POMPPUA VIENTIIN. VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POMPPUA VIENTIIN. VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua 23.03.2012"

Transkriptio

1 POMPPUA VIENTIIN VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua

2 1 ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN (ELY-KESKUS) MERKINTÖJÄ Kirjausmerkinnät (hakemuksen saapumispäivä, dnro) 2 HAKIJA (yhteishankkeissa ilmoitetaan kaikkien hakijoiden tiedot erillisellä liitteellä) Hakijan virallinen nimi AVUSTUSHAKEMUS Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun v altioneuvoston asetuksen 19 a :n mukainen y rityksen kehittämisavustus tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluun Hankkeen toteutuskunta Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka Yhteyshenkilö Puhelin Faksi Sähköposti Hakijan toimiala ja kuvaus harjoitettavasta toiminnasta Y-tunnus/henkilötunnus 3 KUVAUS HANKKEEN KESKEISESTÄ SISÄLLÖSTÄ. Tarkempi hankesuunnitelma on esitettävä myös erillisellä liitteellä (ks.ohjeet). 4 HANKKEEN NIMI JA TIIVISTELMÄ 5 HANKKEEN TOTEUTTAMISAIKATAULU Hankkeen toteuttamisaika (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv) Avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Esimerkiksi hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskeva maksu merkitsee hankkeen aloittamista. 6 AIEMMIN SAATUJEN DE MINIMIS TUKIEN MÄÄRÄ Onko hakijalle myönnetty kuluvan tai kahden edellisen verovuoden aikana de minimis tukea (ks. myös de minimis tukea koskeva ohje) Ei Kyllä Jos kyllä, niin ilmoita myöntäjän nimi, myönnetty määrä, myöntämispäivä sekä maksettu määrä ja maksupäivä. VALMISTELURAHOITUS - Haetaan oman alueen ELY-keskuksesta - Paikallinen TEKES tekee päätöksen tuesta - Tuki % max. 70% ja/tai EUR ,- - Voidaan käyttää erityyppisiin valmisteleviin hankkeisiin kuten: valmiuksia käynnistää uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita; uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistämistä; kansainvälistymistä; tai kehittämiseen liittyvää teknologisen taikka muun osaamisen lisäämistä. RH

3 CASE 1 USA Hakemuksessa kohta 3: KUVAUS HANKKEN KESKEISESTÄ SISÄLLÖSTÄ Polyuretaani ulkoseinä- ja kattoelementtien markkinapotentiaali USA:ssa: Xtekee yhteistyötä XX Oy:n kanssa ja hankkeen tarkoituksena on selvittää USA:n markkinapotentiaalia, lainsäädäntöä, joka mahdollistaa/heikentää etabloitumista USA:N markkinoille. Tämä työ ostetaan asiantuntijapalveluna AA:lta (ks. liite). Tämän kartoituksen perusteella Xja XX voivat tehdä päätöksen USA:n etabloitumisen suhteen. Etabloituminen on tarkoitus alkuvaiheessa hoitaa siten, että valmiit seinä/kattorakenteet tuodaan Suomesta jo valmiiksi suunniteltuihin taloihin. Myöhemmässä vaiheessa perustetaan tehdas USA:n, sillä seinärakenteiden tuominen suurena massana ei ole taloudellisti kannattavaa. XXX, joka myös on XX omistajien yritys valmistaa USA:n tehtaalle tarvittavat koneet ja laitteet.

4 Vaasa Lisäselvitys/ VALMISTELURAHOITUSHAKEMUS HANKESUUNNITELMA YRITYS: X on yritys, jonka päätoimiala on rakennusala. X rakentaa rivitaloja, ostaa huoneistoja, saneeraa ja myy huoneistoja. Yritys tekee saneerauksia myös muille alihankintana. Rakennusprojektit tehdään myös aliurakointi periaatteella Yrityksen toinen toimiala on autojen ja laitteiden tuonti USAsta, missä yrityksellä on hankinta verkosto. HANKKEEN TAUSTA: J:llä on vaimonsa kanssa osake Floridassa ja siellä ollessaan hän on huomannut, että talot ovat täysin eristämättömiä seinien osalta ja katoissakin on hyvin niukasti eristettä. Energian hinta on noussut jyrkästi Floridassa ja koko USA:ssa ja talojen pitäminen kylminä/lämpiminä on todella suuri kustannus. J on käynyt keskusteluja useiden eri urakoitsijoiden kanssa alueella ja tullut siihen tulokseen, että homehtumattomilla nollaenergia taloilla on alueella kysyntää. J tuntee XX omistajat ja keskusteltuaan heidän kanssaan tulleet siihen tulokseen, että USA:n markkinoita kannattaa tutkia, jotta saadaan selville markkinapotentiaali ja tavat miten siellä voitaisiin toimia HANKEKUVAUS LIITTYEN X OY:N USA:N RAKENNUSMARKKINASELVITYKSEEN Hankkeen tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on selvittää XX Oy:n energiatehokkaiden katto- ja seinärakenteiden markkinapotentiaali, siihen liittyvät määräykset ja luvat sekä mahdollisen tehtaan perustamiseen liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen etabloitumiseen USA:n markkinoille. Tässä kartoituksessa keskitytään pääasiallisesti Floridan alueen markkinatilanteeseen. Konkreettisena tavoitteena on selvittää millä tavalla on mahdollista viedä Suomesta valmiita seinä ja kattorakenteita, joita XX valmistaa, sekä selvittää mitä vaatimuksia Floridassa on perustaa uretaani tehdas yhdessä X Oy:n ja XX Oy:n kanssa. SELVITETTÄVÄT ASIAT 1) Tuotteen soveltuminen nykyisiin rakennusmääräyksiin: Katto- ja Seinärakenteiden vaatimukset kuormille. Hurrikaanin kesto vaatimukset. Palonkesto vaatimukset ja testausmenetelmät. Vaadittava testaus, kustannukset, aikataulu ja hyväksyntä prosessi viranomaisten taholta. Energiatehokkuus 2) Rakenneratkaisut: Hyväksyttävät rakenneratkaisut seinien ja katon osalta. Arkkitehtuuristen yksityiskohtien valmistelu ja hyväksyttäminen Päällystemateriaalien arviointi ilmaston ja paikallisten olosuhteiden mukaisesti. 3) Tehtaan perustamiseen liittyvät lait/säädökset ja lupamenettelyt 4) Talomarkkinat: CASE 1, USA Hakemuksen kohta 4: HANKKEEN NIMI JA TIIVISTELMÄ Polyuretaani ulkoseinä- ja kattoelementtien markkinapotentiaali USA:ssa: Etabloituminen on tarkoitus alkuvaiheessa hoitaa siten, että valmiit seinä/kattorakenteet tuodaan Suomesta jo valmiiksi suunniteltuihin taloihin. Myöhemmässä vaiheessa perustetaan tehdas USA:n, sillä seinärakenteiden tuominen suurena massana ei ole taloudellisti kannattavaa. XXX Oy, joka myös on XX:n omistajien yritys valmistaa USA:n tehtaalle tarvittavat koneet ja laitteet. HANKESUUNNITLEMA ERITTÄIN TÄRKEÄ

5 CASE 2, RUOTSI & TANSKA HAKIJAN TOIMIALA: Verkostomaisesti toimiva luovien-ja businessosaajien sekä elämysmatkailun agenttitoiminta. Yritysvalmennukset mm. seuraavilla aloilla; työhyvinvointi, esimiestaidot ja tiimityöskentely. IT kehitys-ja konsultointiprojektit. Elämystapahtumien kehitys, suunnittelu, markkinointi ja tuottaminen. Digitaalisen median tuotannot. Eri alojen projektien johtaminen ja toteuttaminen. Luovien alojen koulutus

6 Vaasa VALMISTELURAHOITUSHAKEMUS HANKESUUNNITELMA YRITYS: X on T:n 100% omistama yritys. Yrityksen liikeidea on toimia luovien- ja businessosaajien sekä elämysmatkailun agenttina. Tarkoituksena on toteuttaa eri tyyppisiä yritysvalmennuksia kuten työhyvinvointi, esimiestaidot ja tiimityöskentely. IT kehitys- ja konsultointiprojektit ovat osa keskeistä toimintaa samoin kuin elämystapahtumien kehitys, suunnittelu, markkinointi ja tuottaminen, eri tyyppisten digitaalisen median tuotannot, eri alojen projektien johtaminen ja toteuttaminen. Lisäksi eri tyyppinen koulutus etenkin luoville aloille keskeinen osa-alue tarjoamasta Vastaavaa yritystä ei Suomessa tällä hetkellä ole ja agenttitoiminta on myös meillä Suomessa uutta. T on ollut ensimmäisen S projektin osallistuja. S projekti on ESR-rahoitteinen projekti, jossa koulutetaan Suomeen uusi ammattikunta eli agentit. Tällä hetkellä X:llä on agentoitavana 80 yhteistyöyritystä, jotka vastaavat erityyppisistä yritysvalmennuksista ja tapahtumista, 15 luovan matkailun yritystä ja seminaaripuhujia on 10 kpl. X toimii myös YYYliopiston kanssa yhteistyössä. X:n pääkonttori on Y:ssä ja sen lisäksi on toimipisteet H:ssa ja J:ssä. HANKKEEN TAUSTA: X:n tapa toimia on uutta, eikä siitä ole suurtakaan kokemusta meillä Suomessa ja jotta yritys voisi kehittyä ja kasvaa tuloksellisesti sekä kansainvälistyä on tärkeää saada vertailukohteita miten muissa maissa menestyksellinen agenttitoiminta on organisoitu, miten se toimii käytännössä ja millaisia tietojärjestelmä ratkaisuja niissä on käytetty. HANKEKUVAUS LIITTYEN VERKOSTOMAISESTI TOIMIVAN VÄLITTÄJAORGANISAATION TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Hankkeen tavoitteet: Tavoitteena on selvittä ne tekijät ja osa-alueet, jotka voivat lisätä välittäjäorganisaation ( X) ja sen agentoitavien yritysten osaamista ja tehokkuutta toiminnassa. Lisäksi on tavoitteena selvittää ja kartoittaa ne tekijät, joilla toiminnan prosesseja voidaan kehittää siten, että toiminta on kustannustehokasta (portaali P ) ja joustavaa, siten, että aika käytetään oikein, eikä se tuhlaannu byrokraattiseen ja hitaaseen/jäykkään tiedon siirtoon. Tämän hankkeen tarkoituksen on löytää ne eri osa-alueet joita organisaation on kehitettävä, jotta se pystyy tehokkaasti hyödyntämään agentoitavien resurrseja. Samoin on tarkoituksena selvittää minkälainen portaali (P) olisi kehitettävä, jolla yrityksen ja yhteistyökumppaneiden yhteistyö saadaan joustavaksi ja kustannustehokkaaksi. SELVITETTÄVÄT ASIAT Bench marking kahdessa maassa (Tanska ja Ruotsi) koskien vastaavanlaisen organisaation toimintamallia ja sen vertailua X:n vastaavaan tapaan toimia Selvittää hyvät käytännöt ja miten ne voidaan toteuttaa Ketkä ovat alalla toimivat kilpailijat (Tanska ja Ruotsi): epäsuorat ja suorat kilpailijat Selvittää minkälaisia tietojärjestelmiä käytetään välittäjäorganisaatioissa ja miten niiden parhaat käytännöt toimivat ja miten täällä toimivien yritysten on niitä mahdollista toteuttaa HANKKEEN MENOT: Asiantuntijapalvelut ,- (A, B, WaxCon) Palkkakustannukset 4.000,- CASE 2, RUOTSI & TANSKA Hakemuksen kohta 3: KUVAUS HANKKEEN KESKEISESTÄ SIÄLLÖSTÄ: Olemme Suomessa ainoa verkostomaisesti toimiva asiantuntijapalveluita agentoivayritys ja hankkeen tarkoituksena on verkoston kehittäminen, siten, että sen tehokas käyttö niin X:n osalta kuin agentoitavienosalta on järkevää ja jotta asiakkaillemme voimme tarjota mahdollisimman monipuolisia ja joustavia palveluita. Tätä varten haluamme kartoittaa toimintaan liittyviä kehittämiskohteita vertailemalla 3 ulkomailla verkostomaisesti toimivan agentti yrityksen tapaa toimia ja löytää sieltä mahdolliset kehittämiskohteet, joita voidaan sitten viedä eteenpäin niin tuotekehityksessä kuin prosessien kehityksessä. Tässä kartoituksessa on myös tavoitteena saada selville millainen tietojärjestelmä X:n sisäisesti sekä agentoitavienvälille voidaan kehittää, jotta yhteistyö olisi joustavaa ja kustannustehokasta. Samalla saadaan selville millaisia eri vaihtoehtoja on, niiden edut ja haitat ja mitkä eri vaihtoehtojen kustannukset ovat. Lisäsi on tärkeää tietää toteuttamiseen tarvittavat resurssit ja aikataulu.

7 VIENTIVERKOSTO MIKÄ SE ON: 4-6 ei-kilpailevan yrityksen muodostama yhteenliittymä, jolla organisoidaan yhteinen viennin toteutus kokonaispakettina Edellytyksenä on että yritysten tuote/palvelutarjonta yhteensopivaa, yritykset kiinnostuneita samasta markkina-alueesta ja yrityksillä on yhteensopivat tavoitteet ao. markkinoilla. Yrityksille palkataan yhteisvientipäällikkö HYÖDYT: Kustannustehokas tapa avata uusia markkinoida Konsortiomalli tuo lisäarvoa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille Kokenut vientipäällikkö Mahdollisuus kokemusten jakamiseen ja uuden oppimiseen Tukee yrityksen kansainvälistymisprosessia

8 VALMISTELUVAIHE: haut VIENTIVERKOSTO TOTEUTUSVAIHE: 6 kk + 3 x 12 kk TOIMINTASUUNNITELMA: vientirenkaan liikeidea yritykset taustatietoineen, niiden vientituotteet, -palvelut yrityskohtaiset tavoitteet, vientirenkaan yhteiset tavoitteet kohdemarkkina-alueet perusteluineen tavoiteltavan asiakaskunnan kuvaus kilpailuedun määrittely markkinointi-ja myyntitoimenpiteet yhteiset pelisäännöt toteutusaikataulu seuranta-ja raportointikäytäntö yritysten näkemys kansainvälisestä toiminnastaan vientirenkaan jälkeen

9 VIENTIVERKOSTO TUKI PROSENTTI KESTO PIENI KESKISUURI SUURI 6KK VUOTTA VUOSI

10 VIENTIVERKOSTO CASE USA KETKÄ tankkikonttien hiontatekniikkaan erikoistuneiden yritysten vientiverkostoprojekti, jossa on tavoitteena USA:n markkinoiden avaus -yrityksiä mukana 4 kpl, jotka koostuvat synergisestä alihankintaketjusta ja joilla on yhteinen tuote jonka potentiaalia kartoitetaan TOIMIALAN VIENTINÄKYMÄT KO ALUEELLA Maailmassa on lähes tankkikonttia, jotka vaativat jatkuvaa huoltoa, sekä kulumisen että turvamääräysten vuoksi. Näistä konteista noin kolmasosa liikkuu ja huolletaan USA:ssa. Perinteisesti työ on tehty miestyövoimaa käyttäen käsityökaluin, mikä on hidasta, vaarallista sekä laadultaan vaihtelevaa. Toimenpiteelle ei ole muuta tiedossa olevaa automatisoitua tekotapaa, kuin vientirenkaan yritysten tuotteet, jolla saavutetaan erittäin hyvä laatu turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Tuotteiden näkymät sekä USA:ssa, että muualla maailmassa ovat erittäin hyvät.

11 VIENTIVERKOSTO CASE USA HANKKEELLA ASETETUT TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on aluksi selvittää perusteellisesti tuotteen markkinapotentiaali, eli tankkikonttialan kokonaiskuva ja huoltotoiminnan markkinatilanne, jonka jälkeen etsitään muutamia hyviä yhteistyökumppaneita uudenlaisen teknologian markkinoille saamiseksi. Pitkäaikainen tavoite on saada pysyvä jalansija USA:han ja luoda kokonaan uusi standardi tankkien hiontaan. Tähänastisia tuloksia: ensimmäinen asiakas on löytynyt jonka kanssa yhteistyössä markkinoidaan. On myös löytynyt uusi potentiaalinen loppukäyttäjäkunta, johon tekniikan mahdollisuuksia kartoitetaan.

12 & KIITOS MIELENKIINNOSTA!

13 RH AVUSTUSHAKEMUS Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 19 a :n mukainen yrityksen kehittämisavustus tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluun 1 ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN (ELY-KESKUS) MERKINTÖJÄ Kirjausmerkinnät (hakemuksen saapumispäivä, dnro) 2 HAKIJA (yhteishankkeissa ilmoitetaan kaikkien hakijoiden tiedot erillisellä liitteellä) Hakijan virallinen nimi Y-tunnus/henkilötunnus Hankkeen toteutuskunta Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka Yhteyshenkilö Puhelin Faksi Sähköposti Hakijan toimiala ja kuvaus harjoitettavasta toiminnasta 3 KUVAUS HANKKEEN KESKEISESTÄ SISÄLLÖSTÄ. Tarkempi hankesuunnitelma on esitettävä myös erillisellä liitteellä (ks.ohjeet). 4 HANKKEEN NIMI JA TIIVISTELMÄ 5 HANKKEEN TOTEUTTAMISAIKATAULU Hankkeen toteuttamisaika (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv) Avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Esimerkiksi hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskeva maksu merkitsee hankkeen aloittamista. 6 AIEMMIN SAATUJEN DE MINIMIS TUKIEN MÄÄRÄ Onko hakijalle myönnetty kuluvan tai kahden edellisen verovuoden aikana de minimis tukea (ks. myös de minimis tukea koskeva ohje) Ei Kyllä Jos kyllä, niin ilmoita myöntäjän nimi, myönnetty määrä, myöntämispäivä sekä maksettu määrä ja maksupäivä. ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET Etelä-Pohjanmaa, * Etelä-Savo, * Häme, * Kaakkois-Suomi, * Kainuu, * Keski-Suomi, * Lappi, * Pirkanmaa, * Pohjanmaa, * Pohjois-Karjala, * Pohjois-Pohjanmaa, * Pohjois-Savo, * Satakunta, * Uusimaa, * Varsinais-Suomi, * /4

14 7 YRITYKSEN OMISTUS Yrityksen omistus (omistussuhteet esitettävä kattavasti: hakijayrityksen osakkaat ja omistusosuudet; myös hakijayrityksen omistusosuudet muissa yrityksissä; konsernirakenne, mikäli yritys kuuluu konserniin) 8 LIIKEVAIHTO, TASE JA HENKILÖKUNTA (euroa) Liikevaihto, taseen loppusumma ja henkilöstömäärä Tilikauden päättyminen, kk/vuosi Edelliset tilikaudet Kuluva tilikausi (arvio) Tulevat tilikaudet (arvio) Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstömäärä Konsernin liikevaihto Konsernin taseen loppusumma Konsernin henkilöstömäärä Yrityksen henkilöstömäärä hakemusajankohtana 9 HANKKEEN KUSTANNUSARVIO (euroa) Kustannukset esitetään ilman arvonlisäveroa, ellei hakijalla ole esittää verottajalta saatua tai muuta riittävää selvitystä siitä, että kustannuksista ei ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta; tarkempi kustannusarvio esitettävä erillisellä liitteellä). - Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat - Palkat (ilmoita palkkameno ilman työnantajamaksuja) - Matkat Yhteensä 10 HAETTAVA AVUSTUSMÄÄRÄ (euroa) Avustus voi olla enintään 70 % hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET Etelä-Pohjanmaa, * Etelä-Savo, * Häme, * Kaakkois-Suomi, * Kainuu, * Keski-Suomi, * Lappi, * Pirkanmaa, * Pohjanmaa, * Pohjois-Karjala, * Pohjois-Pohjanmaa, * Pohjois-Savo, * Satakunta, * Uusimaa, * Varsinais-Suomi, * /4

15 11 HANKKEEN RAHOITUSSUUNNITELMA (euroa) Haettu kehittämisavustus Oma rahoitus eriteltynä: a) Pääomasijoitus b) Tulorahoitus Julkinen rahoitus: Hankkeeseen voidaan myöntää avustusta vain, mikäli hankkeen menoja ei muilta osin rahoiteta Finnvera Oyj:n, kunnan, Tekesin tai muun julkisen rahoittajan toimesta. Mikäli hankkeen menoihin kohdistuu nyt haettavan avustuksen lisäksi julkista rahoitusta, se on eriteltävä tässä rahoitussuunnitelman kohdassa. Muu rahoitus (eriteltävä) Rahoitus yhteensä 12 AVUSTUKSEN VAIKUTUS HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN Arvioikaa hakemanne kehittämisavustuksen ensisijainen vaikutus hankkeen toteuttamiseen. (Huom! valitkaa ainoastaan yksi vaihtoehto) 1 Hanketta ei toteuteta ilman myönnettävää avustusta 1) 2 Hanke toteutetaan laajempana 3 Hanke toteutetaan korkeatasoisempana 4 Hankkeen toteuttamisen aikataulua aikaistetaan kuukautta Perustele vastauksesi lyhyesti 1) Hanke jää joko kokonaan toteuttamatta ilman haettua kehittämisavustusta, tai hanke toteutetaan sellaisenaan tai osittain, mutta toteuttamisen sijaintipaikkakunta on toinen. 13 SUOSTUMUS TIETOJEN SAAMISEEN JA LUOVUTTAMISEEN Työ- ja elinkeinoministeriö sekä ELY-keskukset ja niiden valtuuttamat ovat oikeutettuja tämän hakemuksen käsittelemistä sekä avustuksen käytön valvontaa ja seurantaa varten saamaan ja luovuttamaan kaikki hakijaa koskevat tarpeelliset tiedot mukaan lukien veroviranomaiselta saatavat kaikki verotustiedot riippumatta työ- ja elinkeinoministeriötä, ELY-keskusta tai muuta viranomaista, yhteisöä taikka yksityistä sitovista tietojen salassa pidettävyyttä koskevista säännöksistä. Mitä edellä on sanottu, koskee myös hakijaa koskevien tietojen antamista ja luovuttamista silloin, kun se on tarpeen valtion tai siihen rinnastettavan muun julkisen rahoituksen siihen mukaan lukien EU:n rahoituksen yhteensovittamisen tai avustusten muun hallinnoinnin taikka EU-ohjelmien arvioinnin kannalta. Työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskukset sekä niiden valtuuttamat ovat oikeutettuja tarkastamaan hakijan liiketoimintaa siltä osin, kuin se on tarpeen edellä mainittujen perusteiden johdosta sekä saamaan käyttöönsä tarkastuksen edellyttämät asiakirjat ja muun aineiston hakijalta. Hakija on muutoinkin velvollinen avustamaan tarkastuksessa. 14 ALLEKIRJOITUS Allekirjoittaneet vakuuttavat tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi ja antavat yllä mainitun suostumuksen tietojen saamiseen ja luovuttamiseen. Päiväys Kaupparekisterin mukainen virallinen allekirjoitus ja nimen selvennys LIITTEET 1 Hankesuunnitelma, ks. ohjeet 2 Tilinpäätökset kahdelta edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma, tase, tilinpäätöksen liitetiedot, tilintarkastus- ja toimintakertomus) 3 Jäljennökset hankkeeseen liittyvistä tarjouksista 4 Konsernitilinpäätös liitetietoineen kahdelta edelliseltä tilikaudelta ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET Etelä-Pohjanmaa, * Etelä-Savo, * Häme, * Kaakkois-Suomi, * Kainuu, * Keski-Suomi, * Lappi, * Pirkanmaa, * Pohjanmaa, * Pohjois-Karjala, * Pohjois-Pohjanmaa, * Pohjois-Savo, * Satakunta, * Uusimaa, * Varsinais-Suomi, * /4

16 OHJEITA Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jota on haettava ennen hankkeen aloittamista siltä ELYkeskukselta, jonka alueella hanke toteutetaan. On huomattava, että esimerkiksi hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskeva maksu merkitsee hankkeen aloittamista. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tarkoituksena on pk-yrityksien tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmistelu. Avustusta voidaan myöntää myös alkuvaiheen kehittämistoimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on liiketoimintojen käynnistymisedellytyksiä, kilpailukykyä tai kansainvälistymistä koskeva tai näihin rinnastettava yritystoiminnan kehittäminen. Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen (675/2007) 19 a :n mukaista avustusta voidaan myöntää pienelle ja keskisuurelle yritykselle de minimis tukena enintään 70 %:n avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä menoista, kuitenkin enintään euroa. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Avustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen eikä metsätalouteen. ELY-keskus maksaa avustuksen erillisestä hakemuksesta myöntämispäätöksessä asetettujen ehtojen ja hyväksyttävän selvityksen perusteella. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijaan. Tämä tehostaa mahdollisen hakemuksen laatimista ja sen käsittelyä ELY-keskuksessa. Samalla hakija saa lisätietoja avustuksen myöntämisperusteista. HANKESUUNNITELMA Kehittämisavustus myönnetään yrityksen esittämän hankesuunnitelman mukaiseen rajattuun hankkeeseen. Hankesuunnitelma esitetään erillisellä liitteellä. Hankesuunnitelman on oltava yksityiskohtainen ja sen on vastattava seuraaviin kysymyksiin: mitkä ovat hankkeen konkreettiset tavoitteet mistä erillisistä toimenpiteistä hanke koostuu ja mikä on kunkin toimenpiteen sisältö mitkä ovat hankkeen menot eriteltyinä osa-alueittain tai toimenpiteittäin mitkä ovat hankkeen vaikutukset yrityksen toimintaan mikä on hankkeen aikataulu Jokaisesta hankkeeseen kuuluvasta matkasta on esitettävä suunniteltu matkan kohde ja tarkoitus. Hankittavien ulkopuolisten asiantuntija- ja muiden palvelujen (esim. konsultointi) on normaalisti perustuttava kirjalliseen tarjoukseen, josta on liitettävä kopio hakemuksen yhteyteen. Mikäli jokin avustuksen piiriin esitettävä ulkopuolinen palvelu ei perustu tarjoukseen, on hankesuunnitelmassa perusteltava miksi tarjousta ei ole. Hankesuunnitelmassa ja muissa liitteissä tulee olla päiväys ja laatijan allekirjoitus. YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka henkilöstömäärä on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen tulee täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut EU:n komission suositukseen 2003/361/EY sisältyvät pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit. DE MINIMIS TUKI (ns. vähämerkityksinen tuki) Yrityksille voidaan kohdistaa julkista tukea de minimis -tukena enintään euroa (liikenteen toimialan yritykselle enintään euroa) kuluvan verovuoden ja kahden edeltävän verovuoden aikana. Tuen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Tekes, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) maksamien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Huolellisesti täytetty hakemus ja asianmukaiset liitteet mahdollistavat hakemuksen sujuvan käsittelyn. Lisätietoja sekä ELY-keskusten yhteystiedot: ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET Etelä-Pohjanmaa, * Etelä-Savo, * Häme, * Kaakkois-Suomi, * Kainuu, * Keski-Suomi, * Lappi, * Pirkanmaa, * Pohjanmaa, * Pohjois-Karjala, * Pohjois-Pohjanmaa, * Pohjois-Savo, * Satakunta, * Uusimaa, * Varsinais-Suomi, * /4

17 Vaasa Lisäselvitys/ VALMISTELURAHOITUSHAKEMUS HANKESUUNNITELMA YRITYS: X on yritys, jonka päätoimiala on rakennusala. X rakentaa rivitaloja, ostaa huoneistoja, saneeraa ja myy huoneistoja. Yritys tekee saneerauksia myös muille alihankintana. Rakennusprojektit tehdään myös aliurakointi periaatteella Yrityksen toinen toimiala on autojen ja laitteiden tuonti USAsta, missä yrityksellä on hankinta verkosto. HANKKEEN TAUSTA: J:llä on vaimonsa kanssa osake Floridassa ja siellä ollessaan hän on huomannut, että talot ovat täysin eristämättömiä seinien osalta ja katoissakin on hyvin niukasti eristettä. Energian hinta on noussut jyrkästi Floridassa ja koko USA:ssa ja talojen pitäminen kylminä/lämpiminä on todella suuri kustannus. J on käynyt keskusteluja useiden eri urakoitsijoiden kanssa alueella ja tullut siihen tulokseen, että homehtumattomilla nollaenergia taloilla on alueella kysyntää. J tuntee XX omistajat ja keskusteltuaan heidän kanssaan tulleet siihen tulokseen, että USA:n markkinoita kannattaa tutkia, jotta saadaan selville markkinapotentiaali ja tavat miten siellä voitaisiin toimia HANKEKUVAUS LIITTYEN X OY:N USA:N RAKENNUSMARKKINASELVITYKSEEN Hankkeen tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on selvittää XX Oy:n energiatehokkaiden katto- ja seinärakenteiden markkinapotentiaali, siihen liittyvät määräykset ja luvat sekä mahdollisen tehtaan perustamiseen liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen etabloitumiseen USA:n markkinoille. Tässä kartoituksessa keskitytään pääasiallisesti Floridan alueen markkinatilanteeseen. Konkreettisena tavoitteena on selvittää millä tavalla on mahdollista viedä Suomesta valmiita seinä ja kattorakenteita, joita XX valmistaa, sekä selvittää mitä vaatimuksia Floridassa on perustaa uretaani tehdas yhdessä X Oy:n ja XX Oy:n kanssa. SELVITETTÄVÄT ASIAT 1) Tuotteen soveltuminen nykyisiin rakennusmääräyksiin: Katto- ja Seinärakenteiden vaatimukset kuormille. Hurrikaanin kesto vaatimukset. Palonkesto vaatimukset ja testausmenetelmät. Vaadittava testaus, kustannukset, aikataulu ja hyväksyntä prosessi viranomaisten taholta. Energiatehokkuus 2) Rakenneratkaisut: Hyväksyttävät rakenneratkaisut seinien ja katon osalta. Arkkitehtuuristen yksityiskohtien valmistelu ja hyväksyttäminen Päällystemateriaalien arviointi ilmaston ja paikallisten olosuhteiden mukaisesti. 3) Tehtaan perustamiseen liittyvät lait/säädökset ja lupamenettelyt 4) Talomarkkinat:

18 Markkinatilanteen kartoitus Kysyntä asuntorakentamisen osalta Kysyntä liike- ja teollisuusrakentamisen sektorilla Tulevaisuuden arviointi Alueellinen kysyntä / Läheisten saarivaltioiden markkinat 5) Kilpailutilanne Kilpailevat tuotteet Vertailu tuotteiden välillä Vahvuudet/heikkoudet Muut energia tehokkaat rakenneratkaisut markkinoilla 6) J selvittää seuraavat seikat: Selvittää miten on mahdollista saada polyuretaani elementtitehdas Suomesta Floridaan. Etsiä eri vaihtoehtoja millä tällainen projekti saadaan toteutettua. Etsiä ja luoda verkosto Floridan ja Suomen välille jolla tämä projekti toteutetaan. Neuvottelut XX ja XXX:n kanssa, hankkeen toteuttamiseen liittyvistä seikoista Käynti Floridassa tutustumassa paikalliseen rakennuskulttuuriin.. HANKKEEN MENOT: Hankkeen kokonaisbudjetti Kartoitus JK EUR ,- J palkkakustannukset EUR 3.000,- Matkakustannukset, J EUR 1.000,- Yhteensä EUR ,-,- Matkakustannukset syntyvät seuraavista matkoista: 1 matka Suomi Florida Suomi (J) HANKKEEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN TOIMINTAAN Kun kartoitus on tehty X Oy tietää mitä yrityksessä on kehitettävä, jotta USA:n markkinoilla voidaan toimia. Tunnetaan kaikki rakentamiseen ja rakenteisiin liittyvät vaatimukset ja mahdolliset tuotesopeutusta vaativat yksityiskohdat Tarkoitus on tämän kartoituksen jälkeen hakea Tekesiltä Innovaatio palvelu avustusta eri asiantuntija palveluihin, kuten juristi palveluihin, liiketoiminta mallin kehittämiseen tarvittavia asiantuntija palveluita, jotta kansainvälistyminen USA:n markkinoille mahdollistuisi. Samoin kartoitus selvittää mahdolliset tuotekehitykseen ja tuotesopeutukseen liittyvät tekijät, joita kehitetään Tekesin T&K avustuksella.

19 Tästä kartoituksesta X Oy saa: - Tunnetaan USA:n markkinan rakentamiseen liittyvät vaatimukset o Rakenteisiin liittyvät vaatimukset o Muut tekniset vaatimukset o Palomääräykset o Hurrikaani testin vaatimukset, sekä missä se voidaan suorittaa o Muut vaadittavat testit o Rakennustarvikkeiden soveltuvuus o Tyyppitalo malli - Markkinapotentiaaliin liittyvät tekijät o Hintataso o Kilpailutilanne o Kysyntä o Kanavamalli o Energiatehokkuuteen liittyvät suositukset ja lainsäädäntö HANKKEEN KESTO: Aikajakso selvitykselle on 14 viikkoa.

20 Vaasa VALMISTELURAHOITUSHAKEMUS HANKESUUNNITELMA YRITYS: X on T:n 100% omistama yritys. Yrityksen liikeidea on toimia luovien- ja businessosaajien sekä elämysmatkailun agenttina. Tarkoituksena on toteuttaa eri tyyppisiä yritysvalmennuksia kuten työhyvinvointi, esimiestaidot ja tiimityöskentely. IT kehitys- ja konsultointiprojektit ovat osa keskeistä toimintaa samoin kuin elämystapahtumien kehitys, suunnittelu, markkinointi ja tuottaminen, eri tyyppisten digitaalisen median tuotannot, eri alojen projektien johtaminen ja toteuttaminen. Lisäksi eri tyyppinen koulutus etenkin luoville aloille keskeinen osa-alue tarjoamasta Vastaavaa yritystä ei Suomessa tällä hetkellä ole ja agenttitoiminta on myös meillä Suomessa uutta. T on ollut ensimmäisen S projektin osallistuja. S projekti on ESR-rahoitteinen projekti, jossa koulutetaan Suomeen uusi ammattikunta eli agentit. Tällä hetkellä X:llä on agentoitavana 80 yhteistyöyritystä, jotka vastaavat erityyppisistä yritysvalmennuksista ja tapahtumista, 15 luovan matkailun yritystä ja seminaaripuhujia on 10 kpl. X toimii myös YYYliopiston kanssa yhteistyössä. X:n pääkonttori on Y:ssä ja sen lisäksi on toimipisteet H:ssa ja J:ssä. HANKKEEN TAUSTA: X:n tapa toimia on uutta, eikä siitä ole suurtakaan kokemusta meillä Suomessa ja jotta yritys voisi kehittyä ja kasvaa tuloksellisesti sekä kansainvälistyä on tärkeää saada vertailukohteita miten muissa maissa menestyksellinen agenttitoiminta on organisoitu, miten se toimii käytännössä ja millaisia tietojärjestelmä ratkaisuja niissä on käytetty. HANKEKUVAUS LIITTYEN VERKOSTOMAISESTI TOIMIVAN VÄLITTÄJAORGANISAATION TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Hankkeen tavoitteet: Tavoitteena on selvittä ne tekijät ja osa-alueet, jotka voivat lisätä välittäjäorganisaation ( X) ja sen agentoitavien yritysten osaamista ja tehokkuutta toiminnassa. Lisäksi on tavoitteena selvittää ja kartoittaa ne tekijät, joilla toiminnan prosesseja voidaan kehittää siten, että toiminta on kustannustehokasta (portaali P ) ja joustavaa, siten, että aika käytetään oikein, eikä se tuhlaannu byrokraattiseen ja hitaaseen/jäykkään tiedon siirtoon. Tämän hankkeen tarkoituksen on löytää ne eri osa-alueet joita organisaation on kehitettävä, jotta se pystyy tehokkaasti hyödyntämään agentoitavien resurrseja. Samoin on tarkoituksena selvittää minkälainen portaali (P) olisi kehitettävä, jolla yrityksen ja yhteistyökumppaneiden yhteistyö saadaan joustavaksi ja kustannustehokkaaksi. SELVITETTÄVÄT ASIAT Bench marking kahdessa maassa (Tanska ja Ruotsi) koskien vastaavanlaisen organisaation toimintamallia ja sen vertailua X:n vastaavaan tapaan toimia Selvittää hyvät käytännöt ja miten ne voidaan toteuttaa Ketkä ovat alalla toimivat kilpailijat (Tanska ja Ruotsi): epäsuorat ja suorat kilpailijat Selvittää minkälaisia tietojärjestelmiä käytetään välittäjäorganisaatioissa ja miten niiden parhaat käytännöt toimivat ja miten täällä toimivien yritysten on niitä mahdollista toteuttaa HANKKEEN MENOT: Asiantuntijapalvelut ,- (A, B, WaxCon) Palkkakustannukset 4.000,-

21 HANKKEEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN TOIMINTAAN Tämän kartoituksen tuloksena X Oy saa eväitä oman yrityksen kehitystoimintaan: - palvelukonsepti ja sen kehittäminen - organisaation käytännön toiminta ja sen kehittäminen - parhaat käytännöt ja miten niitä voidaan soveltaa X:n organisaatiossa - tietojärjestelmän kehittämiseen tarvittavat tekijät: millainen on toimiva portaali ja mitä sen pitää sisältää sekä mitkä ovat sen kustannukset - ketkä ovat alalla toimivat kilpailijat Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että X pystyy vahvistamaan asemaansa Suomessa ylivoimaisena alansa toimijana sekä mahdollistaa yrityksen kansainvälisen toiminnan vahvistumisen. Tämä tarkoittaa myös lisä henkilöiden palkkauksen X:n eri toimipisteisiin. JATKTOIMENPITEET Tarkoituksena on lähteä kehittämään tietojärjestelmää, sekä organisaation kehittämiseen ja toimintatapojen kehittämiseen liittyviä seikkoja, joiden avulla X lisää osaamistaan ja sitä kautta kilpailukykyä sekä kansainvälistymismahdollisuuksiaan. Samalla sen agentoitavat yriykset saavat tämän kehitystoiminnan kautta myös omaan toimintaansa kasvua ja tehokkuutta. Tämä hanke toteutetaan Tekesin T&K avustuksella. Tänä kehittämishanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2012 aikana. HANKKEEN KESTO: 5 kk alkaen

22 1 Finnveran rahoituspalvelut kansainvälistymiseen ja vientiin Aluejohtaja Kari Hytönen

23 Finnveran palvelut 2 Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset Rahoitus on vastikkeellista ja hinnoitellaan riskien mukaisesti Finnvera ei kilpaile pankkien kanssa, vaan jakaa riskiä

24 Finnvera Oyj Finnveran vastuukanta kotimaan rahoitus lainat ja takaukset 3,0 mrd viennin rahoitus vientitakuut sekä vientija erityistakaukset 10,4 mrd Rovaniemi Oulu Kajaani Alue- ja pääkonttori 3 Aluekonttori Edustusto Asiakkaita mikroyrityksiä pk-yrityksiä suuryrityksiä 200 Yrittäjälaina-asiakkaita Henkilöstö 400 Vaasa Pori Seinäjoki Kuopio Jyväskylä Joensuu Mikkeli Tampere Lahti Lappeenranta Turku Helsinki Pietari

25 Miksi riskinjako? 4 Finnveraa koskeva lainsäädäntö edellyttää yleisesti riskinjakoa valtion tavoite; Finnveran rahoituksesta 50 % takauksia Finnveran tehtävä on rahoitusmarkkinoiden täydentäminen Rahoitusosuus yleensä max 50 %, ei päärahoittaja Yksittäisestä lisärahoituksesta Finnveran rahoitusosuus voi olla jopa 100 % Finnveraa tarvitaan erityisesti korkeamman riskitason omaavissa yrityksissä Jos yksikään pankki ei ole valmis rahoittamaan yritystä Onko Finnveralla suurempaa viisautta asian suhteen? Ovatko yrityksen omat pääomat liian alhaiset?

26 Finnveran palvelut vientikaupan rahoitukseen ja kansainvälistymiseen 5 Käyttöpääomarahoitus viejälle Valmistusaikainen tai toimituksen jälkeinen rahoitus Vakuuksia viejän toimitussopimuksiin Ennakon, toimituksen aikaisen ja takuuajan takauksiin Luottoriskeiltä suojautuminen Luottoriskitakuu / Vientisaatavatakuu (viejälle) Remburssitakuu (pankille) Ostajan rahoittaminen Ostajaluottotakuu (pankille) Etabloitumisen valmistelu ja etabloituminen Kansainvälistymislaina ja -takaus

27 Vientitakaukset 6 Käyttötarkoitus Viennin valmistusaikaisen käyttöpääoman rahoittaminen viennin valmistuskustannusten ja vientitoimituksiin tarvittavien raaka-aineostojen rahoittaminen Viennin toimituksen jälkeisen käyttöpääoman rahoittaminen ostajalle myönnetty maksuajan rahoittaminen Toimitussopimuksiin liittyvät vakuudet tarjousajan vakuus, ennakkomaksun takaus, työ-, toimitus- ja takuuajan vakuus Palvelujen vienti, asennustyö, suunnittelu jne. Taattavat instrumentit Laina, luotollinen tili, luottolimiitti, osamaksurahoitus, factoring, pankkitakaus, pankkitakauslimiitti (toimitusvakuus)

28 7 Vientitakuut Vientitakuulla yritys voi suojautua vientikauppaan liittyviltä luottoriskeiltä tai parantaa viennin rahoitusmahdollisuuksia. Riskit voivat liittyä ulkomaiseen ostajaan pankkiin Lisäksi vientitakuu kattaa poliittisia eli maasta johtuvia riskejä mm. rajoitukset valuutan siirrossa ja vaihdossa, velkojen vakauttaminen, kansallistaminen, sota

29 Luottoriskitakuu 8 Valmistuskustannukset Tavaran valmistus Saatavat Ulkomaiselle ostajalle myönnetty maksuaika Sopimuksen solmiminen Saatavan syntyminen Saatavan eräpäivä

30 Ostajaluottotakuu Pitkän maksuajan vienti 9 Viejä Luottovarat 85% Luotonantaja Toimitus Käteisosuus 15 % Ostajaluotto Ostajaluottotakuu Ulkomainen ostaja/ Ostajan pankki Finnvera

31 Kansainvälistymislaina ja -takaus 10 Käyttötarkoitus Suomessa toimivan pk-yrityksen ulkomaisten toimintojen rahoittaminen Investoinnit Käyttöpääoma Omistusosuuden hankinta tai lisäys Rahoitustarve voi kohdistua tytäryritykseen, osakkuusyritykseen tai ulkomailla sijaitsevaan toimipaikkaan Rahoitus ei saa kohdistua vientiin Lainan/takauksen saaja Suomessa toimiva pk-yritys tai sen rahoittaja. Taattavat instrumentit Luotto, luottolimiitti, luotollinen tili, osamaksurahoitus, pankkitakauksen vastatakaus

32 Pääomasijoitustoiminta / Aloitusrahasto 11 Innovatiivisuus tuotteen tarjottava merkittävä etu, ei vain marginaalinen erilaisuus innovaatio oltava suojattavissa patentilla, ellei se ole mahdotonta Kasvuhakuisuus ja -kykyisyys tuotteella oltava merkittävä (kansainvälinen) markkinapotentiaali Yrittäjän/tiimin osaaminen ja sitoutuneisuus yrityksessä oltava / saatavissa riittävän monipuolista osaamista Liiketoimintasuunnitelman realistisuus ja irtaantumisen mahdollisuus yrityksen kehittämisen vaiheista ja tavoitteista sekä irtaantumisesta oltava yhteinen, realistinen näkemys

33 12 Kiitos! Sähköinen asiointi online.finnvera.fi Puhelinpalvelu

34 Eurostars - rahoitusta kansainvälistyville pk-yrityksille Vanha Paukku Antti Ahonen Tekes Copyright Tekes

35 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan kansainvälistymiseen globaaleja verkostoja yrityksille ja tutkijoille Asiakkaat Suomessa toimivat yritykset ja yhteisöt yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, kunnat, kuntayhtymät ja järjestöt Resurssit budjetti noin 600 miljoonaa euroa vuosittain Suomessa ja ulkomailla noin 400 henkeä, joista 90 ELY-keskuksissa julkinen organisaatio työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa DM Copyright Tekes

36 Rahoituksemme lähtökohtia Rahoitamme kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviä edelläkävijöitä, joilla on hyvä tiimi ja innovatiivinen liikeidea Jaamme riskiä valitsemme rahoitettavaksi sellaiset projektit, jotka eivät toteutuisi yhtä laajana tai kunnianhimoisena ilman julkista rahoitusta Rahoitamme pienillä panoksilla suurta joukkoa innovaatiotoimintaansa käynnistäviä yrityksiä ja jatkamme suuremmilla panostuksilla lupaavimpien yritysten rahoitusta Rahoitus kattaa osan projektin kustannuksista yrityksen täytyy uskottavasti osoittaa, että omarahoitus on kunnossa Arvioimme yritystä ja projektia kokonaisuutena projektit kilpailevat rahoituksesta keskenään hyväkin projekti voi jäädä joskus ilman rahoitusta Rahoituksella on uudistava vaikutus rahoitusta ei myönnetä tavanomaiseen liiketoimintaan tai sen jatkuvaan kehittämiseen DM Copyright Tekes

37 Rahoitus tutkimukseen ja kehittämiseen (t&k) Tekesin rahoituksen avulla yritys voi tutkia ja kehittää tuotteita ja menetelmiä palveluja ja uusia liiketoimintakonsepteja yrityksen toimintatapoja ja johtamista toteuttaa kehittämiseen liittyviä pilottiprojekteja ja testiympäristöjä Tekes rahoittaa osan projektin kustannuksista mitä suurempi on innovaation uutuusarvo ja mitä kauempana projektin tulosten hyödyntäminen markkinoilla on sitä suuremmalla osuudella Tekes voi olla mukana Tekes voi hyväksyä kansainvälistymiseen liittyviä markkina-, partneri-, IPR-, yms. selvityksiä rahoituksen piiriin tarkoituksenmukaisessa laajuudessa Tekes voi rahoittaa t&k-rahoituksella suomalaisia yrityksiä kansainvälisissä ohjelmissa esimerkiksi EUREKA-yhteistyö sekä Eurostars- ja Artemis-ohjelmat DM Copyright Tekes

38 Eurostars kansainvälistyville kasvuyrityksille Kun pk-yrityksellä on tarve kasvaa ja kansainvälistyä kehittämällä ja tuomalla markkinoille uusia tuotteita ja palveluita löytää rahoitusta nopeasti ja joustavasti yhteisen kansainvälisen projektin toteuttamiseksi löytää omaa osaamistaan täydentäviä kumppaneita Suomen ulkopuolelta Eurostarsissa yritys voi toteuttaa kansainvälisen tutkimus- ja kehitysprojektin, joka lähtee yrityksen omista tarpeista ei ennalta määriteltyjä aiheita rahoitus haetaan kansainvälisesti Copyright Tekes

39 Eurostars-rahoitusohjelma pk-yrityksille EUREKAn ja EU:n yhteinen ohjelma Tällä hetkellä mukana 33 maata Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Islanti, Irlanti, Israel, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Norja, Puola, Portugali, Romania, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Turkki, Slovakia, Iso-Britannia, Luxemburg, Kroatia Eurostars 2 vuosille valmistellaan Copyright Tekes

40 EUREKA markkinalähtöinen tutkimus- ja kehitystoiminnan verkosto 39 maan ja EU välisiin sopimuksiin perustuva tavoitteena vahvistaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä projekteissa kehitetään uutta teknologiaa syntyy kansainvälisesti kilpailukykyisiä uusia tuotteita, prosesseja tai palveluita siviilitarkoituksiin Copyright Tekes

41 Eurostars ja Tekes Kansainvälistä Eurostars-hakemusta käytetään automaattisesti Tekeshakemuksena Kaikkien Eurostarsiin hyväksyttyjen projektien tulee täyttää Tekesin rahoituskriteerit Tekes rahoittaa suomalaisosallistujia kansainvälisen arviointituloksen mukaan Tekesin rahoitusperiaatteiden mukaisesti 5 milj. :lla vuodessa (4,5 milj. yrityksille ja 0,5 milj. julkiseen tutkimukseen max euroa/projekti, jos mukana on suomalaisyritys, jossa < 500 työntekijää; ilman yritystä max rahoitus /projekti) Avustustasot: pk-yritysten hankkeille max 65 %, suuryrityshankkeille max 50% ja julkisen tutkimuksen hankkeille max 70% (ilman yritystä 60%) Suomalaiset projektiosallistujat hoitavat projektirahoitusasiansa Tekesin kanssa Rahoituksen saajat raportoivat normaalisti Tekesille ja projektin vetäjä raportoi EUREKA-sihteeristölle Komission rahoitus maksetaan Tekesille jälkikäteen Copyright Tekes

42 EUREKA-yhteistyön hyödyt Copyright Tekes

43 Eurostars-arviointikriteereistä arvioitavia osa-alueita on kolme (kaikki samalla painoarvolla) Basic Assessment - konsortio/osallistujat - osallistujien osaamiset (tekninen, hallinto) - projektin rakenne (suunnitelma, milestones, deliverables) - projektin kustannukset ja rahoitus (kulut, rahoitus, taloudellinen sitoutuminen) Technology & Innovation - teknologinen etu & saavutukset - innovatiivisuus - vaikuttavuus Market & Competitiveness - markkinan koko - markkinoille pääsy ja riskit - return of investment - markkinapotentiaali pk-yritykselle - time to market - projektien strateginen merkitys, parantuneet osaamiset ja näkyvyys DM Copyright Tekes

44 Keskimääräinen Eurostars-projekti (6 COD) Osallistujat 3,2 osallistujaa 2,3 maata (minimi kaksi Eurostars-maata) Budjetti kustannukset 1,4 milj. euroa Kesto 27 kk (maksimi kolme vuotta) Tulokset Market Entry parin vuoden kuluessa projektin jälkeen Copyright Tekes

45 Eurostars-haut Ohjelman haku avattiin Haku bottom-up ei temaattisia hakuja Jatkuva avoin haku, saapuneet hakemukset arvioidaan 2 kertaa vuodessa Deadlinet noin helmi/maaliskuussa ja syyskuussa Seuraava deadline torstai ( ei vielä lopullisesti vahvistettu) Copyright Tekes

46 Miten mukaan Eurostarsiin? Projektin vetäjäksi voi ryhtyä tutkimus- ja kehitystyötä tekevä pk-yritys, joka investoi t&k:hon vähintään 10 prosenttia liikevaihdostaan tai henkilöstöstään. Yrityksen kannattaa ottaa yhteyttä kansalliseen EUREKA-projektikoordinaattoriin, joka opastaa hakuprosessissa. Projektin vetäjä lähettää englanninkielisen rahoitushakemuksensa sähköisesti EUREKA-sihteeristöön Brysseliin. Tekes tekee rahoituspäätöksensä tämän hakemuksen perusteella. Hakemuslomake on verkkosivuilla. EUREKA-sihteeristö ilmoittaa hakemuksen vastaanottamisesta ja tarkistaa hakemuksen täydellisyyden: 1. Kaikki tarvittavat tiedot on täytetty hakemukseen. 2. Yritysten edellisen vuoden tasetiedot (tai liiketoimintasuunnitelmat) on toimitettu. 3. Konsortiosopimuksen luonnos on toimitettu. Copyright Tekes

47 Miten mukaan Eurostarsiin? EUREKA-sihteeristö tarkistaa täydellisen hakemuksen kelpoisuusvaatimukset: 1. Does the project proposed meet the criteria set by EUREKA*? 2. Is the main participant a research-performing SME, according to the Eurostars Programme criteria for main participants (10% of full-time equivalent or 10% of turnover dedicated to R&D activities and established in a Eurostars member country)? 3. Do all the SME participants fulfil the European Union-adopted definition of an SME? see: 4. Is at least 50% of the total project costs related to R&D activities to be carried out by the R&D performing SME participants? (This percentage can, however, include minor sub-contracting.) 5. Is there at least one other participant from another Eurostars member country in the consortium? 6. Is the project consortium well balanced? Is there no participant or country responsible for more than 75% of the declared project costs? 7. Is the planned duration of the project no more than 36 months? 8. Within two years of project completion, is it foreseen that the product of the research be ready for launch onto the market? In the case of biotechnology, medical or biomedical projects, will clinical trials start within two years of project completion? 9. Are all participants legal entities? Copyright Tekes

48 Miten mukaan Eurostarsiin? Kaksi EUREKA-sihteeristön valitsemaa kansainvälistä teknistä asiantuntijaa sekä riippumaton arviointipaneeli arvioivat hakemuksen teknisen haastavuuden ja markkinapotentiaalin. Tekesin asiantuntijat ottavat yhteyttä hakijaan tarvittaessa. Riippumaton arviointipaneeli asettaa hakemukset paremmuusjärjestykseen ja Eurostars-HLG hyväksyy tämän listauksen. EUREKA-sihteeristö Brysselistä ilmoittaa Eurostars-päätöksen noin 14 viikossa arvioinnin alkamisesta. Noin kuukauden kuluttua myönteisestä päätöksestä suomalaiset projektiosallistujat saavat Tekesin rahoituspäätöksen. Copyright Tekes

49 1. Rekisteröityminen 2. Hakemuslomakkeen down load 3. Hakijan oppaan down load 4. Projektin vetäjä lähettää hakemuksen: täytetty lomake yritysten tilinpäätöstiedot konsortiosopimusluonnos Copyright Tekes

50 Guidelines for Applicants Kannattaa ladata viimeisin versio ja lukea ennen hakemuksen täyttämistä Hakuohjeet & tarvittavat dokumentit Konsortiosopimuksen skeletonia on noudatettava Kaikki kentät täytettävä Kustannusarvio kansallisen rahoittajan hyväksymien kustannusten pohjalta Copyright Tekes

51 Hakemuslomake 1. General information (julkinen) 2. Project Outline 2.1 Project description (julkinen) 2.2 Technological development envisaged 2.3 Market application and exploitation 2.4 Cooperation 2.5 Project execution work packeges 3. Main Participant 4. Participant (tiedot yrityksestä, kustannusarvioista, osaamisesta ja kontribuutiosta työpaketteihin yms) - Kenttien pituudet rajoitettu (ilmoitettu) - Vain tekstiä, kuvia ei voi liittää mukaan mahd. lähettää erillisenä tiedostona Copyright Tekes

52 Suomalaisia Eurostars-projekteissa Copyright Tekes

53 Eurostars yhteenveto Rahoitusohjelma kansainvälistyvien kasvuyritysten markkinalähtöisille kehittämisprojekteille, joissa yritykset itse tekevät t&k:ta Projektit lähtevät pk-yritysten tarpeista Vähintään osallistuja kahdesta Eurostars-maasta Kansainväliset arvioinnit kaksi kertaa vuodessa Kansalliset rahoittajat sitoutuneet kv-arviointituloksen noudattamiseen Copyright Tekes

54 Kansainvälisten yhteistyöhankkeiden valmistelurahoitus ELY-keskus voi rahoittaa pk-yritysten kansainvälisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelua Myös EUREKA- ja Eurostars hankkeiden valmisteluun Copyright Tekes

55 Kumppani EUREKA- tai Eurostars-projektiin EU:n komission CIP ohjelma 44 maata 550 partneriorganisaatiota 4000 asiantuntijaa 23 milj. pk-yritystä Copyright Tekes

56 Kiinnostuitko? Kysy lisää Suomen EUREKA-projektikoordinaattori Kirsi Vähä-Pietilä puh Copyright Tekes

57 Agritechnica 2011-messut Junkkari Oy PARTNERSHIP between professionals

58 PARTNERSHIP between professionals

59 MSK Group Oy MSK Group Oy on konsernin emoyhtiö. Konserni työllistää yhteensä 441 henkeä ja liikevaihtoa on 90,8 milj. euroa. (v.2010) Konserni on vuonna 1950 perustettu yksityinen perheyhtiö. Tytäryhtiöt ovat Maaseudun Kone Oy, Junkkari Oy, Junkkari Muovi Oy, Juncar Oy ja Junkkari Polska. PARTNERSHIP between professionals

60 MSK Group 2010 MSK Group liikevaihto 90,8 M henkilöstö 441 Maaseudun Kone Oy liikevaihto 54,9 M henkilöstö 196 Junkkari Oy liikevaihto 12 M henkilöstö 88 Junkkari Muovi Oy liikevaihto 18,1 M henkilöstö 119 Juncar Oy liikevaihto 8,4 M henkilöstö 26 Junkkari Polska * Henkilömäärät PARTNERSHIP between professionals

61 MAASEUDUN KONE OY Kauhavan Ylihärmä Valtra-traktoreiden turvaohjaamot Ponssen metsäkoneiden ohjaamorungot ja osittainen varustelu JUNKKARI OY, JUNKKARI POLSKA Sp.zo.o. Kauhavan Ylihärmä, Kutno (Puola) AGRI: kylvökoneet, hapottimet TRAILERS: traktorin perävaunut FOREST: kuormaimet, hakkurit, metsäperävaunut JUNKKARI POLSKA: myyntiyhtiö Puolassa Ylihärmä Lapua JUNKKARI MUOVI OY Kauhavan Ylihärmä muottien suunnittelu ja valmistus reaktiovalu ruiskupuristustyöt Kutno JUNCAR OY Lapua henkilöauton perävaunut ja veneenkuljetustrailerit PARTNERSHIP between professionals

62 Junkkari tuotteet AGRI FOREST TRAILERS kylvölannoittimet hapottimet Patruunakuormaimet Patruunametsäperävaunut Junkkari-hakkurit traktorin perävaunut PARTNERSHIP between professionals

63 AGRI kylvölannoittimet hapottimet PARTNERSHIP between professionals

Eurostars - rahoitusta kansainvälistyville pk-yrityksille

Eurostars - rahoitusta kansainvälistyville pk-yrityksille Eurostars - rahoitusta kansainvälistyville pk-yrityksille Kirsi Vähä-Pietilä Tekes Eurostars-rahoitusohjelma pk-yrityksille 2007-2013 EUREKAn ja EU:n yhteinen ohjelma Tällä hetkellä mukana 33 maata Itävalta,

Lisätiedot

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012 1 Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 Finnveran rahoitus kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille vuonna 2010 Rahoituskanta 902,1 milj. vientitakuiden vastuukanta 201,2

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Finnvera lyhyesti. Pertti Lähdeaho Finnvera Oyj

Finnvera lyhyesti. Pertti Lähdeaho Finnvera Oyj 1 Finnvera lyhyesti Pertti Lähdeaho Finnvera Oyj 2 Finnveran rooli Edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, muutoksiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen Lainoja,

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa KiVi 2009 Turku 12.11.2009 Jari Mehto 16.11.2009

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa KiVi 2009 Turku 12.11.2009 Jari Mehto 16.11.2009 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa KiVi 2009 Turku 12.11.2009 Jari Mehto Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten

Lisätiedot

Finnvera, ratkaisuja pk yritysten toiminnan tueksi kasvussa, kansainvälistymisessä ja finanssikriisin pyörteissä

Finnvera, ratkaisuja pk yritysten toiminnan tueksi kasvussa, kansainvälistymisessä ja finanssikriisin pyörteissä Finnvera, ratkaisuja pk yritysten toiminnan tueksi kasvussa, kansainvälistymisessä ja finanssikriisin pyörteissä Varsinais-Suomen Teknologiateollisuus ry:n tilinpäätöskokous 19.3.2009 Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus (3 mrd ) Lainat ja takaukset Viennin

Lisätiedot

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira Tämä on Finnvera Imatra 27.3.2013 Markku Liira Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen tytäryhtiö

Lisätiedot

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistymiseen 4.2.2014 Lappeenranta Sari Federley, Kaakkois-Suomen ELY-keskus k sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Onko yritykselläni riittävät valmiudet kansainvälistymis

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen Kansainvälisen kasvun ja rahoituksen aamu 12.3.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Mäkelä 13.3.2014 1 Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut pk-yrityksille. Jari Mehto 21.11.2014

Finnveran rahoituspalvelut pk-yrityksille. Jari Mehto 21.11.2014 Finnveran rahoituspalvelut pk-yrityksille Jari Mehto 21.11.2014 Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus Vientikauppojen rahoitus Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen KiVi 2009 Pori 11.11.2009 Jari Mehto 18.11.2009

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen KiVi 2009 Pori 11.11.2009 Jari Mehto 18.11.2009 1 Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen KiVi 2009 Pori 11.11.2009 Jari Mehto Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten

Lisätiedot

Vienti vetämään. Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla. Oulu Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj

Vienti vetämään. Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla. Oulu Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj Vienti vetämään Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla Oulu 10.5.2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj 2 Pk-yrityksen ulkopuolisen rahan lähteet Lähde: Pk-barometri 1/2017 Kasvuhakuiset

Lisätiedot

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä!

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Vaasan Yliopisto 14.2.2012 Katsaus kansainvälistymispalveluiden tarjontaan Esko Ala-Myllymäki, teknologia-asiantuntija Tekes / Pohjanmaan ELY-keskus Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen

Lisätiedot

Kasvua Venäjältä - kansainvälistymisseminaari KiVi 2009 Hämeenlinna 24.3.2009 Erno Ihto, Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus

Kasvua Venäjältä - kansainvälistymisseminaari KiVi 2009 Hämeenlinna 24.3.2009 Erno Ihto, Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus 1 Kasvua Venäjältä - kansainvälistymisseminaari KiVi 2009 Hämeenlinna 24.3.2009 Erno Ihto, Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus Finnvera 2 Edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja

Lisätiedot

Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa

Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa 1 Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa KIVI 2009 - Kotka 3.11.2009 Erno Ihto, kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö,

Lisätiedot

Finnvera Oy 3.6.2014. aaj Teijo Kuusela

Finnvera Oy 3.6.2014. aaj Teijo Kuusela Finnvera Oy 3.6.2014 aaj Teijo Kuusela Asialistalla Yleistä Finnverasta Avainluvut Liiketoiminta-alueet Rahoitusperiaatteita Omitusjärjestelyistä 3.6.2014 [Alatunniste] 2 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen 1 Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Täydentää rahoitusmarkkinoita

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 1 HAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEITA... 2 Hakijan perustiedot... 4 Hakijan de minimis tuet... 5 Hakijan toiminnan tiedot... 6 Hakijan

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera lyhyesti Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Puhelin Faksi Hankkeen toteutuskunta. Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin Faksi Hankkeen toteutuskunta. Postinumero ja postitoimipaikka Yrityksen kehittämisavustushakemus Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 1336/2006 mukainen yrityksen kehittämisavustus investointeihin, muihin kehittämistoimenpiteisiin sekä

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Mielessä yrityksen kansainvälistyminen tärppejä suunnitteluun. Anne Alho Imatra 18.3.2014

Mielessä yrityksen kansainvälistyminen tärppejä suunnitteluun. Anne Alho Imatra 18.3.2014 Mielessä yrityksen kansainvälistyminen tärppejä suunnitteluun Anne Alho Imatra 18.3.2014 Sisältö Minkälaista kansainvälistyminen on? Miksi kansainvälistyminen? Peruskysymyksiä Valmiudet ja suunnittelu

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja vientiin

Rahoitusratkaisuja vientiin Rahoitusratkaisuja vientiin Monipuolisia vienninrahoituspalveluja vientiyrityksille ja rahoittajille Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

Rahoituspalvelut Kiinaan FECC 5.6.2007. Rahoituspäällikkö Leena Tonttila

Rahoituspalvelut Kiinaan FECC 5.6.2007. Rahoituspäällikkö Leena Tonttila Rahoituspalvelut Kiinaan FECC 5.6.2007 Rahoituspäällikkö Leena Tonttila Esityksen sisältö Finnvera Finnvera lyhyesti Viejän rahoittaminen Saatavien vakuuttaminen Ostajan rahoittaminen Etabloituminen, toiminnan

Lisätiedot

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 16.5.2 Luottamuksellinen

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen. 1 8.11.2016 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 8.11.2016 Luottamuksellinen

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset 25.3.2015 Maija Pirvola, Yrityssalo Yrityssalo Oy 25.3.2015 Tässä esityksessä Yritysten kehittämispalvelut (ELY) Team Finland palvelut verkossa

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Yksikään hyvä hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia.

Yksikään hyvä hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia. Yksikään hyvä hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia. Yrityksen elinkaari Finnveran monipuoliset rahoituspalvelut yrityksen eri vaiheisiin. Liiketoiminnan aloittaminen - Lainat ja

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

Finnveran ratkaisuja vientikauppaan. Aluejohtaja Juha Ketola

Finnveran ratkaisuja vientikauppaan. Aluejohtaja Juha Ketola Finnveran ratkaisuja vientikauppaan Aluejohtaja Juha Ketola 9.5.2017 Yksikään kannattava vientikauppa ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia. Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera on Suomen

Lisätiedot

YRITYSTUKIHAKEMUS. Uusi hakemus. Leader-toimintaryhmän rahoituskiintiöstä. Y-tunnus/henkilötunnus. Hakijan verotuskunta. www-sivu

YRITYSTUKIHAKEMUS. Uusi hakemus. Leader-toimintaryhmän rahoituskiintiöstä. Y-tunnus/henkilötunnus. Hakijan verotuskunta. www-sivu YRITYSTUKIHAKEMUS Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 1(7) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualusiin Lnro 3305 Uusi hakemus Korjaus/täydennys edelliseen

Lisätiedot

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus Pk- ja kansainvälistymisrahoitus Finnveran rahoitus pk- ja kv-yrityksille vuonna 2012 Rahoitusta myönnetty 933 milj. euroa, josta vientitakuita 79,8 milj. euroa Rahoituskanta 3,2 mrd. euroa Josta vientitakuiden

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

Finnvera kasvun ja kansainvälistymisen rahoittajana

Finnvera kasvun ja kansainvälistymisen rahoittajana Finnvera kasvun ja kansainvälistymisen rahoittajana Messukeskus 25.8.2015 Unto Väkeväinen Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut pienille ja aloittaville yrityksille Pienosuuskuntaforum Helsinki

Finnveran rahoituspalvelut pienille ja aloittaville yrityksille Pienosuuskuntaforum Helsinki Finnveran rahoituspalvelut pienille ja aloittaville yrityksille 20.9.2017 Pienosuuskuntaforum Helsinki 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Anne Pulkkinen 11.4.2014 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Finnvera rahoittajana. Miksi, mitä, miten ja kenelle?

Finnvera rahoittajana. Miksi, mitä, miten ja kenelle? 1 Finnvera rahoittajana Miksi, mitä, miten ja kenelle? Kirkkaana mielessä!! Kannattavuus Kumppanuus Vaikuttavuus Myöntämämme rahoitus on vieraan pääoman ehtoista ja päätös perustuu ensisijaisesti kannattavuusarvioon.

Lisätiedot

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Rahoitusseminaari / Posintra 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Puitteet toiminnalle Lainsäädäntö

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus Yritystukirahoitus Pohjois-Savossa ohjelmakaudella 2007-2013 EAKR-rahoitus 21.6.2007-24.6.2014 yhteensä 100 497 720 euroa,

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan

Ideasta Liiketoimintaan Ideasta Liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille Metsäalan ennakointiyksikön järjestämä aamukahvitilaisuus 17.2.2009 Kalevi Pölönen DM 375387 04-2008 Copyright Tekes DM 125809 01-2005 Copyright

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti. Finnvera Oyj Anneli Soppi

Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti. Finnvera Oyj Anneli Soppi Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti Finnvera Oyj Anneli Soppi Finnveran rahoitustoiminta Asiakkaat Paikalliset pienyritykset Kotimarkkinayritykset

Lisätiedot

Yhdessä maailmalle! Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.11.2014

Yhdessä maailmalle! Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.11.2014 Yhdessä maailmalle! Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.11.2014 Mitä hyötyä vientiverkostosta ja kumppanuusohjelmasta on yritykselle? Kustannustehokas tapa avata

Lisätiedot

SOTE-yritysten kasvu. Helsinki 2.4.2014. Sari Maaranen, rahoituspäällikkö, Lahden aluekonttori p. 029 460 2211

SOTE-yritysten kasvu. Helsinki 2.4.2014. Sari Maaranen, rahoituspäällikkö, Lahden aluekonttori p. 029 460 2211 SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen Helsinki 2.4.2014 Sari Maaranen, rahoituspäällikkö, Lahden aluekonttori p. 029 460 2211 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Startia Yrittäjille seminaari 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Oyj

Startia Yrittäjille seminaari 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Oyj Startia Yrittäjille seminaari 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa. Joensuu 23.2.2009 Leena Tonttila

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa. Joensuu 23.2.2009 Leena Tonttila 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Joensuu 23.2.2009 Leena Tonttila Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Vientiverkostoyhteistyöllä kaukomaille. Alvarium TURKU

Vientiverkostoyhteistyöllä kaukomaille. Alvarium TURKU Vientiverkostoyhteistyöllä kaukomaille Alvarium TURKU Mikä on vientiverkosto 1 2 4-6 ei-kilpailevan yrityksen muodostama yhteenliittymä, jolla organisoidaan yhteinen viennin toteutus kokonaispakettina

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto Finnveran palvelut vientiin ja kansainvälistymiseen 2 Yrityksen omat rahoitustarpeet Venäjän viennissä Vientitakuut Venäjälle Saatavien

Lisätiedot

Valmistelurahoitus. Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001

Valmistelurahoitus. Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001 Valmistelurahoitus Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001 VALMISTELURAHOITUKSEN TARKOITUS Valmistelurahoituksella autetaan pk-yrityksiä valmistelemaan

Lisätiedot

Tekesin rahoitus ja palvelut yritysten kansainvälistymiseen. Minna Suutari

Tekesin rahoitus ja palvelut yritysten kansainvälistymiseen. Minna Suutari Tekesin rahoitus ja palvelut yritysten kansainvälistymiseen Minna Suutari 28.3.2017 Team Finland auttaa yritystäsi, kun olet 1. Kiinnostunut kansainvälisen liiketoiminnan aloittamisesta 2. Laajentamassa

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kasva uusille markkinoille Kehitä tuotteistasi kansainvälisesti

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yrityksen kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Eija Tabell-Jokelainen Yleisiä periaatteita Taustalla kansallinen lainsäädäntö, EU:n rakennerahastoohjelma,

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan tyypillisimmät haasteet Mihin

Lisätiedot

Etabloituminen valituille markkinoille, työkaluna vientiverkosto. Turkka Ristimäki. KiVi IV. Technopolis Tampere 15.11.2011

Etabloituminen valituille markkinoille, työkaluna vientiverkosto. Turkka Ristimäki. KiVi IV. Technopolis Tampere 15.11.2011 Etabloituminen valituille markkinoille, työkaluna vientiverkosto Turkka Ristimäki KiVi IV Technopolis Tampere 15.11.2011 Mikä on vientiverkosto Yritys 5 Yritys 1 Yhteisvientipäällikkö Yritys 4 Yritys 2

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut Kauhava 13.12.2012

Finnveran rahoituspalvelut Kauhava 13.12.2012 Finnveran rahoituspalvelut Kauhava 13.12.2012 Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus Vientikauppojen rahoitus Pääomasijoitukset Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset Rahoitus on

Lisätiedot

Ajankohtaista Finnverasta Vesa Mäkinen 24.9.2014

Ajankohtaista Finnverasta Vesa Mäkinen 24.9.2014 Ajankohtaista Finnverasta Vesa Mäkinen 24.9.2014 Finnveran alueet ja toimipisteet 1.9.2014 Etelä-Suomi Helsinki Sisä-Suomi Jyväskylä, Tampere Lounais-Suomi Pori, Turku Kaakkois-Suomi Lahti, Lappeenranta,

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Heidi Nousiainen, rahoituspäällikkö Puh. 029 460 2761, heidi.nousiainen@finnvera.fi 1 14.11.2016 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö 2.12.2011

KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö 2.12.2011 1 KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö Finnveran palvelut 2 Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta?

Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta? Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta? Maakunnan yhteistyöryhmä 15.12.217 Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Esityksen sisältöä

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen nimi Demo nimi Postiosoite

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Lieksan Puuakatemian järjestämä PUUN KÄYTÖN LAAJA-ALAISTAMINEN -seminaari 20.5. 21.5.2014 Hannu Puhakka, Finnvera Oyj Finnveran tavoitteet Cleantech-sektorilla

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen Tekesin rahoitus nuorille yrityksille Jaana Rantanen 20.4.2017 Tekesin rahoitus nuorille kasvuyrityksille Tempo Asiakastarve Kohdemarkkina Konseptin testaus Tiimi T&K Tuotteen, palvelun, liiketoimintamallin

Lisätiedot