POMPPUA VIENTIIN. VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POMPPUA VIENTIIN. VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua 23.03.2012"

Transkriptio

1 POMPPUA VIENTIIN VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua

2 1 ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN (ELY-KESKUS) MERKINTÖJÄ Kirjausmerkinnät (hakemuksen saapumispäivä, dnro) 2 HAKIJA (yhteishankkeissa ilmoitetaan kaikkien hakijoiden tiedot erillisellä liitteellä) Hakijan virallinen nimi AVUSTUSHAKEMUS Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun v altioneuvoston asetuksen 19 a :n mukainen y rityksen kehittämisavustus tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluun Hankkeen toteutuskunta Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka Yhteyshenkilö Puhelin Faksi Sähköposti Hakijan toimiala ja kuvaus harjoitettavasta toiminnasta Y-tunnus/henkilötunnus 3 KUVAUS HANKKEEN KESKEISESTÄ SISÄLLÖSTÄ. Tarkempi hankesuunnitelma on esitettävä myös erillisellä liitteellä (ks.ohjeet). 4 HANKKEEN NIMI JA TIIVISTELMÄ 5 HANKKEEN TOTEUTTAMISAIKATAULU Hankkeen toteuttamisaika (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv) Avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Esimerkiksi hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskeva maksu merkitsee hankkeen aloittamista. 6 AIEMMIN SAATUJEN DE MINIMIS TUKIEN MÄÄRÄ Onko hakijalle myönnetty kuluvan tai kahden edellisen verovuoden aikana de minimis tukea (ks. myös de minimis tukea koskeva ohje) Ei Kyllä Jos kyllä, niin ilmoita myöntäjän nimi, myönnetty määrä, myöntämispäivä sekä maksettu määrä ja maksupäivä. VALMISTELURAHOITUS - Haetaan oman alueen ELY-keskuksesta - Paikallinen TEKES tekee päätöksen tuesta - Tuki % max. 70% ja/tai EUR ,- - Voidaan käyttää erityyppisiin valmisteleviin hankkeisiin kuten: valmiuksia käynnistää uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita; uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistämistä; kansainvälistymistä; tai kehittämiseen liittyvää teknologisen taikka muun osaamisen lisäämistä. RH

3 CASE 1 USA Hakemuksessa kohta 3: KUVAUS HANKKEN KESKEISESTÄ SISÄLLÖSTÄ Polyuretaani ulkoseinä- ja kattoelementtien markkinapotentiaali USA:ssa: Xtekee yhteistyötä XX Oy:n kanssa ja hankkeen tarkoituksena on selvittää USA:n markkinapotentiaalia, lainsäädäntöä, joka mahdollistaa/heikentää etabloitumista USA:N markkinoille. Tämä työ ostetaan asiantuntijapalveluna AA:lta (ks. liite). Tämän kartoituksen perusteella Xja XX voivat tehdä päätöksen USA:n etabloitumisen suhteen. Etabloituminen on tarkoitus alkuvaiheessa hoitaa siten, että valmiit seinä/kattorakenteet tuodaan Suomesta jo valmiiksi suunniteltuihin taloihin. Myöhemmässä vaiheessa perustetaan tehdas USA:n, sillä seinärakenteiden tuominen suurena massana ei ole taloudellisti kannattavaa. XXX, joka myös on XX omistajien yritys valmistaa USA:n tehtaalle tarvittavat koneet ja laitteet.

4 Vaasa Lisäselvitys/ VALMISTELURAHOITUSHAKEMUS HANKESUUNNITELMA YRITYS: X on yritys, jonka päätoimiala on rakennusala. X rakentaa rivitaloja, ostaa huoneistoja, saneeraa ja myy huoneistoja. Yritys tekee saneerauksia myös muille alihankintana. Rakennusprojektit tehdään myös aliurakointi periaatteella Yrityksen toinen toimiala on autojen ja laitteiden tuonti USAsta, missä yrityksellä on hankinta verkosto. HANKKEEN TAUSTA: J:llä on vaimonsa kanssa osake Floridassa ja siellä ollessaan hän on huomannut, että talot ovat täysin eristämättömiä seinien osalta ja katoissakin on hyvin niukasti eristettä. Energian hinta on noussut jyrkästi Floridassa ja koko USA:ssa ja talojen pitäminen kylminä/lämpiminä on todella suuri kustannus. J on käynyt keskusteluja useiden eri urakoitsijoiden kanssa alueella ja tullut siihen tulokseen, että homehtumattomilla nollaenergia taloilla on alueella kysyntää. J tuntee XX omistajat ja keskusteltuaan heidän kanssaan tulleet siihen tulokseen, että USA:n markkinoita kannattaa tutkia, jotta saadaan selville markkinapotentiaali ja tavat miten siellä voitaisiin toimia HANKEKUVAUS LIITTYEN X OY:N USA:N RAKENNUSMARKKINASELVITYKSEEN Hankkeen tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on selvittää XX Oy:n energiatehokkaiden katto- ja seinärakenteiden markkinapotentiaali, siihen liittyvät määräykset ja luvat sekä mahdollisen tehtaan perustamiseen liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen etabloitumiseen USA:n markkinoille. Tässä kartoituksessa keskitytään pääasiallisesti Floridan alueen markkinatilanteeseen. Konkreettisena tavoitteena on selvittää millä tavalla on mahdollista viedä Suomesta valmiita seinä ja kattorakenteita, joita XX valmistaa, sekä selvittää mitä vaatimuksia Floridassa on perustaa uretaani tehdas yhdessä X Oy:n ja XX Oy:n kanssa. SELVITETTÄVÄT ASIAT 1) Tuotteen soveltuminen nykyisiin rakennusmääräyksiin: Katto- ja Seinärakenteiden vaatimukset kuormille. Hurrikaanin kesto vaatimukset. Palonkesto vaatimukset ja testausmenetelmät. Vaadittava testaus, kustannukset, aikataulu ja hyväksyntä prosessi viranomaisten taholta. Energiatehokkuus 2) Rakenneratkaisut: Hyväksyttävät rakenneratkaisut seinien ja katon osalta. Arkkitehtuuristen yksityiskohtien valmistelu ja hyväksyttäminen Päällystemateriaalien arviointi ilmaston ja paikallisten olosuhteiden mukaisesti. 3) Tehtaan perustamiseen liittyvät lait/säädökset ja lupamenettelyt 4) Talomarkkinat: CASE 1, USA Hakemuksen kohta 4: HANKKEEN NIMI JA TIIVISTELMÄ Polyuretaani ulkoseinä- ja kattoelementtien markkinapotentiaali USA:ssa: Etabloituminen on tarkoitus alkuvaiheessa hoitaa siten, että valmiit seinä/kattorakenteet tuodaan Suomesta jo valmiiksi suunniteltuihin taloihin. Myöhemmässä vaiheessa perustetaan tehdas USA:n, sillä seinärakenteiden tuominen suurena massana ei ole taloudellisti kannattavaa. XXX Oy, joka myös on XX:n omistajien yritys valmistaa USA:n tehtaalle tarvittavat koneet ja laitteet. HANKESUUNNITLEMA ERITTÄIN TÄRKEÄ

5 CASE 2, RUOTSI & TANSKA HAKIJAN TOIMIALA: Verkostomaisesti toimiva luovien-ja businessosaajien sekä elämysmatkailun agenttitoiminta. Yritysvalmennukset mm. seuraavilla aloilla; työhyvinvointi, esimiestaidot ja tiimityöskentely. IT kehitys-ja konsultointiprojektit. Elämystapahtumien kehitys, suunnittelu, markkinointi ja tuottaminen. Digitaalisen median tuotannot. Eri alojen projektien johtaminen ja toteuttaminen. Luovien alojen koulutus

6 Vaasa VALMISTELURAHOITUSHAKEMUS HANKESUUNNITELMA YRITYS: X on T:n 100% omistama yritys. Yrityksen liikeidea on toimia luovien- ja businessosaajien sekä elämysmatkailun agenttina. Tarkoituksena on toteuttaa eri tyyppisiä yritysvalmennuksia kuten työhyvinvointi, esimiestaidot ja tiimityöskentely. IT kehitys- ja konsultointiprojektit ovat osa keskeistä toimintaa samoin kuin elämystapahtumien kehitys, suunnittelu, markkinointi ja tuottaminen, eri tyyppisten digitaalisen median tuotannot, eri alojen projektien johtaminen ja toteuttaminen. Lisäksi eri tyyppinen koulutus etenkin luoville aloille keskeinen osa-alue tarjoamasta Vastaavaa yritystä ei Suomessa tällä hetkellä ole ja agenttitoiminta on myös meillä Suomessa uutta. T on ollut ensimmäisen S projektin osallistuja. S projekti on ESR-rahoitteinen projekti, jossa koulutetaan Suomeen uusi ammattikunta eli agentit. Tällä hetkellä X:llä on agentoitavana 80 yhteistyöyritystä, jotka vastaavat erityyppisistä yritysvalmennuksista ja tapahtumista, 15 luovan matkailun yritystä ja seminaaripuhujia on 10 kpl. X toimii myös YYYliopiston kanssa yhteistyössä. X:n pääkonttori on Y:ssä ja sen lisäksi on toimipisteet H:ssa ja J:ssä. HANKKEEN TAUSTA: X:n tapa toimia on uutta, eikä siitä ole suurtakaan kokemusta meillä Suomessa ja jotta yritys voisi kehittyä ja kasvaa tuloksellisesti sekä kansainvälistyä on tärkeää saada vertailukohteita miten muissa maissa menestyksellinen agenttitoiminta on organisoitu, miten se toimii käytännössä ja millaisia tietojärjestelmä ratkaisuja niissä on käytetty. HANKEKUVAUS LIITTYEN VERKOSTOMAISESTI TOIMIVAN VÄLITTÄJAORGANISAATION TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Hankkeen tavoitteet: Tavoitteena on selvittä ne tekijät ja osa-alueet, jotka voivat lisätä välittäjäorganisaation ( X) ja sen agentoitavien yritysten osaamista ja tehokkuutta toiminnassa. Lisäksi on tavoitteena selvittää ja kartoittaa ne tekijät, joilla toiminnan prosesseja voidaan kehittää siten, että toiminta on kustannustehokasta (portaali P ) ja joustavaa, siten, että aika käytetään oikein, eikä se tuhlaannu byrokraattiseen ja hitaaseen/jäykkään tiedon siirtoon. Tämän hankkeen tarkoituksen on löytää ne eri osa-alueet joita organisaation on kehitettävä, jotta se pystyy tehokkaasti hyödyntämään agentoitavien resurrseja. Samoin on tarkoituksena selvittää minkälainen portaali (P) olisi kehitettävä, jolla yrityksen ja yhteistyökumppaneiden yhteistyö saadaan joustavaksi ja kustannustehokkaaksi. SELVITETTÄVÄT ASIAT Bench marking kahdessa maassa (Tanska ja Ruotsi) koskien vastaavanlaisen organisaation toimintamallia ja sen vertailua X:n vastaavaan tapaan toimia Selvittää hyvät käytännöt ja miten ne voidaan toteuttaa Ketkä ovat alalla toimivat kilpailijat (Tanska ja Ruotsi): epäsuorat ja suorat kilpailijat Selvittää minkälaisia tietojärjestelmiä käytetään välittäjäorganisaatioissa ja miten niiden parhaat käytännöt toimivat ja miten täällä toimivien yritysten on niitä mahdollista toteuttaa HANKKEEN MENOT: Asiantuntijapalvelut ,- (A, B, WaxCon) Palkkakustannukset 4.000,- CASE 2, RUOTSI & TANSKA Hakemuksen kohta 3: KUVAUS HANKKEEN KESKEISESTÄ SIÄLLÖSTÄ: Olemme Suomessa ainoa verkostomaisesti toimiva asiantuntijapalveluita agentoivayritys ja hankkeen tarkoituksena on verkoston kehittäminen, siten, että sen tehokas käyttö niin X:n osalta kuin agentoitavienosalta on järkevää ja jotta asiakkaillemme voimme tarjota mahdollisimman monipuolisia ja joustavia palveluita. Tätä varten haluamme kartoittaa toimintaan liittyviä kehittämiskohteita vertailemalla 3 ulkomailla verkostomaisesti toimivan agentti yrityksen tapaa toimia ja löytää sieltä mahdolliset kehittämiskohteet, joita voidaan sitten viedä eteenpäin niin tuotekehityksessä kuin prosessien kehityksessä. Tässä kartoituksessa on myös tavoitteena saada selville millainen tietojärjestelmä X:n sisäisesti sekä agentoitavienvälille voidaan kehittää, jotta yhteistyö olisi joustavaa ja kustannustehokasta. Samalla saadaan selville millaisia eri vaihtoehtoja on, niiden edut ja haitat ja mitkä eri vaihtoehtojen kustannukset ovat. Lisäsi on tärkeää tietää toteuttamiseen tarvittavat resurssit ja aikataulu.

7 VIENTIVERKOSTO MIKÄ SE ON: 4-6 ei-kilpailevan yrityksen muodostama yhteenliittymä, jolla organisoidaan yhteinen viennin toteutus kokonaispakettina Edellytyksenä on että yritysten tuote/palvelutarjonta yhteensopivaa, yritykset kiinnostuneita samasta markkina-alueesta ja yrityksillä on yhteensopivat tavoitteet ao. markkinoilla. Yrityksille palkataan yhteisvientipäällikkö HYÖDYT: Kustannustehokas tapa avata uusia markkinoida Konsortiomalli tuo lisäarvoa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille Kokenut vientipäällikkö Mahdollisuus kokemusten jakamiseen ja uuden oppimiseen Tukee yrityksen kansainvälistymisprosessia

8 VALMISTELUVAIHE: haut VIENTIVERKOSTO TOTEUTUSVAIHE: 6 kk + 3 x 12 kk TOIMINTASUUNNITELMA: vientirenkaan liikeidea yritykset taustatietoineen, niiden vientituotteet, -palvelut yrityskohtaiset tavoitteet, vientirenkaan yhteiset tavoitteet kohdemarkkina-alueet perusteluineen tavoiteltavan asiakaskunnan kuvaus kilpailuedun määrittely markkinointi-ja myyntitoimenpiteet yhteiset pelisäännöt toteutusaikataulu seuranta-ja raportointikäytäntö yritysten näkemys kansainvälisestä toiminnastaan vientirenkaan jälkeen

9 VIENTIVERKOSTO TUKI PROSENTTI KESTO PIENI KESKISUURI SUURI 6KK VUOTTA VUOSI

10 VIENTIVERKOSTO CASE USA KETKÄ tankkikonttien hiontatekniikkaan erikoistuneiden yritysten vientiverkostoprojekti, jossa on tavoitteena USA:n markkinoiden avaus -yrityksiä mukana 4 kpl, jotka koostuvat synergisestä alihankintaketjusta ja joilla on yhteinen tuote jonka potentiaalia kartoitetaan TOIMIALAN VIENTINÄKYMÄT KO ALUEELLA Maailmassa on lähes tankkikonttia, jotka vaativat jatkuvaa huoltoa, sekä kulumisen että turvamääräysten vuoksi. Näistä konteista noin kolmasosa liikkuu ja huolletaan USA:ssa. Perinteisesti työ on tehty miestyövoimaa käyttäen käsityökaluin, mikä on hidasta, vaarallista sekä laadultaan vaihtelevaa. Toimenpiteelle ei ole muuta tiedossa olevaa automatisoitua tekotapaa, kuin vientirenkaan yritysten tuotteet, jolla saavutetaan erittäin hyvä laatu turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Tuotteiden näkymät sekä USA:ssa, että muualla maailmassa ovat erittäin hyvät.

11 VIENTIVERKOSTO CASE USA HANKKEELLA ASETETUT TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on aluksi selvittää perusteellisesti tuotteen markkinapotentiaali, eli tankkikonttialan kokonaiskuva ja huoltotoiminnan markkinatilanne, jonka jälkeen etsitään muutamia hyviä yhteistyökumppaneita uudenlaisen teknologian markkinoille saamiseksi. Pitkäaikainen tavoite on saada pysyvä jalansija USA:han ja luoda kokonaan uusi standardi tankkien hiontaan. Tähänastisia tuloksia: ensimmäinen asiakas on löytynyt jonka kanssa yhteistyössä markkinoidaan. On myös löytynyt uusi potentiaalinen loppukäyttäjäkunta, johon tekniikan mahdollisuuksia kartoitetaan.

12 & KIITOS MIELENKIINNOSTA!

13 RH AVUSTUSHAKEMUS Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 19 a :n mukainen yrityksen kehittämisavustus tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluun 1 ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN (ELY-KESKUS) MERKINTÖJÄ Kirjausmerkinnät (hakemuksen saapumispäivä, dnro) 2 HAKIJA (yhteishankkeissa ilmoitetaan kaikkien hakijoiden tiedot erillisellä liitteellä) Hakijan virallinen nimi Y-tunnus/henkilötunnus Hankkeen toteutuskunta Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka Yhteyshenkilö Puhelin Faksi Sähköposti Hakijan toimiala ja kuvaus harjoitettavasta toiminnasta 3 KUVAUS HANKKEEN KESKEISESTÄ SISÄLLÖSTÄ. Tarkempi hankesuunnitelma on esitettävä myös erillisellä liitteellä (ks.ohjeet). 4 HANKKEEN NIMI JA TIIVISTELMÄ 5 HANKKEEN TOTEUTTAMISAIKATAULU Hankkeen toteuttamisaika (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv) Avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Esimerkiksi hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskeva maksu merkitsee hankkeen aloittamista. 6 AIEMMIN SAATUJEN DE MINIMIS TUKIEN MÄÄRÄ Onko hakijalle myönnetty kuluvan tai kahden edellisen verovuoden aikana de minimis tukea (ks. myös de minimis tukea koskeva ohje) Ei Kyllä Jos kyllä, niin ilmoita myöntäjän nimi, myönnetty määrä, myöntämispäivä sekä maksettu määrä ja maksupäivä. ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET Etelä-Pohjanmaa, * Etelä-Savo, * Häme, * Kaakkois-Suomi, * Kainuu, * Keski-Suomi, * Lappi, * Pirkanmaa, * Pohjanmaa, * Pohjois-Karjala, * Pohjois-Pohjanmaa, * Pohjois-Savo, * Satakunta, * Uusimaa, * Varsinais-Suomi, * /4

14 7 YRITYKSEN OMISTUS Yrityksen omistus (omistussuhteet esitettävä kattavasti: hakijayrityksen osakkaat ja omistusosuudet; myös hakijayrityksen omistusosuudet muissa yrityksissä; konsernirakenne, mikäli yritys kuuluu konserniin) 8 LIIKEVAIHTO, TASE JA HENKILÖKUNTA (euroa) Liikevaihto, taseen loppusumma ja henkilöstömäärä Tilikauden päättyminen, kk/vuosi Edelliset tilikaudet Kuluva tilikausi (arvio) Tulevat tilikaudet (arvio) Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstömäärä Konsernin liikevaihto Konsernin taseen loppusumma Konsernin henkilöstömäärä Yrityksen henkilöstömäärä hakemusajankohtana 9 HANKKEEN KUSTANNUSARVIO (euroa) Kustannukset esitetään ilman arvonlisäveroa, ellei hakijalla ole esittää verottajalta saatua tai muuta riittävää selvitystä siitä, että kustannuksista ei ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta; tarkempi kustannusarvio esitettävä erillisellä liitteellä). - Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat - Palkat (ilmoita palkkameno ilman työnantajamaksuja) - Matkat Yhteensä 10 HAETTAVA AVUSTUSMÄÄRÄ (euroa) Avustus voi olla enintään 70 % hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET Etelä-Pohjanmaa, * Etelä-Savo, * Häme, * Kaakkois-Suomi, * Kainuu, * Keski-Suomi, * Lappi, * Pirkanmaa, * Pohjanmaa, * Pohjois-Karjala, * Pohjois-Pohjanmaa, * Pohjois-Savo, * Satakunta, * Uusimaa, * Varsinais-Suomi, * /4

15 11 HANKKEEN RAHOITUSSUUNNITELMA (euroa) Haettu kehittämisavustus Oma rahoitus eriteltynä: a) Pääomasijoitus b) Tulorahoitus Julkinen rahoitus: Hankkeeseen voidaan myöntää avustusta vain, mikäli hankkeen menoja ei muilta osin rahoiteta Finnvera Oyj:n, kunnan, Tekesin tai muun julkisen rahoittajan toimesta. Mikäli hankkeen menoihin kohdistuu nyt haettavan avustuksen lisäksi julkista rahoitusta, se on eriteltävä tässä rahoitussuunnitelman kohdassa. Muu rahoitus (eriteltävä) Rahoitus yhteensä 12 AVUSTUKSEN VAIKUTUS HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN Arvioikaa hakemanne kehittämisavustuksen ensisijainen vaikutus hankkeen toteuttamiseen. (Huom! valitkaa ainoastaan yksi vaihtoehto) 1 Hanketta ei toteuteta ilman myönnettävää avustusta 1) 2 Hanke toteutetaan laajempana 3 Hanke toteutetaan korkeatasoisempana 4 Hankkeen toteuttamisen aikataulua aikaistetaan kuukautta Perustele vastauksesi lyhyesti 1) Hanke jää joko kokonaan toteuttamatta ilman haettua kehittämisavustusta, tai hanke toteutetaan sellaisenaan tai osittain, mutta toteuttamisen sijaintipaikkakunta on toinen. 13 SUOSTUMUS TIETOJEN SAAMISEEN JA LUOVUTTAMISEEN Työ- ja elinkeinoministeriö sekä ELY-keskukset ja niiden valtuuttamat ovat oikeutettuja tämän hakemuksen käsittelemistä sekä avustuksen käytön valvontaa ja seurantaa varten saamaan ja luovuttamaan kaikki hakijaa koskevat tarpeelliset tiedot mukaan lukien veroviranomaiselta saatavat kaikki verotustiedot riippumatta työ- ja elinkeinoministeriötä, ELY-keskusta tai muuta viranomaista, yhteisöä taikka yksityistä sitovista tietojen salassa pidettävyyttä koskevista säännöksistä. Mitä edellä on sanottu, koskee myös hakijaa koskevien tietojen antamista ja luovuttamista silloin, kun se on tarpeen valtion tai siihen rinnastettavan muun julkisen rahoituksen siihen mukaan lukien EU:n rahoituksen yhteensovittamisen tai avustusten muun hallinnoinnin taikka EU-ohjelmien arvioinnin kannalta. Työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskukset sekä niiden valtuuttamat ovat oikeutettuja tarkastamaan hakijan liiketoimintaa siltä osin, kuin se on tarpeen edellä mainittujen perusteiden johdosta sekä saamaan käyttöönsä tarkastuksen edellyttämät asiakirjat ja muun aineiston hakijalta. Hakija on muutoinkin velvollinen avustamaan tarkastuksessa. 14 ALLEKIRJOITUS Allekirjoittaneet vakuuttavat tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi ja antavat yllä mainitun suostumuksen tietojen saamiseen ja luovuttamiseen. Päiväys Kaupparekisterin mukainen virallinen allekirjoitus ja nimen selvennys LIITTEET 1 Hankesuunnitelma, ks. ohjeet 2 Tilinpäätökset kahdelta edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma, tase, tilinpäätöksen liitetiedot, tilintarkastus- ja toimintakertomus) 3 Jäljennökset hankkeeseen liittyvistä tarjouksista 4 Konsernitilinpäätös liitetietoineen kahdelta edelliseltä tilikaudelta ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET Etelä-Pohjanmaa, * Etelä-Savo, * Häme, * Kaakkois-Suomi, * Kainuu, * Keski-Suomi, * Lappi, * Pirkanmaa, * Pohjanmaa, * Pohjois-Karjala, * Pohjois-Pohjanmaa, * Pohjois-Savo, * Satakunta, * Uusimaa, * Varsinais-Suomi, * /4

16 OHJEITA Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jota on haettava ennen hankkeen aloittamista siltä ELYkeskukselta, jonka alueella hanke toteutetaan. On huomattava, että esimerkiksi hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskeva maksu merkitsee hankkeen aloittamista. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tarkoituksena on pk-yrityksien tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmistelu. Avustusta voidaan myöntää myös alkuvaiheen kehittämistoimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on liiketoimintojen käynnistymisedellytyksiä, kilpailukykyä tai kansainvälistymistä koskeva tai näihin rinnastettava yritystoiminnan kehittäminen. Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen (675/2007) 19 a :n mukaista avustusta voidaan myöntää pienelle ja keskisuurelle yritykselle de minimis tukena enintään 70 %:n avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä menoista, kuitenkin enintään euroa. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Avustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen eikä metsätalouteen. ELY-keskus maksaa avustuksen erillisestä hakemuksesta myöntämispäätöksessä asetettujen ehtojen ja hyväksyttävän selvityksen perusteella. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijaan. Tämä tehostaa mahdollisen hakemuksen laatimista ja sen käsittelyä ELY-keskuksessa. Samalla hakija saa lisätietoja avustuksen myöntämisperusteista. HANKESUUNNITELMA Kehittämisavustus myönnetään yrityksen esittämän hankesuunnitelman mukaiseen rajattuun hankkeeseen. Hankesuunnitelma esitetään erillisellä liitteellä. Hankesuunnitelman on oltava yksityiskohtainen ja sen on vastattava seuraaviin kysymyksiin: mitkä ovat hankkeen konkreettiset tavoitteet mistä erillisistä toimenpiteistä hanke koostuu ja mikä on kunkin toimenpiteen sisältö mitkä ovat hankkeen menot eriteltyinä osa-alueittain tai toimenpiteittäin mitkä ovat hankkeen vaikutukset yrityksen toimintaan mikä on hankkeen aikataulu Jokaisesta hankkeeseen kuuluvasta matkasta on esitettävä suunniteltu matkan kohde ja tarkoitus. Hankittavien ulkopuolisten asiantuntija- ja muiden palvelujen (esim. konsultointi) on normaalisti perustuttava kirjalliseen tarjoukseen, josta on liitettävä kopio hakemuksen yhteyteen. Mikäli jokin avustuksen piiriin esitettävä ulkopuolinen palvelu ei perustu tarjoukseen, on hankesuunnitelmassa perusteltava miksi tarjousta ei ole. Hankesuunnitelmassa ja muissa liitteissä tulee olla päiväys ja laatijan allekirjoitus. YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka henkilöstömäärä on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen tulee täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut EU:n komission suositukseen 2003/361/EY sisältyvät pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit. DE MINIMIS TUKI (ns. vähämerkityksinen tuki) Yrityksille voidaan kohdistaa julkista tukea de minimis -tukena enintään euroa (liikenteen toimialan yritykselle enintään euroa) kuluvan verovuoden ja kahden edeltävän verovuoden aikana. Tuen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Tekes, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) maksamien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Huolellisesti täytetty hakemus ja asianmukaiset liitteet mahdollistavat hakemuksen sujuvan käsittelyn. Lisätietoja sekä ELY-keskusten yhteystiedot: ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET Etelä-Pohjanmaa, * Etelä-Savo, * Häme, * Kaakkois-Suomi, * Kainuu, * Keski-Suomi, * Lappi, * Pirkanmaa, * Pohjanmaa, * Pohjois-Karjala, * Pohjois-Pohjanmaa, * Pohjois-Savo, * Satakunta, * Uusimaa, * Varsinais-Suomi, * /4

17 Vaasa Lisäselvitys/ VALMISTELURAHOITUSHAKEMUS HANKESUUNNITELMA YRITYS: X on yritys, jonka päätoimiala on rakennusala. X rakentaa rivitaloja, ostaa huoneistoja, saneeraa ja myy huoneistoja. Yritys tekee saneerauksia myös muille alihankintana. Rakennusprojektit tehdään myös aliurakointi periaatteella Yrityksen toinen toimiala on autojen ja laitteiden tuonti USAsta, missä yrityksellä on hankinta verkosto. HANKKEEN TAUSTA: J:llä on vaimonsa kanssa osake Floridassa ja siellä ollessaan hän on huomannut, että talot ovat täysin eristämättömiä seinien osalta ja katoissakin on hyvin niukasti eristettä. Energian hinta on noussut jyrkästi Floridassa ja koko USA:ssa ja talojen pitäminen kylminä/lämpiminä on todella suuri kustannus. J on käynyt keskusteluja useiden eri urakoitsijoiden kanssa alueella ja tullut siihen tulokseen, että homehtumattomilla nollaenergia taloilla on alueella kysyntää. J tuntee XX omistajat ja keskusteltuaan heidän kanssaan tulleet siihen tulokseen, että USA:n markkinoita kannattaa tutkia, jotta saadaan selville markkinapotentiaali ja tavat miten siellä voitaisiin toimia HANKEKUVAUS LIITTYEN X OY:N USA:N RAKENNUSMARKKINASELVITYKSEEN Hankkeen tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on selvittää XX Oy:n energiatehokkaiden katto- ja seinärakenteiden markkinapotentiaali, siihen liittyvät määräykset ja luvat sekä mahdollisen tehtaan perustamiseen liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen etabloitumiseen USA:n markkinoille. Tässä kartoituksessa keskitytään pääasiallisesti Floridan alueen markkinatilanteeseen. Konkreettisena tavoitteena on selvittää millä tavalla on mahdollista viedä Suomesta valmiita seinä ja kattorakenteita, joita XX valmistaa, sekä selvittää mitä vaatimuksia Floridassa on perustaa uretaani tehdas yhdessä X Oy:n ja XX Oy:n kanssa. SELVITETTÄVÄT ASIAT 1) Tuotteen soveltuminen nykyisiin rakennusmääräyksiin: Katto- ja Seinärakenteiden vaatimukset kuormille. Hurrikaanin kesto vaatimukset. Palonkesto vaatimukset ja testausmenetelmät. Vaadittava testaus, kustannukset, aikataulu ja hyväksyntä prosessi viranomaisten taholta. Energiatehokkuus 2) Rakenneratkaisut: Hyväksyttävät rakenneratkaisut seinien ja katon osalta. Arkkitehtuuristen yksityiskohtien valmistelu ja hyväksyttäminen Päällystemateriaalien arviointi ilmaston ja paikallisten olosuhteiden mukaisesti. 3) Tehtaan perustamiseen liittyvät lait/säädökset ja lupamenettelyt 4) Talomarkkinat:

18 Markkinatilanteen kartoitus Kysyntä asuntorakentamisen osalta Kysyntä liike- ja teollisuusrakentamisen sektorilla Tulevaisuuden arviointi Alueellinen kysyntä / Läheisten saarivaltioiden markkinat 5) Kilpailutilanne Kilpailevat tuotteet Vertailu tuotteiden välillä Vahvuudet/heikkoudet Muut energia tehokkaat rakenneratkaisut markkinoilla 6) J selvittää seuraavat seikat: Selvittää miten on mahdollista saada polyuretaani elementtitehdas Suomesta Floridaan. Etsiä eri vaihtoehtoja millä tällainen projekti saadaan toteutettua. Etsiä ja luoda verkosto Floridan ja Suomen välille jolla tämä projekti toteutetaan. Neuvottelut XX ja XXX:n kanssa, hankkeen toteuttamiseen liittyvistä seikoista Käynti Floridassa tutustumassa paikalliseen rakennuskulttuuriin.. HANKKEEN MENOT: Hankkeen kokonaisbudjetti Kartoitus JK EUR ,- J palkkakustannukset EUR 3.000,- Matkakustannukset, J EUR 1.000,- Yhteensä EUR ,-,- Matkakustannukset syntyvät seuraavista matkoista: 1 matka Suomi Florida Suomi (J) HANKKEEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN TOIMINTAAN Kun kartoitus on tehty X Oy tietää mitä yrityksessä on kehitettävä, jotta USA:n markkinoilla voidaan toimia. Tunnetaan kaikki rakentamiseen ja rakenteisiin liittyvät vaatimukset ja mahdolliset tuotesopeutusta vaativat yksityiskohdat Tarkoitus on tämän kartoituksen jälkeen hakea Tekesiltä Innovaatio palvelu avustusta eri asiantuntija palveluihin, kuten juristi palveluihin, liiketoiminta mallin kehittämiseen tarvittavia asiantuntija palveluita, jotta kansainvälistyminen USA:n markkinoille mahdollistuisi. Samoin kartoitus selvittää mahdolliset tuotekehitykseen ja tuotesopeutukseen liittyvät tekijät, joita kehitetään Tekesin T&K avustuksella.

19 Tästä kartoituksesta X Oy saa: - Tunnetaan USA:n markkinan rakentamiseen liittyvät vaatimukset o Rakenteisiin liittyvät vaatimukset o Muut tekniset vaatimukset o Palomääräykset o Hurrikaani testin vaatimukset, sekä missä se voidaan suorittaa o Muut vaadittavat testit o Rakennustarvikkeiden soveltuvuus o Tyyppitalo malli - Markkinapotentiaaliin liittyvät tekijät o Hintataso o Kilpailutilanne o Kysyntä o Kanavamalli o Energiatehokkuuteen liittyvät suositukset ja lainsäädäntö HANKKEEN KESTO: Aikajakso selvitykselle on 14 viikkoa.

20 Vaasa VALMISTELURAHOITUSHAKEMUS HANKESUUNNITELMA YRITYS: X on T:n 100% omistama yritys. Yrityksen liikeidea on toimia luovien- ja businessosaajien sekä elämysmatkailun agenttina. Tarkoituksena on toteuttaa eri tyyppisiä yritysvalmennuksia kuten työhyvinvointi, esimiestaidot ja tiimityöskentely. IT kehitys- ja konsultointiprojektit ovat osa keskeistä toimintaa samoin kuin elämystapahtumien kehitys, suunnittelu, markkinointi ja tuottaminen, eri tyyppisten digitaalisen median tuotannot, eri alojen projektien johtaminen ja toteuttaminen. Lisäksi eri tyyppinen koulutus etenkin luoville aloille keskeinen osa-alue tarjoamasta Vastaavaa yritystä ei Suomessa tällä hetkellä ole ja agenttitoiminta on myös meillä Suomessa uutta. T on ollut ensimmäisen S projektin osallistuja. S projekti on ESR-rahoitteinen projekti, jossa koulutetaan Suomeen uusi ammattikunta eli agentit. Tällä hetkellä X:llä on agentoitavana 80 yhteistyöyritystä, jotka vastaavat erityyppisistä yritysvalmennuksista ja tapahtumista, 15 luovan matkailun yritystä ja seminaaripuhujia on 10 kpl. X toimii myös YYYliopiston kanssa yhteistyössä. X:n pääkonttori on Y:ssä ja sen lisäksi on toimipisteet H:ssa ja J:ssä. HANKKEEN TAUSTA: X:n tapa toimia on uutta, eikä siitä ole suurtakaan kokemusta meillä Suomessa ja jotta yritys voisi kehittyä ja kasvaa tuloksellisesti sekä kansainvälistyä on tärkeää saada vertailukohteita miten muissa maissa menestyksellinen agenttitoiminta on organisoitu, miten se toimii käytännössä ja millaisia tietojärjestelmä ratkaisuja niissä on käytetty. HANKEKUVAUS LIITTYEN VERKOSTOMAISESTI TOIMIVAN VÄLITTÄJAORGANISAATION TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Hankkeen tavoitteet: Tavoitteena on selvittä ne tekijät ja osa-alueet, jotka voivat lisätä välittäjäorganisaation ( X) ja sen agentoitavien yritysten osaamista ja tehokkuutta toiminnassa. Lisäksi on tavoitteena selvittää ja kartoittaa ne tekijät, joilla toiminnan prosesseja voidaan kehittää siten, että toiminta on kustannustehokasta (portaali P ) ja joustavaa, siten, että aika käytetään oikein, eikä se tuhlaannu byrokraattiseen ja hitaaseen/jäykkään tiedon siirtoon. Tämän hankkeen tarkoituksen on löytää ne eri osa-alueet joita organisaation on kehitettävä, jotta se pystyy tehokkaasti hyödyntämään agentoitavien resurrseja. Samoin on tarkoituksena selvittää minkälainen portaali (P) olisi kehitettävä, jolla yrityksen ja yhteistyökumppaneiden yhteistyö saadaan joustavaksi ja kustannustehokkaaksi. SELVITETTÄVÄT ASIAT Bench marking kahdessa maassa (Tanska ja Ruotsi) koskien vastaavanlaisen organisaation toimintamallia ja sen vertailua X:n vastaavaan tapaan toimia Selvittää hyvät käytännöt ja miten ne voidaan toteuttaa Ketkä ovat alalla toimivat kilpailijat (Tanska ja Ruotsi): epäsuorat ja suorat kilpailijat Selvittää minkälaisia tietojärjestelmiä käytetään välittäjäorganisaatioissa ja miten niiden parhaat käytännöt toimivat ja miten täällä toimivien yritysten on niitä mahdollista toteuttaa HANKKEEN MENOT: Asiantuntijapalvelut ,- (A, B, WaxCon) Palkkakustannukset 4.000,-

21 HANKKEEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN TOIMINTAAN Tämän kartoituksen tuloksena X Oy saa eväitä oman yrityksen kehitystoimintaan: - palvelukonsepti ja sen kehittäminen - organisaation käytännön toiminta ja sen kehittäminen - parhaat käytännöt ja miten niitä voidaan soveltaa X:n organisaatiossa - tietojärjestelmän kehittämiseen tarvittavat tekijät: millainen on toimiva portaali ja mitä sen pitää sisältää sekä mitkä ovat sen kustannukset - ketkä ovat alalla toimivat kilpailijat Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että X pystyy vahvistamaan asemaansa Suomessa ylivoimaisena alansa toimijana sekä mahdollistaa yrityksen kansainvälisen toiminnan vahvistumisen. Tämä tarkoittaa myös lisä henkilöiden palkkauksen X:n eri toimipisteisiin. JATKTOIMENPITEET Tarkoituksena on lähteä kehittämään tietojärjestelmää, sekä organisaation kehittämiseen ja toimintatapojen kehittämiseen liittyviä seikkoja, joiden avulla X lisää osaamistaan ja sitä kautta kilpailukykyä sekä kansainvälistymismahdollisuuksiaan. Samalla sen agentoitavat yriykset saavat tämän kehitystoiminnan kautta myös omaan toimintaansa kasvua ja tehokkuutta. Tämä hanke toteutetaan Tekesin T&K avustuksella. Tänä kehittämishanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2012 aikana. HANKKEEN KESTO: 5 kk alkaen

22 1 Finnveran rahoituspalvelut kansainvälistymiseen ja vientiin Aluejohtaja Kari Hytönen

23 Finnveran palvelut 2 Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset Rahoitus on vastikkeellista ja hinnoitellaan riskien mukaisesti Finnvera ei kilpaile pankkien kanssa, vaan jakaa riskiä

24 Finnvera Oyj Finnveran vastuukanta kotimaan rahoitus lainat ja takaukset 3,0 mrd viennin rahoitus vientitakuut sekä vientija erityistakaukset 10,4 mrd Rovaniemi Oulu Kajaani Alue- ja pääkonttori 3 Aluekonttori Edustusto Asiakkaita mikroyrityksiä pk-yrityksiä suuryrityksiä 200 Yrittäjälaina-asiakkaita Henkilöstö 400 Vaasa Pori Seinäjoki Kuopio Jyväskylä Joensuu Mikkeli Tampere Lahti Lappeenranta Turku Helsinki Pietari

25 Miksi riskinjako? 4 Finnveraa koskeva lainsäädäntö edellyttää yleisesti riskinjakoa valtion tavoite; Finnveran rahoituksesta 50 % takauksia Finnveran tehtävä on rahoitusmarkkinoiden täydentäminen Rahoitusosuus yleensä max 50 %, ei päärahoittaja Yksittäisestä lisärahoituksesta Finnveran rahoitusosuus voi olla jopa 100 % Finnveraa tarvitaan erityisesti korkeamman riskitason omaavissa yrityksissä Jos yksikään pankki ei ole valmis rahoittamaan yritystä Onko Finnveralla suurempaa viisautta asian suhteen? Ovatko yrityksen omat pääomat liian alhaiset?

26 Finnveran palvelut vientikaupan rahoitukseen ja kansainvälistymiseen 5 Käyttöpääomarahoitus viejälle Valmistusaikainen tai toimituksen jälkeinen rahoitus Vakuuksia viejän toimitussopimuksiin Ennakon, toimituksen aikaisen ja takuuajan takauksiin Luottoriskeiltä suojautuminen Luottoriskitakuu / Vientisaatavatakuu (viejälle) Remburssitakuu (pankille) Ostajan rahoittaminen Ostajaluottotakuu (pankille) Etabloitumisen valmistelu ja etabloituminen Kansainvälistymislaina ja -takaus

27 Vientitakaukset 6 Käyttötarkoitus Viennin valmistusaikaisen käyttöpääoman rahoittaminen viennin valmistuskustannusten ja vientitoimituksiin tarvittavien raaka-aineostojen rahoittaminen Viennin toimituksen jälkeisen käyttöpääoman rahoittaminen ostajalle myönnetty maksuajan rahoittaminen Toimitussopimuksiin liittyvät vakuudet tarjousajan vakuus, ennakkomaksun takaus, työ-, toimitus- ja takuuajan vakuus Palvelujen vienti, asennustyö, suunnittelu jne. Taattavat instrumentit Laina, luotollinen tili, luottolimiitti, osamaksurahoitus, factoring, pankkitakaus, pankkitakauslimiitti (toimitusvakuus)

28 7 Vientitakuut Vientitakuulla yritys voi suojautua vientikauppaan liittyviltä luottoriskeiltä tai parantaa viennin rahoitusmahdollisuuksia. Riskit voivat liittyä ulkomaiseen ostajaan pankkiin Lisäksi vientitakuu kattaa poliittisia eli maasta johtuvia riskejä mm. rajoitukset valuutan siirrossa ja vaihdossa, velkojen vakauttaminen, kansallistaminen, sota

29 Luottoriskitakuu 8 Valmistuskustannukset Tavaran valmistus Saatavat Ulkomaiselle ostajalle myönnetty maksuaika Sopimuksen solmiminen Saatavan syntyminen Saatavan eräpäivä

30 Ostajaluottotakuu Pitkän maksuajan vienti 9 Viejä Luottovarat 85% Luotonantaja Toimitus Käteisosuus 15 % Ostajaluotto Ostajaluottotakuu Ulkomainen ostaja/ Ostajan pankki Finnvera

31 Kansainvälistymislaina ja -takaus 10 Käyttötarkoitus Suomessa toimivan pk-yrityksen ulkomaisten toimintojen rahoittaminen Investoinnit Käyttöpääoma Omistusosuuden hankinta tai lisäys Rahoitustarve voi kohdistua tytäryritykseen, osakkuusyritykseen tai ulkomailla sijaitsevaan toimipaikkaan Rahoitus ei saa kohdistua vientiin Lainan/takauksen saaja Suomessa toimiva pk-yritys tai sen rahoittaja. Taattavat instrumentit Luotto, luottolimiitti, luotollinen tili, osamaksurahoitus, pankkitakauksen vastatakaus

32 Pääomasijoitustoiminta / Aloitusrahasto 11 Innovatiivisuus tuotteen tarjottava merkittävä etu, ei vain marginaalinen erilaisuus innovaatio oltava suojattavissa patentilla, ellei se ole mahdotonta Kasvuhakuisuus ja -kykyisyys tuotteella oltava merkittävä (kansainvälinen) markkinapotentiaali Yrittäjän/tiimin osaaminen ja sitoutuneisuus yrityksessä oltava / saatavissa riittävän monipuolista osaamista Liiketoimintasuunnitelman realistisuus ja irtaantumisen mahdollisuus yrityksen kehittämisen vaiheista ja tavoitteista sekä irtaantumisesta oltava yhteinen, realistinen näkemys

33 12 Kiitos! Sähköinen asiointi online.finnvera.fi Puhelinpalvelu

34 Eurostars - rahoitusta kansainvälistyville pk-yrityksille Vanha Paukku Antti Ahonen Tekes Copyright Tekes

35 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan kansainvälistymiseen globaaleja verkostoja yrityksille ja tutkijoille Asiakkaat Suomessa toimivat yritykset ja yhteisöt yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, kunnat, kuntayhtymät ja järjestöt Resurssit budjetti noin 600 miljoonaa euroa vuosittain Suomessa ja ulkomailla noin 400 henkeä, joista 90 ELY-keskuksissa julkinen organisaatio työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa DM Copyright Tekes

36 Rahoituksemme lähtökohtia Rahoitamme kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviä edelläkävijöitä, joilla on hyvä tiimi ja innovatiivinen liikeidea Jaamme riskiä valitsemme rahoitettavaksi sellaiset projektit, jotka eivät toteutuisi yhtä laajana tai kunnianhimoisena ilman julkista rahoitusta Rahoitamme pienillä panoksilla suurta joukkoa innovaatiotoimintaansa käynnistäviä yrityksiä ja jatkamme suuremmilla panostuksilla lupaavimpien yritysten rahoitusta Rahoitus kattaa osan projektin kustannuksista yrityksen täytyy uskottavasti osoittaa, että omarahoitus on kunnossa Arvioimme yritystä ja projektia kokonaisuutena projektit kilpailevat rahoituksesta keskenään hyväkin projekti voi jäädä joskus ilman rahoitusta Rahoituksella on uudistava vaikutus rahoitusta ei myönnetä tavanomaiseen liiketoimintaan tai sen jatkuvaan kehittämiseen DM Copyright Tekes

37 Rahoitus tutkimukseen ja kehittämiseen (t&k) Tekesin rahoituksen avulla yritys voi tutkia ja kehittää tuotteita ja menetelmiä palveluja ja uusia liiketoimintakonsepteja yrityksen toimintatapoja ja johtamista toteuttaa kehittämiseen liittyviä pilottiprojekteja ja testiympäristöjä Tekes rahoittaa osan projektin kustannuksista mitä suurempi on innovaation uutuusarvo ja mitä kauempana projektin tulosten hyödyntäminen markkinoilla on sitä suuremmalla osuudella Tekes voi olla mukana Tekes voi hyväksyä kansainvälistymiseen liittyviä markkina-, partneri-, IPR-, yms. selvityksiä rahoituksen piiriin tarkoituksenmukaisessa laajuudessa Tekes voi rahoittaa t&k-rahoituksella suomalaisia yrityksiä kansainvälisissä ohjelmissa esimerkiksi EUREKA-yhteistyö sekä Eurostars- ja Artemis-ohjelmat DM Copyright Tekes

38 Eurostars kansainvälistyville kasvuyrityksille Kun pk-yrityksellä on tarve kasvaa ja kansainvälistyä kehittämällä ja tuomalla markkinoille uusia tuotteita ja palveluita löytää rahoitusta nopeasti ja joustavasti yhteisen kansainvälisen projektin toteuttamiseksi löytää omaa osaamistaan täydentäviä kumppaneita Suomen ulkopuolelta Eurostarsissa yritys voi toteuttaa kansainvälisen tutkimus- ja kehitysprojektin, joka lähtee yrityksen omista tarpeista ei ennalta määriteltyjä aiheita rahoitus haetaan kansainvälisesti Copyright Tekes

39 Eurostars-rahoitusohjelma pk-yrityksille EUREKAn ja EU:n yhteinen ohjelma Tällä hetkellä mukana 33 maata Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Islanti, Irlanti, Israel, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Norja, Puola, Portugali, Romania, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Turkki, Slovakia, Iso-Britannia, Luxemburg, Kroatia Eurostars 2 vuosille valmistellaan Copyright Tekes

40 EUREKA markkinalähtöinen tutkimus- ja kehitystoiminnan verkosto 39 maan ja EU välisiin sopimuksiin perustuva tavoitteena vahvistaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä projekteissa kehitetään uutta teknologiaa syntyy kansainvälisesti kilpailukykyisiä uusia tuotteita, prosesseja tai palveluita siviilitarkoituksiin Copyright Tekes

41 Eurostars ja Tekes Kansainvälistä Eurostars-hakemusta käytetään automaattisesti Tekeshakemuksena Kaikkien Eurostarsiin hyväksyttyjen projektien tulee täyttää Tekesin rahoituskriteerit Tekes rahoittaa suomalaisosallistujia kansainvälisen arviointituloksen mukaan Tekesin rahoitusperiaatteiden mukaisesti 5 milj. :lla vuodessa (4,5 milj. yrityksille ja 0,5 milj. julkiseen tutkimukseen max euroa/projekti, jos mukana on suomalaisyritys, jossa < 500 työntekijää; ilman yritystä max rahoitus /projekti) Avustustasot: pk-yritysten hankkeille max 65 %, suuryrityshankkeille max 50% ja julkisen tutkimuksen hankkeille max 70% (ilman yritystä 60%) Suomalaiset projektiosallistujat hoitavat projektirahoitusasiansa Tekesin kanssa Rahoituksen saajat raportoivat normaalisti Tekesille ja projektin vetäjä raportoi EUREKA-sihteeristölle Komission rahoitus maksetaan Tekesille jälkikäteen Copyright Tekes

42 EUREKA-yhteistyön hyödyt Copyright Tekes

43 Eurostars-arviointikriteereistä arvioitavia osa-alueita on kolme (kaikki samalla painoarvolla) Basic Assessment - konsortio/osallistujat - osallistujien osaamiset (tekninen, hallinto) - projektin rakenne (suunnitelma, milestones, deliverables) - projektin kustannukset ja rahoitus (kulut, rahoitus, taloudellinen sitoutuminen) Technology & Innovation - teknologinen etu & saavutukset - innovatiivisuus - vaikuttavuus Market & Competitiveness - markkinan koko - markkinoille pääsy ja riskit - return of investment - markkinapotentiaali pk-yritykselle - time to market - projektien strateginen merkitys, parantuneet osaamiset ja näkyvyys DM Copyright Tekes

44 Keskimääräinen Eurostars-projekti (6 COD) Osallistujat 3,2 osallistujaa 2,3 maata (minimi kaksi Eurostars-maata) Budjetti kustannukset 1,4 milj. euroa Kesto 27 kk (maksimi kolme vuotta) Tulokset Market Entry parin vuoden kuluessa projektin jälkeen Copyright Tekes

45 Eurostars-haut Ohjelman haku avattiin Haku bottom-up ei temaattisia hakuja Jatkuva avoin haku, saapuneet hakemukset arvioidaan 2 kertaa vuodessa Deadlinet noin helmi/maaliskuussa ja syyskuussa Seuraava deadline torstai ( ei vielä lopullisesti vahvistettu) Copyright Tekes

46 Miten mukaan Eurostarsiin? Projektin vetäjäksi voi ryhtyä tutkimus- ja kehitystyötä tekevä pk-yritys, joka investoi t&k:hon vähintään 10 prosenttia liikevaihdostaan tai henkilöstöstään. Yrityksen kannattaa ottaa yhteyttä kansalliseen EUREKA-projektikoordinaattoriin, joka opastaa hakuprosessissa. Projektin vetäjä lähettää englanninkielisen rahoitushakemuksensa sähköisesti EUREKA-sihteeristöön Brysseliin. Tekes tekee rahoituspäätöksensä tämän hakemuksen perusteella. Hakemuslomake on verkkosivuilla. EUREKA-sihteeristö ilmoittaa hakemuksen vastaanottamisesta ja tarkistaa hakemuksen täydellisyyden: 1. Kaikki tarvittavat tiedot on täytetty hakemukseen. 2. Yritysten edellisen vuoden tasetiedot (tai liiketoimintasuunnitelmat) on toimitettu. 3. Konsortiosopimuksen luonnos on toimitettu. Copyright Tekes

47 Miten mukaan Eurostarsiin? EUREKA-sihteeristö tarkistaa täydellisen hakemuksen kelpoisuusvaatimukset: 1. Does the project proposed meet the criteria set by EUREKA*? 2. Is the main participant a research-performing SME, according to the Eurostars Programme criteria for main participants (10% of full-time equivalent or 10% of turnover dedicated to R&D activities and established in a Eurostars member country)? 3. Do all the SME participants fulfil the European Union-adopted definition of an SME? see: 4. Is at least 50% of the total project costs related to R&D activities to be carried out by the R&D performing SME participants? (This percentage can, however, include minor sub-contracting.) 5. Is there at least one other participant from another Eurostars member country in the consortium? 6. Is the project consortium well balanced? Is there no participant or country responsible for more than 75% of the declared project costs? 7. Is the planned duration of the project no more than 36 months? 8. Within two years of project completion, is it foreseen that the product of the research be ready for launch onto the market? In the case of biotechnology, medical or biomedical projects, will clinical trials start within two years of project completion? 9. Are all participants legal entities? Copyright Tekes

48 Miten mukaan Eurostarsiin? Kaksi EUREKA-sihteeristön valitsemaa kansainvälistä teknistä asiantuntijaa sekä riippumaton arviointipaneeli arvioivat hakemuksen teknisen haastavuuden ja markkinapotentiaalin. Tekesin asiantuntijat ottavat yhteyttä hakijaan tarvittaessa. Riippumaton arviointipaneeli asettaa hakemukset paremmuusjärjestykseen ja Eurostars-HLG hyväksyy tämän listauksen. EUREKA-sihteeristö Brysselistä ilmoittaa Eurostars-päätöksen noin 14 viikossa arvioinnin alkamisesta. Noin kuukauden kuluttua myönteisestä päätöksestä suomalaiset projektiosallistujat saavat Tekesin rahoituspäätöksen. Copyright Tekes

49 1. Rekisteröityminen 2. Hakemuslomakkeen down load 3. Hakijan oppaan down load 4. Projektin vetäjä lähettää hakemuksen: täytetty lomake yritysten tilinpäätöstiedot konsortiosopimusluonnos Copyright Tekes

50 Guidelines for Applicants Kannattaa ladata viimeisin versio ja lukea ennen hakemuksen täyttämistä Hakuohjeet & tarvittavat dokumentit Konsortiosopimuksen skeletonia on noudatettava Kaikki kentät täytettävä Kustannusarvio kansallisen rahoittajan hyväksymien kustannusten pohjalta Copyright Tekes

51 Hakemuslomake 1. General information (julkinen) 2. Project Outline 2.1 Project description (julkinen) 2.2 Technological development envisaged 2.3 Market application and exploitation 2.4 Cooperation 2.5 Project execution work packeges 3. Main Participant 4. Participant (tiedot yrityksestä, kustannusarvioista, osaamisesta ja kontribuutiosta työpaketteihin yms) - Kenttien pituudet rajoitettu (ilmoitettu) - Vain tekstiä, kuvia ei voi liittää mukaan mahd. lähettää erillisenä tiedostona Copyright Tekes

52 Suomalaisia Eurostars-projekteissa Copyright Tekes

53 Eurostars yhteenveto Rahoitusohjelma kansainvälistyvien kasvuyritysten markkinalähtöisille kehittämisprojekteille, joissa yritykset itse tekevät t&k:ta Projektit lähtevät pk-yritysten tarpeista Vähintään osallistuja kahdesta Eurostars-maasta Kansainväliset arvioinnit kaksi kertaa vuodessa Kansalliset rahoittajat sitoutuneet kv-arviointituloksen noudattamiseen Copyright Tekes

54 Kansainvälisten yhteistyöhankkeiden valmistelurahoitus ELY-keskus voi rahoittaa pk-yritysten kansainvälisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelua Myös EUREKA- ja Eurostars hankkeiden valmisteluun Copyright Tekes

55 Kumppani EUREKA- tai Eurostars-projektiin EU:n komission CIP ohjelma 44 maata 550 partneriorganisaatiota 4000 asiantuntijaa 23 milj. pk-yritystä Copyright Tekes

56 Kiinnostuitko? Kysy lisää Suomen EUREKA-projektikoordinaattori Kirsi Vähä-Pietilä puh Copyright Tekes

57 Agritechnica 2011-messut Junkkari Oy PARTNERSHIP between professionals

58 PARTNERSHIP between professionals

59 MSK Group Oy MSK Group Oy on konsernin emoyhtiö. Konserni työllistää yhteensä 441 henkeä ja liikevaihtoa on 90,8 milj. euroa. (v.2010) Konserni on vuonna 1950 perustettu yksityinen perheyhtiö. Tytäryhtiöt ovat Maaseudun Kone Oy, Junkkari Oy, Junkkari Muovi Oy, Juncar Oy ja Junkkari Polska. PARTNERSHIP between professionals

60 MSK Group 2010 MSK Group liikevaihto 90,8 M henkilöstö 441 Maaseudun Kone Oy liikevaihto 54,9 M henkilöstö 196 Junkkari Oy liikevaihto 12 M henkilöstö 88 Junkkari Muovi Oy liikevaihto 18,1 M henkilöstö 119 Juncar Oy liikevaihto 8,4 M henkilöstö 26 Junkkari Polska * Henkilömäärät PARTNERSHIP between professionals

61 MAASEUDUN KONE OY Kauhavan Ylihärmä Valtra-traktoreiden turvaohjaamot Ponssen metsäkoneiden ohjaamorungot ja osittainen varustelu JUNKKARI OY, JUNKKARI POLSKA Sp.zo.o. Kauhavan Ylihärmä, Kutno (Puola) AGRI: kylvökoneet, hapottimet TRAILERS: traktorin perävaunut FOREST: kuormaimet, hakkurit, metsäperävaunut JUNKKARI POLSKA: myyntiyhtiö Puolassa Ylihärmä Lapua JUNKKARI MUOVI OY Kauhavan Ylihärmä muottien suunnittelu ja valmistus reaktiovalu ruiskupuristustyöt Kutno JUNCAR OY Lapua henkilöauton perävaunut ja veneenkuljetustrailerit PARTNERSHIP between professionals

62 Junkkari tuotteet AGRI FOREST TRAILERS kylvölannoittimet hapottimet Patruunakuormaimet Patruunametsäperävaunut Junkkari-hakkurit traktorin perävaunut PARTNERSHIP between professionals

63 AGRI kylvölannoittimet hapottimet PARTNERSHIP between professionals

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 1 HAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEITA... 2 Hakijan perustiedot... 4 Hakijan de minimis tuet... 5 Hakijan toiminnan tiedot... 6 Hakijan

Lisätiedot

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 16.5.2 Luottamuksellinen

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen. 1 8.11.2016 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 8.11.2016 Luottamuksellinen

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Vientiverkostoyhteistyöllä kaukomaille. Alvarium TURKU

Vientiverkostoyhteistyöllä kaukomaille. Alvarium TURKU Vientiverkostoyhteistyöllä kaukomaille Alvarium TURKU Mikä on vientiverkosto 1 2 4-6 ei-kilpailevan yrityksen muodostama yhteenliittymä, jolla organisoidaan yhteinen viennin toteutus kokonaispakettina

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto Finnveran palvelut vientiin ja kansainvälistymiseen 2 Yrityksen omat rahoitustarpeet Venäjän viennissä Vientitakuut Venäjälle Saatavien

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö 2.12.2011

KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö 2.12.2011 1 KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö Finnveran palvelut 2 Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Heidi Nousiainen, rahoituspäällikkö Puh. 029 460 2761, heidi.nousiainen@finnvera.fi 1 14.11.2016 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Avustushakemuksen täyttäminen Kirjaudu palveluun http://www.tekes.fi/asiointi/ Uudet asiakkaat rekisteröityvät palvelun käyttäjiksi myös Kirjaudu

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu 14.09.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Innovaatiopolitiikan vaikuttavuus ja kehittämishaasteet

Innovaatiopolitiikan vaikuttavuus ja kehittämishaasteet Innovaatiopolitiikan vaikuttavuus ja kehittämishaasteet Teollisuusneuvos Antti Valle Eduskunnan työ- ja elinkeinojaosto 11.5.2016 Innovaatiot vaikuttavat positiivisesti talouteen BKT/asukasluku 90000 80000

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Enemmän irti innovaatiopolitiikasta - Ammattikorkeakoulujen osaaminen täysmittaiseen käyttöön Eduskunta 22.2.12 Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Innovaatiotoiminnan edistämisen edelläkävijä Strategia pähkinänkuoressa Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa edelläkävijöiden tutkimus-,

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Jukka Suokas, Finnvera ESIR-info 8.12.2016 1 [pvm] Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera ja

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Ajankohtaista Finnverasta. Johanna Reinikainen 12.03.2015

Ajankohtaista Finnverasta. Johanna Reinikainen 12.03.2015 Ajankohtaista Finnverasta Johanna Reinikainen 12.03.2015 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. Finnvera sijoittaa aloittaviin

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Rahoituspalvelut kansainvälistymiseen Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö

Rahoituspalvelut kansainvälistymiseen Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö Rahoituspalvelut kansainvälistymiseen Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö Kansainvälistymisavustukset ja -tuet 1/2 Kehittämisavustus yrityksen kansainvälistymishankkeisiin Alueellinen tuki pk-yrityksen

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

OP Ryhmän ja Euroopan investointirahaston rahoitusmalli innovatiivisille ja kasvaville PK-yrityksille Kai Kovanen

OP Ryhmän ja Euroopan investointirahaston rahoitusmalli innovatiivisille ja kasvaville PK-yrityksille Kai Kovanen OP Ryhmän ja Euroopan investointirahaston rahoitusmalli innovatiivisille ja kasvaville PK-yrityksille 7.9.2016 Kai Kovanen 150M rahoitusta innovatiivisille, kasvaville pkyrityksille EIR:n takauksella #Suominousuun

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Finnveran uudet rahoitusinstrumentit

Finnveran uudet rahoitusinstrumentit Finnveran uudet rahoitusinstrumentit Jukka Suokas, sidosryhmäpäällikkö, Finnvera TEM Toimialojen rahoitusseminaari 11.5.2016 Ajankohtaista Finnverasta Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera omistajanvaihdosten

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Mistä rahoitus liiketoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen? RIAn yrittäjäpäivä Jari Mehto

Mistä rahoitus liiketoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen? RIAn yrittäjäpäivä Jari Mehto Mistä rahoitus liiketoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen? RIAn yrittäjäpäivä 21.10.2016 Jari Mehto 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 21.10. Luottamuksellinen

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus.

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus. Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi Vuosi 20 Kohdeavustus Toiminta-avustus Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus Saapunut:.. (käsittelijä täyttää)

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016-2020 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 :n nojalla:

Lisätiedot

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Enterprise Europe Network maksuttomia kansainvälistymispalveluja PK-yrityksille: kontakteja, tietoa ja neuvontaa Yli 50 maata Yli

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Yrityksen kassavirta ja riski Riski Kumulatiivinen kassavirta Aika Aikainen kasvu Nopea kasvu

Lisätiedot

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt.

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt. Palveluntuottajan pelisäännöt http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/ MIKSI? KENELLE? MILLOIN? MILLOIN EI? MITEN SE TOIMII? HAKU PALVELUNTUOTTAJAN NÄKÖKULMASTA YLEISIMMÄT HYLKYPERUSTEET

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri syksy 201 Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj 1..201 Keskeisiä havaintoja Näkymät aiempaa positiivisemmat: kasvuhalukkuus odotukset viennin suhteen investoinnit Finnverassa

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Finnveran rahoituksella eteenpäin. Järkivihreä Forssan Seutu Turbonousuun

Finnveran rahoituksella eteenpäin. Järkivihreä Forssan Seutu Turbonousuun Finnveran rahoituksella eteenpäin Järkivihreä Forssan Seutu Turbonousuun 19.4.2011 Finnvera 2 Edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, muutoksiin, kasvuun

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin 2015 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

Tekesin rahoitus. Helena Viita. Pohjois-Savon ELY-keskus/Tekes

Tekesin rahoitus. Helena Viita. Pohjois-Savon ELY-keskus/Tekes Tekesin rahoitus Iisalmi 18.3.2014 klo 9.00-14.30, Kulttuurikeskus, Karl Collan sali Varkaus 19.3.2014 klo 9.00-14.30, Scandic Oscar Varkaus Kuopio 27.3.2014 klo 9.00-14.30, Hotelli Iso-Valkeinen Helena

Lisätiedot

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin kohdemaat 2 Finnpartnership lyhyesti Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukien ajankohtaiset Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukipäätökset Tehty 332 päätöstä, tukea myönnetty noin 23 m Näistä Leader-päätöksiä 90 kpl ja 1,9 m 297 investointitukea 29

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot