Tieteen suurhankkeet raportti: Magneetit ja Materiaalitekniikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieteen suurhankkeet raportti: Magneetit ja Materiaalitekniikka"

Transkriptio

1 Tieteen suurhankkeet raportti: Magneetit ja Materiaalitekniikka Maaliskuu 2006

2 Sisällysluettelo 2. JOHDANTO TEKNOLOGIASEKTORIKOHTAISET MAHDOLLISUUDET TIETEEN SUURHANKKEISSA SUOMALAISET OSAAJAT, PARTNERIT JA ASIANTUNTIJAT YHTEENVETO LÄHDELUETTELO

3 Kuvaluettelo Kuva 1 ITER rakennusvaiheen aikataulu [1]... 5 Kuva 2 ITERin osien kustannusjakauma [2]... 6 Kuva 3 ITER In-Vessel Structure and Blanket Shield Module...9 Kuva 4 Primary First Wall Panel [14]... 9 Kuva 5 Preliminary timetable of Fast Track fusion energy development [3]...10 Kuva 6 ITER Procurement in the EU Estimated volume of fabrication contracts [2] Kuva 7 Overall view of the LHC experiments [4]...12 Kuva 8 CLIC lay-out [5]...12 Kuva 9 Tentative long-term CLIC scenario shortest and technically limited schedule (CDR: conceptual design report, TDR: technical design report) [5]...13 Kuva 10 ESO:n hankinnat ja arvio aikataulussa [6]...15 Kuva 11 Ehdotettu FAIR layout (2005) [8]...17 Kuva 12 FAIR projektin aikataulu ehdotettuna v [7] Taulukkoluettelo Taulukko 1 EU:n in-kind hankintapaketit [2]... 7 Taulukko 2 FAIRin rakentamiskustannusarvion jakauma esiteltynä v [7] Toimittajat Megumi Asano-Ulmonen, Prizztech Oy Sami Humala ja Kalle Hammar, Finpro ry - 3 -

4 2. JOHDANTO Tässä raportissa on esitelty tieteen suurhankkeiden mahdollisuuksia magneettien ja materiaalitekniikan osalta. Materiaalitekniikka on laaja käsite, joten tämä raportti käsittelee tieteen suurhankkeiden mahdollisuuksia melko yleisesti. Raportin tavoitteena on tiedottaa ajankohtaisista tieteen suurhankkeiden mahdollisuuksista yleisellä tasolla, sekä herättää yritysten kiinnostuksia hankkeisiin osallistumisesta. Hankkeiden tilanteet kehittyvät ja muuttuvat nopeasti. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä asiantuntijoihin, joilta saa tarkempia tietoja ajankohtaisesta tilanteesta. 3. TEKNOLOGIASEKTORIKOHTAISET MAHDOLLISUUDET TIETEEN SUURHANKKEISSA 3.1. ITER Seuraavissa kappaleissa on kuvattu tiiviisti keskeisimmät aihealueeseen liittyvät tulevat tarpeet eri keskuksissa, tunnistetut yhtäläisyydet ja keskeiset teemat. ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) on kansainvälinen fuusiokoereaktori, joka rakennetaan Ranskan Cadaracheen. ITERin tarkoituksena on osoittaa fuusioenergiatuotannon toteutettavuus tieteellisesti sekä teknologisesti. ITERin fuusiotehoksi on suunniteltu 500 megawattia ja rakennuskustannuksiksi on arvioitu noin 4,5 miljardia euroa. Rakennustyöt alkavat vuoden 2008 aikana ja suunnitelman mukaan laitos aloittaa toimintansa vuonna

5 Kuva 1 ITER rakennusvaiheen aikataulu [1] Suuret hankintapaketit, kuten suprajohtavat magneetit ja tyhjiökammiorakenteet tulevat kilpailutukseen jo ennen rakentamislupapäätöksen saamista. ITERin rakennuskustannukset ovat jaettu 7 sopimuspuolen kesken in-kind hankintojen kautta seuraavalla suhteessa - EU: JA:CN:IN:KO:RF:US = 4:2:1:1:1:1:1. EU:n in-kind hankintojen arvoksi tulee noin 1,5 miljardia euroa

6 Kuva 2 ITERin osien kustannusjakauma [2] Hankinta-arvoltaan suurin pakettikokonaisuus on suprajohtavat magneetit. ITER EDA (Engineering Design Activities) vaiheessa tunnistettiin alla listattuja Seven Large Projects, joissa tarvitaan teollisuuden osallistumista merkittävästi. Tyypillisesti suurprojektin toiminta ylittää maanrajoja, ja on monivaiheinen sekä toisistaan riippuvainen. ITERin EDA on onnistuneesti osoittautunut, että laaja kansainvälinen yhteistyö tutkimuslaitosten ja teollisuuden välissä on mahdollinen. Lisätietoja näistä projektista löytyy EFDA:n wwwsivuilta. Seven Large Projects EU:n osuus Central Solenoid Model Coil Project (L-1) 10% Toroidal Field Model Coil Project (L-2) 98% + leadership Vacuum Vessel Sector Project (L-3) 14% Blanket Module Project (L-4) 45% + leadership Divertor Project (L-5) 24% + leadership Blanket Module Remote Handling Project (L-6) 14% Divertor Remote Handling Project (L-7) 90% + leadership In-kind hankintapaketit, joista EU vastaa ainakin osaksi ovat taulukoitu alla. Erityisesti materiaalitekniikkaa hyödyntäviä hankintakokonaisuuksia ovat Vacuum Vessel, Blanket System sekä Divertor. Alla taulukoituja EU:n in-kind hankintapaketteja jaetaan edelleen pienempiin itsenäisiin osiin. Alustavan arvion mukaan ITERin rakennusvaiheessa on odotettavissa noin 130 valmistus- ja toimitussopimusta sekä 90 engineering support palvelusopimusta. Valmistus- ja toimitussopimuksen arvo vaihtelee 2M EUR ja 60M EUR välillä, ollen keskimäärin 12M EUR. Palvelusopimusten keskimääräinen arvo on noin 2M EUR

7 Taulukko 1 EU:n in-kind hankintapaketit [2] 1.1 Magnet System 1 Toroidal Field (TF) Coils Windings 2 TF Structures 3 Poloidal Field (PF) Coils 6 Conductors 1.5 Vacuum Vessel 1 Vacuum Vessel main vessel and blanket manifolds 1.6 Blanket System 1 Blanket FW/Shield modules & port plugs 1.7 Divertor 1 Divertor cassette integration 2 Divertor plasma facing components 2.3 Remote Handling 2 Divertor Remote Handling Equipment Equipment 3 Transfer Cask System 4 Viewing/Metrology Systems 5 Neutral beam RH equipment 3.1 Vacuum Pumping 1 Cryopumps System 3 Leak Detection 3.2 Tritium Plant 3 Hydrogen Isotope Separation System 5 Water Detritiation System 3.4 Cryoplant 1 Cryoplant Cryodistribution 4.1 Pulsed Power Supply 1 High Voltage Substation 8 Steady state electrical power network 5.1 Heating Systems 1 Ion Cyclotron Launcher Assembly Ion Cyclotron 5.2 Heating Systems Electron Cyclotron 5.3 Heating Systems Neutral Beam 6.2 Building 1 Electron Cyclotron upper launcher 3 RF power sources 4 Electron Cyclotron power supply 1 Neutral Beam Assembly and Testing 2 Beam Sources & HV bushings 3 Beamline components 4 Confinement & shields 5 Active Correction/Compensation Coils 6 Neutral Beam Power Supply 1 Reinforced Concrete Buildings and selected Infrastructure 2 Steel Frame Buildings 6.3 Waste Treatment 1 Waste Treatment System 6.4 Radiological Protection 1 Radiological and Environmental Monitoring 17 fuusiotutkimukseen ja -kehitykseen tunnusmerkillistä teknologia-alueita on myös tunnistettu. Materiaalitekniikka liittyy huomattavasti moneen alueeseen esim.: Plasma Facing Components 4. Tiles and Coatings 5. Plasma Facing Component Mock-ups Vessel, Shield and Blanket 6. Vacuum Vessel, segments of Neutron Shields and of Tritium Breeding Blankets Superconducting Magnets 7. Strand 8. Conductor 9. Model Coil Winding Materials for fusion specific applications 16. Low activation structural materials for in-vessel components of a fusion reactor 17. Materials for tritium breeding blankets including ceramic breeder and beryllium pebbles and permeation barriers - 7 -

8 Suomessa on vahvaa osaamista materiaalitekniikan alueella, jota on hyödynnetty Suomessa tehtävissä fuusiomateriaalitutkimuksissa. ITER-koereaktori on mittava haaste siinä käytetyille materiaaleille: termiset kuormitussyklit ja neutronisäteily asettavat tiukat vaatimukset reaktorin sisäosien materiaalien ja liitosten mekaanisille ominaisuuksille. Alla on lueteltu esimerkkejä FUSION-teknologiaohjelmaan kuuluvista tutkimushankkeista materiaalitekniikan alueella. Tarkemmat tiedot ovat saatavilla FUSION-teknologiaohjelman vuosiraporteista. [11, 12, 13] Erikoiskuparit, kupariseokset ja Cu/SS-liitostekniikat ITERin ensiseinämärakenteisiin Pulveri HIP -menetelmällä valmistetut monimetallikomponentit ja -rakenteet (Be/Cu/SS, ) ja kehittyneet hitsausmenetelmät Materiaalin NDE-karakterisointi, säteilytetyt miniatyyrinäytteet ja neutronisäteilytyksen alaisena olevien materiaalien mekaaninen testaus Ensiseinämän ja divertoritiilien pinnoitteet (W, Be, DLC, ) ja niiden karakterisointi Neutroniikka-analyysit ITERin sisäkomponenteille ITERin suprajohtavien lankojen (Nb 3 Sn and NbTi) kehitystyö Breeding blanket ja fuusiomateriaalien T&K-toiminta on tärkeää pitkällä aikavälillä ITERin jälkeistä vaiheita (DEMO, fuusiovoimalaitos) ajatellen. Kuva 4 esittelee tällä hetkellä toteutettavissa olevia ensiseinämämateriaalia. Tutkittuja sekä tutkittavaksi ehdotettuja blanket module materiaaleja ovat esimerkiksi: Eurofer (reduced-activation ferritic-martensitic steel), oxide-dispersion-strengthened RAFM steel, CuCrZr copper alloy, zirconium hydride, silicon carbide composite, lithium ortho-silicate, beryllium, tungsten, tungsten alloy (W-1%La 2 O 3 ) etc. Jäähdytysnesteena on esimerkiksi vesi, helium, ja/tai LiPb. [15] - 8 -

9 Kuva 3 ITER In-Vessel Structure and Blanket Shield Module Kuva 4 Primary First Wall Panel [14] Lyhyt aikaväli Hankintapakettien suuruuden ja vaativuuden takia, sekä tuotannollisista syistä suprajohtavien magneettien, sekä reaktorin rakenteiden (vacuum vessel, blanket, divertor) toimitusajat ovat pitkiä. Nämä paketit tulevat hankintakierroksille todennäköisesti ensi vuoden aikana. Tuleviin hankkeisiin voi valmistautua esim. rekisteröitymällä EFDA:n Industrial Suppliers Database for ITER iin sivulla Yritystietokannan tavoite on - 9 -

10 toimia yhtenä kohtaamisalustana sekä isoille että pienille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneet ITERin rakennushankkeista Pitkä aikaväli Fuusioenergian tutkimuksessa ITERin rinnalla suunnitteilla on IFMIF (International Fusion Material Irradiation Facility). IFMIF:n tarkoituksena on mahdollistaa fuusiomateriaalien sekä -komponenttien realistinen testaus käyttöolosuhteen sekä -iän kannalta. IFMIF todennäköisesti tulee sijoittumaan Japaniin, yhtenä Broader Approach hankkeena. EU:n ja Japanin välisen Broader Approach -sopimuksen perusteella EU osallistuu hankkeisiin yhteensä 339M EUR panostuksella, osa rahana ja loput in-kind toimituksina. Fuusioenergian Fast Track suunnitelman alustava aikataulu on esitetty alla. Suunnitelma tavoittelee fuusioenergian kaupallistamista vuosisadan toisella puoliskolla. Kuva 5 Preliminary timetable of Fast Track fusion energy development [3] Teknologiansiirto ja T&K yhteistyömahdollisuudet Tekesin FUSION-teknologiaohjelman kautta on kehittynyt suomalainen fuusiotutkimus verkosto, jossa mukana on mm. VTT, Teknillinen korkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, sekä useita teollisuusyrityksiä. Kuten ITERin kansainvälisyydestäkin näkyy, yhteistyö on tarpeellista fuusiotutkimus ja -kehitys projekteissa. Spin-off esimerkeistä voi lukea tästä: m Hankintojen ja mahdollisuuksien ajoittuminen Merkittävä osa ITERin hankinnoista ajoittuu vuosien 2009 ja 2014 väliin kuten ao. kuvassa on esitetty

11 Kuva 6 ITER Procurement in the EU Estimated volume of fabrication contracts [2] 3.2. CERN CERN on 20 jäsenmaan hallinnoima Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestö, joka johtaa maailman suurin hiukkasfysiikan tutkimuskeskusta Genevessä. CERNin hankinnat tehdään lähinnä jäsenvaltioista, ja suomalainen osaaminen on ollut vahvasti mukana CERNin toiminnassa Lyhyt aikaväli Parhaillaan rakenteilla on LHC (Large Hadron Collider), joka on noin sata kertaa edeltäjäänsä Large Electron Positron Collideria (LEP) tehokkaampi rengasmainen hiukkastörmäytin. LHC:n kokonaisbudjetti on noin 3 miljardia euroa, ja sen valmistumista odotetaan vuonna LHC kokeita varten on suunniteltu neljä koeasemaa: ALICE, ATLAS, CMS ja LHCb. Koeasemien hankinnat ovat meneillään, mutta eivät välttämättä ole materiaalitekniikan kannalta merkittäviä

12 Kuva 7 Overall view of the LHC experiments [4] Pitkä aikaväli Seuraavaksi vaiheeksi odotetaan CLIC (Compact Linear Collider) -study. CLICin kiihdytinosien koko olisi merkittävästi LHC:tä pienempi, mutta mahdollistaisi silti LHC:tä suuremman törmäysenergian. Kuva 8 CLIC lay-out [5]

13 Teknologiansiirto ja T&K yhteistyömahdollisuudet Hankintojen ja mahdollisuuksien ajoittuminen CLICin rakentamisen kustannusarvio on noin 5 miljardia euroa, josta 10 % tulee mekaanisista rakenteista. CLIC projektin aikataulusta on ehdotettu seuraavaa, jonka mukaan rakennusvaihe voisi alkaa aikaisintaan vuonna Kuva 9 Tentative long-term CLIC scenario shortest and technically limited schedule (CDR: conceptual design report, TDR: technical design report) [5] 3.3. ESO ESO (European Southern Observatory) on kansainvälisen tähtitieteen tutkimusjärjestö, jonka jäseneksi Suomi liittyi 1. heinäkuuta ESO tarjoaa 12 jäsenmaalleen ja sen tutkijoille mahdollisuuden hyödyntää erinomaisia havainnointilaitteistoja sekä tietoarkistoja. ESO:n nykyiset jäsenmaat ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Iso-Britannia, Tanska ja Suomi. Suomen jäsenyys avaa teknologian tutkijoille ja teollisuudelle mahdollisuuksia osallistua ESO:n uusien teleskooppi- ja instrumenttihankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jäsenyyttä koordinoi Suomen Akatemia ja sen johtama ESO-toimikunta, johon on kerätty aihepiirin asiantuntijoita ja ESO:n käyttäjiä. Materiaalitekniikkaan piiriin kuuluvia komponentteja ovat esim.: Suprajohteita pieniä määriä esim. ALMA:n cryo-yksiköissä, instrumenteissa Kestomagneetteja mahdollisesti yksittäisiä tarpeita

14 Peilisegmentit jatkuva kehitys; uudet optiset materiaalit, massavalmistusmenetelmät, vaihtoehtoiset materiaalit sekä rakenteet Optiikan materiaalit jatkuva tarve, esim. peilien pinnoitus ja hionta, optiset pinnoitteet ja suojaukset, optiset kuidut Lyhyt aikaväli ESO:n suurimmat tulevat projektit ovat Atacama Large Millimeter Array (ALMA), jossa ESO:lla on merkittävä rooli sekä halkaisijaltaan 100-metrinen The OverWhelmingly Large Telescope (OWL), jonka toteuttamismahdollisuuksia ESO tutkii. ALMA projektin kustannuksiksi on arvioitu yli 600 miljoonaa euroa, ja valmistumisajaksi Projektiin osallistuvat myös USA ja Japani. ALMA projektissa ESO:n kokonaissitoumukset ovat noin 300 miljoonaa euroa. ALMA:sta on tulossa noin 50 miljoonan edestä hankintoja vuosille OWL:n budjetiksi on arvioitu noin miljoonaa euroa. OWL:n kehitystyö on erittäin aktiivista lähivuosina, ja sen rakentamispäätöstä odotetaan seuraavan kahden vuoden aikana. Mikäli riittävästi kumppaneita ja rahoittajia saadaan mukaan, teleskooppi voisi valmistua lopullisesti aikavälillä Pitkä aikaväli Pitkällä aikavälillä merkittäviä mahdollisuuksia teollisuudelle lienee syntyä OWL projektista, mikäli sen rakentamispäätöstä saadaan. Tällä hetkellä OWL:n kustannusarvio on vielä laaja ( miljoonaa euroa), joka on pitkälti riippuvainen toteutusaikataulusta, -laajuudesta ja materiaalivalinnoista Teknologiansiirto ja T&K yhteistyömahdollisuudet ESO tarjoaa mahdollisuuksia T&K-yhteistyöhön kuin myös suoraan teknologian siirtoon. ESO edistää aktiivisesti teknologian siirtoa ja teknologian kehitystä teollisuuden kanssa. Esimerkkejä löytyy tästä linkkistä: Hankintojen ja mahdollisuuksien ajoittuminen Alla olevat mahdollisuudet perustuvat ESO:n antamiin arvioihin eri osa-alueiden ja projektien toteutuksesta. Kuvassa 8 on karkeasti kuvattu ESO:n yleinen kehitys ja nykyisten teleskooppi ja instrumenttiprojektien aikataulutusta

15 Kuva 10 ESO:n hankinnat ja arvio aikataulussa [6] 3.4. ESRF Ranskan Grenoblessa sijaitseva The European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) ylläpitää Euroopan voimakkainta synkrotronisäteilylähdettä. ESRF on eurooppalainen röntgenvalosäteilyä hyödyntävä tutkimuskeskus, joka tarjoaa 40 röntgenvalolinjaansa jäsenmaiden tutkijoiden käyttöön. Suomi on mukana ESRF:n toiminnassa osana Nordsync-konsortiota, jonka muut jäsenet ovat Norja, Ruotsi ja Tanska Lyhyt aikaväli ESRF:n vuotuinen budjetti on n. 75 miljoonaa euroa, josta n. 15M käytetään hankintoihin ja kehitysprojekteihin. ESRF uusii tällä rahalla laitteistojaan ja kehittää optiikkaa, näyteympäristöjä, tiedonkeruujärjestelmiä sekä rakennuksiaan

16 Pitkä aikaväli ESRF suunnittelee laitteiston parannusprojektia, jonka suuruus on 240 miljoonaa euroa v ja 2013 välillä. Tämän projektin toteuttaminen on pitkälti riippuvainen EU:n 7. puiteohjelman sisällöstä. [10] Teknologiansiirto ja T&K yhteistyömahdollisuudet ESRF:n ICU (Industrial and Commercial Unit) vastaa teknologiansiirrosta sekä teollisuuden osallistumisesta ESRF:n tutkimukseen. ESRF edistää sen laitteiston käyttöä sekä julkisen sektorin että teollisuuden T&K-työssä laajalla aihealueella GSI/ FAIR GSI eli Gesellschaft für Schwerionenforschung on Saksan liittotasavallan ja Hessenin osavaltion omistama tutkimuskeskus, jonka vuosibudjetti on n. 70 miljoonaa euroa. Tämä tiedekeskus panostaa raskasionintutkimukseen ja rakentaa tähän soveltuvia hiukkaskiihdyttimiä. GSI:n laitteistossa ja tarpeissa on paljon yhtäläisyyksiä CERNin vastaaviin, vaikka tutkimuksessa painotetaankin eri alueita Lyhyt aikaväli GSI parhaillaan valmistelee seuraavaa hankettaan, joka on nimetty FAIR-projektiksi (Facility for Antiproton and Ion Research). FAIRiin suunniteltu kiihdyttimen ympärysmitta on viisi kertaa isompi kuin nykyisen raskasionisynkrotronin (SIS). FAIRin ydinosa on kaksikehäinen kiihdytin, jonka kokonaisympärysmitta on noin 1200m. Synkrotronin kehässä tarvitaan suprajohtavat magneetit, jotka pystyvät tuottamaan nopeasti vaihtuvia voimakkaita magneettikenttiä. FAIRin rakentamiskustannukseksi on arvioitu noin 1 miljardia euroa, josta Saksan liittotasavalta on sitoutunut maksamaan 65 % ja Hessenin osavaltio vastaavasti 10 %. Eurooppalaisilta/kansainvälisiltä kumppaneilta odotetaan loput 25 %:n osallistumisesta, ja FAIR tulee toimimaan eurooppalaisena/kansainvälisenä tutkimuskeskuksena. Alla on vuonna 2001 esitelty rakentamiskustannusten arvio. Suunnittelun edetessä kustannusarvio on jonkin verran kasvanut. Taulukko 2 FAIRin rakentamiskustannusarvion jakauma esiteltynä v [7]

17 Kuva 11 Ehdotettu FAIR layout (2005) [8] Vuoden 2005 loppuun mennessä 12 maata ovat allekirjoittaneet Memorandum of Understanding (MoU) yhteistyöstä FAIR projektin määrittämisessä ja FAIR organisaation perustamisen valmistelussa. FAIRin International Steering Committee (ISC) on muodostunut näiden maiden edustajista. Seuraavana vaiheena ovat ISC:n hyväksyntää FAIR Technical Reportille, joka valmistuu maaliskuussa 2006, ja FAIRin laillisen sekä järjestöllisen rakenteen lopullista määrittämistä. FAIR sopimuksen allekirjoittamista odotetaan vuoden 2006 aikana. Kun FAIR sopimus saadaan allekirjoitetuksi, projekti lienee edetä vauhdikkaasti. [9] Pitkä aikaväli FAIR projektin aikatauluna on esitelty siten, että ensimmäiset kokeet tapahtuvat jo vuonna Sen mukaan rakentamisvaihe alkaa v ja päättyy v Eri vaiheet kehitys, suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto ovat osittain päällekkäisiä

18 Kuva 12 FAIR projektin aikataulu ehdotettuna v [7] 4. SUOMALAISET OSAAJAT, PARTNERIT JA ASIANTUNTIJAT 4.1. Suomalaiset hankkeet ja osaamiskeskittymät, kontaktit mukaan pääsemiseksi FUSION-teknologiaohjelma Reijo Munther Juha Lindén FinnFusion-projekti Seppo Karttunen Iiro Andersson Leena Jylhä Jarkko Vuorela Ben Karlemo Tieteen Suurhankkeet Sami Humala Kalle Hammar Antti Heikkilä Tutkimuslaitokset VTT Seppo Tähtinen Veli Kujanpää Jari Likonen Magneettitutkimuskeskus Martti Paju

19 5. YHTEENVETO Tähän raporttiin on koottu lyhyesti tietoja tieteen suurhankkeiden mahdollisuuksista magneettien ja materiaalitekniikan osalta. Monessa hankkeessa tällä hetkellä on meneillään rakennusvaiheen valmistelu, joten hankintamahdollisuudet ovat odotettavissa lähivuosina. Tämä raportti pyritään pitämään ajankohtaisessa kunnossa, mutta pääasiallinen tietolähde yrityksille tulisi olla asiantuntijaverkostomme, joka palvelee asiakkaitten tarpeitten mukaan. 6. LÄHDELUETTELO Di Pietro, Enrico. (EFDA) ITER Procurement System, ITER Opportunities for European Industry, Barcelona, Spain, Llewellyn, Smith C. The FAST TRACK to Fusion Power, 20th IAEA Energy Conference, Vilamoura, Portugal, Delahaye, J.P. The Compact Linear Collider (CLIC) Study, CERN Particle Physics Seminar, Hammar, K., Humala, S (Finpro ry). Tieteen suurhankkeet raportti: ESO:n mahdollisuudet suomalaiselle teollisuudelle, Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI). Proposal for an International Accelerator Facility for Research with Heavy Ions and Antiprotons, Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI). FAIR Facility for Antiproton and Ion Research, Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI), FAIR Coordination Office. FAIR Newsletter No. 1, Heikkilä, Antti (Finpro ry). Tieteen suurhankkeet raportti: ESRF; co-operation and delivery possibilities for Finnish industry, FFusion2 Technology Programme Final Report, TEKES, FUSION YEARBOOK, Association Euratom-Tekes Annual Report 2003, VTT, FUSION YEARBOOK, Association Euratom-Tekes Annual Report 2004, VTT,

20 14. Pick, Michael A. (EFDA) Mechanical Engineering Components, ITER Opportunities for European Industry, Barcelona, Spain, A Conceptual Study of Commercial Fusion Power Plants. Final Report of the European Fusion Power Plant Conceptual Study (PPCS), EFDA,

Paula Eerola 17.1.2012

Paula Eerola 17.1.2012 Suomalainen tutkimus LHC:llä Paula Eerola Fysiikan laitos ja Fysiikan tutkimuslaitostki it 17.1.2012 Mikä on LHC? LHC Large Hadron Collider Suuri Hiukkastörmäytin on CERN:ssä sijaitseva it kiihdytin, toiminnassa

Lisätiedot

Fuusiotutkimuksen kuulumisia. Karin Rantamäki VTT

Fuusiotutkimuksen kuulumisia. Karin Rantamäki VTT Fuusiotutkimuksen kuulumisia Karin Rantamäki VTT Energiaa tarve kasvaa voimakkaasti väestön kasvun ja taloudellisen kehityksen myötä Väestö lähes kaksinkertaistuu 2050 mennessä Energiankulutus 2-3 kertaistuu

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Kansallisen infrastruktuurin kriteerit

Kansallisen infrastruktuurin kriteerit Tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen valtakunnallinen tiekartta ja museoiden rooli Mirja Arajärvi 24.03.2009 Kansallisen infrastruktuurin kriteerit hallintorakenteet ja vastuuhenkilöstö vuosittainen

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013)

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Raportin toteuttanut: NAG Partners SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Euroopan komissio on tilastoinut lokakuun 18. päivään 2012 mennessä 347 hakukierroksen osallistujat.

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status ECV national seminar 24.9.2014 Martti Korkiakoski Tekes EVE Electric Vehicle Systems 2011-2015 Need Innovations for new businesses in the growing

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Lukioiden kansainvälistä tiedeopiskelua

Lukioiden kansainvälistä tiedeopiskelua Lukioiden kansainvälistä tiedeopiskelua CERN? Lyhenne CERN tulee ranskankielisestä nimestä Conseil Européenpourla RechercheNucléaireeli European Council for Nuclear Research. CERN on maailman suurin hiukkasfysiikan

Lisätiedot

Tieteen suurhankkeet raportti: Diagnostiikka

Tieteen suurhankkeet raportti: Diagnostiikka Tieteen suurhankkeet raportti: Diagnostiikka Maaliskuu 2006 Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO... 4 3. TEKNOLOGIASEKTORIKOHTAISET MAHDOLLISUUDET TIETEEN SUURHANKKEISSA... 4 3.1. ITER... 4

Lisätiedot

Infrastruktuuripolitiikan nykytila. Johtaja Leena Vestala

Infrastruktuuripolitiikan nykytila. Johtaja Leena Vestala Infrastruktuuripolitiikan nykytila Johtaja Leena Vestala Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien kartoitushanke Infrastruktuurikartoitus 2008, julkistettiin 2009 alussa nykyisiä kansallisia infrastruktuureja

Lisätiedot

Fuusiotutkimuksen tilannekatsaus 2014 maailmassa ja Suomessa. ATS seminaari Tuomas Tala VTT Nuclear FinnFusion

Fuusiotutkimuksen tilannekatsaus 2014 maailmassa ja Suomessa. ATS seminaari Tuomas Tala VTT Nuclear FinnFusion Fuusiotutkimuksen tilannekatsaus 2014 maailmassa ja Suomessa ATS seminaari 27.5.2014 Tuomas Tala VTT Nuclear FinnFusion 18/06/14 2 Fusion is a promising (but not yet credible) energy option for the second

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEMME TILA KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA

KORJAUSRAKENTAMISEMME TILA KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA KORJAUSRAKENTAMISEMME TILA KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja Kiinteistöt ja rakentaminen AsuntoForum, 23.3.2009 280 260 240 220 200 Suomi Asuntojen korjausrakentaminen volyymi-indeksi

Lisätiedot

SolarForum. An operation and business environment development project

SolarForum. An operation and business environment development project SolarForum An operation and business environment development project Dr. Suvi Karirinne, project manager, Head of the Environmental Engineering Degree Programme Solar Energy Finland -???? Approximately

Lisätiedot

FECC, Finnish Environmental Cluster for China. Ari Makkonen, MSc Executive Director

FECC, Finnish Environmental Cluster for China. Ari Makkonen, MSc Executive Director FECC, Finnish Environmental Cluster for China Ari Makkonen, MSc Executive Director Sisältö Taustaa Organisaatio Rahoitus Toimintastrategia Fokusalueet Tausta - FECC on Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy

Lisätiedot

Tieteen suurhankkeet raportti: Elektroniikka

Tieteen suurhankkeet raportti: Elektroniikka Tieteen suurhankkeet raportti: Elektroniikka Huhtikuu 2006 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 1 ELEKTRONIIKKASEKTORIN MAHDOLLISUUDET TIETEEN SUURHANKKEISSA... 5 1.1 ITER... 5 1.1.1 Yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

GEN4FIN 2010. SAFIR2014 seminaari 22.04.2010

GEN4FIN 2010. SAFIR2014 seminaari 22.04.2010 2010 SAFIR2014 seminaari 22.04.2010 Gen IV konseptien kehitys Kuusi konseptia kehitystyön alla Tavoitteet: Parempi hyötysuhde Polttoainevarantojen riittävyys: uudet polttoainetyypit (MOX ja Th) Polttoainekierto

Lisätiedot

Integroitu paloturvallisuustekniikka

Integroitu paloturvallisuustekniikka Jyri Outinen 1, Markku Heinisuo 2 1 Ruukki Construction Oy 2 Tampere University of Technology Palotutkimuksen päivät 2011 June 19, 2012 www.ruukki.com Jyri Outinen Esityksen sisältö Hankkeen perustiedot

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola M2M - uutta liiketoimintaa ja rahoitusta - työpaja 19.2.2013, Tampere Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola Ubicom ohjelman päällikkö, Twitter: @KimmoAhola Helmikuu 2013 Ubicom Embedded ICT Finland

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Tervetuloa Pohjois-Tapiolan, Tapiolan ja Viherlaakson lukiot

Tervetuloa Pohjois-Tapiolan, Tapiolan ja Viherlaakson lukiot Tervetuloa Pohjois-Tapiolan, Tapiolan ja Viherlaakson lukiot 12.10.2016 Yleisesittely: Mikä CERN on ja mitä täällä tehdään? Timo Hakulinen BE/ICS Lyhyt Intro: mistä on kysymys Paikka, jossa paiskataan

Lisätiedot

TUORE keskustelutilaisuus 9.6.2014. Vihreät Tuotteet EU:n tuotteita koskeva ympäristöpolitiikka

TUORE keskustelutilaisuus 9.6.2014. Vihreät Tuotteet EU:n tuotteita koskeva ympäristöpolitiikka TUORE keskustelutilaisuus 9.6.2014 Vihreät Tuotteet EU:n tuotteita koskeva ympäristöpolitiikka Environmental EU product policies Ecodesign (Dir 2009/125/EC) Energy Labelling (Dir 2010/30/EC) Ecolabel (Regulation

Lisätiedot

Suomi ESO:n täysjäseneksi

Suomi ESO:n täysjäseneksi Suomi ESO:n täysjäseneksi Ensimmäisen ESO-Projektin kuvaus FinCOSPAR, 11.-13.5.2005 Matti Anttila Helsingin yliopiston observatorio ESO Euroopan Eteläinen Observatorio Eurooppalainen tähtitieteen tutkimuksen

Lisätiedot

TONI TÖRMÄNEN, FINNMAP CONSULTING OY - TYÖELÄMÄN HAASTEET 11.06.2013

TONI TÖRMÄNEN, FINNMAP CONSULTING OY - TYÖELÄMÄN HAASTEET 11.06.2013 TONI TÖRMÄNEN, FINNMAP CONSULTING OY - TYÖELÄMÄN HAASTEET 11.06.2013 TONI TÖRMÄNEN 30 vuotias Alun perin lähtöisin Turusta Nykyisin kotipaikka on Nummela Perhe: Vaimo ja 2 kuukauden ikäinen tytär, Emilia

Lisätiedot

Kasvihuonekaasujen inventaario ja. - yritysten tietotarpeet. Riitta Pipatti Tilastot ja indeksit energialiiketoiminnan apuna 9.5.

Kasvihuonekaasujen inventaario ja. - yritysten tietotarpeet. Riitta Pipatti Tilastot ja indeksit energialiiketoiminnan apuna 9.5. Kasvihuonekaasujen inventaario ja päästökauppa - yritysten tietotarpeet Riitta Pipatti Tilastot ja indeksit energialiiketoiminnan apuna 9.5.2006 Esityksen sisältö! YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja!

Lisätiedot

Rak- ja Yhd-kurssien tentit 2015-2016 30.6.2015

Rak- ja Yhd-kurssien tentit 2015-2016 30.6.2015 Rak- ja Yhd-kurssien tentit 2015-2016 30.6.2015 Pv/ Week day Pvm/Date Aika/Time Kurssin koodi ja nimi/course code and name Sali/Hall Tentti/ Vk Viikko/ Week Ke 26.08.15 13:00-17:00 KJR-C2001 Kiinteän aineen

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Seuraavaksi aiheena: Mikä? Puiteohjelmien kunniakas historia Miksi? Kenelle Horisontti 2020 sopii? Mitä? Horisontin hankerahoituksen filosofia ja

Lisätiedot

Kansalliset ja EU-ohjelmat apuna tiedonvälityksen kehittämiseen

Kansalliset ja EU-ohjelmat apuna tiedonvälityksen kehittämiseen Kansalliset ja EU-ohjelmat apuna tiedonvälityksen kehittämiseen Älyliikennettä maalle, merelle ja solmupisteisiin 26.3.2013 LVM, Helsinki Riitta Pöntynen SPC Finland Eurooppalainen liikenneverkko TEN-T

Lisätiedot

koulutuksesta kuvaajia

koulutuksesta kuvaajia 3 25 2 15 1 5 22. Teknillisten korkeakoulujen ja tiedekuntien opiskelijamäärät opettajaa kohti (1981, 199 ja 2) Lähde: Opetusministeriön KOTA-tietokanta. TKK TTKK LTKK OY ÅA Perus- ja jatko-opiskelija/opetuksen

Lisätiedot

Suomi EU:n fuusioteknologiaohjelmassa

Suomi EU:n fuusioteknologiaohjelmassa Suomi EU:n fuusioteknologiaohjelmassa Fuusio ITER EU:n organisoituminen Suomi ja fuusio Verkottuminen ja yhteistyö H Plit, TVO 15.10.2003 Fuusion periaate Ydinreaktiossa joko syntyy tai sitoutuu energiaa

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Elina Juntunen, Suomen Akatemia Erasmus Mundus infopäivä 21.11.2011 1 23.11.2011 Muutama sana Akatemian tuesta tutkijaliikkuvuudelle Akatemian strategia ja kansainvälisen

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin kohdemaat 2 Finnpartnership lyhyesti Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma

Lisätiedot

Suunnittelutyökalu kustannusten ja päästöjen laskentaan

Suunnittelutyökalu kustannusten ja päästöjen laskentaan Suunnittelutyökalu kustannusten ja päästöjen laskentaan TERÄSRAKENTAMISEN T&K-PÄIVÄT 28.-29.5.2013 Mauri Laasonen Tampereen teknillinen yliopisto Tietomallin hyödyntäminen Mallissa on valmiina runsaasti

Lisätiedot

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta 9.10. 2012 Toimintakatsaus ja vuorovaikutussuhteet Erkki Antila Teknillinen tiedekunta Asialista Teknillinen tiedekunta Strategia Painoalat Koulutus ja tutkimus Koulutusohjelmat Tutkimustoiminta Tutkimusalusta

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma

Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Prof. Pekka Särkkä TKK Kalliorakentaminen Kaivosinsinöörikoulutus Ruotsi, (Saksa, Venäjä) aluksi Teknillisen korkeakoulun kemian osasto 1937- Vuoriteollisuusosasto

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

Yhteenveto IEA PVPS-aktiviteeteista Jero Ahola 5.6.2015

Yhteenveto IEA PVPS-aktiviteeteista Jero Ahola 5.6.2015 Yhteenveto IEA PVPS-aktiviteeteista Jero Ahola 5.6.2015 IEA PVPS Executive Council, Paris, 27-30.4-2015 Poimintoja: Suomi toivotettiin tervetulleeksi takaisin ohjelmaan Pitkä keskustelu IEA:n varovaisuudesta

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

VTT ja tuulivoiman t&k. Tuulivoiman Workshop, Pasila Esa Peltola, johtava tutkija, VTT

VTT ja tuulivoiman t&k. Tuulivoiman Workshop, Pasila Esa Peltola, johtava tutkija, VTT VTT ja tuulivoiman t&k Tuulivoiman Workshop, Pasila 7.11.2013 Esa Peltola, johtava tutkija, VTT 2 VTT:n palvelut tuulivoimaan liittyvää toimintaa kaikilla lohkoilla 3 WIND POWER KEY COMPETENCES Solutions

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Jari Ikonen 16.10.2012 Ubicom sulautettu tietotekniikka Ubicom - Sulautettu tietotekniikka -ohjelma Alkoi vuonna 2007

Lisätiedot

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc - Mahdollisuus metallialalle Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Oy FIMECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Tehtävänä on valmistella ja koordinoida

Lisätiedot

Reliable sensors for industrial internet

Reliable sensors for industrial internet Reliable sensors for industrial internet 21.5.2015 Anu Kärkkäinen, PhD Research Team Leader VTT Technical Research Centre of Finland anu.karkkainen@vtt.fi Click to edit Master Contents title style Click

Lisätiedot

Lasse Mattila VTT Prosessit. ATS:n syysseminaari 8.11.2002

Lasse Mattila VTT Prosessit. ATS:n syysseminaari 8.11.2002 1 VTT PROSESSIT Lasse Mattila VTT Prosessit Sisällysluettelo: Suomalaiset 5 PO:n 1998-2002 hankkeissa 6PO:n 2002-2006 yleistavoitteet ja uudet keinot Ydinenergia 6 PO:ssa - fissio ja fuusio Muu energia

Lisätiedot

Case: Ydinvoimalan käyttöautomaation allianssi

Case: Ydinvoimalan käyttöautomaation allianssi Case: Ydinvoimalan käyttöautomaation allianssi Teknologiateollisuus 13.2.2013 Jyrki Koskela, myyntijohtaja, Metso Endress+Hauser Oy - allianssin esittely - miksi allianssiin päädyttiin? - yhteistyön käynnistäminen

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

STUK. Sirpa Heinävaara TUTKIMUSHANKKEET - KÄYNNISSÄ OLEVAT KANSAINVÄLISET HANKKEET. tutkija/tilastotieteilijä

STUK. Sirpa Heinävaara TUTKIMUSHANKKEET - KÄYNNISSÄ OLEVAT KANSAINVÄLISET HANKKEET. tutkija/tilastotieteilijä KÄYNNISSÄ OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET - KANSAINVÄLISET HANKKEET Sirpa Heinävaara tutkija/tilastotieteilijä STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Tutkimusten lähtökohtia Matkapuhelinsäteilyn ja aivokasvainten

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Helmikuu 2015 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso ja sen kehitys Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n

Lisätiedot

Hiukkasfysiikan avointa dataa opetuskäytössä

Hiukkasfysiikan avointa dataa opetuskäytössä Hiukkasfysiikan avointa dataa opetuskäytössä TkT Tapio Lampén (tapio.lampen@cern.ch) Fysiikan tutkimuslaitos HIP (sisältää materiaalia Sanni Suoniemen pro gradu -tutkimuksesta) Sisältö: CERNin ja CMS-kokeen

Lisätiedot

matematiikka Tapio Helin Nuorten akatemiaklubi Helsinki 16.02.2015 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

matematiikka Tapio Helin Nuorten akatemiaklubi Helsinki 16.02.2015 Matematiikan ja tilastotieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Leipätyönä sovellettu matematiikka Tapio Helin Nuorten akatemiaklubi Helsinki 16.02.2015 Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tapio Helin

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Tulevaisuutta tekemässä Esikaupallisten hankintojen ensimmäiset esimerkit. Tampere 11.4.2012 Kehityspäällikkö Sari Luostarinen Forum Virium Helsinki

Tulevaisuutta tekemässä Esikaupallisten hankintojen ensimmäiset esimerkit. Tampere 11.4.2012 Kehityspäällikkö Sari Luostarinen Forum Virium Helsinki Tulevaisuutta tekemässä Esikaupallisten hankintojen ensimmäiset esimerkit Tampere 11.4.2012 Kehityspäällikkö Sari Luostarinen Forum Virium Helsinki Miksi? Ikäihmisten elämänlaatu: kotona asumisen edellytysten

Lisätiedot

PÄÄSTÖOIKEUKSIEN HUUTOKAUPPA: LAINSÄÄDÄNTÖ, PUITTEET JA VALMISTELU

PÄÄSTÖOIKEUKSIEN HUUTOKAUPPA: LAINSÄÄDÄNTÖ, PUITTEET JA VALMISTELU PÄÄSTÖOIKEUKSIEN HUUTOKAUPPA: LAINSÄÄDÄNTÖ, PUITTEET JA VALMISTELU Lakimies Emilie Yliheljo Huutokauppa-asiantuntija Anna-Maija Sinnemaa Sovellettavat EU-säädökset 1/3 Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012 Työaika Suomessa ja muissa maissa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012 Suomessa työaika on lyhyt työtunteja tarvitaan lisää Lain ja sopimusten mukainen vuosityöaika on Suomessa maailman lyhimpiä

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 290 000 ihmistä, välillinen

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2008

Suomi työn verottajana 2008 Kansainvälinen palkkaverovertailu Suomi työn verottajana 28 Kansainvälinen palkkaverovertailu 28 Tutkimuksen maat Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada,

Lisätiedot

Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015

Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015 Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015 11.7.2014/KK Tentti-ilmoittautuminen on pakollista ja se on tehtävä viimeistään viikkoa ennnen weboodissa (oodi.aalto.fi) Tarkista

Lisätiedot

Esityksen rakenne. Työn tuottavuudesta tukea kasvuun. Tuottavuuden mennyt kehitys. Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka. Tuottavuuden tekijät

Esityksen rakenne. Työn tuottavuudesta tukea kasvuun. Tuottavuuden mennyt kehitys. Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka. Tuottavuuden tekijät Työn tuottavuudesta tukea kasvuun Mika Maliranta (ETLA) Yrittäminen ja työelämä -seminaari, Helsinki, 21.8.2008 Esityksen rakenne Tuottavuuden mennyt kehitys Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka Tuottavuuden

Lisätiedot

Infrastruktuuritarpeet energia-alalla Riitta Kyrki-Rajamäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Infrastruktuuritarpeet energia-alalla Riitta Kyrki-Rajamäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Infrastruktuuritarpeet energia-alalla Riitta Kyrki-Rajamäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tutkimusinfrastruktuurin nykytila ja tulevaisuus Helsinki 2.10.2013 Energia yksi ihmiskunnan suurista haasteista

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Elokuu 2013 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

Etelä-Savon uusien energiainvestointien ympäristövaikutukset

Etelä-Savon uusien energiainvestointien ympäristövaikutukset Footer Etelä-Savon uusien energiainvestointien ympäristövaikutukset Biosaimaa - uudet energiainvestoinnit Etelä-Savossa 7.5.2013 Esa Vakkilainen professori esa.vakkilainen@lut.fi tekniikka&talous 26.4.2013

Lisätiedot

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA Erkki Pekkarinen Varma on keskinäinen ja itsenäinen Varma on keskinäinen eli asiakkaidensa omistama yhtiö Päätösvaltaa Varmassa käyttävät kaikki, jotka maksavat

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 13/02. Suomen kansallinen CERN-strategia vuosille 2003-2010 TYÖRYHMÄN EHDOTUS

SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 13/02. Suomen kansallinen CERN-strategia vuosille 2003-2010 TYÖRYHMÄN EHDOTUS SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 13/02 Suomen kansallinen CERN-strategia vuosille 2003-2010 TYÖRYHMÄN EHDOTUS 1 SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 13/02 Suomen kansallinen CERN-strategia vuosille 2003-2010 TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Yhteenveto NetData-tutkimusprojektin tuloksista http://www.soberit.hut.fi/netdata/

Lisätiedot

Kuva 2. LHC-dipolimagneetin poikkileikkaus, jossa näkyy suprajohtavan magneettikelan paikka suihkuputkien ympärillä.

Kuva 2. LHC-dipolimagneetin poikkileikkaus, jossa näkyy suprajohtavan magneettikelan paikka suihkuputkien ympärillä. CERNin LHC-projekti CERN:issä vuoden 2009 lopussa käynnistetty LHC (Large Hadron Collider, kts. http://lhc.web.cern.ch/lhc/) on maailman suurin hiukkaskiihdytinlaitteisto. Se on kahden suprajohteisia magneetteja

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Horisontti 2020 Roadshow Lahti, 14.5.2013 Elina Holmberg EUTI, Tekes 1 Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin EU:lta rahoitusta

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2013

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2013 Kansainvälinen palkkaverovertailu 13 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Tekes, Vesi-ohjelma 2008-2012

Tekes, Vesi-ohjelma 2008-2012 Rakennetun ympäristönkehittäminen virtuaalisuus mahdollistajana Ajankohtaista vesialalla Tekes, Vesi-ohjelma 2008-2012 7.12.2010 Anne Salminen, Ohjelman koordinaattori Pöyry Finland Oy DM 11-2009 Vesiala

Lisätiedot

BRUTTO PINTA- ALA (M 2 ) KEHYKSEN MATERIAAL I. EA-HP-1500/47-18 Super heat ALUMIINI 1,98 108 0,172 506 1320*1680*110 59

BRUTTO PINTA- ALA (M 2 ) KEHYKSEN MATERIAAL I. EA-HP-1500/47-18 Super heat ALUMIINI 1,98 108 0,172 506 1320*1680*110 59 TYHJIÖPUTKIKERÄIMET 1. EA-HP HEAT PIPE TYHJIÖPUTKIKERÄIMEN HINTA JA TEKNISET TIEDOT KUVA MALLI KERÄIN MENETELMÄ KEHYKSEN MATERIAAL I BRUTTO PINTA- ALA (M 2 ) MAX. LÄMMITETT ÄVÄ VESIMÄÄRÄ / KERÄIME N TILAVUU

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008 Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas Vaihtotase Yhdysvalloissa % bkt:sta 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 85 90 95 00 05

Lisätiedot

Ensimmäisen lapsen hankinta - Vertaileva tutkimus vanhemmuuteen siirtymisen muodosista

Ensimmäisen lapsen hankinta - Vertaileva tutkimus vanhemmuuteen siirtymisen muodosista Ensimmäisen lapsen hankinta - Vertaileva tutkimus vanhemmuuteen siirtymisen muodosista Katja Forssén & Veli-Matti Ritakallio Sosiaalipolitiikan laitos Perheiden muuttuvat elinolot kirjan julkaisuseminaari

Lisätiedot

EU:n tuulivoimateknologiaplatformin TPWIND:in aktiviteetit. TEKES tuulivoiman workshop 7.11.2013 Hannele Holttinen, VTT

EU:n tuulivoimateknologiaplatformin TPWIND:in aktiviteetit. TEKES tuulivoiman workshop 7.11.2013 Hannele Holttinen, VTT EU:n tuulivoimateknologiaplatformin TPWIND:in aktiviteetit TEKES tuulivoiman workshop 7.11.2013 Hannele Holttinen, VTT TPWind: rakenne 3 TPWIND linkki SET Plan The SET-Plan launched European Industrial

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 Kansainvälinen palkkaverovertailu 11 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Avaussanat, Jukka Viitasaari Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia,

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010 Eija Wilen, CIMO Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot

Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot Kulttuurin kansainväliset yhteydet Jyväskylän kaupungin vastuulalueilla on laajat ja toimivat kansainväliset yhteydet. Kansainväliset näyttelyt Graphica

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

VTT eurooppalaisen tutkimuksen peruspilari

VTT eurooppalaisen tutkimuksen peruspilari VTT eurooppalaisen tutkimuksen peruspilari VTT Julkaisu: La lettre européenne de l ANRT No. 242 (lokakuu 2010) Artikkelin nimi: VTT, cet européen qui s impose au plus haut niveau dans le 7e programme-cadre

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot