TUTKIMUSSELOSTUS

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSSELOSTUS"

Transkriptio

1 TUTKIMUSSELOSTUS KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS VIHERKALLION PÄIVÄKOTI VIHERKALLIONTIE 5, ESPOO Sweco

2 Tiivistelmä Viherkallion päiväkoti on vuonna 1974 valmistunut, osin kaksikerroksinen rakennus. Kantavat rakenteet ovat teräsbetonia ja puuta, ja julkisivu on pääosin tiilimuurattu. Tutkimus sisältää ulkovaipparakenteiden kosteusteknisen kuntotutkimuksen ja tutkittujen rakenteiden mahdollisten sisäilman laatuun vaikuttavien riskitekijöiden arvioinnin. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan sisäilman laatua ja siihen vaikuttavia riskitekijöitä sekä ilmanvaihdon riittävyyttä. Rakennuksessa on maanvastaiset alapohjarakenteet. Kosteus nousee paikoin alapohjarakenteeseen maaperästä. Lattiapinnoitteen alla havaittiin korkea kosteuspitoisuus vanhan vesivuodon kohdalla. Tiivis lattiapinnoite (linoleum-matto) estää kosteuden haihtumista, jolloin kosteus kerääntyy lattiapinnoitteen alle. Alapohjarakenteet eivät ole ilmatiiviitä, jolloin maaperän epäpuhtaudet pääsevät sisäilmaan. Rakennuksen ulkoseinät ovat tiilirakenteisia, ja tiilimuurausten välissä on mineraalivillaeriste. Ikkunoiden alapuolella ulkoseinä on sisäkuoreltaan levyrakenteinen ja eristeenä on polyuretaanilevy. Maanpäällisissä ulkoseinärakenteissa ei havaittu poikkeavaa kosteutta. Ulkoseinän lämmöneristeissä havaittiin laboratorioanalyysissa kahdessa näytteessä viidestä viitteitä mikrobikasvustosta. Ulkoseinärakenteet eivät ole ilmatiiviitä ja rakenneliittymien kautta on ilmayhteys ulkoseinien eristetilaan. Rakennuksen yläpohjan materiaalit ovat tehtyjen rakenneavausten perusteella kunnossa. Paine-eroseurannan perusteella rakennuksen sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero on pääosin tavoitellulla tasolla. Tuloilmakoneen TK-2 palvelualueella oli öisin ylipainetta ulkoilmaan nähden. Tämä viittaa siihen, että kyseisen koneen palvelualueella poistoilmanvaihto käy öisin matalammalla teholla tai ei ole ollenkaan päällä. Tilojen tulo- ja poistoilmavirrat ovat pääosin suunniteltua pienemmät ja rakennuksen ilmanvaihto on suunniteltu nykyistä pienemmälle käyttäjämäärälle. Ilmanvaihto ei ole riittävää nykyisillä käyttäjämäärillä. Sisäilman laatu oli lämpötilan, suhteellisen kosteuden, pinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen ja sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden osalta normaali. Sweco Ilmalanportti 2 FI Helsinki, p. 358 (0) Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Reg.no Reg. Office Helsinki Sweco Groupin jäsen

3 Sisältö 1 Yleistiedot 2 2 Kohteen yleiskuvaus 3 3 Lähtötiedot 3 4 Tutkimusmenetelmät 3 5 Rakennetekniset tutkimukset Alapohja Rakenne Havainnot ja mittaustulokset Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Ulkoseinät Rakenne Havainnot ja mittaustulokset Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Yläpohja Rakenne Havainnot ja mittaustulokset Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 9 6 Ilmanvaihtojärjestelmän tutkimukset Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Paine-ero Hiilidioksidipitoisuus Ilmanvaihdon ilmavirrat Kanavapölyn koostumus Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 12 7 Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittausten tulokset Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 14 8 Yhteenveto tärkeimmistä suositeltavista toimenpiteistä 14 9 Päiväys ja allekirjoitukset 14 Liitteet 15 1(15) TUTKIMUSSELOSTUS VIHERKALLION PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

4 1 Yleistiedot Tutkimuskohde: Viherkallion päiväkoti Viherkalliontie 5, Espoo Tilaaja: Julia Debbarh / Elisa Vene Tilapalvelut-liikelaitos PL Espoon Kaupunki Tutkimusryhmä: - DI Milla Mattila, raportti ja rakennetekniset tutkimukset - Tommi Lautiainen, avustavat tutkimukset - Laboratorioanalyysit MetropoliLab Oy ja Mikrofokus Oy - Rakenneavauksien teko ja paikkaus tilaajan toimesta Tutkimuksen ajankohta Tutkimukset kohteessa tehtiin Tutkimustavoite: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ulkovaipparakenteiden kosteusteknistä kuntoa ja tutkittujen rakenteiden mahdollisia sisäilman laatuun vaikuttavia riskitekijöitä. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin sisäilman laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä ilmanvaihdon riittävyyttä. TUTKIMUSSELOSTUS VIHERKALLION PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 2(15)

5 2 Kohteen yleiskuvaus Viherkallion päiväkoti on vuonna 1974 valmistunut, osin kaksikerroksinen rakennus. Kantavat rakenteet ovat teräsbetonia ja puuta, ja julkisivu on pääosin tiilimuurattu. Rakennuksessa on maanvastainen teräsbetonilaatta ja ns. valesokkelirakenne. Rakennukseen on tehty peruskorjaus vuonna 1997, jonka yhteydessä on asennettu koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. 3 Lähtötiedot Rakennukseen on tehty rakenne- ja ilmanvaihtotekninen katsastus sekä jatkotutkimuksena on tutkittu rakenteiden ilmatiiveyttä ja kosteusteknistä kuntoa. Raportissa esitettiin sisäilman laadun parantamiseksi tehtäviä korjaustoimenpiteitä (mm. vaurioituneiden rakennusmateriaalien poisto, tiivistyskorjaukset). Saatujen lähtötietojen mukaan suositellut korjaustoimenpiteet on rakennuksessa suoritettu. Osa käyttäjistä kokee tiloissa edelleen sisäilman laatuun viittaavia oireita. Käyttäjiltä saatujen lähtötietojen mukaan oireilua koetaan etenkin 1. kerroksen tiloissa 110, 131, 135 ja 137. Lisäksi päiväkodissa on havaittu poikkeavia hajuja ja ilman tunkkaisuutta. Aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset: - Rakenteiden ilmatiiveys ja kosteustekninen kunto, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Rakenne- ja ilmanvaihtotekninen katsastus, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Tutkimusmenetelmät Tutkimuksissa käytettiin seuraavia kalibroituja mittalaitteita - Pintakosteusilmaisin Gann Hydromette UNI 1 / Hydrotest LG1 - Kosteusmittaukset Vaisala HUMICAP HM40-sarja, lukulaite HM40 ja mittapäät HMP42, HMP40S - Paine-erologgeri TSI Airflow PVM610, Tinytag Dwyer-paine-eromittari ja Tinytag-tiedonkeruujärjestelmä - Merkkiainelaitteisto Wika-GIR10 ja alipaineistaja BlowerDoor - Laboratorioanalyysit on tehty MetropoliLab Oy:ssä ja pölynkoostumusanalyysit Mikrofokus Oy:ssä 3(15) TUTKIMUSSELOSTUS VIHERKALLION PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

6 5 Rakennetekniset tutkimukset 5.1 Alapohja Rakenne Alapohjarakenteisiin tehtiin eri puolille rakennusta kaksi rakenneavausta rakennetyyppien ja rakenteen kunnon selvittämiseksi. Rakenneavauskohdat ovat merkittynä pohjakuviin liitteessä 3. Rakenteet rakenneavausten perusteella sisältä ulospäin: AP1 Alapohja yleensä 1. krs RA8 ja RA9 Lattian pintakäsittely (linoleum liima tasoite) 70 mm Teräsbetonilaatta Tervapaperi 120 mm Vaahtomuovilevy (styrox) Hiekka Havainnot ja mittaustulokset TUTKIMUSSELOSTUS VIHERKALLION PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kuva 1. Alapohjan rakenneavaus RA9 tilassa 109 Alapohjarakenteissa havaittiin kosteuskartoituksessa paikoin kohonneita kosteuslukemia. Kellarin kerhohuoneen 009 jääkaapin edustalla on aiemmin tapahtunut vesivuoto jääkaapista ja lattiapinnoite on uusittu vuonna Jääkaapin edustalla havaittiin kohonneita kosteuksia läpi alapohjalaatan sekä linoleum-mattolattiapinnoitteen alla (RH 99 %). Lattiapinnoitteessa ei havaittu aistinvaraisesti arvioiden vaurioita. Eteisessä 008 havaittiin kohonnutta kosteutta syvemmällä alapohjalaatassa. Tarkemmat tulokset kosteusmittauksista ja pintakosteuskartoituksesta ovat liitteissä 1 ja 2. Toisesta alapohjan rakenneavauksesta (RA9) löytyi paikallisesti ohut kerros vanhaa mineraalivillaa ulkoseinän läheltä sokkelikiven päältä. Mineraalivillasta otettiin materiaalinäyte (MR6). Mineraalivillan mikrobipitoisuudet olivat alhaisia, mutta näytteessä havaittiin kosteusvaurioindikaattorilajia (Chaetomium sp.). Yksittäisen kosteusvauriomikrobin esiintyminen on kuitenkin normaalia. Tarkemmat tulokset materiaalinäytteistä ovat liitteessä 1 sekä alkuperäisessä analyysilausunnossa (Metropolilab Oy Testausseloste ). Näytteenottopaikat on merkitty pohjakuviin liitteessä 3. Liitteessä 1 on esitettynä materiaalinäytetulosten arviointiperusteet. Alapohjassa olevasta tervapaperista otettiin näytteet PAH-yhdisteiden määrittämistä varten (RPAH1 ja RPAH2). Tarkemmat tulokset on esitetty liitteessä 1 sekä alkuperäisessä analyysilausunnossa (Metropolilab Oy Testausseloste ). Arviointiperusteet on esitetty liitteessä 1. Tervapaperissa todettiin vähäisiä määriä PAH-yhdisteitä. Alapohjarakenteen ilmatiiveyttä tutkittiin merkkiainekokeen avulla kahdessa tilassa. Tutkittavat tilat alipaineistettiin alapohjan maatäyttöön nähden ja merkkikaasun leviämistä 4(15)

7 tutkittiin huonetilassa kaasuanalysaattorin avulla. Alapohjarakenteessa havaittiin ilmavuotoja lattian ja ulkoseinän levyrakenteen liittymissä sekä ikkunakarmin ja seinän liittymässä. Tarkemmat tulokset on esitetty liitteissä 4.2 ja Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Rakennuksessa on maanvastaiset alapohjarakenteet. Alapohjarakenteen kosteus on paikoin koholla kerhohuoneessa 009 jääkaapin edustalla sekä eteisessä 008. Kerhohuoneen 009 alapohjan kosteus voi olla peräisin vanhasta vesivuodosta. Eteisessä 008 kosteus nousee todennäköisesti rakenteeseen maaperästä. Suositellaan poistamaan linoleum-matot kyseisiltä alueilta ja vaihtamaan lattiapinnoite kosteutta kestävään ja vesihöyryä läpäisevään materiaaliin. Alapohjarakenteessa ei suunnitelmien mukaan ole orgaanisia rakennusmateriaaleja. Alapohjan rakenneavauksesta löydetty vanha mineraalivillaeriste oli laboratorioanalyysin perusteella kunnossa. Alapohjarakenteen alla maaperässä on kuitenkin aina epäpuhtauksia. Rakenteen ilmatiiveydessä on merkkiainekokeen perusteella puutteita, jolloin maaperän epäpuhtaudet pääsevät ilmavuotojen mukana sisäilmaan heikentäen sen laatua. Suositellaan tiivistämään alapohjan ja ulkoseinän liittymät sekä alapohjan läpiviennit. Tiivistystyö tulee tehdä erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti ja tiivistyskorjauksen onnistuminen tulee tarkastaa merkkiainekokein. 5.2 Ulkoseinät Rakenne Ulkoseinärakenteisiin tehtiin eri puolille rakennusta 7 rakenneavausta rakennetyyppien ja rakenteen kunnon selvittämiseksi. Rakenneavauskohdat ovat merkittynä pohjakuviin liitteessä 3. Rakenteet rakenneavausten perusteella: US1, Ulkoseinä yleensä sisältä ulospäin: RA2, RA3, RA5, RA6, RA7 pintakäsittely (maali) 130 mm kalkkihiekkatiili n. 10 mm ilmarako 100 mm mineraalivilla tiilimuuraus 5(15) TUTKIMUSSELOSTUS VIHERKALLION PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

8 Kuva 2. Ulkoseinän rakenneavaus RA6, jossa sisäkuoren tiili on poistettu seinän alaosasta. Kuvat 3 ja 4. Ulkoseinän rakenneavaus RA3 (vas.) rakennuksen ulkonurkassa, jossa sisä- ja ulkopuolisen tiilimuurauksen välissä näkyy höyrynsulkumuovilla ympäröity puinen muurausohjuri. Ulkoseinän rakenneavauksessa RA5 (oik.) muurausohjurin ympärillä ei ole muovia. US2, Ulkoseinä ikkunan alla sisältä ulospäin: RA1, RA4 pintakäsittely (maali) 13 mm kipsilevy 120 mm polyuretaanilevy 13 mm kipsilevy (avaus päättyy) Kuva 2. Ulkoseinän rakenneavaus RA1 ikkunan alapuolella. TUTKIMUSSELOSTUS VIHERKALLION PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 6(15)

9 5.2.2 Havainnot ja mittaustulokset Maanpäälliset ulkoseinät ovat kosteuskartoituksen perusteella kunnossa. Pintakosteuskartoituksen perusteella ei ole syytä epäillä kohonneita kosteuksia ulkoseinissä. Tarkemmat tulokset pintakosteuskartoituksesta ovat liitteessä 2. Ulkoseinien mineraalivillaeristeistä otettiin viisi kappaletta materiaalinäytteitä mikrobiviljelyyn US1-rakenteista. Mineraalivilloissa havaittiin paikoitellen ilmavirtauksista johtuvia tummentumia. Mineraalivilloissa ei havaittu poikkeavia hajuja. Mineraalivilla oli kunnossa tilan 131 kohdalla (MR1). Muissa näytteissä (MR2, MR3, MR4 ja MR5) mikrobipitoisuudet olivat alhaisia, mutta näytteissä kasvoi kosteusvaurioindikaattorilajia (Aspergillus versicolor, Chaetomium sp.). Yksittäisen kosteusvauriomikrobin esiintyminen on kuitenkin normaalia. Näytteessä MR3 kasvoi niukasti aktinomykeettejä. Tarkemmat tulokset on esitetty liitteessä 1 sekä alkuperäisessä analyysilausunnossa (Metropolilab Oy Testausseloste ), ja näytteenottopaikat on esitetty pohjakuvissa liitteessä 3. Tulosten arviointiperusteet on esitetty liitteessä 1. Rakenneavauksissa RA3 ja RA5 rakennuksen ulkonurkissa näkyi ulko- ja sisäpuolisen tiilimuurauksen välissä muurausohjuri, josta ei otettu materiaalinäytettä. Muurausohjurit vaikuttivat rakenneavausten kohdalla aistinvaraisesti arvioituna hyväkuntoisilta eikä rakenneavauksista havaittu poikkeavia hajuja. Muurausohjureissa voi silti olla vaurioita muualla, ja etenkin puisen ohjurin ympäröiminen muovilla on riskialtista. Ulkoseinärakenteiden sisäkuoren ilmatiiveyttä tutkittiin merkkiainekokeen avulla. Merkkikaasu laskettiin sisäpuolisen tiilimuurauksen taakse eristetilaan ja kaasun leviämistä sisäilmaan seurattiin kaasuanalysaattorilla. Tilat alipaineistettiin tutkimuksen ajaksi. Ulkoseinärakenteissa havaittiin ilmavuotoja lattian ja ulkoseinän liittymissä, ikkunakarmin ja seinän liittymissä, tiiliseinän halkeamissa ja rei issä, katon ja ulkoseinän liittymissä, ulkoseinän ja väliseinän liittymissä, tiili- ja levyseinän liittymissä, patterin ja patteriputken kannakkeissa sekä kiinteän kaapin alta. Tarkemmat tulokset on esitetty liitteissä 4.1, 4.3 ja 4.5. Rakennuksessa tehtiin vuonna 2017 ikkunaremontti, jonka yhteydessä myös ikkunoiden alapuoliset eristemateriaalit uusittiin. Aistinvaraisen arvion perusteella julkisivut ja ikkunat ovat hyväkuntoisia Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Rakennuksen ulkoseinät ovat tiilirakenteisia, ja tiilimuurausten välissä on mineraalivillaeriste (US1). Ikkunoiden alla ulkoseinä on sisäkuoreltaan levyrakenteinen ja lämmöneristeenä on polyuretaanilevy. Maanpäällisissä ulkoseinärakenteissa ei epäilty poikkeavaa kosteutta. Mineraalivillaeristeet olivat aistinvaraisesti arvioiden hyväkuntoisia. Kahdessa näytteessä viidestä havaittiin laboratorioanalyysissa viitteitä mikrobikasvustosta. Ulkoseinärakenteet eivät ole ilmatiiviitä ja rakenneliittymien kautta on ilmayhteys ulkoseinien eristetilaan. Suositellaan estämään epäpuhtauksien siirtyminen sisäilmaan tiivistämällä ulkoseinäraken- 7(15) TUTKIMUSSELOSTUS VIHERKALLION PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

10 teen sisäkuori ilmatiiviiksi. Työ edellyttää korjaussuunnittelua. Jos rakennuksessa myöhemmin tehdään ulkoseinän avaamista vaativia korjauksia, suositellaan samalla poistamaan ulkonurkkien muurausohjurit. 5.3 Yläpohja Rakenne YP1 Yläpohja yleensä sisältä ulospäin: RA10, RA11, RA12 pintakäsittely (maali) 13 mm kipsilevy 50 mm mineraalivilla Euratex-höyrynsulku mineraalivilla (avaus päättyy) Kuva 3. Yläpohjan rakenneavaus RA Havainnot ja mittaustulokset Yläpohjan rakenneavauksissa ei havaittu ilmavirtausta tai poikkeavia hajuja. Yläpohjan eristemateriaalit olivat aistinvaraisesti arvioiden hyvässä kunnossa. Yläpohjan materiaaleista otettiin neljä materiaalinäytettä mikrobiviljelyyn. Mineraalivillaeristeissä (MR7, MR8 ja MR9) ja sisäpuolen koolauspuussa (MR10) kasvoi niukasti tai ei ollenkaan mikrobeja, mutta näytteissä MR7 ja MR10 todettiin ns. kosteusvaurioindikaattorilajia (Chaetomium sp., Trichoderma sp.). Yksittäisen kosteusvauriomikrobin esiintyminen on kuitenkin normaalia. Tulokset on esitetty liitteessä 1 sekä alkuperäisessä analyysilausunnossa (Metropolilab Oy, Testausseloste ), ja näytteenottopaikat on esitetty pohjakuvissa liitteessä 3. Yläpohjarakenteen sisäkuoren ilmatiiveyttä ei tutkittu merkkiainekokeella. Tilojen yläpohjat olivat sisäpinnaltaan pääsääntöisesti levyrakenteisia, ja suoraan kipsilevyn päällä on eristekerros. Yläpohjan rakenneliittymiä ja läpivientejä ei ole tiivistetty, jolloin rakenne ei TUTKIMUSSELOSTUS VIHERKALLION PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 8(15)

11 ole tyypillisesti ilmatiivis näiden osalta. Tilan painesuhteet ovat normaalisti sisätilasta yläpohjaan päin, jolloin mahdolliset epäpuhtaudet eivät siirry rakenteista sisätiloihin Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Tehtyjen rakenneavausten perusteella yläpohjan materiaalit ovat kunnossa. Levyrakenteinen yläpohja ei tiivistämättömänä ole tyypillisesti ilmatiivis rakenneliittymien ja läpivientien kohdalta. 6 Ilmanvaihtojärjestelmän tutkimukset Ilmanvaihtojärjestelmän kuntoarvio on tehty aiemmin (Sweco Asiantuntijapalvelut ). Tämän tutkimuksen yhteydessä arvioidaan sisäilman laadun näkökulmasta ilmanvaihdon riittävyyttä ja vaikutusta rakennuksen painesuhteisiin. 6.1 Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Rakennuksessa on koneellinen tulopoistoilmanvaihto vuodelta Rakennusta palvelee kaksi tuloilmakonetta. Tuloilmakone TK-1 palvelee päiväkodin länsiosaa, keittiötä ja kellarikerrosta. Tuloilmakone TK-2 palvelee päiväkodin itäosaa. Kuva 4. Tuloilmakoneiden palvelualueet rakennuksen 1. kerroksessa: TK-1 (sininen) ja TK-2 (punainen). TK-1 palvelee myös kellarikerrosta. 6.2 Paine-ero Paine-eromittauksella selvitettiin ilmanvaihdon toimivuutta. Voimakas alipaine voi lisätä rakenteiden ilmavuotojen mukana tulevien epäpuhtauksien määrää sisäilmassa. Ylipaineen vaikutuksesta sisäilman kosteus siirtyy ulkovaipparakenteisiin ja voi tiivistyessään aiheuttaa kosteusongelmia ulkovaipparakenteissa. 9(15) TUTKIMUSSELOSTUS VIHERKALLION PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

12 Tilojen painesuhteita ulkoilmaan nähden seurattiin kahden viikon ajan 6 eri tilassa eri puolilla rakennusta. Paine-eroihin vaikuttavat ilmanvaihdon lisäksi sääolosuhteet (mm. tuuli) ja tilojen käyttö. Tavoitteellinen paine-ero sisä- ja ulkoilman välillä koneellisessa ilmanvaihdossa on 0-2 Pa (Asumisterveysopas 2009). Painesuhteiden seurantakuvaajat on esitetty graafisesti liitteissä ja mittauspisteet on esitetty pohjakuvissa liitteessä 3. Tilat 009, 101, 109, 110 ja 125 olivat mittausjaksolla lievästi alipaineisia ulkoilmaan nähden. Sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero oli pääsääntöisesti välillä 0-5 Pa. Kyseiset tilat sijaitsevat tuloilmakoneen TK-1 palvelualueella. Tilan 137 ja ulkoilman välinen paine-ero vaihteli mittausjaksolla pääsääntöisesti välillä 0 8 Pa. Tila oli ulkoilmaan nähden päivisin lähes tasapaineinen ja öisin ylipaineinen. Tila sijaitsee tuloilmakoneen TK-2 palvelualueella. 6.3 Hiilidioksidipitoisuus Korkea hiilidioksidipitoisuus sisäilmassa aiheuttaa tunkkaisuuden tunteen, väsymystä, päänsärkyä ja näiden seurauksena työtehon alenemisen. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaisesti hiilidioksidin toimenpiderajaksi on säädetty pitoisuus, joka on 1150 ppm suurempi kuin ulkoilman pitoisuus. Hiilidioksidin pitoisuus ulkoilmassa oli mittausjaksolla noin ppm (parts per million). Pitoisuus tarkastetaan yöaikaisesta tasosta. Sisäilman kohonnut hiilidioksidipitoisuus (CO2) on osoitus ilmanvaihdon riittämättömyydestä. Hiilidioksidipitoisuudelle ei ole terveydellistä ohjearvoa. Sisätiloissa tärkein hiilidioksidin lähde on ihmisen hengitysilma. Sisäilman hiilidioksidipitoisuutta voidaan pitää ilmanvaihdon riittävyyden mittarina. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus kuvastaa ilmanvaihdon riittävyyttä suhteessa ihmisten aiheuttamaan kuormitukseen. Hiilidioksidin pitoisuutta seurattiin kuudessa tilassa kahden viikon ajan. Hiilidioksidipitoisuuden seurantakuvaajat on esitetty graafisesti liitteissä ja mittauspisteet on esitetty pohjakuvissa liitteessä 3. Tiloissa 009, 109, 110 ja 121 hiilidioksidipitoisuudet pysyivät mittausjakson aikana jatkuvasti alle 550 ppm lisättynä samanaikaisella ulkoilmapitoisuudella (Sisäilmastoluokitus 2018 taso S2: hyvä sisäilmasto). Tilassa 131 hiilidioksidipitoisuus pysyi jatkuvasti alle 800 ppm lisättynä samanaikaisella ulkoilmapitoisuudella (Sisäilmastoluokitus 2018 taso S3: tyydyttävä sisäilmasto). Tilassa 137 hiilidioksidipitoisuus pysyi pääosin tasolla S2 lukuun ottamatta kahta mittauspäivää, jolloin hiilidioksidipitoisuus nousi hetkellisesti enimmillään lukemaan 1531 ppm. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukainen toimenpideraja ylittyi hetkellisesti klo (toimenpideraja 1520 ppm). Käyttäjän mukaan tilan 137 tuuletusikkunoita on pidetty mittausjaksolla pitkiä aikoja auki, sillä ilma on koettu tunkkaiseksi. TUTKIMUSSELOSTUS VIHERKALLION PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 10(15)

13 6.4 Ilmanvaihdon ilmavirrat Tulo- ja poistoilmavirtoja mitattiin kuudessa tilassa. Asumisterveysasetuksen (2015) mukaan ulkoa tulevaa tuloilmaa pitää olla vähintään 6 dm 3 /s henkilöä kohden tilojen käytön aikana. Tiloissa 009, 107, 101, 125, 131 ja 135 mitattu tuloilmavirta oli 1,8 4,1 dm 3 /s henkilöä kohden eli selvästi pienempi kuin asetuksen mukainen vähimmäistuloilmavirta. Tilojen 107, 131 ja 135 ilmanvaihto on likimain tasapainossa mitattujen tulo- ja poistoilmavirtojen perusteella. Tiloissa 009 ja 101 mitattu tuloilmavirta on % suurempi kuin mitattu poistoilmavirta. Lepohuoneessa 125 mitattu poistoilmavirta on 96 % suurempi kuin mitattu tuloilmavirta. Kaikkien mitattujen tilojen tuloilmavirrat jäävät suunnitteluarvoista %. Tilojen 105 ja 101 poistoilmavirrat ovat suunnitellun suuruiset. Tilojen 009, 131 ja 135 poistoilmavirrat jäävät suunnitteluarvoista %. Tilan 125 poistoilmavirta on 38 % suunniteltua suurempi. Tilojen 135 ja 137 tuloilmakanavissa havaittiin jälkikäteen asennetut ilmavirran rajoittimet. Kuva 5. Jälkikäteen asennettu ilmavirran rajoitin tilan 135 tuloilmakanavassa. 11(15) Kuva 6. Tuloilmaventtiilien kohdalla katossa havaittiin paikoitellen ilmavirran aiheuttamia tummentumia. Kuva otettu tilasta 107. TUTKIMUSSELOSTUS VIHERKALLION PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

14 6.5 Kanavapölyn koostumus Kanavapölyä kerättiin kokoomanäytteenä minigrip-pussiin tuloilmakanavasta. Kanavapölynäytteitä otettiin kaksi eri tuloilmakoneiden alueelta. Näytteet otettiin tiloista 009 kerhohuone ja 137 laulu- ja leikkisali. Kanavapölyn todettiin koostuvan ruoste- ja alumiinisilikaattihiukkasista sekä sinkkipitoisista hiukkasista. Lisäksi kerhohuoneesta 009 otetussa kanavapölynäytteessä todettiin alumiinioksidihiukkasia sekä jonkin verran lasi- ja vuorivillan tyyppisiä mineraalikuituja. Laulu- ja leikkisalista 137 otetussa näytteessä todettiin hyvin pieni määrä vuorivillan tyyppisiä mineraalikuituja. Näytteissä ei todettu mikrobeja tai asbestikuituja. 6.6 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Paine-eroseurannan perusteella rakennuksen sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero on pääosin tavoitellulla tasolla. Tuloilmakoneen TK-2 palvelualueella oli öisin ylipainetta ulkoilmaan nähden. Tämä viittaa siihen, että kyseisen koneen palvelualueella poistoilmanvaihto käy öisin matalammalla teholla tai ei ole ollenkaan päällä. Suositellaan tarkastamaan tuloilmakoneen TK-2 alueella poistoilmakoneen käyntiajat ja -tehot sekä pitämään ilmanvaihto tasaisesti päällä ympäri vuorokauden. Tilojen tulo- ja poistoilmavirrat ovat pääosin suunniteltua pienemmät ja rakennuksen ilmanvaihto on suunniteltu nykyistä pienemmälle käyttäjämäärälle. Ilmanvaihto ei ole riittävää nykyisillä käyttäjämäärillä. Suositellaan tehostamaan ilmanvaihtoa siten, että ilmavirrat vastaavat tilojen nykyisiä käyttäjämääriä Asumisterveysasetuksen mukaisesti eli tuloilmaa on vähintään 6 dm 3 /s henkilöä kohden. Jälkikäteen tuloilmakanaviin asennetut ilmavirran rajoittimet poistetaan. Suositellaan tasapainottamaan ilmanvaihto säätötoimenpiteiden jälkeen. Ennen tasapainotusta on suositeltavaa vielä tarkastaa pistokoemaisesti ilmavirtojen riittävyys ja ilmanvaihdon säätötarve. 7 Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittausten tulokset 7.1 Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus Sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta seurattiin jatkuvatoimisten mittalaitteiden avulla kuudessa tilassa kahden viikon ajan. Tulokset on esitetty graafisesti liitteissä ja mittauspisteet on esitetty pohjakuvissa liitteessä 3. Tiloissa 009, 109, 110, 121, 131 ja 137 sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus vaihtelivat välillä 19,3 23,3 C; %. Sisäilman lämpötilan arvioinnissa sovelletaan julkaisun Sisäilmaluokitus 2018 tavoitearvoja. Parhaan eli S1-luokan tavoitearvo on 21,5 C ± 1,5 C (tilakohtaisen lämpötilan on oltava asetettavissa 1,5 C tarkkuudella), S2-luokan tavoitearvo on 21,5 C ± 1,5 C ja alimmassa eli S3-luokassa sisäilman lämpötilan vähimmäisarvo on 20 C sekä enimmäisarvo tutkimuksen aikaisissa ulkoilmaolosuhteissa 25 C. Asumisterveysasetuksen mukaiset toimenpiderajat sisäilman lämpötilalle ovat C. Tavoitearvot on ilmoitettu operatiivisena lämpötilana, jonka sijaan voidaan usein käyttää huonelämpötilaa. Sisäilman suhteelliselle kosteudelle ei ole vastaavia tavoitearvoja kuin lämpötilalle. TUTKIMUSSELOSTUS VIHERKALLION PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 12(15)

15 Tutkittujen tilojen lämpötilavaihtelu oli pääosin edellä mainittujen tavoitearvojen mukaista. Tilassa 110 sisäilman lämpötila alitti hetkellisesti toimenpiderajan. Hetkellinen poikkeama on luultavasti johtunut tuuletusikkunan avaamisesta. Tutkittujen tilojen sisäilma oli ajoittain kuivaa (RH alle 20 %), mikä on tyypillistä lämmityskaudella. 7.2 Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut Teollisilla mineraalikuiduilla tarkoitetaan teollisesti valmistettuja lasi-, vuorivilla- ja kuonakuituja. Lähteitä ovat mm. ilmavaihtojärjestelmän äänenvaimentimet ja ilman suodattimet, pinnoittamattomat tai rikkoutuneet akustointilevyt, ja rakenteessa äänen-, palo- ja lämmöneristeenä käytetty mineraalivilla. Kuituja irtoaa materiaaleista erityistesti niiden ikääntyessä ja haurastuessa, ja mekaanisten rasitusten, ilmavirtauksen tai tärinän irrottamana. Mineraalivillakuidut aiheuttavat ihon, silmien ja limakalvojen ärsytysoireita. Kuitujen ärsyttämät limakalvot saattavat myös olla alttiimpia erilaisille virus- ja bakteeri-infektioille. Pinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuuksia selvitettiin tasopinnoille asennettujen keräysalustojen avulla kolmessa tilassa. Tiloista otettiin kaksi rinnakkaista näytettä. Tulokset on esitetty liitteessä 1. Tutkittujen näytteiden mineraalikuitupitoisuus vaihteli välillä alle 0,07 0,07 kuitua/cm 2. Tutkittujen tilojen pinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuudet alittivat Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan 0,20 kuitua/cm 2 kahden viikon laskeutumisaikana. 7.3 Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden näytteet otettiin tiloista 009, 110, 131 ja 137. Tulokset on esitetty liitteessä 1. Sisäilman TVOC-pitoisuuksille ei ole ohjearvoja. Työterveyslaitoksen esittämä viitearvo, pitoisuus, jonka alapuolella TVOC-arvo on 90 %:ssa tutkimuksia ollut toimistotyyppisissä työtiloissa, on 100 µg/m 3. Asumisterveysasetuksen 2015 mukainen toimenpideraja asunnoissa ja vastaavissa tiloissa on 400 µg/m 3. Tutkittujen näytteiden TVOC-arvot olivat 6 30 µg/m 3. Tutkittujen näytteiden TVOC-arvot olivat toimistotiloja koskevaa viitearvoa sekä Asumisterveysasetuksen toimenpiderajaa alhaisemmat. Kaikissa näytteissä havaittiin toimistotilojen viitearvoa korkeampana pitoisuutena bentseeniä. Bentseenin pitoisuus oli näytteissä 1,2 2,2 µg/m 3 viitearvon ollessa 1 µg/m 3 aineen omalla vasteella määritettynä. Muiden yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet olivat alhaiset tutkituissa tiloissa. Asumisterveysasetuksen mukainen toimenpideraja bentseenille on 50 µg/m 3 tolueenivasteella määritettynä. Bentseeniä koskeva toimenpideraja ei ole ylittynyt. Bentseeniä käytetään mm. polttoaineissa, ja sitä on todennäköisesti siirtynyt tiloihin ulkoilmasta (ulkoilmapitoisuus Helsingissä n. 3 µg/m 3 ). 13(15) TUTKIMUSSELOSTUS VIHERKALLION PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

16 7.4 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Sisäilman laatu oli lämpötilan, suhteellisen kosteuden, pinnoille laskeutuvien mineraalivillakuitujen sekä sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden osalta normaali. 8 Yhteenveto tärkeimmistä suositeltavista toimenpiteistä - Suositellaan poistamaan linoleum-matot kellarikerroksessa alueilta, joilla havaittiin kohonnutta kosteutta alapohjarakenteessa, ja vaihtamaan lattiapinnoite kosteutta kestävään ja vesihöyryä läpäisevään materiaaliin. - Suositellaan tiivistämään alapohjan ja ulkoseinien rakenneliittymät sekä läpiviennit. Tiivistystyö vaatii korjaussuunnittelua ja tiivistyksen onnistuminen tulee tarkastaa merkkiainekokein. Jos rakennuksessa myöhemmin tehdään ulkoseinän avaamista vaativia korjauksia, suositellaan samalla poistamaan ulkonurkkien puiset muurausohjurit. - Suositellaan tarkastamaan tuloilmakoneen TK-2 alueella poistoilmakoneen käyntiajat ja -tehot sekä pitämään ilmanvaihto tasaisesti päällä ympäri vuorokauden. - Suositellaan tehostamaan ilmanvaihtoa siten, että ilmavirrat vastaavat tilojen nykyisiä käyttäjämääriä Asumisterveysasetuksen mukaisesti eli tuloilmaa on vähintään 6 dm 3 /s henkilöä kohden. Jälkikäteen tuloilmakanaviin asennetut ilmavirran rajoittimet poistetaan. Suositellaan tasapainottamaan ilmanvaihto säätötoimenpiteiden jälkeen. Ennen tasapainotusta on suositeltavaa vielä tarkastaa pistokoemaisesti ilmavirtojen riittävyys ja ilmanvaihdon säätötarve. 9 Päiväys ja allekirjoitukset Helsingissä , Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Milla Mattila DI, Projektipäällikkö Sanna Pohjola RTA, MML, Osastopäällikkö 14(15) TUTKIMUSSELOSTUS VIHERKALLION PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

17 Liitteet Liite 1 Mittaustulokset Liite 2 Kosteuskartoitus Liite 3 Mittauspisteet pohjakuvissa Liite 4 Merkkiainekokeet Liite 5 Painesuhteiden seurantakuvaajat Liite 6 Hiilidioksidipitoisuuden seurantakuvaajat Liite 7 Olosuhteiden seurantakuvaajat 15(15) TUTKIMUSSELOSTUS VIHERKALLION PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

18 MITTAUSTULOKSET Viherkalliontie 5, Espoo Liite Rakennusmateriaalien mikrobit, suoraviljelymenetelmä 1 Tutkimuksessa selvitettiin, ovatko epäillyistä rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobimäärät normaalista poikkeavia. Näytteistä tehtiin suoraviljelyt elatusalustoille, joista tutkittiin homesienien, bakteereiden ja aktinomykeettien (sädesienien) kasvu. Elatusalustat olivat 2 % mallasuuteagar (M2) ja dikloraaniglyseroli-18-agar (DG18) homesienille sekä tryptoni-hiivauute-glukoosi-agar (THG) bakteereille ja aktinomykeeteille. Suoraviljelynäytteissä todettiin mikrobeja seuraavasti. Pitoisuudet on esitetty kasvustojen (pesäkkeiden) määrinä elatusalustoilla käyttäen suhteellista asteikkoa, jossa: - = pesäkkeiden määrä = 0 = pesäkkeiden määrä = 1 20 = pesäkkeiden määrä = = pesäkkeiden määrä = = pesäkkeiden määrä = yli 200. Homesienien kohdalla on esitetty, mistä homesienisuvuista näytteissä oli kysymys. Näytteenottopiste Tilan ja näytteenottopisteen kuvaus Pvm Homesienet Bakteerit Aktinomykeetit M2 DG18 HAGEM MR1 131 US mineraalivilla Yhteensä Penicillium sp. Yhteensä Mycelia sterilia Penicillium spp. Yhteensä Mycelia sterilia Penicillium spp. - MR2 110 US mineraalivilla Yhteensä *Chaetomium sp. Mycelia sterilia Penicillium spp. Yhteensä *Aspergillus versicolor *Chaetomium sp. Mycelia sterilia Penicillium spp. Yhteensä *Aspergillus versicolor *Chaetomium sp. Mycelia sterilia Penicillium spp. - MR3 108 US mineraalivilla Yhteensä *Chaetomium sp. Penicillium sp. Yhteensä Mycelia sterilia Penicillium sp. Yhteensä Penicillium sp. MR4 124 US mineraalivilla Yhteensä *Chaetomium sp. Yhteensä Penicillium sp. Yhteensä *Chaetomium sp. Penicillium sp. - MR5 135 US mineraalivilla Yhteensä *Chaetomium sp. Yhteensä *Chaetomium sp. Penicillium sp. Yhteensä *Chaetomium sp. - MR6 109 AP mineraalivilla Yhteensä *Chaetomium sp. Yhteensä - Yhteensä Penicillium sp. - MR7 121 YP mineraalivilla Yhteensä - Yhteensä *Chaetomium sp. Yhteensä *Chaetomium sp. - - MR8 122 YP mineraalivilla Yhteensä - Yhteensä Mycelia sterilia Yhteensä - - MR9 109 YP mineraalivilla Yhteensä - Yhteensä - Yhteensä MR YP koolauspuu Yhteensä *Trichoderma sp. Yhteensä Aureobasidium sp. *Chaetomium sp. Mycelia sterilia Penicillium spp hiivat Yhteensä Aureobasidium sp. Mucor sp. Penicillium sp. hiivat - * kosteusvaurioindikaattori Materiaaleissa on normaalistikin todettavissa mikrobi-itiöitä ja rihmastoa. Materiaalien pintojen mikrobikasvustona pidetään Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen 8/2016 mukaan tasoa tai olevia mikrobimääriä (home- ja hiivasienet ja aktinomykeetit eli Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

19 MITTAUSTULOKSET Viherkalliontie 5, Espoo Liite sädesienet). Myös vähäisemmät mikrobimäärät (tasoa tai ) voivat viitata mikrobikasvustoon silloin, kun kysymyksessä on ns. kosteusvaurioindikaattori (esim. Acremoniumsuku tai aktinomykeetti eli sädesieni). Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin normaalia. Rakenteiden kosteudet, porareikämenetelmä Rakenteiden kosteus mitattiin porareikämenetelmällä RT-kortin ohjeen mukaisesti. Suhteellinen ja absoluuttinen kosteus sekä lämpötila mitattiin olosuhteiltaan tasaantuneissa rei issä. Mittalaitteina olivat Vaisalan HM40-näyttölaitteet sekä HMP40S-mittapäät. Mittaustulokset on esitetty oheisessa taulukossa. Porareikäkosteusmittaukset Mittapää Nro Tila Mittauspisteen sijainti, reiän syvyys (mm) Suhteellinen kosteus, % Mittauspiste Rakenneosa Absoluuttinen kosteus, g/m 3 Lämpötila, C K eteinen AP Kerhohuoneen 009 välioven edessä läpi 90,3 93,9 100,0 14,71 15,24 14,20 18,9 18,9 16,6 K kerhohuone AP Jääkaapin nurkalla ,1 98,5 16,77 16,59 19,6 19,5 K osasto 3 AP 15cm tilasta 106, 60cm hallista ,9 83,5 12,89 13,01 18,4 18,2 K puolipäiväosasto AP 20cm tilasta 131, 80cm hallista ,6 84,3 12,68 13,07 18,4 18,1 Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Tila Mittapää Nro Pvm Suhteellinen kosteus, % Absoluuttinen Lämpötila, C kosteus, g/m 3 *Ulkoilma ,7 0,2 009 kerhohuone ,0 3,87 19,5 107 osasto ,4 4,14 18,9 122 puolipäiväosasto *Ilmatieteenlaitoksen säähavainnot Rakenteiden kosteudet, viiltomittausmenetelmä ,7 4,29 18,7 Rakenteiden kosteus tarkastettiin tiiviin pinniotteen alapuolelta tehdyllä viiltomittauksella. Lattian pinnoitteeseen tehtiin viilto ja pinnoitteen alle asennettiin mittapää tasaantumaan. Viilto kohta tiivistettiin. Suhteellinen kosteus mitattiin tasaantuneissa olosuhteissa. Mittalaitteina olivat Vaisalan HM40-näyttölaitteet ja HM42-mittapäät. Mittaustulokset on esitetty oheisessa taulukossa. Mittauspiste Mittapää Nro Tila Mittauspisteen sijainti, Pvm Suhteellinen kosteus, % Rakenneosa Absoluuttinen kosteus, g/m 3 Lämpötila, C VK1 K1/1 009 kerhohuone AP Jääkaapin edustalla 220cm ulkoseinästä, 75cm väliseinästä ,5 17,27 20,2 VK2 K1/3 008 eteinen AP Kerhohuoneen oven edessä ,6 13,46 19,0 VK3 K1/1 009 kerhohuone AP Ikkunan edessä ,2 11,05 19,9 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

20 MITTAUSTULOKSET Viherkalliontie 5, Espoo Liite Mittauspiste Mittapää Nro Tila Mittauspisteen sijainti, Pvm Suhteellinen kosteus, % Rakenneosa Absoluuttinen kosteus, g/m 3 Lämpötila, C VK4 K1/3 110 osasto 1 AP 10cm tilan 109 väliseinästä, 20cm sermistä ,6 12,32 17,7 VK5 K1/3 107 osasto 3 AP 15cm tilasta 106, 70cm hallista ,6 13,50 19,6 VK6 K1/1 122 puolipäiväosasto AP 20cm tilasta 131, 80cm hallista ,9 12,32 18,9 VK7 K1/1 134 askartelu AP Oven edessä ,3 13,96 20,7 Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Tila Mittapää Nro Pvm Suhteellinen kosteus, % Absoluuttinen Lämpötila, C kosteus, g/m 3 *Ulkoilma ,7-3,7 009 kerhohuone K1/ ,2 3,46 20,7 110 osasto 1 K1/ ,3 3,65 18,3 *Ulkoilma ,1 1,1 107 osasto 3 K1/ ,3 5,49 20,2 122 puolipäiväosasto K1/ ,6 5,01 19,6 134 askartelu K1/ ,0 5,70 20,1 *Ilmatieteenlaitoksen säähavainnot Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC -yhdisteiden) ilmanäytteet kerättiin pumpuilla Tenax -putkiin, jotka analysoitiin kaasukromatografisesti MetropoliLab Oy:n laboratoriossa Helsingissä. Tulokset on esitetty yksikössä µg/m 3. Laboratorioanalyysin mittausepävarmuus on 30 %. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudet (TVOC) olivat seuraavat: Näytteenottopiste Tila IV-kone Pvm Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC), µg/m 3 V1 009 kerhohuone TK V2 110 osasto 1 TK V3 131 puolipäiväosasto TK V4 137 laulu- ja leikkisali TK Tunnistettujen yhdisteiden pitoisuudet määritetään puhtaiden vertailuaineiden avulla (aineen omalla vasteella) ja / tai tolueeniekvivalenttina. TVOC -arvo määritetään tolueeniekvivalenttina. Tunnistettujen yhdisteiden joukossa voi olla myös TVOC -alueen ulkopuolisia yhdisteitä. Em. syistä tunnistettujen yhdisteiden yhteenlaskettu kokonaispitoisuus ja TVOC -arvo eivät usein ole yhtä suuret. Työterveyslaitoksen ehdotuksen mukaan (2016) toimistoympäristöjen sisäilman TVOC pitoisuuden viitearvona, jonka alapuolella 90 %:ssa mittauskohteita pitoisuus on ollut, on Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

21 MITTAUSTULOKSET Viherkalliontie 5, Espoo Liite µg/m 3. Yksittäisille yhdisteille on annettu viitearvoja, jotka vaihtelevat ainekohtaisesti välillä 1 12 µg/m 3. Yksittäisten yhdisteiden viitearvot on annettu käyttäen aineiden omaa vastetta voimaan astuneen Asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaan asunnon ja muun oleskelutilan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tolueenivasteella lasketun kokonaispitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa on 400 µg/m 3. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, että jos kokonaispitoisuus jää alle 400 µg/m 3, haihtuvista orgaanisista yhdisteistä ei voisi aiheutua terveyshaittaa. Kokonaispitoisuuden toimenpiderajan ylittyminen edellyttää yksittäisten yhdisteiden merkityksen selvittämistä. Yksittäisen haihtuvan orgaanisen yhdisteen tolueenivasteella lasketun pitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa on 50 µg/m 3 lukuun ottamatta seuraavia yksittäisiä yhdisteitä, joiden toimenpiderajat ovat: TXIB 10 µg/m 3, 2-etyyli-1-heksanoli 10 µg/m 3, naftaleeni 10 µg/m 3 (hajua ei saa esiintyä) ja styreeni 40 µg/m 3. Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut 4 Pinnoille laskeutuvia mineraalikuituja kerättiin tiloihin kahden viikon ajaksi asennettujen geeliteippilevyjen avulla. Näytteet tutkittiin valomikroskooppisesti laboratoriossa. Pinnoilla todettiin mineraalikuituja neliösenttimetriä kohden (yli 20 mikrometrin pituiset kuidut) seuraavasti: Näytteenottopiste Tila IV-kone Keräysaika Mineraalikuidut, kpl/cm 2 PPK1 009 kerhohuone TK alle 0, alle 0,07 PPK2 110 osasto 1 TK alle 0, alle 0,07 PPK3 137 laulu- ja leikkisali TK alle 0, ,07 Tasopinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen viitearvo toimistoympäristöissä (säännöllisesti siivottavat pinnat) on 0,2 kpl/cm 2 (Työterveyslaitos 2016). Tämä on myös voimaan astuneen Asumisterveysasetuksen mukainen teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneessa pölyssä. Rakennusmateriaalien sisältämät PAH -yhdisteet Rakennusmateriaalien PAH -yhdisteiden (polysykliset aromaattiset hiilivedyt) koostumuksen selvittämiseksi materiaaleista otettiin näytteitä, jotka tutkittiin MetropoliLab Oy:n laboratoriossa Helsingissä. Pitoisuudet on esitetty yksikössä milligrammaa ainetta kilogrammassa näytettä, mg/kg. Menetelmän mittausepävarmuus on 30 %. Materiaalinäytteiden todettiin sisältävän seuraavaa: Näytteenottopiste Tila Materiaalinäytteen kuvaus Pvm PAH -yhdisteiden kokonaispitoisuus, mg/kg 16 PAH -yhdisteen kokonaispitoisuus, mg/kg* RPAH1 122 puolipäiväosasto Alapohjan tervapaperi RPAH2 109 osasto 2 Alapohjan tervapaperi *materiaalin kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvoon verrattava pitoisuus Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

22 MITTAUSTULOKSET Viherkalliontie 5, Espoo Liite PAH-yhdisteitä sisältävän jätemateriaalin kaatopaikkakelpoisuuden (tavanomaisen jätteen kaatopaikka) raja-arvona pidetään 150 mg/kg pienjäte-erien (1-2 autokuormaa) osalta (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2006). 5 Ilmanvaihtokanavien sisäpintojen pölyn koostumus Tuloilmakanaviston pölyn koostumus tutkittiin menetelmällä, jossa pölynäyte kerätään kokoomanäytteenä kanavan sisäpinnalta. Näytteet tutkittiin elektronimikroskooppisesti Mikrofokus Oy:n laboratoriossa Helsingissä. Näytteiden koostumus oli seuraava: Näytteenottopiste IV-kone Näytteenottopisteen kuvaus Pvm Materiaalinäytteen koostumus KP1 TK kerhohuone, tuloilmakanava Ruoste- ja alumiinisilikaattihiukkasia sekä sinkkipitoisia hiukkasia. Lisäksi alumiinioksidihiukkasia. Jonkin verran lasi- ja vuorivillan tyyppisiä mineraalikuituja (MMVF). Ei mikrobeja eikä asbestikuituja. KP2 TK kokopäiväosasto, tuloilmakanava Ruoste- ja alumiinisilikaattihiukkasia sekä sinkkipitoisia hiukkasia. Hyvin pieni määrä vuorivillan tyyppisiä mineraalikuituja (MMVF). Ei mikrobeja eikä asbestikuituja. Sisäilman hiilidioksidin, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seurantamittaukset Tutkittavissa tiloissa seurattiin sisäilman hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Mittaukset tehtiin Geminin sisäilman laatuanalysaattoreilla. Mittausten mittausepävarmuus on noin ± 50 ppm hiilidioksidipitoisuudelle, ± 0,5 C lämpötilalle ja ± 3 % suhteelliselle kosteudelle. Tulokset olivat seuraavat: Mittauspiste Tila Seuranta-aika CO2-pitoisuus, ppm Lämpötila, C Suhteellinen kosteus, % L1 009 kerhohuone ,2 22, L2 109 osasto ,0 22, L3 110 osasto ,3 21, L4 121 eristyshuone ,6 22, L5 131 puolipäiväosasto ,7 22, L6 137 laulu- ja leikkisali ,4 23, Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus vaihtelee normaalisti välillä ppm. Julkaisun Sisäilmastoluokitus 2018 hiilidioksidipitoisuuden tavoitearvot ovat: - S1 350 ppm lisättynä samanaikaisella ulkoilmapitoisuudella, - S2 550 ppm lisättynä samanaikaisella ulkoilmapitoisuudella, - S3 800 ppm lisättynä samanaikaisella ulkoilmapitoisuudella voimaan astuneen Asumisterveysasetuksen mukaan asunnon ja muun oleskelutilan sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 2100 mg/m 3 (1150 ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. Huoneilman lämpötilojen tulee täyttää asetuksen liitteessä 1 olevan taulukon 1 mukaiset toimenpiderajat. Seurantamittausten graafiset kuvaajat on esitetty erillisissä liitteissä, joista nähdään mitattujen suureiden vaihtelut eri vuorokauden aikoina. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

23 MITTAUSTULOKSET Viherkalliontie 5, Espoo Liite Ilmanvaihdon ilmavirtojen mittaukset Huonetilojen ilmavirtoja määritettiin SwemaFlow 126 -ilmavirtamittarilla, Airflow PVM610 - paine-eromittarilla ja mittaamalla venttiileiden asentoja sekä Swema mittariin liitetyllä SWA 31 -kuumalanka-anturilla. Mitattuja ilmavirtoja verrataan vuoden 1997 ilmanvaihtosuunnitelmien arvoihin sekä uuden rakennuksen ilmanvaihtoa koskeviin ohjeisiin (Ympäristöministeriön asetus 1009/2017). Mittausten kokonaismittausvirhe (mittausepävarmuus) on ±10 %. Ilmavirrat olivat seuraavat: Mittauspiste Pvm IV-kone Tila Tuloilmavirta, dm 3 /s Poistoilmavirta, dm 3 /s Mitattu Suunniteltu v Ohjearvo v Mitattu Suunniteltu v Ohjearvo v I TK kerhohuone (18 hlö) I TK osasto 3 (tulo) / 105 maitok. (poisto) (18 hlö) I TK pienryhmähuone (18 hlö) I TK lepohuone (7 hlö) I TK puolipäiväosasto (24 hlö) I TK kokopäiväosasto (23 hlö) Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

24 Analyysilausunto Tutkimus Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Milla Mattila Ilmalanportti Helsinki NÄYTTEENNE Projektinumero PÖLYNÄYTETUTKIMUS / PÖLYN KOOSTUMUS Kanavapölynäytteet / kokoomanäytteet KP1 ja KP2 tuloilmakanavasta. Molempien näytteiden todettiin koostuvan ruostehiukkasista, sinkkipitoisista hiukkasista sekä alumiinisilikaattihiukkasista. KP1:ssä todettiin lisäksi Al O -hiukkasia (alumiinioksidia?). Näytteessä KP2 todettiin myös jonkin verran lasivillan ja vuorivillan, KP1:ssä hyvin pieni määrä vuorivillan tyyppisiä mineraalikuituja (MMVF). Näytteessä ei todettu mikrobeja eikä asbestikuituja. Näytteet analysoitu elektronimikroskoopilla (SEM) ja röntgenmikroanalysaattorilla (SEM/EDS). materiaalitutkimuslaboratorio MIKROFOKUS OY Erik.tutkija Simo Lehtinen, erik.tutkija, FM Asiakkaan toimittamat näytteet. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Kohdetiedot ja näytetunnisteet merkitty asiakkaan ohjeiden mukaisesti. Noudatamme testauslaboratorioiden kansainvälistä ISO/IEC 17025:2017 -standardia sekä konsulttitoimen yhteisiä sopimusehtoja KSE Oheisen lausunnon saa kopioida vain kokonaisena. Lausunnon osittainen kopiointi edellyttää Mikrofokus Oy:n kirjallista lupaa.

25 TESTAUSSELOSTE (9) Tilaaja Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Mattila Milla Maksaja Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Ilmalanportti 2 Ilmalanportti HELSINKI HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu Kellonaika Vastaanotettu Kellonaika Tutkimus alkoi Näytteenoton Tilaustutkimus syy Näytteen ottaja Mattila Milla Viite /kp 14015/Mattila/VOC Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysi TVOC tolueenina (TD-GC-MSD/FID) Yksikkö µg/m³ Menetelmä ISO :2011 (Tenax TA) Epävarmuus-% 30 Näyte * , Sisäilma VOC, VOC 1, Kerhohuone, Viherkallion päiväkoti, Espoo , Sisäilma VOC, VOC 2, 110 Osasto 11 1, Viherkallion päiväkoti, Espoo , Sisäilma VOC, VOC 3, Puolipäiväosasto, Viherkallion päiväkoti, Espoo , Sisäilma VOC, VOC 4, 137 Laulu- ja 10 leikkisali, Viherkallion päiväkoti, Espoo * = Akkreditoitu menetelmä Yhteyshenkilö Lukkarinen Timo, , kemisti Ahlfors Reetta toimitusjohtaja Tiedoksi Fi_200_Laboratorio, Mattila Milla, Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

26 TESTAUSSELOSTE (9) Liite testausselosteeseen Näyte VOC kerhohuone TVOC tolueenina (Tenax TA, C6-C16) TVOC ug/m3 tunnistettu % MSD FID Alkaanit yht Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä Rengasrak hiilivetyjä <2,0 0 Alkoholit yht. <1, Etyyli-1-heksanoli 0.7 <1,0 0 Butanoli <0,50 <1,0 0 Fenoli <1,0 <1,0 0 Propyleeniglykoli <1,0 0 Bentsyylialkoholi <1,0 0 Alkoholeja muita Aromaattiset yht Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni <0,20 <1,0 0 1,4-Ksyleeni 0.4 <1,0 0 Styreeni <0,30 <1,0 0 1,2-Ksyleeni <0,30 <1,0 0 Propyylibentseeni <0,10 <1,0 0 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0,10 <1,0 0 Naftaleeni <0,50 <1,0 0 1-Metyylinaftaleeni <0,20 <1,0 0 Bifenyyli 0.3 <1,0 0 Alkyylibentseenejä muita <1,0 0 Esterit yht. <0, Etyyliasetaatti <0,10 <1,0 0 Butyyliasetaatti <0,10 <1,0 0 Estereitä muita Glykolieetterit yht. 1.1 <1 3 Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <5,0 <5,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <5,0 <5,0 0 TXIB Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

27 TESTAUSSELOSTE (9) Butoksietanoli <1,0 0 2-Fenoksietanoli <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <1,0 0 Glykolieettereitä muita <1,0 0 Halogenoidut yhdisteet yht. <0,2 <1 0 Tetrakloorieteeni <0,20 <1,0 0 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0,10 <1,0 0 1,4-Diklooribentseeni <0,10 <1,0 0 Halogenoituja muita <1,0 0 Karbonyylit yht. <3,1 <1 0 Heksanaali <1,0 <1,0 0 2-Furankarboksaldehydi <1,0 <1,0 0 Bentsaldehydi <1,0 <1,0 0 Oktanaali <1,0 <1,0 0 Nonanaali <3,1 <1,0 0 Pentanaali <1,0 0 Heptanaali <1,0 0 Dekanaali <1,0 0 Asetofenoni <1,0 0 Karbonyyleja muita <1,0 0 Orgaaniset hapot yht. <2 0 Etikkahappo <1,0 0 Heksaanihappo <1,0 0 Orgaanisia happoja muita <1,0 0 Terpeenit yht Pineeni Delta-3-kareeni 0.4 <1,0 0 Limoneeni <0,80 <1,0 0 beta-pineeni <1,0 0 Muut yhdisteet yht Syklotrisiloksaani, heksametyyli <1,0 0 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <1,0 0 Syklopentasiloksaani, dekametyyli TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

28 TESTAUSSELOSTE (9) Liite testausselosteeseen Näyte VOC osasto 1 TVOC tolueenina (Tenax TA, C6-C16) TVOC ug/m3 tunnistettu % MSD FID Alkaanit yht. <2 0 Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä <2,0 0 Rengasrak hiilivetyjä <2,0 0 Alkoholit yht. <1, Etyyli-1-heksanoli Butanoli <0,50 <1,0 0 Fenoli <1,0 <1,0 0 Propyleeniglykoli <1,0 0 Bentsyylialkoholi <1,0 0 Alkoholeja muita Aromaattiset yht. <2, Bentseeni Tolueeni <1,0 <1,0 0 Etyylibentseeni <0,20 <1,0 0 1,4-Ksyleeni 0.5 <1,0 0 Styreeni <0,30 <1,0 0 1,2-Ksyleeni <0,30 <1,0 0 Propyylibentseeni <0,10 <1,0 0 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0,10 <1,0 0 Naftaleeni <0,50 <1,0 0 1-Metyylinaftaleeni <0,20 <1,0 0 Bifenyyli <0,20 <1,0 0 Alkyylibentseenejä muita <1,0 0 Esterit yht. <0,1 <1 0 Etyyliasetaatti <0,10 <1,0 0 Butyyliasetaatti <0,10 <1,0 0 Estereitä muita <1,0 0 Glykolieetterit yht. <1,0 <1 0 Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <5,0 <5,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <5,0 <5,0 0 TXIB <1,0 <1,0 0 Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

29 TESTAUSSELOSTE (9) Butoksietanoli <1,0 0 2-Fenoksietanoli <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <1,0 0 Glykolieettereitä muita <1,0 0 Halogenoidut yhdisteet yht. <0,2 <1 0 Tetrakloorieteeni <0,20 <1,0 0 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0,10 <1,0 0 1,4-Diklooribentseeni <0,10 <1,0 0 Halogenoituja muita <1,0 0 Karbonyylit yht. <3,1 <1 0 Heksanaali <1,0 <1,0 0 2-Furankarboksaldehydi <1,0 <1,0 0 Bentsaldehydi <1,0 <1,0 0 Oktanaali <1,0 <1,0 0 Nonanaali <3,1 <1,0 0 Pentanaali <1,0 0 Heptanaali <1,0 0 Dekanaali <1,0 0 Asetofenoni <1,0 0 Karbonyyleja muita <1,0 0 Orgaaniset hapot yht. <2 0 Etikkahappo <1,0 0 Heksaanihappo <1,0 0 Orgaanisia happoja muita <1,0 0 Terpeenit yht Pineeni Delta-3-kareeni 0.4 <1,0 0 Limoneeni <0,80 <1,0 0 beta-pineeni <1,0 0 Muut yhdisteet yht Syklotrisiloksaani, heksametyyli <1,0 0 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <1,0 0 Syklopentasiloksaani, dekametyyli TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

30 TESTAUSSELOSTE (9) Liite testausselosteeseen Näyte VOC puolipäiväosasto TVOC tolueenina (Tenax TA, C6-C16) TVOC ug/m3 tunnistettu % 6 69 MSD FID Alkaanit yht. <2 0 Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä <2,0 0 Rengasrak hiilivetyjä <2,0 0 Alkoholit yht. <1,0 <1 0 2-Etyyli-1-heksanoli <0,60 <1,0 0 Butanoli <0,50 <1,0 0 Fenoli <1,0 <1,0 0 Propyleeniglykoli <1,0 0 Bentsyylialkoholi <1,0 0 Alkoholeja muita <1,0 0 Aromaattiset yht. <2, Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni <0,20 <1,0 0 1,4-Ksyleeni 0.4 <1,0 0 Styreeni <0,30 <1,0 0 1,2-Ksyleeni <0,30 <1,0 0 Propyylibentseeni <0,10 <1,0 0 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0,10 <1,0 0 Naftaleeni <0,50 <1,0 0 1-Metyylinaftaleeni <0,20 <1,0 0 Bifenyyli <0,20 <1,0 0 Alkyylibentseenejä muita <1,0 0 Esterit yht. <0,1 <1 0 Etyyliasetaatti <0,10 <1,0 0 Butyyliasetaatti <0,10 <1,0 0 Estereitä muita <1,0 0 Glykolieetterit yht. <1,0 <1 0 Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <5,0 <5,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <5,0 <5,0 0 TXIB <1,0 <1,0 0 Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

31 TESTAUSSELOSTE (9) Butoksietanoli <1,0 0 2-Fenoksietanoli <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <1,0 0 Glykolieettereitä muita <1,0 0 Halogenoidut yhdisteet yht. <0,2 <1 0 Tetrakloorieteeni <0,20 <1,0 0 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0,10 <1,0 0 1,4-Diklooribentseeni <0,10 <1,0 0 Halogenoituja muita <1,0 0 Karbonyylit yht. <3,1 <1 0 Heksanaali <1,0 <1,0 0 2-Furankarboksaldehydi <1,0 <1,0 0 Bentsaldehydi <1,0 <1,0 0 Oktanaali <1,0 <1,0 0 Nonanaali <3,1 <1,0 0 Pentanaali <1,0 0 Heptanaali <1,0 0 Dekanaali <1,0 0 Asetofenoni <1,0 0 Karbonyyleja muita <1,0 0 Orgaaniset hapot yht. <2 0 Etikkahappo <1,0 0 Heksaanihappo <1,0 0 Orgaanisia happoja muita <1,0 0 Terpeenit yht. <0,8 <1 9 Pineeni Delta-3-kareeni <0,10 <1,0 0 Limoneeni <0,80 <1,0 0 beta-pineeni <1,0 0 Muut yhdisteet yht Syklotrisiloksaani, heksametyyli <1,0 0 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <1,0 0 Syklopentasiloksaani, dekametyyli TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

32 TESTAUSSELOSTE (9) Liite testausselosteeseen Näyte VOC laulu- ja leikkisali TVOC tolueenina (Tenax TA, C6-C16) TVOC ug/m3 tunnistettu % MSD FID Alkaanit yht. <2 0 Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä <2,0 0 Rengasrak hiilivetyjä <2,0 0 Alkoholit yht. <1,0 <1 0 2-Etyyli-1-heksanoli <0,60 <1,0 0 Butanoli <0,50 <1,0 0 Fenoli <1,0 <1,0 0 Propyleeniglykoli <1,0 0 Bentsyylialkoholi <1,0 0 Alkoholeja muita <1,0 0 Aromaattiset yht Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni <0,20 <1,0 0 1,4-Ksyleeni 0.4 <1,0 0 Styreeni <0,30 <1,0 0 1,2-Ksyleeni <0,30 <1,0 0 Propyylibentseeni <0,10 <1,0 0 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0,10 <1,0 0 Naftaleeni <0,50 <1,0 0 1-Metyylinaftaleeni <0,20 <1,0 0 Bifenyyli <0,20 <1,0 0 Alkyylibentseenejä muita <1,0 0 Esterit yht. <0,1 <1 0 Etyyliasetaatti <0,10 <1,0 0 Butyyliasetaatti <0,10 <1,0 0 Estereitä muita <1,0 0 Glykolieetterit yht. <1,0 <1 0 Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <5,0 <5,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <5,0 <5,0 0 TXIB <1,0 <1,0 0 Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

33 TESTAUSSELOSTE (9) Butoksietanoli <1,0 0 2-Fenoksietanoli <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <1,0 0 Glykolieettereitä muita <1,0 0 Halogenoidut yhdisteet yht. <0,2 <1 0 Tetrakloorieteeni <0,20 <1,0 0 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0,10 <1,0 0 1,4-Diklooribentseeni <0,10 <1,0 0 Halogenoituja muita <1,0 0 Karbonyylit yht Heksanaali <1,0 <1,0 0 2-Furankarboksaldehydi <1,0 <1,0 0 Bentsaldehydi <1,0 <1,0 0 Oktanaali <1,0 <1,0 0 Nonanaali Pentanaali <1,0 0 Heptanaali <1,0 0 Dekanaali <1,0 0 Asetofenoni <1,0 0 Karbonyyleja muita <1,0 0 Orgaaniset hapot yht. <2 0 Etikkahappo <1,0 0 Heksaanihappo <1,0 0 Orgaanisia happoja muita <1,0 0 Terpeenit yht. 1 <1 6 Pineeni Delta-3-kareeni <0,10 <1,0 0 Limoneeni <0,80 <1,0 0 beta-pineeni <1,0 0 Muut yhdisteet yht Syklotrisiloksaani, heksametyyli <1,0 0 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <1,0 0 Syklopentasiloksaani, dekametyyli TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

34 TESTAUSSELOSTE (3) Tilaaja Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Maksaja Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Ilmalanportti 2 Ilmalanportti HELSINKI HELSINKI Näytetiedot Näyte Rakennusmateriaali Näyte otettu Kellonaika Vastaanotettu Kellonaika Tutkimus alkoi Näytteenoton syy Tilaustutkimus Ottopiste Viherkalliontie 5, Espoo Näytteen ottaja Mattila Milla Viite Kp Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

35 TESTAUSSELOSTE (3) Analyysi Menetelmä Rakennusmateriaali PAH1 RA8 AP suojapaperi Viherkalliontie 5, Espoo PAH-määritys Sisäinen GC-MSD Rakennusmateriaali PAH2 RA9 AP suojapaperi Viherkalliontie 5, Espoo Yksikkö - PAH-yhdisteet yhteensä mg/kg ka - PAH-yhdisteet yhteensä 9 21 mg/kg ka (PIMA) x - Naftaleeni x 0,81 0,48 mg/kg ka 30-2-Metyylinaftaleeni 0,19 0,18 mg/kg ka 30-1-Metyylinaftaleeni 0,10 < 0,1 mg/kg ka 30 - Bifenyyli < 0,1 < 0,1 mg/kg ka 30-2,6-Dimetyylinaftaleeni 0,14 < 0,1 mg/kg ka 30 - Asenaftyleeni x 0,28 0,17 mg/kg ka 30 - Asenafteeni x 2,4 1,8 mg/kg ka 30-2,3,5-Trimetyylinaftaleeni < 0,1 < 0,1 mg/kg ka 30 - Fluoreeni x 0,10 < 0,1 mg/kg ka 30 - Fenantreeni x 1,0 3,5 mg/kg ka 30 - Antraseeni x 0,22 0,19 mg/kg ka 30-1-Metyylifenantreeni 5,2 22 mg/kg ka 30 - Fluoranteeni x 0,34 0,59 mg/kg ka 30 - Pyreeni x 0,72 2,8 mg/kg ka 30 - Bentso(a)antraseeni x 0,20 0,64 mg/kg ka 30 - Kryseeni x 1,5 7,3 mg/kg ka 30 - Bentso(bk)fluoranteeni x 0,36 0,82 mg/kg ka 30 - Bentso(e)pyreeni 0,64 2,7 mg/kg ka 30 - Bentso(a)pyreeni x 0,11 0,55 mg/kg ka 30 - Peryleeni 0,27 1,4 mg/kg ka 30 - Indeno(1,2,3-cd)pyreeni x 0,10 0,19 mg/kg ka 30 - Dibentso(a,h)antraseeni x 0,69 1,1 mg/kg ka 30 - Bentso(ghi)peryleeni x 0,22 0,44 mg/kg ka 30 Epävarmuus-% Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

36 TESTAUSSELOSTE (3) Yhteyshenkilö Lukkarinen Timo, , kemisti Ahlfors Reetta toimitusjohtaja Tiedoksi Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

37 TESTAUSSELOSTE (5) Tilaaja Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Mattila Milla Maksaja Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Ilmalanportti 2 Ilmalanportti HELSINKI HELSINKI Näytetiedot Näyte Materiaalit Näyte otettu Kellonaika Vastaanotettu Kellonaika Tutkimus alkoi Näytteenoton syy Tilaustutkimus Ottopiste Viherkalliontie 5, Espoo Näytteen ottaja Mattila Milla Viite , kp14015/mattila : Rakennusmateriaali, MR1: RA2, US mineraalivilla, Viherkalliontie 5, Espoo Analyysi Analyysitulos Yksikkö THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM Bakteerit, semikvantitatiivinen * /malja määrit. Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen määrit # * - /malja Homeet/hiivat, semikvant. * /malja määritys Mycelia sterilia Penicillium sp. * Penicillium spp. * : Rakennusmateriaali, MR2: RA3, US mineraalivilla, Viherkalliontie 5, Espoo Analyysi Analyysitulos Yksikkö THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM Bakteerit, semikvantitatiivinen * /malja määrit. Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen määrit # * - /malja Homeet/hiivat, semikvant. * /malja määritys Aspergillus versicolor # * (2) (1) Chaetomium sp. # * (1) (2) (4) Mycelia sterilia Penicillium spp. * Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

38 TESTAUSSELOSTE (5) : Rakennusmateriaali, MR3: RA5, US mineraalivilla, Viherkalliontie 5, Espoo Analyysi Analyysitulos Yksikkö THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM Bakteerit, semikvantitatiivinen * /malja määrit. Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen määrit # * (7) /malja Homeet/hiivat, semikvant. * /malja määritys Chaetomium sp. # * (1) Mycelia sterilia Penicillium sp. * : Rakennusmateriaali, MR4: RA6, US mineraalivilla, Viherkalliontie 5, Espoo Analyysi Analyysitulos Yksikkö THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM Bakteerit, semikvantitatiivinen * /malja määrit. Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen määrit # * - /malja Homeet/hiivat, semikvant. * /malja määritys Chaetomium sp. # * (2) (2) Penicillium sp. * : Rakennusmateriaali, MR5: RA7, US mineraalivilla, Viherkalliontie 5, Espoo Analyysi Analyysitulos Yksikkö THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM Bakteerit, semikvantitatiivinen * /malja määrit. Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen määrit # * - /malja Homeet/hiivat, semikvant. * /malja määritys Chaetomium sp. # * (2) (1) (1) Penicillium sp. * : Rakennusmateriaali, MR6: RA9, AP mineraalivilla, Viherkalliontie 5, Espoo Analyysi Analyysitulos Yksikkö THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM Bakteerit, semikvantitatiivinen * /malja määrit. Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen määrit # * - /malja Homeet/hiivat, semikvant. * - /malja määritys Chaetomium sp. # * (1) Penicillium sp. * Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

39 TESTAUSSELOSTE (5) : Rakennusmateriaali, MR7: RA10, YP mineraalivilla, Viherkalliontie 5, Espoo Analyysi Analyysitulos Yksikkö THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM Bakteerit, semikvantitatiivinen * - /malja määrit. Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen määrit # * - /malja Homeet/hiivat, semikvant. * - /malja määritys Chaetomium sp. # * (1) (1) : Rakennusmateriaali, MR8: RA11, YP mineraalivilla, Viherkalliontie 5, Espoo Analyysi Analyysitulos Yksikkö THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM Bakteerit, semikvantitatiivinen * /malja määrit. Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen määrit # * - /malja Homeet/hiivat, semikvant. * - - /malja määritys Mycelia sterilia : Rakennusmateriaali, MR9: RA12, YP mineraalivilla, Viherkalliontie 5, Espoo Analyysi Analyysitulos Yksikkö THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM Bakteerit, semikvantitatiivinen * - /malja määrit. Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen määrit # * - /malja Homeet/hiivat, semikvant. määritys * /malja : Rakennusmateriaali, MR10: RA12, YP koolauspuu, Viherkalliontie 5, Espoo Analyysi Analyysitulos Yksikkö THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM Bakteerit, semikvantitatiivinen * /malja määrit. Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen määrit # * - /malja Homeet/hiivat, semikvant. * /malja määritys Aureobasidium sp. Chaetomium sp. # * (1) Mucor sp. Mycelia sterilia Penicillium sp. * Penicillium spp. * Trichoderma sp. # * (1) Hiivat * = Akkreditoitu menetelmä # = kosteusvaurioindikaattori, pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö, sp. (mon. spp.) = laji Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

40 TESTAUSSELOSTE (5) Lausunto Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Osa IV, Ohje 8/2016: Suoraviljelyn semikvantitatiivinen tulosasteikko: - = ei mikrobeja (1-19 pmy): niukasti mikrobeja (20-49 pmy): kohtalaisesti mikrobeja ( pmy): runsaasti mikrobeja (200 pmy tai yli): erittäin runsaasti mikrobeja Suoraviljelyn tulos tai viittaa mikrobikasvuun rakennusmateriaalissa. Mikäli tulos on tai, huomioidaan tulosten tulkinnassa kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyvyys. Tulosten yhteydessä on ilmoitettu kosteusvaurioindikaattoreiden pesäkelukumäärät, mikäli sienten tai aktinomykeettien kokonaispesäkemäärät ovat korkeintaan kohtalaiset (, ). Jos tutkittu rakennusmateriaali on ollut kosketuksissa maaperän tai ulkoilman kanssa, kuten alapohjarakenteet ja lämmöneristeet, ei edellä mainittuja tulkintaperiaatteita voida soveltaa. Analyysi Bakteerit, semikvantitatiivinen määrit., THG Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen määrit #, THG Homeet/hiivat, semikvant. määritys, 2 % MALLAS Homeet/hiivat, semikvant. määritys, DG18 Homeet/hiivat, semikvant. määritys, HAGEM Sienten tunnistus, 2 % MALLAS Sienten tunnistus, DG18 Sienten tunnistus, HAGEM Menetelmä Sisäinen menetelmä, suoraviljely Sisäinen menetelmä, suoraviljely Sisäinen menetelmä, suoraviljely Sisäinen menetelmä, suoraviljely Sisäinen menetelmä, suoraviljely Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi Teknisen suorituksen mittausepävarmuus Analyysituloksen teknisen suorituksen mittausepävarmuus on koostettu komponenttipohjaisesti seuraavista epävarmuustekijöistä: - Materiaalinäytteet: näytteen laimentaminen, siirrostustilavuus ja pesäkelaskenta - Ilmanäytteet: pesäkelaskenta Analyysituloskohtainen hiukkastilastollinen epävarmuus ei kuulu teknisen suorituksen mittausepävarmuuteen. Mittausepävarmuutta ei ole huomioitu lausunnossa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

41 TESTAUSSELOSTE (5) Tunnistusmenetelmään kuuluvat sienisuvut ja -lajit Kosteusvaurioindikaattorit: Acremonium sp. aktinomykeetit Aspergillus fumigatus Aspergillus ochraceus Aspergillus sydowii Aspergillus terreus Aspergillus versicolor Chaetomium sp. Muut sienet: Absidia sp. Alternaria sp. Aspergillus sp. Aspergillus flavus Aspergillus niger Aureobasidium sp. Beauveria sp. Botrytis sp. Chrysosporium/Geomyces sp. Eurotium sp Exophiala sp. Fusarium sp. Oidiodendron sp. Paecilomyces sp. Paecilomyces variotii Phialophora sp. Chrysonilia sp. Cladosporium sp. Geotrichum sp. hiivat Mucor sp. Mycelia sterilia Penicillium sp. Phoma sp. Scopulariopsis sp. Stachybotrys sp. Trichoderma sp. Tritirachium sp. Ulocladium sp. Wallemia sp. Rhinocladiella sp. Rhizopus sp. Verticillium sp. Yhteyshenkilö Wikman Helena, , mikrobiologi Ahlfors Reetta toimitusjohtaja Tiedoksi Mattila Milla, Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

42 KOSTEUSKARTOITUS K2, 30 mm AP 99 % K2, 60 mm 99 % MT MT L VK3 62% MB MT L L MB L L MM MM VK2 83% K1, 30 mm AP 90 % K1, 60 mm 94 % K1, läpi 100 % VK1 99% Pintakosteusmittarin näyttämä lattiassa alle 70 Pintakosteusmittarin näyttämä seinässä alle 60 MERKINTÖJEN SELITYKSET: KL = keraaminen laatta, L = linoleum, MB = maalattu betoni, MM = muovimatto MT = märkätilan muovimatto Pintakosteusmittarin näyttämä lattiassa Pintakosteusmittarin näyttämä lattiassa yli 90 Pintakosteusmittarin näyttämä seinässä Pintakosteusmittarin näyttämä seinässä yli 80 VK K VIILTOKOSTEUSMITTAUS PORAREIKÄKOSTEUSMITTAUKSET Viherkallion päiväkoti Viherkalliontie 5, Espoo Kellarikerros LIITE 2.1

43 WC:ssä voimakas viemärin haju KOSTEUSKARTOITUS MT KL MT MT L L L MT L L VK5 80% L L MT MB L L L L VK4 82% K4, 30 mm AP 81 % VK6 76% L L L -90 L L MT L L K4, 60 mm 84 % L L L L L MT K3, 30 mm AP 82 % K3, 60 mm 84 % MERKINTÖJEN SELITYKSET: KL = keraaminen laatta, L = linoleum, MB = maalattu betoni, MT = märkätilan muovimatto Pintakosteusmittarin näyttämä lattiassa alle 70 Pintakosteusmittarin näyttämä lattiassa Pintakosteusmittarin näyttämä lattiassa yli 90 Pintakosteusmittarin näyttämä seinässä alle 60 Pintakosteusmittarin näyttämä seinässä Pintakosteusmittarin näyttämä seinässä yli 80 VK K VK7 77% VIILTOKOSTEUSMITTAUS PORAREIKÄKOSTEUSMITTAUKSET Viherkallion päiväkoti Viherkalliontie 5, Espoo 1. krs LIITE 2.2

44 MITTAUSPISTEET PS1 I1 KP1 V1 PPK1 L1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: I ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT PPK PINNOILLE LASKEUTUVAT MINERAALIKUIDUT KP KANAVAPÖLY PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET L SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET V SISÄILMAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET Viherkallion päiväkoti Viherkalliontie 5, Espoo Kellarikerros LIITE 3.1

45 MR7 RA10 YP MR4 RA6 US MITTAUSPISTEET PS5 PS2 I3 L4 I4 PPK3 PS6 RA2 US MR1 V3 L5 I5 L6 V4 I2 PS4 MR3 RA5 US MR9 MR10 RA12 YP RA9 AP V2 L2 PPK2 L3 PS3 MR6 RPAH2 MERKINTÖJEN SELITYKSET: RA4 US MR2 RA3 US RA8 AP RPAH1 PPK RA1 US RA11 YP MR8 PINNOILLE LASKEUTUVAT MINERAALIKUIDUT KP2 I6 RA7 US MR5 I ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET KP KANAVAPÖLY V SISÄILMAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET L SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET RPAH RAKENNUSMATERIAALIEN PAH-YHDISTEET RA RAKENNEAVAUS MR MIKROBINÄYTE, EI VAURIOTA MR MIKROBINÄYTE, VIITE VAURIOSTA MR MIKROBINÄYTE, MIKROBIKASVUSTOA Viherkallion päiväkoti Viherkalliontie 5, Espoo 1. krs LIITE 3.2

46 TILAN 122 MERKKIAINETUTKIMUS ULKOSEINÄ MERKINTÖJEN SELITYKSET: HAVAITUN ILMAVUODON LAAJUUS MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 1 SEINÄ-LATTIA LIITTYMÄ 5 ULKOSEINÄ-VÄLISEINÄ LIITTYMÄ MERKKIAINEKAASU LASKETTIIN ULKOSEINÄN ERISTETILAAN 2 IKKUNAKARMIN-SEINÄN LIITTYMÄ 6 TIILI-LEVYSEINÄ LIITTYMÄ 3 HALKEAMA TIILISEINÄSSÄ Merkkiainekoe on tehty rikkiheksafluoridikaasulla ja Wika Gir-10 -analysaattorilaitteella. Tilan paine-ero rakenteen ja huonetilan välillä alipaineistettuna n. 10 Pa, tila on alipaineinen rakenteeseen nähden. 4 SEINÄ-KATTO LIITTYMÄ Viherkallion päiväkoti Tila 122 Viherkalliontie 5, Espoo 1. krs LIITE 4.1

47 TILAN 122 MERKKIAINETUTKIMUS ALAPOHJA MERKINTÖJEN SELITYKSET: HAVAITUN ILMAVUODON LAAJUUS MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 1 SEINÄ-LATTIA LIITTYMÄ MERKKIAINEKAASU LASKETTIIN ALAPOHJAN MAATÄYTTÖÖN 2 IKKUNAKARMIN-SEINÄN LIITTYMÄ Merkkiainekoe on tehty rikkiheksafluoridikaasulla ja Wika Gir-10 -analysaattorilaitteella. Tilan paine-ero rakenteen ja huonetilan välillä alipaineistettuna n. 10 Pa, tila on alipaineinen rakenteeseen nähden. Viherkallion päiväkoti Tila 122 Viherkalliontie 5, Espoo 1. krs LIITE 4.2

48 TILAN 107 MERKKIAINETUTKIMUS ULKOSEINÄ MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: HAVAITUN ILMAVUODON LAAJUUS 1 JALKALISTOJEN SAUMA MERKKIAINEKAASU LASKETTIIN ULKOSEINÄN ERISTETILAAN 2 PATTERIPUTKEN KANNAKE 3 KAAPIN ALTA Merkkiainekoe on tehty rikkiheksafluoridikaasulla ja Wika Gir-10 -analysaattorilaitteella. Tilan paine-ero rakenteen ja huonetilan välillä alipaineistettuna n. 10 Pa, tila on alipaineinen rakenteeseen nähden. Viherkallion päiväkoti Tila 107 Viherkalliontie 5, Espoo 1. krs LIITE 4.3

49 TILAN 107 MERKKIAINETUTKIMUS ALAPOHJA 1 1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: HAVAITUN ILMAVUODON LAAJUUS MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 1 JALKALISTAN YLÄREUNA MERKKIAINEKAASU LASKETTIIN ALAPOHJAN MAATÄYTTÖÖN Merkkiainekoe on tehty rikkiheksafluoridikaasulla ja Wika Gir-10 -analysaattorilaitteella. Tilan paine-ero rakenteen ja huonetilan välillä alipaineistettuna n. 10 Pa, tila on alipaineinen rakenteeseen nähden. Viherkallion päiväkoti Tila 107 Viherkalliontie 5, Espoo 1. krs LIITE 4.4

50 TILAN 121 MERKKIAINETUTKIMUS ULKOSEINÄ MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: HAVAITUN ILMAVUODON LAAJUUS 1 IKKUNALISTAN ALTA 5 HALKEAMA TIILISEINÄSSÄ MERKKIAINEKAASU LASKETTIIN ULKOSEINÄN ERISTETILAAN 2 SEINÄ-LATTIA LIITTYMÄ 3 REIÄT TIILISEINÄSSÄ Merkkiainekoe on tehty rikkiheksafluoridikaasulla ja Wika Gir-10 -analysaattorilaitteella. Tilan paine-ero rakenteen ja huonetilan välillä alipaineistettuna n. 10 Pa, tila on alipaineinen rakenteeseen nähden. 4 PATTERIN KANNAKE Viherkallion päiväkoti Tila 121 Viherkalliontie 5, Espoo 1. krs LIITE 4.5

51 20 15 Tilan 009 ja ulkoilman välinen paine-ero (10 min keskiarvo) tila on ylipaineinen, kun paine-ero on positiivinen. Vaihteluväli: -7, Pa Keskiarvo: -3,1 Pa 10 5 Paine-ero [Pa] tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen :00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00: Viherkallion päiväkoti Kellarikerros Viherkalliontie 5, Espoo LIITE 5.1

52 20 15 Tilan 101 ja ulkoilman välinen paine-ero (10 min keskiarvo) tila on ylipaineinen, kun paine-ero on positiivinen. Vaihteluväli: ,9 Pa Keskiarvo: -1,8 Pa 10 Paine-ero [Pa] tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen :00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00: Viherkallion päiväkoti 1. kerros Viherkalliontie 5, Espoo LIITE 5.2

53 20 15 Tilan 109 ja ulkoilman välinen paine-ero (10 min keskiarvo) tila on ylipaineinen, kun paine-ero on positiivinen. Vaihteluväli: -7,8... 0,5 Pa Keskiarvo: -2,3 Pa 10 5 Paine-ero [Pa] tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen :00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00: Viherkallion päiväkoti 1. kerros Viherkalliontie 5, Espoo LIITE 5.3

54 20 15 Tilan 110 ja ulkoilman välinen paine-ero (10 min keskiarvo) tila on ylipaineinen, kun paine-ero on positiivinen. Vaihteluväli: -3,8... 0,4 Pa Keskiarvo: -1,7 Pa 10 5 Paine-ero [Pa] tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen :00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00: Viherkallion päiväkoti 1. kerros Viherkalliontie 5, Espoo LIITE 5.4

55 20 15 Tilan 125 ja ulkoilman välinen paine-ero (10 min keskiarvo) tila on ylipaineinen, kun paine-ero on positiivinen. Vaihteluväli: -7,1... 1,4 Pa Keskiarvo: -2,3 Pa 10 5 Paine-ero [Pa] tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen :00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00: Viherkallion päiväkoti 1. kerros Viherkalliontie 5, Espoo LIITE 5.5

56 20 15 Tilan 137 ja ulkoilman välinen paine-ero (10 min keskiarvo) tila on ylipaineinen, kun paine-ero on positiivinen. Vaihteluväli: -2, ,5 Pa Keskiarvo: 4,6 Pa 10 5 Paine-ero [Pa] tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen :00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00: Viherkallion päiväkoti 1. kerros Viherkalliontie 5, Espoo LIITE 5.6

57 1 100 Hiilidioksidiseuranta tilassa 009 aikavälillä (10 min keskiarvo) Vaihteluväli: ppm Hiilidioksidi [ppm] :00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00: Viherkallion päiväkoti Kellarikerros Viherkalliontie 5, Espoo LIITE 6.1

58 1 100 Hiilidioksidiseuranta tilassa 109 aikavälillä (10 min keskiarvo) Vaihteluväli: ppm Hiilidioksidi [ppm] :00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00: Viherkallion päiväkoti 1. kerros Viherkalliontie 5, Espoo LIITE 6.2

59 1 100 Hiilidioksidiseuranta tilassa 110 aikavälillä (10 min keskiarvo) Vaihteluväli: ppm Hiilidioksidi [ppm] :00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00: Viherkallion päiväkoti 1. kerros Viherkalliontie 5, Espoo LIITE 6.3

60 1 100 Hiilidioksidiseuranta tilassa 121 aikavälillä (10 min keskiarvo) Vaihteluväli: ppm Hiilidioksidi [ppm] :00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00: Viherkallion päiväkoti 1. kerros Viherkalliontie 5, Espoo LIITE 6.4

61 1 100 Hiilidioksidiseuranta tilassa 131 aikavälillä (10 min keskiarvo) Vaihteluväli: Hiilidioksidi [ppm] :00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00: Viherkallion päiväkoti 1. kerros Viherkalliontie 5, Espoo LIITE 6.5

62 1 100 Hiilidioksidiseuranta tilassa 137 aikavälillä (10 min keskiarvo) Vaihteluväli: Hiilidioksidi [ppm] :00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00: Viherkallion päiväkoti 1. kerros Viherkalliontie 5, Espoo LIITE 6.6

63 24 Olosuhdeseuranta tilassa 009 aikavälillä (10 min keskiarvo) T Vaihteluväli: 21, ,6 C Keskiarvo: 21,6 C RH Vaihteluväli: % Keskiarvo: 25 % Lämpötila [C] Suhteellinen kosteus [%] lämpötila kosteus :00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00: Viherkallion päiväkoti Kellarikerros Viherkalliontie 5, Espoo LIITE 7.1

64 24 Olosuhdeseuranta tilassa 109 aikavälillä (10 min keskiarvo) T Vaihteluväli: ,3 C Keskiarvo: 21,6 C RH Vaihteluväli: % Keskiarvo: 25 % Lämpötila [C] Suhteellinen kosteus [%] lämpötila kosteus :00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00: Viherkallion päiväkoti 1. kerros Viherkalliontie 5, Espoo LIITE 7.2

65 24 Olosuhdeseuranta tilassa 110 aikavälillä (10 min keskiarvo) T Vaihteluväli: 19, ,4 C Keskiarvo: 20,7 C RH Vaihteluväli: % Keskiarvo: 23 % Lämpötila [C] Suhteellinen kosteus [%] lämpötila kosteus :00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00: Viherkallion päiväkoti 1. kerros Viherkalliontie 5, Espoo LIITE 7.3

66 24 Olosuhdeseuranta tilassa 121 aikavälillä (10 min keskiarvo) T Vaihteluväli: 20, ,8 C Keskiarvo: 21,6 C RH Vaihteluväli: % Keskiarvo: 24 % Lämpötila [C] Suhteellinen kosteus [%] lämpötila kosteus :00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00: Viherkallion päiväkoti 1. kerros Viherkalliontie 5, Espoo LIITE 7.4

67 24 Olosuhdeseuranta tilassa 131 aikavälillä (10 min keskiarvo) T Vaihteluväli: 19, ,9 C Keskiarvo: 20,6 C RH Vaihteluväli: % Keskiarvo: 25 % Lämpötila [C] Suhteellinen kosteus [%] lämpötila kosteus :00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00: Viherkallion päiväkoti 1. kerros Viherkalliontie 5, Espoo LIITE 7.5

68 24 Olosuhdeseuranta tilassa 137 aikavälillä (10 min keskiarvo) T Vaihteluväli: 20, ,3 C Keskiarvo: 21,4 C RH Vaihteluväli: % Keskiarvo: 24 % Lämpötila [C] Suhteellinen kosteus [%] lämpötila kosteus :00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00: Viherkallion päiväkoti 1. kerros Viherkalliontie 5, Espoo LIITE 7.6

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-25587 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki ympäristöterveydenhuolto Grönberg Kari Maksaja Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja 5 PL 6007 01510 VANTAA 00021 LASKUTUS Näytetiedot

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 17.8.2017 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Mika Metsäalho PL 84, 13101 Hämeenlinna Sähköposti: mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde Ojoisten lastentalo, Mäyräntie

Lisätiedot

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-600 1(7) Tilaaja 2029286-4 Thermopolis Oy Järvelä Merja Valtuustontie 2 62100 LAPUA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 02.01.2013 Kellonaika Vastaanotettu 11.01.2013 Kellonaika

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-11787 1(11) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte

Lisätiedot

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS,

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS, TESTAUSSELOSTE 2012-6366 1(5) Tilaaja 1944433-0 Indoor Quality Service Oy Puhka Aki Tiilenpolttajankuja 5 A 01720 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 26.04.2012 Kellonaika 09.28 Vastaanotettu

Lisätiedot

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2017-20569 1(5) Tilaaja 2755978-7 PH Ympäristötekniikka Helmi Paula Puusepänkatu 5 13110 HÄMEENLINNA tiedot Rakennusmateriaali FLEC microchamber LAB otettu 30.08.2017 Kellonaika Vastaanotettu

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Hiekkaharjun koulu Liite 1 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-4213 1(5) Tilaaja 2457722-6 Baumedi Oy, Lehto Hannu Lehto Hannu Energiakuja 3 00180 HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 03.03.2015 Kellonaika 10.37 Vastaanotettu 05.03.2015

Lisätiedot

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-9653 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 21.3.2019 22500344 051 Elisa Vene Tilakeskus -liikelaitos Espoon kaupunki Kohde Pohjois-Tapiolan koulu, Louhentien rakennus, Sepontie 4, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS JA PAINESUHTEIDEN

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA 16.9.2013 SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Sami Heikkilä p. 040 662 3036 sami.heikkila@delete.fi Delete Tutkimus Oy Puh. 010 656 1000 Alv.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 26.3.2019 Espoon kaupunki 22500344 065 Elisa Vene Tilakeskus -liikelaitos elisa.vene@espoo.fi Kohde Kuninkaantien palvelutalo, Kuninkaantie 7, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kotkan kaupunki. Pihkoon päiväkoti Aartapolku KOTKA

Kotkan kaupunki. Pihkoon päiväkoti Aartapolku KOTKA Kotkan kaupunki Pihkoon päiväkoti Aartapolku 41 48410 KOTKA SISÄILMATUTKIMUKSET VOC-mittaus WSP Proko Oy WSP Proko Oy TIIVISTELMÄ Sisäilmatutkimukset VOC-mittaukset ja pintakosteuskartoitus, ilmanliikkeet

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja Tutkimusselostus Risti esiopetus 12.4.2019 1/9 Lohja Ristin koulun esiopetus Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus 1 Yleistiedot 1.1 Tutkimuksen kohde Ristin esiopetus 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS 4.11.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 4343 AURORAN KOULU LIPPAJÄRVENTIE 44, ESPOO 22500344-029 21.5.2018 YHTEENVETO Auroran koulurakennus on otettu käyttöön kesällä 2016. Alakoulun

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 3.5.08 5006-08 Mika Metsäalho Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Kasarmikatu 3, 3. krs) 30 Hämeenlinna mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde: Ilmarila, SISÄILMAN LAADUN LISÄSELVITYKSET,

Lisätiedot

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

M ATK-luokka Yhteensä Aspergillus versicolor Penicillium sp. steriilit hiivat Yhteensä Rhinocladiella sp.

M ATK-luokka Yhteensä Aspergillus versicolor Penicillium sp. steriilit hiivat Yhteensä Rhinocladiella sp. Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

LOHJA RISTIN KOULUN ESIOPETUS SISÄILMATUTKIMUS

LOHJA RISTIN KOULUN ESIOPETUS SISÄILMATUTKIMUS Sisäilmatutkimus Risti esiopetus 10.9.2018 1/13 LOHJA RISTIN KOULUN ESIOPETUS SISÄILMATUTKIMUS 10.9.2018 IdeaStructura Oy Helsinki Hämeenlinna Kokkola www.ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 Sisäilmatutkimus

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS, PÄIVITETTY

TUTKIMUSSELOSTUS, PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS, PÄIVITETTY 18.6.2019 Espoon kaupunki 22500344 065 Elisa Vene Tilakeskus -liikelaitos elisa.vene@espoo.fi Kohde Kuninkaantien palvelutalo, Kuninkaantie 7, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

Lisätiedot

Sisäilmatutkimukseen sisältyi kahden viikon seurantamittauksina toteutettuja olosuhdemittauksia

Sisäilmatutkimukseen sisältyi kahden viikon seurantamittauksina toteutettuja olosuhdemittauksia Tutkimusselostus Virkkalan päiväkoti 5.6.2019 1/11 Virkkalan päiväkoti Sisäilmatutkimus 1 Yleistiedot 1.1 Tutkimuksen kohde Virkkalan päiväkoti Lähdehaankuja 6 08700 Lohja 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Hämeenkylän koulu: Rakenteiden kuntotutkimukset

Hämeenkylän koulu: Rakenteiden kuntotutkimukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Hämeenkylän koulu: Rakenteiden kuntotutkimukset Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.3.2016 P28999P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO

SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO RAPORTTI Nro: 16098 Sivu 1 / 10 SISÄLLYS: SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS JA PAINE-EROMITTAUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI LATUKUJA 2, 01280 VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS JA PAINE-EROMITTAUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI LATUKUJA 2, 01280 VANTAA 16.11.2013 SISÄILMATUTKIMUS JA PAINE-EROMITTAUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI LATUKUJA 2, 01280 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Sami Heikkilä p. 040 662 3036 sami.heikkila@delete.fi Delete Tutkimus Oy Puh.

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 12.2.2018 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Projekti SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA 25.3.2014 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde aja Tutkimusryhmä Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA Vantaan keskus, Hankepalvelut,

Lisätiedot

Peltoniemenkuja Vantaa. Tutkimusajankohta: Vantaan Tilakeskus, Kielotie 13, Vantaa

Peltoniemenkuja Vantaa. Tutkimusajankohta: Vantaan Tilakeskus, Kielotie 13, Vantaa VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(4) 1.10.2012 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Kytöpuiston koulu Peltoniemenkuja 1 01360 Vantaa Tutkimusajankohta: 05.09.2012 19.09.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö: Vantaan

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 24.8.2012 Vantaan kaupunki Tilakeskus Ulla Lingnell Kielotie 13, 01300 Vantaa ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hevoshaan koulu, Hevoshaantie 17, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA 10.1.2017 Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, 04250 KERAVA / Tutkimuspalvelut Jaana Kovalchuk Rakennusterveysasiantuntija, FM VTT-C-22611-26-17

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

Hyvinvointikeskus Kunila

Hyvinvointikeskus Kunila Hyvinvointikeskus Kunila Jari Harju RTA 2 27.4.2017 Johdanto Tutkimuskohde on 1953 rakennettu tiilirunkoinen rakennus Laajennettu 1993 Korjattu vuosina 1993, 1998, 2003 ja 2008 Kuntoarvio 2011 Laaja peruskorjaus

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 2.5.2017 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

Sami Isoniemi, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Sami Isoniemi, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy TUTKIMUSSELOSTUS 22500365-012 Pekka Koskimies Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1, 06100 Porvoo Pekka.Koskimies@porvoo.fi Paine-ero seuranta Kohde: Aleksanterinkatu 25, 06100 Porvoo Aika: 6.-13.3.2017 mittaus

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS.3.08 500344-04 Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL600 0070 Espoon kaupunki Kohde Viherkallion päiväkoti, Viherkalliontie 5, Espoo RAKENTEIDEN ILMATIIVEYS JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTO

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, JALAVAN KOULU, HAVUMETSÄNTIE 4, LOHJA. RAPORTTI Nro: 17185B. Sivu 1 / 13

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, JALAVAN KOULU, HAVUMETSÄNTIE 4, LOHJA. RAPORTTI Nro: 17185B. Sivu 1 / 13 RAPORTTI Nro: 17185B Sivu 1 / 13 SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, JALAVAN KOULU, HAVUMETSÄNTIE 4, LOHJA Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Finnoonlaaksontie

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN SEURANTATUTKIMUS

SISÄILMAN LAADUN SEURANTATUTKIMUS KARTANONKOSKEN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI TILKUNTIE 5, VANTAA Sweco Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Reg.no: 2635440-5

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 28.2.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tiedoksi: kari.ahonen@hameenlinna.fi, petri.yla-murto@hameenlinna.fi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset. 1 Lähtötiedot. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. 3 Rakenteet

TUTKIMUSSELOSTUS. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset. 1 Lähtötiedot. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. 3 Rakenteet TUTKIMUSSELOSTUS Jukka Saari, Ulla Lignell Vantaan kaupunki, Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa jukka.saari@vantaa.fi, ulla.lignell@vantaa.fi Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset Kohde: Rekolan koulun

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 20.5.2019 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kuva: Google MYLLYMÄEN KOULU VANHA PORVOONTIE 21, MÄNTSÄLÄ 22501945-004 Sweco Yhteenveto Tutkimuskohteena on Mäntsälän Myllymäen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 7.0.05 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3. SISÄILMAN HAIHTUVAT

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 2 (8)

Lisätiedot

ISS Proko Oy

ISS Proko Oy Vantaan Kaupungin Hankintatoimisto Peltolantiee 9 01300 VANTAA SISÄILMATUTKIMUS 28.3.20133 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(5) Kiinteistöjen käytönohjaus 28.3.2013 1 Toimeksianto Tutkimuskohde: HANKINTAKESKUS

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 25.1.2019 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kuva Google TERVEYSKESKUS KIVISTÖNTIE 14, MÄNTSÄLÄ 22501945-008 Sweco Yhteenveto Tutkittava rakennus on rakennettu 1980-luvulla

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA KOSTEUSKARTOITUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA KOSTEUSKARTOITUS TUTKIMUSSELOSTUS KOSTEUSKARTOITUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 25.11.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 2 3.1 PINTAKOSTEUSKARTOITUS 2 3.2

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 13.3.2013 Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, 01300 Vantaa Sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Orvokkitien koulu, Orvokkitie 15, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI. Lohja Perttilän koulu

KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI. Lohja Perttilän koulu KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI Lohja Perttilän koulu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä 31.01.2017 Projektinumero P30652 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 1 (18) 31.1.2017 Yhteenveto Perttilän

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS..205 035.025 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Tilahallinta, Rakennusten kunnossapito Kielotie 3, 0300 Vantaa jouni.rasanen@vantaa.fi

Lisätiedot

SISÄILMASELVITYKSET, GESTERBYN KOULU, VILHONKUMMUNTIE 4, KIRKKONUMMI

SISÄILMASELVITYKSET, GESTERBYN KOULU, VILHONKUMMUNTIE 4, KIRKKONUMMI SISÄILMASELVITYKSET, GESTERBYN KOULU, VILHONKUMMUNTIE 4, KIRKKONUMMI LAUSUNTO Nro: 15052 Sivu 1 / 14 SISÄILMASELVITYKSET, GESTERBYN KOULU, VILHONKUMMUNTIE 4, KIRKKONUMMI 1. Yleistiedot tutkimuksesta...

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon keskuskoulu puutyöluokat, 6.11.2017 1 / 13 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen syy ja rajaukset... 3 Käytetyt menetelmät ja

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 0.3.03 Mäntsälän kunta Tekniset palvelut, toimitilapalvelut Jukka Nissinen Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Sähköposti: jukka.nissinen@mantsala.fi Tutkimuskohde Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, KANSAINVÄLINEN KOULU POINT, HAGELSTAMINTIE 1, VANTAA

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, KANSAINVÄLINEN KOULU POINT, HAGELSTAMINTIE 1, VANTAA SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, KANSAINVÄLINEN KOULU POINT, HAGELSTAMINTIE 1, VANTAA LAUSUNTO Nro: 14115 Sivu 1 / 15 SISÄILMASELVITYKSIÄ, KANSAINVÄLINEN KOULU POINT, VANTAA 1. Yleistiedot tutkimuksesta...

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Ismontie, Vantaa Liite 1 5139.39 Rakennusmateriaalien mikrobit, suoraviljelysmenetelmä 1 Tutkimuksessa selvitettiin, ovatko epäillyistä rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobimäärät

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset

TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset Meripirtin päiväkoti Haukkavuorenkatu 5 48100 KOTKA Työ nro T15026 Kotka 9.11.2015 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25,

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS KARTANOKOSEN KOULUN HALLINTOTILAT JA KARTANONKOSKEN PÄIVÄKOTI, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS KARTANOKOSEN KOULUN HALLINTOTILAT JA KARTANONKOSKEN PÄIVÄKOTI, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KARTANOKOSEN KOULUN HALLINTOTILAT JA KARTANONKOSKEN PÄIVÄKOTI, VANTAA 2.2.2017 Sisältö 1 YLEISTIEDOT 4 2 KÄYTETYT MITTA- JA NÄYTTEENOTTOLAITTEET

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 2 (8) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Arja Valtanen, Hanna Hovi ja Tapani Tuomi Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot Orgaanisille yhdisteille säädettyjä pitoisuusarvoja asuin-ja työskentelytilojen

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE PS2 PS MERKINTÖJEN SELITYKSET: PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa 2.0.203 OK LIITE ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 23.9.203 3 22 ppm 2 2-28 ppm 4 4 5-4 ppm

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE, VANTAA 59.8 9..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA. PINTAKOSTEUSKARTOITUS.

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ JOKINIEMEN KOULU, VANHA RAKENNUS, LUOKKA 203, VANTAA

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ JOKINIEMEN KOULU, VANHA RAKENNUS, LUOKKA 203, VANTAA SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ JOKINIEMEN KOULU, VANHA RAKENNUS, LUOKKA 203, VANTAA LAUSUNTO Nro: 15072 Sivu 1 / 10 SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, JOKINIEMEN KOULU, VANHA RAKENNUS, LUOKKA

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 3.5.208 2250062-028 Mika Metsäalho Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Kasarmikatu 23, 3. krs) 30 Hämeenlinna mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde: Metsola, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna

Lisätiedot

Hornhattulan päiväkoti Porvoo

Hornhattulan päiväkoti Porvoo Hornhattulan päiväkoti Porvoo IVA kuntotutkimus ja käyttövesiputkiston vuotoselvitys Tommi Paasivirta tommi.paasivirta@wspgroup.fi 0207 864 483 WSP Finland Oy Pohjakuva Hornhattulan päiväkoti 2 Talotekniikka

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Sipoon Talman koulussa suoritettiin laaja sisäilmaston tekninen kuntotutkimus marraskuu

Lisätiedot

ASKISTON KOULU Uudentuvantie VANTAA

ASKISTON KOULU Uudentuvantie VANTAA ASKISTON KOULU Uudentuvantie 5-7 01680 VANTAA SISÄILMATUTKIMUKSET Askiston koulu 16.5.2013 2(8) Kiinteistöjen käytönohjaus TIIVISTELMÄ Askiston koulun päärakennuksen kahdesta luokasta ja sivukoulun yhdestä

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700091 Kohde: Toimeksianto: Opintien koulu Opintie 16600 Järvelä VOC-ilma ja materiaalinäytteiden

Lisätiedot

KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI 9.9.2014 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 TULOSTEN ARVIOINTI 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 JATKOTOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 6 6 LIITTEET

Lisätiedot

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa Merkkiainetutkimus Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus merkkiainekaasun avulla 1. Kohdetiedot Jouni Räsänen, Vantaan kaupunki, Vantaa Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2. Tutkijat

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 17.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti,

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-01155-17 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy Toivo Koistinen Liinuminkatu 1 A 2 15860 Hollola Toivo Koistinen, VTT-O-185190-17 VTT Expert Services

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä VOC-ilma ja

Lisätiedot