Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma (TSTA 2012)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma 2013 2014 (TSTA 2012)"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma (TSTA 2012) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallituksessa (10 ) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuustossa (6 )

2 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Sisältö 1 Savonian toimintapolitiikka ja strategiset linjaukset Savonia-ammattikorkeakoulun hallinto ja johtaminen Hallinto Operatiivinen johtaminen Hallinnon ja johtamisen painopistealueet vuonna Seuranta, arviointi ja raportointi Talousarvio ja taloussuunnitelma Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun talouden hallinta Talousarvion laatimisen perusteet Tuloslaskelmaosa Rahoitusosa Investointiosa Käyttötalousosa...16

3 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 1 Savonian toimintapolitiikka ja strategiset linjaukset Ammattikorkeakoulun perustehtävä Savonia-ammattikorkeakoulu uudistaa työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän osaamista ja edistää vaikutusalueensa kilpailukykyä ja hyvinvointia koulutuksella sekä tutkimus- ja kehitystyöllä. Ammattikorkeakoulun visio Savonia-ammattikorkeakoulu on rohkea uudistaja ja yhteistyökykyinen tulevaisuuden osaamisen kehittäjä. Kuva 1. Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen strategia Ammattikorkeakoulun arvot Asiakaskeskeisyys Toimimme vastuullisesti ja luotettavasti opiskelijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Asiantuntijuus

4 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Olemme yhteistyökykyinen asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnassa korostuu edelläkävijyys. Yhteisöllisyys Henkilöstön ja opiskelijoiden yhteisöllinen toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen ja aitoon vuoropuheluun. Toimintapolitiikan toteutuminen on jäsennetty tuloskorttiin. Tuloskortin avulla on asemoitu strategian toteutuminen kriittisiksi menestystekijöiksi. Kriittisten menestystekijöiden strategiset mittarit ja tavoitteet on määritelty vuosille , joka on samalla opetusministeriön kanssa sovittu tavoitesopimuskausi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammattikorkeakouluille antamassaan kirjallisessa palautteessa tuonut esille nykyisen tavoitesopimuskauden jatkumisen vuodelle Sopimuskauden jatkumisen myötä myös sovitut tuloksellisuustavoitteet ovat samat vuodelle Tarkoituksenmukaista on jatkaa myös koko strategiakauden toteutumista vuoden 2013 loppuun nyt sovituilla tavoitteilla. Tämä tarkoittaa tuloskortissa sovittujen tavoitteiden pysymistä ennallaan lisävuodella Muutos huomioidaan vuoden 2013 toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

5 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Näkökulma Asiakas Kriittiset menestystekijät Asiakastyytyväis yys Strategiset mittarit Vetovoima Opiskelijapalaute Työelämäpalaute Määrittely Ensisijainen hakija/alpa Opiskelijapalautejärjestelmästä saatava palaute (indeksi) Työelämälle kohdistettu tyytyväisyyskysely (indeksi) Amk:n tavoite ,3 3,8 * Amk:n tavoite ,3 3,9 * (> 3) 3,5 ^ 3,7 ^ (> 3) Amk:n tavoite ,3 4,0 * (> 3) 3,7 ^ (> 3) Tehokkaan opiskelun edistäminen Kv-tutkintoopiskelijoiden määrä (myös Taso-mittari) Opintojen eteneminen (myös Taso-mittari) Kv-tutkinto-opiskelijamäärä Vähintään 45 opintopistettä suorittaneiden osuus tutkintoa suorittaneista (%) 65 % 65 % 65 % Tutkimus- ja kehitystyö Tutkimus- ja kehitystyön integroituminen opetukseen (myös Taso-mittari) T&K-työssä suoritetut opintopisteet/läsnä olevat opiskelijat 4,2 4,4 4,4 Prosessit Kehitystyön vaikuttavuus Kumppanuudet Palvelutoiminnan laajuus (myös Tasomittari) ISAT-strateginen kumppanuus Savilahden kampushankkeen eteneminen Maksullisen palvelutoiminnan tulojen määrä suhteessa koko tulorahoituksen määrään (%) ISAT-strategian toteutuminen 13 % Yhteiset tavoitteet (6kpl) toteutuvat suunnitellusti Kampuksen suunnitelma valmistuu toteuttamisvaiheeseen 16 % Yhteiset tavoitteet (6kpl) toteutuvat suunnitellusti Kampuksen I vaihe etenee suunnitellusti budjetin raameissa 16 % Yhteiset tavoitteet (6kpl) toteutuvat suunnitellusti I vaihe valmistuu, Kampuksen II vaihe etenee suunnitellusti budjetin raameissa Henkilöstö Osaamisen kehittyminen Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kvosaamisen kehittyminen Henkilöstökoulutuksen osuus (%) palkkakustannuksista Henkilöstön kielitaito (engl.kielitutkinnon suorittaneet tasolla hyvä) 3,2 3,2 3, Kansainvälisen T&K-rahoituksen määrä eurot 0,3 Me 0,4 Me 0,5 Me Talous Rahoitus Tutkintotuottavuusindeksi (Tutkintojen lkm / käyttökustannukset) x ,8 2,9 3,0 Kannattavuus Vuosikate Käyttötalousosan tulos 3,3 Me 4,0 Me 3,7 Me Taulukko 1. Savonia-ammattikorkeakoulun tuloskortti. Taulukkoon on kohdissa * ja ^ merkeillä esitetty tavoitteet, jotka on asetettu asteikon 1 5 mukaisesti vuosille Toiminnan muutoksista ja ISAT-yhteistyöstä johtuen on asteikon muuttaminen (1 5 asteikko) päätetty siirtää vuodelle 2014 alkavaksi. Näin ollen taulukkoon on kirjattu tavoitteet vuosille asteikolla 1 4 sulkuihin, esitetyn alkuperäisen tavoitteen alle.

6 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Strategiakaudelle on sovittu opetusministeriön kanssa Savonian tehtäväksi, profiiliksi ja painoaloiksi seuraavaa: Savonia-ammattikorkeakoulu korostaa tehtävässään työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän osaamisen uudistamista ja vaikutusalueensa (erityisesti Pohjois-Savon ja Itä-Suomen) kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämistä koulutuksella ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla Savonia-ammattikorkeakoulu profiloituu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa, yrittäjyydessä ja aluevaikuttavuudessa. TKI-työ integroituu osaksi opetusta jokaisessa koulutusohjelmassa. Savonian ammattikorkeakoulun vahvuuksia tuetaan panostamalla määriteltyihin osaamiskeskittymiin, jotka muodostuvat usean koulutusohjelman asiantuntemukseen perustuen. Keskittymät kokoavat opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä opiskelijat yhteisiin kehitysprojekteihin kumppanuusverkostoa hyödyntäen. Osaamiskeskittymät ovat: - Energia ja ympäristö ja turvallisuus - Hyvinvointituotteet ja -palvelut - Integroitu tuotekehitys Yrittäjyys ja innovaatiokyvykkyysosaaminen ovat läpileikkaava teema, joka vahvistaa kaikkia keskittymiä. Läpileikkaavana teemana se edistää Savonian opiskelijoiden ja henkilöstön sekä Itä-Suomen alueen yrittäjyyttä ja innovaatiokyvykkyyttä. Osaamiskeskittymien tavoitteena on vuonna Osaamiskeskittymien soveltavan tutkimustyön terävöittäminen - OIS-mallin vahvistaminen, erityisesti opiskelijoiden monialaisten TKI-opintojen kytkeminen osaamiskeskittymien toimintaan. - Osaamiskeskittyminen työelämä- ja yritysyhteistyöhön sekä kansallisiin ja kansainvälisiin kumppanuuksiin panostaminen (ISAT-yhteistyö). ISAT toimenpideohjelman valitut painoalat ja toimenpidekokonaisuudet siirtävät painopistettä yhä enemmän yhteisen toiminnan suunnittelusta konkreettiseen toteutukseen sekä opetuksen että TKI:n osa-alueilla. Tämä edellyttää yhteneväisiä toimintamalleja ja rakenteita. Myös tukipalvelujen välistä yhteistyötä selvitetään tulevia vuosia ajatellen ja käynnistetään yhtenäisyyttä lisäävän infrastruktuurin rakentaminen. Keskeisenä ovat tietojärjestelmien yhteensovittaminen ja yhteinen kehittämistyö tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurissa. Lisäksi yhteisen viestinnän ja markkinoinnin konkretisoinnin lisääminen on ajankohtaista. Savonia panostaa myös sisäisessä rakenteellisessa kehittämistyössä koulutusohjelmien vetovoiman parantamiseen, opetuksen ja opiskelun sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessien vaikuttavuuteen ja tehostamistyöhön.

7 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Yhteiskuntavastuu Savoniassa tarkoittaa perustehtävien laadukasta, tehokasta ja taloudellista toimintaa. Lisäksi tehtävien hoitamisessa korostuu eettisyys ja kestävä kehitys. Osana yhteiskuntavastuuta Savonia on proaktiivisesti mukana kansainvälisessä, kansallisessa sekä alueellisessa toiminnassa ja toteuttaa siten yhteiskunnallista aluekehitystehtävää. 2 Savonia-ammattikorkeakoulun hallinto ja johtaminen Savonia-ammattikorkeakoulun hallintoa kuvaa seuraava kuva: Kuva 2. Savonia-ammattikorkeakoulun hallinto. 2.1 Hallinto Savonia-ammattikorkeakoulun ylläpitäjähallintoa hoitaa Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, jonka toimielimiä ovat yhtymävaltuusto, yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymävaltuustoon kuuluu 17 varsinaista jäsentä, joista 7 on Kuopiosta, 5 Varkaudesta, 3 Iisalmesta, 1 Kiuruvedeltä ja 1 Lapinlahdelta. Yhtymähallitukseen kuuluu 9 ylläpitäjän valitsemaa edustajaa. Yhtymävaltuuston toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten asettamaan tarkastuslautakuntaan kuuluu 5 yhtymävaltuuston jäsentä.

8 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa hoitavat ammattikorkeakoulun hallitus ja rehtori. Hallituksessa on rehtorin lisäksi 10 henkilöstö- ja ulkopuolista jäsentä. He edustavat ammattikorkeakoulun muuta johtoa, päätoimisia opettajia, muuta päätoimista henkilöstöä ja päätoimisia opiskelijoita sekä elinkeino- ja muuta työelämää. 2.2 Operatiivinen johtaminen Ammattikorkeakoulun johtamisjärjestelmän muodostavat rehtorin apuna toimivat strategiaryhmä, johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä. Rehtori, vararehtorit ja talousjohtaja muodostavat strategiaryhmän, jonka jäsenet vastaavat oman alueensa tehtävien tehokkaasta hoitamisesta ja ohjaamisesta ammattikorkeakoulussa ja ovat kuntalain mukaisia tilivelvollisia. Strategiaryhmän jäsenet valmistelevat ja kokoavat hallituksille päätettäväksi menevät asiat. Ammattikorkeakoulun johtoryhmään kuuluvat strategiaryhmän jäsenet, osaamisaluejohtajat, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, laatupäällikkö, viestintäpäällikkö ja johdon sihteeri. Lisäksi johtoryhmään kuuluu Pelastusopiston rehtori. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ammattikorkeakoulun rehtori ja sihteerinä johdon sihteeri. Johtoryhmän keskeisinä tehtävinä on varmistaa opetus- sekä tutkimus- ja kehitystyöprosessien sujuvuus ja laadukkuus. Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat johtoryhmän jäsenten lisäksi tukipalvelupäälliköt. Laajennetun johtoryhmän perustehtävänä on huolehtia ydin- ja tukipalveluprosessien saumattomasta yhteistyöstä ja varmistaa laadukas palvelutoiminta. Ammattikorkeakoulun toimintaa toteutetaan kolmella osaamisalueella: hyvinvointiala, liiketoiminta- ja kulttuuriala sekä teknologia- ja ympäristöala. Osaamisaluejohtajat vastaavat oman osaamisalueensa tuloksista ja raportoivat niistä strategiaryhmän jäsenille. Osaamisaluejohtajien tukena johtamisessa ovat koulutus- ja kehittämispäälliköt. 2.3 Hallinnon ja johtamisen painopistealueet vuonna 2012 Savonian strategisina kumppaneina ovat Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen hammaslääkärikoulutuksen ja Savonian suuhygienistikoulutuksen osin yhteiset opetus- ja palvelutilat rakentuvat Canthialle. Samalla rakennetaan yhteistä oppimisen toimintamallia. ISAT-toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2012 luodaan yhteisiä rakenteita ja toimintamalleja tiivistyvälle yhteistyölle valituilla painoaloilla (Venäjä-osaaminen, hajautetut energiaratkaisut sekä väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelut). ISATtoimenpidekokonaisuuksissa korostuu kansainvälisyys. Kansainvälisten kumppanien kanssa

9 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 tehdään sopimuspohjaista yhteistyötä ja määritellään kumppanuuksia strategisiin kumppaneihin, avainkumppaneihin ja toiminnallisiin kumppaneihin. Tavoitesopimuksessa on sovittu, että Savonia ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu kehittävät yhteneväiset hallintomallit. Samalla selvitetään OKM:n palautteen mukaisesti onko yhteistyörakenteen pohjalta edellytyksiä muodostaa yksi ammattikorkeakoulu. Savonia etenee hallitusohjelman mukaisessa aikataulussa siten, että oman Savoniaosakeyhtiömallin perusta, valmistautuminen sekä tarvittavat päätökset tehdään vuoden aikana siten, että vuoden 2014 alusta Savonia Oy voidaan aloittaa. Hallinnon ja johtamisen painopistealueita ovat - Microkadun kampuksen suunnittelun eteneminen ja työelämäläheisen (OIS)- toimintamallin kehittäminen - Savonian strategia jatkuu vuoden 2013 loppuun huomioiden OKM:n tavoite- ja tulossopimusprosessi ja samalla uuden strategian työstämisen käynnistyy. Rakenteellisen kehittämisen jatkaminen huomioiden koulutusohjelmarakenteiden uudistuminen ja aloituspaikkamuutokset - ISAT-kumppanuuden strategiatyön jatkaminen ja sen mukaiset toimenpiteet sekä uuden strategian työstämisen käynnistäminen - UEF-yhteistyö sovituilla ISAT-painoaloilla ja tukipalveluyhteistyöselvitys - Osakeyhtiömallin perusteiden rakentaminen, päätöksenteko ja sen mukainen toimeenpano - Verkostot ja kumppanuudet, kv-toiminnan johtaminen - Muutosten ja uudistusten johtaminen huomioiden henkilöstön työhyvinvointi 2.4 Seuranta, arviointi ja raportointi Seurannat, arvioinnit, johdon katselmukset sekä sisäinen valvonta ja tarkastus toteutetaan vuonna 2012 vuosikellon aikataulutuksen mukaisesti. Ammattikorkeakoulun toiminta ja talous, opetus ja opiskelu, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, osaamisalueet sekä tukipalvelut muodostavat omat kokonaisuutensa, joiden mukaisesti seuranta-, arviointi- ja raportointijärjestelmän toiminta toteutuu. ISAT-kumppanuusstrategian menestystekijöiden mukaisten tavoitteiden ja tulosten seuranta sovituin mittarein on keskeinen kumppanuusstrategian toteutumisen arvioimisessa. ISATyhteistyön edistymisestä raportoidaan ISAT-vuosikellon aikataulun mukaisesti. Toimintojen kehittämiseen kokonaisuutena panostetaan tulosten erojen kaventamiseksi osaamisalueiden kesken. Samalla ydinprosessien suorituskykyyn kiinnitetään erityistä huomiota keskeisten tulosten osalta. Yhteistyötä tiivistetään sidosryhmien kanssa. Opiskelijapalautteiden ja -järjestelmän toimivuuden tehostamiseen panostetaan yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa kyselyjärjestelmää uudistamalla sekä monimuotoistamalla

10 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 mobiiliteknologian avulla. Samalla parannetaan opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia työryhmätyöskentelyjä tehostamalla ja ohjeistusta parantamalla. Painopistealueet vuonna 2012 ovat: - Prosessien suorituskyvyn parantaminen - Tuloksellisuusvertailussa tulokset osoittavat positiivista kehityssuuntaa - Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen - Tulosten vertailtavuus paranee ISAT-yhteistyössä - Savonian strategian toteutumisen arviointi - ISAT-arviointitoiminta käynnistyy - ISAT-strategian toteutumisen arviointi Yhtymävaltuustolle ja -hallitukselle raportoidaan toiminnasta ja sen tuloksista sovittujen raportointipisteiden mukaisesti. Raportointipisteet on määritelty vuosikelloon. Kuva 3. Yhtymävaltuuston ja -hallituksen raportoinnin vuosikello.

11 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 3 Talousarvio ja taloussuunnitelma Kuntayhtymän talousarvio- ja taloussuunnitelmaosassa esitetään kuntayhtymän ja samalla Savonia-ammattikorkeakoulun talouden ja rahoituksen kokonaisuus ja yhteenvedot, talouden tavoitteiden ydinasiat, talouden hallinnan mittarit, talousarvion laatimisen perusteet ja määritetään talousarvion sitovuustaso. Talousarvio sisältää tuloslaskelmaosan, rahoitusosan, investointiosan ja käyttötalousosan. Tästä yhteenvetokokonaisuudesta päättää kuntayhtymä (yhtymävaltuusto) ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä. 3.1 Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun talouden hallinta Talous- ja rahoitusresurssien hallinta mahdollistaa perustehtävien toteutumisen sovittujen periaatteiden ja strategian mukaisesti, tukee eri prosessien tehokasta toimintaa, mutta samalla myös edellyttää prosesseilta taloudellista tehokkuutta. Toiminnan tulee olla kannattavaa ja tilikauden tuloksen on oltava positiivinen. Terveen talouden periaatteet osaltaan tukevat pääprosesseja kestävän kehityksen mukaisesti. Kuopion Microkadun kampuksen toimitilojen toteuttamisesta ja investointien rahoitustarpeista huolimatta tulee ammattikorkeakoulun ja kuntayhtymän rahoitusrakenne säilyttää riittävän hyvänä. Toiminnan riskejä hallitaan myös talouden ja rahoituksen kannalta ja vaikutetaan aktiivisesti ja myönteisesti saataviin tuloihin ja muun rahoituksen määrään. Myös muutosvaiheissa talous ja rahoitus pidetään terveenä. Talousohjauksessa kannustetaan hyvään tutkintojen ja opintopisteiden tuottamiseen osaamisalue- ja yksikkökohtaisesti. Talouden suunnittelussa ja toteutumassa keskeiset mittarit ovat vuosikate, tilikauden tulos, omavaraisuusaste, maksuvalmius ja tutkintojen tuottamiskykyä kuvaava tutkintotuottavuusindeksi. Lisäksi mittareina käytetään suhdetta toimintatuotot/toimintakulut, suhdetta vuosikate/investoinnit ja lainanhoitokatetta (toteumana). Taloudelle ja taloushallinnolle on tärkeää edistää toimintojen tehostamista seuraavilla osaalueilla: yhteistyö ja yhteiset tukipalveluratkaisut ISAT-kumppanuudessa, UEF-yhteistyössä ja aktiivinen suunnittelu ja toteutus osakeyhtiömallin rakentamisessa ja sen toimeenpanossa. 3.2 Talousarvion laatimisen perusteet Vuoden 2012 talousarvio on laadittu opetustoimen rahoituslain ja -asetuksen ja niiden mukaisen käytännön mukaisena, jossa opetuksen järjestämiseen saatava yksikköhintaraha koostuu opiskelijamäärään perustuvasta osasta (määräosa 70 %) ja tutkintomäärästä riippuvasta osasta (tulososa 30 %). Yksikköhintaraha saadaan OKM:n taso-sopimuksen mukaisen sovitun opiskelijamäärän ja toteutuneiden tutkintojen määrän perusteella.

12 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Muita keskeisiä talouden perusteita vuodelle 2012 ovat seuraavat: - opiskelijamäärä laskettuna aloituspaikoista pysyy ennallaan 2012 (on OKM:n kanssa sovittu opiskelijamäärä) - OKM:ltä tuleva yksikköhintaraha opiskelijaa kohden nousee vain +2,0 % - palkkatason nousu on vuositason keskiarvona +2,0 % - Omistajakunnille maksettava peruspääoman korko on ennallaan 1,0 % Vuoden 2012 tavoitesopimuksen mukainen opiskelijamäärä ja arvioidut opiskelijamäärät ovat seuraavat: opiskelijamääräarvio opiskelijamääräarvio Taso-rahoituksen sovittu opiskelijamäärä yksikköhinta yhteensä, brutto Savonia-amk Taulukko 2. Opiskelijamääräarviot ja yksikköhintarahoitus Palkkoihin oletettava korotustarve vuonna 2012 on keskimäärin +2,0 %, palkkasivukustannukset 25,0 % ja yksikköhintarahoituksen tason korotus vain 2,0 % vuoden 2011 tasosta. Henkilöstöryhmä arvio vuosi 2011 henkilömäärä (TSTA2011) arvio vuosi 2011 henkilötyövuodet (TSTA2011) arvio vuosi 2012 henkilömäärä (TSTA2012) arvio vuosi 2012 henkilötyövuodet (TSTA2012) Opetushenkilöstö Toimihenkilöstö T&k-henkilöstö Kuntayhtymän henkilöstö yhteensä Taulukko 3. Kuntayhtymän henkilöstömääräarvio Tämänhetkiseen tietoon perustuvat kustannussäästötavoitteet merkitsevät vuosina 2013 ja 2014 vähintään 10 henkilötyövuoden vähennystä vuosittain. Vähennysten toteuttaminen edellyttää hyvää henkilöstösuunnittelua kaikkien toimintojen osalta ottaen huomioon mm. henkilöstön ikärakenne, osaamistarve sekä vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä. Vuoden 2012 henkilöstömääräarvio perustuu olettamukseen, että toiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia vielä vuoden 2012 aikana. Vuosia 2013 ja 2014 koskevia keskeisiä talouden oletuksia ovat: - on varauduttu siihen, että aloituspaikkamäärää joudutaan alentamaan OKM:n vaatimuksesta -13 % jo vuodelle 2013 ja sen rahoitusleikkauksen vaikutusta lievennetään odotetaan OKM:n pehmentävän rahoituksen viiverakennemallilla neljän vuoden (4 v) ajalle, eli vuosittain leikattaisiin rahoitusta -3,25 %. Vuosien 2013 ja 2014 yksikköhintarahan jako perustuu vuoden 2012 aloituspaikkalinjaukseen eikä jaossa ole

13 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 tehty olettamuksia OKM:stä tulevista mahdollisesti merkittävistä muutoksista koulutusalojen aloituspaikkoihin (ja samalla opiskelijamääriin). - tehtyjen oletusten mukaan laadittu talousarvio vuodelle 2012 mahdollistaa 2,0 miljoonan euron tilikauden tuloksen, joka on tyydyttävää tasoa ja jättää vielä mahdollisuuden varautua tuleviin tilakustannuksiinkin. Talousnäkymä Savonian vuodelle 2012 on tiukka, mutta tuoreiden tietojen valossa voidaan odottaa, että OKM:ltä tuleva vuoden 2012 rahoitus nousee enemmän kuin em. +2,0 % ja se mahdollistaa selvästi terveen talouden tilanteen toteutumisen vuoden 2012 osalta. Tiedossa on, että joka tapauksessa vuoden 2012 jälkeiset vuodet ovat ydintoimintojen, talouden ja rahoituksen kannalta Savonialle hyvin tiukkoja vuosia. OKM leikkaa Savoniankin opiskelijamääriä ja mahdollisesti myös yksikköhintatasoja merkittävästi ja ainakin em. 13 %:n verran joten tulot pienenevät paljon. Vuosien ja sen jälkeisten vuosien ydintoimintojen laadukas hoitaminen tulee olemaan hyvin haasteellista, koska saatavan yksikköhintarahoituksen määrä on niin merkittävästi alemmalla tasolla, että jos vuodelle 2012 saadaan rahoitusta yli budjetoidun määrän, niin se varataan keskitetysti tulevia vuosia varten toimintojen kehittämiseen ja tehostamiseen. Talousarvion sitovuus Kuntayhtymän hallitusta sitovat kuntayhtymän tason ja amk:n käyttötalousosan talous- ja rahoitusasiat: tuloslaskelman tulos ja nettotulos sekä amk-kokonaisuuden käyttötalousosan tilikauden tulos, investointien yhteismäärä nettona ja yksittäiset yli euron investoinnit. Ylläpitäjä päättää kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun nettotulostavoitteesta ja investointien nettorahoitusmäärästä. Ylläpitäjä päättää myös kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta (ja taseesta) ja amkkokonaisuuden käyttötalousosasta, lainamäärän lisäämisestä (lainanotosta) ja tappiollisen tuloksen kattamisesta ja siitä noudatettavista periaatteista. Ylläpitäjä päättää lisäksi poistojen periaatteista (poistosuunnitelma, suunnitelman mukaiset poistot) ja sisäisissä toimitilavuokrissa noudatettavista periaatteista sekä yksittäisistä investoinneista, jotka ovat vähintään euroa. Hallintosäännön mukaan tilivelvollisia ylläpitäjään nähden ovat kuntayhtymän johtaja/rehtori, opetuksesta vastaava vararehtori, tutkimus- ja kehitystyöstä vastaava vararehtori ja talousjohtaja. Ammattikorkeakoulun hallitusta sitoo ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos, osaamisaluekohtainen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen käyttötalousosan tilikauden tulos ja investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeinen investointien nettomeno osaamisalueen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen tasolla. Talousarvion käyttötalousosa on tilikauden tulos -tasolla osaamisaluetta ja Kehittämis- ja palvelukeskusta sitova. Investointiosa on osaamisaluekohtaisesti investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeisen investointien nettomenon tasolla osaamisaluetta ja Kehittämis- ja palvelukeskusta sitova.

14 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Ammattikorkeakoulu päättää määrärahojen jakamisen perusteista, osaamisaluekohtaisesta ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen nettotulostavoitteesta, osaamisaluekohtaisesta investointiosasta ja osaamisalueen investointien nettorahoitusmäärästä. 3.3 Tuloslaskelmaosa Talouden osalta on laadittu tuloslaskelma ja käyttötalousosa vuosille , josta on liitteenä taulukot. Talousarvioon on sisällytetty koulutusyksiköiden kustannuksiin jäsenkunnille maksettavaa peruspääoman korkoa 1,0 %:n mukaan, jonka määrä on euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) tulevaa yksikköhintarahoitusta kohdennetaan palopäällystökoulutukseen sekä muotoilun ja viestinnän koulutukseen edelleen sopimusten mukaisesti (toteuttaen vähennystä kiintein hinnoin 3,0 % vuosittain). Vuoden 2012 talousarviossa on noudatettu Savoniassa sisäisesti rahoituksen viivemallia (neljän vuoden ajalle) niiden koulutusyksikköjen osalta, joiden aloituspaikkamuutos on suhteellisesti alueen +/-5 % ulkopuolella. Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun tuloslaskelman vuosikate vuodelle 2012 on +3,7 milj. euroa, tilikauden tulos ja ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos on +2,0 milj. euroa. Vuosikatteen ja tuloksen kehitys on laskeva seuraavina vuosina, mutta edelleenkin on mahdollista päästä tyydyttävään tasoon: tulos ennen varauksia on +1,9 milj. euroa vuonna 2013 ja +1,8 milj. euroa vuonna Positiivisesta taloudellisesta tuloksesta voidaan kuitenkin edelleenkin jossain määrin varautua uuden kampuksen tilojen kustannuksiin ja rahoittamiseen. Varausten (rahastojen lisäys) tavoitetasoksi voidaan asettaa kampuksen toteuttamista varten 1,2 milj. euroa vuonna 2012, 1,2 milj. euroa vuonna 2013 ja 1,0 milj. euroa vuonna On syytä huomata lisätietona, että budjetoinnin tuloslaskelma (ja samoin amk:n käyttötalousosa) sisältää myös ns. sisäiset erät ja niistä sisältyy toimintatuottoihin sisäisiä vuokria ja vastaavasti toimintakuluihin sisäisiä vuokria seuraavasti: euroa vuonna 2012, euroa vuonna 2013 ja euroa vuonna Rahoitusosa Vuoden 2012 investoinnit ovat 3,8 milj. euroa ja 2012 lopun lainakanta laskee hieman ja on 3,2 milj. euroa. Vastaavasti rahoitusta vaativat investoinnit vuonna 2013 ovat 6,6 milj. euroa ja vuonna 2014 ne ovat 8,8 milj. euroa brutto ja odotettavien rahoitus- ja realisointitulojen jälkeen 3,9 milj. euroa. Lainamäärä nousee vuonna 2013 odotettavien investointien myötä tasolle 6,2 milj. euroa ja 6,9 milj. euroa vuonna Kassavarojen määrä pidetään vakaana, tasolla +9,0 10,0 milj. euroa.

15 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / Investointiosa Vuoden 2012 investoinnit ovat 3,8 milj. euroa, josta Microkadun kampuksen tilamuutoksiin menee 1,2 milj. euroa. Vuodelle 2013 on suunniteltu 6,6 milj. euron investoinnit, josta kampuksen tiloihin 4,8 milj. euroa ja vuodelle 2014 yhteensä 8,8 milj. euroa (4,9 milj. euron rahoitusosuuksien ja realisointitulojen jälkeen 3,9 milj. euroa netto). Investointiosa ja sen mukainen rahoitusosa on laadittu Kuopion Microkadun alustavien kampussuunnitelmien mukaisena, joka perustuu tilojen osalta täysin Technopoliksen toteuttamaan vuokrausvaihtoehtoona ja pääosin Savonian itse toteuttamaan kalustamiseen ja osin itse toteuttamaan varustamiseen. Savonian suuhygienistikoulutuksen tilojen toteutus on menossa ja tilat toteutuvat yhdessä yliopiston hammaslääketieteen, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Kuopion kaupungin hammasklinikan toimintojen ja tilojen kanssa siten, että tilat ovat käytettävissä vuodenvaihteessa 2012/2013 ja niiden toteuttaja ja vuokralle antaja on Suomen yliopistokiinteistöt Oy. Microkadun kampuksen suunnitelmien mukaan kampukselle siirtyisi ensimmäisessä vaiheessa terveysalan Kuopion yksikön toiminta vuoden 2013 syksyyn mennessä. Liiketalous siirtyisi kampukselle syksyyn 2014 mennessä, muotoilun koulutus vuoden 2014 loppuun mennessä, Kuopion teknologian osaamisalue syksyyn 2015 mennessä ja tukipalvelut vuosina Matkailu- ja ravitsemisala (Resto), OIS-pilotti ja muutama laboratoriototeutus ovat jo siirtyneet Microkadulle ja ns. OIS-sydän -kokonaisuus toteutunee kampukselle vuoden 2013 alkupuolella. Talouden keskeiset tavoitteet: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja soveltuvin osin samalla Savoniaammattikorkeakoulun terveen talouden mukaiset keskeiset mittarit ja niiden tavoitteet ovat seuraavat: Terveen talouden keskeiset tavoitteet ja mittarit tavoite tavoite tavoite Toimintatuotot/Toimintakulut, % (minimi) 105,0 % 105,0 % 105,0 % Vuosikate, teur Vuosikate Investoinneista keskim., % (minimi) 70,0 % 70,0 % 60,0 % Tilikauden tulos, teur Omavaraisuusaste, % (minimi) 70,0 % 70,0 % 70,0 % Kassan riittävyys, päiviä (minimi) Tutkintotuottavuusindeksi (minimi) 3,00 3,00 3,00 Niiden perusteiden pohjalta, joita on käytetty TSTA :ssä, on em. tavoitteisiin mahdollista päästä. Kuitenkin voimassa olevassa strategiassa asetettu tutkintotuottavuuden vaatimus (indeksi 3,0) on hyvin haasteellinen saavutettava.

16 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / Käyttötalousosa Talousarvion mukaan kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun kannattavuus ja talous on edelleen terveessä kunnossa vuosina , vaikkakin vuoden 2012 jälkeiset vuodet ovat rahoituksen ja talouden osalta tiukkoja vuosia ja sisältävät vielä paljon koulutusvolyymiin liittyvää epävarmuutta, koska OKM:ltä saatava yksikköhintarahoitus selvästi vähenee. Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun toimintatuotot vuonna 2012 ovat 60,4 milj. euroa, josta sisäisten erien osuus on 5,0 milj. euroa, joten todelliset toimintatuotot ovat noin 55,4 milj. euroa. Talousarviossa on erotettu toisistaan opetus sekä tutkimus- ja kehitystyö (t&k:n toiminto 14 ja toiminto 77) ja maksullinen palvelutoiminta (map). Opetuksen toimintatuotot ovat 48,6 milj. euroa ja maksullisen palvelutoiminnan ja tutkimus- ja kehitystyön toimintatuotot ovat yhteensä 11,8 milj. euroa. Vuosikate on 3,7 milj. euroa, josta opetuksen vuosikate on 3,6 milj. euroa. Tutkimus- ja kehitystyön ja maksullisen palvelutoiminnan vuosikate on 0,1 milj. euroa. Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun tuloslaskelman vuosikate vuodelle 2012 on +3,7 milj. euroa, tilikauden tulos ja ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos on +2,0 milj. euroa. Vuosikatteen ja tuloksen kehitys on laskeva seuraavina vuosina, mutta edelleenkin on mahdollista päästä tyydyttävään tulostasoon ja voidaan varautua kampustilojen kustannuksiin ja rahoittamiseen. Varausten (rahastojen lisäys) tavoitetasoksi voidaan tässä vaiheessa asettaa kampuksen toteuttamista ja kehittämistä varten 1,2 milj. euroa vuosina 2012 ja 2013 sekä 1,0 milj. euroa vuonna Ammattikorkeakoulua sitovia mittareita ovat: Tutkintotuottavuusindeksi (Tutkintojen lkm/käyttökustannukset) 3,0 3,0 3,0 x Vuosikate Käyttötalousosan tulos 3,7 Me 3,5 Me 3,2 Me

17 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Talouden taulukot TULOSLASKELMA TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 T oim int at u otot My y n titu otot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokrat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Pa lv elu jen ost ot Aineet, tarvikkeet ja tavarat A v u stu kset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Kor kotu ot ot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Satunnaiset kulut Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

18 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 RAHOITUSLA SKELMA TA TA TS TS Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus y hteensä Investoinnit Käy ttöom aisuusinv estoinnit Rahoitusosuudet inv estointim enoihin Käyttöomaisuuden m y yntitulot Investoinnit nettona Varsinainen toiminta ja investoinnit netto Rahoitustoiminta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäy s Pitkäaikaisten lainojen vähenny s Ly hy ta ika isten la in ojen m u utos Lainakannan muutokset (+lisäys/-vähen.) Muut maksuvalmiuden muutokset V a ih to-om aisu u den m u u t os Pitkäaikaisten saamisten vähennys Ly hy ta ika isten saam isten m u utokset Korott. pitk. ja ly h y taik. v elk. m uu tos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Rahoitustarve/jäämä Rahavarat Rahavarat 1.1. Kassa v a rojen m u ut os Lainakannan muutokset v Lainakanta

19 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 HANKE Kustannus- Kuntayhtymän johtajan esitys arvio TA 2012 TS 2013 TS 2014 Tilakäyttäjäpalvelut Microkadun kampuksen varustaminen Microkadun kampuksen tilamuutokset Toimitilojen kaluste-/v arustehankinnat Tilakäyttäjäpalvelut yhteensä menot Yht.realisointitulot, Eu-rahoitusosuudet ja av ustukset Rahoitustulot yhteensä Sairaalakadun korjaukset ja laitteet Kuopio,Sairaalakatu yhteensä (menot) Opistotien korjaukset ja laitteet Kuopio,Opistotie yhteensä (menot) Haukisaarentien korjaukset ja laitteet Iisalmi,Haukisaarentie yhteensä (menot) Osmajoentien maalaukset ja tilamuutokset Varkaus, Osmajoentie yhteensä (menot) Tilapalvelut yhteensä Rahoitustulot yhteensä (tulot) Tilapalvelut yhteensä (menot) Hallinto ja tukipalvelut Tietokoneet, oheislaitteet ja ohjelmistot yhteensä (menot) Rahoitustulot /OKM: ISAT-hankkeisiin (projektiohjelma+tahan päiv ity s) Hallinto ja tukipalvelut yhteensä (tulot) yhteensä nettomenot Tekniikan osaamisalue Koneet, laitteet ja laitteistot Tekniikan osaamisalue yhteensä (menot) Hyvinvointialan osaamisalue: Koneet, laitteet ja ohjelmistot Hoito-ja tutkimuslaitteet ja välineet/ Tertta Hyvinvointialan osaamisalue yhteensä (menot) Rahoitus / hoito-ja tutkimuslaitteet (tulot) Hyvinvointialan osaamisalue (netto) Liiketalouden ja kulttuurin osaamisalue Musiikki ja tanssiakatemia/ soitinhankinnat Ammattikorkeakoulu menot y hteensä Rahoitusosuudet y hteensä Ammattikorkeakoulu yhteensä

20 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 KÄ YTT ÖT ALOUSOSA TA 2011 TA 2012 Savonia-ammattokorkeakoulu yhteensä Opetus Opetuksen Maksull.palv. T&K (14+77) Maksullinen Mapa ja T&K TA-2012 TS-2013 TS-2014 T &K(14) T&K(77) y h t eensä palv.toiminta y h t eensä y h t eensä y h t eensä y ht eensä Toim in t a t u ot ot My y ntituotot Ma ksu tu otot Tuet ja av ustukset Vuokrat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palv elujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Kor kot u otot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Satunnaiset erät Su u n nitelm an m u kaiset poistot Tilikauden tulos

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 23.11.2010, 6 Sisällysluettelo 1 Savonian toimintapolitiikka

Lisätiedot

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 22.2.2012 (6 ) Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 2 / 38 Sisältö 1 Rehtorin katsaus... 3 2 Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014)

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus 24.2.2015 (9 ) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma - Toiminta- ja taloussuunnitelma - 1 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma - SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 1. PERUSTEHTÄVÄ

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä... 2 2.3 Kuntayhtymän

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Hämeen liiton julkaisu 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot