INKA Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus. Liikkumisen mobiilimaksaminen. Projektisuunnitelma. DRAFT ver 0.93

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INKA Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus. Liikkumisen mobiilimaksaminen. Projektisuunnitelma. DRAFT ver 0.93"

Transkriptio

1 INKA Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Liikkumisen mobiilimaksaminen Projektisuunnitelma DRAFT ver

2 SISÄLLYSLUETTELO INKA Liikkumisen mobiilimaksaminen 2 1 Johdanto Taustaa Mobiilimaksamisen Round Table tapaaminen Tavoite ja lopputulos Esimerkinomaisia caseja Visio Organisointi Ohjausryhmä Yhtymäkohtia muihin hankkeisiin Hankkeen osa-alueet ja tulokset Paikallisten pilottihankkeiden käynnistäminen Opiskelijan maksu- ja etukortti Julkisesti tuettujen matkojen maksujärjestelmät Uusien joukkoliikennevälineiden maksamiskonseptit Pysäköinnin mobiilimaksaminen Julkisten toimijoiden hallinnoiman maksamisen osaamiskeskuksen pilotointi Kansainvälisten maksamisen konseptien validointi Suomessa Hankkeen budjetti ja rahoitus Toimenpiteet hankkeiden käynnistämiseksi... 14

3 3 1 Johdanto 1.1 Taustaa INKA innovatiiviset kaupungit -ohjelman tavoitteena on synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Ohjelmaan on valittu viisi teemaa ja niille vetovastuussa olevat kaupunkiseudut. Näihin teemoihin on valittu kumppaneiksi seitsemän muuta kaupunkiseutua (vastuukaupunki ensin, kumppanit seuraavina): Biotalous: Joensuu, Jyväskylä ja Seinäjoki Kestävät energiaratkaisut: Vaasa, Lappeenranta ja Pori Tulevaisuuden terveys: Oulu, Kuopio, pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus: Tampere, Lahti, Oulu, pääkaupunkiseutu ja Turku Kyberturvallisuus: Jyväskylä Liikkumisen mobiilimaksaminen hanke kuuluu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus teemaan. Projektisuunnitelman laatimisesta ovat vastanneet Mika Kulmala Tampereen kaupungilta, Jukka Lintusaari Tampereen yliopistosta sekä Olli Kanerva Trafix Oy:stä. 1.2 Mobiilimaksamisen Round Table tapaaminen Projektisuunnitelman valmistelun yhteydessä järjestettiin mobiilimaksamisen round table tapaaminen. Tapaamisessa olivat mukana seuraavat tahot: Tampereen kaupunki Opiskelijan Tampere r.y. VR matkustajaliikenne TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy IQ Payments Oy Plusdial Oy Tieto Oyj Solinor Oy Mattersoft Oy Bonwal Oy Tampereen Aluetaksi Oy Havamax Oy Tampereen yliopisto/its Tampere

4 4 Tapaamisessa eri tahot esittivät omia näkemyksiään liikkumisen mobiilimaksamisen nykytilasta ja tulevaisuuden kehitystrendeistä. Näkemyksissä korostuivat erityisesti seuraavat seikat: Yhtenäinen mobiilimaksaminen koetaan tärkeäksi (MaaS Mobility as a Service) Nykyteknologialla joukkoliikenteen lipun validoinnin uudet toteutukset ovat haasteellista ajoneuvojen päätelaitteiden investointien vuoksi Eri osapuolten (julkiset toimijat ja yritykset) yhteistyö ja selkeä roolitus on tärkeää selkeän matkaketjujen maksamisen liiketoimintamallin kannalta Julkiselle clearingin ja roamingin toimijalle on tarvetta Haasteena on kestävän ja mahdollisimman nopeasti kannattavaksi kasvavan liiketoimintamallin löytäminen (erityisesti, jos joudutaan usein investoimaan päivitysten myötä ajoneuvojen päätelaitteisiin). Eurooppalaisia alliansseja on useita ja toimintakenttä on hyvin hajanainen. Markkinaa dominoivat laitetoimittajakohtaiset vertikaaliratkaisut, jotka estävät yhtenäisen ekosysteemin kehittämisen. Kaupungit ovat olleet pääasiassa asiakkaan roolissa ja yhtenäinen toiminta on ollut melko vähäistä. Erilaisia standardeja on paljon, mutta yhtenäistä de-facto toimintamallia (yhtenäistä formaattia) ei ole syntynyt. Maksamisen valtuutus ja turvallisuus ovat aina tärkeitä, mutta joukkoliikenteessä etukäteismaksu on korostetusti jokaisen teknisen ratkaisun määrittelyn perusta. Tavoiteltu palvelutaso voi vaihdella: paikallinen valtakunnallinen globaali Tunnistautumiseen perustuvia maksujärjestelmiä alkaa tulla markkinoille. Niissä voidaan ajoneuvojen päätelaiteinvestointeja pienentää, versionhallintaa tehostaa ja siirtää turvallisuutta vaativa maksuliikenne vahvasti suojattuihin taustajärjestelmiin. 1.3 Tavoite ja lopputulos Liikkumisen maksamisesta on tehtävä teknologiamielessä vaivatonta riippumatta kulkumuodosta tai niiden yhdistelmistä. Liikkumisen mobiilimaksaminen on osa uutta liikkumisen kokonaisratkaisua (Mobility as a Service). Hankkeen tavoitteena on paikallisen pilotin / pilottien käynnistämisen kautta aina kansainvälisesti toteuttamiskelpoiseen maksamiskonseptointiin asti. Hanke keskittyy ensisijaisesti kuvaamaan, kuinka mobiilimaksaminen on osa älykkään kaupungin INKA-ohjelman ratkaisuja ja se verkottuu muiden alaa edistävien hankkeiden kanssa. Hankkeen keskeiset osa-alueet ovat: 1. Paikallisten pilottihankkeiden käynnistäminen 2. Julkisten toimijoiden hallinnoiman maksamisen osaamiskeskuksen pilotointi 3. Osallistuminen kansainväliseen maksamisen konseptointiiin valittujen Smart City hankkeiden ja pilottien kautta.

5 5 Kuva 1: Hankkeen tehtävät ja tavoiteaikataulu 1.4 Esimerkinomaisia caseja Case 1 Liikkumisen ja pysäköinnin maksamisen yhdistäminen Tarve: Asiakkaalla on tarve käyttää kulloisenkin tilanteen mukaan omaa autoa, taksia ja joukkoliikennettä. Oman auton käytössä asiakas tarvitsee pysäköinnin maksamista. Tavoite: Mobiilimaksamisen ekosysteemi, jolla asiakas pystyy maksamaan pysäköinnin, taksimatkan, sekä joukkoliikennematkan. Case 2 Tapahtumalippujen massajakelu ja käyttö joukkoliikenteessä Tarve: Tapahtumanjärjestäjällä on tarve jakaa tapahtumaliput asiakkaille kustannustehokkaasti, sekä liittää tapahtumalippuun joukkoliikenteen käyttöoikeus tietylle ajalle. Tavoite: Mobiilimaksamisen ekosysteemi, jolla asiakas pystyy ostamaan ja vastaanottamaan tapahtumalipun, ja matkustamaan sillä joukkoliikenteessä.

6 6 Case 3 Opiskelijakorttien käyttäminen tunnisteena liikkumisen maksamisessa Tarve: Opiskelijajärjestöillä ja kaupungilla on tarve käyttää samaa tunnistevälinettä opiskelijaruokailussa ja joukkoliikenteessä. Tavoite: Tunnistepohjainen maksamisen ekosysteemi, jossa samalla tunnistevälineellä voidaan maksaa opiskelijaruokailuja, sekä matkustaa joukkoliikenteessä. 1.5 Visio Kuva 2: Hankkeen visio Tavoitteena on, että vuoden 2015 aikana asiakkaat pystyvät ostamaan ac hoc liikkumispalveluja mobiilimaksamisen avulla. Liikkumispalvelut, liikenteen tilannekuva ja MaaS (Mobility as a Service) linkittyvät kuitenkin tiiviisti toisiinsa, joten on tarkoituksenmukaista, että mobiilimaksamisella asiakas pystyy ostamaan kaikkia näitä palveluja. Visio: Vuonna 2017 asiakkaalla on Tampereen seudulla käytössään kokonaisvaltainen liikkumisen palveluvalikoima ja liikenteen tilannekuvapalvelu, jotka yhdessä ohjaavat asiakkaita valitsemaan kulloiseenkin tilanteeseen tarkoituksenmukaisimman liikkumistavan. Asiakas pystyy liikkumistarpeeseensa ostamaan näitä kaikkia palveluja tehokkaasti modernien maksamisjärjestelmien ja tunnistusratkaisujen avulla

7 2 Organisointi INKA Liikkumisen mobiilimaksaminen Ohjausryhmä Ohjausryhmällä on hankkeessa tärkeä rooli, koska sen tehtäviin kuuluvat myös hankkeeseen osallistuvien yritysten aktivointi ja kansainvälisten kontaktien solmiminen. Ohjausryhmän muodostavat Tekesin, Tampereen kaupungin, ITS Factoryn ja pilottihankkeita edustavien yritysten edustajat. Ohjausryhmä voi tarvittaessa käyttää apuna ulkopuolisia konsultteja tarpeen mukaan. Ohjausryhmän alustava kokoonpano on: Mika Kulmala (pj.) Tampereen kaupunki Jari Jokinen Tredea n.n Tekes n.n ITS Factory n.n yritysten edustaja n.n. yritysten edustaja Ohjausryhmä voi kutsua kokoonpanoon lisää jäseniä tarpeen mukaan. Ohjausryhmän tehtävät ovat: hankkeen osapuolten aktivointi ja verkostoituminen hankkeen tulosten hyväksyminen ja priorisointi hankkeelle asetettujen tavoitteiden seuranta hankkeen etenemistä koskevien päätösten tekeminen päättää muutoksista hankkeessa 2.2 Yhtymäkohtia muihin hankkeisiin Hankkeessa on yhtymäkohtia erityisesti seuraaviin INKA-esiselvityksiin: Liikkuminen palveluna (MaaS) Liikenteen tilannekuva Julkisesti tuettujen matkojen selvitys PIHKA-hanke (ks 3.1.2) Sähköisen liikenteen uudet palvelukonseptit (ks ) Lisäksi hankkeessa seurataan tiiviisti INKA-ohjelman ulkopuolisia mobiilimaksamishankkeita, sekä kansainvälisten mobiilimaksamisen ekosysteemeiden kehitystä.

8 3 Hankkeen osa-alueet ja tulokset INKA Liikkumisen mobiilimaksaminen Paikallisten pilottihankkeiden käynnistäminen Opiskelijan maksu- ja etukortti Kuva 3: Opiskelijan maksu- ja etukortti Tampereen kaupunki on ollut jo vuosia joukkoliikenteen maksamisen edelläkävijöitä kansainvälisestikin mitattuna. Ensimmäisen sukupolven älykorttiratkaisu otettiin käyttöön Tampereen joukkoliikenteessä jo 1990-luvun puolivälissä. Toisen sukupolven maksujärjestelmä on ollut käytössä jo muutamia vuosia ja siihen on kehitetty myös nettilataustoiminto. Joukkoliikenteen maksujärjestelmän arvolippu käy maksuvälineenä myös Tampereen ja naapurikuntien uimahalleissa. Tampereen joukkoliikenteessä tehdään yli maksutapahtumaa päivässä. Tampereen joukkoliikenteessä on pilotoitu myös NFC-puhelimien käyttöä joukkoliikenteen maksuvälineenä. Tulokset olivat hyviä, mutta NFC-mobiilimaksamisessa sama rajoite on osin edelleen voimassa kuin pilotin aikanakin. NFC-puhelimien ja maksukorttien penetraatio etenee tällä hetkellä voimakkaasti

9 ja markkinat lähimaksamiseen ovat aukeamassa nopeasti. Alan standardointi ja systeemikehitys on myös tukemassa konkreettisten hankkeiden liikkeelle lähtöä. 9 Tampereella on noin korkeakouluopiskelijaa. Opiskelijajärjestöt ovat yhteistyökumppaneidensa kanssa kehittäneet erilaisia palveluja, jotka käyttävät maksuvälineenä opiskelijakortin tunnistetta. Eräänä tärkeimpänä palveluna on opiskelijaruokailun maksaminen. Oleellista näissä palveluissa on, että itse maksu ja maksuliikenne tapahtuu taustajärjestelmissä ja maksaja tunnistetaan yksinkertaisen, riittävän turvallisen tunnistautumismenetelmän avulla. Myös Tampereen joukkoliikenne on kiinnostunut kehittämään ja pilotoimaan tunnistautumiseen perustuvaa maksamista. Massajoukkoliikenne on tärkeä osa liikkumispalveluja. Liikkumiseen liittyviä merkittäviä palveluja on kuitenkin muitakin, kuten taksit, pysäköinti, yhteiskäyttöautot ja polkupyörät. Näissä itse maksutapahtuman nopeus ei ole niin kriittinen kuin massajoukkoliikenteessä, mutta näillä puolestaan on tärkeä rooli kokonaisvaltaisten liikkumispalvelujen (MaaS) kehittämisessä Julkisesti tuettujen matkojen maksujärjestelmät Mobiilimaksamisen kokeiluympäristö voidaan rakentaa myös julkisten maksettujen kuljetuspalveluiden ympärille kehittämällä palveluihin tehokas asiakkaan tunnistamisratkaisu ja / tai sähköinen matkatili. Hanke on hallitun kokoinen ja perustuu julkisesti tuotetun palvelun asiakaskuntaan. Palvelun tarjoajana voisi olla esimerkiksi Tampereen Logistiikka ja hanke tukisi julkisesti tuettujen matkapalveluiden uudistamista tutkineen PIHKA-tutkimushankkeen seuraavan vaiheen toteutusta Uusien joukkoliikennevälineiden maksamiskonseptit Suomessa on etenemässä ainakin kaksi (Helsinki ja Tampere) sähköbussien hankintaa, joilla on selkeä yhteys INKA-hankkeisiin. Sähköistetty joukkoliikenne tulee olemaan itse käyttöenergian muutoksen lisäksi - uusien palveluiden kokeilu- ja kehitysympäristö. Tampereella on käynnistetty myös kaupunkiraitiotiehankkeen kehitysvaihe, jonka toteutuksen allianssin valinta on tarkoitus saada päätökseen viimeistään kesäkuussa Varsinainen kehitysvaihe alkaa tästä välittömästi ja se on saatettava päätökseen vuoden 2016 syksyllä. Näiden palveluiden käyttöön tarvitaan myös mobiilimaksamisen avainelementtejä eli käyttäjän tunnistaminen ja palvelun maksaminen (kytkeminen matkustajan / palvelun käyttäjän matkatiliin). Osa näiden palvelujen kehittämiseen suunnatusta rahoituksesta olisi syytä suunnata mobiilimaksamisen kehittämiseen.

10 3.1.4 Pysäköinnin mobiilimaksaminen INKA Liikkumisen mobiilimaksaminen 10 Pysäköinti on joukkoliikenteen lisäksi yksi suurimmista julkisten palveluiden maksamisratkaisuista. Pysäköinnin mobiilimaksamiseen on jo syntynyt kaupallisia ratkaisuja, esimerkiksi Parkman (https://www.parkmanworld.com) ja Easypark (https://easypark.fi). INKA-hankkeen tuki jo syntyneille kaupallisille palveluille voisi olla yhteisen teknologian penetraatio pysäköinnin ratkaisuun tai tuki palvelun lanseeraamiseen toiseen julkiseen maksamista vaativaan palveluun. Osa-alueen tavoite Tavoitteena on saada aikaan paikallisia liikkumisen mobiilimaksamisen pilottihankkeita. Pilottihankkeissa maksaminen perustuu maksajan tunnistautumiseen ja itse maksutapahtumat tehdään taustajärjestelmissä. Tunnistautuminen voi perustua erilaisiin medioihin. Samaa maksamisen arkkitehtuuria tulee voida käyttää myös opiskelijoiden tarpeisiin, jolloin lähestytään geneeristä maksamisen arkkitehtuuria ja samalla tuodaan tunnistautumisen parhaita käytäntöjä liikkumisen maksamisen tarpeisiin. Osa-alueen toimenpideohjelma 1. Pilottiaihioiden kehittäminen yhdessä toimijoiden kanssa Tässä työvaiheessa työstetään piloteiksi soveltuvat liikkumisen mobiilimaksamisaihiot ja laaditaan niille pilottikohtaiset projektisuunnitelmat. Liikkumisen mobiilimaksamisen avaintoimijoita ovat Tampereen kaupunki, opiskelijajärjestöt, Juvenes Oy, Finnpark Oy, sekä Tampereen Aluetaksi Oy. 2. Pilottihankkeiden rahoituksen järjestäminen Tässä työvaiheessa järjestetään pilottihankkeiden rahoitus. Rahoituksen tulee perustua Tekesin rahoitukseen, kehittäjien omaan rahoitukseen ja Tampereen kaupungin rahoitukseen. On todennäköistä, että pilottihankkeiden käynnistyminen edellyttää myös Tampereen kaupungilta tulevaa kehittämisrahoitusta. 3. Pilottien ohjaaminen Tässä työvaiheessa pilottihankkeita ohjataan projektikohtaiseti siten, että kunkin hankkeen tavoitteet täyttyvät kunkin hankkeen projektisuunnitelman mukaisesti. 4. Pilottien tulosten raportointi ja jatkotoimenpidesuositukset Tässä työvaiheessa kunkin pilottihankkeen tulokset raportoidaan ja tehdään suositukset pilottien jatkotoimenpiteiksi.

11 3.2 Julkisten toimijoiden hallinnoiman maksamisen osaamiskeskuksen pilotointi 11 Suomessa kehitetään parhaillaan uutta Waltti -lippu- ja maksujärjestelmää, jonka tavoitteena on luoda kaupunkiseuduille sekä joukkoliikenteen järjestämisvastuussa oleville 9 ELY-keskuksen alueelle yhtenäinen joukkoliikennejärjestelmä. Uutta palvelua toteuttaa TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy. TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy on kuntien ja valtion yhteinen IT-palvelu- ja hankintayhtiö. Sen toiminta kattaa yli 20 keskeisintä kaupunkiseutua ja yhdeksän joukkoliikenteen järjestämisvastuussa olevaa ELY-keskusta ympäri Suomea. Yhtiön tarkoituksena on hankkia, kehittää ja ylläpitää joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten yhteistä lippu- ja maksujärjestelmää yhteistyössä järjestelmätoimittajien ja järjestelmän käyttäjien kanssa. Waltti-järjestelmä otetaan käyttöön asteittain vuoden 2015 alusta lukien. Waltti-järjestelmää aiotaan laajentaa yhteiskäyttöiseksi lipputuotteeksi eri kaupunkiseutujen väliseen matkustukseen. Yhteiskäytöstä on alustavasti sovittu myös HSL:n kanssa, jolloin matkan maksaminen perustuisi tunnisteeseen perustuvana maksamisena. Tunnisteen käyttö edellyttää ns. matkatili toimintamallia, sekä rahaliikenteen clearausta eri toimijoiden kesken. Tunnisteena puolestaan voi olla mikä tahansa riittävän turvallinen tunniste, esimerkiksi asianmukaisesti konfiguroitu mobiililaite. Koska matkatili konseptia ollaan TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n toimesta kehittämässä, on luontevaa, että konseptia voitaisiin edelleen kehittää julkisten toimijoiden hallinnoimaksi maksamisen osaamiskeskukseksi. Itse maksamiskeskuksen operatiivinen toiminta voidaan hankkia markkinoilta. Esimerkiksi Unkarissa on perustettu julkisten tahojen omistama joukkoliikenteen maksualustojen kehittämiseen erikoistunut osakeyhtiö National Mobile Payment Plc (https://www.nemzetimobilfizetes.hu/). Yhtiö kehittää paitsi joukkoliikenteen, myös pysäköinnin maksamista erityisesti mobiililaitteille. Osa-alueen tavoite Tavoitteena on pilotoida julkisten toimijoiden hallinnoima maksamisen osaamiskeskus. Osaamiskeskus kehittäisi geneerisen maksamisen taustajärjestelmän, jota voi käyttää useiden toimijoiden välisessä maksutapahtumien välittämisessä ja rahaliikenteen clearingissa. Tavoitteena on kehittää toimintamallit ja tekniikat, joita voi soveltaa myös kansainvälisesti.

12 Osa-alueen toimenpideohjelma INKA Liikkumisen mobiilimaksaminen Yhteistyön käynnistäminen TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa Tässä työvaiheessa sovitetaan yhteen Tampereen seudulla paikallisesti toteutettavien pilotttien tavoitteet TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n tavoitteiden kanssa. Piloteista valitaan 1 2 casea yhteistyön pohjaksi. 2. Maksamisen ja clearingiin soveltuvan taustajärjestelmän kehittäminen Tässä työvaiheessa kehitetään maksamiseen ja clearingiin toteutettava taustajärjestelmä, joka soveltuu liikkumisen mobiilimaksamiseen, joukkoliikenteen maksujen välittämiseen, sekä TVV lippuja maksujärjestelmä Oy:n toimintaan. Kehitystyön voi tehdä kaupallinen osapuoli, jolta TVV lippuja maksujärjestelmä hankkii tarvittavat palvelut. 3.3 Kansainvälisten maksamisen konseptien validointi Suomessa Maksaminen on yksi liikenteen suurimmista uudistamisen alueista ja alalla on liikkeessä useita uusia konsepteja. Alustavan esiselvityksen perusteella merkittäviä hankkeita ovat mm Open Mobile Ticketing Alliance - Hanke pyrkii rakentamaan kansainvälisen joukkoliikenteen maksamisjärjestelmän, jossa teknisenä mallina käytetään mobiiliverkoissa hyödynnettävää ticketing mallia. Hankkeessa on mukana sekä isoja laitetoimittajia että kaupunkeja ja yhtenä merkittävänä tavoitteena on yhtenäinen horisontaalinen ratkaisu. Siksi hankkeen avainresursseiksi on nousemassa merkittäviä megaluokan kaupunkeja. Merkittävä vertikaalinen ja ratkaisu on kehitteillä Applen toimesta käyttäen Applen ekosysteemin elementtejä maksamiseen (https://www.apple.com/apple-pay/). Palvelulla haetaan ratkaisua mm edullisiin maksamisen ratkaisuihin ympäristöissä, joissa tulee olla hyvin edullinen päätelaite ja maksuliikenteen täydellistä turvallisuutta ei voida taata. Alalla on kehitteillä useita konsepteja lähes kaikkien suurien teknologiatoimittajien toimesta, esimerkiksi Siemensin. Hankkeet saattavat kypsyä kaupalliseen vaiheeseen lähivuosina ja johtavan konseptin kehittämisessä tulee julkisilla toimijoilla olemaan suuri rooli: tähän Suomen tulisi hakeutua aktiivisesti. Suomen hakiessa mobiilimaksamisessa johtavaa positiota - sekä toteuttajana että teollisuuden työllistäjänä on suositeltavaa, että osana INKAn Smart City-hanketta käynnistetään ennakkoluuloton kansainvälinen täysin uusi esikaupallinen ratkaisu julkisen palvelun maksamiseen. Hankkeen tavoitteen olisi tuoda Suomeen joku suuri eurooppalainen maksamiskonsepti, joka pilotoitaisiin ja kehitettäisiin suomalaisessa ympäristössä. Maksamisen toimiala kehittyy tällä hetkellä voimakkaasti ja julkisten hankintojen merkitys innovatiivisten ratkaisujen kautta tulee korostumaan, alan seurantaa olisi tehtävä aktiivisesti ja luoda pieni asian-

13 tuntijapooli hankintojen toteutusta ja valmistelua varten. Valmistajariippumattoman näkemyksen luominen hankkeessa on erittäin tärkeää. Suomalaisen älykkään kaupungin kyvykkyys mm. käyttää avointa dataa laajasti joukkoliikenteen palveluissa ja maksamisessa luo otollisen kehitysympäristön kansainvälisen maksamiskonseptin lanseeraamiseksi Suomessa. Alalla on useita kansainvälisiä tapahtumia, joissa potentiaalisista hankkeista saa hyvän yleiskuvan ja avainkontakteja, esimerkiksi Joukkoliikenteen lisäksi Suomessa INKA-lähtöisen maksamishankkeen voi toteuttaa myös liikenteen käyttöön perustuvista maksujärjestelmistä, joita Suomi pyrkii myös kehittämään aktiivisesti. Valmiita ratkaisuja löytyy useilta isoilta alan toimijoilta, esimerkiksi IBM (http://www- 03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/23715.wss), Siemens (http://www.mobility.siemens.com/mobility/global/en/urban-mobility/road-solutions/toll-systemsfor-cities/pages/toll-systems-for-cities.aspx) ja Kapsch (http://www.kapsch.net/us/ktc/downloads/corporate/kapsch-kts-br-road_operations?lang=en-us). Varsinainen liikenteen suoriteperusteinen maksaminen toteutunee vasta usean vuoden päästä, mutta vastaavaa pienimuotoisempaa konseptia voisi kokeilla esimerkiksi keskustan liikkeiden tavaraliikenteessä. Kansainvälisen hankkeen saaminen Suomeen vaatii tarkemman esiselvityksen. Tärkeimpänä tavoitteena on alan merkittävien toimijoiden saaminen Suomeen ja sitä kautta kotimaisten teknologiatoimittajien auttaminen osaksi maailman johtavia ekosysteemejä Hankkeen budjetti ja rahoitus Hankkeen ja sen kautta käynnistyvien pilottien arvioidaan vaativan vuosina rahoitusta noin euroa vuodessa. Rahoituksen on arvioitu muodostuvan seuraavasti: Julkinen rahoitus (Tampereen kaupunki ja Tekes) 2/3 Yritysten oma rahoitus 1/3 Kansainvälinen maksamishankkeen volyymi on ehkä 5-10-kertainen, mutta sen rahoitus perustuisi enemmän kansainvälisten toimijoiden omaan panostukseen Suomessa.

14 5 Toimenpiteet hankkeiden käynnistämiseksi 14 Kuva 4: Toimenpiteiden aikataulu Toimenpide 1: Ohjausryhmän muodostaminen ja toiminnan käynnistäminen Ohjausryhmän tehtävät ja kokoonpano on esitetty luvussa 2.1. Vastuutaho: Tampereen kaupunki Ajankohta: Q2/2015 Toimenpide 2: Kaupungin rahoituksen varmistaminen Hankkeiden käynnistyminen edellyttää Tampereen kaupungin sitoutumista, sekä osarahoitusta vuosille Vastuutaho: Tampereen kaupunki Ajankohta: Q2/2015

15 Toimenpide 3: Esiselvitys kansainvälisistä maksamiskonsepteista 15 Kansainvälisen hankkeen saaminen Suomeen vaatii tarkemman esiselvityksen. Tärkeimpänä tavoitteena on alan merkittävien toimijoiden saaminen Suomeen ja sitä kautta kotimaisten teknologia-toimittajien auttaminen osaksi maailman johtavia ekosysteemejä. Vastuutaho: Ohjausryhmä Ajankohta: Q2 Q4/2015 Toimenpide 4: Paikallisten pilottihankkeiden käynnistämiseen tähtäävien yhteenliittymien aktivointi Paikallisten pilottihankkeiden käynnistäminen edellyttää vuoropuhelua toimijoiden, Tekesin ja muiden sidosryhmien kanssa. Vastuutaho: Ohjausryhmä Ajankohta: Q2/2015 Q4/2016 Toimenpide 5: Yhteistyön käynnistäminen TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa Julkisten toimijoiden hallinnoiman maksamisen osaamiskeskus on luontevaa tehdä yhteystyössä TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa. Vastuutaho: Ohjausryhmä Ajankohta: Q4/2015 Q4/2016

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Ruokajärjestelmien kestävät ja tehokkaat ratkaisut Biotalouden INKA-ohjelma (Seinäjoki) 17.3.2015 INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Pääkaupunkiseutu VAASA OULU Turku Kestävät energiaratkaisut Kuopio

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli 21.6.2016 Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö Lempäälä Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Vesilahti alustat 6Aika AOA Nokia Tampere Kangasala Kaupunkien

Lisätiedot

Tekesin rahoitus. Helena Viita. Pohjois-Savon ELY-keskus/Tekes

Tekesin rahoitus. Helena Viita. Pohjois-Savon ELY-keskus/Tekes Tekesin rahoitus Iisalmi 18.3.2014 klo 9.00-14.30, Kulttuurikeskus, Karl Collan sali Varkaus 19.3.2014 klo 9.00-14.30, Scandic Oscar Varkaus Kuopio 27.3.2014 klo 9.00-14.30, Hotelli Iso-Valkeinen Helena

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi)

Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi) Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi) Muutamia kymmeniä pysäkkinäyttöjä asennettu Föli alueelle Mobiililiput luetaan sähköisesti samalla lukijalaitteella kuin bussikortitkin.

Lisätiedot

MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy

MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous 10.3.2016 Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy Esityksen sisältö MaaS, liikenne palveluna Joukkoliikenne ja MaaS Tampereella

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö ITS Factory lyhyesti Älyliikenteen yhteistyöverkosto aloittanut Tampereella jo 2006 (Tampere region ITS - TRITS) ITS Factory perustettu 2012 Mukana

Lisätiedot

INKA2015-tutkimushaku 10.9.2015. Markku Koponen

INKA2015-tutkimushaku 10.9.2015. Markku Koponen INKA2015-tutkimushaku 10.9.2015 Markku Koponen Yleistä INKA-ohjelmassa edistetään kehitys- ja kokeiluympäristöjä, jotka mahdollistavat käyttäjien, yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyön ja ratkaisujen

Lisätiedot

Biotalous-INKA

Biotalous-INKA Biotalous-INKA 2014-2020 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatus: Haastaa kaupunkiseudut hyödyntämään kasvupotentiaalinsa kansantalouden vetureina Tavoite: Tukea kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Liikkuminen palveluna. Tekes Palvelumuotoilijoiden tapaaminen

Liikkuminen palveluna. Tekes Palvelumuotoilijoiden tapaaminen Liikkuminen palveluna Tekes Palvelumuotoilijoiden tapaaminen 26.1.2015 Liikkumisoperaattoripalvelu Ovelta ovelle -liikkumispalveluoperaattori alueiden välille Tekes käynnistää markkinavuoropuhelun uudenlaiset

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Minna

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit

Innovatiiviset kaupungit Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelman visio Suomi on kansainvälisesti houkutteleva, maailmanluokan innovaatiokeskittymä, jossa on huippuosaamista biotaloudesta, kestävistä energiaratkaisuista, kyberturvallisuudesta,

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Ylijohtaja Anne Herneoja 21.3.2013 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS Kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 10.10.2013 Liisanpuisto, Pori Porin kaupunki Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Tuplataan joukkoliikenne Esimerkkejä Ruotsista ja Suomesta

Tuplataan joukkoliikenne Esimerkkejä Ruotsista ja Suomesta Tuplataan joukkoliikenne Esimerkkejä Ruotsista ja Suomesta Liikenne ja maankäyttö 8.10.2015 Pekka Aalto PLL Marja Rosenberg Liikennevirasto Sisältö 1. Mitä Ruotsissa on tehty ja saavutettu 2. Mitä Suomessa

Lisätiedot

Digitalisoituvan liikenteen tulevaisuusnäköaloja Pirkanmaalla. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy

Digitalisoituvan liikenteen tulevaisuusnäköaloja Pirkanmaalla. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Digitalisoituvan liikenteen tulevaisuusnäköaloja Pirkanmaalla Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Teknologioiden valtavirtaistuminen 2 Tulevaisuus on muutakin kuin teknologiaa Arvo 1 Arvo

Lisätiedot

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet 18.11.2015 Jukka Talvi www.cafepress.com Voisko älyliikenne olla Oulun juttu? Selvitys huhti-elokuu 2015 Liiketoimintamahdollisuudet Toimijaverkosto Esitys tavoitteista

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

Älykäs liikkuja älykkäässä liikenneympäristössä: tamperelaisia älyliikennetoimijoita Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki

Älykäs liikkuja älykkäässä liikenneympäristössä: tamperelaisia älyliikennetoimijoita Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Älykäs liikkuja älykkäässä liikenneympäristössä: tamperelaisia älyliikennetoimijoita 25.9.2013 Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarpeet ja taustat Tarvitaan älykkäitä liikkujia ja älykäs

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus 27.10.2016 Tampereen kaupungin innovaatiopolitiikka Tampere on kaupunkistrategiansa ja elinvoimasuunnitelman mukaisesti lähtenyt voimakkaasti uudistamaan elinkeino-,

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Lähtökohta. Kasvua luovien valintojen perusta

Lähtökohta. Kasvua luovien valintojen perusta Lähtökohta Joensuun seudun tulevaisuus Globaalit mahdollisuudet, haasteet ja muutokset Mahdollisuuksien tunnistaminen ja niihin reagoiminen Painopistealueet - uskoa, edistystä ja sitoutumista Toimii taustana

Lisätiedot

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Liikenne ja maankäyttö 2015 Laura Poskiparta 7.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Älykäs sähköinen liikenne Turussa. Risto Veivo ja Janne Rinne Turun Vanha Raatihuone

Älykäs sähköinen liikenne Turussa. Risto Veivo ja Janne Rinne Turun Vanha Raatihuone Älykäs sähköinen liikenne Turussa Risto Veivo ja Janne Rinne Turun Vanha Raatihuone 21.6.2016 Fiksun sähköisen liikkumisen Turku Kaupungit tarvitsevat fiksuja ratkaisuja. Puhtaiden ja älykkäiden urbaanien

Lisätiedot

Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä

Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä 08.03.2016 Jari Paasikivi Kehittämispäällikkö Turun kaupunki, Ympäristötoimiala 8.3.2016 1 Sisältö 1. Palvelujen ja tekniikan kehittyminen

Lisätiedot

JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto

JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto Tiistai 25.3.2014 klo 9.00-12.00 Valtionvarainministeriö Mariankatu 9 Neuvotteluhuone Ylijäämä 1 JulkICT Lab Miksi JulkICT Lab? Hallinnon hankkeille

Lisätiedot

Paikkatiedot käyttöön! -hanke

Paikkatiedot käyttöön! -hanke Digitalisaatioryhmä 15.12.2015 Paikkatiedot käyttöön! -hanke Hanke, jolla edistetään ja tuetaan paikkatietojen ja paikannuksen tehokasta käyttöä laaja-alaisesti. Välineinä paikkatietoihin liittyvän osaamisen,

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti. Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin

HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti. Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin Projektin taustalla Tampereen strategisissa linjauksissa innovatiiviset hankinnat näkyneet pitkään

Lisätiedot

Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0)

Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0) Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0) LVM / Sonckin-Sali Liikenteen sähköiset palvelut -hankkeen tavoitteet 1. Edistää liikenteen sähköisten palveluiden

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Liikennejärjestelmäsuunnittelu Liikennejärjestelmäsuunnittelu 2013 5.12.2012 Varsinais-Suomen suunnittelu 2013 1. Maakuntasuunnitelman tarkistus 2. Maakuntaohjelman tarkistus 3. Varsinais-Suomen liikennestrategian päivitys 4. Turun

Lisätiedot

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen Avoin DATA Avoin tieto Seminaari 22.4.2013 Mikkelissä Juha Ropponen Eurooppa 2020 visio ja sen kolme toisiaan vahvistavaa prioriteettia: Älykäs kasvu: Kestävä kasvu: Osallistava kasvu: osaamiseen ja innovointiin

Lisätiedot

Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017

Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017 Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017 19.1.2017 Liikennejärjestelmätyön organisointi Viisaan liikkumisen alatyöryhmä Työ- ja ohjausryhmät 2016 Ohjausryhmä

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne HSL:n askeleet kohti sähköistä liikennettä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi 2 Strategia teoiksi TAVOITTEET Sujuvat matkat Asiakkaiden matkaketju perustuu joukkoliikenteen runkoverkkoon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia miksi? Lentoliikennestrategia on yksi liikennepoliittisen selonteon jatkotoimenpiteistä

Lisätiedot

Toimeksiannon määrittely

Toimeksiannon määrittely Sähköautojen tulevaisuus Suomessa - sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta Selvitys liikenne- ja viestintäministeriölle Nils-Olof Nylund/VTT 16.2.2011 Kuva: Renault Toimeksiannon määrittely

Lisätiedot

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne Tampereen kestävän liikkumisen ideointikeskustelu 20.11.2014 Tampereen kestävä kaupunkiliikenne 20.11.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä

Lisätiedot

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Työohjelman esittely 3.8.2011 2 Suunnitelman tausta ja rooli Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004 Toimintaympäristön muutokset (mm.

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus. Kuntatalo 26.3.2014

Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus. Kuntatalo 26.3.2014 Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kuntatalo 26.3.2014 Sisältö ITI/6Aika esittely INKA ja Kasvusopimus yleisesti INKA Älykäs kaupunki (ja uudistuva teollisuus) Case Älykäs liikenne ITI Pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Liikenteen monipalvelumalli - Kansallinen kehittämisohjelma. 12.6.2012 Älykästä ja oikeudenmukaista liikennettä

Liikenteen monipalvelumalli - Kansallinen kehittämisohjelma. 12.6.2012 Älykästä ja oikeudenmukaista liikennettä Liikenteen monipalvelumalli - Kansallinen kehittämisohjelma 12.6.2012 Älykästä ja oikeudenmukaista liikennettä Visio Asiakkaalla on käytettävissään toimivien markkinoiden tuottamia palveluita ja sovelluksia

Lisätiedot

Joukkoliikenteen uusi aika

Joukkoliikenteen uusi aika Joukkoliikenteen uusi aika 23.10.2014 Rauni Malinen 23.10.2014 Joukkoliikenteen merkittävin uudistus Suomalaisen joukkoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Poimintoja hallitusohjelmasta

Poimintoja hallitusohjelmasta Joukkoliikenteen kehittäminen kaupunkiseuduilla mitä edellytyksiä valtio luo? Jenni Eskola, Liikennevirasto Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne ja maankäyttö 2015 8.10.2015 1 Poimintoja

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Maakuntahallitus 32 14.03.2016

Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA Porin seudulla

AJANKOHTAISTA Porin seudulla AJANKOHTAISTA Porin seudulla Kokouksessa esitelty aineisto ja täydennykset kursiivilla Liikenneviraston päätös rahoituksesta ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma Liikenneviraston valtionavustuspäätös

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio Sanna Ahonen Sirkku Wallin A Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) Aalto-yliopisto SYÖKSY-hankkeen

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen

Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen Toimeenpanon ja seurannan lähtökohtia Toimeenpano perustuu: Toimintasuunnitelmaan, Organisaatiorakenteeseen, Viestintään ja

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

MAASeutu-pilotti Forssan seudulla - Liikkuminen palveluna hajaasutusalueella. Välituloksia

MAASeutu-pilotti Forssan seudulla - Liikkuminen palveluna hajaasutusalueella. Välituloksia MAASeutu-pilotti Forssan seudulla - Liikkuminen palveluna hajaasutusalueella Välituloksia 28.9.2016 Tausta Mitä pilotissa tavoiteltiin: Parhaiden käytäntöjen löytäminen ja levittäminen haja-asutusalueen

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Linked Open Data in Finland Kristiina Pietikäinen Julkisen sektorin tieto -työryhmä Tavoitteet: Määritellä ja käynnistää toimia, joiden tavoitteena

Lisätiedot

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Kitkajärvien ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmä Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Työryhmän I kokous 2.9.2013 Työryhmän tehtävät ja asema järvien ja niiden valuma-alueen ongelmien

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tietojärjestelmät

Joukkoliikenteen tietojärjestelmät Joukkoliikenteen tietojärjestelmät tietopalvelut ja työkalut pysäkit, reitit, aikataulut Martin Johansson Sisältö Matkustajanäkökulma (matka.fi ja digitransit.fi) Infopalveluiden kehittäjät avoin data

Lisätiedot

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma 14.3.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Innovaatiokeskittymien neuvottelumenettely Merkittävimmät uudet avaukset (4-6 kaupunkiseutua)

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus 1. EAKR-projektihakemuksessa oli lueteltu ryhmä yrityksiä esimerkkeinä. Onko kyseisiltä yrityksiltä tai laajemmin suoritettu tarkempaa

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet. Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11.

Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet. Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11. Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11.2015 Saariston liikennepalvelujen kehittäminen missä mennään? Selvitetty

Lisätiedot

Tero Oinonen

Tero Oinonen Tekes ja Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelma 15.6.2011 Tero Oinonen DM 797721 Tekesin strategia DM 797721 Tekesin strategia Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot