Rahja, Horaca11 Johdanto Lähdimme ulkomaille, koska halusimme kokeilla jotain erilaista ja kokeilla rajojamme. Halusimme lähteä Iso-Britanniaan,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 Toimintakertomus 2016 Naivistien Ystävät ry Puh. 050 3132207 (pj.) c/o Naivistit Iittalassa Hollajantie 2 14500 Iittala www.naivistienystavat.fi naivistienystavat@gmail.com rek 14.5.2012. No: 207.968.

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Matkaraportti liittyen CIMAM konferenssiin Rio de Janeirossa

Matkaraportti liittyen CIMAM konferenssiin Rio de Janeirossa Matkaraportti liittyen CIMAM konferenssiin Rio de Janeirossa Osallistuin CIMAMin konferenssiin 12.-14.8.2013 Rio de Janeirossa sekä sen yhteydessä järjestettyyn postkonferenssiin 15.-16.8. Postkonferenssi

Lisätiedot

turun museokeskuksen vuokrattavat tilat

turun museokeskuksen vuokrattavat tilat turun museokeskuksen vuokrattavat tilat Turun museokeskuksesta löytyvät vuokrattavat tilat ovat ihanteellisia paikkoja juhlien, tapahtumien ja kokouksien järjestämiselle. Kun haluat tarkemmin tutustua

Lisätiedot

VÄITÖKSEN KULKU JA KARONKAN PERINTEET

VÄITÖKSEN KULKU JA KARONKAN PERINTEET VÄITÖKSEN KULKU JA KARONKAN PERINTEET Niina Timosaari Koordinaattori, UniOGS Kohti tohtorin tutkintoa seminaari 19.4.2017 VÄITÖSKIRJA Mitä Suomen laki sanoo? = Väitöskirja on tarkastettava julkisesti 1.

Lisätiedot

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Ohessa olemme pyrkineet heijastamaan joitakin tapahtumia ja tunnelmia sukuseuran matkasta. Lyhyellä matkakertomuksellamme tahdomme jakaa hauskan ja antoisan matkamme

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10.

Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10. Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10.2013 Osallistuin Tohokun yliopiston järjestämälle TESP-kurssille (Tohoku

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Alvar Aallon jalanjäljillä Lähdimme Kirstin kanssa kahden tutustumaan junakyydillä Jyväskylän elämään, maisemiin ja ihmisiin. Jyväskylä on minulle nuoruudestani tuttu

Lisätiedot

LEIKIN VOIMA 16.1.2015. Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä

LEIKIN VOIMA 16.1.2015. Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä LEIKIN VOIMA 16.1.2015 Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä Leikkiagenttien matkat - Ryhmä on mukana Vantaan leikkipilotti- hankkeessa mukana Leikkiagentteina

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kajaanin kielten ja viestinnän opettajien vastuuopettajapäivät 10.-11.2.2015 Katja Hämäläinen, Metropolia amk Kansainvälisyysviikot terveys-ja hoitoalalla:milloin?

Lisätiedot

Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011

Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011 Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011 Lähdimme Kenian matkalle hyvin varautuneina kohdata erilainen kulttuuri. Olimme jo saaneet kuulla, mihin asioihin on syytä varautua, ja paikan päällä tuntuikin, että

Lisätiedot

Oppaamme ollessamme kohua aiheuttaneen patsaan luona. Pronssisoturi

Oppaamme ollessamme kohua aiheuttaneen patsaan luona. Pronssisoturi EP Senioripoliisit Kevätmatka 2017 Tämän matkan valmistelu alkoi jo kuukausia ennen sen toteutumista taustoittamalla matkakohteita ja nyt päädyttiin perinteisesti Viroon ja siihen, että olemme koko ajan

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA Lähdimme vappuaamuna 1.5.jännittävälle elokuvamatkalle Irlantiin Kitisenrannan koulun pihalta. Mukana olivat Taneli Juntunen (9b), Joonas Tuovinen (9b),

Lisätiedot

Työssäoppimisjakso. Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015

Työssäoppimisjakso. Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015 Työssäoppimisjakso Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015 Kobe? Kobe - yksi Japanin suurkaupungeista (~1,6 milj. asukasta) ja tärkeä satamakaupunki, joka sijaitsee Hyogon prefektuurissa

Lisätiedot

Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon!

Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon! Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon! Jo vuodesta 2007 lähtien Euroopan Unionin Komissio on järjestänyt EU-maiden 17-vuotiaille lukiolaisille käännöskilpailun,

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

North2north Winnipeg Kanada

North2north Winnipeg Kanada North2north Winnipeg Kanada WINNIPEG Manitoba provinssin pääkaupunki Kanadan 7. suurin kaupunki Väkiluku 634 000 asukasta Kaupungissa on kaksi yliopistoa University of Winnipeg (n. 9000 opiskelijaa) ja

Lisätiedot

Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta

Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta Pauliina Kinanen Suomen museoliitto AKTIIVI Plus -loppuseminaari 19.11.2014 Vuonna 2010 - Avara museo -hanke alkaa Meillä

Lisätiedot

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä!

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Tiedeasiamies Kalle Korhonen syyskuu 2015 6.9.15 KONEEN SÄÄTIÖ 1 Koneen Säätiö Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton v. 1956 perustettu yleishyödyllinen säätiö

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Yliopistonlehtori, dosentti

Yliopistonlehtori, dosentti Eva Havu Yliopistonlehtori, dosentti Humanistinen tiedekunta Romaanisten kielten laitos PL 24 (Unioninkatu 40 B) 00014 Helsingin yliopisto Puh. (09) 191 23086, GSM 040 591 1371 Eva.Havu@helsinki.fi www.hum.helsinki.fi/hum/romkl/fra

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Maija Saraste Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kirjastotapaaminen Saransk 7.10.2011 1 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeenlinna

Lisätiedot

Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin

Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin Posted on 18.12.2013 by Eeva-Liisa Viitala 2 Helsingin yliopiston kirjaston keväällä 2013 eläkkeelle jäänyt ylikirjastonhoitaja

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA

KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA HISTORIAN PERUSOPINNOT FM Anna Nieminen: Uusi ja uusin aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 14.1. 29.1. ti klo 10 12 SÄ118, ke klo 12 14 L7 ja to klo 10 12 PR102

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. Taidehistoria Osoite: Taidehistoria, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: 029 448 3313 (opintotoimisto), 029 448 3334 (lehtori) Sähköposti: paivi.kynkaanniemi@oulu.fi (opintotoimisto), jorma.mikola@oulu.fi

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Heljä Franssila Kulttuuriyrittäjyysluento: Kuvataiteilijat ja tuottajat kohtaavat. 27.10.2014 Frame vahvistaa suomalaisen nykytaiteen

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

UNIVERSITAT POLITÈCHNICA DE CATALUNYA VILANOVA I LA GELTRÚ

UNIVERSITAT POLITÈCHNICA DE CATALUNYA VILANOVA I LA GELTRÚ UNIVERSITAT POLITÈCHNICA DE CATALUNYA VILANOVA I LA GELTRÚ European Project Semester 2008 Eeva Siuruainen (TTE5SN2) ENNEN LÄHTÖÄ Minulla oli suuri halu päästä tekemään työharjoitteluni ulkomailla ja muu

Lisätiedot

Maahanmuutto Opiskelu

Maahanmuutto Opiskelu - Yliopisto Haluaisin hakea yliopistoon. Kerrot, että haluat hakea yliopistoon Haluan hakea. Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan kandidaatin ohjelmaan jatko-opintoihin tohtorin ohjelmaan

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Perttu Niitynpää Jari Martikainen 1.3.7 Selostus Oheisessa raportissa on viimekertaisen Studia Generalia

Lisätiedot

Seoulin kansainvälinen kesäkoulu 2010 25.6-4.8

Seoulin kansainvälinen kesäkoulu 2010 25.6-4.8 Seoulin kansainvälinen kesäkoulu 2010 25.6-4.8 Väkiluku 48,5 miljoonaa Pinta-ala 99 313 km 2 Kieli Korea Valuutta Won Aikavyöhyke GMT +8 Pääkaupunki Seoul Presidentti Lee Myung-bak Etelä-Korea University

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 27.8.2013 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista:

Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista: Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista: Opiskelijakyselyn tulosten yhteenveto Kehitysehdotuksien puintia Vapaamuotoista keskustelua (kysymyksiä, vastauksia, neuvoja, murheita) Kiva, että olet tullut

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016

PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016 PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016 TERVETULOA KONKKARONKKAAN! Porvoon museon työpajatoiminta keväällä 2016 Holmin talon alakerrassa avautui maaliskuussa 2014 kokeellinen työpajatila - KONKKARONKKA. Uusissa

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu HURJAA SAUNOMISTA TELTTA- JA SAVUSAUNASSA

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu HURJAA SAUNOMISTA TELTTA- JA SAVUSAUNASSA SAUNASEURA 26.5.2014 1/6 HURJAA SAUNOMISTA TELTTA- JA SAVUSAUNASSA SaunaMafialaisten vierailu ja tutustuminen jäsenemme Arin tiluksiin ja saunoihin. AIKA: La 24. - Su 25.5.2014 PAIKKA: Korpilahti Kaksin

Lisätiedot

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Suomen Akatemian kautta jaettava tohtoriohjelmarahoitus (aiemmin tutkijakoulurahoitus) rahoitus tutkimusprojektilta

Lisätiedot

TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT

TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT Vilma Mäkelä TYÖHARJOITTELU ULKOMAILLA 2012 Saneeraus- ja sisustusala, ARSA09 Art In Tanzania P.O. Box 23333, Dar es Salaam Tanzania www.artintanzania.org 16.3-8.4.2012 TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT Työskentelin

Lisätiedot

Ranskalainen filologia

Ranskalainen filologia Ranskalainen filologia uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuus 29.8.2007 Mikä on romaanisten kielten laitos? useamman oppiaineen muodostama yksikkö laitoksessa on neljä oppiainetta: ranskalainen filologia,

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma 1 Venäjän kielen tutkinto-ohjelma Tampereella Kiinnostaako sinua kielten ja kulttuurien välinen

Lisätiedot

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 Valmistelut Hochschule Offenburg Offenburg Gengenbach Asuminen Opiskelut Yhteydenpito kotimaahan Vapaa-aika Mietteitä vaihdosta Kuvia reissusta

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjassa

Työssäoppimassa Espanjassa 1 Johanna Karjalainen M11A Työssäoppimassa Espanjassa 17.2. 3.4.2014 Mistä kaikki lähti? Opettaja kysyi eräänä päivänä koko luokalta ketkä olisi kiinnostuneet lähtemään työssäoppimaan ulkomaille. Totta

Lisätiedot

Opetusportfolio. Sisältö. Samuli Hurri Helsinki,

Opetusportfolio. Sisältö. Samuli Hurri Helsinki, Opetusportfolio Samuli Hurri Helsinki, 5.6.2012 Olen pitänyt ja järjestänyt luentoja, työpajoja ja seminaareja, lähinnä oikeusteoriassa ja oikeussosiologiassa, suomeksi ja englanniksi vuodesta 1995. Oikeussosiologian

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot