Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma (TSTA 2012)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma 2013 2014 (TSTA 2012)"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma (TSTA 2012) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallituksessa (10 ) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuustossa (6 )

2 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Sisältö 1 Savonian toimintapolitiikka ja strategiset linjaukset Savonia-ammattikorkeakoulun hallinto ja johtaminen Hallinto Operatiivinen johtaminen Hallinnon ja johtamisen painopistealueet vuonna Seuranta, arviointi ja raportointi Talousarvio ja taloussuunnitelma Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun talouden hallinta Talousarvion laatimisen perusteet Tuloslaskelmaosa Rahoitusosa Investointiosa Käyttötalousosa...16

3 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 1 Savonian toimintapolitiikka ja strategiset linjaukset Ammattikorkeakoulun perustehtävä Savonia-ammattikorkeakoulu uudistaa työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän osaamista ja edistää vaikutusalueensa kilpailukykyä ja hyvinvointia koulutuksella sekä tutkimus- ja kehitystyöllä. Ammattikorkeakoulun visio Savonia-ammattikorkeakoulu on rohkea uudistaja ja yhteistyökykyinen tulevaisuuden osaamisen kehittäjä. Kuva 1. Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen strategia Ammattikorkeakoulun arvot Asiakaskeskeisyys Toimimme vastuullisesti ja luotettavasti opiskelijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Asiantuntijuus

4 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Olemme yhteistyökykyinen asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnassa korostuu edelläkävijyys. Yhteisöllisyys Henkilöstön ja opiskelijoiden yhteisöllinen toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen ja aitoon vuoropuheluun. Toimintapolitiikan toteutuminen on jäsennetty tuloskorttiin. Tuloskortin avulla on asemoitu strategian toteutuminen kriittisiksi menestystekijöiksi. Kriittisten menestystekijöiden strategiset mittarit ja tavoitteet on määritelty vuosille , joka on samalla opetusministeriön kanssa sovittu tavoitesopimuskausi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammattikorkeakouluille antamassaan kirjallisessa palautteessa tuonut esille nykyisen tavoitesopimuskauden jatkumisen vuodelle Sopimuskauden jatkumisen myötä myös sovitut tuloksellisuustavoitteet ovat samat vuodelle Tarkoituksenmukaista on jatkaa myös koko strategiakauden toteutumista vuoden 2013 loppuun nyt sovituilla tavoitteilla. Tämä tarkoittaa tuloskortissa sovittujen tavoitteiden pysymistä ennallaan lisävuodella Muutos huomioidaan vuoden 2013 toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

5 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Näkökulma Asiakas Kriittiset menestystekijät Asiakastyytyväis yys Strategiset mittarit Vetovoima Opiskelijapalaute Työelämäpalaute Määrittely Ensisijainen hakija/alpa Opiskelijapalautejärjestelmästä saatava palaute (indeksi) Työelämälle kohdistettu tyytyväisyyskysely (indeksi) Amk:n tavoite ,3 3,8 * Amk:n tavoite ,3 3,9 * (> 3) 3,5 ^ 3,7 ^ (> 3) Amk:n tavoite ,3 4,0 * (> 3) 3,7 ^ (> 3) Tehokkaan opiskelun edistäminen Kv-tutkintoopiskelijoiden määrä (myös Taso-mittari) Opintojen eteneminen (myös Taso-mittari) Kv-tutkinto-opiskelijamäärä Vähintään 45 opintopistettä suorittaneiden osuus tutkintoa suorittaneista (%) 65 % 65 % 65 % Tutkimus- ja kehitystyö Tutkimus- ja kehitystyön integroituminen opetukseen (myös Taso-mittari) T&K-työssä suoritetut opintopisteet/läsnä olevat opiskelijat 4,2 4,4 4,4 Prosessit Kehitystyön vaikuttavuus Kumppanuudet Palvelutoiminnan laajuus (myös Tasomittari) ISAT-strateginen kumppanuus Savilahden kampushankkeen eteneminen Maksullisen palvelutoiminnan tulojen määrä suhteessa koko tulorahoituksen määrään (%) ISAT-strategian toteutuminen 13 % Yhteiset tavoitteet (6kpl) toteutuvat suunnitellusti Kampuksen suunnitelma valmistuu toteuttamisvaiheeseen 16 % Yhteiset tavoitteet (6kpl) toteutuvat suunnitellusti Kampuksen I vaihe etenee suunnitellusti budjetin raameissa 16 % Yhteiset tavoitteet (6kpl) toteutuvat suunnitellusti I vaihe valmistuu, Kampuksen II vaihe etenee suunnitellusti budjetin raameissa Henkilöstö Osaamisen kehittyminen Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kvosaamisen kehittyminen Henkilöstökoulutuksen osuus (%) palkkakustannuksista Henkilöstön kielitaito (engl.kielitutkinnon suorittaneet tasolla hyvä) 3,2 3,2 3, Kansainvälisen T&K-rahoituksen määrä eurot 0,3 Me 0,4 Me 0,5 Me Talous Rahoitus Tutkintotuottavuusindeksi (Tutkintojen lkm / käyttökustannukset) x ,8 2,9 3,0 Kannattavuus Vuosikate Käyttötalousosan tulos 3,3 Me 4,0 Me 3,7 Me Taulukko 1. Savonia-ammattikorkeakoulun tuloskortti. Taulukkoon on kohdissa * ja ^ merkeillä esitetty tavoitteet, jotka on asetettu asteikon 1 5 mukaisesti vuosille Toiminnan muutoksista ja ISAT-yhteistyöstä johtuen on asteikon muuttaminen (1 5 asteikko) päätetty siirtää vuodelle 2014 alkavaksi. Näin ollen taulukkoon on kirjattu tavoitteet vuosille asteikolla 1 4 sulkuihin, esitetyn alkuperäisen tavoitteen alle.

6 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Strategiakaudelle on sovittu opetusministeriön kanssa Savonian tehtäväksi, profiiliksi ja painoaloiksi seuraavaa: Savonia-ammattikorkeakoulu korostaa tehtävässään työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän osaamisen uudistamista ja vaikutusalueensa (erityisesti Pohjois-Savon ja Itä-Suomen) kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämistä koulutuksella ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla Savonia-ammattikorkeakoulu profiloituu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa, yrittäjyydessä ja aluevaikuttavuudessa. TKI-työ integroituu osaksi opetusta jokaisessa koulutusohjelmassa. Savonian ammattikorkeakoulun vahvuuksia tuetaan panostamalla määriteltyihin osaamiskeskittymiin, jotka muodostuvat usean koulutusohjelman asiantuntemukseen perustuen. Keskittymät kokoavat opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä opiskelijat yhteisiin kehitysprojekteihin kumppanuusverkostoa hyödyntäen. Osaamiskeskittymät ovat: - Energia ja ympäristö ja turvallisuus - Hyvinvointituotteet ja -palvelut - Integroitu tuotekehitys Yrittäjyys ja innovaatiokyvykkyysosaaminen ovat läpileikkaava teema, joka vahvistaa kaikkia keskittymiä. Läpileikkaavana teemana se edistää Savonian opiskelijoiden ja henkilöstön sekä Itä-Suomen alueen yrittäjyyttä ja innovaatiokyvykkyyttä. Osaamiskeskittymien tavoitteena on vuonna Osaamiskeskittymien soveltavan tutkimustyön terävöittäminen - OIS-mallin vahvistaminen, erityisesti opiskelijoiden monialaisten TKI-opintojen kytkeminen osaamiskeskittymien toimintaan. - Osaamiskeskittyminen työelämä- ja yritysyhteistyöhön sekä kansallisiin ja kansainvälisiin kumppanuuksiin panostaminen (ISAT-yhteistyö). ISAT toimenpideohjelman valitut painoalat ja toimenpidekokonaisuudet siirtävät painopistettä yhä enemmän yhteisen toiminnan suunnittelusta konkreettiseen toteutukseen sekä opetuksen että TKI:n osa-alueilla. Tämä edellyttää yhteneväisiä toimintamalleja ja rakenteita. Myös tukipalvelujen välistä yhteistyötä selvitetään tulevia vuosia ajatellen ja käynnistetään yhtenäisyyttä lisäävän infrastruktuurin rakentaminen. Keskeisenä ovat tietojärjestelmien yhteensovittaminen ja yhteinen kehittämistyö tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurissa. Lisäksi yhteisen viestinnän ja markkinoinnin konkretisoinnin lisääminen on ajankohtaista. Savonia panostaa myös sisäisessä rakenteellisessa kehittämistyössä koulutusohjelmien vetovoiman parantamiseen, opetuksen ja opiskelun sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessien vaikuttavuuteen ja tehostamistyöhön.

7 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Yhteiskuntavastuu Savoniassa tarkoittaa perustehtävien laadukasta, tehokasta ja taloudellista toimintaa. Lisäksi tehtävien hoitamisessa korostuu eettisyys ja kestävä kehitys. Osana yhteiskuntavastuuta Savonia on proaktiivisesti mukana kansainvälisessä, kansallisessa sekä alueellisessa toiminnassa ja toteuttaa siten yhteiskunnallista aluekehitystehtävää. 2 Savonia-ammattikorkeakoulun hallinto ja johtaminen Savonia-ammattikorkeakoulun hallintoa kuvaa seuraava kuva: Kuva 2. Savonia-ammattikorkeakoulun hallinto. 2.1 Hallinto Savonia-ammattikorkeakoulun ylläpitäjähallintoa hoitaa Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, jonka toimielimiä ovat yhtymävaltuusto, yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymävaltuustoon kuuluu 17 varsinaista jäsentä, joista 7 on Kuopiosta, 5 Varkaudesta, 3 Iisalmesta, 1 Kiuruvedeltä ja 1 Lapinlahdelta. Yhtymähallitukseen kuuluu 9 ylläpitäjän valitsemaa edustajaa. Yhtymävaltuuston toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten asettamaan tarkastuslautakuntaan kuuluu 5 yhtymävaltuuston jäsentä.

8 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa hoitavat ammattikorkeakoulun hallitus ja rehtori. Hallituksessa on rehtorin lisäksi 10 henkilöstö- ja ulkopuolista jäsentä. He edustavat ammattikorkeakoulun muuta johtoa, päätoimisia opettajia, muuta päätoimista henkilöstöä ja päätoimisia opiskelijoita sekä elinkeino- ja muuta työelämää. 2.2 Operatiivinen johtaminen Ammattikorkeakoulun johtamisjärjestelmän muodostavat rehtorin apuna toimivat strategiaryhmä, johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä. Rehtori, vararehtorit ja talousjohtaja muodostavat strategiaryhmän, jonka jäsenet vastaavat oman alueensa tehtävien tehokkaasta hoitamisesta ja ohjaamisesta ammattikorkeakoulussa ja ovat kuntalain mukaisia tilivelvollisia. Strategiaryhmän jäsenet valmistelevat ja kokoavat hallituksille päätettäväksi menevät asiat. Ammattikorkeakoulun johtoryhmään kuuluvat strategiaryhmän jäsenet, osaamisaluejohtajat, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, laatupäällikkö, viestintäpäällikkö ja johdon sihteeri. Lisäksi johtoryhmään kuuluu Pelastusopiston rehtori. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ammattikorkeakoulun rehtori ja sihteerinä johdon sihteeri. Johtoryhmän keskeisinä tehtävinä on varmistaa opetus- sekä tutkimus- ja kehitystyöprosessien sujuvuus ja laadukkuus. Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat johtoryhmän jäsenten lisäksi tukipalvelupäälliköt. Laajennetun johtoryhmän perustehtävänä on huolehtia ydin- ja tukipalveluprosessien saumattomasta yhteistyöstä ja varmistaa laadukas palvelutoiminta. Ammattikorkeakoulun toimintaa toteutetaan kolmella osaamisalueella: hyvinvointiala, liiketoiminta- ja kulttuuriala sekä teknologia- ja ympäristöala. Osaamisaluejohtajat vastaavat oman osaamisalueensa tuloksista ja raportoivat niistä strategiaryhmän jäsenille. Osaamisaluejohtajien tukena johtamisessa ovat koulutus- ja kehittämispäälliköt. 2.3 Hallinnon ja johtamisen painopistealueet vuonna 2012 Savonian strategisina kumppaneina ovat Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen hammaslääkärikoulutuksen ja Savonian suuhygienistikoulutuksen osin yhteiset opetus- ja palvelutilat rakentuvat Canthialle. Samalla rakennetaan yhteistä oppimisen toimintamallia. ISAT-toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2012 luodaan yhteisiä rakenteita ja toimintamalleja tiivistyvälle yhteistyölle valituilla painoaloilla (Venäjä-osaaminen, hajautetut energiaratkaisut sekä väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelut). ISATtoimenpidekokonaisuuksissa korostuu kansainvälisyys. Kansainvälisten kumppanien kanssa

9 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 tehdään sopimuspohjaista yhteistyötä ja määritellään kumppanuuksia strategisiin kumppaneihin, avainkumppaneihin ja toiminnallisiin kumppaneihin. Tavoitesopimuksessa on sovittu, että Savonia ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu kehittävät yhteneväiset hallintomallit. Samalla selvitetään OKM:n palautteen mukaisesti onko yhteistyörakenteen pohjalta edellytyksiä muodostaa yksi ammattikorkeakoulu. Savonia etenee hallitusohjelman mukaisessa aikataulussa siten, että oman Savoniaosakeyhtiömallin perusta, valmistautuminen sekä tarvittavat päätökset tehdään vuoden aikana siten, että vuoden 2014 alusta Savonia Oy voidaan aloittaa. Hallinnon ja johtamisen painopistealueita ovat - Microkadun kampuksen suunnittelun eteneminen ja työelämäläheisen (OIS)- toimintamallin kehittäminen - Savonian strategia jatkuu vuoden 2013 loppuun huomioiden OKM:n tavoite- ja tulossopimusprosessi ja samalla uuden strategian työstämisen käynnistyy. Rakenteellisen kehittämisen jatkaminen huomioiden koulutusohjelmarakenteiden uudistuminen ja aloituspaikkamuutokset - ISAT-kumppanuuden strategiatyön jatkaminen ja sen mukaiset toimenpiteet sekä uuden strategian työstämisen käynnistäminen - UEF-yhteistyö sovituilla ISAT-painoaloilla ja tukipalveluyhteistyöselvitys - Osakeyhtiömallin perusteiden rakentaminen, päätöksenteko ja sen mukainen toimeenpano - Verkostot ja kumppanuudet, kv-toiminnan johtaminen - Muutosten ja uudistusten johtaminen huomioiden henkilöstön työhyvinvointi 2.4 Seuranta, arviointi ja raportointi Seurannat, arvioinnit, johdon katselmukset sekä sisäinen valvonta ja tarkastus toteutetaan vuonna 2012 vuosikellon aikataulutuksen mukaisesti. Ammattikorkeakoulun toiminta ja talous, opetus ja opiskelu, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, osaamisalueet sekä tukipalvelut muodostavat omat kokonaisuutensa, joiden mukaisesti seuranta-, arviointi- ja raportointijärjestelmän toiminta toteutuu. ISAT-kumppanuusstrategian menestystekijöiden mukaisten tavoitteiden ja tulosten seuranta sovituin mittarein on keskeinen kumppanuusstrategian toteutumisen arvioimisessa. ISATyhteistyön edistymisestä raportoidaan ISAT-vuosikellon aikataulun mukaisesti. Toimintojen kehittämiseen kokonaisuutena panostetaan tulosten erojen kaventamiseksi osaamisalueiden kesken. Samalla ydinprosessien suorituskykyyn kiinnitetään erityistä huomiota keskeisten tulosten osalta. Yhteistyötä tiivistetään sidosryhmien kanssa. Opiskelijapalautteiden ja -järjestelmän toimivuuden tehostamiseen panostetaan yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa kyselyjärjestelmää uudistamalla sekä monimuotoistamalla

10 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 mobiiliteknologian avulla. Samalla parannetaan opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia työryhmätyöskentelyjä tehostamalla ja ohjeistusta parantamalla. Painopistealueet vuonna 2012 ovat: - Prosessien suorituskyvyn parantaminen - Tuloksellisuusvertailussa tulokset osoittavat positiivista kehityssuuntaa - Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen - Tulosten vertailtavuus paranee ISAT-yhteistyössä - Savonian strategian toteutumisen arviointi - ISAT-arviointitoiminta käynnistyy - ISAT-strategian toteutumisen arviointi Yhtymävaltuustolle ja -hallitukselle raportoidaan toiminnasta ja sen tuloksista sovittujen raportointipisteiden mukaisesti. Raportointipisteet on määritelty vuosikelloon. Kuva 3. Yhtymävaltuuston ja -hallituksen raportoinnin vuosikello.

11 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 3 Talousarvio ja taloussuunnitelma Kuntayhtymän talousarvio- ja taloussuunnitelmaosassa esitetään kuntayhtymän ja samalla Savonia-ammattikorkeakoulun talouden ja rahoituksen kokonaisuus ja yhteenvedot, talouden tavoitteiden ydinasiat, talouden hallinnan mittarit, talousarvion laatimisen perusteet ja määritetään talousarvion sitovuustaso. Talousarvio sisältää tuloslaskelmaosan, rahoitusosan, investointiosan ja käyttötalousosan. Tästä yhteenvetokokonaisuudesta päättää kuntayhtymä (yhtymävaltuusto) ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä. 3.1 Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun talouden hallinta Talous- ja rahoitusresurssien hallinta mahdollistaa perustehtävien toteutumisen sovittujen periaatteiden ja strategian mukaisesti, tukee eri prosessien tehokasta toimintaa, mutta samalla myös edellyttää prosesseilta taloudellista tehokkuutta. Toiminnan tulee olla kannattavaa ja tilikauden tuloksen on oltava positiivinen. Terveen talouden periaatteet osaltaan tukevat pääprosesseja kestävän kehityksen mukaisesti. Kuopion Microkadun kampuksen toimitilojen toteuttamisesta ja investointien rahoitustarpeista huolimatta tulee ammattikorkeakoulun ja kuntayhtymän rahoitusrakenne säilyttää riittävän hyvänä. Toiminnan riskejä hallitaan myös talouden ja rahoituksen kannalta ja vaikutetaan aktiivisesti ja myönteisesti saataviin tuloihin ja muun rahoituksen määrään. Myös muutosvaiheissa talous ja rahoitus pidetään terveenä. Talousohjauksessa kannustetaan hyvään tutkintojen ja opintopisteiden tuottamiseen osaamisalue- ja yksikkökohtaisesti. Talouden suunnittelussa ja toteutumassa keskeiset mittarit ovat vuosikate, tilikauden tulos, omavaraisuusaste, maksuvalmius ja tutkintojen tuottamiskykyä kuvaava tutkintotuottavuusindeksi. Lisäksi mittareina käytetään suhdetta toimintatuotot/toimintakulut, suhdetta vuosikate/investoinnit ja lainanhoitokatetta (toteumana). Taloudelle ja taloushallinnolle on tärkeää edistää toimintojen tehostamista seuraavilla osaalueilla: yhteistyö ja yhteiset tukipalveluratkaisut ISAT-kumppanuudessa, UEF-yhteistyössä ja aktiivinen suunnittelu ja toteutus osakeyhtiömallin rakentamisessa ja sen toimeenpanossa. 3.2 Talousarvion laatimisen perusteet Vuoden 2012 talousarvio on laadittu opetustoimen rahoituslain ja -asetuksen ja niiden mukaisen käytännön mukaisena, jossa opetuksen järjestämiseen saatava yksikköhintaraha koostuu opiskelijamäärään perustuvasta osasta (määräosa 70 %) ja tutkintomäärästä riippuvasta osasta (tulososa 30 %). Yksikköhintaraha saadaan OKM:n taso-sopimuksen mukaisen sovitun opiskelijamäärän ja toteutuneiden tutkintojen määrän perusteella.

12 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Muita keskeisiä talouden perusteita vuodelle 2012 ovat seuraavat: - opiskelijamäärä laskettuna aloituspaikoista pysyy ennallaan 2012 (on OKM:n kanssa sovittu opiskelijamäärä) - OKM:ltä tuleva yksikköhintaraha opiskelijaa kohden nousee vain +2,0 % - palkkatason nousu on vuositason keskiarvona +2,0 % - Omistajakunnille maksettava peruspääoman korko on ennallaan 1,0 % Vuoden 2012 tavoitesopimuksen mukainen opiskelijamäärä ja arvioidut opiskelijamäärät ovat seuraavat: opiskelijamääräarvio opiskelijamääräarvio Taso-rahoituksen sovittu opiskelijamäärä yksikköhinta yhteensä, brutto Savonia-amk Taulukko 2. Opiskelijamääräarviot ja yksikköhintarahoitus Palkkoihin oletettava korotustarve vuonna 2012 on keskimäärin +2,0 %, palkkasivukustannukset 25,0 % ja yksikköhintarahoituksen tason korotus vain 2,0 % vuoden 2011 tasosta. Henkilöstöryhmä arvio vuosi 2011 henkilömäärä (TSTA2011) arvio vuosi 2011 henkilötyövuodet (TSTA2011) arvio vuosi 2012 henkilömäärä (TSTA2012) arvio vuosi 2012 henkilötyövuodet (TSTA2012) Opetushenkilöstö Toimihenkilöstö T&k-henkilöstö Kuntayhtymän henkilöstö yhteensä Taulukko 3. Kuntayhtymän henkilöstömääräarvio Tämänhetkiseen tietoon perustuvat kustannussäästötavoitteet merkitsevät vuosina 2013 ja 2014 vähintään 10 henkilötyövuoden vähennystä vuosittain. Vähennysten toteuttaminen edellyttää hyvää henkilöstösuunnittelua kaikkien toimintojen osalta ottaen huomioon mm. henkilöstön ikärakenne, osaamistarve sekä vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä. Vuoden 2012 henkilöstömääräarvio perustuu olettamukseen, että toiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia vielä vuoden 2012 aikana. Vuosia 2013 ja 2014 koskevia keskeisiä talouden oletuksia ovat: - on varauduttu siihen, että aloituspaikkamäärää joudutaan alentamaan OKM:n vaatimuksesta -13 % jo vuodelle 2013 ja sen rahoitusleikkauksen vaikutusta lievennetään odotetaan OKM:n pehmentävän rahoituksen viiverakennemallilla neljän vuoden (4 v) ajalle, eli vuosittain leikattaisiin rahoitusta -3,25 %. Vuosien 2013 ja 2014 yksikköhintarahan jako perustuu vuoden 2012 aloituspaikkalinjaukseen eikä jaossa ole

13 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 tehty olettamuksia OKM:stä tulevista mahdollisesti merkittävistä muutoksista koulutusalojen aloituspaikkoihin (ja samalla opiskelijamääriin). - tehtyjen oletusten mukaan laadittu talousarvio vuodelle 2012 mahdollistaa 2,0 miljoonan euron tilikauden tuloksen, joka on tyydyttävää tasoa ja jättää vielä mahdollisuuden varautua tuleviin tilakustannuksiinkin. Talousnäkymä Savonian vuodelle 2012 on tiukka, mutta tuoreiden tietojen valossa voidaan odottaa, että OKM:ltä tuleva vuoden 2012 rahoitus nousee enemmän kuin em. +2,0 % ja se mahdollistaa selvästi terveen talouden tilanteen toteutumisen vuoden 2012 osalta. Tiedossa on, että joka tapauksessa vuoden 2012 jälkeiset vuodet ovat ydintoimintojen, talouden ja rahoituksen kannalta Savonialle hyvin tiukkoja vuosia. OKM leikkaa Savoniankin opiskelijamääriä ja mahdollisesti myös yksikköhintatasoja merkittävästi ja ainakin em. 13 %:n verran joten tulot pienenevät paljon. Vuosien ja sen jälkeisten vuosien ydintoimintojen laadukas hoitaminen tulee olemaan hyvin haasteellista, koska saatavan yksikköhintarahoituksen määrä on niin merkittävästi alemmalla tasolla, että jos vuodelle 2012 saadaan rahoitusta yli budjetoidun määrän, niin se varataan keskitetysti tulevia vuosia varten toimintojen kehittämiseen ja tehostamiseen. Talousarvion sitovuus Kuntayhtymän hallitusta sitovat kuntayhtymän tason ja amk:n käyttötalousosan talous- ja rahoitusasiat: tuloslaskelman tulos ja nettotulos sekä amk-kokonaisuuden käyttötalousosan tilikauden tulos, investointien yhteismäärä nettona ja yksittäiset yli euron investoinnit. Ylläpitäjä päättää kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun nettotulostavoitteesta ja investointien nettorahoitusmäärästä. Ylläpitäjä päättää myös kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta (ja taseesta) ja amkkokonaisuuden käyttötalousosasta, lainamäärän lisäämisestä (lainanotosta) ja tappiollisen tuloksen kattamisesta ja siitä noudatettavista periaatteista. Ylläpitäjä päättää lisäksi poistojen periaatteista (poistosuunnitelma, suunnitelman mukaiset poistot) ja sisäisissä toimitilavuokrissa noudatettavista periaatteista sekä yksittäisistä investoinneista, jotka ovat vähintään euroa. Hallintosäännön mukaan tilivelvollisia ylläpitäjään nähden ovat kuntayhtymän johtaja/rehtori, opetuksesta vastaava vararehtori, tutkimus- ja kehitystyöstä vastaava vararehtori ja talousjohtaja. Ammattikorkeakoulun hallitusta sitoo ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos, osaamisaluekohtainen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen käyttötalousosan tilikauden tulos ja investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeinen investointien nettomeno osaamisalueen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen tasolla. Talousarvion käyttötalousosa on tilikauden tulos -tasolla osaamisaluetta ja Kehittämis- ja palvelukeskusta sitova. Investointiosa on osaamisaluekohtaisesti investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeisen investointien nettomenon tasolla osaamisaluetta ja Kehittämis- ja palvelukeskusta sitova.

14 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Ammattikorkeakoulu päättää määrärahojen jakamisen perusteista, osaamisaluekohtaisesta ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen nettotulostavoitteesta, osaamisaluekohtaisesta investointiosasta ja osaamisalueen investointien nettorahoitusmäärästä. 3.3 Tuloslaskelmaosa Talouden osalta on laadittu tuloslaskelma ja käyttötalousosa vuosille , josta on liitteenä taulukot. Talousarvioon on sisällytetty koulutusyksiköiden kustannuksiin jäsenkunnille maksettavaa peruspääoman korkoa 1,0 %:n mukaan, jonka määrä on euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) tulevaa yksikköhintarahoitusta kohdennetaan palopäällystökoulutukseen sekä muotoilun ja viestinnän koulutukseen edelleen sopimusten mukaisesti (toteuttaen vähennystä kiintein hinnoin 3,0 % vuosittain). Vuoden 2012 talousarviossa on noudatettu Savoniassa sisäisesti rahoituksen viivemallia (neljän vuoden ajalle) niiden koulutusyksikköjen osalta, joiden aloituspaikkamuutos on suhteellisesti alueen +/-5 % ulkopuolella. Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun tuloslaskelman vuosikate vuodelle 2012 on +3,7 milj. euroa, tilikauden tulos ja ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos on +2,0 milj. euroa. Vuosikatteen ja tuloksen kehitys on laskeva seuraavina vuosina, mutta edelleenkin on mahdollista päästä tyydyttävään tasoon: tulos ennen varauksia on +1,9 milj. euroa vuonna 2013 ja +1,8 milj. euroa vuonna Positiivisesta taloudellisesta tuloksesta voidaan kuitenkin edelleenkin jossain määrin varautua uuden kampuksen tilojen kustannuksiin ja rahoittamiseen. Varausten (rahastojen lisäys) tavoitetasoksi voidaan asettaa kampuksen toteuttamista varten 1,2 milj. euroa vuonna 2012, 1,2 milj. euroa vuonna 2013 ja 1,0 milj. euroa vuonna On syytä huomata lisätietona, että budjetoinnin tuloslaskelma (ja samoin amk:n käyttötalousosa) sisältää myös ns. sisäiset erät ja niistä sisältyy toimintatuottoihin sisäisiä vuokria ja vastaavasti toimintakuluihin sisäisiä vuokria seuraavasti: euroa vuonna 2012, euroa vuonna 2013 ja euroa vuonna Rahoitusosa Vuoden 2012 investoinnit ovat 3,8 milj. euroa ja 2012 lopun lainakanta laskee hieman ja on 3,2 milj. euroa. Vastaavasti rahoitusta vaativat investoinnit vuonna 2013 ovat 6,6 milj. euroa ja vuonna 2014 ne ovat 8,8 milj. euroa brutto ja odotettavien rahoitus- ja realisointitulojen jälkeen 3,9 milj. euroa. Lainamäärä nousee vuonna 2013 odotettavien investointien myötä tasolle 6,2 milj. euroa ja 6,9 milj. euroa vuonna Kassavarojen määrä pidetään vakaana, tasolla +9,0 10,0 milj. euroa.

15 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / Investointiosa Vuoden 2012 investoinnit ovat 3,8 milj. euroa, josta Microkadun kampuksen tilamuutoksiin menee 1,2 milj. euroa. Vuodelle 2013 on suunniteltu 6,6 milj. euron investoinnit, josta kampuksen tiloihin 4,8 milj. euroa ja vuodelle 2014 yhteensä 8,8 milj. euroa (4,9 milj. euron rahoitusosuuksien ja realisointitulojen jälkeen 3,9 milj. euroa netto). Investointiosa ja sen mukainen rahoitusosa on laadittu Kuopion Microkadun alustavien kampussuunnitelmien mukaisena, joka perustuu tilojen osalta täysin Technopoliksen toteuttamaan vuokrausvaihtoehtoona ja pääosin Savonian itse toteuttamaan kalustamiseen ja osin itse toteuttamaan varustamiseen. Savonian suuhygienistikoulutuksen tilojen toteutus on menossa ja tilat toteutuvat yhdessä yliopiston hammaslääketieteen, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Kuopion kaupungin hammasklinikan toimintojen ja tilojen kanssa siten, että tilat ovat käytettävissä vuodenvaihteessa 2012/2013 ja niiden toteuttaja ja vuokralle antaja on Suomen yliopistokiinteistöt Oy. Microkadun kampuksen suunnitelmien mukaan kampukselle siirtyisi ensimmäisessä vaiheessa terveysalan Kuopion yksikön toiminta vuoden 2013 syksyyn mennessä. Liiketalous siirtyisi kampukselle syksyyn 2014 mennessä, muotoilun koulutus vuoden 2014 loppuun mennessä, Kuopion teknologian osaamisalue syksyyn 2015 mennessä ja tukipalvelut vuosina Matkailu- ja ravitsemisala (Resto), OIS-pilotti ja muutama laboratoriototeutus ovat jo siirtyneet Microkadulle ja ns. OIS-sydän -kokonaisuus toteutunee kampukselle vuoden 2013 alkupuolella. Talouden keskeiset tavoitteet: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja soveltuvin osin samalla Savoniaammattikorkeakoulun terveen talouden mukaiset keskeiset mittarit ja niiden tavoitteet ovat seuraavat: Terveen talouden keskeiset tavoitteet ja mittarit tavoite tavoite tavoite Toimintatuotot/Toimintakulut, % (minimi) 105,0 % 105,0 % 105,0 % Vuosikate, teur Vuosikate Investoinneista keskim., % (minimi) 70,0 % 70,0 % 60,0 % Tilikauden tulos, teur Omavaraisuusaste, % (minimi) 70,0 % 70,0 % 70,0 % Kassan riittävyys, päiviä (minimi) Tutkintotuottavuusindeksi (minimi) 3,00 3,00 3,00 Niiden perusteiden pohjalta, joita on käytetty TSTA :ssä, on em. tavoitteisiin mahdollista päästä. Kuitenkin voimassa olevassa strategiassa asetettu tutkintotuottavuuden vaatimus (indeksi 3,0) on hyvin haasteellinen saavutettava.

16 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / Käyttötalousosa Talousarvion mukaan kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun kannattavuus ja talous on edelleen terveessä kunnossa vuosina , vaikkakin vuoden 2012 jälkeiset vuodet ovat rahoituksen ja talouden osalta tiukkoja vuosia ja sisältävät vielä paljon koulutusvolyymiin liittyvää epävarmuutta, koska OKM:ltä saatava yksikköhintarahoitus selvästi vähenee. Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun toimintatuotot vuonna 2012 ovat 60,4 milj. euroa, josta sisäisten erien osuus on 5,0 milj. euroa, joten todelliset toimintatuotot ovat noin 55,4 milj. euroa. Talousarviossa on erotettu toisistaan opetus sekä tutkimus- ja kehitystyö (t&k:n toiminto 14 ja toiminto 77) ja maksullinen palvelutoiminta (map). Opetuksen toimintatuotot ovat 48,6 milj. euroa ja maksullisen palvelutoiminnan ja tutkimus- ja kehitystyön toimintatuotot ovat yhteensä 11,8 milj. euroa. Vuosikate on 3,7 milj. euroa, josta opetuksen vuosikate on 3,6 milj. euroa. Tutkimus- ja kehitystyön ja maksullisen palvelutoiminnan vuosikate on 0,1 milj. euroa. Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun tuloslaskelman vuosikate vuodelle 2012 on +3,7 milj. euroa, tilikauden tulos ja ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos on +2,0 milj. euroa. Vuosikatteen ja tuloksen kehitys on laskeva seuraavina vuosina, mutta edelleenkin on mahdollista päästä tyydyttävään tulostasoon ja voidaan varautua kampustilojen kustannuksiin ja rahoittamiseen. Varausten (rahastojen lisäys) tavoitetasoksi voidaan tässä vaiheessa asettaa kampuksen toteuttamista ja kehittämistä varten 1,2 milj. euroa vuosina 2012 ja 2013 sekä 1,0 milj. euroa vuonna Ammattikorkeakoulua sitovia mittareita ovat: Tutkintotuottavuusindeksi (Tutkintojen lkm/käyttökustannukset) 3,0 3,0 3,0 x Vuosikate Käyttötalousosan tulos 3,7 Me 3,5 Me 3,2 Me

17 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Talouden taulukot TULOSLASKELMA TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 T oim int at u otot My y n titu otot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokrat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Pa lv elu jen ost ot Aineet, tarvikkeet ja tavarat A v u stu kset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Kor kotu ot ot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Satunnaiset kulut Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

18 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 RAHOITUSLA SKELMA TA TA TS TS Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus y hteensä Investoinnit Käy ttöom aisuusinv estoinnit Rahoitusosuudet inv estointim enoihin Käyttöomaisuuden m y yntitulot Investoinnit nettona Varsinainen toiminta ja investoinnit netto Rahoitustoiminta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäy s Pitkäaikaisten lainojen vähenny s Ly hy ta ika isten la in ojen m u utos Lainakannan muutokset (+lisäys/-vähen.) Muut maksuvalmiuden muutokset V a ih to-om aisu u den m u u t os Pitkäaikaisten saamisten vähennys Ly hy ta ika isten saam isten m u utokset Korott. pitk. ja ly h y taik. v elk. m uu tos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Rahoitustarve/jäämä Rahavarat Rahavarat 1.1. Kassa v a rojen m u ut os Lainakannan muutokset v Lainakanta

19 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 HANKE Kustannus- Kuntayhtymän johtajan esitys arvio TA 2012 TS 2013 TS 2014 Tilakäyttäjäpalvelut Microkadun kampuksen varustaminen Microkadun kampuksen tilamuutokset Toimitilojen kaluste-/v arustehankinnat Tilakäyttäjäpalvelut yhteensä menot Yht.realisointitulot, Eu-rahoitusosuudet ja av ustukset Rahoitustulot yhteensä Sairaalakadun korjaukset ja laitteet Kuopio,Sairaalakatu yhteensä (menot) Opistotien korjaukset ja laitteet Kuopio,Opistotie yhteensä (menot) Haukisaarentien korjaukset ja laitteet Iisalmi,Haukisaarentie yhteensä (menot) Osmajoentien maalaukset ja tilamuutokset Varkaus, Osmajoentie yhteensä (menot) Tilapalvelut yhteensä Rahoitustulot yhteensä (tulot) Tilapalvelut yhteensä (menot) Hallinto ja tukipalvelut Tietokoneet, oheislaitteet ja ohjelmistot yhteensä (menot) Rahoitustulot /OKM: ISAT-hankkeisiin (projektiohjelma+tahan päiv ity s) Hallinto ja tukipalvelut yhteensä (tulot) yhteensä nettomenot Tekniikan osaamisalue Koneet, laitteet ja laitteistot Tekniikan osaamisalue yhteensä (menot) Hyvinvointialan osaamisalue: Koneet, laitteet ja ohjelmistot Hoito-ja tutkimuslaitteet ja välineet/ Tertta Hyvinvointialan osaamisalue yhteensä (menot) Rahoitus / hoito-ja tutkimuslaitteet (tulot) Hyvinvointialan osaamisalue (netto) Liiketalouden ja kulttuurin osaamisalue Musiikki ja tanssiakatemia/ soitinhankinnat Ammattikorkeakoulu menot y hteensä Rahoitusosuudet y hteensä Ammattikorkeakoulu yhteensä

20 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 KÄ YTT ÖT ALOUSOSA TA 2011 TA 2012 Savonia-ammattokorkeakoulu yhteensä Opetus Opetuksen Maksull.palv. T&K (14+77) Maksullinen Mapa ja T&K TA-2012 TS-2013 TS-2014 T &K(14) T&K(77) y h t eensä palv.toiminta y h t eensä y h t eensä y h t eensä y ht eensä Toim in t a t u ot ot My y ntituotot Ma ksu tu otot Tuet ja av ustukset Vuokrat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palv elujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Kor kot u otot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Satunnaiset erät Su u n nitelm an m u kaiset poistot Tilikauden tulos

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä 15.10.2008 Rehtori Veli-Matti Tolppi päivitetty 29.3.2011 Yhtymähallituksen käsittely 12.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu TOIMINTA- JA KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

Savonia-ammattikorkeakoulu TOIMINTA- JA KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 3.11.2010, 7 Sivu 1 / 23 Sisällysluettelo 1 Ammattikorkeakoulun toiminta... 3 1.1 Toiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Halimaa päätoimisten opettajien edustaja Pertti Kupiaisen varajäsen muun päätoimisen henkilöstön edustaja

Sirkka-Liisa Halimaa päätoimisten opettajien edustaja Pertti Kupiaisen varajäsen muun päätoimisen henkilöstön edustaja AIKA Keskiviikko 3.11.2010 kello 18.00 20.10. PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 04/2010

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 04/2010 AIKA Tiistai 23.11.2010 kello 15.00 16.29 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2009 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 Yhtymävaltuuston hyväksymä; 27.11.2008 5 Sisällysluettelo 1. Ammattikorkeakoulun perustehtävä, visio ja arvot... 3 2. Toimintapolitiikka,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talousarvio 2016 muutokset I

Talousarvio 2016 muutokset I Talousarvio 2016 muutokset I Yhtymävaltuusto 10.5.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Työnjaon kehittäminen Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa on edennyt heikosti.

Työnjaon kehittäminen Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa on edennyt heikosti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

elinkeino- ja muun työelämän edustaja 6 2 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA , versio 1

elinkeino- ja muun työelämän edustaja 6 2 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA , versio 1 AIKA Keskiviikko 6.10.2010 kello 15.00-17.50 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Tulossopimus Tavoite Yliopisto Ammattikorkeakoulu Tohtorit 2 - Ylemmät tutkinnot 20 5 Alemmat tutkinnot

Tulossopimus Tavoite Yliopisto Ammattikorkeakoulu Tohtorit 2 - Ylemmät tutkinnot 20 5 Alemmat tutkinnot Tulossopimus 01 Tällä sopimuksella Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) sopivat toiminnan tavoitteista, kehittämistoimenpiteistä ja resursseista.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN JA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUSMINISTERIÖN, SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN JA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN JA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot