Teksti Sampsa Heilä. investointivaihtoehtona huomattavasti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teksti Sampsa Heilä. investointivaihtoehtona huomattavasti."

Transkriptio

1 E-luku vauhdittaa järj Energiaa a Teksti Sampsa Heilä Etenkin Etelä-Suomessa saadaan yhtä paljon aurinkoenergiaa kuin Saksassa, jossa on ollut tähän asti kolme neljännestä maailman aurinkosähkömarkkinoista. Vaikka Suomi on lähdössä takamatkalta aurinkoenergiamarkkinoille, meillä on paljon osaamista ja lupaavia innovatiivisia yrityksiä joille avautuu suuri markkinapotentiaali kun Kiina, arabimaat ja monet muut suuret markkinat ovat lähdössä toden teolla laajentamaan aurinkolämmön ja -sähkön käyttöä, asiantuntija Karin Wikman Tekesistä sanoo. Saksassa aurinkoenergian laajaa hyödyntämistä on edistänyt lainsäädännössä määritelty syöttötariffien käyttö, joka on velvoittanut sähköyhtiöt maksamaan rakennuksessa tuotetusta ja verkkoon syötetystä ylijäämäsähköstä tietyn summan. Kiina puolestaan on kesällä päättänyt yli nelinkertaistaa aurinkoenergian käytön runsaan kahden vuoden aikana. Kiinan johto on vahvistanut, että maa on lisäämässä aurinkoenergian käyttöä yli kymmenellä gigawatilla vuodessa vuoteen 2015 mennessä. Energiamääräysten muutos, jossa on siirrytty rakenneosille asetetuista U-arvoista rakennuksen kokonaisenergiatarkasteluun, vauhdittaa osaltaan Suomessakin auringon ja muiden uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Kun rakennuksen E-lukua laskettaessa esimerkiksi sähkön kerroin on 1,7, uusiutuvien polttoaineiden 0,5 ja aurinkoenergian nolla, lisääntyy uusiutuvien energioiden houkuttelevuus ja kannattavuus investointivaihtoehtona huomattavasti. Aurinkoenergiaa ei kannata ensisijaisesti tuottaa rakennuksissa muille myytäväksi vaan siitä saadaan suurin hyöty ostoenergian korvaajana. Sillä säästetään energian myynti- ja 16

2 Kuva Markku Rekola Aurinkoenergia on investoinnin jälkeen ilmaista, ja sillä kannattaa Suomessa jo nykyisillä energian hinnoilla korvata osa ostoenergiasta. Investoinnin kannattavuutta nostaa koko ajan energian hinnan nousu yleistä kustannuskehitystä nopeammin sekä aurinkosähköpaneelien, aurinkolämpökeräimien ja koko järjestelmien hinnan lasku valmistusmäärien ja -teknologioiden kehittyessä. Suomessa on useita yrityksiä, joilla on aurinkoenergiajärjestelmiin liittyvää huippuosaamista. estelmien asennusta uringosta siirtohinnat ja energiaverot, Wikman muistuttaa. Kiinteistöt tärkeitä ilmastotalkoissa Rakennusten osuus energiankäytöstä on Suomessa ja EU:ssa noin 40 prosenttia ja hiilidioksidipäästöistä noin 30 prosenttia, joten rakennetun ympäristön energiatehokkuudella on ilmastonmuutoksen hillinnässä ratkaiseva rooli. Aurinkoenergian käytön lisääminen rakennuksissa on yksi keskeinen keino hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen, johon Suomikin on sitoutunut. Aurinkopaneelien hinnat ovat viime vuosina romahtaneet, ja EU-maat ja Yhdysvallat ovat syyttäneet Kiinaa jopa paneelien dumppauksesta eli myynnistä alle tuotantokustannusten. Vielä pari vuotta sitten paneelien osuus koko aurinkosähköjärjestelmän hinnasta oli noin 75 prosenttia, mutta nyt se on alle puolet. Kokonaisuuden hallintaan, ohjausjärjestelmiin ja niiden integrointiin kiinteistöautomaatioon sekä inverttereihin ei ole panostettu läheskään niin paljon kuin paneelituotannon kehittämiseen ja tehostamiseen, ja tälläkin alueella monilla yrityksillä on Suomessa vahvaa osaamista paneeleihin ja niiden materiaalitekniikkaan liittyvän osaamisen lisäksi, Wikman sanoo. Esimerkiksi ABB kehittää Suomessa aurinkosähkövaihtosuuntaajia ja auringonseurantajärjestelmiä, ja tarjoaa myös ratkaisuja aurinkopaneelien ja kennojen valmistukseen sekä aurinkovoimaloiden keskijännite- ja suurjänniteverkkoihin liittämiseen. Yhtiö pystyy tarjoamaan aurinkoenergiajärjestelmien kokonaistoimituksia megawattikokoluokkaan asti. 17

3 Vuoden 2010 loppuun mennessä asennetusta aurinkolämpökapasiteetista 60 prosenttia oli Kiinassa ja Euroopassa 18 prosenttia. Lähde: International Energy Agency. ABB:llä Helsingin Pitäjänmäellä 120 henkeä kehittää muun muassa aurinkosähköinverttereitä globaaleille markkinoille. Karin Wikmanin mukaan Suomessa on tapahtunut paljon pieniä käytännön parannuksia ja ympäristöarvojen nousu on muuttanut asenneilmastoa aurinkoenergiaa suosivammaksi. Tänä vuonna Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta kokoontuva työryhmä hakee keinoja, joilla voitaisiin edistää ja helpottaa esimerkiksi aurinkoenergiajärjestelmien kytkemistä valtakunnan verkkoon sekä kaavoitusta ja lupakäytäntöjä. Suomessa on paljon aurinkoenergiaan liittyviä yrityksiä, joiden innovaatiorahoitukseen Tekes on osallistunut. TEM:iltä on mahdollisuus saada enimmillään 30 prosenttia investointitukea aurinkoenergiahankkeisiin. Tämä on osaltaan edistänyt monien suurten kaupunkien aurinkoenergiahankkeita, joita on vireillä suuri joukko esimerkiksi Espoossa, Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Espoo tulee hyödyntämään aurinkoenergiaa esimerkiksi Espoon sairaalassa, Opinmäen kampusalueella Suurpellossa sekä päiväkodeissa ja kouluissa. Suomi kärkimaaksi energiatehokkuudessa Tekesin rahoitusosuus pk-yritysten innovaatioihin voi nousta jopa prosenttiin jos innovaatiolla nähdään merkittävää kansainvälistä markkinapotentiaalia, ja tutkimuslaitoksille ja yliopistoille jopa 70 prosenttiin. Suuretkin yritykset voivat saada enimmillään puolet innovaatiorahoituksestaan Tekesiltä haastaviin kehityshankkeisiin, joilla tähdätään globaaleille markkinoille. On tärkeää saada Suomeen lisää konkreettisia aurinkoenergiahankkeita myös siksi, että vientiin tähtäävät yritykset tarvitsevat riittävän suuria kotimarkkinoita. Karin Wikman nostaa hyviksi esimerkeiksi muutaman edistyksellisen rakennuttajan, kuten TA-Yhtymän ja Järvenpään Mestariasunnot Oy:n, jotka hyödyntävät aurinkosähköä ja lämpöä sekä muuta uusiutuvaa energiaa luontevana osana energiapalettia asuntorakennuttamishankkeissaan. Hän pitää merkittävänä myös Jan Vapaavuoren aiemmin asuntoministerinä nimittämän ERA 17 työryhmän tunnistamia 31 tavoitetta, joilla Suomesta saadaan energiatehokkuuden kärkimaa. Vielä 30 vuotta sitten Suomi oli energiakriisin seurauksena energiatehokkuuden edelläkävijöitä, ja ERA 17 kannustaa Suomea ottamaan takaisin paikkansa energiaviisauden kärkimaana ja saavuttamaan vuodelle 2020 asetetut päästötavoitteet jo juhlavuonna 2017 kun Suomi täyttää sata vuotta. Päämääränä on, että vuonna 2050 Suomessa on maailman paras rakennettu ympäristö. ERA 17 toimintaohjelmaa vievät yhteistyökumppaneidensa kanssa eteenpäin Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI, Rakennusteollisuus RT, Sitra, Kiinteistöliitto, Suomen Kuntaliitto, Tekes ja ympäristöministeriö. EU:n tavoite on, että 15 prosenttia Euroopan sähköntarpeesta saadaan aurinkosähköstä vuonna Tämä on täysin saavutettavissa oleva tavoite. Etenkin Etelä-Suomessa saadaan yhtä paljon aurinkoenergiaa kuin Saksassa, jossa on ollut tähän asti kolme neljännestä maailman aurinkosähkömarkkinoista, asiantuntija Karin Wikman Tekesistä sanoo. 18

4 YIT:n kuva-arkisto YIT:n kuva-arkisto Finnwind Oy toimitti ja asensi YIT:n rakentamaan Avia Line III -toimistokiinteistöön Vantaalle kymmenen kwp aurinkosähköjärjestelmän, joka syöttää sähköä kiinteistön sähköverkkoon. Asiakkaana oli YIT Kiinteistötekniikka, nykyisin Caverion Oyj. Fiksun kaupungin pilotteja nousee Energian kokonaishinta kiinteistöjen omistajille on noussut pelkästään 2000-luvun alusta 80 prosenttia, eli neljä kertaa elinkustannusindeksiä ja yleistä kustannustasoa nopeammin. Ei ole mikään ihme, että aurinkoenergia alkaa kiinnostaa entistä voimakkaammin, kehitysjohtaja Tomi Mäkipelto Caverion Oyj:stä sanoo. Tekesin Fiksu kaupunki ohjelmassa haetaan ja käynnistetään 3-6 pilottia eri puolilla Suomea, jotka voivat liittyä esimerkiksi lähienergiaan, avoimeen dataan perustuviin älykkäisiin ratkaisuihin tai hiilijalanjäljen pienentämiseen. Tekesin Groove-ohjelma tukee uusiutuviin energioihin liittyvien ratkaisujen kehittämistä ja apua pk-yritysten kansainvälistymiseen, kohdemaina Saksa, Kiina ja Brasilia. Suomeen on jo nousemassa useita ekologisesti kestäviä, hiilineutraaleja asuinalueita ja kaupunginosia. Esimerkiksi Tampereelle Näsijärven rannalle on suunnitteilla Nurmi-Sorilan kaupunginosa, jossa kasvihuonekaasupäästöt saavat olla korkeintaan 20 prosenttia tamperelaisten vuoden 1990 keskimääräisiin päästöihin verrattuna. Kempeleelle puolestaan on noussut kymmenen omakotitalon ekokylä, joka on lajissaan Euroopan ensimmäinen. Asuinalue perustuu täysin uusiutuvaan energiaan eikä sitä ole kytketty valtakunnan sähköverkkoon. Hollanti ja Ranska ovat Wikmanin mukaan edelläkävijöitä aurinkopaneelien ja keräimien integroinnissa rakennusten julkisivuun ja kattoon. Saksassa on panostettu lähinnä perinteisten rakennuksesta erottuvien paneelien ja keräimien käyttöön ja kehittämiseen. Suomessa Aurubis Finland on kehittänyt Porissa aurinkoenergiaratkaisuja jotka eivät erotu lainkaan rakennuksen muusta julkisivusta ja katosta. Aurinkoenergian käytön kasvaessa kehitetään myös entistä enemmän rakennuksiin integroituja esteettisiä ja arkkitehtonisesti korkeatasoisia ratkaisuja. Aurinkoenergian varastointi on myös globaalisti kuuma kehittämisalue. Varastointimenetelmien kehittäminen mahdollistaa aurinkoenergian hyödyntämisen Suomessa myös pimeämpinä vuodenaikoina. Aurinkoenergia on negatiivista kulutusta Energian kokonaishinta kiinteistöjen omistajille on noussut pelkästään 2000-luvun alusta 80 prosenttia, eli neljä kertaa elinkustannusindeksiä ja yleistä kustannustasoa nopeammin. Ei ole mikään ihme, että aurinkoenergia alkaa kiinnostaa entistä voimakkaammin, kehitysjohtaja Tomi Mäkipelto Caverion Oyj:stä sanoo. YIT-konsernin energia-asioiden kehityksestä vastannut Mäkipelto siirtyi YIT:n jakautumisen yhteydessä siitä irrotettuun kiinteistötekniikkayhtiö Caverioniin. Käyttötarkoituksesta riippuen tavallisen kiinteistön kannattaa hyvissä olosuhteissa jo nykyisillä energian hinnoilla tuottaa prosenttia tarvitsemastaan energiasta auringosta, etenkin jos aurinkoenergiajärjestelmän hankkimiseen voi saada investointitukea. Energian hinnan kehitystä on vaikea ennustaa, mutta yleisen käsityksen mukaan energian hinta ja sen myötä kiinteistöjen ja veden lämmityksen sekä sähkön osuus kiinteistöjen käyttökustannuksista tulee edelleen kasvamaan, ja silloin aurinkoenergiainvestointien houkuttelevuus ja kannattavuus entisestään kasvavat, Mäkipelto sanoo. Hän korostaa, että aurinkoenergia on investoinnin jälkeen ilmaista, negatiivista kulutusta, joka vähentää ostoenergian tarvetta. Keski- ja Etelä-Euroopassa aurinkoenergian käytön kasvu on ollut huimaa, mutta aurinkoenergia tekee nyt tuloaan myös Suomen markkinoille. E-luvun käyttöönotto energiamääräyksissä on merkittävä ajuri aurinkoenergian käytön kasvuun. Hyödynnän itsekin aurinkoenergiaa omassa pientalossani, ja olen järjestelmään hyvin tyytyväinen. Tomi Mäkipelto muistuttaa, että samalla kun uusiutuvaa energiaa ja muita energiamuotoja yhdistävät hybridijärjestelmät yleistyvät, kiinteistöjen ja sen teknisten järjestelmien muodostaman kokonaisuuden hallinnan merkitys korostuu entisestään. Automaatiojärjestelmän on osattava valita kullakin hetkellä optimaalisin energiamuoto- 19

