INKA Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus. Liikkumisen mobiilimaksaminen. Projektisuunnitelma. DRAFT ver 0.93

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INKA Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus. Liikkumisen mobiilimaksaminen. Projektisuunnitelma. DRAFT ver 0.93"

Transkriptio

1 INKA Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Liikkumisen mobiilimaksaminen Projektisuunnitelma DRAFT ver

2 SISÄLLYSLUETTELO INKA Liikkumisen mobiilimaksaminen 2 1 Johdanto Taustaa Mobiilimaksamisen Round Table tapaaminen Tavoite ja lopputulos Esimerkinomaisia caseja Visio Organisointi Ohjausryhmä Yhtymäkohtia muihin hankkeisiin Hankkeen osa-alueet ja tulokset Paikallisten pilottihankkeiden käynnistäminen Opiskelijan maksu- ja etukortti Julkisesti tuettujen matkojen maksujärjestelmät Uusien joukkoliikennevälineiden maksamiskonseptit Pysäköinnin mobiilimaksaminen Julkisten toimijoiden hallinnoiman maksamisen osaamiskeskuksen pilotointi Kansainvälisten maksamisen konseptien validointi Suomessa Hankkeen budjetti ja rahoitus Toimenpiteet hankkeiden käynnistämiseksi... 14

3 3 1 Johdanto 1.1 Taustaa INKA innovatiiviset kaupungit -ohjelman tavoitteena on synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Ohjelmaan on valittu viisi teemaa ja niille vetovastuussa olevat kaupunkiseudut. Näihin teemoihin on valittu kumppaneiksi seitsemän muuta kaupunkiseutua (vastuukaupunki ensin, kumppanit seuraavina): Biotalous: Joensuu, Jyväskylä ja Seinäjoki Kestävät energiaratkaisut: Vaasa, Lappeenranta ja Pori Tulevaisuuden terveys: Oulu, Kuopio, pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus: Tampere, Lahti, Oulu, pääkaupunkiseutu ja Turku Kyberturvallisuus: Jyväskylä Liikkumisen mobiilimaksaminen hanke kuuluu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus teemaan. Projektisuunnitelman laatimisesta ovat vastanneet Mika Kulmala Tampereen kaupungilta, Jukka Lintusaari Tampereen yliopistosta sekä Olli Kanerva Trafix Oy:stä. 1.2 Mobiilimaksamisen Round Table tapaaminen Projektisuunnitelman valmistelun yhteydessä järjestettiin mobiilimaksamisen round table tapaaminen. Tapaamisessa olivat mukana seuraavat tahot: Tampereen kaupunki Opiskelijan Tampere r.y. VR matkustajaliikenne TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy IQ Payments Oy Plusdial Oy Tieto Oyj Solinor Oy Mattersoft Oy Bonwal Oy Tampereen Aluetaksi Oy Havamax Oy Tampereen yliopisto/its Tampere

4 4 Tapaamisessa eri tahot esittivät omia näkemyksiään liikkumisen mobiilimaksamisen nykytilasta ja tulevaisuuden kehitystrendeistä. Näkemyksissä korostuivat erityisesti seuraavat seikat: Yhtenäinen mobiilimaksaminen koetaan tärkeäksi (MaaS Mobility as a Service) Nykyteknologialla joukkoliikenteen lipun validoinnin uudet toteutukset ovat haasteellista ajoneuvojen päätelaitteiden investointien vuoksi Eri osapuolten (julkiset toimijat ja yritykset) yhteistyö ja selkeä roolitus on tärkeää selkeän matkaketjujen maksamisen liiketoimintamallin kannalta Julkiselle clearingin ja roamingin toimijalle on tarvetta Haasteena on kestävän ja mahdollisimman nopeasti kannattavaksi kasvavan liiketoimintamallin löytäminen (erityisesti, jos joudutaan usein investoimaan päivitysten myötä ajoneuvojen päätelaitteisiin). Eurooppalaisia alliansseja on useita ja toimintakenttä on hyvin hajanainen. Markkinaa dominoivat laitetoimittajakohtaiset vertikaaliratkaisut, jotka estävät yhtenäisen ekosysteemin kehittämisen. Kaupungit ovat olleet pääasiassa asiakkaan roolissa ja yhtenäinen toiminta on ollut melko vähäistä. Erilaisia standardeja on paljon, mutta yhtenäistä de-facto toimintamallia (yhtenäistä formaattia) ei ole syntynyt. Maksamisen valtuutus ja turvallisuus ovat aina tärkeitä, mutta joukkoliikenteessä etukäteismaksu on korostetusti jokaisen teknisen ratkaisun määrittelyn perusta. Tavoiteltu palvelutaso voi vaihdella: paikallinen valtakunnallinen globaali Tunnistautumiseen perustuvia maksujärjestelmiä alkaa tulla markkinoille. Niissä voidaan ajoneuvojen päätelaiteinvestointeja pienentää, versionhallintaa tehostaa ja siirtää turvallisuutta vaativa maksuliikenne vahvasti suojattuihin taustajärjestelmiin. 1.3 Tavoite ja lopputulos Liikkumisen maksamisesta on tehtävä teknologiamielessä vaivatonta riippumatta kulkumuodosta tai niiden yhdistelmistä. Liikkumisen mobiilimaksaminen on osa uutta liikkumisen kokonaisratkaisua (Mobility as a Service). Hankkeen tavoitteena on paikallisen pilotin / pilottien käynnistämisen kautta aina kansainvälisesti toteuttamiskelpoiseen maksamiskonseptointiin asti. Hanke keskittyy ensisijaisesti kuvaamaan, kuinka mobiilimaksaminen on osa älykkään kaupungin INKA-ohjelman ratkaisuja ja se verkottuu muiden alaa edistävien hankkeiden kanssa. Hankkeen keskeiset osa-alueet ovat: 1. Paikallisten pilottihankkeiden käynnistäminen 2. Julkisten toimijoiden hallinnoiman maksamisen osaamiskeskuksen pilotointi 3. Osallistuminen kansainväliseen maksamisen konseptointiiin valittujen Smart City hankkeiden ja pilottien kautta.

5 5 Kuva 1: Hankkeen tehtävät ja tavoiteaikataulu 1.4 Esimerkinomaisia caseja Case 1 Liikkumisen ja pysäköinnin maksamisen yhdistäminen Tarve: Asiakkaalla on tarve käyttää kulloisenkin tilanteen mukaan omaa autoa, taksia ja joukkoliikennettä. Oman auton käytössä asiakas tarvitsee pysäköinnin maksamista. Tavoite: Mobiilimaksamisen ekosysteemi, jolla asiakas pystyy maksamaan pysäköinnin, taksimatkan, sekä joukkoliikennematkan. Case 2 Tapahtumalippujen massajakelu ja käyttö joukkoliikenteessä Tarve: Tapahtumanjärjestäjällä on tarve jakaa tapahtumaliput asiakkaille kustannustehokkaasti, sekä liittää tapahtumalippuun joukkoliikenteen käyttöoikeus tietylle ajalle. Tavoite: Mobiilimaksamisen ekosysteemi, jolla asiakas pystyy ostamaan ja vastaanottamaan tapahtumalipun, ja matkustamaan sillä joukkoliikenteessä.

6 6 Case 3 Opiskelijakorttien käyttäminen tunnisteena liikkumisen maksamisessa Tarve: Opiskelijajärjestöillä ja kaupungilla on tarve käyttää samaa tunnistevälinettä opiskelijaruokailussa ja joukkoliikenteessä. Tavoite: Tunnistepohjainen maksamisen ekosysteemi, jossa samalla tunnistevälineellä voidaan maksaa opiskelijaruokailuja, sekä matkustaa joukkoliikenteessä. 1.5 Visio Kuva 2: Hankkeen visio Tavoitteena on, että vuoden 2015 aikana asiakkaat pystyvät ostamaan ac hoc liikkumispalveluja mobiilimaksamisen avulla. Liikkumispalvelut, liikenteen tilannekuva ja MaaS (Mobility as a Service) linkittyvät kuitenkin tiiviisti toisiinsa, joten on tarkoituksenmukaista, että mobiilimaksamisella asiakas pystyy ostamaan kaikkia näitä palveluja. Visio: Vuonna 2017 asiakkaalla on Tampereen seudulla käytössään kokonaisvaltainen liikkumisen palveluvalikoima ja liikenteen tilannekuvapalvelu, jotka yhdessä ohjaavat asiakkaita valitsemaan kulloiseenkin tilanteeseen tarkoituksenmukaisimman liikkumistavan. Asiakas pystyy liikkumistarpeeseensa ostamaan näitä kaikkia palveluja tehokkaasti modernien maksamisjärjestelmien ja tunnistusratkaisujen avulla

7 2 Organisointi INKA Liikkumisen mobiilimaksaminen Ohjausryhmä Ohjausryhmällä on hankkeessa tärkeä rooli, koska sen tehtäviin kuuluvat myös hankkeeseen osallistuvien yritysten aktivointi ja kansainvälisten kontaktien solmiminen. Ohjausryhmän muodostavat Tekesin, Tampereen kaupungin, ITS Factoryn ja pilottihankkeita edustavien yritysten edustajat. Ohjausryhmä voi tarvittaessa käyttää apuna ulkopuolisia konsultteja tarpeen mukaan. Ohjausryhmän alustava kokoonpano on: Mika Kulmala (pj.) Tampereen kaupunki Jari Jokinen Tredea n.n Tekes n.n ITS Factory n.n yritysten edustaja n.n. yritysten edustaja Ohjausryhmä voi kutsua kokoonpanoon lisää jäseniä tarpeen mukaan. Ohjausryhmän tehtävät ovat: hankkeen osapuolten aktivointi ja verkostoituminen hankkeen tulosten hyväksyminen ja priorisointi hankkeelle asetettujen tavoitteiden seuranta hankkeen etenemistä koskevien päätösten tekeminen päättää muutoksista hankkeessa 2.2 Yhtymäkohtia muihin hankkeisiin Hankkeessa on yhtymäkohtia erityisesti seuraaviin INKA-esiselvityksiin: Liikkuminen palveluna (MaaS) Liikenteen tilannekuva Julkisesti tuettujen matkojen selvitys PIHKA-hanke (ks 3.1.2) Sähköisen liikenteen uudet palvelukonseptit (ks ) Lisäksi hankkeessa seurataan tiiviisti INKA-ohjelman ulkopuolisia mobiilimaksamishankkeita, sekä kansainvälisten mobiilimaksamisen ekosysteemeiden kehitystä.

8 3 Hankkeen osa-alueet ja tulokset INKA Liikkumisen mobiilimaksaminen Paikallisten pilottihankkeiden käynnistäminen Opiskelijan maksu- ja etukortti Kuva 3: Opiskelijan maksu- ja etukortti Tampereen kaupunki on ollut jo vuosia joukkoliikenteen maksamisen edelläkävijöitä kansainvälisestikin mitattuna. Ensimmäisen sukupolven älykorttiratkaisu otettiin käyttöön Tampereen joukkoliikenteessä jo 1990-luvun puolivälissä. Toisen sukupolven maksujärjestelmä on ollut käytössä jo muutamia vuosia ja siihen on kehitetty myös nettilataustoiminto. Joukkoliikenteen maksujärjestelmän arvolippu käy maksuvälineenä myös Tampereen ja naapurikuntien uimahalleissa. Tampereen joukkoliikenteessä tehdään yli maksutapahtumaa päivässä. Tampereen joukkoliikenteessä on pilotoitu myös NFC-puhelimien käyttöä joukkoliikenteen maksuvälineenä. Tulokset olivat hyviä, mutta NFC-mobiilimaksamisessa sama rajoite on osin edelleen voimassa kuin pilotin aikanakin. NFC-puhelimien ja maksukorttien penetraatio etenee tällä hetkellä voimakkaasti

9 ja markkinat lähimaksamiseen ovat aukeamassa nopeasti. Alan standardointi ja systeemikehitys on myös tukemassa konkreettisten hankkeiden liikkeelle lähtöä. 9 Tampereella on noin korkeakouluopiskelijaa. Opiskelijajärjestöt ovat yhteistyökumppaneidensa kanssa kehittäneet erilaisia palveluja, jotka käyttävät maksuvälineenä opiskelijakortin tunnistetta. Eräänä tärkeimpänä palveluna on opiskelijaruokailun maksaminen. Oleellista näissä palveluissa on, että itse maksu ja maksuliikenne tapahtuu taustajärjestelmissä ja maksaja tunnistetaan yksinkertaisen, riittävän turvallisen tunnistautumismenetelmän avulla. Myös Tampereen joukkoliikenne on kiinnostunut kehittämään ja pilotoimaan tunnistautumiseen perustuvaa maksamista. Massajoukkoliikenne on tärkeä osa liikkumispalveluja. Liikkumiseen liittyviä merkittäviä palveluja on kuitenkin muitakin, kuten taksit, pysäköinti, yhteiskäyttöautot ja polkupyörät. Näissä itse maksutapahtuman nopeus ei ole niin kriittinen kuin massajoukkoliikenteessä, mutta näillä puolestaan on tärkeä rooli kokonaisvaltaisten liikkumispalvelujen (MaaS) kehittämisessä Julkisesti tuettujen matkojen maksujärjestelmät Mobiilimaksamisen kokeiluympäristö voidaan rakentaa myös julkisten maksettujen kuljetuspalveluiden ympärille kehittämällä palveluihin tehokas asiakkaan tunnistamisratkaisu ja / tai sähköinen matkatili. Hanke on hallitun kokoinen ja perustuu julkisesti tuotetun palvelun asiakaskuntaan. Palvelun tarjoajana voisi olla esimerkiksi Tampereen Logistiikka ja hanke tukisi julkisesti tuettujen matkapalveluiden uudistamista tutkineen PIHKA-tutkimushankkeen seuraavan vaiheen toteutusta Uusien joukkoliikennevälineiden maksamiskonseptit Suomessa on etenemässä ainakin kaksi (Helsinki ja Tampere) sähköbussien hankintaa, joilla on selkeä yhteys INKA-hankkeisiin. Sähköistetty joukkoliikenne tulee olemaan itse käyttöenergian muutoksen lisäksi - uusien palveluiden kokeilu- ja kehitysympäristö. Tampereella on käynnistetty myös kaupunkiraitiotiehankkeen kehitysvaihe, jonka toteutuksen allianssin valinta on tarkoitus saada päätökseen viimeistään kesäkuussa Varsinainen kehitysvaihe alkaa tästä välittömästi ja se on saatettava päätökseen vuoden 2016 syksyllä. Näiden palveluiden käyttöön tarvitaan myös mobiilimaksamisen avainelementtejä eli käyttäjän tunnistaminen ja palvelun maksaminen (kytkeminen matkustajan / palvelun käyttäjän matkatiliin). Osa näiden palvelujen kehittämiseen suunnatusta rahoituksesta olisi syytä suunnata mobiilimaksamisen kehittämiseen.

10 3.1.4 Pysäköinnin mobiilimaksaminen INKA Liikkumisen mobiilimaksaminen 10 Pysäköinti on joukkoliikenteen lisäksi yksi suurimmista julkisten palveluiden maksamisratkaisuista. Pysäköinnin mobiilimaksamiseen on jo syntynyt kaupallisia ratkaisuja, esimerkiksi Parkman (https://www.parkmanworld.com) ja Easypark (https://easypark.fi). INKA-hankkeen tuki jo syntyneille kaupallisille palveluille voisi olla yhteisen teknologian penetraatio pysäköinnin ratkaisuun tai tuki palvelun lanseeraamiseen toiseen julkiseen maksamista vaativaan palveluun. Osa-alueen tavoite Tavoitteena on saada aikaan paikallisia liikkumisen mobiilimaksamisen pilottihankkeita. Pilottihankkeissa maksaminen perustuu maksajan tunnistautumiseen ja itse maksutapahtumat tehdään taustajärjestelmissä. Tunnistautuminen voi perustua erilaisiin medioihin. Samaa maksamisen arkkitehtuuria tulee voida käyttää myös opiskelijoiden tarpeisiin, jolloin lähestytään geneeristä maksamisen arkkitehtuuria ja samalla tuodaan tunnistautumisen parhaita käytäntöjä liikkumisen maksamisen tarpeisiin. Osa-alueen toimenpideohjelma 1. Pilottiaihioiden kehittäminen yhdessä toimijoiden kanssa Tässä työvaiheessa työstetään piloteiksi soveltuvat liikkumisen mobiilimaksamisaihiot ja laaditaan niille pilottikohtaiset projektisuunnitelmat. Liikkumisen mobiilimaksamisen avaintoimijoita ovat Tampereen kaupunki, opiskelijajärjestöt, Juvenes Oy, Finnpark Oy, sekä Tampereen Aluetaksi Oy. 2. Pilottihankkeiden rahoituksen järjestäminen Tässä työvaiheessa järjestetään pilottihankkeiden rahoitus. Rahoituksen tulee perustua Tekesin rahoitukseen, kehittäjien omaan rahoitukseen ja Tampereen kaupungin rahoitukseen. On todennäköistä, että pilottihankkeiden käynnistyminen edellyttää myös Tampereen kaupungilta tulevaa kehittämisrahoitusta. 3. Pilottien ohjaaminen Tässä työvaiheessa pilottihankkeita ohjataan projektikohtaiseti siten, että kunkin hankkeen tavoitteet täyttyvät kunkin hankkeen projektisuunnitelman mukaisesti. 4. Pilottien tulosten raportointi ja jatkotoimenpidesuositukset Tässä työvaiheessa kunkin pilottihankkeen tulokset raportoidaan ja tehdään suositukset pilottien jatkotoimenpiteiksi.

11 3.2 Julkisten toimijoiden hallinnoiman maksamisen osaamiskeskuksen pilotointi 11 Suomessa kehitetään parhaillaan uutta Waltti -lippu- ja maksujärjestelmää, jonka tavoitteena on luoda kaupunkiseuduille sekä joukkoliikenteen järjestämisvastuussa oleville 9 ELY-keskuksen alueelle yhtenäinen joukkoliikennejärjestelmä. Uutta palvelua toteuttaa TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy. TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy on kuntien ja valtion yhteinen IT-palvelu- ja hankintayhtiö. Sen toiminta kattaa yli 20 keskeisintä kaupunkiseutua ja yhdeksän joukkoliikenteen järjestämisvastuussa olevaa ELY-keskusta ympäri Suomea. Yhtiön tarkoituksena on hankkia, kehittää ja ylläpitää joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten yhteistä lippu- ja maksujärjestelmää yhteistyössä järjestelmätoimittajien ja järjestelmän käyttäjien kanssa. Waltti-järjestelmä otetaan käyttöön asteittain vuoden 2015 alusta lukien. Waltti-järjestelmää aiotaan laajentaa yhteiskäyttöiseksi lipputuotteeksi eri kaupunkiseutujen väliseen matkustukseen. Yhteiskäytöstä on alustavasti sovittu myös HSL:n kanssa, jolloin matkan maksaminen perustuisi tunnisteeseen perustuvana maksamisena. Tunnisteen käyttö edellyttää ns. matkatili toimintamallia, sekä rahaliikenteen clearausta eri toimijoiden kesken. Tunnisteena puolestaan voi olla mikä tahansa riittävän turvallinen tunniste, esimerkiksi asianmukaisesti konfiguroitu mobiililaite. Koska matkatili konseptia ollaan TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n toimesta kehittämässä, on luontevaa, että konseptia voitaisiin edelleen kehittää julkisten toimijoiden hallinnoimaksi maksamisen osaamiskeskukseksi. Itse maksamiskeskuksen operatiivinen toiminta voidaan hankkia markkinoilta. Esimerkiksi Unkarissa on perustettu julkisten tahojen omistama joukkoliikenteen maksualustojen kehittämiseen erikoistunut osakeyhtiö National Mobile Payment Plc (https://www.nemzetimobilfizetes.hu/). Yhtiö kehittää paitsi joukkoliikenteen, myös pysäköinnin maksamista erityisesti mobiililaitteille. Osa-alueen tavoite Tavoitteena on pilotoida julkisten toimijoiden hallinnoima maksamisen osaamiskeskus. Osaamiskeskus kehittäisi geneerisen maksamisen taustajärjestelmän, jota voi käyttää useiden toimijoiden välisessä maksutapahtumien välittämisessä ja rahaliikenteen clearingissa. Tavoitteena on kehittää toimintamallit ja tekniikat, joita voi soveltaa myös kansainvälisesti.

12 Osa-alueen toimenpideohjelma INKA Liikkumisen mobiilimaksaminen Yhteistyön käynnistäminen TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa Tässä työvaiheessa sovitetaan yhteen Tampereen seudulla paikallisesti toteutettavien pilotttien tavoitteet TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n tavoitteiden kanssa. Piloteista valitaan 1 2 casea yhteistyön pohjaksi. 2. Maksamisen ja clearingiin soveltuvan taustajärjestelmän kehittäminen Tässä työvaiheessa kehitetään maksamiseen ja clearingiin toteutettava taustajärjestelmä, joka soveltuu liikkumisen mobiilimaksamiseen, joukkoliikenteen maksujen välittämiseen, sekä TVV lippuja maksujärjestelmä Oy:n toimintaan. Kehitystyön voi tehdä kaupallinen osapuoli, jolta TVV lippuja maksujärjestelmä hankkii tarvittavat palvelut. 3.3 Kansainvälisten maksamisen konseptien validointi Suomessa Maksaminen on yksi liikenteen suurimmista uudistamisen alueista ja alalla on liikkeessä useita uusia konsepteja. Alustavan esiselvityksen perusteella merkittäviä hankkeita ovat mm Open Mobile Ticketing Alliance - Hanke pyrkii rakentamaan kansainvälisen joukkoliikenteen maksamisjärjestelmän, jossa teknisenä mallina käytetään mobiiliverkoissa hyödynnettävää ticketing mallia. Hankkeessa on mukana sekä isoja laitetoimittajia että kaupunkeja ja yhtenä merkittävänä tavoitteena on yhtenäinen horisontaalinen ratkaisu. Siksi hankkeen avainresursseiksi on nousemassa merkittäviä megaluokan kaupunkeja. Merkittävä vertikaalinen ja ratkaisu on kehitteillä Applen toimesta käyttäen Applen ekosysteemin elementtejä maksamiseen (https://www.apple.com/apple-pay/). Palvelulla haetaan ratkaisua mm edullisiin maksamisen ratkaisuihin ympäristöissä, joissa tulee olla hyvin edullinen päätelaite ja maksuliikenteen täydellistä turvallisuutta ei voida taata. Alalla on kehitteillä useita konsepteja lähes kaikkien suurien teknologiatoimittajien toimesta, esimerkiksi Siemensin. Hankkeet saattavat kypsyä kaupalliseen vaiheeseen lähivuosina ja johtavan konseptin kehittämisessä tulee julkisilla toimijoilla olemaan suuri rooli: tähän Suomen tulisi hakeutua aktiivisesti. Suomen hakiessa mobiilimaksamisessa johtavaa positiota - sekä toteuttajana että teollisuuden työllistäjänä on suositeltavaa, että osana INKAn Smart City-hanketta käynnistetään ennakkoluuloton kansainvälinen täysin uusi esikaupallinen ratkaisu julkisen palvelun maksamiseen. Hankkeen tavoitteen olisi tuoda Suomeen joku suuri eurooppalainen maksamiskonsepti, joka pilotoitaisiin ja kehitettäisiin suomalaisessa ympäristössä. Maksamisen toimiala kehittyy tällä hetkellä voimakkaasti ja julkisten hankintojen merkitys innovatiivisten ratkaisujen kautta tulee korostumaan, alan seurantaa olisi tehtävä aktiivisesti ja luoda pieni asian-

13 tuntijapooli hankintojen toteutusta ja valmistelua varten. Valmistajariippumattoman näkemyksen luominen hankkeessa on erittäin tärkeää. Suomalaisen älykkään kaupungin kyvykkyys mm. käyttää avointa dataa laajasti joukkoliikenteen palveluissa ja maksamisessa luo otollisen kehitysympäristön kansainvälisen maksamiskonseptin lanseeraamiseksi Suomessa. Alalla on useita kansainvälisiä tapahtumia, joissa potentiaalisista hankkeista saa hyvän yleiskuvan ja avainkontakteja, esimerkiksi Joukkoliikenteen lisäksi Suomessa INKA-lähtöisen maksamishankkeen voi toteuttaa myös liikenteen käyttöön perustuvista maksujärjestelmistä, joita Suomi pyrkii myös kehittämään aktiivisesti. Valmiita ratkaisuja löytyy useilta isoilta alan toimijoilta, esimerkiksi IBM (http://www- 03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/23715.wss), Siemens (http://www.mobility.siemens.com/mobility/global/en/urban-mobility/road-solutions/toll-systemsfor-cities/pages/toll-systems-for-cities.aspx) ja Kapsch (http://www.kapsch.net/us/ktc/downloads/corporate/kapsch-kts-br-road_operations?lang=en-us). Varsinainen liikenteen suoriteperusteinen maksaminen toteutunee vasta usean vuoden päästä, mutta vastaavaa pienimuotoisempaa konseptia voisi kokeilla esimerkiksi keskustan liikkeiden tavaraliikenteessä. Kansainvälisen hankkeen saaminen Suomeen vaatii tarkemman esiselvityksen. Tärkeimpänä tavoitteena on alan merkittävien toimijoiden saaminen Suomeen ja sitä kautta kotimaisten teknologiatoimittajien auttaminen osaksi maailman johtavia ekosysteemejä Hankkeen budjetti ja rahoitus Hankkeen ja sen kautta käynnistyvien pilottien arvioidaan vaativan vuosina rahoitusta noin euroa vuodessa. Rahoituksen on arvioitu muodostuvan seuraavasti: Julkinen rahoitus (Tampereen kaupunki ja Tekes) 2/3 Yritysten oma rahoitus 1/3 Kansainvälinen maksamishankkeen volyymi on ehkä 5-10-kertainen, mutta sen rahoitus perustuisi enemmän kansainvälisten toimijoiden omaan panostukseen Suomessa.

14 5 Toimenpiteet hankkeiden käynnistämiseksi 14 Kuva 4: Toimenpiteiden aikataulu Toimenpide 1: Ohjausryhmän muodostaminen ja toiminnan käynnistäminen Ohjausryhmän tehtävät ja kokoonpano on esitetty luvussa 2.1. Vastuutaho: Tampereen kaupunki Ajankohta: Q2/2015 Toimenpide 2: Kaupungin rahoituksen varmistaminen Hankkeiden käynnistyminen edellyttää Tampereen kaupungin sitoutumista, sekä osarahoitusta vuosille Vastuutaho: Tampereen kaupunki Ajankohta: Q2/2015

15 Toimenpide 3: Esiselvitys kansainvälisistä maksamiskonsepteista 15 Kansainvälisen hankkeen saaminen Suomeen vaatii tarkemman esiselvityksen. Tärkeimpänä tavoitteena on alan merkittävien toimijoiden saaminen Suomeen ja sitä kautta kotimaisten teknologia-toimittajien auttaminen osaksi maailman johtavia ekosysteemejä. Vastuutaho: Ohjausryhmä Ajankohta: Q2 Q4/2015 Toimenpide 4: Paikallisten pilottihankkeiden käynnistämiseen tähtäävien yhteenliittymien aktivointi Paikallisten pilottihankkeiden käynnistäminen edellyttää vuoropuhelua toimijoiden, Tekesin ja muiden sidosryhmien kanssa. Vastuutaho: Ohjausryhmä Ajankohta: Q2/2015 Q4/2016 Toimenpide 5: Yhteistyön käynnistäminen TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa Julkisten toimijoiden hallinnoiman maksamisen osaamiskeskus on luontevaa tehdä yhteystyössä TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa. Vastuutaho: Ohjausryhmä Ajankohta: Q4/2015 Q4/2016

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Pääkaupunkiseudun Val osallistuminen INKAan Kimmo Heinonen Elinkeinoasiamies Helsingin kaupunki 12.11.2013 INKA-ohjelma 2014-2020 Uusi innovaatiopolitiikan väline

Lisätiedot

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2014 Ilkka Kankkunen Toimitusjohtaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy 29.10.2014 Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus 2 Waltti-hanke

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

- ai miten niin? Twitter: @CyberFinland Web: www.cyberfinland.fi

- ai miten niin? Twitter: @CyberFinland Web: www.cyberfinland.fi - ai miten niin? Kyberturvallisuus - miksi ihmeessä? Kyberrikollisuus Kyberrikollisuudessa vuotuisesti liikkuvan rahan määrä on ylittänyt huumausainerikollisuudessa vuotuisesti liikkuvan rahan määrän.

Lisätiedot

PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Pori 29.1.2013 Mikä PILETTI on? PILETTI-järjestelmä on toimivaltaisten viranomaisten yhteinen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmäpalvelu,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Ruokajärjestelmien kestävät ja tehokkaat ratkaisut Biotalouden INKA-ohjelma (Seinäjoki) 17.3.2015 INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Pääkaupunkiseutu VAASA OULU Turku Kestävät energiaratkaisut Kuopio

Lisätiedot

Vaikuttavuusindikaattorit INKA-kaupungeissa. INKA-ohjelman kevätseminaari 17.3.2015 Vaasa Ville Valovirta

Vaikuttavuusindikaattorit INKA-kaupungeissa. INKA-ohjelman kevätseminaari 17.3.2015 Vaasa Ville Valovirta Vaikuttavuusindikaattorit INKA-kaupungeissa INKA-ohjelman kevätseminaari 17.3.2015 Vaasa Ville Valovirta Innovaatio, käyttöönotto ja leviäminen 25.3.2015 2 Seuranta- ja arviointimalli Panokset Toiminta

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli 21.6.2016 Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö Lempäälä Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Vesilahti alustat 6Aika AOA Nokia Tampere Kangasala Kaupunkien

Lisätiedot

Kehitysalustat kasvun tukena

Kehitysalustat kasvun tukena INKA Kehitysalustat kasvun tukena 8.12.2016 Älykkäät kaupungit kehitysalustoina INKA, 6Aika, kasvusopimukset, hallituksen kärkihankkeet Tavoitteena kansainvälisten referenssialueiden synnyttäminen Innovatiiviset

Lisätiedot

INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020. Aiehaku. Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013

INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020. Aiehaku. Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013 INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020 Aiehaku Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatuksena on synnyttää osaamislähtöistä

Lisätiedot

INKA ja hankinnat 3.3.2015

INKA ja hankinnat 3.3.2015 INKA ja hankinnat 3.3.2015 INKA:n tavoitteet Vetovoimaiset hubit Kansainvälinen taso: EU miten saamme hubeista kansainvälisiä kärkiä? INKA luo osaamispohjaisia uusia yrityksiä ja uudistaa yritysten liiketoimintaa

Lisätiedot

PASTORI Edulliset ja älykkäät liikkujan palvelut kansalaisille ja yrityksille

PASTORI Edulliset ja älykkäät liikkujan palvelut kansalaisille ja yrityksille Edulliset ja älykkäät liikkujan palvelut kansalaisille ja yrityksille Keskustelutilaisuus kansallisesta älyliikenteen strategiasta eduskunnassa 17.2.2010 Johtava tutkija Matti Roine, VTT 2 Tämä on jo mahdollista

Lisätiedot

Joukkoliikennevisio 2022 ja yhteiset kehittämisalueet

Joukkoliikennevisio 2022 ja yhteiset kehittämisalueet Joukkoliikennevisio 2022 ja yhteiset kehittämisalueet 2013 Lähtökohdat ja tavoitteet Liikennevirasto yhdessä muiden toimijoiden kanssa kehittää joukkoliikenteen kokonaispalveluja ja niistä viestintää Tehtävänä

Lisätiedot

INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA. 26.08.2013 Laura Ahonen

INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA. 26.08.2013 Laura Ahonen INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA Professori Antti Hautamäki Suomeen tulee rakentaa 5-6 maailmanluokan innovaatiokeskittymää. Näiden peitto kattaisi 90% väestöstä! Oulu

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

Tekesin rahoitus. Helena Viita. Pohjois-Savon ELY-keskus/Tekes

Tekesin rahoitus. Helena Viita. Pohjois-Savon ELY-keskus/Tekes Tekesin rahoitus Iisalmi 18.3.2014 klo 9.00-14.30, Kulttuurikeskus, Karl Collan sali Varkaus 19.3.2014 klo 9.00-14.30, Scandic Oscar Varkaus Kuopio 27.3.2014 klo 9.00-14.30, Hotelli Iso-Valkeinen Helena

Lisätiedot

Liikkuminen palveluina Mobility as a Service

Liikkuminen palveluina Mobility as a Service Mobility as a Service Suomesta älyliikenteen innovaatioalusta Suomeen kehitetään maailman ensimmäinen avoin innovaatioalusta liikkumisen palveluille. Tekes kokoaa -yhteisön, johon mukaan tulevien yritysten

Lisätiedot

MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy

MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous 10.3.2016 Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy Esityksen sisältö MaaS, liikenne palveluna Joukkoliikenne ja MaaS Tampereella

Lisätiedot

Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille

Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Logistics 13 -seminaari 9.4.2013 Marko Forsblom Uusi liikennepolitiikka vastaa haasteisiin ja hyödyntää mahdollisuudet Automaattinen

Lisätiedot

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Palvelevan joukkoliikennejärjestelmän tarpeet digitaalisille palveluille ja reaaliaikaiselle informaatiolle TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi HSL TransSmart yhteistyö Älykäs

Lisätiedot

Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi)

Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi) Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi) Muutamia kymmeniä pysäkkinäyttöjä asennettu Föli alueelle Mobiililiput luetaan sähköisesti samalla lukijalaitteella kuin bussikortitkin.

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

PILETTI-hankkeen esittely. Jyväskylä 27.11.2012

PILETTI-hankkeen esittely. Jyväskylä 27.11.2012 PILETTI-hankkeen esittely Jyväskylä 27.11.2012 Toteuttamishankkeen tavoitteet Ensisijainen tavoite Viranomaisten hallinnoiman lippu ja maksujärjestelmän perusasiat tuotantokäytössä kesäkuussa 2014 Toissijainen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Liikkuminen palveluna. Tekes Palvelumuotoilijoiden tapaaminen

Liikkuminen palveluna. Tekes Palvelumuotoilijoiden tapaaminen Liikkuminen palveluna Tekes Palvelumuotoilijoiden tapaaminen 26.1.2015 Liikkumisoperaattoripalvelu Ovelta ovelle -liikkumispalveluoperaattori alueiden välille Tekes käynnistää markkinavuoropuhelun uudenlaiset

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

- ai miten niin? Twitter: @CyberFinland www.cyberfinland.fi

- ai miten niin? Twitter: @CyberFinland www.cyberfinland.fi - ai miten niin? - miksi ihmeessä? Kyberturvallisuus - miksi ihmeessä? Kyberrikollisuus Kyberrikollisuudessa vuotuisesti liikkuvan rahan määrä on ylittänyt huumausainerikollisuudessa vuotuisesti

Lisätiedot

- ai miten niin? Twitter: @CyberFinland www.cyberfinland.fi

- ai miten niin? Twitter: @CyberFinland www.cyberfinland.fi - ai miten niin? - miksi ihmeessä? Kyberturvallisuus - miksi ihmeessä? Kyberrikollisuus Kyberrikollisuudessa vuotuisesti liikkuvan rahan määrä on ylittänyt huumausainerikollisuudessa vuotuisesti

Lisätiedot

INKA2015-tutkimushaku 10.9.2015. Markku Koponen

INKA2015-tutkimushaku 10.9.2015. Markku Koponen INKA2015-tutkimushaku 10.9.2015 Markku Koponen Yleistä INKA-ohjelmassa edistetään kehitys- ja kokeiluympäristöjä, jotka mahdollistavat käyttäjien, yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyön ja ratkaisujen

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö ITS Factory lyhyesti Älyliikenteen yhteistyöverkosto aloittanut Tampereella jo 2006 (Tampere region ITS - TRITS) ITS Factory perustettu 2012 Mukana

Lisätiedot

Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja. ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola

Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja. ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola Liikkumistili kohti yhteiskäyttöisyyttä ja liikkumisen palveluja 23.9.2014

Lisätiedot

8.10.2013 INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA

8.10.2013 INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA Politiikkatoimien kokonaisuus: Suurten kaupunkien kasvusopimukset 2014-2015 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 ohjelma Neuvottelumenettely

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

Innovatiiviset hankinnat Tekes-rahoitus kunnille hankintojen kehittämiseen

Innovatiiviset hankinnat Tekes-rahoitus kunnille hankintojen kehittämiseen 8.1.2015 Elinvoima edellä tulevaisuuden kuntaan -seminaari Innovatiiviset hankinnat Tekes-rahoitus kunnille hankintojen kehittämiseen Tekes Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat ohjelmapäällikkö Sampsa

Lisätiedot

Selvitys toimijoiden välisten maksurajapintojen kehittämistarpeesta

Selvitys toimijoiden välisten maksurajapintojen kehittämistarpeesta Selvitys toimijoiden välisten maksurajapintojen kehittämistarpeesta Lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus -projekti 27.11.2017 1 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Maksunvälityksen tarve... 2 3 Clearingin

Lisätiedot

28.10.2013 Ari Hiltunen

28.10.2013 Ari Hiltunen 28.10.2013 Ari Hiltunen Kaupunginhallituksen kokous 28.10.2013 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Mitattavuus ja vaikuttavuus Välittömät vaikutukset eli mitä tehdään ja välilliset tulokset muiden toimijoiden

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit

Innovatiiviset kaupungit Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelman visio Suomi on kansainvälisesti houkutteleva, maailmanluokan innovaatiokeskittymä, jossa on huippuosaamista biotaloudesta, kestävistä energiaratkaisuista, kyberturvallisuudesta,

Lisätiedot

Tuplataan joukkoliikenne Esimerkkejä Ruotsista ja Suomesta

Tuplataan joukkoliikenne Esimerkkejä Ruotsista ja Suomesta Tuplataan joukkoliikenne Esimerkkejä Ruotsista ja Suomesta Liikenne ja maankäyttö 8.10.2015 Pekka Aalto PLL Marja Rosenberg Liikennevirasto Sisältö 1. Mitä Ruotsissa on tehty ja saavutettu 2. Mitä Suomessa

Lisätiedot

Uusien liikennepalveluiden haasteet ja ratkaisut Itä Suomessa. Itä Suomen lj päivät Petri Launonen

Uusien liikennepalveluiden haasteet ja ratkaisut Itä Suomessa. Itä Suomen lj päivät Petri Launonen Uusien liikennepalveluiden haasteet ja ratkaisut Itä Suomessa Itä Suomen lj päivät 02.11.2017 Petri Launonen Haasteet uudet liikennepalvelut ja henkilökuljetukset, koska erityisesti Itä Suomessa näitä

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Minna

Lisätiedot

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA vuosiseminaari 7.10.2014 Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke Harri Jyrävä, Ramboll Finland Oy Savo-Karjalan aluehankkeen koordinointi: Harri Jyrävä ja Teemu Matilainen , Savo-Karjala

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Biotalous-INKA

Biotalous-INKA Biotalous-INKA 2014-2020 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatus: Haastaa kaupunkiseudut hyödyntämään kasvupotentiaalinsa kansantalouden vetureina Tavoite: Tukea kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Liikenne palveluna Mobility-as-a-service

Liikenne palveluna Mobility-as-a-service Liikenne palveluna Mobility-as-a-service Sähköisen liikenteen foorumi Dipoli, 14.5.2014 Raine Hermans Tekes Paneelikeskustelun ja työpajan tavoitteet 1. Mobility as a Service ajattelun syventäminen 2.

Lisätiedot

INKA- Älykäs kaupunki

INKA- Älykäs kaupunki INKA- Älykäs kaupunki Tilannekatsaus Northern Glow 29.8.2014 Matti Matinheikki Älykäs kaupunki teema Tulevaisuuden talot & tilat työpaketti Yritystoiminnan pilottialusta ja palvelutoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI

Henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma (HEILI) Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen häiriötilanteiden hallinnan toteuttamiseksi Vuosina 2001-2004 Henkilöliikenteen info-ohjelma

Lisätiedot

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut PASTORI-PROJEKTI Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut Älykkään liikenteen liiketoimintamallien ja toteutusratkaisujen kehittäminen Matti Roine ja Raine Hautala,

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Ylijohtaja Anne Herneoja 21.3.2013 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Anne Pulkkinen 11.4.2014 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Miksi uudistus? - EU:n palvelusopimusasetus - Joukkoliikennelaki (2009) Toimijat 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejaosto - joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Lisätiedot

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto Toimintaympäristön muutokset Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat. Urbanisoituminen muuttaa palvelutarpeita ja yhdyskuntarakennetta.

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut

Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut Ari Jaatinen, Suunnittelukymppi Oy Jyrki Rautkivi, Mopasol Oy Lasse Salonen, Sysopen Oyj Ohjelma-alue 6. Älykäs liikenteenohjaus FITS raportti 23/2003

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reaaliaikapilotti

Joukkoliikenteen reaaliaikapilotti Joukkoliikenteen reaaliaikapilotti Paikallisliikenneliiton iltapäiväseminaari 16.3.2017 Reaaliaikapilotin alustava arkkitehtuuri Reitti- ja aikataulutietoja Reaaliaikatietoja Palvelu X Sijainti Reitti

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun kasvusopimus 2013-2015

Jyväskylän kaupunkiseudun kasvusopimus 2013-2015 Jyväskylän kaupunkiseudun kasvusopimus ja INKA-aiehakemus; lupaukset ja haasteet Laura Ahonen Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi V 7.5.2013 AVOIN, VIISAS JA VASTUULLINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUTU Jyväskylän

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

PILETTI-hanke. Bussialan seminaari 5.2.2013

PILETTI-hanke. Bussialan seminaari 5.2.2013 PILETTI-hanke Bussialan seminaari 5.2.2013 Toteuttamishankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Jos joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen järjestää joukkoliikenteen PSA-mallin mukaisesti, niin lippu- ja

Lisätiedot

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Martti Korkiakoski 24.5.2010 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin liittyviä selvityksiä 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS Kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 10.10.2013 Liisanpuisto, Pori Porin kaupunki Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla 2016-2017 pilotoidaan konkreettisesti innovaatioseteliä pkyritysten kanssa yhteistyössä rakennetaan digitaalinen palvelualusta seteleiden hakemiseksi, myöntämiseksi

Lisätiedot

Älykäs liikkuja älykkäässä liikenneympäristössä: tamperelaisia älyliikennetoimijoita Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki

Älykäs liikkuja älykkäässä liikenneympäristössä: tamperelaisia älyliikennetoimijoita Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Älykäs liikkuja älykkäässä liikenneympäristössä: tamperelaisia älyliikennetoimijoita 25.9.2013 Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarpeet ja taustat Tarvitaan älykkäitä liikkujia ja älykäs

Lisätiedot

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet 18.11.2015 Jukka Talvi www.cafepress.com Voisko älyliikenne olla Oulun juttu? Selvitys huhti-elokuu 2015 Liiketoimintamahdollisuudet Toimijaverkosto Esitys tavoitteista

Lisätiedot

Tulevaisuuden asemanseudut tehdään yhteistyöllä

Tulevaisuuden asemanseudut tehdään yhteistyöllä Tulevaisuuden asemanseudut tehdään yhteistyöllä Rata 2018 -seminaari, Anna Saarlo 23.1.2018 Tulevaisuuden asemanseudut tehdään yhteistyöllä 1. Mitä tavoittelemme? Tulevaisuuden asemanseutu 2. Miksi? Yhteinen

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

Syöksy -tutkimushanke. Ryhmähanke, Metropolia AMK, Aalto-yliopisto - YTK, TTY

Syöksy -tutkimushanke. Ryhmähanke, Metropolia AMK, Aalto-yliopisto - YTK, TTY Syöksy -tutkimushanke Ryhmähanke, Metropolia AMK, Aalto-yliopisto - YTK, TTY Syöksy Sähköiset ajoneuvot kehäradan liityntä- ja asiointiliikenteessä Kyseessä on Metropolia Ammattikorkeakoulun, Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Digitalisoituvan liikenteen tulevaisuusnäköaloja Pirkanmaalla. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy

Digitalisoituvan liikenteen tulevaisuusnäköaloja Pirkanmaalla. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Digitalisoituvan liikenteen tulevaisuusnäköaloja Pirkanmaalla Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Teknologioiden valtavirtaistuminen 2 Tulevaisuus on muutakin kuin teknologiaa Arvo 1 Arvo

Lisätiedot

RFID RAKENNUSALALLA-SEMINAARI RFID-RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN PYSÄKÖINTIIN JA AJONEUVOJEN KULUNVALVONTAAN. Mikko Jokela ToP Tunniste Oy

RFID RAKENNUSALALLA-SEMINAARI RFID-RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN PYSÄKÖINTIIN JA AJONEUVOJEN KULUNVALVONTAAN. Mikko Jokela ToP Tunniste Oy RFID RAKENNUSALALLA-SEMINAARI RFID-RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN PYSÄKÖINTIIN JA AJONEUVOJEN KULUNVALVONTAAN Mikko Jokela ToP Tunniste Oy ToP Tunniste Oy Järjestelmätoimittaja Automaattinen tunnistaminen RFId

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI 2010 2012 Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut Ajotapakoulutus Pysäköintipalvelut Joukkoliikenne

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen. Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05.

Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen. Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05. Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05.2014 Pekka Malinen Sisältö 1. Tausta 2. Visio 3. Toimenpideohjelma 4. Kehityspolut

Lisätiedot

HE 161/2016 vp Hallituksen esitys liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 161/2016 vp Hallituksen esitys liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Liikenne- ja viestintävaliokunnalle Päivä Sivu 21.11.2016 1 (2) HE 161/2016 vp Hallituksen esitys liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi TeliaSonera Finland Oyj (jäljempänä Sonera ) kiittää

Lisätiedot

ASEMANSEUDUT KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KESKIÖSSÄ - TYÖPAJA KAUPUNGEILLE, SEUDUILLE JA VALTIOLLE. Tero Piippo, projektipäällikkö MAL-VERKOSTO

ASEMANSEUDUT KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KESKIÖSSÄ - TYÖPAJA KAUPUNGEILLE, SEUDUILLE JA VALTIOLLE. Tero Piippo, projektipäällikkö MAL-VERKOSTO ASEMANSEUDUT KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KESKIÖSSÄ - TYÖPAJA KAUPUNGEILLE, SEUDUILLE JA VALTIOLLE Aika: keskiviikko 14.5.2014, klo 12.30-16.45 Paikka: Scandic Tampere Station, Amuri kabinetti Tero Piippo, projektipäällikkö

Lisätiedot

Nopeiden kokeilujen ohjelma 1. kierros

Nopeiden kokeilujen ohjelma 1. kierros Nopeiden kokeilujen ohjelma 1. kierros Nopeiden kokeilujen ohjelma Fiksu Kalasatama -hankkeessa rakennetaan kansainvälisesti kiinnostavaa yhteiskehitysalustaa, jonka avulla voidaan tukea uusien työpaikkojen

Lisätiedot

TRANSSMART ÄLYKKÄIDEN LIIKENNEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Helsinki 10.10.2013, Matti Roine, johtava tutkija, VTT

TRANSSMART ÄLYKKÄIDEN LIIKENNEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Helsinki 10.10.2013, Matti Roine, johtava tutkija, VTT TRANSSMART ÄLYKKÄIDEN LIIKENNEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Helsinki 10.10.2013, Matti Roine, johtava tutkija, VTT ÄLYKÄS JA VÄHÄHIILISTÄ ENERGIAA KÄYTTÄVÄ LIIKENNE VTT:N LIIKENTEEN KÄRKIOHJELMA 2013 - Liikenteen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

Liikennekaaren maksujärjestelmien yhteentoimivuusvaatimukset ovat täsmentymässä

Liikennekaaren maksujärjestelmien yhteentoimivuusvaatimukset ovat täsmentymässä Liikennekaaren maksujärjestelmien yhteentoimivuusvaatimukset ovat täsmentymässä yli-insinööri Maria Rautavirta LVM/Tieto-osasto/Tietoliiketoimintayksikkö Liikennekaari lupauksia asiakkaalle Teknologia,

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Materiaalikatselmustoiminnan kehitys. 4.3.2011 TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola

Materiaalikatselmustoiminnan kehitys. 4.3.2011 TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola Materiaalikatselmustoiminnan kehitys 4.3. TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola Materiaalikatselmus Systemaattinen tapa käydä tuotannon materiaalivirrat läpi ja etsiä säästökohteita Tuloksena aikaansaadaan

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Tuotanto-automaation automaation haasteet Answers for Industry Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Strategisen suunnittelun merkitys kasvaa Markkinoiden

Lisätiedot

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu Hankekoordinointi infran substanssiosaaminen asennemuokkaus, viestintä Infra TM -hanke Teknologia-asiantuntija tuotemalliosaaminen kv-standardointiin vaikuttaminen Lähtötiedot Valtakunnallinen pohjatutkimusrekisteri

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

Liikenne palveluna viimeaikaisten selvitysten parhaita paloja. Johanna Särkijärvi 17.9.2015 Vähähiilisen liikenteen mahdollisuudet -seminaari

Liikenne palveluna viimeaikaisten selvitysten parhaita paloja. Johanna Särkijärvi 17.9.2015 Vähähiilisen liikenteen mahdollisuudet -seminaari Liikenne palveluna viimeaikaisten selvitysten parhaita paloja Johanna Särkijärvi 17.9.2015 Vähähiilisen liikenteen mahdollisuudet -seminaari Teemat 1) Liikenne palveluna - mistä on kyse 2) Liiketoimintamahdollisuudet

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT Lähtökohdat keskustelun ja ideoinnin pohjaksi

HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT Lähtökohdat keskustelun ja ideoinnin pohjaksi HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT Lähtökohdat keskustelun ja ideoinnin pohjaksi 6.6.2014 Infotilaisuus, Oulu Sari Luostarinen, Ville Meloni Timo Nousiainen, Outi Rouru ja Juha Sirviö Painopistealueet 1. haku

Lisätiedot

Digitalisaation mahdollisuudet ja edellytykset liikkumisen palveluissa. Raine Hermans 12.3.2015

Digitalisaation mahdollisuudet ja edellytykset liikkumisen palveluissa. Raine Hermans 12.3.2015 Digitalisaation mahdollisuudet ja edellytykset liikkumisen palveluissa Raine Hermans 12.3.2015 Tekes rahoittaa uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämistä Tekes on innovaatiokentän pelinrakentaja TAVOITTEEMME

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009 Metsäklusteri Oy:n ohjelmat Metsäklusteri Oy Perustettu maaliskuussa 2007 Toiminta käynnistynyt syyskuussa 2007 Yksi Suomen kuudesta SHOKista Metsäklusteri Oy Toteuttaa Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiaa

Lisätiedot

Lippu-hanke (Liikennepalvelulain mukaisten lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus) Tuula Vainionkulma-Paananen Viestintävirasto 7.6.

Lippu-hanke (Liikennepalvelulain mukaisten lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus) Tuula Vainionkulma-Paananen Viestintävirasto 7.6. Lippu-hanke (Liikennepalvelulain mukaisten lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus) Viestintävirasto Taustaa hankkeelle Laki liikenteen palveluista (HE 161/2016). Lain III osan 2 luvun 1 5 :n säännökset

Lisätiedot