Saaristolaisten lausunto Fennovoima Oy:n YVA -selostuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saaristolaisten lausunto Fennovoima Oy:n YVA -selostuksesta"

Transkriptio

1 Työ- ja elinkeinoministeriö PL Valtioneuvosto Viite: 7131/815/2008 Ruotsinpyhtään saaristossa Thomas Kvarnström S.V.S rf. Paavo Laurikainen Pro Saaristo -komitea Saaristolaisten lausunto Fennovoima Oy:n YVA -selostuksesta Johdanto: Pro Saaristo -komitean, jonka on perustanut Skärgårdens Vänner i Strömfors rf., perusteellisesti tutkima Fennovoima Oy:n (jatkossa Fennovoima.) YVA - ohjelmaluonnos sai syystä aikanaan laajaa kritiikkiä myös muilta lausuntonsa antaneilta tahoilta. Heidän asianmukaiset huomautuksensa, virheitten oikaisupyyntönsä, muutosesityksensä, lisäselvityspyyntönsä, tarkennusvaatimuksensa, tutkittavien vaikutusalueitten lisäyksensä ja monet esitystapaan liittyvät muistutuksensa ja parannusehdotuksensa, olivat erinomaisesti koottu ja esitetty Työ- ja elinkeinoministeriön lausunnossa (jatkossa TEM). Evästykset eivät kuitenkaan toteutuneet TEM:n vaatimilla tavoilla. Nyt julkaistu Fennovoiman "Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus", (Jatkossa YVA) on sisällöltään hieman asiapitoisempi ja joiltakin osiltaan jopa hieman kattavampi, mutta edelleen se on kokonaisuutena epätarkka ja monin osin puutteellinen sekä korostetun tendenssin omainen arviointi sekä rakenteeltaan sillisalaattia ja viittausten käytössään suorastaan lukijoita piinaava, monin osin jopa harhaan johtava. Nämä seikat tulevat tässä Ruotsinpyhtään saaristolaisten kansantajuisessa laajennetussa lausunnossa, "Kootut Arvioinnit", kirkkaasti esille. Selväksi on tullut saaristolaisten lukiessa sankoin joukoin 388 sivua Fennovoiman

2 YVA:a, että hankevastaava on suorittanut omaa arviointiaan "ruusuisin silmälasein" ja arvioi kaikkia ympäristövaikutuksia valtaosin omaksi edukseen, perustamatta arviotaan tosiasioihin, vallitseviin olosuhteisiin, joitten massiivisiin muutoksiin Fennovoiman hanke väistämättä johtaa, jos se Ruotsinpyhtään saaristossa toteutuu. Saaristolaisten perustama Pro Saaristo -komitea onkin tuonut esiin päätöksenteon eri tasoilla sen tosiasian, että Fennovoiman YVA on vain heidän laatimansa "tiekartta" aikomansa hankkeen toteuttamisen varmistamiseksi, ilman vastuuta heidän YVA:nsa sisällöllisestä oikeellisuudesta. Vastuu asianmukaisesta kritiikistä lankeaakin YVA -selostuksen lukijoille täällä saaristossa, sekä päättäjille, sen kaikilla eri tasoilla, jopa muille kansakunnille ja Suomen kansalaisille, lopullisen arvioinnin aikaansaamiseksi kyseisen hankkeen sopivuudesta tai sopimattomuudesta Ruotsinpyhtään saariston Gäddbergsöhön tai Kampuslandettiin, jotka kuuluvat Loviisan kaupunkiin, alkaen vuodesta Jos huonosti käy, ovat lopulliset vastuut Suomen valtion, meidän suomalaisten. Tähän lausuntoon on kerätty kaikki se saaristolaisten materiaali, jota ei välttämättä ole sisällytetty Pro Saaristo -komitean asiantuntijoitten TEM:lle antamaan viralliseen lausuntoomme, mutta jonka Pro Saaristo -komitea ja sen saaristolaiset haluavat Fennovoiman YVA -selvityksen tiimoilta tuoda esiin periaatteella - "Sana on vapaa" ja siten nostaa YVA -menettely julkisen keskustelun aiheeksi, eikä suinkaan syyttä! Jo Fennovoiman painattaman YVA:n otsikko, "Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus" on harhaan johtava. Kyseessä ei ole vain yhdestä ydinvoimalaitoksesta vaan hankkeesta, jossa on neljä uutta sijoituspaikkaa ja niillä tuotantoteholtaan ja lukumäärältään poikkeava määrä ydinreaktoreita. Fennovoiman YVA:n esipuhe päättyy toivotukseen: "Hyviä lukuhetkiä." Saaristolaisten arvio on se, että lukuhetket olivat kaikkien osallisten mielestä hyviä ainoastaan sivulla 348, Kappaleessa (Jatkossa K) 8.19: "Nollavaihtoehdon vaikutukset". Se oli miellyttävää luettavaa. Luvussa "Tiivistelmä", on oivallinen esimerkki koko Fennovoiman YVA -arvioinnin tekstin tendenssin omaisesta ilmaisutavasta, ollen ensimmäisenä esimerkkinä. Sivulla 14, otsikolla "Ruotsinpyhtää", on seuraava kappale: "Ruotsinpyhtään sijaintipaikkojen alueella nykyiset loma-asuntoalueet on pääosin mahdollista säilyttää. Alueiden käyttö virkistykseen tai ulkoiluun on jatkossa rajoitettua. Kampuslandetin saarella uusi tielinjaus ei ole ristiriidassa nykyisen maankäytön kanssa. Gäddbergsön niemellä uusi tieyhteys noudattaa pääosin olemassa olevan tien linjausta. Suuri osa ydinvoimalaitoksen suojavyöhykettä on jo Hästholmenin laitoksen suojavyöhykkeen sisällä, joten maankäytön rajoituksiin ei aiheudu merkittävää muutosta. Ydinvoimalaitoksen rakentaminen vahvistaa Loviisan seudun asemaa energiantuotannon keskittymänä, mikä voi lisätä maankäytön kehittämisen edellytyksiä." Noin saa toki kirjoittaa, mutta aivan saman asian Fennovoima olisi voinut rehellisesti ilmaista näin:

3 "Osa huviloista ja vakinaisista asuinpaikoista on pakkolunastettava pois osayleiskaava-alueella olevilta tonteilta, ydinvoimalan rakennuspaikan alta ja tielinjalta, noin kymmenen kilometrin matkalla, kun tietä linjataan uudelleen ja viereen rakennetaan kevyen liikenteen väylä. Näin siinä tapauksessa, että vapaaehtoisiin kauppoihin ei päästä. Nykyisiä maankäyttöoikeuksia on rajoitettava voimalinjojen alla viidentoista - kahdenkymmenen kilometrin matkalla ydinvoimalan kytkinasemalta pitkin kapeaa ja luonnonkaunista Vahterpään niemeä, Bullersissa ja Jamalasundissa ja siitä vielä perinnemaisemassa kauas eteenpäin Tesjoen kauniissa jokilaaksossa, Kymi - Itä-salmi linjan tasalle, jonne rakennetaan uusi kytkinasema lähelle Ahvenkoskea. Lisäksi on realisoituvana haittana se, että kymmenet ruokakunnat menettävät perustuslaillisen oikeutensa valita asuinpaikkansa Suomessa ja siten asumisoikeutensa saaristossa. (Alle 200 pysyvää asukasta viiden kilometrin suojavyöhykkeen sisäpuolella. Säteilyturvakeskus, jatkossa STUK) Kampuslandet on saari, jonne ei ole tieyhteyttä ja juuri siksi saarelaiset ovat selvitystemme ja kuulemamme mukaan, sen myös huviloittensa sijaintipaikaksi valinneet, saadakseen nauttia häiriöttömästä olosta vapaa-ajallaan. Sanomattakin on selvää, alueiden virkistyskäyttö ja lakisääteiset jokamiehen oikeudet loppuvat kokonaan laajoilla alueilla sekä maalla että merellä ja että asiatonkin liikkuminen alueella alkaa. Hankkeemme on valitettavasti ristiriidassa kyseisten alueitten nykykäytön ja Ruotsinpyhtään saariston vahvistetun osayleiskaavan käyttötarkoituksen kanssa. Se on lomailulle, kalastukselle, pienimuotoiselle saaristolaisten elinkeinotoiminnalle ja virkistyskäyttöä varten varattua aluetta. Muuttoliike saaristoon onkin viime vuosina kasvanut ja lapsiluku moninkertaistunut. Tämä suuntaus päättynee hankkeemme toteutuessa. Voimassa oleva Hästholmenin suojavyöhyke tulee laajenemaan entisestään hankkeemme johdosta, koko viiden kilometrin säteisen ydinvoimalaitoksemme suojavyöhykkeen muodostaman itäisen puoliympyrän sisällä, kattaen melkein koko Vahterpään niemen kaikkine kylineen, kymmeniä kilometrejä luonnonkaunista saariston rantaviivaa ja saaria tai sitten Gäddbergsö -vaihtoehdossa edellisiä pohjoisemmat alueet. Hankkeemme tekisi, toki vastoin valtiovallan harjoittamaa alue- ja hajasijoituspolitiikkaa sekä maan tasapainoista kehittämistä, Ruotsinpyhtään saaristosta ja Loviisasta Suomen ydinvoimalaitos- ja energiatuotannon keskittymän kaikkine haitallisine sivuvaikutuksineen niin maalle, Itämerelle, ihmisille, kuin huikaisevan kauniille maisemille, mutta tuottaisi toisaalta sähköä omistajiemme teollisuuslaitoksiin, kauppoihin ja pohjoisen pienasiakkaille sekä sievoisen voiton muillekin osakkeenomistajillemme, saksalaiselle E.ON:lle, ruotsalaiselle Bolidenille." On olemassa tendenssejä ja tendenssejä. Juuri tähän väliin sopii mitä erinomaisimmin Fennovoima Oy:n toimitushohtaja Tapio Saarenpään lausunto.

4 HS On monia tekijöitä, jotka puoltavat nyt meitä. Eräs tällainen on sijoituspaikka. Suomen ydinvoima on nyt keskittynyt kahdelle paikkakunnalle." (Olkiluoto ja Loviisa.) Saarenpään mielestä kannattaa kysyä: "Onko näin vahva keskittyminen hyvästä sähkön huoltovarmuuden, turvallisuuden tai aluepolitiikan näkökulmasta." Edelliseen viitaten on saaristolaisilla ja päättäjillä aihetta kysyä aivan samaa! Luvussa 1 "Hanke" s. 40/K 1.2 lausutaan: (Sähköyhtiöitten) "Toimitusvelvollisuus edellyttää, että yhtiön on toimitettava sähköä kohtuulliseen hintaan kaikille halukkaille sähkön pienasiakkaille, joiden kulutuspaikka sijaitsee yhtiön vastuualueella." Koko kirjassa ei ole minkäänlaista viittausta siihen, miten osakkaat varmistavat kuluttajille sen, että he saavat pörssissä hinnoiteltua sähköä edullisemmin omasta pistorasiastaan. Kirjassa ei ole sanaakaan siitä, mikä on se tapa, jolla Fennovoiman tuottaman sähkön hinta muodostuu. Epäilemme vahvasti, että Fennovoiman tuottama sähkö hinnoitellaan pörssissä ja osakkaille suoritetaan jälkikäteen, pörssistä ostamalleen sähkölle, korvaus Fennovoiman toimesta. Millaiseksi hinta muodostuu pienkuluttajille, jää arvailujen varaan, etenkin rutiköyhien kuntien ja kuntayhtymien sähkölaitosten pienasiakkaitten osalta. Valtuutetut kunnissa ja kuntayhtymissä, joilla on oma sähkölaitos tai siinä osakkuuksia, joutuvat päättämään kroonisessa rahapulassaan kahden vaihtoehdon välillä: "Nostammeko kunnallisveroa vai sähkön hintaa?" Saaristolaisten arvio on - sähkön hintaa nostetaan. Edelleen luvussa "Hanke", s.40/k 1.2 viitataan Fennovoiman kumppanin ylivertaiseen osaamiseen etenkin ydinvoima-alalla, mutta jätetään kertomatta, että tämä saksalainen energiajätti E.ON ei ylivertaisesta osaamisestaan huolimatta ole kyennyt ratkaisemaan, ei edes suurilla voitoillaan, käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta Saksassa. Myöskään ei kerrota sitä, että E.ON:n Ruotsissa myymän sähkön hinta muodostuu lähes poikkeuksetta Nord Poolissa. Arvailujen varaan jää myös se, mikä on kyseisen energiajätin osuus kyseisen Fennovoiman hankkeen rahoituksessa ja, rahoitustavasta riippuen, mikä vaikutus sillä on pienasiakkaille toimitettavan sähkön hintaan, kun pääomallakin on hintansa. Luvussa "Hanke" s.41/k1.3 "Uusi ydinvoimalaitos lisää hiilidioksidipäästötöntä energiantuotantoa, vähentää Suomen riippuvuutta tuontisähköstä sekä korvaa muun muassa kivihiilikäyttöisiä voimalaitoksia, jotka poistetaan käytöstä ympäristösyistä ja ikääntymisen takia. Fennovoima katsoo, että sen hanke on Suomen ilmasto- ja energiastrategisten linjausten mukainen." Venäjältä on tuotu vuosia sähköä d/a ja tuodaan edelleen, vaikka omasta tuotantokapasiteetista ei ole käytössä kuin osa. Näin tullaan suomalaisten sähköalan toimijoitten toimesta toimimaan, vaikka Suomessa olisi kymmenen uutta ydinvoimalaa, jos ja kun Venäjän halpaa sähköä on tarjolla.

5 Ja se mikä vuosien varrella yli jää idästä tuodusta sähköstä, se menee vilahtaen lännestä ulos rahakkaimmille markkinoille. Näin on ollut vuosia ja tullee olemaankin. Venäjältä sähköä tuovat eivät suin surminkaan halua päästä siitä tuonnista eroon nykyhinnoilla! Lisäksi on huomautettava, että Suomeen ollaan suunnittelemassa kahta uutta hiilivoimalaitosta, á 700 MW, sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Fennovoiman käyttämä esitystapa on harhaan johtavaa ja tarkoitushakuista puoli- ja osatotuuksineen. Samalla sivulla teksti jatkuu: "Sähkön osuus kokonaisenergian kulutuksesta on viime vuosikymmeninä maassamme jatkuvasti lisääntynyt ja tämä kehitys tullee jatkumaan." Tuon lauseen alkuosaa emme kiellä, mutta sivulauseelle ei löydy tilastoista tukea. Sähkön kulutus on Suomessa jopa laskenut ja on ollut vuonna 2008 jopa n. 2,5 % alle vuoden 2006 vastaavan ajan kulutusta. Tuohon pudotukseen ei ole tarvittu valtiovallan ohjausta, tehostustoimia säästöjen aikaansaamiseksi, ei keppiä eikä porkkanaa ja ilman mahdollisen laman vaikutuksia tulevina vuosina ! Hallituksen eduskunnalle vuoden 2008 lopulla esitetyssä Suomen Ilmasto- ja energiastrategiassa pyritään nimenomaan siihen, että sähkön kulutus voisi kasvaa, mutta ei aiempien vuosikymmenten tapaan, vaan sen kasvua tullaan hillitsemään sen käyttöä tehostamalla ja siten säästöjä aikaansaamalla, käyttäen sekä "keppiä että porkkanaa". Tavoitteena on, että 97 TWh tasoa ei ylitettäisi. s. 44/K Fennovoima esittää seuraavat madonluvut: "Fennovoima on perustettu valmistelemaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan nimenomaan ydinvoimalaitoshanke, eikä sen suunnitelmiin kuulu muita vaihtoehtoisia voimalaitoshankkeita. Ainoastaan ydinvoiman avulla on mahdollista saavuttaa Fennovoiman osakkaiden tavoitteet tuotetun energiamäärän, tuotantovarmuuden, turvallisuuden ja hinnan osalta." Mielestämme ei ole kaukaa haettu sellainen ajatus, että myös ydinvoimalla sähköä tuottavat yritykset investoisivat myös uusiutuvien energialähteitten hyödyntämiseen sähkön ja/tai lämmön tuotannossa Suomessa, kuten esimerkiksi E.ON tekee muualla maailmassa ja voitollisesti. (Kyseisen yrityksen liikevoitto lienee tälläkin hetkellä 6 mrd. /a. -luokkaa) Sellainen tuotantopolitiikka sopisi myös oivallisesti Suomen Ilmasto- ja energiastrategiaan, jossa tultaneen edellyttämään uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian osuudeksi n. 38 %. Mikäli noin ei käy, ydinvoimalla tuotetun sähkön osuuden kasvaessa, karkaa EU:kin edellyttämä kansallinen tavoitteemme saavuttamattomiin. Edelleen luvussa "Hanke", s.46/k 1.7 kuvataan hankkeen aikataulua ja marssijärjestystä: "Mikäli valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen ja eduskunta hyväksyy sen, Fennovoima

6 valitsee laitosalueen, tekee voimalaitosta koskevat hankintasopimukset..." Kirjoitetusta tekstistä saa sellaisen käsityksen, että valtioneuvostolla on kaksi mahdollisuutta, joko tehdä Fennovoiman hankkeen kannalta myönteinen tai kielteinen esitys eduskunnan päätettäväksi, jossa myönteisessä tapauksessa on neljä vaihtoehtoista sijoituspaikkaa kyseiselle laitokselle/laitoksille, joista Fennovoima suvereenisti valitsee mieleisensä. Olemme edelleen siinä käsityksessä, että maan hallitus ja eduskunta harjoittavat hajasijoituspolitiikkaa, aluepolitiikkaa ja pitävät huolta maan tasapainoisesta kehittämisestä sekä yhteisestä - ja yleisestä edusta, eikä energiateollisuus, saatikka sitten yksityinen toimija, monikansallinen Fennovoima!. Suutari pysyköön lestissään. Ja luku "Hanke" jatkuu s.47/k1.8 harvinaisella viitteellä: " " Tällaista tapaa viitteitten käytössä olisi TEM:n evästyksenkin mukaan hankevastaavan pitänyt käyttää kautta linjan, eikä esim. "Luku 1 tai luku 2 tai tai 11", kuten esimerkiksi "Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi" -luvun viitteellä, "Luku 8", jolla on 444 alaviitettä! Luku jatkuu s. 47/K1.8. "Valtioneuvosto teki vuonna 2000 ja eduskunta vahvisti vuonna 2001 periaatepäätöksen, jonka mukaan Suomessa käytössä olevien ydinvoimalaitosten käytetty ydinpolttoaine loppu- sijoitetaan Eurajoen Olkiluotoon rakennettavaan loppusijoituslaitokseen." Ydinvoimalakia kirjoitettaessa ei lain kirjoittaja voinut edes kuvitella, että Suomessa olisi yht'aikaa käynnissä kolme ydinvoimalaitosprojektia, joista yhden hankkeen suurosakkaana on ulkomainen energiayritys ja jonka velvoitteet ja vastuut jäävät, esimerkiksi laitosta kohdanneen suuronnettomuuden jälkipyykissä, loppujen lopuksi Suomen valtion hoidettavaksi Tekniikka & Talous -lehdessä kirjoitettiin seuraavaa: "Ydinjätepykälän kirjoittaneen hallitusneuvos Yrjö Sahrakorven mukaan laki ei edes pakota kaikkia Suomen ydinjätteitä Eurajoelle. "Jos energiayhtiöt halutaan pakottaa samaan paikkaan, pykälä pitää avata ja kirjoittaa se kunnolla auki", hän sanoo. Ydinenergialaki kirjoitettiin 1970-luvun lopulla. "Silloin ei osattu kuvitellakaan, että jonakin päivänä rakentajia ilmaantuisi kolme", Sahrakorpi kuvaa. Sanomattakin on selvää, että Onkalon nykyiset omistajat varaavat käytetyn ydinpolttoaineensa loppusijoituspaikan omaan käyttöönsä, eikä ulkopuolisille kilpaileville toimijoille". Täyttä asiaa oli tuo. Tuohon ei saaristolaisilla ole vielä tässä yhteydessä lisättävää. Luku 2 "YVA -menettely, viestintä ja osallistuminen" s. 53/K sisältää suuren luvun noin 1000, jota kuvataan näin: "Eri paikkakuntien toimistoissa on YVA -menettelyn aikana vieraillut yhteensä noin 1000 henkilöä."

7 Vaikuttaa aivan siltä, että ovi on toimistoissa heilunut vilkkaasti? Todellisuudessa vain kaksi, enemmän tai vähemmän kokonaista kansalaista, on kyläillyt päivää kohden Fennovoiman toimistoissa tai toisin sanoen, 0,4 Fennovoiman hankkeen perään kysellyttä paikkakuntalaista aukiolotuntien aikana. Fennovoiman ovea useimmin heiluttanut tiedonjanoinen, on kaikille saaristolaisille oikein tuttu henkilö. Edelleen luvussa 2 "YVA -menettely, viestintä ja osallistuminen" Kyseisen luvun 2 taulukossa 2-1 ja 2-2 käsitellään seuraavaa TEM:n evästystä: 4 Yhteysviranomaisen lausunto (TEM) s.54/k2.5 "Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että Fennovoiman ympäristövaikutusten arviointiohjelma kattaa YVA -lainsäädännön sisältövaatimukset ja se on käsitelty YVA -lainsäädännön vaatimalla tavalla. Annetuissa lausunnoissa ohjelmaa on pidetty pääosin asianmukaisena ja kattavana. Ministeriö toteaa, että arviointiohjelmaa on kuitenkin tarkastettava ja ympäristövaikutusten arviointiselostus laadittava siten, että kaikki tässä luvussa esitetyt yhteysviranomaisen lausunnon eri kohdat huomioidaan asianmukaisesti. Lisäksi lausunnoissa ja mielipiteissä on esitetty muitakin kysymyksiä, huomautuksia ja näkökohtia, joihin hankkeesta vastaavan on syytä kiinnittää huomiota. Arviointiselostuksessa hankkeesta vastaavan on asianmukaisesti ja riittävässä määrin vastattava esille tulleisiin kysymyksiin. Hankkeesta vastaavan on toimitettava ministeriöön kolmen viikon kuluessa lausunnon päiväyksestä selvitys toimenpiteistä, joilla hankkeesta vastaava täydentää arviointia. Lausunnoissa ja mielipiteissä YVA -ohjelmasta selkeästi osoitetut puutteet tai virheelliset tiedot on korjattava. Ministeriö esittää, että hankevastaava liittää YVA -selostukseen taulukon, jossa on eritelty yhteysviranomaisen esille tuomat asiat, hankevastaavan vastine niihin ja mahdollinen viittaus kyseiseen YVA - selostuksen kohtaan." s. 53/K 2.5 Fennovoima kuittaa saamansa TEM:n ohjeet seuraavasti: "Yhteysviranomaisen lausunnossaan esille tuomat asiat ja niiden huomioon ottaminen YVA - selostuksessa sekä mahdollinen viittaus asianomaiseen kohtaan YVA -selostuksessa on esitetty seuraavan sivun taulukossa (Taulukko 2-1)." Fennovoiman laatimaan taulukkoon kirjatut puutteet, virheellisyydet, vastausta vaille jääneet kysymykset, selvittämättömät asiat on esitetty selkeästi, mutta vastaukset eivät, eikä myöskään kaikkiin kohtiin taulukossa 2-1 ole merkitty TEM:n edellyttämiä viitteitä asianomaisiin YVA:n kohtiin, jossa tai joissa vaadittuja asioita mahdollisesti selvitetään, oikaistaan tai muutoin käsitellään. Mikäli viite on merkitty, on se useimmiten vain YVA:n lukuun viittaava, esim. lukuun 8, jossa on 444 alakohtaa. Vietä siinä sitten esipuheessa toivotettuja "Hauskoja lukuhetkiä!", kun joutuu etsimään "neulaa heinäsuovasta". Hyvänä esimerkkinä TEM:n vaatimuksen ylimalkaisesta käsittelystä on taulukon 2-1 s.

8 54/2.5 kohta 3. TEM:n vaatimus: "Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulisi hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtoja vertailla mahdollisimman monipuolisesti ja vertailu on esitettävä YVA -selostuksessa. Eri vaihtoehdoilla tarkoitetaan esimerkiksi eri laitospaikkavaihtoehtoja, lämpötehon määrää (laitosyksiköiden lukua), jäähdytysveden erilaisia otto- ja purkuvaihtoehtoja ja/tai jäähdytysveden hyötykäyttöä." Taulukossa 2-1 s. 54/K 2.5 Fennovoima vastaa kohdassa 3: "Vaikutukset esitetään laitospaikkakohtaisesti erikseen, vesistövaikutukset eri lämpötehoilla sekä eri otto- ja purkuvaihtoehtojen tapauksessa." Luottavainen lukija olettaa, että laitospaikka on määritelty erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen tarkastelua ja vertailuja varten, jopa eri paikkakuntien välillä. Viitettä ei Fennovoimalla tietenkään ole esittää, vaikka TEM nimenomaan sitä edellyttää vaatimuksissaan. Sitten huomautetaan TEM:lle näsäviisaasti seuraavassa lauseessa: "Vaihtoehtojen eroja tai erojen puuttumista tarkastellaan kaikkien muidenkin vaikutustyyppien osalta, koska jo vaihtoehtoasetelma edellyttää sitä." Fennovoiman tämäkin kommentti on tietenkin vailla TEM:n edellyttämää asiallista viitettä tai viitteitä YVA:n kohtaan tai kohtiin, joista voisi saada tarkistettua selvitetyn asian todenperäisyyden. Seuraavassa TEM:n lauseessa s. 54 kohdassa 4 on vaatimus edelleen selkeä ja välttämätön monille selvitystä edellyttäville asioille. TEM:n asiallinen vaatimus: "Voimalaitosyksiköiden kaavaillut sijaintipaikat on rajattava selkeästi osana muun maankäytön esittelyä ja arviointia." Tähän selkokieliseen TEM:n vaatimukseen vastaa Fennovoiman lakonisesti: "Voimalaitosyksiköiden vaihtoehtoiset sijaintipaikat ja kuntarajat esitetään karttakuvissa YVA - selostuksen luvussa 1." Luvussa 1 s.40/k 1.2 Kuvassa 1-1 on selvääkin selkeämmät kuvat kolmesta sijoituspaikkakunnasta, mutta ei sijoituspaikoista ja karttojen mittakaavat ja käytetyt symbolit eivät näytä rajaavan mitenkään selkeästi kaavailtuja sijaintipaikkoja. Fennovoima on käyttänyt sekä pieniä pallukoita että laajempia suorakaiteita, joitten kattamat alueet tuntuvat olevan ristiriidassa keskenään. Edelleen TEM vaatii oikeutetusti s.54/k 2.5 taulukossa 2-1 kohdassa 4 "Myös suojavyöhykkeet on tuotava selkeästi esille." Fennovoima kuittaa ykskantaan... "Suojavyöhykkeet esitetään luvussa 8 väestönsuojelua koskevassa kohdassa."

9 ... ja "viittaa kintaalla" johonkin tai joihinkin kahdeksannen luvun 444 alakohtaan, joihin pureudumme tuonnempana luvussa 8, kunhan ensin joku saaristolainen löytää em. luvun 8 kyseisen - tai kyseiset alaviitteet. Sama meno jatkuu Fennovoiman YVA:ssa luvussa 2 "YVA -menettely, viestintä ja osallistuminen" alkaen s. 59 taulukko 2-2. Lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt näkökohdat on jätetty tietenkin numeroimatta. Sivulla 59 vaatii joku lausunnon antajista (Ei nimetty.): "Tulee arvioida hankkeen suhdetta EU:n energia- ja ilmastostrategiaan sekä uusiutuvia energialähteitä koskeviin tavoitteisiin." Tätä kirjoitettaessa, julkistetaan Suomen Ilmasto- ja energiastrategia, mutta Fennovoima ottaa siihen kantaa jo ennen YVA:n painatusta, vastatessaan edellä esitettyyn vaatimukseen: "Hankkeen suhdetta muun muassa EU:n energiastrategiaan, EU:n ilmasto- ja energiapakettiin sekä Suomen energia- ja ilmastostrategiaan kuvataan luvussa 5." Kyseisessä luvussa 5. s.109 taulukossa 5-1 todetaan: "Uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen on linjassa energiastrategian kanssa. Kansallisen energiastrategian mukaan energiantuotanto Suomessa pidetään monipuolisena ja mahdollisimman omavaraisena. Strategian mukaan mitään päästötöntä, vähäpäästöistä taikka päästöjen kannalta neutraalia, kestävää ja kustannusrakenteen kannalta kannattavaa tuotantomuotoa, myöskään ydinvoimaa, ei saa sulkea pois. Mikäli tuo on Fennovoiman perustelu sille, että juuri se on mitä otollisin toimija tuottamaan ydinvoimalla sähköä Suomessa, on heitä muistutettava siitä, että ydinpolttoaineen osalta Suomi ei ole omavarainen ja viitattava Fennovoiman toimintaajatukseen, joka ei kerro Fennovoiman monipuolisuudesta sanallakaan, vaan päin vastoin. Fennovoima tulee olemaan yksipuolinen ydinvoiman tuottaja, jolla ei ole minkäänlaisia pyrkimyksiä monipuolistaa tuotantoaan. Kenellekään ei ole jäänyt tämän YVA -menettelyn aikana epäselväksi se, että kyseessä on vain hankevastaavan "tiekartta toteutukseen", jossa tietoja ei hankita pääsääntöisesti paikan päällä mittaamalla, tutkimalla, selvittämällä ja tietoja keräämällä, kuten tämäkin YVA tulee osoittamaan. Kun puutteellisilla tiedoilla saa ydinvoimalaitoksen YVA:n suorittaa ja lisäksi viljellä viljalti hankkeelle myönteisiä adjektiiveja ja atribuutteja niin TEM, yhteysviranomainen ja lausunnon antaja, voi toki hankevastaavan mielestä esittää vaateen, kuten taulukossa 2-2 s. 60/K 2.5: "Hankkeen YVA-menettelyn aikataulu on liian tiukka riittävien selvitysten tekemiseen. Luontokartoitukset tulee tehdä riittävän laajalta alueelta ja pitkältä aikaväliltä." Luonnonkauniiseen Ruotsinpyhtään saaristoon, sinne täysin sopimatonta ydinvoimalaitosta suunnitteleva rahasammon rakentaja, voi muina miehinä todeta esitettyyn vaateeseen:

10 "Aikataulu on normaali YVA -aikataulu, ja kaikki selvitykset voidaan tehdä sen puitteissa YVA -menettelyn edellyttämässä laajuudessa." Normaalia selvitysmenettelyä eivät kuitenkaan edusta seuraavat seikat: 1. Fennovoima valitsi ydinvoimalaitoksensa "hajasijoituspaikaksi" Ruotsinpyhtään Gäddbergsön ja Kampuslandetin, Hästholmenin ydinvoimalaitoksen vierestä. 2. Fennovoima valitsi "aluepoliittisin" perustein ydinvoimalaitoksensa rakennuspaikaksi Ruotsinpyhtään saariston Gäddbergsön ja Kampuslandetin, Hästholmenin naapurista ottamatta huomioon hallituksen ja eduskunnan pyrkimystä harjoittaa Suomen eri alueitten tasapuolista kehittämistä. 3. Fennovoima valitsi ydinvoimalaitoksensa sijoituspaikaksi Suomenlahden rannikon, joka on hyvää vauhtia kuolemassa ja jonka luonnonvastainen lämmittäminen ydinvoimalla lämmitetyllä merivedellä, jopa 90 kuutiometriä/joka ainoa sekunti, ei meren tilaa kohenna. 4. Fennovoima takaa "huoltovarmuuden" Suomessa, Loviisan ja Olkiluodon voimaloitten kanssa, rakentamalla voimalansa Loviisan suojavyöhykkeelle. 5. Fennovoima jatkaa hankkeensa edistämistä Ruotsinpyhtäällä, vaikka uuden Loviisan kuntalaiset ovat vaaleissa sanoneet valtavalla enemmistöllä heidän hankkeelleen: "Ei." Fennovoiman Ruotsinpyhtään vaihtoehdon kannatus kuntavaaleissa 2008 "Uuden Loviisan" tai "Suur-Loviisan" alueella: Fennovoimaa vastustaa 3365 "suurloviisalaista" eli 64,2 % Fennovoimaa kannattaa 957 "suurloviisalaista" eli 18.3 %! Tämä on normaalia. Sittemmin on käynyt myös ilmi vuoden 2008 kuntavaaleissa, että Fennovoiman hanketta kannatti, vastoin 1500 saariston asukkaan ja kesäasukkaan tahtoa, yksi saaristossa asuva kuntavaaliehdokas, nimeä mainitsematta. Hän sai 12 ääntä Ruotsinpyhtäällä ja niistäkin äänestäjistä osa oli pohjoisesta, Ruukista, osa Tesjoelta ja vain pari sielua saaristosta! Tämäkin on normaalia! Fennovoima Oy:n toimitushohtajan Tapio Saarenpään lausunto medialle, kun heillä oli jo vireillä ydinvoimalahanke Ruotsinpyhtäällä, kannattaa toistaa: HS On monia tekijöitä, jotka puoltavat nyt meitä. Eräs tällainen on sijoituspaikka. Suomen ydinvoima on nyt keskittynyt kahdelle paikkakunnalle." (Olkiluoto ja Loviisa.) Saarenpään mielestä kannattaa kysyä: "Onko näin vahva keskittyminen hyvästä sähkön huoltovarmuuden, turvallisuuden tai aluepolitiikan näkökulmasta."

11 Itse kukin voi edellisen sitaatin johdosta pohtia sitä kysymystä, että onko aluepoliittisesti järkevää ja huoltovarmuuden kannalta hyvä asia, sijoittaa jo olemassa olevien ydinvoimaloitten aidan taakse uusi ydinvoimala? Järkeäkin on jossakin vaiheessa Fennovoiman kammareissa osattu käyttää, loogista ajattelua harjoittaa ja jopa ajateltu poliitikkojen työsarkaan kuuluvia asioita, kuten huoltovarmuutta ja aluepolitiikkaa, mutta valitettavasti oikea käsi ei tiennyt, mitä vasen käsi oli jo tehnyt. Tuo ei ole normaalia. Luvussa 2 "YVA -menettely, viestintä ja osallistuminen" taulukossa 2-2 s.62 on hankevastaavalla viittaus lukuun, josta asiallisen vastauksen tulisi löytyä, mutta onkin tyypillistä, harhaan johtavaa, epätäydellistä ja tarkoituksenmukaisesti muotoiltua selvitystoimen rajaamista ja kuvaamista sekä sanoin että karttapiirroksin. Päätöksentekijä, joka ei ole paikkakuntalainen ja joka aikoo paneutua esitettyyn asiaan kunnolla, aikaansa ja vaivaansa säästämättä, tulee hämätyksi. Lausunnonantajat vaativat: "Tulee arvioida vaikutuksia suojavyöhykkeellä oleviin toimintoihin, kuten kouluihin ja uimarantoihin" ja "Tulee tarkastella pysyvän asutuksen ja vapaa-ajan asutuksen sijoittumista suojavyöhykkeen alueelle." Hankevastaavan vastineet antavat sellaisen käsityksen, että "homma on todella hanskassa", kun se toteaa: "Sijaintipaikat on valittu siten, että suojavyöhykkeellä on mahdollisimman vähän väestökeskittymiä. Hankkeen vaikutuksia suojavyöhykkeellä oleviin mahdollisiin toimintoihin arvioidaan paikkakunnittain luvussa 8." "Pysyvän väestön määrä eri etäisyyksillä ydinvoimalaitoksessa esitetään paikkakunnittain ihmisiin ja yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia käsittelevissä luvuissa (luku 8). Myös vapaa-ajan asutuksen sijoittumista voimalaitosalueen ympäristössä kuvataan." Tässä vaiheessa lienee riittävää, että toteamme seuraavaa: Luvun 8, asianomaista aihetta kuvaavaan karttaan ei ole merkitty edes "naapuritontilla" olevaa ydinvoimalaitosta, joka on miehitettynä pysyvästi d/a ja 24h! Kyseisiä henkilöitä ei ole merkitty myöskään väestömääriä kuvaaviin karttoihin, asianmukaiseen sektoriin, mikä johtunee siitä, että alueen pysyvien kesäasukkaittenkaan ja maanomistajienkaan lukumääristä ( eikä edes heidän yhteystiedoistaan ), ei hankevastaavalla ole kuin työpöydän ääressä syntynyt "harakoille mennyt" arvaus. Verottajalla olisi taatusti ollut toimivat yhteystiedot! Selvityksessä ei ole mainintaa niistä mahdollisesti jopa tuhansista työntekijöistä, jotka "kahden ydinvoimayksikön vaihtoehdossa" vielä rakentaisivat toista laitosta, kun toista mahdollisesti jo ajetaan täydellä teholla?

12 Vierastyöläisten parakkikylän paikkaakaan ei ole esitetty. Oletamme, että samaisessa paikassa majailee ainakin osa vuosihuollon aikaisesta työvoimasta, josta myös Fennovoiman tulee kantaa huolta ja vastata heidän turvallisuudestaan. Näyttääkin siltä, että rakennusajan väestömäärät poikkeavat käytön aikaisista väestömääristä ja vuosihuoltojen aikaisista väestömääristä. Asianomaisessa sektorissa eivät ole mukana myöskään Häsholmenin säännöllisten vuosihuoltojen aikaiset väestömäärät. Väestömääriin Fennovoima ei myöskään lue kulloinkin työvuorossa olevaa omaa henkilökuntaansa tai sitten onkin kyseessä miehittämätön ydinvoimalaitos. Tai sitten on vain niin, että TEM:n, yhteysviranomaisen, yllä olevassa vaatimuksessa käytetty ilmaisu "kuten", jättää hankevastaavalle vapauden arvioida väestömääriä tarkoituksenmukaisimmalla, vähiten vaivaa aiheuttamalla tavalla ja jättää merkittävät väestöryhmät pois, kuten työpaikat? Ehkäpä työmaa ei ole työpaikka, kuten koulu? Lopuksi on todettava, että hankevastaavan käyttämät kuvat 8-79 ja 8-80 ovat luokattoman huonoja. Näin ovat asiat Suomen "laajimmassa ja kattavimmassa" YVA:ssa kautta aikain! Jätämme tämän taulukon sisällön loput ylimalkaisuudet kommentoimatta, mutta tulemme kohdistamaan saaristolaisten kritiikin hankevastaavan teksteihin, joihin tässä Luvun 2 sivulla 59 alkavassa taulukossa 2-2 viitataan tai ollaan viittaamatta. Luvun 2 sivulla 65/K 2.10 hankevastaava kirjoittaa: Asiantuntijoilla on ollut merkittävä rooli muun muassa jäähdytysveden otto- ja purkupaikkojen sijoittamisen sekä rakenteiden suunnittelussa. YVA -menettelyyn liittyvä osallistuminen on tukenut suunnitteluprosessia tarkentamalla lähtötietoja ja ohjaamalla paikkakuntakohtaisten erityispiirteiden huomioimiseen Monipuolisen sidosryhmien osallistumisen ansiosta sijaintipaikkoja ja niiden ympäristöä koskevat lähtötiedot ovat tarkentuneet ja varmistuneet. Kun yllä olevasta tekstistä saa sellaisen kuvan, että kyseessä on jäähdytysveden otto- ja purkupaikoista ja niitä koskevista "lähtötiedoista" ja niiden lähtötietojen tarkentumisesta ja jopa "tarkennettujen lähtötietojen varmistumisesta", niin on aihetta kysyä hankevastaavalta: Mitä, miten, missä, kenen/keiden toimesta ja milloin on lähtötietoja oikein mitattu, niiden tarkentamiseksi ja jos on, niin mihin ne on koottu ja taulukoitu kattavasti, huomioiden eri vuodenajat, vuorokauden ajat ja sääolosuhteet vuosien varrella, meren luontaiset virtaukset eri syvyyksillä ja lämpötilat, meriveden ravinnepitoisuudet eri

Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti. kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto

Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti. kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto Palaute Fennovoiman ydinvoimalaitoksen YVA-selostukseen Asian diaarinumero 7131/815/2008

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Fennovoima Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Ympäristövaikutusten arviointiselostus Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Sisältö SANASTO JA LYHENTEET 6 YHTEYSTIEDOT 8 TIIVISTELMÄ 9 1 JOHDANTO 16 2 HANKE 18 2.1 Hankkeesta

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1953 Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet Kari Rasilainen & Seppo Vuori VTT Energia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2)

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2) 1 LIITE 2 Piirin lausunnot yva-vaiheesta, jossa esitetty tarkemmin suunnitellun laitoksen vaikutuksista jätesuunnitelman toteuttamiseen, energian tarpeesta, tuotosta sekä sähkölinjasta ym. Lausunto Hämeen

Lisätiedot

Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke

Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke Pyhäjoella Yleispiirteinen selvitys Ydinenergialain 13 :n edellyttämä työ- ja elinkeinoministeriön tarkastama ja hyväksymä selvitys Fennovoiman ydinvoimahankkeesta. Jaetaan

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö puhdasta energiaa huomiseen 4/09 Projektit Muonio, Pyhäjoki ja Ajos Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö Tuulivoima imagomarkkinoinnissa pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 Energiaturvallisuus on monen osan summa Matkalla kohti sähköpulaa? 4 Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 Ydinvoimalla rooli kestävässä energiantuotannossa

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara4 2007 AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

Ytimekäs. harjan- nostajaisiin. OL3:n tähänastinen työ huipentui. Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin

Ytimekäs. harjan- nostajaisiin. OL3:n tähänastinen työ huipentui. Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin Ytimekäs T e o l l i s u u d e n V o i m a O y j : n y h t i ö l e h t i 4 / 2 0 0 9 Energiateollisuuden visiossa Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin OL3:n

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 3.7.2009 82122611 Ekokem Oy Ab Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4

Lisätiedot

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen puhdasta energiaa huomiseen Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt 03/11 Offshoretuulivoimapuistojen kustannukset alas koko toimitusketjua optimoimalla Maailman tuulipäivän

Lisätiedot

Asia: Muistutus merialueen osayleiskaavaehdotuksesta 1/13. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly.

Asia: Muistutus merialueen osayleiskaavaehdotuksesta 1/13. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly. 1/13 Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly.info Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry PL 326 90101 Oulu 044-9290550 pohjois-pohjanmaa@sll.fi Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen

Lisätiedot

materia Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15

materia Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15 materia 5 2010 Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15 Geologia Kaivos- ja prosessitekniikka Metallurgia Materiaalitekniikka Kittilän kultakaivos turvallista tuotantoa

Lisätiedot

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro.

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro. HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 12 2013 Kokousaika: klo 18.00 20.16 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Tiivistelmä Kivikko-seura katsoo, että YTV:n jätevoimalan YVA-selostus on olennaisin osin virheellisesti ja puutteellisesti tehty.

Lisätiedot

Tämä on Fennovoiman alkuperäisestä hakemuksesta laadittu julkaisu. Hakemuksen alkuperäiskappale on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle

Tämä on Fennovoiman alkuperäisestä hakemuksesta laadittu julkaisu. Hakemuksen alkuperäiskappale on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle Tämä on Fennovoiman alkuperäisestä hakemuksesta laadittu julkaisu. Hakemuksen alkuperäiskappale on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle tammikuussa 2009. VALTIONEUVOSTOLLE Hakemus ydinenergialain

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi - Oulujoki

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi - Oulujoki Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa Keski-Suomi - Oulujoki 2011 400 kv voimajohto Keski-Suomi Oulujoki i YHTEYSTIEDOT Hankevastaava Fingrid Oyj Yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Tutkimus tuotekehityksen tukena

Tutkimus tuotekehityksen tukena TUOTETIEDE Tutkimus tuotekehityksen tukena Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 163. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2008 Lähiyhteisöllisyys ja alueellinen isännöinti Matinkylän liikenneongelmat ja metro Eteläisen Espoon kaavoitus Isännöinti on taitolaji Märkätilojen

Lisätiedot

Kuntakirja uudistusajatuksia

Kuntakirja uudistusajatuksia Kuntakirja uudistusajatuksia 30995_Polemia_81.indd 1 11.11.2011 15.02 30995_Polemia_81.indd 2 11.11.2011 15.02 Antti Mykkänen (toim.) Kuntakirja uudistusajatuksia K U N N A L L I S A L A N K E H I T T

Lisätiedot

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN OSALIITOSTA KOSKEVA

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot