Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti Kaikkia lastensuojelupalveluja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja"

Transkriptio

1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Birgitta Kaipio, Pedersöre Kaikkia lastensuojelupalveluja ei voi voi ostaa yritykseltä Tietosuoja hankaloittaa moniammatillista työtä Raija Huhtanen: Mistä puhumme, kun puhumme asiakkaasta? Valesosiaalityöntekijä vastaa Lastensuojelun arviointi: Kysyttäisiinkö myös lapsilta? Kristiina Koskiluoma Vaikeneminen ei kuulu tähän aikaan Mielenterveys- Onko mielenterveysja päihdepalveluiden VERKossa Äänestä yhdistäminen vuoden valopilkkua! järkevää? Kerro mielipiteesi! ja päihdepalvelut yhdessä enemmän

2 π Huoltaja-säätiö Huoltaja-säätiö on sosiaalihuollon vaikuttaja. Säätiö toimii pitkäjänteisesti kunnallisen sosiaalipolitiikan kehittämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa sosiaalialan ammattilaisten sekä päättäjien osaamis- ja tietopohjaa. isännistön puheenjohtaja Maija Perho varapuheenjohtaja Vuokko Niiranen Hallitus Alpo Komminaho, puheenjohtaja Päivi Ahonen, varapuheenjohtaja Marja Heikkilä Heikki Hiilamo Harri Jokiranta toiminnanjohtaja Ulla Salonen-Soulié puh. (09) Julkaisija Huoltaja-säätiö. Sosiaalitieto on sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Perustettu 1912, 98. vuosikerta. Ilmestyy vuonna kertaa, joista yksi on kaksoisnumero. Toinen linja 14, Helsinki puhelinvaihde faksi sähköposti: vastaava päätoimittaja Ulla Salonen-Soulié puh. (09) toimituspäällikkö Erja Saarinen puh. (09) toimituspäällikkö Lea Suoninen-Erhiö puh. (09) Toimitusneuvosto Inkeri Aalto, Petri Kinnunen, Leena Kivimäki, Marjut Lindberg, Päivi Nurmi, Ari Suominen Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten eikä kuvien säilytyksestä eikä palauttamisesta. Taitto Workshop Pälviä Oy Kannen kuva istockphoto Ilmoitukset, tilaukset ja osoitteenmuutokset Anne-Mari Salminen puh. (09) faksi (09) Tilaushinnat 60 euroa 12 kk 55 euroa kestotilaus 12 kk 30 euroa opiskelija- ja eläkeläistilaus 12 kk Irtonumerot 7,50 euroa kappale yli 10 kappaleen tilauksista alennus 25 % myytävänä toimituksessa Mediakortti osoitteessa Kirjapaino Aikakauslehtien Liiton ja Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen. ISSN-L ISSN pääkirjoitus Mielekästä päihdetyötä Alpo Komminaho 4 6 ajankohtaiset vanhustyö, palkitut, sosiaalibarometri, eriarvoisuus luottamushenkilö vastaa uutisia lyhyesti 7 15 Kärkiteema Päihde- ja mielenterveyspalvelut näkökulma kolumni lukijalta pinnan alta KÄRKITEEMA Mielenterveysongelmat ja päihteidenkäyttö kietoutuvat usein yhteen. Yhä useammassa kunnassa myös mielenterveys- ja päihdepalveluita kehitetään nyt yhdessä. Espoossa yhdistyneet palvelut ovat toimineet jo useamman vuoden. Erja Saarinen Mielenterveys- ja päihdepalvelut kehittämisen paalupaikalle Terapiaa sosiaalitoimistosta Espoon Emppu, edelläkävijä mielenterveysja päihdepalveluissa Tärkeintä on olla jonkun kanssa 19 tuomisia ja viemisiä saksalaista tehokkuutta ja berliiniläistä luovuutta Matti Jämsä asiantuntija-artikkeli Kaikkia lastensuojelupalveluja ei voi voi ostaa yritykseltä Hanna Heinonen & Päivi Sinko asiantuntija-artikkeli Kysyttäisiinkö myös lapsilta? Sari-Anne Paaso juristin nurkkaus Tietosuoja hankaloittaa moniammatillista työtä Tapio Räty lakiuutiset vireillä eduskunnassa oma ura 5 10 kuva: istockphoto 2 sosiaalitieto 5 I10

3 Pääkirjoitus 18. toukokuuta 2010 kuva: Lea Suoninen-Erhiö Alpo Komminaho Projektipäällikkö, Länsi hanke Huoltaja-säätiön hallituksen puheenjohtaja Kuuluu mulle, minä osaan ja tämä työ kannattaa. seuraavassa numerossa Kärki Köyhyys sosiaalialan ammattilaisten silmin Työpaikoille ihmisten käsittelysäännöt Mihin sosiaalityö perustuu tutkimukseen vai kokemukseen? Asiaa pohtii dosentti Alf Ronnby Göteborgin yliopistosta Jouko Kajanoja Pinnan alta -palstalla: Eliitti vieroksuu hyvinvointivaltiota Mielekästä päihdetyötä Päihde- ja mielenterveystyön kehittäminen nostettiin kärkiteemaksi tämän vuoden Sosiaalija terveydenhuollon kehittämisohjelman, Kasteen valtionosuuksien julkistamistilaisuudessa. Kehittämistyöhön on syytä panostaakin, kun ajatellaan päihde- ja mielenterveysongelmien aiheuttamia kärsimyksiä. Kehittämistä voi perustella myös niiden aiheuttamilla suurilla välittömillä kustannuksilla, joiden arvioitiin jo vuonna 2004 nousseen 2,5 miljardiin euroon. Mieli työryhmän ehdotus mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaksi linjaa valtakunnallisesti ensimmäistä kertaa mielenterveys- ja päihdetyötä yhdessä. Suunnitelmassa korostetaan muun muassa kaikkien ikäryhmien mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämistä toiminnallisena kokonaisuutena. Painotus on perus- ja avohoitopalveluissa. Palveluiden toiminnallisen yhdistämisen sijaan toistaiseksi puhutaan enemmän yhteisistä tiloista, joissa asiakkaita voidaan palvella joustavasti ja käyttää molempien tahojen asiantuntijuutta. Espoon esimerkki tässä lehdessä kertoo, kuinka todellinen toimintojen yhdistäminen vaatii vuosien työn. Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa iloittiin Länsi 2012 päihde- ja mielenterveystyön kehittämishankkeen Kaste-rahoituksesta. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on peruspalveluiden päihde- ja mielenterveystyön kehittäminen. Kuntien kehittämistyön tukemiseen lähdetään Länsi-Suomen Kaste-alueella hyvältä pohjalta. Kunnissa on viime vuosina tehty päihde- ja mielenterveystyön kehittämissuunnitelmia. Yhteisen kehittämistyön tuloksena on syntynyt myös kehittämisverkostoja, jotka ovat avainasemassa jatkotyössä. Länsi hankkeessa puhumme mieluummin yhteisestä kehittämistyön tukemisesta hankkeen avulla kuin hanketyöstä. Kunta- ja yhteistoiminta-alueilla on kehittämispilotteja, jotka kattavat kaikki mukana olevat kunnat. Ne, kunnat, joilla on samanlaiset kehittämiskohteet, tekevät tiivistä yhteistyötä. Kuntien kehittämistyötä tuetaan myös teemaryhmillä, joihin on koottu kuntapilottien edustajia ja muita asiantuntijoita. Osallisuuden, koulutuksen, juurruttamisen ja arvioinnin teemaryhmät toimivat jo hankesuunnitelman valmisteluvaiheessa. Pilottien henkilöstö ja asiantuntijat rekrytoidaan pääosin hankealueen organisaatioiden henkilöstöstä. Näin osaaminen jää alueelle, eikä katoa hankerahoituksen päätyttyä muualle. Järjestöt ovat vahvasti mukana sekä koko hankkeessa että kuntapiloteissa. Yritysten mukaan ottaminen varhaisvaiheen päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen on sen sijaan osoittautunut vaikeaksi. Päihde- ja mielenterveystyötä on koskenut hokema ei kuulu mulle, en osaa, ei kannata. Kehittämistyössä se pitää kääntää kuulumaan kuuluu mulle, minä osaan ja tämä työ kannattaa. Vihreä hoiva valtaa alaa Lastensuojelussa on jo kauan toimittu maatila- ja luontoympäristöissä. Savikon tilalla Vihdissä on erikoistuttu kokemukselliseen tunnekasvatukseen ja perheterapeuttiseen työskentelyyn. kuva: Marjatta Kurri Sosiaalitieto 6 7/10 postitetaan lukijoille 15. kesäkuuta Siihen aiottujen työpaikka- ja koulutusilmoitusten on oltava toimituksessa viimeistään Ilmoitukset voi laittaa myös verkkosivuille sosiaalitieto 5 I10 3

4 ajankohtaista VANHUSTYÖ Ikäihmisillä on mielenterveysongelmia siinä missä muillakin, mutta ei juuri palveluita. Asian nosti esille Mielenterveyspooli huhtikuussa eduskunnassa pitämässään seminaarissa. kuva: Erja Saarinen Mielenterveyspooliin kuuluu 17 asiakas- ja ammattilaisjärjestöä sekä asiantuntijajäseninä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Mielenterveysakatemia. Pooli on laatinut mielenterveyspotilaiden hyvän hoidon kulmakivet, joiden pitäisi koskea kaiken ikäisiä ihmisiä. Vanhuus on luopumista monista asioista, pelkoa joutua ulkopuoliseksi, sairastumisia, epävarmuutta pärjäämisestä monimutkaisissa tilanteissa. Se on myös kuoleman läheisyyttä ja yksinäisyyttä. Kun tähän lisätään jatkuva puhe vanhenevasta väestöstä taakkana, ihmisen hinnoittelu ja ikäihmisten syrjintä, monien ikäihmisten mielenterveys on tiukoilla. Vanhuus tai eläkeikä on monilla vuoden jakso elämää, jonka aikaisia ongelmia ei voi jättää huomiotta. Ikäihmisillä ei ole sen enempää psyykkisiä häiriöitä kuin muilla ikäryhmillä. Niihin ei vain ole riittävästi tarjolla apua. Esimerkiksi omaishoitajat ja kotipalvelun työntekijät ovat tiukoilla jopa psykoottisten vanhusten kanssa. On arvioitu, että laitoshoidossa olevista jopa 40 prosenttia kärsii masennuksesta. Masennuk- sen äärelle ei pysähdytä, mutta käytöshäiriöihin, kuten huuteluun ja vaelteluun puututaan. Jos vanhus valittaa hoitajasta, vaatteista tai huonetoverista, hänelle saatetaan määrätä psykoosilääkkeitä. Niitä käytetään Suomessa vanhustenhuollossa muihin maihin verrattuna erittäin paljon, jopa 40 prosenttia laitoshoidossa olevista saa niitä, vanhuspsykiatrian ylilääkäri Hanna-Mari Alanen kertoi. Niiden vaikutukset ikäihmisillä ja yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa tunnetaan kuitenkin huonosti. Alasen väitöskirja käsitteli psykoosilääkkeiden käyttöä vanhusten pitkäaikaisessa laitos- ja kotihoidossa. Yhä useammilla ikäihmisillä on päihdeongelmia, mutta vanhuspalveluissa alkoholinkäytöstä ei usein kysytä. Saatetaan sanoa, että ei viitsitä ottaa vanhalta ihmiseltä ainoaa iloa pois. Osaamattomuuden ohella palveluiden puutteissa on kyse kaikilla ihmisillä olevista ikäasenteista mietitään esimerkiksi, kannattaako tuon ikäistä enää hoitaa, vanhuspsykiatri Pirjo Juhela totesi. Hän vaati, että vanhukset tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi. Ikäihmisille ei juuri ole psykoterapiaa. Ei ole VAALITEEMASTA HALLITUSOHJELMAAN Vanhustenhoito on hyvä vaaliteema, mutta valitettavasti huono hallitusohjelman teema, todettiin vanhusten mielenterveyttä koskeneessa seminaarissa. Kuvassa vanhuspsykiatrit Hanna-Mari Alanen (vas.) ja Pirjo Juhela sekä Mielenterveyspoolin puheenjohtaja Bodil Viitanen Psykosociala Förbundet -järjestöstä. edes tutkittua tietoa siitä, millaiset terapiat heille sopisivat. He kuitenkin hyötyvät psykiatrisesta hoidosta siinä missä muutkin. Juhela kehittää Ruotsissa vanhusten mielenterveystyötä Suomessa työn kehittämiseen ei löytynyt rahoitusta. Vanhusten mielenterveyspalveluiden kehittäminen käy vastaisuudessa yhä vaikeammaksi, koska lääkäreiden koulutuksesta vanhuspsykiatrian erikoisala lopetettiin Osaavat vanhuspsykiatrit alkavat poistua työmarkkinoilta. Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman valmistelleessa Mieli-työryhmässä ei ollut lainkaan vanhuspsykiatrian asiantuntijaa, vaikka suunnitelma korostaa palveluiden turvaamista kaikille ikäryhmille. Erja Saarinen PALKITUT Sosiaaliturvan tunnustuspalkinto myönnettiin tänä vuonna Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiselle verkostolle EAPN:lle, joka on EU:ssa merkittävä vaikuttaja. Verkosto haastaa poliittisia päättäjiä vähentämään ja poistamaan köyhyyttä sekä jäsenmaissa että unionin tasolla. EU-VAIKUTTAJA Palkinto piti luovuttaa EAPN:n toiminnanjohtaja Fintan Farrellille Valtakunnallisilla sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivillä 21. huhtikuuta Helsingissä, mutta tuhkapilvi esti Farrellin saapumisen Belgiasta Suomeen. kuva: Roni Lehti Vuonna 1991 perustettuun verkostoon kuuluu 26 kansallista jäsenverkostoa ja 23 Euroopan tason järjestöä. Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin perustettiin EAPN on nostanut esiin unionin sisäiset suuret hyvinvointierot. Se tuottaa tärkeää tietoa köyhyydestä ja syrjäytymisestä ja luo eri maiden järjestöille mahdollisuuksia tiedon ja kokemusten vaihtoon. EAPN on vaikuttanut muun muassa siihen, että EUmaihin on saatu köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisia kansallisia toimintaohjelmia. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto myöntää vuosittain Sosiaaliturvan tunnustuspalkinnon ansioituneesta toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon alalla. Palkinto on kuvanveistäjä Raimo Heinon Rumpalipoika-patsas. Talentian asiantuntijapäivillä järjestetyssä Sosiaalitiedon arvonnassa puolen vuoden Sosiaalitieto-lehdet voitti Riikka Haavisto Tampereelta. Onnittelut voittajalle! 4 sosiaalitieto 5 I10

5 Luottamushenkilö vastaa UUTISIA LYHYESTI kuva: Lea Suoninen-Erhiö Palstalla haastatellaan lautakuntien jäseniä sekä luottamushenkilöitä uusissa sosiaalipalveluita tuottavissa organisaatioissa. Pietarsaaren seudulla päädyttiin yhteistoiminta-alueeseen? Kyllä. Uusikaarlepyy mietti pitkään, mutta lähti lopulta myös mukaan. Lautakunnassa on 16 paikkaa, joista Pedersörellä on neljä, Luodolla ja Uudellakaarlepyyllä molemmilla kolme ja Pietarsaarella kuusi. Väestöpohja on nyt vähän yli Yhteinen sosiaali- ja terveyslautakunta aloitti 2009 alusta, mutta kuntien omat lautakunnat toimivat sen rinnalla vielä vuoden ja vastasivat palveluista. Ensimmäinen vuosi oli varattu uuden organisaation luomiseen. Tämän vuoden alusta Pietarsaari on isäntäkuntana tuottanut koko alueen sosiaali- ja terveyspalvelut. Kaikki työntekijät siirtyivät Pietarsaaren palkkalistoille. Aiemmin terveyspalvelut tuotti Malmin terveydenhuoltoalueen kuntayhtymä, mutta nyt se omistaa enää kiinteistöt. Yhteistoiminta-alueen kunnista vain Pietarsaari on kaksikielinen, muut ovat ruotsinkielisiä. Onko tästä syntynyt keskustelua? Lautakunnassa on Pietarsaaresta myös suomenkielisiä edustajia. Kokouskieli on pääosin ruotsi, mutta suomenkieliset voivat käyttää suomea ja saavat asiakirjat suomeksi. Tämä sujuu hyvin. Kielikysymys on noussut joskus esille, kun Pietarsaaren sairaalan on ollut vaikeuksia saada lääkäreitä. On mietitty, vaikeuttaako kaksikielisyys rekrytointia. Pedersöreläinen Birgitta Kaipio (kd.) on Pietarsaaren, Pedersören, Uudenkaarlepyyn ja Luodon muodostaman sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaalueen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen. Pietarsaari toimii yhteistoimintaalueen hallinnollisena isäntäkuntana. Aiemmin Kaipio oli Pedersören sosiaalilautakunnan varapuheenjohtaja. Kunnallispolitiikassa hän on ollut mukana jo vuodesta Kaipio työskentelee tilitoimistossa, jota hänen perheensä on pitänyt jo yli 30 vuotta. Palvellaanko asukkaita yhdenmukaisesti kotikunnasta riippumatta? Omaishoidon tuet, taksat ja muut harmonisoidaan. Se työ on loppusuoralla. Kaikkia alueen asukkaita kohdellaan yhdenvertaisesti. Jokainen kunta on ollut hyvä jossain. Tarkoitus on levittää nämä hyvät käytännöt koko alueelle. Esimerkiksi Pedersöressä on panostettu vanhusten avopalveluihin ja toivon, että suuntaus leviää koko alueelle. Onko mitään huolen aiheita? Pietarsaaren työttömyysluvut ovat kasvaneet huimasti, kun siellä on paljon teollisuutta. On lomautuksia ja monet yritykset ovat lopettaneet toimintansa. Pietarsaarella on säästöbudjetti päällä ja se koskee myös sosiaali- ja terveyslautakuntaa. Täksi vuodeksi oli kolmen prosentin säästötavoite. Todennäköisesti henkilökunta joutuu pitämään palkattomia lomia. Henkilöstö päättää, miten tämä toteutetaan. Eläkkeelle jäävien tilalle ei oteta uusia työntekijöitä. Olen huolissani siitä, miten säästöt pitemmän päälle vaikuttavat. Yhtälö on hankala, kun samaan aikaan väestö ikääntyy ja palvelutarpeet kasvavat. Miten turvataan se, että vähäosaiset saavat tarvitsemansa avun? Onko yhteistoiminta-alue hyvä ratkaisu? Olen miettinyt monta kertaa, oliko se viisas ratkaisu. Enää ei voi vaikuttaa kuntalaisten asioihin samalla tavalla kuin aiemmin. Sosiaali- ja terveyspalvelut syövät suuren palan joka kunnan taloudesta. Kun ne ovat yhden kunnan alla, pienissä kunnissa jää aika vähän muuta päätettävää. Olisiko sittenkin parempi, että kunnat yhdistyisivät? Nyt kiireen vilkkaa osallistumaan kisaan! Maija Perho kannustaa kuntia ja yhteistoiminta-alueita. Vuoden terve kunta ja lupaavin yhteistoimintaalue -kilpailut palkitsevat edelläkävijäkuntia ja -alueita, jotka ovat ottaneet terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä ehkäisevän työn suunnitelmiensa ja toimintansa painopisteeksi. Kilpailuissa etsitään jo toteutettuja vaikuttavia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä. Haluamme palkita suunnitelmallista ja laaja-alaista työtä, johon eri osapuolet ovat sitoutuneet, ohjelmajohtaja Maija Perho kertoo. Terveyden edistämisen politiikkaohjelman järjestämään kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomen kunnat ja yhteistoiminta-alueet. Jaossa on euron rahapalkinnot. Kilpailuaika päättyy Perho muistuttaa, että hakemuksia voi täydentää vielä kilpailuajan päätyttyäkin. Espoon työttömistä koottu asiakasraati toivoo työttömille yksilöllistä palvelua niin aikuissosiaalityössä kuin työ- ja elinkeinotoimistossakin. Asiakkaat haluaisivat, että heillä olisi tukenaan luottotyöntekijä, joka auttaa koulutukseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Sähköisten palveluiden hyödyntämistä toivottiin muun muassa toimeentulotukiasioissa. Kahdeksan asiakkaan raati kokoontui kuusi kertaa. Raatilaisten ikäjakauma oli vuotta. Joukossa oli sekä miehiä että naisia. Työttömyysaika raatilaisilla oli keskimäärin yli kymmenen vuotta. Terveenä työttömyydestä -opas tarjoaa keinoja hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämiseen työttömyyden aikana. Lisäksi mukana on tietoa työttömyyden aikaisesta toimeentuloturvasta. Oppaasta löytyy myös ensiapua työllistymiseen ja työttömyyden kokeneiden kertomuksia. > Työnhakijan palvelut > Jos jäät työttömäksi Vauvojen kaltoinkohtelusta tehty kirjanen Tunnista vauvan hätä on tarkoitettu vauvaperheiden kanssa toimiville. Ensi- ja turvakotien liiton julkaisema kirjanen kertoo, mitä kaltoinkohtelu on, miten sen tunnistaa ja miten siihen puututaan. Kirjanen on ilmainen. Tilaukset: sosiaalitieto 5 I10 5

6 SOSIAALIBAROMETRI Suomeen on syntynyt ihmisryhmiä, joiden hyvinvointi on jäänyt pysyvästi muita heikommaksi. Julkisten palvelujen tuottajat tunnistavat nämä ryhmät, mutta eivät pysty vastaamaan niiden palvelutarpeisiin. Muun muassa tämä selviää vuoden 2010 Sosiaalibarometrista, johon on tiivistetty hyvinvointipolitiikan kehitystrendejä viimeisten kahdenkymmenen vuoden ajalta. Anne Eronen, Pia Londén, Anne Perälahti, Aki Siltaniemi, Riitta Särkelä: Sosiaalibarometri Ajankohtainen arvio palveluista, palvelujärjestelmän muutoksesta ja kansalaisten hyvinvoinnista. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 2010, 247 sivua. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton julkaisema vuotuinen Sosiaalibarometri on luodannut julkisten hyvinvointipalvelujen, palvelujärjestelmän ja hyvinvoinnin kehitystä jo kaksikymmentä vuotta. Tuona aikana suurten väestöryhmien hyvinvointi on kohentunut ja vaikeista sosiaalisista ongelmista kärsivien asema taas suhteellisesti heikentynyt. Pysyvästi heikoimmaksi hyvinvointi on jäänyt pitkäaikaistyöttömillä sekä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivillä. Tämän vuoden barometrin mukaan näiden ryhmien syrjäytymisriski on entistäkin suurempi. Uusi riskiryhmä ovat työttömät nuoret. Ongelmat kasautuvat usein samoille ihmisille ja perheille, jotka tarvitsisivat useiden tahojen yhdessä tuottamia palveluja. Pysyvästi syrjäytyneiden ryhmä kasvoi 1990-luvun alun laman seurauksena. Kunnat supistivat sosiaalipalveluja, vaikka lama synnytti uusia tuen tarpeessa olevia väestöryhmiä. Karsittu palvelujärjestelmä ei kyennyt ajoissa reagoimaan uudenlaisiin tarpeisiin. Sosiaalibarometri 2010 kertoo ensimmäiset signaalit siitä, että kunnat ovat jälleen ryhtyneet karsimaan näitä palveluja. Myös työ- ja elinkeinotoimistojen ja Kelan palvelut ovat heikentyneet. Niin sanottuja täyden palvelun toimipisteitä on yhä vähemmän. Samalla on lisätty sähköisiä palveluja, joita kaikki eivät osaa tai joita kaikilla ei ole mahdollisuuksia käyttää. Asiakkaan työttömyysetuutta tai toimeentulotukea voidaan pienentää, jos hän ei toimi aktivointi- tai työnhakusuunnitelman mukaisesti. Suurin osa sosiaalijohdosta ja Kelan toimistojen johtajista arvioi, ettei aktivointi- ja työnhakusuunnitelmien noudattamatta jättämisestä annetuilla sanktioilla juuri ole vaikutusta asiakkaisiin. Toisinaan suunnitelmiin kirjattuja toimenpiteitä ei pystytä toteuttamaan viranomaisista johtuvista syistä, mutta silti asiakas voi menettää etuuden tai sitä voidaan pienentää. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto vaatii tähän muutosta: jos suunnitelmiin kirjattuja toimenpiteitä ei voida toteuttaa viranomaisesta johtuvasta syystä, asiakkaan tulisi saada korotettua etuutta luvulla eri väestöryhmien palvelujen turvaamiseksi on luotu erityislainsäädäntöä, esimerkiksi subjektiivisia oikeuksia vammaispalveluihin ja päivähoitoon. Sosiaalibarometri 2010:n mukaan tällä tavoin on saatu aikaan myönteistä kehitystä. Barometrikyselyyn vastaavat sosiaalitoimen, terveyskeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen ja Kelan toimistojen johtajat ja kuntien sosiaalihuollosta vastaavien lautakuntien puheenjohtajat. Vastanneita oli tänä vuonna 576 ja vastausprosentti oli 53. ERIARVOISUUS Joillakin menee todella hyvin, kun taas toisilla huonosti ja joillain vieläkin huonommin. Tulo- ja varallisuuserot ovat kasvaneet. Jakolinja leikkaa myös viimesijaisen sosiaaliturvan, kun toimeentulotuen saajia jaotellaan passiivisiin ja aktiivisiin. On käynyt kuten koulun liikuntatunnilla pesäpallojoukkueita valittaessa: jäljelle jäävät ne, joita kukaan ei halua. kuva: Pohjois-Suomen nuorten köyhyysaiheisen sarjakuvakilpailun palkittu Marko Dekker STOP KÖYHYYS Vuosi 2010 on EU:n köyhyyden ja sosiaalisen syrjinnän vastainen teemavuosi. Köyhyysrajan alapuolella elää Euroopan unionissa 84 miljoonaa ihmistä, joista Suomessa. Eurooppalaisista 89 prosenttia odottaa maansa hallitukselta kiireellisiä toimia köyhyyden poistamiseksi. Suomessa teemavuoden koordinoinnista vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tietoa teemavuoden tapahtumista: Jaot ja erot luonnehtivat suomalaista yhteiskuntaa. Niistä ei vain ole muodikasta puhua, vaikka yhteiskunnallisten jakojen ja niiden merkityksen selvittäminen on yksi yhteiskuntatieteen perustehtävistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreessa julkaisussa Mikä meitä jakaa? Sosiaalipolitiikkaa kilpailuvaltiossa kysytään, millaiset poliittiset ja hallinnalliset ratkaisut ovat ohjanneet suomalaisen hyvinvointivaltion muutosta viime vuosikymmeninä. Eriarvoisuuden kasvuun on kirjoittajien mukaan vaikuttanut olennaisesti valtion toiminta: se on omilla ratkaisuillaan tukenut menestyjien menestystä, jonka on katsottu kanavoituvan kaikkien hyödyksi. Tämä on nähty pakollisena valintana, josta ei kannata edes keskustella. Eriarvoistumisen on esitetty olevan välttämätön seuraus globalisaatiosta ja kansainvälisen kilpailun kiristymisestä, mikä pakottaa palkitsemaan supertähtiä, olivatpa nämä ihmisiä tai instituutioita, koska he muuttaisivat muuten muualle. Nämä näkemykset perustuvat kuitenkin uskomuksiin; mitään näyttöä ei ole siitä, miten supertähtien hyvittäminen vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä. Kirjoittajien mukaan jaot ja erot häivytetään näkyvistä, kun korostetaan yhteenkuuluvuuden, kumppanuuden, luottamuksen ja sopimusten merkitystä. Kun ongelmat yksilöllistetään, jopa puhe syrjäytymisestä ja sen vastaisesta toiminnasta vie huomion pois eriarvoisuudesta. Sakari Hänninen, Elina Palola, Maija Kaivonurmi (toim.): Mikä meitä jakaa? Sosiaalipolitiikkaa kilpailuvaltiossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Teema 7/2010, 218 s. 6 sosiaalitieto 5 I10

7 laina ja palaute Tästä puhutaan Maaliskuussa nousi julkisuuteen Turussa huostaanotettu suomalais-venäläinen poika, jonka tilannetta saapui selvittämään Venäjän lapsioikeusvaltuutettu. Lapsi oli karannut perhekodista vanhempiensa luo. Venäjällä tapausta oli käsitelty julkisuudessa viikkokausia. Huostaanoton syynä pidettiin sitä, että lapsen äiti on venäläinen. Muun muassa Venäjän iltauutisissa haastateltiin itkevää poikaa, joka pyysi apua saadakseen elää vanhempiensa kanssa. LAINA YLE Uutiset Huostaanotetulla pojalla on venäläinen äiti ja suomalainen isä. Suomen sosiaaliviranomaisilla puolestaan on vaitiolovelvollisuus, joten huostaanoton syistä on kuultu vain äidin mielipide. Venäläisissä tiedotusvälineissä on ihmetelty, voivatko Suomen sosiaaliviranomaiset huostaanottaa pienen lapsen, jos tämä kertoo vanhempiensa läpsäytelleen häntä. Venäjällä lasten vähäistä ruumiillista kuristusta ei paheksuta vaan sitä pidetään hyväksyttävänä kasvatuskeinona, jos sanat eivät tehoa. YLE Uutiset Turun kaupungin lastensuojeluviranomaisten ja seitsemänvuotiaan suomalais-venäläisen pojan vanhempien on tehtävä rauha keskenään, vaatii Venäjän presidentin lapsioikeusvaltuutettu Pavel Astahov. Helsingin Sanomat , pääkirjoitus Kun julkisuus perheen ympärillä riehui pahimmillaan, Suomen sosiaaliviranomaiset vaikenivat kaikilla kielillä. Perusteena oli lapsen etu, jota Suomessa suojellaan muun muassa lapsen ja perheen yksityisyyttä varjelemalla. Huono puoli tässä on se, että näin Venäjällä käsitys Suomen viranomaisten mielivallasta ehkä jopa vahvistui. Olisi jo aika, että Suomen lastensuojeluviranomaisilla olisi valmiudet kertoa sekä kotimaisilla että vierailla kielillä, kuinka Suomessa lastensuojelutoimet perustuvat lakiin ja laki Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien julistukseen. NAPSITTUJA Koivukylän yläasteen kuraattori Kari Siljander, Työ, terveys, turvallisuus 3/2010 Kaikkea tutkitaan, monia oireyhtymiä löydetään entä sitten? Mitä oikeasti tehdään nuoren elämän helpottamiseksi? Se jo auttaisi kaikkia, jos luokat olisivat pienempiä. Hermostuneisuus ja mielenterveysongelmat kärjistyvät jatkuvassa hälinässä. Diakonia-ammattikorkeakoulun rehtori Jorma Niemelä, Promo 2/2010 Köyhyys ei ole välttämättä vain rahan puutetta, vaan yksin jäämistä, näköalojen kaventumista ja toivon ja luottamuksen murenemista. Palaute Vaikeneminen ei kuulu tähän aikaan Viestintäpäällikkö Kristiina Koskiluoma, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Oli hyytävää seurata, miten lasta käytettiin ja annettiin käyttää hyväksi. Lastensuojeluviranomaiset jättivät käyttämättä mediakohun tarjoaman tilaisuuden kertoa lastensuojelusta ammattilaisen näkökulman. Laeista, toimintaperiaatteista ja palveluista voi aina kertoa rikkomatta asiakkaan yksityisyyttä tai paljastamatta salassa pidettäviä asioita. Ikävä kyllä Turun sosiaaliviraston vaikeneminen vain vahvisti venäläisen osapuolen luomaa mielikuvaa pahiksesta, joka käyttää kasvotonta valtaa. Vaikenemisen sijaan olisi voitu kertoa Suomen lain takaamasta lapsen koskemattomuudesta, modernista lastensuojelulaista, joka nojaa ihmisoikeuksiin ja YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja joiden toteuttamiseen on luotu kattava palvelujärjestelmä ammattitaitoisine työntekijöineen. Kuivalla maalla on helppo antaa ohjeita merihätään joutuneille. Turun ulko- ja valtapoliittinen kohu oli yllättävä, eikä sellaiseen ole totuttu. Kun pöly on laskeutunut, toivon sosiaalitoimistoissa kautta maan keskusteltavan viestinnästä yleensä ja kriisiviestinnästä erikseen. Jos kunnassa ei ole viestinnän osaamista, kannattaa ottaa viestintäkouluttaja palvelukseen ja hoitaa viestintäsuunnitelmat, tarpeellinen viestintäkoulutus ja asennevalmennus kuntoon. Asenteet haluan ottaa esiin siksi, että joissakin kunnissa työntekijöille on annettu ohje olla vaiti työstään julkisuudessa ja keskitetty julkinen puhe ylimmälle johdolle. Ei siis ihme, että viestintämyönteisyys on vähäistä ja toimittajien pelko suuri. Tällainen viestintälinjaus ei sovi nykyaikaiseen hallintokulttuuriin, eikä varsinkaan asiantuntijatyön luonteeseen, jota sosiaalityö on. Tässä kohussa myös media tuli yllätetyksi ja seurasi hämmentyneenä venäläistä operaatiota. Oli hyytävää seurata, miten lasta käytettiin ja annettiin käyttää hyväksi Venäjän valtion agendan ja kyseisen turkulaisperheen aikuisten tarpeiden ajamiseen. On korkea aika laatia journalisteille pelisäännöt lasten käsittelystä mediassa. Arkkiatri Risto Pelkonen, Motiivi Suuret asiakasmaksut ja korkeat omavastuuosuudet ovat epäreiluja pienituloisia kohtaan, semminkin kun koulutus- ja tuloerot ilmenevät sairastuvuudessa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin toimitusjohtaja Pentti Itkonen, Sosiaali- ja terveysviesti 2/2010 Mitä kunta on sen jälkeen, kun ehkä puolet henkilöstöstä on siirretty kuntayhtymälle eikä sosiaali- ja terveyslautakuntaakaan ole enää omassa kunnassa? Kuntalakihan on tässä hyvin viileä: kuntayhtymä on itsenäinen organisaatio, joka voi toimia niin kuin haluaa. sosiaalitieto 5 I10 7

8 kärki Erja Saarinen Päihdeongelmat ovat lisääntyneet, mielenterveysongelmista on yhä enemmän haittaa ja molemmat ongelmat kietoutuvat yhteen. Avunsaamisessa on kuitenkin puutteita. Nyt mielenterveys- ja päihdepalveluita kehitetään yhdessä. Kaste-ohjelma on tuonut kehittämiseen rahaa. Mielenterveysja päihdepalvelut kehittämisen paalupaikalle Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Ensimmäiset mielenterveys- ja päihdetyön yhteiset linjaukset Tavoitteina: l asiakkaan aseman vahvistaminen l mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen ja ongelmien ja haittojen ehkäisy palveluita kaikille ikäryhmille, painotuksena peruspalvelut ja avohoitopalvelut l matalakynnyksinen yhden oven periaate hoitoon tullessa l yhdistettyjen mielenterveys- ja päihdeavohoitoyksiköiden perustaminen l ammattilaisten osaamisen parantaminen: muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon koulutukseen minimisisällöt molemmista osa-alueista l lainsäädännön uudistaminen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:3 > Julkaisut > Selvityksiä-sarja 8 sosiaalitieto 5 I10

9 kuva: istockphoto Mielenterveyshäiriöt eivät ole lisääntyneet, mutta niistä aiheutuvat haitat ovat kasvaneet, muun muassa työelämän koventuneiden vaatimusten vuoksi. Lievän tai keskivaikean mielenterveyshäiriön kanssa ei enää selviä normaalissa elämässä. Tämä on lisännyt avuntarvetta. Mielenterveyshäiriöt näkyvät yhä enemmän eläkkeelle jäämisen ja nuorten syrjäytymisen syynä. Vuonna 2007 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä lähes 45 prosentilla oli mielenterveyshäiriö eläkkeen perusteena. Myös hoitamisen mahdollisuudet ovat parantuneet. Ihmisiä on rohkaistu hakemaan apua sellaisiin ongelmiin, joihin ei aiemmin ollut hoitoa, lääkintöneuvos Maria Vuorilehto sanoo. Hän vastaa sosiaali- ja terveysministeriössä mielenterveys- ja päihdepalveluista. Vuorilehdosta asenteet ovat estäneet mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisen: ne eivät ole olleet paalupaikalla yhteiskunnan rahanjaossa. Viime vuosina kehittämishankkeisiin on kuitenkin saatu rahaa. Tällä erää mielenterveys- ja päihdetyötä kehitetään osana Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaa, Kastetta sekä Toimiva terveyskeskus -hankkeessa. Kolmen E:n mantra Asenteita päihde- ja mielenterveystyöhön kuvaa Porin psykososiaalisten palveluiden päällikön Matti Järvisen mielestä usein kolmen E:n mantra: ei kuulu mulle, en osaa, ei kannata. Tämän takia ongelmat usein sivuutetaan tai asiakas sysätään jonkun toisen vastuulle. Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat aina olleet sosiaalityön ydintä, mutta onko ne nykyisin ulkoistettu erityistyöntekijöille? Porissa psykososiaaliset palvelut kattavat sekä päihde- että mielenterveystyön. Järvinen toimi aiemmin Ulvilan sosiaalijohtajana. Peruspalveluissa työntekijät eivät välttämättä tiedä, mitä pitäisi tehdä. Ja kun heillä on muutenkin kädet täynnä työtä, päihde- ja mielenterveysongelmaisten auttamiseen ei aina sitouduta. Tämä on organisaation ja johdon ongelma: palvelut pitää järjestää niin, että hen- kilökunnalla on riittävästi osaamista. Jokaisen tulee oikeasti kohdata asiakas, tunnistaa ongelmat ja ottaa ne puheeksi sekä tietää, mitä osaa itse tehdä. Tässä ei kannata erotella sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä, koska nämä asiat kuuluvat kaikille. Vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmien selvittäminen ja puheeksiotto on paitsi interventio vanhempien tilanteeseen, myös lasten terveyttä edistävä toimenpide. Vanhempien ongelmilla on iso riski aiheuttaa vaikeuksia lapsille. Järvinen on innostunut Kansallisen päihde- ja mielenterveyssuunnitelman linjauksista, joiden mukaan työtä vahvistetaan nimenomaan peruspalveluissa. Hän on mukana Länsi-Suomen Kaste-hankkeissa. Niissä kehitetään muun muassa päihdeongelman puheeksi ottamista peruspalveluissa. Tärkeää on kehittää arjen työtä, eikä luoda hankkeilla jotain perustyöstä irrallista. Yhdestä ovesta kynnykseen kompastumatta Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma painottaa varhaista hoitoon pääsyä matalan kynnyksen palveluihin. Apua pitäisi saada yhden oven takaa molempiin ongelmiin. Maria Vuorilehto korostaa, että kunnat ovat erilaisia, eikä kaikille sopivaa mallia ole. Tarvitaan ennakkoluulotonta kokeilua ja kehittämistä, jota Kastehankkeet tekevät. Niissä matalan kynnyksen ja yhden oven periaate on otettu vakavasti. Tarvittaisiin myös palvelujärjestelmätutkimusta, koska meillä on lähes yhtä monta järjestelmää kuin kuntaakin eikä kukaan osaa sanoa, mikä malli missäkin toimii. Mitä isommat yksiköt, sitä monipuolisempaan palvelutarjontaan kyetään. Mutta missä tulee vastaan se raja, jolloin keskitetyt yksiköt ovat liian kaukana asiakkaista? Pitää muistaa, että palvelurakenne vaikuttaa myös palveluiden sisältöön. Matti Järvinen miettii, miten asiakkaat kokevat sen, että molempiin ongelmiin haetaan apua samasta paikasta. Kavahtaako masentunut ja ahdistunut yläasteen opettaja sitä, että alkoholistit käyvät samassa paikassa? Pelkääkö juomisestaan huolestunut ihminen, että hänet leimataan mielenterveysongelmaiseksi? Molemmat ongelmat ovat edelleen leimaavia. Tärkeää on, miten uusista palveluista osataan viestiä asiakkaille. Päihdepalvelut lähemmäksi terveyspalveluita Jotkut ovat pelänneet toimivien matalan kynnyksen päihdepalveluiden, kuten A-klinikoiden, sulauttamista terveyskes- Työryhmä selvittää tukipalveluja päihdeperheiden lapsille LUONTEVA OSA PERUSTYÖTÄ Matti Järvinen näkee päihde- ja mielenterveystyön hyvän tulevaisuuden sellaisena, että sitä tekevät perustason työntekijät osana omaa työtään. Se ei enää ole mitään kummallista ja kartettavaa. Tärkeintä on suunnata huomio asiakkaiden tarpeisiin. Päihde- ja mielenterveysasioiden puheeksiottaminen on välttämätön osa ihmisen kokonaisvaltaista auttamista. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan päihdeperheiden lasten riittäviä tukipalveluja. Siinä ovat edustettuina lastensuojelun, varhaiskasvatuksen, oppilashuollon ja terveydenhuollon edustajat. Työryhmän toimikausi päättyy helmikuun 2011 lopussa Hallitusohjelman päihdepolitiikan painopiste on perheiden tukemisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään sekä lapsiperheiden että raskaana olevien naisten hoitoon ja palveluihin. sosiaalitieto 5 I10 9

10 Päihde- ja mielenterveysasioissa ei ole mitään mystiikkaa. kuksiin ja niiden erityisyyden menettämistä. Itse en jaa tätä huolta, Maria Vuorilehto sanoo. Hän on koulutukseltaan yleislääkäri ja psykiatri ja erityisesti perehtynyt depressioon ja lievempien mielenterveyshäiriöiden hoitoon. Vuorilehdosta A-klinikoiden moniammatillisen työn mallista voidaan saada hyviä käytäntöjä terveyskeskustyöhön. Tärkeää on myös se, että päihdeongelmaisten hoitoon saadaan mukaan yleislääkäreitä, koska heillä on usein hoitamattomia somaattisia sairauksia. A-klinikka voi edelleen vastata päihdehuollon erityispalveluista, mutta ehkäisevä työ sopii lähemmäksi terveydenhuollon muuta ehkäisevää työtä. Ylipäänsä päihdepalveluiden on suotavaa tulla lähemmäksi terveyspalveluita, joissa pitää nykyistä paremmin tunnistaa päihdeongelmat ja osata tarttua niihin, tarjota potilaille asennevapaata ongelmien ehkäisyä ja hoitoa. Esimerkiksi päihderyhmät sopisivat hyvin terveyskeskuksen toimintaan. Terveyskeskuksessa pitää tietää kaikesta, mikä liittyy sairastamiseen. Päihde- ja mielenterveysasioissa ei ole mitään mystiikkaa, Vuorilehto korostaa. Asian ei ammatin takana Mielenterveys- ja päihdepalveluita yhdistettäessä on kuultu huolta palveluiden medikalisoitumisesta. Matti Järvisestä sosiaalialan ammattilaiset pelkäävät lääkärijohtoisuutta. Tietysti lääkäri vie eteenpäin niitä asioita, joita hän pitää oleellisina, mutta useimmat lääkärit ovat ensisijaisesti asiakkaan eivätkä ammattikuntansa asian takana. He ymmärtävät sosiaalityön ja hoitotyön tärkeyden sekä sen, että yhteistyö ja työn kokonaisuus ovat ensisijaisia. Jos asiat hoidetaan asiakkaan näkökulmasta hyvin, on sama, minne palvelut organisaatiossa sijoittuvat ja minkä ammattikunnan edustajat niitä johtavat. Työn sisältö ratkaisee. Jos päihdetyö pohjautuu liikaa lääketieteeseen, se jää vajaaksi. Psykososiaalinen työ ja vuorovaikutushoidot ovat ratkaisevia, koska niiden avulla voidaan saada asiakas motivoituneeksi hoitoon. Lääkitystä pitää olla silloin, kun sitä tarvitaan. Moniammatillisuus tiensä alussa Maria Vuorilehdosta moniammatillisen työn kehittämisessä ollaan vasta alussa: APUA LAPSILLE Jos Maria Vuorilehto saisi päättää, hän pistäisi voimavaroja päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivissä perheissä kasvavien lasten auttamiseen. Emme voi vain hoitaa ongelmia vaan meidän pitää ehkäistä niitä suojelemalla lapsia. Onneksi tämä on Kaste-hankkeissa vahvasti esillä. kuva: Erja Saarinen Erja Saarinen Terapiaa sosiaalitoimistosta APUA ILMAN SUURIA PONNISTUKSIA Maarit Karilaisen kokemuksen mukaan sosiaalityön asiakkailla on paljon mielenterveysongelmia, joihin he tarvitsevat tukea. Joillain masennus on edennyt niin pitkälle, etteivät he jaksa ponnistella päästäkseen psykiatrisiin palveluihin. Moni sosiaalityön asiakas elää keskellä kriisiä. Koetuksella on paitsi talous myös ihmissuhteet ja mielenterveys. Rauman sosiaalitoimesta saa niihinkin tukea. Kun Raumalla sosiaalityöntekijä arvioi, että asiakkaalla on vaikeassa tilanteessa kaiken muun ohella psyykkisiä ongelmia, hän voi pirauttaa sosiaalitoimen omalle psykiatriselle erikoissairaanhoitajalle Maarit Karilaiselle. Tämä tulee mukaan asiakastapaamiseen ja voi jatkaa asiakkaan kanssa vaikkapa lyhytterapiatyöskentelyä. Asiakas arvostaa sitä, että kaikkien käytännön ja rahaongelmien keskellä joku keskittyy hänen hyvinvointiinsa terapeuttisella asenteella. Kun hän tulee näin kuulluksi, se vahvistaa luottamusta ja helpottaa muidenkin asioiden hoitamista, Maarit Karilainen kertoo. Karilaisen asiantuntemus on aikuissosiaalityön, lastensuojelun ja vammaistyön käytettävissä asiakastapaamisiin ja konsultointiin. Hän on vastikään saanut valmiiksi psykoterapeutin opinnot. Juju on se, että olen sosiaalityön sisällä. Syrjäytymisen uhkaaman tai kriisin keskellä elävän ei tarvitse hakeutua jonnekin muualle saadakseen apua. Kun kriisi on päällä, avun hakeminen jää helposti sikseen. Nyt asiakas voi siirtyä seuraavaan huoneeseen juttusilleni ilman lähetettä. Karilainen toimii asiakkaan asioissa myös välittäjänä psykiatrian palveluihin: 10 sosiaalitieto 5 I10

11 Terveyskeskuksessa toimivasta päihde- tai depressiohoitajasta on hyviä kokemuksia. Hän puhuu muille työntekijöille ongelmien tunnistamisen puolesta ja antaa tarvittavaa apua. Tämä helpottaa asioihin tarttumista. Asenneongelmat ja koulutushaasteet ovat isoja. Meidän täytyy nähdä uudella tavalla sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset tavoitteet, vaikka niissä käytettävä kieli ja toimintatavat ovat erilaiset. Terveydenhuollon tapa toimia on toiminnallisempi ja konkreettisempi kuin sosiaalihuollon toimintatapa. Terveydenhuollossa hoidetaan asia kerrallaan kuntoon, etsitään ratkaisuja yksittäisiin ongelmiin. Yhteistä kieltä ja yhteisiä tavoitteita on kunnissa etsitty yhdistämällä sosiaali- ja terveystoimi ja lautakunnat. Vuorilehdosta pidemmän päälle tämä on suunta kaikkialla. Tarvitsemme yhdistyneitä sosiaali- ja terveyskeskuksia, joissa tehdään niin kiinteää yhteistyötä, että kaikki asiakkaalle olennaiset asiat tulevat huomioitua samanaikaisesti. Koska päihde- ja mielenterveystyö ovat olleet erillään, on selvää, että molemmilla puolilla on epäilyksiä eikä yhteentörmäyksiltä aina vältytä. Kullakin on taustansa ja helposti ollaan puolustusasemissa. Muutoksen lä- piviemisaika voi olla pitkä. Tärkeintä on suunnata huomio asiakkaiden tarpeisiin. Päihde- ja mielenterveysasioiden puheeksiottaminen on välttämätön osa ihmisen kokonaisvaltaista auttamista, Matti Järvinen painottaa. Koulutus ja lainsäädäntö uusiksi Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat suuria kansanterveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia. Ne ovat esimerkiksi lastensuojelussa keskeisimmät huostaanoton syyt. Silti päihde- ja mielenterveystyön opetus on sosiaali- ja terveysalalla niukkaa. Osaamista hankitaan lähinnä työelämässä ja täydennyskoulutuksessa. Viime vuonna päättynyt Päihdetyön koulutuksen kehittämishanke laati päihdetyön koulutuksen minivaatimukset sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan opintoihin. Vastaavien minimisisältöjen laatimista on pohdittu myös mielenterveystyöstä. Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan. Jo pitkälle valmisteltu terveydenhuoltolaki koskee myös päihde- ja mielenterveyspalveluita. Vielä on auki, mitä erillisille päihde- ja mielenterveyslaeille myöhemmin tapahtuu. Se tulee arvioitavaksi sitten, kun yksilön itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevat säännökset on saatu koottua erilliseen lakiin. Olen luonut vuosien aikana hyvät verkostot perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon ja työterveyshuoltoon. Työni kirjataan terveydenhuollon tietojärjestelmään, jotta lääkärit näkevät kirjaukset. Tämä helpottaa yhteistyötä. Asiakas ei joudu tekemään turhia reissuja siksi, ettei tieto kulje viranomaisten välillä. Noin puolet työajastaan Karilainen koordinoi alle 65-vuotiaiden päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita. Niitä tuottavat enimmäkseen yksityiset yritykset. Asumispalvelun tarve nousee yleensä esille sairaalassa, kun potilasta kotiutetaan. Karilainen osallistuu hoitokokouksiin ja selvittelee asiakkaalle sopivia paikkoja. Kun paikka on löytynyt, hän hoitaa yhteydet asiakkaaseen ja palvelukotiin. Pidän yllä vuoropuhelua niin, ettei yhteyksissä olla vasta sitten, kun tulee ongelmia. Seuraan aktiivisesti asiakkaan kuntoutussuunnitelman toteutumista. Joillekin palvelukodista tulee koti loppuelämäksi heille on iso asia se, että he selviävät sairaalan ulkopuolella. Useimpien tavoitteena on kuitenkin itsenäinen asuminen ja kuntoutukseen todella satsataan. Karilaisen työn kuva muotoutui Lapin kunnassa. Kun se liittyi 2009 alussa Raumaan, hyväksi koettua käytäntöä päätettiin jatkaa. Karilainen näkee, että myös vanhuspalveluissa olisi kovasti kysyntää vastaavalle työotteelle. Ihmistä ei voi nähdä muusta elämäntilanteestaan irrallaan psykiatrisena probleemana. Itse olen sosiaalitoimessa valaistunut, oppinut näkemään, mitä työ täällä on. Puolin ja toisin opitaan toisiltamme. Se on työn rikkaus. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät pysyttelevät liikaa omissa lokeroissaan. Lisätietoa kärki Mitä ajatuksia juttu herätti? > Palaute Depressiohoitaja perusterveydenhuollossa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:1 > Julkaisut > Esitteitä sarja Innovaatioita terveyden edistämiseen mielenterveys- ja päihdetyössä Kokemuksia Pohjanmaa-hankkeesta, Sateenvarjo-projektista ja Lapin mielenterveysja päihdetyön hankkeesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Avauksia 5/ > Julkaisuja > Verkkojulkaisut Kaste-ohjelmasta rahoitetaan neljää päihde- ja mielenterveystyön hanketta. Aiemmin ovat saaneet rahoitusta Tervein mielin Pohjois- Suomessa ja Etelä-Pohjanmaan ja Väli-Suomen Välittäjä-hankkeet. Tänä keväänä rahoitusta sai Satakunnan ja Varsinais-Suomen Länsi hanke sekä Etelä-Suomen laaja hanke. Osa Kaste-rahoitusta saavista hankkeista on jatkoa julkaisussa esitellyille aiemmille hankkeille. Mielenterveyspalveluita ohjaavan lainsäädännön toimivuus Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 194/2009 > Etusivu > Julkaisut > Tuloksellisuustarkastus-kertomukset Valtiontalouden tarkastusvirastolla, VTV:llä ei juuri ole hyvää sanottavaa työikäisen väestön mielenterveyspalveluiden ja niitä ohjaavan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen toimivuudesta: Perusterveydenhuollon yhteistyö sosiaalihuollon ja työterveyshuollon kanssa on niukkaa ja vuokralääkäreiden käyttö on hankaloittanut sitä edelleen ja lisännyt erikoissairaanhoidossa tehtäviä selvityksiä. Yhteistyö ei myöskään suju erikoissairaanhoidon ja muiden toimijoiden välillä. Hoito- ja palveluketjut eivät toimi. Asiakkaille tehdään eri paikoissa hoito- ja kuntoutussuunnitelmia aina kunkin palveluntuottajan näkökulmasta. Hoidolla ei ole yhtenäisiä tavoitteita. VTV:n mukaan mielenterveyslaki ei korjailemalla parane vaan se pitäisi kirjoittaa kokonaan uudelleen. Se on puutteellinen, pirstaleinen ja liian yleinen. Se jättää muun muassa kokonaan huomiotta sosiaalihuollon roolin potilaan jatkohoidossa. Jan Holmberg, Tanja Hirschovits, Petri Kylmänen, Eva Agge (toim.): Tämä potilas kuuluu meille. Sairaanhoitajaliitto Artikkelikokoelma käsittelee mielenterveys- ja päihdeongelmilla oireilevan ihmisen kohtaamista hoitotyössä, mutta kirja on hyödyllinen myös sosiaalialan ammattilaisille. Mieli ja päihde THL:n sivuilla tietoa mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpanosta. Päihdetyö, neuvoa-antavat Tietoa ja työvälineitä päihdetyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. sosiaalitieto 5 I10 11

12 kärki Erja Saarinen Espoossa mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistyivät kuutisen vuotta sitten. Tänä keväänä suuri osa työntekijöistä muutti yhteen vasta remontoituun Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskukseen, Emppuun. Espoon Emppu edelläkävijä mielenterveys- ja päihdepalveluissa Emppu sijaitsee vuokratiloissa Matinkylässä lähellä vilkasta kauppakeskusta Isoa Omenaa, Omppua. Espoo yhdisti mielenterveys- ja päihdepalvelunsa suurista kaupungeista ensimmäisenä jo ennen yhdistämistä koskevaa valtakunnallista linjausta. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden uudelle yksikölle, Empulle, oli hankala keksiä nimi, joka ei karkottaisi jotain asiakasryhmää hakemasta apua. Ehdolla oli muun muassa mielenhyvinvointikeskus. Asiakkaat kuitenkin haluavat, että asioista puhutaan oikeilla nimillä ja silloinhan päihteidenkin pitää näkyä nimessä, Kari Kopra sanoo. Hän työskentelee asiantuntijana Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskuksessa. Palvelut organisoitiin hoitovaiheittain Tapaan Kari Kopran uudehkon toimistotalon kolmannen kerroksen aulassa. Tilat hohtavat valkoisina remontin jäljiltä. Tyhjennetyt muuttolaatikot odottavat käytävillä poiskuljettamista. Osa huoneista on vielä ilman kalusteita. Kerroksessa istuu keskuksen johto- ja hallintohenkilökuntaa: päällikkö, ylilääkäri Aulikki Ahlgren-Rimpiläinen sekä eri palveluvaiheiden, akuutti-, hoito- ja tukivaiheen, palvelupäälliköt. Alun perin kerros oli yhtä yhtenäistä tilaa, mutta remontissa osalle työntekijöistä erotettiin omat huoneet. Maisemakonttorissa on työpisteet sosiaalityön, mielenterveyskuntoutujien palveluohjauksen ja tukiasumisen tiimeille, jotka liikkuvat paljon talon ulkopuolella. Espoo on laaja kaupunki useine keskuksineen. Matinkylään ei pääse aivan helposti kaupungin kaikista kolkista. Kopran mielestä kuntoutukseen tulevan pitää kuitenkin olla valmis näkemään hieman vaivaa palveluun pääsemiseksi. Se kertoo hoitomotivaatiosta. Sen sijaan ensikontakti palveluihin pitää saada helposti läheltä kotia ja myös vieroitusosaston pitäisi olla vaivattoman matkan päässä. ASIOIDEN HOITAMINEN EI RIITÄ Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ei riitä se, että hoidetaan asioita. Tärkeintä on ihmisen kohtaaminen ja hänen pitämisensä motivoituneena hoitamaan itseään ja asioitaan, Kari Kopra tähdentää. kuvat: Erja Saarinen 12 sosiaalitieto 5 I10

13 Yhteisiä kuntoutusryhmiä Laskeudumme hallinnon tiloista toiseen kerrokseen, johon keskittyvät avokuntoutuspalvelut. Ne tukevat asiakkaita sen jälkeen, kun alkoholin käyttö on saatu katkaistua tai akuutti mielenterveyskriisi on ohi. Kuuden viikon kuntoutuskurssi auttaa pääsemään arkeen kiinni, se tukee elämänhallintaa. Sille voivat tulla niin päihde- kuin mielenterveyskuntoutujatkin. Suunnitteilla on myös masennusryhmiä, päihdeongelmaisten aamuryhmiä ja ryhmiä huumekuntoutujille. Kopra painottaa, ettei ryhmiä eriytetä, jos asiakkaat sopeutuvat siihen, että ryhmässä on erilaisista ongelmista kuntoutuvia: Toisaalta omanlaisessa porukassa pysyminen antaa turvaa; tuntuu, että muut ymmärtävät minua, kun heillä on samanlainen ongelma. Toisaalta pitäisi tottua elämän monimuotoisuuteen, kuten hoidon ulkopuolellakin. Mutta pystymmekö tähän itsekään? Vaadimmeko haavoittuvassa tilanteessa olevalta asiakkaalta enemmän kuin mihin itse pystymme? Elävä ja avoin talo Kopra viittoo valoisaan kokoushuoneeseen ja kertoo, että sitä voivat järjestöt ja seurakunta käyttää vaikkapa vertaisryhmätapaamisiin. Viereisessä keittiössä voi keittää kahvit. Pienempään toimistohuoneeseen järjestöihmiset voivat jättää tavaroitaan kaikkea ei aina tarvitse raahata mukanaan. Viimeisimpinä töinään Kopra on valmistellut kumppanuusstrategiaa yhteistyöstä kolmannen sektorin kanssa. Kaupungin palvelut eivät riitä tukemaan kuntoutujia kaikessa tarvittavassa. Esimerkiksi ryhmätoimintaa voivat tarjota myös järjestöt tai järjestöjen ja kaupungin työntekijä yhdessä. Ei ole tarvetta tehdä itse, jos järjestöillä on vastaavaa osaamista ja toimintaa. Palveluiden ja työntekijöiden ei ole tarkoitus hautautua hienoon taloon vaan talo avataan yhteistyökumppaneille ja jos mahdollista myös kuntalaisten käyttöön. Ei ole mitään mieltä pitää tiloja vain virkamiesten käytössä virka-aikaan. Nehän ovat Espoon kaupungin tiloja, eivät virkamiesten omaisuutta. Omahoitoa ja yhteisön tukea Espooseen syntyi laajan valmistelun tuloksena kaksi vuotta sitten mielenterveys- ja päihdeohjelma. Sen painopisteitä ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, avopainotteisen hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuuden ja saatavuuden parantaminen ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Kuntalaiset ja asiakkaat olivat mukana ohjelman valmistelussa. Asiakkaat ovat myös osallistuneet Empun suunnitteluun ja kehittämiseen. On kaavailtu, että he testaisivat kuntoutuskurssin sisältöä etukäteen lyhyissä jaksoissa. Omahoitomahdollisuuksien kehittäminen on yksi painopiste. Espoon omahoidon verkkosivuilla on testejä, joiden avulla voi arvioida tilannettaan. Niiltä löytyy myös itsehoito-ohjeita. Kopra kuitenkin epäilee, kuinka moni apua etsivä osaa vielä hyödyntää nettiä. Hänestä ihmisen kohtaaminen on ensisijaista. Mielenterveysja päihdepalvelut ovat mukana suunnittelemassa perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa eri kaupunginosiin asukkaiden yhteisiä olohuoneita, joissa olisi paitsi tilaa asukkaiden toiminnalle, myös mahdollisuus tavata eri alojen ammattilaisia. Lähellä peruspalveluita Empun toisessa kerroksessa huumeiden käyttäjien korvaushoidosta vastaavat sairaanhoitajat tapaavat potilaitaan. Vastaanottohuoneita on myös psykologille, psykiatrisille sairaanhoitajille ja ohjaajille. Suurin osa psykologeista ja psykiatrisista sairaanhoitajista pitää vastaanottoa terveysasemilla lähellä asiakkaitaan hyvässä yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. Puhetta on ollut myös päihdetyöntekijöiden sijoittumisesta terveyskeskuksiin. Koprasta on kuitenkin tärkeää, että peruspalveluissa opitaan itse tunnistamaan ongelmia ja puuttumaan niihin. On järkevämpää, että Empun henkilöstö kouluttaa ja antaa konsultaatiota peruspalveluiden henkilöstölle niin terveys- kuin perheja sosiaalipalveluissa. Osaamisen karttuminen peruspalveluissa on tosin hankalaa, koska työntekijöiden vaihtuvuus on melko suurta. Empun ensimmäisessä kerroksessa vahtimestarin ja lukitun oven takana ovat vieroitushoidon tilat. Paikkoja on 16. Jokaiselle on oma huone. Täällä toteutetaan laitosvieroitusta ensisijaisesti alkoholia käyttäville ja sekakäyttäjille. Laitoskuntoutusta tarjotaan vieroituksen jälkeen kaupungin omissa ja ostopalveluyksiköissä. Talokierros päättyy kellarikerrokseen, jossa on ruokala, jota käyttävät vieroituksen asiakkaat ja talon henkilökunta. Siellä on myös asiakkaille tietokonenurkkaus. Kellarissa on vielä tyhjää tilaa. Sinne on ajateltu muun muassa luovan toiminnan ryhmiä. Tilojen puolesta Empussa voidaan kehittää monenlaista uutta. Espoon mielenterveysja päihdepalvelut l hallinnollisesti osa terveyspalveluita noin 150 työntekijää, heistä noin 50 uudessa toimitilassa Empussa Matinkylässä, loput muun muassa omissa laitoksissa ja terveysasemilla palvelut tarkoitettu aikuisväestölle, myös ikäihmisille nuorille oma nuorisopoliklinikka noin puolet mielenterveys- ja päihdepalveluista ostetaan muilta palveluntuottajilta hoidetaan lievistä ja keskivaikeista mielenterveydenhäiriöistä kärsivät, vaikeasti oireilevat ohjataan erikoissairaanhoitoon > Espoon palvelut > Terveys > Terveyspalvelut > Mielenterveys ja päihdehoito Kitkatta yhteen? Espoon kokemusten mukaan päihde- ja mielenterveyspalveluiden yhteinen toimintakulttuuri syntyy hitaasti. Yhteistyö ei lähde sujumaan vain yhdistämispäätöksellä. Kuudessa vuodessa moni asia on parantunut, kuten hoidontarpeen arviointi, olipa kyseessä päihde-, mielenterveys- tai päihde- ja mielenterveysasiakas. Päihdepuolella oli aiemmin vaikeuksia tunnistaa mielenterveysongelmia. Mielenterveyspuolella taas ei aina osattu kysyä päihteiden käytöstä. Enää ei tarvita aina sekä päihde- että mielenterveysosaajaa, vaan keskuksen työntekijöiden osaaminen on lisääntynyt niin, että yhdellä työntekijällä on riittävästi mielenterveys- ja päihdeosaamista. Yhteinen osaaminen on kasvanut pikku hiljaa, kun on tehty rinta rinnan töitä ja kouluttauduttu yhdessä, kuten ryhmänohjaajakoulutuksessa. Asiajohtaminen on onnistunut Johtaminen vaikuttaa paljon muutosten onnistumiseen. Kopra arvioi, että Espoossa asiajohtaminen on ollut tehokasta. Vuosien tiukasta taloudesta huolimatta mielenterveys- ja päihdepalveluita on kehitetty ja niille on saatu uusia tiloja. Mielenterveys- ja päihdeohjelma on ohjannut kehittämistä. sosiaalitieto 5 I10 13

14 Mitä ajatuksia juttu herätti? > Palaute Sosiaalialan työn ymmärrys ja arvostus ovat lisääntyneet. Asiakkaiden kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä lisää edelleen sosiaalialan asiantuntemuksen tarvetta. Tunnejohtaminen ei ole onnistunut yhtä hyvin. Tällä Kopra tarkoittaa yhteishengen luomista, jotta henkilöstö tuntisi kuuluvansa yhteen ja kaikilla olisi yhteinen suunta kristallinkirkkaana mielessään. Kun organisaatio, työnkuvat ja osin johtokin ovat muuttuneet tiheään tahtiin, on ollut haastavaa saada ihmiset osaksi muutosta. Tällöin syntyy vastahankaa. Koprasta muutosta ei kuitenkaan olisi pitänyt hidastaa, mutta ehkä suunnitella paremmin, tehdä selvempiä päätöksiä ja viedä niitä jämäkästi eteenpäin. Pahinta on epävarmuus siitä, mihin ollaan menossa. Tärkeää on myös arvioida muutoksia ja korjata suuntaa, jos päätökset osoittautuvat vääriksi. Sosiaalista arvostetaan Kun päihde- ja mielenterveyspalveluita yhdistetään, monet päihdehuollossa työskennelleet sosiaalialan asiantuntijat ovat olleet huolissaan hoidon medikalisoitumisesta ja sosiaalisen näkökulman häviämisestä. Kari Kopra oli juuri tällainen ihminen sosionomi, joka johti aiemmin päihdeongelmaisille tarkoitettua Neppersin huoltokotia. Onko sosiaalialan asiantuntemus jäänyt Empussa terveydenhuollon jalkoihin? Alussa Kopraa hirvitti se, että esimiehiksi tuli lääkäreitä lääkäripainotteisessa organisaatiossa. Joissain asioissa myös edettiin enemmän lääketieteen ehdoilla. Toisaalta terveydenhuollon vahvistuminen kehitti päihdehuoltoa, jossa ei aiemmin ollut lainkaan lääkäriä ja sairaanhoitajiakin vähän. Nyt mielenterveys- ja päihdepalveluissa on sekä psykiatrian että päihdelääketieteen erikoislääkärit ja kymmeniä sairaanhoitajia. Joskus terveyspalveluiden johtoryhmässä oma tietämys kuulostaa epätarkalta ja monisanaiselta verrattuna lääketieteen täsmällisesti esitettyyn, tieteelliseen näyttöön perustuvaan tietoon. Sosiaali- ja terveyspuolella käytetään erilaista kieltä. Sosiaalialan asiantuntemus ei voi ongelmien luonteen vuoksi olla samalla tavalla tarkkaa kuin lääketieteen asiantuntemus. Sosiaalialan työssä ei aina pystytä ratkomaan ongelmia, esimerkiksi saamaan alkoholistia lopettamaan juomista. Tärkeää on myös kärsimyksen lievittäminen. Kopralla ei ole huolta siitä, ettei sosiaalialan asiantuntemus näkyisi yhteisessä työssä. Pikemminkin hän kokee, että päihdehuollon moniammatillisesta, myös ihmisen arkea tukevasta työotteesta, on ollut opittavaa mielenterveyspuolella ja opeilla on myös ollut kysyntää. Sosiaalialan työn ymmärrys ja arvostus ovat lisääntyneet. Asiakkaiden kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä lisää edelleen sosiaalialan asiantuntemuksen tarvetta. Hyvällä vuorovaikutuksella pidetään yhteistyö hedelmällisenä. Toisen näkemystä arvostava dialogi on ainoa mahdollisuus. Hankalaa on se, että ammattinimike ja koulutus ovat työntekijöillä vahvoja identiteetin rakentajia. Työtä rajataan helposti nimikkeiden mukaan. YHTEISET HOITOVAIHEET Mielenterveys- ja päihdepalvelut on organisoitu akuutti-, hoito- ja tukivaiheen palveluiksi. Kuvassa akuuttivaiheen palvelupäällikkö Kati Gustafsson (vas.) mielenterveys- ja päihdepalvelukeskuksen päällikkö Aulikki Ahlgren-Rimpiläinen, asiantuntija Kari Kopra ja hoitovaiheen palvelupäällikkö Tiina Ahonen. Kuvasta puuttuu tukivaiheen palvelupäällikkö Outi Ristimäki. Saako Espoossa apua? Viimeaikaiset uutiset ja mielipidekirjoitukset antavat mielenterveys- ja päihdepalveluihin pääsystä synkän kuvan. Monia perinteisiä päihdepalveluita on lopetettu tai niiden toimintaa on supistettu. Espoossa katkaisuhoitoon pääsee nopeasti ilman lähetettä. Jonot psykologien ja psykiatristen hoitajien vastaanotoille ovat siedettävät. Laitoshoitoon ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluihin joutuu jonottamaan pitempään. Kopra uskoo, että pettymykset palveluihin johtuvat myös siitä, että pitkistä laitoshoidoista on pääosin luovuttu. Nyt päihdehoidot laitoksissa kestävät 1 3 kuukautta ja kuntoutuja yritetään saada nopeasti avohuoltoon. Pitkillä laitosjaksoilla hoidettiin aikanaan osin asunnottomuutta. Lyhyempien hoitojaksojen taustalla on myös säästöjen tavoittelu. Jotain pystytään tarjoamaan, mutta ei ehkä sitä, mihin asiakas on tottunut. Jo palveluihin päässeet asiakkaat saavat hyvin hoitoa, mutta kaikki eivät löydä niihin helposti. Tiedottaminen laahaa jäljessä Kopran mielestä tiedonsaannin ongelmat ovat yksi syy kriittiseen kirjoitteluun. Jos asiakas ohjataan soittelemaan moneen paikkaan, peli on menetetty. Muutosvaiheet ovat vaikeita. Vaikka muutoksista tiedotetaan, yhteistyökumppanit eivät aina pysy niissä mukana eivätkä osaa ohjata asiakkaita oikeisiin paikkoihin. Aina tiedotusaineistokaan ei pysy nopeissa muutoksissa ajan tasalla tai vanhoja esitteitä ei saada kerättyä kaikkialta pois. Apua tiedottamiseen tuo pian avautuva mielenterveys- ja päihdepalveluiden neuvontapuhelin, joka on tarkoitettu niin asiakkaille, omaisille kuin työntekijöillekin: silloin on ainakin yksi paikka, josta saa oikeat tiedot. Toisaalta Kopra muistuttaa, että mielenterveysja päihdepalveluiden ydin on ihmisen kohtaaminen. Kun netti- ja puhelinpalveluita kehitetään, surettaa se, että mahdollisuudet henkilökohtaiseen kohtaamiseen vähenevät. 14 sosiaalitieto 5 I10

15 kärki Tärkeintä on olla jonkun kanssa MIELEKÄSTÄ TEKEMISTÄ Kai Lehtinen kaipaa Suomeen mielenterveyskuntoutujille paljon lisää mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä ja avustavia töitä. kuva: Erja Saarinen Joitain vuosia sitten Kai Lehtinen hiippaili öisin postilaatikolle hakemaan postejaan. Päiväsaikaan hän pelkäsi törmäävänsä muihin ihmisiin. Öiset postilaatikkokäynnit olivat lopulta merkki siitä, että apu on tarpeen. Lehtinen otti yhteyttä terveyskeskukseen ja pääsi puoleksi vuodeksi hoitoon psykiatriseen sairaalaan vaikean masennuksen takia. Olin aivan loppu. En jaksanut nousta sängystä, kaikki jäi hoitamatta, vuokrat ja muut. Asunto meni. Kaksi avioliittoa oli mennyt karille. Lehtinen oli sinnitellyt vuosia työ- ja muussa elämässä sosiaalisista peloistaan ja paniikkihäiriöstään huolimatta. Pelkoja oli jo pitkään lievittänyt alkoholi. Nyt edessäni istuu mies, joka elää vilkasta sosiaalista elämää ilman alkoholia ja katsoo tulevaisuuteen hyvin myönteisesti. Miten tähän on tultu? Sairaalassa hoidettiin sekä masennusta että päihdeongelmaa. Aloin pikku hiljaa tervehtyä. Kävin kuntopiirissä kutomassa poppanoita. Se oli virkistävää hommaa. Sosiaalityöntekijä ja lääkärit alkoivat parantaa elämääni. He neuvoivat tekemään edunvalvontasopimuksen, jonka teinkin omasta tahdostani. Lehtistä ei kotiutettu sairaalasta tyhjän päälle vaan asunto ja asumisen tuki löytyivät Aspa-säätiön kautta. Kotini on yksiö Raisiossa tavallisessa vuokratalossa, jossa saa elää itsenäistä elämää. Kerran viikossa ohjaaja käy tarkistamassa, että kaikki on kunnossa. Hän auttaa tarvittaessa siivouksessa ja pyykinpesussa. Mielenterveyskuntoutujien vertaisryhmässä Lehtinen käy joka viikko neljänä päivänä. Ryhmässä laitetaan yhdessä ruokaa ja syödään, keskustellaan ja pidetään kilpailuja. Yhdessä tehdään retkiä. Siellä on samanlaisia ihmisiä kuin minäkin. Tärkeintä on olla jonkun kanssa. Silloin ei tule pelkotiloja. Lehtinen toimii Aspa-säätiön koulutettuna vertaisarvioijana. Hän käy säätiön asumispalveluyksiköissä ympäri Suomea arvioimassa sitä, miten paljon asukkaat voivat vaikuttaa omaan asumiseensa. Se on minulle terapiaa ja kuntoutusta, erittäin tärkeää. Saa auttaa toista ihmistä. Siinä huomaa, että olemme kaikki samanlaisia ihmisiä, vaikka toisilla arvioijilla ja asukkailla on CP-vammaa, liikuntavammaa ja muuta sellaista. On mielenkiintoista kysellä ihmisiltä heidän asumisestaan. Samalla omat sosiaaliset taitoni ja kykyni vaikuttaa omaan asumiseeni ja elämääni ovat parantuneet. Olen päässyt vaikuttamaan minua auttavan Aspan henkilökunnan valintaan. Olisi tärkeää, että mielenterveyskuntoutujat hakeutuisivat vapaaehtoistyöhön ja avustaviin töihin. Suomessa saisi olla paljon enemmän näitä mahdollisuuksia. Ilman vertaisryhmää ja vertaisarviointitoimintaa en olisi näin hyvässä kunnossa. Yksin olemisesta ei tulisi mitään. Nyt olen aivan eri ihminen. Tärkeä on myös päiväkeskus, jonne voi mennä. Naantalissa on sellainen, jossa käy mielenterveyskuntoutujia, huumemiehiä ja alkoholisteja. Ei se haittaa, vaikka on erilaisia ihmisiä, kunhan kukaan ei hääri siellä päihtyneenä. Parempi olisi kuitenkin, että mielenterveyskuntoutujille olisi omat aikansa. Lehtisellä on terveyskeskuksessa hyvä omalääkäri ja -hoitaja, joilta saa aina apua ja jotka kannustavat eteenpäin. Enempää hoitoa, esimerkiksi terapiaa, hän ei kaipaa. Lääkeannoksia hän on onnistunut pienentämään. Sosiaalisten siteiden lisäksi tärkeää on itsenäinen asuminen että saa päättää, milloin menee ja tulee ja mitä kodissaan tekee. Eniten Lehtistä vaivaa rahan puute: 700 euron eläkkeestä suurin osa menee vuokraan, lääkkeisiin ja vanhoihin velkoihin. Joskus tekisi mieli mennä jääkiekko-otteluun tai matkata tyttären perheen luo vierailulle Pohjois-Suomeen, mutta siihen ei ole mahdollisuutta. Viidellä kympillä viikossa ei tahdo edes saada diabeteksen edellyttämää sapuskaa. Olisin tarvinnut apua aiemmin, mutta tahtoa ja oma-aloitteisuutta ei ollut. Elin päivän kerrallaan, tein töitä, sain tilin ja ostin viinaa. Uskoin, että pystyn hoitamaan kaiken, vaikka humalapäissäni. Siinä tahtoni oli voimakas. Lehtinen sairasti kolme kertaa alkoholin aiheuttaman haimatulehduksen, mutta häntä ei ohjattu hakemaan alkoholismiin apua. Itsekseen hän yritti useamman kerran lopettaa juomisen. Lehtisen kokemuksen mukaan päihde- ja mielenterveysongelmat kulkevat useimmilla käsi kädessä. Hänestä oli vaikeampi hakea apua päihdepalveluista kuin mielenterveyspalveluista. Mielenterveyden järkkyminen on paha sairaus. Juominen on enemmän oma valinta, vaikka sairaus sekin on. Joissain mielenterveyspalveluissa edellytetään, että juominen loppuu ennen kuin mielenterveysongelmia aletaan hoitaa. Se on Lehtisestä väärin: Apua pitää aina saada. Jos ei saa, se on heitteillejättö. Erja Saarinen sosiaalitieto 5 I10 15

16 näkökulma Lukijalta Kolumni Raija Väänänen on siilinjärveläinen sosiaalityöntekijä. Takaisinveto Ajan hengen mukaan kiinnostavaa ei ole tuotteen hyvyys, vaan se, miltä se näyttää. Tavaratuotannossa tuttua on tuotteen takaisinveto markkinoilta. Uutukaiset tuotteet rikkoutuvat nopeasti ja korjauspalvelut koettelevat pinnaa: yksi vastaa yhdestä osasta, toinen toisesta. Alan ymmärtää, mitä aika- ja voimavaravarkaat ovat. Niitä on sekä tavara- että palvelutuotannossa. Erikoistuminen on arvokasta ei kokonaisuuden hallinta. Erikoissairaanhoito on tästä hyvä esimerkki. Malli elää myös sosiaalihuollossa. Palvelujen organisoinnissa on kopioitu teollisuuden toimintatapoja. Työvaiheet paloitellaan kuin liukuhihnalle. Asiakas saa siivun palvelua sieltä ja toisen tuolta. Kantelujen ja valitusten vastaanottaja on joku kasvoton jossakin. Myös palveluissa kokonaisvastuu katoaa. Ennen vanhaan sama sosiaalityöntekijä hoiti asiakkaansa kaikki asiat, teki siis yhdennettyä sosiaalityötä. Hän tiesi, miten ongelmat, ilot ja palvelut vaikuttavat toisiinsa. Tuhoon tuomituissa pienissä kunnissa näin on vieläkin. Se on raskasta jos henkilöstömitoitus on pielessä. SS- eli SiivunSipaisu-työntekijä hallitsee edes yhden asian. Tosin se ei tyydytä osaajaa, jolla on laaja perustietämys tuloksekkaasta ja inhimillisestä palvelusta. Sekin on raskasta. Työntekijän mieltä painavat vastaamattomat puhelut kännykässä, ulkoilua odottavat papat ja mummut ja kesken olevat asiakas-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat. Niitä kirjoittaessaan jo käy epäilys, kääntyykö suunnitelma käytännöksi. Tietoisuus huonosti tehdystä työstä vie voimavaroja. Sosiaalihuollossa ei ole vierasta, että hyvä palvelu määritellään hyysäämiseksi, puolesta tekemiseksi, passivoimiseksi. Myös hyvin tehdystä tulee huono omatunto. Suoritteita syntyy, kun korjataan rakennuksia ja tavaroita aina uudelleen, tilastoidaan valituksia ja kirjoitetaan suunnitelmia, jotka eivät toteudu. Voimavaroja ja aikaa kyllä palaa. Onko toiminnan ja tuottamisen perusajatus suorite ei tulos? Laitteita suunnitellaan jo ylitoimiviksi. Onko palveluissa kyse ylitoimivuudesta? Strategiat kertovat upeista tavoitteista ja kokonaisuuksiin tähtäävistä palveluprosesseista. Julkinen liturgia on hallinnassa. Paperi- ja käytäntörealismit eivät vain kohtaa: työntekijä toimi SS:nä ja asiakas rientää luukulta luukulle. Suunnittelevatko toimintaa kuntalaisen ja työntekijän arjesta vieraantuneet? Ei ole vanhanaikaista tietää huonosti tehdyn työn olevan kalleinta. Kannattaako siis tehdä tuotetta, joka maksaa huonon laatunsa takia aina vain lisää? Kannattaako tuottaa palvelua, johon osapuolet eivät ole tyytyväisiä ja tuloksena on vain suorite? Teollisuudessa on jo muutosta ilmassa. Professori K. Palovuori on sanonut: Elektroniikkatuote tulee jatkossakin olemaan kokonaisuus, jonka osia ei lopulta voi suunnitella vain teoriassa, reaalimaailmasta irrallaan. Laajat perustiedot ja -taidot omaava diplomi-insinööri on silloin vahvoilla, kun teorian lisäksi tarvitaan käytäntöä. Terveydenhuollossakin on nyt keksitty uusi (?) idea, vastuuhoitajat. He katsovat potilaan tilannetta kokonaisuutena, eivätkä hoida vain yhtä viipaletta. Entä jos otettaisiin edelleen mallia teollisuudesta ja terveydenhuollosta? Vedetään takaisin myös sosiaalihuollossa: otetaan kokonaisuudet hallintaan kuin silloin ennen. Valesosiaalityöntekijä vastaa Pelastakaa Lapset ry:n pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta esitti Sosiaalitiedossa 3/2010 huolensa valesosiaalityöntekijöistä. Luettuani kirjoituksen minä, valesossu, aluksi masennuin, menin kyykkyyn ja tunsin itseni niin epäpäteväksi ja sosiaalityössä kaiken pilaavaksi tunariksi. Pikku hiljaa aloin kuitenkin ärtyä, ja oma ammatti-identiteettini ja itsekunnioitukseni nostivat päätään. Ja nyt olen todella vihainen, niin itseni kuin monien tuntemieni epäpätevien sosiaalityöntekijöiden puolesta ja haluan tuoda keskusteluun myös valesossun näkökulmaa. Ihmettelen, miten ammattitaitoiset ihmiset, joita on koulutettu poistamaan eriarvoisuutta ja ennakkoluuloja, kuitenkin ovat kärkkäitä tuomitsemaan jokaisen ns. epäpätevän työntekijän. Vaikka sosiaalityöntekijöistä on ollut huutava pula, minun on vaikea uskoa, että mihinkään kuntaan on valittu edes sijaiseksi työntekijää, jolla ei olisi minkäänlaisia edellytyksiä tehdä sosiaalityötä. Meillä epäpätevillä työntekijöillä on monenlaista koulutusta sekä työ- ja elämänkokemusta. Kunpa osaisin vastata kysymykseeni, miksi hyydyin 30 vuotta sitten viime metreillä opiskellessani Tampereella sosiaaliturvan opetusjaostossa. En saanut valmiiksi lopputyötäni, tutkielmaani, enkä suoritettua viimeisiä tenttejäni. Sain töitä, tuli perhe, oli aika, jolloin en taloudellisesta syistä voinut opiskella, vaikka olisin ehkä jaksanutkin. Minun on vaikea antaa sitä itselleni anteeksi. Vuosien varrella minua on kannustettu ja kehotettu opiskelemaan, mutta en ole saanut mitään aikaan, ennen kuin nyt minä opiskelen ja tavoitteenani on valmistua ennen eläkeikää. Olen ollut 20 vuotta pätkätyöntekijä, suurimman osan uraani sosiaalityöntekijä pienissä kunnissa. Koska lakisääteinen pätevyys puuttuu, on ollut turha uneksia vakinaisesta virasta. Olen ollut viransijainen, virkaa tekevä, avointa virkaa hoitava sosiaalityöntekijä, joka on saanut väistyä, kun paikkaa on hakenut pätevämpi työntekijä. Minua on kannustettu valmistumaan ei siksi, ettei minua ole pidetty pätevänä, vaan oman itseni vuoksi, jotta minut voitaisiin vakinaistaa. Koska en ole muodollisesti pätevä, palkastani vähennetään 5 10 prosenttia, vaikka teen samaa työtä kuin pätevätkin, yhtä pitkää päivää ja kannan vastuun päätöksistäni. 16 sosiaalitieto 5 I10

17 Koska olen tehnyt enimmäkseen kokonaisvaltaista sosiaalityötä, olen joutunut tekemään päätöksiä toimeentulotukilain, päihdehuoltolain, lastensuojelulain ja vammaispalvelulain perusteella. Olen neuvotellut asiakkaiden kanssa kuntouttavasta työtoiminnasta, selvittänyt ikäihmisten tukipalveluja, tehnyt päätöksiä omaishoidontuesta jne. Minun on ollut pakko pitää tietoni sosiaalilainsäädännöstä ajan tasalla. Jotta osaisin selvittää, neuvotella, etsiä ja löytää ratkaisuja yksin ja yhdessä asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden kanssa, olen kehittänyt ammattitaitoani, vaikkei rahkeita yliopisto-opiskeluun ole ollut. Olen saanut täydennyskoulutusta läheisneuvonpitoon, huolen puheeksiottoon, vanhemmuuden roolikartan käyttöön, sovitteluun ja lastensuojelutarpeen alkuarviointiin. Olen lukenut ja etsinyt uusia menetelmiä, tutustunut verkostokarttoihin, nalle- ja muihin kortteihin, pelannut voimavarapeliä asiakkaiden kanssa. Olen myös kokemusasiantuntija, käynyt kovaa elämänkorkeakoulua. Pahimpina hetkinä olen selvinnyt, koska minulla on turvanani yhteisön tuki. Minulla on myös vahvat eväät nuoruusja opiskeluajalta; uskoa siihen, että ihminen ei ole yksin ja siihen, että vaikka elämä jättää pahojakin arpia, niiden kanssa voi elää ja tulla toimeen. Minulta ei ole viety opiskeluajan uskoa siitä, että ihminen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että maailmasta tulee joskus solidaarinen ja tasa-arvoinen. Opiskeluaikana meille sanottiin, ettei tärkeää ole vain teorian soveltaminen käytäntöön vaan meillä pitäisi myös olla valmius ja kyky etsiä ja löytää tietoa sekä ylläpitää ja kehittää vuorovaikutustaitojamme. Olennaisintahan sosiaalityössä on se, miten työntekijä kohtaa asiakkaan, näkee hänen ainutlaatuisuutensa ja hänessä kasvunmahdollisuuden, hyväksyy hänen ihmisyytensä ongelmista huolimatta. Tärkeää on se, miten olemme sisäistäneet eettiset ohjeemme. Ammatillisuutemme tuo varmuuden ja suojan, jottemme mene liian lähelle asiakasta, jolloin emme voi nähdä tilannetta kokonaisvaltaisesti ja ratkaisukeskeisesti. Sosiaalityöntekijän on toimittava myös yhteisötasolla, tuotettava tietoa. Eettiset ohjeet velvoittavat sosiaalityöntekijää vaikuttamaan ja 1980-luvun taitteessa opiskelleena olen saanut elämän evääksi tahdon vaikuttaa ja toimia. Sosiaalityöntekijäpulaa ei auta ongelmakeskeinen huokailu pätevien sijaisten puutteesta. En tiedä muuta ammattialaa, joka tuo niin valtavasti esiin ammattinsa negatiivisia puolia. Työmme on raskasta ja vaativaa, mutta mieluummin teen tätä työtä kuin tekisin ruumiinavauksia. Voisimmeko joskus kertoa siitä, miten päivämme eivät ole koskaan samanlaisia, miten tapaamme persoonallisia ihmisiä, joille sattuu ja tapahtuu eivät kaikki asiakkaiden tarinat ole traagisia. Miten vuosien myötä oppii nauttimaan pienistäkin edistysaskeleista, ja näkemään uuden asiakastilanteen haasteena. Olisiko aika markkinoida sosiaalityötä uusin menetelmin? Emme ole likaisen työn raatajia emmekä syrjäytettyjen syrjäytettyjä työntekijöitä vaan vaikuttajia, yhteiskunnan heikompien tukijoita ja puolestapuhujia. En tiedä, minkä verran meissä vailla muodollista pätevyyttä olevissa on kaltaisiani opiskelunsa keskeyttäneitä. Sosiaalityöntekijöinä on sosiaaliohjaajia ja -kasvattajia, yhteisöpedagogeja, humkandeja jne. Meitä yhdistää se, että olemme opiskelleet ihmisten kohtaamista ja meillä on kykyä selvittää tuen tarvetta, ohjata ja opastaa. Sosiaalityö on asiakkaan rinnalla kulkemista toivottomuudesta toivoon. Vasta valmistunut sosiaalityöntekijä tarvitsee valtavasti tukea ensimmäisessä työpaikassaan. Luennoilla ei voi saada käsitystä arjen työn ihmeellisestä maailmasta, siitä, miten se vaikea asiakas ei innostukaan meidän tarjoamistamme vaihtoehdoista saattaa elämänsä kuntoon. Pätevien työntekijöiden puutetta ei ratkaista aliarvioimalla muodollista pätevyyttä vailla olevia kollegoja. Olisiko mahdollista miettiä pätevyysvaatimuksia uusiksi? En tarkoita, että kuka tahansa, millaisella koulutuksella tahansa voisi ryhtyä työhön, mutta soveltuvuusehtoja voisi harkita yksilökohtaisesti. Ammatillista pätevyyttä on ylläpidettävä ja täydennettävä koulutuksin, työnohjauksen ja vertaistuen avulla. Sosiaalityöhön tarvitaan vahvaa osaamista ja lisää työvoimaa, jotta voimme tehdä sitä työtä, johon meidät on itse kukin tavalla tai toisella koulutettu. Aikaa pitäisi olla myös yhteisölliseen, rakenteelliseen sosiaalityöhön. Rohkeista vaikuttajista ja positiivisesti sosiaalityötä markkinoivista työntekijöistä on tässä maassa huutava pula. Marianne Mäkelä, sosiaalityöntekijä vailla muodollista pätevyyttä Sosiaalipalvelujen markkinoistuminen vaikuttaa myös alan koulutukseen Kauhiast ihmettelen, että sosiaalityön koulutusta koskevat visiot Sosiaalitiedon 3/2010 artikkeleissa nähdään toteutuvan yhteiskunnallisessa tyhjiössä, ikään kuin sosiaalipalvelujen markkinoistumista ei olisi ikinä tapahtunutkaan. En voi uskoa, että sosiaalityö käytäntönä voisi elää neitseellisesti entiseen malliin, edes Suomessa. Sosiaalityötä yksityistämisen ja julkisen sektorin välissä käsiteltiin esimerkiksi viime lokakuussa Slovakiassa kansainvälisessä konferenssissa. Sen järjesti European Research Institute for Social Work. Konferenssin raportissa todetaan, että useissa Euroopan maissa sosiaalipalveluita on vähitellen yksityistetty. Palveluista järjestetään julkisia tarjouskilpailuja, joissa tärkein palveluntuottajan valintakriteeri on hinta. Palveluiden tilaaja määrittelee mitä menetelmiä palveluiden tuottajat käyttävät työssään asiakkaiden kanssa. Tämä muuttaa sosiaalityön asemaa, kun sen menetelmät määritellään hinnan ja taloudellisen tehokkuuden perusteella eikä teoreettisen ymmärryksen pohjalta. Tilaaja määrittelee käytettävät menetelmät eikä asiakas tai asiakkaan tarpeet ja erityispiirteet, arvioidaan raportissa. Kongressin luennoitsijat ja osanottajat tuntuivat olevan vakuuttuneita siitä, ettei sosiaalityön palveluilla ole edessään muuta tietä kuin niiden tuotteistaminen ja markkinoistaminen, siirtyminen markkinoille ostettavaksi ja myytäväksi. Realismia sosiaalityön koulutukseen, muuten sen esimiespaikat täyttyvät kokonaan insinööreistä ja ekonomeista! Kyseinen numero oli kokonaisuudessaan monipuolinen ja antoisa. Kiitos siitä. Briitta Koskiaho, sosiaalipolitiikan professori, emerita sosiaalitieto 5 I10 17

18 pinnan alta kuva: Erkki Karén Julkisen vallan käyttö ei perustu sopimukseen vaan lakiin. Sille on ominaista yksipuolisuus ja sitovuus. Pentti Raija Huhtanen, Kananen, julkisoikeuden ylitarkastaja, sosiaali- professori, ja terveysministeriö Tampereen yliopisto Mistä puhumme, kun puhumme asiakkaasta? Mitä tapahtuu todella? Toimitus pyysi kirjoitusta asiakkaan asemasta. Jäin miettimään asiakas-termiä ja sen sivumerkityksiä. Monien oikeustieteilijöiden mielestä termi ei istu hyvin sellaiseen ympäristöön, jossa yksityinen olkoonpa ihminen tai yhteisö asioi julkisen viranomaisen kanssa. Sosiaalialalla asiakkaista ja asiakkuuksista lienee puhuttu iät ja ajat. Tämä näkyy nykyisin myös sosiaalihuollon lainsäädännössä, jossa asiakkaaseen viittaavat ilmaisut ovat kymmenen viime vuoden aikana vakiinnuttaneet asemansa. Termi ei ole lainsäädännössä silti uusi: sitä on, ehkä hiukan yllättäen, käytetty niinkin varhain kuin 1986 säädetyssä päihdehuoltolaissa. Käyttöyhteys on tyypillinen: päihdehuollon asiakkaalle tulee lain 16 :n mukaan järjestää mahdollisuus osallistua hoidon suunnitteluun, toimenpiteiden valintaan ja hoitoyhteisön toimintaan. Kysymys on siten palvelun käyttäjän itsemääräämisoikeudesta ja valinnanvapaudesta. Kuluvalla vuosikymmenellä on säädetty ainakin kaksi sosiaalihuoltoa koskevaa lakia, jotka mainitsevat asiakkaan jo nimikkeessään. Ne ovat laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Asiakaslaissa sosiaalihuollon asiakas määritellään mutkattomasti sosiaalihuoltoa hakevaksi tai käyttäväksi henkilöksi (3 ). Sosiaalihuollolla tarkoitetaan laissa niin julkista kuin yksityisen järjestämää sosiaalihuoltoa. Asiakkuuspuhetta viranomaistoiminnan yhteydessä on pidetty pulmallisena siksi, että asiakas tuo useimmille meistä ensimmäiseksi mieleen kaupassa ostoksia tekevän kuluttajan. Ostajan ja myyjän suhde on kahden muodollisesti tasa-arvoisen osa- puolen välinen sopimussuhde, jossa hyödykkeitä vaihdetaan tiettyyn hintaan. Yksityisen ja viranomaisen suhde taas on tyypillisesti valtasuhde. Siinä viranomainen käyttää julkista valtaa yksityiseen nähden eli päättää hänen edustaan, oikeudestaan tai velvollisuudestaan taikka puuttuu muuten hänen oikeusasemaansa. Julkisen vallan käyttö ei perustu sopimukseen vaan lakiin. Sille on ominaista yksipuolisuus ja sitovuus. Julkisen vallan käytön voimakkuus vaihtelee tilanteittain; se ei ilmene aina samanlaisena. Lisäksi huomattava osa yksityisen ja viranomaisen välisistä kohtaamisista ei sisällä julkisen vallan käyttöä. Hyvän esimerkin tällaisesta toiminnasta tarjoaa hyvinvointipalvelujen tuottaminen, kuten potilaan hoitaminen sairaalassa tai vanhuksen avustaminen kotiaskareissa. Siihen ei liity yksipuolista ja sitovaa vallankäyttöä. Kun puhumme sosiaalihuollon tai hallinnon asiakkaasta, ilmaisemme samalla jotain yksityisen ja viranomaisen välisen suhteen luonteesta. Käsitykselle suhdetta leimaavasta vastavuoroisuudesta ja tasa-arvosta on perusteensa. Sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut ovat hyvinvointivaltiossa julkisen hallinnon tärkeitä tehtäviä. Palvelujen vastaanottaminen on vapaaehtoista. Niistä peritään usein, muttei aina, maksu, joka tosin yleensä alittaa tuotantokustannukset. Palvelun käyttäjän itsemääräämisoikeus ja viranomaisen palvelutehtävä ovat vakiintuneet julkisen hallinnon johtaviksi periaatteiksi. Niiden merkitystä tähdentävät myös hallintolaki ja sosiaalihuollon asiakaslaki. Palvelusetelin kaltaiset uudet välineet vahvistavat julkisten palvelujen markkinaehtoisuutta lisäämällä ainakin periaatteessa palvelun käyttäjän valinnanvapautta. Viranomaiset eivät kuitenkaan vain jaa palveluja, eikä palvelutehtäväkään ole vailla vallankäyttöä. Päätös myöntää tai evätä palvelu tai toimeentuloturvaetuus sisältää aina julkisen vallan käyttöä, vaikkakin se on lievää. Voimakkaampaa julkisen vallan käyttäminen on silloin, kun viranomainen päättää palvelusta perittävästä asiakasmaksusta tai toimeentuloturvaetuuden takaisinperimisestä. Ankarimmillaan ja yksipuolisimmillaan julkisen vallan käyttö ilmenee silloin, kun viranomainen puuttuu yksityisen ihmisen itsemääräämisoikeuteen tai rajoittaa muuten hänen perusoikeuksiaan. Esimerkkeinä voidaan mainita lapsen tahdonvastainen huostaanotto sekä sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa sovellettavat rajoitukset, esimerkiksi eristäminen. Tällaisista puuttumisista säädetään lastensuojelulaissa, päihdehuoltolaissa, mielenterveyslaissa ja tartuntatautilaissa. Niiden yhteydessä puhe asiakkuudesta ja asiakkaasta ei ole perusteltua, ei mielestäni siitäkään huolimatta, että tuore lastensuojelulaki näitä ilmaisuja käyttää. Asiakkaaseen viittaavien ilmaisujen pulma on siinä, että ne antavat helposti harhaanjohtavan kuvan sellaisesta toiminnasta, joka perustuu viime kädessä viranomaisen yksipuolisesti käyttämään julkiseen valtaan. Julkisen vallan käyttö ei ole paha asia, sillä se on aina sidottu yleisen eli yhteisen edun edistämiseen. Valtaa voidaan kuitenkin käyttää myös väärin. Tämän varalta oikeusjärjestys turvaa vallankäytön kohteelle erilaisia oikeussuojakeinoja. Vallankäytön hämärtyminen vaikeuttaa väärinkäytösten ja samalla niiden oikeussuojatarpeiden tunnistamista, joita vallankäytön kohteella aina on. Sosiaalitiedon Pinnan alta -palstalla nimekkäät tutkijat ja ajattelijat pohtivat sosiaalipolitiikan suuntaa ja haasteita. Heidän näkemyksiään voi nyt tutkailla yhdessä paikassa, kun sarjan kirjoituksia on koottu lehden verkkosivuille. Uusimmat jutut löytyvät edelleen lehdestä. 18 sosiaalitieto 5 I10

19 tuomisia ja viemisiä Saksalaista tehokkuutta ja berliiniläistä luovuutta Tässä kaupungissa eletään toimeksiannosta toiseen, hankkeesta hankkeeseen: EU-hankkeita kehitellään saksalaisella tehokkuudella ja berliiniläisellä luovuudella.. Muutama vuosi ennen muurin murtumista ja talousbuumin alkua Länsi-Berliinin vanhat talot olivat kurjimmillaan ja talonvaltaajaliike voimakkaimmillaan. Syntyi järjestöjä, jotka tarjosivat nuorille tyhjissä taloissa sekä ammatillisen harjoittelupaikan että jonkinlaisen asunnon. Saksassa ammatillista koulutusta annetaan oppisopimuskoulutuksena, jossa nuori työskentelee esimerkiksi kolmena päivänä viikossa ja käy koulua kahtena päivänä. Usein viranomaiset osoittavat nuoren asiakkaansa sekä tarvittavan määrärahan yleishyödyllisen organisaation harjoittelupaikkaan. Määrärahojen niukkuuden takia harjoittelijoita tulee järjestöihin kuitenkin yhä vähemmän ja siksi tiloja ja asiantuntemusta käytetään hyödyksi muulla tavoin. EU-rahalla Eurooppaan Järjestöillä on taloissaan tiloja myöten kaikki, mitä EU-hankkeisiin tarvitaan ja kun Berliini vertautuu EU:n aluekehitysrahaston luokituksessa tukialueena vaikkapa Pohjois-Pohjanmaahan, tukea myös haetaan ja saadaan. Joissakin kaupunginosissa lähes joka toimiston ovessa on vähintään yhden eurooppalaisen ohjelman logo. EU-hankkeiden toteuttaminen on työlästä, eikä kovin tehokasta. Järjestöjen yhteyteen onkin syntynyt EU:n liikkuvuusohjelmiin erikoistuneita EUagentuureja. Ne järjestävät harjoittelu- ja vaihto-ohjelmia ulkomailla. Tärkein kohderyhmä ovat organisaation omat harjoittelijat. Verkostot ovat kaikki kaikessa Kansainvälisten kumppanien löytäminen ja oman ajatuksen markkinoiminen ei ole helppoa. Verkostot ovat siinä kaikki kaikessa. EU-agentuurit muodostavat keskenään osuuskuntia. Ne järjestävät EU-ohjelmia koskevaa koulutusta ja konsultointia, ja samalla niihin kuuluvat agentuurit ja muut kumppanit, kuten ammatilliset oppilaitokset, kartuttavat verkostojaan. Berliinin osavaltio tukee agentuureja ja osuuskuntia Euroopan sosiaalirahaston varoilla: EU-rahalla agentuuri auttaa muita organisaatioita hakemaan lisää EU-rahaa! Mallissa on kuitenkin järkeä, koska sen avulla myös pienet järjestöt ja freelancetyöläiset saavat asiantuntevaa tukea hankkeilleen helposti ja ilmaiseksi. Ja pieniä järjestöjä ja freelancereita tässä kaupungissa riittää ja loppujen lopuksi ne saavat hyvin rahoitusta. Paljon tuottamatonta paperityötä EU-agentuurit edistävät verkostoitumista ja hoitavat osansa markkinoinnista, mutta opetuksen ja sosiaalityön parkkiintuneet ammattilaiset näkevät niissä liian paljon tuottamatonta paperityötä. Agentuuri rahoittaa kenties itse itsensä, mutta tuskin mitään muuta. Niin sanottu eurooppalainen lisäarvo on lähinnä idealismia. Eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan tai osallistuvan kansalaisuuden sijaan hankkeisiin osallistuvia nuoria kiinnostaa käytännön hyöty: Voiko eurooppalaisella vapaaehtoispalvelulla korvata siviilipalveluksen? Minkä ohjelman kautta saa parhaan rahoituksen välivuodelle toisessa EU-maassa? EU-agentuurit tuppaavat etääntymään organisaatioidensa käytännönläheisestä toiminta-ajatuksesta ja vahvimmasta osaamisesta. Tukeeko kaikki eurooppalaisuus lopulta harjoittelijoiden ammatillista koulutusta? Filmiprojekteja ja lähiöjalkapalloa Muutaman viikon ulkomaanohjelmalla nuoret saadaan kuitenkin irti virikkeettömästä arkiympäristöstään, tietokoneesta ja verkkopeleistä. Koska motivaatiota voi muutoin olla vaikea löytää, ohjelmat sisällytetään opetussuunnitelmaan. Moni on lähtiessään vastahakoinen, mutta takaisin tultuaan muistelee vaihto-ohjelmaansa ammattikoulutuksensa kohokohtana. EU-osuuskuntien konsulttitoiminta osoittaa, ettei rahoituksen hakeminen ole vaikeaa, jos joku auttaa konseptin hiomisessa. Idealle löytyy rahoitus, jos hakemus tehdään oikein. Berliinissä pyritään siihen, että työtä tehtäisiin kohderyhmien, sisältöjen ja hyvien ajatusten ei pelkkien asiakirjojen parissa. Berliinissä nuoria asiantuntijoita houkuttelevat aivan eri asiat kuin raha. Kaupungissa on rähjäistä viehätysvoimaa, erilaisille elämänkatsomuksille on tilaa, ja asumiseen on lähes kaikilla varaa. On helppo ymmärtää, miksi sosiaali- ja nuorisoalan hankkeisiin riittää kekseliäisyyttä. Oli kyse sitten ammatinvalinnan tai sosiaalisten valmiuksien tukemisesta skaala ulottuu teatteripedagogiikasta koulujen tutorityöhön, kansainvälisistä filmiprojekteista lähiöjalkapalloon. Kun luovuus ja paperityöt sovitetaan yhteen, kaikki on mahdollista. Se on berliiniläinen toiminta-ajatus, josta myös Euroopan unionin virkamiehet pitävät. kuvat: Valentina Versari EU-RAHALLA EU-RAHAA Saksassa EU-agentuurit auttavat EUrahalla muita organisaatioita hakemaan lisää EU-rahaa. Kuvassa Euroopan parlamentin ja komission Berliinin-infopiste Unter den Lindenillä. Kirjoittaja Matti Jämsä on filosofian maisteri. Hän työskenteli vuonna 2009 kesäkuusta joulukuuhun berliiniläisessä EU-agentuurissa eurooppalaisena vapaaehtoisena.

20 asiantuntija-artikkeli Hanna Heinonen & Päivi Sinko Kaikkia lastensuojelupalveluja ei voi voi ostaa yritykseltä Vuonna 2008 muu kuin julkinen sektori tuotti jo 72 prosenttia kaikesta lastensuojelun laitos- ja perhehoidosta. Lisäksi kunnat ostavat lastensuojelun avopalveluita. Kaikkia tehtäviä ei voida kuitenkaan ulkoistaa: merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voi hoitaa vain viranomainen. Kunnan tulee huolehtia sosiaalipalvelujen, kuten sosiaalityön ja lastensuojelun, järjestämisestä asukkailleen. Sen ei ole kuitenkaan pakko tuottaa kaikkia palveluja itse. Niitä voidaan ostaa kunnan ulkopuolelta vain lain tai lakiin perustuvan valtuutuksen nojalla ja jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Hyvinvointipalvelun antaminen muun kuin viranomaisen hoidettavaksi ei saa vaarantaa asiakkaiden perusoikeuksia, oikeusturvaa eikä hyvän hallinnon vaatimuksia. Kunnan tulee varmistaa, että ostettavat palvelut ovat laadultaan kunnan palveluita vastaavia. Lisäksi palveluntuottajien kanssa tehtävät sopimukset on laadittava siten, että asiakasvalinnan tekee aina kunta. Julkisen vallan käyttäjä virkavastuussa Julkisella vallalla tarkoitetaan lakiin perustuvaa toimivaltaa puuttua yksityisen henkilön oikeusasemaan, vapauteen tai etuihin joko hallintopäätöksin tai tosiasiallisin toimin. Suoraviivaisinta julkista vallankäyttöä on poliisin voimakeinojen käyttäminen. Julkinen hallintotehtävä tarkoittaa puolestaan yksityisten henkilöiden oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja koskevaa päätöksentekoa. Hanna Heinonen (oik.) työskentelee kehittämispäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Päivi Sinko toimii erikoissuunnittelijana Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voi hoitaa vain viranomainen. Tällaisia ovat esimerkiksi päätökset tahdosta riippumattomista toimenpiteistä ja ylipäänsä yksilön vallan rajoittaminen huollon tai hoidon yhteydessä. Merkittävän julkisen vallan käyttäjän tulee aina olla rikosoikeudellisessa virkavastuussa: virkamiehen erityisasemaan kuuluu muita laajempi vastuu työssä tehdyistä virheistä. Taustalla on ajatus oikeusvaltiosta ja julkisen vallan demokraattisesta alkuperästä. Virkatehtävien hoitaminen vaatii korostettua julkista luotettavuutta ja objektiivisuutta, siksi oikeudellisen vastuun tulee olla laaja. Lastensuojelutyö perustuu lähes poikkeuksetta valituskelpoisiin päätöksiin ja päätöksenteko on aina julkisen vallan käyttöä. Kuntalain 44 :n mukaan julkisen vallan käyttöä edellyttäviä tehtäviä hoidetaan virkasuhteessa. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun päätöksentekoa ei voida delegoida yksityisille palveluntuottajille. Keikkatyöntekijä ei toimi virkavastuulla Keikkalääkäreiden käyttö julkisen vallan käyttöä sisältävissä tehtävissä kunnallisessa terveydenhuollossa on lainvastaista muun muassa virkavastuun puuttumisen vuoksi. Potilaat olisivat eriarvoisessa asemassa siitä riippuen, hoitaako heitä virka- vai keikkalääkäri, koska toinen toimii virkavastuulla ja toinen ei. Näin on todennut eduskunnan apulaisoikeusasiamies asiaa koskevassa päätöksessään (711/2/09). Sosiaalihuoltoa tulee arvioida pitkälti samojen periaatteiden mukaan kuin terveydenhuoltoa. Esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityöntekijävajetta ei siten voida paikata yksityisten palveluntuottajien henkilöstöllä, vaan päätöksenteosta vastaavien työntekijöiden tulee olla virkasuhteessa kuntaan. Lastensuojelun päivystys on osa-alue, jota ei voi ulkoistaa. Lapsen kiireellinen sijoitus on ai- na tahdonvastainen toimenpide ja se edellyttää päätösvaltaa, jota voi käyttää vain julkisen vallan edustaja. Yksityiset palveluntuottajat eivät myöskään voi tehdä arviota sijoituksen tarpeesta niin, että kunnallinen virkamies toimii pelkästään takapäivystäjänä ja päätöksen allekirjoittajana. Vain virkasuhteessa olevat ja lain edellyttämän kelpoisuuden omaavat sosiaalityöntekijät voivat käyttää päätösvaltaa lapsen kiireellisessä sijoituksessa. Lastensuojelussa on paljon myös hallinnollisorganisatorista valmistelutyötä, joka vaikuttaa julkisen vallan käyttöä koskevaan päätöksentekoon, ja se tulee toteuttaa kunnan viranhaltijoiden työnä. Sen sijaan yksittäinen lastensuojelun tukitoimi, esimerkiksi perhetyö, voidaan tuottaa kunnan ulkopuolella, koska siinä ei tehdä valituskelpoisia päätöksiä eikä anneta lakiin perustuvia, yksilön oikeusasemaan tai vapauteen puuttuvia määräyksiä. Kunnan sosiaalityöntekijän tehtävä lastensuojelutarpeen selvitys Kunnan viranhaltijan vastuulla olevat lastensuojelun tehtävät on määritelty laissa ja sen vuoksi myös yksityisten palveluntuottajien rooli lastensuojelussa on selkeä. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun työprosessia johtaa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Hän huolehtii siitä, että lapsen etu tulee huomioiduksi prosessin kaikissa vaiheissa. Sosiaalityöntekijä päättää, käynnistääkö lastensuojeluilmoitus lastensuojelutarpeen selvityksen. Hän vastaa siitä, että lapsen tilanne selvitetään tarkoituksenmukaisesti ja tarvittavat Lastensuojelun päivystys on osa-alue, jota ei voi ulkoistaa. 20 sosiaalitieto 5 I10

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 8 2009 Luottamushenkilö Anne Granholm Olli Kangas: Kullekin lompakkonsa mukaan? Marja-Liisa Grönvall: Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät valtionohjaus

Lisätiedot

Työtä kaikille? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Yrittäjä ja toimeentulotuki. Mitä Kasteen miljoonilla saatiin?

Työtä kaikille? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Yrittäjä ja toimeentulotuki. Mitä Kasteen miljoonilla saatiin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 10 2011 irtonumero 7,50 e Yrittäjä ja toimeentulotuki Luottamushenkilö Marianna Rautiainen Mitä Kasteen miljoonilla saatiin? Aikuissosiaalityöstä

Lisätiedot

Ikää tulee. olemmeko valmiita? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Toimintaterapia lastensuojelussa

Ikää tulee. olemmeko valmiita? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Toimintaterapia lastensuojelussa sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 9 2011 irtonumero 7,50 e Toimintaterapia lastensuojelussa Tiina Soininen: Turvaa byrokratiasta Pia Romo: Suvaitsevaisuutta Saksasta Petri Uusikylä:

Lisätiedot

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 8 2007 Vaasa havittelee Parasta pohjoismaiseen malliin Etsivää huumetyötä New Yorkissa Koulutusta ja vetovoimaa sosiaalialalle Milloin pankilta voi pyytää asiakkaan

Lisätiedot

Miten parantaa. sosiaalialan mainetta? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Koulutuksen uusi suunta. Valvooko valtio viisaasti?

Miten parantaa. sosiaalialan mainetta? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Koulutuksen uusi suunta. Valvooko valtio viisaasti? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14 2007 Koulutuksen uusi suunta Valvooko valtio viisaasti? Kokkolassa lastensuojelun kriisiryhmä poliisilaitoksella Sosialismin perintö Venäjän lastensuojelun taakkana

Lisätiedot

Kotona. mahdollisimman pitkään? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. 9 2010 irtonumero 7,50 e

Kotona. mahdollisimman pitkään? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. 9 2010 irtonumero 7,50 e sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 9 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Ulf Lindström, Hanko Marketta Rajavaara: Mikä hyvinvointivaltio, oudoksuvat nuoret sukupolvet Yhdyskuntatyön

Lisätiedot

voimavara Moniammatillisuudesta sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Päivähoitoa yöllä?

voimavara Moniammatillisuudesta sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Päivähoitoa yöllä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 1 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Tiina Elovaara, Tampere Kirsi Laitinen: Vanhuksille apua yli sektorirajojen Päivähoitoa yöllä? Miksi

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3 2008 Mitä osaamiskeskuksille tapahtuu? Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta Köyhyyspolitiikka varkain vieraalla maalla? Julkisuuskuva paremmaksi markkinointiviestinnällä

Lisätiedot

Köyhyys. sosiaalialan ammattilaisten silmin. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Köyhyys. sosiaalialan ammattilaisten silmin. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 6 7 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Elina Junnila, Rauma Jouko Kajanoja Taistelu hyvinvointivaltiosta Vihreä hoiva valtaa alaa Toimeentulotuki

Lisätiedot

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2007 Hyvinvointi 2015 -ohjelmaan palautetta: Osallisuuden näkökulma toisi tarvittavaa uutta otetta Pitkä sairaalahoito lisää velkaantumisriskiä Ammattilaisen on

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon sosiaalialan riippumaton ammattilehti 17 2007 Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon Maisteriohjelmia tarvitaan edelleen Luottamushenkilö vastaa: Parkano tarvitsee kumppaneita Avoimuus lisää julkishallinnon

Lisätiedot

tarvitaan monenlaista koulutusta sosiaalialan riippumaton ammattilehti

tarvitaan monenlaista koulutusta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14 2006 Lastensuojelun sosiaalityöntekijän on arvioitava, toteutuuko lapsen etu vankilassa Pelko ei kuulu toimenkuvaan Pitääkö kuljetuspalveluita järjestää, vaikka

Lisätiedot

paluu? Luokkayhteiskunnan sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Soveltamisohjeita ei saa pimittää

paluu? Luokkayhteiskunnan sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Soveltamisohjeita ei saa pimittää sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 11 2011 irtonumero 7,50 e Soveltamisohjeita ei saa pimittää Luottamushenkilö Matti Pääkkönen, Kuhmo Diakoniatyö viimeisenä auttajana Uhkaavan

Lisätiedot

Sata vuotta. sosiaalitietoa. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. www.sosiaalitieto.fi. VERKossa. Kerro mielipiteesi!

Sata vuotta. sosiaalitietoa. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. www.sosiaalitieto.fi. VERKossa. Kerro mielipiteesi! sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 5 6 2012 Sata vuotta www.sosiaalitieto.fi VERKossa Sosiaalitieto Äänestä muuttuu vuoden - valopilkkua! mitä toivot uudelta lehdeltä? www.sosiaalitieto.fi

Lisätiedot

Tunteet. sosiaalityössä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalialalla kirjoitetaan vaatimusten ristipaineissa

Tunteet. sosiaalityössä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalialalla kirjoitetaan vaatimusten ristipaineissa sosiaalialan riippumaton ammattilehti 12 2007 Sosiaalialalla kirjoitetaan vaatimusten ristipaineissa Kirkkonummella ikäihmiset pääsevät vaikuttamaan Päihdetyötä brändätään Eläytymisen vaikea taito Tunteet

Lisätiedot

apua ajoissa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Paras ja lastensuojelu Päivähoitoa lapselle kahdessa kunnassa? Päihdehoidon polku ikäihmisille

apua ajoissa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Paras ja lastensuojelu Päivähoitoa lapselle kahdessa kunnassa? Päihdehoidon polku ikäihmisille 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 18 2006 Paras ja lastensuojelu Päivähoitoa lapselle kahdessa kunnassa? Päihdehoidon polku ikäihmisille Lappeenrannassa hoitoketju on kunnossa sakkopäiviä nolla Eroperheille

Lisätiedot

Onnistuiko. työmarkkinatukiuudistus sittenkin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. 95 vuotta. Sosiaaliturva. Huoltaja

Onnistuiko. työmarkkinatukiuudistus sittenkin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. 95 vuotta. Sosiaaliturva. Huoltaja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 6 2007 Hankkeiden verkoistoituminen tuo haasteita, mutta myös hyötyjä Mitä sosiaalipalveluissa pitäisi tietää romanikulttuurista? Asiakkaan sairastuminen syöpään pysähdyttää

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 8/04. Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan

SOSIAALITURVA 8/04. Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan SOSIAALITURVA 8/04 Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan Pääkirjoitus 10. toukokuuta 2004 Lasten psykososiaalinen tuki on kuntien vastuulla Asiantuntijat varoittivat

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03 SOSIAALITURVA Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä 4/03 Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu Pääkirjoitus 5. maaliskuuta 2003 Yhdellä pallilla istuva sosiaaliasiamies on kaikkien

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti SOSIAALITURVA 5/06 Tietojärjestelmän käyttöönotto on vaativa kehittämisprojekti Itä-Lapissa kuntalaiset saavat sosiaalineuvontaa verkosta Tilaaja-tuottajamalli Tukholmassa Sosiaalityöntekijät käyttävät

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 SOSIAALITURVA sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 Isä on vankilassa, mitä kertoa lapsille? Kehittämisohjelma vahvistaa 2000-luvun lastensuojelua Sosiaalipolitiikka yksityistämisensä polun alussa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Ommaan kottiin. Asumisvalmennus tukee nuoren vammaisen itsenäistymistä 7/04

SOSIAALITURVA. Ommaan kottiin. Asumisvalmennus tukee nuoren vammaisen itsenäistymistä 7/04 SOSIAALITURVA 7/04 Ommaan kottiin Asumisvalmennus tukee nuoren vammaisen itsenäistymistä Pääkirjoitus 22. huhtikuuta 2004 Vammaispalvelulakien uudistus alkoi Hallitus on ottanut ohjelmaansa vammaispalvelulakien

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun

SOSIAALITURVA. Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun Maaliskuu 5/2001 SOSIAALITURVA Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun Hämeenlinna antaa vanhustenhuollosta palvelusitoumuksen Helsingin vanhuspalveluissa rakenne muutettu, haasteena laatu

Lisätiedot

13/04 Lohjalla perustettiin ukkokoti avuksi ikääntyvien päihdeongelmaisten asumispulmiin

13/04 Lohjalla perustettiin ukkokoti avuksi ikääntyvien päihdeongelmaisten asumispulmiin SOSIAALITURVA 13/04 Lohjalla perustettiin ukkokoti avuksi ikääntyvien päihdeongelmaisten asumispulmiin Pääkirjoitus 2. syyskuuta 2004 Talousarvioiden puristuksessa Lämmin loppukesä on kääntynyt hikiseksi

Lisätiedot

Huolet rohkeasti puheeksi! Olen hyvä, olen ainutlaatuinen

Huolet rohkeasti puheeksi! Olen hyvä, olen ainutlaatuinen Elokuu 12/00 SOSIAALITURVA Huolet rohkeasti puheeksi! Hämeenkyrössä saa apua oppimisvaikeuksiin Lapsen ääni kuuluviin Olen hyvä, olen ainutlaatuinen SOSIAALITURVA 12/2000 1 1 3/9/06, 2:05 PM SOSIAALITURVA

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä. Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... 3/2001.

SOSIAALITURVA. Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä. Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... 3/2001. Helmikuu 3/2001 SOSIAALITURVA Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä SOSIAALITURVA 3/2001 1 1 3/17/06, 11:09 AM SOSIAALITURVA 3/2001 89. vsk

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot