NURMIJÄRVEN ROTARYKLUBI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVEN ROTARYKLUBI"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN ROTARYKLUBI TOIMINTAVUOSI PRESIDENTTI ARI SARKKINEN VIIKKOKOKOUSMUISTIOT

2 6.1. Loppiainen, ei kokousta VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Koulutus Elämään säätiön koulutuspäällikkö Sami Teikko kertoi Koulutus Elämään hankkeesta. Paikalla oli myös Jouko Inkeroinen Klaukkalan Lions klubista. Kohderyhmänä on 3-13 vuotiaat lapset ja nuoret. Kullekin ikäryhmälle on oma luontainen lapsen ikään perustuva pedagoginen lähestymistapa, joka muodostaa 9 vuotta kestävän opetusohjelman. Opetustilana on liikkuva, eritysvarusteltu opetusvaunu, joka siirtyy viikottain yhteistyökoulun tai päiväkodin pihalle ns. lisäluokaksi, johon lapset oppitunnin ajaksi siirtyvät. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä vaikuttaa kansanterveyteen lisäämällä lasten tietoa terveellisestä ravinnosta, liikunnasta, levosta sekä päihteistä. Toiminnan tukijoina ovat mm. RAY, Opetusministeriö,, Nurmijärven kunta, Teknos Oy sekä useat Rotary- ja Inner Wheel- ja Lionsklubit. Nurmijärvellä toteutunee jälleen keväällä koulutustapahtuma. Klaukkalan Lionsklubi varmisti mukanaolonsa. Nurmijärven rotaryklubi päätti kokouksen aikana huolehtia kunnan koululaisten yhden ikäluokan koulutuksesta. Klubi haastaa Klaukkalan klubin mukaan.

3 VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Petri Kalmi kertoi Nurmijärven kunnan tulevaisuuden näkymistä. Asukasmäärältään lähes 40-tuhantisen kunnan suurimpia haasteita on pitää kunta kilpailukykyisenä niin että kaiken ikäiset tuntevat viihtyvänsä kunnassamme. Esim. eläkeikäisten määrä nousee vuosi vuodelta. Nyt kunnan asukkaista yli 65- vuotiaita on 11 % ja väh. 75-vuotiaita n. 4%. Väestön ikärakenteen nousu pakottaa veroäyrin nostoon ,50 prosenttiyksiköllä aivan lähitulevaisuudessa. Työikäisiä lapsiperheitä toki muuttaa Nurmijärvelle lähikunnista kohtuullisen paljon. Kalmin mukaan 9-11 vuotta kuluu kuitenkin ennen kuin uusi kuntalainen alkaa tuottaa. Työpaikkaomavaraisuus on noussut vuoden %:sta n. 60 %:iin. Uusista isoista teollisuusalueista on kuitenkin pulaa, esim. Klaukkala on aika täynnä. Budjetin tasapainottaminen on kovan työn takana. Vuonna 2009 alijäämä oli 1.5 milj. ja tämän vuoden alijäämä on n. 4 milj. euroa. Kunta investoi muihin kuntiin nähden keskimääräisesti enemmän. Sen sijaan lainakanta asukasta kohden on hieman yli keskivertokunnan. Lainanotto on tuplaantunut 2000-luvulla. Kalmin mielestä pitkällä tähtäimellä kuitenkin Nurmijärvi kuten muutkin etelän kunnat menestyvät parhaiten. Klaukkalan ohikulkutie olisi saatava mahdollisimman pian euron suunnitteluraha toki antaa jonkinlaisia toiveita tien rakentamisesta lähivuosina. Nurmijärven kunnasta Petri Kalmin esitelmässä jäi kuuntelijan mieleen erittäin myönteinen kuva.

4 VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Pekka Puustinen esitelmöi Liikenneturvasta ja liikenneturvallisuuden kehityksestä Suomessa. Liikenneturva on vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 56 eri aloja edustavaa jäsenyhteisöä. Liikenneturvan hallituksen puheenjohtaja on Marja-Kaisa Auloa. Vuoden 2010 budjetti on 6 milj. euroa. Liikenneturva korostaa arvoinaan turvallisuutta, asiantuntevuutta ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Liikennevalistusta ja vaikuttamista se jakaa viestinnän ja koulutuksen kautta (koulutusta vauvasta vaariin). Puustinen kertoi, että nopeusrajoitukset ovat tehokkaasti vähentäneet liikenneonnettomuuksia. Keskikaiteet on nykyisin tehokkain tapaa estää liikennevahinkoja. Toisaalta nykyliikenteessä koheltajia on entistä enemmän ja eläkeläisiä on liikenteessä myös yhä enemmän. Mopoikäisten ja yli 75-vuotiaitten henkilövahinkot ovat kasvussa. Muissa ikäluokissa ne ovat vähentyneet. Kohtaamisonnettomuuksissa 30-40% ovat itsemurhia VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Nurmijärven hallintokulttuuri naapurikuntiin verrattuna. Nurmijärven kunnan hallintopäällikkö Jukka Anttila kertoi kokemuksistaan Vihdin ja Karkkilan vt. kunnan- ja kaupunginjohtajana. Nurmijärven kirkkoherra Ari Tuhkanen liittyi klubimme jäseneksi.

5 VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Europarlamentaarikko Riikka Manner kertoi EU-parlamentin toiminnasta ja vaikuttamismahdollisuuksista sen kautta VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Tuotepäällikkö Olli Saarinen Astratech Oy:stä kertoi implanttien käyttömahdollisuuksista puuttuvien hampaiden korvaamisessa VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Heikki Pajunen Vantaan kaupungilta kertoi kehäratahankkeesta. Kehärata tulee tarjoamaan tärkeän poikittaisen runkoyhteyden. Uusi rata tulee olemaan 18 kilometrin pituinen. Siitä on 7 kilometriä kaksoistunnelissa. Junat tulevat kulkemaan 10 minuutin välein, matka-ajan Helsingistä ollessa 30 minuuttia. Kehärata vähentää linja-auto- ja henkilöautoliikennettä ja pienentää siten liikenneonnettomuuksien määrää, liikenteen ympäristöhaittoja sekä edistää EU:n ilmastopoliittisia tavoitteita.

6 VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Veikko Korven esityksen aiheena oli sotaorvot. Veikko Korpi kertoi viime sotiemme ehkä vähiten tukea saaneista ihmisistä, sotaorvoista. Esityksen alussa Korpi kertoi omia kokemuksiaan sotaorpona lapsesta nykypäiviin. Vasta viime vuosina sotaorvot ovat yhdessä lähteneet ajamaan asiaansa. Sotaorpoyhdistyksiä on perustettu kaikialla Suomessa. Korpi itse kuuluu Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry:hyn. Yhdistys toimii Suomen sotien sotaorpojen hyväksi sekä vaalii sodassa kaatuneiden ja sodan olosuhteissa henkensä menettäneiden muistoa. Yhdistys kuuluu Kaatuneitten Omaisten Liittoon. KOL selvittää parhaillaan vielä elossa olevien sotaorpojen määrää jäsenyhdistysten avulla. Sotaorpojen rekisteröinnin tavoitteena on sotaorpotunnuksen saaminen VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Klubikokouksessa suunniteltiin tulevaa Vantaajoen luonto- ja lohipäivää VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Veli Arvo Peltonen kertoi veteraanitoiminnasta VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Erikoishammaslääkäri Heikki Alapulli kertoi vaikeasti sairaiden lasten suun hoidosta HUSin Lasten ja nuorten sairaalassa.

7 VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Tamron rooli suomalaisessa terveydenhuollossa Tamron logistiikkajohtaja Markku Juhola kertoi nykyisin saksalaisomistuksessa olevasta Tamrosta. Tamro on Suomen johtava lääkkeiden ja terveyttä ja hyvinvointia edistävien tuotteiden jakelija. Suomalaisessa hyvinvoinnin ketjussa Tamrolla on tärkeä rooli: huolehdimme siitä, että apteekit, sairaalat ja muut terveydenhuollon palvelupisteet saavat tarvitsemansa lääkkeet ja muut tuotteet nopeasti ja luotettavasti. Vähittäiskaupan ja kuluttajien tarpeisiin Tamron jakelussa on kasvava terveystuotevalikoima. Tamro on myös edelläkävijä hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien palvelujen kehittämisessä. Laajaan palveluvalikoimaamme kuuluvat muun muassa erilaiset tieto-, logistiikka-, markkinointi-, myynti- ja rekisteröinnin asiantuntijapalvelut sekä oma hyvinvoinnin tuotesarja, Elivo. Pääasiakasryhmämme ovat lääkeyritykset, apteekit, sairaalat sekä vähittäiskauppa. Tamro Suomi toimii Vantaan Tamrotalossa, Tampereella sekä Oulussa. Kuulumme Tamrokonserniin, joka on Pohjois-Euroopan johtava lääketukkukauppa ja merkittävä apteekkitoiminnan harjoittaja. Konserni toimii 8 maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Tamro Suomessa on noin 340 työntekijää ja yrityksen liikevaihto on miljoonaa euroa (tilikausi 2009/10). Tamron historia ulottuu vuoteen 1895, jolloin neljä tamperelaista apteekkaria perusti yrityksen nimeltä Tampereen Rohdoskauppayhtiö VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Kuntaliitto lain valmistelussa Soile Paahtama Suomen Kuntaliiton lakiyksikkö valvoo kuntien etua lainsäädännön valmistelussa. Henkilökunta kouluttaa ja laatii kuntia palvelevia sääntö- ja sopimusmalleja. Neuvomme lainopillisissa kysymyksissä sekä avustamme kuntia oikeudenkäynneissä ja hallintotuomioistuimissa. Keskeisiä palvelualueitamme ovat kuntien hallinto, päätöksenteko ja hallintomenettely sekä yksityisoikeus VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Nurmijärven kunnan vanhustyön ja laitoshoidon päällikkö Marita Hägglund esitteli terveyspalveluiden organisaatiota ja vanhustyön toimintaa.

8 VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Tekes liiketoiminnan kehittäjänä Ilpo Ihanamäki Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittja ja aktivoija. Tekes auttaa yrityksiä muuttamaan kehityskelpoisen idean liiketoiminnaksi tarjoamalla rahoitusta ja asiantuntijapalveluja. Asiakkaina on vuosittain noin 3000 yritystä ja 50 yliopistoa, korkeakoulua ja tutkimuslaitosta. Projektirahoitukseesn käytettävissä on vuosittain noin 600 miljoonaa euroa, millä voimme käynnistää runsaat 2000 tutkimus- ja kehoitysprojektia. Tekesin toimipisteet ovat Helsingissä ja kuudessa kaupungissa ulkomailla VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Klubikokous: Luonto- ja lohipäivien valmistelu Reijo Orava Paavo Häkkinen palasi klubiimme vuosien poissaolon jälkeen

9 8.5. VANTAANJOEN LUONTO- JA LOHIPÄIVÄT VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle Jan Pippingsköld Piirimme väistyvä AG Harry Frelander vieraili kokouksessamme ja kehoitti samalla klubimme jäseniä hakeutumaan rotarypiirimme johtotehtäviin. Frelanderin oikealla puolella klubimme presidentti Ari Sarkkinen ja tuleva presidentti Jan Pippingsköld.

10 VIIKKOKOKOUS DUETOSSA AD/HD Matti Iivanainen AD/HD on lyhenne sanoista Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Suomeksi puhutaan tarkkaavaisuus-ylivilkkaushäiriöstä. AD/HD:n ilmenemismuotoja: - kestävyyden puute älyllisissä toiminnoissa - kömpelyys, hidas siistiksi ja kuivaksi oppiminen - järjestymätön, hajanainen, liiallinen toimeliaisuus - ylivilkkaat lapset usein tapaturma-alttiita, piittaamattomia,- ajattelemattomuuttaan - ryhmäleikt eivät onnistu epäsuosioon - tarkkaavuuden puute ja keskittymisongelmat aiheuttavat oppimisongelmia - uusien asioiden aloittaminen vaikeaa tai on liian runsaasti ideoita - monet asiat jäävät kesken - esiintyy usein suvuttain AD/HD:n esiintyvyys 3-10% kouluikäisistä lapsista - pojilla 3-4 kertaa yleisempää kuin tytöillä % potilaista kärsii oireista myös nuoruusiässä ja aikuisena - Englannissa lasta, mikä Suomeen suhteutettuna on lasta. Suurin osa vailla hoitoa % väestöstä eli Suomessa noin henkilöä AD/HD:n syyt: - ympäristötekijät - perintötekijät - aivojen epänormaali toiminta VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Professori Pertti Vakkilainen esitelmöi aiheesta Maatalous ja Itämeri. Puola on suurin kuormittaja, Venäjä toiseksi suurin. Suomen osuus on noin 10 %. Jotta päästöjen pudotuksella olisi merkitystä, typpipäästöjä pitäisi vähentää 9 % ja fosforipäästöjä 41 %. Sinilevän osalta typpi ei ole ongelma, fosfori on. Suomen maatalouden osuus fosforikuormituksesta on 1-3 % ja se on vähenemässä. Pietari on suuri kuormittaja ja Venäjän osuus on 6/7 ulkoisesta kuormituksesta Suomenlahdella VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Metsäpaneeli Tauno Janhonen Klubikokous keskusteli Tauno Janhosen johdolla ajankohtaisista metsäasioista Kysymykset ja kannanotot saivat aikaan mielenkiintoisen ja eloisan keskustelun.

11 VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Materiaalioikeuksista Kristiina Harenko Suomen tunnetuimpiin tekijänoikeuden ja immateriaalioikeuksien asiantuntijoihin lukeutuva asianajaja Kristiina Harenko asianajotoimisto Borenius&Kemppisesta vieraili klubillamme. Harenkon luennoi media- ja viestintäalan oikeudellisista kysymyksistä, tekijänoikeudesta, tavaramerkeistä ja verkkotunnuksista. Esitelmän teki erityisen mielenkiintoiseksi luennoitsijan mainitsemat esimerkkitapaukset. Esitelmän aikana ja sen jälkeen Harenko vastaili myös lukuisiin kysymyksiin. Vuodeksi Brasiliaan vaihto-oppilaaksi lähtevä Sara Österberg kertoi viimeisimmät uutiset tulevasta matkastaan VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Veli Juhani Brodkin Klaukkalan klubista kertoi Rotarien Lääkäripankin toiminnasta Afrikassa VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Luokite-esitelmä Jari Valkama Jari Valkama kertoi työnantajastaan Metso-konsernista

12 Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, öljy- ja kaasu-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metsolla on suunnittelua, tuotantoa, hankintaa, palveluliiketoimintaa, myyntiä ja muuta toimintaa yli 300 yksikössä yli 50 maassa. Metso työllistää maailmanlaajuisesti noin osaajaa ja asiakkaita konsernilla on yli 100 maasta. Vuonna 2009 liikevaihto oli miljoonaa euroa. Nykyisin jo yli 40 % liikevaihdosta muodostuu palveluliiketoiminnasta. Liiketoiminta on organisoitu kolmeen segmenttiin: Kaivos- ja maarakennustoiminta, energia- ja ympäristöteknologia sekä paperi- ja kuituteknologia. Liikevaihto asiakasteollisuuksittain 2009

13 VIIKKOKOKOUS DUETOSSA Ketjujen vaihto Ketjut on vaihdettu. Presidentti Jan Pippingsköld puhuu. Ari Sarkkisen hymy kertoo kaiken.

Viikkokokousmuistiot. rotaryvuodelta 2007-2008. Nurmijärven Rotaryklubi. Ari Sarkkinen, Antti Sarjamo, Jan Pippingsköld, Ilpo Salminen, Reijo Orava,

Viikkokokousmuistiot. rotaryvuodelta 2007-2008. Nurmijärven Rotaryklubi. Ari Sarkkinen, Antti Sarjamo, Jan Pippingsköld, Ilpo Salminen, Reijo Orava, Nurmijärven Rotaryklubi Viikkokokousmuistiot rotaryvuodelta 2007-2008 Ari Sarkkinen, Antti Sarjamo, Jan Pippingsköld, Ilpo Salminen, Reijo Orava, Viimeinen päivitys 30.6.2011 12:40 2007-2008 2007 HEINÄKUU

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN ROTARYKLUBI TOIMINTAVUOSI 2004-2005 VIIKKOKOKOUSMUISTIOT PRESIDENTTI MATTI IIVANAINEN HEINÄKUU 2005

NURMIJÄRVEN ROTARYKLUBI TOIMINTAVUOSI 2004-2005 VIIKKOKOKOUSMUISTIOT PRESIDENTTI MATTI IIVANAINEN HEINÄKUU 2005 NURMIJÄRVEN ROTARYKLUBI TOIMINTAVUOSI 2004-2005 PRESIDENTTI MATTI IIVANAINEN VIIKKOKOKOUSMUISTIOT HEINÄKUU 2005 KOLME ENSIMMÄISTÄ VIIKKOKOKOUSTA KORVATTIIN KESÄTAPAHTUMILLA KLUBIKOKOUS 27.7.2005 Presidentti

Lisätiedot

Tuliterä logistiikkakeskus laittoi toimitusketjut uuteen uskoon. www.prologistiikka.fi. Etätunnisteella tehoa arvoverkkoon

Tuliterä logistiikkakeskus laittoi toimitusketjut uuteen uskoon. www.prologistiikka.fi. Etätunnisteella tehoa arvoverkkoon Etätunnisteella tehoa arvoverkkoon Rikkidirektiivi aiheuttaa paljon päänvaivaa www.prologistiikka.fi Tuliterä logistiikkakeskus laittoi toimitusketjut uuteen uskoon 25.9.2013 PYSY OIKEILLA RAITEILLA Kansainvälinen

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

maaliskuu 08 Kauppa kamari Tampereen lehti MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä

maaliskuu 08 Kauppa kamari Tampereen lehti MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä 2 maaliskuu 08 MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä Tampereen Kauppa kamari lehti Nordea Pankki Suomi Oyj Haluatko pitää kiinni parhaista? Kynsien ja hampaiden sijaan

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Miehet kuntoon! Kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet. Petteri Laine

Miehet kuntoon! Kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet. Petteri Laine Miehet kuntoon! Kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet Petteri Laine www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

aviisori Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia

aviisori Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia aviisori PRICEWATERHOUSECOOPERSIN ASIAKASLEHTI 4/2008 Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Suomalaisyritykset

Lisätiedot

JUKKA PELLINEN. Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen. TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa. TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa

JUKKA PELLINEN. Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen. TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa. TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa NUMERO 3/2010 sivu 2 sivu 6 TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa sivu 10 Jyväskylän kauppakorkeakoulun dekaani JUKKA PELLINEN Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet VUOSIKIRJA 2014 SISÄLLYS 2 Vähemmän hallintoa, enemmän avoimuutta Silja Huhtiniemi 4 Koulutus keskiössä Christina Holmström 6 Tärkeintä itsensä kehittäminen Kasvuyritysvaliokunta, Anssi Lehikoinen 8 Monikanavaisuudella

Lisätiedot

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa.

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Piia Simpanen ja Markku Ihonen Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Teknologiateollisuuden nuorten johtajien näkemyksiä hyvästä johtamisesta ja kasvusta Janne Anttila, Analyse²... Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

LEGENDAT KOHTAAVAT AURAJOELLA s. 8

LEGENDAT KOHTAAVAT AURAJOELLA s. 8 1/2005 LEGENDAT KOHTAAVAT AURAJOELLA s. 8 GLS FINLAND OY:N PERIAATE: LOGISTIIKASSA TÄSMÄLLISYYS ON HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA s. 6 EDUNVALVONTAA, TIEDOTTAMISTA JA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ BRYSSELISSÄ s. 16 LUOTTAVAISIN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO REAGOINNISTA RAKENNEMUUTOKSEN ENNAKOINTIIN...

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

KOULUTUS, TYÖHYVINVOINTI & JOHTAMINEN

KOULUTUS, TYÖHYVINVOINTI & JOHTAMINEN Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 6/12 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Sosiaalinen media muuttaa työskentelytapoja Valittamisesta vaikuttamiseen KOULUTUS, TYÖHYVINVOINTI & JOHTAMINEN

Lisätiedot

SUBWAY NEWS. tekee leivästä lounaan s. 4. YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6. Energiakolmio ja Skapat Energia. Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA

SUBWAY NEWS. tekee leivästä lounaan s. 4. YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6. Energiakolmio ja Skapat Energia. Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA SKAPAT ENERGIAN ASIAKASLEHTI 02/14 NEWS Energiakolmio ja Skapat Energia YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6 Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA HEIKOISTA AJOISTA HUOLIMATTA s. 8 SUBWAY tekee leivästä lounaan s. 4 TÄSSÄ

Lisätiedot

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio Vuosikertomus PwC:n palvelut Tilintarkastuspalvelut Julkisen sektorin tilintarkastus Kansainväliset laskentaperiaatteet ja tilinpäätöskäytännöt, kuten IFRS ja US GAAP Prosessi- ja järjestelmätarkastus

Lisätiedot

Vuosikertomus. *connectedthinking

Vuosikertomus. *connectedthinking Vuosikertomus 07* *connectedthinking PwC:n historia 1954 1979 19 Olle V. Salmi ja Henrik Virkkunen perustavat toimiston, johon Antti Helenius tulee ensimmäiseksi apulaiseksi. Syntyy Salmi, Virkkunen &

Lisätiedot

technopolis 30 vuotta

technopolis 30 vuotta 1 / 2012 sivu 2 technopolis 30 vuotta sivu 6 Esittelyssä Technopolis Lappeenranta sivu 8 Ericssonin uusi yksikkö Technopolis ouluun sivu 9 Technopolis finnmedi toiminnassa 30 kasvun vuotta teksti: Kari

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa MAALLA MERELLÄ ILMASSA MAALLA 1/2013 16. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com ILMASSA Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen TIETO- TEKNIIKKA säästää kuljetuskuluissa TYÖTERVEYS &hyvinvointi

Lisätiedot

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus 4. 2013 Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus Teema: koulutus Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Vanhustyön erikoisammatti - tutkinto uudistetaan 6 Merkonomista sosionomiksi

Lisätiedot

Hämeen liitto. tiedottaa. Tanssin ilo. palkittiin. Hämeen liiton myöntämä kulttuuritunnustuspalkinto annettiin tänä vuonna nuorille tanssijoille.

Hämeen liitto. tiedottaa. Tanssin ilo. palkittiin. Hämeen liiton myöntämä kulttuuritunnustuspalkinto annettiin tänä vuonna nuorille tanssijoille. Hämeen liitto tiedottaa marraskuu 2012 Tanssin ilo palkittiin Tässä numerossa: Tanssin ilo palkittiin 1 HOC-kuulumisia 3 Kanta-Hämeen ennakointifoorumi helmikuussa 2013 4 Ministeri Jari Koskisen terveiset

Lisätiedot