Biomittauksiin keskittyvä huippuosaamiskeskus BCC aloitti. Bioalan yrityksiä syntyy hyvää vauhtia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biomittauksiin keskittyvä huippuosaamiskeskus BCC aloitti. Bioalan yrityksiä syntyy hyvää vauhtia"

Transkriptio

1 VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Biomittauksiin keskittyvä huippuosaamiskeskus BCC aloitti Bioalan yrityksiä syntyy hyvää vauhtia BioneXt generoinut yli 200 miljoonan euron investoinnit Tampereen seudun bioalan toimintaan

2 2 UUTISIA 2008 EU:lta 15 miljoonaa sepelvaltimotaudin tutkimukseen l Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedekeskuksen hallinnoima sepelvaltimotautiprojekti on saanut suurimman Euroopassa myönnetyn tutkimusrahoituksen EU:n seitsemännestä puiteohjelmasta, 15 miljoonaa euroa. Viisivuotinen AtheroRemoprojekti tähtää herkästi repeävien sepelvaltimomuutosten varhaiseen tunnistamiseen sekä sydäninfarktin ja äkkikuoleman riskin vähentämiseen. Projektiin osallistuu 18 tutkimusryhmää 11:stä Euroopan maasta. Suomesta ovat mukana myös Tampereen yliopistollinen sairaala, VTT ja biotekniikkayritys Zora Biosciences. Finn-Medi Tutkimuksella oli hakemuksen tekijänä merkittävä rooli rahoituksen saamisessa. IMT selvittää eturauhassyövän diagnostiikkaa l Tampereen yliopiston lääketieteellisen teknologian instituutti (IMT) koordinoi ProspeR (Prostate Cancer: profiling and evaluation of ncrna) -tutkimusprojektia. Nelivuotinen ProspeR tutkii ei-koodaavien RNA-molekyylien käyttömahdollisuuksia eturauhassyövän diagnostiikassa ja hoidossa. Mukana on seitsemän eurooppalaista yliopistoa tai yritystä. EU rahoittaa tutkimusta yhteensä lähes kolmella miljoonalla eurolla. Regealle kudospankkilupa l Solu- ja kudosteknologiakeskus Regeassa toimii Suomen ensimmäinen EU-direktiivin mukainen kliininen kudospankki. Lääkelaitos tarkasti Regean kudospankkitoiminnot lokakuussa 2007 ja myönsi sille kudoslaitosluvan keväällä Lupa on Suomen ensimmäinen monikudospankkilupa eli Regea saa käsitellä useita erilaisia kudoksia. BCC:lle vankka Biomittausteknologian tutkimus- ja tuotekehityskeskus Biosensing Competence Centre, BCC otti ensimmäisenä toimintavuonnaan vakaasti kiihtyvän lähdön. Yrityskontakteista virinneet uudet tutkimushankkeet ovat työn alla ja useista muista neuvotellaan. Keskuksen rahoitus vuoteen 2010 varmistui, se teki ensimmäiset laitehankinnat ja palkkaa lisää henkilöstöä. BCC:n tutkimus- ja tuotekehityshankkeet käynnistyvät nimenomaan yri tysten tarpeista. Keskeinen tavoite on vauh dittaa uusien tuotteiden ja palvelukonseptien kehittämistä kaupallisiksi tuotteiksi. BCC on yrityksille suomalainen asiantuntijalinkki biomittausten ja lääketieteellisen tekniikan kansainvälisiin tutkimusryhmiin. Sveitsin teknologia instituutissa Lausannessa työskentelevä bioanturitutkija Sandro Carrara (vas.) puhui BCC:n virallisissa avajaisissa elokuussa Häntä isännöi toiminnanjohtaja Hannu Helle.

3 3 BCC:n ensimmäinen investointi tutkimushankkeiden käyttöön on bioantureiden mikrorakenteiden valmistuksessa käytettävä RIE-laite (reaktiivinen ionietsaus). Sen käytöstä vastaa tutkija Tomi Ryynänen TTY:n systeemitekniikan laitokselta. hankeaihiot liittyvät elintarviketurvallisuuteen ja lääketeollisuuteen. Hannu Helle sanoo, että tulevaisuudessa tärkeä toimintalinja syntyy terveydenhuollon tarpeista hyödyntää helppokäyttöisiä ja edullisia ratkaisuja ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa ja ihmisen hyvinvoinnin seurannassa. Kehon sisäisten, sen pinnalle laastaroitavien tai päällepuettavien mittalaitteiden avulla fysiologisia mittauksia voidaan tehdä ihmisen normaalin toiminnan aikana melkein missä tahansa. Diagnoosit varmentuvat ja nopeutuvat, turhat lääkärissäkäynnit vähenevät ja terveydenhuollon tehokkuus kasvaa. Bioanturit mahdollistavat myös uudenlaiset mittaukset liikuntasuorituksista. Yhdessä muiden tutkimusosapuolten kanssa BCC on ollut tekemässä Nokialle suunnitellun Nokiareenan kilpaurheiluja liikuntakeskukseen tulevan tutkimustalon esiselvitystä. BioNavis on mukana diagnostiikkalaitteita kehittävissä Tekeshankkeissa ja kansainvälissä tutkimushankkeissa. Jos niiden perusteella etenemme esimerkiksi uusien mittausinstrumenttien kehitykseen, voimme tilata tarvittavaa tutkimusta BCC:n kautta, toimitusjohtaja Janusz Sadowski toteaa. lähtö Olemme aktiivisesti ottaneet yhteyk siä suomalaisiin ja kansainvälisiin yrityksiin ja tutkimusryhmiin. Vastaanotto on ollut hyvin myönteinen. Perustana oleva asiantuntemuksemme on poikkeuk sellisen monitieteinen ja toimintamalli yrityslähtöinen. Yritykset näkevät siinä selkeästi toimintaansa täydentävät ja edistävät mahdollisuudet, BCC:n toiminnanjohtaja Hannu Helle toteaa. BCC:n toiminta perustuu tamperelaisen biomittausalan huippututkimukseen ja poikkitieteelliseen osaajaverkostoon. Keskuksen taustalla toimii toistakymmentä professoria ja satakunta tutkijaa Tampereen teknillisestä yliopistosta ja VTT:stä. Näiden tutkimusryhmissä on biomittaukseen liittyen vireillä projekteja, jotka koskevat muun muassa sydämen toiminnan seurantaa, syöpädiagnostiikkaa ja erilaisia lääketieteellisiä mittauksia. BCC:n kautta syntyneet uusimmat Gramman miljardisosakin on helppo havaita Tamperelainen BioNavis Oy on tuonut markkinoille molekyylitason mittauksiin tarkoitetun laitteiston, jolla analysoidaan aineiden erittäin tarkkoja pitoisuuksia ilman merkkiaineita. Innovaation taustalla on VTT:n tamperelainen bioanturitutkimus, ja BioNavis on esimerkki siitä, miten huippututkimuksesta synnytetään liiketoimintaa. Ensimmäiset kaupat BioNaviksen mittalaitteesta on tehty. Tuomme laitteiston sarjatuotantoversion markkinoille loppuvuonna 2008 ja ensi vuonna siitä pidemmälle automatisoidun mallin. Ennakoimme niille hyvää kansainvälistä kysyntää, toimitusjohtaja Janusz Sadowski kertoo. BioNaviksen mittalaite on tarkoitettu tutkimuskäyttöön kehitettäessä esimerkiksi erilaisia molekyylitasolla toimivia bioantureita, diagnostiikkalaitteita tai ympäristöturvallisuuden ratkaisuja kaupallisiksi tuotteiksi. Kaikilla näillä osa-alueilla tutkimus ja yritysten tuotekehitys kasvavat maailmanlaajuisesti voimakkaasti. BioNaviksen menetelmä hyödyntää pintaplasmoniresonanssia (surface plasmon resonance, SPR), joka on valoon perustuva mittausmenetelmä. Kun molekyylit tarttuvat toisiinsa analyysilaitteen pinnalla, resonanssin tasapaino muuttuu. Tämä muutos paljastaa erilaisten kemikaalien tai kaasujen esiintymisen äärimmäisenkin pieninä pitoisuuksina. Kun mittaustarkkuus on nanogrammoja eli gramman miljardisosia neliömillimetrissä, voidaan esimerkiksi potilaan verinäytteestä löytää syövästä kertovat proteiinit paljon ennen kuin tauti muuten mitenkään ilmenisi. SPR-menetelmä ei ole uusi, mutta BioNaviksen tavalla sitä ei ole aiemmin sovellettu. Laitteiston joustavat käyttömahdollisuudet ovat erityisesti tutkimustoiminnassa kilpailuvaltti, sillä ne tuovat tutkimustyöhön lisää kustannustehoa ja nopeutta.

4 4 Oikeassa suunnassa l l l BioneXt on ylittänyt sille ohjelman alussa asetetut tavoitteet yli kaksinkertaisesti investointien määrä on jo runsaat 207 miljoonaa euroa. Onnistumisessa tärkeimpiä tekijöitä ovat olleet BioneXtin ja sen yhteistyökumppaneiden strategiset valinnat, rahoitus sekä kyky luoda ympäristöä, jossa yritykset ja tutkimusyksiköt voivat toimia tehokkaasti sekä saavat oikeanlaisen tuen toiminnalleen. Lääketieteessä siirrytään vähitellen kohti henkilökohtaista terapiaa, joka tähtää tautien ennalta ehkäisemiseen. Siihen tarvitaan kuitenkin paljon tietoa, jota saadaan mittaamalla ja analysoimalla ihmisen elintoimintoja, perimää sekä ympäristötekijöitä. Tässä työssä taas tarvitaan yhä tarkempaa ja pienempää mittaus- ja anturiteknologiaa, biosensoreita, biopankkeja sekä asiantuntemusta löytää mittavasta tietomäärästä olennainen. Teknologia kehittyy ja tulee entistä lähemmäksi arkipäiväistä käyttöä. Potilas voi esimerkiksi itse arvioida, onko rinnassa tuntuva polte sydänkohtaus vai oire jostain muusta. Nykyteknologia mahdollistaa myös entistä tehokkaamman kotihoidon. Tampereella tähdätään juuri edellä mainittuihin hoitomuotoihin ja teknologiaan. Biosensoreiden kehittämiseen erikoistuneen BCC:n sovellutusalueet ovat diagnostiikassa, lääketieteellisessä tekniikassa, turvallisuustekniikassa sekä ympäristön ja prosessien mittaamisessa. Vactia kehittää rokotteita yhteistyössä suurten lääkeyritysten kanssa. Regea valmistaa räätälöityjä ihmisen varaosia kantasoluista. Tutkimuskudospankki FINTIB toimii kaikkien näiden kanssa yhteistyössä tarjoten tutkimuksessa ja tuotekehityksessä tarvittavaa tietoa. Lisäksi Tampereen henkenä tunnettu halu tehdä yhteistyötä moninkertaistaa mahdollisuudet onnistua. Tämä väliraportti kertoo BioneXtin etenemistä tänä vuonna. Suunta on oikea - kohti onnistumista, yli odotusten. Tero Välimaa johtaja BioneXt 2008 l Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea Tampere on ihmisten Regean toiminta on ollut erittäin tu lok sellista ja menestyksekästä. Vuoden 2008 alussa Regea julkisti ensimmäisenä maailmassa leikkauksen, jossa potilaalle rekonstruoitiin rasvakudoksen kantasoluista ja biomateriaalista pala leukaluuta syöpäleikkauksessa poistetun palan tilalle. Kantasolut eristettiin potilaan omasta rasvakudoksesta, jonka jälkeen ne erilaistettiin luukudossoluiksi ja kasvatettiin potilaan vatsalihaksen sisällä leukaluuksi. Syksyyn 2008 mennessä kahdeksan potilasta on leikattu ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Regean toiminta on monipuolistunut entisestään. Keskuksessa on esimerkiksi aloitettu uusi tutkimusalue: silmäsairauksien hoito kantasolujen avulla. Lisäksi Bio next tuki Regean laboratorioinfrastruktuurin kehitystä rahoittamalla kantasolujen kasvatukseen soveltuvan bioreaktorin hankintaa. Henkilöstöltään keskus on kasvanut yli 80 ammattilaisen tutkimuslaitokseksi ja johtavaksi kansalliseksi kudosteknologiakeskukseksi. Vuoden 2007 talous oli ylijäämäinen. Myös tutkimustoiminta tehostuu. Neuro ryhmässä aloitettiin Suomen Akatemian rahoittama nelivuotinen Biomeettinen aktiivinen ympäristö hermo- ja sydänlihassolujen erilaistamiseen ja kasvattamiseen kantasoluista -projekti sekä kolmivuotinen tutkijatohtoriprojekti. Regeassa on lisätty myös ulkomaisten tutkijoiden määrää. BioneXt l terveyttä ja hyvinvointia edistävän bioteknologian huippututkimukseen, tuotekehitykseen, kliiniseen soveltamiseen ja kansainväliseen kaupallistamiseen keskittyvä investointi- ja kehitysohjelma l painoalueina biomateriaalit, kudosteknologia, bio-ict ja immunologia

5 5 varaosien, rokotteiden ja biosensoreiden kansallinen pääkaupunki Kärkihankkeiden eteneminen l Silmälääketieteen tutkimus-, tuotekehitysja innovaatiokeskus SILK BioneXt tuki SILKin tutkimusinfrastruktuurin kehitystä rahoittamalla muun muassa konfokaalimikroskoopin hankintaa. Vuoden 2008 aikana teetettiin haastattelututkimus ja selvitystyö SILKin toimintamallista ja aloitettiin tarkennetun liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Keskus tukee myös suomalaisten silmätutkijoiden koulutusta järjestämällä silmäsymposiumeja. Elsemay Björn -rahaston tukemana järjestettiin SILK symposium, jossa vuoden 2008 nuoren silmätutkijan palkinnon sai dosentti Juha Holopainen. l Hospital for Advanced Therapies Kudosteknologisiin hoitoihin keskittyvä sairaala Hospital for Andvanced Therapies (HAT Oy) tuottaa palveluita sekä julkisen terveydenhuollon erityistarpeisiin että itse maksaville, suomalaisille ja ulkomaisille asiak kaille. HATin perustajia ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Regea, ja sen alkuvaiheen rahoittavat SITRA, BioneXt ja Pirkanmaan liitto. Sairaalan on suunniteltu aloittavan toimintansa vuosien vaihteessa. l Biological Information Centre BIC BIC yhdistää ja soveltaa biologisesta tutkimuksesta saatavaa tietoa teknisiin ratkaisuihin ja palveluihin. Se toimii sateenvarjoorganisaationa Biosensing Competence Centrelle, Tampereen tutkimuskudospankki FINTIBille ja Biologisen datan käsittelyn konsortiolle. BICin toimijat ovat alkuvuoden 2008 aikana kehittäneet yhteistoimintaansa. Esimerkiksi diagnostiikan alueella BCC ja FINTIB tekevät jo yhteistyötä, ja ensimmäisten projektien suunnittelu aloitettiin keväällä l Biosensing Competence Centre BCC Biosensoreihin ja biomittausteknologian tutkimukseen ja tuotekehitykseen keskittyvässä BCC:ssä on panostettu erityisesti keskuksen kansainvälisen toiminnan kehittämiseen. Vuoden aikana aloitettiin yhteistyö USA:n suurimman terveysteknologia-alan keskittymän, San Franciscon Bay -alueen toimijoiden kanssa. Alueella sijaitsee 25 mailin säteellä neljännes koko maan alan yritystoiminnasta ja siellä toimii yli 900 yritystä, jotka työllistävät suoraan työntekijää. Alulle laitettiin myös erilaisia yhteistyöprojekteja muun muassa FINTIBin, Regean, SILKin ja useiden kansallisten ja kansainvälisten yritysten kanssa. BCC:lle hankittiin omat tilat Teknologiakeskus Hermiasta ja viralliset avajaiset järjestettiin elokuussa BioneXt rahoitti keskuksen kehittämistä ja varmisti toiminnan rahoitusta myös seuraaville vuosille. Lisäksi BioneXt tuki BCC:n laboratorioinfrastruktuurin kehitystä rahoittamalla laboratoriovarustelua ja plasmaetsauslaitteiston käyttöönottoa. l Tutkimuskudospankki FINTIB Biologisen tiedon hallintaan erikoistunut tutkimuskudospankki FINTIB keskittyi toi- l l l

6 6 Hankekanta l l l minnan jalostamiseen sekä tutkimus- ja yritysyhteistyöprojekteihin. Tutkimuskudospankin keskeiset kehittämiskohteet ovat potilastiedon käsittelyn eteenpäin vieminen ja näytteiden säilytykseen tarvittavan infrastruktuurin luominen. FINTIB neuvotteli alkuvuoden aikana kansallisen biopankin perustamisesta sairaanhoitopiirien, ministeriöiden ja kansallisten toimijoiden kanssa. BioneXt oli mukana selvittämässä kansallisen biopankkitoiminnan mahdollisuuksia. Samalla tehtiin selvitys ulkomaisten biopankkien toimintamalleista. Myös yhteistyöprojektit yritysten kanssa lisääntyivät. Vuonna 2008 aloitettiin myös toimitilaneuvottelut ja BioneXt rahoitti FINTIBin tiedon louhintaan ja näytteiden säilytykseen tarkoitettua infrastruktuuria. l Rokotteiden ja immunologian tutkimus- ja tuotekehityskeskus Vactia Vactiassa aloitettiin vuoden 2008 aikana laaja selvitystyö liittyen liiketoimintasuunnitelmaan, vahvistettiin strategista suunnittelua ja muokattiin toimintasuunnitelmaa. Lisäksi perustettiin laboratoriotoimintoja nonkliiniseen tutkimukseen ja rahoitettiin soluvälitteisen immuniteetin tutkimuslaboratoriota. Vactian perustajajäsenen STD-tutkimuksen ja Kansanterveyslaitoksen loppuvuodesta 2007 käynnistämään erittäin laajaan nuorten papilloomavirusrokotetutkimukseen osallistui helmikuuhun men nessä yläasteikäistä poikaa ja tyttöä. Tavoitteena on rokottaa tutkimuksen ensimmäisen vuoden aikana nuorta. Tutkimuksen päämääränä on hävittää nuorten yleisimmiksi seksitaudin aiheuttajiksi nousseet papilloomavirustyypit. Tutkimus tehdään kaikille syntyneille 33 paikkakunnalla. Rekrytointitavoitteena on yli nuorta ja budjetti ensimmäisessä vaiheessa on noin kahdeksan miljoonaa euroa. Tutkimuksen sponsoroi lääkeyhtiö Glaxo SmithKline Oy. BioneXtin hankekanta ja sen rahoitus ovat kasvaneet tasaisesti. Erityisen myönteistä on pääomasijoittajien rahoituksen suuri osuus sekä se, että rahoituksesta yli puolet kohdistuu yrityshankkeisiin ja yrityskehitykseen. Välitön ohjelmatoiminta yhteensä e Ohjelmakoordinointi ja hankevalmistelu 2 % Koulutus 7% Yrityshankkeet 38 % Infrastruktuuri 11% Ohjelman vaikuttavuus yhteensä e Ohjelmakoordinointi ja hankevalmistelu 1 % Koulutus 4% Yrityskehitys- ja yrityshankkeet 56 % Tutkimushankkeet 25 % Infrastruktuuri 14% Rahoituslähteet yhteensä e EU 4 % Suomen Akatemia/ opetusministeriö 8 % Tampereen kaupunki 3 % Yritykset 17 % Tutkimushankkeet 42 % Pääomasijoittajat 44% Partnerit 11 % TEKES, Pirkanmaan TE-keskus/ KTM 12 % Osaamiskeskusohjelma 1% Graafien luvut tuhatta euroa.

7 7 Tampereelle syntyy hyviä bioalan yrityksiä Osa-alueiden kehitys l Koulutus BioneXt-rahoitus on vaikuttanut merkittävästi Tampereen yliopiston (Tay) bioteknologian ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) biotekniikan koulutusohjelmien opetuksen ja koulutuksen aloittamiseen ja toteuttamiseen. Alkuvuodesta 2008 tehtiin yliopistojen kanssa kaksivuotinen sopimus koulutusohjelmien rahoittamisen jat kamisesta. Tavoitteena on edelleen tiivistää yliopistojen välistä koulutusyhteistyötä ja luoda yksi koulutusohjelma, jossa on kaksi suuntautumisvaihtoa: toisesta valmistuu filosofian maistereita ja toisesta diplomi-insinöörejä. l Yritysten kehittäminen Vuonna 2008 yrityskehityksessä voimavaroja suunnattiin yksityisen rahoituksen kasvattamiseen ja alkavien yritysten siemenvaiheen jälkeisen rahoituksen turvaamiseen. BioneXt Tampere -sijoitusten aktivointirahoitus on Bio nextin myöntämää avustusta, jonka tavoitteena on edistää siemenrahoituksen jälkeisten sijoitusten hankintaa. Sijoittajakohderyhmiä ovat pääomasijoittajat, yksityissijoittajat ja sijoituksia tekevät suuret lääke-/bio-/life science -yritykset. Rahoitus on suunnattu painoalueiden yrityksille, jotka hakevat tai aikovat lähiaikoina hakea sijoituksia, ja tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisten palvelujen ostamiseen. Merkittävää on, että yrityskehityksen hautomoyritykset saivat eniten Suomessa oman pääoman ehtoista rahoitusta, kun rahoituksen määrä suhteutetaan hautomojakson pituuteen. Lisäksi toisin kuin muilla paikkakunnilla kaikki uudet hautomoyritykset tähtäävät kansainvälisille markkinoille. l Infrastruktuurin kehittäminen BioneXt jatkoi kärkihankkeiden infrastruktuurin kehittämistä. Se rahoitti muun muassa Regean kantasolujen kasvatukseen soveltuvan bioreaktorin hankintaa, BCC:n laboratorioiden varustelua ja plasmaetsauslaitteiston käyttöönottoa, tutkimuskudospankki FINTIBin tiedon louhintaan ja näytteiden säilytykseen tarkoitettua infrastruktuuria sekä Vactian soluvälitteisen immuniteetin tutkimuslaboratorion perustamista. l Markkinointi ja viestintä Vuonna 2008 BioneXt keskittyi markkinoinnissa ja viestinnässä erityisesti kansainvälisyyteen. BioneXt oli näytteille asettajana esimerkiksi Bio tapahtumassa San Diegossa. Tapahtumassa oli lähes osallistujaa, jotka edustivat 70:ää eri kansallisuutta. Bio next on markkinoinut alueen life science -osaamista aktiivisella yhteydenpidolla suuriin eurooppalaisiin ja amerikkalaisiin lääkeyhtiöihin. Se on myös osallistunut useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin, kuten World Biomaterials Congressiin, Tissue Engineering Sympo siumiin, European Stem Cells & Regenerative Medicine Con gressiin, South-Africa & COFISA bio technology business-tobusiness - ja Bay area & QB3 in San Francisco -matkoihin. BioneXtin viestintää toteutetaan sekä itsenäisesti että välillisesti ohjelman kärkihankkeiden kautta. Alkuvuodesta julkaistiin muun muassa Biomittausteknologian tutkimus- ja tuotekehityskeskus BCC:n esite sekä avustettiin BCC:n avajaistilaisuuden järjestelyissä ja tiedotuksessa. BioneXtin viestintään ja markkinointiin saatiin myös uusia tuulia ja vahvistusta, kun Finn-Medi Tutkimus Oy:n palveluksessa aloitti kesällä 2008 viestintäpäällikkö Suvi Keituri.

8 Viestintätoimisto Tammisto, Knuutila & Tammisto Oy, Esa Print Tampere, syyskuu 2008 BioneXt Tampere -toimisto c/o Finn-Medi Tutkimus Oy Biokatu 12, Tampere Puhelin (03) Faksi (03) Johtaja Tero Välimaa Sähköposti: Gsm

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

T a m p e r e e n k a u p u n k i TULEVAISUUS EI OLE KOHTA ENTISENSÄ HUIPPUOSAAMISTA TAMPEREELTA

T a m p e r e e n k a u p u n k i TULEVAISUUS EI OLE KOHTA ENTISENSÄ HUIPPUOSAAMISTA TAMPEREELTA T a m p e r e e n k a u p u n k i TULEVAISUUS EI OLE KOHTA ENTISENSÄ HUIPPUOSAAMISTA TAMPEREELTA 2 Huippuosaaminen on valinta Aina voi odottaa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tulevaisuuttaan voi rakentaa

Lisätiedot

Turku Science Park Oy

Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2013 Turku Science Park Oy vuonna 2013 SISÄLLYSLUETTELO Innovatiivisen kasvun vauhdittaja Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus & tuloslaskelma ja tase 2013 Bioalan menestyksekäs

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Kauppa kamari. muotoilee tuotteisiin lisäarvoa. lehti. Mikko Määttänen. maaliskuu 2010. Elinkeinoelämä toivoo uuden. hengittävän työelämän tahtiin

Kauppa kamari. muotoilee tuotteisiin lisäarvoa. lehti. Mikko Määttänen. maaliskuu 2010. Elinkeinoelämä toivoo uuden. hengittävän työelämän tahtiin 2 maaliskuu 2010 Elinkeinoelämä toivoo uuden TAMKin hengittävän työelämän tahtiin Sivu 14 Pieni ihme saattaa muhia Suomessa. Sivu 22 Tampereen Kauppa kamari lehti Mikko Määttänen muotoilee tuotteisiin

Lisätiedot

Rahan tekemisen taito. Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta. Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi. Uutta virtaa startup-sijoituksiin

Rahan tekemisen taito. Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta. Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi. Uutta virtaa startup-sijoituksiin AJANKOHTAISTA ASIAA TEKESISTÄ YRITYKSILLE 4 2013 TEEMA s. 12 29 Rahan tekemisen taito Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta Sivu 3 Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi Sivu 4 Uutta virtaa startup-sijoituksiin

Lisätiedot

VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006. Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12. Alumnille aukeni ura Brysselissä s.

VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006. Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12. Alumnille aukeni ura Brysselissä s. VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006 Sähköä johtava muste tulostuu k ank a alle ja paperille Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12 Alumnille aukeni ura Brysselissä s. 20 Näkymätön

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006. Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy

Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006. Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006 Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy Kaisa Korhonen 2009 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2004 SISÄLTÖ Suomen menestyksen uusi suunta: edelläkävijäksi teknologian soveltajana Yliasiamiehen katsaus 2 Keskittäminen lisää vaikuttavuutta 4 Kohti innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Kauppa kamari. lehti. Kaija Holli Metsässä on tilaa ajatella. Tampereen. syyskuu. Tampereen yliopisto ja Nokia tiivistävät yhteistyötä Sivu 11

Kauppa kamari. lehti. Kaija Holli Metsässä on tilaa ajatella. Tampereen. syyskuu. Tampereen yliopisto ja Nokia tiivistävät yhteistyötä Sivu 11 5 syyskuu 09 Tampereen yliopisto ja Nokia tiivistävät yhteistyötä Sivu 11 Gemilo tuo kaupunkikartat puhelimeen Sivu 23 Tampereen Kauppa kamari lehti Kaija Holli Metsässä on tilaa ajatella Saat parhaat

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA i BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA Markkinatutkimus Terhi Marttila, Riikka Saarenpää, Aino Vaittinen huhtikuu 2010 i TIIVISTELMÄ Markkinatutkimus tehtiin

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

mittari Measurepolis Development Oy:n toimittama mittaustekniikan alan asiantuntijajulkaisu 01/2013 4 Mittaustekniikkaa Kajaanissa Kekkosen ajasta tähän päivään 10 Tieto-Oskarin AKKE valvoo ja varoittaa

Lisätiedot

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin 04 08 Sisältö 04 Kiitorata menestykseen Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu 2014 06 Human Security Finland etsii yrityksiä 06 Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Prizz.Uutiset Satakunnan osaamiskeskuksen ja PrizzTech Oy:n tiedotuslehti

Prizz.Uutiset Satakunnan osaamiskeskuksen ja PrizzTech Oy:n tiedotuslehti Numero 5/2000 Prizz.Uutiset Satakunnan osaamiskeskuksen ja PrizzTech Oy:n tiedotuslehti 7.12.2000 Pääkirjoitus Satakunnan teollisen kehityksen haasteet Joulu 2000 Tässä numerossa Satakunnan teollisen kehityksen

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 SISÄLTÖ

Lisätiedot

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN NUMERO 2/2009 sivu 12 INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN arvoverkoilla sivu 6 KEKSINTÖSÄÄTIÖ jalostaa liikeideoita sivu 8 MODERNIT PUHEPALVELUT liiketoiminnan vauhdittajana sivu 2 TECHNOPOLIS ONLINE - palvelu

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset A1. Innovaatiot: tarve- ja tavoitekuva A2. Keski-Suomen SOTE ICT visio

Lisätiedot

Kohti digitaalista vallankumousta

Kohti digitaalista vallankumousta Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2014 Tekesiltä uutta ohjelmaa Kohti digitaalista vallankumousta Logistiikka mutkistuu, syvenee ja laajenee SIVU 12 Digiajan lukkovalmistaja muuttaa maailmaa

Lisätiedot

Kemian osaamisen kartoitus

Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Kemian osaamisen kartoitus Uusia tuotteita Hilkka Knuuttila koneenrakennusalalle Hilkka Knuuttila Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

BIOMEDICUM HELSINKI. Lääketieteen tutkimus- ja opetuskeskus

BIOMEDICUM HELSINKI. Lääketieteen tutkimus- ja opetuskeskus BIOMEDICUM HELSINKI Lääketieteen tutkimus- ja opetuskeskus SISÄLTÖ Biomedicum Helsinki...4 Tutkimus ja opetus...10 Helsingin yliopisto... 11 HUS / HYKS... 14 Suomen molekyylilääketieteen instituutti...

Lisätiedot