Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma (TSTA 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma 2013 2014 (TSTA 2012)"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma (TSTA 2012) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallituksessa (10 ) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuustossa (6 )

2 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Sisältö 1 Savonian toimintapolitiikka ja strategiset linjaukset Savonia-ammattikorkeakoulun hallinto ja johtaminen Hallinto Operatiivinen johtaminen Hallinnon ja johtamisen painopistealueet vuonna Seuranta, arviointi ja raportointi Talousarvio ja taloussuunnitelma Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun talouden hallinta Talousarvion laatimisen perusteet Tuloslaskelmaosa Rahoitusosa Investointiosa Käyttötalousosa...16

3 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 1 Savonian toimintapolitiikka ja strategiset linjaukset Ammattikorkeakoulun perustehtävä Savonia-ammattikorkeakoulu uudistaa työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän osaamista ja edistää vaikutusalueensa kilpailukykyä ja hyvinvointia koulutuksella sekä tutkimus- ja kehitystyöllä. Ammattikorkeakoulun visio Savonia-ammattikorkeakoulu on rohkea uudistaja ja yhteistyökykyinen tulevaisuuden osaamisen kehittäjä. Kuva 1. Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen strategia Ammattikorkeakoulun arvot Asiakaskeskeisyys Toimimme vastuullisesti ja luotettavasti opiskelijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Asiantuntijuus

4 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Olemme yhteistyökykyinen asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnassa korostuu edelläkävijyys. Yhteisöllisyys Henkilöstön ja opiskelijoiden yhteisöllinen toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen ja aitoon vuoropuheluun. Toimintapolitiikan toteutuminen on jäsennetty tuloskorttiin. Tuloskortin avulla on asemoitu strategian toteutuminen kriittisiksi menestystekijöiksi. Kriittisten menestystekijöiden strategiset mittarit ja tavoitteet on määritelty vuosille , joka on samalla opetusministeriön kanssa sovittu tavoitesopimuskausi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammattikorkeakouluille antamassaan kirjallisessa palautteessa tuonut esille nykyisen tavoitesopimuskauden jatkumisen vuodelle Sopimuskauden jatkumisen myötä myös sovitut tuloksellisuustavoitteet ovat samat vuodelle Tarkoituksenmukaista on jatkaa myös koko strategiakauden toteutumista vuoden 2013 loppuun nyt sovituilla tavoitteilla. Tämä tarkoittaa tuloskortissa sovittujen tavoitteiden pysymistä ennallaan lisävuodella Muutos huomioidaan vuoden 2013 toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

5 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Näkökulma Asiakas Kriittiset menestystekijät Asiakastyytyväis yys Strategiset mittarit Vetovoima Opiskelijapalaute Työelämäpalaute Määrittely Ensisijainen hakija/alpa Opiskelijapalautejärjestelmästä saatava palaute (indeksi) Työelämälle kohdistettu tyytyväisyyskysely (indeksi) Amk:n tavoite ,3 3,8 * Amk:n tavoite ,3 3,9 * (> 3) 3,5 ^ 3,7 ^ (> 3) Amk:n tavoite ,3 4,0 * (> 3) 3,7 ^ (> 3) Tehokkaan opiskelun edistäminen Kv-tutkintoopiskelijoiden määrä (myös Taso-mittari) Opintojen eteneminen (myös Taso-mittari) Kv-tutkinto-opiskelijamäärä Vähintään 45 opintopistettä suorittaneiden osuus tutkintoa suorittaneista (%) 65 % 65 % 65 % Tutkimus- ja kehitystyö Tutkimus- ja kehitystyön integroituminen opetukseen (myös Taso-mittari) T&K-työssä suoritetut opintopisteet/läsnä olevat opiskelijat 4,2 4,4 4,4 Prosessit Kehitystyön vaikuttavuus Kumppanuudet Palvelutoiminnan laajuus (myös Tasomittari) ISAT-strateginen kumppanuus Savilahden kampushankkeen eteneminen Maksullisen palvelutoiminnan tulojen määrä suhteessa koko tulorahoituksen määrään (%) ISAT-strategian toteutuminen 13 % Yhteiset tavoitteet (6kpl) toteutuvat suunnitellusti Kampuksen suunnitelma valmistuu toteuttamisvaiheeseen 16 % Yhteiset tavoitteet (6kpl) toteutuvat suunnitellusti Kampuksen I vaihe etenee suunnitellusti budjetin raameissa 16 % Yhteiset tavoitteet (6kpl) toteutuvat suunnitellusti I vaihe valmistuu, Kampuksen II vaihe etenee suunnitellusti budjetin raameissa Henkilöstö Osaamisen kehittyminen Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kvosaamisen kehittyminen Henkilöstökoulutuksen osuus (%) palkkakustannuksista Henkilöstön kielitaito (engl.kielitutkinnon suorittaneet tasolla hyvä) 3,2 3,2 3, Kansainvälisen T&K-rahoituksen määrä eurot 0,3 Me 0,4 Me 0,5 Me Talous Rahoitus Tutkintotuottavuusindeksi (Tutkintojen lkm / käyttökustannukset) x ,8 2,9 3,0 Kannattavuus Vuosikate Käyttötalousosan tulos 3,3 Me 4,0 Me 3,7 Me Taulukko 1. Savonia-ammattikorkeakoulun tuloskortti. Taulukkoon on kohdissa * ja ^ merkeillä esitetty tavoitteet, jotka on asetettu asteikon 1 5 mukaisesti vuosille Toiminnan muutoksista ja ISAT-yhteistyöstä johtuen on asteikon muuttaminen (1 5 asteikko) päätetty siirtää vuodelle 2014 alkavaksi. Näin ollen taulukkoon on kirjattu tavoitteet vuosille asteikolla 1 4 sulkuihin, esitetyn alkuperäisen tavoitteen alle.

6 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Strategiakaudelle on sovittu opetusministeriön kanssa Savonian tehtäväksi, profiiliksi ja painoaloiksi seuraavaa: Savonia-ammattikorkeakoulu korostaa tehtävässään työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän osaamisen uudistamista ja vaikutusalueensa (erityisesti Pohjois-Savon ja Itä-Suomen) kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämistä koulutuksella ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla Savonia-ammattikorkeakoulu profiloituu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa, yrittäjyydessä ja aluevaikuttavuudessa. TKI-työ integroituu osaksi opetusta jokaisessa koulutusohjelmassa. Savonian ammattikorkeakoulun vahvuuksia tuetaan panostamalla määriteltyihin osaamiskeskittymiin, jotka muodostuvat usean koulutusohjelman asiantuntemukseen perustuen. Keskittymät kokoavat opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä opiskelijat yhteisiin kehitysprojekteihin kumppanuusverkostoa hyödyntäen. Osaamiskeskittymät ovat: - Energia ja ympäristö ja turvallisuus - Hyvinvointituotteet ja -palvelut - Integroitu tuotekehitys Yrittäjyys ja innovaatiokyvykkyysosaaminen ovat läpileikkaava teema, joka vahvistaa kaikkia keskittymiä. Läpileikkaavana teemana se edistää Savonian opiskelijoiden ja henkilöstön sekä Itä-Suomen alueen yrittäjyyttä ja innovaatiokyvykkyyttä. Osaamiskeskittymien tavoitteena on vuonna Osaamiskeskittymien soveltavan tutkimustyön terävöittäminen - OIS-mallin vahvistaminen, erityisesti opiskelijoiden monialaisten TKI-opintojen kytkeminen osaamiskeskittymien toimintaan. - Osaamiskeskittyminen työelämä- ja yritysyhteistyöhön sekä kansallisiin ja kansainvälisiin kumppanuuksiin panostaminen (ISAT-yhteistyö). ISAT toimenpideohjelman valitut painoalat ja toimenpidekokonaisuudet siirtävät painopistettä yhä enemmän yhteisen toiminnan suunnittelusta konkreettiseen toteutukseen sekä opetuksen että TKI:n osa-alueilla. Tämä edellyttää yhteneväisiä toimintamalleja ja rakenteita. Myös tukipalvelujen välistä yhteistyötä selvitetään tulevia vuosia ajatellen ja käynnistetään yhtenäisyyttä lisäävän infrastruktuurin rakentaminen. Keskeisenä ovat tietojärjestelmien yhteensovittaminen ja yhteinen kehittämistyö tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurissa. Lisäksi yhteisen viestinnän ja markkinoinnin konkretisoinnin lisääminen on ajankohtaista. Savonia panostaa myös sisäisessä rakenteellisessa kehittämistyössä koulutusohjelmien vetovoiman parantamiseen, opetuksen ja opiskelun sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessien vaikuttavuuteen ja tehostamistyöhön.

7 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Yhteiskuntavastuu Savoniassa tarkoittaa perustehtävien laadukasta, tehokasta ja taloudellista toimintaa. Lisäksi tehtävien hoitamisessa korostuu eettisyys ja kestävä kehitys. Osana yhteiskuntavastuuta Savonia on proaktiivisesti mukana kansainvälisessä, kansallisessa sekä alueellisessa toiminnassa ja toteuttaa siten yhteiskunnallista aluekehitystehtävää. 2 Savonia-ammattikorkeakoulun hallinto ja johtaminen Savonia-ammattikorkeakoulun hallintoa kuvaa seuraava kuva: Kuva 2. Savonia-ammattikorkeakoulun hallinto. 2.1 Hallinto Savonia-ammattikorkeakoulun ylläpitäjähallintoa hoitaa Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, jonka toimielimiä ovat yhtymävaltuusto, yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymävaltuustoon kuuluu 17 varsinaista jäsentä, joista 7 on Kuopiosta, 5 Varkaudesta, 3 Iisalmesta, 1 Kiuruvedeltä ja 1 Lapinlahdelta. Yhtymähallitukseen kuuluu 9 ylläpitäjän valitsemaa edustajaa. Yhtymävaltuuston toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten asettamaan tarkastuslautakuntaan kuuluu 5 yhtymävaltuuston jäsentä.

8 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa hoitavat ammattikorkeakoulun hallitus ja rehtori. Hallituksessa on rehtorin lisäksi 10 henkilöstö- ja ulkopuolista jäsentä. He edustavat ammattikorkeakoulun muuta johtoa, päätoimisia opettajia, muuta päätoimista henkilöstöä ja päätoimisia opiskelijoita sekä elinkeino- ja muuta työelämää. 2.2 Operatiivinen johtaminen Ammattikorkeakoulun johtamisjärjestelmän muodostavat rehtorin apuna toimivat strategiaryhmä, johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä. Rehtori, vararehtorit ja talousjohtaja muodostavat strategiaryhmän, jonka jäsenet vastaavat oman alueensa tehtävien tehokkaasta hoitamisesta ja ohjaamisesta ammattikorkeakoulussa ja ovat kuntalain mukaisia tilivelvollisia. Strategiaryhmän jäsenet valmistelevat ja kokoavat hallituksille päätettäväksi menevät asiat. Ammattikorkeakoulun johtoryhmään kuuluvat strategiaryhmän jäsenet, osaamisaluejohtajat, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, laatupäällikkö, viestintäpäällikkö ja johdon sihteeri. Lisäksi johtoryhmään kuuluu Pelastusopiston rehtori. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ammattikorkeakoulun rehtori ja sihteerinä johdon sihteeri. Johtoryhmän keskeisinä tehtävinä on varmistaa opetus- sekä tutkimus- ja kehitystyöprosessien sujuvuus ja laadukkuus. Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat johtoryhmän jäsenten lisäksi tukipalvelupäälliköt. Laajennetun johtoryhmän perustehtävänä on huolehtia ydin- ja tukipalveluprosessien saumattomasta yhteistyöstä ja varmistaa laadukas palvelutoiminta. Ammattikorkeakoulun toimintaa toteutetaan kolmella osaamisalueella: hyvinvointiala, liiketoiminta- ja kulttuuriala sekä teknologia- ja ympäristöala. Osaamisaluejohtajat vastaavat oman osaamisalueensa tuloksista ja raportoivat niistä strategiaryhmän jäsenille. Osaamisaluejohtajien tukena johtamisessa ovat koulutus- ja kehittämispäälliköt. 2.3 Hallinnon ja johtamisen painopistealueet vuonna 2012 Savonian strategisina kumppaneina ovat Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen hammaslääkärikoulutuksen ja Savonian suuhygienistikoulutuksen osin yhteiset opetus- ja palvelutilat rakentuvat Canthialle. Samalla rakennetaan yhteistä oppimisen toimintamallia. ISAT-toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2012 luodaan yhteisiä rakenteita ja toimintamalleja tiivistyvälle yhteistyölle valituilla painoaloilla (Venäjä-osaaminen, hajautetut energiaratkaisut sekä väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelut). ISATtoimenpidekokonaisuuksissa korostuu kansainvälisyys. Kansainvälisten kumppanien kanssa

9 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 tehdään sopimuspohjaista yhteistyötä ja määritellään kumppanuuksia strategisiin kumppaneihin, avainkumppaneihin ja toiminnallisiin kumppaneihin. Tavoitesopimuksessa on sovittu, että Savonia ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu kehittävät yhteneväiset hallintomallit. Samalla selvitetään OKM:n palautteen mukaisesti onko yhteistyörakenteen pohjalta edellytyksiä muodostaa yksi ammattikorkeakoulu. Savonia etenee hallitusohjelman mukaisessa aikataulussa siten, että oman Savoniaosakeyhtiömallin perusta, valmistautuminen sekä tarvittavat päätökset tehdään vuoden aikana siten, että vuoden 2014 alusta Savonia Oy voidaan aloittaa. Hallinnon ja johtamisen painopistealueita ovat - Microkadun kampuksen suunnittelun eteneminen ja työelämäläheisen (OIS)- toimintamallin kehittäminen - Savonian strategia jatkuu vuoden 2013 loppuun huomioiden OKM:n tavoite- ja tulossopimusprosessi ja samalla uuden strategian työstämisen käynnistyy. Rakenteellisen kehittämisen jatkaminen huomioiden koulutusohjelmarakenteiden uudistuminen ja aloituspaikkamuutokset - ISAT-kumppanuuden strategiatyön jatkaminen ja sen mukaiset toimenpiteet sekä uuden strategian työstämisen käynnistäminen - UEF-yhteistyö sovituilla ISAT-painoaloilla ja tukipalveluyhteistyöselvitys - Osakeyhtiömallin perusteiden rakentaminen, päätöksenteko ja sen mukainen toimeenpano - Verkostot ja kumppanuudet, kv-toiminnan johtaminen - Muutosten ja uudistusten johtaminen huomioiden henkilöstön työhyvinvointi 2.4 Seuranta, arviointi ja raportointi Seurannat, arvioinnit, johdon katselmukset sekä sisäinen valvonta ja tarkastus toteutetaan vuonna 2012 vuosikellon aikataulutuksen mukaisesti. Ammattikorkeakoulun toiminta ja talous, opetus ja opiskelu, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, osaamisalueet sekä tukipalvelut muodostavat omat kokonaisuutensa, joiden mukaisesti seuranta-, arviointi- ja raportointijärjestelmän toiminta toteutuu. ISAT-kumppanuusstrategian menestystekijöiden mukaisten tavoitteiden ja tulosten seuranta sovituin mittarein on keskeinen kumppanuusstrategian toteutumisen arvioimisessa. ISATyhteistyön edistymisestä raportoidaan ISAT-vuosikellon aikataulun mukaisesti. Toimintojen kehittämiseen kokonaisuutena panostetaan tulosten erojen kaventamiseksi osaamisalueiden kesken. Samalla ydinprosessien suorituskykyyn kiinnitetään erityistä huomiota keskeisten tulosten osalta. Yhteistyötä tiivistetään sidosryhmien kanssa. Opiskelijapalautteiden ja -järjestelmän toimivuuden tehostamiseen panostetaan yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa kyselyjärjestelmää uudistamalla sekä monimuotoistamalla

10 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 mobiiliteknologian avulla. Samalla parannetaan opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia työryhmätyöskentelyjä tehostamalla ja ohjeistusta parantamalla. Painopistealueet vuonna 2012 ovat: - Prosessien suorituskyvyn parantaminen - Tuloksellisuusvertailussa tulokset osoittavat positiivista kehityssuuntaa - Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen - Tulosten vertailtavuus paranee ISAT-yhteistyössä - Savonian strategian toteutumisen arviointi - ISAT-arviointitoiminta käynnistyy - ISAT-strategian toteutumisen arviointi Yhtymävaltuustolle ja -hallitukselle raportoidaan toiminnasta ja sen tuloksista sovittujen raportointipisteiden mukaisesti. Raportointipisteet on määritelty vuosikelloon. Kuva 3. Yhtymävaltuuston ja -hallituksen raportoinnin vuosikello.

11 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 3 Talousarvio ja taloussuunnitelma Kuntayhtymän talousarvio- ja taloussuunnitelmaosassa esitetään kuntayhtymän ja samalla Savonia-ammattikorkeakoulun talouden ja rahoituksen kokonaisuus ja yhteenvedot, talouden tavoitteiden ydinasiat, talouden hallinnan mittarit, talousarvion laatimisen perusteet ja määritetään talousarvion sitovuustaso. Talousarvio sisältää tuloslaskelmaosan, rahoitusosan, investointiosan ja käyttötalousosan. Tästä yhteenvetokokonaisuudesta päättää kuntayhtymä (yhtymävaltuusto) ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä. 3.1 Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun talouden hallinta Talous- ja rahoitusresurssien hallinta mahdollistaa perustehtävien toteutumisen sovittujen periaatteiden ja strategian mukaisesti, tukee eri prosessien tehokasta toimintaa, mutta samalla myös edellyttää prosesseilta taloudellista tehokkuutta. Toiminnan tulee olla kannattavaa ja tilikauden tuloksen on oltava positiivinen. Terveen talouden periaatteet osaltaan tukevat pääprosesseja kestävän kehityksen mukaisesti. Kuopion Microkadun kampuksen toimitilojen toteuttamisesta ja investointien rahoitustarpeista huolimatta tulee ammattikorkeakoulun ja kuntayhtymän rahoitusrakenne säilyttää riittävän hyvänä. Toiminnan riskejä hallitaan myös talouden ja rahoituksen kannalta ja vaikutetaan aktiivisesti ja myönteisesti saataviin tuloihin ja muun rahoituksen määrään. Myös muutosvaiheissa talous ja rahoitus pidetään terveenä. Talousohjauksessa kannustetaan hyvään tutkintojen ja opintopisteiden tuottamiseen osaamisalue- ja yksikkökohtaisesti. Talouden suunnittelussa ja toteutumassa keskeiset mittarit ovat vuosikate, tilikauden tulos, omavaraisuusaste, maksuvalmius ja tutkintojen tuottamiskykyä kuvaava tutkintotuottavuusindeksi. Lisäksi mittareina käytetään suhdetta toimintatuotot/toimintakulut, suhdetta vuosikate/investoinnit ja lainanhoitokatetta (toteumana). Taloudelle ja taloushallinnolle on tärkeää edistää toimintojen tehostamista seuraavilla osaalueilla: yhteistyö ja yhteiset tukipalveluratkaisut ISAT-kumppanuudessa, UEF-yhteistyössä ja aktiivinen suunnittelu ja toteutus osakeyhtiömallin rakentamisessa ja sen toimeenpanossa. 3.2 Talousarvion laatimisen perusteet Vuoden 2012 talousarvio on laadittu opetustoimen rahoituslain ja -asetuksen ja niiden mukaisen käytännön mukaisena, jossa opetuksen järjestämiseen saatava yksikköhintaraha koostuu opiskelijamäärään perustuvasta osasta (määräosa 70 %) ja tutkintomäärästä riippuvasta osasta (tulososa 30 %). Yksikköhintaraha saadaan OKM:n taso-sopimuksen mukaisen sovitun opiskelijamäärän ja toteutuneiden tutkintojen määrän perusteella.

12 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Muita keskeisiä talouden perusteita vuodelle 2012 ovat seuraavat: - opiskelijamäärä laskettuna aloituspaikoista pysyy ennallaan 2012 (on OKM:n kanssa sovittu opiskelijamäärä) - OKM:ltä tuleva yksikköhintaraha opiskelijaa kohden nousee vain +2,0 % - palkkatason nousu on vuositason keskiarvona +2,0 % - Omistajakunnille maksettava peruspääoman korko on ennallaan 1,0 % Vuoden 2012 tavoitesopimuksen mukainen opiskelijamäärä ja arvioidut opiskelijamäärät ovat seuraavat: opiskelijamääräarvio opiskelijamääräarvio Taso-rahoituksen sovittu opiskelijamäärä yksikköhinta yhteensä, brutto Savonia-amk Taulukko 2. Opiskelijamääräarviot ja yksikköhintarahoitus Palkkoihin oletettava korotustarve vuonna 2012 on keskimäärin +2,0 %, palkkasivukustannukset 25,0 % ja yksikköhintarahoituksen tason korotus vain 2,0 % vuoden 2011 tasosta. Henkilöstöryhmä arvio vuosi 2011 henkilömäärä (TSTA2011) arvio vuosi 2011 henkilötyövuodet (TSTA2011) arvio vuosi 2012 henkilömäärä (TSTA2012) arvio vuosi 2012 henkilötyövuodet (TSTA2012) Opetushenkilöstö Toimihenkilöstö T&k-henkilöstö Kuntayhtymän henkilöstö yhteensä Taulukko 3. Kuntayhtymän henkilöstömääräarvio Tämänhetkiseen tietoon perustuvat kustannussäästötavoitteet merkitsevät vuosina 2013 ja 2014 vähintään 10 henkilötyövuoden vähennystä vuosittain. Vähennysten toteuttaminen edellyttää hyvää henkilöstösuunnittelua kaikkien toimintojen osalta ottaen huomioon mm. henkilöstön ikärakenne, osaamistarve sekä vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä. Vuoden 2012 henkilöstömääräarvio perustuu olettamukseen, että toiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia vielä vuoden 2012 aikana. Vuosia 2013 ja 2014 koskevia keskeisiä talouden oletuksia ovat: - on varauduttu siihen, että aloituspaikkamäärää joudutaan alentamaan OKM:n vaatimuksesta -13 % jo vuodelle 2013 ja sen rahoitusleikkauksen vaikutusta lievennetään odotetaan OKM:n pehmentävän rahoituksen viiverakennemallilla neljän vuoden (4 v) ajalle, eli vuosittain leikattaisiin rahoitusta -3,25 %. Vuosien 2013 ja 2014 yksikköhintarahan jako perustuu vuoden 2012 aloituspaikkalinjaukseen eikä jaossa ole

13 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 tehty olettamuksia OKM:stä tulevista mahdollisesti merkittävistä muutoksista koulutusalojen aloituspaikkoihin (ja samalla opiskelijamääriin). - tehtyjen oletusten mukaan laadittu talousarvio vuodelle 2012 mahdollistaa 2,0 miljoonan euron tilikauden tuloksen, joka on tyydyttävää tasoa ja jättää vielä mahdollisuuden varautua tuleviin tilakustannuksiinkin. Talousnäkymä Savonian vuodelle 2012 on tiukka, mutta tuoreiden tietojen valossa voidaan odottaa, että OKM:ltä tuleva vuoden 2012 rahoitus nousee enemmän kuin em. +2,0 % ja se mahdollistaa selvästi terveen talouden tilanteen toteutumisen vuoden 2012 osalta. Tiedossa on, että joka tapauksessa vuoden 2012 jälkeiset vuodet ovat ydintoimintojen, talouden ja rahoituksen kannalta Savonialle hyvin tiukkoja vuosia. OKM leikkaa Savoniankin opiskelijamääriä ja mahdollisesti myös yksikköhintatasoja merkittävästi ja ainakin em. 13 %:n verran joten tulot pienenevät paljon. Vuosien ja sen jälkeisten vuosien ydintoimintojen laadukas hoitaminen tulee olemaan hyvin haasteellista, koska saatavan yksikköhintarahoituksen määrä on niin merkittävästi alemmalla tasolla, että jos vuodelle 2012 saadaan rahoitusta yli budjetoidun määrän, niin se varataan keskitetysti tulevia vuosia varten toimintojen kehittämiseen ja tehostamiseen. Talousarvion sitovuus Kuntayhtymän hallitusta sitovat kuntayhtymän tason ja amk:n käyttötalousosan talous- ja rahoitusasiat: tuloslaskelman tulos ja nettotulos sekä amk-kokonaisuuden käyttötalousosan tilikauden tulos, investointien yhteismäärä nettona ja yksittäiset yli euron investoinnit. Ylläpitäjä päättää kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun nettotulostavoitteesta ja investointien nettorahoitusmäärästä. Ylläpitäjä päättää myös kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta (ja taseesta) ja amkkokonaisuuden käyttötalousosasta, lainamäärän lisäämisestä (lainanotosta) ja tappiollisen tuloksen kattamisesta ja siitä noudatettavista periaatteista. Ylläpitäjä päättää lisäksi poistojen periaatteista (poistosuunnitelma, suunnitelman mukaiset poistot) ja sisäisissä toimitilavuokrissa noudatettavista periaatteista sekä yksittäisistä investoinneista, jotka ovat vähintään euroa. Hallintosäännön mukaan tilivelvollisia ylläpitäjään nähden ovat kuntayhtymän johtaja/rehtori, opetuksesta vastaava vararehtori, tutkimus- ja kehitystyöstä vastaava vararehtori ja talousjohtaja. Ammattikorkeakoulun hallitusta sitoo ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos, osaamisaluekohtainen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen käyttötalousosan tilikauden tulos ja investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeinen investointien nettomeno osaamisalueen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen tasolla. Talousarvion käyttötalousosa on tilikauden tulos -tasolla osaamisaluetta ja Kehittämis- ja palvelukeskusta sitova. Investointiosa on osaamisaluekohtaisesti investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeisen investointien nettomenon tasolla osaamisaluetta ja Kehittämis- ja palvelukeskusta sitova.

14 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Ammattikorkeakoulu päättää määrärahojen jakamisen perusteista, osaamisaluekohtaisesta ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen nettotulostavoitteesta, osaamisaluekohtaisesta investointiosasta ja osaamisalueen investointien nettorahoitusmäärästä. 3.3 Tuloslaskelmaosa Talouden osalta on laadittu tuloslaskelma ja käyttötalousosa vuosille , josta on liitteenä taulukot. Talousarvioon on sisällytetty koulutusyksiköiden kustannuksiin jäsenkunnille maksettavaa peruspääoman korkoa 1,0 %:n mukaan, jonka määrä on euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) tulevaa yksikköhintarahoitusta kohdennetaan palopäällystökoulutukseen sekä muotoilun ja viestinnän koulutukseen edelleen sopimusten mukaisesti (toteuttaen vähennystä kiintein hinnoin 3,0 % vuosittain). Vuoden 2012 talousarviossa on noudatettu Savoniassa sisäisesti rahoituksen viivemallia (neljän vuoden ajalle) niiden koulutusyksikköjen osalta, joiden aloituspaikkamuutos on suhteellisesti alueen +/-5 % ulkopuolella. Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun tuloslaskelman vuosikate vuodelle 2012 on +3,7 milj. euroa, tilikauden tulos ja ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos on +2,0 milj. euroa. Vuosikatteen ja tuloksen kehitys on laskeva seuraavina vuosina, mutta edelleenkin on mahdollista päästä tyydyttävään tasoon: tulos ennen varauksia on +1,9 milj. euroa vuonna 2013 ja +1,8 milj. euroa vuonna Positiivisesta taloudellisesta tuloksesta voidaan kuitenkin edelleenkin jossain määrin varautua uuden kampuksen tilojen kustannuksiin ja rahoittamiseen. Varausten (rahastojen lisäys) tavoitetasoksi voidaan asettaa kampuksen toteuttamista varten 1,2 milj. euroa vuonna 2012, 1,2 milj. euroa vuonna 2013 ja 1,0 milj. euroa vuonna On syytä huomata lisätietona, että budjetoinnin tuloslaskelma (ja samoin amk:n käyttötalousosa) sisältää myös ns. sisäiset erät ja niistä sisältyy toimintatuottoihin sisäisiä vuokria ja vastaavasti toimintakuluihin sisäisiä vuokria seuraavasti: euroa vuonna 2012, euroa vuonna 2013 ja euroa vuonna Rahoitusosa Vuoden 2012 investoinnit ovat 3,8 milj. euroa ja 2012 lopun lainakanta laskee hieman ja on 3,2 milj. euroa. Vastaavasti rahoitusta vaativat investoinnit vuonna 2013 ovat 6,6 milj. euroa ja vuonna 2014 ne ovat 8,8 milj. euroa brutto ja odotettavien rahoitus- ja realisointitulojen jälkeen 3,9 milj. euroa. Lainamäärä nousee vuonna 2013 odotettavien investointien myötä tasolle 6,2 milj. euroa ja 6,9 milj. euroa vuonna Kassavarojen määrä pidetään vakaana, tasolla +9,0 10,0 milj. euroa.

15 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / Investointiosa Vuoden 2012 investoinnit ovat 3,8 milj. euroa, josta Microkadun kampuksen tilamuutoksiin menee 1,2 milj. euroa. Vuodelle 2013 on suunniteltu 6,6 milj. euron investoinnit, josta kampuksen tiloihin 4,8 milj. euroa ja vuodelle 2014 yhteensä 8,8 milj. euroa (4,9 milj. euron rahoitusosuuksien ja realisointitulojen jälkeen 3,9 milj. euroa netto). Investointiosa ja sen mukainen rahoitusosa on laadittu Kuopion Microkadun alustavien kampussuunnitelmien mukaisena, joka perustuu tilojen osalta täysin Technopoliksen toteuttamaan vuokrausvaihtoehtoona ja pääosin Savonian itse toteuttamaan kalustamiseen ja osin itse toteuttamaan varustamiseen. Savonian suuhygienistikoulutuksen tilojen toteutus on menossa ja tilat toteutuvat yhdessä yliopiston hammaslääketieteen, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Kuopion kaupungin hammasklinikan toimintojen ja tilojen kanssa siten, että tilat ovat käytettävissä vuodenvaihteessa 2012/2013 ja niiden toteuttaja ja vuokralle antaja on Suomen yliopistokiinteistöt Oy. Microkadun kampuksen suunnitelmien mukaan kampukselle siirtyisi ensimmäisessä vaiheessa terveysalan Kuopion yksikön toiminta vuoden 2013 syksyyn mennessä. Liiketalous siirtyisi kampukselle syksyyn 2014 mennessä, muotoilun koulutus vuoden 2014 loppuun mennessä, Kuopion teknologian osaamisalue syksyyn 2015 mennessä ja tukipalvelut vuosina Matkailu- ja ravitsemisala (Resto), OIS-pilotti ja muutama laboratoriototeutus ovat jo siirtyneet Microkadulle ja ns. OIS-sydän -kokonaisuus toteutunee kampukselle vuoden 2013 alkupuolella. Talouden keskeiset tavoitteet: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja soveltuvin osin samalla Savoniaammattikorkeakoulun terveen talouden mukaiset keskeiset mittarit ja niiden tavoitteet ovat seuraavat: Terveen talouden keskeiset tavoitteet ja mittarit tavoite tavoite tavoite Toimintatuotot/Toimintakulut, % (minimi) 105,0 % 105,0 % 105,0 % Vuosikate, teur Vuosikate Investoinneista keskim., % (minimi) 70,0 % 70,0 % 60,0 % Tilikauden tulos, teur Omavaraisuusaste, % (minimi) 70,0 % 70,0 % 70,0 % Kassan riittävyys, päiviä (minimi) Tutkintotuottavuusindeksi (minimi) 3,00 3,00 3,00 Niiden perusteiden pohjalta, joita on käytetty TSTA :ssä, on em. tavoitteisiin mahdollista päästä. Kuitenkin voimassa olevassa strategiassa asetettu tutkintotuottavuuden vaatimus (indeksi 3,0) on hyvin haasteellinen saavutettava.

16 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / Käyttötalousosa Talousarvion mukaan kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun kannattavuus ja talous on edelleen terveessä kunnossa vuosina , vaikkakin vuoden 2012 jälkeiset vuodet ovat rahoituksen ja talouden osalta tiukkoja vuosia ja sisältävät vielä paljon koulutusvolyymiin liittyvää epävarmuutta, koska OKM:ltä saatava yksikköhintarahoitus selvästi vähenee. Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun toimintatuotot vuonna 2012 ovat 60,4 milj. euroa, josta sisäisten erien osuus on 5,0 milj. euroa, joten todelliset toimintatuotot ovat noin 55,4 milj. euroa. Talousarviossa on erotettu toisistaan opetus sekä tutkimus- ja kehitystyö (t&k:n toiminto 14 ja toiminto 77) ja maksullinen palvelutoiminta (map). Opetuksen toimintatuotot ovat 48,6 milj. euroa ja maksullisen palvelutoiminnan ja tutkimus- ja kehitystyön toimintatuotot ovat yhteensä 11,8 milj. euroa. Vuosikate on 3,7 milj. euroa, josta opetuksen vuosikate on 3,6 milj. euroa. Tutkimus- ja kehitystyön ja maksullisen palvelutoiminnan vuosikate on 0,1 milj. euroa. Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun tuloslaskelman vuosikate vuodelle 2012 on +3,7 milj. euroa, tilikauden tulos ja ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos on +2,0 milj. euroa. Vuosikatteen ja tuloksen kehitys on laskeva seuraavina vuosina, mutta edelleenkin on mahdollista päästä tyydyttävään tulostasoon ja voidaan varautua kampustilojen kustannuksiin ja rahoittamiseen. Varausten (rahastojen lisäys) tavoitetasoksi voidaan tässä vaiheessa asettaa kampuksen toteuttamista ja kehittämistä varten 1,2 milj. euroa vuosina 2012 ja 2013 sekä 1,0 milj. euroa vuonna Ammattikorkeakoulua sitovia mittareita ovat: Tutkintotuottavuusindeksi (Tutkintojen lkm/käyttökustannukset) 3,0 3,0 3,0 x Vuosikate Käyttötalousosan tulos 3,7 Me 3,5 Me 3,2 Me

17 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 Talouden taulukot TULOSLASKELMA TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 T oim int at u otot My y n titu otot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokrat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Pa lv elu jen ost ot Aineet, tarvikkeet ja tavarat A v u stu kset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Kor kotu ot ot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Satunnaiset kulut Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

18 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 RAHOITUSLA SKELMA TA TA TS TS Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus y hteensä Investoinnit Käy ttöom aisuusinv estoinnit Rahoitusosuudet inv estointim enoihin Käyttöomaisuuden m y yntitulot Investoinnit nettona Varsinainen toiminta ja investoinnit netto Rahoitustoiminta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäy s Pitkäaikaisten lainojen vähenny s Ly hy ta ika isten la in ojen m u utos Lainakannan muutokset (+lisäys/-vähen.) Muut maksuvalmiuden muutokset V a ih to-om aisu u den m u u t os Pitkäaikaisten saamisten vähennys Ly hy ta ika isten saam isten m u utokset Korott. pitk. ja ly h y taik. v elk. m uu tos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Rahoitustarve/jäämä Rahavarat Rahavarat 1.1. Kassa v a rojen m u ut os Lainakannan muutokset v Lainakanta

19 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 HANKE Kustannus- Kuntayhtymän johtajan esitys arvio TA 2012 TS 2013 TS 2014 Tilakäyttäjäpalvelut Microkadun kampuksen varustaminen Microkadun kampuksen tilamuutokset Toimitilojen kaluste-/v arustehankinnat Tilakäyttäjäpalvelut yhteensä menot Yht.realisointitulot, Eu-rahoitusosuudet ja av ustukset Rahoitustulot yhteensä Sairaalakadun korjaukset ja laitteet Kuopio,Sairaalakatu yhteensä (menot) Opistotien korjaukset ja laitteet Kuopio,Opistotie yhteensä (menot) Haukisaarentien korjaukset ja laitteet Iisalmi,Haukisaarentie yhteensä (menot) Osmajoentien maalaukset ja tilamuutokset Varkaus, Osmajoentie yhteensä (menot) Tilapalvelut yhteensä Rahoitustulot yhteensä (tulot) Tilapalvelut yhteensä (menot) Hallinto ja tukipalvelut Tietokoneet, oheislaitteet ja ohjelmistot yhteensä (menot) Rahoitustulot /OKM: ISAT-hankkeisiin (projektiohjelma+tahan päiv ity s) Hallinto ja tukipalvelut yhteensä (tulot) yhteensä nettomenot Tekniikan osaamisalue Koneet, laitteet ja laitteistot Tekniikan osaamisalue yhteensä (menot) Hyvinvointialan osaamisalue: Koneet, laitteet ja ohjelmistot Hoito-ja tutkimuslaitteet ja välineet/ Tertta Hyvinvointialan osaamisalue yhteensä (menot) Rahoitus / hoito-ja tutkimuslaitteet (tulot) Hyvinvointialan osaamisalue (netto) Liiketalouden ja kulttuurin osaamisalue Musiikki ja tanssiakatemia/ soitinhankinnat Ammattikorkeakoulu menot y hteensä Rahoitusosuudet y hteensä Ammattikorkeakoulu yhteensä

20 Toimintasuunnitelma ja talousarvio / 21 KÄ YTT ÖT ALOUSOSA TA 2011 TA 2012 Savonia-ammattokorkeakoulu yhteensä Opetus Opetuksen Maksull.palv. T&K (14+77) Maksullinen Mapa ja T&K TA-2012 TS-2013 TS-2014 T &K(14) T&K(77) y h t eensä palv.toiminta y h t eensä y h t eensä y h t eensä y ht eensä Toim in t a t u ot ot My y ntituotot Ma ksu tu otot Tuet ja av ustukset Vuokrat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palv elujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Kor kot u otot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Satunnaiset erät Su u n nitelm an m u kaiset poistot Tilikauden tulos

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 23.11.2010, 6 Sisällysluettelo 1 Savonian toimintapolitiikka

Lisätiedot

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu -Yleisesittely Laatua laivalla 30.8.2011 Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu toimintaa vuodesta 1992 (väliaikainen ammattikorkeakoulu) vakinainen

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä 15.10.2008 Rehtori Veli-Matti Tolppi päivitetty 29.3.2011 Yhtymähallituksen käsittely 12.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu TOIMINTA- JA KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

Savonia-ammattikorkeakoulu TOIMINTA- JA KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 3.11.2010, 7 Sivu 1 / 23 Sisällysluettelo 1 Ammattikorkeakoulun toiminta... 3 1.1 Toiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Halimaa päätoimisten opettajien edustaja Pertti Kupiaisen varajäsen muun päätoimisen henkilöstön edustaja

Sirkka-Liisa Halimaa päätoimisten opettajien edustaja Pertti Kupiaisen varajäsen muun päätoimisen henkilöstön edustaja AIKA Keskiviikko 3.11.2010 kello 18.00 20.10. PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio

Lisätiedot

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma (TOKSU) 2012 2014 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 27.10.2011 (7 ) Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 2 / 30 Sisältö 1 Ammattikorkeakoulun toiminta...

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2009 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 Yhtymävaltuuston hyväksymä; 27.11.2008 5 Sisällysluettelo 1. Ammattikorkeakoulun perustehtävä, visio ja arvot... 3 2. Toimintapolitiikka,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 04/2010

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 04/2010 AIKA Tiistai 23.11.2010 kello 15.00 16.29 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1,

Lisätiedot

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta.

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT HUMAK ja sen ylläpitäjät

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin.

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on laatinut

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hallitus 21.9.2012 LIITE 1 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, RAMK, LAO, LAMO ja Urheiluopisto mittarit 3-4 Yhteenveto tulosalueiden tuloksista /31.8.2011-10,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 1 Kilpailukykyä ja hyvinvointia Itä-Suomeen ISAT on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

elinkeino- ja muun työelämän edustaja 6 2 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA , versio 1

elinkeino- ja muun työelämän edustaja 6 2 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA , versio 1 AIKA Keskiviikko 6.10.2010 kello 15.00-17.50 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Savonia-ammattikorkeakoulu ja

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Talousarvio 2016 muutokset I

Talousarvio 2016 muutokset I Talousarvio 2016 muutokset I Yhtymävaltuusto 10.5.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on toteuttanut

Lisätiedot