5 Savo-Solar Oy Ruukin Classic solar -lämpökatto esiteltiin Hyvinkään asuntomessuilla kesällä 2013 Pohjolan Design-Talon kohteessa. Lämmönkeräinyksiköt valmistetaan Savosolarin tehtaalla Mikkelissä. jen yhdistelmä. Osaamisen merkitys järjestelmien asentamisessa ja huollossa nousee entistäkin tärkeämmäksi, jotta järjestelmät toimivat yhdessä mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti. Lämpötila aurinkolämpöjärjestelmissä nousee helposti hyvin korkeaksi jos esimerkiksi pumppu pysähtyy kovalla auringonpaisteella, ja järjestelmien ohjauksessa ja varmistuksissa on varauduttava tällaisiin tilanteisiin. Järjestelmien monimuotoisuutta lisäävät erilaiset alueelliset uusiutuvan energian järjestelmät ja yhteistyö energian tuotannossa naapurikiinteistöjen kanssa, Tomi Mäkipelto sanoo. Suomessa teknologian globaaleja kärkiyrityksiä 20 Lämpökatto tuo säästöjä energiakuluissa. Lähes puolen vuoden ajan käyttövesi lämpiää aurinkoenergialla. Tekesin toiminnalliset materiaalit ohjelman koordinaattori Markku Heino Spinverse Oy:stä kertoo, että tänä vuonna päättyvässä laajassa kuusivuotisessa ohjelmassa on kehitetty merkittäviä sovelluksia myös aurinkoenergian alueelle. Suomessa on paljon huippuluokan materiaalitutkimusta ja sen soveltamiseen liittyvää valmistusteknologian osaamista. Aurinkokennojen valmistuksessa tärkeät pinnoitustekniikat ja pintailmiöiden hallinta on meillä vahva osaamisalue. Tekesin ohjelma on vauhdittanut lukuisten yritysten kykyä rakentaa nopeasti uutta liiketoimintaa omaan teknologiaosaamiseensa perustuvista ratkaisuista, joille on maailmalla kasvavaa kysyntää, Markku Heino sanoo. Toiminnalliset materiaalit -ohjelmassa on mukana yli sata yritystä ja useita korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia. Kansainvälinen yhteistyö tutkimus- ja kehityshankkeissa ulottuu 40 maahan. Materiaalitutkimus tuottaa koko ajan uutta, ja sillä olisi paljon nykyistä enemmän annettavaa myös rakentamiseen. Tuntuu kuitenkin että rakennusalan ja sen kehittämisen aikajänne on erilainen eivätkä materiaalitutkimus ja rakennusala oikein kunnolla kohtaa toisiaan. On hämmästyttävää, että monilla aurinkoenergiaan liittyvillä yrityksillä on auennut helpommin vienti kuin kotimarkkinat. Tähän olisi saatava muutos niin, että suomalainen rakennus- ja kiinteistöala heräisi hyödyntämään nopeammin uuden materiaalitutkimuksen tuomia mahdollisuuksia omassa liiketoiminnassaan ja myös viennissä yhdessä uusia ratkaisuja kehittävien materiaalipuolen yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa, Heino sanoo. Hyvä esimerkki yhteistyöstä on Ruukin ensimmäisenä maailmassa markkinoille tuoma pientaloihin joustavasti integroitava aurinkokatto, jonka aurinkolämmön keräimet valmistetaan kehityshankkeeseen aktiivisesti osallistuneen Savo-Solar Oy:n tehtaalla Mikkelissä. Erillisten kattoon tai julkisivuun asennettavien aurinkokeräinten sijaan keräimet integroidaan osaksi kattoa. Ruukki Classic solar lämpökatto esiteltiin Pohjolan Design-Talo Oy:n kohteessa Hyvinkään asuntomessuilla viime kesänä. On hämmästyttävää, että monilla aurinkoenergiaan liittyvillä yrityksillä on auennut helpommin vienti- kuin kotimarkkinat. Tähän olisi saatava muutos, Tekesin toiminnalliset materiaalit ohjelman koordinaattori Markku Heino Spinverse Oy:stä sanoo.

6 Savo-Solar Oy Kiinan kasvavista panostuksista aurinkolämpöön kertoo se, että esimerkiksi vuonna 2011 asennetusta 58 miljoonasta neliöstä aurinkokeräimiä noin 80 prosenttia asennettiin Kiinassa, Savo-Solar Oy:n toimitusjohtaja Jari Varjotie sanoo. Savosolarin uuden sukupolven nanopinnoitetut direct flow ratkaisuun perustuvat keräimet tehostavat aurinkoenergian talteenottoa. Yrityksen kehittämä keräin voitti alan tärkeän innovaatiopalkinnon Münchenin Intersolar-messuilla Rakennusala tarvitsee kehittämisen vetureita Lämpökatto tuo säästöjä energiakuluissa. Lähes puolen vuoden ajan käyttövesi lämpiää aurinkoenergialla. Kevät- ja syyskausina huoneet lämpiävät aurinkoenergialla ja kesäaikana järjestelmä tehostaa merkittävästi lämpöpumpun toimintaa. Alkuinvestoinnin jälkeen energia on käytännössä ilmaista. Lisäksi Classic-pystysaumakatteeseen täysin integroituna keräin on lähes huomaamaton. Ruukki Classic solar -lämpökatto on osa aurinkolämpöjärjestelmää, joka koostuu katolla olevista aurinkolämpökeräimistä, teknisessä tilassa sijaitsevista laitteista ja näiden välisistä lämmönsiirtoputkista. Lämmönkeräimet peittävät vain osan kattopinta-alasta ja ne asennetaan harjalta kohti räystäitä, noin kolmen metrin matkalle. Aurinko lämmittää lämmönkeräysyksikössä kiertävän nesteen, joka lämmittää lämminvesivaraajan. Esimerkiksi eteläisen Suomen alueella Classic solar -lämpökatto toimii pääsääntöisesti huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana. Pienehkön omakotitalon käyttöveden lämmittämiseen riittää neljän neliömetrin keräimet, joilla tuotetaan noin puolet vuosittaisesta lämpimästä käyttövedestä. Kun talossa on 12 neliömetrin keräimet, tuotetaan niillä puolet vuotuisesta lämpimästä käyttövedestä ja osa rakennuksen lämmityksestä. Olisi tärkeää saada rakennusalan yrityksistä nousemaan kehittämisen vetureita materiaalitutkimuksen tulosten hyödyntämiseen samaan tapaan kuin Metso ja Wärtsilä konepajateollisuudessa ja Nokia aiemmin omalla alallaan, Markku Heino sanoo. Savosolar, Polarsol ja Aurubis Finland sekä Beneq Oy ovat Heinon mukaan hienoja esimerkkejä Tekesin Toiminnalliset materiaalit ohjelmaan osallistuneista yrityksistä, jotka ovat aktiivisesti tuoneet markkinoille oman kehitystyönsä hedelmiä, tehokkaita aurinkolämpökeräimiä eri sovelluksiin ja tärkeitä pinnoitteita aurinkokennoihin. Nanopinnoituksella tehoa keräimeen Savosolarin uuden sukupolven nanopinnoitetut direct flow ratkaisuun perustuvat keräimet tehostavat aurinkoenergian talteenottoa. Yrityksen kehittämä keräin voitti alan tärkeän innovaatiopalkinnon Munchenin Intersolarmessuilla Yritys on tuonut markkinoille kokoalumiinisen aurinkolämpökeräimen absorberin, jossa neste kiertää suoraan lämpöä keräävän rakenteen sisällä sen sijaan, että lämpöä keräävään levyyn olisi kiinnitetty nestettä kuljettava putki. Alumiiniin ja omaan patentoituun pinnoituskonseptiin perustuva rakenneratkaisu on edullinen ja sen absorptio eli kyky ottaa vastaan ja sitoa auringon lämpöä on kilpailijoita parempi, kuten myös lämmönkestävyys. Näistä syistä Savosolarin kotimaiset keräimet ovat maailman tehokkaimmat tuotoltaan ja niitä onkin asennettu jo satoihin järjestelmiin yli kymmenessä maassa. Savosolar on tuonut markkinoille perinteisen kahden m 2 :n keräimen lisäksi kymmenen m 2 :n suurkeräimen, joita on asennettu toistaiseksi Suomen lisäksi Saksassa Sonnenhaus -kohteisiin. Yritys pystyy tuottamaan vuonna 2011 perustetussa tehtaassa miljoona neliömetriä absorperipintaa vuodessa. Savosolarin keräimiä voidaan asentaa niin katolle, seinälle kuin maassa oleviin telineisiin, joten niiden avulla lämmitysjärjestelmien toimittajat pystyvät toteuttamaan tehokkaita ja kannattavia aurinko- ja hybridilämpöratkaisuja niin yksittäisille omakotitaloille kuin aluelämpölaitoksille. Aurinkolämmön alue- ja kaukolämpöön sekä teollisuuden prosesseihin liitettävät ratkaisut yleistyvät, Savo-Solar Oy:n toimitusjohtaja Jari Varjotie sanoo. Esimerkiksi Tanskassa on jo Varjotien mukaan todella paljon aluelämpökeskuksia, joissa on yhdistetty aurinkoenergialämmitys ja muiden polttoaineiden käyttö. Yksittäisten rakennusten lämmittämisen rinnalla yleistyvät tulevaisuudessa aluelämmityksen hybridilaitokset, joissa voidaan käyttää kesällä aurinkoenergiaa ja talvella vaikka haketta. Hybridilaitos voi hyödyntää myös maalämpöä. 21

7 Aurubis Finland Oy Aurubis Finland Oy Porin uuden uimahallin esipatinoitu kuparinen julkisivu kätkee 80 m 2 seinään integroituja aurinkolämpökeräimiä, minkä lisäksi rakennuksen katolla on 200 m 2 perinteisiä tasokeräimiä. Kuparijulkisivuun integroitu aurinkoenergiajärjestelmä on herättänyt paljon kiinnostusta arkkitehtien keskuudessa, koska rakennuksen arkkitehtuuri voidaan suunnitella vapaasti ilman kompromisseja. Kiinteistöjen ja käyttöveden lämmitykseen tarkoitettuja aurinkokeräimiä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös kiinteistöjen jäähdytykseen aurinkolämmön avulla. Maailmassa puolet energian kulutuksesta menee lämmitykseen ja jäähdytykseen, ja niissä aurinkolämpö on kaikkein kannattavin energialähde, joten kokonaisuudessaan aurinkolämmön tulevaisuus ja markkinat näyttävät erittäin hyviltä, Varjotie sanoo. Hän muistuttaa, että aurinkolämpö on edelleen maailmalla isompi bisnes kuin aurinkosähkö. Kiinan kasvavista panostuksista kertoo se, että esimerkiksi vuonna 2011 asennetusta 58 miljoonasta neliöstä aurinkokeräimiä noin 80 prosenttia asennettiin Kiinassa. Porin uimahalli näyttävä kohde Aurubis Finland Oy:n kehittämän järjestelmän kupariset lämpökeräimet on suunniteltu kiinteiksi osiksi rakennuksen julkisivua ja kattoa. Porin uuden uimahallin esipatinoitu julkisivu kätkee 80 m 2 seinään integroituja aurinkolämpökeräimiä, minkä lisäksi rakennuksen katolla on 200 m 2 perinteisiä tasokeräimiä. Arkkitehtonisesti korkeatasoinen kuparijulkisivuun integroitu aurinkoenergiajärjestelmä, joka voi tuottaa sekä lämpöä että viilennystä, sopii hyvin uimahallien lisäksi esimerkiksi Keski-Euroopan hotellikohteisiin ja toimistorakentamiseen, kehityspäällikkö Petri Konttinen Aurubis Finland Oy:stä sanoo. Ratkaisumme on herättänyt paljon kiinnostusta arkkitehtien ja rakennuttajien keskuudessa, koska rakennuksen arkkitehtuuri voidaan suunnitella vapaasti ilman kompromisseja. Innovaatiomme on syntynyt ajatuksesta yhdistää olemassa olevat arkkitehtoniset kuparituotteemme ja pitkä kokemuksemme kuparin käytöstä aurinkolämpöjärjestelmissä, kehityspäällikkö Petri Konttinen Aurubis Finland Oy:stä sanoo. Toimittamissamme Helsingin Musiikkitalon kuparijulkisivuissa on käytetty vastaavaa patinapintaa kuin Porin uimahallissa. Musiikkitalon julkisivuihin olisi ollut mahdollista yhdistää meidän aurinkolämpöjärjestelmä niin, ettei se olisi vaikuttanut rakennuksen ulkonäköön mitenkään, mutta emme ehtineet järjestelmämme kanssa ajoissa jotta olisimme voineet tarjota sitä, Konttinen havainnollistaa järjestelmän integroitavuutta. Konttisen mukaan yhtiöön alkoi tulla heti paljon kyselyitä ympäri maailmaa sen jälkeen kun aurinkolämpöjärjestelmä julkistettiin, mutta yrityksessä on haluttu ensin odottaa kunnollisia mittaus- ja seurantatuloksia Porin uimahalliin asennetusta järjestelmästä ennen kuin järjestelmää lähdetään aktiivisesti markkinoimaan. Porin uimahallissa meidän 80 m 2 :n aurinkolämpöjärjestelmän lisähinnaksi julkisivuun tuli euroa, ja ratkaisu tuottaa arviolta kwh lämpöenergiaa vuodessa, ja todellisen energiantuotannon varmistamiseksi odotamme vielä mittaustuloksia. Uskomme että monet rakennuttajat ovat halukkaita maksamaan järjestelmästämme hieman enemmän kuin erillisiin näkyviin aurinkokeräimiin perustuvasta järjestelmästä, mutta pi- 22

8 Suomessa on vahvaa aurinkoenergian osaamista. Päämääränä voisi olla, että vuonna 2050 Suomessa on maailman paras rakennettu ympäristö. Järjestelmämme on suunniteltu erityisesti pohjoisiin olosuhteisiin, hallituksen puheenjohtaja ja kehityspäällikkö Elena Sonne PolarSol Oy:stä sanoo. Yhtiö on toimittanut aurinkolämpöjärjestelmiä Suomen lisäksi muun muassa Venäjälle, Kanadaan, Ukrainaan ja Italiaan. dämme realistisena suuruusluokkana kymmenen prosentin lisähintaa perinteisiin järjestelmiin verrattuna, Konttinen sanoo. Olen toiminut aurinkoenergia-alalla 17 vuotta erilaisissa tehtävissä, ja pidän tätä integroitua ratkaisuamme hienoimpana jonka kehittämisessä olen saanut olla mukana. Olemme Porissa ylpeitä uimahallistamme ja siellä harjoittelevasta Matti Mattssonista. Porin kaupunki näyttää erittäin hyvää esimerkkiä kokonaisuutena Suomen suurimmalla ja monilta arkkitehdeiltä saamamme palautteen mukaan ehdottomasti kauneimmalla aurinkolämpöratkaisulla. Mattsson sai pronssia uinnin MM-kilpailuissa Barcelonassa. Kaupungin kokonaisinvestointi uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin ratkaisuihin oli Porin uimahallissa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi hankkeeseen 35 prosentin investointiavustuksen. Jäähdytysteho jopa kaksinkertainen Konttinen näkee Aurubiksen integroidun aurinkolämpöjärjestelmän soveltuvat erityisen hyvin uimahalleihin ja kylpylöihin, joissa tarvitaan paljon lämpöä erityisesti päivällä, mutta matalissa lämpötiloissa. Käyttöveden lämmityksessä perinteiset keräimet ovat tehokkaampia. Konttisen mukaan selvitykset osoittavat, että järjestelmää voitaisiin hyödyntää myös kiinteistön julkisivun jäähdytyksessä. Jäähdytysteho voisi olla jopa kaksinkertainen saatavaan lämpöenergiaan verrattuna, joka voitaisiin sekin hyödyntää kiinteistössä. Arkkitehtonisesti korkeatasoinen kuparijulkisivuun integroitu aurinkoenergiajärjestelmä, joka voi tuottaa sekä lämpöä että viilennystä, sopii hyvin uimahallien lisäksi esimerkiksi Keski-Euroopan hotellikohteisiin ja toimistorakentamiseen. Suomessa on vahvaa aurinkoenergian osaamista, ja tälle tulevaisuuden kasvualueelle panostavien yritysten vientimahdollisuuksia edistäisi Petri Konttisen mielestä parhaiten se että meillä otettaisiin lähes viimeisenä EUmaana käyttöön aurinkosähkön syöttötariffit. Saksassa sähkö maksaa noin 25 senttiä kwh, ja siellä sähkön käyttäjiltä peritään sähkön hinnassa noin kolme senttiä kwh:lta joka käytetään aurinkosähkön ja tuulienergian tukemiseen. Siellä kuluttajat ovat tähän valmiita. Meillä voitaisiin vauhdittaa aurinkoenergiainvestointeja jo selvästi alle sentin lisähinnalla joka kohdistuisi vain esimerkiksi suurimpiin sähköyhtiöihin tai tietyille alueille. Floridassa syöttötariffit on otettu käyttöön myös aurinkolämmössä, joka varmistaa aurinkolämpöinvestoinnin maksavan itsensä takaisin kohtuullisessa ajassa. Lämpöakulla järjestelmä ympärivuotiseksi PolarSol Oy valmistaa patentoituja, ohuesta ruostumattomasta teräksestä valmistettuja aurinkokeräimiä ja lämmönvaihtimia. PolarSol-aurinkolämmitysjärjestelmän teho perustuu tehokkaisiin, patentoituihin absorberielementteihin, Vain 0,3-0,4 mm ohuesta ruostumattomasta teräksestä valmistetut absorberit, joissa on selektiivipinnoitus, keräävät auringon lämpöä tehokkaasti myös talvella. VTT testasi PolarSol keräinprototyyppiä vuonna 2008 talviolosuhteissa. Testauksessa saavutettiin pakkasasteilla hyvä, 81 % tehokkuus, ja nopea käynnistyminen vain 5 minuutin viiveellä aurinkosäteilyn aloittamisesta. 23

9 PolarSol Oy Polarsolin Ukrainan Karpaateilla sijaitsevaan kylpylään toimittamassa omavaraisessa järjestelmässä on aurinko- ja ilmakeräimet, harmaaveden rekuperaattori ja ilmastointirekuperaattori hukkalämmön hyödyntämiseen sekä lämpöakku lämmön varastoimiseen. PolarSol Oy Jyväskylässä järven rannalla sijaitsevan 350 m 2 :n hirsitalon Polarsol-järjestelmään sisältyy aurinkolämmön lisäksi muun muassa hukkalämmön hyödyntäminen jätevedestä ja saunan Aito-kiukaasta. Yhtiö toimittaa myös tuotteidensa ympärille rakennettuja aurinkolämmitysjärjestelmiä maan sisään rakennettuine lämpöakkuineen, jotka pystyvät kattamaan kokonaan rakennuksen vuotuisen lämmitystarpeen. Järjestelmiä voidaan hyödyntää pien-, rivi- ja kerrostaloista toimisto- ja teollisuusrakennuksiin. Lämmitysjärjestelmä pystyy tarvittaessa kattamaan rakennuksen koko lämmön ja lämpimän käyttöveden tarpeen hybridinä yhdistämällä aurinko-, maa- ja ilmalämmön ominaisuuksia. Vuoden 2011 lopulla Joensuussa käynnistyneestä tehtaasta on toimitettu järjestelmiä Suomen lisäksi muun muassa Venäjälle, Kanadaan, Ukrainaan ja Italiaan. Järjestelmämme on suunniteltu erityisesti pohjoisiin olosuhteisiin. Tällä hetkellä esimerkiksi Helsingissä, Oulussa ja Lahdessa on rakenteilla pientalokohteita joihin tulee meidän järjestelmä, ja saimme juuri Ukrainaan ison toimituksen kylpylähankkeeseen joka on lämpöenergian suhteen omavarainen. Olemme toimittaneet aiemmin ukrainalaiseen tehtaaseen järjestelmän, ja pelkästään Joensuussa meidän järjestelmämme on asennettu jo kahteen pientaloon, hallituksen puheenjohtaja ja kehityspäällikkö Elena Sonne PolarSol Oy:stä sanoo. Ratkaisussa käytetään lämmön varastoimiseen vesivaraajaa tai suuremmissa kohteissa betonista lämpöakkua, joka asennetaan maahan routarajan alapuolelle ja mieluiten rakennuksen alle. Kesällä varattua lämpöä voidaan hyödyntää talvikaudella. Järjestelmään voidaan yhdistää myös yhtiön kehittämät rekuperaattorit, joilla saadaan talteen hukkalämpöä ilmanvaihdosta, savukaasuista tai jätevedestä. Taipuisat aurinkokennot tuovat uusia sovelluksia Beneq Oy on alallaan maailman huippuosaamista edustava laite- ja teknologiatoimittaja, joka on kehittänyt nanoteknologiaan pohjautuvia aurinkosähkökennojen hyötysuhdetta parantavia ja valmistuskustannuksia pienentäviä toiminnallisia kalvoja ja myy niiden valmistusteknologiaa. Olemme soveltaneet ja kehittäneet uusille alueille kahta suomalaista pinnoituskeksintöä, atomikerroskasvatusta ja aerosolipinnoitusta. Intelin kaltaiset yritykset hyödyntävät näitä teknologioita laajasti puolijohdeteollisuudessa, Beneq Oy:n toimitusjohtaja Sampo Ahonen sanoo. Beneq on kehittänyt myös teknologiaa, jolla voidaan pinnoittaa joustavia kalvoja ja saada niihin samalla myös hyvin ohut ja tehokas kosteussulku, joka pidentää kennojen elinikää. Olemme mukana suuressa eurooppalaisessa yhteishankkeessa, jossa kehitetään taipuisia ja joustavia aurinkokennoja ja niiden integroitavuutta rakennuksiin. Tällaisilla kennoilla on tulevaisuudessa hyvin monenlaisia käyttöalueita, kun aurinkoenergian hyödyntäminen lisääntyy, Ahonen sanoo. Investoinnit aurinkoenergiaan kasvoivat voimakkaasti vuosina , minkä jälkeen buumi hiljeni kun talouskriisi rauhoitti alan markkinoita. Nyt investoinnit ovat jälleen lähdössä kasvuun, kun esimerkiksi Kiina on käynnistänyt 24

10 Beneq Oy Beneq Oy Enemmän energiaa auringosta nanoteknologialla. Olemme soveltaneet ja kehittäneet uusille alueille kahta suomalaista pinnoituskeksintöä, atomikerroskasvatusta ja aerosolipinnoitusta, Beneq Oy:n toimitusjohtaja Sampo Ahonen sanoo. Viikin ympäristötalossa (kuvassa vasemmalla) on etelään suuntautuva kaksoislasijulkisivu, jonka uloimmassa pinnassa on aurinkopaneeleja tuottamassa osan rakennuksen tarvitsemasta sähköstä. Beneq Oy valtavan monivuotisen ohjelman jossa panostetaan voimakkaasti aurinkoenergiaan ja muuhun uusiutuvaan energiaan. Eurooppa on Saksan johdolla ollut tähän asti aurinkoenergiamarkkinoiden veturina, mutta nykyisin aurinkokennojen valmistuksestakin jo ainakin puolet on Kiinassa. Myös Yhdysvalloissa aurinkoenergian käyttö ja alan tuotanto kasvavat, Ahonen sanoo. n Tässä Espoon Keilaniemessä sijaitsevan toimistorakennuksen lasijulkisivussa on Beneq Oy:n kehittämä nanoteknologiaan perustuva erikoispinnoite. Yritys on mukana eurooppalaisessa yhteishankkeessa, jossa kehitetään taipuisia ja joustavia aurinkokennoja ja niiden integroitavuutta rakennuksiin. Kirjoittaja DI, MBA Sampsa Heilä on rakennus- ja kiinteistöalan viestintäkonsultti ja toimittaja. 25

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiaseminaari 8.10.2015 Raimo Lovio Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Esityksen sisältö Energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Energiakoulutus / Rane Aurinkolämmitys

Energiakoulutus / Rane Aurinkolämmitys Energiakoulutus / Rane Aurinkolämmitys 22.3.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys ry Sundial Finland Oy Perustettu 2009 Kotimainen yritys, Tampere Aurinkolämpöjärjestelmät

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Uudet tuotteet Aurinkosähkö

Uudet tuotteet Aurinkosähkö Uudet tuotteet Aurinkosähkö Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Aurinkosähköjärjestelmämme Mitä se sisältää 10.10.2014 2 Miksi aurinkosähkö Suomessakin? Ympäristövaikutus, aurinkoenergian päästöt olemattomia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) 331 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta aurinkosähkön edistämisestä HEL 2012-009032 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Aurinkoenergiailta Joensuu

Aurinkoenergiailta Joensuu Aurinkoenergiailta Joensuu 17.3.2016 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Uusiutuva energia on Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa (Bioenergia: puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu) Maalämpöä

Lisätiedot

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo 5.10.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa tarjotaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Hankkeen tavoitteet Rakennusvalvonnan tavoitteena on jo loppuneen RESCA (Renewable Energy Solutions in City Areas) hankkeen, sekä tulevaisuuden

Lisätiedot

Kannattava aurinkosähköinvestointi

Kannattava aurinkosähköinvestointi Kannattava aurinkosähköinvestointi -aurinkosähköjärjestelmästä yleisesti -mitoittamisesta kannattavuuden kannalta -aurinkoenergia kilpailukyvystä Mikko Nurhonen, ProAgria Etelä-Savo p. 043-824 9498 senttiä

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions Uusiutuvan energian ratkaisut Citysec Energy Solutions Tulevaisuus on jo tänään! AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT Sähkö ja lämmin vesi - yhdellä moduulilla INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Narva

Lisätiedot

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari 12.10.2016 AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA lamit.fi - esittely Osakeyhtiö lamit.fi on energiatekninen suunnittelutoimisto Jyväskylästä Perustettu

Lisätiedot

Solnet Green Energy Oy

Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy - Avainlukuja Vuonna 2014 perustettu Suomalainen pk-yritys Liikevaihto ensimmäisenä vuotena 184 K Liikevaihto toisena vuotena 2,5 M Henkilöstö 6 Vuoden 2016

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita.

Lisätiedot

Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima. Kaukolämpöpäivät Kari Anttonen

Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima. Kaukolämpöpäivät Kari Anttonen Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima Kaukolämpöpäivät 24.8.2016 Kari Anttonen Savon Voiman omistajat ja asiakkaat Kuopio 15,44 % Lapinlahti 8,49 % Iisalmi 7,34 % Kiuruvesi

Lisätiedot

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä Hiilineutraali Korkeasaari 9.2.2016 Antti Knuuti, VTT 040 687 9865, antti.knuuti@vtt.fi

Lisätiedot

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment Ekologinen ja edullinen aurinkosähkö Aurinkosähkö on uusiutuva ja saasteeton energiamuoto, jota on saatavilla kaikkialla

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan laadunohjaus:

Rakennusvalvonnan laadunohjaus: Pekka Seppälä, Markku Hienonen, Aki Töyräs 8.10.2012 Rakennusvalvonnan laadunohjaus: Rakennuksen E luvun laskenta Rakennuksen E luvun laskenta ja energiatehokkuus Mikä E luku? Mikä E luku? E luku l k on

Lisätiedot

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija Dodo RY janne.kapylehto@gmail.com Sisältö Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys Taloudelliset mallinnukset

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen 1 Nupurinkartano Noin 600 asukkaan pientaloalue Espoossa, Nupurinjärven itäpuolella. Noin 8 km Espoonkeskuksesta pohjoiseen. Alueelle

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

Horisontti 2020 SME-rahoituksen merkitys yhtiön liiketoiminnalle. Erik Raita Polarsol Oy

Horisontti 2020 SME-rahoituksen merkitys yhtiön liiketoiminnalle. Erik Raita Polarsol Oy Horisontti 2020 SME-rahoituksen merkitys yhtiön liiketoiminnalle Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi?

Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Ilmansuojelupäivät Lappeenranta 18.-19.8.2015 Esa Peltola VTT Teknologian tutkimuskeskus Oy Sisältö Mitä tarkoittaa tuulivoiman suurtuottajamaa? Tuotantonäkökulma

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Antto Kulla, kehityspäällikkö Turku Energia Kuntien 8. ilmastokonferenssi 12.-13.5.2016 Tampere Turun seudun kaukolämmityksen CO2-päästöt 2015 n. 25 % (Uusiutuvien

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla Lauri Hietala Solarvoima OY Toteuttaa avaimet käteen -periaatteella aurinkosähköratkaisuita kotiin, mökille, maatilalle ja teollisuuteen Omat asentajat Tuotteina

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä 29.11.2016 Vantaa Sisältö Kaukolämpö dominoi lämmitysmarkkinoilla Huhut kaukolämmön hiipumisesta ovat vahvasti liioiteltuja

Lisätiedot

Auringosta edullista sähköä kuntiin

Auringosta edullista sähköä kuntiin Ingressi / Leipäteksti Auringosta edullista sähköä kuntiin Kuntamarkkinat 14.9.2016 Pasi Tainio Suomen ympäristökeskus Mikä aurinkoenergia? Ingressi Passiivinen / Leipäteksti vai aktiivinen Aurinkokeräimet

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin 2 Schüco Aurinkosähköä Schücon kanssa Aurinkosähköä Schüco kanssa verkkoon kytketyille ja verkosta riippumattomille järjestelmille Verkkoon

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Nykykodin lämmitysjärjestelmät

Nykykodin lämmitysjärjestelmät yle Nykykodin lämmitysjärjestelmät Antero Mäkinen Lämmönjakojärjestelmät Vesikiertoiset Patterit Lattialämmitys (IV-koneen esilämmityspatteri) Ilma IV-kone Sähkölämmitin maalämpöfoorumi.fi Vesikiertoinen

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi Haminan kaupungin 100 % omistama Liikevaihto n. 40 M, henkilöstö 50 Liiketoiminta-alueet Sähkö

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Kotien aurinkosähkö nyt kovassa kasvussa Uudellamaalla jo yli 260 voimalaa

Kotien aurinkosähkö nyt kovassa kasvussa Uudellamaalla jo yli 260 voimalaa Kotien aurinkosähkö nyt kovassa kasvussa Uudellamaalla jo yli 260 voimalaa Julkaistu 03.11.2015 08:37. Aurinkosähköjärjestelmiä on kytketty sähköverkkoon eniten Uudellamaalla ja Varsinais Suomessa. Tuotanto

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

Lakiehdotus lähes nollaenergiarakentamisesta. Infotilaisuus FInZEB-hankkeen näkökulmia

Lakiehdotus lähes nollaenergiarakentamisesta. Infotilaisuus FInZEB-hankkeen näkökulmia Lakiehdotus lähes nollaenergiarakentamisesta. Infotilaisuus 14.3.2016 FInZEB-hankkeen näkökulmia Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry EPBD Tapa, jolla direktiivi kuvaa lähes nollaenergiarakennusta jättää

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

Aurinkoenergia kaavoituksessa. Ana Rodriguez-Gabriel, arkkitehti (ATY) Aurinkoenergia Suomessa seminaari

Aurinkoenergia kaavoituksessa. Ana Rodriguez-Gabriel, arkkitehti (ATY) Aurinkoenergia Suomessa seminaari Aurinkoenergia kaavoituksessa Ana Rodriguez-Gabriel, arkkitehti (ATY) Aurinkoenergia Suomessa seminaari Helsingin Messukeskus, 12.10.2016 Kaavoituksen keinoin varmistetaan, että aurinkoenergiaa voidaan

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Oulun Energia -konserni

Oulun Energia -konserni Oulun Energia -konserni Yhteinen asiamme OULUN ENERGIA Toiminta-ajatus Kotimaisessa omistuksessa oleva energiakonserni kattaa koko energia-alan arvoketjun: raaka-aineiden tuotannon sähkön ja lämmön tuotannon

Lisätiedot

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Energiateollisuus ry:n syysseminaari 13.11.2014, Finlandia-talo

Lisätiedot

Aurinkoenergia mahdollisuutena

Aurinkoenergia mahdollisuutena Aurinkoenergia mahdollisuutena Järkivihreä uusiutuva energia Forssa, 31.10.2013 Markku Tahkokorpi Aurinkoteknillinen yhdistys ry Utuapu Oy Esityksen rakenne Yleistä aurinkoenergiasta Energiapotentiaali

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind.

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind. Finnwind Oy o sähkön mikrotuotantojärjestelmät 2 50 kw o aurinkosähkö, pientuulivoima, offgrid ratkaisut o Asiakaskohderyhmät yritykset julkiset kohteet talo- ja rakennusteollisuus maatalousyrittäjät omakotitalot

Lisätiedot

Energiasuunnittelu osana aluekehitystä Case-esimerkkejä Espoosta

Energiasuunnittelu osana aluekehitystä Case-esimerkkejä Espoosta Energiasuunnittelu osana aluekehitystä Case-esimerkkejä Espoosta Kaupunkisuunnittelulla parempaa ilmanlaatua ja ilmastoa seminaari, 3.12.2015 Niina Laasonen, energiainsinööri Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

Lisätiedot

HAJAUTETTUJEN ENERGIAMUOTOJEN TEKNISTALOUDELLINEN POTENTIAALI SUOMESSA TEAS-HANKE: ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN TOIMET EU2030 TAVOITTEISIIN

HAJAUTETTUJEN ENERGIAMUOTOJEN TEKNISTALOUDELLINEN POTENTIAALI SUOMESSA TEAS-HANKE: ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN TOIMET EU2030 TAVOITTEISIIN HAJAUTETTUJEN ENERGIAMUOTOJEN TEKNISTALOUDELLINEN POTENTIAALI SUOMESSA TEAS-HANKE: ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN TOIMET EU2030 TAVOITTEISIIN Hajautetun tuotannon seminaari 9.9.2016 SISÄLTÖ Pöyryn TEAS-selvitys

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti:

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: Taustaselvitys puukaasun ja aurinkoenergian tuotannon kannattavuudesta 10.10.2013 1 Lähtökohta Tässä raportissa käydään lävitse puukaasulaitoksen ja aurinkoenergian (sähkön

Lisätiedot

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Toimitusjohtaja Kjell Forsén Page 2 1 Johtava yritys ympäristönmittauksessa Perustettu 1936 Kaksi liiketoiminta-aluetta: Weather ja Controlled Environment

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla

Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla Kuntien Ilmastokonferenssi 13.5.2016 Jarmo Linjama Suomen ympäristökeskus (SYKE) HINKU (Hiilineutraalit kunnat) -hanke HINKU-kuntien tavoitteena 80 prosentin päästövähennys

Lisätiedot

Ratkaisuja: auringosta ja rahasta. Jouni Juntunen Tutkijatohtori

Ratkaisuja: auringosta ja rahasta. Jouni Juntunen Tutkijatohtori Ratkaisuja: auringosta ja rahasta Jouni Juntunen Tutkijatohtori 1. Aurinkoteknologiasta 1. Teknologia Perusratkaisut Aurinkosähkö Aurinkolämpö 3 1. Teknologia Esteettisempi ratkaisu 16.2.2016 4 2. Rahasta

Lisätiedot

Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun

Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Alue-energiamalli Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Lähes puolet Uudenmaan kasvihuonepäästöistä aiheutuu rakennuksista Uudenmaan liitto 3 4 5 Energiaverkot keskitetty Hajautettu tuotanto hajautettu

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi PienCHP-laitosten tuotantokustannukset ja kannattavuus TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy www.ekogen.fi Teemafoorumi: Pien-CHP laitokset Joensuu 28.11.2012 PienCHPn kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

40 vuotta kokemusta ja palvelua

40 vuotta kokemusta ja palvelua 40 vuotta kokemusta ja palvelua Tarina alkaa navetasta 1970-luku Oy Telemerkki Ab on perustettu 23.11.1970, Jokelassa, Navettarakennukseen. Toiminta alkoi 2.1.1971 Osakkeenomistajat: Martti Konkari Erkki

Lisätiedot

Miksi kaukojäähdytystä? Kaukojäähdytys - vaihtoehto lämmitysmarkkinoiden muutoksessa

Miksi kaukojäähdytystä? Kaukojäähdytys - vaihtoehto lämmitysmarkkinoiden muutoksessa Miksi kaukojäähdytystä? Kaukojäähdytys - vaihtoehto lämmitysmarkkinoiden muutoksessa Marko Riipinen Kaukolämpöpäivät 29.-30.8.2012 DIPOLI Lämmitysmarkkinat Uudella mallilla vastataan joustavammin asiakkaiden

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma Energiaa luonnosta GE2 Yhteinen maailma Energialuonnonvarat Energialuonnonvaroja ovat muun muassa öljy, maakaasu, kivihiili, ydinvoima, aurinkovoima, tuuli- ja vesivoima. Energialuonnonvarat voidaan jakaa

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2011 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Kohti hiilineutraalia

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin Energianeuvoja Tommi Tuomi Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Tommi Tuomi 020 615 7449 tommi.tuomi@kouvola.fi Sähköposti ja puhelin neuvontaa, neuvonta

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot