Biomittauksiin keskittyvä huippuosaamiskeskus BCC aloitti. Bioalan yrityksiä syntyy hyvää vauhtia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biomittauksiin keskittyvä huippuosaamiskeskus BCC aloitti. Bioalan yrityksiä syntyy hyvää vauhtia"

Transkriptio

1 VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Biomittauksiin keskittyvä huippuosaamiskeskus BCC aloitti Bioalan yrityksiä syntyy hyvää vauhtia BioneXt generoinut yli 200 miljoonan euron investoinnit Tampereen seudun bioalan toimintaan

2 2 UUTISIA 2008 EU:lta 15 miljoonaa sepelvaltimotaudin tutkimukseen l Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedekeskuksen hallinnoima sepelvaltimotautiprojekti on saanut suurimman Euroopassa myönnetyn tutkimusrahoituksen EU:n seitsemännestä puiteohjelmasta, 15 miljoonaa euroa. Viisivuotinen AtheroRemoprojekti tähtää herkästi repeävien sepelvaltimomuutosten varhaiseen tunnistamiseen sekä sydäninfarktin ja äkkikuoleman riskin vähentämiseen. Projektiin osallistuu 18 tutkimusryhmää 11:stä Euroopan maasta. Suomesta ovat mukana myös Tampereen yliopistollinen sairaala, VTT ja biotekniikkayritys Zora Biosciences. Finn-Medi Tutkimuksella oli hakemuksen tekijänä merkittävä rooli rahoituksen saamisessa. IMT selvittää eturauhassyövän diagnostiikkaa l Tampereen yliopiston lääketieteellisen teknologian instituutti (IMT) koordinoi ProspeR (Prostate Cancer: profiling and evaluation of ncrna) -tutkimusprojektia. Nelivuotinen ProspeR tutkii ei-koodaavien RNA-molekyylien käyttömahdollisuuksia eturauhassyövän diagnostiikassa ja hoidossa. Mukana on seitsemän eurooppalaista yliopistoa tai yritystä. EU rahoittaa tutkimusta yhteensä lähes kolmella miljoonalla eurolla. Regealle kudospankkilupa l Solu- ja kudosteknologiakeskus Regeassa toimii Suomen ensimmäinen EU-direktiivin mukainen kliininen kudospankki. Lääkelaitos tarkasti Regean kudospankkitoiminnot lokakuussa 2007 ja myönsi sille kudoslaitosluvan keväällä Lupa on Suomen ensimmäinen monikudospankkilupa eli Regea saa käsitellä useita erilaisia kudoksia. BCC:lle vankka Biomittausteknologian tutkimus- ja tuotekehityskeskus Biosensing Competence Centre, BCC otti ensimmäisenä toimintavuonnaan vakaasti kiihtyvän lähdön. Yrityskontakteista virinneet uudet tutkimushankkeet ovat työn alla ja useista muista neuvotellaan. Keskuksen rahoitus vuoteen 2010 varmistui, se teki ensimmäiset laitehankinnat ja palkkaa lisää henkilöstöä. BCC:n tutkimus- ja tuotekehityshankkeet käynnistyvät nimenomaan yri tysten tarpeista. Keskeinen tavoite on vauh dittaa uusien tuotteiden ja palvelukonseptien kehittämistä kaupallisiksi tuotteiksi. BCC on yrityksille suomalainen asiantuntijalinkki biomittausten ja lääketieteellisen tekniikan kansainvälisiin tutkimusryhmiin. Sveitsin teknologia instituutissa Lausannessa työskentelevä bioanturitutkija Sandro Carrara (vas.) puhui BCC:n virallisissa avajaisissa elokuussa Häntä isännöi toiminnanjohtaja Hannu Helle.

