Teksti Sampsa Heilä. investointivaihtoehtona huomattavasti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teksti Sampsa Heilä. investointivaihtoehtona huomattavasti."

Transkriptio

1 E-luku vauhdittaa järj Energiaa a Teksti Sampsa Heilä Etenkin Etelä-Suomessa saadaan yhtä paljon aurinkoenergiaa kuin Saksassa, jossa on ollut tähän asti kolme neljännestä maailman aurinkosähkömarkkinoista. Vaikka Suomi on lähdössä takamatkalta aurinkoenergiamarkkinoille, meillä on paljon osaamista ja lupaavia innovatiivisia yrityksiä joille avautuu suuri markkinapotentiaali kun Kiina, arabimaat ja monet muut suuret markkinat ovat lähdössä toden teolla laajentamaan aurinkolämmön ja -sähkön käyttöä, asiantuntija Karin Wikman Tekesistä sanoo. Saksassa aurinkoenergian laajaa hyödyntämistä on edistänyt lainsäädännössä määritelty syöttötariffien käyttö, joka on velvoittanut sähköyhtiöt maksamaan rakennuksessa tuotetusta ja verkkoon syötetystä ylijäämäsähköstä tietyn summan. Kiina puolestaan on kesällä päättänyt yli nelinkertaistaa aurinkoenergian käytön runsaan kahden vuoden aikana. Kiinan johto on vahvistanut, että maa on lisäämässä aurinkoenergian käyttöä yli kymmenellä gigawatilla vuodessa vuoteen 2015 mennessä. Energiamääräysten muutos, jossa on siirrytty rakenneosille asetetuista U-arvoista rakennuksen kokonaisenergiatarkasteluun, vauhdittaa osaltaan Suomessakin auringon ja muiden uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Kun rakennuksen E-lukua laskettaessa esimerkiksi sähkön kerroin on 1,7, uusiutuvien polttoaineiden 0,5 ja aurinkoenergian nolla, lisääntyy uusiutuvien energioiden houkuttelevuus ja kannattavuus investointivaihtoehtona huomattavasti. Aurinkoenergiaa ei kannata ensisijaisesti tuottaa rakennuksissa muille myytäväksi vaan siitä saadaan suurin hyöty ostoenergian korvaajana. Sillä säästetään energian myynti- ja 16

2 Kuva Markku Rekola Aurinkoenergia on investoinnin jälkeen ilmaista, ja sillä kannattaa Suomessa jo nykyisillä energian hinnoilla korvata osa ostoenergiasta. Investoinnin kannattavuutta nostaa koko ajan energian hinnan nousu yleistä kustannuskehitystä nopeammin sekä aurinkosähköpaneelien, aurinkolämpökeräimien ja koko järjestelmien hinnan lasku valmistusmäärien ja -teknologioiden kehittyessä. Suomessa on useita yrityksiä, joilla on aurinkoenergiajärjestelmiin liittyvää huippuosaamista. estelmien asennusta uringosta siirtohinnat ja energiaverot, Wikman muistuttaa. Kiinteistöt tärkeitä ilmastotalkoissa Rakennusten osuus energiankäytöstä on Suomessa ja EU:ssa noin 40 prosenttia ja hiilidioksidipäästöistä noin 30 prosenttia, joten rakennetun ympäristön energiatehokkuudella on ilmastonmuutoksen hillinnässä ratkaiseva rooli. Aurinkoenergian käytön lisääminen rakennuksissa on yksi keskeinen keino hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen, johon Suomikin on sitoutunut. Aurinkopaneelien hinnat ovat viime vuosina romahtaneet, ja EU-maat ja Yhdysvallat ovat syyttäneet Kiinaa jopa paneelien dumppauksesta eli myynnistä alle tuotantokustannusten. Vielä pari vuotta sitten paneelien osuus koko aurinkosähköjärjestelmän hinnasta oli noin 75 prosenttia, mutta nyt se on alle puolet. Kokonaisuuden hallintaan, ohjausjärjestelmiin ja niiden integrointiin kiinteistöautomaatioon sekä inverttereihin ei ole panostettu läheskään niin paljon kuin paneelituotannon kehittämiseen ja tehostamiseen, ja tälläkin alueella monilla yrityksillä on Suomessa vahvaa osaamista paneeleihin ja niiden materiaalitekniikkaan liittyvän osaamisen lisäksi, Wikman sanoo. Esimerkiksi ABB kehittää Suomessa aurinkosähkövaihtosuuntaajia ja auringonseurantajärjestelmiä, ja tarjoaa myös ratkaisuja aurinkopaneelien ja kennojen valmistukseen sekä aurinkovoimaloiden keskijännite- ja suurjänniteverkkoihin liittämiseen. Yhtiö pystyy tarjoamaan aurinkoenergiajärjestelmien kokonaistoimituksia megawattikokoluokkaan asti. 17

3 Vuoden 2010 loppuun mennessä asennetusta aurinkolämpökapasiteetista 60 prosenttia oli Kiinassa ja Euroopassa 18 prosenttia. Lähde: International Energy Agency. ABB:llä Helsingin Pitäjänmäellä 120 henkeä kehittää muun muassa aurinkosähköinverttereitä globaaleille markkinoille. Karin Wikmanin mukaan Suomessa on tapahtunut paljon pieniä käytännön parannuksia ja ympäristöarvojen nousu on muuttanut asenneilmastoa aurinkoenergiaa suosivammaksi. Tänä vuonna Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta kokoontuva työryhmä hakee keinoja, joilla voitaisiin edistää ja helpottaa esimerkiksi aurinkoenergiajärjestelmien kytkemistä valtakunnan verkkoon sekä kaavoitusta ja lupakäytäntöjä. Suomessa on paljon aurinkoenergiaan liittyviä yrityksiä, joiden innovaatiorahoitukseen Tekes on osallistunut. TEM:iltä on mahdollisuus saada enimmillään 30 prosenttia investointitukea aurinkoenergiahankkeisiin. Tämä on osaltaan edistänyt monien suurten kaupunkien aurinkoenergiahankkeita, joita on vireillä suuri joukko esimerkiksi Espoossa, Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Espoo tulee hyödyntämään aurinkoenergiaa esimerkiksi Espoon sairaalassa, Opinmäen kampusalueella Suurpellossa sekä päiväkodeissa ja kouluissa. Suomi kärkimaaksi energiatehokkuudessa Tekesin rahoitusosuus pk-yritysten innovaatioihin voi nousta jopa prosenttiin jos innovaatiolla nähdään merkittävää kansainvälistä markkinapotentiaalia, ja tutkimuslaitoksille ja yliopistoille jopa 70 prosenttiin. Suuretkin yritykset voivat saada enimmillään puolet innovaatiorahoituksestaan Tekesiltä haastaviin kehityshankkeisiin, joilla tähdätään globaaleille markkinoille. On tärkeää saada Suomeen lisää konkreettisia aurinkoenergiahankkeita myös siksi, että vientiin tähtäävät yritykset tarvitsevat riittävän suuria kotimarkkinoita. Karin Wikman nostaa hyviksi esimerkeiksi muutaman edistyksellisen rakennuttajan, kuten TA-Yhtymän ja Järvenpään Mestariasunnot Oy:n, jotka hyödyntävät aurinkosähköä ja lämpöä sekä muuta uusiutuvaa energiaa luontevana osana energiapalettia asuntorakennuttamishankkeissaan. Hän pitää merkittävänä myös Jan Vapaavuoren aiemmin asuntoministerinä nimittämän ERA 17 työryhmän tunnistamia 31 tavoitetta, joilla Suomesta saadaan energiatehokkuuden kärkimaa. Vielä 30 vuotta sitten Suomi oli energiakriisin seurauksena energiatehokkuuden edelläkävijöitä, ja ERA 17 kannustaa Suomea ottamaan takaisin paikkansa energiaviisauden kärkimaana ja saavuttamaan vuodelle 2020 asetetut päästötavoitteet jo juhlavuonna 2017 kun Suomi täyttää sata vuotta. Päämääränä on, että vuonna 2050 Suomessa on maailman paras rakennettu ympäristö. ERA 17 toimintaohjelmaa vievät yhteistyökumppaneidensa kanssa eteenpäin Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI, Rakennusteollisuus RT, Sitra, Kiinteistöliitto, Suomen Kuntaliitto, Tekes ja ympäristöministeriö. EU:n tavoite on, että 15 prosenttia Euroopan sähköntarpeesta saadaan aurinkosähköstä vuonna Tämä on täysin saavutettavissa oleva tavoite. Etenkin Etelä-Suomessa saadaan yhtä paljon aurinkoenergiaa kuin Saksassa, jossa on ollut tähän asti kolme neljännestä maailman aurinkosähkömarkkinoista, asiantuntija Karin Wikman Tekesistä sanoo. 18

4 YIT:n kuva-arkisto YIT:n kuva-arkisto Finnwind Oy toimitti ja asensi YIT:n rakentamaan Avia Line III -toimistokiinteistöön Vantaalle kymmenen kwp aurinkosähköjärjestelmän, joka syöttää sähköä kiinteistön sähköverkkoon. Asiakkaana oli YIT Kiinteistötekniikka, nykyisin Caverion Oyj. Fiksun kaupungin pilotteja nousee Energian kokonaishinta kiinteistöjen omistajille on noussut pelkästään 2000-luvun alusta 80 prosenttia, eli neljä kertaa elinkustannusindeksiä ja yleistä kustannustasoa nopeammin. Ei ole mikään ihme, että aurinkoenergia alkaa kiinnostaa entistä voimakkaammin, kehitysjohtaja Tomi Mäkipelto Caverion Oyj:stä sanoo. Tekesin Fiksu kaupunki ohjelmassa haetaan ja käynnistetään 3-6 pilottia eri puolilla Suomea, jotka voivat liittyä esimerkiksi lähienergiaan, avoimeen dataan perustuviin älykkäisiin ratkaisuihin tai hiilijalanjäljen pienentämiseen. Tekesin Groove-ohjelma tukee uusiutuviin energioihin liittyvien ratkaisujen kehittämistä ja apua pk-yritysten kansainvälistymiseen, kohdemaina Saksa, Kiina ja Brasilia. Suomeen on jo nousemassa useita ekologisesti kestäviä, hiilineutraaleja asuinalueita ja kaupunginosia. Esimerkiksi Tampereelle Näsijärven rannalle on suunnitteilla Nurmi-Sorilan kaupunginosa, jossa kasvihuonekaasupäästöt saavat olla korkeintaan 20 prosenttia tamperelaisten vuoden 1990 keskimääräisiin päästöihin verrattuna. Kempeleelle puolestaan on noussut kymmenen omakotitalon ekokylä, joka on lajissaan Euroopan ensimmäinen. Asuinalue perustuu täysin uusiutuvaan energiaan eikä sitä ole kytketty valtakunnan sähköverkkoon. Hollanti ja Ranska ovat Wikmanin mukaan edelläkävijöitä aurinkopaneelien ja keräimien integroinnissa rakennusten julkisivuun ja kattoon. Saksassa on panostettu lähinnä perinteisten rakennuksesta erottuvien paneelien ja keräimien käyttöön ja kehittämiseen. Suomessa Aurubis Finland on kehittänyt Porissa aurinkoenergiaratkaisuja jotka eivät erotu lainkaan rakennuksen muusta julkisivusta ja katosta. Aurinkoenergian käytön kasvaessa kehitetään myös entistä enemmän rakennuksiin integroituja esteettisiä ja arkkitehtonisesti korkeatasoisia ratkaisuja. Aurinkoenergian varastointi on myös globaalisti kuuma kehittämisalue. Varastointimenetelmien kehittäminen mahdollistaa aurinkoenergian hyödyntämisen Suomessa myös pimeämpinä vuodenaikoina. Aurinkoenergia on negatiivista kulutusta Energian kokonaishinta kiinteistöjen omistajille on noussut pelkästään 2000-luvun alusta 80 prosenttia, eli neljä kertaa elinkustannusindeksiä ja yleistä kustannustasoa nopeammin. Ei ole mikään ihme, että aurinkoenergia alkaa kiinnostaa entistä voimakkaammin, kehitysjohtaja Tomi Mäkipelto Caverion Oyj:stä sanoo. YIT-konsernin energia-asioiden kehityksestä vastannut Mäkipelto siirtyi YIT:n jakautumisen yhteydessä siitä irrotettuun kiinteistötekniikkayhtiö Caverioniin. Käyttötarkoituksesta riippuen tavallisen kiinteistön kannattaa hyvissä olosuhteissa jo nykyisillä energian hinnoilla tuottaa prosenttia tarvitsemastaan energiasta auringosta, etenkin jos aurinkoenergiajärjestelmän hankkimiseen voi saada investointitukea. Energian hinnan kehitystä on vaikea ennustaa, mutta yleisen käsityksen mukaan energian hinta ja sen myötä kiinteistöjen ja veden lämmityksen sekä sähkön osuus kiinteistöjen käyttökustannuksista tulee edelleen kasvamaan, ja silloin aurinkoenergiainvestointien houkuttelevuus ja kannattavuus entisestään kasvavat, Mäkipelto sanoo. Hän korostaa, että aurinkoenergia on investoinnin jälkeen ilmaista, negatiivista kulutusta, joka vähentää ostoenergian tarvetta. Keski- ja Etelä-Euroopassa aurinkoenergian käytön kasvu on ollut huimaa, mutta aurinkoenergia tekee nyt tuloaan myös Suomen markkinoille. E-luvun käyttöönotto energiamääräyksissä on merkittävä ajuri aurinkoenergian käytön kasvuun. Hyödynnän itsekin aurinkoenergiaa omassa pientalossani, ja olen järjestelmään hyvin tyytyväinen. Tomi Mäkipelto muistuttaa, että samalla kun uusiutuvaa energiaa ja muita energiamuotoja yhdistävät hybridijärjestelmät yleistyvät, kiinteistöjen ja sen teknisten järjestelmien muodostaman kokonaisuuden hallinnan merkitys korostuu entisestään. Automaatiojärjestelmän on osattava valita kullakin hetkellä optimaalisin energiamuoto- 19

5 Savo-Solar Oy Ruukin Classic solar -lämpökatto esiteltiin Hyvinkään asuntomessuilla kesällä 2013 Pohjolan Design-Talon kohteessa. Lämmönkeräinyksiköt valmistetaan Savosolarin tehtaalla Mikkelissä. jen yhdistelmä. Osaamisen merkitys järjestelmien asentamisessa ja huollossa nousee entistäkin tärkeämmäksi, jotta järjestelmät toimivat yhdessä mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti. Lämpötila aurinkolämpöjärjestelmissä nousee helposti hyvin korkeaksi jos esimerkiksi pumppu pysähtyy kovalla auringonpaisteella, ja järjestelmien ohjauksessa ja varmistuksissa on varauduttava tällaisiin tilanteisiin. Järjestelmien monimuotoisuutta lisäävät erilaiset alueelliset uusiutuvan energian järjestelmät ja yhteistyö energian tuotannossa naapurikiinteistöjen kanssa, Tomi Mäkipelto sanoo. Suomessa teknologian globaaleja kärkiyrityksiä 20 Lämpökatto tuo säästöjä energiakuluissa. Lähes puolen vuoden ajan käyttövesi lämpiää aurinkoenergialla. Tekesin toiminnalliset materiaalit ohjelman koordinaattori Markku Heino Spinverse Oy:stä kertoo, että tänä vuonna päättyvässä laajassa kuusivuotisessa ohjelmassa on kehitetty merkittäviä sovelluksia myös aurinkoenergian alueelle. Suomessa on paljon huippuluokan materiaalitutkimusta ja sen soveltamiseen liittyvää valmistusteknologian osaamista. Aurinkokennojen valmistuksessa tärkeät pinnoitustekniikat ja pintailmiöiden hallinta on meillä vahva osaamisalue. Tekesin ohjelma on vauhdittanut lukuisten yritysten kykyä rakentaa nopeasti uutta liiketoimintaa omaan teknologiaosaamiseensa perustuvista ratkaisuista, joille on maailmalla kasvavaa kysyntää, Markku Heino sanoo. Toiminnalliset materiaalit -ohjelmassa on mukana yli sata yritystä ja useita korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia. Kansainvälinen yhteistyö tutkimus- ja kehityshankkeissa ulottuu 40 maahan. Materiaalitutkimus tuottaa koko ajan uutta, ja sillä olisi paljon nykyistä enemmän annettavaa myös rakentamiseen. Tuntuu kuitenkin että rakennusalan ja sen kehittämisen aikajänne on erilainen eivätkä materiaalitutkimus ja rakennusala oikein kunnolla kohtaa toisiaan. On hämmästyttävää, että monilla aurinkoenergiaan liittyvillä yrityksillä on auennut helpommin vienti kuin kotimarkkinat. Tähän olisi saatava muutos niin, että suomalainen rakennus- ja kiinteistöala heräisi hyödyntämään nopeammin uuden materiaalitutkimuksen tuomia mahdollisuuksia omassa liiketoiminnassaan ja myös viennissä yhdessä uusia ratkaisuja kehittävien materiaalipuolen yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa, Heino sanoo. Hyvä esimerkki yhteistyöstä on Ruukin ensimmäisenä maailmassa markkinoille tuoma pientaloihin joustavasti integroitava aurinkokatto, jonka aurinkolämmön keräimet valmistetaan kehityshankkeeseen aktiivisesti osallistuneen Savo-Solar Oy:n tehtaalla Mikkelissä. Erillisten kattoon tai julkisivuun asennettavien aurinkokeräinten sijaan keräimet integroidaan osaksi kattoa. Ruukki Classic solar lämpökatto esiteltiin Pohjolan Design-Talo Oy:n kohteessa Hyvinkään asuntomessuilla viime kesänä. On hämmästyttävää, että monilla aurinkoenergiaan liittyvillä yrityksillä on auennut helpommin vienti- kuin kotimarkkinat. Tähän olisi saatava muutos, Tekesin toiminnalliset materiaalit ohjelman koordinaattori Markku Heino Spinverse Oy:stä sanoo.

6 Savo-Solar Oy Kiinan kasvavista panostuksista aurinkolämpöön kertoo se, että esimerkiksi vuonna 2011 asennetusta 58 miljoonasta neliöstä aurinkokeräimiä noin 80 prosenttia asennettiin Kiinassa, Savo-Solar Oy:n toimitusjohtaja Jari Varjotie sanoo. Savosolarin uuden sukupolven nanopinnoitetut direct flow ratkaisuun perustuvat keräimet tehostavat aurinkoenergian talteenottoa. Yrityksen kehittämä keräin voitti alan tärkeän innovaatiopalkinnon Münchenin Intersolar-messuilla Rakennusala tarvitsee kehittämisen vetureita Lämpökatto tuo säästöjä energiakuluissa. Lähes puolen vuoden ajan käyttövesi lämpiää aurinkoenergialla. Kevät- ja syyskausina huoneet lämpiävät aurinkoenergialla ja kesäaikana järjestelmä tehostaa merkittävästi lämpöpumpun toimintaa. Alkuinvestoinnin jälkeen energia on käytännössä ilmaista. Lisäksi Classic-pystysaumakatteeseen täysin integroituna keräin on lähes huomaamaton. Ruukki Classic solar -lämpökatto on osa aurinkolämpöjärjestelmää, joka koostuu katolla olevista aurinkolämpökeräimistä, teknisessä tilassa sijaitsevista laitteista ja näiden välisistä lämmönsiirtoputkista. Lämmönkeräimet peittävät vain osan kattopinta-alasta ja ne asennetaan harjalta kohti räystäitä, noin kolmen metrin matkalle. Aurinko lämmittää lämmönkeräysyksikössä kiertävän nesteen, joka lämmittää lämminvesivaraajan. Esimerkiksi eteläisen Suomen alueella Classic solar -lämpökatto toimii pääsääntöisesti huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana. Pienehkön omakotitalon käyttöveden lämmittämiseen riittää neljän neliömetrin keräimet, joilla tuotetaan noin puolet vuosittaisesta lämpimästä käyttövedestä. Kun talossa on 12 neliömetrin keräimet, tuotetaan niillä puolet vuotuisesta lämpimästä käyttövedestä ja osa rakennuksen lämmityksestä. Olisi tärkeää saada rakennusalan yrityksistä nousemaan kehittämisen vetureita materiaalitutkimuksen tulosten hyödyntämiseen samaan tapaan kuin Metso ja Wärtsilä konepajateollisuudessa ja Nokia aiemmin omalla alallaan, Markku Heino sanoo. Savosolar, Polarsol ja Aurubis Finland sekä Beneq Oy ovat Heinon mukaan hienoja esimerkkejä Tekesin Toiminnalliset materiaalit ohjelmaan osallistuneista yrityksistä, jotka ovat aktiivisesti tuoneet markkinoille oman kehitystyönsä hedelmiä, tehokkaita aurinkolämpökeräimiä eri sovelluksiin ja tärkeitä pinnoitteita aurinkokennoihin. Nanopinnoituksella tehoa keräimeen Savosolarin uuden sukupolven nanopinnoitetut direct flow ratkaisuun perustuvat keräimet tehostavat aurinkoenergian talteenottoa. Yrityksen kehittämä keräin voitti alan tärkeän innovaatiopalkinnon Munchenin Intersolarmessuilla Yritys on tuonut markkinoille kokoalumiinisen aurinkolämpökeräimen absorberin, jossa neste kiertää suoraan lämpöä keräävän rakenteen sisällä sen sijaan, että lämpöä keräävään levyyn olisi kiinnitetty nestettä kuljettava putki. Alumiiniin ja omaan patentoituun pinnoituskonseptiin perustuva rakenneratkaisu on edullinen ja sen absorptio eli kyky ottaa vastaan ja sitoa auringon lämpöä on kilpailijoita parempi, kuten myös lämmönkestävyys. Näistä syistä Savosolarin kotimaiset keräimet ovat maailman tehokkaimmat tuotoltaan ja niitä onkin asennettu jo satoihin järjestelmiin yli kymmenessä maassa. Savosolar on tuonut markkinoille perinteisen kahden m 2 :n keräimen lisäksi kymmenen m 2 :n suurkeräimen, joita on asennettu toistaiseksi Suomen lisäksi Saksassa Sonnenhaus -kohteisiin. Yritys pystyy tuottamaan vuonna 2011 perustetussa tehtaassa miljoona neliömetriä absorperipintaa vuodessa. Savosolarin keräimiä voidaan asentaa niin katolle, seinälle kuin maassa oleviin telineisiin, joten niiden avulla lämmitysjärjestelmien toimittajat pystyvät toteuttamaan tehokkaita ja kannattavia aurinko- ja hybridilämpöratkaisuja niin yksittäisille omakotitaloille kuin aluelämpölaitoksille. Aurinkolämmön alue- ja kaukolämpöön sekä teollisuuden prosesseihin liitettävät ratkaisut yleistyvät, Savo-Solar Oy:n toimitusjohtaja Jari Varjotie sanoo. Esimerkiksi Tanskassa on jo Varjotien mukaan todella paljon aluelämpökeskuksia, joissa on yhdistetty aurinkoenergialämmitys ja muiden polttoaineiden käyttö. Yksittäisten rakennusten lämmittämisen rinnalla yleistyvät tulevaisuudessa aluelämmityksen hybridilaitokset, joissa voidaan käyttää kesällä aurinkoenergiaa ja talvella vaikka haketta. Hybridilaitos voi hyödyntää myös maalämpöä. 21

7 Aurubis Finland Oy Aurubis Finland Oy Porin uuden uimahallin esipatinoitu kuparinen julkisivu kätkee 80 m 2 seinään integroituja aurinkolämpökeräimiä, minkä lisäksi rakennuksen katolla on 200 m 2 perinteisiä tasokeräimiä. Kuparijulkisivuun integroitu aurinkoenergiajärjestelmä on herättänyt paljon kiinnostusta arkkitehtien keskuudessa, koska rakennuksen arkkitehtuuri voidaan suunnitella vapaasti ilman kompromisseja. Kiinteistöjen ja käyttöveden lämmitykseen tarkoitettuja aurinkokeräimiä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös kiinteistöjen jäähdytykseen aurinkolämmön avulla. Maailmassa puolet energian kulutuksesta menee lämmitykseen ja jäähdytykseen, ja niissä aurinkolämpö on kaikkein kannattavin energialähde, joten kokonaisuudessaan aurinkolämmön tulevaisuus ja markkinat näyttävät erittäin hyviltä, Varjotie sanoo. Hän muistuttaa, että aurinkolämpö on edelleen maailmalla isompi bisnes kuin aurinkosähkö. Kiinan kasvavista panostuksista kertoo se, että esimerkiksi vuonna 2011 asennetusta 58 miljoonasta neliöstä aurinkokeräimiä noin 80 prosenttia asennettiin Kiinassa. Porin uimahalli näyttävä kohde Aurubis Finland Oy:n kehittämän järjestelmän kupariset lämpökeräimet on suunniteltu kiinteiksi osiksi rakennuksen julkisivua ja kattoa. Porin uuden uimahallin esipatinoitu julkisivu kätkee 80 m 2 seinään integroituja aurinkolämpökeräimiä, minkä lisäksi rakennuksen katolla on 200 m 2 perinteisiä tasokeräimiä. Arkkitehtonisesti korkeatasoinen kuparijulkisivuun integroitu aurinkoenergiajärjestelmä, joka voi tuottaa sekä lämpöä että viilennystä, sopii hyvin uimahallien lisäksi esimerkiksi Keski-Euroopan hotellikohteisiin ja toimistorakentamiseen, kehityspäällikkö Petri Konttinen Aurubis Finland Oy:stä sanoo. Ratkaisumme on herättänyt paljon kiinnostusta arkkitehtien ja rakennuttajien keskuudessa, koska rakennuksen arkkitehtuuri voidaan suunnitella vapaasti ilman kompromisseja. Innovaatiomme on syntynyt ajatuksesta yhdistää olemassa olevat arkkitehtoniset kuparituotteemme ja pitkä kokemuksemme kuparin käytöstä aurinkolämpöjärjestelmissä, kehityspäällikkö Petri Konttinen Aurubis Finland Oy:stä sanoo. Toimittamissamme Helsingin Musiikkitalon kuparijulkisivuissa on käytetty vastaavaa patinapintaa kuin Porin uimahallissa. Musiikkitalon julkisivuihin olisi ollut mahdollista yhdistää meidän aurinkolämpöjärjestelmä niin, ettei se olisi vaikuttanut rakennuksen ulkonäköön mitenkään, mutta emme ehtineet järjestelmämme kanssa ajoissa jotta olisimme voineet tarjota sitä, Konttinen havainnollistaa järjestelmän integroitavuutta. Konttisen mukaan yhtiöön alkoi tulla heti paljon kyselyitä ympäri maailmaa sen jälkeen kun aurinkolämpöjärjestelmä julkistettiin, mutta yrityksessä on haluttu ensin odottaa kunnollisia mittaus- ja seurantatuloksia Porin uimahalliin asennetusta järjestelmästä ennen kuin järjestelmää lähdetään aktiivisesti markkinoimaan. Porin uimahallissa meidän 80 m 2 :n aurinkolämpöjärjestelmän lisähinnaksi julkisivuun tuli euroa, ja ratkaisu tuottaa arviolta kwh lämpöenergiaa vuodessa, ja todellisen energiantuotannon varmistamiseksi odotamme vielä mittaustuloksia. Uskomme että monet rakennuttajat ovat halukkaita maksamaan järjestelmästämme hieman enemmän kuin erillisiin näkyviin aurinkokeräimiin perustuvasta järjestelmästä, mutta pi- 22

8 Suomessa on vahvaa aurinkoenergian osaamista. Päämääränä voisi olla, että vuonna 2050 Suomessa on maailman paras rakennettu ympäristö. Järjestelmämme on suunniteltu erityisesti pohjoisiin olosuhteisiin, hallituksen puheenjohtaja ja kehityspäällikkö Elena Sonne PolarSol Oy:stä sanoo. Yhtiö on toimittanut aurinkolämpöjärjestelmiä Suomen lisäksi muun muassa Venäjälle, Kanadaan, Ukrainaan ja Italiaan. dämme realistisena suuruusluokkana kymmenen prosentin lisähintaa perinteisiin järjestelmiin verrattuna, Konttinen sanoo. Olen toiminut aurinkoenergia-alalla 17 vuotta erilaisissa tehtävissä, ja pidän tätä integroitua ratkaisuamme hienoimpana jonka kehittämisessä olen saanut olla mukana. Olemme Porissa ylpeitä uimahallistamme ja siellä harjoittelevasta Matti Mattssonista. Porin kaupunki näyttää erittäin hyvää esimerkkiä kokonaisuutena Suomen suurimmalla ja monilta arkkitehdeiltä saamamme palautteen mukaan ehdottomasti kauneimmalla aurinkolämpöratkaisulla. Mattsson sai pronssia uinnin MM-kilpailuissa Barcelonassa. Kaupungin kokonaisinvestointi uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin ratkaisuihin oli Porin uimahallissa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi hankkeeseen 35 prosentin investointiavustuksen. Jäähdytysteho jopa kaksinkertainen Konttinen näkee Aurubiksen integroidun aurinkolämpöjärjestelmän soveltuvat erityisen hyvin uimahalleihin ja kylpylöihin, joissa tarvitaan paljon lämpöä erityisesti päivällä, mutta matalissa lämpötiloissa. Käyttöveden lämmityksessä perinteiset keräimet ovat tehokkaampia. Konttisen mukaan selvitykset osoittavat, että järjestelmää voitaisiin hyödyntää myös kiinteistön julkisivun jäähdytyksessä. Jäähdytysteho voisi olla jopa kaksinkertainen saatavaan lämpöenergiaan verrattuna, joka voitaisiin sekin hyödyntää kiinteistössä. Arkkitehtonisesti korkeatasoinen kuparijulkisivuun integroitu aurinkoenergiajärjestelmä, joka voi tuottaa sekä lämpöä että viilennystä, sopii hyvin uimahallien lisäksi esimerkiksi Keski-Euroopan hotellikohteisiin ja toimistorakentamiseen. Suomessa on vahvaa aurinkoenergian osaamista, ja tälle tulevaisuuden kasvualueelle panostavien yritysten vientimahdollisuuksia edistäisi Petri Konttisen mielestä parhaiten se että meillä otettaisiin lähes viimeisenä EUmaana käyttöön aurinkosähkön syöttötariffit. Saksassa sähkö maksaa noin 25 senttiä kwh, ja siellä sähkön käyttäjiltä peritään sähkön hinnassa noin kolme senttiä kwh:lta joka käytetään aurinkosähkön ja tuulienergian tukemiseen. Siellä kuluttajat ovat tähän valmiita. Meillä voitaisiin vauhdittaa aurinkoenergiainvestointeja jo selvästi alle sentin lisähinnalla joka kohdistuisi vain esimerkiksi suurimpiin sähköyhtiöihin tai tietyille alueille. Floridassa syöttötariffit on otettu käyttöön myös aurinkolämmössä, joka varmistaa aurinkolämpöinvestoinnin maksavan itsensä takaisin kohtuullisessa ajassa. Lämpöakulla järjestelmä ympärivuotiseksi PolarSol Oy valmistaa patentoituja, ohuesta ruostumattomasta teräksestä valmistettuja aurinkokeräimiä ja lämmönvaihtimia. PolarSol-aurinkolämmitysjärjestelmän teho perustuu tehokkaisiin, patentoituihin absorberielementteihin, Vain 0,3-0,4 mm ohuesta ruostumattomasta teräksestä valmistetut absorberit, joissa on selektiivipinnoitus, keräävät auringon lämpöä tehokkaasti myös talvella. VTT testasi PolarSol keräinprototyyppiä vuonna 2008 talviolosuhteissa. Testauksessa saavutettiin pakkasasteilla hyvä, 81 % tehokkuus, ja nopea käynnistyminen vain 5 minuutin viiveellä aurinkosäteilyn aloittamisesta. 23

9 PolarSol Oy Polarsolin Ukrainan Karpaateilla sijaitsevaan kylpylään toimittamassa omavaraisessa järjestelmässä on aurinko- ja ilmakeräimet, harmaaveden rekuperaattori ja ilmastointirekuperaattori hukkalämmön hyödyntämiseen sekä lämpöakku lämmön varastoimiseen. PolarSol Oy Jyväskylässä järven rannalla sijaitsevan 350 m 2 :n hirsitalon Polarsol-järjestelmään sisältyy aurinkolämmön lisäksi muun muassa hukkalämmön hyödyntäminen jätevedestä ja saunan Aito-kiukaasta. Yhtiö toimittaa myös tuotteidensa ympärille rakennettuja aurinkolämmitysjärjestelmiä maan sisään rakennettuine lämpöakkuineen, jotka pystyvät kattamaan kokonaan rakennuksen vuotuisen lämmitystarpeen. Järjestelmiä voidaan hyödyntää pien-, rivi- ja kerrostaloista toimisto- ja teollisuusrakennuksiin. Lämmitysjärjestelmä pystyy tarvittaessa kattamaan rakennuksen koko lämmön ja lämpimän käyttöveden tarpeen hybridinä yhdistämällä aurinko-, maa- ja ilmalämmön ominaisuuksia. Vuoden 2011 lopulla Joensuussa käynnistyneestä tehtaasta on toimitettu järjestelmiä Suomen lisäksi muun muassa Venäjälle, Kanadaan, Ukrainaan ja Italiaan. Järjestelmämme on suunniteltu erityisesti pohjoisiin olosuhteisiin. Tällä hetkellä esimerkiksi Helsingissä, Oulussa ja Lahdessa on rakenteilla pientalokohteita joihin tulee meidän järjestelmä, ja saimme juuri Ukrainaan ison toimituksen kylpylähankkeeseen joka on lämpöenergian suhteen omavarainen. Olemme toimittaneet aiemmin ukrainalaiseen tehtaaseen järjestelmän, ja pelkästään Joensuussa meidän järjestelmämme on asennettu jo kahteen pientaloon, hallituksen puheenjohtaja ja kehityspäällikkö Elena Sonne PolarSol Oy:stä sanoo. Ratkaisussa käytetään lämmön varastoimiseen vesivaraajaa tai suuremmissa kohteissa betonista lämpöakkua, joka asennetaan maahan routarajan alapuolelle ja mieluiten rakennuksen alle. Kesällä varattua lämpöä voidaan hyödyntää talvikaudella. Järjestelmään voidaan yhdistää myös yhtiön kehittämät rekuperaattorit, joilla saadaan talteen hukkalämpöä ilmanvaihdosta, savukaasuista tai jätevedestä. Taipuisat aurinkokennot tuovat uusia sovelluksia Beneq Oy on alallaan maailman huippuosaamista edustava laite- ja teknologiatoimittaja, joka on kehittänyt nanoteknologiaan pohjautuvia aurinkosähkökennojen hyötysuhdetta parantavia ja valmistuskustannuksia pienentäviä toiminnallisia kalvoja ja myy niiden valmistusteknologiaa. Olemme soveltaneet ja kehittäneet uusille alueille kahta suomalaista pinnoituskeksintöä, atomikerroskasvatusta ja aerosolipinnoitusta. Intelin kaltaiset yritykset hyödyntävät näitä teknologioita laajasti puolijohdeteollisuudessa, Beneq Oy:n toimitusjohtaja Sampo Ahonen sanoo. Beneq on kehittänyt myös teknologiaa, jolla voidaan pinnoittaa joustavia kalvoja ja saada niihin samalla myös hyvin ohut ja tehokas kosteussulku, joka pidentää kennojen elinikää. Olemme mukana suuressa eurooppalaisessa yhteishankkeessa, jossa kehitetään taipuisia ja joustavia aurinkokennoja ja niiden integroitavuutta rakennuksiin. Tällaisilla kennoilla on tulevaisuudessa hyvin monenlaisia käyttöalueita, kun aurinkoenergian hyödyntäminen lisääntyy, Ahonen sanoo. Investoinnit aurinkoenergiaan kasvoivat voimakkaasti vuosina , minkä jälkeen buumi hiljeni kun talouskriisi rauhoitti alan markkinoita. Nyt investoinnit ovat jälleen lähdössä kasvuun, kun esimerkiksi Kiina on käynnistänyt 24

10 Beneq Oy Beneq Oy Enemmän energiaa auringosta nanoteknologialla. Olemme soveltaneet ja kehittäneet uusille alueille kahta suomalaista pinnoituskeksintöä, atomikerroskasvatusta ja aerosolipinnoitusta, Beneq Oy:n toimitusjohtaja Sampo Ahonen sanoo. Viikin ympäristötalossa (kuvassa vasemmalla) on etelään suuntautuva kaksoislasijulkisivu, jonka uloimmassa pinnassa on aurinkopaneeleja tuottamassa osan rakennuksen tarvitsemasta sähköstä. Beneq Oy valtavan monivuotisen ohjelman jossa panostetaan voimakkaasti aurinkoenergiaan ja muuhun uusiutuvaan energiaan. Eurooppa on Saksan johdolla ollut tähän asti aurinkoenergiamarkkinoiden veturina, mutta nykyisin aurinkokennojen valmistuksestakin jo ainakin puolet on Kiinassa. Myös Yhdysvalloissa aurinkoenergian käyttö ja alan tuotanto kasvavat, Ahonen sanoo. n Tässä Espoon Keilaniemessä sijaitsevan toimistorakennuksen lasijulkisivussa on Beneq Oy:n kehittämä nanoteknologiaan perustuva erikoispinnoite. Yritys on mukana eurooppalaisessa yhteishankkeessa, jossa kehitetään taipuisia ja joustavia aurinkokennoja ja niiden integroitavuutta rakennuksiin. Kirjoittaja DI, MBA Sampsa Heilä on rakennus- ja kiinteistöalan viestintäkonsultti ja toimittaja. 25

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

Aurinkolämpöjärjestelmät

Aurinkolämpöjärjestelmät Energiaekspertti koulutusilta Aurinkolämpöjärjestelmät 17.11.2015 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Energiaekspertti koulutusilta Aurinkolämpöjärjestelmät 1. Aurinkolämpö Suomessa 2. Aurinkolämmön rooli

Lisätiedot

Energia-ilta: Keuruu, Saarijärvi ja Äänekoski. Yritys

Energia-ilta: Keuruu, Saarijärvi ja Äänekoski. Yritys Energia-ilta: Keuruu, Saarijärvi ja Äänekoski Yritys Solartukku Oy on aurinkoenergiaan erikoistunut 2009 perustettu yritys, jolla on toimitilat ja varasto Keuruulla. Ydintoimintaamme ovat aurinkolämpöja

Lisätiedot

Aurinkolämpöreferenssejä aluelämmityskohteisiin Kansallinen cleantech-investointifoorumi

Aurinkolämpöreferenssejä aluelämmityskohteisiin Kansallinen cleantech-investointifoorumi Aurinkolämpöreferenssejä aluelämmityskohteisiin Kansallinen cleantech-investointifoorumi 11.4.2013 Jari Varjotie, CEO Uusi innovatiivinen konsepti energian tuottamiseen SAVOSOLAR kokoalumiininen direct

Lisätiedot

Aurinko lämmönlähteenä 31.1.2013 Miika Kilgast

Aurinko lämmönlähteenä 31.1.2013 Miika Kilgast Aurinko lämmönlähteenä 31.1.2013 Miika Kilgast Savosolar, Mikkeli Perustettu 2009 joulukuussa Kilpailuvahvuuksina vahva osaaminen tyhjiöpinnoitustekniikassa ja innovatiivinen, markkinoiden tehokkain aurinkokeräin

Lisätiedot

Uudet energiainvestoinnit Etelä-Savossa 7.5.2013. Aurinkokeräimet Jari Varjotie, CEO

Uudet energiainvestoinnit Etelä-Savossa 7.5.2013. Aurinkokeräimet Jari Varjotie, CEO Uudet energiainvestoinnit Etelä-Savossa 7.5.2013 Aurinkokeräimet Jari Varjotie, CEO Esityksen sisältö Aurinkoenergia Savosolar keräimet Aurinkolämpöenergiaa maailmalla Aurinkolämpöhankkeita Etelä-Savossa

Lisätiedot

Energiakoulutus / Rane Aurinkolämmitys

Energiakoulutus / Rane Aurinkolämmitys Energiakoulutus / Rane Aurinkolämmitys 22.3.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys ry Sundial Finland Oy Perustettu 2009 Kotimainen yritys, Tampere Aurinkolämpöjärjestelmät

Lisätiedot

Aurinkoenergia Lopullinen ratkaisu

Aurinkoenergia Lopullinen ratkaisu FINNBUILD MESSUJEN AURINKOSEMINAARI 9.10.2012 Jari Varjotie, CEO Aurinkoenergia Lopullinen ratkaisu Joka vuosi yli 1,080,000,000 TWh energiaa säteilee maapallolle auringosta 60,000 kertaa maailman sähköntarve.

Lisätiedot

Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012. Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy

Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012. Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012 Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy Riihimäen Metallikaluste Oy Perustettu 1988 Suomalainen omistus 35 Henkilöä Liikevaihto 5,7M v.2011/10kk

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Aurinkoenergia Suomessa Aurinkolämmitys on ennen kaikkea vesilämmitys Aurinkoenergia Suomessa Suomessa saadaan auringonsäteilyä yleisesti luultua enemmän. Kesällä säteilyä Suomessa saadaan pitkistä päivistä

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Aurinkoenergia Suomessa 28.3.2017 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian potentiaali Aurinkoenergia on: Ilmaista Rajoittamattomasti Ympäristöystävällinen, päästötön

Lisätiedot

Aurinkolaboratorio. ammattikorkeakoulu ENERGIA ++

Aurinkolaboratorio. ammattikorkeakoulu ENERGIA ++ SAtakunnan ammattikorkeakoulu ENERGIA ++ Aurinkolaboratorio Satakunnan ammattikorkeakoulu Energia++ Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta elinkeinoelämän palveluksessa Aurinkolaboratorio Satakunnan

Lisätiedot

Naps Systems Group. Aurinko, ehtymätön energialähde. Jukka Nieminen Naps Systems Oy

Naps Systems Group. Aurinko, ehtymätön energialähde. Jukka Nieminen Naps Systems Oy Aurinko, ehtymätön energialähde Jukka Nieminen Naps Systems Oy Aurinko energianlähteenä Maapallolle tuleva säteilyteho 170 000 TW! Teho on noin 20.000 kertaa koko maapallon teollisuuden ja lämmityksen

Lisätiedot

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö:

Lisätiedot

aurinkoenergia- uimahalli

aurinkoenergia- uimahalli aurinkoenergia- Suomen ensimmäinen uimahalli 1 Aurinkoinen länsirannikko P orin kaupunki teki rohkean avauksen ja vahvisti imagoaan kestävän kehityksen kaupunkina rakentamalla Suomen ensimmäisen aurinkoenergiaa

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiaseminaari 8.10.2015 Raimo Lovio Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Esityksen sisältö Energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Aurinkolämpöjärjestelmät THE FUTURE OF ENERGY. www.sonnenkraft.com

Aurinkolämpöjärjestelmät THE FUTURE OF ENERGY. www.sonnenkraft.com Aurinkolämpöjärjestelmät THE FUTURE OF ENERGY www.sonnenkraft.com w w w. s o n n e n k r a f t. c o m COMPACT aurinkolämpöjärjestelmät IHANTEELLINEN ALOITUSPAKETTI KÄYTTÖVEDEN LÄMMITTÄMISEEN COMPACT aurinkolämpöjärjestelmä

Lisätiedot

0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY

0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY 0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY MIKÄ ON NOLLA-ENERGIA Energialähteen perusteella (Net zero source energy use) Rakennus tuottaa vuodessa

Lisätiedot

Aurinko lämmittää Kotitalouksia ja energiantuottajia Keski-Suomen Energiapäivä

Aurinko lämmittää Kotitalouksia ja energiantuottajia Keski-Suomen Energiapäivä Aurinko lämmittää Kotitalouksia ja energiantuottajia Keski-Suomen Energiapäivä 2016 17.2.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoenergian potentiaali Aurinkoenergia on: Ilmaista Rajoittamattomasti

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

MITÄ JOS KATTO MAKSAISI OSAN SÄHKÖLASKUSTASI?

MITÄ JOS KATTO MAKSAISI OSAN SÄHKÖLASKUSTASI? MITÄ JOS KATTO MAKSAISI OSAN SÄHKÖLASKUSTASI? RUUKKI AURINKOENERGIARATKAISUT Helppoa ja edullista lisäenergiaa. Mahdollisimman pienet käyttökulut ja kestävän kehityksen ehdoilla toimiminen edellyttää,

Lisätiedot

ATY AURINKOSEMINAARI 2014 2.10.2014. Katsaus OKT- ja rivi-/kerrostalo ratkaisuista suomen tasolla. Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy

ATY AURINKOSEMINAARI 2014 2.10.2014. Katsaus OKT- ja rivi-/kerrostalo ratkaisuista suomen tasolla. Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy ATY AURINKOSEMINAARI 2014 2.10.2014 Katsaus OKT- ja rivi-/kerrostalo ratkaisuista suomen tasolla Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoenergian potentiaali Aurinkoenergia on: Ilmaista Rajoittamattomasti

Lisätiedot

RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT

RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT RUUKKI AURINKOLÄMPÖRATKAISUT Kytkeydy ilmaiseen energialähteeseen Aurinkolämpö Kasvavat energiakustannukset, tiukentuva lain säädäntö ja henkilökohtainen mieltymys ovat kaikki

Lisätiedot

RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT

RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT RUUKKI AURINKOLÄMPÖRATKAISUT 2 Ruukki aurinkolämpöratkaisut Kytkeydy ilmaiseen energialähteeseen Aurinkolämpö Kasvavat energiakustannukset, tiukentuva lain säädäntö ja henkilökohtainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2012 1 (6) Ympäristölautakunta Ypst/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2012 1 (6) Ympäristölautakunta Ypst/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2012 1 (6) 284 Lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee aurinkosähkön edistämistä kaupungissamme HEL 2012-009032 T 00 00 03 Päätös Asia tulisi käsitellä kokouksessa 2.10.2012

Lisätiedot

Aurinkoenergia ja lämmön kausivarastoinnin mahdollisuudet. Vuoden lähienergiaratkaisu -palkinnonjakotilaisuus, Janne Hirvonen

Aurinkoenergia ja lämmön kausivarastoinnin mahdollisuudet. Vuoden lähienergiaratkaisu -palkinnonjakotilaisuus, Janne Hirvonen Aurinkoenergia ja lämmön kausivarastoinnin mahdollisuudet, Janne Hirvonen Taustaa Rakennusten energiantarve on 40% EU:n kulutuksesta Energiatehokkuudella merkittävä vaikutus Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Satmatic aurinkoenergiajärjestelmät. Innovatiivinen ja älykäs aurinkoenergia. Solar Forum 12.05.2011. Satmatic Oy

Satmatic aurinkoenergiajärjestelmät. Innovatiivinen ja älykäs aurinkoenergia. Solar Forum 12.05.2011. Satmatic Oy Satmatic aurinkoenergiajärjestelmät Innovatiivinen ja älykäs aurinkoenergia Solar Forum 12.05.2011 Satmatic Oy Satmatic on suomalainen sähkö- ja automaatiotalo Satmatic in osakekannan omistaa pörssiyhtiö

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Kaukolämpökytkennät Jorma Heikkinen Sisältö Uusiutuvan energian kytkennät Tarkasteltu pientalon aurinkolämpökytkentä

Lisätiedot

Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma

Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma Sisältö Aurinko Miten aurinkoenergiaa hyödynnetään? Aurinkosähkö ja lämpö Laitteet Esimerkkejä Miksi aurinkoenergiaa? N. 5 miljardia vuotta vanha, fuusioreaktiolla toimiva

Lisätiedot

Jätä jälkeesi. puhtaampi tulevaisuus. aurinkoenergiajärjestelmät

Jätä jälkeesi. puhtaampi tulevaisuus. aurinkoenergiajärjestelmät Jätä jälkeesi puhtaampi tulevaisuus aurinkoenergiajärjestelmät Normaali 2-kerrospinnoitteinen tyhjiöputki Uuden sukupolven energiatehokkuutta Huipputehokas 3-kerrospinnoitteinen Nova-aurinkokeräimen tyhjiöputki

Lisätiedot

Aurinko- ja poistoilmalämmitysjärjestelmä. GES-verkostotilaisuus Lappeenrannassa Ville Terävä, Kymi-Solar Oy. OptiSun

Aurinko- ja poistoilmalämmitysjärjestelmä. GES-verkostotilaisuus Lappeenrannassa Ville Terävä, Kymi-Solar Oy. OptiSun Aurinko- ja poistoilmalämmitysjärjestelmä GES-verkostotilaisuus Lappeenrannassa 11.5.2017 Ville Terävä, Kymi-Solar Oy OptiSun 1 Kymi-Solar Oy Kymi-Solar Oy on kansainvälisille markkinoille tähtäävä startup-yritys.

Lisätiedot

Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014. Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014

Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014. Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014 Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014 1 Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014 Yleinen Ruukin aurinkoenergiatuoteperhe omakotitaloihin laajenee Ruukki aurinkosähköpaketeilla 27.10.2014 alkaen

Lisätiedot

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys elokuu 2014

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys elokuu 2014 Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys elokuu 2014 Tavoitteet Rakennusvalvonnan tavoitteena on jo loppuneen RESCA (Renewable Energy Solutions in City Areas) hankkeen, sekä tulevaisuuden

Lisätiedot

Uusi. innovaatio. Suomesta. Kierrätä kaikki energiat talteen. hybridivaihtimella

Uusi. innovaatio. Suomesta. Kierrätä kaikki energiat talteen. hybridivaihtimella Uusi innovaatio Suomesta Kierrätä kaikki energiat talteen hybridivaihtimella Säästövinkki Älä laske energiaa viemäriin. Asumisen ja kiinteistöjen ilmastopäästöt ovat valtavat! LÄMPÖTASE ASUINKERROSTALOSSA

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Aurinkoenergiailta Joensuu

Aurinkoenergiailta Joensuu Aurinkoenergiailta Joensuu 17.3.2016 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Uusiutuva energia on Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa (Bioenergia: puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu) Maalämpöä

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA

AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA Esityksen sisältö Johdanto aiheeseen Aurinkosähkö Suomen olosuhteissa Lyhyesti tekniikasta Politiikkaa 1 AURINKOSÄHKÖ MAAILMANLAAJUISESTI (1/3) kuva: www.epia.org

Lisätiedot

Uudet tuotteet Aurinkosähkö

Uudet tuotteet Aurinkosähkö Uudet tuotteet Aurinkosähkö Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Aurinkosähköjärjestelmämme Mitä se sisältää 10.10.2014 2 Miksi aurinkosähkö Suomessakin? Ympäristövaikutus, aurinkoenergian päästöt olemattomia

Lisätiedot

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin 05/2013 SCS10-15 SCS21-31 SCS40-120 SCS10-31 Scanvarm SCS-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

Aurinkoenergia osana Vuores-talon energiaratkaisua

Aurinkoenergia osana Vuores-talon energiaratkaisua Aurinkoenergia osana Vuores-talon energiaratkaisua VUORES-TALO VUORES-TALO VAIHE 2 VAIHE 1 2013 RAKENNUTTAJAN TAVOITTEET LIITTYEN ENERGIATEHOKKUUTEEN 1. Rakentaa energialuokan A 2007 rakennus. 2. Täyttää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) 331 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta aurinkosähkön edistämisestä HEL 2012-009032 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Yhdistelmärakennepiloteilla aurinkoenergiasta liiketoimintaa

Yhdistelmärakennepiloteilla aurinkoenergiasta liiketoimintaa Yhdistelmärakennepiloteilla aurinkoenergiasta liiketoimintaa Rakentaminen 2012 rakentamisen määräykset muuttuvat, oletko valmistautunut? 28.11.2011 Anna-Kaisa Karppinen Oy Merinova Ab Taustaa Aurinkoenergian

Lisätiedot

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo 5.10.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa tarjotaan

Lisätiedot

Sundom Smart Grid. Dick Kronman, ABB Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Sundomin älyverkko on rakentumassa

Sundom Smart Grid. Dick Kronman, ABB Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Sundomin älyverkko on rakentumassa Sundom Smart Grid Dick Kronman, ABB Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Sundomin älyverkko on rakentumassa Kimmo Kauhaniemi, Vaasan Yliopisto, professori Luotettavaa sähkönjakeula kustannustehokkaasti Jari

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPUPÄIVÄ HEUREKASSA 1.12.2015

LÄMPÖPUMPPUPÄIVÄ HEUREKASSA 1.12.2015 LÄMPÖPUMPPUPÄIVÄ HEUREKASSA 1.12.2015 Markku Seppälä, Lahtiset Yhtymä 1.12.2015 1 Lahtiset Yhtymä: Syntyi vuonna 1998 Lehtimiesten myynnin jälkeen takaisin-ostetuista omaisuuseristä, joista Urpo, Hymy

Lisätiedot

Ekologinen kokonaisuus

Ekologinen kokonaisuus HYBRIDILÄMMITYS Ekologinen kokonaisuus Savumaxin elämäntehtävä on rahaa säästävien lämmitysratkaisujen toimittaminen kaikkiin koteihin Suomessa ja lähialueilla. SAVUMAX-HYBRIDILÄMMITYS Savumax-tuoteperhe

Lisätiedot

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City Green Lappeenranta Lappeenranta A Sustainable City Lappeenranta ylsi WWF:n kansainvälisen Earth Hour City Challenge -kilpailun 14 finalistin joukkoon. Finalistikaupungit toimivat edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto. Mikko Östring johtaja, toimitilat

Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto. Mikko Östring johtaja, toimitilat Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto Mikko Östring johtaja, toimitilat Östersundom-klinikan tavoitteet Klinikan tavoite on kuvata uusiutuvaan energiaan tukeutuvan alueen toteuttamiseen

Lisätiedot

Hybridilämmitys. Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy

Hybridilämmitys. Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy Hybridilämmitys Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy Hybridilämmitys Hybridi tarkoittaa yhdistelmää Hybridilämmitys on vähintään kahden eri energiamuodon yhdistelmä Usein hybridilämmitys koostuu päälämmönlähteestä

Lisätiedot

Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit. Jukka Kaarre

Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit. Jukka Kaarre Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit Jukka Kaarre 9.8.2017 Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin

Lisätiedot

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti Aurinkosähköä Satakunnasta 2 Uusiutuvien energiamuotojen kasvua ajavat voimat Vuosittainen

Lisätiedot

Aurinkosähkö Suomessa 2030. TkT Mikko Juntunen, teknologiajohtaja Helsinki 29.03.2013. Mitä on aurinkosähkö

Aurinkosähkö Suomessa 2030. TkT Mikko Juntunen, teknologiajohtaja Helsinki 29.03.2013. Mitä on aurinkosähkö Naps Systems Oy Aurinkosähkö Suomessa 2030 TkT Mikko Juntunen, teknologiajohtaja Helsinki 29.03.2013 Copyright Naps Systems, Inc. 2013 Mitä on aurinkosähkö Päivänvalon muuttamista sähköksi Polttoaineena

Lisätiedot

BIOSAIMAA Hajautettu energiantuotanto ja energiaomavaraiset asuinalueet seminaari 22.5.2012

BIOSAIMAA Hajautettu energiantuotanto ja energiaomavaraiset asuinalueet seminaari 22.5.2012 BIOSAIMAA Hajautettu energiantuotanto ja energiaomavaraiset asuinalueet seminaari 22.5.2012 Aurinkoenergia paikallisessa energiantuotannossa Jari Varjotie Esityksen sisältö Lämmittelyä Savosolar lyhyesti

Lisätiedot

Messut Salossa 12-13-04.2014 Aiheena: Lähienergia Luennoitsija Pekka Agge tj Aura Energia Oy www.auraenergia.fi Puhelin 010 5052860.

Messut Salossa 12-13-04.2014 Aiheena: Lähienergia Luennoitsija Pekka Agge tj Aura Energia Oy www.auraenergia.fi Puhelin 010 5052860. Messut Salossa 12-13-04.2014 Aiheena: Lähienergia Luennoitsija Pekka Agge tj Aura Energia Oy www.auraenergia.fi Puhelin 010 5052860 Messut Salo Miten tehdään talo jossa mukava asua ja silti energian kulutus

Lisätiedot

AURINKOVOIMALA ILMAN INVESTOINTIA. Timo Huolman,

AURINKOVOIMALA ILMAN INVESTOINTIA. Timo Huolman, AURINKOVOIMALA ILMAN INVESTOINTIA Timo Huolman, 12.4.2017 Esityksen sisältö Helen Oy Helenin aurinkovoimalat Aurinkovoimala ilman investointia 12.4.2017 LUOTTAMUKSELLINEN HELEN OY 4/12/2017 3 Helen Oy

Lisätiedot

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut?

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? FinSolar seminaari: Aurinkoenergian kotimarkkinat kasvuun 13.11.2014 Juha Ollikainen / GreenStream Network Oyj GreenStream lyhyesti Energiatehokkuushankkeiden

Lisätiedot

HELEN KOHTI ILMASTONEUTRAALIA TULEVAISUUTTA. Rauno Tolonen Ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Laituri

HELEN KOHTI ILMASTONEUTRAALIA TULEVAISUUTTA. Rauno Tolonen Ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Laituri HELEN KOHTI ILMASTONEUTRAALIA TULEVAISUUTTA Rauno Tolonen Ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Laituri 29.11.2017 HELENIN LÄHTÖKOHDAT HELSINGIN VUODEN 2030 JA 2035 TAVOITTEISIIN Helsinki tulee saavuttamaan

Lisätiedot

TkT Mikko Juntunen 2.10.2014

TkT Mikko Juntunen 2.10.2014 TkT Mikko Juntunen 2.10.2014 Naps Solar Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660 Naps Solar Systems Oy Naps Solar Systems on kotimainen

Lisätiedot

Naps Systems Oy. Aurinkosähkö Suomessa 2030. Introduction to Naps Systems Group. Mikko Juntunen, teknologiajohtaja Helsinki 20.03.

Naps Systems Oy. Aurinkosähkö Suomessa 2030. Introduction to Naps Systems Group. Mikko Juntunen, teknologiajohtaja Helsinki 20.03. Naps Systems Oy Introduction to Naps Systems Group Aurinkosähkö Suomessa 2030 Mikko Juntunen, teknologiajohtaja Helsinki 20.03.2013 Copyright Naps Systems, Inc. 2013 Mitä on aurinkosähkö Päivänvalon muuttamista

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ 4.11.2014 Projektinjohtaja Helsingin Energia ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Smart City Kalasatamassa Aurinkovoimalan teknisiä näkökulmia Aurinkovoimalan tuotanto

Lisätiedot

Kotien energia. Kotien energia Vesivarastot Norja

Kotien energia. Kotien energia Vesivarastot Norja Esitelmä : Pekka Agge Toimitusjohtaja Aura Energia Oy Tel 02-2350 915 / Mob041 504 7711 Aura Energia Oy Perustettu 2008 toiminta alkanut 2011 alussa. Nyt laajentunut energiakonsultoinnista energiajärjestelmien

Lisätiedot

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ Keravan omakotiyhdistys 26.4.2017 Osmo Auvinen osmo.auvinen@keoy.fi Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Suomen Energiainsinöörit

Suomen Energiainsinöörit Suomen Energiainsinöörit Petri Koivula 8.4.2014 Petri.koivula@energiainsinoorit.fi Puh. +358 400 8388018 Suomen energiainsinöörit Oy Energiainsinöörit on vuonna 2012 perustettu yhtiö. Olemme laitetoimittajista

Lisätiedot

Naps Systems lyhyesti

Naps Systems lyhyesti Naps Systems lyhyesti Suomalainen, yksityisomistuksessa oleva alan pioneeri Aloittanut Neste Oy:n tutkimus- ja tuotekehitystoimintana Suunnittelee, valmistaa ja toimittaa aurinkosähköjärjestelmiä Kaikkialle

Lisätiedot

Tilaisuuden järjestävät:

Tilaisuuden järjestävät: KIMMO LYLYKANGAS ARCHITECTS Tilaisuuden järjestävät: 1 18/11/2014 Agenda renzero-projekti ja konsepti /Janne Heikkilä, projektipäällikkö Pääsuunnittelijan näkökulma /Jari Kiuru Yhteistyökumppaneiden edustajien

Lisätiedot

Our mission is to bring the products, services and the up-to-date knowledge about solar energy to everyone and to boost the solar markets to a new

Our mission is to bring the products, services and the up-to-date knowledge about solar energy to everyone and to boost the solar markets to a new Solar Arena Our mission is to bring the products, services and the up-to-date knowledge about solar energy to everyone and to boost the solar markets to a new era Solar Arena Mikä? Aurinkoenergian online-markkinointityöväline

Lisätiedot

Aurinkovoimala omakotitalossa kerääjällä lämpöä ja paneelilla sähköä

Aurinkovoimala omakotitalossa kerääjällä lämpöä ja paneelilla sähköä Aurinkovoimala omakotitalossa kerääjällä lämpöä ja paneelilla sähköä Heli Jutila Ympäristöasiantuntija Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi 27.3.2012 Hankinnan suunnittelu Uusiutuvien käyttöön panostaminen

Lisätiedot

Kannattava aurinkosähköinvestointi

Kannattava aurinkosähköinvestointi Kannattava aurinkosähköinvestointi -aurinkosähköjärjestelmästä yleisesti -mitoittamisesta kannattavuuden kannalta -aurinkoenergia kilpailukyvystä Mikko Nurhonen, ProAgria Etelä-Savo p. 043-824 9498 senttiä

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS ESITTELY JA ALUSTAVIA TULOKSIA 16ENN0271-W0001 Harri Muukkonen TAUSTAA Uusiutuvan energian hyödyntämiseen

Lisätiedot

Hankintaohjeita taloyhtiöille

Hankintaohjeita taloyhtiöille Hankintaohjeita taloyhtiöille Aurinkoenergia taloyhtiössä voi tarkoittaa sekä aurinkolämmön että sähkön tuotantoa. Taloyhtiössä voi tuottaa aurinkosähköä eri tavoin ja/tai hyödyntää aurinkolämpöä käyttöveden

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN KILPAILUKYVYN SÄILYTTÄMISEKSI Osaksi kiinteistöä integroitava Realgreen- tuottaa sähköä aurinko- ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Hankkeen tavoitteet Rakennusvalvonnan tavoitteena on jo loppuneen RESCA (Renewable Energy Solutions in City Areas) hankkeen, sekä tulevaisuuden

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aurinkoenergian osuus

Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aurinkoenergian osuus Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aurinkoenergian osuus Aurinkoteknillinen yhdistys ry Tominnanjohtaja C.Nyman/Soleco Oy 2.10.2014 Aurinkoteknillinen yhdistys ry 35v Perustettu v 1979 edistämään aurinkoenergian

Lisätiedot

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Sundial Aurinkolämpöpivät 12.02.2014

Sundial Aurinkolämpöpivät 12.02.2014 Sundial Aurinkolämpöpivät 12.02.2014 09.00 Aamukahvit ja Sundial Esittäytyy 09.15 Aurinkolämpöjärjestelmät 10.00 Vesitakka osana aurinkolämpöjärjestelmää, Linnatuli Oy 10.45 Sundial Mökkikeräin, Jarno

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari 12.10.2016 AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA lamit.fi - esittely Osakeyhtiö lamit.fi on energiatekninen suunnittelutoimisto Jyväskylästä Perustettu

Lisätiedot

Aurinkoenergian mahdollisuudet maatilalla Pihtauspäivä, Pori 18.3.2013

Aurinkoenergian mahdollisuudet maatilalla Pihtauspäivä, Pori 18.3.2013 Aurinkoenergian mahdollisuudet maatilalla Pihtauspäivä, Pori 18.3.2013 Sakari Aalto, Ulvila Aurinkoteknillinen yhdistys ry 18.3.2013 Sakari Aalto, ATY 1 Aurinkotalo Aalto m. 1983 Lämpökytkennät 1. Lämmöntuotto:

Lisätiedot

T-MALLISTO. ratkaisu T 0

T-MALLISTO. ratkaisu T 0 T-MALLISTO ratkaisu T 0 120 Maalämpö säästää rahaa ja luontoa! Sähkölämmitykseen verrattuna maksat vain joka neljännestä vuodesta. Lämmittämisen energiatarve Ilmanvaihdon 15 % jälkilämmitys Lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

Naps Systems Oy. 31 vuotta aurinkosähköjärjestelmiä - Suomessa! Introduction to Naps Systems Group

Naps Systems Oy. 31 vuotta aurinkosähköjärjestelmiä - Suomessa! Introduction to Naps Systems Group Naps Systems Oy Introduction to Naps Systems Group 31 vuotta aurinkosähköjärjestelmiä - Suomessa! Mikko Juntunen, teknologiajohtaja Helsinki 20.06.2012 Copyright Naps Systems, Inc. 2012 Mitä on aurinkosähkö

Lisätiedot

5/13 Ympäristöministeriön asetus

5/13 Ympäristöministeriön asetus 5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin

FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin Seminaariaineisto 5.2.2015 Granlund Oy Anni Tyni, Lassi Loisa, Erja Reinikainen Rakennusteollisuus RT ry Talotekniikkateollisuus ry Ympäristöministeriö

Lisätiedot

ENERGIAMURROS. Lyhyt katsaus energiatulevaisuuteen. Olli Pyrhönen LUT ENERGIA

ENERGIAMURROS. Lyhyt katsaus energiatulevaisuuteen. Olli Pyrhönen LUT ENERGIA ENERGIAMURROS Lyhyt katsaus energiatulevaisuuteen Olli Pyrhönen LUT ENERGIA ESITTELY Sähkötekniikan diplomi-insinööri, LUT 1990 - Vaihto-opiskelijana Aachenin teknillisessä korkeakoulussa 1988-1989 - Diplomityö

Lisätiedot

Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima. Kaukolämpöpäivät Kari Anttonen

Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima. Kaukolämpöpäivät Kari Anttonen Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima Kaukolämpöpäivät 24.8.2016 Kari Anttonen Savon Voiman omistajat ja asiakkaat Kuopio 15,44 % Lapinlahti 8,49 % Iisalmi 7,34 % Kiuruvesi

Lisätiedot

Asiakkaan energiatalouden optimointi

Asiakkaan energiatalouden optimointi Asiakkaan energiatalouden optimointi Rakennusautomaatiolla energiatehokkuuteen - teemapäivä 4.6.2009 YIT Kiinteistötekniikka Oy, Kimmo Liukkonen 1 Rakennusautomaatiolla energiatehokkuuteen Sisältö 1. YIT

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen

PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA Skaftkärr Skaftkärr hankkeen tavoitteena on rakentaa Porvooseen uusi energiatehokas 400 hehtaarin suuruinen, vähintään 6000 asukkaan asuinalue. Skaftkärr Koko projekti

Lisätiedot

Aurinkopaneelit. - sähköverkkoliittymille INNOVATIVT

Aurinkopaneelit. - sähköverkkoliittymille INNOVATIVT Aurinkopaneelit - sähköverkkoliittymille Etsitkö luotettavaa aurinkopaneeleiden toimittajaa, joka antaa sinulle ammattitaitoista palvelua ja sekä parhaan että luotettavimman teknologian? Aurinkopaketti

Lisätiedot

Solnet Green Energy Oy

Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy - Avainlukuja Vuonna 2014 perustettu Suomalainen pk-yritys Liikevaihto ensimmäisenä vuotena 184 K Liikevaihto toisena vuotena 2,5 M Henkilöstö 6 Vuoden 2016

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi

Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Kymenlaakson energianeuvonta 2012- Energianeuvoja Heikki Rantula 020 615 7449 heikki.rantula@kouvola.fi

Lisätiedot

Tiivis, Tehokas, Tutkittu. Projektipäällikkö

Tiivis, Tehokas, Tutkittu. Projektipäällikkö Tiivis, Tehokas, Tutkittu Timo Mantila Projektipäällikkö Tiivis, Tehokas, Tutkittu Suvilahden energiaomavarainen asuntoalue Tutkimuskohde Teirinkatu 1 A ja B Tutkimussuunnitelma Timo Mantila 15.4.2010

Lisätiedot