Eurooppalainen tutkimus - rakenteita ja esimerkkejä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalainen tutkimus - rakenteita ja esimerkkejä"

Transkriptio

1 JULKAISU 2/2012 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Eurooppalainen tutkimus - rakenteita ja esimerkkejä Toimittanut Ulrica Gabrielsson

2 Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti tiistaina keskustelutilaisuuden aiheesta " Eurooppalainen tutkimus - rakenteita ja esimerkkejä". Keskustelutilaisuuden avasi Tutkaksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Lauslahti. Alustajina toimivat Ylijohtaja Riitta Mustonen, Suomen Akatemia Johtaja Riikka Heikinheimo, Tekes Akatemiaprofessori Ilkka Hanski, HY Ylijohtaja Petri Peltonen, TEM Professori Paula Eerola, HIP Professori Ari Helenius, ETH, Sveitsi Professori Roope Uusitalo, HECER Kommenttipuheenvuoronsa alustuksiin esittivät kansanedustajat Harri Jaskari, kok., ja Astrid Thors, r. Keskusteluun osallistuivat: Kansanedustaja Sanna Lauslahti Kansanedustaja Ilkka Kantola, Sdp Kansanedustaja Leena Rauhala, KD Tähän julkaisuun on liitetty kaikki sähköisinä saadut alustukset ja puheenvuorot.

3 Eurooppalainen tutkimus - rakenteita ja esimerkkejä TUTKAS-seminaari Pikkuparlamentin auditoriossa tiistaina Seminaarin avaus Kansanedustaja Sanna Lauslahti, Tutkaksen puheenjohtaja Euroopan unionin tutkimusrakenteita (ERA jne) Ylijohtaja Riitta Mustonen, Suomen Akatemia Kommenttipuheenvuoro Kansanedustaja Harri Jaskari, kok Horizon 2020: investointi tutkimukseen ja innovointiin? Johtaja Riikka Heikinheimo, Tekes Perustutkimuksen rahoitus Euroopassa (ERC) Akatemiaprofessori Ilkka Hanski, HY Kommenttipuheenvuoro Kansanedustaja Astrid Thors, r Kahvitauko Vauhdittaako eurooppalainen tutkimus ja kehitys Suomen kasvua? Ylijohtaja Petri Peltonen, TEM CERN globaali eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri Professori Paula Eerola, HIP ETH - eurooppalainen huippuyliopisto kansainvälisessä mittakaavassa Professori Ari Helenius, ETH, Sveitsi Miten tilastolain uudistus parantaa tutkimuksen edellytyksiä? Professori Roope Uusitalo, HECER Keskustelu Kansanedustaja Sanna Lauslahti Kansanedustaja Ilkka Kantola, Sdp Kansanedustaja Leena Rauhala, KD Tilaisuuden päätös

4

5 Euroopan Unionin tutkimusrakenteita (ERA jne.) Tutkaksen vuosikokous Riitta Mustonen 2 SUOMEN AKATEMIA

6 Eurooppalainen tutkimusalue ERA ERA on eurooppalaista tiedepolitiikkaa jäsentävä käsite Tavoite tiedon, tutkijoiden ja tutkimusrahoituksen vapaa liikkuminen Euroopassa tutkimustoiminnan määrän ja laadun nostaminen päällekkäisen työn vähentäminen ja resurssien yhdistäminen Euroopan houkuttelevuuden lisääminen ERAn toteutumisen edellytys on tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan vahva yhteys An open space for knowledge 3 SUOMEN AKATEMIA

7 ERAn rakennuspalikoita Tutkijanura ja liikkuvuus Kansallisten tutkimusohjelmien avaaminen Tietämyksen siirto ja tutkimusaineistojen ja tulosten saatavuus Tutkimusinfrastruktuurit (aineistot, laitteistot jne.) Kansainvälinen yhteistyö Tutkimusorganisaatioiden kehittäminen 4 SUOMEN AKATEMIA

8 ERA:n taustaa ja kehitystä Ensimmäinen keskustelunavaus 1973 (komissaari Ralf Dahrendorf) Virallinen aloite vuonna 2000 Edistystä monella rintamalla, mutta usein varsin hitaasti Innovaatiounioni: ERA valmiiksi vuoteen 2014 mennessä 2012 komission näkemys tavoitteiden saavuttamiseksi ERA Pacts ERAn totetutus ja H SUOMEN AKATEMIA

9 ERA ajankohtaisia kysymyksiä Julkinen kuuleminen ERA:n toteuttamisen vauhdittamiseksi 2011 Keskeisiä teemoja mm: Euroopan houkuttelevuus Tutkijanuran houkuttelevuus Liikkuvuus TKI-yhteistyö Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa Tieteellisten julkaisujen / tulosten / tausta-aineistojen avoin saatavuus 6 SUOMEN AKATEMIA

10 Eurooppalainen ja Suomen tiedepolitiikka EU-tason toimet & kansalliset toimet? ERA & kansallinen tiedepoliittinen keskustelu ja linjaukset? Tutkimuksen puiteohjelmat & ERA-tavoitteet? Synergia & johdonmukaisuus? Haasteet & ongelmat? 7 SUOMEN AKATEMIA

11 Horizon 2020: investointi tutkimukseen ja innovointiin Eurooppalainen tutkimus rakenteita ja esimerkkejä TUTKAS Riikka Heikinheimo Johtaja, osaamisalueet ja kansainvälinen verkosto Tekes

12 Komission ehdotus Horisontti toteuttaa Eurooppa strategiaa (Innovaatiounionilippulaivahankkeen toimenpiteiden rahoituksen pääasiallinen EUtason instrumentti) pyrkimyksenä tukea Euroopan kilpailukyvyn parantamista, kasvua ja työpaikkojen syntymistä puiteohjelmalla tuetaan myös eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) toteuttamista. kesto 7 vuotta, , ehdotettu budjetti n. 88 miljardia euroa (nykyrahassa) kolmen pilarin rakenne: Huipputason tiede (Excellent science) Teollisuuden johtoasema (Industrial Leadership) Yhteiskunnalliset haasteet (Societal Challenges)

13 Horisontti 2020 budjettijakauma Milj. % %/ pilari I Huipputason tiede ,7 100,0 1. Euroopan tutkimusneuvosto ,1 54,0 2. Tulevat ja kehittyvät teknologiat (FET) ,0 12,6 3. Taitoja, koulutusta ja urakehitystä koskevat Marie Curie toimet ,4 23,4 4. Euroopan tutkimusinfrastruktuurit (mukaan lukien sähköiset infrastruktuur ,2 10,1 II Teollisuuden johtoasema ,1 100,0 1. Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa (KET) ,8 76,8 2. Riskirahoituksen saatavuus ,6 19,7 3. Innovointi pk yrityksissä 700 0,8 3,5 III Yhteiskunnalliset haasteet (sis. mahd miljoonaa EIT:lle) ,9 100,0 1. Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi ,3 25,3 2. Elintarviketurva, kestävä maatalous, merien ( kulun) tutkimus ja biotalous ,3 13,1 3. Turvallinen, puhdas ja tehokas energia ,5 18,2 4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne ,8 21,4 5. Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka aineet ,1 10,0 6. Osallistavat, innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat ,9 12,0 Euroopan innovaatio ja teknologiainstituutti ,8 100,0 Yhteisen tutkimuskeskuksen muut kuin ydinalan suorat toimet ,5 100,0 YHTEENSÄ ,0 100

14 Uutta aikaisempiin puiteohjelmiin nähden Kokoaa nyt (lähes) kaikki EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitustoimet yhdeksi ohjelmaksi. Euroopan tieteellisen ja teknologisen osaamisen lisäksi vahvistetaan innovaatiokyvykkyyttä ja luodaan mahdollisuuksia innovatiivisille tuotteille ja palveluille. Pk-yrityksille tavoitteena 15 % 2. ja 3. pilarin rahoituksesta, ja niiden innovaatiotoimintaa tuetaan kolmivaiheisen erityistoimen avulla: 1) feasibility check, 2) t&k- ja/tai demo- ja/tai markkinapilotti, 3) rahoitus- ja muut tukitoimet. Riskirahoituksen saatavuuteen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota ja lisätään velka- ja pääomarahoituksen saatavuutta t&k- ja innovaatiovetoisille yrityksille ja hankkeille. Vähennetään projektien byrokratiaa yksinkertaistamalla sääntöjä ja menettelyjä.

15 Horisontti puiteohjelman rakenne 1/3 Huipputason tiede: EU:n tieteen maailmanjohtajaksi Euroopan tutkimusneuvosto (European Research Council, ERC); lähinnä perustutkimusta tekevien huippututkijoiden rahoitus Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat (Future and Emerging Technologies, FET) Marie Curie -toimet (tutkijaliikkuvuus ja tutkijakoulutus) Tutkimusinfrastruktuurit

16 Horisontti puiteohjelman rakenne 2/3 Teollisuuden johtoasema: teollisuuden innovointijohtajuus Mahdollistavat teollisuusteknologiat (Key Enabling Technologies, KET): tieto- ja viestintäteknologia, nanoteknologia, kehittyneet materiaalit, bioteknologia, valmistus- ja prosessointimenetelmät ja avaruusteknologia sekä useiden keskeisten teknologioiden yhdistelemät Riskirahoituksen saatavuus helpommaksi Tuki pk-yritysten innovaatiotoiminnalle

17 Horisontti puiteohjelman rakenne 3/3 Yhteiskunnalliset haasteet : ratkaisuja eurooppalaisiin ja globaaleihin suuriin haasteisiin: Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi Elintarviketurvallisuus, kestävä maatalous, merien ja merenkulun tutkimus ja biotalous Turvallinen, puhdas ja tehokas energia Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet Osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat.

18 Keskeisimmät viestit kansallisesta keskustelutilaisuudesta Perustavoitteiltaan ja rakenteeltaan melko onnistunut Pilareissa siiloutumisen vaara Saadaanko ongelmat yritysosallistumisessa ratkaistua Pystyykö ohjelma toteuttamaan tavoitteensa ja löytämään ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin Tehokkaat toteuttamisvälineet vielä heikosti kuvattu (mm. EIP ei juuri näy ehdotuksessa) Arviointikriteerien tulkinta Innovaatioindikaattorit riittämättömiä Organisoituminen kansallisesti ja SHOKien mahdollisuudet Puuttuvat mekanismit synnyttää kansallinen tahtotila ja tehdä oikeat valinnat

19 Tekesin näkemys ehdotuksesta Tekesin lausunto: DM Hyvät lähtökohdat, mutta lisää konkretiaa implementaatioon (ennakointia, kokeilualustoja, arviointityökaluja, regulaatiota, julkisia hankintoja, koulutusta sekä ennen kaikkea pilotointia ja kokeiluhankkeita) laajempi innovaatiokäsitys käyttäjälähtöisyys, loppukäyttäjien ja ongelmanomistajien merkitys innovaatiotoiminnalle EIP:iden saateenvarjorooli selkeämmin esiin, tarjoaa synergiamahdollisuuksia poliittiseen päätöksentekoon ja toimintaan Pk-merkityksen korostaminen on hyvä ja tärkeää, mutta vaatii konkretiaa (ja pk-spesifeille toimille varattu rahoitusosuus on turhan pieni) näkökulmana Key Enabling Competences eikä Key Enabling Technologies excellence -arviointikriteerin sisällön tulee vaihdella, se ei aina voi tarkoittaa (vain) tieteellistä erinomaisuutta

20 Tekesin strategia Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kenelle? Asiakkaat Mitä? Tarjoama Miten? Toimintatavat Miksi? Tavoitteet Sisällölliset painopisteet Mikä muuttuu? Toimintaympäristön haasteet Perustehtävä ja arvot Copyright Tekes

21 Sisällölliset painopisteet Sisällölliset painopisteet Liiketoiminta globaaleissa arvoverkoissa Ratkaisukeskeiset palvelut ja aineettomat sisällöt arvonluojina Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Älykäs rakennettu elinympäristö Luonnonvarat ja kestävä talous Elinvoimainen ihminen Strategisen huippuosaamisen keskittymien määrittelemät kehittämissisällöt Copyright Tekes

22 Horisontti2020:een liittyvän kansallisen toimijaverkoston kehittäminen ja uudistaminen Tausta Innovaatiounionin, ERAn ja H2020 ohjelman asettamat uudet vaatimukset vaikuttamiselle, aktivoinnille, neuvonnalle ja analysoinnille H2020:n rakenne ja tavoitteet vahvistavat entisestään eri kokonaisuuksien (eg. ICT) levittäytymistä eri ohjelmiin ja osioihin Ohjelmien hallinnointia tullaan lisääntyvästi siirtämään pois komissiosta toimijoiden roolit muuttuvat Lisääntyvät linkit kansallisiin ohjelmiin ja rakennerahastoihin Tavoite Uusi, pohdittu järjestelmä valmis v lopussa, jotta valitut henkilöt voivat kouluttautua ja osallistua mm. työohjelmien kommentointiin v. 2013; edellytyksenä että H2020-ohjelmarakenne on silloin pääpiirteittäin tiedossa

23 Kiitos

24 Horisontti 2020, tuen määrä Nykyisin (7. PO) suuryritysten korvaus-% on vähemmän kuin muiden, ja eri toimista (tutkimus, demonstraatio, hallinto ) saa eri korvausprosentit. Tätä on yksinkertaistettu: pääsääntönä on kaikille kaikesta sama korvausprosentti Toiminnasta suoraan aiheutuvat (suorat) kulut korvataan 100%, pääsääntöisesti epäsuorat kulut = flat rate 20% suorista kuluista (komission korvaustaso vastaa käytännössä nykyistä pk-yritysten ja julkisorganisaatioden korvaustasoa) Lähellä markkinoita olevissa hankkeissa tukiprosentti on 70% Nyt (7. PO, pk yritys tai julkisorganisaatio) Nyt (7. PO, suuryritys) Suorat kulut Epäsuorat kulut 60 (60% flat rate) 20 (20% flat rate) Yhteensä Komission maksuosuus 120 (komission osuus 75 %) 60 (komission osuus 50%) H 2020, pääsäänt. (kaikille) 20 (20% flat rate) 120 (komission osuus 100%)

25 Ehdotuksen käsittely Tutkimusryhmä Brysselissä aloittanut ehdotuksen viikoittaiset käsittelyt Tavoitteena osittainen yleisnäkemys (pl. budjetti ja osallistumista koskevat säännöt) kilpailukykyneuvostossa Päätökset riippuvat EU:n tulevia rahoituskehyksiä ( ) koskevista päätöksistä Euroopan parlamentti on aloittanut ensimmäisen lukemisensa, joka pyritään saamaan päätökseen loka-marraskuussa 2012; esittelijät ovat: Riera Madurell (S&D) ja varjoesittelijät Ehler (EPP), Johansson (ALDE) ja Ford (ECR) Valtioneuvoston H2020-kirjelmä (DM )annettu tiedoksi eduskunnalle (täysistunnossa 21.2.), lähetetty suureen valiokuntaan (DM )

26 TARGET SHIFT from SCIENCE with SMEs towards SMEs with SCIENCE SMEs in the driver seat

27 SCOPE SHIFT from TECHNOLOGY segmentation towards CHALLENGE oriented segmentation Market driven, bottom-up

28 SYSTEM SHIFT from Specialised programme structures towards INTEGRATIVE architecture Synergies of support measures

29 Perustutkimuksen rahoitus Euroopassa - Euroopan tutkimusneuvosto (European Research Council) Ilkka Hanski Helsingin yliopisto

30 ERC Perustettiin 2007, osa 7. puiteohjelmaa ( ) Tehtävä: korkealaatuisen perustutkimuksen rahoitus Budjetti 7.5 miljardia vuosina , 15 % FP7 budjetista ( 50.5 miljardia) Esitetty Horizon 2020 budjetti vuosille miljardia (17 %)

31 ERC Tähän mennessä 9 hakukierrosta, noin 27,000 hakemusta, joista rahoitettu yli 2,500 Valinnan tekevät noin 100 paneelia, jotka koostuvat alojensa johtavista tutkijoista (yli 1000 panelistia) Miten suomalainen tutkimus on pärjännyt tässä täysin vapaassa kilpailussa?

32 Perustutkimus, onko se tehotonta puuhastelua ja ylellisyyttä vaiko välttämätön hyvä, osa inhimillistä toimintaa?

33 Miksi perustutkimus on tärkeää? 1. Meidän jokapäiväinen elämämme ja ympäristömme ovat läpeensä tieteen ja tekniikan muokkaamia; kansakunta ja ihmiskunta ajautuvat kohti moninaisia kriisejä jollemme perusta toimintaamme tieteelliselle maailmankuvalle, jota perustutkimus jatkuvasti päivittää

34 Miksi perustutkimus on tärkeää? 2. Korkeatasoinen tieteellinen koulutus onnistuu parhaiten perustutkimuksen yhteydessä; ilman pätevää tutkijakuntaa Suomi ja Eurooppa eivät menesty

35 Miksi perustutkimus on tärkeää? 3. Vain korkeatasoinen perustutkimus voi houkutella merkittävässä määrin ulkomaisia tutkijoita Suomeen ja siten edistää kansainvälistymistä

36 Varttuneiden tutkijoiden ERC määräraha 2010

37 Miksi perustutkimus on tärkeää? 4. Perustutkimus tuottaa uutta tietoa, miltä pohjalta voivat nousta tulevaisuuden innovaatiot Sen sijaan perustutkimuksen suuntaaminen innovaatiotutkimukseksi murentaa pohjaa Suomen ja Euroopan tutkimusosaamiselta; tutkimustiedon kaupallistaminen ja tuotekehittely ovat ennen muuta yritystoimintaa

38 Osuus ERC:n tutkimusrahoituksesta, Euroopan tiedemaat 9-13 Scatter Plot ruotsi belgia itävalta vuosi tanska suomi m1 m2 m3 m4 m5

39 Suomalaisten tutkimusartikkeleiden osuus koko maailman tutkimusartikkeleista

40 Suomalaisten tutkimusartikkeleiden osuus koko maailman tutkimusartikkeleista

41

42 Johtopäätökset Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) on vaikuttanut myönteisesti tutkimustoiminnan kehittymiseen Euroopassa, panostusta voitaisiin nostaa vielä suuremmaksi Perustutkimus kehittyi Suomessa myönteisesti 1990-luvulla, mutta viimeisten 5-10 vuoden aikana on menty alaspäin Tarvitaan uutta keskittymistä perustutkimuksen edellytysten parantamiseen jotta suunta saataisiin taas kääntymään

43 Vauhdittaako eurooppalainen tutkimus ja kehitys Suomen kasvua? Petri Peltonen TEM

44 Horisontti 2020 budjettijakauma Milj. % % / pilari I Huipputason tiede ,7 100,0 1. Euroopan tutkimusneuvosto ,1 54,0 2. Tulevat ja kehittyvät teknologiat (FET) ,0 12,6 3. Taitoja, koulutusta ja urakehitystä koskevat Marie Curie -toimet ,4 23,4 4. Euroopan tutkimusinfrastruktuurit (mukaan lukien sähköiset infrastruktuurit) ,2 10,1 II Teollisuuden johtoasema ,1 100,0 1. Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa (KET) ,8 76,8 2. Riskirahoituksen saatavuus ,6 19,7 3. Innovointi pk-yrityksissä 700 0,8 3,5 III Yhteiskunnalliset haasteet (sis. mahd miljoonaa EIT:lle) ,9 100,0 1. Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi ,3 25,3 2. Elintarviketurva, kestävä maatalous, merien (-kulun) tutkimus ja biotalous ,3 13,1 3. Turvallinen, puhdas ja tehokas energia ,5 18,2 4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne ,8 21,4 5. Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet ,1 10,0 6. Osallistavat, innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat ,9 12,0 Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti ,8 100,0 Yhteisen tutkimuskeskuksen muut kuin ydinalan suorat toimet ,5 100,0 YHTEENSÄ ,0 100 TEM / INNO 2011 TEM / INNO 2008

45 EU 2020 Strategy Smart, Inclusive and Sustainable Growth INNOVATION UNION refocus R&D and innovation policy on challenges facing our society, such as climate change, energy and resource efficiency, health and demographic change Every link should be strengthened in the innovation chain from blue sky research to commercialisation RESOURCE EFFICIENT EUROPE to decouple our economic growth from resource and energy use, reduce CO2 emissions, enhance competitiveness and promote greater energy security INDUSTRIAL POLICY FOR THE GLOBALISATION ERA will draw up a framework for modern industrial policy develop strong, competitive and diversified industrial base in Europe DIGITAL AGENDA to deliver Digital Single Market based on fast and ultra fast internet and interoperable applications

46 Enterprise investments in Finland of value-added * (%) R&D Tangible investments *) jalostusarvosta

47 Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä kansainvälisessä vertailussa Panosindikaattorit Lähde: Tutkimus- ja innovaationeuvosto (TIN), Linjaraportti 2010 TEM / INNO 2011

48 Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä kansainvälisessä vertailussa Tuotosindikaattorit Lähde: Tutkimus- ja innovaationeuvosto (TIN), Linjaraportti 2010 TEM / INNO 2011

49 National R&D Programmes Platforms for national, EU and international co-operation SHOK = National Strategic Centers for Science, Technology & Innovation OSKE = Regional Centres of Expertise Programme TEM / INNO 2010 EU FP7 JTI, ETP, EIT Eureka ERANET, art. 169 OSKE (13) National R&D Programs (Tekes & Academy) (approx 40) SHOK (6)

50 Strategic Centres for Science, Technology and Innovation (SHOKs) Radical renewal Focus & Impact Visibility Forest Cluster Metal products and mechanical engineering Built environment Attractiveness Industry steered research plans and agendas M per SHOK p.a., from private and public funding sources Basis for stronger international partnerships TEM / INNO 2009 Energy and environment Health and wellbeing ICT industry and services TEM / INNO 2008

51 Three dimensions of innovation promotion Demand Know-how (science, technology) Innovations R&D UDI Users TEM / INNO 2011 Businesses & clusters New and growing firms Public services UDI = Using Doing Interacting TEM / INNO 2008

52 Smart regulation Finland s green car tax reform 1) Influencing consumer behaviour CO2-based passenger car tax in 2008 CO2-based annual passenger car fee in 2010 CO2- and energy contents based fuel tax in ) Regulation, norms and standard for car manufacturers TEM / INNO 2011 TEM / INNO 2008

53 Case Kone Oyj MANUFACTURING BUSINESS SERVICE BUSINESS TEM / INNO 2011 PEOPLE FLOW BUSINESS KONE delivers a performance edge to its customers by creating the best user experience with innovative People Flow solutions TEM / INNO 2008

54 TEM / INNO 2011 TEM / INNO 2008

55 TEM / INNO 2011 TEM / INNO 2008

56

57 CERN globaali eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri Paula Eerola Fysiikan laitos ja Fysiikan tutkimuslaitos

58 CERN n Perustettu 1954, eurooppalainen hiukkasfysiikan tutkimuslaboratorio. n Oma henkilökunta 2500, n käyttäjää ympäri maailman. n Suomalaiset tutkijat mukana CERN:n kokeissa luvuilta alkaen n Suomi CERN:n jäseneksi 1991 n 20 jäsentä, Romania jäsenkandidaatti n 2010: eurooppalaisesta maailmanlaajuiseksi laboratorioksi n Israel esijäsenyysvaiheessa n Tarkkailijastatus: Intia, Japani, Turkki, Venäjä, Yhdysvallat, Euroopan komissio ja UNESCO n ESFRI infrastruktuuri: It was at CERN that the idea of RIs first dawned on the research community P. Eerola

59 CERN ja tiede P. Eerola

60 CERN ja tiede n Fysiikan tutkimuksen painopiste: Large Hadron Collider LHC n Maailman suurin kiihdytin, toiminnassa vuodesta 2010 n Higgsin hiukkanen miksi aine on painavaa? n Supersymmetria ratkaisu pimeään aineeseen? n Eksoottiset uudet hiukkaset uudet teoriat? n Tarkkuusmittaukset epäsuora tapa tutkia fysiikkaa vieläkin korkeammilla energioilla P. Eerola

61 Tulokset Higgsin hiukkasesta joulukuussa 2011 Jonkinlainen kohouma 125 GeV:n kohdalla. Tarvitaan lisää dataa: 2012 datan määrän arvioidaan nelinkertaistuvan.! P. Eerola

62 Vähän neutriinoista n CERNin neutriinosuihku Gran Sasso-laboratorion OPERA-kokeeseen n Odottamaton tulos: neutriinot saapuivat Italiaan 60 ns valoa nopeammin? n Tulos kaipaa lisäselvityksiä. Joitakin virhelähteitä löydetty. P. Eerola

63 Suomalaiset CERN:ssä P. Eerola

64 Suomalaiset CERN:ssä n LHC-kokeet CMS, ALICE, TOTEM hiukkasfysiikka n CLOUD ilmastotutkimus n ISOLDE ydinfysiikka n CLIC/CTF3 tulevaisuuden kiihdytinsuunnittelu n W-LCG hajautettu laskenta P. Eerola

65 Tutkimus: CMS-koe n Uusia fysiikan tuloksia: Higgsin hiukkasen metsästys, alkeishiukkasten ominaisuudet ja vuorovaikutukset n Eturintaman perustutkimusta n CMS : yli 100 tieteellistä julkaisua n Detektori- ja kiihdytinkehitys: seuraavan sukupolven kokeet n Datankäsittely P. Eerola

66 CLOUD-koe: ilmastotutkimusta hiukkasfysiikan menetelmillä n Onko kosmisilla säteillä vaikutusta pilvien muodostumiseen? P. Eerola

67 CERN ja teknologia P. Eerola

68 CERN ja teknologia n CERN toimii kehitys- ja testausalustana uusille teknologioille n Säteilynkestävät sensorit ja elektroniikka, ultrakevyet materiaalit, suprajohteet, à sovelluksia lääketieteessä, avaruustutkimuksessa, ydintekniikassa, n World-wide-web, maailmanlaajuisen hajautetun laskennan kehittäminen n Big Science Activation Team (TEKES): suomalaisten yritysten yhteydet CERN:iin n Suomen teollisuuspalaute CERN:stä parhaita CERN:n jäsenmaiden joukossa P. Eerola

69 P. Eerola

70 CERN ja tutkimusstrategia P. Eerola

71 CERN ja tutkimusstrategia n CERN ESFRI-infrastruktuuri n Koordinoi Euroopan hiukkasfysiikan strategiasuunnittelua: The European Strategy for Particle Physics 2006 (ESFRI:n 2006 tiekartta viittaa tähän hiukkasfysiikan osalta) n Strategian päivitys n Partneri EIROforum:ssa (CERN, EFDA-JET, EMBL, ESA, ESO, ESRF, Eur. XFEL, ILL) n Yhteistyö: esim. tiedeyhteisöjen yhteinen pilvilaskentastrategia (cloud computing) HELIX NEBULA Science Cloud P. Eerola

72 CERN ja koulutus P. Eerola

73 CERN ja koulutus n Koululaisvierailut n. 15 lukioryhmävierailua vuodessa n Opettajakurssit n Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelu P. Eerola

74 Korkeakouluopiskelijoiden kesäharjoittelupaikat CERN:ssä 2012 n Hiukkasfysiikka: n Higgs physics at the LHC n Experimental particle physics - jets in CMS n Experimental particle physics at LHC: track-based alignment of CMS silicon tracker n Physics Analysis with TOTEM at the LHC n High energy physics TOTEM n Experimental Particle Physics in ALICE n Materiaalifysiikka - detektorikehitys: n Silicon detector development n R & D of Gas Detectors n Ydinfysiikka: n Research and development for instrumentation in nuclear physics n Mekaniikka: n Engineering design of the RF structures for CLIC n Engineering (Mechanical, Aeronautical, Energy, HVAC) n Tietotekniikka: n Cloud benchmarking n Virtual scheduling, Computer science n Computer Science n Data analysis and visualisation for Green IT n IT Security - Identity Management n Teknologian siirto: n Big Science Activation Team, Finland P. Eerola

75 Yhteenveto CERN on n tiedettä, n teknologiaa, n koulutusta, n aktiivinen tutkimusstrateginen toimija. P. Eerola

76 KIITOS MIELENKIINNOSTA! P. Eerola

77 ETH Zurich Eurooppalainen yliopisto kansainvälisessä mittakaavassa Eidgenössiche Technishe Hochschule Zurich (ETHZ) Liittovaltion Tekninen Korkeakoulu Ari Helenius, Professor of Biochemistry

78 Sveitsi (2010) Asukasluku: Pinta-ala: km 2 Liittovaltio: 26 kantonia BKT: $ million BKT per capita: $ Suomi: BKT per capita $ ETH Zürich,

79 Innovaatiotehokkuus: Sveitsi Euroopan kärjessä Source: Innovation Union Scoreboard 2010 ETH Zürich,

80 Vertaus: Taloudellinen vs. tietellinen tasokkuus R&D BKTsta: 3.0% SVEITSI 3.9% SUOMI Wealth intensity (GDP per person) Source: Nature. Vol July 2004 ETH Zürich,

81 12 yliopistoa Ikäluokasta vain 17% yliopistoon Mutta ammattikoulutus on tehokasta Source: Swiss Federal Statistical Office 2011 ETH Zürich,

82 ETH Zurich: Innovatiomoottorina vuodesta 1855 Entistä Polia vastaava tekninen yliopisto; opetus- ja tutkimuslaitos Sveitsin teollistumisen avain Luonnontieteellisen perustutkimuksen lippulaiva Globaalisen vaikuttavuuden taustavoimana Mannereuroopan paras yliopisto (Kansainvälinen ranking 15-23) ETH Zürich,

83 Kolme tukipylvästä Opetus Tutkimus Teknologian siirto ETH Zürich,

84 Avainlukuja (2011) % International Students (headcount) % Undergraduate (Bachelor) % Graduate Master % Master of Advanced Studies/MBA % Doctorate % Exchange/Visiting Students 362 Professors (full-time equivalents) % of which assistant professors 64 Research Staff (incl. doctoral students) (FTEs) % Administrative and Infrastructure staff % Total budget Aalto: 400 MEuro HY 630 MEuro MEuro ETH Zürich,

85 Rahoituslähteet Million CHF 17% 83% 20% 80% EU ETH Zürich,

86 Opetus on vaativaa 23 Bachelor, 40 Master programmes No entrance exams Selective exam after the first year Basic science oriented Early exposure to research Contact-intensive teaching (~30 h/week) Curricula: Compact and structured Teacher-student ratio high 39 students per professor 2 students per member of scientific staff (HY =9) ETH Zürich,

87 Tutkimus korkealla tasolla 21 Nobel Laureates for example: Leopold Ruzicka Chemistry, 1939 Wolfgang Pauli Physics 1945 Vladimir Prelog Chemistry, 1975 Richard Ernst Chemistry, 1991 Kurt Wüthrich Chemistry, 2002 ETH Zürich,

88 Tutkimuksen taustaperiaatteita Tutkijoilta edellytetään uraauurtavaa tutkimusta Heillä on vapaus hakea epäsovinnaisia lähestymistapoja Nousevia aloja tuetaan Kaikki ovat mukana opettamassa Rekrytointi on aktiivista ja täysin kansainvälistä (etsitään parasta) Evaluaatio 5 vuoden välein Hyvä tutkimusrahoitus on taattu Palkat ovat hyvät Infrastruktuuri on erinomainen ETH Zürich,

89 Uusi professori on pitkän tähtäyksen investiointi Kokonaisinvestointi noin $60M Jakaantuu 24 vuodelle Start-up rahoitus $3M Palkka: noin Euro/kk (2x Suomen palk.) Palkat myös seitsämälle tutkimusryhmän jäsenelle ETH Zürich,

90 Rekrytointi on todella kansainvälistä nimitetyt professorit ETH Zürich,

91 Teknologian siirto toimii Esimerkkinä Spin-off yhtiöt: 237 Spin-offs since 1996 ~90% survival after 5 year 1500 jobs created since 1998 Examples ETH Zurich Spin-offs, by year of establishment ETH Zürich,

92 Menestyksen salaisuus Tutkijat/Opettajat Etevyyden perinne Kansainvälisyys Rahoitus Lahjakkaat, motivoidut opiskelijat ETH Zürich,

93 Opittavaa Rekrytointi menestyksen avaimena Tasapaino perustutkimuksen ja sovelletun välillä Laadukas infrastruktuuri (teknologia, laitteisto, informatiikka ) Mahdollistamisen ja luottamuksen kulttuuri Vahva ankkuroituminen kansainväliseen tieteeseen Toimiva teknologian siirto ETH Zürich,

94 Onko opittavaa Suomesta? Avoimempi opiskelijoiden kanavointuminen korkeakouluihin Yliopistojenvälinen tutkimusyhteistyö Esim: Yhteiset teknologiaplatformit (Biocenter Finland) ETH Zürich,

95 KIITOS

96 Doctoral studies doctoral students (total) 957 new entrants International: 63% Women: 32% 63% 55% 45% 37% ETH Zürich,

97 Organisaatio Ombudsmen Executive Board University Assembly 16 Departments Architecture and Building Sciences Engineering Sciences Natural Sciences and Mathematics System-oriented Natural Sciences Management and Social Sciences Architecture Mechanical and Process Engineering Mathematics Earth Sciences Management, Technology and Economics Civil, Environmental and Geomatic Sciences Information Technology and Electrical Engineering Physics Environmental Systems Sciences Humanities, Social and Political Sciences Computer Science Chemistry and Applied Biosciences Health Science and Technology Materials Science Biology Biosystems Science and Engineering ETH Zürich,

98 Miten tilastolain uudistus parantaa tutkimuksen edellytyksiä? Roope Uusitalo Professori HECER, Helsingin yliopisto

99 Uudistuksen keskeiset tavoitteet Yhdenmukaistaa kansallinen tilastointia koskeva lainsäädäntö uuden Euroopan tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU:n tilastoasetus) kanssa. Edistää tilastotarkoituksia varten kerättyjen tietojen nykyistä laajempaa hyväksikäyttöä erityisesti tieteellisessä tutkimuksessa

100 Taustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan tilastoista (EY N:o 223/2009) EU:n tilastoasetus Suomi 2020 Tuumasta toimeen (valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2010) Valtiovarainministeriön asettaman tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista valmistelevan työryhmän loppuraportti ( ) Tutkimuksen tietoaineistot Olennaisen käsikirja päättäjille (Tutkimuksen tietoaineistot selvityshankkeen raportti 2011) Tieto käyttöön Tiekartta tutkimuksen sähköisten tietoaineistojen hyödyntämiseksi (Opetus ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:4) Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille (Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta) Valtioneuvosto periaatepäätöksen julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamiseksi ja uudelleenkäytön edistämiseksi (maaliskuu 2011). Pääministeri Kataisen hallituksen ohjelman kirjaukset julkisin varoin tuotettujen tietojen uudelleenkäytöstä.

Paula Eerola 17.1.2012

Paula Eerola 17.1.2012 Suomalainen tutkimus LHC:llä Paula Eerola Fysiikan laitos ja Fysiikan tutkimuslaitostki it 17.1.2012 Mikä on LHC? LHC Large Hadron Collider Suuri Hiukkastörmäytin on CERN:ssä sijaitseva it kiihdytin, toiminnassa

Lisätiedot

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Enterprise Europe Network maksuttomia kansainvälistymispalveluja PK-yrityksille: kontakteja, tietoa ja neuvontaa Yli 50 maata Yli

Lisätiedot

Neljä askelta Horisonttiin

Neljä askelta Horisonttiin Neljä askelta Horisonttiin Startti 2020 Kuopio 27.3.2014 EU-rahoitusmahdollisuudet Pohjois-Savossa Heini Günther, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Horisontti 2020 (2014 2020) - rahoitusta

Lisätiedot

Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla

Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla Horisontti 2020 Roadshow Seinäjoki, 23.4.2013 Eija Auranen DM # 1114915 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku Outi Kauppinen

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku Outi Kauppinen Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku 9.4.2014 Outi Kauppinen Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin Horisontti 2020 ohjelma on Euroopan

Lisätiedot

EU:n Horisontti 2020 rahoitusmahdollisuuksia energiaalalle

EU:n Horisontti 2020 rahoitusmahdollisuuksia energiaalalle EU:n Horisontti 2020 rahoitusmahdollisuuksia energiaalalle Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 1.2.2017 Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa Sini Uuttu, Tekes Miksi mukaan? Verkostoja, merkittävää

Lisätiedot

T&k-yhteistyö tuottaa tuloksia EU yhdistää tieteen ja tarpeen

T&k-yhteistyö tuottaa tuloksia EU yhdistää tieteen ja tarpeen T&k-yhteistyö tuottaa tuloksia EU yhdistää tieteen ja tarpeen #H2020tiedejatarve Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 12:30 Kevyt lounas 13:00 Tilaisuuden avaus Jarmo

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Horisontti kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee?

Horisontti kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee? Horisontti 2020 - kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee? Johtaja Ari Pouttu Centre for Wireless Communications Oulun yliopisto Esityksen taustoitukseksi: Kolme kokoavaa otsikkoa

Lisätiedot

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013)

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Raportin toteuttanut: NAG Partners SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Euroopan komissio on tilastoinut lokakuun 18. päivään 2012 mennessä 347 hakukierroksen osallistujat.

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

HORISONTTI OHJELMA SME-INSTRUMENTTI. Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit

HORISONTTI OHJELMA SME-INSTRUMENTTI. Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit HORISONTTI 2020 -OHJELMA SME-INSTRUMENTTI Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit 20.4.2016 H2020 -ohjelman rakenne Pk-yritykset tärkeässä roolissa SME-instumentti: kenelle? Voimakasta kansainvälistä

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa?

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? ENERGIA Komiteajäsen: Jukka Leppälahti, Tekes NCP: Arto Kotipelto, Tekes Asiantuntijajäsen: Saila Seppo, Suomen Akatemia Esityksen Sisältö: 1. SET PLAN

Lisätiedot

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Elina Juntunen, Suomen Akatemia Erasmus Mundus infopäivä 21.11.2011 1 23.11.2011 Muutama sana Akatemian tuesta tutkijaliikkuvuudelle Akatemian strategia ja kansainvälisen

Lisätiedot

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakenteellinen kehittäminen

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakenteellinen kehittäminen JULKAISU 7/2012 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakenteellinen kehittäminen Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Horisontti 2020 pkinstrumentti. infotilaisuus. Karin Wikman 26.10.2015

Horisontti 2020 pkinstrumentti. infotilaisuus. Karin Wikman 26.10.2015 Horisontti 2020 pkinstrumentti Phase 1 infotilaisuus Karin Wikman 26.10.2015 Pk-yritykset Horisontti 2020 ohjelmassa I Excellent Science II Industrial Leadership III Societal Challenges 1. European Research

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR)

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) 18.1.2016 Pohjois-Savon liitto Kuopio Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö jussi.yli-lahti@tem.fi

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin

Lisätiedot

Tilastolain uudistus. Tutkimusaineistojen etäkäytön esittelytilaisuus 5.6.2013

Tilastolain uudistus. Tutkimusaineistojen etäkäytön esittelytilaisuus 5.6.2013 Tilastolain uudistus Tutkimusaineistojen etäkäytön esittelytilaisuus 5.6.2013 Uudistuksen tausta Asetus Euroopan tilastoista (EY) N:o 223/2009 EU:n tilastoalan käytännesääntöihin (CoP 2005) liittyvä vertaisarviointi

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa aikuiskoulutukselle Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%)

Lisätiedot

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT:n strateginen ja toiminnallinen arviointi Päätösseminaari 27.9.2010 Ilkka Turunen Pääsihteeri Tutkimus- ja innovaationeuvosto t 1 Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

EU:n tarjoamia mahdollisuuksia

EU:n tarjoamia mahdollisuuksia INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT 22.4.09 EU:n tarjoamia mahdollisuuksia Tia Härkönen, Tekes Eurooppalainen t&k yhteistyö: omalla pienellä panoksella mukaan volyymiltään suureen hankkeeseen kontakteja, verkostoja

Lisätiedot

350 M ,85*

350 M ,85* 24.10.2016 Tiedot pohjautuvat Euroopan komission 30.9.2016 päivättyyn hanketietokantaan Suomen avainluvut: 350 M 822 12,85* 580 281 140 60 Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus Suomalaisten

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta Päättäjien metsäakatemia Majvik 15.9.2010 Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Maailmalla tapahtuu.. Perinteinen puunjalostus paperiksi

Lisätiedot

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari 2.12.2013 TIETEELLINEN TIETO tiedeyhteisön synty 1660-luvulla tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus

Lisätiedot

Elinvoimainen ihminen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kajaanin yliopistokeskuksen lukuvuoden avajaiset 10.9.2014 Minna Hendolin

Elinvoimainen ihminen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kajaanin yliopistokeskuksen lukuvuoden avajaiset 10.9.2014 Minna Hendolin Elinvoimainen ihminen kokonaisvaltaista hyvinvointia Kajaanin yliopistokeskuksen lukuvuoden avajaiset 10.9.2014 Minna Hendolin 08-2013 Suomen ja suomalaisten hyvinvointi rakentuu elinkeinojemme menestyksestä

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

TKI-yhteistyöllä alueellista, kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta

TKI-yhteistyöllä alueellista, kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta TKI-yhteistyöllä alueellista, kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta Hans Söderlund Oulun Yliopiston hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori, VTT Yksilöt Yhteisöt Yritykset Kenen vastuulla tämä

Lisätiedot

Metallinjalostajien kilpailukyky

Metallinjalostajien kilpailukyky Metallinjalostajien kilpailukyky Petri Peltonen Elinkeino- ja innovaatio-osasto TEM GDP growth in Finland 8 % 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Tervetuloa AVOIN*-hankkeen seminaariin

Tervetuloa AVOIN*-hankkeen seminaariin Tervetuloa AVOIN*-hankkeen seminaariin Riitta Maijala 21.5.2013 (* AVOIN = Avoimen tiedon instrumentit) Avoin tieto tutkimuksen ja yhteiskunnan palveluksessa Tutkimuksissa käytetään paremmin hyödyksi aiempia

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa Korkeakoulu ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Irma Garam, Hanna Boman CIMO CIMO tiedon tuottajana Kerätä,

Lisätiedot

Ajankohtaisia tasa-arvoasioita opetus- ja kulttuuriministeriön näkökulmasta. Eeva Kaunismaa, ylitarkastaja, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto

Ajankohtaisia tasa-arvoasioita opetus- ja kulttuuriministeriön näkökulmasta. Eeva Kaunismaa, ylitarkastaja, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Ajankohtaisia tasa-arvoasioita opetus- ja kulttuuriministeriön näkökulmasta Eeva Kaunismaa, ylitarkastaja, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus. Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi Sisko Sipilä, Tekes

Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus. Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi Sisko Sipilä, Tekes Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi 25.1.2017 Sisko Sipilä, Tekes Julkisten innovaatiorahoittajien ja -toimijoiden roolit Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Jouko Hautamäki ICT NCP Satakunnan ELY-keskus ja Tekes Satakunnan EU-rahoitusinfo 5.6.2014 Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 10.12.2013 Liiketoimintaa ympäristöstä Tilastokeskus Sisältö 1. Haaste 2. Mahdollisuus 3. Ratkaisu Kohti kestävää ympäristöpolitiikkaa

Lisätiedot

Ajankohtaista tiedepolitiikassa

Ajankohtaista tiedepolitiikassa Ajankohtaista tiedepolitiikassa Heikki Mannila 12.11.2013 1 Tervetuloa! 2 Sisältö Tutkimuksen ja opetuksen rahoitus Suomessa Suomen Akatemian kansainvälinen arviointi Kustannusmallit Tutkimuslaitosuudistus

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille DM 1506263 10-2015 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

Mistä bensaa, pk? Horisontin pk-rahoitus. Elina Holmberg & Heini Günther Hanat auki Horisonttiin

Mistä bensaa, pk? Horisontin pk-rahoitus. Elina Holmberg & Heini Günther Hanat auki Horisonttiin Mistä bensaa, pk? Horisontin pk-rahoitus Elina Holmberg & Heini Günther Hanat auki Horisonttiin 9.9.2015 Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym.

Lisätiedot

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013 Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee Olli Martikainen 19.3.2013 Miten tuottavuus syntyy? 1. Miten tuottavuus syntyy? Tuotanto voidaan kuvata työhön vaadittavien investointien ja itse

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO anne.siltala@cimo.fi 2/2009 Erasmus+ -ohjelma Erasmus+ kattaa kaikki

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

Strategiset tutkimusavaukset kuulumisia Tekesistä EEMELI-työpaja #14 @ VTT, Micronova 20.8.2013. Markku Heimbürger Asiantuntija

Strategiset tutkimusavaukset kuulumisia Tekesistä EEMELI-työpaja #14 @ VTT, Micronova 20.8.2013. Markku Heimbürger Asiantuntija Strategiset tutkimusavaukset kuulumisia Tekesistä EEMELI-työpaja #14 @ VTT, Micronova 20.8.2013 Markku Heimbürger Asiantuntija Strategiset tutkimusavaukset - tavoite Tavoitteena edelläkävijäprojekteja,

Lisätiedot

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Tietoisku Kansallisessa turvallisuustutkimuksen päivässä 10.6.2010 Suvi Sundquist Ohjelman päällikkö Suomalaiset EU:n 7. puiteohjelmassaa

Lisätiedot

Suomen Akatemian NCP-toiminta ja vaikuttaminen työohjelmiin

Suomen Akatemian NCP-toiminta ja vaikuttaminen työohjelmiin Suomen Akatemian NCP-toiminta ja vaikuttaminen työohjelmiin LYNET-vierailu 15.8.2016 Johanna Hakala 1 Akatemian strategia kv. näkökulma Kansainvälisyys on oleellinen osa laadukasta tutkimusta; laadun,

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma pk-yrityksille. Elina Holmberg EUTI, Tekes

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma pk-yrityksille. Elina Holmberg EUTI, Tekes Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma pk-yrityksille Elina Holmberg EUTI, Tekes 31.10.2014 EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. Rakennerahastot EAKR, maatalouden tuki EU:n

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Suomen Akatemian strateginen tutkimusrahoitus

Suomen Akatemian strateginen tutkimusrahoitus Suomen Akatemian strateginen tutkimusrahoitus Strateginen tutkimus yhteiskunnallisen uudistamisen välineenä 3.6.2014 Riikka Heikinheimo 1 Miten instrumentin rakentamisessa on lähdetty liikkeelle? Avoin

Lisätiedot

Vähähiilinen puukerrostalo

Vähähiilinen puukerrostalo Vähähiilinen puukerrostalo Puuidea 2016 Vantaa 17.03.2016 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkimuspäällikkö 1.Miksi vähähiilisyys? 2.Miten syntyy vähähiilinen kerrostalo? 3.Mahdollisuuksia puualalle EU: 10,9

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

EU-hankkeet - kehittämisen voimavara. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Laura Ahonen 4.4.2013

EU-hankkeet - kehittämisen voimavara. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Laura Ahonen 4.4.2013 EU-hankkeet - kehittämisen voimavara Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Laura Ahonen 4.4.2013 Jyväskylän kaupunki toteuttaa EU:n politiikkoja omalla alueellaan Jokainen toimiala on velvollinen seuraamaan

Lisätiedot

Yliopistojen tutkimusvararehtoreiden ja opetusja kulttuuriministeriön tapaaminen 26.5.2011 Suomi globaalinen toimijana kansallista kansainvälisyyttä

Yliopistojen tutkimusvararehtoreiden ja opetusja kulttuuriministeriön tapaaminen 26.5.2011 Suomi globaalinen toimijana kansallista kansainvälisyyttä Yliopistojen tutkimusvararehtoreiden ja opetusja kulttuuriministeriön tapaaminen 26.5.2011 Suomi globaalinen toimijana kansallista kansainvälisyyttä Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara, OKM Esityksen teemat

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES)

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) 27.5.2014 Fortum Keilaniemi Jorma Aurela Sisältö YES-työn taustaa Strategiatyöryhmän esittely Strategiatyön esittely YES-työn taustaa TEM asetti tammikuussa 2013

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

Vessels for the Future Elina Vähäheikkilä Projektipäällikkö, Meriteollisuus ry

Vessels for the Future Elina Vähäheikkilä Projektipäällikkö, Meriteollisuus ry Vessels for the Future 13.6.2016 Elina Vähäheikkilä Projektipäällikkö, Meriteollisuus ry Sisältö 1. Kansainväliset foorumit 2. Mikä on Vessels for the Future? 3. Toiminta ja tavoitteet 4. Näkymät ja vaikuttaminen

Lisätiedot

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia Maakunnallinen TKI-foorumi 10.4.2014 Satakuntaliitto Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä

Lisätiedot

Mikä ihmeen EU-rahoitus? Heini Günther Näin onnistut Horisontti 2020 Smart City -hauissa! -tilaisuus

Mikä ihmeen EU-rahoitus? Heini Günther Näin onnistut Horisontti 2020 Smart City -hauissa! -tilaisuus Mikä ihmeen EU-rahoitus? Heini Günther 10.11.2016 Näin onnistut Horisontti 2020 Smart City -hauissa! -tilaisuus Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Vesi-ohjelma Yhteenveto ja eväitä jatkoon

Vesi-ohjelma Yhteenveto ja eväitä jatkoon Vesi-ohjelma 2008-2012 Yhteenveto ja eväitä jatkoon Vesi loppuseminaari 2011 Marina Congress Center 27.11.2012 Vesi-ohjelman päällikkö Tuomas Lehtinen Vesi ohjelma Ohjelman laajuus Ohjelman kesto: 2008-2012

Lisätiedot

Horisontti 2020 ja terveysteema bioit-toimijoille Antti Hautaniemi, NCP SUOMEN AKATEMIA

Horisontti 2020 ja terveysteema bioit-toimijoille Antti Hautaniemi, NCP SUOMEN AKATEMIA Horisontti 2020 ja terveysteema bioit-toimijoille 31.10.2014 Antti Hautaniemi, NCP 1 I Excellent Science II Industrial Leadership III Societal Challenges 7,4 b 1. European Research Council (ERC): frontier

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Innovaatiotoiminnan edistämisen edelläkävijä Strategia pähkinänkuoressa Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa edelläkävijöiden tutkimus-,

Lisätiedot