3 3 BCC:n ensimmäinen investointi tutkimushankkeiden käyttöön on bioantureiden mikrorakenteiden valmistuksessa käytettävä RIE-laite (reaktiivinen ionietsaus). Sen käytöstä vastaa tutkija Tomi Ryynänen TTY:n systeemitekniikan laitokselta. hankeaihiot liittyvät elintarviketurvallisuuteen ja lääketeollisuuteen. Hannu Helle sanoo, että tulevaisuudessa tärkeä toimintalinja syntyy terveydenhuollon tarpeista hyödyntää helppokäyttöisiä ja edullisia ratkaisuja ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa ja ihmisen hyvinvoinnin seurannassa. Kehon sisäisten, sen pinnalle laastaroitavien tai päällepuettavien mittalaitteiden avulla fysiologisia mittauksia voidaan tehdä ihmisen normaalin toiminnan aikana melkein missä tahansa. Diagnoosit varmentuvat ja nopeutuvat, turhat lääkärissäkäynnit vähenevät ja terveydenhuollon tehokkuus kasvaa. Bioanturit mahdollistavat myös uudenlaiset mittaukset liikuntasuorituksista. Yhdessä muiden tutkimusosapuolten kanssa BCC on ollut tekemässä Nokialle suunnitellun Nokiareenan kilpaurheiluja liikuntakeskukseen tulevan tutkimustalon esiselvitystä. BioNavis on mukana diagnostiikkalaitteita kehittävissä Tekeshankkeissa ja kansainvälissä tutkimushankkeissa. Jos niiden perusteella etenemme esimerkiksi uusien mittausinstrumenttien kehitykseen, voimme tilata tarvittavaa tutkimusta BCC:n kautta, toimitusjohtaja Janusz Sadowski toteaa. lähtö Olemme aktiivisesti ottaneet yhteyk siä suomalaisiin ja kansainvälisiin yrityksiin ja tutkimusryhmiin. Vastaanotto on ollut hyvin myönteinen. Perustana oleva asiantuntemuksemme on poikkeuk sellisen monitieteinen ja toimintamalli yrityslähtöinen. Yritykset näkevät siinä selkeästi toimintaansa täydentävät ja edistävät mahdollisuudet, BCC:n toiminnanjohtaja Hannu Helle toteaa. BCC:n toiminta perustuu tamperelaisen biomittausalan huippututkimukseen ja poikkitieteelliseen osaajaverkostoon. Keskuksen taustalla toimii toistakymmentä professoria ja satakunta tutkijaa Tampereen teknillisestä yliopistosta ja VTT:stä. Näiden tutkimusryhmissä on biomittaukseen liittyen vireillä projekteja, jotka koskevat muun muassa sydämen toiminnan seurantaa, syöpädiagnostiikkaa ja erilaisia lääketieteellisiä mittauksia. BCC:n kautta syntyneet uusimmat Gramman miljardisosakin on helppo havaita Tamperelainen BioNavis Oy on tuonut markkinoille molekyylitason mittauksiin tarkoitetun laitteiston, jolla analysoidaan aineiden erittäin tarkkoja pitoisuuksia ilman merkkiaineita. Innovaation taustalla on VTT:n tamperelainen bioanturitutkimus, ja BioNavis on esimerkki siitä, miten huippututkimuksesta synnytetään liiketoimintaa. Ensimmäiset kaupat BioNaviksen mittalaitteesta on tehty. Tuomme laitteiston sarjatuotantoversion markkinoille loppuvuonna 2008 ja ensi vuonna siitä pidemmälle automatisoidun mallin. Ennakoimme niille hyvää kansainvälistä kysyntää, toimitusjohtaja Janusz Sadowski kertoo. BioNaviksen mittalaite on tarkoitettu tutkimuskäyttöön kehitettäessä esimerkiksi erilaisia molekyylitasolla toimivia bioantureita, diagnostiikkalaitteita tai ympäristöturvallisuuden ratkaisuja kaupallisiksi tuotteiksi. Kaikilla näillä osa-alueilla tutkimus ja yritysten tuotekehitys kasvavat maailmanlaajuisesti voimakkaasti. BioNaviksen menetelmä hyödyntää pintaplasmoniresonanssia (surface plasmon resonance, SPR), joka on valoon perustuva mittausmenetelmä. Kun molekyylit tarttuvat toisiinsa analyysilaitteen pinnalla, resonanssin tasapaino muuttuu. Tämä muutos paljastaa erilaisten kemikaalien tai kaasujen esiintymisen äärimmäisenkin pieninä pitoisuuksina. Kun mittaustarkkuus on nanogrammoja eli gramman miljardisosia neliömillimetrissä, voidaan esimerkiksi potilaan verinäytteestä löytää syövästä kertovat proteiinit paljon ennen kuin tauti muuten mitenkään ilmenisi. SPR-menetelmä ei ole uusi, mutta BioNaviksen tavalla sitä ei ole aiemmin sovellettu. Laitteiston joustavat käyttömahdollisuudet ovat erityisesti tutkimustoiminnassa kilpailuvaltti, sillä ne tuovat tutkimustyöhön lisää kustannustehoa ja nopeutta.

4 4 Oikeassa suunnassa l l l BioneXt on ylittänyt sille ohjelman alussa asetetut tavoitteet yli kaksinkertaisesti investointien määrä on jo runsaat 207 miljoonaa euroa. Onnistumisessa tärkeimpiä tekijöitä ovat olleet BioneXtin ja sen yhteistyökumppaneiden strategiset valinnat, rahoitus sekä kyky luoda ympäristöä, jossa yritykset ja tutkimusyksiköt voivat toimia tehokkaasti sekä saavat oikeanlaisen tuen toiminnalleen. Lääketieteessä siirrytään vähitellen kohti henkilökohtaista terapiaa, joka tähtää tautien ennalta ehkäisemiseen. Siihen tarvitaan kuitenkin paljon tietoa, jota saadaan mittaamalla ja analysoimalla ihmisen elintoimintoja, perimää sekä ympäristötekijöitä. Tässä työssä taas tarvitaan yhä tarkempaa ja pienempää mittaus- ja anturiteknologiaa, biosensoreita, biopankkeja sekä asiantuntemusta löytää mittavasta tietomäärästä olennainen. Teknologia kehittyy ja tulee entistä lähemmäksi arkipäiväistä käyttöä. Potilas voi esimerkiksi itse arvioida, onko rinnassa tuntuva polte sydänkohtaus vai oire jostain muusta. Nykyteknologia mahdollistaa myös entistä tehokkaamman kotihoidon. Tampereella tähdätään juuri edellä mainittuihin hoitomuotoihin ja teknologiaan. Biosensoreiden kehittämiseen erikoistuneen BCC:n sovellutusalueet ovat diagnostiikassa, lääketieteellisessä tekniikassa, turvallisuustekniikassa sekä ympäristön ja prosessien mittaamisessa. Vactia kehittää rokotteita yhteistyössä suurten lääkeyritysten kanssa. Regea valmistaa räätälöityjä ihmisen varaosia kantasoluista. Tutkimuskudospankki FINTIB toimii kaikkien näiden kanssa yhteistyössä tarjoten tutkimuksessa ja tuotekehityksessä tarvittavaa tietoa. Lisäksi Tampereen henkenä tunnettu halu tehdä yhteistyötä moninkertaistaa mahdollisuudet onnistua. Tämä väliraportti kertoo BioneXtin etenemistä tänä vuonna. Suunta on oikea - kohti onnistumista, yli odotusten. Tero Välimaa johtaja BioneXt 2008 l Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea Tampere on ihmisten Regean toiminta on ollut erittäin tu lok sellista ja menestyksekästä. Vuoden 2008 alussa Regea julkisti ensimmäisenä maailmassa leikkauksen, jossa potilaalle rekonstruoitiin rasvakudoksen kantasoluista ja biomateriaalista pala leukaluuta syöpäleikkauksessa poistetun palan tilalle. Kantasolut eristettiin potilaan omasta rasvakudoksesta, jonka jälkeen ne erilaistettiin luukudossoluiksi ja kasvatettiin potilaan vatsalihaksen sisällä leukaluuksi. Syksyyn 2008 mennessä kahdeksan potilasta on leikattu ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Regean toiminta on monipuolistunut entisestään. Keskuksessa on esimerkiksi aloitettu uusi tutkimusalue: silmäsairauksien hoito kantasolujen avulla. Lisäksi Bio next tuki Regean laboratorioinfrastruktuurin kehitystä rahoittamalla kantasolujen kasvatukseen soveltuvan bioreaktorin hankintaa. Henkilöstöltään keskus on kasvanut yli 80 ammattilaisen tutkimuslaitokseksi ja johtavaksi kansalliseksi kudosteknologiakeskukseksi. Vuoden 2007 talous oli ylijäämäinen. Myös tutkimustoiminta tehostuu. Neuro ryhmässä aloitettiin Suomen Akatemian rahoittama nelivuotinen Biomeettinen aktiivinen ympäristö hermo- ja sydänlihassolujen erilaistamiseen ja kasvattamiseen kantasoluista -projekti sekä kolmivuotinen tutkijatohtoriprojekti. Regeassa on lisätty myös ulkomaisten tutkijoiden määrää. BioneXt l terveyttä ja hyvinvointia edistävän bioteknologian huippututkimukseen, tuotekehitykseen, kliiniseen soveltamiseen ja kansainväliseen kaupallistamiseen keskittyvä investointi- ja kehitysohjelma l painoalueina biomateriaalit, kudosteknologia, bio-ict ja immunologia

5 5 varaosien, rokotteiden ja biosensoreiden kansallinen pääkaupunki Kärkihankkeiden eteneminen l Silmälääketieteen tutkimus-, tuotekehitysja innovaatiokeskus SILK BioneXt tuki SILKin tutkimusinfrastruktuurin kehitystä rahoittamalla muun muassa konfokaalimikroskoopin hankintaa. Vuoden 2008 aikana teetettiin haastattelututkimus ja selvitystyö SILKin toimintamallista ja aloitettiin tarkennetun liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Keskus tukee myös suomalaisten silmätutkijoiden koulutusta järjestämällä silmäsymposiumeja. Elsemay Björn -rahaston tukemana järjestettiin SILK symposium, jossa vuoden 2008 nuoren silmätutkijan palkinnon sai dosentti Juha Holopainen. l Hospital for Advanced Therapies Kudosteknologisiin hoitoihin keskittyvä sairaala Hospital for Andvanced Therapies (HAT Oy) tuottaa palveluita sekä julkisen terveydenhuollon erityistarpeisiin että itse maksaville, suomalaisille ja ulkomaisille asiak kaille. HATin perustajia ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Regea, ja sen alkuvaiheen rahoittavat SITRA, BioneXt ja Pirkanmaan liitto. Sairaalan on suunniteltu aloittavan toimintansa vuosien vaihteessa. l Biological Information Centre BIC BIC yhdistää ja soveltaa biologisesta tutkimuksesta saatavaa tietoa teknisiin ratkaisuihin ja palveluihin. Se toimii sateenvarjoorganisaationa Biosensing Competence Centrelle, Tampereen tutkimuskudospankki FINTIBille ja Biologisen datan käsittelyn konsortiolle. BICin toimijat ovat alkuvuoden 2008 aikana kehittäneet yhteistoimintaansa. Esimerkiksi diagnostiikan alueella BCC ja FINTIB tekevät jo yhteistyötä, ja ensimmäisten projektien suunnittelu aloitettiin keväällä l Biosensing Competence Centre BCC Biosensoreihin ja biomittausteknologian tutkimukseen ja tuotekehitykseen keskittyvässä BCC:ssä on panostettu erityisesti keskuksen kansainvälisen toiminnan kehittämiseen. Vuoden aikana aloitettiin yhteistyö USA:n suurimman terveysteknologia-alan keskittymän, San Franciscon Bay -alueen toimijoiden kanssa. Alueella sijaitsee 25 mailin säteellä neljännes koko maan alan yritystoiminnasta ja siellä toimii yli 900 yritystä, jotka työllistävät suoraan työntekijää. Alulle laitettiin myös erilaisia yhteistyöprojekteja muun muassa FINTIBin, Regean, SILKin ja useiden kansallisten ja kansainvälisten yritysten kanssa. BCC:lle hankittiin omat tilat Teknologiakeskus Hermiasta ja viralliset avajaiset järjestettiin elokuussa BioneXt rahoitti keskuksen kehittämistä ja varmisti toiminnan rahoitusta myös seuraaville vuosille. Lisäksi BioneXt tuki BCC:n laboratorioinfrastruktuurin kehitystä rahoittamalla laboratoriovarustelua ja plasmaetsauslaitteiston käyttöönottoa. l Tutkimuskudospankki FINTIB Biologisen tiedon hallintaan erikoistunut tutkimuskudospankki FINTIB keskittyi toi- l l l

6 6 Hankekanta l l l minnan jalostamiseen sekä tutkimus- ja yritysyhteistyöprojekteihin. Tutkimuskudospankin keskeiset kehittämiskohteet ovat potilastiedon käsittelyn eteenpäin vieminen ja näytteiden säilytykseen tarvittavan infrastruktuurin luominen. FINTIB neuvotteli alkuvuoden aikana kansallisen biopankin perustamisesta sairaanhoitopiirien, ministeriöiden ja kansallisten toimijoiden kanssa. BioneXt oli mukana selvittämässä kansallisen biopankkitoiminnan mahdollisuuksia. Samalla tehtiin selvitys ulkomaisten biopankkien toimintamalleista. Myös yhteistyöprojektit yritysten kanssa lisääntyivät. Vuonna 2008 aloitettiin myös toimitilaneuvottelut ja BioneXt rahoitti FINTIBin tiedon louhintaan ja näytteiden säilytykseen tarkoitettua infrastruktuuria. l Rokotteiden ja immunologian tutkimus- ja tuotekehityskeskus Vactia Vactiassa aloitettiin vuoden 2008 aikana laaja selvitystyö liittyen liiketoimintasuunnitelmaan, vahvistettiin strategista suunnittelua ja muokattiin toimintasuunnitelmaa. Lisäksi perustettiin laboratoriotoimintoja nonkliiniseen tutkimukseen ja rahoitettiin soluvälitteisen immuniteetin tutkimuslaboratoriota. Vactian perustajajäsenen STD-tutkimuksen ja Kansanterveyslaitoksen loppuvuodesta 2007 käynnistämään erittäin laajaan nuorten papilloomavirusrokotetutkimukseen osallistui helmikuuhun men nessä yläasteikäistä poikaa ja tyttöä. Tavoitteena on rokottaa tutkimuksen ensimmäisen vuoden aikana nuorta. Tutkimuksen päämääränä on hävittää nuorten yleisimmiksi seksitaudin aiheuttajiksi nousseet papilloomavirustyypit. Tutkimus tehdään kaikille syntyneille 33 paikkakunnalla. Rekrytointitavoitteena on yli nuorta ja budjetti ensimmäisessä vaiheessa on noin kahdeksan miljoonaa euroa. Tutkimuksen sponsoroi lääkeyhtiö Glaxo SmithKline Oy. BioneXtin hankekanta ja sen rahoitus ovat kasvaneet tasaisesti. Erityisen myönteistä on pääomasijoittajien rahoituksen suuri osuus sekä se, että rahoituksesta yli puolet kohdistuu yrityshankkeisiin ja yrityskehitykseen. Välitön ohjelmatoiminta yhteensä e Ohjelmakoordinointi ja hankevalmistelu 2 % Koulutus 7% Yrityshankkeet 38 % Infrastruktuuri 11% Ohjelman vaikuttavuus yhteensä e Ohjelmakoordinointi ja hankevalmistelu 1 % Koulutus 4% Yrityskehitys- ja yrityshankkeet 56 % Tutkimushankkeet 25 % Infrastruktuuri 14% Rahoituslähteet yhteensä e EU 4 % Suomen Akatemia/ opetusministeriö 8 % Tampereen kaupunki 3 % Yritykset 17 % Tutkimushankkeet 42 % Pääomasijoittajat 44% Partnerit 11 % TEKES, Pirkanmaan TE-keskus/ KTM 12 % Osaamiskeskusohjelma 1% Graafien luvut tuhatta euroa.

7 7 Tampereelle syntyy hyviä bioalan yrityksiä Osa-alueiden kehitys l Koulutus BioneXt-rahoitus on vaikuttanut merkittävästi Tampereen yliopiston (Tay) bioteknologian ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) biotekniikan koulutusohjelmien opetuksen ja koulutuksen aloittamiseen ja toteuttamiseen. Alkuvuodesta 2008 tehtiin yliopistojen kanssa kaksivuotinen sopimus koulutusohjelmien rahoittamisen jat kamisesta. Tavoitteena on edelleen tiivistää yliopistojen välistä koulutusyhteistyötä ja luoda yksi koulutusohjelma, jossa on kaksi suuntautumisvaihtoa: toisesta valmistuu filosofian maistereita ja toisesta diplomi-insinöörejä. l Yritysten kehittäminen Vuonna 2008 yrityskehityksessä voimavaroja suunnattiin yksityisen rahoituksen kasvattamiseen ja alkavien yritysten siemenvaiheen jälkeisen rahoituksen turvaamiseen. BioneXt Tampere -sijoitusten aktivointirahoitus on Bio nextin myöntämää avustusta, jonka tavoitteena on edistää siemenrahoituksen jälkeisten sijoitusten hankintaa. Sijoittajakohderyhmiä ovat pääomasijoittajat, yksityissijoittajat ja sijoituksia tekevät suuret lääke-/bio-/life science -yritykset. Rahoitus on suunnattu painoalueiden yrityksille, jotka hakevat tai aikovat lähiaikoina hakea sijoituksia, ja tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisten palvelujen ostamiseen. Merkittävää on, että yrityskehityksen hautomoyritykset saivat eniten Suomessa oman pääoman ehtoista rahoitusta, kun rahoituksen määrä suhteutetaan hautomojakson pituuteen. Lisäksi toisin kuin muilla paikkakunnilla kaikki uudet hautomoyritykset tähtäävät kansainvälisille markkinoille. l Infrastruktuurin kehittäminen BioneXt jatkoi kärkihankkeiden infrastruktuurin kehittämistä. Se rahoitti muun muassa Regean kantasolujen kasvatukseen soveltuvan bioreaktorin hankintaa, BCC:n laboratorioiden varustelua ja plasmaetsauslaitteiston käyttöönottoa, tutkimuskudospankki FINTIBin tiedon louhintaan ja näytteiden säilytykseen tarkoitettua infrastruktuuria sekä Vactian soluvälitteisen immuniteetin tutkimuslaboratorion perustamista. l Markkinointi ja viestintä Vuonna 2008 BioneXt keskittyi markkinoinnissa ja viestinnässä erityisesti kansainvälisyyteen. BioneXt oli näytteille asettajana esimerkiksi Bio tapahtumassa San Diegossa. Tapahtumassa oli lähes osallistujaa, jotka edustivat 70:ää eri kansallisuutta. Bio next on markkinoinut alueen life science -osaamista aktiivisella yhteydenpidolla suuriin eurooppalaisiin ja amerikkalaisiin lääkeyhtiöihin. Se on myös osallistunut useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin, kuten World Biomaterials Congressiin, Tissue Engineering Sympo siumiin, European Stem Cells & Regenerative Medicine Con gressiin, South-Africa & COFISA bio technology business-tobusiness - ja Bay area & QB3 in San Francisco -matkoihin. BioneXtin viestintää toteutetaan sekä itsenäisesti että välillisesti ohjelman kärkihankkeiden kautta. Alkuvuodesta julkaistiin muun muassa Biomittausteknologian tutkimus- ja tuotekehityskeskus BCC:n esite sekä avustettiin BCC:n avajaistilaisuuden järjestelyissä ja tiedotuksessa. BioneXtin viestintään ja markkinointiin saatiin myös uusia tuulia ja vahvistusta, kun Finn-Medi Tutkimus Oy:n palveluksessa aloitti kesällä 2008 viestintäpäällikkö Suvi Keituri.

8 Viestintätoimisto Tammisto, Knuutila & Tammisto Oy, Esa Print Tampere, syyskuu 2008 BioneXt Tampere -toimisto c/o Finn-Medi Tutkimus Oy Biokatu 12, Tampere Puhelin (03) Faksi (03) Johtaja Tero Välimaa Sähköposti: Gsm

Biopankkilain valmistelun lyhyt historia

Biopankkilain valmistelun lyhyt historia Biopankkilain valmistelun lyhyt historia Puheenjohtaja Kimmo Pitkänen Biotekniikan neuvottelukunta Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS Biotekniikan neuvottelukunta BIOPANKKIEN MERKITYS KANSALAISILLE

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

S U L A T I S [Suomen laskennallisten tieteiden seura] Laskennallisten tieteiden päivä Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa 29.9.2010

S U L A T I S [Suomen laskennallisten tieteiden seura] Laskennallisten tieteiden päivä Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa 29.9.2010 S U L A T I S [Suomen laskennallisten tieteiden seura] Laskennallisten tieteiden päivä Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa 29.9.2010 Laskennallisia haasteita ja mahdollisuuksia SalWe-SHOKissa Kuluvan syksyn

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

SAFIR2014 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus

SAFIR2014 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus SAFIR2014 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus 2011-2014 Kaisa Simola SAFIR2014-tutkimusohjelman johtaja 21.3.2013 2 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus Rahoitus: voimayhtiöt,

Lisätiedot

Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta

Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta Tutkimus sote-palvelujen uudistamisen tukena -seminaari 27.3.2015 Rauno Ihalainen sairaanhoitopiirin johtaja

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy Tekesin Innovation Scout rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittämiseksi korkeakouluissa ja tutkimusorganisaatioissa (ent. KINO) 1 Hakuaika Haku aukeaa 15.8.2016

Lisätiedot

Biopankki: ideasta käytäntöön

Biopankki: ideasta käytäntöön Biopankki: ideasta käytäntöön Kimmo Pitkänen Kehittämispäällikkö Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM European Biotech Week, Biomedicum 2.10.2013 FIMM - Institute for Molecular Medicine Finland

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

STM:n arviointiryhmän linjauksia tutkimuksen arvioinnista. Seppo Nikkari, varajohtaja Lääketieteen yksikkö, TaY

STM:n arviointiryhmän linjauksia tutkimuksen arvioinnista. Seppo Nikkari, varajohtaja Lääketieteen yksikkö, TaY STM:n arviointiryhmän linjauksia tutkimuksen arvioinnista Seppo Nikkari, varajohtaja Lääketieteen yksikkö, TaY Valtakunnallinen terveyden tutkimuksen arviointiryhmä aloitti työnsä Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Itä-Suomen yksikkö Kuopio KAIVOSVESIVERKOSTO Ohjelma SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Verkostoyhteistyön tavoitteet Suomen kaivosvesiosaamisen verkosto (myöh. kaivosvesiverkosto tai

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Tampereen BIOPANKKI. Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten

Tampereen BIOPANKKI. Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten Tampereen BIOPANKKI Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten Pyydämme sinulta suostumusta näytteiden ja sinua koskevien tietojen keräämiseksi Tampereen Biopankkiin ja käytettäväksi biopankkitutkimukseen.

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot

Innovation Scout -rahoituksen haku julkisille tutkimusorganisaatioille. Kimmo Kanto / Markku Lämsä , Helsinki

Innovation Scout -rahoituksen haku julkisille tutkimusorganisaatioille. Kimmo Kanto / Markku Lämsä , Helsinki Innovation Scout -rahoituksen haku julkisille tutkimusorganisaatioille Kimmo Kanto / Markku Lämsä 21.9.2016, Helsinki Hallituksen kärkihanke 5: Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Enemmän irti innovaatiopolitiikasta - Ammattikorkeakoulujen osaaminen täysmittaiseen käyttöön Eduskunta 22.2.12 Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT

Lisätiedot

Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys

Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys Kari Knuutila Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi -kutsuseminaari Johdanto Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma

Lisätiedot

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS MAATALOUSKONETEOLLISUUS JA AGROTEKNOLOGIAVERKOSTO Suomalaisen maatalouskoneteollisuuden liikevaihto ja vienti on kasvanut huomattavasti 1990-luvun alusta Alan liikevaihto

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Elina Juntunen, Suomen Akatemia Erasmus Mundus infopäivä 21.11.2011 1 23.11.2011 Muutama sana Akatemian tuesta tutkijaliikkuvuudelle Akatemian strategia ja kansainvälisen

Lisätiedot

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR)

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) 18.1.2016 Pohjois-Savon liitto Kuopio Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö jussi.yli-lahti@tem.fi

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN 02.12.2010 Kaija Holli TaY TAMPEREEN YLIOPISTON PROFIILI ON YHTEISKUNTA- PAINOTTEINEN JA SEN VAHVUUDET OVAT Yhteiskunta- ja terveystieteet sekä julkisen ja

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Tekesin tunnusluvut DM

Tekesin tunnusluvut DM Tekesin tunnusluvut 2015 2015 DM 1572568 Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2015 Rahoitus yrityksille ja tutkimukseen 575 M 2 400 rahoitustunnustelua 3 080 rahoitushakemusta Hakemusten käsittelyaika 54

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto MUISTIO 12.10.2015 1. Johdanto Strateginen tutkimus on pitkäjänteistä, horisontaalista, ratkaisuhakuista ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Biopankit ja me TUKIJA KYTÖ BTNK GTLK

Biopankit ja me TUKIJA KYTÖ BTNK GTLK Biopankit ja me TENK ETENE TUKIJA KYTÖ BTNK GTLK TJNK Julkaisun on toimittanut biotekniikan neuvottelukunta (BTNK) yhdessä muiden kansallisten eettisten neuvottelukuntien kanssa. Kirjoittajat: Kimmo Pitkänen,

Lisätiedot

TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center

TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center Päivi Rautava Tutkimusylilääkäri, VSSHP/Hallintokeskus/Tutkimuspalvelut Ehkäisevän terveydenhuollon professori Turun yliopisto paivi.rautava@tyks.fi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 KLIINIKKO, TUTKIJA VAI KLIINIKKOTUTKIJA? Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 Tero Kivelä Säätiöstä Suomen Lääketieteen Säätiö Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin perustama

Lisätiedot

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus ESIR-seminaari 8.12.2016 Henri Grundsten 1 Tesi lyhyesti MISSIO Sijoitamme yritysten kasvuun ja kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa VISIO Olemme kansainvälisesti tunnustettu

Lisätiedot

Savuton kunta 2012 2015. Tarja Kristiina Ikonen 9.2.2012 1

Savuton kunta 2012 2015. Tarja Kristiina Ikonen 9.2.2012 1 Savuton kunta 2012 2015 1 PROJEKTIN TAUSTAA Tupakointi on alkoholin käytön ohella merkittävin vältettävissä oleva ennenaikaisen kuolleisuuden ja sairastuvuuden aiheuttaja Suomessa. Vajaa viidennes suomalaisesta

Lisätiedot

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON TIINA ARPOLA YRITYSKEHITYS, UUDET AVAUKSET KUOPIO INNOVATION OY 16.9.2016 Digitaaliset ratkaisut terveydenhuollossa Sairaala- ja kuluttajamaailma lähenevät toisiaan

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Sinikka Rajaniemi ylijohtaja, Fimea Terveysakatemia, Oulu 24.8.2010 Fimea Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla lääkealan tehtävistä vastaava viranomainen Perustettiin

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu 14.09.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin SHOKin, SalWe Oy:n, tuoreet uutiset

Terveyden ja hyvinvoinnin SHOKin, SalWe Oy:n, tuoreet uutiset Aamiaisinfo 21.1.2011 SHOKin, SalWe Oy:n, tuoreet uutiset Saara Hassinen, SalWe Oy SalWe - Kaiken lähtökohta on yhteinen strategia Missio Yksilön terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen, josta kumpuaa Suomelle

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen FORS-seminaari Turvallisuus ja riskianalyysi Teknillinen korkeakoulu 13.11.2008 MATINEn tehtävä Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -info aiehakemuksia valmisteleville 15.1. 2014 Hanna Rantala FiDiPro-ohjelma Tekesin ja Suomen Akatemian yhteinen rahoitusohjelma. Tavoitteena on kasvattaa

Lisätiedot

Neljä askelta Horisonttiin

Neljä askelta Horisonttiin Neljä askelta Horisonttiin Startti 2020 Kuopio 27.3.2014 EU-rahoitusmahdollisuudet Pohjois-Savossa Heini Günther, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Horisontti 2020 (2014 2020) - rahoitusta

Lisätiedot

Vesi-ohjelma Yhteenveto ja eväitä jatkoon

Vesi-ohjelma Yhteenveto ja eväitä jatkoon Vesi-ohjelma 2008-2012 Yhteenveto ja eväitä jatkoon Vesi loppuseminaari 2011 Marina Congress Center 27.11.2012 Vesi-ohjelman päällikkö Tuomas Lehtinen Vesi ohjelma Ohjelman laajuus Ohjelman kesto: 2008-2012

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus

Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus 18.5.2016 AMK-päivät AMK goes Digi Johtaja Riitta Maijala 1 Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden äänitteiden euromääräinen tukkumyynti Suomessa* * http://www.ifpi.fi/tilastot/

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI Tutkimuksesta liiketoimintaa Tutkijoille, tutkijayhteistöille

Lisätiedot

Biopankkitoiminnan merkitys kulma. BBMRI the European Research Infrastructure for Biobanking and Biological Resources

Biopankkitoiminnan merkitys kulma. BBMRI the European Research Infrastructure for Biobanking and Biological Resources Biopankkitoiminnan merkitys -Kansainvälinen näkökulman kulma BBMRI the European Research Infrastructure for Biobanking and Biological Resources Kansleri Eero Vuorio Turun yliopisto Moderni lääl ääketieteellinen

Lisätiedot

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa?

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? ENERGIA Komiteajäsen: Jukka Leppälahti, Tekes NCP: Arto Kotipelto, Tekes Asiantuntijajäsen: Saila Seppo, Suomen Akatemia Esityksen Sisältö: 1. SET PLAN

Lisätiedot

Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus. Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi Sisko Sipilä, Tekes

Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus. Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi Sisko Sipilä, Tekes Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi 25.1.2017 Sisko Sipilä, Tekes Julkisten innovaatiorahoittajien ja -toimijoiden roolit Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Tiivistelmä: Valtion osoittama terveyden tutkimuksen rahoitus on vuosina 2011-2016 leikattu kolmanteen osaan (37%; TEM). Rahoitusleikkaukset ovat johtaneet lääketieteellisen

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin 2015 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, OKM:n tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa Kiinaan pyöreän pöydän

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta VTT:n media-aamiainen 24.4.2012 Erikoistutkija Ismo Ruohomäki, VTT 2 Suomikin tarvitsee tuotantoa Globalisaation

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot