POMPPUA VIENTIIN. VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POMPPUA VIENTIIN. VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua 23.03.2012"

Transkriptio

1 POMPPUA VIENTIIN VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua

2 1 ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN (ELY-KESKUS) MERKINTÖJÄ Kirjausmerkinnät (hakemuksen saapumispäivä, dnro) 2 HAKIJA (yhteishankkeissa ilmoitetaan kaikkien hakijoiden tiedot erillisellä liitteellä) Hakijan virallinen nimi AVUSTUSHAKEMUS Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun v altioneuvoston asetuksen 19 a :n mukainen y rityksen kehittämisavustus tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluun Hankkeen toteutuskunta Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka Yhteyshenkilö Puhelin Faksi Sähköposti Hakijan toimiala ja kuvaus harjoitettavasta toiminnasta Y-tunnus/henkilötunnus 3 KUVAUS HANKKEEN KESKEISESTÄ SISÄLLÖSTÄ. Tarkempi hankesuunnitelma on esitettävä myös erillisellä liitteellä (ks.ohjeet). 4 HANKKEEN NIMI JA TIIVISTELMÄ 5 HANKKEEN TOTEUTTAMISAIKATAULU Hankkeen toteuttamisaika (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv) Avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Esimerkiksi hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskeva maksu merkitsee hankkeen aloittamista. 6 AIEMMIN SAATUJEN DE MINIMIS TUKIEN MÄÄRÄ Onko hakijalle myönnetty kuluvan tai kahden edellisen verovuoden aikana de minimis tukea (ks. myös de minimis tukea koskeva ohje) Ei Kyllä Jos kyllä, niin ilmoita myöntäjän nimi, myönnetty määrä, myöntämispäivä sekä maksettu määrä ja maksupäivä. VALMISTELURAHOITUS - Haetaan oman alueen ELY-keskuksesta - Paikallinen TEKES tekee päätöksen tuesta - Tuki % max. 70% ja/tai EUR ,- - Voidaan käyttää erityyppisiin valmisteleviin hankkeisiin kuten: valmiuksia käynnistää uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita; uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistämistä; kansainvälistymistä; tai kehittämiseen liittyvää teknologisen taikka muun osaamisen lisäämistä. RH

3 CASE 1 USA Hakemuksessa kohta 3: KUVAUS HANKKEN KESKEISESTÄ SISÄLLÖSTÄ Polyuretaani ulkoseinä- ja kattoelementtien markkinapotentiaali USA:ssa: Xtekee yhteistyötä XX Oy:n kanssa ja hankkeen tarkoituksena on selvittää USA:n markkinapotentiaalia, lainsäädäntöä, joka mahdollistaa/heikentää etabloitumista USA:N markkinoille. Tämä työ ostetaan asiantuntijapalveluna AA:lta (ks. liite). Tämän kartoituksen perusteella Xja XX voivat tehdä päätöksen USA:n etabloitumisen suhteen. Etabloituminen on tarkoitus alkuvaiheessa hoitaa siten, että valmiit seinä/kattorakenteet tuodaan Suomesta jo valmiiksi suunniteltuihin taloihin. Myöhemmässä vaiheessa perustetaan tehdas USA:n, sillä seinärakenteiden tuominen suurena massana ei ole taloudellisti kannattavaa. XXX, joka myös on XX omistajien yritys valmistaa USA:n tehtaalle tarvittavat koneet ja laitteet.

4 Vaasa Lisäselvitys/ VALMISTELURAHOITUSHAKEMUS HANKESUUNNITELMA YRITYS: X on yritys, jonka päätoimiala on rakennusala. X rakentaa rivitaloja, ostaa huoneistoja, saneeraa ja myy huoneistoja. Yritys tekee saneerauksia myös muille alihankintana. Rakennusprojektit tehdään myös aliurakointi periaatteella Yrityksen toinen toimiala on autojen ja laitteiden tuonti USAsta, missä yrityksellä on hankinta verkosto. HANKKEEN TAUSTA: J:llä on vaimonsa kanssa osake Floridassa ja siellä ollessaan hän on huomannut, että talot ovat täysin eristämättömiä seinien osalta ja katoissakin on hyvin niukasti eristettä. Energian hinta on noussut jyrkästi Floridassa ja koko USA:ssa ja talojen pitäminen kylminä/lämpiminä on todella suuri kustannus. J on käynyt keskusteluja useiden eri urakoitsijoiden kanssa alueella ja tullut siihen tulokseen, että homehtumattomilla nollaenergia taloilla on alueella kysyntää. J tuntee XX omistajat ja keskusteltuaan heidän kanssaan tulleet siihen tulokseen, että USA:n markkinoita kannattaa tutkia, jotta saadaan selville markkinapotentiaali ja tavat miten siellä voitaisiin toimia HANKEKUVAUS LIITTYEN X OY:N USA:N RAKENNUSMARKKINASELVITYKSEEN Hankkeen tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on selvittää XX Oy:n energiatehokkaiden katto- ja seinärakenteiden markkinapotentiaali, siihen liittyvät määräykset ja luvat sekä mahdollisen tehtaan perustamiseen liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen etabloitumiseen USA:n markkinoille. Tässä kartoituksessa keskitytään pääasiallisesti Floridan alueen markkinatilanteeseen. Konkreettisena tavoitteena on selvittää millä tavalla on mahdollista viedä Suomesta valmiita seinä ja kattorakenteita, joita XX valmistaa, sekä selvittää mitä vaatimuksia Floridassa on perustaa uretaani tehdas yhdessä X Oy:n ja XX Oy:n kanssa. SELVITETTÄVÄT ASIAT 1) Tuotteen soveltuminen nykyisiin rakennusmääräyksiin: Katto- ja Seinärakenteiden vaatimukset kuormille. Hurrikaanin kesto vaatimukset. Palonkesto vaatimukset ja testausmenetelmät. Vaadittava testaus, kustannukset, aikataulu ja hyväksyntä prosessi viranomaisten taholta. Energiatehokkuus 2) Rakenneratkaisut: Hyväksyttävät rakenneratkaisut seinien ja katon osalta. Arkkitehtuuristen yksityiskohtien valmistelu ja hyväksyttäminen Päällystemateriaalien arviointi ilmaston ja paikallisten olosuhteiden mukaisesti. 3) Tehtaan perustamiseen liittyvät lait/säädökset ja lupamenettelyt 4) Talomarkkinat: CASE 1, USA Hakemuksen kohta 4: HANKKEEN NIMI JA TIIVISTELMÄ Polyuretaani ulkoseinä- ja kattoelementtien markkinapotentiaali USA:ssa: Etabloituminen on tarkoitus alkuvaiheessa hoitaa siten, että valmiit seinä/kattorakenteet tuodaan Suomesta jo valmiiksi suunniteltuihin taloihin. Myöhemmässä vaiheessa perustetaan tehdas USA:n, sillä seinärakenteiden tuominen suurena massana ei ole taloudellisti kannattavaa. XXX Oy, joka myös on XX:n omistajien yritys valmistaa USA:n tehtaalle tarvittavat koneet ja laitteet. HANKESUUNNITLEMA ERITTÄIN TÄRKEÄ

5 CASE 2, RUOTSI & TANSKA HAKIJAN TOIMIALA: Verkostomaisesti toimiva luovien-ja businessosaajien sekä elämysmatkailun agenttitoiminta. Yritysvalmennukset mm. seuraavilla aloilla; työhyvinvointi, esimiestaidot ja tiimityöskentely. IT kehitys-ja konsultointiprojektit. Elämystapahtumien kehitys, suunnittelu, markkinointi ja tuottaminen. Digitaalisen median tuotannot. Eri alojen projektien johtaminen ja toteuttaminen. Luovien alojen koulutus

6 Vaasa VALMISTELURAHOITUSHAKEMUS HANKESUUNNITELMA YRITYS: X on T:n 100% omistama yritys. Yrityksen liikeidea on toimia luovien- ja businessosaajien sekä elämysmatkailun agenttina. Tarkoituksena on toteuttaa eri tyyppisiä yritysvalmennuksia kuten työhyvinvointi, esimiestaidot ja tiimityöskentely. IT kehitys- ja konsultointiprojektit ovat osa keskeistä toimintaa samoin kuin elämystapahtumien kehitys, suunnittelu, markkinointi ja tuottaminen, eri tyyppisten digitaalisen median tuotannot, eri alojen projektien johtaminen ja toteuttaminen. Lisäksi eri tyyppinen koulutus etenkin luoville aloille keskeinen osa-alue tarjoamasta Vastaavaa yritystä ei Suomessa tällä hetkellä ole ja agenttitoiminta on myös meillä Suomessa uutta. T on ollut ensimmäisen S projektin osallistuja. S projekti on ESR-rahoitteinen projekti, jossa koulutetaan Suomeen uusi ammattikunta eli agentit. Tällä hetkellä X:llä on agentoitavana 80 yhteistyöyritystä, jotka vastaavat erityyppisistä yritysvalmennuksista ja tapahtumista, 15 luovan matkailun yritystä ja seminaaripuhujia on 10 kpl. X toimii myös YYYliopiston kanssa yhteistyössä. X:n pääkonttori on Y:ssä ja sen lisäksi on toimipisteet H:ssa ja J:ssä. HANKKEEN TAUSTA: X:n tapa toimia on uutta, eikä siitä ole suurtakaan kokemusta meillä Suomessa ja jotta yritys voisi kehittyä ja kasvaa tuloksellisesti sekä kansainvälistyä on tärkeää saada vertailukohteita miten muissa maissa menestyksellinen agenttitoiminta on organisoitu, miten se toimii käytännössä ja millaisia tietojärjestelmä ratkaisuja niissä on käytetty. HANKEKUVAUS LIITTYEN VERKOSTOMAISESTI TOIMIVAN VÄLITTÄJAORGANISAATION TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Hankkeen tavoitteet: Tavoitteena on selvittä ne tekijät ja osa-alueet, jotka voivat lisätä välittäjäorganisaation ( X) ja sen agentoitavien yritysten osaamista ja tehokkuutta toiminnassa. Lisäksi on tavoitteena selvittää ja kartoittaa ne tekijät, joilla toiminnan prosesseja voidaan kehittää siten, että toiminta on kustannustehokasta (portaali P ) ja joustavaa, siten, että aika käytetään oikein, eikä se tuhlaannu byrokraattiseen ja hitaaseen/jäykkään tiedon siirtoon. Tämän hankkeen tarkoituksen on löytää ne eri osa-alueet joita organisaation on kehitettävä, jotta se pystyy tehokkaasti hyödyntämään agentoitavien resurrseja. Samoin on tarkoituksena selvittää minkälainen portaali (P) olisi kehitettävä, jolla yrityksen ja yhteistyökumppaneiden yhteistyö saadaan joustavaksi ja kustannustehokkaaksi. SELVITETTÄVÄT ASIAT Bench marking kahdessa maassa (Tanska ja Ruotsi) koskien vastaavanlaisen organisaation toimintamallia ja sen vertailua X:n vastaavaan tapaan toimia Selvittää hyvät käytännöt ja miten ne voidaan toteuttaa Ketkä ovat alalla toimivat kilpailijat (Tanska ja Ruotsi): epäsuorat ja suorat kilpailijat Selvittää minkälaisia tietojärjestelmiä käytetään välittäjäorganisaatioissa ja miten niiden parhaat käytännöt toimivat ja miten täällä toimivien yritysten on niitä mahdollista toteuttaa HANKKEEN MENOT: Asiantuntijapalvelut ,- (A, B, WaxCon) Palkkakustannukset 4.000,- CASE 2, RUOTSI & TANSKA Hakemuksen kohta 3: KUVAUS HANKKEEN KESKEISESTÄ SIÄLLÖSTÄ: Olemme Suomessa ainoa verkostomaisesti toimiva asiantuntijapalveluita agentoivayritys ja hankkeen tarkoituksena on verkoston kehittäminen, siten, että sen tehokas käyttö niin X:n osalta kuin agentoitavienosalta on järkevää ja jotta asiakkaillemme voimme tarjota mahdollisimman monipuolisia ja joustavia palveluita. Tätä varten haluamme kartoittaa toimintaan liittyviä kehittämiskohteita vertailemalla 3 ulkomailla verkostomaisesti toimivan agentti yrityksen tapaa toimia ja löytää sieltä mahdolliset kehittämiskohteet, joita voidaan sitten viedä eteenpäin niin tuotekehityksessä kuin prosessien kehityksessä. Tässä kartoituksessa on myös tavoitteena saada selville millainen tietojärjestelmä X:n sisäisesti sekä agentoitavienvälille voidaan kehittää, jotta yhteistyö olisi joustavaa ja kustannustehokasta. Samalla saadaan selville millaisia eri vaihtoehtoja on, niiden edut ja haitat ja mitkä eri vaihtoehtojen kustannukset ovat. Lisäsi on tärkeää tietää toteuttamiseen tarvittavat resurssit ja aikataulu.

7 VIENTIVERKOSTO MIKÄ SE ON: 4-6 ei-kilpailevan yrityksen muodostama yhteenliittymä, jolla organisoidaan yhteinen viennin toteutus kokonaispakettina Edellytyksenä on että yritysten tuote/palvelutarjonta yhteensopivaa, yritykset kiinnostuneita samasta markkina-alueesta ja yrityksillä on yhteensopivat tavoitteet ao. markkinoilla. Yrityksille palkataan yhteisvientipäällikkö HYÖDYT: Kustannustehokas tapa avata uusia markkinoida Konsortiomalli tuo lisäarvoa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille Kokenut vientipäällikkö Mahdollisuus kokemusten jakamiseen ja uuden oppimiseen Tukee yrityksen kansainvälistymisprosessia

8 VALMISTELUVAIHE: haut VIENTIVERKOSTO TOTEUTUSVAIHE: 6 kk + 3 x 12 kk TOIMINTASUUNNITELMA: vientirenkaan liikeidea yritykset taustatietoineen, niiden vientituotteet, -palvelut yrityskohtaiset tavoitteet, vientirenkaan yhteiset tavoitteet kohdemarkkina-alueet perusteluineen tavoiteltavan asiakaskunnan kuvaus kilpailuedun määrittely markkinointi-ja myyntitoimenpiteet yhteiset pelisäännöt toteutusaikataulu seuranta-ja raportointikäytäntö yritysten näkemys kansainvälisestä toiminnastaan vientirenkaan jälkeen

9 VIENTIVERKOSTO TUKI PROSENTTI KESTO PIENI KESKISUURI SUURI 6KK VUOTTA VUOSI

10 VIENTIVERKOSTO CASE USA KETKÄ tankkikonttien hiontatekniikkaan erikoistuneiden yritysten vientiverkostoprojekti, jossa on tavoitteena USA:n markkinoiden avaus -yrityksiä mukana 4 kpl, jotka koostuvat synergisestä alihankintaketjusta ja joilla on yhteinen tuote jonka potentiaalia kartoitetaan TOIMIALAN VIENTINÄKYMÄT KO ALUEELLA Maailmassa on lähes tankkikonttia, jotka vaativat jatkuvaa huoltoa, sekä kulumisen että turvamääräysten vuoksi. Näistä konteista noin kolmasosa liikkuu ja huolletaan USA:ssa. Perinteisesti työ on tehty miestyövoimaa käyttäen käsityökaluin, mikä on hidasta, vaarallista sekä laadultaan vaihtelevaa. Toimenpiteelle ei ole muuta tiedossa olevaa automatisoitua tekotapaa, kuin vientirenkaan yritysten tuotteet, jolla saavutetaan erittäin hyvä laatu turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Tuotteiden näkymät sekä USA:ssa, että muualla maailmassa ovat erittäin hyvät.

11 VIENTIVERKOSTO CASE USA HANKKEELLA ASETETUT TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on aluksi selvittää perusteellisesti tuotteen markkinapotentiaali, eli tankkikonttialan kokonaiskuva ja huoltotoiminnan markkinatilanne, jonka jälkeen etsitään muutamia hyviä yhteistyökumppaneita uudenlaisen teknologian markkinoille saamiseksi. Pitkäaikainen tavoite on saada pysyvä jalansija USA:han ja luoda kokonaan uusi standardi tankkien hiontaan. Tähänastisia tuloksia: ensimmäinen asiakas on löytynyt jonka kanssa yhteistyössä markkinoidaan. On myös löytynyt uusi potentiaalinen loppukäyttäjäkunta, johon tekniikan mahdollisuuksia kartoitetaan.

12 & KIITOS MIELENKIINNOSTA!

13 RH AVUSTUSHAKEMUS Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 19 a :n mukainen yrityksen kehittämisavustus tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluun 1 ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN (ELY-KESKUS) MERKINTÖJÄ Kirjausmerkinnät (hakemuksen saapumispäivä, dnro) 2 HAKIJA (yhteishankkeissa ilmoitetaan kaikkien hakijoiden tiedot erillisellä liitteellä) Hakijan virallinen nimi Y-tunnus/henkilötunnus Hankkeen toteutuskunta Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka Yhteyshenkilö Puhelin Faksi Sähköposti Hakijan toimiala ja kuvaus harjoitettavasta toiminnasta 3 KUVAUS HANKKEEN KESKEISESTÄ SISÄLLÖSTÄ. Tarkempi hankesuunnitelma on esitettävä myös erillisellä liitteellä (ks.ohjeet). 4 HANKKEEN NIMI JA TIIVISTELMÄ 5 HANKKEEN TOTEUTTAMISAIKATAULU Hankkeen toteuttamisaika (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv) Avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Esimerkiksi hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskeva maksu merkitsee hankkeen aloittamista. 6 AIEMMIN SAATUJEN DE MINIMIS TUKIEN MÄÄRÄ Onko hakijalle myönnetty kuluvan tai kahden edellisen verovuoden aikana de minimis tukea (ks. myös de minimis tukea koskeva ohje) Ei Kyllä Jos kyllä, niin ilmoita myöntäjän nimi, myönnetty määrä, myöntämispäivä sekä maksettu määrä ja maksupäivä. ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET Etelä-Pohjanmaa, * Etelä-Savo, * Häme, * Kaakkois-Suomi, * Kainuu, * Keski-Suomi, * Lappi, * Pirkanmaa, * Pohjanmaa, * Pohjois-Karjala, * Pohjois-Pohjanmaa, * Pohjois-Savo, * Satakunta, * Uusimaa, * Varsinais-Suomi, * /4

14 7 YRITYKSEN OMISTUS Yrityksen omistus (omistussuhteet esitettävä kattavasti: hakijayrityksen osakkaat ja omistusosuudet; myös hakijayrityksen omistusosuudet muissa yrityksissä; konsernirakenne, mikäli yritys kuuluu konserniin) 8 LIIKEVAIHTO, TASE JA HENKILÖKUNTA (euroa) Liikevaihto, taseen loppusumma ja henkilöstömäärä Tilikauden päättyminen, kk/vuosi Edelliset tilikaudet Kuluva tilikausi (arvio) Tulevat tilikaudet (arvio) Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstömäärä Konsernin liikevaihto Konsernin taseen loppusumma Konsernin henkilöstömäärä Yrityksen henkilöstömäärä hakemusajankohtana 9 HANKKEEN KUSTANNUSARVIO (euroa) Kustannukset esitetään ilman arvonlisäveroa, ellei hakijalla ole esittää verottajalta saatua tai muuta riittävää selvitystä siitä, että kustannuksista ei ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta; tarkempi kustannusarvio esitettävä erillisellä liitteellä). - Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat - Palkat (ilmoita palkkameno ilman työnantajamaksuja) - Matkat Yhteensä 10 HAETTAVA AVUSTUSMÄÄRÄ (euroa) Avustus voi olla enintään 70 % hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET Etelä-Pohjanmaa, * Etelä-Savo, * Häme, * Kaakkois-Suomi, * Kainuu, * Keski-Suomi, * Lappi, * Pirkanmaa, * Pohjanmaa, * Pohjois-Karjala, * Pohjois-Pohjanmaa, * Pohjois-Savo, * Satakunta, * Uusimaa, * Varsinais-Suomi, * /4

15 11 HANKKEEN RAHOITUSSUUNNITELMA (euroa) Haettu kehittämisavustus Oma rahoitus eriteltynä: a) Pääomasijoitus b) Tulorahoitus Julkinen rahoitus: Hankkeeseen voidaan myöntää avustusta vain, mikäli hankkeen menoja ei muilta osin rahoiteta Finnvera Oyj:n, kunnan, Tekesin tai muun julkisen rahoittajan toimesta. Mikäli hankkeen menoihin kohdistuu nyt haettavan avustuksen lisäksi julkista rahoitusta, se on eriteltävä tässä rahoitussuunnitelman kohdassa. Muu rahoitus (eriteltävä) Rahoitus yhteensä 12 AVUSTUKSEN VAIKUTUS HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN Arvioikaa hakemanne kehittämisavustuksen ensisijainen vaikutus hankkeen toteuttamiseen. (Huom! valitkaa ainoastaan yksi vaihtoehto) 1 Hanketta ei toteuteta ilman myönnettävää avustusta 1) 2 Hanke toteutetaan laajempana 3 Hanke toteutetaan korkeatasoisempana 4 Hankkeen toteuttamisen aikataulua aikaistetaan kuukautta Perustele vastauksesi lyhyesti 1) Hanke jää joko kokonaan toteuttamatta ilman haettua kehittämisavustusta, tai hanke toteutetaan sellaisenaan tai osittain, mutta toteuttamisen sijaintipaikkakunta on toinen. 13 SUOSTUMUS TIETOJEN SAAMISEEN JA LUOVUTTAMISEEN Työ- ja elinkeinoministeriö sekä ELY-keskukset ja niiden valtuuttamat ovat oikeutettuja tämän hakemuksen käsittelemistä sekä avustuksen käytön valvontaa ja seurantaa varten saamaan ja luovuttamaan kaikki hakijaa koskevat tarpeelliset tiedot mukaan lukien veroviranomaiselta saatavat kaikki verotustiedot riippumatta työ- ja elinkeinoministeriötä, ELY-keskusta tai muuta viranomaista, yhteisöä taikka yksityistä sitovista tietojen salassa pidettävyyttä koskevista säännöksistä. Mitä edellä on sanottu, koskee myös hakijaa koskevien tietojen antamista ja luovuttamista silloin, kun se on tarpeen valtion tai siihen rinnastettavan muun julkisen rahoituksen siihen mukaan lukien EU:n rahoituksen yhteensovittamisen tai avustusten muun hallinnoinnin taikka EU-ohjelmien arvioinnin kannalta. Työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskukset sekä niiden valtuuttamat ovat oikeutettuja tarkastamaan hakijan liiketoimintaa siltä osin, kuin se on tarpeen edellä mainittujen perusteiden johdosta sekä saamaan käyttöönsä tarkastuksen edellyttämät asiakirjat ja muun aineiston hakijalta. Hakija on muutoinkin velvollinen avustamaan tarkastuksessa. 14 ALLEKIRJOITUS Allekirjoittaneet vakuuttavat tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi ja antavat yllä mainitun suostumuksen tietojen saamiseen ja luovuttamiseen. Päiväys Kaupparekisterin mukainen virallinen allekirjoitus ja nimen selvennys LIITTEET 1 Hankesuunnitelma, ks. ohjeet 2 Tilinpäätökset kahdelta edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma, tase, tilinpäätöksen liitetiedot, tilintarkastus- ja toimintakertomus) 3 Jäljennökset hankkeeseen liittyvistä tarjouksista 4 Konsernitilinpäätös liitetietoineen kahdelta edelliseltä tilikaudelta ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET Etelä-Pohjanmaa, * Etelä-Savo, * Häme, * Kaakkois-Suomi, * Kainuu, * Keski-Suomi, * Lappi, * Pirkanmaa, * Pohjanmaa, * Pohjois-Karjala, * Pohjois-Pohjanmaa, * Pohjois-Savo, * Satakunta, * Uusimaa, * Varsinais-Suomi, * /4

16 OHJEITA Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jota on haettava ennen hankkeen aloittamista siltä ELYkeskukselta, jonka alueella hanke toteutetaan. On huomattava, että esimerkiksi hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskeva maksu merkitsee hankkeen aloittamista. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tarkoituksena on pk-yrityksien tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmistelu. Avustusta voidaan myöntää myös alkuvaiheen kehittämistoimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on liiketoimintojen käynnistymisedellytyksiä, kilpailukykyä tai kansainvälistymistä koskeva tai näihin rinnastettava yritystoiminnan kehittäminen. Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen (675/2007) 19 a :n mukaista avustusta voidaan myöntää pienelle ja keskisuurelle yritykselle de minimis tukena enintään 70 %:n avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä menoista, kuitenkin enintään euroa. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Avustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen eikä metsätalouteen. ELY-keskus maksaa avustuksen erillisestä hakemuksesta myöntämispäätöksessä asetettujen ehtojen ja hyväksyttävän selvityksen perusteella. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijaan. Tämä tehostaa mahdollisen hakemuksen laatimista ja sen käsittelyä ELY-keskuksessa. Samalla hakija saa lisätietoja avustuksen myöntämisperusteista. HANKESUUNNITELMA Kehittämisavustus myönnetään yrityksen esittämän hankesuunnitelman mukaiseen rajattuun hankkeeseen. Hankesuunnitelma esitetään erillisellä liitteellä. Hankesuunnitelman on oltava yksityiskohtainen ja sen on vastattava seuraaviin kysymyksiin: mitkä ovat hankkeen konkreettiset tavoitteet mistä erillisistä toimenpiteistä hanke koostuu ja mikä on kunkin toimenpiteen sisältö mitkä ovat hankkeen menot eriteltyinä osa-alueittain tai toimenpiteittäin mitkä ovat hankkeen vaikutukset yrityksen toimintaan mikä on hankkeen aikataulu Jokaisesta hankkeeseen kuuluvasta matkasta on esitettävä suunniteltu matkan kohde ja tarkoitus. Hankittavien ulkopuolisten asiantuntija- ja muiden palvelujen (esim. konsultointi) on normaalisti perustuttava kirjalliseen tarjoukseen, josta on liitettävä kopio hakemuksen yhteyteen. Mikäli jokin avustuksen piiriin esitettävä ulkopuolinen palvelu ei perustu tarjoukseen, on hankesuunnitelmassa perusteltava miksi tarjousta ei ole. Hankesuunnitelmassa ja muissa liitteissä tulee olla päiväys ja laatijan allekirjoitus. YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka henkilöstömäärä on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen tulee täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut EU:n komission suositukseen 2003/361/EY sisältyvät pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit. DE MINIMIS TUKI (ns. vähämerkityksinen tuki) Yrityksille voidaan kohdistaa julkista tukea de minimis -tukena enintään euroa (liikenteen toimialan yritykselle enintään euroa) kuluvan verovuoden ja kahden edeltävän verovuoden aikana. Tuen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Tekes, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) maksamien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Huolellisesti täytetty hakemus ja asianmukaiset liitteet mahdollistavat hakemuksen sujuvan käsittelyn. Lisätietoja sekä ELY-keskusten yhteystiedot: ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET Etelä-Pohjanmaa, * Etelä-Savo, * Häme, * Kaakkois-Suomi, * Kainuu, * Keski-Suomi, * Lappi, * Pirkanmaa, * Pohjanmaa, * Pohjois-Karjala, * Pohjois-Pohjanmaa, * Pohjois-Savo, * Satakunta, * Uusimaa, * Varsinais-Suomi, * /4

17 Vaasa Lisäselvitys/ VALMISTELURAHOITUSHAKEMUS HANKESUUNNITELMA YRITYS: X on yritys, jonka päätoimiala on rakennusala. X rakentaa rivitaloja, ostaa huoneistoja, saneeraa ja myy huoneistoja. Yritys tekee saneerauksia myös muille alihankintana. Rakennusprojektit tehdään myös aliurakointi periaatteella Yrityksen toinen toimiala on autojen ja laitteiden tuonti USAsta, missä yrityksellä on hankinta verkosto. HANKKEEN TAUSTA: J:llä on vaimonsa kanssa osake Floridassa ja siellä ollessaan hän on huomannut, että talot ovat täysin eristämättömiä seinien osalta ja katoissakin on hyvin niukasti eristettä. Energian hinta on noussut jyrkästi Floridassa ja koko USA:ssa ja talojen pitäminen kylminä/lämpiminä on todella suuri kustannus. J on käynyt keskusteluja useiden eri urakoitsijoiden kanssa alueella ja tullut siihen tulokseen, että homehtumattomilla nollaenergia taloilla on alueella kysyntää. J tuntee XX omistajat ja keskusteltuaan heidän kanssaan tulleet siihen tulokseen, että USA:n markkinoita kannattaa tutkia, jotta saadaan selville markkinapotentiaali ja tavat miten siellä voitaisiin toimia HANKEKUVAUS LIITTYEN X OY:N USA:N RAKENNUSMARKKINASELVITYKSEEN Hankkeen tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on selvittää XX Oy:n energiatehokkaiden katto- ja seinärakenteiden markkinapotentiaali, siihen liittyvät määräykset ja luvat sekä mahdollisen tehtaan perustamiseen liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen etabloitumiseen USA:n markkinoille. Tässä kartoituksessa keskitytään pääasiallisesti Floridan alueen markkinatilanteeseen. Konkreettisena tavoitteena on selvittää millä tavalla on mahdollista viedä Suomesta valmiita seinä ja kattorakenteita, joita XX valmistaa, sekä selvittää mitä vaatimuksia Floridassa on perustaa uretaani tehdas yhdessä X Oy:n ja XX Oy:n kanssa. SELVITETTÄVÄT ASIAT 1) Tuotteen soveltuminen nykyisiin rakennusmääräyksiin: Katto- ja Seinärakenteiden vaatimukset kuormille. Hurrikaanin kesto vaatimukset. Palonkesto vaatimukset ja testausmenetelmät. Vaadittava testaus, kustannukset, aikataulu ja hyväksyntä prosessi viranomaisten taholta. Energiatehokkuus 2) Rakenneratkaisut: Hyväksyttävät rakenneratkaisut seinien ja katon osalta. Arkkitehtuuristen yksityiskohtien valmistelu ja hyväksyttäminen Päällystemateriaalien arviointi ilmaston ja paikallisten olosuhteiden mukaisesti. 3) Tehtaan perustamiseen liittyvät lait/säädökset ja lupamenettelyt 4) Talomarkkinat:

18 Markkinatilanteen kartoitus Kysyntä asuntorakentamisen osalta Kysyntä liike- ja teollisuusrakentamisen sektorilla Tulevaisuuden arviointi Alueellinen kysyntä / Läheisten saarivaltioiden markkinat 5) Kilpailutilanne Kilpailevat tuotteet Vertailu tuotteiden välillä Vahvuudet/heikkoudet Muut energia tehokkaat rakenneratkaisut markkinoilla 6) J selvittää seuraavat seikat: Selvittää miten on mahdollista saada polyuretaani elementtitehdas Suomesta Floridaan. Etsiä eri vaihtoehtoja millä tällainen projekti saadaan toteutettua. Etsiä ja luoda verkosto Floridan ja Suomen välille jolla tämä projekti toteutetaan. Neuvottelut XX ja XXX:n kanssa, hankkeen toteuttamiseen liittyvistä seikoista Käynti Floridassa tutustumassa paikalliseen rakennuskulttuuriin.. HANKKEEN MENOT: Hankkeen kokonaisbudjetti Kartoitus JK EUR ,- J palkkakustannukset EUR 3.000,- Matkakustannukset, J EUR 1.000,- Yhteensä EUR ,-,- Matkakustannukset syntyvät seuraavista matkoista: 1 matka Suomi Florida Suomi (J) HANKKEEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN TOIMINTAAN Kun kartoitus on tehty X Oy tietää mitä yrityksessä on kehitettävä, jotta USA:n markkinoilla voidaan toimia. Tunnetaan kaikki rakentamiseen ja rakenteisiin liittyvät vaatimukset ja mahdolliset tuotesopeutusta vaativat yksityiskohdat Tarkoitus on tämän kartoituksen jälkeen hakea Tekesiltä Innovaatio palvelu avustusta eri asiantuntija palveluihin, kuten juristi palveluihin, liiketoiminta mallin kehittämiseen tarvittavia asiantuntija palveluita, jotta kansainvälistyminen USA:n markkinoille mahdollistuisi. Samoin kartoitus selvittää mahdolliset tuotekehitykseen ja tuotesopeutukseen liittyvät tekijät, joita kehitetään Tekesin T&K avustuksella.

19 Tästä kartoituksesta X Oy saa: - Tunnetaan USA:n markkinan rakentamiseen liittyvät vaatimukset o Rakenteisiin liittyvät vaatimukset o Muut tekniset vaatimukset o Palomääräykset o Hurrikaani testin vaatimukset, sekä missä se voidaan suorittaa o Muut vaadittavat testit o Rakennustarvikkeiden soveltuvuus o Tyyppitalo malli - Markkinapotentiaaliin liittyvät tekijät o Hintataso o Kilpailutilanne o Kysyntä o Kanavamalli o Energiatehokkuuteen liittyvät suositukset ja lainsäädäntö HANKKEEN KESTO: Aikajakso selvitykselle on 14 viikkoa.

20 Vaasa VALMISTELURAHOITUSHAKEMUS HANKESUUNNITELMA YRITYS: X on T:n 100% omistama yritys. Yrityksen liikeidea on toimia luovien- ja businessosaajien sekä elämysmatkailun agenttina. Tarkoituksena on toteuttaa eri tyyppisiä yritysvalmennuksia kuten työhyvinvointi, esimiestaidot ja tiimityöskentely. IT kehitys- ja konsultointiprojektit ovat osa keskeistä toimintaa samoin kuin elämystapahtumien kehitys, suunnittelu, markkinointi ja tuottaminen, eri tyyppisten digitaalisen median tuotannot, eri alojen projektien johtaminen ja toteuttaminen. Lisäksi eri tyyppinen koulutus etenkin luoville aloille keskeinen osa-alue tarjoamasta Vastaavaa yritystä ei Suomessa tällä hetkellä ole ja agenttitoiminta on myös meillä Suomessa uutta. T on ollut ensimmäisen S projektin osallistuja. S projekti on ESR-rahoitteinen projekti, jossa koulutetaan Suomeen uusi ammattikunta eli agentit. Tällä hetkellä X:llä on agentoitavana 80 yhteistyöyritystä, jotka vastaavat erityyppisistä yritysvalmennuksista ja tapahtumista, 15 luovan matkailun yritystä ja seminaaripuhujia on 10 kpl. X toimii myös YYYliopiston kanssa yhteistyössä. X:n pääkonttori on Y:ssä ja sen lisäksi on toimipisteet H:ssa ja J:ssä. HANKKEEN TAUSTA: X:n tapa toimia on uutta, eikä siitä ole suurtakaan kokemusta meillä Suomessa ja jotta yritys voisi kehittyä ja kasvaa tuloksellisesti sekä kansainvälistyä on tärkeää saada vertailukohteita miten muissa maissa menestyksellinen agenttitoiminta on organisoitu, miten se toimii käytännössä ja millaisia tietojärjestelmä ratkaisuja niissä on käytetty. HANKEKUVAUS LIITTYEN VERKOSTOMAISESTI TOIMIVAN VÄLITTÄJAORGANISAATION TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Hankkeen tavoitteet: Tavoitteena on selvittä ne tekijät ja osa-alueet, jotka voivat lisätä välittäjäorganisaation ( X) ja sen agentoitavien yritysten osaamista ja tehokkuutta toiminnassa. Lisäksi on tavoitteena selvittää ja kartoittaa ne tekijät, joilla toiminnan prosesseja voidaan kehittää siten, että toiminta on kustannustehokasta (portaali P ) ja joustavaa, siten, että aika käytetään oikein, eikä se tuhlaannu byrokraattiseen ja hitaaseen/jäykkään tiedon siirtoon. Tämän hankkeen tarkoituksen on löytää ne eri osa-alueet joita organisaation on kehitettävä, jotta se pystyy tehokkaasti hyödyntämään agentoitavien resurrseja. Samoin on tarkoituksena selvittää minkälainen portaali (P) olisi kehitettävä, jolla yrityksen ja yhteistyökumppaneiden yhteistyö saadaan joustavaksi ja kustannustehokkaaksi. SELVITETTÄVÄT ASIAT Bench marking kahdessa maassa (Tanska ja Ruotsi) koskien vastaavanlaisen organisaation toimintamallia ja sen vertailua X:n vastaavaan tapaan toimia Selvittää hyvät käytännöt ja miten ne voidaan toteuttaa Ketkä ovat alalla toimivat kilpailijat (Tanska ja Ruotsi): epäsuorat ja suorat kilpailijat Selvittää minkälaisia tietojärjestelmiä käytetään välittäjäorganisaatioissa ja miten niiden parhaat käytännöt toimivat ja miten täällä toimivien yritysten on niitä mahdollista toteuttaa HANKKEEN MENOT: Asiantuntijapalvelut ,- (A, B, WaxCon) Palkkakustannukset 4.000,-

21 HANKKEEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN TOIMINTAAN Tämän kartoituksen tuloksena X Oy saa eväitä oman yrityksen kehitystoimintaan: - palvelukonsepti ja sen kehittäminen - organisaation käytännön toiminta ja sen kehittäminen - parhaat käytännöt ja miten niitä voidaan soveltaa X:n organisaatiossa - tietojärjestelmän kehittämiseen tarvittavat tekijät: millainen on toimiva portaali ja mitä sen pitää sisältää sekä mitkä ovat sen kustannukset - ketkä ovat alalla toimivat kilpailijat Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että X pystyy vahvistamaan asemaansa Suomessa ylivoimaisena alansa toimijana sekä mahdollistaa yrityksen kansainvälisen toiminnan vahvistumisen. Tämä tarkoittaa myös lisä henkilöiden palkkauksen X:n eri toimipisteisiin. JATKTOIMENPITEET Tarkoituksena on lähteä kehittämään tietojärjestelmää, sekä organisaation kehittämiseen ja toimintatapojen kehittämiseen liittyviä seikkoja, joiden avulla X lisää osaamistaan ja sitä kautta kilpailukykyä sekä kansainvälistymismahdollisuuksiaan. Samalla sen agentoitavat yriykset saavat tämän kehitystoiminnan kautta myös omaan toimintaansa kasvua ja tehokkuutta. Tämä hanke toteutetaan Tekesin T&K avustuksella. Tänä kehittämishanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2012 aikana. HANKKEEN KESTO: 5 kk alkaen

22 1 Finnveran rahoituspalvelut kansainvälistymiseen ja vientiin Aluejohtaja Kari Hytönen

23 Finnveran palvelut 2 Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset Rahoitus on vastikkeellista ja hinnoitellaan riskien mukaisesti Finnvera ei kilpaile pankkien kanssa, vaan jakaa riskiä

24 Finnvera Oyj Finnveran vastuukanta kotimaan rahoitus lainat ja takaukset 3,0 mrd viennin rahoitus vientitakuut sekä vientija erityistakaukset 10,4 mrd Rovaniemi Oulu Kajaani Alue- ja pääkonttori 3 Aluekonttori Edustusto Asiakkaita mikroyrityksiä pk-yrityksiä suuryrityksiä 200 Yrittäjälaina-asiakkaita Henkilöstö 400 Vaasa Pori Seinäjoki Kuopio Jyväskylä Joensuu Mikkeli Tampere Lahti Lappeenranta Turku Helsinki Pietari

25 Miksi riskinjako? 4 Finnveraa koskeva lainsäädäntö edellyttää yleisesti riskinjakoa valtion tavoite; Finnveran rahoituksesta 50 % takauksia Finnveran tehtävä on rahoitusmarkkinoiden täydentäminen Rahoitusosuus yleensä max 50 %, ei päärahoittaja Yksittäisestä lisärahoituksesta Finnveran rahoitusosuus voi olla jopa 100 % Finnveraa tarvitaan erityisesti korkeamman riskitason omaavissa yrityksissä Jos yksikään pankki ei ole valmis rahoittamaan yritystä Onko Finnveralla suurempaa viisautta asian suhteen? Ovatko yrityksen omat pääomat liian alhaiset?

26 Finnveran palvelut vientikaupan rahoitukseen ja kansainvälistymiseen 5 Käyttöpääomarahoitus viejälle Valmistusaikainen tai toimituksen jälkeinen rahoitus Vakuuksia viejän toimitussopimuksiin Ennakon, toimituksen aikaisen ja takuuajan takauksiin Luottoriskeiltä suojautuminen Luottoriskitakuu / Vientisaatavatakuu (viejälle) Remburssitakuu (pankille) Ostajan rahoittaminen Ostajaluottotakuu (pankille) Etabloitumisen valmistelu ja etabloituminen Kansainvälistymislaina ja -takaus

27 Vientitakaukset 6 Käyttötarkoitus Viennin valmistusaikaisen käyttöpääoman rahoittaminen viennin valmistuskustannusten ja vientitoimituksiin tarvittavien raaka-aineostojen rahoittaminen Viennin toimituksen jälkeisen käyttöpääoman rahoittaminen ostajalle myönnetty maksuajan rahoittaminen Toimitussopimuksiin liittyvät vakuudet tarjousajan vakuus, ennakkomaksun takaus, työ-, toimitus- ja takuuajan vakuus Palvelujen vienti, asennustyö, suunnittelu jne. Taattavat instrumentit Laina, luotollinen tili, luottolimiitti, osamaksurahoitus, factoring, pankkitakaus, pankkitakauslimiitti (toimitusvakuus)

28 7 Vientitakuut Vientitakuulla yritys voi suojautua vientikauppaan liittyviltä luottoriskeiltä tai parantaa viennin rahoitusmahdollisuuksia. Riskit voivat liittyä ulkomaiseen ostajaan pankkiin Lisäksi vientitakuu kattaa poliittisia eli maasta johtuvia riskejä mm. rajoitukset valuutan siirrossa ja vaihdossa, velkojen vakauttaminen, kansallistaminen, sota

29 Luottoriskitakuu 8 Valmistuskustannukset Tavaran valmistus Saatavat Ulkomaiselle ostajalle myönnetty maksuaika Sopimuksen solmiminen Saatavan syntyminen Saatavan eräpäivä

30 Ostajaluottotakuu Pitkän maksuajan vienti 9 Viejä Luottovarat 85% Luotonantaja Toimitus Käteisosuus 15 % Ostajaluotto Ostajaluottotakuu Ulkomainen ostaja/ Ostajan pankki Finnvera

31 Kansainvälistymislaina ja -takaus 10 Käyttötarkoitus Suomessa toimivan pk-yrityksen ulkomaisten toimintojen rahoittaminen Investoinnit Käyttöpääoma Omistusosuuden hankinta tai lisäys Rahoitustarve voi kohdistua tytäryritykseen, osakkuusyritykseen tai ulkomailla sijaitsevaan toimipaikkaan Rahoitus ei saa kohdistua vientiin Lainan/takauksen saaja Suomessa toimiva pk-yritys tai sen rahoittaja. Taattavat instrumentit Luotto, luottolimiitti, luotollinen tili, osamaksurahoitus, pankkitakauksen vastatakaus

32 Pääomasijoitustoiminta / Aloitusrahasto 11 Innovatiivisuus tuotteen tarjottava merkittävä etu, ei vain marginaalinen erilaisuus innovaatio oltava suojattavissa patentilla, ellei se ole mahdotonta Kasvuhakuisuus ja -kykyisyys tuotteella oltava merkittävä (kansainvälinen) markkinapotentiaali Yrittäjän/tiimin osaaminen ja sitoutuneisuus yrityksessä oltava / saatavissa riittävän monipuolista osaamista Liiketoimintasuunnitelman realistisuus ja irtaantumisen mahdollisuus yrityksen kehittämisen vaiheista ja tavoitteista sekä irtaantumisesta oltava yhteinen, realistinen näkemys

33 12 Kiitos! Sähköinen asiointi online.finnvera.fi Puhelinpalvelu

34 Eurostars - rahoitusta kansainvälistyville pk-yrityksille Vanha Paukku Antti Ahonen Tekes Copyright Tekes

35 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan kansainvälistymiseen globaaleja verkostoja yrityksille ja tutkijoille Asiakkaat Suomessa toimivat yritykset ja yhteisöt yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, kunnat, kuntayhtymät ja järjestöt Resurssit budjetti noin 600 miljoonaa euroa vuosittain Suomessa ja ulkomailla noin 400 henkeä, joista 90 ELY-keskuksissa julkinen organisaatio työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa DM Copyright Tekes

36 Rahoituksemme lähtökohtia Rahoitamme kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviä edelläkävijöitä, joilla on hyvä tiimi ja innovatiivinen liikeidea Jaamme riskiä valitsemme rahoitettavaksi sellaiset projektit, jotka eivät toteutuisi yhtä laajana tai kunnianhimoisena ilman julkista rahoitusta Rahoitamme pienillä panoksilla suurta joukkoa innovaatiotoimintaansa käynnistäviä yrityksiä ja jatkamme suuremmilla panostuksilla lupaavimpien yritysten rahoitusta Rahoitus kattaa osan projektin kustannuksista yrityksen täytyy uskottavasti osoittaa, että omarahoitus on kunnossa Arvioimme yritystä ja projektia kokonaisuutena projektit kilpailevat rahoituksesta keskenään hyväkin projekti voi jäädä joskus ilman rahoitusta Rahoituksella on uudistava vaikutus rahoitusta ei myönnetä tavanomaiseen liiketoimintaan tai sen jatkuvaan kehittämiseen DM Copyright Tekes

37 Rahoitus tutkimukseen ja kehittämiseen (t&k) Tekesin rahoituksen avulla yritys voi tutkia ja kehittää tuotteita ja menetelmiä palveluja ja uusia liiketoimintakonsepteja yrityksen toimintatapoja ja johtamista toteuttaa kehittämiseen liittyviä pilottiprojekteja ja testiympäristöjä Tekes rahoittaa osan projektin kustannuksista mitä suurempi on innovaation uutuusarvo ja mitä kauempana projektin tulosten hyödyntäminen markkinoilla on sitä suuremmalla osuudella Tekes voi olla mukana Tekes voi hyväksyä kansainvälistymiseen liittyviä markkina-, partneri-, IPR-, yms. selvityksiä rahoituksen piiriin tarkoituksenmukaisessa laajuudessa Tekes voi rahoittaa t&k-rahoituksella suomalaisia yrityksiä kansainvälisissä ohjelmissa esimerkiksi EUREKA-yhteistyö sekä Eurostars- ja Artemis-ohjelmat DM Copyright Tekes

38 Eurostars kansainvälistyville kasvuyrityksille Kun pk-yrityksellä on tarve kasvaa ja kansainvälistyä kehittämällä ja tuomalla markkinoille uusia tuotteita ja palveluita löytää rahoitusta nopeasti ja joustavasti yhteisen kansainvälisen projektin toteuttamiseksi löytää omaa osaamistaan täydentäviä kumppaneita Suomen ulkopuolelta Eurostarsissa yritys voi toteuttaa kansainvälisen tutkimus- ja kehitysprojektin, joka lähtee yrityksen omista tarpeista ei ennalta määriteltyjä aiheita rahoitus haetaan kansainvälisesti Copyright Tekes

39 Eurostars-rahoitusohjelma pk-yrityksille EUREKAn ja EU:n yhteinen ohjelma Tällä hetkellä mukana 33 maata Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Islanti, Irlanti, Israel, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Norja, Puola, Portugali, Romania, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Turkki, Slovakia, Iso-Britannia, Luxemburg, Kroatia Eurostars 2 vuosille valmistellaan Copyright Tekes

40 EUREKA markkinalähtöinen tutkimus- ja kehitystoiminnan verkosto 39 maan ja EU välisiin sopimuksiin perustuva tavoitteena vahvistaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä projekteissa kehitetään uutta teknologiaa syntyy kansainvälisesti kilpailukykyisiä uusia tuotteita, prosesseja tai palveluita siviilitarkoituksiin Copyright Tekes

41 Eurostars ja Tekes Kansainvälistä Eurostars-hakemusta käytetään automaattisesti Tekeshakemuksena Kaikkien Eurostarsiin hyväksyttyjen projektien tulee täyttää Tekesin rahoituskriteerit Tekes rahoittaa suomalaisosallistujia kansainvälisen arviointituloksen mukaan Tekesin rahoitusperiaatteiden mukaisesti 5 milj. :lla vuodessa (4,5 milj. yrityksille ja 0,5 milj. julkiseen tutkimukseen max euroa/projekti, jos mukana on suomalaisyritys, jossa < 500 työntekijää; ilman yritystä max rahoitus /projekti) Avustustasot: pk-yritysten hankkeille max 65 %, suuryrityshankkeille max 50% ja julkisen tutkimuksen hankkeille max 70% (ilman yritystä 60%) Suomalaiset projektiosallistujat hoitavat projektirahoitusasiansa Tekesin kanssa Rahoituksen saajat raportoivat normaalisti Tekesille ja projektin vetäjä raportoi EUREKA-sihteeristölle Komission rahoitus maksetaan Tekesille jälkikäteen Copyright Tekes

42 EUREKA-yhteistyön hyödyt Copyright Tekes

43 Eurostars-arviointikriteereistä arvioitavia osa-alueita on kolme (kaikki samalla painoarvolla) Basic Assessment - konsortio/osallistujat - osallistujien osaamiset (tekninen, hallinto) - projektin rakenne (suunnitelma, milestones, deliverables) - projektin kustannukset ja rahoitus (kulut, rahoitus, taloudellinen sitoutuminen) Technology & Innovation - teknologinen etu & saavutukset - innovatiivisuus - vaikuttavuus Market & Competitiveness - markkinan koko - markkinoille pääsy ja riskit - return of investment - markkinapotentiaali pk-yritykselle - time to market - projektien strateginen merkitys, parantuneet osaamiset ja näkyvyys DM Copyright Tekes

44 Keskimääräinen Eurostars-projekti (6 COD) Osallistujat 3,2 osallistujaa 2,3 maata (minimi kaksi Eurostars-maata) Budjetti kustannukset 1,4 milj. euroa Kesto 27 kk (maksimi kolme vuotta) Tulokset Market Entry parin vuoden kuluessa projektin jälkeen Copyright Tekes

45 Eurostars-haut Ohjelman haku avattiin Haku bottom-up ei temaattisia hakuja Jatkuva avoin haku, saapuneet hakemukset arvioidaan 2 kertaa vuodessa Deadlinet noin helmi/maaliskuussa ja syyskuussa Seuraava deadline torstai ( ei vielä lopullisesti vahvistettu) Copyright Tekes

46 Miten mukaan Eurostarsiin? Projektin vetäjäksi voi ryhtyä tutkimus- ja kehitystyötä tekevä pk-yritys, joka investoi t&k:hon vähintään 10 prosenttia liikevaihdostaan tai henkilöstöstään. Yrityksen kannattaa ottaa yhteyttä kansalliseen EUREKA-projektikoordinaattoriin, joka opastaa hakuprosessissa. Projektin vetäjä lähettää englanninkielisen rahoitushakemuksensa sähköisesti EUREKA-sihteeristöön Brysseliin. Tekes tekee rahoituspäätöksensä tämän hakemuksen perusteella. Hakemuslomake on verkkosivuilla. EUREKA-sihteeristö ilmoittaa hakemuksen vastaanottamisesta ja tarkistaa hakemuksen täydellisyyden: 1. Kaikki tarvittavat tiedot on täytetty hakemukseen. 2. Yritysten edellisen vuoden tasetiedot (tai liiketoimintasuunnitelmat) on toimitettu. 3. Konsortiosopimuksen luonnos on toimitettu. Copyright Tekes

47 Miten mukaan Eurostarsiin? EUREKA-sihteeristö tarkistaa täydellisen hakemuksen kelpoisuusvaatimukset: 1. Does the project proposed meet the criteria set by EUREKA*? 2. Is the main participant a research-performing SME, according to the Eurostars Programme criteria for main participants (10% of full-time equivalent or 10% of turnover dedicated to R&D activities and established in a Eurostars member country)? 3. Do all the SME participants fulfil the European Union-adopted definition of an SME? see: 4. Is at least 50% of the total project costs related to R&D activities to be carried out by the R&D performing SME participants? (This percentage can, however, include minor sub-contracting.) 5. Is there at least one other participant from another Eurostars member country in the consortium? 6. Is the project consortium well balanced? Is there no participant or country responsible for more than 75% of the declared project costs? 7. Is the planned duration of the project no more than 36 months? 8. Within two years of project completion, is it foreseen that the product of the research be ready for launch onto the market? In the case of biotechnology, medical or biomedical projects, will clinical trials start within two years of project completion? 9. Are all participants legal entities? Copyright Tekes

48 Miten mukaan Eurostarsiin? Kaksi EUREKA-sihteeristön valitsemaa kansainvälistä teknistä asiantuntijaa sekä riippumaton arviointipaneeli arvioivat hakemuksen teknisen haastavuuden ja markkinapotentiaalin. Tekesin asiantuntijat ottavat yhteyttä hakijaan tarvittaessa. Riippumaton arviointipaneeli asettaa hakemukset paremmuusjärjestykseen ja Eurostars-HLG hyväksyy tämän listauksen. EUREKA-sihteeristö Brysselistä ilmoittaa Eurostars-päätöksen noin 14 viikossa arvioinnin alkamisesta. Noin kuukauden kuluttua myönteisestä päätöksestä suomalaiset projektiosallistujat saavat Tekesin rahoituspäätöksen. Copyright Tekes

49 1. Rekisteröityminen 2. Hakemuslomakkeen down load 3. Hakijan oppaan down load 4. Projektin vetäjä lähettää hakemuksen: täytetty lomake yritysten tilinpäätöstiedot konsortiosopimusluonnos Copyright Tekes

50 Guidelines for Applicants Kannattaa ladata viimeisin versio ja lukea ennen hakemuksen täyttämistä Hakuohjeet & tarvittavat dokumentit Konsortiosopimuksen skeletonia on noudatettava Kaikki kentät täytettävä Kustannusarvio kansallisen rahoittajan hyväksymien kustannusten pohjalta Copyright Tekes

51 Hakemuslomake 1. General information (julkinen) 2. Project Outline 2.1 Project description (julkinen) 2.2 Technological development envisaged 2.3 Market application and exploitation 2.4 Cooperation 2.5 Project execution work packeges 3. Main Participant 4. Participant (tiedot yrityksestä, kustannusarvioista, osaamisesta ja kontribuutiosta työpaketteihin yms) - Kenttien pituudet rajoitettu (ilmoitettu) - Vain tekstiä, kuvia ei voi liittää mukaan mahd. lähettää erillisenä tiedostona Copyright Tekes

52 Suomalaisia Eurostars-projekteissa Copyright Tekes

53 Eurostars yhteenveto Rahoitusohjelma kansainvälistyvien kasvuyritysten markkinalähtöisille kehittämisprojekteille, joissa yritykset itse tekevät t&k:ta Projektit lähtevät pk-yritysten tarpeista Vähintään osallistuja kahdesta Eurostars-maasta Kansainväliset arvioinnit kaksi kertaa vuodessa Kansalliset rahoittajat sitoutuneet kv-arviointituloksen noudattamiseen Copyright Tekes

54 Kansainvälisten yhteistyöhankkeiden valmistelurahoitus ELY-keskus voi rahoittaa pk-yritysten kansainvälisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelua Myös EUREKA- ja Eurostars hankkeiden valmisteluun Copyright Tekes

55 Kumppani EUREKA- tai Eurostars-projektiin EU:n komission CIP ohjelma 44 maata 550 partneriorganisaatiota 4000 asiantuntijaa 23 milj. pk-yritystä Copyright Tekes

56 Kiinnostuitko? Kysy lisää Suomen EUREKA-projektikoordinaattori Kirsi Vähä-Pietilä puh Copyright Tekes

57 Agritechnica 2011-messut Junkkari Oy PARTNERSHIP between professionals

58 PARTNERSHIP between professionals

59 MSK Group Oy MSK Group Oy on konsernin emoyhtiö. Konserni työllistää yhteensä 441 henkeä ja liikevaihtoa on 90,8 milj. euroa. (v.2010) Konserni on vuonna 1950 perustettu yksityinen perheyhtiö. Tytäryhtiöt ovat Maaseudun Kone Oy, Junkkari Oy, Junkkari Muovi Oy, Juncar Oy ja Junkkari Polska. PARTNERSHIP between professionals

60 MSK Group 2010 MSK Group liikevaihto 90,8 M henkilöstö 441 Maaseudun Kone Oy liikevaihto 54,9 M henkilöstö 196 Junkkari Oy liikevaihto 12 M henkilöstö 88 Junkkari Muovi Oy liikevaihto 18,1 M henkilöstö 119 Juncar Oy liikevaihto 8,4 M henkilöstö 26 Junkkari Polska * Henkilömäärät PARTNERSHIP between professionals

61 MAASEUDUN KONE OY Kauhavan Ylihärmä Valtra-traktoreiden turvaohjaamot Ponssen metsäkoneiden ohjaamorungot ja osittainen varustelu JUNKKARI OY, JUNKKARI POLSKA Sp.zo.o. Kauhavan Ylihärmä, Kutno (Puola) AGRI: kylvökoneet, hapottimet TRAILERS: traktorin perävaunut FOREST: kuormaimet, hakkurit, metsäperävaunut JUNKKARI POLSKA: myyntiyhtiö Puolassa Ylihärmä Lapua JUNKKARI MUOVI OY Kauhavan Ylihärmä muottien suunnittelu ja valmistus reaktiovalu ruiskupuristustyöt Kutno JUNCAR OY Lapua henkilöauton perävaunut ja veneenkuljetustrailerit PARTNERSHIP between professionals

62 Junkkari tuotteet AGRI FOREST TRAILERS kylvölannoittimet hapottimet Patruunakuormaimet Patruunametsäperävaunut Junkkari-hakkurit traktorin perävaunut PARTNERSHIP between professionals

63 AGRI kylvölannoittimet hapottimet PARTNERSHIP between professionals

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri.

yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri. yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri.net Mitkä Leader-ryhmät? Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä ja itsenäisiä

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa

Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa Ohjelmakausi 2007-2013 Tarkennettu 1.1.2014, koskee ajanjaksoa 1.1.-30.6.2014 Sisältö 1.

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT TAMMIKUU 2013 0 ESIPUHE Selvityksen tavoitteena oli vertailla sitä, miten muut maat edistävät yritystensä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 06-2010 Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta tutkimus- ja kehitys- (t&k) projekteihin kaiken

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Opas avustuksen hakemisen tueksi www.clients.fi JOHDANTO Pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen on Suomessa mahdollista saada useita erilaisia tukia. Tukiviidakossa

Lisätiedot

Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa

Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa Jari Mehto 16.4.2015 Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus Vientikauppojen rahoitus Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa,

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Yrityksen rahoitusopas

Yrityksen rahoitusopas Yrityksen rahoitusopas 2/2015 2 (25) SISÄLTÖ 1. Yleistä...3 2. Käyttöpääoman tarpeen laskenta ja minimointikeinot...4 2.1 Keinoja käyttöpääoman vähentämiseksi...4 3. Käyttöpääoman rahoitus...5 4. Yrityksen

Lisätiedot

Pienyrityksen elinkaaren ongelmatilanteet alkurahoituksessa ja yritystoiminnan lopettamisvaiheessa

Pienyrityksen elinkaaren ongelmatilanteet alkurahoituksessa ja yritystoiminnan lopettamisvaiheessa Pienyrityksen elinkaaren ongelmatilanteet alkurahoituksessa ja yritystoiminnan lopettamisvaiheessa Rautiainen, Hanna-Riikka Viisanen, Eveliina 2010 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava

Lisätiedot

Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa

Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Innovaatio- ja teknologiajohtaminen Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa Entrepreneurship in Finnish Society Kandidaatintyö Saara Mikkola Henna Roikonen TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot