Tieteen suurhankkeet raportti: Magneetit ja Materiaalitekniikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieteen suurhankkeet raportti: Magneetit ja Materiaalitekniikka"

Transkriptio

1 Tieteen suurhankkeet raportti: Magneetit ja Materiaalitekniikka Maaliskuu 2006

2 Sisällysluettelo 2. JOHDANTO TEKNOLOGIASEKTORIKOHTAISET MAHDOLLISUUDET TIETEEN SUURHANKKEISSA SUOMALAISET OSAAJAT, PARTNERIT JA ASIANTUNTIJAT YHTEENVETO LÄHDELUETTELO

3 Kuvaluettelo Kuva 1 ITER rakennusvaiheen aikataulu [1]... 5 Kuva 2 ITERin osien kustannusjakauma [2]... 6 Kuva 3 ITER In-Vessel Structure and Blanket Shield Module...9 Kuva 4 Primary First Wall Panel [14]... 9 Kuva 5 Preliminary timetable of Fast Track fusion energy development [3]...10 Kuva 6 ITER Procurement in the EU Estimated volume of fabrication contracts [2] Kuva 7 Overall view of the LHC experiments [4]...12 Kuva 8 CLIC lay-out [5]...12 Kuva 9 Tentative long-term CLIC scenario shortest and technically limited schedule (CDR: conceptual design report, TDR: technical design report) [5]...13 Kuva 10 ESO:n hankinnat ja arvio aikataulussa [6]...15 Kuva 11 Ehdotettu FAIR layout (2005) [8]...17 Kuva 12 FAIR projektin aikataulu ehdotettuna v [7] Taulukkoluettelo Taulukko 1 EU:n in-kind hankintapaketit [2]... 7 Taulukko 2 FAIRin rakentamiskustannusarvion jakauma esiteltynä v [7] Toimittajat Megumi Asano-Ulmonen, Prizztech Oy Sami Humala ja Kalle Hammar, Finpro ry - 3 -

4 2. JOHDANTO Tässä raportissa on esitelty tieteen suurhankkeiden mahdollisuuksia magneettien ja materiaalitekniikan osalta. Materiaalitekniikka on laaja käsite, joten tämä raportti käsittelee tieteen suurhankkeiden mahdollisuuksia melko yleisesti. Raportin tavoitteena on tiedottaa ajankohtaisista tieteen suurhankkeiden mahdollisuuksista yleisellä tasolla, sekä herättää yritysten kiinnostuksia hankkeisiin osallistumisesta. Hankkeiden tilanteet kehittyvät ja muuttuvat nopeasti. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä asiantuntijoihin, joilta saa tarkempia tietoja ajankohtaisesta tilanteesta. 3. TEKNOLOGIASEKTORIKOHTAISET MAHDOLLISUUDET TIETEEN SUURHANKKEISSA 3.1. ITER Seuraavissa kappaleissa on kuvattu tiiviisti keskeisimmät aihealueeseen liittyvät tulevat tarpeet eri keskuksissa, tunnistetut yhtäläisyydet ja keskeiset teemat. ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) on kansainvälinen fuusiokoereaktori, joka rakennetaan Ranskan Cadaracheen. ITERin tarkoituksena on osoittaa fuusioenergiatuotannon toteutettavuus tieteellisesti sekä teknologisesti. ITERin fuusiotehoksi on suunniteltu 500 megawattia ja rakennuskustannuksiksi on arvioitu noin 4,5 miljardia euroa. Rakennustyöt alkavat vuoden 2008 aikana ja suunnitelman mukaan laitos aloittaa toimintansa vuonna

5 Kuva 1 ITER rakennusvaiheen aikataulu [1] Suuret hankintapaketit, kuten suprajohtavat magneetit ja tyhjiökammiorakenteet tulevat kilpailutukseen jo ennen rakentamislupapäätöksen saamista. ITERin rakennuskustannukset ovat jaettu 7 sopimuspuolen kesken in-kind hankintojen kautta seuraavalla suhteessa - EU: JA:CN:IN:KO:RF:US = 4:2:1:1:1:1:1. EU:n in-kind hankintojen arvoksi tulee noin 1,5 miljardia euroa

6 Kuva 2 ITERin osien kustannusjakauma [2] Hankinta-arvoltaan suurin pakettikokonaisuus on suprajohtavat magneetit. ITER EDA (Engineering Design Activities) vaiheessa tunnistettiin alla listattuja Seven Large Projects, joissa tarvitaan teollisuuden osallistumista merkittävästi. Tyypillisesti suurprojektin toiminta ylittää maanrajoja, ja on monivaiheinen sekä toisistaan riippuvainen. ITERin EDA on onnistuneesti osoittautunut, että laaja kansainvälinen yhteistyö tutkimuslaitosten ja teollisuuden välissä on mahdollinen. Lisätietoja näistä projektista löytyy EFDA:n wwwsivuilta. Seven Large Projects EU:n osuus Central Solenoid Model Coil Project (L-1) 10% Toroidal Field Model Coil Project (L-2) 98% + leadership Vacuum Vessel Sector Project (L-3) 14% Blanket Module Project (L-4) 45% + leadership Divertor Project (L-5) 24% + leadership Blanket Module Remote Handling Project (L-6) 14% Divertor Remote Handling Project (L-7) 90% + leadership In-kind hankintapaketit, joista EU vastaa ainakin osaksi ovat taulukoitu alla. Erityisesti materiaalitekniikkaa hyödyntäviä hankintakokonaisuuksia ovat Vacuum Vessel, Blanket System sekä Divertor. Alla taulukoituja EU:n in-kind hankintapaketteja jaetaan edelleen pienempiin itsenäisiin osiin. Alustavan arvion mukaan ITERin rakennusvaiheessa on odotettavissa noin 130 valmistus- ja toimitussopimusta sekä 90 engineering support palvelusopimusta. Valmistus- ja toimitussopimuksen arvo vaihtelee 2M EUR ja 60M EUR välillä, ollen keskimäärin 12M EUR. Palvelusopimusten keskimääräinen arvo on noin 2M EUR

7 Taulukko 1 EU:n in-kind hankintapaketit [2] 1.1 Magnet System 1 Toroidal Field (TF) Coils Windings 2 TF Structures 3 Poloidal Field (PF) Coils 6 Conductors 1.5 Vacuum Vessel 1 Vacuum Vessel main vessel and blanket manifolds 1.6 Blanket System 1 Blanket FW/Shield modules & port plugs 1.7 Divertor 1 Divertor cassette integration 2 Divertor plasma facing components 2.3 Remote Handling 2 Divertor Remote Handling Equipment Equipment 3 Transfer Cask System 4 Viewing/Metrology Systems 5 Neutral beam RH equipment 3.1 Vacuum Pumping 1 Cryopumps System 3 Leak Detection 3.2 Tritium Plant 3 Hydrogen Isotope Separation System 5 Water Detritiation System 3.4 Cryoplant 1 Cryoplant Cryodistribution 4.1 Pulsed Power Supply 1 High Voltage Substation 8 Steady state electrical power network 5.1 Heating Systems 1 Ion Cyclotron Launcher Assembly Ion Cyclotron 5.2 Heating Systems Electron Cyclotron 5.3 Heating Systems Neutral Beam 6.2 Building 1 Electron Cyclotron upper launcher 3 RF power sources 4 Electron Cyclotron power supply 1 Neutral Beam Assembly and Testing 2 Beam Sources & HV bushings 3 Beamline components 4 Confinement & shields 5 Active Correction/Compensation Coils 6 Neutral Beam Power Supply 1 Reinforced Concrete Buildings and selected Infrastructure 2 Steel Frame Buildings 6.3 Waste Treatment 1 Waste Treatment System 6.4 Radiological Protection 1 Radiological and Environmental Monitoring 17 fuusiotutkimukseen ja -kehitykseen tunnusmerkillistä teknologia-alueita on myös tunnistettu. Materiaalitekniikka liittyy huomattavasti moneen alueeseen esim.: Plasma Facing Components 4. Tiles and Coatings 5. Plasma Facing Component Mock-ups Vessel, Shield and Blanket 6. Vacuum Vessel, segments of Neutron Shields and of Tritium Breeding Blankets Superconducting Magnets 7. Strand 8. Conductor 9. Model Coil Winding Materials for fusion specific applications 16. Low activation structural materials for in-vessel components of a fusion reactor 17. Materials for tritium breeding blankets including ceramic breeder and beryllium pebbles and permeation barriers - 7 -

8 Suomessa on vahvaa osaamista materiaalitekniikan alueella, jota on hyödynnetty Suomessa tehtävissä fuusiomateriaalitutkimuksissa. ITER-koereaktori on mittava haaste siinä käytetyille materiaaleille: termiset kuormitussyklit ja neutronisäteily asettavat tiukat vaatimukset reaktorin sisäosien materiaalien ja liitosten mekaanisille ominaisuuksille. Alla on lueteltu esimerkkejä FUSION-teknologiaohjelmaan kuuluvista tutkimushankkeista materiaalitekniikan alueella. Tarkemmat tiedot ovat saatavilla FUSION-teknologiaohjelman vuosiraporteista. [11, 12, 13] Erikoiskuparit, kupariseokset ja Cu/SS-liitostekniikat ITERin ensiseinämärakenteisiin Pulveri HIP -menetelmällä valmistetut monimetallikomponentit ja -rakenteet (Be/Cu/SS, ) ja kehittyneet hitsausmenetelmät Materiaalin NDE-karakterisointi, säteilytetyt miniatyyrinäytteet ja neutronisäteilytyksen alaisena olevien materiaalien mekaaninen testaus Ensiseinämän ja divertoritiilien pinnoitteet (W, Be, DLC, ) ja niiden karakterisointi Neutroniikka-analyysit ITERin sisäkomponenteille ITERin suprajohtavien lankojen (Nb 3 Sn and NbTi) kehitystyö Breeding blanket ja fuusiomateriaalien T&K-toiminta on tärkeää pitkällä aikavälillä ITERin jälkeistä vaiheita (DEMO, fuusiovoimalaitos) ajatellen. Kuva 4 esittelee tällä hetkellä toteutettavissa olevia ensiseinämämateriaalia. Tutkittuja sekä tutkittavaksi ehdotettuja blanket module materiaaleja ovat esimerkiksi: Eurofer (reduced-activation ferritic-martensitic steel), oxide-dispersion-strengthened RAFM steel, CuCrZr copper alloy, zirconium hydride, silicon carbide composite, lithium ortho-silicate, beryllium, tungsten, tungsten alloy (W-1%La 2 O 3 ) etc. Jäähdytysnesteena on esimerkiksi vesi, helium, ja/tai LiPb. [15] - 8 -

9 Kuva 3 ITER In-Vessel Structure and Blanket Shield Module Kuva 4 Primary First Wall Panel [14] Lyhyt aikaväli Hankintapakettien suuruuden ja vaativuuden takia, sekä tuotannollisista syistä suprajohtavien magneettien, sekä reaktorin rakenteiden (vacuum vessel, blanket, divertor) toimitusajat ovat pitkiä. Nämä paketit tulevat hankintakierroksille todennäköisesti ensi vuoden aikana. Tuleviin hankkeisiin voi valmistautua esim. rekisteröitymällä EFDA:n Industrial Suppliers Database for ITER iin sivulla Yritystietokannan tavoite on - 9 -

10 toimia yhtenä kohtaamisalustana sekä isoille että pienille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneet ITERin rakennushankkeista Pitkä aikaväli Fuusioenergian tutkimuksessa ITERin rinnalla suunnitteilla on IFMIF (International Fusion Material Irradiation Facility). IFMIF:n tarkoituksena on mahdollistaa fuusiomateriaalien sekä -komponenttien realistinen testaus käyttöolosuhteen sekä -iän kannalta. IFMIF todennäköisesti tulee sijoittumaan Japaniin, yhtenä Broader Approach hankkeena. EU:n ja Japanin välisen Broader Approach -sopimuksen perusteella EU osallistuu hankkeisiin yhteensä 339M EUR panostuksella, osa rahana ja loput in-kind toimituksina. Fuusioenergian Fast Track suunnitelman alustava aikataulu on esitetty alla. Suunnitelma tavoittelee fuusioenergian kaupallistamista vuosisadan toisella puoliskolla. Kuva 5 Preliminary timetable of Fast Track fusion energy development [3] Teknologiansiirto ja T&K yhteistyömahdollisuudet Tekesin FUSION-teknologiaohjelman kautta on kehittynyt suomalainen fuusiotutkimus verkosto, jossa mukana on mm. VTT, Teknillinen korkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, sekä useita teollisuusyrityksiä. Kuten ITERin kansainvälisyydestäkin näkyy, yhteistyö on tarpeellista fuusiotutkimus ja -kehitys projekteissa. Spin-off esimerkeistä voi lukea tästä: m Hankintojen ja mahdollisuuksien ajoittuminen Merkittävä osa ITERin hankinnoista ajoittuu vuosien 2009 ja 2014 väliin kuten ao. kuvassa on esitetty

11 Kuva 6 ITER Procurement in the EU Estimated volume of fabrication contracts [2] 3.2. CERN CERN on 20 jäsenmaan hallinnoima Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestö, joka johtaa maailman suurin hiukkasfysiikan tutkimuskeskusta Genevessä. CERNin hankinnat tehdään lähinnä jäsenvaltioista, ja suomalainen osaaminen on ollut vahvasti mukana CERNin toiminnassa Lyhyt aikaväli Parhaillaan rakenteilla on LHC (Large Hadron Collider), joka on noin sata kertaa edeltäjäänsä Large Electron Positron Collideria (LEP) tehokkaampi rengasmainen hiukkastörmäytin. LHC:n kokonaisbudjetti on noin 3 miljardia euroa, ja sen valmistumista odotetaan vuonna LHC kokeita varten on suunniteltu neljä koeasemaa: ALICE, ATLAS, CMS ja LHCb. Koeasemien hankinnat ovat meneillään, mutta eivät välttämättä ole materiaalitekniikan kannalta merkittäviä

12 Kuva 7 Overall view of the LHC experiments [4] Pitkä aikaväli Seuraavaksi vaiheeksi odotetaan CLIC (Compact Linear Collider) -study. CLICin kiihdytinosien koko olisi merkittävästi LHC:tä pienempi, mutta mahdollistaisi silti LHC:tä suuremman törmäysenergian. Kuva 8 CLIC lay-out [5]

13 Teknologiansiirto ja T&K yhteistyömahdollisuudet Hankintojen ja mahdollisuuksien ajoittuminen CLICin rakentamisen kustannusarvio on noin 5 miljardia euroa, josta 10 % tulee mekaanisista rakenteista. CLIC projektin aikataulusta on ehdotettu seuraavaa, jonka mukaan rakennusvaihe voisi alkaa aikaisintaan vuonna Kuva 9 Tentative long-term CLIC scenario shortest and technically limited schedule (CDR: conceptual design report, TDR: technical design report) [5] 3.3. ESO ESO (European Southern Observatory) on kansainvälisen tähtitieteen tutkimusjärjestö, jonka jäseneksi Suomi liittyi 1. heinäkuuta ESO tarjoaa 12 jäsenmaalleen ja sen tutkijoille mahdollisuuden hyödyntää erinomaisia havainnointilaitteistoja sekä tietoarkistoja. ESO:n nykyiset jäsenmaat ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Iso-Britannia, Tanska ja Suomi. Suomen jäsenyys avaa teknologian tutkijoille ja teollisuudelle mahdollisuuksia osallistua ESO:n uusien teleskooppi- ja instrumenttihankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jäsenyyttä koordinoi Suomen Akatemia ja sen johtama ESO-toimikunta, johon on kerätty aihepiirin asiantuntijoita ja ESO:n käyttäjiä. Materiaalitekniikkaan piiriin kuuluvia komponentteja ovat esim.: Suprajohteita pieniä määriä esim. ALMA:n cryo-yksiköissä, instrumenteissa Kestomagneetteja mahdollisesti yksittäisiä tarpeita

14 Peilisegmentit jatkuva kehitys; uudet optiset materiaalit, massavalmistusmenetelmät, vaihtoehtoiset materiaalit sekä rakenteet Optiikan materiaalit jatkuva tarve, esim. peilien pinnoitus ja hionta, optiset pinnoitteet ja suojaukset, optiset kuidut Lyhyt aikaväli ESO:n suurimmat tulevat projektit ovat Atacama Large Millimeter Array (ALMA), jossa ESO:lla on merkittävä rooli sekä halkaisijaltaan 100-metrinen The OverWhelmingly Large Telescope (OWL), jonka toteuttamismahdollisuuksia ESO tutkii. ALMA projektin kustannuksiksi on arvioitu yli 600 miljoonaa euroa, ja valmistumisajaksi Projektiin osallistuvat myös USA ja Japani. ALMA projektissa ESO:n kokonaissitoumukset ovat noin 300 miljoonaa euroa. ALMA:sta on tulossa noin 50 miljoonan edestä hankintoja vuosille OWL:n budjetiksi on arvioitu noin miljoonaa euroa. OWL:n kehitystyö on erittäin aktiivista lähivuosina, ja sen rakentamispäätöstä odotetaan seuraavan kahden vuoden aikana. Mikäli riittävästi kumppaneita ja rahoittajia saadaan mukaan, teleskooppi voisi valmistua lopullisesti aikavälillä Pitkä aikaväli Pitkällä aikavälillä merkittäviä mahdollisuuksia teollisuudelle lienee syntyä OWL projektista, mikäli sen rakentamispäätöstä saadaan. Tällä hetkellä OWL:n kustannusarvio on vielä laaja ( miljoonaa euroa), joka on pitkälti riippuvainen toteutusaikataulusta, -laajuudesta ja materiaalivalinnoista Teknologiansiirto ja T&K yhteistyömahdollisuudet ESO tarjoaa mahdollisuuksia T&K-yhteistyöhön kuin myös suoraan teknologian siirtoon. ESO edistää aktiivisesti teknologian siirtoa ja teknologian kehitystä teollisuuden kanssa. Esimerkkejä löytyy tästä linkkistä: Hankintojen ja mahdollisuuksien ajoittuminen Alla olevat mahdollisuudet perustuvat ESO:n antamiin arvioihin eri osa-alueiden ja projektien toteutuksesta. Kuvassa 8 on karkeasti kuvattu ESO:n yleinen kehitys ja nykyisten teleskooppi ja instrumenttiprojektien aikataulutusta

15 Kuva 10 ESO:n hankinnat ja arvio aikataulussa [6] 3.4. ESRF Ranskan Grenoblessa sijaitseva The European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) ylläpitää Euroopan voimakkainta synkrotronisäteilylähdettä. ESRF on eurooppalainen röntgenvalosäteilyä hyödyntävä tutkimuskeskus, joka tarjoaa 40 röntgenvalolinjaansa jäsenmaiden tutkijoiden käyttöön. Suomi on mukana ESRF:n toiminnassa osana Nordsync-konsortiota, jonka muut jäsenet ovat Norja, Ruotsi ja Tanska Lyhyt aikaväli ESRF:n vuotuinen budjetti on n. 75 miljoonaa euroa, josta n. 15M käytetään hankintoihin ja kehitysprojekteihin. ESRF uusii tällä rahalla laitteistojaan ja kehittää optiikkaa, näyteympäristöjä, tiedonkeruujärjestelmiä sekä rakennuksiaan

16 Pitkä aikaväli ESRF suunnittelee laitteiston parannusprojektia, jonka suuruus on 240 miljoonaa euroa v ja 2013 välillä. Tämän projektin toteuttaminen on pitkälti riippuvainen EU:n 7. puiteohjelman sisällöstä. [10] Teknologiansiirto ja T&K yhteistyömahdollisuudet ESRF:n ICU (Industrial and Commercial Unit) vastaa teknologiansiirrosta sekä teollisuuden osallistumisesta ESRF:n tutkimukseen. ESRF edistää sen laitteiston käyttöä sekä julkisen sektorin että teollisuuden T&K-työssä laajalla aihealueella GSI/ FAIR GSI eli Gesellschaft für Schwerionenforschung on Saksan liittotasavallan ja Hessenin osavaltion omistama tutkimuskeskus, jonka vuosibudjetti on n. 70 miljoonaa euroa. Tämä tiedekeskus panostaa raskasionintutkimukseen ja rakentaa tähän soveltuvia hiukkaskiihdyttimiä. GSI:n laitteistossa ja tarpeissa on paljon yhtäläisyyksiä CERNin vastaaviin, vaikka tutkimuksessa painotetaankin eri alueita Lyhyt aikaväli GSI parhaillaan valmistelee seuraavaa hankettaan, joka on nimetty FAIR-projektiksi (Facility for Antiproton and Ion Research). FAIRiin suunniteltu kiihdyttimen ympärysmitta on viisi kertaa isompi kuin nykyisen raskasionisynkrotronin (SIS). FAIRin ydinosa on kaksikehäinen kiihdytin, jonka kokonaisympärysmitta on noin 1200m. Synkrotronin kehässä tarvitaan suprajohtavat magneetit, jotka pystyvät tuottamaan nopeasti vaihtuvia voimakkaita magneettikenttiä. FAIRin rakentamiskustannukseksi on arvioitu noin 1 miljardia euroa, josta Saksan liittotasavalta on sitoutunut maksamaan 65 % ja Hessenin osavaltio vastaavasti 10 %. Eurooppalaisilta/kansainvälisiltä kumppaneilta odotetaan loput 25 %:n osallistumisesta, ja FAIR tulee toimimaan eurooppalaisena/kansainvälisenä tutkimuskeskuksena. Alla on vuonna 2001 esitelty rakentamiskustannusten arvio. Suunnittelun edetessä kustannusarvio on jonkin verran kasvanut. Taulukko 2 FAIRin rakentamiskustannusarvion jakauma esiteltynä v [7]

17 Kuva 11 Ehdotettu FAIR layout (2005) [8] Vuoden 2005 loppuun mennessä 12 maata ovat allekirjoittaneet Memorandum of Understanding (MoU) yhteistyöstä FAIR projektin määrittämisessä ja FAIR organisaation perustamisen valmistelussa. FAIRin International Steering Committee (ISC) on muodostunut näiden maiden edustajista. Seuraavana vaiheena ovat ISC:n hyväksyntää FAIR Technical Reportille, joka valmistuu maaliskuussa 2006, ja FAIRin laillisen sekä järjestöllisen rakenteen lopullista määrittämistä. FAIR sopimuksen allekirjoittamista odotetaan vuoden 2006 aikana. Kun FAIR sopimus saadaan allekirjoitetuksi, projekti lienee edetä vauhdikkaasti. [9] Pitkä aikaväli FAIR projektin aikatauluna on esitelty siten, että ensimmäiset kokeet tapahtuvat jo vuonna Sen mukaan rakentamisvaihe alkaa v ja päättyy v Eri vaiheet kehitys, suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto ovat osittain päällekkäisiä

18 Kuva 12 FAIR projektin aikataulu ehdotettuna v [7] 4. SUOMALAISET OSAAJAT, PARTNERIT JA ASIANTUNTIJAT 4.1. Suomalaiset hankkeet ja osaamiskeskittymät, kontaktit mukaan pääsemiseksi FUSION-teknologiaohjelma Reijo Munther Juha Lindén FinnFusion-projekti Seppo Karttunen Iiro Andersson Leena Jylhä Jarkko Vuorela Ben Karlemo Tieteen Suurhankkeet Sami Humala Kalle Hammar Antti Heikkilä Tutkimuslaitokset VTT Seppo Tähtinen Veli Kujanpää Jari Likonen Magneettitutkimuskeskus Martti Paju

19 5. YHTEENVETO Tähän raporttiin on koottu lyhyesti tietoja tieteen suurhankkeiden mahdollisuuksista magneettien ja materiaalitekniikan osalta. Monessa hankkeessa tällä hetkellä on meneillään rakennusvaiheen valmistelu, joten hankintamahdollisuudet ovat odotettavissa lähivuosina. Tämä raportti pyritään pitämään ajankohtaisessa kunnossa, mutta pääasiallinen tietolähde yrityksille tulisi olla asiantuntijaverkostomme, joka palvelee asiakkaitten tarpeitten mukaan. 6. LÄHDELUETTELO Di Pietro, Enrico. (EFDA) ITER Procurement System, ITER Opportunities for European Industry, Barcelona, Spain, Llewellyn, Smith C. The FAST TRACK to Fusion Power, 20th IAEA Energy Conference, Vilamoura, Portugal, Delahaye, J.P. The Compact Linear Collider (CLIC) Study, CERN Particle Physics Seminar, Hammar, K., Humala, S (Finpro ry). Tieteen suurhankkeet raportti: ESO:n mahdollisuudet suomalaiselle teollisuudelle, Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI). Proposal for an International Accelerator Facility for Research with Heavy Ions and Antiprotons, Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI). FAIR Facility for Antiproton and Ion Research, Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI), FAIR Coordination Office. FAIR Newsletter No. 1, Heikkilä, Antti (Finpro ry). Tieteen suurhankkeet raportti: ESRF; co-operation and delivery possibilities for Finnish industry, FFusion2 Technology Programme Final Report, TEKES, FUSION YEARBOOK, Association Euratom-Tekes Annual Report 2003, VTT, FUSION YEARBOOK, Association Euratom-Tekes Annual Report 2004, VTT,

20 14. Pick, Michael A. (EFDA) Mechanical Engineering Components, ITER Opportunities for European Industry, Barcelona, Spain, A Conceptual Study of Commercial Fusion Power Plants. Final Report of the European Fusion Power Plant Conceptual Study (PPCS), EFDA,

Paula Eerola 17.1.2012

Paula Eerola 17.1.2012 Suomalainen tutkimus LHC:llä Paula Eerola Fysiikan laitos ja Fysiikan tutkimuslaitostki it 17.1.2012 Mikä on LHC? LHC Large Hadron Collider Suuri Hiukkastörmäytin on CERN:ssä sijaitseva it kiihdytin, toiminnassa

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013)

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Raportin toteuttanut: NAG Partners SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Euroopan komissio on tilastoinut lokakuun 18. päivään 2012 mennessä 347 hakukierroksen osallistujat.

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Infrastruktuuripolitiikan nykytila. Johtaja Leena Vestala

Infrastruktuuripolitiikan nykytila. Johtaja Leena Vestala Infrastruktuuripolitiikan nykytila Johtaja Leena Vestala Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien kartoitushanke Infrastruktuurikartoitus 2008, julkistettiin 2009 alussa nykyisiä kansallisia infrastruktuureja

Lisätiedot

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center 27.11.2012 Katri Mehtonen Toimitusjohtaja, Finnish Water Forum Finnish Water Forum Missio:

Lisätiedot

EU:n tarjoamia mahdollisuuksia

EU:n tarjoamia mahdollisuuksia INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT 22.4.09 EU:n tarjoamia mahdollisuuksia Tia Härkönen, Tekes Eurooppalainen t&k yhteistyö: omalla pienellä panoksella mukaan volyymiltään suureen hankkeeseen kontakteja, verkostoja

Lisätiedot

GEN4FIN 2010. SAFIR2014 seminaari 22.04.2010

GEN4FIN 2010. SAFIR2014 seminaari 22.04.2010 2010 SAFIR2014 seminaari 22.04.2010 Gen IV konseptien kehitys Kuusi konseptia kehitystyön alla Tavoitteet: Parempi hyötysuhde Polttoainevarantojen riittävyys: uudet polttoainetyypit (MOX ja Th) Polttoainekierto

Lisätiedot

Kasvihuonekaasujen inventaario ja. - yritysten tietotarpeet. Riitta Pipatti Tilastot ja indeksit energialiiketoiminnan apuna 9.5.

Kasvihuonekaasujen inventaario ja. - yritysten tietotarpeet. Riitta Pipatti Tilastot ja indeksit energialiiketoiminnan apuna 9.5. Kasvihuonekaasujen inventaario ja päästökauppa - yritysten tietotarpeet Riitta Pipatti Tilastot ja indeksit energialiiketoiminnan apuna 9.5.2006 Esityksen sisältö! YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja!

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa?

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? ENERGIA Komiteajäsen: Jukka Leppälahti, Tekes NCP: Arto Kotipelto, Tekes Asiantuntijajäsen: Saila Seppo, Suomen Akatemia Esityksen Sisältö: 1. SET PLAN

Lisätiedot

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Elina Juntunen, Suomen Akatemia Erasmus Mundus infopäivä 21.11.2011 1 23.11.2011 Muutama sana Akatemian tuesta tutkijaliikkuvuudelle Akatemian strategia ja kansainvälisen

Lisätiedot

Kansallisen infrastruktuurin kriteerit

Kansallisen infrastruktuurin kriteerit Tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen valtakunnallinen tiekartta ja museoiden rooli Mirja Arajärvi 24.03.2009 Kansallisen infrastruktuurin kriteerit hallintorakenteet ja vastuuhenkilöstö vuosittainen

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Hiukkaskiihdyttimet. Tapio Hansson

Hiukkaskiihdyttimet. Tapio Hansson Hiukkaskiihdyttimet Tapio Hansson Miksi kiihdyttää hiukkasia? Hiukkaskiihdyttimien kehittäminen on ollut ehkä tärkein yksittäinen kehityssuunta alkeishiukkasfysiikassa. Hyöty, joka saadaan hiukkasten kiihdyttämisestä

Lisätiedot

Aarne Oja. Eemeli 4 16 August 2010

Aarne Oja. Eemeli 4 16 August 2010 EC FP7 SME Programmme: Research for the benefit of Small and Medium size Enterprizes Aarne Oja Eemeli 4 16 August 2010 Sisäpiiritietoa tarjolla: Valmistaudu 7. puiteohjelman syksyn hakuihin nyt! Komiteajäsenet:

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin kohdemaat 2 Finnpartnership lyhyesti Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Suomi ESO:n täysjäseneksi

Suomi ESO:n täysjäseneksi Suomi ESO:n täysjäseneksi Ensimmäisen ESO-Projektin kuvaus FinCOSPAR, 11.-13.5.2005 Matti Anttila Helsingin yliopiston observatorio ESO Euroopan Eteläinen Observatorio Eurooppalainen tähtitieteen tutkimuksen

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

PÄÄSTÖOIKEUKSIEN HUUTOKAUPPA: LAINSÄÄDÄNTÖ, PUITTEET JA VALMISTELU

PÄÄSTÖOIKEUKSIEN HUUTOKAUPPA: LAINSÄÄDÄNTÖ, PUITTEET JA VALMISTELU PÄÄSTÖOIKEUKSIEN HUUTOKAUPPA: LAINSÄÄDÄNTÖ, PUITTEET JA VALMISTELU Lakimies Emilie Yliheljo Huutokauppa-asiantuntija Anna-Maija Sinnemaa Sovellettavat EU-säädökset 1/3 Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Fuusiotutkimuksen tilannekatsaus 2014 maailmassa ja Suomessa. ATS seminaari Tuomas Tala VTT Nuclear FinnFusion

Fuusiotutkimuksen tilannekatsaus 2014 maailmassa ja Suomessa. ATS seminaari Tuomas Tala VTT Nuclear FinnFusion Fuusiotutkimuksen tilannekatsaus 2014 maailmassa ja Suomessa ATS seminaari 27.5.2014 Tuomas Tala VTT Nuclear FinnFusion 18/06/14 2 Fusion is a promising (but not yet credible) energy option for the second

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

VTT ja tuulivoiman t&k. Tuulivoiman Workshop, Pasila Esa Peltola, johtava tutkija, VTT

VTT ja tuulivoiman t&k. Tuulivoiman Workshop, Pasila Esa Peltola, johtava tutkija, VTT VTT ja tuulivoiman t&k Tuulivoiman Workshop, Pasila 7.11.2013 Esa Peltola, johtava tutkija, VTT 2 VTT:n palvelut tuulivoimaan liittyvää toimintaa kaikilla lohkoilla 3 WIND POWER KEY COMPETENCES Solutions

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Tieteen suurhankkeet raportti: Diagnostiikka

Tieteen suurhankkeet raportti: Diagnostiikka Tieteen suurhankkeet raportti: Diagnostiikka Maaliskuu 2006 Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO... 4 3. TEKNOLOGIASEKTORIKOHTAISET MAHDOLLISUUDET TIETEEN SUURHANKKEISSA... 4 3.1. ITER... 4

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2008

Suomi työn verottajana 2008 Kansainvälinen palkkaverovertailu Suomi työn verottajana 28 Kansainvälinen palkkaverovertailu 28 Tutkimuksen maat Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada,

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen Itämeren alueen ohjelma 2014+ Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen 5.6.2013 Itämeren alueen ohjelma Baltic Sea Region Programme 2014+ Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmia Valmisteilla

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(14) FprEN ISO/IEC 13273-1 Energy efficiency and renewable energy sources. Common international terminology. Part 1: Energy efficiency (ISO/IEC 13273-1:2015) ISO/IEC 13273-1:2015 Lausuntoaika päättyy:

Lisätiedot

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA Erkki Pekkarinen Varma on keskinäinen ja itsenäinen Varma on keskinäinen eli asiakkaidensa omistama yhtiö Päätösvaltaa Varmassa käyttävät kaikki, jotka maksavat

Lisätiedot

Case: Ydinvoimalan käyttöautomaation allianssi

Case: Ydinvoimalan käyttöautomaation allianssi Case: Ydinvoimalan käyttöautomaation allianssi Teknologiateollisuus 13.2.2013 Jyrki Koskela, myyntijohtaja, Metso Endress+Hauser Oy - allianssin esittely - miksi allianssiin päädyttiin? - yhteistyön käynnistäminen

Lisätiedot

Laboratoriot ja kokeet

Laboratoriot ja kokeet Laboratoriot ja kokeet Osa 2. Paula Eerola Fysiikan laitos ja Fysiikan tutkimuslaitos 24.5.2010 Aiheet CERN LHC ja LHC-kokeet Fermilab Tulevaisuuden suunnitelmat P. Eerola, AFO 26.5.2010 2 The Tevatron

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2010

Suomi työn verottajana 2010 Kansainvälinen palkkaverovertailu työn verottajana 21 Kansainvälinen palkkaverovertailu 21 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

VBE II, vaihe 1:

VBE II, vaihe 1: VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VBE Kansainvälinen verkosto

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 Kansainvälinen palkkaverovertailu 11 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

Reliable sensors for industrial internet

Reliable sensors for industrial internet Reliable sensors for industrial internet 21.5.2015 Anu Kärkkäinen, PhD Research Team Leader VTT Technical Research Centre of Finland anu.karkkainen@vtt.fi Click to edit Master Contents title style Click

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008 Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas Vaihtotase Yhdysvalloissa % bkt:sta 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 85 90 95 00 05

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Tervetuloa Pohjois-Tapiolan, Tapiolan ja Viherlaakson lukiot

Tervetuloa Pohjois-Tapiolan, Tapiolan ja Viherlaakson lukiot Tervetuloa Pohjois-Tapiolan, Tapiolan ja Viherlaakson lukiot 12.10.2016 Yleisesittely: Mikä CERN on ja mitä täällä tehdään? Timo Hakulinen BE/ICS Lyhyt Intro: mistä on kysymys Paikka, jossa paiskataan

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot

Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot Kulttuurin kansainväliset yhteydet Jyväskylän kaupungin vastuulalueilla on laajat ja toimivat kansainväliset yhteydet. Kansainväliset näyttelyt Graphica

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö Hallitusneuvos Satu Paasilehto 3.11.2015. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi integroidun kasvihuonekaasujen

Kansainvälisten asiain sihteeristö Hallitusneuvos Satu Paasilehto 3.11.2015. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi integroidun kasvihuonekaasujen 1 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Opetusneuvos Petteri Kauppinen Kansainvälisten asiain sihteeristö Hallitusneuvos Satu Paasilehto 3.11.2015 Eduskunnan

Lisätiedot

EU:n Horisontti 2020 rahoitusmahdollisuuksia energiaalalle

EU:n Horisontti 2020 rahoitusmahdollisuuksia energiaalalle EU:n Horisontti 2020 rahoitusmahdollisuuksia energiaalalle Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 1.2.2017 Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa Sini Uuttu, Tekes Miksi mukaan? Verkostoja, merkittävää

Lisätiedot

Tutkimusinfrastruktuurien kansallisen tiekartan tilannekatsaus. Petteri Kauppinen, Marja-Liisa Niemi

Tutkimusinfrastruktuurien kansallisen tiekartan tilannekatsaus. Petteri Kauppinen, Marja-Liisa Niemi Tutkimusinfrastruktuurien kansallisen tiekartan tilannekatsaus Petteri Kauppinen, Marja-Liisa Niemi 26.5.2011 Kansallisen ja ESFRI-tiekartan hankkeita 1 Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet Euroopan

Lisätiedot

7 SAK:n edustajakokouksen sopimuspoliittiset päätökset 7.1 Sopimuspolitiikan tavoitetila vuosikymmenen jälkipuoliskolla Onnistuneen sopimuspolitiikan ansiosta, jossa on yhteen sovitettu talousja työmarkkinapolitiikka,

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä päivänä 12 maaliskuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 200/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä päivänä 12 maaliskuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 200/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä päivänä 12 maaliskuuta 2014 23/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 200/2014) Valtioneuvoston asetus Latvian liittymisestä Euroopan vakausmekanismin

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/08 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/08 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Yhteenveto NetData-tutkimusprojektin tuloksista http://www.soberit.hut.fi/netdata/

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille DM 1506263 10-2015 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden näkymiä. Juha Ylä-Jääski

Teknologiateollisuuden näkymiä. Juha Ylä-Jääski Teknologiateollisuuden näkymiä Juha Ylä-Jääski Teknologiateollisuuden päätoimialat Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Teknologiateollisuus Suurin teollisuudenala

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa - kutsuseminaari

Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa - kutsuseminaari Metsien käytön tulevaisuus Suomessa Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa - kutsuseminaari Jussi Uusivuori Seminaari Suomenlinnassa Maaliskuun 26. päivä 2010 Seminaarin tarkoitus Herättää ajatusten vaihtoa

Lisätiedot

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille OSKE tänään - miten huomenna? 4.11.2011 Janne Poranen, Technology Manager VTT Technical Research Centre of Finland 2 Esityksen sisältö Kuituprosessien

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedontuotannon tarpeet ja mahdollisuudet Marja-Liisa Niemi

Sosiaalihuollon tiedontuotannon tarpeet ja mahdollisuudet Marja-Liisa Niemi Sosiaalihuollon tiedontuotannon tarpeet ja mahdollisuudet 12.3.2013 Marja-Liisa Niemi Tiedontuotanto Ilmiöiden ymmärtämiseksi, osaamisen ja toiminta- /työtyöprosessien kehittämiseksi, kehityskulkujen suuntaamiseksi

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014 Kansainvälinen palkkaverovertailu 214 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015 Julkaisuvapaa klo 4. Kansainvälinen palkkaverovertailu 215 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan

Lisätiedot

EU:n tuulivoimateknologiaplatformin TPWIND:in aktiviteetit. TEKES tuulivoiman workshop 7.11.2013 Hannele Holttinen, VTT

EU:n tuulivoimateknologiaplatformin TPWIND:in aktiviteetit. TEKES tuulivoiman workshop 7.11.2013 Hannele Holttinen, VTT EU:n tuulivoimateknologiaplatformin TPWIND:in aktiviteetit TEKES tuulivoiman workshop 7.11.2013 Hannele Holttinen, VTT TPWind: rakenne 3 TPWIND linkki SET Plan The SET-Plan launched European Industrial

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Vessels for the Future Elina Vähäheikkilä Projektipäällikkö, Meriteollisuus ry

Vessels for the Future Elina Vähäheikkilä Projektipäällikkö, Meriteollisuus ry Vessels for the Future 13.6.2016 Elina Vähäheikkilä Projektipäällikkö, Meriteollisuus ry Sisältö 1. Kansainväliset foorumit 2. Mikä on Vessels for the Future? 3. Toiminta ja tavoitteet 4. Näkymät ja vaikuttaminen

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-11-30 1(5) CENELEC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet S380-12 Safety (RAMS). Part 1: Generic RAMS process Esikuva: pren 50126-1:2012 S381-12 Safety (RAMS). Part 2: Systems

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

Tieteen, Teknologian ja Innovoinnin tilastointi EUROSTATissa Veijo Ritola, Eurostat - Innovation and information society

Tieteen, Teknologian ja Innovoinnin tilastointi EUROSTATissa Veijo Ritola, Eurostat - Innovation and information society Tieteen, Teknologian ja Innovoinnin tilastointi EUROSTATissa Veijo Ritola, - Innovation and information society New Indicators for Science Technology and Innovation MAKING BETTER USE OF STATISTICS AND

Lisätiedot

Remember to register for an exam no later than one week before it is held. Tentti /Vk. Day Date Time Course code and name Room

Remember to register for an exam no later than one week before it is held. Tentti /Vk. Day Date Time Course code and name Room Remember to register for an exam no later than one week before it is held. Day Date Time Course code and name Room To 25.08.16 13:00-16:00 MEK-C3001 Kuljetusvälinetekniikka R008/326 Tentti /Vk Additional

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO anne.siltala@cimo.fi 2/2009 Erasmus+ -ohjelma Erasmus+ kattaa kaikki

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto toukokuu 10 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation May 10 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Prof. Petri Vuoristo

Prof. Petri Vuoristo Terminen ruiskutus Suomessa Prof. Petri Vuoristo Tampere teknillinen yliopisto Materiaaliopin laitos / Pinnoitustekniikka Yleistä Suomessa / terminen ruiskutus Toiminta i selkeästi laajinta Suomessa kaikista

Lisätiedot

Oma kansainvälisten projektien kokemus

Oma kansainvälisten projektien kokemus IEE-projektin läpivienti käytännössä yhteistyö partnereiden kanssa IEE-infotilaisuus 25.3.2009 Helsinki Eija Alakangas, VTT http://www.eubionet.net Oma kansainvälisten projektien kokemus Altener- ja IEE-projekteissa

Lisätiedot

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus 1. Elintason kasvu 2. Kasvun mittaamisesta 3. Elintason osatekijät Suomessa 4. Elintason osatekijät OECD-maissa 5. Työn tuottavuuden kasvutekijät Tämä on pääosin Mankiw

Lisätiedot

Tuulivoimalatekniikan kehityksen vaikutus syöttötariffin tasoon

Tuulivoimalatekniikan kehityksen vaikutus syöttötariffin tasoon Tuulivoimalatekniikan kehityksen vaikutus syöttötariffin tasoon 27.7.2015 Raportin laatinut: Tapio Pitkäranta Diplomi-insinööri, Tekniikan lisensiaatti Tapio Pitkäranta, tapio.pitkaranta@hifian.fi Puh:

Lisätiedot