Biomittauksiin keskittyvä huippuosaamiskeskus BCC aloitti. Bioalan yrityksiä syntyy hyvää vauhtia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biomittauksiin keskittyvä huippuosaamiskeskus BCC aloitti. Bioalan yrityksiä syntyy hyvää vauhtia"

Transkriptio

1 VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Biomittauksiin keskittyvä huippuosaamiskeskus BCC aloitti Bioalan yrityksiä syntyy hyvää vauhtia BioneXt generoinut yli 200 miljoonan euron investoinnit Tampereen seudun bioalan toimintaan

2 2 UUTISIA 2008 EU:lta 15 miljoonaa sepelvaltimotaudin tutkimukseen l Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedekeskuksen hallinnoima sepelvaltimotautiprojekti on saanut suurimman Euroopassa myönnetyn tutkimusrahoituksen EU:n seitsemännestä puiteohjelmasta, 15 miljoonaa euroa. Viisivuotinen AtheroRemoprojekti tähtää herkästi repeävien sepelvaltimomuutosten varhaiseen tunnistamiseen sekä sydäninfarktin ja äkkikuoleman riskin vähentämiseen. Projektiin osallistuu 18 tutkimusryhmää 11:stä Euroopan maasta. Suomesta ovat mukana myös Tampereen yliopistollinen sairaala, VTT ja biotekniikkayritys Zora Biosciences. Finn-Medi Tutkimuksella oli hakemuksen tekijänä merkittävä rooli rahoituksen saamisessa. IMT selvittää eturauhassyövän diagnostiikkaa l Tampereen yliopiston lääketieteellisen teknologian instituutti (IMT) koordinoi ProspeR (Prostate Cancer: profiling and evaluation of ncrna) -tutkimusprojektia. Nelivuotinen ProspeR tutkii ei-koodaavien RNA-molekyylien käyttömahdollisuuksia eturauhassyövän diagnostiikassa ja hoidossa. Mukana on seitsemän eurooppalaista yliopistoa tai yritystä. EU rahoittaa tutkimusta yhteensä lähes kolmella miljoonalla eurolla. Regealle kudospankkilupa l Solu- ja kudosteknologiakeskus Regeassa toimii Suomen ensimmäinen EU-direktiivin mukainen kliininen kudospankki. Lääkelaitos tarkasti Regean kudospankkitoiminnot lokakuussa 2007 ja myönsi sille kudoslaitosluvan keväällä Lupa on Suomen ensimmäinen monikudospankkilupa eli Regea saa käsitellä useita erilaisia kudoksia. BCC:lle vankka Biomittausteknologian tutkimus- ja tuotekehityskeskus Biosensing Competence Centre, BCC otti ensimmäisenä toimintavuonnaan vakaasti kiihtyvän lähdön. Yrityskontakteista virinneet uudet tutkimushankkeet ovat työn alla ja useista muista neuvotellaan. Keskuksen rahoitus vuoteen 2010 varmistui, se teki ensimmäiset laitehankinnat ja palkkaa lisää henkilöstöä. BCC:n tutkimus- ja tuotekehityshankkeet käynnistyvät nimenomaan yri tysten tarpeista. Keskeinen tavoite on vauh dittaa uusien tuotteiden ja palvelukonseptien kehittämistä kaupallisiksi tuotteiksi. BCC on yrityksille suomalainen asiantuntijalinkki biomittausten ja lääketieteellisen tekniikan kansainvälisiin tutkimusryhmiin. Sveitsin teknologia instituutissa Lausannessa työskentelevä bioanturitutkija Sandro Carrara (vas.) puhui BCC:n virallisissa avajaisissa elokuussa Häntä isännöi toiminnanjohtaja Hannu Helle.

3 3 BCC:n ensimmäinen investointi tutkimushankkeiden käyttöön on bioantureiden mikrorakenteiden valmistuksessa käytettävä RIE-laite (reaktiivinen ionietsaus). Sen käytöstä vastaa tutkija Tomi Ryynänen TTY:n systeemitekniikan laitokselta. hankeaihiot liittyvät elintarviketurvallisuuteen ja lääketeollisuuteen. Hannu Helle sanoo, että tulevaisuudessa tärkeä toimintalinja syntyy terveydenhuollon tarpeista hyödyntää helppokäyttöisiä ja edullisia ratkaisuja ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa ja ihmisen hyvinvoinnin seurannassa. Kehon sisäisten, sen pinnalle laastaroitavien tai päällepuettavien mittalaitteiden avulla fysiologisia mittauksia voidaan tehdä ihmisen normaalin toiminnan aikana melkein missä tahansa. Diagnoosit varmentuvat ja nopeutuvat, turhat lääkärissäkäynnit vähenevät ja terveydenhuollon tehokkuus kasvaa. Bioanturit mahdollistavat myös uudenlaiset mittaukset liikuntasuorituksista. Yhdessä muiden tutkimusosapuolten kanssa BCC on ollut tekemässä Nokialle suunnitellun Nokiareenan kilpaurheiluja liikuntakeskukseen tulevan tutkimustalon esiselvitystä. BioNavis on mukana diagnostiikkalaitteita kehittävissä Tekeshankkeissa ja kansainvälissä tutkimushankkeissa. Jos niiden perusteella etenemme esimerkiksi uusien mittausinstrumenttien kehitykseen, voimme tilata tarvittavaa tutkimusta BCC:n kautta, toimitusjohtaja Janusz Sadowski toteaa. lähtö Olemme aktiivisesti ottaneet yhteyk siä suomalaisiin ja kansainvälisiin yrityksiin ja tutkimusryhmiin. Vastaanotto on ollut hyvin myönteinen. Perustana oleva asiantuntemuksemme on poikkeuk sellisen monitieteinen ja toimintamalli yrityslähtöinen. Yritykset näkevät siinä selkeästi toimintaansa täydentävät ja edistävät mahdollisuudet, BCC:n toiminnanjohtaja Hannu Helle toteaa. BCC:n toiminta perustuu tamperelaisen biomittausalan huippututkimukseen ja poikkitieteelliseen osaajaverkostoon. Keskuksen taustalla toimii toistakymmentä professoria ja satakunta tutkijaa Tampereen teknillisestä yliopistosta ja VTT:stä. Näiden tutkimusryhmissä on biomittaukseen liittyen vireillä projekteja, jotka koskevat muun muassa sydämen toiminnan seurantaa, syöpädiagnostiikkaa ja erilaisia lääketieteellisiä mittauksia. BCC:n kautta syntyneet uusimmat Gramman miljardisosakin on helppo havaita Tamperelainen BioNavis Oy on tuonut markkinoille molekyylitason mittauksiin tarkoitetun laitteiston, jolla analysoidaan aineiden erittäin tarkkoja pitoisuuksia ilman merkkiaineita. Innovaation taustalla on VTT:n tamperelainen bioanturitutkimus, ja BioNavis on esimerkki siitä, miten huippututkimuksesta synnytetään liiketoimintaa. Ensimmäiset kaupat BioNaviksen mittalaitteesta on tehty. Tuomme laitteiston sarjatuotantoversion markkinoille loppuvuonna 2008 ja ensi vuonna siitä pidemmälle automatisoidun mallin. Ennakoimme niille hyvää kansainvälistä kysyntää, toimitusjohtaja Janusz Sadowski kertoo. BioNaviksen mittalaite on tarkoitettu tutkimuskäyttöön kehitettäessä esimerkiksi erilaisia molekyylitasolla toimivia bioantureita, diagnostiikkalaitteita tai ympäristöturvallisuuden ratkaisuja kaupallisiksi tuotteiksi. Kaikilla näillä osa-alueilla tutkimus ja yritysten tuotekehitys kasvavat maailmanlaajuisesti voimakkaasti. BioNaviksen menetelmä hyödyntää pintaplasmoniresonanssia (surface plasmon resonance, SPR), joka on valoon perustuva mittausmenetelmä. Kun molekyylit tarttuvat toisiinsa analyysilaitteen pinnalla, resonanssin tasapaino muuttuu. Tämä muutos paljastaa erilaisten kemikaalien tai kaasujen esiintymisen äärimmäisenkin pieninä pitoisuuksina. Kun mittaustarkkuus on nanogrammoja eli gramman miljardisosia neliömillimetrissä, voidaan esimerkiksi potilaan verinäytteestä löytää syövästä kertovat proteiinit paljon ennen kuin tauti muuten mitenkään ilmenisi. SPR-menetelmä ei ole uusi, mutta BioNaviksen tavalla sitä ei ole aiemmin sovellettu. Laitteiston joustavat käyttömahdollisuudet ovat erityisesti tutkimustoiminnassa kilpailuvaltti, sillä ne tuovat tutkimustyöhön lisää kustannustehoa ja nopeutta.

4 4 Oikeassa suunnassa l l l BioneXt on ylittänyt sille ohjelman alussa asetetut tavoitteet yli kaksinkertaisesti investointien määrä on jo runsaat 207 miljoonaa euroa. Onnistumisessa tärkeimpiä tekijöitä ovat olleet BioneXtin ja sen yhteistyökumppaneiden strategiset valinnat, rahoitus sekä kyky luoda ympäristöä, jossa yritykset ja tutkimusyksiköt voivat toimia tehokkaasti sekä saavat oikeanlaisen tuen toiminnalleen. Lääketieteessä siirrytään vähitellen kohti henkilökohtaista terapiaa, joka tähtää tautien ennalta ehkäisemiseen. Siihen tarvitaan kuitenkin paljon tietoa, jota saadaan mittaamalla ja analysoimalla ihmisen elintoimintoja, perimää sekä ympäristötekijöitä. Tässä työssä taas tarvitaan yhä tarkempaa ja pienempää mittaus- ja anturiteknologiaa, biosensoreita, biopankkeja sekä asiantuntemusta löytää mittavasta tietomäärästä olennainen. Teknologia kehittyy ja tulee entistä lähemmäksi arkipäiväistä käyttöä. Potilas voi esimerkiksi itse arvioida, onko rinnassa tuntuva polte sydänkohtaus vai oire jostain muusta. Nykyteknologia mahdollistaa myös entistä tehokkaamman kotihoidon. Tampereella tähdätään juuri edellä mainittuihin hoitomuotoihin ja teknologiaan. Biosensoreiden kehittämiseen erikoistuneen BCC:n sovellutusalueet ovat diagnostiikassa, lääketieteellisessä tekniikassa, turvallisuustekniikassa sekä ympäristön ja prosessien mittaamisessa. Vactia kehittää rokotteita yhteistyössä suurten lääkeyritysten kanssa. Regea valmistaa räätälöityjä ihmisen varaosia kantasoluista. Tutkimuskudospankki FINTIB toimii kaikkien näiden kanssa yhteistyössä tarjoten tutkimuksessa ja tuotekehityksessä tarvittavaa tietoa. Lisäksi Tampereen henkenä tunnettu halu tehdä yhteistyötä moninkertaistaa mahdollisuudet onnistua. Tämä väliraportti kertoo BioneXtin etenemistä tänä vuonna. Suunta on oikea - kohti onnistumista, yli odotusten. Tero Välimaa johtaja BioneXt 2008 l Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea Tampere on ihmisten Regean toiminta on ollut erittäin tu lok sellista ja menestyksekästä. Vuoden 2008 alussa Regea julkisti ensimmäisenä maailmassa leikkauksen, jossa potilaalle rekonstruoitiin rasvakudoksen kantasoluista ja biomateriaalista pala leukaluuta syöpäleikkauksessa poistetun palan tilalle. Kantasolut eristettiin potilaan omasta rasvakudoksesta, jonka jälkeen ne erilaistettiin luukudossoluiksi ja kasvatettiin potilaan vatsalihaksen sisällä leukaluuksi. Syksyyn 2008 mennessä kahdeksan potilasta on leikattu ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Regean toiminta on monipuolistunut entisestään. Keskuksessa on esimerkiksi aloitettu uusi tutkimusalue: silmäsairauksien hoito kantasolujen avulla. Lisäksi Bio next tuki Regean laboratorioinfrastruktuurin kehitystä rahoittamalla kantasolujen kasvatukseen soveltuvan bioreaktorin hankintaa. Henkilöstöltään keskus on kasvanut yli 80 ammattilaisen tutkimuslaitokseksi ja johtavaksi kansalliseksi kudosteknologiakeskukseksi. Vuoden 2007 talous oli ylijäämäinen. Myös tutkimustoiminta tehostuu. Neuro ryhmässä aloitettiin Suomen Akatemian rahoittama nelivuotinen Biomeettinen aktiivinen ympäristö hermo- ja sydänlihassolujen erilaistamiseen ja kasvattamiseen kantasoluista -projekti sekä kolmivuotinen tutkijatohtoriprojekti. Regeassa on lisätty myös ulkomaisten tutkijoiden määrää. BioneXt l terveyttä ja hyvinvointia edistävän bioteknologian huippututkimukseen, tuotekehitykseen, kliiniseen soveltamiseen ja kansainväliseen kaupallistamiseen keskittyvä investointi- ja kehitysohjelma l painoalueina biomateriaalit, kudosteknologia, bio-ict ja immunologia

5 5 varaosien, rokotteiden ja biosensoreiden kansallinen pääkaupunki Kärkihankkeiden eteneminen l Silmälääketieteen tutkimus-, tuotekehitysja innovaatiokeskus SILK BioneXt tuki SILKin tutkimusinfrastruktuurin kehitystä rahoittamalla muun muassa konfokaalimikroskoopin hankintaa. Vuoden 2008 aikana teetettiin haastattelututkimus ja selvitystyö SILKin toimintamallista ja aloitettiin tarkennetun liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Keskus tukee myös suomalaisten silmätutkijoiden koulutusta järjestämällä silmäsymposiumeja. Elsemay Björn -rahaston tukemana järjestettiin SILK symposium, jossa vuoden 2008 nuoren silmätutkijan palkinnon sai dosentti Juha Holopainen. l Hospital for Advanced Therapies Kudosteknologisiin hoitoihin keskittyvä sairaala Hospital for Andvanced Therapies (HAT Oy) tuottaa palveluita sekä julkisen terveydenhuollon erityistarpeisiin että itse maksaville, suomalaisille ja ulkomaisille asiak kaille. HATin perustajia ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Regea, ja sen alkuvaiheen rahoittavat SITRA, BioneXt ja Pirkanmaan liitto. Sairaalan on suunniteltu aloittavan toimintansa vuosien vaihteessa. l Biological Information Centre BIC BIC yhdistää ja soveltaa biologisesta tutkimuksesta saatavaa tietoa teknisiin ratkaisuihin ja palveluihin. Se toimii sateenvarjoorganisaationa Biosensing Competence Centrelle, Tampereen tutkimuskudospankki FINTIBille ja Biologisen datan käsittelyn konsortiolle. BICin toimijat ovat alkuvuoden 2008 aikana kehittäneet yhteistoimintaansa. Esimerkiksi diagnostiikan alueella BCC ja FINTIB tekevät jo yhteistyötä, ja ensimmäisten projektien suunnittelu aloitettiin keväällä l Biosensing Competence Centre BCC Biosensoreihin ja biomittausteknologian tutkimukseen ja tuotekehitykseen keskittyvässä BCC:ssä on panostettu erityisesti keskuksen kansainvälisen toiminnan kehittämiseen. Vuoden aikana aloitettiin yhteistyö USA:n suurimman terveysteknologia-alan keskittymän, San Franciscon Bay -alueen toimijoiden kanssa. Alueella sijaitsee 25 mailin säteellä neljännes koko maan alan yritystoiminnasta ja siellä toimii yli 900 yritystä, jotka työllistävät suoraan työntekijää. Alulle laitettiin myös erilaisia yhteistyöprojekteja muun muassa FINTIBin, Regean, SILKin ja useiden kansallisten ja kansainvälisten yritysten kanssa. BCC:lle hankittiin omat tilat Teknologiakeskus Hermiasta ja viralliset avajaiset järjestettiin elokuussa BioneXt rahoitti keskuksen kehittämistä ja varmisti toiminnan rahoitusta myös seuraaville vuosille. Lisäksi BioneXt tuki BCC:n laboratorioinfrastruktuurin kehitystä rahoittamalla laboratoriovarustelua ja plasmaetsauslaitteiston käyttöönottoa. l Tutkimuskudospankki FINTIB Biologisen tiedon hallintaan erikoistunut tutkimuskudospankki FINTIB keskittyi toi- l l l

6 6 Hankekanta l l l minnan jalostamiseen sekä tutkimus- ja yritysyhteistyöprojekteihin. Tutkimuskudospankin keskeiset kehittämiskohteet ovat potilastiedon käsittelyn eteenpäin vieminen ja näytteiden säilytykseen tarvittavan infrastruktuurin luominen. FINTIB neuvotteli alkuvuoden aikana kansallisen biopankin perustamisesta sairaanhoitopiirien, ministeriöiden ja kansallisten toimijoiden kanssa. BioneXt oli mukana selvittämässä kansallisen biopankkitoiminnan mahdollisuuksia. Samalla tehtiin selvitys ulkomaisten biopankkien toimintamalleista. Myös yhteistyöprojektit yritysten kanssa lisääntyivät. Vuonna 2008 aloitettiin myös toimitilaneuvottelut ja BioneXt rahoitti FINTIBin tiedon louhintaan ja näytteiden säilytykseen tarkoitettua infrastruktuuria. l Rokotteiden ja immunologian tutkimus- ja tuotekehityskeskus Vactia Vactiassa aloitettiin vuoden 2008 aikana laaja selvitystyö liittyen liiketoimintasuunnitelmaan, vahvistettiin strategista suunnittelua ja muokattiin toimintasuunnitelmaa. Lisäksi perustettiin laboratoriotoimintoja nonkliiniseen tutkimukseen ja rahoitettiin soluvälitteisen immuniteetin tutkimuslaboratoriota. Vactian perustajajäsenen STD-tutkimuksen ja Kansanterveyslaitoksen loppuvuodesta 2007 käynnistämään erittäin laajaan nuorten papilloomavirusrokotetutkimukseen osallistui helmikuuhun men nessä yläasteikäistä poikaa ja tyttöä. Tavoitteena on rokottaa tutkimuksen ensimmäisen vuoden aikana nuorta. Tutkimuksen päämääränä on hävittää nuorten yleisimmiksi seksitaudin aiheuttajiksi nousseet papilloomavirustyypit. Tutkimus tehdään kaikille syntyneille 33 paikkakunnalla. Rekrytointitavoitteena on yli nuorta ja budjetti ensimmäisessä vaiheessa on noin kahdeksan miljoonaa euroa. Tutkimuksen sponsoroi lääkeyhtiö Glaxo SmithKline Oy. BioneXtin hankekanta ja sen rahoitus ovat kasvaneet tasaisesti. Erityisen myönteistä on pääomasijoittajien rahoituksen suuri osuus sekä se, että rahoituksesta yli puolet kohdistuu yrityshankkeisiin ja yrityskehitykseen. Välitön ohjelmatoiminta yhteensä e Ohjelmakoordinointi ja hankevalmistelu 2 % Koulutus 7% Yrityshankkeet 38 % Infrastruktuuri 11% Ohjelman vaikuttavuus yhteensä e Ohjelmakoordinointi ja hankevalmistelu 1 % Koulutus 4% Yrityskehitys- ja yrityshankkeet 56 % Tutkimushankkeet 25 % Infrastruktuuri 14% Rahoituslähteet yhteensä e EU 4 % Suomen Akatemia/ opetusministeriö 8 % Tampereen kaupunki 3 % Yritykset 17 % Tutkimushankkeet 42 % Pääomasijoittajat 44% Partnerit 11 % TEKES, Pirkanmaan TE-keskus/ KTM 12 % Osaamiskeskusohjelma 1% Graafien luvut tuhatta euroa.

7 7 Tampereelle syntyy hyviä bioalan yrityksiä Osa-alueiden kehitys l Koulutus BioneXt-rahoitus on vaikuttanut merkittävästi Tampereen yliopiston (Tay) bioteknologian ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) biotekniikan koulutusohjelmien opetuksen ja koulutuksen aloittamiseen ja toteuttamiseen. Alkuvuodesta 2008 tehtiin yliopistojen kanssa kaksivuotinen sopimus koulutusohjelmien rahoittamisen jat kamisesta. Tavoitteena on edelleen tiivistää yliopistojen välistä koulutusyhteistyötä ja luoda yksi koulutusohjelma, jossa on kaksi suuntautumisvaihtoa: toisesta valmistuu filosofian maistereita ja toisesta diplomi-insinöörejä. l Yritysten kehittäminen Vuonna 2008 yrityskehityksessä voimavaroja suunnattiin yksityisen rahoituksen kasvattamiseen ja alkavien yritysten siemenvaiheen jälkeisen rahoituksen turvaamiseen. BioneXt Tampere -sijoitusten aktivointirahoitus on Bio nextin myöntämää avustusta, jonka tavoitteena on edistää siemenrahoituksen jälkeisten sijoitusten hankintaa. Sijoittajakohderyhmiä ovat pääomasijoittajat, yksityissijoittajat ja sijoituksia tekevät suuret lääke-/bio-/life science -yritykset. Rahoitus on suunnattu painoalueiden yrityksille, jotka hakevat tai aikovat lähiaikoina hakea sijoituksia, ja tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisten palvelujen ostamiseen. Merkittävää on, että yrityskehityksen hautomoyritykset saivat eniten Suomessa oman pääoman ehtoista rahoitusta, kun rahoituksen määrä suhteutetaan hautomojakson pituuteen. Lisäksi toisin kuin muilla paikkakunnilla kaikki uudet hautomoyritykset tähtäävät kansainvälisille markkinoille. l Infrastruktuurin kehittäminen BioneXt jatkoi kärkihankkeiden infrastruktuurin kehittämistä. Se rahoitti muun muassa Regean kantasolujen kasvatukseen soveltuvan bioreaktorin hankintaa, BCC:n laboratorioiden varustelua ja plasmaetsauslaitteiston käyttöönottoa, tutkimuskudospankki FINTIBin tiedon louhintaan ja näytteiden säilytykseen tarkoitettua infrastruktuuria sekä Vactian soluvälitteisen immuniteetin tutkimuslaboratorion perustamista. l Markkinointi ja viestintä Vuonna 2008 BioneXt keskittyi markkinoinnissa ja viestinnässä erityisesti kansainvälisyyteen. BioneXt oli näytteille asettajana esimerkiksi Bio tapahtumassa San Diegossa. Tapahtumassa oli lähes osallistujaa, jotka edustivat 70:ää eri kansallisuutta. Bio next on markkinoinut alueen life science -osaamista aktiivisella yhteydenpidolla suuriin eurooppalaisiin ja amerikkalaisiin lääkeyhtiöihin. Se on myös osallistunut useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin, kuten World Biomaterials Congressiin, Tissue Engineering Sympo siumiin, European Stem Cells & Regenerative Medicine Con gressiin, South-Africa & COFISA bio technology business-tobusiness - ja Bay area & QB3 in San Francisco -matkoihin. BioneXtin viestintää toteutetaan sekä itsenäisesti että välillisesti ohjelman kärkihankkeiden kautta. Alkuvuodesta julkaistiin muun muassa Biomittausteknologian tutkimus- ja tuotekehityskeskus BCC:n esite sekä avustettiin BCC:n avajaistilaisuuden järjestelyissä ja tiedotuksessa. BioneXtin viestintään ja markkinointiin saatiin myös uusia tuulia ja vahvistusta, kun Finn-Medi Tutkimus Oy:n palveluksessa aloitti kesällä 2008 viestintäpäällikkö Suvi Keituri.

8 Viestintätoimisto Tammisto, Knuutila & Tammisto Oy, Esa Print Tampere, syyskuu 2008 BioneXt Tampere -toimisto c/o Finn-Medi Tutkimus Oy Biokatu 12, Tampere Puhelin (03) Faksi (03) Johtaja Tero Välimaa Sähköposti: Gsm

Yhteistyötä liikkeelle

Yhteistyötä liikkeelle BioneXt 2007 2 BioneXt on yliopistojen, tutkimuslaitosten, Tampereen kaupungin, elinkeinoelämän ja terveyspalveluiden tuottajien investointi-, kehitys- ja yhteistyöohjelma vuosina 2003 2010. Se keskittyy

Lisätiedot

Innovaatioita ihmisten hyvinvointiin 2003-2010. BioneXt Tampere

Innovaatioita ihmisten hyvinvointiin 2003-2010. BioneXt Tampere Innovaatioita ihmisten hyvinvointiin 2003-2010 BioneXt Tampere BioneXt Tampere 2003 2010 Ohjelma käynnistyi 2003 Regea perustetaan Sijoittajien, tamperelaisten yritysten ja instituuttien tapaaminen Tukholmassa

Lisätiedot

Käyttöliittymä. biomittaus- alan huippututkimukseen. BCC Biosensing Competence Centre

Käyttöliittymä. biomittaus- alan huippututkimukseen. BCC Biosensing Competence Centre Käyttöliittymä biomittaus- alan huippututkimukseen BCC Biosensing Competence Centre BCC Biosensing Competence Centre Tampereella vuonna 2007 aloittanut biomittaus - teknologian tutkimus- ja tuotekehityskeskus

Lisätiedot

Biotekniikkaviikon päätapahtuma

Biotekniikkaviikon päätapahtuma Biotekniikkaviikon päätapahtuma 3.10.2013 Finlandia-talo Tietoyhteiskunta ja biotekniikka Marja Makarow Knowledge triangle Tietokolmio Tietoyhteiskunnan kivijalka TUTKIMUS Rahalla tietoa Tiedosta rahaa

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

Biopankkilain valmistelun lyhyt historia

Biopankkilain valmistelun lyhyt historia Biopankkilain valmistelun lyhyt historia Puheenjohtaja Kimmo Pitkänen Biotekniikan neuvottelukunta Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS Biotekniikan neuvottelukunta BIOPANKKIEN MERKITYS KANSALAISILLE

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS UNIPOLI TAMPERE TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Krista TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Varantola PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 2.10.2007 UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS Allekirjoitettu 16.8.2006

Lisätiedot

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Johtajaylilääkäri Turkka Tunturi 26.4.2012 1 VSSHP:n strategia vuosille 2007-2015 Vahva yliopistollinen yhteistyö Vahvistetaan tutkimustoiminnan edellytyksiä Vaikutetaan

Lisätiedot

S U L A T I S [Suomen laskennallisten tieteiden seura] Laskennallisten tieteiden päivä Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa 29.9.2010

S U L A T I S [Suomen laskennallisten tieteiden seura] Laskennallisten tieteiden päivä Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa 29.9.2010 S U L A T I S [Suomen laskennallisten tieteiden seura] Laskennallisten tieteiden päivä Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa 29.9.2010 Laskennallisia haasteita ja mahdollisuuksia SalWe-SHOKissa Kuluvan syksyn

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

23.1.2012 Measurepolis Development Oy

23.1.2012 Measurepolis Development Oy 23.1.2012 Measurepolis Development Oy 1 Miksi mittaus- ja tietojärjestelmien keskittymä Kajaanissa? Pitkät perinteet - Kajaani Oy perusti elektroniikkateollisuuden 40 vuotta sitten ja loi siten perustan

Lisätiedot

Sisältö. 4 Regean kantasoluhoidoilla saavutetaan erinomaisia tuloksia. 5 Potilas sai yläleuan selkälihaksessa kasvatetusta kantasolusta

Sisältö. 4 Regean kantasoluhoidoilla saavutetaan erinomaisia tuloksia. 5 Potilas sai yläleuan selkälihaksessa kasvatetusta kantasolusta 2008 27 Sisältö BioneXt tuotta 2 BioneXt tuottaa tehokkaita hoitoja ja uutta bisnestä 4 Regean kantasoluhoidoilla saavutetaan erinomaisia tuloksia 5 Potilas sai yläleuan selkälihaksessa kasvatetusta kantasolusta

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Innovaatioita ihmisten hyvinvointiin.

Innovaatioita ihmisten hyvinvointiin. Innovaatioita ihmisten hyvinvointiin. Esittelyssä BioneXt-kärkihankkeet. Regea aloitti kantasoluhoidot Tampere profiloituu silmälääketieteen huippuosaajaksi BioANTURIT mittaavat tehokkaasti, nopeasti ja

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012 Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta Mika Lautanala 13.12.2012 Finnvera: Rahoitusta investointeihin ja käyttöpääomaan Rahoitus Lainat yrityksen investointiin tai käyttöpääomaan (vain pk yrityksille)

Lisätiedot

BCC. Biosensing Competence Centre. Toimintasuunnitelman terävöittäminen. Loppuraportti. Olli Öster Pertec Consulting Oy

BCC. Biosensing Competence Centre. Toimintasuunnitelman terävöittäminen. Loppuraportti. Olli Öster Pertec Consulting Oy BCC Biosensing Competence Centre Toimintasuunnitelman terävöittäminen Loppuraportti Olli Öster Pertec Consulting Oy 21.12.2007 1 Tausta Biosensing Competence Centre on elokuussa 2007 toimintansa aloittanut

Lisätiedot

Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä

Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä Siirtogeenisiä organismeja käytetään jo nyt monien yleisten biologisten lääkeaineiden valmistuksessa. Esimerkiksi sellaisia yksinkertaisia

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

Kansanterveyslaitoksen bioteknologiastrategia Väestöaineistojen

Kansanterveyslaitoksen bioteknologiastrategia Väestöaineistojen Kansanterveyslaitoksen bioteknologiastrategia Väestöaineistojen käyttöön liittyviä haasteita Juhani Eskola 310505 7.6.2005 1 Valitut painopistealueet Kansantautien ja terveyden geenitausta Mikrobit ja

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta

Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta Tutkimus sote-palvelujen uudistamisen tukena -seminaari 27.3.2015 Rauno Ihalainen sairaanhoitopiirin johtaja

Lisätiedot

PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa. Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT

PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa. Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT 2 Alzheimerin taudin diagnostiikka Alzheimerin tauti on etenevä muistisairaus. Alzheimerin tauti

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

SAFIR2014 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus

SAFIR2014 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus SAFIR2014 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus 2011-2014 Kaisa Simola SAFIR2014-tutkimusohjelman johtaja 21.3.2013 2 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus Rahoitus: voimayhtiöt,

Lisätiedot

Biopankki: ideasta käytäntöön

Biopankki: ideasta käytäntöön Biopankki: ideasta käytäntöön Kimmo Pitkänen Kehittämispäällikkö Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM European Biotech Week, Biomedicum 2.10.2013 FIMM - Institute for Molecular Medicine Finland

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

A GRID. Aalto Innovation Scout projekti. TEKES Innovation scout -jamboree, Finding Paths -tilaisuus, Turku

A GRID. Aalto Innovation Scout projekti. TEKES Innovation scout -jamboree, Finding Paths -tilaisuus, Turku A GRID Aalto Innovation Scout projekti TEKES Innovation scout -jamboree, Finding Paths -tilaisuus, 18.01.2017 Turku Marika Paakkala Aalto Start-Up Center Aalto yliopisto Uudenlaisen Aalto Start Up Center

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

TALTIONI BIOPANKKITALLETTAJAN VERKKOPANKKI

TALTIONI BIOPANKKITALLETTAJAN VERKKOPANKKI TALTIONI BIOPANKKITALLETTAJAN VERKKOPANKKI Biopankkitoiminnan tavoitteet ja periaatteet Edistää lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä sekä toimia henkilökohtaisen lääketieteen veturina Turvata

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

STM:n arviointiryhmän linjauksia tutkimuksen arvioinnista. Seppo Nikkari, varajohtaja Lääketieteen yksikkö, TaY

STM:n arviointiryhmän linjauksia tutkimuksen arvioinnista. Seppo Nikkari, varajohtaja Lääketieteen yksikkö, TaY STM:n arviointiryhmän linjauksia tutkimuksen arvioinnista Seppo Nikkari, varajohtaja Lääketieteen yksikkö, TaY Valtakunnallinen terveyden tutkimuksen arviointiryhmä aloitti työnsä Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy Tekesin Innovation Scout rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittämiseksi korkeakouluissa ja tutkimusorganisaatioissa (ent. KINO) 1 Hakuaika Haku aukeaa 15.8.2016

Lisätiedot

CEMIS-seminaari 2012

CEMIS-seminaari 2012 CEMIS-seminaari 2012 CEMIS - Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 1.11.2012 Risto Oikari CEMISin rakenne Mittaustekniikan Tutkimusyksikkö CEMIS-OULU Tietojärjestelmät osaamisalue

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin 25.9.2013 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut 1.1.2018 alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA OECD:n maaraportti 2017: Suomen suurimpia haasteita on tutkimustulosten ja uusien ideoiden muuntaminen innovaatioiksi

Lisätiedot

Tampereen BIOPANKKI. Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten

Tampereen BIOPANKKI. Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten Tampereen BIOPANKKI Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten Pyydämme sinulta suostumusta näytteiden ja sinua koskevien tietojen keräämiseksi Tampereen Biopankkiin ja käytettäväksi biopankkitutkimukseen.

Lisätiedot

Tekesin tutkimushaut 2012

Tekesin tutkimushaut 2012 Tekesin tutkimushaut 2012 Marko Heikkinen, Tekes 01-2012 Sisältö Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu Tutkimusrahoituksen projektityypit 2012 lukien Rahoituksen hakeminen 2012 Linkit lisätietoihin Julkisen

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

A R V O K A S Y R I T Y S

A R V O K A S Y R I T Y S ARVOKAS YRITYS ARVOKAS YRITYS Hyvän yrityksen on oltava tänään arvokkaampi kuin eilen. Hyvä yritys koostuu osista, jotka päivä toisensa jälkeen toimivat tehokkaammin, tuottavammin ja kasvaen. Niistä muodostuu

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Itä-Suomen yksikkö Kuopio KAIVOSVESIVERKOSTO Ohjelma SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Verkostoyhteistyön tavoitteet Suomen kaivosvesiosaamisen verkosto (myöh. kaivosvesiverkosto tai

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Hyvinvointi uhattuna!

Hyvinvointi uhattuna! Uusien hyvinvointipalvelujen kehittämisen eturintamassa Agora Päivä 23.10.2013 Antti Hautamäki Johtaja Tutkimusprofessori Agora Center 2 Hyvinvointi uhattuna! Hyvinvointivaltiota uhkaa palvelujen rapautuminen

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013. Leena Vähäkylä

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013. Leena Vähäkylä Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Leena Vähäkylä Menestystarinat Akatemian viestinnässä Akatemian pitkäjänteinen rahoitus laadukkaaseen tutkimukseen näkyy rahoitettujen ja menestyneiden tutkijoiden tutkijanurasta

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

LAPSET JA BIOPANKIT. Valvira 25.11.2014. Jari Petäjä

LAPSET JA BIOPANKIT. Valvira 25.11.2014. Jari Petäjä LAPSET JA BIOPANKIT Valvira 25.11.2014 Jari Petäjä 1 Lasten elämänkaari sairaanhoidon näkökulmasta Aikuisten hoito kasvu ja kehitys perhe ja vanhemmuus raha, taudit potilaan hoitomyöntyvyys 0 ikä 16 25

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista ikk i t Elint. alan tuottavuustalkoot 1.10.200910 Teknologia-asiantuntija Jussi Toivonen jussi.toivonen@tekes.fi 050 5577 826 DM 492975 06-2009 Copyright

Lisätiedot

Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun

Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun OPTEK seminaari Pekka Ollikainen 24.5.2011 1 www.tekes.fi/ohjelmat/oppimisratkaisut DM# 24.5.11 Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun! Kansallisen oppimisjärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Elinkeino-osasto Elinkeinojohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Elinkeino-osasto Elinkeinojohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 58 Määrärahan myöntäminen Health Capital Helsingille ja Helsinki Business Hub Oy Ltd:lle life science -alan yritystoimintaa kehittävän hankkeen toteuttamiseksi HEL 2017-005504

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kenneth Ekman CTO CrisolteQ Ltd 29200 Harjavalta TEAM FINLAND Toiminta ja Palvelut Yritysten kansainvälistymistä tukevat palvelut Vaikuttaminen ulkomaiseen toimintaympäristöön

Lisätiedot

Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon

Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon Olli Carpén, Patologian professori, Turun yliopisto ja Patologian palvelualue, TYKS-SAPA liikelaitos ChemBio Finland 2013 EGENTLIGA HOSPITAL FINLANDS DISTRICT

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta?

Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta? Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta? Maakunnan yhteistyöryhmä 15.12.217 Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Esityksen sisältöä

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Innovation Scout -rahoituksen haku julkisille tutkimusorganisaatioille. Kimmo Kanto / Markku Lämsä , Helsinki

Innovation Scout -rahoituksen haku julkisille tutkimusorganisaatioille. Kimmo Kanto / Markku Lämsä , Helsinki Innovation Scout -rahoituksen haku julkisille tutkimusorganisaatioille Kimmo Kanto / Markku Lämsä 21.9.2016, Helsinki Hallituksen kärkihanke 5: Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä

Lisätiedot

Teknologiasta liiketoimintaa - case VTT

Teknologiasta liiketoimintaa - case VTT VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teknologiasta liiketoimintaa - case VTT KOLSTER IPR INSIGHT, 5.4.2017 Sanna Häikiö, Senior Legal Counsel, VTT VTT-konsernin organisaatio 1.1.2017 06/04/2017

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Valtion kasvurahoitus 2013-2015

Valtion kasvurahoitus 2013-2015 Valtion kasvurahoitus 2013-2015 ICT2015-välitulosseminaari 18.5.2015 Petri Peltonen TEM / EIO 1 Polku 14: Rahoitusohjelma kattamaan alkuvaiheen ja kasvuvaiheen yritysten tarpeita Käynnistetään rahoitusohjelma

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIHAKU FIRI 2010. Riitta Mustonen

TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIHAKU FIRI 2010. Riitta Mustonen TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIHAKU FIRI 2010 Riitta Mustonen 1 12.5.2010 FIRI 2010 -haun tutkimus- ja innovaatiopoliittiset perusteet Osa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa; tutkijat

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot.

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Perustettu vuonna 1971 Yksityinen säätiö; rahoitus työ- ja elinkeinoministeriön budjetista Toimipaikka: Innopoli, Espoo, alueverkosto: Innovaatioasiantuntijat ELY-keskuksissa

Lisätiedot

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Kumi-instituutin syysseminaari, Nastopoli Nastola 10.11.2006 Tiina Pärnänen Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Kansainvälisen

Lisätiedot

Sovelletun fysiikan laitoksen tutkimus- ja yritysyhteistyö osana yhteiskäyttölaboratoriota

Sovelletun fysiikan laitoksen tutkimus- ja yritysyhteistyö osana yhteiskäyttölaboratoriota Vesitutkimuksen koulutus- ja tutkimusympäristön esittely, 22.3.2011 Sovelletun fysiikan laitoksen tutkimus- ja yritysyhteistyö osana yhteiskäyttölaboratoriota Prof. Marko Vauhkonen Sovelletun fysiikan

Lisätiedot

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Enemmän irti innovaatiopolitiikasta - Ammattikorkeakoulujen osaaminen täysmittaiseen käyttöön Eduskunta 22.2.12 Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT

Lisätiedot

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Uusikaupunki 11.11.2014 Tekes cleantech- ja energia-alan vauhdittajana DM 1365406 DM 1365406 Cleantechin kaupallistaminen

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc - Mahdollisuus metallialalle Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Oy FIMECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Tehtävänä on valmistella ja koordinoida

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Infrastruktuuritarpeet energia-alalla Riitta Kyrki-Rajamäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Infrastruktuuritarpeet energia-alalla Riitta Kyrki-Rajamäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Infrastruktuuritarpeet energia-alalla Riitta Kyrki-Rajamäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tutkimusinfrastruktuurin nykytila ja tulevaisuus Helsinki 2.10.2013 Energia yksi ihmiskunnan suurista haasteista

Lisätiedot

Suomalaisten Life Sciencealan yritysten kiinnostus ja mahdollisuudet toimia Venäjällä. Niko Lönn & Reijo Itkonen FinnMedi Oy 29.4.

Suomalaisten Life Sciencealan yritysten kiinnostus ja mahdollisuudet toimia Venäjällä. Niko Lönn & Reijo Itkonen FinnMedi Oy 29.4. Suomalaisten Life Sciencealan yritysten kiinnostus ja mahdollisuudet toimia Venäjällä Niko Lönn & Reijo Itkonen FinnMedi Oy 29.4.2013 Yritykset jaettiin Venäjä-kiinnostuksen ja kokemuksien perusteella

Lisätiedot

Suomalaisesta leivästä kolme erilaista uraa. FT Karin Autio, Täysjyvä-Gourmet Oy

Suomalaisesta leivästä kolme erilaista uraa. FT Karin Autio, Täysjyvä-Gourmet Oy Suomalaisesta leivästä kolme erilaista uraa FT Karin Autio, Täysjyvä-Gourmet Oy www.taysjyva-gourmet.fi Kolme erilaista uraa: 1.9.1975 30.11.2006 erilaisissa tutkimustehtävissä VTT:ssä 1.12.2006 28.2.

Lisätiedot